Sunteți pe pagina 1din 2

T 4 : EDUCABILITATEA

CONCEPT
# dpdv teoretic = o categorie pedagogica fundamentala care exprima puterea sau ponderea educatiei in dezv.
personalitatii
# sub raport functional-educativ = capacitatea specifica a psiicului uman de a se modela structural si
informational sub influenta agentilor educationali si sociali ! sub influenta lor omul se transforma treptat in
fiinta umana" cu personalitate" care se caracterizeaza prin limba# articulat" gandire logica" intentionalitate"
afectivitate superioara" vointa$
%&CTO'(
(n determinarea dezv. psiofizice a copilului" rolul principal apartine interactiunii dintre )
*. ereditate
+. mediu
,. educatie
*. E'E-(T&TE& = insusire biologica pe baza careia se conserva si se transmit caracterele unei specii
de la ascendenti la descendenti
genereaza un anumit tip de conduita ce are o mare importanta in procesul de structurare a
personalitatii dar acest fapt nu se poate explica independent de actiunea factorilor de mediu si de influentele
educatiei
ereditatea isi face simtita prezenta in formarea personalitatii in masura in care ceilalti + factori o
permit ..ediu de viata favorabil" actiune educativa de calitate =/ posibilele influente negative ale ereditatii
sunt f. putin simtite in personalitatea acestuia !ex. copii care nu sunt f. bine dotati intelectual dar reusesc sa
faca fata stimulati si diri#ati de parinti0profesori1 ex. si situatii contrare$
posibilitatile innascute ale copilului trebuie descoperite" stimulate si edzvoltate pt a se putea
transforma in aptitudini si apoi in talente1 in caz contrar raman latente si se pierd
Concl) Ereditatea = premisa naturala in dezvoltarea psiica constituind un ecipament primar pt
dezvoltarea ulterioara a personalitatii
+. .E-(23 = totalitatea elementelor si conditiilor de viata cu care individul interactioneaza
!direct0indirect$ pe parcursul dezvoltarii sale
+ componente principale) # m. geografic natural 4 influenteaza dezvoltarea0sanatatea prin) campul
geomagnetic" clima" relief" radiatii" poluare
# m. socio-cultural 4 permite umanizarea si socializarea individului prin) 5
asigurarea conditiilor materiale" de civilizatie si cultura
5 exercita influenta prin relatii inter-umane" institutii" ideologii" grupuri sociale" traditii" conceptii"
stiluri de viata
5constituie cadrul dezvoltarii prin influentele sale organizate 0 neorganizate avand rol deosebit in
formarea omului ca personalitate
5 in cadrul lui" o influenta decisiva o are familia
Concl) daca ereditatea ofera o serie de premise naturale" mediul ofera conditii si da continut
personalitatii =/ cadrul socio-cultural al dezv. psioindividuale
,. E-2C&T(& = factorul determinant al dezvoltarii psioindividuale
umanizarea 0 personalitatea copilului sunt otarate de conditiile de mediu socio-cultural -/ din cadrul
acestuia educ. are un rol determinant
copilul devine om social numai prin educatie cu a#utorul careia
5 isi insuseste lb#. social" cultura generala si comportamentul moral-cetatenesc
5 isi formeaza conceptia despre lume
5 isi dezvolta potentialul creator
5 se pregateste pt. integrarea socio-profesionala
de aceea e important ca toti factorii educationali !parinti" cadre didactice" oarganizatii de tineret sau
institutii de cultura$ sa cunoasca bine personalitatea copilului" gradul sau de educabilitate si" pe aceasta
baza" sa structureze intregul proiect de tenologie a educatiei
educatia in scoala e cel mai imp. factor!scoala formeaza nu doar specialisti" ci oameni$
CONC326(E) Ereditatea ofera sau nu potentialul de dezvoltare psio-fiziologica" mediul ofera sau nu
anumite conditii" educatia diri#eaza" prin procesul invatarii" formarea armonioasa0 integrala a personalitatii"
fiind factorul determinant al acesteia.
TEORII FUNDAMENTALE
*. T. E'E-(T&'(7T& 4 sustine rolul determinant al ereditatii in evolutia fiintei umane
+. T. &.8(ENT&3(7T& 4 rolul determinant al mediului!indeosebi cel socio-cultural$ in dezvoltarea
personalitatii
,. EP(9ENET(7.23 P(&9ET(&N 4 nici ereditatea" nici mediul nu au rol elential ci un al ,-lea factor
care intra in actiune dupa geneza - vis esentialis0 nisus formativus = un mecanism de autoreglare a cresterii care
asigura autoreglarea functionala a organismului.&cest mecanism are un corespondent in planul dezvoltarii
psiice ce impune o succesiune de stadii de dezvoltare ce nu pot fi escaladate prin presiuni de mediu sau
educative