Sunteți pe pagina 1din 4

T 3 : STATUTUL EPISTEMIOLOGIC AL EDUCATIEI

EDUCATIA Forme:
In functie de gradul de organizare si oficializare al formelor educatiei ex. 3 mari categorii:
1. ed. formala oficiala!
". ed. nonformala extrascolara!
3. ed. informala s#ontana!
Ex. si o clasificare a formelor educatiei #otri$it a doua categorii de criterii $alorice:
A. criteriul #roiectarii %& 1. ed. institutionalizata ed. formala si non'formala ! % au in $edere
realizarea unor finalitati s#ecifice intr'un cadru institutionalizat
". ed. neinstitutionalizata ed. informala ! % realizata im#licit( fara o)iecti$e
s#ecifice instiututionalizate!
*. criteriul organizarii %& 1. educatia realizata #e )aza unor actiuni ex#licite si influente im#licite
ed. formala si ed. non'formala!
". ed. realizata doar #e )aza unor influente im#licite ed. informala!
EDUCATIA FORMALA
+ lat. ,formalis- % organizat( oficial
Def: Ed. formala cu#rinde totalitatea acti$itatilor si actiunilor #edagogice desfasurate si #roiectate
institutional U.DE/! in gradinite(scoli(licee(uni$ersitati(centre de #erfectionare!(in cadrul sistemului de
in$atamant( CU0/! in mod #lanificat si organizat #e ni$eluri si ani de studii( DE CE/!a$and finalitati
educati$e )ine determinate
1)iecti$e:
1. asimilarea sistematica si organizata a cunostintelor din diferite domenii
". folosirea acestora in $ederea dez$oltarii #ersonale si a insertiei o#time in $iata acti$a a societatii
#rin formarea2stimularea ca#acitatilor intelectuale si a#titudinale( a #rice#erilor2de#rinderilor( a
atitudinilor2con$ingerilor!
3. inzestrarea indi$idului cu metode si te3nici de munca intelectuala
4. dez$oltarea #e cat #osi)il a inteligentei sociale si emotionale
Trasaturi:
1. este institutionalizata realizandu'se in mod constient( sistematica si organizat in cadrul sist. de
in$.
". o)iecti$ele si continutul ei sunt #re$azute in documente scolare5 ele sunt ela)orate #e cicluri(
ni$eluri si ani de studii( #roiectate #edagogic #rin #lanuri de in$atamant( #rograme si manuale scolare(
cursuri uni$ersitare( g3iduri
3. sco#urile si o)iecti$ele #edagogice sunt realizate in cadrul #rocesului de in$atamant su)
indrumarea unui cor# #rofesoral s#ecializat
4. ea conduce la atingerea dezideratelor educati$e #reconizate intr'un context metodologic
organizat dez$oltat in concordanta cu cerintele idealului educational
6. este intotdeauna e$aluata social
A$anta7e 2 Im#ortanta
1. are rol decisi$ in formarea #ersonalitatii umane faciliteaza accesul la $alorile
culturii(stiintei(artei(literaturii(te3nicii!
". este un instrument al integrarii sociale omul isi dez$olta ca#acitati si a#titudini
8imite 2 Cririci:
1. centrarea #e #erformantele inscrise in #rograme %& mai #utin tim# li)er im#re$izi)ilului si studierii
as#ectelor cotidiene cu care se confrunta ele$ii
". tendinta de transmitere'asimilare a cunostintelor in defa$oarea dez$oltarii ca#acitatilor intelectuale 2 a
a)ilitatilor #ractice
3. monotonie
4. orientarea #redominanta s#re informare si e$aluare cumulati$a
6. li#sa initiati$ei ele$ilor si sla)a #artici#are a #arintilor in acti$itatile scolare %& comunicare
defectuoasa
9. dotarea materiala2te3nica insuficienta a salilor de clasa 2la)oratoarelor ce nu mai satisfac cerintele
ele$ilor
Dez$oltarea domeniului : :olutii:
1. decongestionarea materiei si crearea m. multor ocazii de afirmare a talentelor si intereselor tinerilor
#rin cresterea si di$ersificarea ofertei de o#tionale si alternati$e educationale!
". sanse reale #t fiecare unit. de in$. de a'si determina #ro#riul curricului #rin CD:!
3. #osi)ilitatea utilizarii flexi)ile a segmentului neo)ligatoriu din #rograme in fct. de ne$oile locale de
educatie si formare
4. asigurarea sinergiei dintre in$atarea formala( nonformala( informala
6. integrarea ra#ida a noilor te3nologii comunicationale in #rocesul de in$atamant
EDUCATIA NON-FORMALA
+ lat ,nonformalis- % in afara unor forme s#ecial2oficial organizate #t un anume gen de acti$itate-
Def: Ed. non'formala cu#rinde ansam)lul acti$itatilor si al actiunilor care se desfasoara intr'un cadru
institutionalizat( in mod organizat( dar in afara sist. de in$. constituindu'se ca o #unte intre cunostintele
asimilate la lectii si informatiile acumulate informal
1)iecti$e:
1.sa largeasca si sa com#leteze orizontul de cultura ( im)ogatind cunostintele din anumite domenii
". sa creeze conditii #t. desa$arsirea #rofesionala sau initierea intr'o noua acti$itate
3. sa s#ri7ine alfa)etizarea gru#urilor sociale defa$orizate
4. sa contri)uie la recreerea si la destinderea #artici#antilor #recum si la #etrecerea organizata a tim#ului
li)er
6. sa asigure cadrul de exersare si de culti$are a diferitelor inclinatii( a#titudini si ca#acitati( de
manifestare a talentelor
Trasaturi:
1. se desf. intr'un cadru institutionalizat ( in afara sist. scolar( cu#rinzand
;acti$itati extrascolare cercuri #e disci#line( interdisci#linare sau tematice( ansam)luri artistice( concursuri
scolare( olim#iade( com#etitii!
; acti$itati #arascolare acti$. de #erfectionare si de reciclare( de formare ci$ica sau #rofesionala!
; acti$itati #eriscolare acti$. de autoeducatie si #etrecere organizata a tim#ului li)er in cadrul
uni$ersitatilor #o#ulare( al clu)urilor( la teatru( muzee ( )i)lioteci( excursii etc!
". continuturile si o)iecti$ele urmarite in documente s#ecial ela)orate au o mare flexi)ilitate
diferentiindu'se in fct de $arsta( sex( categorii socio'#rofesionale( interesul #artici#antilor( a#titudinile si
inclinatiile lor!
3. caracterul o#tional al acti$. extrascolare( desfasurate intr'o am)ianta relaxata( calma( #lacuta cu mi7loace
ce atrag( metodologie atracti$a
4. e$aluarea facultati$a( fara note2calificati$e oficiale
Im#ortanta 2A$anta7e:
1. centrata #e cel ce in$ata( #e #rocesul de in$atare nu #e cel de #redare
". curriculum la alegere ( flexi)il( $ariat acti$itati di$erse si atracti$e
3. contri)uie la largirea si im)ogatirea cult. generale si de s#ecialitate acti$ de reciclare #rofesionala(
de com#letare a studiilor( de exersare a ca#acitatii celor su#erdotati
4. creeaza ocazii de #etrecere organizata a tim#ului li)er in mod #lacut
6. foloseste noi te3nologii comunicationale
9. este nestresanta acti$. #lacute scutite de e$aluari riguroase
<. ras#unde cerintelor si necesitatilor educ. #ermanente
Critici28imite
1. #romo$area unui acti$ism de su#rafata( de#endent doar de inde#linirea o)iecti$elor concrete
". a$ansarea unui #roiect de#endent doar de mi7loacele te3nice dis#oni)ile
EDUCATIA INFORMALA
(lat. ,informis2informalis- % s#ontan( neaste#tat
Def: Ed. informala include ansam)lul influentelor cotidiene( s#ontane( incidentale care nu'si #ro#un in
mod deli)erat atingerea unor teluri #edagogice( dar au efecte educati$e( ocu#and cea mai mare #ondere de tim#
din $iata indi$idului ac. influente nu sunt selectate( #relucrate( organizate d.#.d.$ #edagogic!
1)iecti$e: ' nu a#ar in mod ex#licit #t ca acest ti# de educatie nu'si #ro#une atingerea unor o)iecti$e
#edagogice ofera indi$idului ocazia de a ado#ta anumite atitudini ( de a se com#orta intr'un anume fel
Trasaturi:' sunt determinate de multitudinea influentelor din micro'mediul social de $iatafamilie(
#rieteni( colecti$ul de munca( c3iar cartierul2strada!
ex: co#ilul care in$ata sa $or)easca( e corectat
#arintele2educatorul analizeaza ex#eriente zilnice cu co#ilul
' e$aluarea se realizeaza la ni$elul o#iniilor si reusitelor
8imite2Deza$anta7e:
1. are functie formati$a redusa #t. ca nu e organizata( institutionalizata!
". de multe ori indi$idul are acces la informatii in contradictie cu sco#urile educ. formale2non'
formale
DOMENII EDUCATIONALE
1. Educ. intelectuala dez$oltarea ca#acitatilor cogniti$e
' formarea si dez$oltarea #rice#erilor si de#rinderilor de munca intelectuala
". Educ. morala formarea si dez$oltarea constiintei si a conduitei morale
0etode de educ. morala: a. exem#lul
). exercitiul
c. su#ra$eg3erea
d. sanctiunea
e. #edea#sa
f. recom#ensa
3. Educ. estetica si artistica formarea cca#acitatii de a #erce#e( insusi si folosi adec$at
$alorile estetice
' dez$oltarea ca#acitatilor de a crea noi $alori estetice( culti$area a#titudinilor estetice creatoare
0etode: comune cu cele folosite in intregul #roces educati$
= exercitiul( ex#licatii si demonstratii
4. Educ. fizica si s#orti$a intarirea sanatatii si calirea organismului
' formarea si dez$oltarea de#rinderilor motrice de )aza si a calitatilor fizice ale miscarilor forta(
rezistenta( $iteza! necesare
' formarea si dez$oltarea #rinci#alelor calitati morale de $ointa si de caracter
',' unui com#ortament igienic
0odalitati de realizare: ; educ. fizica din scoala educ. a miscarii!
; educ. #si3omotorie realizata #rin #rogramul scolar ed. #rin miscare!
; acti$. educati$e care im#lica coordonatele motorii si #si3omotorii cercuri de gimnastica( inot(
drumetii( excursii!
6. Ed. te3nologica 2 #rofesionala % notiunile( #rinci#iile( legile si teoriile stiintifice
fundamentale ordonate d#d$ al a#lica)ilitatii lor 2 cu#rinde initierea in #rofesie cat si #erfectionarea se
realizeaza atat in scoala cat si in soc. comerciale si intre#rinderi!
NOILE EDUCATII
1. Ed. relati$a la mediu
". Ed. #entru #ace
3. Ed. #t #artici#are si democratie
4. Ed. economica si casnica moderna
ALTERNATIVE EDUCATIONALE
>e#r. $ariante de organizare scolara care #ro#un modificari ale anumitor as#ecte legate de formele
oficiale de organizare a acti$itatii instructi$'educati$e
1. :TE?'*@':TE?
' #romo$eaza modele educationale centrate #e ele$ ( educatia indi$iduala tot ce se intam#la in $iata e
interde#endent!
' accent #e cola)orarea cu familia( #e im#licarea #arintilor in conce#erea si organizarea acti$. din scoala
' acti$. didactice )azate #e munca in gru#uri co#iii sa in$ete sa'si dez$olte simtul identitatii si #retuirii de
sine( sa coo#ereze( sa se res#ecte( sa se integreze!
' metodologia utilizata '& a)ordarea indi$idualizata a ele$ilor tinand cont de ni$elul de dez$oltare al
fiecaruia ex. org. centrelor de acti$itate ce reflecta interesele si ne$oile co#iilor : c. de alfa)etizare ( de lectura(
de mate( arte( teatru si 7ocuri!
' acti$. ele$ilor )azate #e cercetare in$ata #rin asociere ce stiu2cele noi!
' ele$ii sunt e$aluati #rin modalitati s#ecifice: scaunul e$aluarii( ma#a de lucrari( caietul de e$aluare
' atmosfera #oziti$a ( de incredere
". 01.TE::1>I
' isi #ro#une sa in$ete co#ilul sa gandeasca2actioneze inde#endent si res#onsa)il
' automoti$area '& c3eia in$atarii com#lete %& co#ilul si in$atarea sunt #e 1'ul loc( iar #redarea si #rograma
de educatie #e locul al "'lea
' mediul de instruire e )azat #e o)iecte mici( usor de mani#ulat si detaliate d#d$ $izual
' metoda de educatie )azata #e o)ser$area directa a co#ilului ( #e #regatirea mediului de instruire #e
)aza o)s. realizate si #e conce#erea #rogramei functie de ne$oile co#ilului
3. AA8D1>F
' urmareste dez$. #ersonalitatii co#ilului ( isi orienteaza oferta functie de #articularitatile diferitelor
tre#te de $arsta si cerinte
' un loc im#ortant in curriculum: artele( lucrul manual( artizanatul( alte acti$. de )aza tors( tesut!(
lim)a7ul( istorie( geografie( mate( l). straine
' clasa: ele$i aceeasi $arsta( nu'si modifica com#onenta
' esenta: relatia ele$'#rofesor
' #rof. tine legatura cu #arintii intalniri cel #utin 1 data2luna!
' #rof. #reda in cu$inte #ro#rii fara carti( iar ele$ii confectioneaza #ro#riile carti
' e$aluarea nu se )azeaza #e #ro)e( teste( extem#orale(teze sau examene ci are in $edere toti factorii :
scrisul( dedicatia( fantezia( logica si flexi)ilitatea gandirii( stilul( ortografia( cunostintele reale
' e$aluarea ' caracterizare calitati$a ceea ce e #oziti$( critica negati$ul in leg. cu ceea ce ar #utea realiza!