Sunteți pe pagina 1din 1

Scrisoare de intenţie

Subsemnatul ...................................., student (la master) în anul ...........,


specializarea …………………………, la Facultatea de Biologie, Universitatea „Al. I. Cuza”
Iaşi, îmi exprim prin prezenta intenţia de a participa la selecţia pentru obţinerea unei
mobilităţi studenţeşti în cadrul programului LLP-Erasmus pentru anul academic 2009-
2010, cu următoarele opţiuni:

1. ...................
2. ...................
3. ...................
[în spaţiile de mai sus se completează:
universitatea, oraşul, ţara, semestrul 1 şi/sau 2, durata în luni a mobilităţii = durata
semestrului(elor) + sesiunea(ile) de examene, în funcţie de calendarul academic al
partenerului care poate fi aflat de pe site-ul universităţii partenere]

Motivele pentru care doresc să beneficiez de o astfel de mobilitate sunt:

[se menţionează succint motivele academice şi/sau culturale pentru care se doreşte
realizarea mobilităţii]
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

În acest sens mă angajez să depun documentele necesare şi să respect procedura şi


decizia comisiei de selecţie.

Data: Semnătura,

[după redactare să se şteargă punctele care marchează spaţiile de completat şi


explicaţiile dintre parantezele pătrate]