Sunteți pe pagina 1din 149

LEGE Nr.

1 din 5 ianuarie 2011


Legea educaiei naionale
EMITENT: PARLAMENTUL ROMNIEI
PU!LI"AT# $N: MONITORUL O%I"IAL NR. 1& din 10 ianuarie 2011
Parla'en(ul Ro')niei ado*(+ *re,en(a lege.
TITLUL I
-i.*o,iii generale
ART. 1
Pre,en(a lege a.igur+ cadrul *en(ru e/erci(area .u0 au(ori(a(ea .(a(ului ro')n a dre*(ului
1unda'en(al la 2n3++(ur+ *e (o( *arcur.ul 3ieii. Legea regle'en(ea,+ .(ruc(ura4 1unciile4
organi,area 5i 1uncionarea .i.(e'ului naional de 2n3++')n( de .(a(4 *ar(icular 5i con1e.ional.
ART. 2
617 Legea are ca 3i,iune *ro'o3area unui 2n3++')n( orien(a( *e 3alori4 crea(i3i(a(e4
ca*aci(+i cogni(i3e4 ca*aci(+i 3oli(i3e 5i ca*aci(+i acionale4 cuno5(ine 1unda'en(ale 5i
cuno5(ine4 co'*e(ene 5i a0ili(+i de u(ili(a(e direc(+4 2n *ro1e.ie 5i 2n .ocie(a(e.
627 Mi.iunea a.u'a(+ de lege e.(e de 1or'are4 *rin educaie4 a in1ra.(ruc(urii 'en(ale a
.ocie(+ii ro')ne5(i4 2n acord cu noile cerine4 deri3a(e din .(a(u(ul Ro')niei de ar+ 'e'0r+ a
Uniunii Euro*ene 5i din 1uncionarea 2n con(e/(ul glo0ali,+rii4 5i de generare .u.(ena0il+ a
unei re.ur.e u'ane naionale 2nal( co'*e(i(i3e4 ca*a0il+ .+ 1uncione,e e1icien( 2n .ocie(a(ea
ac(ual+ 5i 3ii(oare.
687 Idealul educaional al 5colii ro')ne5(i con.(+ 2n de,3ol(area li0er+4 in(egral+ 5i
ar'onioa.+ a indi3iduali(+ii u'ane4 2n 1or'area *er.onali(+ii au(ono'e 5i 2n a.u'area unui
.i.(e' de 3alori care .un( nece.are *en(ru 2'*linirea 5i de,3ol(area *er.onal+4 *en(ru
de,3ol(area .*iri(ului an(re*renorial4 *en(ru *ar(ici*area ce(+enea.c+ ac(i3+ 2n .ocie(a(e4
*en(ru inclu,iune .ocial+ 5i *en(ru anga9are *e *iaa 'uncii.
6:7 ;(a(ul a.igur+ ce(+enilor Ro')niei dre*(uri egale de acce. la (oa(e ni3elurile 5i 1or'ele
de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar 5i .u*erior4 *recu' 5i la 2n3+area *e (o( *arcur.ul 3ieii4 1+r+
nicio 1or'+ de di.cri'inare.
657 Acelea5i dre*(uri .e a.igur+ 5i ce(+enilor celorlal(e .(a(e 'e'0re ale Uniunii Euro*ene4
ai .(a(elor a*arin)nd ;*aiului Econo'ic Euro*ean 5i ai "on1ederaiei El3eiene.
6<7 -re*(urile *re3+,u(e la alin. 6:7 .un( recuno.cu(e 2n 'od egal 'inorilor care .olici(+ .au
au do0)ndi( o 1or'+ de *ro(ecie 2n Ro')nia4 'inorilor .(r+ini 5i 'inorilor a*a(ri,i a c+ror
5edere *e (eri(oriul Ro')niei e.(e o1icial recuno.cu(+ con1or' legii.
6=7 $n Ro')nia 2n3++')n(ul con.(i(uie *riori(a(e naional+.
ART. 8
Princi*iile care gu3ernea,+ 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar 5i .u*erior4 *recu' 5i 2n3+area *e
(o( *arcur.ul 3ieii din Ro')nia .un(:
a7 *rinci*iul ec>i(+ii ? 2n 0a,a c+ruia acce.ul la 2n3+are .e reali,ea,+ 1+r+ di.cri'inare@
07 *rinci*iul cali(+ii ? 2n 0a,a c+ruia ac(i3i(+ile de 2n3++')n( .e ra*or(ea,+ la .(andarde de
re1erin+ 5i la 0une *rac(ici naionale 5i in(ernaionale@
c7 *rinci*iul rele3anei ? 2n 0a,a c+ruia educaia r+.*unde ne3oilor de de,3ol(are *er.onal+
5i .ocial?econo'ice@
d7 *rinci*iul e1icienei ? 2n 0a,a c+ruia .e ur'+re5(e o0inerea de re,ul(a(e educaionale
'a/i'e4 *rin ge.(ionarea re.ur.elor e/i.(en(e@
e7 *rinci*iul de.cen(rali,+rii ? 2n 0a,a c+ruia deci,iile *rinci*ale .e iau de c+(re ac(orii
i'*licai direc( 2n *roce.@
17 *rinci*iul r+.*underii *u0lice ? 2n 0a,a c+ruia uni(+ile 5i in.(i(uiile de 2n3++')n(
r+.*und *u0lic de *er1or'anele lor@
g7 *rinci*iul garan(+rii iden(i(+ii cul(urale a (u(uror ce(+enilor ro')ni 5i dialogului
in(ercul(ural@
>7 *rinci*iul a.u'+rii4 *ro'o3+rii 5i *+.(r+rii iden(i(+ii naionale 5i a 3alorilor cul(urale ale
*o*orului ro')n@
i7 *rinci*iul recunoa5(erii 5i garan(+rii dre*(urilor *er.oanelor a*arin)nd 'inori(+ilor
naionale4 dre*(ul la *+.(rarea4 la de,3ol(area 5i la e/*ri'area iden(i(+ii lor e(nice4 cul(urale4
ling3i.(ice 5i religioa.e@
97 *rinci*iul a.igur+rii egali(+ii de 5an.e@
A7 *rinci*iul au(ono'iei uni3er.i(are@
l7 *rinci*iul li0er(+ii acade'ice@
'7 *rinci*iul (ran.*arenei ? concre(i,a( 2n a.igurarea 3i,i0ili(+ii (o(ale a deci,iei 5i a
re,ul(a(elor4 *rin co'unicarea *eriodic+ 5i adec3a(+ a ace.(ora@
n7 *rinci*iul li0er(+ii de g)ndire 5i al inde*endenei 1a+ de ideologii4 dog'e religioa.e 5i
doc(rine *oli(ice@
o7 *rinci*iul inclu,iunii .ociale@
*7 *rinci*iul cen(r+rii educaiei *e 0ene1iciarii ace.(eia@
B7 *rinci*iul *ar(ici*+rii 5i re.*on.a0ili(+ii *+rinilor@
r7 *rinci*iul *ro'o3+rii educaiei *en(ru .+n+(a(e4 inclu.i3 *rin educaia 1i,ic+ 5i *rin
*rac(icarea ac(i3i(+ilor .*or(i3e@
.7 *rinci*iul organi,+rii 2n3++')n(ului con1e.ional *o(ri3i( cerinelor .*eci1ice 1iec+rui cul(
recuno.cu(@
(7 *rinci*iul 1unda'en(+rii deci,iilor *e dialog 5i con.ul(are@
u7 *rinci*iul re.*ec(+rii dre*(ului la o*inie al ele3uluiC.(uden(ului ca 0ene1iciar direc( al
.i.(e'ului de 2n3++')n(.
ART. :
Educaia 5i 1or'area *ro1e.ional+ a co*iilor4 a (inerilor 5i a adulilor au ca 1inali(a(e
*rinci*al+ 1or'area co'*e(enelor4 2nele.e ca an.a'0lu 'ul(i1uncional 5i (ran.1era0il de
cuno5(ine4 de*rinderiCa0ili(+i 5i a*(i(udini4 nece.are *en(ru:
a7 2'*linirea 5i de,3ol(area *er.onal+4 *rin reali,area *ro*riilor o0iec(i3e 2n 3ia+4 con1or'
in(ere.elor 5i a.*iraiilor 1iec+ruia 5i dorinei de a 2n3+a *e (o( *arcur.ul 3ieii@
07 in(egrarea .ocial+ 5i *ar(ici*area ce(+enea.c+ ac(i3+ 2n .ocie(a(e@
c7 ocu*area unui loc de 'unc+ 5i *ar(ici*area la 1uncionarea 5i de,3ol(area unei econo'ii
dura0ile@
d7 1or'area unei conce*ii de 3ia+4 0a,a(e *e 3alorile u'ani.(e 5i 5(iini1ice4 *e cul(ura
naional+ 5i uni3er.al+ 5i *e .(i'ularea dialogului in(ercul(ural@
e7 educarea 2n .*iri(ul de'ni(+ii4 (oleranei 5i re.*ec(+rii dre*(urilor 5i li0er(+ilor
1unda'en(ale ale o'ului@
17 cul(i3area .en.i0ili(+ii 1a+ de *ro0le'a(ica u'an+4 1a+ de 3alorile 'oral?ci3ice 5i a
re.*ec(ului *en(ru na(ur+ 5i 'ediul 2ncon9ur+(or na(ural4 .ocial 5i cul(ural.
ART. 5
617 $n do'eniul educaiei 5i al 1or'+rii *ro1e.ionale *rin .i.(e'ul naional de 2n3++')n(4
di.*o,iiile *re,en(ei legi *re3alea,+ a.u*ra oric+ror *re3ederi din al(e ac(e nor'a(i3e. $n ca,
de con1lic( 2n(re ace.(ea .e a*lic+ di.*o,iiile *re,en(ei legi.
627 Orice 'odi1icare .au co'*le(are a *re,en(ei legi in(r+ 2n 3igoare 2nce*)nd cu *ri'a ,i a
anului 5colar4 re.*ec(i3 uni3er.i(ar ur'+(or celui 2n care a 1o.( ado*(a(+ *rin lege.
687 Prin e/ce*ie de la *re3ederile alin. 6274 di.*o,iiile *re,en(ei legi care 3i,ea,+
e3alu+rile naionale de la 1inalul 2n3++')n(ului gi'na,ial .au liceal .e a*lic+ 2nce*)nd cu
*ro'oia a1la(+ 2n *ri'ul an al 2n3++')n(ului gi'na,ial4 re.*ec(i3 liceal4 la da(a in(r+rii 2n
3igoare a 'odi1ic+rii .au a co'*le(+rii.
ART. <
617 $n Ro')nia .un( 3ala0ile nu'ai di*lo'ele recuno.cu(e de .(a(ul ro')n4 con1or'
legi.laiei 2n 3igoare.
627 Regi'ul ac(elor de .(udii e'i.e de uni(+ile 5i de in.(i(uiile de 2n3++')n( .e .(a0ile5(e
*rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
687 "oninu(ul 5i 1or'a(ul ac(elor de .(udii .un( .(a0ili(e *rin >o(+r)re a Gu3ernului4 iniia(+
de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
ART. =
617 $n uni(+ile4 2n in.(i(uiile de 2n3++')n( 5i 2n (oa(e .*aiile de.(ina(e educaiei 5i 1or'+rii
*ro1e.ionale .un( in(er,i.e ac(i3i(+ile care 2ncalc+ nor'ele de 'orali(a(e 5i orice ac(i3i(+i care
*o( *une 2n *ericol .+n+(a(ea 5i in(egri(a(ea 1i,ic+ .au *.i>ic+ a co*iilor 5i a (inerilor4 re.*ec(i3
a *er.onalului didac(ic4 didac(ic au/iliar 5i nedidac(ic4 *recu' 5i ac(i3i(+ile de na(ur+ *oli(ic+
5i *ro,eli(i.'ul religio..
627 Pri3a(i,area uni(+ilor 5i a in.(i(uiilor de 2n3++')n( de .(a( e.(e in(er,i.+.
ART. &
Pen(ru 1inanarea educaiei naionale .e aloc+ anual din 0uge(ul de .(a( 5i din 0uge(ele
au(ori(+ilor *u0lice locale 'ini'u' <D din *rodu.ul in(ern 0ru( al anului re.*ec(i3.
;u*li'en(ar4 uni(+ile 5i in.(i(uiile de 2n3++')n( *o( o0ine 5i u(ili,a au(ono' 3eni(uri
*ro*rii. Pen(ru ac(i3i(a(ea de cerce(are 5(iini1ic+ .e aloc+ anual4 de la 0uge(ul de .(a(4
'ini'u' 1D din *rodu.ul in(ern 0ru( al anului re.*ec(i3.
ART. E
617 Princi*iile 1inan+rii 2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar .un( ur'+(oarele:
a7 (ran.*arena 1unda'en(+rii 5i aloc+rii 1ondurilor@
07 ec>i(a(ea di.(ri0uirii 1ondurilor de.(ina(e unui 2n3++')n( de cali(a(e@
c7 adec3area 3olu'ului de re.ur.e 2n 1uncie de o0iec(i3ele ur'+ri(e@
d7 *redic(i0ili(a(ea4 *rin u(ili,area unor 'ecani.'e 1inanciare coeren(e 5i .(a0ile@
e7 e1iciena u(ili,+rii re.ur.elor.
627 ;(a(ul a.igur+ 1inanarea de 0a,+ *en(ru (oi *re5colarii 5i *en(ru (oi ele3ii din
2n3++')n(ul general o0liga(oriu de .(a(4 *ar(icular 5i con1e.ional acredi(a(. -e a.e'enea4
.(a(ul a.igur+ 1inanarea de 0a,+ *en(ru 2n3++')n(ul *ro1e.ional 5i liceal acredi(a(4 de .(a(4
*ar(icular 5i con1e.ional4 *recu' 5i *en(ru cel *o.(liceal de .(a(. %inanarea .e 1ace 2n 0a,a 5i
2n li'i(ele co.(ului .(andard *er ele3 .au *er *re5colar4 du*+ 'e(odologia ela0ora(+ de
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
687 $n3++')n(ul de .(a( e.(e gra(ui(. Pen(ru unele ac(i3i(+i4 ni3eluri4 cicluri 5i *rogra'e de
.(udii .e *o( *erce*e (a/e4 2n condiiile .(a0ili(e de *re,en(a lege.
6:7 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 *rin organi.'ul .*eciali,a(4
.(a0ile5(e anual co.(ul .(andard *er *re5colarCele34 co.( care .(+ la 0a,a 1inan+rii de 0a,+. -e
.u'a a1eren(+ 0ene1icia,+ (oi *re5colarii 5i ele3ii din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar de .(a(4
*recu' 5i *re5colarii 5i ele3ii din 2n3++')n(ul general o0liga(oriu4 *ro1e.ional 5i liceal4
*ar(icular 5i con1e.ional4 care .(udia,+ 2n uni(+i de 2n3++')n( acredi(a(e 5i e3alua(e *eriodic4
con1or' legi.laiei 2n 3igoare.
657 %inanarea de 0a,+ a 2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar .e 1ace du*+ *rinci*iul Fre.ur.a
1inanciar+ ur'ea,+ ele3ulF4 2n 0a,a c+ruia alocaia 0uge(ar+ a1eren(+ unui ele3 .au unui
*re5colar .e (ran.1er+ la uni(a(ea de 2n3++')n( la care ace.(a 2n3a+4 cu re.*ec(area
*re3ederilor alin. 627 ? 6:7.
6<7 $n3++')n(ul *oa(e .+ 1ie 1inana( 5i direc( de c+(re o*era(ori econo'ici4 *recu' 5i de
al(e *er.oane 1i,ice .au 9uridice4 2n condiiile legii.
6=7 $n3++')n(ul *oa(e 1i .u.inu( *rin 0ur.e4 credi(e de .(udii4 (a/e4 donaii4 .*on.ori,+ri4
.ur.e *ro*rii 5i al(e .ur.e legale.
ART. 10
617 $n Ro')nia4 2n3++')n(ul e.(e .er3iciu de in(ere. *u0lic 5i .e de.1+5oar+4 2n condiiile
*re,en(ei legi4 2n li'0a ro')n+4 *recu' 5i 2n li'0ile 'inori(+ilor naionale 5i 2n li'0i de
circulaie in(ernaional+.
627 $n 1iecare locali(a(e .e organi,ea,+ 5i 1uncionea,+ uni(+i de 2n3++')n( .au 1or'aiuni
de .(udiu cu li'0a de *redare ro')n+ 5iC.au4 du*+ ca,4 cu *redarea 2n li'0ile 'inori(+ilor
naionale ori .e a.igur+ 5colari,area 1iec+rui ele3 2n li'0a .a 'a(ern+ 2n cea 'ai a*ro*ia(+
locali(a(e 2n care e.(e *o.i0il.
687 $n3+area 2n 5coal+ a li'0ii ro')ne4 ca li'0+ o1icial+ de .(a(4 e.(e o0liga(orie *en(ru (oi
ce(+enii ro')ni. Planurile de 2n3++')n( (re0uie .+ cu*rind+ nu'+rul de ore nece.ar 5i
.u1icien( 2n3++rii li'0ii ro')ne. Au(ori(+ile ad'ini.(raiei *u0lice a.igur+ condiiile
'a(eriale 5i re.ur.ele u'ane care .+ *er'i(+ 2n.u5irea li'0ii ro')ne.
6:7 $n .i.(e'ul naional de 2n3++')n(4 docu'en(ele 5colare 5i uni3er.i(are o1iciale4
no'inali,a(e *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului4 .e
2n(oc'e.c nu'ai 2n li'0a ro')n+. "elelal(e 2n.cri.uri 5colare 5i uni3er.i(are *o( 1i redac(a(e 2n
li'0a de *redare.
657 Uni(+ile 5i in.(i(uiile de 2n3++')n( *o( e1ec(ua 5i e'i(e4 la cerere4 con(ra co.(4 (raduceri
o1iciale ale docu'en(elor 5i ale al(or 2n.cri.uri 5colare 5i uni3er.i(are *ro*rii4 cu re.*ec(area
*re3ederilor legale.
ART. 11
617 Gu3ernul .*ri9in+ 2n3++')n(ul 2n li'0a ro')n+ 2n +rile 2n care (r+ie.c ro')ni4 cu
re.*ec(area legi.laiei .(a(ului re.*ec(i3.
627 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 2n cola0orare cu Mini.(erul
A1acerilor E/(erne4 *rin In.(i(u(ul Li'0ii Ro')ne4 *oa(e organi,a uni(+i de 2n3++')n( cu
*redare 2n li'0a ro')n+ *e l)ng+ o1iciile di*lo'a(ice 5i in.(i(uiile cul(urale ale Ro')niei 2n
.(r+in+(a(e4 *oa(e .u.ine lec(ora(e 2n uni3er.i(+i din .(r+in+(a(e4 *recu' 5i cur.uri de li'0+4
cul(ur+ 5i ci3ili,aie ro')nea.c+.
ART. 12
617 ;(a(ul .u.ine an(e*re5colarii4 *re5colarii4 ele3ii 5i .(udenii cu *ro0le'e 5i ne3oi .ociale4
*recu' 5i *e aceia cu cerine educaionale .*eciale.
627 ;(a(ul acord+ 0ur.e .ociale de .(udii ele3ilor 5i .(udenilor *ro3enii din 1a'ilii
de1a3ori,a(e4 *recu' 5i celor in.(i(uionali,ai4 2n condiiile legii.
687 ;(a(ul acord+ *re'ii4 0ur.e4 locuri 2n (a0ere 5i al(e a.e'enea .(i'ulen(e ele3ilor 5i
.(udenilor cu *er1or'ane 5colare 5i uni3er.i(are4 *recu' 5i cu re,ul(a(e re'arca0ile 2n
educaia 5i 1or'area lor *ro1e.ional+ .au 2n ac(i3i(+i cul(urale 5i .*or(i3e.
6:7 Ele3ii 5i .(udenii care 0ene1icia,+ de 0ur.e .ociale de .(udii *o( *ri'i 5i 0ur.e *en(ru
*er1or'ane 5colare 5i uni3er.i(are.
657 ;(a(ul 5i ali 1ac(ori in(ere.ai .u.in 1inanciar ac(i3i(+ile de *er1or'an+4 de ni3el
naional 5i in(ernaional4 ale ele3ilor 5i .(udenilor.
6<7 ;(a(ul garan(ea,+ dre*(ul la educaie al (u(uror *er.oanelor cu cerine educaionale
.*eciale. $n3++')n(ul .*ecial 5i .*ecial in(egra( .un( *ar(e co'*onen(+ a .i.(e'ului naional
de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar.
6=7 $n3++')n(ul .*ecial 5i .*ecial in(egra( re*re,in(+ o 1or'+ de in.(ruire 5colar+
di1erenia(+4 ada*(a(+4 *recu' 5i o 1or'+ de a.i.(en+ educaional+4 .ocial+ 5i 'edical+
co'*le/+4 de.(ina(+ *er.oanelor cu cerine educaionale .*eciale.
6&7 Ele3ii care 2n locali(a(ea de do'iciliu nu au *o.i0ili(a(ea de a 2n3+a 2n(r?o uni(a(e de
2n3++')n( 3or 1i .*ri9inii *rin decon(area c>el(uielilor de (ran.*or( la cea 'ai a*ro*ia(+
uni(a(e de 2n3++')n( .au 3or *ri'i ca,are 5i 'a.+ gra(ui(e 2n in(erna(ele 5colare4 cu e/ce*ia
celor 2n.cri5i 2n 2n3++')n(ul *o.(liceal.
ART. 18
617 $n3+area *e (o( *arcur.ul 3ieii e.(e un dre*( garan(a( de lege.
627 $n3+area *e (o( *arcur.ul 3ieii include (o(ali(a(ea ac(i3i(+ilor de 2n3+are reali,a(e de
1iecare *er.oan+4 2nce*)nd cu educaia (i'*urie4 2n .co*ul do0)ndirii de cuno5(ine4 1or'+rii
de de*rinderiCa0ili(+i 5i de,3ol(+rii de a*(i(udini .e'ni1ica(i3e din *er.*ec(i3+ *er.onal+4
ci3ic+4 .ocial+ 5iC.au ocu*aional+.
ART. 1:
617 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului *roiec(ea,+4 1unda'en(ea,+ 5i
a*lic+ .(ra(egiile naionale 2n do'eniul educaiei4 cu con.ul(area a.ociaiilor re*re,en(a(i3e ale
*ro1e.orilor4 .(ruc(urilor a.ocia(i3e re*re,en(a(i3e ale *+rinilor4 "on.iliului Naional al
Rec(orilor4 .(ruc(urilor a.ocia(i3e ale uni3er.i(+ilor 5i 5colilor de .(a(4 *ar(iculare 5i
con1e.ionale4 "on.iliului Minori(+ilor Naionale4 .indica(elor re*re,en(a(i3e din 2n3++')n(4
a.ociaiilor re*re,en(a(i3e ale ele3ilor4 a.ociaiilor re*re,en(a(i3e ale .(udenilor4 au(ori(+ilor
ad'ini.(raiei *u0lice4 'ediului de a1aceri 5i organi,aiilor negu3erna'en(ale 1inana(oare
care .u.in *rogra'e educa(i3eC1ederaii ale 1urni,orilor de .er3icii .ociale.
627 ;(a(ul 2ncura9ea,+ de,3ol(area *ar(eneria(ului *u0lic?*ri3a(.
ART. 15
617 "ul(ele recuno.cu(e o1icial de .(a( *o( .olici(a Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului organi,area unui 2n3++')n( (eologic .*eci1ic 2n cadrul 2n3++')n(ului
de .(a( 2n uni3er.i(+ile de .(a( e/i.(en(e4 ca 1acul(+i cu du0l+ .u0ordonare4 de.(ina( *reg+(irii
*er.onalului de cul( 5i ac(i3i(+ii .ocial?'i.ionare a cul(elor4 nu'ai *en(ru a0.ol3enii
2n3++')n(ului liceal4 *ro*orional cu *onderea nu'eric+ a 1iec+rui cul( 2n con1iguraia
religioa.+ a +rii4 *o(ri3i( recen.+')n(ului o1icial. $n1iinarea4 organi,area 5i 1uncionarea
ace.(ui 2n3++')n( .e reali,ea,+ *o(ri3i( legii.
627 "ul(ele recuno.cu(e de .(a( au dre*(ul de a organi,a 2n3++')n( con1e.ional *rin
2n1iinarea 5i ad'ini.(rarea *ro*riilor uni(+i 5i in.(i(uii de 2n3++')n( *ar(icular4 con1or'
*re3ederilor *re,en(ei legi.
TITLUL II
$n3++')n(ul *reuni3er.i(ar
"APITOLUL I
-i.*o,iii generale
ART. 1<
617 $n3++')n(ul general o0liga(oriu e.(e de 10 cla.e 5i cu*rinde 2n3++')n(ul *ri'ar 5i cel
gi'na,ial. $n3++')n(ul liceal de3ine o0liga(oriu *)n+ cel 'ai ()r,iu 2n anul 2020.
627 O0ligaia de a 1rec3en(a 2n3++')n(ul de 10 cla.e4 la 1or'a cu 1rec3en+4 2nce(ea,+ la
3)r.(a de 1& ani.
687 $n .co*ul reali,+rii 1inali(+ilor educaiei 5i a 1or'+rii *ro1e.ionale *rin .i.(e'ul naional
de 2n3++')n(4 2n3++')n(ul liceal de .(a( e.(e generali,a( 5i gra(ui(.
ART. 1=
Pe dura(a 5colari,+rii 2n 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar4 cu e/ce*ia 2n3++')n(ului *o.(liceal4
co*iii 0ene1icia,+ de alocaia de .(a( *en(ru co*ii4 2n condiiile legii.
ART. 1&
617 Planurile?cadru ale 2n3++')n(ului *ri'ar4 gi'na,ial4 liceal 5i *ro1e.ional includ religia
ca di.ci*lin+ 5colar+4 *ar(e a (runc>iului co'un. Ele3ilor a*arin)nd cul(elor recuno.cu(e de
.(a(4 indi1eren( de nu'+rul lor4 li .e a.igur+ dre*(ul con.(i(uional de a *ar(ici*a la ora de
religie4 con1or' con1e.iunii *ro*rii.
627 La .olici(area .cri.+ a ele3ului 'a9or4 re.*ec(i3 a *+rinilor .au a (u(orelui legal in.(i(ui(
*en(ru ele3ul 'inor4 ele3ul *oa(e .+ nu 1rec3en(e,e orele de religie. $n ace.( ca,4 .i(uaia
5colar+ .e 2nc>eie 1+r+ di.ci*lina Religie. $n 'od .i'ilar .e *rocedea,+ 5i *en(ru ele3ul c+ruia4
din 'o(i3e o0iec(i3e4 nu i .?au a.igura( condiiile *en(ru 1rec3en(area orelor la acea.(+
di.ci*lin+.
687 -i.ci*lina Religie *oa(e 1i *reda(+ nu'ai de *er.onalul didac(ic cali1ica( con1or'
*re3ederilor *re,en(ei legi 5i a0ili(a( 2n 0a,a *ro(ocoalelor 2nc>eia(e 2n(re Mini.(erul Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului 5i cul(ele religioa.e recuno.cu(e o1icial de .(a(.
ART. 1E
617 $n .i.(e'ul naional de 2n3++')n(4 uni(+ile de 2n3++')n( de .(a( au *er.onali(a(e
9uridic+ dac+ .e organi,ea,+ 5i 1uncionea,+4 du*+ ca,4 a.(1el:
a7 cu 'ini'u' 800 de ele3i@
07 cu 'ini'u' 800 de ele3i4 *re5colari 5i an(e*re5colari@
c7 cu 'ini'u' 150 de *re5colari 5i an(e*re5colari@
d7 cu 'ini'u' 100 de ele3i 5iC.au *re5colari4 2n ca,ul uni(+ilor de 2n3++')n( .*ecial.
627 Prin e/ce*ie de la *re3ederile alin. 6174 2n uni(+ile ad'ini.(ra(i3?(eri(oriale 2n care
nu'+rul (o(al al ele3ilor4 *re5colarilor 5i an(e*re5colarilor nu .e 2ncadrea,+ 2n *re3ederile alin.
6174 .e organi,ea,+ o .ingur+ uni(a(e de 2n3++')n( cu *er.onali(a(e 9uridic+.
687 Prin e/ce*ie de la *re3ederile alin. 6174 2n 1uncie de nece.i(+ile locale4 .e organi,ea,+4
la cererea *+rinilor .au (u(orilor legali 5i 2n condiiile legii4 gru*e4 cla.e .au uni(+i de
2n3++')n( *reuni3er.i(ar cu *er.onali(a(e 9uridic+4 cu *redare 2n li'0a ro')n+.
6:7 Pen(ru a.igurarea acce.ului egal la educaie 5i 1or'are *ro1e.ional+4 au(ori(+ile
ad'ini.(raiei *u0lice locale4 2n 0a,a a3i,ului con1or' al in.*ec(ora(elor 5colare4 a*ro0+
organi,area4 1uncionarea 5i4 du*+ ca,4 di,ol3area unor .(ruc(uri de 2n3++')n(4 1+r+
*er.onali(a(e 9uridic+ ? ca *+ri ale unei uni(+i de 2n3++')n( cu *er.onali(a(e 9uridic+ ? 5i
.u0ordona(e aceluia5i ordona(or *rinci*al de credi(e4 2n condiiile legii.
657 $n ca,ul uni(+ilor de 2n3++')n( con1e.ional *reuni3er.i(ar de .(a( e/i.(en(e la da(a
in(r+rii 2n 3igoare a *re,en(ei legi4 cul(ele re.*ec(i3e 5i Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului au o0ligaia ca4 2n (er'en de < luni de la in(rarea 2n 3igoare a *re,en(ei
legi .+ ela0ore,e o 'e(odologie de 1uncionare a*ro0a(+ *rin >o(+r)re a Gu3ernului4 care
.(a0ile5(e relaia 9uridic+4 *a(ri'onial+4 1inanciar+ 5i ad'ini.(ra(i3+.
ART. 20
617 Au(ori(+ile ad'ini.(raiei *u0lice locale a.igur+4 2n condiiile legii4 0una de.1+5urare a
2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar 2n locali(+ile 2n care ace.(ea 25i e/erci(+ au(ori(a(ea.
627 Ne2nde*linirea de c+(re au(ori(+ile ad'ini.(raiei *u0lice locale a o0ligaiilor ce le re3in
2n organi,area 5i 1uncionarea 2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar .e .ancionea,+ con1or' legii.
ART. 21
617 ;i.(e'ul de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar are carac(er de.c>i.. $n 2n3++')n(ul
*reuni3er.i(ar4 (recerea ele3ilor de la o uni(a(e 5colar+ la al(a4 de la o cla.+ la al(a4 de la un
*ro1il la al(ul 5i de la o 1ilier+ la al(a e.(e *o.i0il+ 2n condiiile .(a0ili(e *rin 'e(odologia
ela0ora(+ de c+(re Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
627 Ele3ii din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar de .(a( 5i *ar(icular .e *o( (ran.1era la al(e uni(+i
de 2n3++')n( de .(a( .au *ar(icular4 cu acordul uni(+ii *ri'i(oare.
687 ;(a(ul garan(ea,+ dre*(ul la educaie di1erenia(+4 *e 0a,a *lurali.'ului educaional4 2n
acord cu *ar(iculari(+ile de 3)r.(+ 5i indi3iduale.
6:7 Ele3ii cu *er1or'ane 5colare e/ce*ionale *o( *ro'o3a 2 ani de .(udii 2n(r?un an 5colar
la deci,ia uni(+ii de 2n3++')n(4 *e 0a,a unei 'e(odologii naionale a*ro0a(e *rin ordin al
'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
"APITOLUL II
;(ruc(ura .i.(e'ului naional de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar
;E"GIUNEA 1
-i.*o,iii generale
ART. 22
617 ;i.(e'ul naional de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar e.(e con.(i(ui( din an.a'0lul uni(+ilor de
2n3++')n( de .(a(4 *ar(iculare 5i con1e.ionale au(ori,a(eCacredi(a(e.
627 $n3++')n(ul *reuni3er.i(ar e.(e organi,a( *e ni3eluri4 1or'e de 2n3++')n( 5i4 du*+ ca,4
1iliere 5i *ro1iluri 5i a.igur+ condiiile nece.are *en(ru do0)ndirea co'*e(enelor?c>eie 5i
*en(ru *ro1e.ionali,area *rogre.i3+.
ART. 28
617 ;i.(e'ul naional de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar cu*rinde ur'+(oarele ni3eluri:
a7 educaia (i'*urie 60 ? < ani74 1or'a(+ din ni3elul an(e*re5colar 60 ? 8 ani7 5i 2n3++')n(ul
*re5colar 68 ? < ani74 care cu*rinde gru*a 'ic+4 gru*a 'i9locie 5i gru*a 'are@
07 2n3++')n(ul *ri'ar4 care cu*rinde cla.a *reg+(i(oare 5i cla.ele I ? IH@
c7 2n3++')n(ul .ecundar4 care cu*rinde:
6i7 2n3++')n(ul .ecundar in1erior .au gi'na,ial4 care cu*rinde cla.ele H ? II@
6ii7 2n3++')n(ul .ecundar .u*erior .au liceal4 care cu*rinde cla.ele de liceu I ? IIICIIII4
cu ur'+(oarele 1iliere: (eore(ic+4 3ocaional+ 5i (e>nologic+@
d7 2n3++')n(ul *ro1e.ional4 cu dura(+ 2n(re < luni 5i 2 ani@
e7 2n3++')n(ul (eriar nonuni3er.i(ar4 care cu*rinde 2n3++')n(ul *o.(liceal.
627 $n3++')n(ul liceal4 3ocaional 5i (e>nologic4 2n3++')n(ul *ro1e.ional 5i 2n3++')n(ul
*o.(liceal .e organi,ea,+ *en(ru .*eciali,+ri 5i cali1ic+ri .(a0ili(e de Mini.(erul Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 2n con1or'i(a(e cu Regi.(rul naional al cali1ic+rilor.
ART. 2:
617 $n3++')n(ul general o0liga(oriu e.(e 1or'a( din 2n3++')n(ul *ri'ar 5i 2n3++')n(ul
.ecundar in1erior.
627 $n3++')n(ul (e>nic cu*rinde cla.ele a III?a 5i a IIII?a din 2n3++')n(ul liceal4 1iliera
(e>nologic+.
687 $n3++')n(ul *ro1e.ional 5i (e>nic e.(e 1or'a( din: 2n3++')n( *ro1e.ional4 2n3++')n(
(e>nic 5i 2n3++')n( *o.(liceal.
ART. 25
617 %or'ele de organi,are a 2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar .un(: 2n3++')n( cu 1rec3en+ 5i
2n3++')n( cu 1rec3en+ redu.+.
627 $n3++')n(ul o0liga(oriu e.(e 2n3++')n( cu 1rec3en+. $n 'od e/ce*ional4 *en(ru
*er.oanele care au de*+5i( cu 'ai 'ul( de 8 ani 3)r.(a cla.ei4 2n3++')n(ul o0liga(oriu .e
*oa(e organi,a 5i 2n 1or'a de 2n3++')n( cu 1rec3en+ redu.+4 2n con1or'i(a(e cu *re3ederile
unei 'e(odologii ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
687 Pen(ru co*iii cu cerine educaionale .*eciale .au nede*la.a0ili din 'o(i3e 'edicale4 .e
*oa(e organi,a 2n3++')n( la do'iciliu .au *e l)ng+ uni(+ile de a.i.(en+ 'edical+.
ART. 2<
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului *oa(e .(a0ili4 *rin >o(+r)re a
Gu3ernului4 1uncionarea 2n .i.(e'ul de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar a unor uni(+i?*ilo(4
e/*eri'en(ale 5i de a*licaie.
;E"GIUNEA a 2?a
Educaia an(e*re5colar+
ART. 2=
617 Educaia an(e*re5colar+ .e organi,ea,+ 2n cre5e 5i4 du*+ ca,4 2n gr+dinie 5i 2n cen(re de
,i.
627 Organi,area uni(+ilor de educaie (i'*urie an(e*re5colar+4 coninu(ul educa(i34
.(andardele de cali(a(e 5i 'e(odologia de organi,are ale ace.(eia .e .(a0ile.c *rin >o(+r)re a
Gu3ernului4 iniia(+ de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 2n (er'en de
'a/i'u' 12 luni de la in(rarea 2n 3igoare a *re,en(ei legi.
687 A.igurarea *er.onalului didac(ic nece.ar de.1+5ur+rii educaiei an(e*re5colare .e 1ace de
c+(re au(ori(+ile ad'ini.(raiei *u0lice locale4 2'*reun+ cu in.*ec(ora(ele 5colare4 cu
re.*ec(area .(andardelor de cali(a(e 5i a legi.laiei 2n 3igoare.
6:7 Ti*urile 5i 'odali(+ile de 1inanare a .er3iciilor de educaie (i'*urie an(e*re5colar+ .e
regle'en(ea,+ *rin >o(+r)re a Gu3ernului4 2n (er'en de 'a/i'u' 12 luni de la in(rarea 2n
3igoare a *re,en(ei legi. %inanarea din re.ur.e *u0lice .e *oa(e acorda nu'ai 1urni,orilor de
.er3icii de educaie (i'*urie acredi(ai4 de .(a( .au *ri3ai.
657 Acredi(area 1urni,orilor de educaie (i'*urie an(e*re5colar+ .e reali,ea,+ 2n
con1or'i(a(e cu *re3ederile 'e(odologiei ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului 5i Mini.(erul ;+n+(+ii.
6<7 ;(a(ul .*ri9in+ educaia (i'*urie4 ca *ar(e co'*onen(+ a 2n3++rii *e (o( *arcur.ul 3ieii4
*rin acordarea unor cu*oane .ociale. Ace.(ea 3or 1i acorda(e 2n .co* educaional4 con1or'
legi.laiei 2n do'eniul a.i.(enei .ociale4 2n 1uncie de 3eni(urile 1a'iliei4 din 0uge(ul de .(a(4
*rin 0uge(ul Mini.(erului Muncii4 %a'iliei 5i Pro(eciei ;ociale.
6=7 Modali(a(ea de acordare a cu*oanelor .ociale *re3+,u(e la alin. 6<7 .e .(a0ile5(e *rin
nor'e 'e(odologice ado*(a(e *rin >o(+r)re a Gu3ernului4 la *ro*unerea Mini.(erului Muncii4
%a'iliei 5i Pro(eciei ;ociale.
;E"GIUNEA a 8?a
$n3++')n(ul *re5colar
ART. 2&
617 $n3++')n(ul *re5colar .e organi,ea,+ 2n gr+dinie cu *rogra' nor'al4 *relungi( 5i
.+*(+')nal. Gr+diniele *o( 1unciona ca uni(+i cu *er.onali(a(e 9uridic+ .au 2n cadrul al(or
uni(+i 5colare cu *er.onali(a(e 9uridic+.
627 Au(ori(+ile ad'ini.(raiei *u0lice locale 5i in.*ec(ora(ele 5colare a.igur+ condiiile
*en(ru generali,area (re*(a(+ a 2n3++')n(ului *re5colar.
;E"GIUNEA a :?a
$n3++')n(ul *ri'ar
ART. 2E
617 $n3++')n(ul *ri'ar .e organi,ea,+ 5i 1uncionea,+4 de regul+4 cu *rogra' de di'inea+.
627 $n cla.a *reg+(i(oare .un( 2n.cri5i co*iii care au 2'*lini( 3)r.(a de < ani *)n+ la da(a
2nce*erii anului 5colar. La .olici(area .cri.+ a *+rinilor4 a (u(orilor .au a .u.in+(orilor legali4
*o( 1i 2n.cri5i 2n cla.a *reg+(i(oare 5i co*iii care 2'*line.c 3)r.(a de < ani *)n+ la .1)r5i(ul
anului calendari.(ic4 dac+ de,3ol(area lor *.i>o.o'a(ic+ e.(e core.*un,+(oare.
687 $n cla.a *reg+(i(oare din 2n3++')n(ul .*ecial .un( 2n.cri5i co*ii cu cerine educaionale
.*eciale4 care 2'*line.c 3)r.(a de & ani *)n+ la da(a 2nce*erii anului 5colar. La .olici(area
.cri.+ a *+rinilor4 a (u(orilor legali .au a .u.in+(orilor legali4 *o( 1i 2n.cri5i 2n cla.a
*reg+(i(oare 5i co*ii cu cerine educaionale .*eciale cu 3)r.(e cu*rin.e 2n(re < 5i & ani la da(a
2nce*erii anului 5colar.
6:7 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului *oa(e a*ro0a organi,area de
*rogra'e educaionale de (i* FA doua 5an.+F4 2n 3ederea *ro'o3+rii 2n3++')n(ului *ri'ar
*en(ru *er.oanele care de*+5e.c cu : ani 3)r.(a core.*un,+(oare cla.ei 5i care4 din di1eri(e
'o(i3e4 nu au a0.ol3i( ace.( ni3el de 2n3++')n( *)n+ la 3)r.(a de 1: ani.
;E"GIUNEA a 5?a
$n3++')n(ul gi'na,ial
ART. 80
617 $n3++')n(ul gi'na,ial .e organi,ea,+ 5i 1uncionea,+4 de regul+4 cu *rogra' de
di'inea+.
627 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 2n cola0orare cu au(ori(+ile
ad'ini.(raiei *u0lice locale4 *rin in.*ec(ora(ele 5colare4 *oa(e organi,a *rogra'e
educaionale de (i* FA doua 5an.+F4 2n 3ederea *ro'o3+rii 2n3++')n(ului gi'na,ial *en(ru
*er.oane care de*+5e.c cu *e.(e : ani 3)r.(a core.*un,+(oare cla.ei 5i care4 din di1eri(e
'o(i3e4 nu au a0.ol3i( 2n3++')n(ul .ecundar4 gi'na,ial.
687 A0.ol3enii 2n3++')n(ului gi'na,ial care nu con(inu+ .(udiile 2n 2n3++')n(ul liceal
*o( .+ 1inali,e,e4 *)n+ la 3)r.(a de 1& ani4 cel *uin un *rogra' de *reg+(ire *ro1e.ional+ care
*er'i(e do0)ndirea unei cali1ic+ri core.*un,+(oare "adrului naional al cali1ic+rilor.
;E"GIUNEA a <?a
$n3++')n(ul liceal
ART. 81
617 $n3++')n(ul liceal cu*rinde ur'+(oarele 1iliere 5i *ro1iluri:
a7 1iliera (eore(ic+4 cu *ro1ilurile u'ani.( 5i real@
07 1iliera (e>nologic+4 cu *ro1ilurile (e>nic4 .er3icii4 re.ur.e na(urale 5i *ro(ecia 'ediului@
c7 1iliera 3ocaional+4 cu *ro1ilurile 'ili(ar4 (eologic4 .*or(i34 ar(i.(ic 5i *edagogic.
627 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului e.(e a0ili(a( .+ .(a0ilea.c+ *rin
*lanurile?cadru de 2n3++')n(4 2n 1uncie de dina'ica .ocial+4 econo'ic+ 5i educaional+4
.*eciali,+ri di1eri(e 2n cadrul *ro1ilurilor *re3+,u(e la alin. 617.
687 -ura(a .(udiilor 2n 2n3++')n(ul liceal ? 1or'a de 2n3++')n( cu 1rec3en+ ? e.(e de 8 ani
*en(ru 1iliera (eore(ic+4 de 8 .au de : ani *en(ru 1iliera 3ocaional+ 5i de : ani *en(ru 1iliera
(e>nologic+4 2n con1or'i(a(e cu *lanurile?cadru a*ro0a(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului. Pen(ru unele 1or'e de 2n3++')n( cu 1rec3en+ 5i cu 1rec3en+ redu.+4
dura(a .(udiilor .e *relunge5(e cu un an.
6:7 $n3++')n(ul liceal .e organi,ea,+ 5i 1uncionea,+4 de regul+4 ca 2n3++')n( cu
1rec3en+. Ace.(a .e *oa(e organi,a 5i *oa(e 1unciona 5i ca 2n3++')n( cu 1rec3en+ redu.+4 2n
uni(+ile de 2n3++')n( .(a0ili(e de in.*ec(ora(ul 5colar4 2n cola0orare cu au(ori(+ile
ad'ini.(raiei *u0lice locale.
657 Uni(+ile de 2n3++')n( liceal .e organi,ea,+ cu una .au 'ai 'ul(e 1iliere 5i unul .au
'ai 'ul(e *ro1iluri. $n cadrul *ro1ilurilor .e *o( organi,a una .au 'ai 'ul(e cali1ic+ri
*ro1e.ionale .au .*eciali,+ri4 con1or' legii.
6<7 A0.ol3enii 2n3++')n(ului liceal care au do0)ndi( 1or'al4 non1or'al .au in1or'al
co'*e(ene *ro1e.ionale *o( .u.ine e/a'en de cer(i1icare a cali1ic+rii4 2n condiiile legii.
A0.ol3enii care *ro'o3ea,+ e/a'enul de cer(i1icare do0)nde.c cer(i1ica( de cali1icare 5i
.u*li'en(ul de.cri*(i3 al cer(i1ica(ului4 con1or' Euro*a...
6=7 Uni(+ile de 2n3++')n( 2n care .e organi,ea,+ 1iliera (e>nologic+ .au 3ocaional+ a
liceului .un( .(a0ili(e de in.*ec(ora(ele 5colare4 cu con.ul(area au(ori(+ilor ad'ini.(raiei
*u0lice locale4 a3)nd 2n 3edere (endinele de de,3ol(are .ocial+ 5i econo'ic+ *reci,a(e 2n
docu'en(ele .(ra(egice regionale4 9udeene 5i locale.
;E"GIUNEA a =?a
$n3++')n(ul (e>nologic 5i 3ocaional
ART. 82
617 $n3++')n(ul liceal (e>nologic 5i 3ocaional .e *oa(e organi,a 2n cadrul liceelor din
1iliera (e>nologic+ .au 3ocaional+4 *en(ru cali1ic+ri din Regi.(rul naional al cali1ic+rilor4
ac(uali,a( *eriodic4 2n 1uncie de ne3oile *ieei 'uncii4 iden(i1ica(e *rin docu'en(e .(ra(egice
de *lani1icare a o1er(ei de 1or'are regionale4 9udeene 5i locale.
627 $n3++')n(ul liceal (e>nologic 5i 3ocaional .e *oa(e organi,a 5i *e 0a,a .olici(+rilor din
*ar(ea anga9a(orilor *ri3ai .au ai Ageniei Naionale *en(ru Ocu*area %orei de Munc+4 *e
0a,a unor con(rac(e de 5colari,are.
687 A0.ol3enii cla.ei a II?a din cadrul 1ilierei (e>nologice .au 3ocaionale care au 1inali,a(
un .(agiu de *reg+(ire *rac(ic+ *o( .u.ine e/a'en de cer(i1icare a cali1ic+rii core.*un,+(or
ni3elului de cer(i1icare .(a0ili( *rin "adrul naional al cali1ic+rilor.
6:7 ;(agiile de *reg+(ire *rac(ic+ de *e *arcur.ul 1ilierei (e>nologice .au 3ocaionale .e *o(
organi,a la ni3elul uni(+ii de 2n3++')n( 5iC.au la o*era(orii econo'ici ori in.(i(uiile *u0lice
cu care uni(a(ea de 2n3++')n( are 2nc>eia(e con(rac(e *en(ru *reg+(ire *rac(ic+ .au la
organi,aii?ga,d+ din .(r+in+(a(e4 2n cadrul unor *rogra'e ale Uniunii Euro*ene ? co'*onen(a
de 1or'are *ro1e.ional+ iniial+. -ura(a .(agiului de *reg+(ire *rac(ic+ e.(e .(a0ili(+ *rin
*lanul?cadru de 2n3++')n(4 a*ro0a( de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului.
657 O*era(orii econo'ici care a.igur+4 *e 0a,+ de con(rac( cu uni(+ile de 2n3++')n(4 0ur.e
de 5colari,are4 .(agii de *reg+(ire *rac(ic+ a ele3ilor4 do(area .*aiilor de *reg+(ire *rac(ic+ .au
locuri de 'unc+ *en(ru a0.ol3eni *o( 0ene1icia de 1acili(+i 1i.cale4 *o(ri3i( *re3ederilor
legale.
;E"GIUNEA a &?a
$n3++')n(ul *ro1e.ional
ART. 88
617 $n3++')n(ul *ro1e.ional .e *oa(e organi,a 2n 5coli *ro1e.ionale care *o( 1i uni(+i
inde*enden(e .au a1ilia(e liceelor (e>nologice4 de .(a( .au *ar(iculare.
627 Preg+(irea *rin 2n3++')n(ul *ro1e.ional .e reali,ea,+ *e 0a,a .(andardelor de *reg+(ire
*ro1e.ional+ a*ro0a(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 2n ur'a
con.ul(+rii *ar(enerilor .ociali. ;(andardele de *reg+(ire *ro1e.ional+ .e reali,ea,+ *e 0a,a
.(andardelor ocu*aionale 3alida(e de co'i(e(ele .ec(oriale.
687 A0.ol3enii 2n3++')n(ului *ro1e.ional4 care *ro'o3ea,+ e/a'enul de cer(i1icare a
cali1ic+rii *ro1e.ionale4 do0)nde.c cer(i1ica( de cali1icare *ro1e.ional+ 5i .u*li'en(ul
de.cri*(i3 al cer(i1ica(ului4 con1or' Euro*a...
6:7 Modul de organi,are 5i de de.1+5urare a e/a'enului de cer(i1icare a cali1ic+rii
*ro1e.ionale e.(e regle'en(a( de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului *rin
'e(odologie4 care .e d+ *u0lici(+ii la 2nce*u(ul ciclului.
657 A0.ol3enii 2n3++')n(ului *ro1e.ional4 care *ro'o3ea,+ e/a'enul de cer(i1icare a
cali1ic+rii *ro1e.ionale4 *o( ur'a cur.urile 2n3++')n(ului liceal cu 1rec3en+ redu.+.
6<7 A0.ol3enii 2n3++')n(ului gi'na,ial care 2n(reru* .(udiile *o( 1inali,a4 *)n+ la 3)r.(a
de 1& ani4 cel *uin un *rogra' de *reg+(ire *ro1e.ional+ care *er'i(e do0)ndirea unei
cali1ic+ri core.*un,+(oare "adrului naional al cali1ic+rilor.
6=7 Progra'ele de *reg+(ire *ro1e.ional+4 *re3+,u(e la alin. 6<74 .un( organi,a(e *rin
uni(+ile de 2n3++')n( de .(a( 5i .un( gra(ui(e4 2n condiiile 2n care .un( 1inali,a(e *)n+ la
3)r.(a de 1& ani.
6&7 -ura(a 5i coninu(ul *rogra'elor de *reg+(ire *ro1e.ional+ .un( .(a0ili(e de uni(a(ea de
2n3++')n(4 *e 0a,a .(andardelor ocu*aionale4 *rin con.ul(are cu anga9a(orii.
6E7 Progra'ele de *reg+(ire *ro1e.ional+ .e 1inali,ea,+ cu e/a'en de cer(i1icare a
cali1ic+rii. Organi,area 5i de.1+5urarea e/a'enului de cer(i1icare a cali1ic+rii .un( regle'en(a(e
de Au(ori(a(ea Naional+ *en(ru "ali1ic+ri.
6107 ;(a(ul .u.ine 2n3++')n(ul *ro1e.ional 5i 2n3++')n(ul liceal ? 1iliera (e>nologic+ .au
3ocaional+4 *rin:
a7 recunoa5(erea 2n 2n3++')n(ul (eriar nonuni3er.i(ar a .(udiilor o0inu(e 2n cadrul
2n3++')n(ului liceal ? 1iliera (e>nologic+ .au 3ocaional+4 2n 0a,a unui regula'en( *ro*riu@
07 1inanarea *arial+ la 5colari,area 2n cadrul 5colilor *o.(liceale de .(a(@
c7 0ur.e .*eciale 5i al(e 1or'e de .*ri9in 'a(erial.
;E"GIUNEA a E?a
$n3++')n(ul 'ili(ar *reuni3er.i(ar
ART. 8:
617 $n3++')n(ul *reuni3er.i(ar din .i.(e'ul de a*+rare4 ordine *u0lic+ 5i .ecuri(a(e
naional+ e.(e 2n3++')n( de .(a(4 *ar(e in(egran(+ a .i.(e'ului naional de 2n3++')n(4 5i
cu*rinde: 2n3++')n( liceal 'ili(ar 5i 2n3++')n( *o.(liceal *en(ru 1or'area 'ai5(rilor 'ili(ari4
a .u0o1ierilor4 agenilor de *oliie 5i agenilor de *eni(enciare.
627 ;(ruc(ura organi,a(oric+4 *ro1ilurile4 .*eciali,+rileCcali1ic+rile *ro1e.ionale4 ci1rele
anuale de 5colari,are 5i cri(eriile de .elecionare a candidailor *en(ru 2n3++')n(ul
*reuni3er.i(ar 'ili(ar din .i.(e'ul de a*+rare4 ordine *u0lic+ 5i .ecuri(a(e naional+ .e *ro*un
Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului de 'ini.(erele in(ere.a(e 5i de al(e
in.(i(uii cu re.*on.a0ili(+i 2n do'eniul a*+r+rii4 ordinii *u0lice 5i .ecuri(+ii naionale *o(ri3i(
1iec+rei ar'e4 .*eciali,+ri 5i 1or'e de organi,are a 2n3++')n(ului 5i .e a*ro0+ con1or'
*re3ederilor *re,en(ei legi 3ala0ile *en(ru in.(i(uiile de 2n3++')n( ci3il.
687 Planurile?cadru de 2n3++')n( *en(ru 2n3++')n(ul liceal 'ili(ar .e ela0orea,+ de c+(re
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 2n cola0orare cu Mini.(erul A*+r+rii
Naionale4 5i .un( a*ro0a(e *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i
.*or(ului. Planurile?cadru de 2n3++')n( *en(ru 2n3++')n(ul *o.(liceal din .i.(e'ul de
a*+rare4 ordine *u0lic+ 5i .ecuri(a(e naional+ .e ela0orea,+ de Mini.(erul A*+r+rii Naionale4
Mini.(erul Ad'ini.(raiei 5i In(ernelor4 Mini.(erul Ju.(iiei 5i al(e in.(i(uii cu a(ri0uii 2n
do'eniile a*+r+rii4 ordinii *u0lice 5i .ecuri(+ii naionale4 2n con1or'i(a(e cu .(andardele
naionale ela0ora(e de in.(i(uiile re.*on.a0ile cu a.igurarea cali(+ii4 5i .e a3i,ea,+ de
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6:7 Progra'ele 5colare *en(ru di.ci*linele de .*eciali(a(e 'ili(ar+ .e ela0orea,+ de
Mini.(erul A*+r+rii Naionale4 Mini.(erul Ad'ini.(raiei 5i In(ernelor4 Mini.(erul Ju.(iiei 5i de
al(e in.(i(uii cu a(ri0uii 2n do'eniul a*+r+rii4 ordinii *u0lice 5i .ecuri(+ii naionale 5i .e
a*ro0+ de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
ART. 85
Mini.(erul A*+r+rii Naionale4 Mini.(erul Ad'ini.(raiei 5i In(ernelor4 Mini.(erul Ju.(iiei 5i
al(e in.(i(uii cu a(ri0uii 2n do'eniile a*+r+rii4 ordinii *u0lice 5i .ecuri(+ii naionale
coordonea,+ 5i con(rolea,+ uni(+ile de 2n3++')n( 'ili(ar *reuni3er.i(ar4 2'*reun+ cu
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 *rin in.*ec(ora(ele 5colare
9udeeneCal 'unici*iului !ucure5(i.
ART. 8<
"onducerea o*era(i3+ a uni(+ilor de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar din .i.(e'ul de a*+rare4
ordine *u0lic+ 5i .ecuri(a(e naional+ .e a.igur+ de co'andan(ulCdirec(orul nu'i( *rin ordin al
conduc+(orilor 'ini.(erelor 5i in.(i(uiilor de ordine *u0lic+ 5i .iguran+ naional+4 care e.(e 5i
*re5edin(ele con.iliului de ad'ini.(raieCcon.iliului de conducere. $n ac(i3i(a(ea de conducere4
co'andan(ulCdirec(orul e.(e a9u(a( de locii(orul co'andan(ului *en(ru 2n3++')n(Cdirec(orul
ad9unc(. -irec(orul ad9unc(CLocii(orul co'andan(ului *en(ru 2n3++')n( e.(e 5i *re5edin(ele
con.iliului *ro1e.oral.
ART. 8=
617 Per.onalul didac(ic din uni(+ile de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar din .i.(e'ul de a*+rare4
ordine *u0lic+ 5i .ecuri(a(e naional+ .e con.(i(uie din *er.onalul didac(ic *re3+,u( 2n *re,en(a
lege 5i din cor*ul in.(ruc(orilor 'ili(ari4 de ordine 5i .ecuri(a(e *u0lic+.
627 Per.onalul didac(ic din uni(+ile de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar din .i.(e'ul 'ili(ar de
a*+rare4 ordine *u0lic+ 5i .ecuri(a(e naional+ are dre*(urile 5i 2nda(oririle care decurg din
*re,en(a lege 5i din cali(a(ea de cadru 'ili(ar 2n ac(i3i(a(e4 re.*ec(i3 de 1uncionar *u0lic cu
.(a(u( .*ecial.
687 %unciile didac(ice *en(ru cor*ul in.(ruc(orilor 'ili(ari din uni(+ile de 2n3++')n(
*reuni3er.i(ar din .i.(e'ul de a*+rare4 ordine *u0lic+ 5i .ecuri(a(e naional+4 condiiile care .e
cer *en(ru ocu*area ace.(ora4 nor'ele didac(ice4 co'*e(enele 5i re.*on.a0ili(+ile .e .(a0ile.c
*rin in.(ruciuni *ro*rii.
ART. 8&
%inanarea 2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar din .i.(e'ul de a*+rare4 ordine *u0lic+ 5i
.ecuri(a(e naional+ e.(e a.igura(+ de Mini.(erul A*+r+rii Naionale4 Mini.(erul Ad'ini.(raiei
5i In(ernelor4 Mini.(erul Ju.(iiei 5i al(e in.(i(uii cu a(ri0uii 2n do'eniile a*+r+rii4
in1or'aiilor4 ordinii *u0lice 5i .ecuri(+ii naionale din 1ondurile aloca(e din 0uge(ul de .(a(.
ART. 8E
"er(i1ica(ele de a0.ol3ire 5i co'*e(ene *ro1e.ionale dau dre*(ul dein+(orilor legali4 du*+
(recerea 2n re,er3+4 2n condiiile legii4 .+ ocu*e 1uncii ec>i3alen(e cu cele ale a0.ol3enilor
in.(i(uiilor ci3ile de 2n3++')n( cu *ro1il a*ro*ia( 5i de acela5i ni3el.
ART. :0
In.(i(uiile de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar din cadrul .i.(e'ului de a*+rare4 ordine *u0lic+ 5i
.ecuri(a(e naional+4 *recu' 5i .*eciali,+rileCcali1ic+rile *ro1e.ionale din cadrul ace.(ora .e
.u*un 'ecani.'elor de a.igurare a cali(+ii4 ca 5i in.(i(uiile de 2n3++')n( ci3il.
ART. :1
A*licarea *re3ederilor *re,en(ei legi la .*eci1icul 'ili(ar4 de ordine *u0lic+ 5i .ecuri(a(e
naional+ .e 1ace *rin ordine4 regula'en(e 5i in.(ruciuni *ro*rii.
;E"GIUNEA a 10?a
$n3++')n(ul de ar(+ 5i 2n3++')n(ul .*or(i3
ART. :2
617 $n3++')n(ul de ar(+ 5i 2n3++')n(ul .*or(i3 .e organi,ea,+ *en(ru ele3ii cu a*(i(udini 2n
ace.(e do'enii.
627 Uni(+ile 2n care .e organi,ea,+ 2n3++')n(ul de ar(+ 5i 2n3++')n(ul .*or(i3 de .(a( .e
.(a0ile.c de c+(re au(ori(+ile ad'ini.(raiei *u0lice locale cu a3i,ul con1or' al in.*ec(ora(elor
5colare4 *o(ri3i( legii.
687 $n 2n3++')n(ul de ar(+ 5i 2n 2n3++')n(ul .*or(i3:
a7 5colari,area .e reali,ea,+4 de regul+4 2nce*)nd cu 2n3++')n(ul gi'na,ial@
07 ele3ii *o( 1i 2n.cri5i nu'ai *e 0a,a (e.(+rii a*(i(udinilor .*eci1ice@
c7 *lanurile?cadru de 2n3++')n( .un( ada*(a(e .*eci1icului ace.(ui 2n3++')n(@
d7 .(udiul di.ci*linelor de .*eciali(a(e .e reali,ea,+ *e cla.e4 *e gru*e .au indi3idual4
*o(ri3i( cri(eriilor .(a0ili(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului@
e7 *rogra'ele 5colare *en(ru 2n3++')n(ul liceal de ar(+ 5i *en(ru 2n3++')n(ul liceal
.*or(i3 re.*ec(+ o0iec(i3ele educaionale .(a0ili(e *en(ru *ro1ilul re.*ec(i3.
6:7 Pen(ru ac(i3i(a(ea .*or(i3+ 5i ar(i.(ic+ de *er1or'an+4 la *ro*unerea au(ori(+ilor
ad'ini.(raiei *u0lice locale4 a in.*ec(ora(elor 5colare4 a Mini.(erului "ul(urii 5i Pa(ri'oniului
Naional 5iC.au a in.(i(uiilor *u0lice de cul(ur+ 2'*reun+ cu Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului .e *o( organi,a clu0uri 5colare 5i uni(+i de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar
de .(a( cu *rogra' .*or(i3 .au de ar(+4 in(egra( ori .u*li'en(ar.
657 $n3++')n(ul de ar(+ 5i 2n3++')n(ul .*or(i3 in(egra( .e organi,ea,+ 2n 5colile 5i liceele
cu *rogra' de ar(+4 re.*ec(i3 .*or(i34 *recu' 5i 2n cla.e cu *rogra' de ar(+ .au .*or(i34
organi,a(e 2n celelal(e uni(+i de 2n3++')n( *ri'ar4 gi'na,ial 5i liceal.
6<7 Organi,area 2n3++')n(ului de ar(+ 5i a 2n3++')n(ului .*or(i3 .e 1ace *rin regula'en(e
a*ro0a(e de 'ini.(rul educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
6=7 Uni(+ile de 2n3++')n( cu *rogra' .*or(i3 .u*li'en(ar4 denu'i(e clu0uri .*or(i3e
5colare4 .e con.(i(uie ca uni(+i de 2n3++')n( de ni3el liceal4 inde*enden(e .au a1ilia(e *e
l)ng+ al(e uni(+i de 2n3++')n( de acela5i ni3el.
6&7 Pen(ru 0una de.1+5urare a ac(i3i(+ii4 clu0urile .*or(i3e 5colare 0ene1icia,+ de 0a,e
.*or(i3e *ro*rii 5i de acce. 2n 0a,ele .*or(i3e care a*arin celorlal(e uni(+i de 2n3++')n(4 cu
acordul conducerilor ace.(or uni(+i de 2n3++')n(.
6E7 Ele3ii au acce. li0er 2n clu0urile .*or(i3e4 2n *ala(ele 5i clu0urile co*iilor.
6107 Pen(ru 0una de.1+5urare a ac(i3i(+ilor ar(i.(ice4 uni(+ile de 2n3++')n( gi'na,ial 5i
liceal 0ene1icia,+ de .+li de re*e(iie 5i .*ec(acol *ro*rii .au de acce. la .+lile uni(+ilor de
2n3++')n( de acela5i ni3el4 cu acordul conducerii ace.(ora.
6117 "lu0urile .*or(i3e 5colare *o( .+ 1ie 1inana(e 5i de au(ori(+ile ad'ini.(raiei *u0lice
locale.
6127 Toi ele3ii cu*rin5i 2n gru*ele de *er1or'an+ .un( 2n.cri5i 2n(r?un Regi.(ru naional al
*er1or'anelor .*or(i3e4 2n 0a,a regle'en(+rilor a*ro0a(e *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4
cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
ART. :8
617 Pen(ru .*ri9inirea ac(i3i(+ii .*or(i3e 5i ar(i.(ice de *er1or'an+4 Mini.(erul Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului organi,ea,+ (a0ere .*or(i3e .au de creaie ar(i.(ic+4
concur.uri .*or(i3e .au ar(i.(ice4 ca'*iona(e 5colare4 *recu' 5i 1e.(i3aluri 5i acord+ 0ur.e 5i
al(e 1or'e de .*ri9in 'a(erial.
627 Pen(ru ac(i3i(+ile .*or(i3e4 2n .(ruc(ura Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului 1uncionea,+ %ederaia ;*or(ului Kcolar 5i Uni3er.i(ar.
687 Mini.(erul "ul(urii 5i Pa(ri'oniului Naional 5i celelal(e 'ini.(ere in(ere.a(e4 "o'i(e(ul
Oli'*ic 5i ;*or(i3 Ro')n4 1ederaiile .*or(i3e naionale4 au(ori(+ile locale4 *recu' 5i
in.(i(uiile de cul(ur+ *o( .*ri9ini 1inanciar 5i 'a(erial ac(i3i(+ile de *er1or'an+ 2n do'eniul
ar(elor4 re.*ec(i3 al .*or(ului.
6:7 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului cola0orea,+ cu in.(i(uii4 cu
organi,aii 5i cu al(e *er.oane 9uridice4 re.*ec(i3 cu *er.oane 1i,ice *en(ru a.igurarea
re.ur.elor 1inanciare 5i 'a(eriale nece.are de.1+5ur+rii4 2n 0une condiii4 a 2n3++')n(ului de
ar(+ 5i 2n3++')n(ului .*or(i3 in(egra( 5i .u*li'en(ar4 *recu' 5i a co'*e(iiilor ar(i.(ice 5i
.*or(i3e de ni3el regional 5i naional.
;E"GIUNEA a 11?a
$n3++')n(ul *o.(liceal
ART. ::
617 $n3++')n(ul *o.(liceal .e organi,ea,+ *en(ru cali1ic+ri *ro1e.ionale 2n.cri.e 2n Regi.(rul
naional al cali1ic+rilor4 .(a0ili(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului 5i
a*ro0a(e *rin >o(+r)re a Gu3ernului.
627 $n3++')n(ul *o.(liceal 1ace *ar(e din 2n3++')n(ul *ro1e.ional 5i (e>nic 5i e.(e *arial
.u03eniona( de .(a(.
687 $n3++')n(ul *o.(liceal .*ecial 1ace *ar(e din 2n3++')n(ul *ro1e.ional 5i (e>nic 5i e.(e
in(egral .u03eniona( de .(a(.
6:7 Kcolile de 'ai5(ri .un( 5coli *o.(liceale.
657 $n3++')n(ul *o.(liceal are o dura(+ de 1 ? 8 ani4 2n 1uncie de co'*le/i(a(ea cali1ic+rii 5i
de nu'+rul de credi(e *en(ru educaie 5i 1or'are *ro1e.ional+.
6<7 Kcolari,area 2n 2n3++')n(ul *o.(liceal de .(a(4 organi,a( 2n con1or'i(a(e cu *re3ederile
*re,en(ei legi4 .e 1inanea,+ *rin 0uge(ele locale ale uni(+ilor ad'ini.(ra(i3?(eri(oriale4 din
.u'ele de1alca(e din 3eni(uri ale 0uge(ului de .(a( 5i din 3eni(uri ale 0uge(elor locale.
Kcolari,area *oa(e .+ 1ie 1inana(+ 5i de c+(re .olici(ani4 *er.oane 1i,ice .au 9uridice4 *rin
con(rac( 2nc>eia( cu uni(a(ea de 2n3++')n( care a.igur+ 5colari,area. ;(a(ul .u.ine 5i
.(i'ulea,+4 inclu.i3 1inanciar4 *rogra'e de .(udiu *en(ru 2n3++')n(ul *o.(liceal4 2n
*ar(eneria( *u0lic?*ri3a(.
6=7 "i1ra de 5colari,are *en(ru 2n3++')n(ul *o.(liceal de .(a( .e a*ro0+ *rin >o(+r)re a
Gu3ernului. Prin e/ce*ie4 ci1ra de 5colari,are *en(ru 2n3++')n(ul *o.(liceal de .(a( 1inana(
in(egral de c+(re .olici(ani4 *er.oane 1i,ice .au 9uridice4 .e a*ro0+4 *rin deci,ie4 de
in.*ec(ora(ul 5colar 5i .e co'unic+ Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6&7 Ad'i(erea 2n 2n3++')n(ul *o.(liceal .e 1ace 2n con1or'i(a(e cu cri(eriile generale
.(a0ili(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 *e 0a,a unei 'e(odologii
ela0ora(e de uni(a(ea de 2n3++')n(4 *rin con.ul(area 1ac(orilor in(ere.ai.
6E7 Au dre*(ul .+ .e 2n.crie 2n 2n3++')n(ul *o.(liceal4 2n condiiile alin. 6&74 a0.ol3enii de
liceu4 cu .au 1+r+ di*lo'+ de 0acalaurea(.
6107 "redi(ele *en(ru educaie 5i 1or'are *ro1e.ional+ o0inu(e 2n 2n3++')n(ul *o.(liceal
*o( 1i recuno.cu(e *en(ru a0.ol3enii cu di*lo'+ de 0acalaurea( de c+(re uni3er.i(+i4 2n 0a,a
deci,iilor .ena(ului uni3er.i(ar4 ca uni(+i de credi(e de .(udii (ran.1era0ile *en(ru ni3elul
licen+.
;E"GIUNEA a 12?a
$n3++')n(ul *en(ru *er.oanele a*arin)nd 'inori(+ilor naionale
ART. :5
617 Per.oanele a*arin)nd 'inori(+ilor naionale au dre*(ul .+ .(udie,e 5i .+ .e in.(ruia.c+
2n li'0a 'a(ern+4 la (oa(e ni3elurile4 (i*urile 5i 1or'ele de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar4 2n
condiiile legii.
627 $n 1uncie de nece.i(+ile locale .e organi,ea,+4 la cererea *+rinilor .au (u(orilor legali 5i
2n condiiile legii4 gru*e4 cla.e .au uni(+i de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar cu *redare 2n li'0ile
'inori(+ilor naionale.
687 La (oa(e 1or'ele de 2n3++')n( 2n li'0a ro')n+4 2n li'0ile 'inori(+ilor naionale .au 2n
li'0i de circulaie in(ernaional+4 .e *oa(e 2n.crie 5i *reg+(i orice ce(+ean ro')n .au ce(+ean
din +rile Uniunii Euro*ene 5i "on1ederaia El3eian+4 indi1eren( de li'0a .a 'a(ern+ 5i de
li'0a 2n care a .(udia( an(erior.
6:7 $n cadrul uni(+ilor .au .eciilor cu *redare 2n li'0ile 'inori(+ilor naionale4 .ingulare
2n locali(a(e4 .e *o( organi,a cla.e liceale 5i *ro1e.ionale cu gru*e de ele3i de di1eri(e *ro1iluri4
2n condiiile legii.
657 Pe ra,a unei uni(+i ad'ini.(ra(i3?(eri(oriale4 cu 'ai 'ul(e uni(+i de 2n3++')n( cu
*redare 2n li'0ile 'inori(+ilor naionale4 1uncionea,+ cel *uin o uni(a(e 5colar+ cu
*er.onali(a(e 9uridic+4 *en(ru 1iecare li'0+ 'a(ern+4 indi1eren( de e1ec(i3ul de ele3i.
6<7 $n ca,ul uni(+ilor de ni3el gi'na,ial .au liceal cu *redare 2n li'0ile 'inori(+ilor
naionale4 .ingulare 2n 'unici*iu4 ora5 .au co'un+4 .e acord+ *er.onali(a(e 9uridic+4 indi1eren(
de e1ec(i3ul de ele3i.
6=7 Ele3ii care4 2n locali(a(ea de do'iciliu4 nu au *o.i0ili(a(ea de a 2n3+a 2n li'0a lor
'a(ern+ .un( .*ri9inii *rin decon(ul (ran.*or(ului la cea 'ai a*ro*ia(+ 5coal+ cu *redare 2n
li'0a 'a(ern+ .au *ri'e.c ca,are 5i 'a.+ gra(ui(e 2n in(erna(ul uni(+ii de 2n3++')n( cu
*redare 2n li'0a 'a(ern+.
6&7 Minori(+ile naionale au dre*(ul la re*re,en(are *ro*orional+ cu nu'+rul de cla.e 2n
organele de conducere ale uni(+ilor de 2n3++')n(4 ale in.*ec(ora(elor 5colare .au ale
in.(i(uiilor ec>i3alen(e4 cu re.*ec(area cri(eriilor de co'*e(en+ *ro1e.ional+4 *o(ri3i( legii.
6E7 $n uni(+ile 5colare cu *redare 5i 2n li'0ile 'inori(+ilor naionale4 unul din(re direc(ori
3a 1i un cadru didac(ic din r)ndul 'inori(+ilor re.*ec(i3e4 cu re.*ec(area cri(eriilor de
co'*e(en+ *ro1e.ional+.
6107 $n uni(+ile cone/e 2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar din 9udeele 2n care 1uncionea,+
1or'e de 2n3++')n( 2n li'0ile 'inori(+ilor naionale .e a.igur+ 2ncadrarea cu .*eciali5(i 5i
din r)ndul 'inori(+ilor naionale4 cu re.*ec(area cri(eriilor de co'*e(en+ *ro1e.ional+.
6117 "adrele didac(ice care *redau la gru*e .au cla.e cu *redare in(egral+ 2n li'0a
'inori(+ilor naionale (re0uie .+ 1ac+ do3ada co'*e(enei *ro1e.ionale 2n li'0a 'inori(+ii
naionale re.*ec(i3e 5i au dre*(ul la *reg+(ire 5i *er1ecionare 2n li'0a de *redare4 2n ar+ .au
2n .(r+in+(a(e. %ac e/ce*ie de la nece.i(a(ea de a 1ace do3ada co'*e(enei *ro1e.ionale 2n
li'0a 'inori(+ii naionale re.*ec(i3e cadrele didac(ice care *redau li'0a 5i li(era(ura ro')n+.
6127 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului a.igur+ 'a(eriale didac(ice
.*eci1ice di.ci*linelor *reda(e 2n li'0a 'a(ern+.
6187 Pen(ru ele3ii a*arin)nd 'inori(+ilor naionale4 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului a.igur+ 'anualele 5colare4 care *o( 1i: 'anuale ela0ora(e 2n li'0a de
*redare a 'inori(+ilor naionale 5i 'anuale (radu.e din li'0a ro')n+ .au 'anuale de i'*or(4
a3i,a(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 *en(ru (i(lurile needi(a(e
din cau,a (ira9ului redu..
61:7 $n 2n3++')n(ul 2n li'0ile 'inori(+ilor naionale4 2n co'unicarea in(ern+ 5i 2n
co'unicarea cu *+rinii ele3ilor 5i ai *re5colarilor .e *oa(e 1olo.i 5i li'0a de *redare.
6157 $n 2n3++')n(ul *ri'ar cu *redare 2n li'0ile 'inori(+ilor naionale4 cali1ica(i3ele .e
co'unic+ 2n .cri. 5i oral 5i 2n li'0a de *redare.
61<7 $n cadrul In.(i(u(ului de K(iine ale Educaiei din .u0ordinea Mini.(erului Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului 3a 1unciona 5i o .ecie de cerce(are 5i ino3are *en(ru
2n3++')n(ul cu *redare 2n li'0ile 'inori(+ilor naionale.
61=7 $n 1inanarea de 0a,+ a uni(+ii de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar cu *redare 2n li'0ile
'inori(+ilor naionale4 co.(ul .(andard *er ele3 5i *er *re5colar .e calculea,+ du*+ un
coe1icien( '+ri( *e 0a,a 1ac(orilor de corecie4 lu)nd 2n con.iderare *redarea 2n li'0a
'inori(+ii naionale .au a li'0ii 'inori(+ii naionale. $n ca,ul ace.(or uni(+i .e are 2n 3edere
i,olarea ling3i.(ic+4 geogra1ic+ 5i nu'+rul redu. de ele3i 5i *re5colari4 *recu' 5i ele3ii
*re3+,ui la alin. 6=7. Acela5i coe1icien( .e a*lic+ 5i 2n ca,ul uni(+ilor 5colare cu *redare 2n
li'0a ro')n+4 2n condiii .i'ilare.
ART. :<
617 $n cadrul 2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar cu *redare 2n li'0ile 'inori(+ilor naionale4
(oa(e di.ci*linele .e .(udia,+ 2n li'0a 'a(ern+4 cu e/ce*ia di.ci*linei Li'0a 5i li(era(ura
ro')n+.
627 -i.ci*lina Li'0a 5i li(era(ura ro')n+ .e *red+ *e (o( *arcur.ul 2n3++')n(ului
*reuni3er.i(ar du*+ *rogra'e 5colare 5i 'anuale ela0ora(e 2n 'od .*ecial *en(ru 'inori(a(ea
re.*ec(i3+.
687 Prin e/ce*ie4 2n uni(+ile de 2n3++')n( cu *redare 2n li'0a unei 'inori(+i naionale4 ca
ur'are a cererii *+rinilor .au (u(orilor legali4 la .olici(area organi,aiei 'inori(+ii naionale
re*re,en(a(e 2n Parla'en(ul Ro')niei .au4 2n ca,ul 2n care 'inori(a(ea re.*ec(i3+ nu are
re*re,en(are *arla'en(ar+4 la .olici(area gru*ului *arla'en(ar al 'inori(+ilor naionale4
*redarea di.ci*linei Li'0a 5i li(era(ura ro')n+ .e 1ace du*+ 'anualele u(ili,a(e 2n uni(+ile de
2n3++')n( cu *redare 2n li'0a ro')n+.
6:7 Te.(ele la di.ci*lina Li'0a 5i li(era(ura ro')n+ .e ela0orea,+ *e 0a,a *rogra'ei
.*eciale.
657 Te.(ele de e3aluare4 .u0iec(ele de e/a'en de orice (i* din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar 5i
lucr+rile .e'e.(riale *en(ru ele3ii din 2n3++')n(ul cu *redare 2n li'0ile 'inori(+ilor
naionale .e ela0orea,+ *e 0a,a cerinelor didac(ico?'e(odologice .(a0ili(e de "urriculu'ul
naional.
6<7 $n 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar4 ac(i3i(a(ea de *redare 5i de educare la Li'0a 5i li(era(ura
'a(ern+4 la i.(oria 5i (radiiile 'inori(+ilor naionale re.*ec(i3e 5i la Educaia 'u,ical+ .e
reali,ea,+ *e 0a,a *rogra'elor 5i a 'e(odologiilor .*eci1ice ela0ora(e de colec(i3e de e/*eri
cuno.c+(ori ai li'0ii 5i ai cul(urii 'inori(+ii naionale re.*ec(i3e 5i a*ro0a(e4 *o(ri3i( legii.
6=7 Ele3ilor a*arin)nd 'inori(+ilor naionale4 care 1rec3en(ea,+ uni(+i de 2n3++')n( cu
*redare 2n li'0a ro')n+ .au 2n al(+ li'0+ dec)( cea 'a(ern+4 li .e a.igur+4 la cerere4 5i 2n
condiiile legii4 ca di.ci*lin+ de .(udiu4 li'0a 5i li(era(ura 'a(ern+4 *recu' 5i i.(oria 5i
(radiiile 'inori(+ii naionale re.*ec(i3e4 ca *ar(e a (runc>iului co'un. Progra'ele 5i
'anualele di.ci*linei I.(oria 5i (radiiile 'inori(+ii naionale .un( a*ro0a(e de Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6&7 $n 2n3++')n(ul *ri'ar4 gi'na,ial 5i liceal cu *redare 2n li'0ile 'inori(+ilor naionale4
di.ci*linele I.(oria 5i Geogra1ia Ro')niei .e *redau 2n ace.(e li'0i4 du*+ *rogra'e 5colare 5i
'anuale iden(ice cu cele *en(ru cla.ele cu *redare 2n li'0a ro')n+4 cu o0ligaia (ran.crierii 5i
a 2n.u5irii (o*oni'iei 5i a nu'elor *ro*rii ro')ne5(i 5i 2n li'0a ro')n+.
6E7 $n 2n3++')n(ul gi'na,ial cu *redare 2n li'0ile 'inori(+ilor naionale .e in(roduce4 ca
di.ci*lin+ de .(udiu4 I.(oria 5i (radiiile 'inori(+ilor naionale re.*ec(i3e4 cu *redare 2n li'0a
'a(ern+. Progra'ele 5colare 5i 'anualele la acea.(+ di.ci*lin+ .un( a*ro0a(e de Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6107 $n *rogra'ele 5i 'anualele de i.(orie .e 3or re1lec(a i.(oria 5i (radiiile 'inori(+ilor
naionale din Ro')nia.
6117 $n 2n3++')n(ul liceal 5i *o.(liceal4 2n care *redarea .e 1ace 2n li'0a 'a(ern+ *en(ru
di.ci*linele4 re.*ec(i3 'odulele de *reg+(ire de .*eciali(a(e4 .e reali,ea,+ 2n.u5irea
(er'inologiei de .*eciali(a(e 5i 2n li'0a ro')n+.
6127 $n 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar4 *ro0ele de ad'i(ere 5i *ro0ele e/a'enelor de a0.ol3ire
*o( 1i .u.inu(e 2n li'0a 2n care au 1o.( .(udia(e di.ci*linele re.*ec(i3e4 2n condiiile legii.
ART. :=
617 Pe ra,a unei uni(+i ad'ini.(ra(i3?(eri(oriale ? co'un+4 ora54 'unici*iu ? unde
1uncionea,+ 'ai 'ul(e uni(+i 5colare cu *redare 2n li'0a ro')n+ cel *uin una din(re ace.(ea
are *er.onali(a(e 9uridic+4 indi1eren( de e1ec(i3ul de ele3i.
627 Uni(+ile cu *redare 2n li'0a ro')n+4 de ni3el gi'na,ial .au liceal4 unice 2n 'unici*iu4
2n ora5 .au 2n co'un+ au *er.onali(a(e 9uridic+ indi1eren( de e1ec(i3ul de ele3i.
;E"GIUNEA a 18?a
$n3++')n(ul .*ecial 5i .*ecial in(egra(
ART. :&
617 $n3++')n(ul .*ecial 5i .*ecial in(egra(4 organi,a( *en(ru *er.oanele cu cerine
educaionale .*eciale .au al(e (i*uri de cerine educaionale4 .(a0ili(e *rin ordin al 'ini.(rului
educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului4 .e reali,ea,+ *en(ru (oa(e ni3elurile de
2n3++')n(4 di1erenia(4 2n 1uncie de (i*ul 5i gradul de de1icien+.
627 $n3++')n(ul .*ecial 5i .*ecial in(egra( e.(e gra(ui( 5i e.(e organi,a(4 de regul+4 ca
2n3++')n( cu 1rec3en+. $n 1uncie de nece.i(+ile locale4 ace.(a .e *oa(e organi,a 5i .u0 al(e
1or'e4 2n con1or'i(a(e cu legi.laia 2n 3igoare.
687 Gu3ernul ela0orea,+ regle'en(+ri .*eci1ice *en(ru .er3iciile educaionale 5i de a.i.(en+4
o1eri(e co*iilor cu cerine educaionale .*eciale.
ART. :E
617 $n3++')n(ul .*ecial .e organi,ea,+4 du*+ ca,4 2n uni(+i de 2n3++')n( .*ecial 5i 2n
uni(+i de 2n3++')n( de 'a.+.
627 $n3++')n(ul .*ecial in(egra( .e *oa(e organi,a 2n cla.e .*eciale 5i indi3idual .au 2n
gru*e in(egra(e 2n cla.e de 'a.+. E1ec(i3ele 1or'aiunilor de .(udiu din 2n3++')n(ul .*ecial 5i
.*ecial in(egra( .un( .(a0ili(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 2n
1uncie de (i*ul 5i gradul de1icienei.
687 "oninu(urile 2n3++')n(ului .*ecial 5i .*ecial in(egra(4 de'er.urile didac(ice4 *recu' 5i
*reg+(irea 5i 1or'area *er.onalului care 25i de.1+5oar+ ac(i3i(a(ea 2n do'eniul educaiei
co*iilor cu cerine educaionale .*eciale .un( .(a0ili(e *rin 'e(odologii ela0ora(e de Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6:7 -ura(a 5colari,+rii co*iilor cu cerine educaionale .*eciale *oa(e 1i 'ai 'are dec)( cea
*reci,a(+ *rin *re,en(a lege 5i .e .(a0ile5(e4 2n 1uncie de gradul 5i (i*ul di,a0ili(+ii4 *rin ordin
al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
ART. 50
617 E3aluarea4 a.i.(ena *.i>oeducaional+4 orien(area 5colar+ 5i orien(area *ro1e.ional+ a
co*iilor4 a ele3ilor 5i a (inerilor cu cerine educaionale .*eciale .e reali,ea,+ de c+(re cen(rele
9udeene de re.ur.e 5i de a.i.(en+ educaional+4 denu'i(e 2n con(inuare "JRAE4 re.*ec(i3 de
"en(rul Munici*iului !ucure5(i de Re.ur.e 5i A.i.(en+ Educaional+4 denu'i( 2n con(inuare
"M!RAE4 *rin .er3iciile de e3aluare 5i de orien(are 5colar+ 5i *ro1e.ional+4 *e 0a,a unei
'e(odologii ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 acord)ndu?
.e *riori(a(e in(egr+rii 2n 2n3++')n(ul de 'a.+. "JRAE cu*rind 5i cen(rele logo*edice
in(er5colare.
627 ;(a0ilirea gradului de de1icien+ al ele3ilor cu cerine educaionale .*eciale .e reali,ea,+
de c+(re co'i.iile din cadrul "JRAEC"M!RAE4 2n cola0orare cu co'i.iile *en(ru *ro(ecia
co*ilului din cadrul direciilor generale 9udeeneCa 'unici*iului !ucure5(i de a.i.(en+ .ocial+
5i *ro(ecia co*ilului.
687 -iagno.(icarea a0u,i3+ a co*iilor *e cri(erii de ra.+4 naionali(a(e4 e(nie4 li'0+4 religie4
a*ar(enen+ la o ca(egorie de1a3ori,a(+4 *recu' 5i de orice al( cri(eriu4 1a*( ce de(er'in+
includerea lor 2n cla.e cu cerine educaionale .*eciale4 .e .ancionea,+.
6:7 O0inerea unei cali1ic+ri de c+(re ele3iiC(inerii cu cerine educaionale .*eciale .e 1ace 2n
uni(+i de 2n3++')n( .*ecial 5i de 'a.+4 cu con.ul(area 1ac(orilor locali in(ere.ai.
657 Ele3ii 5i (inerii cu cerine educaionale .*eciale *o( do0)ndi cali1ic+ri *ro1e.ionale
core.*un,+(oare (i*ului 5i gradului de de1icien+.
ART. 51
617 "o*iii4 ele3ii 5i (inerii cu cerine educaionale .*eciale4 in(egrai 2n 2n3++')n(ul de
'a.+4 0ene1icia,+ de .u*or( educaional *rin cadre didac(ice de .*ri9in 5i i(ineran(e4 de la ca,
la ca,. Organi,area .er3iciilor de .*ri9in educaional .e 1ace de c+(re "JRAEC"M!RAE 5i .e
regle'en(ea,+ *rin 'e(odologii .*eci1ice ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului.
627 "o*iii 5i (inerii cu cerine educaionale .*eciale4 5colari,ai 2n uni(+ile de 2n3++')n(
.*ecial .au de 'a.+4 inclu.i3 cei 5colari,ai 2n al( 9ude dec)( cel de do'iciliu4 0ene1icia,+ de
a.i.(en+ .ocial+ con.()nd 2n a.igurarea alocaiei ,ilnice de >ran+4 a rec>i,i(elor 5colare4 a
ca,ar'a'en(ului4 a 2'0r+c+'in(ei 5i a 2nc+l+'in(ei 2n cuan(u' egal cu cel *en(ru co*iii a1lai
2n .i.(e'ul de *ro(ecie a co*ilului4 *recu' 5i de g+,duire gra(ui(+ 2n in(erna(e .au cen(rele de
a.i.(are *en(ru co*iii cu cerine educaionale .*eciale din cadrul direciilor generale 9udeeneCa
'unici*iului !ucure5(i de a.i.(en+ .ocial+ 5i *ro(ecia co*ilului.
ART. 52
617 Pen(ru co*iii4 ele3ii 5i (inerii cu 0oli cronice .au cu 0oli care nece.i(+ *erioade de
.*i(ali,are 'ai 'ari de : .+*(+')ni .e organi,ea,+4 du*+ ca,4 gru*e .au cla.e 2n cadrul uni(+ii
.ani(are 2n care ace5(ia .un( in(ernai.
627 Pen(ru co*iii4 ele3ii 5i (inerii care4 din 'o(i3e 'edicale .au din cau,a unei di,a0ili(+i4
.un( nede*la.a0ili4 .e organi,ea,+ 5colari,are la do'iciliu4 *e o *erioad+ de(er'ina(+.
687 Kcolari,area la do'iciliu4 re.*ec(i3 2n1iinarea de cla.e .au de gru*e 2n .*i(ale .e 1ac de
c+(re in.*ec(ora(ul 5colar4 la *ro*unerea "JRAEC"M!RAE4 con1or' unei 'e(odologii?cadru
ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6:7 Uni(+ile de 2n3++')n( .*ecial *o( 0ene1icia de .*ri9inul in.(i(uiilor de *ro(ecie
.ocial+4 al al(or organi.'e *ri3a(e au(ori,a(e4 al *er.oanelor 1i,ice .au 9uridice din ar+ 5i din
.(r+in+(a(e4 *en(ru .(i'ulare4 co'*en.are 5i *en(ru reducerea gradului de di,a0ili(a(e.
ART. 58
$n3++')n(ul .*ecial di.*une de *lanuri de 2n3++')n(4 de *rogra'e 5colare4 de *rogra'e
de a.i.(en+ *.i>o*edagogic+4 de 'anuale 5i de 'e(odologii didac(ice al(erna(i3e4 ada*(a(e
(i*ului 5i gradului de di,a0ili(a(e 5i a*ro0a(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului.
ART. 5:
617 $n 1uncie de e3oluia co*ilului .e *o( 1ace *ro*uneri de reorien(are din.*re 5coala
.*ecial+ .*re 5coala de 'a.+ 5i in3er..
627 Pro*unerea de reorien(are .e 1ace de c+(re cadrul didac(ic care a lucra( cu co*ilul 2n
cau,+ .au de c+(re *+rinii co*iluluiC(u(orele legal in.(i(ui( 5i de c+(re *.i>ologul 5colar.
-eci,ia de reorien(are .e ia de c+(re co'i.ia de e/*er(i,+ din cadrul "JRAEC"M!RAE4 cu
acordul 1a'iliei .au al .u.in+(orului legal.
ART. 55
617 Kcolari,area 'inorilor 5i a adulilor din cen(rele de reeducare4 din *eni(enciarele *en(ru
'inori 5i (ineri 5i din *eni(enciarele *en(ru aduli .e reali,ea,+ cu re.*ec(area "urriculu'ului
naional. Re.ur.a u'an+ nece.ar+ *en(ru 5colari,area ace.(ora e.(e a.igura(+ de c+(re
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 *rin in.*ec(ora(ele 5colare.
627 $n 3ederea o0inerii unei cali1ic+ri 5i a in(egr+rii 2n 3iaa ac(i3+ a (inerilor cu cerine
educaionale .*eciale4 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 2'*reun+ cu
Mini.(erul Muncii4 %a'iliei 5i Pro(eciei ;ociale4 organi,ea,+ a(eliere *ro(e9a(e.
ART. 5<
La a0.ol3irea 2n3++')n(ului .*ecial4 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului cola0orea,+ cu Mini.(erul Muncii4 %a'iliei 5i Pro(eciei ;ociale 5i cu al(e organi.'e
gu3erna'en(ale .au nongu3erna'en(ale 2n 3ederea in(egr+rii 2n 3iaa ac(i3+4 *o(ri3i( cali1ic+rii
o0inu(e 5i 2n condiiile *re3+,u(e de legi.laia 2n 3igoare.
;E"GIUNEA a 1:?a
$n3++')n(ul *en(ru co*iii 5i (inerii ca*a0ili de *er1or'ane 2nal(e
ART. 5=
617 ;(a(ul .*ri9in+ co*iii 5i (inerii ca*a0ili de *er1or'ane 2nal(e a()( 2n uni(+i de
2n3++')n(4 c)( 5i 2n cen(re de e/celen+. "en(rele de e/celen+ .un( 2n1iina(e *rin ordin al
'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
627 "oordonarea aciunilor *re3+,u(e la alin. 617 e.(e a.igura(+ de "en(rul Naional de
In.(ruire -i1erenia(+4 2n1iina( *rin >o(+r)re a Gu3ernului4 iniia(+ de Mini.(erul Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
687 Re.ur.ele u'ane4 curriculare4 in1or'aionale4 'a(eriale 5i 1inanciare *en(ru .u.inerea
co*iilor 5i a (inerilor ca*a0ili de *er1or'ane 2nal(e .e a.igur+ de uni(+ile de 2n3++')n( 5i de
in.*ec(ora(ele 5colare4 con1or' nor'elor 'e(odologice ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6:7 Pen(ru .*ri9inirea co*iilor 5i a (inerilor ca*a0ili de *er1or'ane 2nal(e4 Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului organi,ea,+ oli'*iade 5i concur.uri4 (a0ere de
*ro1il4 .i'*o,ioane 5i al(e ac(i3i(+i .*eci1ice 5i acord+ 0ur.e 5i al(e 1or'e de .*ri9in 'a(erial.
657 "o*iii 5i (inerii ca*a0ili de *er1or'ane 2nal(e 0ene1icia,+4 indi1eren( de 3)r.(+4 de
*rogra'e educa(i3e care le re.*ec(+ *ar(iculari(+ile de 2n3+are 5i de orien(are a *er1or'anei.
Ace.(e *rogra'e .un( de a*ro1undare a 2n3++rii4 de gru*are *e a0ili(+i4 de 2'0og+ire a
curriculu'ului cu noi do'enii4 de 'en(ora( 5i (ran.1er de co'*e(en+4 de accelerare a
*ro'o3+rii con1or' ri('ului indi3idual de 2n3+are.
;E"GIUNEA a 15?a
Progra'ul FKcoala du*+ 5coal+F
ART. 5&
617 Uni(+ile de 2n3++')n(4 *rin deci,ia con.iliului de ad'ini.(raie4 *o( .+ 25i e/(ind+
ac(i3i(+ile cu ele3ii du*+ orele de cur.4 *rin *rogra'e FKcoala du*+ 5coal+F.
627 $n *ar(eneria( cu au(ori(+ile *u0lice locale 5i cu a.ociaiile de *+rini4 *rin *rogra'ul
FKcoala du*+ 5coal+F4 .e o1er+ ac(i3i(+i educa(i3e4 recrea(i3e4 de (i'* li0er4 *en(ru
con.olidarea co'*e(enelor do0)ndi(e .au de accelerare a 2n3++rii4 *recu' 5i ac(i3i(+i de
2n3+are re'edial+. Acolo unde ace.( lucru e.(e *o.i0il4 *ar(eneria(ul .e *oa(e reali,a cu
organi,aii nongu3erna'en(ale cu co'*e(ene 2n do'eniu.
687 Progra'ele FKcoala du*+ 5coal+F .e organi,ea,+ 2n 0a,a unei 'e(odologii a*ro0a(e *rin
ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
6:7 ;(a(ul *oa(e 1inana *rogra'ul FKcoala du*+ 5coal+F *en(ru co*iii 5i ele3ii din gru*urile
de,a3an(a9a(e4 *o(ri3i( legii.
;E"GIUNEA a 1<?a
Al(erna(i3ele educaionale
ART. 5E
617 $n .i.(e'ul de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar *o( 1i iniia(e 5i organi,a(e al(erna(i3e
educaionale4 cu acordul Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 *e 0a,a
unor regula'en(e a*ro0a(e *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i
.*or(ului.
627 Acredi(area4 re.*ec(i3 e3aluarea *eriodic+ a al(erna(i3elor educaionale .e 1ac *o(ri3i(
legii.
687 Uni(+ile de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar al(erna(i3 di.*un de au(ono'ie organi,a(oric+ 5i
1uncional+4 2n con1or'i(a(e cu .*eci1icul al(erna(i3ei.
6:7 La (oa(e 1or'ele de 2n3++')n( al(erna(i3 2n li'0a ro')n+4 2n li'0ile 'inori(+ilor
naionale .au 2n li'0i de circulaie in(ernaional+4 .e *oa(e 2n.crie 5i *reg+(i orice ce(+ean
ro')n.
657 "adrele didac(ice care *redau la gru*e .au cla.e din al(erna(i3ele educaionale au dre*(ul
la recunoa5(erea de c+(re in.*ec(ora(ele 5colare 9udeene 5i Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului a *reg+(irii 5i a *er1ecion+rilor reali,a(e de organi,aiile4 a.ociaiile4
1ederaiile care ge.(ionea,+ de,3ol(area al(erna(i3ei re.*ec(i3e la ni3el naional.
;E"GIUNEA a 1=?a
$n3++')n(ul *ar(icular 5i con1e.ional
ART. <0
617 $n3++')n(ul *ar(icular 5i con1e.ional .e organi,ea,+ con1or' *rinci*iului non*ro1i( 2n
uni(+i de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar4 la (oa(e ni3elurile 5i 1or'ele4 con1or' legi.laiei 2n
3igoare.
627 "ri(eriile4 .(andardele 5i indica(orii de *er1or'an+ *e care (re0uie .+ le 2nde*linea.c+
uni(+ile de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar *ar(icular 5i con1e.ional .un( iden(ice cu cele *e care
(re0uie .+ le 2nde*linea.c+ uni(+ile de 2n3++')n( de .(a(.
687 Uni(+ile *ar(iculare de 2n3++')n( .un( uni(+i li0ere4 de.c>i.e4 au(ono'e a()( din *unc(
de 3edere organi,a(oric4 c)( 5i econo'ico?1inanciar4 a3)nd dre*( 1unda'en( *ro*rie(a(ea
*ri3a(+4 garan(a(+ de "on.(i(uie.
6:7 Au(ori,area de 1uncionare *ro3i,orie4 acredi(area 5i e3aluarea *eriodic+ a uni(+ilor de
2n3++')n( *reuni3er.i(ar *ar(icular 5i con1e.ional .un( reali,a(e de c+(re Agenia Ro')n+ de
A.igurare a "ali(+ii 2n $n3++')n(ul Preuni3er.i(ar4 con1or' legi.laiei 2n 3igoare.
657 Uni(+ile de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar *ar(icular 5i con1e.ional acredi(a(e .un( .*ri9ini(e
de .(a(4 condiiile 1iind .(a0ili(e *rin >o(+r)re a Gu3ernului.
6<7 ;(a(ul .*ri9in+ 5i coordonea,+ 2n3++')n(ul *ar(icular 5i con1e.ional4 2n condiiile legii4
re.*ec()nd 2n 2n(regi'e dre*(urile ace.(uia.
6=7 -irec(orii uni(+ilor de 2n3++')n( *ar(icular .un( nu'ii de conducerea *er.oanei
9uridice 1onda(oare4 cu re.*ec(area cri(eriilor de co'*e(en+. Ac(ul de nu'ire .e aduce la
cuno5(ina in.*ec(ora(ului 5colar *e ra,a c+ruia 25i de.1+5oar+ ac(i3i(a(ea uni(a(ea re.*ec(i3+.
"APITOLUL III
Reeaua 5colar+
ART. <1
617 Reeaua 5colar+ e.(e 1or'a(+ din (o(ali(a(ea uni(+ilor de 2n3++')n( acredi(a(e4 re.*ec(i3
au(ori,a(e *ro3i,oriu.
627 Reeaua 5colar+ a uni(+ilor de 2n3++')n( de .(a( 5i *ar(icular *reuni3er.i(ar .e
organi,ea,+ de c+(re au(ori(+ile ad'ini.(raiei *u0lice locale4 cu a3i,ul con1or' al
in.*ec(ora(elor 5colare. Pen(ru 2n3++')n(ul .*ecial liceal 5i .*ecial *o.(liceal4 reeaua 5colar+
.e organi,ea,+ de c+(re con.iliul 9udeean4 re.*ec(i3 de c+(re con.iliile locale ale .ec(oarelor
'unici*iului !ucure5(i4 cu con.ul(area *ar(enerilor .ociali 5i cu a3i,ul con1or' al Mini.(erului
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
687 $n cadrul reelei 5colare .e *o( 2n1iina 5i *o( 1unciona4 con1or' legii4 gru*eCcla.e 2n
al(erna(i3e educaionale in(egra(e 2n uni(+i 5colare de .(a( .au *ar(iculare.
6:7 Per.oanele 9uridice 5i 1i,ice *o( 2n1iina4 con1or' legii4 uni(+i de educaie (i'*urie 5i de
2n3++')n( *ri'ar4 gi'na,ial4 liceal 5i *o.(liceal.
657 Reeaua 5colar+ a uni(+ilor de 2n3++')n( .e d+ *u0lici(+ii la 2nce*u(ul 1iec+rui an4
*en(ru anul 5colar ur'+(or. "i1ra de 5colari,are *en(ru 2n3++')n(ul de .(a( .e a*ro0+ *rin
>o(+r)re a Gu3ernului4 cu cel *uin < luni 2nain(e de 2nce*erea anului 5colar.
6<7 $n cadrul .i.(e'ului naional de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar de .(a( .e *o( 2n1iina 5i *o(
1unciona4 con1or' legii4 uni(+i de 2n3++')n( cu cla.e con.(i(ui(e *e 0a,+ de con(rac(e de
*ar(eneria( 2n(re uni(+i de 2n3++')n( de .(a( 5i *ar(iculare acredi(a(e4 2n(re ace.(ea 5i o*era(ori
econo'ici4 *recu' 5i 2n(re in.(i(uii din ar+ 5i .(r+in+(a(e4 *e 0a,a unor acorduri
in(ergu3erna'en(ale.
6=7 Uni(+ile de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar4 indi1eren( de (i*4 ni3el4 1or'+4 1ilier+ 5i *ro1il
.un( .u*u.e acredi(+rii 5i e3alu+rii *eriodice4 con1or' legii.
6&7 Pen(ru a a.igura cali(a(ea 2n3++')n(ului4 la *ro*unerea au(ori(+ilor ad'ini.(raiei
*u0lice locale .au din *ro*rie iniia(i3+4 in.*ec(ora(ele 5colare *o( .olici(a Mini.(erului
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului ridicarea acredi(+riiCau(ori,+rii unei uni(+i de
2n3++')n( cu *er.onali(a(e 9uridic+ .au a unei .(ruc(uri a ace.(eia 2n con1or'i(a(e cu
*re3ederile legale. $n .i(uaia 2n care Agenia Ro')n+ *en(ru A.igurarea "ali(+ii 2n
$n3++')n(ul Preuni3er.i(ar4 denu'i(+ 2n con(inuare ARA"IP4 re(rage acredi(areaCau(ori,aia
de 1uncionare4 *en(ru ne2nde*linirea condiiilor legale4 unei uni(+i de 2n3++')n(4 acea.(a 25i
2nce(ea,+ ac(i3i(a(ea. Au(ori(+ile ad'ini.(raiei *u0lice locale reali,ea,+ alocarea ele3ilor
al(or uni(+i 5colare4 cu re.*ec(area in(ere.ului co*iilor 5i a.igurarea logi.(icii nece.are.
ART. <2
617 $n 3ederea a.igur+rii cali(+ii educaiei 5i a o*(i'i,+rii ge.(ion+rii re.ur.elor4 uni(+ile de
2n3++')n( 5i au(ori(+ile ad'ini.(raiei *u0lice locale *o( decide 2n1iinarea con.oriilor
5colare.
627 "on.oriile 5colare .un( *ar(eneria(e con(rac(uale 2n(re uni(+ile de 2n3++')n(4 care
a.igur+:
a7 'o0ili(a(ea *er.onalului 2n(re uni(+ile 'e'0re ale con.oriului@
07 u(ili,area 2n co'un a re.ur.elor uni(+ilor de 2n3++')n( din con.oriu@
c7 l+rgirea o*or(uni(+ilor de 2n3+are o1eri(e ele3ilor 5i recunoa5(erea reci*roc+ a
re,ul(a(elor 2n3++rii 5i e3alu+rii ace.(ora.
687 "adrul general *en(ru 2n1iinarea4 de.1iinarea 5i 1uncionarea con.oriilor 5colare .e 3a
regle'en(a *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
ART. <8
617 $n 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar4 1or'aiunile de .(udiu cu*rind gru*e4 cla.e .au ani de
.(udiu4 du*+ cu' ur'ea,+:
a7 educaia an(e*re5colar+: gru*a cu*rinde 2n 'edie = co*ii4 dar nu 'ai *uin de 5 5i nu 'ai
'ul( de E@
07 2n3++')n(ul *re5colar: gru*a cu*rinde 2n 'edie 15 *re5colari4 dar nu 'ai *uin de 10 5i
nu 'ai 'ul( de 20@
c7 2n3++')n(ul *ri'ar: cla.a care cu*rinde 2n 'edie 20 de ele3i4 dar nu 'ai *uin de 12 5i
nu 'ai 'ul( de 25@
d7 2n3++')n(ul gi'na,ial: cla.a care cu*rinde 2n 'edie 25 de ele3i4 dar nu 'ai *uin de 12
5i nu 'ai 'ul( de 80@
e7 2n3++')n(ul liceal: cla.a care cu*rinde 2n 'edie 25 de ele3i4 dar nu 'ai *uin de 15 5i nu
'ai 'ul( de 80@
17 2n3++')n(ul *o.(liceal: cla.a care cu*rinde 2n 'edie 25 de ele3i4 dar nu 'ai *uin de 15
5i nu 'ai 'ul( de 80@
g7 2n3++')n(ul .*ecial *en(ru ele3i cu de1iciene u5oare 5iC.au 'odera(e: gru*a care
cu*rinde 2n 'edie 10 ele3i4 dar nu 'ai *uin de & 5i nu 'ai 'ul( de 12@
>7 2n3++')n(ul .*ecial *en(ru ele3i cu de1iciene gra3e: gru*a care cu*rinde 2n 'edie 5
ele3i4 dar nu 'ai *uin de : 5i nu 'ai 'ul( de <.
627 Prin e/ce*ie de la *re3ederile alin. 6174 2n locali(+ile 2n care e/i.(+ cerere *en(ru 1or'a
de 2n3++')n( 2n li'0a 'a(ern+ a unei 'inori(+i naionale4 e1ec(i3ele 1or'aiunilor de .(udiu
*o( 1i 'ai 'ici dec)( 'ini'ul *re3+,u( de *re,en(a lege. -eci,ia *ri3ind 2n1iinarea 5i
1uncionarea ace.(or 1or'aiuni de .(udiu a*arine Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului4 cu con.ul(area con.iliului de ad'ini.(raie al uni(+ii de 2n3++')n(
re.*ec(i3e.
"APITOLUL IH
"urriculu'ul 2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar
ART. <:
617 $n 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar .e a*lic+ "urriculu'ul naional ela0ora( 2n con1or'i(a(e
cu ne3oile .*eci1ice de,3ol(+rii *er.onale 5i cu ne3oile *ieei 1orei de 'unc+ 5i ale 1iec+rei
co'uni(+i4 2n 0a,a *rinci*iului .u0.idiari(+ii.
627 "urriculu'ul naional re*re,in(+ an.a'0lul coeren( al *lanurilor?cadru de 2n3++')n( 5i
al *rogra'elor 5colare din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar.
ART. <5
617 Planurile?cadru de 2n3++')n( cu*rind di.ci*linele4 do'eniile de .(udiu4 re.*ec(i3
'odulele de *reg+(ire o0liga(orii 5i o*ionale4 *recu' 5i nu'+rul 'ini' 5i 'a/i' de ore
a1eren(e ace.(ora.
627 Trunc>iul co'un .e con.(i(uie din di.ci*lineleCdo'eniile de .(udiuC'odulele de
*reg+(ire o0liga(orii4 iar curriculu'ul la deci,ia 5colii .e con.(i(uie din di.ci*lineleCdo'eniile
de .(udiuC'odulele de *reg+(ire o*ionale.
687 Progra'ele 5colare .(a0ile.c4 *en(ru 1iecare di.ci*lin+4 do'eniul de .(udiuC'odulul de
*reg+(ire din *lanul de 2n3++')n(4 1inali(+ile ur'+ri(e 5i e3idenia,+ coninu(urile
1unda'en(ale de ordin (eore(ic4 e/*eri'en(al 5i a*lica(i34 o1erind orien(+ri 'e(odologice
generale *en(ru reali,area 5i e3aluarea ace.(ora.
6:7 Planurile?cadru 5i *rogra'ele 5colare *en(ru di.ci*lineleCdo'eniile de .(udiu4 re.*ec(i3
'odulele de *reg+(ire o0liga(orii din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar .un( ela0ora(e de c+(re
in.(i(uiile 5i organi.'ele a0ili(a(e ale Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului 5i .e a*ro0+ *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
657 "urriculu'ul la deci,ia 5colii .e con.(i(uie a()( din *ac>e(e di.ci*linare o*ionale
o1er(a(e la ni3el naional4 regional 5i local4 c)( 5i din *ac>e(e di.ci*linare o*ionale o1er(a(e la
ni3elul uni(+ii de 2n3++')n(. "on.iliul de ad'ini.(raie al uni(+ii de 2n3++')n(4 2n ur'a
con.ul(+rii ele3ilor4 *+rinilor 5i *e 0a,a re.ur.elor di.*oni0ile4 .(a0ile5(e curriculu'ul la
deci,ia 5colii.
6<7 Progra'ele 5colare *en(ru di.ci*lineleCdo'eniile de .(udiu4 re.*ec(i3 'odulele de
*reg+(ire o*ionale .e ela0orea,+ la ni3elul uni(+ilor de 2n3++')n(4 cu con.ul(area con.iliului
*ro1e.oral4 con.iliului con.ul(a(i3 al ele3ilor4 .(ruc(urii a.ocia(i3e a *+rinilor4 *recu' 5i a
re*re,en(anilor co'uni(+ii locale 5i4 du*+ ca,4 a o*era(orilor econo'ici cu care uni(a(ea de
2n3++')n( are relaii *en(ru *reg+(irea *rac(ic+ a ele3ilor. Progra'ele 5colare .un( a*ro0a(e de
con.iliul de ad'ini.(raie al uni(+ii de 2n3++')n(.
6=7 $n ca,ul al(erna(i3elor educaionale4 *lanurile?cadru 5i *rogra'ele 5colare .un(
ela0ora(e4 2n *roiec(4 de re*re,en(ani ai ace.(ora 5i .un( a*ro0a(e de Mini.(erul Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6&7 $n 2n3++')n(ul *ar(icular 5i con1e.ional .e u(ili,ea,+ *lanurile?cadru de 2n3++')n( 5i
*rogra'ele 5colare *en(ru "urriculu'ul naional a*ro0a( de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului .au *lanurile 5i *rogra'ele de 2n3++')n( .i'ilare ori al(erna(i3e
2n3++')n(ului de .(a(4 a*ro0a(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6E7 Planurile?cadru de 2n3++')n( 5i *rogra'ele 5colare *en(ru 2n3++')n(ul (eologic 5i
con1e.ional .e ela0orea,+ de c+(re Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 2n
cola0orare cu 1iecare cul( 2n *ar(e4 5i .un( a*ro0a(e *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4
cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
6107 Planurile?cadru de 2n3++')n( *en(ru 2n3++')n(ul 'ili(ar .e ela0orea,+ de c+(re
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 2n cola0orare cu Mini.(erul A*+r+rii
Naionale4 5i .un( a*ro0a(e *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i
.*or(ului.
ART. <<
617 Nu'+rul de ore aloca( di.ci*linelor din *lanurile?cadru de 2n3++')n( e.(e de 'a/i'u'
20 de ore *e .+*(+')n+ la 2n3++')n(ul *ri'ar4 25 de ore *e .+*(+')n+ la 2n3++')n(ul
gi'na,ial 5i 80 de ore *e .+*(+')n+ la 2n3++')n(ul liceal. Ace.(e ore .un( aloca(e a()( *en(ru
*redare 5i e3aluare4 c)( 5i *en(ru 2n3+area 2n cla.+4 a.i.(a(+ de cadrul didac(ic4 a coninu(urilor
*reda(e4 con1or' *re,en(ei legi.
627 Prin e/ce*ie de la *re3ederile alin. 6174 nu'+rul 'a/i' de ore *oa(e 1i de*+5i( cu
nu'+rul de ore *re3+,u(e *en(ru .(udierea li'0ii 'a(erne4 a i.(oriei 5i (radiiei 'inori(+ilor
naionale 5i a 2n3++')n(ului 0iling3.
687 $n cadrul "urriculu'ului naional4 di.ci*linele o0liga(orii au o *ondere de &0D 2n
*lanurile?cadru de la ni3elul 2n3++')n(ului o0liga(oriu 5i de =0D 2n cele de la ni3elul
liceului.
6:7 $n cadrul "urriculu'ului naional4 di.ci*linele o*ionale au o *ondere de 20D 2n
*lanurile?cadru *en(ru 2n3++')n(ul o0liga(oriu 5i de 80D 2n cele *en(ru liceu.
657 Pen(ru 1iecare di.ci*lin+ 5i do'eniu de .(udiu4 *rogra'a 5colar+ aco*er+ =5D din orele
de *redare 5i e3aluare4 l+.)nd la di.*o,iia cadrului didac(ic 25D din (i'*ul aloca(
di.ci*lineiCdo'eniului de .(udiu re.*ec(i3. $n 1uncie de carac(eri.(icile ele3ilor 5i de .(ra(egia
5colii din care 1ace *ar(e4 *ro1e.orul decide dac+ *rocen(ul de 25D din (i'*ul aloca(
di.ci*lineiCdo'eniului de .(udiu e.(e 1olo.i( *en(ru 2n3+are re'edial+4 2n ca,ul co*iilor cu
*ro0le'e .*eciale4 *en(ru con.olidarea cuno5(inelor .au *en(ru .(i'ularea ele3ilor ca*a0ili de
*er1or'ane .u*erioare4 con1or' unor *lanuri indi3iduale de 2n3+are ela0ora(e *en(ru 1iecare
ele3.
ART. <=
617 "urriculu'ul naional *en(ru educaia (i'*urie e.(e cen(ra( *e de,3ol(area 1i,ic+4
cogni(i3+4 e'oional+ 5i .ocial+ a co*iilor4 re.*ec(i3 *e re'edierea *recoce a e3en(ualelor
de1iciene de de,3ol(are.
627 "JRAE4 re.*ec(i3 "M!RAE con.(i(uie ec>i*e 'ul(idi.ci*linare de in(er3enie (i'*urie4
'eni(e .+ reali,e,e e3aluarea (u(uror co*iilor4 'oni(ori,area4 de*i.(area 5i a.i.(ena *recoce
core.*un,+(oare a celor cu cerine educaionale .*eciale .au cu ri.c 2n de,3ol(area
co'*e(enelor *er.onale.
ART. <&
617 "urriculu'ul naional *en(ru 2n3++')n(ul *ri'ar 5i gi'na,ial .e a/ea,+ *e & do'enii
de co'*e(ene?c>eie care de(er'in+ *ro1ilul de 1or'are a ele3ului:
a7 co'*e(ene de co'unicare 2n li'0a ro')n+ 5i 2n li'0a 'a(ern+4 2n ca,ul 'inori(+ilor
naionale@
07 co'*e(ene de co'unicare 2n li'0i .(r+ine@
c7 co'*e(ene de 0a,+ de 'a(e'a(ic+4 5(iine 5i (e>nologie@
d7 co'*e(ene digi(ale de u(ili,are a (e>nologiei in1or'aiei ca in.(ru'en( de 2n3+are 5i
cunoa5(ere@
e7 co'*e(ene .ociale 5i ci3ice@
17 co'*e(ene an(re*renoriale@
g7 co'*e(ene de .en.i0ili,are 5i de e/*re.ie cul(ural+@
>7 co'*e(ena de a 2n3+a .+ 2n3ei.
627 Educaia 1i,ic+ 5i .*or(ul 2n 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar .un( cu*rin.e 2n (runc>iul
co'un al *lanurilor de 2n3++')n(.
687 -i.ci*lina Te>nologia in1or'aiei 5i co'unic+rii con.(i(uie o di.ci*lin+ o*ional+ *en(ru
ele3ii din cla.ele I ? IH 5i e.(e di.ci*lin+ o0liga(orie 2n 2n3++')n(ul gi'na,ial 5i liceal.
6:7 "urriculu'ul *en(ru cla.ele *reg+(i(oare ur'+re5(e de,3ol(area 1i,ic+4 .ocioe'oional+4
cogni(i3+ a li'0a9ului 5i co'unic+rii4 *recu' 5i de,3ol(area ca*aci(+ilor 5i a a(i(udinilor 2n
2n3+are4 a.igur)nd (o(oda(+ *unile c+(re de,3ol(area celor & co'*e(ene?c>eie.
657 $n3++')n(ul liceal e.(e cen(ra( *e de,3ol(area 5i di3er.i1icarea co'*e(enelor?c>eie 5i
1or'area co'*e(enelor .*eci1ice 2n 1uncie de 1ilier+4 *ro1il4 .*eciali,are .au cali1icare.
ART. <E
617 $n uni(+ile de 2n3++')n( de .(a( .au *ar(iculare .e u(ili,ea,+ 'anuale 5colare 5i al(e
au/iliare didac(ice a*ro0a(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
627 Manualele 5colare .e ela0orea,+ 5i .e e3aluea,+ *e 0a,a *rogra'elor 5colare a*ro0a(e
de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului. Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului regle'en(ea,+ ela0orarea de 'anuale 5colare al(erna(i3e.
687 "adrele didac(ice .elec(ea,+ 5i le reco'and+ ele3ilor4 2n 0a,a li0er(+ii iniia(i3ei
*ro1e.ionale4 acele 'anuale 5colare din li.(a celor a*ro0a(e de Mini.(erul Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului care 3or 1i u(ili,a(e 2n *roce.ul didac(ic.
6:7 Ele3ii 5i *ro1e.orii din 2n3++')n(ul de .(a( 5i din 2n3++')n(ul o0liga(oriu *ar(icular
acredi(a(Cau(ori,a( 0ene1icia,+ de 'anuale 5colare gra(ui(e4 a()( *en(ru 2n3++')n(ul 2n li'0a
ro')n+4 c)( 5i *en(ru cel 2n li'0ile 'inori(+ilor naionale4 2n condiiile legii.
657 Au/iliarele curriculare .un( con.(i(ui(e din g>iduri 'e(odologice care4 *rin coninu(4 .un(
2n con1or'i(a(e cu *re3ederile legale 2n 3igoare 5i *e care cadrele didac(ice le *o( .elec(a 5i
u(ili,a la cla.+4 2n 0a,a li0er(+ii iniia(i3ei *ro1e.ionale4 2n .co*ul 2'0un+(+irii cali(+ii
*roce.ului educaional.
ART. =0
617 !i0lio(ecile 5colare 5i cen(rele de docu'en(are 5i in1or'are .e organi,ea,+ 5i
1uncionea,+ *e 0a,a unui regula'en( ela0ora( de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului
5i ;*or(ului.
627 ;e 2n1iinea,+ !i0lio(eca Kcolar+ Hir(ual+ 5i Pla(1or'a 5colar+ de e?learning4 care includ
*rogra'e 5colare4 e/e'*le de lecii *en(ru (oa(e (e'ele din *rogra'ele 5colare4 g>iduri
'e(odologice4 e/e'*le de *ro0e de e3aluare. Ace.(e re.ur.e digi(ale 3or 1i *ro(e9a(e de Legea
nr. &C1EE< *ri3ind dre*(ul de au(or 5i dre*(urile cone/e4 cu 'odi1ic+rile 5i co'*le(+rile
ul(erioare4 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului o0in)nd dre*(ul de
*u0licare din *ar(ea au(orilor4 a.(1el 2nc)( ace.(e re.ur.e .+ 1ie acce.i0ile *er'anen( 5i gra(ui(
oric+rui ele3 .au *ro1e.or.
687 Uni(+ile de 2n3++')n( u(ili,ea,+ *la(1or'a 5colar+ de 2n3+are *en(ru a acorda a.i.(en+
ele3ilor 2n (i'*ul .au 2n a1ara *rogra'ului 5colar ori *en(ru cei care4 din 'o(i3e de .+n+(a(e4
(e'*orar nu *o( 1rec3en(a 5coala.
6:7 $n1iinarea4 ge.(iunea 5i 2'0og+irea *er'anen(+ a !i0lio(ecii Kcolare Hir(uale 5i a
Pla(1or'ei 5colare de e?learning in(r+ 2n re.*on.a0ili(a(ea Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului.
"APITOLUL H
E3aluarea re,ul(a(elor 2n3++rii
;E"GIUNEA 1
-i.*o,iii generale *ri3ind e3aluarea
ART. =1
617 ;co*ul e3alu+rii e.(e acela de a orien(a 5i de a o*(i'i,a 2n3+area.
627 Toa(e e3alu+rile .e reali,ea,+ *e 0a,a .(andardelor naionale de e3aluare *en(ru 1iecare
di.ci*lin+4 do'eniu de .(udiu4 re.*ec(i3 'odul de *reg+(ire.
687 Re,ul(a(ele e3alu+rii .e e/*ri'+4 du*+ ca,4 *rin cali1ica(i3e4 2n 2n3++')n(ul *ri'ar4
re.*ec(i3 *rin no(e de la 1 la 104 2n 2n3++')n(ul .ecundar 5i 2n 2n3++')n(ul (eriar
nonuni3er.i(ar4 .au *rin *unc(a9e4 2n 'od .i'ilar (e.(elor in(ernaionale.
6:7 "on(rolul u(ili,+rii 5i al re.*ec(+rii .(andardelor naionale de e3aluare de c+(re cadrele
didac(ice .e reali,ea,+ *rin in.*ecia 5colar+.
657 No(area ele3ilor 1+r+ u(ili,area 5i re.*ec(area .(andardelor naionale 5i a 'e(odologiilor
de e3aluare con.(i(uie a0a(ere di.ci*linar+ 5i .e .ancionea,+ con1or' *re3ederilor *re,en(ei
legi.
ART. =2
617 E3aluarea .e cen(rea,+ *e co'*e(ene4 o1er+ 1eed?0acA real ele3ilor 5i .(+ la 0a,a
*lanurilor indi3iduale de 2n3+are. $n ace.( .co* .e 3a crea o 0anc+ de in.(ru'en(e de e3aluare
unic+4 a3)nd 1uncie orien(a(i3+4 *en(ru a?i a9u(a *e *ro1e.ori 2n no(area la cla.+.
627 Un ele3 cu de1iciene de 2n3+are 0ene1icia,+4 2n 'od o0liga(oriu4 de educaie re'edial+.
ART. =8
617 Por(o1oliul educaional cu*rinde (o(ali(a(ea di*lo'elor4 a cer(i1ica(elor .au a al(or
2n.cri.uri o0inu(e 2n ur'a e3alu+rii co'*e(enelor do0)ndi(e .au a *ar(ici*+rii la ac(i3i(+i de
2n3+are4 2n di1eri(e con(e/(e4 *recu' 5i *rodu.e .au re,ul(a(e ale ace.(or ac(i3i(+i4 2n con(e/(e
de 2n3+are 1or'ale4 non1or'ale 5i in1or'ale.
627 Por(o1oliul educaional e.(e ele'en(ul cen(ral al e3alu+rii 2n3++rii. U(ili,area lui
de0u(ea,+ 2nce*)nd cu cla.a *reg+(i(oare 5i re*re,in(+ car(ea de iden(i(a(e educaional+ a
ele3ului.
;E"GIUNEA a 2?a
;(ruc(ura 5i carac(eri.(icile e3alu+rilor
ART. =:
617 La 1inalul cla.ei *reg+(i(oare4 cadrul didac(ic re.*on.a0il 2n(oc'e5(e4 2n 0a,a unei
'e(odologii ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 un ra*or(
de e3aluare a de,3ol(+rii 1i,ice4 .ocioe'oionale4 cogni(i3e4 a li'0a9ului 5i a co'unic+rii4
*recu' 5i a de,3ol(+rii ca*aci(+ilor 5i a(i(udinilor de 2n3+are.
627 La 1inalul cla.ei a II?a4 1iecare 5coal+4 2n 0a,a unei 'e(odologii ela0ora(e de Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 organi,ea,+ 5i reali,ea,+ e3aluarea
co'*e(enelor 1unda'en(ale: .cri. ? ci(i( 5i 'a(e'a(ic+. Re,ul(a(ele e3alu+rilor .un( 1olo.i(e
*en(ru ela0orarea *lanurilor indi3iduali,a(e de 2n3+are ale ele3ilor. Re,ul(a(ele e3alu+rii 5i
*lanurile indi3iduali,a(e .e co'unic+ *+rinilor ele3ilor 5i con.(i(uie docu'en(e din
*or(o1oliul educaional al ele3ului.
687 La 1inalul cla.ei a IH?a4 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului
reali,ea,+4 *rin e5an(ionare4 o e3aluare la ni3el naional a co'*e(enelor 1unda'en(ale
do0)ndi(e 2n ciclul *ri'ar4 du*+ 'odelul (e.(+rilor in(ernaionale4 *en(ru diagno,a .i.(e'ului
de 2n3++')n( la ni3el *ri'ar.
6:7 La 1inalul cla.ei a HI?a4 (oa(e 5colile4 2n 0a,a unei 'e(odologii ela0ora(e de Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 organi,ea,+ 5i reali,ea,+ e3aluarea ele3ilor *rin
dou+ *ro0e (ran.di.ci*linare: li'0+ 5i co'unicare4 'a(e'a(ic+ 5i 5(iine. Pro0a de li'0+ 5i
co'unicare 3a cu*rinde li'0a ro')n+ 5i li'0a 'odern+ I4 iar *en(ru ele3ii din cla.ele cu
*redare 2n li'0ile 'inori(+ilor naionale4 5i li'0a 'a(ern+. Re,ul(a(ele e3alu+rilor .un(
u(ili,a(e *en(ru ela0orarea *lanurilor indi3iduali,a(e de 2n3+are ale ele3ilor 5i *en(ru
*reorien(area 5colar+ c+(re un anu'i( (i* de liceu. Re,ul(a(ele e3alu+rii 5i *lanurile
indi3iduali,a(e de 2n3+are .e co'unic+ *+rinilor ele3ilor 5i .un( (recu(e 2n *or(o1oliul
educaional al ele3ului.
657 La 1inalul cla.ei a II?a4 2n 0a,a unei 'e(odologii ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 .e reali,ea,+ o e3aluare naional+ o0liga(orie a (u(uror
ele3ilor. Re,ul(a(ele e3alu+rii .e e/*ri'+ *rin(r?un *unc(a94 .i'ilar (e.(elor in(ernaionale.
E3aluarea .e reali,ea,+ *rin ur'+(oarele *ro0e:
a7 o *ro0+ .cri.+ la li'0a 5i li(era(ura ro')n+@
07 o *ro0+ .cri.+ la li'0a 'a(ern+@
c7 o *ro0+ .cri.+ (ran.di.ci*linar+ la 'a(e'a(ic+ 5i 5(iine@
d7 o *ro0+ .cri.+ la o li'0+ de circulaie in(ernaional+@
e7 o *ro0+ *rac(ic+ de u(ili,are a calcula(orului4 .u.inu(+ 2n (i'*ul anului@
17 o *ro0+ oral+ (ran.di.ci*linar+ de e3aluare a co'*e(enelor ci3ice 5i .ociale4 .u.inu(+ 2n
(i'*ul anului.
6<7 Re,ul(a(ele e3alu+rii naionale .e 2n.criu 2n *or(o1oliul educaional al ele3ului.
ART. =5
617 A0.ol3enii 2n3++')n(ului gi'na,ial do0)nde.c di*lo'a de a0.ol3ire4 *ar(e a
*or(o1oliului educaional4 5i 1oaia 'a(ricol+4 *ar(e a *or(o1oliului educaional.
627 "on(inuarea .(udiilor din 2n3++')n(ul gi'na,ial 2n 2n3++')n(ul liceal e.(e a.igura(+ *e
0a,a unui *roce. de con.iliere 5i de orien(are 5colar+ 5i *ro1e.ional+. Nu'+rul de locuri
aloca(e cla.ei a I?a e.(e cel *uin egal cu cel al a0.ol3enilor cla.ei a II?a.
ART. =<
617 -u*+ a0.ol3irea gi'na,iului4 ele3ii ur'ea,+ liceul .au 5coala *ro1e.ional+.
627 Ad'i(erea la liceu .au la 5coal+ *ro1e.ional+ .e reali,ea,+ du*+ ur'+(oarea *rocedur+:
a7 2n ca,ul 2n care nu'+rul de candidai nu de*+5e5(e nu'+rul locurilor o1eri(e de uni(a(ea
de 2n3++')n(4 ad'i(erea .e 3a reali,a *e 0a,a *or(o1oliului educaional al ele3ului@
07 2n ca,ul 2n care nu'+rul de candidai e.(e 'ai 'are dec)( nu'+rul locurilor o1eri(e de
uni(a(ea de 2n3++')n(4 ad'i(erea .e 1ace lu)nd 2n calcul 2n *ro*orie de =0D *or(o1oliul
educaional al ele3ului4 'edia de a0.ol3ire a 2n3++')n(ului o0liga(oriu4 *recu' 5i 'edia la
*ro0ele de la e3aluarea naional+ de la .1)r5i(ul cla.ei a II?a 5i 2n *ro*orie de 80D no(a
o0inu(+ la *ro0a de ad'i(ere .(a0ili(+ de uni(a(ea de 2n3++')n(.
687 $n ca,ul 'ediilor egale4 di1erenierea .e 1ace *e 0a,a *or(o1oliului educaional al
ele3ului.
6:7 Me(odologia?cadru de organi,are 5i de.1+5urare a ad'i(erii 2n cla.a a I?a e.(e ela0ora(+
de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului 5i e.(e da(+ *u0lici(+ii4 *en(ru
1iecare generaie4 cel 'ai ()r,iu la 2nce*u(ul cla.ei a HIII?a. Uni(+ile de 2n3++')n( au
o0ligaia de a anuna *u0lic di.ci*lina .au di.ci*linele la care .e .u.ine *ro0a de ad'i(ere4
*rogra'ele4 *rocedurile de organi,are a ace.(eia4 *recu' 5i 'odul de u(ili,are a *or(o1oliului
educaional4 *)n+4 cel 'ai ()r,iu4 la 2nce*u(ul cla.ei a HIII?a. Pro0a .u*li'en(ar+ de ad'i(ere
.e 3a .u.ine la cel 'ul( dou+ di.ci*line.
ART. ==
617 A0.ol3enii 2n3++')n(ului liceal *ri'e.c di*lo'a de a0.ol3ire 5i 1oaia 'a(ricol+4 *ar(e
a *or(o1oliului educaional4 care a(e.(+ 1inali,area .(udiilor liceale 5i care con1er+ dre*(ul de
acce.4 2n condiiile legii4 2n 2n3++')n(ul *o.(liceal4 *recu' 5i dre*(ul de .u.inere a
e/a'enului de 0acalaurea(.
627 Ele3ii care au *ro'o3a( cla.a a III?aCa IIII?a 3or .u.ine e/a'enul naional de
0acalaurea(.
687 A0.ol3enii 2n3++')n(ului liceal care .u.in 5i *ro'o3ea,+ e/a'enul naional de
0acalaurea( do0)nde.c 5i di*lo'+ de 0acalaurea(4 care le d+ dre*(ul de acce. 2n 2n3++')n(ul
.u*erior4 2n condiiile legii.
6:7 E/a'enul naional de 0acalaurea( con.(+ 2n .u.inerea ur'+(oarelor *ro0e:
? *ro0a A de e3aluare a co'*e(enelor ling3i.(ice de co'unicare oral+ 2n li'0a ro')n+@
? *ro0a ! de e3aluare a co'*e(enelor ling3i.(ice de co'unicare oral+ 2n li'0a 'a(ern+4
*en(ru ele3ii care au ur'a( .(udiile liceale 2n(r?o li'0+ a 'inori(+ilor naionale@
? *ro0a " de e3aluare a co'*e(enei ling3i.(ice la dou+ li'0i de circulaie in(ernaional+
.(udia(e *e *arcur.ul 2n3++')n(ului liceal. Re,ul(a(ul e3alu+rii .e e/*ri'+ *rin ni3elul de
co'*e(en+ core.*un,+(or "adrului euro*ean co'un de re1erin+ *en(ru li'0i. Ele3ii care
*ro'o3ea,+4 *e *arcur.ul 2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar4 e/a'ene cu recunoa5(ere
in(ernaional+ *en(ru cer(i1icarea co'*e(enelor ling3i.(ice 2n li'0i .(r+ine au dre*(ul la
recunoa5(erea 5i ec>i3alarea re,ul(a(elor o0inu(e la ace.(e e/a'ene4 la cerere 5i con1or' unei
'e(odologii a*ro0a(e *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului@
? *ro0a - de e3aluare a co'*e(enelor digi(ale. Re,ul(a(ul e3alu+rii .e e/*ri'+ *rin ni3elul
de co'*e(en+4 2n ra*or( cu .(andardele euro*ene recuno.cu(e 2n do'eniu. Ele3ii care
*ro'o3ea,+4 *e *arcur.ul 2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar4 e/a'ene cu recunoa5(ere euro*ean+
*en(ru cer(i1icarea co'*e(enelor digi(ale au dre*(ul la recunoa5(erea 5i la ec>i3alarea
re,ul(a(elor o0inu(e la ace.(e e/a'ene4 la cerere 5i con1or' unei 'e(odologii a*ro0a(e *rin
ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului@
? *ro0a E .cri.+ de e3aluare a co'*e(enelor 1or'a(e *e dura(a 2n3++')n(ului liceal4 du*+
cu' ur'ea,+:
a7 *ro0+ .cri.+ la Li'0a 5i li(era(ura ro')n+ ? *ro0+ co'un+ *en(ru ele3ii de la (oa(e
1ilierele4 *ro1ilurile 5i .*eciali,+rile@
07 *ro0+ .cri.+ la Li'0a 5i li(era(ura 'a(ern+ ? *ro0+ co'un+ *en(ru ele3ii de la (oa(e
1ilierele4 *ro1ilurile 5i .*eciali,+rile4 care au ur'a( .(udiile liceale 2n(r?o li'0+ a 'inori(+ilor
naionale@
c7 dou+ *ro0e .cri.e4 di1erenia(e du*+ cu' ur'ea,+:
1. *en(ru *ro1ilul real din 1iliera (eore(ic+:
6i7 'a(e'a(ic+@
6ii7 *ro0+ (ran.di.ci*linar+ din 5(iine: 1i,ic+4 c>i'ie4 0iologie@
2. *en(ru *ro1ilul u'ani.( din 1iliera (eore(ic+:
6i7 o li'0+ de circulaie in(ernaional+@
6ii7 *ro0+ (ran.di.ci*linar+ din geogra1ie4 i.(orie4 5(iine .ociou'ane@
8. *en(ru 1iliera (e>nologic+:
6i7 *ro0+ .cri.+ di.ci*linar+ .*eci1ic+ *ro1ilului@
6ii7 *ro0+ (ran.di.ci*linar+ .*eci1ic+ do'eniului de *reg+(ire@
:. *en(ru 1iliera 3ocaional+:
6i7 *ro0+ *rac(ic+ .au .cri.+4 du*+ ca,4 .*eci1ic+ *ro1ilului ori .*eciali,+rii@
6ii7 *ro0+ (ran.di.ci*linar+ .*eci1ic+ *ro1ilului .au .*eciali,+rii.
657 "oninu(urile *rogra'elor de e/a'en .un( .(a0ili(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului 5i .e dau *u0lici(+ii ele3ilor la 2nce*u(ul *ri'ei cla.e de liceu4 2n
condiiile legii. "alendarul4 'e(odologia4 *recu' 5i 'odul de organi,are 5i de.1+5urare a
e/a'enului de 0acalaurea( .e .(a0ile.c de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului 5i .e dau *u0lici(+ii4 *en(ru 1iecare generaie4 la 2nce*u(ul ul(i'ei cla.e de liceu.
6<7 Pen(ru anu'i(e 1iliere4 *ro1iluri4 .*eciali,+ri .au cali1ic+ri4 .(a0ili(e de Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 a0.ol3enii 2n3++')n(ului liceal *o( .u.ine un
e/a'en de cer(i1icare a cali1ic+rii4 .e*ara( de e/a'enul de 0acalaurea(. "oninu(ul4 calendarul
5i 'odul de organi,are ale e/a'enului de cer(i1icare a cali1ic+rii .e .(a0ile.c de Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului 5i .e dau *u0lici(+ii4 *en(ru 1iecare generaie4 cel
'ai ()r,iu la 2nce*u(ul ul(i'ei cla.e de liceu.
6=7 A0.ol3enii 2n3++')n(ului liceal care .u.in 5i *ro'o3ea,+ e/a'enul de cer(i1icare a
cali1ic+rii *ri'e.c cer(i1ica( de cali1icare core.*un,+(or ni3elului .(a0ili( *rin "adrul naional
al cali1ic+rilor 5i .u*li'en(ul de.cri*(i3 al cer(i1ica(ului 2n 1or'a( Euro*a...
6&7 Eli0erarea cer(i1ica(ului de cali1icare nu e.(e condiiona(+ de *ro'o3area e/a'enului de
0acalaurea(.
ART. =&
617 E/a'enul naional de 0acalaurea( .e con.ider+ *ro'o3a( de c+(re a0.ol3enii
2n3++')n(ului .ecundar .u*erior4 liceal4 care 2nde*line.c cu'ula(i3 ur'+(oarele condiii:
a7 au .u.inu( *ro0ele A4 !4 " 5i - *re3+,u(e la ar(. == alin. 6:7@
07 au .u.inu( *ro0ele .cri.e E *re3+,u(e la ar(. == alin. 6:7 5i au o0inu( cel *uin no(a 5 la
1iecare din(re ace.(ea@
c7 au o0inu( 'edia ari('e(ic+4 calcula(+ cu dou+ ,eci'ale e/ac(e4 a no(elor o0inu(e la
*ro0ele .cri.e E *re3+,u(e la ar(. == alin. 6:7 cel *uin egal+ cu <.
627 $n ur'a *ro'o3+rii e/a'enului naional de 0acalaurea(4 a0.ol3en(ului i .e eli0erea,+
di*lo'a de 0acalaurea(.
687 A0.ol3enilor de liceu care au .u.inu( e3alu+rile A4 !4 " 5i - *re3+,u(e la ar(. == alin.
6:7 li .e eli0erea,+ cer(i1ica(e care a(e.(+ ni3elul de co'*e(en+ ling3i.(ic+4 re.*ec(i3 ni3elul de
co'*e(en+ digi(al+. Eli0erarea ace.(or cer(i1ica(e nu e.(e condiiona(+ de *ro'o3area *ro0elor
.cri.e E *re3+,u(e la ar(. == alin. 6:7.
6:7 $n ca,ul ne*ro'o3+rii e/a'enului naional de 0acalaurea(4 *o( 1i recuno.cu(e 2n
.e.iunile ur'+(oare4 la cerere4 re,ul(a(ele la e3alu+rile A4 !4 " 5i - .u.inu(e con1or'
*re3ederilor ar(. == alin. 6:74 re.*ec(i3 re,ul(a(ele la *ro0ele .cri.e E *re3+,u(e la ar(. == alin.
6:7 care au 1o.( *ro'o3a(e cu cel *uin no(a 5.
657 $n decur.ul unui an 5colar .e organi,ea,+ dou+ .e.iuni ale e/a'enului naional de
0acalaurea(.
6<7 "andidaii *ro3enii din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar *o( .u.ine e/a'enul naional de
0acalaurea( 5i e/a'enul de cer(i1icare a cali1ic+rii4 1+r+ (a/+4 de cel 'ul( dou+ ori. Pre,en(+rile
ul(erioare la ace.(e e/a'ene .un( condiiona(e de ac>i(area unor (a/e .(a0ili(e de Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6=7 E3alu+rile A4 !4 " 5i - *re3+,u(e la ar(. == alin. 6:7 .e organi,ea,+ 5i .e de.1+5oar+ la
ni3elul uni(+ii de 2n3++')n(4 2n (i'*ul anului 5colar4 *e *arcur.ul .e'e.(rului al II?lea4 2n 1aa
unei co'i.ii *re,ida(e de direc(orul uni(+ii de 2n3++')n( 5i nu'i(e *rin deci,ie a
in.*ec(orului 5colar general4 2n condiiile .(a0ili(e *rin 'e(odologie .*eci1ic+.
6&7 Pro0ele .cri.e E la e/a'enul naional de 0acalaurea(4 *re3+,u(e la ar(. == alin. 6:74 .e
.u.in du*+ 2nc>eierea cur.urilor4 2n 1aa unei co'i.ii .(a0ili(e de in.*ec(ora(ul 5colar.
6E7 "o'i.ia *re3+,u(+ la alin. 6&7 e.(e condu.+ de un *re5edin(e4 nu'i( *rin ordin al
'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului din(re cadrele didac(ice uni3er.i(are de
*redare4 a3)nd (i(lul 5(iini1ic de doc(or4 .au de un cadru didac(ic din 2n3++')n(ul liceal4
a3)nd gradul didac(ic I 5i *er1or'ane *ro1e.ionale deo.e0i(e4 din(r?o uni(a(e de 2n3++')n(
.i(ua(+ 2n al( 9ude dec)( cel 2n care .e a1l+ uni(a(ea de 2n3++')n( din care *ro3in ele3ii care
.u.in *ro0ele .cri.e ale e/a'enului naional de 0acalaurea(.
6107 "o'i.ia *re3+,u(+ la alin. 6&7 e.(e alc+(ui(+ e/clu.i3 din *ro1e.ori de la al(e uni(+i de
2n3++')n( dec)( cele din care *ro3in ele3ii care .u.in *ro0ele .cri.e ale e/a'enului naional
de 0acalaurea(.
6117 Re,ul(a(ele e/a'enului naional de 0acalaurea( .e 1ac *u0lice *rin a1i5are.
"APITOLUL HI
Re.ur.a u'an+
;E"GIUNEA 1
!ene1iciarii educaiei
ART. =E
617 !ene1iciarii *ri'ari ai 2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar .un( an(e*re5colarii4 *re5colarii 5i
ele3ii.
627 !ene1iciarii .ecundari ai 2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar .un( 1a'iliile an(e*re5colarilor4
ale *re5colarilor 5i ale ele3ilor.
687 "o'uni(a(ea local+ 5i .ocie(a(ea4 2n general4 .un( 0ene1iciari (eriari ai 2n3++')n(ului
*reuni3er.i(ar.
ART. &0
617 $n3++')n(ul *reuni3er.i(ar e.(e cen(ra( *e 0ene1iciari. Toa(e deci,iile 'a9ore .un( lua(e
*rin con.ul(area re*re,en(anilor 0ene1iciarilor *ri'ari4 re.*ec(i3 a "on.iliului Naional al
Ele3ilor .au a al(or a.ociaii re*re,en(a(i3e ale ele3ilor4 5i *rin con.ul(area o0liga(orie a
re*re,en(anilor 0ene1iciarilor .ecundari 5i (eriari4 re.*ec(i3 a .(ruc(urilor a.ocia(i3e
re*re,en(a(i3e ale *+rinilor4 a re*re,en(anilor 'ediului de a1aceri4 a au(ori(+ilor
ad'ini.(raiei *u0lice locale 5i a .ocie(+ii ci3ile.
627 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 2'*reun+ cu "on.iliul Naional
al Ele3ilor 5i organi,aiile gu3erna'en(ale 5i nongu3erna'en(ale re*re,en(a(i3e4 ela0orea,+
un .(a(u( 2n care .un( *re3+,u(e dre*(urile 5i 2nda(oririle ele3ilor4 care .e a*ro0+ *rin ordin al
'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului. $n 0a,a ace.(ui .(a(u(4 1iecare uni(a(e
de 2n3++')n( 25i ela0orea,+ regula'en(ul 5colar *ro*riu.
ART. &1
617 An(e*re5colarii4 *re5colarii 5i ele3ii din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar au dre*(uri egale la
educaie4 *rin ac(i3i(+i e/(ra5colare organi,a(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului
5i ;*or(ului.
627 Ac(i3i(+ile e/(ra5colare .un( reali,a(e 2n cadrul uni(+ilor de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar4
2n clu0uri4 2n *ala(e ale co*iilor4 2n (a0ere 5colare4 2n 0a,e .*or(i3e4 (uri.(ice 5i de agre'en( .au
2n al(e uni(+i acredi(a(e 2n ace.( .en..
687 Organi,area4 acredi(area4 con(rolul 5i co'*e(enele uni(+ilor care o1er+ educaie
e/(ra5colar+ .e .(a0ile.c *rin regula'en( a*ro0a( *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4
(inere(ului 5i .*or(ului.
ART. &2
617 Ele3ii de la cur.urile cu 1rec3en+ din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar de .(a( *o( 0ene1icia
de 0ur.e de *er1or'an+4 de 0ur.e de 'eri(4 de 0ur.e de .(udiu 5i de 0ur.e de a9u(or .ocial.
627 "uan(u'ul unei 0ur.e acorda(e din .u'ele de1alca(e din unele 3eni(uri ale 0uge(ului de
.(a( 5i nu'+rul ace.(ora .e .(a0ile.c anual *rin >o(+r)re a con.iliului local4 re.*ec(i3 a
con.iliului 9udeeanCcon.iliilor locale ale .ec(oarelor 'unici*iului !ucure5(i.
687 "ri(eriile generale de acordare a 0ur.elor .e .(a0ile.c de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului. "ri(eriile .*eci1ice de acordare a 0ur.elor de *er1or'an+4 de 'eri(4 a
0ur.elor de .(udiu 5i a celor de a9u(or .ocial .e .(a0ile.c anual 2n con.iliile de ad'ini.(raie ale
uni(+ilor de 2n3++')n(4 2n li'i(ele 1ondurilor re*ar(i,a(e 5i 2n ra*or( cu in(egrali(a(ea
e1ec(u+rii de c+(re ele3i a ac(i3i(+ilor 5colare.
6:7 Ele3ii *o( 0ene1icia 5i de 0ur.e *e 0a,+ de con(rac( 2nc>eia( cu o*era(ori econo'ici ori
cu al(e *er.oane 9uridice .au 1i,ice4 *recu' 5i de credi(e *en(ru .(udiu acorda(e de 0+nci4 2n
condiiile legii.
657 Ele3ii 5i cur.anii .(r+ini din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar *o( 0ene1icia de 0ur.e4 *o(ri3i(
*re3ederilor legale.
6<7 Ele3ii e(nici ro')ni cu do'iciliul .(a0il 2n .(r+in+(a(e 0ene1icia,+ de 0ur.e4 *o(ri3i(
*re3ederilor *re,en(ei legi.
ART. &8
617 An(e*re5colarii4 *re5colarii 5i ele3ii din uni(+ile 5colare de .(a( 5i *ar(iculare
au(ori,a(eCacredi(a(e 0ene1icia,+ de a.i.(en+ 'edical+4 *.i>ologic+ 5i logo*edic+ gra(ui(+4 2n
ca0ine(e 'edicale4 *.i>ologice 5i logo*edice 5colare ori 2n uni(+i 'edicale de .(a(.
627 La 2nce*u(ul 1iec+rui an 5colar .e reali,ea,+ e/a'inarea .(+rii de .+n+(a(e a ele3ilor4 *e
0a,a unei 'e(odologii co'une ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului 5i de Mini.(erul ;+n+(+ii.
687 Au(ori,area .ani(ar+ nece.ar+ 1uncion+rii uni(+ilor de 2n3++')n( de .(a( .e o0ine 1+r+
(a/e.
ART. &:
617 Ele3ii din 2n3++')n(ul o0liga(oriu 5i liceal acredi(a(Cau(ori,a( 0ene1icia,+ de (ari1 redu.
cu 50D *en(ru (ran.*or(ul local 2n co'un4 de .u*ra1a+4 na3al 5i .u0(eran4 *recu' 5i *en(ru
(ran.*or(ul in(ern au(o4 1ero3iar 5i na3al4 *e (o( *arcur.ul anului calendari.(ic.
627 "a '+.ur+ de *ro(ecie .*ecial+4 ele3ii or1ani4 ele3ii cu cerine educaionale .*eciale4
*recu' 5i cei in.(i(uionali,ai *o( 0ene1icia de gra(ui(a(e *en(ru (oa(e ca(egoriile de (ran.*or(
'eniona(e la alin. 6174 *e (o( *arcur.ul anului calendari.(ic.
687 Ele3ilor care nu *o( 1i 5colari,ai 2n locali(a(ea de do'iciliu li .e decon(ea,+ c>el(uielile
de (ran.*or( din 0uge(ul Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 *rin
uni(+ile de 2n3++')n( la care .un( 5colari,ai4 *e 0a,+ de a0ona'en(4 2n li'i(a a 50 A'4 .au li
.e a.igur+ decon(area .u'ei ce re*re,in(+ con(ra3aloarea a & c+l+(orii du.?2n(or. *e .e'e.(ru4
dac+ locuie.c la in(erna( .au 2n ga,d+.
6:7 Ele3ii 0ene1icia,+ de (ari1e redu.e cu =5D *en(ru acce.ul la 'u,ee4 la concer(e4 la
.*ec(acole de (ea(ru4 de o*er+4 de 1il' 5i la al(e 'ani1e.(+ri cul(urale 5i .*or(i3e organi,a(e de
in.(i(uii *u0lice.
657 Ele3ii e(nici ro')ni din a1ara granielor +rii4 0ur.ieri ai .(a(ului ro')n4 0ene1icia,+ de
gra(ui(a(e la (oa(e 'ani1e.(+rile *re3+,u(e la alin. 6:7.
ART. &5
617 $n .i(uaii 9u.(i1ica(e4 ele3ilor din 2n3++')n(ul o0liga(oriu4 5colari,ai 2n(r?o al(+
locali(a(e dec)( aceea de do'iciliu4 li .e a.igur+4 du*+ ca,4 .er3icii de (ran.*or(4 de 'a.+ 5i de
in(erna(4 de c+(re au(ori(+ile ad'ini.(raiei *u0lice locale din locali(a(ea de do'iciliu4 cu
.*ri9inul o*era(orilor econo'ici4 al colec(i3i(+ilor locale4 al .ocie(+ilor de 0ine1acere4 *recu'
5i al al(or *er.oane 9uridice .au 1i,ice.
627 ;(a(ul .u03enionea,+ (oa(e co.(urile a1eren(e 1rec3en(+rii liceului *en(ru ele3ii
*ro3enind din 'ediul rural .au din gru*uri .ocioecono'ice de,a3an(a9a(e4 *recu' 5i *en(ru
cei care 1rec3en(ea,+ 5colile *ro1e.ionale. Modali(a(ea de .u03enionare .e .(a0ile5(e *rin
>o(+r)re a Gu3ernului4 iniia(+ de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
ART. &<
617 Uni(+ile de 2n3++')n( 2nc>eie cu *+rinii4 2n 'o'en(ul 2n.crierii an(e*re5colarilor4
re.*ec(i3 a *re5colarilor .au a ele3ilor4 2n Regi.(rul unic 'a(ricol4 un con(rac( educaional4 2n
care .un( 2n.cri.e dre*(urile 5i o0ligaiile reci*roce ale *+rilor. "on(rac(ul educaional?(i* e.(e
a*ro0a( *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului 5i e.(e
*ar(iculari,a(4 la ni3elul 1iec+rei uni(+i de 2n3++')n(4 *rin deci,ia con.iliului de
ad'ini.(raie.
627 Nere.*ec(area *re3ederilor con(rac(ului educaional?(i* de c+(re uni(a(ea de 2n3++')n(
e.(e .anciona(+ de in.*ec(ora(ul 5colar4 2n con1or'i(a(e cu *re3ederile 'e(odologiei a*ro0a(e
*rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
687 P+rin(ele .au (u(orele legal e.(e o0liga( .+ ia '+.uri *en(ru 5colari,area ele3ului4 *e
*erioada 2n3++')n(ului o0liga(oriu.
6:7 P+rin(ele .au (u(orele legal r+.*unde *en(ru di.(rugerile 'a(eriale din *a(ri'oniul 5colii4
cau,a(e de ele3.
ART. &=
Uni(+ile de 2n3++')n( *o( *ri'i donaii din ar+ 5i din .(r+in+(a(e4 *o(ri3i( regle'en(+rilor
legale4 dac+ .er3e.c *oli(icii educaionale a .i.(e'ului naional de 2n3++')n( 5i dac+ nu .un(
con(rare in(ere.elor .(a(ului ro')n 5i legi.laiei 2n 3igoare.
;E"GIUNEA a 2?a
Per.onalul din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar
ART. &&
617 Per.onalul din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar e.(e 1or'a( din *er.onal didac(ic4 *er.onal
didac(ic au/iliar 5i *er.onal ad'ini.(ra(i3 .au nedidac(ic.
627 $n 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar *oa(e 1unciona *er.onal didac(ic a.ocia(.
687 Per.onalul didac(ic au/iliar e.(e de1ini( con1or' *re3ederilor *re,en(ei legi.
6:7 Per.onalul ad'ini.(ra(i3 25i de.1+5oar+ ac(i3i(a(ea 2n 0a,a Legii nr. 58C2008 ? "odul
'uncii4 cu 'odi1ic+rile 5i co'*le(+rile ul(erioare.
ART. &E
$n 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar de .(a( 5i *ar(icular4 *o.(urile didac(ice 3acan(e 5i re,er3a(e
.e ocu*+ *rin concur. organi,a( la ni3elul uni(+ii de 2n3++')n( cu *er.onali(a(e 9uridic+4
con1or' unei 'e(odologii?cadru ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului.
ART. E0
617 "oncur.urile *en(ru ocu*area *o.(urilor didac(ice au carac(er de.c>i.. La concur. .e
*oa(e *re,en(a orice *er.oan+ care 2nde*line5(e condiiile *re3+,u(e de legi.laia 2n 3igoare.
627 Anga9area *er.onalului didac(ic 2n uni(+ile de 2n3++')n( cu *er.onali(a(e 9uridic+ .e
1ace *rin 2nc>eierea con(rac(ului indi3idual de 'unc+ de c+(re direc(orul uni(+ii4 cu a*ro0area
con.iliului de ad'ini.(raie.
ART. E1
617 Organi,area 5i de.1+5urarea concur.ului de ocu*are a *o.(urilor didac(ice au/iliare 5i
ad'ini.(ra(i3e din(r?o uni(a(e de 2n3++')n( .un( coordona(e de direc(or. "on.iliul de
ad'ini.(raie al uni(+ii de 2n3++')n( a*ro0+ co'i.iile de concur. 5i 3alidea,+ re,ul(a(ele
concur.ului.
627 Anga9area *rin 2nc>eierea con(rac(ului indi3idual de 'unc+ a *er.onalului didac(ic
au/iliar 5i ad'ini.(ra(i3 2n uni(+ile de 2n3++')n( cu *er.onali(a(e 9uridic+ .e 1ace de c+(re
direc(orul uni(+ii4 cu a*ro0area con.iliului de ad'ini.(raie.
ART. E2
617 La ni3elul 1iec+rei uni(+i 5i in.(i(uii de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar .e reali,ea,+ anual
e3aluarea ac(i3i(+ii *er.onalului didac(ic 5i didac(ic au/iliar. Me(odologia de e3aluare .e
.(a0ile5(e *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
627 Re,ul(a(ele e3alu+rii .(au la 0a,a deci,iei con.iliului de ad'ini.(raie *ri3ind acordarea
cali1ica(i3ului anual 5i a gradaiei de 'eri(.
687 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului de,3ol(+ *rogra'ul naional de
.(i'ulare a e/celenei didac(ice4 1inana( din *ro*riul 0uge(4 din care .e *re'ia,+ e/celena
didac(ic+.
6:7 Me(odologia de acordare a gradaiei de 'eri( 5i a i'*le'en(+rii *rogra'ului naional de
.(i'ulare a e/celenei didac(ice .e ela0orea,+ de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului
5i ;*or(ului.
657 ;alari,area *er.onalului didac(ic 5i a celui didac(ic au/iliar din uni(+ile de 2n3++')n(
de .(a( .e 1ace 5i 2n 1uncie de *er1or'anele *ro1e.ionale4 con1or' legii.
6<7 Heni(urile .alariale 5i e/(ra.alariale ale direc(orilor 5i direc(orilor ad9unci4 *recu' 5i
.alari,area *er.onalului didac(ic din uni(+ile de 2n3++')n( *ar(icular .e .(a0ile.c *rin
negociere 2n(re conducerea *er.oanei 9uridice 1inana(oare 5i *er.oana 2n cau,+4 cu a3i,ul
con.iliului de ad'ini.(raie al uni(+ii 5colare.
6=7 In.*ec(ora(ele 5colare 9udeene 5i In.*ec(ora(ul Kcolar al Munici*iului !ucure5(i
reali,ea,+ audi(area *eriodic+ a re.ur.ei u'ane din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar. Re,ul(a(ele
audi(ului .e aduc la cuno5(ina celor 2n cau,+4 con.iliului de ad'ini.(raie al uni(+ii de
2n3++')n( 5i Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
ART. E8
Lo(+r)rile *ri3ind anga9area4 'o(i3area4 e3aluarea4 reco'*en.area4 r+.*underea di.ci*linar+
5i di.*oni0ili,area *er.onalului didac(ic .e iau la ni3elul uni(+ii de 2n3++')n( de c+(re
con.iliul de ad'ini.(raie4 cu 3o(ul a 2C8 din (o(alul 'e'0rilor. -irec(orul uni(+ii de
2n3++')n( e'i(e deci,iile con1or' >o(+r)rilor con.iliului de ad'ini.(raie. Anga9a(orul e.(e
uni(a(ea de 2n3++')n(.
"APITOLUL HII
"onducerea .i.(e'ului 5i a uni(+ilor de 2n3++')n(
;E"GIUNEA 1
-i.*o,iii generale
ART. E:
617 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 ca organ de .*eciali(a(e al
ad'ini.(raiei *u0lice cen(rale4 ela0orea,+ 5i i'*le'en(ea,+ *oli(ica naional+ 2n do'eniul
2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar. Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului are
dre*( de iniia(i3+ 5i de e/ecuie 2n do'eniul *oli(icii 1inanciare 5i al re.ur.elor u'ane din
.1era educaiei.
627 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului e/erci(+4 2n do'eniul
2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar4 ur'+(oarele a(ri0uii:
a7 ela0orea,+4 a*lic+4 'oni(ori,ea,+ 5i e3aluea,+ *oli(icile educaionale naionale@
07 'oni(ori,ea,+ ac(i3i(a(ea de e3aluare e/(ern+@
c7 coordonea,+ 5i con(rolea,+ .i.(e'ul naional de 2n3++')n(@
d7 a3i,ea,+ .(ruc(ura reelei 2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar 5i 2nain(ea,+ Gu3ernului4 .*re
a*ro0are4 ci1rele de 5colari,are4 *e 0a,a *ro*unerilor uni(+ilor de 2n3++')n(4 a au(ori(+ilor
ad'ini.(raiei *u0lice locale4 a o*era(orilor econo'ici4 a3)nd 2n 3edere reco'and+rile
.(udiilor de *rogno,+4 cen(rali,a(e4 a3i,a(e 5i (ran.'i.e de c+(re in.*ec(ora(ele 5colare
9udeene4 re.*ec(i3 al 'unici*iului !ucure5(i@
e7 coordonea,+ ela0orarea 5i a*ro0+ "urriculu'ul naional 5i .i.(e'ul naional de e3aluare4
a.igur+ 5i .u*ra3eg>ea,+ re.*ec(area ace.(ora@
17 e3aluea,+4 a*ro0+ 5i ac>i,iionea,+ 'anualele 5colare 5i a.igur+ 1inanarea con1or' legii@
g7 a*ro0+4 con1or' legii4 regula'en(ele de organi,are 5i de 1uncionare a uni(+ilor
.u0ordona(e 5i a uni(+ilor cone/e@
>7 ela0orea,+ .(udii de diagno,+ 5i de *rogno,+ 2n do'eniul 2n3++')n(ului@
i7 a.igur+ o'ologarea 'i9loacelor de 2n3++')n(@
97 a.igur+ cadrul organi,a(oric *en(ru .elecionarea 5i *reg+(irea adec3a(+ a ele3ilor cu
a*(i(udini deo.e0i(e@
A7 a.igur+ 5colari,area .*eciali,a(+ 5i a.i.(ena *.i>o*edagogic+ adec3a(+ a co*iilor 5i
(inerilor cu di,a0ili(+i .au cu cerine educaionale .*eciale@
l7 anali,ea,+ 'odul 2n care .e a.igur+ *ro(ecia .ocial+ 2n 2n3++')n( 5i *ro*une Gu3ernului
5i au(ori(+ilor ad'ini.(raiei *u0lice locale a0ili(a(e '+.uri core.*un,+(oare@
'7 coordonea,+4 'oni(ori,ea,+ 5i con(rolea,+ *er1ecionarea 5i 1or'area iniial+ 5i con(inu+
a *er.onalului didac(ic *en(ru *oli(icile de in(ere. naional@
n7 ela0orea,+ *oli(icile naionale 2n do'eniul re.ur.elor u'ane@
o7 r+.*unde de e3aluarea .i.(e'ului naional de 2n3++')n( *e 0a,a .(andardelor naionale@
*7 ela0orea,+4 2'*reun+ cu al(e 'ini.(ere in(ere.a(e4 .(ra(egia cola0or+rii cu al(e .(a(e 5i cu
organi.'ele in(ernaionale .*eciali,a(e 2n do'eniul 2n3++')n(ului4 1or'+rii *ro1e.ionale 5i al
cerce(+rii 5(iini1ice@
B7 .(a0ile5(e 'odali(+ile de recunoa5(ere 5i de ec>i3alare a .(udiilor4 a di*lo'elor4 a
cer(i1ica(elor 5i a (i(lurilor 5(iini1ice eli0era(e 2n .(r+in+(a(e4 *e 0a,a unor nor'e in(erne4
2nca.ea,+ (a/e4 2n lei 5i 2n 3alu(+4 *en(ru aco*erirea c>el(uielilor oca,iona(e de 3i,area 5i de
recunoa5(erea ac(elor de .(udii4 con1or' legii@
r7 .(a0ile5(e .(ruc(ura anului 5colar@
.7 ela0orea,+ 'e(odologii 5i regula'en(e *en(ru a.igurarea cadrului uni(ar al i'*le'en(+rii
*oli(icilor educaionale naionale@
(7 con.(ruie5(e 5i a.igur+ 1uncionarea o*(i'+ a Pla(1or'ei 5colare de e?learning4 *recu' 5i a
!i0lio(ecii Kcolare Hir(uale@
u7 ela0orea,+ nor'e .*eci1ice *en(ru con.(ruciile 5colare 5i *en(ru do(area ace.(ora@
37 d+ *u0lici(+ii 5i *re,in(+ anual Parla'en(ului ra*or(ul *ri3ind .(area 2n3++')n(ului
*reuni3er.i(ar 2n Ro')nia@
M7 coordonea,+ colec(area 5i a.igur+ anali,a 5i in(er*re(area da(elor .(a(i.(ice *en(ru
.i.(e'ul naional de indica(ori *ri3ind educaia.
687 $n reali,area a(ri0uiilor .ale4 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului
2n1iinea,+4 organi,ea,+ 5i 1inanea,+ co'i.ii 5i con.ilii naionale. Organi,area 5i 1uncionarea
ace.(ora .un( .(a0ili(e *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului. -e
a.e'enea4 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului *ro*une Gu3ernului
2n1iinarea de agenii.
ART. E5
617 In.*ec(ora(ele 5colare 9udeene 5i In.*ec(ora(ul Kcolar al Munici*iului !ucure5(i .un(
.er3icii *u0lice deconcen(ra(e ale Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4
cu *er.onali(a(e 9uridic+4 a3)nd 2n *rinci*al ur'+(oarele a(ri0uii:
a7 a*lic+ *oli(icile 5i .(ra(egiile Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului la
ni3el 9udeean4 re.*ec(i3 al 'unici*iului !ucure5(i@
07 con(rolea,+ a*licarea legi.laiei 5i 'oni(ori,ea,+ cali(a(ea ac(i3i(+ilor de *redare?
2n3+are 5i re.*ec(area .(andardelor naionaleCindica(orilor de *er1or'an+4 *rin in.*ecia
5colar+@
c7 con(rolea,+4 'oni(ori,ea,+ 5i e3aluea,+ cali(a(ea 'anage'en(ului uni(+ilor 5i
in.(i(uiilor de 2n3++')n(@
d7 a.igur+4 2'*reun+ cu au(ori(+ile ad'ini.(raiei *u0lice locale4 5colari,area ele3ilor 5i
'oni(ori,ea,+ *ar(ici*area la cur.uri a ace.(ora *e dura(a 2n3++')n(ului o0liga(oriu@
e7 coordonea,+ ad'i(erea 2n licee4 e3alu+rile naionale 5i concur.urile 5colare la ni3elul
uni(+ilor de 2n3++')n( din 9ude 5i4 re.*ec(i34 din 'unici*iul !ucure5(i@
17 'oni(ori,ea,+ i'*le'en(area *rogra'elor naionale iniia(e de Mini.(erul Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului *e aria 9udeului4 re.*ec(i3 a 'unici*iului !ucure5(i4
*recu' 5i a *roiec(elor derula(e de uni(+ile 5colare 5i cele cone/e 2n cadrul *rogra'elor
Uniunii Euro*ene 2n do'eniul educaiei 5i (inere(ului@
g7 'edia,+ con1lic(ele 5i li(igiile .ur3eni(e 2n(re au(ori(a(ea ad'ini.(raiei *u0lice locale 5i
uni(+ile de 2n3++')n(@
>7 coordonea,+ 5i con(rolea,+ ac(i3i(+ile uni(+ilor cone/e ale Mini.(erului Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului din aria 9udeuluiC'unici*iului !ucure5(i@
i7 *re,in(+ un ra*or( anual *ri3ind .(area 2n3++')n(ului *e (eri(oriul 9udeului4 re.*ec(i3 al
'unici*iului !ucure5(i. Ace.( ra*or( .e 1ace *u0lic@
97 a*ro0+4 la *ro*unerea con.iliului local .au a con.iliilor 9udeene4 2n1iinarea uni(+ilor
*en(ru educaie (i'*urie4 2n3++')n( *ri'ar 5i gi'na,ial@
A7 a*lic+ *oli(icile educaionale naionale la ni3el 9udeean4 re.*ec(i3 al 'unici*iului
!ucure5(i@
l7 acord+ con.iliere 5i a.i.(en+ uni(+ilor 5i in.(i(uiilor de 2n3++')n( 2n ge.(ionarea
re.ur.elor u'ane 5i a *o.(urilor didac(ice la ni3elul 9udeului4 re.*ec(i3 al 'unici*iului
!ucure5(i@
'7 'oni(ori,ea,+ ac(i3i(+ile de con.(i(uire4 de 3acan(are 5i de ocu*are a *o.(urilor didac(ice
din uni(+ile de 2n3++')n(@
n7 ge.(ionea,+ 0a,a de da(e *ri3ind cadrele didac(ice cali1ica(e anga9a(e 2n uni(+ile de
2n3++')n(4 *recu' 5i 2n(reaga 0a,+ de da(e a educaiei@
o7 2nain(ea,+ .*re a3i,are Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului reeaua
5colar+ din ra,a lor (eri(orial+ *ro*u.+ de au(ori(+ile ad'ini.(raiei *u0lice locale4 2n
con1or'i(a(e cu *oli(ica educaional+4 a docu'en(elor .(ra(egice *ri3ind de,3ol(area
econo'ic+ 5i .ocial+ la ni3el regional4 9udeean 5i local4 du*+ con.ul(area uni(+ilor de
2n3++')n(4 a o*era(orilor econo'ici 5i a *ar(enerilor .ociali in(ere.ai@
*7 reali,ea,+ audi(area *eriodic+ a re.ur.ei u'ane din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar@
B7 a.igur+ colec(area da(elor .(a(i.(ice *en(ru .i.(e'ul naional de indica(ori *ri3ind
educaia.
627 ;(ruc(ura in.*ec(ora(elor 5colare 9udeene4 re.*ec(i3 a In.*ec(ora(ului Kcolar al
Munici*iului !ucure5(i .e .(a0ile5(e *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i
.*or(ului.
687 In.*ec(ora(ul 5colar are un con.iliu de ad'ini.(raie 5i un con.iliu con.ul(a(i3.
%uncionarea ace.(ora .e reali,ea,+ 2n 0a,a unui regula'en( *ro*riu4 ela0ora( 5i a*ro0a( de
con.iliul de ad'ini.(raie4 con1or' regula'en(ului?cadru a*ro0a( *rin ordin al 'ini.(rului
educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
6:7 $n .(ruc(ura in.*ec(ora(elor 5colare din 9udeele cu 2n3++')n( 5i 2n li'0ile 'inori(+ilor
naionale .un( cu*rin5i 5i in.*ec(ori 5colari *en(ru ace.( (i* de 2n3++')n(. Ace5(i in.*ec(ori
5colari .un( nu'ii re.*ec()nd *rocedurile *re,en(ei legi4 cu con.ul(area gru*ului *arla'en(ar
al 'inori(+ilor naionale.
657 $n .(ruc(ura in.*ec(ora(elor 5colare .un( cu*rin5i 5i in.*ec(ori 5colari *en(ru *ro0le'ele
co*iilor 5i (inerilor *ro3enii din 'edii .ocioecono'ice de,a3an(a9a(e.
;E"GIUNEA a 2?a
"onducerea uni(+ilor de 2n3++')n(
ART. E<
617 Uni(+ile de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar cu *er.onali(a(e 9uridic+ .un( condu.e de
con.iliile de ad'ini.(raie4 de direc(ori 5i de direc(ori ad9unci4 du*+ ca,. $n e/erci(area
a(ri0uiilor ce le re3in4 con.iliile de ad'ini.(raie 5i direc(orii conlucrea,+ cu con.iliul
*ro1e.oral4 cu co'i(e(ul de *+rini 5i cu au(ori(+ile ad'ini.(raiei *u0lice locale.
627 $n uni(+ile de 2n3++')n( de .(a( con.iliul de ad'ini.(raie e.(e organ de conducere 5i
e.(e con.(i(ui( din =4 E .au 18 'e'0ri4 a.(1el:
a7 2n ca,ul uni(+ilor de 2n3++')n( de ni3el gi'na,ial cu un .ingur r)nd de cla.e4 con.iliul
de ad'ini.(raie e.(e 1or'a( din = 'e'0ri4 cu ur'+(oarea co'*onen+: 8 cadre didac(ice4
inclu.i3 direc(orul@ 2 re*re,en(ani ai *+rinilor@ un re*re,en(an( al *ri'arului@ un re*re,en(an(
al con.iliului local. Pre3ederile *re,en(ului ar(icol .e a*lic+ 2n 'od core.*un,+(or 5i *en(ru
2n3++')n(ul *re5colar 5i *ri'ar@
07 2n ca,ul 2n care con.iliul de ad'ini.(raie e.(e 1or'a( din E 'e'0ri4 din(re ace5(ia : .un(
cadre didac(ice4 un re*re,en(an( al *ri'arului4 2 re*re,en(ani ai con.iliului local 5i 2
re*re,en(ani ai *+rinilor. -irec(orul 5i direc(orul ad9unc( .un( 'e'0ri de dre*( ai con.iliului
de ad'ini.(raie din co(a a1eren(+ cadrelor didac(ice din uni(a(ea de 2n3++')n( re.*ec(i3+@
c7 2n ca,ul 2n care con.iliul de ad'ini.(raie e.(e 1or'a( din 18 'e'0ri4 din(re ace5(ia < .un(
cadre didac(ice4 un re*re,en(an( al *ri'arului4 8 re*re,en(ani ai con.iliului local 5i 8
re*re,en(ani ai *+rinilor. -irec(orul 5i direc(orul ad9unc( .un( 'e'0ri de dre*( ai con.iliului
de ad'ini.(raie din co(a a1eren(+ cadrelor didac(ice din uni(a(ea de 2n3++')n( re.*ec(i3+.
687 "on.iliul de ad'ini.(raie e.(e organul de conducere al uni(+ii de 2n3++')n(. La
5edinele con.iliului de ad'ini.(raie *ar(ici*+4 de regul+4 5i un re*re,en(an( al ele3ilor4 cu
.(a(u( de o0.er3a(or.
6:7 -u*+ con.(i(uirea con.iliului de ad'ini.(raie4 'e'0rii ace.(uia aleg un *re5edin(e de
5edin+ din r)ndul cadrelor didac(ice4 *rin >o(+r)re ado*(a(+ cu 3o(ul .ecre( al 'a9ori(+ii.
Pre5edin(ele de 5edin+ e.(e ale. *en(ru o *erioad+ de cel 'ul( un an4 conduce 5edinele
con.iliului de ad'ini.(raie 5i .e'nea,+ >o(+r)rile ado*(a(e 2n acea.(+ *erioad+.
657 $n 2n3++')n(ul *ar(icular 5i con1e.ional4 2n co'*onena con.iliului de ad'ini.(raie
.un( inclu5i re*re,en(ani ai 1onda(orilor. "onducerea con.iliului de ad'ini.(raie e.(e
a.igura(+ de *er.oana de.e'na(+ de 1onda(ori. $n uni(+ile *en(ru 2n3++')n(ul general
o0liga(oriu4 con.iliul de ad'ini.(raie cu*rinde 5i un re*re,en(an( al con.iliului local.
6<7 "on.iliul de ad'ini.(raie .e 2n(rune5(e lunar .au ori de c)(e ori e.(e nece.ar4 la
.olici(area direc(orului .au a dou+ (rei'i din(re 'e'0ri. Me(odologia?cadru de organi,are 5i
de 1uncionare a con.iliului de ad'ini.(raie e.(e .(a0ili(+ *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4
cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
6=7 "on.iliul de ad'ini.(raie are ur'+(oarele a(ri0uii *rinci*ale:
a7 ado*(+ *roiec(ul de 0uge( 5i a3i,ea,+ e/ecuia 0uge(ar+ la ni3elul uni(+ii de 2n3++')n(@
07 a*ro0+ *lanul de de,3ol(are in.(i(uional+ ela0ora( de direc(orul uni(+ii de 2n3++')n(@
c7 a*ro0+ curriculu'ul la deci,ia 5colii4 la *ro*unerea con.iliului *ro1e.oral@
d7 .(a0ile5(e *o,iia 5colii 2n relaiile cu (eri@
e7 organi,ea,+ concur.ul de ocu*are a 1unciilor de direc(or 5i de direc(or ad9unc(@
17 a*ro0+ *lanul de 2ncadrare cu *er.onal didac(ic 5i didac(ic au/iliar4 *recu' 5i .c>e'a de
*er.onal nedidac(ic@
g7 a*ro0+ *rogra'e de de,3ol(are *ro1e.ional+ a cadrelor didac(ice4 la *ro*unerea
con.iliului *ro1e.oral@
>7 .ancionea,+ a0a(erile di.ci*linare4 e(ice .au *ro1e.ionale ale cadrelor didac(ice4 con1or'
legii@
i7 a*ro0+ co'i.iile de concur. 5i 3alidea,+ re,ul(a(ul concur.urilor@
97 a*ro0+ orarul uni(+ii de 2n3++')n(@
A7 25i a.u'+ r+.*underea *u0lic+ *en(ru *er1or'anele uni(+ii de 2n3++')n(4 al+(uri de
direc(or@
l7 2nde*line5(e orice al(e a(ri0uii .(a0ili(e *rin ordine 5i 'e(odologii ale 'ini.(rului
educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului4 re.*ec(i3 ale Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6&7 Lo(+r)rile con.iliului de ad'ini.(raie .e ado*(+ cu 'a9ori(a(ea 3o(urilor celor *re,eni4
'ai *uin cele *re3+,u(e la ar(. E8. Lo(+r)rile con.iliului de ad'ini.(raie care 3i,ea,+
*er.onalul din uni(a(e4 cu' ar 1i *rocedurile *en(ru ocu*area *o.(urilor4 a 1unciilor de
conducere4 acordarea gradaiei de 'eri(4 re.(r)ngerea de ac(i3i(a(e4 acordarea cali1ica(i3elor4
a*licarea de .anciuni 5i al(ele a.e'enea4 .e iau *rin 3o( .ecre(. Me'0rii con.iliului de
ad'ini.(raie care .e a1l+ 2n con1lic( de in(ere.e nu *ar(ici*+ la 3o(.
6E7 -eci,iile *ri3ind 0uge(ul 5i *a(ri'oniul uni(+ii de 2n3++')n( .e iau cu 'a9ori(a(ea din
(o(alul 'e'0rilor con.iliului de ad'ini.(raie.
ART. E=
617 -irec(orul e/erci(+ conducerea e/ecu(i3+ a uni(+ii de 2n3++')n(. $n ca,ul uni(+ilor de
2n3++')n( cu *redare in(egral+ 2n li'0ile 'inori(+ilor naionale4 direc(orul are o0ligaia
cunoa5(erii li'0ii re.*ec(i3e. $n ca,ul uni(+ilor de 2n3++')n( cu .ecii de *redare 2n li'0ile
'inori(+ilor naionale4 unul din(re direc(ori are o0ligaia cunoa5(erii li'0ii re.*ec(i3e. $n
ace.(e ca,uri4 nu'irea direc(orului .e 1ace cu con.ul(area organi,aiei care re*re,in(+
'inori(a(ea re.*ec(i3+ 2n Parla'en(ul Ro')niei .au4 dac+ 'inori(a(ea nu are re*re,en(are
*arla'en(ar+4 cu con.ul(area Gru*ului *arla'en(ar al 'inori(+ilor naionale.
627 -irec(orul uni(+ii de 2n3++')n( de .(a( are ur'+(oarele a(ri0uii:
a7 e.(e re*re,en(an(ul legal al uni(+ii de 2n3++')n( 5i reali,ea,+ conducerea e/ecu(i3+ a
ace.(eia@
07 e.(e ordona(orul de credi(e al uni(+ii de 2n3++')n(@
c7 25i a.u'+4 al+(uri de con.iliul de ad'ini.(raie4 r+.*underea *u0lic+ *en(ru *er1or'anele
uni(+ii de 2n3++')n( *e care o conduce@
d7 *ro*une .*re a*ro0are con.iliului de ad'ini.(raie regula'en(ul de organi,are 5i
1uncionare al uni(+ii de 2n3++')n(@
e7 *ro*une .*re a*ro0are con.iliului de ad'ini.(raie *roiec(ul de 0uge( 5i ra*or(ul de
e/ecuie 0uge(ar+@
17 r+.*unde de .elecia4 anga9area4 e3aluarea *eriodic+4 1or'area4 'o(i3area 5i 2nce(area
ra*or(urilor de 'unc+ ale *er.onalului din uni(a(ea de 2n3++')n(@
g7 2nde*line5(e al(e a(ri0uii .(a0ili(e de c+(re con.iliul de ad'ini.(raie4 con1or' legii@
>7 *re,in(+ anual un ra*or( a.u*ra cali(+ii educaiei 2n uni(a(ea .au 2n in.(i(uia *e care o
conduce. Ra*or(ul e.(e *re,en(a( 2n 1aa co'i(e(ului de *+rini 5i e.(e adu. la cuno5(ina
au(ori(+ilor ad'ini.(raiei *u0lice locale 5i a in.*ec(ora(ului 5colar 9udeeanCal 'unici*iului
!ucure5(i@
i7 coordonea,+ colec(area 5i (ran.'i(e in.*ec(ora(ului 5colar da(ele .(a(i.(ice *en(ru .i.(e'ul
naional de indica(ori *ri3ind educaia.
687 ;(ruc(urile 5i 1unciile de conducere ale uni(+ilor de 2n3++')n( *ar(icular 5i
con1e.ional4 a(ri0uiile4 'odul de con.(i(uire4 *recu' 5i dura(a 'anda(elor .un( .(a0ili(e *rin
regula'en(ele de organi,are 5i 1uncionare a ace.(ora4 2n concordan+ cu *re3ederile legale.
6:7 -irec(orul uni(+ii de 2n3++')n( *ar(icular 5i con1e.ional e/erci(+ conducerea e/ecu(i3+4
2n .(ric(+ con1or'i(a(e cu re.*on.a0ili(+ile 5i a(ri0uiile con1eri(e de lege4 cu >o(+r)rile
con.iliului de ad'ini.(raie al uni(+ii de 2n3++')n( 5i cu re.*ec(area *re3ederilor
regula'en(ului de organi,are 5i 1uncionare a ace.(eia.
ART. E&
617 "on.iliul *ro1e.oral al uni(+ii de 2n3++')n( e.(e 1or'a( din (o(ali(a(ea cadrelor
didac(ice din uni(a(ea 5colar+ cu *er.onali(a(e 9uridic+4 e.(e *re,ida( de c+(re direc(or 5i .e
2n(rune5(e lunar .au ori de c)(e ori e.(e ne3oie4 la *ro*unerea direc(orului .au la .olici(area a
'ini'u' o (rei'e din(re 'e'0rii *er.onalului didac(ic.
627 A(ri0uiile con.iliului *ro1e.oral .un( ur'+(oarele:
a7 ge.(ionea,+ 5i a.igur+ cali(a(ea ac(ului didac(ic@
07 .(a0ile5(e "odul de e(ic+ *ro1e.ional+ 5i 'oni(ori,ea,+ a*licarea ace.(uia@
c7 3alidea,+ 1i5ele de au(oe3aluare ale *er.onalului anga9a( al uni(+ii de 2n3++')n(4 2n 0a,a
c+rora .e .(a0ile5(e cali1ica(i3ul anual@
d7 *ro*une con.iliului de ad'ini.(raie '+.uri de o*(i'i,are a *roce.ului didac(ic@
e7 *ro*une con.iliului de ad'ini.(raie curriculu'ul la di.*o,iia 5colii@
17 *ro*une con.iliului de ad'ini.(raie *re'ierea 5i acordarea (i(lului de F*ro1e.orul anuluiF
*er.onalului cu re,ul(a(e deo.e0i(e la ca(edr+@
g7 a*ro0+ .ancionarea a0a(erilor di.ci*linare ale ele3ilor@
>7 *ro*une con.iliului de ad'ini.(raie iniierea *rocedurii legale 2n ca,ul cadrelor didac(ice
cu *er1or'ane .la0e .au *en(ru 2nc+lc+ri ale e(icii *ro1e.ionale@
i7 *ro*une con.iliului de ad'ini.(raie *rogra'ele de 1or'are 5i de,3ol(are *ro1e.ional+
con(inu+ a cadrelor didac(ice@
97 alege cadrele didac(ice 'e'0re ale con.iliului de ad'ini.(raie@
A7 2nde*line5(e al(e a(ri0uii .(a0ili(e de con.iliul de ad'ini.(raie.
;E"GIUNEA a 8?a
Uni(+ile cone/e ale 2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar
ART. EE
617 Uni(+ile cone/e ale Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului .un(:
In.(i(u(ul de K(iine ale Educaiei4 ca.ele cor*ului didac(ic4 cen(rele a(e.(a(e de 1or'are
con(inu+ 2n li'0ile 'inori(+ilor naionale4 "en(rul Naional de In.(ruire -i1erenia(+4 Uni(a(ea
*en(ru %inanarea $n3++')n(ului Preuni3er.i(ar4 *ala(ele 5i clu0urile co*iilor.
627 Uni(+ile cone/e ale 2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar .un(: cen(rul 9udeean de re.ur.e 5i
a.i.(en+ educaional+C"en(rul Munici*iului !ucure5(i de Re.ur.e 5i A.i.(en+ Educaional+.
687 $n 1iecare 9ude 5i 2n 'unici*iul !ucure5(i 1uncionea,+ ca.a cor*ului didac(ic4 denu'i(+
2n con(inuare ""-4 cu *er.onali(a(e 9uridic+4 coordona(+ 'e(odologic de in.*ec(ora(ul 5colar.
;(ruc(ura 5i a(ri0uiile ""- .e .(a0ile.c *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4
(inere(ului 5i .*or(ului.
6:7 "en(rele 9udeene de re.ur.e 5i a.i.(en+ educaional+C"en(rul Munici*iului !ucure5(i de
Re.ur.e 5i A.i.(en+ Educaional+ .un( uni(+i .*eciali,a(e ale 2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar4
cu *er.onali(a(e 9uridic+4 coordona(e 'e(odologic de in.*ec(ora(ul 5colar.
657 %inanarea cen(rului 9udeean de re.ur.e 5i a.i.(en+ educaional+C"en(rului Munici*iului
!ucure5(i de Re.ur.e 5i A.i.(en+ Educaional+ .e a.igur+ de la 0uge(ul con.iliului 9udeean.
6<7 "en(rul 9udeean de re.ur.e 5i a.i.(en+ educaional+C"en(rul Munici*iului !ucure5(i de
Re.ur.e 5i A.i.(en+ Educaional+ organi,ea,+4 coordonea,+ 'e(odologic4 'oni(ori,ea,+ 5i
e3aluea,+4 du*+ ca,4 la ni3el 9udeeanCal 'unici*iului !ucure5(i4 ur'+(oarele ac(i3i(+i 5i
.er3icii educaionale:
a7 .er3icii de a.i.(en+ *.i>o*edagogic+C*.i>ologic+4 1urni,a(e *rin cen(rele 9udeene 5i *rin
ca0ine(ele de a.i.(en+ *.i>o*edagogic+C*.i>ologic+@
07 .er3icii de (era*ii logo*edice4 1urni,a(e *rin cen(rele 5i *rin ca0ine(ele logo*edice
in(er5colare@
c7 .er3icii de e3aluare4 de orien(are 5colar+ 5i *ro1e.ional+@
d7 .er3icii de 'ediere 5colar+4 1urni,a(e de 'edia(orii 5colari@
e7 .er3icii de con.ul(an+ *en(ru educaie inclu,i3+4 1urni,a(e de cen(rele 5colare de educaie
inclu,i3+.
6=7 ;(ruc(ura4 organi,area 5i 1uncionarea cen(rului 9udeean de re.ur.e 5i de a.i.(en+
educaional+ .e .(a0ile.c *rin regula'en( a*ro0a( *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4
(inere(ului 5i .*or(ului.
6&7 "en(rul Naional de In.(ruire -i1erenia(+ .e organi,ea,+ 5i 1uncionea,+ con1or'
'e(odologiei ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului 2n 12 luni
de la in(rarea 2n 3igoare a *re,en(ei legi.
6E7 Uni(a(ea *en(ru %inanarea $n3++')n(ului Preuni3er.i(ar .e organi,ea,+ 2n .u0ordinea
Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului. A(ri0uiile4 .(ruc(ura4 organi,area 5i
1uncionarea Uni(+ii *en(ru %inanarea $n3++')n(ului Preuni3er.i(ar .e .(a0ile.c *rin ordin al
'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
ART. 100
617 Pala(ele 5i clu0urile co*iilor .un( uni(+i de 2n3++')n( *en(ru ac(i3i(+i e/(ra5colare.
Pala(ele co*iilor au 5i rol 'e(odologic.
627 Pala(ul Naional al "o*iilor din !ucure5(i e.(e .u0ordona( Mini.(erului Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
687 Pala(ele 5i clu0urile co*iilor .un( 2n .u0ordinea in.*ec(ora(elor 5colare.
6:7 Organi,area 5i co'*e(enele *ala(elor 5i clu0urilor co*iilor .e .(a0ile.c *rin regula'en(
a*ro0a( *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
"APITOLUL HIII
%inanarea 5i 0a,a 'a(erial+ a 2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar
;E"GIUNEA 1
-i.*o,iii generale
ART. 101
617 %inanarea uni(+ilor de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar cu*rinde 1inanarea de 0a,+4
1inanarea co'*le'en(ar+ 5i 1inanarea .u*li'en(ar+.
627 ;(a(ul a.igur+ 1inanarea de 0a,+ *en(ru (oi *re5colarii 5i *en(ru (oi ele3ii din
2n3++')n(ul *ri'ar4 gi'na,ial4 *ro1e.ional 5i liceal de .(a(4 *ar(icular .au con1e.ional
acredi(a(4 *recu' 5i *en(ru ele3ii din 2n3++')n(ul *o.(liceal .*ecial de .(a(. %inanarea de
0a,+ .e 1ace 2n li'i(ele co.(ului .(andard *er ele3C*re5colar4 con1or' 'e(odologiei ela0ora(e
de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
687 $n 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar *ar(icular4 (a/ele de 5colari,are .e .(a0ile.c de con.iliul
de ad'ini.(raie al 1iec+rei in.(i(uii .au uni(+i de 2n3++')n(4 2n condiiile legii.
ART. 102
617 %inanarea 2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar de .(a(4 *ar(icular 5i con1e.ional .e a.igur+ din
1onduri *u0lice .au din al(e .ur.e4 *o(ri3i( legii.
627 %inanarea 2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar *ar(icular 5i con1e.ional acredi(a( .e 1ace din
(a/e4 din 1onduri *u0lice4 2n ca,ul 2n3++')n(ului *re5colar4 *ri'ar 5i gi'na,ial o0liga(oriu4
*recu' 5i din al(e .ur.e4 *o(ri3i( legii.
ART. 108
617 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului are dre*( de iniia(i3+ 2n
do'eniile *oli(icii 1inanciare 5i re.ur.elor u'ane din do'eniul educaiei 5i cola0orea,+ cu al(e
'ini.(ere4 cu au(ori(+i locale4 .(ruc(uri a.ocia(i3e re*re,en(a(i3e ale au(ori(+ilor ad'ini.(raiei
*u0lice locale4 cu a.ociaii re*re,en(a(i3e ale *+rinilor4 a.ociaii re*re,en(a(i3e *ro1e.ionale
ale cadrelor didac(ice4 *recu' 5i cu .indica(ele re*re,en(a(i3e.
627 "on.iliile locale 5i con.iliul 9udeean4 re.*ec(i3 con.iliile locale ale .ec(oarelor
'unici*iului !ucure5(i *o( con(ri0ui din 0uge(ele *ro*rii la 1inanarea de 0a,+ 5i
co'*le'en(ar+ a uni(+ilor de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar de .(a(.
ART. 10:
617 %inanarea de 0a,+ a.igur+ de.1+5urarea 2n condiii nor'ale a *roce.ului de 2n3++')n(
la ni3el *reuni3er.i(ar4 con1or' .(andardelor naionale.
627 %inanarea de 0a,+ .e a.igur+ din 0uge(ul de .(a(4 din .u'e de1alca(e din (a/a *e
3aloarea ad+uga(+ 5i al(e 3eni(uri ale 0uge(ului de .(a(4 *rin 0uge(ele locale4 *en(ru ur'+(oarele
ca(egorii de c>el(uieli:
a7 c>el(uielile cu .alariile4 .*orurile4 inde'ni,aiile 5i al(e dre*(uri .alariale 2n 0ani4 .(a0ili(e
*rin lege4 *recu' 5i con(ri0uiile a1eren(e ace.(ora@
07 c>el(uielile cu 1or'area con(inu+ 5i e3aluarea *er.onalului@
c7 c>el(uielile cu e3aluarea *eriodic+ in(ern+ a ele3ilor@
d7 c>el(uielile 'a(eriale 5i *en(ru .er3icii@
e7 c>el(uielile cu 2n(reinerea curen(+.
687 %inanarea de 0a,+ a unei uni(+i 5colare re,ul(+ *rin 'ul(i*licarea co.(ului .(andard *er
ele3C*re5colar cu coe1icieni .*eci1ici uni(+ii 5colare 5i cu nu'+rul de ele3i 5i .e a*ro0+ anual
*rin >o(+r)re a Gu3ernului.
6:7 !a,a de calcul al 1ondurilor aloca(e uni(+ilor de 2n3++')n( *rin 5i din 0uge(ele locale4
*en(ru 1inanarea de 0a,+4 o con.(i(uie co.(ul .(andard *er ele3C*re5colar. "o.(ul .(andard *er
ele3C*re5colar .e de(er'in+ *en(ru 1iecare ni3el de 2n3++')n(4 1ilier+4 *ro1il4
.*eciali,areCdo'eniu. -e(er'inarea co.(ului .(andard *er ele3C*re5colar .e 1ace de c+(re
"on.iliul Naional *en(ru %inanarea $n3++')n(ului Preuni3er.i(ar4 2n condiiile *re,en(ei legi
5i con1or' nor'elor 'e(odologice ela0ora(e de c+(re Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului 5i a*ro0a(e *rin >o(+r)re a Gu3ernului. "on.iliul Naional *en(ru
%inanarea $n3++')n(ului Preuni3er.i(ar cu*rinde re*re,en(anii Mini.(erului Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 ai *ar(enerilor .ociali 5i ai .(ruc(urilor a.ocia(i3e ale
au(ori(+ilor ad'ini.(raiei *u0lice locale. Alocarea 1ondurilor *en(ru 1inanarea de 0a,+ a
uni(+ii de 2n3++')n( .e 1ace *e 0a,a unei 1or'ule de 1inanare a*ro0a(e *rin ordin al
'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului care ia 2n con.iderare co.(ul .(andard
*er ele3C*re5colar4 nu'+rul de ele3iC*re5colari din uni(a(ea de 2n3++')n(4 *recu' 5i 1ac(orii
de corecie de*endeni de den.i(a(ea de ele3i 2n ,on+4 .e3eri(a(ea de,a3an(a9elor4 de li'0a de
*redare 5i ali 1ac(ori.
657 %inanarea de 0a,+ a*ro0a(+ anual *rin legea 0uge(ului de .(a( .e re*ar(i,ea,+ *e
co'une4 ora5e4 'unici*ii 5i .ec(oare ale 'unici*iului !ucure5(i de c+(re direciile generale ale
1inanelor *u0lice 9udeene4 re.*ec(i3 a 'unici*iului !ucure5(i4 cu a.i.(ena (e>nic+ de
.*eciali(a(e a in.*ec(ora(elor 5colare 9udeene4 re.*ec(i3 a In.*ec(ora(ului Kcolar al
Munici*iului !ucure5(i.
6<7 ;u'ele de1alca(e din unele 3eni(uri ale 0uge(ului de .(a(4 aloca(e *en(ru uni(+ile de
2n3++')n( *reuni3er.i(ar de .(a( ca 1inanare de 0a,+4 nu *o( 1i e/ecu(a(e .ili( *en(ru
recu*erarea creanelor .(a0ili(e *rin (i(luri e/ecu(orii 2n .arcina au(ori(+ilor ad'ini.(raiei
*u0lice locale.
ART. 105
617 %inanarea co'*le'en(ar+ a.igur+ c>el(uieli de ca*i(al4 c>el(uieli .ociale 5i al(e
c>el(uieli a.ocia(e *roce.ului de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar de .(a(.
627 %inanarea co'*le'en(ar+ .e a.igur+ din 0uge(ele locale ale uni(+ilor ad'ini.(ra(i3?
(eri(oriale de care a*arin uni(+ile de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar4 din .u'e de1alca(e din (a/a *e
3aloarea ad+uga(+4 *en(ru ur'+(oarele ca(egorii de c>el(uieli:
a7 in3e.(iii4 re*araii ca*i(ale4 con.olid+ri@
07 .u03enii *en(ru in(erna(e 5i can(ine@
c7 c>el(uieli *en(ru e3aluarea *eriodic+ naional+ a ele3ilor@
d7 c>el(uieli cu 0ur.ele ele3ilor@
e7 c>el(uieli *en(ru (ran.*or(ul ele3ilor4 con1or' *re3ederilor ar(. &: alin. 617@
17 c>el(uieli *en(ru na3e(a cadrelor didac(ice4 con1or' legii@
g7 c>el(uieli *en(ru e/a'inarea 'edical+ o0liga(orie *eriodic+ a .alariailor din
2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar4 cu e/ce*ia celor care4 *o(ri3i( legii4 .e e1ec(uea,+ gra(ui(@
>7 c>el(uieli *en(ru concur.uri 5colare 5i ac(i3i(+i educa(i3e e/(ra5colare organi,a(e 2n
cadrul .i.(e'ului de 2n3++')n(@
i7 c>el(uieli *en(ru a.igurarea .ecuri(+ii 5i .+n+(+ii 2n 'unc+4 *en(ru *er.onalul anga9a(4
*re5colari 5i ele3i@
97 ge.(ionarea .i(uaiilor de urgen+@
A7 c>el(uieli *en(ru *ar(ici*area 2n *roiec(e euro*ene de coo*erare 2n do'eniul educaiei 5i
1or'+rii *ro1e.ionale.
687 %inanarea co'*le'en(ar+ a*ro0a(+ anual *rin legea 0uge(ului de .(a( .e re*ar(i,ea,+ *e
co'une4 ora5e4 'unici*ii 5i .ec(oare ale 'unici*iului !ucure5(i de c+(re direciile generale ale
1inanelor *u0lice 9udeene4 re.*ec(i3 a 'unici*iului !ucure5(i 5i cu a.i.(ena (e>nic+ a
in.*ec(ora(elor 5colare 9udeene4 re.*ec(i3 al 'unici*iului !ucure5(i.
ART. 10<
%inanarea de 0a,+ 5i 1inanarea co'*le'en(ar+ .e reali,ea,+ *e 0a,a con(rac(ului de
'anage'en( 2nc>eia( 2n(re direc(orul uni(+ii de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar 5i *ri'arul
locali(+iiC*ri'arul de .ec(or 2n a c+rei ra,+ (eri(orial+ .e a1l+ uni(a(ea de 2n3++')n(4 re.*ec(i3
cu *re5edin(ele con.iliului 9udeeanC*ri'arul de .ec(or4 2n ca,ul 5colilor .*eciale.
ART. 10=
617 %inanarea .u*li'en(ar+ .e acord+ ca .u'+ glo0al+ 1i/+ din 0uge(ul Mini.(erului
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului *en(ru *re'ierea uni(+ilor de 2n3++')n(
*reuni3er.i(ar de .(a( cu re,ul(a(e deo.e0i(e 2n do'eniul inclu,iunii .au 2n do'eniul
*er1or'anelor 5colare.
627 "on.iliile locale4 re.*ec(i3 con.iliile locale ale .ec(oarelor 'unici*iului !ucure5(i 5i
con.iliile 9udeene4 re.*ec(i3 "on.iliul General al Munici*iului !ucure5(i4 con(ri0uie la
1inanarea .u*li'en(ar+4 acord)nd gran(uri uni(+ilor de 2n3++')n(4 2n 0a,a unei 'e(odologii
*ro*rii.
687 %inanarea .u*li'en(ar+ .e reali,ea,+ *e 0a,+ de con(rac( 2nc>eia( 2n(re uni(a(ea 5colar+
5i 1inana(or.
ART. 10&
617 Uni(+ile de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar de .(a( *o( o0ine 3eni(uri *ro*rii din ac(i3i(+i
.*eci1ice4 con1or' legii4 din donaii4 .*on.ori,+ri .au din al(e .ur.e legal con.(i(ui(e.
627 Heni(urile *ro*rii nu di'inuea,+ 1inanarea de 0a,+4 co'*le'en(ar+ .au .u*li'en(ar+ 5i
.un( u(ili,a(e con1or' deci,iilor con.iliului de ad'ini.(raie. La .1)r5i(ul anului 0uge(ar4
.u'ele nec>el(ui(e r+')n 2n con(ul uni(+ii de 2n3++')n( care le?a reali,a( 5i .e re*or(ea,+
*en(ru 0uge(ul anual ur'+(or.
687 -irec(orul 5i con.iliul de ad'ini.(raie al uni(+ii de 2n3++')n( cu *er.onali(a(e 9uridic+
r+.*und de 2ncadrarea 2n 0uge(ul a*ro0a(4 2n condiiile legii.
ART. 10E
617 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului 1inanea,+ anual4 2n cadrul
*rogra'elor naionale a*ro0a(e *rin >o(+r)re a Gu3ernului4 ur'+(oarele co'*e(iii:
a7 co'*e(iii 2n(re 5coli care .e 0a,ea,+ *e e3aluarea in.(i(uional+ a 1iec+rei uni(+i de
2n3++')n( du*+ dou+ a/e 'a9ore: inclu,iune 5i *er1or'an+. $n ur'a e3alu+rilor du*+ 1iecare
din(re cele dou+ a/e4 .e 3a reali,a o cla.i1icare a 5colilor *e 5 ni3eluri: FE/celen(F4 F%oar(e
0unF4 F!unF4 F;a(i.1+c+(orF 5i FNe.a(i.1+c+(orF. ;un( *re'ia(e a()( 5colile cu e/celen+ 2n
inclu,iune4 c)( 5i cele cu e/celen+ 2n *er1or'an+4 de .(a(4 *ar(iculare .au con1e.ionale.
Kcolile care o0in cali1ica(i3ul F;a(i.1+c+(orF .au FNe.a(i.1+c+(orF .e .u*un 'oni(ori,+rii 2n
3ederea cre5(erii *er1or'anelor@
07 2n 0a,a unei 'e(odologii ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului4 5colile 3or de.e'na FPro1e.orul anuluiF4 ca .e'n al e/celenei 2n *redare. La ni3el
9udeean 5i naional 3a 1i de.e'na( FPro1e.orul anuluiF *en(ru 1iecare di.ci*lin+ din *lanul de
2n3++')n(. E/celena 2n *redare 3a 1i reco'*en.a(+ 1inanciar4 *rin *rogra'ul naional de
.(i'ulare a e/celenei didac(ice@
c7 *er1or'ana ele3ilor la oli'*iadele *e di.ci*line4 la oli'*iadele de creaie (e>nico?
5(iini1ic+ 5i ar(i.(ic+ 5i la oli'*iadele .*or(i3e .e reco'*en.ea,+ 1inanciar *rin ordin al
'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
627 $n lan.area co'*e(iiilor4 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului .e
con.ul(+ cu a.ociaiile re*re,en(a(i3e ale *+rinilor4 a.ociaiile re*re,en(a(i3e *ro1e.ionale ale
cadrelor didac(ice4 "on.iliul Naional al Ele3ilor 5i cu .indica(ele re*re,en(a(i3e.
ART. 110
617 !uge(ul de 3eni(uri 5i c>el(uieli .e 2n(oc'e5(e anual4 de c+(re 1iecare uni(a(e de
2n3++')n( *reuni3er.i(ar4 con1or' nor'elor 'e(odologice de 1inanare a 2n3++')n(ului
*reuni3er.i(ar ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 .e a*ro0+
5i .e e/ecu(+ con1or' legii.
627 E/ceden(ele anuale re,ul(a(e din e/ecuia 0uge(ului de 3eni(uri 5i c>el(uieli ale
ac(i3i(+ilor 1inana(e in(egral din 3eni(uri *ro*rii .e re*or(ea,+ 2n anul ur'+(or 5i .e 1olo.e.c
cu aceea5i de.(inaie .au4 cu a*ro0area con.iliului de ad'ini.(raie4 .e u(ili,ea,+ *en(ru
1inanarea al(or c>el(uieli ale uni(+ii de 2n3++')n(.
687 %inanarea uni(+ilor de 2n3++')n( .*ecial4 a cla.elor de 2n3++')n( .*ecial4 a ele3ilor
din 2n3++')n(ul .*ecial4 a liceelor .*eciale 5i a "JRAEC"M!RAE .e a.igur+ din .u'ele
de1alca(e din unele 3eni(uri ale 0uge(ului de .(a( *rin 0uge(ele locale ale con.iliilor 9udeene 5i
ale .ec(oarelor 'unici*iului !ucure5(i4 indi1eren( de locul de do'iciliu al co*iilor4 *rin
con(rac( 'anagerial.
ART. 111
617 -e la 0uge(ul de .(a(4 *rin 0uge(ul Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului4 .e a.igur+ ur'+(oarele c>el(uieli a1eren(e uni(+ilor de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar4
inclu.i3 *en(ru 2n3++')n(ul .*ecial:
a7 1inanarea *rogra'elor naionale ale Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului4 a*ro0a(e *rin >o(+r)re a Gu3ernului@
07 co'*onena local+ a1eren(+ *roiec(elor a1la(e 2n derulare4 co1inana(e de Gu3ernul
Ro')niei 5i de organi.'ele 1inanciare in(ernaionale4 *recu' 5i ra'0ur.+rile de credi(e
e/(erne a1eren(e *roiec(elor re.*ec(i3e@
c7 0ur.ele4 a*ro0a(e *rin >o(+r)re a Gu3ernului4 *en(ru ele3ii din Re*u0lica Moldo3a4
e(nicii ro')ni din a1ara granielor +rii4 *recu' 5i 0ur.ele *en(ru ele3ii .(r+ini@
d7 organi,area e3alu+rilor4 a .i'ul+rilor 5i a e/a'enelor naionale@
e7 *er1ecionarea *reg+(irii *ro1e.ionale a cadrelor didac(ice 5i didac(ice au/iliare4 *en(ru
i'*le'en(area *oli(icilor 5i .(ra(egiilor Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului@
17 1inanarea4 *rin >o(+r)re a Gu3ernului4 iniia(+ de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului4 a unor *rogra'e anuale .au 'ul(ianuale de in3e.(iii4 de 'oderni,are
5i de de,3ol(are a 0a,ei 'a(eriale a in.(i(uiilor de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar de .(a(4 inclu.i3
con.olid+ri 5i rea0ili(+ri de 5coli 5i do(+ri@
g7 1inanarea unor *rogra'e naionale de *ro(ecie .ocial+4 .(a0ili(e *rin regle'en(+ri
.*eci1ice@
>7 1inanarea *ri3ind organi,area de concur.uri *en(ru ele3i4 *e o0iec(e de 2n3++')n( 5i *e
'e.erii4 (e>nico?a*lica(i3e4 5(iini1ice4 de creaie4 concur.uri 5i 1e.(i3aluri cul(ural?ar(i.(ice4
ca'*iona(e 5i concur.uri .*or(i3e 5colare4 cu *ar(ici*are naional+ 5i in(ernaional+4 *recu' 5i
oli'*iade in(ernaionale *e o0iec(e de 2n3++')n(.
627 %inanarea c>el(uielilor *ri3ind in.*ec(ora(ele 5colare4 ca.ele cor*ului didac(ic4 *ala(ele
5i clu0urile co*iilor 5i ele3ilor4 clu0urile .*or(i3e 5colare4 .e a.igur+ din 0uge(ul de .(a(4 *rin
0uge(ul Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
687 "lu0urile .*or(i3e 5colare4 *recu' 5i *ala(ele 5i clu0urile co*iilor *o( .+ 1ie 1inana(e 5i
de au(ori(+ile ad'ini.(raiei *u0lice locale.
6:7 "on.iliul 9udeeanCcon.iliile locale ale .ec(oarelor 5i "on.iliul General al Munici*iului
!ucure5(i aloc+4 *rin >o(+r)ri *ro*rii4 1onduri din co(e de1alca(e din i'*o,i(ul *e 3eni( la
di.*o,iia ace.(ora4 2n 3ederea 1inan+rii uni(+ilor de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar de .(a(4 *rin
1inanarea co'*le'en(ar+.
657 "on.iliul 9udeeanC"on.iliul General al Munici*iului !ucure5(i a.igur+ 1onduri *en(ru
organi,area 5i de.1+5urarea oli'*iadelor 5i a concur.urilor 5colare 9udeeneCale 'unici*iului
!ucure5(i.
6<7 ">el(uielile a1eren(e 1acili(+ilor acorda(e ele3ilor *ri3ind (ran.*or(ul *e calea 1era(+ 5i
cu 'e(roul .e 1inanea,+ *rin 0uge(ul Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului 5i din al(e .ur.e4 *o(ri3i( legii.
;E"GIUNEA a 2?a
!a,a 'a(erial+ a 2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar de .(a(
ART. 112
617 Uni(+ile de 2n3++')n( de .(a( *o( deine 2n ad'ini.(rare 0unuri *ro*rie(a(e *u0lic+4 cele
de 2n3++')n( *ar(icular au dre*( 1unda'en( *ro*rie(a(ea *ri3a(+4 iar cele de 2n3++')n(
con1e.ional a*arin4 2n 1uncie de en(i(a(ea care le?a 2n1iina(4 uneia din(re cele dou+ 1or'e de
*ro*rie(a(e.
627 Terenurile 5i cl+dirile uni(+ilor de educaie (i'*urie4 de 2n3++')n( *re5colar4 5colilor
*ri'are4 gi'na,iale 5i liceale4 inclu.i3 ale celorlal(e ni3eluri de 2n3++')n( din cadrul
ace.(ora4 2n1iina(e de .(a(4 1ac *ar(e din do'eniul *u0lic local 5i .un( ad'ini.(ra(e de c+(re
con.iliile locale. "elelal(e co'*onen(e ale 0a,ei 'a(eriale .un( de dre*( *ro*rie(a(ea ace.(ora
5i .un( ad'ini.(ra(e de c+(re con.iliile de ad'ini.(raie4 con1or' legi.laiei 2n 3igoare.
687 Terenurile 5i cl+dirile 2n care 25i de.1+5oar+ ac(i3i(a(ea uni(+ile de 2n3++')n( .*ecial de
.(a( 5i cen(rele 9udeene de re.ur.e 5i a.i.(en+ educaional+ 1ac *ar(e din do'eniul *u0lic
9udeean4 re.*ec(i3 al 'unici*iului !ucure5(i4 5i .un( 2n ad'ini.(rarea con.iliului 9udeean4
re.*ec(i3 a con.iliilor locale ale .ec(oarelor 'unici*iului !ucure5(i4 2n a c+ror ra,+ (eri(orial+
25i de.1+5oar+ ac(i3i(a(ea4 *rin con.iliile de ad'ini.(raie ale uni(+ilor de 2n3++')n(
re.*ec(i3e. "elelal(e co'*onen(e ale 0a,ei 'a(eriale a uni(+ilor de 2n3++')n( .*ecial de .(a(4
ale clu0urilor .*or(i3e 5colare4 ale *ala(elor 5i clu0urilor co*iilor 5i ele3ilor4 *recu' 5i ale
cen(relor 9udeene de re.ur.e 5i a.i.(en+ educaional+ .un( de dre*( *ro*rie(a(ea ace.(ora 5i
.un( ad'ini.(ra(e de c+(re con.iliile de ad'ini.(raie ale ace.(ora.
6:7 Terenurile 5i cl+dirile 2n care 25i de.1+5oar+ ac(i3i(a(ea in.*ec(ora(ele 5colare 9udeene4
ca.ele cor*ului didac(ic4 cen(rul naional de e/celen+4 cen(rele recrea(i3e 5i de di3er(i.'en(4
Pala(ul Naional al "o*iilor4 *ala(ele 5i clu0urile ele3ilor4 clu0urile .*or(i3e 5colare4 *recu' 5i
al(e uni(+i din .u0ordinea Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 ale c+ror
c>el(uieli curen(e 5i de ca*i(al .e 1inanea,+ de la 0uge(ul de .(a(4 1ac *ar(e din do'eniul *u0lic
al .(a(ului 5i .un( ad'ini.(ra(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 *rin
in.*ec(ora(ele 5colare 9udeene 5i *rin con.iliile de ad'ini.(raie ale ace.(or uni(+i. "elelal(e
co'*onen(e ale 0a,ei 'a(eriale .un( de dre*( *ro*rie(a(ea uni(+ilor 5i in.(i(uiilor re.*ec(i3e 5i
.un( ad'ini.(ra(e de ace.(ea.
657 Nu 1ac *ar(e din do'eniul *u0lic local4 9udeean4 re.*ec(i3 al .(a(ului (erenurile 5i
cl+dirile *re3+,u(e la alin. 627 ? 6:74 deinu(e 2n 0a,a unor con(rac(e de 2nc>iriere4 conce.ionare
.au co'oda(4 *ro*rie(arii ace.(ora 1iind al(e *er.oane 1i,ice .au 9uridice.
6<7 ;c>i'0area de.(inaiei 0a,ei 'a(eriale a in.(i(uiilor 5i uni(+ilor de 2n3++')n(
*reuni3er.i(ar de .(a( .e *oa(e 1ace de c+(re au(ori(+ile ad'ini.(raiei *u0lice locale4 nu'ai cu
a3i,ul con1or' al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului. $n ca, con(rar4 ac(ele
de .c>i'0are a de.(inaiei 0a,ei 'a(eriale .un( nule de dre*(4 iar 1a*(a con.(i(uie in1raciune 5i
.e *ede*.e5(e con1or' legii *enale.
ART. 118
$n.crierea dre*(ului de *ro*rie(a(e a.u*ra 0unurilor i'o0ile a*arin)nd Mini.(erului
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului .au in.(i(uiilor 5i uni(+ilor de 2n3++')n( 5i
cerce(are 5(iini1ic+ din .i.(e'ul 2n3++')n(ului de .(a(4 *recu' 5i a.u*ra 0unurilor a*arin)nd
con.iliilor locale4 9udeene 5i4 re.*ec(i34 "on.iliului General al Munici*iului !ucure5(i4 2n care
25i de.1+5oar+ ac(i3i(a(ea uni(+ile de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar de .(a(4 .e 1ace4 du*+ ca,4 2n
regi.(rul de in.cri*iuni 5i (ran.cri*iuni4 2n c+rile 1unciare .au 2n c+rile de *u0lici(a(e
1unciar+4 cu .cu(ire de *la(a (a/elor *re3+,u(e de lege.
TITLUL III
$n3++')n(ul .u*erior
"APITOLUL I
-i.*o,iii generale
ART. 11:
617 Pre,en(ul (i(lu regle'en(ea,+ .(ruc(ura4 1unciile4 organi,area 5i 1uncionarea
2n3++')n(ului .u*erior din Ro')nia.
627 $n3++')n(ul .u*erior e.(e organi,a( 2n uni3er.i(+i4 acade'ii de .(udii4 in.(i(u(e4 5coli de
.(udii .u*erioare 5i al(ele a.e'enea4 nu'i(e 2n con(inuare in.(i(uii de 2n3++')n( .u*erior .au
uni3er.i(+i.
687 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior *o( 1i de .(a(4 *ar(iculare .au con1e.ionale. Ace.(e
in.(i(uii au *er.onali(a(e 9uridic+4 au carac(er non*ro1i(4 .un( de in(ere. *u0lic 5i .un( a*oli(ice.
ART. 115
617 $n3++')n(ul .u*erior .e *oa(e organi,a doar 2n in.(i(uii de 2n3++')n( .u*erior care au
o0inu( au(ori,area de 1uncionare *ro3i,orie .au acredi(area4 *o(ri3i( legii.
627 Ac(ele de 1inali,are a .(udiilor e'i.e 2n Ro')nia .un( recuno.cu(e de c+(re .(a( nu'ai 2n
ca,ul 2n care .un( eli0era(e 2n con1or'i(a(e cu *re3ederile legale 2n 3igoare4 de c+(re in.(i(uii
de 2n3++')n( .u*erior acredi(a(e.
ART. 11<
617 ;i.(e'ul naional de 2n3++')n( .u*erior include (oa(e in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior
acredi(a(e. O in.(i(uie de 2n3++')n( .u*erior au(ori,a(+ .+ 1uncione,e *ro3i,oriu4 con1or'
*rocedurilor legale 2n 3igoare4 de3ine *ar(e a .i.(e'ului naional de 2n3++')n( .u*erior
nu'ai du*+ acredi(are.
627 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior din .(r+in+(a(e4 recuno.cu(e legal4 ca a(are4 2n .(a(ul de
origine4 *o( organi,a 1iliale *e (eri(oriul Ro')niei4 .ingure .au 2n *ar(eneria( cu in.(i(uii de
2n3++')n( .u*erior acredi(a(e din Ro')nia4 nu'ai cu re.*ec(area legi.laiei 2n 3igoare cu
*ri3ire la au(ori,area4 acredi(area 5i a.igurarea cali(+ii *rogra'elor de .(udii.
687 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior ro')ne5(i *o( organi,a4 2n Ro')nia .au 2n al(e .(a(e4
*rogra'e de .(udii co'une cu in.(i(uii de 2n3++')n( .u*erior din .(r+in+(a(e4 recuno.cu(e ca
a(are de .(a(ul de origine. $n ca,ul 2n care ace.(e *rogra'e .e organi,ea,+ 2n .(r+in+(a(e4
(re0uie .+ re.*ec(e regle'en(+rile legale 2n 3igoare a()( 2n Ro')nia4 c)( 5i 2n .(a(ele re.*ec(i3e.
ART. 11=
Mi.iunea 2n3++')n(ului .u*erior e.(e de a genera 5i de a (ran.1era cunoa5(ere c+(re
.ocie(a(e *rin:
a7 1or'are iniial+ 5i con(inu+ la ni3el uni3er.i(ar4 2n .co*ul de,3ol(+rii *er.onale4 al
in.eriei *ro1e.ionale a indi3idului 5i a .a(i.1acerii ne3oii de co'*e(en+ a 'ediului
.ocioecono'ic@
07 cerce(are 5(iini1ic+4 de,3ol(are4 ino3are 5i (ran.1er (e>nologic4 *rin creaie indi3idual+ 5i
colec(i3+4 2n do'eniul 5(iinelor4 al 5(iinelor inginere5(i4 al ar(elor4 al li(erelor4 *rin a.igurarea
*er1or'anelor 5i de,3ol(+rii 1i,ice 5i .*or(i3e4 *recu' 5i 3alori1icarea 5i di.e'inarea
re,ul(a(elor ace.(ora.
ART. 11&
617 ;i.(e'ul naional de 2n3++')n( .u*erior .e 0a,ea,+ *e ur'+(oarele *rinci*ii:
a7 *rinci*iul au(ono'iei uni3er.i(are@
07 *rinci*iul li0er(+ii acade'ice@
c7 *rinci*iul r+.*underii *u0lice@
d7 *rinci*iul a.igur+rii cali(+ii@
e7 *rinci*iul ec>i(+ii@
17 *rinci*iul e1icienei 'anageriale 5i 1inanciare@
g7 *rinci*iul (ran.*arenei@
>7 *rinci*iul re.*ec(+rii dre*(urilor 5i li0er(+ilor .(udenilor 5i ale *er.onalului acade'ic@
i7 *rinci*iul inde*endenei de ideologii4 religii 5i doc(rine *oli(ice@
97 *rinci*iul li0er(+ii de 'o0ili(a(e naional+ 5i in(ernaional+ a .(udenilor4 a cadrelor
didac(ice 5i a cerce(+(orilor@
A7 *rinci*iul con.ul(+rii *ar(enerilor .ociali 2n luarea deci,iilor@
l7 *rinci*iul cen(r+rii educaiei *e .(uden(.
627 $n 2n3++')n(ul .u*erior nu .un( ad'i.e di.cri'in+ri *e cri(erii de 3)r.(+4 e(nie4 .e/4
origine .ocial+4 orien(are *oli(ic+ .au religioa.+4 orien(are .e/ual+ .au al(e (i*uri de
di.cri'inare4 cu e/ce*ia '+.urilor a1ir'a(i3e *re3+,u(e de lege.
687 ;(udenii cu di,a0ili(+i 1i,ice au dre*(ul .+ ai0+ c+i de acce. ada*(a(e ace.(ora 2n
(o(ali(a(ea .*aiilor uni3er.i(are4 *recu' 5i condiii *en(ru de.1+5urarea nor'al+ a ac(i3i(+ilor
acade'ice4 .ociale 5i cul(urale 2n cadrul in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior.
6:7 $n 2n3++')n(ul .u*erior e/i.(+ 5i *o( 1i organi,a(e 1acul(+i de (eologie4 2n con1or'i(a(e
cu *re3ederile ar(. 154 5i in.(i(u(e de cerce(are (eologic+ 2n con.en. cu *er.*ec(i3ele ecu'enice
5i irenice in(ernaionale 5i 2n con1or'i(a(e cu *re3ederile legale.
ART. 11E
617 $n in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior de .(a(4 2n3++')n(ul e.(e gra(ui( *en(ru ci1ra de
5colari,are a*ro0a(+ anual de Gu3ern 5i cu (a/+. "uan(u'ul (a/ei e.(e .(a0ili( de c+(re .ena(ul
uni3er.i(ar4 con1or' legii.
627 $n in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior *ar(icular4 2n3++')n(ul e.(e cu (a/+. "uan(u'ul
(a/ei e.(e .(a0ili( de c+(re con.iliul de ad'ini.(raie4 con1or' legii.
687 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior au au(ono'ie 2n .(a0ilirea cuan(u'ului (a/elor 5i au
o0ligaia .+ le co'unice (u(uror celor in(ere.ai4 inclu.i3 *e .i(e?ul uni3er.i(+ii.
ART. 120
617 "ali1ic+rile do0)ndi(e de a0.ol3enii *rogra'elor de .(udii din 2n3++')n(ul .u*erior
.un( a(e.(a(e *rin di*lo'e4 *rin cer(i1ica(e 5i *rin al(e ac(e de .(udii eli0era(e nu'ai de c+(re
in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior acredi(a(e.
627 -i*lo'ele core.*un,+(oare *rogra'elor de .(udii uni3er.i(are .un( 2n.cri.uri o1iciale 5i
nu *o( 1i e'i.e dec)( de in.(i(uiile acredi(a(e4 *en(ru *rogra'ele 5i 1or'ele de .(udii acredi(a(e
.au au(ori,a(e *ro3i,oriu. $n ace.( din ur'+ ca,4 2n cadrul in.(i(uiei care e'i(e di*lo'a
(re0uie .+ e/i.(e o al(+ .*eciali,are acredi(a(+ 2n(r?un do'eniu 2nrudi( cu .*eciali,area
au(ori,a(+. Nere.*ec(area ace.(or *re3ederi .e *ede*.e5(e con1or' legii *enale.
ART. 121
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului e.(e au(ori(a(e *u0lic+ 5i e.(e
a0ili(a( .+ ur'+rea.c+4 .+ con(role,e a*licarea 5i re.*ec(area regle'en(+rilor legale 2n
do'eniul 2n3++')n(ului .u*erior 5i .+ a*lice4 dac+ e.(e ca,ul4 .anciuni. -e a.e'enea4
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului con(rolea,+ 'odul 2n care
uni3er.i(+ile 25i e/erci(+ au(ono'ia uni3er.i(ar+4 25i a.u'+ 'i.iunea general+ 5i *e cea *ro*rie
5i 25i e/erci(+ r+.*underea *u0lic+.
ART. 122
617 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior au *a(ri'oniu *ro*riu4 *e care 2l ge.(ionea,+ con1or'
legii.
627 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior de .(a( 5i *ar(iculare .e 2n1iinea,+ *rin lege4 cu
re.*ec(area di.*o,iiilor legale *ri3ind acredi(area4 .(a0ili(e con1or' Ordonanei de urgen+ a
Gu3ernului nr. =5C2005 *ri3ind a.igurarea cali(+ii educaiei4 a*ro0a(+ cu 'odi1ic+ri *rin
Legea nr. &=C200<4 cu 'odi1ic+rile ul(erioare.
687 Iniia(i3a 2n1iin+rii in.(i(uiei de 2n3++')n( .u*erior de .(a( a*arine Gu3ernului.
Iniia(i3a 2n1iin+rii in.(i(uiei de 2n3++')n( .u*erior *ar(icular 5i con1e.ional a*arine unei
1undaii4 unei a.ociaii .au unui cul( religio. ori al(ui 1urni,or de educaie4 recuno.cu( ca a(are
*o(ri3i( *re3ederilor *re,en(ei legi4 denu'i( 1onda(or.
ART. 128
617 Au(ono'ia uni3er.i(ar+ e.(e garan(a(+ *rin "on.(i(uie. Li0er(a(ea acade'ic+ e.(e
garan(a(+ *rin lege. In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior .e organi,ea,+ 5i 1uncionea,+
inde*enden( de orice ingerine ideologice4 *oli(ice .au religioa.e.
627 Au(ono'ia uni3er.i(ar+ d+ dre*(ul co'uni(+ii uni3er.i(are .+ 25i .(a0ilea.c+ 'i.iunea
*ro*rie4 .(ra(egia in.(i(uional+4 .(ruc(ura4 ac(i3i(+ile4 organi,area 5i 1uncionarea *ro*rie4
ge.(ionarea re.ur.elor 'a(eriale 5i u'ane4 cu re.*ec(area .(ric(+ a legi.laiei 2n 3igoare.
687 A.*ec(ele 1unda'en(ale ale au(ono'iei uni3er.i(are .e e/*ri'+ 2n "ar(a uni3er.i(ar+4
a*ro0a(+ de .ena(ul uni3er.i(ar4 2n concordan+ .(ric(+ cu legi.laia 2n 3igoare.
6:7 Au(ono'ia uni3er.i(ar+ .e e/erci(+ nu'ai cu condiia a.u'+rii r+.*underii *u0lice.
657 $n in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior e.(e a.igura(+ li0er(a(ea cerce(+rii 2n ceea ce
*ri3e5(e .(a0ilirea (e'elor4 alegerea 'e(odelor4 *rocedeelor 5i 3alori1icarea re,ul(a(elor4
con1or' legii.
6<7 $n in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior e.(e in(er,i.+ *ericli(area .u0 orice 1or'+ a
dre*(ului la e/*ri'area li0er+ a o*iniilor 5(iini1ice 5i ar(i.(ice.
6=7 ;(udenilor le e.(e a.igura( dre*(ul la li0er+ alegere a cur.urilor 5i .*eciali,+rilor4 2n
con1or'i(a(e cu nor'ele legale 2n 3igoare 5i cu *lanurile de 2n3++')n(.
6&7 ;(ruc(urile 5i 1unciile de conducere ale uni3er.i(+ilor *ar(iculare 5i con1e.ionale4
a(ri0uiile4 'odul de con.(i(uire4 *recu' 5i al(e con.ideren(e lega(e de .(a(u(ul ace.(ora .un(
.(a0ili(e 2n con1or'i(a(e cu *re3ederile *re,en(ei legi4 cu a3i,ul con.ul(a(i3 al 1onda(orilor 5i
cu a*ro0area .ena(ului uni3er.i(ar.
ART. 12:
617 R+.*underea *u0lic+ o0lig+ orice in.(i(uie de 2n3++')n( .u*erior4 de .(a( .au
*ar(icular+:
a7 .+ re.*ec(e legi.laia 2n 3igoare4 car(a *ro*rie 5i *oli(icile naionale 5i euro*ene 2n
do'eniul 2n3++')n(ului .u*erior@
07 .+ a*lice 5i .+ .e .u*un+ regle'en(+rilor 2n 3igoare re1eri(oare la a.igurarea 5i e3aluarea
cali(+ii 2n 2n3++')n(ul .u*erior@
c7 .+ re.*ec(e *oli(icile de ec>i(a(e 5i e(ic+ uni3er.i(ar+4 cu*rin.e 2n "odul de e(ic+ 5i
deon(ologie *ro1e.ional+ a*ro0a( de .ena(ul uni3er.i(ar@
d7 .+ a.igure e1iciena 'anagerial+ 5i e1iciena u(ili,+rii re.ur.elor4 2n ca,ul uni3er.i(+ilor
de .(a(4 5i a c>el(uirii 1ondurilor din .ur.e *u0lice4 con1or' con(rac(ului in.(i(uional@
e7 .+ a.igure (ran.*arena (u(uror deci,iilor 5i ac(i3i(+ilor .ale4 con1or' legi.laiei 2n
3igoare@
17 .+ re.*ec(e li0er(a(ea acade'ic+ a *er.onalului didac(ic4 didac(ic au/iliar 5i de cerce(are4
*recu' 5i dre*(urile 5i li0er(+ile .(udenilor.
627 $n ca,ul uni3er.i(+ilor con1e.ionale4 r+.*underea *u0lic+ .e e/(inde la re.*ec(area
.(a(u(ului 5i a *re3ederilor dog'a(ice 5i canonice .*eci1ice cul(ului re.*ec(i3.
ART. 125
617 $n ca,ul 2n care .e con.(a(+ nere.*ec(area o0ligaiilor *re3+,u(e la ar(. 12:4 Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului .e.i,ea,+ .ena(ul uni3er.i(ar 2n (er'en de 80 de
,ile de la da(a con.(a(+rii. -ac+ 2n (er'en de 8 luni de la da(a .e.i,+rii4 uni3er.i(a(ea con(inu+
.+ nu re.*ec(e o0ligaiile *re3+,u(e la ar(. 12:4 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului a*lic+4 2n (er'en de 'a/i'u' < luni de la da(a .e.i,+rii iniiale a .ena(ului
uni3er.i(ar4 una .au 'ai 'ul(e din(re ur'+(oarele '+.uri:
a7 re3ocarea din 1uncie a rec(orului4 2n 0a,a *ro*unerii "on.iliului de e(ic+ 5i 'anage'en(
uni3er.i(ar4 cu con.ul(area .ena(ului uni3er.i(ar. $n (er'en de 'a/i'u' 5 ,ile lucr+(oare de la
da(a re3oc+rii din 1uncie a rec(orului4 .ena(ul uni3er.i(ar are o0ligaia .+ de.e'ne,e un
*rorec(or care re*re,in(+ uni3er.i(a(ea 5i care de3ine ordona(or de credi(e *)n+ la con1ir'area
unui nou rec(or de c+(re 'ini.(rul educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului. $n (er'en de 8
luni de la re3ocarea din 1uncie a rec(orului4 .ena(ul uni3er.i(ar 1inali,ea,+ *rocedurile de
de.e'nare a unui nou rec(or4 cu re.*ec(area *re3ederilor legale 2n 3igoare4 5i (ri'i(e .*re
con1ir'are 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului nu'ele noului rec(or@
07 reduce .au eli'in+ (e'*orar .au de1ini(i3 acce.ul la 1inan+rile din .ur.e *u0lice4 la
*ro*unerea "on.iliului de e(ic+ 5i 'anage'en( uni3er.i(ar@
c7 *ro*une Gu3ernului iniierea unui *roiec( de lege de reorgani,are .au de.1iinare a
in.(i(uiei de 2n3++')n( .u*erior 2n cau,+.
627 "on.(a(area 2nc+lc+rii o0ligaiilor *re3+,u(e la ar(. 12: .e 1ace de c+(re "on.iliul de e(ic+
5i 'anage'en( uni3er.i(ar4 1or'a( din 11 'e'0ri4 du*+ cu' ur'ea,+: 8 re*re,en(ani nu'ii
de c+(re "on.iliul Naional al Rec(orilor4 8 re*re,en(ani ai Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului4 nu'ii de 'ini.(rul educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului4 c)(e
un re*re,en(an( nu'i( de c+(re Agenia Ro')n+ de A.igurare a "ali(+ii 2n $n3++')n(ul
;u*erior4 denu'i(+ 2n con(inuare ARA"I;4 "on.iliul Naional *en(ru %inanarea
$n3++')n(ului ;u*erior4 denu'i( 2n con(inuare "N%I;4 "on.iliul Naional al "erce(+rii
K(iini1ice4 denu'i( 2n con(inuare "N";4 "on.iliul Naional de A(e.(are a Ti(lurilor4
-i*lo'elor 5i "er(i1ica(elor Uni3er.i(are4 denu'i( 2n con(inuare "NAT-"U4 5i un
re*re,en(an( al 1ederaiilor naionale ale .(udenilor.
687 Orice *er.oan+ 1i,ic+ .au 9uridic+ *oa(e .e.i,a "on.iliul de e(ic+ 5i 'anage'en(
uni3er.i(ar 2n leg+(ur+ cu nere.*ec(area o0ligaiilor *re3+,u(e la ar(. 12:. $n ur'a *ri'irii unei
a.(1el de .e.i,+ri4 "on.iliul de e(ic+ 5i 'anage'en( uni3er.i(ar are o0ligaia de a in3e.(iga
a.*ec(ele .e.i,a(e 5i de a r+.*unde .e.i,+rii 2n (er'enul de 8 luni. R+.*un.urile la ace.(e
.e.i,+ri con.(i(uie docu'en(e *u0lice 5i .e *u0lic+ *e .i(e?ul Me0 al Mini.(erului Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6:7 Re.*ec(area de c+(re in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior a o0ligaiilor *re3+,u(e la ar(.
12: 5i a al(or o0ligaii legale a1eren(e r+.*underii *u0lice4 *recu' 5i re.*ec(area de c+(re
"on.iliul de e(ic+ 5i 'anage'en( uni3er.i(ar a o0ligaiilor *re3+,u(e la alin. 687 con.(i(uie un
in(ere. legi(i' *u0lic *en(ru orice *er.oan+ 1i,ic+ .au 9uridic+ ro')n+. Nere.*ec(area ace.(or
o0ligaii *oa(e 1i a(aca(+ 2n con(encio. ad'ini.(ra(i3 de c+(re orice *er.oan+ 1i,ic+ .au 9uridic+
ro')n+4 *o(ri3i( legii.
ART. 12<
617 ;*aiul uni3er.i(ar e.(e con.(i(ui( din (o(ali(a(ea edi1iciilor4 (erenurilor4 .(aiunilor
didac(ice e/*eri'en(ale4 in.(i(u(elor de cerce(are4 1er'elor4 gr+dinilor 0o(anice4 ca.elor
uni3er.i(are4 ca'*u.urilor uni3er.i(are4 .*i(alelor 5i clinicilor uni3er.i(are4 *recu' 5i do(+rile
a1eren(e4 1olo.i(e de in.(i(uia de 2n3++')n( .u*erior4 indi1eren( de (i(lul 9uridic .u0 care
acea.(a e.(e 2ndre*(+i(+ .+ le u(ili,e,e.
627 %ac e/ce*ie de la *re3ederile alin. 617 .*aiile 5i do(+rile a1eren(e care a*arin
Mini.(erului ;+n+(+ii4 'ini.(erelor 5i in.(i(uiilor cu reea .ani(ar+ *ro*rie4 2n care .e
de.1+5oar+ 2n3++')n(ul 'edical .u*erior4 .*aiile care a*arin cul(elor 2n care .e de.1+5oar+
2n3++')n(ul con1e.ional4 *recu' 5i .*aiile care a*arin Mini.(erului A*+r+rii Naionale4
Mini.(erului Ad'ini.(raiei 5i In(ernelor 5i ;er3iciului Ro')n de In1or'aii4 2n care .e
de.1+5oar+ 2n3++')n( de .*eciali(a(e.
687 ;*aiul uni3er.i(ar e.(e in3iola0il. Acce.ul 2n .*aiul uni3er.i(ar e.(e *er'i. nu'ai 2n
condiiile .(a0ili(e *rin lege 5i *rin "ar(a uni3er.i(ar+.
ART. 12=
617 "o'uni(a(ea uni3er.i(ar+ e.(e con.(i(ui(+ din .(udeni4 *er.onal didac(ic 5i de cerce(are 5i
*er.onal didac(ic 5i de cerce(are au/iliar.
627 -in co'uni(a(ea uni3er.i(ar+ 1ac *ar(e 5i *er.oane c+rora li .?a con1eri( cali(a(ea de
'e'0ru al co'uni(+ii uni3er.i(are4 *rin >o(+r)re a .ena(ului uni3er.i(ar.
687 Me'0rii co'uni(+ii uni3er.i(are au dre*(urile 5i 2nda(oririle .(a0ili(e *rin
regle'en(+rile legale 2n 3igoare 5i *rin "ar(a uni3er.i(ar+.
ART. 12&
617 "ar(a uni3er.i(ar+ *re,in(+ o*iunile 'a9ore ale co'uni(+ii uni3er.i(are 5i .e a*lic+ 2n
(o( .*aiul uni3er.i(ar.
627 "ar(a uni3er.i(ar+ .e re1er+4 2n 'od o0liga(oriu4 cel *uin la:
a7 'odali(+ile de de.e'nare 5i re3ocare din 1uncie a *er.oanelor care ocu*+ 1uncii de
conducere .au care 1ac *ar(e din .(ruc(urile 5i organi.'ele de conducere ale uni3er.i(+ii4 2n
con1or'i(a(e cu legi.laia 2n 3igoare@
07 "odul de e(ic+ 5i deon(ologie *ro1e.ional+ uni3er.i(ar+@
c7 'odul 2n care .e reali,ea,+ ge.(iunea 5i *ro(ecia re.ur.elor uni3er.i(+ii@
d7 condiiile 2n care .e con.(i(uie 1ondurile *ro*rii 5i .(a0ilirea de.(inaiei ace.(ora 5i a
condiiilor 2n care .un( u(ili,a(e@
e7 condiiile 2n care .e *o( 2nc>eia con(rac(e cu in.(i(uiile *u0lice 5i cu ali o*era(ori
econo'ici 2n 3ederea unor *rogra'e de cerce(are 1unda'en(al+ 5i a*lica(i3+ .au a cre5(erii
ni3elului de cali1icare a .*eciali5(ilor cu .(udii uni3er.i(are@
17 condiiile 2n care uni3er.i(a(ea .e *oa(e a.ocia cu al(e in.(i(uii de 2n3++')n( .u*erior .au
cu al(e organi,aii *en(ru 2nde*linirea 'i.iunii .ale@
g7 'odali(+ile 2n care .e *o( con.(rui4 deine 5i 1olo.i ele'en(ele a1eren(e 0a,ei 'a(eriale a
uni3er.i(+ii4 nece.are educaiei 5i cerce(+rii 5(iini1ice@
>7 'odali(+ile 2n care .e derulea,+ aciunile de coo*erare in(ernaional+ ale in.(i(uiei de
2n3++')n( .u*erior4 2nc>eierea de con(rac(e 5i *ar(ici*area la organi,aiile euro*ene 5i
in(ernaionale@
i7 'odali(+ile de cola0orare din(re .(ruc(urile de conducere ale uni3er.i(+ilor 5i .indica(ele
*er.onalului didac(ic4 de cerce(are4 (e>nic 5i ad'ini.(ra(i3 5i organi,aiile .(udene5(i legal
con.(i(ui(e@
97 orice al(e a.*ec(e con.idera(e rele3an(e de c+(re .ena(ul uni3er.i(ar 5i care core.*und
legi.laiei 2n 3igoare.
687 "ar(a uni3er.i(ar+ .e ela0orea,+ 5i .e ado*(+ de c+(re .ena(ul uni3er.i(ar4 nu'ai du*+
de,0a(erea cu co'uni(a(ea uni3er.i(ar+.
6:7 "ar(a uni3er.i(ar+ nu *oa(e conine *re3ederi con(rare legi.laiei 2n 3igoare.
Nere.*ec(area legilor 2n coninu(ul "ar(ei uni3er.i(are a(rage nuli(a(ea de dre*( a ac(ului
re.*ec(i3.
657 "ar(a uni3er.i(ar+ .e ado*(+ nu'ai du*+ re,oluia *o,i(i3+ a Mini.(erului Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului *ri3ind a3i,ul de legali(a(e a.u*ra "ar(ei uni3er.i(are.
Re,oluia *ri3ind a3i,ul de legali(a(e .e e'i(e de c+(re Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului 2n (er'en de 'a/i'u' 80 de ,ile de la da(a .olici(+rii in.(i(uiei de
2n3++')n( .u*erior.
6<7 $n ca,ul 2n care (er'enul *re3+,u( la alin. 657 nu e.(e re.*ec(a(4 "ar(a uni3er.i(ar+ .e
con.ider+ a3i,a(+ *o(ri3i( *rocedurii a*ro0+rii (aci(e.
ART. 12E
617 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior *o( 2n1iina4 .ingure .au *rin a.ociere4 .ocie(+i
co'erciale4 1undaii .au a.ociaii4 cu a*ro0area .ena(ului uni3er.i(ar. "ondiia ca ace.(ea .+ .e
2n1iine,e e.(e aceea ca ele .+ con(ri0uie la cre5(erea *er1or'anelor in.(i(uiei 5i .+ nu
in1luene,e nega(i3 2n niciun 1el ac(i3i(+ile de 2n3++')n(4 cerce(are 5i con.ul(an+.
627 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior *o( con.(i(ui con.orii4 inclu.i3 cu uni(+ile de
cerce(are?de,3ol(are4 2n 0a,a unui con(rac( de *ar(eneria(4 con1or' legi.laiei 2n 3igoare.
687 La con.(i(uirea .ocie(+ilor co'erciale4 a 1undaiilor .au a a.ociaiilor4 in.(i(uia de
2n3++')n( .u*erior de .(a( *oa(e con(ri0ui e/clu.i3 cu 0ani4 0re3e(e de in3enie 5i al(e
dre*(uri de *ro*rie(a(e indu.(rial+. Uni3er.i(a(ea *oa(e acorda *rin con(rac( dre*(ul de
ad'ini.(rare 5i 1olo.in+ a.u*ra 0unurilor *a(ri'oniale .ocie(+ilor co'erciale .au a.ociaiilor
2n care are cali(a(ea de a.ocia( .au acionar ori 1undaiilor 2n care are cali(a(ea de 1onda(or4 cu
a*ro0area .ena(ului uni3er.i(ar. -re*(ul de 1olo.in+ 5i ad'ini.(rare a.u*ra 0unurilor
*ro*rie(a(e *u0lic+ nu *oa(e con.(i(ui a*or( al uni3er.i(+ii la ca*i(alul .ocial al unei .ocie(+i
co'erciale4 1undaii .au a.ociaii.
ART. 180
617 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior ado*(+ un cod de e(ic+ 5i deon(ologie *ro1e.ional+
uni3er.i(ar+. Ace.(a 1ace *ar(e din "ar(a uni3er.i(ar+ 5i include o0liga(oriu:
a7 .(a0ilirea .i(uaiilor de con1lic(e de in(ere.e 5i inco'*a(i0ili(+i@
07 *re3ederea c+ *er.oanele care .e a1l+ 2n relaie de .oi4 a1ini 5i rude *)n+ la gradul al III?
lea inclu.i3 nu *o( ocu*a conco'i(en( 1uncii a.(1el 2nc)( unul .au una .+ .e a1le 1a+ de
cel+lal( .au cealal(+ 2n(r?o *o,iie de conducere4 con(rol4 au(ori(a(e .au e3aluare in.(i(uional+
la orice ni3el 2n aceea5i uni3er.i(a(e 5i nu *o( 1i nu'ii 2n co'i.ii de doc(ora(4 co'i.ii de
e3aluare .au co'i.ii de concur. ale c+ror deci,ii a1ec(ea,+ .oii4 rudele .au a1inii *)n+ la
gradul al III?lea inclu.i3@
c7 '+.urile educaionale4 ad'ini.(ra(i3e 5i (e>nice care .e iau *en(ru garan(area
originali(+ii lucr+rilor de licen+4 'a.(er4 doc(ora(4 ar(icolelor 5(iini1ice .au a al(or a.e'enea
lucr+ri4 *recu' 5i .anciunile a1eren(e.
627 Rec(orul uni3er.i(+ii are o0ligaia .+ *re,in(e anual4 cel ()r,iu *)n+ 2n *ri'a ,i
lucr+(oare a lunii a*rilie a 1iec+rui an4 un ra*or( *ri3ind .(area uni3er.i(+ii. Ra*or(ul e.(e 1+cu(
*u0lic *e .i(e?ul uni3er.i(+ii 5i e.(e (ran.'i. (u(uror *+rilor in(ere.a(e. Ace.( ra*or( include
cel *uin:
a7 .i(uaia 1inanciar+ a uni3er.i(+ii4 *e .ur.e de 1inanare 5i (i*uri de c>el(uieli@
07 .i(uaia 1iec+rui *rogra' de .(udii@
c7 .i(uaia *er.onalului in.(i(uiei@
d7 re,ul(a(ele ac(i3i(+ilor de cerce(are@
e7 .i(uaia a.igur+rii cali(+ii ac(i3i(+ilor din cadrul uni3er.i(+ii@
17 .i(uaia re.*ec(+rii e(icii uni3er.i(are 5i a e(icii ac(i3i(+ilor de cerce(are@
g7 .i(uaia *o.(urilor 3acan(e@
>7 .i(uaia in.eriei *ro1e.ionale a a0.ol3enilor din *ro'oiile *receden(e.
687 Ra*or(ul anual al rec(orului e.(e o co'*onen(+ a r+.*underii *u0lice 5i con.(i(uie o
condiie 1unda'en(al+ *en(ru acce.ul la 1inan+rile din 0uge(ul *u0lic.
"APITOLUL II
;(ruc(ura organi,a(oric+ a in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior
ART. 181
617 Pen(ru 2nde*linirea o0iec(i3elor ce decurg din 'i.iunea a.u'a(+4 orice in.(i(uie de
2n3++')n( .u*erior *oa(e cu*rinde ur'+(oarele co'*onen(e organi,a(orice: 1acul(+i4
de*ar(a'en(e4 in.(i(u(e4 cen(re .au la0ora(oare4 uni(+i de *roiec(are4 cen(re de con.ul(an+4
clinici uni3er.i(are4 .(udiouri 5i a(eliere ar(i.(ice4 (ea(re4 'u,ee4 cen(re *en(ru 1or'area
con(inu+ a re.ur.elor u'ane4 uni(+i de 'icro*roducie 5i *re.(+ri .er3icii4 .(aiuni
e/*eri'en(ale .au al(e en(i(+i *en(ru ac(i3i(+i de *roducie 5i (ran.1er de cunoa5(ere 5i
(e>nologie. $n .(ruc(ura in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior 1uncionea,+ .er3icii (e>nico?
ad'ini.(ra(i3e.
627 In.(i(uia de 2n3++')n( .u*erior *oa(e 2n1iina4 *e *erioad+ de(er'ina(+ 5i *e *roiec(e4
uni(+i de cerce(are di.(inc(e .u0 ra*or(ul 0uge(ului de 3eni(uri 5i c>el(uieli4 care au au(ono'ie
5i .(a(u(e *ro*rii4 a*ro0a(e de .ena(ul uni3er.i(ar.
687 "o'*onen(ele *re3+,u(e la alin. 617 5i 627 .un( organi,a(e de 1iecare in.(i(uie de
2n3++')n( .u*erior4 a.(1el 2nc)( in.(i(uia .+ 25i reali,e,e 'i.iunea4 .+ a.igure cri(eriile 5i
.(andardele de cali(a(e4 .+ ge.(ione,e 2n 'od e1icien( ac(i3i(+ile de 2n3++')n(4 cerce(are4
*roducie .au (ran.1er cogni(i3 5i (e>nologic 5i .+ a.igure .*ri9inul ad'ini.(ra(i3 adec3a(
'e'0rilor co'uni(+ii uni3er.i(are.
ART. 182
617 %acul(a(ea e.(e uni(a(ea 1uncional+ care ela0orea,+ 5i ge.(ionea,+ *rogra'ele de .(udii.
%acul(a(ea core.*unde unuia .au 'ai 'ul(or do'enii ale 5(iinelor4 ar(elor .au .*or(ului.
627 Orice 1acul(a(e .e 2n1iinea,+4 .e organi,ea,+ .au .e de.1iinea,+ la *ro*unerea 5i cu
a*ro0area .ena(ului uni3er.i(ar4 *rin >o(+r)re a Gu3ernului *ri3ind .(ruc(ura in.(i(uiilor de
2n3++')n( .u*erior4 iniia(+ anual de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
687 $n(r?o in.(i(uie de 2n3++')n( .u*erior de .(a(4 Gu3ernul4 cu con.ul(area .ena(ului
uni3er.i(ar4 *oa(e .+ 2n1iine,e 5i .+ 1inane,e un *rogra' de .(udii .au o 1acul(a(e cu acele
*rogra'e de .(udii care r+.*und unor cerine .(ringen(e de in.(ruire 5i 1or'are *ro1e.ional+ 2n
do'enii de in(ere. naional. Progra'ele de .(udii a.(1el *ro*u.e .e .u*un regle'en(+rilor
legale 2n 3igoare re1eri(oare la a.igurarea cali(+ii 2n 2n3++')n(ul .u*erior.
6:7 O 1acul(a(e *oa(e include unul .au 'ai 'ul(e de*ar(a'en(e4 5coli doc(orale4 5coli
*o.(uni3er.i(are 5i e/(en.ii uni3er.i(are care .un( re.*on.a0ile de organi,area *rogra'elor de
.(udii *e (i*uri 5i cicluri de .(udii uni3er.i(are.
657 Prin e/ce*ie de la *re3ederile alin. 6274 2n .i(uaii (e'einic 9u.(i1ica(e4 Gu3ernul4 la
*ro*unerea Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 *oa(e 2n1iina 1acul(+i4
2n cadrul uni3er.i(+ilor de .(a(4 cu con.ul(area .ena(ului uni3er.i(ar.
ART. 188
617 -e*ar(a'en(ul e.(e uni(a(ea acade'ic+ 1uncional+ care a.igur+ *roducerea4
(ran.'i(erea 5i 3alori1icarea cunoa5(erii 2n unul .au 'ai 'ul(e do'enii de .*eciali(a(e.
627 Un de*ar(a'en( *oa(e a3ea 2n co'*onen+ cen(re .au la0ora(oare de cerce(are4 a(eliere
ar(i.(ice4 5coli *o.(uni3er.i(are 5i e/(en.ii uni3er.i(are.
687 -e*ar(a'en(ul .e 2n1iinea,+4 .e organi,ea,+4 .e di3i,ea,+4 .e co'a.ea,+ .au .e
de.1iinea,+ *rin >o(+r)re a .ena(ului uni3er.i(ar4 la *ro*unerea con.iliului
1acul(+iiC1acul(+ilor 2n care 1uncionea,+.
6:7 -e*ar(a'en(ul *oa(e organi,a cen(re .au la0ora(oare de cerce(are care 1uncionea,+ ca
uni(+i de 3eni(uri 5i c>el(uieli 2n cadrul uni3er.i(+ii.
ART. 18:
$n1iinarea in.(i(u(elor4 .(aiunilor e/*eri'en(ale4 cen(relor .au la0ora(oarelor de cerce(are?
de,3ol(are e.(e a*ro0a(+ de c+(re .ena(ul uni3er.i(ar4 cu re.*ec(area legi.laiei 2n 3igoare.
ART. 185
617 $n3++')n(ul .u*erior *en(ru 'inori(+ile naionale .e reali,ea,+:
a7 2n in.(i(uii de 2n3++')n( .u*erior 2n cadrul c+rora 1uncionea,+ 1acul(+iCliniiC*rogra'e
de .(udii cu *redare 2n li'0a 'a(ern+@
07 2n in.(i(uii de 2n3++')n( .u*erior 'ul(icul(urale 5i 'ul(iling3e@ 2n ace.( ca,4 .e
con.(i(uie .eciiClinii cu *redare 2n li'0ile 'inori(+ilor naionale@
c7 2n cadrul in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior *o( 1i organi,a(e gru*e4 .ecii .au linii de
*redare 2n li'0ile 'inori(+ilor naionale4 2n condiiile legii.
627 Linia de .(udiu din cadrul uni3er.i(+ii 'ul(iling3e 5i 'ul(icul(urale .e organi,ea,+ 2n
de*ar(a'en(e. "adrele uni3er.i(are a*arin)nd liniei de .(udiu ado*(+ 5i ela0orea,+ un
regula'en( de 1uncionare *ro*riu4 care .(a0ile5(e *rocedurile de alegere 5i al(e a.*ec(e
.*eci1ice .(ruc(urilor organi,a(orice ale liniei de .(udiu re.*ec(i3e 2n concordan+ cu "ar(a
uni3er.i(ar+4 2n (er'en de < luni de la da(a in(r+rii 2n 3igoare a *re,en(ei legi.
687 ;ecia de .(udiu e.(e o 1or'+ de organi,are a 2n3++')n(ului uni3er.i(ar 2n(r?o li'0+ a
'inori(+ilor naionale4 care *oa(e 1i in.(i(uionali,a(+4 a()( la ni3elul uni3er.i(+ii4 c)( 5i 2n
cadrul unei 1acul(+i4 *rin de*ar(a'en(ul .eciei4 care are 2n co'*onen+ *rogra'ele de .(udiu
5i .(ruc(urile organi,a(orice a1eren(e. ;eciile 0ene1icia,+ de au(ono'ie uni3er.i(ar+ 2n
organi,area ac(i3i(+ilor didac(ice.
6:7 $n 2n3++')n(ul uni3er.i(ar *en(ru 'inori(+ile naionale4 .e a.igur+ *reg+(irea 2n ciclul I
de .(udii uni3er.i(are ? licen+4 2n ciclul II de .(udii uni3er.i(are ? 'a.(er 5i 2n ciclul III de
.(udii uni3er.i(are ? doc(ora(4 *recu' 5i 2n 2n3++')n(ul *o.(uni3er.i(ar4 2n li'0a 'a(ern+.
657 %inanarea de 0a,+ .e calculea,+ du*+ un coe1icien( '+ri( *en(ru .(udenii care ur'ea,+
cur.urile 2n li'0a unei 'inori(+i naionale.
"APITOLUL III
Organi,area .(udiilor uni3er.i(are
;E"GIUNEA 1
;(ruc(ura anului uni3er.i(ar
ART. 18<
617 Anul uni3er.i(ar 2nce*e4 de regul+4 2n *ri'a ,i lucr+(oare a lunii oc(o'0rie 5i include
dou+ .e'e.(re. Un .e'e.(ru are4 de regul+4 o dura(+ de 1: .+*(+')ni de ac(i3i(+i didac(ice
ur'a(e4 de regul+4 de 'ini'u' 8 .+*(+')ni de e/a'ene. ;(ruc(ura anului uni3er.i(ar .e
a*ro0+ de c+(re .ena(ul uni3er.i(ar. $n a(ri0uirea credi(elor de .(udii (ran.1era0ile din(r?un
.e'e.(ru .e are 2n 3edere o *erioad+ de 'ini'u' 1= .+*(+')ni.
627 ;ena(ul uni3er.i(ar al 1iec+rei in.(i(uii de 2n3++')n( .u*erior a*ro0+ anual4 cu cel *uin
8 luni 2nain(e de 2nce*erea anului uni3er.i(ar4 regula'en(ul *ri3ind ac(i3i(a(ea *ro1e.ional+ a
.(udenilor4 *recu' 5i calendarul ac(i3i(+ilor educaionale .*eci1ice .e'e.(relor acade'ice de
.(udiu.
;E"GIUNEA a 2?a
Progra'e de .(udii uni3er.i(are
ART. 18=
617 Progra'ul de .(udii uni3er.i(are re*re,in(+ un gru* de uni(+i curriculare de *redare4
2n3+are4 cerce(are4 a*licaii *rac(ice 5i e3aluare4 *lani1ica(e a.(1el 2nc)( .+ duc+ la o cali1icare
uni3er.i(ar+ cer(i1ica(+ *rin(r?o di*lo'+ 5i *rin(r?un .u*li'en( de di*lo'+.
627 "urriculu'ul *rogra'ului de .(udii uni3er.i(are e.(e concordan( cu *ro1ilul cali1ic+rii
de1ini( 2n "adrul naional al cali1ic+rilor. "urriculu'ul unui *rogra' de .(udii uni3er.i(are .e
.(a0ile5(e a.(1el 2nc)( .+ 'a/i'i,e,e 5an.ele o0inerii cali1ic+rii dori(e 5i .e a*ro0+ de c+(re
.ena(ul uni3er.i(ar.
687 "oncordana din(re curriculu' 5i cali1icarea o1eri(+ de *rogra'ul de .(udii uni3er.i(are
e.(e un cri(eriu o0liga(oriu de e3aluare a a.igur+rii cali(+ii.
6:7 Progra'ele de .(udii uni3er.i(are .un( gru*a(e *e do'enii de .(udii 5i organi,a(e *e 8
cicluri de .(udiu: licen+4 'a.(er4 doc(ora(.
657 Progra'ele de .(udii uni3er.i(are dau acce. la ocu*aii 5i 1uncii .*eci1ice 1iec+rui ciclu
de .(udii uni3er.i(are a0.ol3i(.
ART. 18&
617 Organi,area *rogra'elor de .(udii e.(e de co'*e(ena in.(i(uiilor de 2n3++')n(
.u*erior4 cu re.*ec(area legi.laiei 2n 3igoare. Pen(ru 1iecare ciclu uni3er.i(ar organi,a(4
.ena(ul uni3er.i(ar a*ro0+ un regula'en( *ro*riu de organi,are 5i 1uncionare4 2n acord cu
.(andardele naionale 5i in(ernaionale generale 5i .*eci1ice de cali(a(e.
627 Un *rogra' de .(udii uni3er.i(are 1uncionea,+ legal dac+ e.(e au(ori,a( *ro3i,oriu .au
acredi(a( 5i 1uncionea,+ 2n condiiile .(a0ili(e *rin ac(ul de au(ori,are4 re.*ec(i3 acredi(are.
Organi,area 5i de.1+5urarea de *rogra'e de .(udii uni3er.i(are care nu 1uncionea,+ legal .e
.ancionea,+ cu nerecunoa5(erea .(udiilor *en(ru 0ene1iciari4 *recu' 5i cu a'end+ *en(ru
organi,a(ori4 *o(ri3i( legii *enale4 5i cu re(ragerea i'edia(+4 de c+(re Mini.(erul Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 a au(ori,aiei de 1uncionare *ro3i,orie4 re.*ec(i3 a
acredi(+rii *en(ru in.(i(uia 2n cau,+.
687 Au(ori,area *ro3i,orie 5i acredi(area *rogra'elor de .(udii uni3er.i(are .e reali,ea,+
di.(inc( *en(ru 1iecare 1or'+ de 2n3++')n(4 1iecare li'0+ de *redare 5i *en(ru 1iecare locaie
geogra1ic+ 2n care .e de.1+5oar+.
6:7 Pen(ru *ro1e.iile regle'en(a(e la ni3elul Uniunii Euro*ene4 regle'en(area naional+ nu
*oa(e con(ra3eni celei euro*ene.
657 No'encla(orul do'eniilor 5i al *rogra'elor de .(udii uni3er.i(are4 do'eniile 5i
*rogra'ele de .(udii uni3er.i(are acredi(a(e .au au(ori,a(e .+ 1uncione,e *ro3i,oriu4 locaiile
geogra1ice de de.1+5urare4 nu'+rul de credi(e de .(udii (ran.1era0ile *en(ru 1iecare *rogra' de
.(udii uni3er.i(are4 1or'+ de 2n3++')n( .au li'0+ de *redare4 *recu' 5i nu'+rul 'a/i' de
.(udeni care *o( 1i 5colari,ai4 *ro*u. de c+(re ageniile de e3aluare a cali(+ii care au e3alua(
1iecare *rogra'4 .e .(a0ile.c anual *rin >o(+r)re a Gu3ernului4 *ro'o3a(+ de c+(re Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 2nain(ea da(ei de 81 'ar(ie a anului re.*ec(i3.
;E"GIUNEA a 8?a
%or'e de organi,are
ART. 18E
%or'ele de organi,are a *rogra'elor de .(udii .un(:
a7 cu 1rec3en+4 carac(eri,a(+ *rin ac(i3i(+i de 2n3++')n( 5iC.au de cerce(are *rogra'a(e *e
dura(a 2n(regii ,ile4 .*eci1ice 1iec+rui ciclu de .(udii uni3er.i(are4 a*ro/i'a(i3 uni1or'
di.(ri0ui(e .+*(+')nalC,ilnic *e *arcur.ul .e'e.(rului 5i *re.u*un)nd 2n()lnirea ne'i9loci(+4 2n
.*aiul uni3er.i(ar4 a .(udenilor cu cadrele didac(ice 5i de cerce(are@
07 cu 1rec3en+ redu.+4 carac(eri,a(+ *rin ac(i3i(+i dedica(e 'ai ale. unor cur.uri de .in(e,+
5i *reg+(irii a*lica(i3e4 *rogra'a(e 2n 'od co'*ac( 5i *eriodic4 *re.u*un)nd 2n()lnirea
ne'i9loci(+4 2n .*aiul uni3er.i(ar4 a .(udenilor cu cadrele didac(ice de *redare4 co'*le(a(e de
al(e 'i9loace de *reg+(ire .*eci1ice 2n3++')n(ului la di.(an+@
c7 la di.(an+4 carac(eri,a(+ *rin u(ili,area unor re.ur.e elec(ronice4 in1or'a(ice 5i de
co'unicaii .*eci1ice4 ac(i3i(+i de au(o2n3+are 5i au(oe3aluare co'*le(a(e de ac(i3i(+i
.*eci1ice de (u(ora(.
ART. 1:0
617 Progra'ele de .(udii uni3er.i(are de licen+ .e *o( organi,a la ur'+(oarele 1or'e de
2n3++')n(: cu 1rec3en+4 cu 1rec3en+ redu.+ 5i la di.(an+.
627 Progra'ele de .(udii uni3er.i(are de 'a.(er .e *o( organi,a la ur'+(oarele 1or'e de
2n3++')n(: cu 1rec3en+ 5i cu 1rec3en+ redu.+.
687 %ac e/ce*ie de la *re3ederile alin. 617 5i 627 *rogra'ele de .(udii de licen+ 5i 'a.(er
din do'eniile regle'en(a(e la ni3elul Uniunii Euro*ene4 care .e *o( organi,a doar la 1or'a de
2n3++')n( cu 1rec3en+.
6:7 Progra'ele de .(udii uni3er.i(are de doc(ora( .e *o( organi,a nu'ai la 1or'a de
2n3++')n( cu 1rec3en+. Pen(ru *rogra'ele de .(udii uni3er.i(are de doc(ora(4 o0ligaiile
re1eri(oare la 1rec3en+ .un( .(a0ili(e de c+(re conducerea 5colii doc(orale organi,a(oare a
*rogra'elor re.*ec(i3e4 con1or' unei 'e(odologii ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului. O0ligaiile re1eri(oare la 1rec3en+ con.(i(uie un cri(eriu de
e3aluare a cali(+ii 5colii doc(orale4 inclu.i3 2n 3ederea 1inan+rii.
657 -i*lo'ele 5i cer(i1ica(ele de .(udii uni3er.i(are eli0era(e de in.(i(uiile de 2n3++')n(
.u*erior4 2n condiiile legii4 *en(ru acelea5i *rogra'e de .(udii4 indi1eren( de 1or'a de
2n3++')n( a0.ol3i(+4 .un( ec>i3alen(e. Me(odologia de organi,are a e/a'enelor4
co'*e(enele 5i cuno5(inele 3eri1ica(e4 core.*ondena din(re re,ul(a(ele 2n3++rii 5i no(ele4
di*lo'ele .au cer(i1ica(ele de .(udii acorda(e (re0uie .+ 1ie iden(ice *en(ru orice 1or'+ de
2n3++')n( core.*un,+(oare unui anu'i( *rogra' de .(udii din cadrul unei in.(i(uii de
2n3++')n( .u*erior.
6<7 Po( organi,a *rogra'e de .(udii uni3er.i(are la 1or'ele de 2n3++')n( cu 1rec3en+
redu.+ 5i la di.(an+ nu'ai in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior care au acredi(a( *rogra'ul de
2n3++')n( re.*ec(i3 la 1or'a de 2n3++')n( cu 1rec3en+.
;E"GIUNEA a :?a
"on(rac(e de .(udii
ART. 1:1
In.(i(uia de 2n3++')n( .u*erior .e'nea,+ cu 1iecare .(uden(C.(uden(?
doc(orandCcur.an(Ccerce(+(or *o.(?doc(oral 2n'a(ricula( la un *rogra' de .(udii un con(rac( de
.(udii uni3er.i(are 2n concordan+ cu *re3ederile regula'en(elor de organi,are 5i de.1+5urare a
*rogra'elor de .(udii 5i cu re.*ec(area legi.laiei 2n 3igoare. "on(rac(ele de .(udii nu .e
'odi1ic+ 2n (i'*ul anului uni3er.i(ar.
;E"GIUNEA a 5?a
Ad'i(erea 2n *rogra'e de .(udii
ART. 1:2
617 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului ela0orea,+ anual o
'e(odologie?cadru *ri3ind organi,area ad'i(erii 2n in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior de .(a(
5i *ar(iculare din Ro')nia.
627 %iecare in.(i(uie de 2n3++')n( .u*erior ela0orea,+ 5i a*lic+ *ro*riul regula'en( de
organi,are a ad'i(erii 2n *rogra'ele de .(udii o1eri(e. Ace.( regula'en( .e ela0orea,+ con1or'
'e(odologiei?cadru *re3+,u(e la alin. 617.
687 "ondiiile de ad'i(ere4 inclu.i3 ci1rele de 5colari,are (re0uie 1+cu(e *u0lice 2n 1iecare
an4 de c+(re uni3er.i(a(e4 cu cel *uin < luni 2nain(e de .u.inerea concur.ului de ad'i(ere.
6:7 La ad'i(erea 2n 2n3++')n(ul .u*erior de .(a( 5i *ar(icular4 *en(ru 1iecare ciclu 5i
*rogra' de .(udii uni3er.i(are4 ce(+enii .(a(elor 'e'0re ale Uniunii Euro*ene4 ai .(a(elor
a*arin)nd ;*aiului Econo'ic Euro*ean 5i ai "on1ederaiei El3eiene *o( candida 2n acelea5i
condiii *re3+,u(e de lege *en(ru ce(+enii ro')ni4 inclu.i3 2n ceea ce *ri3e5(e (a/ele de
5colari,are.
657 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior *o( *erce*e de la candidai4 2n con1or'i(a(e cu
*re3ederile legale 2n 3igoare4 (a/e de 2n.criere *en(ru organi,area 5i de.1+5urarea ad'i(erii4 2n
cuan(u'urile a*ro0a(e de .ena(ele uni3er.i(are. ;ena(ele uni3er.i(are *o( .+ *re3ad+4 *rin
'e(odologiile *ro*rii de ad'i(ere4 .cu(irea la *la(a ace.(or (a/e .au reducerea lor.
6<7 O *er.oan+ *oa(e 0ene1icia de 1inanare de la 0uge( *en(ru un .ingur *rogra' de licen+4
*en(ru un .ingur *rogra' de 'a.(er 5i *en(ru un .ingur *rogra' de doc(ora(.
6=7 Per.oana ad'i.+ la un *rogra' de .(udii uni3er.i(are de licen+4 'a.(er .au doc(ora( are
cali(a(ea de .(uden(4 re.*ec(i3 .(uden(?doc(orand4 *e 2n(reaga *erioad+ a *re,enei .ale 2n
cadrul *rogra'ului re.*ec(i34 de la 2n'a(riculare 5i *)n+ la .u.inerea e/a'enului de 1inali,are
a .(udiilor .au e/'a(riculare4 'ai *uin *e *erioadele de 2n(reru*ere a .(udiilor.
6&7 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior au o0ligaia .+ re.(i(uie4 2n cel 'ul( dou+ ,ile
lucr+(oare de la de*unerea cererii 5i necondiiona(4 1+r+ *erce*erea unor (a/e4 do.arele
candidailor declarai re.*in5i .au ale celor care renun+ la locul o0inu( *rin ad'i(ere4 du*+
a1i5area re,ul(a(elor 1inale.
;E"GIUNEA a <?a
E/a'ene de 1inali,are a .(udiilor
ART. 1:8
617 E/a'enele de 1inali,are a .(udiilor 2n 2n3++')n(ul .u*erior .un(:
a7 e/a'en de licen+4 *en(ru ciclul de .(udii uni3er.i(are de licen+ .au e/a'en de di*lo'+
*en(ru 2n3++')n(ul din do'eniul 5(iinelor inginere5(i@
07 e/a'en de di.er(aie4 *en(ru ciclul de .(udii uni3er.i(are de 'a.(er@
c7 e/a'en de .u.inere *u0lic+ a (e,ei de doc(ora(@
d7 e/a'en de cer(i1icare4 *en(ru *rogra'ele de .(udii *o.(uni3er.i(are de (i* .*eciali,are@
e7 e/a'en de .elecie4 care *reced+ e/a'enul de licen+4 2n ca,ul .(udenilorCa0.ol3enilor
care *ro3in de la in.(i(uii de 2n3++')n( .u*erior 5iC.au *rogra'e de .(udii care au in(ra( 2n
lic>idare.
627 E/a'enele *re3+,u(e la alin. 617 .e organi,ea,+ 5i .e de.1+5oar+ nu'ai de c+(re
in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior acredi(a(e4 *e 0a,a unui regula'en( *ro*riu a*ro0a( de
.ena(ul uni3er.i(ar 5i care re.*ec(+ 'e(odologia?cadru4 a*ro0a(+ *rin ordin al 'ini.(rului
educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului4 2n (er'en de < luni de la da(a in(r+rii 2n 3igoare a
*re,en(ei legi.
687 A0.ol3enii *rogra'elor de .(udiu din in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior au(ori,a(e
*ro3i,oriu 3or 1inali,a .(udiile *rin e/a'en nu'ai 2n cadrul in.(i(uiilor de 2n3++')n(
.u*erior care au *rogra'e de .(udiu cu *ro1il .i'ilar4 acredi(a(e4 de.e'na(e de Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6:7 $ndru'+(orii lucr+rilor de licen+4 de di*lo'+4 de di.er(aie 5i de doc(ora( r+.*und 2n
.olidar cu au(orii ace.(ora de a.igurarea originali(+ii coninu(ului ace.(ora.
657 E.(e in(er,i.+ co'erciali,area de lucr+ri 5(iini1ice 2n 3ederea 1acili(+rii 1al.i1ic+rii de
c+(re cu'*+r+(or a cali(+ii de au(or al unei lucr+ri de licen+4 de di*lo'+4 de di.er(aie .au de
doc(ora(.
;E"GIUNEA a =?a
E/a'enele de e3aluare *e *arcur. a .(udenilor
ART. 1::
617 ;ucce.ul acade'ic al unui .(uden( *e *arcur.ul unui *rogra' de .(udii e.(e de(er'ina(
*rin e3alu+ri .u'a(i3e de (i* e/a'en 5i *rin e3aluarea con(inu+.
627 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior di.*un de 'e(odologii de e/a'inare a*ro0a(e de
.ena(ul uni3er.i(ar4 care au 2n 3edere a.igurarea cali(+ii 5i re.*ec(area *re3ederilor "odului de
e(ic+ 5i deon(ologie uni3er.i(ar+.
687 Re,ul(a(ele 2n 2n3+are .un( a*recia(e la e/a'ene:
a7 cu no(e 2n(regi de la 10 la 14 no(a 5 cer(i1ic)nd do0)ndirea co'*e(enelor 'ini'ale
a1eren(e unei di.ci*line 5i *ro'o3area unui e/a'en@
07 cu cali1ica(i3e4 du*+ ca,.
6:7 Re,ul(a(ele unui e/a'en .au ale unei e3alu+ri *o( 1i anula(e de c+(re decanul 1acul(+ii 2n
(e'eiul *re3ederilor din "ar(a uni3er.i(ar+4 a(unci c)nd .e do3ede5(e c+ ace.(ea au 1o.(
o0inu(e 2n 'od 1raudulo. .au *rin 2nc+lcarea *re3ederilor "odului de e(ic+ 5i deon(ologie
uni3er.i(ar+. -ecanul *oa(e di.*une reorgani,area e/a'enului.
ART. 1:5
Anali,a con(e.(aiilor de*u.e de candidaii la ad'i(ere4 de .(udenii e/a'inai4 de a0.ol3eni
2n cur.ul e/a'enelor de 1inali,are a .(udiilor e.(e 2n e/clu.i3i(a(e de co'*e(ena in.(i(uiilor
de 2n3++')n( .u*erior4 con1or' *ro*riilor regula'en(e in.(i(uionale 5i *re3ederilor "ar(ei
uni3er.i(are.
;E"GIUNEA a &?a
-i*lo'e
ART. 1:<
Rec(orul *oa(e anula4 cu a*ro0area .ena(ului uni3er.i(ar4 un cer(i1ica( .au o di*lo'+ de
.(udii a(unci c)nd .e do3ede5(e c+ .?a o0inu( *rin 'i9loace 1rauduloa.e .au *rin 2nc+lcarea
*re3ederilor "odului de e(ic+ 5i deon(ologie uni3er.i(ar+.
ART. 1:=
617 Recunoa5(erea 5i ec>i3alarea .(udiilor .au a *erioadelor de .(udii e1ec(ua(e 2n ar+ .au 2n
.(r+in+(a(e .e reali,ea,+ *e 0a,a unei 'e(odologii?cadru .(a0ili(e *rin ordin al 'ini.(rului
educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului 5i a unor 'e(odologii .*eci1ice a*ro0a(e de .ena(ul
uni3er.i(ar al 1iec+rei in.(i(uii de 2n3++')n( .u*erior4 *e 0a,a nor'elor euro*ene4 ale
.i.(e'ului euro*ean de acu'ulare 5i (ran.1er al credi(elor de .(udii4 cu re.*ec(area
'e(odologiei?cadru.
627 ;(udiile e1ec(ua(e 2n cadrul *rogra'ului de .(udii 2n(reru*( ca ur'are a e/'a(ricul+rii
da(ora(e 2nc+lc+rii *re3ederilor "odului de e(ic+ 5i deon(ologie uni3er.i(ar+ nu *o( 1i
recuno.cu(e 2n ca,ul unei noi 2n'a(ricul+ri.
687 $n ca,ul unor *rogra'e de .(udii organi,a(e 2n co'un de dou+ .au 'ai 'ul(e
uni3er.i(+i4 ac(ele de .(udii .e eli0erea,+ 2n concordan+ cu regle'en(+rile naionale 5i cu
*re3ederile acordurilor in(erin.(i(uionale.
;E"GIUNEA a E?a
"redi(e de .(udii
ART. 1:&
617 Progra'ele de .(udii uni3er.i(are *lani1ic+ 5i organi,ea,+ 3olu'ul de 'unc+ .*eci1ic
ac(i3i(+ilor de *redare4 2n3+are4 a*licare *rac(ic+ 5i e/a'inare 2n concordan+ cu
E"T;C;E"T4 e/*ri')ndu?l 2n (er'enii credi(elor de .(udii (ran.1era0ile. Un credi( de .(udiu
(ran.1era0il con.(+ 2n can(i(a(ea de 'unc+ in(elec(ual+ diri9a(+ 5i inde*enden(+ nece.ar+ *en(ru
1inali,area indi3idual+ de c+(re .(uden( a unei uni(+i co'*onen(e a unui cur. din cadrul unui
*rogra' de .(udii uni3er.i(are4 co'*le(a(+ cu 3alidarea re,ul(a(elor 2n3++rii.
627 Munca in(elec(ual+ indi3idual+ a unui .(uden( nu *oa(e 1i 'ai 'ic+ dec)( cea
core.*un,+(oare unui nu'+r anual de <0 de credi(e de .(udiu (ran.1era0ile.
687 Nu'+rul 'ini' de credi(e nece.ar *ro'o3+rii anului uni3er.i(ar .e .(a0ile5(e de c+(re
.ena(ul uni3er.i(ar.
6:7 -ura(a *rogra'elor de .(udii uni3er.i(are de licen+ 5i 'a.(er4 *e do'enii de
.*eciali,are4 .e .(a0ile5(e la *ro*unerea Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului 5i .e a*ro0+ *rin >o(+r)re a Gu3ernului.
657 -ura(a (o(al+ cu'ula(+ a ciclului de .(udii uni3er.i(are de licen+ 5i de 'a.(er
core.*unde o0inerii a cel *uin 800 de credi(e de .(udii (ran.1era0ile.
6<7 Nu'+rul de credi(e de .(udii (ran.1era0ile a1eren(e ciclului de .(udii uni3er.i(are de
doc(ora( .e .(a0ile5(e de 1iecare uni3er.i(a(e 2n 1uncie de do'eniul 5(iini1ic .au ar(i.(ic.
ART. 1:E
617 Nu'+rul credi(elor de .(udii (ran.1era0ile con.(i(uie ele'en(ul de re1erin+ *e care
uni3er.i(+ile 2l *o( u(ili,a 2n recunoa5(erea unor .(udii .au *erioade de .(udii uni3er.i(are
legale e1ec(ua(e an(erior 2n acela5i do'eniu 1unda'en(al 2n .co*ul ec>i3al+rii 5i (ran.1er+rii
credi(elor de .(udiu (ran.1era0ile 5i a e3en(ualei con(inu+ri a .(udiilor din(r?un *rogra' de
.(udii.
627 Pen(ru ec>i3alarea4 con(inuarea .au 1inali,area .(udiilor 5i recunoa5(erea 2n .(r+in+(a(e a
unor di*lo'e eli0era(e an(erior in(roducerii .i.(e'ului de credi(e (ran.1era0ile4 *e 0a,a
in1or'aiilor e/i.(en(e 2n regi.(rul 'a(ricol *ro*riu4 in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior
acredi(a(e *o( eli0era4 la cerere4 docu'en(e 2n cadrul c+rora .+ 1ie a(ri0ui( un nu'+r de credi(e
de .(udiu (ran.1era0ile di.ci*linelor de cur. ur'a(e de a0.ol3en(. Pen(ru acea.(+ o*eraiune4
in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior *o( *erce*e (a/e 2n cuan(u'ul a*ro0a( de .ena(ul
uni3er.i(ar.
687 Pen(ru cadrele didac(ice din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar4 Mini.(erul Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului *oa(e ec>i3ala *rin(r?o 'e(odologie .*eci1ic+4 *e 0a,a
E"T;C;E"T4 2n3++')n(ul uni3er.i(ar de .cur(+ dura(+4 reali,a( *rin colegiul cu dura(a de 8
ani .au in.(i(u(ul *edagogic cu dura(+ de 8 ani4 cu ciclul I de .(udii uni3er.i(are de licen+4
*o(ri3i( legii.
;E"GIUNEA a 10?a
"iclul I ? ;(udii uni3er.i(are de licen+
A. Organi,area
ART. 150
617 Acredi(area unui *rogra' de .(udii uni3er.i(are de licen+ 5i .(a0ilirea nu'+rului 'a/i'
de .(udeni care *o( 1i 5colari,ai 2n cadrul *rogra'ului 5i c+rora li .e *oa(e acorda o di*lo'+
de a0.ol3ire .e reali,ea,+ *rin >o(+r)re a Gu3ernului4 2n ur'a e3alu+rii e/(erne reali,a(+ de
c+(re ARA"I; .au de c+(re o al(+ agenie de a.igurare a cali(+ii4 din ar+ .au din .(r+in+(a(e4
2nregi.(ra(+ 2n Regi.(rul Euro*ean *en(ru A.igurarea "ali(+ii 2n $n3++')n(ul ;u*erior
6ENAR7. ;(udiile uni3er.i(are de licen+ core.*und unui nu'+r cu*rin. 2n(re 'ini'u' 1&0 5i
'a/i'u' 2:0 de credi(e de .(udii (ran.1era0ile4 con1or' E"T;C;E"T4 5i .e 1inali,ea,+ *rin
ni3elul < din EN%C"E".
627 La 2n3++')n(ul cu 1rec3en+4 dura(a .*eci1ic+ a .(udiilor uni3er.i(are de licen+ e.(e4
du*+ ca,4 de 8 ? : ani 5i core.*unde unui nu'+r de 'ini'u' <0 de credi(e de .(udii
(ran.1era0ile *en(ru un an de .(udii. -ura(a .(udiilor de licen+ *en(ru 2n3++')n(ul uni3er.i(ar
din do'eniile 5(iine inginere5(i4 5(iine 9uridice 5i (eologie *a.(oral+ e.(e de : ani.
687 Un *rocen( de 'a/i'u' 5D din nu'+rul .(udenilor cu 1rec3en+ din(r?un *rogra' de
.(udii uni3er.i(are de licen+ *o( *arcurge4 cu a*ro0area con.iliului 1acul(+ii4 2 ani de .(udii
2n(r?un .ingur an4 cu e/ce*ia in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior 'edical 5i al ul(i'ului an de
.(udii4 2n condiiile *re3+,u(e de regula'en(ele de organi,are 5i de.1+5urare a *rogra'elor de
.(udii 5i cu re.*ec(area legi.laiei 2n 3igoare.
6:7 $n cadrul .(udiilor uni3er.i(are de licen+ e.(e o0liga(orie e1ec(uarea unor .(agii de
*rac(ic+. Uni3er.i(+ile au o0ligaia de a a.igura un 'ini' de 80D din locurile de *rac(ic+
nece.are4 din(re care cel *uin 50D 2n a1ara uni3er.i(+ilor.
657 ;(udiile uni3er.i(are de licen+ la 1or'a de 2n3++')n( cu 1rec3en+ .e *o( organi,a 2n
regi' de 1inanare de la 0uge(ul de .(a( .au 2n regi' cu (a/+. Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului aloc+ *en(ru .(udiile uni3er.i(are de licen+ la 1or'a de 2n3++')n( cu
1rec3en+ un nu'+r de gran(uri de .(udii 1inana(e de la 0uge(4 *en(ru uni3er.i(+ile de .(a(.
6<7 ;ena(ul uni3er.i(ar *oa(e 2n1iina du0le .*eciali,+ri. Procedura de au(ori,are 5i acredi(are
a ace.(or .*eciali,+ri e.(e cea *re3+,u(+ de lege.
!. Ad'i(erea
ART. 151
617 Po( *ar(ici*a la ad'i(erea 2n ciclul I de .(udii uni3er.i(are a0.ol3enii de liceu cu
di*lo'+ de 0acalaurea( .au di*lo'+ ec>i3alen(+.
627 $n cadrul 'e(odologiei *ro*rii4 in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior *o( .(a0ili 1acili(+i .au
condiii .*eciale re1eri(oare la ad'i(erea candidailor la *rogra'e de .(udii uni3er.i(are de
licen+4 care au o0inu( 2n *erioada .(udiilor liceale di.(incii la oli'*iadele 5colare 5iC.au la
al(e concur.uri naionale .au in(ernaionale.
". -i*lo'a
ART. 152
617 -i*lo'a con1eri(+ du*+ *ro'o3area unui *rogra' de .(udii uni3er.i(are de licen+ .e
nu'e5(e di*lo'+ de licen+4 di*lo'+ de inginer .au4 du*+ ca,4 di*lo'+ de ur0ani.(.
627 Pe di*lo'a de licen+4 *e di*lo'a de inginer .au4 du*+ ca,4 *e di*lo'a de ur0ani.( .e
'enionea,+ (oa(e in1or'aiile nece.are *en(ru a de.crie *rogra'ul de .(udii a0.ol3i(4 inclu.i3
1or'a de 2n3++')n( ur'a(+ 5i (i(lul o0inu(. -i*lo'a de licen+4 di*lo'a de inginer4 re.*ec(i3
di*lo'a de ur0ani.( .un( 2n.oi(e de .u*li'en(ul la di*lo'+ 5i .e eli0erea,+4 gra(ui(4 2n li'0a
ro')n+ 5i 2n(r?o li'0+ de circulaie in(ernaional+.
;E"GIUNEA a 11?a
"iclul II ? ;(udii uni3er.i(are de 'a.(er
A. Organi,area
ART. 158
617 Progra'ele de .(udii uni3er.i(are de 'a.(er re*re,in(+ al II?lea ciclu de .(udii
uni3er.i(are 5i .e 1inali,ea,+ *rin ni3elul = din EN%C"E" 5i din "adrul Naional al
"ali1ic+rilor. Ace.(ea au o dura(+ nor'al+ de 1 ? 2 ani 5i core.*und unui nu'+r 'ini' de
credi(e de .(udii (ran.1era0ile4 cu*rin. 2n(re <0 5i 120. Pen(ru *ro1e.ii regle'en(a(e *rin nor'e4
reco'and+ri .au 0une *rac(ici euro*ene4 ciclul I 5i ciclul II de .(udii uni3er.i(are *o( 1i o1eri(e
co'a.a(4 2n(r?un *rogra' uni(ar de .(udii uni3er.i(are cu o dura(+ cu*rin.+ 2n(re 5 5i < ani4 la
2n3++')n(ul cu 1rec3en+4 2n condiiile *re,en(ei legi4 di*lo'ele o0inu(e 1iind ec>i3alen(e
di*lo'ei de 'a.(er.
627 -i*lo'a de a0.ol3ire .au de licen+ a a0.ol3enilor 2n3++')n(ului .u*erior de lung+
dura(+ din *erioada an(erioar+ a*lic+rii celor (rei cicluri (i* !ologna e.(e ec>i3alen(+ cu
di*lo'a de .(udii uni3er.i(are de 'a.(er 2n .*eciali(a(e.
ART. 15:
617 Progra'ele de .(udii uni3er.i(are de 'a.(er *o( 1i:
a7 'a.(er *ro1e.ional4 orien(a( *re*onderen( .*re 1or'area co'*e(enelor *ro1e.ionale@
07 'a.(er de cerce(are4 orien(a( *re*onderen( .*re 1or'area co'*e(enelor de cerce(are
5(iini1ic+. $n3+area reali,a(+ 2n cadrul 'a.(erului de cerce(are *oa(e 1i ec>i3ala(+ cu *ri'ul an
de .(udiu din cadrul *rogra'elor de .(udii uni3er.i(are de doc(ora(. Ma.(erul de cerce(are e.(e
e/clu.i3 la 1or'a de 2n3++')n( cu 1rec3en+ 5i *oa(e 1i organi,a( 2n cadrul 5colilor doc(orale@
c7 'a.(er didac(ic4 organi,a( e/clu.i3 la 1or'a de 2n3++')n( cu 1rec3en+.
627 Po( organi,a *rogra'e de .(udii uni3er.i(are de 'a.(er 2n(r?un do'eniu acele in.(i(uii
de 2n3++')n( .u*erior care .un( acredi(a(e .au au(ori,a(e *ro3i,oriu 2n ace.( .co*.
ART. 155
617 Acredi(area *en(ru o uni3er.i(a(e a unui do'eniu de .(udii uni3er.i(are de 'a.(er4
2'*reun+ cu .(a0ilirea nu'+rului 'a/i' al .(udenilor care *o( 1i 5colari,ai 5i c+rora li .e
*oa(e acorda o di*lo'+ de a0.ol3ire .e reali,ea,+ *rin >o(+r)re a Gu3ernului4 2n ur'a
e3alu+rii e/(erne reali,a(e de c+(re ARA"I; .au de c+(re o al(+ agenie de a.igurare a cali(+ii4
din ar+ .au .(r+in+(a(e4 2nregi.(ra(+ 2n Regi.(rul Euro*ean *en(ru A.igurarea "ali(+ii 2n
$n3++')n(ul ;u*erior4 denu'i( 2n con(inuare ENAR.
627 $n cadrul do'eniului acredi(a( .au au(ori,a( *ro3i,oriu *en(ru .(udii uni3er.i(are de
'a.(er4 *rogra'ele de .(udii *ro'o3a(e .un( .(a0ili(e anual de c+(re .ena(ul uni3er.i(ar 5i
co'unica(e Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului *)n+ la da(a de 1
1e0ruarie a 1iec+rui an4 *en(ru a 1i *u0lica(e cen(rali,a(.
687 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior *o( .(a0ili *ar(eneria(e cu o*era(ori econo'ici4
a.ociaii *ro1e.ionale 5iC.au in.(i(uii *u0lice *en(ru de,3ol(area unor *rogra'e de .(udii
uni3er.i(are de 'a.(er care .+ r+.*und+ cerinelor *ieei 'uncii.
6:7 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului aloc+ *en(ru .(udiile
uni3er.i(are de 'a.(er la 1or'a de 2n3++')n( cu 1rec3en+ un nu'+r de gran(uri de .(udii
1inana(e de la 0uge(4 *en(ru uni3er.i(+ile de .(a(.
!. Ad'i(erea
ART. 15<
Po( candida la *rogra'e de .(udii uni3er.i(are de 'a.(er a0.ol3enii cu di*lo'+ de licen+
.au ec>i3alen(+.
". -i*lo'a
ART. 15=
-i*lo'a con1eri(+ du*+ *ro'o3area unui *rogra' de .(udii uni3er.i(are de 'a.(er 5i
.u.inerea cu .ucce. a lucr+rii de di.er(aie .e nu'e5(e di*lo'+ de 'a.(er 5i cu*rinde (oa(e
in1or'aiile nece.are *en(ru a de.crie *rogra'ul de .(udii a0.ol3i(4 inclu.i3 1or'a de
2n3++')n(. Acea.(a e.(e 2n.oi(+ de .u*li'en(ul la di*lo'+ care .e eli0erea,+ gra(ui(4 2n li'0a
ro')n+ 5i o li'0+ de circulaie in(ernaional+.
;E"GIUNEA a 12?a
"iclul III ? ;(udii uni3er.i(are de doc(ora(
A. Organi,area
ART. 15&
617 ;(udiile uni3er.i(are de doc(ora( re*re,in(+ al III?lea ciclu de .(udii uni3er.i(are 5i *er'i(
do0)ndirea unei cali1ic+ri de ni3elul & din EN%C"E" 5i din "adrul Naional al "ali1ic+rilor.
Ace.(ea .e de.1+5oar+ *e 0a,a unui cod al .(udiilor uni3er.i(are de doc(ora(4 a*ro0a( *rin
>o(+r)re a Gu3ernului.
627 Progra'ele de .(udii uni3er.i(are de doc(ora( .e organi,ea,+ 2n 5coli doc(orale acredi(a(e
.au au(ori,a(e *ro3i,oriu. Kcolile doc(orale .e *o( organi,a de c+(re o uni3er.i(a(e .au un
con.oriu uni3er.i(ar ori de c+(re con.orii .au *ar(eneria(e care .e .(a0ile.c legal 2n(re o
uni3er.i(a(e .au un con.oriu uni3er.i(ar 5i uni(+i de cerce(are?de,3ol(are. Uni3er.i(+ile4
re.*ec(i3 *ar(eneria(ele .au con.oriile organi,a(oare de una .au 'ai 'ul(e 5coli doc(orale
acredi(a(e .au au(ori,a(e *ro3i,oriu con.(i(uie o in.(i(uie organi,a(oare de .(udii uni3er.i(are
de doc(ora(4 denu'i(+ 2n con(inuare IO;U-4 recuno.cu(+ ca a(are de Mini.(erul Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 *e 0a,a au(ori,+rii *ro3i,orii4 a acredi(+rii4 re.*ec(i3 a
e3alu+rii *eriodice.
687 Acade'ia Ro')n+ *oa(e 2n1iina Kcoala de ;(udii -oc(orale a Acade'iei Ro')ne4 cu
re.*ec(area *re3ederilor *re,en(ei legi 2n *ri3ina au(ori,+rii4 acredi(+rii 5i 1uncion+rii ca
in.(i(uie de 2n3++')n( .u*erior. Kcoala de ;(udii -oc(orale a Acade'iei Ro')ne *oa(e 1i
IO;U- 5i *oa(e organi,a *rogra'e uni3er.i(are de doc(ora(.
6:7 %iecare 5coal+ doc(oral+ e.(e e3alua(+ indi3idual4 *en(ru 1iecare do'eniu 2n *ar(e4 2n
3ederea acredi(+rii. E3aluarea 5colii doc(orale .e 1ace *e 0a,a *er1or'anei 5colii doc(orale 5i
a ca*aci(+ii in.(i(uionale a IO;U- din care 1ace *ar(e 5coala doc(oral+. E3aluarea 5colilor
doc(orale .e 1ace de c+(re ARA"I; .au de c+(re o al(+ agenie de a.igurare a cali(+ii4 din ar+
.au .(r+in+(a(e4 *e 0a,a ra*oar(elor "N"; re1eri(oare la cali(a(ea cerce(+rii 5i a ra*oar(elor
"NAT-"U re1eri(oare la cali(a(ea re.ur.elor u'ane. ;i.(e'ul de cri(erii 5i 'e(odologia de
e3aluare .e .(a0ile.c *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului4 *e
0a,a *ro*unerilor co'une ale ARA"I;4 "N"; 5i "NAT-"U. %iecare 5coal+ doc(oral+ e.(e
e3alua(+ *eriodic4 din 5 2n 5 ani.
657 Pe 0a,a re,ul(a(elor e3alu+rii 5colii doc(orale4 ARA"I; .au agenia *re3+,u(+ la alin. 6:7
*ro*une Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului acordarea .au4 du*+ ca,4
re(ragerea acredi(+rii 2n 3ederea organi,+rii de .(udii uni3er.i(are de doc(ora(. Acredi(area 2n
3ederea organi,+rii de .(udii uni3er.i(are de doc(ora( .e a(e.(+ *rin ordin al 'ini.(rului
educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
6<7 Progra'ele de .(udii uni3er.i(are de doc(ora( .un( de dou+ (i*uri:
a7 doc(ora( 5(iini1ic4 care are ca 1inali(a(e *roducerea de cunoa5(ere 5(iini1ic+ original+4
rele3an(+ in(ernaional4 *e 0a,a unor 'e(ode 5(iini1ice4 organi,a( nu'ai la 1or'a de
2n3++')n( cu 1rec3en+. -oc(ora(ul 5(iini1ic e.(e o condiie *en(ru cariera *ro1e.ional+ 2n
2n3++')n(ul .u*erior 5i cerce(are@
07 doc(ora( *ro1e.ional4 2n do'eniile ar(elor .au .*or(ului4 care are ca 1inali(a(e *roducerea
de cunoa5(ere original+ *e 0a,a a*lic+rii 'e(odei 5(iini1ice 5i a re1leciei .i.(e'a(ice4 a.u*ra
unor creaii ar(i.(ice .au a.u*ra unor *er1or'ane .*or(i3e de 2nal( ni3el naional 5i
in(ernaional 5i care *oa(e con.(i(ui o 0a,+ *en(ru cariera *ro1e.ional+ 2n 2n3++')n(ul .u*erior
5i 2n cerce(are 2n do'eniile ar(elor 5i .*or(ului.
6=7 Kcolile doc(orale din cadrul IO;U- .e organi,ea,+ *e di.ci*line .au (e'a(ici
di.ci*linare 5i in(erdi.ci*linare.
6&7 ;(udiile uni3er.i(are de doc(ora( di.*un4 2n cadrul in.(i(uional al IO;U-4 de .i.(e'e
*ro*rii 5i .*eci1ice de conducere 5i ad'ini.(rare a *rogra'elor de .(udii 5i cerce(are4 inclu.i3
la ni3elul 5colilor doc(orale. La ni3elul IO;U- 1uncionea,+ con.iliul *en(ru .(udiile
uni3er.i(are de doc(ora(. La ni3elul 1iec+rei 5coli doc(orale 1uncionea,+ con.iliul 5colii
doc(orale. Ace.(e .(ruc(uri 1uncionea,+ con1or' *re3ederilor *re,en(ei legi 5i ale codului
.(udiilor uni3er.i(are de doc(ora( *re3+,u( la alin. 617.
ART. 15E
617 Progra'ul de .(udii uni3er.i(are de doc(ora( .e de.1+5oar+ 2n cadrul unei 5coli doc(orale
.u0 coordonarea unui conduc+(or de doc(ora( 5i cu*rinde:
a7 un *rogra' de *reg+(ire 0a,a( *e .(udii uni3er.i(are a3an.a(e4 2n cadrul 5colii doc(orale@
07 un *rogra' indi3idual de cerce(are 5(iini1ic+ .au creaie ar(i.(ic+.
627 $n do'eniile de .(udii regle'en(a(e la ni3el euro*ean4 dura(a .(udiilor uni3er.i(are de
doc(ora( re.*ec(+ regle'en(+rile 2n cau,+.
687 -ura(a *rogra'ului de .(udii uni3er.i(are de doc(ora( e.(e4 de regul+4 de 8 ani. $n .i(uaii
.*eciale4 dura(a *rogra'ului de .(udii uni3er.i(are de doc(ora( *oa(e 1i *relungi(+ cu 1 ? 2 ani4
cu a*ro0area .ena(ului uni3er.i(ar4 la *ro*unerea conduc+(orului de doc(ora( 5i 2n li'i(a
1ondurilor di.*oni0ile.
6:7 O 5coal+ doc(oral+ *oa(e recunoa5(e4 con1or' regula'en(ului *ro*riu de organi,are 5i
de.1+5urare a .(udiilor uni3er.i(are de doc(ora( 5i 2n condiiile *re,en(ei legi4 *arcurgerea unor
.(agii an(erioare de doc(ora( 5iC.au a unor .(agii de cerce(are 5(iini1ic+4 de.1+5ura(e 2n ar+ .au
2n .(r+in+(a(e4 2n uni3er.i(+i .au 2n cen(re de cerce(are de *re.(igiu4 *recu' 5i recunoa5(erea
unor cur.uri *arcur.e 2n cadrul *rogra'elor de .(udii uni3er.i(are de 'a.(er de cerce(are.
657 ;(udiile uni3er.i(are de doc(ora( .e *o( 2n(reru*e din 'o(i3e (e'einice4 2n condiiile
.(a0ili(e *rin regula'en(ul in.(i(uional *ro*riu de organi,are 5i de.1+5urare a .(udiilor
uni3er.i(are de doc(ora(. -ura(a ace.(or .(udii .e *relunge5(e4 2n con.ecin+4 cu *erioadele
cu'ula(e ale 2n(reru*erilor a*ro0a(e.
6<7 "urriculu'ul de *reg+(ire 5i *rogra'ul de cerce(are .un( .(a0ili(e de conduc+(orul de
doc(ora( 5i de 5coala doc(oral+.
ART. 1<0
617 ;(udiile uni3er.i(are de doc(ora( .e organi,ea,+ cu 1inanare de la 0uge(ul de .(a(4 2n
regi' cu (a/+ .au din al(e .ur.e legal con.(i(ui(e.
627 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului aloc+ anual4 *rin >o(+r)re a
Gu3ernului4 *en(ru .(udiile uni3er.i(are de doc(ora( 5(iini1ic 5i *en(ru doc(ora(ul *ro1e.ional
din do'eniul ar(elor 5i al .*or(ului4 un nu'+r de gran(uri doc(orale 'ul(ianuale4 *e o dura(+ de
'ini'u' 8 ani. Gran(ul doc(oral include cuan(u'ul 0ur.ei indi3iduale 5i co.(urile *en(ru
*rogra'ul de .(udii a3an.a(e 5i *en(ru *rogra'ul de cerce(are. Ace.(e gran(uri .un( a9u.(a(e cu
coe1icieni core.*un,+(ori *e do'enii di.ci*linare 5i *ro1e.ionale ale doc(ora(ului.
687 Gran(urile doc(orale .e acord+ *e 0a,+ de co'*e(iie naional+ de *roiec(e 5(iini1ice
2n(re 5colile doc(orale .au co'*e(iie naional+ de *roiec(e 5(iini1ice 2n(re conduc+(orii de
doc(ora(4 'e'0ri ai unei 5coli doc(orale. "o'*e(iiile .un( organi,a(e 2n coordonarea "N";.
6:7 Nu'+rul anual de gran(uri doc(orale aloca(e celor dou+ (i*uri de co'*e(iii *re3+,u(e la
alin. 6874 *recu' 5i 'e(odologia de de.1+5urare a co'*e(iiilor .e .(a0ile.c *rin ordin al
'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
ART. 1<1
-oc(ora(ul .e *oa(e de.1+5ura 2n li'0a ro')n+4 2n li'0a 'inori(+ilor naionale .au 2n(r?o
li'0+ de circulaie in(ernaional+4 con1or' con(rac(ului de .(udii doc(orale 2nc>eia( 2n(re
IO;U-4 conduc+(orul de doc(ora( 5i .(uden(ul?doc(orand.
ART. 1<2
617 ;(udiile uni3er.i(are de doc(ora( .e *o( organi,a 5i 2n co(u(el+4 ca, 2n care .(uden(ul?
doc(orand 25i de.1+5oar+ ac(i3i(a(ea .u0 2ndru'area conco'i(en(+ a unui conduc+(or de
doc(ora( din Ro')nia 5i a unui conduc+(or de doc(ora( din(r?o al(+ ar+ .au .u0 2ndru'area
conco'i(en(+ a doi conduc+(ori de doc(ora( din in.(i(uii di1eri(e din Ro')nia4 *e 0a,a unui
acord .cri. 2n(re in.(i(uiile organi,a(oare i'*lica(e. -oc(ora(ul 2n co(u(el+ *oa(e 1i organi,a( 5i
2n ca,ul 2n care conduc+(orii de doc(ora( .un( din aceea5i IO;U-4 dar au .*eciali,+riCdo'enii
di1eri(e de .(udiu .au unul din(re conduc+(orii de doc(ora( a a(in. 3)r.(a *en.ion+rii4 con1or'
*re3ederilor din "ar(a uni3er.i(ar+.
627 $n con(e/(ul *oli(icilor de a.igurare a 'o0ili(+ii uni3er.i(are4 IO;U- *oa(e anga9a4 *e
0a,+ de con(rac(4 .*eciali5(i din .(r+in+(a(e care dein dre*(ul legal de a conduce doc(ora(4
con1or' ar(. 1<< alin. 6:7.
!. Ad'i(erea
ART. 1<8
Au dre*(ul .+ *ar(ici*e la concur.ul de ad'i(ere la .(udii uni3er.i(are de doc(ora( nu'ai
a0.ol3enii cu di*lo'+ de 'a.(er .au ec>i3alen(+ ace.(eia.
". ;(uden(ul?doc(orand
ART. 1<:
617 Pe *arcur.ul de.1+5ur+rii .(udiilor uni3er.i(are de doc(ora(4 *er.oana 2n.cri.+ 2n
*rogra'ul de .(udii are cali(a(ea de .(uden(?doc(orand. ;(udenii?doc(oran,i .un( 2ncadrai de
c+(re IO;U- .au oricare din(re 'e'0rii IO;U- ca a.i.(eni de cerce(are .au a.i.(eni
uni3er.i(ari4 *e *erioad+ de(er'ina(+.
627 Pe (oa(+ dura(a ac(i3i(+ii4 .(uden(ul?doc(orand 0ene1icia,+ de recunoa5(erea 3ec>i'ii 2n
'unc+ 5i .*eciali(a(e 5i de a.i.(en+ 'edical+ gra(ui(+4 1+r+ *la(a con(ri0uiilor la a.igur+rile
.ociale de .(a(4 la a.igur+rile *en(ru 5o'a94 la a.igur+rile .ociale de .+n+(a(e 5i *en(ru acciden(e
de 'unc+ 5i 0oli *ro1e.ionale.
687 ;(uden(ul?doc(orand *oa(e de.1+5ura ac(i3i(+i didac(ice4 *o(ri3i( con(rac(ului de .(udii
de doc(ora(4 2n li'i(a a : ? < ore con3enionale didac(ice *e .+*(+')n+. Ac(i3i(+ile didac(ice
care de*+5e.c ace.( ni3el 3or 1i re'unera(e 2n con1or'i(a(e cu legi.laia 2n 3igoare4 in(r)nd .u0
incidena "odului 'uncii4 cu re.*ec(area dre*(urilor 5i o0ligaiilor ce re3in .alaria(ului 5i cu
*la(a con(ri0uiilor da(ora(e4 *o(ri3i( legii4 la a.igur+rile .ociale de .(a(4 la a.igur+rile *en(ru
5o'a94 la a.igur+rile .ociale de .+n+(a(e 5i *en(ru acciden(e de 'unc+ 5i 0oli *ro1e.ionale.
ART. 1<5
617 Perioada de.1+5ur+rii .(udiilor uni3er.i(are de doc(ora( e.(e a.i'ila(+4 con1or' legi.laiei
2n do'eniul *en.iilor4 *en(ru .(a0ilirea .(agiului de co(i,are4 cu e/ce*ia ca,ului 2n care
.(uden(ul?doc(orand reali,ea,+ 3eni(uri *en(ru care *l+(e5(e4 2n acea.(+ *erioad+4 con(ri0uii la
a.igur+rile .ociale.
627 -u*+ .u.inerea (e,ei de doc(ora(4 IO;U- eli0erea,+ o ade3erin+ care a(e.(+ *erioada 2n
care .(uden(ul?doc(orand a ur'a( .(udiile uni3er.i(are de doc(ora(.
-. "onduc+(orul de doc(ora(
ART. 1<<
617 Po( 1i conduc+(ori de doc(ora( *er.oanele care au o0inu( dre*(ul de conducere de
doc(ora( 2nain(ea in(r+rii 2n 3igoare a *re,en(ei legi4 *recu' 5i *er.oanele care au o0inu(
a(e.(a(ul de a0ili(are4 a3)nd cel *uin 1uncia de lec(orC5e1 de lucr+ri4 re.*ec(i3 de cerce(+(or
5(iini1ic gradul III.
627 "ali(a(ea de conduc+(or de doc(ora( e.(e acorda(+ *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4
cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului4 la *ro*unerea "NAT-"U de acordare a a(e.(a(ului de
a0ili(are4 2n con1or'i(a(e cu .(andardele 5i *rocedurile ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului. Ace.(e .(andarde .e .(a0ile.c *e 0a,a unor cri(erii de
e3aluare rele3an(e la ni3el in(ernaional4 *ro*u.e de "NAT-"U 5i a*ro0a(e *rin ordin al
'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului. ;(andardele 'ini'ale de acce*(are de
c+(re "NAT-"U a do.arului *en(ru o0inerea a(e.(a(ului de a0ili(are nu de*ind de 1uncia
didac(ic+ .au de gradul *ro1e.ional 5i .un( iden(ice cu .(andardele de acordare a (i(lului de
*ro1e.or uni3er.i(ar.
687 Pen(ru a conduce doc(ora(e4 cadrele didac(ice 5i de cerce(are care au do0)ndi( ace.( dre*(
(re0uie .+ ai0+ un con(rac( de 'unc+ cu un IO;U- .au o in.(i(uie 'e'0r+ a unui IO;U- 5i
.+ 1ie 'e'0re ale unei 5coli doc(orale. "adrele didac(ice 5i de cerce(are a0ili(a(e 5i cerce(+(orii
5(iini1ici a0ili(ai de3in conduc+(ori de doc(ora( 2n ur'a a0ili(+rii.
6:7 ;*eciali5(ii care au do0)ndi( dre*(ul legal de a conduce doc(ora(e 2n in.(i(uii de
2n3++')n( .u*erior .au de cerce(are?de,3ol(are din .(r+in+(a(e do0)nde.c cali(a(ea de
conduc+(or de doc(ora( 2n cadrul IO;U- din Ro')nia4 du*+ cu' ur'ea,+:
a7 .*eciali5(ii care au cali(a(ea de conduc+(or de doc(ora( 2n una din +rile Uniunii Euro*ene4
ale ;*aiului Econo'ic Euro*ean 5i "on1ederaia El3eian+ do0)nde.c au(o'a( cali(a(ea de
conduc+(or de doc(ora( 2n Ro')nia4 *e 0a,a unei 'e(odologii a*ro0a(e *rin ordin al
'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului@
07 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului .(a0ile5(e o li.(+ a in.(i(uiilor de
2n3++')n( .u*erior4 din a1ara +rilor 'eniona(e la li(. a74 a1la(e *rin(re cele 'ai *re.(igioa.e
uni3er.i(+i ale lu'ii. ;*eciali5(ii care au cali(a(ea de conduc+(or de doc(ora( 2n una din
in.(i(uiile a1la(e *e acea.(+ li.(+ do0)nde.c au(o'a( cali(a(ea de conduc+(or de doc(ora( 2n
Ro')nia4 2n ur'a unei 'e(odologii a*ro0a(e *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4
(inere(ului 5i .*or(ului@
c7 .*eciali5(ii care .un( conduc+(ori de doc(ora( 2n cadrul unor in.(i(uii din .(r+in+(a(e4 al(ele
dec)( cele *re3+,u(e la li(. a7 .au 074 *o( o0ine cali(a(ea de conduc+(or de doc(ora( 2n
Ro')nia4 1ie *rin(r?o con3enie in(ernaional+ de recunoa5(ere reci*roc+4 1ie con1or'
*re3ederilor alin. 627.
657 Un conduc+(or de doc(ora( *oa(e 2ndru'a .(udeni?doc(oran,i nu'ai 2n do'eniul *en(ru
care a o0inu( ace.( dre*(.
ART. 1<=
617 Un conduc+(or de doc(ora( nu *oa(e 2ndru'a .i'ul(an .(udeni?doc(oran,i dec)( 2n(r?un
.ingur IO;U-4 e/ce*ie 1+c)nd doc(ora(ele condu.e 2n co(u(el+.
627 Un conduc+(or de doc(ora( *oa(e 2ndru'a .i'ul(an 'a/i'u' & .(udeni?doc(oran,i4
a1lai 2n di3er.e .(adii ale .(udiilor de doc(ora(.
687 Pen(ru ac(i3i(a(ea *e care o de.1+5oar+ 2n acea.(+ cali(a(e4 conduc+(orii de doc(ora( .un(
re'unerai 2n con1or'i(a(e cu legi.laia 2n 3igoare.
ART. 1<&
617 Te,a de doc(ora( .e ela0orea,+ con1or' cerinelor .(a0ili(e de IO;U- *rin regula'en(ul
de organi,are 5i de.1+5urare a *rogra'elor de .(udii uni3er.i(are de doc(ora( 5i 2n concordan+
cu regle'en(+rile *re3+,u(e 2n codul .(udiilor uni3er.i(are de doc(ora(.
627 "o'i.ia de .u.inere *u0lic+ a (e,ei de doc(ora(4 denu'i(+ 2n con(inuare co'i.ie de
doc(ora(4 e.(e *ro*u.+ de conduc+(orul de doc(ora( 5i a*ro0a(+ de conducerea IO;U-. "o'i.ia
de doc(ora( e.(e alc+(ui(+ din cel *uin 5 'e'0ri: *re5edin(ele4 ca re*re,en(an( al IO;U-4
conduc+(orul de doc(ora( 5i cel *uin 8 re1ereni o1iciali din ar+ .au din .(r+in+(a(e4 .*eciali5(i
2n do'eniul 2n care a 1o.( ela0ora(+ (e,a de doc(ora( 5i din care cel *uin doi 25i de.1+5oar+
ac(i3i(a(ea 2n a1ara IO;U- re.*ec(i3e. Me'0rii co'i.iei de doc(ora( au (i(lul de doc(or 5i au
cel *uin 1uncia didac(ic+ de con1ereniar uni3er.i(ar .au de cerce(+(or 5(iini1ic gradul II ori
au cali(a(ea de conduc+(or de doc(ora(4 2n ar+ .au 2n .(r+in+(a(e.
687 Te,a de doc(ora( .e .u.ine 2n 5edin+ *u0lic+ 2n 1aa co'i.iei de doc(ora(4 du*+
e3aluarea de c+(re (oi re1erenii. ;u.inerea (e,ei de doc(ora( *oa(e a3ea loc 2n *re,ena a cel
*uin : din(re 'e'0rii co'i.iei de doc(ora(4 cu *ar(ici*area o0liga(orie a *re5edin(elui
co'i.iei 5i a conduc+(orului de doc(ora(. ;u.inerea *u0lic+ include o0liga(oriu o .e.iune de
2n(re0+ri din *ar(ea 'e'0rilor co'i.iei de doc(ora( 5i a *u0licului.
6:7 Pe 0a,a .u.inerii *u0lice a (e,ei de doc(ora( 5i a ra*oar(elor re1erenilor o1iciali4 co'i.ia
de doc(ora( e3aluea,+ 5i deli0erea,+ a.u*ra cali1ica(i3ului *e care ur'ea,+ .+ 2l a(ri0uie (e,ei
de doc(ora(. "ali1ica(i3ele care *o( 1i a(ri0ui(e .un(: FE/celen(F4 F%oar(e 0ineF4 F!ineF4
F;a(i.1+c+(orF 5i FNe.a(i.1+c+(orF. -e regul+4 cali1ica(i3ul FE/celen(F .e acord+ *en(ru
'a/i'u' 15D din(re candidaii care o0in (i(lul de doc(or 2n(r?un anu'i( IO;U-4 2n decur.ul
unui an uni3er.i(ar.
657 -ac+ .(uden(ul?doc(orand a 2nde*lini( (oa(e cerinele *re3+,u(e 2n *rogra'ul de
cerce(are 5(iini1ic+ 5i a*recierile a.u*ra (e,ei de doc(ora( *er'i( a(ri0uirea cali1ica(i3ului
FE/celen(F4 F%oar(e 0ineF4 F!ineF .au F;a(i.1+c+(orF co'i.ia de doc(ora( *ro*une acordarea
(i(lului de doc(or4 *ro*unere care .e 2nain(ea,+ "NAT-"U4 .*re 3alidare. "NAT-"U4 2n ur'a
e3alu+rii do.arului4 *ro*une 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului acordarea
.au neacordarea (i(lului de doc(or.
6<7 $n ca,ul a(ri0uirii cali1ica(i3ului FNe.a(i.1+c+(orF4 co'i.ia de doc(ora( 3a *reci,a
ele'en(ele de coninu( care ur'ea,+ .+ 1ie re1+cu(e .au co'*le(a(e 2n (e,a de doc(ora( 5i 3a
.olici(a o nou+ .u.inere *u0lic+ a (e,ei. A doua .u.inere *u0lic+ a (e,ei are loc 2n 1aa
aceleia5i co'i.ii de doc(ora(4 ca 5i 2n ca,ul *ri'ei .u.ineri. $n ca,ul 2n care 5i la a doua
.u.inere *u0lic+ .e o0ine cali1ica(i3ul FNe.a(i.1+c+(orF4 (i(lul de doc(or nu 3a 1i acorda(4 iar
.(uden(ul?doc(orand 3a 1i e/'a(ricula(.
6=7 Ti(lul de doc(or .e a(ri0uie *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i
.*or(ului4 du*+ 3alidarea (e,ei de doc(ora( de c+(re "NAT-"U.
6&7 $n ca,ul 2n care "NAT-"U in3alidea,+ argu'en(a( (e,a de doc(ora(4 IO;U- *ri'e5(e
din *ar(ea Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului o 'o(i3aie .cri.+ de
in3alidare4 redac(a(+ 2n 0a,a o0.er3aiilor "NAT-"U. Lucrarea de doc(ora( *oa(e 1i
re(ran.'i.+ "NAT-"U 2n (er'en de un an de la da(a *ri'ei in3alid+ri. -ac+ lucrarea de
doc(ora( .e in3alidea,+ 5i a doua oar+4 (i(lul de doc(or nu 3a 1i acorda(4 iar .(uden(ul?doc(orand
3a 1i e/'a(ricula(.
6E7 Te,a de doc(ora( e.(e un docu'en( *u0lic. Acea.(a .e redac(ea,+ 5i 2n 1or'a( digi(al. $n
do'eniul ar(elor4 (e,a de doc(ora( *oa(e 1i 2n.oi(+ de 2nregi.(rarea *e .u*or( digi(al a creaiei
ar(i.(ice originale. Te,a de doc(ora( 5i ane/ele .ale .e *u0lic+ *e un .i(e ad'ini.(ra( de
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 cu re.*ec(area legi.laiei 2n 3igoare
2n do'eniul dre*(urilor de au(or.
ART. 1<E
617 -i*lo'a con1eri(+ du*+ *ro'o3area unui *rogra' de .(udii uni3er.i(are de doc(ora( .e
nu'e5(e di*lo'+ de doc(or. $n di*lo'a care cer(i1ic+ o0inerea 5i deinerea (i(lului de doc(or .e
'enionea,+4 2n 'od e/*re.4 do'eniul di.ci*linar .au in(erdi.ci*linar al doc(ora(ului *en(ru
doc(ora(ul 5(iini1ic@ 2n cea care cer(i1ic+ o0inerea 5i deinerea (i(lului de doc(or 2n(r?un
do'eniu *ro1e.ional .e 'enionea,+4 2n 'od e/*re.4 do'eniul *ro1e.ional al doc(ora(ului.
627 $n ur'a 1inali,+rii .(udiilor uni3er.i(are de doc(ora( 5(iini1ic4 .e con1er+ de c+(re IO;U-
di*lo'a 5i (i(lul de doc(or 2n 5(iine4 core.*un,)ndu?i acroni'ul -r.
687 $n ur'a 1inali,+rii .(udiilor uni3er.i(are de doc(ora( *ro1e.ional4 .e con1er+ de c+(re
IO;U- di*lo'a 5i (i(lul de doc(or 2n(r?un do'eniu *ro1e.ional4 core.*un,)ndu?i acroni'ul
-r. P.
ART. 1=0
617 $n ca,ul nere.*ec(+rii .(andardelor de cali(a(e .au de e(ic+ *ro1e.ional+4 Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 *e 0a,a unor ra*oar(e e/(erne de e3aluare4
2n(oc'i(e4 du*+ ca,4 de "NAT-"U4 de "N";4 de "on.iliul de e(ic+ 5i 'anage'en(
uni3er.i(ar .au de "on.iliul Naional de E(ic+ a "erce(+rii K(iini1ice4 -e,3ol(+rii Te>nologice
5i Ino3+rii4 *oa(e lua ur'+(oarele '+.uri4 al(erna(i3 .au .i'ul(an:
a7 re(ragerea cali(+ii de conduc+(or de doc(ora(@
07 re(ragerea (i(lului de doc(or@
c7 re(ragerea acredi(+rii 5colii doc(orale4 ceea ce i'*lic+ re(ragerea dre*(ului 5colii doc(orale
de a organi,a concur. de ad'i(ere *en(ru .elec(area de noi .(udeni?doc(oran,i.
627 Reacredi(area 5colii doc(orale .e *oa(e o0ine du*+ cel *uin 5 ani de la *ierderea ace.(ei
cali(+i4 nu'ai 2n ur'a relu+rii *roce.ului de acredi(are4 con1or' ar(. 15&.
687 Redo0)ndirea cali(+ii de conduc+(or de doc(ora( .e *oa(e o0ine du*+ cel *uin 5 ani de
la *ierderea ace.(ei cali(+i4 la *ro*unerea IO;U-4 *e 0a,a unui ra*or( de e3aluare in(ern+4 ale
c+rui a*recieri .un( 3alida(e *rin(r?o e3aluare e/(ern+ e1ec(ua(+ de "NAT-"U. Re,ul(a(ele
*o,i(i3e ale ace.(or *roceduri .un( condiii nece.are *en(ru a*ro0are din *ar(ea Mini.(erului
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6:7 "onduc+(orii de doc(ora( .un( e3aluai o da(+ la 5 ani. Procedurile de e3aluare .un(
.(a0ili(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 la *ro*unerea
"NAT-"U.
"APITOLUL IH
Organi,area 2n3++')n(ului *o.(uni3er.i(ar
ART. 1=1
Progra'ele *o.(uni3er.i(are .un(:
a7 *rogra'e *o.(doc(orale de cerce(are a3an.a(+@
07 *rogra'e *o.(uni3er.i(are de 1or'are 5i de,3ol(are *ro1e.ional+ con(inu+.
;E"GIUNEA 1
Progra'ele *o.(doc(orale
ART. 1=2
617 Progra'ele *o.(doc(orale de cerce(are a3an.a(+:
a7 .un( *rogra'e de.(ina(e *er.oanelor care au o0inu( o di*lo'+ de doc(or 2n 5(iine cu cel
'ul( 5 ani 2nain(e de ad'i(erea 2n *rogra'ul *o.(doc(oral 5i care dore.c .+ .e *er1ecione,e 2n
cadrul unei al(e in.(i(uii dec)( cea 2n care au o0inu( (i(lul de doc(or@
07 a.igur+ cadrul in.(i(uional *en(ru de,3ol(area cerce(+rilor du*+ 1inali,area .(udiilor
uni3er.i(are de doc(ora(@
c7 au o dura(+ de 'ini'u' un an@
d7 .e *o( 1inana de c+(re in.(i(uii *u0lice .au de c+(re o*era(ori econo'ici@
e7 2n cadrul in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior .e de.1+5oar+ 2n cadrul unei 5coli doc(orale
*e 0a,a *lanului de cerce(are *ro*u. de cerce(+(orul *o.(doc(oral 5i a*ro0a( de 5coala
doc(oral+.
627 $n cadrul in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior4 *rogra'ele *o.(doc(orale *o( 1i organi,a(e
doar 2n cadrul 5colilor doc(orale acredi(a(e *en(ru organi,area de *rogra'e de .(udii
uni3er.i(are de doc(ora(. Progra'ele *o.(doc(orale *o( 1i organi,a(e 5i 2n cadrul uni(+ilor de
cerce(are?de,3ol(are.
687 Ad'i(erea la *rogra'e *o.(doc(orale .e 1ace *e 0a,a 'e(odologiei ela0ora(e de
in.(i(uia ga,d+4 2n con1or'i(a(e cu legi.laia 2n 3igoare.
6:7 "erce(+(orii *o.(doc(orali .un( 2ncadrai de c+(re uni3er.i(+i cu con(rac( de 'unc+ *e
*erioad+ de(er'ina(+. "erce(+(orii *o.(doc(orali .un( 2ncadrai4 de regul+4 *e 1uncia de
cerce(+(or 5(iini1ic .au cerce(+(or 5(iini1ic gradul III4 dar *o( 1i 2ncadrai 5i *e 1uncii de
cerce(are .u*erioare ace.(ora4 2n 1uncie de 2nde*linirea condiiilor nece.are.
657 La 1inali,area *rogra'ului *o.(doc(oral4 IO;U- .au in.(i(uia ga,d+ acord+ un a(e.(a(
de .(udii *o.(doc(orale.
;E"GIUNEA a 2?a
Progra'ele *o.(uni3er.i(are de 1or'are 5i de,3ol(are *ro1e.ional+ con(inu+
ART. 1=8
617 Po( organi,a *rogra'e *o.(uni3er.i(are de 1or'are 5i de,3ol(are *ro1e.ional+ con(inu+
(oa(e acele in.(i(uii de 2n3++')n( .u*erior care au acredi(a(e cel *uin *rogra'e de .(udii
uni3er.i(are de licen+ 2n do'eniul 5(iini1ic re.*ec(i3.
627 Progra'ele *o.(uni3er.i(are de 1or'are 5i de,3ol(are *ro1e.ional+ ale in.(i(uiilor
acredi(a(e .e de.1+5oar+ *e 0a,a unui regula'en( *ro*riu de organi,are 5i de.1+5urare4 a*ro0a(
de .ena(ul uni3er.i(ar 5i cu re.*ec(area regle'en(+rilor 2n 3igoare.
687 Progra'ele *o.(uni3er.i(are *o( u(ili,a E"T;C;E"T 5i .e 1inali,ea,+ cu un e/a'en de
cer(i1icare a co'*e(enelor *ro1e.ionale a.i'ila(e de cur.ani *e *arcur.ul *rogra'ului.
6:7 Progra'ele *o.(uni3er.i(are .e *o( organi,a 2n regi' cu (a/+ .au cu 1inanare din al(e
.ur.e.
657 Au dre*(ul .+ *ar(ici*e la .(udii *o.(uni3er.i(are a0.ol3enii care au cel *uin .(udii
uni3er.i(are cu di*lo'+ de licen+ .au ec>i3alen(+.
6<7 La 1inali,area *rogra'elor *o.(uni3er.i(are de 1or'are 5i de,3ol(are *ro1e.ional+4
in.(i(uia organi,a(oare eli0erea,+ un cer(i1ica( de a(e.(are a co'*e(enelor *ro1e.ionale
.*eci1ice *rogra'ului.
"APITOLUL H
$n3++')n(ul .u*erior 'edical
;E"GIUNEA 1
Organi,area 5i 1uncionarea 2n3++')n(ului .u*erior 'edical. $n3++')n(ul .u*erior din
do'eniile .+n+(a(e 5i 'edicin+ 3e(erinar+
ART. 1=:
617 $n3++')n(ul .u*erior din do'eniile .+n+(a(e 5i 'edicin+ 3e(erinar+ .e de.1+5oar+ cu
re.*ec(area regle'en(+rilor generale 5i .ec(oriale din Uniunea Euro*ean+ 5i anu'e:
a7 < ani de .(udii4 *en(ru 'ini'u' de 5.500 de ore de ac(i3i(a(e (eore(ic+ 5i *rac(ic+
'edical+ *en(ru do'eniul 'edicin+4 la *rogra'ele de .(udii Medicin+4 Medicin+ -en(ar+ 5i
Medicin+ He(erinar+@ 5 ani *en(ru *rogra'ul de .(udii %ar'acie@ : ani *en(ru 'ini'u' :.<00
de ore de *reg+(ire *en(ru *rogra'ele de .(udii A.i.(en+ Medical+ General+ 5i Moa5e 5i de 8
ani *en(ru al(e *rogra'e de .(udii de licen+ din do'eniul .+n+(a(e@
07 1iecare an uni3er.i(ar are c)(e <0 de credi(e de .(udii (ran.1era0ile 2n E"T;C;E"T4 1iind
(o(ali,a(e 1&0 de credi(e de .(udii (ran.1era0ile *en(ru *rogra'ele cu o dura(+ a .(udiilor de
licen+ de 8 ani4 2:0 de credi(e de .(udii (ran.1era0ile *en(ru *rogra'ele cu o dura(+ a .(udiilor
de licen+ de : ani4 800 de credi(e de .(udii (ran.1era0ile *en(ru *rogra'ul %ar'acie cu o
dura(+ a .(udiilor de licen+ de 5 ani 5i 8<0 de credi(e de .(udii (ran.1era0ile *en(ru *rogra'ele
Medicin+4 Medicin+ -en(ar+ 5i Medicin+ He(erinar+ cu o dura(+ a .(udiilor de licen+ de < ani@
c7 .(udiile uni3er.i(are de 'a.(er au 2n(re <0 5i 120 de credi(e de .(udii (ran.1era0ile
E"T;C;E"T@
d7 .(udiile uni3er.i(are de doc(ora( (o(ali,ea,+ 2:0 de credi(e de .(udii (ran.1era0ile4 iar
.(udiile a3an.a(e din cadrul 5colii doc(orale (o(ali,ea,+ <0 de credi(e@ .(udiile uni3er.i(are de
doc(ora( .e *o( organi,a 2n UO- 5i 2n IO;U- reali,a(e *rin con.orii 2n(re uni3er.i(+i 5i
.*i(ale .au clinici.
627 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior din do'eniile .+n+(a(e 5i 'edicin+ 3e(erinar+
acredi(a(e4 *e 0a,a cri(eriilor de cali(a(e4 *o( organi,a4 *e l)ng+ 1or'ele de 2n3++')n(
*re3+,u(e la alin. 6174 5i *rogra'e *o.(doc(orale 5i de 1or'are 5i de,3ol(are *ro1e.ional+: de
re,idenia(4 de *er1ecionare4 de .*eciali,are4 de .(udii co'*le'en(are 2n 3ederea o0inerii de
a(e.(a(e 5i de educaie 'edical+ 5i 1ar'aceu(ic+ con(inu+.
687 -ura(a doc(ora(ului *en(ru a0.ol3enii 2n3++')n(ului .u*erior 'edical u'an4 'edical
3e(erinar 5i 1ar'aceu(ic e.(e de : ani.
6:7 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior cu *rogra'e de .(udii din do'eniile .+n+(a(e 5i
'edicin+ 3e(erinar+ 5i in.(i(uiile .ani(are *u0lice *o( u(ili,a 3eni(urile *ro*rii4 2n in(ere.
reci*roc4 *en(ru a.igurarea unor condiii o*(i'e de ac(i3i(a(e4 *ri3ind in1ra.(ruc(ura4
ec>i*a'en(ele 'edicale 5i acce.ul la in1or'aie 'edical+.
657 La .elecia 5i *ro'o3area *er.onalului didac(ic uni3er.i(ar din in.(i(uiile de 2n3++')n(
.u*erior cu *rogra'e de .(udii din do'eniul .+n+(a(e .e iau 2n con.iderare cri(eriile *ri3ind
e/*eriena *ro1e.ional+ 'edical+ do3edi(+. $n 2n3++')n(ul .u*erior din do'eniul .+n+(a(e4
*en(ru *o.(urile didac(ice la di.ci*linele cu core.*onden( 2n reeaua Mini.(erului ;+n+(+ii *o(
accede doar *er.oane care au o0inu(4 *rin concur.4 2n 1uncie de gradul uni3er.i(ar4 (i(lurile de
'edicC'edic den(i.( re,iden( .au 'edicC'edic den(i.( .*eciali.( .au 1ar'aci.(C1ar'aci.(
re,iden(C1ar'aci.( .*eciali.( 2n .*eciali(a(ea *o.(ului.
6<7 $n 2n3++')n(ul .u*erior din do'eniul .+n+(a(e nu .e *o( (ran.1or'a 2n credi(e
ec>i3ala(e 5i (ran.1era .(udiile o0inu(e 2n 2n3++')n(ul *o.(liceal.
6=7 $n3++')n(ul .u*erior 5i *o.(uni3er.i(ar din do'eniul .+n+(a(e .e de.1+5oar+ 2n uni(+i
.ani(are *u0lice4 2n in.(i(u(e4 2n cen(re de diagno.(ic 5i (ra(a'en(4 2n .ecii cu *a(uri4 2n
la0ora(oare 5i 2n ca0ine(e. "on1or' legii .*eciale4 .e *o( con.(i(ui clinici uni3er.i(are4 din una
.au 'ai 'ul(e .ecii clinice4 2n .*eciali(+i 2nrudi(e4 din .*i(ale *u0lice .au *ri3a(e4 2n care .un(
organi,a(e ac(i3i(+i de 2n3++')n( 5i cerce(are ale de*ar(a'en(elor uni3er.i(are.
6&7 Re,idenia(ul re*re,in(+ 1or'a .*eci1ic+ de 2n3++')n( *o.(uni3er.i(ar *en(ru
a0.ol3enii liceniai ai *rogra'elor de .(udii 'edicin+4 'edicin+ den(ar+ 5i 1ar'acie care
a.igur+ *reg+(irea nece.ar+ o0inerii uneia din(re .*eciali(+ile cu*rin.e 2n No'encla(orul
.*eciali(+ilor 'edicale4 'edico?den(are 5i 1ar'aceu(ice *en(ru reeaua de a.i.(en+ 'edical+.
Organi,area 5i 1inanarea re,idenia(ului .e regle'en(ea,+ *rin ac(e nor'a(i3e .*eci1ice.
6E7 Ad'i(erea la re,idenia( a cadrelor didac(ice din 2n3++')n(ul .u*erior din do'eniul
.+n+(a(e .e 1ace 2n acelea5i condiii ca *en(ru orice a0.ol3en( al 2n3++')n(ului .u*erior din
do'eniul .+n+(a(e.
6107 Medicii re,ideni care ocu*+ *rin concur. *o.(uri didac(ice de a.i.(en( uni3er.i(ar 2n
in.(i(uii de 2n3++')n( .u*erior din do'eniul .+n+(a(e con(inu+ 1or'area 2n re,idenia( 5i .un(
re(ri0uii *en(ru a'0ele ac(i3i(+i.
6117 $n cadrul in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior care organi,ea,+ *rogra'e de *reg+(ire 2n
re,idenia( .e con.(i(uie un de*ar(a'en( de *reg+(ire 2n re,idenia(. $n in.(i(uiile de 2n3++')n(
.u*erior care organi,ea,+ *rogra'e de *reg+(ire de 'edicin+ 5i 1ar'acie4 de*ar(a'en(ul e.(e
.u0ordona( conducerii uni3er.i(+ii.
;E"GIUNEA a 2?a
Regle'en(area al(or a.*ec(e .*eci1ice
ART. 1=5
Regle'en(area al(or a.*ec(e .*eci1ice de.1+5ur+rii ac(i3i(+ilor din ace.( do'eniu .e
reali,ea,+ *rin >o(+r)re a Gu3ernului4 ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i
.*or(ului 5i4 du*+ ca,4 ordin co'un al 'ini.(rului .+n+(+ii 5i al *re5edin(elui Au(ori(+ii
Naionale ;ani(are He(erinare 5i *en(ru ;igurana Ali'en(elor.
"APITOLUL HI
$n3++')n(ul .u*erior 'ili(ar 5i 2n3++')n(ul de in1or'aii4 de ordine *u0lic+ 5i de
.ecuri(a(e naional+
;E"GIUNEA 1
Organi,are 5i 1uncionare
ART. 1=<
617 $n3++')n(ul .u*erior 'ili(ar4 de in1or'aii4 de ordine *u0lic+ 5i de .ecuri(a(e naional+
e.(e 2n3++')n( de .(a(4 *ar(e in(egran(+ a .i.(e'ului naional de 2n3++')n(4 5i cu*rinde:
2n3++')n( uni3er.i(ar *en(ru 1or'area o1ierilor4 o1ierilor de *oliie 5i a al(or .*eciali5(i4
*recu' 5i 2n3++')n( *o.(uni3er.i(ar.
627 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior 'ili(ar4 de in1or'aii4 de ordine *u0lic+ 5i de
.ecuri(a(e naional+ din cadrul .i.(e'ului naional de 2n3++')n(4 *recu' 5i
.*eciali,+rileC*rogra'ele de .(udii din cadrul ace.(ora .e .u*un regle'en(+rilor re1eri(oare la
a.igurarea cali(+ii4 inclu.i3 celor lega(e de au(ori,are 5i acredi(are4 2n acelea5i condiii cu
in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior ci3il.
687 ;(ruc(ura organi,a(oric+4 o1er(a de 5colari,are care conine *ro1ilurile4 *rogra'ele de
.(udii4 ci1rele anuale de 5colari,are4 cri(eriile de .elecionare a candidailor *en(ru
2n3++')n(ul .u*erior 'ili(ar4 de in1or'aii4 de ordine *u0lic+ 5i de .ecuri(a(e naional+ .e
.(a0ile.c4 du*+ ca,4 de Mini.(erul A*+r+rii Naionale4 Mini.(erul Ad'ini.(raiei 5i In(ernelor4
Mini.(erul Ju.(iiei4 ;er3iciul Ro')n de In1or'aii 5i al(e in.(i(uii cu a(ri0uii 2n do'eniile
a*+r+rii4 in1or'aiilor4 ordinii *u0lice 5i .ecuri(+ii naionale4 *o(ri3i( .*eci1icului 1iec+rei
ar'e4 .*eciali,+ri4 ni3el 5i 1or'+ de organi,are a 2n3++')n(ului4 2n condiiile legii.
6:7 %or'ele de organi,are a 2n3++')n(ului4 ad'i(erea la .(udii4 derularea *rogra'elor de
.(udii4 1inali,area .(udiilor4 au(ori,area 5i acredi(area in.(i(uiilor de 2n3++')n(4 2n
2n3++')n(ul .u*erior 'ili(ar4 de in1or'aii4 de ordine *u0lic+ 5i de .ecuri(a(e naional+4 .e
.u*un *rocedurilor 5i condiiilor a*lica0ile in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior ci3il.
657 Pen(ru 2n3++')n(ul .u*erior 'ili(ar4 de in1or'aii4 de ordine *u0lic+ 5i de .ecuri(a(e
naional+4 du*+ ca,4 Mini.(erul A*+r+rii Naionale4 Mini.(erul Ad'ini.(raiei 5i In(ernelor4
Mini.(erul Ju.(iiei4 ;er3iciul Ro')n de In1or'aii 5i al(e in.(i(uii cu a(ri0uii 2n do'eniile
a*+r+rii4 in1or'aiilor4 ordinii *u0lice 5i .ecuri(+ii naionale *o( e'i(e ordine4 regula'en(e 5i
in.(ruciuni *ro*rii4 2n condiiile legii.
6<7 O1ierii 2n ac(i3i(a(e4 2n re,er3+ .au 2n re(ragere4 *o.e.ori ai di*lo'ei de a0.ol3ire a
5colii 'ili(are de o1ieri cu dura(a de 8 .au : ani4 *o( .+ 25i co'*le(e,e .(udiile 2n 2n3++')n(ul
.u*erior4 *en(ru o0inerea di*lo'ei de licen+ 2n *ro1iluri 5i .*eciali,+ri .i'ilare .au a*ro*ia(e
ar'eiC.*eciali(+ii 'ili(are.
6=7 -i*lo'ele de licen+4 de 'a.(er4 de doc(ora( eli0era(e de in.(i(uiile de 2n3++')n(
.u*erior 'ili(ar4 de in1or'aii4 de ordine *u0lic+ 5i de .ecuri(a(e naional+4 *recu' 5i (i(lurile
5(iini1ice o0inu(e dau dre*(ul dein+(orilor legali4 du*+ (recerea 2n re,er3+4 2n condiiile legii4
.+ ocu*e 1uncii ec>i3alen(e cu cele ale a0.ol3enilor in.(i(uiilor ci3ile de 2n3++')n(4 cu
*ro1il a*ro*ia( 5i de acela5i ni3el.
6&7 Planurile de 2n3++')n( *en(ru 2n3++')n(ul .u*erior 'ili(ar4 de in1or'aii 5i de ordine
*u0lic+ 5i de .ecuri(a(e naional+ .e ela0orea,+ de Mini.(erul A*+r+rii Naionale4 Mini.(erul
Ad'ini.(raiei 5i In(ernelor4 ;er3iciul Ro')n de In1or'aii 5i al(e in.(i(uii cu a(ri0uii 2n
do'eniul a*+r+rii4 in1or'aiilor4 ordinii *u0lice 5i .ecuri(+ii naionale4 2n con1or'i(a(e cu
.(andardele naionale .(a0ili(e de in.(i(uiile re.*on.a0ile cu a.igurarea cali(+ii.
;E"GIUNEA a 2?a
Manage'en(ul 5i 1inanarea in.(i(uiilor
ART. 1==
617 Manage'en(ul in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior 'ili(ar4 de in1or'aii4 de ordine
*u0lic+ 5i de .ecuri(a(e naional+ .e reali,ea,+ 2n acelea5i condiii ca 2n in.(i(uiile ci3ile de
2n3++')n( .u*erior. %inanarea in.(i(uiilor din 2n3++')n(ul .u*erior 'ili(ar4 de in1or'aii4 de
ordine *u0lic+ 5i de .ecuri(a(e naional+ .e 1ace 2n condiiile legii.
627 ;(ruc(urile 5i 1unciile de conducere din in.(i(uiile de 2n3++')n( 'ili(ar4 de in1or'aii4
de ordine *u0lic+ 5i de .ecuri(a(e naional+ .un( acelea5i ca 5i cele din in.(i(uiile ci3ile de
2n3++')n( .u*erior 5i .e ocu*+ 2n acelea5i condiii ca 5i ace.(ea4 *recu' 5i cu re.*ec(area
*rocedurilor .*eci1ica(e 2n ac(ele nor'a(i3e .*eci1ice 2n do'eniu.
687 "onducerea in.(i(uiilor de 2n3++')n( 'ili(ar4 de in1or'aii4 de ordine *u0lic+ 5i de
.ecuri(a(e naional+ .e reali,ea,+ de c+(re rec(ori care .un( 5i co'andanii in.(i(uiilor
re.*ec(i3e. %uncia de co'andan( .e ocu*+ 2n con1or'i(a(e cu regle'en(+rile Mini.(erului
A*+r+rii Naionale4 Mini.(erului Ad'ini.(raiei 5i In(ernelor4 ;er3iciului Ro')n de In1or'aii
5i ale al(or in.(i(uii cu a(ri0uii 2n do'eniul a*+r+rii4 ordinii *u0lice 5i .iguranei naionale.
6:7 $n 2n3++')n(ul .u*erior 'ili(ar4 de in1or'aii4 de ordine *u0lic+ 5i de .ecuri(a(e
naional+ .e 2n1iinea,+ cor*ul in.(ruc(orilor 'ili(ari4 de ordine 5i de .ecuri(a(e *u0lic+4 *rin
ordine 5i in.(ruciuni ale Mini.(erului A*+r+rii Naionale4 Mini.(erului Ad'ini.(raiei 5i
In(ernelor4 Mini.(erului Ju.(iiei4 ;er3iciului Ro')n de In1or'aii 5i ale al(or in.(i(uii cu
a(ri0uii 2n do'eniul a*+r+rii4 ordinii *u0lice 5i .iguranei naionale.
;E"GIUNEA a 8?a
Re.ur.e u'ane
ART. 1=&
617 %unciile didac(ice 5i de cerce(are din 2n3++')n(ul .u*erior 'ili(ar4 de in1or'aii4 de
ordine *u0lic+ 5i de .ecuri(a(e naional+ .e ocu*+ 5i .e eli0erea,+ 2n acelea5i condiii ca 5i cele
din in.(i(uiile ci3ile de 2n3++')n( .u*erior. "adrele didac(ice 5i de cerce(are din 2n3++')n(ul
.u*erior 'ili(ar4 de in1or'aii4 de ordine *u0lic+ 5i de .ecuri(a(e naional+ au acela5i .(a(u( ca
cele din in.(i(uiile ci3ile de 2n3++')n( .u*erior.
627 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior 'ili(ar4 de in1or'aii4 de ordine *u0lic+ 5i de
.ecuri(a(e naional+ .e 0ucur+ de *rinci*iul au(ono'iei uni3er.i(are.
687 "adrele didac(ice 'ili(are (i(ulare4 *en.iona(e *en(ru li'i(+ de 3)r.(+ 5i 3ec>i'e
in(egral+ ca 'ili(ari4 *o( .+ 25i con(inue ac(i3i(a(ea didac(ic+4 2n cadrul aceleia5i in.(i(uii de
2n3++')n( .u*erior4 2n condiiile legii.
;E"GIUNEA a :?a
Hiaa uni3er.i(ar+
ART. 1=E
Hiaa uni3er.i(ar+ din in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior 'ili(ar4 de in1or'aii4 de ordine
*u0lic+ 5i de .ecuri(a(e naional+ .e de.1+5oar+ 2n con1or'i(a(e cu regle'en(+rile legale *en(ru
in.(i(uiile ci3ile de 2n3++')n( .u*erior4 ada*(a(e 'ediului 'ili(ar4 de in1or'aii4 de ordine
*u0lic+ 5i de .ecuri(a(e naional+.
"APITOLUL HII
$n3++')n(ul .u*erior ar(i.(ic 5i .*or(i3
ART. 1&0
$n 2n3++')n(ul .u*erior ar(i.(ic 5i .*or(i34 *roce.ul educaional .e de.1+5oar+ *rin ac(i3i(+i
didac(ice 5i *rin ac(i3i(+i *rac(ice de creaie 5i *er1or'an+.
ART. 1&1
In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior ar(i.(ic 5i .*or(i34 au(ori,a(e *ro3i,oriu .au acredi(a(e4
con1or' legii4 *o( organi,a 1or'e de 2n3++')n( *rin cele 8 cicluri de .(udii uni3er.i(are:
ciclul I ? .(udii uni3er.i(are de licen+4 ciclul II ? .(udii uni3er.i(are de 'a.(er 5i ciclul III ?
.(udii uni3er.i(are de doc(ora(4 inclu,)nd doc(ora(ul 5(iini1ic 5i doc(ora(ul *ro1e.ional4 *recu'
5i *rogra'e de 1or'are 5i de,3ol(are *ro1e.ional+ con(inu+.
ART. 1&2
$n 2n3++')n(ul .u*erior ar(i.(ic 5i .*or(i34 .(ruc(ura anului uni3er.i(ar *oa(e 1i ada*(a(+ 2n
1uncie de *rogra'ul ac(i3i(+ilor *rac(ice .*eci1ice.
ART. 1&8
$n 2n3++')n(ul .u*erior ar(i.(ic 5i .*or(i34 *rac(ica .(udenilor .e de.1+5oar+ 2n uni3er.i(+i:
2n cen(re de *roiec(are4 a(eliere ar(i.(ice4 .(udiouri 'u,icale4 uni(+i de *roducie (ea(rale 5i
cine'a(ogra1ice4 .*aii de.(ina(e *er1or'anei .*or(i3e4 *recu' 5i 2n in.(i(uii din *ro1ilul
ar(i.(ic .au .*or(i3 re.*ec(i34 *e 0a,+ de *ar(eneria( in.(i(uional.
ART. 1&:
$n 2n3++')n(ul .u*erior ar(i.(ic 5i .*or(i34 doc(ora(ul 5(iini1ic .au *ro1e.ional e.(e o
condiie *en(ru cariera didac(ic+.
ART. 1&5
"erce(area *rin creaie ar(i.(ic+4 *roiec(are 5i *er1or'an+ .*or(i3+ .e de.1+5oar+ indi3idual
.au colec(i34 2n cen(re de *roiec(are4 la0ora(oare 5i a(eliere ar(i.(ice4 .(udiouri 'u,icale4 uni(+i
de *roducie (ea(ral+ 5i cine'a(ogra1ic+4 .*aii de.(ina(e *er1or'anei .*or(i3e.
ART. 1&<
E3aluarea cali(+ii 5i cla.i1icarea uni3er.i(+ilor ar(i.(ice 5i .*or(i3e iau 2n con.iderare
cri(eriile .*eci1ice creaiei ar(i.(ice 5i *er1or'anei .*or(i3e.
ART. 1&=
$n 2n3++')n(ul .u*erior ar(i.(ic 5i .*or(i34 alocarea *e 0a,e co'*e(iionale a 1ondurilor .e
1ace inclu.i3 2n 0a,a cri(eriilor .*eci1ice creaiei ar(i.(ice 5i *er1or'anei .*or(i3e.
ART. 1&&
Regle'en(area al(or a.*ec(e .*eci1ice de.1+5ur+rii ac(i3i(+ii din ace.(e do'enii 3a 1i
reali,a(+ *rin >o(+r)ri ale Gu3ernului .au ordine ale 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4
(inere(ului 5i .*or(ului4 2n concordan+ cu *re3ederile legii 5i cu regle'en(+rile generale 5i
.ec(oriale ale Uniunii Euro*ene.
"APITOLUL HIII
Ac(i3i(a(ea de cerce(are 5i creaie uni3er.i(ar+
ART. 1&E
617 Ac(i3i(a(ea de cerce(are4 de,3ol(are4 ino3are 5i creaie ar(i.(ic+ din uni3er.i(+i .e
organi,ea,+ 5i 1uncionea,+ *e 0a,a legi.laiei naionale 5i a Uniunii Euro*ene 2n do'eniu.
627 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior care 5i?au a.u'a( ca 'i.iune 5i cerce(area 5(iini1ic+
au o0ligaia .+ cree,e .(ruc(uri (e>nico?ad'ini.(ra(i3e care .+ 1acili(e,e 'anage'en(ul
ac(i3i(+ilor de cerce(are 5i a *roiec(elor de cerce(are?de,3ol(are derula(e de *er.onalul
in.(i(uiei. Ace.(e .(ruc(uri de.er3e.c 5i r+.*und o*(i' cerinelor *er.onalului i'*lica( 2n
cerce(are.
687 Per.onalul i'*lica( 2n ac(i3i(+i de cerce(are 2n in.(i(u(e4 la0ora(oare .au cen(re de
cerce(are ale uni3er.i(+ii di.*une4 2n li'i(a *roiec(elor de cerce(are *e care le coordonea,+4 de
au(ono'ie 5i de re.*on.a0ili(a(e *er.onal+4 delega(+ de ordona(orul de credi(e4 2n reali,area
ac>i,iiilor *u0lice 5i a ge.(ion+rii re.ur.elor u'ane nece.are derul+rii *roiec(elor. Ace.(e
ac(i3i(+i .e de.1+5oar+ con1or' regle'en(+rilor legale 2n 3igoare 5i 1ac o0iec(ul con(rolului
1inanciar in(ern.
ART. 1E0
617 La .1)r5i(ul 1iec+rui an 0uge(ar4 conducerea uni3er.i(+ii *re,in(+ .ena(ului uni3er.i(ar un
ra*or( re1eri(or la cuan(u'ul regiei *en(ru gran(urile de cerce(are 5i la 'odul 2n care regia a
1o.( c>el(ui(+.
627 "uan(u'ul 'a/i'al al regiei *en(ru gran(urile 5i con(rac(ele de cerce(are e.(e .(a0ili( de
1inana(or .au de au(ori(a(ea con(rac(an(+ 5i nu *oa(e 1i 'odi1ica( *e *erioada derul+rii
ace.(ora.
ART. 1E1
617 Pen(ru gran(urile ge.(iona(e *rin Au(ori(a(ea Naional+ *en(ru "erce(are K(iini1ic+4
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului a.igur+ un a3an. de *)n+ la E0D din
3aloarea gran(ului din 'o'en(ul .e'n+rii con(rac(ului de 1inanare. Pen(ru di1eren+4
uni3er.i(+ile *o( a3an.a 1onduri din 3eni(uri *ro*rii.
627 Mo0ili(a(ea in(erin.(i(uional+ a *er.onalului de cerce(are du*+ *rinci*iul Fgran(ul
ur'ea,+ cerce(+(orulF e.(e garan(a(+ *rin *re,en(a lege 5i .e reali,ea,+ *rin 'e(odologii
ela0ora(e de au(ori(+ile con(rac(an(e. Ti(ularul gran(ului r+.*unde *u0lic4 con1or' con(rac(ului
cu au(ori(a(ea con(rac(an(+4 de 'odul de ge.(ionare a gran(ului.
"APITOLUL II
Pro'o3area cali(+ii 2n 2n3++')n(ul .u*erior 5i 2n cerce(area 5(iini1ic+
;E"GIUNEA 1
-i.*o,iii generale
ART. 1E2
617 A.igurarea cali(+ii 2n3++')n(ului .u*erior 5i a cerce(+rii 5(iini1ice uni3er.i(are e.(e o
o0ligaie a in.(i(uiei de 2n3++')n( .u*erior 5i o a(ri0uie 1unda'en(al+ a Mini.(erului
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului. $n reali,area ace.(ei a(ri0uii4 Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului cola0orea,+ cu ARA"I;4 cu al(e agenii 2n.cri.e
2n ENAR4 *recu' 5i cu "N";4 "NAT-"U4 "on.iliul de e(ic+ 5i 'anage'en( uni3er.i(ar
6"EMU7 5i al(e organi.'e cu co'*e(ene 2n do'eniu con1or' legi.laiei 2n 3igoare.
627 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior au o0ligaia de a 1urni,a Mini.(erului Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului da(ele .olici(a(e de ace.(a4 cu re.*ec(area *re3ederilor
legale. Re1u,ul .au ra*or(area 1al.+ 2ncalc+ *rinci*iul r+.*underii *u0lice 5i duce la .anciunile
*re3+,u(e de lege.
687 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior care re1u,+ .+ 1ac+ *u0lice da(ele de in(ere. *u0lic
.olici(a(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului .au oricare al(+ *er.oan+
1i,ic+ .au 9uridic+ 2ncalc+ *rinci*iul r+.*underii *u0lice 5i .un( .anciona(e con1or' legii.
6:7 ;(udenii .un( *ar(eneri cu dre*(uri de*line 2n *roce.ul de a.igurare a cali(+ii.
ART. 1E8
617 E3aluarea uni3er.i(+ilor .e reali,ea,+ 2n .co*ul:
a7 au(ori,+rii *ro3i,orii 5i acredi(+rii@
07 ierar>i,+rii *rogra'elor de .(udii 5i cla.i1ic+rii uni3er.i(+ilor.
627 E3aluarea 2n .co*ul au(ori,+rii *ro3i,orii 5i acredi(+rii .e reali,ea,+ de c+(re ARA"I;
.au de al(+ agenie 2n.cri.+ 2n ENAR 5i are loc *o(ri3i( legii 5i .(andardelor in(ernaionale 2n
do'eniu.
687 E3aluarea 2n .co*ul ierar>i,+rii *rogra'elor de .(udii 5i a cla.i1ic+rii uni3er.i(+ilor .e
reali,ea,+ *e 0a,a unei 'e(odologii de e3aluare *ro*u.e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului 5i a*ro0a(e *rin >o(+r)re a Gu3ernului4 2n 'a/i'u' < luni de la da(a
in(r+rii 2n 3igoare a *re,en(ei legi. A*licarea ace.(ei 'e(odologii in(r+ 2n r+.*underea
Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului. E3aluarea e.(e reali,a(+ *eriodic.
6:7 Uni3er.i(+ile .e cla.i1ic+4 *e 0a,a e3alu+rii *re3+,u(e la alin. 6874 2n 8 ca(egorii:
a7 uni3er.i(+i cen(ra(e *e educaie@
07 uni3er.i(+i de educaie 5i cerce(are 5(iini1ic+ .au uni3er.i(+i de educaie 5i creaie
ar(i.(ic+@
c7 uni3er.i(+i de cerce(are a3an.a(+ 5i educaie.
657 E3aluarea *re3+,u(+ la alin. 687 .e 1ace de c+(re un con.oriu 1or'a( din: ARA"I;4
inclu,)nd re*re,en(ani ai .(udenilor4 "N";4 "NAT-"U 5i un organi.' in(ernaional cu
co'*e(ene 2n do'eniul ierar>i,+rii 5i cla.i1ic+rii in.(i(uiilor de 2n3++')n( .elec(a( *e 0a,+
de concur..
6<7 Prin e/ce*ie de la *re3ederile alin. 6574 *ri'a e3aluare de du*+ in(rarea 2n 3igoare a
*re,en(ei legi4 1+cu(+ con1or' *re3ederilor alin. 6874 .e 1ace nu'ai de c+(re un organi.'
in(ernaional cu co'*e(en+ 2n do'eniul ierar>i,+rii 5i cla.i1ic+rii in.(i(uiilor de 2n3++')n(
.u*erior .au de c+(re o agenie de a.igurare a cali(+ii 2nregi.(ra(+ 2n ENAR4 din .(r+in+(a(e.
6=7 Pen(ru *rogra'ele de licen+ 5i 'a.(er4 1inanarea in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior de
.(a(4 din .ur.e *u0lice4 .e 1ace di1erenia( *e ca(egorii de uni3er.i(+i 5i 2n 1uncie de *o,iia 2n
ierar>ie a *rogra'elor de .(udii4 con1or' ierar>i,+rii *re3+,u(e la alin. 6874 *e 0a,a unei
'e(odologii ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului 5i a*ro0a(e
*rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului. %inanarea *rogra'elor
de doc(ora( .e 1ace con1or' *re3ederilor ar(. 1<0.
6&7 ;(a(ul *oa(e 1inana *rogra'ele de e/celen+ 2n cerce(are 5i educaie din orice ca(egorie
de uni3er.i(+i.
6E7 Progra'ele de e/celen+ *re3+,u(e la alin. 6&7 .e .(a0ile.c *e 0a,a e3alu+rii *re3+,u(e la
alin. 6874 *en(ru *rogra'ele de licen+ 5i 'a.(er4 5i *e 0a,a co'*e(iiilor *re3+,u(e la ar(. 1<0
alin. 6874 *en(ru *rogra'ele de doc(ora(.
6107 ;un( 1inana(e din 1onduri *u0lice: *rogra'e de licen+ 2n uni3er.i(+ile de .(a(
'eniona(e la alin. 6:7 li(. a74 *rogra'e de licen+ 5i 'a.(er 2n uni3er.i(+ile *re3+,u(e la alin.
6:7 li(. 07 5i *rogra'e de doc(ora(4 'a.(er 5i licen+ 2n uni3er.i(+ile *re3+,u(e la alin. 6:7 li(.
c7.
ART. 1E:
617 Pen(ru *ro'o3area cali(+ii 5i cre5(erea e1icienei .i.(e'ului de 2n3++')n( .u*erior4
*en(ru cre5(erea 3i,i0ili(+ii in(ernaionale 5i *en(ru concen(rarea re.ur.elor4 uni3er.i(+ile de
.(a( 5i *ar(iculare *o(:
a7 .+ .e con.(i(uie 2n con.orii uni3er.i(are4 *o(ri3i( legii@
07 .+ 1u,ione,e 2n(r?o .ingur+ in.(i(uie de 2n3++')n( .u*erior cu *er.onali(a(e 9uridic+.
627 Uni3er.i(+ile acredi(a(e la da(a in(r+rii 2n 3igoare a *re,en(ei legi *o( de'ara *roceduri
*en(ru con.(i(uirea de con.orii .au *en(ru 1u,ionare *rin co'a.are .au a0.or0ie. Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului aloc+ *re1erenial re.ur.e 1inanciare con.oriilor
.au uni3er.i(+ilor 1u,iona(e4 con1or' unei 'e(odologii ado*(a(e 2n ace.( .en. *rin ordin al
'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului4 la *ro*unerea "N%I;.
687 %u,iunea *rin co'a.are .au a0.or0ie a in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior de .(a( .e
1ace4 de regul+4 2n 9urul in.(i(uiilor din ca(egoria uni3er.i(+ilor de cerce(are a3an.a(+ 5i
educaie 5i in)nd con( de *ro/i'i(a(ea geogra1ic+.
6:7 E3aluarea *rogra'elor de .(udii 5i a in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior .e 1ace *eriodic4
la iniia(i3a Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului .au a uni3er.i(+ilor.
Re,ul(a(ele e3alu+rii .un( *u0lice4 *en(ru in1or'area 0ene1iciarilor de educaie 5i *en(ru
(ran.*arena in.(i(uional+.
ART. 1E5
617 %iecare uni3er.i(a(e are o0ligaia .+ reali,e,e4 la in(er3ale de 'a/i'u' 5 ani4 e3aluarea
in(ern+ 5i cla.i1icarea de*ar(a'en(elor *e 5 ni3eluri de *er1or'an+ 2n cerce(are4 con1or' unei
'e(odologii?cadru ela0ora(e de "N"; 5i a*ro0a(e *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4
cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului. Re,ul(a(ele e3alu+rii 5i cla.i1ic+rii .un( *u0lice.
627 ;ena(ul uni3er.i(ar4 la *ro*unerea rec(orului4 *e 0a,a e3alu+rii in(erne4 *oa(e di.*une
reorgani,area .au de.1iinarea de*ar(a'en(elor ori in.(i(u(elor ne*er1or'an(e4 1+r+ a *re9udicia
.(udenii.
ART. 1E<
Gu3ernul Ro')niei 2n1iinea,+ In.(i(u(ul de ;(udii 5i "erce(+ri A3an.a(e din Ro')nia4
a3)nd ca o0iec(i3 *rinci*al .u.inerea eli(elor 5(iini1ice ro')ne5(i din ar+ 5i din dia.*ora.
Me(odologia de 2n1iinare a ace.(uia .e ela0orea,+ de c+(re Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului 5i .e ado*(+ *rin >o(+r)re a Gu3ernului4 2n (er'en de 12 luni de la da(a
in(r+rii 2n 3igoare a *re,en(ei legi.
ART. 1E=
;(a(ul 2ncura9ea,+ e/celena 2n in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior *rin *)rg>ii 1inanciare
.*eci1ice4 e/i.(en(e 2n *re,en(a lege:
a7 uni3er.i(+ilor li .e aloc+ o 1inanare .u*li'en(ar+4 2n .u'+4 la ni3el naional4 de
'ini'u' 80D din .u'a aloca(+ la ni3el naional uni3er.i(+ilor de .(a( ca 1inanare de 0a,+4
*e 0a,a cri(eriilor 5i a .(andardelor de cali(a(e .(a0ili(e de "on.iliul Naional al %inan+rii
$n3++')n(ului ;u*erior 5i a*ro0a(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului@
07 uni3er.i(+ilor de .(a( li .e aloc+ un 1ond di.(inc( *en(ru de,3ol(area in.(i(uional+4 din
0uge(ul aloca( Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului. %ondul de
de,3ol(are in.(i(uional+ .e adre.ea,+ celor 'ai *er1or'an(e in.(i(uii de 2n3++')n( .u*erior
din 1iecare ca(egorie 5i .e aloc+ du*+ cri(erii co'*e(i(i3e 0a,a(e *e .(andarde in(ernaionale.
Me(odologia de alocare 5i u(ili,are a 1ondului *en(ru de,3ol(are in.(i(uional+ .e a*ro0+ *rin
>o(+r)re a Gu3ernului4 la *ro*unerea Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului.
;E"GIUNEA a 2?a
;*ri9inirea e/celenei indi3iduale
ART. 1E&
%or'ele de .*ri9in *en(ru cadrele didac(ice4 .(udenii 5i cerce(+(orii cu *er1or'ane
e/ce*ionale includ:
a7 gran(uri de .(udii .au de cerce(are la uni3er.i(+i din ar+ ori din .(r+in+(a(e4 acorda(e *e
0a,+ de co'*e(iie@
07 gran(uri *en(ru e1ec(uarea 5i 1inali,area unor cerce(+ri4 inclu.i3 (e,e de doc(ora(@
c7 a*ro0area unor ru(e educaionale 1le/i0ile4 care *er'i( accelerarea *arcur.ului de .(udii
uni3er.i(are@
d7 crearea de in.(ru'en(e 5i 'ecani.'e de .u.inere a in.eriei lor *ro1e.ionale 2n ar+4
a.(1el 2nc)( .+ 3alori1ice la ni3el .u*erior a()( (alen(ul4 c)( 5i ac>i,iiile reali,a(e *rin 1or'are.
"APITOLUL I
Pro'o3area uni3er.i(+ii cen(ra(e *e .(uden(
;E"GIUNEA 1
-i.*o,iii generale
ART. 1EE
617 ;(udenii .un( con.iderai *ar(eneri ai in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior 5i 'e'0ri
egali ai co'uni(+ii acade'ice. $n 2n3++')n(ul con1e.ional .(udenii .un( 'e'0ri ai
co'uni(+ii acade'ice 2n cali(a(e de di.ci*oli.
627 O *er.oan+ do0)nde5(e .(a(u(ul de .(uden( 5i de 'e'0ru al unei co'uni(+i uni3er.i(are
nu'ai 2n ur'a ad'i(erii 5i a 2n'a(ricul+rii .ale 2n(r?o in.(i(uie de 2n3++')n( .u*erior
acredi(a(+ .au au(ori,a(+ .+ 1uncione,e *ro3i,oriu.
687 O *er.oan+ *oa(e 1i ad'i.+ 5i 2n'a(ricula(+ ca .(uden( conco'i(en( la cel 'ul( dou+
*rogra'e de .(udii4 indi1eren( de in.(i(uiile de 2n3++')n( care le o1er+. Orice .u03enie
1inanciar+ .au 0ur.+ din 1onduri *u0lice .e acord+4 con1or' nor'elor legale 2n 3igoare4 nu'ai
2n(r?o .ingur+ in.(i(uie de 2n3++')n( .u*erior4 *en(ru un .ingur *rogra' de .(udii. $n ca,ul
.(udenilor care .e (ran.1er+ 2n(re uni3er.i(+i .au *rogra'e de .(udii4 .u03eniile ur'ea,+
.(uden(ul.
6:7 $n 3ederea (e.(+rii cuno5(inelor 5i a ca*aci(+ilor cogni(i3e4 re.*ec(i3 ar(i.(ice .au
.*or(i3e4 5i a ad'i(erii 2n(r?un *rogra' de .(udii *en(ru licen+4 'a.(er ori doc(ora(4 in.(i(uiile
de 2n3++')n( .u*erior organi,ea,+ e/a'ene de ad'i(ere *en(ru 1iecare *rogra' 5i ciclu de
.(udiu.
;E"GIUNEA a 2?a
$n'a(ricularea .(udenilor. Regi.(rul 'a(ricol unic al uni3er.i(+ilor din Ro')nia
ART. 200
617 O in.(i(uie de 2n3++')n( .u*erior *oa(e ad'i(e 5i 2n'a(ricula 2n(r?un *rogra' de .(udii
nu'ai acel nu'+r de .(udeni *en(ru care .un( a.igura(e condiii o*(i'e de cali(a(e acade'ic+4
de 3ia+ 5i de .er3icii .ociale 2n .*aiul uni3er.i(ar.
627 O1er(a anual+ de 5colari,are e.(e 1+cu(+ *u0lic+ de c+(re rec(orul in.(i(uiei de
2n3++')n( .u*erior *rin declaraie *e *ro*ria r+.*undere4 cu re.*ec(area ca*aci(+ii de
5colari,are .(a0ili(e con1or' ar(. 18& alin. 657.
687 $n ur'a ad'i(erii 2n(r?un *rogra' de .(udii4 2n(re .(uden( 5i uni3er.i(a(e .e 2nc>eie un
con(rac( 2n care .e .*eci1ic+ dre*(urile 5i o0ligaiile *+rilor.
6:7 Uni3er.i(+ile care ad'i( 2n *rogra'ele lor de .(udii 'ai 'uli .(udeni dec)( ca*aci(a(ea
de 5colari,are4 a*ro0a(+ con1or' *re,en(ei legi4 2ncalc+ r+.*underea lor *u0lic+ 5i .un(
.anciona(e 2n con1or'i(a(e cu *re3ederile *re,en(ei legi.
ART. 201
617 ;e con.(i(uie Regi.(rul 'a(ricol unic al uni3er.i(+ilor din Ro')nia4 denu'i( 2n
con(inuare RMUR. RMUR e.(e o 0a,+ de da(e elec(ronic+ 2n care .un( 2nregi.(rai (oi
.(udenii din Ro')nia din uni3er.i(+ile de .(a( .au *ar(iculare acredi(a(e ori au(ori,a(e .+
1uncione,e *ro3i,oriu. Regi.(rele 'a(ricole ale uni3er.i(+ilor de3in *ar(e a RMUR4
a.igur)ndu?.e un con(rol riguro. al di*lo'elor.
627 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 la *ro*unerea "N%I;4
ela0orea,+ un regula'en( de alocare a codului 'a(ricol indi3idual4 *recu' 5i coninu(ul
in1or'aiilor care 3or 1i .cri.e 2n RMUR.
687 RMUR e.(e un 2n.cri. o1icial *ro(e9a( legal. %al.i1icarea 2n.cri.urilor din regi.(rul
'a(ricol .e .ancionea,+ *o(ri3i( legii.
6:7 RMUR4 regi.(rele 'a(ricole ale uni3er.i(+ilor 5i .i.(e'ele in1or'a(ice a1eren(e .e
ela0orea,+ 2n (er'en de cel 'ul( 2 ani de la da(a in(r+rii 2n 3igoare a *re,en(ei legi.
657 !a,a de da(e elec(ronic+ a1eren(+ RMUR 2nregi.(rea,+ 5i *+.(rea,+ e3idena di*lo'elor
uni3er.i(are e'i.e 2n Ro')nia4 *e 0a,a regi.(relor e/i.(en(e 2n uni3er.i(+ile acredi(a(e.
ART. 202
617 Princi*iile care regle'en(ea,+ ac(i3i(a(ea .(udenilor 2n cadrul co'uni(+ii uni3er.i(are
.un(:
a7 *rinci*iul nedi.cri'in+rii ? 2n 0a,a c+ruia (oi .(udenii 0ene1icia,+ de egali(a(e de
(ra(a'en( din *ar(ea in.(i(uiei de 2n3++')n( .u*erior@ orice di.cri'inare direc(+ .au indirec(+
1a+ de .(uden( e.(e in(er,i.+@
07 *rinci*iul dre*(ului la a.i.(en+ 5i la .er3icii co'*le'en(are gra(ui(e 2n 2n3++')n(ul
.u*erior de .(a( ? e/*ri'a( *rin: con.ilierea 5i in1or'area .(uden(ului de c+(re cadrele
didac(ice4 2n a1ara orelor de cur.4 .e'inar .au la0ora(oare@ con.ilierea 2n .co*ul orien(+rii
*ro1e.ionale@ con.ilierea *.i>ologic+@ acce. la *rinci*alele c+ri de .*eciali(a(e 5i *u0licaii
5(iini1ice@ acce. la da(ele re1eri(oare la .i(uaia 5colar+ *er.onal+@
c7 *rinci*iul *ar(ici*+rii la deci,ie ? 2n 0a,a c+ruia deci,iile 2n cadrul in.(i(uiilor de
2n3++')n( .u*erior .un( lua(e cu *ar(ici*area re*re,en(anilor .(udenilor@
d7 *rinci*iul li0er(+ii de e/*ri'are ? 2n 0a,a c+ruia .(udenii au dre*(ul .+ 25i e/*ri'e li0er
o*iniile acade'ice4 2n cadrul in.(i(uiei de 2n3++')n( 2n care .(udia,+@
e7 *rinci*iul (ran.*arenei 5i al acce.ului la in1or'aii ? 2n 0a,a c+ruia .(udenii au dre*(ul
de acce. li0er 5i gra(ui( la in1or'aii care *ri3e.c *ro*riul *arcur. educaional 5i 3iaa
co'uni(+ii acade'ice din care 1ac *ar(e4 2n con1or'i(a(e cu *re3ederile legii.
627 $n uni3er.i(+ile con1e.ionale4 dre*(urile4 li0er(+ile 5i o0ligaiile .(udenilor .un( .(a0ili(e
5i 2n 1uncie de .*eci1icul dog'a(ic 5i canonic al 1iec+rui cul(.
687 -re*(urile4 li0er(+ile 5i o0ligaiile .(udenilor .un( cu*rin.e 2n "odul dre*(urilor 5i
o0ligaiilor .(uden(ului4 *ro*u. de a.ociaiile .(udene5(i 2n (er'en de < luni de la in(rarea 2n
3igoare a *re,en(ei legi 5i ado*(a( de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului
*rin ordin al 'ini.(rului ace.(uia.
6:7 $n uni3er.i(+ile con1e.ionale4 .(udenii .e organi,ea,+ cu re.*ec(area .(a(u(ului 5i a
nor'elor dog'a(ice 5i canonice ale cul(ului re.*ec(i3.
657 %iecare uni3er.i(a(e 3a in.(i(ui un .i.(e' de a*licare 5i 'oni(ori,are a re.*ec(+rii
*re3ederilor "odului dre*(urilor 5i o0ligaiilor .(uden(ului. A.ociaiile .(udenilor *re,in(+ un
ra*or( anual *ri3ind re.*ec(area codului4 care e.(e *u0lic.
ART. 208
617 ;(udenii au dre*(ul .+ 2n1iine,e4 2n in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior4 de .(a( .au
*ar(iculare4 a(eliere4 clu0uri4 cercuri4 cenacluri4 1or'aii ar(i.(ice 5i .*or(i3e4 organi,aii4
*recu' 5i *u0licaii4 con1or' legii.
627 ;(udenii .un( ale5i 2n 'od de'ocra(ic4 *rin 3o( uni3er.al4 direc( 5i .ecre(4 la ni3elul
di3er.elor 1or'aii4 *rogra'e .au cicluri de .(udiu4 a()( 2n cadrul 1acul(+ilor4 c)( 5i al
uni3er.i(+ii. Ei .un(4 de dre*(4 re*re,en(ani legi(i'i ai in(ere.elor .(udenilor4 la ni3elul
1iec+rei co'uni(+i acade'ice. "onducerea in.(i(uiei de 2n3++')n( .u*erior nu .e i'*lic+ 2n
organi,area *roce.ului de alegere a re*re,en(anilor .(udenilor.
687 $n uni3er.i(+ile con1e.ionale4 re*re,en(area .(udenilor la ni3elul co'uni(+ii
uni3er.i(are .e 3a 1ace cu re.*ec(area .(a(u(ului 5i .*eci1icului dog'a(ic 5i canonic al cul(ului
re.*ec(i3.
6:7 ;(a(u(ul de .(uden( re*re,en(an( nu *oa(e 1i condiiona( de c+(re conducerea uni3er.i(+ii.
657 ;(udenii *o( 1i re*re,en(ai 2n (oa(e .(ruc(urile deci,ionale 5i con.ul(a(i3e din
uni3er.i(a(e.
6<7 %ederaiile naionale .(udene5(i4 legal con.(i(ui(e4 .un( organi.'ele care e/*ri'+
in(ere.ele .(udenilor din uni3er.i(+i4 2n ra*or( cu in.(i(uiile .(a(ului.
6=7 Organi,aiile .(udene5(i care re*re,in(+ in(ere.ele .(udenilor la ni3elul 1iec+rei
co'uni(+i uni3er.i(are *o( a3ea re*re,en(ani de dre*( 2n .(ruc(urile deci,ionale 5i e/ecu(i3e
ale uni3er.i(+ii.
6&7 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului cola0orea,+4 2n de,3ol(area
2n3++')n(ului .u*erior4 cu 1ederaiile naionale .(udene5(i4 legal con.(i(ui(e4 5i .e 3a con.ul(a
cu ace.(ea ori de c)(e ori e.(e ne3oie.
6E7 ;(udenii *o( *ar(ici*a la aciuni de 3olun(aria(4 *en(ru care *o( *ri'i un nu'+r de
credi(e de .(udii (ran.1era0ile4 2n condiiile .(a0ili(e de "ar(a uni3er.i(ar+.
ART. 20:
617 ;(udenii care *ro3in din 1a'ilii cu 3eni(uri redu.e 0ene1icia,+ de un .i.(e' de
2'*ru'u(uri 0ancare *en(ru e1ec(uarea .(udiilor4 garan(a(e de .(a(4 2n condiiile legi.laiei 2n
3igoare4 *rin Agenia de credi(e 5i 0ur.e de .(udii. $'*ru'u(urile *o( aco*eri (a/ele de .(udii 5i
co.(ul 3ieii *e *erioada .(udiilor.
627 A0.ol3enii care 3or *rac(ica *ro1e.ia 'ini'u' 5 ani 2n 'ediul rural 3or 1i .cu(ii de
*la(a a =5D din 2'*ru'u(4 acea.(+ *ar(e 1iind *relua(+ de c+(re .(a(4 2n cuan(u' de 'a/i'u'
5.000 lei.
687 Agenia de credi(e 5i 0ur.e de .(udii *ro*une regle'en(+ri core.*un,+(oare 2n 3ederea
acord+rii credi(elor.
ART. 205
617 ;(udenii 0ene1icia,+ de a.i.(en+ 'edical+ 5i *.i>ologic+ gra(ui(+ 2n ca0ine(e 'edicale
5i *.i>ologice uni3er.i(are ori 2n *oliclinici 5i uni(+i .*i(alice5(i de .(a(4 con1or' legii.
627 $n (i'*ul anului 5colar4 .(udenii 0ene1icia,+ de (ari1 redu. cu 'ini'u' 50D *e
'i9loacele de (ran.*or( local 2n co'un4 (ran.*or(ul in(ern au(o4 1ero3iar 5i na3al. ;(udenii
or1ani .au *ro3enii din ca.ele de co*ii 0ene1icia,+ de gra(ui(a(e *en(ru ca(egoriile de (ran.*or(
.(a0ili(e *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
687 ;(udenii 0ene1icia,+ de (ari1e redu.e cu =5D *en(ru acce.ul la 'u,ee4 concer(e4
.*ec(acole de (ea(ru4 o*er+4 1il'4 la al(e 'ani1e.(+ri cul(urale 5i .*or(i3e organi,a(e de in.(i(uii
*u0lice4 2n li'i(a 0uge(elor a*ro0a(e.
6:7 ;(udenii e(nici ro')ni din a1ara granielor +rii4 0ur.ieri ai .(a(ului ro')n4 0ene1icia,+
de gra(ui(a(e la (oa(e 'ani1e.(+rile *re3+,u(e la alin. 6874 care .e de.1+5oar+ *e (eri(oriul
Ro')niei.
657 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior *o( acorda4 2n a1ara ci1rei de 5colari,are a*ro0a(e4 cel
*uin un loc *en(ru .(udii gra(ui(e a0.ol3enilor cu di*lo'+ de 0acalaurea( *ro3enii din
cen(rele de *la.a'en(4 2n condiiile .(a0ili(e de .ena(ul uni3er.i(ar.
6<7 "andidaii *ro3enii din 'edii cu ri.c .ocioecono'ic ridica( .au 'arginali,a(e din *unc(
de 3edere .ocial ? ro'i4 a0.ol3eni ai liceelor din 'ediul rural .au din ora5e cu 'ai *uin de
10.000 de locui(ori ? *o( 0ene1icia de un nu'+r de locuri 0uge(a(e garan(a(e4 2n condiiile legii.
6=7 Ac(i3i(+ile e/(racurriculare ? 5(iini1ice4 (e>nice4 cul(ural?ar(i.(ice 5i .*or(i3e4 *recu' 5i
cele *en(ru .(udenii ca*a0ili de *er1or'ane .un( 1inana(e de la 0uge(ul .(a(ului4 con1or'
nor'elor .(a0ili(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului. $n ace.( .co* .e
*o( 1olo.i 5i al(e .ur.e de 1inanare.
6&7 Pre3ederile alin. 6<7 .e a*lic+ 5i 2n ca,ul (a0erelor de creaie4 .*or(i3e 5i de odi>n+ ale
.(udenilor.
6E7 ;(a(u(ul de .(uden( cu (a/+ .e 'odi1ic+ 2n condiiile .(a0ili(e de .ena(ul uni3er.i(ar.
6107 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului *oa(e acorda anual 0ur.e
*en(ru .(agii de .(udii uni3er.i(are 5i *o.(uni3er.i(are 2n .(r+in+(a(e din 1onduri con.(i(ui(e 2n
ace.( .co*. Ace.(e 0ur.e .e o0in *rin concur. organi,a( la ni3el naional.
6117 La concur.urile *en(ru o0inerea 0ur.elor *re3+,u(e la alin. 6107 *o( *ar(ici*a .(udenii
5i a0.ol3enii in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior de .(a( 5i cei ai in.(i(uiilor de 2n3++')n(
.u*erior *ar(icular acredi(a(e.
6127 ">el(uielile de 2n(reinere a in(erna(elor4 a c+'inelor 5i a can(inelor uni3er.i(+ilor .e
aco*er+ din 3eni(urile *ro*rii ale in.(i(uiilor de 2n3++')n( re.*ec(i3e 5i din .u03enii de la
0uge( cu acea.(+ de.(inaie.
6187 Tari1ele *rac(ica(e de uni3er.i(+i *en(ru .(udeni la c+'ine 5i can(ine .un( cel 'ul(
egale cu di1erena din(re co.(urile de 1uncionare4 cu*rin,)nd c>el(uielile de *er.onal4
c>el(uielile cu u(ili(+ile4 c>el(uielile cu 'a(eriile *ri'e 5i con.u'a0ile 5i c>el(uielile de
2n(reinere curen(+ 5i4 re.*ec(i34 .u03eniile de la 0uge(ul de .(a(.
61:7 $n 3ederea a.igur+rii (ran.*arenei4 uni3er.i(a(ea de .(a( *u0lic+ *eriodic 0alana de
3eni(uri 5i c>el(uieli *en(ru 1iecare c+'in .(udene.c.
6157 Po( 1i acorda(e .u03enii *en(ru ca,are 5i .(udenilor care aleg al(+ 1or'+ de ca,are
dec)( c+'inele in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior.
61<7 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior de .(a( a.igur+4 2n li'i(a re.ur.elor 1inanciare aloca(e
*en(ru e1ec(uarea *rac(icii co'a.a(e a .(udenilor4 *e *erioada *re3+,u(+ 2n *lanurile de
2n3++')n(4 c>el(uielile de 'a.+4 ca,are 5i (ran.*or(4 2n .i(uaiile 2n care *rac(ica .e de.1+5oar+
2n a1ara cen(rului uni3er.i(ar re.*ec(i3.
61=7 Toa(e ac(ele de .(udii eli0era(e de uni3er.i(a(e4 *recu' 5i cele care a(e.(+ .(a(u(ul de
.(uden( 6ade3erine4 carne(e4 legi(i'aii7 .e eli0erea,+ 2n 'od gra(ui(.
ART. 20<
617 ;(a(ul ro')n acord+ anual4 *rin >o(+r)re a Gu3ernului4 un nu'+r de 0ur.e *en(ru
5colari,area .(udenilor .(r+ini. Ace.(e 0ur.e .un( a(ri0ui(e doar acelor uni3er.i(+i 5i *rogra'e
de .(udii care 2nde*line.c cele 'ai ridica(e .(andarde de cali(a(e4 indi1eren( dac+ .un( de .(a(
.au *ar(iculare.
627 Uni3er.i(+ile4 2n 0a,a au(ono'iei uni3er.i(are4 *o( di.*une in(egral de 3eni(urile
o0inu(e din 5colari,area .(udenilor .(r+ini.
"APITOLUL II
"onducerea uni3er.i(+ilor
;E"GIUNEA 1
-i.*o,iii generale
ART. 20=
617 ;(ruc(urile de conducere 2n in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior de .(a( .au *ar(iculare
.un(:
a7 .ena(ul uni3er.i(ar 5i con.iliul de ad'ini.(raie4 la ni3elul uni3er.i(+ii@
07 con.iliul 1acul(+ii@
c7 con.iliul de*ar(a'en(ului.
627 %unciile de conducere .un( ur'+(oarele:
a7 rec(orul4 *rorec(orii4 direc(orul general ad'ini.(ra(i34 la ni3elul uni3er.i(+ii@
07 decanul4 *rodecanii4 la ni3elul 1acul(+ii@
c7 direc(orul de de*ar(a'en(4 la ni3elul de*ar(a'en(ului.
687 IO;U- e.(e condu.+ de "on.iliul *en(ru .(udiile uni3er.i(are de doc(ora(4 re.*ec(i3 de
direc(orul ace.(ui con.iliu. %uncia de direc(or al "on.iliului *en(ru .(udiile uni3er.i(are de
doc(ora( e.(e a.i'ila(+ 1unciei de *rorec(or. Procedura de nu'ire a direc(orului "on.iliului
*en(ru .(udiile uni3er.i(are de doc(ora( e.(e .(a0ili(+ de "odul .(udiilor uni3er.i(are de
doc(ora(.
6:7 La ni3elul de*ar(a'en(ului4 direc(orul de de*ar(a'en( 5i 'e'0rii con.iliului
de*ar(a'en(ului .un( ale5i *rin 3o(ul uni3er.al4 direc( 5i .ecre( al (u(uror cadrelor didac(ice 5i
de cerce(are (i(ulare.
657 La ni3elul 1acul(+ii4 .(a0ilirea .(ruc(urilor 5i a 1unciilor de conducere .e 1ace du*+
ur'+(oarea *rocedur+:
a7 co'*onena 'e'0rilor con.iliului 1acul(+ii e.(e de 'a/i'u' =5D cadre didac(ice 5i de
cerce(are4 re.*ec(i3 'ini'u' 25D .(udeni. Re*re,en(anii cadrelor didac(ice 5i de cerce(are
2n con.iliul 1acul(+ii .un( ale5i *rin 3o(ul uni3er.al4 direc( 5i .ecre( al (u(uror cadrelor
didac(ice 5i de cerce(are (i(ulare din 1acul(a(e4 iar re*re,en(anii .(udenilor .un( ale5i *rin 3o(
uni3er.al4 direc( 5i .ecre( de c+(re .(udenii 1acul(+ii@
07 decanii .un( .elec(ai *rin concur. *u0lic4 organi,a( de c+(re rec(orul uni3er.i(+ii la
ni3elul 1acul(+ii. La concur. *o( *ar(ici*a *er.oane din cadrul uni3er.i(+ii .au din orice
1acul(a(e de *ro1il din ar+ ori din .(r+in+(a(e care4 *e 0a,a audierii 2n *lenul con.iliului
1acul(+ii4 au *ri'i( a3i,ul ace.(uia de *ar(ici*are la concur.. "on.iliul 1acul(+ii are o0ligaia
de a a3i,a 'ini'u' 2 candidai@
c7 decanul 25i de.e'nea,+ *rodecanii du*+ nu'irea de c+(re rec(or@
d7 2n uni3er.i(+ile 'ul(iling3e 5i 'ul(icul(urale4 cel *uin unul din(re *rodecani .e nu'e5(e
la *ro*unerea cadrelor didac(ice a*arin)nd 'inori(+ii naionale din de*ar(a'en(ul .eciei .au
liniei de *redare 2n(r?o li'0+ a 'inori(+ilor naionale4 *o(ri3i( regula'en(ului liniei de .(udiu
con1or' ar(. 185 alin. 6274 cu e/ce*ia ca,ului 2n care decanul *ro3ine de la .ecia .au linia de
.(udiu cu *redare 2n li'0a 'inori(+ii naionale re.*ec(i3e. "adrele didac(ice a*arin)nd .eciei
.au liniei de *redare (re0uie .+ *ro*un+ cel *uin 8 candidai.
6<7 "on.iliul 5colii doc(orale .e .(a0ile5(e *rin 3o(ul uni3er.al4 direc( 5i .ecre( al
conduc+(orilor de doc(ora( din 5coala doc(oral+ re.*ec(i3+.
6=7 Proce.ul de .(a0ilire 5i de alegere a .(ruc(urilor 5i 1unciilor de conducere la ni3elul
uni3er.i(+ii4 al 1acul(+ilor 5i de*ar(a'en(elor (re0uie .+ re.*ec(e *rinci*iul re*re,en(a(i3i(+ii
*e 1acul(+i4 de*ar(a'en(e4 .eciiClinii de *redare4 *rogra'e de .(udii4 du*+ ca,4 5i .e .(a0ile5(e
*rin "ar(a uni3er.i(ar+.
6&7 $n ca,ul uni3er.i(+ilor con1e.ionale4 alegerea *er.oanelor 2n 1unciile de conducere .e
1ace cu a3i,ul cul(ului 1onda(or.
ART. 20&
617 ;ena(ul uni3er.i(ar e.(e co'*u. din =5D *er.onal didac(ic 5i de cerce(are 5i din 25D
re*re,en(ani ai .(udenilor. Toi 'e'0rii .ena(ului uni3er.i(ar4 1+r+ e/ce*ie4 3or 1i .(a0ilii
*rin 3o(ul uni3er.al4 direc( 5i .ecre( al (u(uror cadrelor didac(ice 5i cerce(+(orilor (i(ulari4
re.*ec(i3 al (u(uror .(udenilor. %iecare 1acul(a(e 3a a3ea re*re,en(ani 2n .ena(ul uni3er.i(ar4
*e co(e?*+ri de re*re,en(are .(i*ula(e 2n "ar(a uni3er.i(ar+. $n ca,ul uni3er.i(+ilor
con1e.ionale4 organi,area .ena(ului uni3er.i(ar .e 3a 1ace cu re.*ec(area .(a(u(ului 5i
.*eci1icului dog'a(ic 5i canonic al cul(ului 1onda(or.
627 ;ena(ul uni3er.i(ar 25i alege4 *rin 3o( .ecre(4 un *re5edin(e care conduce 5edinele
.ena(ului uni3er.i(ar 5i re*re,in(+ .ena(ul uni3er.i(ar 2n ra*or(urile cu rec(orul.
687 ;ena(ul uni3er.i(ar .(a0ile5(e co'i.ii de .*eciali(a(e *rin care con(rolea,+ ac(i3i(a(ea
conducerii e/ecu(i3e a in.(i(uiei de 2n3++')n( .u*erior 5i a con.iliului de ad'ini.(raie.
Ra*oar(ele de 'oni(ori,are 5i de con(rol .un( *re,en(a(e *eriodic 5i di.cu(a(e 2n .ena(ul
uni3er.i(ar4 .()nd la 0a,a re,oluiilor .ena(ului uni3er.i(ar.
ART. 20E
617 Rec(orul uni3er.i(+ilor de .(a( 5i *ar(iculare .e de.e'nea,+ *rin una din(re ur'+(oarele
'odali(+i:
a7 *e 0a,a unui concur. *u0lic4 2n 0a,a unei 'e(odologii a*ro0a(e de .ena(ul uni3er.i(ar
nou?ale.4 con1or'+ cu *re,en(a lege@ .au
07 *rin 3o(ul uni3er.al4 direc( 5i .ecre( al (u(uror cadrelor didac(ice 5i de cerce(are (i(ulare
din cadrul uni3er.i(+ii 5i al re*re,en(anilor .(udenilor din .ena(ul uni3er.i(ar 5i din con.iliile
1acul(+ilor.
627 Modali(a(ea de de.e'nare a rec(orului4 din(re cele *re3+,u(e la alin. 6174 .e .(a0ile5(e cu
'ini'u' < luni 2nain(e de 1iecare de.e'nare a rec(orului4 *rin 3o(ul uni3er.al4 direc( 5i .ecre(
al (u(uror cadrelor didac(ice 5i de cerce(are (i(ulare din cadrul uni3er.i(+ii 5i al re*re,en(anilor
.(udenilor din .ena(ul uni3er.i(ar 5i din con.iliile 1acul(+ilor.
ART. 210
617 $n ca,ul 2n care 'odali(a(ea alea.+ *en(ru de.e'narea rec(orului e.(e cea *e 0a,a unui
concur. *u0lic4 *rocedura de de.e'nare e.(e cea *re3+,u(+ de *re,en(ul ar(icol.
627 ;ena(ul uni3er.i(ar nou?ale. .(a0ile5(e o co'i.ie de .elecie 5i de recru(are a rec(orului
1or'a(+4 2n *ro*orie de 50D4 din 'e'0ri ai uni3er.i(+ii 5i4 2n *ro*orie de 50D4 din
*er.onali(+i 5(iini1ice 5i acade'ice din a1ara uni3er.i(+ii4 din ar+ 5i din .(r+in+(a(e. Acea.(+
co'i.ie conine 'ini'u' 12 'e'0ri4 din(re care cel *uin un re*re,en(an( al .(udenilor .au
un a0.ol3en( al uni3er.i(+ii de.e'na( de c+(re .(udenii din .ena(ul uni3er.i(ar4 con1or' "ar(ei
uni3er.i(are. -e a.e'enea4 .ena(ul uni3er.i(ar nou?ale. ela0orea,+ 5i a*ro0+ 'e(odologia de
a3i,are4 de .elecie 5i de recru(are a rec(orului4 con1or' legii.
687 "oncur.ul *u0lic *en(ru de.e'narea rec(orului .e de.1+5oar+ 2n 0a,a 'e(odologiei
*re3+,u(e la alin. 627. "o'i.ia de concur. e.(e co'i.ia de .elecie 5i recru(are *re3+,u(+ la
alin. 627.
6:7 La concur.ul de ocu*are a 1unciei de rec(or *o( *ar(ici*a *er.onali(+i 5(iini1ice .au
acade'ice din ar+ 5i din .(r+in+(a(e care4 *e 0a,a audierii 2n *lenul .ena(ului uni3er.i(ar nou?
ale.4 au o0inu( a3i,ul de *ar(ici*are la concur. din *ar(ea ace.(uia. A3i,ul .e acord+ nu'ai *e
0a,a 3o(ului 'a9ori(+ii .i'*le a 'e'0rilor .ena(ului uni3er.i(ar nou?ale.. ;ena(ul uni3er.i(ar
nou?ale. are o0ligaia de a a3i,a 'ini'u' 2 candidai. "andidaii a3i,ai de .ena(ul
uni3er.i(ar nou?ale. *ar(ici*+ a*oi la concur.ul organi,a( con1or' alin. 687.
ART. 211
617 Rec(orul4 de.e'na( con1or' ar(. 20E4 e.(e con1ir'a( *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4
cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului4 2n (er'en de 80 de ,ile de la da(a .eleciei. -u*+ e'i(erea
ordinului de con1ir'are4 rec(orul *oa(e .e'na ac(e o1iciale4 2n.cri.uri4 ac(e
1inanciareCcon(a0ile4 di*lo'e 5i cer(i1ica(e.
627 Rec(orul con1ir'a( de 'ini.(rul educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului4 *e 0a,a
con.ul(+rii .ena(ului uni3er.i(ar4 25i nu'e5(e *rorec(orii. $n uni3er.i(+ile 'ul(iling3e 5i
'ul(icul(urale cel *uin unul din(re *rorec(ori e.(e nu'i( de c+(re rec(or la *ro*unerea cadrelor
didac(ice a*arin)nd 'inori(+ilor naionale din de*ar(a'en(ul .eciei .au liniei de *redare 2n(r?
o li'0+ a 'inori(+ilor naionale4 cu e/ce*ia ca,ului 2n care rec(orul *ro3ine de la .ecia .au
linia de .(udiu cu *redare 2n li'0a 'inori(+ii naionale re.*ec(i3e. "adrele didac(ice
a*arin)nd .eciei .au liniei de *redare (re0uie .+ *ro*un+ cel *uin 8 candidai.
687 Rec(orul con1ir'a( de 'ini.(rul educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului 2nc>eie cu
.ena(ul uni3er.i(ar un con(rac( de 'anage'en(4 cu*rin,)nd cri(eriile 5i indica(orii de
*er1or'an+ 'anagerial+4 dre*(urile 5i o0ligaiile *+rilor con(rac(uale.
6:7 -ecanii .un( .elec(ai *rin concur. *u0lic organi,a( de noul rec(or 5i 3alida( de .ena(ul
uni3er.i(ar. La concur. *o( *ar(ici*a candidaii a3i,ai de con.iliul 1acul(+ii cu 3o(ul
'a9ori(+ii .i'*le a 'e'0rilor ace.(uia 5i *e 0a,a unei 'e(odologii .*eci1ice ela0ora(e de
.ena(ul uni3er.i(ar. "on.iliul 1acul(+ii 3alidea,+ cel *uin 2 candidai.
657 Meninerea 2n 1uncie a direc(orului general ad'ini.(ra(i3 .e 1ace *e 0a,a acordului .cri.
al ace.(uia de .u.inere e/ecu(i3+ a *lanului 'anagerial al noului rec(or.
6<7 "on.iliul de ad'ini.(raie al uni3er.i(+ilor de .(a( e.(e 1or'a( din rec(or4 *rorec(orii4
decanii4 direc(orul general ad'ini.(ra(i3 5i un re*re,en(an( al .(udenilor.
6=7 "on.iliul de ad'ini.(raie al uni3er.i(+ilor *ar(iculare e.(e nu'i( de c+(re 1onda(ori.
ART. 212
617 Rec(orul con1ir'a( al uni3er.i(+ii de .(a( 2nc>eie un con(rac( in.(i(uional cu 'ini.(rul
educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
627 Rec(orul *oa(e 1i de'i. de c+(re .ena(ul uni3er.i(ar4 2n condiiile .*eci1ica(e *rin
con(rac(ul de 'anage'en( 5i "ar(a uni3er.i(ar+.
687 Mini.(rul educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului *oa(e re3oca din 1uncie rec(orul 2n
condiiile ar(. 125.
;E"GIUNEA a 2?a
A(ri0uiile .ena(ului uni3er.i(ar4 ale rec(orului4 ale con.iliului de ad'ini.(raie4 ale decanului
5i ale 5e1ului de de*ar(a'en(
ART. 218
617 ;ena(ul uni3er.i(ar re*re,in(+ co'uni(a(ea uni3er.i(ar+ 5i e.(e cel 'ai 2nal( 1or de deci,ie
5i deli0erare la ni3elul uni3er.i(+ii.
627 A(ri0uiile .ena(ului uni3er.i(ar .un( ur'+(oarele:
a7 garan(ea,+ li0er(a(ea acade'ic+ 5i au(ono'ia uni3er.i(ar+@
07 ela0orea,+ 5i ado*(+4 2n ur'a de,0a(erii cu co'uni(a(ea uni3er.i(ar+4 "ar(a uni3er.i(ar+@
c7 a*ro0+ *lanul .(ra(egic de de,3ol(are in.(i(uional+ 5i *lanurile o*eraionale4 la
*ro*unerea rec(orului@
d7 a*ro0+4 la *ro*unerea rec(orului 5i cu re.*ec(area legi.laiei 2n 3igoare4 .(ruc(ura4
organi,area 5i 1uncionarea uni3er.i(+ii@
e7 a*ro0+ *roiec(ul de 0uge( 5i e/ecuia 0uge(ar+@
17 ela0orea,+ 5i a*ro0+ "odul de a.igurare a cali(+ii 5i "odul de e(ic+ 5i deon(ologie
*ro1e.ional+ uni3er.i(ar+@
g7 ado*(+ "odul uni3er.i(ar al dre*(urilor 5i o0ligaiilor .(uden(ului4 cu re.*ec(area
*re3ederilor "odului dre*(urilor 5i o0ligaiilor .(uden(ului@
>7 a*ro0+ 'e(odologiile 5i regula'en(ele *ri3ind organi,area 5i 1uncionarea uni3er.i(+ii@
i7 2nc>eie con(rac(ul de 'anage'en( cu rec(orul@
97 con(rolea,+ ac(i3i(a(ea rec(orului 5i a con.iliului de ad'ini.(raie *rin co'i.ii
.*eciali,a(e@
A7 3alidea,+ concur.urile *u0lice *en(ru 1unciile din con.iliul de ad'ini.(raie@
l7 a*ro0+ 'e(odologia de concur. 5i re,ul(a(ele concur.urilor *en(ru anga9area *er.onalului
didac(ic 5i de cerce(are 5i e3aluea,+ *eriodic re.ur.a u'an+@
'7 a*ro0+4 la *ro*unerea rec(orului4 .ancionarea *er.onalului cu *er1or'ane *ro1e.ionale
.la0e4 2n 0a,a unei 'e(odologii *ro*rii 5i a legi.laiei 2n 3igoare@
n7 2nde*line5(e al(e a(ri0uii4 con1or' "ar(ei uni3er.i(are.
687 "o'*onena 5i '+ri'ea .ena(ului uni3er.i(ar .un( .(a0ili(e *rin "ar(a uni3er.i(ar+4 a.(1el
2nc)( .+ .e a.igure e1iciena deci,ional+ 5i re*re,en(a(i3i(a(ea co'uni(+ii acade'ice.
6:7 Manda(ul .ena(ului uni3er.i(ar e.(e de : ani. -ura(a 'anda(ului unui 'e'0ru al
.ena(ului uni3er.i(ar e.(e de : ani4 cu *o.i0ili(a(ea 2nnoirii .ucce.i3e de 'a/i'u' dou+ ori.
Pen(ru .(udeni4 dura(a 'anda(ului .e regle'en(ea,+ *rin "ar(a uni3er.i(ar+.
657 ;ena(ul uni3er.i(ar *oa(e 1i con3oca( de rec(or .au la cererea a cel *uin o (rei'e din(re
'e'0rii .ena(ului uni3er.i(ar.
6<7 Rec(orul re*re,in(+ legal uni3er.i(a(ea 2n relaiile cu (erii 5i reali,ea,+ conducerea
e/ecu(i3+ a uni3er.i(+ii. Rec(orul e.(e ordona(orul de credi(e al uni3er.i(+ii. Rec(orul are
ur'+(oarele a(ri0uii:
a7 reali,ea,+ 'anage'en(ul 5i conducerea o*era(i3+ a uni3er.i(+ii4 *e 0a,a con(rac(ului de
'anage'en(@
07 negocia,+ 5i .e'nea,+ con(rac(ul in.(i(uional cu Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului@
c7 2nc>eie con(rac(ul de 'anage'en( cu .ena(ul uni3er.i(ar@
d7 *ro*une .*re a*ro0are .ena(ului uni3er.i(ar .(ruc(ura 5i regle'en(+rile de 1uncionare ale
uni3er.i(+ii@
e7 *ro*une .*re a*ro0are .ena(ului uni3er.i(ar *roiec(ul de 0uge( 5i ra*or(ul *ri3ind e/ecuia
0uge(ar+@
17 *re,in(+ .ena(ului uni3er.i(ar4 2n luna a*rilie a 1iec+rui an4 ra*or(ul *re3+,u( la ar(. 180
alin. 627. ;ena(ul uni3er.i(ar 3alidea,+ ra*or(ul 'eniona(4 2n 0a,a re1era(elor reali,a(e de
co'i.iile .ale de .*eciali(a(e. Ace.(e docu'en(e .un( *u0lice@
g7 conduce con.iliul de ad'ini.(raie@
>7 2nde*line5(e al(e a(ri0uii .(a0ili(e de .ena(ul uni3er.i(ar4 2n con1or'i(a(e cu con(rac(ul de
'anage'en(4 "ar(a uni3er.i(ar+ 5i legi.laia 2n 3igoare.
6=7 -ura(a 'anda(ului de rec(or e.(e de : ani. Manda(ul *oa(e 1i 2nnoi( cel 'ul( o da(+4 2n
ur'a unui nou concur.4 con1or' *re3ederilor "ar(ei uni3er.i(are. O *er.oan+ nu *oa(e 1i
rec(or al aceleia5i in.(i(uii de 2n3++')n( .u*erior *en(ru 'ai 'ul( de & ani4 indi1eren( de
*erioada 2n care .?au derula( 'anda(ele 5i de 2n(reru*erile ace.(ora.
6&7 A(ri0uiile *rorec(orilor4 nu'+rul 5i dura(a 'anda(elor ace.(ora .e .(a0ile.c *rin "ar(a
uni3er.i(ar+.
6E7 -ecanul re*re,in(+ 1acul(a(ea 5i r+.*unde de 'anage'en(ul 5i conducerea 1acul(+ii.
-ecanul *re,in(+ anual un ra*or( con.iliului 1acul(+ii *ri3ind .(area 1acul(+ii. -ecanul
conduce 5edinele con.iliului 1acul(+ii 5i a*lic+ >o(+r)rile rec(orului4 con.iliului de
ad'ini.(raie 5i .ena(ului uni3er.i(ar. A(ri0uiile decanului .un( .(a0ili(e 2n con1or'i(a(e cu
*re3ederile "ar(ei uni3er.i(are 5i cu legi.laia 2n 3igoare.
6107 "on.iliul 1acul(+ii re*re,in(+ organi.'ul deci,ional 5i deli0era(i3 al 1acul(+ii.
"on.iliul 1acul(+ii are ur'+(oarele a(ri0uii:
a7 a*ro0+4 la *ro*unerea decanului4 .(ruc(ura4 organi,area 5i 1uncionarea 1acul(+ii@
07 a*ro0+ *rogra'ele de .(udii ge.(iona(e de 1acul(a(e@
c7 con(rolea,+ ac(i3i(a(ea decanului 5i a*ro0+ ra*oar(ele anuale ale ace.(uia *ri3ind .(area
general+ a 1acul(+ii4 a.igurarea cali(+ii 5i re.*ec(area e(icii uni3er.i(are la ni3elul 1acul(+ii@
d7 2nde*line5(e al(e a(ri0uii4 .(a0ili(e *rin "ar(a uni3er.i(ar+ .au a*ro0a(e de .ena(ul
uni3er.i(ar 5i 2n con1or'i(a(e cu legi.laia 2n 3igoare.
6117 -irec(orul de de*ar(a'en( reali,ea,+ 'anage'en(ul 5i conducerea o*era(i3+ a
de*ar(a'en(ului. $n e/erci(area ace.(ei 1uncii4 el e.(e a9u(a( de con.iliul de*ar(a'en(ului4
con1or' "ar(ei uni3er.i(are. -irec(orul de de*ar(a'en( r+.*unde de *lanurile de 2n3++')n(4
de .(a(ele de 1uncii4 de 'anage'en(ul cerce(+rii 5i al cali(+ii 5i de 'anage'en(ul 1inanciar al
de*ar(a'en(ului.
6127 ;elecia4 anga9area4 e3aluarea *eriodic+4 1or'area4 'o(i3area 5i 2nce(area relaiilor
con(rac(uale de 'unc+ ale *er.onalului .un( de r+.*underea direc(orului de de*ar(a'en(4 a
conduc+(orului 5colii doc(orale .au a decanului4 con1or' *re3ederilor "ar(ei uni3er.i(are.
6187 "on.iliul de ad'ini.(raie al uni3er.i(+ii a.igur+4 .u0 conducerea rec(orului .au a unei
al(e *er.oane de.e'na(e *rin "ar(a uni3er.i(ar+4 2n ca,ul uni3er.i(+ilor *ar(iculare 5i
con1e.ionale *ar(iculare4 conducerea o*era(i3+ a uni3er.i(+ii 5i a*lic+ deci,iile .(ra(egice ale
.ena(ului uni3er.i(ar. -e a.e'enea4 con.iliul de ad'ini.(raie:
a7 .(a0ile5(e 2n (er'eni o*eraionali 0uge(ul in.(i(uional@
07 a*ro0+ e/ecuia 0uge(ar+ 5i 0ilanul anual@
c7 a*ro0+ *ro*unerile de .coa(ere la concur. a *o.(urilor didac(ice 5i de cerce(are@
d7 a3i,ea,+ *ro*unerile de *rogra'e noi de .(udii 5i 1or'ulea,+ *ro*uneri c+(re .ena(ul
uni3er.i(ar de (er'inare a acelor *rogra'e de .(udii care nu .e 'ai 2ncadrea,+ 2n 'i.iunea
uni3er.i(+ii .au care .un( ine1icien(e acade'ic 5i 1inanciar@
e7 a*ro0+ o*eraiunile 1inanciare care de*+5e.c *la1oanele .(a0ili(e de .ena(ul uni3er.i(ar4 2n
uni3er.i(+ile de .(a(4 re.*ec(i3 de 1onda(ori4 2n uni3er.i(+ile *ar(iculare@
17 *ro*une .ena(ului uni3er.i(ar .(ra(egii ale uni3er.i(+ii *e (er'en lung 5i 'ediu 5i *oli(ici
*e do'enii de in(ere. ale uni3er.i(+ii.
61:7 ;(udenii au cel *uin un re*re,en(an( 2n co'i.iile de e(ic+4 de ca,+ri4 de a.igurare a
cali(+ii4 *recu' 5i 2n al(e co'i.ii cu carac(er .ocial.
ART. 21:
617 %unciile de conducere de rec(or4 de *rorec(or4 de decan4 de *rodecan4 de direc(or de
de*ar(a'en( .au de uni(a(e de cerce(are?de,3ol(are4 *roiec(are4 'icro*roducie nu .e
cu'ulea,+.
627 $n ca,ul 3acan(+rii unui loc 2n 1unciile de conducere4 .e *rocedea,+ la alegeri *ariale4
2n ca,ul direc(orului de de*ar(a'en(4 .au .e organi,ea,+ concur. *u0lic4 *o(ri3i( "ar(ei
uni3er.i(are4 2n (er'en de 'a/i'u' 8 luni de la da(a 3acan(+rii.
687 Nu'+rul de *rorec(ori 5i de *rodecani din in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior .e
.(a0ile5(e *rin "ar(a uni3er.i(ar+.
6:7 A(ri0uiile 5i co'*e(enele .(ruc(urilor 5i ale 1unciilor de conducere din 2n3++')n(ul
.u*erior .un( .(a0ili(e *rin "ar(a uni3er.i(ar+ a in.(i(uiei4 *o(ri3i( legii. Lo(+r)rile .ena(elor
uni3er.i(are4 ale con.iliilor 1acul(+ilor 5i ale de*ar(a'en(elor .e iau cu 3o(ul 'a9ori(+ii
'e'0rilor *re,eni4 dac+ nu'+rul celor *re,eni re*re,in(+ cel *uin dou+ (rei'i din nu'+rul
(o(al al 'e'0rilor. Me'0rii ace.(or .(ruc(uri de conducere au dre*( de 3o( deli0era(i3 egal.
657 ;(ruc(ura ad'ini.(ra(i3+ a uni3er.i(+ii e.(e condu.+ de c+(re un direc(or ad'ini.(ra(i3 5i
e.(e organi,a(+ *e direcii. Po.(ul de direc(or general ad'ini.(ra(i3 .e ocu*+ *rin concur.
organi,a( de con.iliul de ad'ini.(raie al in.(i(uiei de 2n3++')n( .u*erior. Pre5edin(ele
co'i.iei de concur. e.(e rec(orul in.(i(uiei. -in co'i.ie 1ace *ar(e4 2n 'od o0liga(oriu4 un
re*re,en(an( al Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului. Halidarea
concur.ului .e 1ace de c+(re .ena(ul uni3er.i(ar4 iar nu'irea *e *o.(4 de c+(re rec(or.
6<7 Uni(+ile de cerce(are?de,3ol(are .un( condu.e de direc(ori ai uni(+ilor re.*ec(i3e4
*o(ri3i( "ar(ei uni3er.i(are.
6=7 Prin "ar(a uni3er.i(ar+4 uni3er.i(a(ea 25i *oa(e de,3ol(a .(ruc(uri con.ul(a(i3e 1or'a(e din
re*re,en(ani ai 'ediului econo'ic 5i *er.onali(+i din 'ediul acade'ic4 cul(ural 5i
*ro1e.ional e/(ern.
ART. 215
617 -u*+ 2'*linirea 3)r.(ei de *en.ionare4 ocu*area oric+rei 1uncii de conducere 2n
uni3er.i(+ile de .(a(4 *ar(iculare 5i con1e.ionale e.(e in(er,i.+4 cu e/ce*ia 'anda(elor 2n
e/erciiu la da(a in(r+rii 2n 3igoare a *re,en(ei legi.
627 Per.oanele care e/erci(+ o 1uncie de conducere .au de de'ni(a(e *u0lic+ au dre*(ul de a
li .e re,er3a *o.(ul din .i.(e'ul educaional.
687 Per.oanele care ocu*+ o 1uncie de conducere .au de de'ni(a(e *u0lic+ nu *o( e/erci(a
1uncia de rec(or *e *erioada 2nde*linirii 'anda(ului.
6:7 %uncia de rec(or e.(e inco'*a(i0il+ cu deinerea de 1uncii de conducere 2n cadrul unui
*ar(id *oli(ic4 *e *erioada e/erci(+rii 'anda(ului.
657 %unciile de conducere .au de de'ni(a(e *u0lic+ .e *o( cu'ula cu 1unciile didac(ice
5iC.au de cerce(are.
;E"GIUNEA a 8?a
Rolul .(a(ului 2n 2n3++')n(ul .u*erior
ART. 21<
617 ;(a(ul 25i e/erci(+ a(ri0uiile 2n do'eniul 2n3++')n(ului .u*erior *rin in(er'ediul
Parla'en(ului4 Gu3ernului 5i Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
627 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului are ur'+(oarele a(ri0uii
*rinci*ale:
a7 *ro*une *oli(icile 5i .(ra(egiile naionale *en(ru 2n3++')n(ul .u*erior4 ca *ar(e a Ariei
euro*ene a 2n3++')n(ului .u*erior@
07 ela0orea,+ regle'en(+rile de organi,are 5i 1uncionare a .i.(e'ului de 2n3++')n(
.u*erior@
c7 'oni(ori,ea,+ 5i 3eri1ic+ direc( .au *rin organi.'ele a0ili(a(e 2n ace.( .en. re.*ec(area
regle'en(+rilor *ri3ind organi,area 5i 1uncionarea 2n3++')n(ului .u*erior4 cerce(area
uni3er.i(ar+4 'anage'en(ul 1inanciar4 e(ica uni3er.i(ar+ 5i a.igurarea cali(+ii 2n 2n3++')n(ul
.u*erior@
d7 ge.(ionea,+ *roce.ul de e3aluare *eriodic+4 de cla.i1icare a uni3er.i(+ilor 5i de
ierar>i,are a *rogra'elor de .(udii ale ace.(ora@
e7 con(rolea,+ ge.(ionarea RMUR@
17 organi,ea,+ recunoa5(erea 5i ec>i3alarea di*lo'elor 5i cer(i1ica(elor con1or' nor'elor
in(erne 5i 2n con1or'i(a(e cu nor'ele euro*ene@ ela0orea,+ 'e(odologia *rin care .e *o(
recunoa5(e au(o'a( di*lo'ele 5i cer(i1ica(ele o0inu(e 2n uni3er.i(+i din .(a(ele 'e'0re ale
Uniunii Euro*ene4 ale ;*aiului Econo'ic Euro*ean 5i 2n "on1ederaia El3eian+4 *recu' 5i 2n
uni3er.i(+i de *re.(igiu din al(e .(a(e4 *e 0a,a unei li.(e a*ro0a(e 5i reac(uali,a(e de Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului@ organi,ea,+ recunoa5(erea au(o'a(+ a 1unciilor
didac(ice uni3er.i(are 5i a cali(+ii de conduc+(or de doc(ora(4 con1or' unei 'e(odologii
*ro*rii@ 2nca.ea,+ .u'e4 2n lei .au 2n 3alu(+4 *en(ru recunoa5(erea 5i ec>i3alarea di*lo'elor 5i
cer(i1ica(elor 5i *en(ru 3i,area ac(elor de .(udii@
g7 ela0orea,+ 5i *ro*une *roiec(ul de 0uge( *en(ru 2n3++')n(ul .u*erior4 ca *ar(e a
0uge(ului educaiei 5i 0uge(ului cerce(+rii@
>7 3eri1ic+ 5i ge.(ionea,+ .i.(e'ul de indica(ori .(a(i.(ici de re1erin+ *en(ru 2n3++')n(ul
.u*erior 5i 0a,ele de da(e core.*un,+(oare *en(ru 'oni(ori,area 5i *rogno,area e3oluiei
2n3++')n(ului .u*erior 2n ra*or( cu *iaa 'uncii@
i7 .u.ine reali,area de .(udii 5i de cerce(+ri 2n 2n3++')n(ul .u*erior@
97 *u0lic+ anual un ra*or( *ri3ind .(area 2n3++')n(ului .u*erior.
ART. 21=
617 Pen(ru e/erci(area a(ri0uiilor .ale4 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului con.(i(uie regi.(re de e/*eri 5i .e .*ri9in+ *e organi.'e con.ul(a(i3e4 la ni3el
naional4 alc+(ui(e *e cri(erii de *re.(igiu *ro1e.ional 5i 'oral: "on.iliul Naional de ;(a(i.(ic+
5i Progno,+ a $n3++')n(ului ;u*erior 6"N;PI;74 "on.iliul Naional de A(e.(are a Ti(lurilor4
-i*lo'elor 5i "er(i1ica(elor Uni3er.i(are 6"NAT-"U74 "on.iliul Naional al "erce(+rii
K(iini1ice 6"N";74 "olegiul con.ul(a(i3 *en(ru cerce(are?de,3ol(are 5i ino3are 6"""-I74
"on.iliul Naional *en(ru %inanarea $n3++')n(ului ;u*erior 6"N%I;74 "on.iliul Naional al
!i0lio(ecilor Uni3er.i(are 6"N!U74 "on.iliul de e(ic+ 5i 'anage'en( uni3er.i(ar 6"EMU7 5i
"on.iliul Naional de E(ic+ a "erce(+rii K(iini1ice4 -e,3ol(+rii Te>nologice 5i Ino3+rii
6"NE";-TI7. -in ace.(e organi.'e *o( 1ace *ar(e cadre didac(ice 5i cerce(+(ori4 a3)nd cel
*uin (i(lul de con1ereniar .au de cerce(+(or 5(iini1ic II ori (i(luri ec>i3alen(e o0inu(e 2n
.(r+in+(a(e4 'e'0ri ai Acade'iei Ro')ne 5i ai unor in.(i(uii de cul(ur+4 *recu' 5i un 'e'0ru
.(uden( 2n "EMU 5i "N"U 5i un .(uden( cu .(a(u( de o0.er3a(or 2n "N%I;4 .au re*re,en(ani
ai 'ediului de a1aceri 2n """-I .au4 ca o0.er3a(ori4 2n "N%I;.
627 "on.iliile *re3+,u(e la alin. 617 0ene1icia,+ de un .ecre(aria( (e>nic care .e con.(i(uie 5i
1uncionea,+ *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
687 $n1iinarea4 regula'en(ele de organi,are 5i 1uncionare4 .(ruc(ura 5i co'*onena
organi.'elor .*eciali,a(e *re3+,u(e la alin. 617 .e .(a0ile.c *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4
cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului4 con1or' legii. !uge(ele ace.(or organi.'e .un( ge.(iona(e
*rin Uni(a(ea e/ecu(i3+ *en(ru 1inanarea 2n3++')n(ului .u*erior4 a cerce(+rii4 de,3ol(+rii 5i
ino3+rii 6UE%I;"-I7 5i .e con.(i(uie *e 0a,+ con(rac(ual+ 2n(re Mini.(erul Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului 5i UE%I;"-I .au din al(e .ur.e legal con.(i(ui(e4 ge.(iona(e
de UE%I;"-I.
6:7 "N"; .e con.(i(uie *rin reorgani,area4 *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4
(inere(ului 5i .*or(ului4 a "on.iliului Naional al "erce(+rii K(iini1ice din $n3++')n(ul
;u*erior.
ART. 21&
617 "on.iliul Naional de ;(a(i.(ic+ 5i Progno,+ a $n3++')n(ului ;u*erior are ca a(ri0uii
*rinci*ale ela0orarea 5i ac(uali,area *er'anen(+ a indica(orilor de 'oni(ori,are a
2n3++')n(ului .u*erior 5i *rogno,a e3oluiei ace.(uia 2n ra*or( cu dina'ica *ieei 'uncii.
Ace.( con.iliu *u0lic+ anual da(ele core.*un,+(oare ace.(or indica(ori.
627 "on.iliul de E(ic+ 5i Manage'en( Uni3er.i(ar .e *ronun+ a.u*ra li(igiilor de e(ic+
uni3er.i(ar+ 5i are ca *rinci*ale a(ri0uii:
a7 'oni(ori,area *unerii 2n a*licare a *oli(icilor de e(ic+ uni3er.i(ar+ la ni3elul .i.(e'ului de
2n3++')n( .u*erior@
07 audi(area co'i.iilor de e(ic+ din uni3er.i(+i 5i *re,en(area unui ra*or( anual *ri3ind e(ica
uni3er.i(ar+. Ace.( ra*or( .e 1ace *u0lic@
c7 con.(a(area 2nc+lc+rii de c+(re o in.(i(uie de 2n3++')n( .u*erior a o0ligaiilor *re3+,u(e
de *re,en(a lege@
d7 ela0orarea 5i *u0licarea "odului de re1erin+ al e(icii 5i deon(ologiei uni3er.i(are4 care
e.(e un docu'en( *u0lic. $n ar0i(rarea li(igiilor4 "on.iliul de E(ic+ 5i Manage'en( Uni3er.i(ar
.e 0a,ea,+ *e *rinci*iile 5i *rocedurile ela0ora(e 2n ace.( docu'en(.
687 "on.iliul Naional de E(ic+ a "erce(+rii K(iini1ice4 -e,3ol(+rii Te>nologice 5i Ino3+rii
e.(e organi.'ul *re3+,u( de Legea nr. 20<C200: *ri3ind 0una condui(+ 2n cerce(area 5(iini1ic+4
de,3ol(area (e>nologic+ 5i ino3are4 cu 'odi1ic+rile 5i co'*le(+rile ul(erioare.
ART. 21E
617 "NAT-"U are ur'+(oarele a(ri0uii:
a7 *ro*une un .e( de .(andarde 'ini'ale nece.are 5i o0liga(orii *en(ru con1erirea (i(lurilor
didac(ice din 2n3++')n(ul .u*erior4 a gradelor *ro1e.ionale de cerce(are?de,3ol(are4 a cali(+ii
de conduc+(or de doc(ora( 5i a a(e.(a(ului de a0ili(are. Ace.(e .(andarde .e ado*(+ *rin ordin al
'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului. ;(andardele 'ini'ale de acce*(are de
c+(re "NAT-"U a do.arului *en(ru o0inerea a(e.(a(ului de a0ili(are nu de*ind de 1uncia
didac(ic+ .au gradul *ro1e.ional al candida(ului 5i .un( iden(ice cu .(andardele de acordare a
(i(lului de *ro1e.or uni3er.i(ar@
07 *ro*une 'e(odologia?cadru *re3+,u(+ la ar(. 2E5 alin. 617@
c7 3eri1ic+ anual4 la .olici(area Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului
.au din *ro*rie iniia(i3+4 'odul de de.1+5urare a concur.urilor *en(ru ocu*area *o.(urilor
didac(ice 5i de cerce(are din uni3er.i(+i. Ra*or(ul de 3eri1icare in.(i(uional+ e.(e *re,en(a(
'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului4 .*eci1ic)nd conclu,ii 0a,a(e *e da(e 5i
docu'en(e@
d7 *re,in(+ un ra*or( anual Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului
*ri3ind re.ur.a u'an+ *en(ru ac(i3i(+ile didac(ice 5i de cerce(are din 2n3++')n(ul .u*erior4 2n
0a,a unor indica(ori .*eci1ici. Ace.( ra*or( e.(e *u0lic@
e7 al(e a(ri0uii .(a0ili(e *rin lege .au *rin regula'en(ul de organi,are 5i 1uncionare.
627 "N%I; are ur'+(oarele a(ri0uii *rinci*ale:
a7 *ro*une 'e(odologia de 1inanare a uni3er.i(+ilor 5i .(a0ile5(e co.(ul 'ediu *er .(uden(
ec>i3alen( *e cicluri 5i do'enii de .(udii@
07 3eri1ic+ *eriodic4 la .olici(area Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului
.au din *ro*rie iniia(i3+4 reali,area *roiec(elor de de,3ol(are in.(i(uional+ 5i e1iciena
ge.(ion+rii 1ondurilor *u0lice de c+(re uni3er.i(+i 5i 1ace *ro*uneri *en(ru 1inanarea
co'*le'en(ar+ a uni3er.i(+ilor *e 0a,+ de *roiec(e in.(i(uionale@
c7 *re,in(+ anual Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului un ra*or(
*ri3ind .(area 1inan+rii 2n3++')n(ului .u*erior 5i '+.urile de o*(i'i,are ce .e i'*un. Ace.(
ra*or( e.(e *u0lic.
687 "N"; are ur'+(oarele a(ri0uii *rinci*ale:
a7 .(a0ile5(e .(andardele4 cri(eriile 5i indica(orii de cali(a(e *en(ru cerce(area 5(iini1ic+4
a*ro0a(e *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului@
07 audi(ea,+ *eriodic4 la .olici(area Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului .au din *ro*rie iniia(i3+4 cerce(area 5(iini1ic+ uni3er.i(ar+ ori din uni(+ile de
cerce(are?de,3ol(are@
c7 ge.(ionea,+ *rogra'e de cerce(are 5i *roce.e de e3aluare a *roiec(elor de cerce(are care
.un( *ro*u.e *en(ru 1inanare co'*e(i(i3+@
d7 *re,in(+ anual Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului un ra*or(
*ri3ind .(area cerce(+rii 5(iini1ice 2n 2n3++')n(ul .u*erior 5i *er1or'anele uni3er.i(+ilor.
Ra*or(ul e.(e *u0lic 5i 3a 1i a1i5a( *e .i(e?ul "N";.
6:7 "on.iliul Naional al !i0lio(ecilor Uni3er.i(are 6"N!U7 are 2n a(ri0uii ela0orarea
.(ra(egiei de de,3ol(are4 e3aluare *eriodic+ 5i coordonarea .i.(e'ului de 0i0lio(eci din
2n3++')n(ul .u*erior.
ART. 220
617 Pen(ru 'oni(ori,area e1icienei 'anageriale4 a ec>i(+ii 5i a rele3anei 2n3++')n(ului
.u*erior *en(ru *iaa 'uncii4 .e .(a0ile5(e4 2n (er'en de 'a/i'u' 12 luni de la in(rarea 2n
3igoare a *re,en(ei legi4 un .i.(e' de indica(ori .(a(i.(ici de re1erin+ *en(ru 2n3++')n(ul
.u*erior4 corela( cu .i.(e'ele de indica(ori .(a(i.(ici de re1erin+ la ni3el euro*ean din
do'eniu.
627 ;i.(e'ul de indica(ori 3a 1i ela0ora( de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului4 *rin con.ul(area "on.iliului Naional de ;(a(i.(ic+ 5i Progno,+ a $n3++')n(ului
;u*erior 6"N;PI;74 a ARA"I;4 a "N";4 a "N%I;4 a "NAT-"U 5i a Au(ori(+ii Naionale
*en(ru "ali1ic+ri4 5i .e a*ro0+ *rin >o(+r)re a Gu3ernului. Ra*or(ul anual *ri3ind .(area
2n3++')n(ului .u*erior .e 0a,ea,+ *e indica(orii *re3+,ui la alin. 617.
ART. 221
617 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului 25i reali,ea,+ a(ri0uiile 2n
do'eniul cerce(+rii *rin Au(ori(a(ea Naional+ de "erce(are K(iini1ic+4 con1or' legii.
627 $n e/erci(area a(ri0uiilor .ale4 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului
cola0orea,+ cu "on.iliul Naional al Rec(orilor 5i4 du*+ ca,4 cu au(ori(+i 5i a.ociaii
*ro1e.ionale 5i 5(iini1ice naionale 5i in(ernaionale re*re,en(a(i3e4 1ederaii .indicale la ni3el
de ra'ur+ 5i 1ederaii .(udene5(i legal con.(i(ui(e la ni3el naional. Re*re,en(anii
2n3++')n(ului *ar(icular .un( *ar(eneri de dialog .ocial.
"APITOLUL III
%inanarea 5i *a(ri'oniul uni3er.i(+ilor
;E"GIUNEA 1
-i.*o,iii generale
ART. 222
617 $n3++')n(ul uni3er.i(ar de .(a( e.(e gra(ui( *en(ru ci1ra de 5colari,are a*ro0a(+ anual de
Gu3ern 5i cu (a/+4 2n condiiile legii.
627 $n 2n3++')n(ul uni3er.i(ar de .(a( gra(ui( .e *o( *erce*e (a/e *en(ru: de*+5irea dura(ei
de 5colari,are *re3+,u(e de lege4 ad'i(eri4 2n'a(ricul+ri4 re2n'a(ricul+ri4 re*e(area e/a'enelor
5i a al(or 1or'e de 3eri1icare4 care de*+5e.c *re3ederile *lanului de 2n3++')n(. -e a.e'enea4
.e *o( *erce*e (a/e 5i *en(ru ac(i3i(+i neinclu.e 2n *lanul de 2n3++')n(4 con1or'
'e(odologiei a*ro0a(e de .ena(ul uni3er.i(ar.
687 %inanarea 2n3++')n(ului .u*erior de .(a( .e a.igur+ din 1onduri *u0lice4 2n concordan+
cu ur'+(oarele cerine:
a7 con.iderarea de,3ol(+rii 2n3++')n(ului .u*erior ca re.*on.a0ili(a(e *u0lic+ 5i a
2n3++')n(ului4 2n general4 ca *riori(a(e naional+@
07 a.igurarea cali(+ii 2n3++')n(ului .u*erior la ni3elul .(andardelor din ;*aiul Euro*ean
al $n3++')n(ului ;u*erior *en(ru *reg+(irea re.ur.elor u'ane 5i de,3ol(area *er.onal+ ca
ce(+eni ai unei .ocie(+i de'ocra(ice 0a,a(e *e cunoa5(ere@
c7 *ro1e.ionali,area re.ur.elor u'ane 2n concordan+ cu di3er.i1icarea *ieei 'uncii@
d7 de,3ol(area 2n3++')n(ului .u*erior 5i a cerce(+rii 5(iini1ice 5i creaiei ar(i.(ice
uni3er.i(are *en(ru in(egrarea la 3)r1 2n 3iaa 5(iini1ic+ 'ondial+.
6:7 E/ecuia 0uge(ar+ anual+ a in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior de .(a( .e 1ace *u0lic+.
657 %inanarea 2n3++')n(ului .u*erior de .(a( *oa(e 1i reali,a(+ *e 0a,+ de con(rac( 5i *rin
con(ri0uia al(or 'ini.(ere4 *en(ru acele in.(i(uii de 2n3++')n( .u*erior care *reg+(e.c
.*eciali5(i 2n 1uncie de cerinele 'ini.(erelor re.*ec(i3e4 *recu' 5i *rin al(e .ur.e4 inclu.i3
2'*ru'u(uri 5i a9u(oare e/(erne.
6<7 Toa(e re.ur.ele de 1inanare ale uni3er.i(+ilor de .(a( .un( 3eni(uri *ro*rii.
6=7 ;(a(ul *oa(e .*ri9ini 2n3++')n(ul .u*erior *ar(icular acredi(a(.
6&7 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior de .(a( 5i *ar(iculare *o( *ri'i donaii din ar+ 5i din
.(r+in+(a(e4 2n con1or'i(a(e cu *re3ederile legale 2n 3igoare.
ART. 228
617 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior de .(a( 1uncionea,+ ca in.(i(uii 1inana(e din
1ondurile aloca(e de la 0uge(ul de .(a(4 3eni(uri e/(ra0uge(are 5i din al(e .ur.e4 *o(ri3i( legii.
627 Heni(urile ace.(or in.(i(uii .e co'*un din .u'e aloca(e de la 0uge(ul Mini.(erului
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 *e 0a,+ de con(rac(4 *en(ru 1inanarea de 0a,+4
1inanarea co'*le'en(ar+ 5i 1inanarea .u*li'en(ar+4 reali,area de o0iec(i3e de in3e.(iii4
1onduri aloca(e *e 0a,+ co'*e(iional+ *en(ru de,3ol(are in.(i(uional+4 1onduri aloca(e *e
0a,+ co'*e(iional+ *en(ru inclu,iune4 0ur.e 5i *ro(ecia .ocial+ a .(udenilor4 *recu' 5i din
3eni(uri *ro*rii4 do0)n,i4 donaii4 .*on.ori,+ri 5i (a/e *erce*u(e 2n condiiile legii de la
*er.oane 1i,ice 5i 9uridice4 ro')ne .au .(r+ine4 5i din al(e .ur.e. Ace.(e 3eni(uri .un( u(ili,a(e
de in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior4 2n condiiile au(ono'iei uni3er.i(are4 2n 3ederea
reali,+rii o0iec(i3elor care le re3in 2n cadrul *oli(icii .(a(ului din do'eniul 2n3++')n(ului 5i
cerce(+rii 5(iini1ice uni3er.i(are.
687 %inanarea .u*li'en(ar+ .e acord+ din 1onduri *u0lice de c+(re Mini.(erul Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului *en(ru a .(i'ula e/celena in.(i(uiilor 5i a *rogra'elor de
.(udii4 a()( din cadrul uni3er.i(+ilor de .(a(4 c)( 5i al celor *ar(iculare. %inanarea .u*li'en(ar+
.e acord+ con1or' *re3ederilor ar(. 1E= li(. a7.
6:7 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului a.igur+ 1inanarea de 0a,+
*en(ru uni3er.i(+ile de .(a(4 *rin gran(uri de .(udii calcula(e *e 0a,a co.(ului 'ediu *er
.(uden( ec>i3alen(4 *er do'eniu4 *er cicluri de .(udiu 5i *er li'0+ de *redare. Gran(urile de
.(udii 3or 1i aloca(e *riori(ar .*re acele do'enii care a.igur+ de,3ol(area .u.(ena0il+ 5i
co'*e(i(i3+ a .ocie(+ii4 iar 2n in(eriorul do'eniului4 *riori(ar4 celor 'ai 0ine *la.a(e *rogra'e
2n ierar>ia cali(+ii ace.(ora4 nu'+rul de gran(uri de .(udii aloca(e unui *rogra' 3ariind 2n
1uncie de *o,iia *rogra'ului 2n acea.(+ ierar>ie.
657 %inanarea de 0a,+ e.(e 'ul(ianual+4 a.igur)ndu?.e *e (oa(+ dura(a unui ciclu de .(udii.
6<7 %inanarea co'*le'en(ar+ .e reali,ea,+ de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului
5i ;*or(ului *rin:
a7 .u03enii *en(ru ca,are 5i 'a.+@
07 1onduri aloca(e *e 0a,+ de *riori(+i 5i nor'e .*eci1ice *en(ru do(+ri 5i al(e c>el(uieli de
in3e.(iii 5i re*araii ca*i(ale@
c7 1onduri aloca(e *e 0a,e co'*e(iionale *en(ru cerce(area 5(iini1ic+ uni3er.i(ar+.
6=7 %inanarea in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior de .(a( .e 1ace *e 0a,+ de con(rac(
2nc>eia( 2n(re Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului 5i in.(i(uia de
2n3++')n( .u*erior re.*ec(i3+4 du*+ cu' ur'ea,+:
a7 con(rac( in.(i(uional *en(ru 1inanarea de 0a,+4 *en(ru 1ondul de 0ur.e 5i *ro(ecie .ocial+
a .(udenilor4 *en(ru 1ondul de de,3ol(are in.(i(uional+4 *recu' 5i *en(ru 1inanarea de
o0iec(i3e de in3e.(iii@
07 con(rac( co'*le'en(ar *en(ru 1inanarea re*araiilor ca*i(ale4 a do(+rilor 5i a al(or
c>el(uieli de in3e.(iii4 *recu' 5i .u03enii *en(ru ca,are 5i 'a.+@
c7 con(rac(ele in.(i(uionale 5i co'*le'en(are .un( .u*u.e con(rolului *eriodic e1ec(ua( de
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului 5i "N%I;.
6&7 %inanarea cerce(+rii 5(iini1ice uni3er.i(are .e 1ace con1or' *re3ederilor Ordonanei
Gu3ernului nr. 5=C2002 *ri3ind cerce(area 5(iini1ic+ 5i de,3ol(area (e>nologic+4 a*ro0a(+ cu
'odi1ic+ri 5i co'*le(+ri *rin Legea nr. 82:C20084 cu 'odi1ic+rile 5i co'*le(+rile ul(erioare4 5i
legi.laiei .*eci1ice do'eniului cerce(+rii?de,3ol(+rii.
6E7 %ondurile *en(ru 0ur.e 5i *ro(ecie .ocial+ a .(udenilor .e aloc+ 2n 1uncie de nu'+rul de
.(udeni de la 2n3++')n(ul cu 1rec3en+4 1+r+ (a/+ de .(udii.
6107 ;(udenii 0ene1icia,+ de 0ur.e de *er1or'an+ .au de 'eri(4 *en(ru .(i'ularea
e/celenei4 *recu' 5i de 0ur.e .ociale4 *en(ru .u.inerea 1inanciar+ a .(udenilor cu 3eni(uri
redu.e. "uan(u'ul 'ini' al 0ur.elor .ociale .e *ro*une anual de c+(re "N%I;4 in)nd con( de
1a*(ul c+ ace.(ea (re0uie .+ aco*ere c>el(uielile 'ini'e de 'a.+ 5i ca,are.
6117 Uni3er.i(+ile *o( .u*li'en(a 1ondul de 0ur.e *rin 3eni(uri *ro*rii e/(ra0uge(are.
6127 "a(egoriile de c>el(uieli eligi0ile 5i 'e(odologia de di.(ri0uire a ace.(ora din 1inanarea
co'*le'en(ar+ 5i .u*li'en(ar+ .e .(a0ile.c *rin >o(+r)re a Gu3ernului4 la iniia(i3a
Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 2n (er'en de 'a/i'u' < luni de la
in(rarea 2n 3igoare a *re,en(ei legi.
6187 Rec(orii uni3er.i(+ilor de .(a(4 *rin con(rac(ul in.(i(uional 2nc>eia( cu Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 .un( direc( re.*on.a0ili de alocarea re.ur.elor
in.(i(uiei4 *riori(ar .*re de*ar(a'en(ele 5i .(ruc(urile cele 'ai *er1or'an(e.
ART. 22:
;(a(ul ro')n *oa(e acorda anual 0ur.e *en(ru .*ri9inirea e(nicilor ro')ni din +ri 2n3ecina(e
5i a e(nicilor ro')ni cu do'iciliul .(a0il 2n .(r+in+(a(e4 care dore.c .+ .(udie,e 2n cadrul
uni(+ilor 5i in.(i(uiilor de 2n3++')n( de .(a( din Ro')nia.
ART. 225
617 Progra'ele de .(udii de 'a.(er 5i doc(ora( 2n 5(iine 5i (e>nologii a3an.a(e4 cele care .e
de.1+5oar+ 2n li'0i de circulaie in(ernaional+4 *recu' 5i doc(ora(ele 2n co(u(el+ cu
uni3er.i(+i de *re.(igiu din .(r+in+(a(e 0ene1icia,+ de 1inanare *re1erenial+4 acorda(+
con1or' *ro*unerilor "N%I;.
627 %ondurile r+'a.e la .1)r5i(ul anului din e/ecuia 0uge(ului *re3+,u( 2n con(rac(ul
in.(i(uional 5i co'*le'en(ar4 *recu' 5i 1ondurile a1eren(e cerce(+rii 5(iini1ice uni3er.i(are 5i
3eni(urile e/(ra0uge(are r+')n la di.*o,iia uni3er.i(+ilor 5i .e cu*rind 2n 0uge(ul de 3eni(uri
5i c>el(uieli al in.(i(uiei4 1+r+ 3+r.+'in(e la 0uge(ul de .(a( 5i 1+r+ a1ec(area alocaiilor de la
0uge(ul de .(a( *en(ru anul ur'+(or.
ART. 22<
617 Uni3er.i(+ile de .(a( .au *ar(iculare au *a(ri'oniu *ro*riu4 *e care 2l ge.(ionea,+
con1or' legii.
627 -re*(urile *e care le au uni3er.i(+ile a.u*ra 0unurilor din *a(ri'oniul *ro*riu *o( 1i
dre*(uri reale4 du*+ ca,4 dre*( de *ro*rie(a(e .au de,'e'0r+'in(e ale ace.(uia4 u,4 u,u1ruc(4
.er3i(u(e 5i .u*er1icie4 *o(ri3i( di.*o,iiilor "odului ci3il4 dre*( de 1olo.in+ do0)ndi( *rin
2nc>iriere4 conce.iune4 co'oda( 5i al(ele a.e'enea ori dre*( de ad'ini.(rare4 2n condiiile legii.
687 $n *a(ri'oniul uni3er.i(+ilor *o( e/i.(a 5i dre*(uri de crean+ i,3or)(e din con(rac(e4
con3enii .au >o(+r)ri 9udec+(ore5(i.
6:7 Uni3er.i(+ile de .(a( *o( a3ea 2n *a(ri'oniu 0unuri 'o0ile 5i i'o0ile din do'eniul
*u0lic .au din do'eniul *ri3a( al .(a(ului.
657 -re*(urile .u0iec(i3e ale uni3er.i(+ilor a.u*ra 0unurilor din do'eniul *u0lic al .(a(ului
*o( 1i dre*(uri de ad'ini.(rare4 de 1olo.in+4 de conce.iune ori de 2nc>iriere4 2n condiiile legii.
6<7 Prin >o(+r)re a Gu3ernului4 0unurile din do'eniul *u0lic al .(a(ului *o( 1i (recu(e 2n
do'eniul *ri3a( al .(a(ului 5i (ran.'i.e 2n *ro*rie(a(e uni3er.i(+ilor de .(a(4 2n condiiile legii.
6=7 Uni3er.i(+ile de .(a( au dre*( de *ro*rie(a(e a.u*ra 0unurilor e/i.(en(e 2n *a(ri'oniul lor
la da(a in(r+rii 2n 3igoare a *re,en(ei legi. Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului e.(e 2'*u(ernici( .+ e'i(+ cer(i1ica( de a(e.(are a dre*(ului de *ro*rie(a(e *en(ru
uni3er.i(+ile de .(a( *e 0a,a docu'en(aiei 2nain(a(e de ace.(ea.
6&7 -re*(ul de *ro*rie(a(e al uni3er.i(+ilor de .(a( a.u*ra 0unurilor *re3+,u(e la alin. 6=7 .e
e/erci(+ 2n condiiile *re3+,u(e de "ar(a uni3er.i(ar+4 cu re.*ec(area di.*o,iiilor dre*(ului
co'un.
6E7 -re*(ul de *ro*rie(a(e a.u*ra 0unurilor i'o0ile4 *recu' 5i al(e dre*(uri reale ale
uni3er.i(+ilor de .(a( .un( .u*u.e *rocedurii *u0lici(+ii i'o0iliare *re3+,u(e de legi.laia
.*ecial+ 2n 'a(erie.
6107 $n ca,ul de.1iin+rii unei uni3er.i(+i de .(a(4 0unurile a1la(e 2n *ro*rie(a(e4 r+'a.e 2n
ur'a lic>id+rii4 (rec 2n *ro*rie(a(ea *ri3a(+ a .(a(ului.
6117 Uni3er.i(+ile *ar(iculare .un( (i(ulare ale dre*(ului de *ro*rie(a(e ori ale al(or dre*(uri
reale *e care le e/erci(+ a.u*ra *a(ri'oniului4 2n condiiile legii.
;E"GIUNEA a 2?a
Organi,area 5i 1uncionarea 2n3++')n(ului .u*erior *ar(icular 5i con1e.ional *ar(icular
ART. 22=
617 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior *ar(iculare 5i in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior
con1e.ionale *ar(iculare .un(:
a7 1onda(e din iniia(i3a 5i cu re.ur.ele 'a(eriale 5i 1inanciare ale unei 1undaii .au a.ociaii4
ale unui cul( religio. ori ale unui al( 1urni,or de educaie4 recuno.cu( ca a(are *o(ri3i(
*re3ederilor *re,en(ei legi@
07 *er.oane 9uridice de dre*( *ri3a(.
627 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior *ar(iculare au au(ono'ie uni3er.i(ar+4 con1or'
*re3ederilor *re,en(ei legi4 5i au(ono'ie econo'ico?1inanciar+4 a3)nd dre*( 1unda'en(
*ro*rie(a(ea *ri3a(+4 garan(a(+ de "on.(i(uie.
687 ;(ruc(urile uni3er.i(+ilor *ar(iculare 5i con1e.ionale *ar(iculare4 a(ri0uiile4 dura(a
'anda(elor4 *recu' 5i al(e con.ideren(e lega(e de .(a(u(ul ace.(ora .un( .(a0ili(e de "ar(a
uni3er.i(ar+4 a3i,a(e de 1onda(ori 5i a*ro0a(e de .ena(ul uni3er.i(ar cu re.*ec(area .(ric(+ a
*re3ederilor *re,en(ei legi.
;E"GIUNEA a 8?a
$n1iinarea in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior *ar(iculare 5i con1e.ionale *ar(iculare
ART. 22&
617 O in.(i(uie de 2n3++')n( .u*erior *ar(icular+ 5i con1e.ional+ *ar(icular+ (re0uie .+
*arcurg+ (oa(e *rocedurile de au(ori,are *ro3i,orie 5i acredi(are .(a0ili(e de *re,en(a lege.
627 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior *ar(iculare 5i con1e.ionale *ar(iculare .un( acredi(a(e
*rin lege4 iniia(+ de c+(re Gu3ern la *ro*unerea Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului
5i ;*or(ului.
687 Uni3er.i(+ilor acredi(a(e li .e recunoa5(e *erioada de 1uncionare legal+.
;E"GIUNEA a :?a
Pa(ri'oniul in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior *ar(iculare 5i con1e.ionale *ar(iculare
ART. 22E
617 Pa(ri'oniul in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior *ar(iculare 5i con1e.ionale *ar(iculare
con.(+ 2n *a(ri'oniul iniial al 1onda(orilor4 la care .e adaug+ *a(ri'oniul do0)ndi( ul(erior.
627 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior *ar(iculare 5i con1e.ionale *ar(iculare4 *e dura(a
e/i.(enei lor4 di.*un de *a(ri'oniul *u. la di.*o,iia lor4 con1or' legii.
687 Toa(e deci,iile *ri3ind *a(ri'oniul in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior *ar(iculare 5i
con1e.ionale *ar(iculare .un( lua(e de c+(re con.iliul de ad'ini.(raie.
;E"GIUNEA a 5?a
-e.1iinarea in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior *ar(iculare 5i con1e.ionale *ar(iculare
ART. 280
617 -e.1iinarea4 di,ol3area .au lic>idarea in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior *ar(iculare 5i
con1e.ionale *ar(iculare .e 1ace 2n condiiile legii. Iniia(i3a de.1iin+rii in.(i(uiilor de
2n3++')n( .u*erior *ar(iculare .au con1e.ionale *ar(iculare *oa(e a*arine 5i 1onda(orilor.
627 $n ca, de de.1iinare4 di,ol3are .au lic>idare4 *a(ri'oniul in.(i(uiilor de 2n3++')n(
.u*erior *ar(iculare 5i con1e.ionale *ar(iculare re3ine 1onda(orilor.
687 -e.1iinarea uni3er.i(+ilor *ar(iculare .e 3a 1ace cu *ro(ecia in(ere.elor .(udenilor.
;E"GIUNEA a <?a
%inanarea in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior *ar(iculare 5i con1e.ionale *ar(iculare
ART. 281
;ur.ele de 1inanare ale in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior *ar(iculare 5i con1e.ionale
*ar(iculare .un( co'*u.e din:
a7 .u'ele de*u.e de 1onda(ori@
07 (a/e de .(udiu 5i al(e (a/e 5colare@
c7 .*on.ori,+ri4 donaii4 gran(uri 5i 1inan+ri acorda(e *e 0a,+ de co'*e(iie4 e/*loa(area
re,ul(a(elor cerce(+rii4 de,3ol(+rii4 ino3+rii 5i al(e .ur.e legal con.(i(ui(e.
TITLUL IH
;(a(u(ul *er.onalului didac(ic
"APITOLUL I
;(a(u(ul *er.onalului didac(ic din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar
;E"GIUNEA 1
-i.*o,iii generale
ART. 282
;(a(u(ul regle'en(ea,+:
a7 1unciile4 co'*e(enele4 re.*on.a0ili(+ile4 dre*(urile 5i o0ligaiile .*eci1ice *er.onalului
didac(ic 5i didac(ic au/iliar4 *recu' 5i ale celui de conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol@
07 1or'area iniial+ 5i con(inu+ a *er.onalului didac(ic 5i a *er.onalului de conducere4 de
2ndru'are 5i de con(rol@
c7 condiiile 5i 'odali(+ile de ocu*are a *o.(urilor 5i a 1unciilor didac(ice4 didac(ice
au/iliare4 a 1unciilor de conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol4 *recu' 5i condiiile 5i
'odali(+ile de eli0erare din ace.(e *o.(uri 5i 1uncii4 de 2nce(are a ac(i3i(+ii 5i de *en.ionare a
*er.onalului didac(ic 5i didac(ic au/iliar@
d7 cri(eriile de nor'are4 de acordare a di.(inciilor 5i de a*licare a .anciunilor.
ART. 288
617 Per.onalul didac(ic cu*rinde *er.oanele din .i.(e'ul de 2n3++')n( re.*on.a0ile cu
in.(ruirea 5i educaia.
627 -in ca(egoria *er.onalului didac(ic *o( 1ace *ar(e *er.oanele care 2nde*line.c condiiile
de .(udii *re3+,u(e de lege4 care au ca*aci(a(ea de e/erci(are de*lin+ a dre*(urilor4 o condui(+
'oral+ con1or'+ deon(ologiei *ro1e.ionale 5i .un( a*(e din *unc( de 3edere 'edical 5i
*.i>ologic *en(ru 2nde*linirea 1unciei.
ART. 28:
617 $ncadrarea 5i 'eninerea 2n(r?o 1uncie didac(ic+ .au didac(ic+ au/iliar+4 *recu' 5i 2n(r?o
1uncie de conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol .un( condiiona(e de *re,en(area unui
cer(i1ica( 'edical4 eli0era( *e un 1or'ular .*eci1ic ela0ora( de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului4 2'*reun+ cu Mini.(erul ;+n+(+ii. Inco'*a(i0ili(+ile de ordin 'edical
cu 1uncia didac(ic+ .un( .(a0ili(e *rin *ro(ocol 2nc>eia( 2n(re Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului 5i Mini.(erul ;+n+(+ii.
627 Per.onalul didac(ic4 didac(ic au/iliar4 de conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol care .e
con.ider+ nedre*(+i( *oa(e .olici(a o e/*er(i,+ a ca*aci(+ii de 'unc+.
687 Nu *o( ocu*a 1unciile *re3+,u(e la alin. 617 *er.oanele li*.i(e de ace.( dre*(4 *e dura(a
.(a0ili(+ *rin(r?o >o(+r)re 9udec+(orea.c+ de1ini(i3+ de conda'nare *enal+.
6:7 $n .i(uaii de ina*(i(udine *ro1e.ional+ de na(ur+ *.i>oco'*or(a'en(al+4 conducerea
uni(+ii .au a in.(i(uiei de 2n3++')n( *oa(e .olici(a4 cu acordul con.iliului de ad'ini.(raie4 un
nou e/a'en 'edical co'*le(. Aceea5i *re3edere .e a*lic+4 2n 'od .i'ilar4 1unciilor de
conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol4 *recu' 5i *er.onalului din uni(+ile cone/e
2n3++')n(ului.
657 Nu *o( ocu*a *o.(urile didac(ice4 de conducere .au de 2ndru'are 5i de con(rol 2n
2n3++')n( *er.oanele care de.1+5oar+ ac(i3i(+i inco'*a(i0ile cu de'ni(a(ea 1unciei
didac(ice4 cu' .un(:
a7 *re.(area de c+(re cadrul didac(ic a oric+rei ac(i3i(+i co'erciale 2n incin(a uni(+ii de
2n3++')n( .au 2n ,ona li'i(ro1+@
07 co'erul cu 'a(eriale o0.cene .au *ornogra1ice .cri.e4 audio ori 3i,uale@
c7 *rac(icarea4 2n *u0lic4 a unor ac(i3i(+i cu co'*onen+ lu0ric+ .au al(ele care i'*lic+
e/>i0area4 2n 'anier+ o0.cen+4 a cor*ului.
ART. 285
Pen(ru in.(i(uiile de 2n3++')n( 'ili(ar 5i 2n3++')n( de in1or'aii4 ordine *u0lic+ 5i
.ecuri(a(e naional+4 .e *re3+d ur'+(oarele:
a7 a*licarea *re3ederilor *re,en(ei legi la .*eci1icul 'ili(arCde in1or'aii4 ordine *u0lic+ 5i
.ecuri(a(e naional+ .e 1ace *rin ordine4 regula'en(e 5i in.(ruciuni *ro*rii@
07 *er.onalul didac(ic 'ili(arCde in1or'aii4 ordine *u0lic+ 5i .ecuri(a(e naional+ 5i ci3il .e
con.(i(uie din *er.onalul *re3+,u( 2n *re,en(a lege 5i din cor*ul in.(ruc(orilor 'ili(ariCde
in1or'aii4 ordine *u0lic+ 5i .ecuri(a(e naional+@
c7 *er.onalul didac(ic 'ili(arCde in1or'aii4 ordine *u0lic+ 5i .ecuri(a(e naional+ are
dre*(urile 5i 2nda(oririle care decurg din *re,en(a lege 5i din cali(a(ea de cadru 'ili(ar 2n
ac(i3i(a(e4 re.*ec(i3 de 1uncionar *u0lic cu .(a(u( .*ecial@
d7 *en(ru 1unciile didac(ice a1eren(e cor*ului in.(ruc(orilor 'ili(ariCde in1or'aii4 ordine
*u0lic+ 5i .ecuri(a(e naional+4 condiiile care .e cer *en(ru ocu*area ace.(ora4 *recu' 5i
nor'ele didac(ice4 co'*e(enele 5i re.*on.a0ili(+ile .e .(a0ile.c *rin in.(ruciuni *ro*rii@
e7 *er1ecionarea *reg+(irii *er.onalului didac(ic .e reali,ea,+ con1or' *re3ederilor
*re,en(ei legi 5i regle'en(+rilor .*eci1ic 'ili(areCde in1or'aii4 ordine *u0lic+ 5i .ecuri(a(e
naional+@
17 *er.onalul didac(ic4 inclu.i3 cel din cor*ul in.(ruc(orilor 'ili(ariCde in1or'aii4 ordine
*u0lic+ 5i .ecuri(a(e naional+4 *oa(e o0ine de1ini(i3area 2n 2n3++')n( 5i gradele didac(ice4 2n
condiiile .(a0ili(e de *re,en(a lege.
;E"GIUNEA a 2?a
%or'area iniial+ 5i con(inu+. "ariera didac(ic+
ART. 28<
617 %or'area iniial+ *en(ru ocu*area 1unciilor didac(ice din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar
cu*rinde:
a7 1or'area iniial+4 (eore(ic+4 2n .*eciali(a(e4 reali,a(+ *rin uni3er.i(+i4 2n cadrul unor
*rogra'e acredi(a(e *o(ri3i( legii@
07 'a.(er didac(ic cu dura(a de 2 ani@
c7 .(agiul *rac(ic cu dura(a de un an 5colar4 reali,a( 2n(r?o uni(a(e de 2n3++')n(4 .u0
coordonarea unui *ro1e.or 'en(or.
627 Prin e/ce*ie de la *re3ederile alin. 6174 1or'area *er.onalului din educaia
an(e*re5colar+ .e reali,ea,+ *rin liceele *edagogice.
687 Pen(ru a o0ine al(+ .*eciali,are4 a0.ol3enii .(udiilor de licen+ *o( ur'a un 'odul de
'ini'u' E0 de credi(e (ran.1era0ile care a(e.(+ o0inerea de co'*e(ene de *redare a unei
di.ci*line din do'eniul 1unda'en(al a1eren( do'eniului de .*eciali,are 2n.cri. *e di*lo'a de
licen+. Ace.( 'odul *oa(e 1i ur'a( 2n *aralel cu 'a.(erul didac(ic .au du*+ 1inali,area
ace.(uia.
ART. 28=
617 $n cali(a(ea .a de *rinci*al 1inana(or4 *e 0a,a anali,ei ne3oilor de 1or'are din .i.(e'4
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului .(a0ile5(e re*erele curriculare 5i
cali1ic+rile de 1or'are iniial+ (eore(ic+ 2n .*eciali(a(e a *er.onalului didac(ic.
627 Progra'ele de 1or'are iniial+ (eore(ic+ 2n .*eciali(a(e 5i *.i>o*edagogic+ .un(
acredi(a(e 5i e3alua(e *eriodic de c+(re Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului4 *rin in(er'ediul ARA"I; .au al al(or organi.'e a0ili(a(e4 *o(ri3i( legii.
ART. 28&
617 ;(udenii 5i a0.ol3enii de 2n3++')n( .u*erior care o*(ea,+ *en(ru *ro1e.iunea didac(ic+
au o0ligaia .+ a0.ol3e cur.urile unui 'a.(er didac(ic cu dura(a de 2 ani.
627 Progra'ele de .(udii ale 'a.(erului didac(ic .un( ela0ora(e *e 0a,a .(andardelor
*ro1e.ionale *en(ru 1unciile didac(ice4 .e a*ro0+ de c+(re Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului 5i .e acredi(ea,+ con1or' legii.
687 ;(udenii care 1rec3en(ea,+ cur.urile 'a.(erului didac(ic acredi(a( de Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului 2n(r?o in.(i(uie *u0lic+ *o( 0ene1icia de 0ur.e de
.(udiu 1inana(e de la 0uge(ul de .(a(.
6:7 "uan(u'ul unei 0ur.e acorda(e de la 0uge(ul de .(a( e.(e egal cu .alariul ne( al unui
*ro1e.or de0u(an(.
657 "ri(eriile de acordare a 0ur.elor de la 0uge(ul de .(a( .e .(a0ile.c de c+(re Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6<7 A0.ol3enilor 'a.(erului didac(ic li .e eli0erea,+ di*lo'+ de 'a.(er didac(ic 2n
do'eniul *rogra'ului de licen+.
6=7 Planurile de 2n3++')n( ale .(udiilor de licen+ 2n .*eciali(a(ea *edagogia 2n3++')n(ului
*ri'ar 5i *re5colar .un( ela0ora(e *e 0a,a .(andardelor *ro1e.ionale .(a0ili(e de Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
ART. 28E
617 $n.crierea *en(ru e1ec(uarea .(agiului *rac(ic *re3+,u( la ar(. 28< alin. 617 li(. c7 e.(e
condiiona(+ de o0inerea di*lo'ei de licen+ 5i a di*lo'ei de 'a.(er didac(ic.
627 $n 3ederea reali,+rii *reg+(irii *rac(ice din cadrul 'a.(erului didac(ic .e con.(i(uie o
reea *er'anen(+ de uni(+i de 2n3++')n(4 2n 0a,a unor acorduri?cadru 2nc>eia(e 2n(re
uni(+ileCin.(i(uiile de 2n3++')n( care a.igur+ 1or'area iniial+ 5i in.*ec(ora(ele 5colare4 2n
condiii .(a0ili(e *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
687 Pe 0a,a ace.(or acorduri?cadru4 uni(+ileCin.(i(uiile de 2n3++')n( care a.igur+ 1or'area
iniial+ 2nc>eie con(rac(e de cola0orare cu dura(a de 1 ? : ani 5colari cu uni(+ile de 2n3++')n(
din reeaua *re3+,u(+ la alin. 627 *en(ru .(a0ilirea condiiilor de organi,are 5i de.1+5urare a
.(agiilor *rac(ice.
6:7 Uni(+ileCin.(i(uiile de 2n3++')n( care a.igur+ 1or'area iniial+ *o( reali,a inde*enden(
*ar(eneria(e cu in.(i(uii o1er(an(e de .er3icii 2n do'eniu ? cen(re de con.iliere4 clu0uri 5i
*ala(e ale co*iilor4 cen(re logo*edice 5i organi,aii nongu3erna'en(ale.
657 Preg+(irea *rac(ic+ din cadrul 'a.(erului didac(ic .e *oa(e derula .u0 1or'a unei
*erioade de .(agiu 2n .(r+in+(a(e 2n cadrul unui *rogra' al Uniunii Euro*ene ? co'*onen(a
dedica(+ 1or'+rii iniiale a *ro1e.orilor ? *erioad+ cer(i1ica(+ *rin docu'en(ul Euro*a..
Mo0ili(a(e.
ART. 2:0
617 Ocu*area unei 1uncii didac(ice *en(ru *erioada .(agiului *rac(ic cu dura(a de un an
5colar .e reali,ea,+ *rin:
a7 concur. *e *o.(uriCca(edre 3acan(eCre,er3a(e@
07 re*ar(i,are de c+(re in.*ec(ora(ul 5colar 9udeeanCal 'unici*iului !ucure5(i *e *o.(urile
r+'a.e neocu*a(e 2n ur'a concur.ului.
627 Per.oanelor a1la(e 2n *erioada .(agiului *rac(ic cu dura(a de un an 5colar li .e a*lic+4 2n
'od core.*un,+(or 1unciei didac(ice ocu*a(e (e'*orar4 (oa(e *re3ederile *re,en(ei legi4
*recu' 5i (oa(e celelal(e *re3ederi core.*un,+(oare din legi.laia 2n 3igoare.
ART. 2:1
617 E/a'enul naional de de1ini(i3are 2n 2n3++')n( e.(e organi,a( de Mini.(erul Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 con1or' unei 'e(odologii a*ro0a(e *rin ordin al
'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului4 5i cu*rinde:
a7 e(a*a I4 eli'ina(orie ? reali,a(+ de c+(re in.*ec(ora(ele 5colare 2n *erioada .(agiului
*rac(ic cu dura(a de un an 5colar 5i con.()nd 2n e3aluarea ac(i3i(+ii *ro1e.ionale la ni3elul
uni(+ii de 2n3++')n(4 e3aluarea *or(o1oliului *ro1e.ional *er.onal 5i 2n .u.inerea a cel *uin
dou+ in.*ecii la cla.+@
07 e(a*a a II?a4 1inal+ ? reali,a(+ la 1inali,area .(agiului *rac(ic cu dura(a de un an 5colar 5i
con.()nd 2n(r?o e/a'inare .cri.+4 *e 0a,a unei (e'a(ici 5i a unei 0i0liogra1ii a*ro0a(e de
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 *en(ru 1iecare .*eciali(a(e 2n *ar(e.
627 "adrele didac(ice care *ro'o3ea,+ e/a'enul de de1ini(i3a( do0)nde.c (i(lul de *ro1e.or
cu dre*( de *rac(ic+ 2n 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar.
687 "adrelor didac(ice anga9a(e cu con(rac( de 'unc+ *e o *erioad+ de(er'ina(+4 care au
*ro'o3a( e/a'enul de de1ini(i3are 2n 2n3++')n(4 li .e *oa(e a.igura con(inui(a(ea *e *o.(ul
didac(icCca(edra ocu*a(6+74 *rin >o(+r)rea con.iliului de ad'ini.(raie din uni(a(ea de
2n3++')n( re.*ec(i3+4 2n condiiile legii.
6:7 Per.oanele care nu *ro'o3ea,+ e/a'enul de de1ini(i3are 2n 2n3++')n( *o( *ar(ici*a la
cel 'ul( dou+ al(e .e.iuni ale ace.(ui e/a'en4 2n condiiile relu+rii de 1iecare da(+4 an(erior
.u.inerii e/a'enului4 a .(agiului de *rac(ic+ cu dura(a de un an 5colar.
657 ;(agiul de *rac(ic+ cu dura(a de un an 5colar 5i e/a'enul de de1ini(i3are 2n 2n3++')n(
*o( 1i relua(e4 2n condiiile legii4 2n(r?un in(er3al de (i'* care nu de*+5e5(e 5 ani de la
2nce*erea *ri'ului .(agiu de *rac(ic+.
6<7 Per.oanele care nu *ro'o3ea,+ e/a'enul de de1ini(i3are 2n 2n3++')n(4 2n condiiile
*re,en(ului ar(icol4 *o( 1i anga9a(e 2n .i.(e'ul naional de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar nu'ai *e
*erioad+ de(er'ina(+4 cu .(a(u( de *ro1e.or de0u(an(.
ART. 2:2
617 %or'area con(inu+ a cadrelor didac(ice cu*rinde de,3ol(area *ro1e.ional+ 5i e3oluia 2n
carier+.
627 E3oluia 2n carier+ .e reali,ea,+ *rin gradul didac(ic II 5i gradul didac(ic I4 e/a'ene de
cer(i1icare a di1eri(elor ni3eluri de co'*e(en+.
687 Pro0ele de e/a'en4 (e'a(ica4 0i0liogra1ia4 *recu' 5i *rocedura de organi,are 5i
de.1+5urare a e/a'enelor *en(ru o0inerea gradelor didac(ice .un( regle'en(a(e *rin
'e(odologie ela0ora(+ de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6:7 Gradul didac(ic II .e o0ine de c+(re *er.onalul didac(ic de *redare care are o 3ec>i'e la
ca(edr+ de cel *uin : ani de la o0inerea de1ini(i3+rii 2n 2n3++')n(4 *rin *ro'o3area
ur'+(oarelor *ro0e:
a7 o in.*ecie 5colar+ .*ecial+4 *receda(+ de cel *uin dou+ in.*ecii 5colare curen(e
e5alona(e *e *arcur.ul celor : ani@
07 un (e.( din 'e(odica .*eciali(+ii4 cu a0ord+ri in(erdi.ci*linare 5i de crea(i3i(a(e4 ela0ora(
*e 0a,a unei (e'a(ici 5i a unei 0i0liogra1ii a*ro0a(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului4 *en(ru 1iecare .*eciali(a(e 2n *ar(e@
c7 o *ro0+ oral+ de *edagogie4 *e 0a,a unei *rogra'e a*ro0a(e de Mini.(erul Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 care cu*rinde 5i ele'en(e de *.i>ologie 5i de .ociologie
educaional+.
657 Gradul didac(ic I .e *oa(e o0ine de c+(re *er.onalul didac(ic de *redare care are o
3ec>i'e la ca(edr+ de cel *uin : ani de la acordarea gradului didac(ic II4 *rin *ro'o3area
ur'+(oarelor *ro0e:
a7 un coloc3iu de ad'i(ere4 *e 0a,a unei (e'a(ici 5i a unei 0i0liogra1ii a*ro0a(e de
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 *en(ru 1iecare .*eciali(a(e 2n *ar(e@
07 o in.*ecie 5colar+ .*ecial+4 *receda(+ de cel *uin dou+ in.*ecii 5colare curen(e4
e5alona(e *e *arcur.ul celor : ani4 (oa(e a*recia(e cu cali1ica(i3ul 'a/i'@
c7 ela0orarea unei lucr+ri 'e(odico?5(iini1ice4 .u0 2ndru'area unui conduc+(or 5(iini1ic
.(a0ili( de in.(i(uia cu co'*e(ene 2n do'eniu@
d7 .u.inerea lucr+rii 'e(odico?5(iini1ice4 2n 1aa co'i.iei in.(i(ui(e4 con1or' 'e(odologiei
Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6<7 $n ca, de ne*ro'o3are4 e/a'enele *en(ru o0inerea gradelor didac(ice II4 re.*ec(i3 I4
*o( 1i re*e(a(e la un in(er3al de cel *uin 2 ani 5colari.
6=7 Per.onalului didac(ic 2ncadra( 2n 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar4 care 2nde*line5(e condiiile
de 1or'are iniial+ 5i care a o0inu( (i(lul 5(iini1ic de doc(or4 i .e acord+ gradul didac(ic I4 *e
0a,a unei 'e(odologii ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6&7 Per.onalul didac(ic care a o0inu( de1ini(i3area 2n 2n3++')n( .au gradul didac(ic II cu
'edia 10 .e *oa(e *re,en(a4 du*+ ca,4 la e/a'enele *en(ru gradul II4 re.*ec(i3 gradul I4 cu un
an 'ai de3re'e 1a+ de *erioada *re3+,u(+ de *re,en(a lege.
6E7 $n ca,ul 2n care *ro1e.orii au do0)ndi( dou+ .au 'ai 'ul(e .*eciali(+i4 de1ini(i3area 2n
2n3++')n( 5i gradele didac(ice II 5i I o0inu(e la una din(re ace.(ea .un( recuno.cu(e *en(ru
oricare din(re .*eciali(+ile do0)ndi(e *rin .(udii.
6107 Gradele didac(ice .e acord+ *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i
.*or(ului.
ART. 2:8
617 Per.onalul didac(ic care a o0inu( gradul didac(ic I4 cu *er1or'ane deo.e0i(e 2n
ac(i3i(a(ea didac(ic+ 5i 'anagerial+4 *oa(e do0)ndi (i(lul de *ro1e.or?e'eri( 2n .i.(e'ul de
2n3++')n( *reuni3er.i(ar4 acorda( 2n 0a,a unei 'e(odologii ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
627 Per.oana care do0)nde5(e (i(lul de *ro1e.or?e'eri( 0ene1icia,+ de:
a7 *riori(a(e la ocu*area unui *o.( *rin (ran.1er con.i'i( de uni(+ile de 2n3++')n(
i'*lica(e@
07 cali(a(ea de 'en(or *en(ru 1or'area con(inu+ a cadrelor didac(ice@
c7 *riori(a(e la ocu*area *o.(urilor didac(ice 2n condiii de 'edii egale@
d7 acordarea unui *re'iu anual 2n 0ani din 1ondurile *rogra'elor naionale iniia(e de
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului@
e7 delegare de c+(re in.*ec(ora(ele 5colare *en(ru re,ol3area a(ri0uiilor ace.(ora 2n (eri(oriu.
ART. 2::
617 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului .(a0ile5(e o0iec(i3ele 5i
coordonea,+ 1or'area con(inu+ a *er.onalului didac(ic la ni3el de .i.(e' de 2n3++')n(
*reuni3er.i(ar4 2n con1or'i(a(e cu .(ra(egiile 5i *oli(icile naionale.
627 Uni(+ile 5i in.(i(uiile de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar4 *e 0a,a anali,ei de ne3oi4 .(a0ile.c
o0iec(i3ele 5i 1or'area con(inu+4 inclu.i3 *rin con3er.ie *ro1e.ional+4 *en(ru anga9aii *ro*rii.
687 Acredi(area 5i e3aluarea *eriodic+ a 1urni,orilor de 1or'are con(inu+ 5i a *rogra'elor de
1or'are o1eri(e de ace5(ia4 'e(odologia?cadru de organi,are 5i de.1+5urare a 1or'+rii con(inue
.un( reali,a(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 *rin direciile de
.*eciali(a(e.
6:7 "a.ele cor*ului didac(ic .un( cen(re de re.ur.e 5i a.i.(en+ educaional+ 5i 'anagerial+
*en(ru cadrele didac(ice 5i didac(ice au/iliare 5i .e *o( acredi(a ca 1urni,ori de 1or'are
con(inu+.
657 -e,3ol(area *ro1e.ional+ a *er.onalului didac(ic4 de conducere4 de 2ndru'are 5i de
con(rol 5i recali1icarea *ro1e.ional+ .un( 1unda'en(a(e *e .(andardele *ro1e.ionale *en(ru
*ro1e.ia didac(ic+4 .(andarde de cali(a(e 5i co'*e(ene *ro1e.ionale 5i au ur'+(oarele 1inali(+i
generale:
a7 ac(uali,area 5i de,3ol(area co'*e(enelor 2n do'eniul de .*eciali,are core.*un,+(or
1unciei didac(ice ocu*a(e4 *recu' 5i 2n do'eniul *.i>o*edagogic 5i 'e(odic@
07 de,3ol(area co'*e(enelor *en(ru e3oluia 2n cariera didac(ic+4 *rin .i.(e'ul de *reg+(ire
5i o0inere a gradelor didac(ice@
c7 do0)ndirea .au de,3ol(area co'*e(enelor de conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol@
d7 do0)ndirea de noi co'*e(ene4 *rin *rogra'e de con3er.ie *en(ru noi .*eciali,+ri 5iC.au
ocu*area de noi 1uncii didac(ice4 al(ele dec)( cele ocu*a(e 2n 0a,a 1or'+rii iniiale@
e7 do0)ndirea unor co'*e(ene co'*le'en(are *rin care .e e/(inde ca(egoria de ac(i3i(+i ce
*o( 1i *re.(a(e 2n ac(i3i(a(ea curen(+4 cu' ar 1i *redarea a.i.(a(+ de calcula(or4 *redarea 2n li'0i
.(r+ine4 con.ilierea educaional+ 5i orien(area 2n carier+4 educaia adulilor 5i al(ele@
17 de,3ol(area 5i e/(inderea co'*e(enelor (ran.3er.ale *ri3ind in(eraciunea 5i co'unicarea
cu 'ediul .ocial 5i cu 'ediul *edagogic4 a.u'area de re.*on.a0ili(+i *ri3ind organi,area4
conducerea 5i 2'0un+(+irea *er1or'anei .(ra(egice a gru*urilor *ro1e.ionale4 au(ocon(rolul 5i
anali,a re1le/i3+ a *ro*riei ac(i3i(+i 5i al(ele.
6<7 -e.crierea co'*e(enelor 'eniona(e4 *recu' 5i a 'odali(+ilor de e3aluare 5i
cer(i1icare a ace.(ora 2n cadrul .i.(e'ului de credi(e *ro1e.ionale (ran.1era0ile .e reali,ea,+
*rin 'e(odologia 1or'+rii con(inue a *er.onalului didac(ic4 de conducere4 de 2ndru'are 5i de
con(rol4 a*ro0a(e *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
ART. 2:5
617 Pen(ru *er.onalul didac(ic4 de conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol4 1or'area con(inu+
e.(e un dre*( 5i o o0ligaie.
627 Organi,area4 de.1+5urarea4 e3aluarea 5i 1inanarea ac(i3i(+ilor de 1or'are con(inu+ .e
.(a0ile.c *rin 'e(odologie a*ro0a(+ *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i
.*or(ului.
687 %or'area con(inu+ a *er.onalului didac(ic4 de conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol .e
reali,ea,+ 2n 1uncie de e3oluiile din do'eniul educaiei 5i 1or'+rii *ro1e.ionale4 inclu.i3 2n
ceea ce *ri3e5(e curriculu'ul naional4 *recu' 5i 2n 1uncie de in(ere.ele 5i ne3oile *er.onale
de de,3ol(are.
6:7 O0inerea *rin .(udiile core.*un,+(oare a unei noi .*eciali,+ri didac(ice4 di1eri(e de
.*eciali,area curen(+4 .e con.ider+ 1or'are con(inu+.
657 Pe l)ng+ una .au 'ai 'ul(e .*eciali,+ri4 cadrele didac(ice *o( do0)ndi co'*e(ene
didac(ice4 *en(ru di.ci*linele din acela5i do'eniu 1unda'en(a( cu do'eniul licenei4 *rin
*rogra'e de 1or'are .(a0ili(e *rin >o(+r)re a Gu3ernului.
6<7 Per.onalul didac(ic4 *recu' 5i *er.onalul de conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol din
2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar e.(e o0liga( .+ *ar(ici*e *eriodic la *rogra'e de 1or'are con(inu+4
a.(1el 2nc)( .+ acu'ule,e4 la 1iecare in(er3al con.ecu(i3 de 5 ani4 con.idera( de la da(a
*ro'o3+rii e/a'enului de de1ini(i3are 2n 2n3++')n(4 'ini'u' E0 de credi(e *ro1e.ionale
(ran.1era0ile.
6=7 Progra'ele de con3er.ie *ro1e.ional+ in(r+ 2n a(ri0uiile in.(i(uiilor de 2n3++')n(
.u*erior 5i .e de.1+5oar+ 2n 0a,a unor nor'e 'e(odologice .*eci1ice.
6&7 E3aluarea 5i 3alidarea ac>i,iiilor do0)ndi(e de *er.onalul didac(ic4 de conducere4 de
2ndru'are 5i de con(rol *rin di1eri(e *rogra'e 5i 1or'e de organi,are a 1or'+rii con(inue .e
reali,ea,+ *e 0a,a .i.(e'ului de acu'ulare4 recunoa5(ere 5i ec>i3alare a credi(elor
*ro1e.ionale (ran.1era0ile4 ela0ora( de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului
5i a*ro0a( *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
ART. 2:<
617 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului 2n1iinea,+ cor*ul naional de
e/*eri 2n 'anage'en( educaional4 con.(i(ui( 2n ur'a .eleciei4 *rin concur. .*eci1ic4 a
cadrelor didac(ice care 1ac do3ada a0.ol3irii unui *rogra' acredi(a( de 1or'are 2n do'eniul
'anage'en(ului educaional4 cu 'ini'u' <0 de credi(e (ran.1era0ile.
627 Procedura 5i cri(eriile de .elecie .e .(a0ile.c *rin 'e(odologie a*ro0a(+ *rin ordin al
'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
687 Po( ocu*a 1uncii de conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol 2n uni(+ile de 2n3++')n( 5i
in.*ec(ora(ele 5colare nu'ai cadrele didac(ice 'e'0re ale cor*ului naional de e/*eri 2n
'anage'en( educaional.
;E"GIUNEA a 8?a
%unciile didac(ice 5i didac(ice au/iliare. "ondiii de ocu*are
ART. 2:=
%unciile didac(ice .un(:
a7 2n educaia an(e*re5colar+: educa(or?*uericul(or ? .e nor'ea,+ c)(e un *o.( *en(ru 1iecare
gru*+ de co*ii@ 2n in.(i(uiile cu *rogra' *relungi( .au .+*(+')nal4 *er.onalul didac(ic .e
nor'ea,+ *e (ure@
07 2n 2n3++')n(ul *re5colar: *ro1e.or *en(ru 2n3++')n( *re5colar ? .e nor'ea,+ c)(e un
*o.( *en(ru 1iecare gru*+ de co*ii@ 2n in.(i(uiile cu *rogra' *relungi( .au .+*(+')nal4
*er.onalul didac(ic .e nor'ea,+ *e (ure@
c7 2n 2n3++')n(ul *ri'ar: *ro1e.or *en(ru 2n3++')n( *ri'ar ? .e nor'ea,+ c)(e un *o.(
*en(ru 1iecare cla.+ de ele3i@
d7 2n 2n3++')n(ul gi'na,ial 5i liceal: *ro1e.or@
e7 2n 2n3++')n(ul *re5colar4 re.*ec(i3 *ri'ar al(erna(i3 *en(ru 1iecare gru*+ .au cla.+ .e
nor'ea,+ cadre didac(ice con1or' .*eci1icului 1iec+rei al(erna(i3e educaionale@
17 2n 2n3++')n(ul .*ecial 5i 2n co'i.iile de e/*er(i,+ co'*le/+: *ro1e.or i(ineran( 5i de
.*ri9in4 *ro1e.or?*.i>o*edagog4 *ro1e.or?*.i>olog 5colar4 *ro1e.or?logo*ed4 *.i>olog4
*.i>o*edagog4 logo*ed4 *ro1e.or de *.i>odiagno,+ 5i Aine(o(era*eu( ? .e nor'ea,+ c)(e un
*o.( la 1iecare gru*+Ccla.+@ *ro1e.or4 *ro1e.or de educaie .*ecial+@
g7 2n cen(rele 5i ca0ine(ele de a.i.(en+ *.i>o*edagogic+: *ro1e.or?*.i>o*edagog4 *ro1e.or?
*.i>olog4 *ro1e.or?.ociolog4 *ro1e.or?logo*ed4 con.ilier 5colar@
>7 2n cen(rele logo*edice in(er5colare 5i 2n ca0ine(ele 5colare: *ro1e.or?logo*ed4 cu
cali1icarea 2n *.i>o*edagogie .*ecial+4 *.i>ologie .au *edagogie@
i7 2n ca.ele cor*ului didac(ic: *ro1e.or?'e(odi.(4 *ro1e.or?a.ocia(4 1or'a(or4 'en(or de
de,3ol(are *ro1e.ional+@
97 2n clu0urile .*or(i3e 5colare: *ro1e.or4 an(renor4 *ro1e.or?an(renor@
A7 *en(ru reali,area de ac(i3i(+i e/(ra5colare: *ro1e.or@
l7 2n uni(+ile de 2n3++')n(4 *en(ru a.igurarea 1or'+rii iniiale 5i a in.eriei *ro1e.ionale a
cadrelor didac(ice: *ro1e.or 'en(or@
'7 2n cen(rele de docu'en(are 5i in1or'are: *ro1e.or docu'en(ari.(@
n7 *er.onalul didac(ic a.ocia( e.(e *er.onalul didac(ic (i(ular la al(+ 5coal+4 *er.onalul
didac(ic *en.iona( *l+(i( 2n regi' de *la(+ cu ora .au .*eciali5(i con.acrai 2n do'eniul de
.*eciali(a(e al curriculei 5colare. Per.onalul didac(ic a.ocia( e.(e lua( 2n con.iderare la
2nde*linirea .(andardelor *ri3ind au(ori,area .au acredi(area uni(+ii 5colare.
ART. 2:&
617 Pen(ru ocu*area 1unciilor didac(ice e.(e nece.ar+ e1ec(uarea unui .(agiu *rac(ic cu
dura(a de un an 5colar4 reali,a( 2n(r?o uni(a(e de 2n3++')n(4 2n 1uncia didac(ic+
core.*un,+(oare .(udiilor4 .u0 2ndru'area unui *ro1e.or 'en(or 5i (re0uie 2nde*lini(e
cu'ula(i3 ur'+(oarele condiii 'ini'e de .(udii:
a7 a0.ol3irea cu di*lo'+ a .(udiilor uni3er.i(are de licen+ 2n *ro1ilul *o.(ului@
07 a0.ol3irea 'a.(erului didac(ic cu dura(a de 2 ani.
627 $n 3ederea e1ec(u+rii .(agiilor de *rac(ic+ *en(ru ocu*area unei 1uncii didac(ice la
ni3elul in.*ec(ora(elor 5colare 9udeeneCal 'unici*iului !ucure5(i .e con.(i(uie cor*ul
*ro1e.orilor 'en(ori 2n 0a,a unei 'e(odologii ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului.
687 "adrele didac(ice care ocu*+ 1uncii de educa(oriCeduca(oare4 in.(i(u(oriCin.(i(u(oare4
2n3++(oriC2n3++(oare4 'ai.(ru?in.(ruc(or4 an(renor 5i care au do0)ndi( 1or'al4 non1or'al .au
in1or'al co'*e(ene *ro1e.ionale *)n+ la in(rarea 2n 3igoare a *re,en(ei legi 2nde*line.c
condiia *en(ru ocu*area 1unciei didac(ice de *ro1e.or *en(ru 2n3++')n(ul *re5colar4 *ro1e.or
*en(ru 2n3++')n(ul *ri'ar4 re.*ec(i34 *ro1e.or an(renor4 2n 0a,a unei 'e(odologii de
recunoa5(ere 5i ec>i3alare ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului.
6:7 A0.ol3enilor liceelor *edagogice4 ai 5colilor *o.(liceale *edagogice4 ai colegiilor
uni3er.i(are de in.(i(u(ori .au ai al(or 5coli ec>i3alen(e4 2ncadrai 2n 2n3++')n(ul *re5colar 5i
*ri'ar4 care4 *)n+ la in(rarea 2n 3igoare a *re,en(ei legi4 au a0.ol3i( ciclul de licen+4 li .e
con.ider+ 2nde*lini(+ condiia *en(ru ocu*area 1unciilor didac(ice de *ro1e.or *en(ru
2n3++')n(ul *re5colar4 re.*ec(i3 *ro1e.or *en(ru 2n3++')n(ul *ri'ar.
657 Pen(ru ocu*area 1unciilor didac(ice din 2n3++')n(ul .*ecial (re0uie 2nde*lini(e 2n 'od
core.*un,+(or condiiile *re3+,u(e la alin. 6174 iar *en(ru al(e .*eciali,+ri dec)( cele
*.i>o*edagogice e.(e nece.ar un .(agiu a(e.(a( de *reg+(ire (eore(ic+ 5i *rac(ic+ 2n educaie
.*ecial+4 2n condiiile .(a0ili(e *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i
.*or(ului.
6<7 Pen(ru ocu*area 1unciei de an(renor 2n clu0urile .*or(i3e 5colare4 2n *ala(ele 5i 2n
clu0urile co*iilor4 .e cere a0.ol3irea cu di*lo'+ a unui liceu 5i a unei 5coli de an(renori ori a
unei in.(i(uii de 2n3++')n( *o.(liceal .au .u*erior de *ro1il4 cu .*eciali,area 2n ra'ura de
.*or( re.*ec(i3+.
ART. 2:E
Per.onalul didac(ic au/iliar e.(e 1or'a( din:
a7 0i0lio(ecar4 docu'en(ari.(4 redac(or@
07 in1or'a(ician@
c7 la0oran(@
d7 (e>nician@
e7 *edagog 5colar@
17 in.(ruc(or de educaie e/(ra5colar+@
g7 a.i.(en( .ocial@
>7 core*e(i(or@
i7 'edia(or 5colar@
97 .ecre(ar@
A7 ad'ini.(ra(or 1inanciar 6con(a0il7@
l7 in.(ruc(or?ani'a(or@
'7 ad'ini.(ra(or de *a(ri'oniu.
ART. 250
Pen(ru ocu*area 1unciilor didac(ice au/iliare (re0uie 2nde*lini(e ur'+(oarele condiii de
.(udii:
a7 *en(ru 1uncia de 0i0lio(ecar4 de docu'en(ari.( 5i de redac(or ? a0.ol3irea4 cu e/a'en de
di*lo'+4 a unei in.(i(uii de 2n3++')n(4 .ecia de 0i0lio(econo'ie4 .au a al(or in.(i(uii de
2n3++')n( ai c+ror a0.ol3eni au .(udia( 2n (i'*ul 5colari,+rii di.ci*linele de *ro1il din
do'eniul 0i0lio(econo'iei@ *o( ocu*a 1uncia de 0i0lio(ecar4 de docu'en(ari.( .au de redac(or
5i a0.ol3eni ai 2n3++')n(ului *o.(liceal .au liceal cu di*lo'+ 2n do'eniuCa0.ol3irea cu
e/a'en de di*lo'+ a unei in.(i(uii de 2n3++')n(4 .ecia de 0i0lio(econo'ie4 .au a al(or
in.(i(uii de 2n3++')n( ai c+ror a0.ol3eni au .(udia( 2n (i'*ul 5colari,+rii di.ci*linele de
*ro1il din do'eniul 0i0lio(econo'iei@ *o( ocu*a 1uncia de 0i0lio(ecar4 de docu'en(ari.( .au
de redac(or 5i ali a0.ol3eni ai 2n3++')n(ului .u*erior4 *o.(liceal .au liceal cu di*lo'+4 *e
*erioad+ de(er'ina(+4 dac+ au ur'a( un cur. de iniiere 2n do'eniu@
07 *en(ru 1uncia de in1or'a(ician ? a0.ol3irea4 cu di*lo'+4 a unei in.(i(uii de 2n3++')n(
.u*erior .au a unei uni(+i de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar de *ro1il@
c7 *en(ru 1uncia de la0oran( ? a0.ol3irea4 cu e/a'en de di*lo'+4 a unei in.(i(uii de
2n3++')n( .u*erior4 a unei 5coli *o.(liceale .au a liceului4 2n do'eniu@
d7 (e>nician ? a0.ol3irea unei 5coli *o.(liceale .au a liceului4 2n do'eniuCa0.ol3irea cu
e/a'en de di*lo'+4 2n *ro1ilul *o.(ului4 a unei 5coli *o.(liceale .au a liceului4 ur'a(+ de un
cur. de iniiere 2n do'eniu4 2n condiiile .(a0ili(e *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4
(inere(ului 5i .*or(ului@
e7 *en(ru 1uncia de *edagog 5colar ? a0.ol3irea liceului cu e/a'en de 0acalaurea(@
17 *en(ru 1uncia de in.(ruc(or de educaie e/(ra5colar+ ? a0.ol3irea cu di*lo'+ a unei
in.(i(uii de 2n3++')n( .u*erior4 a unei 5coli *o.(liceale 2n .*eciali(a(e ori a unui liceu
*edagogic .au a ec>i3alen(ului ace.(uia ori a al(ui liceu 5i a0.ol3irea cur.urilor .*eciale *en(ru
o0inerea cer(i1ica(ului de cali1icare *ro1e.ional+ *en(ru acea.(+ 1uncie@
g7 *en(ru 1uncia de a.i.(en( .ocial ? a0.ol3irea unei in.(i(uii de 2n3++')n( .u*erior de
*ro1il4 de lung+ .au de .cur(+ dura(+4 cu e/a'en de licen+ ori de a0.ol3ire4 .au a unei 5coli
.ani(are *o.(liceale ori a unei 5coli *o.(liceale de educa(ori?*uericul(ori@
>7 *en(ru 1uncia de core*e(i(or ? a0.ol3irea unei in.(i(uii de 2n3++')n( .u*erior de *ro1il4
de lung+ .au de .cur(+ dura(+4 ori a unui liceu de .*eciali(a(e@
i7 *en(ru 1uncia de 'edia(or 5colar ? a0.ol3irea cu di*lo'+ de licen+ cu .*eciali,area
a.i.(en+ .ocial+ .au a0.ol3irea cu di*lo'+ de 0acalaurea( a liceului *edagogic4 .*eciali,area
'edia(or 5colar4 ori a0.ol3irea cu di*lo'+ de 0acalaurea( a oric+rui al( *ro1il liceal4 ur'a(+ de
un cur. de 1or'are *ro1e.ional+ cu .*eciali,area 'edia(or 5colar4 recuno.cu( de Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului@
97 *en(ru 1uncia de .ecre(ar ? a0.ol3irea unei in.(i(uii de 2n3++')n( .u*erior4 re.*ec(i3 a
unui liceu4 cu di*lo'+ de 0acalaurea( .au a0.ol3irea 2n3++')n(ului *o.(liceal cu .*eciali(a(ea
(e>nician 2n ac(i3i(+i de .ecre(aria(@
A7 *en(ru 1uncia de ad'ini.(ra(or 1inanciar ? 2nde*linirea condiiilor *re3+,u(e de legi.laia
2n 3igoare *en(ru 1uncia de con(a0il4 con(a0il?5e1@
l7 *en(ru 1uncia de ad'ini.(ra(or de *a(ri'oniu ? 2nde*linirea condiiilor *re3+,u(e de
legi.laia 2n 3igoare *en(ru 1uncia de inginerC.u0inginer4 econo'i.(.
ART. 251
617 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 2n cola0orare cu Mini.(erul
Muncii4 %a'iliei 5i Pro(eciei ;ociale4 e.(e au(ori,a( ca4 2n 1uncie de dina'ica 2n3++')n(ului4
.+ .(a0ilea.c+ 5i .+ regle'en(e,e noi 1uncii didac(ice4 re.*ec(i3 didac(ice au/iliare.
627 Nor'a didac(ic+ *en(ru noile 1uncii *re3+,u(e la alin. 617 .e regle'en(ea,+ de
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
ART. 252
617 Per.onalul didac(ic (i(ular 2n .i.(e'ul de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar4 la da(a in(r+rii 2n
3igoare a *re,en(ei legi4 25i *+.(rea,+ dre*(ul do0)ndi( la concur.ul naional unic de
(i(ulari,are.
627 Per.onalul didac(ic din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar care a de3eni( (i(ular al .i.(e'ului
naional de 2n3++')n( *rin re*ar(iie gu3erna'en(al+ .au *rin orice al(+ 1or'+ legal+
0ene1icia,+ de acelea5i dre*(uri ca 5i *er.onalul didac(ic de3eni( (i(ular *rin concur.ul naional
de (i(ulari,are.
687 $n condiiile in(r+rii 2n re.(r)ngere de ac(i3i(a(e4 cadrele didac(ice (i(ulare 2n .i.(e'ul de
2n3++')n( *reuni3er.i(ar 0ene1icia,+ de .oluionarea re.(r)ngerii de ac(i3i(a(e *rin:
a7 (ran.1erul con.i'i( 2n(re uni(+ile de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar@
07 re*ar(i,area *e *o.(uriCca(edre 3acan(e4 coordona(+ de in.*ec(ora(ul 5colar
9udeeanCIn.*ec(ora(ul Kcolar al Munici*iului !ucure5(i4 con1or' 'e(odologiei ela0ora(e de
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 *)n+ la da(a de 15 noie'0rie a
1iec+rui an.
6:7 Prin re.(r)ngere de ac(i3i(a(e .e 2nelege:
a7 .i(uaia 2n care *o.(ulCnor'a didac(ic+ nu .e 2ncadrea,+ 2n .i.(e'ul de nor'are *ri3ind
e1ec(i3ele de *re5colari 5i ele3i *re3+,u(e de lege@
07 .i(uaia 2n care .e con.(a(+ di'inuarea nu'+rului de ore .u0 ni3elul unei 9u'+(+i de
nor'+ 1+r+ *o.i0ili(a(e de co'*le(are 2n aceea5i uni(a(e .au 2n(r?o uni(a(e de 2n3++')n(
a*ro*ia(+.
ART. 258
"adrele didac(ice ne(i(ulare cali1ica(e care au *ar(ici*a( la concur.ul naional unic de
(i(ulari,are 2n ul(i'ii 8 ani4 an(eriori in(r+rii 2n 3igoare a *re,en(ei legi4 care au o0inu( cel
*uin no(a = 5i au ocu*a( un *o.(Co ca(edr+ de3in (i(ulari ai 5colii re.*ec(i3e dac+:
a7 .e cer(i1ic+ 3ia0ili(a(ea *o.(uluiCca(edrei@
07 con.iliul de ad'ini.(raie al 5colii re.*ec(i3e e.(e de acord.
;E"GIUNEA a :?a
%or'e de anga9are a *er.onalului didac(ic
ART. 25:
617 $n uni(+ile de 2n3++')n( .au 2n con.oriile 5colare *oa(e 1i anga9a( *er.onal didac(ic cu
con(rac( indi3idual de 'unc+ *e *erioad+ nede(er'ina(+ .au *erioad+ de(er'ina(+ de cel 'ul(
un an 5colar4 cu *o.i0ili(a(ea *relungirii con(rac(ului4 re.*ec(i3 2n *la(a cu ora4 2n condiiile
legii.
627 "on.(i(uirea *o.(urilor didac(ice la ni3elul uni(+ii de 2n3++')n( .au al con.oriilor
5colare .e 1ace *e 0a,a nor'a(i3elor 2n 3igoare *ri3ind 1or'aiunile de .(udiu.
687 $n 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar de .(a( 5i *ar(icular4 *o.(urile didac(ice .e ocu*+ *rin
concur. organi,a( la ni3elul uni(+ii de 2n3++')n( cu *er.onali(a(e 9uridic+4 con1or' unei
'e(odologii?cadru ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6:7 -eci,iile *ri3ind 3acan(area *o.(urilor didac(ice4 organi,area concur.urilor *e *o.( 5i
anga9area *er.onalului didac(ic .e iau la ni3elul uni(+ii de 2n3++')n( de c+(re con.iliul de
ad'ini.(raie al uni(+ii de 2n3++')n(4 la *ro*unerea direc(orului4 con1or' unei 'e(odologii
ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
657 "on.iliul de ad'ini.(raie al uni(+ii de 2n3++')n( .(a0ile5(e *o.(urile
didac(iceCca(edrele di.*oni0ile *en(ru anga9are4 .(a(u(ul ace.(ora: 3acan(e4 re,er3a(e4 *recu' 5i
condiiile 5i 'odali(+ile de ocu*are a ace.(ora.
6<7 In.*ec(ora(ul 5colar anali,ea,+4 corec(ea,+ 2n cola0orare cu uni(+ile de 2n3++')n( 5i
a3i,ea,+ o1er(a de *o.(uri didac(iceCca(edre 3acan(eCre,er3a(e.
6=7 Li.(a de *o.(uri didac(iceCca(edre .e 1ace *u0lic+ *rin a1i5are la in.*ec(ora(ele 5colare 5i
la uni(+ile de 2n3++')n( re.*ec(i3e 5i *e .i(e?ul ace.(or in.(i(uii cu cel *uin 80 de ,ile
2nain(ea declan5+rii *rocedurilor de .elecie 5i anga9are *e ace.(e *o.(uri didac(iceCca(edre.
6&7 "oncur.ul *re3+,u( la alin. 687 con.(+ 2n:
a7 *ro0+ *rac(ic+ .au in.*ecie .*ecial+ la cla.+ 5i *ro0+ .cri.+ din didac(ica .*eciali(+ii la
anga9area *er.onalului didac(ic cu con(rac( indi3idual de 'unc+@
07 *re,en(area unui curriculu' 3i(ae 5i .u.inerea unui in(er3iu la anga9area *rin *la(a cu
ora a *er.onalului didac(ic a.ocia( 5i a *er.onalului didac(ic *en.iona(.
6E7 Uni(+ile de 2n3++')n(4 indi3idual4 2n con.orii 5colare .au 2n a.ocieri (e'*orare la
ni3el local ori 9udeean4 organi,ea,+ concur.ul *en(ru ocu*area *o.(urilor 5i ca(edrelor4
con1or' .(a(u(ului ace.(or *o.(uri didac(ice 5i ca(edre4 .(a0ili( 2n condiiile alin. 657.
6107 "o'i.iile de concur. .e a*ro0+ de con.iliul de ad'ini.(raie al uni(+ii de 2n3++')n(.
-in co'i.ia de concur. co'*u.+ din cadre didac(ice 1ace *ar(e 2n 'od o0liga(oriu 5i un
re*re,en(an( al in.*ec(ora(ului 5colar 9udeean. $n .i(uaia 2n care concur.ul .e organi,ea,+ 2n
con.orii 5colare .au 2n a.ocieri (e'*orare la ni3el local ori 9udeean4 co'i.iile .un( 3alida(e
de con.iliile de ad'ini.(raie ale uni(+ilor de 2n3++')n(.
6117 $n 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar de .(a(4 3alidarea concur.urilor *en(ru ocu*area
*o.(urilorCca(edrelor didac(ice .e 1ace de c+(re con.iliul de ad'ini.(raie al uni(+ii de
2n3++')n( care organi,ea,+ concur.ul.
6127 $n 2n3++')n(ul *ar(icular4 3alidarea concur.urilor 5i anga9area *e *o.( .e 1ac de c+(re
conducerea uni(+ii de 2n3++')n( *ar(icular 5i .e co'unic+4 2n .cri.4 in.*ec(ora(ului 5colar.
6187 "andidaii care au do0)ndi( de1ini(i3area 2n 2n3++')n(4 *ro1e.ori cu dre*( de *rac(ic+4
5i au ocu*a( *rin concur. 3alida(4 2n condiiile 'e(odologiei4 de con.iliul de ad'ini.(raie al
uni(+ii de 2n3++')n( un *o.( didac(ic 3acan( .un( (i(ulari *e *o.(ul ocu*a(. -irec(orul uni(+ii
de 2n3++')n( 2nc>eie cu ace5(ia con(rac(ul indi3idual de 'unc+ *e *erioad+ nede(er'ina(+.
61:7 Pen(ru candidaii care nu au do0)ndi( de1ini(i3area 2n 2n3++')n(4 *ro1e.ori de0u(ani4
5i au ocu*a( *rin concur. 3alida(4 2n condiiile 'e(odologiei4 de con.iliul de ad'ini.(raie al
uni(+ii de 2n3++')n( un *o.( didac(ic 3acan(4 direc(orul uni(+ii de 2n3++')n( 2nc>eie
con(rac(ul indi3idual de 'unc+ *e o *erioad+ de cel 'ul( un an 5colar. $n .i(uaia 2n care ace5(i
candidai *ro'o3ea,+ e/a'enul *en(ru de1ini(i3area 2n 2n3++')n(4 con.iliul de ad'ini.(raie
*oa(e >o(+r2 'odi1icarea dura(ei con(rac(ului indi3idual de 'unc+ din *erioad+ de(er'ina(+ 2n
*erioad+ nede(er'ina(+.
6157 Pen(ru candidaii care au ocu*a( *rin concur. 3alida(4 2n condiiile 'e(odologiei4 de
con.iliul de ad'ini.(raie al uni(+ii de 2n3++')n( un *o.( didac(ic re,er3a(4 direc(orul uni(+ii
de 2n3++')n( 2nc>eie con(rac(ul indi3idual de 'unc+ *e o *erioad+ de cel 'ul( un an 5colar4
re.*ec(i3 *)n+ la re3enirea (i(ularului *e *o.(. "on.iliul de ad'ini.(raie al uni(+ii de
2n3++')n( *oa(e decide *relungirea con(rac(ului indi3idual de 'unc+ 5i 2n anul 5colar
ur'+(or4 2n .i(uaia 2n care *o.(ul r+')ne re,er3a(.
61<7 -irec(orii uni(+ilor de 2n3++')n( co'unic+ 2n .cri. in.*ec(ora(ului 5colar .i(uaia
anga9+rii *e *o.(uri didac(ice a candidailor 3alidai du*+ concur.4 a candidailor *ar(ici*ani la
concur. 5i nere*ar(i,ai4 *recu' 5i .i(uaia *o.(urilor didac(ice 5i a orelor r+'a.e neocu*a(e
du*+ concur.ul organi,a( la ni3elul uni(+ii .au al con.oriilor 5colare.
61=7 In.*ec(ora(ul 5colar cen(rali,ea,+ la ni3el 9udeean *o.(urile didac(ice 5i orele r+'a.e
neocu*a(e4 care 3or 1i re*ar(i,a(e 2n ordine:
a7 cadrelor didac(ice (i(ulare 2n(r?o uni(a(e de 2n3++')n( *en(ru co'*le(area nor'ei
didac(ice@
07 *ro1e.orilor de0u(ani a1lai 2n .(agiu *rac(ic@
c7 candidailor r+'a5i nere*ar(i,ai du*+ concur.ul organi,a( la ni3elul uni(+ii .au al
con.oriilor 5colare@
d7 *en.ionarilor4 cu re.*ec(area cri(eriilor de co'*e(en+ *ro1e.ional+.
61&7 Re*re,en(anii organi,aiilor .indicale re*re,en(a(i3e la ni3el de ra'ur+ a
2n3++')n(ului *ar(ici*+ cu .(a(u( de o0.er3a(or la (oa(e e(a*ele de organi,are 5i de.1+5urare a
concur.urilor organi,a(e la ni3elul uni(+ii .au al con.oriilor 5colare.
61E7 Po.(urile didac(ice r+'a.e neocu*a(e *rin concur. .au eli0era(e 2n (i'*ul anului 5colar
.e ocu*+ *rin *la(a cu ora *)n+ la .1)r5i(ul anului 5colar ori *)n+ la re3enirea *e *o.( a
cadrului didac(ic care a 0ene1icia( de re,er3area *o.(uluiCca(edrei.
6207 Eli0erarea din 1uncie a *er.onalului didac(ic 2n uni(+ile de 2n3++')n( cu *er.onali(a(e
9uridic+ .e 1ace de c+(re direc(orul uni(+ii4 cu a*ro0area con.iliului de ad'ini.(raie4 iar la
uni(+ile de 2n3++')n( *ar(iculare de c+(re *er.oana 9uridic+ 1onda(oare.
ART. 255
617 "adrele didac(ice (i(ulare4 cu con(rac( *e *erioad+ nede(er'ina(+4 ale.e 2n Parla'en(4
nu'i(e 2n Gu3ern .au care 2nde*line.c 1uncii de .*eciali(a(e .*eci1ice 2n a*ara(ul
Parla'en(ului4 al Ad'ini.(raiei Pre,ideniale4 al Gu3ernului 5i 2n Mini.(erul Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 *recu' 5i cele ale.e de Parla'en( 2n organi.'ele cen(rale
ale .(a(ului au dre*( de re,er3are a *o.(ului didac(ic .au a ca(edrei *e *erioada 2n care
2nde*line.c ace.(e 1uncii.
627 Pre3ederile alin. 617 .e a*lic+ 5i cadrelor didac(ice (i(ulare4 cu con(rac( *e *erioad+
nede(er'ina(+4 care 2nde*line.c 1uncia de *re1ec(4 .u0*re1ec(4 *re5edin(e 5i 3ice*re5edin(e al
con.iliului 9udeean4 *ri'ar4 3ice*ri'ar4 *recu' 5i cadrelor didac(ice (recu(e 2n 1uncii de
conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol 2n .i.(e'ul de 2n3++')n(4 de cul(ur+4 de (inere( 5i .*or(.
-e acelea5i dre*(uri 0ene1icia,+ 5i *er.onalul de conducere 5i de .*eciali(a(e de la ca.a
cor*ului didac(ic4 *recu' 5i cadrele didac(ice nu'i(e ca *er.onal de conducere .au 2n 1uncii
de .*eciali(a(e .*eci1ice la co'i.iile 5i ageniile din .u0ordinea Ad'ini.(raiei Pre,ideniale4 a
Parla'en(ului4 a Gu3ernului .au a Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
687 Liderii .indica(elor re*re,en(a(i3e din 2n3++')n( au dre*(ul de re,er3are a *o.(ului4
con1or' *re3ederilor legale 2n 3igoare 5i con(rac(ului colec(i3 de 'unc+ la ni3el de ra'ur+.
6:7 -e *re3ederile alin. 617 0ene1icia,+ 5i *er.onalul didac(ic (i(ular cu con(rac( *e *erioad+
nede(er'ina(+ (ri'i. 2n .(r+in+(a(e cu 'i.iuni de .(a(4 cel care lucrea,+ 2n organi.'e
in(ernaionale4 *recu' 5i 2n.oi(orii ace.(ora4 dac+ .un( cadre didac(ice.
657 Per.onalului didac(ic (i(ular cu con(rac( *e *erioad+ nede(er'ina(+ .olici(a( 2n .(r+in+(a(e
*en(ru *redare4 cerce(are4 ac(i3i(a(e ar(i.(ic+ .au .*or(i3+4 *e 0a,+ de con(rac(4 ca ur'are a
unor acorduri4 con3enii gu3erna'en(ale4 in(eruni3er.i(are .au in(erin.(i(uionale4 i .e re,er3+
*o.(ul didac(ic.
6<7 Per.onalul didac(ic are dre*(ul la 2n(reru*erea ac(i3i(+ii didac(ice4 cu re,er3area
*o.(ului4 *en(ru cre5(erea 5i 2ngri9irea co*ilului 2n 3)r.(+ de *)n+ la 2 ani4 re.*ec(i3 8 ani 2n
ca,ul co*iilor cu >andica*4 con1or' *re3ederilor legale 2n 3igoare. -e ace.( dre*( *oa(e
0ene1icia nu'ai unul din(re *+rini .au .u.in+(orii legali.
6=7 Perioada de re,er3are a *o.(ului didac(ic4 2n condiiile alin. 617 ? 6<74 .e con.ider+
3ec>i'e 2n 2n3++')n(.
6&7 Per.onalul didac(ic (i(ular cu con(rac( *e *erioad+ nede(er'ina(+ *oa(e 0ene1icia de
concediu 1+r+ *la(+ *e (i'* de un an 5colar4 o da(+ la 10 ani4 cu a*ro0area uni(+ii de
2n3++')n( .au4 du*+ ca,4 a in.*ec(ora(ului 5colar4 cu re,er3area *o.(ului *e *erioada
re.*ec(i3+.
;E"GIUNEA a 5?a
%unciile de conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol
ART. 25<
617 %unciile de conducere din uni(+ile de 2n3++')n( .un(: direc(or 5i direc(or ad9unc(.
627 %unciile de conducere din in.*ec(ora(ele 5colare .un(: in.*ec(or 5colar general 5i
in.*ec(or 5colar general ad9unc(.
687 %unciile de conducere din uni(+i cone/e ale 2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar .e .(a0ile.c
*o(ri3i( .*eci1icului ace.(ora4 *rin regle'en(+ri ale Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6:7 %unciile de 2ndru'are 5i de con(rol din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar .un(:
a7 la in.*ec(ora(ele 5colare: in.*ec(or 5colar@
07 la Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului: in.*ec(or general4 in.*ec(or
*rinci*al de .*eciali(a(e 5i al(e 1uncii .(a0ili(e *rin >o(+r)re a Gu3ernului.
ART. 25=
617 %uncia de direc(or 5i de direc(or ad9unc( .e ocu*+ *rin concur. *u0lic de c+(re cadre
didac(ice (i(ulare 'e'0re ale cor*ului naional de e/*eri 2n 'anage'en( educaional.
627 "oncur.ul *en(ru ocu*area 1unciilor de direc(or .au de direc(or ad9unc( .e organi,ea,+
de uni(a(ea de 2n3++')n(4 *rin con.iliul de ad'ini.(raie.
687 $n ur'a *ro'o3+rii concur.ului4 direc(orul 2nc>eie con(rac( de 'anage'en( cu
*ri'arulC*ri'arul de .ec(or al uni(+ii ad'ini.(ra(i3?(eri(oriale4 re.*ec(i3 *re5edin(ele
con.iliului 9udeean *e ra,a c+reia .e a1l+ uni(a(ea de 2n3++')n(.
6:7 -irec(orul 5i direc(orul ad9unc( din uni(+ile de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar nu *o( a3ea4 *e
*erioada e/erci(+rii 'anda(ului4 1uncia de *re5edin(e .au 3ice*re5edin(e 2n cadrul unui *ar(id
*oli(ic4 la ni3el local4 9udeean .au naional.
ART. 25&
617 "on.iliul de ad'ini.(raie .(a0ile5(e co'i.ia de concur. *en(ru ocu*area *o.(ului de
direc(or4 re.*ec(i3 direc(or ad9unc( al uni(+ii de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar. -in co'i.ie 1ac
*ar(e4 o0liga(oriu4 cadre didac(ice4 un re*re,en(an( al in.*ec(ora(ului 5colar4 *recu' 5i un
re*re,en(an( al con.iliului local4 re.*ec(i3 9udeean4 2n 1uncie de uni(+ile a1la(e 2n .u0ordine.
627 Me(odologia de organi,are 5i de.1+5urare a concur.ului *en(ru ocu*area 1unciei de
direc(or 5i de direc(or ad9unc( .e .(a0ile5(e *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4
(inere(ului 5i .*or(ului.
687 "on.iliul de ad'ini.(raie 3alidea,+ re,ul(a(ele concur.ului de ocu*are a 1unciilor de
direc(or4 re.*ec(i3 direc(or ad9unc( 5i e'i(e deci,ia de nu'ire 2n 1uncia de direc(or4 re.*ec(i3
de direc(or ad9unc(.
6:7 Modelul?cadru al con(rac(ului de 'anage'en( e.(e .(a0ili( *rin ordin al 'ini.(rului
educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului. -ac+ 2n (er'en de 80 de ,ile con.iliul
localCcon.iliul 9udeean nu .e *ronun+ a.u*ra con(rac(ului de 'anage'en(4 ace.(a .e
con.ider+ a*ro0a( (aci(.
657 -irec(orul uni(+ii de 2n3++')n( de .(a( *oa(e 1i eli0era( din 1uncie *rin >o(+r)rea
con.iliului de ad'ini.(raie4 cu 3o(ul a 2C8 din(re 'e'0ri. $n acea.(+ .i(uaie4 e.(e o0liga(orie
reali,area unui audi( de c+(re in.*ec(ora(ul 5colar 9udeeanCal 'unici*iului !ucure5(i.
6<7 -irec(orul uni(+ii de 2n3++')n( *ar(icular 5i con1e.ional *oa(e 1i eli0era( din 1uncie4 la
*ro*unerea con.iliului de ad'ini.(raie4 cu 3o(ul a 2C8 din 'e'0rii .+i4 *rin deci,ia *er.oanei
9uridice 1onda(oare.
6=7 $n condiiile 3acan(+rii 1unciei de direc(or4 *)n+ la organi,area unui nou concur.4
conducerea in(eri'ar+ e.(e *relua(+4 *rin >o(+r)re a con.iliului de ad'ini.(raie4 de c+(re
direc(orul ad9unc( .au un cadru didac(ic 'e'0ru 2n con.iliul de ad'ini.(raie4 care de3ine
au(o'a( 5i ordona(or de credi(e.
ART. 25E
617 In.*ec(orii 5colari generali4 generali ad9unci 5i direc(orii ca.elor cor*ului didac(ic .un(
nu'ii de 'ini.(rul educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului4 *e 0a,a unui concur. *u0lic4
regle'en(a( *rin 'e(odologie ela0ora(+ de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului.
627 In.*ec(orii 5colari generali4 generali ad9unci 5i direc(orii ca.elor cor*ului didac(ic
2nc>eie con(rac( de 'anage'en( cu 'ini.(rul educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
"on(rac(ul de 'anage'en( *oa(e 1i *relungi(4 cu acordul *+rilor4 2n ur'a e3alu+rii
*er1or'anelor 'anageriale.
687 -irec(orii uni(+ilor de.(ina(e ac(i3i(+ilor e/(ra5colare .un( nu'ii de c+(re in.*ec(orul
5colar general .au de c+(re 'ini.(rul educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului4 con1or'
.u0ordon+rii ace.(ora4 2n ur'a unui concur. *u0lic4 *e 0a,a unei 'e(odologii ela0ora(e de
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului. -irec(orul 2nc>eie con(rac( de
'anage'en( cu in.*ec(orul 5colar general .au cu 'ini.(rul educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i
.*or(ului4 con1or' .u0ordon+rii ace.(ora. "on(rac(ul de 'anage'en( *oa(e 1i *relungi(4 cu
acordul *+rilor4 2n ur'a e3alu+rii *er1or'anelor 'anageriale.
ART. 2<0
617 %unciile de conducere din in.*ec(ora(ele 5colare 5i de direc(or la ca.a cor*ului didac(ic
.e ocu*+4 *rin concur.4 de c+(re cadre didac(ice (i(ulare4 cu di*lo'+ de licen+4 'e'0re ale
cor*ului naional de e/*eri 2n 'anage'en( educaional4 care 2nde*line.c cri(eriile de
co'*e(en+ *ro1e.ional+4 'anagerial+ 5i de *re.(igiu 'oral e3alua(e *rin:
a7 curriculu' 3i(ae@
07 cali(+i do3edi(e 2n ac(i3i(a(ea didac(ic+ 5i 2n 1uncii de conducere4 de 2ndru'are 5i de
con(rol4 an(erioare4 2n .i.(e'ul naional de 2n3++')n(@
c7 (i(lul de doc(or .au gradul didac(ic I@
d7 cali1ica(i3ul F1oar(e 0ineF o0inu( 2n ul(i'ii 5 ani@
e7 in(er3iu 2n 1aa unei co'i.ii de concur. *ri3ind 'anage'en(ul educaional 5i deon(ologia
*ro1e.ional+.
627 "oncur.ul *en(ru ocu*area 1unciilor de in.*ec(or 5colar general4 in.*ec(or 5colar
general ad9unc( 5i direc(or la ca.a cor*ului didac(ic .e de.1+5oar+ la .ediul Mini.(erului
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
687 "o'i.ia 'ini.(erial+ *en(ru ocu*area 1unciilor de in.*ec(or 5colar general4 de in.*ec(or
5colar general ad9unc( 5i de direc(or la ca.a cor*ului didac(ic4 nu'i(+ *rin ordin al 'ini.(rului
educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului4 e.(e alc+(ui(+ din 5 'e'0ri4 din(re care:
a7 *en(ru 1uncia de in.*ec(or 5colar general:
6i7 .ecre(arul de .(a( *en(ru 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar4 2n cali(a(e de *re5edin(e@
6ii7 8 in.*ec(ori 5colari generali din (eri(oriu@
6iii7 un direc(or din Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 cu co'*e(ene
2n do'eniu@
07 *en(ru 1uncia de in.*ec(or 5colar general ad9unc( 5i de direc(or la ca.a cor*ului didac(ic:
6i7 .ecre(arul de .(a( *en(ru 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar4 2n cali(a(e de *re5edin(e@
6ii7 2 in.*ec(ori 5colari generali din (eri(oriu@
6iii7 in.*ec(orul 5colar general al in.*ec(ora(ului 5colar *en(ru care .e organi,ea,+
concur.ul@
6i37 un direc(or din Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 cu co'*e(ene
2n do'eniu.
6:7 $n co'i.iile de concur. *ar(ici*+4 cu .(a(u( de o0.er3a(or4 re*re,en(anii organi,aiilor
.indicale re*re,en(a(i3e la ni3el de ra'ur+ a 2n3++')n(ului.
657 "on(e.(aiile la >o(+r)rile co'i.iei *re3+,u(e la alin. 687 .e adre.ea,+ 'ini.(rului
educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului4 2n (er'en de 5 ,ile de la co'unicarea re,ul(a(elor
concur.ului. Lo(+r)rea ace.(uia *oa(e 1i a(aca(+ la in.(ana de 9udeca(+ co'*e(en(+.
ART. 2<1
617 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 re.*ec(i3 in.*ec(ora(ele 5colare
3acan(ea,+4 2n condiiile legii4 *o.(urile core.*un,+(oare 1unciilor de 2ndru'are 5i de con(rol
cu*rin.e 2n organigra'ele *ro*rii 5i a.igur+ *u0licarea ace.(ora 2n *re.a cen(ral+Clocal+ 5i la
.ediul *ro*riu4 cu cel *uin 80 de ,ile 2nain(e de organi,area concur.ului.
627 %unciile de 2ndru'are 5i de con(rol din in.*ec(ora(ele 5colare .e ocu*+4 *rin concur.4 de
cadre didac(ice din cadrul cor*ului naional de e/*eri.
687 %unciile de 2ndru'are 5i de con(rol din Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului .e ocu*+ *rin concur..
6:7 "oncur.ul *en(ru ocu*area 1unciilor de 2ndru'are 5i de con(rol con.(+ 2n:
a7 curriculu' 3i(ae4 anali,a 5i e3aluarea ace.(uia@
07 in.*ecie .*ecial+ la cla.+@
c7 *ro0+ *rac(ic+4 con.()nd din a.i.(en+ la ore4 anali,+ de lecii 5i 2n(oc'irea *roce.ului?
3er0al de in.*ecie@
d7 in(er3iu 2n 1aa unei co'i.ii de concur. *ri3ind 'anage'en(ul educaional 5i deon(ologia
*ro1e.ional+@
e7 *ro0+ .cri.+ 2n *ro1ilul *o.(ului *en(ru care candidea,+.
657 "o'i.ia *en(ru concur.ul de ocu*are a 1unciilor de 2ndru'are 5i de con(rol din
in.*ec(ora(ul 5colar e.(e 1or'a(+ din: in.*ec(orul 5colar general ? 2n cali(a(e de *re5edin(e@ un
re*re,en(an( al Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului@ un *ro1e.or .au un
con1ereniar uni3er.i(ar din *ro1ilul *o.(ului *en(ru care candidea,+.
6<7 "o'i.ia *en(ru concur.ul de ocu*are a 1unciilor de 2ndru'are 5i de con(rol din
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului e.(e 1or'a(+ din: .ecre(arul de .(a( al
de*ar(a'en(ului 2n care .e a1l+ *o.(ul .co. la concur. ? 2n cali(a(e de *re5edin(e@ direc(orul
general din de*ar(a'en(ul re.*ec(i3@ un *ro1e.or .au un con1ereniar uni3er.i(ar din *ro1ilul
*o.(ului4 .(a0ili( de 'ini.(rul educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
6=7 Re*re,en(anii organi,aiilor .indicale re*re,en(a(i3e la ni3el de ra'ur+ a
2n3++')n(ului au dre*( de acce. la docu'en(ele co'i.iilor de concur..
6&7 Nu'irea *er.onalului didac(ic ad'i. la concur.4 2n 1unciile de 2ndru'are 5i de con(rol
din in.*ec(ora(ele 5colare4 .e 1ace de c+(re in.*ec(orul 5colar general4 cu a3i,ul Mini.(erului
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 iar 2n 1unciile de 2ndru'are 5i con(rol din
cadrul 'ini.(erului4 *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
6E7 In.*ec(orii 5colari 2nc>eie con(rac( de 'anage'en( cu in.*ec(orul 5colar general.
"on(rac(ul de 'anage'en( *oa(e 1i *relungi(4 cu acordul *+rilor4 2n ur'a e3alu+rii
*er1or'anelor 'anageriale.
;E"GIUNEA a <?a
Nor'a didac(ic+
ART. 2<2
617 Ac(i3i(a(ea *er.onalului didac(ic de *redare .e reali,ea,+ 2n(r?un in(er3al de (i'* ,ilnic
de & ore4 re.*ec(i3 :0 de ore *e .+*(+')n+4 5i cu*rinde:
a7 ac(i3i(+i didac(ice de *redare?2n3+are?e3aluare 5i de in.(ruire *rac(ic+ 5i e/a'ene de
1inal de ciclu de .(udii4 con1or' *lanurilor?cadru de 2n3++')n(@
07 ac(i3i(+i de *reg+(ire 'e(odico?5(iini1ic+@
c7 ac(i3i(+i de educaie4 co'*le'en(are *roce.ului de 2n3++')n(: 'en(ora(4 5coal+ du*+
5coal+4 2n3+are *e (o( *arcur.ul 3ieii.
627 Ac(i3i(+ile concre(e *re3+,u(e la alin. 6174 care core.*und *ro1ilului4 .*eciali,+rii 5i
a*(i(udinilor *er.oanei care ocu*+ *o.(ul didac(ic re.*ec(i34 .un( *re3+,u(e 2n 1i5a indi3idual+
a *o.(ului. Acea.(a .e a*ro0+ 2n con.iliul de ad'ini.(raie4 .e re3i,uie5(e anual 5i con.(i(uie
ane/+ la con(rac(ul indi3idual de 'unc+.
687 Nor'a didac(ic+ de *redare?2n3+are?e3aluare 5i de in.(ruire *rac(ic+ 5i de e3aluare
curen(+ a *re5colarilor 5i a ele3ilor 2n cla.+ re*re,in(+ nu'+rul de ore core.*un,+(or
ac(i3i(+ilor *re3+,u(e la alin. 617 li(. a7 5i .e .(a0ile5(e du*+ cu' ur'ea,+:
a7 un *o.( de *ro1e.or *en(ru 2n3++')n(ul *re5colar *en(ru 1iecare gru*+ cu *rogra'
nor'al4 con.(i(ui(+ 2n educaia (i'*urie@
07 un *o.( de *ro1e.or *en(ru 2n3++')n(ul *ri'ar *en(ru 1iecare cla.+ din 2n3++')n(ul
*ri'ar .au *en(ru cla.e .i'ul(ane din cadrul ace.(uia4 unde nu .e *o( con.(i(ui cla.e .e*ara(e@
c7 1& ore *e .+*(+')n+ *en(ru *ro1e.orii din 2n3++')n(ul .ecundar 5i (eriar non?
uni3er.i(ar4 *en(ru *ro1e.orii din uni(+ile 5i cla.ele cu *rogra' in(egra( 5i .u*li'en(ar de ar(+
5i .*or(i34 *recu' 5i din uni(+ile cu ac(i3i(+i e/(ra5colare 5i din cen(rele .au ca0ine(ele de
a.i.(en+ *.i>o*edagogic+@
d7 2: de ore *e .+*(+')n+ *en(ru *ro1e.orii de in.(ruire *rac(ic+@
e7 *en(ru *er.onalul didac(ic din 2n3++')n(ul .*ecial4 nor'a didac(ic+ .e .(a0ile5(e a.(1el:
*ro1e.ori la *redare ? 1< ore *e .+*(+')n+@ *ro1e.or?educa(or 5i *ro1e.or *en(ru in.(ruire
*rac(ic+ ? 20 de ore *e .+*(+')n+@
17 un *o.( *en(ru *er.onalul didac(ic din 2n3++')n(ul .*ecial in(egra(4 *en(ru cel din
cen(rele logo*edice in(er5colare4 *en(ru *er.onalul didac(ic i(ineran(4 *en(ru *ro1e.ori care
e1ec(uea,+ (era*iile .*eci1ice4 *ro1e.ori *en(ru cul(ura 1i,ic+ 'edical+4 Aine(o(era*ie4 educaia
*.i>o'o(ric+ 5i al(ele4 2n 1uncie de (i*ul 5i gradul de de1icien+4 con1or' 'e(odologiei
ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului@
g7 un *o.( de *ro1e.or docu'en(ari.( 2n cen(rele de docu'en(are 5i in1or'are.
6:7 Nor'a didac(ic+ de *redare?2n3+are?e3aluare 5i de in.(ruire *rac(ic+ 5i de e3aluare
curen(+ a *re5colarilor 5i a ele3ilor 2n cla.+ .e reduce cu dou+ ore *e .+*(+')n+ 2n ca,ul
cadrelor didac(ice care au cali(a(ea de 'en(or.
ART. 2<8
617 Nor'a didac(ic+ 2n 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar cu*rinde ore *re3+,u(e 2n *lanurile?
cadru de 2n3++')n( la di.ci*linele core.*un,+(oare .*eciali,+rii .au .*eciali,+rilor 2n.cri.e *e
di*lo'a de licen+ ori *e cer(i1ica(ul de a0.ol3ire a unui 'odul de 'ini'u' E0 de credi(e
(ran.1era0ile care a(e.(+ o0inerea de co'*e(ene de *redare a unei di.ci*line din do'eniul
1unda'en(al a1eren( do'eniului de .*eciali,are 2n.cri. *e di*lo'+.
627 Prin e/ce*ie4 2n nor'a didac(ic+ *re3+,u(+ la alin. 6174 .e *o( include 5i ore de la
di.ci*linele .(a0ili(e *rin 'e(odologia a*ro0a(+ de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului
5i ;*or(ului4 cu 'eninerea dre*(urilor .alariale.
687 $n .i(uaia 2n care nor'a didac(ic+ nu .e *oa(e con.(i(ui con1or' *re3ederilor alin. 617 5i
6274 acea.(a .e *oa(e co'*le(a cu ac(i3i(+ile *re3+,u(e la ar(. 2<2 alin. 617 li(. c7.
6:7 Orele de li'0i .(r+ine din 2n3++')n(ul *ri'ar *o( 1i *reda(e4 2n condiiile *re,en(ei legi4
de *ro1e.orii *en(ru 2n3++')n(ul *ri'ar de la gru*a .au cla.a re.*ec(i3+4 2n cadrul
ac(i3i(+ilor *o.(ului4 dac+ 1ac do3ada cali1ic+rii *rin di*lo'a de .(udii ori *rin cer(i1ica(ul de
co'*e(en+. Orele de li'0i .(r+ine din 2n3++')n(ul *ri'ar *o( 1i *reda(e 5i de *ro1e.ori cu
.(udii .u*erioare de .*eciali(a(e4 1iind inclu.e 2n nor'a ace.(ora4 .au *rin *la(a cu ora4 2n ca,ul
2n care *ro1e.orii *en(ru 2n3++')n(ul *ri'ar de la gru*a ori cla.a re.*ec(i3+ nu 1ac do3ada
cali1ic+rii *rin di*lo'a de .(udii .au *rin cer(i1ica(ul de co'*e(en+.
657 Orele de li'0i .(r+ine din 2n3++')n(ul *ri'ar *o( 1i *reda(e4 2n condiiile *re,en(ei legi4
de *ro1e.orii *en(ru 2n3++')n(ul *ri'ar de la cla.a re.*ec(i3+4 dac+ 1ac do3ada cali1ic+rii *rin
di*lo'a de .(udii .au *rin cer(i1ica(ul de co'*e(en+ 5i .un( re'unera(e *rin *la(a cu ora.
Orele de li'0i .(r+ine din 2n3++')n(ul *ri'ar *o( 1i *reda(e 5i de *ro1e.ori cu .(udii
.u*erioare de .*eciali(a(e4 1iind inclu.e 2n nor'a ace.(ora4 .au *rin *la(a cu ora.
6<7 Pro1e.orii *en(ru 2n3++')n(ul *ri'ar de la cla.ele cu *redare 2n li'0ile 'inori(+ilor
naionale .un( re'unerai4 *rin *la(a cu ora4 *en(ru orele care de*+5e.c nu'+rul de ore
*re3+,u( 2n *lanurile de 2n3++')n( de la cla.ele cu *redare 2n li'0a ro')n+.
6=7 $n 2n3++')n(ul *ri'ar4 orele de educaie 1i,ic+ *re3+,u(e 2n *lanurile de 2n3++')n(
.un( *reda(e de *ro1e.ori cu .(udii .u*erioare de .*eciali(a(e.
6&7 $n *ala(ele 5i 2n clu0urile co*iilor4 nor'a didac(ic+ cu*rinde ac(i3i(+ile *re3+,u(e 2n
*lanurile de educaie core.*un,+(oare *ro1ilurilor cercurilor 5i a(elierelor4 a*ro0a(e *rin
regula'en( de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 2n li'i(ele nor'elor
didac(ice .(a0ili(e la ar(. 2<2 alin. 687.
6E7 Prin e/ce*ie4 dac+ nor'a didac(ic+ a *ro1e.orilor din 2n3++')n(ul gi'na,ial nu .e
*oa(e con.(i(ui con1or' *re3ederilor alin. 617 5i ar(. 2<2 alin. 6874 acea.(a *oa(e 1i con.(i(ui(+
din 2C8 din ore de la .*eciali,area .au .*eciali,+rile de 0a,+ 5i co'*le(a(+ cu 1C8 din ore de la
di.ci*linele .(a0ili(e la alin. 627 ori *rin ad+ugarea de ore con1or' *re3ederilor ar(. 2<2 alin.
617 li(. c7. $n 2n3++')n(ul gi'na,ial din 'ediul rural nor'a didac(ic+ .e *oa(e con.(i(ui din
1C2 din ore de la .*eciali(a(ea .au .*eciali(+ile de 0a,+ 5i co'*le(a(+ cu 1C2 din ore de la
di.ci*linele .(a0ili(e la alin. 627 ori *rin ad+ugare de ore con1or' *re3ederilor ar(. 2<2 alin. 617
li(. c7.
6107 Per.onalul didac(ic de conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol *oa(e 1i degre3a( *arial
de nor'a didac(ic+ de *redare4 *e 0a,a nor'elor a*ro0a(e *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4
cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
6117 Ti'*ul .+*(+')nal de ac(i3i(a(e a *er.onalului didac(ic au/iliar e.(e iden(ic cu cel
.(a0ili( *en(ru *er.onalul cu 1uncii ec>i3alen(e din celelal(e .ec(oare 0uge(are4 *o(ri3i( legii.
;arcinile ace.(uia .un( *re3+,u(e 2n 1i5a indi3idual+ a *o.(ului.
;E"GIUNEA a =?a
-i.(incii
ART. 2<:
617 Per.onalul didac(ic din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar 0ene1icia,+ de gradaie de 'eri(4
acorda(+ *rin concur.. Acea.(+ gradaie .e acord+ *en(ru 1<D din *o.(urile didac(ice e/i.(en(e
la ni3elul in.*ec(ora(ului 5colar 5i re*re,in(+ 25D din .alariul de 0a,+. Gradaia de 'eri( .e
a(ri0uie *e o *erioad+ de 5 ani.
627 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului ela0orea,+ 'e(odologia 5i
cri(eriile de acordare a gradaiei de 'eri(4 cu con.ul(area 1ederaiilor .indicale re*re,en(a(i3e la
ni3el de ra'ur+ de 2n3++')n(.
ART. 2<5
617 Per.onalul didac(ic cu re,ul(a(e e/celen(e 2n ac(i3i(a(ea didac(ic+4 educa(i3+ 5i 5(iini1ic+
*oa(e *ri'i decoraii4 ordine4 'edalii4 (i(luri4 *o(ri3i( legii.
627 Ordinele 5i 'edaliile care *o( 1i con1eri(e *er.onalului didac(ic din 2n3++')n(ul
*reuni3er.i(ar .un(: Ordinul ;*iru Lare( cla.ele "o'andor4 "a3aler 5i O1ier4 Medalia
Me'0ru de onoare al cor*ului didac(ic. Medalia .e acord+ cadrelor didac(ice *en.iona0ile4 cu
ac(i3i(a(e deo.e0i(+ 2n 2n3++')n(.
687 $n a1ara di.(inciilor *re3+,u(e la alin. 6274 'ini.(rul educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i
.*or(ului e.(e au(ori,a( .+ acorde *er.onalului didac(ic din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar
ur'+(oarele di.(incii:
a7 adre.+ de 'ulu'ire *u0lic+@
07 di*lo'+ FG>eorg>e La,+rF cla.ele I4 a II?a 5i a III?a@
c7 di*lo'+ de e/celen+4 care .e acord+ cadrelor didac(ice *en.iona(e .au *en.iona0ile4 cu
ac(i3i(a(e deo.e0i(+ 2n 2n3++')n(.
6:7 -i*lo'a FG>eorg>e La,+rF cla.ele I4 a II?a 5i a III?a e.(e 2n.oi(+ de un *re'iu de 20D4
15D 5i4 re.*ec(i34 10D din .u'a .alariilor de 0a,+ *ri'i(e 2n ul(i'ele 12 luni de ac(i3i(a(e.
-i*lo'a de e/celen+ e.(e 2n.oi(+ de un *re'iu de 20D din .u'a .alariilor de 0a,+ *ri'i(e 2n
ul(i'ele 12 luni de ac(i3i(a(e.
657 -i.(inciile 5i *re'iile *re3+,u(e la alin. 687 .e acord+ 2n 0a,a unui regula'en( a*ro0a(
*rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului4 2n li'i(a unui *rocen( de
1D din nu'+rul (o(al al *o.(urilor didac(ice din 1iecare 9udeC.ec(or al 'unici*iului !ucure5(i.
6<7 %ondurile *en(ru acordarea di.(inciilor *re3+,u(e la alin. 687 .un( a.igura(e de
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
;E"GIUNEA a &?a
-re*(uri 5i o0ligaii
ART. 2<<
Per.onalul din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar are dre*(uri 5i o0ligaii care decurg din legi.laia
2n 3igoare4 din *re,en(a lege4 din regula'en(e .*eci1ice 5i din *re3ederile con(rac(ului
indi3idual de 'unc+.
ART. 2<=
617 "adrele didac(ice 0ene1icia,+ de concediu anual cu *la(+4 2n *erioada 3acanelor 5colare4
cu o dura(+ de <2 de ,ile lucr+(oare@ 2n ca,uri 0ine 9u.(i1ica(e4 conducerea uni(+ii de
2n3++')n( *oa(e 2n(reru*e concediul legal4 *er.oanele 2n cau,+ ur')nd a 1i re'unera(e *en(ru
'unca de*u.+.
627 Perioadele de e1ec(uare a concediului de odi>n+ *en(ru 1iecare cadru didac(ic .e
.(a0ile.c de con.iliul de ad'ini.(raie4 2n 1uncie de in(ere.ul 2n3++')n(ului 5i al celui 2n
cau,+4 dar cu a.igurarea *er.onalului didac(ic nece.ar *en(ru de.1+5urarea e/a'enelor
naionale.
687 Nee1ec(uarea concediului anual d+ dre*(ul la e1ec(uarea concediului re.(an( 2n 3acanele
anului 5colar ur'+(or.
ART. 2<&
617 "adrele didac(ice care redac(ea,+ (e,a de doc(ora( .au lucr+ri 2n in(ere.ul 2n3++')n(ului
*e 0a,+ de con(rac( de cerce(are ori de edi(are au dre*(ul la < luni de concediu *l+(i(4 o .ingur+
da(+4 cu a*ro0area con.iliului de ad'ini.(raie al uni(+ii de 2n3++')n(.
627 Per.onalul didac(ic a1la( 2n .i(uaia *re3+,u(+ la alin. 617 nu *oa(e 1i 2ncadra( 2n ac(i3i(+i
didac(ice re(ri0ui(e 2n regi' de *la(+ cu ora.
687 $n .i(uaia de.1iin+rii unei uni(+i de 2n3++')n( de .(a(4 .alariaii di.*oni0ili,ai *ri'e.c
.alarii co'*en.a(orii4 con1or' legii.
ART. 2<E
Per.onalul de conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol din in.*ec(ora(ele 5colare 5i ca.ele
cor*ului didac(ic 0ene1icia,+ de concediu de odi>n+4 con1or' "odului 'uncii.
ART. 2=0
Nor'ele 'e(odologice re1eri(oare la e1ec(uarea concediului legal 3or 1i ela0ora(e de
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului 2'*reun+ cu re*re,en(anii
organi,aiilor .indicale re*re,en(a(i3e la ni3el de ra'ur+ a 2n3++')n(ului.
ART. 2=1
-re*(ul la iniia(i3+ *ro1e.ional+ con.(+ 2n:
a7 conce*erea ac(i3i(+ii *ro1e.ionale 5i reali,area o0iec(i3elor educaionale ale di.ci*linelor
de 2n3++')n(4 *rin 'e(odologii care re.*ec(+ *rinci*iile *.i>o*edagogice@
07 u(ili,area 0a,ei 'a(eriale 5i a re.ur.elor 2n3++')n(ului4 2n .co*ul reali,+rii o0ligaiilor
*ro1e.ionale@
c7 *unerea 2n *rac(ic+ a ideilor no3a(oare *en(ru 'oderni,area *roce.ului de 2n3++')n(.
;E"GIUNEA a E?a
-re*(ul la .ecuri(a(e al *er.onalului didac(ic
ART. 2=2
617 "adrele didac(ice nu *o( 1i *er(ur0a(e 2n (i'*ul de.1+5ur+rii ac(i3i(+ii didac(ice de nicio
au(ori(a(e 5colar+ .au *u0lic+.
627 Prin e/ce*ie de la *re3ederile alin. 6174 nu .e con.ider+ *er(ur0are a cadrelor didac(ice
2n (i'*ul de.1+5ur+rii ac(i3i(+ii didac(ice in(er3enia au(ori(+ilor 5colare 5iC.au *u0lice 2n
.i(uaiile 2n care .+n+(a(ea 1i,ic+ .au *.i>ic+ a ele3ilor ori a *er.onalului e.(e *u.+ 2n *ericol 2n
orice 'od4 con1or' con.(a(+rii *er.onalului de conducere4 re.*ec(i3 2n (i'*ul e/erciiilor de
alar'are *en(ru .i(uaii de urgen+.
687 $nregi.(rarea *rin orice *rocedee a ac(i3i(+ii didac(ice *oa(e 1i 1+cu(+ nu'ai cu acordul
celui care o conduce.
6:7 Mul(i*licarea4 .u0 orice 1or'+4 a 2nregi.(r+rilor ac(i3i(+ii didac(ice de c+(re ele3i .au de
c+(re al(e *er.oane e.(e *er'i.+ nu'ai cu acordul cadrului didac(ic re.*ec(i3.
657 $nregi.(rarea *rin orice *rocedee a ac(i3i(+ilor de.1+5ura(e 2n .*aiile 5colare e.(e
*er'i.+ nu'ai cu acordul *er.onalului de conducere4 cu e/ce*ia celor de la alin. 687.
;E"GIUNEA a 10?a
-re*(ul de *ar(ici*are la 3iaa .ocial+
ART. 2=8
617 Per.onalul didac(ic are dre*(ul .+ *ar(ici*e la 3iaa .ocial+ 5i *u0lic+4 2n 0ene1iciul
*ro*riu4 2n in(ere.ul 2n3++')n(ului.
627 Per.onalul didac(ic are dre*(ul .+ 1ac+ *ar(e din a.ociaii 5i organi,aii .indicale4
*ro1e.ionale 5i cul(urale4 naionale 5i in(ernaionale4 legal con.(i(ui(e4 2n con1or'i(a(e cu
*re3ederile legii.
687 Per.onalul didac(ic *oa(e e/*ri'a li0er o*inii *ro1e.ionale 2n .*aiul 5colar 5i *oa(e
2n(re*rinde aciuni 2n nu'e *ro*riu 2n a1ara ace.(ui .*aiu4 dac+ ace.(ea nu a1ec(ea,+ *re.(igiul
2n3++')n(ului 5i de'ni(a(ea *ro1e.iei de educa(or4 re.*ec(i3 *re3ederile *re,en(ei legi.
ART. 2=:
617 Per.onalul didac(ic 0ene1icia,+4 2n li'i(a 1ondurilor aloca(e *rin 0uge(4 din 1onduri
e/(ra0uge(are .au .*on.ori,+ri4 de aco*erirea in(egral+ ori *arial+ a c>el(uielilor de de*la.are
5i de *ar(ici*are la 'ani1e.(+ri 5(iini1ice organi,a(e 2n .(r+in+(a(e4 cu a*ro0area con.iliului de
ad'ini.(raie al uni(+ii de 2n3++')n(.
627 Per.onalul *re3+,u( la alin. 617 2nain(ea,+ uni(+ii de 2n3++')n( *ro*uneri de
3alori1icare a re,ul(a(elor aciunii *en(ru care a *ri'i( a*ro0area de de*la.are.
ART. 2=5
617 "adrele didac(ice au o0ligaia 'oral+ .+ 25i acorde re.*ec( reci*roc 5i .*ri9in 2n
2nde*linirea o0ligaiilor *ro1e.ionale.
627 Per.onalul didac(ic de conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol4 *recu' 5i *er.onalul
didac(ic au/iliar au o0ligaia de a re.*ec(a a(ri0uiile *re3+,u(e 2n 1i5a *o.(ului.
687 Per.onalul didac(ic de conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol4 *recu' 5i *er.onalul
didac(ic au/iliar au o0ligaia de a *ar(ici*a la ac(i3i(+i de 1or'are con(inu+4 2n condiiile legii.
ART. 2=<
Per.onalului didac(ic din uni(+ile de 2n3++')n( cone/e4 care nu di.*une de locuin+ 2n
locali(a(ea unde are *o.(ul4 i .e decon(ea,+ c>el(uielile de (ran.*or(4 con1or' legii.
ART. 2==
"o*iii *er.onalului didac(ic a1la( 2n ac(i3i(a(e .un( .cu(ii de *la(a (a/elor de 2n.criere la
concur.urile de ad'i(ere 2n 2n3++')n(ul .u*erior 5i 0ene1icia,+ de gra(ui(a(e la ca,are 2n
c+'ine 5i in(erna(e.
ART. 2=&
Per.onalul didac(ic 5i didac(ic au/iliar din 2n3++')n( 0ene1icia,+ de o co'*en.aie de la
0uge(ul a.igur+rilor .ociale de .(a( de 50D din 3aloarea ca,+rii4 'e.ei 5i a (ra(a'en(ului 2n
0a,ele de odi>n+ 5i (ra(a'en(.
ART. 2=E
Per.onalul didac(ic (i(ular care din *ro*rie iniia(i3+ .olici(+ .+ .e .*eciali,e,eC.+ con(inue
.(udiile are dre*(ul la concediu 1+r+ *la(+. -ura(a (o(al+ a ace.(uia nu *oa(e de*+5i 8 ani 2n(r?un
in(er3al de = ani. A*ro0+rile 2n ace.(e .i(uaii .un( de co'*e(ena uni(+ii 5colare *rin con.iliul
de ad'ini.(raie4 dac+ .e 1ace do3ada ac(i3i(+ii re.*ec(i3e.
;E"GIUNEA a 11?a
R+.*underea di.ci*linar+ 5i *a(ri'onial+
ART. 2&0
617 Per.onalul didac(ic4 *er.onalul didac(ic au/iliar4 *recu' 5i cel de conducere4 de
2ndru'are 5i de con(rol din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar r+.*und di.ci*linar *en(ru 2nc+lcarea
cu 3ino3+ie a 2nda(oririlor ce le re3in *o(ri3i( con(rac(ului indi3idual de 'unc+4 *recu' 5i
*en(ru 2nc+lcarea nor'elor de co'*or(are care d+unea,+ in(ere.ului 2n3++')n(ului 5i
*re.(igiului uni(+iiCin.(i(uiei4 con1or' legii.
627 ;anciunile di.ci*linare care .e *o( a*lica *er.onalului *re3+,u( la alin. 6174 2n ra*or( cu
gra3i(a(ea a0a(erilor4 .un(:
a7 o0.er3aie .cri.+@
07 a3er(i.'en(@
c7 di'inuarea .alariului de 0a,+4 cu'ula(4 c)nd e.(e ca,ul4 cu inde'ni,aia de conducere4 de
2ndru'are 5i de con(rol4 cu *)n+ la 15D4 *e o *erioad+ de 1 ? < luni@
d7 .u.*endarea4 *e o *erioad+ de *)n+ la 8 ani4 a dre*(ului de 2n.criere la un concur. *en(ru
ocu*area unei 1uncii didac(ice .u*erioare .au *en(ru o0inerea gradelor didac(ice ori a unei
1uncii de conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol@
e7 de.(i(uirea din 1uncia de conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol din 2n3++')n(@
17 de.1acerea di.ci*linar+ a con(rac(ului indi3idual de 'unc+.
687 Orice *er.oan+ *oa(e .e.i,a uni(a(ea de 2n3++')n(Cin.(i(uia de 2n3++')n( cu *ri3ire la
.+3)r5irea unei 1a*(e ce *oa(e con.(i(ui a0a(ere di.ci*linar+. ;e.i,area .e 1ace 2n .cri. 5i .e
2nregi.(rea,+ la regi.(ra(ura uni(+iiCin.(i(uiei de 2n3++')n(.
6:7 Pen(ru cerce(area a0a(erilor *re,u'a(e .+3)r5i(e de *er.onalul didac(ic4 *er.onalul de
conducere al uni(+ilor de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar4 *er.onalul de 2ndru'are 5i de con(rol din
cadrul in.*ec(ora(elor 5colare 5i de *er.onalul de 2ndru'are 5i de con(rol din cadrul
Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 co'i.iile de cerce(are di.ci*linar+
.e con.(i(uie du*+ cu' ur'ea,+:
a7 *en(ru *er.onalul didac(ic4 co'i.ii 1or'a(e din 8 ? 5 'e'0ri4 din(re care unul re*re,in(+
organi,aia .indical+ din care 1ace *ar(e *er.oana a1la(+ 2n di.cuie .au e.(e un re*re,en(an( al
.alariailor4 iar ceilali au 1uncia didac(ic+ cel *uin egal+ cu a celui care a .+3)r5i( a0a(erea@
07 *en(ru *er.onalul de conducere al uni(+ilor de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar4 co'i.ii
1or'a(e din 8 ? 5 'e'0ri4 din(re care un re*re,en(an( al .alariailor4 iar ceilali au 1uncia
didac(ic+ cel *uin egal+ cu a celui care a .+3)r5i( a0a(erea. -in co'i.ie 1ace *ar(e 5i un
in.*ec(or din cadrul in.*ec(ora(ului 5colar 9udeeanCal 'unici*iului !ucure5(i@
c7 *en(ru *er.onalul de 2ndru'are 5i de con(rol din cadrul Mini.(erului Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 co'i.ii 1or'a(e din 8 ? 5 'e'0ri4 din(re care unul
re*re,in(+ organi,aia .indical+ din care 1ace *ar(e *er.oana a1la(+ 2n di.cuie .au e.(e un
re*re,en(an( al .alariailor4 iar ceilali au 1uncia didac(ic+ cel *uin egal+ cu a celui care a
.+3)r5i( a0a(erea@
d7 *en(ru *er.onalul de conducere al in.*ec(ora(elor 5colare 9udeeneCal 'unici*iului
!ucure5(i4 co'i.ii 1or'a(e din 8 ? 5 'e'0ri4 din(re care un re*re,en(an( al .alariailor4 iar
ceilali au 1uncia didac(ic+ cel *uin egal+ cu a celui care a .+3)r5i( a0a(erea.
657 "o'i.iile de cerce(are di.ci*linar+ .un( nu'i(e de:
a7 con.iliul de ad'ini.(raie al uni(+ii de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar4 *en(ru *er.onalul
didac(ic 5i *er.onalul de conducere al ace.(eia@
07 'ini.(rul educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului4 *en(ru 1unciile de 2ndru'are 5i de
con(rol din cadrul Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 *recu' 5i *en(ru
*er.onalul de conducere din in.*ec(ora(ele 5colare 9udeeneCal 'unici*iului !ucure5(i.
6<7 $n cadrul cerce(+rii a0a(erii *re,u'a(e .e .(a0ile.c 1a*(ele 5i ur'+rile ace.(ora4
2'*re9ur+rile 2n care au 1o.( .+3)r5i(e4 e/i.(ena .au ine/i.(ena 3ino3+iei4 *recu' 5i orice al(e
da(e concluden(e. Audierea celui cerce(a( 5i 3eri1icarea a*+r+rii ace.(uia .un( o0liga(orii.
Re1u,ul celui cerce(a( de a .e *re,en(a la audiere4 de5i a 1o.( 2n5(iina( 2n .cri. cu 'ini'u' :&
de ore 2nain(e4 *recu' 5i de a da declaraii .cri.e .e con.(a(+ *rin *roce.?3er0al 5i nu
2'*iedic+ 1inali,area cerce(+rii. "adrul didac(ic cerce(a( are dre*(ul .+ cunoa.c+ (oa(e ac(ele
cerce(+rii 5i .+ 25i *roduc+ *ro0e 2n a*+rare.
6=7 "erce(area 1a*(ei 5i co'unicarea deci,iei .e 1ac 2n (er'en de cel 'ul( 80 de ,ile de la
da(a con.(a(+rii ace.(eia4 con.e'na(+ 2n condica de in.*ecii .au la regi.(ra(ura general+ a
uni(+ii de 2n3++')n( *reuni3er.i(arCin.(i(uiei. Per.oanei ne3ino3a(e i .e co'unic+ 2n .cri.
ine/i.(ena 1a*(elor *en(ru care a 1o.( cerce(a(+.
6&7 Per.oanele .anciona(e 2ncadra(e 2n uni(+ile de 2n3++')n( au dre*(ul de a con(e.(a4 2n
(er'en de 15 ,ile de la co'unicare4 deci,ia re.*ec(i3+ la colegiul de di.ci*lin+ de *e l)ng+
in.*ec(ora(ul 5colar. Per.onalul de conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol din in.*ec(ora(ele
5colare 5i din Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 care a 1o.( .anciona(4
are dre*(ul de a con(e.(a4 2n (er'en de 15 ,ile de la co'unicare4 deci,ia re.*ec(i3+ la "olegiul
cen(ral de di.ci*lin+ al Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6E7 Nor'ele *ri3ind co'*onena4 organi,area 5i 1uncionarea4 *recu' 5i a(ri0uiile
colegiului de di.ci*lin+ de *e l)ng+ in.*ec(ora(ul 5colar 5i ale "olegiului cen(ral de di.ci*lin+
al Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului .e .(a0ile.c *rin regula'en(
a*ro0a( *rin ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
6107 -re*(ul *er.oanei .anciona(e de a .e adre.a in.(anelor 9udec+(ore5(i e.(e garan(a(.
ART. 2&1
617 Pen(ru *er.onalul didac(ic din uni(+ile de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar4 *ro*unerea de
.ancionare .e 1ace de c+(re direc(or .au de cel *uin 2C8 din nu'+rul (o(al al 'e'0rilor
con.iliului de ad'ini.(raie. ;anciunile a*ro0a(e de con.iliul de ad'ini.(raie .un( *u.e 2n
a*licare 5i co'unica(e *rin deci,ie a direc(orului uni(+ii de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar.
627 Pen(ru *er.onalul de conducere al uni(+ii de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar4 *ro*unerea de
.ancionare .e 1ace de c+(re con.iliul de ad'ini.(raie al uni(+ii de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar
5i .e co'unic+ *rin deci,ie a in.*ec(orului 5colar general.
687 Pen(ru *er.onalul de conducere din in.*ec(ora(ele 5colare 5i ca.ele cor*ului didac(ic4
*ro*unerea de .ancionare .e 1ace de 'ini.(rul educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului 5i
.e co'unic+ *rin ordin.
6:7 Pen(ru *er.onalul de 2ndru'are 5i con(rol din Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului4 *ro*unerea de .ancionare .e 1ace4 du*+ ca,4 de 'ini.(rul educaiei4
cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului4 re.*ec(i3 de .ecre(arul de .(a( .au de 5e1ul ierar>ic al
*er.oanei 2n cau,+ 5i .e co'unic+ *rin ordin.
ART. 2&2
;anciunea .e .(a0ile5(e4 *e 0a,a ra*or(ului co'i.iei de cerce(are4 de au(ori(a(ea care a
nu'i( acea.(+ co'i.ie 5i .e co'unic+ celui 2n cau,+4 *rin deci,ie .cri.+4 du*+ ca,4 de c+(re
direc(orul uni(+ii de 2n3++')n(4 in.*ec(orul 5colar general .au 'ini.(rul educaiei4 cerce(+rii4
(inere(ului 5i .*or(ului.
ART. 2&8
R+.*underea *a(ri'onial+ a *er.onalului didac(ic4 a *er.onalului didac(ic au/iliar4 *recu'
5i a celui de conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar .e
.(a0ile5(e *o(ri3i( legi.laiei 'uncii. -eci,ia de i'*u(are4 *recu' 5i celelal(e ac(e *en(ru
recu*erarea *agu0elor 5i a *re9udiciilor .e 1ac de conducerea uni(+ii .au a in.(i(uiei al c+rei
.alaria( e.(e cel 2n cau,+4 2n a1ar+ de ca,urile c)nd4 *rin lege4 .e di.*une al(1el.
;E"GIUNEA a 12?a
Pen.ionarea
ART. 2&:
617 Per.onalul didac(ic 0ene1icia,+ de *en.ie 2n condiiile *re3+,u(e de legi.laia de
a.igur+ri .ociale 5i *en.ii care regle'en(ea,+ .i.(e'ul *u0lic de *en.ii.
627 Per.onalul didac(ic de conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol din 2n3++')n(ul de .(a( .e
*en.ionea,+ la da(a 2'*linirii 3)r.(ei legale de *en.ionare. -u*+ da(a 2'*linirii 3)r.(ei legale
de *en.ionare4 .e in(er,ice 2nde*linirea oric+rei 1uncii de conducere4 de 2ndru'are .au de
con(rol.
687 Pen(ru 'o(i3e (e'einice4 *en.ionarea *er.onalului didac(ic de conducere4 de 2ndru'are
5i de con(rol .e *oa(e 1ace 5i 2n (i'*ul anului 5colar4 cu a*ro0area con.iliului de ad'ini.(raie
al uni(+ii de 2n3++')n(4 re.*ec(i3 al in.*ec(ora(ului 5colar.
6:7 "adrele didac(ice *en.iona(e *o( de.1+5ura ac(i3i(+i didac(ice4 .alari,a(e *rin *la(a cu
ora4 du*+ 2'*linirea 3)r.(ei .(andard de *en.ionare.
657 Per.onalul didac(ic *en.iona( din 2n3++')n( 0ene1icia,+ de a.i.(en+ 'edical+ 5i de
acce. la ca.ele de odi>n+ 5i la 0a,ele de (ra(a'en( ale cadrelor didac(ice.
"APITOLUL II
;(a(u(ul *er.onalului didac(ic 5i de cerce(are din 2n3++')n(ul .u*erior
;E"GIUNEA 1
Nor'a uni3er.i(ar+
ART. 2&5
617 $n in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior 1unciile didac(ice .un(:
a7 a.i.(en( uni3er.i(ar@
07 lec(or uni3er.i(arC5e1 de lucr+ri@
c7 con1ereniar uni3er.i(ar@
d7 *ro1e.or uni3er.i(ar.
627 $n in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior 1unciile de cerce(are .un(:
a7 a.i.(en( cerce(are@
07 cerce(+(or 5(iini1ic@
c7 cerce(+(or 5(iini1ic gradul III@
d7 cerce(+(or 5(iini1ic gradul II@
e7 cerce(+(or 5(iini1ic gradul I.
687 Ec>i3alena 1unciilor din cerce(are cu 1unciile didac(ice e.(e ur'+(oarea:
a7 cerce(+(or 5(iini1ic .e ec>i3alea,+ cu a.i.(en( uni3er.i(ar4 *en(ru *er.oanele care dein o
di*lo'+ de doc(or@
07 cerce(+(or 5(iini1ic gradul III .e ec>i3alea,+ cu lec(or uni3er.i(arC5e1 de lucr+ri@
c7 cerce(+(or 5(iini1ic gradul II .e ec>i3alea,+ cu con1ereniar uni3er.i(ar@
d7 cerce(+(or 5(iini1ic gradul I .e ec>i3alea,+ cu *ro1e.or uni3er.i(ar.
6:7 $n 2n3++')n(ul .u*erior *oa(e 1unciona *er.onal didac(ic a.ocia( *en(ru ur'+(oarele
1uncii: lec(or uni3er.i(arC5e1 de lucr+ri4 con1ereniar uni3er.i(ar 5i *ro1e.or uni3er.i(ar.
657 $n ra*or( cu nece.i(+ile acade'ice *ro*rii4 .ena(ul uni3er.i(ar *oa(e a*ro0a4 *e o dura(+
de(er'ina(+4 in3i(area 2n cadrul in.(i(uiei de 2n3++')n( .u*erior a unor cadre didac(ice
uni3er.i(are 5i a al(or .*eciali5(i cu 3aloare recuno.cu(+ 2n do'eniu4 din ar+ .au din
.(r+in+(a(e4 2n cali(a(e de cadre didac(ice uni3er.i(are a.ocia(e in3i(a(e. $n ca,ul .*eciali5(ilor
1+r+ grad didac(ic uni3er.i(ar recuno.cu( 2n ar+4 .ena(ul uni3er.i(ar a*ro0+4 *rin e3aluare4
gradul didac(ic core.*un,+(or *er1or'anei4 2n con1or'i(a(e cu .(andardele naionale.
6<7 Acolo unde e.(e ca,ul4 o0inerea *er'i.ului de 'unc+ e.(e .arcina in.(i(uiei de
2n3++')n( .u*erior anga9a(oare.
6=7 $n de*ar(a'en(e4 2n 5coli doc(orale4 2n in.(i(u(e de cerce(are4 2n cen(re de cerce(are 5i
'icro*roducie .au 2n al(e uni(+i *o( 1unciona *e *o.(uri di.(inc(e 5i *er.onal de cerce(are4
*er.onal de cerce(are a.ocia(4 inclu.i3 .(udeni din (oa(e cele 8 cicluri4 *recu' 5i al(e ca(egorii
de *er.onal4 *o(ri3i( legii. Anga9area ace.(ora .e 1ace con1or' legii.
ART. 2&<
617 ;(a(ele de 1uncii ale *er.onalului didac(ic 5i de cerce(are .e 2n(oc'e.c anual4 *rin
.(a0ilirea de nor'e uni3er.i(are4 cu cel *uin 15 ,ile 2nain(e de 2nce*erea 1iec+rui an
uni3er.i(ar 5i nu .e *o( 'odi1ica 2n (i'*ul anului uni3er.i(ar.
627 %unciile didac(ice 5i nu'+rul *o.(urilor .e .(a0ile.c in)nd .ea'a de:
a7 *lanurile de 2n3++')n(@
07 1or'aiunile de .(udiu@
c7 nor'ele uni3er.i(are.
687 $n .(a(ul de 1uncii .un( 2n.cri.e4 2n ordine ierar>ic+4 *o.(urile didac(ice 5i de cerce(are
ocu*a(e .au 3acan(e4 .*eci1ic)ndu?.e 1unciile didac(ice 5i de cerce(are core.*un,+(oare 5i
nu'+rul .+*(+')nal de ore con3enionale re*ar(i,a(e *e ac(i3i(+i de *redare4 .e'inare4 lucr+ri
*rac(ice .au de la0ora(or4 2ndru'are de *roiec(e4 2ndru'are a .(udenilor 5i a .(udenilor?
doc(oran,i4 *rac(ic+ de .*eciali(a(e4 de cerce(are 5i ac(i3i(+i ec>i3alen(e ace.(ora4 la
di.ci*linele din *lanul de 2n3++')n(.
6:7 ;(a(ele de 1uncii .e 2n(oc'e.c la ni3elul de*ar(a'en(elor .au al 5colilor doc(orale4 *rin
con.ul(area 'e'0rilor ace.(ora4 ca ur'are a *reci,+rii .arcinilor didac(ice 5i de cerce(are de
c+(re con.iliul 1acul(+ii. La de*ar(a'en(ele cu di.ci*line la 'ai 'ul(e 1acul(+i4 .(a(ele de
1uncii .e co'*le(ea,+ *e 0a,a no(elor de co'and+4 a3i,a(e de conducerea in.(i(uiei de
2n3++')n( .u*erior.
657 ;(a(ul de 1uncii al *er.onalului didac(ic 5i de cerce(are .e a3i,ea,+ de con.iliul 1acul(+ii
.au4 du*+ ca,4 de con.iliul 5colii doc(orale 5i .e a*ro0+ de .ena(ul uni3er.i(ar.
6<7 Nu'+rul *o.(urilor *en(ru *er.onalul didac(ic 5i de cerce(are au/iliar .e .(a0ile5(e de
.ena(ul uni3er.i(ar4 2n 1uncie de 0uge(ul 5i .*eci1icul in.(i(uiei4 al 1acul(+ii4 al *rogra'ului de
.(udii4 al de*ar(a'en(ului .au al 5colii doc(orale.
6=7 No'encla(orul general de 1uncii didac(ice 5i de cerce(are au/iliare din 2n3++')n(ul
.u*erior4 *recu' 5i ni3elul .(udiilor nece.are *en(ru ocu*area ace.(or 1uncii .e ela0orea,+ de
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 2'*reun+ cu Mini.(erul Muncii4
%a'iliei 5i Pro(eciei ;ociale.
6&7 Anga9area *er.onalului didac(ic 5i de cerce(are au/iliar 5i nedidac(ic .e 1ace *rin concur.
organi,a( de 1acul(a(e .au de 5coala doc(oral+4 *o(ri3i( legii.
6E7 A(ri0uiile *er.onalului didac(ic au/iliar 5i nedidac(ic .un( .(a0ili(e 2n 1i5a indi3idual+ a
*o.(ului4 a3i,a(+4 du*+ ca,4 de decan4 de direc(orul de*ar(a'en(ului .au de conduc+(orul 5colii
doc(orale 5i a*ro0a(+ de rec(or4 con.(i(uind ane/+ la con(rac(ul indi3idual de 'unc+.
ART. 2&=
617 Nor'a uni3er.i(ar+ cu*rinde:
a7 nor'a didac(ic+@
07 nor'a de cerce(are.
627 Nor'a didac(ic+ *oa(e cu*rinde:
a7 ac(i3i(+i de *redare@
07 ac(i3i(+i de .e'inar4 lucr+ri *rac(ice 5i de la0ora(or4 2ndru'are de *roiec(e de an@
c7 2ndru'area ela0or+rii lucr+rilor de licen+@
d7 2ndru'area ela0or+rii di.er(aiilor de 'a.(er@
e7 2ndru'area ela0or+rii (e,elor de doc(ora(@
17 al(e ac(i3i(+i didac(ice4 *rac(ice 5i de cerce(are 5(iini1ic+ 2n.cri.e 2n *lanurile de
2n3++')n(@
g7 conducerea ac(i3i(+ilor didac(ico?ar(i.(ice .au .*or(i3e@
>7 ac(i3i(+i de e3aluare@
i7 (u(ora(4 con.ul(aii4 2ndru'area cercurilor 5(iini1ice .(udene5(i4 a .(udenilor 2n cadrul
.i.(e'ului de credi(e (ran.1era0ile@
97 *ar(ici*area la con.ilii 5i 2n co'i.ii 2n in(ere.ul 2n3++')n(ului.
687 Nor'a didac(ic+ .+*(+')nal+ 2n 2n3++')n(ul .u*erior .e cuan(i1ic+ 2n ore
con3enionale.
6:7 Nor'a didac(ic+ .e .(a0ile5(e con1or' *lanului de 2n3++')n( 5i .e calculea,+ ca nor'+
'edie .+*(+')nal+4 indi1eren( de *erioada .e'e.(rului uni3er.i(ar 2n care e.(e e1ec(ua(+.
Nor'a 'edie .+*(+')nal+ .e .(a0ile5(e *rin 2'*+rirea nu'+rului de ore con3enionale din
1i5a indi3idual+ a *o.(ului la nu'+rul de .+*(+')ni 2n.cri. 2n *lanul de 2n3++')n( *en(ru
ac(i3i(a(ea didac(ic+ de *redare 5i de .e'inar din 2n(regul an uni3er.i(ar.
657 Ora con3enional+ e.(e ora didac(ic+ de ac(i3i(+i *re3+,u(e la alin. 627 li(. 07 din
2n3++')n(ul uni3er.i(ar de licen+.
6<7 $n 2n3++')n(ul uni3er.i(ar de licen+4 ora de ac(i3i(+i de *redare re*re,in(+ dou+ ore
con3enionale.
6=7 $n 2n3++')n(ul uni3er.i(ar de 'a.(er 5i 2n 2n3++')n(ul uni3er.i(ar de doc(ora(4 ora de
ac(i3i(+i de *redare re*re,in(+ 245 ore con3enionale4 iar ora de ac(i3i(+i *re3+,u(e la alin. 627
li(. 07 re*re,in(+ 145 ore con3enionale.
6&7 $n ca,ul *red+rii in(egrale 2n li'0i de circulaie in(ernaional+4 la ciclurile de licen+4
'a.(er 5i doc(ora(4 ac(i3i(+ile de *redare4 .e'inar .au al(e ac(i3i(+i *o( 1i nor'a(e cu un
coe1icien( .u*li'en(ar 'ul(i*lica(i3 de 1425. %ac e/ce*ie de la acea.(+ *re3edere orele de
*redare a li'0ii re.*ec(i3e.
6E7 Ac(i3i(+ile *re3+,u(e la alin. 627 li(. c7 ? 974 cu*rin.e 2n nor'a didac(ic+4 .e cuan(i1ic+ 2n
ore con3enionale4 *rin(r?o 'e(odologie a*ro0a(+ de .ena(ul uni3er.i(ar4 2n 1uncie de
*rogra'ul de .(udii4 de *ro1il 5i de .*eciali,are4 a.(1el 2nc)( unei ore 1i,ice de ac(i3i(+i .+ 2i
core.*und+ 'ini'u' 045 ore con3enionale.
6107 Nor'a didac(ic+ .+*(+')nal+ 'ini'+ *en(ru ac(i3i(+ile *re3+,u(e la alin. 627 li(. a7 ? 17
.e .(a0ile5(e du*+ cu' ur'ea,+:
a7 *ro1e.or uni3er.i(ar: = ore con3enionale4 din(re care cel *uin : ore con3enionale de
ac(i3i(+i de *redare@
07 con1ereniar uni3er.i(ar: & ore con3enionale4 din(re care cel *uin : ore con3enionale de
ac(i3i(+i de *redare@
c7 lec(or uni3er.i(arC5e1 de lucr+ri: 10 ore con3enionale4 din(re care cel *uin dou+ ore
con3enionale de ac(i3i(+i de *redare@
d7 a.i.(en( uni3er.i(ar: 11 ore con3enionale4 cu*rin,)nd ac(i3i(+i *re3+,u(e la alin. 627 li(.
074 c7 5i 17.
6117 Prin e/ce*ie4 nor'a *er.onalului didac(ic *re3+,u( la alin. 6107 li(. a7 ? c7 care4 da(ori(+
.*eci1icului di.ci*linelor4 nu are 2n .(ruc(ura *o.(ului ore de cur. .e 'a9orea,+ cu dou+ ore
con3enionale.
6127 Nor'a didac(ic+ nu *oa(e de*+5i 1< ore con3enionale *e .+*(+')n+.
6187 Nor'a didac(ic+ *re3+,u(+ la alin. 6107 5i 6117 re*re,in(+ li'i(a 'ini'+ *ri3ind
nor'area ac(i3i(+ii didac(ice. ;ena(ul uni3er.i(ar4 2n 0a,a au(ono'iei uni3er.i(are4 *oa(e '+ri4
*rin regula'en(4 nor'a didac(ic+ .+*(+')nal+ 'ini'+4 cu re.*ec(area .(andardelor de
a.igurare a cali(+ii4 1+r+ a de*+5i li'i(a 'a/i'+ *re3+,u(+ la alin. 6127.
61:7 Nor'a didac(ic+ a *er.onalului didac(ic care nu de.1+5oar+ ac(i3i(+i de cerce(are
5(iini1ic+ .au ec>i3alen(e ace.(ora e.(e .u*erioar+ celei 'ini'e4 1+r+ a de*+5i li'i(a 'a/i'+
*re3+,u(+ la alin. 61274 con1or' deci,iei con.iliului 1acul(+ii4 la *ro*unerea direc(orului de
de*ar(a'en(4 .au deci,iei con.iliului 5colii doc(orale.
6157 Prin e/ce*ie4 2n .i(uaia 2n care nor'a didac(ic+ nu *oa(e 1i alc+(ui(+ con1or' alin. 6107
5i 61174 di1erenele *)n+ la nor'a didac(ic+ 'ini'+ .e co'*le(ea,+ cu ac(i3i(+i de cerce(are
5(iini1ic+4 cu acordul con.iliului 1acul(+ii4 la *ro*unerea direc(orului de de*ar(a'en(4
re.*ec(i3 cu acordul con.iliului 5colii doc(orale. -i'inuarea nor'ei didac(ice e.(e de cel 'ul(
1C2 din nor'a re.*ec(i3+4 iar ora de cerce(are e.(e ec>i3alen(+ cu 045 ore con3enionale.
"adrul didac(ic 25i 'enine cali(a(ea de (i(ular 2n 1uncia didac(ic+ o0inu(+ *rin concur..
61<7 "adrele didac(ice (i(ulare a c+ror nor'+ didac(ic+ nu *oa(e 1i con.(i(ui(+ con1or'
*re3ederilor alin. 6107 ? 6157 *o( 1i (recu(e (e'*orar4 la cererea ace.(ora4 cu nor'+ in(egral+ de
cerce(are 5(iini1ic+4 'enin)ndu?5i cali(a(ea de (i(ular 2n 1uncia didac(ic+ o0inu(+ *rin
concur.. $n acea.(+ *erioad+4 cadrul didac(ic are o0ligaiile *er.onalului de cerce(are din
2n3++')n(ul .u*erior.
61=7 $n li'i(ele *re3+,u(e de *re,en(ul ar(icol4 .ena(ul uni3er.i(ar .(a0ile5(e4 di1erenia(4
nor'a uni3er.i(ar+ e1ec(i3+4 2n 1uncie de do'eniu4 de .*eciali,are4 de *onderea di.ci*linelor
2n *reg+(irea de .*eciali(a(e a .(udenilor 5i de di'en.iunea 1or'aiunilor de .(udiu.
61&7 $n de*ar(a'en(e4 5coli doc(orale4 uni(+i .au cen(re de cerce(are 5i 'icro*roducie *oa(e
1unciona *e *o.(uri di.(inc(e 5i *er.onal de cerce(are cu con(rac( de 'unc+ *e *erioad+
de(er'ina(+ .au nede(er'ina(+.
61E7 Per.onalul de cerce(are din 2n3++')n(ul .u*erior de.1+5oar+ ac(i3i(+i .*eci1ice4
.(a0ili(e 2n 1i5a indi3idual+ a *o.(ului de c+(re conducerea de*ar(a'en(ului .au a 5colii
doc(orale.
6207 Per.onalul didac(ic au/iliar 5i nedidac(ic din 2n3++')n(ul .u*erior de.1+5oar+ ac(i3i(+i
.*eci1ice .(a0ili(e 2n 1i5a indi3idual+ a *o.(ului. $n in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior de .(a(4
(i'*ul .+*(+')nal de lucru al ace.(uia e.(e iden(ic cu cel .(a0ili( *en(ru *er.onalul cu 1uncii
ec>i3alen(e din celelal(e .ec(oare 0uge(are4 *o(ri3i( legii.
6217 Per.onalul care e/erci(+ o 1uncie de conducere 2n cadrul in.(i(uiei de 2n3++')n(
.u*erior .au de 2ndru'are 5i con(rol 2n cadrul Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului *oa(e 0ene1icia de o reducere a nor'ei didac(ice de cel 'ul( 80D4 cu a*ro0area
.ena(ului uni3er.i(ar.
6227 ;u'a (o(al+ a orelor de 'unc+ din(r?o nor'+ didac(ic+ .au de cerce(are4 reali,a(+ *rin
cu'ularea *onderilor ac(i3i(+ilor *re3+,u(e la alin. 6174 e.(e de :0 ore *e .+*(+')n+.
ART. 2&&
617 Ac(i3i(+ile didac(ice care e/cedea,+ o nor'+ didac(ic+ *re3+,u(+ la ar(. 2&= .un(
re'unera(e 2n regi' de *la(+ cu ora. Pen(ru *er.onalul (i(ular4 nu'+rul 'a/i' de ore *l+(i(e 2n
regi' de *la(+ cu ora4 indi1eren( de in.(i(uia la care .e e1ec(uea,+4 nu *oa(e de*+5i nor'a
didac(ic+ 'ini'+.
627 Ac(i3i(+ile din gran(uri .au con(rac(ele de cerce(are .e re'unerea,+ con1or' deci,iei
direc(orului de gran(4 con1or' legii 5i *re3ederilor "ar(ei uni3er.i(are.
687 ;u.inerea de c+(re *er.onalul (i(ular de ac(i3i(+i de *redare 5i cerce(are 2n al(e in.(i(uii
de 2n3++')n( .u*erior .au de cerce(are .e *oa(e 1ace doar cu acordul .cri. al .ena(ului
uni3er.i(ar.
6:7 Ac(i3i(+ile de cerce(are *e 0a,+ de con(rac( .un( re'unera(e con1or' legii4 "ar(ei
uni3er.i(are 5i *re3ederilor con(rac(uale. "on(rac(ul de cerce(are .(a0ile5(e a()( 'odali(a(ea de
*la(+ e1ec(i3+4 c)( 5i cuan(u'urile.
657 Pro1e.orii 5i con1ereniarii (i(ulari .au direc(orii de gran(uri care (i'* de < ani
con.ecu(i3i au derula( gran(uri de cerce(are 5i au 1unciona( 2n aceea5i uni3er.i(a(e *o(
0ene1icia de an .a0a(ic. Pe *erioada anului .a0a(ic4 ace5(ia 0ene1icia,+ de *)n+ la un .alariu de
0a,+4 cu a*ro0area .ena(ului uni3er.i(ar4 5i 25i *+.(rea,+ cali(a(ea de (i(ular4 dar .un( .cu(ii de
e1ec(uarea ac(i3i(+ilor din 1i5a *o.(ului.
6<7 "adrele didac(ice care .un( ale.e .au nu'i(e 2n in.(i(uiile *u0lice ale .(a(ului .au
de.1+5oar+ ac(i3i(+i .*eci1ice 1unciei *u0lice 2n 'ini.(ere ori 2n al(e organe de .*eciali(a(e ale
.(a(ului *o( de.1+5ura ac(i3i(+i didac(ice a1eren(e unei nor'e didac(ice.
ART. 2&E
617 Per.onalul didac(ic 5i de cerce(are .e *en.ionea,+ la 2'*linirea 3)r.(ei de <5 de ani.
627 $n 2n3++')n(ul .u*erior de .(a(4 *ar(icular 5i con1e.ional .e in(er,ice ocu*area oric+rei
1uncii de conducere .au de ad'ini.(rare4 la orice ni3el al uni3er.i(+ii4 du*+ *en.ionare.
Manda(ele celor care dein 1uncii de conducere .au de ad'ini.(rare4 la orice ni3el al
uni3er.i(+ii4 2nce(ea,+ de dre*( 2n ca,ul *er.oanelor care au 2'*lini( 3)r.(a de *en.ionare. %ac
e/ce*ie de la ace.(e regle'en(+ri 1unciile de 'e'0ru al con.iliului de ad'ini.(raie al
uni3er.i(+ilor *ar(iculare.
687 ;ena(ul uni3er.i(ar din uni3er.i(+ile de .(a(4 *ar(iculare 5i con1e.ionale4 2n 0a,a
cri(eriilor de *er1or'an+ *ro1e.ional+ 5i a .i(uaiei 1inanciare4 *oa(e decide con(inuarea
ac(i3i(+ii unui cadru didac(ic .au de cerce(are du*+ *en.ionare4 2n 0a,a unui con(rac( *e
*erioad+ de(er'ina(+ de un an4 cu *o.i0ili(a(ea de *relungire anual+ con1or' "ar(ei
uni3er.i(are4 1+r+ li'i(+ de 3)r.(+. ;ena(ul uni3er.i(ar *oa(e decide con1erirea (i(lului onori1ic
de *ro1e.or e'eri(4 *en(ru e/celen+ didac(ic+ 5i de cerce(are4 cadrelor didac(ice care au a(in.
3)r.(a de *en.ionare. "adrele didac(ice *en.iona(e *o( 1i *l+(i(e 2n regi' de *la(+ cu ora.
6:7 "adrele didac(ice 5i de cerce(are care conduc doc(ora(e .e *en.ionea,+ la 2'*linirea
3)r.(ei de <5 de ani 5i:
a7 *o( conduce doc(ora(ele 2n de.1+5urare la da(a *en.ion+rii *)n+ la 2'*linirea 3)r.(ei de =0
de ani@
07 du*+ 2'*linirea 3)r.(ei de <5 de ani4 *o( conduce noi .(udeni?doc(oran,i nu'ai 2n regi'
de co(u(el+ 2'*reun+ cu un cadru didac(ic 5i de cerce(are care nu 2'*line5(e 3)r.(a de
*en.ionare *e (oa(+ dura(a de.1+5ur+rii doc(ora(ului re.*ec(i3.
657 Regi'ul 9uridic al cu'ulului .alariului cu *en.ia nu .e a*lic+ cadrelor didac(ice care
0ene1icia,+ de *re3ederile alin. 687 5i 6:7.
ART. 2E0
617 ;(udenii?doc(oran,i .un( 2ncadrai de c+(re IO;U- .au o in.(i(uie 'e'0r+ a unei
IO;U- ca a.i.(eni de cerce(are ori a.i.(eni uni3er.i(ari *e *erioad+ de(er'ina(+4 nor'a
didac(ic+ 1iind redu.+ core.*un,+(or li'i(ei *re3+,u(e la ar(. 1<: alin. 6874 *rin e/ce*ie de la
*re3ederile ar(. 2&=. A(ri0uiile lor .un( .(a0ili(e de .ena(ul uni3er.i(ar.
627 ;(udenii?doc(oran,i 0ene1icia,+ de (oa(e dre*(urile a.i.(enilor de cerce(are .au
a.i.(enilor uni3er.i(ari4 inclu.i3 de 3ec>i'ea 2n 'unc+.
ART. 2E1
617 Prin *er.onal didac(ic 5i de cerce(are4 2n .en.ul *re,en(ei legi4 .e 2nelege *er.onalul care
deine4 2n 'od legal4 unul din(re (i(lurile uni3er.i(are .au de cerce(are *re3+,u(e de *re,en(a
lege4 care a*arine unei in.(i(uii de 2n3++')n( .u*erior 5i care de.1+5oar+ ac(i3i(+i didac(ice
5iC.au de cerce(are.
627 $n ra*or( cu relaiile de 'unc+ .(a0ili(e cu in.(i(uia de 2n3++')n( .u*erior4 *er.onalul
didac(ic *oa(e 1i: (i(ular .au a.ocia(. $n ra*or( cu *ar(ici*area la *roce.ul didac(ic 5i cu gradul
de *reg+(ire *ro1e.ional+4 *er.onalul didac(ic *oa(e 1i: *er.onal didac(ic .au *er.onal didac(ic
au/iliar.
687 Prin *er.onal didac(ic (i(ular .e 2nelege *er.onalul didac(ic care ocu*+ o 1uncie
didac(ic+ 2n(r?o uni3er.i(a(e4 o0inu(+ *rin concur.4 *e o *erioad+ nede(er'ina(+4 2n condiiile
legii. ;alaria(ul o*(ea,+ unde are 1uncia de 0a,+. Per.onal didac(ic (i(ular e.(e 5i *er.onalul
didac(ic care 0ene1icia,+ de re,er3are de *o.(4 2n condiiile legii. "adrele didac(ice 5i de
cerce(are anga9a(e *e *erioad+ de(er'ina(+ au .(a(u( de cadru didac(ic 5i de cerce(are a.ocia(.
6:7 "ali(a(ea de (i(ular e/i.(+ nu'ai 2n ra*or( cu o .ingur+ in.(i(uie de 2n3++')n( .u*erior
.au cu o .ingur+ in.(i(uie de cerce(are?de,3ol(are@ c)nd un cadru didac(ic de.1+5oar+ ac(i3i(+i
didac(ice .au de cerce(are 5(iini1ic+ 2n 'ai 'ul(e in.(i(uii de 2n3++')n( .u*erior ori de
cerce(are?de,3ol(are4 cali(a(ea de (i(ular *oa(e 1i nu'ai la una din(re ele4 iar 2n celelal(e4
cali(a(ea e.(e de cadru didac(ic .au de cerce(+(or a.ocia(. In.(i(uia de 2n3++')n( .u*erior 2n
care cadrul didac(ic e.(e (i(ular are o0ligaia de a *+.(ra 5i de a ge.(iona4 *o(ri3i( legii4 car(ea
de 'unc+ .au regi.(rul anga9ailor4 cu .*eci1icaia cali(+ii de (i(ular.
657 %unciilor de cerce(are?de,3ol(are din uni3er.i(+i 5i *er.onalului care le ocu*+ li .e
a*lic+ *re3ederile Legii nr. 81EC2008 *ri3ind ;(a(u(ul *er.onalului de cerce(are?de,3ol(are.
6<7 $n ca,ul de.1iin+rii unei uni(+i de 2n3++')n( .u*erior de .(a(4 *er.onalul a.(1el
di.*oni0ili,a( 0ene1icia,+ de .alarii co'*en.a(orii4 con1or' legi.laiei 2n 3igoare.
ART. 2E2
%or'aiunile de .(udiu 5i di'en.iunile ace.(ora .e .(a0ile.c de c+(re .ena(ele uni3er.i(are4
cu re.*ec(area .(andardelor de cali(a(e4 2n concordan+ cu *rogra'ul 5i ciclul de .(udii4
*ro*u.e de ARA"I; 5i a*ro0a(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
;E"GIUNEA a 2?a
Ocu*area 1unciilor didac(ice 5i a *o.(urilor didac(ice
ART. 2E8
Ocu*area *o.(urilor didac(ice4 e3aluarea4 'o(i3area4 1or'area con(inu+ 5i concedierea
*er.onalului didac(ic 5i de cerce(are .un( de co'*e(ena uni3er.i(+ilor4 2n 0a,a legi.laiei 2n
3igoare4 a 'e(odologiei?cadru .(a0ili(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului 5i a "ar(ei uni3er.i(are.
ART. 2E:
617 Anga9area *e un *o.( didac(ic .au de cerce(are .e 1ace4 du*+ in(rarea 2n 3igoare a
*re,en(ei legi4 *e *erioad+ de(er'ina(+ .au *e *erioad+ nede(er'ina(+. Anga9area *e *erioad+
nede(er'ina(+ *e orice 1uncie didac(ic+ .au de cerce(are e.(e *o.i0il+ nu'ai *rin concur.
*u0lic4 organi,a( de in.(i(uia de 2n3++')n( .u*erior4 du*+ o0inerea (i(lului de doc(or.
627 La concur.ul *en(ru un *o.( didac(ic .au de cerce(are *o( *ar(ici*a ce(+eni ro')ni ori
.(r+ini4 1+r+ nicio di.cri'inare4 2n condiiile legii.
687 Prin e/ce*ie de la *re3ederile legi.laiei 'uncii4 dura(a unei *erioade de(er'ina(e e.(e
de 'a/i'u' 8 ani.
6:7 Prin e/ce*ie4 .(udenii?doc(oran,i *o( 1i anga9ai *e o *erioad+ de(er'ina(+ de
'a/i'u' 5 ani.
657 "on(rac(ul de anga9are *e *erioad+ de(er'ina(+ 2nc>eia( 2n(re uni3er.i(a(e 5i 'e'0ri ai
*er.onalului didac(ic 5i de cerce(are 2n ur'a unui concur. *oa(e 1i re2nnoi(4 2n 1uncie de
re,ul(a(ele *ro1e.ionale *er.onale4 e3alua(e *e 0a,a cri(eriilor ado*(a(e de .ena(ul uni3er.i(ar4
*recu' 5i 2n 1uncie de ne3oile de anga9are 5i de re.ur.ele 1inanciare ale in.(i(uiei4 2n
con1or'i(a(e cu *re3ederile legale 2n 3igoare.
ART. 2E5
617 Me(odologia?cadru de concur. *en(ru ocu*area *o.(urilor 3acan(e 3a 1i .(a0ili(+ *rin
>o(+r)re a Gu3ernului4 iniia(+ de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 la
*ro*unerea "NAT-"U.
627 Me(odologia 3a .(a0ili4 *en(ru 1iecare (i(lu .au 1uncie didac(ic+4 cerinele 'ini'e *en(ru
*re,en(area la concur.4 cu re1erire la .(andardele 'ini'ale .(a0ili(e con1or' ar(. 21E alin. 617
li(. a74 'odul de organi,are 5i de de.1+5urare a concur.ului4 de .oluionare a con(e.(aiilor4
con1lic(ele de in(ere.e 5i inco'*a(i0ili(+ile4 2n 3ederea a.igur+rii cali(+ii4 a re.*ec(+rii e(icii
uni3er.i(are 5i a legi.laiei 2n 3igoare.
687 Uni3er.i(+ile au o0ligaia .+ re.*ec(e acea.(+ 'e(odologie 5i .+ *u0lice (oa(e *o.(urile
.coa.e la concur.4 2n.oi(e de *rogra'a a1eren(+ concur.ului4 cu cel *uin dou+ luni 2nain(e de
concur.. Pu0licarea *o.(urilor .coa.e la concur. .e 1ace cel *uin *e .i(e?ul Me0 *ro*riu 5i *e
un .i(e Me0 .*eciali,a(4 ad'ini.(ra( de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i
;*or(ului.
6:7 -u*+ in(rarea 2n 3igoare a *re,en(ei legi .e in(er,ice ocu*area conco'i(en(+ de c+(re
.oi4 a1ini 5i rude *)n+ la gradul al III?lea inclu.i3 a 1unciilor *rin care unul .au una .e a1l+
1a+ de cel+lal( .au cealal(+ 2n(r?o *o,iie de conducere4 con(rol4 au(ori(a(e .au e3aluare
in.(i(uional+ direc(+ la orice ni3el 2n aceea5i uni3er.i(a(e.
657 $nc+lcarea *re3ederilor alin. 687 5i 6:7 duce la in3alidarea concur.ului 5i la *enali,area
celor 3ino3ai *e 0a,a 'e(odologiei?cadru *re3+,u(e la alin. 617.
ART. 2E<
617 Po.(urile didac(ice re,er3a(e4 3acan(e ori (e'*orar 3acan(e .un( aco*eri(e cu *riori(a(e
de *er.onalul didac(ic (i(ular al in.(i(uiei ori de *er.onalul didac(ic a.ocia(4 *rin *la(a cu ora4
con1or' *re,en(ei legi.
627 Anga9area .*eciali5(ilor cu 3aloare 5(iini1ic+ recuno.cu(+ 2n do'eniu4 *rin in3enii4
ino3aii4 *re'ii4 *u0licaii 5(iini1ice4 din ar+ .au din .(r+in+(a(e4 2n cali(a(e de *ro1e.ori ori
con1ereniari a.ociai in3i(ai4 .e a3i,ea,+ de con.iliul de*ar(a'en(ului 5i .e a*ro0+ de
con.iliul 1acul(+ii.
687 %unciile 5i gradele de cerce(+(or 5(iini1ic 2n reeaua 2n3++')n(ului .u*erior .e o0in
*o(ri3i( regle'en(+rilor legale 2n 3igoare.
ART. 2E=
617 $n 0a,a 'e(odologiei?cadru *re3+,u(e la ar(. 2E5 alin. 617 5i a legi.laiei 2n 3igoare4
uni3er.i(+ile 25i .(a0ile.c 'e(odologia *ro*rie de con1erire a (i(lurilor 5i de ocu*are a
*o.(urilor didac(ice 5i de cerce(are4 care e.(e a*ro0a(+ de c+(re .ena(ul uni3er.i(ar. Acea.(+
'e(odologie nu *oa(e 1ace re1erire la 3ec>i'e 5i nu *oa(e di.cri'ina *er.oanele din a1ara
in.(i(uiei .au +rii 1a+ de *er.oanele din in.(i(uie ori din ar+.
627 Re,ul(a(ele concur.urilor .un( a*ro0a(e de .ena(ul uni3er.i(ar4 iar 2ncadrarea *e *o.( .e
1ace 2nce*)nd cu *ri'a ,i a .e'e.(rului ur'+(or concur.ului.
ART. 2E&
617 -irec(orii de*ar(a'en(elor4 decanii 1acul(+ilor 5i rec(orul r+.*und 2n 1aa .ena(ului
uni3er.i(ar *en(ru 0una de.1+5urare a concur.urilor de ocu*are a *o.(urilor4 2n condiiile
re.*ec(+rii nor'elor de cali(a(e4 de e(ic+ uni3er.i(ar+ 5i a legi.laiei 2n 3igoare.
627 $n condiiile con.(a(+rii unor nereguli4 .ena(ul uni3er.i(ar *oa(e a*lica .anciuni
.*eci1ica(e 2n 'e(odologia *ro*rie4 'erg)nd *)n+ la de'i(erea decanilor .au a rec(orului.
ART. 2EE
617 Uni3er.i(+ile r+.*und *u0lic de 'odul de ocu*are a *o.(urilor didac(ice 5i de cerce(are.
627 $n ca,ul con.(a(+rii nere.*ec(+rii *re3ederilor legale 2n *rocedura de ocu*are a *o.(urilor
didac(ice 5i de cerce(are4 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului *oa(e a*lica
.anciuni *re3+,u(e de *re,en(a lege4 *e 0a,a unui ra*or( 2n(oc'i( de "on.iliul de E(ic+ 5i
Manage'en( Uni3er.i(ar.
687 $n ca,ul 2n care in.(anele de 9udeca(+ con.(a(+ 2nc+lcarea *rocedurilor de de.1+5urare a
concur.ului *en(ru ocu*area *o.(urilor didac(ice 5i de cerce(are din uni3er.i(+i4 concur.ul .e
anulea,+ 5i .e reia.
ART. 800
617 A0ili(area con.(+ 2n:
a7 redac(area unei (e,e de a0ili(are@
07 .u.inerea *u0lic+ a (e,ei de a0ili(are 2n 1aa unei co'i.ii de .*eciali(a(e nu'i(e de
"NAT-"U 5i 1or'a(+ din cel *uin 8 *er.oane4 care au cali(a(ea de conduc+(or de doc(ora(4 2n
ar+ .au 2n .(r+in+(a(e@
c7 ad'i(erea (e,ei de a0ili(are 2n ur'a .u.inerii *u0lice@
d7 o0inerea a(e.(a(ului de a0ili(are.
627 Te,a de a0ili(are rele3+ ca*aci(+ile 5i *er1or'anele didac(ice 5i de cerce(are. Te,a
*re,in(+ 2n 'od docu'en(a( reali,+rile *ro1e.ionale o0inu(e ul(erior con1eririi (i(lului de
doc(or 2n 5(iin+4 care *ro0ea,+ originali(a(ea 5i rele3ana con(ri0uiilor acade'ice4 5(iini1ice 5i
*ro1e.ionale 5i care an(ici*ea,+ o de,3ol(are inde*enden(+ a 3ii(oarei cariere de cerce(are
5iC.au uni3er.i(are.
687 Po( .u.ine e/a'enul de a0ili(are nu'ai *er.oanele care au (i(lul de doc(or 2n 5(iin+ 5i
care 2nde*line.c .(andardele 'ini'ale .(a0ili(e con1or' ar(. 21E alin. 617 li(. a7.
6:7 "ererea *en(ru .u.inerea e/a'enului de a0ili(are e.(e adre.a(+ "NAT-"U.
657 Acordarea a(e.(a(ului de a0ili(are e.(e *ro*u.+ de "NAT-"U 5i e.(e a*ro0a(+ *rin ordin
al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
ART. 801
617 Pen(ru ocu*area 1unciei didac(ice de a.i.(en( uni3er.i(ar .un( nece.are o0inerea
.(a(u(ului de .(uden(?doc(orand .au deinerea di*lo'ei de doc(or4 *recu' 5i 2nde*linirea
.(andardelor de ocu*are a *o.(urilor didac(ice4 .*eci1ice 1unciei4 a*ro0a(e de .ena(ul
uni3er.i(ar4 1+r+ i'*unerea unor condiii de 3ec>i'e4 con1or' legii.
627 O *er.oan+ care nu a o0inu( o di*lo'+ de doc(or nu *oa(e ocu*a 1uncia de a.i.(en(
uni3er.i(ar 2n(r?o anu'i(+ in.(i(uie de 2n3++')n( .u*erior *en(ru o *erioad+ cu'ula(+ 'ai
'are de 5 ani. La 2'*linirea ace.(ui (er'en4 con(rac(ul de 'unc+ al *er.oanei 2n cau,+
2nce(ea,+ de dre*(.
687 "ondiiile 'ini'ale *en(ru ocu*area 1unciei didac(ice de lec(or uni3er.i(arC5e1 de
lucr+ri .un( ur'+(oarele:
a7 deinerea di*lo'ei de doc(or@
07 2nde*linirea .(andardelor de ocu*are a *o.(urilor didac(ice4 .*eci1ice 1unciei4 a*ro0a(e de
.ena(ul uni3er.i(ar4 1+r+ i'*unerea unor condiii de 3ec>i'e4 con1or' legii.
6:7 "ondiiile *en(ru ocu*area 1unciei didac(ice de con1ereniar uni3er.i(ar .un(
ur'+(oarele:
a7 deinerea di*lo'ei de doc(or@
07 2nde*linirea .(andardelor 'ini'ale *en(ru ocu*area 1unciei de con1ereniar uni3er.i(ar4
.(andarde a*ro0a(e con1or' ar(. 21E alin. 617 li(. a7@
c7 2nde*linirea .(andardelor de ocu*are a *o.(urilor didac(ice4 .*eci1ice 1unciei4 a*ro0a(e de
.ena(ul uni3er.i(ar4 1+r+ i'*unerea unor condiii de 3ec>i'e4 con1or' legii.
657 "ondiiile *en(ru ocu*area 1unciei didac(ice de *ro1e.or uni3er.i(ar .un( ur'+(oarele:
a7 deinerea di*lo'ei de doc(or@
07 deinerea a(e.(a(ului de a0ili(are@
c7 2nde*linirea .(andardelor 'ini'ale *en(ru ocu*area 1unciei de *ro1e.or uni3er.i(ar4
.(andarde a*ro0a(e con1or' ar(. 21E alin. 617 li(. a7@
d7 2nde*linirea .(andardelor de ocu*are a *o.(urilor didac(ice4 .*eci1ice 1unciei4 a*ro0a(e de
.ena(ul uni3er.i(ar4 1+r+ i'*unerea unor condiii de 3ec>i'e4 con1or' legii.
6<7 $n in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior4 .u*li'en(ar 1a+ de al(e condiii .(a0ili(e de lege4
1uncia de a.i.(en( de cerce(are *oa(e 1i ocu*a(+ nu'ai de *er.oane care .un( .(udeni?
doc(oran,i .au care dein di*lo'a de doc(or.
6=7 $n in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior4 .u*li'en(ar 1a+ de al(e condiii .(a0ili(e de lege4
1unciile de cerce(are de cerce(+(or 5(iini1ic .au .u*erioare *o( 1i ocu*a(e nu'ai de *er.oane
care dein di*lo'a de doc(or.
6&7 $n 2n3++')n(ul .u*erior 'edical4 candidaii la concur.ul *en(ru ocu*area *o.(ului de
a.i.(en( uni3er.i(ar (re0uie .+ ai0+ cel *uin (i(lul de 'edic re,iden(. %ac e/ce*ie *o.(urile de
la di.ci*linele care nu au core.*onden( 2n reeaua Mini.(erului ;+n+(+ii 5i cele de la
di.ci*linele *reclinice.
6E7 $n 2n3++')n(ul .u*erior 'edical4 candidaii la concur.ul *en(ru ocu*area *o.(urilor de
5e1 de lucr+ri 5i de con1ereniar (re0uie .+ ai0+ 5i (i(lul de 'edic .*eciali.(4 iar candidaii la
concur.ul *en(ru ocu*area *o.(ului de *ro1e.or uni3er.i(ar (re0uie .+ ai0+ 5i (i(lul de 'edic
*ri'ar. %ac e/ce*ie *o.(urile de la di.ci*linele care nu au core.*onden( 2n reeaua
Mini.(erului ;+n+(+ii 5i cele de la di.ci*linele *reclinice.
;E"GIUNEA a 8?a
E3aluarea cali(+ii cadrelor didac(ice
ART. 802
617 -a(ele 5i in1or'aiile *ri3ind .i(uaia *ro1e.ional+ a *er.onalului didac(ic 5i de cerce(are
5i a celui (e>nic?ad'ini.(ra(i3 .e con.e'nea,+ 2n(r?o 1i5+ *er.onal+ de .er3iciu. Acce.ul la 1i5a
*er.onal+ de .er3iciu e.(e *er'i. nu'ai *er.oanei 2n cau,+4 (i(ularului .er3iciului de re.ur.e
u'ane 5i conduc+(orului in.(i(uiei de 2n3++')n( .u*erior.
627 %i5ele de *o.( indi3iduali,a(e .e 2ncadrea,+ la ni3el de de*ar(a'en( .au 5coal+ doc(oral+4
2n .(a(ul de 1uncii. ;(a(ul de 1uncii con.(i(uie docu'en(ul legal 2n 0a,a c+ruia .e 1ace
.alari,area lunar+ a 1iec+rui 'e'0ru al *er.onalului didac(ic 5i de cerce(are.
ART. 808
617 Re,ul(a(ele 5i *er1or'anele ac(i3i(+ilor didac(ice 5i de cerce(are ale *er.onalului
didac(ic 5i de cerce(are din(r?o uni3er.i(a(e .un( e3alua(e *eriodic4 la in(er3ale de 'a/i'u' 5
ani. Acea.(+ e3aluare .e 1ace 2n con1or'i(a(e cu o 'e(odologie a*ro0a(+ 5i a*lica(+ de c+(re
.ena(ul uni3er.i(ar.
627 E3aluarea de c+(re .(udeni a *re.(aiei cadrelor didac(ice e.(e o0liga(orie. Re,ul(a(ele
e3alu+rilor .un( in1or'aii *u0lice.
687 ;alari,area *er.onalului didac(ic 5i de cerce(are .e 1ace 5i 2n 1uncie de re,ul(a(ele 5i
*er1or'anele ace.(uia4 con1or' legii.
6:7 "on(rac(ele de 'unc+ ale *er.onalului didac(ic 5i de cerce(are includ a.u'area unor
.(andarde 'ini'e ale re,ul(a(elor ac(i3i(+ilor didac(ice 5i de cerce(are 5i clau,e *ri3ind
2nce(area con(rac(elor 2n condiiile ne2nde*linirii ace.(or .(andarde 'ini'e.
;E"GIUNEA a :?a
-re*(uri 5i o0ligaii ale *er.onalului didac(ic
ART. 80:
617 Per.onalul din 2n3++')n(ul .u*erior are dre*(uri 5i 2nda(oriri care decurg din "ar(a
uni3er.i(ar+4 din "odul de e(ic+ uni3er.i(ar+4 din con(rac(ul indi3idual de 'unc+4 *recu' 5i din
legi.laia 2n 3igoare.
627 Pro(ecia dre*(urilor .alariailor4 *recu' 5i a dre*(urilor de *ro*rie(a(e in(elec(ual+
a.u*ra creaiei 5(iini1ice4 cul(urale .au ar(i.(ice e.(e garan(a(+ 5i .e a.igur+ 2n con1or'i(a(e cu
*re3ederile "ar(ei uni3er.i(are 5i cu legi.laia .*eci1ic+ 2n 3igoare.
687 Me'0rilor co'uni(+ii uni3er.i(are le e.(e garan(a(+ li0er(a(ea acade'ic+. $n 0a,a
ace.(eia4 ei *o( e/*ri'a li0er o*inii acade'ice 2n .*aiul uni3er.i(ar 5i au li0er(a(ea de *redare4
de cerce(are 5i de creaie4 2n con1or'i(a(e cu cri(eriile de cali(a(e acade'ic+.
6:7 Per.onalul didac(ic 5i de cerce(are are dre*(ul de a *u0lica .(udii4 ar(icole4 3olu'e .au
o*ere de ar(+4 de a candida la o0inerea de gran(uri naionale 5i in(ernaionale4 1+r+ re.(ricii ale
li0er(+ii acade'ice.
657 Per.onalul didac(ic 5i de cerce(are are dre*(ul .+ 1ac+ *ar(e din a.ociaii 5i organi,aii
.indicale4 *ro1e.ionale 5i cul(urale4 naionale 5i in(ernaionale4 *recu' 5i din organi,aii
*oli(ice legal con.(i(ui(e4 2n con1or'i(a(e cu *re3ederile legii.
6<7 "adrele didac(ice (i(ulare *e un *o.( didac(ic din 2n3++')n(4 ale.e 2n Parla'en(4 nu'i(e
2n Gu3ern .au 2nde*linind 1uncii de .*eciali(a(e .*eci1ice din a*ara(ul Parla'en(ului4 al
"on.iliului Legi.la(i34 al "urii "on.(i(uionale4 al A3oca(ului Po*orului4 al Ad'ini.(raiei
Pre,ideniale4 al Gu3ernului .au 2n Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4
*recu' 5i cele ale.e de Parla'en( 2n organi.'ele cen(rale ale .(a(ului4 au dre*( de re,er3are a
*o.(ului didac(ic *e *erioada 2n care 2nde*line.c ace.(e 1uncii. Pe (oa(+ dura(a 'anda(ului .au
a nu'irii4 cadrele didac(ice *o( cu'ula ace.(e 1uncii cu ac(i3i(a(ea didac(ic+ 5i de cerce(are.
6=7 Pre3ederile alin. 6<7 .e a*lic+ 5i cadrelor didac(ice (i(ulare *e un *o.( didac(ic din
2n3++')n(4 care 2nde*line.c 1uncia de *re1ec(4 .u0*re1ec(4 *re5edin(e 5i 3ice*re5edin(e al
con.iliului 9udeean4 *ri'ar4 3ice*ri'ar4 *recu' 5i cadrelor didac(ice (recu(e 2n 1uncii de
conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol 2n .i.(e'ul de 2n3++')n(4 de cul(ur+4 de (inere( 5i de
.*or(. -e acelea5i dre*(uri 0ene1icia,+ 5i *er.onalul de conducere 5i de .*eciali(a(e de la ca.a
cor*ului didac(ic4 *recu' 5i cadrele didac(ice (i(ulare *e un *o.( didac(ic din 2n3++')n(
nu'i(e ca *er.onal de conducere .au 2n 1uncii de .*eciali(a(e .*eci1ice din cadrul au(ori(+ilor
5i in.(i(uiilor *u0lice4 co'i.iilor 5i ageniilor din .u0ordinea Ad'ini.(raiei Pre,ideniale4
Parla'en(ului .au Gu3ernului.
6&7 -e *re3ederile alin. 6<7 0ene1icia,+ 5i *er.onalul didac(ic (ri'i. 2n .(r+in+(a(e cu 'i.iuni
de .(a(4 cel care lucrea,+ 2n organi.'e in(ernaionale4 *recu' 5i 2n.oi(orii ace.(ora4 dac+ .un(
cadre didac(ice (i(ulare *e un *o.( didac(ic din 2n3++')n(.
6E7 Per.onalului didac(ic (i(ular *e un *o.( didac(ic din 2n3++')n(4 .olici(a( 2n .(r+in+(a(e
*en(ru *redare4 cerce(are4 ac(i3i(a(e ar(i.(ic+ .au .*or(i3+4 *e 0a,+ de con(rac(4 ca ur'are a
unor acorduri4 con3enii gu3erna'en(ale4 in(eruni3er.i(are .au in(erin.(i(uionale4 ori (ri'i.
*en(ru .*eciali,are4 i .e re,er3+ *o.(ul didac(ic *en(ru *erioada re.*ec(i3+.
6107 Per.onalul didac(ic (i(ular *e un *o.( didac(ic din 2n3++')n(4 care din *ro*rie iniia(i3+
.olici(+ .+ .e .*eciali,e,e .au .+ *ar(ici*e la cerce(are 5(iini1ic+ 2n ar+ .au 2n .(r+in+(a(e4 are
dre*(ul la concedii 1+r+ *la(+. -ura(a (o(al+ a ace.(ora nu *oa(e de*+5i 8 ani 2n(r?un in(er3al de
= ani. A*ro0+rile 2n ace.(e .i(uaii .un( de co'*e(ena conducerii in.(i(uiei de 2n3++')n(
.u*erior .au4 du*+ ca,4 a con.iliului de ad'ini.(raie4 dac+ .e 1ace do3ada ac(i3i(+ii
re.*ec(i3e.
6117 Per.onalul didac(ic (i(ular *e un *o.( didac(ic din 2n3++')n( *oa(e 0ene1icia de
concediu 1+r+ *la(+ *e (i'* de un an uni3er.i(ar4 o da(+ la 10 ani4 cu a*ro0area in.(i(uiei de
2n3++')n( .u*erior4 cu re,er3area ca(edrei *e *erioada re.*ec(i3+.
6127 Perioada de re,er3are a *o.(ului didac(ic .e con.ider+ 3ec>i'e 2n 2n3++')n(.
6187 "adrele didac(ice 0ene1icia,+ de dre*(ul la concediu a.(1el:
a7 concediul anual cu *la(+4 2n *erioada 3acanelor uni3er.i(are4 cu o dura(+ de cel *uin :0
de ,ile lucr+(oare@ 2n ca,uri 0ine 9u.(i1ica(e4 conducerea in.(i(uiei de 2n3++')n( *oa(e
2n(reru*e concediul legal4 *er.oanele 2n cau,+ ur')nd a 1i re'unera(e *en(ru 'unca de*u.+@
nor'ele 'e(odologice re1eri(oare la e1ec(uarea concediului legal 3or 1i ela0ora(e de Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 2'*reun+ cu re*re,en(anii organi,aiilor
.indicale re*re,en(a(i3e la ni3el de ra'ur+ a 2n3++')n(ului@
07 *erioadele de e1ec(uare a concediului de odi>n+ *en(ru 1iecare cadru didac(ic .e .(a0ile.c
de c+(re .ena(ul uni3er.i(ar4 2n 1uncie de in(ere.ul 2n3++')n(ului 5i al celui 2n cau,+.
61:7 In.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior *o( a.igura4 in(egral .au *arial4 din .ur.e *ro*rii4
(ran.*or(ul 5i ca,area cadrelor didac(ice care do'icilia,+ 2n al(e locali(+i.
6157 Per.onalul din 2n3++')n( 0ene1icia,+ de a.i.(en+ 'edical+ 2n ca0ine(e 'edicale 5i
*.i>ologice4 2n *oliclinici 5i uni(+i .*i(alice5(i .(a0ili(e *rin *ro(ocol 2nc>eia( 2n(re Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului 5i Mini.(erul ;+n+(+ii.
61<7 Per.onalul didac(ic are dre*(ul la 2n(reru*erea ac(i3i(+ii didac(ice4 cu re,er3area
*o.(ului .au a ca(edrei4 *en(ru cre5(erea 5i 2ngri9irea co*ilului 2n 3)r.(+ de *)n+ la 2 ani4
re.*ec(i3 8 ani 2n ca,ul co*iilor cu >andica*4 con1or' *re3ederilor legale. -e ace.( dre*(
*oa(e 0ene1icia nu'ai unul din(re *+rini .au .u.in+(orii legali.
ART. 805
"adrele didac(ice 5i .(udenii .un( *ro(e9ai 2n .*aiul uni3er.i(ar de au(ori(+ile re.*on.a0ile
cu ordinea *u0lic+. Pro(ecia .e a.igur+ 2'*o(ri3a *er.oanei .au gru*ului de *er.oane care
aduc a(ingere de'ni(+ii u'ane 5i *ro1e.ionale a cadrelor didac(ice ori care 2'*iedic+
e/erci(area dre*(urilor 5i a o0ligaiilor lor. Pro(ecia e.(e .olici(a(+ de *er.oana au(ori,a(+
con1or' "ar(ei uni3er.i(are.
;E"GIUNEA a 5?a
E(ica uni3er.i(ar+
ART. 80<
617 La ni3elul 1iec+rei uni3er.i(+i 1uncionea,+ co'i.ia de e(ic+ uni3er.i(ar+.
627 ;(ruc(ura 5i co'*onena co'i.iei de e(ic+ uni3er.i(ar+ e.(e *ro*u.+ de con.iliul de
ad'ini.(raie4 a3i,a(+ de .ena(ul uni3er.i(ar 5i a*ro0a(+ de rec(or. Me'0rii co'i.iei .un(
*er.oane cu *re.(igiu *ro1e.ional 5i au(ori(a(e 'oral+. Nu *o( 1i 'e'0ri ai co'i.iei de e(ic+
uni3er.i(ar+ *er.oanele care ocu*+ 3reuna din(re 1unciile: rec(or4 *rorec(or4 decan4 *rodecan4
direc(or ad'ini.(ra(i34 direc(or de de*ar(a'en( .au de uni(a(e de cerce(are?de,3ol(are4
*roiec(are4 'icro*roducie.
687 "o'i.ia de e(ic+ uni3er.i(ar+ are ur'+(oarele a(ri0uii:
a7 anali,ea,+ 5i .oluionea,+ a0a(erile de la e(ica uni3er.i(ar+4 *e 0a,a .e.i,+rilor .au *rin
au(o.e.i,are4 con1or' "odului de e(ic+ 5i deon(ologie uni3er.i(ar+@
07 reali,ea,+ un ra*or( anual re1eri(or la .i(uaia re.*ec(+rii e(icii uni3er.i(are 5i a e(icii
ac(i3i(+ilor de cerce(are4 care .e *re,in(+ rec(orului4 .ena(ului uni3er.i(ar 5i con.(i(uie un
docu'en( *u0lic@
c7 con(ri0uie la ela0orarea "odului de e(ic+ 5i deon(ologie uni3er.i(ar+4 care .e *ro*une
.ena(ului uni3er.i(ar *en(ru ado*(are 5i includere 2n "ar(a uni3er.i(ar+@
d7 a(ri0uiile .(a0ili(e de Legea nr. 20<C200:4 cu 'odi1ic+rile 5i co'*le(+rile ul(erioare@
e7 al(e a(ri0uii *re3+,u(e de *re,en(a lege .au .(a0ili(e con1or' "ar(ei uni3er.i(are4
con1or' legii.
ART. 80=
Lo(+r)rile co'i.iei de e(ic+ uni3er.i(ar+ .un( a3i,a(e de con.ilierul 9uridic al uni3er.i(+ii.
R+.*underea 9uridic+ *en(ru >o(+r)rile 5i ac(i3i(a(ea co'i.iei de e(ic+ uni3er.i(ar+ re3ine
uni3er.i(+ii.
ART. 80&
617 Orice *er.oan+4 din uni3er.i(a(e .au din a1ara uni3er.i(+ii4 *oa(e .e.i,a "o'i.iei de
e(ic+ uni3er.i(ar+ a0a(eri .+3)r5i(e de 'e'0ri ai co'uni(+ii uni3er.i(are.
627 "o'i.ia de e(ic+ uni3er.i(ar+ *+.(rea,+ con1idenial+ iden(i(a(ea au(orului .e.i,+rii.
ART. 80E
$n ur'a unei .e.i,+ri4 co'i.ia de e(ic+ uni3er.i(ar+ de'area,+ *rocedurile .(a0ili(e de "odul
de e(ic+ 5i deon(ologie uni3er.i(ar+4 re.*ec(i3 de Legea nr. 20<C200:4 cu 'odi1ic+rile 5i
co'*le(+rile ul(erioare. "o'i.ia r+.*unde au(orului .e.i,+rii 2n (er'en de 80 de ,ile de la
*ri'irea .e.i,+rii 5i 2i co'unic+ ace.(uia re,ul(a(ul *rocedurilor4 du*+ 2nc>eierea ace.(ora.
ART. 810
"on.(i(uie a0a(eri gra3e de la 0una condui(+ 2n cerce(area 5(iini1ic+ 5i ac(i3i(a(ea
uni3er.i(ar+:
a7 *lagierea re,ul(a(elor .au *u0licaiilor al(or au(ori@
07 con1ecionarea de re,ul(a(e .au 2nlocuirea re,ul(a(elor cu da(e 1ic(i3e@
c7 in(roducerea de in1or'aii 1al.e 2n .olici(+rile de gran(uri .au de 1inanare.
;E"GIUNEA a <?a
-i.(incii
ART. 811
617 Per.onalul didac(ic din 2n3++')n(ul .u*erior 0ene1icia,+ de gradaie de 'eri(4 acorda(+
*rin concur.. Acea.(+ gradaie .e acord+ *en(ru 1<D din *o.(urile didac(ice e/i.(en(e la ni3elul
in.(i(uiei de 2n3++')n( .u*erior 5i re*re,in(+ 25D din .alariul de 0a,+. Gradaia de 'eri( .e
acord+ *e o *erioad+ de 5 ani.
627 Ordinele 5i 'edaliile care *o( 1i con1eri(e *er.onalului didac(ic .un(:
a7 Ordinul ;*iru Lare(4 cla.ele "o'andor4 "a3aler 5i O1ier@ ordinul .e acord+ *er.onalului
didac(ic4 de conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar@
07 Ordinul Al'a Ma(er4 cla.ele "o'andor4 "a3aler 5i O1ier@ ordinul .e acord+ *er.onalului
didac(ic4 de conducere 5i de cerce(are din 2n3++')n(ul .u*erior@
c7 Medalia Me'0ru de onoare al cor*ului didac(ic@ 'edalia .e acord+ cadrelor didac(ice
*en.iona0ile4 cu ac(i3i(a(e deo.e0i(+ 2n educaie 5i 1or'are *ro1e.ional+.
;E"GIUNEA a =?a
;anciuni di.ci*linare
ART. 812
617 Per.onalul didac(ic 5i de cerce(are4 *er.onalul didac(ic 5i de cerce(are au/iliar4 *recu' 5i
cel de conducere4 de 2ndru'are 5i de con(rol din 2n3++')n(ul .u*erior r+.*unde di.ci*linar
*en(ru 2nc+lcarea 2nda(oririlor ce 2i re3in *o(ri3i( con(rac(ului indi3idual de 'unc+4 *recu' 5i
*en(ru 2nc+lcarea nor'elor de co'*or(are care d+unea,+ in(ere.ului 2n3++')n(ului 5i
*re.(igiului uni(+iiCin.(i(uiei. Nor'ele de co'*or(are .un( .(a0ili(e 2n "ar(a uni3er.i(ar+4 1+r+
a aduce a(ingere dre*(ului la o*inie4 li0er(+ii e/*ri'+rii 5i li0er(+ii acade'ice.
627 ;anciunile di.ci*linare care .e *o( a*lica *er.onalului didac(ic 5i de cerce(are .un(
ur'+(oarele:
a7 a3er(i.'en( .cri.@
07 di'inuarea .alariului de 0a,+4 cu'ula(4 c)nd e.(e ca,ul4 cu inde'ni,aia de conducere4
de 2ndru'are 5i de con(rol@
c7 .u.*endarea4 *e o *erioad+ de(er'ina(+ de (i'*4 a dre*(ului de 2n.criere la un concur.
*en(ru ocu*area unei 1uncii didac(ice .u*erioare ori a unei 1uncii de conducere4 de 2ndru'are
5i de con(rol4 ca 'e'0ru 2n co'i.ii de doc(ora(4 de 'a.(er .au de licen+@
d7 de.(i(uirea din 1uncia de conducere din 2n3++')n(@
e7 de.1acerea di.ci*linar+ a con(rac(ului de 'unc+.
ART. 818
617 $n in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior4 *ro*unerea de .ancionare di.ci*linar+ .e 1ace de
c+(re 5e1ul de de*ar(a'en( .au de uni(a(e de cerce(are4 *roiec(are4 'icro*roducie4 de c+(re
decan ori rec(or .au de cel *uin 2C8 din nu'+rul (o(al al 'e'0rilor de*ar(a'en(ului4
con.iliului 1acul(+ii .au .ena(ului uni3er.i(ar4 du*+ ca,. Ace5(ia acionea,+ 2n ur'a unei
.e.i,+ri *ri'i(e .au .e au(o.e.i,ea,+ 2n ca,ul unei a0a(eri con.(a(a(e direc(.
627 ;anciunile di.ci*linare *re3+,u(e la ar(. 812 alin. 627 li(. a7 5i 07 .e .(a0ile.c de c+(re
con.iliile 1acul(+ilor. ;anciunile di.ci*linare *re3+,u(e la ar(. 812 alin. 627 li(. c7 ? e7 .e
.(a0ile.c de c+(re .ena(ele uni3er.i(are.
687 -ecanul .au rec(orul4 du*+ ca,4 *une 2n a*licare .anciunile di.ci*linare.
6:7 $n 2n3++')n(ul .u*erior4 .anciunile .e co'unic+4 2n .cri.4 *er.onalului didac(ic 5i de
cerce(are4 *recu' 5i *er.onalului didac(ic 5i de cerce(are au/iliar din .u0ordine de c+(re
.er3iciul de re.ur.e u'ane al in.(i(uiei.
ART. 81:
617 ;anciunea di.ci*linar+ .e a*lic+ nu'ai du*+ e1ec(uarea cerce(+rii 1a*(ei .e.i,a(e4
audierea celui 2n cau,+ 5i 3eri1icarea .u.inerilor 1+cu(e de ace.(a 2n a*+rare.
627 Pen(ru in3e.(igarea a0a(erilor di.ci*linare .+3)r5i(e de *er.onalul didac(ic4 *er.onalul
din cerce(are .au *er.onalul ad'ini.(ra(i34 .e con.(i(uie co'i.ii de anali,+ 1or'a(e din 8 ? 5
'e'0ri4 cadre didac(ice care au 1uncia didac(ic+ cel *uin egal+ cu a celui care a .+3)r5i(
a0a(erea 5i un re*re,en(an( al organi,aiei .indicale.
687 "o'i.iile de anali,+ .un( nu'i(e4 du*+ ca,4 de:
a7 rec(or4 cu a*ro0area .ena(ului uni3er.i(ar@
07 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 *en(ru *er.onalul de conducere
al in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior 5i *en(ru re,ol3area con(e.(aiilor *ri3ind deci,iile
.ena(elor uni3er.i(are.
ART. 815
R+.*underea *a(ri'onial+ a *er.onalului didac(ic4 de cerce(are 5i didac(ic au/iliar .e
.(a0ile5(e *o(ri3i( legi.laiei 'uncii. M+.urile *en(ru recu*erarea *agu0elor 5i a *re9udiciilor
.e iau *o(ri3i( legi.laiei 'uncii.
ART. 81<
$n ca,ul 2n care cel .anciona( di.ci*linar nu a 'ai .+3)r5i( a0a(eri di.ci*linare 2n cur.ul
unui an de la a*licarea .anciunii4 2'0un+(+indu?5i ac(i3i(a(ea 5i co'*or(a'en(ul4 au(ori(a(ea
care a a*lica( .anciunea di.ci*linar+ *oa(e di.*une ridicarea 5i radierea .anciunii4 1+c)ndu?.e
'eniunea core.*un,+(oare 2n .(a(ul *er.onal de .er3iciu al celui 2n cau,+.
ART. 81=
617 Orice *er.oan+ *oa(e .e.i,a uni(a(eaCin.(i(uia de 2n3++')n( cu *ri3ire la .+3)r5irea unei
1a*(e ce *oa(e con.(i(ui a0a(ere di.ci*linar+. ;e.i,area .e 1ace 2n .cri. 5i .e 2nregi.(rea,+ la
regi.(ra(ura uni(+iiCin.(i(uiei de 2n3++')n(.
627 -re*(ul *er.oanei .anciona(e di.ci*linar de a .e adre.a in.(anelor 9udec+(ore5(i e.(e
garan(a(.
;E"GIUNEA a &?a
;anciuni re1eri(oare la 2nc+lcarea e(icii uni3er.i(are 5i a 0unei condui(e 2n cerce(are
ART. 81&
;anciunile care .e *o( a*lica *er.onalului didac(ic 5i de cerce(are 5i *er.onalului didac(ic 5i
de cerce(are au/iliar de c+(re co'i.ia de e(ic+ uni3er.i(ar+ *en(ru 2nc+lcarea e(icii uni3er.i(are
.au *en(ru a0a(eri de la 0una condui(+ 2n cerce(area 5(iini1ic+ .un( ur'+(oarele:
a7 a3er(i.'en( .cri.@
07 di'inuarea .alariului de 0a,+4 cu'ula(4 c)nd e.(e ca,ul4 cu inde'ni,aia de conducere4
de 2ndru'are 5i de con(rol@
c7 .u.*endarea4 *e o *erioad+ de(er'ina(+ de (i'*4 a dre*(ului de 2n.criere la un concur.
*en(ru ocu*area unei 1uncii didac(ice .u*erioare ori a unei 1uncii de conducere4 de 2ndru'are
5i de con(rol4 ca 'e'0ru 2n co'i.ii de doc(ora(4 de 'a.(er .au de licen+@
d7 de.(i(uirea din 1uncia de conducere din 2n3++')n(@
e7 de.1acerea di.ci*linar+ a con(rac(ului de 'unc+.
ART. 81E
;anciunile care .e *o( a*lica de c+(re co'i.ia de e(ic+ uni3er.i(ar+ .(udenilor 5i
.(udenilor?doc(oran,i *en(ru 2nc+lcarea e(icii uni3er.i(are .un( ur'+(oarele:
a7 a3er(i.'en( .cri.@
07 e/'a(ricularea@
c7 al(e .anciuni *re3+,u(e de "odul de e(ic+ 5i deon(ologie uni3er.i(ar+.
ART. 820
$n ca,ul a0a(erilor de la *re3ederile "odului de e(ic+ 5i deon(ologie *ro1e.ional+4 co'i.ia de
e(ic+ uni3er.i(ar+ .(a0ile5(e4 con1or' "odului de e(ic+ 5i deon(ologie *ro1e.ional+4 una .au 'ai
'ul(e din(re .anciunile *re3+,u(e la ar(. 81& .au 81E.
ART. 821
$n ca,ul a0a(erilor de la 0una condui(+ 2n cerce(area 5(iini1ic+4 co'i.ia de e(ic+ uni3er.i(ar+
.(a0ile5(e4 con1or' Legii nr. 20<C200:4 cu 'odi1ic+rile 5i co'*le(+rile ul(erioare4 "odului de
e(ic+ 5i deon(ologie *ro1e.ional+ al *er.onalului de cerce(are?de,3ol(are 5i "odului de e(ic+ 5i
deon(ologie *ro1e.ional+4 una .au 'ai 'ul(e din .anciunile *re3+,u(e la ar(. 81& .au 81E ori
*re3+,u(e de lege.
ART. 822
;anciunile .(a0ili(e de co'i.ia de e(ic+ 5i deon(ologie uni3er.i(ar+ .un( *u.e 2n a*licare de
c+(re decan .au rec(or4 du*+ ca,4 2n (er'en de 80 de ,ile de la .(a0ilirea .anciunilor.
ART. 828
617 "on.iliul Naional de E(ic+ a "erce(+rii K(iini1ice4 -e,3ol(+rii Te>nologice 5i Ino3+rii
anali,ea,+ ca,urile re1eri(oare la 2nc+lcarea regulilor de 0un+ condui(+ 2n cerce(are?de,3ol(are4
2n ur'a .e.i,+rilor .au *rin au(o.e.i,are4 5i e'i(e >o(+r)ri *rin care .e .(a0ile5(e 3ino3+ia ori
ne3ino3+ia *er.oanei .au *er.oanelor 2n cau,+@ 2n ca,urile >o(+r)rilor *ri3ind 3ino3+ia4
>o(+r)rile .(a0ile.c 5i .anciunile ce ur'ea,+ a 1i a*lica(e4 con1or' legii.
627 "on.iliul Naional de E(ic+ a "erce(+rii K(iini1ice4 -e,3ol(+rii Te>nologice 5i Ino3+rii
*+.(rea,+ con1idenial+ iden(i(a(ea *er.oanei care a 1+cu( .e.i,area.
687 Lo(+r)rile "on.iliului Naional de E(ic+ a "erce(+rii K(iini1ice4 -e,3ol(+rii Te>nologice
5i Ino3+rii .un( a3i,a(e de direcia 9uridic+ din cadrul Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului. R+.*underea 9uridic+ *en(ru >o(+r)rile "on.iliului Naional de E(ic+ a
"erce(+rii K(iini1ice4 -e,3ol(+rii Te>nologice 5i Ino3+rii re3ine Mini.(erului Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
ART. 82:
Pen(ru a0a(erile de la 0una condui(+ 2n cerce(are?de,3ol(are ale *er.onalului din cadrul
in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior4 con.(a(a(e 5i do3edi(e4 "on.iliul Naional de E(ic+ a
"erce(+rii K(iini1ice4 -e,3ol(+rii Te>nologice 5i Ino3+rii .(a0ile5(e a*licarea uneia .au 'ai
'ul(ora din ur'+(oarele .anciuni:
a7 a3er(i.'en( .cri.@
07 re(ragerea 5iC.au corec(area (u(uror lucr+rilor *u0lica(e *rin 2nc+lcarea regulilor de 0un+
condui(+@
c7 re(ragerea cali(+ii de conduc+(or de doc(ora( .au a a(e.(a(ului de a0ili(are@
d7 re(ragerea (i(lului de doc(or@
e7 re(ragerea (i(lului didac(ic uni3er.i(ar .au a gradului de cerce(are ori re(rogradarea@
17 de.(i(uirea din 1uncia de conducere din in.(i(uia de 2n3++')n( .u*erior@
g7 de.1acerea di.ci*linar+ a con(rac(ului de 'unc+@
>7 in(er,icerea4 *en(ru o *erioad+ de(er'ina(+4 a acce.ului la 1inanarea din 1onduri *u0lice
de.(ina(+ cerce(+rii?de,3ol(+rii.
ART. 825
;e in(er,ice ocu*area *o.(urilor didac(ice 5i de cerce(are de c+(re *er.oane cu *ri3ire la care
.?a do3edi( c+ au reali,a( a0a(eri gra3e de la 0una condui(+ 2n cerce(area 5(iini1ic+ 5i
ac(i3i(a(ea uni3er.i(ar+4 .(a0ili(e con1or' legii. ;e anulea,+ concur.ul *en(ru un *o.( didac(ic
.au de cerce(are ocu*a(4 iar con(rac(ul de 'unc+ cu uni3er.i(a(ea 2nce(ea,+ de dre*(4 indi1eren(
de 'o'en(ul la care .?a do3edi( c+ o *er.oan+ a reali,a( a0a(eri gra3e de la 0una condui(+ 2n
cerce(area 5(iini1ic+ 5i ac(i3i(a(ea uni3er.i(ar+. "on.(a(area a0a(erilor .e 1ace de c+(re
"on.iliul Naional de E(ic+ a "erce(+rii K(iini1ice4 -e,3ol(+rii Te>nologice 5i Ino3+rii4
con1or' legii.
ART. 82<
;anciunile .(a0ili(e de "on.iliul Naional de E(ic+ a "erce(+rii K(iini1ice4 -e,3ol(+rii
Te>nologice 5i Ino3+rii .un( *u.e 2n a*licare 2n (er'en de 80 de ,ile de la da(a e'i(erii
>o(+r)rii4 du*+ ca,4 de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 de
*re5edin(ele Au(ori(+ii Naionale *en(ru "erce(are K(iini1ic+4 de "on.iliul Naional *en(ru
A(e.(area Ti(lurilor4 -i*lo'elor 5i "er(i1ica(elor Uni3er.i(are4 de conduc+(orii au(ori(+ilor
con(rac(an(e care a.igur+ 1inanarea din 1onduri *u0lice de.(ina(+ cerce(+rii?de,3ol(+rii4 de
conduc+(orii in.(i(uiilor de 2n3++')n( .u*erior .au ai uni(+ilor de cerce(are?de,3ol(are.
;E"GIUNEA a E?a
;alari,area *er.onalului didac(ic 5i de cerce(are
ART. 82=
;alari,area *er.onalului didac(ic 5i de cerce(are .e 1ace con1or' legi.laiei 2n 3igoare 5i
>o(+r)rilor .ena(ului uni3er.i(ar.
TITLUL H
$n3+area *e (o( *arcur.ul 3ieii
"APITOLUL I
-i.*o,iii generale
ART. 82&
617 Pre,en(ul (i(lu regle'en(ea,+ cadrul general 5i in(egra(or al 2n3++rii *e (o( *arcur.ul
3ieii 2n Ro')nia.
627 Educaia *er'anen(+ re*re,in(+ (o(ali(a(ea ac(i3i(+ilor de 2n3+are reali,a(e de 1iecare
*er.oan+ *e *arcur.ul 3ieii 2n con(e/(e 1or'ale4 non1or'ale 5i in1or'ale4 2n .co*ul 1or'+rii
.au de,3ol(+rii co'*e(enelor din(r?o 'ul(i*l+ *er.*ec(i3+: *er.onal+4 ci3ic+4 .ocial+ ori
ocu*aional+.
687 $n3+area *e (o( *arcur.ul 3ieii cu*rinde educaia (i'*urie4 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar4
2n3++')n(ul .u*erior4 educaia 5i 1or'area *ro1e.ional+ con(inu+ a adulilor.
ART. 82E
617 %inali(+ile *rinci*ale ale 2n3++rii *e (o( *arcur.ul 3ieii 3i,ea,+ de,3ol(area *lenar+ a
*er.oanei 5i de,3ol(area dura0il+ a .ocie(+ii.
627 $n3+area *e (o( *arcur.ul 3ieii .e cen(rea,+ *e 1or'area 5i de,3ol(area co'*e(enelor?
c>eie 5i a co'*e(enelor .*eci1ice unui do'eniu de ac(i3i(a(e .au unei cali1ic+ri.
ART. 880
617 $n3+area *e (o( *arcur.ul 3ieii .e reali,ea,+ 2n con(e/(e de 2n3+are 1or'ale4
non1or'ale 5i in1or'ale.
627 $n3+area 2n con(e/( 1or'al re*re,in(+ o 2n3+are organi,a(+ 5i .(ruc(ura(+4 care .e
reali,ea,+ 2n(r?un cadru in.(i(uionali,a( 5i .e 1unda'en(ea,+ *e o *roiec(are didac(ic+
e/*lici(+. Ace.( (i* de 2n3+are are a.ocia(e o0iec(i3e4 dura(e 5i re.ur.e4 de*inde de 3oina celui
care 2n3a+ 5i .e 1inali,ea,+ cu cer(i1icarea in.(i(uionali,a(+ a cuno5(inelor 5i co'*e(enelor
do0)ndi(e.
687 $n3+area 2n con(e/(e non1or'ale e.(e con.idera(+ ca 1iind 2n3+area in(egra(+ 2n cadrul
unor ac(i3i(+i *lani1ica(e4 cu o0iec(i3e de 2n3+are4 care nu ur'ea,+ 2n 'od e/*lici( un
curriculu' 5i *oa(e di1eri ca dura(+. Ace.( (i* de 2n3+are de*inde de in(enia celui care 2n3a+
5i nu conduce 2n 'od au(o'a( la cer(i1icarea cuno5(inelor 5i co'*e(enelor do0)ndi(e.
6:7 $n3+area 2n con(e/(e in1or'ale re*re,in(+ re,ul(a(ul unor ac(i3i(+i ,ilnice lega(e de
'unc+4 'ediul 1a'ilial4 (i'*ul li0er 5i nu e.(e organi,a(+ .au .(ruc(ura(+ din *unc( de 3edere
al o0iec(i3elor4 dura(ei ori .*ri9inului *en(ru 2n3+are. Ace.( (i* de 2n3+are nu e.(e de*enden(
de in(enia celui care 2n3a+ 5i nu conduce 2n 'od au(o'a( la cer(i1icarea cuno5(inelor 5i
co'*e(enelor do0)ndi(e.
657 "er(i1icarea cuno5(inelor 5i co'*e(enelor do0)ndi(e 2n con(e/(e non1or'ale 5i
in1or'ale *oa(e 1i 1+cu(+ de organi.'e a0ili(a(e 2n ace.( .en.4 2n condiiile legii.
ART. 881
617 In.(i(uiile .au organi,aiile 2n care .e reali,ea,+ 2n3+area 2n con(e/(e 1or'ale .un(:
uni(+i 5i in.(i(uii de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar 5i .u*erior4 cen(re de educaie 5i 1or'are
*ro1e.ional+ din .u0ordinea 'ini.(erelor .au au(ori(+ilor *u0lice locale4 1urni,ori *u0lici 5i
*ri3ai de educaie 5i 1or'are *ro1e.ional+ au(ori,aiCacredi(ai 2n condiiile legii4 organi,aii
nongu3erna'en(ale ori gu3erna'en(ale care o1er+ *rogra'e au(ori,a(e 2n condiiile legii4
anga9a(ori care o1er+ *rogra'e de 1or'are *ro1e.ional+ *ro*riilor anga9ai.
627 In.(i(uiile .au organi,aiile 2n care .e reali,ea,+ 2n3+area 2n con(e/(e non1or'ale .un(
in.(i(uii 5i organi,aii *re3+,u(e la alin. 6174 cen(re de 2ngri9ire 5i *ro(ecie a co*ilului4 *ala(e 5i
clu0uri ale ele3ilor4 la locul de 'unc+4 in.(i(uii cul(urale *recu' 'u,ee4 (ea(re4 cen(re
cul(urale4 0i0lio(eci4 cen(re de docu'en(are4 cine'a(ogra1e4 ca.e de cul(ur+4 *recu' 5i
a.ociaii *ro1e.ionale4 cul(urale4 .indica(e4 organi,aii nongu3erna'en(ale.
687 In.(i(uiile .au organi,aiile 2n care .e reali,ea,+ 2n3+area 2n con(e/(e in1or'ale .un(
in.(i(uiile 5i organi,aiile *re3+,u(e la alin. 617 5i 627. $n3+area in1or'al+ e.(e4 ade.ea4
nein(eniona(+ 5i necon5(ien(i,a(+ 5i .e *oa(e *roduce a(unci c)nd co*iii4 (inerii 5i adulii
de.1+5oar+ ac(i3i(+i 2n 1a'ilie4 la locul de 'unc+4 2n co'uni(a(e4 2n reele .ociale4 c)nd .e
anga9ea,+ 2n ac(i3i(+i de 3olun(aria(4 .*or(i3e ori cul(urale .au al(ele a.e'enea.
ART. 882
617 Organi,area 5i 1uncionarea 2n3++')n(ului *reuni3er.i(ar .un( regle'en(a(e la (i(lul II
din *re,en(a lege.
627 Organi,area 5i 1uncionarea 2n3++')n(ului .u*erior .un( regle'en(a(e la (i(lul III din
*re,en(a lege.
687 Organi,area 5i 1uncionarea 1or'+rii *ro1e.ionale a adulilor .un( regle'en(a(e de
legi.laia re1eri(oare la 1or'area *ro1e.ional+ con(inu+ a adulilor 5i ucenicia la locul de
'unc+.
ART. 888
;(a(ul garan(ea,+ 5i .u.ine4 inclu.i3 1inanciar4 acce.ul la educaie 5i 1or'are *ro1e.ional+
con(inu+ *en(ru:
a7 (inerii 5i adulii care nu au 1inali,a( 2n3++')n(ul o0liga(oriu@
07 (inerii care au *+r+.i( .i.(e'ul de educaie 2nain(e de a o0ine o cali1icare *ro1e.ional+ 5i
nu .un( cu*rin5i 2n nicio 1or'+ de educaie .au 1or'are *ro1e.ional+@
c7 a0.ol3enii de 2n3++')n( non*ro1e.ional .au cei care au a0.ol3i( .(udiile 2n3++')n(ului
liceal .au ale 2n3++')n(ului .u*erior 2n do'enii 5i cali1ic+ri redundan(e ori nerele3an(e *e
*iaa 1orei de 'unc+@
d7 *er.oanele cu cerine educaionale .*eciale@
e7 (inerii 5i adulii care re3in 2n ar+ du*+ o *erioad+ de 'unc+ 2n .(r+in+(a(e@
17 (inerii 5i adulii re,ideni 2n co'uni(+i de,a3an(a9a(e econo'ic 5i .ocial@
g7 anga9aii de *e.(e :0 de ani cu ni3el .c+,u( de educaie4 re,ideni 2n 'ediul ur0an 5i 2n
'ediul rural4 cu cali1icare redu.+ .au necali1icai@
>7 ele3ii cu ri.c 'a9or de e5ec 5colar@
i7 (oi ce(+enii care dore.c .+ ur'e,e *rogra'e de educaie *er'anen(+.
ART. 88:
%inanarea 2n3++rii *e (o( *arcur.ul 3ieii .e reali,ea,+ *rin 1onduri *u0lice 5i *ri3a(e *e
0a,a *ar(eneria(ului *u0lic?*ri3a(4 *rin 1inanare 5i co1inanare din *ar(ea anga9a(orilor4
organi,aiilor nongu3erna'en(ale4 *rin 1onduri nera'0ur.a0ile din *rogra'e euro*ene4 *rin
con(uri de educaie *er'anen(+ 5i *rin con(ri0uia 0ene1iciarilor.
"APITOLUL II
Re.*on.a0ili(+i re1eri(oare la 2n3+area *e (o( *arcur.ul 3ieii
ART. 885
;(a(ul 25i e/erci(+ a(ri0uiile 2n do'eniul 2n3++rii *e (o( *arcur.ul 3ieii *rin in(er'ediul
Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 Parla'en(ului4 Gu3ernului4
Mini.(erului Muncii4 %a'iliei 5i Pro(eciei ;ociale4 Mini.(erului "ul(urii 5i Pa(ri'oniului
Naional4 Mini.(erului ;+n+(+ii4 *recu' 5i al Mini.(erului Ad'ini.(raiei 5i In(ernelor.
ART. 88<
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului are ca a(ri0uii *rinci*ale4 2n
do'eniul 2n3++rii *e (o( *arcur.ul 3ieii:
a7 ela0orarea .(ra(egiilor 5i *oli(icilor naionale 2n do'eniul educaiei4 al 1or'+rii
*ro1e.ionale4 al cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului@
07 ela0orarea regle'en(+rilor re1eri(oare la organi,area 5i 1uncionarea .i.(e'ului de
educaie din Ro')nia@
c7 'oni(ori,area4 e3aluarea 5i con(rolarea4 direc( .au *rin organi.'ele a0ili(a(e4 a
1uncion+rii .i.(e'ului educaional 5i a 1urni,orilor de educaie@
d7 .(a0ilirea 'ecani.'elor 5i a 'e(odologiilor de 3alidare 5i recunoa5(ere a re,ul(a(elor
2n3++rii@
e7 ela0orarea4 2'*reun+ cu Mini.(erul "ul(urii 5i Pa(ri'oniului Naional4 a *oli(icilor 2n
do'eniul educaiei non*ro1e.ionale a adulilor 5i 3)r.(nicilor@
17 al(e a(ri0uii4 a5a cu' a*ar ele .*eci1ica(e 2n legi.laia din do'eniul educaiei 5i 1or'+rii
*ro1e.ionale.
ART. 88=
Mini.(erul Muncii4 %a'iliei 5i Pro(eciei ;ociale are ca a(ri0uii *rinci*ale4 2n do'eniul
2n3++rii *e (o( *arcur.ul 3ieii:
a7 ela0orarea4 2'*reun+ cu Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 a
*oli(icilor 5i a .(ra(egiilor naionale *ri3ind 1or'area *ro1e.ional+ a adulilor@
07 regle'en(area 1or'+rii *ro1e.ionale la locul de 'unc+ 5i a 1or'+rii *ro1e.ionale *rin
ucenicie la locul de 'unc+@
c7 'oni(ori,area4 e3aluarea4 acredi(area 5i con(rolarea direc(+ .au *rin organi.'e a0ili(a(e a
1urni,orilor de 1or'are4 alii dec)( cei din cadrul .i.(e'ului naional de 2n3++')n(@
d7 al(e a(ri0uii *re3+,u(e de legi.laia din do'eniul educaiei 5i 1or'+rii *ro1e.ionale.
ART. 88&
Mini.(erul "ul(urii 5i Pa(ri'oniului Naional are ca a(ri0uii *rinci*ale4 2n do'eniul
2n3++rii *e (o( *arcur.ul 3ieii:
a7 .(i'ularea cre5(erii gradului de acce. 5i de *ar(ici*are a *u0licului la cul(ur+@
07 *ro*unerea 5i *ro'o3area *ar(eneria(elor cu au(ori(+ile ad'ini.(raiei *u0lice locale 5i
cu .(ruc(urile .ocie(+ii ci3ile *en(ru di3er.i1icarea4 'oderni,area 5i o*(i'i,area .er3iciilor
*u0lice o1eri(e de in.(i(uiile 5i a5e,+'in(ele de cul(ur+4 2n 3ederea .a(i.1acerii nece.i(+ilor
cul(urale 5i educa(i3e ale *u0licului@
c7 *ro'o3area recunoa5(erii co'*e(enelor *ro1e.ionale4 re.*ec(i3 garan(area dre*(urilor 5i
a in(ere.elor crea(orilor4 ar(i5(ilor 5i .*eciali5(ilor din do'eniul cul(urii@
d7 al(e a(ri0uii *re3+,u(e de legi.laia din do'eniul educaiei 5i 1or'+rii *ro1e.ionale.
ART. 88E
617 Mini.(erele 5i au(ori(+ile cen(rale *o( a3ea re.*on.a0ili(+i 2n do'eniul educaiei 5i
1or'+rii *en(ru *ro1e.iile regle'en(a(e *rin legi .*eciale.
627 %or'area con(inu+ a *er.onalului din in.(i(uiile *u0lice de a*+rare4 ordine *u0lic+ 5i
.ecuri(a(e naional+ .e regle'en(ea,+4 2n .en.ul *re,en(ei legi4 *rin ordine 5i in.(ruciuni
*ro*rii e'i.e de c+(re conduc+(orii ace.(ora.
687 ;(ruc(ura organi,a(oric+4 *ro1ilurile4 .*eciali,+rile4 ci1rele anuale de 5colari,are 5i
cri(eriile de .elecionare a candidailor *en(ru 2n3++')n(ul de 1or'are con(inu+
nonuni3er.i(ar+ a *er.onalului 'ili(ar4 de in1or'aii4 ordine *u0lic+ 5i .ecuri(a(e naional+ .e
.(a0ile.c de Mini.(erul A*+r+rii Naionale4 de Mini.(erul Ad'ini.(raiei 5i In(ernelor4 de
;er3iciul Ro')n de In1or'aii 5i de al(e in.(i(uii cu a(ri0uii 2n do'eniul a*+r+rii4
in1or'aiilor4 ordinii *u0lice 5i .ecuri(+ii naionale4 *o(ri3i( .*eci1icului 5i ni3elurilor de
2n3++')n(.
ART. 8:0
617 ;e 2n1iinea,+ Au(ori(a(ea Naional+ *en(ru "ali1ic+ri *rin reorgani,area "on.iliului
Naional al "ali1ic+rilor 5i %or'+rii Pro1e.ionale a Adulilor 6"N"%PA7 5i a Uni(+ii E/ecu(i3e
a "on.iliului Naional al "ali1ic+rilor 5i %or'+rii Pro1e.ionale a Adulilor.
627 Au(ori(a(ea Naional+ *en(ru "ali1ic+ri ela0orea,+ "adrul naional al cali1ic+rilor *e
0a,a "adrului euro*ean al cali1ic+rilor4 ge.(ionea,+ Regi.(rul naional al cali1ic+rilor 5i
Regi.(rul naional al 1urni,orilor de 1or'are *ro1e.ional+ a adulilor. Au(ori(a(ea Naional+
*en(ru "ali1ic+ri coordonea,+ au(ori,area 1urni,orilor de 1or'are *ro1e.ional+ con(inu+ la
ni3el naional4 coordonea,+ .i.(e'ul de a.igurare a cali(+ii 2n 1or'area *ro1e.ional+ con(inu+
5i ac(i3i(+ile co'i(e(elor .ec(oriale. Au(ori(a(ea Naional+ *en(ru "ali1ic+ri 'ai are
ur'+(oarele a(ri0uii:
a7 ela0orea,+4 i'*le'en(ea,+ 5i ac(uali,ea,+ "adrul naional al cali1ic+rilor4 *recu' 5i
Regi.(rul naional al cali1ic+rilor@
07 a.igur+ co'*a(i0ili(a(ea .i.(e'ului naional al cali1ic+rilor cu celelal(e .i.(e'e de
cali1ic+ri e/i.(en(e la ni3el euro*ean 5i in(ernaional@
c7 *ro*une Mini.(erului Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului ele'en(e de *oli(ici 5i
de .(ra(egii naionale4 ac(e nor'a(i3e re1eri(oare la .i.(e'ul naional al cali1ic+rilor 5i la
de,3ol(area re.ur.elor u'ane4 inclu.i3 1or'area *ro1e.ional+ a adulilor@
d7 coordonea,+ 5i con(rolea,+ la ni3el naional ela0orarea .(andardelor ocu*aionale 5i a
.(andardelor de *reg+(ire *ro1e.ional+@
e7 coordonea,+ a.igurarea cali(+ii 2n 1or'area *ro1e.ional+ a adulilor@
17 coordonea,+ 5i con(rolea,+ au(ori,area 1urni,orilor de 1or'are *ro1e.ional+ a adulilor@
g7 2n(oc'e5(e Regi.(rul naional al 1urni,orilor de 1or'are *ro1e.ional+ a adulilor4 *recu'
5i Regi.(rul naional al e3alua(orilor de co'*e(ene *ro1e.ionale@
>7 coordonea,+ au(ori,area cen(relor de e3aluare a co'*e(enelor *ro1e.ionale 5i
cer(i1icarea e3alua(orilor de co'*e(ene *ro1e.ionale@
i7 *ar(ici*+ la ela0orarea unor *lanuri .au *rogra'e de in(ere. naional 2n do'eniul
cali1ic+rilor 5i al 1or'+rii *ro1e.ionale a adulilor@
97 *ro'o3ea,+ dialogul .ocial4 .*ri9in+ 5i coordonea,+ ac(i3i(a(ea co'i(e(elor .ec(oriale.
687 %inanarea c>el(uielilor curen(e 5i de ca*i(al ale Au(ori(+ii Naionale *en(ru "ali1ic+ri .e
a.igur+ din 3eni(uri *ro*rii 5i .u03enii de la 0uge(ul de .(a(4 *rin 0uge(ul Mini.(erului
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6:7 La ni3elul Au(ori(+ii Naionale *en(ru "ali1ic+ri .e con.(i(uie un con.iliu cu rol
con.ul(a(i34 1or'a( din re*re,en(ai ai in.(i(uiilor de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar 5i uni3er.i(ar4
ai .(udenilor4 ai a.ociaiilor *ro1e.ionale4 ai ad'ini.(raiei *u0lice cen(rale4 ai *a(rona(elor4 ai
.indica(elor 5i ai co'i(e(elor .ec(oriale. "on.iliul a.i.(+ Au(ori(a(ea Naional+ *en(ru "ali1ic+ri
2n .(a0ilirea .(ra(egiilor naionale 5i a *lanurilor de aciuni *en(ru de,3ol(area "adrului
naional al cali1ic+rilor 5i a 1or'+rii *ro1e.ionale a adulilor.
657 Au(ori(a(ea Naional+ *en(ru "ali1ic+ri e.(e coordona(+ de Mini.(erul Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului. ;(ruc(ura4 organi,area 5i 1uncionarea ace.(eia .e .(a0ile.c
*rin >o(+r)re a Gu3ernului4 2n (er'en de 8 luni de la in(rarea 2n 3igoare a *re,en(ei legi.
ART. 8:1
617 "adrul naional al cali1ic+rilor e.(e un in.(ru'en( *en(ru cla.i1icarea cali1ic+rilor 2n
con1or'i(a(e cu un .e( de cri(erii care core.*und unor ni3eluri .*eci1ice de 2n3+are a(in.e4 al
c+rui .co* e.(e in(egrarea 5i coordonarea .u0.i.(e'elor naionale de cali1ic+ri 5i 2'0un+(+irea
(ran.*arenei4 acce.ului4 *rogre.ului 5i cali(+ii cali1ic+rilor 2n ra*or( cu *iaa 'uncii 5i
.ocie(a(ea ci3il+.
627 I'*le'en(area "adrului naional al cali1ic+rilor 3i,ea,+ .i.(e'ul naional de cali1ic+ri
o0inu(e 2n 2n3++')n(ul .ecundar general4 2n 2n3++')n(ul *ro1e.ional 5i (e>nic4 2n 1or'area
*ro1e.ional+ con(inu+4 2n ucenicie4 2n 2n3++')n(ul .u*erior4 a()( 2n con(e/(e 1or'ale4 c)( 5i 2n
con(e/(e in1or'ale 5i non1or'ale4 din *er.*ec(i3a 2n3++rii *e (o( *arcur.ul 3ieii.
687 "adrul naional al cali1ic+rilor *er'i(e recunoa5(erea4 '+.urarea 5i relaionarea (u(uror
re,ul(a(elor 2n3++rii do0)ndi(e 2n con(e/(e de 2n3+are 1or'ale4 non1or'ale 5i in1or'ale 5i
a.igur+ coerena cali1ic+rilor 5i a (i(lurilor cer(i1ica(e. E/i.(ena unui cadru naional al
cali1ic+rilor con(ri0uie la e3i(area du*lic+rii 5i .u*ra*unerii cali1ic+rilor4 2i a9u(+ *e cei ce
2n3a+ .+ ia deci,ii 2n cuno5(in+ de cau,+ *ri3ind *lani1icarea carierei 5i 1acili(ea,+ e3oluia
*ro1e.ional+4 2n *er.*ec(i3a 2n3++rii *e (o( *arcur.ul 3ieii.
6:7 "adrul naional al cali1ic+rilor con(ri0uie la a.igurarea cali(+ii .i.(e'ului de 1or'are
*ro1e.ional+.
ART. 8:2
617 Au(ori(a(ea Naional+ *en(ru "ali1ic+ri e3aluea,+ 5i cer(i1ic+ e3alua(orii de co'*e(ene
*ro1e.ionale4 e3alua(orii de e3alua(ori 5i e3alua(orii e/(erni.
627 "ri(eriile 5i *rocedurile de e3aluare 5i cer(i1icare a e3alua(orilor de co'*e(ene
*ro1e.ionale4 a e3alua(orilor de e3alua(ori 5i a e3alua(orilor e/(erni .e .(a0ile.c *rin nor'ele
'e(odologice de a*licare a *re3ederilor *re,en(ei legi4 a*ro0a(e *rin ordin al 'ini.(rului
educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului.
687 Au(ori(a(ea Naional+ *en(ru "ali1ic+ri 2n(oc'e5(e Regi.(rul naional al e3alua(orilor de
co'*e(ene *ro1e.ionale4 e3alua(orilor de e3alua(ori 5i e3alua(orilor e/(erni cer(i1icai.
6:7 Au(ori(a(ea Naional+ *en(ru "ali1ic+ri acredi(ea,+ cen(rele de e3aluare 5i organi.'ele
de e3aluare4 *e 0a,a ra*oar(elor de e3aluare 2n(oc'i(e de e3alua(orii e/(erni.
ART. 8:8
617 "en(rele co'uni(are de 2n3+are *er'anen(+ .e 2n1iinea,+ de c+(re au(ori(+ile
ad'ini.(raiei *u0lice locale 2n *ar(eneria( cu 1urni,orii de educaie 5i 1or'are. Ace.(ea au
rolul de a i'*le'en(a *oli(icile 5i .(ra(egiile 2n do'eniul 2n3++rii *e (o( *arcur.ul 3ieii la
ni3elul co'uni(+ii. %uncionarea cen(relor co'uni(are de 2n3+are *er'anen(+ .e
regle'en(ea,+ *rin >o(+r)re a Gu3ernului4 iniia(+ de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului.
627 Uni(+ile 5i in.(i(uiile de 2n3++')n( de .ine .(+(+(or .au 2n *ar(eneria( cu au(ori(+ile
locale 5i al(e in.(i(uii 5i organi.'e *u0lice 5i *ri3a(e: ca.e de cul(ur+4 1urni,ori de 1or'are
con(inu+4 *ar(eneri .ociali4 organi,aii nongu3erna'en(ale 5i al(ele a.e'enea *o( organi,a la
ni3el local cen(re co'uni(are de 2n3+are *er'anen(+4 *e 0a,a unor o1er(e de .er3icii
educaionale ada*(a(e ne3oilor .*eci1ice di1eri(elor gru*uri?in(+ in(ere.a(e.
687 %inanarea cen(relor co'uni(are de 2n3+are *er'anen(+ .e 1ace din 1onduri *u0lice 5i
*ri3a(e4 2n condiiile legii. Toa(e 3eni(urile o0inu(e de cen(rele co'uni(are de 2n3+are
*er'anen(+ r+')n la di.*o,iia ace.(ora.
ART. 8::
617 A(ri0uiile cen(relor co'uni(are de 2n3+are *er'anen(+ la ni3el local .un( ur'+(oarele:
a7 reali,ea,+ .(udii 5i anali,e *ri3ind ne3oia de educaie 5i 1or'are *ro1e.ional+ la ni3el
local@
07 ela0orea,+ *lanuri locale de in(er3enie 2n do'eniul educaiei *er'anen(e@
c7 o1er+ .er3icii educaionale *en(ru co*ii4 (ineri 5i aduli *rin:
6i7 *rogra'e de (i* re'edial *en(ru do0)ndirea .au co'*le(area co'*e(enelor?c>eie4
inclu.i3 *rogra'e educaionale de (i* FA doua 5an.+F .au *rogra'e de (i* F,one de educaie
*riori(ar+F *en(ru (inerii 5i adulii care au *+r+.i( (i'*uriu .i.(e'ul de educaie ori care nu
dein o cali1icare *ro1e.ional+@
6ii7 *rogra'e *en(ru 3alidarea re,ul(a(elor 2n3++rii non1or'ale 5i in1or'ale@
6iii7 *rogra'e de de,3ol(are a co'*e(enelor *ro1e.ionale *en(ru cali1icareCrecali1icare4
recon3er.ie *ro1e.ional+4 *er1ecionare4 .*eciali,are 5i iniiere *ro1e.ional+@
6i37 *rogra'e de educaie an(re*renorial+@
637 *rogra'e de de,3ol(are *er.onal+ .au de (i'* li0er@
63i7 organi,area de ac(i3i(+i de *ro'o3are a *ar(ici*+rii la 2n3+area *er'anen(+ a (u(uror
'e'0rilor co'uni(+ii@
d7 o1er+ .er3icii de in1or'are4 orien(are 5i con.iliere *ri3ind:
6i7 acce.ul la *rogra'e de educaie 5i 1or'are *ro1e.ional+@
6ii7 3alidarea re,ul(a(elor 2n3++rii non1or'ale 5i in1or'ale@
6iii7 *reg+(irea 2n 3ederea ocu*+rii unui loc de 'unc+@
e7 o1er+ .er3icii de e3aluare 5i cer(i1icare a re,ul(a(elor 2n3++rii non1or'ale 5i in1or'ale@
17 a.igur+ acce.ul 'e'0rilor co'uni(+ii la 'i9loace 'oderne de in1or'are 5i co'unicare@
g7 *ro'o3ea,+ *ar(eneria(ul cu 'ediul econo'ic@
>7 i'*le'en(ea,+ in.(ru'en(ele de,3ol(a(e la ni3el euro*ean4 Euro*a.. 5i Oou(>*a..4
*a5a*or(ul ling3i.(ic4 *recu' 5i *or(o1oliul de educaie *er'anen(+@
i7 ge.(ionea,+ in1or'aii cu *ri3ire la *ar(ici*area 0ene1iciarilor la .er3iciile ace.(ora.
627 Me(odologia de acredi(are4 e3aluare *eriodic+4 organi,are 5i 1uncionare a cen(relor
co'uni(are de 2n3+are *er'anen(+ .e a*ro0+ *rin >o(+r)re a Gu3ernului.
ART. 8:5
617 $n 2nele.ul *re,en(ei legi4 (er'enii re1eri(ori la *roce.ele de iden(i1icare4 e3aluare 5i
recunoa5(ere a re,ul(a(elor 2n3++rii .e de1ine.c du*+ cu' ur'ea,+:
a7 re,ul(a(ele 2n3++rii re*re,in(+ ceea ce o *er.oan+ cunoa5(e4 2nelege 5i e.(e ca*a0il+ .+
1ac+ la 1inali,area *roce.ului de 2n3+are 5i .un( de1ini(e .u0 1or'+ de cuno5(ine4 a0ili(+i 5i
co'*e(ene@
07 iden(i1icarea re,ul(a(elor 2n3++rii re*re,in(+ *roce.ul *rin care indi3i,ii4 .inguri .au cu
.*ri9inul *er.onalului .*eciali,a(4 de3in con5(ieni de co'*e(enele *e care le dein@
c7 e3aluarea re,ul(a(elor 2n3++rii re*re,in(+ *roce.ul *rin care .e .(a0ile5(e 1a*(ul c+ o
*er.oan+ a do0)ndi( anu'i(e cuno5(ine4 a0ili(+i 5i co'*e(ene@
d7 3alidarea re,ul(a(elor 2n3++rii re*re,in(+ *roce.ul *rin care .e con1ir'+ c+ re,ul(a(ele
2n3++rii e3alua(e4 do0)ndi(e de o *er.oan+4 core.*und cerinelor .*eci1ice *en(ru o uni(a(e de
re,ul(a(e ale 2n3++rii .au o cali1icare@
e7 cer(i1icarea re,ul(a(elor 2n3++rii re*re,in(+ *roce.ul *rin care .e con1ir'+ 2n 'od 1or'al
re,ul(a(ele 2n3++rii do0)ndi(e de *er.oana care 2n3a+ 2n di1eri(e con(e/(e4 2n ur'a unui *roce.
de e3aluare. Acea.(a .e 1inali,ea,+ *rin(r?o di*lo'+ .au un cer(i1ica(.
627 Recunoa5(erea re,ul(a(elor 2n3++rii re*re,in(+ *roce.ul de a(e.(are a re,ul(a(elor
2n3++rii 3alida(e 5i cer(i1ica(e *rin acordarea de uni(+i de re,ul(a(e ale 2n3++rii .au de
cali1ic+ri.
687 Iden(i1icarea4 e3aluarea 5i recunoa5(erea re,ul(a(elor 2n3++rii 2n con(e/(e non1or'ale 5i
in1or'ale .e reali,ea,+ *e 0a,a unei 'e(odologii ela0ora(e de Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului4 de Mini.(erul Muncii4 %a'iliei 5i Pro(eciei ;ociale 5i de Au(ori(a(ea
Naional+ *en(ru "ali1ic+ri 5i .e a*ro0+ *rin >o(+r)re a Gu3ernului.
6:7 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului ela0orea,+ 5i a*ro0+ *rin ordin
al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului 'e(odologia de recunoa5(ere a
re,ul(a(elor 2n3++rii 2n con(e/(e non1or'ale 5i in1or'ale a cadrelor didac(ice 5i de ec>i3alare
a ace.(ora 2n credi(e *en(ru educaie 5i 1or'are *ro1e.ional+.
ART. 8:<
617 ;er3iciile de iden(i1icare4 e3aluare 5i recunoa5(ere a re,ul(a(elor 2n3++rii *o( 1i o1eri(e de
in.(i(uii de .(a( .au *ar(iculare au(ori,a(e 2n ace.( .en..
627 -i*lo'ele 5i cer(i1ica(ele acorda(e de in.(i(uiile au(ori,a(e 2n ur'a e3alu+rii re,ul(a(elor
2n3++rii 2n con(e/(e non1or'ale 5i in1or'ale *roduc acelea5i e1ec(e ca 5i celelal(e 'odali(+i
de e3aluare 5i cer(i1icare a cuno5(inelor 5i co'*e(enelor din .i.(e'ul 1or'al de educaie 5i
1or'are *ro1e.ional+ 2n 3ederea ocu*+rii unui loc de 'unc+ .au con(inu+rii educaiei 5i
1or'+rii *ro1e.ionale 2n .i.(e'ele 1or'ale.
687 Re,ul(a(ele 2n3++rii 2n con(e/(e non1or'ale 5i in1or'ale *o( 1i recuno.cu(e e/*lici( *rin
e3alu+ri 2n cen(re de e3aluare 5i cer(i1icare a co'*e(enelor .au i'*lici( *rin 1inali,area unui
*rogra' 1or'al de .(udii.
ART. 8:=
617 Progra'ele de 1or'are *ro1e.ional+ iniial+ 5i con(inu+4 *recu' 5i .i.(e'ele de e3aluare
a re,ul(a(elor 2n3++rii 2n con(e/(e non1or'ale 5i in1or'ale 3or re.*ec(a a.igurarea 'o0ili(+ii
ocu*aionale *e ori,on(al+ 5i *e 3er(ical+ *rin u(ili,area .i.(e'ului de credi(e (ran.1era0ile
*en(ru educaie 5i 1or'are *ro1e.ional+.
627 Me(odologia de acordare a credi(elor (ran.1era0ile .e ela0orea,+ de Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 de Mini.(erul Muncii4 %a'iliei 5i Pro(eciei
;ociale4 de Mini.(erul "ul(urii 5i Pa(ri'oniului Naional 5i de Au(ori(a(ea Naional+ *en(ru
"ali1ic+ri 5i .e a*ro0+ *rin >o(+r)re a Gu3ernului.
687 Re,ul(a(ele 2n3++rii 5i credi(ele a.ocia(e ace.(ora4 do0)ndi(e an(erior 2n con(e/(e
1or'ale .au ca ur'are a e3alu+rii re,ul(a(elor 2n3++rii non1or'ale 5i in1or'ale4 .un(
(ran.1era(e 5i in(egra(e 2n *rogra'ul de 1or'are *ro1e.ional+ *e care 2l ur'ea,+ *er.oana care
2n3a+.
ART. 8:&
617 Per.oanele care dore.c .+ 1ie e3alua(e 2n 3ederea recunoa5(erii co'*e(enelor
*ro1e.ionale o0inu(e 2n al(e con(e/(e de 2n3+are dec)( cele 1or'ale .e adre.ea,+ unui cen(ru
de e3aluare acredi(a( *en(ru ocu*aia .au cali1icarea re.*ec(i3+.
627 $n 1uncie de *roce.ul de e3aluare de.1+5ura(4 cen(rul de e3aluare acredi(a( eli0erea,+
ur'+(oarele (i*uri de cer(i1ica(e cu recunoa5(ere naional+:
a7 cer(i1ica( de cali1icare ? .e eli0erea,+ 2n ca,ul 2n care candida(ul a 1o.( declara( co'*e(en(
*en(ru (oa(e co'*e(enele a.ocia(e unei cali1ic+ri .au unei ocu*aii4 con1or' .(andardului de
*reg+(ire *ro1e.ional+ ori .(andardului ocu*aional@
07 cer(i1ica( de co'*e(ene *ro1e.ionale ?.e eli0erea,+ 2n ca,ul 2n care candida(ul a 1o.(
declara( co'*e(en( *en(ru una .au 'ai 'ul(e co'*e(ene a.ocia(e unei cali1ic+ri ori unei
ocu*aii4 con1or' .(andardului de *reg+(ire *ro1e.ional+ .au .(andardului ocu*aional.
687 "er(i1ica(ele .e eli0erea,+ 2n.oi(e de o ane/+ a cer(i1ica(ului4 denu'i(+ F;u*li'en(
de.cri*(i3 al cer(i1ica(uluiF4 2n care .e *reci,ea,+ uni(+ile de co'*e(en+ *en(ru care
candida(ul a 1o.( declara( co'*e(en(.
ART. 8:E
617 Por(o1oliul de educaie *er'anen(+ re*re,in(+ un in.(ru'en( care 1acili(ea,+
iden(i1icarea 5i 1or'ularea a0ili(+ilor 5i co'*e(enelor *er.onale 5i 3alori1icarea ace.(ora 2n
*arcur.ul 5colar 5i *ro1e.ional 5i 2n in.eria *e *iaa 'uncii a 1iec+rui indi3id.
627 Por(o1oliul de educaie *er'anen(+ conine do3e,i ale re,ul(a(elor 2n3++rii do0)ndi(e 2n
con(e/(e 1or'ale4 non1or'ale 5i in1or'ale de educaie.
687 Por(o1oliul educaional in(egrea,+ 5i in.(ru'en(ele euro*ene care e3idenia,+ re,ul(a(ele
2n3++rii unei *er.oane4 cu' ar 1i Euro*a.. 5i Oou(>*a...
ART. 850
617 "on.ilierea 5i orien(area carierei *e (o( *arcur.ul 3ieii .e re1er+ la (o(ali(a(ea .er3iciilor
5i ac(i3i(+ilor care a.i.(+ *er.oanele de orice 3)r.(+ 5i 2n orice 'o'en( al e/i.(enei lor .+ 1ac+
alegeri 2n .1era educaional+4 de 1or'are .au 'unc+ 5i .+ 25i ge.(ione,e cariera.
627 ;er3iciile de con.iliere 5i orien(are 2n carier+ .e reali,ea,+ *rin uni(+i 5i in.(i(uii de
2n3++')n(4 uni3er.i(+i4 in.(i(uii de 1or'are4 .er3icii de ocu*are a 1orei de 'unc+ 5i .er3icii
*en(ru (inere(. Ele .e *o( reali,a 5i la locul de 'unc+4 2n .er3iciile .ociale 5i 2n .ec(orul *ri3a(.
ART. 851
;(a(ul a.igur+ acce.ul gra(ui( la .er3icii de con.iliere 5i orien(are 2n carier+ (u(uror ele3ilor4
.(udenilor 5i *er.oanelor a1la(e 2n c+u(area unui loc de 'unc+.
ART. 852
$n .en.ul *re,en(ei legi4 con.ilierea 5i orien(area 2n carier+ includ ur'+(oarele (i*uri de
ac(i3i(+i:
a7 in1or'area cu *ri3ire la carier+4 care .e re1er+ la (oa(e in1or'aiile nece.are *en(ru a
*lani1ica4 o0ine 5i *+.(ra un anu'i( loc de 'unc+@
07 educaia cu *ri3ire la carier+4 care .e reali,ea,+ 2n in.(i(uiile de 2n3++')n( *rin
in(er'ediul ariei curriculare Fcon.iliere 5i orien(areF. ;un( o1eri(e in1or'aii de.*re *iaa
'uncii4 .e 1or'ea,+ a0ili(+i de a 1ace alegeri *ri3ind educaia4 1or'area4 'unca 5i 3iaa 2n
general4 o*or(uni(+i de a e/*eri'en(a di3er.e roluri din 3iaa co'uni(+ii .au din 3iaa
*ro1e.ional+4 in.(ru'en(e *en(ru *lani1icarea carierei@
c7 con.ilierea 2n carier+4 care a9u(+ *er.oanele .+ 25i clari1ice .co*urile 5i a.*iraiile4 .+ 25i
2neleag+ *ro*riul *ro1il educaional4 .+ ia deci,ii in1or'a(e4 .+ 1ie re.*on.a0ile *en(ru
*ro*riile aciuni4 .+ 25i ge.(ione,e cariera 5i *roce.ul de (ran,iie 2n di1eri(e 'o'en(e@
d7 con.ilierea *en(ru anga9are4 care a9u(+ *er.oanele .+ 25i clari1ice .co*urile i'edia(e
*ri3ind anga9area4 .+ 2n3ee de.*re a0ili(+ile nece.are *en(ru a c+u(a 5i a o0ine un loc de
'unc+@
e7 *la.area la locul de 'unc+4 care re*re,in(+ .*ri9inul acorda( *er.oanelor *en(ru g+.irea
unui loc de 'unc+.
ART. 858
617 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului 5i Mini.(erul Muncii4 %a'iliei
5i Pro(eciei ;ociale cola0orea,+ 2n .co*ul cre5(erii cali(+ii4 *en(ru .incroni,area 5i
con(inui(a(ea ac(i3i(+ilor de con.iliere 5i orien(are 2n carier+ de care 0ene1icia,+ o *er.oan+ *e
*arcur.ul 2n(regii 3iei.
627 Mini.(erele *re3+,u(e la alin. 617 .(a0ile.c4 *rin ordin co'un4 in.(ru'en(e 5i 'e(odologii
co'une re1eri(oare la 1or'area .*eciali5(ilor 2n con.iliere 5i orien(are4 u(ili,area
in.(ru'en(elor Euro*a.. 5i Oou(>*a..4 organi,area de ac(i3i(+i co'une de .en.i0ili,are a
cadrelor didac(ice 5i a 1or'a(orilor4 a *+rinilor 5i a *u0licului larg cu *ri3ire la di'en.iunea
con.ilierii 5i orien(+rii 2n educaie 5i 1or'area *ro1e.ional+.
ART. 85:
Pen(ru a.igurarea (ran.*arenei .er3iciilor 5i a 'o0ili(+ii *er.oanelor 2n .*aiul euro*ean4
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului 5i Mini.(erul Muncii4 %a'iliei 5i
Pro(eciei ;ociale reali,ea,+ de'er.urile nece.are *en(ru in(egrarea Ro')niei 2n reelele
euro*ene de con.iliere 5i orien(are *e (o( *arcur.ul 3ieii.
ART. 855
617 ;i.(e'ul naional de a.igurare a cali(+ii educaiei *er'anen(e cu*rinde .i.(e'ul de
a.igurare a cali(+ii 2n 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar4 .i.(e'ul de a.igurare a cali(+ii 2n
2n3++')n(ul .u*erior4 .i.(e'ul de a.igurare a cali(+ii 2n 1or'area *ro1e.ional+ iniial+4
.i.(e'ul de a.igurare a cali(+ii 2n 1or'area *ro1e.ional+ con(inu+.
627 Gru*ul Naional *en(ru A.igurarea "ali(+ii 2n Educaie 5i %or'are Pro1e.ional+
6GNA"74 .(ruc(ur+ in1or'al+ care 1uncionea,+ ca *unc( naional de re1erin+ *en(ru
a.igurarea cali(+ii 2n educaie 5i 1or'area *ro1e.ional+4 coordonea,+ ar'oni,area .i.(e'elor
de a.igurare a cali(+ii 2n educaie 5i 1or'area *ro1e.ional+.
ART. 85<
617 ;(a(ul .*ri9in+ dre*(ul la 2n3+are *e (o( *arcur.ul 3ieii *rin acordarea .u'ei
re*re,en()nd ec>i3alen(ul 2n lei a 500 euro4 calcula( la cur.ul de .c>i'0 leuCeuro co'unica( de
!anca Naional+ a Ro')niei 5i 3ala0il la da(a *l+ii4 1iec+rui co*il ce(+ean ro')n4 la na5(erea
ace.(uia. ;u'a e.(e acorda(+ 2n .co* educaional 2n 0ene1iciul (i(ularului4 din 0uge(ul de .(a(4
*rin 0uge(ul Mini.(erului Muncii4 %a'iliei 5i Pro(eciei ;ociale.
627 ;u'a .e de*une 2n(r?un con( de de*o,i(4 denu'i( 2n con(inuare con( *en(ru educaie
*er'anen(+4 de.c>i. la Tre,oreria ;(a(ului *e nu'ele co*ilului de oricare din(re *+rinii 1ire5(i4
de 2'*u(ernici(ul ace.(ora .au de re*re,en(an(ul legal al co*ilului4 *e 0a,a cer(i1ica(ului de
na5(ere.
687 P+rinii co*ilului4 con(ri0ua0ili4 *o( direciona 2n con(ul *re3+,u( la alin. 627 un *rocen(
de *)n+ la 2D din 3aloarea i'*o,i(ului anual *e 3eni(urile din .alarii4 2n condiiile legii4 5i *o(
de*une .u'e 2n ace.( con(.
6:7 Pen(ru .u'ele de*u.e 2n con(ul *re3+,u( la alin. 627 .e *l+(e5(e do0)nd+ anual la o ra(+ a
do0)n,ii .(a0ili(+ *rin ordin al 'ini.(rului 1inanelor *u0lice. -o0)n,ile a1eren(e con(urilor de
de*o,i( con.(i(ui(e la Tre,oreria ;(a(ului .e a.igur+ de la 0uge(ul de .(a(4 din 0uge(ul
Mini.(erului %inanelor Pu0lice.
657 Ti(ularul con(ului e.(e .ingura *er.oan+ care *oa(e .olici(a .u'e din con(ul *en(ru
educaie *er'anen(+4 2nce*)nd cu 3)r.(a de 1< ani 5i cu acordul e/*re.4 du*+ ca,4 al *+rinilor4
al (u(orelui .au al re*re,en(an(ului legal. Tre,oreria ;(a(ului eli0erea,+ 3ouc>ere ec>i3alen(e 2n
3aloare cu .u'ele .olici(a(e. Me(odologia *rin care .e cer(i1ic+ 1a*(ul c+ .u'ele au 1o.(
c>el(ui(e *en(ru educaia *er'anen(+ .e ela0orea,+ de c+(re Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4
Tinere(ului 5i ;*or(ului.
6<7 Re(ragerea .u'elor 2n al(e condiii dec)( cele *re3+,u(e la alin. 657 5iC.au u(ili,area
ace.(ora 2n al( .co* dec)( cel .(a0ili( de *re,en(a lege con.(i(uie in1raciune 5i .e *ede*.e5(e cu
2nc>i.oare de la < luni la un an.
6=7 Nor'ele *ri3ind de.c>iderea4 ge.(ionarea 5i acce.ul la con(ul *en(ru educaie
*er'anen(+ .e a*ro0+ *rin >o(+r)re a Gu3ernului.
6&7 ;*ri9inul de .(a( *en(ru e/erci(area dre*(ului la educaie *er'anen(+ *rin acordarea
.u'ei re*re,en()nd ec>i3alen(ul 2n lei a 500 euro .e acord+ (u(uror co*iilor n+.cui du*+ da(a
in(r+rii 2n 3igoare a *re,en(ei legi.
ART. 85=
617 Per.onalul care lucrea,+ 2n do'eniul educaiei *er'anen(e *oa(e ocu*a ur'+(oarele
1uncii: cadru didac(ic4 cadru didac(ic au/iliar4 1or'a(or4 in.(ruc(or de *rac(ic+4 e3alua(or de
co'*e(ene4 'edia(or4 1acili(a(or al 2n3++rii *er'anen(e4 con.ilier4 'en(or4 1acili(a(orC(u(ore
on?line4 *ro1e.or de .*ri9in 5i al(e 1uncii a.ocia(e ac(i3i(+ilor de.1+5ura(e 2n .co*ul educaiei
*er'anen(e.
627 Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 2'*reun+ cu Mini.(erul
Muncii4 %a'iliei 5i Pro(eciei ;ociale4 cu Mini.(erul "ul(urii 5i Pa(ri'oniului Naional 5i cu
Agenia Naional+ *en(ru "ali1ic+ri4 .(a0ile5(e nor'ele 'e(odologice de ela0orare a .(a(u(ului
5i ru(ei de *ro1e.ionali,are a *er.onalului care lucrea,+ 2n do'eniul educaiei *er'anen(e4
a*ro0a( *rin >o(+r)re a Gu3ernului. Progra'ele de 1or'are *ro1e.ional+ 3or cu*rinde
o0iec(i3e .*eci1ice 2n3++rii *er'anen(e4 *recu': co'*e(ene *.i>o*edagogice .*eci1ice
3)r.(ei 5i *ro1ilului 0ene1iciarilor 2n3++rii4 de,3ol(area co'*e(enelor de u(ili,are a
(e>nologiilor 'oderne de in1or'are 5i co'unicare4 co'*e(ene de 1acili(are a 2n3++rii 2n
'edii 3ir(uale4 u(ili,area 2n3++rii *e 0a,+ de *roiec(e 5i *or(o1olii educaionale.
ART. 85&
617 Gu3ernul 2n1iinea,+ Mu,eul Naional al K(iinei4 2n condiiile legii.
627 Mu,eul Naional al K(iinei are dre*( .co* *rinci*al o1erirea de e/*eriene de 2n3+are
non1or'al+ 5i in1or'al+4 *rin *re,en(area *rinci*alelor reali,+ri ale 5(iinei 5i (e>nologiei.
687 Me(odologia de 2n1iinare4 organi,are4 1uncionare 5i 1inanare a Mu,eului Naional al
K(iinei .e .(a0ile5(e *rin >o(+r)re a Gu3ernului4 2n (er'en de 'a/i'u' 12 luni de la in(rarea
2n 3igoare a *re,en(ei legi.
ART. 85E
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 2'*reun+ cu Mini.(erul Muncii4
%a'iliei 5i Pro(eciei ;ociale 5i cu Mini.(erul "ul(urii 5i Pa(ri'oniului Naional ela0orea,+ un
.e( de indica(ori .(a(i.(ici *en(ru 'oni(ori,area4 anali,a 5i *rogno,a ac(i3i(+ilor de 2n3+are *e
(o( *arcur.ul 3ieii.
TITLUL HI
R+.*underea 9uridic+
ART. 8<0
617 Ur'+(oarele 1a*(e con.(i(uie con(ra3enii 5i .e .ancionea,+ du*+ cu' ur'ea,+:
a7 nere.*ec(area di.*o,iiilor ar(. &< alin. 6874 din cul*a *+rin(elui .au a (u(orelui legal
in.(i(ui(4 cu a'end+ cu*rin.+ 2n(re 100 lei 5i 1.000 lei ori cu 'unc+ ec>i3alen(+ 2n 1olo.ul
co'uni(+ii4 *re.(a(+ de *+rin(e .au de (u(orele legal@
07 nere.*ec(area di.*o,iiilor ar(. 1:8 alin. 6574 cu a'end+ de la 5.000 lei la 50.000 lei.
627 "on.(a(area con(ra3eniei 5i a*licarea a'en,ilor con(ra3enionale *re3+,u(e la alin. 617
li(. a7 .e 1ac de c+(re *er.oanele 2'*u(ernici(e de *ri'ar 2n ace.( .co*4 la .e.i,area con.iliului
de ad'ini.(raie al uni(+ii de 2n3++')n(.
687 "on.(a(area con(ra3eniei 5i a*licarea a'en,ilor con(ra3enionale *re3+,u(e la alin. 617
li(. 07 .e 1ac de c+(re o1ierii .au agenii de *oliie din cadrul Mini.(erului Ad'ini.(raiei 5i
In(ernelor4 cu co'*e(ene 2n do'eniu.
TITLUL HII
-i.*o,iii (ran,i(orii 5i 1inale
ART. 8<1
617 Pre,en(a lege in(r+ 2n 3igoare la 80 de ,ile de la *u0licarea 2n Moni(orul O1icial al
Ro')niei4 Par(ea I.
627 La da(a in(r+rii 2n 3igoare a *re,en(ei legi .e a0rog+ Legea 2n3++')n(ului nr. &:C1EE54
re*u0lica(+ 2n Moni(orul O1icial al Ro')niei4 Par(ea I4 nr. <0< din 10 dece'0rie 1EEE4 cu
'odi1ic+rile 5i co'*le(+rile ul(erioare4 Legea nr. 12&C1EE= *ri3ind ;(a(u(ul *er.onalului
didac(ic4 *u0lica(+ 2n Moni(orul O1icial al Ro')niei4 Par(ea I4 nr. 15& din 1< iulie 1EE=4 cu
'odi1ic+rile 5i co'*le(+rile ul(erioare4 ar(. 1: alin. 627 din Ordonana de urgen+ a Gu3ernului
nr. =5C2005 *ri3ind a.igurarea cali(+ii educaiei4 *u0lica(+ 2n Moni(orul O1icial al Ro')niei4
Par(ea I4 nr. <:2 din 20 iulie 20054 a*ro0a(+ cu 'odi1ic+ri *rin Legea nr. &=C200<4 cu
'odi1ic+rile ul(erioare4 Ordonana Gu3ernului nr. 10C200E *ri3ind dre*(ul .(udenilor
2n'a(riculai la 1or'ele de 2n3++')n( la di.(an+ .au cu 1rec3en+ redu.+ de a con(inua
.(udiile la *rogra'e de .(udii de licen+ au(ori,a(e .+ 1uncione,e *ro3i,oriu .au acredi(a(e4
*u0lica(+ 2n Moni(orul O1icial al Ro')niei4 Par(ea I4 nr. 5&1 din 20 augu.( 200E4 *recu' 5i
orice al(e di.*o,iii con(rare.
687 Prin e/ce*ie de la *re3ederile alin. 617:
a7 '+.ura in(roducerii cla.ei *reg+(i(oare 2n 2n3++')n(ul *ri'ar in(r+ 2n 3igoare 2nce*)nd
cu anul 5colar 2012 ? 2018@
07 '+.ura in(roducerii cla.ei a II?a 2n 2n3++')n(ul gi'na,ial in(r+ 2n 3igoare 2nce*)nd cu
generaia de ele3i care 2nce*e cla.a a H?a 2n anul 5colar 2011 ? 2012@
c7 e/a'enul de 0acalaurea( .e 3a de.1+5ura 2n con1or'i(a(e cu *re3ederile *re,en(ei legi
2nce*)nd cu generaia de ele3i care 2nce*e cla.a a II?a 2n anul 5colar 2012 ? 2018@
d7 ad'i(erea la liceu .e 3a de.1+5ura 2n con1or'i(a(e cu *re3ederile *re,en(ei legi 2nce*)nd
cu generaia de ele3i care 2nce*e cla.a a H?a 2n anul 5colar 2011 ? 2012@
e7 '+.ura acord+rii a 500 de euro *en(ru educaia *er'anen(+ a 1iec+rui nou?n+.cu( .e
a*lic+ 2nce*)nd din anul 2018@
17 '+.ura *ri3ind in(roducerea co.(ului .(andard *er ele3 5i a *rinci*iului F1inanarea
ur'ea,+ ele3ulF .e a*lic+ din anul 2012@
g7 *re3ederile ar(. & in(r+ 2n 3igoare 2nce*)nd cu da(a de 1 ianuarie 2012.
6:7 La da(a in(r+rii 2n 3igoare a *re,en(ei legi4 in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior acredi(a(e
2nce(ea,+ *roce.ul didac(ic la (oa(e .*eciali,+rileC*rogra'ele de .(udii care nu au 1o.(
au(ori,a(e .+ 1uncione,e *ro3i,oriu .au acredi(a(e. "on(inuarea *roce.ului didac(ic la ace.(e
.*eciali,+riC*rogra'e de .(udii .au iniierea *roce.ului didac(ic la al(e .*eciali,+riC*rogra'e
de .(udii neau(ori,a(e ori neacredi(a(e re*re,in(+ o 2nc+lcare a legii4 in.(i(uia de 2n3++')n(
.u*erior 1iind .anciona(+ cu in(rarea 2n lic>idare4 iar 3ino3aii ur')nd a 1i .ancionai *o(ri3i(
*re3ederilor legale.
657 ;(udenii 5i a0.ol3enii care au 1o.( 2n'a(riculai la .*eciali,+rileC*rogra'ele de .(udii
care 5i?au 2nce(a( *roce.ul didac(ic con1or' alin. 6:7 au dre*(ul .+ 25i 1inali,e,e .(udiile la
.*eciali,+riC*rogra'e de .(udii iden(ice .au .i'ilare din acela5i do'eniu al
.*eciali,+riiC*rogra'ului de .(udii4 au(ori,a(e .+ 1uncione,e *ro3i,oriu ori acredi(a(e.
A.*ec(ele lega(e de 1inali,area .(udiilor 'eniona(e 2n *re,en(ul alinea( .un( regle'en(a(e *rin
ordin al 'ini.(rului educaiei4 cerce(+rii4 (inere(ului 5i .*or(ului4 la *ro*unerea ARA"I; 5i cu
con.ul(area "on.iliului Naional al Rec(orilor.
6<7 $n (er'en de & luni de la in(rarea 2n 3igoare a *re,en(ei legi4 Mini.(erul Educaiei4
"erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului ela0orea,+ 'e(odologiile4 regula'en(ele 5i celelal(e ac(e
nor'a(i3e care decurg din a*licarea *re,en(ei legi 5i .(a0ile5(e '+.urile (ran,i(orii de a*licare
a ace.(eia.
ART. 8<2
617 Per.onalul didac(ic care ocu*+4 la 'o'en(ul in(r+rii 2n 3igoare a *re,en(ei legi4 1uncia
de *re*ara(or uni3er.i(ar 5i care o0ine di*lo'a de doc(or 2n (er'en de : ani de la in(rarea 2n
3igoare a *re,en(ei legi ocu*+ de dre*( 1uncia de a.i.(en( uni3er.i(ar.
627 La 2'*linirea (er'enului de : ani de la in(rarea 2n 3igoare a *re,en(ei legi4 con(rac(ele
de 'unc+ ale *er.oanelor care ocu*+ 1uncia de *re*ara(or uni3er.i(ar 2nce(ea,+ de dre*(.
687 La 2'*linirea (er'enului de : ani de la in(rarea 2n 3igoare a *re,en(ei legi4 con(rac(ele
de 'unc+ ale *er.oanelor care ocu*+ 1uncia de a.i.(en( uni3er.i(ar .au a.i.(en( de cerce(are 5i
nu .un( .(udeni?doc(oran,i .au nu au o0inu( di*lo'a de doc(or 2nce(ea,+ de dre*(.
6:7 Prin e/ce*ie de la *re3ederile ar(. 801 alin. 6274 *er.oanelor care ocu*+ la 'o'en(ul
in(r+rii 2n 3igoare a *re,en(ei legi 1uncia de a.i.(en( uni3er.i(ar 2n(r?o in.(i(uie de 2n3++')n(
.u*erior nu li .e a*lic+ re.*ec(i3ele *re3ederi. La 2'*linirea (er'enului de : ani de la in(rarea
2n 3igoare a *re,en(ei legi4 con(rac(ele de 'unc+ ale re.*ec(i3elor *er.oane4 care nu au o0inu(
di*lo'a de doc(or4 2nce(ea,+ de dre*(.
657 La 2'*linirea (er'enului de : ani de la in(rarea 2n 3igoare a *re,en(ei legi4 con(rac(ele
de 'unc+ ale *er.oanelor care ocu*+ 1uncia de lec(or uni3er.i(arC5e1 de lucr+ri .au o 1uncie
didac(ic+ uni3er.i(ar+ .u*erioar+ 5i nu au o0inu( di*lo'a de doc(or 2nce(ea,+ de dre*(.
6<7 La 2'*linirea (er'enului de : ani de la in(rarea 2n 3igoare a *re,en(ei legi4 con(rac(ele
de 'unc+ ale *er.oanelor care ocu*+4 2n in.(i(uii de 2n3++')n( .u*erior4 1uncia de cerce(+(or
5(iini1ic .au o 1uncie de cerce(are .u*erioar+ 5i nu au o0inu( di*lo'a de doc(or 2nce(ea,+ de
dre*(.
ART. 8<8
La da(a in(r+rii 2n 3igoare a *re,en(ei legi4 in.(i(uiile de 2n3++')n( .u*erior de .(a( a3)nd
ac(i3i(+i de *redare 2n li'0a 'inori(+ilor naionale care au .(a(u( de uni3er.i(+i
'ul(icul(urale 5i 'ul(iling3e4 con1or' *re,en(ei legi4 .un(:
1. Uni3er.i(a(ea !a0e5?!olPai din "lu9?Na*oca ? 2n li'0ile ro')n+4 'ag>iar+ 5i ger'an+@
2. Uni3er.i(a(ea de Medicin+ 5i %ar'acie din T)rgu Mure5 ? 2n li'0ile ro')n+ 5i 'ag>iar+@
8. Uni3er.i(a(ea de Ar(+ Tea(ral+ din T)rgu Mure5 ? 2n li'0ile ro')n+ 5i 'ag>iar+.
ART. 8<:
617 ;ena(ele uni3er.i(are .un( o0liga(e ca4 2n (er'en de < luni de la in(rarea 2n 3igoare a
*re,en(ei legi4 .+ de1ini(i3e,e noua car(+ uni3er.i(ar+4 regula'en(ele 5i 'e(odologiile de
organi,are 5i 1uncionare a uni3er.i(+ilor4 2n con1or'i(a(e cu *re,en(a lege.
627 La 1inali,area ac(ualului 'anda(4 noile organe de conducere ale uni3er.i(+ilor .e 3or
.(a0ili 2n 0a,a *re,en(ei legi.
ART. 8<5
Ter'enii 5i e/*re.iile u(ili,a(e 2n cu*rin.ul *re,en(ei legi .un( de1inii 2n ane/a care 1ace
*ar(e in(egran(+ din *re,en(a lege.
Acea.(+ lege a 1o.( ado*(a(+ 2n (e'eiul *re3ederilor ar(. 11: alin. 687 din "on.(i(uia
Ro')niei4 re*u0lica(+4 2n ur'a anga9+rii r+.*underii Gu3ernului 2n 1aa "a'erei -e*u(ailor 5i
a ;ena(ului4 2n 5edina co'un+ din da(a de 2& oc(o'0rie 2010.
PREKE-INTELE "AMEREI -EPUTAGILOR
RO!ERTA ALMA ANA;TA;E
*. PREKE-INTELE ;ENATULUI4
ALEIAN-RU PEREK
!ucure5(i4 5 ianuarie 2011.
Nr. 1.
ANEIA 1
LI;TA
de1iniiilor (er'enilor 5i a e/*re.iilor u(ili,a(e 2n cu*rin.ul legii
1. A0ili(area re*re,in(+ cer(i1icarea cali(+ii unei *er.oane de a conduce lucr+ri de doc(ora(
5i de a ocu*a 1uncia didac(ic+ 5i de cerce(are de *ro1e.or uni3er.i(ar.
2. Acredi(area e.(e *roce.ul *rin care uni(a(eaCin.(i(uia de 2n3++')n(Corgani,aia
in(ere.a(+4 *e 0a,a e3alu+rii e/(erne reali,a(e 2n condiiile *re,en(ei legi4 do0)nde5(e dre*(ul
de organi,are a ad'i(erii4 de de.1+5urare a *roce.ului de 2n3++')n(4 de organi,are a
e/a'enelor de 1inali,are a .(udiilor 5i de a e'i(e di*lo'e 5i cer(i1ica(e recuno.cu(e de
Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului.
8. A.igurarea cali(+ii educaiei e/*ri'+ ca*aci(a(ea unei organi,aii 1urni,oare de a o1eri
*rogra'e de educaie 2n con1or'i(a(e cu .(andardele anuna(e 5i e.(e reali,a(+ *rin(r?un
an.a'0lu de aciuni de de,3ol(are a ca*aci(+ii in.(i(uionale4 de ela0orare4 *lani1icare 5i
i'*le'en(are de *rogra'e de .(udiu4 *rin care .e 1or'ea,+ 2ncrederea 0ene1iciarilor c+
organi,aia 1urni,oare de educaie 2nde*line5(e .(andardele de cali(a(e.
:. Au(ori,area de 1uncionare *ro3i,orie e.(e *roce.ul *rin care uni(a(eaCin.(i(uia de
2n3++')n(Corgani,aia in(ere.a(+4 *e 0a,a e3alu+rii e/(erne reali,a(e4 2n condiiile *re,en(ei
legi4 de c+(re ageniile de a.igurare a cali(+ii au(ori,a(e .+ 1uncione,e *e (eri(oriul Ro')niei4
do0)nde5(e cali(a(ea de 1urni,or de educaie4 *rin >o(+r)re a au(ori(+ii ad'ini.(raiei *u0lice
locale co'*e(en(e4 re.*ec(i3 *rin >o(+r)re a Gu3ernului. Au(ori,area de 1uncionare *ro3i,orie
con1er+ dre*(ul de organi,are a ad'i(erii4 *recu' 5i de organi,are 5i de.1+5urare a *roce.ului
de 2n3++')n(.
5. !ene1iciarii direci ai educaiei 5i 1or'+rii *ro1e.ionale .un( an(e*re5colarii4 *re5colarii4
ele3ii 5i .(udenii4 *recu' 5i *er.oanele adul(e cu*rin.e 2n(r?o 1or'+ de educaie 5i 1or'are
*ro1e.ional+.
<. !ene1iciarii indireci ai educaiei 5i 1or'+rii *ro1e.ionale .un( 1a'iliile 0ene1iciarilor
direci4 anga9a(orii4 co'uni(a(ea local+ 5i4 2n(r?un .en. larg4 2n(reaga .ocie(a(e.
=. "adrul naional al cali1ic+rilor e.(e un in.(ru'en( *en(ru .(a0ilirea cali1ic+rilor4 2n
con1or'i(a(e cu un .e( de cri(erii ce core.*und unor ni3eluri .*eci1ice de 2n3+are. "adrul
naional al cali1ic+rilor are ca .co* in(egrarea 5i coordonarea .u0.i.(e'elor naionale de
cali1ic+ri 5i 2'0un+(+irea (ran.*arenei4 acce.ului4 *rogre.ului 5i cali(+ii cali1ic+rilor 2n ra*or(
cu *iaa 'uncii 5i .ocie(a(ea ci3il+.
&. "adrul naional al cali1ic+rilor din 2n3++')n(ul .u*erior4 denu'i( 2n con(inuare "N"I;4
re*re,in(+ in.(ru'en(ul *en(ru .(a0ilirea .(ruc(urii cali1ic+rilor din 2n3++')n(ul .u*erior.
"N"I; are ca .co* a.igurarea coerenei cali1ic+rilor 5i a (i(lurilor o0inu(e 2n 2n3++')n(ul
.u*erior. "N"I; a.igur+ recunoa5(erea naional+4 *recu' 5i co'*a(i0ili(a(ea 5i
co'*ara0ili(a(ea in(ernaional+ a cali1ic+rilor do0)ndi(e *rin 2n3++')n(ul .u*erior. "N"I;
e.(e *ar(e a "adrului naional al cali1ic+rilor de1ini( la *c(. =.
E. "ali1icarea e.(e re,ul(a(ul 1or'al al unui *roce. de e3aluare 5i 3alidare4 care e.(e o0inu(
a(unci c)nd un organi.' co'*e(en( .(a0ile5(e c+ o *er.oan+ a o0inu(4 ca ur'are a 2n3++rii4
re,ul(a(e la anu'i(e .(andarde *re.(a0ili(e.
10. "ali(a(ea educaiei e.(e an.a'0lul de carac(eri.(ici ale unui *rogra' de .(udii .au
*rogra' de cali1icare *ro1e.ional+ 5i ale 1urni,orului ace.(uia4 *rin care .un( 2nde*lini(e
.(andardele de cali(a(e4 *recu' 5i a5(e*(+rile 0ene1iciarilor.
11. "en(rul de ,i e.(e o in.(i(uie de .(a( .au a unei organi,aii nongu3erna'en(ale 2n care
co*iii cu de1iciene4 (ran.*or(a0ili4 .un( g+,duii 5i 2ngri9ii 2n (i'*ul ,ilei.
12. "en(rul de educaie e.(e o uni(a(e de 2n3++')n( organi,a(+ de c+(re Mini.(erul
Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului .au de organi,aii negu3erna'en(ale 2n
*ar(eneria( cu Mini.(erul Educaiei4 "erce(+rii4 Tinere(ului 5i ;*or(ului4 a3)nd ca .co* 5i
1inali(a(e recu*erarea4 co'*en.area4 rea0ili(area 5i in(egrarea 5colar+ 5i .ocial+ a di1eri(elor
ca(egorii de co*iiCele3iC(ineri cu de1iciene.
18. "erce(area 5(iini1ic+ uni3er.i(ar+ include cerce(area 5(iini1ic+ *ro*riu?,i.+4 creaia
ar(i.(ic+ 5i ac(i3i(+ile .*eci1ice *er1or'anei .*or(i3e.
1:. "o'*e(ena re*re,in(+ ca*aci(a(ea do3edi(+ de a .elec(a4 co'0ina 5i u(ili,a adec3a(
cuno5(ine4 a0ili(+i 5i al(e ac>i,iii con.()nd 2n 3alori 5i a(i(udini4 *en(ru re,ol3area cu .ucce. a
unei anu'i(e ca(egorii de .i(uaii de 'unc+ .au de 2n3+are4 *recu' 5i *en(ru de,3ol(area
*ro1e.ional+ ori *er.onal+ 2n condiii de e1icaci(a(e 5i e1icien+.
15. "o'*e(enele *ro1e.ionale .un( un an.a'0lu uni(ar 5i dina'ic de cuno5(ine 5i a0ili(+i.
"uno5(inele .e e/*ri'+ *rin ur'+(orii de.cri*(ori: cunoa5(ere4 2nelegere 5i u(ili,are a
li'0a9ului .*eci1ic4 e/*licare 5i in(er*re(are. A0ili(+ile .e e/*ri'+ *rin ur'+(orii de.cri*(ori:
a*licare4 (ran.1er 5i re,ol3are de *ro0le'e4 re1lecie cri(ic+ 5i con.(ruc(i3+4 crea(i3i(a(e 5i
ino3are
1<. "o'*e(enele (ran.3er.ale re*re,in(+ ac>i,iii 3alorice 5i a(i(udinale care de*+5e.c un
anu'i( do'eniuC*rogra' de .(udiu 5i .e e/*ri'+ *rin ur'+(orii de.cri*(ori: au(ono'ie 5i
re.*on.a0ili(a(e4 in(eraciune .ocial+4 de,3ol(are *er.onal+ 5i *ro1e.ional+.
1=. "on(rolul cali(+ii educaiei 2n uni(+ile de 2n3++')n( *reuni3er.i(ar .e'ni1ic+ ac(i3i(+i
5i (e>nici cu carac(er o*eraional4 a*lica(e .i.(e'a(ic de o au(ori(a(e de in.*ecie de.e'na(+
*en(ru a 3eri1ica re.*ec(area .(andardelor *re.(a0ili(e.
1&. "redi(ele *en(ru 1or'are *ro1e.ional+ re*re,in(+ (o(ali(a(ea re,ul(a(elor 2n3++rii
do0)ndi(e de o *er.oan+ *e *arcur.ul unui *rogra' de 1or'are *ro1e.ional+4 1olo.i(e *en(ru a
indica *rogre.ele 2nregi.(ra(e 5i co'*le(area unui *rogra' de 1or'are care conduce c+(re
o0inerea unei cali1ic+ri. "redi(ele .un( 1olo.i(e *en(ru a *er'i(e (ran.1erul de la o cali1icare la
al(a4 de la un ni3el de cali1icare la al(ul 5i de la un .i.(e' de 2n3+are la al(ul.
1E. "redi(ele de .(udii (ran.1era0ile .un( 3alori nu'erice aloca(e unor uni(+i de cur.uri 5i
al(or ac(i3i(+i didac(ice. Prin credi(ele de .(udii (ran.1era0ile .e a*recia,+4 2n 'edie4 can(i(a(ea
de 'unc+4 .u0 (oa(e a.*ec(ele ei4 e1ec(ua(+ de .(uden( *en(ru 2n.u5irea cuno5(inelor 5i
co'*e(enelor .*eci1ice unei di.ci*line.
20. "ri(eriul re*re,in(+ un .e( de .(andarde care .e re1er+ la un a.*ec( 1unda'en(al de
organi,are 5i 1uncionare a unuiCunei 1urni,or de educaieCuni(+iCin.(i(uii 1urni,oare de
educaie 2n *roce.ul au(ori,+rii de 1uncionare *ro3i,orieCacredi(+riiCe3alu+rii 5i a.igur+rii
cali(+ii.
21. "uno5(inele re*re,in(+ re,ul(a(ul a.i'il+rii4 *rin 2n3+are4 a unui an.a'0lu de 1a*(e4
*rinci*ii4 (eorii 5i *rac(ici lega(e de un anu'i( do'eniu de 'unc+ .au de .(udii.
22. E"T;C;E"T ? ;i.(e'ul euro*ean de credi(e (ran.1era0ile.
28. E"HETC;E"TE%P ? ;i.(e'ul euro*ean de credi(e (ran.1era0ile *en(ru educaie 5i
1or'are *ro1e.ional+.
2:. Educaia e.(e an.a'0lul *roce.elor de *unere 2n a*licare a *rogra'elor 5i ac(i3i(+ilor
de 2n3+are 5i 1or'are de co'*e(ene acade'ice .au *ro1e.ionale. Educaia include a()(
ac(i3i(+ile de 2n3+are 2n con(e/( 1or'al4 c)( 5i 2n con(e/( non1or'al .au in1or'al.
25. Educaia 5i 1or'area *ro1e.ional+ re*re,in(+ an.a'0lul coeren( 5i con(inuu de ac(i3i(+i
5i e/*eriene de 2n3+are *rin care (rece .u0iec(ul 2n3++rii *e 2n(reaga dura(+ a (ra.eului .+u
educaional?1or'a(i3.
2<. EN%C"E" ? "adrul euro*ean al cali1ic+rilor *en(ru 2n3+are *e (o( *arcur.ul 3ieii ? e.(e
un in.(ru'en( de re1erin+ *en(ru a co'*ara ni3elurile de cali1icare ale di1eri(elor .i.(e'e de
cali1ic+ri 5i care *ro'o3ea,+ a()( 2n3+area de?a lungul 3ieii4 c)( 5i egali(a(ea de 5an.e 2n
.ocie(a(ea 0a,a(+ *e cunoa5(ere4 *recu' 5i con(inuarea in(egr+rii ce(+enilor *e *iaa
euro*ean+ a 'uncii4 re.*ec()nd 2n acela5i (i'* 'area di3er.i(a(e a .i.(e'elor naionale de
educaie.
2=. E3aluarea in.(i(uional+ a cali(+ii con.(+ 2n e/a'inarea 'ul(icri(erial+ a cali(+ii
educaiei4 a '+.urii 2n care un 1urni,or de educaieCuni(a(eaCin.(i(uia 1urni,oare de educaie 5i
*rogra'ele ace.(eia 2nde*line.c .(andardele 5i .(andardele de re1erin+. A(unci c)nd e3aluarea
cali(+ii e.(e e1ec(ua(+ de organi,aie4 acea.(a 2n.+5i ia 1or'a e3alu+rii in(erne. A(unci c)nd
e3aluarea cali(+ii e.(e e1ec(ua(+ de o agenie naional+ .au in(ernaional+ .*eciali,a(+4 acea.(a
ia 1or'a e3alu+rii e/(erne.
2&. E3aluarea re,ul(a(elor 2n3++rii re*re,in(+ *roce.ul *rin care .e .(a0ile5(e 1a*(ul c+ o
*er.oan+ a do0)ndi( anu'i(e cuno5(ine4 de*rinderi 5i co'*e(ene.
2E. Indica(orul de *er1or'an+ re*re,in(+ un in.(ru'en( de '+.urare a gradului de reali,are
a unei ac(i3i(+i de.1+5ura(e de 1urni,orul de educaieCuni(a(eaCin.(i(uia 1urni,oare de educaie
*rin ra*or(are la .(andarde4 re.*ec(i3 la .(andardele de re1erin+. Ni3elul 'ini' al indica(orilor
de *er1or'an+ core.*unde cerinelor unui .(andard. Ni3elul 'a/i' al indica(orilor de
*er1or'an+ core.*unde cerinelor unui .(andard de re1erin+4 e.(e o*ional 5i di1erenia,+
cali(a(ea 2n 'od ierar>ic4 *rogre.i3.
80. $'0un+(+irea cali(+ii educaiei .e'ni1ic+ e3aluarea4 anali,a 5i aciunea corec(i3+
con(inu+ din *ar(ea 1urni,orului de educaieCuni(+iiCin.(i(uiei 1urni,oare de educaie4 0a,a(+
*e .elec(area 5i ado*(area celor 'ai *o(ri3i(e *roceduri4 *recu' 5i *e alegerea 5i a*licarea
.(andardelor de re1erin+.
81. $n3++')n(ul e.(e un .er3iciu *u0lic organi,a( 2n condiiile unui regi' 9uridic de dre*(
*u0lic 2n .co*ul educ+rii 5i 1or'+rii *ro1e.ionale a (inerei generaii.
82. $n3++')n(ul cu 1rec3en+4 cu 1rec3en+ redu.+ 5i la di.(an+ .un( 1or'e de organi,are a
*roce.elor didac(ice care i'*lic+:
a7 1rec3en+ o0liga(orie *en(ru 2n3++')n(ul cu 1rec3en+@
07 2nlocuirea orelor de *redare cu ac(i3i(+i de .(udiu indi3idual 5i 2n()lniri *eriodice4 de
regul+ .+*(+')nal4 cu ele3iiC.(udeniiCcur.anii *en(ru de.1+5urarea ac(i3i(+ilor a*lica(i3e
o0liga(orii *re3+,u(e 2n *lanurile?cadru de 2n3++')n(C*lanurile de 2n3++')n(4 *en(ru
2n3++')n(ul cu 1rec3en+ redu.+@
c7 2nlocuirea orelor de *redare cu ac(i3i(+i de .(udiu indi3idual 5i 2n()lniri *eriodice4
de.1+5urarea .e'inarelor *rin .i.(e' (u(orial 5i4 o0liga(oriu4 a (u(uror ac(i3i(+ilor didac(ice
care de,3ol(+ co'*e(ene 5i a0ili(+i *rac(ice 2n .i.(e' 1a+ 2n 1a+ *en(ru 2n3++')n(ul la
di.(an+.
88. Manda(ul e.(e *erioada 2n care o *er.oan+4 de.e'na(+ *rin 3o( .au *rin concur. 2n(r?o
1uncie de conducere4 la ni3elul unei uni(+iCin.(i(uii de 2n3++')n( din cadrul .i.(e'ului
naional de 2n3++')n(4 *une 2n a*licare *rogra'ul 'anagerial *e 0a,a c+ruia a 1o.( 2n3e.(i(+.
Manda(ul are o dura(+ de : ani.
8:. Organi,aia in(ere.a(+ 2n 1urni,area de .er3icii de educaie e.(e o *er.oan+ 9uridic+ ce
cu*rinde 2n .(a(u(ul .+u ac(i3i(+i de 2n3++')n( 5i .e .u*une *roce.ului de au(ori,are *en(ru a
de3eni 1urni,or de educaie.
85. Progra'ele educaionale de (i* FA doua 5an.+F .un( *rogra'e educaionale care au ca
.co* .*ri9inirea co*iilorC(inerilorCadulilor care au *+r+.i( *re'a(ur .i.(e'ul de educaie4 1+r+ a
1inali,a 2n3++')n(ul *ri'ar 5iC.au gi'na,ial4 de*+5ind cu cel *uin : ani 3)r.(a de 5colari,are
core.*un,+(oare ace.(or ni3eluri4 a.(1el 2nc)( ace5(ia .+ 25i *oa(+ co'*le(a 5i 1inali,a
2n3++')n(ul o0liga(oriu4 *recu' 5i .+ *oa(+ o0ine o cali1icare *ro1e.ional+.
8<. Progra'ele de cali1icare *ro1e.ional+ re*re,in(+ o1er(a educaional+ care conduce la
do0)ndirea unei cali1ic+ri *ro1e.ionale 2n.cri.e 2n Regi.(rul naional al cali1ic+rilor.
8=. Progra'ele de .(udii concre(i,ea,+ o1er(a educaional+ a unei organi,aii 1urni,oare de
educaie.
8&. Progra'ul de .(udii acredi(a( e.(e *rogra'ul de .(udii care 2nde*line5(e cerinele
'ini'e ale .(andardelor 5i indica(orilor de *er1or'an+ ai acredi(+rii.
8E. Progra'ul de .(udii au(ori,a( e.(e *rogra'ul de .(udii e3alua(4 a3i,a( 1a3ora0il 5i care
2nde*line5(e condiiile au(ori,+rii *ro3i,orii.
:0. Punc(ele de credi( *en(ru 1or'are *ro1e.ional+ re*re,in(+ e/*ri'area nu'eric+ a
i'*or(anei unei uni(+i de re,ul(a(e ale 2n3++rii ra*or(a(e la o cali1icare.
:1. Regi.(rul 'a(ricol unic al uni3er.i(+ilor din Ro')nia 6RMUR7 e.(e o 0a,+ de da(e
naional+ elec(ronic+ 2n care .un( 2nregi.(rai (oi .(udenii din in.(i(uiile de 2n3++')n(
.u*erior de .(a(4 *ar(iculare .au con1e.ionale4 acredi(a(e ori au(ori,a(e .+ 1uncione,e
*ro3i,oriu. "on.(i(uirea RMUR .e reali,ea,+ *e 0a,a regi.(relor 'a(ricole ale in.(i(uiilor de
2n3++')n( .u*erior.
:2. Regi.(rul naional al cali1ic+rilor e.(e o 0a,+ de da(e naional+ ce cu*rinde de.crierea
(u(uror cali1ic+rilor din Ro')nia.
:8. Re,ul(a(ele 2n3++rii re*re,in(+ ceea ce o *er.oan+ 2nelege4 cunoa5(e 5i e.(e ca*a0il+ .+
1ac+ la 1inali,area unui *roce. de 2n3+are. Re,ul(a(ele 2n3++rii .e e/*ri'+ *rin cuno5(ine4
a0ili(+i 5i co'*e(ene do0)ndi(e *e *arcur.ul di1eri(elor e/*eriene de 2n3+are 1or'al+4
non1or'al+ 5i in1or'al+.
::. ;i.(e'ul naional de 2n3++')n( e.(e con.(i(ui( din an.a'0lul uni(+ilor 5i in.(i(uiilor de
2n3++')n( de .(a( *ar(iculare 5i con1e.ionale acredi(a(e4 de di1eri(e (i*uri4 ni3eluri 5i 1or'e de
organi,are a ac(i3i(+ii de educare 5i 1or'are *ro1e.ional+.
:5. ;i.(e'ul (u(orial .e'ni1ic+ organi,area ac(i3i(+ilor didac(ice 2n 2n3++')n(ul la di.(an+
de c+(re un cadru didac(ic (u(ore 5i a.igur+:
a7 de.1+5urarea ac(i3i(+ilor de 2n3+are 5i e3aluare a()( la di.(an+4 c)( 5i 2n .i.(e' 1a+ 2n
1a+@
07 organi,area *e di.ci*line 5i gru*e care cu*rind 'a/i'u' 25 de ele3iC.(udeniCcur.ani.
:<. ;ocie(a(ea cunoa5(erii e.(e o .ocie(a(e 2n care cunoa5(erea con.(i(uie *rinci*ala re.ur.+4
1iind crea(+4 2'*+r(+5i(+ 5i u(ili,a(+ *en(ru a genera *ro.*eri(a(e 5i 0un+.(are 'e'0rilor .+i.
:=. ;(andardul re*re,in(+ de.crierea cerinelor 1or'ula(e 2n (er'en de reguli .au re,ul(a(e4
care de1ine.c ni3elul 'ini' o0liga(oriu de reali,are a unei ac(i3i(+i 2n educaie. Orice
.(andard e.(e 1or'ula( 2n (er'eni generali .u0 1or'a unui enun 5i .e concre(i,ea,+ 2n(r?un .e(
de indica(ori de *er1or'an+. ;(andardele .un( di1erenia(e *e cri(erii 5i do'enii.
:&. ;(andardul de re1erin+ re*re,in(+ de.crierea cerinelor care de1ine.c un ni3el o*(i'al de
reali,are a unei ac(i3i(+i de c+(re 1urni,orul de educaieCuni(a(eaCin.(i(uia 1urni,oare de
educaie4 *e 0a,a 0unelor *rac(ici e/i.(en(e la ni3el naional4 euro*ean .au 'ondial.
;(andardele de re1erin+ .un( .*eci1ice 1iec+rui *rogra' de .(udii .au 1iec+rei in.(i(uii4 .un(
o*ionale 5i .e .i(uea,+ *e.(e ni3elul 'ini'.
:E. ;(a(ele (ere re*re,in(+ orice .(a(4 cu e/ce*ia .(a(elor 'e'0re ale Uniunii Euro*ene4 ale
;*aiului Econo'ic Euro*ean 5i a "on1ederaiei El3eiene.
50. Uni(a(ea re*re,in(+ o uni(a(e de 2n3++')n( din 2n3++')n(ul *reuni3er.i(ar.
51. Uni(a(ea de re,ul(a(e ale 2n3++rii re*re,in(+ *ar(ea unei cali1ic+ri care cu*rinde un .e(
coeren( de cuno5(ine4 de*rinderi 5i co'*e(ene generale4 care *o( 1i e3alua(e 5i 3alida(e.
52. Uni(a(eaCIn.(i(uia 1urni,oare de educaieC%urni,orul de educaie .un( uni(+ile 5i
in.(i(uiile de 2n3++')n( acredi(a(e.
58. Halidarea re,ul(a(elor 2n3++rii re*re,in(+ *roce.ul *rin care .e con1ir'+ c+ re,ul(a(ele
2n3++rii do0)ndi(e de o *er.oan+4 e3alua(e 5i cer(i1ica(e4 core.*und cerinelor .*eci1ice *en(ru
o uni(a(e .au o cali1icare.
5:. Tran.1erul re,ul(a(elor 2n3++rii 5i al credi(elor a.ocia(e re*re,in(+ *roce.ul *rin care
re,ul(a(ele 2n3++rii 5i credi(ele a.ocia(e ace.(ora .un( (ran.1era(e 5i in(egra(e 2n *rogra'ul de
1or'are *ro1e.ional+ *e care 2l ur'ea,+ *er.oana care 2n3a+.
55. Recunoa5(erea re,ul(a(elor 2n3++rii 5i a credi(elor a.ocia(e re*re,in(+ *roce.ul *rin care
.e acord+ un .(a(u( o1icial re,ul(a(elor 2n3++rii 5i credi(elor do0)ndi(e4 e3alua(e 5i 3alida(e4 2n
3ederea acord+rii cer(i1ica(ului de cali1icare *ro1e.ional+.
5<. "er(i1icarea re,ul(a(elor 2n3++rii re*re,in(+ *roce.ul *rin care .e con1ir'+ 2n 'od
1or'al re,ul(a(ele 2n3++rii do0)ndi(e de *er.oana care 2n3a+4 2n ur'a unui *roce. de
e3aluare.
5=. $n3++')n(ul *u0lic e.(e ec>i3alen(ul 2n3++')n(ului de .(a(4 a5a cu' e.(e de1ini( 2n
"on.(i(uia Ro')niei4 re*u0lica(+.
5&. $n3++')n(ul *ri3a( e.(e ec>i3alen(ul 2n3++')n(ului *ar(icular4 a5a cu' e.(e de1ini( 2n
"on.(i(uia Ro')niei4 re*u0lica(+.
???????????????