Sunteți pe pagina 1din 76

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul ALBA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 103G

4,000 Km

9,200 Km

DJ 105M

1,650 Km

6,310 Km

DJ 106E

DJ 106F

15,000 Km

1,675 Km

DJ 106H

3,225 Km

24,775 Km

DJ 106I

21,526 Km

DJ 106K

14,200 Km

DJ 106L

16,300 Km

DJ 107

69,174 Km

8,826 Km

9,000 Km

19,525 Km
8,965 Km

2,230 Km

4,300 Km

1,400 Km

4,000 Km

15,729 Km

10

DJ 107A

11

DJ 107B

13,035 Km

12

DJ 107C

17,480 Km

6,113 Km

13

DJ 107D

21,198 Km

4,000 Km

14

DJ 107E

22,375 Km

15

DJ 107F

9,860 Km

16

DJ 107G

10,800 Km

5,975 Km

17

DJ 107H

15,836 Km

2,374 Km

18

DJ 107I

26,500 Km

50,040 Km

19

DJ 107K

17,700 Km

19,800 Km

20

DJ 107M

25,000 Km

21

DJ 107U

22

DJ 107V

2,400 Km

12,600 Km

23

DJ 108

7,600 Km

13,750 Km

24

DJ 141C

6,500 Km

6,500 Km

25

DJ 141D

5,000 Km

7,400 Km

26

DJ 142B

27

DJ 142K

2,200 Km

28,550 Km

28

DJ 142L

6,300 Km

15,050 Km

29

DJ 670C

30

DJ 704

31

DJ 704A

0,402 Km

5,720 Km

13,280 Km

3,350 Km

6,700 Km
11,750 Km

64,200 Km
7,800 Km

16,593 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul ALBA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 705

7,000 Km

10,628 Km

33

DJ 705B

34

DJ 705C

12,000 Km

35

DJ 705D

18,400 Km

7,000 Km

36

DJ 705E

1,000 Km

1,520 Km

37

DJ 705F

15,000 Km

6,000 Km

38

DJ 705G

39

DJ 709K

40

DJ 742

1,850 Km

41

DJ 750

9,500 Km

15,500 Km

42

DJ 750A

1,300 Km

2,150 Km

43

DJ 750B

0,700 Km

7,300 Km

44

DJ 750C

18,000 Km

1,500 Km

45

DJ 750D

12,900 Km

46

DJ 750E

2,000 Km

47

DJ 750F

48

DJ 750G

49

DJ 762

50

DJ 762A

5,348 Km

6,800 Km

4,800 Km

4,000 Km
6,000 Km
4,550 Km

2,000 Km

2,000 Km

13,015 Km

0,050 Km

21,760 Km

1,000 Km
4,000 Km

16,300 Km

7,000 Km
22,000 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul ALBA


mbrcminte bituminoas:
13,150 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
431,457 Km
Beton de ciment:
17,113 Km
Pavaj:
4,952 Km
Pietruire:
514,480 Km
Drum de pmnt:
63,460 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 2

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul ARAD


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 572

9,200 Km

1,519 Km

DJ 609

5,400 Km

DJ 609A

9,400 Km

DJ 682

0,400 Km

DJ 682A

7,400 Km

DJ 682C

DJ 682E

DJ 682F

4,700 Km

DJ 682G

4,600 Km

10

DJ 682H

2,500 Km

11

DJ 691

6,050 Km

12

DJ 707

3,024 Km

19,676 Km

13

DJ 707A

2,046 Km

8,654 Km

14

DJ 707B

15

DJ 707C

16

DJ 708

17

DJ 708A

12,745 Km

18

DJ 708B

18,586 Km

19

DJ 708C

5,300 Km

20

DJ 708F

0,500 Km

21

DJ 709

22

DJ 709B

38,300 Km

23

DJ 709C

15,200 Km

24

DJ 709D

11,690 Km

25

DJ 709J

11,776 Km

26

DJ 763A

27

DJ 791

13,100 Km

28

DJ 792

11,280 Km

29

DJ 792A

30

DJ 792B

31

DJ 792C

112,050 Km

6,300 Km

4,700 Km

3,720 Km

15,300 Km

5,000 Km

4,000 Km
8,600 Km

1,000 Km

0,680 Km

4,300 Km
3,200 Km

0,100 Km

4,400 Km

2,200 Km

0,450 Km

6,700 Km
0,600 Km

1,100 Km

12,616 Km

5,375 Km

13,900 Km
0,030 Km

48,579 Km
28,355 Km

0,134 Km

71,387 Km

0,326 Km

4,287 Km
14,300 Km

11,610 Km
9,700 Km

2,300 Km

26,724 Km

33,900 Km

5,800 Km
0,600 Km

11,800 Km

21,491 Km

0,550 Km

21,148 Km

3,836 Km

15,949 Km

9,418 Km

3,569 Km

10,464 Km

12,840 Km

62,623 Km

2,163 Km

3,602 Km

7,700 Km
5,565 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 3

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul ARAD


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 792D

9,400 Km

14,240 Km

33

DJ 792E

3,200 Km

11,300 Km

34

DJ 792F

2,654 Km

4,646 Km

14,600 Km

35

DJ 793

36

DJ 793A

12,730 Km

3,370 Km

4,600 Km

37

DJ 793B

5,100 Km

38

DJ 793C

3,800 Km

2,900 Km

1,500 Km

39

DJ 794

1,300 Km

64,839 Km

2,261 Km

25,800 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul ARAD


mbrcminte bituminoas:
154,885 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
512,032 Km
Beton de ciment:
13,420 Km
Pavaj:
22,438 Km
Pietruire:
291,987 Km
Drum de pmnt:
83,565 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 4

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul ARGE


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 503

DJ 504

25,995 Km

DJ 508

12,547 Km

DJ 659

58,169 Km

DJ 659A

0,340 Km

DJ 678A

23,698 Km

DJ 678B

0,912 Km

DJ 678E

3,000 Km

DJ 678G

8,400 Km

10

DJ 679

11

3,277 Km

13,757 Km

25,000 Km

4,670 Km
0,151 Km
10,060 Km

47,411 Km

0,259 Km

DJ 679A

1,460 Km

26,265 Km

12

DJ 679C

2,352 Km

20,608 Km

13

DJ 679D

0,187 Km

38,113 Km

14

DJ 679E

5,000 Km

2,144 Km

15

DJ 679F

6,500 Km

16

DJ 702

17

25,460 Km

2,540 Km

DJ 702A

7,117 Km

2,381 Km

18

DJ 702C

11,705 Km

2,295 Km

19

DJ 702F

2,240 Km

5,070 Km

20

DJ 702G

21

DJ 702H

22

DJ 702J

23

DJ 703

24

DJ 703A

25

8,781 Km

3,600 Km

3,380 Km

12,089 Km
2,700 Km
3,300 Km
8,395 Km

14,450 Km

5,930 Km

21,453 Km

10,299 Km

DJ 703B

5,526 Km

17,471 Km

56,085 Km

26

DJ 703E

2,035 Km

19,004 Km

27

DJ 703F

1,917 Km

2,868 Km

28

DJ 703G

0,180 Km

4,031 Km

29

DJ 703H

19,861 Km

30

DJ 703I

38,904 Km

31

DJ 703K

14,729 Km

0,399 Km

0,315 Km

5,817 Km

9,624 Km
0,121 Km

0,320 Km

2,000 Km

0,450 Km

19,100 Km

0,183 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 5

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul ARGE


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 704B

33

DJ 704C

34

0,240 Km

1,834 Km

11,626 Km

7,500 Km

6,000 Km

1,000 Km

DJ 704D

2,000 Km

0,500 Km

35

DJ 704E

15,000 Km

7,500 Km

36

DJ 704F

12,000 Km

3,000 Km

37

DJ 704G

9,720 Km

3,200 Km

38

DJ 704H

39

DJ 723

40

DJ 725

2,713 Km

7,827 Km

41

DJ 730

1,909 Km

3,641 Km

4,000 Km

42

DJ 730A

8,000 Km

9,000 Km

43

DJ 731

0,750 Km

18,500 Km

44

DJ 731B

18,200 Km

1,000 Km

45

DJ 731C

12,000 Km

1,000 Km

46

DJ 731D

23,000 Km

47

DJ 732

48

DJ 732A

2,400 Km

49

DJ 732B

2,484 Km

4,577 Km

50

DJ 732C

3,117 Km

7,228 Km

51

DJ 733

13,060 Km

34,719 Km

52

DJ 734

53

DJ 735

54

3,000 Km

0,580 Km
3,000 Km

1,590 Km

0,125 Km

15,885 Km
3,000 Km

0,150 Km

47,009 Km

0,040 Km

25,131 Km

0,057 Km
4,400 Km
5,683 Km
0,700 Km

0,250 Km

4,715 Km

0,850 Km

0,496 Km

3,000 Km

11,997 Km

7,143 Km

0,700 Km

1,120 Km

2,780 Km

0,216 Km

7,754 Km

DJ 737

0,450 Km

0,297 Km

55

DJ 738

8,900 Km

3,340 Km

9,760 Km

56

DJ 739

0,350 Km

6,950 Km

9,700 Km

57

DJ 740

2,336 Km

11,664 Km

3,000 Km

0,620 Km

10,863 Km

1,500 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul ARGE


mbrcminte bituminoas:
60,470 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
547,243 Km
Beton de ciment:
11,734 Km
Pavaj:
2,902 Km
Pietruire:
469,217 Km
Drum de pmnt:
104,180 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 6

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul BACU


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 115

15,300 Km

5,200 Km

DJ 116

9,150 Km

17,550 Km

DJ 116A

DJ 116B

4,000 Km

2,800 Km

DJ 116C

2,500 Km

0,300 Km

DJ 116D

3,400 Km

DJ 117

DJ 117A

DJ 118

14,750 Km

15,470 Km

2,620 Km

20,120 Km

1,886 Km

5,600 Km

6,700 Km

15,680 Km

1,600 Km

7,380 Km

12,510 Km
5,320 Km

10,800 Km

10

DJ 118A

4,950 Km

5,250 Km

11

DJ 118B

1,870 Km

13,430 Km

2,300 Km

12

DJ 119

19,100 Km

23,700 Km

5,700 Km

13

DJ 119A

14

DJ 119B

15

DJ 119C

16

DJ 119D

17

DJ 119E

18

DJ 119F

19

DJ 119G

20

DJ 119H

21

DJ 123

22

DJ 123G

23

DJ 156A

24

DJ 156B

2,600 Km

25

DJ 156G

1,370 Km

5,630 Km

26

DJ 156H

3,100 Km

4,200 Km

27

DJ 158

4,900 Km

28

DJ 159

16,600 Km

29

DJ 206A

19,000 Km

30

DJ 206B

4,380 Km

9,020 Km

31

DJ 207D

20,100 Km

2,000 Km

6,510 Km

12,620 Km

2,270 Km

11,370 Km

0,200 Km

13,630 Km
4,500 Km

1,500 Km

10,400 Km
4,200 Km

14,300 Km
3,600 Km
2,100 Km
16,500 Km

4,500 Km

0,640 Km
21,100 Km

2,860 Km

0,600 Km
0,700 Km

14,400 Km

0,700 Km

0,300 Km
8,400 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 7

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul BACU


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 207F

2,000 Km

3,324 Km

28,676 Km

33

DJ 207G

6,900 Km

34

DJ 207P

0,700 Km

35

DJ 241

58,500 Km

36

DJ 241A

73,020 Km

4,630 Km

37

DJ 241B

2,170 Km

18,230 Km

38

DJ 241C

3,110 Km

18,440 Km

39

DJ 241D

2,100 Km

2,800 Km

40

DJ 241E

1,900 Km

7,300 Km

41

DJ 241F

42

DJ 243B

43

DJ 252

44

DJ 252A

45

DJ 252B

46

2,150 Km

1,030 Km

2,100 Km

1,200 Km
6,600 Km
0,810 Km

4,500 Km

51,530 Km

66,590 Km
3,350 Km

11,550 Km

1,200 Km

19,300 Km

18,500 Km

DJ 252C

6,137 Km

5,058 Km

16,305 Km

47

DJ 252D

5,750 Km

48

DJ 252E

49

DJ 252F

0,750 Km
3,000 Km

2,200 Km
17,800 Km

11,500 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul BACU


mbrcminte bituminoas:
81,327 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
482,992 Km
Beton de ciment:
20,356 Km
Pavaj:
1,800 Km
Pietruire:
382,571 Km
Drum de pmnt:
31,400 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 8

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul BIHOR


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 108H

5,586 Km

11,678 Km

DJ 108I

29,978 Km

12,585 Km

DJ 108K

25,030 Km

1,425 Km

DJ 190

DJ 191

DJ 191A

DJ 191B

11,269 Km

23,592 Km

1,548 Km

DJ 191F

4,300 Km

10,830 Km

0,550 Km

DJ 709

17,848 Km

3,610 Km

10

DJ 709A

39,656 Km

5,913 Km

11

DJ 709E

9,611 Km

3,959 Km

12

DJ 763

13

DJ 764

14

DJ 764A

15

DJ 764C

9,200 Km

2,100 Km

16

DJ 764D

9,400 Km

18,480 Km

17

DJ 767

48,842 Km

18

DJ 767A

14,950 Km

27,362 Km

19

DJ 767B

0,850 Km

21,290 Km

20

DJ 767C

21

DJ 767D

22

DJ 767E

13,760 Km

23

DJ 767F

10,765 Km

24

DJ 768

11,158 Km

25

DJ 792A

26

DJ 795

27

DJ 795A

28

DJ 797

7,683 Km
33,759 Km

18,510 Km

3,970 Km

0,167 Km

4,767 Km

0,400 Km
4,850 Km

14,350 Km

10,960 Km

0,300 Km

0,160 Km

22,831 Km

21,440 Km

5,265 Km

19,481 Km

12,200 Km

14,919 Km

0,081 Km

9,244 Km

1,646 Km

16,823 Km
0,500 Km

2,428 Km
10,550 Km

38,029 Km

6,700 Km
7,237 Km

4,683 Km
44,059 Km
5,100 Km

14,300 Km

1,185 Km

2,043 Km
16,700 Km

22,140 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 9

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul BIHOR


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul BIHOR
mbrcminte bituminoas:
206,526 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
405,311 Km
Beton de ciment:
0,167 Km
Pavaj:
28,949 Km
Pietruire:
165,132 Km
Drum de pmnt:
0,500 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 10

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul BISTRIA-NSUD


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 151

70,610 Km

11,460 Km

DJ 154

34,720 Km

DJ 154B

0,200 Km

4,580 Km

DJ 154C

2,150 Km

7,450 Km

7,000 Km

DJ 154D

7,500 Km

12,920 Km

DJ 162

26,140 Km

13,200 Km

DJ 162A

DJ 170

DJ 170A

5,900 Km

0,200 Km
6,335 Km

18,165 Km
3,923 Km

10

DJ 171

21,447 Km

18,073 Km

11

DJ 172

20,880 Km

20,986 Km

12

DJ 172A

13,050 Km

13

DJ 172B

14

DJ 172C

0,134 Km

15

DJ 172D

6,500 Km

16

DJ 172E

13,753 Km

7,307 Km

17

DJ 172F

8,700 Km

0,300 Km

18

DJ 172G

7,414 Km

19

DJ 172H

20

DJ 172I

21

DJ 172J

22

DJ 172K

23

12,950 Km

17,500 Km

13,377 Km

4,190 Km

7,000 Km
6,300 Km

10,000 Km

25,259 Km
21,012 Km

10,050 Km

11,488 Km

29,858 Km

3,150 Km

11,608 Km

22,930 Km
5,500 Km

7,720 Km
8,400 Km

7,750 Km

1,580 Km

1,316 Km

4,490 Km

4,684 Km

DJ 173

35,431 Km

28,984 Km

24

DJ 173A

11,300 Km

12,700 Km

25

DJ 173B

5,795 Km

26

DJ 173C

1,200 Km

27

DJ 173D

0,850 Km

12,705 Km

9,000 Km

6,660 Km

12,000 Km

5,000 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 11

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul BISTRIA-NSUD


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul BISTRIA-NSUD
mbrcminte bituminoas:
17,500 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
266,435 Km
Beton de ciment:
70,622 Km
Pavaj:
Pietruire:
303,468 Km
Drum de pmnt:
102,709 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 12

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul BOTOANI


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 207L

2,500 Km

DJ 207N

DJ 208C

DJ 208D

DJ 208H

DJ 208I

DJ 208T

DJ 282

DJ 282A

10

DJ 282B

14,017 Km

2,773 Km

11

DJ 282H

0,890 Km

10,650 Km

12

DJ 291

13

DJ 291B

7,900 Km

12,850 Km

14

DJ 291C

6,166 Km

21,284 Km

15

DJ 291D

4,900 Km

41,320 Km

16

DJ 291F

17

DJ 292

18

DJ 293

19

DJ 293A

20

DJ 294

4,364 Km

24,796 Km

21

DJ 294A

1,000 Km

13,550 Km

22

DJ 294B

18,160 Km

23

DJ 294C

12,500 Km

24

DJ 296

25

DJ 296A

26

DJ 296B

27

DJ 297

28

DJ 298

29,400 Km

29

DJ 298A

10,000 Km

0,895 Km
2,000 Km

13,005 Km

19,870 Km
3,600 Km

2,966 Km

5,884 Km

37,980 Km

10,140 Km
4,350 Km
4,450 Km

81,416 Km

20,354 Km
5,670 Km

2,300 Km

13,530 Km

2,300 Km

2,400 Km

2,200 Km

1,800 Km

22,706 Km

23,644 Km

23,690 Km

21,610 Km

7,630 Km

10,540 Km

19,800 Km

4,000 Km

0,320 Km

3,550 Km

9,830 Km

9,300 Km

3,600 Km

24,150 Km
7,340 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 13

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul BOTOANI


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul BOTOANI
mbrcminte bituminoas:
23,480 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
306,904 Km
Beton de ciment:
Pavaj:
Pietruire:
317,176 Km
Drum de pmnt:
20,280 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 14

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul BRAOV


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 101H

22,100 Km

DJ 102I

DJ 102P

2,500 Km

2,572 Km

DJ 103

4,305 Km

13,682 Km

DJ 103A

3,350 Km

19,074 Km

DJ 103B

17,750 Km

DJ 103C

7,480 Km

DJ 103D

DJ 103F

13,300 Km

10

DJ 104

23,830 Km

11

DJ 104A

42,870 Km

2,980 Km

12

DJ 104B

10,512 Km

1,596 Km

13

DJ 104C

12,700 Km

0,500 Km

14

DJ 104D

19,888 Km

0,412 Km

15

DJ 104J

3,320 Km

26,664 Km

6,770 Km

16

DJ 104K

8,067 Km

17,693 Km

12,075 Km

17

DJ 104L

18

DJ 104M

19

DJ 105

20

DJ 105A

21

DJ 105B

22

DJ 105C

23

DJ 105P

24

DJ 112

25

DJ 112A

26

DJ 112B

5,030 Km

27

DJ 112C

3,218 Km

28

DJ 112D

4,112 Km

29

DJ 112E

3,420 Km

30

DJ 112F

8,450 Km

31

DJ 112G

17,300 Km

10,684 Km

3,000 Km

25,626 Km

0,700 Km
5,520 Km

3,800 Km

1,754 Km

7,100 Km

6,400 Km
9,208 Km

3,902 Km

18,843 Km
8,108 Km

40,375 Km

0,202 Km

4,135 Km

14,620 Km
7,615 Km

1,116 Km
3,800 Km
10,100 Km

1,050 Km

37,930 Km

7,282 Km

5,000 Km
7,218 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

4,400 Km

pag. 15

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul BRAOV


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 112H

1,516 Km

6,670 Km

33

DJ 130

1,896 Km

34

DJ 131

7,314 Km

35

DJ 131B

7,314 Km

36

DJ 131C

16,688 Km

37

DJ 131D

38

DJ 131E

39

DJ 132

40

DJ 132B

16,516 Km

41

DJ 132C

0,300 Km

11,500 Km

42

DJ 137A

4,877 Km

6,580 Km

43

DJ 730

4,768 Km

0,632 Km

44

DJ 730A

4,213 Km

3,500 Km

0,230 Km

5,664 Km
0,850 Km

28,525 Km

9,990 Km

10,416 Km
9,000 Km
2,283 Km

15,510 Km

0,427 Km

8,000 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul BRAOV


mbrcminte bituminoas:
29,211 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
430,524 Km
Beton de ciment:
13,904 Km
Pavaj:
10,815 Km
Pietruire:
216,264 Km
Drum de pmnt:
71,469 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 16

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul BRILA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 202

44,000 Km

DJ 202A

10,000 Km

17,200 Km

DJ 202B

10,250 Km

23,900 Km

DJ 202D

DJ 203

41,887 Km

23,010 Km

DJ 203A

17,115 Km

6,425 Km

DJ 203J

DJ 203N

11,073 Km

DJ 203P

2,600 Km

1,200 Km

10

DJ 203R

1,300 Km

9,225 Km

11

DJ 203S

4,000 Km

12

DJ 203T

3,750 Km

13

DJ 211

14

7,900 Km

1,330 Km

24,710 Km

18,370 Km

DJ 211A

8,230 Km

13,400 Km

15

DJ 211B

6,200 Km

21,350 Km

16

DJ 211C

3,600 Km

13,860 Km

17

DJ 212

13,100 Km

46,430 Km

18

DJ 212A

4,500 Km

28,500 Km

19

DJ 212B

20

DJ 221

21

DJ 221A

11,645 Km

22

DJ 221B

11,700 Km

23

DJ 255A

25,005 Km

10,000 Km

13,000 Km
23,380 Km

1,000 Km

16,000 Km
1,000 Km

30,110 Km

14,900 Km

2,000 Km
2,600 Km

30,600 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul BRILA


mbrcminte bituminoas:
222,945 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
313,305 Km
Beton de ciment:
12,600 Km
Pavaj:
Pietruire:
82,505 Km
Drum de pmnt:

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 17

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul BUZU


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 100H

21,500 Km

4,500 Km

DJ 102B

11,150 Km

DJ 102C

DJ 102F

14,500 Km

DJ 102H

29,200 Km

DJ 102L

10,000 Km

DJ 103P

3,500 Km

DJ 103R

3,900 Km

DJ 104N

11,377 Km
18,700 Km

2,000 Km
27,200 Km
5,000 Km

4,900 Km
2,000 Km

10

DJ 202

18,500 Km

11

DJ 202C

12

DJ 202E

13

DJ 203

14

DJ 203A

37,000 Km

15

DJ 203C

19,200 Km

16

DJ 203D

30,200 Km

4,800 Km

17

DJ 203E

20,525 Km

4,675 Km

18

DJ 203G

35,340 Km

19

DJ 203H

23,900 Km

20

DJ 203I

21

DJ 203K

106,384 Km

22

DJ 203L

30,400 Km

23

DJ 203M

24

DJ 203N

14,300 Km

25

DJ 204C

17,300 Km

26

1,600 Km

2,400 Km
5,000 Km

20,000 Km
0,500 Km

22,500 Km
2,500 Km

33,650 Km

1,850 Km

11,660 Km
0,500 Km

1,100 Km

39,950 Km

1,900 Km

13,684 Km

7,532 Km

14,700 Km

3,000 Km

13,700 Km

3,200 Km

4,000 Km

DJ 204L

4,000 Km

1,000 Km

27

DJ 204M

4,500 Km

4,000 Km

28

DJ 205

8,100 Km

2,000 Km

29

DJ 214A

15,000 Km

30

DJ 215A

0,100 Km

31

DJ 216

1,200 Km

18,800 Km

15,900 Km

6,150 Km

12,750 Km
6,700 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 18

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul BUZU


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 220

39,050 Km

0,900 Km

51,750 Km

2,000 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul BUZU


mbrcminte bituminoas:
465,649 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
134,650 Km
Beton de ciment:
10,550 Km
Pavaj:
Pietruire:
246,786 Km
Drum de pmnt:
73,142 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 19

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul CLRAI


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 100

0,985 Km

8,789 Km

13,518 Km

DJ 201B

28,220 Km

14,940 Km

11,220 Km

DJ 211D

2,500 Km

9,500 Km

22,500 Km

DJ 213A

DJ 301

23,640 Km

DJ 302

2,390 Km

0,075 Km

10,535 Km

0,865 Km

DJ 303

46,570 Km

3,200 Km

0,430 Km

1,000 Km

DJ 304

21,000 Km

9,700 Km

3,000 Km

DJ 305

10,929 Km

10

DJ 306

22,400 Km

10,550 Km

11

DJ 307A

13,910 Km

10,940 Km

12

DJ 308A

9,965 Km

1,235 Km

13

DJ 309

0,700 Km

25,720 Km

23,080 Km

14

DJ 310

8,200 Km

3,800 Km

7,000 Km

15

DJ 311

5,000 Km

11,650 Km

16

DJ 313

17

DJ 315

18

DJ 401C

1,126 Km

19

DJ 402

8,150 Km

20

DJ 402A

11,030 Km

21

DJ 403

30,100 Km

3,530 Km

22

DJ 411

11,350 Km

6,650 Km

23

DJ 412

7,866 Km

5,500 Km

17,800 Km
4,580 Km

2,050 Km

2,000 Km

18,950 Km

3,750 Km

20,607 Km
9,100 Km

2,400 Km

20,284 Km
16,440 Km

25,960 Km

2,220 Km

0,170 Km

19,080 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul CLRAI


mbrcminte bituminoas:
mbrcminte bituminoas uoar:
263,031 Km
Beton de ciment:
29,485 Km
Pavaj:
Pietruire:
238,600 Km
Drum de pmnt:
119,233 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 20

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul CARA-SEVERIN


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 571

DJ 571A

15,270 Km
0,900 Km

10,860 Km

0,400 Km

20,870 Km

3,200 Km

20,900 Km

DJ 571B

20,500 Km

16,400 Km

DJ 571C

7,990 Km

DJ 571E

2,100 Km

DJ 571F

7,300 Km

0,700 Km

DJ 571G

14,200 Km

1,300 Km

DJ 571J

5,000 Km

DJ 571K

0,500 Km

0,760 Km

41,950 Km

3,000 Km
3,200 Km

4,500 Km

10

DJ 572

6,340 Km

28,470 Km

11

DJ 572B

4,000 Km

12

DJ 573

5,821 Km

13

DJ 573A

2,000 Km

14

DJ 573B

15

DJ 573C

16

DJ 573D

17

DJ 581

18

DJ 581A

19

DJ 582

20

DJ 582A

21

DJ 582B

22

DJ 582C

23

DJ 582D

4,200 Km

24

DJ 582E

3,100 Km

25

DJ 582F

26

DJ 583

27

DJ 585

28

DJ 586

29

DJ 586A

30
31

20,890 Km
3,200 Km
11,079 Km

3,600 Km

17,400 Km

11,500 Km
13,600 Km

2,000 Km
5,450 Km

0,150 Km
10,800 Km

39,000 Km
1,000 Km

5,200 Km

38,190 Km

13,300 Km

0,260 Km

6,170 Km

0,400 Km

4,460 Km

4,050 Km

3,270 Km

1,900 Km

11,500 Km
1,100 Km

3,200 Km

30,900 Km
3,800 Km
5,900 Km

0,700 Km
1,800 Km

8,200 Km

13,100 Km

21,980 Km

8,300 Km

9,700 Km

4,300 Km

17,200 Km

DJ 587

4,500 Km

35,700 Km

DJ 608

17,550 Km

1,120 Km

1,500 Km

6,900 Km

2,100 Km

39,450 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 21

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul CARA-SEVERIN


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 608A

14,700 Km

7,700 Km

33

DJ 608B

8,200 Km

0,800 Km

34

DJ 608C

1,000 Km

2,700 Km

35

DJ 608D

5,400 Km

36

DJ 608E

0,800 Km

37

DJ 680A

38

2,000 Km

12,600 Km
16,000 Km

2,000 Km

15,300 Km

0,800 Km

0,150 Km

17,850 Km

DJ 683

3,600 Km

12,000 Km

6,400 Km

39

DJ 684

2,600 Km

14,000 Km

5,800 Km

40

DJ 684A

3,000 Km

4,000 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul CARA-SEVERIN


mbrcminte bituminoas:
110,501 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
244,680 Km
Beton de ciment:
76,839 Km
Pavaj:
22,640 Km
Pietruire:
418,640 Km
Drum de pmnt:
9,200 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 22

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul CLUJ


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 103G

1,894 Km

7,400 Km

1,456 Km

33,227 Km

DJ 103H

2,200 Km

8,800 Km

DJ 103I

DJ 103J

DJ 103K

DJ 103L

DJ 103M

DJ 103N

DJ 103T

10

DJ 103U

11

DJ 103V

12

DJ 105L

13

DJ 105R

14

DJ 105S

3,200 Km

0,500 Km

11,500 Km

15

DJ 105T

0,269 Km

8,731 Km

8,250 Km

16

DJ 107F

4,510 Km

17

DJ 107J

1,000 Km

18

DJ 107L

17,735 Km

19

DJ 107M

9,300 Km

32,700 Km

20

DJ 107N

7,628 Km

13,960 Km

21

DJ 107P

16,960 Km

4,500 Km

22

DJ 107R

25,340 Km

6,940 Km

23

DJ 107S

0,549 Km

24

DJ 107T

25

DJ 108

26

DJ 108A

27

DJ 108B

28

DJ 108C

29

DJ 108K

30

DJ 108N

31

DJ 109

7,740 Km

8,250 Km
1,400 Km

9,435 Km
6,600 Km

15,000 Km

5,200 Km

10,500 Km

15,220 Km

1,400 Km
5,880 Km

2,300 Km
2,800 Km

1,800 Km
0,750 Km

1,450 Km

0,500 Km

0,650 Km

0,800 Km

0,250 Km

9,000 Km

7,570 Km

2,150 Km

0,600 Km

8,000 Km

14,700 Km
0,600 Km

12,615 Km

14,612 Km
7,940 Km

14,860 Km
18,270 Km

1,083 Km

45,575 Km

24,000 Km

15,400 Km

19,150 Km

2,400 Km

5,000 Km
32,755 Km
10,650 Km

8,100 Km

9,368 Km

0,425 Km

35,235 Km

4,500 Km

0,445 Km
8,734 Km

26,050 Km

1,900 Km

3,040 Km
2,350 Km
1,934 Km

18,626 Km

0,450 Km
2,850 Km

9,260 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 23

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul CLUJ


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 109A

43,312 Km

33

DJ 109B

14,357 Km

15,643 Km

34

DJ 109C

30,500 Km

8,700 Km

35

DJ 109D

8,500 Km

19,960 Km

36

DJ 109E

37

DJ 109S

38

DJ 109T

39

DJ 109V

40

DJ 150

41

DJ 150A

42

DJ 151C

43

DJ 161

44

DJ 161A

1,897 Km

13,000 Km

3,390 Km

11,513 Km

45

DJ 161B

0,820 Km

5,700 Km

2,930 Km

23,930 Km

9,150 Km

46

DJ 161C

19,960 Km

6,340 Km

47

DJ 161D

12,624 Km

29,133 Km

10,610 Km

48

DJ 161E

2,080 Km

17,430 Km

8,000 Km

49

DJ 161F

0,550 Km

0,950 Km

50

DJ 161G

0,800 Km

19,100 Km

51

DJ 161H

2,100 Km

1,900 Km

52

DJ 161J

2,000 Km

53

DJ 161K

20,120 Km

54

DJ 170B

55

DJ 172A

56

DJ 172F

57

DJ 182

58

DJ 182E

6,800 Km

0,200 Km

59

DJ 182F

4,980 Km

5,000 Km

60

DJ 191D

4,470 Km

61

DJ 764B

6,605 Km

2,814 Km

5,088 Km

1,210 Km

7,600 Km

1,300 Km

3,750 Km

6,371 Km
14,320 Km

2,030 Km

0,830 Km
15,390 Km
40,300 Km

0,239 Km

4,261 Km

0,530 Km

3,870 Km

4,000 Km

3,160 Km
1,500 Km

4,300 Km
16,200 Km

29,900 Km

1,000 Km

2,950 Km

2,000 Km

5,100 Km

8,000 Km
6,400 Km
0,810 Km

9,711 Km
11,842 Km

10,900 Km

8,000 Km

4,464 Km

7,585 Km
9,868 Km

3,700 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 24

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul CLUJ


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul CLUJ
mbrcminte bituminoas:
152,002 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
423,420 Km
Beton de ciment:
62,960 Km
Pavaj:
0,250 Km
Pietruire:
620,006 Km
Drum de pmnt:
124,380 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 25

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul CONSTANA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 222

79,700 Km

DJ 222F

1,800 Km

9,000 Km

DJ 223

5,400 Km

88,020 Km

DJ 223A

DJ 223B

6,600 Km

DJ 223C

4,600 Km

DJ 224

DJ 225

DJ 226

7,300 Km

7,000 Km

13,505 Km

2,000 Km

12,000 Km

28,800 Km

5,200 Km

10,000 Km

51,000 Km

9,000 Km

18,400 Km

39,600 Km

10

DJ 226A

32,000 Km

11

DJ 226B

12,000 Km

12

DJ 228

13

DJ 307

7,000 Km

14

DJ 308

13,000 Km

15

DJ 381

21,700 Km

7,200 Km

8,300 Km

16

DJ 391

90,300 Km

10,400 Km

16,300 Km

17

DJ 391A

70,000 Km

18

DJ 392

37,200 Km

12,000 Km

11,000 Km

19

DJ 393

2,700 Km

25,900 Km

15,400 Km

20

DJ 394

8,000 Km

12,000 Km

12,000 Km

20,000 Km

4,000 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul CONSTANA


mbrcminte bituminoas:
44,705 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
605,220 Km
Beton de ciment:
Pavaj:
Pietruire:
106,000 Km
Drum de pmnt:
91,400 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 26

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul COVASNA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 103

16,325 Km

DJ 103B

15,400 Km

DJ 103E

21,950 Km

DJ 112

DJ 113

4,805 Km

DJ 113A

1,500 Km

DJ 114

DJ 121

DJ 121A

25,944 Km

3,400 Km

10

DJ 121B

2,780 Km

2,180 Km

11

DJ 121C

8,800 Km

12

DJ 121E

15,430 Km

12,070 Km

13

DJ 121F

22,088 Km

0,880 Km

14

DJ 122

23,844 Km

15

DJ 122B

3,830 Km

16

DJ 130

0,640 Km

17

DJ 131

18

DJ 131B

3,530 Km

6,970 Km

23,439 Km

6,938 Km

2,215 Km

19,200 Km
8,620 Km

2,570 Km

32,951 Km

24,278 Km

6,992 Km
39,391 Km

2,700 Km

0,780 Km
3,890 Km

0,569 Km

1,340 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul COVASNA


mbrcminte bituminoas:
17,495 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
261,769 Km
Beton de ciment:
22,188 Km
Pavaj:
10,882 Km
Pietruire:
55,905 Km
Drum de pmnt:

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 27

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul DMBOVIA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 101A

4,600 Km

DJ 101B

DJ 101G

DJ 401A

DJ 503

8,462 Km

DJ 601A

5,981 Km

DJ 611

17,990 Km

DJ 659

3,129 Km

DJ 701

8,000 Km
6,100 Km
19,762 Km

0,600 Km

0,610 Km

14,758 Km
2,468 Km

1,269 Km

5,311 Km
6,524 Km

26,192 Km

2,498 Km

0,128 Km

8,682 Km

4,240 Km

10

DJ 701A

2,993 Km

0,940 Km

3,016 Km

1,303 Km

11

DJ 701B

0,510 Km

0,530 Km

1,574 Km

5,286 Km

12

DJ 702

0,338 Km

13

DJ 702A

14

DJ 702B

15

DJ 702C

16

DJ 702D

2,790 Km

17

DJ 702E

20,200 Km

18

DJ 702F

4,394 Km

9,606 Km

19

DJ 702G

3,963 Km

7,477 Km

20

DJ 702H

7,150 Km

2,850 Km

21

DJ 702J

0,450 Km

2,250 Km

22

DJ 702L

3,649 Km

11,751 Km

8,000 Km

23

DJ 710

15,195 Km

2,000 Km

2,305 Km

24

DJ 710A

17,555 Km

4,265 Km

25

DJ 710B

6,940 Km

0,060 Km

26

DJ 711

27

DJ 711A

16,531 Km

28

DJ 711B

3,855 Km

7,585 Km

29

DJ 711C

2,337 Km

6,463 Km

30

DJ 711D

5,442 Km

31

DJ 712

0,750 Km

8,962 Km

15,203 Km

3,800 Km

14,027 Km

32,826 Km

0,185 Km

15,239 Km
2,900 Km

16,460 Km

2,200 Km

11,680 Km

38,900 Km

12,756 Km

1,100 Km

0,420 Km

0,980 Km

20,649 Km

2,000 Km

8,980 Km

4,121 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 28

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul DMBOVIA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 712A

15,733 Km

0,508 Km

0,925 Km

9,250 Km

2,000 Km

33

DJ 712B

5,378 Km

4,212 Km

1,000 Km

2,300 Km

34

DJ 713

35

DJ 713A

36

DJ 714

37

DJ 715

1,260 Km

38

DJ 716

4,600 Km

39

DJ 717

3,290 Km

40

DJ 718

2,800 Km

41

DJ 718A

1,354 Km

42

DJ 719

2,000 Km

43

DJ 720

15,200 Km

44

DJ 720A

45

DJ 720B

46

DJ 720C

7,557 Km

47

DJ 720D

2,592 Km

48

DJ 721

49

DJ 721A

2,198 Km

50

DJ 722

0,550 Km

51

DJ 723

1,900 Km

2,100 Km

52

DJ 724

6,819 Km

0,181 Km

5,700 Km
5,600 Km
5,000 Km

3,477 Km

27,800 Km
0,300 Km

3,240 Km

2,030 Km

0,956 Km

0,300 Km
32,200 Km
2,750 Km

20,965 Km

3,016 Km

0,208 Km
7,285 Km
10,502 Km
0,825 Km

25,892 Km
2,390 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul DMBOVIA


mbrcminte bituminoas:
45,687 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
412,689 Km
Beton de ciment:
28,183 Km
Pavaj:
8,299 Km
Pietruire:
251,729 Km
Drum de pmnt:
62,551 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 29

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul DOLJ


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 542

29,170 Km

DJ 551

DJ 552

DJ 552A

DJ 552B

DJ 553

DJ 554

DJ 561

DJ 561A

10

DJ 561B

35,260 Km

11

DJ 561C

24,804 Km

12

DJ 561D

13

DJ 561E

14

DJ 567

15

DJ 604

16

DJ 604A

17

DJ 605

18

DJ 605A

19

DJ 606

20

DJ 606A

34,300 Km

21

DJ 606B

43,685 Km

22

DJ 606C

16,171 Km

23

DJ 606E

24

DJ 606F

25

DJ 641

26

DJ 641A

27

DJ 643A

2,938 Km

17,278 Km

28

DJ 643D

2,110 Km

13,890 Km

29

DJ 652

30

DJ 655

1,500 Km
10,619 Km

59,319 Km

1,668 Km

31,347 Km

3,894 Km
25,303 Km
33,275 Km

2,626 Km

31,075 Km

7,462 Km
3,000 Km

21,800 Km

26,910 Km

0,327 Km

67,965 Km

5,290 Km

36,651 Km

0,655 Km

2,958 Km

0,480 Km

27,414 Km
24,000 Km

1,280 Km
30,752 Km
9,235 Km
12,780 Km

20,310 Km

10,765 Km
0,120 Km

19,627 Km
37,554 Km

17,082 Km

14,881 Km
0,450 Km
8,966 Km

28,362 Km

6,267 Km

24,980 Km
8,020 Km
45,160 Km

5,766 Km

6,937 Km

1,000 Km

13,642 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

5,300 Km
1,200 Km

pag. 30

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul DOLJ


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul DOLJ
mbrcminte bituminoas:
92,276 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
591,891 Km
Beton de ciment:
Pavaj:
3,373 Km
Pietruire:
268,336 Km
Drum de pmnt:
19,704 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 31

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul GALAI


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 204

DJ 204N

DJ 221A

DJ 240

DJ 240A

DJ 241

DJ 241A

DJ 241F

DJ 241G

5,700 Km
4,670 Km

8,330 Km

3,272 Km
23,300 Km
0,300 Km

14,100 Km

14,000 Km
5,000 Km
4,000 Km
2,000 Km
19,000 Km

9,000 Km

10

DJ 242

40,735 Km

0,765 Km

11

DJ 242A

24,000 Km

12

DJ 242B

32,128 Km

2,872 Km

13

DJ 242C

1,275 Km

10,043 Km

14

DJ 242D

20,789 Km

15

DJ 242E

15,300 Km

16

DJ 242H

16,409 Km

17

DJ 242J

18

DJ 243A

19

DJ 251

20

0,190 Km

0,021 Km

0,079 Km

9,812 Km

0,700 Km
10,850 Km

2,000 Km
14,060 Km

66,220 Km

4,220 Km

DJ 251A

31,460 Km

1,040 Km

21

DJ 251B

31,300 Km

0,200 Km

22

DJ 251C

18,356 Km

0,654 Km

23

DJ 251D

24

DJ 251E

25

DJ 251F

4,020 Km

26

DJ 251G

15,143 Km

27

DJ 251H

8,500 Km

28

DJ 251J

7,650 Km

7,050 Km

29

DJ 251K

0,407 Km

6,593 Km

30

DJ 251L

3,811 Km

5,189 Km

31

DJ 252

2,990 Km

14,000 Km
2,800 Km

3,065 Km

1,700 Km
8,980 Km

8,000 Km

2,052 Km

46,000 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 32

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul GALAI


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 252G

5,400 Km

8,800 Km

33

DJ 252H

8,350 Km

2,650 Km

34

DJ 253

13,467 Km

27,033 Km

35

DJ 254

17,700 Km

36

DJ 254A

37

DJ 254B

38

DJ 254C

39

DJ 255

40

DJ 255A

0,335 Km

0,600 Km

41

DJ 255B

0,150 Km

4,592 Km

42

DJ 255C

4,070 Km

43

DJ 260

44

DJ 261

45

DJ 261A

0,300 Km
4,000 Km
4,000 Km

5,244 Km

0,256 Km

30,085 Km

0,140 Km

15,375 Km
16,207 Km

6,858 Km

1,850 Km
2,930 Km
12,000 Km

45,800 Km
9,200 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul GALAI


mbrcminte bituminoas:
46,587 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
574,911 Km
Beton de ciment:
3,065 Km
Pavaj:
12,046 Km
Pietruire:
165,975 Km
Drum de pmnt:
60,908 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 33

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul GIURGIU


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 151E

5,495 Km

DJ 401

DJ 401A

1,600 Km

DJ 401B

4,440 Km

DJ 404

DJ 411

DJ 412

DJ 412A

DJ 412B

10

DJ 412C

0,686 Km

11

DJ 413

5,864 Km

3,826 Km

12

DJ 503

4,530 Km

2,000 Km

13

DJ 503A

16,250 Km

14

DJ 504

18,680 Km

15

DJ 504A

16

DJ 505

17

27,757 Km

0,200 Km

17,025 Km

7,255 Km

0,128 Km

9,012 Km

38,733 Km

0,325 Km

8,856 Km

26,690 Km
17,728 Km

49,157 Km

1,020 Km

7,750 Km

7,800 Km

18,310 Km

1,940 Km

28,350 Km
13,850 Km

1,200 Km

10,120 Km

9,300 Km

8,200 Km

11,070 Km

13,400 Km

DJ 506A

2,320 Km

4,610 Km

18

DJ 507

5,551 Km

13,499 Km

19

DJ 601

20

DJ 601A

21

DJ 601D

22

DJ 601E

4,280 Km

1,350 Km

23

DJ 602

3,247 Km

4,608 Km

24

DJ 603

23,698 Km

7,933 Km

25

DJ 611

4,300 Km

2,500 Km

26

DJ 612

41,350 Km

17,500 Km

1,000 Km
8,184 Km

4,316 Km
6,714 Km

4,100 Km

1,112 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul GIURGIU


mbrcminte bituminoas:
75,347 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
232,859 Km
Beton de ciment:
5,826 Km
Pavaj:
2,545 Km
Pietruire:
212,802 Km
Drum de pmnt:
31,340 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 34

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul GORJ


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 605

27,050 Km

DJ 605A

15,400 Km

DJ 605B

8,550 Km

DJ 605C

1,850 Km

DJ 607

2,000 Km

DJ 651A

DJ 661

69,040 Km

DJ 662

27,869 Km

DJ 663

3,000 Km

10

DJ 663A

2,800 Km

11

DJ 664

3,950 Km

7,418 Km

14,632 Km

12

DJ 664A

8,800 Km

0,800 Km

9,320 Km

13

DJ 665

14

DJ 665A

15

DJ 665C

14,919 Km

16

DJ 665D

4,810 Km

17

DJ 671

12,400 Km

18

DJ 671B

34,028 Km

19

DJ 671C

20

DJ 672

21

DJ 672A

22

DJ 672B

16,000 Km

23

DJ 672C

10,518 Km

24

DJ 672D

5,670 Km

25

DJ 672E

11,920 Km

26

DJ 673

36,650 Km

27

DJ 673A

27,790 Km

28

DJ 674

14,500 Km

29

DJ 674A

30

DJ 674B

31

DJ 674C

2,843 Km
15,950 Km

0,500 Km

9,000 Km

0,280 Km

2,150 Km

6,522 Km
3,720 Km

5,157 Km

14,800 Km

9,800 Km
9,000 Km

44,650 Km

11,787 Km
9,787 Km

6,300 Km
1,472 Km

1,000 Km
11,500 Km

1,279 Km

29,192 Km

10,375 Km

4,000 Km

6,294 Km

3,550 Km

2,320 Km

30,258 Km
1,400 Km

4,300 Km
3,750 Km
5,000 Km

23,900 Km
4,230 Km

0,500 Km

24,855 Km

2,500 Km

4,900 Km

27,000 Km

0,530 Km

7,058 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 35

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul GORJ


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 675

33

DJ 675A

34

DJ 675B

35

DJ 675C

17,840 Km

3,858 Km

3,910 Km

3,250 Km

1,100 Km

15,400 Km

12,716 Km

8,876 Km

26,162 Km

9,700 Km

6,138 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul GORJ


mbrcminte bituminoas:
177,252 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
359,184 Km
Beton de ciment:
81,445 Km
Pavaj:
Pietruire:
224,632 Km
Drum de pmnt:
21,530 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 36

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul HARGHITA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 113A

7,360 Km

DJ 113B

DJ 121G

DJ 123

DJ 123A

14,650 Km

DJ 123B

19,420 Km

DJ 123C

9,231 Km

DJ 123D

DJ 123E

10

DJ 123F

11

DJ 124

12

DJ 124A

13

DJ 125

14

DJ 125A

15

DJ 126

16

DJ 127

17

DJ 127A

12,000 Km

11,486 Km

18

DJ 127B

5,200 Km

14,700 Km

19

DJ 128

20

DJ 131

21

DJ 131A

22

DJ 132

23

DJ 132A

24

DJ 132B

1,820 Km

0,048 Km

25

DJ 133

3,700 Km

23,166 Km

26

DJ 134

27

DJ 134A

28

DJ 134B

29

DJ 135

8,227 Km

30

DJ 136

14,985 Km

31

DJ 136A

7,100 Km

6,400 Km

11,240 Km
4,599 Km

36,401 Km

2,400 Km

4,319 Km

11,050 Km

14,000 Km

2,000 Km

5,100 Km
6,500 Km

0,584 Km

6,413 Km

4,504 Km

1,499 Km

3,100 Km
6,679 Km

12,181 Km

14,540 Km

25,860 Km

11,500 Km

2,004 Km

13,513 Km

5,207 Km

10,938 Km

20,878 Km

0,400 Km

19,250 Km

20,888 Km

11,351 Km

0,088 Km

16,557 Km

6,634 Km

1,956 Km

20,275 Km
13,095 Km

3,000 Km

11,200 Km
22,180 Km

11,587 Km

23,263 Km

5,100 Km

7,698 Km

0,085 Km

2,393 Km

12,353 Km

5,837 Km

1,622 Km

7,151 Km

8,144 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 37

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul HARGHITA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 136B

3,880 Km

18,170 Km

33

DJ 137

34

DJ 137A

35

DJ 137C

36

DJ 138

37

DJ 138A

38

DJ 138B

39

DJ 153C

7,650 Km

9,850 Km

3,400 Km

40

DJ 153D

4,715 Km

6,110 Km

3,800 Km

41

DJ 174A

24,685 Km

3,000 Km

42

DJ 174B

18,020 Km

43

DJ 174C

5,000 Km

35,200 Km
0,700 Km

15,300 Km
7,206 Km

2,963 Km

46,130 Km

4,994 Km

2,502 Km
5,208 Km

1,392 Km

0,200 Km

14,800 Km

3,415 Km

1,300 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul HARGHITA


mbrcminte bituminoas:
26,025 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
270,664 Km
Beton de ciment:
21,932 Km
Pavaj:
7,830 Km
Pietruire:
422,015 Km
Drum de pmnt:
129,733 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 38

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul HUNEDOARA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 107A

29,320 Km

3,950 Km

1,250 Km

DJ 660

DJ 660A

DJ 664

DJ 666

DJ 667

DJ 667A

6,193 Km

5,007 Km

DJ 668

2,632 Km

14,021 Km

DJ 668A

8,490 Km

0,600 Km

14,060 Km

10

DJ 668B

1,516 Km

7,134 Km

11

DJ 668C

5,500 Km

12

DJ 668D

4,167 Km

13

DJ 672C

14

DJ 680B

15

DJ 685

16

DJ 686

17

DJ 686A

1,500 Km

18

DJ 686B

4,228 Km

19

DJ 686C

2,500 Km

20

DJ 686D

21

DJ 687

22

DJ 687A

18,650 Km

23

DJ 687C

16,421 Km

24

DJ 687D

12,377 Km

25

DJ 687E

12,100 Km

26

DJ 687F

6,000 Km

27

DJ 687G

28

DJ 687J

0,963 Km

5,500 Km

29

DJ 687K

3,415 Km

3,760 Km

30

DJ 687L

31

DJ 688

2,000 Km
0,350 Km

6,400 Km
10,000 Km

2,000 Km

9,000 Km

3,000 Km

21,600 Km
10,500 Km
17,198 Km

7,638 Km

3,400 Km

4,000 Km
8,000 Km

0,483 Km

0,020 Km
9,533 Km

1,325 Km

5,087 Km

28,260 Km

3,440 Km

17,000 Km

2,360 Km

15,300 Km

10,440 Km

19,118 Km

0,272 Km

1,200 Km
18,197 Km

4,805 Km

12,375 Km

3,370 Km

27,330 Km

10,523 Km

5,660 Km

16,700 Km

12,090 Km

4,300 Km

10,800 Km

6,985 Km
0,760 Km

0,415 Km

25,585 Km

13,477 Km

23,900 Km
5,100 Km

4,000 Km
6,325 Km

16,960 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 39

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul HUNEDOARA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 700

1,100 Km

1,920 Km

6,980 Km

33

DJ 700A

34

DJ 705

21,630 Km

7,640 Km

1,230 Km

35

DJ 705A

14,500 Km

4,965 Km

19,680 Km

36

DJ 705D

3,424 Km

37

DJ 705F

3,030 Km

1,356 Km

24,714 Km

38

DJ 705G

4,984 Km

6,806 Km

0,910 Km

39

DJ 705J

40

DJ 706

1,925 Km

6,200 Km

41

DJ 706A

2,269 Km

29,866 Km

42

DJ 706B

43

DJ 706D

44

DJ 707

45

DJ 707A

46

DJ 707E

1,100 Km

47

DJ 707F

2,800 Km

48

DJ 707G

0,748 Km

49

DJ 707J

3,500 Km

50

DJ 707L

3,625 Km

51

DJ 708D

52

DJ 708E

53

DJ 709F

54

DJ 709G

55

DJ 709H

10,000 Km

56

DJ 709K

61,000 Km

57

DJ 741

58

DJ 742A

4,170 Km

59

DJ 742B

7,645 Km

15,905 Km

60

DJ 760

4,324 Km

10,996 Km

6,980 Km

61

DJ 761

13,240 Km

3,302 Km

11,800 Km

62

DJ 762

22,253 Km

18,347 Km

4,390 Km

11,289 Km

3,387 Km

3,200 Km

10,870 Km
19,225 Km
4,484 Km

6,000 Km

3,655 Km

1,380 Km

18,070 Km
17,500 Km

2,715 Km

17,285 Km
1,620 Km

17,958 Km

13,252 Km
1,500 Km
2,475 Km
14,900 Km

16,560 Km

38,700 Km
16,630 Km

6,600 Km
2,800 Km

4,995 Km

7,933 Km

1,151 Km

6,255 Km

11,880 Km
3,088 Km

9,842 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 40

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul HUNEDOARA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
63

DJ 763A

6,950 Km

6,450 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul HUNEDOARA


mbrcminte bituminoas:
166,777 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
275,405 Km
Beton de ciment:
103,238 Km
Pavaj:
11,703 Km
Pietruire:
547,732 Km
Drum de pmnt:
216,833 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 41

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul IAI


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 201C

0,700 Km

5,150 Km

DJ 207A

DJ 207M

DJ 208

DJ 208F

DJ 208G

1,270 Km

7,700 Km

DJ 208J

3,500 Km

1,200 Km

DJ 208K

1,850 Km

1,750 Km

DJ 208L

0,150 Km

8,850 Km

10

DJ 208M

0,400 Km

11

DJ 208N

1,150 Km

12

DJ 208R

5,219 Km

13

DJ 244D

3,480 Km

14

DJ 244F

5,000 Km

15

DJ 244G

16

DJ 246

17

DJ 247

18

DJ 247A

19

DJ 248

20

DJ 248A

7,813 Km

40,445 Km

21

DJ 248B

1,000 Km

2,814 Km

22

DJ 248C

23

DJ 248D

24

DJ 248E

25

DJ 249

26

DJ 249A

27

DJ 249B

28

DJ 249C

29

DJ 249D

30

DJ 249E

3,479 Km

4,291 Km

31

DJ 280

3,000 Km

21,700 Km

11,300 Km
0,750 Km
3,211 Km

44,641 Km

5,305 Km

7,080 Km
1,108 Km
12,650 Km
21,268 Km

5,863 Km

4,150 Km

5,150 Km
9,345 Km

16,450 Km

11,400 Km
10,390 Km
2,630 Km

2,443 Km

27,162 Km

14,835 Km

0,610 Km

10,910 Km

11,910 Km

3,150 Km

1,450 Km

6,800 Km
27,495 Km

4,000 Km

0,505 Km
3,267 Km

16,822 Km

28,382 Km

7,235 Km
0,620 Km

3,218 Km

1,400 Km

15,982 Km

7,215 Km
0,900 Km

6,950 Km

6,212 Km
6,126 Km

3,785 Km
3,595 Km

7,150 Km

1,142 Km

37,320 Km

50,895 Km

4,405 Km
1,000 Km

1,000 Km

5,450 Km

10,050 Km
4,305 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

6,440 Km

pag. 42

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul IAI


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 280A

3,550 Km

33

DJ 280B

11,100 Km

34

DJ 280C

35

DJ 280D

36

DJ 280E

0,500 Km

37

DJ 281

1,905 Km

38

DJ 281A

39

DJ 281B

40

DJ 281C

41

DJ 281D

42

DJ 281E

43

DJ 282

44

0,350 Km

0,550 Km

0,500 Km
0,900 Km

5,988 Km

19,395 Km

2,802 Km

0,900 Km

3,550 Km
1,112 Km

6,725 Km

1,555 Km

2,000 Km
1,744 Km

6,500 Km

4,100 Km

1,220 Km

32,107 Km

1,000 Km

7,000 Km
2,856 Km

0,400 Km

22,405 Km

8,758 Km

8,340 Km

3,550 Km
25,080 Km

4,920 Km

33,113 Km

15,102 Km

10,410 Km

DJ 282B

3,000 Km

31,740 Km

45

DJ 282C

24,582 Km

1,400 Km

0,100 Km

46

DJ 282D

8,714 Km

1,600 Km

23,146 Km

5,050 Km

47

DJ 282E

0,400 Km

0,247 Km

19,853 Km

16,700 Km

48

DJ 282F

1,470 Km

9,700 Km

49

DJ 282G

4,185 Km

0,815 Km

2,886 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul IAI


mbrcminte bituminoas:
23,018 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
330,511 Km
Beton de ciment:
37,166 Km
Pavaj:
18,769 Km
Pietruire:
435,081 Km
Drum de pmnt:
219,768 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 43

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul IALOMIA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 101

14,500 Km

7,600 Km

DJ 101B

11,200 Km

2,000 Km

DJ 102H

39,250 Km

DJ 201

66,410 Km

DJ 201A

DJ 201B

19,000 Km

DJ 203B

30,150 Km

DJ 203E

21,325 Km

DJ 203F

25,350 Km

10

DJ 203I

2,500 Km

11

DJ 211

9,300 Km

12

DJ 212

45,000 Km

13

DJ 213

7,900 Km

14

DJ 213A

14,730 Km

15,130 Km

15

DJ 302

21,880 Km

1,800 Km

16

DJ 306

12,650 Km

18,050 Km

17

DJ 306A

13,500 Km

18

DJ 313

12,400 Km

19

DJ 402

31,590 Km
18,750 Km

3,300 Km

8,160 Km

12,320 Km

1,560 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul IALOMIA


mbrcminte bituminoas:
mbrcminte bituminoas uoar:
341,145 Km
Beton de ciment:
8,160 Km
Pavaj:
Pietruire:
124,120 Km
Drum de pmnt:
13,880 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 44

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul ILFOV


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 100

7,360 Km

5,000 Km

15,530 Km

6,470 Km

DJ 100A

DJ 101

DJ 101A

2,430 Km

5,016 Km

DJ 101B

24,920 Km

DJ 101C

17,180 Km

DJ 101J

DJ 101M

4,600 Km

DJ 101N

3,100 Km

10

DJ 110H

3,700 Km

11

DJ 110J

2,100 Km

12

DJ 111

10,000 Km

13

DJ 200

14

DJ 200A

15

DJ 200B

16

DJ 300

17

DJ 301

7,300 Km

5,700 Km

18

DJ 301A

1,300 Km

3,700 Km

19

DJ 301B

20

DJ 401

21

DJ 401A

22

DJ 401D

3,532 Km

10,828 Km

23

DJ 402

1,200 Km

5,060 Km

24

DJ 601

7,000 Km

25

DJ 601A

26

DJ 602

72,000 Km
36,630 Km
3,284 Km
8,030 Km

4,450 Km

1,500 Km

15,638 Km

7,862 Km

3,500 Km

8,060 Km
10,820 Km

2,455 Km

4,070 Km

6,471 Km

6,800 Km

2,700 Km

1,000 Km

3,700 Km

3,200 Km

3,100 Km
19,000 Km
0,710 Km

25,570 Km

8,614 Km

2,560 Km

11,200 Km

11,966 Km

2,220 Km

5,190 Km

0,326 Km
1,610 Km

1,614 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul ILFOV


mbrcminte bituminoas:
62,228 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
191,071 Km
Beton de ciment:
93,572 Km
Pavaj:
12,046 Km
Pietruire:
52,283 Km
Drum de pmnt:
37,676 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 45

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul MARAMURE


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 108A

16,405 Km

DJ 108D

16,166 Km

DJ 108E

9,299 Km

DJ 108P

14,036 Km

2,964 Km

DJ 108T

0,100 Km

9,400 Km

DJ 109F

DJ 109G

DJ 109I

DJ 109J

10

DJ 109U

11

DJ 110C

12

DJ 170

13

DJ 171

14

DJ 171A

15

DJ 171B

16

DJ 171C

17

DJ 171D

18

DJ 171E

19

DJ 182

20

DJ 182B

21

DJ 182C

14,789 Km

6,611 Km

22

DJ 182D

3,700 Km

3,728 Km

23

DJ 182G

24

DJ 183

25

DJ 183A

2,000 Km

26

DJ 183B

14,800 Km

27

DJ 183C

28

DJ 184

29

DJ 184A

30

DJ 184B

31

DJ 185

59,665 Km

12,085 Km

4,668 Km

30,382 Km

10,700 Km

0,163 Km

12,620 Km

14,060 Km

5,875 Km
1,250 Km
4,000 Km
2,800 Km

3,000 Km
8,300 Km

3,400 Km

11,900 Km

11,960 Km

33,637 Km

0,920 Km

1,200 Km

5,355 Km
9,500 Km

2,100 Km

0,960 Km

13,740 Km

1,000 Km

6,100 Km

3,900 Km

4,000 Km

42,353 Km

5,600 Km

4,293 Km

35,140 Km

1,553 Km
1,093 Km

8,836 Km
13,609 Km

3,211 Km

1,500 Km
20,375 Km

6,000 Km

7,423 Km

4,000 Km

19,875 Km

27,202 Km
9,000 Km

3,000 Km
2,703 Km

9,838 Km
3,500 Km
26,937 Km

0,225 Km

11,713 Km

5,894 Km

14,986 Km

8,000 Km

15,659 Km

22,605 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 46

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul MARAMURE


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 186

52,581 Km

33

DJ 186A

34

DJ 186B

35

DJ 186C

36

DJ 187

37

DJ 187A

8,000 Km

38

DJ 187B

10,000 Km

39

DJ 188

40

DJ 189

41

DJ 193

13,167 Km

42

DJ 193E

10,880 Km

43

DJ 196A

10,142 Km
1,000 Km

9,089 Km

1,400 Km

3,579 Km

3,000 Km
18,850 Km

1,150 Km

7,925 Km

2,925 Km
1,200 Km

1,120 Km

2,000 Km

1,200 Km

7,250 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul MARAMURE


mbrcminte bituminoas:
144,681 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
366,799 Km
Beton de ciment:
23,321 Km
Pavaj:
10,339 Km
Pietruire:
257,019 Km
Drum de pmnt:
93,660 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 47

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul MEHEDINI


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 561A

DJ 562

DJ 562A

30,243 Km

DJ 563

16,000 Km

DJ 563A

DJ 564

7,000 Km

DJ 565

2,500 Km

DJ 566

14,443 Km

DJ 606

6,602 Km

1,500 Km

44,853 Km

2,159 Km

74,286 Km

13,522 Km

5,100 Km

14,600 Km

19,315 Km
28,732 Km

53,859 Km

1,100 Km

10

DJ 606A

15,582 Km

23,352 Km

11

DJ 606B

27,692 Km

17,688 Km

12

DJ 606C

13

DJ 606D

14

DJ 606E

15

DJ 607

0,452 Km

16

DJ 607A

8,156 Km

17

DJ 607B

8,135 Km

18

DJ 607C

19

DJ 670

8,914 Km

49,803 Km

4,776 Km

22,917 Km

20

DJ 671A

0,500 Km

5,040 Km

4,000 Km

19,300 Km

21

DJ 671B

22

DJ 671E

23

DJ 674

24

DJ 674B

7,650 Km
21,000 Km

0,750 Km
5,573 Km

2,200 Km

4,600 Km

1,500 Km

21,200 Km

3,164 Km

16,430 Km

1,876 Km

15,800 Km

15,547 Km

18,479 Km
19,471 Km

0,724 Km
4,720 Km

2,000 Km

1,965 Km

3,776 Km
9,500 Km

30,323 Km

4,050 Km

6,500 Km

0,500 Km

1,000 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul MEHEDINI


mbrcminte bituminoas:
62,922 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
402,644 Km
Beton de ciment:
25,566 Km
Pavaj:
2,000 Km
Pietruire:
267,199 Km
Drum de pmnt:
12,088 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 48

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul MURE


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 106

18,400 Km

DJ 107

11,121 Km

DJ 107D

DJ 107G

DJ 133

DJ 134

DJ 135

28,674 Km

DJ 135A

32,350 Km

DJ 135B

6,000 Km

14,172 Km
11,123 Km

0,227 Km

3,167 Km

5,118 Km

5,680 Km
10,833 Km

1,000 Km

16,000 Km

2,400 Km

14,076 Km

2,650 Km
3,838 Km

10

DJ 136

0,300 Km

13,700 Km

11

DJ 136A

12

DJ 137

1,400 Km

13

DJ 142

34,848 Km

14

DJ 142A

7,600 Km

15

DJ 142C

20,225 Km

16

DJ 142D

17

DJ 143

10,203 Km

18

DJ 151

43,974 Km

19

DJ 151A

20,100 Km

20

DJ 151B

23,323 Km

2,599 Km

21

DJ 151C

6,491 Km

6,009 Km

22

DJ 151D

29,360 Km

23

DJ 152

45,280 Km

24

DJ 152A

41,101 Km

25

DJ 152B

13,679 Km

26

DJ 153

41,055 Km

27

DJ 153A

26,227 Km

28

DJ 153B

19,770 Km

29

DJ 153C

36,426 Km

30

DJ 153E

3,100 Km

0,850 Km

31

DJ 153F

5,400 Km

3,960 Km

3,800 Km

4,500 Km

9,500 Km
4,197 Km

3,310 Km

1,736 Km

1,571 Km

0,945 Km

4,874 Km

9,850 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 49

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul MURE


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 153G

4,020 Km

8,555 Km

33

DJ 153H

4,930 Km

34

DJ 154

13,701 Km

35

DJ 154A

23,538 Km

3,196 Km

36

DJ 154B

8,732 Km

1,888 Km

37

DJ 154E

6,074 Km

5,426 Km

38

DJ 154F

3,100 Km

39

DJ 154G

4,500 Km

40

DJ 154H

4,833 Km

41

DJ 154J

6,002 Km

7,898 Km

42

DJ 162A

2,000 Km

4,100 Km

43

DJ 173

9,893 Km

0,487 Km

4,605 Km

2,812 Km

4,900 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul MURE


mbrcminte bituminoas:
9,500 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
631,720 Km
Beton de ciment:
Pavaj:
10,140 Km
Pietruire:
144,101 Km
Drum de pmnt:
27,821 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 50

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul NEAM


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 127A

8,162 Km

27,423 Km

DJ 155B

6,885 Km

40,715 Km

DJ 155C

5,676 Km

DJ 155D

7,000 Km

DJ 155E

3,968 Km

DJ 155F

39,880 Km

DJ 155G

2,000 Km

DJ 155H

1,650 Km

DJ 155I

41,517 Km

10

DJ 155J

4,500 Km

11

DJ 155K

0,500 Km

12

DJ 155L

13

DJ 155M

3,250 Km

1,618 Km

14

DJ 155N

6,000 Km

4,840 Km

15

DJ 156A

14,094 Km

10,102 Km

16

DJ 156C

2,335 Km

3,091 Km

17

DJ 156D

3,600 Km

0,400 Km

18

DJ 156E

7,440 Km

2,910 Km

19

DJ 156F

20

DJ 157

21

DJ 157A

22

DJ 157B

2,680 Km

23

DJ 157C

5,900 Km

24

DJ 157D

2,000 Km

25

DJ 157E

0,800 Km

26

DJ 157F

7,746 Km

27

DJ 157G

10,296 Km

28

DJ 157H

2,800 Km

29

DJ 158

22,048 Km

30

DJ 159

16,648 Km

12,852 Km

31

DJ 159B

5,421 Km

2,942 Km

1,000 Km
11,600 Km

26,646 Km

26,835 Km

5,125 Km

8,595 Km

33,464 Km

2,310 Km
28,923 Km

1,431 Km

5,000 Km

17,393 Km
19,960 Km

0,715 Km

2,200 Km

15,700 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 51

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul NEAM


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 159C

11,202 Km

33

DJ 159D

7,250 Km

34

DJ 201C

35

DJ 207A

14,587 Km

1,737 Km

36

DJ 207B

11,312 Km

2,000 Km

37

DJ 207C

22,410 Km

38

DJ 207D

10,100 Km

39

DJ 207K

9,500 Km

40

DJ 208G

26,760 Km

41

DJ 208P

3,071 Km

6,621 Km

42

DJ 209B

0,470 Km

21,150 Km

43

DJ 241C

44

DJ 280

2,775 Km

5,563 Km

6,225 Km

1,500 Km
13,271 Km

17,900 Km

2,450 Km
7,513 Km

4,627 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul NEAM


mbrcminte bituminoas:
36,239 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
394,119 Km
Beton de ciment:
2,431 Km
Pavaj:
3,737 Km
Pietruire:
311,929 Km
Drum de pmnt:
10,125 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 52

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul OLT


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 542

16,000 Km

DJ 542A

17,580 Km

DJ 543

16,200 Km

DJ 544

15,565 Km

20,435 Km

DJ 544A

0,271 Km

16,392 Km

DJ 546

DJ 546A

59,815 Km

DJ 546B

20,270 Km

DJ 546C

10

DJ 546D

2,070 Km

7,000 Km

11

DJ 546E

13,737 Km

8,550 Km

12

DJ 546F

0,150 Km

13

DJ 604

15,728 Km

14

DJ 641

6,180 Km

15

DJ 642

16

DJ 642A

17

DJ 643

18

DJ 643A

19

DJ 643C

20

DJ 643E

21

DJ 644

22

DJ 644A

23

DJ 648

24

DJ 648A

1,763 Km

25

DJ 651B

2,857 Km

26

DJ 653

27

DJ 657

28

DJ 657A

29

DJ 657B

11,110 Km

21,515 Km

1,000 Km

30

DJ 657C

0,540 Km

8,460 Km

1,000 Km

31

DJ 657D

5,990 Km

15,780 Km

8,963 Km

66,345 Km

0,729 Km

11,892 Km
0,385 Km

5,745 Km

0,695 Km

50,650 Km

2,830 Km

2,847 Km
22,304 Km
0,900 Km

5,694 Km

2,961 Km

17,675 Km
23,370 Km

10,750 Km

7,140 Km
2,750 Km

1,230 Km

20,450 Km

3,730 Km

7,920 Km

10,700 Km

2,600 Km

3,375 Km

0,450 Km

30,520 Km

11,290 Km

2,007 Km

8,011 Km

2,000 Km

4,480 Km

2,485 Km

4,350 Km
2,596 Km

0,115 Km

0,500 Km

1,580 Km

22,972 Km

0,760 Km

41,053 Km

1,220 Km

17,209 Km

3,950 Km

18,707 Km

7,054 Km

28,020 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 53

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul OLT


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 657E

0,070 Km

33

DJ 677

34

DJ 677B

35

DJ 677C

1,648 Km

36

DJ 678

2,190 Km

37

DJ 678B

16,890 Km

38

DJ 678E

4,410 Km

39

DJ 678F

7,117 Km

40

DJ 678G

2,769 Km

41

DJ 679

42

DJ 679B

43

DJ 703

44

0,200 Km

4,445 Km

23,880 Km

6,980 Km

1,970 Km

0,948 Km

4,992 Km

1,380 Km

0,500 Km
4,790 Km

24,087 Km

3,883 Km

13,993 Km
3,000 Km

57,205 Km

11,481 Km

DJ 703B

3,655 Km

2,810 Km

45

DJ 703C

51,247 Km

46

DJ 703D

16,770 Km

0,075 Km

4,016 Km
12,550 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul OLT


mbrcminte bituminoas:
33,343 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
643,265 Km
Beton de ciment:
40,373 Km
Pavaj:
7,146 Km
Pietruire:
353,763 Km
Drum de pmnt:
23,978 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 54

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul PRAHOVA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 100B

38,550 Km

DJ 100C

18,670 Km

DJ 100D

20,450 Km

DJ 100E

26,542 Km

DJ 100F

10,000 Km

DJ 100G

4,930 Km

DJ 100H

1,410 Km

11,445 Km

6,985 Km

DJ 100L

6,770 Km

14,425 Km

1,675 Km

DJ 100M

18,383 Km

10

DJ 100N

7,123 Km

1,510 Km

11

DJ 101A

26,170 Km

0,700 Km

12

DJ 101D

28,050 Km

13

DJ 101E

11,450 Km

14

DJ 101F

21,394 Km

0,256 Km

15

DJ 101G

17,369 Km

0,550 Km

16

DJ 101I

11,400 Km

17

DJ 101P

29,915 Km

18

DJ 101R

19

DJ 101S

20

DJ 101T

21

DJ 102

22

DJ 102B

23

DJ 102C

16,936 Km

15,600 Km

24

DJ 102D

0,381 Km

30,980 Km

25

DJ 102E

26

DJ 102G

27

DJ 102H

28

DJ 102I

29

DJ 102K

22,012 Km

30

DJ 102L

7,471 Km

31

DJ 102M

3,401 Km

0,200 Km

0,480 Km

2,900 Km
6,500 Km

2,700 Km
12,280 Km

15,685 Km

2,150 Km
-0,200 Km

11,700 Km

12,843 Km
18,864 Km

8,158 Km

18,847 Km

7,111 Km
5,706 Km

8,400 Km

8,450 Km

23,200 Km
1,296 Km
0,599 Km

18,080 Km
1,627 Km

18,173 Km

3,320 Km
0,840 Km

1,510 Km

10,800 Km
25,930 Km

1,240 Km

6,910 Km

11,295 Km

17,070 Km

2,529 Km
0,330 Km

0,400 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 55

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul PRAHOVA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 102N

22,653 Km

3,547 Km

33

DJ 102R

13,881 Km

7,188 Km

34

DJ 103S

35

DJ 104N

0,700 Km

36

DJ 104P

3,100 Km

37

DJ 129

38

DJ 130A

39

DJ 139

40

DJ 140

41

DJ 144

12,774 Km

42

DJ 145

5,870 Km

43

DJ 146

6,200 Km

44

DJ 147

5,345 Km

45

DJ 148

6,700 Km

46

DJ 149

3,900 Km

47

DJ 155

4,000 Km

48

DJ 156

4,400 Km

49

DJ 201A

50

DJ 205G

2,200 Km

51

DJ 206

1,530 Km

7,470 Km

52

DJ 207

3,810 Km

11,590 Km

53

DJ 214

9,730 Km

10,470 Km

54

DJ 215

14,750 Km

1,250 Km

55

DJ 216A

5,630 Km

0,700 Km

56

DJ 217

3,410 Km

57

DJ 218

16,500 Km

58

DJ 219

14,128 Km

59

DJ 230

11,536 Km

60

DJ 231

8,662 Km

8,338 Km

61

DJ 232

1,500 Km

7,150 Km

62

DJ 233

2,155 Km

5,845 Km

0,500 Km
1,800 Km

10,661 Km

0,300 Km

5,000 Km

6,400 Km

4,349 Km

2,385 Km

18,528 Km

5,563 Km

11,714 Km

12,244 Km

4,955 Km

3,150 Km

0,950 Km

2,000 Km
4,500 Km

4,550 Km

0,800 Km

4,400 Km

0,500 Km
0,864 Km

5,208 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

7,500 Km

pag. 56

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul PRAHOVA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
63

DJ 234

3,650 Km

8,720 Km

2,100 Km

64

DJ 235

2,125 Km

1,975 Km

2,000 Km

65

DJ 236

5,950 Km

66

DJ 238

67

DJ 239

1,070 Km

3,730 Km

68

DJ 250

2,519 Km

4,754 Km

69

DJ 710

8,300 Km

2,600 Km

70

DJ 713

71

DJ 713B

72

DJ 720

73

DJ 720D

18,100 Km

0,727 Km

10,300 Km
1,000 Km
14,500 Km
3,950 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul PRAHOVA


mbrcminte bituminoas:
126,524 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
755,427 Km
Beton de ciment:
0,664 Km
Pavaj:
11,111 Km
Pietruire:
229,726 Km
Drum de pmnt:
62,877 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 57

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul SLAJ


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 103N

7,500 Km

DJ 108A

64,925 Km

7,100 Km

DJ 108B

20,700 Km

0,500 Km

DJ 108D

DJ 108E

11,600 Km

DJ 108F

13,760 Km

DJ 108G

30,345 Km

DJ 108N

DJ 108R

10

DJ 108S

11

DJ 108T

12

DJ 109

13

DJ 109A

14

DJ 109E

15

DJ 109F

6,400 Km

16

DJ 109P

7,290 Km

17

DJ 109R

18

DJ 110

7,000 Km

11,200 Km

5,800 Km

19

DJ 110A

8,500 Km

4,100 Km

2,200 Km

20

DJ 110B

24,913 Km

7,900 Km

21

DJ 110C

1,530 Km

1,970 Km

1,000 Km

22

DJ 110D

4,500 Km

2,750 Km

23

DJ 110E

1,190 Km

17,310 Km

24

DJ 161

25

DJ 191C

9,300 Km

31,175 Km

26

DJ 191D

4,000 Km

17,200 Km

27

DJ 191E

11,280 Km

28

DJ 196

14,250 Km

2,000 Km

9,600 Km

2,500 Km

26,200 Km

19,823 Km

6,000 Km
10,750 Km

2,240 Km

3,100 Km

0,700 Km

12,180 Km
0,850 Km

17,790 Km
1,248 Km
10,170 Km

11,000 Km

1,400 Km

2,052 Km

0,700 Km

3,890 Km
2,000 Km

4,000 Km

21,000 Km

3,350 Km

17,300 Km
0,850 Km

3,193 Km

13,770 Km

3,000 Km

8,600 Km

4,760 Km

6,000 Km

1,700 Km

1,240 Km

2,000 Km

5,700 Km

7,000 Km
8,100 Km
1,000 Km

9,130 Km

0,900 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 58

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul SLAJ


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul SLAJ
mbrcminte bituminoas:
40,510 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
360,508 Km
Beton de ciment:
32,871 Km
Pavaj:
5,240 Km
Pietruire:
157,795 Km
Drum de pmnt:
31,050 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 59

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul SATU MARE


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 108L

34,339 Km

2,648 Km

DJ 108M

59,088 Km

DJ 108P

1,234 Km

DJ 109H

DJ 109I

5,131 Km

DJ 109K

16,830 Km

DJ 109L

26,632 Km

DJ 109M

11,873 Km

13,977 Km

DJ 109N

4,023 Km

5,900 Km

10

DJ 109P

11,250 Km

11

DJ 110A

12

DJ 191

9,100 Km

13

DJ 192

4,080 Km

14

DJ 193

41,300 Km

15

DJ 193A

32,668 Km

16

DJ 193B

13,465 Km

17

DJ 193C

11,220 Km

18

DJ 193D

4,000 Km

19

DJ 193E

3,562 Km

20

DJ 193F

21

DJ 194

22

0,891 Km
1,044 Km

11,751 Km

7,000 Km

1,486 Km
15,000 Km

6,550 Km
3,700 Km

9,696 Km

4,892 Km

1,300 Km

6,984 Km

4,683 Km

7,749 Km

5,680 Km

4,900 Km
10,305 Km

4,763 Km
7,561 Km

3,000 Km

17,127 Km

7,068 Km

13,290 Km

DJ 194A

14,930 Km

7,814 Km

5,000 Km

23

DJ 194B

16,509 Km

9,156 Km

11,585 Km

24

DJ 194C

1,600 Km

2,000 Km

11,800 Km

25

DJ 194D

3,650 Km

5,000 Km

14,500 Km

26

DJ 195

5,360 Km

9,172 Km

14,400 Km

27

DJ 195A

6,950 Km

6,600 Km

28

DJ 195B

16,880 Km

14,585 Km

3,440 Km

29

DJ 195C

22,760 Km

15,746 Km

5,500 Km

30

DJ 195D

6,320 Km

9,180 Km

31

DJ 196

24,390 Km

3,610 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 60

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul SATU MARE


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 196A

9,500 Km

7,175 Km

8,475 Km

33

DJ 196B

14,380 Km

0,374 Km

4,294 Km

34

DJ 196C

6,370 Km

35

DJ 197

21,217 Km
13,600 Km

11,005 Km
2,744 Km

4,500 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul SATU MARE
mbrcminte bituminoas:
456,521 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
20,600 Km
Beton de ciment:
9,696 Km
Pavaj:
48,411 Km
Pietruire:
163,099 Km
Drum de pmnt:
142,484 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 61

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul SIBIU


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 104D

0,900 Km

DJ 104E

12,620 Km

DJ 104F

16,100 Km

10,280 Km

DJ 104G

0,355 Km

11,315 Km

7,190 Km

DJ 105

9,532 Km

DJ 105A

6,650 Km

13,173 Km

9,650 Km

DJ 105D

10,803 Km

14,930 Km

DJ 105E

DJ 105F

1,580 Km

12,770 Km

10

DJ 105G

21,250 Km

35,450 Km

11

DJ 105H

6,080 Km

12

DJ 105J

12,750 Km

13

DJ 105K

2,500 Km

14

DJ 105N

15

DJ 105P

16

DJ 106

17

DJ 106A

18

DJ 106

1,300 Km

19

DJ 106

1,500 Km

20

DJ 106B

42,105 Km

21

DJ 106C

13,330 Km

22

DJ 106D

23

3,480 Km

7,650 Km

1,791 Km

7,000 Km

0,922 Km

2,237 Km
3,000 Km
4,300 Km

77,520 Km

0,715 Km

15,464 Km

11,903 Km

5,905 Km

0,650 Km

3,928 Km

0,290 Km

16,779 Km

7,032 Km

DJ 106E

34,965 Km

12,900 Km

24

DJ 106F

0,600 Km

1,240 Km

25

DJ 106G

22,434 Km

8,211 Km

26

DJ 106J

3,250 Km

4,900 Km

27

DJ 106M

4,000 Km

3,500 Km

28

DJ 106N

34,500 Km

29

DJ 106P

16,000 Km

30

DJ 106R

31

DJ 106S

3,157 Km

4,420 Km

2,280 Km

8,018 Km
15,300 Km

0,300 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 62

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul SIBIU


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 106T

33

DJ 107B

34

9,000 Km

4,425 Km

3,957 Km

25,448 Km

4,080 Km

DJ 141

18,398 Km

8,767 Km

35

DJ 141A

32,875 Km

36

DJ 141B

14,600 Km

4,080 Km

37

DJ 141C

0,420 Km

7,910 Km

38

DJ 141D

1,600 Km

3,350 Km

39

DJ 141E

1,200 Km

40

DJ 142A

1,050 Km

11,300 Km

3,900 Km

41

DJ 142B

3,875 Km

4,300 Km

0,345 Km

42

DJ 142C

1,541 Km

3,880 Km

43

DJ 142E

0,915 Km

9,965 Km

9,250 Km

44

DJ 142F

6,125 Km

0,750 Km

5,725 Km

45

DJ 142G

10,780 Km

1,400 Km

11,370 Km

46

DJ 142H

47

DJ 142J

2,555 Km

1,130 Km

48

DJ 143

2,000 Km

4,004 Km

49

DJ 143A

5,900 Km

26,350 Km

50

DJ 143B

51

DJ 151B

1,528 Km

2,170 Km

3,092 Km

0,730 Km

1,850 Km

0,280 Km

1,507 Km

4,170 Km

30,520 Km
4,680 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul SIBIU


mbrcminte bituminoas:
93,019 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
415,151 Km
Beton de ciment:
Pavaj:
10,959 Km
Pietruire:
358,878 Km
Drum de pmnt:
65,694 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 63

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul SUCEAVA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 155A

10,800 Km

7,200 Km

DJ 155B

1,000 Km

4,420 Km

DJ 155P

1,400 Km

7,600 Km

DJ 172D

DJ 174

DJ 174A

DJ 174C

DJ 174D

DJ 174E

10

DJ 174F

11

DJ 175

14,039 Km

12

DJ 175A

23,985 Km

13

DJ 175B

1,000 Km

15,315 Km

14

DJ 176

20,697 Km

32,043 Km

15

DJ 176A

16

DJ 177

17

DJ 177A

18

DJ 177B

16,320 Km

19

DJ 177C

6,415 Km

9,610 Km

20

DJ 177D

3,750 Km

0,250 Km

21

DJ 177E

1,880 Km

2,000 Km

22

DJ 178

20,767 Km

24,446 Km

23

DJ 178A

24,353 Km

24

DJ 178B

6,837 Km

25

DJ 178C

2,330 Km

21,670 Km

26

DJ 178D

1,010 Km

1,106 Km

27

DJ 178E

28

DJ 178F

9,073 Km

29

DJ 178G

5,700 Km

30

DJ 208

6,437 Km

14,041 Km

31

DJ 208A

2,190 Km

38,350 Km

12,430 Km
7,413 Km

5,674 Km

1,000 Km

43,878 Km
8,800 Km
5,000 Km

5,181 Km

0,525 Km

0,294 Km
18,930 Km
15,000 Km
8,856 Km

6,490 Km
18,185 Km

2,677 Km

23,705 Km

0,485 Km

7,000 Km

11,500 Km

19,510 Km

4,198 Km

25,430 Km

1,465 Km

20,000 Km

6,412 Km
9,186 Km

6,834 Km
6,010 Km
9,687 Km

13,355 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 64

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul SUCEAVA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 208B

12,415 Km

17,165 Km

33

DJ 208C

17,593 Km

10,827 Km

34

DJ 208D

11,249 Km

5,891 Km

35

DJ 208E

3,100 Km

12,653 Km

36

DJ 208F

2,000 Km

13,421 Km

37

DJ 208I

38

DJ 208S

39

DJ 208T

40

DJ 208U

5,700 Km

41

DJ 208V

5,750 Km

42

DJ 209A

3,630 Km

29,975 Km

10,695 Km

43

DJ 209B

0,170 Km

10,260 Km

23,170 Km

44

DJ 209C

2,688 Km

8,500 Km

45

DJ 209D

0,710 Km

30,854 Km

16,776 Km

46

DJ 209G

22,269 Km

10,891 Km

47

DJ 209H

13,897 Km

48

DJ 209J

4,080 Km

49

DJ 209K

9,050 Km

50

DJ 209L

9,925 Km

51

DJ 209M

52

DJ 290

53

DJ 290A

54

DJ 291A

1,000 Km

3,660 Km
7,000 Km

4,017 Km
13,910 Km

1,700 Km

0,480 Km

13,512 Km

3,160 Km

6,840 Km

13,137 Km

9,088 Km

2,000 Km

3,200 Km
5,870 Km

15,110 Km

24,320 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul SUCEAVA


mbrcminte bituminoas:
52,078 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
469,580 Km
Beton de ciment:
86,492 Km
Pavaj:
Pietruire:
482,419 Km
Drum de pmnt:
45,883 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 65

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul TELEORMAN


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 503

DJ 503A

DJ 504

DJ 504B

DJ 506

DJ 506A

36,486 Km

11,694 Km

2,990 Km
2,500 Km

30,000 Km

26,700 Km

23,084 Km
9,725 Km

71,185 Km

26,315 Km

4,735 Km

7,765 Km

DJ 506B

4,544 Km

4,130 Km

DJ 543

6,850 Km

DJ 546

10

DJ 601

11

DJ 601B

12

DJ 601C

4,600 Km

13

DJ 601D

0,600 Km

14

DJ 601F

15

DJ 611

16

DJ 612

17

DJ 612A

18

DJ 612B

19

DJ 642

20

DJ 653

8,164 Km

31,060 Km

21

DJ 658B

1,490 Km

37,908 Km

22

DJ 679

23

DJ 679B

24

DJ 679E

25

DJ 701

1,320 Km

16,873 Km

26

DJ 703

3,500 Km

48,094 Km

1,500 Km

6,000 Km

17,895 Km

34,000 Km
5,245 Km
10,059 Km

13,000 Km

4,500 Km

27,102 Km

0,100 Km

9,890 Km
19,900 Km

2,600 Km

20,900 Km
9,380 Km

1,920 Km
1,500 Km

1,300 Km

15,960 Km

76,303 Km
28,537 Km

2,285 Km

15,525 Km
8,900 Km

0,650 Km
8,025 Km

7,367 Km
3,400 Km
0,834 Km

10,100 Km
9,666 Km

2,450 Km

3,620 Km

34,807 Km
12,115 Km

3,896 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul TELEORMAN


mbrcminte bituminoas:
95,160 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
373,630 Km
Beton de ciment:
20,250 Km
Pavaj:
Pietruire:
328,782 Km
Drum de pmnt:
35,721 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 66

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul TIMI


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 572

11,800 Km

24,900 Km

10,100 Km

DJ 584

7,400 Km

5,500 Km

DJ 584A

7,200 Km

DJ 585

5,400 Km

3,200 Km

DJ 588

19,200 Km

4,700 Km

DJ 588A

DJ 588B

DJ 591

1,100 Km

1,000 Km
1,300 Km

0,400 Km

10,000 Km

14,900 Km
3,600 Km

10,000 Km

1,100 Km

6,500 Km

21,500 Km

DJ 591A

10,600 Km

8,700 Km

10

DJ 592

18,000 Km

37,500 Km

11

DJ 592A

20,800 Km

3,000 Km

12

DJ 592B

1,100 Km

45,100 Km

13

DJ 592C

8,000 Km

9,600 Km

14

DJ 592D

4,200 Km

29,500 Km

15

DJ 593

28,300 Km

4,400 Km

16

DJ 593A

7,400 Km

7,000 Km

17

DJ 594

23,100 Km

18

DJ 594A

12,100 Km

19

DJ 594B

11,600 Km

20

DJ 595

21

DJ 595A

2,200 Km

0,800 Km

13,100 Km

22

DJ 609

1,100 Km

2,300 Km

28,000 Km

7,400 Km

23

DJ 609A

18,400 Km

3,600 Km

1,000 Km

24

DJ 609B

28,000 Km

25

DJ 609C

10,500 Km

26

DJ 609D

27

DJ 609E

5,100 Km

28

DJ 609F

7,000 Km

29

DJ 680

4,300 Km

30

DJ 681

28,600 Km

31

DJ 681A

12,700 Km

3,200 Km

1,000 Km

1,000 Km

0,700 Km

5,800 Km

11,700 Km

6,200 Km

9,500 Km

1,000 Km

0,400 Km

1,400 Km

12,500 Km

14,100 Km
2,000 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 67

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul TIMI


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 681B

4,000 Km

33

DJ 681C

26,600 Km

34

DJ 681D

5,400 Km

0,600 Km

35

DJ 682

1,800 Km

1,200 Km

36

DJ 682A

0,400 Km

3,800 Km

37

DJ 682B

38

DJ 682D

39

DJ 682E

40

DJ 684

41

DJ 684B

42

DJ 691

43

DJ 691A

44

DJ 692

2,300 Km

47,600 Km

45

DJ 693

6,100 Km

46

DJ 693B

47

DJ 694

7,500 Km

4,000 Km

2,300 Km

42,100 Km

15,000 Km

3,200 Km

9,400 Km
8,600 Km
0,300 Km

6,400 Km

11,000 Km

0,400 Km

25,800 Km
0,800 Km

2,800 Km

2,200 Km

39,100 Km

18,100 Km
0,600 Km

12,700 Km

10,600 Km

3,500 Km

33,500 Km

11,500 Km

3,600 Km

41,500 Km

4,200 Km

8,300 Km

7,300 Km

3,300 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul TIMI


mbrcminte bituminoas:
158,700 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
520,600 Km
Beton de ciment:
44,400 Km
Pavaj:
9,800 Km
Pietruire:
359,200 Km
Drum de pmnt:
52,100 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 68

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul TULCEA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 222

94,300 Km

DJ 222A

26,911 Km

DJ 222B

57,178 Km

DJ 222C

64,926 Km

DJ 222D

DJ 222E

28,027 Km

DJ 222F

34,350 Km

DJ 222G

16,500 Km

DJ 222H

5,000 Km

10

DJ 222K

3,100 Km

11

DJ 222L

5,300 Km

12

DJ 222M

13

DJ 222N

14

DJ 223A

22,300 Km

15

DJ 227

13,900 Km

16

DJ 229

54,795 Km

17

DJ 229A

19,502 Km

18

DJ 229B

1,438 Km

19

DJ 251

10,634 Km

83,000 Km

10,600 Km
45,561 Km

20,439 Km

7,000 Km

18,800 Km

14,200 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul TULCEA


mbrcminte bituminoas:
461,727 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
Beton de ciment:
Pavaj:
Pietruire:
63,195 Km
Drum de pmnt:
132,839 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 69

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul VLCEA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 105G

0,800 Km

DJ 605A

DJ 605C

DJ 643

DJ 643B

DJ 643D

DJ 644A

6,600 Km

DJ 645

8,880 Km

DJ 646

8,773 Km

6,497 Km

12,513 Km

1,784 Km

11,916 Km

3,800 Km

2,955 Km

13,300 Km
15,090 Km

12,000 Km
19,187 Km

16,368 Km
1,877 Km

0,820 Km

7,913 Km

1,100 Km

6,300 Km
10,785 Km

26,127 Km

3,000 Km

10

DJ 646A

9,185 Km

10,834 Km

11

DJ 646B

13,915 Km

12

DJ 646C

3,000 Km

13

DJ 646D

2,400 Km

14

DJ 646E

4,565 Km

15

DJ 647

5,000 Km

16

DJ 648

17

DJ 648A

18

DJ 648B

4,000 Km

19

DJ 649

8,640 Km

20

DJ 650

5,050 Km

5,950 Km

21

DJ 651

2,200 Km

9,800 Km

22

DJ 651A

12,650 Km

7,000 Km

23

DJ 651B

2,850 Km

24

DJ 654

3,800 Km

25

DJ 656

6,374 Km

26

DJ 658

4,700 Km

27

DJ 665

15,519 Km

28

DJ 669

2,982 Km

29

DJ 676

30

DJ 676A

31

DJ 676B

2,000 Km

7,190 Km
8,900 Km

3,000 Km

11,546 Km

0,081 Km

41,700 Km

3,200 Km

3,785 Km

1,000 Km

0,340 Km

3,700 Km

8,620 Km
1,881 Km

11,000 Km
2,500 Km

5,712 Km

17,064 Km

2,988 Km

4,140 Km
12,575 Km

6,965 Km

13,400 Km

0,402 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 70

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul VLCEA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 676C

1,698 Km

33

DJ 676D

3,720 Km

34

DJ 676E

35

3,600 Km

10,671 Km

4,949 Km

2,130 Km

9,660 Km

0,780 Km

DJ 676F

11,300 Km

4,000 Km

36

DJ 676G

20,000 Km

1,250 Km

37

DJ 676H

1,580 Km

3,930 Km

38

DJ 677

2,950 Km

20,900 Km

39

DJ 677A

32,085 Km

2,935 Km

40

DJ 677C

1,100 Km

15,148 Km

41

DJ 677D

9,650 Km

0,338 Km

42

DJ 677E

3,000 Km

3,520 Km

43

DJ 677F

44

DJ 678

39,270 Km

45

DJ 678A

25,290 Km

46

DJ 678B

9,560 Km

47

DJ 678C

6,262 Km

48

DJ 678D

15,900 Km

1,000 Km

49

DJ 678E

5,500 Km

2,862 Km

50

DJ 678H

5,000 Km

51

DJ 701D

37,085 Km

52

DJ 703F

7,600 Km

53

DJ 703G

8,150 Km

54

DJ 703H

0,360 Km

0,500 Km

55

DJ 703L

5,534 Km

11,766 Km

56

DJ 703M

11,000 Km

57

DJ 703N

4,400 Km

58

DJ 703P

9,528 Km

25,300 Km

3,900 Km

10,622 Km
1,100 Km

8,400 Km

13,000 Km
1,800 Km

5,850 Km
30,500 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

16,100 Km

pag. 71

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul VLCEA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul VLCEA
mbrcminte bituminoas:
70,263 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
432,755 Km
Beton de ciment:
84,705 Km
Pavaj:
1,000 Km
Pietruire:
345,163 Km
Drum de pmnt:
72,635 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 72

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul VASLUI


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 159

10,405 Km

12,099 Km

0,709 Km

18,011 Km

9,031 Km

DJ 159A

DJ 159E

DJ 207E

DJ 207H

8,500 Km

DJ 207J

7,310 Km

DJ 241C

5,800 Km

DJ 242

DJ 242B

10,000 Km

10

DJ 242C

8,000 Km

11

DJ 242F

13,900 Km

12

DJ 242G

7,000 Km

13

DJ 243

14

DJ 243A

7,670 Km

26,270 Km

15

DJ 243B

7,000 Km

16,350 Km

16

DJ 243C

17

DJ 243D

18

DJ 243E

19

DJ 244

25,000 Km

20

DJ 244A

17,900 Km

9,616 Km

7,638 Km

21

DJ 244B

25,400 Km

26,380 Km

4,000 Km

22

DJ 244C

7,200 Km

16,390 Km

9,480 Km

23

DJ 244D

8,800 Km

16,700 Km

24

DJ 244E

10,460 Km

14,790 Km

25

DJ 244H

26

DJ 244I

12,300 Km

27

DJ 244J

6,250 Km

28

DJ 244K

29

DJ 244L

30

DJ 244M

1,100 Km

31

DJ 244N

4,800 Km

5,000 Km
19,232 Km

1,000 Km

3,000 Km

15,773 Km

2,825 Km

8,140 Km

49,500 Km

5,102 Km
3,790 Km
2,980 Km

2,500 Km

15,980 Km

9,310 Km

22,550 Km

8,900 Km

2,500 Km
11,080 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 73

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul VASLUI


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 245

22,600 Km

26,355 Km

33

DJ 245A

21,030 Km

11,320 Km

13,960 Km

34

DJ 245B

11,650 Km

6,480 Km

35

DJ 245C

10,100 Km

14,900 Km

36

DJ 245D

7,650 Km

7,350 Km

14,603 Km

37

DJ 245E

2,600 Km

6,660 Km

5,375 Km

38

DJ 245L

39

DJ 245M

40

DJ 246

41

DJ 246A

42

DJ 246B

43

DJ 246C

44

DJ 247

10,904 Km

45

DJ 248

8,580 Km

46

DJ 248A

47

DJ 248B

0,500 Km

3,240 Km

48

DJ 248F

1,000 Km

2,726 Km

49

DJ 248G

50

DJ 280

51

DJ 284

52

DJ 284A

12,600 Km

6,499 Km

1,970 Km

0,020 Km

7,200 Km

6,751 Km

1,200 Km

15,550 Km
0,750 Km

0,800 Km
31,695 Km

19,355 Km

3,475 Km

2,500 Km
3,600 Km
0,500 Km

1,100 Km

24,400 Km
4,600 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul VASLUI


mbrcminte bituminoas:
6,500 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
314,259 Km
Beton de ciment:
Pavaj:
Pietruire:
469,872 Km
Drum de pmnt:
144,938 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 74

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul VRANCEA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DJ 115

5,000 Km

7,700 Km

DJ 119A

DJ 119C

16,000 Km

4,000 Km

DJ 119J

3,555 Km

DJ 202

26,500 Km

DJ 202C

DJ 202E

8,100 Km

11,100 Km

3,800 Km

DJ 202F

6,300 Km

6,400 Km

12,800 Km

DJ 203H

3,000 Km

3,445 Km

1,300 Km

3,000 Km

10

DJ 204

33,213 Km

11

DJ 204A

12

DJ 204B

20,000 Km

13

DJ 204C

39,650 Km

14

DJ 204D

13,900 Km

15

DJ 204E

13,350 Km

16

DJ 204F

1,000 Km

17

DJ 204G

2,000 Km

18

DJ 204H

2,200 Km

19

DJ 204L

20

DJ 204N

1,000 Km

2,000 Km

21

DJ 204P

7,850 Km

10,000 Km

22

DJ 205A

20,600 Km

15,600 Km

23

DJ 205B

45,590 Km

5,010 Km

24

DJ 205C

13,600 Km

2,400 Km

25

DJ 205D

20,200 Km

8,800 Km

26

DJ 205E

18,550 Km

40,400 Km

27

DJ 205F

28

DJ 205H

14,650 Km

29

DJ 205I

5,000 Km

30

DJ 205J

2,500 Km

31

DJ 205K

5,000 Km

2,000 Km

16,200 Km

46,600 Km

32,400 Km

4,100 Km
2,120 Km

0,800 Km

13,150 Km

7,200 Km

17,000 Km

8,000 Km

27,580 Km
4,600 Km

6,400 Km

12,800 Km

10,765 Km

6,800 Km

2,000 Km

3,000 Km

5,000 Km

12,150 Km

5,000 Km

30,400 Km
29,350 Km
4,000 Km
11,700 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

15,500 Km

pag. 75

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul VRANCEA


Nr.
crt.

Denumire
drum

mbrcminte
bituminoas: (IA)

mbrc. bitum.
uoar: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pmnt:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DJ 205L

5,700 Km

18,300 Km

10,000 Km

33

DJ 205M

4,500 Km

10,700 Km

34

DJ 205N

3,000 Km

9,000 Km

9,000 Km

35

DJ 205P

3,350 Km

14,050 Km

13,600 Km

36

DJ 205R

19,600 Km

7,000 Km

37

DJ 205S

9,300 Km

5,700 Km

38

DJ 241

11,000 Km

39

DJ 241A

14,450 Km

40

DJ 241F

2,000 Km

10,000 Km

41

DJ 252

7,950 Km

8,750 Km

11,300 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din judeul VRANCEA


mbrcminte bituminoas:
98,013 Km
mbrcminte bituminoas uoar:
437,745 Km
Beton de ciment:
4,900 Km
Pavaj:
2,120 Km
Pietruire:
339,935 Km
Drum de pmnt:
148,215 Km

Totalul lungimilor de mbrcmini rutiere pe drumurile judeene din ROMNIA


mbrcminte bituminoas:
mbrcminte bituminoas uoar:
Beton de ciment:
Pavaj:
Pietruire:
Drum de pmnt:

4260,743 Km
15748,105 Km
1120,194 Km
304,242 Km
11765,517 Km
2810,949 Km

LUNGIMILE DE MBRCMINI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEENE DIN ROMNIA

pag. 76