Sunteți pe pagina 1din 2

Pn cnd?

(eseu), by Krontzo


Libertatea nsea!n a"#i cunoa$te natura ta %unda!enta&, 'ro'riu& (ine)
*i!ic a&tce+a),
Pa'a-i
.ecunosc senza/ia) 0! !ai orbecit a1a, ntr"o nesi2uran/3 ocrotitoare)
4i"!i a!intesc 1i a&tce+a5 ) ) ) &)u)!)i)n)a?
6ar nu, nc nu)
6eoca!dat e7'&orez 'e1tera asta
ori))) e un &)a)b)i)r)i)n)t?
4tia! attea 1i nu"!i !ai a!intesc !are &ucru ci doar c, ntr"un !o!ent
anu!e, a! n/e&es totu& dar 3 nu!ai 'entru o c&i') 8are a!3 )n)/)e)&)e)s?
9nc un traseu nc:is 1i, de-a, resi!t atta ostenea&) 9!i +oi rec'ta 'uterea
s ncerc un a&tu&?
4i"a'oi un a&tu&? 4i nc un a&tu&?
Pn cnd?
3
0! renscut3 ;t &u!in< =ar1i starea aceea de a)d)e)+))r dar nu!ai
'entru o c&i')
0'oi recunoscute&e treceri 'rin uni+ersuri succesi+e3 n/e&e2 acu!, 'arcur2 o
s'ira&)
39n/e&e2?
>n a&t traseu nc:is, rentoarceri 1i re+eniri 'e ca&e3
Pn cnd?
*u a! e7'&orat, nc, toate cot&oane&e &abirintu&ui ?in/ei !e&e) .o1u) 8ran-)
@a&ben) Aerde) 0&bastru) =ndi2o) Aio&et) 0stea"s uni+ersuri&e !e&e, &e 'arcur2
de ?ecare dat dar &u!ina aceea orbitoare din !o!entu& rena1teri&or !e&e
nu"!i a!intesc cu! s"o re2sesc)
;u! s"!i a!intesc? Pe cine s ntreb?
Pn cnd?


3
r)o)2)+)a)i)+ 3 &"a! desco'erit n !ine)
*u"!i !ai doresc ni!ic) *u !ai ntreb ni!ic) *u !ai s'un ni!ic)
Briesc stare de 'ace) 6e &u!in) 6e abandon 1i conto'ire cu totu&)
Cu sunt a)c)e)a) 'ace)
Cu sunt &u!in)
Cu s)u)n)t)