Sunteți pe pagina 1din 112

Drept penal Partea Special.

Silabus pentru
nv#mntul la Distan#CUPRINS
I. Informa#ii generale

Date de identificare a cursului

Condi#ionri $i cuno$tin#e anterior dobndite

Descrierea cursului

Organizarea temelor n cadrul cursului

Formatul $i tipul activit#ilor implicate de curs

Materiale bibliografice obligatorii

Calendarul cursului

Politica de evaluare $i notare

Elemente de deontologie academic

Studen#i cu dizabilit#i

Strategii de studiu recomandate
I. Informa#ii generale

Date de identificare a cursului

Date de contact ale titularului de
curs:

Nume: Bogdan Sergiu
Birou: Cabinet 122, et. 1, Facultatea de
Drept, Str. Avram Iancu nr. 11, Cluj-
Napoca
Telefon: 0264 595504
Fax: 0264 595504
E-mail: sbogdan@law.ubbcluj.ro

Date de identificare curs $i contact
tutori:

Drept penal-parte special
Anul III, Semestrul I
Tipul cursului: obligatoriu
Tutor: Doris Serban
E-mail: serbandorisalina@yahoo.co.uk


Condi#ionri $i cuno$tin#e prerechizite

Pentru aceast disciplin, trebuie promovat Examenul de Drept penal-partea general
I care condi#ioneaz nscrierea la cursul de fa$. Cuno%tin#ele de penal general cu
privire la teoria infrac#iunii, fazele infrac#iunii, participa#ia sunt cuno&tin#e minimale
'i este recomandat parcurgerea urmtoarei lucrri F. Streteanu, Tratat de drept
penal, Partea general, Vol. I, Bucure(ti, Ed C. H. Beck, 2008.

Descrierea cursului

Scopul cursului rezid n parcurgerea principalelor infrac#iuni din Codul penal romn ,
att ca importan# teoretic ct )i din perspectiva prezen#ei acestora n practica
judiciar. Se vor analiza *i solu#ii de practic judiciar.
Disciplina se adreseaz viitorilor judectori, procurori sau avoca#i crora le va permite
nsu+irea conceptelor fundamentale cu care opereaz dreptul penal partea special.Organizarea temelor n cadrul cursului

1. Infrac#iuni contra persoanei:

Infrac#iuni contra vie#ii.

n acest capitol se vor analiza principalelor concepte cu care opereaz codul
penal n materia infrac#iunilor contra vie#ii. Ce este via#a n sens juridic, de
cnd ncepe .i ct dureaz via#a unei persoane din perspectiva infrac#iunilor
contra vie#ii unei persoane. Se va analiza structura /i rela#ia sec#iunii
infrac#iunii contra vie#ii ( omor, omor calificat, omor deosebit de grav,
pruncucidere, ucidere din culp, determinarea sau nlesnirea sinuciderii.
Cursul I-IV. Bibliografie obligatorie: S Bogdan, Drept penal partea special, Ed
Sfera Juridic, Cluj-Napoca, 2007, p.4-71. S Bogdan; F.D. Tohtan, Drept
penal.Partea special, Caiet de seminar, Ed. C.H. Beck, Bucure0ti 2008.

Infrac#iuni contra integrit#ii corporale $i snt#ii.

n acest capitol se vor analiza principalele concepte cu care opereaz
codul penal n materia infrac#iunilor contra integrit#ii corporale sau snt#ii.
Se va studia lovirea sau alte violen#e, vtmarea corporal, vtmarea
corporal grav, loviturile sau vtmrile cauzatoare de moarte, vtmarea
corporal din culp 1i ntreruperea cursului sarcinii.
Cursul V-VI. Bibliografie obligatorie: S Bogdan, Drept penal partea special, Ed
Sfera Juridic, Cluj-Napoca, 2007, p.72-105. S Bogdan; F.D. Tohtan, Drept
penal.Partea special, Caiet de seminar, Ed. C.H. Beck, Bucure2ti 2008.Infrac#iuni contra libert#ii persoanei

n acest capitol se vor analiza principalele concepte cu care opereaz
codul penal n materia infrac#iunilor contra libert#ii persoanei. Se va studia
lipsirea de libertate n mod ilegal, violarea de domiciliu, amenin#area, 3antajul,
violarea secretului coresponden#ei, divulgarea secretului profesional.
Cursul VII-VIII. Bibliografie obligatorie: S Bogdan, Drept penal partea special,
Ed Sfera Juridic, Cluj-Napoca, 2007, p.107-139. S Bogdan; F.D. Tohtan, Drept
penal.Partea special, Caiet de seminar, Ed. C.H. Beck, Bucure4ti 2008.

Infrac#iuni privitoare la via#a sexual.

n acest capitol se vor analiza principalele concepte cu care opereaz
codul penal n materia infrac#iunilor privitoare la via#a sexual. Se vor studia
infrac#iunile de viol, act sexual cu un minor, seduc#ie, perversiune sexual,
corup#ie sexual, incest, hr#uire sexual.
Cursul IX-XII. Bibliografie obligatorie: S. Bogdan, Drept penal partea special, Ed
Sfera Juridic, Cluj-Napoca, 2007, p.140-179. S Bogdan; F.D. Tohtan, Drept
penal.Partea special, Caiet de seminar, Ed. C.H. Beck, Bucure5ti 2008.Infrac'iuni contra demnit'ii persoanei.

n acest capitol se vor analiza principalele concepte cu care opereaz
codul penal n materia infrac#iunilor contra demnit#ii persoanei. Se vor studia
infrac#iunile de insult 6i calomnie.
Cursul XIII. Bibliografie obligatorie: S. Bogdan, Drept penal partea special, Ed
Sfera Juridic, Cluj-Napoca, 2007, p.180-194. S Bogdan; F.D. Tohtan, Drept
penal.Partea special, Caiet de seminar, Ed. C.H. Beck, Bucure7ti 2008.


Infrac#iuni contra patrimoniului.

n acest capitol se vor analiza principalele concepte cu care opereaz
codul penal n materia infrac#iunilor contra patrimoniului. Se vor studia
infrac#iunile de furt, furt calificat, furt atenuat, tlhrie, abuz de ncredere,
gestiune frauduloas, n8elciune, delapidare, nsu9irea bunului gsit,
distrugere, distrugere calificat, distrugere din culp, tulburare de posesie,
tinuire. Se va studia rela#ia dintre aceste infrac#iuni precum :i chestiunile
controversate cu privire la ele n practica judiciar deoarece reprezint
componenta cea mai important din practica judiciar.
Cursul XIV-XIX. Bibliografie obligatorie: S. Bogdan, Drept penal partea special,
Ed Sfera Juridic, Cluj-Napoca, 2007, p.195-273. S Bogdan; F.D. Tohtan, Drept
penal.Partea special, Caiet de seminar, Ed. C.H. Beck, Bucure;ti 2008.


Infrac#iuni contra autorit#ii.
n acest capitol se vor analiza principalele concepte cu care opereaz codul
penal n materia infrac#iunilor contra autorit#ii. Se vor studia infrac#iunile de
ultraj, cazurile speciale de pedepsire, uzurparea de calit#i oficiale.
Cursul X. Bibliografie obligatorie: Noti#e tehnoredactate ale titularului de curs. S
Bogdan; F.D. Tohtan, Drept penal.Partea special, Caiet de seminar, Ed. C.H.
Beck, Bucure<ti 2008. Pentru aceea=i tem se poate folosi T Toader, Drept
penal special, ed. A 3-a .Ed Hamangiu, Bucure>ti, 2008.


Infrac#iuni de serviciu sau n legtur cu serviciul.

n acest capitol se vor analiza principalele concepte cu care opereaz
codul penal n materia infrac#iunilor de serviciu sau n legtur cu serviciul. Se
vor studia infrac#iunile de: abuz n serviciu contra intereselor persoanelor, abuz
n serviciu prin ngrdirea unor drepturi, abuz n serviciu contra intereselor
publice, abuz n serviciu n form calificat, neglijen# n serviciu, purtare
abuziv, conflict de interese, luare de mit, dare de mit, primire de foloase
necuvenite, traficul de influen# ?i cumprarea de influen# .
Cursul XX-XXII. Bibliografie obligatorie: S. Bogdan, Drept penal partea special,
Ed Sfera Juridic, Cluj-Napoca, 2007, p.274-313. S Bogdan; F.D. Tohtan, Drept
penal.Partea special, Caiet de seminar, Ed. C.H. Beck, Bucure@ti 2008.

Infrac#iuni care mpiedic nfptuirea justi#iei.

n acest capitol se vor analiza principalele concepte cu care opereaz codul
penal n materia infrac#iunilor care mpiedic nfptuirea justi#iei. Se vor studia
infrac#iunile de : denun#are calomnioas, mrturie mincinoas, ncercare de a
determina mrturia mincinoas, mpiedicarea participrii la proces,
nedenun#are, favorizare, arestare nelegal Ai cercetare abuziv, evadarea,
nlesnirea evadrii, nerespectarea hotrrilor judectoreBti.
Cursul XXIII- XXIV. Bibliografie obligatorie: S Bogdan, Scurte considera#ii
privind unele infrac#iuni n legtur cu nfptuirea justi#iei, n revista Studia
Universitatis Babes-Bolyai, Iurisprudentia. p.105-119. S Bogdan; F.D. Tohtan,
Drept penal. Partea special, Caiet de seminar, Ed. C.H. Beck, BucureCti 2008.


Infrac#iuni de fals:
n acest capitol se vor analiza principalele concepte cu care opereaz
codul penal n materia infrac#iunilor de fals. Se vor studia infrac#iunile de
falsificare de moned sau alte valori, falsificarea de moned strin, fals material
n nscrisuri oficiale, fals intelectual, fals n nscrisuri sub semntur privat, uzul
de fals, falsul n declara#ii, falsul privind identitatea.
Cursul XXV-XXVII. Bibliografie obligatorie: S. Bogdan, Drept penal partea
special, Ed Sfera Juridic, Cluj-Napoca, 2007, p.314-347. S Bogdan; F.D.
Tohtan, Drept penal.Partea special, Caiet de seminar, Ed. C.H. Beck,
BucureDti 2008.

Infrac#iuni care aduc atingere unor rela#ii privind convie#uirea
social:

Se vor studia infrac#iunile de nerespectarea regimului armelor Ei
muni#iilor, exercitarea fr drept a unei profesii, bigamie, abandon de familie,
rele tratamente aplicabile minorului, contaminare veneric, sustragerea de la
tratament medical, ultraj contra bunelor moravuri, ncierarea, asocierea pentru
svrFirea de infrac#iuni, prostitu#ia, proxenetismul.
Cursul XXVIII. Bibliografie obligatorie: Noti#e tehnoredactate ale titularului de
curs. S Bogdan; F.D. Tohtan, Drept penal.Partea special, Caiet de seminar, Ed.
C.H. Beck, BucureGti 2008.Pentru aceeaHi tem se poate folosi n completare T
Toader, Drept penal special, ed. A 3-a .Ed Hamangiu, BucureIti, 2008.

Formatul $i tipul activit#ilor implicate de curs

Pentru aceast disciplin, studentul are libertatea de a-+i gestiona singur, fr
constrngeri, modalitatea +i timpul de parcurgere a cursului. Sesiunile de consulta$ii
fa$ n fa$ sunt facultative +i vor fi organizate n urma solicitrii prealabile a
cursantului.

Materiale bibliografice obligatorii
S. Bogdan, Drept penal partea special, Ed Sfera Juridic, Cluj-Napoca, 2007;
S Bogdan; F.D. Tohtan, Drept penal.Partea special, Caiet de seminar, Ed. C.H. Beck,
BucureJti 2008,
S Bogdan, Scurte considera#ii privind unele infrac#iuni n legtur cu nfptuirea
justi#iei, n revista Studia Universitatis Babes-Bolyai, Iurisprudentia. p.105-119.
Noti#e tehnoredactate pentru temele care nu sunt n lucrrile mai sus indicate.

Calendarul cursuluiLuna

Tema

Termen
predare /
Loca#ia

Capitole

Bibliografie
obligatorie

P
r
e
g

t
i
r
e

c
u
r
e
n
tO
c
t
o
m
b
r
i
eInfrac#iuni
contra
persoanei.


Contra vie#ii
Contra snt#ii,
Contra libet#ii,
Privitoare la via#a
sexual
Contra demnit#ii
S. Bogdan, Drept
penal partea
special, Ed Sfera
Juridic, Cluj-
Napoca, 2007, p.4-
194
N
o
i
e
m
b
r
i
e

Infrac#iuni
contra
patrimoniului.
Infrac'iuni
contra
serviciului

furt, furt calificat, furt
atenuat, tlhrie, abuz
de ncredere, gestiune
frauduloas,
nKelciune, delapidare,
nsuLirea bunului gsit,
distrugere, distrugere
calificat, distrugere din
culp, tulburare de
posesie, tinuire.

abuz n serviciu contra
intereselor persoanelor,
abuz n serviciu prin
ngrdirea unor drepturi,
abuz n serviciu contra
intereselor publice, abuz
n serviciu n form
calificat, neglijen# n
serviciu, purtare abuziv,
conflict de interese, luare
de mit, dare de mit,
primire de foloase
necuvenite, traficul de
influen# Mi cumprarea
de influen# .

S. Bogdan, Drept
penal partea
special, Ed Sfera
Juridic, Cluj-
Napoca, 2007, p.
195-273

D
e
c
e
m
b
r
i
e

Infrac'iuni de
fals,
Infrac'iuni
contra
nfptuirii
justi'iei.
falsificare de moned
sau alte valori,
falsificarea de moned
strin, fals material n
nscrisuri oficiale, fals
intelectual, fals n
S. Bogdan, Drept
penal partea
special, Ed Sfera
Juridic, Cluj-
Napoca, 2007, p.
274-347.
Infrac'iuni
privind regulile
de
convie'uire
social
nscrisuri sub semntur
privat, uzul de fals,
falsul n declara#ii, falsul
privind identitatea

denun#are calomnioas,
mrturie mincinoas,
ncercare de a determina
mrturia mincinoas,
mpiedicarea participrii
la proces, nedenun#are,
favorizare, arestare
nelegal Ni cercetare
abuziv, evadarea,
nlesnirea evadrii,
nerespectarea hotrrilor
judectoreOti.

nerespectarea regimului
armelor Pi muni#iilor,
exercitarea fr drept a
unei profesii, bigamie,
abandon de familie, rele
tratamente aplicabile
minorului, contaminare
veneric, sustragerea de
la tratament medical,
ultraj contra bunelor
moravuri, ncierarea,
asocierea pentru
svrQirea de
infrac#iuni, prostitu#ia,
proxenetismul
S Bogdan, Scurte
considera#ii
privind unele
infrac#iuni n
legtur cu
nfptuirea
justi#iei, n revista
Studia Universitatis
Babes-Bolyai,
Iurisprudentia.
p.105-119


Politica de evaluare $i notare

La aceast disciplin, examinarea const n parcurgerea unei probe scrise,
presupunnd tratarea a trei subiecte. Subiectul I presupune rezolvarea a 20 de grile.
Subiectul II presupune rezolvarea unei spe#e iar subiectul III este un subiect de
analiz. Promovarea examenului cu nota 5 presupune rezolvarea corect a minim 10
grile.
Dac nu sunt rezolvate acest minim de 10 grile nu se mai corecteaz celelalte
subiecte. Pentru fiecare grila corect rezolvat, peste cele minim 10 cerute, se mai
acorda 0.2 puncte. Pentru spe# se acord 2 puncte iar pentru subiectul de analiz 1
pct. n total punctajul maxim este urmtorul 5 pct + max 2 pct + max 2 pct + max 1 pct
= 10 puncte adic nota 10.
Rezolvarea corect a subiectelor se afi+eaz la avizierul IDD, dup finalizarea
examenului.
Mai jos, poate fi consultat un exemplu de subiect propus spre rezolvare la aceast
disciplinI. Rezolva$i urmtoarele grile:

1. Infrac$iunea de omor:
a) este o infrac$iune de pericol poten$ial;
b) este o infrac$iune de rezultat poten$ial;
c) are incriminat tentativa;
d) se poate comite +i prin ac$iuni psihice.

2. Conform teoriei contracta$iunii furtul se consum:
a) n momentul mutrii bunului;
b) n momentul transportrii bunului;
c) n momentul ascunderii bunului;
d) n momentul cnd bunul a intrat n sfera de dispozi$ie a autorului.

3. Infrac$iunea de perversiune sexual n forma de baz:
a) se sanc$ioneaz doar dac fapta a produs scandal public;
b) se sanc$ioneaz doar dac fapta a fost comis n loc public;
c) se sanc$ioneaz +i n forma tentativei;
d) se sanc$ioneaz doar dac victima este minor.

4. Infrac$iunea de purtare abuziv:
a) este o infrac$iune complex;
b) este o infrac$iune cu con$inuturi alternative;
c) are subiect activ special;
d) n oricare din formele sale poate fi comis n coautorat.

5. Sunt forme agravate ale infrac$iunii de violare de domiciliu:
a) comiterea faptei n timpul nop$ii;
b) comiterea faptei de dou sau mai multe persoane mpreun;
c) comiterea faptei de o persoan narmat;
d) comiterea faptei prin folosirea de calit$i mincinoase.

6. n+elciunea n conven$ii:
a) se consum n momentul producerii pagubei;
b) se consum n momentul inducerii n eroare, indiferent dac se produce +i o
pagub sau nu;
c) se poate comite att n modalitatea inducerii n eroare, ct +i n modalitatea
men$inerii n eroare;
d) este o infrac$iune de fals.

7. nscrisul oficial:
a) este definit n partea special a Codului penal;
b) este definit n partea general a Codului penal;
c) nu este definit expres n Codul penal;
d) este obiect material al infrac$iunii de falsificare de moned sau alte valori.

8. Aruncarea unui cu$it n direc$ia victimei, fr ca victima s fi fost atins de cu$it:
a) relev n mod absolut +i indubitabil inten$ia de a ucide a autorului;
b) este o mprejurare care poate fi folosit la stabilirea laturii subiective a faptei;
c) poate s fie o form calificat de tentativ de omor;
d) poate s releve inten$ia autorului de vtmare corporal grav.

9. n con$inutul infrac$iunii de uz de fals poate intra:
a) folosirea unui nscris oficial falsificat;
b) folosirea unui nscris sub semntur privat falsificat;
c) folosirea unei bancnote falsificate;
d) falsificarea unei valori cu putere circulatorie.

10. Infrac$iunea de act sexual cu un minor, n forma de baz:
a) este o infrac$iune de rezultat;
b) are subiectul activ special;
c) se re$ine ntotdeauna cnd victima minor are mai pu$in de 15 ani;
d) presupune doar un raport sexual firesc, consim$it.

11. Tentativa de omor deosebit de grav comis asupra a dou sau mai multe
persoane:
a) nu este posibil;
b) este incriminat;
c) se re$ine atunci cnd doar una din cele dou victime vizate de ac$iunea
agentului a decedat;
d) exist atunci cnd agentul ncearc s ucid o persoan, fr a reu+i acest
lucru, dup ce cu o zi nainte reu+ise s ucid o alt persoan.

12. Are obiect material:
a) infrac$iunea de furt;
b) infrac$iunea de nsu+ire a bunului gsit;
c) infrac$iunea de n+elciune;
d) infrac$iunea de abuz de ncredere.

13. Fapta medicului care n timpul procesului na+terii, din culp, produce
moartea copilului:
a) se ncadreaz la ucidere din culp, forma agravat;
b) nu intr sub inciden$a Codului penal;
c) este o infrac$iune praeterinten$ionat;
d) va rspunde ntotdeauna pentru o form de complicitate complementar-
material.

14. Administratorul unei societ$i comerciale private care folose+te bunurile
societ$ii ntr-un scop contrar intereselor societ$ii pe care o administreaz:
a) poate s rspund pentru delapidare;
b) poate s rspund pentru o infrac$iune din legea societ$ilor comerciale;
c) nu va rspunde penal pentru o astfel de conduit;
d) poate s rspund pentru abuz de ncredere.

15. Un poli$ist care ucide inten$ionat o persoan:
a) va rspunde ntotdeauna pentru omor deosebit de grav;
b) va rspunde ntotdeauna pentru omor calificat;
c) nu va rspunde penal dac a comis fapta n timpul serviciului;
d) va putea rspunde pentru un omor simplu.

16. Infrac$iunea de trafic de influen$:
a) se consum numai n momentul n care agentul a reu+it s determine
func$ionarul s ndeplineasc actul solicitat de cumprtorul de influen$;
b) se consum n momentul cnd func$ionarul ndepline+te actul solicitat de
cumprtorul de influen$ prin intermediul traficantului de influen$;
c) are ca +i condi$ie a laturii obiective mprejurarea c traficarea func$iei trebuie
s se realizeze anterior sau concomitent cu actul solicitat func$ionarului, a crui
influen$ este traficat;
d) are ca subiect activ un func$ionar.

17. Infrac$iunea de vtmare corporal din culp:
a) are mai mult de dou forme agravate;
b) se urmre+te numai la plngere prealabil;
c) se poate re$ine n sarcina autorului atunci cnd victima unui accident de
circula$ie a avut nevoie de 10 zile de ngrijiri medicale;
d) este sanc$ionat +i atunci cnd fapta agentului se comite n forma tentativei.

18. Omorul din interes material:
a) exist +i atunci cnd victima este ucis pentru a nu-l denun$a pe autorul unei
contrabande cu $igri;
b) exist +i atunci cnd victima este ucis pentru a i se sustrage bunuri;
c) este o form de omor deosebit de grav;
d) exist +i atunci cnd victima este ucis pentru a fi violat.

19. Sunt forme agravate ale infrac$iunii de lipsire de libertate n mod ilegal:
a) comiterea faptei n timpul nop$ii;
b) comiterea faptei n public;
c) comiterea faptei de ctre o persoan care are asupra sa o substan$
narcotic;
d) comiterea faptei prin simularea de calit$i oficiale.

20. Uciderea din culp ca urmare a nerespectrii dispozi$iilor legale ori a
msurilor de prevedere pentru exerci$iul unei profesii sau meserii, ori pentru
efectuarea unei anumite activit$i:
a) este o form agravat de ucidere din culp;
b) este o infrac$iune cu subiect activ special;
c) este o infrac$iune cu subiect pasiv general;
d) se poate comite +i cu praeterinten$ie.

II. Rezolva$i urmtoarea spe$:
X mpreun cu Y, avnd ciorapi pe cap, au ptruns ntr-o noapte n stna
unde Z +i fiul su T dormeau pe perioada verii. X +i Y i-au lovit pe Z +i T, i-au
nchis n colib, asigurnd u+ile ncperilor n care i-au nchis, din exterior, cu
buc$i de srm. Apoi au ptruns n $arcul de animale, de unde au sustras mai
multe oi pe care le-au ncrcat n cru$a lui X, sustrgnd de asemenea un ham
de cal, o bucat de ca+ +i mai multe obiecte de mbrcminte. La plecare X
mpreun cu Y au prsit locul faptei, trecnd n mod inten$ionat cu cru$a
condus de X peste o roata a bicicletei lui Z, deformnd-o. Dup aproximativ o
jumtate de or s-a fcut lini+te +i Z a reu+it s scoat trei scnduri de la perete,
a prsit ncperea +i cu ajutorul unui cle+te a tiat srma de la cealalt u+,
eliberndu-+i fiul.
Dup comiterea faptelor X a prsit teritoriul Romniei, fiind dat n
urmrire general +i apoi n urmrire interna$ional. La un control de rutin, n
Austria, a fost identificat de poli$ia austriac, dar +i-a dat un alt nume. X a fost
predat autorit$ilor romne, n fa$a crora a declarat c este X, recunoscnd c
+i-a ascuns adevrata identitate fa$ de autorit$ile austriece.
Dai soluia !i motivai.


III. Face$i propuneri pentru reformarea capitolului Infrac$iuni contra justi$iei, care
s l fac mai modern, mai structurat +i mai eficient n lupta mpotriva criminalit$ii
de acest tip. Se iau n calcul doar propunerile motivate, care alctuiesc un sistem
integrat.Elemente de deontologie academic


Utilizarea de materiale bibliografice neautorizate n timpul examenului (a), ca +i
recurgerea la mijloace tehnice de consultare a unei atare bibliografii pe durata
examinrii (utilizarea de instrumente / materiale ce nu sunt admise ntr-o situa$ie de
testare, precum casca bluetooth, de exemplu) (b) sau completarea examenului de
ctre o persoan neautorizat (c) constituie fraud$ +i se sanc$ioneaz cu excluderea
studentului din examen, dup ntocmirea unui proces verbal de constatare a fraudei.
Ulterior, exmatricularea studentului poate fi pus n aten$ia Consiliului profesoral al
facult$ii.

Studen#i cu dizabilit#i

Studen$ii afecta$i de dizabilit$i motorii sau intelectuale sunt invita$i s contacteze
titularul de curs la adresele men$ionate mai sus pentru a identifica eventuale solu$ii n
vederea oferirii de +anse egale acestora.

Strategii de studiu recomandate

Materia este structurat pe 28 cursuri. Se vor desfRura cte dou cursuri pe
sptmn astfel c durata ntreag de predare corespunde unui numr de 14
sptmni (un semestru).
Pentru a ob$ine performan$a maxim, este recomandat un numr minim de 10 ore de
studiu / sptmn pentru parcurgerea suportului de curs +i rezolvarea spe#elor.1
DREPT PENAL PARTE SPECIAL ( note de curs)

Lector dr. Sergiu BOGDAN


CAP. I. NOIUNI GENERALE.

1. No#iunea dreptului penal parte special$.

Dreptul penal parte special! con$ine acea categorie de norme care determin!
faptele ce constituie infrac$iuni, reglementeaz! con$inutul specific al infrac$iunilor %i
stabilesc pedepsele aplicabile n cazul s!vr%irii lor.
Dreptul penal parte special! cuprinde:
- partea a doua a Codului penal ( art. 155-361 C pen.)
- toate textele de incriminare cuprinse n legisla$ia penal! special!( ex. Legea
nr. 143/2000 privind combaterea consumului %i traficului de stupefiante) sau
n legisla$ia extrapenal! ( ex Codul silvic, Codul vamal, Codul muncii).


2. Corela#ia dintre partea general$ &i partea special$ a dreptului penal.

Regulile dreptului penal parte general! se aplic! de principiu tuturor
infrac$iunilor din partea special! %i legi penale speciale.
Ca %i asem!nare se poate afirma c! ambele norme servesc la definirea
infrac$iunii, a condi$iilor r!spunderii penale %i a sistemului sanc$ionator, %i au ca
finalitate lupta mpotriva fenomenului criminalit!$ii.
Deosebirile sunt:
a. Din perspectiva obiectului specific, normele de parte general! definesc
infrac$iunea ca %i concept, stabilesc condi$iile r!spunderii penale %i limitele
generale de sanc$ionare n cazul angaj!rii r!spunderii penale. n schimb
normele de parte special! reglementeaz! infrac$iunile n particular, n
tipicitatea lor ( defini$ia furtului, omorului etc), precum %i pedeapsa aplicabil!
acelei fapte.( de exemplu nchisoare ntre 3 %i 15 ani pentru furtul calificat.)
b. Din perspectiva structurii normelor. Normele de parte general! cuprind
principii generale de r!spundere penal! ( defini$ia inten$iei, a culpei, a
legitimei ap!r!ri, pe cnd normele de parte special! sunt norme tipice de
incriminare care stabilesc con$inutul specific al fiec!rei infrac$iuni %i pedeapsa
abstract! aplicabil!. Din punct de vedere structural norma de incriminare se
caracterizeaz! prin dispozi$ia de incriminare %i dispozi$ia de sanc$ionare. La
norma de parte special! poate fi eviden$iat! mai u%or structura generic! a unei
norme n general adic! ipotez!, dispozi$ie %i sanc$iune.
c. Se diferen$iaz! prin dinamismul lor. Normele de parte general! sunt mai
stabile %i mai pu$in dinamice pentru c! sunt expresia unor concepte abstracte,
generice. Dimpotriv! normele de parte special! trebuie s! se adapteze imediat
evolu$iei rela$iilor sociale fie prin dezincriminarea unor fapte (
homosexualitatea, ofensa adus! autorit!$ii etc), incriminarea unor fapte (
manipularea genotipului uman, infrac$iunile informatice etc.) sau modificarea
sanc$iunii aplicabil! faptelor( doar pedeapsa amenzii pentru insult!, sau
sanc$ionarea furtului cu o pedeaps! cuprins! ntre 1 %i 12 ani).
2
d. Ele se deosebesc %i prin vechimea lor istoric$. Normele de parte special! sunt
cele mai vechi. Normele de parte general! au ap!rut ulterior , cnd gndirea
penal! a ajuns s! elaboreze concepte abstracte fundamentale ale no$iunilor de
drept penal( no$iunea de r!spundere penal! etc).

3. Calificarea sau ncadrarea juridic$.

ncadrarea juridic! const! n aplicarea normei penale care define%te con$inutul
specific al unei infrac$iuni la cazul sau faptul concret fiind o opera$iune de
concretizare a legii sau de introducere a faptei n tiparul legii. Este mijlocul prin care
sistemul penal %i realizeaz! finalitatea, %i anume lupta mpotriva infrac$ionalit!$ii.
Factorii care concur! la o calificare juridic! exact! sunt:
- stabilirea exact! a st!rii de fapt.
- cunoa%terea riguroas! a textelor de incriminare %i a normelor de drept penal
parte general! .
- aptitudinea de a identifica n starea de fapt mprejur!rile care corespund
con$inutului legal al unei infrac$iuni.
Consecin$ele unei ncadr!ri juridice gre%ite sunt:
- fapta nvinuitului este calificat! ca fiind infrac$iune de%i n realitate nu are
acest caracter.
- fapta este considerat! ca fiind o anumit! infrac$iune de%i n realitate este o alt!
infrac$iune.
- fapta nu e considerat! infrac$iune de%i n realitate corespunde tipicit!$ii unei
infrac$iuni.

4. Metode de definire a con#inutului infrac#iunii:
- o determinare sumar! sau relativ determinat!.
- o determinare am!nun$it! sau absolut determinat!. Ideal este ca s! se foloseasc! o
defini$ie care s! aib! un caracter de generalitate f!r! ns! a l!sa loc vreunei neclarit!$i.
Principiul legalit!$ii incrimin!rii este considerat un drept fundamental de
jurispruden$a CEDO %i rezult! obliga$ia pentru puterea legiuitoare de a redacta texte
care s! fie clare.

5. Clasificare infrac#iunilor este f!cut! de legiuitorul romn n func$ie de obiectul
juridic al infrac$iunii. Partea special! a codului penal con$ine titluri, capitole , sec$iuni
%i articole. De exemplu exist! 11 titluri, unele avnd capitole %i sec$iuni. ns!
elementul esen$ial l reprezint! articolul c!ruia de principiu i corespunde o
infrac$iune.
3
CAP II. INFRAC)IUNI CONTRA VIE)II

1. Generalit$#i. n codul penal romn n categoria infrac$iunilor contra vie$ii
persoanei sunt incluse infrac$iunile de omor ( simplu calificat sau deosebit de grav),
pruncuciderea, uciderea din culp! %i determinarea sau nlesnirea sinuciderii.
O prim! chestiune este legat! de faptul dac! dreptul la via$! al persoanei este
un drept absolut %i indisponibil.
Este acceptat de toat! lumea c! via$a omului se bucur! de protec$ie penal!
indiferent de capacitatea de a tr!i, indiferent de speran$a de via$! sau de interesul de a
tr!i, indiferent de vrsta persoanei sau starea sa de s!n!tate.
Consecin$a practic! a faptului c! acest drept nu ar fi unul absolut, ar fi aceea
c! n anumite mprejur!ri acest drept ar putea fi nc!lcat, spre exemplu n cazul
pedepsei capitale. To$i autorii accept! c! acest drept este absolut dar trebuie pus! n
discu$ie %i ipoteza n care acest drept este nc!lcat, de exemplu n cazul uciderilor
comise n timp de r!zboi. Dac! acest drept ar fi unul absolut atunci nu ar putea fi
nc!lcat n nici o mprejurare. n realitate de%i de dorit o astfel de interpretare, ea este
uneori limitat! la situa$ia de principiu, adic! n principiu dreptul la via$! este unul
absolut dar n anumite situa$ii speciale se poate deroga de la acest caracter absolut al
dreptului. Nu lipsit de interes este %i situa$ia euthanasiei pasive cnd medicul decide
c! nu ar nici un sens s! mai lupte prin orice mijloace pentru salvarea vie$ii deoarece
decesul este inevitabil.
O a doua chestiune este aceea de a stabili dac! este un drept indisponibil sau
nu. n situa$ia n care este incriminat! euthanasia nu se poate vorbi de un drept
disponibil al persoanei pentru c! de%i ea %i d! acordul cu privire la uciderea sa
consim$!mntul s!u nu are valoarea unei cauze justificative.
O a treia chestiune ce trebuie solu$ionat! este aceea de a stabili de cnd ncepe
via$a unei persoane %i cnd se termin!, pentru c! aceste infrac$iuni pot fi comise doar
mpotriva unei persoane n via$!.
n ceea ce prive%te momentul ini#ial din care se consider! c! o persoan! este
n via$! n dreptul penal exist! dou! concep$ii. ntr-o concep$ie mai veche se consider!
c! un om este n via$! din momentul n care f!tul dup! na%tere a respirat, dovada fiind
existen$a a aerului n pl!mni. n concep$ia actual! majoritar! n doctrina european!
%i romn! se consider! c! o persoan! este n via$! din momentul nceperii procesului
biologic al na%terii. Acest moment este reprezentat de nceperea durerilor na%terii,
indiferent dac! acest proces se declan%eaz! natural sau este declan%at medicamentos.
Plecnd de la aceast! concep$ie trebuie delimitat omorul de ntreruperea
cursului sarcinii. Elementul nodal n aceast! discu$ie este obiectul material al
infrac$iunii. Dac! e vorba de o fiin$! uman! atunci s-a comis un omor sau ucidere din
culp!, dac! dimpotriv! obiectul material este f!tul sau produsul de concep$ie atunci
fapta intr! sub inciden$a textului care incrimineaz! ntreruperea cursului sarcinii.
Cum se calific! fapta gravidei care desf!%urnd activit!$i riscante, mers pe
biciclet!, c!l!rie sau ridicat greut!$i mari %i declan%eaz! prematur procesul na%terii cu
consecin$a pierderii sarcinii, poate fi calificat! ca o fapt! de ucidere din culp!? Nu,
deoarece ntreruperea cursului sarcinii din culp! nu este incriminat!.
Cum se calific! fapta medicului care n procesul na%terii din cauza culpei
medicale produce moartea copilului? Ucidere din culp! deoarece fapta este comis!
asupra unei persoane n via$!.
Cum se calific! fapta celui care ucide ulterior un copil n!scut prematur ca
urmare a unor manopere avortive? ntrerupere a cursului sarcinii n concurs cu omor
calificat.
4
Cum se calific! fapta medicului care n stadiul prenatal administreaz! gre%it un
medicament care afecteaz! copilul dup! na%tere ducnd la decesul acestuia dup!
na%tere? Ucidere din culp!.
Exist! discu$ii doctrinare legate chiar de o posibil! anticipare a momentului n
care o persoan! se consider! n via$!. A se vedea decizia Cur$ii de apel franceze care a
condamnat un %ofer pentru un concurs de infrac$iuni ( v!t!mare corporal! fa$! de
femeia gravid! n luna a 8-a, victim! a unui accident %i uciderea din culp! fa$! de f!tul
acesteia, nc! nen!scut, decedat ca urmare a accidentului).
n ceea ce prive%te momentul final se consider! c! o persoan! este decedat!
atunci cnd activitatea cerebral! a ncetat. Astfel cel care se afl! n stare de agonie sau
moarte clinic! posibil reversibil! este considerat! o persoan! n via$!.
Cum se calific! fapta medicului care constat! c! nu mai exist! activitate
cerebral! la victima unui accident %i decide deconectarea de la aparate de%i inima %i
pl!mnii acestuia mai func$ionau cu scopul de ai recolta rinichii necesari unui alt
pacient? Fapat nu e comis! mpotriva vie$ii unei persoane.
Care este momentul mor$ii unui nou n!scut anencefal ( copil lipsit de creier
mare , )? n lipsa altor posibilit!$i de apreciere se consider! c! momentul mor$ii este
cel n care a ncetat inima %i nu mai respir!.
Infrac$iunile contra vie$ii au ca obiect juridic via$a persoanei iar ca obiect
material corpul acesteia. Subiectul pasiv este persoana ucis!.

2. Omorul.
Art. 174. C pen prevede c!: uciderea unei persoane se pedepsete cu
nchisoare ntre 10 i 20 de ani.
n doctrin! s-a sus$inut c! omorul nu este definit ci doar se prevede c! uciderea
unei persoane se sanc$ioneaz!. De aceea ar trebui ca omorul s! fie definit ca uciderea
unei persoane cu inten$ie a unei alte persoane. Consider!m c! elemtul subiectiv se
deduce automat prin interpretare art. 19 alin 2 C. pen.
Elementele constitutive:
Latura obiectiv$ const! n ucidere. Prin ucidere se n$elege activitatea
comisiv! sau omisiv!, s!vr%it! prin orice mijloace, prin care s-a realiza suprimarea
vie$ii unei persoane.
Uciderea unei persoane se poate realiza prin acte comisive asupra victimei sub
forma unor ac$iuni fizico-mecanice (sugrumare, lovire, t!iere, mpu%care, n$epare
electrocutare), ac$iuni chimice(otr!vire) sau ac$iuni psihice.
Infrac$iunea se poate comite %i prin omisiune atunci cnd exist! obliga$ia
legal!, contractual! sau natural! de a mpiedica producerea mor$ii victimei.
Uciderea se poate realiza nemijlocit sau prin intermediul unor for$e sau energii
neanimate sau animate. Ac$iunea de ucidere poate s! constea chiar din fapta victimei.
Mijloacele ntrebuin$ate trebuie s! fie apte s! produc! rezultatul prin ele nsele
(idonee) sau prin ntrebuin$area lor n anumite moduri, mprejur!ri sau condi$ii.
Momentul consum!rii faptei este acela n care s-a produs moartea victimei,
fiind o infrac$iune instantanee sau momentan!.
ntre ac$iunea de ucidere %i moartea victimei trebuie s! existe raport de
cauzalitate.
Latura subiectiv$ a infrac$iunii de omor const! n inten$ia direct! sau
indirect!. Elementul subiectiv se deduce din cel obiectiv ( dolus ex re).
Inten$ia de a ucide se poate deduce din urm!toarele mprejur!ri de fapt:
- folosirea unui instrument apt de a produce moartea ( $innd seama de
felul instrumentului, dimensiunile, soliditatea, greutatea acestuia).
5
- locul sau regiunea corporal! unde s-au aplicat loviturile ori asupra
c!reia s-a ac$ionat.
- num!rul %i intensitatea loviturilor
- alte mprejur!ri preexistente, concomitente sau subsecvente.

Participa$ia la omor se poate realiza n toate formele( coautorat, instigare
complicitate).
In caz de aberratio ictus i aberratio delicti se va re$ine un concurs de
infrac$iuni ntre tentativ! de omor %i ucidere din culp!, respectiv fapta consumat! din
culp!( distrugere din culp!), iar n caz error in personam se va re$ine o singur!
infrac$iune de omor consumat!. Motiva$ia acestor solu$ii a fost prezentat! detaliat n
partea general! a dreptului penal.

n practica judiciar! se pune frecvent problema delimit!rii infrac$iunii de omor
de infrac$iunea de lovituri cauzatoare de moarte, ambele fiind fapte inten$ionate %i
ambele avnd ca %i consecin$! moartea unei persoane. Astfel cele dou! se delimiteaz!
prin:
- sub aspectul ac#iunii sau inac#iunii infrac#ionale, astfel la omor
ac$iunea trebuie s! fie apt! s! produc! n mod obi%nuit decesul
victimei, pe cnd la loviturile cauzatoare de moarte ac$iunea nu
produce n mod obi%nuit moartea unei persoane , moartea fiind doar
un element circumstan$ial.
- sub aspectul raportului de cauzalitate, n cazul omorului procesul
cauzal este linear n sensul c! exist! o leg!tur! imediat! de la cauz! la
efect, factorul cauzal fiind chiar factorul declan%ator. La lovituri
cauzatoare de moarte (lcm) cauzalitatea nu este linear! fiind prezen$i
%i al$i factori cauzali care pot fi preexisten$i, concomiten$i sau
ulteriori factorului traumatic declan%ator.
- Sub aspectul pozi#ie psihice omorul se comite cu inten$ie iar lcm-
urile se comit cu praeterinten$ie. La aprecierea elementului subiectiv
se pot lua n calcul pe lng! mijloacele de comitere a faptei %i alte
elemente cum ar fi raporturile anterioare dintre victim! %i infractor,
comportarea fa$! de victim! dup! ac$iune %i nainte de decesul ei.


3. Omorul calificat.

Art. 175 C pen. prevede care sunt mprejur!rile n care un omor este considerat
ca fiind calificat:
- cu premeditare
- din interes material
- asupra so$ului sau unei rude apropiate
- profitnd de neputin$a victimei de a se ap!ra
- prin mijloace ce pun n pericol via$a mai multor persoane;
- n leg!tur! cu ndeplinirea ndatoririlor de serviciu sau publice ale
victimei
- pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urm!rire sau
arestare, ori de la executarea unei pedepse
- pentru a nlesni sau a ascunde s!vr%irea unei infrac$iuni;
- n public.
6

Aceste mprejur!ri privesc fie gradul inten$iei, mobilul, scopul, modul ,
mijloacele de comitere, calitatea subiectului pasiv sau locul comiterii faptei. n cazul
existen$ei mai multor mprejur!ri care calific! omorul, nu se va re$ine un concurs de
infrac$iuni ntre formele calificate ci autorul va comite un singur omor calificat n
condi$iile mai multor mprejur!ri de calificare ( de exemplu omorul cu premeditare
asupra so$ului se ncadreaz! la art. 175 alin. 1 lit. a %i c raportat la art. 174 C. pen.).
Pluralitatea de forme de calificare se va reflecta n sanc$iunea concret! aplicat! ntre
limitele de pedeaps! ale omorului calificat.
n cazul n care, anumite mprejur!ri sunt prev!zute concomitent %i ca
circumstan$e agravante generale %i ca mprejurare de calificare a omorului se va
re$ine doar omorul calificat de acea mprejurare f!r! a se agrava r!spunderea penal!
urmare a re$inerii %i a circumstan$ei agravante ( omorul comis prin violen$a asupra
membrilor familiei se ncadreaz! doar la omorul calificat asupra so$ului sau unei rude
apropiate). Dac! ns! exist! alte circumstan$e agravante generale acestea pot s!
agraveze pedeapsa chiar dac! sunt ntrunite condi$iile unui omor calificat ( omorul
profitnd de neputin$a victimei de a se ap!ra comis de 3 sau mai multe persoane
mpreun! art. 75 lit a).

a. Omorul cu premeditare

n dreptul penal romn nu exist! o defini$ie legal! a no$iunii de premeditare %i
de aceea sarcina definirii acesteia i-a revenit doctrinei %i jurispruden$ei. Cu privire la
aceste aspect s-au formulat dou! teorii: teoria subiectiv! %i cea obiectiv!.
Teoria subiectiv! define%te premeditarea ca o circumstan$! ce $ine de
elementul subiectiv al infrac$iunii %i const! n luarea unei hot!rri de a ucide pe baza
unei reflec$ii sau deliber!ri lungi %i temeinice, cump!nind motivele pro %i contra ale
faptei sale %i chibzuind la rece asupra lor. Sunt necesar a fi ndeplinite dou! condi$ii( o
stare de relativ calm cu privire la modul %i mijloacele de comitere %i un interval
ndelungat ntre momentul lu!rii hot!rrii %i acela al punerii n executare a hot!rrii
infrac$ionale. Actele preparatorii sunt doar elemente ce probeaz! existen$a
premedit!rii, f!r! a fi singurele mijloace n acel sens %i f!r! a intra n structura
praeterinten$iei. Urmare a acestei naturi juridice coexisten$a premedit!rii cu
provocarea este exclus!.
Teoria obiectiv!, dominat! n dreptul penal romn consider! premeditarea ca
fiind o traducere obiectiv! a rezolu$iei infrac$ionale ntr-o activitate premerg!toare %i
preg!titoare. Trebuie ca hot!rrea infrac$ional! s! se exteriorizeze n acte de preg!tire,
care devin elemente componente indispensabile premedit!rii. n acest sens omorul nu
este doar unul premeditat ci este un omor dinainte preg!tit. Consecin$! acestei teorii
este c! premeditarea poate coexista cu provocarea.
Premeditare fiind o circumstan$! personal! nu se r!sfrnge asupra celorlal$i
participan$i, dac! ns! ea este concretizat! %i n acte de preg!tire cunoscute de
participan$i ace%tia ar putea r!spunde pentru participa$ia la omorul calificat incriminat
de art. 175 lit.a C. pen. Aceast! circumstan$! transformndu-se ntr-o circumstan$!
subiectiv! de individualizare.

b. Omorul din interes material.

Elementul circumstan$ial de calificare a acestei fapte rezid! n acest caz n
mobilul special al infrac$iunii %i anume interesul material care l-a determinat pe autor
7
s! comit! fapta. Astfel poate consta n urm!rirea ob$inerii, urmare a omorului, a unor
foloase sau avantaje materiale directe sau indirecte ( mo%tenirea victimei, stingerea
unor datorii etc). Ceea ce particularizeaz! acest interes material este faptul c!
dobndirea folosului material trebuie s! se realizeze pe o cale aparent legal! urmare a
decesului victimei. Nu e necesar ca agentul s! %i realizeze efectiv acel interes
material. Este posibil ca nici m!car s! nu existe n realitate acel folos. Este suficient
ca autorul s! ac$ioneze din acest mobil pentru a se ncadra n dispozi$ia legal!.
Se subsumeaz! acestei forme %i cazul uciga%ului pl!tit, n acest caz calea
aparent legal! este reprezentat! de plata realiz!rii unui serviciu.
Este o circumstan$! personal! care nu se r!sfrnge asupra participan$ilor.

c. Omorul s$vr&it asupra so#ului sau unei rude apropiate.

Aceast! form! calificat! se raporteaz! la calitate special! a victimei. n
doctrin! se sus$ine c! mprejurarea nu se r!sfrnge asupra participan$ilor deoarece
prive%te calitatea special! a autorului. Consider!m c! se poate re$ine %i un punct de
vedere contrar. Dac! este o circumstan$! personal! subiectiv! calitatea de so$ al
autorului, tot atunci calitatea special! a subiectului pasiv ( so$ia sau ruda infractorului)
se constituie ca o circumstan$! real! care se r!sfrnge asupra participan$ilor n m!sura
n care au cunoscut sau prev!zut aceast! circumstan$!.
Calitatea de so$ dureaz! de la data ncheierii c!s!torie %i pn! la desfacerea sau
ncetare ei, indiferent de coabitare sau nu faptic! a acestora. No$iunea de rud!
apropiat! este definit! n art. 149 . C pen. Calitatea de so$ sau rud! apropiat! trebuie
s! existe n momentul comiterii actelor de executare.

d. Omorul s$vr&it profitnd de neputin#a victimei de a se ap$ra.


n acest caz omorul este calificat raportat la modul de comitere al faptei %i
anume profitnd de neputin$a victimei de a se ap!ra. Aceast! circumstan$! este una
real! %i se r!sfrnge asupra participan$ilor n m!sura n care au cunoscut-o sau au
prev!zut-o.
Nu are importan$! cauza sau durata st!rii de neputin$! de a se ap!ra fiind
suficient ca n momentul comiterii actelor de executare victima s! se afle n aceast!
stare iar infractorul s! profite de aceast! stare. Nu trebuie ns! ca stare de neputin$! de
a se ap!ra s! fie provocat! chiar de infractor deoarece n acest caz ac$iunea de aducere
a victimei n neputin$! de a se ap!ra se subsumeaz! ac$iunii de ucidere a victimei fiind
absorbit! n con$inutul acesteia.
Dac! agentul nu a cunoscut c! victima este n neputin$! de a se ap!ra creznd-
o apt! de ap!rare nu se va re$ine aceast! form! calificat!, deoarece agentul nu a
profitat %i din punct de vedere subiectiv de aceast! mprejurare.
Sunt n neputin$! de a se ap!ra persoanele care, datorit! unor st!ri fizice sau
psihice ori datorit! altor mprejur!ri nu pot reac$iona mpotriva agresorului. Aceast!
stare de neputin$! de a se ap!ra poate fi generat! chiar de victim! ( stare avansat! de
ebrietate etc). Starea de neputin$! se apreciaz! n concret %i nu n abstract.


e. Omorul s$vr&it prin mijloace ce pun n pericol via#a mai multor
persoane.

8
Agravanta are un caracter real %i se refer! la mijloacele de comitere a faptei
care pun n pericol via$a mai multor persoane. Prin mijloace ce pun n pericol via$a
mai multor persoane se n$eleg acele mijloace folosite la uciderea unei persoane, care,
prin natura lor ( materiale explozibile, bombe etc) sau prin modul de ntrebuin$are (
incendierea, otr!virea apei) pot pune n pericol via$a mai multor persoane.
Pentru re$inerea agravantei este necesar ca fapta s! constea ntr-o ac$iune
unic!, s! fie s!vr%it! prin astfel de mijloace %i s! fi avut ca rezultat moartea unei
singure persoane %i punerea n primejdie a vie$ii mai multor persoane.
Fapta se comite cu inten$ie direct! fa$! de victima vizat! %i inten$ie eventual! fa%! de
victimele a c!ror via$! a fost pus! n pericol.
Tentativa exist! cnd persoana vizat! nu a decedat dar datorit! mijlocului
folosit a fost pus! n primejdie via$a mai multor persoane.

f. Omorul s$vr&it n leg$tur$ cu ndeplinirea atribu#iilor de serviciu sau
publice ale victimei.

Pentru a se re$ine aceast! agravant! este necesar ca omorul s! fie comis n
leg!tur! cu atribu$iile de serviciu sau publice ale victimei. Totu%i e necesar ca aceste
atribu$ii s! fie exercitate n limita legii, dac! victima se comport! abuziv dep!%indu-%i
atribu$iile de serviciu atunci nu mai poate fi re$inut! acea agravant!. Nu este necesar
ca omorul s! fie comis n timpul serviciului victimei( a%a cum se ntmpl! cel mai
frecvent) ci este suficient ca fapta s! fie comis! n leg!tur! cu serviciul victimei ( de
exemplu este nemul$umit de atitudinea victimei care l-a nedrept!$it sau dimpotriv! nu
l-a favorizat).
Dac! victima este un func$ionar care exercit! autoritatea de stat exist! un
concurs de calific!ri ntre ultraj %i aceast! form! de omor calificat, autorul fiind
sanc$ionat doar pentru omorul calificat.

g. Omorul s$vr&it pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la
urm$rire sau arestare, ori de la executarea unei pedepse.

Aceast! agravant! $ine de scopul infractorului %i anume acela de a se sustrage
sau a sustrage pe altul prin comiterea omorului de la urm!rire, arestare sau executarea
unei pedepse. Cu toate acestea nu e necesar ca acest scop s! se %i realizeze fiind
suficient ca atunci cnd comite omorul infractorul s! l comit! cu acest scop.
Autorul urm!re%te suprimare fizic! a persoanei chemate s! exercite acte de
urm!rire penal! ori s! execute mandate emise mpotriva celor n cauz! ori a oric!ror
persoane care contribuie direct sau indirect la procedura de urm!rire sau arestare.
Pentru re$inerea agravantei este necesar s! fie pus! n mi%care o procedur! de
urm!rire, arestare sau executare a unei pedepse %i ca f!ptuitorul s! realizeze uciderea
n scopul z!d!rnicirii procedurii judiciare de urm!rire, arestare %i executare. Dac!
arestarea se face ilegal atunci nu sunt ndeplinite cerin$ele art. 175 lit. g C. pen.

h. Omorul s$vr&it pentru a nlesni sau ascunde s$vr&irea altei
infrac#iuni.

Ra$iunea legiuitorului a fost aceea c! nu exist! nici o justificare pentru a ucide
o persoan! ca s! se nlesneasc! sau s! se ascund! comiterea unei alte infrac$iuni, care
de regul! are un pericol social mai redus dect omorul ( deoarece este o infrac$iune
contra vie$ii persoanei).
9
Aceast! form! de agravare sanc$ioneaz! comiterea unui omor cu scopul de a
nlesni sau a ascunde comiterea unei alte infrac$iuni. Nu e necesar ca infrac$iunea ce
se dore%te a fi nlesnit! s! se %i comit!, iar n cazul comiterii este indiferent dac! a
r!mas n form! de tentativ! sau este consumat!. Nu intereseaz! dac! f!ptuitorul va
participa la comiterea infrac$iunii pe care dore%te s! o nlesneasc! %i nici dac! a
participat la comiterea infrac$iunii pe care vrea s! o ascund!.
Actele de violen$! comise pentru a nlesni uciderea persoanei se absorb n
ac$iunea de ucidere %i nu se re$in ca %i concurs cu conexitate etiologic! ntre
infrac$iunea de loviri comis! pentru a nlesni uciderea persoanei lovite ini$ial.
Dac! prin comiterea omorului se nlesne%te sau se comite o tlh!rie va exista
un concurs de calific!ri %i se va r!spunde pentru omorul deosebit de grav incriminat
de art. 176 lit d C. pen.
Este posibil ca s! se comit! omorul pentru a nlesni un viol deoarece
legiuitorul incrimineaz! ca form! calificat! omorul comis cu acest scop special %i nu
aptitudinea de a se realiza n concret acest scop.

i. Omorul comis n public

Aceast! form! de calificare vizeaz! locul n care se comite fapta. n art. 152 C.
pen. se define%te ce se n$elege prin comiterea unei infrac$iuni n public:
- ntr-un loc care prin natura sau destina$ia lui este totdeauna accesibil
publicului, chiar dac! nu este nici o persoan!;
- n orice alt loc accesibil publicului dac! sunt de fa$! dou! sau mai
multe persoane;
- n loc neaccesibil publicului, cu inten$ia ns! ca fapta s! fie auzit! sau
v!zut! .%i dac! acest rezultat s-a produs fa$! de dou! sau mai multe
persoane
- ntr-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excep$ia
reuniunilor care pot fi considerate c! au caracter de familie, datorit!
naturii rela$iilor dintre persoanele participante;
- prin orice mijloace cu privire la care f!ptuitorul %i-a dat seama c!
fapta ar putea ajunge la cuno%tin$a publicului.
4. Omorul deosebit de grav


Este reglementat de art. 176 C. pen. Legiuitorul romn, considernd c! omorul
calificat nu r!spunde necesit!$ii de a proteja via$a persoanelor n toate mprejur!rile, a
creat %i %ase forme de omor deosebit de grav:
- prin cruzimi
- asupra a dou! sau mai multe persoane
- de c!tre o persoan! care a mai s!vr%it un omor
- pentru a s!vr%i sau ascunde s!vr%irea unei tlh!rii sau piraterii
- asupra unei femei gravide
- asupra unui magistrat, poli$ist, jandarm ori asupra unui militar, n
timpul sau n leg!tur! cu ndeplinirea ndatoririlor de serviciu sau
publice ale acestora.
10
Dup! cum se poate observa mprejur!rile care confer! omorului un caracter
deosebit de grav sunt legate de modalitatea de comitere, de vreo calitate special! a
subiectului pasiv, de pluralitatea de subiec$i pasivi sau de repetarea comiterii unui
omor de c!tre agent.

a. Omorul prin cruzimi

Circumstan$a const! n modul feroce, sadic, brutal sau crud folosit pentru a
provoca moartea unei persoane. Este o circumstan$! real!.
Prin cruzimi n sensul legii penale se n$eleg modurile, procedeele,
mijloacele %i actele de violen$! aplicate victimei de natur! sau pentru a-i provoca
suferin$e deosebit de mari %i prelungite n timp, fie pentru a o ucide, fie pentru a o
chinui nainte de a o ucide sau nainte de survenirea mor$ii acesteia, sau care denot!
ferocitate, sadism, un mod inuman, ie%it din comun de s!vr%ire a omorului, care
treze%te n con%tiin$a opinie publice un sentiment de oroare.
Se re$ine agravanta chiar dac! victima era n stare de incon%tien$! fiind
insensibil! din punct de vedere senzorial.
De regul! suferin$ele cauzate victimei sunt fizice dar pot fi %i de natura moral!
atunci cnd spre exemplu victima este obligat! s! asiste la brutalit!$ile comise asupra
unei persoane de care era legat! afectiv.
Indiscutabil c! omorul presupune %i n forma de baza o anumit! cruzime dar
pentru a se re$ine circumstan$a cruzimilor trebuie s! se comit! acte care s! dep!%easc!
nivelul de suferin$! pe care l presupune uciderea unei persoane. Este necesar!
existen$a unor activit!$i diferite calitativ de uciderea obi%nuit! pentru a se ncadra n
defini$ia cruzimilor ca form! a omorului deosebit de grav.
Un criteriu practic n aprecierea existen$ei unor cruzimi l poate reprezenta n
opinia noastr! inutilitatea unor acte de executare pentru producerea decesului
victimei.
n cazul acestei forme agravate nu se poate re$ine %i circumstan$a agravant!
general! a cruzimilor, deoarece exist! un concurs de calific!ri ntre cele dou! %i are
prioritate circumstan$a special!.

b. Omorul s$vr&it asupra dou$ sau mai multe persoane.

Agravanta se re$ine din cauza pluralit!$ii de victime. Agravanta are natura juridic! a
unei infrac$iuni complexe deoarece n con$inutul s!u intr! ca elemente constitutive
dou! ac$iuni care constituie prin ele nsele fapte prev!zute de legea penal!.
Cu privire la ac$iunea de ucidere n cazul acestei forme de omor deosebit s-au
exprimat dou! opinii.
ntr-o prim! opinie s-a sus$inut c! moartea a dou! sau mai multe persoane
trebuie s! fie rezultatul unei singure ac$iuni( cel care printr-un singur foc de arm!
ucide dou! persoane).
ntr-o alt! opinie, pe care o mp!rt!%im, s-a considerat c! se poate re$ine forma
deosebit de grav! ori de cte ori uciderea a dou! sau mai multe persoane s-a comis n
aceea%i mprejurare, chiar dac! ac$iunile sunt diferite ( cel care aplic! lovituri de cu$it
asupra a doua persoane diferite n aceea%i mprejurare). Ceea ce confer! unicitate
legal! faptei este unitatea de mprejurare. Acest punct de vedere a fost mp!rt!%it %i de
practica judiciar! %i a fost exprimat %i n Decizia nr. 4/1970 a Tribunalului Suprem.
Discu$ii interesante au fost generate de ipoteza n care , urmare a ac$iunii de
ucidere o persoan! decedeaz! %i una este salvat!. Nu se poate re$ine o infrac$iune
11
consumat! de omor deoarece rezultatul acestei infrac$iuni const! n uciderea a cel
pu$in dou! persoane.
Nu se poate re$ine nici o tentativ! la omor deosebit de grav deoarece s-a
produs jum!tate din urmarea prev!zut! de lege %i anume moartea unei persoane.
Singura solu$ia acceptabil! const! n ruperea unit!$ii legale %i ncadrarea faptei
ntr-un concurs de infrac$iuni dintre o tentativ! de omor %i un omor consumat.
Tentativ! la aceast! infrac$iune exist! n ipoteza n care nici o persoan! nu a
decedat.
Dac! dou! persoane au decedat iar o a treia victim! a fost salvat!, se va re$ine
o singur! infrac$iune de omor deosebit de grav .

d. Omorul s$vr&it de o persoan$ care a mai comis un omor.

Aceast! agravant! s-a impus ca urmare a voin$ei legiuitorului de a sanc$iona
mai grav pe cel care persist! n ac$iuni de ucidere, fiind a%a cum s-a sus$inut n
doctrin! o form! de recidiv! special!. Din acest motiv aceast! circumstan$! este una
personal! %i nu se r!sfrnge asupra participan$ilor.
Pentru a se re$ine aceast! form! de omor deosebit de grav trebuie ca autorul s!
mai fi comis anterior o infrac$iune de omor( art174-176 C pen.) indiferent dac! fapta
anterioar! a r!mas n form! de tentativ! sau consumat!.
n cazul n care pentru primul omor a fost condamnat se vor aplica regulile
recidivei ntre primul omor ca prim termen %i omorul deosebit de grav ca cel de-al
doilea termen al recidivei.
Dac! autorul nu a fost condamnat pentru primul omor se vor aplica regulile
concursului ntre primul omor %i cel de-al doilea omor care este unul deosebit de grav.
n cazul concursului este necesar ca cele dou! omoruri s! nu fie comise n aceea%i
mprejurare caz n care ar fi ndeplinite condi$iile omorului deosebit de grav de la
litera b. Criteriul de delimitate ntre cele dou! omoruri deosebit de grave l reprezint!
tocmai unitatea de mprejurare. Dac! nu exist! unitate de mprejurare vom avea un
concurs de infrac$iuni ntre primul omor %i cel de-al doilea omor deosebit de grav.
Dac! uciderea a dou! persoane se va realiza n aceea%i unitate de mprejurare se va
re$ine infrac$iunea complex! de omor deosebit de grav prev!zut! de art. 176 lit.b C.
pen.
Subiec$ii pasivi s! fie diferi$i sau pot fi aceea%i ( tentativ! de omor urmat! de o
alt! tentativ! omor sau de forma consumat! mpotriva aceluia%i subiect pasiv). Nu se
va re$ine dac! tentativa de omor se comite n form! n form! continuat!.
n cazul n care pentru primul omor infractorul a fost reabilitat nu mai sunt
ndeplinite condi$iile cerute de tipicitatea formei deosebit de grave deoarece
reabilitarea are ca efect nl!turarea oric!ror interdic$ii dec!deri %i incapacit!$i ce ar
rezulta din hot!rrea de condamnare.
La fel %i n cazul faptei comise n timpul minorit!$ii deoarece n art. 109 alin 4.
C pen. se prevede c! nu atrag incapacit!$i sau dec!deri condamn!rile pronun$ate
pentru fapte comise n timpul minorit!$ii. Dac! nu am accepta o asemenea solu$ia ar
nsemna s! cream minorului o situa$ie mai grea dect a majorului deoarece un omor
comis n timpul minorit!$ii nu va putea s! fie nl!turat n nici o ipotez!, fiindc! o
cerere de reabilitare ar fi respins! ca fiind lipsit! de obiect.
n cazul amnistierii primului omor se va re$ine comiterea omorului de o
persoan! care a mai comis un omor dar nu se vor putea aplica suplimentar %i
dispozi$iile de sanc$ionare specifice recidivei.

12

d. Omorul s$vr&it pentru a s$vr&i sau a ascunde s$vr&irea unei tlh$rii
sau piraterii


Aceast! form! sanc$ioneaz! mai grav omorul comis cu scopul s!vr%irii sau
pentru ascunderea unei tlh!rii sau piraterii. Este o form! asem!n!toare cu a omorului
comis pentru a nlesni sau ascunde s!vr%irea unei alte infrac$iuni (art.175 lit. H C
pen.) %i de deosebe%te de acea form! de omor calificat prin tipurile de infrac$iune
expres prev!zute de lege ce se urm!resc s! se comit! sau s! se ascund!.
S-a sus$inut c! este necesar ca omorul s! fi creat n mod obiectiv condi$iile
favorabile s!vr%irii sau ascunderii unei tlh!rii sau piraterii. O astfel de abordare ar
conduce la concluzia c! un omor care de%i este realizat cu scopul de a nlesni sau
ascunde o tlh!rie sau pirateria va fi nl!turat dac! nu exist! %i acte de ucidere care s!
nu fi creat obiectiv condi$ii favorabile comiterii sau nlesniri comiterii acelor
infrac$iuni. O astfel de abordare insereaz! un element obiectiv n structura unei
componente subiective %i anume scopul agentului.
Consider!m c! este suficient ca omorul s! fie comis cu acest scop pentru a se
ncadra n dispozi$iile art. 176 lit d. C pen, fiind indiferent! sub acest aspect realizarea
efectiv! a scopului sau crearea unor premize favorabile atingerii scopului.
Dac! se va comite %i tlh!ria se vor aplica regulile de la concurs ntre omor
deosebit de grav %i tlh!rie n form! simpl!. Nu se poate re$ine o tlh!rie care a avut
ca urmare moartea victimei deoarece n acest caz fapta ar fi una praeterinten$ionat!
ceea ce exclude ab initio inten$ia de a ucide victima %i cu att mai mult exclude
uciderea cu un anumit scop.
Dac! vreuna din fapte va r!mne n faza tentativei se va re$ine acea form! a
infrac$iunii. De exemplu se poate ca omorul s! r!mn! n faz! de tentativ! %i tlh!ria
sa se consume. Se va re$ine un concurs ntre o tentativ! de omor deosebit de grav n
concurs cu tlh!ria.
Circumstan$a fiind una subiectiv! nu se r!sfrnge asupra participan$ilor.


e. Omorul s$vr&it asupra unei femei gravide.

Aceast! circumstan$! este una real! %i vizeaz! o anumit! calitate a subiectului
pasiv %i anume femei gravid!.
Legea impune ca %i condi$ii existen$a real! a st!rii de graviditate. Dac! autorul
a dorit s! ucid! o femeie gravid! dar aceasta ntre timp pierduse sarcina sau nici nu
fusese n realitate ns!rcinat! nu se va re$ine omorul deosebit de grav. Solu$ia e
determinat! de faptul c! n acest caz fapta nu mai este una tipic! lipsindu-i o calitate a
subiectului pasiv.
Cea de-a doua condi$ie $ine de elementul subiectiv %i anume ca autorul s!
cunoasc! starea de graviditate a victimei. Dac! agentul nu a cunoscut acea stare,
eroarea de fapt n care s-a aflat nl!tur! re$inerea formei deosebit de grave. Nu are
importan$! dac! starea de graviditate era vizibil! sau nu ori dac! agentul a cunoscut
aceast! stare din alte surse dect forma copului victimei.
Fiind o circumstan$! real! se r!sfrnge asupra participan$ilor n m!sura n care
au cunoscut-o sau au prev!zut-o.

13
f. Omorul s$vr&it asupra unui magistrat, poli#ist, jandarm ori asupra
unui militar, n timpul sau n leg$tur$ cu ndeplinirea ndatoririlor de serviciu
sau publice ale victimei.


Omorul este deosebit de grav datorit! calit!$ii subiectului pasiv, a timpului n
care se comite sau mprejur!rile n care se comite. Din aceste motive este o
circumstan$! real! care se r!sfrnge asupra participan$ilor n m!sura n care au
cunoscut-o sau au prev!zut-o.
Pentru a se realiza tipicitatea acestei forme agravate este necesar ca victima s!
aib! calitate enun$at! n art. 176 lit. f C. pen, dar %i ca fapta s! fie comis! n timpul
serviciului sau n leg!tur! cu ndeplinirea legal! a ndatoririlor de serviciu sau publice
ale victimei.
Omorul comis n timpul serviciului, indiferent de mobilul acestuia este un
omor deosebit de grav.


5. Pruncuciderea.

a. No#iune. n articolul 177 C pen. este incriminat! pruncuciderea care const!
n uciderea copilului nou n#scut, s#vrit# imediat dup# natere de c#tre mama
aflat# ntr-o puternic# stare de tulburare pricinuit# de natere.
Aceast! infrac$iune a generat discu$ii aprinse n doctrin! cu privire la natura sa
juridic!. Astfel unii autori au sus$inut c! aceast! fapt! este una autonom!, f!r! vreo
leg!tur! cu infrac$iunea de omor, cu toate consecin$ele pe care le genereaz! aceast!
constatare asupra formelor de participa$ie. Dimpotriv! al$i autori au sus$inut c!
pruncuciderea nu este altceva dect o form! atenuat! de omor determinat! de
calitatea subiectului activ %i de starea psihic! a acestuia ( mam! aflat! n puternic!
stare de tulburare pricinuit! de procesul na%terii. Acesta din urm! este %i puntul de
vedere pe care l mp!rt!%im. De altfel ast!zi se constat! o dispari$ia aproape total! a
vreunui text similar celui ce incrimineaz! pruncuciderea din majoritatea codurilor
europene considerndu-se c! incriminarea omorului este suficient! pentru a realiza %i
protec$ia penal! a vie$ii noului n!scut.

Cu privire la ra$iunile incrimin!rii acestei fapte exist! dou! abord!ri. Prima,
existent! n $!rile democratice %i n Romnia interbelic! considera c! acest omor
trebuia s! fie unul atenuat din considerente de ordin moral %i social ( mama care nu
putea s! %i creasc! copilul, excluderea social! a mamei care avea copii din afara
c!s!torie, vrsta imatur! a mamei etc). Aceste cauze determin! majoritatea mamelor
s! %i ucid! copiii nou n!scu$i.
O a doua abordare , specific! statelor comuniste, prezent! %i n legisla$ia
romn! actual! consider! pruncuciderea un omor atenuat datorit! st!rii psiho-
fiziologice n care se g!se%te mama. Se bazeaz! pe mprejur!rile c! pot exista st!ri
psiho-fiziologice, anormale, consecutive na%terii care pot provoca femeii o tulburare
psihofizic! de natur! s! o mping! la uciderea propriului copil. Aceste st!ri de%i nu
echivaleaz! cu o stare de iresponsabilitate, totu%i justific! atenuarea r!spunderii
penale.

b. Con#inutul infrac#iunii.

14
Subiectul activ este unul calificat, fiind mama care se afl! n stare de puternic!
tulburare pricinuit! de procesul na%terii. Dou! condi$ii trebuie s! ndeplineasc!
subiectul activ:
- s! fie mam$ a copilului ucis, ceea ce nseamn! c! acesta este o infrac$iune cu
autor unic, care exclude coautoratul.
- n momentul comiterii faptei mama s! se afle ntr-o stare de tulburare
pricinuit$ de procesul na&terii. Prin tulburare se n$eleg st!ri psiho-fiziologice
anormale, de natur! psiho-patologic!, consecutive na%terii care pot fi provocate n
perioada puerperal! de diver%i agen$i nocivi ( infec$ii, intoxica$ii, psihotraumatisme,
anemii, caren$e endocrine periodice, teren neurodistrofic etc) %i care ac$ioneaz! prin
efectele lor asupra con%tiin$ei femei lehuze diminund controlul asupra conduitei
sale. Aceast! tulburare trebuie s! dep!%easc! prin gravitatea %i intensitatea ei
tulburarea acceptat! sau normal! suportat! de majoritatea mamelor.
Subiectul pasiv este %i el unul calificat fiind copilul nou-n!scut. Calitatea de
nou n!scut de stabile%te dup! criterii medicale morfo-fiziologice ( 10-14 zile).
Ac$iunea de ucidere nu prezint! particularit!$i fa$! de omor, fapta putndu-se
comite prin comisiune propriu zis! sau s! constea ntr-o comisiv! prin omisiune.
O particularitate a laturii obiective cost! n faptul c! ac$iunea de ucidere
trebuie s! fie comis! imediat dup$ na&tere. Legea nu determin! riguros cronologic
care este durata pn! la care se poate fapta este comis! imediat dup! na%tere, aceast!
mprejurare se delimiteaz! dup! criterii medicale morfo-fiziologice n concret.
Momentul pn! la care se consider! c! fapta e comis! imediat dup! na%tere este acel
n care dispar semnele na%terii recente, %i care difer! de la caz la caz. Dac! fapta nu e
comis! imediat dup! na%tere chiar dac! este comis! asupra unui nou n!scut fapta nu se
mai ncadreaz! la pruncucidere ci la omor.
Fapta trebuie s! fi avut ca rezultat moartea copilului deoarece tentativa la
aceast! infrac$iune nu este incriminat!. Este o infrac$iune instantanee %i de rezultat.
Infrac$iunea se comite cu inten$ia direct! sau indirect! dar datorit! st!rii de
tulburare inten$ia este una repentin!, %i ea trebuie s! se fi format sub impulsul st!rii de
tulburare psihopatologic! consecutiv! na%terii n intervalul de timp ct aceast!
tulburare persist! sau se men$ine.
Participa#ia. Nu este posibil coautoratul la aceast! infrac$iune. Cel care
comite acte de executare al!turi de mam! este autor al infrac$iunii de omor calificat
asupra unei persoane n neputin$! de a se ap!ra. Tot pentru participa$ie la omor
calificat va r!spunde %i instigatorul sau complicele mamei, de%i mama va r!spunde ca
autoare a infrac$iunii de pruncucidere.
Dac! mama particip! cu acte de instigare sau complicitate la uciderea copilului
s!u nou n!scut %i sunt ndeplinite celelalte condi$ii ale tipicit!$ii pruncuciderii, autorul
va r!spunde pentru omor calificat iar mama ca instigator sau complice la
pruncucidere.
Aceste forme de participa$ie rezult! din natura juridic! de omor atenuat a
pruncuciderii. Cei care mp!rt!%esc opinia cu privire la autonomia infrac$iunii de
pruncucidere consider! c! participan$ii vor r!spunde pentru instigare respectiv
complicitate la pruncucidere.
Tentativa este posibil! dar nu este incriminat!. Fapta mamei se va ncadra
eventual la infrac$iunile contra integrit!$ii corporale %i s!n!t!$ii ( loviri sau alte
violen$e, v!t!mare corporal! %i v!t!mare corporal! grav!. R!spunderea participantului
la tentativa de pruncucidere a mamei se va angaja pentru participa$ie la omor.


15
5. Determinarea sau nlesnirea sinuciderii.

a. No#iune. Fapta este incriminat! de art. 179 C pen %i este definit! legal ca
fiind fapta de a determina sau de a nlesni sinuciderea unei persoane, dac
sinuciderea sau ncercarea de sinucidere a avut loc. Infrac$iunea are o form!
agravat! incriminat! de alineatul 2 al art. 179 C pen atunci cnd fapta s-a svr#it
fa& de un minor sau fa& de o persoan care nu era n stare s-#i de-a seama de
fapta sa, ori nu putea s fie stpn pe actele sale.
Legiuitorul incrimineaz! formele de participa$ie la sinucidere f!r! a incrimina
%i fapta autorului de a se sinucide. Aceasta deoarece legiuitorul dore%te s! protejeze %i
n acest fel dreptul la via$! al persoanei, care trebuie ap!rat n mod absolut.
b. con#inutul infrac#iunii. Pentru existen$a laturii obiective trebuie ndeplinite
mai multe condi$ii:
- fapta trebuie s! constea ntr-o activitate de determinare sau de nlesnire.
Determinarea la sinucidere const! n ac$iunea de a ndemna %i de a convinge
pe altul s! ia hot!rrea de a se sinucide, fie prin insuflarea ideii de sinucidere( cnd
sinuciga%ul nu se gndise la o asemenea posibilitate) fie prin convingerea victimei
(atunci cnd aceasta nc! avea ndoieli cu privire la luarea unei astfel de hot!rri).
Determinarea se poate realiza expres dar %i implicit prin acte de supunere la chinuri,
abuzuri repetate etc. Aceasta deoarece este suficient ca autorul s! accepte producerea
rezultatului prev!zut %i anume determinarea sinuciderii.
Dac! victima a fost constrns! la sinucidere, f!r! a avea libertatea de a
decide dac! se sinucide sau nu, vom fi n prezen$a unui omor comis prin fapta
victimei.
nlesnirea const! n sprijinul sau ajutorul material oferit victimei pentru
executarea sinuciderii( procurarea armei, nl!turarea obstacolelor etc).
Activitatea de suprimare a vie$ii trebuie s! fie opera exclusiv! a sinuciga%ului.
Dac! autorul comite acte de executare la activitatea de sinucidere va r!spunde pentru
infrac$iunea de omor %i nu pentru determinare sau nlesnire la sinucidere.
Cel care dup! ce violeaz! victima o %i determin! s! se sinucid! va r!spunde
pentru un concurs de infrac$iuni, deoarece forma agravat! a violului, adic! violul
urmat de moartea sau sinuciderea victimei, se poate re$ine doar dac! rezultatul mai
grav i este imputabil cu titlu de culp!.

- a doua condi$ie presupune ca fapta s! fi produs un anume rezultat %i anume
sinuciderea sau ncercarea de sinucidere a victimei. F!r! producerea acestui
rezultat fapta va r!mne n stadiul de tentativ! nepedepsit!.
Fapta se consum! n momentul n care se produce sinuciderea sau ncercarea
de sinucidere.
Fapta se poate comite cu inten$ie direct! sau indirect!.
Participa$ia este posibil! n toate formele.
c. Forme agravate. Legiuitorul a incriminat %i forme agravat ale acestei
infrac$iuni:
- comiterea faptei fa#$ de un minor. Ra$iunea acestei forme agravate este
corect! %i anume faptul c! minorul va putea mai u%or s! fie influen$at cu privire la
luarea unei astfel de decizii deoarece personalitatea sa nc! este n formare. Cu toate
acestea credem c! se poate discuta dac! nu cumva n cazul n care minorul are o
vrst! foarte fraged! ( n doctrin! s-a propus vrsta de 14 ani) cnd el nu n$elege ceea
ce presupune via$a respectiv moartea, o activitate de determinare la sinucidere ar
consta practic ntr-un act de ucidere al minorului, caz n care ar deveni incidente
16
dispozi$iile care incrimineaz! omorul. Dac! fapta se comite prin nlesnire chiar dac!
minorul avea o vrst! fraged! fapta se va ncadra la determinare sau nlesnirea
sinuciderii n form! agravat!. Dac! cel care nlesne%te sinuciderea se afl! pe pozi$ia de
garant atunci acesta comite un omor deoarece prin nlesnirea sinuciderii el practic
omite s! mpiedice moartea victimei.
- comiterea faptei fa#$ de o persoan$ care nu era n stare s$-&i de-a seama
de fapta sa ori nu putea fi st$pn$ pe actele sale. Aceea%i precizare credem c! se
impune %i anume c! n cazul n care victima nu putea s!-%i de-a seama de fapta sau
actele sale. Este dificil a considera fapta ca o determinare la sinucidere atunci cn ea
apare mai mult ca o ucidere prin fapta victimei. E discutabil de a vorbi de libertatea de
a decide sinuciderea n cazul acestor persoane. Mutatis mutandis ca n cazul minorului
cu vrst! fraged! se rezolv! %i determinarea %i nlesnirea sinuciderii n cazul unei
persoane iresponsabile
Exist! autori care sus$in c! nu are importan$! dac! victima era responsabil! sau
nu, nefiind necesar! o capacitate minim! de n$elegere a actului s!u pentru ca
sinuciderea s! poat! fi considerat ca un act consim$it sau voit.

6. Uciderea din culp$.

a. No#iune. Codul penal incrimineaz! n art. 178 C pen. uciderea din culp! a
unei persoane. Legiuitorul romn a preferat s! incrimineze mai multe forme agravate
de ucidere din culp!. Astfel uciderea din culp! este agravat! dac!:
- s-a comis ca urmare a nerespect!rii dispozi$iilor legale ori a m!surilor de
prevedere pentru exerci$iul unei profesii sau meserii, ori pentru efectuarea unei
anumite activit!$i.
- s-a comis de un conduc!tor de vehicul cu trac$iune mecanic!, avnd n snge
o mbiba$ie alcoolic! ce dep!%e%te limita legal! sau care se afl! n stare de ebrietate.
- cnd este comis! de orice alt! persoan! n exerci$iul profesiei sau meseriei %i
care se afl! n stare de ebrietate.
- cnd s-a cauzat moartea a dou! sau mai multe persoane.

b. Forma de baz$ a uciderii din culp$.
Obiectul juridic %i material este acela%i ca %i la omor. Latura obiectiv! const!
n orice activitate material! ( comisiv! sau omisiv!) prin care se provoac! moartea
unui om.
ntre activitate ilicit! %i moartea victimei trebuie s! existe un raport de
cauzalitate. Practica judiciar! n materia uciderii din culp! a consacrat teoria
echivalen$ei condi$iilor. Orice nerespectare a unor reglement!ri, indiferent dac! a fost
cauza sau condi$ie de producere a mor$ii a determinat angajarea r!spunderii penale
pentru uciderea din culp!. Acest lucru este eviden$iat n practica judiciar! din
domeniul circula$ie rutiere. De exemplu mprejurarea c! %oferul nu avea permis chiar
dac! accidentul nu putea fi evitat de nici un alt %ofer a condus la condamnare pentru
uciderea din culp!. De acea propunem a se renun$a la aceast! practic! %i a se accepta
ca mijloc de apreciere a existen$ei raportului de cauzalitate teorii imput!rii obiective.
Fapta se comite din culp! cu sau f!r! prevedere. n legisla$ia romn! nu se
face o diferen$iere n ceea ce prive%te angajarea r!spunderii penale ntre gradul culpei(
lata, levis sau levissima). Eventuala culp! concurent! a victimei n producerea
rezultatului se eviden$iaz! doar n ceea ce prive%te solu$ionarea laturii civile, f!r! a
influen$a elementul de tipicitate al uciderii din culp!.
17
n practica judiciar! s-a sus$inut c! la infrac$iunea de ucidere din culp! ar fi
posibil coautoratul( de exemplu cnd doi %oferi prin nc!lcare regulilor de circula$ie
produc moartea unei persoane). Nu mp!rt!%im acest punct de vedere deoarece
coautoratul presupune existen$a unei leg!turi subiective, inexistent! n cazul culpei.
Pentru situa$iile n care mai mul$i autori din culp! produc moartea victimei propunem
a se recunoa%te ca o form! distinct! de pluralitate de f!ptuitori pluralitatea material-
complementar$. n acest caz s-ar recunoa%te faptul c! mpreun! f!ptuitorii au produs
acela%i rezultat dar %i faptul c! nu exist! o leg!tur! subiectiv! ntre ei pentru
producerea urm!rii.

c. Uciderea din culp$ calificat$.

Aceast! form! const! n uciderea unei persoane ca urmare a nerespect!rii
dispozi$iilor legale ori a m!surilor de prevedere pentru exerci$iul unei profesii sau
meserii, ori pentru efectuarea unei anume activit!$i.
Condi#ii de aplicare a acestei forme agravate:
- agentul s! desf!%oare n concret o profesie, meserie sau anumit! activitate
- s! existe dispozi$ii legale sau m!suri de prevedere pentru exerci$iul profesiei,
meseriei sau activit!$ii.
- uciderea din culp! s! fie s!vr%it! n timpul exerci$iului profesiei, meseriei sau
activit!$ii.
Latura obiectiv$ are ca %i con$inut specific, pe de o parte, mprejurarea c!
fapta este s!vr%it! n cadrul %i cu ocazia exercit!rii unei profesii, meserii sau
anumitor activit!$i, iar, pe de alt! parte, este urmarea nerespect!rii dispozi$iilor legale
sau a m!surilor de prevedere pentru exerci$iul unei profesii sau meserii, ori pentru
desf!%urarea unei anumite activit!$i.
Faptul c! nerespectarea anumitor norme de prevedere este incriminat! distinct
nu nl!tur! re$inerea formei agravate a uciderii din culp! %i nici absorbirea acelor texte
de incriminare speciale( infrac$iunile din domeniul protec$iei muncii, circula$iei
rutiere, etc) de uciderea din culp! calificat!. n acest caz se vor aplica regulile
concursului de infrac$iuni ntre infrac$iunea din legea special!( de exemplu
conducerea f!r! permis) %i uciderea din culp! n forma agravat!.
Numeroase probleme au generate de art.158 care prevede un conduc!tor de
autovehicul este obligat s! reduc! viteza, dac! prevede un pericol din Regulamentul
de aplicare a OUG 195/2002 , care consacr! o prezum$ie de culp!.
n concret activitatea agentului poate fi realizat! defectuos (de exemplu
circula$ia cu vitez! excesiv! etc) sau prin nendeplinirea unui act necesar impus ca
m!sur! de prevedere ( de exemplu cel care nu face verificare tehnic! a frnelor
autoturismului pe care l conduce).
Subiect activ al acestei infrac$iuni poate fi orice persoan$ care a s!vr%it fapta
aflndu-se efectiv n exerci$iul profesiei meseriei ori n efectuarea unor anumite
activit!$i, indiferent de calitatea, calificarea ori autorizarea profesional! sau special!
corespunz!toare acestor activit!$i.

d. Uciderea din culp$ comis$ de un conduc$tor de vehicul cu trac#iune
mecanic$ de c$tre un conduc$tor auto avnd n snge o mbiba#ie alcoolic$ peste
limita legal$ sau se afl$ n stare de ebrietate.

n art. 178 alin 3 C pen este incriminat! aceast! form! agravat! de ucidere din
culp!. Condi$iile re$inere a acestei forme agravate sunt:
18
- uciderea din culp! s! fie comis! de un conduc!tor de vehicul cu trac$iune mecanic!.
No$iunea de conduc!tor este definit! n art. 6 pct. 26 din OUG 195/2002, iar.
No$iunea de vehicul este definit! n pct.15 al aceluia%i Regulament.
- conduc!torul s! fie n stare de ebrietate sau cu o mbiba$ie alcoolic! peste limita
legal!.
Prin stare de ebrietate se n$elege starea de tulburare psiho-fiziologic!
manifest!, produs! ca efect sau sub influen$a intoxica$iei cu alcool. Aceast! stare este
un element de fapt %i poate fi constat! %i prin alte mijloace de prob! dect examenul
toxicologic.
Dep!%irea limitei legale a mbiba$iei alcoolice n snge nseamn! dep!%irea
valorii de 0,8 la mie.
Credem c! infrac$iunea de ucidere din culp! n aceast! form! agravat! %i
conducerea pe drumurile publice a unui autoturism cu o alcoolemie ce dep!%e%te
limita legal!, se g!sesc n rela$ie de concuren$! %i nu se absorb. O fapt! din culp! nu
poate absorbi una inten$ionat! pentru a alc!tui o infrac$iune praeterintionat!. Forma de
vinov!$ie n acest caz ar trebui s! fie o culp$ dep$&it$ (!!!) %i nu inten$ie dep!%it!.

e. Uciderea din culp$ comis$ de orice alt$ persoan$ n exerci#iul profesiei
sau meseriei &i care se afl$ n stare de ebrietate

Art. 178 alin . 4 C pen stabile%te cea de-a patra form! calificat! a uciderii din
culp!. Condi$iile acestei forme agravate sunt:
- fapta s! fie comis! de o persoan! n exerci$iul profesiei sau meseriei( alta dect cea
comis! de u n conduc!tor de vehicul cu trac$iune mecanic!) %i
- f!ptuitorul s! se afle n stare de ebrietate.
Dac! starea de ebrietate n care se afl! f!ptuitorul ndepline%te condi$iile unui
alt text de incriminare se vor aplica regulile concursului de infrac$iuni ntre acea
infrac$iune %i forma agravat! de la art. 178 alin 4. C pen. ( de exemplu art. 18 alin 2 lit
b din Decretul 400/1981 care incrimineaz! prezen$a n unitate n stare de ebrietate).

f. Uciderea din culp$ a dou$ sau mai multe persoane.

Legiuitorul a stabilit ca o form! agravat! general! aplicabil! tuturor celorlalte
forme de ucidere din culp! ( simpl! sau agravate), uciderea din culp! a dou! sau mai
multe persoane. n acest caz legiuitorul a dorit s! stabileasc! o unitate legal!. Singura
condi$ie este ca s! fie decedat dou! sau mai multe persoane n aceea%i mprejurare.
Dac! autorul comite mai multe fapte de ucidere din culp! n mprejur!ri diferite se va
re$ine un concurs de infrac$iuni ntre fiecare dintre acestea.
Dac! unele dintre victime urmare a accidentului din aceea%i mprejurare nu au
decedat se va re$ine pentru fiecare victim! care nu a decedat %i cte o infrac$iune de
v!t!mare corporal! din culp! n concurs cu uciderea din culp! a dou! sau mai multe
persoane, deoarece infrac$iunea de v!t!mare corporal! din culp! nu are ca form!
agravat! v!t!marea corporal! a dou! sau mai multe persoane, neopernd vreo unitate
legal! pentru aceste victime.

19
CAP. III. INFRAC)IUNI CONTR INTEGRIT)II CORPORALE *I A
SNT)II

1. Aspecte generale.

Infrac$iunile contra integrit!$ii corporale sau s!n!t!$ii persoanei constituie o
subgrup! a infrac$iunilor contra persoanei %i cuprinde acele fapte, s!vr%ite prin orice
mijloace, prin care se cauzeaz! unei persoane o suferin$! fizic! sau o v!t!mare a
integrit!$ii corporale ori a s!n!t!$ii sale.
Este incriminat! v!t!marea unei alte persoane %i a nu propriei persoane, cu
excep$ia cazului cnd ar contraveni interesului general ( autov!t!marea pentru
sustragerea de la serviciu militar 348 C pen,).
Integritatea fizic! a persoanei este intangibil! %i de principiu disponibil!.
Consim$!mntul persoanei nu poate exonera de r!spundere penal! atunci cnd acea
dispunere ar avea un caracter ireversibil, ar contraveni bunelor moravuri sau
dispozi$iilor legale.( 180 regula, 181 de regul! %i excep$ional 182 C pen).
Obiectul material este reprezentat de corpul persoanei.
Prin integritate corporal! se n$elege integritatea anatomo-morfologic!, iar
prin s!n!tate se n$elege starea de func$ionare psihofiziologic! a organelor corpului
sau starea de normalitate bio-fiziologic! a victimei.
Integritatea corporal! %i s!n!tatea sunt protejate indiferent de starea acestora n
momentul s!vr%irii infrac$iunii.
Latura obiectiv! const!, n general, n lovirea sau v!t!marea corporal! a unei
persoane prin orice mijloace. Conceptul de lovire sau v!t!mare indic! att fapta ct %i
rezultatul acesteia, faptele din aceast! subgrup! sunt de rezultat.
n general ncadrarea juridic! se face n func$ie de gravitatea urm!rilor
produse.
Pentru evaluarea nivelului de gravitate al v!t!m!rilor sunt folosite diverse
criterii:
- criteriu curativ, al duratei ngrijirilor medicale
- criteriul fizio-patologic, al gradului tulbur!rii sau v!t!m!rii provocate
integrit!$ii corporale
- criteriul socio-economic, al gradului pierderii sau reducerii capacit!$ii de
munc!.
Consumarea are loc la momentul producerii rezultatului v!t!m!tor.
Faptele por fi comise cu inten$ie, praeterintentie sau culp!.
n caz de pluralitate de subiec$i pasivi se va re$ine %i o pluralitate de infrac$iuni.


2. Lovirea sau alte violen#e.

n art. 180 C pen. se prevede c! lovirea sau orice acte de violen&# cauzatoare
de suferin&e fizice se pedepsesc.
Fapta se poate comite prin lovire sau prin orice act de violen$! cauzator de
suferin$e fizice.
Lovirea este acel act de agresiune care const! n ac$iunea mecanic!, a unei
energii cinetice exterioare, de atingere, compresiune sau izbire brusc! %i violent!, a
suprafe$ei de contact a corpului victimei, cu sau de un corp contondent, de regul! prin
proiectare, c!lcare, alunecare, aruncare sau c!dere.
20
Prin act de violen$! se n$elege orice alt mod de exercitare a unei for$e brutale,
constrngeri sau energii de orice natur! care cauzeaz! suferin$e fizice.
Prin suferin$! fizic! se n$elege suportarea unei dureri fizice, indiferent de
gradul s!u de intensitate. Se apreciaz! la fiecare caz concret. n categoria suferin$elor
intr!, eritem traumatic (irita$ia cutanat!), escoria$ia ( zgrieturi) %i echimoza(
vn!taia).
Fapta se poate comite printr-o ac$iune sau printr-o omisiune improprie, prin
for$a proprie, prin for$e animate sau neanimate sau chiar prin fapta victimei.
n cazul lovirii cauzarea de suferin$e fizice este prezumat! pe cnd n cazul
celorlalte acte de violen$! existen$a unei suferin$e reale trebuie dovedit!.
Infrac$iunile contra s!n!t!$ii %i integrit!$ii persoanei %i pierd autonomia atunci
cnd sunt prev!zute ca element constitutiv sau form! agravat! a unei alte infrac$iuni
(ultraj, tlh!rie etc).
Dreptul de corec$ia aplicat minorilor nu mai este justificat de vreun drept
cutumiar sau autorizat de lege deoarece n art. 2 din Legea nr. 217/ 2003 privind
prevenirea violen$ei n familie este interzise orice form! de violen$a ca mijloc de
educare a copiilor, a%a c! fapta p!rin$ilor care cauzeaz! suferin$e fizice minorilor n
exercitarea dreptului de educare poate intra sub inciden$a art. 180 alin. 1 ind .1 C
pen.
Fapta se consum! n momentul s!vr%irii actului de violen$! care corespunde %i
cu momentul producerii suferin$ei.
Fapta se comite cu inten$ie direct! sau eventual!.
Ac$iunea penal! se pune n mi%care la plngerea prealabil!.

Forme agravate ale infrac$iunii de loviri sau alte violen$e:
a. fapta s$vr&it$ asupra unui membru de familie.
No$iunea de membru de familie este definit! n art. 149 ind 1 C pen.. Ac$iunea
penal! se pune n mi%care %i din oficiu, dar mp!care p!r$ilor nl!tur! r!spunderea
penal!.
b. Fapta a pricinuit o v$t$mare ce necesit$ pentru vindecare cel mult 20
de zile de ngrijiri medicale. Prin ngrijiri medicale se n$elege n sens larg
supunerea victimei la un regim sau tratament adecvat n vederea vindec!rii. Este
indiferent dac! ngrijirile se acord! de medic sau de orice alt! persoan!, n spital sau
ambulatoriu.
Criteriu de delimitate a formei agravate a lovirilor de forma simpl! este
criteriu curativ sau terapeutic al ngrijirilor medicale, iar criteriu legal de apreciere al
gravit!$ii leziunilor este timpul sau durata ngrijirilor medicale, care cuprinde global
perioada de tratament a leziunilor %i urm!rilor acestora, a eventualelor boli
postraumatice, a complica$iilor legate de traumatism %i a tratamentelor preventive
generale ( antitetanic, antirabic etc.). n caz de ngrijiri repetate de ia n calcul durata
total!.
Durata minim! pentru a se re$ine aceast! form! agravat! este de o zi iar n caz
de exact 20 de zile de ngrijiri medicale se re$ine aceast! form! agravat!. Fapta se
poate comite %i cu praeterinten$ie atunci cnd inten$ia ini$ial! a fost de a lovi astfel
nct victima s! nu aib! nevoie de ngrijiri medicale dar n concret se produce din
culp! urmare specific! acestei forme agravate. Ac$iunea penal! se pune n mi%care la
plngere %i opereaz! mp!carea p!r$ilor.
c. Fapta a pricinuit o v$t$mare unui membru de familie ce necesit$
pentru vindecare cel mult 20 de zile de ngrijiri medicale. Ac$iune penal! se pune
n mi%care %i din oficiu opereaz! mp!carea p!r$ilor.
21


3. V$t$marea corporal$.

Este definit! n art. 181 C pen. %i const# n fapta prin care s-a pricinuit
integrit#&ii corporale sau a s#n#t#&ii o v#t#mare care necesit# pentru vindecare cel
mult 60 de zile.
Particularit!$ile acestei fapte n ceea ce prive%te latura obiectiv! sunt date de
durata ngrijirilor medicale care trebuie s! se situeze ntre 21 %i 60 de zile de ngrijiri
medicale inclusiv.
Legiuitorul folose%te un termen imprecis atunci cnd denume%te latura
obiectiv! ca fiind fapta.... O astfel de formulare este criticabil! deoarece nu
stabile%te caracterul de infrac$iune comisiv! sau omisiv! cu consecin$e n ceea ce
prive%te forma de vinov!$ie. n realitate no$iunea de fapt! se refer! la lovirea sau a
oric!rui act de violen$! care a avut aceast! urmare, formulare specific! unei forme
agravate %i nu a unui nomen juris distinct.
Fapta se comite cu inten$ie direct! sau indirect! dar %i cu praeterinten$ie.
Fapta se urm!re%te la plngere prealabil!, mp!care p!r$ilor nl!tur!
r!spunderea penal!.
Fapta are %i o form! agravat! atunci cnd fapta este s$vr&it$ asupra unei
membru de familie. n acest caz ac$iunea penal! se pune n mi%care %i din oficiu dar
mp!care p!r$ilor produce efecte indiferent de modalitatea de sesizare a instan$ei.

4. V$t$marea corporal$ grav$.

Este definit! n art. 182 C pen. %i const# n fapta prin care s-a pricinuit
integrit#&ii corporale sau s#n#t#&ii o v#t#mare care necesit# ngrijiri medicale mai
mari de 60 de zile sa.
Prima form! agravat! const! n fapta care a produs vreuna din urm!toarele
consecin$e: pierderea unui sim$ sau organ, ncetarea func$ion!rii acestora, o infirmitate
fizic! sau psihic! permanent!, slu$irea, avortul ori punerea n primejdie a vie$ii
persoanei.
n cazul acestei infrac$iuni se folose%te pentru evaluarea gravit!$ii urm!rii att
criteriul curativ (durata ngrijirilor medicale) ct %i criteriul fizio-patologic(al naturii
acestor v!t!m!ri).
Elementele particulare fa$! de lovire sau alte violen$e %i v!t!mare corporal!
sunt urm!rile specifice care atrag aceast! ncadrare.
Pierderea unui sim#. Prin aceasta se n$elege lipsirea sau privarea complet!,
total! %i permanent! a victimei de facult!$ile de percep$ie exterioar!( v!z, auzul,
pip!itul, gustul sau mirosul).
Pierderea unui organ. Se n$elege pierderea complet! a ansamblului de
elemente, a unei piese sau p!r$i anatomo-fiziologice a corpului care ndepline%te o
atribu$ie sau func$ie biologic! (ochi, ureche, rinichi etc).
ncetarea func#ion$rii unui sim# sau organ. n acest caz se n$elege punerea
sim$ului sau organului n stare de a nu mai func$iona. Organul exist! dar a ncetat
complet aptitudinea de a func$iona.
Infirmitate permanent$ fizic$ sau psihic$. Prin aceasta se n$elege orice
stare anormal! a integrit!$ii corporale sau a s!n!t!$ii care aduce corpul uman ntr-o
stare de inferioritate fizic! sau psihic! permanent!, ireversibil!. Inferioritatea se
raporteaz! la al$ii sau la starea victimei nainte de a suferi v!t!marea. Traumatismul
22
suferit sl!be%te, ngreuneaz!, altereaz! sau reduce par$ial func$ionalitatea ini$ial! sau
anterioar! a organismului victimei( sc!derea sau alterarea vederii, auzului, dificult!$i
de vorbire, mastica$ie, mers, folosirea minilor).
Infirmitatea este permanent! dac! este n mod natural ireversibil!, chiar dac!
exist! posibilitatea ca efectele ei s! fie diminuate sau nl!turate prin tratamente
chirurgicale, sau folosirea de aparate sau mijloace artificiale.
Slu#irea. Prin slu$ire se n$elege alterarea n orice fel a nf!$i%!rii fizice sau
aspectului normal al unei p!r$i a corpului, care face acea parte a corpului inestetic!,
urt! sau chiar resping!toare. Slu$irea trebuie s! aib! un caracter permanent %i
ireversibil natural. Nu nl!tura tipicitatea faptei posibilitatea ca prin opera$ii estetice s!
fie restabilit aspectul normal al corpului victimei. Aceasta pentru c! o eventual!
opera$ie estetic! nu face dect s! ascund! urmarea faptei . nl!turarea pe cale
artificial! a acestei urm!ri nu este dect o modalitate de a repara prejudiciul produs
f!r! a mai influen$a consumarea faptei. T!ierea p!rului %i raderea sprncenelor nu are
un caracter ireversibil %i de aceea nu ndepline%te tipicitatea slu$irii.
Avortul. Fapta s! fi avut ca urmare ntreruperea cursului sarcinii indiferent
dac! f!tul s-a n!scut viu %i a supravie$uit sau a murit f!tul. Condi$ii:
- victima trebuie s! fie ns!rcinat! n momentul actului de executare
- avortul s! fie urmarea direct! a lovirii sau violen$ei f!ptuitorului sau s! fie
determinat! de interven$iile medicale necesare nl!tur!rii urm!rilor a faptei
s!vr%ite
- f!ptuitorul s! fi cunoscut sau prev!zut c! femeia este ns!rcinat!. Dac! a
urm!rit producerea avortului fapta const! n ntreruperea cursului sarcinii.
Fapta se comite doar cu praeterinten$ie. Dac! agentul a urm!rit sau a acceptat
producerea acestei urm!ri fapta se va ncadra n dispozi$iile textului care incrimineaz!
ntreruperea cursului sarcinii. Dac! a urm!rit att v!t!marea corporal! grav! ct %i
ntreruperea cursului sarcinii se va re$ine , n opinia noastr!, un concurs de infrac$iuni
ntre cele dou!.

Punerea n primejdie a vie#ii persoanei. Aceast! urmare exist! atunci cnd
v!t!marea pricinuit!, prin tulbur!rile sau alter!rile profunde ale vreuneia din func$iile
vitale creeaz! sau determin! ca rezultat particular probabilitatea concret! a
compromiterii vie$ii %i a survenirii iminente a mor$ii victimei. Fapta n cazul acestei
urm!ri se poate comite doar cu praeterinten$ie deoarece acceptarea sau urm!rirea
punerii n primejdie a vie$ii victimei semnific! inten$ia de a ucide persoana.

De regul! v!t!marea corporal! grav!, n form! simpl!, se comite cu inten$ie
eventual! sau praeterinten$ie.
Infrac$iunea are %i o a doua form! agravat!, atunci cnd fapta a fost comis! n
scopul producerii acestor consecin#e. Elementul de particularitate l reprezint!
inten$ia direct! n cazul comiterii faptei n forma agravat!.
Evident acest scop este exclus n cazul cnd autorul urm!re%te avortul
deoarece fapta constituie o ntrerupere a cursului sarcinii %i n cazul cnd agentul
urm!re%te punerea n primejdie a vie$ii victimei cnd fapta se va ncadra la tentativa
de omor. La forma agravat! este incriminat! %i tentativa.

5. Loviturile cauzatoare de moarte.

Art. 183 define%te loviturile sau v!t!m!rile cauzatoare de moarte ca fiind
faptele prev!zute n articolele 180-182 c pen care au avut ca urmare moartea victimei.
23
Elementul particular n cazul laturii obiective este reprezentat de cerin$a
producerii unui rezultat specific %i anume moartea victimei.
Credem c! este posibil! participa$ia n tote formele la comiterea faptei (
coautorat , instigare sau complicitate). Aceast! solu$ie se explic! prin leg!tura
subiectiv! care exist! ntre participan$i cu privire la actul de executare %i rezultatul
inten$ionat. mprejurarea c! ulterior se produce %i o urmare mai grav! nu face s!
dispar! existen$a leg!turii subiective ntre participan$i. Rezultatul mai grav din culp!
este imputabil n aceea%i m!sur! tuturor participan$ilor.
n plan subiectiv fapta se poate comite doar cu praeterinten$ie.

6. V$t$marea corporal$ din culp$.

n art 184 C pen. este incriminat! fapta celui care din culp! produce o
v!t!mare care necesit! pentru ngrijire mai mult de 10 zile dar mai pu$in de 61 de zile
de ngrijiri medicale.
Elementul particular al acestei infrac$iuni raportat la celelalte infrac$iuni ce
privesc s!n!tatea %i integritatea fizic! a persoanei este reprezentat de faptul c!
infrac$iunea este comis! din culp!.
Fapta se urm!re%te la plngere prealabil! iar mp!carea p!r$ilor nl!tur!
r!spunderea penal!.
Fapta are %i 4 forme agravate.
a. dac$ fapta a avut vreo urmare specific$ v$t$m$rii corporale grave,
adic! leziunile cauzate au necesitat mai mult de 60 de zile de ngrijiri medicale,
pierderea sau ncetarea func$ion!rii unui sim$ sau organ, infirmitate fizic! sau psihic!
permanent!, slu$ire, avort sau punerea n primejdie a via$ii victimei.
n acest caz urm!rirea penal! se face din oficiu.

b. Cnd s$vr&irea faptei este urmarea nerespect$rii dispozi#iilor legale
sau a m$surilor de prevedere pentru exerci#iul unei profesii sau meserii, ori
pentru ndeplinirea unei anumite activit$#i. n acest caz fapta se constituie ca o
culp! n profesional! f!r! a impune ns! vreo calitate subiectului activ. Fapta se
urm!re%te la plngerea prealabil! iar mp!carea p!r$ilor nl!tur! r!spunderea penal!.

c. Cnd fapta a avut vreo urmare specific$ v$t$m$rii corporale grave &i n
acela&i timp s$vr&irea faptei este urmarea nerespect$rii dispozi#iilor legale sau a
m$surilor de prevedere pentru exerci#iul unei profesii sau meserii, ori pentru
ndeplinirea unei anumite activit$#i.

d. Dac! fapta este urmarea nerespect$rii dispozi#iilor legale sau a m$surilor
de prevedere pentru exerci#iul unei profesii sau meserii, ori pentru ndeplinirea
unei anumite activit$#i, indiferent de gravitatea urm$rilor iar autorul se afl$ n
stare de ebrietate.
Dac! cel care a fost n stare de ebrietate nu a produs leziuni care s! fi necesitat
mai mult de 10 zile de ngrijiri medicale atunci fapta nu ndepline%te condi$iile
tipicit!$ii faptei n forma de baz! . n acest caz persoana nu va r!spunde pentru
v!t!marea corporal! din culp!.
24
7. Avortul.

Art. 185 C. pen. incrimineaz! ntreruperea cursului sarcinii, prin orice
mijloace, s#vrit# n vreuna din urm#toarele mprejur#ri: n afara institu&iilor
medicale sau cabinetelor medicale autorizate n acest scop, de c#tre o persoan# care
nu are calitatea de medic de specialitate sau dac# vrsta sarcinii a dep#it
paisprezece s#pt#mni.
Prin incriminarea acestei fapte legiuitorul a dorit s! protejeze att rela$iile
sociale ce $in de s!n!tatea, integritatea sau via$a femei ns!rcinate ct %i dezvoltarea
normal! intrauterin! a produsului de concep$ie. Legiuitorul trebuie s! $in! seama de
dou! interese aparent contrare %i anume dreptul mamei de a dispune de propriul corp
dar %i dreptul la via$! al produsului de concep$ie.
Nu se poate vorbi doar de protejarea dreptului la via$! al produsului de
concep$ie, deoarece legea permite efectuarea unui avort cu respectarea anumitor
condi$ii legale. E greu de acceptat ca legea s! protejeze dreptul la via$! al acestei fiin$e
doar n anumite mprejur!ri. Decizia femei de a purta sau nu o sarcin! ar trebui s! fie
n acest caz f!r! vreo semnifica$ie. Mai mult dect att, fapta se consum! n momentul
ntreruperii cursului sarcinii indiferent dac! copilul tr!ie%te sau nu. Dac! s-ar proteja
exclusiv dreptul la via$! al acestuia fapta nu ar fi considerat! infrac$iune n situa$ia
cnd urmare a manoperelor avortive f!tul tr!ie%te, putndu-se eventual re$ine cel mult
o tentativ! la aceasta.
Condi$ia fundamental! a con$inutului infrac$iunii de avort este reprezentat! de
existen$a unei sarcini a femeii. Prin sarcin! se n$elege intervalul de timp cuprins ntre
fecundare %i na%tere sau ntre fecundare %i avort, interval n care embrionul %i apoi
fetus-ul se dezvolt! n interiorul organelor genitale ale femei.
n accep$iunea medical! se face distinc$ie ntre avort %i na%tere prematur!.
Avortul ar nsemna expulsia produsului de concep$ie, mort sau viu neajuns la epoca
vrsta viabilit!$ii, iar prin na%tere prematur! se n$elege expulsia f!tului dup! luna a
%asea, dar nainte de ajungerea sarcinii la termen. n accep$iunea juridic! avortul
cuprinde ntreruperea cursului sarcinii pe toat! durata acesteia adic! de la fecundare
pn! la na%tere. Pentru re$inerea acestei infrac$iuni este indiferent! durata sarcinii sau
dac! produsul de concep$ie sau f!tul erau viabili sau nu.
Prin embrion se n$elege o fiin$! uman! aflat! n stare de dezvoltare celular! n
primele 3 luni ale sarcinii. Prin fetus se n$elege acel embrion dup! a 3 lun! de
sarcin!.
Latura obiectiv$. Actul de ntrerupere a cursului sarcinii se poate realiza prin
orice mijloace, metode sau procedee ( medicale sau empirice). Folosirea de b!uturi
alimente, violen$! etc.). La o vrst! timpurie a sarcinii actul de ntrerupere a sarcinii
se poate realiza prin aspirarea cu ajutorul unei seringi, apoi prin ciuretaj, iar dup! 12
s!pt!mni injec$ii prostaglandine etc.
Infrac$iunea este una comisiv! dar ea se poate comite %i prin omisiune, atunci
ct exist! obliga$ia de a mpiedica ntreruperea cursului na%terii.
Fapta trebuie s! aib! ca rezultat specific ntreruperea cursului sarcinii,
indiferent de momentul n care se realizeaz!, dar nu mai trziu de nceperea
procesului na%terii deoarece dup! acest moment via$a noului n!scut este protejat! prin
incriminarea omorului %i nu a avortului. Consumarea faptei are loc n momentul n
care s-a ntrerupt cursul firesc al sarcinii indiferent dac! fetusul era mort sau dac!
acesta a fost expulzat sau eliminat viu, %i indiferent dac! a continuat sau nu s!
tr!iasc!.
25
n forma de baz! ntreruperea cursului sarcinii se face cu consim$!mntul
mamei, deoarece n caz contrat s-ar re$ine forma agravat! de la alin. 2 al art. 185. C
pen.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie direct! sau eventual!.
Subiect al acestei infrac$iuni poate fi orice persoan!. Ar fi de dorit ca
legiuitorul s! fi prev!zut expres dac! %i fapta mamei ns!rcinat! de a-%i provoca
avortul constituie sau nu infrac$iune, regul! respectat! de majoritatea codurilor penale
europene. n lipsa unei prevederi exprese femeia ns!rcinat! va r!spunde %i ea pentru
comiterea infrac$iunii de ntrerupere a cursului sarcinii( de%i de lege ferenda ar fi de
dorit un tratament atenuat). Ni se pare inechitabil s! existe un tratament penal atenuat
pentru mama care %i ucide copilul nou n!scut n anumite mprejur!ri specifice(
pruncucidere) n schimb s! nu existe un tratament penal atenuat n cazul mamei care
ntrerupe cursul sarcinii.
Tentativa la aceast! infrac$iune este incriminat!.
Dac! accept!m c! subiectul pasiv al acestei infrac$iuni este doar statul atunci
fapta se poate comite %i n form! continuat!.
n art.185 sunt incriminate %i forme agravate ale infrac$iunii de avort:

a. ntreruperea cursului sarcinii, s$vr&it$ n orice condi#ii, dac$ s-a
realizat f$r$ consim#$mntul femei ns$rcinate. Fapta se consider! comis! f!r!
consim$!mntul femei ns!rcinate %i n urm!toarele cazuri: cnd victima este minor!
sub 14 ani sau este iresponsabil!, deoarece nu are capacitatea de a n$elege sau de a
voi. Avortul nu este consim$it atunci cnd consim$!mntul a fost smuls prin
constrngere sau fraud! ori cnd, de%i a consim$it ca altcineva s!-i provoace avortul,
totu%i avortul a fost realizat cu un mijloc sau procedeu avortiv pe care l-a refuzat
expres %i categoric.
Fapta nu se pedepse%te dac! ntreruperea cursului sarcinii a fost realizat! de
medic f!r! consim$!mntul femeii, aflate n imposibilitatea de a-%i exprima voin$a, dar
ntreruperea se impunea din motive terapeutice( art. 185 alin. 6 lit c C pen.).

b. dac$ prin ntreruperea cursului sarcinii s-a cauzat femei vreo v$t$mare
corporal$ grav$ sau fapta a avut ca urmare moartea femei ns$rcinate. Fapta are
un caracter agravat datorit! producerii pe lng! urmarea dorit! sau acceptat! de
f!ptuitor %i a unei urm!ri mai grave imputabil! cu titlu de culp!. Fapta n aceast!
modalitate agravat! se comite cu praeterinten$ie. Diferen$a fa$! de v!t!marea
corporal! grav! care a avut ca urmare avortul se face prin raportare la ac$iunea
comis!, raportul de cauzalitate %i forma de vinov!$ie.
Art. 185 alin 6 prevede %i 3 situa$ii n care ntreruperea cursului sarcinii nu este
pedepsit!:
a. dac$ fapta comis$ de medic era necesar$ pentru a salva via#a, s$n$tatea
sau integritatea corporal$ a femeii ns$rcinate de la un pericol grav &i iminent &i
care nu putea fi nl$turat astfel. Credem c$ este o reluare practic a defini#iei
st$rii de necesitate. Legiuitorul a dorit s! accentueze c! n aceste circumstan$e exist!
o propor$ionalitate necesar! ntre ntreruperea cursului sarcinii %i pericolul pentru
via$a, integritatea corporal! sau s!n!tatea femei ns!rcinate, restul condi$iilor de la
starea de necesitate fiind ndeplinite.
Credem c! se poate re$ine starea de necesitate indiferent dac! cel care comite
fapta are calitatea de medic atunci cnd exist! un pericol grav iminent pentru via$a sau
integritatea corporal! sau s!n!tatea mamei, fapta n aceste circumstan$e fiind
justificat! de art. 45 C pen.
26
b. Nu se pedepse&te ntreruperea cursului sarcinii atunci cnd vrsta
sarcinii a dep$&it 14 s$pt$mni, dac$ ntreruperea cursului sarcinii efectuat$ de
medic se impunea din motive terapeutice, potrivit dispozi#iilor legale. n doctrin!
s-a ar!tat c! motivele terapeutice pot privi att s!n!tatea femeii ct %i s!n!tatea
copilului.
S!n!tatea femei poate s! priveasc! integritatea fizic! sau psihic! a femei.
Exist! un pericol ca prin dezvoltarea sarcinii s! fie afectat! integritatea corporal! sau
s!n!tatea mamei. S-a discuta dac! opereaz! cauza de nepedepsire dac! exist!
pericolul de sinucidere al mamei. Consider!m c! n cazul n care cauzalitatea ntre
sarcin! %i sinuciderea victimei poate fi anticipat!, ntreruperea nu ar trebui pedepsit!.
Facem precizarea c! aceast! circumstan$! are un caracter de excep$ie a%a c! nu orice
amenin$are cu sinuciderea din partea gravidei face operant! aceast! cauz! de
nepedepsire.
Tot n aceast! categorie este inclus %i avortul etic ( cnd este consecutiv! unui
viol sau incest).
n ceea ce prive%te s!n!tatea copilului se analizeaz! destul de larg aceast!
no$iune. Dac! copilul sufer! de malforma$ii grave acest avort se mai nume%te %i avort
eugenic. Exist! dispozi$ii legale care stabilesc n ce condi$ii se impune avortul din
motive terapeutice.
c. Fapta nu se pedepse&te dac$ ntreruperea cursului sarcinii este realizat$
de medic de&i s-a realizat f$r$ consim#$mntul femei, deoarece aceasta a fost n
imposibilitatea de a-&i exprima voin#a, cnd ntreruperea se impunea din motive
terapeutice.27
CAP. IV. INFRAC)IUNI CONTRA LIBERT)II PERSOANEI.

1. No#iuni generale. Prin incriminarea faptelor din acest titlu legiuitorul a
dorit s! ocroteasc! pe lng! dreptul la via$!, integritate corporal! sau s!n!tate a
persoanei %i dreptul constitu$ional constnd n libertatea persoanei ca o dimensiune
fundamental! a unei societ!$i democratice. Aceast! libertate cuprinde libertatea fizic!
( de mi%care, deplasare etc), libertatea moral! sau psihic! ( persoana este liber! s!-%i
aleag! conduita pe care o dore%te, inviolabilitatea domiciliului, secretului
coresponden$ei %i a datelor personale.
Libertatea persoanei este de principiu intangibil! %i de principiu disponibil!.


2. Lipsirea de libertate n mod ilegal.

Art. 189 C pen. incrimineaz! lipsirea de libertate a unei persoane n mod
ilegal. Ea const! n lipsirea sau restric$ia ilegal! a posibilit!$ii unei persoane de a
ac$iona fizic sau de a se mi%ca nestingherit n spa$iu potrivit voin$ei sale.
Infrac$iunea este comisiv! ( ex. leag! victima) dar n concret se poate comite
%i prin omisiune ( nu elibereaz! persoana care fusese legal lipsit! de libertate). S-a
sus$inut c! este %i omisiv! propriu-zis!. Nu mp!rt!%im acest punct de vedere
deoarece, acceptnd o asemenea solu$ie, ar trebui s! fie sanc$ionat! %i lipsirea de
libertate din culp!, deoarece art. 19 alin 3. C pen. prevede c! o fapt! constnd ntr-o
omisiune este incriminat! indiferent dac! e comis! cu inten$ie sau din culp!.
Ac$iunea de lipsire de libertate se poate comite printr-un singur act sau prin
mai multe de imobilizare, mpiedicare sau re$inere a unei persoane de a se mi%ca,
deplasa ori ac$iona fizic dup! voin$a sa, sau de obligare, silire a unei persoane de a se
mi%ca, deplasa ori ac$iona contrar voin$ei sale.
Lipsirea de libertate poate fi total! sau par$ial!.
Lipsirea de libertate trebuie s! aib! o anumit! durat! doar astfel se produce %i
urmarea prev!zut! de lege %i anume ca persoan! s! fie lipsit! de libertate. Evident nu
e necesar un anumit interval de timp ci se va aprecia de la caz la caz dac! persoana a
fost lipsit! de libertate sau nu. Aceast! durat! calific! fapta ca fiind una continu!.
Nu e necesar ca victima s! %i con%tientizeze c! este lipsit! de libertate. (victima
nu %tie ca a fost ncuiat! n cas!, victima este adormit! etc). n acest caz legea
protejeaz! libertatea unei persoane. O persoan! este liber! atunci cnd n orice
moment poate s! decid! dac! s! se deplaseze sau nu acolo unde dore%te. Faptul c! i se
las! victimei o libertate par$ial! nu nl!tur! tipicitate camerei ( victima dorme n
camera n care a ncuiat-o infractorul, %i evident c! se poate deplasa n interiorul
camerei). Decizia victimei ca la un anumit moment s! ncerce s! se elibereze, nu
modific! ac$iunea agentului de lipsire de libertate %i nici elementul subiectiv al
acestuia. O persoan! lipsit! de libertate prin administrarea unui drog este n mod
evident lipsit! de libertate f!r! a fi con%tient! pe moment de situa$ia n care se afl!.
Lipsirea de libertate trebuie s! aib! un caracter ilegal. Elementul de ilegalitate
este un element de tipicitate a faptei %i nu unul de antijuridicitate. Dac! legea permite
lipsirea de libertate a unei persoane n anumite condi$ii fapta nu mai este tipic!. Este
ns! posibil ca o lipsire legal! s! se transforme ntr-o lipsire ilegal! de libertate.
Lipsirea de libertate a minorilor comis! de cei care au dreptul de educa$ie asupra lor
nu are un caracter ilegal.
28
Dac! lipsirea de libertate se realizeaz! printr-o re$inere, arestare sau executarea
unei pedepse ilegale fapta se va ncadra n art. 266 alin 1 C. pen, arestare nelegal! %i
cercetare abuziv!.
n cazul infrac$iunilor contra persoanei este evident c! victima unui omor sau
v!t!m!ri corporale este %i lipsit! de libertate, ns! n acest caz opereaz! o absorb$ie
natural! ntre ac$iunea violent! asupra persoanei %i lipsirea sa de libertate. Dac! ns!
actul de lipsire de libertate dep!%e%te durata actului de executare al celeilalte
infrac$iuni comise cu violen$! ( omor, viol, v!t!mare corporal!) atunci se va re$ine un
concurs de infrac$iuni.
Fapta are un moment al consum!rii atunci cnd persoana a nceput a fi lipsit!
de libertate %i un moment al epuiz!rii atunci cnd persoanei i este redat! libertatea.
Tentativa se pedepse%te.
Fapta se comite cu inten$ie direct! sau eventual!.

Formele agravate ale infrac$iunii de lipsire de libertate:
a. Atunci cnd fapta a fost comis$ prin simularea de calit$#i oficiale, prin
r$pire, de o persoan$ narmat$, de dou$ sau mai multe persoane mpreun$, dac$
n schimbul eliber$rii lor se cere un folos material sau orice alt avantaj, precum
&i cnd victima este minor$ sau este supus$ unor suferin#e ori s$n$tate sau via#a
i sunt puse n pericol.
- prin simulare de calit#&i oficiale. Este o circumstan$! real! %i const! n
procedeul folosit %i anume prin simularea unei calit!$i care i-ar da dreptul s! priveze
de libertate n cazul concret acea persoan!.( procuror, poli$ist etc). Dac! a realizat %i
acte specifice calit!$ii oficiale se va re$ine n concurs %i uzurparea de calit!$i oficiale (
art. 240 C pen).
- prin r#pire. Circumstan$! real! se refer! la procedeul folosit de infractor %i
anume r!pirea victimei %i ducerea ei mpotriva voin$ei ei ntr-un alt loc.
- s#vrirea faptei de o persoan# narmat#. Infractorul trebuie s! aib! asupra
sa o arm! propriu zis!( instrument, pies! sau dispozitiv declarat arm! de dispozi$iile
legale) sau orice alt obiect pe care l folose%te la atacarea victimei lipsirii de libertate
pentru ca acel obiect s! dobndeasc! statutul de arm! raportat la art. 151 alin 2 C.pen.
Defini$ia juridic! a armei este n art 2 alin 1 pct 1 din Legea nr. 295/2004 privind
regimul armelor %i al muni$iilor) prin arm! se n$elege orice dispozitiv a c!rui
func$ionare determin! aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substan$e explozive,
aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori mpr!%tierea de gaze nocive, iritante
sau de neutralizare, n m!sura n care se reg!se%te n una dintre categoriile prev!zute
n anex!. Anexa con$ine o clasificare detaliat! a tuturor armelor. Nu e necesar ca
arma s! fie vizibil! pentru victim! ci autorul trebuie s! fie ncurajat de faptul c! el este
narmat. Este o circumstan$! real!.
Cel care are de exemplu o cros! de golf asupra sa %i comite lipsirea de libertate
va comite fapta n form! agravat! doar dac! folose%te crosa la atac.
- de dou# sau mai multe persoane mpreun#. Se iau n calcul coautorii sau
complicii concomiten$i. Este o circumstan$! real!.
- dac# n schimbul eliber#rii se cere un folos material sau orice alt avantaj.
Ceea ce configureaz! tipicitatea acestei forme agravate este cererea f!cut! de
infractor. Nu are importan$! dac! este ndeplinit! sau poate fi ndeplinit!, %i nu
conteaz! natura avantajului solicitat. n aceast! modalitate fapta absoarbe n
con$inutul s!u infrac$iunea de %antaj. Este o circumstan$! real!.
29
- cnd victima este minor#. Victima trebui s! aib! mai pu$in de 18 ani n la
momentul consum!rii faptei chiar dac! nu mai are aceast! calitate pn! la epuizarea
ei. Este o circumstan$! real!.
- dac# victima este supus# unor suferin&e. Suferin$ele pot fi de natur! fizic!
sau psihic! %i trebui s! fie consecin$a ac$iunii de lipsire de libertate sau a tratamentului
aplicat victimei lipsit! de libertate.(lips! de mncare, frig, fric!, etc). n con$inutul
acestei forme agravate este absorbit! infrac$iunea de loviri sau alte violen$e. Dac!
fapta const! n v!t!mare corporal! sau v!t!mare corporal! grav! se va re$ine concurs
ntre infrac$iunea de lipsire de libertate %i infrac$iunile respective. Este o circumstan$!
real!.
- n cazul n care s#n#tatea sau via&a victimei sunt puse n pericol. Datorit!
conceperii sau execut!rii n concret este posibil ca via$a sau s!n!tatea victimei s! fie
puse n pericol %i de aceea legiuitorul a stabilit c! aceasta este o forma agravat!.
Forma de vinov!$ia este praeterinten$ia. Este o circumstan$! real!.
Tentativa la aceast! form! agravat! se pedepse%te.
b. comis$ n scopul de a obliga la practicare prostitu#iei. Calificarea lipsirii
este dat! de scopul cu care e comis! fapta , dac! persoana este exploatat! prin
constrngerea la prostitu$ie atunci se va re$ine infrac$iunea de trafic de persoane.
Tentativa la aceast! form! agravat! se pedepse%te.
Traficul de persoane este incriminat de art. 12 %i 13 din Legea nr. 678/2001
privind prevenirea %i combaterea traficului de persoane.

c. dac$ pentru eliberarea persoanei se cere, n orice mod ca statul sau o
persoan$ juridic$, o organiza#ie interna#ional$ interguvernamental$ sau un grup
de persoane s$ ndeplineasc$ sau sa nu ndeplineasc$ un anume act. Fapta
absoarbe %i infrac$iunea de %antaj. Tentativa la aceast! form! agravat! se pedepse%te.
Constituie tentativ! %i producerea sau procurarea mijloacelor, a instrumentelor sau
luarea de m!suri n vederea comiterii acestei fapte ( art. 189 alin.8 C pen).
Fapta poate fi absorbit! n con$inutul infrac$iunii de terorism ale c!ror particularit!$i
sunt prev!zute de art 2 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea %i combaterea
terorismului.

d. Faptele sunt comise de o persoan$ care face parte dintr-un grup
organizat. Art. 2 lit a din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea %i combaterea
criminalit!$ii organizate, define%te no$iunea de grup infrac$ional organizat. Conform
defini$iei legale prin grup infrac$ional organizat se n$elege grupul structurat, format
din trei sau mai multe persoane, care exist! pentru o perioad! %i ac$ioneaz! n mod
coordonat n scopul comiterii unei sau mai multor infrac$iuni grave, pentru a ob$ine
direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material.
Nu constituie grup infrac$ional organizat grupul format ocazional n scopul
comiterii imediate a uneia sau mai multor infrac$iuni %i care nu are continuitate sau o
structur! determinat! ori roluri prestabilite pentru membrii s!i n cadrul grupului.

e. Fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei. Fapta se poate
comite doar cu praeterinten$ie.

3. Violarea de domiciliu.

Art. 192 C pen. incrimineaz! p#trunderea f#r# drept, n orice mod, ntr-o
locuin&#, nc#pere, dependin&# sau loc mprejmuit &innd de acestea, f#r#
30
consim&#mntul persoanei care le folosete, sau refuzul de a le p#r#si la cererea
acesteia.
Prin domiciliu n sensul legii penale se n$elege orice locuin$!, nc!pere,
dependin$! sau loc mprejmuit $innd de acestea.. Nu constituie domiciliu imobilele
neocupate de nimeni( nelocuite), nc!perile unor imobile cu alt! destina$ie dect de
locuit ( magazine, depozite, etc) %i nici spa$iile comune ale unui imobil (sc!ri , lift,
curtea comun!). Locuin$a este locul ales de o persoan! pentru a-%i desf!%ura via$a
personal!, indiferent dac! locuin$a este permanent! sau temporar!, Nu conteaz! dac!
imobilul este destinat pentru locuin$! sau este folosit n concret ca locuin$!.
nc!perea este doar o parte dintr-o construc$ie care are destina$ia de locuin$!.
(cel care locuie%te n acela%i imobil n care are %i un magazin).
Dependin$a este locul care constituie un accesoriu al locuin$ei %i care
ntrege%te folosin$a acesteia ( pivni$!, c!mar! etc).
Locul mprejmuit semnific! un loc separat printr-o ngr!ditur! de locurile
nvecinat, care ntrege%te %i el folosin$a locuin$ei( curtea imobilului, gr!dina de lng!
cas! a locuin$ei etc).
n caz de ocupare f!r! drept a unui imobil care nu ndepline%te cerin$a unui
domiciliu n sensul legii penale, se va putea eventual angaja r!spunderea penal!
pentru tulburare de posesie.
n doctrina european! se discut! dac! %i o persoan! are un domiciliu care
trebuie protejat prin interpretarea extensiv! a no$iunii de domiciliu. Doctrina %i
jurispruden$a francez! au considerat ntemeiat! o asemenea abordare. Preciz!m c! %i
jurispruden$a francez! a decis n cazul unei scoli sau spital, de%i p!trunderea este
ilegal! se consider! c! fapta nu este tipic!. Cu alte cuvinte trebuie stabilite criterii
suplimentare de a diferen$ia persoanele juridice care au libertatea domiciliului
protejate penal de cele care nu se bucur! de o asemenea ocrotire. Doctrina german!
consider! c! aceast! infrac$iune nu este o infrac$iune contra libert!$ii persoanei ci una
contra ordinii publice, caz n care este evident c! %i sediul unei persoane juridice poate
fi vizat de protec$ia penal!. Cel care p!trunde f!r! drept tulbur! ordinea public!. De
lege lata credem c! este dificil a se concilia conceptul de libertate specific naturii
umane cu dreptul la libertate a persoanei juridice.
Latura obiectiv$. Fapta se poate comite n dou! modalit!$i fie prin
p$trunderea n domiciliul altuia f!r! drept fie prin refuzul de a-l p$r$si.
P!trunderea trebuie s! se realizeze cu ntregul corp indiferent de modalitate
concret!, aceast! modalitate putnd s! constituie la rndul ei chiar %i o alt!
infrac$iune( distrugere etc). P!trunderea trebuie s! se fac! f!r! drept, ilegalitatea n
acest caz fiind o condi$ie a tipicit!$ii. Astfel p!trunderea proprietarului n locuin$a
nchiriat!, f!r! consim$!mntul chiria%ului constituie infrac$iunea de violare de
domiciliu. Infrac$iunea de violare de domiciliu subzist! chiar %i atunci cnd persoana
v!t!mat! locuia f!r! forme legale n acel imobil sau dac! nu de$inea nici un titlu
asupra folosin$ei imobilului, dar n concret locuia acolo.
P!trunderea trebuie s! se realizeze f!r! consim$!mntul persoanei care
folose%te respectiva locuin$!. n cazul locuin$elor comune acordul unui locatar este
suficient ca p!trunderea s! fie legal!. Lipsa consim$!mntului se prezum!, dar se
poate dovedi c! autorul a avut consim$!mntul p!r$ii v!t!mate.
n cazul celei de-a doua modalit!$i avem o situa$ie premis! %i anume c!
f!ptuitorul s! se afle n locuin$a p!r$ii v!t!mate %i s! refuze eliberarea domiciliului
acesteia la cererea ei expres!. Este necesar ca cererea de eliberare a imobilului s! fie
expres! %i categoric!. Refuzul poate s! fie explicit dar %i implicit atunci cnd agentul
nu p!r!se%te imobilul la cererea p!r$ii v!t!mate.
31
n cazul cnd agentul p!trunde f!r! drept %i apoi refuz! s! elibereze imobilul
se va re$ine o singur! infrac$iune deoarece exist! un proces execu$ional unic.
Att p!trunderea ct %i refuzul de a p!r!si domiciliul persoanei trebuie s! se
fac! f#r# drept. n cazul n care organele de poli$ie p!trund n temeiul unei autoriza$ii
de perchezi$ie fapta nu mai este tipic!. n cazul p!rin$ilor care intr! n locuin$a
copiilor pe care i educ! fapta nu este infrac$iune, deoarece ea este autorizat! de
dreptul conferit de lege p!rin$ilor de a-%i educa copilul. Dac! p!rin$ii locuiesc
mpreun! cu copiii atunci fapta nu mai ndepline%te condi$ia tipicit!$ii %i anume
p!trunderea f!r! drept.
Furtul calificat se va re$ine n concurs cu violarea de domiciliu atunci cnd
ho$ul p!trunde prin efrac$ie, escaladare sau prin folosirea de chei mincinoase. Nu
opereaz! nici absorb$ia legal! %i nici cea natural!.
Fapta se comite cu inten$ie direct! sau eventual!.
Tentativa nu se pedepse%te. Fapta se urm!re%te la plngere prealabil!, iar
mp!carea nl!tur! r!spunderea penal!.
Formele agravate ale infrac$iunii:
a. fapta se s$vr&e&te de o persoan$ narmat$.
b. de dou$ sau mai multe persoane mpreun$.
c. n timpul nop#ii. Aceasta este o mprejurare de fapt, revenind jurispruden$ei
sarcina de a stabili n fiecare caz concret dac! fapta este comis! n timpul nop$ii. n
general se utilizeaz! ca reper instalarea ntunericului ca fenomen natural sau
dimpotriv! dispari$ia ntunericului %i apari$ia luminii diurne. Dac! fapta se comite
ntr-un imobil luminat artificial se va re$ine forma agravat! atunci cnd afar! se
instalase ntunericul.
d. prin folosirea de calit$#i mincinoase. Se va re$ine ori de cte ori agentul %i
atribuie o calitate pe care n realitate nu o are, indiferent dac! este oficial! sau nu.
Dac! folosirea acelei calit!$i constituie prin ea ns!%i o infrac$iune se va re$ine
concursul de infrac$iuni( uzurpare de calit!$i oficiale art. 240 C pen.).

4. Amenin#area.

Art. 193 C pen define%te con$inutul acestei infrac$iuni care const! n fapta de a
amenin&a o persoan# cu s#vrirea unei infrac&iuni sau a unei fapte p#gubitoare
ndreptate mpotriva ei, a so&ului ori a unei rude apropiate dac# este de natur# s# o
alarmeze.
Din defini$ia acestei infrac$iuni rezult! c! pentru realizarea tipicit!$ii acestei
fapte trebuie s! fie ndeplinite mai multe condi$ii:
- s! existe o ac$iune de amenin$are. Legea nu define%te ac$iunea de amenin$are
dar semnifica$ia ei rezult! din n$elegerea profan! a acestei no$iuni. Prin amenin$are se
n$elege ncuno%tin$area sau avertizarea subiectului pasiv c! va fi expus s! sufere un
anumit pericol sau prejudiciu, iminent sau viitor %i injust.
Ac$iunea se poate realiza prin orice mijloace: oral, n scris, semne grafice,
simboluri gesturi sau acte cu asemenea semnifica$ie. Ea poate s! fie explicit! sau
implicit!. Poate fi adresat! direct sau indirect subiectului pasiv.
- trebuie ca amenin&area s# se refere la s#vrirea unei infrac&iuni sau a unei
fapte p#gubitoare ( fapt! cauzatoare de prejudicii materiale nu %i morale).
Amenin$area cu suportarea acestor consecin$e trebuie s! aib! un caracter injust , s!
fie determinat$, iar consecin#ele s$ fie iminente sau s$ se produc$ n viitorul
apropiat. Lipsa caracterului determinat al faptei cu care se amenin$! poate eventual
s! atrag! r!spunderea penal! pentru insult!. Dac! se amenin$! cu un r!u just ( cu o
32
ac$iune n justi$ie, ntreruperea furniz!rii apei n caz de neplat! a facturii etc) fapta nu
mai este tipic!.
- consecin&ele cu care se amenin&# pot s# priveasc# persoana amenin&at# sau
chiar so&ul sau o rud# apropiat#. Semnifica$ia de rud! apropiat! este oferit! de art.
149 C pen. Credem c! ar fi de dorit ca textul s! extind! sfera persoanelor mpotriva
c!rora se pot realiza consecin$ele amenin$!rii %i la alte persoane de care persoana
amenin$at! este legat! sentimental ( prieteni, concubin! etc).
- Ultima condi$ie prive%te aptitudinea actului de amenin&are de a produce de a
produce o stare de temere de natur# s# o alarmeze. Amenin$area ndepline%te aceast!
condi$ie cnd este apt! n concret s! insufle %i s! creeze n con%tiin$a celui amenin$at
temerea real! %i serioas! c! fapta cu care se amenin$! s-ar putea realiza.
Fiind o infrac$iune de pericol fapta se consum! n momentul comiterii
amenin$!rii de natur$ (s.n S.B.) a alarma victima. Nu e necesar ca victima s! %i
ajung! n aceast! stare pentru a se consuma fapta.
Dac! n aceea%i mprejurare se comite %i infrac$iunea cu care s-a amenin$at
atunci amenin$area se absoarbe n con$inutul acesteia. Dac! amenin$area este pus! n
practic! ulterior se va re$ine un concurs de infrac$iuni. Uneori amenin$area este
element component al unei infrac$iuni complexe ( tlh!rie, %antaj, nerespectarea
hot!rrilor judec!tore%ti etc)
Fapta se comite cu inten$ie direct! sau eventual!.
Fapta prezint! o particularitate din punct de vedere sanc$ionator %i anume
faptul c! sanc$iunea nu poate dep!%i cuantumul sanc$iunii infrac$iunii cu care s-a
amenin$at.
Se urm!re%te la plngere prealabil! iar mp!carea p!r$ilor nl!tur! r!spunderea
penal!.


5. *antaj.

Art. 194 C pen incrimineaz! constrngerea unei persoane, prin violen&# sau
amenin&are, s# dea, s# fac#, s# nu fac# sau s# sufere ceva, dac# fapta este comis#
spre a dobndi n mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul.
Diferen$a de infrac$iunea de lipsire de libertate este aceea c! n cazul %antajului
se ncalc! libertatea moral! a persoanei. Victima poate s! se deplaseze din punct de
vedere fizic a%a cum dore%te dar libertatea ei de con%tiin$!( moral!) este nc!lcat!.
Datorit! constrngerii victima ea nu este liber! s! decid! cum s! ac$ioneze %i i este
impus din punct de vedere moral o alt! conduit! dect cea dorit! de ea.
Latura obiectiv! a acestei infrac$iuni presupune mai multe condi$ii:
- S$ se realizeze o ac#iune de constrngere prin violen#$ sau amenin#are.
Textul face referire la con$inutul infrac$iunilor de loviri sau alte violen$e( 180 C pen )
%i cea de amenin$are( 193 C pen) care sunt absorbite n con$inutul infrac$iunii de
%antaj ca elemente constitutive. Infrac$iunile absorbite trebuie s! realizeze %i tipicitate
acestora n caz contrar constrngerea nu se realizeaz! prin violen$! sau amenin$are.
Dac! actul de violen$! ndepline%te tipicitatea v!t!m!rii corporale, sau v!t!m!rii
corporale grave se va re$ine un concurs de infrac$iuni.
- Ac#iunea de constrngere trebuie s$ fie exercitat$ asupra victimei
pentru a o sili s$ ndeplineasc$ conduita impus$ sau pretins$ de f$ptuitor &i
anume : s$ dea, s$ fac$, s$ nu fac$ sau s$ sufere ceva. Tipicitatea faptei se
realizeaz! indiferent de dac! persoana %antajat! satisface sau nu preten$ia
f!ptuitorului.
33
- Fapta trebuie comis$ pentru ca f$ptuitorul s$ dobndeasc$ n mod injust
un folos pentru sine sau pentru altul. Aceast! cerin$! condi$ioneaz! realizarea
tipicit!$ii de comiterea faptei cu inten$ie direct!, deoarece scopul devine un element
constitutiv al acestei infrac$iuni.
Este tipic! fapta celui care pretinde unui chiria% s! evacueze imobilul pentru
neplata chiriei, deoarece n caz contrar i vor fi distruse bunurile din cas!. Modul este
injust chiar dac! folosul este just.
Diferen&a ntre antajul prin constrngerea unei persoane s# dea un bun i o
tlh#rie. Pe lng! diferen$ele de obiect juridic protejat de cele dou! texte de
incriminare, diferen$a este pe de o parte, dat! de concomiten#a actului de
constrngere cu cel de remitere a bunului, %i pe de alt! parte de existen#a unei
libert$#i limitate de decizie a victimei generate de actualitatea pericolului cu care este
constrns sau de eventualitatea unui pericol.
La tlh!rie constrngerea este comis! n aceea%i mprejurare cu remiterea
bunului ( d!-mi bunul c! te omor), pe cnd la %antaj victima trebuie ca n viitor s!
remit! acel bun ( peste dou! s!pt!mni s! mi aduci bunul ca te omor). La tlh!rie
victima nu poate s! decid! dac! s! remit! sau nu bunul fiind constrns! de un pericol
iminent s! l remit!, pe cnd la %antaj victima poate decide dac! va $ine cont de
constrngerea f!ptuitorului %i i va ndeplini n viitor cererea sau nu. Tlh!ria se
consum! n momentul lu!rii bunului n scopul nsu%irii pe cnd %antajul n momentul
realiz!rii constrngerii.
Fapta se comite n momentul realiz!rii actului de constrngere cu cel scop
special, indiferent de realizarea sau nu a conduitei cerut! de %antajist.
Forma agravat$.
Fapta are ca form! agravat! ipoteza n care se comite prin constrngerea cu
darea n vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromi$!toare pentru persoana
amenin$at!, pentru so$ul acesteia sau pentru o rud! apropiat!.
Prin darea n vileag se n$elege aducerea la cuno%tin$a altor persoane,
indiferent de modalitatea de informare a altora.

6. Violarea secretului coresponden#ei.

Art. 195 C pen incrimineaz! deschiderea unei coresponden&e adresate altuia
ori interceptarea unei convorbiri sau comunic#ri efectuate prin telefon, telegraf sau
prin alte mijloace de transmitere la distan&# f#r# drept. n aceea%i manier! este
incriminat! %i sustragerea , distrugerea sau re&inerea unei coresponden&e, precum i
divulgarea con&inutului unei coresponden&e, chiar atunci cnd a fost trimis# deschis#
sau a fost deschis# din greeal#, ori divulgarea con&inutului unei convorbiri sau
comunic#ri interceptate, chiar n cazul n care f#ptuitorul a luat cunotin&# de acesta
din greeal# sau din ntmplare.
De%i legea incrimineaz! n dou! alineate distincte practic exist! o singur!
form! de baz! cuprinznd mai multe modalit!$i de comitere a acestei infrac$iuni. n
alineatul 2 al art. 195 C pen. sunt forme asimilate ale viol!rii secretului
coresponden$ei.
Modalit!$ile de comitere:
- deschiderea f#r# drept a unei coresponden&e adresate altuia. E necesar ca
scrisoarea s! fie adresate altuia dect cel care o deschide %i deschiderea s! fie f!r!
drept ( cu ncuviin$area instan$ei, dreptul de educa$ie al p!rin$ilor). Nu e nevoie ca cel
care o deschide s! o %i citeasc!. Dac! nu are destinatar scris pe coresponden$! %i nici
34
cel care o deschide nu %tie cui i este adresat!, deschiderea nu ndepline%te condi$ia
tipicit!$ii. Fapta se consum! n momentul deschiderii coresponden$ei.
Credem c! opereaz! secretul %i n cazul so$ilor cnd scrisoarea este adresat!
doar unui dintre ei %i nu familiei. E adev!rat c! mandatul tacit care func$ioneaz! ntre
ei genereaz! o prezum$ie de consim$!mnt la deschiderea coresponden$ei de c!tre
cel!lalt so$, dar se poate face %i dovada contrar!.
- interceptarea f#r# drept a unei convorbiri sau comunic#ri efectuate prin
telefon, telegraf sau alte mijloace de transmitere la distan&#. n cazul acestei
modalit!$i fapta se consum! cnd s-a realizat interceptarea comunic!rii, indiferent
dac! f!ptuitorul a interceptat toat! comunicarea sau o parte din ea sau a auzit doar o
parte din convorbire. Prin alte asemenea mijloace se n$eleg comunic!rile prin e-mail,
sms, mms etc.
- sustragerea f#r# drept a unei coresponden&e. No$iunea de sustragere are
semnifica$ia de luare, specific! furtului ( 208 C pen). Fiind un concurs de calific!ri se
aplic! norma special! adic! textul art. 195 C. pen. Dac! scrisoarea con$ine %i alte
obiecte dect comunicarea adresat! unei alte persoane se va re$ine un concurs cu
furtul acelor bunuri.
- distrugerea f#r# drept a unei coresponden&e. Prin distrugerea se n$elege
activitatea specific! actului de executare al infrac$iunii de distrugere 217 C pen.
- re&inerea f#r# drept a unei coresponden&e. n acest caz coresponden$a ajunge
n posesia agentului f!r! ca acesta s! o sustrag!, dar el nu o mai transmite
destinatarului re$innd-o. n acest caz se aseam!n! cu fapta de nsu%ire a bunului g!sit
( art. 216 C pen.), care dac! sunt ndeplinite condi$iile tipicit!$ii, este absorbit! de
aceast! modalitate doar cu privire la coresponden$!. Dac! sunt %i alte bunuri agentul
va comite un concurs de infrac$iuni. n aceast! modalitate fapta are un caracter
continuu.
Nu e necesar ca s! %i deschid! coresponden$a pe care a sustras-o, distrus-o sau
re$inut-o.
- divulgarea con&inutului unei coresponden&e, chiar dac# a fost trimis#
deschis# sau a fost deschis# din greeal# sau divulgarea con&inutului unei convorbiri
sau comunic#ri interceptate, chiar n cazul n care f#ptuitorul a luat cunotin&# de
aceasta din greeal# sau din ntmplare. A divulga nseamn! a-l aduce la cuno%tin$a
altora, indiferent c! se divulg! unei singure persoane sau mai multora. Ca o condi$ie
prealabil! este necesar ca agentul s! fi luat cuno%tin$! de con$inutul coresponden$ei,
convorbirii sau comunic!rii. Nu conteaz! modalitatea practic! prin care se realizeaz!
divulgarea %i nici comunicarea n totalitate sau doar n parte a con$inutului
coresponden$ei.
Subiect pasiv este att persoana care trimite coresponden$a sau ini$iaz!
convorbirea ct %i destinatarul coresponden$ei sau comunic!rii.
Infrac$iunea se comite cu inten$ie direct! sau eventual! %i se consum! atunci
cnd se comite actul de executare.
Se urm!re%te la plngere prealabil! iar mp!carea p!r$ilor nl!tur! r!spunderea
penal!.

7. Divulgarea secretului profesional.

Art. 196 C pen. incrimineaz! divulgarea f#r# drept, a unor date, de c#tre
acela c#ruia i-au fost ncredin&ate, sau de care a luat cunotin&# n virtutea profesiei
sau func&iei, dac# fapta este de natur# a aduce prejudicii unei persoane.
35
Pentru existen$a infrac$iunii este necesar ca %i condi$ie preexistent! faptul ca
ntre f!ptuitor %i victim! s! fi intervenit n prealabil o leg!tur! cu caracter profesional
n baza c!reia persoana v!t!mat! i-a ncredin$at date sau acesta a luat la cuno%tin$!
date ce constituie secret profesional.
Infrac$iunea este una cu subiect activ special %i anume persoana care n
virtutea profesiei sau func$iei i se ncredin$eaz! date cu caracter personal( avocat,
medic , preot, psiholog etc). Coautoratul nu este posibil deoarece obliga$ia de a p!stra
secretul profesional este una personal!.
Latura obiectiv! are urm!toarele tr!s!turi:
- s# existe o ac&iune de divulgare de date cu caracter secret. Nu ndeplinesc
acele date care sunt de notorietate.
- divulgarea s# se fac# f#r# drept. Pot fi divulgate date dac! persoana
consimte ca datele s! fie divulgate., sau cnd exist! o obliga$ie legal! ( nedenu$area
etc). Divulgarea datelor colaboratorilor de serviciu al avocatului, medicului etc nu
ndepline%te aceast! condi$ie.
Credem c! exist! o situa$ie de obliga$ii contrare ambele incriminate n cazul
avoca$ilor. Dac! denun$! fapta autorit!$ilor atunci cnd exist! obliga$ia de denun$ ei
comit infrac$iunea incriminat! de at. 196 C pen. Dac! p!streaz! secretul profesional
a%a cum pretinde art 196 C pen, fapta sa lor poate fi considerat! ca fiind o
nedenun$are ( art. 262 C pen). Nu ar mai fi de conceput o ap!rare eficient! atunci cnd
justi$iabilul %tie c! avocatul n care trebuie s! aib! ncredere l denun$!. Pot fi
divulgate date n scop didactic dac! identitatea persoanei nu este dezv!luit!.
- divulgarea trebuie s# fie de natur# a-i aduce prejudicii. Aptitudinea de a
aduce prejudicii divulgarea se analizeaz! n concret.
Infrac$iunea se comite cu inten$ie direct! sau eventual! %i se consum! atunci
cnd se divulg! datele.
Se urm!re%te la plngere prealabil! iar mp!carea p!r$ilor nl!tur! r!spunderea
penal!.


36
CAP. V. INFRAC)IUNI PRIVITOARE LA VIA)A SEXUAL.

1. Violul.

Art. 197 C pen incrimineaz! actul sexual, de orice natur#, cu o persoan# de
sex diferit sau de acelai sex prin constrngerea acesteia sau profitnd de
imposibilitatea ei de a se ap#ra sau de a-i exprima voin&a.
Obiectul material al acestei infrac$iuni este reprezentat de corpul persoanei.
Dac! victima era decedat! %i autorul a cunoscut aceast! mprejurare fapta poate s! fi
calificat! ca fiind profanare de morminte.
Infrac$iunea poate fi comis! de orice persoan!( femeie sau b!rbat), iar subiect
pasiv poate fi orice persoan! de acela%i sex sau de sex diferit infractorului.
Consider!m c! legea incrimineaz! %i violul comis ntre so$i, de%i o mare parte
a doctrinei sus$ine c! n cazul so$ilor exist! un consim$!mnt prezumat la raport
sexual, iar cel care refuz! poate s! divor$eze. Fa$! de noua formulare a textului de
incriminare, care nu mai stabile%te ca fiind cauz! de nepedepsire c!s!toria dintre autor
%i victim!, aceast! opinie pare discutabil!. Mai mult dect att acest viol este acum
unul agravat.
Participa$ia este posibil! n toate formele, dar dac! fapta e comis! de dou! sau
mai multe persoane mpreun! ea ndepline%te condi$iile tipicit!$ii unei forme agravate
a violului.
Latura obiectiv$.
O prim! condi$ie este aceea ca fapta s! constea ntr-un act sexual de orice
natur$. n con$inutul acestei no$iuni nu se includ doar raporturile sexuale fire%ti ci %i
actele sexuale de orice natur!.
n vechea reglementare, violul presupunea doar un raport sexual firesc, %i
ntreg capitolul de infrac$iuni privitoare la via$a sexual! se raporta la aceast!
reglementare. Unele dintre textele de incriminare din acest capitol nu au fost corelate
cu noua concep$ie n materie %i anume de act sexual de orice natur! ca fiind un act de
executare al violului.
Recent nalta Curte de Casa$ie %i Justi$ie prin Decizia nr. III din 23 mai. 2005 a
hot!rt c! prin act sexual de orice natur!, susceptibil a fi ncadrat n infrac$iunea de
viol se n$elege: orice modalitate de ob&inere a unei satisfac&ii sexuale prin folosirea
sexului sau ac&ionnd asupra sexului, ntre persoane de sex diferit sau de acelai sex.
ntr-o astfel de abordare actul sexual de orice natur! const! n orice act prin
care se ob$ine satisfac$ie sexual! atunci cnd este comis cu sexul sau asupra sexului.
Dac! s-ar fi publicat doar motivarea solu$iei, poate c! interpretarea textului putea s! se
apropie de defini$iile pe care legisla$iile europene le dau violului, %i anume existen$a
unui act de penetrare sexual!.
Nu ob$inerea satisfac$iei sexuale este elementul care particularizeaz! actul
sexual ci faptul realiz!rii unei penetr!ri cu caracter sexual. Sunt considerate acte cu
caracter sexual sodomia, fela$ia, cunilingusul.
n definirea perversiunilor sexuale prin decizia mai sus men$ionat! s-a decis c!
acestea sunt orice alte acte cu caracter sexual care nu se includ n defini$ia actului
sexual specific violului. nalta instan$! a r!mas tributar! vechii concep$ii n definirea
perversiunilor sexuale prin raportare la viol, dar o astfel de solu$ie ast!zi poate fi
criticat! deoarece, actele de perversiune sunt orice alte acte sexuale dect cele care
intr! n categoria de act sexual de orice natur$.
Mai potrivit! ni se pare utilizarea no$iunii de act de penetrare, ca %i
caracteristic! a actului sexual de orice natur! specific violului. Actul de penetrare se
37
poate realiza prin conjunc$ia corporal! dintre victim! %i agresor sau prin folosirea unui
corp str!in. O astfel de abordare nu este la ad!post de orice critic! dar ofer! o solu$ie
corect! n majoritatea ipotezelor n care este necesar a se stabili dac! autorul a comis
un act de viol sau act de perversiune sexual!.
O a dou! condi$ie este ca actul sexual s! se realizeze f$r$ consim#$mntul
victimei. Lipsa consim$!mntului rezult! din faptul ca victima fie a fost constrns! fie
s-a profita de imposibilitatea de a se ap!ra sau de a-%i exprima voin$a.
Constrngerea poate fi de natur! fizic! ( folosirea de violen$e). Infrac$iunile
incriminate de art 180 %i 181 C pen. sunt absorbite n con$inutul infrac$iunii de viol.
Dac! violen$ele au o anumit! intensitate (produc urm!rile de la v!t!mare corporal!
grav!) fapta va avea un caracter agravat.
Constrngerea poate fi %i de natur! psihic!. Consider!m c! n con$inutul
acesteia intr! amenin$area ca %i infrac$iune dar %i acte care de%i nu ndeplinesc
condi$ia tipicit!$ii amenin$!rii sunt totu%i acte de constrngere psihic! ( amenin$area
cu un r!u asupra unei persoane care nu este prev!zut! n art. 193 C. pen.)
Nu are importan$! modalitatea n care victima s-a opus actului sexual(
opunerea violent! sau victima nu dore%te s! %i agraveze %i mai mult situa$ia), ci ceea
ce conteaz! este ca actul sexual s! se realizeze f!r! consim$!mntul ei. Evident c!
opozi$ia de circumstan$! la actul sexual nu semnific! lipsa unui consim$!mnt.
Dac! autorul ob$ine consim$!mntul prin n%el!ciune ( autorul se mascheaz! %i
este confundat de femeie cu partenerul ei) sau profitnd de lipsa de aten$ie a victimei (
autorul se a%eaz! n patul conjugal n locul partenerului %i femeia crede c! are rela$ii
sexuale cu partenerul ei), fapta nu este tipic!, deoarece nu exist! un act de
constrngere.
n cazul n care victima este n imposibilitatea de a se ap!ra sau de a-%i
exprima voin$a, practic se instituie o prezum$ie de inexisten$! a consim$!mntului la
raport sexual. Motivul pentru care se afl! n aceast! stare este irelevant ( provocat de
victim! sau de alt! persoan!, cauze fizice sau psihice etc). Fapta este tipic! %i dac!
victima ar fi consim$it la raport sexual dac! ar fi putut s! $i exprime voin$a. n acest
din urm! caz ea poate s! nu depun! plngere penal! mpotriva autorului. Dac!
imposibilitatea de a se ap!ra sau de a-%i exprima voin$a este produs! chiar de c!tre
infractor, lipsirea de libertate pe care o comite se absoarbe n mod natural n
con$inutul infrac$iunii de viol.
Constrngerea trebuie comis$ n scopul s$vr&irii actului sexual. Dac!
ulterior comiterii actului sexual, infractorul love%te, amenin$! sau chiar ucide victima
pentru a nu-l denun$a sau pentru alte motive, infrac$iunea subsecvent!( loviri,
v!t!mare corporal!, v!t!mare corporal! grav!, amenin$are, omor calificat) va intra n
concurs cu infrac$iunea de viol sau tentativ! de viol.
n cazul acestei modalit!$i trebuie ca f$ptuitorul s$ profite de aceast$ stare a
victimei. Dac! autorul nu a cunoscut c! victima se afla n neputin$! de a-%i exprima
voin$a sau de a se ap!ra, actul sexual de%i s-a realizat cu o persoan! n neputin$! de a-
%i exprima voin$a, ea nu va fi tipic! deoarece agentul nu a profitat de starea n care se
afla victima, pentru c! nu putea profita, din punct de vedere subiectiv, de ceea ce nu
%tia c! exist!.
n doctrin! %i n practica judiciar! s-a discutat de situa$ia bolnavilor psihici %i a
minorilor sub o anumit! vrst!. S-a decis c! un minor de 9 ani nu poate consim$i
valabil la un raport sexual %i de aceea fapta se va ncadra la viol. Decizia cu privire la
n$elegerea semnifica$iei actului sexual de c!tre minor se va aprecia de la caz la caz.
n cazul bolnavilor psihici se face diferen$a ntre cei care pot realiza semnifica$ia
faptelor pe care le ndeplinesc %i cei care nu o astfel de abilitate. n cazul n$elegerii
38
semnifica$iei fapta nu este considerat! viol. Situa$ia bolnavilor psihici genereaz! %i o
problem! de etic!, n cazul n care orice raport sexual cu ace%tia ar fi ncadrat! ca
fiind viol %i urmare a acestui lucru, practic, sunt mpiedica$i s! aib! rela$ii sexuale cu
persoane care sunt responsabile.
Fapta se consum! n momentul n care s-a realizat actul de penetrare indiferent
dac! autorul a avut sau nu vreo satisfac$ie sexual!. Simplu contact al organelor
sexuale constituie tentativ! de viol %i nu fapta consumat!.
Fapta se comite cu inten$ie direct!.
Tentativa se pedepse%te.
Infrac$iunea se urm!re%te la plngerea prealabil! dar nu opereaz! mp!carea
p!r$ilor.
Forme agravate:
a. fapta a fost s$vr&it$ de dou$ sau mai multe persoane mpreun$.
b. victima se afl$ n ngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul
f$ptuitorului. n acest caz fapta are un caracter agravat datorit! calit!$ii subiectului
activ %i anume o persoan! care trebuia s! o ngrijeasc!, ocroteasc!, educe p!zeasc!
sau s! o trateze.
c. victima este un membru de familie. No$iunea de membru de familie are
semnifica$ia din art. 149 ind. 1 C pen. %i cuprinde so$ul sau o rud! apropiat! dac!
aceasta locuie%te %i gospod!re%te cu f!ptuitorul. Acest text stabile%te f!r! dubiu c!
violul ntre so$i este incriminat.
d. S-a cauzat victimei o v$t$mare corporal$ grav$. n acest caz legiuitorul
incrimineaz! urmarea mai grav! produs! victimei ca urmare a violen$elor pentru a se
nlesni actul sexual. Fapta n aceast! form! agravat! se poate comite cu inten$ie
direct!, eventual! sau praeterinten$ie
e. victima nu a mplinit vrsta de 15 ani.
f. fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei. Forma de
vinov!$ie este praeterinten$ia. Moartea trebuie s! fie consecin$a violen$elor exercitate
pentru a o constrnge la actul sexual. Credem c! este posibil! re$inerea tentativei la
aceast! fapt! .
n ceea ce prive%te sinuciderea ea trebuie s! fie determinat! de faptul
victimiz!rii prin comiterea violului. Credem c! este un caz de r!spundere penal!
obiectiv! deoarece este dificil de sus$inut existen$a unei culpe n ceea ce prive%te
neprevederea faptului c! o persoan! se va sinucide sau nu. Dac! se accept! existen$a
unei culpe n acest caz , ea ar putea constitui temei pentru o r!spundere a medicului
psihiatru sau a psihologului pentru ucidere din culp! deoarece nu au prev!zut c!
victima se va sinucide.

2. Actul sexual cu un minor.

Art. 198 C pen. incrimineaz! actul sexual, de orice natur#, cu o persoan# de
sex diferit sau de acelai sex, care nu a mplinit vrsta de 15 ani.
O modalitate asimilat! este reprezentat! %i de actul sexual, de orice natur#, cu
o persoan# de sex diferit sau de acelai sex ntre 15 i 18 ani, dac# este s#vrit# de
tutore sau curator ori de c#tre supraveghetor, ngrijitor , medic curant, profesor sau
educator, folosindu-se de calitatea sa, ori dac# f#ptuitorul a abuzat de ncrederea
victimei sau a abuzat de autoritatea sau influen&a sa.
Elementul de particularitate al acestei infrac$iuni este dat, pe de o parte, de
existen$a unui consim$!mnt la actul de natur! sexual!, a%a cum este interpretat %i n
39
cazul violului, iar de pe alt! parte de vrsta victimei, persoan! sub 15 ani, sau ntre 15
%i 18 ani dac! exist! o rela$ia particular! ntre autor %i victim!.
Dac! vrsta minorului este att de fraged! nct nu se poate vorbi de existen$a
n concret a unui consim$!mnt la actul sexual, fapta se va ncadra la viol.
Este necesar ca subiectul activ s! se foloseasc! de calitatea sa, sau s! abuzeze
de ncrederea sau autoritatea ori influen$a sa asupra victimei, pentru a ob$ine
consim$!mntul minorului. Dac! agentul nu a ob$inut consim$!mntul minorului,
folosindu-se de aceast! situa$ia particular!, fapta nu este infrac$iune.
Legea nu define%te conceptul de persoan! n care victima are ncredere %i nici
de cea care are influen$! asupra victimei. S-ar putea include aici un vecin sau o rud!
ndep!rtat! n care are ncredere, sau liderul unei mi%c!ri religioase sau secte etc).
Persoana care a abuzat de autoritate este o persoan! c!reia minorul i este
subordonat! n orice fel. ( %ef, director, etc).
Fapta se poate comite cu inten$ie direct! sau eventual!.
Tentativa se pedepse%te.
Forme agravate:
a. dac$ actul sexual cu o persoan$ care nu a mplinit 18 ani a fost
determinat de oferirea sau darea de bani ori de alte foloase de c$tre f$ptuitor,
direct sau indirect, victimei.
n acest caz consim$!mntul minorului este ob$inut prin oferirea sau darea de
bani sau orice alte foloase. Dac! victima solicit! sume de bani sau alte foloase n
schimbul rela$iei sexuale atunci fapta nu se mai ndepline%te condi$ia tipicit!$ii acestei
forme agravate. Se poate observa c! aceast! form! agravat! prezint! o particularitate
%i anume aceea c! n cazul minorului ntre 15 %i 18 ani fapta are structura unei
incrimin!ri distincte.
b. dac$ toate faptele de act sexual cu un minor au fost comise n scopul
producerii de materiale pornografice. n aceast! modalitate actul sexual cu minorul
este realizat cu scopul de a produce materiale pornografice. Nu are importan$! dac! s-
a %i realizat efectiv materialul pornografic. Fapta se consum! n momentul realiz!rii
actului sexual cu scopul producerii de materiale pornografice. No$iunea de materiale
pornografice se analizeaz! n raport de Legea nr.196/2003 privind prevenirea %i
combaterea pornografiei. Prin pornografie, n sensul acelei legi, se n$elege actele cu
caracter obscen, precum %i materialele care reproduc sau difuzeaz! asemenea acte.
Prin materiale cu caracter obscen se n$elege obiecte, gravuri, fotografii, holograme,
desene, scrieri, imprimate, embleme, publica$ii, filme, nregistr!ri video %i audio,
spoturi publicitare, programe %i aplica$ii informatice, piese muzicale, precum %i orice
alte forme de exprimare care prezint$ explicit sau sugereaz$ o activitate sexual$.
n aceast! form! agravat! fapta se comite doar cu inten$ie direct!.
c. dac$ toate faptele de act sexual cu un minor au fost comise n scopul
producerii de materiale pornografice &i dac$ pentru realizarea acestui scop s-a
folosit constrngerea. Trebuie f!cut! distinc$ia ntre constrngerea la actul sexual, ca
modalitate de comitere a violului %i constrngerea n scopul realiz!rii de materiale
pornografice. Dac! constrngerea se realizeaz! n aceea%i mprejurare cu actul sexual
atunci fapta va constitui un viol. Dac! actul de constrngere este comis n alt!
mprejurare dect cea n care se realizeaz! actul sexual, atunci forma agravat! a
actului sexual cu un minor va avea semnifica$ia unei forme particulare de %antaj pe
care l va absorbi.
d. cnd victima nu are 15 ani &i se afl$ n ngrijirea, ocrotirea, educarea,
paza sau tratamentul f$ptuitorului.
40
e. cnd n orice modalitate de comitere a faptei s-a cauzat victimei o
v$t$mare corporal$ grav$. n aceast! situa$ie v!t!marea se produce ca urmare a
actului sexual. Fapta se comite doar cu praeterinten$ie. Dac! autorul urm!re%te s!
provoace minorei %i anumite suferin$e fapta va fi concurent! cu infrac$iunea contra
integrit!$ii corporale, dac! consim$!mntul minorei nu este cauz! justificativ! pentru
actul de violen$!.
f. dac$ fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei. Fapta se
comite doar cu praeterinten$ie. n cazul sinuciderii victimei este %i mai evident
caracterul de r!spundere obiectiv!, c!ci dup! un act sexual consim$it, dac! victima
decide s! se sinucid!, autorul va r!spunde pentru provocarea acestei urm!ri.

3. Seduc#ia.

Art. 199 C. pen incrimineaz! fapta aceluia care, prin promisiuni de c#s#torie,
determin# o persoan# de sex feminin, mai mic# de 18 ani de a avea cu el raport
sexual.
Subiect activ al acestei infrac$iuni este b!rbatul iar subiectul pasiv este femeia
mai mic! de 18 ani.
Fapta este tipic! doar dac! victima este determinat$ la un raport sexual, %i
nu la orice act sexual de orice natur!. Aceasta pentru c! legiuitorul nu a modificat
corespunz!tor %i textul de incriminare al seduc$iei prin raportare la actul de executare
al violului.
Raportul sexual este consim$it, dar consim$!mntul este viciat de promisiunea
de c!s!torie. Dac! victima se ofer! b!rbatului cu inten$ia de a-l convinge s! se
c!s!toreasc! fapta nu mai este tipic!.
Dac! consim$!mntul este ob$inut prin alt! modalitate dect promisiunea de
c!s!torie, fapta nu este tipic!.
Promisiunea de c!s!torie trebuie s! aib! un caracter determinant n
ob$inerea consim$!mntului victimei.
Pentru existen$a infrac$iunii este necesar ca autorul s! nu %i respecte
promisiunea. Dac! ulterior, nu i este imputabil! nencheierea c!s!toriei fapta nu mai
este tipic!, deoarece n momentul ob$inerii consim$!mntului la raport sexual, acesta
avea inten$ia de a se c!s!tori cu femeia sub 18 ani.
Dac! promisiunea de c!s!torie i se face unei persoane sub 15 ani fapta de
seduc$ie este absorbit! n infrac$iunea de act sexual cu un minor.
Fapta se consum! n momentul realiz!rii raportului sexual.
Fapta se comite cu inten$ie.
Nu este posibil coautoratul la seduc$ie, deoarece nu este posibil! ndeplinirea
unei promisiuni de c!s!torie a victimei, concomitent , cu dou! persoane.
De%i infrac$iunea se urm!re%te din oficiu mp!carea p!r$ilor nl!tur!
r!spunderea penal!.

4.Perversiunea sexual$.

Art. 201 C pen incrimineaz! actele de perversiune sexual# comise n public
sau dac# au produs scandal public.
Fapta este o infrac$iune bilateral! cu pluralitate natural! de f!ptuitori.
O problem! esen$ial! a acestei infrac$iuni este aceea, de a delimita actele
sexuale de orice natur!, comise cu o persoan! de acela%i sex sau de sex diferit, de
actele de perversiune sexual!.
41
nalta Curte de Casa$ie %i Justi$ie prin decizia nr. III/2005 a statut c! prin acte
de perversiune sexual#, se n&elege orice alte modalit#&i de ob&inere a unei satisfac&ii
sexuale dect cele specifice actelor sexuale de orice natur#. Astfel, celelalte practici
sexuale, care nu sunt fiziologic apte s! produc! orgasm nu sunt acte sexuale n
accep$iunea codului penal romn. De exemplu mngierile obscene, feti%ism,
voyeurismul, exibi$ionismul sau bestialitatea. Aceasta, deorece autorul, prin comiterea
actelor, nu urm!re%te un raport sexual ci doar ob$inerea excita$iei sexuale nefinalizate.
Pentru realizarea tipicit!$ii, fapta trebuie comis! n public sau s! fi produs
scandal public.
Fapta comis! n public are semnifica$ia acordat! de art. 151 C pen. %i se
consum! n momentul realiz!rii actelor de perversiune.
Actele au produs scandal public n situa$ia n care au fost s!vr%ite astfel nct
au ajuns la cuno%tin$a unor persoane, provocnd din partea acestora o reac$ie de
dezaprobare %i un sentiment de repulsie %i indignare.
ntre infrac$iunea de ultraj contra bunelor moravuri %i perversiune sexual!
exist! un concurs de calific!ri. n cazul n care n public se comit acte de perversiune
sexual! se aplic! art. 201 C pen, dac! ns! se comit %i orice alte acte care tulbur!
ordinea %i lini%tea public! se va re$ine %i infrac$iunea de ultraj contra bunelor moravuri
( art 321 C. pen). De lege ferenda, art. 201 ar trebui abrogat.
Fapta se consum! n momentul realiz!rii actului de perversiune, dac! fapta
este comis! n public sau cnd s-a produs scandalul public n celelalte cazuri.
Se comite cu inten$ie direct! sau eventual!.
Tentativa este incriminat!.
Forme agravate:
a. fapta e comis$ cu o persoan$ care nu a mplinit 15 ani.
b. fapta e comis$ cu o persoan$ ntre 15 &i 18 ani de tutore sau curator ori
de c$tre supraveghetor, ngrijitor , medic curant, profesor sau educator,
folosindu-se de calitatea sa, ori dac$ f$ptuitorul a abuzat de ncrederea victimei
sau a abuzat de autoritatea sau influen#a sa.
c. actele de perversiune sexual$ cu o persoan$ care nu a mplinit 18 ani au
fost determinate de oferirea sau darea de bani ori de late foloase de c$tre
f$ptuitor, direct sau indirect, victimei.
d. dac$ formele agravate anterioare au fost comise n scopul producerii de
materiale pornografice.
e. dac$ pentru realizarea materialelor pornografice s-a folosit
constrngerea.
f. actele de perversiune comise asupra unei persoane aflat$ n
imposibilitatea de a se ap$ra ori de a-&i exprima voin#a sau prin constrngere.
Fapta se realizeaz! doar dac! este comis! n public sau a produs scandal public. Este
defectuoas! includerea actelor de perversiune sexual! prin constrngere ca o form!
agravat! a unei infrac$iuni ce de regul! presupune tocmai consim$!mntul la actul de
perversiune. Este un alt argument pentru interven$ia legiuitorului.
g. dac$ faptele au avut ca urmare v$t$marea corporal$ grav$ a victimei.
Fapta se comite doar cu praeterinten$ie.
h. dac$ faptele au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei.

5. Corup#ia sexual$.

Art. 202 C. pen. incrimineaz! actele cu caracter obscen s#vrite asupra unui
minor sau n prezen&a unui minor.
42
Prin acte cu caracter obscen se n$elege orice acte, fapte, gesturi, reale sau
simbolice, ori chiar nso$ite de expresii triviale, referitoare la anumite aspecte ale
vie$ii sexuale, susceptibile de a leza pudoarea %i moralitatea sexual! a unei persoane.
Art 2 din Legea nr.196/ 2003 privind prevenirea %i combaterea pornografiei define%te
actul cu caracter obscen ca fiind gesturi sau comportamente sexuale explicite,
s#vrite individual sau n grup, imagini, sunete, ori cuvinte care, prin semnifica&ia
lor, aduc ofens# la pudoare, precum i orice alte forme de manifestare indecent#
privind via&a sexual#, dac# se s#vresc n public.
Actele cu caracter obscen comise asupra unui minor trebuie delimitate de
actele sexuale de orice natur!, cnd fapta const! n act sexual cu un minor sau de
actele de perversiune sexual!, cnd fapta ar intra sub inciden$a textului care
incrimineaz! perversiunea sexual!. Sunt acte cu caracter obscen palparea organelor
genitale, mngierea zonelor erogene etc.
Fapta comis! asupra unui minor se refer! asupra corpului unui minor, iar n
prezen$a unui minor atunci cnd minorul a fost de fa$! sau ntr-un loc de unde le-a
putut vedea sau auzi.
Fapta se comite cu inten$ie direct! sau eventual!.
Tentativa la aceste infrac$iuni este incriminat!.
Forme agravate:
a. cnd fapta este comis$ n cadrul familiei. No$iunea de fapt! comis! n
cadrul familiei are o sfer! mai larg! dect no$iunea de fapt! comis! asupra unui
membru de familie, n sensul legii penale.
b. cnd faptele au fost comise n scopul producerii de materiale
pornografice.

Legiuitorul incrimineaz! n alin. 3 al art. 201 %i ademenirea unei persoane n
vederea de s#vrire de acte sexuale cu un minor. Fapta nu este o form! agravat! a
corup$iei de minori ci are o natur! juridic! distinct!.

6. Incestul.

Art. 203 C pen. incrimineaz! raportul sexual ntre rude n linie direct# sau
ntre fra&i i surori.
(i n acest caz este incriminat doar raportul sexual nu actul sexual de orice
natur!.
Dac! raportul sexual este comis prin constrngere infrac$iunea de viol se va
re$ine n concurs ideal cu infrac$iunea de incest, aceasta pentru c! violul comis asupra
unui membru de familie nu presupune n mod necesar %i o infrac$iune de incest( violul
ntre veri%ori primari, dac! ace%tia locuiesc %i gospod!resc mpreun!, este un viol
asupra unui membru de familie f!r! a fi %i un incest). n acela%i sens %i Decizia nr.
II/2005 a naltei Cur$i de Casa$ie %i Justi$ie.
Fapta se comite cu inten$ie direct! sau eventual!.
Infrac$iunea este una bilateral!.
Tentativa este incriminat!.


43
7. H$r#uirea sexual$.

Art. 203 ind. 1 C pen incrimineaz! h#r&uirea unei persoane prin amenin&are
sau constrngere, n scopul de a ob&ine satisfac&ii de natur# sexual#, de c#tre o
persoan# care abuzeaz# de autoritatea sau influen&a pe care i-o confer# func&ia
ndeplinit# la locul de munc#.
Subiectul activ este calificat, fiind cel care de$ine o func$ie care i confer!
autoritate sau influen$! asupra victimei la locul de munc!.
Dac! f!ptuitorul este subalternul victimei atunci subiectul activ nu ndepline%te
cerin$a textului de incriminare.
H!r$uirea const! n fapta repetat! de a sci pe cineva, de a cic!li, a purta
discu$ii repetate %i contradictorii.
H!r$uirea trebuie s! se realizeze prin amenin$are sau constrngere, fizic! sau
moral!. Dac! victima este amenin$at! sau constrns! la un act sexual de orice natur!,
n aceea%i mprejurare cu h!r$uirea, atunci fapta ndepline%te tipicitatea infrac$iunii de
viol.
Dac! h!r$uirea este urmat! n viitor %i de constrngerea victimei la un act
sexual fapta de h!r$uire se poate re$ine n concurs cu infrac$iunea de viol.
Infrac$iunea este una de obicei, care se consum! n momentul n care s-au
comis suficiente acte din care s! rezulte obi%nuin$a %i se epuizeaz! n momentul cnd
a ncetat h!r$uirea.
Fapta se comite cu inten$ie direct!.
Tentativa nu este posibil! la infrac$iunea de obicei %i de aceea nu este
incriminat!.CAP.VI. INFRAC)IUNI CONTRA DEMNIT)II.

1. Insulta.

Art. 205 incrimineaz! atingerea adus# onoarei ori reputa&iei unei persoane
prin cuvinte, gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la batjocur#.
Infrac$iunea cuprinde %i o modalitate asimilat!, %i anume, este incriminat!
atribuirea unei persoane un defect, boal# sau infirmitate care, chiar reale de-ar fi, nu
ar trebui relevate.
Infrac$iune se poate realiza n una din urm!toarele modalit!$i:
a. atingerea adus$ onoarei sau demnit$#ii unei persoane. Aceast!
modalitate cuprinde orice act prin care este nc!lcat sentimentul de onoare, con%tiin$a
propriei demnit!$i, sau care este de natur! a %tirbi sau leza renumele, stima, respectul,
pre$uirea sau considera$ia de care se bucur! persoana n societate.
b. expunerea la batjocur$ a unei persoane, cuprinde orice act prin care o
persoan! este pus! ntr-o situa$ie ridicol!, caraghioas!, umilitoare sau njositoare.
c. prin atribuirea unei persoane a unui defect, a unei boli sau infirmit$#i
care, chiar reale de ar fi, nu ar fi trebuit relevate ( surd, bolnav psihic, etc).
Exist! comportamente care au caracter insult#tor intrinsec (njur!turi) %i
comportamente cu caracter insult#tor extrinsec, care de%i nu sunt insult!toare prin
natura lor pot dobndi un astfel de caracter prin raportare la mprejur!rile n care se
realizeaz!. n cazul primelor func$ioneaz! o prezum$ie de vinov!$ie, agentul fiind cel
care trebuie s! dovedeasc! lipsa caracterului insult!tor( afirma$ie f!cut! n glum! etc)
44
pe cnd n cazul celor extrinseci partea v!t!mat! trebuie s! fac! dovada caracterului
insult!tor al actelor.
Fapta se comite cu inten$ie.
Participa$ia este posibil! n orice form!, cu excep$ia coautoratului n form!
oral!.
Subiect activ poate fi orice persoan! fizic!. Uneori calitatea subiectului activ(
func$ionar aflat n exerci$iul atribu$iilor de serviciu) face ca fapta s! fie absorbit! n
con$inutul unei infrac$iuni complexe. ( de exemplu purtarea abuziv!, insulta
superiorului sau insulta inferiorului, cnd sunt comise de militari)
Pn! la consacrarea r!spunderii penale a persoanei juridice, pentru faptele
persoanelor juridice vor r!spunde conduc!torii acestora.
Subiect pasiv poate fi orice persoan! fizic!. Pluralitatea de subiec$i pasivi
determin! existen$a unei pluralit!$i de infrac$iuni de insult!. Insultarea persoanei
juridice, de lege lata, poate presupune o insult! mediat! a conduc!torilor acesteia sau
a unor reprezentan$i ai ei, dar dac! vizeaz! exclusiv doar persoana juridic! atunci
fapta este un delict civil %i se aplic! regulile de r!spundere civil! delictual!.
Ac$iunea penal! se pune n mi%care la plngerea prealabil! iar mp!carea
p!r$ilor nl!tur! r!spunderea penal!.

2. Calomnia.

Art. 206 C pen incrimineaz! afirmarea sau imputarea n public, prin orice
mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoan#, care, dac# ar fi
adev#rat#, ar expune acea persoan# la o sanc&iune penal#, administrativ# sau
disciplinar# ori dispre&ului public.
Latura obiectiv$ const! n ac$iunea de afirmare sau imputare. Afirmarea sau
imputarea se pot realiza prin orice mijloace. ns! actul de executare trebuie s!
ndeplineasc! anumite condi$ii:
- afirmarea sau imputarea s$ priveasc$ o fapt$ determinat$. Autorul trebui s! se
refere la o fapt! concret! sau care s! poat! fi identificat! ori individualizat!. Dac!
afirma$ia nu prive%te o fapt! determinat! se poate re$ine eventual o infrac$iune de
insult!.
- fapta s! fie neadev$rat$ sau chiar dac! este adev!rat!, pentru dovedirea acestui
lucru s! nu fie admisibil! proba verit!$ii.
- fapta s$ expun$ persoana unei sanc#iuni penale, administrative, disciplinar$ sau
dispre#ului public.
- fapta s! fie comis! n public. No$iunea de fapta comis! n public are semnifica$ia
din art.152 C pen. Dac! se folose%te mass-media, fapta este comis! n public. n
schimb nu este comis! n public dac! afirma$iile sunt cuprinse n acte, nscrisuri,
plngeri sau denun$uri, cnd aceste acte ajung doar la cuno%tin$a unor persoane care
nu trebuie s! le dezv!luie con$inutul. Dac! nu este ndeplinit! aceast! condi$ie fapta
poate constitui eventual o infrac$iune de insult!.
Fapta se comite cu inten$ie direct! sau eventual!
Subiect activ %i subiect pasiv poate fi orice persoan! fizic!.
n cazul persoanei juridice, regulile se aplic! mutatis mutandis ca n cazul
insultei.
Ac$iunea penal! se pune n mi%care la plngerea prealabil! iar mp!carea
p!r$ilor nl!tur! r!spunderea penal!.


45
3. Proba verit$#ii.

Art. 207 prevede c! proba verit#&ii celor afirmate sau imputate este
admisibil#, dac# afirmarea sau imputarea a fost s#vrit# pentru ap#rarea unui
interes legitim. Fapta de insult# sau calomnie cu privire la care s-a f#cut proba
verit#&ii nu constituie infrac&iune.
Suntem n prezenta unei cauze justificative speciale.
Prin proba verit!$ii se n$elege posibilitatea legal! acordat! inculpatului de a
dovedi c! afirma$iile sau imput!rile se refer! la fapte adev!rate.
Condi$iile de aplicare sunt:
- afirmarea sau imputarea s! fi fost s!vr%ite pentru ap!rarea unui interes
legitim. Adic! imputarea s! fi fost necesar! pentru ap!rarea acelui interese legitim.
- dac! fapta afirmat$ sau imputat$ este adev$rat$. Dovada acestui lucru se
realizeaz! cu orice mijloc de prob!.


CAP. VII. INFRAC)IUNI CONTRA PATRIMONIULUI

1. Furtul.

Art. 208 c pen incrimineaz! luarea unui bun mobil din posesia sau deten&ia
altuia, f#r# consim&#mntul acestuia, n scopul nsuirii pe nedrept.

Textul de incriminare nu protejeaz! proprietatea ca %i situa$ie juridic!, ci
posesia, ca stare de fapt, %i de aceea autor al furtului poate fi chiar %i proprietarul
bunului.
Obiectul material al infrac$iunii de furt este reprezentat de un bun mobil
corporal care are %i o minim! valoare economic!.
Cel care fur! un %erve$el f!r! valoare creznd c! sunt bani, comite o tentativ!
improprie de furt %i nu o infrac$iune consumat!.
n alin. 2 C pen sunt asimilate bunurilor mobile %i orice energie care are o
valoare economic! precum %i nscrisurile.
Pentru detalii cu privire la distinc$ia dintre furtul de energie %i folosirea f!r!
drept a unui serviciu a se vedea S Bogdan, Considera&ii cu privire la conectarea
ilegal# la un serviciu telefonic. Diferen&a fa&# de infrac&iunea de furt de energie cu
valoare economic#, n Pandectele romne, nr. 2/2002
Conectarea ilegal! la serviciul de cablu TV este incriminat! n art 144 ind.1
alin 2 din OUG nr. 123/2005 care incrimineaz! Fapta persoanei care se racordeaz#
f#r# drept sau care racordeaz# f#r# drept o alt# persoan# la servicii de programe cu
acces condi&ionat constituie infrac&iune.
Credem c! se includ n categoria energiilor cu valoare economic!, n sensul art
208 alin. 2 C pen doar acele energii care se consum$ prin sustragere( nu intr! n
aceast! categorie energia cinetic!, eolian!, solar! etc).

Latura obiectiv$ a furtului presupune ndeplinirea mai multor condi$ii:
- s! existe o ac#iune de luare a unui bun mobil din posesia sau deten#ia altuia.
Ac$iunea de luare este alc!tuit! din punct de vedere didactic din dou!
componente , deposedare %i imposedare.
Preciz!m c! no$iunile de posesie sau deten$ie n dreptul penal nu este similar!
cu cea din dreptul civil. n sens penal prin posesie se n$elege o st!pnire n fapt a unui
46
bun mobil, f!r! vreo leg!tur! cu condi$iile posesiei din dreptul civil. De exemplu n
ipoteza ajut!rii unei persoane la transportul bagajelor sale, bunurile nu intr! n
deten$ia celui care ajut! la transportarea bunurilor.
Consumarea infrac$iunii:
Teoria contracta#iunii Paulus- fapta se consum! la atingerea bunului.
Teoria amov$rii. Ulpian fapta se consum! la mutarea bunului
Teoria abla#iunii- fapta se consum! n momentul transport!rii bunului
Teoria ila#iunii- fapta se consum! n momentul ascunderii bunului
Teoria apropria#iunii.- fapta se consum! n momentul cnd bunul a intrat n sfera de
dispozi$ie a autorului. Momentul n care bunul a intrat n sfera de dispozi$ie a
autorului se apreciaz! n concret.
Pentru a se u%ura sarcina practicienilor s-a propus distinc$ia ntre nsu%irea
obiectelor mici, cnd fapta se consum! atunci cnd f!ptuitorul a pus bunul n buzunar,
sau ntr-o saco%! indiferent dac! a p!r!sit imobilul din care s-a sustras sau nu, pe cnd
n cazul bunurilor mari, furtul se consum! atunci cnd agentul a scos bunul din spa$iul
n care se afla el de obicei ( a scos frigiderul din cas! etc). Acesta deoarece n cazul
bunurilor mari, spre deosebire de cele mici, doar dup! acest moment se poate aprecia
c! acesta a intrat n sfera de dispozi$ie a ho$ului.
Asta nu nseamn! c! nu este posibil ca furtul s! fie consumat chiar dac! era un
bun mare %i nu s-a dep!%it spa$iul n care se afla bunul, cnd ho$ul se comport! fa$! de
acesta ca un st!pn. (de exemplu deterioreaz! inten$ionat bunul pentru a putea sus$ine
c! acesta are semne particulare care dovedesc c! apar$ine ho$ului).
- luarea bunului trebuie s! se realizeze f$r$ consim#$mntul posesorului sau
detentorului.

Latura subiectiv$. Fapta se comite doar cu inten$ie direct!, deoarece
sustragerea trebuie comis! n scopul nsu%irii pe nedrept.
Dac! un bun este luat cu titlu de garantare a unei datorii a posesorului, sau
pentru a determina o anumit! conduit! din partea acestuia, exist! scopul nsu%irii pe
nedrept. Aceasta pentru c! n cazul n care posesorul nu ndepline%te cererea ho$ului
bunul r!mne n st!pnirea sa, aceasta fiind inten$ia agentului n momentul lu!rii.
Subiect activ este chiar %i proprietarul sau coproprietarul bunului care sustrage
bunul s!u, atunci cnd bunul se g!sea n posesia sau deten$ia legitim! a unei alte
persoane. Fapta proprietarului nu constituie infrac$iune dac! posesia sau deten$ia nu
era legitim!. (ex. sustrage bunul de la cel care l-a furat).

Art. 208 alin. 4 C pen incrimineaz! luarea unui vehicul cu scopul de a-l folosi
pe nedrept. Credem c# este o modalitate distinct# de comitere a furtului care poate fi
re&inut# n concurs cu furtul comis n scopul sustragerii unui bun.
Defini$ia vehiculului este cea oferit! de art. 6 pct 15 din OUG 195/ 2002:
vehiculul este un sistem mecanic care se deplaseaz# pe drum, cu sau f#r# mijloace de
autopropulsare, utilizat n mod curent pentru transportul de persoane i/sau bunuri
ori pentru efectuarea de servicii sau lucr#ri.
n cazul n care agentul, dup! ce folose%te autoturismul, sustrage %i piese ale
acestuia, comite un concurs de infrac$iuni ntre furtul n scopul folosirii vehiculului %i
furtul n scopul nsu%irii bunului respectiv.
Momentul consum!rii furtului n aceast! modalitate are anumite particularit!$i.
Cel care mpinge ma%ina din parcare n vederea lu!rii n scopul folosirii comite
o tentativ! de furt pn! n momentul n care reu%e%te s! foloseasc! acel vehicul. De
lege ferenda ar trebui incriminat! fapta celui care folose#te fr drept un vehicul,
47
pentru c!, n esen$a, n aceasta const! n concret fapta celui care ia un vehicul n
scopul folosirii f!r! drept.
Dac! folosirea vehiculului se face pe o durat! mare de timp asta nseamn! c!
n realitate suntem n prezen$a unui furt n scopul nsu%irii, chiar dac! cel care a
sustras restituie bunul dup! folosirea ndelungat! a acestuia.
Tentativa este incriminat!.
Coautoratul la aceast! modalitate a furtului este posibil doar n m!sura n care
acel vehicul se poate conduce de dou! sau mai multe persoane. Prin conduc!tor al
unui autovehicul se n$elege persoana care determin# punerea n micare i
ac&ioneaz# asupra direc&iei de deplasare pe drum a vehiculelor art. 6 pct. 26 din
OUG 195/2002.

Formele calificate ale furtului sunt reglementate de art. 209 C pen:

Prima form$ agravat$, prev!zut! n alineatul 1, const! n comiterea faptei n
urm!toarele mprejur!ri:
a. de dou$ sau mai multe persoane mpreun$. Cel care distrage aten$ia p!r$ii este
complice la furt %i nu coautor pentru c! nu comite acte de executare.
b. de o persoan$ avnd asupra sa o arm$ sau o substan#$ narcotic$.
No$iunea de arm! este definit! n art. 151 C pen cu referire la art 2 alin 1 pct 1
din Legea nr. 295/2004. Nu se include aici %i no$iunea de arm! asimilat!.
Prin substan$a narcotic! se n$elege orice substan$! care este apt! s! provoace
artificial adormirea unei persoane. Nu este similar! cu substan$a stupefiat! sau
drogurile.
c. de c$tre o persoan$ mascat$, deghizat$, sau travestit$.
Persoana este mascat! atunci cnd are fa$a acoperit! cu o masc!. Ea este
deghizat! atunci cnd %i-a schimbat nf!$i%area n ntregime, sau n parte, pentru a fi
perceput! ca o alt! persoan! sau un alt obiect, lucru sau fiin$!. Dac! ns! noua
nf!$i%are semnific! caracteristicile sexului opus atunci persoana este travestit!.
d. asupra unei persoane aflat$ n imposibilitate de a-&i exprima voin#a sau de a se
ap$ra. Partea v!t!mat! nu trebuie s! ajung! n aceast! stare datorit! ac$iunii
infractorului, deoarece fapta ar fi o tlh!rie.
e. ntr-un loc public
Intr! n discu$ie doar art 152 lit a %i b. Adic! locul care este ntotdeauna
accesibil publicului precum %i locul care este accesibil publicului n anumite
mprejur!ri. Condi$ia cu privire la prezen$a a cel pu$in 2 persoane nu mai trebuie a fi
ndeplinit! deoarece fapta trebuie comis! n loc public %i nu n public.
f. ntr-un mijloc de transport n comun.
Trebuie s! fie un mijloc de transport n comun efectiv folosit la aceasta %i nu
un vehicul destinat mijlocului de transport n comun. Nu se includ taxiurile.
g. n timpul nop#ii.
Se ia n calcul doar fenomenul natural al nop$ii, care difer! n func$ie de
anotimp. Se apreciaz! n concret dac! era instalat! noaptea sau nu %i nu trebuie s! fie
folosite criterii rigide gen apusul soarelui, retragerea oamenilor la culcare etc. Nu are
importan$! dac! autorul a profitat sau nu de starea de ntuneric sau de fenomenul
nop$ii. Aceast! interpretare a fost dat! de Tribunalul Suprem prin Decizia de
ndrumare nr.3/1970.
h. n timpul unei calamit$#i.
48
Nu e necesar ca autorul s! fi profitat de stare ci doar s! fie n intervalul cuprins ntre
declan%area calamit!$ii %i pn! la dispari$ia situa$iei de excep$ie impus! de aceast!
stare.
i. prin efrac#ie, escaladare sau prin folosirea f$r$ drept a unei chei adev$rate ori
a unei chei mincinoase.
Efrac&ia presupune distrugerea unei ncuietori, sistem sau dispozitiv de
nchidere. Infrac$iunea de distrugere a sistemului de nchidere este absorbit! n aceast!
form! calificat! de furt. Nu este considerat sistem de nchidere sigiliul.
Dac! agentul p!trunde n cas! %i g!se%te un dulap ncuiat, pe care l sparge,
fapta va fi comis! prin efrac$ie. Dac! ns! p!trunde n cas! %i g!se%te o valiz! ncuiat!
pe care o sustrage, atunci nu exist! nici un act specific distrugerii unui sistem de
nchidere.
Escaladarea presupune dep!%irea pe deasupra a unui obstacol n calea
p!trunderii neautorizate ( gard, perete, fereastr!) prin s!rirea acestuia, c!$!rarea,
folosirea unor aparate de zbor etc. P!trunderea pe sub acel obstacol nu constituie o
escaladare, chiar dac! agentul ncearc! s! dep!%easc! acel obstacol, deoarece s-ar face
o analogie n defavoarea celui acuzat.
n cazul n care inculpatul a s!rit gardul de 40 de cm care nconjura imobilul
apoi a p!truns n cas! pe u%a deschis! %i a sustras mai multe bunuri, fapta nu e comis!
prin escaladare, deoarece acel gard nu era un obstacol n calea p!trunderii
neautorizate.
Folosirea f#r# drept a unei chei adev#rate. n acest caz agentul nu este
autorizat! s! foloseasc! cheia respectiv! care ns! este adev!rat!. Cheia a ajuns n
posesia autorului fiind g!sit!, furat!, etc.
Cheia multiplicat! este o cheie adev!rat! dac! este multiplicat! de cel care are
dreptul s! foloseasc! cheia original! %i este mincinoas! dac! multiplicarea se face de
c!tre o persoan! care nu este autorizat! s! foloseasc! cheia original!.
Folosirea unei chei mincinoase presupune folosirea oric!rui dispozitiv care
descuie o ncuietoare f!r! a o distruge, indiferent c! este o cheia multiplicat!
neautorizat , %peraclu sau orice alt instrument de aceast! natur!.
Rela$ia furtului cu violarea de domiciliu poate fi abordat! ca fiind o unitate
natural$, o unitate legal$, s! se re$in! un concurs de infrac$iuni ntre cele dou! sau
ca violarea de domiciliu s! fie absorbit$ din cauza caracterului subsidiar al
acesteia raportat la furt.
Consider!m c! se va re$ine un concurs de infrac$iuni ntre violarea de
domiciliu %i furtul calificat, deoarece textul legal nl!tura posibilitatea de a se re$ine
unitatea legal! sau caracterul subsidiar. Aceasta pentru c! nu exist! reglementare a
acestor solu$ii n con$inutul furtului calificat sau al viol!rii de domiciliu. Nu se poate
re$ine nici absorb$ia natural! deoarece se poate comite un furt calificat prin efrac$ie
f!r! a se comite %i o violare de domiciliu ( de exemplu p!trunderea ntr-un spa$iu
comercial prin distrugerea sistemului de nchidere).

n alineatul 2 al art. 209 sunt prev!zute %i alte mprejur!ri de calificare a
furtului:
a. sustragerea unui bun care face parte din patrimoniul cultural. Bunurile care
fac obiectul acestui furt calificat sunt definite n art. 1 %i 3 din Legea privind
protejarea patrimoniului cultural mobil nr. 182 /2000.
b. un act care serve&te pentru dovedirea st$rii civile, pentru legitimare sau
identificare.
49
Se refer! la actele de stare civil! sau orice acte care servesc la legitimare sau
identificare ( de exemplu, carte de identitate, legitima$ie de student, pa%aport,
legitima$ie de serviciu). Nu intr! n categoria acestor acte, actele prin care s-ar putea
ajunge n mod indirect la stabilirea s!rii civile, legitimare sau identificare ( actele de
studii, de calificare profesional!, diplome sau distinc$ii)
S-a sus$inut c! atunci cnd se sustrage o geant! cu scopul a-%i nsu%i banii ns!
agentul sustrage %i actele de identitate ale persoanei, furtul ar fi comis cu inten$ie
eventual!. Exist! inten$ie direct! de gradul II n acest caz.
Mai mult dect att, circumstan$a real! a calit!$ii speciale a obiectului material
se r!sfrnge asupra unui participant la furt, n m!sura n care a cunoscut-o sau a
prev$zut-o, ori asta nu nseamn! c! participantul ar fi comis furtul din culp!. Ar fi
ilogic ca atunci cnd fapta este comis! n participa$ie s! existe inten$ie direct! %i
r!spundere pentru furtul calificat, iar dac! fapta este comis! doar de o persoan! n
acelea%i mprejur!ri s! existe o inten$ie eventual! cu privire la furtul calificat.

A doua form$ agravat$ de furt este reglementat! de art. 209 alin 3. C pen, %i
cuprinde furtul comis n urm!toarele mprejur!ri:

a. sustragerea de #i#ei, gazolin$, condensat, etan lichid, benzin$, motorin$, alte
produse petroliere sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne sau vagoane
cistern$. La aceast! form! agravat! de furt unele acte preparatorii sunt asimilate
tentativei. Astfel sunt considerate tentativ! %i efectuarea de s!p!turi pe terenul aflat n
zona de protec$ie a conductei de transport a $i$eiului, gazolinei, etanului lichid,
benzinei, motorinei, altor produse petroliere sau gazelor naturale, precum %i de$inerea
n acele locuri sau n apropierea depozitelor, cisternelor sau vagoanelor cistern!, a
%tu$urilor, instala$iilor sau a oric!ror dispozitive de prindere ori perforare.
b. sustragerea de componente ale sistemelor de iriga#ii.
c. sustragerea de componente ale re#elelor electrice.
d. sustragerea unui dispozitiv ori a unui sistem de semnalizare, alarmare ori
alertare n caz de incendiu sau alte situa#ii de urgen#$ public$.
e. sustragerea unui mijloc de transport sau orice alt mijloc de interven#ie la
incendiu, la accidentele de cale ferat$, rutier$, naval$ sau aerian$ ori n caz de
dezastru.
f. instala#ii de siguran#$ &i dirijare a traficului feroviar, rutier, naval &i aerian &i
componente ale acestora, precum &i componente ale mijloacelor de transport
aferente.
g. bunuri prin nsu&irea c$rora se pune n pericol siguran#a traficului &i a
persoanelor pe drumurile publice.
h. cabluri, linii, echipamente, &i instala#ii de telecomunica#ii, radiocomunica#ii,
precum &i componente de comunica#ii

A treia form$ agravat$ de furt calificat este reglementat! de alin 4 al art. 209
C pen. %i incrimineaz! furtul care a produs consecin#e deosebit de grave. Aceast!
no$iune este definit! n art.146 C pen.
Prin consecin$e deosebit de grave se n$elege o pagub! material! mai mare de
2 miliarde de lei sau o perturbare deosebit de grav! a activit!$ii, cauzat! unei
autorit!$i publice sau oric!reia dintre unit!$ile la care se refer! art. 145, ori altei
persoane juridice sau fizice.

50
n art. 210 C. pen. sunt incriminate %i anumite forme atenuate de furt. n
acest caz celelalte forme agravate nu mai pot fi re$inute. Aceste furturi se urm!resc la
plngerea prealabil! iar mp!carea p!r$ilor nl!tur! r!spunderea penal!.

a. furtul s$vr&it ntre so#i.
b. furtul s$vr&it ntre rude apropiate.
c. furtul s$vr&it de minor n paguba tutorelui s$u.
d. de c$tre cel care locuie&te mpreun$ cu partea v$t$mat$ sau este g$zduit de
aceasta.
No$iunea de locuire mpreun! %i cea de g!zduire au fost definite de Tribunalul
suprem prin Decizia de ndrumare nr.8/ 1971.
Locuire mpreun! nseamn! folosirea de c!tre f!ptuitor %i partea v!t!mat! a
aceleia%i locuin$e, n mod permanent sau temporar, dar cu caracter de stabilitate. Nu
locuiesc mpreun! cei care ocup! ocazional mpreun! o camer! de hotel etc.
G!zduirea nseamn! oferta gazdei, bazat! pe ncredere, f!cut! beneficiarului
de a folosi locuin$a pe o durat! scurt!.
Cel care sustrage bunuri din camera de hotel nu comite un furt atenuat deorece
el este cazat nu g!zduit.


2. Tlh$ria

Art. 211 C pen incrimineaz! sub denumirea de tlh!rie furtul prin
ntrebuin&area de violen&e sau amenin&#ri, ori prin punerea victimei n stare de
incontien&# sau neputin&# de a se ap#ra, precum i furtul urmat de ntrebuin&area
unor asemenea mijloace pentru p#strarea bunului furat sau pentru nl#turarea
urmelor infrac&iunii ori pentru ca f#ptuitorul s#-i asigure sc#parea.
Este o infrac$iune complex!.
Tlh!ria const! ntr-o modalitate particular! de comitere a unui furt %i anume
cnd aceasta se realizeaz! prin constrngerea sau prin nfrngerea rezisten$ei victimei.
Latura obiectiv$. Actul de executare al tlh!riei are un con$inut complex %i
este alc!tuit din dou! activit!$i conjugate: furtul, ca ac$iune principal! %i
constrngerea, ca ac$iune subsidiar!, aceasta din urm! fiind modalitatea de nlesnire,
n sens larg, a sustragerii.
a. ac#iunea de furt implic! luarea unui bun mobil al altuia n scopul nsu%irii
pe nedrept. Sustragerea se realizeaz! %i prin fapta victimei, cnd aceasta este
constrns! s! remit! ea bunurile( de exemplu s! le pun! n saco%a tlharului). Toate
condi$iile de tipicitate ale furtului trebuie ndeplinite %i n cazul tlh!riei. Se re$ine %i
furtul n scopul folosirii pe nedrept avnd n vedere c! legea nu face distinc$ie.
Dac! sustragerea unui bun nu intr! sub inciden$a furtului, fiind aplicabil un
text dintr-o lege special! pentru o astfel de fapt!, fapta nu se ncadreaz! la tlh!rie ci
se va re$ine un concurs de infrac$iuni ntre sustragerea de material lemnos din p!dure
%i infrac$iunea de loviri sau alte violen$e, ori amenin$are dup! caz.( de exemplu
sustragerea de lemn din p!dure care intr! sub inciden$a Codului silvic art. 98 C silvic).

b. ntrebuin#area de violen#e, amenin#$ri sau prin punerea victimei n
stare de incon&tien#$ sau neputin#$ de a se ap$ra.
Condi$iile acestei componente:
Fapta trebuie comis$ asupra persoanei care de$ine sau protejeaz! de$inerea
unui bun, care poate fi proprietarul, posesorul sau chiar cel care are n paza lucrul
51
respectiv. Se va re$ine o singur! infrac$iune de tlh!rie atunci cnd sunt agresate mai
multe persoane pentru a sustrage un bun apar$innd unei singure persoane deoarece
infrac$iunea este una contra patrimoniului, acesta fiind protejat n principal prin
incriminarea tlh!riei ( de exemplu, cel care love%te doi paznici pentru a sustrage un
bun p!zit de ace%tia va comite o singur! tlh!rie). Dimpotriv! dac! prin aceea%i
ac$iune de amenin$are se sustrag bunuri apar$innd mai multor persoane se vor re$ine
attea infrac$iuni de tlh!rie cte persoane v!t!mate sunt ( de exemplu cel care
amenin$! c!l!torii dintr-un autocar cu moartea dac! nu predau bunurile care se g!sesc
asupra lor.).
Sustragerea unui l!n$i%or de la gt prin ruperea acestuia, nu are semnifica$ia
unei sustrageri prin violen$!, deoarece se profit! de surprinderea victimei, iar ruperea
l!n$i%orului nu presupune comiterea vreunei violen$e, deoarece trebuia ca fapta s!
cauzeze suferin$e fizice.
Dac! prin folosirea violen$ei se produc urm!ri specifice art 181 C pen se va
re$ine un concurs de infrac$iuni. Aceasta deoarece textul art 211 C pen., care folose%te
expresia furtului prin ntrebuin&area de violen&e, nu poate fi interpretat extensiv %i
pentru ipoteza cnd furtul ar fi comis prin v!t!m!ri corporale. De lege ferenda ar
trebui s! se revin! la existen$a urmei forme agravate atunci cnd se comite printr-o
v!t!mare corporal! sau s! se foloseasc! o expresie care s! poat! fi extins! %i la
v!t!m!rile corporale ( de exemplu folosirea expresiei generale a faptei comis! prin
constrngere).
Punerea victimei n stare de incon%tien$! sau neputin$! de a se ap!ra se poate
realiza n concret prin administrarea sau folosirea de substan$e narcotice, stupefiante,
alcool sau orice alt! modalitate prin care victima este adus! n neputin$a de a se ap!ra.

S$ fie comis$ n aceea&i mprejurare cu sustragerea, altfel poate fi %antaj.
Tentativa se pedepse%te. Fapta se consum! n momentul consum!rii furtului
dac! constrngerea este anterioar! sau concomitent! sustragerii, sau se consum! n
momentul comiterii actului de constrngere cnd este realizat pentru a p!stra bunul
furat, a nl!tura urmele infrac$iunii sau pentru a-%i asigura sc!parea, indiferent dac!
agentul a reu%it s! p!streze bunul., s! scape sau s! nl!ture urmele infrac$iunii.
Exist! tentativ! %i atunci cnd tentativa de furt este urmat! de exercitarea de
violen$e pentru a nl!tura urmele infrac$iunii sau a-%i asigura sc!parea.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie direct! deoarece este preluat
scopul special al infrac$iunii de furt. Exist! tlh!rie %i atunci cnd scopul sustragerii
este cel al folosirii f!r! drept a unui vehicul.
Forme agravate:
Prima form$ agravat$, cea de la alin 2 din art. 211. c pen vizeaz! tlh!ria comis! n
urm!toarele mprejur!ri:
- de o persoan$ mascat$, deghizat$ sau travestit$.
- n timpul nop#ii
- ntr-un loc public sau ntr-un mijloc de transport. Intr! %i taxiul n categoria
mijlocului de transport.
A doua form$ agravat$ este cea reglementat! de art. 211 alin 2ind 1 C pen cnd
tlh!ria a fost comis! n urm!toarele mprejur!ri:
- de dou$ sau mai multe persoane mpreun$.
- de o persoan$ avnd asupra sa o arm$, o substan#$ narcotic$ ori paralizant$. n
no$iunea de arm! este cuprins! att arma propriu-zis! ct %i arma asimilat! n
accep$iunea art. 151 c. pen. Elementele de diferen$! fa$! de furt sunt date de faptul c!
la furt arma trebuie s! fie propriu-zis! spre deosebire de tlh!rie unde poate fi %i o
52
arm! asimilat!, iar la tlh!rie se re$ine ca mprejurare de agravare %i faptul de a avea
o substan$! paralizant!.
- ntr-o locuin#$ sau n dependin#ele acesteia. Legea nu face distinc$ie deci poate fi
%i locuin$a infractorului, ceea ce apare ca cel pu$in curios.
n cazul acestei forme agravate credem c! violarea de domiciliu se absoarbe n
con$inutul infrac$iunii de tlh!rie n forma agravat!. n mod evident legiuitorul s-a
referit la semnifica$ia de domiciliu n sensul art. 192 C pen.
- n timpul unei calamit$#i.
- a avut vreuna din urm$rile ar$tate n art 182. Din formulare rezult! caracterul
praeterinten$ionat al acestor urm!ri, deci aceast! modalitate se poate comite doar cu
aceast! form! de vinov!$ie. Dac! autorul a dorit att s! tlh!reasc! victima, ct %i s! i
produc! o v!t!mare corporal! grav! se va re$ine un concurs ntre tlh!ria n forma
simpl! n concurs cu v!t!marea corporal! grav!.

Ultima form$ agravat$ este cea reglementat! de art. 211 alin 3:
- cnd tlh$ria a produs consecin#e deosebit de grave ( art. 146 C. pen.)
- cnd fapta a avut ca urmare moartea victimei. Se comite doar cu praeterinten$ie.
Tentativa este posibil! %i este %i incriminat!.
Dac! agentul comite fapta cu inten$ia de a ucide victima se va re$ine un
concurs ntre omor deosebit de grav( 176 lit d) %i o tlh!rie n forma simpl!.


3. Abuzul de ncredere.

Art. 213 C pen. incrimineaz! nsuirea unui bun mobil al altuia, de&inut cu
orice titlu, sau dispunerea de acel bun pe nedrept ori refuzul de a-l restitui.
Elementul specific este reprezentat de faptul c! bunul se afl! n posesia sau
deten$ia autorului care transporm! aceast! st!pnire de fapt n una ilicit!.
Pentru existen$a acestei infrac$iuni trebuie ndeplinite dou! condi$ii premis!:
- s$ fie un bun mobil al altuia, care n momentul comiterii faptei s$ se afle n
deten#ia altuia. Prin deten$ie se n$elege dreptul de a st!pni un bun n numele altuia
fie n interesul altuia( mandatarul, depozitarul) fie n interesul propriu al detentorului(
comodatarul etc), f!r! ns! a dobndi %i dreptul de a dispune de acel bun.
Dac! n cazul unor bunuri consumptibile, beneficiarul lor are dreptul de a
dispune de ele, acestea nu se subsumeaz! no$iunii de bun mobil, specific! abuzului de
ncredere. n acest caz, deoarece beneficiarul are obliga$ia de a restitui un bun
consumptibil de aceeai natur#, el va r!spunde civil atunci cnd nu %i ndepline%te
obliga$ia de a restitui bunul ( de exemplu mprumut unei sume de bani etc).
Dac! depozitarul unor bunuri consumptibile nu prime%te %i dreptul de a
dispune de acele bunuri, iar el dispune de ele sau de o parte din ele, el va comite
infrac$iunea de abuz de ncredere( de exemplu cel care prime%te n depozit fructe f!r!
a avea dreptul a dispune de ele, %i totu%i el le nstr!ineaz! %i restituie o cantitate
asem!n!toare de fructe cu cele pe care le-a nstr!inat).
n con$inutul deten$iei cu semnifica$ie penal! nu intr! %i simpla de$inere
material! n afara unui raport juridic( cel care de$ine o valiz! pentru a-l ajuta s!
coboare din tren etc). n acest caz de$in!torul nu dobnde%te nici un drept de folosin$!
a acelui bun. Fapta n acest caz fiind un furt.
- s$ fie un bun mobil de#inut de f$ptuitor cu orice titlu. Prin titlu se n$elege
temeiul juridic prin care o persoan! dobnde%te posesia sau deten$ia unui lucru. Titlul
trebuie s! aib! un caracter civil, %i s! priveasc! raporturi patrimoniale netranslative de
53
proprietate. Dac! f!ptuitorul de$ine bunul n cadrul unui raport de munc! %i dispune
sau %i nsu%e%te acel bun el va comite fie infrac$iunea de abuz n serviciu, delapidare
sau infrac$iunea de furt. Titlul trebuie s! fie legal %i valabil.
Latura obiectiv$. Fapta se poate comite n urm!toarele modalit!$i:
- nsu&irea bunului. n acest caz f!ptuitorul consider! bunul ca fiind unul al s!u.
- dispunerea de bun pe nedrept. S!vr%irea unor acte de dispozi$ie, cu caracter
juridic sau material, asupra bunului dincolo de limitele conferite de titlu.
- refuzul de a-l restitui. Const! n manifestarea de voin$! de a nu restitui bunul
de$inut %i de a-l re$ine atunci cnd i se cere expres s! restituie bunul. Refuzul trebuie
s! fie abuziv. Nu e abuziv n cazul dreptului de reten$ie al depozitarului.
Refuzul de a restitui poate fi expres sau tacit. Refuzul de a restitui constituie o
prezum$ie de tipicitate dar poate fi r!sturnat! dac! se dovede%te c! refuzul este unul
legitim( dreptul de reten$ie din dreptul civil).
Fapta se comite cu inten$ie direct! sau indirect!.
Tentativa nu se pedepse%te.
Fapta se consum! n momentul n care se comite actul de nsu%ire, dispunere
sau refuzul restituirii, prejudiciul constnd n valoarea bunului ncredin$at
f!ptuitorului. Infrac$iunea este una de rezultat, care se produce ns! imediat ce s-a
ncheiat %i actul de executare.
Ac$iunea penal! se pune n mi%care la plngere prealabil!. Opereaz! mp!carea
p!r$ilor.

4. Gestiunea frauduloas$.

Art. 214 incrimineaz! fapta prin care se pricinuiete o pagub# unei persoane,
cu rea credin&#, cu ocazia administr#rii sau conserv#rii bunurilor acesteia, de c#tre
cel care are ori trebuie s# aib# grija administr#rii sau conserv#rii acelor bunuri.
Obiectul material al acestei infrac$iuni este reprezentat de orice fel de bunuri
sau valori patrimoniale, mobile sau imobile, corporale sau incorporale care intr! n
patrimoniul unei persoane. Elementul de particularitate este acela c! agentul are n
administrare sau conservare o universalitate de bunuri sau o parte dintr-o
universalitate %i nu bunuri ut singuli.
Aceast! universalitate de bunuri trebuie s! se afle n deten$ia subiectului activ.
Latura obiectiv$ const! n pricinuirea unei pagube att printr-o ac$iune ct %i printr-o
omisiune produs! cu ocazia administr!rii.
Trebuie ca fapta s! %i produc! o pagub! nefiind suficient doar s! aib!
aptitudinea ca n viitor s! produc! o pagub!.
Fapta se consum! n momentul producerii pagubei.
Tentativa este posibil! dar nu e incriminat!.
Fapta se comite cu inten$ie direct! sau eventual!, textul prev!znd expres
cerin$a relei credin$e cu ocazia administr!rii sau conserv!rii.
Subiectul activ este special %i este reprezentat de cel care are calitatea de
administrator, gestionar sau custode al bunurilor altuia ( tutorele, executorul
testamentar, custodele, depozitarul, mandatarul.
Fapta are o forma agravat! atunci cnd este s$vr&it$ n scopul de a dobndi
un folos material. n aceast! modalitate fapta se comite doar cu inten$ie direct!. Nu
este necesar s! %i dobndeasc! folosul material fiind suficient s! urm!reasc! acest
lucru. Este obligatoriu s! %i produc! o pagub!, ca %i condi$ie de existen$! a formei de
baz! a gestiunii frauduloase.
54
Ac$iunea penal! se pune n mi%care la plngere prealabil!. Opereaz! mp!carea
p!r$ilor.

5.a. n&el$ciunea n form$ de baz$.

Art. 215 C pen incrimineaz! inducerea n eroare prin prezentarea ca
adev#rat# a unei fapte mincinoase sau ca mincinoas# a unei fapte adev#rate, n
scopul de a ob&ine pentru sine sau pentru altul un folos material injust i dac# s-a
pricinuit o pagub#.
Condi#iile laturii obiective:
- s$ existe o inducere n eroare, care presupune o ac$iune care are ca efect
crearea unei imagini deformate a realit!$ii n con%tiin$a n%elatului, premis! care l
determin! s! ac$ioneze p!gubitor pentru sine.
Care este semnifica$ia minciunii n dreptul penal?
ntr-o prim! etap! , referitor la sanc$iunea penal! pentru minciun!, a fost
mbr!$i%at! a%a numita teorie clasic!, sau abstract! a criteriului obiectiv. Se considera c!,
pentru a se circumscrie dispozi$iei care incrimineaz! n%el!ciunea, un mijloc trebuie
analizat n obiectivitatea sa, deci trebuie nso$it de un fapt exterior, de un aranjament, din
care s! rezulte cu certitudine inten$ia de a n%ela, mijloc care s! permit! un examen
exterior obiectiv %i care exclude implicit simplele cuvinte mincinoase. Aceast! opinie
era influen$at! %i de textul de incriminare francez al n%el!ciunii.
Consecin$a acestei teorii este aceea c! cel care se las! n%elat de o simpl!
afirma$ie mincinoas! face dovad! de neprevedere %i este victima propriei sale u%urin$e,
nemeritnd astfel protec$ia legii penale.
Pornind de la consecin$ele practice pe care le are teoria clasic!, s-a ncercat
nl!turarea acestora, considerndu-se c! cel slab merit! n primul rnd protec$ia legii.
Doctrina italian! mp!rt!%e%te pe scar! larg! aceast! noua abordare elabornd a%a numita
teorie a criteriului subiectiv. La nceput sus$in!torii acestei noi teorii nu au renun$at n
totalitate la tezele teoriei obiective. Ei considerau c!, de%i idoneitatea mijloacelor prin
care se poate comite escrocheria trebuie judecat! n mod obiectiv, simpla minciun!
nenso$it! de acel aparat exterior poate fi un mijloc idoneu atunci cnd ar fi putut induce
n eroare pe oricine.
Avnd n vedere dispozi$iile art 332 C.pen. din 1864, care incrimina n%el!ciunea
simpl! - text inspirat de art.241 C.pen. prusian, minciuna chiar grosier! poate fi un
mijloc de comitere a infrac$iunii de n%el!ciune deoarece legea nu cere dect o am!gire
indiferent de mijloacele prin care s-ar realiza aceasta. Teza a fost mp!rt!%it! %i de
doctrina %i jurispruden$a german! unde codul penal imperial preluase dispozi$iile art.241
C. pen. prusian.
Doctrina %i jurispruden$a interbelic! a considerat d!un!toare utilizarea unor teze
doctrinare rigide, nclinnd spre o abordare mai flexibil! - l!snd judec!torului libertatea
de a aprecia dac! o afirma$ie mincinoas! n concret era un mijloc idoneu sau nu de
comitere a infrac$iunii de n%el!ciune.
Doctrina postbelic! a marcat o rentoarcere la teoria obiectiv!, considerndu-se c!
simplul fapt de a afirma un neadev!r sau de a nega un adev!r nu constituie un mijloc de
inducere n eroare dac! minciuna nu s-a produs n strns! leg!tur! cu anumite
mprejur!ri sau fapte care i-au dat o aparen$! de veridicitate.
n jurispruden$! s-a considerat c! pentru existen$a infrac$iunii de n%el!ciune se
cere ca n%elarea s! fie rezultatul unor manopere dolosive. Simpla rea-credin$! a
infractorului la ncheierea sau executarea conven$iei nu poate fi un element component al
laturii obiective a infrac$iunii de n%el!ciune n conven$ii; s-a decis, de exemplu, c! faptul
55
de a trece %i ncasa, n cadrul unui contract de construc$ii, sume superioare lucr!rilor, nu
constituie elemente suficiente n stabilirea tr!s!turilor infrac$iunii de n%el!ciune n
conven$ii.
n spe$a de mai sus consider!m c! reaua-credin$! este suficient! pentru a ndeplini
cerin$a textului art.215 alin.3, deoarece beneficiarul contractului a fost indus n eroare cu
privire la suma pe care trebuia s! o pl!teasc! constructorului - pre$ul fiind un element
determinant pentru beneficiar.
Originea art.551 C.pen din1937, care are o formulare asem!n!toare cu
dispozi$iile art.215 alin.3 C.pen, a fost art.241 C. pen. prusian, text n baza c!ruia
doctrina %i jurispruden$a german! a considerat c! simplele afirma$ii mincinoase ntrunesc
elementele constitutive ale infrac$iunii de n%el!ciune.
Credem c! este necesar a se renun$a la teoria obiectiv! %i de a se reveni la solu$ia
din perioada interbelic!, adic! la teoria subiectiv!, deoarece textul de incriminare romn
al n%el!ciunii nu condi$ioneaz! existen$a inducerii sau men$inerii n eroare de prezen$a
unor acte exterioare. Este suficient ca victima s! se g!seasc! n eroare ca urmare a
conduitei agentului , indiferent dac! aceast! conduit! este comisiv! sau omisiv! %i
indiferent de faptul c! minciuna a fost nso$it! %i de o activitate material! suplimentat!
avnd natura unei mise en sc'ne.
- ac#iunea de inducere s$ se realizeze n scopul dobndirii de c$tre agent a unui
folos material injust.
- s$ se cauzeze o pagub$. Practic n cazul n%el!ciunii victima este determinat! s! %i
provoace singur! o pagub!, prin remiterea unui bun, prin plata nejustificat! a unui
serviciu, renun$area la un drept etc).
Fapta se consum! n momentul producerii pagubei.
Cnd agentul ascunde un produs dintr-un supermarket n ambalajul unui alt
produs, acesta va comite infrac$iunea de furt, care se consum! atunci cnd el a ascuns
bunul pe care dore%te s! l sustrag! n ambalajul unui alt bun.( un inel ntr-o cutie de
biscui$i).
Dac! agentul doar schimb! codul de bare al produsului cu unul mai ieftin,
atunci fapta va fi n%el!ciune.
Fapta se comite doar cu inten$ie direct!.
Forma agravat!. Exist! atunci cnd inducerea n eroare este s!vr%it! prin
folosire de nume sau calit$#i mincinoase ori de alte mijloace frauduloase. Numele
%i calit!$ile mincinoase au un caracter exemplificativ %i se includ n categoria
mijloacelor frauduloase.
Mijloacele frauduloase pot fi definite ca fiind acele mijloace care prezint! o
mare aparen#$ de veridicitate. De exemplu folosirea unei hot!rri judec!tore%ti
gre%ite, dar irevocabile. Dac! mijloacele folosite intr! sub inciden$a unor texte de
incriminare se va re$ine un concurs de infrac$iuni. (Fals privind identitatea, uzurpare
de calit!$i oficiale, nscrisuri falsificate etc).

5.b. n&el$ciunea n conven#ii

n art 215 alin 3 C pen este incriminat! inducerea sau men&inerea n eroare a
unei persoane cu prilejul ncheierii sau execut#rii unui contract, s#vrit# astfel
nct, f#r# aceast# eroare, cel nelat nu ar fi ncheiat sau executat contractul n
condi&iile stipulate.
Este o modalitate distinct! a n%el!ciunii prelund de la aceasta doar scopul
inducerii %i condi$ia producerii unei pagube.
Latura obiectiv$. Condi#ii:
56
- Existen#a unei ac#iuni de inducere sau men#inere n eroare. Elementul de
particularitate este dat de cea de-a doua modalitate %i anume men$inerea n eroare.
Aceast! modalitate confer! reglement!rii romne%ti aproape un caracter de unicitate,
deoarece majoritatea codurilor penale europene nu con$in o dispozi$ie asem!n!toare.
Astfel, infrac$iunea de n%el!ciune n conven$ii este s!vr%it! %i n ipoteza n care
victima a ajuns n eroare independent de conduita agentului, ns! f!ptuitorul se
folose%te de aceast! stare a victimei %i o p!gube%te prin ncheierea sau executarea
respectivei conven$ii.
- Ac#iunea de inducere sau men#inere n eroare s$ fie s$vr&it$ cu prilejul
ncheierii sau execut$rii unui contract. Prin contract se n$elege numai conven$ia
juridic!, n sensul pe care o are aceasta n dreptul civil %i comercial. Legea penal!
utilizeaz! no$iunea de contract f!r! a distinge ntre contractele valabile, anulabile sau
nule din punct de vedere civil, deoarece chiar %i contractele lovite de nulitate produc
efecte juridice. (Cazul schimbului valutar realizat pe strad!, care este un contract de
schimb lovit de nulitate, deoarece fapta este o contraven$ie etc.).
Pentru a se circumscrie textului art.215 alin.3 activitatea infrac$ional! trebuie
s!vr%it! cu ocazia ncheierii unei conven$ii, altfel spus n intervalul cuprins ntre
declan%area negocierilor %i pn! la finalizarea acestora %i realizarea acordului de
voin$!.
Aceast! formulare a legii a fost criticat! deoarece interpretarea ad literam ar
conduce la concluzia c! legea vizeaz! doar momentul ncheierii %i execut!rii
contractului, adic! un interval scurt, iar prin aceast! formulare textul legii nu ar mai
corespunde ra$iunii incrimin!rii unor astfel de fapte.
Consider!m c! textul incriminator este suficient de cuprinz!tor deoarece
legiuitorul folose%te expresia cu prilejul ncheierii sau execut#rii unui contract ,
formulare care utilizeaz! cuvntul prilej ce desemneaz! ntregul context cauzal care
nso$e%te ncheierea sau executarea unui contract, f!r! o condi$ionare temporal!
strict!.
Prin no$iunea cu prilejul execut#rii contractului , legea desemneaz! intervalul
de timp cuprins ntre momentul ncheierii contractului (de cnd acordul de voin$!
produce efecte juridice) %i pn! la stingerea efectelor contractului n oricare din
modalit!$ile prev!zute de lege. Rezolu$iunea unui contract este inclus! n intervalul de
timp cerut de art.215 alin.3 C. pen. Dac! s-ar admite contrariul ar nsemna c!, spre
exemplu, introducerea ac$iunii n rezolu$iune pune cap!t protec$iei penale a
n%elatului, ceea ce nu poate fi admis pentru c! solu$ionarea laturii civile n procesul
penal nu afecteaz! ntrunirea elementelor constitutive ale infrac$iunii de n%el!ciune n
conven$ii.

- Eroarea provocat$ sau men#inut$ s$ fie determinant$ pentru ncheierea sau
executare contractului n condi#iile stipulate. Aceast! cerin$! a legii penale a fost
mprumutat!, sub aspectul formul!rii, din dreptul civil, %i reprezint! una din condi$iile
de existen$! a dolului. Astfel eroarea provocat! prin dol trebuie s! fie determinant# la
ncheierea actului juridic, n caz contrar este considerat! o simpl! minciun!. Instan$a
de judecat! va aprecia n concret dac! elementul ascuns sau prezentat eronat de c!tre
f!ptuitor a avut un caracter determinant pentru ncheierea %i executarea contractului.
Cu certitudine efectele care decurg din natura %i esen$a contractului respectiv pot fi
considerate ca fiind elemente determinante (spre exemplu pre$ul sau transla$ia
propriet!$ii la contractul de vnzare-cump!rare, cuantumul chiriei %i caracteristicile
imobilului nchiriat la contractul de loca$iune ,etc.). P!r$ile pot considera %i alte clauze
57
ca avnd un rol determinant pentru realizarea acordului de voin$! %i executarea
obliga$iilor n condi$iile stabilite.

- Producerea unei pagube. De%i aceast! condi$ie nu este formulat! expres de textul de
incriminare, ea rezult! din caracterul de norm! special! a art.215 alin.3 C pen. n raport
cu dispozi$iile art.215 alin.1, unde existen$a pagubei este cerut! expres. Includerea
n%el!ciunii n conven$ii n Titlul III al P!r$ii speciale a Codului penal ne duce la
concluzia c! prin comiterea acesteia trebuie s! se aduc! atingere patrimoniului. Punctul
de vedere a fost mp!rt!%it %i de practica judiciar!, fiind sus$inut constant %i n doctrin!.
Aceast! condi$ie se apreciaz! raportat la forma consumat! a infrac$iunii.
Neexecutarea unui contract nu presupune de regul! existen$a unei n%el!ciuni, de
obicei fiind vorba de un litigiu civil. Asta nu nseamn! c! exclude o astfel de posibilitate
atunci cnd neexecutarea este consecin$a inducerii sau men$inerii n eroare a
cocontractantului.
Fapta se comite doar cu inten$ie direct!.
n%el!ciunea n conven$ii are %i ea forma agravat$ atunci cnd a fost s!vr%it!
prin folosire de calit!$i mincinoase ori de alte mijloace frauduloase. Pentru detalii a se
vedea S Bogdan, Latura obiectiv# a infrac&iunii de nel#ciune n conven&ii, n Revista
de drept penal nr.3/1999.

5.c n&el$ciune prin emitere de cecuri f$r$ acoperire.

Alineatul 4 al art. 215 incrimineaz! emiterea unui cec asupra unei institu&ii de
credit sau unei persoane, tiind c# pentru valorificarea lui nu exist# provizia sau
acoperirea necesar# precum i fapta de a retrage, dup# emitere, provizia n totul sau n
parte, ori de a interzice trasului de a pl#ti nainte de prezentare n scopul de a ob&ine
pentru sine sau pentru altul un folos material injust, dac# s-a pricinuit o pagub#
posesorului cecului.
Este o form! distinct! de n%el!ciune.
Cecul este un instrument de plat! prin care o persoan! numit! tr!g!tor d! ordin
unei b!nci la care are disponibil b!nesc numit! tras, s! pl!teasc! la prezentarea titlului, o
sum! de bani altei persoane numit! beneficiar.
Latura obiectiv$ se poate realiza prin:
- emiterea unui cec asupra unei institu#ii de credit sau unei persoane, &tiind c$
pentru valorificarea lui nu exist$ provizia sau acoperirea necesar$.
- retragerea, dup$ emitere, a proviziei n totul sau n parte.
- interzicerea adresat$ trasului de a pl$ti nainte de prezentare.
(i n cazul acestei modalit!$i se cere ca %i condi$ie producerea unei pagube.
Subiect pasiv este beneficiarul, nu banca( trasul)
Fapta se comite doar cu inten$ie direct! existnd un scop special.
Cecurile n alb emise cu titlu de garan$ie, nu constituie dect n aparen$! o
n%el!ciune prin emitere de cec-uri, deoarece beneficiarul trebuie s! fie indus n eroare la
momentul primirii cecului %i nu la momentul n care, v!znd c! tr!g!torul, dintr-un
motiv sau altul, nu mai are lichidit!$i , completeaz! cecul %i l introduce n circula$ie.
Efectuarea de ad!ugiri, pe un cec aflat n circula$ie constituie infrac$iunea de
falsificare de valori ( art 282 C pen ) %i nu de emitere de cecuri f!r! acoperire.

Toate formele de n%el!ciune au o form$ agravat$ comun$ %i anume atunci cnd
n%el!ciunea a produs consecin#e deosebit de grave.

58
Exist! %i alte forme de n%el!ciune n codul penal (n%el!ciune la m!sur!toare
art.296 C pen. n%el!ciune cu privire la calitatea m!rfii art. 297 C. pen, falsificare de
produse sau alte alimente art. 313 C pen).

6. Delapidarea.

Art. 215 ind 1 C pen incrimineaz! nsuirea, folosirea sau traficarea, de c#tre
un func&ionar, n interesul s#u ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care
le gestioneaz# sau de administreaz#.
Obiectul material al acestei infrac$iuni este reprezentat de bani, valori sau alte
bunuri aflate n administrarea sau gestiunea unui func$ionar.
Subiectul activ este unul calificat fiind un func$ionar n sensul art. 147 C pen
care administreaz! sau gestioneaz! banii sau alte valori.
Art. 147 C pen prevede c! prin func$ionar se n$elege func&ionarul public
precum i orice salariat care exercit# o ns#rcinare n serviciul unei alte persoane
juridice dect o unitate public# sau de interes public.
Cu alte cuvinte orice salariat al unei persoane juridice este func$ionar.
n acela%i timp func$ionarul trebuie s! aib! atribu$ii de administrare sau
gestiune.
Prin gestionare se n$elege activitatea salariatului care are ca atribu$ii primirea,
p!strarea %i eliberarea bunurilor societ!$ii. Actele de p!strare presupun mai mult dect
paza acestora care nu necesit! luarea n primire a bunurilor.
Administrarea presupune activitatea acelor organe cu atribu$ii de conducere
ale unei persoane juridice care au atribu$ii de a da dispozi$ii cu privire la circula$ia
bunurilor f!r! a implica %i contactul direct.
Latura obiectiv!. Modalit!$ile prin care se comite fapta sunt:
nsu&irea, care const! n sustragerea acelui bun sau prin dispunerea de acel bun.
Folosirea, care presupune folosirea unui bun n interes personal f!r! ca agentul s!
urm!reasc! nsu%irea acestuia.
Traficarea, care const! n scoaterea temporar! a bunului din gestiune %i
ntrebuin$area lui n scopuri speculative ilicite( mprumutul de bani din gestiune
pentru a primi dobnd!, darea de bunuri pe credit n scopul unor foloase etc).
Pentru realizarea tipicit!$ii este necesar s! se produc! %i o pagub!. Aceasta
const! n valoare bunului nsu%it sau diferen$a dintre valoarea bunului nainte de
folosire sau traficare %i valoare dup! ncetarea folosirii sau trafic!rii.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie direct!.
Fapta se consum! n momentul producerii pagubei. Tentativa este incriminat!.
Fapta are o form$ agravat$ atunci cnd a produs consecin$e deosebit de grave.

n art. 272 pct 2 %i 3 din Legea nr. 31/1990 este incriminat! fapta ,
administratorului, directorului, directorului executiv sau reprezentantului legal al
societ#&ii, care folosete, cu rea-credin&#, bunuri sau creditul de care se bucur#
societatea, ntr-un scop contrar intereselor acesteia sau n folosul lui propriu ori
pentru a favoriza o alt# societate n care are interese direct sau indirect sau care se
mprumut#, sub orice form#, direct sau printr-o persoan# interpus#, de la societatea
pe care o administreaz#, de la o societate controlat# de aceasta ori de la o societate
care controleaz# societatea pe care el o administreaz# sau face ca una dintre aceste
societ#&i s# i acorde vreo garan&ie pentru datorii proprii.
ntre cele dou! texte de incriminare exist! concurs de calific!ri care se rezolv!
dup! criteriul subsidiarit!$ii, n sensul c! art 272 se aplic! doar dac! fapta nu
59
constituie o infrac$iune mai grav! ( se prevede expres n art. 281 din Legea nr.
31/1990). Dac! administratorul societ!$ii comerciale are contrat de munc! %i este
func$ionar n sensul legii penale, va r!spunde pentru delapidare, deoarece aceasta este
sanc$ionat! mai grav dect infrac$iunea din Legea 31/1990 privind societ!$ilor
comerciale. Dac! ns! administratorul nu are calitatea de func$ionar n sensul legii
penale atunci i se aplic! dispozi$iile art. 272 din Legea nr. 31/1990.

7. nsu&irea bunului g$sit

Art. 216 C pen. incrimineaz! fapta de a nu preda n termen de 10 zile un bun
g#sit autorit#&ilor sau celui care l-a pierdut, sau de a dispune de acel bun ca de al
s#u. O alt! modalitate de comitere a acestei fapte este incriminat! n art. 2 %i const! n
fapta de nsuire pe nedrept a unui bun mobil ce apar&ine altuia, ajuns din eroare n
posesia f#ptuitorului.
Prin bun g!sit se n$elege bunul pierdut nu %i cel uitat. Bunul pierdut este acela
care a ie%it n mod involuntar din posesia titularului s!u, iar bunul uitat este bunul
l!sat involuntar %i momentan ntr-un anumit loc f!r! a fi considerat c! a ie%it din
posesia celui care i apar$ine. Bunul nesupravegheat, dar asupra c!ruia se exercit!
st!pnirea de fapt a cuiva nu constitui un bun pierdut.
Bunul abandonat nu constituie obiect nici al furtului %i nici al nsu%irii bunului
g!sit. Calitatea de bun g#sit, pierdut, uitat sau abandonat se raporteaz! la con%tiin$a
autorului %i nu a p!r$ii v!t!mate. Dac! partea v!t!mat! uit! un bun ntr-o gar! %i
nimeni nu revendic! nimeni posesia lui este n mod evident un bun g!sit care este
obiect al nsu%irii bunului g!sit. Dimpotriv! dac! agentul observ! momentul n care
victima pierde un bun %i l recupereaz! fapta lui va fi furt.
Bunul n mod evident trebuie s! fie al altuia att n prima ct %i n cea de-a
doua modalitate.
Latura obiectiv$:
I. n prima modalitate fapta se poate comite prin dou! activit!$i:
- nepredarea bunului celui ndrept!$it sau autorit!$ilor n termen de 10 zile.
Fapta se consum! doar dup! mplinirea termenului ceea ce nseamn! c! tentativa nu
este posibil!. Termenul este unul substan$ial. Este indiferent dac! bunul este predat
autorit!$ilor sau celui ndrept!$it.
- dispunerea de bunul g!sit. Asta presupune un comportament echivalent cu
al unui proprietar al bunului, indiferent dac! dispunerea are un caracter juridic sau
material. n aceast! modalitate fapta se consum! n momentul dispunerii. Tentativa
este posibil! dar nu este incriminat!.
Dac! pn! la comiterea actelor de executare, proprietarul se desizeaz! voluntar
de bun abandonndu-l, fapta nu mai poate fi o nsu%ire a bunului g!sit, deoarece
pentru consumarea ei trebuie s! se produc! un prejudiciu. Fapta de nsu%ire a bunului
abandonat nu este infrac$iune.
Dac! agentul declar! n cursul celor 10 zile c! nu a g!sit bunul atunci cnd
este ntrebat de cel care l-a pierdut, comite o nsu%ire.
Dac! i spune c! este la el dar s! mai a%tepte termenul legal pn! o s! i-l
predea, atunci fapta sa va fi o tentativ! nepedepsibil!.
II. A doua modalitate de comitere a acestei infrac$iuni const! n nsu%irea
bunului mobil de$inut din eroare. n concret un bun poate ajunge din eroare n posesia
f!ptuitorului astfel:
60
- datorit$ erorii celui care pred$ bunul cu privire la identitatea
destinatarului. Po%ta%ul aduce pachetul unei alte persoane. Dac! destinatarul, %tie c!
pachetul nu i este destinat lui, fiind de rea credin$! fapta lui poate fi n%el!ciune.
- datorit$ erorii cu privire la identitatea bunului. De exemplu agentul ia un
bun al altuia din gre%eal!. Dac! agentul este de rea credin$!, fapta const! n furt.
Latura obiectiv$. Fapta se comite n aceast! modalitate doar n forma nsu%irii
pe nedrept a bunul ajuns din eroare n posesia sa. nsu%irea presupune comportarea
fa$! de bunul respectiv ca un proprietar %i se consum! atunci cnd se comite actul din
care rezult! nsu%irea. Simpla folosire a bunului nu este infrac$iune %i nici refuzul de
a-l restitui ntr-un anumit timp.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie chiar %i n modalitatea omisiv!,
deoarece conceptual fapta este o infrac$iune comisiv! chiar dac! o modalitate de
comitere este omisiv!. Practic, nepredarea bunului g!sit n termenul legal se
transform! ntr-o prezum$ie absolut! de nsu%ire.

8. Distrugerea.

Art. 217 C pen incrimineaz! fapta celui care distruge, degradeaz#, aduce n
stare de nentrebuin&are un bun apar&innd altuia sau mpiedic# luare m#surilor de
conservare ori de salvare a unui astfel de bun sau nl#tur# m#surile luate.
Obiectul material al distrugerii poate fi un bun mobil sau imobil.
Latura obiectiv$.
Fapta n forma de baz! sa poate comite n urm!toarele modalit!$i:
- distrugere, ea const! n orice modalitate prin care, ca urmare a faptei autorului,
bunul este n totalitate nimicit %i devine total inutilizabil. Fie dispare total substan$a
acestuia, fie se modific! att de mult, nct nu mai poate fi n nici un fel readus la
forma ini$ial!.
- degradare, ea este o form! mai u%oar! dect nimicirea, n sensul c! bunul devine
par$ial de nefolosit, dar reparabil.
- aducerea n starea de nentrebuin#are, semnific! faptul c! prin anumite manopere
de%i bunul nu este distrus fizic, el nu mai poate fi folosit ( de exemplu dac! se pune 1
kg de sare n oala de sup! a unui buc!tar)
- mpiedicarea lu$rii m$surilor de conservare sau salvare a unui bun n caz de
pericol.
- nl$turarea m$surilor luate n caz de pericol.
Furtul se poate re$ine n concurs cu distrugerea atunci cnd prin sustragerea
unor componente se aduce %i n stare de nentrebuin$are utilajul sau ma%ina de la care
s-a sustras componenta respectiv!.
n cazul n care ho$ul distruge bunul furat va r!spunde doar pentru furt cu
excep$ia cazului n care este incriminat! %i distrugerea propriului bun.
Aceste modalit!$i trebuie s! cauzeze un prejudiciu.
Tentativa este incriminat!. Fapta se consum! atunci cnd s-a produs rezultatul
p!gubitor.
Fapta se comite cu inten$ie, direct! sau eventual!.
Se urm!re%te la plngerea prealabil! iar mp!carea p!r$ilor nl!tur!
r!spunderea penal!.

Formele agravate ale distrugerii privesc fie modalitatea de comiterii a
distrugerii, fie vreo calitatea particular! a obiectului distrus. Formele agravate se re$in
chiar dac! bunul apar$ine f!ptuitorului. Sunt forme agravate:
61
- n art 217 alin 2 C pen este reglementat! prima form! adic! atunci cnd bunul are
o valoare artistic$, &tiin#ific$, istoric$, arhivistic$ sau alt$ asemenea valoare. Art.
1 %i 3 din Legea privind protejarea patrimoniului cultural mobil nr. 182 /2000

- n art 217 alin. 3 C pen se prevede c! fapta are un caracter grav cnd se distruge,
degradeaz$ sau se aduce n stare de nentrebuin#are o conduct$ petrolier$ sau de
gaze, un cablu de nalt$ tensiune, echipamente &i instala#ii de telecomunica#ii sau
pentru difuzarea programelor de radio &i televiziune ori a sistemelor de
alimentare cu ap$ a conductelor magistrale de ap$. Legiuitorul dovede%te o
neconsecven$! deoarece prevede c! aceste forme agravate se re$in doar dac! se comit
prin distrugere, degradare sau aducere n stare de nentrebuin$are. Nu n$elegem de ce
o ac$iune de mpiedicare a m!surilor de conservare comise n cazul acestor categorii
de bunuri constituie o form! simpl! %i nu una agravat!.

- n art 217 alin 4 este reglementat! o alt! form! agravat! %i anume atunci cnd
distrugerea, degradarea sau aducerea n stare de nentrebuin#are se realizeaz$
prin incendiere, explozie sau orice alt asemenea mijloc &i dac$ rezult$ pericol
public. Nu este suficient a se folosi un astfel de mijloc ci trebuie n concret s! %i
prezinte pericol public.

9. Distrugerea calificat$.

Art. 218 C pen incrimineaz! distrugerea calificat! care n esen$! este tot o
form! agravat! a infrac$iunii de distrugere doar c! legiuitorul a dorit s!-i atribuie un
articol distinct.
Prima modalitate a distrugerii calificate este reprezentat! de ipoteza n care
fapta de la 217 C pen. a produs consecin$e deosebit de grave.
A doua modalitate este aceea n care fapta a produs un dezastru. No$iunea de
dezastru este definit! n alin 2 al art 218 C pen astfel. Dezastrul const! n distrugerea
sau degradarea unor mijloace de transport n comun, de m#rfuri sau persoane, ori a
unor instala&ii sau lucr#ri i care a avut ca urmare moartea sau v#t#marea grav# a
integrit#&ii corporale ori s#n#t#&ii mai multor persoane.
Forma de vinov!$ie este praeterinten$ia

10. Distrugerea din culp$.

Art. 219 alin 1 C pen incrimineaz! distrugerea, degradarea ori aducerea n
stare de nentrebuin&are, din culp#, a unui bun, chiar dac# acesta apar&ine
f#ptuitorului, n cazul n care fapta este s#vrit# prin incendiere, explozie sau prin
orice alt asemenea mijloc i dac# rezult# pericol public.
De regul!, distrugerea din culp! a unui bun al altuia nu este infrac$iune ci doar
un delict civil. n art. 219 C pen legiuitorul a stabilit ni%te mprejur!ri n care
distrugerea din culp! intr! sub inciden$a legii penale.
Legiuitorul incrimineaz! distrugerea din culp! n prima modalitate doar dac!
este comis! prin incendiere, explozie sau orice alt asemenea mijloc %i dac! rezult$
pericol public. Cele dou! condi$ii ale laturii obiective trebuie s! fie ndeplinite
cumulativ. Culpa poate fi cu sau f!r! prevedere.
Este culp! cu prevedere spre exemplu cnd incendiul este declan%at inten$ionat
cu scopul de a distruge ni%te resturi vegetale. Agentul a crezut c! incendiul nu va
ajunge %i la vegeta$ia vecinului, deoarece exista un %an$ ntre cele dou! propriet!$i, %i
62
cu toate astea vntul aprinde %i vegeta$ia de pe terenul nvecinat %i apoi pune n
pericol mai multe case.
Culpa este f!r! prevedere atunci cnd o persoana scap! din gre%eal! o
lumnare aprins! decorativ!, pe bradul uscat de Cr!ciun, %i se declan%eaz! un
incendiu care pune n pericol ntregul imobil n care locuia proprietarul
apartamentului.
n alin 2 al art. 219 C pen este incriminat! %i o alt! modalitate de distrugere
din culp!, %i anume atunci cnd se distruge sau degradeaz# din culp# o conduct#
petrolier# sau de gaze, un cablu de nalt# tensiune, echipamente i instala&ii de
telecomunica&ii sau pentru difuzarea programelor de radio i televiziune ori sisteme
de alimentare cu ap# i conducte magistrale de alimentare cu ap# dac# fapta a avut
ca urmare aducerea acestora n stare de nentrebuin&are. Elementele de
particularitate ale acestei forme privesc att obiectul material al infrac$iunii ci %i
producerea unui anumit rezultat.
Condi$iile cu privire la obiectul material %i cele cu privire la aducerea acestuia
n stare de nentrebuin$are trebuie ndeplinite cumulativ. Dac! o persoan! din culp!,
love%te %i deformeaz! o $eav! de alimentare cu gaz, dar nu o aduce n stare de
nentrebuin$are fapta sa nu este tipic! pentru aceast! modalitate.
Legea nu prevede nimic cu privire la subiectul activ, adic! dac! poate s!
comit! fapta chiar proprietarul conductelor, etc. De obicei aceste bunuri sunt n
proprietatea statului sau a unor companii %i de aceea nu s-a f!cut precizarea expres!,
dar credem c! fapta este tipic! %i dac! este comis! de proprietarul acestora deoarece
sunt afectate %i alte persoane dect efectiv proprietarii conductelor, re$elelor etc.

n alin 3 al art. 219 C pen. legea incrimineaz! orice fel de distrugere din culp!
dac$ a avut consecin#e deosebit de grave. De%i aceast! modalitate este considerat! o
form! agravat! a distrugerii din culp!, aceast! form! prezint! particularitatea c! poate
s! absoarb! att una dintre modalit!$ile distrugerii din culp! din alineatul 1 sau 2, ct
%i orice ac$iune de distrugere din culp!, indiferent dac! sunt ntrunite elementele
tipicit!$ii alineatului 1 %i 2. De exemplu este incriminat! distrugerea din culp!
indiferent de modul de distrugere dac! ea a produs consecin$e deosebit de grave.
Este dificil de acceptat ca forma agravat! a uni infrac$iuni s! nu absoarb!
forma de baz!, ori n exemplul de mai sus, forma de baz! nu ar fi incriminat!. Din
acest motiv consider!m c! %i alineatul 3 este o modalitate distinct!.
Aceast! din urm! modalitate are o form$ agravat$, reglementat! de alin 3
teza II al art 219 C pen. %i anume atunci cnd a avut ca urmare un dezastru.
n alineatul 4 este incriminat! a doua form$ agravat$ a alineatului 3 teza I, %i
anume atunci cnd fapta care a produs consecin&e deosebit de grave sau dezastrul este
urmarea p#r#sirii postului sau a s#vririi oric#rei alte fapte de c#tre personalul de
conducere al unui mijloc de transport n comun ori de c#tre personalul care asigur#
direct securitatea unor asemenea transporturi.
Ceea ce confer! faptei un caracter agravat este tocmai calitatea special! a
subiectului activ, %i nume personalul de conducere al unui mijloc de transport n
comun ori personalul care asigur$ direct securitatea unor asemenea
transporturi.

11. Tulburarea de posesie.

Art. 220 C pen incrimineaz! ocuparea, n ntregime sau n parte, f#r# drept, a
unui imobil aflat n posesia altuia, f#r# consim&#mntul acestuia sau f#r# aprobarea
63
prealabil# primit# n condi&iile legii, ori refuzul de a elibera imobilul astfel ocupat
(test modificat de Legea nr. 247/2005).
Obiectul acestei infrac$iuni este un bun imobil aflat n posesia altuia.
Latura obiectiv$. Fapta se poate comite n dou! modalit!$i alternative:
- ocuparea f$r$ drept, n ntregime sau n parte a unui imobil aflat n
posesia altuia. Rezultatul acestei modalit!$i const! n instituirea posesiei de fapt
asupra imobilului corelativ cu pierderea posesiei de c!tre cel tulburat n posesie.
Ocuparea trebuie s! se fac! f!r! consim$!mntul proprietarului sau f!r! aprobarea
prealabil! primit! n condi$iile legii.
n doctrin! s-a sus$inut c! fapta are un caracter continuu %i dureaz! pn! la
eliberarea terenului astfel ocupat. Aceast! opinie a fost mp!rt!%it! de practica
judiciar! %i pentru c! aceast! infrac$iune se urm!rea la plngerea prealabil!, %i era
inechitabil ca cel al c!rui teren a fost ocupat s! nu mai poat! ob$ine condamnarea
infractorului dup! scurgerea unui termen de 2 luni, de%i terenul s!u era ocupat %i dup!
curgerea celor 2 luni.
ntr-o alt! opinie s-a sus$inut c! fapta are un caracter instantaneu %i se consum!
atunci cnd infractorul ocup! imobilul , la fel ca n cazul infrac$iunii de violare de
domiciliu. Legiuitorul incrimineaz! ac$iunea de ocupare %i nu starea n care se g!se%te
un teren ocupat. n opinia contrar! nu ar putea fi justificat! dobndirea prin
uzucapiunea de rea credin$!, deoarece din punctul de vedere al posesorului ini$ial
fapta ar fi avut un caracter continuu %i ar putea solicita condamnarea celui care a
uzucapat pentru tulburare de posesie. Consider!m mai ntemeiat! aceast! din urm!
opinie.
- refuzul de a elibera imobilul ocupat f$r$ drept, f!r! consim$!mntul
posesorului sau f!r! aprobarea prealabil! primit! n condi$iile legii. Pentru a se putea
vorbi de un refuz de eliberare este necesar ca partea v!t!mat! s! fac! o solicitare
expres! de a i se elibera terenul. Refuzul de a elibera imobilul poate s! fie expres
exprimat sau poate s! fie implicit, n acest ultim caz, rezultnd din faptul c! agentul
nu nceteaz! tulburare de posesie de%i partea vat!mat! i-a cerut expres acest lucru.
Legiuitorul a reglementat aceast! form! agravat! la fel ca %i n cazul viol!rii de
domiciliu cu precizarea c! n cazul viol!rii de domiciliu aceast! modalitate
presupunea o p!trundere n domiciliu autorizat!. n cazul acestei forme agravate
practic ori de cte ori partea v!t!mat! solicit! ncetarea actului de tulburare agentul va
comite o nou! infrac$iune. Dorin$a a fost aceea de a asigura un mijloc eficient de
ap!rare a posesiei n sens penal atunci cnd partea v!t!mat! nu depunea plngerea
penal! n termenul prev!zut de lege.

Forme agravate:
Prima form$ agravat$, prev!zut! de art. 220 alin 2 C pen., exist! dac! fapta
se s!vr%e%te prin violen#$ sau amenin#are, ori prin desfiin#area semnelor de
hotar, reperelor de marcare.
Desfiin$area semnelor de hotar sau reperelor de marcare nseamn! distrugerea
lor sau nl!turarea lor astfel nct s! nu %i mai poat! ndeplini rolul de a marca limita
dintre imobile. Simpla distrugere a semnelor de hotar comis! f!r! vreo leg!tur! cu
tulburare unei posesii constituie doar infrac$iune de distrugere.
A doua form$ agravat$, prev!zut! de art. 220 alin 3 C pen, exist! atunci cnd
prima form! agravat! este comis$ de dou$ sau mai multe persoane mpreun$.

Infrac$iunea se urm!re%te din oficiu, iar mp!carea p!r$ilor nl!tur!
r!spunderea penal!. Lipsa de modificare corespunz!toare a dispozi$iilor procedurale a
64
f!cut ca s! se interpreteze textul n favoarea celui acuzat, n sensul c! fapta s-ar urm!ri
la plngerea prealabil!.

12. T$inuirea.

Art. 221 C pen incrimineaz# primirea, dobndirea sau transformarea unui
bun ori nlesnirea valorific#rii acestuia, cunoscnd c# bunul provine din s#vrirea
unei fapte prev#zute de legea penal#, dac# prin aceasta s-a urm#rit ob&inerea, pentru
sine sau pentru altul, a unui folos material.
Este o infrac#iune subsecvent$ unei infrac$iuni principale. Nu se poate vorbi
de existen$a unei t!inuiri dac! nu s-a comis n prealabil cel pu$in o fapt! prev!zut! de
legea penal!.
Obiect al infrac$iunii de t!inuire este, de regul!, un bun mobil. Doctrina
sus$ine c! doar un bun mobil poate fi t!inuit. Raportat la reglementarea romn!
credem c! nu este exclus ca n modalitatea nlesnirii valorific!rii, obiect al t!inuirii s!
poat! fi %i un imobil dobndit de autor ca urmare a comiterii unei infrac$iunii de
n%el!ciune. Opinia noastr! are un caracter minoritar.
Bunul trebuie s! provin! din comiterea unei fapte prev!zute de legea penal!,
ceea ce nseamn! c! nu este necesar ca s! r!spund! penal cineva pentru fapta
prev!zut! de legea penal! prin care s-a dobndit bunul.
Un bun sustras poate fi obiect al mai multor infrac$iuni de t!inuire.
Latura obiectiv$. Fapta se poate comite n una din urm!toarele modalit!$i:
- primirea. nseamn! preluarea n deten$ie a bunului.
- dobndirea. nseamn! c! t!inuitorul a devenit proprietarul bunului( vnzare
cump!rare, dona$ie , schimb).
- transformarea bunului. n aceast! modalitate se modific! substan$a sau forma
bunului( vopsire, reparare, etc).
- nlesnirea valorific$rii bunului. Aceasta presupune acordarea de ajutor pentru a
nlesni nstr!inarea sau schimbarea bunului. ( anun$uri de vnzare, aducerea de
cump!r!tori etc.
Trebuie ndeplinit! %i o condi$ie negativ! %i anume ca t!inuitorul s! nu fi
participat la infrac$iunea din care provin bunurile ce se t!inuiesc. Dac! agentul a
participat la comiterea faptei atunci acesta nu va mai r!spunde %i pentru infrac$iunea
de t!inuire a propriei infrac$iunii. S-a exprimat %i o opinie contrar!, pe care nu o
mp!rt!%im, %i anume atunci cnd dup! ce au mp!r$it bunurile unul dintre infractori l
ajut! pe un altul s!-%i valorifice %i el bunurile dobndite prin comiterea infrac$iunii.
Dac! agentul promite c! va t!inui bunurile atunci el particip! la comiterea
infrac$iunii principale n forma complicit!$ii.
Fapta se consum! n momentul n care bunul a fost primit, dobndit,
transformat sau s-a nlesnit valorificare lui.
n practica judiciar! %i n doctrin! se sus$ine c! t!inuirea comis! n form!
continuat!, are semnifica$ia unui act de complicitate la fapta autorului. Actul de
t!inuire repetat! nt!re%te rezolu$ia infractorului.
De principiu suntem de acord cu o astfel de abordare cu precizarea c! primul
act de t!inuire nu poate fi considerat ca act de complicitate deoarece se realizeaz!
dup! comiterea faptei, ns! urm!toarele acte sunt acte de complicitate concurente cu
primul act de t!inuire.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie direct!, deoarece prin
s!vr%irea faptei agentul a urm!rit ob$inerea pentru sine sau pentru altul a unui folos
material. Dac! o persoan! ajut! la valorificare unui bun f!r! a urm!ri prin aceasta un
65
interes patrimonial atunci acea persoan! va r!spunde eventual pentru infrac$iunea de
favorizare a infractorului.
Tentativa este posibil! dar nu se pedepse%te.
Fapta are n alineatul 2 %i o cauz! special! de nepedepsire %i anume atunci
cnd t!inuirea este comis! de so$ sau de o rud! apropiat!.
Fapta are %i o limitare a pedepsei %i anume faptul c! sanc$iunea aplicat! pentru
t!inuire nu poate dep!%i pedeapsa prev!zut! de lege pentru infrac$iunea din care bunul
este t!inuit.
CAP: VIII. INFRAC)IUNII CONTRA AUTORIT)II

1. Ultrajul.

Art. 239 C pen incrimineaz# amenin&area s#vrit# n mod nemijlocit sau
prin mijloace de comunicare direct# contra unui func&ionar public care ndeplinete o
func&ie ce implic# exerci&iul autorit#&ii de stat, aflat n exerci&iul func&iunii ori pentru
fapte ndeplinite n exerci&iul func&iunii.
Elementul de specificitate este reprezentat de calitatea special! a subiectului
pasiv, %i anume un func$ionar public care ndepline%te o func$ie ce implic! exerci$iul
autorit!$ii de stat.
OUG nr. 58/2002 aprobat! cu modific!ri de Legea nr. 160 /2005 a abrogat
ultrajul comis prin insult! sau calomnie.
Infrac$iunea este una complex! care absoarbe infrac$iunile care incrimineaz!
actul ultragiant ( amenin$are, loviri, v!t!mare corporal!, v!t!mare corporal! grav!)
Prin func$ionar care ndepline%te o func$ie ce implic! exerci$iul autorit!$ii de
stat, n sensul legii penale, se n$elege numai acel func$ionar din cadrul organelor
puterii statale sau administrative, ale justi$ie, care potrivit legii este mputernicit s! ia
m!suri cu caracter obligatoriu %i s! impun! respectarea lor.
Uneori legiuitorul extinde aplicabilitatea textului %i pentru alte categorii de
persoane care nu exercit! autoritatea de stat. (p!durar, portar etc ).
Latura obiectiv$. Condi$iile ultrajului sunt:
- s$ existe o ac#iune ultragiant$ care const$, n modalitate de la alin. 1 al
art. 239, ntr-o amenin#are n sensul art 193 C. pen..
- amenin$area s! fie s$vr&it$ nemijlocit sau prin mijloace de comunicare
direct$. Fapta este s!vr%it! n mod nemijlocit atunci cnd amenin$area este comis! n
prezen$a func$ionarului. Prin mijloace de comunicare direct! se n$eleg acele mijloace
prin care se realizeaz! amenin$area chiar n lipsa func$ionarului dar care i duc sau pot
duce fapta la cuno%tin$a sa. ( telefon, fax, radio, tv etc).
- amenin$area s! fie adresat! func$ionarului aflat n exerci#iul func#iunii, ori
pentru fapte ndeplinite n exerci#iul func#iunii. Asta nseamn! c! func$ionarul
trebuie s! se afle fie n timpul serviciului sau s! se afle n afara timpului serviciului
dar amenin$area este comis! din cauza %i ca o ripost! la fapte ndeplinite anterior de
func$ionar. n mod evident att faptele func$ionarului ct %i autoritatea sunt protejate
de legea penal! n m!sura n care func$ionarul %i ndepline%te n mod legal atribu$iile
de serviciu.
Fapta se consum! n momentul consum!rii amenin$!rii. Tentativa nu este
incriminat!.
66
Pluralitate de func$ionari atrage re$inerea unei infrac$iuni de ultraj pentru
fiecare func$ionar n parte.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie direct! sau eventual!.

Art. 239 alin 2 C. pen. incrimineaz# lovirea sau orice act de violen&#, precum
i v#t#mare corporal# s#vrit# mpotriva unui func&ionar public care ndeplinete o
func&ie ce implic# exerci&iul autorit#&ii de stat, aflat n exerci&iul func&iunii ori pentru
fapte ndeplinite n exerci&iul func&iunii.
n doctrin! se sus$ine c! aceasta este o form! agravat! a ultrajului. Credem c!
este o modalitate distinct!, %i anume ultraj cu violen$!.
Elementul de particularitate este dat n aceast! modalitate de natura actului
ultragiant %i anume comiterea infrac$iunii de loviri sau alte violen$e sau v!t!mare
corporal!.
Dac! se comite o v!t!mare corporal! grav! se va re$ine forma agravat!
reglementat! de teza a II a art. 239 alin 2.
Dac! fapta const! n lovituri cauzatoare de moarte atunci se va re$ine un
concurs ntre ultraj cu violen$!( alin 2) %i lovituri cauzatoare de moarte.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie direct! sau eventual!.
Tentativa nu este incriminat!.
Omorul calificat, prev!zut de art. 175 lit. f C pen., comis n leg!tur! cu
ndeplinirea atribu$iilor de serviciu ale victimei, sau omorul deosebit de grav prev!zut
de art 176 lit. f C pen, absoarbe infrac$iunea de ultraj.
Dac! omorul, de%i comis asupra unui func$ionar, nu este unul calificat pe
temeiul literei f a art. 175, atunci se va putea re$ine un concurs ntre omor %i ultraj.
Infrac$iunea de nerespectare a hot!rrilor judec!tore%ti, n prima modalitate (
art 271 alin 1 C pen) absoarbe infrac$iunea de ultraj comis! asupra organului de
executare deoarece exist! un concurs de calific!ri, care se solu$ioneaz! pe baza
principiului specialit!$ii.

Art 239 n alin 3 prevede o form$ agravat$ comun$ %i anume atunci cnd fie
ultrajul simplu fie ultrajul cu violen$! sunt comise mpotriva unui magistrat, poli&ist,
jandarm sau alt militar.

Art. 239 ind 1 C pen stabile%te ni%te forme agravate ale art 180-182, 189 %i 193
comise asupra so$ului, copiilor sau p!rin$ilor unui magistrat, poli$ist, jandarm sau alt
militar, n scop de intimidare sau de r!zbunare pentru acte sau fapte ndeplinite n
exerci$iul func$iunii.
Reglementarea acestor forme agravate n categoria infrac$iunilor contra
autorit!$ii apare ca discutabil!. E greu de imaginat cum este afectat! autoritatea de stat
prin faptul c! love%ti p!rintele unui poli$ist. Nu trebuie uitat c! n cazul acestor
infrac$iuni subiectul pasiv principal este statul, iar func$ionarul este subiect pasiv
secundar.
Aceste forme agravate se comit doar cu inten$ie direct!.
Trimiterea pe care o face legiuitorul la art. 239 alin 4, trebuie apreciat! ca o
eroare de tehnic! legislativ!, deoarece, acest alineat nu mai exist!, ca urmare a
modific!rii art. 239 prin .Legea 160/2005.
67
2. Uzurparea de calit$#i oficiale.

Art. 240 incrimineaz! folosirea f#r# drept a unei calit#&i oficiale, nso&it# sau
urmat# de ndeplinirea vreunui act legat de aceast# calitate.
Prin calitate oficial! se n$elege o anumit! func$ie care confer! unui func$ionar
atribu$ii n cadrul aparatului de stat sau public.
Latura obiectiv$ presupune ndeplinirea cumulativ! a dou! activit!$i. Pe de o
parte folosirea f$r$ drept a unei calit$#i oficiale, iar pe de alt! parte, ndeplinirea
vreunui act legat de aceast$ calitate. De exemplu autorul pretinde c! este inspector
de mediu %i aplic! o amend! unei persoane juridice. Faptul de a pretinde c! agentul
are o anumit! calitate oficial! nu nseamn! %i folosirea acelei calit!$i. La acest
moment fapta poate fi considerat! ca o tentativ! sau act preg!titor neincriminat.
ndeplinirea unui act legat de aceast! calitate duce la consumarea faptei.
ndeplinirea unui act legat de acea calitate nu presupune ndeplinirea tuturor
condi$iilor de fond sau form! cu privire la realizarea actului, ci trebuie doar ca actul s!
aib! aparen$a unui act oficial.. Realizarea tipicit!$ii faptei nu depinde de faptul dac!
ter$ii percep ca fiind credibil! calitate oficial! a agentului.
Exercitarea f!r! drept a profesiei de preot nu nseamn! o uzurpare de calit!$i
oficiale, deoarece calitatea de preot nu este o calitate oficial! n sensul legii penale.
Doar ntr-un stat religios, n care biserica are atribu$ii statale, s-ar putea re$ine o astfel
de infrac$iune
Atunci cnd uzurparea de calit!$i oficiale este un mijloc fraudulos de inducere
n eroare se va re$ine %i infrac$iunea de n%el!ciune n concurs cu uzurparea de calit!$i
oficiale.
Fapta se comite cu inten$ie.

CAP.IX. INFRAC)IUNILE DE SERVICIU

1. Abuzul n serviciu contra intereselor persoanelor.


Art. 246 incrimineaz! fapta func&ionarului public, care, n exerci&iul
atribu&iilor de serviciu, cu tiin&#, nu ndeplinete un act ori l ndeplinete n mod
defectuos i prin aceasta cauzeaz# o v#t#mare intereselor legale ale unei persoane.
Este prima form! de abuz n serviciu. Fapta are un caracter subsidiar, asta
nseamn! c! poate fi re$inut! doar dac! nu este aplicabil vreun alt text de incriminare
faptei comise de agent ( purtare abuziv!, luare de mit!, delapidare etc). Subsidiaritatea
se raporteaz! la acele texte de incriminare care au ca subiect activ un func$ionar %i nu
la orice infrac$iune comis! de acea persoan!. Con$inutul normei speciale trebuie s!
reprezint! doar un aspect din sfera textului de incriminare de la abuzul n serviciu.

Latura obiectiv$ se poate realiza fie comisiv fie omisiv. Condi$iile laturii
obiective:
- Actul de executare al agentului s$ constea n nendeplinirea unui act sau
ndeplinirea n mod defectuos a unui act.
- Acest comportament al func#ionarului trebuie s$ se realizeze n
exerci#iul atribu#iilor de serviciu.
- Fapta func#ionarului trebuie s$ cauzeze o v$t$mare a intereselor legale.
Asta nseamn! c! se produce o nc!lcare, lezare sau prejudiciere moral!, fizic! sau
material! a intereselor legale ale unei persoane.
68
Fapta se consum! n momentul producerii acestei v!t!m!ri.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie direct! sau eventual!. Cerin$a
inten$iei este subliniat! %i de faptul c! abuzul se comite cu %tiin$!.
Subiectul activ este calificat fiind orice func$ionar. De%i textul se refer! la
func$ionarii publici, art. 258 C pen prevede c! dispozi$iile acestui articol se aplic! %i
func$ionarilor, n sensul legii penale. n acest din urm! caz se aplic! o pedeaps! mai
redus!. Cu alte cuvinte pentru autorul care nu este func$ionar public, dar este
func$ionar fapta atrage un tratament sanc$ionator atenuat.
Fapta are %i o form$ agravat$ %i anume atunci cnd fapta a produs
consecin#e deosebit de grave.

2. Abuzul n serviciu prin ngr$direa unor drepturi.

Art. 247 C. pen. incrimineaz! ngr#direa, de c#tre un func&ionar public, a
folosin&ei sau exerci&iului drepturilor vreunui cet#&ean, ori crearea pentru acesta a
unor situa&ii de inferioritate pe temei de na&ionalitate, ras#, sex sau religie.
Aceasta reprezint! cea de-a doua form! de abuz n serviciu.
Condi$iile laturii obiective sunt:
- s$ se ngr$deasc$ folosin#a sau exerci#iul drepturilor unei persoane sau s$ se
creeze o stare de inferioritate pe temei discriminator.
- fapta s$ creeze o lezare efectiv$ a folosin#ei drepturilor.
Fapta se consum! atunci cnd s-a creat ngr!direa drepturilor sau starea de
inferioritate.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie direct! datorit! mobilului
special %i anume ngr!direa folosin$ei dreptului sau creerea unei st!ri de inferioritate
pe temei de na$ionalitate, ras!, sex sau religie. Poate c! textul ar trebui s! extind!
temeiurile de discriminare %i la alte ipoteze ( de exemplu pe temei de situa$ie social!,
opinie politic! etc)
(i aceast! fapt! are ca form$ agravat$ producerea de consecin#e deosebit de
grave.

3. Abuzul n serviciu contra intereselor publice.

Art. 248 C pen incrimineaz! fapta func&ionarului public, care n exerci&iul
atribu&iilor sale de serviciu, cu tiin&#, nu ndeplinete un act ori l ndeplinete n
mod defectuos i prin aceasta cauzeaz# o tulburare nsemnat# bunului mers al unui
organ sau al unei institu&ii de stat ori al unei alte unit#&i din cele care se refer# art.
145 sau o pagub# patrimoniului acesteia.
Aceasta este cea de-a treia form! de abuz n serviciu reglementat! n codul
penal %i este %i cea mai grav! form!. La rndul ei are un caracter subsidiar.
Condi$iile laturii obiective sunt acelea%i ca %i la abuzul n serviciu contra
intereselor persoanelor cu elementul de particularitate %i anume urmarea acestor
conduite:
- cauzeaz! o tulburare nsemnat$ bunului mers al unui organ sau al unei
institu$ii de stat ori al unei alte unit!$i la care se refer! art 145 C pen. Prin tulburare
nsemnat! se poate n$elege lezarea de o anumit! gravitate %i ntr-o anumit! propor$ie,
care afecteaz! ritmul de desf!%urare a activit!$ii acelui organ, institu$ie sau unitate.
Tulburarea trebuie s! fie real!, efectiv!, determinat! %i constatabil!.
- cauzarea unei pagube patrimoniului institu$iei.
Consumare are loc atunci cnd s-a produs una dintre urm!rile specifice.
69
Fapta se comite cu inten$ie direct! sau eventual!.
Subiectul activ este calificat adic! un func$ionar public sau un func$ionar. n cazul
acestuia din urm!, ca %i n cazul celorlalte forme de abuz n serviciu, fapta are un
caracter atenuat.
(i aceast! fapt! are ca form$ agravat$ producerea de consecin#e deosebit de
grave.
Art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 a reglementat o form$ agravat$ comun$
tuturor infrac$iunilor de abuz n serviciu %i anume atunci cnd func&ionarul public a
ob&inut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial. n
cazul acestei forme agravate tentativa se pedepse%te

4. Purtarea abuziv$

Art. 250 C pen incrimineaz! ntrebuin&area de expresii jignitoare fa&# de o
persoan#, de c#tre un func&ionar public n exerci&iul atribu&iilor de serviciu.
Latura obiectiv$ const! n ntrebuin$area de expresii jignitoare n exerci$iul
atribu$iilor de serviciu.
n doctrin! no$iunea de expresii jignitoare a fost interpretat! ca nsemnnd
orice atingerea adus! onoarei sau demnit!$ii unei persoane. n acest fel practic se
consider! c! infrac$iunea de insult! %i calomnie este absorbit! n con$inutul acestei
infrac$iuni. Poate c! de lege ferenda o astfel de abordare este de dorit dar o astfel de
interpretare conduce la o analogie n defavoarea celui acuzat.
Credem c! latura obiectiv! a acestei infrac$iuni const! n folosirea de expresii
jignitoare, n form! oral!, indiferent dac! acestea se subsumeaz! sau nu condi$iilor de
tipicitate a insultei.
n ipoteza n care func$ionarul i face anumite semne cu caracter jignitor f!r!
ns! a rosti nici un cuvnt, de%i este lezat! demnitatea persoanei nu vedem care este
expresia ntrebuin$at! de agent. n acest caz el va r!spunde pentru insult!.
Ori de cte ori legiuitorul a dorit s! absoarb! insulta %i calomnia n con$inutul
unei infrac$iuni, a formulat textul n consecin$!. Nu vedem care este ra$iunea ca n
cazul purt!rii abuzive s! fi dorit s! exprime aceea%i ideea dar folosind o formulare
care conduce la o alt! solu$ie.
Cerin$a esen$ial! este ca fapta s! fie comis! n exerci$iul atribu$iilor de
serviciu.
Subiectul activ este calificat, dar subiectul pasiv este general ( orice cet!$ean
sau chiar un coleg de serviciu al func$ionarului.
Fapta se consum! n momentul folosirii de expresii jignitoare.
Fapta se comite cu inten$ie direct! sau eventual!.
Fapta are %i o alt! modalitate de comitere, mai grav! %i anume lovirea sau acte
de violen&# fa&# de o persoan#, comis# de c#tre un func&ionar public n exerci&iul
atribu&iilor de serviciu. Aceast! modalitate absoarbe doar infrac$iunea de loviri sau
alte violen$e nu %i eventual! v!t!mare corporal!, v!t!mare corporal! grav!, lovituri
cauzatoare de moarte sau omor. n doctrin! s-a sus$inut c! aceasta este o form!
agravat! a purt!rii abuzive, caz n care n mod evident ea absoarbe forma de baz!.
n realitate aceast! form! agravat! are o form! juridic! distinct!, fiind ca %i
con$inut o form! agravat! a infrac$iunii de loviri sau alte violen$e, mai mult dect o
form! a agravant! a jignirii cuiva de c!tre un func$ionar n exerci$iul atribu$iilor de
serviciu. Este injust ca dac! agentul insult! %i love%te pe cineva va comite un concurs
de infrac$iuni dar dac! func$ionarul comite aceste fapte el va r!spunde pentru o
singur! infrac$iune.
70
Ceea ce este mai greu de n$eles este faptul c! spre exemplu amenin$area
comis! de func$ionar nu este incriminat! ca o infrac$iune de purtare abuziv! care are o
gravitate mai mare dect utilizarea de expresii jignitoare.
Dac! ntrebuin$area de violen$e se realizeaz! asupra unei persoane aflate n
curs de cercetare n vederea ob$inerii de declara$ii, fapta constituie infrac$iunea de
cercetare abuziv! care absoarbe purtarea abuziv!( art. 266 C pen).
Atunci cnd folosirea violen$ei de c!tre func$ionar este autorizar! de lege fapta
nu mai este antijuridic!.

5. Infrac#iunile de corup#ie.

Aceast! calificare a faptelor este dat! de Legea nr. 78/2000 unde sunt
enumerate ca fiind infrac$iuni de corup$ie: luarea de mit!, darea de mit!, primirea de
foloase necuvenite, traficul de influen$! %i cump!rarea de influen$!. Ultima fapt! este
incriminat! n legea special!, de%i locul ei ar fi fost n codul penal. Mai exist! %i alte
categorii de fapte %i anume: infrac$iuni asimilate infrac$iunilor de corup$ie, care sunt
prev!zute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000, %i infrac$iuni n leg!tur! direct! cu
infrac$iunile de corup$ie, art 17 lit a-k din Legea nr. 78/2000. Acestea din urm! nu fac,
n acest moment, obiectul cursului de drept penal parte special!.
Ceea ce caracterizeaz! ntreaga grup! a infrac$iunilor de corup$ie, a%a cum sunt
ele reglementate ast!zi, este faptul c! aplicarea textelor de incriminare a fost extins! %i
n cazul altor persoane care nu au calitatea de func$ionar romn n sensul legii penale.
Credem c! subiec$i activi ai acestor infrac$iuni pot fi %i parlamentarii.
Subiec$i ai infrac$iunilor de corup$ie sunt %i managerii, directorii,
administratorii, cenzorii sau alte persoane cu atribu$ii de control la societ!$ile
comerciale, companiile %i societ!$ile na$ionale, regiile autonome %i la orice al$i agen$i
economici( art. 8 din Legea nr. 78/2000)
Astfel pot comite infrac$iuni de corup$ie %i:
- func$ionarii sau persoanele care %i desf!%oar! activitatea pe baza unui
contract de munc! ori alte persoane care exercit! atribu$ii similare n cadrul unei
organiza$ii publice interna$ionale la care Romnia este parte.
- membrii adun!rilor parlamentare ale organiza$iilor interna$ionale la care
Romnia este parte.
- func$ionarii sau persoanele care %i desf!%oar! activitatea pe baza unui
contract de munc! ori alte persoane care exercit! atribu$ii similare n cadrul
Comunit!$ilor Europene.
- persoanele care exercit! func$ii judiciare n cadrul instan$elor interna$ionale a
c!ror competen$! este acceptat! de Romnia, precum %i func$ionarii de la grefele
acestor instan$e.
- func$ionarii unui stat str!in.
- membrii adun!rilor parlamentare sau administrative ai unui stat str!in. ( art. 8
ind.1 din Legea nr. 78/2000)
O alt! caracteristic! este aceea c! toate infrac#iunile de corup#ie au ca form$
agravat$ comun! urm!toarea mprejurare:
Faptele de corup$ie sunt s#vrite n interesul unei organiza&ii, asocia&ii sau
grup#ri criminale ori al unuia dintre membrii acesteia sau pentru a influen&a
negocierile tranzac&iilor comerciale interna&ionale ori schimburilor sau investi&iile
interna&ionale.
Infrac$iunile de corup$ie nu au obiect material. n cazul n care faptele se comit
prin dare, respectiv primire de bunuri, acelea nu sunt obiecte materiale ale
71
infrac$iunilor de corup$ie ci modalit!$i materiale prin care se realizeaz! latura
obiectiv!.

5a. Luarea de mit$.

Art. 254 incrimineaz! fapta func&ionarului care, direct sau indirect, pretinde
ori primete bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accept# promisiunea unor
astfel de foloase sau nu o respinge, n scopul de a ndeplini, a nu ndeplini ori a
ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu sau n scopul de
a face un act contrar acestor ndatorii.
Latura obiectiv$ const! n urm!toarele activit!$i care trebuie s! ndeplineasc!
urm!toarele condi$ii:

a. fapta s! constea n una din urm!toarele modalit!$i de comitere: pretinderea,
primirea, acceptarea promisiunii, sau nerespingerea promisiunii de mit$.
n cazul pretinderii, ini$iativa apar$ine func$ionarului care, prin orice
modalitate ( direct!, aluziv! etc) solicit! mita. Nu este necesar ca cel c!ruia i se
solicit! s! n$eleag! semnifica$ia gesturilor func$ionarului, s! fie de acord sau s!
adopte o anumit! pozi$ie cu privire la cerea func$ionarului. Fapta se consum! n
momentul pretinderii mitei.
n cazul primirii agentul prime%te efectiv mita prin remiterea bunurilor ce
alc!tuiesc mita sau prin ob$inerea folosului. Fapta se consum! n momentul primirii
sau a ob$inerii folosului. Restituirea folosului primit, ulterior, nu nl!tur! tipicitatea
faptei.
n cazul accept#rii promisiunii unor astfel de foloase, ini$iativa apar$ine
mituitorului, iar agentul accept! oferta care i se face. Fapta se consum! n momentul
accept!rii ofertei f!r! avea importan$! dac! ulterior mituitorul %i respect! sau nu
promisiunea. Renun$area ulterioar! la folosul acceptat nu nl!tur! existen$a
infrac$iunii.
n ipoteza nerespingerii promisiunii, ini$iativa apar$ine mituitorului care face o
ofert!, ns! de%i func$ionarul nu o accept! expres, nici nu o refuz! expres. n realitate
legiuitorul a vrut sa incrimineze expres %i acceptarea tacit! a unei oferte de mit!,
instituind prezum$ia absolut! c! dac! func$ionarul nu respinge oferta de mit! atunci el
accept! tacit aceast! mit!. Fapta se consum! n momentul n care agentul de%i i se face
oferta, nu o refuz! n acela%i moment.
Aceste modalit!$i se pot realiza direct sau indirect prin interpunere de
persoane.

b. Pretinderea, primirea, acceptarea promisiunii sau nerefuzul ei trebuie s$ fie
comis$ n leg$tur$ cu un act privitor la atribu#iile func#ionarului. De esen$a lu!rii
de mit! este nc!lcarea atribu$iilor de serviciu ale func$ionarului corupt. Dac! suma de
bani este pl!tit! n leg!tur! cu activitatea unei alte persoane fapta nu va mai constitui
o luare de mit! ci poate fi, o participare la dare de mit!, un trafic de influen$! sau chiar
n%el!ciune. Nu are importan$! n ce manier! func$ionarul trebuie s! %i ncalce
atribu$iile de serviciu ( s! nu le ndeplineasc!, s! le ndeplineasc! defectuos sau cu
ntrziere). Fapta constituie luare de mit! %i cnd suma este pl!tit! cu scopul de a
realiza un act la care mituitorul este perfect ndrept!$it, deoarece func$ionarul
condi$ioneaz! realizarea acelui act de primirea mitei.
Nu este necesar ca func$ionarul s! %i ndeplineasc! actul care i se solicit!, fiind
suficient ca el s! ia mit! cu acest scop.
72
c. Fapta s! fie comis! nainte sau n cursul ndeplinirii actului solicitat de
mituitor. n caz contrar fapta ar putea c!dea sub inciden$a art. 256 C pen. %i anume
primirea de foloase necuvenite.
Mita const! n bani, sau alte foloase. Sfera de alte foloase cuprinde orice alte
bunuri, servicii sau beneficii acordate func$ionarului respectiv.
n cazul n care bunurile sunt solicitate n interesul societ!$ii %i nu n interesul
func$ionarului atunci fapta ar putea intra sub inciden$a abuzului n serviciu.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie direct!, deoarece pretinderea,
primirea, acceptarea promisiunii sau nerespingerea promisiunii de mit! se comit n
scopul nc!lc!rii atribu$iilor de serviciu n sens larg, indiferent de modalitatea prin
care se ncalc! n concret aceste atribu$ii. Legea stabile%te modalit!$ile prin care se pot
nc!lca atribu$iile de serviciu. ndeplinirea nseamn! c! func$ionarul $i respect!
atribu$iile de serviciu, dar condi$ioneaz! ndeplinirea acestora de mituirea sa. A nu
ndeplini nseamn! c! agentul de%i avea obliga$ia s! ndeplineasc! acel act el nu o
face ( s! nceap! urm!rirea penal!, s! ntocmeasc! un proces verbal de contraven$iei
etc). A ntrzia nseamn! c! mituitorul i solicit! s! nu realizeze un act la termenul
legal ci s! tergiverseze ct mai mult realizarea lui ( punerea n executare a unei
hot!rri definitive, a nu scoate la licita$ie un anumit bun sau serviciu pentru care
trebuie organizat! o astfel de licita$ie). O fapt! este comis! n scopul de a face un act
contrar acestor ndatorii, atunci cnd acesta spre exemplu elibereaz! acte false, atest!
lucruri neadev!rate, restituie un bun unei persoane nendrept!$ite, etc.)
Participa$ia la luare de mit! prezint! particularit!$i, n sensul c! nu este posibil
coautoratul deoarece este o infrac$iune cu autor unic. Fiecare func$ionar are obliga$ia
personal! de a %i ndeplinii atribu$iile de serviciu onest, ceea ce nseamn! c!
nc!lcarea acestei obliga$ii are un caracter personal.
Subiectul activ este special, %i anume func$ionarul sau persoana prev!zut! n
legea special! n art. 8 %i 8 ind 1 din Legea nr. 78/2000.
Alineatul 2 al art 254 incrimineaz! o form! agravat! %i anume atunci cnd
fapta a fost comis! de un func$ionar cu atribu$ii de control sau de c!tre o persoan!
care are atribu$ii de constatare sau de sanc$ionare a contraven$iilor, ori de constatare,
de urm!rire sau judecare a infrac$iunilor ( art. 7 alin 1 Legea nr. 78/2000.)
Bunurile, valorile sau alte bunuri care au f!cut obiectul lu!rii de mit! se
confisc!, iar dac! acestea nu se g!sesc, condamnatul este obligat la plata
echivalentului lor. Pentru detalii a se vedea %i S Bogdan, Cteva considera&ii privind
infrac&iunile de luare de mit# i de trafic de influen&# n Studia Iurisprudentia
Universitatis Babe%-Bolyai nr. 1-2/1996.

5b. Darea de mit$.

Art. 255 C pen incrimineaz! promisiunea, oferirea sau darea de bani sau
alte foloase, unui func&ionar, n scopul de a ndeplini, a nu ndeplini ori a ntrzia un
act privitor la ndatoririle de serviciu ale sau n scopul de a face un act contrar
acestor ndatoriri.
Latura obiectiv$ trebuie s! ndeplineasc! urm!toarele condi$ii:

a. s$ constea ntr-o activitate de promisiune, oferire sau dare de mit$.
Promisiunea presupune c! mituitorul i promite mituitului acordarea unor
beneficii. Nu are importan$! dac! ini$iativa apar$ine func$ionarului sau mituitorului %i
nici dac! acesta accept! sau nu promisiunea. Fapta se consum! n momentul n care
agentul face promisiunea func$ionarului.
73
Oferirea const! n acea activitate n care mituitorul i ofer! mit! func$ionarului.
Este indiferent pentru re$inerea infrac$iunii dac! func$ionarul accept! sau nu oferta %i
nici dac! dup! acceptarea ofertei func$ionarul i ndepline%te mituitorului cerin$a.
Fapta se consum! n momentul realiz!rii ofertei de c!tre mituitor.
Darea const! n remiterea bunului de c!tre agent func$ionarului. Fapta se
consum! n momentul remiterii bunului func$ionarului

b. promisiunea, oferirea sau darea de mit! trebuie s$ fie n leg$tur$ cu
ndeplinirea de c$tre func#ionarul mituit a unui act care intr$ n leg$tur$ cu
atribu#iile sale de serviciu. Dac! agentul nu are atribu$ii de serviciu astfel nct s!
poat! ndeplini cel pu$in teoretic cererea mituitorului atunci fapta agentului nu intr!
sub inciden$a textului de incriminare chiar dac! %i ea are un caracter imoral.

c. promisiunea, oferirea sau darea de mit$ trebuie s$ se realizeze nainte
sau n timpul realiz$rii activit$#ii solicitate de mituitor. Dac! fapta este comis!
dup! ndeplinirea acestor atribu$ii pentru ai mul$umi pentru activitatea desf!%urat!
fapta nu intr! sub inciden$a legii penale. Suntem ntr-o ipotez! similar! cu darea
mitei unui func$ionar care nu are atribu$ia de a ndeplini actul respectiv. Nu este
incriminat! darea de foloase necuvenite n legisla$ia penal! romn!.
Subiectul activ este unul general.
Latura subiectiv! const! n inten$ia direct!, cu aceea%i precizare ca %i n cazul
lu!rii de mit!.
Fapta are %i o form$ agravat$ %i anume atunci cnd fapta de dare de mit! este
s!vr%it! fa$! de un func$ionar cu atribu$ii de control sau fa$! de o persoan! care are
atribu$ii de constatare sau de sanc$ionare a contraven$iilor, ori de constatare, de
urm!rire sau judecare a infrac$iunilor. ( art. 7 alin2 din Legea nr. 78/2000)
Legea reglementeaz! %i o cauz! justificativ! special!. Art. 255 alin. 2 C. pen
prevede c! fapta nu constituie infrac$iune dac! mituitorul a fost constrns prin orice
mijloace de c!tre cel care a luat mita. Constrngerea poate fi fizic! sau moral!. Spre
deosebire de constrngere ca %i cauz! justificativ! general!, este suficient ca agentul
s! fie constrns, f!r! a se cere %i ca acea constrngere s! nu poat! fi nl!turat! altfel
dect prin comiterea faptei sau ca f!ptuitorul s! nu fi putut rezista constrngerii fizice.
n art. 255 alin 3 este reglementat! o cauz! de nepedepsire %i anume atunci
cnd mituitorul denun$! autorit!$ilor fapta, mai nainte ca organul de urm!rire s! fi
fost sesizat pentru acea infrac$iune.
Bunurile date, promise sau oferite se confisc! chiar %i prin echivalent dac! nu
se g!sesc. Dac! ns! a operat cauza justificativ! sau cauza de nepedepsire, bunurile se
restituie celui care le-a dat, oferit sau promis.

Legea special! incrimineaz! %i o form$ special$ de dare de mit$ %i anume
atunci cnd se comite prin promisiunea, oferirea sau darea, direct sau indirect, de
bani sau alte foloase unui func&ionar al unui stat str#in, ori al unei organiza&ii publice
interna&ionale, pentru a ndeplini sau a nu ndeplini un act privitor la ndatoririle sale
de serviciu, n scopul ob&inerii unui folos necuvenit n cadrul opera&iunilor economice
interna&ionale ( art. 8 ind. 2 din Legea nr. 78/2000).

74
5c. Primirea de foloase necuvenite.

Art. 256 incrimineaz! fapta func$ionarului care primete, direct sau indirect,
bani sau alte foloase, dup# ce a ndeplinit un act n virtutea func&iei sale i la care era
obligat n temeiul acesteia.
Latura obiectiv$ trebuie s! ndeplineasc! mai multe condi$ii:
a. s! existe o ac#iune de primire de foloase necuvenite. Nu este suficient ca
s! accepte oferta, promisiunea sau s! nu o refuze ci trebuie s! primeasc! acel bun.
Fapta se consum! n momentul primirii bunului.
Primirea se poate realiza direct sau indirect.

b. Primirea s! se realizeze dup$ ndeplinirea unui act la care era obligat.
Dac! primirea este anterioar! sau concomitent! fapta ntrune%te elementele
constitutive ale lu!rii de mit!.

c. actul ndeplinit de func#ionar s$ aib$ un caracter licit, doar la un astfel de
act putnd fi obligat n temeiul func$iei sale.
Subiectul este unul calificat %i anume func$ionar.
Latura subiectiv$ const! n inten$ie direct! sau eventual!.
(i n cazul acestei infrac$iuni prin legea special! sa instituit ca form$
agravat$ ipoteza cnd fapta a fost comis! de un func$ionar cu atribu$ii de control sau
de c!tre o persoan! care are atribu$ii de constatare sau de sanc$ionare a
contraven$iilor, ori de constatare, de urm!rire sau judecare a infrac$iunilor ( art. 7 alin
3 din Legea nr. 78/2000).
Si n cazul acestei infrac$iuni bunurile primite se confisc! n materialitatea lor
sau prin echivalent.

5d. Traficul de influen#$.

Art. 257 C pen incrimineaz! primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase
ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine sau pentru
altul, s#vrite de o persoan# care are sau las# s# se cread# c# are influen&# asupra
unui func&ionar, pentru a-l determina s# fac# ori s# nu fac# un act ce intr# n
atribu&iile sale de serviciu.

Latura obiectiv$ presupune ndeplinirea urm!toarelor condi$ii:
a. fapta de traficare a influen$ei s! se realizeze prin primirea, pretinderea,
acceptarea promisiunii unui folos sau acceptarea de daruri.
n cazul primirii fapta se realizeaz! prin dobndirea de c!tre traficantul de
influen$! a folosului. Fapta se consum! n momentul primirii acestor bunuri indiferent
de conduita traficantului fa$! de func$ionarul pe lng! care pretinde c! are influen$!.
n cazul pretinderii ini$iativa apar$ine traficantului care solicit! un anumit folos
pentru traficarea influen$ei pe care o are sau pretinde c! o are asupra unui func$ionar.
n cazul accept!rii promisiunii, ini$iativa apar$ine cump!r!torului de influen$!,
traficantul fiind cel care accept! aceast! ofert!. Fapta se consum! n momentul
accept!rii promisiunii.
n cazul accept!rii de daruri, fapta se consum! n momentul n care traficantul
accept! darurile oferite de cump!r!torul de influen$!.
Traficarea influen$ei se poate realiza direct sau indirect prin interpunere de
persoane.
75
b. pretinderea, primirea sau acceptarea folosului, poate fi s$vr&it$ pentru
sine sau pentru altul.

c. cauza primirii, pretinderii sau accept$rii s$ fie traficarea influen#ei
reale sau presupuse a agentului. ntreaga activitate infrac$ional! s! aib! ca %i mobil
traficarea unei influen$e reale sau presupuse a agentului.

d. primirea, pretinderea sau acceptarea s$ se realizeze pentru interven#ia
agentului asupra func#ionarului, pentru a-l determina s$ fac$ sau s$ nu fac$ un
act ce intr$ n atribu#iile sale de serviciu. Nu are importan$! dac! interven$ia se
materializeaz! sa nu. Este ns! esen$ial ca func$ionatul asupra c!ruia exist! sau se
pretinde c! exist! influen$! s! fie determinat, fie cu numele, func$ia sau n orice alt!
manier!. Doar n acest fel se poate %ti dac! traficarea influen$ei prive%te un func$ionar
care are atribu$ii n a solu$iona cererea cump!r!torului de influen$!. n caz contrar
fapta poate consta ntr-o n%el!ciune.

e. traficarea influen#ei s$ se realizeze nainte sau concomitent cu
realizarea actului de c$tre func#ionarul, asupra c$ruia, influen#a este traficat$. n
caz contrar fapta ar putea consta ntr-o n%el!ciune comis! de c!tre cel care vinde
influen$a cu privire la un act care deja s-a realizat. n acest caz, nu mai exist!
posibilitatea teoretic! ca traficantul s! determine prin influen$a sa acea ac$iune a
func$ionarului.

Latura subiectiv$. Inten$ia este direct! deoarece primirea, pretinderea sau
acceptarea promisiunii, este comis! n scopul de a interveni pe lng! un func$ionar %i
de a-l determina pe acesta la o anumit! conduit!.
Subiect activ general.
Traficul de influen$! are o form$ agravat$ %i anume cnd este comis de un
func$ionar cu atribu$ii de control sau de c!tre o persoan! care are atribu$ii de
constatare sau de sanc$ionare a contraven$iilor, ori de constatare, de urm!rire sau
judecare a infrac$iunilor. n acest caz calitatea special! a agentului face ca fapta s! fie
una agravat!.
Bunurile care au f!cut obiectul traficului se influen$! se confisc! n
materialitatea lor sau prin echivalent.

5e. Cump$rarea de influen#$.

Art. 6 ind. 1 din Legea nr. 78/2000 incrimineaz! promisiunea, oferirea sau
darea de bani, de daruri sau alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are
influen&# sau las# s# se cread# c# are influen&# asupra unui func&ionar, pentru a-l
determina s# fac#, ori sa nu fac# un act ce intr# n atribu&iile de serviciu.
Chiar dac! aceast! fapt! este incriminat! de o lege special!, ea nu poate fi
tratat! separat de infrac$iunea de trafic de influen$!, deoarece reprezint! cea de-a doua
component! a infrac$iunii bilaterale. n acest caz este incriminat! fapta celui care
cump!r! influen$a real! sau presupus! a unei persoane asupra unui func$ionar. Am
numit aceast! infrac$iune n acest fel de%i ea nu are un nomen iuris distinct, fiind n
sensul Legii nr. 78/2000 doar o infrac$iune de corup$ie..
Latura obiectiv! trebuie s! ndeplineasc! urm!toarele condi$ii:

76
a. s$ existe o ac#iune de promitere, oferire sau dare de bani, daruri sau
alte foloase. Fapta se consum! dup! caz, n momentul promiterii, oferirii sau d!rii
pre$ului influen$ei. Aceste modalit!$i se pot realiza direct sau prin intermediul unor
alte persoane.

b. promiterea, oferirea sau darea trebuie s$ se fac$ unei persoane care are
influen#$ sau pretinde c$ are influen#$ pe lng$ un func#ionar. Este necesar ca
promiterea, oferirea sau darea s! se realizeze fa$! de o persoan! care influen$! asupra
unui func$ionar. Nu are importan$! de la cine %tie agentul c! acea persoan! are
influen$!, din surse proprii de informare, de la acea persoan! sau chiar de la
func$ionarul vizat de ac$iunea de trafic de influen$!.
Condi$ia cu privire la calitatea celui c!ruia i se promite, ofer! sau d! este
ndeplinit! %i atunci cnd vnz!torul de influen$! de%i nu are influen$! el pretinde c!
are influen$! asupra unui func$ionar. n acest caz, informa$ia cu privire la cel care este
traficantul de influen$!, provine chiar de la acesta.

c. cauza promiterii, ofertei sau d$rii este cump$rarea influen#ei.

d. promiterea, oferirea sau darea trebuie s$ se comit$ pentru a-l
determina pe func#ionar s$ fac$ sau s$ nu fac$ un act ce intr$ n atribu#iile sale
de serviciu. Nu are importan$! dac! agentul a reu%it s! ob$in! realizarea sau
mpiedicarea realiz!rii unui act, ce intra n atribu$iile de serviciu ale acestuia. Este
ns! necesar ca influen$a real! sau presupus!, care se cump!r!, s! priveasc! un
func$ionar care are ca atribu$ii de serviciu ndeplinirea actului solicitat de cump!r!tor.

e. cump$rarea influen#ei s$ se realizeze nainte sau concomitent cu
realizarea actului pentru a c$rui realizare s-a cump$rat influen#a. Dup! acest
moment prin ac$iunea de cump!rare nu se mai sanc$ioneaz! deoarece ipoteza este
asem!n!toare cu cazul n care nu se mai poate realiza o traficare a influen$ei cu privire
la un act deja ndeplinit. Nu mai este posibil! determinarea la o anumit! conduit! a
func$ionarului cu privire la un act pe care acesta deja la ndeplinit.

Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie direct! deoarece cump!rarea
influen$ei este comis! n scopul de a interveni pe lng! un func$ionar %i de a-l
determina pe acesta la o anumit! conduit!.
Subiectul activ este general.
Cump!rarea de influen$! are o form$ agravat$ %i anume cnd este comis! de
un func$ionar cu atribu$ii de control sau de c!tre o persoan! care are atribu$ii de
constatare sau de sanc$ionare a contraven$iilor, ori de constatare, de urm!rire sau
judecare a infrac$iunilor. n acest caz calitatea special! a agentului face ca fapta s! fie
una agravat!.
Alin 2 al art. 6 ind 1 reglementeaz! %i o cauz! de nepedepsire %i anume cnd
cump!r!torul de influen$! denun$! autorit!$ilor fapta, mai nainte ca organul de
urm!rire s! fi fost sesizat pentru acea infrac$iune.
Bunurile date, promise sau oferite se confisc! chiar %i prin echivalent dac! nu
se g!sesc. Dac! ns! a operat cauza de nepedepsire, bunurile se restituie celui care le-a
dat, oferit sau promis.77
CAP. X. INFRAC)IUNI N LEGTUR CU NFPTUIREA JUSTI)IEI.


1. Denun#area calomnioas$.

Art. 259 C pen incrimineaz# nvinuirea mincinoas# f#cut# prin denun& sau
plngere, cu privire la s#vrirea unei infrac&iuni de c#tre o anumit# persoan#.
Condi$iile laturii obiective:
- s$ existe o ac#iune de nvinuire mincinoas$.
- nvinuirea s! se fac! prin plngere sau denun# n sens procedural. Credem c! se
aplic! textul %i n cazul plngerilor prealabile, chiar dac! au existat %i opinii contare
care au sus$inut c! plngerea prealabil! nu ndepline%te condi$ia tipicit!$ii faptei. Chiar
dac! aceasta din urm!, prezint! anumite particularit!$i, fa$! de plngerea penal! n
sens procedural, ea nu %i pierde caracterul de act de sesizare a organelor judiciare.
- nvinuirea s! fie f!cut! mpotriva unei persoane determinate.
- nvinuirea s! se refere la s$vr&irea unei infrac#iuni. Nu e necesar! o ncadrare
juridic! ci doar ca fapta descris! n plngere sau denun$ s! aib! aparen$a tipicit!$ii
unei infrac$iuni.
Latura subiectiv$. Infrac$iunea se comite cu inten$ie direct! sau eventual!.
Fapta se consum! atunci cnd plngerea a fost nregistrat! la organul la care a fost
depus!.
Legea incrimineaz! n art 259 alin 2 %i o variant$ asimilat$, %i anume:
Producerea ori ticluirea de probe mincinoase n sprijinul unei nvinuiri nedrepte.
Aceast! variant! asimilat! are att elementele unei forme agravate, atunci cnd
autorul unui denun$ calomnios produce %i ticluie%te probe n sensul nvinuirii sale, dar
%i caracteristicile ale unei infrac$iuni distincte, atunci cnd la plngerea mincinoas! a
altuia, agentul sus$ine nvinuirea prin producerea sau ticluirea unor probe. Este posibil
s! se re$in! comiterea infrac$iunii %i atunci cnd cel care le produce sau ticluie%te %tie
c! nvinuirea este mincinoas!, n schimb autorul plngerii sau denun$ului a fost de
bun! credin$!.
Producerea de probe nseamn! crearea unor probe care nu au existat (
nscrisuri falsificate, etc) iar ticluirea nseamn! crearea unui scenariu cu probe
existente astfel nct s! se creeze aparen$a de probare a nvinuirii mincinoase(
aranjarea unor obiecte la locul infrac$iunii astfel nct s! se creeze o anumit! aparen$!
etc).
Fapta se consum! n momentul producerii sau ticluirii indiferent dac! au reu%it
s! n%ele judec!torul sau nu.
Fapta se comite cu inten$ie direct!, deoarece trebuie comis! n sprijinul unei
nvinuiri nedrepte.
Art. 259 alin 3 prevede %i o cauz! de atenuare %i anume atunci cnd agentul
declar!, mai nainte de punerea n mi%care a ac$iunii penale n contra c!reia s-a f!cut
denun$ul sau plngerea, ori mpotriva c!reia s-au produs probele, c! plngerea,
denun$ul sau probele sunt mincinoase.


2. M$rturia mincinoas$.

Art. 260 C pen. incrimineaz! fapta martorului care ntr-o cauz# penal#, civil#,
disciplinar# sau n orice alt# cauz# n care se ascult# martori, face afirma&ii
78
mincinoase, ori nu spune tot ce tie privitor la mprejur#rile esen&iale asupra c#rora
a fost ntrebat.
Condi$iile laturii obiective:
- martorul s$ fac$ afirma#ii mincinoase ori s$ nu spun$ tot ceea ce &tie. Este
indiferent dac! afirma$iile sunt pozitive sau negative, trunchiate sau denaturate. Fapta
se comite %i atunci cnd agentul omite s! spun!, de%i cunoa%te mprejur!rile despre
care este ntrebat.
- m$rturia s$ aib$ relevan#$ n solu#ionarea cauzei. Aceasta deoarece afirma$iile
mincinoase sau omisiunea de a declara se raporteaz! doar la mprejur!rile esen$iale n
solu$ionarea cauzei.
- agentul s$ fi fost ntrebat cu privire la acele mprejur$ri. Dac! nu a fost ntrebat
%i nici nu declar! atunci fapta lui nu este tipic!. Nu are importan$! cine l-a ntrebat,
organul judiciar, p!r$ile, procurorul, avoca$ii etc.
- declara#ia mincinoas$ s$ fie comis$ cu prilejul audierii martorului ntr-o cauz$
penal$, civil$, disciplinar$, sau n orice alt$ cauz$ n care se audiaz$ martori.
Fapta se comite cu inten$ie direct!.
Se consum! n momentul n care semneaz! declara$ia, pn! n acel moment
este posibil s! revin! asupra declara$iei sale, tentativa lui nefiind incriminat!.
Subiectul activ este unul calificat %i anume martorul.
Coautoratul nu este posibil fiind o infrac$iune cu autor unic.

Art. 260 alin. 4 reglementeaz! %i o variant$ asimilat$ atunci cnd fapta este
comis# de un expert sau interpret.
Fapta nu se pedepse%te dac!, n cauzele penale nainte de arestarea
inculpatului, iar n cazul celorlalte cauze mai nainte de a se fi pronun$at o hot!rre
sau de a se fi dat o alt! solu$ie ca urmare a m!rturiei mincinoase, martorul %i retrage
m!rturia. n acest caz retragerea trebuie realizat! nainte de orice solu$ie sau arestare a
inculpatului.
Tratamentul sanc$ionator este atenuat dac! retragerea m!rturiei se face nainte
de solu$ionarea definitiv! a cauzei, ns! dup! arestarea inculpatului %i dup! ce s-a
pronun$at o hot!rre nedefinitiv!.
Cauza de nepedepsire %i de atenuare are un caracter personal %i nu re r!sfrnge
asupra participan$ilor

3. ncercarea de a determina m$rturia mincinoas$.

Art. 261 C pen incrimineaz! ncercarea de a determina o persoan# prin
constrngere ori corupere s# dea declara&ii mincinoase ntr-o cauz# penal#, civil#,
disciplinar# sau n orice alt# cauz# n care se ascult# martori.
Latura obiectiv$ trebuie s! ndeplineasc! dou! condi$ii:
- s! existe o ac#iune de ncercare de a determina o persoan! s! fac!
declara$ii mincinoase. Nu e necesar ca acea persoan! s! aib! deja calitatea de martor,
fiind suficient ca agentul s!-l considere un poten$ial martor.
- fapta s! fie comis! prin constrngere( fizic! sau moral!) sau corupere(
promisiunea, oferirea, darea unor bunuri sau alte foloase).
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ia direct!, deoarece se face cu
scopul de a face declara$ii mincinoase.
Exist! %i o variant! asimilat! %i anume n cazul expertului sau interpretului.
Diferen$ele dintre instigare la m!rturie mincinoas! %i ncercarea de a determina
m!rturia mincinoas! sunt.:
79
- pe de o parte la instigare la m!rturia mincinoas! persoana trebuie s! aib!
calitatea de martor, pe cnd la ncercarea de a determina m!rturia mincinoas!,
persoana este suficient s! fie un poten$ial martor.
- la instigare trebuie ca persoan! s! fi luat hot!rrea de a comite fapta
indiferent dac! %i trece la executare( dac! instigatul nu trece sau se desist! ori
mpiedic! consumarea faptei, comite doar o instigare neurmat! de executare), pe cnd
la ncercarea de a determina este suficient ca agentul s! ncerce determinarea, fiind
f!r! relevan$! pozi$ia persoanei vizate de agent cu privire la ncercarea de
determinare.
- instigarea la m!rturie mincinoas! se poate realiza, prin orice mijloace, chiar
prin convingere, pe cnd la ncercarea de a determina m!rturia mincinoas!, fapta se
comite doar prin constrngere sau corupere. Dac! se ncearc! determinarea n orice alt
mod, fapta nu mai este tipic!.

4. Nedenun#area.

Art. 262 incrimineaz! omisiunea de a denun&a de ndat# s#vrirea vreuneia
dintre infrac&iunile prev#zute n art 174, 175, 176, 211, 212, 215 ind1, 217 alin 2-4,
218 alin 1 i 276 alin 3 C pen.
Latura obiectiv$ presupune ndeplinirea urm!toarelor condi$ii:
- nedenun#$torul s$ fi avut cuno&tin#$ de comiterea vreunei din
infrac#iunile incriminate de art. 174, 175, 176, 211, 212, 215 ind. 1, 217 alin 2-4,
218 alin 1 &i 276 alin 3 C. pen.
- s$ nu denun#e de ndat$ autorit$#ilor fapta de care a avut cuno&tin#$.
Legea nu prevede ce se n$elege prin expresia de ndat# %i de aceea, ndeplinirea
acestei condi$ii se verific! n concret. Dup! acest termen %i pn! la nceperea urm!ririi
penale opereaz! cauza de nepedepsire prev!zut! de lege. Prin autorit!$i se n$elege
orice autoritate care exercit! atributul autorit!$ii de stat %i care are o competen$!
general! de combatere a infrac$ionalit!$ii.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie %i din culp!, deoarece este o
infrac$iune omisiv!.
Legea reglementeaz! %i cauze de nepedepsire a comiterii acestei infrac$iuni.
- cnd este comis$ de so# sau rud$ apropiat$.
- cnd persoana ncuno&tin#eaz$ autorit$#ile competente despre acea
infrac#iune mai nainte de a se fi nceput urm$rirea penal$ pentru infrac#iunea
nedenun#at$. De data aceasta denun$ul trebuie adresat autorit!$ilor competente %i nu
oric!ror autorit!$i.
- cnd nedenun#$torul a nlesnit arestarea infractorilor, chiar dup$ ce s-a
nceput urm$rirea penal$ ori dup$ ce vinova#ii au fost descoperi#i.

5. Favorizarea infractorului.

Art. 264 incrimineaz! ajutorul dat unui infractor f#r# o n&elegere stabilit#
nainte sau n timpul s#vririi faptei, pentru a ngreuna sau z#d#rnici urm#rirea
penal#, judecata sau executarea pedepsei ori pentru a asigura infractorului folosul
sau produsul infrac&iunii.
Latura obiectiv$. Fapta se poate comite n dou! modalit!$i alternative:
- prin ajutorul pentru a ngreuna sau z$d$rnici urm$rirea penal$,
judecata sau executarea pedepsei.
- prin ajutorul dat pentru a asigura folosul sau produsul infrac#iunii.
80
Ajutorul trebuie s! fie realizat f!r! o n$elegere prealabil! sau concomitent!
comiterii faptei cu persoana favorizat!. n caz contrar agentul este participant la
infrac$iune %i nu poate fi favorizator al propriei sale fapte.
Este incriminat doar ajutorul dat unui infractor nu %i ajutorul dat unei persoane
care comite o fapt! prev!zut! de legea penal!.
T!inuirea poate fi re$inut! n concurs cu favorizarea, atunci cnd, spre
exemplu agentul t!inuie%te bunuri provenite de comiterea infrac$iunii %i n acela%i
timp acorda ajutor aceleia%i persoane pentru a ngreuna urm!rirea penal! ( l ascunde
pe cel favorizat).
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie direct!.
Pedeapsa este limitat! deoarece ea nu poate fi mai mare dect pedeapsa
prev!zut! de lege pentru autor.
Favorizarea s!vr%it! de so$ sau rud! apropiat! nu se pedepse%te.

6. Evadarea

Art. 269 C pen incrimineaz! evadarea din starea legal# de re&inere sau
de&inere.
n cazul acestei infrac$iuni este necesar ca persoana s! se afle n stare de
re$inere sau de$inere. Nu se include n aceast! categorie minorul care se afl! internat
ntr-un centru de reeducare, ori medical educativ sau persoana fa$! de care s-a luat
m!sura de siguran$! a intern!rii medicale. No$iunea de re$inere se refer! la acea
situa$ie n care o persoan! este privat! de libertate, pe o durat! provizorie, determinat!
de necesitatea ca ea s! fie judecat! n stare de arest. No$iunea de de$inere vizeaz! acea
categorie de persoane care sunt lipsite de libertate ca urmarea unei hot!rri definitive
de condamnare. Nu se includ n aceast! categorie persoanele aduse la judecat! cu
mandat de aducere.
Latura obiectiv$. Fapta se comite prin evadarea unei persoane indiferent de
modalitatea concret! n care se realizeaz!, %i indiferent dac! a fost sau nu ajutat! de
al$i de$inu$i, alte persoane sau chiar personalul care trebuie s! mpiedice evadarea.
Exist! evadare %i atunci cnd de$inutul p!r!se%te locul de munc!, de%i acesta putea s!
lucreze f!r! a fi p!zit. La fel, exist! evadare %i atunci cnd de$inutul fuge de sub
escort! sau p!r!se%te sala de judecat! atunci cnd acesta este adus n stare de de$inere
sau re$inere.
Consumare faptei are loc atunci cnd persoana a reu%it s! dobndeasc!, urmare
a evad!rii, starea de libertate.
Tentativa este posibil! %i este incriminat!.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie.
Subiectul activ este unul calificat, adic! persoana care se afl! n stare de
re$inere sau de$inere.
Nu este posibil! complicitatea deoarece n caz de nlesnire fapta complicelui
intr! sub inciden$a art. 270 C pen..
Fapta are %i o form$ agravat$ %i anume atunci cnd este comis! n una din
urm!toarele mprejur!ri:
- prin folosirea de violen#e. Fapta absoarbe doar infrac$iunea de loviri sau alte
violen$e nu %i v!t!marea corporal!, v!t!marea corporal! grav! sau loviturile
cauzatoare de moarte.
- prin folosirea de arme sau alte instrumente. Nu este suficient ca o
persoan! s! fi fost narmat! ci trebuie ca s! foloseasc! arma pentru evadare. La fel %i
81
n cazul instrumentelor care s-au folosit la efrac$ia sistemelor de nchidere, la chei sau
orice alte instrumente.
- de dou$ sau mai multe persoane mpreun$.
Fapta prezint! o modalitate particular! de sanc#ionare %i anume aplicarea
cumulului aritmetic ntre pedeapsa pentru evadare %i pedeapsa din care a evadat
autorul. Aceast! regul! se aplic! doar persoanelor care evadeaz! din executarea unei
pedepse %i nu %i n cazul celor care evadeaz! din starea de re$inere, situa$ie n care se
aplic! regulile generale n materie de sanc$ionare a concursului de infrac$iuni.

7. nlesnirea evad$rii.

Art. 270 C pen incrimineaz! nlesnirea prin orice mijloace a evad#rii.
Legiuitorul a dorit prin acest text s! incrimineze ca act de executare distinct
complicitatea la evadare.
Latura obiectiv$ const! n ac$iunea de nlesnire a evad!rii. Aceasta presupune
orice activitate de complicitate la evadare din partea autorului. Activitatea
presupune acordarea de sprijin material ( bani, instrumente care s! nlesneasc!
evadarea, etc) sau sprijin moral ( stabilirea de leg!turi cu alte persoane etc)
Consumare are loc n momentul n care ac$iunea de nlesnire a avut ca rezultat
evadarea. Tentativa se pedepse%te.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie.
Infrac$iunea are mai multe forme agravate:
- cnd nlesnirea a fost comis$ de o persoan$ care avea ndatorirea de a-l p$zi pe
cel evadat.
- cnd s-a nlesnit o evadare comis$ prin folosirea de violen#e, arme sau de alte
instrumente, ori de dou$ sau mai multe persoane mpreun$.
- cnd nlesnirea a fost comis$ de o persoan$ care avea ndatorirea de a-l p$zi pe
cel evadat &i s-a nlesnit o evadare comis$ prin folosirea de violen#e, arme sau de
alte instrumente, ori de dou$ sau mai multe persoane mpreun$.
- cnd s-a nlesnit evadarea unei persoane re#inute, arestate sau de#inute pentru
comiterea unei infrac#iuni sanc#ionat$ de lege cu o pedeaps$ mai mare de 10 ani.
- cnd nlesnirea a fost comis$ de o persoan$ care avea ndatorirea de a-l p$zi pe
cel evadat &i s-a nlesnit evadarea unei persoane re#inute, arestate sau de#inute
pentru comiterea unei infrac#iuni sanc#ionat$ de lege cu o pedeaps$ mai mare de
10 ani.
Tentativa la forma de baz! %i la formele agravate este posibil! %i este
incriminat!.

Aceast$ infrac#iune are &i o form$ atenuat$ atunci cnd fapta este comis$
din culp$.
Atunci cnd nlesnirea evad!rii a fost comis$ din culp$ de c!tre o persoan!
care avea ndatorirea de a-l p!zi pe cel care a evadat. Este un caz de incriminare a
complicit!$ii din culp! ca un act de executare propriu zis.


8. Nerespectarea hot$rrilor judec$tore&ti.

Art. 271 alin1. C pen incrimineaz! mpotrivirea la executarea unei hot#rri
judec#toreti, prin amenin&are fa&# de organul de executare. Teza a doua a aceluiai
articol incrimineaz# mpotrivirea prin violen&#.
82
Condi$iile laturii obiective:
- s! existe o ac#iune de mpotrivire, fie prin amenin#are, fie prin violen#$,
mpotriva organului de executare. n sfera organului de executare intr! att executorul
judec!toresc ct %i celelalte persoane care particip! la activitatea de punere n
executare a hot!rrii judec!tore%ti. Pentru consumarea faptei nu este necesar s! se %i
reu%easc! mpiedicarea punerii n executare.
- mpotrivirea s$ se refere la punerea n executare a unei hot$rri
judec$tore&ti. Aceasta poate fi %i o ordonan$! pre%iden$ial!.
- hot$rrea judec$toreasc$ s$ fie executorie.
Fapta se comite n momentul comiterii actului de mpotrivire, adic! a actelor
de violen$! sau amenin$are.
Latura subiectiv!. Fapta se comite cu inten$ie direct! sau eventual!.

Art. 271 alin 2 C pen incrimineaz# mpiedicarea unei persoane de a folosi o
locuin&#, ori parte dintr-o locuin&# sau imobil, de&inute n baza unei hot#rri
judec#toreti.
Este o modalitate distinct! a infrac$iunii de nerespectare a unei hot!rri
judec!tore%ti.
Condi$iile laturii obiective:
- s! existe o de#inerea a unei locuin#e sau unui imobil n baza unei hot$rri
judec$tore&ti pus$ n executare.
- s! existe o ac$iune de mpiedicare a folosin#ei imobilului de#inut n baza
hot$rrii judec$tore&ti. Ac$iunea se poate concretiza n acte omisive sau comisive (
nu permite folosirea unor dependin$e, blocheaz! accesul persoanei n imobil etc).
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie direct! sau eventual!.
n aceast! modalitate legea incrimineaz! %i o form$ agravat$ %i anume atunci
cnd mpiedicarea se comite prin amenin$are sau violen$!.

Art. 271 calin 4 C pen incrimineaz! nerespectarea hot#rrilor judec#toreti,
prin sustragerea de la executarea m#surilor de siguran&# constnd n interzicerea de
a ocupa o func&ie sau de a exercita o profesie, o meserie ori o alt# ocupa&ie i n
interzicerea de a se afla n anumite localit#&i.
Aceasta reprezint! cea de-a treia modalitate distinct! de incriminare
infrac$iunii de nerespectare a hot!rrilor judec!tore%ti.
Condi$iile laturii obiective:
- s! existe o hot$rre de condamnare definitiv$ &i executorie prin care
agentului i se interzic drepturile prev!zute de art 112 lit c %i d. cu titlu de m!suri de
siguran$!
- agentul s$ se sustrag$ de la executarea lor. Asta nseamn! c! acesta
exercit! din nou drepturile interzise, prin practicarea meseriei , prin p!trunderea n
localitate unde i este interzis accesul.
Consumarea faptei se face atunci cnd ncepe exerci$iul dreptului interzis %i se
epuizeaz! atunci cnd nceteaz! nc!lcarea interdic$ie legale. Fapta este una continu!.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie.
Fapta este comisiv! n ciuda aparen$ei de omisiune, %i de aceea fapta comis!
din culp! nu este incriminat!.
Subiect activ calificat, %i anume persoana c!reia i s-a aplicat m!sura de
siguran$!.
Tentativa este posibil! la toate formele infrac$iunii dar nu este incriminat! la
nici una din ele.
83
CAP. XI. INFRAC)IUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PEMTRU
UNELE ACTIVIT)I REGLEMETATE DE LEGE


1. Nerespectarea regimului armelor &i muni#iilor

Art. 279 C pen incrimineaz! de&inerea, portul, confec&ionarea, transportul,
precum i orice opera&ie privind circula&ia armelor i muni&iilor sau func&ionarea
atelierelor de reparat arme, f#r# drept.
No$iunea de arme din cuprinsul textului de incriminare cuprinde doar armele
propriu-zise %i nu %i cele asimilate prin raportare la art. 151 C pen.
n Legea nr. 295/ 2004 n art. 2 alin 1 pct 2 arma este definit! ca fiind orice
dispozitiv a c!rui func$ionare determin! aruncarea unuia sau mai multor proiectile,
substan$e explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare, ori mpr!%tierea de
gaze nocive, iritante sau de neutralizare, n m!sura n care se reg!se%te n una dintre
categoriile prev!zute n anex!.( de exemplu arme militare, arme de ap#rare i paz#,
arme de autoap#rare, arme de tir, arme de vn#toare, arme utilitare, arme cu
destina&ie industrial#, arme de panoplie, arme de colec&ie, arme de recuzit# etc)
Muni&ia este definit! ca fiind ansamblu format din proiectil %i, dup! caz,
nc!rc!tur! de azvrlire, capsa de aprindere, precum %i celelalte elemente de
asamblare care i asigur! func$ionarea %i realizarea scopului urm!rit
Latura obiectiv$.
Fapta se comite prin de#inere, port, confec#ionarea, transport precum %i
orice opera#iuni privitoare la circula#ia armelor %i muni$iilor sau func#ionarea
atelierelor de reparat arme.
Modalit!$ile de mai sus se comit f$r$ drept, ceea ce este o condi$ie a tipicit!$ii
faptei.
n func$ie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procur!rii armei,
autorit!$ile competente pot acorda solicitantului dreptul de de$inere sau, dup! caz, de
port sau folosire a armei procurate, f!cnd men$iune, n mod expres, despre aceasta, n
con$inutul permisului de arm!.
Dreptul de de$inere a armei se poate acorda numai pentru armele de vn!toare,
de tir, de colec$ie sau de autoap!rare %i confer! titularului posibilitatea de a p!stra
arma la domiciliul sau re%edin$a nscris! n documentul de identitate, n condi$iile
prev!zute n normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Dreptul de a purta %i folosi arme se poate acorda numai pentru armele de
ap!rare %i paz!, de vn!toare %i de tir %i confer! titularului posibilitatea de a purta
asupra sa arma %i de a o folosi n scopul pentru care a fost autorizat! procurarea
acesteia, precum %i n caz de legitim! ap!rare sau stare de necesitate, n condi$iile
prezentei legi.
n modalitatea de#inerii sau portului fapta are un caracter continuu.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie direct! sau eventual!.
n alineatul 2 este incriminat! %i o modalitate asimilat! %i anume nedepunerea
armei, sau a muni&iei n termenul fixat de lege la organul competent, de c#tre cel
c#ruia i s-a respins cererea pentru prelungirea valabilit#&ii permisului.
Inspectoratul General al Poli$iei Romne este autoritatea competent! care
exercit! controlul privind de$inerea, portul %i folosirea armelor %i muni$iilor, precum %i
cu privire la opera$iunile cu arme %i muni$ii, n condi$iile prezentei legi.
Termenul fixat de lege este de 10 zile.
84
Latura obiectiv$. Fapta se comite prin nedepunerea ei n termen de 10 zile de
la respingerea cererii de prelungire a valabilit!$ii permisului de port arm!.
Infrac$iunea fiind omisiv! se sanc$ioneaz! %i comiterea ei din culp!.

Prima form$ agravat$. Aceasta presupune comiterea faptei n una din
urm!toarele mprejur!ri:
- de#inerea, nstr$inarea sau portul, f$r$ drept, de arme ascunse, ori de
arme militare, precum &i a muni#iei aferente pentru astfel de arme. Armele
ascunse nu sunt definite legal dar prin ele se n$eleg acele arme a c!ror destina$ie este
disimulat!. Prin arme militare se n$elege arme destinate uzului militar( art. 2 alin III
pct. 1 din legea 295/2004).
- de#inerea, nstr$inarea sau portul, f$r$ drept, a mai multor arme, cu excep#ia
celor ascunse sau militare, precum &i a armelor de panoplie ori muni#iei
respective n cantit$#i mari. Armele de panoplie sunt arme de foc devenite
nefunc$ionale ca urmare a transform!rii lor de c!tre un armurier autorizat.

A doua form$ agravat$ const! n portul de arme f$r$ drept, n localul
unit#&ilor de stat sau al altor unit#&i la care se refer# art 145 C pen, la ntrunirile
publice ori n localurile de alegeri.
Tentativa este incriminat!, cu excep$ia formei asimilate comis! din culp!, cnd
nu este posibil!.
Nu este posibil coautoratul deoarece obliga$ia are un caracter personal.

2. Exercitarea f$r$ drept a unei profesii.

Art. 281 C pen incrimineaz! exercitarea f#r# drept a unei profesii sau a
oric#rei alte activit#&i pentru care legea cere autoriza&ie, ori exercitarea acestora n
alte condi&ii dect cele legale, dac# legea special# prevede c# s#vrirea unor astfel
de fapte se sanc&ioneaz# potrivit legii penale.
Dispozi$ia are caracterul unei norme penale cadru, care trebuie s! se
completeze cu dispozi$iile din legea special! care stabilesc condi$iile de exercitare a
profesiei sau activit!$ii %i care prev!d n mod expres c! nerespectarea acestor
dispozi$ii se sanc$ioneaz! potrivit legii penale. La ncadrarea juridic! trebuie enun$at!
%i dispozi$ia din legea special! care completeaz! norma cadru.
Latura obiectiv$. Condi$iile laturi obiective sunt:
- S$ se exercitare f$r$ drept o profesie sau activitate pentru care legea
cere o autoriza#ie, sau s$ se exercite acestea n alte condi#ii dect cele legale. Fapta
este una de obicei deoarece, exercitarea unei activit!$i presupune o anumit!
repetabilitate a actelor de executare, ceea ce indic!, caracterul de infrac$iune de
obicei.
- legea special$ s$ prevad$ c$ s$vr&irea acestei fapte se sanc#ioneaz$
potrivit legii penale.
Consumarea are loc atunci cnd se comit suficiente acte din care s! rezulte
exercitarea unei activit!$i n mod obi%nuit. Un singur act de consultan$! juridic!
realizat de o persoan! care nu este avocat sau un sfat medical ori tratament medical
propus unui bolnav, de%i sunt acte specifice avocatului, n prima ipotez!, sau un act
specific medicului n cea de-a doua, nu se vor ncadra n tipicitatea faptei. Asta nu
nseamn! c!, teoretic, legea special! nu poate prevedea expres c! este suficient pentru
angajarea r!spunderii penale s! se comit! %i un singur act. Tentativa nu este posibil!
%i de aceea nu este nici pedepsit!.
85
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie direct! sau eventual!.
Nu este posibil coautoratul.CAP. XII. INFRAC)IUNI DE FALS

1. Falsificarea de moned$ sau alte valori.

Art. 282 C pen. incrimineaz! falsificarea de moned# metalic#, moned# de
hrtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea pl#&ilor,
emise de institu&ia bancar# ori de alte institu&ii de credit competente, sau falsificarea
oric#ror alte titluri ori valori asem#n#toare.
Obiectul material al acestei infrac$iunii este alc!tuit din monede, titluri de
credit, cecuri. Moneda de plastic nu este enumerat! expres dar este obiect material al
falsific!rii, fiind o valoare asem!n!toare.
Ceea ce caracterizeaz! obiectul material al acestei infrac$iuni este puterea
circulatorie pe care trebuie s! o aib! moneda, valoarea sau titlul falsificat. De aceea o
moned! scoas! din circula$ia nu este obiect al acestei infrac$iuni, la fel un cec care nu
a fost pus n circula$ie etc.
Latura obiectiv$. Fapta se comite prin falsificarea valorii, care const! n
alterarea adev!rului cu privire la acea valoare, %i care n concret se poate realiza prin
contrafacere (confec$ionarea de monede prin imitarea celei adev!rate, astfel nct s!
creeze aparen$a de autenticitate) sau prin alterare ( se modific! anumite aspecte ale
bancnotei, astfel nct s! se creeze impresia c! are o alt! valoare).
Fapta se consum! n momentul n care s-a falsificat valoarea.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie.

n alineatul al art. 282 C pen este incriminat! %i o modalitate asimilat! %i
anume, punerea n circula&ie, n orice mod a valorilor falsificate sau de&inerea lor n
vederea punerii n circula&ie.
Latura obiectiv$. Punerea n circula$ia presupunea introducerea acestora n
circuitul economico-financiar. De exemplu atunci cnd o persoan! folose%te la plata
unui serviciu o moned! falsificat!. Fapta se comite %i atunci cnd plata i se face unei
persoane fizice pentru plata unei datorii sau pentru a i se acorda un mprumut. De
esen$a punerii n circula$ie este faptul c! acea valoare falsificat! este utilizat! n
aceea%i manier! ca %i o valoare autentic!. Dac! valoarea este dat! unei alte persoane,
cu o valoarea mult diminuat!, deoarece beneficiarul cunoa%te c! valoarea este fals! se
consider! ca valoarea a fost pus! n circula$ie. Fapta se consum! atunci cnd valoarea
falsificat! a fost pus! n circula$ie, indiferent dup! ct timp de la punerea sa n
circula$ie se constata c! este fals!.
Dac! falsificatorul pune ulterior valoarea falsificat! n circula$ie va r!spunde
pentru un concurs ntre falsificarea de moned!( art. 282 alin 1 ) %i punerea n circula$ie
de moned! falsificat!( art 282 alin. 2 C pen).
S-a sus$inut c! persoana care este de bun! credin$! atunci cnd prime%te o
valoare falsificat! %i apoi pentru a evita p!gubirea sa, o pune n circula$ie, comite doar
infrac$iune de n%el!ciune nu %i cea de punere n circula$ie de valori falsificate.
Aceasta pentru c! n acest caz este vorba de o repunere n circula$ie, %i nu de o
punere.
86
Credem c! legea nu face o distinc$ie ntre buna sau reaua credin$! a
dobnditorului ci sanc$ioneaz! punerea n circula$ia a valorii falsificate. Pericolul
pentru circuitul bancar este identic n cazul punerii n circula$ie a unei valori
falsificate. n Codul penal Carol II fapta avea un caracter atenuat, dar prin nl!turarea
formei atenuate, la intrarea n vigoare a prezentului cod, nu nseamn! c! s-a abrogat
forma de baz! care se aplic! %i n cazul dobnditorului de bun! credin$! care pune
apoi moneda n circula$ie.
Mai mult dect att, ni se pare greu de justificat logic diferen$a dintre
repunerea realizat! de cel care este de rea credin$! la dobndirea monedei false %i care
va r!spunde penal pentru punere n circula$ie de valori falsificate, dac! pune n
circula$ia monedele pe care le-a dobndit, %i repunerea comis! de cel care este de
bun! credin$! n momentul dobndirii monedei false %i care, se sus$ine c!, %i din acest
motiv, nu ar trebui s! r!spund! penal n cazul n care a descoperit falsul %i pune n
circula$ie moneda fals!.
De$inerea const! n primirea %i p!strarea valorii falsificate n scopul punerii n
circula$ie. Fapta se consum! atunci cnd a nceput de$inerea acelei valori cu scopul de
a fi pus! n circula$ie %i se epuizeaz! atunci cnd valoarea nu mai este n st!pnirea
agentului.
Latura subiectiv$. Fapta se comite, n modalitatea asimilat! a de$inerii n
vederea punerii n circula$ie, doar cu inten$ie direct!, deoarece se cere un scop special.
Forme agravate.
Prima form! agravat! exist! dac! falsificarea, punerea n circula#ia sau
de#inerea n vederea punerii n circula#ie ar fi putut cauza o pagub$ important$
sistemului financiar. Condi$ia specific! acestei forme agravate const! n pericolul
poten$ial pe care l-ar putea reprezenta comiterea infrac$iunii. Ea se consum! atunci
cnd urmare a ac$iuni infrac$ionale apare pericolul poten$ial.
A doua form! agravat! exist! dac! falsificarea, punerea n circula#ia sau
de#inerea n vederea punerii n circula#ie au cauzat o pagub$ important$
sistemului financiar. n acest caz infrac$iunea trebuie s! fi produs acest rezultat
specific. La producerea acestui rezultat fapta este consumat!.
Tentativa se pedepse%te.

Art. 284. C pen prevede c! dispozi$iile art 282 C pen se aplic! %i monedelor
sau timbrelor altor state ori altor valori str!ine.

Art. 285 C pen incrimineaz! fabricarea sau de&inerea de instrumente sau
materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor enumerate n art
282-284 C pen.
Aceast! infrac$iune este una obstacol. Ea se va re$ine n concurs cu
infrac$iunea de falsificare, cu excep$ia cazului n care, n aceea%i mprejurare, sunt
ob$inute att instrumentele sau materialele necesare falsific!rii ct %i se realizeaz!
efectiv falsificarea, iar instrumentele sau materialele sunt apoi abandonate sau distruse
de falsificatori.

2. Falsul material n nscrisuri oficiale.

Art. 288 C pen incrimineaz! falsificarea unui nscris oficial prin
contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea n orice mod de natur# s#
produc# consecin&e juridice.
87
n acest caz obiect material al falsific!rii este un nscris oficial. nscrisul este
orice document care con$ine o manifestare de voin$!, indiferent cum se realizeaz!
scrierea( manuscris!, tip!rit! stenografiat! etc).
nscrisul oficial este definit n art 150 alin 2 C pen care prevede c! nscrisul
oficial este orice nscris care eman# de la o unitate din cele la care se refer# art. 145
sau care apar&ine unui asemenea unit#&i. De exemplu, sunt astfel de acte: un certificat
de nmatriculare a unei firme, o diplom! de studii, un cazier fiscal sau judiciar, titluri
de proprietate etc. Sunt asimilate cu nscrisurile oficiale %i biletele, tichetele sau orice
alte imprimate produc!toare de consecin$e juridice.
nscrisul care eman$ de la o unitate din cele la care se refer! art. 145 trebuie
s! ndeplineasc! cerin$ele minimale de form! ( %tampila unit!$ii %i semn!tura
func$ionarului competent s! le semneze precum %i faptul ca unitatea s! aib!
competen$a de a emite acele nscrisuri).
nscrisurile care apar#in unit!$ii sunt orice nscrisuri care sunt de$inute sau
nregistrate la unitate , indiferent de cine au fost emise.
nscris oficial este considerat att originalul ct %i duplicatele sau copiile
legalizate sau certificate.
n cazul unui act nul absolut acesta va putea fi obiect al falsului material, doar
dac! se comite de orice alt! persoan! dect cele care au participat la falsificarea lui.
Pentru falsificatori acest act nu poate avea nici o minim! aparen$! de act oficial,
fiind doar un fals. Asta nu nseamn! c!, folosirea nscrisului falsificat din nou de
primii infractori, scap! de sub inciden$a penal!. Ei vor r!spunde pentru infrac$iunea de
uz de fals.
Latura obiectiv$. Condi$ii:
- s! existe o ac#iune de falsificare. Ea poate s! constea n contrafacerea
scrierii nscrisului oficial, atunci cnd se imit! un nscris oficial. Ea poate s! constea
n subscrierea actului, adic! semnarea n fals a nscrisului respectiv etc, sau poate s!
constea n alterarea nscrisului, prin modificarea unor aspecte ale nscrisului( ad!ugiri,
%tergerea unor elemente ale nscrisului. etc).
- ac$iunea de falsificare s$ fie de natur$ s$ produc$ consecin#e juridice. Este
necesar pe de o parte ca nscrisul s! con$in! o manifestare de voin$! de natur! a
produce efecte juridice iar pe de alt! parte ca nscrisul falsificat s! aib! o minim!
aparen$! de veridicitate.
Fapta se consum! n momentul falsific!rii dac! aceasta este de natur! s!
produc! consecin$! juridic!.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie direct! sau eventual!.
Fapta are o form$ agravat$ atunci cnd falsul este comis de un func$ionar n
exerci$iul atribu$iilor de serviciu.
Tentativa se pedepse%te.

3. Falsul intelectual.

Art. 289 C pen incrimineaz! falsificarea unui nscris oficial cu prilejul
ntocmirii acestuia, de c#tre un func&ionar aflat n exerci&iul atribu&iilor de serviciu,
prin atestarea unor fapte sau mprejur#ri necorespunz#toare adev#rului ori prin
omisiunea cu tiin&# de a insera unele date sau mprejur#ri.
Elementul de particularitate este dat de momentul n care se falsific! un nscris
%i de calitatea special! a subiectului activ. Obiectul material ca %i la infrac$iunea de
fals este un nscris oficial.
Latura obiectiv!. Condi$ii.
88
- s$ existe o ac#iune de falsificare prin atestarea unor fapte sau mprejur!ri
necorespunz!toare adev!rului sau prin omisiunea cu &tiin#$ de a insera unele date
sau mprejur!ri. Falsificarea se poate realiza printr-o ac$iune sau printr-o omisiune.
Prin atestare se n$elege, nscrierea, adeverirea, confirmarea n cuprinsul
nscrisului de date sau fapte neadev!rate.
Fapta se poate comite %i prin omisiunea inten$ionat! de a nscrie date sau fapte
ce trebuiau s! fie nscrise n cuprinsul documentului ntocmit..
- falsificare s$ se realizeze cu prilejul ntocmirii de c$tre func#ionarul competent
a nscrisului oficial. Acesta este elementul de particularitate. Dac! n cazul falsului
material nscrisul oficial trebuie s! preexiste ac$iunii de falsificare, la falsul intelectual
nscrisul este falsificat chiar n momentul redact!rii acestuia, chiar de c!tre cel care
avea competen$a de a ntocmi acest nscris oficial. Dac! nscrisul oficial preexist!,
atunci orice alterare a con$inutului acestuia se va ncadra la infrac$iunea de fals
material.
Fapta se consum! atunci cnd nscrisul este semnat %i %tampilat de func$ionarul
care l-a ntocmit n fals. Un astfel de nscris nu poate fi obiect al falsului material
pentru acela%i func$ionar, deoarece nscrisul pentru infractor nu este unul oficial, ns!
pentru ter$i acesta poate fi obiect al falsului material.
Fapta se comite cu inten$ie direct! sau eventual!.
Tentativa se pedepse%te.
Subiectul activ este calificat, adic! un func$ionar aflat n exerci$iul atribu$iilor
de serviciu.

4. Falsul n nscrisuri sub semn$tur$ privat$.

Art. 290 C pen incrimineaz! falsificarea unui nscris sub semn#tur# privat#
prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui n orice mod, dac#
f#ptuitorul folosete nscrisul falsificat ori l ncredin&eaz# unei alte persoane spre
folosire, n vederea producerii de consecin&e juridice.
Elementele de particularitate al acestei infrac$iuni prin raportare la falsul
material sunt: obiectului material este un nscris sub semn!tur! privat! %i faptul c!
este necesar ca nscrisul s! fie folosit sau ncredin$at spre folosire.
Prin nscris sub semn!tur! privat! se n$elege orice nscris care eman! de la o
persoan! particular! ce poate produce consecin$e juridice %i care este semnat %i datat.
Latura obiectiv$. Condi$ii cumulative:
-S! existe o ac#iune de falsificare a unui nscris sub semn!tur! privat! prin
contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui n orice mod.
- f!ptuitorul s$ foloseasc$ nscrisul falsificat sau s$ l ncredin#eze unei alte
persoane spre folosire, n vederea producerii de consecin#e juridice. Aceasta
nseamn! c! n sarcina autorului unui fals n nscrisuri sub semn!tur! privat! nu se va
putea re$ine %i infrac$iunea de uz de fals, deoarece folosirea nscrisului falsificat este o
condi$ie a tipicit!$ii.
Fapta se consum! atunci cnd nscrisul falsificat este folosit sau ncredin$at n
vederea producerii de consecin$e juridice.
Tentativa se pedepse%te %i exist! atunci cnd se ncepe ac$iunea de folosire sau
ncercare de ncredin$are. Simpla falsificare a unui nscris sub semn!tur! privat! nu
este o tentativ! pedepsibil!.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie direct!..

5. Uzul de fals.
89

Art. 291 c pen incrimineaz! folosirea unui nscris oficial ori sub semn#tur#
privat#, cunoscnd c# este fals, n vederea producerii de consecin&e juridice.
Aceast! infrac$iune presupune ca %i condi$ie prealabil! existen$a unui nscris
falsificat, a c!rui situa$ie juridic! era cunoscut! de autor.
Latura obiectiv$. Fapta se comite prin folosirea unui nscris falsificat n
vederea producerii unor consecin$e juridice. n concret se poate realiza prin
prezentarea nscrisului, sau invocarea nscrisului n fa$a unei autorit!$i, sau unei alte
persoane pentru a-i crea o imagine denaturat!.
Nu este necesar s! se fi reu%it crearea imaginii denaturate, fiind suficient ca
folosirea s! fie apt! s! produc! consecin$e juridice.
Fapta se consum! n momentul folosirii nscrisului.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie direct!.
Subiectul activ este unul general, dar nu poate fi autor al acestei infrac$iuni cel
care a falsificat un nscris sub semn!tur! privat!, deoarece n cazul lui folosirea este o
condi$ie a tipicit!$ii infrac$iunii de fals n nscrisuri sub semn!tur! privat!. Regula se
aplic! nu doar autorului ci %i oric!rui participant la falsul n nscrisuri sub semn!tur!
privat!..
Fapta are %i o modalitate atenuat! atunci cnd nscrisul falsificat este unul sub
semn!tur! privat!. Apare ca discutabil faptul dac! aceasta este o form! atenuat! sau
este o infrac$iune distinct!, deoarece folosirea unui nscris sub semn!tur! privat! nu
realizeaz! n nici un fel con$inutul infrac$iunii n form! de baz! %i anume folosirea
unui nscris oficial falsificat.
Tentativa nu se pedepse%te.

6. Falsul n declara#ii.

Art. 292 C pen incrimineaz! declararea necorespunz#toare adev#rului, f#cut#
unui organ sau institu&ii de stat ori unei unit#&i dintre cele la care se refer# art. 145,
n vederea producerii de consecin&e juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
cnd, potrivit legii sau mprejur#rilor, declara&ia f#cut# servete pentru producerea
acelei consecin&e.
Or, n cazul acestei infrac$iuni, spre deosebire de falsul intelectual, ntocmirea
nscrisului falsificat este consecin$a declara$iei unei persoane, alta dect func$ionarul
care ntocme%te nscrisul prin care se consemneaz! declara$ia fals!.
Latura obiectiv$. Condi$ii:
- s! existe o declara#ie necorespunz$toare adev$rului, f$cut$ n fa#a unui organ
sau institu#ii de stat sau a unei unit$#i dintre cele la care se refer$ art. 145.
Declara$ia se poate face oral sau n scris. De regul! %i declara$ia f!cut! oral se
consemneaz! ntr-un nscris, ntocmit de cel c!ruia i se adreseaz! declara$ia.
- declararea s! se fac! n vederea producerii consecin#elor juridice pe care
le determin$, potrivit legii sau mprejur$rilor, acea declara#ie, pentru sine sau
pentru altul. n lipsa acestei condi$ii o declara$ie, chiar neadev!rat!, nu ndepline%te
condi$ia de tipicitate a acestei infrac$iuni. Nu este necesar ca s! se %i produc!
consecin$ele dorite de f!ptuitor.
S-a sus$inut c! dac! o persoan! face o declara$ie mincinoas! la notar, fapta sa
de fals n declara$i exclude re$inerea n viitor %i a infrac$iunii de uz de fals cu ocazia
ulterioar! a utiliz!rii actului. Credem c! trebuie nuan$at! o astfel de opinie. Dac!
declara$ia devine un nscris oficial folosirea ei atrage un concurs de infrac$iunii. Dac!
este folosit! pentru producerea consecin$elor juridice pe care ea le determin! potrivit
90
legii sau mprejur!rilor, atunci se va re$ine doar infrac$iunea de fals n declara$ii %i
eventual infrac$iunea de n%el!ciune n concurs.
Fapta se consum! atunci cnd se face declara$ia n form! oral!, ori n
momentul depunerii ei la organul competent dac! este scris!, sau n momentul cnd
este consemnat! n scris o declara$ie oral! de cel c!ruia i se adreseaz!.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie direct!, deoarece declararea
este f!cut! cu un scop special %i anume producerea unor anumite consecin$e juridice.

7. Falsul privind identitatea.

Art. 293 C pen incrimineaz! prezentarea sub o identitate fals# ori atribuirea
unei asemenea identit#&i altei persoane, pentru a induce sau men&ine n eroare un
organ sau o institu&ie de stat sau o alt# unitate dintre cele la care se refer# art. 145 c
pen, n vederea producerii unei consecin&e juridice, pentru sine ori pentru altul.
Legiuitorul a dorit ca prin incriminarea acestei fapte ca falsul n declara$ii cu
privire la identitatea unei persoane s! aib! o natur! juridic! distinct!.
Latura obiectiv$. Condi$ii:
- s$ existe o ac#iune de prezentare sub o identitate fals$ sau de atribuire unei alte
persoane o identitate fals$. Fapta se poate comite prin prezentarea oral!, sau prin
prezentarea sunt a unei alte identit!$i prin intermediul unor nscrisuri false sau folosite
fraudulos. Agentul poate induce sau men$ine n eroare att cu privire la propria
identitate ct %i la identitatea unei altei persoane, prin atribuirea acelei persoane o alt!
identitate.
- fapta s! fie comis! pentru a induce sau men#ine n eroare un organ sau o institu$ie
de stat sau o alt! unitate dintre cele la care se refer! art. 145, n vederea producerii
unei consecin#e juridice pentru sine sau pentru altul. Dac! este indus! n eroare o
alt! persoan! dect cele enumerate de lege, fapta nu este tipic! indiferent dac!
inducerea n eroare a putut sau nu s! produc! consecin$e juridice. La fel simpla
inducere n eroare f!r! inten$ia de a produce efecte juridice nu este tipic!.
Fapta este tipic! %i atunci cnd celui c!ruia i se face prezentarea se afl! n
eroare cu privire la identitatea persoanei care i se prezint!, %i eroarea i este men$inut!
De obicei falsul privind identitatea este o infrac$iune mijloc pentru comiterea
unor alte infrac$iuni ( n%el!ciune, delapidare, favorizarea infractorului etc).
Fapta se consum! n momentul prezent!rii sub o identitate fals!, sau n
momentul depunerii nscrisului care atest! o alt! identitate a persoanei.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie direct!, deoarece trebuie
comis! pentru a induce sau men$ine n eroare.
Fapta, n alineatul 2 al art. 293 C pen., are %i o modalitate asimilat! %i anume
ncredin&area unui nscris care servete pentru dovedirea st#rii civile ori pentru
legitimare sau identificare, spre a fi folosit f#r# drept.
Obiectul material al acestei modalit!$i este reprezentat de un nscris care
serve%te pentru dovedirea st!rii civile ( certificat de na%tere, de c!s!torie),pentru
legitimare( legitima$ie de serviciu, de acces, etc) sau de identificare( carte de
identitate, pa%aport, etc). .
Latura obiectiv$. Fapta se comite prin ncredin$area nscrisului, spre a fi
folosit f!r! drept.
Fapta se consum! n momentul ncredin$!rii, indiferent dac! a fost apoi folosit
sau nu.
Latura subiectiv$. Infrac$iunea se comite cu inten$ie direct!.
91
Subiectul activ este titularul identit!$ii ncredin$ate sau cel care de$ine
nscrisul, n mod licit sau ilicit.

CAP. XIII. INFRAC)IUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELA)II
PRIVIND CONVIE)UIREA SOCIAL

1. Bigamia

Art. 303 C pen. incrimineaz# ncheierea unei noi c#s#torii de c#tre o
persoan# c#s#torit#.
Aceast! infrac$iune este o infrac$iune instantanee care se comite n pluralitate
natural!. Ca %i condi$ie premis!, este necesar s! preexiste o c!s!torie valabil!.
Latura obiectiv$. Fapta se comite prin ncheierea unei noi c!s!torii. Fapta se
consum! n momentul ncheierii c!s!toriei din punct de vedere formal.
Dac! ambele persoane care ncheie c!s!toria sunt c!s!torite fiecare va r!spunde de
pentru propria infrac$iune de bigamie.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie direct!.
Subiectul activ este unul calificat %i anume persoana c!s!torit!.
n alineatul 2 este incriminat! %i fapta persoanei nec#s#torite care se
c#s#torete cu o persoan# pe care o tie c#s#torit#. Legiuitorul a incriminat nu doar
fapta bigamului ci %i a celui care ncheie o c!s!torie cu un bigam. Fapta persoanei
nec!s!torite nu se re$ine ca o complicitate la bigamie ci ca o fapta distinct!. Fapta
func$ionarului de stare civil! care ncheie o c!s!torie de%i %tie c! un so$ este deja
c!s!torit se va re$ine ca o complicitate la bigamie.
Pentru ambele modalit!$i exist! o cauz! de nepedepsire %i anume dac! vreuna
dintre c!s!torii este nul! dintr-un alt motiv dect bigamia. Cauza trebuie s! intervin!
pn! la condamnarea definitiv!, n caz contrar hot!rrea trebuie supus! revizuirii ca %i
cauz! extraordinar! de atac. Dup! admiterea revizuirii poate opera cauza de
impunitate.
Dac! so$ul bigam se c!s!tore%te pentru a treia oar!, dup! ce prima c!s!torie a
fost desf!cut! ca urmare a divor$ului, el nu va comite o a doua infrac$iune de bigamie
concurent! deoarece a doua c!s!torie este lovit! de nulitate absolut!.

2. Abandonul de familie.

Art. 305 C pen incrimineaz! fapta persoanei care are obliga&ia de ntre&inere,
fa&# de cel ndrept#&it la ntre&inere de a-l p#r#si, alunga sau l#sa f#r# ajutor,
expunndu-l la suferin&e fizice sau morale, de a nu-i ndeplini cu rea-credin&#
obliga&ia de ntre&inere prev#zut# de lege sau de a nu pl#ti cu rea-credin&#, timp de
dou# luni, a pensiei de ntre&inere stabilit# pe care judec#toreasc#.
Infrac$iunea este cu con$inut alternativ, ceea ce nseamn! c! nu se va re$ine un
concurs ntre cele 3 modalit!$i.
Latura obiectiv$: n prima modalitate fapta se comite prin p!r!sire, alungare
sau l!sare f!r! ajutor dac! prin acestea ntre$inutul este expus la suferin$e fizice sau
morale. Fapta se consum! atunci cnd ntre$inutul, urmare a ac$iunii agentului, este
92
expus la suferin$e fizice sau morale. A expune la suferin$! nseamn! a-l pune n
situa$ia n care suferin$a prezint! o mare probabilitate de a se produce.
n a doua modalitate, fapta se comite prin nerespectarea obliga#iei de
ntre#inere prev$zut$ de lege. n acest caz obliga$ia de ntre$inere impune o anumit!
conduit! activ!, o obliga$ie de a face, alta dect plata pensiei de ntre$inere stabilit! de
instan$!. n cazul unui major, el trebuie s! se afle n nevoie pentru a se datora
ntre$inere( a se vedea Codul familiei), spre deosebire de cazul unui minor c!ruia i se
datoreaz! ntre$inere indiferent dac! este n nevoie sau nu. Nendeplinirea are un
caracter continuu.
Ultima modalitate presupune neplata cu rea-credin#$, timp de dou! luni a
pensiei de ntre$inere stabilit! pe cale judec!toreasc!. Plata incomplet! echivaleaz! cu
o nendeplinire a obliga$iei.
Latura subiectiv$. Faptele se comit cu inten$ie. Condi$ia relei credin$e,
existent! n textul de incriminare, arat! voin$a legiuitorului de a incrimina doar faptele
inten$ionate.
Fapta are %i un regim special de individualizare a sanc$iunii, %i anume
aplicarea suspend!rii execut!rii pedepsei dac! pn! la solu$ionarea definitiv! a cauzei
inculpatul %i ndepline%te obliga$ia de ntre$inere.
Singurul temei al revoc!rii acestei suspend!ri condi$ionate este comiterea unei
noi infrac$iuni de abandon de familie n cursul termenului de ncercare.

3. Nerespectarea m$surilor privind ncredin#area minorului.

Art. 307 incrimineaz! re&inerea de c#tre un p#rinte a copilului s#u minor, f#r#
consim&#mntul celuilalt p#rinte sau al persoanei c#reia i s-a ncredin&at minorul
potrivit legii.
Situa$ia premis! a acestei infrac$iuni este ca minorul s! fie ncredin$at unui
p!rinte sau unei alte persoane.
Fapta se comite prin re#inerea minorului.. Fapta are un caracter cotinuu.
Lipsirea de libertate se poate re$ine n concurs cu nerespectarea m!surilor
privind ncredin$area minorului doar atunci cnd actul de re$inere al minorului se
exercit! dincolo de limitele conferite de lege p!rintelui de a dispune de libertatea
minorului.
Subiectul activ este unul calificat %i anume p!rintele minorului. n cazul
acestei modalit!$i este mpiedicat! libertatea de circula$ie al minorului.

n alineatul 2 este prev!zut! %i o modalitate asimilat! %i anume fapta persoanei
c#reia i s-a ncredin&at minorul prin hot#rre judec#toreasc#, spre cretere i
educare, de a mpiedica n mod repetat pe oricare dintre p#rin&i s# aib# leg#turi
personale cu minorul, n condi&iile stabilite de p#r&i sau de c#tre organul competent.
Infrac$iunea este una de obicei.
Fapta se comite prin mpiedicare repetat$ a p!rin$ilor de a avea leg!turi
personale cu minorul. Practic persoana c!reia i s-a ncredin$at minorul %i exercit!
drepturile n mod abuziv. n aceast! modalitate este mpiedicat! apropierea p!rintelui
de copilul s!u.
Infrac$iunea este una cu subiect activ special %i anume persoana c!reia i s-a
ncredin$at minorul prin hot!rre judec!toreasc!. Din aceast! categorie face parte %i
p!rintele c!ruia i s-a ncredin$at minorul.
Ac$iunea penal! se pune n mi%care la plngerea prealabil!, iar mp!carea
p!r$ilor nl!tur! r!spunderea penal!.
93

4. Contaminarea veneric$

Art. 309 C pen. incrimineaz! transmiterea unei boli venerice prin raport
sexual, prin rela&ii sexuale ntre persoane de acelai sex sau prin acte de perversiune
sexual#, de c#tre o persoan# care tie c# sufer# de o astfel de boal#.
Latura obiectiv$. Fapta se comite prin transmiterea unei boli venerice, care se
realizeaz! prin raport sexual, prin rela$ii sexuale ntre persoane de acela%i sex sau prin
acte de perversiune sexual!. Textul nu este adaptat cu defini$ia violului. Dac! se
comite %i o infrac$iune contra libert!$ii sexuale se va re$ine un concurs de infrac$iuni.
Fapta este consumat! n momentul mboln!virii victimei, indiferent dac! ea a %tiut sau
nu c! este bolnav!.
Dac! persoana bolnav! este constrns! la un act sexual ( viol, perversiune
sexual! prin constrngere) %i astfel va transmite o boal! veneric!, va opera cauza
justificativ! a constrngerii fizice sau morale.
Dac!, raportat la urmarea produs! s!n!t!$ii victimei, fapta se ncadreaz! %i la o
infrac$iune contra integrit!$ii sau s!n!t!$ii persoanei se va re$ine un concurs de
infrac$iuni.
Consim$!mntul la contaminare al victimei va nl!tura, dac! sunt ndeplinite
toate condi$iile cauzei justificative, doar eventuala infrac$iune contra integrit!$ii
corporale, dar nu %i pe cea de contaminare veneric!.

Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie direct! sau eventual!.
Subiectul activ este unul calificat %i anume persoan! care %tie c! sufer! de o
boal! veneric!.

n alineatul doi este incriminat! fapta de transmitere a sindromului imuno-
deficitar dobndit -SIDA- de c#tre o persoan#, care tie c# sufer# de o astfel de
boal#.
Legea nu stabile%te n ce modalitate se face transmiterea virusului, prin act
sexual, injec$ii infectate, ceea ce nseamn! c! se poate face prin orice modalitate.
Subiectul activ este special %i anume persoan! care %tie c! sufer! de o astfel de
boal!. Dac! cel care infecteaz! persoana, nu sufer! de aceast! boal! fapta se va
ncadra la o infrac$iune contra s!n!t!$ii persoanei.
Un element de particularitate a individualiz!rii sanc$iunii penale este faptul c!
instan$a va dispune obligatoriu m!sura de siguran$! a intern!rii medicale.

5. Sustragerea de la tratament medical.

Art. 309 in1 incrimineaz! sustragerea de la executarea m#surii de siguran&#
a oblig#rii la tratament medical, n cazul infrac&iunii de contaminare veneric#.
Condi$ia premis! este aceea ca m!sura de siguran$! a oblig!rii la tratament
medical s! fie dispus! ca urmare a comiterii infrac$iunii de contaminare veneric!.
Fapta se comite cu inten$ie direct! sau eventual!.

6. Falsificarea de alimente sau alte produse.

Art. 313. C pen incrimineaz! prepararea de alimente sau b#uturi falsificate,
alterate sau interzise consumului, v#t#m#toare s#n#t#&ii, expunerea spre vnzare sau
94
vnzarea unor astfel de alimente sau b#uturi, cunoscnd c# sunt alterate ori interzise
consumului.
n alineatul 2 este incriminat! %i o modalitate asimilat! %i anume falsificarea
sau substituirea altor m#rfuri sau produse, dac# prin falsificare sau substituire
acestea au devenit v#t#m#toare s#n#t#&ii.
Forme agravate a celor dou! modalit!$i:
Dac! s-au produs v$t$marea unei sau mai multor persoane care necesit$
pentru ngrijiri medicale de cel mult 20 de zile.
Dac! s-au produs v$t$marea unei sau mai multor persoane care necesit$
pentru ngrijiri medicale de cel mult 60 de zile.
Dac! s-au produs v$t$marea unei sau mai multor persoane care necesit$
pentru ngrijiri medicale mai mult de 60 de zile sau consecin#ele de la art. 182
alin 1 C pen.
Dac! fapta a avut ca urmare moartea victimei.
Tentativa se pedepse%te.
Fapta se comite cu inten$ie sau praeterinten$ie.

n alineatul 3 este incriminat! o form! special! %i anume punerea n consum
public de carne sau produse din carne, provenite din t#ieri de animale sustrase
controlului veterinar, dac# a avut ca urmare mboln#virea unei persoane.
Nu are importan$! care este durata ngrijirilor medicale. Sunt absorbite
infrac$iunile contra s!n!t!$ii sau integrit!$ii.
n caz de pluralitate de subiec$i pasivi se va re$ine o pluralitate de infrac$iuni.
Form$ agravat$ a acestei modalit!$i.
Fapta a avut ca urmare moartea unei persoane.

7. Ultrajul contra bunelor moravuri &i tulburarea ordinii &i lini&tii
publice.

Art. 321 C pen incrimineaz! fapta persoanei care, n public, s#vrete acte
sau gesturi, profereaz# cuvinte ori expresii, sau se ded# la orice alte manifest#ri prin
care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal public, ori se
tulbur# n alt mod, linitea i ordinea public#.
Fapta trebuie comis! n public (art. 152 C pen), iar comportamentul s!u
trebuie s! aduc! atingere bunelor moravuri, s$ produc$ scandal public ori s!
tulbure n orice mod lini&tea &i ordinea public$.
Dac! actele, gesturile sau manifest!rile constau ntr-o alt! infrac$iune
(distrugere, loviri, insult!, etc) se va re$ine un concurs ideal de infrac$iuni ntre acestea
%i ultraj contra bunelor moravuri, chiar dac! infrac$iunile de insult!, ntre ele, adresate
unor persoane diferite prin acte diferite sunt n concurs real.
O fapta ncalc! bunele moravuri atunci cnd ncalc! acele obiceiuri, deprinderi
sau comportamente care nu sunt compatibile cu respectul reciproc, cu p!strarea
demnit!$ii umane cu respectarea decen$ei n cuvinte %i atitudini.
O fapt! produce scandal public atunci cnd revolta, indignarea se transmite n
cadrul unei colectivit!$i de persoane care asist! sau iau cuno%tin$! de acea fapt!.
Conflictul personal care are loc n public de regul! nu nseamn! c! produce %i
un scandal public, dar nici nu exclude o asemenea consecin$! atunci cnd prin modul
de comportament se aduce atingere bunelor moravuri, se produce scandal public sau
se tulbur! lini%tea %i ordinea public!.
Form$ agravat$.
95
Cnd prin comiterea faptei s-au tulburat grav lini&tea &i ordinea public$.
Credem c! o astfel de formulare contravine cerin$elor de accesibilitate a unui text de
incriminare. Este oricum dificil de a discuta de cnd un comportament antisocial este
contrar bunelor moravuri sau dac! produce scandal public sau tulbur! ordinea %i
lini%tea public!, %i aproape imposibil de a face ierarhie a gradului de tulburare a
lini%tii %i ordinii publice.

8. nc$ierarea.

Art. 322 C pen. incrimineaz! participarea la o nc#ierare ntre mai multe
persoane.
nc!ierarea sau rixul este definit n doctrina penal! ca fiind lupta fizic! ntre
cel pu$in dou! grupuri sau tabere adverse, compuse fiecare din cel pu$in dou!
persoane. Ea se caracterizeaz! printr-un complex de acte de violen$! reciproce
aplicate n nv!lm!%eal! %i la ntmplare, indiferent de modul sau mijloacele cu care
au fost executate, desf!%urate n a%a fel nct devine dificil a se stabili %i a se
individualiza contribu$ia fiec!rui participant la desf!%urarea nc!ier!rii.
Latura obiectiv$ const! n ac$iunea de a participa la nc!ierare. Fiecare
participant este autor al propriei sale fapte, fiind o infrac$iune caracterizat! de
pluralitate natural!. nc!ierarea vizeaz! ac$iuni specifice infrac$iunilor contra
integrit!$ii corporale sau s!n!t!$ii.
Dac!, urmare a nc!ier!rii, se produc fa$! de cel pu$in o persoan! urm!rile de
la 180 %i 181 C pen, acestea din urm! vor fi absorbite de textul de incriminare al
nc!ier!rii.

Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie repentin! sau spontan!.
Forme agravate.
- cnd n cursul nc$ier$rii s-a cauzat o v$t$mare corporal$ grav$ unui
participant la nc$ierare.
Dac! nc!ierarea produce vreuna din urm!rile de la v!t!mare corporal! grav!
%i autorul este cunoscut acesta va fi sanc$ionat pentru v!t!mare corporal! grav! cu
reducerea maximului pedepsei cu 1 an conform art 322 alin.2, iar restul
participan$ilor vor fi sanc$iona$i pentru nc!ierare, inclusiv victima.
n acest caz, aceast! form! agravat! nu face dect s! contravin! ideii de
nc!ierare care se deosebe%te de un act de violen$! comis n participa$ie.
Dac! nu se cunoa%te cine a cauzat n mod nemijlocit v!t!marea corporal!,
fapta absoarbe infrac$iunea de v!t!mare corporal! grav!. n acest caz to$i participan$i
vor fi sanc$iona$i n temeiul art 322 alin 3 C pen, iar victima va r!spunde doar pentru
nc!ierare n form! simpl!.
- cnd n cursul nc$ier$rii s-a cauzat moartea unei persoane. (i n cazul acestei
forme agravate trebuie presupus! ca existent! condi$ia care se refer! la ipoteza n care
nu se poate determina cine este autorul loviturii mortale. Dac! se cunoa%te autorul
loviturii acesta va r!spunde pentru lovituri cauzatoare de moarte care absoarbe %i
nc!ierarea, iar ceilal$i participan$i vor r!spunde pentru nc!ierare n forma de baz!.

Infrac$iunea are n alin 4 al art. 322 C pen %i o cauz! de nepedepsire %i anume
atunci cnd persoana a fost prins! n nc!ierare mpotriva voin$ei sale, sau a ncercat
s! despart! pe al$ii, s! resping! un atac ori s! apere pe altul. Cauza de nepedepsire
opereaz! doar pentru infrac$iunea de nc!ierare, %i doar n m!sura n care, actele
96
persoanei se subsumeaz! acestor ipoteze. Dac! de exemplu autorul continu!
nc!ierarea dup! ce a respins atacul atunci %i acesta va r!spunde pentru nc!ierare.

9. Asocierea pentru s$vr&irea de infrac#iuni.

Art. 323 C pen incrimineaz! fapta de a se asocia sau de a ini&ia constituirea
unei asocieri n scopul s#vririi uneia sau mai multor infrac&iuni, altele dect cele de
complot, ori aderarea sau sprijinirea sub orice form# a unei astfel de asocieri.
Infrac$iunea este un exemplu de pluralitate constituit!.
Latura obiectiv$. Fapta se comite prin asociere, ini$iere, aderarea sau
sprijinire sub orice form! a asocierii. Ea se consum! n momentul comiterii actului de
executare. O instigare la ini$ierea constituirii unei asocieri este n realitate tot o
ini$iere, iar instigarea la aderare reprezint! un mod particular de a sprijini asocia$ia de
infractori.
Fapta se comite doar cu inten$ie direct!, fiind prezent scopul special.
Participa$ia nu este posibil! deoarece orice act de participare ar fi un act
propriu de executare.
n cazul n care asocierea este urmat! de comiterea vreunei infrac$iuni se
aplic! regulile de la concurs.
Pedeapsa aplicat! nu poate dep!%i pedeapsa pentru infrac$iunea ce intr! n
scopul asocierii.
Agentul nu se pedepse%te dac! denun$! autorit!$ilor asocierea mai nainte de a fi
descoperit! %i de a se fi nceput s!vr%irea infrac$iunii care intr! n scopul asocierii.
n cazul ini$ierii opereaz! cauza de nepedepsire chiar dac! nu s-a realizat
asocierea fiind un caz de analogie n favoarea celui acuzat.

10. Prostitu#ia.

Art. 328 C pen incrimineaz! fapta persoanei care i procur# mijloacele sau
principalele mijloace de existen&#, practicnd n acest scop raporturi sexuale cu
diferite persoane.
Infrac$iunea este una de obicei deoarece, condi$ia ca autorul faptei s! %i
procure mijloacele de existen$! sau principalele mijloace de existen$! practicnd
raporturi sexuale, conduce la ideea repetabilitate a realiz!rii de raporturi sexuale. Un
singur raport sexual, chiar n schimbul unei sume de bani, nu ndepline%te condi$ia
tipicit!$ii.
Latura obiectiv$. Persoana prin practicarea raporturilor sexuale trebuie s! %i
procure mijloacele de existen$! sau cel pu$in principalele mijloace de existen$! (hran!,
mbr!c!minte, locuin$!). Fapta nu este tipic! dac! infractorul ob$ine veniturile de baz!
onest dar ob$ine %i venituri suplimentare prin practicarea prostitu$iei.
Raporturile sexuale trebuie realizate cu diferite persoane. Dac! se realizeaz!
raporturi sexuale cu aceea%i persoan! fapta nu este tipic!.
Textul nu este adaptat realit!$ilor sociale deoarece nu ar intra sub inciden$a
legii penale celelalte acte sexuale cu excep$ia raportului sexual , care era definit ca
fiind un raport sexual firesc.
Latura subiectiv$. Fapta se comite cu inten$ie direct! deoarece se cere un
scop special
Subiect activ este att femeia ct %i b!rbatul. Legea nu face distinc$ie sub acest
aspect.
97
Infrac$iunea este cu autor unic, ceea ce nseamn! nu este posibil coautoratul.
Credem c! actele de participa$ie sub forma instig!rii sau complicit!$ii intr! sub
inciden$a textului care incrimineaz! proxenetismul.

11. Proxenetismul

Art. 329 C pen incrimineaz! ndemnul sau nlesnirea practic#rii prostitu&iei
sau tragerea de foloase de pe urma practic#rii prostitu&iei de c#tre o persoan#.
Practic, prin incriminarea proxenetismului se dore%te incriminarea formelor de
participa$ie la prostitu$ie de o manier! mai grav! dect ns!%i infrac$iunea de
prostitu$ie.
n cazul ndemnului este suficient comiterea acestuia f!r! a fi nevoie ca acest
ndemn s! fi avut ca urmare determinarea persoanei ca n cazul unei instig!ri.
Fapta se consum! n momentul ndemnului, nlesnirii sau tragerii de foloase de pe
urma practic!rii prostitu$iei.
Este incriminat! comiterea faptei cu inten$ie.
n alineatul 2 este incriminat# fapta de a recruta o persoan# pentru prostitu&ie
ori traficul de persoane n acest scop precum i constrngerea la prostitu&ie. Practic
n cazul acestei forme asimilate, cele mai multe modalit!$i de comitere intr! sub
inciden$a art. 12 %i 13 din Legea nr. 678/2001, %i se va aplica legea special!.
Astfel de exemplu recrutarea n scopul oblig!rii la prostitu$ie, traficul n scopul
oblig!rii la prostitu$ie precum %i constrngerea la prostitu$ie intr! sub inciden$a art.12.
n schimb recrutarea pentru o prostitu$ie consim$it!, dac! nu reprezint! o form! de
exploatare sexual!, intr! sub inciden$a art. 329 C pen.
Form$ agravat$:
- ambele fapte sunt mai grave dac$ sunt s$vr&ite fa#$ de un minor sau
prezint$ un alt caracter grav.
Forma agravat! a alineatului 2 trebuie raportat! la art 13 din Legea nr. 678/2001.
Este discutabil! formularea cu privire la faptul c! infrac$iunea este n form! agravat!
dac! ea prezint! un alt caracter grav. Un astfel de text nu este accesibil, deoarece nu
se poate circumscrie sfera expresiei fapt! cu caracter grav.

Tentativa se pedepse%te.
Banii , valorile sau orice alte bunuri care au servit sau au fost destinate s!
serveasc! la comiterea infrac$iunii de proxenetism %i cele care au fost dobndite prin
s!vr%irea acesteia se confisc! n natur! sau prin echivalent dac! nu se g!sesc.

Legea nr. 678/2001, privind prevenirea %i combaterea traficului de persoane,
incrimineaz! dou! infrac$iuni de trafic de persoane.
Art 12 din lege incrimineaz! recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea
sau primirea unei persoane, prin amenin&are, violen&# sau prin alte forme de
constrngere, prin r#pire, fraud# sau nel#ciune, abuz de autoritate sau profitnd de
imposibilitatea acelei persoane de a se ap#ra sau de a-i exprima voin&a, ori prin
oferirea, darea acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru ob&inerea
consim&#mntului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane, n scopul
exploat#rii acelei persoane.
Printre modalit!$ile prin care poate fi exploatat! o persoan!, n art. 2 pct 2 lit c
din Legea nr. 678/2001 prevede c! prin exploatarea unei persoane se n$elege
obligarea la practicarea prostitu&iei, la reprezent!ri pornografice n vederea
producerii %i difuz!rii de materiale pornografice sau alte forme de exploatare sexual#.
98
Art. 13 din lege incrimineaz! recrutarea, transportarea, g#zduirea sau
primirea unui minor n scopul exploat#rii acestuia. Fapta are un caracter agravat dac!
este comis! prin amenin&are, violen&# sau prin alte forme de constrngere, prin
r#pire, fraud# sau nel#ciune, abuz de autoritate sau profitnd de imposibilitatea
minorului de a se ap#ra sau de a-i exprima voin&a, ori prin oferirea, darea
acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru ob&inerea
consim&#mntului persoanei care are autoritate asupra minorului.