Sunteți pe pagina 1din 1

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE

ajutor social ocazional


Perioada de depunere 1 ! 1" #i $1 ! $% oct& $'1(
) Studen*i inte+rali#ti la ,or-a de .n/0t0-1nt zi ! 2u+et a caror ,a-ilie nu
realizeaz0 pe ulti-ele ( luni un /enit lunar -ediu pe -e-2ru de ,a-ilie -ai -are
de 3% 4 din salariul -ini- pe econo-ie 5
6 Cerere /izat0 de secretariatul ,acult0*i&
6 Copie a certi,icatului de na#tere #i a actului de identitate al studentului&
6 Copie a actului de identitate al p0rintelui 7 ocrotitorului le+al&
6 Copie a actului care do/ede#te calitatea de ocrotitor le+al&
6 Copii ale certi,icatelor de na#tere sau ale actelor de identitate8 dup0 caz ale celorlal*i
-e-2ri ai ,a-iliei&
6 Ade/erin*0 de la institu*iile de .n/0*0-1nt 7 unitate din care s0 rezulte calitatea de ele/
sau student a celorlal*i ,ra*i 7 surori ) .n care se speci,ic0 dac0 au o2*inut 2urs0 5&
6 Acte do/editoare8 pri/ind /eniturile -e-2rilor ,a-iliei ) ade/erin*0 de salariat8 .n cazul
/eniturilor o2*inute din salarii sau asi-ilate salariilor 5
Cupon de pensie 8 .n cazul pensiilor ) inclusi/ pentru cele de ur-a#8 in/aliditate8 etc&5
Cupon de #o-aj 8 .n cazul /eniturilor din aloca*ia de #o-aj&
9ot0r1re judec0toreasc0 de di/or* .n cazul /eniturilor din pensii ali-entare&
Ade/erin*0 de la pri-0rie8 .n cazul /eniturilor a+ricole&
Ade/erin*0 de la circa ,inanciar0 .n cazul /eniturilor rezultate din acti/it0*i independente
#i a ced0rii ,olosin*ei 2unurilor&
Docu-ente le+alizate care s0 precizeze c0 sunt or,ani de a-2ii p0rin*i8 pro/in din casele
de copii sau din plasa-ent ,a-ilial&
6E:tras de cont8 .n cazul /eniturilor din do21nzi&
Pentru -e-2ri -ajori ai ,a-iliei solicitantului ) inclusi/ studentul 5 care nu realizeaza
/enituri de niciun ,el8 /a prezenta o declaratie notariala care sa speci,ice acest lucru&
6 Docu-ente -edicale din care s0 rezulte c0 sunt 2olna/i de T;C8 care se a,l0 .n e/iden*a
unit0*ilor -edicale8 celor care su,er0 de dia2et8 2oli -ali+ne8 sindro-uri de -ala2sor*ie
+ra/e8insu,icien*0 renal0 cronic08 ast- 2ron#ic8 epilepsie8 cardiopatie con+enital08 <epatit0
cronic08 +lauco-8 -iopie +ra/08 2oli i-unolo+ice8 cei in,esta*i cu /irusul 9=>8 sau 2olna/i
de S=DA8 spondilit0 anc<ilozant0 sau reu-atis- articular&