Sunteți pe pagina 1din 4

T 6 : FINALITATILE EDUCATIEI

CLASIFICARE
Educatia (dupa cum demonstreaza inclusiv etimologia ac. concept lat educe,educere a duce, a
conduce! nu este o activitate des"asurata in sine si pentru sine ci una care urmareste atingerea anumitor
finalitati.
Finalitatilie educatiei orientarile asumate la nivel de politica a educatiei in vederea realizarii
activitatii de "ormare#dezvoltare a personalitatii umane con"orm anumitor valori anga$ate in proiectarea
sistemului si a procesului de invatamant
Sensul finalist al educatiei se re"era la "aptul ca , in "iecare moment al des"asurarii sale, educatia este
orientata si diri$ata in "unctie de "inalitatile (rezultatele! pe care aceasta le urmareste. ( aceste "inalitati sunt
determinate preponderent de conte%tul social#istoric in care se des"asoara actiunea educationala si mai putin de
dorinele proprii ale elevului sau ale celui care organizeaza, declanseaza si conduce actuinea educativa!.
Educatia repr. un sistem de actiuni informativformative ! desfasurate in mod constient si
sistematic asupra su"iectului uman in vederea transformarii acestuia in conformitate cu finalitatile
educationale urmarite.
Finalitatile educatiei se structureaza pe & niveluri ierar'ice(
ideal educational
scopuri educationale
o)iective educationale
Idealul educational
e%prima cerintele si aspiratiile unei societati intr#o anumita etapa istorica su) "orma unui model
dezira)il de personalitate umana
are un nivel ridicat de generalitate si se atinge pe termen lung, la realizarea sa contri)uind sistemul educativ in
ansam)lul sau
reprezinta legatura dintre ceea ce este si ceea ce tre)uie sa devina omul in procesul educatiei
oricare ar "i societatea in care "unctioneaza idealul educational, acesta urmareste asadar sa atinga aspectele
de"initorii pentru conte%tul istoric si socio#economic in care acesta urmeaza a se realiza.Ast"el, acesta are
valoare orientativa si prezinta generalitate descriptiva pt tot ceea ce se intreprinde in directia "ormarii si educarii
omului.
Scopurile educationale
repr. "inalitati educationale cu nivel mediu de generalitate care se realizeaza in intervale medii de timp
sunt anticipari mentale ale diverselor actiuni de "ormare a personalitatii umane si se re"era la rezultatele ce
urmeaza sa se o)tina in cadrul unui sir de actiuni educationale
detaliaza practic idealul educational la nivelul diverselor situatii instructiv#educative* ast"el, daca idealul
educ este unul singur, scopurile educationale vizeaza "inalitati educationale particulare, speci"ice diverselor
laturi ale educatiei, di"eritelor nivele si pro"ile de invatamant si di"eritelor tipuri de scoli
+eissler# , perec'i de scopuri (contradictorii dar complementare!
-. sc. materiale (centrate pe asimilarea de in"ormatii! si sc. formale (urm. modelarea aptitudinilor si
cultivarea personalitatii!*
.. sc. de continut (centrate pe ac'zitionarea de cunostinte punctuale! si sc. comportamentale ("ormarea si
interiorizarea unor actiuni sau deprinderi!
&. sc. utilitare (a%ate pe "ormarea deprinderilor si competentelor cerute de activitatea practica! si sc.
nepragmatice (vizeaza "ormarea unor conduite "ara "inalitate practica imediata!
,. sc. speci"ice disciplinelor (caracteristice "iecarei materii! si sc. supradisciplinare (dezv. inteligentei,
motivatiei etc.!
prin continutul lor, sc. educationale poseda o anumita autonomie in raport cu idealul educational
si su)ordoneaza mai multe o)iective particulare
/)iectivele educationale
"inalitati educationale cu nivel redus de generalitate ce se realizeaza in intervale scurte de timp,
re"erindu#se la lectii sau secvente de lectii
sunt enunturi cu caracter anticipativ care descriu in termeni e%acti rezultatele asteptate a
"i o)tinute la "inele unei secvente de instruire
Clasi"icare(
-. In "unctie de domeniile vietii psi#ice(
a. ob. cognitive ( vizeaza insusirea de cunostinte, deprinderi si capacitati intelectuale
). ob. afective ( se re"era la "ormarea de sentimente, interese, atitudini
c. ob. psiho-motorii ( vizeaza comportamente de ordin "izic
.. In "ct. de $radul de $eneralitate:
a. ob. generale ( pot "i identi"icate
0la nivelul intregului sist. de inv. (dand e%presie directa idealului educational!*
0 in "ct. de tipul si pro"ilul scolii*
0 in "ct. de ciclul de inv.(o). ale inv. primar, gimnazial!*
0 in "ct. de dimensiunile "ormarii personalitatii( "ormarea pers. morale, estetice, religioase!*
0 pe discipline de inv. (o). ale predarii1invatarii matematicii, muzicii etc!*
0la nivelul unor sisteme de lectii *
0 la nivelul unei lectii (o). "undamental sau scopul lectiei!
&. ob. concrete ce pot "i e%primate operational 2 e%presia anticiparii de catre pro". a unor
comportamente ale elevului o)serva)ile si masura)ile intr#un timp scurt(timpul unei lectii!
Concl( Idealul vizeaza "inalitatea activ. educative in ansam)lu, la nivelul intregii societati , in timp ce
scopurile si o)iectivele orienteaza des"asurarea unor activitati educative determinante si concrete
3R/CE45RI 4E /3ERA6I/7ALI8ARE
/)iectivele sunt "inalitati educationale care au un nivel redus de generalitate si se realizeaza in intervale
scurte de timp, re"erindu#se la lectii sau secvente de lectii
A operationaliza un o)iectiv inseamna a#l transpune in termeni de comportament concret, direct o)serva)il si
masura)il. /perationalizarea unui o)iectiv educational presupune realizarea unei suite de precizari( precizarea
per"ormantei, precizarea autorului per"ormantei, precizarea conditiilor concrete in care va avea loc realizarea
per"ormantei si sta)ilirea unui nivel minimal acceptat de reusita
3roceduri (
mai intai transpunerea o"iectivului in termeni de actiuni, acte, operatii, mani"estari direct
o)serva)ile
enuntarea o)iectivului su) "orma comportamentelor o)serva)ile si masura)ile, cu a$utorul v). de
actiune
se precizeaza ceea ce va face elevul, per"ormanta de care va "i capa)il dupa anumite secvente ale
procesului de predare#invatare
se precizeaza situatiile de invatare, respectiv conditiile care determina modi"icariule educative
preconizate
orice o)iectiv sa se refere la activitatea de invatare a elevului, nu la activitatea pro"esorului
tre)uie "ormulat in cat mai putine cuvinte si in termeni comportamentali e%pliciti, care sa vizeze o
operatie, o actiune singulara
criteriul de evaluare (vizeaza nivelul reusitei su) ung'i calitativ1cantitativ!indicand cat de e"icient
tre)uie sa "ie comportamentul elevilor, la ce nivel tre)uie sa se situeze cunostintele acestora
4EF( /perationalizarea 2 activitatea de transpunere a scopurilor procesului de invatamant in
o)iective speci"ice si a acestora in o)iective concrete, prin precizarea unor comportamente o)serva)ile
si masura)ile
# presupune trans"ormarea unui o)iectiv in operatii , mani"estari direct
o)serva)ile, ceea ce pretinde delimitare si secventiere analitica a o)iectivelor si concretizarea lor
Criterii de operationalizare a o)iectivelor(
Cezar 9arzea( -. un o). operational precizeaza o modi"icare calitativa a capacitatii elevilor
.. e necesar ca pt. "iecare o). operational sa se precizeze situatiile de invatare sau conditiile
care determina modi"icarile proiectate si asteptate
&. nivelul realizarii
4upa sta)ilirea unui o)iectiv general, sunt necesari urmatorii pasi(
0 precizarea unor comportamente esentiale care duc la o)iectivul general
0 "ormularea unor o)iective particulare prin ver)e care e%prima o actiune o)serva)ila
0 selectionarea o)iectivelor speci"ice , importante pentru atingerea o). general
0 descrierea conditiilor in care e pus elevul cand tre)uie sa demonstreze ca a atins o)iectivul
0 speci"icarea criteriului de evaluare, respectiv speci"icarea per"ormantei minime accepta)ile
Alte criterii de operationalizare(
a. concretizarea pretinde ca orice o). sa se re"ere la activitatea elevului, nu la cea a pro"esorului
). operationalizarea presupune si precizarea conditiilor didactice1psi'ologice in care elevii vor dovedi
sc'im)area calitativa1cantitativa dorita
d. evaluarea, criteriile, tipurile si modalitatile de apreciere a rezultatelor
Concret, o). operationalizat tre)uie sa raspunde la urm. intre)ari(
: CI7E; (elevul, grupul de elevi, clasa!
: CE SA FACA; (va da e%emple, va indica "ormele, va rezolva, va propune, va e%plica!
: I7 CE C/74I6II; 574E; CA74; (la s"arsitul activitatii1temei1capitolului toti elevii vor putea sa..., va
cauta singur in"ormatii
: CA6 4E 9I7E; I7 CE CA76I6A6E; (va rezolva corect & e%ercitii din , , dupa cateva ore!
A<A76A=E SI LI>I6E ALE /3ERA6I/7ALI8ARII
<aloarea operationalizarii o)iectivelor reiese din functiile pe care o)iectivele le indeplinesc in
conte%tul general al instruirii sau in conte%tul unei activitati(
-. "unctia anticipativa ( o). este anticiparea unui rezultat dezira)il si realiza)il intr#un conte%t pedagogic
.. ". evaluativa( o). este un reper 1 spri$in pentru evaluare* raportarea rezultatelor o)tinute la o)iective da
masura e"icientei activitatii des"asurate
&. ". a%iologica ( o). sunt e%presia unor valori educationale si orienteaza elevii catre aceste valori
,. ". de organizare si reglare a intregului proces pedagogic ( o). su)nt adevarate criterii de re"erinta ce
orienteaza proiectarea, des"asurarea si evaluarea tuturor activitatilor educative si permit , in consecinta,
controlul si (auto!reglarea proceselor pedagogice
/perationalizarea prezinta o serie de avanta$e pt pro"esor(
0 "aciliteaza comunicarea pedagogica
0constituie garantia repetarii "inalitatilor educatiei
0 permite o mai )una diagnoza a di"icultatilor de invatare
0 "urnizeaza ela)orarea instrumentelor de evaluare
0 sporesc responsa)ilitatile cadrului didactic prin introducerea unor criterii mai "erme in evaluare
+reseli ce insotesc activitatea de operationalizare(
0 con"undarea o). cu programa sau cu temele de insusit
0 con"undarea o)iectivelor cu intentiile pro"esorului
0 "ormularea o). in termeni de proces (ce tre). sa "aca elevul pt a a$unge la rezultat ! in loc de produs (adica
ceea ce tre). sa demonstreze pentru a arata ca stie ceea ce are de "acut!
0 incuderea a mai mult de un o). in "ormularea unei etape de invatare
0 e%primarea unui o). printr#un comportament compozit, greu de evaluat, in loc de o operatie singulara
3ro". nu tre)uie sa e%agereze in operationalizarea o). uitand de "inalitatile ample, cuprinztoare ale procesului
didactic. /). tre)uie ordonate pe a%a simplitate#comple%itate.6re)uie sa o)serve reactiile spontane, neasteptate
ale elevilor(pot "i semni"icative!. In "ct de disciplina, va sta)ili o). operationale cele mai semni"icative dpdv
didactic.