Sunteți pe pagina 1din 1

ANTET

NR._____\___\___\ _________

REFERAT
Subsemnatul, ________________________, angajata al unitatii d-voastra, la
compartimentul __________________ va rog sa-mi aprobati decontarea urmatoarelor
cheltuieli:
AVANS :_____________________
Nr.chitanta

Nr.factura

Data facturii

TOTAL
CHELTUIELI
o Suma de primit: __________________
o Suma de restituit:__________________

Tg.Mures, la data de _____________


Semnatura________________________________

SUMA

Explicatie