Sunteți pe pagina 1din 10

Bu il Ana.

MK(101)
Denumirea complet : Societatea cu rspundere limitat Panda
Tipul ntreprinderii : SR
Denumirea : !Panda SR
Adresa juridic : Repu"lica Moldo#a$ ora ul %n&'eni$ str. Bar"u utaru (.
Fondatorii : Bu il Ana
Bu ila )caterina

Repartizarea cotei pri : Bu il Ana*(( +
Bu ila )caterina*,(+

Functiile ntreprinderii:
-)la"orarea unui cadru or&ani-atoric$ te'nic .i te'nolo&ic al /ntreprinderii
*0omerciali-area 1ucriilor pentru copii
*2ntre3inerea rela3iilor cu al3i a&en3i economici$ cu scopul importrii 1ucriilor pentru
copii din stintate
* )la"orarea cercetrilor de pia3
- 4"3inerea .i asi&urarea utili-rii ra3ional a mi1loacelor 5inanciare disponi"il
*0rearea locurilor de munc
Eficienta economica si sociala a productiei
Sporirea eficienei economice(! "i sociale(#! a produciei:
1. 2n decurs de 1 lun au 5ost 0omerciali-ate:
670 ursule i panda la pre3ul de 800 lei$ ce au 5ost procurate la pre3ul de 110
lei(inclusi# ta9e)
:enit;1< 000 lei = 0'eltuielile ; 7 700lei= Pro5it; < 100lei
6,0 papusi la pre3ul de 1(0 lei$ ce au 5ost procurate la pre3ul de >0 lei( inclusi#
ta9e)
:enitul;? 000 lei= 0'eltuielile;8 <00 lei= Pro5it;@ 800 lei
6?8 ma inu e la pre3ul de 180 lei$ ce au 5ost procurate la pre3ul de ,( lei (inclusi#
ta9e)
:enitul;> ,,0 lei= 0'eltuieli;8>70 lei= Pro5it;,?(0lei
6>8 pisici la pre3ul de 100 lei$ ce au 5ost procurate la pre3ul de ,0 lei ( inclusi#
ta9e)
:enit;> 800lei= 0'eltuieli;8<<0lei= Pro5it; , ,00lei.
6?8 ti&ri mari de plu la pre ul 8,0 lei$ce au 5ost cumparati la pre ul de 180lei
(inclusi#e ta9e)
:enit;1, <<0 lei=0'eltuieli;>,,0lei=Pro5it;>,00lei
1
Arenda; 1000 lei
)lectricitate;@00
Salarii:0onsultantii; @000
0onta"il ; (000
0asier;,000
%-ura;1<0 lei
Pro5it dupa #in-are; 8> >70lei
0'eltuieli conta"ile;1@ (<0lei
Pro5it total; 1, 810
8.
)5ect: 0omerciali-area mr5urilor la un pre3 mai accesi"il.
)5ort: Amportarea mr5urilor la un pre3 mai sc-ut.
)5ect: Rsp/ndirea pliantelor in5ormationale i a5i elor pu"licitare despre desc'iderea
ma&a-inului.
)5ort: 0'eltuirea unei cantita i de "ani pentru tiprirea acestora .
)5ect: Scoaterea /n #/n-are a unei cantit3i mai mare i di#erse de produse.
)5ort : %tili-area ra3ional a 5ondurilor 5i9e .
.
$lanificarea si pro%nozarea acti&itatii intreprinderii
'ntroducere: Scopul "i o(iecti&e
Ma&a-inele de 1ucrii au 5ost mereu actuale in/nd cont ca prin ii incearca s /ndeplineasc
orice #is sau capriciu a copiilor si $ de pre3urile accesi"ile /ntre&ii popula3ii .i de calitate. 4
"un parte din noi ram/nem mereu copii /n su5let ast5el ma&a-inul meu le #ine in a1utor$5ericirea
acestei cate&orii de persoane si a copiilor acestia poate 5i creata de ma&a-inul nostru care #ine cu
o &am lar&a de produse
Scopul ma&a-inului nu este doar o"3inerea pro5itului$ dar i di#ersi5icarea tipurilor de 1ucarii
e9istente /n r*ul %n&'eni. Printre o"iecti#ele /ntreprinderii se numr: prestarea unor ser#icii
calitati#e$ comerciali-area unor mr5uri la un pre3 accesi"il$ atar&erea cumprtorilor prin di#erse
o5erte.
Capitolul 1
Afacerea "i caracterizarea ei
2ntrepinderea cu rspundere limitat !Panda are ca scop desc'iderea unui ma&a-in de 1ucrii ce
#a importa produsele comerciali-ate din e9teriorul 3rii.Sortimentul 1ucriilor "a-/ndu*se pe
cate&oriile de #irsta a copiilor. Birma /.i #a a#ea re.edin3a /n Repu"lica Moldo#a$ ora ul
%n&'eni$ str. Bar"u utaru ( . Acest loc este unul e9trem de a#anta1os mai ales pentru ast5el
de tip de a5acere$ pentru c pe l/n& 5aptul c se a5l pe una din cele mai importante str-i ale
raionului$ strada Romana$/n apropierea stra-ii Strada Cte5an cel Mare 5iind amplasata c'iar /n
centrul ora ului . Bondatorii acestei /ntreprinderi sunt : Bu il Ana cu ((+ cota parte i Bu il
)caterina cu,(+.
8
Capitolul 2
)lienii
Poten3ialii clien3i ai ma&a-inului sunt cuplurile sau parin ii ce #or sa* i surprind copii in mod
plcut i #or sa*i 5ereasc de internet i te'nolo&ii de la o #/rsta prea 5ra&eda deoarece acestea
in5luen ea-a asupra comportamentului acestora.)ste un a1utor .i pentru "r"a i de orice #/rst /n
cutarea unui cadou deose"it pentru 5iicele$surorili$prietenele acestora.
)oncurena
Acest ramur este una destul de de-#oltat /n r*ul %n&'eni$ poten3ialii concuren3i 5iind:
Ft Frumos D este unul dintre primele ma&a-ine mari aparute /n %n&'eni$ini ial se numea umea
0opiilor.)ste cel mai cunoscut ma&a-ine din %n&'eni speciali-at pe comerciali-area 1ucriilor
pentru copii.
)osnzeana*practic a aparut i sa de-#oltat in paralel cu Bt Brumos$doar ca aici 1ucariile nu
repre-inta o concuren atit de serioas$se "a-ea- mai mult pe #estimenta ie.
A&antaje
0omparati# cu ace.ti concuren3i ma&a-inul Panda promo#ea- .i comerciali-e- produse mai
calitati#e .i la un pre3 mai accesi"il. a 5el $ o5erim un sortiment mai lar& .i /nc ine9istent pe
pia3a Repu"licii Moldo#a$ produsele 5iind importate. %n alt a#anta1 al ma&a-inului este calitatea
deser#irii clien3ilor$ ace.tia 5iind trata3i cu respect si ama"ilitate.
Capitolul 3
Fora de munc
Personalul /ntreprinderii #a numra 8 consultan3i /n domeniului tipurilor de 1ucarii ce ar
corespunde #/rstei copiilor $ 1 conta"il$ 1 casier*oprator. Biecare din ace.tia #or 5i cunosctori de
lim"a rom/n i rusa pentru a deser#i clien3ii. 0onta"ilul tre"uie s de3in studii speciali-ate .i
e9perien3 /n domeniu. Eirectorul #a a#ea /nsrcinarea de a &estiona acti#itatea tuturor acestor
lucrtori$ precum .i acti#itatea economic a /ntreprinderii pe tot parcursul acti#arii sale.
Capitolul 4
$olitica financiar
Politica 5inanciar are rolul de a re-ol#a aspectele le&ate de metodele de procurare a 5ondurilor$
sta"ilirea pe destina3ii .i utili-area e5icient a acestora. Ast5el /ntreprinderea arendea- o /ncpere
de >8 de metri ptra3i $ cu pre3ul de 800lei pe metru ptrat$ ast5el pre3ul lunar al arendei 5iind
1,,0lei. a 5el /ntreprinderea necesit ra5turi c/te , /n < e9emplare la pre3ul ((0$ 5iecare adica
,,00lei .Fu /n ultimul r/nd este stocul de mar5 importat care #a a#ea pre3ul de apro9imati#
1(000lei.
@
)oncluzii
Analiza S*+T
$uncte forte
4"3inerea pro5itului
Pre3uri mai reduse
0alitate mai /nalt a mr5urilor
Salarii /nalte
$uncte sla(e
%-ura 5i-ic a 5ondurilor 5i9e
Promo#area sla" .i scump
Ansu5icien3a resurselor necesare
+portuniti
0re.terea .i de-#oltarea rapid a pie3ii
Personal cali5icat disponi"il pe pia3a
resurselor de munc
Riscuri
Eo"/nda "ancar /nalt
Reducerea #eniturilor popula3iei
)9isten3a unui numr mare de
concuren3i putercini cu e9perien a
$ersonalul intreprinderii,-ocurile de munca si
producti&itatea muncii
1.Structura personalului:
Personalul ntreprinderii va numra 2consultani n dameniul consultarii clienilor
destre cele mai noi si interesante produse, 1 contabil, 1 casier-oprator. Fiecare din
acetia vor f cunosctori a limbii romne i ruse pentru a deservi clienii. ontabilul
trebuie s dein studii speciali!ate i e"perien n domeniu. #irectorul va avea
nsrcinarea de a $estiona activitatea tuturor acestor lucrtori, precum i activitatea
economic a ntreprinderii pe tot parcursul activitaii sale.
2.Cum are loc angajarea?
%oate posturile ramase vacante sunt scoase la concurs, recrutarea avind loc &ara
descriminari sau ine$aliati intre concurenti. Pentru an$a'are est necesara
completarea (-ului si trimiterea acestuia la adresa de email a intreprinderii. ele
mai potrivite candidature vor f selectate si invitate la un interviu de $rup, dintre
care cei mai descurcarei i inteli$eni vor avea parte de unul personal.)rmea!a o
perioada de testare a cunotintelor practice ale pesoanei potrivite la acest post.
3.De ce depinde productivitatea muncii?
,
Productivitata muncii este strins le$ata de &orta de munca a intreprinderii.
Problemele ce trebuie abordate in scopul cresterii productivitatii muncii sunt*
1. +alari!area personalului, adica calcularea &ondului necesar pentru aceasta.
,cest subpunct avind un rol important in strate$ia intreprinderii stabilirea
corecta a structurii si numarului .
2. personalului intrepinderii, adica defnirea precisa a proflului si nivelului
atributiilor pro&esionale precum si a volumului de munca necesar pentru
ndeplinirea fecarei atributii.
-. .otivarea an$a'atilor, acest lucru are loc prin o&erirea primelor pentru
punctualitate,amabilitate, posibilitatilor de crestere in post , precum si
crearea unei atmos&ere a$reabile de lucru.
4.Cum se motiveaza personalul?
/n cadrul unei ntreprinderi, este &oarte important sa ai o fora de munca
motivate. /n acest scop are o importante deosebita*
un salariu potential atractiv
o atmos&era a$reabila
autoritatea si pre!enta initiative in propriul post
posibilitatea de cresetere in post
)n rol e"trem de important il are conducerea intrepinderii, liderul trebuind
sa fe loial, obiectiv si autoritar in limite, la &el trebuie sa fe mereu
disponibil pentru ana$'atii sai si sa $aseasca timpul necesar pentru
comunicarea cu acestora, nu doar pe teme de serviciu ci si despre
pasiunile acestora.
.Cine are dreptul la munca?
!"rsta minim# de angajare$(0rsta minim admisibil la an$a'are este de 11
ani. ontract individual de munc se poate nc2eia i la implinirea v0rstei de 13
ani, cu acordul scris al prinilor. +e inter!ice ncadrarea n munc a persoanelor
cu v0rsta de p0n la 13 ani4
%ormele &i durata 'nc(eierii contractului individual de munc#.ontractul
individual de munc se nc2eie n &orma scris i produce e&ectele din !iua
semnrii. ontractul individual de munc se nc2eie, de re$ul, pe durata
nedeterminat. ontractul individual de munc poate f inc2eiat i pe o durat
determinat, ce nu depete 3 ani 5 ., art. 336. Pentru asi$urarea aplicrii
uni&orme a prevederilor odului .uncii, partenerii sociali 57uvern-Patronate-
+indicate6 au aprobat modelul contractului individual de munc prin convenia
colectiv 5nivel national6 nr. 8 din 23 iulie 2993 5ane"a6
Documente necesare la angajare:
-buletinul de identitate sau un alt act de identitate
(
-carnetul de munc, cu e"cepia ca!urilor c0nd persoana se ncadrea! n
c0mpul muncii pentru prima dat sau se an$a'ea! la o munca prin cumul
-documentele de eviden militar : pentru recrui i re!erviti
-diploma de studii, certifcatul de califcare ce confrm pre$atirea speciala
: pentru pro&esiile care cer cunotine sau caliti speciale
-certifcatul medical, n ca!urile prev!ute de le$islaia n vi$oare.
).Drepturile si o*ligatiile salariatului*
+rticolul ,. #repturile i obli$aiile de ba! ale salariatului
516 +alariatul are dreptul*
a6 la nc2eierea, modifcarea, suspendarea i des&acerea contractului individual de
munc, n modul stabilit de pre!entul cod;
b6 la munc, con&orm clau!elor contractului individual de munc;
c6 la un loc de munc, n condiiile prev!ute de standardele de stat privind
or$ani!area, securitatea i sntatea n munc, de contractul colectiv de munc i
de conveniile colective;
d6 la ac2itarea la timp i inte$ral a salariului, n corespundere cu califcarea sa, cu
comple"itatea, cantitatea i calitatea lucrului e&ectuat;
e6 la odi2n, asi$urat prin stabilirea duratei normale a timpului de munc, prin
reducerea timpului de munc pentru unele pro&esii i cate$orii de salariai, prin
acordarea !ilelor de repaus i de srbtoare nelucrtoare, a concediilor anuale
pltite;
&6 la in&ormare deplin i veridic despre condiiile de munc i cerinele &a de
securitatea i sntatea n munc la locul de munc;
$6 la adresare ctre an$a'ator, patronate, sindicate, or$anele administraiei publice
centrale i locale, or$anele de 'urisdicie a muncii;
26 la &ormare pro&esional, reciclare i per&ecionare, n con&ormitate cu pre!entul
cod i cu alte acte normative;
i6 la libera asociere n sindicate, inclusiv la constituirea de or$ani!aii sindicale i
aderarea la acestea pentru aprarea drepturilor sale de munc, a libertilor i
intereselor sale le$itime;
'6 la participare n administrarea unitii, n con&ormitate cu pre!entul cod i cu
contractul colectiv de munc;
<6 la purtare de ne$ocieri colective i nc2eiere a contractului colectiv de munc i a
conveniilor colective, prin repre!entanii si, la in&ormare privind e"ecutarea
contractelor i conveniilor respective;
l6 la aprare, prin metode neinter!ise de le$e, a drepturilor sale de munc, a
libertilor i intereselor sale le$itime;
m6 la soluionarea liti$iilor individuale de munc i a con=ictelor colective de
munc, inclusiv dreptul la $rev, n modul stabilit de pre!entul cod i de alte acte
normative;
n6 la repararea pre'udiciului material i a celui moral cau!at n le$tur cu
ndeplinirea obli$aiilor de munc, n modul stabilit de pre!entul cod i de alte acte
normative;
o6 la asi$urarea social i medical obli$atorie, n modul prev!ut de le$islaia n
vi$oare.
[Art.9 al.(1), lit.(o) modifcat prin LP8 din 09.02.06, MO8386!02.06.06 art.362"
526 +alariatul este obli$at*
a6 s-i ndeplineasc contiincios obli$aiile de munc prev!ute de contractul
individual de munc;
b6 s ndeplineasc normele de munc stabilite;
?
c6 s respecte cerinele re$ulamentului intern al unitii i s poarte n permanen
asupra sa permisul nominal de acces la locul de munc, acordat de an$a'ator;
[Art.9 al.(2), lit.(c) #n r$dac%ia LP2&' din 09.12.11, MO2&28!03.02.12 art.(9"
d6 s respecte disciplina muncii;
d
1
6 s mani&este un comportament nediscriminatoriu n raport cu ceilali salariai i
cu an$a'atorul;
[Art.9 al.(1), lit.d
1
) introd)* prin LP168 din 09.0(.10, MO160162!0(.09.10 art.&86"
d
2
6 s respecte dreptul la demnitate n munc al celorlali salariai;
[Art.9 al.(1), lit.d
2
) introd)* prin LP168 din 09.0(.10, MO160162!0(.09.10 art.&86"
e6 s respecte cerinele de securitate i sntate n munc;
&6 s mani&este o atitudine $ospodreasc &a de bunurile an$a'atorului i ale altor
salariai;
$6 s in&orme!e de ndat an$a'atorul sau conductorul nemi'locit despre orice
situaie care pre!int pericol pentru viaa i sntatea oamenilor sau pentru
inte$ritatea patrimoniului an$a'atorului.
26 s ac2ite contribuiile de asi$urri sociale de stat obli$atorii i primele de
asi$urare obli$atorie de asisten medical n modul stabilit;
i6 s ndeplineasc alte obli$aii prev!ute de le$islaia n vi$oare, de contractul
colectiv de munc i de conveniile colective.
[Art.9 al.(2), lit.(+i) introd)*$ prin LP60,-. din 21.03.08, MO11&116!01.0(.08
art.''1"
-.Ce este un contract individual de munca?
+rticolul 4. >oiunea de contract individual de munc
ontractul individual de munc este nele$erea dintre salariat i an$a'ator, prin
care salariatul se obli$ s preste!e o munc ntr-o anumit specialitate, califcare
sau &uncie, s respecte re$ulamentul intern al unitii, iar an$a'atorul se obli$ s-i
asi$ure condiiile de munc prev!ute de pre!entul cod, de alte acte normative ce
conin norme ale dreptului muncii, de contractul colectiv de munc, precum i s
ac2ite la timp i inte$ral salariul.
..Durata muncii:
+rticolul ,). #urata redus a timpului de munc
516 Pentru anumite cate$orii de salariai, n &uncie de vrst, de starea sntii, de
condiiile de munc i de alte circumstane, n con&ormitate cu le$islaia n vi$oare
i contractul individual de munc, se stabilete durata redus a timpului de munc.
526 #urata sptmnal redus a timpului de munc constituie*
a6 28 de ore pentru salariaii n vrst de la 13 la 11 ani ;
b6 -3 de ore pentru salariaii n vrst de la 11 la 1? ani;
c6 -3 de ore pentru salariaii care activea! n condiii de munc vtmtoare,
con&orm nomenclatorului aprobat de 7uvern.
5-6 Pentru anumite cate$orii de salariai a cror munc implic un e&ort intelectual i
psi2o-emoional sporit, durata timpului de munc se stabilete de 7uvern i nu
poate depi -3 de ore pe sptmn.
586 Pentru invali!ii de $radul / i // 5dac acetia nu benefcia! de nlesniri mai mari6
se stabilete o durat redus a timpului de munc de -9 de ore pe sptmn, &r
diminuarea drepturilor salariale i a altor drepturi prev!ute de le$islaia n vi$oare.
[Art.96 al.(') modifcat prin LP8 din 09.02.06, MO8386!02.06.06 art.362"
+rticolul 1//. #urata !ilnic a timpului de munc
516 #urata !ilnic normal a timpului de munc constituie ? ore.
526 Pentru salariaii n vrst de pn la 11 ani, durata !ilnic a timpului de munc nu
poate depi 3 ore.
5-6 Pentru salariaii n vrst de la 11 la 1? ani i salariaii care lucrea! n condiii de
munc vtmtoare, durata !ilnic a timpului de munc nu poate depi @ ore.
>
586 Pentru invali!i, durata !ilnic a timpului de munc se stabilete con&orm
certifcatului medical, n limitele duratei !ilnice normale a timpului de munc.
536 #urata !ilnic ma"im a timpului de munc nu poate depi 19 ore n limitele
duratei normale a timpului de munc de 89 de ore pe sptmn.
516 Pentru anumite $enuri de activitate, uniti sau pro&esii se poate stabili, prin
convenie colectiv, o durat !ilnic a timpului de munc de 12 ore, urmat de o
perioad de repaus de cel puin 28 de ore.
5@6 ,n$a'atorul poate stabili, cu acordul scris al salariatului, pro$rame
individuali!ate de munc, cu un re$im =e"ibil al timpului de munc, dac aceast
posibilitate este prev!ut de re$ulamentul intern al unitii sau de contractul
colectiv ori de cel individual de munc.
[Art.100 al.(() modifcat prin LP8 din 09.02.06, MO8386!02.06.06 art.362"
5?6 Aa lucrrile unde caracterul deosebit al muncii o impune, !iua de munc poate f
se$mentat, n modul prev!ut de le$e, cu condiia ca durata total a timpului de
munc s nu fe mai mare dect durata !ilnic normal a timpului de munc.
5B6 #urata !ilei de munc poate f, de asemenea, mprit n dou se$mente* o
perioad f", n care salariatul se a= la locul de munc i o perioad variabil
5mobil6, n care salariatul i ale$e orele de sosire i plecare, cu respectarea duratei
!ilnice normale a timpului de munc
,.0ormarea muncii:
+rticolul 1)). 7aranii n domeniul normrii muncii
+alariailor li se $arantea!*
a6 concursul metodolo$ic al statului n or$ani!area normrii muncii;
b6 aplicarea sistemelor de normare a muncii stabilite de an$a'ator mpreun cu
repre!entanii salariailor i stipulate n contractul colectiv de munc sau n alt act
normativ la nivel de unitate.
+rticolul 1)-. >ormele de munc
516 Prin norme de munc se nele$ normele de producie, de timp, de deservire, de
personal care se stabilesc de ctre an$a'ator pentru salariai n concordan cu
nivelul atins al te2nicii i te2nolo$iei, al or$ani!rii produciei i a muncii, ast&el nct
s corespund condiiilor concrete din unitate i s nu conduc la suprasolicitarea
salariailor.
526 Cn condiiile &ormelor colective de or$ani!are i de retribuire a muncii pot f
aplicate, de asemenea, norme combinate i comple"e.
5-6 >ormele de munc pot f revi!uite pe msura implementrii te2nicii i a
te2nolo$iilor noi sau per&ecionrii celor e"istente, n&ptuirii unor msuri
or$ani!atorice sau de alt natur, care asi$ur sporirea productivitii muncii,
precum i n ca!ul &olosirii unui utila' nvec2it f!ic i moral.
586 Dbinerea unui nivel nalt al &abricrii produciei de ctre un anumit salariat sau
o anumit bri$ad prin aplicarea, din proprie iniiativ, a unor procedee de munc
noi i a e"perienei avansate, prin per&ecionarea cu &ore proprii a locurilor de
munc, nu constituie temei pentru revi!uirea normelor de munc.
+rticolul 1).. Elaborarea, aprobarea, nlocuirea i revi!uirea
normelor unice i a normelor-tip de munc
516 Pentru anumite lucrri omo$ene pot f elaborate i stabilite norme unice i
norme-tip 5interramurale, ramurale, pro&esionale etc.6 de munc. >ormele-tip de
munc se elaborea! de ctre autoritile administraiei publice centrale de
specialitate de comun acord cu patronatele i sindicatele respective i se aprob n
modul stabilit de 7uvern.
<
526 Cnlocuirea i revi!uirea normelor unice i a normelor-tip se e&ectuea! de ctre
autoritile care le-au aprobat.
+rticolul 1),. /ntroducerea, nlocuirea i revi!uirea normelor
de munc
516 Cn ca!ul n care normele de munc nu mai corespund condiiilor pentru care au
&ost aprobate sau nu asi$ur ocuparea complet a timpului normal de munc,
acestea pot f revi!uite sau nlocuite.
526 Procedura de revi!uire sau nlocuire a normelor de munc, precum i situaiile
concrete n care poate f aplicat, se stabilete prin contractele colective de munc
iFsau prin conveniile colective.
[Art.169 al.(2) modifcat prin LP8 din 09.02.06, MO8386!02.06.06 art.362"
5-6 #espre introducerea unor norme noi de munc salariaii trebuie s fe anunai n
scris, sub semntur, cel puin cu 2 luni nainte.
+rticolul 1-/. +tabilirea tari&elor de retribuire a muncii n acord
516 Aa retribuirea muncii n acord, tari&ele se stabilesc pornindu-se de la cate$oriile
de munc, salariile tari&are 5salariile &unciei6 i normele de producie 5normele de
timp6 n vi$oare.
526 %ari&ul pentru munca pltit n acord se stabilete prin mprirea salariului
tari&ar pe or 5pe !i6, care corespunde cate$oriei muncii prestate, la norma de
producie pe or 5pe !i6. %ari&ul pentru munca pltit n acord poate f stabilit, de
asemenea, prin nmulirea salariului tari&ar pe or 5pe !i6, care corespunde
cate$oriei muncii prestate, cu norma de timp n ore sau !ile.
+rticolul 1-1. ,si$urarea condiiilor normale de munc pentru
ndeplinirea normelor de producie 5de deservire6
,n$a'atorul are obli$aia s asi$ure permanent condiiile te2nice i or$ani!atorice
care au &ost puse la ba!a elaborrii normelor de munc i s cree!e condiii de
munc necesare ndeplinirii normelor de producie 5de deservire6. ,ceste condiii
snt*
a6 starea bun a mainilor, a mainilor-unelte i a dispo!itivelor;
b6 asi$urarea la timp cu documentaie te2nic;
c6 calitatea corespun!toare a materialelor i instrumentelor necesare pentru
prestarea muncii, precum i aprovi!ionarea la timp cu ele;
d6 alimentarea la timp a procesului de producie cu ener$ie electric, cu $a!e i cu
alte surse de ener$ie;
e6 asi$urarea securitii i sntii n munc i securitii de producie.
1/.1ro*lemele somajului:
>umarul somerilor inre$istrati ofciali in Gepublica .oldova a crescut de la 81,- mii
in anul 1BB1, la 8B,3 mii in 1BB?. Fenomenul soma'ului a&ectea!a in special
absolventi ai diverselor &acultati si tinerii de pina la 2B de ani. +omerii din Gepublica
.oldova nu au primit anul acesta nici un leu din indemni!atiile de care trebuie sa
benefcie!e. Gestantele de ac2itare ale acestor indemni!atii la inceputul lunii mai
constituiau -,--9 milioane de lei. +erviciul de stat pentru autori!area &ortei de
munca incearca sa o&ere diverse slu'be instruind persoanele pro&esional si
recalifcindu-le de cele mai dese ori dupa pro&esiile cerute de piata. #ecala'ul dintre
cerere si o&erta ramine insa sa fe enorm.
11.Salariul
7
+rticolul 13-. Plile de stimulare
516 ,n$a'atorul este n drept s stabileasc di&erite sisteme de premiere, de
adaosuri i sporuri la salariul de ba!, alte pli de stimulare dup consultarea
repre!entanilor salariailor. +istemele indicate pot f stabilite i prin contractul
colectiv de munc.
526 .odul i condiiile de aplicare a plilor de stimulare i de compensare n
unitile din sectorul bu$etar se stabilesc prin le$e i prin alte acte normative
+rticolul 141. Formele de plat a salariului
516 +alariul se pltete n moned naional.
526 u acordul scris al salariatului, se permite plata salariului prin instituiile bancare
sau ofciile potale, cu ac2itarea serviciilor respective din contul an$a'atorului.
.odul de plat a salariului prin instituiile bancare sau ofciile potale se stabilete
de 7uvern, n comun cu Hanca >aional a .oldovei.
5-6 Plata salariului n natur este inter!is.
10