Sunteți pe pagina 1din 57

TROMBOEMBOLISM

UL PULMONAR
Epidemiologie
Epidemiologie

Incidenta 0,5-1/1000 locuitori/an-


Incidenta 0,5-1/1000 locuitori/an-

50% - raman nediagnosticate


50% - raman nediagnosticate
simptome atipice
simptome atipice


lipsa completa a acestora
lipsa completa a acestora

mortalitatea 30% (TEP netratat


mortalitatea 30% (TEP netratat
! "-#% cu tratament
! "-#% cu tratament
(adec$at
(adec$at

%upra$ietuitorii unui TEP netratat ! recurenta em&oliei,


%upra$ietuitorii unui TEP netratat ! recurenta em&oliei,
'T(P cr, deces
'T(P cr, deces
Defnitie
Defnitie

conditia patologica determinata de o&structia patului


conditia patologica determinata de o&structia patului
$ascular pulmonar de catre em&oli cu originea in
$ascular pulmonar de catre em&oli cu originea in
tractul $enos pro)und sau cordul drept
tractul $enos pro)und sau cordul drept

Include si situatiile in care em&olul se )ormea*a + in


Include si situatiile in care em&olul se )ormea*a + in
situ +
situ +
Etiologie
Etiologie
Triada ,irc-o.
Triada ,irc-o.
1/ 1/
%ta*a sang$ina
%ta*a sang$ina
"/ "/
'ipercoagula&ilitatea
'ipercoagula&ilitatea
3/ 3/
0e*iune $asculara
0e*iune $asculara
Stari de
Stari de
hipercoagulabilitate
hipercoagulabilitate
primara
primara

1utatii ale genelor )actorului 5 1utatii ale genelor )actorului 5

2e*istenta )actorului 5 la actiunea proteinei 3 acti$ata 2e*istenta )actorului 5 la actiunea proteinei 3 acti$ata

1utatii ale genelor protrom&inei 1utatii ale genelor protrom&inei

1utatii ale genelor proteinei c 1utatii ale genelor proteinei c

4e)icit de proteina % 4e)icit de proteina %

4e)icit de (T3 4e)icit de (T3

'iper-omocisteinemia 'iper-omocisteinemia

(c anti)os)olipidici (c anti)os)olipidici
A!! tb. intodeauna suspectate la pac. cu TVP, TEP fara cauza A!! tb. intodeauna suspectate la pac. cu TVP, TEP fara cauza
clinica decelabila,care apar < 40 ani clinica decelabila,care apar < 40 ani
Stari de hipercoagulabilitate
Stari de hipercoagulabilitate
castigate
castigate

Inter$entii c-irurgicale ma5ore


Inter$entii c-irurgicale ma5ore

Politraumatisme
Politraumatisme

Imo&ili*are la pat ( (63, le*iuni medulare, cau*e


Imo&ili*are la pat ( (63, le*iuni medulare, cau*e
medicale
medicale

7&e*itate
7&e*itate

6arsta
6arsta
8
8

9umatul
9umatul

'T(
'T(

3ontracepti$e orale, sarcina ($arsta


3ontracepti$e orale, sarcina ($arsta
8, ce*ariana, risc 8
8, ce*ariana, risc 8
Stari de hipercoagulabilitate
Stari de hipercoagulabilitate
castigate
castigate

3ateter $enos central


3ateter $enos central

:eopla*ii ( o$arian, prostatic, pancreatic, -epatic


:eopla*ii ( o$arian, prostatic, pancreatic, -epatic

3-emoterapia pentru cancer de san


3-emoterapia pentru cancer de san

I33, I1(, insuicienta $enoasa pro)unda, $arice ale


I33, I1(, insuicienta $enoasa pro)unda, $arice ale
m&/ in)erioare
m&/ in)erioare

0E%, sdr/ ne)rotic, policitemii


0E%, sdr/ ne)rotic, policitemii

(ntecedente de TEP, T6P


(ntecedente de TEP, T6P
Sursa trombembolului
Sursa trombembolului

4etectata in 50-;0% din ca*uri


4etectata in 50-;0% din ca*uri

<0% - $ene ilio-)emurale = 63I


<0% - $ene ilio-)emurale = 63I

6enele pel$ine (periprostatice, periuterine


6enele pel$ine (periprostatice, periuterine

63% / $enele m&/sup )$/ a)ectate de cateteri*area


63% / $enele m&/sup )$/ a)ectate de cateteri*area
centrala
centrala

7rigine cardiaca rara (I1( 64


7rigine cardiaca rara (I1( 64

Trom&o*ele + in situ + )a$ori*ate de >


Trom&o*ele + in situ + )a$ori*ate de >

sta*a sg/ pulmonara (%1,


sta*a sg/ pulmonara (%1,

-ipo?ia al$eolara (@P73,


-ipo?ia al$eolara (@P73,

le*iunea unui $as pulmonar (in)iltrari neo/, &/


le*iunea unui $as pulmonar (in)iltrari neo/, &/
$enooclu*i$a pulmonara
$enooclu*i$a pulmonara
Fiziopatologie
Fiziopatologie

Marimea embolusului
Marimea embolusului

Raspunsul neurohormonal
Raspunsul neurohormonal

Statusul cardiopulmonar anterior


Statusul cardiopulmonar anterior
episodului embolic
episodului embolic
Tulburari respiratorii
Tulburari respiratorii
TEP masi$/TEP su&masi$ in a)ectiuni cardiorespiratorii anterioare TEP masi$/TEP su&masi$ in a)ectiuni cardiorespiratorii anterioare
1/ 1/ 'T(P 'T(P reducerea patului $ascular> o&structie mecanica, reducerea patului $ascular> o&structie mecanica,
neuro-ormonala, $asoconstrictie re)le?a neuro-ormonala, $asoconstrictie re)le?a
"/ "/ %c-im& ga*os a)ectat %c-im& ga*os a)ectat cresterea spatiului mort , modi)icari ale rap/ cresterea spatiului mort , modi)icari ale rap/
6/A, -ipo$entilatie al$eolara, sunt dr-st (desc-iderea anastomo*elor 6/A, -ipo$entilatie al$eolara, sunt dr-st (desc-iderea anastomo*elor
arterio-$enoase, scaderea supra)etei de sc-im& ( alterarea arterio-$enoase, scaderea supra)etei de sc-im& ( alterarea
sur)actantului sur)actantului ! -ipo?emie ! -ipo?emie
3/ 3/ 'iper$entilatia al$eolelor re*iduale 'iper$entilatia al$eolelor re*iduale normale determinata re)le? normale determinata re)le?
(receptori B ! -ipocapnie, ta-ipnee (receptori B ! -ipocapnie, ta-ipnee
C/ C/ 8 8 re*istentei la )lu? re*istentei la )lu? deterinata de &ron-oconstrictie = deterinata de &ron-oconstrictie =
pneumoconstrictie ! dispnee pneumoconstrictie ! dispnee
5/ 5/ D D compliantei pulmonare compliantei pulmonare determinata de edem interstitial, determinata de edem interstitial,
intral$eolar, congestie -emoragica pulmonara, D intral$eolar, congestie -emoragica pulmonara, D acti$itatii acti$itatii
sur)actantului ! dispnee sur)actantului ! dispnee
Tulburari
Tulburari
cardiovasculare
cardiovasculare

'T(P acuta
'T(P acuta

%uprasolicitarea 64 prin presiune ( dilatare 64


%uprasolicitarea 64 prin presiune ( dilatare 64

-T(, soc cardiogen


-T(, soc cardiogen

Isc-emie miocardica (dr, dar si st


Isc-emie miocardica (dr, dar si st

Ta-icardie/Ta-iaritmii
Ta-icardie/Ta-iaritmii
-iparsimpaticotoniei
-iparsimpaticotoniei
reacti$e
reacti$e
Diagnostic clinic
Diagnostic clinic
1 1
Mani!estari nespeci"ce# polimor!e
Mani!estari nespeci"ce# polimor!e
$ $
%& de mare probabilitate de TEP
%& de mare probabilitate de TEP
tb !acut pe ba'e clinice ( )iata b)
tb !acut pe ba'e clinice ( )iata b)
* rapiditatea aplicarii trat+
* rapiditatea aplicarii trat+
Manifestari clinice
Manifestari clinice

%I1PT71E > dispnee , 5ung-i toracic, durere retrosternala, %I1PT71E > dispnee , 5ung-i toracic, durere retrosternala,
tuse, -emopti*ii, sincopa tuse, -emopti*ii, sincopa

%E1:E > ta-ipnee ( E"0/min, ta)icardie ( E100/min, )e&ra, %E1:E > ta-ipnee ( E"0/min, ta)icardie ( E100/min, )e&ra,
cino*a, semne de T6P cino*a, semne de T6P
-
(n?ietate ( +sine materiaF, transpiratii, agitatie psi-omotorie (n?ietate ( +sine materiaF, transpiratii, agitatie psi-omotorie
-
E? plaminului- G(- strict normal/ raluri si&ilante/ sindrom E? plaminului- G(- strict normal/ raluri si&ilante/ sindrom
lic-idian pleural lic-idian pleural
-
EH cordului- Ig" EH cordului- Ig"8)ocarul pulmonarei, galop 64, insu)icienta 8)ocarul pulmonarei, galop 64, insu)icienta
tricuspidiana, T( :/D tricuspidiana, T( :/D
Sindroame clinice
Sindroame clinice

TEP masi)
TEP masi)

TEP moderat
TEP moderat

In!arct pulmonar
In!arct pulmonar

TEP mic
TEP mic

,ipertensiune tromboembolica
,ipertensiune tromboembolica

Embolism pulmonar non-trombotic


Embolism pulmonar non-trombotic
TEP masiv
TEP masiv
./01 din supra!ata )asculara obstruata
./01 din supra!ata )asculara obstruata

%ispnee# tahipnee 2 brusc instalate


%ispnee# tahipnee 2 brusc instalate

%urere toracica (substernala 3an&ina-li4e5+


%urere toracica (substernala 3an&ina-li4e5+

Sincopa 2 MS
Sincopa 2 MS

hTA 2 soc cardio&en 67-semne de I8dr ac


hTA 2 soc cardio&en 67-semne de I8dr ac

999
999
dis!unctia de :%
dis!unctia de :%
2 in)ariabil pre'enta
2 in)ariabil pre'enta

Terapie 2
Terapie 2
trombolitica6anticoa&ulanta7embolectomie
trombolitica6anticoa&ulanta7embolectomie
# "ltru de :8I
# "ltru de :8I
TEP moderat
TEP moderat

.;01 supra!ata )asculara obstruata


.;01 supra!ata )asculara obstruata

%is!unctia de :% 2 67- pre'enta


%is!unctia de :% 2 67- pre'enta

TA 2 in limite normale
TA 2 in limite normale

Terapie trombolitica(-8I+ 6
Terapie trombolitica(-8I+ 6
anticoa&ulare 7 Inter)entii mecanice
anticoa&ulare 7 Inter)entii mecanice
Infarct pulmonar
Infarct pulmonar

Embolism mediu# e)entual cu emboli'are


Embolism mediu# e)entual cu emboli'are
distala
distala

durere toracala de tip pleural# tuse#


durere toracala de tip pleural# tuse#
hemopti'ii mici# repetate#
hemopti'ii mici# repetate#
!ebra7sub!ebrilitati# dispnee sau7si
!ebra7sub!ebrilitati# dispnee sau7si
sdrlichidian mic-moderat# !recatura
sdrlichidian mic-moderat# !recatura
pleurala
pleurala

R< 2 condensare sau7si sdrlichidian pleural


R< 2 condensare sau7si sdrlichidian pleural

Biolo&ic = semne in>amatorii pre'ente


Biolo&ic = semne in>amatorii pre'ente

%is!unctie de :% absenta# TA N
%is!unctie de :% absenta# TA N

Terapie anticoa&ulanta
Terapie anticoa&ulanta
TEP mic-moderat
TEP mic-moderat

Interesea'a pat )ascular ? 1mm


Interesea'a pat )ascular ? 1mm

Adese asimptomatic# recurent


Adese asimptomatic# recurent

%e)ine simptomatic prin complicatii


%e)ine simptomatic prin complicatii
2 ,TAP trmoboembolica
2 ,TAP trmoboembolica
Embolism pulmonar non-
Embolism pulmonar non-
trombotic
trombotic

Embolii tumorale
Embolii tumorale

Embolii &rasoase
Embolii &rasoase

Embolii aerice
Embolii aerice
Diagnostic paraclinic
Diagnostic paraclinic

E8@
E8@

R< cord-pulmon
R< cord-pulmon

%-dimeri
%-dimeri

Biolo&ie
Biolo&ie

@a'ometria
@a'ometria

Echocardio&ra"a
Echocardio&ra"a

Scinti&rama pulmonara 2 per!u'ie


Scinti&rama pulmonara 2 per!u'ie

8T spiral
8T spiral

RMN
RMN

An&io&ra"a
An&io&ra"a

Identi"carea sursei emboliei


Identi"carea sursei emboliei
E!
E!

Semne nespeci"ce (apar An orice suprasolicitare prin Semne nespeci"ce (apar An orice suprasolicitare prin
presiune a )entriculului drept+B caracteristic TEP presiune a )entriculului drept+B caracteristic TEP
masi) sau submasi) masi) sau submasi)

8aracteristica = marea labilitate a modi"cCrilor 8aracteristica = marea labilitate a modi"cCrilor

Tahicardia sinusalC 7 tahiaritmii Tahicardia sinusalC 7 tahiaritmii

BR% incomplet 7 complet-tran'itoriu BR% incomplet 7 complet-tran'itoriu

A< . D0B A< 2 nedeterminabil A< . D0B A< 2 nedeterminabil

S1E;T; ( S %1 . 1#/ mm+ S1E;T; ( S %1 . 1#/ mm+

Es %;#A:F si nu An %$ Es %;#A:F si nu An %$

T- %;# A:F T- %;# A:F

T- :1-:G T- :1-:G

Micro)oltaH Micro)oltaH

IonC de tran'iJie - :/# :K IonC de tran'iJie - :/# :K

A9 %ia&nosticul di!erenJial cu IMA in!erior 7 antero- A9 %ia&nosticul di!erenJial cu IMA in!erior 7 antero-
septal septal
Radio&ra"a cord-pulmon
Radio&ra"a cord-pulmon

Radio&ra"a aparent normalC cu sindrom dispneic Radio&ra"a aparent normalC cu sindrom dispneic
acut ce ridicC o mare suspiciune de TEP acut ce ridicC o mare suspiciune de TEP

Modi"cCri radiolo&ice c)asipermanente# dar Modi"cCri radiolo&ice c)asipermanente# dar


discrete# descoperite adesea retroacti) discrete# descoperite adesea retroacti)

Le'iune in"ltrati)C nere&ulatC# o)alarC sau rotundC Le'iune in"ltrati)C nere&ulatC# o)alarC sau rotundC

8ondensare pulmonarC# triun&hiularC (in!arct 8ondensare pulmonarC# triun&hiularC (in!arct


pulmonar+ pulmonar+

Ascensionarea unui dia!ra&m Ascensionarea unui dia!ra&m

Atelecta'ii lamelare sau discoidale# !rec)ent ba'ale Atelecta'ii lamelare sau discoidale# !rec)ent ba'ale

Re)Crsat lichidian mic# moderat Re)Crsat lichidian mic# moderat

Oli&hemie !ocalC Oli&hemie !ocalC

%istensia arterei pulmonare# cu Antreruperea bruscC %istensia arterei pulmonare# cu Antreruperea bruscC
a traiectului Hu<tahilar a traiectului Hu<tahilar

,iper)asculari'aJia plCmLnului contralateral ,iper)asculari'aJia plCmLnului contralateral

%ilatarea )entriculului drept %ilatarea )entriculului drept


%-%imeri
%-%imeri

Produ
Produ
Mi ai "brinoli'ei endo&ene
Mi ai "brinoli'ei endo&ene

Sensibilitate . DD 1 - identi"carea TEP


Sensibilitate . DD 1 - identi"carea TEP
7 T:PB )aloare . /00 m&7l
7 T:PB )aloare . /00 m&7l

Speci"citate redusC= cresc Mi An cancer#


Speci"citate redusC= cresc Mi An cancer#
in>amaJii# in!ecJii# necro'e# la bCtrLni
in>amaJii# in!ecJii# necro'e# la bCtrLni

:aloare predicti)C ne&ati)C mare


:aloare predicti)C ne&ati)C mare
(absenJa lor 2 e<clude dia&nosticul de
(absenJa lor 2 e<clude dia&nosticul de
TEP+
TEP+
Biolo&ie
Biolo&ie

sindrom in>amator nespeci"c


sindrom in>amator nespeci"c

L%,
L%,

N
N
bilirubinC
bilirubinC

ASAT# 8O (A9 Nu
ASAT# 8O (A9 Nu

8OMB+-!CrC
8OMB+-!CrC
)aloare dia&nosticC
)aloare dia&nosticC

@a'ometria
@a'ometria

FCrC sensibilitate sau speci"citate


FCrC sensibilitate sau speci"citate

,ipo<emia# hipocapnia - TEP masi)e


,ipo<emia# hipocapnia - TEP masi)e

$01 - TEP masi)e 2 !CrC modi"cCri


$01 - TEP masi)e 2 !CrC modi"cCri
&a'ometrice
&a'ometrice

Echocardio&ra"a
Echocardio&ra"a

dilatarea# hipo4ine'ia )entriculului drept


dilatarea# hipo4ine'ia )entriculului drept

)i'uali'area directC a trombului :%# A%#


)i'uali'area directC a trombului :%# A%#
TrAP
TrAP

calcularea presiunii An artera pulmonarC


calcularea presiunii An artera pulmonarC

re&ur&itarea tricuspidianC
re&ur&itarea tricuspidianC

miMcarea parado<alC de sept


miMcarea parado<alC de sept

absenJa colapsului )enei ca)e


absenJa colapsului )enei ca)e

A9 :aloare dia&nosticC# pro&nosticC#


A9 :aloare dia&nosticC# pro&nosticC#
terapeuticC
terapeuticC
Scinti&rama pulmonarC -
Scinti&rama pulmonarC -
per!u'ie
per!u'ie

A&re&ate 7 Micros!ere de albuminC


A&re&ate 7 Micros!ere de albuminC
marcate cu T8 DDM (ce se "<ea'C An
marcate cu T8 DDM (ce se "<ea'C An
capilarul pulmonar+
capilarul pulmonar+

ima&ine 3caldC5#
ima&ine 3caldC5#
omo&enC
omo&enC

TEP 2 ima&ine 3rece5-la ni) se&mentar#


TEP 2 ima&ine 3rece5-la ni) se&mentar#
lobar B )aloarea creMte dacC scinti&rama
lobar B )aloarea creMte dacC scinti&rama
de )entilaJie este normalC
de )entilaJie este normalC

NormalC 2 e<clude TEP


NormalC 2 e<clude TEP

Suspiciune clinicC mare de TEP Mi


Suspiciune clinicC mare de TEP Mi
scinti&ramC cu modi"cCri nespeci"ce 2 se
scinti&ramC cu modi"cCri nespeci"ce 2 se
impune an&io&ra"e sau An&ioRMN sau 8T
impune an&io&ra"e sau An&ioRMN sau 8T
spiral
spiral
8T spiralC
8T spiralC

E"cace An TEP masi) 7 mediu-mare


E"cace An TEP masi) 7 mediu-mare

Trombul = ima&ine lacunara in


Trombul = ima&ine lacunara in
lumenul patului arterial
lumenul patului arterial

Pn !ormele mici 2 re'ultate


Pn !ormele mici 2 re'ultate
contradictorii ( sensibilitate si
contradictorii ( sensibilitate si
speci"citate mai mica+
speci"citate mai mica+
An&io&ra"a
An&io&ra"a

%ia&nostic de certitudine = de!ect de


%ia&nostic de certitudine = de!ect de
umplere luminala la ni) unei artere
umplere luminala la ni) unei artere
pulmonare7 oclu'ia completa
pulmonare7 oclu'ia completa
7amputarea brusca a )asului
7amputarea brusca a )asului

ScumpC# in)a'i)C
ScumpC# in)a'i)C

IndicaJii= suspiciune clinicC !oarte mare#


IndicaJii= suspiciune clinicC !oarte mare#
iar testele nonin)a'i)e sunt
iar testele nonin)a'i)e sunt
nedia&nostice
nedia&nostice
"#!$%ITM DE
"#!$%ITM DE
DI"!&$STI'
DI"!&$STI'
TEP non-masiv
TEP non-masiv
A A
Anamne'a# e<amenul clinic# EO@# !actorii de
Anamne'a# e<amenul clinic# EO@# !actorii de
risc ai TEP
risc ai TEP
B B
Radio&ra"a toracicCB %-%imeri (ELISA+
Radio&ra"a toracicCB %-%imeri (ELISA+
8 8
%acC A Mi B sunt nondia&nostice# TEP este
%acC A Mi B sunt nondia&nostice# TEP este
e<clus
e<clus
% %
%acC A sau B sunt anormale
%acC A sau B sunt anormale

E E
Echo )enos-
Echo )enos-

T:P 2 se Ancepe tratamentul


T:P 2 se Ancepe tratamentul
anticoa&ulantB dacC nu e<istC semne de T:P#
anticoa&ulantB dacC nu e<istC semne de T:P#
dar persistC suspiciunea clinicC de TEP
dar persistC suspiciunea clinicC de TEP

F F
Scinti&rama pulmonarC 7 8TS
Scinti&rama pulmonarC 7 8TS
@ @
%acC E este neconcludent# dar suspiciune
%acC E este neconcludent# dar suspiciune
clinicC mare de TEP
clinicC mare de TEP

, ,
An&io&ra"e ( an&io-RMN+
An&io&ra"e ( an&io-RMN+
"#!$%ITM DE
"#!$%ITM DE
DI"!&$STI'
DI"!&$STI'
TEP masiv
TEP masiv

A9 dia&nosticul di!erenJial cu tamponada


A9 dia&nosticul di!erenJial cu tamponada
cardiacC# disecJia de aortC# Moc cardio&en
cardiacC# disecJia de aortC# Moc cardio&en
A A
Echocardio&ra"a 2 semne indirecte 7 directe
Echocardio&ra"a 2 semne indirecte 7 directe
de TEP (embol An artera pulmonarC+ Mi
de TEP (embol An artera pulmonarC+ Mi
pacient instabil hemodinamic
pacient instabil hemodinamic
Q
Q
tratament
tratament
tromboliticB dacC pacientul poate "
tromboliticB dacC pacientul poate "
stabili'at prin tratament de susJinere
stabili'at prin tratament de susJinere
hemodinamicC
hemodinamicC

B B
Este necesar un dia&nostic de"niti) 2
Este necesar un dia&nostic de"niti) 2
scinti&rama de per!u'ie# 8Ts# echoTEE#
scinti&rama de per!u'ie# 8Ts# echoTEE#
An&ioRMN# an&io&ra"e- ce )i'uali'ea'C mai
An&ioRMN# an&io&ra"e- ce )i'uali'ea'C mai
bine trombii An sistemul circulator pulmonar
bine trombii An sistemul circulator pulmonar
Tratament
Tratament
Obiective
Obiective
:
:

Pre)enirea morJii subite


Pre)enirea morJii subite

Pre)enirea e<tensiei T:P sau a


Pre)enirea e<tensiei T:P sau a
recurenJei TEP
recurenJei TEP

Pre)enirea hipertensiunii arteriale


Pre)enirea hipertensiunii arteriale
pulmonare cronice
pulmonare cronice

Stabili'area hemodinamicC# clinicC


Stabili'area hemodinamicC# clinicC
prin tromboli'C
prin tromboli'C

Sus(inere
Sus(inere
cardiocirculatorie
cardiocirculatorie

%opaminC7%obutaminC7NoradrenalinC
%opaminC7%obutaminC7NoradrenalinC

O<i&enoterapie la cei cu hipo<emie


O<i&enoterapie la cei cu hipo<emie

Administrarea de lichide este


Administrarea de lichide este
contro)ersatCB nu mai mult de /00 ml
contro)ersatCB nu mai mult de /00 ml
Terapia fbrinolitic)
Terapia fbrinolitic)
IndicaJii
IndicaJii
=
=

TEP masi) cu hTA 7 Moc cardio&en


TEP masi) cu hTA 7 Moc cardio&en

TEP submasi) (se pare cC ar creMte mai mult


TEP submasi) (se pare cC ar creMte mai mult
supra)ieJuirea comparati) cu heparina+
supra)ieJuirea comparati) cu heparina+

Nu se administrea'C la cei !CrC suprasolicitare


Nu se administrea'C la cei !CrC suprasolicitare
de i )entricul drept
de i )entricul drept

Tratamentul se )a aplica dupC obiecti)area


Tratamentul se )a aplica dupC obiecti)area
TEP
TEP
MaHoritatea
MaHoritatea
contraindicaJiilor
contraindicaJiilor
terapiei
terapiei
trombolitice sunt relati)e An tratamentul TEP
trombolitice sunt relati)e An tratamentul TEP
(contraindicaJii absolute rCmLn 2 hemora&ia
(contraindicaJii absolute rCmLn 2 hemora&ia
intracranianC spontanC recentC# hemora&iile
intracranianC spontanC recentC# hemora&iile
acti)e+
acti)e+
Preparate
Preparate
= strepto4ina'a# rt-PA# uro4ina'a
= strepto4ina'a# rt-PA# uro4ina'a
%egimuri de trombolitice
%egimuri de trombolitice

tPA- 100m&7ore
tPA- 100m&7ore

Strepto4ina'a-1#/ mil UI7$ ore


Strepto4ina'a-1#/ mil UI7$ ore

Uro4ina'a-GG00 UI74&7ora# i)# 1$-$G


Uro4ina'a-GG00 UI74&7ora# i)# 1$-$G
ore
ore
Terapia anticoagulant)
Terapia anticoagulant)
IndicaJii=
IndicaJii=

TEP non-masi)
TEP non-masi)

Pentru consolidarea "brinoli'ei


Pentru consolidarea "brinoli'ei

Pentru pre)enJie secundarC


Pentru pre)enJie secundarC
Terapia anticoagulant)
Terapia anticoagulant)
Principii de tratament Principii de tratament= =

se administrea'C heparinC ne!racJionatC cu menJinerea se administrea'C heparinC ne!racJionatC cu menJinerea


APTT la )alori mai mari de 1#/-$#/ ori !aJC de martor APTT la )alori mai mari de 1#/-$#/ ori !aJC de martor

An TEP non-masi) poate " !olositC o heparinC cu An TEP non-masi) poate " !olositC o heparinC cu
&reutate molecularC micC &reutate molecularC micC

anticoa&ulantele orale se iniJia'C din primele trei 'ile anticoa&ulantele orale se iniJia'C din primele trei 'ile
cu o suprapunere cu heparina timp de G-/ 'ile cu cu o suprapunere cu heparina timp de G-/ 'ile cu
oprirea acesteia atunci cLnd INR atin&e )alori Antre $-; oprirea acesteia atunci cLnd INR atin&e )alori Antre $-;
pentru douC 'ile consecuti) pentru douC 'ile consecuti)

pacienJii a>aJi la primul episod de TEP se tratea'C cel pacienJii a>aJi la primul episod de TEP se tratea'C cel
puJin trei luni sau cel puJin Mase luni# dacC au puJin trei luni sau cel puJin Mase luni# dacC au
tromboembolism ) idiopatic tromboembolism ) idiopatic

anticoa&ulantele orale se continuC inde"nit la cei cu anticoa&ulantele orale se continuC inde"nit la cei cu
TEP recurent sau la cei care au persistenJa !actorilor TEP recurent sau la cei care au persistenJa !actorilor
de risc de risc
Trombectomia
Trombectomia

IndicaJii=
IndicaJii=

TEP masi) Mi contraindicaJiile


TEP masi) Mi contraindicaJiile
tromboli'ei
tromboli'ei

TEP masi) ce nu rCspunde sau se


TEP masi) ce nu rCspunde sau se
repetC sub tratament tromboliticB se
repetC sub tratament tromboliticB se
combinC cu aplicare de "tru :8I
combinC cu aplicare de "tru :8I
Filtru *'I
Filtru *'I

IndicaJii=
IndicaJii=

8ei cu contraindicaJie de
8ei cu contraindicaJie de
anticoa&ulare sau cei cu TEP
anticoa&ulare sau cei cu TEP
recurent An ciuda terapiei
recurent An ciuda terapiei
anticoa&ulante
anticoa&ulante

%upC trombectomie
%upC trombectomie
'T spiral
'T spiral
"ngiografe pulmonara
"ngiografe pulmonara
'T spiral
'T spiral

S-ar putea să vă placă și