Sunteți pe pagina 1din 3

Facultatea de Ingineria Materialelor i a Mediului

Specializarea Ingineria Procesrii Materialelor


INTREBRI DE !"T!R #ENER$" %N D&MENI!" M$TERI$"E"&R
'PENTR! E($MEN!" DE "IEN)*
Disciplinele+ tiina i ingineria materialelor, Metalurgie fizic, Proprietile materialelor,
Tratamente termice, Bazele elaborrii i turnrii aliajelor, Teoria deformrii plastice i a ruperii,
Ingineria suprafeelor, Ingineria fabricaiei, Procedee de elaborare i turnare a aliajelor, Procedee de
prelucrare prin deformare plastic, Metalurgia pulberilor, Utilaje tenologice pentru deformri
plastice, Tenologii de procesare prin deformare plastic, Tenologii de elaborare i turnare a
aliajelor, !cipamente tenologice pentru tratamente termice"
#" $efinii %n modul cel mai general oelul i fonta"
&" $efinii %n modul cel mai general alama i bronzul"
'" (e este un material ceramic) !*emple"
+" (e este un eutectic) $ou e*emple ,aliaje fier-carbon i neferoase."
/" (aracterizai un oel ino*idabil"
0" (e este celula elementar) !*emple"
1" $efinii perlita, ferita i austenita"
2" (e este o diagram de faze i ce informaii poate furniza)
3" In ce se msoar rezistena la rupere a unui material) $ac fora de traciune msurat la rupere
este 4 5 12/67, pe o epru8et cu diametrul d 5 #6mm, care este 8aloarea rezistenei la rupere)
#6" (are este structura de ecilibru a unui oel cu 6"+/9 () $ar dup clire i re8enire %nalt)
##" (are sunt proprietile mecanice i fizice care caracterizeaz un material metalic)
#&" (are sunt diferenele %ntre ruperea ductil i ruperea fragil a unui material)
#'" :copul recoacerii de normalizare i domeniul de aplicare"
#+" (e se urmrete prin clire )
#/" (e semnificaie are clibilitatea unui oel i prin ce mrimi se e*prim)
#0" (are este scopul re8enirii joase i ce transformri structurale au loc %n timpul acestui tratament)
#1" (aracterizai metodele de clire superficial"
#2" (are este scopul tratamentului de %mbuntire i cum se realizeaz )
#3" (e este carburarea, la ce oeluri se aplic i %n ce scop )
&6" (e procedee de nitrurare cunoatei) $escriei microstructura stratului nitrurat"
&#" (um se e*plic creterea duritii stratului nitrurat i ce rol au elementele de aliere)
&&" (e este nitrocarburarea i ce a8antaje are fa de nitrurare)
&'" In ce constau tratamentele mecanice superficiale i %n ce scop se aplic)
&+" (e este durificarea secundar i la ce oeluri se manifest acest fenomen)
&/" (e este un cuptor cu mufl i care este rolul muflei)
&0" (aracterizai%nclzirea %n bi de sruri topite"
&1" (e este patul fluidizat);8antaje fa de %nclzirea %n mediu gazos)
&2" (are este principiul de funcionare al unei instalaii de rcire sub 6
6
( cu azot licid)
&3" (e este atmosfera endoterma si cum se obtine)
'6"7umii legile deformrii plastice< :emifabricatul din figura de mai jos este deformat plastic"
(e lege este respectat)
#66
#6
#66
##6
0
#/#,
/
'#" (are este rolul lubrifiantului %ntr-un proces de deformare plastic< dai cte8a e*emple de procese
de deformare unde este necesar lubrifierea i ci8a lubrifiani folosii)
'&" (are sunt metodele de e*trudare) (are sunt parametri care determin mrimea forei
''" $e ce se practic deformarea la cald) $escriei influena temperaturii asupra rezistenei la
deformare la cald a metalelor"
'+" Prezentai factorii care influeneaz rezistena la deformare a metalelor"
'/" =peraii tenologice folosite %n forjarea liber"
'0" (a8iti folosite la forjarea liber pe ciocane"
'1" !tapele proiectrii formei tenologice a piesei matriate"
'2" (are sunt factorii care influeneaz fora de laminare)
'3" (are sunt semifabricatele folosite la laminare pentru profile, pentru e8i, pentru table )
+6" (are sunt succesiunile de calibre, mai uzuale folosite in laminarea profilelor )
+#" 7umii procedeele de obinere a eboului la laminarea e8ilor"
+&" (aracterizai procesul de trefilare a s>rmelor )
+'" (e este i de ce trebuie efectuat un proces de tratament termic de patentare la trefilarea
s>rmelor )
++" (are sunt caracteristicile fizico-mecanice care se modific la trefilare i care este sensul lor de
e8oluie )
+/" (are este parametrul care definete o pres)
+0" (are este principiul de funcionare a unui ciocan abur-aer)
+1" Precizai principiul de lucru al laminorului ,ca utilaj. i prile componente ale acestuia"
+2" (are este mecanismul de baz folosit %n acionarea preselor mecanice)
+3" (are este agentul de lucru utilizat la funcionarea preselor idraulice)
/6" = srm cu diametrul d
6
5 # mm este trefilat %ntr-o srm cu diametrul d
#
5 6,3 mm, iar apoi,
aceasta, %ntr-o srm cu diametrul d
&
5 6,2 mm" (are este gradul de reducere realizat pe fiecare
trecere i gradul de reducere total"
/#" (are este 8aloarea forei de trefilare necesar pentru a obine o srm cu diametrul d
#
5 /,6 mm,
dintr-o srm cu diametrul d
6
5 0,6 mm"?ezistena la curgere medie,@
m
5 166 7Amm
&
"
/&" Un disc cu diametrul d 5 /6 mm este matriat dintr-un semifabricat cilindric cu diametrul d
6
5 '6
mm" ?ezistena la deformare a materialului este @
d
5 #66 7Amm
&
" (are este fora de presare
necesar)
/'" Un semifabricat este laminatB
(are este 8aloarea gradului de deformare C

, a coeficientului de lungire D i a lungimii dup
laminare)
/+" (are sunt principalii constitueni structurali ai fontelor cenuii)
//" (are este rolul garniturii de model in procesul de formare )
/0" (are sunt elementele tenologice ale reelei de turnare)
/1" (are sunt categoriile de fonta elaborate pentru turnarea in piese ,dupa forma grafitului.)
/2" (um se face modificarea fontelor turnate in piese)
/3" Materiale utilizate la prepararea amestecurilor de formare"
06"(are sunt fazele tenologice necesare realizrii unei piese turnate )
0#"(e sunt adaosurile de prelucrare ) (are sunt procedeele de prelucrare unde se cer a fi indicate)
0&"(are sunt cele dou tipuri principalele de instalaii de curire a suprafeelor pieselor turnate )
#6
6
#6
6
'66
6
##
6
1
6
l5
)
0'"(are este rolul cristalizorului %n cadrul unei instalaii de turnare continu a oelului)
0+" (are sunt principalele proprieti ale amestecurilor de formare)
0/" (are sunt procesele ce %nsoesc solidificarea aliajelor)
00" (are sunt principalii parametri ai procesului de aciere"
01" (e procedee de prelucrare prin aciere asigur generarea suprafeelor cilindrice e*terioare"
02" (e procedee de prelucrare de prelucrare prin aciere asigur generarea suprafeelor cilindrice
interioare"
03" (e procedee de prelucrare de prelucrare prin aciere asigur generarea suprafeelor plane"
16" (um influeneaz carbonul i constituenii structurali, prelucrabilitatea prin aciere a oelurilor
&,ser-a.ie+
Rspunsul corect la aceste ntrebri constituie condiia minimal pentru continuarea
examenului de absolvire (licena + proiect).
Bi,liogra/ie 0ini0al
#" (>ndea, E", Popa, (" - Iniierere %n tiina metalelor, !d"Eega, #33/"
&" Ienciu, M", "a" - !laborarea i turnarea aliajelor neferoase, !"$"P", #32&"
'" (olan,F"- :tudiul metalelor, Gitografia UT(7, #311
+" Heru, 7" - Metalurgie fizic, !"$"P", Bucureti, #33#"
/" H>dea, :", Petrescu, M" - Metalurgie fizic i :tudiul metalelor, 8ol" ', #32'"
0" Eermesan, F", Mudura, P", Eermean, H", Berar, ;" - Bazele teoretice ale tratamentelor
termice, !ditura Uni8ersitii din =radea, &66&"
1" Eermean, H" - Tratamente termice, Indrumtor, !ditura $acia, (luj-7apoca, #321"
2" Eermean H" i col" - Introducere %n ingineria suprafeelor, !d"$acia, (luj-7apoca, #333"
3" Matei, H" - Teoria structural a proprietilor metalelor, Gito"I"P"(luj-7apoca, #320"
#6" Pop, E", (icina, I" - Proprietile fizice ale metalelor i aliajelor, Gito"Uni8"JBabe-BolKaiL
(luj-7apoca, #331"
##" Pop, E", (icina, I", Mumate, 7" - 4izica materialelor" Metode e*perimentale, !d" Presa
uni8ersitar clujean, &66#"
#&" (icina, I" - Mrimi magnetice de material, !d" (asa crii de tiin, (luj-7apoca, &66&"
#'" (iontea, G" - Materiale ceramice, U"T"(-7, #333"
#+" $ragan, I" i alii, Tenologia deformrii plastice, !$P, Bucureti, #313
#/" Moldo8an,E" i Maniu,;"- Utilaje pentru deformari plastice, !$P, Bucuresti, #32&
#0" 7istor,G"- Trefilarea materialelor metalice, UTP?!::,(luj-7apoca, &663
#1" $ragos, !", 7agK, !", !laborarea si turnarea aliajelor feroase" (luj-7apoca, Gitografia Uni8"
Tenice (luj-7apoca, #33&, /&+p"
#2" Micle, E", Nubac, E", Procedee i echipamente speciale n sectoarele de turnarea metalelor,
!ditura UT Pres, (luj-7apooca, &66+"
#3" H" Nirbo, G" (iobanu, Tenologia Turnrii, 8ol" I, 8ol" II, IP(-7, #323"
&6" Eida-:imiti, I", Matei, H" - Maini unelte i prelucrri prin aciere, Gito U"T"("-7"
&#" Eida-:imiti, I", "a" - Prelucrabilitatea materialelor metalice, !ditura $acia, #330"
&&" $oma, ;", "a" - Tenologia fabricrii pieselor din pulberi metalice, !d"Tenic, Bucureti,
#300"
&'" ontea, :", Mangra, :", "a" - Metalurgia pulberilor O Tenologii de lucru i aplicaii, !d"
Uni8ersitaria, (raio8a, #333"
&+" Eida-:imiti, I" - Proprieti tenologice %n Metalurgia pulberilor, !d" !nciclopedic,
Bucureti, #333"
&/" Murean, ?" - Metalurgia pulberilor, !d" U"T" Pres, (luj-7apoca, &66/
&0" 7otiele de la cursuri"
Preedinte (omisie
Prof"dr"ing" Gi8iu 7istor