Sunteți pe pagina 1din 300

Elena Mdlina NICA

DREPT ELECTORAL
1
2
Elena Mdlina NICA
DREPT
ELECTORAL
Editura SITECH
Craiova, 2010

Autorul este Asistent universitar doctor n cadrul Facultii de Drept i tiine


Administrative a Universitii din Craiova i membru fondator al Centrului de
Cercetri Juridice Fundamentale, centru ce i desfoar activitatea de
cercetare sub egida Academiei om!ne"
Lucrarea de fa este publicat sub egida Centrului de Cercetri
Juridice Fundamentale, Craiova"
2010 Editura Sitech Craiova
Toate drepturile asupra acestei ediii sunt rezervate editurii.
Orice reproducere integral sau parial, prin orice procedeu, a
unor pagini din aceast lucrare, eectuate r autorizaia
editorului este ilicit !i constituie o contraacere. Sunt
acceptate reproduceri strict rezervate utilizrii sau citrii
"usti#cate de interes !tiini#c, cu speci#carea respectivei citri.
2010 Editura Sitech Craiova
$ll rights reserved. This %oo& is protected %' cop'right. (o part
o this %oo& )a' %e reproduced in an' or) or %' an' )eans,
including photocop'ing or utilised an' inor)ation storage and
retrieval s'ste) *ithout *ritten per)ision ro) the cop'right
o*ner.
Editura S+TEC, din Craiova este acreditat de C.(.C.S.+.S. din
cadrul -inisterului Educaiei !i Cercetrii pentru editare de
carte !tiini#c.
Editura S+TEC, Craiova
Str. .o)ul, /loc T1, 0arter
Tel1a23 02411515006
!
IS"N #$%&'0'&(0&#$#&1
(
CUPRINS
TITLUL I. Democraia cadrul de manifestare a sistemului electoral)))))))))))))))))))))))))
CAPITOL*L I) Si+te,ul ele-toral)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 1) De/ini.ia +i+te,ului ele-toral)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 2) Co,0onentele +i+te,ului ele-toral)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea ) Re1erva de -o,0eten. a le2ii or2ani-e 3n ,ateria +i+te,ului
ele-toral ro,4n)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
CAPITOL*L II) De,o-ra.ia))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 1) De,o-ra.ia dire-t)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 2) De,o-ra.ia re0re1entativ 5ele-toral6)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea ) De,o-ra.ia +e,i&dire-t))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) Re/erendu,ul))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
") 7etoul 0o0ular)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C) Ini.iativa 0o0ular)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
D) Revo-area 0o0ular)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
CAPITOL*L III) De,o-ra.ia li8eral +e,i&dire-t ro,4n))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 1) Cara-terul +e,i&dire-t 9i li8eral al de,o-ra.iei ro,4ne)))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 2) Condi.iile -on+titu.ionale ale re+tr4n2erii e:er-i.iului
dre0turilor ele-torale 3n de,o-ra.ia li8eral +e,i&dire-t
ro,4n))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea ) Pro-edeele de interven.ie -et.enea+- 3n -adrul de,o-ra.iei
+e,i&dire-te ro,4ne)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) Re/erendu,ul 9i revo-area 0o0ular))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A 1) Re/erendu,ul na.ional 9i revo-area 0o0ular a Pre9edintelui))))))))))))))))))))
A 2) Re/erendu,ul lo-al 9i revo-area 0o0ular a ale9ilor lo-ali))))))))))))))))))))))))
") Ini.iativa 0o0ular)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea !) Ale2erile 3n -adrul de,o-ra.iei +e,i&dire-te ro,4ne))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) De/ini.ia ale2erilor))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
") Ti0uri de ale2eri))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C) Cara-terele ale2erilor))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 1) Cara-terul 0oliti- al ale2erilor)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) Cara-terul li8er, 0eriodi- 9i -ore-t al ale2erilor))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
D) ;un-.iile ale2erilor))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea () S0e-i/i-ul ,andatului de dre0t 0u8li-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) Prin ,andatul de dre0t 0u8li- +e tran+/er 0uterea, 9i nu voin.a)))))))))))))))))))))))
") Indeter,inarea ,andantului 3n dre0tul 0u8li-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C) Modul de -reare a o8li2a.iilor 0rin e:er-itarea ,andatului 0u8li-)))))))))))))))))))))))))
D) Mandatul 0u8li- nu e+te intuitu 0er+onae)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
E) Mandatul 0u8li- re0re1entativ nu e+te i,0erativ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
;) Mandatul 0u8li- nu e+te revo-a8il)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
<) Mandatul 0u8li- nu 0oate /i redele2at))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
'
TITLUL II. Dreptul de a alege i dreptul de a fi ales)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
CAPITOL*L I) Dre0tul de a ale2e)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 1) Tr+turile +u/ra2iului))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) *niver+alitatea +u/ra2iului))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A 1) Su/ra2iul -en+itar = /or, a +u/ra2iului re+tr4n+))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A 2) Evolu.ia i,0unerii univer+alit.ii +u/ra2iului)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A)) Condi.iile ,ini,ale ale e:er-itrii +u/ra2iului univer+al)))))))))))))))))))))))))))
") E2alitatea +u/ra2iului))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
" 1) *ni-itatea votului))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
")2) 7otul 0lural))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
" ) 7otul ,ulti0lu))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
" !) E2alitatea re0re1entrii -or0ului 0oliti-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C) Cara-terul +e-ret 9i 0er+onal al votului)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C) 1) Cara-terul +e-ret al votului)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) Cara-terul 0er+onal al votului)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) 1) <aran.iile -ara-terului 0er+onal al votului)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) 2) Pre1en.a 3n -a8ina de vot 9i a altor 0er+oane 3n a/ara
ale2torului)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) ) *rna +0e-ial)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) !) 7otul ele-troni-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) () 7otul 0rin -ore+0onden.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) ') 7otul 0rin 0ro-ur 5,andat6))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
D) Cara-terul /a-ultativ al votului)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
E) Su/ra2iul dire-t = +u/ra2iul indire-t))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
;) Cara-terul li8er e:0ri,at al votului)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 2) Li+tele ele-torale))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) Li+tele ele-torale 0er,anente 9i -o0iile de 0e li+tele ele-torale
0er,anente)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
") Li+tele ele-torale -o,0le,entare 9i -o0iile de 0e li+tele ele-torale
-o,0le,entare)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C) Li+tele ele-torale +0e-iale 9i -o0iile de 0e li+tele ele-torale +0e-iale)))))))))))))))
D) Li+tele ele-torale +u0li,entare 9i ta8ele ele-torale))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
CAPITOL*L II) Dre0tul de a /i ale+)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 1) Condi.iile de eli2i8ilitate)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 2) Candidaturile))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) Titularii dre0tului de a 0ro0une -andidaturi)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A 1) ;or,a.iunile 0oliti-e -e 0ot 0ro0une>+u+.ine -andidaturi)))))))))))))))))))))))))
A 2) Candidaturile inde0endente)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
") Pro0unerile de -andidaturi))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
" 1) Ale2erile 0arla,entare))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
" 2) Ale2erile euro0arla,entare)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
" ) Ale2erile lo-ale))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
" !) Ale2erile 0re1iden.iale)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C) De0unerea, 3nre2i+trarea 9i ad,iterea -andidaturilor)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 1) Ale2erile 0arla,entare))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) Ale2erile euro0arla,entare)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C ) Ale2erile lo-ale))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C !) Ale2erile 0re1iden.iale)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
D) Conte+tarea -andidaturilor 9i r,4nea lor de/initiv))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
$
D 1) Ale2erile 0arla,entare))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
D 2) Ale2erile euro0arla,entare)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
D ) Ale2erile lo-ale))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
D !) Ale2erile 0re1iden.iale))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
E) Dre0tul de renun.a la -andidatur 9i retra2erea -andidaturilor))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea ) E2alitatea de 9an+e 3n ,ateria dre0tului de a /i ale+)))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) E2alitatea de 9an+e 3ntre /e,ei 9i 8r8a.i 3n ,ateria dre0tului de a /i
ale+)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
") E2alitatea de 9an+e a -et.enilor a0ar.in4nd unei ,inorit.i
na.ionale 3n ,ateria dre0tului de a /i ale+)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea !) Con+idera.ii 2enerale 0rivind dre0tul de a ale2e 9i dre0tul de a
/i ale+ 3n Parla,entul Euro0ean 9i la ale2erile lo-ale 3n -adrul
*niunii Euro0ene)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) Dre0tul de a ale2e 9i dre0tul de a /i ale+ 0entru Parla,entul
Euro0ean))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
") Dre0tul de a ale2e 9i de a /i ale+ la ale2erile lo-ale 3n -adrul
*niunii Euro0ene)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
CAPITOL*L III) Ca,0ania ele-toral))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 1) ;inan.area -a,0aniei ele-torale))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) ;inan.area 0rivat a -a,0aniei ele-torale))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
") Re+ur+e /inan-iare 0rovenite din /inan.are 0u8li-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C) Controlul /inan.rii -a,0aniei ele-torale)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 2) *tili1area ,a++&,edia audiovi1ual 0u8li- 9i 0rivat 3n
-a,0ania ele-toral))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) Dre0tul la anten 9i ti,0ii de anten ???????????????))1($
") E,i+iunile ele-torale 9i +onda@ele de o0inie -u -ara-ter ele-toral????)) 1(#
Se-.iunea ) A/i9a@ul ele-toral 9i a+i2urarea +0a.iilor 0entru 3nt4lniri -u
ale2torii)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea !) Controlul -a,0aniei ele-torale))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
CAPITOL*L I7) Cadrul e:er-itrii dre0tului de a ale2e 9i a dre0tului de a /i
ale+)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 1) Cir-u,+-ri0.iile ele-torale)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) De/ini.ie 9i 0rin-i0ii de +ta8ilire)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
") De-u0area de,o2ra/i- de1e-Aili8rat)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C) Rede-u0area 0eriodi- a8il 52errB,anderin2&ul6)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 2) Cir-u,+-ri0.iile ele-torale 3n Ro,4nia)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) Cir-u,+-ri0.iile ele-torale 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare))))))))))))))))))))))))))))
") Cir-u,+-ri0.iile ele-torale 3n -a1ul ale2erilor lo-ale)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C) Cir-u,+-ri0.iile ele-torale 3n -a1ul ale2erilor euro0arla,entare 9i
0re1iden.iale)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea ) Se-.iile de votare))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) Or2ani1area +e-.iilor de votare)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
") Deli,itarea 9i nu,erotarea +e-.iilor de votare)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
TITLUL III. Scrutinul)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
CAPITOL*L I) Ti0uri de +-rutin))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 1) S-rutinul ,a@oritar)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) S-rutinul ,a@oritar la un tur))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A 1) S-rutinul ,a@oritar la un tur unino,inal)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
%
A 2) S-rutinul ,a@oritar la un tur unino,inal alternativ 50re/eren.ial6
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A ) S-rutinul ,a@oritar la un tur 0lurino,inal 5de li+t6)))))))))))))))))))))))))))))))))
A ) 1) 7arianta li+telor 8lo-ate))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A ) 2) 7arianta li+telor de+-Ai+e 50ana-Aa2e6))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A !) S-rutinul ,a@oritar la un tur 0lurino,inal alternativ 50re/eren.ial6
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
") S-rutinul ,a@oritar la dou tururi))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
" 1) S-rutinul ,a@oritar la dou tururi unino,inal)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
" 2) S-rutinul ,a@oritar la dou tururi 0lurino,inal))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 2) S-rutine 0re&0ro0or.ionale)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) 7otul -u,ulativ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
") 7otul li,itat)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C) Mini,ul ele-toral))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea ) Re0re1entarea 0ro0or.ional))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) Evolu.ie, avanta@e 9i in-onveniente))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
") Eta0e teAni-e)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C) 7ariante ale re0re1entrii 0ro0or.ionale))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 1) Re0re1entarea 0ro0or.ional inte2ral 5la nivel na.ional6)))))))))))))))))))))))))
C 1) 1) Cntre2ul teritoriu na.ional e+te tran+/or,at 3ntr&o +in2ur
-ir-u,+-ri0.ie))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 1) 2) 7arianta re0arti1rii re+turilor la nivelul 0rovin-iilor)))))))))))))))))))))))
C 1) ) Re0arti1area la nivel na.ional a re+turilor ele-torale))))))))))))))))))))))))
C 2) Re0re1entarea 0ro0or.ional a0ro:i,ativ 5la nivel de
-ir-u,+-ri0.ie6))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) 1) 7ariante -e u1ea1 de -4turi ele-torale)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) 1) 1) Si+te,ul -elui ,ai ,are re+t 5,etoda Ha,ilton 1$#26
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) 1) 2) Si+te,ul -elei ,ai ,ari ,edii)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) 1) 2) 1) 7arianta -la+i- 5,etoda De//er+on 1$#26))))))))))))))))))))))))
C 2) 1) 2) 2) Si+te,ul Ha2en8a-A&"i+-Ao// 5+i+te,ul -4tului
re-ti/i-at6))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) 1) ) Si+te,ul Hare 5vot uni- tran+/era8il6)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) 1) !) Pana-Aa2e&ul))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) 2) Si+te,ele 0rin divi1ori))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) 2) 1) Metoda Hondt)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) 2) 2) Metoda Sainte&La2ue 5,etoda Ee8+ter 1%26))))))))))))))))))))))))
D) Pra2urile ele-torale)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
E) De+e,narea ale9ilor 3n re0re1entarea 0ro0or.ional)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea !) S-rutinele ,i:te)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) De/ini.ie, evolu.ie 9i -riterii de -la+i/i-are)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
") S-rutine 2eo2ra/i- ,i:te)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C) S-rutinele 2eo2ra/i- o,o2ene)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 1) S-rutinul de li+t -u 3nrudire))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) S-rutine ,i:te -u /inalitate 0ro0or.ional 5-o,0en+atorii6))))))))))))))))))))))
C 2) 1) S-rutinul 2er,an)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) 2) S-rutinul italian din 1##!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) ) S-rutinul @a0one1 din 1##!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) !) S-rutinul din *n2aria)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
#
C ) S-rutine -e -o,8in +-rutinul ,a@oritar 0lurino,inal 9i
re0re1entarea 0ro0or.ional)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C !) S-rutine ,i:te -u /inalitate ,a@oritar))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C !) 1) S-rutinul ,i:t italian din 1#2!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C !) 2) S-rutinul ele-toral ,uni-i0al /ran-e1 din 1#%))))))))))))))))))))))))))))))))
C !) ) S-rutinul ro,4n din 1#2')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
CAPITOL*L II) Con+e-in.ele ti0urilor de +-rutin)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 1) Con+e-in.e a+u0ra +i+te,ului de 0artide)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) S-rutinul unino,inal la un tur 9i 8i0artidi+,ul))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
") S-rutinul ,a@oritar la dou tururi, ,ulti0artidi+,ul 9i 8i0olari1area)))))))))))))))))))))))
C) Re0re1entarea 0ro0or.ional 9i ,ulti0artidi+,ul)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 2) Con+e-in.e a+u0ra re0re1entrii 0arla,entare 9i a 2uvernrii))))))))))))))
A) S-rutinul ,a@oritar, re0re1entarea 0arla,entar 9i +ta8ilitatea
2uverna,ental))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
") Re0re1entarea 0ro0or.ional, re0re1entarea 0arla,entar 9i
5in6+ta8ilitatea 2uverna,ental)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea ) Con+e-in.ele a+u0ra 0+iAolo2iei ele-toratului)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
TITLUL I. !rgani"area i desf#urarea alegerilor)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
CAPITOL*L I) Or2ani+,ele ele-torale)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 1) "irourile 9i o/i-iile ele-torale))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) Re2uli 2enerale 0rivind 8irourile 9i o/i-iile ele-torale)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A 1) Statutul @uridi- al 8irourilor 9i o/i-iilor ele-torale))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A 2) Co,0onen.a 8irourilor 9i o/i-iilor ele-torale))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A ) ;or,area 8irourilor 9i o/i-iilor ele-torale)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A !) A-tele ad,ini+trative @uri+di-.ionale ale 8irourilor 9i o/i-iilor
ele-torale)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A () Cn-etarea a-tivit.ii 8irourilor 9i o/i-iilor ele-torale)))))))))))))))))))))))))))))))))
") "iroul Ele-toral Central))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
" 1) Co,0onen.a "iroului Ele-toral Central))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
" 2) Con+tituirea 9i -o,0letarea "iroului Ele-toral Central))))))))))))))))))))))))))))
" ) Atri8u.iile "iroului Ele-toral Central))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C) "iroul ele-toral de -ir-u,+-ri0.ie ele-toral))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 1) "iroul ele-toral de -ir-u,+-ri0.ie ele-toral 0entru ale2erile
0arla,entare))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C 2) "iroul ele-toral de -ir-u,+-ri0.ie 0entru ale2erile lo-ale))))))))))))))))))))))))
C ) "iroul ele-toral @ude.ean 9i 8iroul de +e-tor al ,uni-i0iului
"u-ure9ti 3n -a1ul ale2erilor 0entru Parla,entul Euro0ean 9i al
ale2erilor 0re1iden.iale)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C !) "iroul ele-toral 0entru +e-.iile de votare din +trintate)))))))))))))))))))))))))))
D) "iroul ele-toral al +e-.iei de votare))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
D 1) Con+tituirea 8iroului ele-toral al +e-.iei de votare)))))))))))))))))))))))))))))))))))
D 2) "iroul ele-toral al +e-.iei de votare din +trintate)))))))))))))))))))))))))))))))))))
D ) Atri8u.iile 8iroului ele-toral al +e-.iei de votare)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
E) O/i-iile ele-torale))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 2) Autoritatea Ele-toral Per,anent))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
CAPITOL*L II) De+/9urarea votrii))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 1) "uletinele de vot, +e,nele ele-torale 9i 9ta,0ilele ele-torale
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
10
A) "uletinele de vot)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
") Se,nele ele-torale)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C) Fta,0ilele ele-torale)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 2) 7otarea)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) Eta0a 0reli,inar votrii 9i ,+urile or2ani1atori-e ale votrii))))))))))))))))))))))
") Pro-edura votrii)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C) O8+ervarea ale2erilor))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
CAPITOL*L III) Sta8ilirea re1ultatului ale2erilor))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 1) Nu,rarea voturilor 9i -on+e,narea re1ultatului votrii))))))))))))))))))))))
Se-.iunea 2) Sta8ilirea 9i 0u8li-area re1ultatelor ale2erilor)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) Centrali1area re1ultatelor ale2erilor 3n -a1ul ale2erilor
0arla,entare, 0re1iden.iale 9i euro0arla,entare)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
") Sta8ilirea, validarea 9i 0u8li-area re1ultatului ale2erilor 3n -a1ul
ale2erilor 0re1iden.iale))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C) Sta8ilirea re1ultatului ale2erilor, re0arti1area 9i atri8uirea ,andatelor
3n -a1ul ale2erilor 0entru Parla,entul Euro0ean))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
D) Con+tatarea re1ultatului ale2erilor, re0arti1area 9i atri8uirea
,andatelor 9i 0u8li-area re1ultatului ale2erilor 3n -a1ul
ale2erilor 0arla,entare))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
D 1) Sta8ilirea 0ra2ului ele-toral))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
D 2) Re0arti1area ,andatelor la nivelul -ir-u,+-ri0.iei ele-torale)))))))))))))))))
D ) Re0arti1area re+turilor ele-torale la nivel na.ional)))))))))))))))))))))))))))))))))))
D !) De+/9urarea ,andatelor re0arti1ate 0e -ir-u,+-ri0.ii ele-torale
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
D () Alo-area 0e -ole2ii unino,inale 9i atri8uirea ,andatelor
-andida.ilor))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
D ') Pu8li-area re1ultatului ale2erilor))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se-.iunea ) Centrali1area 9i +ta8ilirea re1ultatului ale2erilor 3n -a1ul
ale2erilor lo-ale))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A) Sta8ilirea re1ultatelor ale2erilor 0entru /un-.ia de 0ri,ar 9i de
0re9edinte al -on+iliului @ude.ean))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
") Re0arti1area ,andatelor de -on+ilieri)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C) Atri8uirea ,andatelor de -on+ilieri)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
D) Con+e,narea 3n 0ro-e+e&ver8ale a o0era.iunilor de -entrali1are a
voturilor, de re0arti1are 9i atri8uire a ,andatelor)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
E) Eli8erarea -erti/i-atul doveditor al ale2erilor)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
;) Centrali1area voturilor 9i re1ultatelor ale2erilor la nivel @ude.ean))))))))))))))))))))
<) Centrali1area re1ultatelor ale2erilor la nivel na.ional 9i
0u8li-area re1ultatelor ale2erilor)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
"I"LIO<RA;IE)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
11
TITLUL I. Democraia cadrul de manifestare a sistemului
electoral
Cn de,o-ra.iile a-tuale, 0rintre -are 9i -ea ro,4n, i,0ortan.a +i+te,elor
ele-torale, o8ie-t de +tudiu al dre0tului ele-toral, .ine de do,eniul datului, al eviden.ei
de ne-onte+tat) Anali1a ne-e+ar a realit.ii nor,ative a +i+te,ului ele-toral 3n ,odelul
de,o-rati- ro,4n, 0rin ra0ortare la ,odele o/erite de dre0tul -o,0arat, 0rile@uie9te
3n+ a--entuarea /a0tului - at4t +i+te,ul ele-toral, -4t 9i -onte:tul 0oliti- 9i
-on+titu.ional 3n -are +e ,ani/e+t, din-olo de eviden.a anu,itor a+0e-te -onte+ta8ile,
nu,eroa+e, -e le -ara-teri1ea1, .in de do,eniul unui -on+truit -on+tant 0er/e-ti8il)
C$PIT!LUL I. Sistemul electoral
Seciunea %. Definiia sistemului electoral
*na dintre -ele ,ai re-ente de/ini.ii date sistemului electoral 3n do-trina
ro,4n
1
3l redu-e 3n ,od eronat la +i+te,ul nor,elor @uridi-e ele-torale al -ror o8ie-t
de re2le,entare ar /i re0re1entat e:-lu+iv de a-ele rela.iile +o-iale re2le,entate de
dre0tul -on+titu.ional -are 0rive+- ale2erea de0uta.ilor, +enatorilor 9i a 9e/ului +tatului)
Cn -ontinuare, +e 0re-i1ea1 - 0rin -on.inutul lor, nor,ele @uridi-e ele-torale +ta8ile+-
-are +unt dre0turile ele-torale ale -et.enilor, -ondi.iile -e tre8uie 3nde0linite de o
0er+oan 0entru a le e:er-ita, 2aran.iile -are a+i2ur e:er-itarea lor e/e-tiv, o8li2a.iile
autorit.ilor 9i in+titu.iilor 0u8li-e 3n le2tur -u ale2erea de0uta.ilor, +enatorilor +au a
9e/ului +tatului, re2ulile de or2ani1are 9i de+/9urare a ale2erilor, 0re-u, 9i -ele de
+ta8ilire, -entrali1are 9i -o,uni-are a re1ultatelor votului 5+-rutinul6)
A-ea+t o0ti- a+u0ra +i+te,ului ele-toral nu 0oate /i a--e0tat, din ,ai ,ulte
-on+iderente) Mai 3nt4i, e:-lude ale2erile lo-ale din +i+te,ul ele-toral, 0rin i2norarea
at4t a rela.iilor +o-iale -ore+0un1toare, -4t 9i a nor,elor din Con+titu.ie -e -on+tituie
/unda,ente -on+titu.ionale ale ale2erilor lo-ale, re+0e-tiv a nor,elor ele-torale de
ran2 in/ra-on+titu.ional 3n ,aterie)
Cn al doilea r4nd, de/ini.ia e:-lude din aria +i+te,ului ele-toral nor,ele
in/ra-on+titu.ionale 0rivitoare la ale2erile na.ionale, de9i, 3n -ontinuarea de,er+ului,
autorii anali1ea1 a+e,enea nor,e)
Cn al treilea r4nd, de/ini.ia nu in-lude 3n +i+te,ul ele-toral ale2erile 0entru
Parla,entul Euro0ean)
Cn +/4r9it, de/ini.ia 0are + redu- +i+te,ul ele-toral la +i+te,ul de nor,e de
dre0t ele-toral, -u ne-on+iderarea a+t/el a o8ie-tului lor de re2le,entare & ra0orturile
+o-iale -e -ad +u8 in-iden.a a-e+tor nor,e, ra0orturile @uridi-e de dre0t ele-toral)
1
<A) Ian-u, <A) <lvan, #istemul electoral, Ed) All "e-G, "u-ure9ti, 200(, 0) 1
12
Cntr&un ti,0 +e-und, autorul de/ini.iei 0re-i1ea1 - +i+te,ul ele-toral
re0re1int o in+titu.ie a dre0tului -on+titu.ional, -on+t4nd 3ntr&un an+a,8lu +i+te,ati1at
de nor,e @uridi-e de dre0t -on+titu.ional, reunite 3n a-ela9i lo- datorit o8ie-tului
-o,un de re2le,entare, 9i anu,e rela.iile +o-iale -are a0ar 3n 0ro-e+ul ele-toral 5de
ale2eri6, 3n le2tur -u dre0turile ele-torale, -u +-rutinul 9i ti0urile a-e+tuia
2
)
Con+ider, - a-ea+t de/ini.ie eli,in -4teva dintre ine:a-tit.ile -elei
anterioare, -4t vre,e in-lude 3n +i+te,ul ele-toral rela.iile +o-iale re/eritoare la
ale2eri, 3n 2eneral, 0re-u, 9i nor,ele -e re2le,entea1 a-e+te rela.ii, 0re-i14nd
totodat -o,0onentele +i+te,ului ele-toral) A+t/el, 9i a-ea+t de/ini.ie +e vde9te
in-o,0let, 3ntru-4t e:-lude din +i+te,ul ele-toral nor,ele de ran2 in/ra&-on+titu.ional
re/eritoare la rela.iile +o-iale -e a0ar 3n 0ro-e+ul ele-toral)
Con+ider, - sistemul electoral re0re1int, 0e de o 0arte, an+a,8lul
rela.iilor +o-iale -e +e ,ani/e+t 3n le2tur -u ale2erile, indi/erent de nivelul la -are
a-e+tea +e ,ani/e+t 9i 3n ur,a -rora +e -on+tituie or2ane re0re1entative, indi/erent de
nivel 5na.ional, lo-al +au euro0ean, 3n -a1ul Parla,entului Euro0ean6, iar 0e de alt
0arte an+a,8lul nor,elor @uridi-e, de ran2 -on+titu.ional +au in/ra-on+titu.ional, -e
re2le,entea1 a-e+te toate a-e+te rela.ii +o-iale)
Seciunea &. Componentele sistemului electoral
A9a -u, re1ult din de/ini.ia +i+te,ului ele-toral, -o,0onentele a-e+tuia, a9a
-u, vor /i anali1ate 0e 0ar-ur+ul de,er+ului no+tru, +unt, 0e de o 0arte rela.iile +o-iale,
iar 0e de alt 0arte nor,ele @uridi-e -e re2le,entea1 a-e+te rela.ii, tran+/or,4ndu&le
3n ra0orturi @uridi-e, re/eritoare la dre0turile ele-torale, la +-rutin 9i la 0ro-e+ul
ele-toral 5ale2eri6)
Drepturile electorale +unt re0re1entate, 0e de o 0arte, de dre0turile 0oliti-e
/unda,entale -u -ara-ter ele-toral, 2arantate -on+titu.ional = dre0tul de a ale2e 9i
dre0tul de a /i ale+, iar 0e de alt 0arte, 3n rela.ie de interde0enden., de dre0turile
ele-torale +u8ie-tive, 2arantate la nivel in/ra&-on+titu.ional, 3n le2i+la.ia ele-toral)
Titularii drepturilor politice electorale cu caracter fundamental +unt
e:-lu+iv -et.enii -e 3nde0line+-, -u,ulativ, anu,ite -ondi.ii ,ini,ale, a -ror
a8ordare 3n a,nunt va /i reali1at -u o-a1ii tratrii di+tin-te a dre0tului de a ale2e,
re+0e-tiv a dre0tului de a /i ale+) Ne li,it, a+t/el, 3n -ele -e ur,ea1, la -4teva
-on+idera.ii -u -ara-ter 2eneral 0rivind dre0turile 0oliti-e /unda,entale -u -ara-ter
ele-toral 2arantate -on+titu.ional)
Cn 0ri,ul r4nd, 3n -onte,0oraneitate, dre0tul de a ale2e 9i dre0tul de a /i ale+
+unt ,ani/e+tri ale li8ert.ii de 0arti-i0are la -on+tru-.ia 0uterii 0oliti-e a +tatului 9i 3n
-adrul a-e+tuia, -on+tituind, 0entru titularii lor, /a-ult.i de a +-0a de -on+tr4n2erea
+o-ial 0rin a-eea - devin +t04ni ai devenirii lor 0oliti-e

, 0er,i.4ndu&le + +e i,0li-e
2
<A) Ian-u, Unele aspecte critice referitoare la sistemul electoral rom!n, Revi+ta de Dre0t
Pu8li- >200%, Ed) C) H) "e-G, "u-ure9ti, 0) #0&#1

<) Le8reton, $ibert%s publi&ues et droits de l'(omme, )e %dition, Ed) Ar,and Colin, Pari+,
200(, 0) 12
1
3n @o-ul 0oliti-
!
, a+t/el 3n-4t a lua 0arte la -rearea or2anelor +tatului -e e:er-it /un-.ie
nor,ativ e-Aivalea1 -u 0arti-i0area i,0li-it, indire-t, la e:er-i.iul a-e+tei /un-.ii)
Cara-terul /unda,ental al a-e+tor dre0turi, tradu+ 0rin a-eea - au -ara-ter
+u8ie-tiv, /iind inerente -et.eanului, -on+iderat -a o, +ituat 0oliti-, (omo politicus, 3n
-are o0erea1 /or,al +inte1a li8ert.ii /ie-ruia -a o, 9i a e2alit.ii tuturor -a +u8ie-te
ale ordinii @uridi-e
(
, a+t/el 3n-4t +tatul doar re-unoa9te 9i 2arantea1 a-e+te dre0turi,
/r + le a-orde el 3n+u9i, -on+tituie un -49ti2 i+tori-, -o,0arativ -u e0o-a 3n -are
dre0tul de a ale2e 9i dre0tul de a /i ale+ erau anvi1a@ate -a +i,0le /un-.ii 0u8li-e
a-ordate de +tat 9i al -ror e:er-i.iu era, 3n a-ea+t lo2i-, o8li2atoriu)
Ne3ndoielni-, -Aiar 9i 3n a-tualitate, odat de09it a-ea+t lo2i-, natura
dre0turilor ele-torale /unda,entale, r,4ne, 0rin ra0ortare la -elelalte -ate2orii de
dre0turi /unda,entale, sui generis, ate+t4nd o -ontinu 9i +en+i8il ten+iune +0e-i/i-
a,8ivalen.ei -e le -ara-teri1ea1) Pe de o 0arte, e+te vor8a de+0re /a0tul - +unt
dre0turi ale +u8ie-telor de dre0t -et.eni, dar a -ror ,ani/e+tare 3,8ra-, din
0er+0e-tiva +tatului, un 0uterni- a+0e-t /un-.ional, -4t vre,e e:er-i.iul lor are -a e/e-t
3n+9i -on+tru-.ia 0uterii 0oliti-e a +tatului, 0utere -e +e ,ani/e+t 3n +0a.iul 0u8li-, 9i
nu ,ani/e+tarea unei li8ert.i&autono,ie, a unei inde0enden.e /a. de 0uterea 0u8li-,
a9a -u, +e 3nt4,0l 3n -a1ul -elorlalte dre0turi /unda,entale)
Pe de alt 0arte, a,8ivalen.a dre0turilor 0oliti-e ele-torale /unda,entale +e
vde9te 0rin a-eea - de9i +unt dre0turi de 0arti-i0are 0rin e:-elen. individuale, -e +e
a0re-ia1 la nivelul individului -et.ean, -are le e:er-it de ,anier 0er+onal, totu9i,
/r e:i+ten.a unui -adru in+titu.ional -are + 0er,it e:er-i.iul 3n -ole-tiv al a-e+tor
dre0turi, ele +e vd 2olite de +en+ 9i /inalitate)
Cn +i+te,ul ro,4n, dre0tul de a ale2e 9i dre0tul de a /i ale+ +unt 2arantate
-on+titu.ional -a dre0turi ele-torale /unda,entale, 3n art) ', re+0e-tiv $ din le2ea
+u0re,) C4t ti,0 a-e+te di+0o1i.ii -on+titu.ionale nu di+tin2 3n ra0ort de ti0ul de
ale2eri = 0arla,entare, 0re1iden.iale, re+0e-tiv lo-ale, dre0tul de a ale2e 9i dre0tul de a
/i ale+ +e ,ani/e+t -a dre0turi ele-torale /unda,entale 2arantate -on+titu.ional at4t 3n
-adrul ale2erilor 0arla,entare 9i 0re1iden.iale, -4t 9i 3n -adrul ale2erilor lo-ale)
Av4nd 3n vedere 3n+ e:i+ten.a +0a.iului euro0ean -o,unitar, din -are /a-e
0arte 9i +tatul ro,4n, +/era tradi.ional a dre0turilor ele-torale -u -ara-ter /unda,ental
e+te e:tin+, in-lu+iv 3n -a1ul +i+te,ului no+tru, -u0rin14nd at4t dre0tul de a ale2e 9i de
a /i ale+ al -et.enilor euro0eni 0entru autorit.ile ad,ini+tra.iei 0u8li-e lo-ale
autono,e ale+e, 2arantat 3n art) 1' alin) 5!6 din Con+titu.ie, -4t 9i dre0tul de ale2e 9i
dre0tul de a /i ale+ 0entru Parla,entul Euro0ean, 2arantat, 3n -a1ul -et.enilor ro,4ni,
de art) % din Con+titu.ie, iar 3n -a1ul -et.enilor euro0eni -u do,i-iliul +au re9edin.a
3n Ro,4nia av4ndu&9i /unda,entul -on+titu.ional 3n art) 1!% alin) 526 9i 56 din le2ea
+u0re,, -are di+0unH I526 -a ur,are a aderrii, 0revederile tratatelor -on+titutive ale
*niunii Euro0ene, 0re-u, 9i -elelalte re2le,entri -o,unitare -u -ara-ter o8li2atoriu,
au 0rioritate /a. de di+0o1i.iile -ontrare din le2ile interne, -u re+0e-tarea 0revederilor
!
L) ;avoreu, P) <aJa, R) <Aevontian, D)&L) Me+tre, A) Pena&Soler, O) P/er+,ann, A) Rou:, <)
S-o//oni, D) TrK,eau, Droit des libert%s fondamentales, *e %dition, Ed) Dallo1, Pari+, 200$, 0)
2%1
(
E) Lant, +(%orie et prati&ue, "i8liotAMNue de la PlKiade, to,e III, <alli,ard, 0) 2$0 9i 2$',
-itat de S) <oBard&;a8re, ,u'est-ce &ue la d%mocratie . $a g%n%alogie p(ilosop(i&ue d'une
grande aventure (umaine, Ed) Ar,and Colin, Pari+, 1##%, 0) 12'
1!
a-tului de aderareO 56 0revederile alineatelor 516 9i 526 +e a0li-, 3n ,od -ore+0un1tor,
9i 0entru aderarea la a-tele de revi1uire a tratatelor -on+titutive ale *niunii Euro0eneP)
Dre0turile ele-torale +u8ie-tive +unt re2le,entate la nivel in/ra-on+titu.ional,
au -ara-ter de -ele ,ai ,ulte ori 0ro-edural 9i +unt re0re1entate, 0e de o 0arte, de
dre0turile ele-torale +u8ie-tive 0rin -are +e -on-reti1ea1 dre0turile ele-torale -u
-ara-ter /unda,ental, av4ndu&i -a titulari 0e titularii a-e+tora din ur,, iar 0e de alt
0arte, de alte dre0turi ele-torale +u8ie-tive i,0li-ate 3n 0ro-e+ul ale2erilor, /r de -are
e/i-a-itatea dre0turilor ele-torale /unda,entale ar r,4ne ilu1orie) A-e+te din ur,
dre0turi ele-torale +u8ie-tive 3i au -a titulari 0e al.i 0arti-i0an.i la ale2eri de-4t 0e
titularii dre0tului de a ale2e 9i ai dre0tului de a /i ale+ 5de 0ild, /or,a.iunile 0oliti-e -e
0arti-i0 la ale2eri 0ro0un4nd +au, du0 -a1, +u+.in4nd -andida.i6)
Totalitatea -et.enilor titulari ai dre0tului de a ale2e & ele-tori, -on+idera.i
-et.eni a-tivi, 3n o0o1i.ie -u -et.enii 0a+ivi, 9i anu,e -ei -are nu au e:er-i.iul a-e+tui
dre0t, /or,ea1 corpul electoral, or2an 0oliti- al 0o0orului) A-e+ta intervine 3n
,o,entul ale2erilor, -a a2ent 0rin -are 0o0orul 39i e:0ri, voin.a, 9i&9i d
a+enti,entul a+u0ra unei anu,ite 0uteri 0oliti-e 3n +tat, a+t/el - din 0uterea de vot a
-or0ului ele-toral, a9a -u, +e ,ani/e+t a-ea+ta 3n +i+te,ul ele-toral 3n -adrul
de,o-ra.iei, deriv, dire-t +au indire-t, 3ntrea2a 0utere etati-)
Nu 0ute, /i de a-ord -u de/ini.ia -or0ului ele-toral -on/or, -reia a-e+ta
-on+tituie an+a,8lul 0er+oanelor @uridi-e +au /i1i-e -are 8ene/i-ia1 de ele-torat, adi-
de dre0tul de a vota -on/or, unui anu,it ti0 de +-rutin
'
, 3ntru-4t de/ini.ia +e ra0ortea1
9i la alte ti0uri de ale2eri de-4t -ele 0oliti-e 3n -adrul unui +tat de,o-rati-, -u, ar /i
ale2erile 0ro/e+ionale, de 0ild)
Scrutinul' -a 9i -o,0onent a +i+te,ului ele-toral, -on+tituie an+a,8lul
re2ulilor teAni-e +ta8ilite nor,ativ 9i de+tinate + de0arta@e1e -andida.ii 3n ale2eri,
re2uli -u a@utorul -rora voturile e:0ri,ate 3n ur,a e:er-itrii dre0tului de vot +e
tran+/or, 3n ,andate, a9adar re2uli -are deter,in -ine +unt ale9ii, re0re1entan.ii, 3n
ra0ort de voturile ale2torilor)
Procesul electoral' alegerile, a treia -o,0onent a +i+te,ului ele-toral,
2ru0ea1 totalitatea o0era.iunilor ele-torale 0e -are le i,0li- or2ani1area 9i
de+/9urarea e:er-i.iului dre0tului de a ale2e 9i a dre0tului de a /i ale+, 3n -adrul le2al
9i or2ani1atori-&teritorial +ta8ilit 3n a-e+t +-o0, re0re1entat de -ir-u,+-ri0.iile
ele-torale la nivelul -rora +e -on+tituie +e-.iile de votare)
Seciunea (. Re"er)a de competen# a legii organice *n materia
sistemului electoral rom+n
Po+i8ilitatea e:-lu+iv 0entru le2ea or2ani- de a interveni 3n ,aterie ele-toral
are -a /unda,ente -on+titu.ionale, 3n +i+te,ul ro,4n, 0e de o 0arte art) ( din
Con+titu.ie, iar 0e de alt 0arte art) $ alin) 56 lit) a6 -oro8orat -u art) 11( alin) 516 9i
5'6 din le2ea +u0re,)
'
D)&L) Ri-Aard, Corps %lectoral, in Dictionnaire du vote, +ou+ la dire-tion de P) Perrineau et D)
ReBniK, Ed) Pre++e+ *niver+itaire+ de ;ran-e, Pari+, 2001, 0) 2'!, -itat de Q) LK-uBer, $es droits
politi&ues dans la /urisprudence de la Cour 0urop%enne des droits de l'(omme, Ed) Dallo1,
Pari+, 200#, 0) #$
1(
Cn 0ri,ul r4nd, re+tr4n2erea e:er-i.iului dre0turilor ele-torale 3n 2eneral, at4t a
-elor /unda,entale 2arantate e:0re+ de Con+titu.ie, -4t 9i a -elor ele-torale +u8ie-tive
nu 0oate /i reali1at de-4t 3n -ondi.iile i,0u+e de art) ( din le2ea +u0re,, -4t ti,0
a-e+te di+0o1i.ii +e re/er, de ,anier 2eneri-, la re+tr4n2erea e:er-i.iului unor
dre0turi +au al unor li8ert.i, /r a +e di+tin2e 3n ra0ort de -alitatea dre0turilor +au a
li8ert.ilor de a /i +au nu e:0re+ 2arantate -on+titu.ional, -a dre0turi /unda,entale) Or,
ubi le1 non distinguit, nec nos distinguere debemus"
A+t/el, art) ( 0revede, 3n 0ri,ul +u alineat, - Ie:er-i.iul unor dre0turi +au al
unor li8ert.i 0oate /i re+tr4n+ nu,ai 0rin le2e 9i nu,ai da- +e i,0une, du0 -a1,
0entruH a0rarea +e-urit.ii na.ionale, a ordinii, a +nt.ii ori a ,oralei 0u8li-e, a
dre0turilor 9i a li8ert.ilor -et.enilorO de+/9urarea in+tru-.iei 0enaleO 0revenirea
-on+e-in.elor unei -ala,it.i naturale, ale unui de1a+tru ori ale unui +ini+tru deo+e8it de
2ravP) Cn alineatul al doilea +unt 0re-i1ate -elelalte -ondi.ii 0e -are re+tr4n2erea
e:er-i.iului ori-rui dre0t 9i al ori-rei li8ert.i, a9adar in-lu+iv al e:er-i.iului
dre0turilor ele-torale, tre8uie + le 3nde0linea+- 0entru /i -on+titu.ionalH re+tr4n2erea
0oate /i di+0u+ nu,ai da- e+te ne-e+ar 3ntr&o +o-ietate de,o-rati-O ,+ura tre8uie
+ /ie 0ro0or.ional -u +itua.ia -are a deter,inat&o, + /ie a0li-at 3n ,od
nedi+-ri,inatoriu 9i /r a adu-e atin2ere e:i+ten.ei dre0tului +au a li8ert.ii)
A-ea+t inter0retare, -e nu di+tin2e 3n ra0ort de ti0ul dre0tului, nu e+te 3n+
a--e0tat de Curtea Con+titu.ional, -are a0re-ia1, de 0rin-i0iu 9i de ,anier 0e -4t
de tran9ant, 0e at4t de eronat
$
, - Idre0turile 9i li8ert.ile a -ror e:er-itare 0oate /i
re+tr4n+, -on/or, art) !# din Con+titu.ie 5a-tualul arti-ol (, +8l) n) 6 nu,ai 0rin le2e
9i 3n -ondi.iile +ta8ilite de a-e+t arti-ol +unt -ele re2le,entate 3n -u0rin+ul Con+titu.iei
5)))6P)
Ter,enul Ile2eP din art) ( alin) 516 tre8uie inter0retat 3n +en+ re+tr4n+, -a a-t
le2i+lativ, adi- a-t -e nor,ea1 2eneral, dire-t 9i 0ri,ar un do,eniu 9i -are e,an
e:-lu+iv de la Parla,ent) Se in+tituie a+t/el o re1erv a -o,0eten.ei 0arla,entare
%
, -e
e:-lude 0o+i8ilitatea interven.iei <uvernului 0rin ordonan.e, a-te 3n e2al ,+ur de
natur le2i+lativ) Inter0retarea dat de Curtea Con+titu.ional ter,enului Ile2eP din
-u0rin+ul art) ( alin) 516 din Con+titu.ie ale2e, din 0-ate 9i 3n ,od in-ore-t, +en+ul
lar2, a+i,il4ndu&i&+e a+t/el le2ii 0arla,entare 9i a-tul le2i+lativ /or,al di/erit, e,an4nd
de la <uvern = ordonan.a +i,0l
#
)
De alt/el, 3n -e 0rive9te re+tr4n2erea e:er-i.iului dre0turilor /unda,entale 3n
2eneral, a9adar in-lu+iv a e:er-i.iului dre0turilor ele-torale /unda,entale, ne-e+itatea
interven.iei, 3n ,aterie, e:-lu+iv a le2ii 0arla,entare +e @u+ti/i- 0rin ne-e+itatea -a
ori-e di+0o1i.ie 3n ,ateria dre0turilor /unda,entale + /ie inter0retat +tri-t, ne-e+itate
+0e-i/i- re2i,urilor li8erale, 3n o0o1i.ie -u -ele totalitari+te)
;a0tul - le2ea -o,0etent + nor,e1e 3n ,ateria dre0turilor ele-torale, /ie
/unda,entale 9i 2arantate -on+titu.ional -a atare, /ie +u8ie-tive, tre8uie + /ie, 3n
+i+te,ul no+tru, le2e or2ani- re1ult /r t2ad, 3n al doilea r4nd, din art) $ alin) 56
lit) a6 din Con+titu.ie, -on/or, -ruia +i+te,ul ele-toral tre8uie re2le,entat e:-lu+iv
$
De-i1ia 2(0>2000
%
Ceea -e 3n +i+te,ul 2er,an e+te -on+iderat o re1erv a -o,0eten.ei 0arla,entare, -on/or, lui
D) Ca0itant, $es effets /uridi&ues des droits fondamentau1 en Allemagne,Ed) L<DD, Pari+,
2001, 0) 1!2
#
De-i1ia 2$$>2001 3n -are Curtea ad,ite ordonan.ele -a te,ei al re+tr4n2erii
1'
0rin le2e or2ani-) Or, dre0turile ele-torale, 3n 2enere, +unt o -o,0onent a +i+te,ului
ele-toral)
Ca,era de-i1ional 3n -a1ul le2i+la.iei ele-torale e+te Ca,era De0uta.ilor,
-on/or, art) $( alin) 516 din le2ea +u0re,) Cn a-e+t do,eniu, dele2area le2i+lativ e+te
0roAi8it 0rin art) 11( alin) 516 din Con+titu.ie, a+t/el 3n-4t ori-e ordonan. +i,0l de
<uvern -e intervine 3n ,aterie ele-toral e+te ne-on+titu.ional)
Con+ider,, de a+e,enea, - ni-i ordonan.ele de ur2en. nu tre8uie, -on/or,
le2ii /unda,entale, + intervin 3n nor,area diver+elor -o,0onente ale +i+te,ului
ele-toral) A+t/el, de9i Con+tituantul nu inter1i-e e,iterea de ordonan.e de ur2en. 3n
do,eniul le2ii or2ani-e, -eea -e ar 0utea le2iti,a interven.ia ordonan.elor de ur2en.
3n ,aterie ele-toral, art) 11( alin) 5'6 din Con+titu.ie 0roAi8e9te e:0re+ a-ea+t
/a-ultate a <uvernului, in+tituind dou interdi-.ii de nor,are 0rin ordonan.e de
ur2en.) Se 0revede, 0e de o 0arte, - a-e+tea nu 0ot /i ado0tate 3n do,eniul le2ilor
-on+titu.ionale, iar 0e de alt 0arte - nu 0ot a/e-ta re2i,ul in+titu.iilor /unda,entale
ale +tatului, dre0turile, li8ert.ile 9i 3ndatoririle 0rev1ute de Con+titu.ie, dre0turile
ele-torale 9i nu 0ot vi1a ,+uri de tre-ere +ilit a unor 8unuri 3n 0ro0rietate 0u8li-)
A+t/el, 0e de o 0arte, dre0turile ele-torale -e +e 8u-ur de 2aran.ie
-on+titu.ional e:0re+ +unt e:-e0tate e:0re+ de la 0o+i8ilitatea de a /i re2le,entate
0rin ordonan. de ur2en.) Pe de alt 0arte, av4nd 3n vedere e:0ri,area 2eneri-
/olo+it de nor,a -on+titu.ional = dre0turile ele-torale &, /r + +e di+tin2 3ntre
dre0turile ele-torale /unda,entale 2arantate +au nu -a atare 3n te:tul Con+titu.iei 9i
dre0turile ele-torale +u8ie-tive, a0li-4nd a-ela9i 0rin-i0iu de inter0retare ubi le1 non
distinguit, nec nos distinguere debemus, re1ult - ordonan.ele de ur2en. nu 0ot a/e-ta
ni-iun dre0t ele-toral +u8ie-tiv, de ran2 in/ra-on+titu.ional, a9adar, 2eneri-, nu 0ot
a/e-ta ni-iun dre0t ele-toral)
Cu, +i+te,ul ele-toral i,0li- ,ani/e+tarea dre0turilor ele-torale, /ie - e+te
vor8a de+0re -ele 2arantate -on+titu.ional, /ie - e+te vor8a de+0re dre0turi ele-torale
+u8ie-tive de ran2 in/ra-on+titu.ional, re1ult - ordonan.ele de ur2en. nu tre8uie +
a/e-te1e ,ateria ele-toral, 3n 2eneral)
A0re-ie, - +en+ul ter,enului /olo+it de Con+tituant & Ia a/e-taP = +e re/er la
nor,are, 3n 2eneral, indi/erent de 2radul de interven.ie 9i de re1ultatul a-e+teia, 0o1itiv
+au ne2ativ) De alt/el, a-e+t din ur, a+0e-t a /o+t de@a re,ar-at 3n do-trin,
ar2u,ent4ndu&+e - I+en+ul no.iunii -on+titu.ionale de Ia/e-tareP a dre0turilor tre8uie
+ /ie unul de dre0t -o,un, 3n.ele24nd 0rin a-ea+ta ori-e ,odi/i-are a dre0turilor
ele-torale, iar nu doar a-ele ,odi/i-ri -are au un i,0a-t ne2ativ) De -ele ,ai ,ulte
ori e+te i,0o+i8il + +e /a- o di+o-iere 3ntre interven.ia a+u0ra dre0turilor ele-torale 9i
i,0a-tul ne2ativ a+u0ra a-e+tora, deoare-e 3n 2eneral ,odi/i-area unui dre0t ele-toral
3n +en+ /avora8il atra2e ,odi/i-area 3n +en+ ne/avora8il a unui dre0t ele-toral
-orelativP
10
)
Ori-e ordonan. de ur2en. ado0tat 3n ,ateria dre0turilor ele-torale e+te
lovit, -a 9i ordonan.ele +i,0le, de ne-on+titu.ionalitate e:trin+e-, de invaliditate,
/iind a9adar li0+it de -ara-ter @uridi-, 3ntru-4t ado0tarea +a nu re+0e-t -ondi.iile
0ro-edurale 0rev1ute de Con+tituant, -4t vre,e intervine 3ntr&un do,eniu de
re2le,entare 0roAi8it de -tre a-e+ta)
10
C)&L) Po0e+-u, 2nstabilitatea legislaiei electorale, Noua Revi+t de Dre0turile O,ului
>200#, Ed) C) H) "e-G, "u-ure9ti, 0) !
1$
In+tan.a -on+titu.ional ro,4n e+te 3n+ de alt 0rere, 0e -are o -on+ider,
eronat, 0rere -e vde9te un ata9a,ent in-ore-t at4t /a. de di+tin-.ia 3ntre a/e-tarea
0o1itiv 9i -ea ne2ativ a dre0turilor ele-torale, -4t 9i /a. de di+tin-.ia 3ntre dre0turi
ele-torale 0rev1ute de Con+titu.ie, re+0e-tiv dre0turi ele-torale de ran2 le2i+lativ, 3n
,o,entul 3n -are inter0retea1, de 0rin-i0iu, interdi-.ia 0entru ordonan.ele de ur2en.
de a a/e-ta dre0turile ele-torale)
A+t/el, 3ntr&un 0ri, ti,0, Curtea +tatuea1
11
- nu,ai interdi-.ia ado0trii de
ordonan.e de ur2en. 3n do,eniul le2ilor -on+titu.ionale 9i i,0o+i8ilitatea -a a+e,enea
ordonan.e + vi1e1e ,+uri de tre-ere +ilit a unor 8unuri 3n 0ro0rietate 0u8li- +unt
totale 9i ne-ondi.ionate, 0e -4nd, 3n toate -elelalte do,enii enu,erate 3n di+0o1i.iile
art) 11( alin) 5'6, a9adar in-lu+iv 3n -e 0rive9te dre0turile ele-torale, ordonan.ele de
ur2en. nu 0ot interveni atun-i -4nd Ia/e-tea1P re+0e-tivele do,enii, 3n +en+ul 3n -are
ar avea -on+e-in.e ne2ative de ti0ul +u0ri,rii, 0re@udi-ierii, le1rii dre0turilor 3n
-au1) Pe -ale de -on+e-in., ordonan.ele de ur2en. 0ot interveni da-, 0rin
re2le,entrile 0e -are le -on.in, au -on+e-in.e 0o1itive)
Cntr&un al doilea ti,0, di+tin24nd 3ntre dre0turile ele-torale /unda,entale,
0rev1ute de Con+titu.ie, 9i dre0turile ele-torale 0rev1ute de le2i+la.ia ele-toral,
Curtea a0re-ia1 - da- un dre0t ele-toral nu e+te 0re@udi-iat +au le1at +u8 a+0e-tul
e:i+ten.ei dre0tului +u8ie-tiv, iar ordonan.a de ur2en. -u0rinde nu,ai -ondi.ii 9i
,odalit.i de e:er-itare a a-e+tui dre0t, nu 0oate /i vor8a de o nere+0e-tare a le2ii
+u0re,e) A+t/el, @ude-torul -on+titu.ional a-ord, din 0-ate, un 2ir de
-on+titu.ionalitate 0o+i8ilit.ii ordonan.elor de ur2en. de a interveni 3n ,ateria
dre0turilor ele-torale 0ro-edurale 0rev1ute de le2i+la.ia ele-toral in/ra-on+titu.ional,
+u8 -ondi.ia + nu adu- atin2ere e:i+ten.ei a-e+tora)
Ori-4t de re2reta8il, 0o1i.ia Cur.ii nu e+te, totu9i, +ur0rin1toare) Din-olo de
va+ta @uri+0ruden. 3n -are a-ea+ta nu -en1urea1 ne-on+titu.ionalitatea ni-i ,-ar a
ordonan.elor de ur2en. -e intervin 3n ,ateria dre0turilor e:0re+ 2arantate 3n te:tul
le2ii +u0re,e, -Aiar 9i -u o-a1ia ado0trii atitudinii @uri+0ruden.iale -ontrare, 3n
virtutea -reia -on+tat ne-on+titu.ionalitatea e:trin+e- a unor ordonan.e a/e-t4nd
dre0turi /unda,entale, altele de-4t -ele ele-torale, Curtea ar2u,entea1 in-o,0let 9i
/olo+e9te a-eea9i ter,inolo2ie nuan.at de Ia/e-tea1 0rin li,itare dre0turi
/unda,entaleP, 0e -are nu o 0re-i1ea1
12
)
Cn +i+te,ul ro,4n, legislaia electoral# ce constituie sediul materiei e+te
-on+tituit de le2ea nr) (>200% 0entru ale2erea Ca,erei De0uta.ilor 9i a Senatului
1
,
le2ea nr) $0>200! 0entru ale2erea Pre9edintelui Ro,4niei
1!
, le2ea nr) >200$ 0rivind
or2ani1area 9i de+/9urarea ale2erilor 0entru Parla,entul Euro0ean
1(
9i le2ea nr)
11
2bidem, anali14nd De-i1ia 11%#>200%)
12
De-i1ia %2>200#) Cn +0e. era vor8a de+0re o ordonan. de ur2en. -e a/e-ta dre0tul la 0en+ie,
0rev1ut de art) !$ alin) 526 din Con+titu.ie 9i dre0tul la ,un-, 0rev1ut de art) !1 din le2ea
+u0re,) Pentru detalii, ve1i E) M) Ni-a, 3ot la Deci4ia nr" 56 din 78 ianuarie 699:
referitoare la e1cepia de neconstituionalitate a dispo4iiilor ;"U"<" nr" 6=9>6995 pentru
modificarea unor acte normative n domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat i
al celor de serviciu, Revi+ta ro,4n de @uri+0ruden. 2>200#, Ed) *niver+ul Duridi-, "u-ure9ti,
0) %$&#0
1
Pu8li-at 3n Monitorul O/i-ial nr) 1#' din 1 ,artie 200%
1!
Pu8li-at 3n Monitorul O/i-ial nr) %%$ din 2# +e0te,8rie 200!
1(
Pu8li-at 3n Monitorul O/i-ial nr) 2% din 1' ianuarie 200$
1%
'$>200! 0entru ale2erea autorit.ilor ad,ini+tra.iei 0u8li-e lo-ale
1'
, a9a -u, au /o+t
a,0lu ,odi/i-ate 9i -o,0letate, 3n +0e-ial 0rin ordonan.e de ur2en.) A-e+tor le2i li +e
adau2, 3n -e 0rive9te anu,ite a+0e-te ale +i+te,ului ele-toral, 9i alte le2i, -are vor /i
0re-i1ate, 0e 0ar-ur+ul de,er+ului no+tru, -u o-a1iile 0ertinente)
De marcat astfel c#' *n practic#, re2le,entarea +i+te,ului ele-toral 0rin
ordonan.e de ur2en. +&a tran+/or,at, 3n Ro,4nia, dintr&o i,0o+i8ilitate in+tituit
-on+titu.ional, dar 3n ,od -onda,na8il validat de -tre in+tan.a -on+titu.ional
1$
, 3ntr&
o realitate nor,ativ -on+tant) Pe -4t de -on+tant, 0e at4t de in+ta8il e/e-tul +u
a+u0ra le2i+la.iei ele-torale) Cn a-e+t -onte:t, -on+e-in.ele a+u0ra 0ro-e+ului
de,o-rati- ele-toral 9i i,0li-it a+u0ra re2i,ului -on+titu.ional +unt 3n2ri@ortoare)
Mai ,ult, 0rin ea 3n+9i, o atare atitudine nor,ativ a +tatului e+te
ne-on+titu.ional, 0rin ra0ortare la art) 1 alin) 56 din Con+titu.ie) A-e+ta, 2arant4nd
+tatul de dre0t, i,0une 0rin-i0iul +e-urit.ii @uridi-e, -a 9i e:i2en. a a-e+tuia, 3n
virtutea -reia dre0tul tre8uie + ai8 anu,ite -alit.i = + /ie -ert, a--e+i8il, 0re-i+,
0revi1i8il, 0redi-ti8il 9i -lar 9i +itua.iile @uridi-e + /ie +ta8ile = nor,ele + nu /ie
retroa-tive, iar +-Ai,8rile nor,ative, -a 9i a-.iunile +tatului, 3n 2enere, + 0oat /i
0rev1ute de +u8ie-tele de dre0t 0e -are le vi1ea1)
Toate a-e+te -erin.e +e -ir-u,+-riu 0rin-i0iului 3n-rederii le2iti,e de1voltat 3n
do-trina 2er,an, -a o -on-reti1are +u8ie-tiv a +e-urit.ii @uridi-e) Prin-i0iul
re+0e-trii 3n-rederii le2iti,e a /o+t de/init -a 0rin-i0iul 3n 8a1a -ruia da- un
0arti-ular de 8un&-redin. a -re1ut, 3n de0lin 3n-redere, 3n -o,0orta,entul unui
or2an 0u8li- 9i 3n ,en.inerea liniei de -onduit a+t/el -reat a a-e+tuia, autorit.ile
tre8uie, 0e -ale de -on+e-in., + .in -ont de atin2erile le2iti,e +u+-itate 0entru /ie-are
a+e,enea 0arti-ular & -are tre8uie + +u0orte -el ,ai ,i- in-onvenient 0o+i8il 3n -a1 de
+-Ai,8are & adi- nu tre8uie + ru0 3n-rederea, ,odi/i-4nd de ,anier nea9te0tat 9i
8rutal a-ea+t linie de -onduit, 3n ori-e -a1 3n ,+ura 3n -are ni-iun intere+ 0u8li-
i,0erio+ nu o -ere
1%
)
Or, 0rin ra0ortare la e:i2en.ele 3n-rederii le2iti,e, -are 0re+u0un -a a-tele
+tatului + nu ai8 un -on.inut +au + /ie ado0tate +au a0li-ate 3ntr&un a+e,enea ,od
3n-4t + 3n-al-e 3n-rederea le2iti, a 0er+oanelor 3n -ontinuitatea a-.iunii +tatale,
,odi/i-rile /oarte de+e 9i 3n+e,nate -antitativ ale le2i+la.iei ele-torale ro,4ne, 3n
+0e-ial 0rin ordonan.e de ur2en., 3n-al- art) 1 alin) 56 din Con+titu.ie)
Da-, 3n 2eneral, @ude-torul -on+titu.ional ro,4n evit de+eori + +e 0ronun.e
a+u0ra 3n-l-rii diver+elor i,0li-a.ii ale +e-urit.ii @uridi-e i,0u+e de art) 1 alin) 56
din Con+titu.ie, 3ntr&o Aotr4re re-ent de re+0in2ere a -ererii de anulare a ale2erilor
0re1iden.iale 0e ,otiv de /raud ele-toral
1#
, -e e:-ede -o,0eten.ei de e:er-itare a
-ontrolului de -on+titu.ionalitate, Curtea, +e re/er, totu9i, la Ide/i-ien.ele le2i+la.iei
ele-torale, de natur + 2enere1e in+e-uritate @uridi-P)
1'
Pu8li-at 3n Monitorul O/i-ial nr) 2$1 din 2# ,artie 200!
1$
Pentru o +entin. -riti- /er, a a-e+tei o0.iuni a Cur.ii Con+titu.ionale, ve1i C)&L) Po0e+-u,
2nstabilitatea legislaiei electorale, op" cit", 0) %&#
1%
S) Cal,e+, Du principe de la protection de la confiance l%gitime en droit allemand,
communautaire et fran?ais, Ed) Dallo1, Pari+, vol) 1, 2001, 0) 2#$ 9i !$#, -itat du0 A)&L)
7ale,8oi+, $a constitutionnalisation de l'e1igence de s%curit% /uridi&ue en droit fran?ais, Ed)
L<DD, Pari+, 200(, 0) 2!#
1#
Hotr4rea #>200#
1#
;r + +e re/ere la ne-on+titu.ionalitatea ,odi/i-rii 9i -o,0letrii le2ii
$0>200! 0entru ale2erea Pre9edintelui Ro,4niei 0rin O*< #(>200#, 0e -are le
-ali/i- 3n+ -a /iind +u8+tan.iale, Curtea /a-e o +erie de a0re-ieri a+u0ra in+ta8ilit.ii
le2i+la.iei ele-torale, a0re-ieri li0+ite de -ara-ter -on+tr4n2tor, 0e -are 9i le
/unda,entea1 0rin -itarea unor di+0o1i.ii 3n e2al ,+ur li0+ite de -ara-ter
-on+tr4n2tor, -u0rin+e 3n Codul 8unelor 0ra-ti-i 3n ,aterie ele-toral & Linii dire-toare
9i ra0ort e:0li-ativ, ado0tat de Co,i+ia Euro0ean 0entru De,o-ra.ie 0rin Dre0t &
Co,i+ia de la 7ene.ia, 3n -adrul -elei de&a (2&a Se+iuni Plenare 57ene.ia, 1%& 1#
o-to,8rie 20026)
A+t/el /-4nd, Curtea -itea1 din Cod ur,toareleH Istabilitatea dreptului este
un element important al credibilitii procesului electoral i este esenial pentru
consolidarea democraiei" @rin urmare, modificarea frecvent a normelor sau
caracterul lor comple1 pot de4orienta alegtorul" Alegtorul poate conc(ide, n mod
corect sau incorect, c dreptul electoral este doar un instrument cu care operea4 cei
care sunt la putere i c votul alegtorului nu mai este un element esenial care decide
re4ultatul scrutinului"A"""B Ar fi necesar a se evita, nu att modificarea sistemelor de
scrutin - ele pot fi ntotdeauna mbuntite -, ci modificarea lor frecvent sau cu
puin timp (cei puin un an) nainte de alegeri. C(iar n absena unei intenii de
manipulare, modificrile vor fi dictate de interesele iminente ale partidului politic"C
De9i ar /i /o+t de dorit -a in+tan.a -on+titu.ional + adu- da- nu ar2u,ente
0ro0rii 0rin -are + ad4n-ea+- anali1a +trii le2i+la.iei ele-torale 3n ,ateria ale2erilor
0re1iden.iale, -el 0u.in o /or,ulare 0ro0rie a ar2u,entelor -itate, r,4ne de re,ar-at
0ro0unerea 0e -are o reali1ea1) Prin a-e+ta, Curtea vine 3n 3nt4,0inarea de1ideratului
de@a e:0ri,at 3n do-trin 9i la -are +u8+-rie,H Pne-e+itatea -a 3ntrea2a le2i+la.ie
ele-toral re/eritoare la ale2erea Ca,erei De0uta.ilor 9i a Senatului, a Pre9edintelui
Ro,4niei, ale2erile 0entru Parla,entul Euro0ean, 0re-u, 9i la ale2erea autorit.ilor
ad,ini+tra.iei 0u8li-e lo-ale + /ie ree:a,inat, ur,4nd a /i -on-entrat 3ntr&un Cod
ele-toral ale -rui di+0o1i.ii -o,une 9i +0e-iale + a+i2ure, 3n -on-ordan. -u
0rin-i0iile -on+titu.ionale, or2ani1area unui +-rutin de,o-rati-, -ore-t 9i tran+0arentP)
Din-olo de a-e+te -on+idera.ii, e:i+ten.a 3n+9i a +i+te,ului ele-toral -on+tituie,
3n a-tualitate, unul dintre re+orturile e+en.iale ale +i+te,elor de,o-rati-e, de
ne-on-e0ut 3n a/ara unei 0arti-i0ri -et.ene9ti la -on+tru-.ia 9i e:er-i.iul 0uterii
0oliti-e, 0arti-i0are la reali1area -reia -on-ur +i+te,ul ele-toral) A+t/el, +0e-i/i-ul
a-e+tuia, varia8il de la un ,odel de,o-rati- la altul, e+te de0endent de +0e-i/i-ul
de,o-ra.iei 3n+e9i 3n -are +e ,ani/e+t)
C$PIT!LUL II. Democraia
Cn -onte,0oraneitate, +i+te,ul ele-toral +e ,ani/e+t, -a re2ul, 3n -adrul
de,o-ra.iilor -on+titu.ionale li8erale, 3n.ele+e nu doar -a +i,0le ,e-ani+,e de
-on+tru-.ie a 0uterii 0rin 0arti-i0area -et.enea+- e2al, -i -a verita8ile re2i,uri
0oliti-e, 3n -are ,odalitatea de le2iti,are 0rin vot a 0uterii 0oliti-e in/luen.ea1
3ntrea2a a,ena@are 9i 0ra-ti- a e:er-i.iului +u)
Pornind de la eti,olo2ia ter,enului Ide,o-ra.ieP, -are tri,ite la 0o0or =
demos, re+0e-tiv la 0utere = Dratos, de,o-ra.ia e+te 3n ,od tradi.ional -ali/i-at -a
20
/iind o ,odalitate de e:er-itare a +uveranit.ii -e +u+.ine 2uvernarea 0o0orului de -tre
0o0or 9i 0entru 0o0or)
A0arent +i,0l, a-ea+t -ir-u,+-riere a de,o-ra.iei nu tre8uie + indu- 3n
eroare a+u0ra 3n.ele2erilor 0e -are le&au avut, de la un -onte:t i+tori- la altul, ter,enii
3n9i9i de 0o0or 9i 0utere, -u, ni-i a+u0ra -o,0le:it.ii ,e-ani+,elor, a 0ro-edurilor
de,o-rati-e 3n+ele, a valorilor idealului de,o-rati- = li8ertatea 9i e2alitatea +au a
evolu.iei i+tori-o&@uridi-e a ti0urilor de de,o-ra.ie 9i a -on-e0telor ve-ine 9i
-o,0le,entare, -u -are de,o-ra.ia 3n+ nu +e -on/und)
Dat /iind - e+en.a de,o-ra.iei, a-eea de a /i ener2ia unei idei a0ar.in4nd unui
-onte:t u,an
20
& un 0ro-e+ de -oo0tare a -et.enilor la /or,area 9i e:er-i.iul 0uterii
0oliti-e, a -rui -on+tru-.ie e+te -ontinu, 3ntru-4t -ontinuu 0er/e-ti8il &, /or,ele 0e
-are le 3,8ra- 3n 0ra-ti- au variat 9i 3n- varia1 at4t de 0ro/und, 3n-4t a+i+t, de
/a0t la ,ani/e+tarea de,o-ra.iilor, 9i nu a unui 0rin-i0iu de,o-rati- i,ua8il, -e ar
0utea /i e0ui1at 0rin -u0rinderea +a 3ntr&o de/ini.ie a0li-a8il, 3n ,od invaria8il,
indi/erent de ti,0, +0a.iu 9i e0o-, ori-rui re2i, de,o-rati-)
A+t/el, +e i,0une o +-urt 0re1entare +inteti- a 0rin-i0alelor ti0uri -ate2oriale
de de,o-ra.ii, 0rin ra0ortare la -riteriul formei reali4rii implicrii ceteneti n
legitimarea, formarea i e1erciiul puterii" Ne-e+it a8ordate a9adar de,o-ra.ia dire-t,
re+0e-tiv -ea re0re1entativ 5ele-toral6 9i -ea +e,i&dire-t 50arti-i0ativ +au
a+o-iativ6, a-e+te din ur, dou -ate2orii /iind de+eori 2ru0ate de -tre do-trin 3n
no.iunea de de,o-ra.ie indire-t)
Rea,inti, - no.iunea de +i+te, ele-toral, 0re-u, 9i realitatea 0ra-ti- a
a-e+tuia, a9a -u, a /o+t -ir-u,+-ri+ anterior, nu&9i 2+e9te a0li-a8ilitate 3n de,o-ra.ia
dire-t, -i e:-lu+iv 3n de,o-ra.iile indire-te)
Seciunea %. Democraia direct#
Con+tituind /or,a de,o-ra.iei teoreti- -ea ,ai 0ur, adi- -ea ,ai a0ro0iat
de +en+ul eti,olo2i-, tale &uale, al ter,enului, de,o-ra.ia dire-t, 3n -are i,0li-area
-et.enilor 3n e:er-i.iul 0uterii 0oliti-e, 3n a-tul 2uvernrii, +e /a-e 3n ,od e2al 9i
ne,i@lo-it e+te -onda,nat + r,4n 3n 9tiin.a 0oliti- 9i @uridi- a ulti,elor +e-ole o
+i,0l ideolo2ie, /r a0li-a8ilitate 0ra-ti- 0lenar)
Tri8utar teoriei +uveranit.ii 0o0ulare, -on/or, -reia 0o0orul -on+tituie at4t
+ur+, -4t 9i titular al +uveranit.ii, re0re1ent4nd +u,a indivi1ilor -et.eni a8+olut e2ali,
de.intori ai unor 0r.i e2ale de +uveranitate, -e le +unt inerente 9i 0e -are, a+t/el /iind,
nu le 0ot tran+/era, tre8uind + le 0oat e:er-ita, 0rin le2i/erare, /r interven.ia, +u8
a+0e-tul a-e+tei /un-.ii, a ni-iunei +tru-turi inter,ediare 3ntre ei 9i +tat, de,o-ra.ia
dire-t 0oate /i a9adar -on+iderat at4t o /or, de e:er-i.iu dire-t al +uveranit.ii, -4t 9i
-a /or, de 2uvern,4nt 3n -are e:i+t identitate 0er/e-t 3ntre 2uvernan.i 9i 2uverna.i)
Cn a-e+t +en+ literal, de,o-ra.ia dire-t nu a e:i+tat ni-iodat 3n 0ra-ti-) Cn+u9i
-reatorul teoriei +uveranit.ii 0o0ulare 9i +u+.intorul -el ,ai /ervent al 2uvernrii
dire-te, D)&D) Rou++eau
21
, a re-uno+-ut, -Aiar da- nu tran9ant, -ara-terul ,ai de2ra8
uto0i- al teoriei +ale) Pe de o 0arte, autorul a ad,i+ ne-e+itatea e:i+ten.ei unui -or0
20
S) <oBard& ;a8re, op" cit", 0) 22!
21
D)&D) Rou++eau, Du contrat social" @r%sentation, notes, bibliograp(ie et c(ronologie par
Eruno Eernardi, Ed) <; ;la,,arion, Pari+, 2001
21
inter,ediar 3ntre +u0u9i = indivi1ii -et.eni, -on+idera.i /ie-are la nivel 0arti-ular 9i
+uveran = voin.a 2eneral, +u,a -et.enilor -on+idera.i 3n 8lo-, -a 9i -or0 di+tin-t de
ele,entele din -are e+te -o,0u+) A-e+t -or0 inter,ediar e+te 2uvernul, -are 3n+
tre8uie + ai8 doar /un-.ie e:e-utiv, nu 9i le2i+lativ, + r,4n un +i,0lu e:e-utant,
0rin a-te 0arti-ulare, al voin.ei 2enerale 9i intran+,i+i8ile a 0o0orului +uveran) Pe de
alt 0arte, autorul a--e0t i,0o+i8ilitatea a0li-rii 2uvern,4ntului dire-t 3n +tatele
,ari, -Aiar da- re/u1, de 0rin-i0iu, e:er-i.iul 0uterii 0rin re0re1entan.i ai 0o0orului
+uveran, -on+ider4nd - re0re1entarea voin.ei 2enerale o,ni0otente a a-e+tuia
-on+tituie o renun.are a +a la 0ro0ria li8ertate, la 0ro0ria e:i+ten.
22
)
I+tori-, ,odelul -el ,ai a0ro0iat de 0rin-i0iul de,o-ra.iei dire-te e+te -el al
0oli+urilor 2re-e9ti din anti-Aitate, -are 3n+ nu erau 0ro0riu&1i+ +tate, -el 0u.in nu 3n
+en+ul a--e0tat 3n ,odernitate, ter,enul 3n+u9i de +tat a0r4nd ,ult ,ai t4r1iu, 3n
Rena9terea italian, /iind Ilan+atP de -tre Ma-Aiavelli) A+t/el, 3n.ele2erea +0e-i/i-ului
0oli+urilor, -are le di+tan.ea1 de realitatea de+e,nat a+t1i 0rin no.iunea de +tat,
/a-ilitea1 deter,inarea tr+turilor /unda,entale a -eea -e 0ute, denu,i ,odelul
de,o-rati- 0ra-ti-at real,ente de -tre 2re-i)
Cn -adrul 0oli+ului, -a 9i -o,unitate -o,0a-t, +tru-turat 3n @urul unui ,od de
via. ,oral, eti-, 0oliti-, +o-ial 5eto+6 -onver2ent al tuturor -et.enilor, -on+idera.i
0er/e-t e2ali 5(omoFoi6, ado0tarea le2ilor +e reali1a de -tre a-e9tia, 3n 0ia.a 0u8li-,
/r interven.ia vreunor re0re1entan.i 9i -u re+0e-tarea re2ulii ,a@oritare,
-on+ider4ndu&+e - 3ntre2ul +e a/l 3n ,a@oritateH de-i1ia +e -on+idera ado0tat da-
,a@oritatea -et.enilor 39i e:0ri,au o0inia 3n /avoarea +a) Cet.enilor li +e -erea + 39i
ne2li@e1e -ondi.ia u,an 9i + +e dedi-e e:-lu+iv a-tului 2uvernrii, -are +e reali1a nu
0entru a+i2urarea li8ert.ii /a. de 0oli+, -i 3n, 0rin 9i 0entru a-e+ta) Intere+ul -ole-tiv +e
de/inea 3n ra0ort de 0oli+, aniAil4nd ori-e intere+ 0arti-ular al -et.eanului, li8ertatea +a
de 0arti-i0are de/inindu&+e 0rin ra0ortare e:-lu+iv la 8inele -o,un, iar +in2ura 2aran.ie
3,0otriva a8u1urilor era 0artea /ie-ruia de +uveranitate, e2al -u a -elorlal.i)
A+t/el de+-ri+, -on+tru-.ia de,o-rati- 2re-ea+- era una +i,0l, rudi,entar,
-Aiar de/i-itar, -o,0arativ -u idealurile de,o-rati-e a-tuale, e:-lu14nd de la
0o+i8ilitatea 0arti-i0rii unele -ate2orii +o-iale lar2iH /e,eilor 9i +-lavilor, 0arte a
ele,entului u,an al 0oli+ului dar -are nu +e 8u-urau de -alitatea de -et.eni, nu li +e
re-uno9tea 0o+i8ilitatea de 0arti-i0are la via.a 0u8li-, la luarea 3n -o,un a de-i1iilor
-are 0riveau 0e toat lu,ea) Le2ile votate de -tre -et.eni 3n 0ia.a 0u8li- erau a9adar
-reate doar de o ,inoritate +o-iolo2i-, ridi-at la ran2 de ,a@oritate 0oliti-)
Cntru-4t de,o+ul 2re-e+- era 3n.ele+ de o ,anier 0rea re+tri-tiv, di/eren.ierile
,a@ore dintre -la+ele +o-iale au antrenat 0r8u9irea ra0id a 0oli+urilor, -a /or,e de
or2ani1are 0oliti-, -e +&au dovedit a+t/el in-a0a8ile, 3n ti,0, + re1i+te -on+tru-.iei
-ontinue a unui +i+te, de 2uvernare -are, 3n -ele din ur,, +&a dovedit uto0i-)
Cn 0lu+, 0ra-ti-a /or,rii 9i e:er-itrii 0uterii 3n 0oli+urile 2re-e9ti doar
a0ro:i,ea1 ideea unei de,o-ra.ie dire-te 0lenare 9i datorit /a0tului - anu,ite
de-i1ii erau luate 9i alt/el de-4t de -tre -et.eni, 3,0reun 9i /r inter,edieri, -4t
vre,e e:i+tau +tru-turi de -ondu-ere, de+e,nate, -e&i dre0t, nu 0rin ale2eri, -i 0rin
tra2ere la +or.i, dar de.intoare de /un-.ii +0e-i/i-e 0uterii 0oliti-e)
Cu toate a-e+tea, tre8uie +u8liniat - di/eren.a dintre de,o-ra.ia Ia0roa0eP
dire-t 2re-ea+- 9i de,o-ra.iile a-tuale, indire-te, nu tre8uie 3n.elea+ 3n +en+ul -
22
2dem, 0) 1&1!
22
a-e+tea din ur, -on+tituie e/e-tul unui 0ro2re+ evolu.ioni+t 3n ra0ort -u 0ri,a) Cn
0ri,ul r4nd, votul 0ra-ti-at 3n +i+te,ele ele-torale e:i+tente 3n de,o-ra.iile a-tuale +e
a+ea,n -u votul 0entru +au 3,0otriva unei de-i1ii, e:0ri,at de -et.eni 3n 0ia.a
0u8li- 3n de,o-ra.ia 2re-ea+- anti-, 0rin a-eea - a,8ele e:0ri, o o0.iune
0oliti- a unor -et.eni -on+idera.i a8+olut e-Aivalen.i, voturile de a+t1i, -a 9i -ele de
atun-i, /iind e2ale 3n valoare 9i de-i inter9an@a8ile
2
, -Aiar da- au un o8ie-t
/unda,ental di/erit = -ele de a+t1i +e re/er la de+e,narea de re0re1entan.i, -ele de
atun-i re/erindu&+e la 3n+9i de-i1ia -e tre8uia ado0tat 3n -adrul 2uvernrii)
Cn al doilea r4nd, 3n anu,ite de,o-ra.ii a-tuale = -ele +e,i&dire-te
50arti-i0ative, a+o-iative6 +unt 0ra-ti-ate anu,ite ,e-ani+,e de -on+ultare dire-t a
-et.enilor -u dre0t de vot, de -oo0tare a a-e+tora 3n e:er-i.iul 0uterii) Cn al treilea
r4nd, ru0tura de,o-ra.iilor a-tuale /a. de -ea 2re-ea+- din anti-Aitate +e ,ani/e+t la
nivelul -on-e0erii 3n+e9i a li8ert.ii de 0arti-i0are, 0re-u, 9i a e2alit.ii 3n 0arti-i0are,
a9a -u, vo, a8orda -u o-a1ia ar2u,entrii -ara-terului li8eral al ,a@orit.ii
de,o-ra.iilor a-tuale)
Modele a0ro:i,ative ale de,o-ra.iei dire-te, -e&i dre0t, 0e -ale de di+0ari.ie,
+e re2+e+- 3n- 3n 0ra-ti-a de,o-rati- a-tual) E+te vor8a de+0re anu,ite +e,i&
-antoane elve.iene 5-ele dou *nterRalden 9i -ele dou A00en1ell6 9i de+0re -antonul
<lori+, 3n -are +u0ravie.uirea ,odelului de,o-ra.iei dire-te nu +e datorea1 3n+ unei
-ontinuri +au reluri a tradi.iei 2re-e9ti -la+i-e, -i 0+trrii unor ve-Ai o8i-eiuri
2er,ani-e) De /a0t, -entrul real de de-i1ie, de 0utere, 3n a-e+te +e,i&-antoane 9i
-anton, nu e+te re0re1entat de An+a,8lurile Po0ulare ale lo-uitorilor, redu9i -a nu,r,
-i de Con+iliul Cantonal, -are 0re2te9te lu-rrile An+a,8lurilor, -are, de9i au dre0tul
+ de1a0ro8e +olu.iile Con+iliului, 3n 0ra-ti- nu o /a- ni-iodat)

Seciunea &. Democraia repre"entati)# ,electoral#-
E+en.iali14nd, a-e+t ti0 de de,o-ra.ie 0re+u0une - e:er-i.iul 0uterii 0oliti-e
+e /a-e 0rin re0re1entan.i ai 0o0orului, de+e,na.i 0rin ale2eri de -tre -or0ul ele-toral)
I+tori-, a0ari.ia +tatului ,odern, /unda,ental di/erit de 0oli+urile 2re-e9ti, nu
doar 3n -e 0rive9te di,en+iunile 2eo2ra/i-e 9i de,o2ra/i-e, -4t ,ai ale+ la nivel
e:i+ten.ial 9i al /ilo1o/iei de or2ani1are 0oliti-, a /-ut i,0o+i8il -on+ultarea dire-t a
de,o+ului 3n toate de-i1iile a+u0ra 0ro8le,elor i,0ortante, de-i 3n 2uvernare) Cn+9i
3n.ele2erea de,o+ului +e +-Ai,8, 0ar-ur24nd eta0e delo- li0+ite de 8ulver+ri, la
-a0tul -rora +e +ituea1 de,o-ra.iile li8erale re-ente, -on+iderate, evolutiv,
,ani/e+tri ale de,o-ra.iei re0re1entative -ele ,ai /avora8ile li8ert.ii e2ale a
-et.enilor)
Cn-e04nd -u Evul Mediu, 3n Euro0a +e na9te no.iunea de re0re1entare, /iind
-reate 0ri,ele Parla,ente, -a +tru-turi -rora -et.enii le tran+,it, 0rin vot, -a0a-itatea
de de-i1ie) A-e+te +tru-turi inter,ediare 3n rela.iile -u +tatul erau -o,0u+e din
,andatari re0re1ent4nd di/eritele -la+e +o-iale, a+t/el - votul nu 0re1enta -ara-ter
individual, -i +o-ial) Re0re1entarea 0ro0riu&1i+ a /o+t -on+a-rat 0entru 0ri,a oar de
Con+titu.ia ;ran.ei din 1$#1)
Ideea e:er-itrii +uveranit.ii 9i a 0uterii 0oliti-e 0rin re0re1entan.i e+te
tri8utar teoriei +uveranit.ii na.ionale, al -rei autor, /ran-e1ul Monte+Nuieu,
2
O) IAl, $e vote, 6e %dition, Ed) Mont-Are+tien, Pari+, 2000, 0ara2ra/ele 1&2
2
-on+ider4nd - +uveranitatea a0ar.ine na.iunii, 3n.elea+ -a un an+a,8lu or2ani-, -a tot
unitar indivi1i8il, di+tin-t de indivi1ii -et.eni -are o -o,0un, +u+.ine i,0o+i8ilitatea,
din -au1a a-e+tor tr+turi, a ,ani/e+trii dire-te a na.iunii, de unde 9i ne-e+itatea
0rin-i0iului re0re1entrii a-e+teia 0rintr&o 0ra-ti- a de+e,nrii 2uvernan.ilor, 0rin vot,
de -tre -et.eni, 3n nu,ele na.iunii) Monte+Nuieu a/ir,a a+t/el - -eea -e 0o0orul,
de.intor al 0uterii +u0re,e, nu 0oate 3nde0lini 8ine tre8uie + /a- 0rin I3,0uterni-i.ii,
dre2torii +iP 0e -are tre8uie + 9i&i de+e,ne1e el 3n+u9i)
E:i+ten.a 0ur 9i +i,0l a unor re0re1entan.i 0rin -are de,o+ul 39i e:er-it
Grato+ul nu e-Aivalea1 totu9i -u de,o-ra.ia re0re1entativ 5ele-toral6 a-tual) Ni-i
Con+titu.ia ;ran.ei din 1$#1, -e 2aranta 0rin-i0iul re0re1entrii, nu era una
de,o-rati- 3n +en+ul a-tual al ter,enului, --i re0re1entan.ii na.iunii -a +ur+ a
+uveranit.ii erau Re2ele 9i -or0ul le2i+lativ, -e&i dre0t, ale+, dar 0rin vot -en+itar)
*lterior revolu.iilor 8ur2Ae1e din ;ran.a 9i An2lia 9i R18oiului de
Inde0enden. din S*A, a8ia 3n +e-olul al SIS&lea de,o-ra.ia re0re1entativ va 3n-e0e
+ /ie 0u+ 3n 0ra-ti-, 3ntr&o /or, a0ro0iat de -ea a ,odelelor de,o-ra.iilor
ele-torale -onte,0orane, datorit ,ai ,ultor /a-toriH 2enerali1area ale2erii
re0re1entan.ilor 0rin +u/ra2iu univer+al, ,o8ili1area 0arti1an, -on+olidarea 2radual a
tr+turilor +u/ra2iului 0rin -are +e reali1ea1 0arti-i0area -et.enilor la -rearea 0uterii,
3n +0e-ial a -on/iden.ialit.ii 9i a e2alit.ii) Cor0ul ele-toral a /o+t a9adar e:tin+ la
an+a,8lul 0o0ula.iei adulte, in-lu14nd 9i -ate2orii +o-iale 04n atun-i de+-on+iderate
din ra.iuni 3n +0e-ial reli2ioa+e +au ra+iale)
Din-olo de a-e9ti /a-tori, /unda,ental 0entru triu,/ul de,o-ra.iei ele-torale,
3n -are de,o+ul 39i e:er-it Grato+ul 0rin re0re1entan.i ale9i 0e -riterii 0oliti-e, 3n ,od
li8er 9i e2al, a /o+t evolu.ia 3n.ele2erii no.iunii de ,andat o/erit de -tre -et.eni, 0rin
vot, re0re1entan.ilor) Odat -u eli8erarea -et.eanului de +tru-turile inter,ediare,
ulterioar Revolu.iei /ran-e1e, ,andatul 3n de,o-ra.iile ele-torale nu ,ai e+te
-on-e0ut -a /iind i,0erativ, de ,aniera ,andatului din dre0tul 0rivat, -i e+te
re0re1entativ, 3n +en+ul - ale9ii, -rora li +e tran+,ite 0utere, 9i nu voin., +unt
re0re1entan.ii de,o+ului 3n an+a,8lul +u, 9i nu doar ai unei 0r.i din a-e+ta)
De,o-ra.ia re0re1entativ, a:at 0e ale2eri li8ere 9i -ore-te, 3n -are +e e:er-it
3n ,od e2al 9i univer+al dre0tul de vot nu +e -on/und a9adar -u re2i,ul re0re1entativ,
-are 3i 0ree:i+t at4t i+tori-, -4t 9i -on-e0tual, -u, ni-i -u oli2arAia +au
0arla,entari+,ul a8+olut) S0e-i/i-ul a-e+tuia din ur, e+te - 0uterea 0o0orului +e
vede li,itat la +i,0la ale2ere a re0re1entan.ilor, -rora le tran+/er nu doar 0uterea de
a 2uverna, -i 9i voin.a, a+t/el - voin.a re0re1entan.ilor e+te neli,itat 9i in-ontrola8il,
-on+ider4ndu&+e a -oin-ide dire-t -u -ea a na.iunii) De ai-i deriv i,0o+i8ilitatea
-ontrolrii de -tre 0o0or a a-telor re0re1entan.ilor, Parla,entul -on/i+-4nd
+uveranitatea, -eea -e +&a 3nt4,0lat 3n 2uvern,4ntului ultra&re0re1entativ)
Or, de,o-ra.ia re0re1entativ e+te -entrat 0e o 0utere de de-i1ie real a
de,o+ului, ,ani/e+tat 0rin inter,ediul -or0ului ele-toral, 0e 0o+i8ilitatea a-e+tuia de
a ale2e nu doar 0er+oane, -i de a&9i -on+trui o voin. 0oliti-, 3n /un-.ie de -are +
alea2, 0re-u, 9i 0e -a0a-itatea +a de -ontrola a-tele 2uvernan.ilor ale9i) Nu,ai a+t/el
0arti-i0area la le2iti,area 9i e:er-itarea 0uterii e+te de,o-rati-, a0ro0iind real,ente
0uterea de -et.eni, /-4nd&o + 0trund la nivelul 0o0orului)
Pentru a evita ri+-ul de2enerrii de,o-ra.iei re0re1entative 3n 0ura
re0re1entare, /r de,o-ra.ie 9i 0entru -a ,andatul de dre0t 0u8li- tran+,i+ 0rin
ale2eri + r,4n un tran+/er de 0utere, nu 9i de voin., 3n de,o-ra.iile ele-torale
2!
a-tuale +unt in+tituite, 0rin nor,e de valoare -on+titu.ional, ,e-ani+,e de 3n-adrare a
0uterii re0re1entan.ilorH +e0ara.ia 0uterilor, ierarAi1area nor,ativ, -ontrolul de
-on+titu.ionalitate a a-telor re0re1entan.ilor & le2ile)
A-e+te ,e-ani+,e +unt o2lindirea -ara-terului li8eral al de,o-ra.iilor
re0re1entative a-tuale, -on+tituind o ,o9tenire a li8erali+,ului, -ontinuu 0er/e-.ionat
3n de,o-ra.iile li8erale) De,o+ul -e e:er-it 0uterea 3n a-e+te de,o-ra.ii e+te -on-e0ut
-a o /un-.ie ,a@oritar li,itat de ,inoritate, a9adar -a o ,a@oritate 0oliti-
/un-.ional, 9i nu +o-iolo2i-, re1ultat, -a 9i ,inoritatea 0oliti-, 0rin e:er-i.iul li8er
9i e2al al dre0tului de vot de -tre /ie-are -et.ean 3n 0arte, -are, a+t/el /-4nd, +e
0la+ea1 voluntar 9i ne+u0u+ vreunei -on+tr4n2eri, /ie 3n ,a@oritate, /ie 3n ,inoritate)
Ma@oritatea 9i ,inoritatea +unt a+t/el inter9an@a8ile, -on+tant -onverti8ile una 3n
-ealalt, 3n ra0ort de o0.iunea 0oliti- a -or0ului ele-toral, /or,at din -et.eni li8eri 9i
e2ali)
Con+tituind a+0e-tul +u8+tan.ial al de,o-ra.iilor li8erale
2!
, valorile li8ert.ii 9i
e2alit.ii ele-torilor, /unda,entate 0e 3n.ele2erea +0e-i/i- li8erali+,ului a+u0ra
a-e+tora, -rora de,o-ra.iile li8erale le adau2 3n+ valen.e noi, i,0un o anu,it
3n.ele2e a a+0e-tului 0ro-edural al de,o-ra.iei, re-la,4nd nu doar o anu,it
,odalitate de e:er-i.iu a 0uterii -on+tituite 0rin vot, -i 9i o or2ani1are de an+a,8lu a
ordinii @uridi-e 3n @urul a-e+tor valori
2(
)
Li8ertatea -et.eanului, +0e-i/i- de,o-ra.iei li8erale, e+te ,ai 3nt4i o
li8ertate&autono,ie, i,0u+ i+tori- de -tre li8erali+,, o li8ertate -e re-la, un +0a.iu
individual de inde0enden. /a. de +tat, a -rui interven.ie 3n a-e+ta tre8uie + /ie
,ini,al 9i 3n-adrat, +0re deo+e8ire de li8ertatea -et.eanului 3n 0oli+urile 2re-e9ti,
-are e:-lude inde0enden.a /a. de 0oli+, /iind, di,0otriv, -on-e0ut 0rin 9i 0entru
a-e+ta) Cn 0lu+ 3n+, li8ertatea 3n de,o-ra.ia li8eral 3n+ea,n 9i li8ertatea&0arti-i0are,
a-eea de a lua a-t la -on+tru-.ia +tatului, la /or,area 9i la e:er-itarea 0uterii, 0rin
inter,ediul dre0turilor 0oliti-e /unda,entale -u -ara-ter ele-toral = dre0tul de a ale2e
9i de a /i ale+)
Statutul de -et.ean 0re+u0une a9adar, 3n de,o-ra.iile a-tuale ,ai ,ult de-4t
3n -adrul ori-rei de,o-ra.ii, o ten+iune -ontinu 3ntre inde0enden. 9i an2a@area 3n
-on+tru-.ia 8inelui -o,un, 3ntre eli8erarea /a. de +tru-turile 0ri,are de identi/i-are 9i
i,0li-area 3n -on+tru-.ia voin.ei 2enerale, de unde o de0enden. /a. de +tru-turile
inter,ediare, -on+tituite 0rin li8er a+o-iere, -are -ontri8uie la de/inirea 9i e:0ri,area
8inelui -o,un 50artide 0oliti-e, 2ru0uri de intere+e 9)a)6)
De9i -ele dou a+0e-te ale li8ert.ii -et.enilor 3n de,o-ra.iile li8erale nu 0ot /i
ierarAi1ate +u8 a+0e-tul i,0ortan.ei, +e 0oate a/ir,a - 3ntre a-e+tea e:i+t o rela.ie
0ro-edural, de +e-ven.ialitate
2'
) Ca 9i -ondi.ie a li8ert.ii de 0arti-i0are, -et.eanul
2!
Pentru detalii a+u0ra de,o-ra.iei li8erale, do-trina e+te a8undent) Cit,, -u titlu
e:e,0li/i-ativ, <) Sartori, +eoria democraiei reinterpretat, Ed Poliro,, "u-ure9ti, 1###O $a
d%mocratie lib%rale sous la direction de #erge Eerstein, Ed) Pre++e+ *niver+itaire+ de ;ran-e,
Pari+, 1##%)
2(
Pentru o a8ordare +inteti- a di+tin-.iei dintre de,o-ra.ia li8eral 9i -ea -la+i-, a -et.ilor
2re-e9ti, 0re-u, 9i /a0tului - adevratul /unda,ent al de,o-ra.iei ,oderne, li8erale, e+te
-on+tituit de -tre do-trina li8erali+,ului -la+i-, ve1i M) Ni-a, Democraia liberal, 3n D) C)
Dni9or, S) Dr2Ai-i, <) <3rle9teanu, M) Ni-a, S) Rdule.u, Getodologie pentru e1amenul de
drept constituional i instituii politice, Ed) Paralela !(, 200$, 0) ( & !2
2'
2dem, 0) !0
2(
tre8uie + di+0un ,ai 3nt4i de li8ertate -a inde0enden., -a li8ertate 3n rela.ie -u
-eilal.i, -are +&i /ie 2arantat, 0entru a 0utea + -o,uni-e 9i + +e -on/runte -u -eilal.i,
3n vederea /or,rii unei -onvin2eri a+u0ra variantei 0oliti-e 0e -are o va ale2e 3n
,o,entul votului) Pentru e:er-itarea 0ro0riu&1i+ a dre0tului de a ale2e, -et.eanul
tre8uie + 0oat +&9i /olo+ea+- o0ortunit.ile 9i /a-ultatea de ale2ere a9a -u, +unt
a-e+tea +u+.inute de an+a,8lul dre0turilor +0e-i/i-e de,o-ra.iei li8erale, 0rintre -are
dre0turile 0oliti-e +e 8u-ur de un rol 0rivile2iat)
A+t/el, dre0turile ele-torale nu e0ui1ea1 +/era dre0turilor 0oliti-e 9i de natur
0oliti- 2arantate -on+titu.ional 3n de,o-ra.iile li8erale, a-ea+ta -u0rin14nd 9i
li8ertatea de o0inie, de -on9tiin., li8ertatea de e:0ri,are, li8ertatea 3ntrunirilor,
li8ertatea de a+o-iere, /r de -are dre0turile ele-torale /unda,entale ar /i li0+ite de
e/i-a-itate
2$
)
Cn +en+ inver+, li8ertatea de 0arti-i0are nu ar /i +u/i-ient + 3nle+nea+-, 0rin
ea 3n+9i, inde0enden.a, 3ntru-4t +i,0la i,0li-are a -et.eanului, 0rin vot, 3n
-on+tru-.ia 9i e:er-i.iul 0uterii, 0rin vot, nu -on+tituie o 2aran.ie a /a0tului - 0uterea
a+t/el -on+tituit nu va /i ar8itrar) Li8ertatea de 0arti-i0are tre8uie de-i + /ie 3n+o.it
de li8ertatea&autono,ie 9i, totodat, + /ie +tru-turat 0lurali+t) Auto&+tru-turarea
0lurali+t a +o-iet.ii, 3n an+a,8lul +u, 0rin e:er-i.iul li8er al dre0tului de a+o-iere,
a9adar 0lurali+,ul -ate2orial, -4t 9i auto&+tru-turarea 0lurali+t 3n -adrul /ie-rei
-ate2orii a+o-iative = 0lurali+,ul intra&-ate2orial & -on+tituie a+t/el o -ondi.ie a
de,o-ra.iei li8erale) Con+e-in.ele 0lurali+,ului -on+tau 3n du8la inde0enden. a
ori-ror +tru-turi a+o-iative li8er -on+tituite, in-lu+iv a -elor -u -ara-ter 0oliti-, at4t
/a. de +tat, -4t 9i unele /a. de -elelalte) Su8 a-e+t din ur, a+0e-t, /ie-are 2ru0
a+o-iativ e+te -antonat 3n e:er-i.iul +-o0ului 0entru -are +&a -on+tituit, /r + 0oat
ur,ri, 0rin a-tivitatea +a, reali1area altor /inalit.i, +0e-i/i-e altor +tru-turi a+o-iative,
de ti0 di/erit)
Inde0enden.a /a. de +tat +e ,ani/e+t la nivelul -on+tituirii +tru-turilor
a+o-iative, al /un-.ionrii lor, 0re-u, 9i la -el al de+/iin.rii) Cn 0ri,ul r4nd, +tatul nu
0oate re+tr4n2e a priori dre0tul la li8er a+o-iere, 0rin in+tituirea unui re2i, de
autori1a.ie 0reala8il 3n vederea e:er-itrii +ale) Cn al doilea r4nd, ori-e +tru-tur
a+o-iativ /un-.ionea1 -on/or, voin.ei ,e,8rilor +i, e:0ri,at 3n +tatut, -u
re+0e-tarea -adrului 2eneral +ta8ilit de +tat, a-e+ta ne0ut4nd +an-.iona de-4t a
posteriori, de la -a1 la -a1, un 2ru0 a+o-iativ +au altul, 0entru 3n-l-rile
ne-on+titu.ionale ale li,itelor dre0tului la li8er a+o-iere, /r -a +tru-turile a+o-iative
din a-eea9i -ate2orie a+o-iativ + +u0orte vreo -on+e-in.)
Cn -e 0rive9te e2alitatea +0e-i/i- de,o-ra.iei li8erale, de9i 0orne9te de la
3n.ele2erea +0e-i/i- li8erali+,ului, nu +e -on/und -u a-ea+ta, -on/or, -reia
e2alitatea e+te a8+tra-t, @uridi- = e2alitatea tuturor 3n /a.a le2ii, -i e+te
-ir-u,+tan.iat, nuan.at, 0re+u0un4nd e2alitatea de 9an+e, +tartul e2al, a--e+ul e2al,
/r 3n+ a +e tran+/or,a 3n uni/or,itate 9i e2alitate ,aterial) Cn a-e+t +-o0, +tatul
0oate interveni a-tiv 9i -Aiar introdu-e trata,ente @uridi-e di/eren.iate, 3n+ nu,ai
0entru ,en.inerea 9i +0ri@inirea e2alit.ii 3n 0arti-i0are li8er 9i 3n li8ertate&autono,ie)
Pentru -a interven.ia + /ie -on/or, @u+ti.iei +o-iale 9i i,0erativului a+i2urrii
2$
Cn +i+te,ul ro,4n, Con+titu.ia 2arantea1 e:0re+ a-e+te dre0turi 3n art) 2# = li8ertatea
-on9tiin.eiO art) 0 = li8ertatea de e:0ri,areO ar) # = li8ertatea 3ntrunirilorO art) !0 = dre0tul la
a+o-iere)
2'
o0ortunit.ii de 0arti-i0are e2al, +tatul u1ea1 de -riterii -o,8inate ale e2alit.ii, 3n
vederea ree-Aili8rrii -ontinue a -oe1iunii +o-iale) A+t/el, -ir-u,+tan.ele de 0ornire
+unt e2ali1ate 5+tartul e2al6, +e re-uno+- 9i +e re-o,0en+ea1 ,eritele 9i 0er/or,an.ele
-on-rete 9i e2ale 5a--e+ul e2al6, +e -ori@ea1 di/eren.ele de +itua.ie relevant di/erite
dintre -et.eni, 0rin di+-ri,inri 0o1itive -are + +u+.in nu identitatea, -i e2alitatea de
9an+e)
Toate a-e+te a+0e-te ale e2alit.ii 3n de,o-ra.iile ele-torale li8erale, 0re-u, 9i
e:i2en.ele li8ert.ii -et.ene9ti de 0arti-i0are +0e-i/i-e de,o-ra.iei li8erale, a9a -u,
vor /i a8ordate 0e 0ar-ur+ul de,er+ului no+tru, +e re2+e+-, 3n a-tualitate, 9i 3n
de,o-ra.iile li8erale +e,i&dire-te, -are -on+tituie o a doua ,are -ate2orie de
de,o-ra.ii li8erale, 0e l4n2 -ele ele-torale, re0re1entative)
Cntru-4t 3n+u9i +i+te,ul de,o-rati- ro,4n e+te unul li8eral 9i +e,i&dire-t, +e
i,0une a8ordarea, 3ntr&o +e-.iune di+tin-t, a +0e-i/i-ului a-e+tuia, ulterior -on/i2urrii
0arti-ulari+,ului de,o-ra.iei li8erale +e,i&dire-te, 3n 2enere)
Seciunea (. Democraia semi.direct#
Co,0arativ -u de,o-ra.iile li8erale re0re1entative, de,o-ra.iile li8erale +e,i&
dire-te a-tuale +e /unda,entea1 0e o -u ,ult ,ai redu+ 3n-redere a-ordat
e:er-i.iului 0uterii 0rin re0re1entan.i, -Aiar da- ale9i 3n -ondi.ii -are + 2arante1e
li8ertatea 9i e2alitatea -et.enilor ,e,8ri ai -or0ului ele-toral) A+t/el, a-e+te
de,o-ra.ii, 3n -adrul unui +i+te,, 3n 0rin-i0iu, de de,o-ra.ie ele-toral, ale -rui
-aren.e +e dore+- -ori@ate, in+tituie -oo0tarea ne,i@lo-it a -or0ului ele-toral la
0ro-e+ul de-i1ional, 3,0ru,ut4nd, 3n a-e+t +-o0, din ,odelul de,o-rati- al -et.ilor
2re-e9ti, anu,ite teAni-i 9i ,e-ani+,e de interven.ie -et.enea+- dire-t 3n e:er-i.iul
0uterii, 0e -are le ada0tea1 ,odernit.ii) $ceste mecanisme nu fac parte din
sistemul electoral. Pentru a a--entua a+0e-tul de i,0li-are -et.enea+- dire-t,
+0e-i/i- ,odelelor de,o-rati-e +e,i&dire-te, o anu,it 0arte a do-trinei le -ali/i-
dre0t de,o-ra.ii a+o-iative +au 0arti-i0ative)
I,0li-area -et.enea+- 3n a-e+te +i+te,e de,o-rati-e +e reali1ea1, 3n -e
0rive9te 0alierul lor ele-toral, 0rin dre0turile ele-torale /unda,entale ale -et.enilor,
a9a -u, +e ,ani/e+t 3n +i+te,ul ele-toral) Cn -e 0rive9te interven.ia dire-t, e:er-i.iul
dire-t al +uveranit.ii de -tre 0o0or +e /a-e 0rin inter,ediul -or0ului ele-toral, ai -rui
,e,8ri nu ,ai e:er-it 3n+, de a-ea+t dat, dre0turi ele-torale /unda,entale, -i
/un-.ie 0arti-i0ativ, -Aiar da- 3n -a1ul anu,itor ,e-ani+,e de interven.ie dire-t
5diver+ele ti0uri de re/erendu,, de 0ild6 veAi-ulul utili1at e+te votarea, a9adar
e:er-i.iul dre0tului de vot) Cn a-ea+t +itua.ie, /a0tul - e:i+t identitate 3ntre titularii
dre0tului de vot 9i titularii dre0tului de a ale2e -a dre0t /unda,ental ele-toral, 3n ur,a
e:er-itrii -ruia +e -on+tituie or2ane re0re1entative, nu tre8uie + -ondu- la -on/u1ia
dintre -ele dou dre0turi)
Dre0tul de vot 0rin -are +e e:er-it interven.ia dire-t -on+tituie, -o,0arativ
-u dre0tul de a ale2e -a dre0t ele-toral -u -ara-ter /unda,ental, o /a-ultate, o
0rero2ativ 0rin -are +e ,ani/e+t 0arti-i0area, 3n+ nu 3n +en+ul li8ert.ii de 0arti-i0are
inerente -et.eanului -a (omo politicus, +0e-i/i- dre0turilor ele-torale /unda,entale)
E+te vor8a, a9adar, de+0re o 0rero2ativ -u -ara-ter /un-.ional, -ir-u,+tan.iat de
2$
/a0tul - e+te 0u+ 3n +lu@8a e:er-i.iului dire-t al +uveranit.ii de,o+ului, /iind nu
re-uno+-ut de -tre dre0tul o8ie-tiv, -i o/erit de a-e+ta)
Din 0er+0e-tiva o0o1i.iei -la+i-e 3ntre -ele dou teorii tradi.ionale a+u0ra
+uveranit.ii 5teoria +uveranit.ii 0o0ulare, +u+.in4nd 2uvernarea dire-t, re+0e-tiv
teoria +uveranit.ii na.ionale, i,0un4nd 2uvernarea e:-lu+iv 0rin re0re1entan.i6,
de,o-ra.iile +e,i&dire-te a-tuale +e +ituea1 doar 3n ,od a0arent 9i eronat la
-on/luen.a -elor dou teorii, de alt/el ire-on-ilia8ile, a+t/el 3n-4t nu 0oate /i vor8a ni-i
de 0o+i8ilitatea de a ata9a a-e+te ,odele de,o-rati-e a,8elor teorii 3n a-ela9i ti,0)
A-ea+ta 3ntru-4t teoriile 3n -au1 nu /a- di+tin-.ia 3ntre +ur+a +uveranit.ii +tatului 9i
titularul a-e+teia, +tatul 3n+u9i)
Cn realitate, -on+ider, - 0rin ra0ortare la a-ea+t di+tin-.ie, 0re-u, 9i la
,odalitatea de e:er-i.iu a +uveranit.ii 3n +tat, de,o-ra.iile +e,i&dire-te +e +ituea1
din-olo de summa divisio -la+i-, re0re1entat de o0o1i.ia dintre -ele dou teorii) Cn
a-e+te ,odele de,o-rati-e +ur+a +uveranit.ii r,4ne de,o+ul, -are 3n+ nu e+te
3n.ele+ ni-i -a +u, de -et.eni de.intori de 0ar-ele e2ale de +uveranitate, ni-i 0re-u,
un -or0 indivi1i8il 9i a8+tra-t ire,edia8il di+tin-t de ele,entele +ale -o,0onente, -i
0re-u, o entitate 0oliti- 0ro-edural 3n nu,ele -reia -o,0eten.a de a lua de-i1ia
a0ar.ine /ie re0re1entan.ilor ale9i, 0rin vot, 3n nu,ele +u, de -tre -or0ul ele-toral, -a
a2ent, /ie de -tre -or0ul ele-toral el 3n+u9i, 3n ,od dire-t, tot 0rin vot 9i 3n e2al
,+ur -a a2ent al de,o+ului)
I+tori-, teAni-ile de,o-ra.iei +e,i&dire-te au /o+t a--e0tate 3n a-tul 2uvernrii
/ie 3n ,od /ire+- 5-a1ul Con/edera.iei Helveti-e 9i al S*A6, /ie doar din ne-e+itatea de
a +alv2arda de,o-ra.ia) A-tual,ente, din -e 3n -e ,ai ,ulte +i+te,e -are erau
de,o-ra.ii re0re1entative au devenit de,o-ra.ii +e,i&dire-te) Printre a-e+tea, de 0ild,
3n+u9i +i+te,ul /ran-e1, +i+te,ul au+tria-, +uede1, 2er,an 5la nivelul unor +tate
/ederate6, -Aiar 9i -el ro,4n)
<eneri-, teAni-ile de,o-ra.iei +e,i&dire-te 0rin -are +e reali1ea1 interven.ia
0o0ular 3n a-tivitatea de-i1ional a or2anelor 0uterii de +tat +unt reunite +u8
denu,irea de re/erendu,, de 0ra-ti-i re/erendare) E+te vor8a de+0re +en+ul lar2 al
no.iunii, -are a-o0er toate -ele 0atru 0ro-edee ale de,o-ra.iei +e,i&dire-teH
re/erendu,ul 0ro0riu&1i+, vetoul 0o0ular, revo-area 0o0ular 9i ini.iativa le2i+lativ
0o0ular)
$. Referendumul
Ca ,e-ani+, de interven.ie dire-t, re/erendu,ul de+e,nea1, 3n +en+ul +u
re+tr4n+
2%
, ,odalitatea de a+o-iere a de,o+ului la 0uterea de de-i1ie, -or0ul ele-toral
0ronun.4ndu&+e, 0rin vot, 3n +en+ul a--e0trii +au re+0in2erii unei de-i1ii ado0tate +au
-are ur,ea1 +au ar 0utea ur,a + /ie ado0tat de -tre or2anele 0uterii +tatului)
De9i -on+tituie 0entru ,e,8rii -or0ului ele-toral o ,odalitate de ale2ere 3ntre
a a-orda +au nu a+enti,entul, e:er-itat 0rin dre0tul de vot, av4nd a+t/el -ara-ter
ele-tiv, re/erendu,ul nu e+te o teAni- ele-toral din 0er+0e-tiva de/ini.iei +i+te,ului
ele-toral la -are ader,, anterior 0re-i1at, o8ie-tul +u ne-on+t4nd 3n de+e,narea
,e,8rilor unui or2an re0re1entativ)
2%
L) Suleanu, S) Rdule.u, Dicionar de e1presii /uridice latine, Ed) C) H) "e-G, "u-ure9ti,
200$, 0) 2%0
2%
Multi0lele /or,e ale re/erendu,ului +e di+tin2 3n ra0ort de -riterii 0re-u,
do,eniul 3n -are intervine, ,o,entul 3n -are intervine, -ara-terul o8li2atoriu +au
/a-ultativ, /or.a o8li2atorie, re+0e-tiv /a-ultativ ata9at e/e-telor +ale, -riteriile de
-la+i/i-are 0ut4ndu&+e -o,8ina) De a+e,enea, re/erendu,ul 0oate /i na.ional +au lo-al,
3n a-e+t din ur, -a1 /iind i,0ortant de +u8liniat - re/erendu,ul nu -on+tituie, 3n
+tatele unitare, o /or, de e:er-i.iu dire-t al +uveranit.ii, -4t vre,e -o,unit.ile
lo-ale nu di+0un de +uveranitate 0ro0rie, de 0utere de auto&2uvernare, ne-on-ur4nd
+tatul, titular uni- al +uveranit.ii)
7arianta -la+i- a re/erendu,ului +e re/er la 0arti-i0area dire-t a -or0ului
ele-toral 3n 0ro-e+ul le2i+lativ, 3n.ele+ 3n +en+ lar2, a9adar in-lu14nd 9i ado0tarea de
le2i -on+titu.ionale, 0arti-i0are ulterioar ado0trii le2ii, 0rin -are a-ea+ta e+te
0er/e-tat @uridi-, ne0ut4nd intra 3n vi2oare de-4t da- e+te a--e0tat, 0rin vot, de
,a@oritatea -et.enilor a-tivi)
O a+e,enea /or, de re/erendu, e+te 0ra-ti-at, 3n ,od tradi.ional, 3n
do,eniul le2ilor -on+titu.ionale, -u o-a1ia ado0trii de,o-rati-e a -on+titu.iilor noi,
0re-u, 9i -u o-a1ia revi1uirii -on+titu.iilor 3n vi2oare, a--e0tarea a-e+tora 0rin
re/erendu,, de -are e+te -ondi.ionat 3n+9i validitatea a-tului nor,ativ +u0re,
-on+tituind ,e-ani+,ul 0rin -are -or0ul ele-toral a-.ionea1 -a a2ent al 0o0orului -e
re0re1int 0uterea -on+tituant) Prin-i0iul -e le2iti,ea1 a-e+t ti0 de re/erendu, e+te
ur,torulH -4t ti,0 -on+titu.ia re0re1int 0a-tul +o-ial /unda,ental -e e,an de la
0uterea -on+tituant, 0rin -are a-ea+ta 39i e:er-it voin.a de auto&or2ani1are 9i
-on+tituie +tatul, in+tituind o 0utere 0oliti- 9i /unda,ent4nd o ordine @uridi-,
ado0tarea, re+0e-tiv ,odi/i-area -on+titu.iei tre8uie, 0entru a /i de,o-rati-e 9i 0entru a
+e -on-reti1a 3ntr&un a-t @uridi- valid, + 0er,it e:0ri,area a-e+tei 0uteri) A-ea+t
variant de re/erendu, e+te, a+t/el, o8li2atorie, at4t +u8 a+0e-tul or2ani1rii, -4t 9i +u8
a+0e-tul e/e-telor +ale @uridi-e, /iind 3nt4lnit 3n ,a@oritatea de,o-ra.iilor +e,i&dire-te
a-tuale, 0re-u, Elve.ia 5la nivel /ederal6, Au+tria, Dane,ar-a, Irlanda, S0ania, ;ran.a,
+tatele Euro0ei de E+t)
Pe l4n2 a-e+t ti0 de re/erendu, -ali/i-at dre0t 0o+terior, 3ntru-4t intervine
ulterior ado0trii le2ii, e:i+t 9i varianta re/erendu,ului le2i+lativ anterior ado0trii
le2ii, 3n -adrul -ruia -or0ul ele-toral +e 0ronun. a+u0ra 0rin-i0iilor -e +e vor
-on-reti1a 3ntr&o le2e -are ur,ea1 + /ie ado0tat
2#
)
Pe l4n2 re/erendu,ul 3n ,aterie -on+titu.ional, re/erendu,ul o8li2atoriu,
at4t la nivel de or2ani1are, -4t 9i +u8 a+0e-tul e/e-telor, intervine 9i 3n alte ,aterii de o
deo+e8it i,0ortan., e:0re+ 9i li,itativ 0rev1ute la nivel -on+titu.ional) De
a+e,enea, o variant de re/erendu, o8li2atoriu, ad,i+ la nivel interna.ional, e+te
re/erendu,ul -e are -a o8ie-t e:0ri,area dre0tului 0o0oarelor la autodeter,inare, a
dre0tului de a di+0une de ele 3n+ele, -et.enii unui teritoriu 0ut4nd de-ide, 0rin vot,
a+u0ra inde0enden.ei lor, re+0e-tiv a+u0ra ,en.inerii lor 3n +tatul 3n -are +e a/l)
Cn o0o1i.ie -u re/erendu,ul o8li2atoriu +e a/l, /ire9te, re/erendu,ul
/a-ultativ
0
) Ini.iativa de-lan9rii a-e+tuia -on+tituie o /a-ultate, de re2ul, a anu,itor
autorit.i ale +tatului e:0re+ 0rev1ute de -tre Con+titu.ieH e:e-utiv, le2i+lativ,
2#
T) Dr2anu, Drept constituional i instituii politice, vol" 2, Ed) Lu,ina Le:, Clu@&Na0o-a,
2000, 0) 2!
0
C) De88a+-A, D) "oudon, D)&M) Pontier, D)&C) Ri--i, Droit constitutionnel et institutions
politi&ues, *e %dition, Ed) E-ono,i-a, Pari+, 2001, 0) (!&((
2#
e:e-utiv 3,0reun -u le2i+lativ +au -Aiar un anu,it nu,r de ,e,8ri ai -or0ului
ele-toral) Su8 a+0e-tul e/e-telor @uridi-e, re1ultatul re/erendu,ul /a-ultativ 0oate /i
o8li2atoriu, re+0e-tiv /a-ultativ)
De re2ul, validitatea re/erendu,ului nu e+te -ondi.ionat de nu,rul de
-et.eni a-tivi -are +e 0ronun., -uantu,ul 0arti-i0rii a-e+tora de0in14nd de 2radul de
intere+ 0e -are&l +u+-it 0ro8le,a +u0u+ 0ronun.rii, 0e -are a+t/el 3l ate+t) Mai ,ult,
3n +i+te,ele -ele ,ai ata9ate 0ra-ti-ii re/erendare, -u, e+te, de 0ild, -el elve.ian,
a8.inerea de la 0arti-i0are e+te de -ele ,ai ,ulte ori nu doar -on+i+tent, -i de&a
dre0tul -ov4r9itoare)
*n e:e,0lu de re/erendu, le2i+lativ /a-ultativ -u e/e-te o8li2atorii e+te -el
in+tituit de arti-olul 11 din Con+titu.ia ;ran.ei) De-lan9area a-e+tuia 0oate /i reali1at
de Pre9edinte, la 0ro0unerea <uvernului +au a -elor dou Ca,ere ale Parla,entului,
0re-u, 9i de -tre o -in-i,e din ,e,8rii Parla,entului, +u+.inu.i de o 1e-i,e din
ale2torii 3n+-ri9i 0e li+tele ele-torale) O8ie-tul re/erendu,ului -on+t 3ntr&un 0roie-t
de le2e, re+0e-tiv o 0ro0unere de le2e 3n ,ateriile e:0re+ 0rev1ute de Con+tituant 5de
0ild, or2ani1area 0uterilor 0u8li-e, re/or,e ale 0oliti-ii e-ono,i-e, +o-iale +au de
,ediu6, ado0tarea 0roie-tului +au a 0ro0unerii de le2e av4nd -a e/e-t o8li2a.ia 0entru
Pre9edinte de a 0ro,ul2a le2ea a+t/el 0er/e-tat @uridi-, 3ntr&un ter,en de ,a:i,u, 1(
1ile de la 0ro-la,area re1ultatelor -on+ultrii)
Ale2erea a-e+tui e:e,0lu de re/erendu, +e datorea1 o0.iunii @ude-torului
-on+titu.ional /ran-e1 de a re/u1a -ontrolarea -on+titu.ionalit.ii le2ilor a+t/el ado0tate,
0e ,otiv - +unt ado0tate de -tre 0o0or 9i de-i -on+tituie e:0re+ia dire-t a
+uveranit.ii na.ionale) A-e+t re/u1
1
-on+tituie una dintre -ele dou variante 0o+i8ile
de tran9are a o0o1i.iei inten+ -ontrover+ate do-trinar
2
dintre, 0e de o 0arte, ne-e+itatea
e:er-itrii -ontrolului de -on+titu.ionalitate, -a 0rin-i0iu al +tatului de dre0t, a+u0ra
ori-rui ti0 de le2e or2ani- +au ordinar, indi/erent - e+te de natur re/erendar +au
nu, re+0e-tiv, 0e de alt 0arte, i,0o+i8ilitatea -en1urrii le2ilor re/erendare, +u+.inut
de 0rin-i0iul de,o-rati- -on/or, -ruia ,ani/e+tarea dire-t a 0o0orului e:-lude
interven.ia @u+ti.iei -on+titu.ionale)
Din 0un-tul no+tru de vedere, ne ralie, o0iniilor -are -on+ider - 3n
de,o-ra.iile li8erale +e,i&dire-te a-tuale, -are +unt, 3n e2al ,+ur, +tate de dre0t,
0rin-i0iul +u0re,a.iei Con+titu.iei 3n -adrul ierarAiei nor,ative, +0e-i/i- a-e+tui ti0 de
+tat, -oro8orat -u /a0tul - le2ile re/erendare +unt o ,ani/e+tare a e:er-i.iului de -tre
-or0ul ele-toral a /un-.iei nor,ative le2i+lative, 9i nu o ,ani/e+tare 0o0orului -a 9i
0utere -on+tituant, +ur+ de +uveranitate, i,0un in-luderea le2ilor re/erendare 3n +/era
a-telor le2i+lative -e /a- o8ie-tul -ontrolului de -on+titu.ionalitate) Ori-e alt +olu.ie ar
-on+titui o I-ontradi-.ie lo2i-P 9i o Ide-on+titu.ionali1are a Con+titu.ieiP

)
A+t/el -on/i2urat, -Aiar da- +-Ae,ati-, in+titu.ia re/erendu,ului r,4ne nu
doar o ,od a de,o-ra.iilor +e,i&dire-te a-tuale, la -are +e re-ur2e din -e 3n -e ,ai
1
Mani/e+tat 3n- din 1#'2 9i reiterat 3n 1##2, 3n De-i1ia #2&11 DC din 2 +e0te,8rie, -u
o-a1ia +e+i1rii a+u0ra le2ii re/erendare 0rin -are +e autori1a rati/i-area Tratatului a+u0ra
*niunii Euro0ene
2
Pentru detalii, ve1i Justice constitutionnelle et d%mocratie r%f%rendaire, Edition+ du Con+eil
de lTEuro0e, 1##'

2dem, 0) 1(, /iind -ita.i D) L) Uuer,onne, $e r%f%rendumH essai de tIpologie prospective, RDP
1#%(, 0) (%# 9i, re+0e-tiv, D)&;) PrKvo+t, $e droit r%f%rendaire dans l'ordonancement de la
Cin&uiJme %publi&ue, RDP 1#$$, 0) 1
0
de+ 9i din ra.iuni dintre -ele ,ai diver+e
!
, -i 9i o8ie-tul unor a,0le -ontrover+e +u8
a+0e-tul avanta@elor, re+0e-tiv al in-onvenientelor 0e -are le 0re1int) Ca 0rin-i0ale
avanta@e +unt de+eori ,en.ionate rolul -en1urativ al re/erendu,ului 3n ra0ort -u
or2anele +tatului 9i /a0tul - 0rin a-e+t re/erendu, +e reali1ea1 o edu-a.ie -ivi- a
-et.enilor 3n ,ateria 0ra-ti-ii de,o-rati-e)
*n 0rin-i0al de1avanta@, -u -are +unte, de a-ord, re1id 3n /a0tul -
re/erendu,ul +e 0oate tran+/or,a, 0rintr&o utili1are ne-Ai81uit, 3ntr&o ar, de /olo+ire
a -or0ului ele-toral 3n +-o0ul o8.inerii unei le2iti,ri 0ure 9i +i,0le a o0.iunilor
autorit.ilor de-lan9atoare, 3n +itua.ia 3n -are a-e+tea +e li,itea1 + adre+e1e
-et.enilor -u dre0t de vot o 3ntre8are -u o8ie-t in+u/i-ient de 0re-i1at +au o +in2ur
variant de te:t le2i+lativ, a+u0ra -rora a-e9tia 0ot + +e 0ronun.e e:-lu+iv 0rin da +au
nu, -eea -e -on+tituie un vot 8lo-at
(
, -et.enii a-tivi nedi+0un4nd de o real 0utere de
ale2ere 3ntre ,ai ,ulte variante de-i1ionale +au 0ro0uneri -are +&i /i /o+t 3naintate
+0re a0re-iere)
Prin a-ea+ta, 3n li0+a unor verita8ile alternative +u0u+e a+enti,entului +au
de1a-ordului, re/erendu,ul ri+- + /ie deturnat de la /inalitatea -e ar tre8ui +&i
r,4n +0e-i/i- = reala -oo0tare a de,o+ului la 0ro-e+ul de-i1ional 9i a+t/el +
de2enere1e 3n 0le8i+-it) Or, a-e+ta din ur,, +0e-i/i- +tatelor totalitari+te, -on+t, a9a
-u, 0ra-ti-a +a de&a lun2ul i+toriei a de,on+trat&o, 3ntr&o rati/i-are 0ur 9i +i,0l a
unei de-i1ii de@a a0li-ate 9i -are nu ,ai 0oate /i 0u+ 3n -au1, 3ntr&o -on/ir,are
ulterioar a a-telor 2uvernan.ilor 0rintr&o a-la,are +ole,n
'
)
/. etoul popular
Pro-edeu de interven.ie a -or0ului ele-toral 3n 0ro-e+ul le2i/errii a+e,ntor
re/erendu,ului le2i+lativ, vetoul 0o0ular
$
-on+i+t 3n a-eea - un anu,it nu,r de
-et.eni -u dre0t de vot 0ot + -ear tuturor ,e,8rilor -or0ului ele-toral + +e o0un
a0li-rii unei le2i ado0tate, a+t/el 3n-4t vetoul a/e-tea1 nu intrarea 3n vi2oare a le2ii
+au ela8orarea a-e+teia, 0re-u, re/erendu,ul, -i e:-lu+iv a0li-area unei le2i de@a
0er/e-tat @uridi-)
E/e-tul vetoului 0o0ular -on+t 3n a8ro2area le2ii +au a 0r.ii din le2e a+u0ra
-reia -et.enii au -erut 0ronun.area 0o0ular, 3n intervalul e:0re+ 0rev1ut 3n a-e+t
+-o0 la nivel -on+titu.ional, da- ,a@oritatea ,e,8rilor -or0ului ele-toral +&a
0ronun.at 3n +en+ de1a0ro8ator) 7etoul 0o0ular 0re1int a+t/el dou /or,eH total,
re+0e-tiv 0ar.ial)
!
S) "elaJd, 0ssai d'une t(%orie g%n%rale du r%f%rendum, 3n %f%rendum et d%mocratie, Ed)
Pre++e+ de lT*niver+itK de+ +-ien-e+ +o-iale+ de Toulou+e, Toulou+e, 1##%, 0) 2, -itat de L)&;)
*9vat, @ro sau contra referendumului, Revi+ta de Dre0t Pu8li- >200%, Ed) C) H) "e-G,
"u-ure9ti, 0) '!
(
L)&;) *9vat, op" cit", 0) $1, -it4nd 0e M) <uillau,e&Ho/nun2, $e r%f%rendum, &ue sais-/e., Ed)
Pre++e+ *niver+itaire+ de ;ran-e, Pari+, 1##!, 0) !#
'
C) E,eri, 0lections et r%f%rendums, 3n M) <raRit1, D) Le-a, +rait% de science politi&ue" +ome
6" $es r%gimes politi&ues contemporains, Ed) Pre++e+ *niver+itaire+ de ;ran-e, Pari+, 1#%(, 0)
(
$
D) CAa2nollaud, Droit constitutionnel contemporain, tome 7" +(%orie g%n%rale" $es grands
r%gimes %trangers, 6e %dition, Ed) Ar,and Colin, Pari+, 2001, 0) 1#&1#!
1
A-e+t ,e-ani+, de interven.ie dire-t, de+e,nat 3n do-trin 9i +u8 ter,enul de
re/erendu, a8ro2ativ, e+te 0ra-ti-at, de 0ild, 3n Italia, 3n -ondi.iile art) $( din
Con+titu.ie) *n nu,r de (00) 000 de -et.eni a-tivi +au ( -on+ilii re2ionale 0ot -ere +
+e 0ronun.e a+u0ra unei le2i, -u e:-e0.ia -elor /i+-ale, de a,ni+tie, de rati/i-are a
tratatelor interna.ionale, 0ronun.area ne/iind 0o+i8il da- Parla,entul ,odi/i- 3n
,od a0re-ia8il te:tul le2i+lativ 3n -au1) Pentru -a vetoul + /ie valid, tre8uie -a -el
0u.in (0V din -et.enii a-tivi 3n+-ri9i 0e li+tele ele-torale + +e 0ronun.e)
Cn 0ra-ti-, 0ro-edeul +&a de,on+trat, 3n +i+te,ul italian, un ele,ent
-ontri8utiv la re0unerea 3n -au1 a +i+te,ului 0oliti- a,0lu -onte+tat de -tre -et.eni)
De 0ild, 3n anul 1##, a /o+t 3nre2i+trat o 0arti-i0are a ,ai ,ult de $0V din -et.enii
a-tivi 3n -a1ul a % -ereri de veto 0o0ular, ,ai ,ult de %0V dintre 0arti-i0an.i
0ronun.4ndu&+e 3n +en+ul -are a -ondu+ la +u0ri,area /inan.rii 0u8li-e a 0artidelor, a
anu,itor ,ini+tere, a ado0trii re0re1entrii 0ro0or.ionale -a ,odalitate de +-rutin
0entru ale2erea +enatorilor)

C. Iniiati)a popular#
Me-ani+, de -oo0tare a -or0ului ele-toral la 0ro-e+ul de-i1ional, ini.iativa
0o0ular -on+t 3n 0o+i8ilitatea re-uno+-ut unui anu,it nu,r de -et.eni -u dre0t de
vot /ie de a de-lan9a 0ro-edura de-i1ional, /ie de a 0ro0une le2i)
Cntr&o 0ri, -la+i/i-are, ini.iativa 0o0ular, 0rin -are Parla,entul e+te
-on+tr4n+ + le2i/ere1e, 0oate /i /or,ulat, atun-i -4nd ele-torii 0ro0un Parla,entului
un 0roie-t de le2e -o,0let reda-tat +au non&/or,ulat, 3n -a1ul 3n -are ele-torii
e:0ri, 0rin ini.iativ doar un 0rin-i0iu de le2i/erare, 0e -are Parla,entul e+te o8li2at
+&l tran+0un 3ntr&o le2e)
E/e-tele a--e0trii ini.iativei -on+tau 3n 0er/e-tarea @uridi- a le2ii 0ro0u+e,
re+0e-tiv 3n ado0tarea de -tre Parla,ent a le2ii -are + -on-reti1e1e 0rin-i0iul 0ro0u+
de -tre -or0ul ele-toral) Da- ini.iativa e+te re+0in+ de -tre Parla,ent, e:i+t
+i+te,e -are 0revd 0o+i8ilitatea +u0unerii 0roie-tului de le2e ini.iat de -tre -et.eni
votului -or0ului ele-toral)
Mai ,ult, 3n anu,ite -a1uri, e:er-itarea ini.iativei 0o0ulare 0re+u0une non&
interven.ia Parla,entului, a+t/el - ini.iativa 0oate /i ado0tat dire-t de -tre -or0ul
ele-toral, /r a /i nevoie de ad,iterea +a, 3n 0reala8il, de -tre Parla,ent,
-on+ider4ndu&+e - 0o0orul e+te dire-t +e+i1at 0rin ini.iativa 0o0ular) A-ea+t variant
de ini.iativ 0o0ular, -on+iderat o a0li-a.ie 0er/e-t a ideii de de,o-ra.ie, 3ntru-4t
le2ea 0oate /i ela8orat 9i 0er/e-tat @uridi- /r ni-io interven.ie din 0artea Adunrii
re0re1entative
%
, -on+tituie o /or, de ini.iativ le2i+lativ dire-t) Cn o0o1i.ie -u
a-ea+ta, ori de -4te ori e+te 0rev1ut interven.ia Parla,entului ulterior e:er-itrii
ini.iativei 0o0ulare, a-ea+ta e+te -on+iderat indire-t
#
)
De re,ar-at, 0e de o 0arte, - ini.iativa 0o0ular 0oate interveni nu doar 3n
do,eniul le2ilor ordinare, -i -Aiar la nivel -on+titu.ional, 3n ,ateria revi1uirii
Con+titu.iei, iar 0e de alt 0arte /a0tul - 3n anu,ite +i+te,e interven.ia -et.enea+- 3n
%
D) C) Dni9or, Drept constituional i instituii politice" Kolumul 2" +eoria general, Ed)
Site-A, Craiova, 200', 0) 11'
#
Pentru -la+i/i-area 3n ini.iativ le2i+lativ 0o0ular dire-t, re+0e-tiv indire-t, 0re-u, 9i
0entru e:e,0li/i-ri, ve1i D) CAa2nollaud, op" cit", 0) 1#(&1#'
2
de-lan9area 0ro-e+ului de-i1ional 0oate /i ad,i+ 9i la nivel lo-al, 3n a-e+t -a1 ne/iind
3n+ vor8a de+0re le2i/erare, -i de+0re ado0tarea de a-te ad,ini+trative, -a ur,are a
e:er-itrii, 3n a-e+t +-o0, a ini.iativei -et.ene9ti)
D. Re)ocarea popular#
Ca ,e-ani+, al de,o-ra.iei +e,i&dire-te, revo-area 0o0ular nu a/e-tea1,
+0re deo+e8ire de re/erendu,, veto 0o0ular 9i ini.iativ 0o0ular, 0ro-e+ul de-i1ional,
-i ,andatul re0re1entan.ilor ale9i, -4t vre,e -on+t 3n 0o+i8ilitatea 0entru un anu,it
nu,r de -et.eni -u dre0t de vot de a +oli-ita -on+ultarea 0o0ular 3n vederea
de-iderii 3n-etrii 3nainte de ter,en a ,andatului /ie al unui re0re1entant, /ie al
3ntre2ului An+a,8lu le2iuitor)
Da- e+te +oli-itat -on+ultarea 9i ale+ul e+te 0u+ 3n ,inoritate, tre8uie + +e
retra2O da- 3n+ nu e+te 0u+ 3n ,inoritate, e+te -on+iderat reale+) Cn -a1ul 3n -are
revo-area 0rive9te 3ntre2ul or2an re0re1entativ, e/e-tele +ale +unt +i,ilare di1olvrii
le2i+lativului) De a+e,enea, revo-area 0o0ular 0oate avea -a o8ie-t 9i ,andatul
ale9ilor lo-ali)
Con+tituind o e:-e0.ie de la -ara-terul irevo-a8il al ,andatului de dre0t
0u8li-, tran+,i+ 0rin ale2eri, revo-area 0o0ular nu +e 8u-ur, 3n de,o-ra.iile a-tuale,
de-4t de o 0ra-ti- re1idual, S*A /iind +in2urul +i+te, -e a u1at de 0ro-edeul re-all&
ului) Cu toate a-e+tea, 0ro-edeul e:i+t 3n +tate 0re-u, Elve.ia, CAina +au Li-Aten+tein,
3n a-e+t din ur, -a1 0ut4nd /i de-lan9at de 2ru0ul ele-toral al 0arla,entarului) Cn
Indone1ia e+te re-uno+-ut o variant ,odi/i-at a revo-rii 0o0ulare -on/or, -reia
titularului /a-ult.ii de revo-are e+te 0artidul 0oliti- -are l&a +u+.inut 0e 0arla,entar 3n
ale2eri)
Natura 3n+9i a revo-rii 0o0ulare r,4ne -ontrover+at 3n-, e:i+t4nd o0inii
do-trinare -e o -on+ider -a ne/iind un ,e-ani+, de interven.ie -et.enea+- dire-t, -i
un verita8il dre0t 0oliti- /unda,ental -u -ara-ter ele-toral
!0
, o0inii -u -are nu 0ute,
3n+ /i de a-ord)
C$PIT!LUL III. Democraia li0eral# semi.direct# rom+n#
Seciunea %. Caracterul semi.direct i li0eral al democraiei
rom+ne
Cara-terul de,o-rati- al +tatului ro,4n e+te in+tituit de art) 1 alin) 56 din
Con+titu.ie, 0entru -a art) 2 alin) 516, di+0un4nd - I+uveranitatea na.ional a0ar.ine
0o0orului ro,4n, -are o e:er-it 0rin or2anele +ale re0re1entative, -on+tituite 0rin
ale2eri li8ere, 0eriodi-e 9i -ore-te, 0re-u, 9i 0rin re/erendu,P, + in+tituie -ara-terul
+e,i&dire-t al de,o-ra.iei din Ro,4nia)
A+t/el, 0e de o 0arte, e+te i,0u+ re2ula e:er-i.iului +uveranit.ii 0rin
re0re1entan.i ale9i, iar, 0e de alt 0arte, e+te in+tituit 9i e:er-i.iul dire-t al +uveranit.ii
de -tre -or0ul ele-toral, 3n nu,ele de,o+ului, 0rin re/erendu,) Ter,enul re/erendu,
e+te utili1at 3n +en+ul +u lar2, -e 3n2lo8ea1 nu doar re/erendu,ul 0ro0riu&1i+, -i 9i
!0
<A) Ian-u, <A) <lvan, op" cit", 0) '

ini.iativa le2i+lativ 0o0ular, 0re-u, 9i o /or, sui generis de revo-are 0o0ular a


Pre9edintelui, a+t/el -u, va re1ulta din a8ordarea 0un-tual, 3n -adrul de,er+ului
no+tru, a a-e+tor ,e-ani+,e de interven.ie -et.enea+- dire-t)
Sunt or2ane re0re1entative ale 0o0orului ro,4n 0rin -are +e e:er-it
+uveranitatea na.ional, 3n +en+ul 0rev1ut de Con+tituant, Parla,entul 9i Pre9edintele,
nu 9i ale9ii lo-ali, -e e:er-it o -o,0eten. lo-al 9i -are +unt re0re1entativi 0entru
-o,unit.ile lo-ale la nivelul -rora +unt ale9i 9i ni-i ale9ii -e e:er-it -o,0eten.e
interna.ionale, 9i nu +tatale = 0arla,entarii euro0eni)
La o 0ri, le-tur, /or,ularea art) 2 alin) 516 din Con+titu.ie 0are +
a,al2a,e1e, du0 ,odelul /ran-e1, -ele dou teorii ale +uveranit.ii, teoria
+uveranit.ii na.ionale, re+0e-tiv -ea a +uveranit.ii 0o0ulare, -4t vre,e +e e:0ri, 3n
+en+ul - I+uveranitatea na.ional a0ar.ine 0o0oruluiP) Cn realitate 3n+, Con+tituantul,
3n 3n.ele2erea +ur+ei +uveranit.ii 3n +tatul de,o-rati- ro,4n, +e +ituea1 din-olo de
-ele dou teorii) A+t/el, e+te e:-lu+ vi1iunea or2ani-i+t a+u0ra na.iunii, 3ntru-4t
de,o+ul nu e+te -on-e0ut 3n +en+ +o-iolo2i-, i,ua8il, -i 3n +en+ 0ro-edural, -a o
,a@oritate re1ultat din votul li8er 9i e2al al -et.enilor, -a o /un-.ie nor,ativ
,a@oritar)
Mai ,ult, da- +unte, de a-ord - +e 0oate vor8i, totu9i, 3n +i+te,ul ro,4n, de
o 0rivile2iere a +uveranit.ii 0o0ulare -e ar re1ulta din reda-tarea art) 2 alin) 516 din
Con+titu.ie, 0re-u, 9i din inter0retarea +i+te,i- a le2ii +u0re,e & art) ! alin) 516 -e
in+tituie unitatea 0o0orului, 9i nu a na.iunii, -a /unda,ent al +tatuluiO art) ! alin) 526 -e
nor,ea1 - Ro,4nia e+te 0atria -o,un 9i indivi1i8il a tuturor -et.enilor +i,
indi/erent de -riterii o8ie-tive de di/eren.iere, 0e -are le enu,er e:e,0li/i-ativO art)
(% alin) 516 -e 0revede - Parla,entul e+te or2anul re0re1entativ +u0re, al 0o0orului
ro,4nO art) '' -e di+0une - 3n e:er-itarea ,andatului, de0uta.ii 9i +enatorii +unt 3n
+ervi-iul 0o0orului &, nu e+te vor8a de+0re +en+ul dat 0o0orului -on/or, teoriei -la+i-e
a +uveranit.ii 0o0ulare
!1
)
Po0orul +ur+ a +uveranit.ii nu e+te a9adar 3n.ele+ 3n Ro,4nia -a +u, de
-et.eni de.intori ai unor 0r.i de +uveranitate -e le +unt intrin+e-i, -i e+te o realitate
/un-.ional varia8il, -are +e -on+tituie 9i re&-on+tituie 0eriodi-, 3n /un-.ie de votul
e:er-itat de -et.eni, at4t 3n e:er-i.iul dre0tului de a ale2e, -a dre0t ele-toral
/unda,ental, -4t 9i -u o-a1ia ,ani/e+trii interven.iei dire-te 3n e:er-i.iul 0uterii,
+0e-i/i- de,o-ra.iei +e,i&dire-te) Cu toate a-e+tea, 0o0orul , -a +ur+ de +uveranitate,
nu +e re1u, la -or0ul ele-toral, la -et.enii -u dre0t de vot, 0rin -are doar +e e:0ri,)
Cn a-e+t +en+, 3n+9i Curtea Con+titu.ional +tatuea1 - I0otrivit 0revederilor art) 2 din
Con+titu.ia Ro,4niei, +uveranitatea na.ional a0ar.ine 3ntre2ului 0o0or ro,4n 9i nu
nu,ai -elor -are, di+0un4nd de dre0tul de vot, +unt 3n ,+ur + 0arti-i0e la ale2eriP
!2
)
Cara-terul li8eral al de,o-ra.iei +e,i&dire-te ro,4ne are -a /unda,ent
-on+titu.ional a-ela9i art) 1 alin) 56 din le2ea +u0re,, -are in+tituie +tatul de dre0t
+o-ial, al -rui a+0e-t ,aterial, de -on.inut, re1id, -on/or, Con+tituantului, 3n valorile
+u0re,e 2arantate -a atareH de,nitatea o,ului, dre0turile 9i li8ert.ile -et.enilor,
li8era de1voltare a 0er+onalit.ii u,ane, dre0tatea 9i 0lurali+,ul 0oliti-) Li8ertatea&
autono,ie, /unda,entat 0e de,nitatea u,an 9i 0e li8era de1voltare a 0er+onalit.ii
!1
Cn a-e+t +en+, ve1i D) C) Dni9or, Constituia om!niei comentat" +itlul 2" @rincipii
<enerale, Ed) *niver+ul Duridi-, "u-ure9ti, 200#, 0) 11#&120)
!2
2dem, 0) 120, -it4nd De-i1ia 2>1##2
!
u,ane e+te 2arantat, de alt/el, 9i de art) 2 alin) 516 din Con+titu.ie, iar li8ertatea&
0arti-i0are, +0e-i/i- de,o-ra.iei li8erale /unda,entea1, 3n +i+te,ul no+tru, toate
dre0turile 0oliti-e 9i de natur 0oliti-, in-lu+iv dre0turile ele-torale /unda,entale
e:0re+ 2arantate de -tre Con+tituant)
E2alitatea, -a valoare +0e-i/i- de,o-ra.iei li8erale, 2arantat de art) 1' din
Con+titu.ie, 0re+u0une, 9i 3n +i+te,ul ro,4n, o 3n.ele2e nuan.at, 3n +en+ul a+i2urrii
e2alit.ii de 9an+e, anterior 0re-i1at, in-lu+iv 3n ,ateria dre0turilor 0oliti-e 9i de natur
0oliti-, 3n virtutea dre0t.ii +o-iale, /unda,entat 0e dre0tate -a valoare +u0re, 9i a
-ara-terului +tatului de dre0t de a /i +o-ial) De alt/el, Curtea Con+titu.ional a
-on+a-rat, de 0rin-i0iu, e2alitatea 3n +en+ul +0e-i/i- de,o-ra.iei li8erale, +tatu4nd -
I0rin-i0iul e2alit.ii nu 3n+ea,n uni/or,itate, a9a 3n-4t, da- la +itua.ii e2ale tre8uie
+ -ore+0und un trata,ent e2al, la +itua.ii di/erite trata,entul @uridi- nu 0oate /i de-4t
di/erit? 7iolarea 0rin-i0iului e2alit.ii 9i nedi+-ri,inrii e:i+t atun-i -4nd +e a0li-
trata,ent di/eren.iat unor -a1uri e2ale, /r + e:i+te o ,otivare o8ie-tiv 9i re1ona8il
+au da- e:i+t o di+0ro0or.ie 3ntre +-o0ul ur,rit 0rin trata,entul ine2al 9i ,i@loa-ele
/olo+ite) Ine2alitatea real, -are re1ult din di/eren.a de +itua.ii, 0oate @u+ti/i-a re2uli
di+tin-te, 3n /un-.ie de +-o0ul le2iiP 9i -on+a-r4nd, totodat, un dre0t /unda,ental la
di/eren.H Ide a-eea, 0rin-i0iul e2alit.ii -ondu-e la +u8linierea unui dre0t
/unda,ental, dre0tul la di/eren., iar 3n ,+ura 3n -are e2alitatea nu e+te natural, a o
i,0une -on+tituie o di+-ri,inareP
!
)
De a+e,enea, auto&+tru-turarea 0lurali+t a +o-iet.ii ro,4ne, la toate nivele
+ale, in-lu+iv -el 0oliti-, 0rin e:er-i.iul dre0tului la li8er a+o-iere, -are + +u+.in
0arti-i0area -et.enea+- 3n -adrul de,o-ra.iei li8erale +e,i&dire-te, e+te 2arantat
-on+titu.ional 0rin i,0unerea 0lurali+,ului, -ate2orial 9i intra&-ate2orial, 3n art) % din
le2ea +u0re,, -a 9i -ondi.ie 9i 2aran.ie a de,o-ra.iei -on+titu.ionale, odat -u
2arantarea, 3n art) !0, a dre0tului de a+o-iere) Cn a-e+t +en+, 0lurali+,ul 0oliti- 2arantat
de art) 1 alin) 56 din Con+titu.ie -a valoare +u0re, tre8uie inter0retat -a +o-ietate
0oliti- 0lurali+t, in-lu14nd toate /or,ele de 0lurali+, -e -on-ur la reali1area ei 9i
ate+t4nd -ara-terul li8eral al de,o-ra.iei
!!
)
C4t vre,e 0lurali+,ul e+te -on+iderat de -tre Con+tituant -ondi.ie a
de,o-ra.iei -on+titu.ionale, toate -on+e-in.ele a-e+tuia, indi/erent de /or,ele +ale 9i de
nivelul la -are +e ,ani/e+t, a9a -u, au /o+t de@a 0re-i1ate +inteti-, au, 3n +i+te,ul
no+tru, -ara-ter nor,ativ, ori-e 3n-l-are a vreuneia dintre a-e+te -on+e-in.e /iind
+an-.iona8il de -tre Curtea Con+titu.ional, 0e ,otiv de ne-on+titu.ionalitate)
Mai ,ult, /a0tul - art) % alin) 516 din Con+titu.ie /a-e din 0lurali+, o 2aran.ie
a de,o-ra.iei -on+titu.ionale tre8uie inter0retat 3n +en+ul - 2aran.ia e+te a-ordat
-et.enilor, +u8 /or,a unui dre0t /unda,ental di+tin-t, dre0tul la 0lurali+,, a+t/el 3n-4t
-et.enii 0ot -ere +e+i1area Cur.ii Con+titu.ionale 0entru -a a-ea+ta + i,0un
0lurali+,ul 3n /a.a a8u1urilor le2iuitorului, -Aiar da- ni-iun alt dre0t /unda,ental nu
intr 3n @o-
!(
)
Cara-terul +e,i&dire-t al de,o-ra.iei ro,4ne +e ,en.ine, 3n ,od +i,etri-, 9i la
nivel lo-al) Curtea Con+titu.ional a +tatuat, -u o-a1ia de-larrii ne-on+titu.ionalit.ii
!
De-i1ia $0>1##
!!
D) C) Dni9or, Kalorile supreme ale statului rom!n potrivit Constituiei om!niei din 7::7,
Revi+ta Ro,4n de Dre0turile O,ului 2%>200!, Centrul 0entru Dre0turile O,ului APADOR&
CH, 0)
!(
D) C) Dni9or, Constituia om!niei comentat, op" cit", 0) 2'$
(
unor 0revederi din le2ea 0rivind ale2erile lo-ale, 0e ,otiv - a-e+tea -ontraveneau art)
1 alin) 56 9i art) % alin) 526 din le2ea +u0re,
!'
, - 0lurali+,ul 0oliti- 3n+u9i, alturi de
-ara-terul de,o-rati- al +tatului, vi1ea1 9i ale2erile lo-ale)
De,o-ra.ia +e,i&dire-t lo-al e+te de+-ri+ 0rin -oe:i+ten.a ale2erilor
autorit.ilor ad,ini+trative -u ,e-ani+,e de interven.ie -et.enea+- dire-t, al -ror
/unda,ent le2al e+te -ert 9i unani, a--e0tat 3n do-trin, dar -are +e 8u-ur de un
/unda,ent -on+titu.ional -ontrover+at do-trinar)
;unda,entul le2al al 0arti-i0rii dire-te la nivel lo-al re1id 3n 0rin-i0iul
-on+ultrii -et.enilor 3n +olu.ionarea 0ro8le,elor lo-ale de intere+ deo+e8it
!$
, e:0re+
0rev1ut de art) 2 alin) 516 din le2ea 21(>2001) Se -on+ider
!%
- /unda,entul
-on+titu.ional al a-e+tui 0rin-i0iu re1id 3n autono,ia lo-al, -on+a-rat de art) 120 din
Con+titu.ie) E:i+t 9i o0inia -on/or, -reia -ara-terul de,o-rati- al +tatului, in+tituit
0rin art) 1 alin) 56 din Con+titu.ie, e+te Irelie/atP at4t de autono,ia lo-al, -a o
-on-reti1are a li8ert.ii&autono,ie, -4t 9i, -orelativ, de -on+ultarea -et.enilor, -a
e/e-tivi1are a li8ert.ii&0arti-i0are, a,8ele ti0uri de li8ertate /iind a+0e-te ale li8ert.ii
3n de,o-ra.ie
!#
) Con+ider, - a,8ele nor,e -on+titu.ionale +unt /unda,ente ale
0arti-i0rii -et.ene9ti la nivel lo-al)
Odat a+t/el 0re-i1ate, e:i2en.ele 0lurali+,ului, e+en.iale 3n +ta8ilirea
-on/i2ura.iei +o-iet.ii de,o-rati-e ro,4ne9ti, in-lu+iv la nivel lo-al, devine o0ortun,
3n a-e+t -onte:t, anali1a, 3n -ele -e ur,ea1, a e:i2en.elor 0e -are tre8uie + le
re+0e-te, 3ntr&un +i+te, ierarAi1at, le2ea or2ani- ro,4n -o,0etent + intervin 3n
,ateria dre0turilor ele-torale 9i 3n ,ateria +i+te,ului ele-toral, 3n 2enere, a9a -u,
re1ult din art) ( din Con+titu.ie)
Seciunea &. Condiiile constituionale ale restr+ngerii
e1erciiului drepturilor electorale *n democraia
li0eral# semi.direct# rom+n#

Pentru a /i -on+titu.ional, re+tr4n2erea 0rin le2e or2ani- a e:er-i.iului
dre0turilor ele-torale tre8uie, -on/or, art) ( din Con+titu.ie, + +e /a- nu,ai 0entru
,otivele li,itativ enu,erate 3n 0ri,ul alineat al arti-olului
(0
H a0rarea +e-urit.ii
na.ionale, a ordinii, a +nt.ii ori a ,oralei 0u8li-e, a dre0turilor 9i a li8ert.ilor
-et.enilorO de+/9urarea in+tru-.iei 0enaleO 0revenirea -on+e-in.elor unei -ala,it.i
naturale, ale unui de1a+tru ori ale unui +ini+tru deo+e8it de 2rav) Ni-iun alt ,otiv 3n
a/ara a-e+tora +au -are e:-ede +/erei lor de -u0rindere nu 0oate -on+titui /unda,ent al
!'
De-i1ia 121#>200$
!$
Prin-i0iul +e 8u-ur de nu,eroa+e a8ordri 3n do-trina ro,4n) Cu titlu e:e,0li/i-ativH C) L)
Po0e+-u, Autonomia local i integrarea european, Ed) All "e-G, "u-ure9ti, 1###, 0) 11(&11$O
C) Manda, C) Manda, Dreptul colectivitilor locale, Ed) Lu,ina Le:, "u-ure9ti, 200(, 0) 1!0&
1(0O M) 7oi-an, @rincipiile administraiei publice" @rincipiul consultrii cetenilor, Ed)
*niver+itaria, Craiova, 200$
!%
C) Manda, C) Manda, op" cit", 0) 1!0
!#
Pentru detalii, ve1i <) <3rle9teanu, @rincipii fundamentale de organi4are i funcionare a
administraiei publice din om!nia, Ed) Site-A, Craiova, 200%, 0) 11$&11#
(0
Inter0retare dat 9i de -tre Curtea Con+titu.ional, 3n De-i1ia !>1##2 Ia-e+te re+tr4n2eri 5?6
nu 0ot /i altele de-4t -ele -e re1ult 5?6 din art) !# din Con+titu.ie 5a-tualul art) (, n) a)6
'
re+tr4n2erii e:er-i.iului ni-iunui dre0t, 3n 2eneral, a9adar ni-i al e:er-i.iului dre0turilor
ele-torale)
*r,rirea reali1rii a-e+tor ,otive, a re+0e-trii valorilor 0e -are le 0rote@ea1
tre8uie, 0entru -a re+tr4n2erea 0e -are o re-la, + /ie -on+titu.ional, 0e de o 0arte +
nu +e 0oat reali1a 0rin ni-io alt a-.iune a +tatului, 3n a-e+t +en+ art) ( /olo+ind
+inta2,a i,0erativ I+e i,0une, du0 -a1, 0entruP, iar 0e de alt 0arte, + /ie
ne,ediat
(1
)
S/era de -u0rindere a ,otivelor tre8uie 3n.elea+ 0ro-edural, -on@un-tural, de
la -a1 la -a1, 3n /un-.ie de re+tr4n2erile 0e -are le le2iti,ea1
(2
, 9i nu +u8+tan.ial, a
priori) A-ea+ta 3ntru-4t ,otivele te,ei al re+tr4n2erii tre8uie inter0retate 0rin ra0ortare
la valorile +u0re,e 2arantate 3n art) 1 alin) 56 din Con+titu.ie, -e re0re1int a+t/el
li,ite ale li,itelor dre0tului +tatului de a re+tr4n2e e:er-i.iul ori-ror dre0turi +au
li8ert.i, a9adar in-lu+iv al dre0turilor ele-torale)
Ale2erea e+te i,0u+ de ne-e+itatea unei neutralit.i ideolo2i-e +0e-i/i-e
+o-iet.ii de,o-rati-e, la -are 3n+u9i art) ( /a-e re/erire 3n alin) 526, i,0un4nd
ne-e+itatea re+tr4n2erilor 3ntr&o +o-ietate de,o-rati-) Cara-terul de,o-rati- al +tatului
9i 0lurali+,ul re-la, li0+a ori-rui -on+en+ -o,0reAen+iv 3n 3n.ele2erea valorilor 9i
a+t/el o neutralitate ideolo2i- 0rin -are a-e+tea + nu /ie ata9ate ni-i /lu-tua.iilor
o0iniei 0u8li-e, ni-i vreunei do2,e ortodo:i+te, +0e-i/i- totalitari+,ului)
Ne-e+itatea re+tr4n2erilor 3ntr&o +o-ietate de,o-rati- /a-e + /ie
ne-on+titu.ional ori-e re+tr4n2ere 0rin le2e or2ani- a e:er-i.iului dre0turilor
ele-torale -e nu re+0e-t li8ertatea de 0arti-i0are, li,itat de o0inia ,inorit.ii, dar
e2al 9i +tru-turat 0lurali+t) De 0ild, o re+tr4n2ere -e ar -ontri8ui la tran+/or,area
,a@orit.ii 9i ,inorit.ii 3n realit.i +o-iolo2i-e i,ua8ile
(
)
Cn virtutea art) 11 9i 20 din Con+titu.ie
(!
, a0re-ierea -ara-terului ne-e+ar al
re+tr4n2erilor 3ntr&o +o-ietate de,o-rati- tre8uie + +e ra0orte1e totodat la +en+ul 0e
-are @uri+0ruden.a Cur.ii Euro0ene a Dre0turilor O,ului 3l d a-e+tui -ara-ter,
(1
Curtea, 3n De-i1ia 21$>200, a0re-ia1 - Ire+tr4n2erea +e i,0une da- /r ea valoarea +au
dre0turile a0rate 0rin re+tr4n2ere ar /i 2rav a/e-tateP 9i - a -on+titui unele /onduri 8u2etare
0rin re+tr4n2erea o0erat, -are ar /i utili1ate 0entru 0rote-.ia unor dre0turi ale -et.enilor
-on+tituie o 0rote-.ie ,ediat a a-e+tor dre0turi 9i nu veri/i- -ondi.ia de ne-e+itate 0entru a
0utea /i o0erat re+tr4n2erea altor dre0turi, --i nu +e dedu-e din a-ea+t 0rote-.ie I,ediatP 3n
-e ,+ur dre0turile ar /i -o,0ro,i+e /r re+tr4n2erea o0erat)
(2
D) C) Dni9or, Drept constituional i instituii politice, op" cit", 0) '22&'2$)
(
Pentru detalii, ve1i D) C) Dni9or, Consideraii privind reglementarea constituional a
restr!ngerii e1erciiului unor drepturi sau al unor liberti, Noua Revi+t de Dre0turile O,ului
2>200%, Ed) C) H) "e-G, "u-ure9ti, 0) 1
(!
Art) 11 al Con+titu.iei 0revede - I516 Statul ro,4n +e o8li2 + 3nde0linea+- 3nto-,ai 9i -u
8un&-redin. o8li2a.iile -e&i revin din tratatele la -are e+te 0arte) 526 Tratatele rati/i-ate de
Parla,ent, 0otrivit le2ii, /a- 0arte din dre0tul intern) 56 Cn -a1ul 3n -are un tratat la -are
Ro,4nia ur,ea1 + devin 0arte -u0rinde di+0o1i.ii -ontrare Con+titu.iei, rati/i-area lui 0oate
avea lo- nu,ai du0 revi1uirea Con+titu.ieiP, iar art) 20 al le2ii +u0re,e are ur,torul -on.inut
nor,ativH I516 Di+0o1i.iile -on+titu.ionale 0rivind dre0turile 9i li8ert.ile -et.enilor vor /i
inter0retate 9i a0li-ate 3n -on-ordan. -u De-lara.ia *niver+al a Dre0turilor O,ului, -u 0a-tele
9i -u -elelalte tratate la -are Ro,4nia e+te 0arte) 526 Da- e:i+t ne-on-ordan.e 3ntre 0a-tele 9i
tratatele 0rivitoare la dre0turile /unda,entale ale o,ului, la -are Ro,4nia e+te 0arte, 9i le2ile
interne, au 0rioritate re2le,entrile interna.ionale, -u e:-e0.ia -a1ului 3n -are Con+titu.ia +au
le2ile interne -on.in di+0o1i.ii ,ai /avora8ile)P
$
-ontura8il 3n ra0ort de valorile toleran.ei 9i ale +0iritului de de+-Aidere, 0e l4n2 -ele
ale 0lurali+,ului) Re/erirea la toleran. 9i +0iritul de de+-Aidere +e re2+e9te, de 0ild,
3n -au1a Dud2eon -ontra Re2atului *nit al Marii "ritanii, din 22 o-to,8rie 1#%1) Alte
ele,ente 0ro0rii de,o-ra.iei 9i +0iritului de,o-rati-, a9a -u, re1ult din @uri+0ruden.a
Cur.ii, +unt 2aran.ia /a. de ri+-ul in-ertitudinii 9i ar8itrariului, -ea a -larit.ii,
/le:i8ilit.ii 9i a0li-rii -ore-te a le2ilor
((
)
Pentru a /i -on+titu.ional, odat re+0e-tate -ondi.iile de@a 0re-i1ate,
re+tr4n2erea 0rin le2e or2ani- a e:er-i.iului dre0turilor ele-torale tre8uie + /ie,
-u,ulativ, -on/or, art) ( alin) 526 din Con+titu.ie, 0ro0or.ional -u +itua.ia -are a
deter,inat&o) Re/erentul -ontrolului de 0ro0or.ionalitate e+te +itua.ia @uridi- -e a
deter,inat re+tr4n2erea, +itua.ie -e +e ra0ortea1 at4t la /a0te, -4t 9i la nor,e,
-u0rin14nd ,otivul, o8ie-tul 9i +-o0ul le2ii 3ntr&un +i+te, inte2rat, 0re+u0un4nd de-i o
ade-vare a ,+urii de re+tr4n2ere la o +itua.ie e:tre, de -o,0le: 9i anali1a8il 3n
tre0te) Motivele le2ii -on+tituie datele, ra.iunile de /a0t 9i de dre0t 0e -are le2iuitorul le
utili1ea1 -a 8a1 lo2i- a re2ulii @uridi-e 0e -are o e,ite, o8ie-tul le2ii re0re1int
re1ultatul ei i,ediat, -e re1ult 3n ,od lo2i- din ,otive, iar +-o0ul le2ii -on+tituie
re1ultatul ,ediat, 0ra-ti-, ,eta@uridi- ur,rit de le2iuitor, 0ut4nd di/eri de re1ultatul
real o8.inut 0rin a0li-area nor,ei
('
)
Pri,ul ele,ent al 0ro0or.ionalit.ii
($
-on+t 3n ada0tarea, ade-varea ,+urii la
+-o0ul ur,rit, adi- a0titudinea ,+urii de a reali1a a priori a-e+t +-o0) Cea de a doua
re1id 3n ne-e+itatea re+tr4n2erii 5di+tin-t de ne-e+itatea re+tr4n2erii 3ntr&o +o-ietate
de,o-rati-6, /r de -are +-o0ul ur,rit + nu 0oat /i atin+, -eea -e i,0une -a da-
e:i+t ,ai ,ulte ,+uri ade-vate a priori + reali1e1e +-o0ul ur,rit, le2ea + alea2
,+ura ,ini,, -are adu-e -ea ,ai 8l4nd atin2ere dre0turilor) *lti,a -ondi.ie a
0ro0or.ionalit.ii -on+t 3n ade-varea -on-ret dintre ,i@loa-ele /olo+ite de le2e 9i
+-o0ul re+tri-tiv ur,rit, alt/el +0u+ 8inele 0e -are 3l ur,re9te in2erin.a le2i+lativ +
/ie 3n valoare a8+olut -el 0u.in e2al -u rul 0e -are 3l re0re1int re+tr4n2erea
e:er-i.iului dre0tului 0rin in2erin.a 3n -au1)
Con/or, ordinii in+tituite 3n art) ( alin) 526 din Con+titu.ie, ur,toarea
-ondi.ie 0e -are tre8uie + o re+0e-te re+tr4n2erea e:er-i.iului dre0turilor ele-torale
re1id 3n a-eea - ,+ura de re+tr4n2ere tre8uie + /ie a0li-at 3n ,od
nedi+-ri,inatoriu) A-ea+ta 3n+ea,n, 3n 0ri,ul r4nd, - le2ea tre8uie, la nivelul
/or,ulrii, + re+0e-te e2alitatea, -a nedi+-ri,inare, 3n +en+ul +0e-i/i- de,o-ra.iei
li8erale, 0rin -are + +e 0er,it ,ai ,ult 0arti-i0are 9i e2al a--e+ la +0a.iul 0u8li-)
Totodat, tre8uie re+0e-tate 9i e:i2en.ele e2alit.ii -a 0roAi8ire a ar8itrariului)
A+t/el, -a + /ie -on+titu.ional, ori-e di/eren. de trata,ent @uridi-
(%
3n
,ateria dre0turilor ele-torale tre8uie, ,ai 3nt4i, + /ie @u+ti/i-at de un ,otiv o8ie-tiv 9i
((
M) Andree+-u, @rincipiul proporionalitii n dreptul constituional, Ed) C) H) "e-G,
"u-ure9ti, 200$, 0) %#
('
D) C) Dni9or, Consideraii privind reglementarea constituional a restr!ngerii e1erciiului
unor drepturi sau al unor liberti, op" cit", 0) 20, 0ornind de la di+tin-.ia -la+i- reali1at de R)
"onnard, $e pouvoir discr%tionnaire des autorit%s administratives et le recours pour e1cJs de
pouvoir, RDP, 1#2, 0) '2
($
Pentru +i+te,ul 2er,an, 3n -are 0rin-i0iul 0ro0or.ionalit.ii a luat de alt/el na9tere, la nivel
@uri+0ruden.ial, -o,0onentele 0ro0or.ionalit.ii +unt 0re-i1ate de M) ;ro,ont, $e principe de
proportionnalit%, ADDA, no) +0K-ial, @uin 1##(, 0) 1'0
(%
D) C) Dni9or, Drept constituional i instituii politice, op" cit", 0) '(%&''
%
re1ona8il, -on+t4nd /ie 3ntr&o di/eren. relevant de +itua.ie 3n -are +e a/l +u8ie-tele
vi1ate, /ie, 3n li0+a unei a+e,enea di/eren.e, 3n -on+idera.ii -e .in de intere+ul 2eneral
+au de dre0tate ori de @u+ti.ia +o-ial) Cara-terul relevant al di/eren.ei +e a0re-ia1 3n
/un-.ie de a/e-tarea 0arti-i0rii la e:er-i.iul 0uterii de,o+ului +au la 8ene/i-iile ori
o8li2a.iile +0a.iului 0u8li- +au 3n ra0ort de a/e-tarea 0lurali+,ului -a 9i -ondi.ie 9i
2aran.ie a de,o-ra.iei -on+titu.ionale)
Mai a0oi, ,i@loa-ele utili1ate 0rin re2le,entarea identit.ii +au di/eren.ei de
trata,ent tre8uie + /ie ade-vate -u +-o0urile ur,rite, ade-vare -e 0re+u0une a-ela9i
,ulti0lu -ontrol de ne-e+itate, ade-vare 9i de 0ro0or.ionalitate 0e -are 3l re-la,
0rin-i0iul 0ro0or.ionalit.ii ,ai +u+ 0re-i1at) E2alitatea e+te @ude-at nu doar 3n -e
0rive9te e/e-tul le2ii a+u0ra -elor vi1a.i, -i 9i a+u0ra +u8ie-telor -e nu /a- 0arte din
+/era ei de a0li-are
(#
) Trata,entul @uridi- di/erit 0entru +itua.ii di/erite e+te de-i
ad,i+i8il 9i @u+ti/i-at to-,ai de -erin.a -a a0li-area le2ii + nu atra2 0rivile2ii +au
di+-ri,inri
'0
)
Cn al doilea r4nd, toate a-e+te -ondi.ii tre8uie a0re-iate, 3n +i+te,ul ro,4n, 9i 3n
ra0ort de ,+urile de a0li-are a le2ii, ori-e a-t de a0li-are, /ie ad,ini+trativ, /ie
@udi-iar, a le2ii or2ani-e -are re+tr4n2e e:er-i.iul dre0turilor ele-torale tre8uind de-i +
re+0e-te e2alitatea, + nu /ie di+-ri,inatoriu, 3n +en+ul 0re-i1at, 3n -a1 -ontrar atr24nd
ne-on+titu.ionalitatea le2ii 3n+e9i 0e -are o a0li-) A-ea+ta 3ntru-4t 3n +i+te,ul ro,4n
a-tele de a0li-are a le2ii 3n+ele, -Aiar da- ne-on+titu.ionale, nu 0ot /a-e o8ie-tul
-ontrolului din 0artea Cur.ii) A0li-area e+te di+-ri,inatorie ori de -4te ori e+te /-ut
0e 8a1a unuia dintre -riteriile de nedi+-ri,inare enu,erate de art) ! alin) 526 din
Con+titu.ie +au 0e 8a1a unui -riteriu de natura -elor enu,erate, a9a -u, tre8uie a-e+tea
inter0retate, 0rin ra0ortare la de,nitatea u,an, valoare +u0re, 2arantat de art) 1
alin) 56 din a-tul /unda,ental)
De,nitatea i,0une -a e:i+ten.a di+-ri,inrii + /ie @ude-at +u8+tan.ial,
lu4ndu&+e 3n -on+idera.ie eventuala e:-ludere +au +ituare in@u+t 0rin e/e-tul
re2le,entrii, iar 0e de alt 0arte e:tinde +/era -riteriilor de nedi+-ri,inare,
deter,in4nd -a di/eren.a de trata,ent @uridi- + /ie di+-ri,inatorie -Aiar da- nu e+te
8a1at 0e unul dintre -riteriile e:0re+ 0rev1ute +au 0e unul de natura a-e+tora, da- ea
adu-e atin2ere de,nit.ii u,ane, 9i anu,e da- a--entuea1 +au 0er0etuea1 un
+tereoti0 -u 0rivire la -ara-teri+ti-ile 0er+oanei +au 2ru0ului de a0artenen. a a-e+teia,
a-redit4nd ideea - 0er+oana e+te ,ai 0u.in valoroa+ u,an de-4t altele 9i da-
0ro,ovea1 o atare o0inie, -Aiar 3n li0+a 0reala8il a unui atare +tereoti0
'1
) Toate a-e+te
-ondi.ii tre8uie re+0e-tate, /ire9te, nu doar de ,+urile de a0li-are a le2ii, -i 9i de
/or,ularea 3n+9i a a-e+teia)
*lti,a -ondi.ie i,0u+ de Con+tituant 3n ,ateria re+tr4n2erii e:er-i.iului
dre0turilor ele-torale -on+t, -on/or, art) ( alin) 526 din le2ea +u0re,, 3n a-eea -
,+ura de re+tr4n2ere nu tre8uie + adu- atin2ere e:i+ten.ei a-e+tor dre0turi) A
fortiori, le2ea 3n+9i -e re+tr4n2e e:er-i.iul nu 0oate /i /or,ulat de a9a natur 3n-4t +
a/e-te1e e:i+ten.a dre0turilor 3n -au1) M+urile de a0li-are a le2ii -e adu- atin2ere
e:i+ten.ei dre0turilor deter,in ne-on+titu.ionalitatea le2ii 3n+e9i 0e -are o a0li-)
Cntru-4t -riteriile de a0re-iere a a/e-trii e:i+ten.ei unui dre0t, a9a -u, re1ult din
(#
2dem, 0) '''
'0
De-i1ia Cur.ii Con+titu.ionale 1>2000
'1
D) C) Dni9or, Drept constituional i instituii politice, op" cit", 0) '1$&'21
#
@uri+0ruden.a Cur.ii Con+titu.ionale, nu 0er,it +ta8ilirea -ert a 2rani.elor dintre
e:er-i.iul dre0tului 9i e:i+ten.a +a, -on+ider, - atin2erea e:i+ten.ei, at4t 0rin le2e,
-4t 9i 0rin ,+urile de a0li-are a a-e+teia, +e 3nt4,0l ori de -4te ori un ele,ent al
dre0tului & titularul, o8ie-tul, rela.ia @uridi- 9i 0rote-.ia @uridi- i,0li-4nd nu doar
2aran.iile @uri+di-.ionale, -i 9i 0e -ele ,ateriale re1ultate din art) ( din Con+titu.ie &
e+te /ie aniAilat 0rintr&o atare le2e +au ,+ur de a0li-are a a-e+teia, /ie a/e-tat 3n alte
-ondi.ii de-4t -ele i,0u+e de 3n+u9i art) ()
A+t/el, 3n +i+te,ul ro,4n, +-Ae,a de anali1 +i+te,i- 9i eta0i1at a
-on+titu.ionalit.ii re+tr4n2erii 0rin le2e or2ani- a e:er-i.iului dre0turilor ele-torale,
i,0u+ de art) ( din Con+titu.ie, e+te ur,toareaH veri/i-area -ara-terului 0arla,entar
al le2ii, 0re-u, 9i a -ara-terului or2ani- al a-e+teia, a 3nde0linirii de -tre le2e a
-ondi.iilor de inteli2i8ilitate 9i neretroa-tivitateO veri/i-area ur,rii -ara-terului
i,0erio+ al +ati+/a-erii uneia dintre -ondi.iile li,itativ 0rev1ute de art) ( alin) 516O
veri/i-area -ara-terului ne-e+ar al re+tr4n2erii 3ntr&o +o-ietate de,o-rati-O veri/i-area
0ro0or.ionalit.ii re+tr4n2erii -u +itua.ia -e a deter,inat&oO veri/i-area a0li-rii
nedi+-ri,inatorii a ,+urii de re+tr4n2ere 9i veri/i-area neatin2erii de -tre le2e 9i de
-tre ,+ura de a0li-are a e:i+ten.ei dre0tului 3n -au1)
Si+te,i-itatea a-e+tor -ondi.ii deter,in -a, ur,rind a-ea+t ordine, odat
-on+tatat 3n-l-area uneia dintre ele, Curtea Con+titu.ional + -on-lu1ione1e a+u0ra
ne-on+titu.ionalit.ii le2ii -ontrolate, /r + ,ai /ie nevoie + trea- la anali1a
re+0e-trii -ondi.iilor ur,toare) Ceea -e 3n+ Curtea nu /a-e, ni-i 3n 2enere, ni-i 3n -e
0rive9te dre0turile ele-torale, du0 -u, a, a--entuat anterior, 0riv4ndu&le a+t/el de
e/i-a-itate) S-Ae,a de anali1 e+te a0li-a8il 3n -adrul at4t al -ontrolului a priori, -4t 9i
al -elui a posteriori, -on-ret)
Seciunea (. Procedeele de inter)enie cet#eneasc# *n cadrul
democraiei semi.directe rom+ne
Pro-edeele de interven.ie -et.enea+- 0rin -are +e reali1ea1 e:er-i.iul dire-t
al +uveranit.ii de,o+ului, reunite de arti-olul 2 alin) 516 din Con+titu.ie +u8 denu,irea
2eneri- Ire/erendu,P +unt, 3n +i+te,ul ro,4n, re/erendu,ul 0ro0riu&1i+, revo-area
0o0ular a Pre9edintelui 5re/erendu,ul de de,itere a a-e+tuia6 9i ini.iativa 0o0ular)
Si,etri-, la nivel lo-al, interven.ia dire-t a -et.enilor 3n 0ro-e+ul de-i1ional
3,8ra- /or,a re/erendu,ului, a revo-rii 0o0ulare a ale9ilor lo-ali 50rin re/erendu,
0entru de,iterea 0ri,arului +au 0re9edintelui -on+iliului @ude.ean, re+0e-tiv 0rin
re/erendu, 0entru di1olvarea -on+iliului lo-al +au a -on+iliului @ude.ean6 9i, re+0e-tiv,
a ini.iativei 0o0ulare) A-e+ta din ur, -on+t 3n ini.iativa -et.enea+- 3n +en+ul
0ro0unerii de 0roie-te de Aotr4ri)
Parti-i0area -et.enea+- dire-t la reali1area de,o-ra.iei lo-ale are -a
/unda,ent art) alin) 56 din le2ea 21(>2001, -e 0revede -H Idi+0o1i.iile alin) 526
5re/eritor la or2anele 0rin -are +e e:er-it autono,ia lo-al, n) a)6 nu adu- atin2ere
0o+i8ilit.ii de a re-ur2e la -on+ultarea lo-uitorilor 0rin re/erendu, +au 0rin ori-e alt
/or, de 0arti-i0are dire-t a -et.enilor la tre8urile 0u8li-e, 3n -ondi.iile le2iiP)
Prin-i0iul -on+ultrii -et.enilor e+te o8li2atoriu 0entru or2ani1area 9i
/un-.ionarea ad,ini+tra.iei 0u8li-e lo-ale, i,0un4ndu&+e a9adar autorit.ilor a-e+teia 9i
ne/iind o +i,0l 0o+i8ilitate a -rei 0unere 3n 0ra-ti- ar /i l+at la li8era lor a0re-iere,
!0
a9a -u, ar 0utea re1ulta din ter,inolo2ia I0o+i8ilit.ii de a re-ur2e la -on+ultarea
lo-uitorilorP) Le2iuitorul 0are + 3n.elea2 - 3ntre 0rin-i0iul -on+ultrii -et.enilor 9i
no.iunea de 0arti-i0are dire-t e:i+t identitate, -4t ti,0 +e re/er la -on+ultarea
-et.enilor I0rin re/erendu, +au 0rin ori-e alt /or, de 0arti-i0are dire-tP,
in+tituind, totodat, -a re2ul, -ara-terul neli,itat al /or,elor de 0arti-i0are dire-t =
Iori-e alt /or,P)
Con+ultarea nu tre8uie 3n.elea+ 3n +en+ul - interven.ia -et.enea+- dire-t la
nivel lo-al are e/e-te /a-ultative, indi/erent de /or,a 3n -are intervine) Di,0otriv, 3n
,a@oritatea -a1urilor, e/e-tele interven.iei -et.ene9ti +unt o8li2atorii, a9a -u, va
re1ulta din a8ordarea lor 3n -ele -e ur,ea1)
!1
$. Referendumul i re)ocarea popular#
$ %. Referendumul naional i re)ocarea popular# a Preedintelui
Re/erendu,ul na.ional, indi/erent de varianta +u8 -are +e 0re1int, tre8uie
re2le,entat, -on/or, art) $ alin) 56 lit) d6 din Con+titu.ie, 0rin le2e or2ani-, /iind
e:-lu+ dele2area le2i+lativ) Le2ea&-adru 3n ,ateria re/erendu,ului na.ional e+te
le2ea >2000 0rivind or2ani1area 9i de+/9urarea re/erendu,ului) Pentru -a
re/erendu,ul na.ional + /ie vala8il, tre8uie + +e 8u-ure de 0arti-i0area a -el 0u.in
@u,tate 0lu+ unu din nu,rul -et.enilor -u dre0t de vot 3n+-ri9i 3n li+tele ele-torale
0er,anente, -u e:-e0.ia re/erendu,ului 0entru de,iterea Pre9edintelui, -are +e
-on+ider vala8il e:0ri,at indi/erent de nu,rul -et.enilor 0arti-i0an.i
'2
)
Au dre0tul de a 0arti-i0a la re/erendu, to.i ,e,8rii -or0ului ele-toral, adi-
to.i -et.enii ro,4ni -are au 3,0linit v4r+ta de 1% ani 04n 3n 1iua re/erendu,ului
in-lu+iv) Sunt e:-lu9i de8ilii +au aliena.ii ,intal 0u9i +u8 interdi-.ie, 0re-u, 9i
0er+oanele -onda,nate 0rin Aotr4re @ude-torea+- de/initiv la 0ierderea dre0turilor
ele-torale
'
)
Cn -a1ul tuturor ti0urilor de re/erendu, na.ional, 3n virtutea art) 1!' lit) i6 din
Con+titu.ie, Curtea Con+titu.ional ve2Aea1 la re+0e-tarea 0ro-edurii 0entru
or2ani1area 9i de+/9urarea re/erendu,ului 9i -on/ir, re1ultatele a-e+tuia) Atri8u.ia
e+te reluat 3n art) !' alin) 516 din le2ea !$>1##2) A-eea9i le2e 0revede - 3n +-o0ul
3nde0linirii a-e+tei atri8u.ii, Curtea 0oate -ere in/or,a.ii de la autorit.ile 0u8li-e, iar
"iroul Ele-toral Central e+te o8li2at + 0re1inte, la +oli-itarea Cur.ii, in/or,ri a+u0ra
/a1elor 9i o0era.iunilor de de+/9urare a re/erendu,ului
'!
)
Cn +-o0ul e:er-itrii de -tre Curte a -o,0eten.ei +ale, le2ea >2000 0revede,
3n art) !!, - "iroul tre8uie + 3nainte1e Cur.ii, -u 0a1 ,ilitar, re1ultatele
re/erendu,ului a9a -u, le&a -entrali1at la nivel na.ional, -u0rin14nd nu,rul voturilor
vala8il e:0ri,ate 0entru /ie-are r+0un+ de 0e 8uletinul de vot 9i nu,rul voturilor
nule, 3n ter,en de 2! de ore de la 3n-Aeierea -entrali1rii)
Con/or, art) !$ alin) 516 9i 526 din le2ea !$>1##2, 0lenul Cur.ii de-ide -u o
,a@oritate de dou trei,i a+u0ra vala8ilit.ii re/erendu,ului, 0rintr&o Aotr4re -e
+ta8ile9te da- a /o+t re+0e-tat 0ro-edura 0entru or2ani1area re/erendu,ului 9i 0rin
-are, totodat, -on/ir, re1ultatele a-e+tuia) Potrivit -elui de&al treilea alineat al treilea
al art) !$, Aotr4rea +e 0re1int Ca,erei De0uta.ilor 9i Senatului, 3ntrunite 3n 9edin.
-o,un, du0 -are Curtea tre8uie + 0u8li-e Aotr4rea 3n Monitorul O/i-ial, Partea I)
O8li2a.ia de 0u8li-are a re1ultatului re/erendu,ului 3n Monitorul O/i-ial, 0re-u, 9i 3n
0re+ e+te 0rev1ut 9i de art) !( din le2ea >2000, -are +ta8ile9te, totodat, 0e l4n2
atri8u.ia Cur.ii de a -on/ir,a re1ultatele re/erendu,ului, o8li2a.ia a-e+teia de a
0re1enta Parla,entului un ra0ort -u 0rivire la re+0e-tarea 0ro-edurii 0entru or2ani1area
re/erendu,ului
'(
)
Con/or, art) 1(1 alin) 56 din Con+titu.ie, o prim# form# de re/erendu,
na.ional e+te referendumul deci"ional ce se organi"ea"#' *n mod o0ligatoriu' *n
'2
Art) ( alin) 526, -oro8orat -u art) 10 din le2ea >2000
'
Art) ! din le2ea >2000
'!
Art) !' alin) 526 9i 56 din le2ea !$>1##2
'(
Art) !( alin) 516 9i 56 din le2ea >2000
!2
ca"ul re)i"uirii Constituiei' /iind vor8a de un re/erendu, ale -rui re1ultate +unt
o8li2atoriiH Irevi1uirea e+te de/initiv du0 a0ro8area ei 0rin re/erendu,, or2ani1at 3n
-el ,ult 0 de 1ile de la data ado0trii 0roie-tului +au a 0ro0unerii de revi1uireP
''
)
Cet.enii -are 0arti-i0 la re/erendu, au dre0tul + +e 0ronun.e 0rin IDAP +au IN*P la
3ntre8area 3n+-ri+ 0e 8uletinul de votH ISunte.i de a-ord -u le2ea de revi1uire a
Con+titu.iei Ro,4niei 3n /or,a a0ro8at de Parla,entWP, re1ultatul re/erendu,ului
+ta8ilindu&+e 3n /un-.ie de ,a@oritatea voturilor vala8il e:0ri,ate 0e 3ntrea2a .ar
'$
)
O8ie-tul 9i data de+/9urrii a-e+tui re/erendu, +unt +ta8ilite 0rin le2e, -u re+0e-tarea
ter,enului 0rev1ut de Con+tituant
'%
)
*n a+e,enea re/erendu, a /o+t or2ani1at 3n 1%&1# o-to,8rie 200, validarea
a-e+tuia, 0re-u, 9i -on/ir,area re1ultatelor +ale /iind reali1ate 0rin Hotr4rea Cur.ii
Con+titu.ionale nr) din 22 o-to,8rie 200, -on/or, -reia 0arti-i0an.ii la re/erendu,
au -on+tituit ((,$0V din totalul 0er+oanelor -u dre0t de vot 3n+-ri+e 3n li+te, %#, $0V
dintre 0arti-i0an.i r+0un14nd IDaP)
Le2ea de revi1uire a Con+titu.iei intr 3n vi2oare la data 0u8li-rii 3n Monitorul
O/i-ial a Aotr4rii Cur.ii Con+titu.ionale de -on/ir,are a re1ultatelor re/erendu,ului
'#
)
$ doua form# de re/erendu, na.ional in+tituit de Con+titu.ie, 3n art) #0, e+te
referendumul consultati)' facultati)' pe care *l poate iniia Preedintele 9i ale -rui
re1ultate +unt, de a+e,enea, /a-ultativeH IPre9edintele Ro,4niei, du0 -on+ultarea
Parla,entului, 0oate -ere 0o0orului +&9i e:0ri,e, 0rin re/erendu,, voin.a -u 0rivire la
0ro8le,e de intere+ na.ionalP) O8ie-tul a-e+tui ti0 de re/erendu, 0oate /i +i,0lu +au
,ulti0lu, -on+t4nd /ie 3ntr&o +in2ur 0ro8le, de intere+ na.ional, /ie 3n ,ai ,ulte
a+e,enea 0ro8le,e
$0
)
Con/or, inter0retrii date de -tre @ude-torul -on+titu.ional, art) #0 din le2ea
+u0re, nu de/ine9te 0ro8le,ele de intere+ na.ional 9i ni-i nu +tatuea1 0revederea lor
ulterioar 0rin le2e, a+t/el - Pre9edintele are un dre0t e:-lu+iv de a de-ide -are +unt
0ro8le,ele de intere+ na.ional
$1
) Nu 0ot /a-e 3n+ o8ie-t al a-e+tui re/erendu,
0ro8le,ele -e nu 0ot -on+titui o8ie-tul revi1uirii, -on/or, art) 1(2 din Con+titu.ie
$2
)
A-e+ta di+0uneH I516 di+0o1i.iile 0re1entei Con+titu.ii 0rivind -ara-terul na.ional,
inde0endent, unitar 9i indivi1i8il al +tatului ro,4n, /or,a re0u8li-an de 2uvern,4nt,
inte2ritatea teritoriului, inde0enden.a @u+ti.iei, 0lurali+,ul 0oliti- 9i li,8a o/i-ial nu
0ot /or,a o8ie-tul revi1uiriiO 526 de a+e,enea, ni-io revi1uire nu 0oate /i /-ut da-
are -a re1ultat +u0ri,area dre0turilor 9i a li8ert.ilor /unda,entale ale -et.enilor +au a
2aran.iilor a-e+toraP)
''
Cara-terul o8li2atoriu al or2ani1rii, 0re-u, 9i al re1ultatelor a-e+tui re/erendu, +unt
0rev1ute 9i de art) ' alin) 526 din le2ea >2000
'$
Art) $ din le2ea >2000
'%
Art) 1( alin) 516 lit) a6 din le2ea >2000
'#
Art) !( alin) 526 din le2ea >2000
$0
Art) 2 alin) 56 din le2ea >2000
$1
A-eea9i o0inie e+te 0re1ent 9i 3n De-i1ia $0>1###H X3n realitate, Pre9edintele e+te +in2urul
3ndre0t.it + +ta8ilea+- X0ro8le,ele de intere+ na.ionalP a+u0ra -rora 0oate -ere 0o0orului +
39i e:0ri,e voin.a 0rin re/erendu,P) De a+e,enea, a-e+t 0un-t de vedere e+te e:0ri,at 9i 3n
do-trin H I) Deleanu, 2nstituii i proceduri constituionale, Ed) C) H) "e-G, "u-ure9ti, 200', 0)
($#&(%0, -itat de <) <3rle9teanu, ;rgani4area general a administraiei, ediia a doua, Ed)
Site-A, Craiova, 200#, 0) 1(1
$2
Art) din le2ea >2000
!
Pro8le,a +au 0ro8le,e -are +e +u0un re/erendu,ului, 0re-u, 9i data
de+/9urrii a-e+tuia, +e +ta8ile+- de -tre Pre9edinte, 0rin de-ret
$
)
Di+0o1i.iile le2i+lative -are -ir-u,+-riau +/era 0ro8le,elor de intere+
na.ional
$!
9i&au 3n-etat e/e-tele, 0rin de-lararea ne-on+titu.ionalit.ii lor 0rin De-i1ia
('$>200' a Cur.ii Con+titu.ionale
$(
9i ne0unerea lor de a-ord -u di+0o1i.iile
Con+titu.iei, de -tre Parla,ent, 3n ter,enul de !( de 1ile 0rev1ut de art) 1!$ alin) 516
din Con+titu.ie)
Sin2ura -ondi.ie -on+titu.ional 0e -are tre8uie + o re+0e-te Pre9edintele
0entru a 0utea ini.ia un re/erendu, -on+ultativ e+te -on+ultarea 0reala8il a
Parla,entului, nee:i+t4nd ni-io alt -ondi.ie in+tituit de Con+tituant) Re/erendu,ul +e
0oate de+/9ura ori-4nd 3n -ur+ul anului, /iind ne-on+titu.ional, a9a -u, a -on/ir,at 9i
Curtea Con+titu.ional, in+tituirea 0rin le2e a i,0o+i8ilit.ii de+/9urrii
re/erendu,ului +i,ultan -u ale2erile 0re1iden.iale, 0arla,entare, lo-ale +au 0entru
Parla,entul Euro0ean ori 3ntr&un interval de ti,0 anterior +au 0o+terior ori-ruia dintre
a-e+te ti0uri de ale2eri
$'
)
Pun-tul de vedere al Parla,entului a+u0ra re/erendu,ului ini.iat de Pre9edinte
nu -ondi.ionea1 dre0tul a-e+tuia de a ini.ia or2ani1area re/erendu,ului 9i +e e:0ri,
0rin Aotr4re ado0tat 3n 9edin.a -o,un a -elor dou Ca,ere, -u votul ,a@orit.ii
de0uta.ilor 9i +enatorilor 0re1en.i, 3n ter,en de -el ,ult 20 de 1ile de la +oli-itarea
Pre9edintelui) Da- Parla,entul nu tran+,ite 0un-tul de vedere 3n a-e+t ter,en,
Pre9edintele e,ite de-retul 0rivind or2ani1area re/erendu,ului du0 e:0irarea
ter,enului, 0ro-edura -on+titu.ional de -on+ultare a Parla,entului -on+ider4ndu&+e
3nde0linit
$$
)
La a-e+t ti0 de re/erendu,, -et.enii +unt -Ae,a.i + +e 0ronun.e 0rin IDAP
+au IN*P a+u0ra 0ro8le,ei +au 0ro8le,elor +u0u+e -on+ultrii, de-i14nd -u
,a@oritatea voturilor vala8il e:0ri,ate la nivelul .rii
$%
, /r 3n+ a /i vor8a de+0re o
de-i1ie -reia +&i /ie ata9ate e/e-te @uridi-e o8li2atorii 0entru vreun +u8ie-t de dre0t)
*n a+e,enea re/erendu, a avut lo- 3n 2( noie,8rie 200$, ate+t4nd
-o,0le,entari1area +i+te,ului ele-toral 0rin -are +e reali1ea1 re0re1entarea -u
interven.ia -et.enea+- dire-t 3n e:er-i.iul +uveranit.ii, 3ntru-4t re/erendu,ul a vi1at
ti0ul de +-rutin 0ra-ti-at la ale2erile 0arla,entare, -o,0onent a +i+te,ului ele-toral)
Cntre8area 3n+-ri+ 0e 8uletinele de vot a -on+tat 3n I+unte.i de a-ord -a, 3n-e04nd -u
0ri,ele ale2eri or2ani1ate 0entru Parla,entul Ro,4niei, to.i de0uta.ii 9i +enatorii + /ie
ale9i 3n -ir-u,+-ri0.ii unino,inale, 0e 8a1a unui +-rutin ,a@oritar la dou tururiWP)
Prin Hotr4rea nr) % din 2# noie,8rie 200$, Curtea Con+titu.ional a -on/ir,at
re1ultatele re/erendu,ului, %1, 'V din 0arti-i0an.i r+0un14nd IDAP, +tatu4nd 3n+ -
nu,rul 0arti-i0an.ilor 5doar 2',(1V din nu,rul -et.enilor -u dre0t de vot 3n+-ri9i6
e+te in+u/i-ient 0entru -a re/erendu,ul + /ie de-larat vala8il) Cu toate a-e+tea, votul
$
Art) 11 alin) 526 din le2ea >200
$!
Art) 12 alin) 516 din le2ea >2000
$(
Pu8li-at 3n Monitorul O/i-ial nr) '1 din 1! iulie 200'
$'
De-i1ia 1!$>200$, 3n -are Curtea de-lar ne-on+titu.ionalitatea unor di+0o1i.ii le2ale de
-o,0letare a le2ii >2000 -on/or, -rora or2ani1area re/erendu,ului nu 0oate avea lo-
+i,ultan -u de+/9urarea ale2erilor 0re1iden.iale, 0arla,entare, lo-ale +au a ale2erilor 0entru
Parla,entul Euro0ean ori -u ,ai 0u.in de ' luni 3nainte de data ale2erilor ,en.ionate
$$
Art) 11 alin) 56 9i 5!6 din le2ea >200!, introdu+e 0rin O*< 10>200#
$%
Art) 12 alin) 526 din le2ea >2000
!!
,a@oritar /avora8il al -or0ului ele-toral, de9i li0+it de -on+tr4n2ere @uridi- 0entru
Parla,ent, a -ontri8uit la ado0tarea unei noi le2i 3n ,ateria ale2erilor 0arla,entare,
le2ea (>200%, -are 3n+, +0re deo+e8ire de /or,ularea 3ntre8rii de la re/erendu,, nu
in+tituie un +-rutin ,a@oritar la dou tururi
$#
)
Al doilea ,o,ent 3n -are +&a or2ani1at re/erendu, -on+ultativ la ini.iativa
Pre9edintelui a /o+t 22 noie,8rie 200#, +i,ultan -u 0ri,ul tur de +-rutin 0entru
ale2erea Pre9edintelui, -or0ului ele-toral /iindu&i +u0u+e +0re a0ro8are +au de1a0ro8are
dou 0ro8le,e -on+iderate de intere+ na.ional) Cele dou 3ntre8ri 3n+-ri+e 0e dou
8uletine de vot di/erite au /o+t ur,toareleH I+unte.i de a-ord -u tre-erea la un
Parla,ent uni-a,eral 3n Ro,4niaWP, re+0e-tiv I+unte.i de a-ord -u redu-erea
nu,rului de 0arla,entari la ,a:i,u, 00 de 0er+oaneWP) Prin Hotr4rea nr) $ din
2' noie,8rie 200#
%0
, Curtea Con+titu.ional a validat re/erendu,ul 9i a -on/ir,at
re1ultatele a-e+tuia, du0 -u, ur,ea1H $2,1V din 0arti-i0an.i au r+0un+ IDAP la
0ri,a 3ntre8are, re+0e-tiv %,1 V la a doua, 0arti-i0area /iind de (0,#! V din totalul
-et.enilor -u dre0t de vot 3n+-ri9i 0entru re/erendu,)
Cn do-trin +&a e:0ri,at o0inia -on/or, -reia a-e+t ti0 de re/erendu, ar
tre8ui + /ie utili1at I-u o anu,it 0ruden. 9i -Aiar 0ar-i,onieP, Ideoare-e 3n ,aterie
de o0inii -on+ultative 0o0orul e+te li8er ori-4nd + 39i e:0ri,e ori-e 0rere 9i + 39i
+-Ai,8e ori-e o0inie odat /or,ulat, ni,i- ne0ut4nd li,ita a-ea+t li8ertate a +a 5?6
le2iti,area a0arent a unei de-i1ii luate ulterior 0e 8a1a unui a+t/el de re/erendu,&
0le8i+-it 5?6 0oate /i ori-4nd r+turnat 3n ori-e ,o,ent ulteriorP
%1
)
Con/or, art) #( alin) 56 din Con+titu.ie, o a treia form# de referendum
naional se organi"ea"#' *n mod o0ligatoriu' pentru demiterea din funcie a
Preedintelui Rom+niei, ulterior +u+0endrii din /un-.ie a a-e+tuia, 3n -ondi.iile art) #(
alin) 516 9i 526 din Con+titu.ie, re1ultatele re/erendu,ului /iind o8li2atorii) A+t/el, art)
#( di+0uneH I516 3n -a1ul +v4r9irii unor /a0te 2rave 0rin -are 3n-al- 0revederile
Con+titu.iei, Pre9edintele Ro,4niei 0oate /i +u+0endat din /un-.ie de Ca,era
De0uta.ilor 9i de Senat, 3n 9edin. -o,un, -u votul ,a@orit.ii de0uta.ilor 9i
+enatorilor, du0 -on+ultarea Cur.ii Con+titu.ionale) Pre9edintele 0oate da
Parla,entului e:0li-a.ii -u 0rivire la /a0tele -e i +e i,0utO 526 0ro0unerea de
+u+0endare din /un-.ie 0oate /i ini.iat de -el 0u.in o trei,e din nu,rul de0uta.ilor 9i
+enatorilor 9i +e adu-e, ne3nt4r1iat, la -uno9tin. Pre9edinteluiO 56 da- 0ro0unerea de
+u+0endare din /un-.ie e+te a0ro8at, 3n -el ,ult 0 de 1ile +e or2ani1ea1 un
re/erendu, 0entru de,iterea Pre9edinteluiP)
De a+e,enea, -on/or, art) ## din Con+titu.ie, 0er+oana -are a+i2ur
interi,atul /un-.iei de Pre9edinte 0oate /i de,i+ 3n a-elea9i -ondi.ii -a 9i Pre9edintele
ale+, da- +v4r9e9te /a0te 2rave, 0rin -are 3n-al- 0revederile Con+titu.iei)
Sin2ura -ondi.ie -on+titu.ional ne-e+ar 0entru or2ani1area a-e+tui ti0 de
re/erendu, e+te a0ro8area +u+0endrii din /un-.ie a Pre9edintelui de -tre Parla,ent,
-u ,a@oritatea -erut de Con+tituant, le2iuitorul ne0ut4nd adu2a le2ii +u0re,e 9i
i,0une alte -ondi.ii) A+t/el, a-e+t re/erendu,, la /el 0re-u, -el -on+ultativ ini.iat de
Pre9edinte, +e 0oate de+/9ura ori-4nd, -Aiar +i,ultan -u ori-are ti0 de ale2eri, ne/iind
$#
Pentru o0inia -ontrar, -u -are nu 0ute, /i de a-ord, - re1ultatul re/erendu,ului X+&a
-on-reti1atP 3n le2ea (>200%, ve1i L)&;) Mu9at, op" cit", 0) $0
%0
Pu8li-at 3n Monitorul O/i-ial nr) #2 din 0 de-e,8rie 200#
%1
2bidem, -it4nd 0e I) Muraru, E)&S) Tn+e+-u, Drept constituional i instituii politice, ed" 76,
vol" 22, Ed) C) H) "e-G, "u-ure9ti, 200', 0) 1!1
!(
-ondi.ionat de or2ani1area 9i de+/9urarea a-e+tora, a+0e-t -on/ir,at de Curtea
Con+titu.ional, -u a-eea9i o-a1ie -u -are a +tatuat, 3n a-ela9i +en+, -u 0rivire la
re/erendu,ul -on+ultativ or2ani1at de Pre9edinte
%2
)
2n realitate' su0 terminologia de referendum' Constituantul instituie' *n ce
pri)ete referendumul pentru demiterea Preedintelui' re)ocarea popular# a
acestuia' ca procedeu al democraiei semi.directe de sine st#t#tor' 3ntru-4t, -Aiar
da- de-lan9area 0ro-edurii nu a0ar.ine -or0ului ele-toral, -i Parla,entului, -are, 3n
a-e+t +en+, 3l +u+0end 0e Pre9edinte din /un-.ie, e/e-tele a0ro8rii de,iterii de -tre
-or0ul ele-toral, 0rin re/erendu,, -on+tau 3n 3n-etarea 3nainte de ter,en a ,andatului
0re1iden.ial) E+te vor8a, a9adar, de+0re o +an-.iune 0e -are -or0ul ele-toral o e:0ri,,
9i nu de un re/erendu, 0ro0riu&1i+, de+0re o revo-are, 9i nu de+0re o de,itere, a9a -u,
+e e:0ri, Con+tituantul, -are /a-e a+t/el -on/u1ie 3ntre dou 0ro-edee de interven.ie
-et.enea+- dire-t di+tin-t & re/erendu,ul, re+0e-tiv revo-area 0o0ular
%
)
P+tr4nd, totu9i, ter,inolo2ia alea+ de le2iuitor, a-eea de re/erendu,, a-ea+t
variant a +a, 0re-u, 9i data la -are +e de+/9oar, +e +ta8ile+- 0rin Aotr4re a
Parla,entului, -et.enii -are 0arti-i0 av4nd dre0tul + +e 0ronun.e 0rin IDAP +au
IN*P la 3ntre8area 3n+-ri+ 0e 8uletinul de vot -on+t4nd 3n ISunte.i de a-ord -u
de,iterea Pre9edintelui Ro,4nieiWP
%!
)
Pentru a /i -on+iderat vala8il, re/erendu,ul nu tre8uie + +e 8u-ure de
0arti-i0area ,a@orit.ii -et.enilor 3n+-ri9i, Pre9edintele /iind de,i+ da- ,a@oritatea
-et.enilor 0arti-i0an.i la re/erendu, +e 0ronun., 0rin voturi vala8il e:0ri,ate, 3n
/avoarea de,iterii) Con+ider, - a-ea+t +olu.ie a le2iuitorului
%(
, -e i,0une un +in2ur
ti0 de ,a@oritate 0entru de,iterea Pre9edintelui, e+te ne-on+titu.ional 0rin ra0ortare la
,a@orit.ile di/erite -u -are e+te -on+iderat ale+ Pre9edintele, -on/or, Con+titu.iei
%'
)
A+t/el, 0entru a /i -on+iderat ale+ du0 0ri,ul tur de +-rutin, Pre9edintele tre8uie + /i
o8.inut ,a@oritatea voturilor vala8il e:0ri,ate ale ale2torilor 3n+-ri9i 3n li+tele
ele-torale, nu,ai 3n -a1ul 3n -are e+te ale+ du0 al doilea tur de +-rutin Pre9edintele
tre8uind, 3n a-e+t +en+, + o8.in ,a@oritatea voturilor vala8il e:0ri,ate de -tre
0arti-i0an.ii la +-rutin, indi/erent de nu,rul a-e+tora din ur,)
Or, 0rin-i0iul 0araleli+,ului /or,elor 9i -o,0eten.elor i,0une -a, av4nd 3n
vedere - at4t ale2erea Pre9edintelui, -4t 9i de,iterea a-e+tuia 0re+u0un interven.ia
votului -et.ene+-, -Aiar da- ale2erea e+te o -o,0eti.ie ele-toral, iar de,iterea o
+an-.iune, re2le,entarea ,a@orit.ii -u -are e+te de,i+ Pre9edintele + /ie di/erit, 3n
/un-.ie de ale2erea du0 0ri,ul tur, re+0e-tiv du0 al doilea tur, 9i anu,eH 3n -a1ul
Pre9edintelui ale+ du0 0ri,ul tur ,a@oritatea ne-e+ar de,iterii + /ie -ea a -et.enilor
3n+-ri9i 0e li+tele 0entru re/erendu,, iar 3n -a1ul Pre9edintelui ale+ du0 al doilea tur de
+-rutin, ,a@oritatea + /ie -ea a -et.enilor 0arti-i0an.i la re/erendu,, indi/erent de
nu,rul de 0arti-i0an.i) O atare di+0o1i.ie le2i+lativ in+tituind, 3n ,od -on+titu.ional,
a-e+te dou ,a@orit.i di/erite, a /o+t -on+iderat 3n+ ne-on+titu.ional de -tre Curte
%$
)
%2
De-i1ia 1!$>200$, 0re-itat
%
D) C) Dni9or, <) <3rle9teanu, @rocedura referendumului, comentariul Deci4iei Curii
Constituionale nr" 7*)>699), Revi+ta Curierul Dudi-iar !>200$, "u-ure9ti, 0) 21
%!
Art) % 9i # din le2ea >2000
%(
Art) 10 din le2ea >2000, a9a -u, a /o+t ,odi/i-at 0rin arti-olul uni- al Le2ii 12#>200$
%'
Art) %1 alin) 526 9i 56 din Con+titu.ie
%$
Pentru detalii, 0re-u, 9i 0entru -riti-e De-i1iei 1!$>200$ a Cur.ii, ve1i D) C) Dni9or, <)
<3rle9teanu, op" cit", 0) 2'&2%
!'
De re,ar-at /a0tul -, 3ntru-4t le2iuitorul, 3nto-,ai 0re-u, Con+tituantul, nu
/a-e di+tin-.ie 3ntre Pre9edintele ale+, re+0e-tiv 0er+oana -are a+i2ur interi,atul
/un-.iei de Pre9edinte, di+0o1i.iile le2i+lative 0rivind re/erendu,ul de de,itere i +e
a0li- 9i a-e+tuia din ur,)
M+ura de,iterii din /un-.ie a Pre9edintelui Ro,4niei intr 3n vi2oare la data
0u8li-rii 3n Monitorul O/i-ial a Aotr4rii Cur.ii Con+titu.ionale de -on/ir,are a
re1ultatelor re/erendu,ului
%%
)
Cn i+toria de,o-ra.iei +e,i&dire-te ro,4ne a-tuale a avut lo- 9i un re/erendu,
0entru de,iterea Pre9edintelui, la data de 1# ,ai 200$) Prin Hotr4rea nr) ( din 2 ,ai
200$
%#
, Curtea Con+titu.ional a -on+tatat re+0e-tarea 0ro-edurii 0entru or2ani1area 9i
de+/9urarea re/erendu,ului, la -are au 0arti-i0at !!, !(V din nu,rul -et.enilor -u
dre0t de vot 3n+-ri9i 0e li+ta 0entru re/erendu, 9i a -on/ir,at re1ultatele a-e+tuia,
-on+tat4nd - nu +&a 3ntrunit ,a@oritatea ne-e+ar 0entru -a Pre9edintele + /ie de,i+,
doar 2!, $(V din 0arti-i0an.i r+0un14nd /avora8il de,iterii)
Indi/erent de varianta 0e -are o 3,8ra- re/erendu,ul na.ional, o0era.iunile 0e
-are le 0re+u0une de+/9urarea +a au lo- 3n -ir-u,+-ri0.iile ele-torale 9i la +e-.iile de
votare or2ani1ate 0otrivit 0revederilor le2ii (>200%
#0
) Da- re/erendu,ul are lo-
+i,ultan -u 0ro-e+ul ele-toral de+/9urat 0entru ale2erea Ca,erei De0uta.ilor 9i
Senatului, re+0e-tiv 0entru ale2erea Pre9edintelui Ro,4niei ori ale2erile 0entru
Parla,entul euro0ean +au ale2erile lo-ale, or2ani1area 9i de+/9urarea re/erendu,ului
au lo- 0otrivit di+0o1i.iilor le2ii (>200% 0entru ale2erea 0arla,entarilor, re+0e-tiv ale
le2ii $0>200! 0entru ale2erea Pre9edintelui, +au ale le2ii >200$ re/eritoare la
ale2erile euro0arla,entare) Cn a-ea+t +itua.ie, a,8ele +-rutine +e reali1ea1 3n -adrul
a-elora9i +e-.ii de votare, o0era.iunile ele-torale /iind 3nde0linite de -tre a-elea9i
8irouri ele-torale, -on+tituite 0otrivit le2ii
#1
)
$ &. Referendumul local i re)ocarea popular# a aleilor locali
Le2ea >2000 0revede 3n art) 2 alin) 526 o prim# form# a referendumului
local3 referendumul asupra unor pro0leme de interes deose0it pentru unit#ile
administrati).teritoriale) A-e+t ti0 de re/erendu, +e or2ani1ea1 9i +e de+/9oar
0otrivit le2ii >2000, a+t/el 3n-4t e+te -on+iderat vala8il da- +e 8u-ur de 0arti-i0area a
-el 0u.in @u,tate 0lu+ unu din nu,rul 0er+oanelor 3n+-ri+e 3n li+tele ele-torale, av4nd
dre0tul + 0arti-i0e to.i -et.enii ro,4ni -are au 3,0linit v4r+ta de 1% ani 04n 3n 1iua
re/erendu,ului in-lu+iv 9i /iind e:-lu9i de8ilii +au aliena.ii ,intal 0u9i +u8 interdi-.ie,
0re-u, 9i 0er+oanele -onda,nate 0rin Aotr4re @ude-torea+- de/initiv la 0ierderea
dre0turilor ele-torale
#2
)
Re/erendu,ul a+u0ra unor 0ro8le,e de intere+ deo+e8it 0entru unit.ile
ad,ini+trativ&teritoriale are -ara-ter /a-ultativ, la nivelul or2ani1rii)
A-ea+t variant de re/erendu, lo-al +e 0oate or2ani1a at4t la nivelul unei
unit.i ad,ini+trativ&teritoriale, -4t 9i la nivelul +u8divi1iunilor ad,ini+trativ&teritoriale
ale ,uni-i0iilor, a+t/el - +e 0oate de+/9ura un re/erendu, 3n toate +atele 9i lo-alit.ile
%%
Art) !( alin) 526 din le2ea >2000
%#
Pu8li-at 3n Monitorul O/i-ial nr) (2 din 2 ,ai 200$
#0
Art) 1$ alin) 516 din le2ea >2000
#1
Art) 1(Y alin) 516 9i 526 din le2ea >2000
#2
Art) ! 9i ( din le2ea >2000
!$
-o,0onente ale -o,unei +au ora9ului ori nu,ai 3n unele dintre a-e+tea, re/erendu,ul
la nivel @ude.ean 0ut4ndu&+e or2ani1a 3n toate -o,unele 9i ora9ele din @ude. +au nu,ai
3n unele dintre a-e+tea, -are +unt dire-t intere+ate
#
)
*n atare ti0 de re/erendu, lo-al +e 0oate or2ani1a +i,ultan -u un re/erendu,
na.ional, 0rintr&o -on+ultare uni- a ele-toratului, -e va 0urta a+u0ra a dou 0ro8le,e,
una de intere+ na.ional 9i una de intere+ lo-al, 3n+-ri+e 0e 8uletine de vot +e0arate
#!
)
Si,etri- 0ro8le,elor de intere+ na.ional -e 0ot /a-e o8ie-tului re/erendu,ului
na.ional ini.iat de Pre9edinte, 0ro8le,ele de intere+ deo+e8it 0entru unit.ile
ad,ini+trativ&teritoriale -e 0ot /a-e o8ie-tul unui re/erendu, lo-al +e +ta8ile+- de -tre
-on+iliile lo-ale +au @ude.ene, du0 -a1, la 0ro0unerea 0ri,arului, re+0e-tiv a
0re9edintelui -on+iliului @ude.ean +au a unei trei,i din nu,rul -on+ilierilor lo-ali,
re+0e-tiv al -on+ilierilor @ude.eni
#(
) Dre0tul de a de-ide 0ro8le,ele are -a titulari
e:-lu+ivi 0e -on+iliile lo-ale, re+0e-tiv @ude.ene, 0ri,arilor, 0re9edin.ilor -on+iliilor
@ude.ene, re+0e-tiv unei trei,i din -on-ilierii lo-ali +au @ude.eni, du0 -a1, revenindu&
le e:-lu+iv dre0tul de a 0ro0une a+e,enea 0ro8le,e)
Pro-edeul 0rin -are -on+iliile de-id -are 0ro8le,e 0ro0u+e 0ot /i -on+iderate
de intere+ deo+e8it e+te ado0tarea +au re+0in2erea, 0rin Aotr4re, a 0ro8le,ei 0ro0u+e,
a+t/el - deter,inarea unei 0ro8le,e -a /iind de intere+ deo+e8it 0re+u0une e:0ri,area
voin.elor at4t a 0er+oanelor +au or2anelor -e 0ot 0ro0une atari 0ro8le,e, -4t 9i a -elor
-e au dre0tul de a de-ide, ni-iuna dintre a-e+te dou -ate2orii ne0ut4nd +ta8ili +in2ur
-ara-terul deo+e8it al unei 0ro8le,e
#'
)
Pro8le,ele de intere+ deo+e8it nu 0ot avea de-4t natur ad,ini+trativ, 9i nu
0oliti-, 3ntru-4t 0uterea de re2le,entare 0ro0rie autorit.ilor ad,ini+tra.iei 0u8li-e
lo-ale 0rin -are +e reali1ea1 autono,ia lo-al 3n +tatul ro,4n, -a +tat unitar
de+-entrali1at, e+te li,itat la or2ani1area a0li-rii le2ilor, a-e+te autorit.i nede.in4nd
-o,0eten.a de nor,are dire-t 9i 0ri,ar, +0e-i/i- e:er-i.iului /un-.iei le2i+lative)
S/era 0ro8le,elor -on+iderate de intere+ deo+e8it tre8uie + re+0e-te li,itele
,ateriale -on+t4nd 3n a-eea - ni-io 0ro8le, nu 0oate /i -ali/i-at 9i ni-i +ta8ilit -a
/iind de intere+ deo+e8it da- e:-ede -adrului -o,0eten.elor or2anelor ad,ini+tra.iei
0u8li-e de-i1ionale i,0li-ate 3n ado0tarea unei Aotr4ri a+u0ra unei a+e,enea
0ro8le,e
#$
)
De a+e,enea, -a 9i 3n -a1ul re/erendu,ului ini.iat de Pre9edinte a+u0ra unor
0ro8le,e de intere+ na.ional, nu 0ot /i -on+iderate 0ro8le,e de intere+ deo+e8it 9i de-i
nu 0ot /a-e o8ie-tul re/erendu,ului lo-al, 0ro8le,ele -are, -on/or, art) 1(2 din
Con+titu.ie, nu 0ot /a-e o8ie-tul revi1uirii
#%
)
O8ie-tul 9i data re/erendu,ului lo-al +e +ta8ile+- 9i +e adu- la -uno9tin.
0u8li-, 0rin ori-e ,i@loa-e de in/or,are 3n ,a+, -u -el 0u.in 20 de 1ile 3naintea
de+/9urrii a-e+tuia, -are nu +e 0oate reali1a de-4t 3ntr&o +in2ur 1i, -e nu 0oate /i
de-4t du,ini-a
##
) O8ie-tul re/erendu,ului 0oate /i +i,0lu +au ,ulti0lu, -on+t4nd
#
Art) 1 din le2ea >2000
#!
Art) 2 alin) 56 din le2ea >2000
#(
Art) 1! alin) 516 din le2ea >2000
#'
<) <3rle9teanu, ;rgani4area general a administraiei, op" cit", 0) 1(!) Pentru e:e,0li/i-ri
de 0o+i8ile 0ro8le,e de intere+ deo+e8it, ve1i 2dem, 0) 1((
#$
2dem, 0) 1('
#%
Art) din le2ea >2000
##
Art) 1' din le2ea >2000
!%
a9adar 3ntr&una +au 3n ,ai ,ulte 0ro8le,e de intere+ deo+e8it 0entru unitatea
ad,ini+trativ&teritorial)
A+u0ra a-e+tora, -et.enii -u dre0t de vot din unitatea ad,ini+trativ&teritorial
la nivelul -reia +e or2ani1ea1 re/erendu,ul +unt -Ae,a.i +&9i e:0ri,e voin.a 0rin
IDAP +au IN*P, de-i14nd -u ,a@oritatea voturilor vala8il e:0ri,ate la nivelul unit.ii
ad,ini+trativ&teritoriale re+0e-tive
100
)
Su0rave2Aerea or2ani1rii 9i de+/9urrii re/erendu,ului lo-al +e reali1ea1 de
-tre 0re/e-t
101
)
Cn -e 0rive9te e/e-tele re/erendu,ului lo-al a+u0ra unor 0ro8le,e de intere+
2eneral, ne ralie, o0iniilor -e -on+ider - a-e+tea +unt o8li2atorii 0entru autorit.ile
0u8li-e lo-ale, 3n +en+ul - in+tituie 3n +ar-ina a-e+tora o o8li2a.ie de -on/or,are, de
re-e0tare 0rin a-te @uridi-e a 0ro8le,ei +u0u+e -on+ultrii
102
)
Cn -a1ul 3n -are -on+iliile lo-ale +au @ude.ene re/u1 e:0li-it + re-unoa+-
voin.a -et.enea+- e:0ri,at 0rin re/erendu,, 3n +en+ul - ado0t a-te @uridi-e al
-ror -on.inut e+te -ontrar de-i1iei ele-toratului, 0re/e-tul 0oate +e+i1a in+tan.a de
-onten-io+ ad,ini+trativ, 3n virtutea art) 12 alin) 5(6 din Con+titu.ie, -are di+0uneH
I0re/e-tul 0oate ata-a, 3n /a.a in+tan.ei de -onten-io+ ad,ini+trativ, un a-t al -on+iliului
@ude.ean, al -elui lo-al +au al 0ri,arului, 3n -a1ul 3n -are -on+ider a-tul ile2al) A-tul
ata-at e+te +u+0endat de dre0tP) In+tan.a 0oate /ie de-lara nele2alitatea a-tului ata-at,
/ie + o8li2e, 0rin Aotr4rea 0ronun.at, -on+iliul e,itent al a-tului + ado0te un a-t
ad,ini+trativ -are + 3n2lo8e1e voin.a e:0ri,at 0rin re/erendu,
10
)
Un al doilea tip de referendum local are ca o0iect modificarea limitelor
teritoriale ale comunelor' oraelor i 4udeelor) A-e+t ti0 de re/erendu, lo-al +e
or2ani1ea1 9i +e de+/9oar 3n -ondi.iile le2ii >2000, ale -rei di+0o1i.ii +unt
a0li-a8ile 3n ,od -ore+0un1tor) E+te vor8a de+0re un re/erendu, o8li2atoriu, art) 1
alin) 56 al le2ii di+0un4nd - I0roie-tele de le2e +au 0ro0unerile le2i+lative 0rivind
,odi/i-area li,itelor teritoriale ale -o,unelor, ora9elor 9i @ude.elor +e 3naintea1
Parla,entului +0re ado0tare nu,ai du0 -on+ultarea 0reala8il a -et.enilor din
unit.ile ad,ini+trativ&teritoriale re+0e-tive, 0rin re/erendu,) Cn a-e+t -a1, or2ani1area
re/erendu,ului e+te o8li2atorieP) De a+e,enea, art) 22 din le2ea 21(>2001 0revede -
,odi/i-area li,itelor teritoriale ale di/eritelor /or,e de or2ani1are ad,ini+trativ a
teritoriului Ro,4niei 0oate /i e/e-tuat nu,ai 0rin le2e 9i du0 -on+ultarea 0reala8il a
-et.enilor 0rin re/erendu,) Sen+ul no.iunii de le2e e+te -el de le2e 0arla,entar,
dele2area le2i+lativ ne/iind 0o+i8il 3n a-ea+t ,aterie)
Re1ultatele a-e+tui re/erendu, +unt o8li2atorii, -re4nd 3n +ar-ina +u8ie-telor -e
0ot e:er-ita ini.iativ le2i+lativ, 0rev1ute de art) $! alin) 516 din Con+titu.ie, o8li2a.ia
de a e:er-ita ini.iativa 3n +en+ul e:0ri,at 0rin re/erendu,)
! a treia form# i a patra form# de referendum local sunt referendumul
cu pri)ire la trecerea localit#ilor de la un rang la altul' respecti) cel pentru
organi"area de noi comune' 0rev1ute de art) , re+0e-tiv art) ( ale le2ii 21(>2001)
Or2ani1area 9i de+/9urarea a-e+tor re/erendu,uri, -are +unt o8li2atorii, +e +u0une, 3n
,od -ore+0un1tor, di+0o1i.iilor le2ii >2000) Modi/i-area ran2ului lo-alit.ilor,
100
Art) 1! alin) 526 din le2ea >2000
101
Art) !' alin) 516 din le2ea >2000
102
C) Manda, C) Manda, op" cit", 0) 1!%, -ita.i de <) <3rle9teanu, ;rgani4area general a
administraiei, op" cit", 0) 1'0
10
<) <3rle9teanu, ;rgani4area general a administraiei, op" cit", 0) 1'1
!#
0re-u, 9i or2ani1area de noi -o,une +e reali1ea1 0rin le2e, nu,ai du0 or2ani1area
re/erendu,ului -ore+0un1tor, du8lat de -on+ultarea in+titu.iilor i,0li-ate) Cn -a1ul
or2ani1rii de noi -o,une, +unt -on+ulta.i 0rin re/erendu, at4t -et.enii -u dre0t de vot
din unitatea ad,ini+trativ&teritorial din -are +e 0reiau lo-alit.ile rurale, -4t 9i -ei din
unit.ile ad,ini+trativ&teritoriale -e 0reiau lo-alit.ile rurale 3n -au1)
Si,ilar -on/u1iei dintre re/erendu, 9i revo-area 0o0ular a Pre9edintelui, 3n
-adrul de,o-ra.iei +e,i&dire-te de la nivel lo-al, le2iuitorul /a-e a-eea9i -on/u1ie 3ntre
re/erendu, 9i re)ocare popular# atun-i -4nd o in+tituie 0e a-ea+ta din ur,, /olo+ind
ter,inolo2ia de re/erendu,, 0rev14nd 0o+i8ilitatea 0entru -et.enii -u dre0t de vot de
a de-ide 3n-etarea 3nainte de ter,en a ,andatului or2anelor ad,ini+trative ale+e)
A+t/el, art) (( alin) 56 = 5$6 din le2ea 21(>2001 re2le,entea1 re/erendu,ul -e are -a
o8ie-t di1olvarea -on+iliului lo-alO art) ## alin) 56 = 5$6 0revede re/erendu,ul av4nd -a
o8ie-t di1olvarea -on+iliului @ude.eanO art) $0 re2le,entea1, -u tri,itere la art) (( alin)
56 = 5$6 3n 0rivin.a 0ro-edurii, re/erendu,ul av4nd -a o8ie-t de,iterea 0ri,arului, iar
art) 102Y in+tituie de,iterea 0rin re/erendu, a 0re9edintelui -on+iliului @ude.ean)
Cn -a1ul referendumului ce are ca o0iect di"ol)area consiliului local'
ini.iativa a0ar.ine, -on/or, art) (( alin) 56, unui 0ro-ent de ,ini,u, 2( V din
nu,rul -et.enilor -u dre0t de vot 3n+-ri9i 0e li+tele ele-torale ale unit.ii
ad,ini+trativ&teritoriale) 7ala8ilitatea re/erendu,ului e+te -ondi.ionat, -on/or, art)
(( alin) 5'6, de 0re1entarea la urne a -el 0u.in @u,tate 0lu+ unu din nu,rul total al
lo-uitorilor -u dre0t de vot din unitatea ad,ini+trativ&teritorial re+0e-tiv) E/e-tul
re/erendu,ului, -on+t4nd 3n di1olvarea -on+iliului lo-al, -on/or, art) (( alin) 5'6, e+te
-ondi.ionat de 0ronun.area 3n a-e+t +en+ a -el 0u.in @u,tate 0lu+ unu din nu,rul total
de voturi vala8il e:0ri,ate) Prin 0ri+,a a-e+tui e/e-t & 3n-etarea 3nainte de ter,en a
,andatului 3ntre2ului or2an re0re1entativ lo-al &, 0rodu+, -on/or, art) (( alin) 5$6 din
le2e, la data r,4nerii de/initive 9i irevo-a8ile a Aotr4rii @ude-tore9ti de validare a
re1ultatelor re/erendu,ului, 0ute, +u+.ine - e+te vor8a de+0re o verita8il re)ocare
popular# colecti)#.
Si,etri-, a-ela9i lu-ru +e 0oate +u+.ine 9i de+0re referendumul a)+nd ca
o0iect *ncetarea *nainte de termen a mandatului consiliului 4udeean, +in2ura
di/eren. 0ro-edural /a. de re/erendu,ul 0entru di1olvarea -on+iliului lo-al -on+t4nd
3n 0ro-entul -et.enilor -e 3l 0ot ini.ia, ,ai redu+ de a-ea+t dat, 9i anu,e 20 V din
nu,rul -et.enilor -u dre0t de vot 3n+-ri9i 0e li+tele ele-torale ale @ude.ului)
Referendumul a)+nd ca o0iect *ncetarea *nainte de termen a mandatului
primarului, adi- de,iterea a-e+tuia, 3n ter,enii le2ii 21(>2001, +0re deo+e8ire de
re/erendu,urile 0rivind di1olvarea -on+iliului lo-al, re+0e-tiv @ude.ean, 0oate /i ini.iat
de ,ini,u, 2( V din nu,rul total al ele-torilor 3n+-ri9i 0e li+tele ele-torale ale
unit.ii ad,ini+trativ&teritoriale 3n -au1, -are 3n+ tre8uie, -on/or, art) $0 alin) 526 9i
5!6 din le2e, + adre+e1e 3n a-e+t +en+ o -erere +-ri+ 0re/e-tului) Pro-entul tre8uie +
/ie 3ntrunit, -on/or, art) $0 alin) 5!6, 3n /ie-are dintre lo-alit.ile -o,0onente ale
ora9ului, ,uni-i0iului, -o,unei) Cererea tre8uie + -on.in, -on/or, art) $0 alin) 56
din le2eH ,otivele -e i&au +tat la 8a1, -e +unt -ir-u,+-ri+e de alin) 526 al a-eluia9i
arti-ol = ne+o-otirea de -tre 0ri,ar a intere+elor 2enerale ale -ole-tivit.ii lo-ale +au
nee:er-itarea atri8u.iilor -e 3i revin, 0otrivit le2ii, in-lu+iv a -elor 0e -are le e:er-it -a
re0re1entant al +tatuluiO datele de identi/i-are ale ale2rilor -e +oli-it or2ani1area
re/erendu,ului 5nu,e, 0renu,e, data 9i lo-ul na9terii, +eria 9i nu,rul 8uletinului +au
ale -r.ii de identitate6O +e,nturile olo2ra/e ale a-e+tora)
(0
E/e-tele a-e+tui re/erendu,, 0rodu+ la data r,4nerii de/initive 9i irevo-a8ile a
Aotr4rii @ude-tore9ti de validare a re1ultatelor +ale, le2iti,ea1 /a0tul - 3n realitate
e+te vor8a de+0re o re)ocare popular# indi)idual#, -Aiar ,ai e/i-a-e de-4t revo-area
Pre9edintelui, 3ntru-4t a-ea+ta din ur, nu 0oate /i ini.iat dire-t de -tre -et.eni)
Si,etri-, a-elea9i 0re-i1ri 3l vi1ea1 9i 0e preedintele consiliului 4udeean, 5-ruia,
-on/or, art) 102Y din le2e, 3i +unt a0li-a8ile di+0o1i.iile art) $06)

/. Iniiati)a popular#
Ca procedeu de inter)enie direct# a corpului electoral prin care se
e1ercit# direct su)eranitatea, ini.iativa 0o0ular e+te in+tituit, +u8 /or,a ini.iativei
le2i+lative 3n ,ateria le2ilor or2ani-e 9i ordinare, 3n art) $! din Con+titu.ie, re+0e-tiv
+u8 /or,a ini.iativei 3n ,ateria revi1uirii Con+titu.iei, 3n art) 1(0 din le2ea +u0re,)
A,8ele ti0uri de ini.iativ +unt /or,ulate)
Potrivit art) $! alin) 516 din Con+titu.ie, ini.iativa le2i+lativ a0ar.ine, du0 -a1,
2uvernului, de0uta.ilor, +enatorilor +au unui nu,r de -el 0u.in 100) 000 de -et.eni -u
dre0t de vot) Cet.enii -are 39i ,ani/e+t dre0tul la ini.iativ le2i+lativ tre8uie +
0rovin din -el 0u.in un +/ert din @ude.ele .rii, iar 3n /ie-are din a-e+te @ude.e, re+0e-tiv
3n ,uni-i0iul "u-ure9ti, tre8uie + /ie 3nre2i+trate -el 0u.in () 000 de +e,nturi 3n
+0ri@inul a-e+tei ini.iative)
O8ie-tul ini.iativei le2i+lative -et.ene9ti nu 0oate -on+ta, -on/or, art) $! alin)
526, 3n 0ro8le,e /i+-ale, -ele -u -ara-ter interna.ional, a,ni+tia 9i 2ra.ierea) Cet.enii
-e e:er-it dre0tul la ini.iativ le2i+lativ 0ot 0re1enta 0ro0uneri le2i+lative nu,ai 3n
/or,a -erut 0entru 0roie-tele de le2i, -on/or, alin) 5!6 al a-eluia9i arti-ol
-on+titu.ional)
Con/or, art) 1(0 alin) 516 9i 526 din le2ea /unda,ental, ini.iativa 0o0ular 3n
,ateria le2ilor -on+titu.ionale, a revi1uirii Con+titu.iei, 0oate /i e:er-itat de -el 0u.in
(00) 000 de -et.eni -u dre0t de vot, -are tre8uie + 0rovin din -el 0u.in @u,tate din
@ude.ele .rii, iar 3n /ie-are din a-e+te @ude.e +au 3n ,uni-i0iul "u-ure9ti tre8uie + /ie
3nre2i+trate -el 0u.in 20) 000 de +e,nturi 3n +0ri@inul a-e+tei ini.iative)
Nu 0ot /a-e o8ie-tul a-e+tei /or,e de ini.iativ 0o0ular di+0o1i.iile
-on+titu.ionale la -are /a-e re/erire art) 1(2 alin) 516, 9i anu,e -ele 0rivind -ara-terul
na.ional, inde0endent, unitar 9i indivi1i8il al +tatului ro,4n, /or,a re0u8li-an de
2uvern,4nt, inte2ritatea teritoriului, inde0enden.a @u+ti.iei, 0lurali+,ul 0oliti- 9i
li,8a o/i-ial nu 0ot /or,a o8ie-tul revi1uirii) De a+e,enea, di+0un4nd - ni-io
revi1uire nu 0oate /i /-ut da- are -a re1ultat +u0ri,area dre0turilor 9i a li8ert.ilor
/unda,entale ale -et.enilor +au a 2aran.iilor a-e+tora, art) 1(2 alin) 526 din Con+titu.ie
0roAi8e9te ori-e ini.iativ 0o0ular de revi1uire -on+titu.ional -u un atare e/e-t)
Cu re+0e-tarea e:i2en.elor -on+titu.ionale, -ondi.iile -on-rete ale e:er-itrii
ini.iativei 0o0ulare, at4t 3n ,aterie le2i+lativ or2ani- 9i ordinar, -4t 9i 3n -e 0rive9te
le2ile -on+titu.ionale, /a- o8ie-tul le2ii 1%#>1### 0rivind e:er-itarea ini.iativei
le2i+lative de -tre -et.eni
10!
)
A+t/el, promo)area iniiati)ei legislati)e a -et.enilor +e a+i2ur de -tre un
comitet de iniiati)#, -are 3i re0re1int 0e -et.enii -e +u+.in 0ro0unere le2i+lativ 9i
-are e+te al-tuit din -el 0u.in 10 -et.eni -u dre0t de vot, -are nu 0ot /i 0er+oanele
10!
Art) 2&#
(1
ale+e in /un-.ie 0rin vot univer+al, ,e,8rii <uvernului, 0er+oanele nu,ite in /un-.ie
de 0ri,ul&,ini+tru +au -are nu 0ot /a-e 0arte, 0otrivit le2ii, din 0artide 0oliti-e)
Co,0onen.a -o,itetului +e adu-e la -uno9tin., 3,0reun -u 0ro0unerea le2i+lativ
o8ie-t al ini.iativei, 0rin 0u8li-are in Monitorul O/i-ial al Ro,4niei, Partea I)
Propunerea legislati)# o8ie-t al ini.iativei le2i+lative tre8uie *ntocmit# de
-o,itetul de ini.iativ 3n /or,a -erut 0entru 0roie-tele de le2e +i 3n+o.it de o
e:0unere de ,otive +e,nat de to.i ,e,8rii -o,itetului) Pro0unerea +e 0u8li- 3n
Monitorul O/i-ial al Ro,4niei, Partea I, 3n ,a:i,u, 0 de 1ile de la e,iterea avi1ului
o8li2atoriu de -tre Con+iliul Le2i+lativ, reali1at 3n -el ,ult 0 de 1ile de la +e+i1are)
Avi1ul +e 0u8li- odat -u 0ro0unerea le2i+lativ)
Promo)area propunerii legislati)e pu0licate +e /a-e 0e 8a1a ade1iunii
-et.enilor, ate+tat 0rin +e,narea de -tre a-e9tia a li+telor de +u+.intori) Pentru a
ate+ta re+0e-tarea -ondi.iilor de +ituare 3n teritoriu i,0u+e de Con+tituant, li+tele +e
3nto-,e+- -u re+0e-tarea or2ani1rii ad,ini+trativ&teritoriale a .rii 9i -u0rind, +u8
+an-.iunea nelurii 3n -on+iderareH denu,irea 0ro0unerii le2i+lative o8ie-t al ini.iativei
9i identi/i-area Monitorului O/i-ial al Ro,4niei 3n -are a /o+t 0u8li-at, @ude.ul 9i
lo-alitatea 3n -are 39i au do,i-iliul +au re9edin.a +u+.intorii, nu,ele, 0renu,ele,
do,i-iliul, ,en.ionarea a-tului de identitate 9i a -odului nu,eri- 0er+onal, 0re-u, 9i
+e,nturile lor) Dele2area +au re0re1entarea +u8 ori-e /or, 0entru +e,narea li+tei
+unt 0roAi8ite) Pentru a 0rote@a li8ertatea +u+.inerii 0rin +e,narea li+tei, e+te
in-ri,inat -a in/ra-.iune -on+tr4n2erea unei 0er+oane +au indu-erea ei 3n eroare ori
deter,inarea ei 3n ori-e alt ,od -a 3,0otriva voin.ei +ale + +e,ne1e li+ta de
+u+.intori)
Le2iuitorul 0revede e:0re+ -ondi.iile de i,0ri,are a li+telor de +u+.intori,
0re-u, 9i -ele 0rivind 0+trarea li+telor, odat +e,nate, e:e,0larul 3n ori2inal
0+tr4ndu&+e la Curtea Con+titu.ional, iar o -o0ie a a-e+tuia la Parla,ent)
$testarea -alit.ii de -et.ean -u dre0t de vot 9i a do,i-iliului +u+.intorilor +e
/a-e de -tre 0ri,arul lo-alit.ii /ie 0er+onal, /ie, 3n lo-alit.ile ur8ane, 0rin /un-.ionarii
0ri,riei 0e -are 3i 3,0uterni-e9te 3n a-e+t +-o0) Ter,enul de ate+tare e+te de -el ,ult
1( 1ile lu-rtoare de la 3nre2i+trarea do+arului la 0ri,rie) Ate+tarea +e /a-e 0rin
veri/i-area li+tei de +u+.intori, iar 3n -e 0rive9te do,i-iliul, 3n -ola8orare -u or2anul
lo-al de 0oli.ie, da- e+te -a1ul) Cn vederea ate+trii, do+arul -u0rin14nd li+tele 3n
ori2inal -u datele 9i +e,nturile +u+.intorilor din lo-alitate +e de0une la 0ri,rie)
Se,nturile, 0re-u, 9i ori-e alt 0revedere -u0rin+ 3n li+tele de +u+.intori
0ot /i contestate de ori-e 0er+oan intere+at, -are are, 3n a-e+t +en+, dre0tul de
-on+ulta do+arul) Conte+ta.ia +e adre+ea1 0ri,arului, 3n +-ri+) Cn -a1ul 3n -are
-onte+ta.ia 0rive9te realitatea +e,nturii, 0ri,arul o +olu.ionea1, +oli-it4nd
+u+.intorului + -on/ir,e +e,ntura) Da- a-e+ta nu 0oate + -on/ir,e +e,ntura +au
re/u1 + o /a-, li+ta nu va /i luat 3n -on+iderare) Di+0o1i.ia 0ri,arului 0rin -are
+olu.ionea1 -onte+ta.ia 0oate /i -onte+tat la @ude-torie, -are +e 0ronun. -u -itarea
0r.ilor, 0otrivit 0ro-edurii ordonan.ei 0re9edin.iale) Du0 ate+tare li+ta de +u+.intori
nu ,ai 0oate /i -onte+tat)
2nregistrarea propunerii legislati)e o8ie-t al ini.iativei 0o0ulare +e /a-e la
Ca,era -o,0etent a Parla,entului, 3n+o.it de e:0unerea de ,otive 9i de ori2inalele
li+telor de +u+.intori, la -ererea +e,nat de ,e,8rii -o,itetului de ini.iativ) Cn
vederea 0ro,ovrii 9i +u+.inerii ini.iativei du0 3nre2i+trare, -ererea tre8uie + -u0rind
9i 3,0uterni-irea a -el ,ult ( ,e,8ri -are re0re1int -o,itetul 3n a-e+t +-o0) Ca,era
(2
tre8uie + tri,it ori2inalele li+telor de +u+.intori la Curtea Con+titu.ional 9i
0+trea1 o -o0ie a a-e+tora)
Cnre2i+trarea 0ro0unerii +e /a-e 3n ter,en de -el ,ult ' luni de la data
0u8li-rii a-e+teia, du0 3,0linirea a-e+tui ter,en 0ro0unerea ne,ai0ut4nd /i
0re1entat de-4t -a o nou ini.iativ le2i+lativ) Da- la data 3nre2i+trrii nu +unt
ate+tate toate li+tele de +u+.intori -a ur,are a nere+0e-trii ter,enului de ate+tare,
0re9edintele Ca,erei Parla,entului +oli-it <uvernului ur2entarea o0era.iunilor de
ate+tare, li+tele de +u+.intori de0u+e 3n -o,0letare, dar nu ,ai t4r1iu de $ 1ile de la
ate+tare, /iind -on+iderate 3n ter,en)
Cn virtutea e:er-itrii de -tre Curtea Con+titu.ional a -o,0eten.ei +ale
-on+titu.ionale 0rev1ute la art) 1!' lit) @6 din le2ea +u0re,, a-eea de a veri/i-a
3nde0linirea -ondi.iilor 0entru e:er-itarea ini.iativei le2i+lative de -tre -et.eni, Cur.ii
3i vor /i tri,i+e nu,ai li+te de +u+.intori ate+tate) Curtea, din o/i-iu +au 0e 8a1a
+e+i1rii 0re9edintelui Ca,erei Parla,entului la -are +&a 3nre2i+trat ini.iativa, veri/i-
10(
ur,toareleH -ara-terul -on+titu.ional al 0ro0unerii le2i+lative o8ie-t al ini.iativeiO
3nde0linirea -ondi.iilor re/eritoare la 0u8li-area 0ro0uneriiO da- li+tele de +u+.intori
+unt ate+tateO 3ntrunirea nu,rului ,ini, de +u+.intori 0entru 0ro,ovarea ini.iativei,
0rev1ut la art) $! 9i, du0 -a1, la art) 1(0 din Con+titu.ieO re+0e-tarea di+0er+iei
teritoriale 3n @ude.e 9i 3n ,uni-i0iul "u-ure9ti, 0rev1ut de a-elea9i arti-ole)
Curtea +e 0ronun. 3n ter,en de 0 de 1ile de la +e+i1are a+u0ra 0ro0unerii
le2i+lative 9i 3n ter,en de '0 de 1ile de la +e+i1are a+u0ra 0ro0unerii de revi1uire a
Con+titu.iei) De-i1ia +au, du0 -a1, Aotr4rea Cur.ii +e -o,uni- 0re9edintelui Ca,erei
Parla,entului -are a +e+i1at&o 9i +e 0u8li- 3n Monitorul O/i-ial al Ro,4niei, Partea I)
De la data 0ri,irii Aotr4rii Cur.ii, Ca,era Parla,entului +e+i1at -u ini.iativa
le2i+lativ 3n-e0e 0ro-edura 0arla,entar de le2i/erare) Cn a-e+t din ur, -a1 Curtea +e
0ronun., 0rin de-i1ie, 9i a+u0ra -on+titu.ionalit.ii 0ro0unerii de revi1uire a
Con+titu.iei, 0otrivit art) 1!' lit) a6 din Con+titu.ie)
Ca procedeu de participare cet#eneasc# la luarea deci"iilor la ni)el local'
ini.iativa 0o0ular e+te 0rev1ut de le2ea 21(>2001
10'
, -on/or, -reia 0roie-tele de
Aotr4ri ale -on+iliilor lo-ale 9i @ude.ene 0ot /i 0ro0u+e nu doar de -on+ilierii lo-ali,
re+0e-tiv @ude.eni, de 0ri,ari +au vi-e0ri,ari, de 0re9edin.ii -on+iliilor @ude.ene +au de
vi-e0re9edin.ii a-e+tora, -i 9i de -tre -et.eni
10$
)
Dre0tul de ini.iativ -et.enea+- 3n ,aterie +e e:er-it 0rin 0ro0unerea de
-tre -et.eni, -on+iliilor lo-ale 9i -on+iliilor @ude.ene 0e a -ror ra1 teritorial
do,i-ilia1, +0re de18atere 9i ado0tare, a unor 0roie-te de Aotr4ri) Pro,ovarea unor
a+e,enea 0roie-te 0oate /i ini.iat de unul +au ,ai ,ul.i -et.eni -u dre0t de vot, da-
0roie-tul e+te +u+.inut, 0rin +e,nturi, de -el 0u.in (V din 0o0ula.ia -u dre0t de vot a
unit.ii ad,ini+trativ&teritoriale re+0e-tive)
Ini.iatorii au o8li2a.ia de a de0une la +e-retarul unit.ii ad,ini+trativ&teritoriale
/or,a 0ro0u+ 0entru 0roie-tul de Aotr4re, -are va /i a/i9at 0rin inter,ediul
+e-retarului, 3n +-o0ul in/or,rii 0u8li-e) Li+tele de +u+.intori tre8uie 3nto-,ite de
-tre ini.iatori, +u8 /or,a /or,ularelor 0u+e la di+0o1i.ie de -tre +e-retarul unit.ii
10(
Art) $ din le2ea 1%#>1###O art) !% 9i !# din le2ea !$>1##2 de or2ani1are 9i /un-.ionare a
Cur.ii Con+titu.ionale
10'
Art) 10#&111
10$
Art) !( alin) 5'6 9i art) #$ alin) 526 din le2ea 21(>2001
(
ad,ini+trativ&teritoriale) Li+tele tre8uie + -u0rind ur,toarele ,en.iuniH nu,ele,
0renu,ele 9i do,i-iliul, +eria 9i nu,rul a-tului de identitate 9i +e,nturile
+u+.intorilor, 0ut4nd /i +e,nate e:-lu+iv de -tre -et.enii -u do,i-iliul 0e ra1a
teritorial a unit.ii ad,ini+trativ&teritoriale re+0e-tive) Con+iliul lo-al +au @ude.ean al
a-e+teia va de18ate 0roie-tul de Aotr4re a+t/el de0u+)
Du0 de0unerea do-u,enta.iei 9i veri/i-area a-e+teia de -tre +e-retarul
unit.ii ad,ini+trativ&teritoriale, 0roie-tul de Aotr4re ini.iat de -et.eni ur,ea1
0ro-edurile re2ula,entare de lu-ru ale -on+iliului, lo-al +au @ude.ean)
Seciunea 5. $legerile *n cadrul democraiei semi.directe rom+ne
$. Definiia alegerilor
A ale2e, 3n ,odernitate, 3n -adrul unei de,o-ra.ii, 3n+ea,n a +ele-ta
10%
)
Ale2erile, 3n +en+ 2eneral, indi/erent de ti0, de+e,nea1, -a ter,en di+tin-t de no.iunea
de votare, 0ro-e+ul 0rin -are -et.enii -u dre0t de vot 3i ale2 0e ,e,8rii unei autorit.i
0u8li-e re0re1entative
10#
) Alturi de a-e+t ti0 de de/inire, la -are ader,, 3ntru-4t 3l
-on+ider, +u/i-ient de 2eneral /or,ulat 3n-4t + a-o0ere diver+itatea ti0olo2iilor
ale2erilor 9i 3n e2al ,+ur 9tiin.i/i- 0re-i+, -4t ti,0 0re-i1ea1 ele,entului -o,un al
tuturor -ate2oriilor de ale2eri & -on+tituirea, -a re1ultat al de+/9urrii lor, a unor
or2ane re0re1entative 3n ra0ort -u -et.enii -are ale2 &, ale2erile au ,ai /o+t de/inite 3n
do-trin -a 0ro-edeu tradi.ional de,o-rati- 0rin -are 0o0orul, de.intor al +uveranit.ii
na.ionale, 39i de+e,nea1 autorit.ile re0re1entative
110
)
A-ea+t o0.iune, 0ornind de la di+0o1i.iile art) 2 alin) 516 din Con+titu.ia
Ro,4niei, re/eritoare la +ur+a +uveranit.ii 3n +tatul ro,4n 9i la ,odalit.ile de
e:er-i.iu ale a-e+teia, e+te 3n+ re+tri-tiv, --i nu d +ea,a de toate ti0urile de ale2eri
e:i+tente 3n -adrul unui +i+te, -on+titu.ional, i2nor4nd, de 0ild, ale2erile lo-ale, -e
0ot /i -on+iderate, +i,etri-, 0ro-edeu de,o-rati- tradi.ional 0rin -are -et.enii 39i
de+e,nea1 autorit.ile re0re1entative la nivel lo-al)
Ale2erile au un -on.inut ,ai re+tr4n+ de-4t -el al )ot#rii, de9i a,8ele +unt
-adre 3n -are +e e:er-it dre0tul de vot) A-ea+ta din ur, i,0li-, 0e l4n2
de+e,narea, 0rin e:er-itarea dre0tului de vot, a unei autorit.i re0re1entative, 9i
0ronun.area -et.enilor, 0rin votare, a+u0ra unor re2uli +au Aotr4ri) A+t/el, votarea are
-a ter,en +inoni, 3n do-trin no.iunea de re/erendu,, 3n.elea+ 3n+ 3n +en+ul +u lar2,
de@a ,en.ionat, de ,e-ani+,e 9i teAni-i 0rin -are +e reali1ea1 interven.ia -et.enea+-
dire-t 3n a-tul de 2uvernare la nivel na.ional, re+0e-tiv 3n e:er-i.iul 0uterii
ad,ini+trative la nivel lo-al)
10%
Ale2erile -a +ele-.ie -on+tituie o /or,ul -ele8r 3n literatura de +0e-ialitate, ,otiv 0entru
-are 0aternitatea +a ni-i nu ,ai e+te, din 0-ate, rea,intit, 3n ulti,ele de-enii, de -tre autorii
-e o /olo+e+-) Printre -ei -are 3n+ au 0re-i1at&o +e a/l C) E,eri, op" cit", 0) 1$) Autorul
,en.ionea1 - 3n.ele2erea ale2erilor -a +ele-.ie 3i a0ar.ine lui <) Sartori, +(%orie de la
d%mocratie, Ed) Ar,and Colin, Pari+, 1#$, 0) %!, tradu-ere revi1uit 9i adu2it a Democratic
+(eorI, NeR QorG, Prae2er, 1#'2)
10#
<A) Ian-u, <A) <lvan, op" cit", 0) #
110
I) Muraru, Alegerile i corpul electoral, 3n I) Muraru, E)&S) Tn+e+-u, A) Muraru, L) "enGe,
M)&C) Ere,ia, <A) Ian-u, C)&L) Po0e+-u, Ft) Dea-onu, Alegerile i corpul electoral, Ed) All
"e-G, "u-ure9ti, 200(, 0) 1
(!
/. Tipuri de alegeri
Cn do-trina de dre0t 0u8li- ro,4n, -la+i/i-area ale2erilor +u+-it 3n- o0.iuni
9tiin.i/i-e di/erite) Pe de o 0arte, anu,ite o0inii -on+ider 0ro-edurile de interven.ie
dire-t, 0e -are le denu,e+- 2eneri- 0ro-eduri re/erendare, -a /iind o /or, de ale2eri
3n -adrul de,o-ra.iei +e,i&dire-te
111
) Pe de alt 0arte, al.i autori a0re-ia1 - Itoate
ale2erile au un -ara-ter re/erendar, 3ntru-4t -andida.ii +au 0artidele 0ro0un ale2torilor
0ro2ra,e 0oliti-e de a-tivitate, 0ro2ra,e 0entru a -ror reali1are ale9ii di+0un de o
anu,it li8ertate, iar -et.enii +e 0ronun. 0rin vot a+u0ra lorP
112
)
Con+ider, ,ai 3nt4i -, 0rin ra0ortare -on+tant 9i /idel la de/ini.ia
ale2erilor 0entru -are a, o0tat, e:-lu14nd a9adar din +/era a-e+tora ,e-ani+,ele 0rin
-are, e:er-it4nd dre0tul de vot, -or0ul ele-toral o0tea1, Iale2eP alt-eva de-4t or2anele
re0re1entative, 0ro-edurile re/erendare, nu 0ot /i in-lu+e 3ntr&o -la+i/i-are a ale2erilor)
Cn al doilea r4nd, nu +unte, de a-ord -u e:i+ten.a unui -ara-ter re/erendar al tuturor
ti0urilor de ale2eri, indi/erent de -la+i/i-area a-e+tora, de-4t da- ter,enul
Ire/erendarP ar 0ri,i 3n a-e+t -a1 o a--e0.iune ,ai lar2 -Aiar de-4t +en+ul lar2, teAni-
9i de dre0t 0u8li-, al re/erendu,ului, re/eritor la toate 0ro-edeele de interven.ie
-et.enea+- dire-t 3n e:er-itarea 0uterii, 9i anu,e 3n.ele+ul de Ia0ro8are a -evaP, de
a-t de a +0une da +au nu -u 0rivire la o 0ro0unere -e ne e+te adre+at)
Criteriile 0e -are le a0re-ie, -a /iind 0ertinente 0entru a di+tin2e di/eritele
ti0uri de ale2eri +unt ,ulti0le, 0ut4ndu&+e -o,8ina) A+t/el, *n funcie de o0iectul lor,
ale2erile 0ot /i 0arla,entare, 0re1iden.iale, ale 0ri,arilor, ale 0re9edin.ilor -on+iliilor
@ude.ene, ale -on+iliilor lo-ale 9i @ude.ene, ale euro0arla,entarilor)
2n funcie de aria *n care se desf#oar# operaiunile electorale, a9adar 3n
ra0ort de a,0litudinea lor +0a.ial, ale2erile +unt na.ionale 9i lo-ale)
$legerile naionale, *n funcie de o0iect, +unt 0arla,entare, 0re1iden.iale 9i
0entru Parla,entul Euro0ean) A-e+te ti0uri de ale2eri na.ionale +e 0ot derula
-on-o,itent +au la date di/erite, 3n /un-.ie de durata ,andatelor re0re1entan.ilor) Cn
/un-.ie de -adrul 2eo2ra/i- 3n -are +e de+/9oar o0era.iunile ele-torale, ale2erile
na.ionale 0ot /i 3n -adrul +tatului 5de+/9ur4ndu&+e 3ntr&o +in2ur -ir-u,+-ri0.ie
ele-toral or2ani1at 0e tot teritoriul +tatului6, re+0e-tiv 3n -adrul -ir-u,+-ri0.iilor
ele-torale -e re0re1int doar 0or.iuni din teritoriul +tatului) De re2ul, ale2erile
0re1iden.iale +unt ale2eri na.ionale 3n -adrul +tatului, iar ale2erile na.ionale
0arla,entare 9i 0entru Parla,entul Euro0ean +unt ale2eri 3n -adrul -ir-u,+-ri0.iilor
ele-torale teritoriale)
$legerile locale +unt a-ele ale2eri or2ani1ate 0entru de+e,narea autorit.ilor
re0re1entative lo-ale, autorit.i ale ad,ini+tra.iei 0u8li-e lo-ale, nu,i.i 9i ale9i lo-ali .
Cn Ro,4nia, ale9ii lo-ali +unt 0ri,arii, -on+iliile lo-ale, -on+iliile @ude.ene, re+0e-tiv
0re9edin.ii -on+iliilor @ude.ene 53n-e04nd -u anul 200%6)
2n funcie de num#rul de repre"entani alei, ale2erile 0arla,entare 0ot /i
generale, da- +unt ale9i to.i 0arla,entarii, re+0e-tiv pariale, da- e+te alea+ nu,ai
o 0arte dintre a-e9tia) A+t/el, ale2erile 2enerale +e or2ani1ea1 3n -adrul tuturor
111
C) N) Ilie+-u, #tudiu comparativ privind sistemele electorale, Ed) Site-A, Craiova, 1###, 0)
1%&2!
112
<A) Ian-u, <A) <lvan, op" cit), 0) !'
((
-ir-u,+-ri0.iilor ele-torale, 0e -4nd -ele 0ar.iale +e or2ani1ea1 nu,ai la nivelul
anu,itor -ole2ii unino,inale din -adrul -ir-u,+-ri0.iilor ele-torale)
O 0ri, +itua.ie 3n -are au lo- ale2eri 0arla,entare 0ar.iale intervine -a ur,are
a anulrii de -tre "iroul Ele-toral Central, 3n -adrul ale2erilor 2enerale, a ale2erilor
dintr&unul +au ,ai ,ulte -ole2ii unino,inale, 3n ur,a -on+tatrii - votarea +au
+ta8ilirea re1ultatului ale2erilor a avut lo- 0rintr&o /raud ele-toral de natur +
,odi/i-e atri8uirea ,andatelor, o0era.iunile ele-torale 0rivind nu,rarea voturilor 9i
-on+tatarea re1ultatelor la nivel 2eneral +u+0end4ndu&+e 04n la o8.inerea noilor
re1ultate de la nivelul -ole2iului +au -ole2iilor 0entru -are +&au or2ani1at ale2erile
0ar.iale
11
)
*n al doilea -a1 3n -are +e or2ani1ea1 ale2eri 0arla,entare 0ar.iale intervine
3n a/ara ale2erilor 2enerale, 9i anu,e 3n -a1 de 3n-etare a ,andatului unui de0utat +au
+enator, 0entru o-u0area lo-ului va-ant, ale2erile 0ar.iale or2ani14ndu&+e la nivelul
-ole2iului unino,inal 3n -are a /o+t ale+ re+0e-tivul de0utat +au +enator, doar da- nu
ar ur,a + ai8 lo- -u ,ai 0u.in de ' luni 3nainte de ter,enul +ta8ilit 0entru ale2erile
0arla,entare) Ter,enul 3n -are are lo- a-ea+t /or, de ale2eri 0ar.iale e+te de -el
,ult luni de la 0u8li-area 3n Monitorul O/i-ial al Ro,4niei, Partea I, a Aotr4rii
Ca,erei De0uta.ilor +au a Senatului, du0 -a1, 0rin -are +e -on+tat 3n-etarea
,andatului de0utatului +au +enatorului
11!
) Cn-etarea ,andatului -are atra2e ale2eri
0ar.iale intervine, -on/or, art) $0 alin) 526 din Con+titu.ie, 3n -a1 de de,i+ie, de
0ierdere a dre0turilor ele-torale, de in-o,0ati8ilitate ori de de-e+)
Si,etri-, alegerile locale pot fi generale, totale, atun-i -4nd 3n -adrul
a-elora9i ale2eri +e de+e,nea1 toate -ate2oriile de a+e,enea autorit.i, re+0e-tiv
pariale, da- +e ale2e nu,ai o 0arte din a-e+te autorit.i +au nu,ai o 0arte dintre
-on+ilierii lo-ali, @ude.eni, ai -on+iliului 2eneral al ,uni-i0iului "u-ure9ti) Ale2erile
0ar.iale +e or2ani1ea1 nu,ai la nivelul anu,itor -ir-u,+-ri0.ii ele-torale 9i au lo-,
3ntr&o 0ri, +itua.ie, 3n -adrul ale2erilor 2enerale, atun-i -4nd "iroul Ele-toral Central
di+0une anularea ale2erilor dintr&o -ir-u,+-ri0.ie ele-toral, 3n ur,a -on+tatrii -
votarea +au +ta8ilirea re1ultatului ale2erilor a avut lo- 0rintr&o /raud ele-toral de
natur + ,odi/i-e atri8uirea ,andatelor 3n -ir-u,+-ri0.ia ele-toral re+0e-tiv,
or2ani1area ale2erilor 0ar.iale av4nd lo-, 3n a-e+t -a1, 3n -el ,ult dou +0t,4ni de la
-on+tatarea /raudei
11(
)
O a doua -ate2orie de +itua.ii 3n -are +e or2ani1ea1 ale2eri lo-ale 0ar.iale e+te
interven.ia va-an.ei 0o+tului de 0ri,ar, re+0e-tiv a -elui de 0re9edinte al -on+iliului
@ude.ean, -a ur,are a 3n-etrii, de dre0t, a ,andatului a-e+tora, 3nainte de e:0irarea
duratei +ale nor,ale, 3n -a1 de
11'
H de,i+ie, in-o,0ati8ilitate, +-Ai,8area do,i-iliului
3ntr&o alt unitate ad,ini+trativ&teritorial, +u8 -ondi.ia + /i /o+t e/e-tuat 3n a-tul de
identitate al -elui 3n -au1 a ,en.iunii -ore+0un1toare, de -tre or2anul a8ilitat
0otrivit le2ii, -onda,nare, 0rin Aotr4re @ude-torea+- r,a+ de/initiv, la o
0edea0+ 0rivativ de li8ertate, 0unerea +u8 interdi-.ie @ude-torea+-, 0ierderea, 0rin
de,i+ie, a -alit.ii de ,e,8ru al 0artidului 0oliti- +au al or2ani1a.iei ,inorit.ii
na.ionale 0e a -rei li+t a /o+t ale+, de-e+, re/u1ul de0unerii de-lara.iei 0rivind
11
Art) 1( alin) 56 din le2ea (>200%
11!
Art) !% alin) 516 din le2ea (>200%
11(
Art) $ alin) 516 lit) A6 din le2ea '$>200!
11'
Art) 11 alin) 526, 1( alin) 526, 1$ alin) 56, %2 alin) 526 din le2ea #>200!O art) '0 alin) 526, '#
alin) 526, $0 9i 102Y din le2ea 21(>2001
('
intere+ele 0er+onale, de,i+ie de dre0t 3n -a1ul re/u1ului de a de0une @ur,4ntulO
i,0o+i8ilitate a e:er-itrii /un-.iei datorit unei 8oli 2rave, -erti/i-ate, -are nu 0er,ite
de+/9urarea a-tivit.ii 3n 8une -ondi.ii ti,0 de ' luni 0e 0ar-ur+ul unui an
-alendari+ti-, nee:er-itare, 3n ,od ne@u+ti/i-at, a ,andatului ti,0 de !( de 1ile
-on+e-utivO de,itere 0rin re/erendu,)
Cn a-e+te +itua.ii, ale2erile 0ar.iale +e or2ani1ea1 3n ter,en de ,a:i,u, #0
de 1ile de la va-antarea /un-.iei, -on+tatat 0rin ordin al 0re/e-tului, re+0e-tiv de la
e:0irarea ter,enului 3n -are ordinul 0oate /i -onte+tat +au de la data 0ronun.rii
in+tan.ei de -onten-io+ ad,ini+trativ a+u0ra -onte+ta.iei, du0 -a1
11$
)
O a treia -ate2orie de +itua.ii 3n -are +e or2ani1ea1 ale2eri lo-ale 0ar.iale e+te
re0re1entat de 3n-etarea 3nainte de ter,en a ,andatului -on+iliului lo-al 3n an+a,8lul
+u, in-lu+iv a -on+iliului lo-ale al +e-torului ,uni-i0iului "u-ure9ti, re+0e-tiv a
,andatului -on+iliului @ude.ean 3n an+a,8lul +u, in-lu+iv a Con+iliului <eneral al
Muni-i0iului "u-ure9ti, -a e/e-t al di1olvrii, 0rin re/erendu,
11%
)
Cn al 0atrulea r4nd, +e or2ani1ea1 ale2erile lo-ale 0ar.iale
11#
3n -a1ul
invalidrii ,andatului /un-.iei de 0ri,ar 9i de 0re9edinte al -on+iliului @ude.ean,
+u0u+ re2i,ului invalidrii ,andatelor de -on+ilieri 9i -e +urvine 3n -a1ul 3n -are +e
-on+tat 3n-l-area -ondi.iilor de eli2i8ilitate +au da- ale2erea 0ri,arului, re+0e-tiv a
0re9edintelui -on+iliului @ude.ean, +&a /-ut 0rin /raud ele-toral, -on+tatat 3n
-ondi.iile le2ii 0rivind ale2erea autorit.ilor ad,ini+tra.iei 0u8li-e lo-ale)
Cn -a1ul tuturor a-e+tor -ate2orii de ale2eri 0ar.iale -e au lo- 3n a/ara ale2erilor
2enerale, -u e:-e0.ia -elor -e +e or2ani1ea1 -a e/e-t al invalidrii ,andatelor, noile
autorit.i ad,ini+trative ale+e 3n -ur+ul unui ,andat 3n-Aeie ,andatul 0re-edentei
autorit.i a ad,ini+tra.iei 0u8li-e lo-ale) Cn -a1ul invalidrii ,andatului, ,andatul noii
autorit.i ale+e va /i unul nou)
O alt -ate2orie de ale2eri lo-ale 0ar.iale -on+t 3n ale2erile or2ani1ate 0entru
-o,0letarea -on+iliilor lo-ale, re+0e-tiv a -elor @ude.ene, in-lu+iv a -on+iliului 2eneral
al ,uni-i0iului "u-ure9ti
120
) A-e+te ale2eri 0ar.iale +e re/er la +itua.ia 3n -are, -u
o-a1ia -on+tituirii, 3n +-o0ul validrii ale2erilor, a 9edin.ei de -on+tituire a -on+iliului
lo-al, re+0e-tiv @ude.ean, anu,i.i -on+ilieri ale9i li0+e+- ne,otivat la -onvo-ri
+u--e+ive ale 0re/e-tului 9i nu 0ot /i 3nlo-ui.i -u +u0lean.ii 3n+-ri9i 0e li+tele lor de
0artid) A8+en.a +e -on+ider ,otivat da- +e /a-e dovada - a intervenit din -au1a
unei 8oli -e a ne-e+itat +0itali1area +au a /-ut i,0o+i8il 0re1en.a, a unei de0la+ri 3n
+trintate 3n intere+ de +ervi-iu +au a unor eveni,ente de /or. ,a@or) Pentru lo-urile
a-e+tor -on+ilieri, a -ror va-an. e+te de-larat 0rin ordin al 0re/e-tului -e 0oate /i
ata-at de -tre -ei 3n -au1 la in+tan.a de -onten-io+ ad,ini+trativ, 3n ( 1ile de la
-o,uni-are, +e vor or2ani1a ale2eri 0entru -o,0letarea -on+iliului, 3n -ondi.iile le2ii
'$>200!)
Ale2eri 0ar.iale 0entru -o,0letarea -on+iliilor lo-ale, re+0e-tiv @ude.ene,
in-lu+iv a ,uni-i0iului "u-ure9ti, +e ,ai or2ani1ea1, 3n +itua.ia 3n -are -on+ilierii
lo-ali +au @ude.eni de-lara.i ale9i renun. la ,andat 3nainte de validare +au re/u1 +
11$
Art) '# alin) 56 = 5'6, $2 alin) 5!6 9i 102Y din le2ea 21(>2001, re+0e-tiv art) 1' din le2ea
#>200!
11%
Art) (( alin) 56 = 5$6 din le2ea 21(>2001 re/eritor la -on+iliile lo-ale, re+0e-tiv art) ## alin)
56 = 5$6 din a-eea9i le2e, re/eritor la -on+iliile @ude.ene
11#
Art) 2' alin) 526, 1alin) 5!6, (% alin) 526 9i %# alin) 526 din le2ea 21(>2001
120
Art) 0, re+0e-tiv art) %#Y din le2ea 21(>2001
($
de0un @ur,4ntul 9i lo-urile r,a+e va-ante nu 0ot /i -o,0letate -u +u0lean.i,
-on/or, le2ii, iar nu,rul de -on+ilieri +e redu-e a+t/el +u8 @u,tate 0lu+ unu
121
)
De a+e,enea, au lo- ale2eri 0ar.iale 0entru -o,0letarea -on+iliilor 3n
ur,toarele i0ote1eH lo-ul va-ant al unui -on+ilier a0ar.in4nd unui 0artid 0oliti-, unei
alian.e 0oliti-e +au ele-torale nu 0oate /i o-u0at de un +u0leant de 0e li+ta 0artidului,
re+0e-tiv a alian.ei, 3ntru-4t li+ta re+0e-tiv nu ,ai are +u0lean.iO a intervenit va-an.a
,andatului unui -on+ilier inde0endentO a intervenit va-an.a ,andatului unui -on+ilier
ale+ 0e li+ta unui 0artid 0oliti- -e a /o+t radiat, 3n -ondi.iile le2ii, din re2i+trul 0artidelor
0oliti-e) Solu.ia +e i,0une 3n ur,a de-larrii de -tre Curtea Con+titu.ional
122
a
ne-on+titu.ionalit.ii art) #' alin) 5106 din le2ea '$>200! -e 0revedea, 3n toate a-e+te
-a1uri, -a lo-ul devenit va-ant + /ie o-u0at de 0ri,ul +u0leant de 0e li+ta -are a
o8.inut -el ,ai ,are nu,r de voturi vala8il e:0ri,ate)
2n ce pri)ete alegerile din Rom+nia pentru Parlamentul 6uropean' se
organi"ea"# alegeri pariale -a ur,are a anulrii de -tre "iroul Ele-toral Central, 3n
-adrul ale2erilor 2enerale, a ale2erilor din +e-.iile de votare unde a -on+tatat o /raud
ele-toral de natur + ,odi/i-e atri8uirea ,andatelor, ale2erile 0ar.iale or2ani14ndu&+e
3n -el ,ult 10 1ile de la data ad,iterii -ererii de anulare a ale2erilor, o0era.iunile
ele-torale 0rivind nu,rarea voturilor 9i -on+tatarea re1ultatelor la nivel 2eneral
+u+0end4ndu&+e 04n la o8.inerea noilor re1ultate de la nivelul +e-.iilor de votare 3n
-adrul -rora +&au or2ani1at ale2erile 0ar.iale
12
)
Un alt criteriu de clasificare a alegerilor este momentul organi"#rii i
desf#ur#rii lor, 3n ra0ort -u -are ale2erile +unt la ter,en 5adi- la +/4r9itul
,andatului6 +au anti-i0ate) Ale2erile anti-i0ate +e or2ani1ea1, 3n +i+te,ul ro,4n, 3n
-a1ul ale2erilor na.ionale 0arla,entare, 3n ur,a di1olvrii Parla,entului 5reali1at 3n
-ondi.iile art) %# din Con+titu.ie6, iar 3n -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale, -a ur,are a
va-an.ei /un-.iei 5intervenit, -on/or, art) #$ alin) 516 din Con+titu.ie, 3n ur,a
de-e+ului, a de,iterii 0rin re/erendu,, ulterior +u+0endrii din /un-.ie a Pre9edintelui
-on/or, art) #( din Con+titu.ie, a de,i+iei +au a i,0o+i8ilit.ii de/initive de e:er-itare
a atri8u.iilor6) Cn ,+ura 3n -are nu intervin 3n a-ela9i ti,0 0entru toate -ate2oriile de
ale9i lo-ali, i0ote1 -va+i&i,0o+i8il 3n 0ra-ti-, ale2erile lo-ale anti-i0ate +unt ,ereu
0ar.iale)
C. Caracterele alegerilor
Indi/erent de ti0olo2ia lor, ale2erile au, 3n de,o-ra.iile -onte,0orane, 3n
0ri,ul r4nd -ara-ter 0oliti-) A-e+tuia i +e adau2, 3n dre0tul -o,0arat, -ara-terul li8er,
0eriodi- 9i -ore-t 5one+t6, /ie -a e:i2en. -on+titu.ional e:0re+, /ie -a e:i2en.
-on+titu.ional i,0li-it, re1ult4nd din -ara-terul de,o-rati- al +tatului 0rev1ut
e:0li-it 3n te:tul Con+titu.iei)
Cn +i+te,ul -on+titu.ional ro,4n a-tual, art) 2 alin) 516 al le2ii /unda,entale
-on+a-r e:0re+ li8ertatea, 0eriodi-itatea 9i -ore-titudinea ale2erilor, di+0un4nd -
ISuveranitatea na.ional a0ar.ine 0o0orului ro,4n, -are o e:er-it 0rin or2anele +ale
re0re1entative, -on+tituite 0rin ale2eri li8ere, 0eriodi-e 9i -ore-te, 0re-u, 9i 0rin
121
Art) , re+0e-tiv art) #0 din le2ea 21(>2001
122
Cn De-i1ia 121#>200$, 0re-itat
12
Art) 1!Y alin) 516 lit) 26 9i alin) 56 din le2ea >200$
(%
re/erendu,P) Atari di+0o1i.ii -on+titu.ionale e:0re+e 0rivind -ara-terele ale2erilor
li0+e+- 3n +i+te,e 3n -are de,o-ra.ia ele-toral 0oate /i -on+iderat tradi.ional
12!
)
La nivel interna.ional, in-lu+iv 3n +i+te,ul Conven.iei Euro0ene a Dre0turilor
O,ului, li8ertatea, -ore-titudinea 9i 0eriodi-itatea ale2erilor +unt 2arantate utili14ndu&
+e o ter,inolo2ie varia8il)
C %. Caracterul politic al alegerilor
Nu 0u.ine +unt 0o1i.iile din do-trina de dre0t 0u8li- -e 3n- @u+ti/i- e:i+ten.a
-ara-terului 0oliti- al ale2erilor 3n -onte,0oraneitate de ,anier redu-.ioni+t,
a0li-4nd un -riteriu in+u/i-ient, 9i anu,e i,0li-area /or,a.iunilor 0oliti-e 3n ale2eri)
A-ea+t o0.iune li,itea1 3n+, 3n ,od re2reta8il, +/era ele,entelor de -au1alitate a
-ror intera-.iune a avut -a e/e-t i,0unerea, 3n ti,0, a -ara-terului 0oliti- al
ale2erilor, la un +in2ur a+e,enea ele,ent, i2nor4nd a+t/el o dina,i- ,ult ,ai
-o,0le: 9i -are nu e+te e:0re+ia, -u ne-e+itate, a unui /eno,en i+tori-o&evolutiv, a9a
-u, 9tiin.a 0oliti- ar2u,entea1)
Cn a--e0.iunea +a de 8a1, -Aiar da- a0arent 0rea 2eneral 9i i,0re-i+,
0oliti-ul r,4ne e:0re+ia unei a0artenen.e o8li2atorii la un anu,it ti0 de +o-ietate 3n
-are +e ur,re9te reali1area 8ene/i-iului tuturor, 9i nu doar a 8ene/i-iilor unor 2ru0uri
0ri,are de a0artenen. 9i de identi/i-are 5-la+e +o-iale, 2ru0uri etni-e, 0ro/e+ionale
9)a)6)
Sinteti14nd, a0ari.ia 0artidelor 0oliti-e 9i i,0li-area lor 3n -o,0eti.iile
ele-torale nu au /-ut de-4t + -ontri8uie la 0oliti1area ale2erilor, adu24ndu&li&+e, -a
/a-tori -o,0le,entari, a0ari.ia -et.eniei, -alitate a-ordat individului de -tre +tat
0entru a&i re-unoa9te a0artenen.a la a-e+ta inde0endent de ori-e alt a0artenen.,
individuali1area o0iniei ale2torului -et.ean 9i, ulterior, re2le,entarea etati- a
-o,0eti.iei 0entru o8.inerea 0uterii la -a0tul ale2erilor
12(
)
La 0olul o0u+ o0iniilor -e -on+ider -ara-terul 0oliti- al ale2erilor dre0t
re1ultanta e:-lu+iv a i,0li-rii 0artidelor 0oliti-e 3n ale2eri +e +ituea1 autorii de dre0t
0u8li- -are, -on+ider4nd 0ro8a8il -ara-terul 0oliti- al ale2erilor 3n de,o-ra.iile
-onte,0orane -a /iind un -49ti2 evident 9i de-i a0roa0e +u83n.ele+, +e re1u, +
,en.ione1e, -a uni- /a0t @u+ti/i-ativ, din an+a,8lul /a-torilor -e au -on-urat la
0oliti1area ale2erilor, doar 0arti-i0area ale2torului la a-e+tea 3n -alitatea +a de
-et.ean, ,e,8ru al unui -or0 0oliti-, 9i nu 3n -alitatea +a de individ -ara-teri1at 0rin
a0artenen.a la o anu,it ti0 de -ole-tivitate u,an, na.ional 5+au lo-al, 3n -a1ul
ale2erilor lo-ale6
12'
)
Cn+, odat a--e0tate 9i 3n.ele+e -onte:tual re+orturile e:tra&@uridi-e ale
0ro-e+ului de durat de tran+/or,are a ale2erilor din o-a1ie a ,ani/e+trii unui vot
li0+it de -ara-ter 0oliti- 3ntr&unul -e e:0ri, o o0inie 0oliti-, din 0un-t de vedere
@uridi-, -ara-terul 0oliti- al ale2erilor are ,ulti0le /unda,ente -on+titu.ionale, 3n -va+i&
12!
De 0ild, +i+te,ul /ran-e1, a -rui Con+titu.ie +e re1u,, 3n art) , + nor,e1e -
I +uveranitatea na.ional a0ar.ine 0o0orului, -are o e:er-it 0rin re0re1entan.ii +i 9i 0e -ale de
re/erendu,P)
12(
O) IAl, op" cit", 0ara2ra/ $
12'
L) ;avoreu, P) <aJa, R) <Aevontian, D)&L) Me+tre, A) Rou:, O) P/er+,ann, <) S-o//oni, Droit
constitutionnel, Ed) Dallo1, Pari+, 1##%, 0) !'1
(#
totalitatea +i+te,elor ele-torale -onte,0orane) E+te vor8a, ,ai 3nt4i, de 2arantarea 3n
le2ile +u0re,e a -ara-terului de,o-rati- al re2i,ului 0oliti- 3n +e ,ani/e+t ale2erile 9i
de 2arantarea -on+titu.ional a -ara-terului univer+al, e2al, dire-t, +e-ret 9i li8er
e:0ri,at al votului -et.ene+-)
Cn al doilea r4nd, +unt /unda,ent -on+titu.ional al -ara-terului 0oliti- al
ale2erilor 9i a-ele di+0o1i.ii din le2ile +u0re,e -e -on+a-r rolul 0artidelor 0oliti-e 3n
,aterie) E+te 9i -a1ul Ro,4niei, unde Con+titu.ia 2arantea1 nu doar 0lurali+,ul 3n
2enere, la toate nivelurile +o-iet.ii, -a o I-ondi.ie 9i 2aran.ie a de,o-ra.iei
-on+titu.ionaleP 5art) % alin) 516 din Con+titu.ie6, -i 9i, 3n ,od e:0re+, 0lurali+,ul
0oliti- -a valoare +u0re, 5art) 1 alin) 56 din Con+titu.ie6, rolul -on+titu.ional al
0artidelor 0oliti-e /iind a-ela de a -ontri8ui la Ide/inirea 9i e:0ri,area voin.ei 0oliti-e
a -et.enilorP 5art) % alin) 526 din Con+titu.ie6)
De ,anier +i,ilar, 3n +i+te,ul /ran-e1, de 0ild, rolul -on+titu.ional al
0artidelor 9i 2ru0rilor 0oliti-e, a9a -u, e+te i,0u+ 3n art) ! alin) 516 9i 526 din
Con+titu.ie, e+te de a -on-ura la e:0ri,area +u/ra2iului, re+0e-tiv de a -ontri8ui la
reali1area a--e+ului e2al al /e,eilor 9i 8r8a.ilor la ,andatele ele-torale 9i la /un-.iile
ele-tive, 0re-u, 9i la re+0on+a8ilit.ile 0ro/e+ionale 9i +o-iale, a--e+ e2al 2arantat la 3n
art) 516 alin) 526 din Con+titu.ie)
Da-, +0re deo+e8ire de +i+te,ul ro,4n, 0lurali+,ul 3n 2eneral nu e+te 2arantat
e:0re+ 3n te:tul Con+titu.iei /ran-e1e, 3n ur,a re-entei revi1uiri -on+titu.ionale din 2
iulie 200%, art) ! alin) 56 din Con+titu.ie -on+a-r 2arantarea 0rin le2e a e:0ri,rii
0lurali+te a o0iniilor, 0re-u, 9i 0arti-i0area e-Aita8il a 0artidelor 9i 2ru0urilor 0oliti-e
la via.a de,o-rati- a Na.iunii) Cu de-enii 3nainte de a-ea+t revi1uire, a9adar 3n
a8+en.a a-e+tei 0revederi, +e -on+idera de@a 3n do-trin - re-unoa9terea valorii
-on+titu.ionale a 0lurali+,ului a /o+t -49ti2at, -4t vre,e Con+iliul -on+a-ra+e
-alitatea 0lurali+,ului de a -on+titui /unda,ent al de,o-ra.iei, +u8 a+0e-tul intere+4nd
-urentele de idei 9i de o0inie 3n do,eniul 0oliti- 9i ele-toral
12$
) De a+e,enea, Con+iliul
+tatua+e - 0lurali+,ul e+te Iuna dintre 2aran.iile e+en.iale ale re+0e-trii altor dre0turi
9i li8ert.i, 0re-u, 9i a +uveranit.ii na.ionaleP
12%
)
Da- a+u0ra eviden.ei -ara-terului 0oliti- al ale2erilor na.ionale 50arla,entare
9i 0re1iden.iale, 0re-u, 9i al -elor euro0arla,entare6, e:i+t -on+en+ do-trinar, 3n -a1ul
ale2erilor lo-ale a-e+t -ara-ter e+te -onte+tat 3n- 3n do-trina ro,4n) Anu,ite o0inii
-on+ider - ale2erile lo-ale +unt e:-lu+iv ad,ini+trativeO altele, ,ai nuan.ate,
a0re-ia1 - ale2erile lo-ale au un -ara-ter 0oliti- redu+, in-idental, datorat e:i+ten.ei
unui anu,it I+-o0 0oliti- deter,inat de rolul 0artidelor 9i al altor /or,a.iuni 0oliti-e 3n
or2ani1area 9i de+/9urarea lorP
12#
) A-e+t ulti, ti0 de a8ordare e+te datorat di+tin-.iei
neri2uroa+e 9tiin.i/i- 3ntre, 0e de o 0arte, +-o0ul 0rin-i0al, i,ediat al ale2erilor, -are 3n
-a1ul -elor lo-ale e+te -on+iderat a /i ne0oliti- & de+e,narea I2o+0odarilorP
lo-alit.ilor 3n -are +e de+/9oar 9i, 0e de alt 0arte, -riteriul i,0li-rii 0artidelor
0oliti-e 3n or2ani1area 9i de+/9urarea ale2erilor, -are ar -on/eri totu9i, in-lu+iv
ale2erilor lo-ale, un -ara-ter 0oliti- i,0li-it)
12$
D) Rou++eau, Droit du contentieu1 constitutionnel, Le %d", Ed) Mont-Are+tien, Pari+, 2001, 0)
1() E+te vor8a de+0re De-i1ia %#&2$1 9i De-i1ia 200!&!#0
12%
De-i1ia DC %!&1!1 din 1#%!
12#
<A) Ian-u, <A) <lvan, op" cit", 0) !$
'0
Con+ider,, 0e de o 0arte, - @u+ti/i-area -ara-terului 0oliti- al ale2erilor,
a+t/el -u, a /o+t 0re-i1at anterior, +e a0li- 9i ale2erilor lo-ale, iar 0e de alt 0arte, -
/unda,entele -on+titu.ionale ale -ara-terului 0oliti- al ale2erilor 3n +i+te,ul ro,4n
vi1ea1 9i ale2erile lo-ale, 3n -adrul -rora ale2torul +e ,ani/e+t, 3n e2al ,+ur
0re-u, 3n -adrul ale2erilor na.ionale, 3n -alitatea +a de -et.ean ,e,8ru al -or0ului
0oliti- na.ional, uni-, unitar 9i indivi1i8il 5-on/or, art) ! alin) 516 din Con+titu.ie6,
ne-on+tr4n+ de a0artenen.a la 2ru0uri 0ri,are)
Rea,inti, - 3n+9i Curtea Con+titu.ional a Ro,4niei a -on+a-rat -ara-terul
0oliti- al ale2erilor lo-ale, +tatu4nd - /unda,entele -on+titu.ionale ale a-e+tuia +e
re2+e+- 3n -ara-terul de,o-rati- al +tatului, 0re-u, 9i 3n 0lurali+,ul 0oliti-, a9a -u,
+unt 2arantate 3n Con+titu.ie
10
) A+t/el, -on+e-in.ele nor,ative ale 0lurali+,ului 0oliti-
vi1ea1 9i ale2erile lo-ale
11
)
Mai ,ult, a-e+tor /unda,ente -on+titu.ionale li +e adau2 un altulH art) 120
alin) 526 din Con+titu.ie -e 2arantea1 autono,ia lo-al) Pentru -a a-ea+ta + /ie
e/i-a-e, + -on+tituie o real 9i e/e-tiv inde0enden. a -o,unit.ilor lo-ale 3n 0lan
ad,ini+trativ, adi- 3n -e 0rive9te e:-lu+iv a0li-area le2ii, inde0enden. i,0u+ de
-on+titu.ie la nivel lo-al, 3n li,itele 0e -are le re-la, -ara-terul unitar al +tatului, ea
tre8uie + di+0un de anu,ite 2aran.ii, 3n 0ri,ul r4nd in+titu.ionale) Pri,a dintre
a-e+tea re1id 3n -Aiar -ara-terul re0re1entativ, ale+, al autorit.ilor deli8erative 9i
e:e-utive ale ad,ini+tra.iei 0u8li-e lo-ale 3n ra0ort -u -o,unitatea u,an e:i+tent la
nivel lo-al 9i ale -rei ne-e+it.i 9i intere+e +0e-i/i-e tre8uie 2erate relativ autono, /a.
de 0uterea -entral)
Cn a-e+t +en+, art) 121 din Con+titu.ia Ro,4niei nor,ea1H I516 Autorit.ile
ad,ini+tra.iei 0u8li-e 0rin -are +e reali1ea1 autono,ia lo-al 3n -o,une 9i ora9e, +unt
-on+iliile lo-ale ale+e 9i 0ri,arii ale9i, 3n -ondi.iile le2ii) 526 Con+iliile lo-ale 9i
0ri,arii /un-.ionea1, 3n -ondi.iile le2ii, -a autorit.i ad,ini+trative autono,e 9i
re1olv tre8urile 0u8li-e din -o,une 9i din ora9e) 56 Autorit.ile 0rev1ute la alineatul
516 +e 0ot -on+titui 9i 3n +u8divi1iunile ad,ini+trativ&teritoriale ale ,uni-i0iilorP) Cu
0rivire la -on+iliul @ude.ean, Iautoritate de -oordonare a a-tivit.ii -on+iliilor -o,unale
9i or9ene9ti, 3n vederea reali1rii +ervi-iilor 0u8li-e de intere+ @ude.eanP, -on/or, art)
122 alin) 516 din Con+titu.ie, alin) 526 al a-eleia9i 0revederi di+0une - e+te Iale+ 9i
/un-.ionea1 3n -ondi.iile le2iiP)
Le2iuitorul ro,4n a -on-reti1at -erin.a re0re1entativit.ii autorit.ilor
ad,ini+tra.iei 0u8li-e lo-ale, -a 9i 2aran.ie a autono,iei lo-ale, re2le,ent4nd ale2erea
a-e+tora de -tre -et.enii -u dre0t de vot din -ole-tivitatea lo-al re+0e-tiv
12
) Mai
10
De-i1ia 121#>200$, 0re-itat
11
Su+.in4nd a-ea+t te1, autorul +u, D) C) Dni9or, Drept constituional i instituii politice,
op" cit", 0) 11#, -itea1 De-i1ia !'>1##! a Cur.ii Con+titu.ionale, 3n -are +e -on+ider
ne-on+titu.ional I0revederea re2ula,entar 5-are6 de0la+ea1 -alitatea de titular al dre0tului la
in/or,a.ie de la Ca,er 9i -o,i+iile 0arla,entare la +enator, de9i a-e+ta -on+tituie un a+0e-t al
-ontrolului 0arla,entar -are nu 0oate /i -on-e0ut -a un atri8ut 0er+onal al +enatorului) O
a+e,enea +olu.ie e+te -ontrar autono,iei ad,ini+trative 9i 0lurali+,ului 0oliti- 0e 0lan lo-al,
3ntru-4t ar 0utea /i e:er-itat -u re/erire la a+0e-te -on/iden.iale, 0rivind 0ro-e+ul de ela8orare a
unei de-i1ii, 0re-u, 9i 3n dauna o0.iunii 0oliti-e 0e 0lan lo-al, da- a-ea+ta e+te di/erit de
a-eea a 0artidului din -are /a-e 0arte +enatorulP)
12
De/init, 3n art) alin) 5!6 din le2ea 21(>2001, -a /iind Itotalitatea lo-uitorilor din unitatea
ad,ini+trativ&teritorialP
'1
,ult, eli2i8ilitatea autorit.ilor ad,ini+tra.iei 0u8li-e lo-ale e+te nor,at -a 0rin-i0iu
di+tin-t de or2ani1are 9i /un-.ionare a ad,ini+tra.iei 0u8li-e 3n art) 2 alin) 516 din le2ea
21(>2001
1
) Corelativ, art) alin) 526 din le2e di+0une - autono,ia lo-al I+e e:er-it
de -tre -on+iliile lo-ale 9i 0ri,ari, 0re-u, 9i -on+iliile @ude.ene 9i 0re9edin.ii a-e+tora,
autorit.i ale ad,ini+tra.iei 0u8li-e lo-ale ale+e 0rin vot univer+al, e2al, dire-t, +e-ret 9i
li8er e:0ri,atP)
Cn -e&i 0rive9te 0e 0re9edin.ii -on+iliilor @ude.ene, -are +unt ale9i 3n +i+te,ul
ad,ini+tra.iei 0u8li-e lo-ale ro,4ne a8ia 3n-e04nd -u anul 200%
1!
, a-ordul le2ii -u
Con+titu.ia 0oate 0rea e+te ,ai 0u.in evident) A-ea+t noutate le2i+lativ, ur,rind
3ntrirea autono,iei lo-ale la nivelul @ude.elor, e+te doar a0arent ne-on+titu.ional, 0rin
ra0ortare la art) 121 9i 122 din le2ea /unda,ental, 3n realitate neadu24nd a-e+teia)
C4t ti,0 -on+tituantul nu 0re-i1ea1, 0e de o 0arte, - 0rin -on+iliile @ude.ene +e
reali1ea1 autono,ia lo-al la nivelul @ude.elor, iar 0e de alt 0arte, ni-i ,odalitatea de
de+e,nare a 0re9edin.ilor a-e+tora, -i doar ale2erea -on+ilierilor @ude.eni, 3i e+te 0er,i+
le2iuitorului -a, 3n +ta8ilirea -on/i2ura.iei autono,iei lo-ale 9i -u +-o0ul e/i-ienti1rii
a-e+teia, + in+tituie -a 2aran.ie in+titu.ional +u0li,entar ale2erea 0re9edin.ilor
-on+iliilor @ude.ene 0rin a-ela9i ti0 de vot -a 9i 3n -a1ul 0ri,arilor 9i -on+iliilor lo-ale
9i, 0e -ale de -on+e-in., + 3i in-lud 0rintre -ate2oriile de ale9i lo-ali -e reali1ea1
autono,ia lo-al)
Cn a-e+t +en+, 3n+9i Curtea Con+titu.ional, +e+i1at -u ne-on+titu.ionalitatea
di+0o1i.iilor le2ale -e introdu- ale2erea 0rin vot unino,inal a 0re9edintelui -on+iliului
@ude.ean, 0e ,otiv - o atare ale2ere 3i -on/er a-e+tuia Iun -ara-ter in+titu.ional
0ro0riu, ne,ai/iind ,e,8ru al -on+iliului @ude.ean, in+titu.ia -a atare ne/iind 0rev1ut
3n Con+titu.ieP, -on+ider - 0revederile -riti-ate I+unt re2le,entri de +u+.inere a
di+0o1i.iilor -on+titu.ionale 0rivitoare la autono,ia lo-al, 3n virtutea -rora ale2erea
0rin vot unino,inal a 0re9edintelui -on+iliului @ude.ean e+te re1ultatul votului 0o0ular
9i nu al unor tran1a-.ii 0oliti-e ale -o,0etitorilor ele-toraliP
1(
)
I,0un4nd votul univer+al, dire-t, +e-ret, e2al 9i li8er e:0ri,at -a /iind +ituat la
8a1a ale2erilor re0re1entan.ilor la nivel lo-al, le2iuitorul ro,4n a 3n.ele+ -a, 3n virtutea
9i 3n vederea autono,iei lo-ale, + -ondi.ione1e ale2erile lo-ale de -ara-terul lor
0oliti-
1'
, 0re-u, 9i + dea +ea,a de a-e+ta, -on+a-r4nd a+t/el a0li-a8ilitatea, 9i 3n
a-ea+t ,aterie, a 0rin-i0iilor -on+titu.ionale 0rivind tr+turile dre0tului de vot)
A-e+te tr+turi ale votului la nivel lo-al +unt reluate 9i 3n art) 1 alin) 526 din le2ea
'$>200!H ICon+iliile lo-ale 9i -on+iliile @ude.ene, 0ri,arii 9i 0re9edin.ii -on+iliilor
@ude.ene +e ale2 0rin vot univer+al, e2al, dire-t, +e-ret 9i li8er e:0ri,atP, 0re-u, 9i 3n
art) 2 alin) 526 din le2ea #>200! 0rivind +tatutul ale9ilor lo-aliH ICon+ilierii lo-ali 9i
-on+ilierii @ude.eni, 0ri,arii, 0re-u, 9i 0re9edin.ii -on+iliilor @ude.ene +e ale2 0rin vot
univer+al, e2al, dire-t, +e-ret 9i li8er e:0ri,at de -tre -et.enii -u dre0t de vot din
1
Alturi de 0rin-i0iile de+-entrali1rii, autono,iei lo-ale, de-on-entrrii +ervi-iilor 0u8li-e,
le2alit.ii 9i -on+ultrii -et.enilor 3n +olu.ionarea 0ro8le,elor lo-ale de intere+ deo+e8it)
1!
Art) $$ din le2ea (>200% ,odi/i-4nd art) 1 alin) 516 din le2ea '$>200! 3n +en+ul introdu-erii
0re9edin.ilor -on+iliilor @ude.ene 3n -ate2oria autorit.ilor ad,ini+tra.iei 0u8li-e lo-ale ale+e
1(
De-i1ia 0(>200%
1'
D) "ernard&Au8B, $a d%centralisation et le droit, Ed) L<DD, Pari+, 200', 0) ##, -itat du0 <)
<3rle9teanu, @rincipii fundamentale de organi4are i funcionare a administraiei publice din
om!nia, op" cit", 0) %0
'2
unitatea ad,ini+trativ&teritorial 3n -are ur,ea1 +&9i e:er-ite ,andatul, 0otrivit le2ii
'$>200!P)
De ,anier -o,0arativ, 3n+ /r a intra 3n diale-ti-a autono,ie lo-al =
li8er ad,ini+trare, -e ar 0re+u0une o anali1 a,nun.it a unor a+0e-te -e e:-ed
o8ie-tului 9i +-o0ului 0re1entului de,er+, e+te ne-e+ar totu9i + 0re-i1, - 3n anu,ite
+i+te,e, 0re-u, -el /ran-e1, +e -on+ider - una dintre 2aran.iile li8erei ad,ini+trri
re1id 3n natura 0oliti- a ale2erilor lo-ale) Cn a-e+t +i+te,, autono,ia lo-al nu e+te
2arantat -on+titu.ional, 3n+ art) $2 alin) 56 din Con+titu.ie di+0uneH ICn -ondi.iile
0rev1ute de le2e, a-e+te -ole-tivit.i 5teritoriale, n) a)6 +e ad,ini+trea1 li8er 0rin
-on+ilii ale+e 9i di+0un de o 0utere re2le,entar 0entru e:er-itarea -o,0eten.elor lorP)
Cn-e04nd -u De-i1ia %2&1$ din 2( /e8ruarie 1#%2, valoarea -on+titu.ional a li8erei
ad,ini+trri e+te -on+a-rat de -tre Con+iliul Con+titu.ional /ran-e1 3ntr&o
@uri+0ruden. -on+tant 9i a8undent
1$
)
De+i2ur, -o,0arativ -u -ara-terul 0oliti- al ale2erilor na.ionale, -el al
ale2erilor lo-ale e+te unul ,ai te,0erat, din diver+e ra.iuni) Cn 0ri,ul r4nd, 3n +tatele&
,e,8re ale *niunii Euro0ene, e:i+ten.a nor,elor de dre0t -o,unitar dire-t 9i 0rioritar
a0li-a8ile, in-lu+iv a -elor intere+4nd ,ateria ele-toral, 0re-u, 9i in+tituirea -et.eniei
uni-e euro0ene, -u toate -on+e-in.ele +ale nor,ative, vi14nd 9i ,ateria ele-toral,
in-lu+iv ale2erile lo-ale, au antrenat re-unoa9terea dre0tului 0entru -et.enii *niunii
Euro0ene de a 0arti-i0a la a-e+te ale2eri, /r + le /ie i,0u+ -ondi.ia 0oliti- de a /i
-et.eni na.ionali ai +tatului 3n -are 0arti-i0 0ro0riu&1i+ la a-e+te ale2eri)
Ponderarea -ara-terului 0oliti- al ale2erilor lo-ale -o,0arativ -u -ele na.ionale
re1ult 3n al doilea r4nd din +0e-i/i-itatea +-o0ului 0ro0riu 9i din natura -adrului ,ai
re+tr4n+ 3n -are +e de+/9oar, /iind a+t/el /a-ilitat un -onta-t 3ntre ale2tori 9i ale9i -u
,ult ,ai 0u.in ,ediat de-4t 3n -a1ul ale2erilor na.ionale) De9i re2ulile /unda,entale
ale ale2erilor lo-ale ur,ea1 3n 0rin-i0iu linia re2ulilor a0li-a8ile 3n -a1ul ale2erilor
na.ionale, a-e+t -onta-t a0roa0e ne,i@lo-it 3ntre ele-tor 9i ale+ul lo-al +e re/le-t 3n
+0e-ial 3n ,odalitatea de de+/9urare a -a,0aniei ele-torale, dar 9i 3n ,e-ani+,ele de
-ontrol de -are di+0un la nivel lo-al ale2torii 3n -e&i 0rive9te 0e ale9i, 0e durata
e:er-itrii ,andatului a-e+tora, ,e-ani+,e de -ele ,ai ,ulte ori ine:i+tente -u 0rivire
la ale9ii la nivel na.ional)
Cn -ontra0artid, a8ordarea -o,0arativ a di/eritelor +i+te,e de dre0t ne
0er,ite + +u+.ine, - e:i+t 9i 0o+i8ilitatea -a ale2erile lo-ale + ai8 un -ara-ter
0oliti- /oarte 0re2nant, 3n a-ele +tate 3n -are ale2erile na.ionale 0arla,entare 0entru
de+e,narea ,e,8rilor -a,erei +u0erioare a Parla,entului +unt indire-te, -u, e+te
-a1ul ;ran.ei, de e:e,0lu
1%
) Ale9ii lo-ali -on+tituie, 3n a-ea+t +itua.ie, -or0ul ele-toral
inter,ediar -e 3i ale2e 0e ,e,8rii Senatului, a+i2ur4ndu&+e a+t/el re0re1entarea 3n
1$
Pentru o 0ledoarie 0ornind de la -o,0ara.ia -u +i+te,ul /ran-e1, 3n +en+ul -on+a-rrii 3n
@uri+0ruden.a -on+titu.ional ro,4n a li8erei ad,ini+trri 3n -alitate de 0o+i8il dre0t
/unda,ental al -ole-tivit.ilor lo-ale -a 0er+oane @uridi-e, dre0t -e +e 8u-ur de 2aran.ie
-on+titu.ional i,0li-it = art) 120 alin) 526 din Con+titu.ie, /iind -orolar al autono,iei lo-ale,
de -are e+te di+tin-t, 0re-u, 9i 0entru +ta8ilirea titularului, a -on.inutului, a 2aran.iilor 9i a
-on+e-in.elor nor,ative ale li8erei ad,ini+trri, ve1i M) Ni-a, +impul sau timpii liberei
administrri M drept fundamental N la roumaine., Revi+ta de Studii So-io&*,ane, nr) $>200(,
Ed) TAe,i+, Craiova, 0) 111&121)
1%
Cn a-eea9i dire-.ie +&a 3n+-ri+ 9i +i+te,ul in+tituit de le2ea ele-toral ro,4n din 1#2()
'
-adrul a-e+tuia a -ole-tivit.ilor teritoriale
1#
9i o ,ai 8un re0re1entare a intere+elor
a-e+tora in-lu+iv la nivel na.ional, -4t ti,0 -ole-tivit.ile teritoriale +unt +u8divi1iuni
ale +tatului unitar 9i +e 8u-ur, -a +u8ie-te de dre0t di+tin-te de a-e+ta, de dre0tul
/unda,ental la li8er ad,ini+trare)
C &. Caracterul li0er' periodic i corect al alegerilor
La ni)el internaional, de9i una dintre re2ulile /unda,entale re1id 3n dre0tul
0o0oarelor de a di+0une de ele 3n+ele, a9adar de a de-ide +uveran -u, + re2le,ente1e
,ateria ele-toral, -on+a-rarea -ara-terului li8er, 0eriodi- 9i -ore-t al ale2erilor nu +e
re2+e9te +u8 a-ea+t ter,inolo2ie, dar re1ult din ,ai ,ulte di+0o1i.ii -e 2arantea1
0arti-i0area -et.enea+- la -on+tru-.ia 0uterii de +tat, 0rintr&un anu,it ti0 de e:er-i.iu
al dre0turilor ele-torale, 3n anu,ite -ondi.ii e:0re+ 0rev1ute)
De-lara.ia *niver+al a Dre0turilor O,ului 0revede 3n art) 21, - I516 Ori-e
0er+oan are dre0tul de a lua 0arte la -ondu-erea tre8urilor 0u8li-e ale .rii +ale, /ie
dire-t, /ie 0rin re0re1entan.i li8er ale9iO 526 Ori-e 0er+oan are dre0tul de a--e+ e2al la
/un-.iile 0u8li-e din .ara +aO 56 7oin.a 0o0orului tre8uie + -on+tituie 8a1a 0uterii de
+tatO a-ea+t voin. tre8uie + /ie e:0ri,at 0rin ale2eri ne/al+i/i-ate, -are + ai8 lo-
0eriodi- 0rin +u/ra2iu univer+al, e2al 9i e:0ri,at 0rin vot +e-ret +au ur,4nd o
0ro-edur e-Aivalent -are + a+i2ure li8ertatea votuluiP) Ter,enul Ine/al+i/i-ateP +e
re/er la -ara-terul -ore-t al ale2erilor, la one+titatea a-e+tora)
De a+e,enea, Pa-tul interna.ional 0rivind dre0turile -ivile 9i 0oliti-e di+0une,
3n art) 2(, -H IOri-e -et.ean are dre0tul 9i 0o+i8ilitatea, /r ni-iuna dintre
di+-ri,inrile la -are +e re/er art) 2 9i /r re+tri-.ii nere1ona8ileH a6 de a lua 0arte la
-ondu-erea tre8urilor 0u8li-e, /ie dire-t, /ie 0rin inter,ediul unor re0re1entan.i li8er
ale9iO 86 de a ale2e 9i de a /i ale+, 3n -adrul unor ale2eri 0eriodi-e, one+te, -u +u/ra2iu
univer+al 9i e2al 9i -u +-rutin +e-ret, a+i2ur4nd e:0ri,area li8er a voin.ei ale2atorilorO
-6 de a avea a--e+, 3n -ondi.ii 2enerale de e2alitate, la /un-.iile 0u8li-e din .ara +aP)
Odat -u +/4r9itul R18oiului Re-e 9i -derea 1idului "erlinului, o8ie-tivul de
e:i2en. de,o-rati- +&a a/ir,at 0lenar, a+t/el - 3n 1##0, du0 ado0tarea de -tre
Con/erin.a 0entru +e-uritate 9i -oo0erare 3n Euro0a, reunit la Co0enAa2a, a unui
do-u,ent 3n -are +e re-uno9tea I- de,o-ra.ia 0lurali+t 9i +tatul de dre0t +unt
e+en.iale 0entru a 2aranta re+0e-tarea tuturor dre0turilor o,uluiP, un +e,inar de
e:0er.i ai a-e+tei or2ani1a.ii -on-lu1ionea1 - de,o-ra.ia 0lurali+t tre8uie + +e
/unda,ente1e 0e Iale2eri 0eriodi-e 9i li8ere 9i 0e +u/ra2iu e2alP
1!0
)
A+i+t, a9adar 3n dre0tul interna.ional la re/u1area re2ulii li8erei ale2eri de
-tre +tate a re2i,urilor lor 0oliti-e, e-ono,i-e 9i +o-iale, 3n /avoarea de,o-ra.iei
li8erale 8a1at 0e dre0turile o,ului 9i li8ert.ile /unda,entale
1!1
, -are i,0li- anu,ite
e:i2en.e re/eritoare la ale2eri)
A-eea9i a8+en. a ter,inolo2iei e:0re+e de Iale2eri li8ere, 0eriodi-e 9i
-ore-teP +e re2+e9te 9i 3n dre0tul -o,unitar, de a-ea+t dat 9i ,ai la-unar 3n -e
1#
Pentru detalii, ve1i L) ;avoreu P) <aJa, R) <Aevontian, D)&L) Me+tre, A) Rou:, O) P/er+,ann,
<) S-o//oni, op" cit", 0) !'&!'!
1!0
Q) LK-uBer, op" cit", 0) 1!
1!1
2dem, 0) 1', -it4nd 0e R)&D) Du0uB, Concept de d%mocratie et action des 3ations Unies, "ull)
du -entre dTin/or,ation de+ Nation+ *nie+, 1##, nr) $&%, 0) '1
'!
0rive9te i,0unerea anu,itor -alit.i ale ale2erilor, -are + +u+.in e:er-i.iul dre0tului
de a ale2e 9i de a /i ale+) Art) # alin) 526 din Carta dre0turilor /unda,entale a *niunii
Euro0ene +e li,itea1 + di+0un - I,e,8rii Parla,entului +unt ale9i 0rin +u/ra2iu
univer+al dire-t, li8er 9i +e-retP, iar art) !( din 0roie-tul de Tratat in+tituind o
Con+titu.ie 0entru Euro0a, in+tituind 0rin-i0iul de,o-ra.iei re0re1entative -a 8a1 a
/un-.ionrii *niunii Euro0ene, 0revede, 3n alin) 56, - I/ie-are -et.ean +au -et.ean
are dre0tul de a 0arti-i0a la via.a de,o-rati- a *niunii) De-i1iile +unt luate 3n ,od -4t
,ai de+-Ai+ 9i la un nivel -4t ,ai a0ro0iat de -et.eanP)
Cn- din 1##1 arti-olul % al Tratatului de la Maa+tri-At 5art) 1#&2 al Tratatului
CE6 2aranta dre0tul -et.enilor *niunii de a ale2e 9i de a /i ale9i -a ,e,8ru al
Parla,entului Euro0ean, 3n +tatul ,e,8ru unde 39i au re9edin.a) De a+e,enea, a-ela9i
tratat 2aranta dre0tul -et.enilor *niunii de ale2e 9i de a /i ale9i la ale2erile lo-ale 3n
ori-are dintre +tatele&,e,8re, +u8 -ondi.ia de a avea re9edin.a 3n +tatul re+0e-tiv)
2n sistemul Con)eniei 6uropene a Drepturilor !mului +e re,ar-
1!2
, 3ntr&
un 0ri, ti,0, t-erea a8+olut a te:tului a-e+teia -u 0rivire la 2arantarea e:0re+ a
dre0turilor 0oliti-e 9i i,0li-it a anu,itor -alit.i -orelative ale ale2erilor, -are +
-on+tituie 2aran.ii ale dre0turilor 0oliti-e ele-torale) Mai ,ulte ele,ente ale
Prea,8ulului ate+t 3n+ 0re1en.a ta-it a a-e+toraH tri,iterea la De-lara.ia *niver+al
a Dre0turilor O,ului, re/erirea la Iun re2i, 0oliti- -u adevrat de,o-rati-P 9i la Iun
0atri,oniu -o,un de idealuri 9i de tradi.ii 0oliti-eP)
Cntr&un al doilea ti,0, Pri,ul Proto-ol Adi.ional al Conven.iei 0revede e:0re+
3n art) - ICnaltele Pr.i -ontra-tante +e an2a@ea1 + or2ani1e1e, la intervale
re1ona8ile, ale2eri li8ere -u vot +e-ret, 3n -ondi.iile -are a+i2ur li8era e:0ri,are a
o0iniei 0o0orului -u 0rivire la ale2erea -or0ului le2i+lativP) Anali1a inter0retrii a-e+tei
di+0o1i.ii 3n @uri+0ruden.a Cur.ii Euro0ene a Dre0turilor O,ului a 0er,i+ +ta8ilirea
+en+ului +u, 9i anu,e a /a0tului - ne a/l, 3n 0re1en.a unei -lau1e 0oliti-e euro0ene
al -rei o8ie-tiv -on+t 3n, 0e de o 0arte, 2arantarea unor dre0turi +u8ie-tive de
0arti-i0are 0oliti- 9i, 0e de alt 0arte, 3n in+tituirea unor 2aran.ii 0ro-edurale ale
a-e+tora)
S&a vor8it a+t/el, -u 0rivire la dre0turile +u8ie-tive de 0arti-i0are, de+0re
-on+a-rarea -onven.ional a a-e+tora -a 9i -o,0onente ale dre0tului la ale2eri li8ere,
dre0t I/a8ri-atP @uri+0ruden.ial 0e 8a1a art) din Pri,ul Proto-ol, Co,i+ia 53n-e04nd
-u 1#$(6 9i Curtea 50rin Aotr4rea /ondatoare MatAieu MoAin -ontra "el2iei, din 2
,artie 1#%$6 -on+a-r4ndu&l 0rintr&o inter0retare e:ten+iv a 0revederilor -e +e adre+au,
te:tual, e:-lu+iv +tatelor&0r.i, in+tituind o8li2a.ia o8ie-tiv 0entru a-e+tea de or2ani1a
ale2eri le2i+lative li8ere, la intervale re1ona8ile 9i -u vot +e-ret)
Curtea a e:0ri,at, 3n Aotr4rea MatAieu MoAin, -ara-terul ,i:t al dre0tului la
ale2eri li8ere, /a0tul - a-e+ta 0re+u0une at4t un a+0e-t in+titu.ional, -4t 9i dre0turi
+u8ie-tive) A+t/el, a+0e-tul in+titu.ional -on+t 3n o8li2a.ia nu doar ne2ativ, de
a8.inere 9i de non&in2erin. a +tatelor&0.i, -i 9i 3ntr&o o8li2a.ie 0o1itiv a a-e+tora de a
lua ,+uri 0entru a or2ani1a ale2eri de,o-rati-e)
1!2
Con+idera.iile -e ur,ea1 -on+tituie o +inte1 a 0re-i1rilor -u0rin+e 3n re,ar-a8ilul de,er+
9tiin.i/i- al lui Q) LK-uBer, op" cit", 0) 20&%$) Motiva.ia ale2erii noa+tre ,etodolo2i-e e+te
+u+.inut 3n +0e-ial de -alit.ile de uni-itate, e:Aau+tivitate, noutate ale a8ordrii autorului,
0re-u, 9i -ara-terul re-ent al 0u8li-rii de,er+ului a-e+tuia)
'(
Cn -e 0rive9te a+0e-tul +u8ie-tiv al dre0tului la ale2eri li8ere, a /o+t dedu+
@uri+0ruden.ial -ara-terul +u -o,0u+, 9i anu,e - 0re+u0une ,ai ,ulte dre0turi
+u8ie-tive) Co,0onentele dre0tului +unt dre0tul de vot, e:er-itat e:-lu+iv -u o-a1ia
ale2erilor 0oliti-e 5/iind e:-lu+e, de 0ild, ale2erile 0ro/e+ionale6, dre0tul de a -andida
9i, de ,anier +ur0rin1toare, -Aiar dre0tul de a e:er-ita ,andatul)
<aran.iile 0ro-edurale ale -o,0onentelor dre0tului la ale2eri li8ere, -e +e
-on+tituie 3n o8li2a.ii i,0u+e +tatelor&0r.i, evidente 0rin +i,0la le-tur a art) din
Pri,ul Proto-ol, +unt or2ani1area ale2erilor la intervale re1ona8ile, adi- 0eriodi-itatea
ale2erilor, re+0e-tiv -ara-terul li8er al ale2erilor 0rin 0ra-ti-area +-rutinului +e-ret)
De9i ni-io a/a-ere 0rivind 0eriodi-itatea ale2erilor la intervale re1ona8ile nu a a@un+
04n la nivelul @uri+di-.ional, Co,i+ia a +tatuat - a-ea+ta tre8uie anali1at I3n lu,ina
o8ie-tului ale2erilorP 9i .in4nd -ont de tradi.iile 0oliti-e 9i +0e-i/i-ul le2i+la.iilor
na.ionale, 3n li,ita Iu1a@ului nor,al 0ra-ti-at de +tatele li8ereP) Curtea a 0ra-ti-at, 3n
,aterie, o @uri+0ruden. 0re-aut 9i +u--int, 8a1at 0e re-unoa9terea ,ar@ei de
a0re-iere 0e -are o au +tatele .in4nd -ont de diver+itatea 3n +0a.iu 9i de varia8ilitatea 3n
ti,0 a le2ilor na.ionale 3n ,aterie)
Cn -e 0rive9te re2ularitatea ale2erilor, 9i anu,e -ara-terul lor li8er a+i2urat 0rin
+e-retul votului, Co,i+ia a inter0retat 3n +en+ul a+i2urrii, de -tre +tate, a a8+en.ei de
0re+iuni a+u0ra ale2torului, -are nu tre8uie + /ie in-itat, 0e nedre0t, + vote1e 0entru
un 0artid +au altul) Ni-i -u 0rivire la a-ea+t 2aran.ie nu au e:i+tat 0ro8le,e
@uri+0ruden.iale, 3n+, 3n ,od re2reta8il, deo-a,dat nu e:i+t o anali1
@uri+0ruden.ial relativ la i,0li-a.iile 9i 0unerea 3n 0ra-ti- a o8li2a.iei +tatelor de a
a+i2ura +e-retul votului 9i ni-i re/eritoare la ,odalit.ile 0ra-ti-e, teAni-e, de a vota) Cn
1#%1, Co,i+ia +e re1u,a la a -on+tata - votul 0rin -ore+0onden. ridi- 0ro8le,e
3n- nere1olvate, /r +&i -onda,ne 3n+ 0ra-ti-a)
Din-olo de a,0li/i-area no.iunilor -u0rin+e 3n art) din Pri,ul Proto-ol al
Conven.iei, Curtea a +ta8ilit, 0rintr&o a-.iune 0ro+0e-tiv, anu,ite -ara-tere indu+e ale
dre0tului la ale2eri li8ereH 0rin-i0iul e2alit.ii de trata,ent 3n /a.a le2ii ele-torale, -are
nu 0re+u0une 3n+ @u+ta re0re1entare a -or0ului ele-toral 9i ni-i o e2alitate de 9an+e a
-andida.ilor 5adi- e2alitatea 3n le2ea ele-toral6, re+0e-tiv -ara-terul one+t al
ale2erilor)
E2alitatea de trata,ent a ale2torilor, -4t 9i a -andida.ilor, 3n e:er-itarea
dre0tului de a ale2e, re+0e-tiv de a /i ale+ e+te -on+a-rat de Curte 3n ,od autono, /a.
de art) 1! al Conven.iei, -are inter1i-e di+-ri,inarea 0e anu,ite -riterii 0rev1ute de
,anier e:e,0li/i-ativ) Cn 200! 3n+, Curtea -onda,n, 0rin Aotr4rea A1i1, di/eren.a
de trata,ent 3n ,ateria dre0turilor 0oliti-e, 8a1at 0e a0artenen.a la o anu,it
-o,unitate 2eo2ra/i-, -a /iind -ontrar at4t art) din 0ri,ul Proto-ol, -4t 9i art) 1!)
Cara-terul one+t al ale2erilor, de9i ne0rev1ut e:0re+ 3n -lau1a 0oliti-
euro0ean, a /o+t, 3ntr&o 0ri, /a1, latent, a9a -u, re1ult din @uri+0ruden.a
euro0ean, 3ntru-4t e+te -on+u8+tan.ial no.iunii de ale2eri li8ere 9i de li8er e:0ri,are
a voin.ei 0o0orului) Da- la nivel na.ional -ara-terul one+t al votului 0re+u0une, 3n
0rin-i0al, +in-eritatea votului 9i a8+en.a /raudei ele-torale, Co,i+ia +e re/er, 3n anul
1#$', e:-lu+iv la Ii,0o+i8ilitatea -a ale2erile + 0re+u0un vreo 0re+iune +au
-on+tr4n2ere a+u0ra ale2erii unui -andidat +au a unui 0artid, iar ale2torul nu 0oate, 3n
-adrul a-e+tei o0.iuni, + /ie in-itat, 0e nedre0t, + vote1e -u un 0artid +au un altulP)
A8ia 3n 1##$ Curtea +e re/er e:0re+ la -ara-terul one+t al ale2erilor,
-on+a-r4ndu&l de/initiv 3n 200(, 3n+ nerevenind a+u0ra +a utili14nd ter,enul de
''
one+titate, -i de ,anier +u8adia-ent, -eea -e 3ndre0t.e9te -on-lu1ia - nu ne a/l,
3n 0re1en.a unui -ara-ter al ale2erilor in-lu+ 3n +i+te,ul Conven.iei, -i 3n 0re1en.a unui
0rin-i0iu e:-lu+iv @uri+0ruden.ial) Cu 0rivire la +in-eritatea votului, -are 3n ,od
tradi.ional 3n+o.e9te one+titatea, Curtea nu +&a 0ronun.at)
Pre-i1area -on/i2ura.iei, 3n linii ,ari, a dre0tului la ale2eri li8ere 3n +i+te,ul
Conven.iei tre8uie + .in +ea,a de li,itrile a-e+tuiaH dre0tul +e re/er e:-lu+iv la
ale2erea -or0ului le2i+lativ 5li,it or2ani-, e:0re+ 0rev1ut de art) din Proto-ol6,
re+0e-tiv ina0li-a8ilitatea dre0turilor 0ro-edurale = dre0tul la un 0ro-e+ e-Aita8il 9i
dre0tul la un re-ur+ e/e-tiv & 3n ,ateria -onten-io+ului ele-toral 5li,it @uri+di-.ional,
-u at4t ,ai -riti-a8il6)
Cntr&un 0ri, ti,0, no.iunea de -or0 le2i+lativ a /o+t 0re-i1at @uri+0ruden.ial de
,anier re+tri-tiv, u14nd -riteriul /un-.ional al e:er-itrii 0uterii le2i+lative) Pentru
Co,i+ie, -or0ul le2i+lativ e+te un or2an -e di+0une de atri8u.ii nor,ative 5/iind e:-lu+e
or2anele -u atri8u.ii -on+ultative6, adi- ori-e in+titu.ie +u+-e0ti8il + ado0te a-te -e
au /or. de le2e 3n ,ateriile -e&i +unt atri8uite 3n ,od e:0re+) Curtea de/ine9te -or0ul
le2i+lativ u14nd de trei -riterii -u,ulativeH re0re1entarea ele-toral, 0arti-i0area la
ado0tarea de te:te le2i+lative 9i 0uterea de -ontrol a+u0ra or2anelor de e:e-utare a
le2ilor, a0re-iind de ,anier /or,al -ara-terul le2i+lativ al unei nor,e) Cara-terul
le2i+lativ al -or0ului la -are +e re/er art) e+te de-i a0re-iat 0rin 0ri+,a 0uterii de a
vota o nor, le2i+lativ 9i 0re+u0une o 0utere de de-i1ie 0ri,ar, -are nu deriv din
le2e, 9i anu,e /a-ultatea de a ado0ta nor,e o8li2atorii av4nd un ran2 nor,ativ
e-Aivalent -elui de -are di+0une le2ea)
Cn -e 0rive9te ale2erea 9e/ului +tatului, at4t Co,i+ia, -4t 9i Curtea -on+ider -
nu&i e+te a0li-a8il art) din 0ri,ul Proto-ol)
De a+e,enea, Curtea a e:-lu+ din -4,0ul de a0li-are a -lau1ei 0oliti-e
euro0ene Ca,erele +u0erioare ale Parla,entelor +tatelor&0r.i la Conven.ie, 0entru a /i
3n a-ord -u lu-rrile 0re0aratorii ale Pri,ului Proto-ol, 3n -adrul -rora Co,itetul de
,ini9tri +&a o0u+ ado0trii o8li2a.iei de a or2ani1a ale2eri le2i+lative, 0e ,otiv -
a-ea+ta ar /i 0utut /i inter0retat -a in+tituind o8li2a.ia 0entru +tatele -u Parla,ente
8i-a,erale de a or2ani1a ale2eri 0entru a,8ele Ca,ere)
Cntr&un al doilea ti,0, a0li-area art) din Pri,ul Proto-ol a /o+t e:tin+
@uri+0ruden.ial 0rin lr2irea, 0e verti-al, a 3n.ele+ului no.iunii de -or0 le2i+lativ, at4t 3n
@o+, 3n -e 0rive9te de,o-ra.ia lo-al, -4t 9i, +u8 anu,ite re1erve, 3n +u+, re/eritor la
Parla,entul Euro0ean) Cn 0rivin.a de,o-ra.iei lo-ale, a /o+t re/u1at a0li-area -lau1ei
0oliti-e euro0ene 3n -a1ul ale2erilor lo-ale, -Aiar 9i 3n +tate 0uterni- de+-entrali1ate
0re-u, ;ran.a, -on+ider4ndu&+e 3n +-Ai,8 - +unt or2ane le2i+lative 3n +en+ul
Conven.iei at4t anu,ite or2ane /ederate din Marea "ritanie, -4t 9i Parla,entele +au
Con+iliile +tatelor /ederate din -adrul +tatelor&0r.i /ederale 9i, re+0e-tiv, Parla,entele
re2ionale din S0ania 9i Italia)
Re/eritor la a0li-area -lau1ei 0oliti-e euro0ene la Parla,entul Euro0ean,
evolu.ia @uri+0ruden.ei ate+t ine:i+ten.a unui -on+en+) Cn-e04nd -u 1#$(, Co,i+ia
-on+idera - Parla,entul Euro0ean nu -on+tituie 3n- un -or0 le2i+lativ 3n +en+ul
a-ordat 3n ,od o8i9nuit a-e+tui ter,en, 0entru -a 3n Aotr4rea MattAeR+ din 1%
/e8ruarie 1###, Curtea + a/ir,e - I3n ,+ura 3n -are Statele -ontra-tante or2ani1ea1
+tru-turi -on+titu.ionale +au 0arla,entare -o,une 0rin tratate interna.ionale, Curtea
tre8uie + .in -ont, 0entru a inter0reta Conven.ia 9i Proto-oalele +ale, de +-Ai,8rile
+tru-turale o0erate 0rin a-e+te a-orduri re-i0ro-eP) Cn -ontinuare, 0entru a de,on+tra
'$
-alitatea Parla,entului Euro0ean de a /i or2an le2i+lativ 3n +en+ul -lau1ei 0oliti-e
euro0ene, Curtea a0re-ia1 - evolu.ia -o,0eten.elor a-e+tuia 3n dre0tul -o,unitar 3l
/a-e + /ie I+u/i-ient de a+o-iat la 0ro-e+ul le2i+lativ 0entru a 0utea /i -on+iderat -a
0arte a unui -or0 le2i+lativP 53n +0e. a -elui din <i8raltar6) Cu toate a-e+tea,
Parla,entul Euro0ean nu e+te -on+iderat 3n-, 3n ,od unani, 3n +i+te,ul Conven.iei,
0re-u, un -or0 le2i+lativ 3n +en+ 0lenar)
La ni)el naional' *n sistemul rom+n' 3n virtutea art) 11 9i 20 din Con+titu.ie,
-lau1a 0oliti- euro0ean -u0rin+ 3n art) din Pri,ul Proto-ol al Conven.iei 9i
@uri+0ruden.a relativ la a-ea+ta +e a0li- dire-t 9i -u 0rioritate /a. de le2i+la.ia
na.ional, +u8 -ondi.ia + /ie ,ai /avora8ile, Conven.ia 9i 0roto-oalele +ale /-4nd
0arte din dre0tul intern 3n ur,a rati/i-rii lor 0rin le2ea 0>1##!
1!
) De a-ela9i re2i, +e
8u-ur 9i art) 21 din De-lara.ia *niver+al a Dre0turilor O,ului, 0re-u, 9i art) 2( din
Pa-tul interna.ional 0rivind dre0turile -ivile 9i 0oliti-e)
Mai ,ult, art) 2 alin) 516 din Con+titu.ie 2arantea1 e:0re+ -ara-terul li8er,
0eriodi- 9i -ore-t al ale2erilor, 3n+ e:-lu+iv al -elor 0rin -are +e -on+tituie or2anele
re0re1entative ale 0o0orului ro,4n 0rin -are a-e+ta e:er-it +uveranitatea na.ional)
Con+ider, - a-ea+t di+0o1i.ie -on+titu.ional e+te 0rivitoare la dre0turile 0oliti-e
/unda,entale = dre0tul de a ale2e 9i dre0tul de a /i ale+, 3ntru-4t in+tituie o8li2a.ii
o8ie-tive -e in-u,8 +tatului 3n ,ateria le2i/errii -ondi.iilor de e:er-i.iu al a-e+tor
dre0turi) A-e+te o8li2a.ii +e -on+tituie 3n tot at4tea 2aran.ii ale e2alit.ii 3n ,ateria
dre0turilor 0oliti-e, 0re-u, 9i ale univer+alit.ii, e2alit.ii, -ara-terului +e-ret, +in-er 9i
li8er e:0ri,at ale dre0tului de a ale2e)
A+t/el, +tatul tre8uie + or2ani1e1e ale2erile -on/or, unor +tandarde -are +
e/e-tivi1e1e toate -ara-terele -on+titu.ional -on+a-rate, e:0re+ +au i,0li-it, ale
dre0tului de a ale2e 9i ale dre0tului de a /i ale+, 0re-u, 9i e2alitatea 3n ,ateria a-e+tor
dre0turi)
Cn -alitate de di+0o1i.ie intere+4nd dre0tul de a ale2e 9i dre0tul de a /i ale+ -a
dre0turi ele-torale /unda,entale, 3n virtutea a-elora9i art) 11 9i 20 din Con+titu.ie,
+en+ul -ara-terului li8er, 0eriodi- 9i -ore-t al ale2erilor la -are /a-e re/erire art) 2 alin)
516 din Con+titu.ie tre8uie inter0retat 3n -on-ordan. -u art) din Pri,ul Proto-ol al
Conven.iei, a9a -u, a /o+t inter0retat 3n @uri+0ruden.a din +i+te,ul Conven.iei, -u
0re-i1area, i,0ortant, -, +u8 anu,ite a+0e-te, di+0o1i.iile -on+titu.ionale din
+i+te,ul ro,4n tre8uie -on+iderate ,ai /avora8ile 9i + ai8 a+t/el 0rioritate)
E+te vor8a, 3n 0ri,ul r4nd, de /a0tul - la nivel or2ani-, -o,0arativ -u
+i+te,ul Conven.iei, +/era de a0li-are a e:i2en.elor in+tituite de art) 2 alin) 516 din
Con+titu.ie e+te ,ult ,ai lar2) Pe de o 0arte, a-e+te 0revederi vi1ea1, e:0li-it, nu
doar ale2erea Parla,entului, -a or2an re0re1entativ -e e:er-it +uveranitatea 3n 0lan
le2i+lativ 5a9adar -or0 le2i+lativ 3n +en+ul art) din Pri,ul Proto-ol al Conven.iei6, -i
9i ale2erea Pre9edintelui, 3n -alitatea +a de or2an re0re1entativ -e e:er-it +uveranitate
3n 0lan e:e-utiv)
Pe de alt 0arte, -on+ider, - art) 2 alin) 516 din Con+titu.ie tre8uie inter0retat
0rin ra0ortare la art) 1 alin) 56 din le2ea +u0re,, -e 2arantea1 -ara-terul de,o-rati-
al +tatului, a+t/el 3n-4t toate -on+e-in.ele nor,ative ale e:i2en.elor -on+titu.ionale de
li8ertate, 0eriodi-itate 9i -ore-titudine a ale2erilor +e i,0un, de ,anier i,0li-it, 9i 3n
,ateria -elorlalte ti0urilor de ale2eri 0oliti-e & ale2erile lo-ale 9i -ele 0entru
1!
Pu8li-at 3n Monitorul O/i-ial nr) 1( din 1 ,ai 1##!
'%
Parla,entul Euro0ean, 3n virtutea -ara-terului de,o-rati- al +tatului ro,4n, -ruia
a-e+te -alit.i ale ale2erilor 3i +unt i,0li-ite)
Cn al doilea r4nd, +0re deo+e8ire de -lau1a 0oliti- din +i+te,ul Conven.iei,
-ore-titudinea ale2erilor la -are /a-e re/erire Con+tituantul ro,4n nu +e re1u, la
-ara-terul one+t al ale2erilor 9i la +in-eritatea votului, -i tre8uie inter0retat 0rin
ra0ortare la art) 1 alin) 56 din Con+titu.ie, -e 2arantea1 dre0tatea -a valoare +u0re,
3n +tatul ro,4n, a+t/el 3n-4t -ore-titudinea ale2erilor tre8uie 3n.elea+ totodat -a
+inoni, al @u+ti.iei 9i e-Ait.ii ele-torale, no.iuni -e -on+tituie a0li-a.ii 3n ,aterie
ele-toral ale dre0t.ii) A+t/el -on-e0ut, -ore-titudinea ale2erilor vi1ea1 e2alitatea 3n
le2ea ele-toral, 9i anu,e @u+ta re0re1entare a -or0ului ele-toral 9i e2alitatea de 9an+e a
-andida.ilor)
Cn -e 0rive9te li8ertatea ale2erilor, a-ea+ta 0re+u0une, 3n +i+te,ul ro,4n, -a 9i
3n +i+te,ul Conven.iei, -ara-terul +e-ret al tuturor ale2erilor 0oliti-e, +in-eritatea
votului, re2ularitatea ale2erilor 9i a 0ro-e+ului ele-toral)
C4t de+0re 0eriodi-itatea ale2erilor, 2aran.ie a -ara-terului te,0orar al 0uterii
0oliti-e a +tatului, ori-are ar /i nivelul la -are +e -on+tituie or2ane re0re1entative,
na.ional +au lo-al, 0eriodi-itatea tre8uie inter0retat 3n +en+ul Conven.iei, -a /iind
3n+o.it de un -ara-ter re1ona8il) Durata ,andatelor ale9ilor, 3n +i+te,ul ro,4n, +u+.ine
a-e+t -ara-ter re1ona8ilH ( ani 3n -a1ul ,andatului Pre9edintelui 9i al -elui de
0arla,entar euro0ean, re+0e-tiv ! ani 3n -a1ul ,andatului de 0arla,entar, de -on+ilier
lo-al, @ude.ean, de 0ri,ar 9i 0re9edinte al -on+iliului @ude.ean)
D. 7unciile alegerilor
Cn -adrul de,o-ra.iei ele-torale 9i +e,i&dire-te, 3n 0rin-i0iu, /un-.iile
ale2erilor +unt a-elea9i indi/erent de ti0ul de ale2eri, -u 0re-i1area - +0e-i/i-itatea
/un-.iilor ale2erilor lo-ale e+te dat de a-eea - nivelul lo-al nu e+te +ur+ de
+uveranitate 3n +tatele unitare, -u, e+te 9i Ro,4nia, +uveranitatea /iind indivi1i8il,
a+t/el 3n-4t -or0ul ele-toral a-.ionea1, la nivel lo-al, e:-lu+iv 0entru a -on+titui or2ane
de natur ad,ini+trativ, ale -ror -o,0eten.e nu 0ot -on-ura +tatul, uni- titular de
+uveranitate)
S&a +u+.inut -, 3n 0rin-i0iu, /un-.iile ale2erilor tre8uie + +ati+/a- trei -erin.eH
@u+ti.ia, li8ertatea 9i e/i-a-itatea, a -ror re+0e-tare de0inde, 3n ,od -on-ret, de
-ara-terele +i+te,ului ele-toral 9i ale re2i,ului 0oliti- 3n -are ele /un-.ionea1, de ti0ul
de +-rutin a0li-at, de -ara-terele dre0tului de vot
1!!
, a9a -u, +unt nor,ate
-on+titu.ional)
E/i-a-itatea ale2erilor +e ,+oar 0rin 2radul 3n -are a-e+tea +ati+/a- -erin.ele
de 0eriodi-itate, li8ertate 9i -ore-titudine)
Din-olo de +0e-i/i-itatea diver+elor +i+te,e na.ionale, /un-.iile 2enerale ale
ale2erilor +ta8ilite 3n do-trina de dre0t 0u8li- -onver2 3n ,are ,+ur, de9i nu -oin-id,
-u -ele re.inute 3n do-trina de 9tiin.e 0oliti-e, ni-i la nivelul ter,inolo2iei /olo+ite
0entru e:0ri,area lor, ni-i la nivelul nuan.elor de -on.inut) Con+ider4nd - -ele dou
o0ti-i +e -o,0le,entari1ea1, vo, 0re-i1a, 3ntr&o 3n-er-are de +inte1, 0e de o 0arte,
a-ele /un-.ii ale ale2erilor -u -are e+te de a-ord -va+i&totalitatea do-trinei de dre0t
1!!
D) C) Dni9or, Drept constituional i instituii politice, op" cit", 0) 10'
'#
0u8li-, iar 0e de alt 0arte, vo, a,inti 0e -ele ,ai i,0ortante /un-.ii ale ale2erilor din
0er+0e-tiva 9tiin.ei 0oliti-e)
O 0ri, /un-.ie a ale2erilor, -o,un ad,i+ 3n do-trina de dre0t 0u8li- 9i 3n -ea
de 9tiin.e 0oliti-e, -on+t 3n desemnarea titularilor puterii' a gu)ernanilor' ale2erile
0er,i.4nd -or0ului ele-toral + 3i +ele-te1e 0e -ei -e vor e:er-ita 0uterea 3n nu,ele 9i
0entru 0o0orul -are a+t/el le&o tran+,ite) Puterea de vot +e -on+tituie a+t/el 3n 0uterea
din -are deriv, dire-t +au indire-t, -ea +tatal, la toate nivelurile +ale /un-.ionale) Cn
-a1ul ale2erilor lo-ale, a-ea+t /un-.ie tre8uie nuan.at, 3n +en+ul - 0rin ale2eri nu +e
de+e,nea1 2uvernan.i lo-ali, -i e:-lu+iv titulari ai 0uterii ad,ini+trative, -e e:er-it
e:-lu+iv 0utere de a or2ani1a a0li-area le2ii)
Cn ,od -ore+0un1tor, 3n 9tiin.a 0oliti- +e -on+ider -, 3nainte de toate,
ale2erile au -a /un-.ie + de0arta@e1e e-Ai0e a/late 3n -o,0eti.ia /or,al li8er 0entru
leader+Ai0 0oliti- 9i 0utere, votan.ii ale24ndu&i 0e 0retenden.ii la /un-.ii 0u8li-e,
ale24nd 3ntre 0artidele -o,0etitoare, 3n vederea -ontrolrii a0aratului de
2uvern,4nt
1!(
)
Cn -onte,0oraneitate, ale2erile -a +ele-.ie a -elor -e vor e:er-ita 0uterea
a+i2ur or2ani1area 0a9ni- a -on-uren.ei 0entru 0utere, 3nlo-uind a+t/el at4t +i,0la
-oo0tare la 0utere, reali1at /r a +e /a-e a0el la a0ro8area 0o0ular 0rin vot, 0ra-ti-
de+eori 3nt4lnit 0entru de+e,narea titularilor /un-.iilor de -ondu-ere 3n -adrul
"i+eri-ii, -4t 9i lu0ta 0entru 0utere, de 0e 0o1i.ii de /or., -Aiar violente)
A+t/el, ale2erile i,0li- o ordine -onven.ional -e Ide1ar,ea1P violen.a,
-o,0eti.ia ele-toral 0re+u0un4nd renun.area la a0ro0rierea 0uterii 0rin /or. 9i
,ani/e+tarea votului, 3n de,o-ra.iile ele-torale ,oderne, -a e:0re+ie nu doar a
+0iritului -ivi-, -i a de,nit.ii -et.ene9ti 3n+e9i, 3ntr&un +0a.iu +0e-ial -reat 3n a-e+t
+-o0 & +ala de vot, +0a.iu +ole,n, 0a9ni-, +u0rave2Aeat 9i neutrali1at, adevrat +an-tuar
-ivi-
1!'
) Sala de vot -on+tituie totodat 9i +0a.iul de ,ani/e+tare, nor,ativ 3n-adrat, a
de1a-ordului) Cn 0lu+, violen.ele -ole-tive -e 0ot 3n- + 3n+o.ea+- /eno,enolo2i-
ale2erile +unt +an-.ionate @uridi-, 3n +-o0 nu doar de -ontrol, -i 9i 0reventiv)
Cn al treilea r4nd, ale2erile, a9a -u, +unt -on-e0ute 3n -onte,0oraneitate,
3nlo-uie+- Aa1ardul 0ra-ti-at 3n anti-Aitatea 2rea- 9i -are 0re+u0unea -a de+e,narea
de.intorilor anu,itor /un-.ii de 0utere + +e reali1e1e 0rin tra2ere la +or.i, 3n +-o0ul
,en.inerii e2alit.ii 0er/e-te 3ntre -et.enii 0re1u,a.i inter9an@a8ili) Tra2erea la +or.i ar
/i i,0o+i8il de -on-e0ut 3n de,o-ra.iile -onte,0orane, 3ntru-4t -et.enii +unt 0rea
di/eri.i unii de al.ii
1!$
)
Cn -on-ret 3n+, ,+ura 3n -are 2uvernan.ii, re+0e-tiv ale9ii lo-ali de0ind de
ale2tori e+te -ondi.ionat nu doar de -ara-terele dre0tului de vot, -i 9i de e:i+ten.a
+tru-turilor a+o-iative inter,ediare la nivelul +o-iet.ii -ivile = 0artide 0oliti-e, 2ru0uri
de 0re+iune, ,a++&,edia, -are -ondi.ionea1 o0.iunea ele-toratului 9i +ele-.ia 3n+9i a
re0re1entan.ilor
1!%
)
1!(
O) IAl, op" cit, 0ara2ra/ '$) Autorul 3i -itea1, 3n a-e+t +en+, 0e D) S-Au,0eter, M) Li0+et 9i A)
DoRn+
1!'
2dem, 0ara2ra/ele #%&##) Autorul 3,0ru,ut de la Ma: Ee8er no.iunea de -ivilitate
ele-toral, o0u+ -elei de violen.)
1!$
R) Aron, @enser la libert%, penser la d%mocratie, Ed) Uuattro <alli,ard, Pari+, 200(, 0)
12'(&12''
1!%
Pentru detalii, ve1i D) C) Dni9or, Drept constituional i instituii politice, op" cit", 0) 10'
$0
De a+e,enea, 3n dre0tul 0u8li- +e -on+ider - 0rile@uind e:0ri,area a-ordului
-or0ului ele-toral, -a or2an al 0o0orului, a+u0ra 0uterii or2ani1ate 3n +tat' ale2erile au
9i funcia de a acorda i retrage legitimitatea puterii pu0lice) Ni-io 0utere nu e+te
8un 3n +ine, le2iti, 3n +ine) Pentru a o di+tin2e de /or., ea tre8uie le2iti,at,
a--e0tat de -ei a+u0ra -rora +e e:er-it, -are +&9i ,ani/e+te -onvin2erea - 0uterea
e+te ne-e+ar 9i are un /unda,ent 8un) 7otul e:0ri,at 3n 0ro-e+ul ele-toral @oa-, 3n
,odernitate, a-e+t rol, din el re1ult4nd 0uterea) Da- 3n+ 0uterea a+t/el dele2at
+tatului devine a8u1iv, tot ale2erile +unt ,e-ani+,ul 0rin -are 0o0orul 39i e:0ri,
0rote+tul, retr24nd le2iti,itatea a-ordat anterior 0uterii 9i -on+truind o alta)
Periodi-itatea ale2erilor le 0er,ite de-i a-e+tora +&9i ,ani/e+te nu doar -a0a-itatea de
a -on+trui 0uterea etati-, -i 9i 0e a-eea de a o +an-.iona, -a /or, de -ontrol, alturi de
-a0a-itatea de 0reven.ie)
Mai ,ult, ale2erile au funcia de a permite *ncredinarea c#tre alei a unei
misiuni de repre"entare, -eea -e unii autori de dre0t 0u8li- nu,e+- teoria @uridi- a
,andatului, iar autorii de 9tiin.e 0oliti-e -on+ider a /i a-ea /un-.ie 0rin -are +e 0er,ite
ale2erea 3ntre 0ro2ra,e de 2uvernare
1!#
) E:i+t, 3n e+en., dou ,odalit.i de a -on-e0e
e:er-itarea a-e+tei /un-.ii)
Pe de o 0arte, +e 0oate -on+idera - ale2erile /avori1ea1 o -o,uni-are
re-i0ro- 9i -ontinu at4t -u -49ti2torii 3n ale2eri, -4t 9i -u 0ier1torii, -eea -e /a-e -a
oa,enii 0oliti-i +&9i a@u+te1e 0ro2ra,ele 3n /un-.ie de -o,0orta,entul ele-toratului 3n
ale2eri) A+t/el, a /o+t ela8orat teoria votului retro+0e-tiv, -on/or, -reia 0rin ale2eri
ele-toratul nu e:0ri, nea0rat dire-.iile 3n -are +e orientea1 +o-ietatea, -i ,ai
de2ra8 +an-.ionea1, 3n ra0ort de 0er/or,an.ele tre-ute ale 0artidelor a/late la 0utere,
e:0ri,4nd totodat anu,ite a9te0tri 0ro+0e-tive 0e -are -on+ider - 0artidele +unt
+au nu -a0a8ile + le +ati+/a-, odat a@un+e la 0utere)
Pe de alt 0arte, ale2erile 0ot /i 0rivite -a un indi-ator al o0.iunilor 0u8li-e
-are de/ine+- a2enda 2uverna,ental, /iind un -on+i,.,4nt -al-ulat -e deter,in
a:ele 0oliti-ii 2uverna,entale)
De ,anier -ore+0un1toare, 3n do-trina @uridi- +e a0re-ia1 - ale2erile de.in
funcia de a m#sura oficial impactului diferitelor tendine politice' -4t ti,0 0er,it
o8+ervarea 9i -uanti/i-area i,0a-tului 0e -are o anu,it or2ani1are viitoare a +o-iet.ii
o are a+u0ra -on9tiin.ei -ole-tive a 0o0orului 5re+0e-tiv a -o,unit.ii lo-ale, 3n -a1ul
ale2erilor lo-ale6 la un ,o,ent dat, a9a -u, a-ea+t or2ani1are e+te -on-e0ut 9i
0ro0u+ de -tre /ie-are -o,0etitor ele-toral 3n 0arte, +0re a /i +ele-tat 9i a--e0tat 3n
,o,entul votrii) Cn ra0ort de ti0ul de +-rutin 0ra-ti-at, tendin.a 0oliti- -e +e va
deta9a va /i +au /er,, 3n -a1ul +-rutinului ,a@oritar +au nuan.at, 3n -a1ul re0re1entrii
0ro0or.ionale, a-ea+ta 0er,i.4nd, 0rin -Aiar +0e-i/i-itatea +a, e:0ri,area 0ro0or.ional
a unei 0luralit.i de o0inii 0oliti-e ale ele-toratului)
Cn 0o/ida -ara-terului lor evident, -u ,ult ,ai +u0u+e ri+-ului de a /i tre-ute -u
vederea de -tre a8ordrile e:-e+iv de teAni-i+te ale @uri9tilor de dre0t 0u8li-, -e 0ar +
i2nore i,0ortan.a -on+truirii unei vi1iuni ,ai a,0le, -are + ia 3n -on+iderare
a0orturile 9tiin.ei 0oliti-e 3n -adrul interdi+-i0linarit.ii, +unt /un-.ia rituali- 9i -ea
ludi- a ale2erilor)
7uncia ritualic# +e e:0ri, 0rin a-eea - ale2erile au un 0uterni- -ara-ter
+i,8oli-, -ontri8uind la de1voltarea 9i ,en.inerea -redin.ei 3n re2i,ul 0oliti-, 0rin
1!#
O) IAl, op" cit", 0ara2ra/ '%
$1
/a0tul - 0er,it o8ie-tivarea, 3n ,o,entul votului, a valorilor do,inante 3n +o-iet.ile
de,o-rati-e, valori -are +unt 0er-e0ute de o8i-ei dre0t +i,0le -ate2orii a8+tra-te 9i 0e
-are ,o,entul ale2erilor le /a-e + e:i+te de la +ine 5+uveranitatea, Na.iunea 9)a)6
1(0
)
E+te vor8a de+0re -eea -e unii autori e:0ri, utili14nd o ter,inolo2ie 0rin -are altur
ale2erilor no.iunea de ade1iune, 0entru a a--entua /a0tul - 0rin ale2eri +e /a-ilitea1
do,ina.ia e:er-itat de -tre +tatul ,odern, in-lu+iv la nivelul +i,8olurilor de
le2iti,are, do,ina.ie -u ,ult ,ai redu+ 3n de,o-ra.iile ele-torale de-4t 3n +tatele
totalitari+te) Cn -a1ul a-e+tora din ur, ale2erile +unt -on+iderate, din 0er+0e-tiva
rituali-, o rati/i-are de -tre ale2tori, 0rin vot, a de-i1iilor 0oliti-e -e +unt ,ono0olul
+tatului, 9i nu o ade1iune la e:er-i.iul 0uterii 0rin +tat
1(1
)
Cn e2al ,+ur i,0re2nat de un 0uterni- -ara-ter rituali-, funcia ludic# a
ale2erilor
1(2
, 0oate -ea ,ai le+ne de o8+ervat 0ra-ti-, 9i, din a-ea+t -au1, tre-ut 3n
,od 0arado:al -u vederea, /iind -on+iderat de la +ine 3n.elea+, e:0ri, /a0tul -
ale2erile 3l tran+/or, 0e -et.ean, 3n ,o,entul votrii, 3n e:e-utantul unui
auto,ati+,, /r + 24ndea+- 9i /r + alea2 0ro0riu&1i+) Se +u+.ine - 3n ,area
,a@oritate a -a1urilor, ale2torii votea1 3n ne-uno9tin. de -au1, ,ani0ula.i de
0ro0a2and, -eea -e antrenea1, 3n de/initiv, o inver+are a rolurilorH ale9ii, -u a@utorul
+tru-turilor +o-iale, 3i do,in 0e ale2tori, 9i nu inver+, a9a -u, ar tre8ui + /ie re2ula
-onven.ional de,o-rati- a @o-ului 0uterii)
Ni-i -onta-tul ,ult ,ai dire-t 3n teritoriu 3ntre ale2tor 9i -andida.i, 3n -a1ul
anu,itor ti0uri de ale2eri 5-ele lo-ale, -rora 3n Ro,4nia li +e adau2 ale2erile
0arla,entare unino,inale6 nu aniAilea1 a-ea+t /un-.ie, reu9ind doar + o atenue1e) Cn
a-ela9i +en+ ,er2e, 3n nu,eroa+e +i+te,e, a8+entei+,ul la vot, tradu+ 0rin /a0tul - un
nu,r a0re-ia8il de ale2tori 0re/er + r,4n 3n a/ara @o-ului 0oliti- 9i + nu +e
0re1inte la urne)
Seciunea 8. Specificul mandatului de drept pu0lic
De9i te,a +tatutului ale9ilor e:-ede o8ie-tului dre0tului ele-toral, /iind o
0ro8le,ati- de dre0t -on+titu.ional 9i dre0t ad,ini+trativ 53n -a1ul ale9ilor lo-ali6,
re+0e-tiv de dre0t -o,unitar 53n -e&i 0rive9te 0e ,e,8rii Parla,entului Euro0ean6,
a8ordarea +a tan2en.ial 9i 0un-tual e+te ne-e+ar de,er+ului no+tru, 0entru a
-onte:tuali1a rela.ia dintre ale2tori 9i ale9i 9i 0entru a da +ea,a a+t/el de anu,ite
-oordonate ale a-e+teia -e +e 0relun2e+- 9i din-olo de 0ro-e+ul ale2erilor)
Statutul ale9ilor +e -on/i2urea1 3n ra0ort de +0e-i/i-ul ,andatului de dre0t
0u8li- o8.inut 0rin ale2eri, -are -ondi.ionea1 re2i,ul @uridi- a trei -ate2orii de
-alit.iH i,unit.ile, interdi-.iile 9i in-o,0ati8ilit.ile) Av4nd 3n vedere i,0ortan.a
-ara-teri+ti-ilor interde0endente ale ,andatului de dre0t 0u8li- 0e -are ale9ii 3l e:er-it
3n ur,a do84ndirii +ale 0rin e/e-tul ale2erilor, vo, 3n-er-a, 3n -ele -e ur,ea1, + le
0re1ent, e+en.a de o ,anier +inteti-, 0rin ra0ortare -o,0arativ la in+titu.ia
,andatului din dre0tul 0rivat
1(
, /r a intra 3n+ 3ntr&o anali1 de detaliu a ,andatului
-a in+titu.ie de dre0t 0u8li-)
1(0
2dem, 0ara2ra/ '#, -it4ndu&l 0e Q) DeloBe
1(1
C) E,eri, op" cit", 0) &!
1(2
Preluat, 3n do-trina ro,4n, din ,odelul /ran-e1, de -tre D) C) Dni9or, Drept
constituional i instituii politice, op" cit", 0) 10$
$2
Cn dre0tul 0rivat, ,andatul e+te un -ontra-t 3ntre ,andant 9i ,andatar, 0rin
-are 0er+oana ,andantului 3l 3,0uterni-e9te 0e ,andatar + 3l re0re1inte, ,andatarul
o8li24ndu&+e, 3n virtutea a-e+tei 3,0uterni-iri, + 3n-Aeie a-te @uridi-e 0e +ea,a
0er+oanei ,andantului, 0e -are 3l re0re1int)
$. Prin mandatul de drept pu0lic se transfer# puterea' i nu )oina
Ideea de re0re1entare 0e -are o 0re+u0un de,o-ra.iile -onte,0orane nu +e
revendi- de la ideea de re0re1entare 0e /unda,entul -reia au /o+t -on+tituite
2uvern,intele re0re1entative 0ure) A-ea+ta din ur, 0re+u0unea, 3n virtutea unei
tran+0uneri 3n dre0tul 0u8li- a teoriei ,andatului din dre0tul 0rivat, - ,andatul
tran+,i+, 0rin ale2eri, re0re1entan.ilor -e ur,au + e:er-ite 0uterea 3n nu,ele na.iunii
avea -a o8ie-t un tran+/er de voin. din+0re na.iune -tre re0re1entan.i) Ca 9i 3n dre0tul
0rivat, +e -on+idera - la 8a1a a-telor ,andatarilor +t nu 0ro0ria lor voin., -i voin.a
,andantului, a na.iunii, tran+,i+ 0rin ale2eri 9i 0e -are ,andatarii o e:0ri,) E/e-tele
a-e+tei vi1iuni -on+tau 3n i,0o+i8ilitatea de -ontrol a+u0ra re0re1entan.ilor, -4t vre,e
0re1u,.ia de identitate 3ntre voin.a a-e+tora 9i voin.a na.iunii era ire/ra2ra8il,
+uveranitatea na.iunii /iind a+t/el -on/i+-at de or2anul re0re1entativ)
Cn -adrul de,o-ra.iilor a-tuale, a -ror ru0tur -u 2uvern,4ntul re0re1entativ
nu e+te nu,ai una i+tori-, -i de 0aradi2, 0oliti-, re0re1entarea 0e -are o a+i2ur
in+titu.ia ,andatului 0re+u0une - o8ie-tul a-e+tuia din ur, +e re1u, la un +i,0lu
tran+/er de 0utere, /iind e:-lu+ 0o+i8ilitatea -a 0rin ale2eri na.iunea + tran+,it
0ro0ria&i voin. -tre ,andatar) A-.ion4nd 0rin inter,ediul -or0ului ele-toral, na.iunea
tran+,ite 0rin vot -tre or2anul re0re1entativ /un-.ia de le2i/erare 9i 0e -ea de -ontrol
a+u0ra 2uvernan.ilor, dar nu 9i 0ro0ria&i voin.) A-tele or2anului re0re1entativ re1ultat
din vot +unt e:0re+ia 0ro0riei voin.e, de+0re -are +e ad,ite - 0oate /i 3n de1a-ord -u
voin.a na.iunii 9i +unt a9adar -ontrola8ile 3n ra0ort de a-ea+ta 5-ontrolul de
-on+titu.ionalitate6) Suveranitatea e:er-itat de or2anul re0re1entativ 3n +/era +a
/un-.ional nu +e +u8+tituie na.iunii -a +ur+ a +uveranit.ii +tatului, -i tre8uie + o
re+0e-te, /iindu&i +u8ordonat)
/. Indeterminarea mandantului *n dreptul pu0lic
S0re deo+e8ire de -ontra-tul de ,andat din dre0tul 0rivat, 3n -are at4t 0er+oana
,andantului, -4t 9i -ea a ,andatarului, +unt -uno+-ute 3n ,od -ert 9i individuali1at, 3n
dre0tul 0u8li- ,andantul e+te o entitate nu /oarte -lar deter,inat) Conven.ia i,0une
-a na.iunea + /ie -on+iderat ,andant, +ur+ a 0uterii etati-e, +ur+ a +uveranit.ii
a-e+tuia, titular al 0uterii -on+tituante, al 0uterii de auto&or2ani1are, 3n+ 3n ,od
0ra-ti-, -a entitate -ole-tiv indivi1i8il 9i di+tin-t de indivi1ii -e o -o,0un, ea +e
e:0ri,, 3n 0ro-e+ul ale2erilor, 0rin inter,ediul -or0ului ele-toral) A-e+ta 3n+, de -ele
,ai ,ulte ori, nu 0arti-i0 la vot 3n inte2ralitatea +a, a+t/el 3n-4t -ei -e tran+,it
0ro0riu&1i+ ,andatul 0rin vot +unt doar -et.enii ale -ror voturi +unt vala8il
e:0ri,ate, ei -on+tituind a+t/el a2entul ele-toral al na.iunii -a ,andant)
1(
Pentru o a8ordare a ,andatului ale9ilor na.ionali, -o,0arativ -u ,andatul din dre0tul 0rivat,
ve1i D) C) Dni9or, Drept constituional i instituii politice, op" cit", 0) 10$&111
$
Mai ,ult, ,andatarul, re0re1entantul, 0ri,e9te ,andatul 0ro0riu&1i+ de la o
-ir-u,+-ri0.ie ele-toral, la nivelul -reia a -andidat 0entru ,andatul 0u+ 3n @o- +au
0entru unul dintre ,andatele 0u+e 3n @o- la a-e+t nivel, du0 -u, +-rutinul e+te
,a@oritar +au ne a/l, 3n 0re1en.a re0re1entrii 0ro0or.ionale -u +-rutin de li+t)
C. 9odul de creare a o0ligaiilor prin e1ercitarea mandatului pu0lic
Cn o0o1i.ie -u ,andatul din dre0tul 0rivat, -are 0re+u0une - e:e-utarea
,andatului d na9tere la o8li2a.ii -e in-u,8 doar -elui -e 3,0uterni-e9te, a+t/el 3n-4t
a-tele @uridi-e 3n-Aeiate de ,andatar 3n li,itele ,andatului 3l o8li2 e:-lu+iv 0e
,andant, /r + 0rodu- e/e-te 3n -e&l 0rive9te 0e ,andatar, -on+iderat a a-.iona
@uridi- 3n nu,ele 9i 0e +ea,a ,andantului, -a o +i,0l 0relun2ire a voin.ei a-e+tuia,
e:er-itarea ,andatului de dre0t 0u8li- d na9tere la o8li2a.ii nu doar 0entru ale2tori,
-i 9i 0entru ,andatar)
A+t/el, le2ile, a-te nor,ative ado0tate de Parla,ent, de.intor al 0uterii
le2i+lative 3n 8a1a ,andatului 0ri,it -a e/e-t al ale2erilor, +unt 2eneral o8li2atorii,
0entru to.i indivi1ii 9i 2ru0urile -e -o,0un na.iunea, in-lu+iv 0entru re0re1entan.i, -a
+u8ie-te de dre0t -e /a- 0arte din a-ea+ta) Cn a-e+t +en+, art) 1 alin) 5(6 din Con+titu.ia
Ro,4niei, di+0un4nd - 3n Ro,4nia re+0e-tarea Con+titu.iei, a +u0re,a.iei +ale 9i a
le2ilor e+te o8li2atorie, -on+a-r o8li2ativitatea re+0e-trii le2ilor de -tre ori-e +u8ie-t
de dre0t, in-lu+iv de -tre Parla,ent -a or2an re0re1entativ)
O8li2ativitatea 2eneral a le2ilor nu tre8uie 3n+ inter0retat -a in+tituind
+u8ordonarea na.iunii, -a entitate -ole-tiv -e -on+tituie +tatul, /a. de Parla,ent,
or2an re0re1entativ al na.iunii, -reat de a-ea+ta 0rin vot) 7oin.a na.iunii r,4ne, du0
-u, a, 0re-i1at, +u0erioar voin.ei Parla,entului, +uveranitatea le2i+lativ a a-e+tuia
+u8ordon4ndu&+e na.iunii -a +ur+ de +uveranitate, a+t/el 3n-4t na.iunea re+0e-t a-tele
Parla,entului doar 3ntru-4t -on+i,te la a-ea+ta) De alt/el, a-e+ta e+te 9i +e,ni/i-a.ia
+u0re,a.iei Con+titu.iei la -are +e re/er a-ela9i art) 1 alin) 5(6 din Con+titu.ie)
D. 9andatul pu0lic nu este intuitu personae
Cn de,o-ra.iile -onte,0orane, ,andatul nu +e a-ord, 0rin ale2eri, -u luarea 3n
-on+iderare a -alit.ilor 0er+onale ale ale9ilor, -a indivi1i, a9adar nu e+te 0ro0riu&1i+
intuitu personae, -u, +e 3nt4,0l 3n -a1ul -ontra-tului de ,andat din dre0tul 0rivat, 3n
-are ,andatarul e+te ale+ de -tre ,andant + 3l re0re1inte to-,ai 3n virtutea unor
-alit.i 0er+onale -e 3l re-o,and 3n a-e+t +en+) Li0+a -ara-terului intuitu personae +e
veri/i- indi/erent de ti0ul de +-rutin 0ra-ti-at, /iind ,ai u9or de o8+ervat 3n -a1ul -elui
de li+t, atun-i -4nd ele-torii 39i e:0ri, o0.iunea 0entru tendin.a 0oliti- 0re1entat -a
o/er de -tre li+ta -u -andidaturi 0ro0u+e, 0er+oanele 3n+-ri+e 0e li+te /iind 3n-arnri
ale a-e+tei tendin.e 0oliti-e)
CAiar 9i 3n +itua.ia +-rutinului unino,inal, atun-i -4nd ale2torii votea1 nu
0entru li+te de -andida.i, -i 0entru -4te un +in2ur -andidat, 0re-u, 9i 3n -ea a
-andida.ilor inde0enden.i, -are nu +e 8u-ur de +u+.inerea unei /or,a.iuni 0oliti-e,
votul +e a-ord 3n 8a1a unui 0ro2ra, de natur 0oliti- 0e -are a-e9tia 3l 0ro0un 3n
ale2eri) Curtea Con+titu.ional ro,4n a re,ar-at de alt/el a-e+t a+0e-t, +tatu4nd, -e&i
dre0t, 3n -e 0rive9te ale2erea -on+ilierilor, - I3n -adrul 0ro-e+ului ele-toral, ,andatele
$!
+e o8.in nu,ai -a re1ultat al voturilor e:0ri,ate de ale2tori 3n /avoarea /or,a.iunilor
0oliti-eP
1(!
) Mai ,ult -Aiar, 3n -e 0rive9te +-rutinul unino,inal 0ra-ti-at 3n +i+te,ul
no+tru 0entru ale2erea de0uta.ilor 9i a +enatorilor, Curtea a -on+a-rat /a0tul -
Iale2torul votea1 0er+onal un -andidat 0ro0u+ de un -o,0etitor ele-toral 9i totodat
39i ,ani/e+t 0re/erin.a 0entru 0artidul 0oliti- din -are a-e+ta /a-e 0arteP
1((
)
1(!
De-i1ia 121#>200$, 0re-itat
1((
De-i1ia 0(>200%, 0re-itat
$(
6. 9andatul pu0lic repre"entati) nu este imperati)
Cara-terul re0re1entativ al ,andatului 0u8li-, a9a -u, a /o+t teoreti1at de -tre
do-trinarii +u+.intori ai +uveranit.ii na.ionale, e:0ri, /a0tul - ,andantul e+te
3ntrea2a na.iune, -are, ale24ndu&9i re0re1entan.ii 0rin inter,ediul -or0ului ele-toral, le
tran+,ite a-e+tora 0uterea o/erindu&le un ,andat 2eneral) Cn virtutea a-e+tuia,
re0re1entan.ii de-id 3n nu,ele na.iunii 3n ori-e 0ro8le, -are 0oate a0rea, /r -a
ni-io de-i1ie 0un-tual a a-e+tora + ne-e+ite rati/i-are din 0artea ale2torilor) Cn ra0ort
-u a-e9tia, e:er-i.iul ,andatului e+te li8er 9i inde0endent)
Mandantul nu 0oate a+t/el +&i i,0un ,andatarului -e a-te @uridi-e + e,it
3n e:er-i.iul ,andatului, a9a -u, +e 3nt4,0l 3n ,andatul din dre0tul 0rivat, -are e+te,
3n e+en.a +a, i,0erativ, ,andatarul /iind de0endent de ,andant, ne0ut4nd 3n-Aeia 3n
nu,ele 9i 0e +ea,a a-e+tuia de-4t a-tele @uridi-e vi1ate de ,andat, tre8uind a+t/el +
.in -ont de toate interdi-.iile i,0u+e de ,andant)
Mandatul 0u8li- re0re1entativ nu e+te de-i i,0erativ) Cn a-e+t +en+, 3n +i+te,ul
/ran-e1, 3n ,od tradi.ional ata9at +uveranit.ii na.ionale, inter1i-erea la nivel
-on+titu.ional a ,andatului i,0erativ datea1 3n- din 1$#1H Ire0re1entan.ii nu,i.i 3n
de0arta,ente nu vor /i re0re1entan.i ai unui anu,it de0arta,ent, -i ai 3ntre2ii na.iuni
9i nu li +e va 0utea da ni-iun ,andat 53n +en+ de ordin, +) n) 6P, 0entru a /i reluat, du0
un +e-ol, 3n art) 1 al le2ii ele-torale din 1%$(H Iori-e ,andat i,0erativ e+te nul 9i are
e/e-te nuleP
1('
) Art) 2$ alin) 516 din Con+titu.ia /ran-e1 din 1#(% di+0une, de
a+e,enea, - Iori-e ,andat i,0erativ e+te nulP)
La nivel do-trinar, non&i,0erativitatea ,andatului 0u8li- a /o+t @u+ti/i-at din
0un-t de vedere ,aterial 3n ur,torii ter,eniH Inu tre8uie + uit,, -ir-u,+-ri0.iile
ele-torale +unt +i,0le divi1iuni teritoriale ne-e+are 3n virtutea 3ntinderii .rii 9i a
o0era.iunii ,ateriale a votrii) A 0er,ite -ir-u,+-ri0.iilor + dea de0uta.ilor lor un
,andat i,0erativ ar 3n+e,na + li +e 0er,it + u1ur0e1e 0rero2ativele 3ntre2ului -or0
ele-toral) Cir-u,+-ri0.ia ale2e de0utatul, dar a-e+ta 0ri,e9te un ,andat din 0artea
3ntre2ii .ri) 5?6 da- de0uta.ii ar /i le2a.i 3n ,od ri2uro+ de de-lara.iile /-ute 3nainte
de ale2eri, 9i&ar 0ierde ori-e inde0enden. la nivelul Ca,ereiO di+-u.iile ar deveni
inutile 9i via.a 0arla,entar ar /i ea 3n+9i i,0o+i8ilP
1($
)
Cn +i+te,ul ro,4n, re0re1entativitatea ,andatului e+te i,0u+ de art) '# alin)
516 din Con+titu.ie, -e di+0une - Ide0uta.ii 9i +enatorii +unt 3n +ervi-iul 0o0oruluiP,
0entru -a alineatul doi al a-eluia9i arti-ol + i,0un -ara-terul nei,0erativ al
,andatuluiH Iori-e ,andat i,0erativ e+te nulP) Cn -e&i 0rive9te 0e ale9ii lo-ali, art) 20
alin) 526 din le2ea #>200! 0rivind +tatutul ale9ilor lo-ali 2arantea1 Ili8ertatea de
o0inie 9i de a-.iune 3n e:er-itarea ,andatului ale+ului lo-alP, -ara-terul re0re1entativ
al ,andatului /iind i,0u+ de art) alin) 526 din le2e -are 0revede - ale9ii lo-ali +unt 3n
+ervi-iul -ole-tivit.ii lo-ale)
Con+e-in.ele non&i,0erativit.ii ,andatului re0re1entativ re1id 3n
inde0enden.a ,andatarului, a re0re1entantului, at4t 3n ra0ort de ale2tori, -4t 9i /a. de
/or,a.iunile 0oliti-e -are i&au +u+.inut +au 0ro0u+ 3n ale2eri) Ale+ul e+te a+t/el @uridi-
ire+0on+a8il, nu d +o-oteal ni,nui 0entru voturile 9i o0iniile 0oliti-e e:0ri,ate 3n
1('
C) Le-ler-N, Droit constitutionnel et institutions politi&ues, di1iJme %dition, Ed) Lite-, Pari+,
1###, 0) !0
1($
2bidem, -it4ndu&l 0e L) Du2uit, $e?ons de droit public g%n%ral, 1#2'
$'
e:er-i.iul ,andatului, -Aiar da- ,oral,ente 9i 0oliti- r+0unde 3n /a.a ale2torilor,
0ut4nd /i +an-.ionat de a-e9tia 0rin re/u1ul de a&l reale2e) A-e+ta e+te, de alt/el, +en+ul
ire+0on+a8ilit.ii 0arla,entare, -a /or, de i,unitate 0arla,entar -e -ara-teri1ea1
+tatutul ale+ului 9i al -rei +-o0 e+te 0rote-.ia inde0enden.ei /un-.iei de de0utat,
re+0e-tiv de +enator) Art) $2 alin) 516 din Con+titu.ia ro,4n 2arantea1
ire+0on+a8ilitatea 0arla,entar 0rev14nd - Ide0uta.ii 9i +enatorii nu 0ot /i tra9i la
r+0undere @uridi- 0entru voturile +au 0entru o0iniile 0oliti-e e:0ri,ate 3n e:er-itarea
,andatuluiP) A-eea9i i,unitate +e a0li- 9i Pre9edintelui Ro,4niei, 3n virtutea art) %!
alin) 526 te1a /inal din Con+titu.ie)
E/e-t al -ara-terului nei,0erativ al ,andatului re0re1entativ, inde0enden.a
ale9ilor, -a ,andatari, /a. de +tru-turile a+o-iative -u -ara-ter 0oliti- -e i&au +u+.inut 3n
ale2eri, /a-e -a e:i+ten.a ,andatului + nu de0ind de voin.a a-e+tora) A+t/el,
0ierderea -alit.ii de ,e,8ru al /or,a.iunii 0oliti-e re+0e-tive 0e 0ar-ur+ul e:er-itrii
,andatului nu tre8uie + 0oat avea -a e/e-t 3n-etarea ,andatului, atun-i -4nd a-ea+t
0ierdere +e datorea1 e:-luderii din +tru-tura 0arti1an din -au1a voturilor 9i o0iniilor
0oliti-e e:0ri,ate de -tre ale+ 3n e:er-i.iul ,andatului) A-e+ta nu e+te -on/erit ale9ilor
de -tre +tru-turile 0arti1ane, -i de -tre ele-torat)
Cn+, da- ale+ul de-ide li8er, voluntar, 0e 0ar-ur+ul e:er-itrii ,andatului, +
0r+ea+- +tru-tura 0arti1an -are l&a 0ro0ul+at 3n ale2eri 9i 2ra.ie tendin.ei 0oliti-e a
-reia a o8.inut ade1iunea ale2torilor 0rin vot, 39i 0ierde totodat le2iti,itatea 9i nu va
/i 0rote@at de non&i,0erativitatea ,andatului, a-e+ta tre8uind + 3n-ete1e)
Di+tin-.ia 3ntre -ara-terul voluntar +au i,0u+ al 0ierderii -alit.ii de ,e,8ru al
+tru-turilor 0arti1ane, -u -on+e-in.e di/erite a+u0ra ,andatului, tre8uie a9adar avut 3n
vedere -4nd +e anali1ea1 non&i,0erativitatea a-e+tuia, /ie - e+te vor8a de+0re
0arla,entari, /ie - e+te vor8a de+0re ale9i lo-ali) Da- 3n -a1ul +-rutinului de li+t
di+tin-.ia e+te ,ai u9or de reali1at, 9tiut /iind - votul a-ordat unei li+te +e a-ord
tendin.ei 0oliti-e 0e -are o 0ro0une, -ara-terul unino,inal al +-rutinului 0ra-ti-at
0entru ale2erea 0arla,entarilor, re-ent introdu+ 3n +i+te,ul ro,4n, re+0e-tiv +-rutinul
unino,inal utili1at 0entru ale2erea 0ri,arilor 9i 0re9edin.ilor -on+iliilor @ude.ene nu
3nltur -ara-terul nei,0erativ al ,andatului a-e+tora 9i ni-i -on+e-in.ele +ale di/erite
3n ra0ort de di+tin-.ia 0re-i1at) A-ea+ta 3ntru-4t, 0e de o 0arte, votul unino,inal nu
e-Aivalea1 -u un -ara-ter intuitu personae al ,andatului 0u8li-, a9a -u, a, artat,
iar, 0e de alt 0arte, 3n -e&i 0rive9te 0e 0arla,entari, 3n+9i Curtea Con+titu.ional a
+tatuat, du0 -u, a, 0re-i1at, - votul 0er+onal a-ordat -andidatului 0ro0u9i de un
-o,0etitor ele-toral ,ani/e+t totodat 0re/erin.a ale2torului 0entru 0artidul 0oliti-
din -are -andidatul /a-e 0arte
1(%
)
Cu toate a-e+tea, 3n ,od re2reta8il, @uri+0ruden.a a-eluia9i @ude-tor
-on+titu.ional ate+t, 3n an+a,8lul +u, un re/u1 -on+tant de a anali1a non&
i,0erativitatea ,andatului ale9ilor -u luarea 3n -on+iderare a di+tin-.iei 3n ra0ort de
natura -au1ei -e a du+ la 0ierderea -alit.ii de ,e,8ru al +tru-turilor 0arti1ane, ni-i 3n
-e&i 0rive9te 0e 0arla,entari 9i ni-i 3n -e&i 0rive9te 0e ale9ii lo-ali)
Re/eritor la ,andatul 0arla,entarilor, 3n De-i1ia nr) !!>1##, Curtea a0li- un
ra.iona,ent -antitativ, 9i nu unul -alitativ, a9a -u, ar /i tre8uit, 3nle+nit 9i de /a0tul -
+-rutinul 0ra-ti-at era unul de li+t) Lu4nd 3n -on+iderare doar -ara-terul re0re1entativ
al ,andatului, nu 9i 0e -el nei,0erativ, a9a -u, ar /i tre8uit, Curtea -on+ider - e
1(%
De-i1ia 0(>200%, 0re-itat
$$
-ontrar Con+titu.iei nu,ai +itua.ia 3n -are, -a e/e-t al unor Irenun.ri, a/ilieri 9i
tran+/eruriP, +e a@un2e la re0re1entarea 3n Parla,ent a unui 0artid 0oliti- -e 3n ur,a
ale2erilor nu a reu9it + tri,it 3n le2i+lativ ni-iun -andidat, 3n realitate 0rin-i0iul -are
inter1i-e ,i2rarea 0oliti- 3n ti,0ul ,andatului ne/iind 3n+ e+te -antitativ, -i e+te
a-ela9i -u -el -are inter1i-e ori-e ti0 de ,odi/i-are a re0re1entrii 0oliti-e da- ea +e
0rodu-e 0rin ini.iativa ale+ului de a 0r+i 0artidul 0e li+ta -ruia a -andidat) A-ela9i
ra.iona,ent e+te reluat 9i 3n de-i1ia nr) !(>1##!, /iind ulterior a0li-at 9i re/eritor la
,andatul ale9ilor lo-ali
1(#
)
Re/eritor la a-e9tia din ur,, 0o1i.ia le2iuitorului 3n+u9i e+te a,8i2u 3n
0rivin.a di+tin2erii 3ntre e/e-tele -ara-terului nei,0erativ al ,andatului 3n ra0ort de
-ara-terul voluntar +au nu al 0ierderii de -tre ale+ul lo-al a -alit.ii de ,e,8ru al
+tru-turii 0arti1ane) A+t/el, 0e de o 0arte, art) # alin) 526 lit) AY6 din le2ea #>200!
0revede - ,andatul de -on+ilier lo-al +au @ude.ean 3n-etea1 de dre0t 3nainte de
e:0irarea duratei nor,ale a ,andatului 3n -a1ul 0ierderii -alit.ii de ,e,8ru al
0artidului 0oliti- +au al or2ani1a.iei ,inorit.ilor na.ionale 0e a -rei li+t a /o+t ale+,
a9adar indi/erent de -au1a 0ierderii -alit.ii 3n -au1) Pe de alt 0arte, art) 1( alin) 526
lit) 2Y6 al a-eleia9i le2i di+0une - ,andatul de 0ri,ar 3n-etea1 de dre0t 3n -a1ul
0ierderii, 0rin de,i+ie, a -alit.ii de ,e,8ru al 0artidului 0oliti- +au al or2ani1a.iei
,inorit.ii na.ionale 0e a -rei li+t a /o+t ale+)
Re-ent, Curtea a /o+t +e+i1at -u 0rivire la ne-on+titu.ionalitatea 0ri,eia dintre
a-e+te di+0o1i.ii, at4t 3n ra0ort -u non&i,0erativitatea 9i re0re1entativitatea ,andatului,
-4t 9i -u e2alitatea 3n dre0turi, autorii +e+i1rii 0e -ale de e:-e0.ie +u+.in4nd -
I0revederile ata-ate, nedeter,in4nd natura -au1ei 0entru -are -on+ilierul lo-al a /o+t
e:-lu+ din re+0e-tivul 0artid, 0ot antrena +itua.ia 3n -are, /r + 0oarte vreo vin,
-on+ilierul lo-al +&9i 0iard ,andatul, e:er-itarea e/e-tiv a a-e+tuia de0in14nd,
a9adar, de voin.a di+-re.ionar a 0artidului 0oliti- 0e a -rui li+t a /o+t ale+) Prin-i0iul
e2alit.ii e+te 3n-l-at 0rin /a0tul - le2ea -reea1 re2i,uri di/eren.iate 0entru
-on+ilier, re+0e-tiv 0entru 0ri,ar, deoare-e 0ri,arul 0ierde ,andatul doar da-
de,i+ionea1 din 0artid, de-i 0rintr&un a-t de voin. unilateral, nu 9i atun-i -4nd e+te
e:-lu+ din 0artid, a9a -u, +e 3nt4,0l 3n -a1ul -on+ilierului lo-al +au @ude.ean) Or, at4t
0ri,arul, -4t 9i -on+ilierul /a- 0arte din -ate2oria ale9ilor lo-ali, +unt ale9i 3n a-ela9i
,od, +tatutul lor /iind re2le,entat 3n ,od unitar) Pierderea -alit.ii de ,e,8ru al
0artidului 0oliti- 0e li+tele -ruia a /o+t ale+ -on+ilierul lo-al +au @ude.ean, indi/erent
da- a-e+ta e+te +au nu vinovat de +v4r9irea unei anu,ite a8ateri, 3,0iedi-
e:er-itarea dre0tului +u 5?6 de a&9i 3nde0lini ,andatul, -are 5?6 are -ara-ter
re0re1entativ, la /el -a 9i ,andatul 0arla,entarP)
;-4nd tri,itere la o a8undent @uri+0ruden. anterioar
1'0
, 0e -are 9i&o
,en.ine, Curtea a re+0in+ e:-e0.ia, -on+ider4nd
1'1
, de o ,anier /oarte tran9ant, -
Ide vre,e -e ale+ul lo-al nu ,ai e+te ,e,8ru al 0artidului 0e li+tele -ruia a /o+t ale+
3n+ea,n - nu ,ai 3ntrune9te -ondi.iile de re0re1entativitate 9i le2iti,itate ne-e+are
3nde0linirii 0ro2ra,ului 0oliti- 0entru -are ale2torii au o0tat) Prin ur,are, nu +e ,ai
1(#
Pentru detalii, ve1i anali1a De-i1iilor Cur.ii !!>1##, !(>1##! 9i !'>1##! -u 0rivire la
0arla,entari 9i a De-i1iei '1>200$, -u 0rivire la ale9ii lo-ali, 3n D) C) Dni9or, M) Ni-a, Cu
privire la Deci4ia Curii Constituionale nr" L7 din 75 ianuarie 699), Noua Revi+t a
Dre0turilor O,ului nr) 2>200$, Ed) C) H) "e-G, "u-ure9ti
160
De-i1iile '1, $$, #1( din 200$, '$$ din 200%, !%( 9i 111% din 200%
1'1
De-i1ia 2$>200#
$%
@u+ti/i- ,en.inerea a-e+tuia 3n /un-.ia 0u8li-) Alt/el +0u+, pierderea calit#ii de
mem0ru al partidului politic pe a c#rui list# a candidat i a fost )otat de corpul
electoral are drept consecin# i pierderea calit#ii de consilier local sau de
consilier 4udeean. Din a-ea+t 0er+0e-tiv nu are, a9adar, i,0ortan. da- 0ierderea
-alit.ii de ,e,8ru al 0artidului 0oliti- are lo- -a ur,are a de,i+iei +au a e:-luderiiP)
C4t de+0re nere+0e-tarea e2alit.ii 0rin re2i,ul di/erit al 3n-etrii ,andatului
-on+ilierilor, re+0e-tiv al 0ri,arului, in+tan.a -on+titu.ional +&a li,itat + re.in -
Idi+tin-.ia 0e -are o /a-e te:tul a+u0ra ,odalit.ii de 3n-etare a ,andatului vi1ea1
dou -ate2orii di/erite de ale9i lo-ali, +u0u9i unui +tatut di+tin-t at4t 0rin Le2ea nr)
#>200!, -4t 9i 0rin Le2ea ad,ini+tra.iei 0u8li-e lo-ale nr) 21(>2001P, i2nor4nd /a0tul
- di+-ri,inarea 0e -are o /a-e le2ea e+te ne-on+titu.ional, 3ntru-4t, din 0er+0e-tiva
/elului 3n -are o8.in ,andatul, 0ri,arii 9i -on+ilierii nu +e a/l 3n +itua.ii @uridi-e
relevant di/erite, -are + @u+ti/i-e, o8ie-tiv 9i re1ona8il, trata,entul @uridi- di/eren.iat,
at4t ,andatul 0ri,ilor, -4t 9i ,andatul -elor din ur, /iind a-ordat 0rin ale2eri)
Cn o0o1i.ie -u teoria +uveranit.ii na.ionale, teoria +uveranit.ii 0o0ulare, de
0rin-i0iu ne3n-re1toare 3n ideea de re0re1entare, +u+.ine, 3n a-ord -u ideile
-ontra-tuali+te ale lui Rou++eau 9i -u +0e-i/i-ul ,andatului din dre0tul 0rivat,
ne-e+itatea ,andatului 0u8li- i,0erativ) A-ea+ta +e /unda,entea1 0e ideea - ale9ii
tre8uie + e:e-ute voin.a 2eneral, 0e -are nu o re0re1int, /iind doar un 0rodu+
auto,at al a-e+teia, a+t/el 3n-4t ,andatul ale9ilor nu e+te de-4t o ,i+iune 0e -are
-et.enii titulari ai unor 0r.i e2ale de +uveranitate, -a ,andan.i, 9i nu na.iunea, -a
/iin. -ole-tiv, o a-ord, /ie-are 3n 0arte, unora dintre ei & ,andatari, ,i+iunea
-on+t4nd 3n e:er-itarea 0uterii 3n nu,ele 9i 0e +ea,a ,andan.ilor)
Cn a-ea+t o0ti-, i+tori- de09it, ,andatul i,0erativ 0re+u0une de0enden.a
,andatarilor /a. de ,andan.i, tran+0u+ 3n o8li2a.ia de a +e -on/or,a dire-tivelor 0e
-are a-e9tia din ur, au dre0tul + le dea, 0e toat durata ,andatului, -elor dint4i) Pe
-ale de -on+e-in., ,andatarii +unt re+0on+a8ili 3n /a.a ,andan.ilor, 0ut4nd /i revo-a.i
de -tre a-e9tia, -eea -e teoria ,andatului re0re1entativ nei,0erativ nu a--e0t,
-on+ider4nd - +in2ura /or, 0o+i8il de revo-are re1id 3n 0o+i8ilitatea 0entru
na.iune, -a 3ntre2 indivi1i8il re0re1entat, + nu 3i ,ai realea2, 0rin -or0ul ele-toral, 0e
a-eia9i ,andatari, -u o-a1ia ur,toarelor ale2eri
1'2
)
7. 9andatul pu0lic nu este re)oca0il
E+en.ial,ente revo-a8il, ,andatul de dre0t 0rivat 0re+u0une, 3n virtutea
a-e+tei -alit.i, /a0tul - ,andantul 0oate retra2e ,andatul 3n ori-e ,o,ent, ad nutum,
0e ,otiv - intere+ele +ale nu +unt 8ine a0rate de -tre ,andatar)
Cn 0rin-i0iu, ,andatul 0u8li- +e +ituea1, 9i din a-e+t 0un-t de vedere, la
anti0o1ii -elui 0rivat, /iind irevo-a8il, 3n +en+ul - odat tran+,i+ 0rin vot, nu 0oate
3n-eta 3nainte de ter,en) Con+ider, - /unda,entarea irevo-a8ilit.ii ,andatului
e:-lu+iv 0e -ara-terul +u nei,0erativ, +0e-i/i- do-trinei /ran-e1e
1'
, e+te 3n-
1'2
D) "artAele,B, P) Due1, +rait% de droit constitutionnel, Dallo1, Pari+, 1#, -ita.i de <A)
Ian-u, <A) <lvan, op" cit", 0) $
1'
D) "ourdon, $es assembl%es parlementaires sous la Ke %publi&ue, La do-u,entation
/ranZai+e, Pari+, 1#$%, 0) 22, -itat de D) C) Dni9or, Drept constituional i instituii politice, op"
cit", 0) 10%O C) Le-ler-N, op" cit", 0) !0
$#
tri8utar /unda,entrii -ara-terului nei,0erativ 0e teoria +uveranit.ii na.ionale, 3n
o0o1i.ie iredu-ti8il -u +uveranitatea 0o0ular, -are +u+.ine i,0erativitatea ,andatului,
a,8ele teorii 0-tuind 3n+, a9a -u, a /o+t de@a ar2u,entat, 0rin -on/u1ia dintre +ur+a
+uveranit.ii 9i titularul a-e+teia)
A+t/el, -on+iderarea irevo-a8ilit.ii ,andatului dre0t e/e-t auto,at al
-ara-terului +u nei,0erativ tre8uie nuan.at, a9a -u, 0ra-ti-a a de,on+trat&o, 3n
+en+ul - non&i,0erativitatea nu 0re+u0une -u ne-e+itate irevo-a8ilitatea, 0ut4nd
-oe:i+ta -u revo-area) A-ea+ta r,4ne 3n+ un 0ro-edeu ,ar2inal 3n -eea -e&i 0rive9te
0e re0re1entan.ii de la nivel na.ional, o alterare a -ara-terelor ,andatului re0re1entativ
ti0i-, S*A /iind +in2urul +i+te,, in-onte+ta8il de,o-rati-, -e a utili1at 0ro-edeul
revo-rii ,andatului de Pre9edinte = re-all&ul &, 3n -ondi.iile ad,iterii -ara-terului
nei,0erativ al a-e+tui ,andat) ;re-ven.a redu+ a 0ra-ti-ii re-all&ului +e e:0li-, de
alt/el, 0rin /re-ven.a -re+-ut a ale2erilor
1'!
)
Coe:i+ten.a non&i,0erativit.ii ,andatului -u 3n-etarea +a 3nainte de ter,en -a
e/e-t al voin.ei ale2torilor e+te +0e-i/i- ,andatului ale9ilor lo-ali, 3n -a1ul -rora
0ro8le,a e:er-i.iului +uveranit.ii, na.ionale +au 0o0ulare, ni-i nu +e ridi-, av4nd 3n
vedere -, de9i ale2erile +unt 9i 3n a-e+t -a1 0oliti-e, or2anele ad,ini+tra.iei 0u8li-e
ale+e nu 2uvernea1, -i ad,ini+trea1) Si+te,ul ro,4n e+te e:e,0li/i-ativ 3n a-e+t
+en+, -4t ti,0, 0e de o 0arte nu ad,ite revo-area ,andatelor de 0arla,entar, iar 0e de
alt 0arte, a9a -u, a, 0re-i1at -u o-a1ia 0ertinent, in+tituie 0o+i8ilitatea -a ale2torii
+ de-id, 0rin voin.a 0ro0rie e:0ri,at 0rin re/erendu,, 3n-etarea 3nainte de ter,en a
,andatului ale9ilor lo-ali, -on+idera.i re+0on+a8ili /a. de -ole-tivitatea lo-al 3n
+ervi-iul -reia +e a/l
1'(
, -eea -e e-Aivalea1 -u o revo-are 0o0ular, 0re-u, 9i
revo-area 0o0ular a Pre9edintelui, 3n+ nu la ini.iativa -or0ului ele-toral, -i ulterior
+u+0endrii Pre9edintelui din /un-.ie, de -tre Parla,ent)
A-ea+t /a-ultate a -et.enilor nu e-Aivalea1 3n+ -u 0o+i8ilitatea de a&i
-on+tr4n2e 0e ale9ii lo-ali + e:er-ite ,andatul de o ,anier +au alta, -u a-ordarea de
dire-tive 3n a-e+t +en+, ale9ii 0+tr4ndu&9i, 0e durata ,andatului, li8ertatea de o0inie 9i
a-.iune 0oliti- 3n e:er-i.iul ,andatului) Cn realitate, de,iterea 0ri,arilor, a
0re9edin.ilor -on+iliilor lo-ale, a Pre9edintelui .rii, re+0e-tiv di1olvarea -on+iliilor
lo-ale +au @ude.ene -a /or,e de revo-are /un-.ionea1 -a o +an-.iune a 0o+teriori a
,odalit.ii 3n -are ale9ii 39i e:er-it ,andatul, al -rei e/e-t & 3n-etarea ,andatului
3nainte de a a@un2e la ter,en & nu -on+tituie o -on+tr4n2ere a priori 9i ni-i 0e 0ar-ur+ul
e:er-itrii ,andatului)
:. 9andatul pu0lic nu poate fi redelegat
Da- 3n dre0tul 0rivat ,andatarul, 3n e:e-utarea o8li2a.iilor o8ie-t al
,andatului, 39i 0oate +u8+titui o alt 0er+oan 9i de-i + retran+,it ,andatul, +&l
redele2e, 3n dre0tul 0u8li-, indi/erent - e+te vor8a de+0re nivelul na.ional +au lo-al,
,andatul nu 0oate /i retran+,i+, redele2at, 3n virtutea 0rin-i0iului delegata potestas
non delegatur) Sin2ura +itua.ie 3n -are 0uterea tran+,i+ 0rin ,andat 0oate /i
redele2at unui alt or2an de-4t -el re1ultat 0rin ale2eri e+te da- 3n+9i Con+titu.ia o
0er,ite) Le2i/erarea +e va /a-e de a-ea+t dat 3n /or,a +0e-i/i- a-telor or2anului 3n
1'!
D) CAa2nollaud, op" cit", 0) 1#
1'(
Art) alin) 526 din le2ea #>200! 0rivind +tatutul ale9ilor lo-ali
%0
/avoarea -ruia a avut lo- retran+,iterea) Cn -a1ul Ro,4niei, o atare redele2are a
0uterii le2i+lative, de la Parla,ent, or2an ,andatar re1ultat 3n ur,a ale2erilor, -tre
<uvern, e+te in+tituit 0rin art) 11( din Con+titu.ie, -on/or, -ruia <uvernul 0oate
e,ite ordonan.e 0rin -are + le2i/ere1e, 3n te,eiul unei le2i +0e-iale de a8ilitare 3n
a-e+t +en+, le2e -e e,an de la Parla,ent)
Cn virtutea de,o-ra.iei, i,0o+i8ilitatea de redele2are a ,andatului o8.inut 3n
ale2eri, -orelat -u -ara-terul re0re1entativ al a-e+tuia, at4t la nivel na.ional, -4t 9i la
nivel lo-al, are dre0t -on+e-in. /a0tul - 3n -a1ul 3n -are un ,andat, a+t/el -u, a /o+t
o8.inut 3n ur,a +-rutinului, devine va-ant, tre8uie or2ani1ate ale2eri 0ar.iale 0entru
o-u0area +a) A9adar, ,andatele devenite va-ante nu +e 0ot tran+/era altei li+te de 0artid
+au altor -andida.i, inde0enden.i +au ale9i unino,inal 53n -a1ul ale2erilor 0arla,entare
din +i+te,ul ro,4n6 alt/el de-4t 0rin or2ani1area de noi ale2eri) A+t/el +e a+i2ur
e:i2en.a -a o0inia 0oliti- a ale2torilor, a9a -u, +e e:0ri, vala8il 0rin a-tul votrii,
+ r,4n uni-a +ur+ a dele2rii de 0utere 9i a +ta8ilirii noului ,od de atri8uire a
re+0e-tivelor ,andate devenite va-ante)
Solu.ia +&a i,0u+ 3n -a1ul ale2erilor lo-ale ro,4ne 3n ur,a de-larrii de -tre
Curtea Con+titu.ional a ne-on+titu.ionalit.ii art) #' alin) 5106 din le2ea '$>200!
1''
)
A-ea+t di+0o1i.ie 0revedea -a da- lo-ul devenit va-ant al unui -on+ilier a0ar.in4nd
unui 0artid 0oliti-, unei alian.e 0oliti-e +au ele-torale nu 0oate /i o-u0at de un +u0leant
de 0e li+ta 0artidului, re+0e-tiv a alian.ei, 3ntru-4t li+ta re+0e-tiv nu ,ai are +u0lean.i,
da- a intervenit va-an.a ,andatului unui -on+ilier inde0endent +au da- a intervenit
va-an.a ,andatului unui -on+ilier ale+ 0e li+ta unui 0artid 0oliti- -e a /o+t radiat, 3n
-ondi.iile le2ii, din re2i+trul 0artidelor 0oliti-e, lo-ul a+t/el devenit va-ant + /ie o-u0at
de 0ri,ul +u0leant de 0e li+ta -are a o8.inut -el ,ai ,are nu,r de voturi vala8il
e:0ri,ate)
A0re-iind, de ,anier -ore-t, - o atare +olu.ie le2i+lativ 3n-al- art) 1 alin)
56 din Con+titu.ie, 2arant4nd -ara-terul de,o-rati- al +tatului, 0re-u, 9i 0lurali+,ul
0oliti- in+tituit de art) % alin) 526 al a-tului /unda,ental, in+tan.a -on+titu.ional a
+tatuat - atri8uirea ,andatului 3n a-e+te -a1uri de va-an. I+e 0oate /a-e doar 3n ur,a
unui vot e:0ri,at de -or0ul ele-toral, 3n -adrul unor ale2eri 0ar.iale de -o,0letare a
+tru-turii -on+iliului lo-al +au @ude.ean re+0e-tivP) Con+iderentele de 0rin-i0iu ale
Cur.ii, 0e -are -on+ider, o0ortun + le -it, te:tual, /iind univo- 9i 0re-i+ /or,ulate,
au /o+t ur,toareleH Ile2ea 0oate +ta8ili ,e-ani+,e de tran+/or,are a voturilor 3n
,andate 9i ,odul de atri8uire a a-e+tora, -a re1ultat al ale2erilor, dar nu 0oate, 3n
ni-iun -a1, + 0revad a-ordarea unui ,andat de -on+ilier 0rin tran+/er de la un 0artid
la altul, 5)))6 /r -a 0rin a-ea+t o0era.iune + nu ,odi/i-e -on/i2ura.ia 0oliti-, a9a
-u, a-ea+ta a re1ultat din voin.a ele-toratului, iar 0rin a-ea+ta + +e -ontravin
0rin-i0iului -on+titu.ional, 0otrivit -ruia IRo,4nia e+te +tat de dre0t, de,o-rati- 9i
+o-ialP" 5)))6 *n ,andat -are a /o+t atri8uit, 3n ur,a re1ultatelor votului, li+tei unui
0artid +au -andidat inde0endent, nu 0oate -a, ulterior, 3n -a1 de va-an. a a-e+tuia, +
/ie tran+/erat unui alt 0artid, ni-i -Aiar da- a-e+ta e+te -el -are a o8.inut -el ,ai ,are
nu,r de voturi vala8il e:0ri,ate) Cn ,od ne@u+ti/i-at +e a@un2e la o ,a@orare a
nu,rului ,andatelor unui 0artid -u un alt 0ro2ra, ele-toral de-4t al -elui -are a
o8.inut ini.ial ,andatul 9i -are ulterior a devenit va-ant 3n -a1urile 0rev1ute de le2eP)
1''
De-i1ia 121#>200$
%1
De a+e,enea, 3n -a1ul 3n-etrii ,andatelor de de0utat, re+0e-tiv +enator, av4nd
3n vedere - +-rutinul e+te unino,inal, 9i nu de li+t, rea,inti, - le2ea (>din 200%
0revede, 3n art) !% alin) 51'6, - 0entru o-u0area lo-ului va-ant +e vor or2ani1a ale2eri
0ar.iale la nivelul -ole2iului unino,inal 3n -are a /o+t ale+ re+0e-tivul de0utat +au
+enator al -rui lo- a r,a+ va-ant, -u e:-e0.ia -a1ului 3n -are va-an.a intervine -u ,ai
0u.in de ' luni 3nainte de ter,enul +ta8ilit 0entru ale2eri 0arla,entare)
%2
TITLUL II. Dreptul de a alege i dreptul de a fi ales
Cn ,odelele de,o-rati-e a-tuale, 0rintre -are 9i -el ro,4n, +0e-i/i-ul
+i+te,ului ele-toral e+te de0endent de -on/i2ura.ia, 2aran.iile 9i -ondi.iile de e:er-i.iu
-on-ret al dre0turilor ele-torale /unda,entale = dre0tul de a ale2e 9i dre0tul de a /i
ale+, 3n -alitate de -o,0onente e+en.iale ale a-e+tui +i+te,, a -ror 3n.ele2ere ne-e+it o
a8ordare ra0ortat, -Aiar da- nu de ,anier +tri-t evolu.ioni+t, la avatarurile 0e -are
a-e+te dre0turi le&au -uno+-ut de&a lun2ul ti,0ului)
C$PIT!LUL I. Dreptul de a alege
Ca dre0t ele-toral /unda,ental, dre0tul de a ale2e -on+tituie ele,entul -e
deter,in -o,0onen.a -or0ului ele-toral 9i, av4nd 3n vedere i,0ortan.a a-e+tuia,
i,0li-it -ara-terul re2i,ului -on+titu.ional 3n an+a,8lul +u) Cn -onte,0oraneitate, o
atare -on-e0ere a a-e+tui dre0t, -a /iind /unda,ental, are dre0t -on+e-in. e:i+ten.a
unui -or0 ele-toral e:tin+, din -are +unt e:-lu9i doar -et.enii nede,ni +au in-a0a8ili)
Cn +-Ai,8, -on+iderarea dre0tului de vot -a /iind o +i,0l /un-.ie 0u8li- 0e -are
-et.eanul o 3nde0line9te 3n 0ro-e+ul ele-toral, +0e-i/i- 0ra-ti-ilor ele-torale de a-u,
-4teva +e-ole, are dre0t -on+e-in. o re+tr4n2ere dra+ti- a -or0ului ele-toral, +tatul
/iind -el -are 0oate de-ide di+-re.ionar -are -et.eni 0ot /i ale2tori 9i 0e -are + 3i
eli,ine)
Cntr&un 0ri, ti,0, o a8ordare evolutiv a tr+turilor +u/ra2iului 0oate
eviden.ia - din-olo de re2le,entrile @uridi-e 0entru -are o0tea1 /ie-are +i+te,
-on+titu.ional 3n ,aterie ele-toral, dina,i-a lu0tei /or.elor 0oliti-e 9i +o-iale reale,
-on-rete 9i -ontin2ente, ten+iunile 9i intere+ele e:i+tente la nivelul +o-iet.ii 3n
an+a,8lul +u -on+tituie verita8ilele re+orturi ale realit.ii -or0ului ele-toral 9i ale
rolului a-e+tuia)
Cntr&un ti,0 +e-und, e:er-itarea -on-ret al dre0tului de a ale2e de -tre
,e,8rii -or0ului ele-toral, e:0ri,area +u/ra2iilor, e+te -ondi.ionat de 3n+-rierea
a-e+tora 3n li+tele ele-torale, do-u,ente ate+tatoare ale -alit.ii de ele-tor)
Seciunea %. Tr#s#turile sufragiului
Cn de,o-ra.iile a-tuale tr+turile +u/ra2iului +unt univer+alitatea 9i li8ertatea)
Li8ertatea -on+tituie re1ultanta ,ai ,ultor -ara-tere ale votuluiH e2alitatea, -ara-terul
0er+onal, -ara-terul dire-t, -ara-terul /a-ultativ, +e-retul votului 9i +in-eritatea
+u/ra2iului, -orolar al -ara-terului li8er e:0ri,at al a-e+tuia)
Rea,inti, - 3n +i+te,ul ro,4n votul univer+al, e2al, dire-t, +e-ret 9i li8er
e:0ri,at e+te 2arantat la nivel -on+titu.ional 3n art) '2 alin) 526 din le2ea +u0re,, 3n
-a1ul ale2erii Ca,erei De0uta.ilor 9i a Senatului 9i 3n art) %2 alin) 516 3n -a1ul ale2erii
Pre9edintelui)
%
La nivel le2i+lativ, tr+turile votului +unt reluate 3n -a1ul tuturor ti0urilor de
ale2eriH art) alin) 516 din le2ea (>200% di+0une - I516 ale2erile 0arla,entare 3n
Ro,4nia +e de+/9oar -u re+0e-tarea -ara-terului univer+al, e2al, dire-t, +e-ret 9i li8er
e:0ri,at al votuluiO 526 -et.enii ro,4ni au dre0tul de vot 9i de a /i ale9i indi/erent de
ra+, +e:, na.ionalitate, ori2ine etni-, li,8 vor8it, reli2ie, o0inie 0oliti-, avere +au
-ondi.ie +o-ialPO art) 1 alin) 526 din le2ea $0>200! di+0une - Pre9edintele Ro,4niei
+e ale2e 0rin vot univer+al, e2al, dire-t, +e-ret 9i li8er e:0ri,atO art) 1 alin) 526 din le2ea
'$>200! di+0uneH ICon+iliile lo-ale 9i -on+iliile @ude.ene, 0re-u, 9i 0ri,arii +e ale2
0rin vot univer+al, e2al, dire-t, +e-ret 9i li8er e:0ri,atPO art) 1 alin) 526 din le2ea
>200$ 0revede - I,e,8rii din Ro,4nia 3n Parla,entul Euro0ean +unt ale9i 0rin vot
univer+al, e2al, dire-t, +e-ret 9i li8er e:0ri,atP)
Cn -ele -e ur,ea1, tr+turile +u/ra2iului vor /i tratate 0rin ra0ortare la
alternativele lor i+tori-e, 3n-e04nd -u o0o1i.ia +u/ra2iu re+tr4n+ & +u/ra2iu univer+al,
a-e+tea /iind -ele dou ,ari o0.iuni 3n /un-.ie de -are +e 0oate -on+titui -or0ul
ele-toralO dintre ele, nu,ai +u/ra2iul univer+al e+te a+t1i -o,0ati8il -u idealul
de,o-rati-)
$. Uni)ersalitatea sufragiului
*niver+alitatea +u/ra2iului re1id 3n a-eea - to.i -et.enii -are 3nde0line+-
anu,ite -ondi.ii ,ini,ale 0ot e:er-ita dre0tului de vot) Cn.ele2ea evolu.iei i,0unerii
-ara-terului univer+al al +u/ra2iului re-la, a8ordarea, 3n 0ri,ul r4nd, a sufragiului
censitar, -a /or, de +u/ra2iu -el 3l 0re-ede i+tori- 9i -u -are +u/ra2iul univer+al +e
a/l 3ntr&o o0o1i.ie -on+iderat -la+i-)
Cn al doilea r4nd, -u-erirea univer+alit.ii +u/ra2iului, a+t/el -u, o -unoa9te,
2arantat 3n de,o-ra.iile ele-torale a-tuale, 0rintre -are 9i -ea ro,4n, 9i anu,e 3n
-ondi.iile e2alit.ii 3n dre0turi, /r di+-ri,inri 3n ra0ort de -riterii 0re-u, +e:ul,
0ro/e+ia, +tudiile, v4r+ta, do,i-iliul, 0re+u0une o0o1i.ia +u/ra2iului univer+al /a. de
ori-e /or, de +u/ra2iu re+tr4n+ 3n 8a1a a-e+tor -riterii)
A+t/el, sufragiul restr+ns re0re1int totalitatea teAni-ilor 0rin -are +tatul
li,itea1 dre0tul de vot, re1erv4ndu&l unor anu,ite -ate2orii de -et.eni, u14nd 3n
a-e+t +-o0 de -riterii de +ele-.ie varia8ile 3n ti,0 9i +0a.iu, de la un +i+te, la altul)
$ %. Sufragiul censitar form# a sufragiului restr+ns
Cn ,od eronat -on+iderat un -o,0ro,i+ 0rovi1oriu din 0un-t de vedere i+tori-
+au un +u/ra2iu univer+al 3n devenire, +u/ra2iul -en+itar -on+tituie, 3n realitate,
-reu1etul unui anu,it ti0 de -o,0eti.ie 0oliti- 9i 0un-tul -Aeie al unei 3ntre2i /ilo+o/ii
de +tat, -are, nere-uno+-4nd e2alitatea 3n dre0turi, /avori1ea1 do,ina.ia unei anu,ite
-ate2orii +o-iale, -on+iderat 0rivile2iat
1'$
5/ie -ea a 0ro0rietarilor de 0,4nturi, /ie
-ea a -o,er-ian.ilor, /ie -e a ari+to-ra.ilor, /ie -ea a 3ntre0rin1torilor, /ie -ea a
8ur2Ae1iei6) Cn 0lan euro0ean, @u+ti/i-area teoreti- a +u/ra2iului -en+itar re1id 3n
ata9a,entul /a. de +uveranitatea na.ional, -e re-la, -on+iderarea votului -a /iind o
/un-.ie, 0e -are doar anu,i.i -et.eni +unt -on+idera.i, de -tre na.iunea +uveran, a0.i
+ o e:er-ite)
1'$
O IAl, op" cit", 0ara2ra/ $%
%!
Su/ra2iul -en+itar 0re+u0une - dre0tul de vot, 0re-u, 9i dre0tul de a /i ale+,
+unt re-uno+-ute doar -et.enilor -are au o anu,it avere) ;ilo+o/ia @u+ti/i-ativ a
a-e+tui ti0 de +u/ra2iu, 0e -4t de tri8utar ine2alit.ii, 0e at4t de 0ra2,ati-, re1id 3n
a-eea - 0er+oanele 8o2ate, -rora +itua.ia ,aterial le 0er,ite + -ontri8uie -el ,ai
+u8+tan.ial la /inan.area +0a.iului 0u8li-, +e 8u-ur de o 0re1u,.ie de -a0a-itate,
0re-u, 9i de a0titudine 0oliti- 9i ,oral de a 0arti-i0a la 8una /un-.ionare a .rii) Se
-on+ider - a-e9ti -et.eni +unt 3ndre0t.i.i + 0arti-i0e la de-i1iile 0rivind ,odul 3n
-are e+te 2e+tionat +0a.iul 0u8li-, av4nd intere+ul -a a/a-erile 0u8li-e + ,ear2 8ine 9i
/iind totodat re+0on+a8ili -ivi-, --i di+0un de ,i@loa-ele /inan-iare ne-e+are + /ie
edu-a.i) Averea, 0rin -are +e reali1ea1 le2tura 3ntre 0ro0rietate 9i vot, 0er,ite
de.intorilor +i + a-.ione1e ur,rind intere+ul 2eneral, 8inele 0u8li-, 9i nu 0e -el
0er+onal, a+t/el - +u/ra2iul -en+itar era 0rivit -a un 2a@ de +ta8ilitate 9i de +e-uritate
@uridi-
1'%
)
Deter,inarea -uantu,ului averii din-olo de -are e+te 0er,i+ e:er-itarea
votului, o8ie-t a verita8ile 8tlii 0oliti-e 3n de-ur+ul +e-olului al SIS&lea, +e 0oate
reali1a, 3ntr&o 0ri, variant, 0rin luarea 3n -on+idera.ie a i,0o1itului dire-t 0ltit
5-en+ul 0ro0riu&1i+6, dovada 0l.ii -ondi.ion4nd e:er-i.iul -on-ret al votului)
A-e+ta a /o+t -a1ul Ro,4niei +u8 i,0eriul Con+titu.iei din 1%''H 0entru
ale2erea de0uta.ilor, -or0ul ele-toral era 3,0r.it 3n ! -ole2ii .in4nd -ont de avere 9i
ori2ine +o-ial 5art) (%&'(6, iar 0entru ale2erea +enatorilor 3n 2 -ole2ii, -on/or,
a-elora9i -riterii 5art) '%&$26) Din 0ri,ul -ole2iu 0entru ale2erea de0uta.ilor /-eau
0arte ale2torii -u un venit /un-iar de I00 de 2al8eni 3n +u+PO din al doilea -ole2iu
/-eau 0arte Ia-ei -ari au un venit /on-iar de 00 2al8eni 3n @o+ 0ene la 100 in-lu+ivPO
din al treilea -ole2iu /-eau 0arte -o,er-ien.ii +i indu+trialii -ari 0lte+- -tre Stat o
dare de %0 leiP, iar din al 0atrulea -ole2iu Ito.i a-eia -ari 0lte+- o dare -tre +tat ori -4t
de ,i- 9i -are nu intr 3n ni-iuna din -ate2oriile de ,ai +u+P) Art) '! din Con+titu.ie
di+0unea - I-en+ul nu +e 0ote dovedi de -4t 0rin rolul de -ontri8u.iune, -Aitan.ele +au
averti+,entele din 0artea 3,0linitorilor de dri 0e anul 3n-etat 9i 0e anul -urentP)
Cn -e 0rive9te votul 0entru +enatori, 0ri,ul -ole2iu era -o,0u+ din 0ro0rietarii
de /onduri rurale din @ude. -u un venit /un-iar de 00 de 2al8eni -el 0u.in, al doilea
-ole2iu, al ora9elor re9edin.e, -o,0un4ndu&+e din I0ro0rietarii de ne,i9-tore avend
un venit /on-iar de 00 2al8eni in @o+P, venitul dovedindu&+e 0rin rolurile de
-ontri8u.iune) Con/or, art) $0 din Con+titu.ie, I3n ora9ele unde nu +[ar 2+i un nu,er
de 100 ale2tori 0entru a /or,a -el d[al duoilea -ole2iu, a-e+t nu,r +e va -o,0le-ta
-u 0ro0rietarii @ude.ului, 0o+ed4nd un venit /on-iar 3ntre 00 +i 100 2al8eni,
0re/erindu&+e 0ururea -ei ,ai 2reu i,0u9i 9i or9anii a+u0ra 0ro0rietarilor de ,o9iiP)
De a+e,enea, 3n +i+te,ul /ran-e1, 3n ti,0ul Re+taura.iei 51%1!6, votul 0entru
Ca,era De0uta.ilor +e 0utea e:er-ita doar -a ur,are a 0l.ii unui i,0o1it de 00 de
/ran-i, 0entru -a a0roa0e dou de-enii ,ai t4r1iu, re2ele Loui+&PAili00e + +-ad
-en+ul la 200 de /ran-i)
O a doua ,odalitate de +ta8ilire a -en+ului de avere e+te luarea 3n -on+iderare a
averii re1ultate din /olo+irea unei 0ro0riet.i /un-iare 5An2lia 04n 3n 1#1%, Ro,4nia
3ntre 1%'! 9i 1%''6)
1'%
D) C) Dni9or, op" cit", 0) $(, D) Rou++eau, $ibert% politi&ue et droit de vote, 3n R) Ca8rilla-,
M)&A) ;ri+on Ro-Ae, TA) Revet, $ibert%s et droits fondamentau1, )
e
%d", Ed) Dallo1, Pari+, 2001,
0) 2#0, <A) Ian-u, <A) <lvan, op" cit", 0) 12
%(
%'
$ &. 6)oluia impunerii uni)ersalit#ii sufragiului
I,0unerea univer+alit.ii +u/ra2iului, 3n +en+ul +u a-tual, +&a reali1at tre0tat,
odat -u ad4n-irea lu0tei li8erale de re-unoa9tere 3n ,od e2al a valorii individului
-et.ean, -a /i-.iune de,o-rati- a unei /iin.e /r -alit.i, a9adar inde0endent de ori-e
a0artenen.
1'#
, de ti0ul -elor +0e-i/i-e 1orilor +o-iet.ilor indu+triale, -rora le e+te
-ara-teri+ti- +u/ra2iul -en+itar) A+t/el, re2i,ul re0re1entativ nu a avut -a e/e-t auto,at
+u/ra2iul univer+al 9i e2al, /iind ne-e+ar 3nlo-uirea 0ie.elor 0oliti-e -en+itare -u
0ie.ele 0oliti-e lr2ite 9i de1voltarea unui -ult al 0arti-i0rii, in-lu+iv 2ra.ie i,0li-rii
0artidelor 0oliti-e 3n ale2eri, 0arti-i0are -are + antrene1e ,a+ele, de -ele ,ai ,ulte ori
+u8 i,0ul+ul ari+to-ra.iei, 3n +-o0ul 3ntririi le2iti,it.ii 2uvernrii)
Cn -ondi.iile 3n -are sufragiul uni)ersal masculin era de@a 0ro-la,at 3n ,ai
,ulte +i+te,e euro0ene 5Marea "ritanie, ;ran.a6, e/e-tivi1area +a a -on+tituit un 0ri,
ti,0 al i,0unerii univer+alit.ii +u/ra2iului, ;ran.a /iind 0ionierul euro0ean 3n a-e+t
+en+, -u o-a1ia ale2erilor din a0rilie 1%!%) A-e+tea +&au de+/9urat 3n ur,a Revolu.iei
din /e8ruarie, 0rintre -u-eririle -reia +&a nu,rat +u/ra2iul univer+al, 0ro-la,at la data
de ( ,artie 1%!%) Cn <er,ania, +u/ra2iul univer+al ,a+-ulin +&a i,0u+ 3n 1%$1, 3n
Elve.ia 3n 1%$!, 3n ;inlanda 9i Norve2ia 3n 1#0')
Cn Ro,4nia, +u/ra2iul univer+al +&a introdu+ +u8 i,0eriul Con+titu.iei din
1%'', 3n ur,a ,odi/i-rii a-e+teia 3n 1#1$, 0u+ 3n a0li-are 0rin De-retul&le2e din 1'
noie,8rie 1#1%, a0li-at 3n 7e-Aiul Re2at, "a+ara8ia 9i Do8ro2ea) Con+titu.ia din 1#2
0ro-la, votul univer+al, +ta8ilind - 0rin le2i +0e-iale +e vor deter,ina -ondi.iile 3n
-are /e,eile 0ot e:er-ita dre0turile 0oliti-e, 0e 8a1a de0linei e2alit.i 3ntre -ele dou
+e:e 5art) ' alin) 526 6)
Cn a/ara Euro0ei, votul univer+al a /o+t i,0u+ 3n A,eri-a odat -u eli8erarea
ne2rilor din +-lavie, 3n 1%'$)
*n al doilea ti,0 al e/e-tivi1rii +u/ra2iului univer+al a /o+t -on+tituit de
recunoaterea sufragiului feminin) Pionierii 3n a-ea+t dire-.ie au /ot +tatul EBo,in2
3n 1%'#, -oloniile neo1eelande1e 3n 1%# 9i Au+tralia 5Au+tralia de Sud 3n 1%#!, iar la
nivel /ederal 3n 1#0%6, 0re-u, 9i .rile +-andinave = ;inlanda 3n 1#0', Norve2ia 3n
1#1, I+landa 3n 1#1() Marea "ritanie a re-uno+-ut dre0tul de vot 0entru /e,eile de
0e+te 0 de ani odat -u re-unoa9terea +u/ra2iului univer+al ,a+-ulin, 3n 1#1%, a8ia 3n
1#2% re-uno+-4ndu&l 0entru /e,eile de -el 0u.in 21 de ani, 0entru -a, ulterior -elui de&
al doilea r18oi ,ondial, +u/ra2iul /e,inin + /ie 2arantat 3n nu,eroa+e alte +tateH
Dane,ar-a 3n 1#1%, <er,ania 3n 1#1#, <er,ania, "el2ia, Lu:e,8ur2 3n 1#1#, S*A 9i
Canada 3n 1#20, Suedia 9i Irlanda 3n 1#21)
Cn Ro,4nia, 3n 0o/ida di+0o1i.iilor din Con+titu.ia din 1#2, dre0tul de vot e+te
ad,i+ 0lenar 9i 0entru /e,ei a8ia +u8 i,0eriul Con+titu.iei din 1#%, a-e+tea ne/iind
3n+ eli2i8ile de-4t 0entru Senat, nu 9i 0entru Ca,era De0uta.ilor)
Cn ;ran.a, de9i Ca,era De0uta.ilor ado0ta+e dre0tul de vot 0entru /e,ei 3n-
de la +/4r9itul 0ri,ului r18oi ,ondial, Senatul, do,inat de Partidul Radi-al, +&a o0u+,
de tea, -a /e,eile + nu vote1e ,a+iv 0entru drea0ta, +u8 in/luen.a "i+eri-ii, a+t/el
3n-4t, a8ia 3n-e04nd -u 21 a0rilie 1#!!, +u/ra2iul e+te e:tin+ 9i 3n /avoarea /e,eilor,
1'#
O) IAl, op" cit", 0ara2ra/ $!
%$
renun.4ndu&+e la -on-e0.ia -on/or, -reia a-e+tea nu au dre0tul + 0arti-i0e la
tre8urile 0u8li-e, tre8uind + +e li,ite1e la -ele 0rivate
1$0
)
Su/ra2iul /e,inin a /o+t re-uno+-ut 3n Italia 3n 1#!', 3n <re-ia 3n 1#(2, 3n
Mona-o 3n 1#'2, 3n Li8ia 3n 1#', 3n Elve.ia la nivel /ederal 3n 1#$1, 3n San Marino 3n
1#$!, iar 3n Lie-Aten+tein a8ia 3n 1#%!)
*n al treilea ti,0 al e:tinderii univer+alit.ii +u/ra2iului a /o+t -on+tituit de
eli,inarea re+tri-.iilor a-e+teia, altele de-4t -ele 8a1ate 0e -riteriul +e:ului) E+te vor8a,
,ai 3nt4i, de eliminarea sufragiului capacitar. S0e-i/i-ul a-e+tui ti0 de +u/ra2iu
re1id 3n re+tr4n2erea dre0tului de vot 3n /un-.ie de -a0a-itatea intele-tual, de un
anu,it nivel de in+tru-.ie 0e -are -et.eanul + /ie a0t + 3l dovedea+-) ;unda,entat
0e ne-e+itatea unei de,o-ra.ii de -alitate, -e 0re+u0une 3n ,od ne-e+ar o anu,it
-alitate a votului, +u+.inut de nivelul de +tudii al ale2torului, +u/ra2iul -a0a-itar a
-on+tituit de+eori, 3n 0ra-ti-, o ,odalitate de a a+-unde di+-ri,inri 8a1ate 0e ra+ +au
0e ori2ine 9i +tatut +o-ial)
A+t/el, 3n S*A, de9i al 1(&lea a,enda,ent al Con+titu.iei inter1i-ea ori-e
di+-ri,inare ra+ial 3n ,aterie ele-toral, 3n anu,ite +tate ale +udului, du0 1%$0,
dre0tul de vot era re-uno+-ut doar -et.enilor -are 9tiau + +-rie, + -itea+- 9i da-
erau -et.eni 3n- din 1%'$ +au da- erau -a0a8ili + de,on+tre1e - 8uni-ul era
-et.ean al S*A 5I-lau1a 8uni-uluiP6, uneori tre8uind -Aiar + 0oat -o,enta
Con+titu.ia) A-e+t ti0 de di+0o1i.ii au /o+t eli,inate a8ia 3n 1#$0) Di+-ri,inrile ra+iale
0rivind dre0tul de vot al indienilor au /o+t eli,inate 3n +tatele din ve+tul S*A a8ia 3n
1#!%) Cn anu,ite -a1uri di+-ri,inarea ra+ial a /o+t o/i-ial, e:0re+ 0rev1ut -a atare
3n le2i 5A/ri-a de Sud +u8 re2i,ul a0artAeid&ului6) Cn ,odernitate, 3n +tatul a,eri-an
Mi++i++i00i +e -ere -a ale2torii + -unoa+- ,-ar 0ar.ial Con+titu.ia, + o 3n.elea2
-4nd o -ite+- 9i + o 0oat inter0reta
1$1
)
Cn Ro,4nia votul -a0a-itar a /un-.ionat +u8 i,0eriul Con+titu.iei din 1%'' 9i
3n a0li-area le2ii ele-torale din 1%%!, alturi de votul -en+itar 0e 8a1 de avere) Art) '1
din Con+titu.ie 0revedea - +unt +-uti.i de -en+ 3n al treilea -ole2iu 0entru ale2erea
de0uta.ilor I0ro/e+iunile li8erale, o/i-erii in retra2ere, 0ro/e+orii +i 0en+ionarii
StatuluiP) Ca ur,are a Con+titu.iei din 1#2 9i 3n a0li-area le2ii ele-torale din 1#2',
de0uta.ii 9i o 0arte din +enatori erau ale9i 0rin vot univer+alO o alt 0arte din +enatori
era alea+ 0rin vot indire-t, de -tre ,e,8rii ale9i ai -on+iliilor lo-ale 9i @ude.ene, iar o
alt 0arte 0rin vot -a0a-itar, adi- de -tre Ca,erele de indu+trie, Ca,erele de
a2ri-ultur, de -o,er. 9i de ,un- 9i de -tre univer+it.i) Le2ea ele-toral din 1##,
ado0tat 3n a0li-area Con+titu.iei din 1#%, re-uno9tea dre0tul de vot doar I9tiutorilor
de -arteP)
I,0unerea +u/ra2iului univer+al a re-la,at, de a+e,enea, eliminarea
sufragiului restr+ns 0a"at pe criteriul )+rstei, -are, 3n +i+te,ele -e i,0uneau o
v4r+t 0rea ,are 0entru e:er-i.iul dre0tului de vot 52, 2(, -Aiar 0 de ani6, ,a+-a
realitatea 3nlturrii de la vot a tineretului, -a 9i -ate2orie +o-ial) Cn 0lu+,
univer+alitatea e/e-tiv a +u/ra2iului a i,0u+ a0andonarea sufragiului restr+ns *n
0a"a criteriului;censului profesional) *n a+e,enea -en+ a e:i+tat 3n +i+te,ul ro,4n
+u8 i,0eriu Con+titu.iei din 1#% 9i al le2ii ele-torale din 1##, -on-o,itent -u
1$0
Pentru detalii, ve1i D) Rou++eau, $ibert% politi&ue et droit de vote, op" cit", 0) 2#1 9i P)
Martin, $es sIstJmes %lectorau1, Ed) Mont-Are+tien, Pari+, 11#$ 0ara2ra/ 1'
1$1
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ 1$
%%
+u/ra2iul -a0a-itarH -a + 0oat ale2e, -et.enii tre8uiau + ai8 o anu,it 0ro/e+ie, +
dovedea+- /a0tul - trie+- din ,un-a lor) Cen+ul 0ro/e+ional a /o+t ,en.inut 0rin
de-retele&le2i din /e8ruarie 9i noie,8rie 1#!1) De a+e,enea, -en+ul 0ro/e+ional a
0re+u0u+ e:-luderea de la e:er-itarea dre0tului de vot a 0er+oanelor -e au o anu,it
0ro/e+ieH 3n "ra1ilia 9i Tur-ia ,ilitarii, in Li8ia 9i Iran ,ilitarii 9i 0oli.i9tii, 3n "el2ia
+u8o/i.erii, -a0oralii 9i +olda.ii 0e durata 3nde0linirii +ervi-iului ,ilitar, ,e,8rii a-tivi
ai ar,atei 0arti-i04nd la vot doar du0 ani de +ervi-iu) Cn An2lia, ,ilitarii au
0arti-i0at la ale2eri 0entru Ca,era Co,unelor a8ia du0 1#!(
1$2
)
$. (. Condiiile minimale ale e1ercit#rii sufragiului uni)ersal
Odat -u-erit -ara-terul univer+al al votului, 0entru e:er-itarea a-e+tuia +e
i,0une e:i+ten.a capacit#ii electorale, -on+t4nd 3n re+0e-tarea -u,ulativ a unor
-ondi.ii ,ini,ale 0entru a votaH v4r+ta, e:er-i.iul dre0turilor -ivile 9i 0oliti-e, -are
0re+u0une e:i+ten.a unei -a0a-it.i intele-tuale 5de0lintatea /a-ult.ilor ,intale6 9i a
unei -a0a-it.i ,orale 9i -ondi.ia na.ionalit.ii)
Art) ' din Con+titu.ia Ro,4niei nor,ea1 - 0ot vota -et.enii ro,4ni -are au
v4r+ta ,ini, de 1% ani 3,0lini.i 04n 3n 1iua ale2erilor in-lu+iv 5alineatul 516 6 9i -are
+unt 3n de0lintatea /a-ult.ilor ,intale 9i au -a0a-itatea ,oral de a vota, a9a -u,
re1ult din inter0retarea per a contrario a alineatului 526H Inu au dre0t de vot de8ilii
+au aliena.ii ,intal, 0u9i +u8 interdi-.ie 9i ni-i 0er+oanele -onda,nate, 0rin Aotr4re
@ude-torea+- de/initiv, la 0ierderea dre0turilor ele-toraleP)
+rsta minim# ne-e+ar 0entru a ale2e = ma4oritatea electoral# & e+te, 3n
2enere, -ea la -are individul do84nde9te -a0a-itatea 0lenar de e:er-i.iu, /un-.ion4nd
0re1u,.ia e:i+ten.ei di+-ern,4ntului, a ,aturit.ii intele-tuale 9i a inde0enden.ei
de-i1ionale) I+tori-, v4r+ta ,a@orit.ii ele-torale a +-1ut 0ro2re+iv, -ore+0un1tor
-u-eririi eta0i1ate a -ara-terului univer+al al +u/ra2iului) Cn ;ran.a, de 0ild,
,a@oritatea ele-toral a tre-ut de la 0 de ani 51%1(6 la 2( de ani 51%06, re+0e-tiv la 21
de ani 51%!%6
1$
, a8ia 3n 1#$! a@un24nd la 1% ani, 3n virtutea le2ii din ( iulie 1#$!, -are
di+0une - 0ot ale2e /ran-e1ii de a,8ele +e:e av4nd v4r+ta de 1% ani 3,0lini.i 9i -are
+e 8u-ur de e:er-i.iul dre0turilor -ivile 9i 0oliti-e, ne/iind 3n ni-iuna dintre +itua.iile
de in-a0a-itate 0rev1ute de le2eP
1$!
) Cn -va+itotalitatea +i+te,elor a-tuale, ,a@oritatea
ele-toral +e do84nde9te la 1% aniH 3n Marea "ritanie 3n-e04nd -u 1#'#, 3n <er,ania
3n-e04nd -u 1#$0, 3n S*A 3n-e04nd -u 1#$1, 3n Italia 3n-e04nd -u 1#$()
Cn Ro,4nia, ,a@oritatea ele-toral de 1% ani, 3,0lini.i 04n 3n 1iua ale2erilor
in-lu+iv, a9a -u, e+te 2arantat 3n Con+titu.ie, e+te reluat 9i la nivel le2i+lativ, 3n -a1ul
tuturor ti0urilor de ale2eri
1$(
)
Capacitatea intelectual# ne-e+ar 0entru a vota e+te -ondi.ionat de li0+a
0unerii +u8 interdi-.ie, -are ate+t li0+a di+-ern,4ntului 9i de-i a -a0a-it.ii ,entale)
A9adar, 8olile ,intale nu +unt 0rin ele 3n+ele o re+tri-.ie a dre0tului de a vota, aliena.ii
9i de8ilii ,intal -are nu +unt 0u9i +u8 interdi-.ie /iind 0re1u,a.i - de.in -a0a-itatea
intele-tual 0entru a&9i e:0ri,a +u/ra2iul) De 0ild, le2ea /ran-e1 din 2$ iunie 1##0
1$2
<A) Ian-u, <A) <lvan, op" cit", 0) 1!
1$
D) CAa2nollaud, op" cit", 0) 1'%
1$!
C) Le-ler-N, op" cit", 0) 1(%
1$(
Art) alin) 5!6 din le2ea (>200%O art) ( alin) 5(6 din le2ea >200$O art) 1Y alin) 516 lit) -6 din
le2ea $>200!O art) alin) 516 din le2ea '$>200!
%#
di+0une - 0er+oanele internate 0entru tul8urri ,intale 39i 0+trea1, la ie9ire,
0lenitudinea dre0turilor lor) A9a -u, e+te i,0u+ -on+titu.ional 3n art) ' alin) 526 din
le2ea +u0re,, -ondi.ia -a0a-it.ii intele-tuale e+te reluat 9i la nivel le2i+lativ
1$'
)
Capacitatea moral#' nu,it 9i demnitate electoral#, are -a +-o0 + ate+te
e:i+ten.a unui ,ini,u, de ata9a,ent al ale2torului /a. de +tat, a -rui a8+en. atra2e
i,0o+i8ilitatea de a vota 9i +e -on+tat 0rin -onda,narea -et.eanului 0entru +v4r9irea
anu,itor in/ra-.iuni) A+t/el, nede,nitatea, li0+a -a0a-it.ii ,orale, nu 0oate /i
-on+tatat de-4t 0rin Aotr4re @ude-torea+- de/initiv, iar 3n -e 0rive9te /a0tele
+v4r9ite 0entru -are intervine nede,nitatea, re2le,entrile +i+te,elor ele-torale +unt
/oarte di/erite) Nu vor 0utea e:er-ita dre0tul de vot 0er+oanele -onda,nate de/initiv la
0ierderea dre0turilor ele-torale, 0e toat 0erioada +ta8ilit 0rin Aotr4rea
@ude-torea+- de -onda,nare)
Cn +i+te,ul ro,4n, -ondi.ia -a0a-it.ii ,orale, a9a -u, e+te i,0u+
-on+titu.ional 3n art) ', e+te reluat 9i la nivel le2i+lativ
1$$
) Inter1i-erea dre0turilor
ele-torale 0oate interveni /ie -a 0edea0+ a--e+orie, /ie -a 0edea0+ -o,0le,entar)
Pedea0+a a--e+orie, -on+t4nd 3n inter1i-erea tuturor dre0turilor 0rev1ute de art) '! din
Codul Penal, 0rintre -are 9i dre0tul de a ale2e 9i de a /i ale+ 3n autorit.ile 0u8li-e +au
3n /un-.ii ele-tive 0u8li-e, 3n+o.e9te de dre0t, -on/or, art) $1 alin) 526 din Codul Penal,
-onda,narea la 0edea0+a deten.iunii 0e via. +au a 3n-Ai+orii, din ,o,entul 3n -are
Aotr4rea de -onda,nare a r,a+ de/initiv 9i 04n la ter,inarea e:e-utrii 0ede0+ei,
04n la 2ra.ierea total +au a re+tului de 0edea0+ ori 04n la 3,0linirea ter,enului de
0re+-ri0.ie a e:e-utrii 0ede0+ei)
Ca 0edea0+ -o,0le,entar, inter1i-erea dre0tului de a ale2e 9i de a /i ale+ 3n
autorit.ile 0u8li-e +au 3n /un-.ii ele-tive 0u8li-e +e a0li- /ie /a-ultativ, da- in+tan.a
@ude-torea+- o -on+ider ne-e+ar, /a. de natura 9i 2ravitatea in/ra-.iunii,
3,0re@urrile -au1ei 9i 0er+oana in/ra-torului, /ie o8li2atoriu, -4nd le2ea 0revede
a-ea+t 0edea0+, 3n+, 3n a,8ele -a1uri, +u8 -ondi.ia -a 0edea0+a 0rin-i0al +ta8ilit
+ /ie 3n-Ai+oarea de -el 0u.in 2 ani 5art) '( din Codul Penal6) E:e-utarea 0ede0+ei
inter1i-erii dre0turilor ele-torale 3n-e0e du0 e:e-utarea 0ede0+ei 3n-Ai+orii, du0
2ra.ierea total +au a re+tului de 0edea0+, ori du0 0re+-ri0.ia e:e-utrii 0ede0+ei 5art)
'' din Codul Penal6)
Per+oanele -onda,nate 0rin Aotr4re @ude-torea+- de/initiv la 0ierderea
dre0turilor ele-torale nu 0arti-i0 la vot 9i nu +unt avute 3n vedere la +ta8ilirea
nu,rului total al ale2torilor)
Per+oanele -are +e a/l 3n +tare de are+t 0reventiv, 0rote@ate de 0re1u,.ia de
nevinov.ie, -4t vre,e nu a intervenit o Aotr4re @ude-torea+- de -onda,nare, 0ot
e:er-ita dre0tul de vot, 3n -a1ul lor a0li-4ndu&+e di+0o1i.iile 0rivind urna +0e-ial)
Sunt -on+iderate in-a0a-it.i ele-torale at4t li0+a -a0a-it.ii ,intale, -4t 9i
nede,nitatea = li0+a -a0a-it.ii ,orale)
Cn Ro,4nia, -a 9i 3n dre0tul -o,0arat, naionalitatea, -ondi.ie ne-e+ar 0entru
e:er-i.iul dre0tului de vot, 0re-u, 9i, -orelativ, a dre0tului de a /i ale+, nu +e a0li- 3n
-a1ul ale2erilor 0entru ,e,8rii Parla,entului Euro0ean 9i ni-i 3n -a1ul ale2erilor
lo-ale, -a ur,are a inte2rrii 3n *niunea Euro0ean) A+t/el, rea,inti, -, 0e de o
1$'
Art) alin) 5(6 din le2ea (>200%O art) ( alin) 5'6 din le2ea >200$, art) ( alin) 516 lit) a6 din
le2ea '$>200!
1$$
2bidem
#0
0arte, art) ( alin) 5#6 din le2ea >200$, di+0une, 3n -a1ul ale2erilor euro0arla,entare,
- au dre0t de vot 9i de a /i ale9i -a ,e,8ri din Ro,4nia 3n Parla,entul Euro0ean, 3n
a-elea9i -ondi.ii -a 9i -et.enii ro,4ni, +u8 re1erva 3nde0linirii -erin.elor 0re1entei le2i,
to.i -et.enii +tatelor ,e,8re ale *niunii Euro0ene, 3n +en+ul art) 1$ alin) 516 din
Tratatul de in+tituire a Co,unit.ii Euro0ene, -are au re9edin.a +au do,i-iliul 0e
teritoriul Ro,4niei) Pe de alt 0arte, art) 1' alin) 5!6 din Con+titu.ie le 2arantea1
a-e+tor -et.eni dre0tul de a ale2e 9i de a /i ale9i 3n autorit.ile ad,ini+tra.iei 0u8li-e
lo-ale 3n -ondi.iile le2ii or2ani-e, art) !Y alin) 516 9i 526 din le2ea '$>200! 0rivind
ale2erile lo-ale di+0un4ndH -et.enii ori-rui +tat ,e,8ru al *niunii Euro0ene, -are au
do,i-iliul +au re9edin.a 3n Ro,4nia au dre0tul de a ale2e 9i de a /i ale9i 3n ale2erile
lo-ale 3n a-elea9i -ondi.ii -a 9i -et.enii ro,4ni, 3n+ nu,ai 0entru /un-.ia de -on+ilier
lo-al 9i -on+ilier @ude.ean)
7otarea de -tre 0er+oanele -e nu au e:er-i.iul dre0tului de vot -on+tituie, 3n
+i+te,ul ro,4n, in/ra-.iune
1$%
)
A+t/el 0re-i1ate, -ondi.iile ,ini,ale ale e:er-itrii dre0tului de a ale2e +unt
-on/or, e:i2en.elor art) ( din Con+titu.ie re/eritor la -ondi.iile re+tr4n2erii
e:er-i.iului dre0turilor)
/. 6galitatea sufragiului
Cu-erire i+tori- anevoioa+, e2alitatea +u/ra2iului a 0re+u0u+, evolutiv,
eli,inarea +u/ra2iului -en+itar 9i renun.area tre0tat la re+tri-.iile i,0u+e -ara-terului
univer+al al +u/ra2iului, 3n ra0ort de -riteriile de@a anali1ate) Pro-e+ul de e2ali1are a
+u/ra2iului a -ondu+ la e:tinderea univer+alit.ii a-e+tuia, 0entru -a 3n de,o-ra.iile
a-tuale e2alitatea +u/ra2iului + /ie -on+iderat o 2aran.ie a -ara-terului univer+al al
a-e+tuia 9i a li8ert.ii votului) Cn a-e+te +i+te,e, +u/ra2iul e2al re0re1int o
0arti-ulari1are, 3n ,ateria dre0tului de vot, a e2alit.ii 3n dre0turi)
Cn +i+te,ul ro,4n, e2alitatea +u/ra2iului are -a 0ri, /unda,ent -on+titu.ional
e2alitatea 2arantat de arti-olul 1' al le2ii +u0re,e) Totodat, unitatea 0o0orului ro,4n
i,0u+ -a /unda,ent al +tatului de art) ! din Con+titu.ie are dre0t -on+e-in. unitatea
-or0ului 0oliti- 9i a re0re1entrii 0o0orului, a+t/el -, 3n ,ateria dre0turilor 0oliti-e 3n
2enere, a9adar in-lu+iv 3n -e 0rive9te +u/ra2iul, nu 0ot /i introdu+e di/eren.ieri
-ate2oriale 3ntre -et.eni, 0rin -are + /ie 3n-l-at e2alitatea)
E2alitatea +u/ra2iului 0re+u0une re+0e-tarea 0rin-i0iului de e-Aivalen. Iun
-et.ean, un +u/ra2iuP, adi- singularitatea )otului' caracterul s#u unic) De
a+e,enea, e2alitatea +u/ra2iului re-la, egalitatea repre"ent#rii, 3n an+a,8lul
re0re1entativ, a -or0ului 0oliti- unitar)
/ %. Unicitatea )otului
Cara-terul uni- al votului 0re+u0une - /ie-are -et.ean are dre0tul la un +in2ur
vot 0entru ale2erea unuia 9i a-eluia9i or2an, +u/ra2iului a+t/el e:0ri,at re-uno+-4ndu&
i&+e a-eea9i valoare, 0e 3ntre2 teritoriul +tatului, 3n -a1ul tuturor -et.enilor) Cn a-e+t
+en+ tre8uie inter0retat indivi1i8ilitatea -or0ului 0oliti- 2arantat 0rin in+tituirea
1$%
Art) 2'\( alin) 516 lit) a6 din le2ea $0>200!O art) (' din le2ea (>200%O art) 10# alin) 526 din
le2ea '$>200!O art) 22\! din le2ea >200$)
#1
unit.ii 0o0orului -a /unda,ent al +tatului, 3n art) ! alin) 516 din Con+titu.ia Ro,4niei,
0re-u, 9i indivi1i8ilitatea 0o0orului, a teritoriului 9i a +uveranit.ii, 2arantate
-on+titu.ional 3n art) 1 alin) 516 al le2ii +u0re,e, -are di+0une - Ro,4nia e+te +tat
unitar 9i indivi1i8il)
Corelativ 2arantrii -on+titu.ionale 9i le2ale a e2alit.ii votului, le2i+la.ia
ele-toral ro,4n in+tituie e:0re+ -ara-terul +in2ular, uni- al votuluiH 0entru ale2erile
0arla,entare, art) ! alin) 516 din le2ea (>200% 0revede - I/ie-are ale2tor are dre0tul
la un +in2ur vot 0entru ale2erea Ca,erei De0uta.ilor 9i la un +in2ur vot 0entru ale2erea
SenatuluiPO 0entru ale2erile 0re1iden.iale, art) 1 alin) 56 din le2ea $0>200! di+0une -
Iale2torul are dre0tul la un +in2ur vot, 3n /ie-are tur de +-rutin or2ani1at 0entru
ale2erea Pre9edintelui Ro,4niei, 0otrivit art) %1 alin) 526 +i 56 din Con+titu.ia
Ro,4niei, re0u8li-atPO 0entru ale2erile lo-ale, -ara-terul uni- al votului 0entru
ale2erea 0ri,arilor, -on+iliilor lo-ale, -on+iliilor @ude.ene 9i a 0re9edin.ilor a-e+tora din
ur, e+te 0rev1ut de art) alin) 526 din le2ea '$>200!)
*ni-itatea votului 9i e2ala valoare a a-e+tuia i,0une, de a+e,enea, -a /ie-are
ale2tor + /ie 3n+-ri+ 0e o +in2ur li+t ele-toral, + ai8 un +in2ur do,i-iliu, un
+in2ur a-t de identitate)
Prote-.ia +in2ularit.ii votului e+te a+i2urat, 3n +i+te,ul ro,4n, de
in-ri,inarea -a in/ra-.iune a e:er-itrii de -tre ale2tor a dre0tului +u de vot de dou
+au de ,ai ,ulte ori 3n 1iua ale2erilor
1$#
, 0re-u, 9i a introdu-erii 3n urn, de -tre ori-e
0er+oan, ale2tor +au nu, a ,ai ,ultor 8uletine de vot de-4t au dre0tul ale2torii
0entru ale2erea uneia 9i a-eleia9i autorit.i 0u8li-e ele-tive
1%0
)
De alt/el, atun-i -4nd ale2torul votea1 altundeva de-4t a-olo unde 39i are
do,i-iliul, 0re-u, 9i atun-i -4nd 39i are do,i-iliul +au re9edin.a 3n +trintate, e+te
o8li2at + -o,0lete1e o de-lara.ie 0e 0ro0ria r+0undere -u, - nu a ,ai votat, la
re+0e-tivele ale2eri 9i nu va ,ai vota) 7eri/i-area a-e+tor de-lara.ii e+te reali1at de
-tre Autoritatea Ele-toral Per,anent, 3n+ re2le,entarea 3n ,aterie, in-lu+iv 3n -e
0rive9te ter,enul de veri/i-are, nu 0er,ite -a eventualele nere2uli -on+tatate, in-lu+iv
votul ,ulti0lu, + ai8 e/e-te @uridi-e a+u0ra 0ro-e+ului ele-toral de@a 3n-Aeiat) Se
i,0une a+t/el o ,odi/i-are a le2i+la.iei ele-torale 9i +u8 a-e+t a+0e-t, -are + 0er,it o
veri/i-are 3ntr&un ter,en re1ona8il, re+0e-t4ndu&+e i,0erativul -elerit.ii, +0e-i/i-
de+/9urrii 0ro-e+ului ele-toral, a+t/el -a eventuala /raudare a re1ultatului a-e+tuia,
0rin votul ,ulti0lu, + 0er,it reluarea +-rutinului)
E2alitatea dre0tului de vot, a +u/ra2iului 9i -ara-terul uni- al votului nu +unt
3n/r4nte 3n +i+te,ele -e 0ra-ti- +-rutine ,i:te, 3n -are ale2torul votea1 o 0arte din
re0re1entan.i -on/or, +-rutinului ,a@oritar, iar 0e -ealalt 0arte -on/or, re0re1entrii
0ro0or.ionale, a+t/el 3n-4t ele-torul di+0une de dou 8uletine de vot, -ore+0un1toare
-elor dou +u/ra2ii 0e -are le e:0ri,) Cara-terul +in2ular al votului +e ,en.ine 0rin
a-eea - /ie-are ale2tor di+0une doar de un +in2ur vot 3n vederea ale2erii uneia 9i
a-eleia9i -ate2orii de re0re1entan.i 0entru ale2erea -rora +e a0li- o ,odalitate de
+-rutin +0e-i/i-) Cel de&al doilea vot, e:0ri,at 0entru ale2erea -eleilalte -ate2orii de
re0re1entan.i, -on/or, -eleilalte ,odalit.i de +-rutin, r,4ne 9i el uni-)
1$#
Art) 22\! din le2ea >200$O art) (' alin) 516 din le2ea (>200%O art) 2'\( alin) 516 lit) 86 din
le2ea $0>200!O art) 10# alin) 526 din le2ea '$>200!
1%0
Art) 2'\( alin) 516 lit) -6 din le2ea $0>200!O art) ($ din le2ea (>200%O art) 110 din le2ea
'$>200!O art) 22\( din le2ea >200$
#2
Cn Ro,4nia, -a 9i 3n dre0tul -o,0arat, +unt a9adar inter1i+e at4t votul 0lural,
-4t 9i votul ,ulti0lu, -a variante i+tori-e ale votului uni-, 3n-l-ri ale e2alit.ii
+u/ra2iului)
/. &. otul plural
E:-e0.ie nu doar de la e2alitatea +u/ra2iului, -i 9i de la -ara-terul 0er+onal 9i
individual al a-e+tuia, /iind utili1at 0entru a -o,0en+a univer+alitatea +u/ra2iului
3nainte -a a-ea+ta + +e i,0un 0lenar
1%1
, votul 0lural 0re+u0une - anu,itor ale2tori
li +e a-ord +u/ra2ii +u0li,entare 3n -adrul uneia 9i a-eleia9i -ir-u,+-ri0.ii, 0entru
ale2erea a-eleia9i autorit.i de +tat, 3n 8a1a unor -a0a-it.i 0re1u,ate ale a-e+tora,
-on+idera.i /iind, 2ra.ie anu,itor -alit.i 0er+onale 5-a0i de /a,ilie, 0ro0rietari, titulari
de di0lo,e de +tudii6, - au intere+e +0e-iale 3n a/a-erile +tatului)
O 0ri, /or, a votului 0lural e+te )otul du0lu, 0ra-ti-at, de 0ild, 3n ;ran.a,
3n 8a1a le2ii din 20 iunie 1%20, 3n -ondi.iile unui vot -en+itar) Cei ,ai 8o2a.i dintre
ale2tori erau 2ru0a.i 3n dou -ole2iiH -ole2iile -are ale2eau o 0ri, /ra-.iune din
de0uta.i 9i de0arta,entele -are ale2eau -ealalt 0arte, ,arii 0ro0rietari di+0un4nd de
vot du8luO a+t/el, un +/ert din ale2torii -ei ,ai 8o2a.i +e 0ronun.au de dou ori
1%2
)
Cn Noua ]eeland, le2ea -u 0rivire la ale2erile lo-ale 9i la ,odul de votare din
1#( introdu-ea a0li-area unui -en+ 0e avere 3n 8a1a -ruia unii ale2tori e:er-itau vot
0lural) Cn Pru+ia anului 1%!# to.i adul.ii de +e: ,a+-ulin votau 0lural 3n -adrul votului
univer+al)
O a doua variant a votului 0lural -on+t 3n )otul familial, al -rui ideal era /ie
reali1area +u/ra2iului univer+al inte2ral, 0rin 3n-or0orarea /e,eii 9i a -o0iilor 3n -or0ul
ele-toral, 0rin inter,ediul -a0ului /a,iliei, /ie re0re1entarea 2ru0ului /a,ilial -a atare
9i nu a indivi1ilor -e 3l -o,0uneau
1%
) 7otul /a,ilial 0ra-ti-at 3n "el2ia 51%# = 1#216
0re+u0unea - 0rin.ii aveau dre0tul + vote1e 3n lo-ul -o0iilor ,inori, -a0ul /a,iliei
av4nd a+t/el un nu,r de voturi -ore+0un1tor -u i,0ortan.a /a,iliei +ale, nu,rul de
+u/ra2ii de -are di+0unea /iind 0ro0or.ional -u nu,rul -o0iilor ,inori) Mai ,ult, la
nivel de an+a,8lu, le2ea 8el2ian din 1%# a-orda un 0ri, +u/ra2iu -et.eanului, un al
doilea -a0ilor /a,iliei 3n -ondi.iile de+-ri+e, un al treilea 0ro0rietarilor -e de.ineau o
anu,it avere, -el de&al 0atrulea 9i al -in-ilea +u/ra2iu /iind a-ordate -elor -e aveau
titluri o8.inute 3n 3nv.,4ntul ,ediu +au +u0erior, ne/iind 3n+ 0er,i+ de-4t -u,ulul a
trei voturi
1%!
)
A-e+t +u/ra2iu a /o+t -on+iderat avanta@o+ 0e ,otiv - 3n-ura@a natalitatea 9i ar
/i -on+tituit un 0aliativ al ,a@orit.ii ele-torale, /iind +u+.inut 3n +0e-ial de -tre
-on+ervatori, -are -on+iderau - ta.ii de /a,ilie erau ,ai ,odera.i de-4t -eli8atarii
1%(
)
7otul /a,ilial a ,ai /o+t 0ra-ti-at 3n S0ania lui ;ran-o 9i a /o+t 0ro0u+ 0rin
0roie-tul de Con+titu.ie al ,are9alului PKtain, 3n ;ran.a, la 10 iulie 1#!0, tatl, eventual
,a,a, -a 9e/ de /a,ilie -u -el 0u.in -o0ii, av4nd dre0t la vot du8lu) Ini.iativa nu +&a
tran+0u+ 3n+ 3n a-t nor,ativ, -u toate - un atare 0roie-t ,ai /u+e+e ado0tat de Ca,era
De0uta.ilor 3n de-e,8rie 1#2, 0entru a /i a8andonat ulterior) Mai ,ult, 3n +i+te,ul
1%1
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ 1#
1%2
;) "on, $es elections en France, 1#$%, -itat de C) Le-ler-N, op" cit", 0) 1'
1%
D) CAa2nollaud, op" cit", 0) 1$0
1%!
<A) Ian-u, <A) <lvan, op" cit", 0) 1$
1%(
C) Le-ler-N, op" cit", 0) 1'
#
/ran-e1, Con+iliul -on+titu.ional a de-larat votul 0lural -a /iind -ontrar e2alit.ii
+u/ra2iului, 3n 1#$#
1%'
)
Cn Ro,4nia, votul 0lural a /o+t 0ro0u+ 3n 1#1, -a ele,ent de tran1i.ie de la
votul -en+itar la -el univer+al, dar nu a ,ai /o+t re2le,entat din -au1a r18oiului 9i a
introdu-erii, 3n 1#1$, a votului univer+al)
/ (. otul multiplu

A+e,ntor votului 0lural, votul ,ulti0lu 0re+u0une - ale2torul -e
3nde0line9te anu,ite -ondi.ii +ta8ilite de le2e di+0une de un +in2ur vot 0entru ale2erea
a-eluia9i or2an de +tat, 0e -are 3n+ 3l 0oate e:er-ita de ,ai ,ulte ori 3n -ir-u,+-ri0.ii
teritoriale di/erite) A-e+t ti0 de +u/ra2iu a /un-.ionat 3n Marea "ritanie, 3n-e04nd -u
1#1%, 3n 8a1a lui Re0re+entation Peo0le A-t, 04n 3n 1#(1, univer+itarii vot4nd de dou
ori, 3n virtutea +u0eriorit.ii lor intele-tuale)
Cn +i+te,ul ro,4n, votul ,ulti0lu a /un-.ionat +u8 i,0eriul Con+titu.iei din
1#2, la ale2erile 0entru Senat) Pro/e+orii univer+itari 8ene/i-iau de ,a:i, 0atru
voturiH unul 3n -ir-u,+-ri0.ia lor ele-toral, altul 0entru ale2erea +enatorului
univer+it.ii 3n -are 39i de+/9urau a-tivitatea 9i 3n- dou voturi da- erau 3n a-ela9i
ti,0 ,e,8ri ai unui -on+iliu -o,unal +au @ude.ean +au ai unei Ca,ere de -o,er.,
indu+trie, ,un-, a2ri-ultur 5+enatele univer+it.ilor, -on+iliile 9i Ca,erele /iind
vot4nd 0entru o 0arte din +enatorii, 3n -ondi.iile ale2erii a-e+tora 0rin vot indire-t6)
/ 5. 6galitatea repre"ent#rii corpului politic
E2alitatea +u/ra2iului i,0une re0re1entarea e2al a -or0ului 0oliti-, a+t/el 3n-4t
-ir-u,+-ri0.iile ele-torale tre8uie + /ie deli,itate re+0e-t4nd e-Aili8rul de,o2ra/i- 9i
e2ala re0re1entare a 0o0ula.iei) Cn -a1ul utili1rii re0re1entrii 0ro0or.ionale,
-ir-u,+-ri0.iile ele-torale av4nd 0o0ula.ii di/erite -a nu,r, 0entru a+i2urarea e2alei
re0re1entri +e /olo+e9te nor,a de re0re1entare, -are tre8uie + /ie a-eea9i 0e tot
teritoriul +tatului, 3n virtutea e2alit.ii 9i a nedi+-ri,inrii 3n ,ateria dre0turilor
0oliti-e)
A+t/el, 2ru0area le2al a ale2torilor, 3n vederea e:er-itrii votului, 3n colegii
electorale, 0e diver+e -riterii = 0ro/e+ional, reli2io+, de avere, -on+tituie 3n-l-rii ale
e2alit.ii +u/ra2iului, ale e2alei re0re1entri 9i, totodat, re+tr4n2eri ale univer+alit.ii
votului 5ve1i supra6, 3ntru-4t -ole2iile ine2ale -a nu,r de ale2tori ale2 un nu,r
e2al de re0re1entan.i, iar -ole2iile e2ale -a nu,r de ale2tori ale2 un nu,r ine2al de
re0re1entan.i)
<ru0area ale2torilor 3n ra0ort de -riteriul 0ro/e+ional in+tituie o re0re1entare a
intere+elor 0ro/e+ionale 3n an+a,8lul re0re1entativ, -e 0oate /i ,oderat +au
inte2ral
1%$
) Re0re1entarea 0ro/e+ional ,oderat +e -ara-teri1ea1 0rin a-eea -
0ro/e+ioni9tii +unt dele2a.i 3n Adunarea le2iuitoare de -tre ale2tori 2ru0a.i 3n -ole2ii
di+tin-te, -on/or, +0e-iali1rii lor 0ro/e+ionale) Re0re1entarea 0ro/e+ional inte2ral
0re+u0une - 0ro/e+ioni9tii dele2a.i 3n An+a,8lul re0re1entativ +unt de+e,na.i -Aiar de
1%'
2bidem
1%$
") Laver2ne, $e gouvernement des d%mocraties modernes, Pari+, 1#, 0) 12% -itat de T)
Dr2anu, op" cit", 0) 2!2
#!
-tre -or0ul 0ro/e+ional, de -on+iliul +au de or2anele a-e+tuia, 9i nu dire-t de -tre
ale2torii 2ru0a.i 3n -ole2ii 0ro/e+ionale
1%%
)
Si+te,ul -ole2iilor ele-torale 0ro/e+ionale, a0li-at 3n Ro,4nia +u8 i,0eriul
Con+titu.iei din 1#%, 0re+u0unea o re0re1entare 0ro/e+ional ,oderat, 0entru a /i
ale2tor 0entru Adunarea De0uta.ilor tre8uind + +e /a- dovada in+truirii 9-olare
5ale2torul + 9tie + +-rie 9i + -itea+-6, iar 2ru0area 3n -ole2ii reali14ndu&+e -on/or,
-riteriului +olidarit.ii I3ndeletni-iriiP, -are tre8uia, -on/or, art) '1 alin) 516 din
Con+titu.ie, + /ie una dintre ur,toareleH a2ri-ultor +au ,un-itor ,anualO -o,er-iant
+au indu+tria9O intele-tual)
Si+te,ul -ole2iilor reli2ioa+e a e:i+tat 3n ;ran.a 3n anul 1#!')
Si+te,ul -ole2iilor -on+tituite 0e 8a1a averii a -oe:i+tat -u +u/ra2iul -en+itar,
3n -a1ul Ro,4niei +u8 i,0eriul Con+titu.iei din 1%'', a9a -u, a, anali1at anterior)
C. Caracterul secret i personal al )otului
C. %. Caracterul secret al )otului
Secretul )otului -on+tituie a-ea 2aran.ie a li8erei e:0ri,ri a a-e+tuia 3n
virtutea -reia o0inia ale2torului e+te e:0ri,at -a o0.iune individual 0er+onal,
anoni,, de ,anier autono,, inde0endent, ne+u0u+ ni-iunei -on+tr4n2eri 9i
ni-iunei 0re+iuni) Con/iden.ialitatea 0re+u0une a+t/el - ale2torul nu 0oate /i o8li2at
+au 0re+at +&9i de1vluie o0.iunea ni-i 3n ,o,entul e:0ri,rii +ale 0rin vot, ni-i
ulterior a-e+tui ,o,ent)
I+tori-, votul +e-ret 3nlo-uie9te )otul pu0lic, e:0ri,at de -ele ,ai ,ulte ori
oral 9i +0e-i/i- unei vi1iuni ari+to-rati-e a+u0ra votului, e:i+tent la 3n-e0uturile
re2i,urilor re0re1entative, -are vi1au unani,itatea 9i -ri+tali1area unei ,a@orit.i
,a+ive 9i -on/or,i+te) A+t/el, votul era -on+iderat o /un-.ie -e a0ar.inea nota8ililor 9i
-are, 0entru a /i ,oral 9i a 0utea in/luen.a o0inia -elor ,ul.i, tre8uia a+u,at 0u8li-H
Iatun-i -4nd 0o0orul 39i ,ani/e+t +u/ra2iile, ele tre8uie + /ie 0u8li-e 9i a-ea+ta
tre8uie -on+iderat o le2e /unda,ental a de,o-ra.iei) Tre8uie -a ,i-ul 0o0or + /ie
lu,inat 5?6 de 2ravitatea anu,itor 0er+ona@eP 5Monte+Nuieu, LTe+0rit de+ loi+6
1%#
)
:araniile materiale tradiionale ale +e-retului votului +unt 8uletinele +-ri+e
0rote@ate de 0li-uri a0rute 3n Au+tralia 3n 1%($ 9i -a8ina de vot i1olat, 0reluate, 3ntr&
un 0ri, val i+tori-, de -tre Marea "ritanie, "el2ia 51%$$6, Norve2ia 51%%!6, S*A
51%#06, <er,ania 51#06, ;ran.a) So-iet.ile rurale 0re-u, Dane,ar-a 51#016, Pru+ia
51#1%6 +au *n2aria 51#06 au /o+t 0rintre ulti,ele +tate -are au ado0tat
-on/iden.ialitatea votului)
Tre-erea de la votul 0u8li- la -el +e-ret a avut ,otiva.ii 9i /inalit.i
a+e,ntoare, 3n e+en., de la un +tat la altul) Cn Marea "ritanie, 3n 1%$2, 0rin "allot
A-t, votul +e-ret l&a 3nlo-uit 0e -el 0rin a-la,are 3n 0ia.a 0u8li-, 3n -adrul unui ,itin2
de de+e,nare) S-o0ul a /o+t ato,i1area 9i individuali1area votului, de,o-rati1area 9i
eli,inarea -ontrolului +indi-atelor) *n ritual 0u8li- a /o+t a+t/el 3nlo-uit -u unul
0er+onalH 8uletinele de vot +e 0ri,eau de -tre ale2tori la intrarea 3n +ala de vot,
-on.ineau nu,ele, 0renu,ele 9i 0ro/e+iile -andida.ilor, ale2torul ddea votul 3n -a8ina
1%%
2bidem
1%#
D) CAa2nollaud, op" cit", 0) 11$
#(
i1olat, 3l 3n-Aidea 3ntr&un 0li- 9i&l de0unea 3n urn) Pre1en.a -elor -e nu aveau dre0t de
vot la lo-ul unde +e de+/9ura votul era e:0re+ inter1i+)
Cn ;ran.a, de9i 0rin-i0iul +e-retului votului e:i+ta 3n- din 1$%#, a8ia 3n 1#1
au /o+t ado0tate 8uletinele +-ri+e 9i -a8ina de vot i1olat, 3n a-ela9i +-o0 al
individuali1rii votului, al 0rivati1rii o0iniei e:0ri,ate 0rin vot, 9i nu doar a
e:0ri,rii a-e+teia, al eli,inrii ierarAiilor 9i +olidarit.ilor -o,unitari+te, 0re-u, 9i a
-ontrolului +au in/luen.ei -or0urilor de a0artenen. 0ri,ar, 3n 2eneral a ori-rei tutele
naturale) 7otul a devenit a+t/el, 0rin +e-retul +u, o 0ro8le, de -on9tiin. 0er+onal a
ale2torului, dovada a0artenen.ei dire-te a a-e+tuia la +tat, o ,odalitate de
re0u8li-ani1are
1#0
) S&a -on+iderat a+t/el - +e-retul votului -on+tituie un triu,/ al
-on-e0.iei li8erale 9i individuali+te a+u0ra votului, -ontri8uind la 0rote-.ia -elui +la8
at4t 3n ra0ort -u -ei 0uterni-i, -4t 9i 3n ra0ort -u e2alii +i, ru04nd tradi.ia o8li2a.iei +au
a tenta.iei de a e:0ri,a, 0rin votul 0u8li-, +olidarit.ile de 2ru0, 9i nu o o0inie
0er+onal
1#1
)
S&a 3nt4,0lat 3n+ 9i -a e/e-tele -on/iden.ialit.ii votului + /un-.ione1e, 9i nu
de ,anier involuntar, a--idental, 3n +en+ -ontrar de,o-ra.iei, 9i anu,e nu 0entru a
e:tinde +/era ale2torilor, -i 0entru a e:-lude anu,ite -ate2orii de votan.i de la
0arti-i0area la -on+tru-.ia +0a.iului 0u8li-) A+t/el, 3n S*A, 3n-e04nd -u 1%#0, utili1area
8uletinelor de vot +-ri+e 9i a i1olatorului +&au de,on+trat, +u8 ,a+-a ne-e+it.ii
a+i2urrii unui vot de,o-rati- de -alitate 9i a 3n-ura@rii +0iritului -ivi-, o /or, de
re+tr4n2ere a 0arti-i0rii la +-rutin a 0er+oanelor de -uloare 9i -Aiar a +ra-ilor 9i
anal/a8e.ilor, 3n +0e-ial 3n +tatele din Sud, 0rin in+tituirea unor ta:e de 3n+-riere
ele-toral 9i a unui te+t de al/a8eti1are)
Cn -onte,0oraneitate, +e-retul votului, -on+iderat +inoni, al li8ert.ii,
e2alit.ii 9i one+tit.ii a-e+tuia
1#2
, e+te 2arantat 3n dre0tul interna.ional at4t la nivel
univer+al 5art) 21 din De-lara.ia Dre0turilor O,ului 9i art) 2( din Pa-tul interna.ional
0rivind dre0turile -ivile 9i 0oliti-e6, -4t 9i 3n 0lan euro0ean 5art) din Pri,ul Proto-ol
al Conven.iei Euro0ene a Dre0turilor O,ului6
1#
)
Pe l4n2 2aran.iile ,ateriale ale +e-retului votului, 3n +en+ul a+i2urrii
re+0e-trii +ale -onver2, 3n de,o-ra.iile a-tuale, di+0o1i.iile re/eritoare la 0ro-edura
votrii) Cn le2i+la.ia ele-toral ro,4n, violarea +e-retului votului de -tre ori-e
0er+oane, in-lu+iv de -tre ,e,8rii 8iroului ele-toral al +e-.iei de votare, e+te
in-ri,inat -a in/ra-.iune
1#!
)
C &. Caracterul personal al )otului
C 2. . !araniile caracterului personal al votului
E:0ri,4nd o o0.iune 0oliti- individual 9i autono,, votul tre8uie + 0oat /i
e:er-itat de 0er+oana -reia 3i a0ar.ine o0.iunea -e +e ,ateriali1ea1 3n vot) Cn +i+te,ul
ro,4n, -ara-terul 0er+onal al votului e+te 2arantat, 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare, 3n
1#0
O) IAl, op" cit", 0ara2ra/e #!&#(
1#1
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ 21
1#2
Re1olu.ia ON* !!>1!' din 1( de-e,8rie 1#%#, -itat de O) IAl, op" cit", 0ara2ra/ %#
1#
7e1i supra
1#!
Art) (! din le2ea (>200%O art) 10% din le2ea '$>200#!O art) 22^ din le2ea >200$O art) 2'\'
din le2ea $0>200!)
#'
ur,torii ter,eniH I/ie-are ale2tor 39i e:0ri, votul 0er+onal) E:er-itarea votului 3n
nu,ele altui ale2tor e+te inter1i+P
1#(
) Punerea 3n 0ra-ti- a -ara-terului 0er+onal 9i
+e-ret al votului +e a+i2ur 0rin -ara-terul 0er+onal al a-tului ,aterial al votriiH
de0la+area ale2torului la +e-.ia de votare, intrarea doar a a-e+tuia 3n -a8ina de vot,
ulterior veri/i-rii identit.ii 9i introdu-erea 0er+onal, de -tre ale2tor, a 8uletinului
de vot 3n urn)
A9adar, 3n vederea a+i2urrii -ara-terului 0er+onal al e:er-itrii votului, -a
re2ul 3n +i+te,ele ele-torale a-tuale, identitatea ale2torului tre8uie + /ie ,ai 3nt4i
-uno+-ut, 3n a-e+t +en+ le2i+la.ia ele-toral ro,4n in+tituind re2i+trul ele-toral 9i
-r.ile de ale2tor 5-e +e vor utili1a 3n-e04nd -u ale2erile 0arla,entare din 2012
1#'
6,
0re-u, 9i li+tele ele-torale)
Registrul electoral
1#$
re0re1int o 8a1 de date -entrali1at 3n -are +unt
3n+-ri9i to.i -et.enii ro,4ni, in-lu+iv -ei -u do,i-iliul +au re9edin.a 3n +trintate, -are
au 3,0linit v4r+ta de 1% ani, -u dre0t de vot, 3nto-,it, 0+trat 9i a-tuali1at 3n
0er,anen. de -tre Autoritatea Ele-toral Per,anent, re+0e-tiv de -tre 8irourile
teritoriale ale a-e+teia, la nivel de @ude. 9i +e-tor al ,uni-i0iului "u-ure9ti) Re2i+trul
ele-toral e+te +tru-turat, 0entru -et.enii ro,4ni -u do,i-iliul 3n Ro,4nia, 0e @ude.e,
,uni-i0ii, ora9e, -o,une, iar 0entru -ei -u do,i-iliul 3n +trintate, 0e .ri 9i lo-alit.i)
Cnre2i+trarea -et.enilor -u do,i-iliul +au re9edin.a 3n +trintate +e va /a-e 0e 8a1a
eviden.ei e:i+tente la Dire-.ia 2eneral de 0a9a0oarte din -adrul Mini+terului Internelor
9i Re/or,ei Ad,ini+trative, utili1at la eli8erarea 0a9a0oartelor -u ,en.iunea 0rivind
+ta8ilirea do,i-iliului 3n +trintate, 0re-u, 9i a datelor de.inute de Mini+terul
A/a-erilor E:terne)
Cet.enii ro,4ni -u do,i-iliul +au re9edin.a 3n +trintate, 0re-u, 9i -et.enii
ro,4ni -u do,i-iliul 3n .ar a/la.i te,0orar 3n +trintate 0ot, la -ererea lor, + /ie
3n+-ri9i -u datele -ore+0un1toare ulti,ei adre+e de do,i-iliu +au de re9edin.) Datele
-e +e 3n+-riu 3n Re2i+trul ele-toral, de+tinate, -a 9i -elelalte in/or,a.ii din a-ea+t 8a1e
de date, e:-lu+iv 0ro-e+elor ele-torale, +untH data na9terii, -odul nu,eri- 0er+onal, .ara
de do,i-iliu +au de re9edin., adre+a de do,i-iliu, adre+a de re9edin., +eria 9i nu,rul
-r.ii de ale2tor, +eria 9i nu,rul a-tului de identitate)
Per+oanele de-edate, 0er+oanele -e 9i&au 0ierdut dre0turile ele-torale, 0re-u,
9i -ele -e 9i&au 0ierdut -et.enia ro,4n +e radia1 din Re2i+trul ele-toral 3n ter,en de
2! de ore)
Ori-e 0er+oan 3n+-ri+ 3n Re2i+trul ele-toral 0oate +oli-ita in/or,a.ii nu,ai -u
0rivire la datele 0er+onale -on.inute 3n a-e+ta, 0re-u, 9i /or,ula 3nt4,0inri 3,0otriva
o,i+iunilor, 3n+-rierilor 2re9ite 9i a ori-ror erori, la 8iroul teritorial @ude.ean al
Autorit.ii Ele-torale Per,anente -o,0etent) A-e+ta e+te o8li2at + +e 0ronun.e 0rin
di+0o1i.ie, 3n -el ,ult 1ile de la 3nre2i+trarea 3nt4,0inrii, 3,0otriva di+0o1i.iilor
0ut4ndu&+e introdu-e -onte+ta.ie, la @ude-toria 3n a -rei ra1 teritorial do,i-ilia1
ale2torul) Dude-toria +olu.ionea1 -onte+ta.iile 3n -el ,ult 1ile de la 3nre2i+trare)
Identitatea ale2torului tre8uie veri/i-at 3naintea votrii, 3n +i+te,ul ro,4n,
ale2torul /iind o8li2at, 0entru a 0ri,i 8uletinul de vot 9i 9ta,0ila -u ,en.iunea
I7OTATP, + 0re1inte 3n a-e+t +en+ un a-t de identitate, -e +e veri/i- de -tre ,e,8rii
1#(
Art) ! alin) 526 din le2ea (>200%
1#'
Art) $2 9i $ alin) 516 din le2ea (>200%
1#$
Art, 22 = 2! din le2ea (>200%
#$
8iroului ele-toral al +e-.iilor de votare, 0re-u, 9i + +e,ne1e 3n li+tele ele-torale +au 3n
ta8ele ele-torale) Cn +itua.ia 3n -are ale2torul, din ,otive 8ine 3nte,eiate, -on+tatate
de -tre 0re9edintele 8iroului ele-toral al +e-.iei de votare, nu 0oate +e,na 3n li+ta +au
3n ta8elul ele-toral, +e va /a-e ,en.iunea 3n li+t +au 3n ta8el, -u -on/ir,area, 0e 8a1
de +e,ntur, a unui ,e,8ru al 8iroului ele-toral
1#%
)
Prin act de identitate +e 3n.ele2e, 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare din
Ro,4nia, -artea de identitate, -artea de identitate 0rovi1orie, 8uletinul de identitateO 3n
-a1ul -et.enilor ro,4ni -u do,i-iliul 3n +trintate, 0a9a0ortul +i,0lu -u ,en.iunea
0rivind +ta8ilirea do,i-iliului 3n +trintate, 3n -a1ul -et.enilor -u re9edin.a 3n
+trintate, 0a9a0ortul +i,0lu +au, 3n -a1ul +tatelor ,e,8re ale *niunii Euro0ene, 9i
-artea de identitate, 3n+o.ite de ori-e alt do-u,ent e,i+ de autorit.ile +trine -are
dovede9te re9edin.a 3n +trintateO 3n -a1ul ,e,8rilor re0re1entan.elor di0lo,ati-e,
0a9a0ortul di0lo,ati- +au de +ervi-iuO 3n -a1ul elevilor din 9-olile ,ilitare, -arnetul de
+ervi-iu ,ilitar
1##
) Gutatis mutandis, a-e+te di+0o1i.ii +e a0li- 9i 3n -a1ul ale2erilor
0re1iden.iale, -4t ti,0 le2ea 0rivind a-e+t ti0 de ale2eri nu de/ine9te e:0re+ no.iunea de
a-t de identitate)
Cn -a1ul ale2erilor lo-ale, a-tul de identitate -on+t, 0entru -et.enii ro,4ni, 3n
-artea de identitate, -artea de identitate 0rovi1orie, 8uletinul de identitate +au
0a9a0ortul di0lo,ati- +au de +ervi-iu a/lat>a/lat 3n ter,enul de vala8ilitate, iar 3n
-a1ul elevilor din 9-olile ,ilitare, -arnetul de +ervi-iu ,ilitar, -et.enii *niunii
Euro0ene 0ut4ndu&9i e:er-ita dre0tul la vot 0e 8a1a ori-rui do-u,ent vala8il -are le
ate+t identitatea
200
)
Cn -a1ul ale2erilor din Ro,4nia 0entru Parla,entul Euro0ean, e+te -on+iderat
a-t de identitate e,i+ de +tatul ro,4nH -artea de identitateO -artea de identitate
0rovi1orieO 8uletinul de identitate ori 0a9a0ortul di0lo,ati-O 0a9a0ortul di0lo,ati-
ele-troni-O 0a9a0ortul de +ervi-iuO 0a9a0ortul de +ervi-iu ele-troni-O 0a9a0ortul +i,0lu,
0a9a0ortul +i,0lu ele-troni-, 0a9a0ortul +i,0lu te,0orar, -e 0ot /i /olo+ite 0entru
e:er-itarea dre0tului de vot nu,ai de -tre -et.enii ro,4ni do,i-ilia.i +au a/la.i 3n
+trintateO -arnetul de +ervi-iu ,ilitar, 3n -a1ul elevilor din 9-olile ,ilitare) Pentru
a-elea9i ale2eri, e+te -on+iderat do-u,ent de identitate vala8il al ale2torului
-o,unitar 50re-u, 9i al 0er+oanei eli2i8ile -o,unitar6 ori-e do-u,ent eli8erat de
+tatul ,e,8ru al -rui -et.ean e+te titularul, altul de-4t Ro,4nia, 9i -are e+te
-on+iderat a-t de identitate 3n +tatul e,itent
201
)
Printre 2aran.iile -ara-terului 0er+onal al votului, le2iuitorul ro,4n a in+tituit
9i dreptul electoral al fiec#rui aleg#tor i candidat de a contesta identitatea
persoanei ce se pre"int# la )ot, -a1 3n -are identitatea +e +ta8ile9te, 0rin ori-e ,i@loa-e
le2ale, de -tre 0re9edintele 8iroului ele-toral al +e-.iei de votare) Cn +itua.ia 3n -are
-onte+ta.ia e+te 3nte,eiat, a-e+ta din ur, 3l o0re9te de la vot 0e ale2torul 3n -au1,
-on+e,nea1 /a0tul 3ntr&un 0ro-e+&ver8al 9i +e+i1ea1 autorit.ile -o,0etente
202
)
1#%
Art) !2 alin) 526 din le2ea (>200%O art) 1#\( alin) 5'6 din le2ea $0>200!O art) 1#\! alin) 56
din le2ea >200$
1##
Art) 2 0-t) 2 din le2ea (>200%
200
Art) 12' din le2ea '$>200!
201
Art) (Y alin) 526 9i 56 9i art) #Y alin) 5!6 din le2ea >200$
202
Art) %! din le2ea '$>200!O art) !2 alin) 51!6 9i 51(6 din le2ea (>200%O art) 1#\! alin) 516 9i
51!6 din le2ea >200$O art) 1#\( alin) 51# 9i 51!6 din le2ea $0>200!
#%
De a+e,enea, 3n +i+te,ul ro,4n, utili1area unei -r.i de ale2tor +au a unui a-t
de identitate /al+ +unt in-ri,inate -a in/ra-.iuni
20
)
Pe l4n2 votul /a,ilial, e:-e0.ie de la -ara-terul 0er+onal al votului de@a
0re1entat, de la 0rin-i0iul - 0unerea 3n 0ra-ti- a -ara-terului 0er+onal 9i +e-ret al
votului +e a+i2ur 0rin de0la+area ale2torului la +e-.ia de votare, intrarea doar a
a-e+tuia 3n -a8ina de vot, ulterior veri/i-rii identit.ii 9i introdu-erea 0er+onal, de
-tre ale2tor, a 8uletinului de vot 3n urn, e:i+t ,ai ,ulte e:-e0.ii)
C 2. 2. "re#ena n cabina de vot $i a altor persoane n afara alegtorului
Le2i+la.ia ele-toral ro,4n ad,ite, 3n -ondi.ii re+tri-tive, -are + ,en.in
0er+onalitatea 9i +e-retul votului, pre"ena *n ca0ina de )ot i a altor persoane *n
afara aleg#torului, nu,ai 3n +itua.ia 3n -are ale2torul nu 0oate, din ,otive te,eini-e
-on+tatate de 0re9edintele 8iroului ele-toral al +e-.iei de votare, + vote1e +in2ur) Cn
a-ea+t +itua.ie, ale2torul 0oate + -Ae,e 3n -a8ina de votare un +in2ur 3n+o.itor, ale+
de el, 0entru a&l a@uta, 3n+o.itorul ne0ut4nd + /a- 0arte din anu,ite -ate2orii de
0er+oane)
Cu 0rivire la a-e+t din ur, a+0e-t, le2i+la.ia ele-toral ro,4n nu e+te, din
0-ate, uni/or,H da- 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare, 0re1iden.iale 9i 0entru
,e,8rii Parla,entului Euro0ean 3n+o.itorul nu 0oate /i o8+ervator 9i ni-i ,e,8ru al
8iroului ele-toral al +e-.iei de votare, 3n -a1ul ale2erilor lo-ale +e 0revede - nu 0ot /i
3n+o.itori 0er+oanele -are -andidea1 3n -ir-u,+-ri0.ia 3n a -rei ra1 teritorial +e a/l
+e-.ia de votare re+0e-tiv
20!
)
Con+ider, - viitoarele re2le,entri ele-torale vor tre8ui + di+0un
i,0o+i8ilitatea, 3n -a1ul tuturor ti0urilor de ale2eri, -a 3n+o.itorul + /ie at4t ,e,8ru al
8iroului ele-toral al +e-.iei, -4t 9i o8+ervator, 0er+oan a-reditat +au -andidat 3n
ale2eri)
C 2. %. &rna special
Cn -a1ul i,0o+i8ilit.ii o8ie-tive de de0la+are 0er+onal a anu,itor ale2tori la
+e-.ia de votare, anu,ite le2i+la.ii ele-torale, 0rintre -are 9i -ea ro,4n, 0revd
varianta urnei ,o8ile, -e 0re+u0une de0la+area urnei la ale2tori, -u re+0e-tarea unor
2aran.ii ale 0er+onalit.ii 9i +e-retului votului)
*14nd ter,inolo2ia de urn# special#, +i+te,ul ro,4n
20(
o0tea1 0entru
a-ea+t +olu.ie 3n -e&i 0rive9te 0e ale2torii netran+0orta8ili din -au1 de 8oal +au
invaliditate, re+0e-tiv 0e ale2torii re.inu.i, 0e -ei de.inu.i 3n 8a1a unui ,andat de
are+tare 0reventiv 9i 0e -ei -e e:e-ut o 0edea0+ 0rivativ de li8ertate, dar -are nu 9i&
au 0ierdut dre0turile ele-torale
20'
, +u8 -ondi.ia +oli-itrii e:0re+e a a-e+tora, 0rin -erere
20
Art) 2'\( alin) 526 din le2ea $0>200!O art) ($ alin) 516 din le2ea (>200%O art) 110 din le2ea
'$>200!)
20!
Art) 1#\ ! din le2ea >200$O art) !2 alin) 522Y6 9i art) $1Y din le2ea (>200%O art) 1#\ ( din
le2ea $0>200!, re+0e-tiv art) %' alin) 526 din le2ea '$>200!)
20(
Art) %$ 9i 12 alin) 526 din le2ea '$>200! O art) 1# \ ' din le2ea $0>200!O art) 1# \( din le2ea
>200$O art) 22Y, 22^, 22_ din le2ea (>200%)
20'
De re,ar-at - 3n -a1ul ale2erilor lo-ale di+0o1i.iile +unt 3n- la-unare, re/erindu&+e nu,ai la
ale2torii de.inu.i 3n 8a1a unui ,andat de are+tare 0reventiv, nu 9i la -ei re.inu.i +au -are
##
+-ri+, 3n+o.it, 3n -a1ul 0er+oanelor netran+0orta8ile din ,otive de 8oal +au
invaliditate, de -o0ii ale unor a-te ,edi-ale +au alte a-te o/i-iale din -are + re1ulte -
+unt netran+0orta8ile)
De0la+area la lo-ul unde +e a/l ale2torul a unei +0e-iale 9i a -elorlalte
,ateriale de+tinate votrii, 0re-u, 9ta,0ila -u ,en.iunea X7OTATP 9i 8uletinele de
vot, +e reali1ea1 nu,ai de -tre o e-Ai0 /or,at din doi ,e,8ri ai 8iroului ele-toral
al +e-.iei de votare 9i nu,ai -u a0ro8area, 3n a-e+t +en+, din 0artea 0re9edintelui
8iroului) Cu,ulativ, tre8uie re+0e-tat principiul unicit#ii urnei +0e-iale 3n ra1a unei
+in2ure +e-.ii de votare) Cn-redin.area urnei +0e-iale altor 0er+oane de-4t ,e,8rilor
8iroului +e-.iei, tran+0ortarea a-e+teia de -tre alte 0er+oane de-4t -ei doi ,e,8ri din
e-Ai0, 0re-u, 9i din-olo de ra1a teritorial arondat +e-.iei de votare 3n -au1 +unt
in-ri,inate -a in/ra-.iuni)
C 2. '. (otul electronic
A-tul ,aterial al introdu-erii de -tre ale2tor a 8uletinului de vot din A4rtie 3n
urna -la+i-, e:0re+ie a -ara-terului 0er+onal al a-tului ,aterial al votrii, are -a
variant e1primarea )otului *n mod electronic' auto,ati1at, 0rin utili"area
mainilor de )ot' *n cadrul seciilor de )otare' 0o+i8ilitate ine:i+tent 3n +i+te,ul
ro,4n)
Prin-i0alul nea@un+ 0ra-ti- al a-e+tui ti0 de votare -on+t 3n /a0tul - e+te li0+it
de +i,0litate, -o,0arativ -u ,odalitatea tradi.ional, ,otiv 0entru -are e+te di/i-il de
3n.ele+ 0entru ale2tori, a-e9tia ne0ut4nd + 0o+ede un -ontrol e/e-tiv a+u0ra votului
lor) Curtea Euro0ean a Dre0turilor O,ului a /o+t +e+i1at, 3n a-e+t +en+, -u 0rivire la
+i+te,ul de vot auto,ati1at utili1at de a0ro:i,ativ !!V din -or0ul ele-toral, 3n "el2ia,
3n 1###) Pro-edura de vot +e derula 3n eta0eH ini.iali1area 0reala8il votului stricto
sensu 3ntr&o ,a9in de votO votarea 3ntr&un i1olator, 0e un -al-ulator, -u a@utorul unui
-reion o0ti-, du0 introdu-erea -artelei ini.iali1ateO 3nre2i+trarea votului 3ntr&o urn
ele-troni-) S&a -erut anularea ale2erilor 0e ,otiv - a-e+t +i+te, e+te er,eti- 0entru
ale2tori, - a@utorul a-ordat 0er+oanelor 3n v4r+t, 0re-u, 9i -elor -are nu +unt
-uno+-toare ale noii teAnolo2ii nu e+te un a@utor ale+, -i unul de+e,nat, 9i, 3n -ele din
ur,, 0e ,otiv - a-ea -artel -on.ine in/or,a.ii la -are ale2torul nu are a--e+
20$
)
De a+e,enea, 3n -a1ul ;ran.ei, re2le,entarea le2al a votului auto,ati1at +&a
de,on+trat in-a0a8il + +ur,onte1e di/i-ult.ile 0ra-ti-e ale utili1rii ,a9inilor de
vot, a -ror 3ntre.inere +&a dovedit -o+ti+itoare, ,ai ale+ din -au1a +tri--iunilor
re0etate, a+t/el 3n-4t 3n 1#%' +&a renun.at la urnele de vot ele-troni-, 0entru -a 3n 200
+ +e revin la ele) A+t/el, art) L) ($&1 din Codul ele-toral 0revede - ,a9inile de vot -e
0ot /i /olo+ite 3n +e-.iile de votare din -o,unele -u ,ai ,ult de (00 de lo-uitori
tre8uie + /ie /-ute du0 un ,odel a2reat de Mini+terul de Interne 9i + +ati+/a-
ur,toarele -erin.eH + -o,0orte un di+0o1itiv -are + 3l /erea+- 0e ale2tor de a /i
v1ut -4nd votea1O + 0er,it ale2torilor -u Aandi-a0 + vote1e autono,, indi/erent
de Aandi-a0O + 0er,it de+/9urarea 3n a-eea9i 1i a ,ai ,ultor ale2eri, de ti0uri
di/eriteO + 0er,it 3nre2i+trarea voturilor al8eO + nu 0er,it 3nre2i+trarea a ,ai ,ult
e:e-ut 0edea0+a -u 3n-Ai+oarea) De a+e,enea, 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare, le2ea o,ite
-ate2oria 0er+oanelor re.inute)
20$
Q) LK-uBer, op" cit", 0) ($
100
de un +in2ur +u/ra2iu 3n -a1ul unui +in2ur ale2tor, -u o-a1ia unui +in2ur +-rutinO +
totali1e1e nu,rul de ale2tori 0e o nu,rtoare -are + nu 0oat /i -itit 3n ti,0ul
de+/9urrii o0era.iunilor de votareO + totali1e1e +u/ra2iile o8.inute de -tre /ie-are
li+t +au de -tre /ie-are -andidat, 0re-u, 9i voturile al8e, 0e nu,rtori -are + nu
0oat /i -itite de-4t du0 3n-Aiderea +-rutinuluiO + nu 0oat /i utili1ate de-4t -u
a@utorul a dou -Aei di/erite, a+t/el 3n-4t, 0e durata de+/9urrii +-rutinului, una +
r,4n 3n ,4inile 0re9edintelui +e-.iei de votare 9i alta 3n ,4inile a+e+orului tra+ la
+or.i din an+a,8lul a+e+orilor)
Cn iunie 200$, Con+iliul Con+titu.ional a -on+iderat - I3n -eea -e 0rive9te
derularea ,aterial a votrii, /olo+irea ,a9inilor de vot a ridi-at din nou 0ro8le,e) Mai
,ul.i autori ai +e+i1rii +u+.ineau - ,a9inile de vot erau in+u/i-iente, - te+tele -e
0er,iteau veri/i-area 8unei /un-.ionri a ,a9inilor nu erau 0o+i8ile, - i,0ri,area
0ro-e+elor&ver8ale de ini.iali1are a ,a9inii, a in-identelor 9i a re1ultatelor era
de/e-tuoa+, - ,a9inile nu erau a--e+i8ile 0er+oanelor -u Aandi-a0, 3n +0e-ial -elor -u
de/i-ien.e vi1uale) Con+iliul a re+0in+ a-e+te +u+.ineri, 3n +0e-ial datorit di/eren.elor
de voturi dintre -andida.i) Totu9i, a .inut + rea,intea+- /a0tul -, de9i nu 0oate +
0un 3n -au1 ale2erea /-ut de le2iuitor, 9i anu,e a-eea de a autori1a /olo+irea unor
a+e,enea ,a9ini, - a-e+te in-idente 0ot + -rea+- reti-en.a 0+iAolo2i- de -are +e
love9te /olo+irea unui 0ro-edeu -e ru0e le2tura +i,8oli- dintre -et.ean 9i a-tul
ele-toral) Le revine a9adar 0uterilor 0u8li-e +ar-ina de a /a-e 3n a9a /el 3n-4t, 0e viitor,
a-e+te nea@un+uri, -Aiar 9i ,ini,e, + nu -ontri8uie la alterarea 3n-rederii -et.enilor
/a. de +in-eritatea votuluiP)
De a+e,enea, Con+iliul a -on+iderat 5De-i1ia din 12 iunie 200$6, - /a0tul - o
,a9in de vot nu 0er,itea ale2torilor -u de/i-ien.e vi1uale + vote1e de ,anier
autono,, ori-4t de re2reta8il e+te, nu e+te de natur, 0rin ea 3n+9i, + altere1e
re1ultatele +-rutinului)
Cn 200$, la ale2erile 0re1iden.iale, votul ele-troni- a /o+t /olo+it 3n %1 de
-o,une la 0ri,ul tur de +-rutin 9i 3n $$ la -el de&al doilea) La ale2erile ,uni-i0ale 9i
-antonale din # 9i 1' ,artie 200%, a /o+t ado0tat o -ir-ular ,ini+terial 51 /e8ruarie
200%6 0rivind utili1area ,a9inilor de vot
&<=
)
C 2. ). (otul prin coresponden
Cn a-eea9i +itua.ie a i,0o+i8ilit.ii de de0la+are a ale2torului la lo-ul
de+/9urrii votrii, e:i+t, 3n dre0tul -o,0arat, 9i )arianta )otului prin
coresponden#' /ie 0o9tal, /ie ele-troni- 5votul 0rin internet6)
Cu ,ult ,ai 0u.in /avora8il +e-retului votului, 0re-u, 9i veri/i-rii re+0e-trii
-ara-terului +u 0er+onal, -o,0arativ -u varianta urnei ,o8ile, ,otiv 0entru -are e+te
a-tual,ente din -e 3n -e ,ai rar ad,i+, )otul prin coresponden# *n modalitatea sa
clasic# 0re+u0une -a votul + /ie tri,i+ 0rin 0o9t, 0entru a /i 0re3nt4,0inate /raudele
lu4ndu&+e ,+ura 0li-urilor du8le +au a +-ri+orilor re-o,andate)
7arianta -ea ,ai re-ent a votului 0rin -ore+0onden., 9i anu,e )otul prin
coresponden# electronic# ,internet-, 3n- ine:i+tent 3n Ro,4nia, e+te +u+.inut de
ar2u,ente variate 9i -on+i+tente) Con+iderat de -tre unii do-trinari dre0t 0ri,a
20%
O) Couvert&Ca+tKra, Code %lectoral comment%, 5e %dition, Ed) "er2er&Levrault, Pari+, 200#,
0) 20'&20$
101
,odalitate de votare 3n a-ela9i ti,0 inter0er+onal 9i de ,a+, -e 0er,ite, 0rintr&o
0ro-edur a--elerat 9i ,ai 0u.in -o+ti+itoare, o ale2ere ,ai ra.ional +au ,-ar ,ai
0u.in ira.ional, -are 0oate /i e:0ri,at 3n nu,eroa+e lo-a.ii, 0re-u, 9i 0o+i8ilitatea
,ulti0li-rii re-ur+ului la vot 9i a redu-erii a8+entei+,ului, -eea -e ar 0utea
revolu.iona, 3n -ele din ur,, no.iunea 3n+9i de ,andat re0re1entativ, 0rin
-on+tr4n2erea la dialo2 3ntre ale2tori 9i ale9i, votul 0rin internet +e 8u-ur totodat, 3n
-onte:tul unei +o-iet.ii e:-e+iv de teAnolo2i1at, de o lar2 a0re-iere din 0artea
ele-toratului) S&a -on+tatat - a-e+ta -on+ider, 0rintre altele, - votul 0rin
-ore+0onden. ele-troni- 3i 0er,ite o e:0ri,are ,ai a,0l, 0o+i8ilitatea de a +e /a-e
au1it ,ai 8ine de -tre ale9i 9i - +u+.ine totodat a,eliorarea /un-.ionrii
de,o-ra.iei
20#
)
Cu toate a-e+tea, ta8erei +u+.intorilor i +e o0une 3n+9i eviden.a ine:i+ten.ei,
3n -a1ul a-e+tei variante de e:0ri,are a votului, a 2aran.iei re+0e-trii e/e-tive a
-ara-terului 0er+onal, autono,, +in-er 9i +e-ret al votului, a /a0tului - ale2torul e+te
una 9i a-eea9i 0er+oan -u -el autori1at + vote1e, re+0e-tiv a /a0tului - 3n ,o,entul
/i1i- al votrii ale2torul nu /a-e o8ie-tul ni-iunei 0re+iuni
210
) A-ea+ta 3ntru-4t ,+urile
teAni-e ri2uroa+e ,enite + +u+.in +e-uritatea +i+te,elor de vot 0rin internet, +
2arante1e autenti/i-area identit.ii ale2torului 9i +e-retul votului +u, ,+uri -e /a-
o8ie-tul a diver+e re-o,andri e,i+e de or2ane +0e-iali1ate 5de 0ild, 3n ;ran.a,
Co,i+ia na.ional de in/or,ati- 9i a li8ert.ilor6 +e dovede+-, 3n 0ra-ti-, in-a0a8ile
+ -o,0linea+-, /r re+t, +i,0la 2aran.ie a 0re1en.ei, I3n -arne 9i oa+eP, a 0er+oanei
ale2torului la +e-.ia de votare, 0er+oan a -rei identitate + /ie veri/i-at, ne,i@lo-it,
0rin inter,ediul 0re1entrii a-tului de identitate, de -tre 0er+oanele, I3n -arne 9i
oa+eP, a8ilitate de le2e 3n a-e+t +en+)
Cn e+en., e+te vor8a de+0re i,0o+i8ilitatea +olu.iilor teAni-e -e +0ri@in
0re1en.a 3n +0atele unui e-ran, ori-4t de +u0le 9i de +ur0rin1tor de inovative, de a +e
+u8+titui, din 0un-tul de vedere al le2iti,rii 3n-rederii 3n re+0e-tarea 0er+onalit.ii 9i
+e-retului votului, 0re1en.ei u,anului 9i -onta-tului neinter,ediat 3ntre 0er+oane, 3n
-adrul 0ro-edurii de vot) Ma9ina, ori-4t de ra/inat, r,4ne, 9i din a-e+t 0un-t de
vedere, in/erioar o,ului)
E:0erien.a votului 0rin internet nu e+te 3n+ una e,8rionar, -i 3n -ur+ de
e:0an+iune) Cn Euro0a -ontinental, 0ri,ul +-rutin 0rin internet a avut lo- 3n Elve.ia, 3n
ianuarie 200, iar 3n ;ran.a, 3n -ur+ul a-eluia9i an, au 0utut vota a+t/el /ran-e1ii din
-ele dou -ir-u,+-ri0.ii ele-torale din S*A, la ale2erile din 1 iunie 0entru Con+iliul
Su0erior al /ran-e1ilor din +trintate, 0re-u, 9i de trei ori la ale2erile lo-ale) De
a+e,enea, la ale2erile din 200' 0entru Adunarea /ran-e1ilor din +trintate, ale2torii
/ran-e1i 3n+-ri9i 0e li+tele ele-torale din -ir-u,+-ri0.iile din Euro0a 9i A+ia 9i Orient au
votat 0rin internet) Cn 200$, E+tonia a /o+t 0ri,ul +tat -e a or2ani1at ale2eri le2i+lative
0rin internet la data de 2 ,ai)
C 2. *. (otul prin procur (mandat)
20#
D)&M) Cotteret, C) E,eri, $e marc(% %lectoral, Ed) Mi-Aalon, Pari+, 200!, 0) 2!1&2!(
210
E+te vor8a de -eea -e unii autori nu,e+- Io8ie-.ii de 0rin-i0iuP) 7e1i, 3n a-e+t +en+, O)
Couvert&Ca+tKra, op" cit", 0) #1
102
Cn +itua.ia i,0o+i8ilit.ii o8ie-tive de de0la+are la lo-ul de vot, ale2torul
0oate e:er-ita )otul prin procur# ,mandat-' d4nd ,andat altei 0er+oane
53,0uterni-ind&o 0rintr&o 0ro-ur6 + vote1e 3n lo-ul +u, art4ndu&i, 3n a-e+t +en+,
o0.iunea +a ele-toral) 7erita8il e:-e0.ie de la re2ula votrii 3n 0er+oan, 0re-u, 9i de
la +e-retul votului, -4t ti,0 ,andatarul -unoa9te 9i el o0.iunea 0oliti- e:0ri,at de
-tre ,andant, votul 0rin 0ro-ur e+te ad,i+, de 0ild, 3n +i+te,ul /ran-e1, -Aiar da-
+itua.iile 3n -are 0oate interveni au /o+t li,itate re-ent, -u +-o0ul to-,ai al 3ntririi
+e-retului)
A+t/el, Codul ele-toral re2le,entea1 votul 0rin 0ro-ur 3n -a1ul ale2erilor
de0uta.ilor, -on+ilierilor 2enerali 9i -on+ilierilor ,uni-i0ali, 0re-u, 9i 3n -a1ul ale2erii
+enatorilor -e&i re0re1int 0e /ran-e1ii +ta8ili.i 3n a/ara 2rani.elor ;ran.ei
211
) Cn -a1ul
0ri,ului ti0 de ale2eri +unt -on+idera.i ,andan.i, a9adar -et.eni -e 0ot e:er-ita votul
0rin 0ro-urH ale2torii -are ate+t 0rintr&o +i,0l de-lara.ie 0e onoare, /r + /ie
nevoie de do-u,ente @u+ti/i-ative, - din ra.iuni -e .in de o8li2a.ii 0ro/e+ionale, de
e:i+ten.a unui Aandi-a0, de +tarea de +ntate, de a+i+ten.a a-ordat unei 0er+oane
8olnave +au in/ir,e, +e a/l 3n i,0o+i8ilitatea de a /i 0re1en.i, 3n 1iua +-rutinului, 3n
-o,una 3n -are +unt 3n+-ri9i 0e li+tele ele-torale +au 3n i,0o+i8ilitatea de a 0arti-i0a la
+-rutin, de9i +unt 0re1en.i 3n a-ea+t -o,unO ale2torii -are ate+t, 0rin a-ela9i ti0 de
de-lara.ie, - nu +unt 0re1en.i, 3n 1iua +-rutinului, 3n -o,una 3n -are +unt 3n+-ri9i 0e
li+tele ele-torale, din ,otive -e .in de o8li2a.ii de /or,a.ie 0ro/e+ional +au 0entru -
+unt 3n va-an. +au au re9edin.a 3ntr&o alt -o,unO ale2torii a/la.i 3n are+t 0reventiv 9i
-ei -are e:e-ut o 0edea0+ 0rivativ de li8ertare, dar -are nu 9i&au 0ierdut dre0turile
ele-torale)
Nu 0oate /i ,andatar de-4t un -et.ean -e di+0une de e:er-i.iul dre0turilor
ele-torale 9i -are e+te 3n+-ri+ 0e li+tele ele-torale din a-eea9i -o,un -u ,andantul, un
+in2ur ,andatar ne0ut4nd di+0une de ,ai ,ult de dou 0ro-uri, dintre -are una +in2ur
+ta8ilit 3n ;ran.a, ori-e alt 0ro-ur 3n 0lu+ /iind nul de dre0t) A+e,enea ,andatului
din dre0tul 0rivat, ,andatarul 0oate re1ilia ,andatul 9i redele2a e:er-i.iul votului unui
alt ,andatar, -ruia 3i d a+t/el 0ro-ur) Mandatarul are o8li2a.ia + 0ro8e1e e:i+ten.a
unui ,andat 3n +en+ul votrii 0rin 0ro-ur 9i votea1 /i1i- -u a@utorul unui 0li-
ele-toral, votul /iind -on+tatat 0rin +e,ntura +a 3naintea nu,elui ,andantului, 0e li+ta
/olo+it 3n +-o0ul votrii) Da- 3naintea e:er-itrii de -tre ,andatar a /a-ult.ii de vot
,andantul +e 0re1int 3n 0er+oan la +e-.ia de votare, a-e+ta din ur, 0oate vota
0er+onal) Cn -a1ul 3n -are ,andatarul de-edea1 +au 0ierde e:er-i.iul dre0turilor
ele-torale, 0ro-ura e+te anulat de 0lin dre0t)
A-elea9i di+0o1i.ii +unt a0li-a8ile 9i 3n -e 0rive9te ale2erea +enatorilor -e&i
re0re1int 0e /ran-e1ii +ta8ili.i 3n a/ara 2rani.elor ;ran.ei, -u 0re-i1area - 0ot /i
,andan.i ,e,8rii -ole2iului ele-toral -are nu 0ot 0arti-i0a 0er+onal la +-rutin din
-au1a unor o8li2a.ii 0ro/e+ionale +au /a,iliale ori din ra.iuni de +ntate -on+tatate 3n
-ondi.iile le2ii, iar +/era ,andatarilor +e redu-e la ,e,8rii -ole2iului ele-toral)
De9i 3n -a1ul a,8elor ti0uri de ale2eri, lo-ul 3n -are +e +ta8ile+- 0ro-urile,
autorit.ile -o,0etente + o /a-, /or,alit.ile -e tre8uie re+0e-tate 3n a-e+t +-o0,
0re-u, 9i -ondi.iile de validitate ale 0ro-urilor +unt re2le,entate 0rin di+0o1i.ii -u
211
Art) L) $1 = L) $% din Codul ele-toral , re+0e-tiv art) 2! = 2% din Le2ea %&!## din 1$ iunie
1#%
10
-ara-ter re2ula,entar, /oarte a,nun.ite
212
, -on+ider, - votul 0rin 0ro-ur, tri8utar
unei vi1iuni a+u0ra de+/9urrii 0ro-e+ului ale2erilor +0e-i/i- e+en.ial,ente 9i
e,ina,ente dre0tului 0rivat, ar tre8ui + nu /ie ad,i+ 3n ni-io -ir-u,+tan., 3n +-o0ul
0re1ervrii -on/iden.ialit.ii, 0er+onalit.ii 9i autono,iei votului, 0ra-ti- i,0o+i8il 3n
-a1ul a-e+tei variante de vot, 3n 0o/ida 2aran.iilor de /ond 9i 0ro-edurale -e o 3n+o.e+-)
D. Caracterul facultati) al )otului
Con+iderat, 3n ,a@oritatea de,o-ra.iilor a-tuale, o 2aran.ie e+en.ial a li8ert.ii
votului, -ara-terul /a-ultativ al a-e+tuia -on+tituie e:0re+ia re-unoa9terii 0o+i8ilit.ii
ele-torului de a re/u1a e:er-itarea dre0tului de vot, de a +e a8.ine de la 0arti-i0are 9i de
a ,ani/e+ta, 0rin a-ea+ta, da- nu o o0inie 0oliti-, -el 0u.in o atitudine 0oliti- per se)
La anti0o1ii votului /a-ultativ +e +ituea1 votul o8li2atoriu, a,8ele variante
+0ri@inindu&+e 0e -on-e0.ii de /ilo1o/ie 0oliti- +0e-i/i-e 9i di+tin-te, 0re-u, 9i 0e
vi1iuni di/erite a+u0ra +uveranit.ii, -a 0rin-i0iu al dre0tului 0u8li-)
A+t/el, -eea -e unii autori nu,e+- Ilo2i-aP +uveranit.ii 0o0ulare
21
0re+u0une
anvi1a@area votului -a /iind un dre0t al -et.eanului, inerent a-e+tuia, 0e -are +tatul i&l
re-unoa9te 9i i&l 2arantea1 0entru a&i +u+.ine e/e-tivitatea, ne/iind vor8a de+0re o
+i,0l 0utere, -o,0eten. +au /un-.ie 0e -are +tatul i&ar a-orda&o -et.eanului)
;unda,entat 0e o vi1iune individuali+t 9i -on+tituind o li8ertate de a /a-e +au a nu
/a-e, dre0tul de vot are, a9adar, 0rin 3n+9i e+en.a +a, un -ara-ter /a-ultativ, -et.eanul
/iind +in2urul -are 0oate de-ide da- +&l e:er-ite +au nu, a9a -u, +e 3nt4,0l 3n -a1ul
tuturor -elorlalte dre0turi ale +ale)
Cn -ontra0artid, lo2i-a +uveranit.ii na.ionale re-la, -on+iderarea votului -a
/iind o /un-.ie, o 3ndatorire -ivi- a -et.eanului, o o8li2a.ie a a-e+tuia de a +e 0une 3n
+ervi-iul +0a.iului 0u8li-, +u+.inut de o vi1iune ,orali1atoare 9i -o,unitari+t, a+t/el
3n-4t votul tre8uie + /ie o0ligatoriu. Cn a-ea+t linie +e 3n+-riu, 3n -onte,0oraneitate,
,ai ,ulte +i+te,eH "el2ia 53n-e04nd -u 1%#6, Au+tralia, <re-ia, "ra1ilia, Lu:e,8ur2,
Dane,ar-a 7ene1uela, anu,ite -antoane din Elve.ia), ;ran.a 3n -e&i 0rive9te 0e
,e,8rii -ole2iului ele-toral +enatorial) Ro,4nia a in+tituit votul o8li2atoriu +u8
i,0eriul Con+titu.iei din 1#2, 0re-u, 9i al Con+titu.iei din 1#%) Cn -a1 de
nee:er-itare a votului o8li2atoriu, +an-.iunea e+te, de re2ul, ,odi- 9i +i,8oli-,
-on+t4nd 3n a,en1i -u un -uantu, redu+, +u+.inute, 3n anu,ite +itua.ii, 0e ideea de
Ire-idivP 5"el2ia6)
Cn +i+te,ul Conven.iei Euro0ene a Dre0turilor O,ului, votul o8li2atoriu e+te
a--e0tat de -tre Co,i+ie, 3ntru-4t, 3n o0inia a-e+teia, o8li2a.ia nu a/e-tea1 -on.inutul
votului, -i e:-lu+iv a-tul de a vota
21!
)
;inalitatea +an-.ionrii a8.inerii de la votul o8li2atoriu +e de,on+trea1 3n+
,ai de2ra8 0ra2,ati- de-4t de /ilo1o/ie 0oliti-, -on+t4nd 3n +alv2ardarea
de,o-ra.iei 0rin -o,8aterea a8+entei+,ului de la vot, datorat, 3n 0rin-i0al, +la8ei
inte2rri +o-iale a -et.enilor, re+0e-tiv in+ati+/a-.iei ale2torilor 3n ra0ort -u o/erta
0oliti- a -o,0etitorilor ele-torali
21(
) Cn 0ra-ti- 3n+, +an-.iunile ata9ate ne0re1entrii
212
Art) R) $2 = R) %0 din Codul ele-toral
21
Q) LK-uBer, op" cit", 0) !(
21!
2dem, 0) '
21(
D) CAa2nollaud, op" cit", 0) 1$'
10!
la urne +e de,on+trea1 in-a0a8ile, 0rin ele 3n+ele, + 3nlture at4t -au1ele
a8+entei+,ului, -4t 9i a8+entei+,ul -a /eno,en, 3n 0o/ida /a0tului - reu9e+- +
-ontri8uie la redu-erea a-e+tuia 53n Au+tralia, de 0ild, introdu-erea votului o8li2atoriu
a avut -a e/e-t +-derea ne0arti-i0rii la +-rutin de la !0,'V la %,'V
21'
6)
6. Sufragiul direct sufragiul indirect
E:0re+ie a -ara-terului 0er+onal al votului, +u/ra2iul dire-t, re2ul a ,a@orit.ii
de,o-ra.iilor a-tuale, 0re+u0une - 3ntre ale2tor 9i ale+ nu e:i+t ni-iun inter,ediar
5dele2a.i +au re0re1entan.i ai ale2torului6, a+t/el 3n-4t votul e:0ri, de ,anier
ne,i@lo-it o0inia 0oliti- a0ro8atoare +au de1a0ro8atoare a ele-torului /a. de
-andidatul +au -andida.ii 3n ale2eri)
De9i delo- in-o,0ati8il -u de,o-ra.ia, +u/ra2iul indire-t, ,ai 0u.in 0ra-ti-at
3n a-tualitate, 0re+u0une inter0unerea 3ntre ale2tori 9i ale9i a unui -or0 ele-toral
inter,ediar, a+t/el 3n-4t ale2torii 39i ale2 ,ai 3nt4i re0re1entan.ii, ,e,8ri ai -or0ului
inter,ediar, ur,4nd -a 3n -ea de a doua /a1 a ale2erilor a-e9tia din ur, + 3i alea2
0ro0riu&1i+ 0e ale9i) 7otul indire-t 0oate i,0li-a ,ai ,ulte 2rade, atun-i e:i+t4nd ,ai
,ulte -or0uri ele-torale inter,ediare -are re1ult unele din altele)
De re2ul, +u/ra2iul indire-t e+te /olo+it 0entru ale2erea -elei de a doua
Ca,ere a Parla,entului, /ie 0entru a da +ea,a de -ara-terul /ederal al /or,ei de +tat 9i
a a+i2ura 0arti-i0area +tatelor /ederate la le2i+lativul /ederal 5India6, /ie, 3n -adrul
+tatelor unitare, 0entru a a+i2ura re0re1entarea 0arla,entar a +u8divi1iunilor +tatului,
3n 3n-er-area de a e-Aili8ra ra0orturile dintre a-e+ta 9i -ole-tivit.ile teritoriale 5;ran.a,
Da0onia6
21$
)
Cor0ul ele-toral inter,ediar 0oate /i +0e-iali1at, atun-i -4nd e+te -reat 0rin
ale2eri e:-lu+iv 3n +-o0ul ale2erii re0re1entan.ilor 5ale2erile 0re1iden.iale din S*A6
+au ne+0e-iali1at, atun-i -4nd e+te ale+ 0entru a 3nde0lini 9i alte /un-.ii 3n a/ara ale2erii
re0re1entan.ilor 5ale2erile +enatoriale din ;ran.a, -ole2iul +enatorial, -or0 ele-toral
inter,ediar, /iind /or,at din de0uta.i, -on+ilieri re2ionali, -on+ilieri 2enerali 9i dele2a.i
ai -on+iliilor ,uni-i0ale +au +u0lean.i ai a-e+tor dele2a.i6)
Cn -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale a,eri-ane
21%
, +u/ra2iul indire-t e+te utili1at -u
+-o0ul a+i2urrii 0rin-i0iul 0arti-i0rii +tatelor /ederate la e:e-utivul /ederal) Cn 0ri,a
/a1, ele-torii 3i ale2, 0rin +u/ra2iu dire-t, 0e ,arii ele-tori -e /or,ea1 -ole2iul
ele-toral -are&l va ale2e 0e Pre9edinte, nu,rul a-e+tora /iind e2al, la nivelul /ie-rui
+tat /ederat 3n 0arte, -u nu,rul de +enatori 9i de re0re1entan.i ai +tatului re+0e-tiv 3n
-adrul Con2re+ului) Di+tri-tul Colu,8ia, -are nu ale2e ni-i +enatori, ni-i re0re1entan.i
3n Con2re+, are dre0tul de a de+e,na trei ,ari ele-tori, -on/or, -elui de&al 2&lea
a,enda,ent al Con+titu.iei 5introdu+ 3n 1#'#6) Marii ele-tori nu 0ot /i ,e,8ri ai
Con2re+ului 9i ni-i /un-.ionari /ederali, 3n anu,ite +tate nu,ele lor ne/iind -uno+-ut de
-tre -or0ul ele-toral /or,at din -et.eni) Pentru ale2erea lor +e 0ra-ti- 3n ,a@oritatea
+tatelor +-rutinul ,a@oritar de li+t la un +in2ur tur)
21'
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ 22
21$
PA) Lavau:, $es grandes d%mocraties contemporaines, =e %d", Ed) Pre++e+ *niver+itaire+ de
;ran-e, Pari+, 200!, 0) 10
21%
2dem, 0) 11&12
10(
Con/or, -elui de&al 12&lea a,enda,ent 51%0!6, ,arii ele-tori ale2
Pre9edintele 9i 7i-e0re9edintele +tatului /ederal 0rin 8uletine de vot +e0arate,
0ro-la,area re1ultatelor ale2erilor av4nd lo-, -on/or, -elui de&al 20&lea a,enda,ent,
0e data de ' ianuarie 3n /a.a -a,erelor reunite +u8 0re9edin.ia 0re9edintelui Senatului)
7otul indire-t a /o+t 0ra-ti-at 3n Ro,4nia +u8 i,0eriul Con+titu.iei din 1%''
0entru ale2erea ,e,8rilor Adunrii De0uta.ilor de -tre ale2torii din Cole2iul I7) De
a+e,enea, +u8 i,0eriul Con+titu.iei din 1#2, o 0arte din +enatori erau ale9i 0rin vot
indire-t, du0 -u, ur,ea1H ,e,8rii ale9i 3n -on+iliile @ude.ene 9i ,e,8rii ale9i 3n
-on+iliile -o,unale ur8ane 9i rurale, reuni.i 3ntr&un +in2ur -ole2iu, ale2eau -4te un
+enator 0entru /ie-are @ude. 5art) '#6O ,e,8rii -a,erelor de -o,er., de indu+trie, de
,un- 9i de a2ri-ultur, 3ntruni.i 3n -ole2ii +e0arate, ale2eau din +4nul lor -4te un
+enator de /ie-are -ate2orie 9i 0entru /ie-are -ir-u,+-ri0.ie ele-toral, nu,rul a-e+tor
-ir-u,+-ri0.ii ne0ut4nd /i ,ai ,are de ' 5art) $06O 0ro/e+orii din univer+it.i ale2eau, la
nivelul univer+it.ii, -4te un +enator 5art) $16)
De a+e,enea, +u8 i,0eriul le2ii $0>1##1, +u/ra2iul indire-t a /o+t 0ra-ti-at
0entru ale2erea -on+iliilor @ude.ene de -tre un -or0 de ele-tori /or,at din totalitatea
,e,8rilor -on+iliilor lo-ale din @ude.ul re+0e-tiv)
7. Caracterul li0er e1primat al )otului
Con+tituind una dintre -ele ,ai deli-ate tr+turi ale dre0tului de a ale2e,
to-,ai /iind- re0re1int, alturi de li8erul e:er-i.iu al dre0tului de vot, -entrul a:ial 3n
@urul -ruia e+te -on-e0ut re2le,entarea 0arti-i0rii -et.ene9ti 3n -adrul de,o-ra.iei,
-ara-terul li8er e:0ri,at al votului e+te a8ordat de o anu,it 0arte a do-trinei u14nd de
ter,inolo2ia de I+in-eritateP a +u/ra2iului, de Ione+titateP, 0entru a a--entua /a0tul -
li8era e:0ri,are a votului +e,ni/i- 0o+i8ilitatea 0entru ale2tor de a&9i e:0ri,a, 3n
,o,entul votrii, 0ro0ria o0.iune 0oliti-, /r ni-io -on+tr4n2ere, in/luen. +au
0re+iune, /ie ea 9i 0+iAolo2i-)
A+t/el, -a 9i 3n dre0tul -o,0arat, 9i 3n +i+te,ul ele-toral ro,4n 0ro,i+iunea,
o/erirea +au darea de 8ani, 8unuri ori alte /oloa+e 3n +-o0ul deter,inrii ale2torului +
vote1e ori + nu vote1e o anu,it li+t de -andida.i +au un anu,it -andidat, 0re-u, 9i
0ri,irea a-e+tora de -tre ale2tor, 3n a-ela9i +-o0, -on+tituie in/ra-.iuni, tentativa /iind
0ede0+it) Cn -ate2oria 8unurilor la -are +e re/er le2ea nu intr 8unurile -u valoare
+i,8oli-, in+-ri0.ionate -u 3n+e,nele -o,0etitorului ele-toral
21#
)
De a+e,enea, voturile nule, 0re-u, 9i -ele al8e +unt 9i ele ,ani/e+tri ale
-ara-terului li8er e:0ri,at al votului, 3n -adrul de,o-ra.iei)
Cn +-o0ul a+i2urrii e/e-tivit.ii -ara-terului li8er e:0ri,at al votului -onver2,
de a+e,enea, toate e:i2en.ele 0e -are le i,0un -elelalte tr+turi ale +u/ra2iului, a9a
-u, au /o+t anali1ate anteriorH -ara-terul /a-ultativ, +e-ret, e2al, individual 9i 0er+onal
al votului)
Cn al treilea r4nd, 3n vederea da- nu a eli,inrii, -el 0u.in a redu-erii
0re+iunilor 0+iAolo2i-e a+u0ra ale2torilor, in-lu+iv a -elor -are +e 0ot e:er-ita 3naintea
a-tului ,aterial al votrii, -onver2 di+0o1i.iile -on+titu.ionale, le2i+lative, 0re-u, 9i
in/rale2i+lative, 3n anu,ite +i+te,e, re/eritoare la de+/9urarea e-Aita8il 9i
21#
Art) 22_ din le2ea >200$, art) (' din le2ea (>200%O art) 2'\! din le2ea $0>200!O art) 10#
alin) 516 din le2ea '$>200!
10'
tran+0arent a -a,0aniei ele-torale 9i 3n +0e-ial la /inan.area a-e+teia, a+t/el 3n-4t
ele-torii + nu /ie ni-i ,ani0ula.i, ni-i in/luen.a.i, 3n ,o,entul e:er-itrii dre0tului de
vot, de /or.a /inan-iar, 9i nu de -ea 0oliti-, a -o,0etitorilor ele-torali 5ve1i infra6)
Cn al 0atrulea r4nd, li8ertatea votului 9i -ara-terul li8er e:0ri,at al a-e+tuia
re-la, or2ani1area -ore-t a ale2erilor, e:i2en. de ordin -on+titu.ional nu doar 3n
+i+te,ul ele-toral ro,4n 5ve1i supra6, 3n virtutea -reia 3ntrea2a 0ro-edur a
or2ani1rii 9i de+/9urrii ale2erilor tre8uie + /ie ri2uroa+ 9i + nu 0er,it, 0e -4t
0o+i8il, nere2ularit.i 0rin -are votarea 9i +ta8ilirea re1ultatului ale2erilor + nu ,ai /ie
e:0re+ia -onvin2erilor 0oliti-e +in-ere ale ale2torilor, -i a /raudrii ele-torale)
Cara-terul li8er e:0ri,at al +u/ra2iului nu tre8uie -on/undat -u li8ertatea
votului, -on-e0t ,ai lar2, -are e-Aivalea1 -u li8erul e:er-i.iu al dre0tului de vot, -e
re-la, li8ertatea de a e:er-ita a-tul ,aterial al votrii) Cara-terul e/e-tiv al a-e+teia
i,0une nu doar re+0e-tarea tuturor tr+turilor dre0tului de vot, 9i, -orelativ, ale
dre0tului de a /i ale+, ale -ror -on+e-in.e +e tran+0un 3n ,ulti0le dre0turi ele-torale ale
-et.enilor 9i, -orelativ, 3n o8li2a.ii ale autorit.ilor +tatului 9i ale or2ani+,elor
ele-torale i,0li-ate 3n nor,are 9i 3n or2ani1area 9i de+/9urarea ale2erilor, -i 9i
dre0turi ele-torale +u8ie-tive +0e-i/i-e) A-e+tea 0rive+- a--e+ul li8er la lo-ul
de+/9urrii o0era.iunilor ele-torale 0e -are le 0re+u0une a-tul ,aterial al e:er-i.iului
dre0tului de a ale2e, 0re-u, 9i e:e-utarea o0era.iunilor ,ateriale 0e -are le 0re+u0une
votarea 5ve1i infra6)
Cn +i+te,ul ro,4n, -a 9i 3n dre0tul -o,0arat, li8ertatea e:er-itrii dre0tului de
vot e+te 0rote@at in-lu+iv 0rin in-ri,inarea -a in/ra-.iune a 3,0iedi-rii +ale 0rin ori-e
,i@loa-e
220
)
Seciunea &. Listele electorale
Cn +i+te,ul ro,4n, 0re-u, 3n dre0tul -o,0arat, e:er-i.iul -on-ret al dre0tului
de vot e+te -ondi.ionat de 3n+-rierea 0e li+tele ele-torale, do-u,ente ele-torale de +tat
3nto-,ite 3n nu,ele a-e+tuia, indi/erent de or2anul -e reali1ea1 3n -on-ret a-ea+t
o0era.iune) I,0ortan.a li+telor ele-torale re1id 3n a-eea - nu,ai -et.enii 3n+-ri9i 0e
a-e+tea 0ot e:er-ita dre0tul de vot, 3n+-rierea ate+t4nd e:i+ten.a -a0a-it.ii ele-torale)
San-.iunea ne3n+-rierii -on+t a9adar 3n i,0o+i8ilitatea de a 0arti-i0a la +-rutin)
Cn+-rierea 3n li+tele ele-torale +e /a-e, de re2ul, 3n /un-.ie de do,i-iliul
ale2torului) Pentru a a+i2ura -ara-terul uni-, 0er+onal 9i individual al e:er-itrii
dre0tului de vot, 3n+-rierea 0e li+te tre8uie + re+0e-te principiul unicit#iiH un ale2tor
nu 0oate /i 3n+-ri+ de-4t 3ntr&o +in2ur li+t ele-toral
221
)
Cn /un-.ie de ti0ul de ale2eri, 3n Ro,4nia e:i+t ur,toarele ti0uri de li+te
ele-toraleH li+tele 0er,anente 9i -o0ii de 0e li+tele 0er,anente, 3n -a1ul tuturor
ale2erilorO li+tele -o,0le,entare 9i -o0ii de 0e a-e+tea, 3n -a1ul ale2erilor lo-aleO
li+tele +0e-iale 9i -o0ii de 0e a-e+tea, 3n -a1ul ale2erilor euro0arla,entareO li+tele
+u0li,entare, 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare, euro0arla,entare 9i lo-aleO ta8elele
ele-torale, 3n -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale) Re2i,ul @uridi- al li+telor ele-torale nu e+te
0er/e-t uni/or,, +u8 ,ulti0le a+0e-te)
220
Art) 10$ din le2ea '$>200!O art) (2 din le2ea (>200%O art) 22 din le2ea >200$O art) 2'_ alin)
516 din le2ea $0>200!
221
Art) 20 din le2ea '$>200!O art) 21Y lit) a6 din le2ea >200$
10$
Ca re2ul, ,odelul -o0iei de 0e li+tele ele-torale 0er,anente, ,odelul li+tei
ele-torale +u0li,entare, al e:tra+ului de 0e -o0ia li+tei ele-torale 0er,anente +au de 0e
li+ta ele-toral +u0li,entar, al -o0iei de 0e li+tele ele-torale -o,0le,entare, al li+tei
ele-torale +0e-iale, al -o0iei de 0e li+ta ele-toral +0e-ial 9i al ta8elelor ele-torale +unt
+ta8ilite de -tre <uvern, 0rin Aotr4re, la 0ro0unerea Autorit.ii Ele-torale
Per,anente 9i a Mini+terului Ad,ini+tra.iei 9i Internelor
222
)
$. Listele electorale permanente i copiile de pe listele electorale
permanente
Listele electorale permanente
22
+e 3nto-,e+- 0e lo-alit.iH la -o,une, 0e +ate
9i, du0 -a1, +tr1i, iar la ora9e, ,uni-i0ii 9i +u8divi1iuni ad,ini+trativ&teritoriale ale
,uni-i0iilor, 0e +tr1i 9i, du0 -a1, 8lo-uri 9i 3i -u0rind 0e to.i -et.enii -u dre0t de vot
-are do,i-ilia1 3n lo-alitatea 0entru -are au /o+t 3nto-,ite) Ele -on.in ur,toarele
,en.iuni, 3n ordinea nu,rului i,o8ilelor 3n -are lo-uie+- ale2toriiH nu,ele 9i
0renu,ele, -odul nu,eri- 0er+onal, do,i-iliul, ti0ul, +eria 9i nu,rul a-tului de
identitate)
22!
Ti0rirea li+telor ele-torale 0er,anente +e /a-e de -tre Centrul National de
Ad,ini+trare a "a1elor de Date 0rivind Eviden.a Per+oanelor, -are, 3n a-e+t +-o0,
+ele-tea1 9i 0relu-rea1 datele 0rivind -et.enii -u dre0t de vot -u0rin+e 3n Re2i+trul
na.ional de eviden. a 0er+oanelor) Centrul 0une 2ratuit la di+0o1i.ia 0ri,arilor, 0rin
+tru-turile +ale teritoriale, dou e:e,0lare ale li+telor ele-torale 0er,anente) Cn -a1ul
ale2erilor euro0arla,entare 9i 0re1iden.iale, le2iuitorul 0revede - li+tele ele-torale
0er,anente +e +e,nea1 de -tre 0ri,ar, +e-retarul unit.ii ad,ini+trativ&teritoriale,
9e/ul +ervi-iului 0u8li- -o,unitar @ude.ean de eviden. a 0er+oanelor 9i de -tre 9e/ul
+tru-turii teritoriale a Centrului National de Ad,ini+trare a "a1elor de Date 0rivind
Eviden.a Per+oanelor) *n e:e,0lar al li+telor ele-torale 0er,anente +e 0+trea1 de
-tre 0ri,ar, iar -ellalt +e 0red @ude-toriei 3n a -rei ra1 teritorial +e a/l
lo-alitatea 0entru -are a /o+t 3nto-,it)
Cn-e04nd -u ale2erile 0arla,entare din 2012, li+tele ele-torale 0er,anente
0entru +u8divi1iunile ad,ini+trativ&teritoriale de 0e teritoriul na.ional +e vor 3nto-,i de
-tre 0ri,arul -o,unei, ora9ului +au ,uni-i0iului ori al +e-torului ,uni-i0iului
"u-ure9ti, du0 -a1, 0e 8a1a datelor 9i in/or,a.iilor -u0rin+e 3n Re2i+trul ele-toral 9i
-o,uni-ate 0ri,arului de -tre 8iroul teritorial al Autorit.ii Ele-torale Per,anente
-are /un-.ionea1 la nivelul @ude.ului 0e teritoriul -ruia +e a/l lo-alitatea)
A-tuali1area li+telor ele-torale 0er,anente +e /a-e de -tre 0ri,arul lo-alit.ii,
3,0reun -u +ervi-iul 0u8li- -o,unitar lo-al de eviden. a 0er+oanelor) Pri,arul e+te
o8li2at, de a+e,enea, + 0un la di+0o1i.ia 0artidelor 0oliti-e, a alian.elor 0oliti-e 9i
222
Arr) 12( alin) 526 din le2ea '$>200!O art) 2Y alin) 516 din le2ea >200$O art) '# alin) 516 din
le2ea (>200%O art) 2$ alin) 516 din le2ea $0>200!
22
Art) 2' 9i $ din le2ea (>200%O art) # din le2ea >200$O art) ( din le2ea $0>200!O art) 1'
din le2ea '$>200!
22!
A-e+tor ,en.iuni li +e adau2, 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare, -on/or, art) 2' alin) 5!6 din
le2ea (>200%, +eria 9i nu,rul -r.ii de ale2tor, nu,rul -ir-u,+-ri0.iei ele-torale 0entru
/ie-are ti0 de +-rutin +au, du0 -a1, al -ole2iului unino,inal 9i nu,rul +e-.iei de votare)
10%
ele-torale, la -ererea 9i 0e -Aeltuiala a-e+tora, -o0ii de 0e li+te, 3n 10 1ile de la 0ri,irea
lor)
Cet.enii au dre0tul + veri/i-e 3n+-rierile /-ute 3n li+tele ele-torale
0er,anente 9i + de0un 3nt4,0inri +-ri+e 50l4n2eri, 3n -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale6
3,0otriva o,i+iunilor, 3n+-rierilor 2re9ite +au a ori-ror erori din li+te, 3nt4,0inri 0e
-are le de0un la 0ri,ar, a-e+ta /iind o8li2at + +e 0ronun.e, 3n +-ri+, 0rin di+0o1i.ie, 3n
-el ,ult 1ile de la data 3nre2i+trrii) Cn -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale 9i
euro0arla,entare, -et.enii 0ot de0une 3nt4,0inri 9i 3,0otriva re/u1ului de a 0er,ite
veri/i-area 3n+-rierii)
Cn ter,en de ( 1ile de la -o,uni-area di+0o1i.iilor de +olu.ionare a
3nt4,0inrilor, -et.enii le 0ot -onte+ta, 3n +-ri+, la @ude-toria 3n a -rei ra1 teritorial
do,i-ilia1, @ude-toria /iind o8li2at + +e 0ronun.e 3n -el ,ult 1ile de la
3nre2i+trarea -onte+ta.iei) Cn -a1ul ale2erilor lo-ale, ter,enul de de0unere a
-onte+ta.iilor e+te de 2! de ore de la -o,uni-are, ne/iind 0rev1ut un ter,en de
+olu.ionare din 0artea @ude-toriei, a9a -u, ar /i tre8uit, -i doar ter,enul de 2! de ore
de la 0ronun.are, 3n -are a-ea+ta e+te o8li2at + -o,uni-e Aotr4rea de +olu.ionare,
de/initiv 9i irevo-a8il, at4t 0ri,arului, -4t 9i 0er+oanei intere+ate)
Copiile de pe listele electorale permanente
22(
a-tuali1ate, -u0rin14ndu&i 0e
to.i ale2torii din +e-.iile de votare, +e 0un la di+0o1i.ia 0ri,arilor de -tre a-ela9i
Centru Na.ional de Ad,ini+trare a "a1elor de Date 0rivind Eviden.a Per+oanelor, 3n
e:e,0lare) Co0iile +e +e,nea1 de -tre a-elea9i autorit.i 0re-u, 3n -a1ul li+telor
0er,anente 9i -u0rind, 0e l4n2 ,en.iunile din li+tele 0er,anente, 9i nu,rul +e-.iei
de votare, 0re-u, 9i o ru8ri- de+tinat +e,nturii ale2torului) Dou e:e,0lare ale
-o0iilor +e 3naintea1 de -tre 0ri,ar, 0e 8a1 de 0ro-e+&ver8al, 8irourilor +e-.iilor de
votare, -u 1ile 3nainte de data ale2erilor 5re+0e-tiv 2 1ile 3n -a1ul ale2erilor
0re1iden.iale 9i euro0arla,entare6, un e:e,0lar /iind 0u+ la di+0o1i.ia ale2torilor
0entru -on+ultare, iar -ellalt /iind utili1at 3n 1iua ale2erilor) Cel de&al treilea e:e,0lar
al -o0iei de 0e li+ta -o,0le,entar e+te 0+trat de -tre 0ri,ar)
A-e+ta -o,uni-, de 3ndat, 8iroului ele-toral al +e-.iei de votare 59i
@ude-toriei, 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare6 ori-e ,odi/i-are intervenit 3n li+ta
ele-toral 0er,anent du0 0redarea -o0iei la 8iroul +e-.iei 9i +olu.ionea1, de 3ndat,
ori-e ne-on-ordan. 3ntre li+tele 0er,anente 9i -o0iile de 0e a-e+tea, 0e 8a1a datelor
-u0rin+e 3n li+tele 0er,anente)
De a+e,enea, 0ri,arul are o8li2a.ia + -o,uni-e @ude-toriei 9i Autorit.ii
Ele-torale Per,anente ori-e ,odi/i-are 3n li+tele ele-torale)
/. Listele electorale complementare i copiile de pe listele electorale
complementare
22(
Art) # alin) 51!6 = 51%6 din le2ea >200$O art) ' alin) 516 & 5(6 din le2ea $0>200!O art) $ alin)
5!6, 5(6, -oro8orat -u art) 2' din le2ea (>200%O art) 1' alin) 5'6 = 5#6, 1$, 2' alin) 5116 din le2ea
'$>200!O art) 2' alin) 5!6 din le2ea (>200%
10#
Noutate 3n +i+te,ul ale2erilor lo-ale ro,4ne
22'
, a-e+te li+te
22$
au un -ara-ter
0er,anent 9i 3i -u0rind 0e to.i -et.enii euro0eni -u dre0t de vot -e +e a/l 3n eviden.ele
O/i-iului Ro,4n 0entru I,i2rri 9i au do,i-iliul +au re9edin.a 3n lo-alitatea 0entru
-are +e 3nto-,e9te li+ta, a -ror 3n+-riere +e /a-e din o/i-iu) Cnto-,irea lor +e /a-e 3n
dou e:e,0lare ori2inale, de -tre 0ri,ar 9i /or,a.iunile teritoriale ale O/i-iului
Ro,4n 0entru I,i2rri, /iind +e,nate de -tre 9e/ii a-e+tora din ur,, 0ri,ari 9i
+e-retarul unit.ii ad,ini+trativ&teritoriale)
Li+tele -o,0le,entare -u0rind, 3n ,od o8li2atoriu, nu,ele 9i 0renu,ele
ale2torului, data 9i lo-ul na9terii, +tatul ,e,8ru de ori2ine, adre+a la -are lo-uie9te 3n
Ro,4nia, nu,rul -ir-u,+-ri0.iei ele-torale 9i tre8uie a-tuali1ate anual de -tre 0ri,ar
9i /or,a.iunile teritoriale ale O/i-iului Ro,4n 0entru I,i2rri)
Pe l4n2 3n+-rierea din o/i-iu, ale2torii -o,unitari -u do,i-iliul +au re9edin.a
3n -ir-u,+-ri0.ia ele-toral 3n -are au lo- ale2eri 9i -are nu +e a/l 3n eviden.ele
O/i-iului Ro,4n 0entru I,i2rri +unt 3n+-ri9i de -tre 0ri,ar 3n li+tele -o,0le,entare,
la -erere, 0e 8a1a unui do-u,ent -e le ate+t identitatea 9i a unui do-u,ent -e ate+t
adre+a la -are lo-uie+-)
Radierea din li+tele -o,0le,entare +e /a-e de -tre 0ri,ar) Cn -a1ul
ale2torilor -o,unitari -e 9i&au 0ierdut dre0turile ele-torale, radierea +e /a-e din o/i-iu,
3n ter,en de ( 1ile de la r,4nerea de/initiv a Aotr4rii @ude-tore9ti, 3n te,eiul
-o,uni-rii /-ute 0ri,arului de -tre in+tan.a de @ude-at) Radierea din o/i-iu 3i
0rive9te 9i 0e ale2torii -o,unitari de-eda.i, reali14ndu&+e 0e 8a1a -o,uni-rii
e/e-tuate de -tre O/i-iul Ro,4n 0entru I,i2rri, 0re-u, 9i 0e ale2torii -o,unitari -e
nu ,ai 3nde0line+- -ondi.iile de e:er-itare a dre0tului de vot) Radierea +e 0oate /a-e,
de a+e,enea, la +oli-itarea e:0re+ a ale2torului -e adre+ea1 o -erere 0ri,arului 3n
a-e+t +en+)
Ca 9i 3n -a1ul li+telor 0er,anente, 0ri,arului 3i revine o8li2a.ia de a 0une la
di+0o1i.ia 0artidelor 0oliti-e, a alian.elor 0oliti-e 9i a alian.elor ele-torale, la -ererea 9i
0e -Aeltuiala a-e+tora, -o0ii de 0e li+tele -o,0le,entare) De a+e,enea, e:er-itarea
dre0tului ale2torilor -o,unitari de a veri/i-a 3n+-rierile de 0e li+tele -o,0le,entare,
de a /or,ula 3nt4,0inri 3,0otriva 3n+-rierilor 2re9ite, a o,i+iunilor +au a ori-ror alte
erori din li+te, 0re-u, 9i a dre0tului de a -onte+ta +olu.ionarea de -tre 0ri,ar a
3nt4,0inrilor +e +u0une a-elora9i -ondi.ii 0ro-edurale -a 9i 3n -a1ul li+telor
0er,anente)
Copiile de pe listele electorale complementare' 3n -are +unt 3n+-ri9i to.i
ale2torii -o,unitari din /ie-are +e-.ie de votare, +e 3nto-,e+- 3n e:e,0lare 9i +e
+e,nea1 de -tre a-elea9i autorit.i -e 3nto-,e+- li+tele -o,0le,entare, -u0rin14nd,
0e l4n2 ,en.iunile din a-e+tea, nu,rul +e-.iei de votare 9i o ru8ri- de+tinat
+e,nturii ale2torului) Dou e:e,0lare ale -o0iilor +e 3naintea1 de -tre 0ri,ar, 0e
8a1 de 0ro-e+&ver8al, 8irourilor +e-.iilor de votare, -u 1ile 3nainte de data ale2erilor,
un e:e,0lar /iind 0u+ la di+0o1i.ia ale2torilor 0entru -on+ultare, iar -ellalt /iind
utili1at 3n 1iua ale2erilor) Cel de&al treilea e:e,0lar al -o0iei de 0e li+ta -o,0le,entar
e+te 0+trat de -tre 0ri,ar)
A-e+ta -o,uni-, 3n -el ,ult 2! de ore, 8iroului ele-toral al +e-.iei de votare
ori-e ,odi/i-are intervenit 3n li+ta +0e-ial du0 0redarea -o0iei la 8iroul +e-.iei 9i
22'
Introdu+ 0rin O*< 20>200% 0rivind unele ,+uri 0entru or2ani1area 9i de+/9urarea
ale2erilor 0entru autorit.ile ad,ini+tra.iei 0u8li-e lo-ale, -e ,odi/i- a+t/el le2ea '$>200!
22$
Art) 22Y alin) 516 = 5'6, 1' alin) 526 = 5(6, 22^ alin) 516, 56 = 5$6, 22_ alin) 516 9i 56 lit) a6 & d6
din le2ea '$>200!
110
+olu.ionea1, de 3ndat, ori-e ne-on-ordan. 3ntre li+tele -o,0le,entare 9i -o0iile de
0e a-e+tea, 0e 8a1a datelor -u0rin+e 3n li+tele -o,0le,entare)
C. Listele electorale speciale i copiile de pe listele electorale speciale
E:i+tente e:-lu+iv 3n -a1ul ale2erilor euro0arla,entare, a-e+te li+te
22%
+e
@u+ti/i- 0rin ne-e+itatea 3n+-rierii -et.enilor -u dre0t de vot ai +tatelor ,e,8re ai
*niunii Euro0ene, altele de-4t Ro,4nia, -are au do,i-iliul +au re9edin.a 0e teritoriul
.rii noa+tre, -u0rin14nd nu,ele 9i 0renu,ele ale2torului -o,unitar, -et.enia 9i
adre+a la -are a-e+ta lo-uie9te 3n Ro,4nia) Li+tele +e +e,nea1 de -tre 0ri,ar 9i
+e-retarul unit.ii ad,ini+trativ&teritoriale, un e:e,0lar 0+tr4ndu&+e de -tre 0ri,ar,
iar -ellalt 0red4ndu&+e la @ude-toria 3n a -rei ra1 teritorial +e a/l unitatea
ad,ini+trativ&teritorial re+0e-tiv)
Cn+-rierea nu +e /a-e, 3n a-e+t -a1, din o/i-iu, -i -a ur,are a de0unerii de -tre
ale2torul -o,unitar a unei -ereri +-ri+e, 3n a-e+t +en+, la 0ri,arul lo-alit.ii de
do,i-iliu +au de re9edin., -ererea tre8uind + /ie 3n+o.it de o -o0ie a unui do-u,ent
de identitate vala8il 9i -on+tituind a-t 0u8li- a/lat +u8 in-iden.a art) 2#2 din Codul
0enal) Cn -el ,ult 10 1ile de la data 3nre2i+trrii -ererii, 0ri,arul e+te o8li2at +
-o,uni-e +oli-itantului r+0un+ul, a-e+ta 0ut4nd + de0un la 0ri,ar 3nt4,0inri +-ri+e
3,0otriva re/u1ului 3n+-rierii, o,i+iunilor, 3n+-rierilor 2re9ite 9i a ori-ror alte erori din
li+tele +0e-iale, +itua.ie 3n -are 0ri,arul e+te o8li2at + le +olu.ione1e 3n -el ,ult 1ile
de la 3nre2i+trare) C,0otriva +olu.ionrii 3nt4,0inrilor, ale2torul -o,unitar 0oate
de0une -onte+ta.ie +-ri+, 3n -el ,ult ( 1ile de la -o,uni-are, la @ude-toria 3n a -rei
ra1 teritorial 39i are do,i-iliul +au re9edin.a, @ude-toria tre8uind + +e 0ronun.e 3n
-el ,ult 1ile de la 3nre2i+trarea -onte+ta.iei)
Radierea ale2torilor -o,unitari din li+tele ele-torale +0e-iale +e /a-e de -tre
0ri,ar, /ie din o/i-iu, atun-i -4nd a-e9tia nu ,ai 3nde0line+- -ondi.iile de e:er-i.iu al
dre0tului de a ale2e, /ie la -ererea a-e+tora, 04n la radiere ale2torii -o,unitari
r,4n4nd 3n+-ri9i 0e li+te)
Copiile de pe listele electorale speciale, -u0rin14ndu&i 0e ale2torii
-o,unitari din /ie-are +e-.ie de votare, +e reali1ea1, 3n trei e:e,0lare, de -tre
0ri,ari, +e +e,nea1 de -tre a-e+ta 9i de +e-retarul unit.ii ad,ini+trativ&teritoriale 9i
-u0rind, 0e l4n2 ,en.iunile din li+tele ele-torale +0e-iale, nu,rul +e-.iei de votare 9i
o ru8ri- de+tinat +e,nturii ale2torilor) Cu dou 1ile 3nainte de 1iua 3n -are au lo-
ale2erile, 0ri,arul 0red dou e:e,0lare ale -o0iilor de 0e li+tele +0e-iale 8irourilor
ele-torale ale +e-.iilor de votare, unul /iind 0u+ la di+0o1i.ia ale2torilor 0entru
-on+ultare, -ellalt /iind utili1at 3n 1iua ale2erilor) Cel de&al treilea e:e,0lar +e
0+trea1 de -tre 0ri,ar)
A-e+ta -o,uni-, de 3ndat, 8iroului ele-toral al +e-.iei de votare 9i Autorit.ii
Ele-torale Per,anente, ori-e ,odi/i-are intervenit 3n li+ta +0e-ial du0 0redarea
-o0iei la 8iroul +e-.iei 9i +olu.ionea1, de 3ndat, 0rin di+0o1i.ie, ori-e ne-on-ordan.
3ntre li+tele +0e-iale 9i -o0iile de 0e a-e+tea, 0e 8a1a datelor -u0rin+e 3n li+tele +0e-iale)
La r4ndul +u, Autoritatea Ele-toral Per,anent, uni-a autoritate 0u8li- din
Ro,4nia -e 0oate +-Ai,8a in/or,a.ii 0rivind dre0turile ele-torale ale -et.enilor
ro,4ni 9i ai -elorlalte +tate ,e,8re ale *niunii Euro0ene -u autorit.ile -u
22%
Art) #Y din le2ea >200$
111
re+0on+a8ilit.i +i,ilare din a-e+te +tate, tre8uie
22#
+ in/or,e1e a-e+te autorit.i -u
0rivire la ale2torii -o,unitari 3n+-ri9i 3n li+tele ele-torale +0e-iale, 0re-u, 9i 3n -e
0rive9te 0er+oanele eli2i8ile -o,unitar a -ror -andidatur a /o+t ad,i+) Corelativ,
/urni1ea1 autorit.ilor -u re+0on+a8ilit.i +i,ilare din -elelalte +tate ,e,8re ale
*niunii, in/or,a.iile +oli-itate 0rivind -et.enii ro,4ni -e 9i&au e:0ri,at inten.ia de a
vota 3n +tatele ,e,8re re+0e-tive)
Da- Autoritatea e+te in/or,at de o autoritate -u re+0on+a8ilit.i +i,ilare din
alt +tat ,e,8ru al *niunii a+u0ra /a0tului - un -et.ean ro,4n a /o+t 3n+-ri+ 3n li+ta
ele-toral a a-elui +tat, tre8uie + 3n9tiin.e1e Centrul Na.ional de Ad,ini+trare a
"a1elor de Date 0rivind Eviden.a Per+oanelor, 3n vederea radierii a-e+tuia din -o0ia de
0e li+ta ele-torala 0er,anent, 0re-u, 9i Mini+terul A/a-erilor E:terne)

D. Listele electorale suplimentare i ta0ele electorale
Cn+-rierile 0e a-e+te li+te 0rive+- ,ai ,ulte -ate2orii de ale2tori 9i +e
reali1ea1 /ie de -tre 0ri,ar, /ie de -tre 0re9edintele 8iroului ele-toral al +e-.iei de
votare)
2n ca"ul alegerilor locale, li+tele ele-torale +u0li,entare
20
+e 3nto-,e+- de
-tre 0ri,ari 9i +e 0redau 8irourilor ele-torale ale +e-.iilor de votare odat -u -o0iile de
0e li+tele ele-torale 0er,anente, -el ,ai t4r1iu 3n 0re1iua de+/9urrii votrii)
Cn a-e+te li+te +e 3n+-riu, de -tre 0re9edintele 8iroului ele-toral al +e-.iei de
votare, ur,toarele -ate2orii de ale2toriH 0er+oanele -et.eni ro,4ni 9i -o,unitari
o,i+e din -o0ia de 0e li+ta ele-toral 0er,anent, -are +e 0re1int la vot 9i /a- dovada,
0rin a-tul de identitate, - do,i-ilia1 3n ra1a +e-.iei de votare re+0e-tiveO ,e,8rii
8iroului ele-toral al +e-.iei de votare, 0er+onalul teAni- au:iliar 9i 0er+oanele
3n+r-inate -u ,en.inerea ordinii la +e-.ia re+0e-tiv, da- do,i-ilia1 3n unitatea
ad,ini+trativ&teritorial 0entru -are +e votea1 la +e-.ia re+0e-tiv 5+itua.ie 3n -are vor
/i radia.i de 0e li+ta ele-toral 0er,anent e:i+tent la +e-.ia de votare 3n a -rei ra1
do,i-ilia1, la +oli-itarea 0re9edintelui 8iroului ele-toral al +e-.iei de votare6)
Cet.enii ro,4ni -are 9i&au +ta8ilit, -u -el 0u.in luni 3naintea +-rutinului,
re9edin.a 3n -ir-u,+-ri0.ia 3n -are au lo- ale2erile 9i -are nu au /o+t 3n+-ri9i 0e li+tele
+u0li,entare de -tre 0ri,ar 0e 8a1a a-tului de identitate 5+itua.ie 3n -are 0ri,arul e+te
o8li2at + +oli-ite, 3n +-ri+ +au tele/oni-, radierea din -o0ia de 0e li+ta ele-toral de la
do,i-iliul a-e+tor 0er+oane6, +unt 3n+-ri9i 3n li+tele +u0li,entare 3n 1iua votrii, de
-tre 0re9edintele 8iroului ele-toral al +e-.iei de votare, 0e 8a1a a-tului de identitate)
Pre9edintele 8iroului ele-toral al +e-.iei de votare de la noul do,i-iliu 3n+-rie
3n li+tele +u0li,entare, 3n 1iua votrii, 0e 8a1a unei -r.i de identitate 0rovi1orii,
0er+oanele -et.eni ro,4ni -are 9i&au +-Ai,8at do,i-iliul 3n alt -ir-u,+-ri0.ie
ele-toral du0 3naintarea -o0iei de 0e li+ta ele-toral 0er,anent la 8iroul ele-toral al
+e-.iei de votare)
Cet.enii euro0eni -e 9i&au +-Ai,8at adre+a 3n alt -ir-u,+-ri0.ie ele-toral
du0 3naintarea -o0iei de 0e li+ta -o,0le,entar la 8iroul ele-toral al +e-.iei de votare,
3n vederea e:er-itrii dre0tului de vot 3n -ir-u,+-ri0.ia ele-toral 3n a -rei ra1
22#
Art) 11 din le2ea >200$
20
Art) 1# alin) 516 & 5!6, 21 alin) 516 = 56, 22_ alin) 56, 22\!, 2# alin) 516, % 9i %$ alin) 526 din
le2ea '$>200!
112
lo-uie+-, 0ot adre+a 0ri,arului o -erere, 3n+o.it de un do-u,ent -e ate+t adre+a,
0ri,arul tre8uind + -o,uni-e -ererea, de 3ndat, 8iroului ele-toral al +e-.iei, 0entru
3n+-rierea 3n li+ta ele-toral +u0li,entar) Cn 1iua ale2erilor, a-e9ti -et.eni +unt 3n+-ri9i
0e li+ta +u0li,entar de -tre 0re9edintele +e-.iei de votare 3n a -rei ra1 +e a/l noua
adre+ la -are lo-uie+- re+0e-tivii -et.eni, 3n 8a1a ori-rui do-u,ent vala8il de
identitate 3n+o.it de -erti/i-atul de 3nre2i+trare -e ate+t noua adre+ +au, du0 -a1, de
-artea de re1iden. 0er,anent ori de 0er,i+ul de 9edere 0er,anent -e ate+t adre+a
anterioar, 3n+o.it de o adeverin. eli8erat de /or,a.iunea teritorial -o,0etent a
O/i-iului Ro,4n 0entru I,i2rri, -e ate+t adre+a a-tual)
Pentru ale2torii -e votea1 -u a@utorul urnei +0e-iale, 0re9edintele 8iroului
ele-toral al +e-.iei 3nto-,e9te un e:tra+ de 0e -o0ia li+tei ele-torale 0er,anente, a li+tei
+u0li,entare +au a li+tei -o,0le,entare e:i+tente la +e-.ie 9i radia1 a-e+te 0er+oane
din -elelalte li+te e:i+tente la +e-.ie)
2n ca"ul alegerilor parlamentare' 3n li+tele +u0li,entare
21
, 3nto-,ite la
+e-.iile de votare 9i +e,nate de 0re9edin.ii 8irourilor ele-torale ale a-e+tora, vor /i
tre-ute, de -tre 0re9edintele 8iroului ele-toral al +e-.iei de votare, ur,toarele
-ate2orii de ale2toriH 0er+oanele -are +e 0re1int la vot 9i /a- dovada - do,i-ilia1 0e
ra1a +e-.iei de votare re+0e-tive, 3n+ au /o+t o,i+e din -o0ia de 0e li+ta ele-toral
0er,anentO ale2torii -are /a- dovada -u a-tul de identitate - do,i-ilia1 3n 1ona
arondat +e-.iei de votare re+0e-tive 9i au /o+t o,i9i din -o0ia de 0e li+ta ele-toral
0er,anentO -et.enii ro,4ni din +trintate -are /a- dovada -u 0a9a0ortul -u
,en.iunea 0rivind +ta8ilirea do,i-iliului 3n +trintate - do,i-ilia1 3ntr&o .ar din
-ole2iul unino,inal re+0e-tivO -et.enii ro,4ni -are arat - au re9edin.a 3ntr&o .ar din
-ole2iul unino,inal re+0e-tiv 0rin 0re1entarea 0a9a0ortului +i,0lu +au, 3n -a1ul
+tatelor ,e,8re ale *niunii Euro0ene, 9i a -r.ii de identitate, 3n+o.ite de do-u,entul
e,i+ de autorit.ile +trine -are dovede9te re9edin.a 3n +trintateO ,e,8rii 8iroului
ele-toral al +e-.iei de votare re+0e-tive, 0er+oanele 3n+r-inate -u ,en.inerea ordinii la
+e-.ia re+0e-tiv, doar da- do,i-ilia1 0e ra1a a-elui -ole2iu unino,inal 3n -are +e
a/l +e-.ia de votare re+0e-tiv 9i +unt aronda.i, -on/or, do,i-iliului, 3n alt +e-.ie de
votare a a-eluia9i -ole2iu unino,inal 9i -andida.ii -are -andidea1 3n -ole2iul
unino,inal 3n -are +e a/l +e-.ia de votareO 0er+onalul ,i+iunilor di0lo,ati-e 9i al
o/i-iilor -on+ulare -e 39i e:er-it dre0tul de vot la +e-.ia de votare -on+tituit 0e l4n2
,i+iunea di0lo,ati- +au o/i-iul -on+ular la -are 39i de+/9oar a-tivitatea, 0er+onal -e
va 0utea vota 0e 8a1a 0a9a0ortului di0lo,ati- +au a 0a9a0ortului de +ervi-iu)
Ale2torii -e votea1 /olo+ind urna +0e-ial +unt 3n+-ri9i 3ntr&un e:tra+ de 0e
-o0ia li+tei ele-torale 0er,anente +au de 0e li+ta ele-toral +u0li,entar e:i+tent la
+e-.ie, 3nto-,it 0er+onal de 0re9edintele 8iroului ele-toral, tre8uind + /ie radia.i din
-elelalte li+te e:i+tente la +e-.ie)
2n ca"ul alegerilor europarlamentare, 3n li+tele +u0li,entare
22
3nto-,ite la
nivelul +e-.iilor de votare, vor /i tre-ute, de -tre 0re9edintele 8iroului ele-toral al
+e-.iei de votare, ur,toarele -ate2orii de ale2tori, at4t re+orti+an.i, -4t 9i -o,unitariH
0er+oanele -are +e 0re1int la vot 9i /a- dovada - do,i-ilia1 0e ra1a +e-.iei de votare
re+0e-tive, 3n+ au /o+t o,i+e din -o0ia de 0e li+ta ele-toral 0er,anent +au din li+ta
0er,anentO 0er+oanele -are, 3n 1iua ale2erilor, +e a/l 3n alt lo-alitate de-4t -ea de
21
Art) 22^ , 2$ alin) 516, 526 -oro8orat -u art) % alin) 56 9i 5!6 din le2ea (>200%
22
Art) #^ 9i 1#\( alin) 526 din le2ea >200$
11
do,i-iliuO ,e,8rii 8iroului ele-toral al +e-.iei de votare 9i 0er+oanele 3n+r-inate -u
,en.inerea ordinii la +e-.ia re+0e-tivO 0er+oanele -are e:er-it dre0tul de vot 0rin urna
+0e-ialO 0er+oanele -are 3n 1iua de re/erin. +e a/l 3n +trintate)
Ale2torii -are votea1 /olo+ind urna +0e-ial +unt 3n+-ri9i 3ntr&un e:tra+ de 0e
li+ta ele-toral +u0li,entar, tre8uind + /ie radiate din -elelalte li+te e:i+tente la +e-.ie)
Core+0un1tor li+telor +u0li,entare, le2i+la.ia ele-toral 0rivind alegerile
pre"ideniale re2le,entea1 ta0elele electorale, 3n -are +unt 3n+-ri+e, 3n 1iua
ale2erilor, ur,toarele -ate2orii de ale2toriH ale2torii -are +e 0re1int la vot 9i /a-
dovada -u a-tul de identitate - do,i-ilia1 3n ra1a teritorial a +e-.iei de votare
re+0e-tive, 3n+ au /o+t o,i9i din -o0ia li+tei ele-torale 0er,anente, e:i+tent la 8iroul
ele-toral al +e-.iei de votareO ,e,8rii 8iroului ele-toral al +e-.iei de votare, 0er+oanele
3n+r-inate -u ,en.inerea ordinii 9i -are nu +unt 3n+-ri+e 3n -o0ia li+tei ele-torale
0er,anente din a-ea +e-.ieO ale2torii -are 3n 1iua votrii +e a/l 3n alt -o,un, ora9
+au ,uni-i0iu de-4t -el de do,i-iliu, 0re-u, 9i ale2torii -are votea1 la +e-.iile de
votare din +trintate) Ta8elul ele-toral -u0rinde nu,ele 9i 0renu,ele, -odul nu,eri-
0er+onal, do,i-iliul, ti0ul, +eria 9i nu,rul a-tului de identitate, 0re-u, 9i alte
ele,ente +ta8ilite 0rin Aotr4re a <uvernului) Ale2torii -are 39i e:er-it dre0tul de vot
0rin inter,ediul urnei +0e-iale +unt 3n+-ri9i 3ntr&un alt ta8el
2
)
Av4nd 3n vedere i,0ortan.a li+telor ele-torale -a do-u,ente ele-torale,
le2iuitorul ro,4n +ta8ile9te o +erie de -ontraven.ii 9i in/ra-.iuni, 3n le2tur -u
a-e+tea
2!
) A+t/el, -on+tituie infraciuniH 3n+-rierea -u 8un 9tiin. 3n -o0ia de 0e li+ta
ele-toral 0er,anent +au 3n -o0ia de 0e li+ta ele-toral +0e-ial +au 3n -o0ia de 0e
li+ta -o,0le,entar a unor 0er+oane -are nu +unt 3n+-ri+e 3n li+tele ele-torale
0er,anente, +0e-iale ori -o,0le,entareO /al+i/i-area li+telor ele-torale, 0re-u, 9i
/urtul a-e+tora)
Con+tituie contra)eniiH 3n+-rierea -u 8un 9tiin. a unui ale2tor 3n ,ai ,ulte
li+te ele-torale 0er,anente, +0e-iale +au -o,0le,entare, du0 -a1, 3n+-rierea 3n li+tele
+au, du0 -a1, 3n ta8elele ele-torale a unor 0er+oane /i-tive ori -are nu au dre0t de votO
0+trarea re2i+trelor -u li+tele ele-torale 0er,anente, re+0e-tiv +0e-iale +au
-o,0le,entare 3n -ondi.ii ne-ore+0un1toare, nee/e-tuarea la ter,en a -o,uni-rilor
0rev1ute de le2e 9i neo0erarea a-e+tora 3n li+tele ele-torale 0er,anente, re+0e-tiv
+0e-iale +au -o,0le,entareO e/e-tuarea de o0era.iuni 3n a-e+te li+te de -tre 0er+oane
neautori1ate 9i ne-o,uni-area -tre @ude-torii a ,odi/i-rilor o0erate 3n e:e,0larul
li+tei ele-torale 0er,anente +au +0e-iale e:i+tente la 0ri,rie)
C$PIT!LUL II. Dreptul de a fi ales
Ca dre0t ele-toral /unda,ental, dre0tul de a /i ale+ -on+tituie un dre0t re/le: al
dre0tului de a ale2e, 3n +en+ul +ta8ilit 3n do-trina 2er,an, 9i anu,e a-ela - dre0tul de
a /i ale+ e+te re-uno+-ut, 2arantat 9i re2le,entat 0entru -a ale2torii +&9i 0oat e:er-ita
2
Art) $ din le2ea $0>200!
2!
Art) 21Y lit) a6 = e6, 22Y, 22\( 9i 22\' din le2ea >200$O art) 2'Y lit) a6 = 6 9i 2'\% din le2ea
$0>200!O art) (0 lit) a6 &a\!6, (, ($ 9i (% din le2ea (>200%O art) 10 lit) -6 = /6, 10' alin) 526,
art) 110 9i 111 din le2ea '$>200!
11!
dre0tul de vot 9i 0rodu-e e/e-te, -a 3n -a1ul re/le:iei dintr&o o2lind, /a. de alte
0er+oane, -are vor /i ale+e
2(
)
I+tori-, dre0tul de a /i ale+ 9i&a -49ti2at tre0tat 9i -u ,ari e/orturi
univer+alitatea, de ,anier +i,etri- dre0tului de a ale2e, 0entru -a 3n de,o-ra.iile
-onte,0orane -ele dou dre0turi + tind + devin un +in2ur dre0t /unda,ental unitar)
A+t/el, 3n2rdirile la -are a /o+t +u0u+ dre0tul de a /i eli2i8il 5ale+6 -ore+0und -elor la
-are a /o+t +u0u+ dre0tul de a ale2e, -ate2oriile de -et.eni -rora li +&a re-uno+-ut
dre0tul de a /i ale+ /iind +ta8ilite 0rin 0ra-ti-area, de -ele ,ai ,ulte ori, a a-elora9i
-riterii re+tri-tive 3n ra0ort de -are +e +ta8ilea +/era titularilor dre0tului de vot)
E:er-i.iul e/e-tiv al dre0tului de a /i ale+ 0re+u0une e:er-i.iul dre0tului de a
-andida 3n ale2eri, /ie inde0endent, /ie 0er+onal, 3n -adrul +-rutinului unino,inal, /ie 3n
-adrul li+telor de -andida.i, 3n -a1ul +-rutinului 0lurino,inal +au de li+t) Tre8uie a+t/el
di+tin+ 3ntre, 0e de o 0arte, -ondi.iile de eli2i8ilitate 9i, 0e de alt 0arte, -ondi.iile 0e
-are tre8uie + le re+0e-te -andidaturile)
Seciunea %. Condiiile de eligi0ilitate
A-tual,ente, 3n ,a@oritatea +i+te,elor de,o-rati-e, condiiile minimale
pentru e1erciiul dreptului de a fi ales condiiile de eligi0ilitate & +unt at4t
2enerale, -4t 9i +0e-iale) Cele 2enerale +e re/er la toate ti0urile de ale2eri 9i +unt
0rev1ute 3n di+0o1i.iile -on+titu.ionale -e 2arantea1 e:0re+ dre0tul de a /i ale+, /iind,
de -ele ,ai ,ulte ori, reluate 9i la nivelul di+0o1i.iilor din le2i+la.ia ele-toral)
Condi.iile de eli2i8ilitate +0e-iale, -are +e adau2 -elor 2enerale, 3n -a1ul anu,itor
ti0uri de ale2eri, 0ot /i 0rev1ute /ie la nivel -on+titu.ional, /ie la nivel le2i+lativ)
Condi.iile de eli2i8ilitate 2enerale re1id, 3n 0ri,ul r4nd, 3n -ondi.iile
,ini,ale -e tre8uie 3ntrunite -u,ulativ 0entru a 0utea e:er-ita dre0tul de a ale2e, -u
e:-e0.ia -ondi.iilor re/eritoare la v4r+t) Cn al doilea r4nd, a-e+tor -ondi.ii li +e adau2,
3n ,od -u,ulativ, anu,ite -ondi.ii de eli2i8ilitate +0e-i/i-e, re/eritoare, de -ele ,ai
,ulte ori, la do,i-iliu +au la -et.enia uni-)
A+t/el, 0entru a /i eli2i8il, v4r+ta ne-e+ar e+te ,ai ridi-at de-4t -ea a
,a@orit.ii ele-torale 3n -a1ul dre0tului de vot, dat /iind i,0ortan.a de,nit.ilor
0u8li-e ele-tive 3n a-tul 2uvernrii, re+0on+a8ilitatea 0e -are o i,0li- e:er-itarea
a-e+tora, 0re-u, 9i ne-e+itatea a+i2urrii, 3n a-e+t +-o0, a unui 2rad +0orit de
-redi8ilitate a ale9ilor, +u+.inut de e:0erien.a 0e -are a-e9tia o 0ot a-u,ula 3n ti,0)
Condi.iile de v4r+t 0ot /i 0rev1ute /ie 3n Con+titu.ie 5a9a -u, +e 3nt4,0l 3n
-a1ul +i+te,ului ro,4n 3n -e 0rive9te ale2erile 0re1iden.iale, 0arla,entare 9i lo-ale6,
/ie, 0entru anu,ite ti0uri de ale2eri, la nivel le2i+lativ) A+t/el, art) $ alin) 526 din le2ea
+u0re, ro,4n in+tituie v4r+ta ,ini, 0entru a /i eli2i8il -a 0re9edinte, +enator,
de0utat 9i, re+0e-tiv, ale+ lo-alH I-andida.ii tre8uie + /i 3,0linit, 04n 3n 1iua ale2erilor
in-lu+iv, v4r+ta de -el 0u.in 2 de ani 0entru a /i ale9i 3n Ca,era De0uta.ilor +au 3n
or2anele ad,ini+tra.iei 0u8li-e lo-ale, v4r+ta de -el 0u.in de ani 0entru a /i ale9i 3n
Senat 9i v4r+ta de -el 0u.in ( de ani 0entru a /i ale9i 3n /un-.ia de Pre9edinte al
Ro,4nieiP) De re,ar-at a+t/el - la data de0unerii -andidaturii, -et.eanul 0oate + nu
ai8 v4r+ta in+tituit -a 9i -ondi.ie de eli2i8ilitate)
2(
<A) Ian-u, <A) <lvan, op" cit", 0) 21
11(
Le2ea ale2erilor 0entru ,e,8rii din Ro,4nia 3n Parla,entul Euro0ean
de/ine9te 0er+oana eli2i8il -o,unitar -a /iind ori-e -et.ean al unui +tat ,e,8ru al
*niunii Euro0ene -are are dre0tul de a /i ale+ 0entru Parla,entul Euro0ean, av4nd
do,i-iliul +au re9edin.a 3n Ro,4nia, 3n -on/or,itate -u di+0o1i.iile a-e+tei le2i,
in+tituind, -a 9i -ondi.ie de eli2i8ilitate 0entru a deveni ,e,8ru al a-e+tei autorit.i,
0entru toate 0er+oanele eli2i8ile -o,unitar, in-lu+iv 0entru -et.enii ro,4ni -are au
do,i-iliul +au re9edin.a 3n +trintate 9i -are au dre0t de vot, v4r+ta ,ini, de 2 de
ani, 3,0lini.i 04n 3n 1iua ale2erilor in-lu+iv
2'
)
Corelativ, -et.enii ro,4ni 0ot -andida la ale2erile 0entru Parla,entul
Euro0ean 9i 3n alt +tat ,e,8ru al *niunii Euro0ene) Cn a-e+t -a1, 0entru a dovedi
3nde0linirea -ondi.iilor de eli2i8ilitate, 0er+oana 3n -au1 +oli-it Autorit.ii Ele-torale
Per,anente eli8erarea unei adeverin.e -are ate+t - nu a /o+t li0+it de dre0tul de a /i
alea+ 3n Ro,ania +au - o a+e,enea interdi-.ie nu e+te -uno+-ut de autorit.ile
ro,4ne) Autoritatea, 3n ur,a +-Ai,8ului de in/or,a.ii -u autorit.ile -u re+0on+a8ilit.i
+i,ilare din alte +tate ,e,8re ale *niunii Euro0ene, adu-e la -uno9tin.a "iroului
Ele-toral Central -a1urile 3n -are -et.enii ro,4ni -andidea1 la ale2erile 0entru
Parla,entul Euro0ean 3n alte +tate ,e,8re ale *niunii
2$
)
Con+titu.ia Ro,4niei in+tituie, 3n art) $ alin) 516, -elelalte -ondi.ii de
eli2i8ilitate -u -ara-ter 2eneral, 0rev14nd - Iau dre0tul de a /i ale9i -et.enii -u
dre0t de vot -are 3nde0line+- -ondi.iile 0rev1ute 3n arti-olul 1' alineatul 56, da- nu
le e+te inter1i+ a+o-ierea 3n 0artide 0oliti-e, 0otrivit arti-olului !0 alineatul 56)P Art)
1' alin) 56 di+0une - I/un-.iile 9i de,nit.ile 0u8li-e, -ivile +au ,ilitare, 0ot /i
o-u0ate, 3n -ondi.iile le2ii, de 0er+oanele -are au -et.enia ro,4n 9i do,i-iliul 3n .ar)
Statul ro,4n 2arantea1 e2alitatea de 9an+e 3ntre /e,ei 9i 8r8a.i 0entru o-u0area
a-e+tor /un-.ii 9i de,nit.iP, iar din reda-tarea art) !0 alin) 56 re1ult - +unt ineli2i8ili
@ude-torii Cur.ii Con+titu.ionale, avo-a.ii 0o0orului, ,a2i+tra.ii, ,e,8rii a-tivi ai
ar,atei, 0oli.i9tii 9i alte -ate2orii de /un-.ionari 0u8li-i +ta8ilite 0rin le2e or2ani-)
A-e+te ineli2i8ilit.i 2enerale +unt reluate, la nivel le2i+lativ, 3n -a1ul ale2erilor
euro0arla,entare, de art) ' din le2ea >200$, 3n -a1ul ale2erilor lo-ale de art) ( alin)
526 din le2ea '$>200!, art) 10 din le2ea $0>200! di+0un4nd - Inu 0ot -andida
0er+oanele -are, la data de0unerii -andidaturii, nu 3nde0line+- -ondi.iile 0rev1ute la
art) $ din Con+titu.ia Ro,4nieiP, iar art) 2# alin) 516 din le2ea (>200% 0rev14nd,
0entru ale2erile 0arla,entare, - Inu 0ot -andida 0er+oanele -are la data de0unerii
-andidaturii, nu 3nde0line+- -ondi.iile 0rev1ute de art) $ din Con+titu.ia Ro,4niei,
re0u8li-at, 0entru a /i ale+eP)
Toate ineli2i8ilit.ile, at4t -ele 2enerale, -4t 9i -ele +0e-iale, tre8uie + /ie
e:0re+ 0rev1ute, -on+tituind i,0o+i8ilit.i de /ond de a -andida 3n ale2eri) A+t/el, 3n
+itua.ia 3n -are -et.enii -u dre0t de vot -are au v4r+ta ne-e+ar 0entru a /i ale9i -ad +u8
in-iden.a ineli2i8ilit.ilor, da- renun. la -alit.ile -are&i /a- ineli2i8ili 3nainte de data
de0unerii -andidaturii, 0ot -andida 3n ale2eri 3n a-ela9i -ondi.ii -a 9i to.i -eilal.i
-et.eni ro,4ni eli2i8ili) Nu e+te vor8a a9adar de+0re re+tr4n2eri ne-on+titu.ionale ale
e:er-i.iului dre0tului de a /i ale+ 0e -riterii de di+-ri,inare inter1i+e de art) ! alin) 526
din Con+titu.ie, -u, +&ar 0utea -on+idera, 3n ,od eronat)
2'
Art) ( alin) 56, 5$6 9i 5%6 din le2ea >200$
2$
Art) 11 din le2ea >200$
11'
Cn a-e+t +en+ ,er2, de 0ild, di+0o1i.iile art) 2# alin) 51'6 din le2ea (>200%,
-are, 3ntrind +en+ul -ondi.iei +0e-iale de ineli2i8ilitate 3n ,ateria ale2erilor
0arla,entare, re/eritoare la -alitatea de 3nalt /un-.ionar 0u8li-, di+0une - I3nal.ii
/un-.ionari 0u8li-i 0ot -andida la ale2erile 0entru Ca,era De0uta.ilor 9i Senat nu,ai
da- la data de0unerii -andidaturii le&au 3n-etat ra0orturile de +ervi-iu, 3n -ondi.iile
le2ii) Prin dero2are de la 0revederile art) ! alin) 56 din Le2ea nr) 1%%>1### 0rivind
Statutul /un-.ionarilor 0u8li-i, re0u8li-at, /un-.ionarii 0u8li-i de -ondu-ere 0ot
-andida la ale2erile 0entru Ca,era De0uta.ilor 9i Senat -u -ondi.ia de a +e +u+0enda
din /un-.ia 0u8li- 0e 0erioada de+/9urrii -a,0aniei ele-torale)P
De a+e,enea, art) 11% din le2ea '$>200! introdu-e o ineli2i8ilitate +0e-ial 3n
,ateria ale2erilor lo-ale, di+0un4nd - 0re/e-.ii 9i +u80re/e-.ii nu 0ot -andida, +u8
+an-.iunea de,iterii din /un-.ie, de-4t 3n +itua.ia 3n -are de,i+ionea1 -u -el 0u.in (0
de 1ile 3naintea datei ale2erilor)
Cn -e 0rive9te dre0tul de a /i ale+ -a 0re9edinte al Ro,4niei, art) %1 alin) 5!6 din
Con+titu.ie in+tituie o -ondi.ie de eli2i8ilitate +0e-ial, di+0un4nd - INi-io 0er+oan
nu 0oate 3nde0lini /un-.ia de Pre9edinte al Ro,4niei de-4t 0entru -el ,ult dou
,andate) A-e+tea 0ot /i 9i +u--e+iveP, -ondi.ie reluat de art) 10 din le2ea $0 >200! 3n
ur,torii ter,eniH Inu 0ot -andida 0er+oanele 5?6 -are au /o+t ale+e anterior, de dou
ori, -a Pre9edinte al Ro,4nieiP) Cu 0rivire la a-ea+t -ondi.ie, Curtea Con+titu.ional a
+tatuat - art) %1 alin) 5!6 din le2ea +u0re, nu +e a0li- 0erioadei anterioare
Con+titu.iei, no.iunea de I,andat 0re1iden.ialP /iind -on+a-rat 0entru 0ri,a dat 3n
Con+titu.ia din 1##1
2%
, di/eritele -on+idera.ii de ordin 0oliti-o&,oral ale -onte+tatorilor
unei -andidaturi ne-on+tituind un i,0edi,ent la 3nre2i+trarea 0ro0unerii de
-andidatur, -riteriile de eli2i8ilitate /iind +tri-t +ta8ilite 0rin Con+titu.ie 9i le2e,
a+e,enea ,otive re0re1ent4nd Io0inii 0er+onale ale -onte+tatorului, -are, eventual, 0ot
/i avute 3n vedere -u o-a1ia e:0ri,rii votuluiP
2#
)
De re,ar-at, de a+e,enea, - anterior revi1uirii -on+titu.ionale din 200, art)
1' alin) 56 din Con+titu.ie in+tituia -et.enia uni- ro,4n -a 9i -ondi.ie de
eli2i8ilitate 2eneral, d4nd a+t/el +ea,a de o ne3n-redere 0rin-i0ial 3n du8la +au
,ulti0la -et.enie, datorat unei -on-e0.ii +0e-i/i-e a+u0ra a0artenen.ei -et.eanului la
+tat, 0e -are o 0re+u0une le2tura 3n+9i de -et.enie, 9i anu,e o a0artenen. uni-,
e:-lu+iv 9i loial) Cn a0li-area a-e+tei -ondi.ii de eli2i8ilitate, 0rin Hotr4rea nr)
!0>2000, Curtea Con+titu.ional a ad,i+ o -onte+ta.ie 3,0otriva 3nre2i+trrii unei
-andidaturi la Pre9edin.ie, 0e ,otivul du8lei -et.enii a -andidatului 3n -au1)
Condi.iile de eli2i8ilitate nu tre8uie -on/undate -u incompati0ilit#ile de a
e:er-ita, -on-o,itent -u ,andatul o8.inut 3n ur,a ale2erilor, anu,ite de,nit.i +au
/un-.ii 0u8li-e +au 0rivate)
In-o,0ati8ilit.ile intervin ulterior e:er-itrii dre0tului de a /i ale+, +0re
deo+e8ire de ineli2i8ilit.i, -are intervin 3nainte de a-e+t ,o,ent, -ondi.ion4ndu&l)
In-o,0ati8ilit.ile -ondi.ionea1 0o+i8ilitatea e:er-itrii ,andatului o8.inut 0rin
2%
Hotr4rile 1>1##', >1##', !>1##', (>1##', '>1##', $>1##', 10>1##', 11>1##', 1>1##',
1'>1##', 0>1##', !>1##', (>1##', '>1##', !1>1##', !(>1##', (2>1##', ($>1##', '2>1##',
'#>1##', >2000, (>2000, '>2000, #>2000, 21>2000, 2(>2000, 2>2000, '>2000, -itate de L)
"enGe, olul Curii Constituionale n cadrul procesului de alegere a @reedintelui om!niei,
3n I) Muraru, E)&S) Tn+e+-u, A) Muraru, L) "enGe, M)&C) Ere,ia, <A) Ian-u, C)&L) Po0e+-u,
Ft) Dea-onu, Alegerile i corpul electoral, Ed) All "e-G, "u-ure9ti, 200(, 0) 2(
2#
2bidem, -it4nd Hotr4rea (>2000
11$
ale2eri -u,ulativ -u anu,ite a-tivit.i 9i 0re+u0un o8li2a.ia 0entru ale+ de a o0ta /ie
0entru e:er-i.iul ,andatului, /ie 0entru a-tivitatea 0u8li- +au 0rivat -u -are a-e+ta
e+te -on+iderat in-o,0ati8il) O0.iunea 3n /avoarea /un-.iei -u -are ,andatul e+te
in-o,0ati8il are -a e/e-t 3n-etarea ,andatului)
In-o,0ati8ilit.ile 0ot re1ulta at4t din re2ulile a0li-a8ile ,andatului ele-tiv,
-4t 9i din re2le,entrile le2ale 0rivind a-tivitatea +au 0ro/e+ia -u -are ,andatul e+te
-on+iderat in-o,0ati8il)
Ca re2ul, 3n dre0tul -o,0arat, ,andatul 0arla,entar e+te in-o,0ati8il -u
/un-.iile 0u8li-e, ele-tive +au nu) Mandatele o8.inute le nivel na.ional = de0utat,
re+0e-tiv +enator, nu +e 0ot -u,ula, /iind vor8a de+0re i,0o+i8ilitatea unui -u,ul 0e
ori1ontal) Cn +i+te,ul ro,4n art) $1 alin) 516 din Con+titu.ie 0revede - ni,eni nu
0oate /i, 3n a-ela9i ti,0, de0utat 9i +enator) A+t/el, ale2erea 3ntr&o a doua Ca,er
re0re1entativ are -a e/e-t 0ierderea ,andatul 3n 0ri,a, -eea -e 3n+ea,n - 0er+oana
0oate -andida 0entru -el de&al doilea ,andat, dar o8.inerea +a 0une -a0t 0ri,ului
,andat) Cn 0lu+, ,andatul de 0arla,entar e+te, de re2ul, in-o,0ati8il -u -el de ale+
lo-al, /iind vor8a de+0re i,0o+i8ilitatea -u,ulului 0e verti-al, -e nu e+te, 3n 0rin-i0iu,
ad,i+ ni-i 3n -a1ul ,andatelor de ale+ lo-al la di/erite nivele) Anu,ite +i+te,e ad,it
3n+ un -u,ul 3n a-ea+t +itua.ie, redu+ 3n+ la un anu,it nu,r de ,andate
2!0
)
Mandatul de 0arla,entar e+te in-o,0ati8il, de re2ul, -u /un-.iile 0u8li-e
neele-tive, ad,i.4ndu&+e 3n+ 9i e:-e0.ii) Cn Ro,4nia, art) $1 alin) 526 din Con+titu.ie
di+0uneH I-alitatea de de0utat +au de +enator e+te in-o,0ati8il -u e:er-itarea ori-rei
/un-.ii 0u8li-e de autoritate, -u e:-e0.ia -elei de ,e,8ru al <uvernuluiP, 0entru -a 3n
alin) 56 + adau2e - alte in-o,0ati8ilit.i +e +ta8ile+- 0rin le2e or2ani-) De 0ild,
le2ea 1'1>200 0rivind unele ,+uri 0entru a+i2urarea tran+0aren.ei 3n e:er-itarea
de,nit.ilor 0u8li-e, a /un-.iilor 0u8li-e 9i 3n ,ediul de a/a-eri, 0revenirea 9i
+an-.ionarea -oru0.iei 0revede in-o,0ati8ilit.i 0rivind ,andatul de 0arla,entar, le2ea
0!>200! 0entru or2ani1area @ude-torea+- di+0un4nd - /un-.ia de @ude-tor 9i de
0ro-uror e+te in-o,0ati8il -u ori-e alt /un-.ie 0u8li- +au 0rivat, -u e:-e0.ia
/un-.iilor 0rivate din 3nv.,4ntul +u0erior)
Cn -e 0rive9te /un-.iile ori a-tivit.ile 0rivate, 0rin-i0iul e+te r+turnat, a+t/el -
,andatul ele-tiv e+te -o,0ati8il -u a-e+tea, 0rin e:-e0.ie /iind 0rev1ute anu,ite
in-o,0ati8ilit.i -are vi1ea1 a+i2urarea inde0enden.ei /un-.iei re0re1entative /a. de
2ru0urile de intere+e e-ono,i-e, 0rin a+i2urarea inde0enden.ei re0re1entantului /a. de
a-e+tea, a+t/el 3n-4t -Aeltuirea 8anului 0u8li- + nu /avori1e1e anu,ite 3ntre0rinderi
0rivate) Cn 0lu+, 0ot e:i+ta re+tr4n2eri ale +/erei de a-tivitate ale unor 0ro/e+ii li8erale,
0re-u, -ea de avo-at, -4t ti,0 de.intorul 0ro/e+iei e+te 0arla,entar, a-e+ta ne0ut4nd
+&9i e:er-ite 0ro/e+ia 3n a/a-eri -e i,0li- intere+ele 0u8li-e, +tatul +au 0er+oanele
@uridi-e de dre0t 0u8li-)
Cn +i+te,ul ro,4n, -a ur,are a interven.iei unei in-o,0ati8ilit.i -u ,andatul
de 0arla,entar
2!1
, de ale+ lo-al +au de ,e,8ru din Ro,4nia 0entru Parla,entul
Euro0ean, ,andatul 3n-etea1, ur,4nd + +e or2ani1e1e ale2eri 0ar.iale 0entru
atri8uirea ,andatului devenit a+t/el va-ant
2!0
De 0ild, art) L) !'&1 din Codul ele-toral /ran-e1 di+0une - ni,eni nu 0oate -u,ula ,ai
,ult de dou din ,andatele ele-torale ur,toareH -on+ilier re2ional, -on+ilier 3n Adunarea
Cor+i-ii, -on+ilier 2eneral, -on+ilier al Pari+ului, -on+ilier ,uni-i0al)
2!1
Art) $0 alin) 526 din Con+titu.ie
11%
Cn -a1ul Pre9edintelui Ro,4niei, ori-e /un-.ie 0u8li- +au 0rivat, 0re-u, 9i
-alitatea de ,e,8ru al unui 0artid +unt in-o,0ati8ile -u ,andatul, -on/or, art) %!
alin) 516 din Con+titu.ie)
Ni-i -ondi.iile de eli2i8ilitate, ni-i in-o,0ati8ilit.ile nu +e -on/und -u
interdiciile' -are 0re+u0un 3n-etarea ,andatului da- intervine, ulterior o8.inerii lui, o
in-o,0ati8ilitate)
7eri/i-area re+0e-trii -ondi.iilor de eli2i8ilitate 9i a in-o,0ati8ilit.ilor +e
reali1ea1 ulterior ale2erilor, -u o-a1ia validrii ,andatelor o8.inute 0rin ale2eri,
nere+0e-tarea a-e+tor -ondi.ii 9i a in-o,0ati8ilit.ilor antren4nd invalidarea
,andatelor) Autorit.ile -o,0etente + valide1e ,andatele 9i de-i + +e 0ronun.e
a+u0ra re+0e-trii -ondi.iilor de eli2i8ilitate 9i a in-o,0ati8ilit.ilor di/er 3n /un-.ie de
ti0ul de ale2eri 3n 0re1en.a -ruia ne a/l,H Curtea Con+titu.ional, 3n -a1ul ale2erilor
0re1iden.ialeO Ca,era De0uta.ilor, re+0e-tiv Senatul, 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entareO
-on+iliile lo-ale, -on+iliile @ude.ene, @ude-toria 9i tri8unalul, 3n -a1ul ale2erilor 0entru
-on+iliile lo-ale, -on+iliile @ude.ene, 0ri,ari, re+0e-tiv 0re9edin.i ai -on+iliilor
@ude.eneO Parla,entul Euro0ean, 3n -a1ul ale2erilor euro0arla,entare)
Cn +i+te,ul Conven.iei Euro0ene a Dre0turilor O,ului, -4t ti,0 dre0tul de a /i
ale+ e+te -on+a-rat @uri+0ruden.ial -a dre0t +u8ie-tiv, 3n 8a1a art) al Pri,ului Proto-ol
5ve1i supra6, Curtea Euro0ean a Dre0turilor O,ului 3n-or0orea1 3n -4,0ul +u de
-ontrol re2i,urile de ineli2i8ilitate 9i -au1ele de ineli2i8ilitate 0e ,otiv - Idre0tul de
a /i -andidat 3n ale2eri 5?6 nu ar /i de-4t ilu1oriu da- 0er+oana intere+at ar 0utea /i
0rivat de a-e+t dre0t 3n ori-e ,o,entP
2!2
)
Seciunea &. Candidaturile

Cn +-o0ul e:er-itrii e2ale a dre0tului de a /i ale+, 3n de,o-ra.iile a-tuale,
0rin-i0iile -are 2uvernea1 -andidaturile +unt li8ertatea 9i 0u8li-itatea
2!
)
Pu0licitatea candidaturilor' 2aran.ie a li8ert.ii a-e+tora, +u+.ine, 3n e2al
,+ur, li8ertatea ale2torului, 0rin a-eea - 3i o/er 0o+i8ilitatea de a -unoa9te
o/ertele 0oliti-e 0ro0u+e de -andida.ii 3n ale2eri, 0entru a&9i /or,a o o0.iune 0oliti- 3n
/un-.ie de -are + alea2 3n -uno9tin. de -au1) A+i2urarea 0u8li-it.ii -andidaturilor
+e reali1ea1, 3n +i+te,ul ro,4n, 0rin o8li2a.ia le2al a 8irourilor ele-torale de a a/i9a,
la +ediile 0ro0rii, -andidaturile 3nre2i+trate 9i 0e -ele ne3nre2i+trate, a+i2ur4ndu&+e
a+t/el 0o+i8ilitatea -unoa9terii a-e+tora de -tre 0u8li- in-lu+iv 3n vederea e:er-itrii
dre0tului de a /i -onte+tate, 0re-u, 9i -andidaturile r,a+e de/initive)
Li8ertatea -andidaturilor -on+t 3n a-eea - ori-e 0er+oan eli2i8il 0oate
-andida 3n ale2eri) Din-olo de +0e-i/i-itatea unuia +au altuia dintre +i+te,ele ele-torale
ale de,o-ra.iilor -onte,0orane, li8ertatea -andidaturilor -on+tituie /inalitatea 0e -are
tre8uie + o reali1e1e toate re2le,entrile ele-torale, de /ond, de /or, 9i 0ro-edurale
-u 0rivire la titularii dre0tului de a 0ro0une -andidaturi 3n ale2eri, -ondi.iile 3n -are
-andidaturile +e reda-tea1, +e de0un, +e 3nre2i+trea1, +e -onte+t, re+0e-tiv r,4n
de/initive, in-lu+iv -ondi.iile 3n -are +e 0oate renun.a la -andidaturi)
2!2
A/a-erea PodGol1ina -) Letoniei, # a0rilie 2002, -itat de Q) LK-uBer, op" cit", 0) !$
2!
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ 2'
11#
Totodat, interde0enden.a dintre dre0tul de a /i ale+ 9i dre0tul de a ale2e
re-la, -a di+0o1i.iile le2ale -e 3n-adrea1 li8ertatea -andidaturilor + nu re+tr4n2
e:-e+iv li8ertatea votului, li8era o0.iune a ale2torilor)
Dre0tul de -andida 3n ale2eri e+te -ondi.ionat de re+0e-tarea, la data de0unerii
-andidaturii, a tuturor -ondi.iilor le2ale +0e-i/i-e re/eritoare la -andidaturi) Cn +i+te,ul
ro,4n, re+0e-tarea a-e+tora +e veri/i- de -tre or2ani+,ele ele-torale -o,0etente +
3nre2i+tre1e 0ro0unerile de -andidaturi & "iroul Ele-toral Central, 3n -a1ul ale2erilor
0re1iden.iale 9i euro0arla,entare, 8irourile ele-torale de -ir-u,+-ri0.ie, 3n -a1ul
ale2erilor lo-ale 9i 0arla,entare, 3n +itua.ia a-e+tora din ur,, 0entru -ir-u,+-ri0.ia
ele-toral 0entru ro,4nii -u do,i-iliul +au re9edin.a 3n a/ara .rii, 3nre2i+trarea
-andidaturilor /-4ndu&+e la Tri8unalul "u-ure9ti
2!!
&, +u8 -ontrolul in+tan.elor
@ude-tore9ti ordinare -o,0etente + +olu.ione1e -onte+tarea -andidaturilor, -rora li +e
adau2, 3n -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale, Curtea Con+titu.ional)
$. Titularii dreptului de a propune candidaturi
Candida.ii 3n ale2eri +e 0ot auto&0ro0une, /iind -andida.i inde0enden.i +au 0ot
/i 0ro0u9i de o /or,a.iune 0oliti-) Calitatea de -andidat inde0endent 9i -ea de
-andidat 0ro0u+ de o /or,a.iune 0oliti- +e e:-lud re-i0ro-) A+t/el, +u+.inerea unei
-andidaturi de -tre o /or,a.iune 0oliti- e+te +u0u+, 3n +i+te,ul ro,4n, unui re2i, de
+ele-.ie 3n-Ai+, 3n -a1ul ale2erilor lo-ale, 0arla,entare 9i euro0arla,entare, adi- e+te
-ondi.ionat de a0artenen.a 0oliti- a -andidatului la /or,a.iunea 0oliti- re+0e-tiv
5-alitatea de ,e,8ru al a-e+teia6
2!(
)
E:-e0.ie /a- ale2erile 0re1iden.iale, 3n -a1ul -rora +ele-.ia e+te de+-Ai+,
a+t/el 3n-4t, 0e l4n2 -andida.ii inde0enden.i, 0ot -andida at4t ,e,8ri ai /or,a.iunilor
0oliti-e, -4t 9i 0er+oane eli2i8ile -e +e 8u-ur de +0ri@inul unui 0artid 0oliti-, al unei
or2ani1a.ii a -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale +au al unuia dintre ,e,8rii
alian.ei 0oliti-e +au alian.ei ele-torale -e&i 0ot 0ro0une 3n ale2eri, /r + /ie ,e,8ri ai
a-e+tora
2!'
)
$ %. 7ormaiunile politice ce pot propune;susine candidaturi
2!!
Art) # 9i 11 din le2ea $0>200!O art) 12_ din le2ea >200$O art) (0 din le2ea '$>200!O art) 1
din le2ea (>200%
2!(
Art) ' alin) 5%6 din le2ea '$>200! di+0une - +unt nule de dre0t -andidaturile de0u+e 0e ,ai
,ulte li+te de -andida.i +au at4t 0e li+te, -4t 9i -a inde0endent) Art) 12 alin) 56 din le2ea
>200$ di+0uneH I-andida.ii 0ro0u9i de un 0artid 0oliti-, o alian. 0oliti- +au ele-toral tre8uie
+ /a- 0arte din 0artidul 0oliti- re+0e-tiv +au, du0 -a1, dintr&un 0artid 0oliti-, ,e,8ru al
alian.ei re+0e-tiveP, iar art) 12Y alin) 5!6 din a-eea9i le2e 0revede - nu +e 0ot de0une li+te de
-andida.i inde0enden.i, nu +e ad,it -andidaturi inde0endente 0e li+tele de -andida.i de0u+e de
0artidele 0oliti-e, alian.ele 0oliti-e +au alian.ele ele-torale 9i ni-i -andidaturi inde0endente ale
,e,8rilor 0artidelor 0oliti-e, alian.elor 0oliti-e, alian.elor ele-torale +au ai or2ani1a.iilor
-et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale) Art) 2# alin) 5106 din le2ea (>200% 0revede - nu
+unt 0er,i+e -andidaturi inde0endente 0entru 0artide 0oliti-e, alian.e 0oliti-e +au ele-torale)
2!'
Art) # alin) 5%6 din le2ea $0>200!
120
Cn +itua.ia 3n -are -andida.ii 3n ale2eri +unt +u+.inu.i de /or,a.iuni 0oliti-e,
-ara-terul e/e-tiv al li8ert.ii -andidaturilor de0inde de +ele-.ia a-e+tora, anterioar
ale2erilor, reali1at de -tre a-e+te /or,a.iuni"
Fan+ele ele-torale reale ale -andida.ilor de0ind a+t/el de +0ri@inul
/or,a.iunilor, -are, 0rin +ele-.ie, li,itea1, 3n /a0t, li8ertatea 9i -ara-terul util al
-andidaturilor, 3n +0e-ial 3n +i+te,ele -e 0ra-ti- +-rutinul de li+t, unde -andidatul
tre8uie + -onvin2 /or,a.iunea 0oliti- 0e li+ta -reia +e 0re1int 3n ale2eri + 3i
a+i2ure un lo- 0e a-ea+ta -4t ,ai a0roa0e de v4r/)
Sele-.ia -andidaturilor 0oate /i, 3n 0ri,ul r4nd, na.ional +au lo-al) Si+te,ele
euro0ene 0ra-ti- o +ele-.ie ,ai -entrali1at de-4t -el a,eri-an, unde +ele-.ia e+te
lo-al, 2radul de -entrali1are /iind -ondi.ionat de ,odul de +-rutin, a+t/el - 3n -a1ul
re0re1entrii 0ro0or.ionale -entrali1area e+te ,ai ridi-at)
Cn +i+te,ul ro,4n /or,a.iunile 0oliti-e -e 0ot 0ro0une -andida.i 3n ale2eri +unt
0artidele 0oliti-e le2al -on+tituite, alian.ele 0oliti-e, alian.ele ele-torale 9i or2ani1a.iile
-et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale, -are +unt a+i,ilate, 3n 0ro-e+ul ele-toral,
0artidelor 0oliti-e
2!$
) Cn -a1ul ale2erilor 0arla,entare, a-e+te /or,a.iuni 0oliti-e +unt
reunite 3n -ate2oria denu,it I-o,0etitori ele-toraliP
2!%
)
Alian.ele 0oliti-e re0re1int o a+o-iere 3ntre 0artide 0oliti-e 0e 8a1a unui
0roto-ol de a+o-iere 3nre2i+trat la Tri8unalul Muni-i0iului "u-ure9ti, 3n -ondi.iile le2ii
1!>200 a 0artidelor 0oliti-e
2!#
)
Alian.ele ele-torale -on+tituie, 3n +en+ul ale2erilor 0arla,entare, a+o-ieri la
nivel na.ional 3ntre 0artide 0oliti-e 9i>+au alian.e 0oliti-e 9i>+au or2ani1a.ii ale
-et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale, 3n +-o0ul 0arti-i0rii la ale2erile 0entru
Ca,era De0uta.ilor 9i Senat, 3nre2i+trate la "iroul Ele-toral Central
2(0
) Cn -a1ul
ale2erilor lo-ale, alian.ele ele-torale +unt a-ele /or,a.iuni -on+tituite e:-lu+iv 3n
+-o0ul 0arti-i0rii 3n -o,un la ale2eri, 3ntre 0artide 0oliti-e +au alian.e 0oliti-e la nivel
@ude.ean ori lo-al, 3nre2i+trate la 8iroul ele-toral de -ir-u,+-ri0.ie @ude.ean ori al
,uni-i0iului "u-ure9ti, un 0artid 0oliti- ne0ut4nd /a-e 0arte, la a-ela9i nivel, de-4t
dintr&o +in2ur alian. ele-toral
2(1
)
Cn -a1ul ale2erilor euro0arla,entare
2(2
, alian.ele ele-torale -on+tituie a+o-ieri
la nivel na.ional, 0e 8a1 de 0roto-ol, de0u+ la "iroul Ele-toral Central 3n ter,en de !%
de ore de la 3n/iin.area a-e+tuia, 3ntre 0artide 0oliti-e, alian.e 0oliti-e 9i or2ani1a.ii ale
-et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale, 3n +-o0ul 0arti-i0rii la ale2erile 0entru
,e,8rii din Ro,4nia 3n Parla,entul Euro0ean, un 0artid 0oliti-, o alian. 0oliti- +au
o or2ani1a.ie a -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale ne0ut4nd /a-e 0arte de-4t
dintr&o alian. ele-toral) Me,8rii unei alian.e ele-torale nu 0ot 0ro0une -andida.i
de-4t din 0artea alian.ei)
2!$
Art) # alin) 5'6 din le2ea (>200% di+0uneH I3n +en+ul 0re1entului titlu, or2ani1a.iilor
-et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale 5?6 le e+te a0li-a8il a-ela9i re2i, @uridi- -a 9i
0artidelor 0oliti-e 3n 0ro-e+ul ele-toral) Art) 12! din le2ea '$>200! 0revede - I3n +en+ul
0re1entei le2i, or2ani1a.iile -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale le2al -on+tituite +unt
a+i,ilate 0artidelor 0oliti-eP
2!%
Art) 2 0-t) 1' din le2ea (>200%
2!#
Art) 2 0-t) % din le2ea (>200%O art) ' alin) 516 din le2ea '$>200!
2(0
Art) 2 0-t) $ din le2ea (>200%
2(1
Art) ' alin) 526 9i 56 din le2ea '$>200!
2(2
Art) (^ alin) 516 & 5106 din le2ea >200$
121
Ad,iterea 0roto-olului de -on+tituire a alian.ei ele-torale, 0rin de-i1ie
0ronun.at 3n 9edin. 0u8li- de -tre "iroul Ele-toral Central, e+te +u0u+ 0o+i8ilit.ii
de a /i -onte+tat de -tre ori-e 0er+oan /i1i- +au @uridi- intere+at, la Cnalta Curte
de Ca+a.ie 9i Du+ti.ie, -are +e 0ronun. 0rin Aotr4re de/initiv 9i irevo-a8il)
Re+0in2erea 0roto-olului 0oate /i -onte+tat la a-eea9i in+tan. de -tre +e,natarii
0roto-olului, 3n a-elea9i ter,ene) De+/iin.area 0roto-olului de -on+tituire a alian.ei +e
0oate /a-e nu,ai du0 r,4nerea +a de/initiv, -a ur,are a ne-onte+trii +au a
0ronun.rii Cnaltei Cur.i de Ca+a.ie 9i Du+ti.ie 9i nu,ai 0rin a-ord de de+/iin.are 3ntre
0r.ile +e,natare, a-ord -e tre8uie de0u+ la "iroul Ele-toral Central -u -el 0u.in ! 1ile
3nainte de ter,enul&li,it de de0unere a -andidaturilor, /iind +u0u+ a-eluia9i re2i,
@uridi- al ad,iterii +au re+0in2erii, re+0e-tiv al -onte+trii, 0re-u, 0roto-olul de
-on+tituire a alian.ei)
Cn +en+ul le2i+la.iei ele-torale ro,4ne, ,inoritatea na.ional e+te etnia
re0re1entat 3n Con+iliul Minorit.ilor Na.ionale
2(
) Or2ani1a.iile -et.enilor a0ar.in4nd
,inorit.ilor na.ionale -e 0ot 0ro0une -andida.i
2(!
+unt, 0e de o 0arte, -ele re0re1entate
3n Parla,ent, iar 0e de alt 0arte or2ani1a.iile le2al -on+tituite, de utilitate 0u8li-, -e
0re1int "iroului Ele-toral Central o li+t de ,e,8ri -are + ate+te, 0rin nu,rul
a-e+tora, -ara-terul re0re1entativ al or2ani1a.iei 3n ra0ort -u ,inoritatea na.ional
re+0e-tiv) E+te vor8a de+0re un 0ro-ent de 1(V din nu,rul total al -et.enilor -are,
la ulti,ul re-en+,4nt, +&au de-larat -a a0ar.in4nd ,inorit.ii re+0e-tive)
Da- nu,rul ,e,8rilor ne-e+ari 0entru +ati+/a-erea 0ro-entului e+te ,ai
,are de 20) 000 de 0er+oane, 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare, re+0e-tiv ,ai ,are de
2() 000 de 0er+oane, 3n -a1ul ale2erilor lo-ale, li+ta ,e,8rilor tre8uie + -u0rind -el
0u.in 20) 000 de 0er+oane, re+0e-tiv -el 0u.in 2() 000 de 0er+oane, do,i-iliate 3n -el
0u.in 1( din @ude.ele .rii 9i 3n ,uni-i0iul "u-ure9ti, dar nu ,ai 0u.in de 00 de
0er+oane 0entru /ie-are dintre a-e+te @ude.e 9i 0entru ,uni-i0iul "u-ure9ti) Li+ta
,e,8rilor +e 3nto-,e9te 0e lo-alit.i 9i 0e @ude.e, av4nd -a ,en.iuni o8li2atorii datele
de identi/i-are 9i +e,nturile ,e,8rilor, denu,irea or2ani1a.iei, nu,ele 9i 0renu,ele
0er+oanei -are a 3nto-,it&o, -reia&i revine o8li2a.ia de a de0une 9i o de-lara.ie 0e
0ro0ria r+0undere, 0rin -are + ate+te veridi-itatea +e,nturilor ,e,8rilor)
Con+ider, - +ituarea 3n teritoriu a ,e,8rilor or2ani1a.iilor -et.enilor
a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale, i,0u+ de le2iuitor -a 9i -ondi.ie de
re0re1entativitate /r +ati+/a-erea -reia or2ani1a.ia re+0e-tiv nu 0oate /i -on+iderat
le2al -on+tituit 9i, 0e -ale de -on+e-in., nu 0oate 0arti-i0a 3n ale2eri, +e nu,r
0rintre -riteriile inter1i+e de di+-ri,inare 3n ,ateria dre0turilor /unda,entale ale
-et.enilor ro,4ni, 3n a-e+t -a1 dre0tul de li8er a+o-iere 9i dre0tul de a /i ale+) Le2area
e:er-i.iului a-e+tor dre0turi de +ituarea 3n teritoriu a ,e,8rilor +i e+te
ne-on+titu.ional 0rin ra0ortare la e2alitatea 3ntre -et.eni 5art) 1' din Con+titu.ie6, la
unitatea 0o0orului 9i a -or0ului 0oliti- 5art) ! alin) 516 din Con+titu.ie6, la 0lurali+,ul
-ate2orial -e 0re+u0une li8era -on+tituire a +tru-turilor a+o-iative de la nivelul
+o-iet.ii -ivile 5art) % alin) 516 din Con+titu.ie6, la indivi1i8ilitatea 0o0orului 9i a
teritoriului 5art) 1 alin) 516 din Con+titu.ie6, -e re-la, -a dre0turile /unda,entale + /ie
a-elea9i 0entru to.i -et.enii 0e+te tot 0e teritoriul Ro,4niei) A-e+te e:i2en.e
-on+titu.ionale inter1i- -ondi.ionarea de +ituarea 3n teritoriu, un -riteriu de natur
2(
Art) 2 0-t) 2# din le2ea (>200%O art) $ alin) 516 din le2ea '$>200!
2(!
Art) # alin) 526 & 5(6 din le2ea (>20%%O art) $ alin) 526 & 5(6 din le2ea '$>200!
122
o8ie-tiv, a dre0tului de li8er a+o-iere a -et.enilor ,inoritari 3n a+e,enea or2ani1a.ii
9i, -orelativ, a dre0tului de a /i ale+, -ondi.ionare -e -ondu-e la o -ole-tivi1are a
dre0turilor 3n -au1, la le2area e:er-i.iului lor de +ituarea 9i 0onderea 2ru0ului
,inoritar 3n teritoriu)
Con+ider, a+t/el - ori-e or2ani1a.ie a -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor
na.ionale, le2al -on+tituit, ar tre8ui + 0oat + 0ro0un -andidaturi 3n ale2eri
2((
)
A-eea9i -ondi.ie a unei anu,ite +ituri 3n teritoriu a ,e,8rilor /ondatori e+te
i,0u+, de alt/el, 3n +i+te,ul ro,4n, 9i 3n -a1ul e:er-i.iului dre0tului la li8er a+o-iere
3n 0artide 0oliti-e
2('
, 0entru a a+i2ura re0re1entativitatea a-e+tora) Cn e2al ,+ur
ne-on+titu.ional 3n ra0ort -u a-elea9i e:i2en.e ale le2ii +u0re,e, a-ea+t -ondi.ionare
a dre0tului la li8er a+o-iere 3n 0artide 0oliti-e nu a /o+t 3n+ -on+iderat a+t/el de -tre
Curtea Con+titu.ional) A-ea+ta a0re-ia1 - e+te vor8a de+0re o 0ro8le, de
o0ortunitate, 9i nu de -on+titu.ionalitate, I-4t ti,0 0ra2ul in+tituit nu are -a e/e-t
+u0ri,area e:er-itrii dre0tului, ur,rind nu,ai 5?6 -a a+o-ierea -et.enilor 3n
0artide + ai8 +e,ni/i-a.ia in+titu.ionali1rii unui -urent 0oliti-, /r de -are 0artidul
re1ultat nu&9i 0oate 3nde0lini rolul +u -on+titu.ional, 0rev1ut de art) % alin) 526 5din
Con+titu.ie, n) a)6, de a -ontri8ui la de/inirea 9i e:0ri,area voin.ei 0oliti-e a -et.enilor)
5?6 A-e+t -riteriu ar 0utea /i ne-on+titu.ional da-, 0rin e/e-tele +ale, ar du-e la
+u0ri,area dre0tului la a+o-iere +au ar /i +inoni, -u o a+e,enea +u0ri,areP
2($
)
$ &. Candidaturile independente
Cn +-o0ul a+i2urrii re0re1entativit.ii -andidaturii, 0re-u, 9i a -ara-terului +u
+erio+, 0entru a -andida 3n ale2eri, -andida.ii inde0enden.i tre8uie + /a- dovada
susinerii din 0artea unui anu,it nu,r de -et.eni -u dre0t de vot, a -ror ade1iune +e
d 0e 0ro0ria lor r+0undere 9i -are +unt 3n+-ri9i, 3n a-e+t +-o0, 0e liste de susin#tori,
-e -on+tituie a-te 0u8li-e a/late +u8 in-iden.a art) 2#2 Cod Penal) Li+tele +unt +-ri+e 9i
tre8uie + /ie de0u+e odat -u -ererea de 3nre2i+trare a -andidaturii, +u8 +an-.iunea
ne3nre2i+trrii a-e+teia) Cn a-e+t +en+, de0unerea li+tei de +u+.intori odat -u
0ro0unerea de -andidatur la ale2erile 0re1iden.iale a /o+t -on+iderat de Curtea
Con+titu.ional o -erin. de ordine 0u8li-, a -rei nere+0e-tare @u+ti/i-
ne3nre2i+trarea -andidaturii de -tre "iroul Ele-toral Central
2(%
)
2n ca"ul alegerilor parlamentare
2(#
, nu,rul +u+.intorilor tre8uie + /ie !V
din nu,rul total al ale2torilor 3n+-ri9i 0e li+tele ele-torale 0er,anente din -ole2iul
unino,inal 3n -are -andidea1 inde0endentul, dar nu ,ai 0u.in de 2) 000 de ale2tori
0entru Ca,era De0uta.ilor 9i !) 000 de ale2tori 0entru Senat, un +u+.intor 0ut4nd
+0ri@ini -4te un +in2ur -andidat 0entru /ie-are dintre /un-.iile 0entru -are +e
2((
Pentru +u+.inerea a-e+tei o0inii 3n -e 0rive9te ale2erile lo-ale, ve1i M) Ni-a, Alegerile locale,
3n @rincipii, instituii i proceduri ale administraiei publice locale, sub coordonarea lui D" C"
Dnior, Ed) Site-A, Craiova, 200#, 0) 22!
2('
Art) 1# alin) 56 din le2ea 1!>200 0revede - li+ta +e,nturilor de +u+.inere 3n vederea
-on+tituirii unui 0artid 0oliti- tre8uie + -u0rind -el 0u.in 2() 000 de ,e,8ri /ondatori,
do,i-ilia.i 3n -el 0u.in 1% din @ude.ele .rii 9i ,uni-i0iul "u-ure9ti, dar nu ,ai 0u.in de $00 de
0er+oane 0entru /ie-are din a-e+te @ude.e 9i ,uni-i0iul "u-ure9ti)
2($
De-i1ia (>1##'
2(%
Hotr4rea >1##2
2(#
Art) 0, 0Y 9i 1 din le2ea (>200%
12
or2ani1ea1 ale2eri 9i tre8uind + ai8 do,i-iliul 3n -ole2iul unino,inal unde
-andidatul inde0endent dore9te + -andide1e)
2n ca"ul alegerilor locale
2'0
, +u+.intorii 0ot /i nu,ai -et.eni ro,4ni +au
-et.eni ai *niunii Euro0ene -u dre0t de vot -are au do,i-iliul ori re9edin.a 3n
-ir-u,+-ri0.ia ele-toral 3n -au1, un +u+.intor 0ut4nd +0ri@ini -4te un +in2ur -andidat
la /un-.ia de -on+ilier lo-al, -4te unul la /un-.ia de -on+ilier @ude.ean, -4te unul la
/un-.ia de 0re9edinte al -on+iliului @ude.ean 9i -4te unul la /un-.ia de 0ri,ar)
Su+.intorii -andida.ilor inde0enden.i 0entru /un-.ia de -on+ilier tre8uie + /ie 3n nu,r
de ,ini,u, 1V din nu,rul total al ale2torilor 3n+-ri9i 3n li+tele ele-torale
0er,anente 9i -o,0le,entare din -ir-u,+-ri0.ia re+0e-tiv, dar nu ,ai 0u.in de (0 3n
-a1ul -o,unelor, de 100 3n -a1ul lo-alit.ilor ur8ane de ran2ul II 9i III 9i de 1) 000 3n
-a1ul @ude.elor, ,uni-i0iului "u-ure9ti, +e-toarelor ,uni-i0iului "u-ure9ti 9i
lo-alit.ilor ur8ane de ran2ul I) Su+.intorii -andida.ilor inde0enden.i 0entru /un-.ia de
0ri,ar tre8uie + re0re1inte ,ini,u, 2V din nu,rul total al ale2torilor 3n+-ri9i 3n
li+tele ele-torale 0er,anente 9i -o,0le,entare din -ir-u,+-ri0.ia 0entru -are
-andidea1 inde0endentul, dar nu ,ai 0u.in de 200 3n -a1ul -o,unelor, 00 3n -a1ul
ora9elor, 1) 000 3n -a1ul ,uni-i0iilor 9i +e-toarelor ,uni-i0iului "u-ure9ti 9i () 000 3n
-a1ul ,uni-i0iului "u-ure9ti) Cn -a1ul -andida.ilor inde0enden.i 0entru /un-.ia de
0re9edinte al -on+iliului @ude.ean 0ro-entul +u+.intorilor tre8uie + /ie de ,ini,u,
2V din nu,rul total al ale2torilor 3n+-ri9i 3n li+tele ele-torale 0er,anente 9i
-o,0le,entare din -ir-u,+-ri0.ia 0entru -are +e -andidea1, dar nu ,ai 0u.in de )
000)
2n ca"ul alegerilor pentru mem0rii Parlamentului 6uropean
2'1
, nu,rul de
+u+.intori 0entru un -andidat inde0endent e+te de ,ini,u, 100) 000, un ale2tor
0ut4nd +u+.ine un +in2ur -andidat inde0endent, un +in2ur 0artid 0oliti-, o +in2ur
alian. 0oliti-, alian. ele-toral, or2ani1a.ie a -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor
na.ionale) Mai ,ult, -ondi.ia +u+.intorilor +e a0li- nu doar -andida.ilor inde0enden.iH
3n+e9i li+tele de -andida.i 0ro0u+e de 0artidele 0oliti-e, or2ani1a.iile -et.enilor
a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale, alian.ele 0oliti-e +au alian.ele ele-torale tre8uie
3n+o.ite de o li+t de -el 0u.in 200) 000 de +u+.intori)
De ,anier +i,ilar, *n ca"ul alegerilor pre"ideniale
2'2
, indi/erent da- e+te
+u+.inut de o /or,a.iune 0oliti- +au da- +e auto&0ro0une -a inde0endent, -andidatul
tre8uie + de0un o li+t de +u+.intori al -ror nu,r nu 0oate /i ,ai ,i- de 200) 000)
Li+tele de +u+.intori tre8uie + -u0rind, 3n -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale, data
ale2erilor, 0renu,ele 9i nu,ele -andidatului, 0renu,ele 9i nu,ele, data na9terii,
adre+a, denu,irea, +eria 9i nu,rul a-tului de identitate 9i +e,ntura ale2torilor -are
+u+.in -andidatura, 3n /inalul li+tei 0er+oana -are a 3nto-,it&o /iind o8li2at + /a- o
de-lara.ie 0e 0ro0ria r+0undere 0rin -are + ate+te veridi-itatea +e,nturilor) Modelul
li+tei 9i al de-lara.iei 0e 0ro0ria r+0undere +unt 0rev1ute 3n ane:a la le2ea ale2erilor
0re1iden.iale) Curtea Con+titu.ional a +tatuat - ori de -4te ori +e -on+tat li0+a unuia
dintre ele,entele de identi/i-are a ale2torilor, +u+.intorii 3n -au1 nu 0ot /i lua.i 3n
2'0
Art) !% 9i !# din le2ea '$>200!
2'1
Art) 12Y 9i 12^ 9i art) 12 alin) 5!6 din le2ea >200$
2'2
Art) # alin) 526 lit) -6 9i alin) 56 din le2ea $0>200!
12!
-al-ul 0entru +ta8ilirea 3nde0linirii nu,rului le2al de +u+.intori ne-e+ar 0entru
3nre2i+trarea -andidaturii
2'
)
Pentru ale2erile 0arla,entare, 3n li+t +e vor 0re-i1a, 3n 0lu+, -ole2iul
unino,inal 3n -are -andidea1 -andidatul, -odul nu,eri- 0er+onal al +u+.intorului,
data na9terii a-e+tuia, nu,ele, 0renu,ele 9i -odul nu,eri- 0er+onal al 0er+oanei -are a
3nto-,it&o
2'!
) Cn -a1ul ale2erilor lo-ale, li+tele -u0rind, 3n ,od o8li2atoriu, 9i -et.enia
+u+.intorului, 3n -a1ul -et.enilor *niunii Euro0ene -e -andidea1 -a inde0enden.i la
ale2erile lo-ale, 3n li+ta +u+.intorilor, la ru8ri-a Idenu,irea, +eria 9i nu,rul a-tului de
identitateP 3n+-riindu&+e denu,irea, +eria 9i nu,rul do-u,entului eli8erat de O/i-iul
Ro,4n 0entru I,i2rri
2'(
) Pentru ale2erile euro0arla,entare, ,odelul li+tei 9i al
de-lara.iei 0e 0ro0ria r+0undere a 0er+oanei -are a 3nto-,it&o +unt +ta8ilite 0rin
Aotr4re a <uvernului
2''
)
Re+0e-tarea -u,ulativ a e:i2en.elor le2ale re/eritoare +u+.intori, la nu,rul
a-e+tora, 0re-u, 9i la li+tele de +u+.intori e+te veri/i-at de -tre or2ani+,ele
ele-torale -o,0etente + 3nre2i+tre1e 0ro0unerile de -andidaturi, -u o-a1ia 3nre2i+trrii)
/. Propunerile de candidaturi
Cn +i+te,ul ro,4n, 0entru a 0utea /i 3nre2i+trate, 0ro0unerile de -andidaturi +e
+u0un unui re2i, a+e,ntor 3n -a1ul tuturor ti0urilor de ale2eri, at4t 3n -e 0rive9te
/or,a 9i nu,rul e:e,0larelor 3n -are tre8uie reda-tate, -4t 9i +u8 a+0e-tul
,en.iunilor 0e -are tre8uie + le -on.in 9i al do-u,entelor -e tre8uie + le 3n+o.ea+-,
+u8 +an-.iunea ne3nre2i+trrii, 3n ,o,entul de0unerii +0re 3nre2i+trare) Pentru a
eviden.ia +0e-i/i-itatea -andidaturilor 3n -a1ul di/eritelor ti0uri de ale2eri, -on+ider,
ne-e+ar + 0re1ent, re2i,ul @uridi- al a-e+tora 3n ,od de/al-at, 3n /un-.ie de ti0ul de
ale2eri 3n 0re1en.a -ruia ne a/l,, 0re-u, 9i 3n ra0ort de ti0ul de -andidatur =
inde0endent +au +u+.inut de o /or,a.iune 0oliti-)
/ %. $legerile parlamentare
A0li-4nd -riteriile 0ro0u+e, 3n -a1ul a-e+tui ti0 de ale2eri
2'$
, 0ro0unerile de
-andidaturi +e reda-tea1 3n form# scris#, 3n ! e:e,0lare, de -tre /or,a.iunile
0oliti-e -e +u+.in -andidaturile, +u8 +e,ntura -ondu-erii a-e+tora +au a 0er+oanelor
de+e,nate 3n a-e+t +-o0, 3n -a1ul alian.elor 0oliti-e 9i al alian.elor ele-torale,
0ro0unerile tre8uind +e,nate de -ondu-erile /ie-rui 0artid din alian., re+0e-tiv, 3n
-a1ul -andida.ilor inde0enden.i, 0e 8a1a li+tei +u+.intorilor)
Pro0unerile tre8uie + -u0rind ur,toarele meniuniH -ir-u,+-ri0.ia
ele-toral 9i -ole2iul unino,inal 3n -are -andidea1 0er+oana 0ro0u+, nu,ele,
0renu,ele, -odul nu,eri- 0er+onal, do,i-iliul, lo-ul 9i data na9terii, o-u0a.ia, 0ro/e+ia
-andidatului 0ro0u+, iar 3n -a1ul alian.elor 0oliti-e +au ele-torale, 0artidul -are /-ut
0ro0unerea)
2'
Hotr4rea 2'>1##2
2'!
Art) 0 alin) 526 din le2ea (>200%
2'(
Art) !# alin) 516 te1a /inal din le2ea '$>200!
2''
Art) 12 alin) 526 din le2ea >200$
2'$
Art) 2# alin) 5(6, 5$6, 5%6 & 5126, 51!6 -oro8orat -u alin) 516 9i 526 9i -u art) 2 alin) 52^6 din
le2ea (>200%
12(
Cn -a1ul candidailor independeni, 0ro0unerea de -andidatur ia /or,a unei
cereri de *nregistrare a candidaturii, +u8 +e,ntur 0ro0rie, -are tre8uie + -u0rind
a-elea9i ,en.iuni 0re-u, 0ro0unerile de -andidaturi /-ute de /or,a.iunile 0oliti-e, -u
indi-area /un-.iei 0entru -are -andidea1)
Pro0unerile tre8uie 3n+o.ite de declaraiile de acceptare a candidaturii,
+e,nate 9i datate de -andida.i 9i -are tre8uie + -on.in -ir-u,+-ri0.ia ele-toral 9i
-ole2iul unino,inal 3n -are -andidea1, nu,ele, 0renu,ele, -odul nu,eri- 0er+onal,
0artidul 0oliti- +au alian.a -are a /-ut 0ro0unerea, 0ro/e+ia, o-u0a.ia 9i a0artenen.a
0oliti- a -andidatului, -on+i,.,4ntul +u e:0re+ 0entru a -andida, 0re-u, 9i
0re-i1area - 3ntrune9te -ondi.iile -erute de le2e 0entru a -andida)
Cn 0rin-i0iu, un -andidat nu 0oate a--e0ta -andidatura de-4t 0entru o +in2ur
-ir-u,+-ri0.ie ele-toral, iar 3n -adrul a-e+teia, 0entru un +in2ur -ole2iu unino,inal)
Principiul unicit#ii candidaturii e+te 0rev1ut 3n ur,torii ter,eniH I3n /ie-are
-ole2iu unino,inal, /ie-are -o,0etitor ele-toral 0oate avea doar o +in2ur 0ro0unere
de -andidaturO un -andidat 0oate re0re1enta un +in2ur -o,0etitor ele-toral 3ntr&un
+in2ur -ole2iu unino,inalP, -andidaturile 3n ,ai ,ulte -ole2ii unino,inale +au at4t
0entru /un-.ia de de0utat, -4t 9i 0entru -ea de +enator, -u e:-e0.ia -elor 0rev1ute la
art) # alin) 5116, /iind nule de dre0t, nulitatea -on+tat4ndu&+e 0rin de-i1ie a "iroului
Ele-toral CentralP)
E:-e0.ie /a- a9adar 0er+oanele -e -andidea1 /iind 0ro0u+e de or2ani1a.iile
-et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale, -are 0ot de0une a-eea9i -andidatur
0entru Ca,era De0uta.ilor 3n ,ai ,ulte -ole2ii unino,inale) O or2ani1a.ie a unei
,inorit.i na.ionale 0oate 0ro0une a-ela9i -andidat 0entru ,ai ,ulte -ole2ii
unino,inale a0ar.in4nd di/eritelor -ir-u,+-ri0.ii ele-torale, nu,ai 3n -ondi.iile 3n -are
0ro0une un +in2ur -andidat la nivel na.ional 9i doar 0entru ale2erea Ca,erei
De0uta.ilor, 0ro0unerea de -andidatur a a-e+tui -andidat de0un4ndu&+e la "iroul
Ele-toral Central
2'%
)
Cn vederea de0unerii -andidaturilor, /ie-are /or,a.iune 0oliti-, 0re-u, 9i
/ie-are -andidat inde0endent tre8uie + -on+tituie un depo"it' 3n -ontul Autorit.ii
Ele-torale Per,anente, 3n -uantu, de ( +alarii ,ini,e 8rute 0e .ar, 0entru /ie-are
-andidat) De0o1itul +e re+tituie 3n 1! 1ile lu-rtoare de la data r,4nerii de/initive a
ale2erilor 3n -ir-u,+-ri0.ia ele-toral nu,ai -andida.ilor inde0enden.i -e au o8.inut -el
0u.in 20V din voturile vala8il e:0ri,ate 3n -ole2iul unde au -andidat, 0re-u, 9i a-elor
/or,a.iuni 0oliti-e -are au o8.inut ,ai ,ult de 2V din voturile vala8il e:0ri,ate la
nivel na.ional, +u,ele nere+tituite /-4ndu&+e venit la 8u2etul de +tat)
Condi.ionarea dre0tului de a -andida de a-ea+t -au.iune 8nea+- nu e+te
+trin dre0tului -o,0arat, de,o-ra.iile a-tuale in+tituind a-ea+t ,+ur 3n +-o0ul
a+i2urrii +erio1it.ii -andidaturii, in-lu+iv al 0revenirii nu,rului lor e:-e+iv) Cu
o-a1ia +e+i1rii a+u0ra ne-on+titu.ionalit.ii di+0o1i.iilor re/eritoare la o8li2ativitatea
de0o1itului 8ne+-, 0rin ra0ortare la art) ! alin) 526 din Con+titu.ie, -e inter1i-e
di+-ri,inrile 0e 8a1a -riteriului averii, Curtea Con+titu.ional a a0re-iat - di+0o1i.iile
ele-torale 3n -au1 +unt -on+titu.ionale
2'#
) Ra0ort4ndu&+e la @uri+0ruden.a +a
anterioar
2$0
, 0re-u, 9i la art) 1# 0-t) din Pa-tul interna.ional -u 0rivire la dre0turile
2'%
Art) 2# alin) 516 te1a /inal, -oro8orat -u art) # alin) 5116 din le2ea (>200%
2'#
De-i1ia 0(>200%
2$0
De-i1ia 22'>2001
12'
-ivile 9i 0oliti-e, 3n virtutea -ruia e:er-itarea li8ert.ilor 0oate /i +u0u+ anu,itor
li,itri -e tre8uie 3n+ +ta8ilite 3n ,od e:0re+ 0rin le2e 9i -are +unt ne-e+are, 0rintre
altele, a0rrii +e-urit.ii na.ionale +au ordinii 0u8li-e, Curtea a -on+iderat de+0re
-ondi.ia de0o1itului 8ne+- i,0u+ de le2e - Ie+te ne-e+ar 0entru e:er-itarea -u
8un -redin. a dre0tului de a /i ale+ 9i, de alt/el, de0o1itul -on+tituit +e re+tituie 3n
-ondi.iile 0rev1ute de 5?6 le2e) De alt/el, di+0o1i.ii +i,ilare +e re2+e+- 9i 3n
le2i+la.ia altor +tate ,e,8re ale *niunii Euro0eneP)
Cn o0inia noa+tr, Curtea ar /i tre8uit + anali1e1e re+0e-tarea, 3n -au1, a
tuturor -ondi.iilor i,0u+e de art) ( din Con+titu.ie re/eritor la re+tr4n2erea e:er-i.iului
unor dre0turi +au al unor li8ert.i, 3n ordinea eta0i1at -e re1ult din a-e+te di+0o1i.ii
-on+titu.ionale, 0entru a +tatua, de alt/el /r + +e 3n9ele, 3n +en+ul -on+titu.ionalit.ii
-au.iunii 8ne9ti la -are +e re/er le2ea ale2erilor 0arla,entare)
/ &. $legerile europarlamentare
Pentru a-e+t ti0 de ale2eri
2$1
, 0ro0unerile de -andidaturi /-ute de 0artidele
0oliti-e, or2ani1a.iile -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale, alian.ele 0oliti-e 9i
alian.ele ele-torale 3,8ra- /or,a li+telor de -andida.i, -e +e reda-tea1, 0entru a /i
de0u+e 9i 3nre2i+trate, 3n 5 e1emplare scrise = un ori2inal 9i -o0ii & 9i +e +e,nea1
de -tre -ondu-erea a-e+tor /or,a.iuni 0oliti-e +au de 0er+oanele 3,0uterni-ite 3n ,od
e:0re+ 3n a-e+t +-o0) 9eniunile 0e -are tre8uie + le -u0rind +untH nu,ele,
0renu,ele, 0renu,ele 0rin.ilor, lo-ul 9i data na9terii, -et.enia, adre+a, a0artenen.a
0oliti-, o-u0a.ia 9i 0ro/e+ia -andida.ilor) Nu,rul de -andida.i de 0e /ie-are li+t
0oate /i -u -el ,ult 10 ,ai ,are de-4t nu,rul ,andatelor la -are are dre0tul Ro,4nia
3n Parla,entul Euro0ean)
Li+tele de -andida.i +e 3nto-,e+- a+t/el 3n-4t + a+i2ure re0re1entarea a,8elor
+e:e, +u8 +an-.iunea nulit.ii li+tei, -on+tat 0rin de-i1ie a "iroului Ele-toral Central)
Prin-i0iul uni-it.ii li+tei de -andida.i 0re+u0une - /ie-are 0artid 0oliti-,
or2ani1a.ie a -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale, alian. 0oliti- +au alian.
ele-toral -are 0arti-i0 la ale2erile 0entru Parla,entul Euro0ean 0oate de0une nu,ai
o +in2ur li+t de -andida.i)
Candidaii independeni reda-tea1 o -erere +-ri+ de ad,itere a -andidaturii
inde0endente, 3n ! e:e,0lare, -ererea tre8uind + -u0rind nu,ele, 0renu,ele,
0renu,ele 0rin.ilor, -et.enia, do,i-iliul, lo-ul 9i data na9terii, o-u0a.ia 9i 0ro/e+ia,
0re-u, 9i +e,ntura)
Pro0unerile de li+te de -andida.i, 0re-u, 9i -ererea de ad,itere a -andidaturii
inde0endente, 3n -a1ul -andida.ilor inde0enden.i, tre8uie 3n+o.ite de declaraiile de
acceptare a candidaturii, 3nto-,ite 3n ! e:e,0lare, de-lara.ia de a--e0tare tre8uind
+e,nat 9i datat 0er+onal de -andidat 9i -u0rin14nd ur,toarele ,en.iuni o8li2atoriiH
nu,ele, 0renu,ele, 0renu,ele 0rin.ilor, lo-ul 9i data na9terii, -et.enia, adre+a,
a0artenen.a 0oliti-, o-u0a.ia 9i 0ro/e+ia -andidatului, -on+i,.,4ntul e:0re+ de a
-andida, 0re-u, 9i 0re-i1area 3nde0linirii tuturor -ondi.iilor 0rev1ute de le2e 0entru a
-andida)
De a+e,enea, e+te in+tituit 9i principiul unicit#ii candidaturiiH o 0er+oan nu
0oate a--e0ta de-4t o +in2ur -andidatur) Cn -a1ul 3n -are o 0er+oan -andidea1 de
2$1
Art) 12 alin) 526, 5(6 lit) -6, 5%6 = 5116 9i art) 12_ alin) 5$6 din le2ea >200$
12$
,ai ,ulte ori la a-elea9i ale2eri 0entru Parla,entul Euro0ean, 0ro0unerile de
-andidatur a a-e+teia +unt nule de dre0t, nulitatea -on+tat4ndu&+e 0rin de-i1ie a
"iroului Ele-toral Central)
/ (. $legerile locale
Cn -a1ul a-e+tui ti0 de ale2eri
2$2
, 0ro0unerile de -andidaturi 3,8ra- forma
listelor de candidai 9i +e /a- 3n /or, +-ri+, 3n ! e:e,0lare, de -tre 0artidele
0oliti-e, alian.ele 0oliti-e, alian.ele ele-torale +au or2ani1a.iile -et.enilor a0ar.in4nd
,inorit.ilor na.ionale, +u8 +e,ntura -ondu-erii or2ani1a.iilor @ude.ene ale a-e+tora,
3n -a1ul alian.elor ele-torale dintre 0artide 0oliti-e li+tele tre8uind +e,nate 9i de
-ondu-erile @ude.ene ale /ie-rui 0artid din alian., iar da- a-e+te alian.e +e -on+tituie
la nivel -o,unal, or9ene+-, ,uni-i0al +au de +e-tor al ,uni-i0iului "u-ure9ti, li+tele
+e vor +e,na de -ondu-erea alian.ei 9i -ontra+e,na de -ondu-erea /ie-rei or2ani1a.ii
din -oali.ie)
Nu,rul ,a:i, de -andida.i 3n+-ri9i 0e o li+t 0oate /i ,ai ,are de-4t
nu,rul de ,andate de -on+ilieri +ta8ilit 0otrivit le2ii 21(>2001, -u 04n la un +/ert din
nu,rul ,andatelor, /ra-.iunile 3ntre2indu&+e la -i/ra 1, -andida.ii -rora nu li +e vor
atri8ui ,andate 3n ur,a ale2erilor /iind -on+idera.i +u0lean.i 9i 0ut4nd o8.ine ,andatul
unui -andidat de 0e a-eea9i li+t, 3n -a1ul 3n -are /un-.ia a-e+tuia +e va-antea1)
Li+tele de -andida.i tre8uie 3nto-,ite a+t/el 3n-4t + a+i2ure re0re1entarea
a,8elor +e:e)
9eniunile 0e -are li+tele tre8uie + le -u0rind, re/eritoare la /ie-are dintre
-andida.i, +untH nu,ele, 0renu,ele, lo-ul 9i data na9terii, do,i-iliul, -on/or, a-tului
de identitate, denu,irea, +eria 9i nu,rul a-tului de identitate, o-u0a.ia, 0ro/e+iunea 9i
a0artenen.a 0oliti- a -andidatului, iar 3n -a1ul alian.elor, 9i 0artidul 0oliti- -are i&a
0ro0u+) Cn -a1ul 3n -are li+tele -u0rind -et.eni ai *niunii Euro0ene, 3n dre0tul a-e+tora
+e 3n+-riu ur,toarele ,en.iuni o8li2atoriiH nu,ele, 0renu,ele, +tatul ,e,8ru de
ori2ine, lo-ul 9i data na9terii, adre+a la -are lo-uie+- 3n Ro,4nia, o-u0a.ia, 0ro/e+ia 9i
a0artenen.a 0oliti-, iar 3n -a1ul alian.elor, 9i 0artidul 0oliti- -e i&a 0ro0u+)
Li+tele de -andidaturi tre8uie 3n+o.ite de declaraiile de acceptare din partea
candidailor, +e,nate 9i datate de -tre -andida.i, -u0rin14nd nu,ele, 0renu,ele,
do,i-iliul, 0artidul 0oliti- +au alian.a -are i&a 0ro0u+, 0ro/e+iunea, o-u0a.ia 9i
a0artenen.a 0oliti- a -andidatului, -on+i,.,4ntul e:0re+ al a-e+tuia de a -andida,
0re-u, 9i 0re-i1area - 3ntrune9te -ondi.iile 0rev1ute de le2e 0entru a -andida)
De-lara.ia de a--e0tare a -andidaturii din 0artea unui -et.ean al *niunii Euro0ene
tre8uie + -u0rind nu,ele, 0renu,ele, +tatul ,e,8ru de ori2ine, adre+a din Ro,4nia,
o-u0a.ia, 0ro/e+ia 9i a0artenen.a 0oliti-, -on+i,.,4ntul e:0re+ de a -andida,
0re-i1area - 3ntrune9te -ondi.iile 0rev1ute de le2e 0entru a -andidaO de-lara.ia tre8uie
+ /ie 3n+o.it de un do-u,ent e,i+ de O/i-iul Ro,4n 0entru I,i2rri +au de un
do-u,ent -are + ate+te adre+a din Ro,4nia)
Cn -a1ul candidailor independeni, 0ro0unerea de -andidatur +e /a-e 0e
8a1a li+tei de +u+.intori, -e tre8uie 3n+o.it de de-lara.ia de a--e0tare a -andidaturii,
2$2
Art) ' alin) 516 9i 5(6 & 5$6, art) !( alin) 516 & 5(6, art) !', art) (Y alin) 526 9i 56, -oro8orat -u
art) 22_ alin) 56, art) 102 din le2ea '$>200!
12%
+u0u+ a-eluia9i re2i, -u de-lara.ia de a--e0tare a -andidaturii din 0artea -andida.ilor
0re1en.i 0e li+tele /or,a.iunilor 0oliti-e)
Fi 3n -a1ul ale2erilor lo-ale, re2ula interdi-.iei -andidaturilor ,ulti0le e+te
re+0e-tat, 3n +en+ul - o 0er+oan eli2i8il nu 0oate -andida 0entru a-eea9i /un-.ie
ele-tiv, 3n ,ai ,ulte -ir-u,+-ri0.ii ele-torale) Cn a-e+t +en+, +e 0revede - o 0er+oan
nu 0oate a--e0ta -andidatura de-4t 0entru o +in2ur -ir-u,+-ri0.ie ele-toral, -u
e:-e0.ia -a1ului 3n -are -andidatura +e de0une at4t 0entru un -on+iliu lo-al, -4t 9i
0entru -on+iliul @ude.ean)
Regula unicit#ii candidaturii 0entru una 9i a-eea9i /un-.ie nu e+te 3n/r4nt
de 0o+i8ilitatea unei 0er+oane de a -andida 3n a-ela9i ti,0 0entru /un-.ia de -on+ilier
lo-al ori de -on+ilier @ude.ean, de 0ri,ar +au de 0re9edinte al -on+iliului @ude.ean, le2ea
+ta8ilind - o 0er+oan 0oate -andida 0entru un +in2ur -on+iliu lo-al 9i un +in2ur
-on+iliu @ude.ean 9i nu,ai 0entru o +in2ur /un-.ie de 0ri,ar +au de 0re9edinte al
-on+iliului @ude.ean) Candida.ii ale9i at4t 3n /un-.ia de -on+ilier lo-al, -4t 9i 3n /un-.ia
de -on+ilier @ude.ean +unt o8li2a.i -a, 3n ter,en de 10 1ile de la data ulti,ei validri, +
o0te1e 0entru una dintre -ele dou -alit.i)
/ 5. $legerile pre"ideniale
Pentru a-e+t ti0 de ale2eri
2$
, propunerea de candidatur# +e /a-e 3n /or,
+-ri+, 3n ! e:e,0lare = un ori2inal 9i -o0ii, /ie de -tre /or,a.iunea 0oliti- -e
+u+.ine -andidatura, tre8uind +e,nat de a-ea+ta +au de -ondu-erea +a, /ie de -tre
-andida.ii inde0enden.i) 9eniunile 0e -are tre8uie + le -u0rind 0ro0unerea +untH
0renu,ele 9i nu,ele, lo-ul 9i data na9terii, +tarea -ivil, do,i-iliul, +tudiile, o-u0a.ia 9i
0ro/e+ia -andidatului 9i 0re-i1area - 3nde0line9te -ondi.iile 0rev1ute de le2e 0entru a
-andida)
Pro0unerea tre8uie 3n+o.it de declaraia de acceptare a candidaturii, +-ri+,
+e,nat 9i datat de -andidat)
Principiul unicit#ii -andidaturii i,0une - 0artidele 9i alian.ele 0oliti-e 0ot
0ro0une nu,ai -4te un +in2ur -andidat) Partidele ,e,8re ale unei alian.e 0oliti-e -are
0ro0une un -andidat nu 0ot 0ro0une 9i -andida.i 3n ,od +e0arat)
C. Depunerea' *nregistrarea i admiterea candidaturilor
De0unerea -andidaturilor 3n vederea 3nre2i+trrii 9i a ad,iterii lor +e 0oate /a-e
04n la data li,it 0rev1ut de le2e, 9i anu,e -el ,ai t4r1iu -u !0 de 1ile 3nainte de
data ale2erilor, 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare 9i lo-ale, -el ,ai t4r1iu -u '0 de 1ile
3nainte de 1iua de re/erin., 3n -a1ul ale2erilor euro0arla,entare, re+0e-tiv -el ,ai
t4r1iu -u 0 de 1ile 3nainte de data ale2erilor
2$!
)
C %. $legerile parlamentare

2$
Art) alin) 516 te1a /inal, art) # alin) 526 lit) a6 = -6, 5!6 9i 5$6 din le2ea $0>200!
2$!
Art) 2# alin) 56 din le2ea (>200%O art) !! din le2ea '$>200!O art) 12 alin) 516 9i 12Y alin) 516
din le2ea >200$O art) # alin) 516 din le2ea $0>200!
12#
Cn -a1ul a-e+tui ti0 de ale2eri
2$(
, 3n vederea 3nre2i+trrii -andidaturilor, /ie-are
partid politic' alian# politic#' alian# electoral# i organi"aie a cet#enilor
aparin+nd minorit#ilor naionale de0une la 8iroul ele-toral de -ir-u,+-ri0.ie !
do+are, /ie-are -u0rin14nd, 3n ,od o8li2atoriuH 0ro0unerile de -andidaturi & li+tele
-andida.ilor 0entru re+0e-tiva -ir-u,+-ri0.ie, reda-tate -on/or, re2ulilor anterior
0re1entate, -u indi-area -ole2iului unino,inal 9i a /un-.iei 0entru -are +e -andidea1O
-o0iile a-telor de identitate ale -andida.ilorO dove1ile -on+tituirii de0o1itelor 8ne9ti
0entru /ie-are -andidat 3n 0arteO de-lara.iile de a--e0tare a -andidaturii din 0artea
/ie-rui -andidatO de-lara.iile de avere 9i de intere+e ale -andida.ilor, -on/or,
,odelelor 0rev1ute 3n ane:a la le2ea 11(>1##' 0entru de-lararea 9i -ontrolul averii
de,nitarilor, ,a2i+tra.ilor, a unor 0er+oane -u /un-.ii de -ondu-ere 9i de -ontrol 9i a
/un-.ionarilor 0u8li-iO de-lara.iile -andida.ilor n+-u.i 3nainte de 1 ianuarie 1#$' de
a0artenen. +au nea0artenen. la +e-uritate -a 0oli.ie 0oliti-, reda-tate -on/or,
,odelului 0rev1ut 3n ane:a la O*< 2!>200% 0rivind a--e+ul la 0ro0riul do+ar 9i
de-on+0irarea Se-urit.ii)
De-lara.ia e+te o8li2atorie 0entru /ie-are dintre -andida.ii -e +e re2+e+-, din
ra.iuni de v4r+t, 3n a-ea+t ulti, -ate2orie, /ie - +unt inde0enden.i +au nuO de-lara.ia
+e d 0e 0ro0ria r+0undere, 0otrivit le2ii 0enale)
La a-elea9i 8irouri de -ir-u,+-ri0.ie, a-ela9i nu,r de do+are tre8uie de0u+,
0er+onal, de -tre /ie-are candidat independent, -o,0onentele do+arelor /iind 9i ele
a-elea9i, -u 0re-i1area - 0ro0unerea de -andidatur re1id, de data a-ea+ta, 3n -ererea
de 3nre2i+trare a -andidaturii reda-tat de -andidat 9i - 3n /ie-are do+ar +e adau2,
o8li2atoriu, un e:e,0lar ori2inal al li+tei +u+.intorilor)
Or2ani1a.iile -et.enilor a0ar.in4nd unei ,inorit.i na.ionale -are 0ot 0ro0une
a-ela9i -andidat 0entru ,ai ,ulte -ole2ii unino,inale a0ar.in4nd di/eritelor
-ir-u,+-ri0.ii ele-torale, nu,ai 3n -ondi.iile 3n -are 0ro0un un +in2ur -andidat la nivel
na.ional 9i doar 0entru ale2erea Ca,erei De0uta.ilor, de0un do+arele de -andidatur la
"iroul Ele-toral Central)
Candidaturile 0entru -ir-u,+-ri0.ia ele-toral 0entru ro,4nii -u do,i-iliul +au
re9edin.a 3n a/ara .rii +e de0un la Tri8unalul "u-ure9ti)
2nregistrarea candidaturilor +e /a-e de -tre 8iroul ele-toral de
-ir-u,+-ri0.ie +au, du0 -a1, de "iroul Ele-toral Central, du0 e:a,inarea re+0e-trii
-ondi.iilor le2ale 0entru -a o 0er+oan + 0oat -andida, a -ondi.iilor de /ond 9i /or,
ale li+tei +u+.intorilor) 7or /i 3nre2i+trate nu,ai -andidaturile -e&nde0line+- a-e+te
-ondi.ii, 3n -a1ul -elorlalte re+0in24ndu&+e 3nre2i+trarea) "iroul 0+trea1 dou
e:e,0lare ale 0ro0unerii de -andidatur, -elelalte dou, -erti/i-ate de -tre 8irou 0rin
+e,ntura 0re9edintelui, -u ,en.ionarea datei 9i a orei, a nu,rului de 3nre2i+trare 9i
0rin a0li-area 9ta,0ilei, re+tituindu&i&+e de0untorului) A-e+ta, 3n ter,en de !% de ore
de la re+tituire, 3nre2i+trea1 unul dintre -ele dou e:e,0lare re+tituite la tri8unalul 3n a
-rui ra1 teritorial +e a/l -ir-u,+-ri0.ia ele-toral) Pentru -ir-u,+-ri0.ia ele-toral
0entru ro,4nii -u do,i-iliul +au re9edin.a 3n a/ara .rii 3nre2i+trarea +e /a-e la
Tri8unalul "u-ure9ti)
Pu0licitatea candidaturilor *nregistrate +e reali1ea1 0rin a/i9area
o8li2atorie a unuia dintre e:e,0larele 0ro0unerii de -andidatur, de -tre 8iroul
ele-toral de -ir-u,+-ri0.ie, la +ediul a-e+tuia, 3ntr&un lo- vi1i8il)
2$(
Art) 2# alin) 5!6 9i 516, 2#Y, 0Y, 1 alin) 516 = 56 9i 2 din le2ea (>200%
10
A--e0tarea +au re+0in2erea unei -andidaturi +e /a-e, 0rin de-i1ie, de -tre
8iroul ele-toral de -ir-u,+-ri0.ie, re+0e-tiv "iroul Ele-toral Central, 3n 2! de ore de la
de0unere)
Pu0licitatea candidaturilor admise, re+0e-tiv respinse +e reali1ea1 de -tre
a-elea9i 8irouri 0rin a/i9area la +ediile a-e+tora a de-i1iei de a--e0tare, re+0e-tiv de
re+0in2ere, a+t/el 3n-4t at4t -andidaturile a--e0tate, -4t 9i re+0in2erea -andidaturilor +
0oat /i -uno+-ute 3n vederea e:er-itrii, de -tre +u8ie-tele 3ndrituite, a dre0tului de a
le -onte+ta)
C &. $legerile europarlamentare
Pentru a-e+te ale2eri
2$'
, 3n vederea 3nre2i+trrii, propunerile de candidaturi
f#cute de formaiunile politice +e de0un la "iroul Ele-toral Central, 3n -ele !
e:e,0lare, 3n+o.ite o8li2atoriu deH un e:e,0lar al li+tei +u+.intorilorO -o0ia a-tului de
identitate al /ie-rui -andidatO de-lara.iile de a--e0tare a -andidaturii 3n ! e:e,0lareO
de-lara.iile de avere 9i de intere+e ale -andida.ilor, 0rev1ute de ane:a la le2ea
11(>1##' 9i de ane:a la H< (0'>200, -o,0letate 9i +e,nate de -andida.i, 3nto-,ite 3n
-4te dou e:e,0lareO de-lara.iile 0e 0ro0ria r+0undere ale -andida.ilor 3n +en+ul - au
avut +au nu -alitatea de lu-rtori ai Se-urit.ii +au de -ola8oratori ai a-e+teia,
3nto-,it, 3n -4te dou e:e,0lare, du0 ,odelul 0rev1ut 3n ane:a la O*< 2!>200%)
A-elea9i do-u,ente tre8uie de0u+e, la a-ela9i "irou Ele-toral Central 9i 3n
a-ela9i nu,r de e:e,0lare, de -tre candidaii independeni, -u 0re-i1area - 3n
-a1ul a-e+tora li+ta de +u+.intori -u0rinde un nu,r di/erit de +u+.intori, iar
0ro0unerea de -andidatur re1id 3n -ererea de ad,itere a -andidaturii)
De-lara.iile de avere 9i de intere+e ale -andida.ilor, at4t inde0enden.i, -4t 9i de
0e li+te, +e 0u8li- 0e 0a2ina de internet a "iroului Ele-toral Central, 3n ter,en de !%
de ore de la r,4nerea de/initiv a -andidaturilor, iar de-lara.ia 0e 0ro0ria r+0undere
3n +en+ul - au avut +au nu -alitatea de lu-rtor +au -ola8orator al Se-urit.ii +e
3naintea1, 3n ter,en de 2! de ore de la 3nre2i+trare, Con+iliului Na.ional 0entru
Studierea ArAivelor Se-urit.ii)
2nregistrarea candidaturilor +e /a-e de -tre "iroul Ele-toral Central, -e
re+tituie de0untorului dou e:e,0lare ale li+tei de -andida.i 9i ale de-lara.iilor de
a--e0tare a -andidaturii, re+0e-tiv dou e:e,0lare ale 0ro0unerii de -andidatur
inde0endent, toate -erti/i-ate de 0re9edintele "iroului 0rin +e,ntur 9i a0li-area
9ta,0ilei, de0untorului revenindu&i o8li2a.ia + de0un un e:e,0lar din /ie-are la
Tri8unalul "u-ure9ti)
Pu0licitatea candidaturilor *nregistrate +e reali1ea1, 3n ter,en de 2! de ore
de la 3nre2i+trare, de -tre "iroul Ele-toral Central, 0rin a/i9area o8li2atorie a li+telor
de -andida.i 9i a -andidaturilor 0ri,ite, la +ediul +u, la +ediile 8irourilor ele-torale
@ude.ene, ale 8irourilor ele-torale ale +e-toarelor ,uni-i0iului "u-ure9ti 9i la +ediul
8iroului ele-toral 0entru +e-.iile de votare din +trintate) De a+e,enea, "iroul e+te
o8li2at + adu- la -uno9tin. 0u8li- -andidaturile 3nre2i+trate 9i 0rin inter,ediul
So-iet.ii Ro,4ne de Televi1iune 9i al So-iet.ii Ro,4ne de Radiodi/u1iune)
2$'
Art) 12 alin) 516, 526, 5(6 & 5$6, 12Y alin) 516 & 56, 12_ alin) 516 & 526, 1 alin) 516 9i 1!Y alin) 516
lit) -6 din le2ea >200$
11
$dmiterea sau respingerea -andidaturilor +e /a-e, 0rin de-i1ie, de -tre
"iroul Ele-toral Central, 3n -el ,ult ( 1ile de la 3nre2i+trarea -andidaturilor, du0
veri/i-area 3nde0linirii -ondi.iilor de /ond 9i de /or, 0rev1ute 0entru -andidaturi)
Pu0licitatea candidaturilor admise, re+0e-tiv respinse +e a+i2ur de -tre
"iroul Ele-toral Central 0rin a/i9area de-i1iilor de ad,itere, re+0e-tiv de re+0in2ere a
-andidaturilor, la +ediul +u, revenindu&i o8li2a.ia de a 3nto-,i 0ro-e+e&ver8ale din
-are + re1ulte data 9i ora a/i9rii, 3n +-o0ul -unoa9terii a-e+tora 3n vederea e:er-itrii,
de -tre entit.ile 3ndrituite, a dre0tului de a le -onte+ta) De a+e,enea, "iroul Ele-toral
Central -o,uni- 8irourilor ele-torale @ude.ene, 8irourilor ele-torale de +e-tor 9i
8iroului ele-toral 0entru +e-.iile de votare din +trintate -andidaturile ad,i+e 9i le /a-e
-uno+-ute 0rin inter,ediul +ervi-iilor 0u8li-e de radio 9i televi1iune)
C (. $legerile locale
Cn -a1ul a-e+tor ale2eri
2$$
, 3n vederea 3nre2i+trrii -andidaturilor, /ie-are partid
politic' alian# politic#' alian# electoral# i organi"aie a cet#enilor aparin+nd
minorit#ilor naionale de0une la 8iroul ele-toral de -ir-u,+-ri0.ie, 3n ! e:e,0lare,
0ro0unerile de -andidaturi = li+tele de -andidaturi 9i 0ro0unerile de -andida.i 0entru
0ri,ari, re+0e-tiv 0re9edin.i ai -on+iliilor @ude.ene, 3n+o.ite, 3n ,od o8li2atoriu, de
de-lara.iile de a--e0tare a -andidaturii)
Candidaii independeni de0un la a-elea9i 8irouri 9i 3n a-ela9i nu,r de
e:e,0lare 0ro0unerea de -andidatur, de-lara.ia de a--e0tare a -andidaturii 9i li+ta de
+u+.intori)
Cet.enii *niunii Euro0ene, odat -u de0unerea -andidaturii, 0e l4n2
do-u,entele ne-e+are -et.enilor ro,4ni, 0re1int un do-u,ent -are le ate+t
identitatea 9i o de-lara.ie 0e 0ro0ria r+0undere -e tre8uie + -u0rind ur,toarele
,en.iuniH - nu +unt li0+i.i de dre0tul de a -andida 3n +tatul ,e,8ru de ori2ine, 3n
ur,a unei Aotr4ri @ude-tore9ti 0enale +au -ivile de/initive, +u8 +an-.iunea re+0in2erii
de -tre 8iroul de -ir-u,+-ri0.ie, 0rin Aotr4re, a 0ro0unerii de -andidatur, 3n ter,en
de 2! de ore de la de0unereO - nu de.in /un-.ii 3n alt +tat ,e,8ru al *niunii Euro0ene,
e-Aivalente /un-.iilor in-o,0ati8ile 3n Ro,4nia -u +tatutul de ale+ lo-al)
S0re deo+e8ire de ale2erile 0arla,entare 9i euro0arla,entare, 3n -a1ul
ale2erilor lo-ale acceptarea' re+0e-tiv respingerea candidaturilor coincide cu
*nregistrarea acestora' respecti) ne*nregistrarea acestora. Propunerile de
candidaturi se *nregistrea"# de -tre 8iroul ele-toral de -ir-u,+-ri0.ie da-, 3n ur,a
e:a,inrii, a-e+ta -on+tat - 3ntrune+- -ondi.iile le2ale 0entru -a o 0er+oan + 0oat
-andida, -ondi.iile de /ond 9i /or, ale li+telor de -andida.i, 0re-u, 9i ale li+tei
+u+.intorilor) "iroul 0+trea1 dou e:e,0lare ale 0ro0unerii de -andidatur, -elelalte
dou, -erti/i-ate 0rin +e,ntura 0re9edintelui 8iroului 9i 0rin a0li-area 9ta,0ilei,
re+tituindu&i&+e de0untorului) A-e+ta are o8li2a.ia de a 3nre2i+tra unul dintre
e:e,0lare la @ude-toria 3n a -rei ra1 teritorial +e a/l -ir-u,+-ri0.ia ele-toral
0entru -are de0une -andidatura, re+0e-tiv la tri8unal)
Pu0licitatea candidaturilor *nregistrate +e reali1ea1, 3n ter,en de 2! de ore
de la 3nre2i+trare, de -tre 8iroul de -ir-u,+-ri0.ie, 0rin a/i9area, la +ediul a-e+tuia, la
lo- vi1i8il, a unuia dintre e:e,0larele de 0ro0uneri de -andidatur) Nein+tituirea
2$$
Art) !!, !(, !#, (0 alin) 516 = 56 9i (Y alin) 5!6 9i 5(6 din le2ea '$>200!
12
e:0re+ a o8li2a.iei 8iroului de a a/i9a 9i -andidaturile re+0in+e /a-e i,0o+i8il
-unoa9terea de -tre titularii dre0tului de a -onte+ta re+0in2erea 3nre2i+trrii, a+t/el -
+e i,0une -a viitoarea re2le,entare + nu ,ai /ie la-unar +u8 a-e+t a+0e-t)
C 5. $legerile pre"ideniale
Cn -a1ul a-e+tor ale2eri
2$%
, propunerile de candidatur# +e de0un la "iroul
Ele-toral Central, 3n ! e:e,0lare = un ori2inal 9i -o0ii, 3n+o.ite, 3n ,od o8li2atoriu,
de de-lara.ia de a--e0tare a -andidaturii, de de-lara.ia de avere, de-lara.ia de intere+e,
li+ta de +u+.intori, 0re-u, 9i de o de-lara.ie 0e 0ro0ria r+0undere a -andidatului 3n
+en+ul - a avut +au nu -alitatea de lu-rtor +au -ola8orator al Se-urit.ii) E:e,0larul
ori2inal 9i o -o0ie +e 0+trea1 la "irou, un e:e,0lar +e 3naintea1 la Curtea
Con+titu.ional, iar al 0atrulea, -erti/i-at de 0re9edintele "iroului, +e re+tituie
de0untorului)
2nregistrarea candidaturilor, re+0e-tiv respingerea *nregistr#rii +e /a-e de
-tre "iroul Ele-toral Central du0 veri/i-area 3nde0linirii -ondi.iilor de /ond 9i de
/or, 0entru -andidaturi, 0rin de-i1ie, 3n ter,en de !% de ore de la de0unere)
Pu0licitatea *nregistr#rii, re+0e-tiv a respingerii *nregistr#rii
candidaturilor +e /a-e 0rin a/i9area de -tre "irou, la +ediul +u, a de-i1iilor de
3nre2i+trare, re+0e-tiv de re+0in2ere a 3nre2i+trrii, "iroul 3nto-,ind 0ro-e+e&ver8ale
din -are + re1ulte data 9i ora a/i9rii, a+t/el 3n-4t + 0oat /i -uno+-ute -andidaturile
ad,i+e 0rin 3nre2i+trare +au re+0in+e 0rin re/u1ul 3nre2i+trrii, de -tre entit.ile -e le
0ot -onte+ta)
De a+e,enea, 3n ter,en de 2! de ore de la de0unere, "iroul are o8li2a.ia de a
3nainta -tre Con+iliul Na.ional 0entru Studierea ArAivelor Se-urit.ii, de-lara.iile 0e
0ro0ria r+0undere ale -andida.ilor 3n +en+ul - au avut +au nu -alitatea de lu-rtori +au
-ola8oratori ai Se-urit.ii) Cn 0lu+, "iroul tre8uie, 3n ter,en de !% de ore de la
3nre2i+trarea -andidaturilor, + a+i2ure 0u8li-itatea de-lara.iilor de intere+e ale
-andida.ilor 0rin 0u8li-area a-e+tora 0e 0a2ina +a de internet)
D. Contestarea candidaturilor i r#m+nea lor definiti)#
Ca 9i 3n dre0tul -o,0arat, 9i 3n +i+te,ul ro,4n -onte+tarea -andidaturilor +e
re/er deo0otriv la dre0tul de -onte+ta -andidaturile ad,i+e 9i la dre0tul de a -onte+ta
re+0in2erile -andidaturilor 53nre2i+trarea, re+0e-tiv re/u1ul 3nre2i+trrii, 3n -a1ul
ale2erilor 0re1iden.iale6) Data r,4nerii de/initive a unei -andidaturi e+te de0endent
de re1ultatul e:er-itrii a-e+tor dre0turi, 3n ter,enele 9i -u re+0e-tarea -elorlalte
-ondi.ii le2ale)
De re,ar-at - 3n -eea -e 0rive9te +/era titularilor dre0tului de a -onte+ta
-andidaturile, le2i+la.ia ro,4n re+0e-t Codul de 8un -onduit 3n ,aterie ele-toral,
ado0tat de Adunarea Parla,entar a Con+iliului Euro0ei, e:-lu+iv 3n ,ateria ale2erilor
0re1iden.iale 9i euro0arla,entare) A+t/el, Codul 0revede -a ori-e -et.ean +au -andidat
+ 0oat introdu-e o -onte+ta.ieO or, du0 -u, +e va o8+erva, 3n -a1ul ale2erilor
0arla,entare 9i lo-ale, re+0in2erea ad,iterii unei -andidaturi nu 0oate /i -onte+tat de
ori-e -et.ean, re+0e-tiv de ori-e -andidat +au -o,0etitor ele-toral)
2$%
Art) # 9i 11 alin) 516 = 56 din le2ea $0>200!
1
Mai ,ult, 3n -a1ul ale2erilor lo-ale, le2iuitorul ro,4n, o,i.4nd + introdu- 3n
+/era titularilor dre0tului de a -onte+ta -andidaturile 9i or2ani1a.iile -et.enilor
a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale 0arti-i0ante 3n ale2eri, 0re-u, 9i 0e -andida.ii
inde0enden.i, +e /a-e re+0on+a8il, /a. de a-e+te +u8ie-te de dre0t, de o 3n-l-are
ne-on+titu.ional a e2alit.ii 3n dre0turile ele-torale)
D %. $legerile parlamentare
Cn -a1ul a-e+tor ale2eri
2$#
, da- ter,enul le2al 3n -are +e 0oate e:er-ita dre0tul
de a -onte+ta o -andidatur ad,i+ -oin-ide -u -el 3n -are +e 0oate e:er-ita dre0tul de a
-onte+ta re+0in2erea unei -andidaturi = !% de ore de la a/i9area, de -tre 8iroul
ele-toral de -ir-u,+-ri0.ie, a de-i1iei de a--e0tare, re+0e-tiv de re+0in2ere a
-andidaturii, +/era titularilor -elor dou dre0turi nu -oin-ide) A+t/el, -andidaturile
ad,i+e 0ot /i -onte+tate de -tre ori-e -et.ean -u dre0t de vot, 0re-u, 9i de -tre
-o,0etitorii ele-torali = 0artide 0oliti-e, alian.e 0oliti-e, alian.e ele-torale,
or2ani1a.iile -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale) Re+0in2erea unei
-andidaturi nu 0oate /i -onte+tat de-4t de -tre -andidat +au de -o,0etitorii ele-torali
-e au 0ro0u+ -andidatura)
Conte+ta.ia, indi/erent de o8ie-tul +u, tre8uie + -u0rind nu,ele, 0renu,ele,
adre+a 9i -alitatea -onte+tatarului, nu,ele 9i 0renu,ele 0er+oanei a -rei -andidatur a
/o+t ad,i+ +au re+0in+, e:0unerea te,eiurilor -onte+ta.iei, data 9i +e,ntura
-onte+tatarului 9i indi-area, da- e+te -a1ul, a 0er+oanei de+e,nate +&l re0re1inte)
Co,0eten.a de a +olu.iona -onte+ta.iile 3i revine tri8unalului 3n a -rui ra1
teritorial +e a/l -ir-u,+-ri0.ia ele-toral 0entru -are a /o+t de0u+ 0ro0unerea de
-andidatur, ter,enul de +olu.ionare /iind de !% de ore de la 3nre2i+trarea -onte+ta.iei)
Cn -a1ul -andidaturilor 0entru -ir-u,+-ri0.ia ele-toral 0entru ro,4nii -u do,i-iliul 3n
a/ara Ro,4niei -o,0eten.a 3i revine Tri8unalului "u-ure9ti) A-e+ta, re+0e-tiv
tri8unalul, +e 0ronun. a+u0ra -onte+ta.iei 0rin Aotr4re, a/i9at, 3n ,od vi1i8il, la
+ediul +u)
C,0otriva Aotr4rii +e 0oate /a-e re-ur+ 3n 2! de ore de la 0ronun.are, la
in+tan.a +u0erioar, re-ur+ul +olu.ion4ndu&+e 3n 2! de ore de la 3nre2i+trare, 0rin
Aotr4re de/initiv 9i irevo-a8il)
R#m+nerea definiti)# a candidaturilor +e -on+tat de -tre 8iroul ele-toral
de -ir-u,+-ri0.ie 0rin 0ro-e+&ver8al, du0 e:0irarea ter,enului de de0unere a
-andidaturilor, la -are +e adau2 toate ter,enele 0e -are le 0re+u0une e:er-itarea
dre0tului de a -onte+ta -andidaturile, -u re+0e-tarea du8lului 2rad de @uri+di-.ie -ruia
3i e+te +u0u+)
Pu0licitatea candidaturilor r#mase definiti)e +e reali1ea1 0rin a/i9area,
o8li2atorie, la +ediul 8irourilor ele-torale de -ir-u,+-ri0.ie, 0re-u, 9i la +ediul
+e-.iilor de votare, du0 -on+tituirea 8irourilor ele-torale ale a-e+tora) A/i9area +e /a-e
-u 0re-i1area nu,elui 9i 0renu,elui, do,i-iliului, a0artenen.ei 0oliti-e, 0ro/e+iei 9i
o-u0a.iei -andidatului) De a+e,enea, -andidaturile de/initive 0ot /i /-ute 0u8li-e 0rin
0re+ 9i 0rin ori-e ,i@loa-e de in/or,are 3n ,a+, 3n a-e+t -a1 -Aeltuielile /iind
+u0ortate nu din 8anii 0u8li-i, -i de -tre -ei intere+a.i)
2$#
Art) 1 alin) 516 9i 526, 2 alin) 56, 5(6 = 5$6 9i din le2ea (>200%
1!
D &. $legerile europarlamentare
Cn -a1ul a-e+tor ale2eri
2%0
, +0re deo+e8ire de -onte+tarea -andidaturilor la
ale2erile 0arla,entare, titularii dre0tului de a -onte+ta -andidaturile +unt a-eia9i, at4t 3n
-a1ul -onte+trii -andidaturilor ad,i+e, -4t 9i 3n -a1ul -onte+trii re+0in2erilor de
-andidaturiH ale2torii re+orti+an.i, ale2torii -o,unitari, 0artidele 0oliti-e,
or2ani1a.iile -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale, alian.ele 0oliti-e 9i alian.ele
ele-torale) Ter,enul de e:er-itare a dre0tului de a -onte+ta e+te 04n la 3,0linirea a !(
de 1ile 3nainte de 1iua de re/erin. 51iua votrii 0entru ,e,8rii din Ro,4nia 3n
Parla,entul Euro0ean6)
Co,0eten.a de +olu.ionare a -onte+ta.iilor 3i revine Tri8unalului "u-ure9ti,
o8li2at + +e 0ronun.e, 0rin Aotr4re, 3n -el ,ult dou 1ile de la 3nre2i+trarea
-onte+ta.iilor) Cn 2! de ore de la 0ronun.are, Aotr4rea 0oate /i ata-at -u re-ur+, la
Curtea de A0el "u-ure9ti, -are +e va 0ronun.a 0rin Aotr4re de/initiv 9i irevo-a8il 3n
ter,en de dou 1ile de la 3nre2i+trarea re-ur+ului)
R#m+nerea definiti)# a candidaturilor +e -on+tat de -tre "iroul Ele-toral
Central, 0e 8a1 de 0ro-e+&ver8al, 3n ter,en de 2! de ore de la e:0irarea ter,enelor 3n
-are +e e:er-it dre0tul de -onte+tare a -andidaturilor, -u re+0e-tarea du8lului 2rad de
@uri+di-.ie -ruia 3i e+te +u0u+)
D (. $legerile locale
Ca 9i 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare, 3n -a1ul ale2erilor lo-ale
2%1
, +/era
titularilor dre0tului de a -onte+ta a--e0tarea, re+0e-tiv re+0in2erea unei -andidaturi nu
e+te uni- 9i unitarH a--e0tarea 0oate /i -onte+tat de -tre -et.eni, 0artide 0oliti-e,
alian.e 0oliti-e 9i alian.e ele-torale, iar re+0in2erea de -tre -andidat, 0artidele 0oliti-e,
alian.ele 0oliti-e +au alian.ele ele-torale -e au 0ro0u+ -andidatura) Ter,enul de
-onte+tare e+te 3n+ uni- = !% de ore de la a/i9area -andidaturii a--e0tate, re+0e-tiv de la
re+0in2ere)
Con+ider, - o,i+iunea le2iuitorului de a in-lude 3n +/era titularilor dre0tului
de a -onte+ta -andidaturile 9i or2ani1a.iile -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor
na.ionale, 0re-u, 9i 0e -andida.ii inde0enden.i nu e+te doar re2reta8il 3n +en+ul unei
erori de reda-tare a te:tului le2i+lativ, -i -on+tituie o 3n-l-are ne-on+titu.ional a
e2alit.ii 3n dre0turi a a-e+tor +u8ie-te 3n ra0ort -u -eilal.i -o,0etitori ele-torali)
Or2ani1a.iile -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale 9i -andida.ii inde0enden.i
nu +e a/l 3ntr&o +itua.ie relevant di/erit de -ea a -elorlal.i -o,0etitori ele-torali, -are
+ @u+ti/i-e un trata,ent @uridi- di/eren.iat) "a di,0otriv, e+te vor8a de una 9i a-eea9i
-ate2orie a +u8ie-telor titulare ale dre0tului de a 0ro0une -andidaturi 3n ale2eri)
A+t/el, +e i,0une o ,odi/i-are a di+0o1i.iilor 0rivind titularii dre0tului de a
-onte+ta -andidaturile 3n +en+ul in-luderii 3n +/era a-e+tora a -andida.ilor inde0enden.i
9i a or2ani1a.iilor -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale, at4t 3n -e 0rive9te
dre0tul de a -onte+ta -andidaturile ad,i+e, -4t 9i 3n -e 0rive9te re+0in2erea
-andidaturilor)
2%0
Art) 1 alin) 526 & 5(6 9i art) ( alin) 5!6 din le2ea >200$
2%1
Art) !2 alin) 56 9i 5!6, art) (2 alin) 516, 526, 5(6 = 5$6 9i art) ( din le2ea '$>200!
1(
Conte+ta.iile tre8uie + -u0rind nu,ele, 0renu,ele, adre+a 9i -alitatea
-onte+tatarului, nu,ele 9i 0renu,ele 0er+oanei a -rei -andidatur a /o+t ad,i+ +au
re+0in+, 0re1entarea te,eiurilor -onte+ta.iei, data 9i +e,ntura -onte+tatarului 9i
indi-area, da- e+te -a1ul, a 0er+oanei de+e,nate + 3l re0re1inte 9i +e de0un, +u8
+an-.iunea nulit.ii, la in+tan.a -o,0etent + le +olu.ione1e)
Co,0eten.a de +olu.ionare a -onte+ta.iilor 3i revine @ude-toriei, re+0e-tiv
tri8unalului 3n a -ror ra1 teritorial +e a/l -ir-u,+-ri0.ia ele-toral 0entru -are a /o+t
ad,i+, re+0e-tiv re+0in+ -andidatura) Cn ter,en de !% de ore de la 3nre2i+trarea
-onte+ta.iei, in+tan.a -o,0etent +e 0ronun. 0rin Aotr4re, -e nu +e -o,uni-, dar
-are, 3n virtutea a0li-rii 0rin-i0iului du8lului 2rad de @uri+di-.ie, 0oate /i ata-at -u
re-ur+, 3n ter,en de 2! de ore de la 0ronun.are, la in+tan.a ierarAi- +u0erioar) Re-ur+ul
+e +olu.ionea1 3n ter,en de 2! de ore de la 3nre2i+trare, 0rin Aotr4re de/initiv 9i
irevo-a8il)
R#m+nerea definiti)# a candidaturilor +e -on+tat de -tre 8irourile
ele-torale de -ir-u,+-ri0.ie, 0rin 0ro-e+&ver8al, du0 e:0irarea ter,enului de de0unere
a -andidaturilor, la -are +e adau2, da- e+te -a1ul, toate ter,enele 0e -are le
0re+u0une e:er-itarea dre0tului de a -onte+ta -andidaturile)
Pu0licitatea candidaturilor r#mase definiti)e +e reali1ea1 0rin a/i9area la
+ediul 8irourilor ele-torale de -ir-u,+-ri0.ie, 0re-u, 9i la +ediul +e-.iilor de votare,
du0 -on+tituirea 8irourilor ele-torale ale a-e+tora) A/i9area +e /a-e -u 0re-i1area
nu,elui 9i 0renu,elui, do,i-iliului, a0artenen.ei 0oliti-e, 0ro/e+iei 9i o-u0a.iei
-andidatului) De a+e,enea, -andidaturile de/initive 0ot /i /-ute 0u8li-e 0rin 0re+ 9i
0rin ori-e ,i@loa-e de in/or,are 3n ,a+, 3n a-e+t -a1 -Aeltuielile /iind +u0ortate nu din
8anii 0u8li-i, -i de -tre -ei intere+a.i)
D 5. $legerile pre"ideniale
Cn -a1ul a-e+tor ale2eri, titularii dre0tului de a -onte+ta 3nre2i+trarea +au
re+0in2erea 3nre2i+trrii -andidaturilor +unt -andida.ii, 0artidele 0oliti-e, or2ani1a.iile
-et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale, alian.ele 0oliti-e, alian.ele ele-torale 9i
ale2torii) Conte+ta.iile +e /a- 3n +-ri+ 9i +e de0un la Curtea Con+titu.ional, 3n -el ,ult
2! de ore de la e:0irarea ter,enului de !% de ore de la de0unerea -andidaturilor,
ter,en 3n -are "iroul Ele-toral Central 3nre2i+trea1 +au re+0in2e 3nre2i+trarea
-andidaturilor
2%2
)
Rolul de @ude-tor ele-toral al Cur.ii Con+titu.ionale 3n +olu.ionarea
-onte+ta.iilor -andidaturilor 3n ale2erile 0re1iden.iale are -a /unda,ent -on+titu.ional
art) 1!' lit) /6 din le2ea +u0re, -e in+tituie -o,0eten.a Cur.ii de @ude-tor ele-toral 3n
2enere 3n -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale di+0un4nd - a-ea+ta Ive2Aea1 la re+0e-tarea
0ro-edurii 0entru ale2erea Pre9edintelui Ro,4niei 9i -on/ir, re1ultatele +u/ra2iuluiP)
Art) $ alin) 516 din le2ea !$>1##2 de or2ani1are 9i /un-.ionare a Cur.ii Con+titu.ionale
re0rodu-e, 3n a-eia9i ter,eni, di+0o1i.iile art) 1!' lit) /6 din Con+titu.ie, art) % al
a-eleia9i le2i di+0un4ndH I-onte+ta.iile -u 0rivire la 3nre2i+trarea +au ne3nre2i+trarea
-andidaturii la /un-.ia de Pre9edinte al Ro,4niei 5?6 +e +olu.ionea1 de -tre Curtea
Con+titu.ional, -u votul ,a@orit.ii @ude-torilor, 3n ter,enele 0rev1ute de le2ea
0entru ale2erea Pre9edintelui Ro,4nieiP)
2%2
Art) 11^ alin) 516 din le2ea $0>200!
1'
Calitatea in+tan.ei -on+titu.ionale de @ude-tor ele-toral 3n -a1ul ale2erilor
0re1iden.iale -on+tituie o noutate 3n i+toria -on+titu.ional a Ro,4niei, /iind introdu+
3n 1##1, du0 ,odelul /ran-e1, 3n -are Con+iliul Con+titu.ional are -alitatea de
@ude-tor ele-toral 3n ,ateria nu doar a ale2erilor 0re1iden.iale, -i 9i a -elor
0arla,entare)
Cntru-4t le2ea $0>200! 0rivind ale2erile 0re1iden.iale nu in+tituie /or,a +-ri+
a -onte+ta.iei 9i ni-i ,en.iunile 0e -are tre8uie + le -u0rind, -on+ider, - o,i+iunea
tre8uie -o,0letat 0rin -oro8orarea -u di+0o1i.iile le2ii 0rivind ale2erile 0arla,entare
3n ,aterie) De alt/el, Curtea 3n+9i a +tatuat, de 0ild, - /or,a +-ri+ a -onte+ta.iei e+te
o -ondi.ie de validitate a a-e+teia
2%
)
Curtea Con+titu.ional +olu.ionea1 -onte+ta.iile 3n ter,en de -el ,ult dou
1ile de la 3nre2i+trare, 0rin Aotr4ri de/initive, 2eneral o8li2atorii 9i -u 0utere nu,ai
0entru viitor, -e +e -o,uni- de 3ndat "iroului Ele-toral Central 9i +e 0u8li- 3n
Monitorul O/i-ial al Ro,4niei, Partea I
2%!
)
Controlul e:er-itat de @ude-torul -on+titu.ional 3n ,ateria -onte+ta.iilor
0rivind -andidaturile la /un-.ia de Pre9edinte al Ro,4niei nu e+te unul de
-on+titu.ionalitate, -i unul de le2alitate, Curtea anali14nd da- 3nre2i+trarea +au
ne3nre2i+trarea -andidaturilor de -tre "iroul Ele-toral Central e+te +au nu -on/or, -u
le2ea) Conte+tatarul unei -andidaturi nu 0oate de-i + -onte+te -on+titu.ionalitatea
di+0o1i.iilor le2ale 3n ,aterie, -u o-a1ia -onte+trii -andidaturii, ni-i dire-t, ni-i 0rin
ridi-area unei e:-e0.ii de ne-on+titu.ionalitate)
Curtea 3n+9i, 3ntr&o @uri+0ruden. -on+tant, +u8linia1 - are o -o,0eten.
li,itat la a0re-ierea -on/or,it.ii -u le2ea a de-i1iilor "iroului Ele-toral Central 9i -
nu intr 3n -o,0eten.a +a, -u o-a1ia -ontrolrii a-e+tei le2alit.i, 9i anali1area
-onte+trii ne-on+titu.ionalit.ii le2ii $0>200!) A+t/el, 3n Hotr4rea nr) !(>2000, Curtea
a +tatuat - nu 0oate -ontrola -on+titu.ionalitatea unei le2i 0e -alea e:-e0.iei de-4t da-
e:-e0.ia a /o+t ridi-at 3n /a.a unei in+tan.e de @ude-at, 9i nu dire-t 3n /a.a Cur.ii
Con+titu.ionale, 0entru -a 3n Hotr4rea nr) 11>200!, Curtea + re.in - e:er-itarea
-ontrolului de -on+titu.ionalitate a posteriori 0oate avea lo- doar 0e -ale de e:-e0.ie,
3n -on/or,itate -u art) 1!' lit) d6 din Con+titu.ie)
Sunte, 3n a+enti,entul o0iniei do-trinare -e -on+ider - tre8uie ad,i+,
-ontrar atitudinii @uri+0ruden.iale -on+tante a Cur.ii, 0o+i8ilitatea -onte+trii dire-te, 3n
/a.a a-e+teia, a -on+titu.ionalit.ii di+0o1i.iilor le2ii $0>200! 0rivind -ondi.iile le2ale
de /ond 9i de /or, -e -ondi.ionea1 3nre2i+trarea 9i ne3nre2i+trarea -andidaturilor,
0re-u, 9i 0ro-edura 3nre2i+trrii, re+0e-tiv a ne3nre2i+trrii, 0e -alea unei actio
popularis, Curtea reali14nd, 3n a-e+t -a1, un -ontrol a posteriori in limine litis, 3n+ nu
0e -ale de e:-e0.ie) Autorul adu-e -a ar2u,ent /a0tul - a-e+t ti0 de -ontrol 0o+terior,
la -erere, +e i,0une 3n -adrul atri8u.iei 0rev1ute de art) 1!' lit) /6 din Con+titu.ie, -e
nu ar tre8ui inter0retat 3n ,od re+tri-tiv 9i -are nu&l e:-lude 3n ,od e:0re+, 3n 0lu+
ne/iind vor8a de+0re un -ontrol 0e -ale de e:-e0.ie, a+t/el 3n-4t nu +&ar adu2a la art)
1!' lit) d6 din Con+titu.ie
2%(
)
2%
Hotr4rea 2>1##2
2%!
Art) 11^ alin) 526 din le2ea $0>200!, -oro8orat -u art) 11 alin) 516 lit) a6 9i alin) 56 din le2ea
!$>1##2
2%(
L) "enGe, op" cit", 0) 2'&2$
1$
Ad,iterea unei a+e,enea actio popularis ar tre8ui avut 3n vedere de -tre
Curtea Con+titu.ional 9i -u +-o0ul 3nlturrii I0re1u,.iei ,ai 0uterni-e de
-on+titu.ionalitateP a di+0o1i.iilor le2ii $0>200! 3n ,ateria -onte+trii -andidaturilor,
3n ra0ort -u re2le,entrile le2ale 3n a-eea9i ,aterie, dar re/eritoare la -elelalte ti0uri
de ale2eri din Ro,4nia) A+t/el, doar a-e+tea din ur, 0ot /i -onte+tate a posteriori, 0e
-ale de e:-e0.ie, 3ntru-4t -onte+ta.iile 0rivind -andidaturile +e +olu.ionea1 de -tre
in+tan.ele ordinare, 3n /a.a -rora 0oate /i ridi-at e:-e0.ia, 0e -4nd -on+titu.ionalitatea
0revederilor le2ii ale2erilor 0re1iden.iale relative la -onte+tarea -andidaturilor nu 0oate
/i -ontrolat de-4t 3nainte de 0ro,ul2are) De alt/el, +&a 3nt4,0lat de@a -a @ude-torul
-on+titu.ional + +olu.ione1e 0ro8le,e de -on+titu.ionalitate -Aiar 3n -adrul atri8u.iei -e
vi1ea1 -onten-io+ul ele-toral, a0re-iind, 3n Hotr4rea $>1##', - -erin.a li+tei de
+u+.intori e+te -on+titu.ional, neli,it4ndu&+e a+t/el la -ontrolarea le2alit.ii
di+0o1i.iei -e i,0unea -erin.a 3n -au1
2%'
)
Cn -e 0rive9te du8lul 2rad de @uri+di-.ie 3n ,ateria -onte+trii -andidaturilor
0entru /un-.ia de Pre9edinte al Ro,4niei, Curtea a -on+iderat, 3n De-i1iile >1##2 9i
2>1##!, - Aotr4rile +ale, 3n 2eneral, nu +unt +u0u+e -ilor e:traordinare de ata-
e:i+tente 3n 0ro-edura @uri+di-.ional a in+tan.elor ordinare, 0re-u, -onte+ta.ia 3n
anulare, -i de ata- -are, de alt/el, nu +unt 0rev1ute de le2e 3n ,aterie ele-toral) Mai
,ult, -onte+ta.ia 3n anulare nu e+te in-lu+ 3n a-tivitatea @uri+di-.ional a Cur.ii, a+t/el
- ori-e +e+i1are a Cur.ii -u o atare -onte+ta.ie av4nd -a o8ie-t Aotr4ri e,i+e de
a-ea+ta 3n ur,a +olu.ionrii -onte+ta.iilor -andidaturilor la /un-.ia de Pre9edinte tre8uie
-on+iderat 0eti.ie 3n +en+ul art) (1 din le2ea /unda,ental -e 2arantea1 dre0tul de
0eti.ionare 9i a+t/el + 3i /ie a0li-a8ile di+0o1i.iile -on+titu.ionale 9i le2ale 0rivitoare la
re1olvarea 0eti.iilor
2%$
)
R#m+nerea definiti)# a candidaturilor la /un-.ia de Pre9edinte +e reali1ea1
la e:0irarea ter,enului de +olu.ionare de -tre Curte a -onte+ta.iilor, re+0e-tiv la data
0u8li-rii 3n Monitorul O/i-ial a Aotr4rii de +olu.ionare)
Pu0licitatea candidaturilor r#mase definiti)e +e a+i2ur de -tre "iroul
Ele-toral Central, 3n -el ,ult 2! de ore de la e:0irarea a-eluia9i ter,en de +olu.ionare
a -onte+ta.iilor, 0rin a/i9are 0e 0a2ina 0ro0rie de internet 9i 0rin inter,ediul ,a++&
,ediei, 3n ordinea de0unerii -andidaturilor de/initive) Cn a-eea9i ordine a de0unerii lor,
"iroul e+te o8li2at + -o,uni-e -andidaturile de/initive 8irourilor ele-torale @ude.ene,
-elor ale +e-toarelor ,uni-i0iului "u-ure9ti 9i 8iroului ele-toral 0entru +e-.iile de
votare din +trintate, 3n vederea a/i9rii o8li2atorii 9i de 3ndat de -tre a-e+tea, la
+ediul lor
2%%
)
6. Dreptul de renuna la candidatur# i retragerea candidaturilor
De ,anier +i,ilar li8ert.ii votului 3n +i+te,ele 3n -are -ara-terul /a-ultativ
al a-e+tuia e+te -on+iderat -on+u8+tan.ial a-e+tei li8ert.i, a+t/el - ale2torul 0oate
o0ta 0entru a nu&9i e:er-ita dre0tul de a ale2e, dre0tul de a renun.a la -andidatur 9i
retra2erea a-e+teia -on+tituie, 0rin e:-elen., ,ani/e+tarea li8ert.ii de a -andida) Cn+,
2%'
2dem, 0)2%&2#
2%$
2bidem, -it4nd o0inia +e0arat la Hotr4rea $(>1##' a Cur.ii Con+titu.ionale
2%%
Art) 11^ alin) 56 din le2ea $0>200!
1%
-a ori-e li8ertate -e nu e+te a8+olut, 0entru a re0eta un trui+,, 9i a-e+t dre0t e+te
3n-adrat nor,ativ)
A+t/el, 3n Ro,4nia, indi/erent de ti0ul de ale2eri 3n 0re1en.a -ruia ne a/l,
2%#
,
dre0tul de a renun.a la -andidatur 3i are -a titulari 0e -andida.ii 3n9i9i, indi/erent -
+unt auto0ro0u9i = inde0enden.i = +au - +unt 0ro0u9i de o /or,a.iune 0oliti-) Dre0tul
+e 0oate e:er-ita 04n la data r,4nerii de/initive a -andidaturii, 0rintr&o de-lara.ie
+-ri+ 0e 0ro0ria r+0undere 5de-lara.ie de renun.are, +e,nat 9i datat de -andidatul 3n
-au1, 3n +itua.ia ale2erilor lo-ale6, -e va /i de0u+ la 8iroul ele-toral -o,0etent -e a
3nre2i+trat, re+0e-tiv ad,i+ -andidatura 9i i&a -on+tatat r,4nerea de/initiv)
Dre0tul de a renun.a la -andidatur nu +e -on/und -u dre0tul /or,a.iunilor
0oliti-e -are +u+.in -andidaturi de a retra2e o 0ro0unere de -andidatur +au 0ro0uneri
de -andidaturi 04n la data li,it de de0unere a -andidaturilor, 0rintr&o -erere +e,nat
de a-elea9i 0er+oane -e 0ot de0une o alt a+t/el de 0ro0unere) Cn -a1ul unei renun.ri la
-andidatur +au al de-e+ului unui -andidat du0 data li,it de de0unere a
-andidaturilor, -o,0etitorii ele-torali nu vor avea 0o+i8ilitatea 3nlo-uirii -andidatului)
De9i a-ea+t 0o+i8ilitate e+te re2le,entat e:0re+ doar 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare
9i euro0arla,entare, -on+ider, - di+0o1i.iile -e o 0rive+- tre8uie a0li-ate, mutatis
mutandis, 9i 3n -a1ul ale2erilor lo-ale, 04n la uni/or,i1area le2i+la.iei ele-torale 3n
+en+ul 0revederii e:0re+e, 9i 3n le2ea ale2erilor lo-ale, a unei a+e,enea 0o+i8ilit.i)
Di+0o1i.iile le2ale 0rivind ale2erile 0arla,entare 0revd - da- de-e+ul +&a
0rodu+ 3nainte de data ti0ririi 8uletinelor de vot, re+0e-tivul -andidat nu va ,ai /i
3n+-ri+ 0e 8uletinul de vot 9i -, 3n -a1ul 3n -are de-e+ul +&a 0rodu+ du0 data ti0ririi
8uletinelor de vot, votarea +e va /a-e 0e 8uletinele de vot a+t/el ti0rite, ur,4nd -a, 3n
-a1ul 3n -are -andidatului de-edat i +&a atri8uit ,andat, + +e or2ani1e1e ale2eri 0ar.iale)
Con+ider, - o re2le,entare e:0re+ -u a-ela9i -on.inut nor,ativ tre8uie
introdu+ 9i 3n le2i+la.ia 0rivind ale2erile lo-ale, euro0arla,entare 9i 0re1iden.iale, 3n
a-ela9i +-o0 al uni/or,i1rii le2i+la.iei ele-torale) Cn+, 04n la re/or,area a-e+teia din
ur, 9i la -odi/i-area di+0o1i.iile din le2ea ale2erilor 0arla,entare tre8uie a0li-ate,
mutatis mutandis, 9i 3n -a1ul -elorlalte ti0uri de ale2eri, -u 0re-i1area - 3n -a1ul 3n
-are -andidatului de-edat i +&a atri8uit ,andatul de Pre9edinte al Ro,4niei 3n ur,a
-elui de al doilea tur de +-rutin, ale2erile nu vor /i 0ar.iale, -i +e va re0eta -el de&al
doilea tur de +-rutin)
Seciunea (. 6galitatea de anse *n materia dreptului de a fi ales
Cn de,o-ra.iile li8erale -onte,0orane, nu rareori +e 3nt4,0l -a idealul
e2alit.ii -ir-u,+tan.iate, +0e-i/i- volantului li8eral al de,o-ra.iei, + 0ri,e1e 3n ra0ort
-u idealul e2alit.ii a8+tra-te a -et.enilor 3n -alitate de I-on+tru-toriP ai +0a.iului
0u8li-, ideal +0e-i/i- volantului de,o-rati-) A+t/el, e2alitatea 3n ,ateria dre0tului de a
/i ale+ a@un2e + /ie -on-e0ut de a-eea9i ,anier 0re-u, e2alitatea 3n dre0turi 3n
2enere, 9i anu,e nu 3n ,od /or,al, a8+tra-t, -i -a un +tart e2al 9i a--e+ e2al, -eea -e
re-la, in-lu+iv o 3n.ele2ere a e2alit.ii -a dre0t la di/eren., -a li0+ de uni/or,itate,
a+t/el 3n-4t +itua.iilor relevant di/erite + le /ie a0li-a8ile 3n ,od o8li2atoriu re2i,uri
@uridi-e di/eren.iate, -u +-o0ul +u+.inerii e2alei valori1ri a -et.enilor)
2%#
Art) 1 alin) 5!6 = 5$6 din le2ea (>200%O art) 12_ alin) 5!6 = 5'6 din le2ea >200$O art) 11 alin)
5!6 din le2ea $0>200!H art) (1 din le2ea '$>200!
1#
Dat /iind a-ea+t -o,0le:itate a e2alit.ii 3n dre0turi 3n 2eneral 3n
de,o-ra.iile li8erale, -e i,0li- 3n.ele2erea nuan.at in-lu+iv a e2alit.ii 3n dre0turile
ele-torale /unda,entale, 3n -ele -e ur,ea1 ne vo, li,ita la a 0re-i1a a+0e-tele
0rin-i0iale 0rivind e2alitatea de 9an+e 3n ,ateria dre0tului de a /i ale+, dintr&o du8l
0er+0e-tivH e2alitatea de 9an+e 3ntre /e,ei 9i 8r8a.i 3n o-u0area /un-.iilor 9i
de,nit.ilor ele-tive, re+0e-tiv e2alitatea de 9an+e a -et.enilor a0ar.in4nd unei
,inorit.i na.ionale 3n ,ateria dre0tului de a /i ale+)
$. 6galitatea de anse *ntre femei i 0#r0ai *n materia dreptului de
a fi ales
Cn 0rin-i0iu, 3n +tatele 3n -are -or0ul 0oliti- e+te -on+iderat, la nivel
-on+titu.ional, -a /iind unitar 9i indivi1i8il, -u, e+te 9i -a1ul Ro,4niei, di/eren.ele
-ate2oriale 3n ,ateria dre0turilor 0oliti-e, a9adar in-lu+iv 3n ,ateria dre0tului de a /i
ale+ 9i in-lu+iv 0e -riteriul +e:ului, +unt inter1i+e)
Cn a-e+t +en+, -a o -on+e-in. a unit.ii -or0ului 0oliti- -e 0roAi8e9te
di+-ri,inarea 3n ra0ort de +e:, e2alitatea 3n ,ateria dre0tului de a /i ale+ inter1i-e
le2iuitorului, +u8 +an-.iunea ne-on+titu.ionalit.ii, + i,0un o anu,it 0re1en. 0e
li+tele de -andida.i 0ro0u+e 3n ale2eri de -tre -o,0etitorii ele-torali a 0er+oanelor de
un anu,it +e:, ni-i 0rin +ta8ilirea unei -ote ,a:i,e a 0er+oanelor de a-ela9i +e:
0re1ente 0e o li+t 5adi- un 0ro-enta@ ,a:i, ra0ortat la nu,rul total al -andida.ilor
de 0e li+ta re+0e-tiv6, ni-i 0rin i,0unerea o8li2a.iei 0re1en.ei 0aritare a /e,eilor,
re+0e-tiv a 8r8a.ilor, 0e li+t 5a9adar un 0ro-ent de (0V de /e,ei, re+0e-tiv unul de
(0V de 8r8a.i 0e una 9i a-eea9i li+t de -andida.i6)
A+t/el, Con+iliul Con+titu.ional /ran-e1 a -on+iderat - ori-e divi1are 3n
-ate2orii de ele-tori +au de eli2i8ili e+te -ontrar Con+titu.iei, -alitatea de -et.ean
o0un4ndu&+e unei a+e,enea divi1iuni -ate2oriale 9i de+-Ai14nd 0o+i8ilitatea de a ale2e
9i de a /i ale+ 3n -ondi.ii identi-e 0entru to.i -et.enii, a+t/el 3n-4t e+te ne-on+titu.ional
le2ea -are i,0une -a la ale2erile ,uni-i0ale li+tele de -andida.i 0ro0u+e 3n
-o,unit.ile -e nu,rau ,ai ,ult de ) (00 de lo-uitori + nu -u0rind ,ai ,ult de
$(V de 0er+oane de a-ela9i +e:
2#0
)
Cn do-trina /ran-e1 +&a a0re-iat - de-i1ia Con+iliului e+te Io -on+a-rare
re3nnoit a unuia dintre /unda,entele dre0tului -on+titu.ional) Con-e0t a8+tra-t, le2at
de e:i+ten.a -or0ului 0oliti-, -et.eanul e+te -o,0onenta ele,entar a a-e+tuia, a -rei
inter9an@a8ilitate 2arantea1, 3,0reun -u 0er/e-ta o,o2enitate a a-e+tui -or0,
indivi1i8ilitatea +uveranit.ii al -rui titular e+te) Calitatea -are&i e+te ata9at ai-i 5?6
e+te a-eea de a nu 0utea /i de1,e,8rat 0rin ni-io di/eren.iere 3n -ate2orii, a -ror
+i,0l e:i+ten. ar adu-e atin2ere e+en.ei 3n+e9i a -on-e0tului 9i tuturor lu-rurilor 0e
-are el e+te de+tinat + le re0re1inte 9i + le 2arante1eP
2#1
)
2#0
De-i1ia %2&1!' DC din 1% noie,8rie 1#%2, -itat de M) 7erdu++en, $a participation des
femmes au1 %lections en Eelgi&ue, Revue /ranZai+e de droit -on+titutionnel, nr) '>1###, 0) %01
2#1
L) ;avoreu, L) PAili0, $es grandes d%cisions du Conseil constitutionnel, Dallo1, 2001, -ita.i
de D) C) Dni9or, Drept constituional i instituii politice, op" cit", 0) (1
1!0
Pentru a-eea9i 3n.ele2ere a -on+e-in.elor e2alit.ii de 9an+e 3n ,ateria dre0tului
de a /i ale+ o0tea1 9i @ude-torul -on+titu.ional italian, 0re-u, 9i -el elve.ian, -u
o-a1ia +an-.ionrii unor di+0o1i.ii le2i+lative +i,ilare
2#2
)
Solu.ia 3n.ele2erii e2alit.ii de 9an+e 3ntre /e,ei 9i 8r8a.i 3n ,ateria dre0tului
de a /i ale+ -a inter1i-4nd atari di+0o1i.ii le2i+lative, 0e ,otivul ne-on+titu.ionalit.ii
lor 3n ra0ort -u e2alitatea 3n dre0turi 9i -u nedi+-ri,inarea 3n /un-.ie de -riteriul
+e:ului, a9a -u, +unt 2arantate de le2ea /unda,ental, r,4ne 3n+ -ontrover+at la
nivelul dre0tului -o,0arat)
Cn +i+te,ul 8el2ian, de 0ild, 0revederile le2ale -e i,0un o -ot ,a:i, de
0re1en. a 0er+oanelor de a-ela9i +e: 0e li+tele de -andida.i, din-olo de de18aterile
do-trinare 0e -are le&au +u+-itat, 0re-u, 9i de o anu,it e/i-a-itate 0oliti- 3n 0rivin.a
re0re1entrii /e,eilor, -on+tatat 0ra-ti-, nu au /o+t 3n- de-larate ne-on+titu.ionale
2#
)
Cn +i+te,ul Conven.iei Euro0ene a Dre0turilor O,ului, de9i Codul de 8un
-onduit 3n ,aterie ele-toral ia 3n -on+iderare 0o+i8ilitatea de a ado0ta re2uli 0rivind
0aritatea, Co,i+ia de la 7ene.ia a 0re-i1at -, 3n a8+en.a unei 8a1e -on+titu.ionale,
in+taurarea unor ,e-ani+,e de 0aritate +au de -ote ,a:i,e a 0er+oanelor de a-ela9i
+e: 0re1ente 0e li+tele de -andida.i 3n ale2eri ar /i -ontrare 0rin-i0iului e2alit.ii
2#!
)
O atare 8a1 -on+titu.ional -e de+-Aide -alea unor re2i,uri di/eren.iate 3n
ra0ort de +e: 3n ,ateria dre0tului de a /i ale+ e+te di+0o1i.ia art) 1' alin) 56 din
Con+titu.ia Ro,4niei, -on/or, -reia +tatul ro,4n 2arantea1 e2alitatea de 9an+e 3ntre
/e,ei 9i 8r8a.i 0entru o-u0area /un-.iilor 9i de,nit.ilor 0u8li-e, -ivile 9i ,ilitare)
Totodat 3n+, a-ela9i Con+tituant -on+a-r re2ula indivi1i8ilit.ii -or0ului
0oliti-, 0rin art) 1 alin) 516 din Con+titu.ie, -e 0revede - Ro,4nia e+te +tat unitar 9i
indivi1i8il 9i 0rin art) ! alin) 516 din le2ea +u0re,, -are di+0une - I+tatul are -a
/unda,ent unitatea 0o0orului ro,4n 9i +olidaritatea -et.enilor +iP) *nitatea -or0ului
0oliti-, in+tituit de a-ea+t din ur, di+0o1i.ie, re-la, -a le2iuitorul + nu 0oat
i,0une -et.enilor o alt 3,0r.ire 0oliti- de-4t -ea re1ultat din voin.a lor
2#(
) Cn
a-ela9i +en+ ,er2e 9i di+0o1i.ia -u0rin+ 3n art) ! alin) 526 din Con+titu.ia Ro,4niei
-are enu,er +e:ul 0rintre -riteriile de nedi+-ri,inare 3ntre -et.enii -e au -a 0atrie
-o,un 9i indivi1i8il Ro,4nia, a+t/el 3n-4t a-e+ta nu 0oate -on+titui, 3n 0rin-i0iu,
8a1a unui trata,ent @uridi- di/eren.iat 3n ,ateria dre0tului de a /i ale+)
Cn a-e+t -onte:t, e2alitatea de 9an+e 3ntre /e,ei 9i 8r8a.i 2arantat de art) 1'
alin) 56 din Con+titu.ie dero2 de la unitatea 0o0orului 9i a -or0ului 0oliti-, 0er,i.4nd
a+t/el le2iuitorului + introdu-, 3n ,aterie ele-toral, trata,ente @uridi-e di/eren.iate,
3n ra0ort de +e:, 3n -e 0rive9te dre0tul de a /i ale+) Pentru a /i -on+titu.ionale, a-e+te
di+0o1i.ii tre8uie + re+0e-te e:i2en.ele e2alit.ii 3n dre0turi, 9i anu,eH trata,entul
@uridi- di/eren.iat + +e /unda,ente1e 0e un ,otiv o8ie-tiv 9i re1ona8il, adi- +
re1ulte dintr&o di/eren. de +itua.ie relevant 3ntre 8r8a.i 9i /e,ei, 3n -e 0rive9te
re0re1entarea a-e+toraO trata,entul di/erit + ur,rea+- un +-o0 le2iti,, 3n a-e+t -a1
3n-ura@area unui a--e+ e2al al /e,eilor -u 8r8a.ii la /un-.iile re0re1entativeO + nu
e:i+te di+0ro0or.ie 3ntre ,+ura le2al -e introdu-e di/eren.a de trata,ent 9i +-o0ul
ur,rit) A-ea+t din ur, -ondi.ie 0re+u0une -a o8ie-tul le2ii, re1ultatul +u i,ediat,
2#2
Pentru detalii, ve1i M) 7erdu++en, op" cit, 0) %01
2#
Pentru detalii, ve1i idem, 0) %02&%0#
2#!
Q) LK-uBer, op" cit", 0) '1
2#(
D) C) Dni9or, Constituia om!niei comentat, op" cit", 0) 1'1
1!1
+ /ie ade-vat la ,otivele le2ii = ra.iunile de /a0t 9i de dre0t -e @u+ti/i- ,+ura
in+tituit de le2eO ,i@loa-ele utili1ate de le2iuitor + /ie ade-vate +-o0ului le2ii,
re1ultatului +u 0ra-ti-, ,ediatO re1ultatul -on-ret al le2ii + /ie ade-vat la +-o0ul
ur,rit de le2iuitor 0rin le2e)
E2alitatea de 9an+e la -are +e re/er -on+tituantul ro,4n 3n art) 1' alin) 56 din
le2ea +u0re, a-o0er at4t e2alitatea 3n /a.a le2ii ele-torale, re/eritoare a9adar la
0ro0unerea de -andidaturi 3n ale2eri, -4t 9i e2alitatea 3n le2ea ele-toral, adi- o
re0re1entarea e2al a /e,eilor -u 8r8a.ii) A-e+t din ur, a+0e-t al e2alit.ii nu e+te de
-on-e0ut de-4t 3n +itua.ia 3n -are +-rutinul 0ra-ti-at e+te -el de li+t -u re0re1entare
0ro0or.ional, -are, 0rin el 3n+u9i, 0re+u0une o re0arti1are 0ro0or.ional a ,andatelor,
+-rutin /olo+it 3n +i+te,ul ro,4n 3n -a1ul ale2erilor lo-ale 9i euro0arla,entare)
S0re deo+e8ire de +i+te,ele 3n -are, 3n virtutea e2alit.ii de 9an+e, +&a
-on+iderat - +unt -on+titu.ionale nor,ele de dre0t ele-toral -e i,0un o -ot re1ervat
-andidaturilor /e,eilor 0e li+tele de -andida.i +au -are in+tituie 0aritatea -u 0rivire la
3nto-,irea a-e+tor li+te, di+0o1i.iile le2ale 3n ,ateria ale2erilor lo-ale din Ro,4nia +e
li,itea1 deo-a,dat, 3n a0li-area e:i2en.ei -on+titu.ionale a e2alit.ii de 9an+e, +
0revad - li+tele de -andida.i tre8uie 3nto-,ite a+t/el 3n-4t + a+i2ure re0re1entare
a,8elor +e:e, iar 0revederile le2ale vi14nd ale2erile euro0arla,entare in+tituie a-eea9i
o8li2a.ie, +u8 +an-.iunea nulit.ii li+tei, -on+tatat 0rin de-i1ie a "iroului Ele-toral
Central
2#'
)
A+t/el, le2iuitorul ni-i nu in+tituie o8li2ativitatea 0re1en.ei 0aritare a /e,eilor
9i 8r8a.ilor 0e li+tele de -andida.i 9i ni-i nu in+tituie vreun alt -riteriu de 0re1en. a
/e,eilor 0e li+tele de -andida.i, -a nu,r 9i>+au -a utilitate a 0o1i.iei o-u0ate 0e li+te,
de natur + 0er,it veri/i-area, -u o-a1ia 3nre2i+trrii -andidaturilor, a 3nde0linirii
-ondi.iei i,0u+e de le2iuitor & a+i2urarea re0re1entrii a,8elor +e:e)
Din 0er+0e-tiva e/e-tivit.ii e2alit.ii de 9an+e 3ntre /e,ei 9i 8r8a.i 3n
o-u0area /un-.iilor 9i de,nit.ilor 0u8li-e ele-tive, /or,ularea 0entru -are o0tea1
le2iuitorul 0oate /i a9adar -ali/i-at -a /iind reti-ent, @u+ti/i-4nd 3n e2al ,+ur
inter0retarea 3n +en+ul - le2iuitorul ale2e, 3ntr&un a+0e-t -el 0u.in deli-at, 0re-u,
a-ela al +ta8ilirii 2radului 9i -riteriilor de nuan.are a e2alit.ii 3n dre0turi, + reia
e:i2en.a -on+titu.ional din art) 1' alin) 56 al le2ii +u0re,e 3n ter,eni a0roa0e la /el
de va2i, 8a -Aiar 3n a0roa0e a-eia9i ter,eni) Se 0oate a+t/el a/ir,a, nu /r ri+-uri, -
di+0o1i.iile le2ale vi14nd a+i2urarea re0re1entrii a,8elor +e:e 0rin ,odalitatea de
3nto-,ire a li+telor de -andida.i 3n -a1ul ale2erilor lo-ale 9i euro0arla,entare +e
li,itea1 deo-a,dat + 3n-ura@e1e ,ai de2ra8 /or,al o 0re1en. ,ai ridi-at a
/e,eilor 3n or2anele re0re1entative 3n -au1)
/. 6galitatea de anse a cet#enilor aparin+nd unei minorit#i
naionale *n materia dreptului de a fi ales
E2alitatea 3n ,ateria dre0tului de a /i ale+ re-la, -a ori-e -et.ean, indi/erent
de a0artenen.a +a la o ,a@oritate +au o ,inoritate +o-iolo2i- de un ti0 +au altul +
0oat -andida, -u re+0e-tarea -ondi.iilor de eli2i8ilitate 9i a -elor re/eritoare la
-andidaturi) A+t/el, -et.enii -e a0ar.in unei ,inorit.i na.ionale au dre0tul + /ie ale9i
3n a-elea9i -ondi.ii -a 9i -eilal.i -et.eni, /r ni-io di+-ri,inare 8a1at 0e a0artenen.a
2#'
Art) ' alin) 516 din le2ea '$>200! 9i art) 12 alin) 5%6 9i 5116 din le2ea >200$
1!2
lor la ,inoritatea re+0e-tiv) Cn a-e+t +en+ tre8uie inter0retat unitatea 0o0orului
in+tituit de art) ! alin) 516 din Con+titu.ie)
Cu toate a-e+tea, art) '2 alin) 526 din le2ea /unda,ental di+0une -
Ior2ani1a.iile -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale, -are nu 3ntrune+- 3n ale2eri
nu,rul de voturi 0entru a /i re0re1entate 3n Parla,ent, au dre0tul la -4te un lo- de
de0utat, 3n -ondi.iile le2ii ele-torale) Cet.enii unei ,inorit.i na.ionale 0ot /i
re0re1enta.i nu,ai de o +in2ur or2ani1a.ie)P A-ea+t di+0o1i.ie in+tituie, de ,anier
+i,ilar e2alit.ii de 9an+e 3ntre /e,ei 9i 8r8a.i 0entru o-u0area /un-.iilor 9i
de,nit.ilor 0u8li-e ele-tive, o e2alitate de 9an+e a -et.enilor a0ar.in4nd unei
,inorit.i na.ionale -u -eilal.i -et.eni ro,4ni 3n o-u0area /un-.iilor de de0utat, 0rin
-are +e dero2 de la unitatea -or0ului 0oliti-)
De a+e,enea, ne a/l, 3n 0re1en.a unei dero2ri 9i de la 0rin-i0iul - 3n
+i+te,ul ro,4n dre0turile +unt individuale, in-lu+iv -ele -e au -a titulari 0er+oanele
a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale 5art) ' din Con+titu.ie 2arantea1 dre0tul la identitate
nu 3n /avoarea ,inorit.ilor na.ionale -a 2ru0uri, -i 3n /avoarea 0er+oanelor a0ar.in4nd
a-e+tora6) A-ea+ta 3ntru-4t, de9i Con+tituantul +e re/er la re0re1entarea -et.enilor
a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale, --i or2ani1a.iile vi1ate +unt ale a-e+tora, in+tituie,
totu9i, 3n te1a /inal a art) '2 alin) 526, 3n ,ateria re0re1entrii 0arla,entare a
-et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale, 0rin-i0iul Io ,inoritate, o or2ani1a.ieP)
A+t/el /-4nd, Con+tituantul anvi1a@ea1 or2ani1a.ia -e are dre0t la re0re1entare 3n
Parla,ent nu -a re/le: al -et.enilor ro,4ni a0ar.in4nd ,inorit.ii na.ionale, -i -a
re/le: al ,inorit.ii 3n+e9i -a 2ru0 ,inoritar, deter,in4nd -a a0artenen.a o8ie-tiv a
-et.eanului la a-e+ta + +e tran+0un, din 0er+0e-tiva dre0tului de a /i ale+, 3ntr&o
a0artenen. o8li2atorie la or2ani1a.ia uni- a 2ru0ului -e e+te re0re1entat 3n
Parla,ent
2#$
)
Mai ,ult, 3n+9i 0ri,a te1 a art) '2 alin) 526 din Con+titu.ie in+tituie
re0re1entarea ,inorit.ilor na.ionale -a 2ru0uri +o-iolo2i-e ,inoritare, -4t vre,e
or2ani1a.iile -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale o8.in re0re1entare
0arla,entar -a atare = -4te un lo- de de0utat, -Aiar da- nu au o8.inut ni-iun ,andat
3n ur,a ale2erilor & ne/iind vor8a, 3n realitate, de 3n-ura@area re0re1entrii 0arla,entare
a -et.enilor ,inoritari, -a 0er+oane, 3n -ondi.ii de e2alitate 9i nedi+-ri,inare -u
-et.enii -on+idera.i ,a@oritari din 0un-t de vedere +o-iolo2i-)
Solu.ia ,andatului re1ervat, -e +e a-ord or2ani1a.iilor -et.enilor a0ar.in4nd
,inorit.ilor na.ionale -e nu au 3ntrunit 3n ale2eri nu,rul de voturi 0entru a /i
re0re1entate 3n Parla,ent, 0e+te nu,rul total de de0uta.i re1ultat din nor,a de
re0re1entare,
2#%
nu e+te uni- 3n dre0tul -o,0arat)
Cn+u9i Codul de 8un -onduit 3n ,aterie ele-toral al Co,i+iei de la 7ene.ia,
utili14nd o lo2i- 0ur -o,unitari+t, -e /avori1ea1 re0re1entarea 2ru0urilor
,inoritare, 9i nu a 0er+oanelor din a-e+te 2ru0uri, +ti0ulea1, -Aiar da- /r -ara-ter
nor,ativ, - +tatele 0ot lua ,+uri de natur + a+i2ure o re0re1entare ,ini,al a
,inorit.ilor, /ie 2arant4ndu&le ,andate re1ervate, /ie 0rev14nd e:-e0.ii de la re2ulile
nor,ale de a-ordare a ,andatelor, de e:e,0lu, 0rin +u0ri,area -voru,ului 0entru
0artidele ,inorit.ilor na.ionale) De a+e,enea, Codul 0revede 9i /a0tul - +e 0oate
di+0une la nivel na.ional -a 0er+oanele a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale + 0oat vota,
2#$
D) C) Dni9or, Drept constituional i instituii politice, op" cit", 0) !#
2#%
Art) # alin) 5#6 din le2ea (>200%
1!
-on-o,itent, at4t 0entru li+te 2enerale de -andidaturi, -4t 9i 0entru li+te de -andida.i ale
,inorit.ilor na.ionale
2##
)
Or, a+i2urarea 0arti-i0rii -4t ,ai +u8+tan.iale a -et.enilor ,inoritari la
0ro-e+ul de,o-rati-, 0rin e:er-i.iul nu doar al dre0tului de a ale2e, -i 9i al dre0tului de
a /i ale+, 3n -ondi.iile e2alit.ii, ar tre8ui + +e reali1e1e, 9i 3n +i+te,ul ro,4n, 0rintr&un
,od de +-rutin a+t/el -on-e0ut 3n-4t re0re1entarea ,inorit.ii na.ionale -a 2ru0 + /ie
3n-ura@at -Aiar 9i atun-i -4nd doar o 0arte redu+ din -et.enii -e a0ar.in ,inorit.ii
votea1 0entru ea, 9i nu 0rin ,andatul re1ervat in+tituit de Con+titu.ie 3n art) '2 alin)
526 0entru o +in2ur or2ani1a.ie a -et.enilor a0ar.in4nd unei ,inorit.i na.ionale)
A-e+ta din ur, nu /a-e de-4t + +u8+tituie -riteriul +o-iolo2i- -e +t la 8a1a
,inorit.ii na.ionale -a 2ru0 -riteriului 0oliti- -e tre8uie + r,4n +in2urul 3n @o- 3n
,aterie ele-toral, -4t ti,0 -et.enii +unt 3n ,od e2al ,e,8ri ai -or0ului 0oliti-,
inde0endent de a0artenen.a la 2ru0uri 0ri,are de identi/i-are -on+tituite 0e -riterii
+o-iolo2i-e)
De alt/el, dre0tul la identitate 2arantat de Con+tituantul ro,4n 0er+oanelor
a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale 3n art) ' din le2ea +u0re, tre8uie + r,4n
-antonat 3n +/era 0rivat, 9i nu + +-inde1e +0a.iul 0u8li- 3n /un-.ie de alte -riterii de-4t
-ele 0oliti-e, -are 3,0art 0o0orul 3n ,a@oritate 9i ,inoritate 0oliti-, inter9an@a8ile 3n
/un-.ie de +en+ul 3n -are +e e:er-it li8er 9i e2al dre0tul de vot al -et.enilor)
Cn a-e+t -onte:t, le2i+la.ia ele-toral 3n ,ateria ale2erilor 0arla,entare
00
+ta8ile9te - au dre0tul la ,andatul de de0utat la -are +e re/er art) '2 alin) 526 din
Con+titu.ie, or2ani1a.iile -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale -e nu au o8.inut
3n ale2eri -el 0u.in un ,andat de de0utat +au de +enator, da- au o8.inut, 0e 3ntrea2a
.ar, un nu,r de voturi e2al -u -el 0u.in 10V din nu,rul ,ediu de voturi vala8il
e:0ri,ate 0e .ar 0entru ale2erea unui de0utat) ;a0tul - 0ot de0une -andidaturi nu
doar or2ani1a.iile re0re1entate 3n Parla,ent, -i 9i alte or2ani1a.ii ale -et.enilor
a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale, le2al -on+tituite, -are +unt de utilitate 9i ate+t - au
-a ,e,8ri -el 0u.in 1(V din nu,rul de -et.eni -are +&au de-larat, -u o-a1ia
ulti,ului re-en+,4nt, - a0ar.in ,inorit.ii re+0e-tive, 0re-u, 9i /a0tul - tuturor
or2ani1a.iilor -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale -e 0arti-i0 la ale2eri li +e
a0li-, 3n 0ro-e+ul ele-toral, a-ela9i re2i, @uridi- -a 9i 0artidelor 0oliti-e, nu +unt de
natur + 3nlture realitatea - ,andatul a-ordat de dre0t or2ani1a.iilor -et.enilor
a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale -e nu au o8.inut, 0rin ale2eri, ni-iun lo- 3n Parla,ent
r,4ne o di/eren.iere -ate2orial 3n -adrul -or0ului 0oliti-)
De a+e,enea, de a-ela9i dre0t la un ,andat de de0utat +e 8u-ur 9i
or2ani1a.iile -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale -e au 0arti-i0at la ale2eri
0ro0un4nd -andida.i -o,uni -u dou +au ,ai ,ulte or2ani1a.ii, -a1 3n -are, da-
ni-iun -andidat -o,un nu a /o+t ale+, +e atri8uie 0entru toate or2ani1a.iile -e au 0ro0u+
-andida.i 3n -o,un un ,andat de de0utat -andidatului -e a o8.inut -el ,ai ,are nu,r
de voturi)
A-ea+t di/eren.iere -ate2orial 3n ,ateria dre0tului de a /i ale+ e+te i,0u+
3n+, 3n ,od re2reta8il, -Aiar de -tre Con+titu.ie) A+t/el - @ude-torul -on+titu.ional,
-are re/u1 + re-unoa+- e:i+ten.a, 3n ,ateria re0re1entrii or2ani1a.iilor ,inorit.ilor
2##
Q) LK-uBer, op" cit", 0) 1!'
00
Art) # alin) 516, 56, 5'6 9i 5$6 din le2ea (>200%
1!!
na.ionale, a unor Ide0uta.i de dre0tP
01
, -on+ider - Ire2le,entarea ele-toral 0rivind
0arti-i0area la ale2eri a or2ani1a.iilor -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale
5?6 e+te 3n +en+ul a0li-rii 0rin-i0iului e2alit.ii de 9an+e 3ntre -et.eni, 0rin
3nlturarea, 0otrivit 0revederilor -on+titu.ionale ale art) ! alin) 526, a ori-ror /or,e de
di+-ri,inare, 3ntre altele, 0e -riterii OA"""B de naionalitate, de origine etnic, A"""B, de
apartenen politic, A"""BO, 0re-u, 9i 3n -on-ordan. -u art) '2 alin) 526 din
Con+titu.ieP
02
)
Cu o-a1ia -ontrolrii -on+titu.ionalit.ii noi le2i a ale2erilor 0arla,entare,
le2ea (>200%, Curtea 39i ,en.ine a-ea+t @uri+0ruden., la -are /a-e de alt/el tri,itere)
Re/eritor la -riti-a de ne-on+titu.ionalitate a di+0o1i.iilor 0rivind re0re1entarea 3n
Parla,ent a ,inorit.ilor na.ionale le2al -on+tituite -are nu au o8.inut 3n ale2eri -el
0u.in un ,andat de de0utat +au de +enator, 0e ,otiv - +unt Idi+0o1i.ii di+-ri,inatorii
/a. de -et.enii ro,4ni de etnie ro,4nP, Curtea re.ine - I3n+9i Con+titu.ia -on/er
un re2i, +0e-ial or2ani1a.iilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale -are + le 0er,it
a-e+tora re0re1entarea 0oliti- 3n -adrul autorit.ii le2iuitoareP, 0re-u, 9i - I3n
virtutea a-e+tui te:t -on+titu.ional, -are le2iti,ea1 0arti-i0area or2ani1a.iilor
-et.enilor -are a0ar.in ,inorit.ilor na.ionale la ale2erile 0arla,entare, a-e+te
or2ani1a.ii ur,ea1 a /i a+i,ilate -elorlal.i a-tori ele-torali, 3n +0e. 0artidele 0oliti-e,
3n li0+a unei a+e,enea a+i,ilri /iind 0u+ 3n 0eri-ol e2alitatea de 9an+e a -elor -are
0arti-i0 la a-e+t +-rutinP
0
)
Ne ralie, o0iniei do-trinare -e 0ro0un, -a alternativ la +i+te,ul de
re0re1entare in+tituit de art) '2 alin) 526 din Con+titu.ie, ,en.inerea unit.ii
re0re1entrii -or0ului 0oliti- unitar, indi/erent de a0artenen.a -et.enilor la ,inorit.i
+o-iolo2i-e de ori-e ti0, 0rin 0ra-ti-area unui +-rutin -are + 3n-ura@e1e o re0re1entare
-4t ,ai 0ro0or.ional a tendin.elor ,inoritare 0oliti-, a+t/el 3n-4t da- voturile o8.inute
de /or,a.iunile ,inoritare +unt a-ordate de -et.eni a0ar.in4nd unei ,inorit.i
+o-iolo2i-e, a9a -u, +unt ,inorit.ile na.ionale, re0re1entarea 0arla,entar 0e -are o
a+i2ur voturile re+0e-tive i,0li-it ,inorit.ii na.ionale + r,4n una /unda,entat
0e -riteriul 0oliti-, 9i nu 0e -el +o-iolo2i-) *n atare e/e-t +e 0oate o8.ine, de 0ild, 0rin
in+tituirea unui 0ra2 ele-toral ,ai +-1ut, -on-o,itent nu doar -u ad,iterea 0arti-i0rii
3n ale2eri a tuturor or2ani1a.iilor -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale, -i 9i -u
eli,inarea re2ulii -on+titu.ionale a re0re1entrii 3n Parla,ent de -tre o +in2ur
or2ani1a.ie a -et.enilor a0ar.in4nd unei ,inorit.i na.ionale)
E+te 0ro0u+ -a ,odel 3n a-e+t +en+ +-rutinul i,0u+ de Con+titu.ia din 1#2 9i
le2ea ele-toral din 1#2'
0!
, -are, 0rin 0ra2ul ele-toral na.ional de 2V, 0er,itea
2ru0rilor ,inoritare +o-iolo2i- + /ie re0re1entate 0oliti- /r + o8ie-tivi1e1e -riteriul
-on+tituirii lor, 2ru0rile 0oliti-e ,inoritare -e nu tre-eau de 0ra2ul ele-toral, dar
o8.ineau 3n anu,ite -ir-u,+-ri0.ii ,a@oritatea a8+olut a voturilor do84ndind 3n a-e+te
-ir-u,+-ri0.ii un nu,r de ,andate 0ro0or.ional -u 0ro-entul de voturi 0e -are&l aveau
/a. de totalul voturilor vala8il e:0ri,ate la nivelul -ir-u,+-ri0.iei re+0e-tive)
01
De-i1ia !(>1##!
02
De-i1ia (>200!
0
De-i1ia 0(>200%
0!
D) C) Dni9or, Drept constituional i instituii politice, op" cit", 0) (!
1!(
Seciunea 5. Consideraii generale pri)ind dreptul de a alege i
dreptul de a fi ales *n Parlamentul 6uropean i la
alegerile locale *n cadrul Uniunii 6uropene
E:i+ten.a *niunii Euro0ene -a or2ani1a.ie +u0rana.ional de inte2rare i,0une
dou -ore-tive 0rin-i0iului -ondi.ionrii e:i+ten.ei 9i e:er-i.iului dre0tului de a ale2e 9i
de a /i ale+ de -alitatea de -et.ean na.ional al unui +tat ,e,8ru) A+t/el, unul dintre
a+0e-tele +0e-i/i-it.ii -on+tru-.iei -o,unitare re1id 3n re-unoa9terea la nivel unional,
-a e/e-t al na.ionalit.ii +tatelor ,e,8re, a unei -et.enii 0ro0rii = -et.enia uni-
euro0ean & tuturor -et.enilor +tatelor ,e,8re)
S0re deo+e8ire de -et.enie 3n +en+ul +u -la+i- = -et.enia na.ional, -et.enia
uni- euro0ean nu e+te un -on-e0t n+-ut ,ai 3nt4i i+tori- 9i 0oliti-, 0entru a /i
ulterior 9i 2radual -ri+tali1at la nivel de e/e-te, de -on.inut, -i re0re1int un -on-e0t 9i
totodat o realitate @uridi- de/ini8ile 3n +en+ -ontrar, 0rin e/e-tele @uridi-e 0ro0rii,
0ornind de la -are + +e -on+olide1e tre0tat o realitate -o,unitar i+tori- 9i 0oliti-, un
eto+ -o,unitar re/le-tat 3ntr&un -or0 0oliti- uni-) Si,ilar -et.eniei -la+i-e, -et.enia
*niunii ur,re9te a9adar a/ir,area unei identit.i euro0ene, at4t /a. de +tatele&
,e,8re, -4t 9i /a. de e:terior
0(
)
"u-ur4ndu&+e a9adar de -et.enia *niunii 3n ,od auto,at, 3n virtutea -alit.ii
de na.ional al unui +tat ,e,8ru, -et.eanul euro0ean +e 0oate 8u-ura de e/e-tele
a-e+tei -alit.i, ori-4t de -onte+tat r,4ne 0e ,otiv - nu e:0ri, o le2tur -u un
+tat +uveran) E/e-tele -on+tau 3n 0rote-.ia 3n +trintate din 0artea a,8a+adelor 9i
-on+ulatelor ori-ruia dintre +tatele ,e,8re, li8ertatea de -ir-ula.ie +u0erioar 0e
teritoriul uni- al *niunii, 0re-u, 9i 3n e:er-i.iul dre0tului de a ale2e 9i de a /i ale+ la
ale2erile 0entru Parla,entul Euro0ean 9i la ale2erile lo-ale 3n -adrul ori-rui +tat
,e,8ru, da- -et.eanul are do,i-iliul +au re9edin.a 3n +tatul re+0e-tiv, 9i nu
-ondi.ionat de -alitatea de na.ional al a-elui +tat, a9a -u, +e 3nt4,0l, 3n ,od
tradi.ional, 3n -a1ul ale2erilor or2ani1ate la nivel intern 3n +tatele ,e,8re) A+t/el,
0entru a vota 9i a -andida la a-e+te ale2eri, -et.eanul euro0ean nu tre8uie + /ie
0re1ent 3n +tatul al -rui na.ional e+te)
$. Dreptul de a alege i dreptul de a fi ales pentru Parlamentul
6uropean
Con+iderate dre0turi -e -on-ur la di+0ari.ia -riteriului na.ionalit.ii 3n ,ateria
li8ert.ii de 0arti-i0are -et.ene9ti
0'
, 0rin -are +e -reea1 la nivel euro0ean un -or0
0oliti- di+tin-t de -ele ale +tatelor ,e,8re, I,ani/e+tarea -ea ,ai +e,ni/i-ativ a
-on+a-rrii -et.eniei *niuniiP
0$
, dre0tul de a ale2e 9i de a /i ale+ la ale2erile 0entru
Parla,entul Euro0ean +unt re-uno+-ute de -tre o 0arte a do-trinei ro,4ne -a ne/iind
0(
C) "lu,ann, CitoIennet% europ%enne et droits fondamentau1 en droit de l'Union
europ%enne H entre concurrence et compl%mentarit%, 3n $ibert%s, Justice, +ol%rance H G%langes
en (ommage au DoIen <" Co(en-Jonat(an, Ed) "ruBlant, "ru:elle+, 200!, vol) I, 0) 2'$, -itat
de Q) LK-uBer, op" cit", 0) 10(
0'
D) Rou++eau, $ibert% politi&ue et droit de vote, op" cit", 0) 2#2&2#
0$
R) Lovar, D) Si,on, $a citoIennet% europ%enne, CDE 1##, nr) &!, 0) 0'&0#, -itat de Q)
LK-uBer, op" cit", 0) 10'
1!'
dre0turi e:-lu+iv 0oliti-e 3n +en+ tradi.ional
0%
) Sunte, de a-ord -u a-ea+t -ali/i-are,
0re-u, 9i -u ar2u,entele 0e -are +e 8a1ea1H -el al titularilor dre0turilor & -et.enii
euro0eni, re+0e-tiv /a0tul - a-e+te dre0turi i,0li- o 0arti-i0are la un 0ro-e+ ele-toral
,enit + de+e,ne1e un or2an re0re1entativ -ontinental, 9i nu o 0arti-i0are la
e:er-itarea +uveranit.ii de +tat)
A-e+t din ur, ar2u,ent a /o+t de alt/el 3naintat de -tre Con+iliul
Con+titu.ional /ran-e1 -u o-a1ia +taturii 3n +en+ul -on+titu.ionalit.ii re-unoa9terii
dre0tului de vot 0entru Parla,entul Euro0ean 3n /avoarea +trinilor -o,unitari 3n
;ran.a, -on+ider4ndu&+e - Parla,entul Euro0ean nu -on-urea1 la e:er-i.iul
+uveranit.ii na.ionale, -4t ti,0 e+te /unda,entat 0e an2a@a,ente interna.ionale
0#
)
P4n la ado0tarea Tratatului de la Maa+tri-At, -are introdu-e dre0tul de ale2e 9i
de a /i ale+ la ale2erile 0entru Parla,entul Euro0ean 0entru to.i -et.enii *niunii,
vi14nd eli,inarea 0o+i8ilit.ii ,en.inerii de 0ra-ti-i na.ionale di/erite ale +tatelor
,e,8re 3n ,ateria -ondi.iilor e:er-itrii a-e+tor dre0turi, e:i+tau de@a anu,ite +tate
euro0ene -e re-uno9teau dre0tul de vot 0entru a-e+te ale2eri, nu 3n+ 9i dre0tul de a /i
ale+, re1iden.ilor re+orti+an.i ai anu,itor +tate ,e,8re ale *niunii) E+te vor8a de+0re
Irlanda 53n-e04nd -u 1#$$6, "el2ia 53n-e04nd -u 1#%!, e:-lu+iv 0entru -et.enii
8ritani-i 9i irlande1i6 9i Olanda 53n-e04nd -u 1#$%, -u -ondi.ia -a .ara natal a
re1identului + nu 3i /i a-ordat dre0tul de vot6
10
) Marea "ritanie re-uno9tea at4t dre0tul
de vot, -4t 9i dre0tul de a /i ale+ la ale2erile 0entru Parla,entul Euro0ean re1iden.ilor
de ori2ine irlande1 9i -elor 0rovenind din +tate ,e,8re ale Co,,onRealtA&ului
11
)
Arti-olul % al Tratatului de la Maa+tri-At din 1##1 5art) 1#&2 al Tratatului CE6
in+tituie 0rin-i0iul re1iden.ei 3n ,ateria e:er-itrii nu doar a dre0tului de a /i ale+ -a
,e,8ru al Parla,entului Euro0ean, -i 9i a dre0tului de a vota la a-e+te ale2eri) A+t/el,
di+0o1i.ia 0revede - Iori-e -et.ean al *niunii -are are re9edin.a 3ntr&un +tat ,e,8ru
al -rui re+orti+ant nu e+te are dre0tul de a ale2e 9i de a /i ale+ la ale2erile 0entru
Parla,entul Euro0ean 3n +tatul ,e,8ru unde 39i are re9edin.a, 3n a-elea9i -ondi.ii -a 9i
re+orti+an.ii a-e+tui +tat) A-e+te dre0turi vor /i e:er-itate +u8 re1erva ,odalit.ilor
de-i+e de -tre Con+iliu +tatu4nd -u unani,itate la 0ro0unerea Co,i+iei 9i du0
-on+ultarea Parla,entului Euro0eanP) Modalit.ile la -are +e re/er art) % din Tratat au
/o+t 0re-i1ate 0rin Dire-tiva #>10#>CE din ' de-e,8rie 1##
12
) Dire-tiva -on/ir, -
dre0tul de a ale2e 9i de a /i ale+ la ale2erile 0entru Parla,entul Euro0ean nu 0ot /i
di+o-iate 9i - /ie-are dintre a-e+te dou dre0turi are -ara-ter uni-, /iind a+t/el inter1i+e
votul du8lu 9i -andidatura du8l)
Ca re2ul, -ondi.iile -e tre8uie 3nde0linite 0entru a ale2e 9i a /i ale+ 0entru
Parla,entul Euro0ean +unt 3n 0ri,ul r4nd -ele re2le,entate la nivel na.ional 3n +tatele
,e,8re 0entru ale2erile interne, -rora li +e adau2 di+0o1i.iile din dre0tul -o,unitar)
Rea,inti, - 3n +i+te,ul ro,4n art) % din Con+titu.ie 2arantea1 a-e+te dou noi
dre0turi 0oliti-e 0entru -et.enii ro,4ni, iar art) 1!% alin) 526 9i 56 din le2ea +u0re,
0%
E) S) Tn+e+-u, -itat de <A) Ian-u, <A) <lvan, op" cit", 0) !
0#
De-i1ia din # a0rilie 1##2 Maa+tri-At I, a9a -u, e+te 0re-i1at +inteti- de L) ;avoreu, P)
<aJa, Droit des libert%s fondamentales, 7 %d", Dallo1, Pari+, 2000, 0) 2$0 9i de D) Rou++eau,
$ibert% politi&ue et droit de vote, op" cit", 0) 2#2 & 2#
10
L) ;avoreu, P) <aJa, Droit des libert%s fondamentales, op" cit, 0) 2'%
11
R) Cor8ett, ;) Da-o8+, M) SAa-Gleton, @arlamentul 0uropean, ediia a asea, Ed) Monitorul
O/i-ial, "u-ure9ti, 200$, 0) 2
12
Pu8li-at 3n Durnalul O/i-ial al Co,unit.ilor Euro0ene nr) L 2# din 0>12>1##
1!$
le -on+a-r 0entru -et.enii euro0eni) Art) ( alin) 5#6 din le2ea&-adru >200$ di+0une
- au dre0t de vot 9i de a /i ale9i -a ,e,8ri din Ro,4nia 3n Parla,entul Euro0ean, 3n
a-elea9i -ondi.ii -a 9i -et.enii ro,4ni, +u8 re1erva 3nde0linirii -erin.elor 0re1entei le2i,
to.i -et.enii +tatelor ,e,8re ale *niunii Euro0ene, 3n +en+ul art) 1$ alin) 516 din
Tratatul de in+tituire a Co,unit.ii Euro0ene, -are au re9edin.a +au do,i-iliul 0e
teritoriul Ro,4niei)
Ini.ial, -ondi.iile 0entru e:er-itarea dre0tului de a ale2e 9i de a /i ale+ 3n
Parla,entul Euro0ean 0re1entau di/eren.e nota8ile de la un +tat ,e,8ru la altul, av4nd
3n vedere - Dire-tiva 0er,itea re+tri-.ionri 3n +itua.ia 3n -are 0ro0or.ia, 0e teritoriul
unui +tat ,e,8ru, a -et.enilor *niunii -are nu +unt na.ionali era -on+idera8il) A+t/el,
da- 3n anu,ite +tate 0re-u, Dane,ar-a, Irlanda, Olanda, -et.enii *niunii re1iden.i
erau auto,at 3n+-ri9i 0e li+tele de ale2tori, 3n altele, -et.eanul *niunii re1ident
tre8uia + +e 3n+-rie 0er+onal, /ie 3n te,eiul unor in/or,a.ii -o,0lete, /ie 3n li0+a
a-e+tora) A-e+te di/eren.e au 0er,i+ 9i 0er,it 3n-, 3n 0ra-ti-, di+-ri,inri 3ntre
-et.enii *niunii re+orti+an.i 5na.ionali6 ai anu,itor +tate ,e,8re 9i -et.enii *niunii
doar re1iden.i 3n a-e+te +tate
1
)
Da- v4r+ta ,ini, 0entru a 0utea vota la a-e+t ti0 de ale2eri e+te unitar & 1%
ani, 3n-e04nd -u anul 1#$#, -4nd, 3n virtutea A-tului din 1#$' 0rivind ale2erea
,e,8rilor Parla,entului Euro0ean 0rin vot univer+al dire-t, au avut lo- 0ri,ele
ale2eri 0rin a-e+t ti0 de vot, e/ortul de uni/or,i1are tre0tat a -elorlalte -ondi.ii de
e:er-itare a dre0tului de a ale2e 9i de a /i ale+ 3n -adrul ale2erilor euro0arla,entare a
vi1at nu doar ,odalitatea de +-rutin 0ra-ti-at 5a@un24ndu&+e la i,0unerea unitar a
re0re1entrii 0ro0or.ionale6, -i 3n+e9i -ondi.iile de eli2i8ilitate 9i in-o,0ati8ilit.ile
euro0arla,entarilor ale9i, in-lu+iv 0ro8le,a du8lului ,andat)
A+t/el, v4r+ta ,ini, 0entru a 0utea /i ale+ 3n Parla,entul Euro0ean nu e+te
3n- unitar, variind de la 1% la 2 de ani) Rea,inti, - 3n +i+te,ul ro,4n v4r+ta e+te
de 2 de ani, 3,0lini.i 04n 3n 1iua de re/erin. in-lu+iv, at4t 0entru -et.enii ro,4ni,
-4t 9i 0entru -et.enii *niunii -e au do,i-iliul +au re9edin.a 3n Ro,4nia, 0re-u, 9i
0entru -et.enii ro,4ni -are au do,i-iliul +au re9edin.a 3n +trintate 9i au dre0t de
vot
1!
)
Av4nd 3n vedere - ineli2i8ilit.ile 3n ,ateria a-e+tor ale2eri, a9a -u, +unt
0rev1ute de le2i+la.ia ele-toral ro,4n in-ident, au /o+t a8ordate -u o-a1ia tratrii
-ondi.iilor de eli2i8ilitate 3n 2eneral, ne vo, re/eri, 3n -ele -e ur,ea1, la
incompati0ilit#i 9i la du0lul mandat)
Dre0tul -o,unitar +ta8ile9te, 3n A-tul din 1#$' 9i A-tul din 2002, un nu,r
redu+ de 0rin-i0ii -o,une re/eritoare la in-o,0ati8ilit.i) Pro8le,a du8lului ,andat,
adi- a 0o+i8ilit.ii -a un ,e,8ru al Parla,entului Euro0ean + /ie, -on-o,itent,
,e,8ru al Parla,entului na.ional al +tatului ,e,8ru al -rui -et.ean e+te, a -uno+-ut
o evolu.ie intri2ant) A-tul din 1#$' 0er,itea du8lul ,andat, 0entru -a a8ia De-i1ia
din 2002 a Con+iliului + 0revad - I3n-e04nd -u ale2erile din 200! 0entru
Parla,entul Euro0ean, 0o1i.ia de 0arla,entar euro0ean + /ie in-o,0ati8il -u -ea de
,e,8ru al 0arla,entului na.ionalP) Cu toate a-e+tea, au /o+t a-ordate dero2ri Marii
"ritanii 9i Irlandei
1(
)
1
R) Cor8ett, ;) Da-o8+, M) SAa-Gleton, op" cit", 0) 2
1!
Art) ( alin) 5$6 9i 5%6 din le2ea >200$
1(
Pentru detalii, ve1i R) Cor8ett, ;) Da-o8+, M) SAa-Gleton, op" cit, 0) 22
1!%
Li+tei de in-o,0ati8ilit.i a9a -u, re1ult din 0revederile -o,unitare i +e
adau2 o0.iunile le2iuitorilor na.ionali ai +tatelor ,e,8re, 3n- di/erite
1'
) Le2iuitorul
ro,4n di+0une - I/r a adu-e atin2ere in-o,0ati8ilit.ilor 0rev1ute de A-tul din
1#$' 0rivind ale2erea ,e,8rilor Parla,entului Euro0ean 0rin vot univer+al dire-t, -u
,odi/i-rile ulterioare, -alitatea de ,e,8ru al Parla,entului Euro0ean e+te
in-o,0ati8il -u -alitatea de de0utat +au +enator 3n Parla,entul Ro,4niei, de ,e,8ru
al <uvernului Ro,4niei, -u /un-.iile 0rev1ute la art) %1 9i %2 din -artea I, titlul I7,
-a0) III +e-.iunea a 2&a din le2ea nr) 1'1>200 0rivind unele ,+uri 0entru a+i2urarea
tran+0aren.ei 3n e:er-itarea de,nit.ilor 0u8li-e, a /un-.iilor 0u8li-e 9i 3n ,ediul de
a/a-eri, 0revenirea 9i +an-.ionarea -oru0.iei, -u ,odi/i-rile 9i -o,0letrile ulterioare,
+au -u /un-.ii e-Aivalente din +tatele ,e,8re ale *niunii Euro0eneP
1$
)
Per+oanele a/late 3n vreuna dintre +itua.iile de in-o,0ati8ilitate tre8uie +
o0te1e 3ntre ,andatul de 0arla,entar euro0ean 9i /un-.ia -are 2enerea1
in-o,0ati8ilitatea, 3n ter,en de 0 de 1ile de la data validrii ale2erilor 0entru
Parla,entul Euro0ean, de,i+ion4nd din una dintre a-e+te /un-.ii) De,i+ia +e -on+tat
de -tre Autoritatea Ele-toral Per,anent) *lterior e:0irrii a-e+tui ter,en, da-
a0are +au -ontinu + e:i+te o +itua.ie de in-o,0ati8ilitate -u /un-.iile 0rev1ute la art)
%1 9i %2 din Le2ea 1'1>200, 0er+oanele a/late 3n a-ea+t +itua.ie +unt -on+iderate
de,i+ionate din /un-.ia de 0arla,entar euro0ean, de,i+ia /iind -on+tatat 0rin Aotr4re
a Autorit.ii Ele-torale Per,anente, Aotr4rea 0u8li-4ndu&+e 3n Monitorul O/i-ial 9i
tre8uind -o,uni-at Parla,entului Euro0ean)
Con+tatarea -a1urilor de in-o,0ati8ilitate 3ntre -alitatea de 0arla,entar
euro0ean 9i /un-.iile 0rev1ute de le2e +e reali1ea1 de -tre A2en.ia Na.ional de
Inte2ritate 9i +e -o,uni- Autorit.ii Ele-torale Per,anente, 3n ter,en de 1( 1ile de la
-on+tatare, a-ea+ta /iind o8li2at + noti/i-e Parla,entul Euro0ean de+0re -a1urile de
in-o,0ati8ilitate 3n -are +e re2+e+- ,e,8rii din Ro,4nia 3n Parla,entul Euro0ean
1%
)
Cn 0ra-ti-, e:er-i.iul e/e-tiv al dre0tului de a ale2e 0entru Parla,entul
Euro0ean de0inde 3n ,od -on+idera8il nu at4t de ine:i+ten.a 3n- a unor re2le,entri
0er/e-t uni/or,e 3n +tatele ,e,8re, -4t ,ai de2ra8 de -ara-teri+ti-ile 2enerale ale
a-e+tor ale2eri, 3n o0o1i.ie -u tr+turile ale2erilor na.ionale) A+t/el, ale2erile 0entru
Parla,entul Euro0ean au un -ara-ter ,ai 0u.in 0er+onali1at, datorat /a0tului - nu,ai
3n -a1ul ale2erii Parla,entelor na.ionale -et.enii -a0t i,0li-it -ontrol a+u0ra
2uvernului na.ional, or2an 3nve+tit de -tre Parla,ent) Cn al doilea r4nd, -on+tru-.ia
euro0ean r,4ne ,ai 0u.in a0ro0iat de -et.eni, /iind ,ai 2reu de 3n.ele+ teAni-,
0oliti- 9i @uridi- de-4t +i+te,ele -on+titu.ionale na.ionale) De+eori, ,ai 8una
-unoa9tere a +i+te,ului 0oliti- 9i ele-toral na.ional a /-ut -a votul -et.enilor euro0eni
0entru ale2erile euro0ene + +e e:er-ite de 0re/erin. 3n +tatul de -et.enie, 9i nu 3n
+tatul de re9edin.)
Mai ,ult, +i,ilar a8+entei+,ului din -e 3n -e ,ai +e,ni/i-ativ 3n -a1ul
ale2erilor na.ionale din +tatele ,e,8re, 0ro8le,a nee:er-itrii dre0tului de a ale2e
0entru Parla,entul Euro0ean, /ie 3n .ara de re9edin., /ie 3n +tatul de -et.enie, r,4ne
1'
Pentru e:e,0li/i-ri din dre0tul -o,0arat, ve1i 2dem, 0) 21
1$
Art) $ alin) 516 din le2ea >200$
1%
Art) $ alin) 526 & 5(6 din le2ea >200$
1!#
3n- a-ut, 3n +0e-ial din -au1a +la8ei 0arti-i0ri la vot a -et.enilor -elor ,ai re-ente
+tate ,e,8re
1#
)
/. Dreptul de a alege i de a fi ales la alegerile locale *n cadrul
Uniunii 6uropene
A-ela9i art) % al Tratatului de la Maa+tri-At 5art) 1#&1 din Tratatul CE6 0revedeH
Iori-e -et.ean al *niunii -e are re9edin.a 3ntr&un +tat ,e,8ru al -rui re+orti+ant nu
e+te are dre0tul de a ale2e 9i de a /i ale+ la ale2erile ,uni-i0ale 3n +tatul ,e,8ru unde
39i are re9edin.a, 3n a-elea9i -ondi.ii -a 9i re+orti+an.ii a-e+tui +tatP)
Si,ilar dre0tului de a ale2e 9i de a /i ale+ 0entru Parla,entul Euro0ean, 3n
anu,ite +tate euro0ene dre0tul -et.enilor +trini de a e:er-ita dre0tul de vot la
ale2erile lo-ale era re-uno+-ut -Aiar 3nainte de Tratatul de la Maa+tri-At, 3n 8a1a unor
-riterii di/erite, 0re-u, re9edin.a, -riteriul lin2vi+ti-, a0artenen.a la Co,,onRealtA
+au -Aiar 3n virtutea unei tradi.ii) A+t/el, Dane,ar-a 9i Irlanda 0ra-ti-au -riteriul
re9edin.ei) Dane,ar-a, 0rin le2ea din 0 o-to,8rie 1#%1 a a-ordat dre0tul de vot
re+orti+an.ilor i+lande1i, a+i,ila.i na.ionalilor dane1i 3n 8a1a le2ii 0rivind di1olvarea
*niunii Dane1o&I+lande1e, 0re-u, 9i tuturor +trinilor, /r di+tin-.ie de ori2ine, -are
aveau re9edin.a 3n Dane,ar-a de ,ai ,ult de ani) Irlanda re-uno9tea a-ela9i dre0t
tuturor +trinilor -are dovedeau - au re9edin.a 0e teritoriul a-e+teia de -el 0u.in ' luni)
Marea "ritanie re-uno9tea dre0tul de vot la ale2erile lo-ale tuturor 0er+oanelor -e
0uteau ate+ta -alitatea de -et.ean al Co,,onRealtA&ului)
Portu2alia, 3n virtutea art) 1( din Con+titu.ie, 0er,itea e:tinderea dre0tului de
vot 3n -a1ul -et.enilor vor8itori de li,8 0ortu2Ae1, I0rin -onven.ie interna.ional 9i
3n -ondi.ii de re-i0ro-itateP, 0ut4nd vota la ale2erile lo-ale -et.enii 8ra1ilieni 9i
a/ri-anii lu+itani)
Cn `rile de Do+, 3n -ontinuarea tradi.iei de a a-orda dre0tul de vot +trinilor la
ale2erile -o,unale, art) 10 din Con+titu.ia din 1#% di+0une - Ile2ea 0oate a-orda
dre0tul de a&i ale2e 0e ,e,8rii -on+iliului -o,unal re1iden.ilor -are nu au
na.ionalitatea neerlande1P, -ondi.iile i,0u+e 0entru e:er-itarea a-e+tui dre0t /iind
re2ularitatea +e@urului 9i durata a-e+tuia de ,ini,u, ( ani /r 3ntreru0ere)
Cn -a1ul ;ran.ei 3n+, renun.area la -riteriul na.ionalit.ii /ran-e1e 3n ,ateria
re-unoa9terii dre0tului de a ale2e 9i de a /i ale+ la ale2erile lo-ale nu a /o+t 0o+i8il
de-4t 3n ur,a revi1uirii -on+titu.ionale reali1at -u +-o0ul 0unerii a-e+teia de a-ord -u
Tratatul de la Maa+tri-At) A+t/el, 3ntr&un 0ri, ti,0, di+0o1i.iile a-e+tuia re/eritoare la
dre0tul de a ale2e 9i de a /i ale+ la ale2erile lo-ale au /o+t de-larate ne-on+titu.ionale de
-tre Con+iliul Con+titu.ional
20
, 0e ,otiv -, 3n virtutea +i+te,ului ele-toral in+tituit de
Con+titu.ie, -on+ilierii ,uni-i0ali ale9i 3n -adrul ale2erilor ,uni-i0ale 0arti-i0 la
ale2erile +enatoriale 5+-rutinul /iind, 3n -a1ul a-e+tora, indire-t6, iar Senatul e+te o
Adunare a Re0u8li-ii -e 0arti-i0 la e:er-i.iul +uveranit.ii na.ionale) A+t/el, a 0er,ite
+trinilor + 0arti-i0e la ale2erile ,uni-i0ale e-Aivalea1 -u a le 0er,ite + 0arti-i0e la
e:er-i.iul +uveranit.ii na.ionale, re1ervat, 0rin art) din Con+titu.ie, e:-lu+iv
-et.enilor /ran-e1i)
1#
Pentru detalii, in-lu+iv +tati+ti-e, 0rivind evolu.ia ale2erilor euro0ene 04n 3n anul 200!, ve1i
R) Cor8ett, ;) Da-o8+, M) SAa-Gleton, op" cit", 0) 2#&0
20
De-i1ia #2&0% din # a0rilie 1##2
1(0
Cn -el de&al doilea ti,0, revi1uirea Con+titu.iei ;ran.ei din 2( iunie 1##2 a
0er,i+ e:tinderea dre0tului de a ale2e 9i de a /i ale+ la ale2erile lo-ale 9i 3n -e&i
0rive9te 0e -et.enii +trini ai +tatelor ,e,8re ale *niunii Euro0ene, 0rin introdu-erea
unui titlu +0e-ial 3n Con+titu.ie = IDe+0re Co,unit.ile Euro0ene 9i *niunea
Euro0eanP, /iind ulterior ado0tat o le2e or2ani- 3n a-e+t +en+
21
) Se+i1at /iind a+u0ra
ne-on+titu.ionalit.ii 0roie-tului de revi1uire, Con+iliul a re/u1at + +e 0ronun.e,
a0re-iind - .ine de li8ertatea 9i +uveranitatea Con+tituantului + 0oat de-ide
ado0tarea ori-rei di+0o1i.ii -on+titu.ionale noi) Mai ,ult, 3n de-i1ia din 1% noie,8rie
1#%2, Con+iliul a +tatuat - din -or0ul ele-toral /a- 0arte at4t -et.enii na.ionali
/ran-e1i, -4t 9i -et.eni -e nu +unt na.ionali /ran-e1i
22
)
Cu toate a-e+tea, nu e+te vor8a 3n-, 3n +i+te,ul /ran-e1, de o eli,inare 0lenar
a -riteriului na.ionalit.ii 3n -a1ul ale2erilor lo-ale, -4t vre,e -et.enii +tatelor
,e,8re ale *niunii Euro0ene nu au dre0tul de a ale2e 9i de a /i ale9i -a 0ri,ari,
ad@un-.i ai a-e+tora 9i de-i nu 0ot /a-e 0arte din -ole2iul ele-toral -e ale2e +enatorii,
/iind a+t/el .inu.i de0arte de 0rin-i0alele ale2eri 0oliti-e, -ele +enatoriale, -are i,0li-
e:er-i.iul +uveranit.ii na.ionale
2
)
Re+tri-.ii +i,ilare -u 0rivire la /un-.iile ele-tive 0entru -are 0ot ale2e,
re+0e-tiv + /ie ale9i -et.enii +tatelor ,e,8re ale *niunii Euro0ene -u do,i-iliul +au
re9edin.a 3n Ro,4nia e:i+t 9i 3n +i+te,ul no+tru 3n ,ateria ale2erilor lo-ale) Art) 1'
alin) 5!6 din Con+titu.ie le 2arantea1 a-e+tor -et.eni dre0tul de a ale2e 9i de a /i ale9i
3n autorit.ile ad,ini+tra.iei 0u8li-e lo-ale 3n ur,torii ter,eniH I3n -ondi.iile aderrii
Ro,4niei la *niunea Euro0ean, -et.enii *niunii -are 3nde0line+- -erin.ele le2ii
or2ani-e au dre0tul de a ale2e 9i de a /i ale9i 3n autorit.ile ad,ini+tra.iei 0u8li-e
lo-aleP) Cn virtutea a-e+tui /unda,ent -on+titu.ional, le2ea '$>200! 0rivind ale2erile
lo-ale di+0uneH -et.enii ori-rui +tat ,e,8ru al *niunii Euro0ene, -are au do,i-iliul
+au re9edin.a 3n Ro,4nia au dre0tul de a ale2e 9i de a /i ale9i 3n ale2erile lo-ale 3n
a-elea9i -ondi.ii -a 9i -et.enii ro,4ni, 3n+ nu,ai 0entru /un-.ia de -on+ilier lo-al 9i
-on+ilier @ude.ean
2!
)
Cn +i+te,ul ro,4n, a-e+te re+tri-.ii +e @u+ti/i- 0rintr&o o0.iune -are doar
ur,ea1 e:e,0lul dre0tului -o,0arat din ,ai ,ulte +tate ,e,8re ale *niunii
Euro0ene, ne/iind vor8a de /a0tul - 0arti-i0area la ale2erile lo-ale ar i,0li-a
e:er-i.iul +uveranit.ii na.ionale de ,anier i,0li-it, 3ntru-4t 0ri,arii 9i 0re9edin.ii
-on+iliilor @ude.ene nu +unt, +0re deo+e8ire de +i+te,ul /ran-e1, -or0 ele-toral
inter,ediar 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare)
C$PIT!LUL III. Campania electoral#
Re0re1ent4nd a-ea eta0 din 0erioada ele-toral 0re2titoare a e:er-itrii
e/e-tive a dre0tului de a ale2e 9i a dre0tului de a /i ale+, eta0 -e ali,entea1 -el ,ai
-on+idera8il /un-.ia ludi- a ale2erilor, /iind ea 3n+9i o -on/runtare nu doar ludi-, -i,
de+eori, de&a dre0tul +0e-ta-ular, 3ntre -o,0etitorii ele-torali, 3n +-o0ul -onvin2erii
21
A -rei -on+titu.ionalitate a /o+t de-larat de -tre Con+iliu 0rin De-i1ia #%&!00 din 2' ,ai
1##%
22
D) Rou++eau, $ibert% politi&ue et droit de vote, op" cit", 0) 2#
2
L) ;avoreu, P) <aJa, Droit des libert%s fondamentales, 7
e
%d", op" cit", 0) 2'%
2!
Art) !Y alin) 516 9i 526
1(1
ale2torilor + le a-orde votul, 0rin 0re1entarea 9i +u+.inerea -andidaturilor 9i a
0ro2ra,elor 0oliti-e 0ro0rii, -a,0ania ele-toral tre8uie + +e de+/9oare, indi/erent de
ti0ul de ale2eri, -u re+0e-tarea 0rin-i0iului e2alit.ii de 9an+e 3ntre -andida.i)
;unda,entat -on+titu.ional 0e li8ertatea 9i e2alitatea dre0tului de a /i ale+,
2arantate in-lu+iv de le2ea /unda,ental ro,4n, 0rin-i0iul e2alit.ii de 9an+e 39i
+u8ordonea1 toate re2le,entrile le2ale 0rivind -a,0ania ele-toral, ,ai ,ult +au
,ai 0u.in e:tin+e 9i a,nun.ite, de la un +i+te, la altul) A-e+te re2le,entri, al -ror
+-o0 0ra-ti- e+te da- nu eli,inarea, -el 0u.in atenuarea ine2alit.ilor /a0ti-e dintre
-andida.i, -e ar 0utea 0eri-lita e2alitatea @uridi- de 9an+e a a-e+tora, vi1ea1, -a
re2ul, ,ulti0lele a+0e-te ale -a,0aniei ele-toraleH durata, /inan.area, a--e+ul la
+ervi-iile 0u8li-e 9i 0rivate de radio 9i televi1iune, a/i9a@ul ele-toral, -ontrolul a+u0ra
-a,0aniei ele-torale)
Re2le,entrile le2ale tre8uie, de a+e,enea, 3n virtutea a-eluia9i 0rin-i0iu al
e2alit.ii de 9an+e, + a+i2ure de ,anier -onver2ent +ati+/a-erea ne-e+it.ii de a
a+i2ura i,0ar.ialitatea 3n +0e-ial a 0uterii 0u8li-e /a. de -andida.i, a+t/el 3n-4t
-andida.ii /or,a.iunilor 0oliti-e +ituate la 0utere + ai8 un +tart e2al -u -eilal.i
-andida.i)
Durata -a,0aniei ele-torale e+te +ta8ilit 0rin le2e) Cn Ro,4nia, -a,0ania
3n-e0e -u 0 de 1ile 3nainte de data de+/9urrii ale2erilor 9i +e 3n-Aeie 3n 1iua -e
0re-ede data ale2erilor
2(
, 0entru a 0er,ite ele-toratului + di+0un de un r2a1 04n 3n
1iua votrii, r2a1 3n -are + +e eli8ere1e de ten+iunea 0oliti- inevita8il a -a,0aniei)
Cn -a1ul ale2erilor -e 0re+u0un un al doilea tur de +-rutin, -a,0ania la nivel na.ional
0entru al doilea tur 3n-e0e, -a re2ul, la data -o,uni-rii o/i-iale a re1ultatelor din
0ri,ul tur)
Coninutul -a,0aniei ele-torale e+te dat de /olo+irea a di/erite ,i@loa-e
+0e-i/i-e, 0rin -are -andida.ii + 39i e:0ri,e li8er 9i /r di+-ri,inare o0iniile 0oliti-eH
,itin2uri, adunri, 3nt4lniri -u ale2torii, adunri, ,ar9uri, utili1area televi1iunii,
radioului, a 0re+ei +-ri+e, a ,i@loa-elor ele-troni-e 9i a -elorlalte ,i@loa-e de in/or,are
3n ,a+
2'
)
Ca 9i 3n dre0tul -o,0arat, 9i 3n +i+te,ul ro,4n a-e+te ,i@loa-e +e /olo+e+- doar
0e durata -a,0aniei 9i nu tre8uie utili1ate di+-ri,inatoriu +au 0entru a -ontraveni
ordinii 0u8li-e, /iind totodat inter"is# de+/9urarea a-.iunilor de -a,0anie ele-toral
3n anu,ite +0a.iiH unit.ile ,ilitare, +0a.iile din 9-oli 9i univer+it.i 3n 0erioada de
de+/9urare a -ur+urilor, +ediile re0re1entan.elor di0lo,ati-e, 0eniten-iare
2$
)
Materialele de 0ro0a2and ele-toral +e 8u-ur, 3n +i+te,ul ro,4n, de o
de/ini.ie le2al
2%
H a-ele ,ateriale +-ri+e, audio +au video utili1ate 3n 0erioada
-a,0aniei, -are +e re/er la un -andidat +au un 0artid -lar identi/i-at, au o8ie-tiv
ele-toral 9i +e adre+ea1 0u8li-ului lar2, de09ind li,itele a-tivit.ii @urnali+ti-e de
in/or,are a 0u8li-ului)
2(
Art) $$ alin) 5(6 din le2ea '$>200!O art) 1( alin) 516 din le2ea $0>200!O art) 1' alin) 516 din
le2ea >200$O art) $ alin) 526 din le2ea (>200%)
2'
Cn le2i+la.ia ele-toral ro,4n, a-e+te ,i@loa-e +unt 0rev1ute 3n art) '2 alin) 516 din le2ea
'$>200!, art) $ alin) 516 din le2ea (>200%, art) 1' alin) 526 din le2ea >200$ , art) 1$ alin) 516
din le2ea $0>200!
2$
Art) '2 alin) 56 9i 5!6 din le2ea '$>200!O art) 1$ alin) 526 9i 56 din le2ea $0>200!O art) 1'
alin) 56 9i 5!6 din le2ea >200$O art) $ alin) 526 9i 56 din le2ea (>200%
2%
Art) 2# alin) 5(6 din le2ea !>200'
1(2
Seciunea %. 7inanarea campaniei electorale
Ine2alitatea dintre ,i@loa-ele /inan-iare ale -andida.ilor, de -uantu,ul -rora
de0inde 3n ,od -ov4r9itor +u--e+ul -a,0aniei 9i i,0li-it +u--e+ul 3n ale2eri e+te
-o,8tut 3n ,area ,a@oritate a de,o-ra.iilor ,oderne 0rin re2le,entarea le2i+lativ
a /inan.rii, 0u8li-e 9i 0rivate, a -a,0aniei ele-torale) A+t/el, +e a+i2ur totodat 9i
inde0enden.a /or,a.iunilor 0oliti-e -e 0ro0un -andida.i 3n ale2eri /a. de 2ru0urile de
0re+iune e-ono,i-, 0re-u, 9i +ati+/a-erea i,0erativului de ordine 0u8li- al
tran+0aren.ei utili1rii re+ur+elor /inan-iare 3n ti,0ul -a,0aniei, 3n virtutea -reia
+o-ietatea -ivil 9i i,0li-it ele-toratul + ai8 a--e+ la -onturile 0artidelor 0oliti-e 9i la
+ur+ele a-e+tora) Prin-i0iul tran+0aren.ei 3n /inan.area -a,0aniilor ele-torale e+te
2arantat le2i+lativ 3n +i+te,ul ro,4n
2#
)
Re2le,entarea /inan.rii -a,0aniei ele-torale -on+tituie, 3n e2al ,+ur, una
dintre 2aran.iile +in-erit.ii votului, -ontri8uind la redu-erea 0o+i8ilit.ii de a e:er-ita
0re+iuni +au ,ani0ulri 0+iAolo2i-e a+u0ra ele-toratului, 3n +0e-ial 0rin li,itarea
-Aeltuielilor de -a,0anie & +ta8ilirea unui 0la/on ,a:i, de -Aeltuieli 0er,i+e 0e durata
a-e+teia)
;inan.area -a,0aniei r,4ne di+tin-t de 0ro8le,a /inan.rii 3n 2enere a
0artidelor 0oliti-e 9i a altor /or,a.iuni 0oliti-e -e 0ot +u+.ine -andida.i 3n ale2eri, a
-rei re2le,entare e+te le2iti,at de i,0ortan.a, 3n 2eneral, a a-e+tor /or,a.iuni 3n
@o-ul de,o-rati-, 0re-u, 9i de a-ela9i ti0 de ra.iuni 0e -are +e /unda,entea1
re2le,entarea /inan.rii -a,0aniei ele-torale) Cn +i+te,ul ro,4n, a-tul nor,ativ
in-ident 3n a-e+te ,aterii e+te le2ea !>200' 0rivind /inan.area a-tivit.ii 0artidelor
0oliti-e 9i a -a,0aniei ele-torale)
Con/or, di+0o1i.iilor a-e+tei le2i 9i de ,anier +i,ilar o0.iunilor le2i+lative
din dre0tul -o,0arat euro0ean, re+ur+ele /inan-iare ale 0artidelor 0oliti-e 3n -a,0ania
ele-toral 0ot 0roveni /ie din /onduri 0ree:i+tente, /ie din /inan.area -a,0aniei
ele-torale 0e durata a-e+teia)
Re+ur+ele /inan-iare 0ree:i+tente -a,0aniei 0ot /i interne 5-oti1a.ii de 0artid, a
-ror i,0ortan. e+te vdit 3n +itua.ia 0artidelor ,ari, de ,a+, -u un nu,r ridi-at de
,e,8riO a-tivit.i 0u8li-i+ti-e, de diverti+,ent +au edu-ative & 9-oli de 0artid6 9i
e:terne) A-e+tea din ur, 0ot /i 0rivate 5dona.ii, le2ate, a-tivit.i -o,er-iale6 9i
0u8li-e, 0rovenind /ie din /inan.area 0u8li- dire-t 5+u8 /or,a +u8ven.iilor a-ordate
din 8u2etul de +tat, /ie e2alitar, /ie 0e 8a1a re0re1entativit.ii6, /ie din /inan.area
0u8li- indire-t 5-o+tul a--e+ului la +ervi-iile 0u8li-e de radio 9i televi1iune,
-ontravaloarea ta:elor de ti,8ru 0entru a-.iunile 3n @u+ti.ie le2ate de -onten-io+ul
ele-toral, +-utiri +au redu-eri de i,0o1ite a-ordate donatorilor 0riva.i et-)6
Cn ti,0ul -a,0aniei ele-torale
0
, le2ea ro,4n ad,ite e:-lu+iv /inan.area
0rivat, nu,ai 0rin -ontri8u.ii din 0artea 0er+oanelor /i1i-e 9i @uridi-e ro,4ne)
;inan.area a-tivit.ilor de 0ro0a2and ele-toral de -tre -andida.ii 0ro0u9i de un
0artid 0oliti- +e 0oate /a-e doar 0rin inter,ediul 0artidului re+0e-tiv) A+t/el, re+ur+ele
/inan-iare /olo+ite e/e-tiv 3n -a,0ania ele-toral 0rovin /ie din /inan.are 0rivat, /ie
din /inan.are 0u8li- dire-t +au indire-t)
2#
Art) 1 alin) 516 din le2ea !>200'
0
Art) 2&2(, 1 alin) 516, 0 alin) 526 9i, re+0e-tiv, 2 alin) 516 din le2ea !>200'
1(
Ca 9i 3n dre0tul -o,0arat, le2ea ro,4n +ta8ile9te totodat li,ite ,a:i,e ale
-Aeltuitelor -e 0ot /i e/e-tuate 3n -a,0ania ele-toral, 0entru /ie-are -andidat,
re0re1entate de un anu,it nu,r de +alarii 8rute ,ini,e 0e .ar) De a+e,enea, 04n la
validarea ,andatelor, -ondu-erea 0artidului, a or2ani1a.iei @ude.ene, -andida.ii la
/un-.ia de de0utat ori +enator +au, du0 -a1, -andidatul inde0endent +unt o8li2a.i +
de0un la Autoritatea Ele-toral Per,anent o de-lara.ie 0rivind re+0e-tarea a-e+tor
0la/oane, 3n vederea e:er-itrii -ontrolului de -tre Autoritate)
$. 7inanarea pri)at# a campaniei electorale
Cn dre0tul -o,0arat, re2le,entrile le2ale vi14nd /inan.area 0rivat a
-a,0aniei ele-torale au -a o8ie-t dona.iile 9i le2atele 0rovenite de la 0er+oanele /i1i-e
9i @uridi-e, ur,rindu&+e in+tituirea unui 0la/on ,a:i, al -ontri8u.iilor 50entru a
redu-e de0enden.a +au in/luen.a8ilitatea -andida.ilor 3n ra0ort -u donatorii6,
inter1i-erea unui anu,it ti0 de -Aeltuieli, 0re-u, 9i a anu,itor -ate2orii de
-ontri8ua8ili
1
)
Cn Marea "ritanie, de9i -Aeltuielile ele-torale ale -andida.ilor, li,itate 0rin
le2e, +unt /i:ate 3n ,od re2ulat de -tre Parla,ent, 3n /un-.ie de ,ri,ea
-ir-u,+-ri0.iei 9i de ti0ul ale2erii, nu +unt totu9i in+tituite li,ite -u 0rivire la dona.iile
/-ute 0artidelor 9i -andida.ilor, -u, ni-i li,ite i,0u+e -Aeltuielilor ele-torale ale
0artidelor
2
)
Cn S*A, da- 04n 3n 1#%!, 3n virtutea lui ;ederal Ele-tion Ca,0ai2n A-t,
dona.iile individuale ,ai ,ari de 1) 000 de dolari /-ute unui -andidat 0entru Senat,
Ca,era Re0re1entan.ilor +au 0re9edin.ie 9i -ele ,ai ,ari de () 000 de dolari /-ute
unui -o,itet 0oliti- erau inter1i+e, Curtea Su0re, a -on+iderat, 3n 1#%(, - atari
interdi-.ii +unt ne-on+titu.ionale 3n ra0ort de 0ri,ul a,enda,ent al Con+titu.iei,
re/eritor la li8ertatea -uv4ntului 9i de a+o-iere) A+t/el, a-tual,ente nu ,ai e:i+t ni-io
li,itare a -uantu,ului dona.iilor individuale

)
Cn ;ran.a, art) L) (2&% din Codul Ele-toral +ta8ile9te, de 0ild, -H dona.iile
/-ute de -tre o 0er+oan /i1i- 0entru a /inan.a -a,0ania unuia +au ,ai ,ultor
-andida.i nu 0ot de09i !) '00 de euroO 0er+oanele @uridi-e, -u e:-e0.ia 0artidelor +au
2ru0rilor 0oliti-e, nu 0ot 0arti-i0a la /inan.area -a,0aniei ele-torale a unui -andidat,
ni-i 0rin dona.ii, indi/erent de /or,a a-e+tora, ni-i 0rin /urni1area de 8unuri, +ervi-ii
+au de alte avanta@e dire-te ori indire-te la 0re.uri in/erioare -elor 0ra-ti-ate 3n ,od
o8i9nuitO ori-e dona.ie ,ai ,are de 1(0 de euro tre8uie /-ut 0rin -e-, vr+,4nt,
0relevare auto,at +au A4rtie 8an-arO 5?6 ni-iun -andidat nu 0oate + 0ri,ea+-,
dire-t +au indire-t, indi/erent de +-o0ul a -e -Aeltuieli, -ontri8u.ii +au a@utoare
,ateriale din 0artea unui +tat +trin +au a unei 0er+oane @uridi-e +trineO 0rin dero2are
de la di+0o1i.ia -e inter1i-e, 0e 0ar-ur+ul -elor trei luni -e 0re-ed 0ri,a 1i a lunii 3n
-are au lo- ale2eri 9i 04n la data turului de +-rutin 3n -are ale2erea are lo-, utili1area
ori-rui 0ro-edeu de 0u8li-itate -o,er-ial 0rin 0re+ +au 0rin ori-e ,i@lo- de
1
Ft) Dea-onu, Finanarea campaniei electorale, 3n I) Muraru, E)&S) Tn+e+-u, A) Muraru, L)
"enGe, M)&C) Ere,ia, <A) Ian-u, C)&L) Po0e+-u, Ft) Dea-onu, Alegerile i corpul electoral, Ed)
All "e-G, "u-ure9ti, 200(, 0) 10
2
2dem, 0) 10(

C) Le-ler-N, op" cit", 0) 1!(


1(!
-o,uni-are audiovi1ual, -andida.ii +au li+tele de -andida.i 0ot re-ur2e la 0u8li-itatea
0rin ,i@loa-e de 0re+ 0entru a +oli-ita dona.ii autori1ate, 0u8li-itatea ne0ut4nd -on.ine
alte ,en.iuni 3n a/ara -elor +0e-i/i-e 0er,iterii vr+,4ntului dona.iei
!
)
;inan.area -a,0aniei ele-torale de -tre 0er+oane /i1i-e +au @uridi-e +trine
e+te re2ula 9i 3n +i+te,ul +0aniol) Cn Italia 3n+, /inan.area 0rivat din 0artea a-e+tor
0er+oane e+te 0er,i+) Statul 2er,an ad,ite, -a +olu.ie inter,ediar, dona.iile /-ute
de 0artide 0oliti-e +trine, 0re-u, 9i dona.iile, li,itate -a 9i -uantu,, /-ute de
0er+oane +trine, inter1i-4nd totodat dona.iile individuale anoni,e -e de09e+- un
anu,it -uantu,
(
)
;a. de dre0tul -o,0arat, 3n +i+te,ul ro,4n, /idel tradi.iei de a +e in+0ira din
,odelul /ran-e1, +unt 0rev1ute /oarte ,ulte re+tri-.ii 3n ,ateria /inan.rii 0rivate a
-a,0aniei ele-torale
'
) A+t/el, du0 de+-Aiderea a-e+teia, 0artidele 0ot 0ri,i dona.ii 9i
le2ate e:-lu+iv de la 0er+oane /i1i-e 9i @uridi-e ro,4ne, -u o8li2a.ia de-larrii la
Autoritatea Ele-toral Per,anent, 3n ( 1ile de la 0ri,ire, 0ut4ndu&le /olo+i nu,ai
du0 a-ea+t de-larare) Nere+0e-tarea interdi-.iei 0entru 0er+oanele /i1i-e 9i @uridi-e
+trine de a /inan.a dire-t +au indire-t -a,0ania are -a e/e-t -on/i+-area +u,elor a+t/el
0ri,ite, -are +e /a- venit la 8u2etul de +tat)
Su8 a-eea9i +an-.iune, -u +-o0ul de a evita 0o+i8ilitatea 2uvernului de a
,ani0ula /ondurile 9i de a in/luen.a ale2erile 0rin /avori1area 0artidului a/lat la 0utere,
+unt in+tituite e:0re+ interdi-.ii de /inan.are 3n ori-e ,od a -a,0aniei ele-torale din
0artea entit.ilor de0endente 3ntr&o /or, +au alta de 0uterea de +tatH autorit.i 0u8li-e,
in+titu.ii 0u8li-e, re2ii autono,e, -o,0anii na.ionale, +o-iet.i -o,er-iale +au 8an-are
la -are +unt a-.ionari ,a@oritari +tatul +au unit.i ad,ini+trativ&teritoriale, +o-iet.i
-o,er-iale -e de+/9oar a-tivit.i /inan.ate din /onduri 0u8li-e) De a+e,enea, e+te
inter1i+ /inan.area -a,0aniei de -tre +indi-ate, -ulte reli2ioa+e, a+o-ia.ii ori /unda.ii
din +trintate)
Ca 2aran.ie a -ore-titudinii 9i tran+0aren.ei, 0re-u, 9i a 0o+i8ilit.ii de -ontrol
din 0artea +tatului, /olo+irea, 3n ti,0ul -a,0aniei, a -ontri8u.iilor 0rovenite din
/inan.area 0rivat 3n -a,0anie +unt 3n ,od o8li2atoriu inter,ediate, 3n dre0tul
-o,0arat, de anu,ite or2ani+,e, in+titu.ii de dre0t ele-toralH -o,itet ele-toral 53n
S*A6O a2ent ele-toral 5Marea "ritanie6, -are -onta8ili1ea1 -Aeltuielile 3n -a,0anieO
,andatar ele-toral 5Italia6O ad,ini+trator ele-toral 5S0ania6)
Si+te,ul ro,4n ale2e, 9i 3n a-e+t -a1, o +olu.ie 0ar.ial a+e,ntoare -elei din
dre0tul /ran-e1H instituia mandatarului financiar) Cn +i+te,ul /ran-e1, ,andatarul 0e
-are /ie-are -andidat tre8uie + 3l alea2 0oate /i o 0er+oan /i1i- +au o a+o-ia.ie de
/inan.are ele-toral, -ele dou variante ne0ut4nd /i ad,i+e -on-o,itent, -on/or, art)
L) (2&$ din Codul ele-toral
$
) Art) L) (2&! din Cod 0revede -, e:-e0.ie /-4nd
ale2erile -on+ilierilor 2enerali din -antoanele -u ,ai 0u.in de #) 000 de lo-uitori 9i
ale2erile -on+ilierilor ,uni-i0ali din -o,unele -u ,ai 0u.in de #) 000 de lo-uitori,
ori-e -andidat 39i de+e,nea1 un ,andatar -el ,ai t4r1iu la data -4nd 3i e+te
3nre2i+trat -andidaturaO ,ai ,ul.i -andida.i nu 0ot avea a-ela9i ,andatar) A+o-ia.ia de
/inan.are ele-toral, din -are -andidatul 0e -are 3l +u+.ine nu 0oate /a-e 0arte, tre8uie
!
O) Couvert&Ca+tKra, op" cit", 0) 1!(&1!'
(
Pentru detalii, ve1i Ft) Dea-onu, op" cit", 0) 10!&10'
'
Art) 2, 2!, 2 alin) 56 9i 2( din le2ea !>200'
$
Pentru detalii, in-lu+iv @uri+0ruden.a in-ident, ve1i O) Couvert&Ca+tKra, op" cit", 0) 11&1!(
1((
de-larat, -on/or, art) L) (2&(, -are in+tituie de a+e,enea o8li2a.ia a+o-ia.iei de a
de+-Aide un -ont 8an-ar +au 0o9tal uni- 0rin -are + +e de+/9oare toate o0era.iunile
+ale /inan-iare, -onturile a+o-ia.iei /iind ane:ate -ontului de -a,0anie al -andidatului
0e -are l&a +u+.inut, 0re-u, 9i -ondi.iile de di1olvare de 0lin dre0t a a+o-ia.iei, 3n trei
luni du0 de0unerea -ontului de -a,0anie al -andidatului 0e -are 3l +u+.ine)
Con/or, art) L) (2&' din Cod, o8li2a.ii a+e,ntoare in-u,8 9i ,andatarului
/inan-iar, a-e+ta ne0ut4nd /i e:0ertul -onta8il -ruia&i revine +ar-ina de a 0re1enta
-ontul de -a,0anie) De-lararea la 0re/e-tur a nu,elui ,andatarului /inan-iar, 0re-u,
9i 3nlo-uirea ,andatarului de -tre unul nou +e /a- de -tre -andidat, @uri+0ruden.a
-on+titu.ional 9i ad,ini+trativ +tatu4nd - e+te vor8a de+0re o /or,alitate
+u8+tan.ial de la -are nu +e 0oate dero2a, -ara-terul involuntar al o,i+iunii de a
de-lara, 0re-u, 9i 8una -redin. a -andidatului /iind ino0erante
%
)
9andatarul financiar din dreptul electoral rom+n
#
, -are 0ri,e9te,
2e+tionea1 9i utili1ea1 dona.iile 9i le2atele 3n -a,0anie, 0oate /i o 0er+oan /i1i- +au
@uridi-, de+e,narea +a din 0artea -ondu-erii 0artidului, 0re-u, 9i din 0artea
-andida.ilor inde0enden.i /iind o8li2atorie) Calitatea de ,andatar /inan-iar +e
do84nde9te nu,ai du0 3nre2i+trarea +a la Autoritatea Ele-toral Per,anent, 3n
intervalul dintre ,o,entul adu-erii la -uno9tin. 0u8li- a datei ale2erilor 9i 3n-e0erea
-a,0aniei ele-torale, /-4ndu&+e 0u8li- 3n 0re+ +au 0e 0a2ina de internet a 0artidului)
*n 0artid 0oate avea ,ai ,ul.i ,andatari /inan-iari la nivel -entral, 0entru /iliale +au
0entru -andida.i, ,ai ,ulte 0artide ne0ut4nd 3n+ /olo+i +ervi-iile a-eluia9i ,andatar,
de-4t da- /a- 0arte din a-eea9i alian. 0oliti- +au ele-toral)
Mandatarul are o8li2a.ia de a .ine eviden.a o0era.iunilor /inan-iar&-onta8ile la
nivel na.ional, 3n -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale 9i euro0arla,entareO 0entru /ie-are
-ir-u,+-ri0.ie ele-toral 3n 0arte, 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entareO 0entru /ie-are
-ir-u,+-ri0.ie @ude.ean, 3n -a1ul ale2erilor 0entru -on+ilieri @ude.eni 9i 0re9edin.i ai
-on+iliilor @ude.ene 9i 0entru /ie-are -ir-u,+-ri0.ie lo-al, 3n -a1ul ale2erii -on+ilierilor
lo-ali 9i a 0ri,arilor) Cn a-e+t +en+, ,andatarul e:er-it ur,toarele atri8u.ii 3n a-e+t
+en+H or2ani1ea1 eviden.a veniturilor 0ri,ite 0entru -a,0ania ele-toral, a
tran+/erurilor altor /onduri o8.inute 3n a/ara 0erioadei ele-torale 9i a -Aeltuielilor
e/e-tuate 0entru -a,0anieO veri/i- le2alitatea o0era.iunilor /inan-iare e/e-tuate 3n
-a,0anie, re+0e-tarea 0revederilor 0rivind dona.iile 3nre2i+trate 3ntre 0erioada dintre
adu-erea la -uno9tin. a datei ale2erilor 9i /inali1area -a,0aniei ele-toraleO 3naintea1
Autorit.ii Ele-torale Per,anente ra0ortul 0rivind re+0e-tarea -ondi.iilor le2ale 0rivind
/inan.area 0artidelor 0oliti-e 0e 0erioada -a,0aniei ele-torale)
De a+e,enea, 0rin ,andatarul /inan-iar, 0artidele 9i alian.ele, 0re-u, 9i
-andida.ii inde0enden.i, de-lar 3n ,od o8li2atoriu Autorit.ii Ele-torale Per,anente
nu,rul de ,ateriale de 0ro0a2and ele-toral 0rodu+e, de/al-at 0e -ate2orii)
Cn ter,en de 1( 1ile de la 0u8li-area re1ultatului ale2erilor, ,andatarul
/inan-iar e+te o8li2at + de0un la Autoritatea Ele-toral Per,anent un ra0ort detaliat
al veniturilor 9i -Aeltuielilor ele-torale 0entru /ie-are 0artid 0oliti- +au -andidat
inde0endent) Nere+0e-tarea a-e+tei o8li2a.ii are un e/e-t dra+ti-H i,0o+i8ilitatea
validrii ,andatelor -andida.ilor ale9i
!0
)
%
2dem, 0) 1!
#
Art) 2', 2$ 9i 2# alin) 5!6 din le2ea !>200'
!0
Art) % alin) 516 9i 56 din le2ea !>200'
1('
Mandatarul /inan-iar r+0unde +olidar -u 0artidul +au -andidatul -are l&a
de+e,nat de le2alitatea o0era.iunilor /inan-iare ele-torale e/e-tuate 3n -a,0ania
ele-toral 9i de re+0e-tarea 0revederilor le2ale re/eritoare la /inan.area 0rivat a
-a,0aniei)
/. Resurse financiare pro)enite din finanare pu0lic#
7orma direct# de /inan.are 0u8li- a 0artidelor 0oliti-e & de la 8u2etul de +tat
&, -on+tituie /or,a de /inan.are -e +u+.ine -el ,ai -on+i+tent +u0ravie.uirea, 3n -adrul
0lurali+,ului 0oliti-, a 0artidelor ,i-i, ,ai 0u.in 0uterni-e, in-lu+iv /inan-iar) Din
a-e+t ,otiv, 3n ulti,ele de-enii ale +e-olului tre-ut -va+i&totalitatea de,o-ra.iilor
euro0ene a o0tat 0entru a-e+t ti0 de /inan.are
!1
)
Cn Ro,4nia, su0)eniile de la 0ugetul de stat
!2
0ot avea -a de+tina.ie in-lu+iv
-Aeltuieli 0entru -a,0ania ele-toral) Su8ven.iile +e 0ri,e+- de -tre 0artide 0oliti-e
anual, +u,a a+t/el alo-at ne0ut4nd de09i 0,0!V din veniturile 0rev1ute 3n 8u2etul
de +tat) De a+e,enea, /or,a.iunile 0oliti-e 9i alian.ele 0oliti-e +au ele-torale 0ri,e+-
anual +u8ven.ii de la 8u2etul de +tat) Cn -a1ul alian.elor 0oliti-e +au ele-torale,
+u8ven.ia +e 3,0arte 0otrivit a-ordului +ta8ilit 3n -adrul alian.ei, re+0e-tiv 0otrivit
nu,rului de ,andate o8.inute, 3n -a1ul ine:i+ten.ei unei a+e,enea 3n.ele2eri)
Su8ven.ionarea nu e+te una e2alitar, -eea -e ar /i /o+t de dorit, -el 0u.in -a
+olu.ie inter,ediar, tran1i.ional, 3n vederea -on+olidrii 0lurali+,ului 0oliti- 3n
-adrul unei de,o-ra.ii -on+titu.ionale 3n- tinere, 3n -are de-ala@ele /inan-iare 3ntre
-o,0etitorii 0oliti-i, tran+/or,a.i 0eriodi- 3n -o,0etitori ele-torali, le 0ot a/e-ta
e2alitatea real de 9an+e 3n ale2eri) Le2iuitorul a o0tat 0entru o /inan.are dire-t 8a1at
at4t 0e -riteriul 3n-ura@rii e2alit.ii de 9an+e 3ntre 8r8a.i 9i /e,ei, -4t 9i 0e -riteriul
re0re1entativit.ii)
A+t/el, 0e de o 0arte, +u8ven.ia +e a-ord 3n /un-.ie de nu,rul de voturi
0ri,ite 3n ale2erile 0arla,entare 9i de nu,rul de voturi o8.inute 3n ale2erile lo-ale) Pe
de alt 0arte, 0entru 0artidele -are 0ro,ovea1 /e,ei 0e li+tele ele-torale, 0e lo-uri
eli2i8ile, +u,a 0ri,it -a +u8ven.ie anual e+te ,a@orat 0ro0or.ional -u nu,rul de
,andate o8.inute 3n ale2eri de -tre a-e+tea)
*n 0ro-ent de $(V din 8u2etul anual a-ordat 0artidelor +e va 3,0r.i a-e+tora
0ro0or.ional -u nu,rul de voturi 0ri,ite la ale2erile 0arla,entare, da- au reali1at
0ra2ul ele-toral, iar re+tul de 2(V +e va 3,0r.i 0ro0or.ional -u nu,rul de voturi
vala8il e:0ri,ate 0ri,ite la ale2erile lo-ale 0entru ale2erea -on+ilierilor @ude.eni 9i a
-elor din -adrul ,uni-i0iului "u-ure9ti, da- au o8.inut -el 0u.in (0 de ,andate de
-on+ilier @ude.ean 9i de -on+ilier din 3n ,uni-i0iul "u-ure9ti)
Su8ven.ia +e var+ lunar 3n -ontul /ie-rui 0artid 0rin 8u2etul Autorit.ii
Ele-torale Per,anente) Prin de-i1ia a-e+teia, a-ordarea +u8ven.iei +e 0oate +u+0enda
te,0orar, 0entru ,otivele 0re-i1ate de le2e, dintre -are e:e,0li/i-,H 0artidele nu&9i
3nde0line+- o8li2a.ia de a&9i or2ani1a -onta8ilitate 0ro0rieO nu&9i re+0e-t o8li2a.ia de a
0u8li-a 3n Monitorul O/i-ial -uantu,ul total al veniturilor din -oti1a.ii 04n la data
!1
Ft) Dea-onu, op" cit", 0) #'&##, autorul 0re1ent4nd +inteti- -a1ul ;ran.ei, S0aniei, Italiei,
<er,aniei 9i al Marii "ritanii)
!2
Art) 1! = 22 din le2ea !>200' 9i art) alin) 56, ! alin) 5!6, #, !0 alin) 526 din a-eea9i le2e,
la -are /a-e tri,itere art) 1#)
1($
0rev1ut de le2e, 0re-u, 9i li+ta ,e,8rilor de 0artid -e au 0ltit 3ntr&un an -oti1a.ii a
-ror valoare total de09e9te -uantu,ul 0rev1ut de le2e 510 +alarii ,ini,e 8rute 0e
.ar6O 0artidele nu 0u8li- 3n Monitorul O/i-ial li+ta 0er+oanelor /i1i-e 9i @uridi-e -are
au /-ut 3ntr&un an /i+-al dona.ii a -ror valoare total de09e9te -uantu,ul de 10
+alarii de 8a1 ,ini,e 8rute 0e .ar, 0re-u, 9i +u,a total a dona.iilor -on/iden.iale
0ri,ite 04n la data de 1 ,artie a anului ur,tor)
Cnainte de +u+0endarea te,0orar a a-ordrii +u8ven.iei, Autoritatea Ele-toral
Per,anent e+te o8li2at + noti/i-e 0artidului nere2ulile -on+tatate 9i ter,enul de
re,ediere, -e nu 0oate de09i 1( 1ile) Cn 10 1ile de la noti/i-area +-ri+ a 0artidului
0oliti- re/eritoare la re,edierea nere2ulilor -on+tatate, Autoritatea Ele-toral
Per,anent +e 0ronun. a+u0ra ridi-rii +u+0endrii)
De-i1ia de +u+0endare a +u8ven.iei 0oate /i -onte+tat 3n 1( 1ile de la
-o,uni-are, la in+tan.a de -onten-io+ ad,ini+trativ, -are +e va 0ronun.a 3n 1( 1ile de la
+e+i1are, 0rin Aotr4re de/initiv 9i irevo-a8il)
Pe durata +u+0endrii te,0orare, Autoritatea 0+trea1 +u8ven.ia 3n +u,e de
,andat 04n la 0ronun.area de/initiv a in+tan.ei, +u,ele ne/-4nd o8ie-tul
ra,8ur+rii, la +/4r9itul anului, la 8u2etul de +tat)
Pe l4n2 a-e+te +u8ven.ii, /inan.area 0u8li- a 0artidelor 0oliti-e 3n vederea
-a,0aniei ele-torale 0oate 3,8r-a forma indirect# a +u0ortrii, 0e 0ar-ur+ul
-a,0aniei, de la 8u2etul de +tat, a unor -Aeltuieli 0e -are ar tre8ui + le +u0orte
-o,0etitorii ele-torali, 0re-u, -o+tul a--e+ului la +ervi-iile 0u8li-e de radio 9i
televi1iune, -ontravaloarea ta:elor de ti,8ru 0entru a-.iunile 3n @u+ti.ie le2ate de
-onten-io+ul ele-toral, -o+tul a/i9a@ului ele-toral 3n +0a.iile 0u8li-e 9) a)
De 0ild, 3n Marea "ritanie +unt +-utite de ta:e 0o9tale -ore+0onden.a
ele-toral +u8 /or,a dre0tului de a tri,ite -4te o -arte 0o9tal /ie-rei 0er+oane de 0e
li+ta ele-toral, tri,iterea 0rin 0o9t de ,ateriale ele-torale +u8 /or,a adre+ei
ele-torale) De a+e,enea, +e a-ord +u8ven.ii 0rivind 0u8li-itatea 0rin 0o9t a
+i+te,ului de votare
!
)
Cn ;ran.a, -on/or, art) L) (2&11&1 din Codul ele-toral, +tatul ra,8ur+ea1
/or/etar -Aeltuielile ele-torale ale -andida.ilor -are au o8.inut 0e+te (V din +u/ra2iile
e:0ri,ate la 0ri,ul tur de +-rutin, +u8 -ondi.ia re+0e-trii o8li2a.iilor 0rivitoare la
,andatar) Ra,8ur+area nu 0rive9te 3n+ -Aeltuielile de -a,0anie o/i-ial, 0re-u,
-on/e-.ionarea 8uletinelor de vot, a a/i9elor 9i a -ir-ularelor 9i ni-i -Aeltuielile de
a/i9a@
!!
) Ra,8ur+area de -tre +tat a -Aeltuielilor de i,0ri,are +au de re0rodu-ere 9i
de a/i9are +e /a-e nu,ai 0entru anu,ite ti0uri de ,ateriale i,0ri,ate, 3n -ondi.iile
+ta8ilite de art) R) # din Codul ele-toral)
C. Controlul finan#rii campaniei electorale
E:i+ten.a 3n diver+ele +i+te,e de,o-rati-e a in+titu.iilor de dre0t ele-toral 0rin
inter,ediul -rora +e 2e+tionea1 9i +e utili1ea1 re+ur+ele /inan-iare 3n ti,0ul
-a,0aniei ele-torale +e @u+ti/i- 0rin -Aiar ne-e+itatea a+i2urrii -ontrolului /inan.rii
a-e+teia, de -tre autorit.ile in+tituite 3n a-e+t +-o0, ale -ror atri8u.ii +unt
!
Ft) Dea-onu, op" cit", 0) 102
!!
O) Couvert&Ca+tKra, op" cit", 0) 1'2
1(%
-o,0le,entare, -ontrolul ne/iind, -a re2ul, 3n dre0tul -o,0arat, de -o,0eten.a
e:-lu+iv a unui +in2ur or2ani+,)
Cn +i+te,ul italian, de 0ild, Cole2iul Re2ional de <aran.ie Ele-toral, -e
/un-.ionea1 0e l4n2 Curtea de A0el +au 0e l4n2 Tri8unalul Teritorial, veri/i-
do-u,entele /urni1ate de -andida.i 9i +ta8ile9te +an-.iunile 0rev1ute de le2e,
di+0un4nd de un ter,en de 1%0 de 1ile 3n -are + +e,nale1e -andida.ilor eventualele
nere2uli) Cn 0lu+, 0artidele 0oliti-e +unt o8li2ate + 0re1inte, 3ntr&un anu,it ter,en de
la 3n-Aeierea ale2erilor, un ra0ort&8ilan. al +ur+elor de /inan.are 9i al -Aeltuielilor
ele-torale, 0re9edin.ilor Ca,erelor Parla,entului) A-e9tia din ur, tri,it ra0oarte
Cur.ii de Conturi, +0re veri/i-are) Cn a-e+t +-o0, Curtea di+0une de ' luni, ter,en -e +e
0oate 0relun2i, dar la -a0tul -ruia tre8uie + 0re1inte re1ultatul veri/i-rii 0re9edin.ilor
-elor dou Ca,ere
!(
)
Cn ;ran.a, art) L) (2&1! din Codul ele-toral in+tituie o autoritate ad,ini+trativ
inde0endent, Co,i+ia na.ional 0entru -onturile de -a,0anie 9i de /inan.ri 0oliti-e,
-are, -on/or, art) L) (2&1( din Cod, a0ro8, re+0in2e +au re/or,ea1 -onturile de
-a,0anie, 3n ter,en de ' luni de la de0unerea -ontului de -a,0anie) Co,i+ia +e+i1ea1
@ude-torul -o,0etent 3n ,aterie ele-toral, atun-i -4nd -ontul de -a,0anie nu a /o+t
de0u+ 3n ter,en, a /o+t re+0in+ +au da-, du0 re/or,area a-e+tuia, +&a -on+tatat
de09irea 0la/onului -Aeltuielilor ele-torale) Cn -a1ul -on+tatrii altor nere2ularit.i
+0e-i/i-e, Co,i+ia tri,ite do+arul la 0ar-Aet) Cn -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale, Con+iliul
Con+titu.ional e+te +in2ura in+tan. de re-ur+ de 0lin dre0t 3,0otriva de-i1iilor
Co,i+iei, 3n ter,en de o lun de la noti/i-area a-e+tora, -on/or, art) &III din le2ea nr)
'2&12#2 din ' noie,8rie 1#'2 re/eritoare la ale2erea Pre9edintelui Re0u8li-ii)
Cn ,od +i,ilar, +i+te,ul ro,4n a o0tat a-tual,ente
!'
0entru 3nve+tirea
Autorit.ii Ele-torale Per,anente -u atri8u.ii de -ontrol 3n ,ateria /inan.rii -a,0aniei
ele-torale, 3nlo-uindu&+e a+t/el +olu.ia unitar e:i+tent anterior, +u8 i,0eriul le2ii
!>200 de /inan.are a 0artidelor 0oliti-e 9i a -a,0aniei ele-torale, -e 0revedea, 3n
,aterie, -o,0eten.a e:-lu+iv a Cur.ii de Conturi) A-ea+ta 39i 0+trea1 3n+
-o,0eten.a de a -ontrola, +i,ultan, +u8ven.iile de la 8u2etul de +tat, -o,0eten. 0e
-are o e:er-it -on/or, di+0o1i.iilor le2ii #!>1##2 0rivind or2ani1area 9i /un-.ionarea
Cur.ii de Conturi)
A+t/el, re+0e-tarea 0revederilor le2ale 0rivind /inan.area -a,0aniilor ele-torale
+e -ontrolea1 de -tre De0arta,entul de -ontrol al /inan.rii 0artidelor 0oliti-e 9i a
-a,0aniilor ele-torale din -adrul Autorit.ii Ele-torale Per,anente, -ondu+ de -tre un
dire-tor 2eneral, nu,it de -tre 0re9edintele Autorit.ii, 0e 8a1 de -on-ur+, dintre
0er+oanele -e 3nde0line+- -u,ulativ -ondi.iile 0rev1ute de le2eH au +tudii +u0erioare
3n do,eniul 9tiin.elor e-ono,i-e +au @uridi-e, nu au /o+t ,e,8ri ai unui 0artid 0oliti-
3n ulti,ii ( ani, 0ot o-u0a o /un-.ie 3n -ondi.iile le2ii $>200' 0rivind +tatutul
/un-.ionarului 0u8li- 0arla,entar)
Atri8u.iile dire-torului De0arta,entului +unt e:-lu+ive 9i -on+tau 3nH
or2ani1area a-tivit.ii de -ontrol al /inan.rii 0artidelor 0oliti-eO -oordonarea a-tivit.ii
0er+onalului din +u8ordineO 0ro0unerea 0re9edintelui Autorit.ii Ele-torale Per,anente
+ a0li-e +an-.iunile 0rev1ute de le2ea /inan.rii 0artidelor 0oliti-e 9i a -a,0aniei
ele-torale)
!(
Ft) Dea-onu, op" cit", 0) 10#&110
!'
Art) (& !0, !2 alin) 516 9i ! alin) 516 din le2ea !>200'
1(#
Autoritatea Ele-toral Per,anent, anual 9i ori de -4te ori e+te +e+i1at,
veri/i- re+0e-tarea di+0o1i.iilor le2ale re/eritoare la /inan.area 0artidelor 0oliti-e,
+e+i1area 0ut4nd /i /-ut de -tre ori-e 0er+oan -e 0re1int dove1i -u 0rivire la
nere+0e-tarea re2le,entrilor le2ale 3n ,aterie) De a+e,enea, -ontrolul +e /a-e 9i
atun-i -4nd e:i+t +u+0i-iuni de 3n-l-are a a-e+tor di+0o1i.ii, la +e+i1area 0er+oanei
intere+ate +au din o/i-iu, re1ultatele /ie-rui -ontrol 0u8li-4ndu&+e 3n Monitorul
O/i-ial, -a 9i ra0ortul anual de veri/i-are)
Pentru veri/i-area le2alit.ii 3n-a+rilor 9i 0l.ilor e/e-tuate de 0artide,
Autoritatea 0oate +oli-ita de-lara.ii 9i do-u,ente +u0li,entare 0e -are le -on+ider
ne-e+are, 0artidele /iind o8li2ate -a 3n 1( 1ile de la +oli-itare + 0re1inte do-u,entele
+oli-itate, Autoritatea ur,4nd + +e 0ronun.e 3n 0 de 1ile de la 0ri,ire, 0rin Aotr4re
-e 0oate /i ata-at la in+tan.a -o,0etent)
De a+e,enea, Autoritatea Ele-toral Per,anent e+te -o,0etent + -on+tate,
0rin re0re1entan.i, -ontraven.iile +ta8ilite de le2e, 0re-u, 9i + a0li-e, 0rin de-i1ie,
+an-.iunile -ontraven.ionale a/erente, de-i1ie ata-a8il la in+tan.a -o,0etent) Pe 8a1a
Aotr4rii Autorit.ii, -ontravenientul are o8li2a.ia de a vr+a la 8u2etul de +tat +u,ele
de 8ani 9i>+au -ontravaloarea 8unurilor 9i +ervi-iilor -e au -on+tituit o8ie-tul
-ontraven.iei)
Seciunea &. Utili"area mass.media audio)i"ual# pu0lic# i
pri)at# *n campania electoral#
;olo+irea ,i@loa-elor de 0re+ audio&vi1ual 0u8li-e 9i 0rivate -on+tituie,
ne2re9it, ,i@lo-ul de 0ro0a2and ele-toral -el ,ai e/i-ient, a+i2ur4ndu&le
-o,0etitorilor -on/runtare 3n ti,0 real, 0re-u, 9i -ea ,ai lar2 e:0unere a 3n /a.a
ale2torilor) Cn ,a@oritatea de,o-ra.iilor -onte,0orane, a-e+t ,i@lo- de -a,0anie e+te
a,nun.it re2le,entat, de ,anier di/eren.iat 3n ra0ort de -ara-terul 0u8li- +au 0rivat
al +ervi-iilor de radio 9i televi1iune)
S-o0ul re2le,entrii le2ale r,4ne 3n+ a-ela9i, 9i anu,e +u+.inerea e2alit.ii
de 9an+e a -andida.ilor, in-lu+iv 0rin +ati+/a-erea unui tri0lu de1ideratH evitarea
tran+/or,rii -a,0aniei dintr&un +0e-ta-ol ele-toral 3ntr&unul de teatru a8+urd,
a+i2urarea i,0ar.ialit.ii 0uterii 0u8li-e /a. de -andida.i 9i evitarea unei 0er+onali1ri
e:-e+ive a 0uterii, ri+- e:i+tent 3n +0e-ial 3n -e 0rive9te ,edia 0rivat, +u0u+, din
ra.iuni e-ono,i-e, nevoii de a atra2e un -4t ,ai ,are +e2,ent al 0o0ula.iei)
E+te un trui+, + a/ir,, -, 3n 0o/ida 3n-adrrii le2ale, 3n 0ra-ti-, utili1area
,a++&,edia 3n -a,0anie 2li+ea1 ade+ea 3ntr&o ,ani0ulare 0ur 9i +i,0l a
ele-toratului, a9a -u,, 3n 2eneral, radioul 9i televi1iunea 0ot, de alt/el, e9ua 3ntr&o
Ii,8e-ili1areP a individului
!$
)
Dintre -ele dou ti0uri de ,a++&,edia audiovi1ual, utili1area 3n -a,0ania
ele-toral a -elei 0rivate r,4ne de 0re/erat 3n +i+te,ele de,o-rati-e 0lurali+te,
0re-u, -el ro,4n, 2ra.ie inde0enden.ei e:i+ten.iale 9i /un-.ionale a +tru-turilor de
,edia audiovi1ual 0rivat 0e -are o i,0une 0lurali+,ului ,edia, al +ur+elor de
in/or,a.ie) A-ea+t /or, de 0lurali+, intra&-ate2orial, 2arantat -on+titu.ional de art)
% alin) 516 din Con+titu.ia Ro,4niei, alturi de alte /or,e de 0lurali+, intra&-ate2orial
!$
7e1i, 3n a-e+t +en+, re,ar-a8ilul <) Sartori, Pomo videns" 2mbecili4area prin televi4iune i
post-g!ndirea, Ed) Hu,anita+, 200'
1'0
de la nivelul 3ntre2ii +o-iet.i, +u+.ine li8ertatea de o0.iune a ale2torului, 3n 0o/ida
in-onvenientelor 0e -are le 0re1int ,a++&,edia 0rivat) E+te vor8a, de 0ild, de /a0tul
- a-ea+ta e+te 0u.in intere+at de do-trinele 9i ideolo2iile 0arti1ane 9i - 0ra-ti- o
-on+tant -o,er-iali1are a ideilor 0oliti-e e:0u+e 3n -a,0ania ele-toral, 0e -are le
3n-arnea1 3n anu,ite 0er+onalit.i ale vie.ii 0oliti-e -ari+,ati-e 0entru 0u8li-ul lar2)
$. Dreptul la anten# i timpii de anten#
A--e+ul, 3n -a,0anie, la +ervi-iile de radio 9i de televi1iune +e /a-e 0rin
dreptul la anten#) Cn anu,ite +i+te,e, 0re-u, Portu2alia, dre0tul la anten e+te
2arantat e:0re+ -a dre0t /unda,ental, de -tre Con+titu.ie 5art) !06)
Cn Ro,4nia, a-e+t dre0t +e 8u-ur de 2aran.ie -on+titu.ional, -a 9i
-o,0onent a dre0tului la in/or,a.ie, dre0t /unda,ental 2arantat -on+titu.ional de
,anier e:0re+ 3n art) 1 din le2ea /unda,ental) A+t/el, art) 1 alin) 5(6 din
Con+titu.ie 0revede - I+ervi-iile 0u8li-e de radio 9i de televi1iune +unt autono,e) Ele
tre8uie + 2arante1e 2ru0urilor +o-iale 9i 0oliti-e i,0ortante e:er-itarea dre0tului la
anten) Or2ani1area a-e+tor +ervi-ii 9i -ontrolul 0arla,entar a+u0ra a-tivit.ii lor +e
re2le,entea1 0rin le2e or2ani-P) Cn virtutea a-e+tei di+0o1i.ii, i,0li-area +ervi-iilor
0u8li-e de radio 9i televi1iune 3n -a,0ania ele-toral e+te o8li2atorie)
*n alt /unda,ent -on+titu.ional al dre0tului de a utili1a ,a++&,edia
audiovi1ual 0u8li- 9i 0rivat 3n +-o0ul de+/9urrii -a,0aniei ele-torale 3l -on+tituie
dre0tul /unda,ental la li8er e:0ri,are, a+t/el -u, e+te 2arantat 3n art) 0 din
Con+titu.ie, ori-rei 0er+oane, /r di+tin-.ie, de-i in-lu+iv -andida.ilor 3n ale2eri)
E2alitatea de 9an+e 3n -a,0ania ele-toral i,0une radiodi/u1orilor 0u8li-i 9i
0riva.i o8li2a.ia le2al 2eneral de a a+i2ura de+/9urarea unei -a,0anii e-Aita8ile,
e-Aili8rate 9i -ore-te 0entru toate 0artidele 0oliti-e, alian.ele 0oliti-e 9i ele-torale,
or2ani1a.iile -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale, 0re-u, 9i 0entru to.i
-andida.ii, in-lu+iv -ei inde0enden.i, o8li2a.ie e:0re+ 0rev1ut 3n +i+te,ul ro,4n -u
0rivire la a0roa0e toate ti0urile de ale2eri
!%
)
A+0e-tele 0e -are le i,0li- o8li2a.iile -on-rete 0rin -are +e tradu-e a-ea+t
o8li2a.ie 2eneral +unt de ordin financiar' re+0e-tiv le2ate de acordarea timpilor de
anten#' de tipul de emisiuni, de dreptul la replic#, de orarul campaniei)
$cordarea timpilor de anten# +e +oli-it 3n ,od o8li2atoriu de -tre
-o,0etitorii ele-torali -ondu-erii 0o+turilor de radiodi/u1iune 9i televi1iune, 0u8li-e
+au 0rivate 9i +tudiourilor teritoriale ale a-e+tora, 3n ter,enele +ta8ilite de le2e) Ca
re2ul, 3n +i+te,ul ro,4n, indi/erent de ti0ul de ale2eri, +ervi-iile 0rivate de
radiodi/u1iune 9i de televi1iune tre8uie + a-orde ti,0ii de anten 0ro0or.ional -u
ti,0ii a-orda.i de +ervi-iile 0u8li-e de 0re+ audiovi1ual, nere+0e-tarea a-e+tei
o8li2a.ii atr24nd +an-.ionarea, 0rin de-i1ie, de -tre Con+iliul Na.ional al
Audiovi1ualului
!#
)
!%
Art) ' alin) 526 din le2ea '$>200!, art) 1% alin) 526 din le2ea $0>200!O art) 1$ alin) 526 din
le2ea >200$O 3n ,od re2reta8il, din le2ea (>200% li0+e+- a+e,enea di+0o1i.ii e:0re+e)
Con+ider, 3n+ - o8li2a.ia +u81i+t 9i 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare, -a e/e-t al di+0o1i.iilor
-on+titu.ionale -on+a-r4nd e2alitatea 3n ,ateria dre0tului de a /i ale+)
!#
Art) 1#Y alin) 526 din Le2ea $0>200!, art) 1% alin) 526 din Le2ea >200$, art) % alin) 56 din
le2ea (>200%)
1'1
Cu 0rivire la aspectele financiare, 3n dre0tul -o,0arat, -a 9i 3n -el ro,4n,
0rin-i0iul e+te - accesul la mass.media audio)i"ual# pu0lic# e+te 3n ,od e2al
2ratuit 0entru to.i -o,0etitorii ele-torali, -eea -e /a-e -a a-ordarea ti,0ilor de anten
de -tre +ervi-iile 0u8li-e de radiodi/u1iune 9i televi1iune + /ie 2ratuit, -on+tituind o
/or, indire-t de /inan.are 0u8li- a -a,0aniei) Ordinea 3n -are +e a-ord ti,0ii de
anten, 0re-u, 9i durata a-e+tora +unt 3n+ -ondi.ionate, de 0rin-i0iu, de 2radul de
re0re1entativitate a /or,a.iunii 0oliti-e, -uanti/i-at, de re2ul, 3n ra0ort de re1ultatele
o8.inute la ale2erile anterioare 5<er,ania, S0ania6)
Fi din a-e+t 0un-t de vedere, le2i+la.ia ele-toral ro,4n
(0
r,4ne totu9i
neunitar, de la un ti0 de ale2eri la altul) Mai ,ult, e2alitatea de 9an+e nu e+te
re+0e-tat 0rin ordinea de a-ordare a ti,0ilor de anten 9i ni-i de durata a-e+tora, -4t
vre,e au 3nt4ietate /or,a.iunile 0oliti-e 0arla,entare, re+0e-tiv -ele re0re1entate 3n
Parla,entul Euro0ean)
A+t/el, 3n -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale, a--e+ul la +ervi-iile de radio 9i
televi1iune 0u8li-e e+te 2ratuit 9i e2al 0entru to.i -andida.ii)
Cn -a1ul ale2erilor 0arla,entare, a-ordarea 2ratuit a ti,0ilor de anten de
-tre +ervi-iile 0u8li-e de radio 9i televi1iune +e /a-e 0ro0or.ional -u nu,rul de
-andidaturi 0ro0u+e 9i r,a+e de/initive, /ie-are +o-ietate 0u8li- de radio 9i
televi1iune tre8uind + ia 3n -on+iderare, 3n a-e+t +en+, nu,rul de -andidaturi 0ro0u+e
de /ie-are -o,0etitor ele-toral 3n aria 2eo2ra/i- a-o0erit de 0o+tul re+0e-tiv)
Cu ,ult ,ai a,nun.ite +unt di+0o1i.iile 3n ,aterie vi14nd ale2erile
euro0arla,entareH !>( din ti,0ii de anten +e re0arti1ea1 3n ,od e2al 0artidelor
0oliti-e, or2ani1a.iilor -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale -e au ,e,8ri 3n
Parla,entul Euro0ean, 0re-u, 9i alian.elor 0oliti-e +au ele-torale dintre a-e+tea, re+tul
de 1>( re0arti14ndu&+e 3n ,od e2al /or,a.iunilor 0oliti-e de a-e+t ti0 -are nu au
,e,8ri 3n Parla,entul Euro0ean 0re-u, 9i -andida.ilor inde0enden.i)
Cn -a1ul ale2erilor lo-ale
(1
, au 3nt4ietate la a-ordarea 2ratuit a ti,0ilor de
anten de -tre ,a++&,edia audiovi1ual 0u8li- 0artidele 0oliti-e 0arla,entare,
alian.ele a-e+tora 9i or2ani1a.iile -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale
re0re1entate 3n Parla,ent, ti,0ii de anten 0ri,indu&+e 0ro0or.ional -u 0onderea lor
0arla,entar)
Candida.ii inde0enden.i au dre0tul la ti,0i de anten de -el ,ult ( ,inute
/ie-are, 3n+u,ate 0e 3ntrea2a de+/9urare a -a,0aniei ele-torale, la +tudiourile
teritoriale de 0re+ audiovi1ual 0u8li- 9i 0rivat, iar -andida.ii inde0enden.i din
-ir-u,+-ri0.iile ele-torale din ,uni-i0iul "u-ure9ti 9i din ,uni-i0iile re9edin.e de
@ude., -are nu +unt 0e ra1a de a-o0erire a unui +tudio, au a--e+ la +ervi-iile 0u8li-e
na.ionale de ,a++&,edia audiovi1ual 3n a-ela9i interval de ,a:i,u, ( ,inute
3n+u,ate 0e 3ntrea2a durat a -a,0aniei)
Or2ani1a.iile -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale au de a+e,enea
a--e+ la +ervi-iile 0u8li-e na.ionale 9i teritoriale de televi1iune 9i radiodi/u1iune doar
da- 0arti-i0 la ale2eri -u li+te de -andida.i 3n -ir-u,+-ri0.iile ele-torale din @ude.e 9i
3n ,od 0ro0or.ional -u 0onderea lor 3n totalul 0o0ula.iei @ude.ului, re+0e-tiv a Ro,4niei)
(0
Art) 1' alin) 516 9i 1#Y alin) 526 din le2ea $0>200!O art) % alin) 516 din le2ea (>200%O art) 1%
alin) 5!6 din le2ea >200$
(1
Art) '( alin) 516 & 56 9i 5$6 din le2ea '$>200!
1'2
Partidele 0oliti-e ne0arla,entare 9i alian.ele ele-torale 9i 0oliti-e ale a-e+tora
+e 8u-ur de a--e+ 2ratuit du0 -u, ur,ea1H la +ervi-iile 0u8li-e na.ionale de 0re+
audiovi1ual +u8 -ondi.ia de0unerii de li+te -o,0lete de -andida.i 3n -el 0u.in (0V din
-ir-u,+-ri0.iile ele-torale din @ude.e, ti,0ul de anten a-ord4ndu&+e 0ro0or.ional -u
nu,rul li+telor -o,0lete de -andida.i de0u+eO la +ervi-iile 0u8li-e teritoriale de 0re+
audiovi1ual nu,ai 3n ,+ura 3n -are de0un li+te de -andida.i 3n ,ini,u, (0V din
-ir-u,+-ri0.iile ele-torale de 0e -u0rin+ul unui @ude. -e intr 3n ra1a de a-o0erire a
+tudiourilor re+0e-tive, ti,0ul de anten a-ordat 3n a-e+te +itua.ii /iind 0ro0or.ional -u
nu,rul li+telor -o,0lete de -andida.i de0u+e 3n teritoriul re+0e-tiv)
Cn -e 0rive9te garantarea accesului gratuit la posturile pri)ate de
radiodifu"iune i tele)i"iune 3n -a,0ania ele-toral, le2i+la.ia ele-toral ro,4n
0re1int, din 0-ate, -aren.e -on+idera8ile din 0un-tul de vedere al -larit.ii, -oeren.ei,
-o,0letitudinii 9i uni/or,it.ii, 3n ra0ort -u di/eritele ti0uri de ale2eri)
/. 6misiunile electorale i sonda4ele de opinie cu caracter electoral
Caren.ele le2i+la.iei ro,4ne +e re,ar-, 3n e2al ,+ur, 9i 3n -e 0rive9te
re2le,entarea ti0urilor de e,i+iuni ele-torale 3n -are +e utili1ea1 ti,0ii de anten)
0re-u, 9i a re2ulilor de de+/9urare a a-e+tora) Cn 3n-er-area de a le -o,0lini,
le2iuitorul a introdu+ o dualitate a +ur+elor @uridi-e, di+0un4nd, 3n -a1ul anu,itor ti0uri
de ale2eri, - 0revederile le2ale +e -o,0letea1 -u re2ulile +ta8ilite de Con+iliul Na.ional al
Audiovi1ualului, autoritate ad,ini+trativ autono,)
A+t/el
(2
, 3n -a1ul -a,0aniei 0entru ale2erile 0re1iden.iale, e+te 2arantat 3n
,od 2ratuit 9i e2al a--e+ul la ,a++&,edia audiovi1ual 0rivat 0entru to.i -andida.ii,
/r alte -ondi.ionri 3n ra0ort de ti0ul de e,i+iune, inter1i-4ndu&+e introdu-erea
+0oturilor 0u8li-itare ele-torale 3n alte e,i+iuni de-4t -ele ele-torale) De a+e,enea, +e
in+tituie, -u 0rivire la +ta8ilirea re2ulilor de de+/9urare a -a,0aniei ele-torale 0rin
inter,ediul +ervi-iilor de 0ro2ra,e audiovi1uale, -o,0eten.a CNA, -are va +tatua 0rin
de-i1ie)
Le2iuitorul 0revede interdi-.ia vi14nd +0oturile 0u8li-itare 9i 3n -a1ul
ale2erilor 0arla,entare 9i euro0arla,entare, di+0un4nd, 3n 0lu+, - 0o+turile 0rivate de
radio 9i televi1iune tre8uie + 0ra-ti-e a-ela9i tari/ 0e e,i+iune 9i 0e unitate de ti,0
0entru to.i -o,0etitorii 0arti-i0an.i 3n ale2eri) O0.iunea 0rivind -o,0eten.a CNA e+te
0+trat 3n le2ea 0rivind ale2erile euro0arla,entare, nu 9i 3n -ea 0rivind ale2erile
0arla,entare)
Pentru +ta8ilirea +en+ului no.iunilor de spoturi pu0licitare 9i emisiuni cu
caracter electoral, nu,ai di+0o1i.iile din le2ea 0rivind ale2erile lo-ale adu- l,uriri,
/iind vor8a de +in2ura le2e ele-toral ro,4n -are re+0e-t, 3n a-ea+t ,aterie, de9i nu
0lenar, e:i2en.ele de 0re-i1ie 9i -laritate a nor,elor @uridi-e, i,0u+e de -ara-terul de
+tat de dre0t al Ro,4niei, 2arantat 3n art) 1 alin) 56 din Con+titu.ie)
Con/or, a-e+tei le2i+la.ii
(
, e:i+t nu,ai trei /eluri de e,i+iuni, 3n dire-t +au
3nre2i+trate, 3n -are +e 0er,ite 0re1entarea, 3n ti,0ul -a,0aniei, de in/or,a.ii 0rivind
(2
Art) 1#Y alin) 56 9i 5!6 din le2ea $0>200!O art) % alin) 56 9i 5!6 din le2ea (>200%, re+0e-tiv
art) 1% alin) 526 9i 56 9i art) 1%Y alin) 5!6 din le2ea >200$
(
Art) '! alin) 516 lit) a6 & -6, 5!6 9i 5(6, '(, '', '$ alin) 526 9i 56, '%, '#, $0 alin) 516 din le2ea
'$>200!
1'
+i+te,ul ele-toral, teAni-a votrii, -alendarul -a,0aniei ele-torale, 0ro2ra,ele 0oliti-e,
o0iniile 9i ,e+a@ele -u -on.inut ele-toralH e,i+iuni in/or,ative & 3n -are 0ot /i di/u1ate
in/or,a.ii 0rivind +i+te,ul ele-toral, teAni-a votrii 9i a-tivit.ile de -a,0anie ale
-andida.ilor, +-o0 3n -are durata 0ro2ra,at a e,i+iunii in/or,ative 0oate /i ,rit -u
-el ,ult 1( ,inuteO e,i+iuni ele-torale = e,i+iuni 3n -are -andida.ii 39i 0ot 0re1enta
0ro2ra,ele 0oliti-e 9i a-tivit.ile de -a,0anie ele-toralO de18ateri ele-torale =
e,i+iuni 3n -are -andida.ii, @urnali9tii, anali9tii 9i al.i invita.i 0un 3n di+-u.ie
0ro2ra,ele ele-torale 9i te,ele de intere+ 0u8li-)
E,i+iunile in/or,ative tre8uie + /ie o8ie-tive, e-Aita8ile 9i + in/or,e1e
-ore-t 0u8li-ul, -andida.ii -are au de@a /un-.ii 0u8li-e nu 0ot a0rea de-4t 3n 0ro8le,e
-e .in de e:er-itarea /un-.iei lor)
S0oturile 0u8li-itare & +0oturi de 20&0 de +e-unde -e 3ndea,n ele-toratul +
vote1e un -andidat +au o li+t de -andida.i, nu 0ot /i di/u1ate de-4t 3n -adrul
e,i+iunilor ele-torale 9i al de18aterilor ele-torale, nu 9i 3n ti,0ul e,i+iunilor
in/or,ative)
Le2ea 0rivind ale2erile lo-ale di+0une, de a+e,enea, - 3n 0erioada -a,0aniei
ele-torale -o,0etitorii ele-torali 0ot avea a--e+ la 0o+turile nu doar 0rivate, -i 9i
0u8li-e, de radiodi/u1iune 9i de televi1iune, nu,ai la e,i+iunile 9i de18aterile
ele-torale)
A-eea9i le2e 0revede - a--e+ul la ,i@loa-ele audiovi1uale 0rivate de
-o,uni-are 3n ,a+ e+te 2ratuit nu,ai 3n -adrul e,i+iunilor -u -ara-ter ele-toral, 3n
-adrul -rora nu 0ot /i -o,8inate -ulori, +e,ne 2ra/i-e +au +unete -are + evo-e
+i,8olurile na.ionale ale Ro,4niei +au ale altui +tat) A-e+te e,i+iuni tre8uie + a+i2ure
tuturor -andida.ilor -ondi.ii e2ale 3n -e 0rive9te li8ertatea de e:0ri,are, 0lurali+,ul
o0iniilor 9i e-Aidi+tan.a, a+t/el 3n-4t le2ea +ta8ile9te o8li2a.ii 0re-i+e at4t 0entru
-andida.ii 0arti-i0an.i, -4t 9i 0entru reali1atorii 9i ,oderatorii a-e+tor e,i+iuni, -are nu
0ot /i 3n a-ela9i ti,0 -andida.i +au re0re1entan.i ai 0artidelor 0oliti-e a/late 3n
-o,0eti.ie)
Sunt inter1i+e -u,0rarea de +0a.ii de e,i+ie 3n vederea di/u1rii de -li0uri +au
de e,i+iuni ele-torale, -ontra-tarea de ti,0i de anten 3n +-o0uri 0u8li-itare, 0entru 9i
3n /avoarea 0arti-i0an.ilor la -a,0anie, 0re-u, 9i -edarea ti,0ilor de anten
-andida.ilor de -tre +o-iet.ile -o,er-iale -u -a0ital 0u8li- +au 0rivat, in+titu.iile
0u8li-e, or2ani1a.iile ne2uverna,entale +au 0er+oanele /i1i-e)
Cn -e 0rive9te sonda4ele de opinie cu caracter electoral
(!
, 0re1entarea
a-e+tora 3n ,a++&,edia tre8uie 3n+o.it de 0re-i1area denu,irii in+titu.iei -e le&a
reali1at, a datei 9i a intervalului de ti,0 3n -are au /o+t e/e-tuate, 0re-u, 9i a
,etodolo2iei /olo+ite 3n a-e+t +-o0, a di,en+iunii e9antionului 9i a ,ar@ei ,a:i,e de
eroare, a entit.ii -are le&a +oli-itat 9i a -elei -are a 0ltit e/e-tuarea lor)
Di/u1area +onda@elor de o0inie, a televoturilor +au a an-Aetelor /-ute 0e
+trad, -e nu tre8uie + /ie 0re1entate -a re0re1entative 0entru o0inia 0u8li- +au 0entru
un anu,it 2ru0 +o-ial +au etni-, 0re-u, 9i di/u1area -o,entariilor 0rivind -a,0ania
ele-toral, a +0oturilor de 0u8li-itate ele-toral, invitarea +au 0re1entarea -andida.ilor
3n 0ro2ra,e +unt inter1i+e -u !% de ore 3naintea 1ilei votrii, -u e:-e0.ia +itua.iei din
0re1iua votrii 3n -are radiodi/u1orii tre8uie + 0revad 3n 0ro2ra,, i,ediat du0
(!
Art)$0 alin) 516, $1, $2 9i $ alin) 5!6 din le2ea '$>200!O art) 1# alin) 516 = 5(6 din le2ea
$0>200!O art) %Y 9i %^ din le2ea (>200%
1'!
e,i+iunea in/or,ativ de +ear, un +0a.iu de e,i+ie 0entru di/u1area re-ti/i-rilor 9i a
re0li-ilor -a ur,are a +e+i1rilor -e +e re/er la e,i+iunile di/u1ate 3n ulti,a 1i de
-a,0anie)
De a+e,enea, e+te inter1i+ 0re1entarea +onda@elor reali1ate la ie9irea de la
urne, 3n 1iua votrii, 3nainte de 3n-Aiderea votrii) Pot e/e-tua a+e,enea +onda@e nu,ai
in+titutele de +ondare a o0iniei 0u8li-e +au +o-iet.ile -o,er-iale ori or2ani1a.iile
ne2uverna,entale -are au 3n o8ie-tul de a-tivitate reali1area de +onda@e de o0inie 9i
-are +unt a-reditate de "iroul Ele-toral Central, 0rin de-i1ie, 3n a-e+t +en+) O0eratorii
de +onda@ ai a-e+tora au a--e+, 3n 8a1a a-reditrii in+titu.iei 0entru -are lu-rea1, 3n
1ona de 0rote-.ie a +e-.iei de votare 0rev1ut, /r + ai8 3n+ a--e+ 3n interiorul
+e-.iei de votare)
De a+e,enea, dreptul la replic# r,4ne re2le,entat, la nivel le2i+lativ,
e:-lu+iv de le2ea 0rivind ale2erile lo-ale
((
, -e 0revede +/era titularilor dre0tuluiH
-andida.ii 9i 0artidele 0oliti-e ale -ror dre0turi +au intere+e le2iti,e au /o+t le1ate 0rin
0re1entarea 3n -adrul unui 0ro2ra, ele-toral a unor /a0te neadevrate) Con+ider, -
dre0tul la re0li- ar /i tre8uit re-uno+-ut e:0re+ 9i 3n /avoarea -elorlal.i -o,0etitori
ele-torali, alian.e 0oliti-e, ele-torale, -andida.i inde0enden.i, 0re-u, 9i or2ani1a.iilor
-et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale, ,ai ale+ -4t ti,0 dre0tului la re0li- i&a
/o+t re-uno+-ut -ara-terul -on+titu.ional de -tre Curtea Con+titu.ional, -Aiar 3n li0+a
unei 2arantri e:0re+e a +a 3n a-tul /unda,ental
('
)
O8li2a.iile radiodi/u1orilor i,0u+e 3n a-ea+t ,aterie +untH + de-id a-ordarea
+au nea-ordarea dre0tului +oli-itat 3n -el ,ult 2! de ore de la 0ri,irea unei +oli-itri
+-ri+eO + -o,uni-e +oli-itantului de-i1ia luat, 0re-u, 9i ,otivele de-i1iei, 3n -a1ul
nea-ordrii, +itua.ie 3n -are a-e+te ,otive tre8uie -o,uni-ate 9i Con+iliului Na.ional al
Audiovi1ualuluiO + di/u1e1e re-ti/i-area, da- au de-i+ a-ordarea dre0tului la re0li-,
3n -el ,ult !% de ore de la 0ri,irea +oli-itriiO da- a de-i+ nea-ordarea, iar Con+iliul
Na.ional al Audiovi1ualului d -49ti2 de -au1 +oli-itantului, radiodi/u1orul va di/u1a
re0li-a +au re-ti/i-area 3n ter,enul 9i -ondi.iile +ta8ilite de Con+iliu)
Radiodi/u1orii tre8uie, 3n 0lu+, + a+i2ure 3nre2i+trarea e,i+iunilor de+tinate
-a,0aniei ele-torale 3n -ondi.iile +ta8ilite de Con+iliul Na.ional al Audiovi1ualului 9i
+ le .in la di+0o1i.ia a-e+tuia 0e durata -a,0aniei 9i -Aiar du0 -o,uni-area o/i-ial
a re1ultatelor)
Cn -a1ul nere+0e-trii di+0o1i.iilor 0rivind utili1area +ervi-iilor 0u8li-e 9i
0rivate de radiodi/u1iune 9i televi1iune, Con+iliul Na.ional al Audiovi1ualului, 3n ur,a
-on+tatrii nere+0e-trii le2ii, -on+tatare reali1at 3n ur,a +e+i1rii de -tre -ei
intere+a.i +au a auto+e+i1rii, va a0li-a +an-.iunile 0rev1ute de le2ea audiovi1ualului
(0!>2002)
Cn lu,ina a-e+tei e:0uneri a di+0arit.ilor 9i in-on2ruen.elor -adrului nor,ativ
le2al ro,4n 3n ,ateria utili1rii +ervi-iilor de 0re+ audiovi1ual 3n -a,0ania
ele-toral, -on+ider, - +e i,0une, 9i -u 0rivire la a-e+te a+0e-te, o a,0l 9i dra+ti-
,odi/i-are a le2i+la.iei ele-torale -are + a0li-e un al2orit, -oerent, indi/erent de ti0ul
de ale2eri, 0rin -are + +e a+i2ure uni/or,itatea ne-e+ar)
*ni/or,i1are ne-e+ar 9i 3n 0rivin.a re2le,entrilor le2ale re/eritoare la
a/i9a@ul ele-toral 9i la a+i2urarea +0a.iilor 0entru 3nt4lniri -u ale2torii, 3n 0o/ida
((
Art) $ = $( din le2ea '$>200!
('
De-i1ia %>1##'
1'(
/a0tului - le2i+la.ia ele-toral 0rivind di/eritele ti0uri de ale2eri or2ani1ate 3n
Ro,4nia e+te -u ,ult ,ai -onver2ent 3n a-ea+t ,aterie)
Seciunea (. $fia4ul electoral i asigurarea spaiilor pentru
*nt+lniri cu aleg#torii
Pentru reali1area 0ro0a2andei ele-torale vi1uale, 0e l4n2 a--e+ul la ,a++&
,edia 0u8li- 9i 0rivat, ,i@loa-ele -e 0ot /i /olo+ite +unt ,ulti0leH 0liante, 0an-arte,
in+i2ne, a/i9e ele-torale et-) A9a -u, a, v1ut, a-e+te ,ateriale -a 9i ori-are alte
,ateriale de 0ro0a2and ele-toral, nu 0ot /i /olo+ite de-4t 3n ur,a de-larrii
nu,rului lor de -tre ,andatarul /inan-iar al -o,0etitorului ele-toral la Autoritatea
Ele-toral Per,anent)
Cn -e 0rive9te a/i9ele ele-torale 9i a/i9a@ul ele-toral, le2i+la.ia ele-toral ro,4n
+ta8ile9te, 3n e+en., a-elea9i re2uli 0entru toate ti0urile de ale2eri
($
)
A+t/el, a/i9ele ele-torale -e -o,8in -ulori +au alte +e,ne 2ra/i-e a+t/el 3n-4t
+ evo-e +i,8olurile na.ionale ale Ro,4niei +au ale altui +tat +unt inter1i+e)
O8li2a.ia de a +ta8ili 9i a+i2ura lo-uri +0e-iale de a/i9a@ le revine 0ri,arilor,
.in4nd +ea,a de nu,rul 0artidelor, al alian.elor 0oliti-e 9i ele-torale, 0re-u, 9i de
-andida.ii inde0enden.i -are 0arti-i0 la ale2eri) Pri,arii +unt o8li2a.i, de a+e,enea, +
a+i2ure 3nlturarea ori-ror a/i9e, 3n+-ri+uri 9i 3n+e,ne r,a+e de la -a,0aniile
ele-torale 0re-edente 3n lo-urile de a/i9a@) A-e+te lo-uri 0ot avea -ara-ter 0u8li- 50ie.e,
+tr1i6, +ituate 3n 1one /re-ventate de -et.eni, a/i9a@ul tre8uind + nu +t4n@enea+-
-ir-ula.ia 0e dru,urile 0u8li-e 9i -elelalte a-tivit.i din lo-alitatea re+0e-tiv, re+0e-tiv
-ara-ter ne0u8li-, +u8 -ondi.ia e:i+ten.ei a-ordului 0rivind a/i9a@ul din 0artea
0ro0rietarilor, re+0e-tiv a de.intorilor)
Lo-urile de a/i9a@ ele-toral 0ot /i /olo+ite e:-lu+iv de 0arti-i0an.ii la ale2eri, -u
o8li2a.ia de a nu +e 3,0iedi-a re-i0ro-O 0e un 0anou ele-toral /ie-are -o,0etitor nu
0oate a0li-a de-4t un +in2ur a/i9 ele-toral, iar da- a/i9ul e+te a,0la+at 3n lo-uri
0u8li-e, tre8uie + re+0e-te di,en+iunile e:0re+ 0rev1ute de le2e)
O8li2a.ia de a a+i2ura inte2ritatea 0anourilor, a a/i9elor ele-torale 9i a altor
,ateriale de 0ro0a2and ele-toral a,0la+ate 3n lo-uri autori1ate le revine or2anelor de
ordine 0u8li- 9i, 3n -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale 9i euro0arla,entare, in-lu+iv
0ri,arilor)
De re,ar-at - 3n de-ur+ul anului 200# le2iuitorul ro,4n a -o,0letat
re2le,entrile 3n ,ateria 0ro0a2andei ele-torale, 3n+ e:-lu+iv 3n -e 0rive9te -a,0ania
ele-toral 0entru ale2erile 0re1iden.iale 9i euro0arla,entare) Con+ider, - atari
0revederi tre8uie + +e re2+ea+-, 0e viitor, 9i 3n le2i+la.ia 0rivitoare la -elelalte ti0uri
de ale2eri)
E+te vor8a, ,ai 3nt4i, de+0re anu,ite interdi-.ii e:0re+eH inter1i-erea a/i9a@ului
ele-toral 0rin a0li-area 0e 0ere.ii +au 0ilonii de +u+.inere a 0odurilor, tunelurilor,
viadu-telor, 0e indi-atoarele rutiere, 0anourile de orientare 9i in/or,are rutier, 0re-u,
9i 0e +i+te,ele ele-troni-e de re2le,entare a -ir-ula.ieiO interdi-.ia de a a/e-ta, 0rin
a-tivit.ile de 0ro0a2and, +0a.iile ver1i, re1erva.iile naturale 9i 1onele 0rote@ate
e-olo2i-O interdi-.ia de a /olo+i ,inori -u v4r+ta +u8 1' 0entru di+tri8uirea +au
($
Art) 1#^ din le2ea $0>200!, art) $' din le2ea '$>200!, art) 1%^ din le2ea >200$, art) # din
le2ea (>200%
1''
a,0la+area de ,ateriale de 0ro0a2and ele-toral, 0re-u, 9i interdi-.ia de a di/u1a
,e+a@e ele-torale 3n /or,at audio, vi1ual +au ,i:t 0e e-rane di2itale a,0la+ate 3n
lo-uri 0u8li-e +au 0rivate, 0re-u, 9i 0rin inter,ediul unor veAi-ule +0e-ial a,ena@ate)
Cn al doilea r4nd, e+te vor8a de+0re 0o+i8ilitatea 0entru 0ri,ari, re+0e-tiv
-on+ilii lo-ale, de a a0ro8a in+talarea 0e do,eniul 0u8li-, de -tre -o,0etitorii
ele-torali, a unor a,ena@ri 0rovi1orii 3n +-o0ul di+tri8uirii de ,ateriale de 0ro0a2and
ele-toral, +u8 -ondi.ia de a nu re+tri-.iona, a+t/el /-4nd, -ir-ula.ia rutier +au
0ietonal)
Cn al treilea r4nd, +e 0revede 0o+i8ilitatea de+/9urrii -a,0aniei ele-torale 3n
alt +tat de-4t Ro,4nia, +u8 -ondi.ia re+0e-trii le2i+la.iei 3n vi2oare a +tatului re+0e-tiv)
C4t 0rive9te +0a.iile 0entru 3nt4lniri -u ale2torii, doar le2ea 0rivind ale2erile
lo-ale 0revede e:0re+ -, 0e 8a1a unor 3n.ele2eri 0rivind -Aeltuielile de 3ntre.inere,
a-e+te +0a.ii +e a+i2ur la +ediile 0ri,riilor, 3n -a+e de -ultur, -,ine -ulturale 9i
-ine,ato2ra/e, 0re-u, 9i 3n 9-oli 9i univer+it.i, 3n+ nu,ai 3n a/ara 0erioadelor de
de+/9urarea a -ur+urilor)
Seciunea 5. Controlul campaniei electorale
Pe l4n2 -ontrolul a+u0ra /inan.rii -a,0aniei ele-torale, -ore-titudinea
de+/9urrii a-e+teia e+te a+i2urat, 3n +i+te,ul ro,4n, 3n ,od di/eren.iat, 3n /un-.ie de
ti0ul de ale2eri vi1at
(%
)
A+t/el, 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare, euro0arla,entare 9i lo-ale, -ontrolul
in-u,8 8irourilor ele-torale de -ir-u,+-ri0.ie 9i autorit.ilor -o,0etente + a0li-e
,+urile ad,ini+trative, +an-.iunile -ontraven.ionale +au 0enale 0rev1ute de le2e 3n
,aterie)
Cn -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale, a-e+tor autorit.i li +e adau2 Curtea
Con+titu.ional, 3n virtutea atri8u.iei in+tituie de art) 1!' lit) /6 din Con+titu.ie, de a
ve2Aea la re+0e-tarea 0ro-edurii 0entru ale2erea Pre9edintelui Ro,4niei 9i de a
-on/ir,a re1ultatele +u/ra2iului)
"irourilor ele-torale de -ir-u,+-ri0.ie, 3n e:er-itarea atri8u.iei de a ve2Aea la
de+/9urarea -ore-t a -a,0aniei 3n -ir-u,+-ri0.ia 3n -are /un-.ionea1, le revine 9i
-o,0eten.a de a +olu.iona, 0rin de-i1ii, 3n ter,en de 1ile de la 3nre2i+trare, 0l4n2erile
/or,ulate -u 0rivire la 3,0iedi-area unui -o,0etitor ele-toral de a&9i de+/9ura
-a,0ania 3n -ondi.iile le2ale) Pe de alt 0arte, 8irourile 0ot +e+i1a autorit.ile
-o,0etente + a0li-e ,+urile ad,ini+trative 9i +an-.iunile 0enale +au -ontraven.ionale
in-idente)
C,0otriva +olu.iei date de 8irourile ele-torale de -ir-u,+-ri0.ie, -are tre8uie
a/i9ate de -tre a-e+tea la +ediul lor, +e 0oate /a-e -onte+ta.ie la 8iroul ele-toral ierarAi-
+u0erior) Cn -a1ul ale2erilor euro0arla,entare 9i 0arla,entare, a-e+ta e+te re0re1entat
de "iroul Ele-toral Central) Cn -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale, "iroul Ele-toral Central,
-a 8irou ierarAi- +u0erior, +olu.ionea1 -onte+ta.iile 3,0otriva 0l4n2erilor -u 0rivire la
-a,0ania ele-toral, -u e:-e0.ia to-,ai a -elor -e 0rive+- 3,0iedi-area unui
-o,0etitor ele-toral de a&9i de+/9ura -a,0ania 3n -ondi.iile le2ale)
(%
Art) 1%_ din le2ea >200$, art) !0 din le2ea (>200%, art) $$ din le2ea '$>200! 9i art) 1#_ din
le2ea $0>200!)
1'$
Ter,enul de de0unere a -onte+ta.iilor e+te 0re-i1at nu,ai 3n le2i+la.ia 0rivind
ale2erea Pre9edintelui Ro,4niei, re+0e-tiv a ,e,8rilor Parla,entului Euro0eanH !% de
ore de la a/i9area de-i1iei de +olu.ionare a 0l4n2erii) De a+e,enea, nu,ai a-ea+t
le2i+la.ie 0revede e:0re+, 3n-e04nd -u anul 200#, - de0unerea 3n ter,en le2al a
-onte+ta.iilor +u+0end e:e-utarea de-i1iilor -onte+tate, -are devin, a+t/el, e:e-utorii, la
e:0irarea a-e+tui ter,en)
Ter,enul de +olu.ionare a -onte+ta.iilor e+te de 1ile de la 3nre2i+trare, +olu.ia
dat a+u0ra -onte+ta.iei /iind de/initiv 9i tre8uind a/i9at la +ediul 8iroului ele-toral
e,itent)
Cn -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale, -onte+ta.iile 3,0otriva 0l4n2erilor 0rivind
3,0iedi-area unui 0artid +au a unei /or,a.iuni 0oliti-e ori a unui -andidat de a&9i
de+/9ura -a,0ania ele-toral 3n -ondi.iile le2ii +unt +u0u+e unui re2i, di+tin-t,
-o,0eten.a de +olu.ionare revenindu&i e:-lu+iv Cur.ii Con+titu.ionale, 9i nu "iroului
Ele-toral Central)
(#
Curtea +e 0ronun., 0rin Aotr4re, ado0tat -u votul ,a@orit.ii
,e,8rilor, 3n ter,en de -el ,ult !% de ore de la 3nre2i+trarea -onte+ta.iilor)
C$PIT!LUL I. Cadrul e1ercit#rii dreptului de a alege i
a dreptului de a fi ales
Cn +i+te,ul ro,4n, -a 9i 3n dre0tul -o,0arat, e:er-i.iul -on-ret al dre0turilor
ele-torale /unda,entale +e reali1ea1 3n -adrul +e-.iilor de votare or2ani1ate 3n
-ir-u,+-ri0.iile ele-torale, -u re+0e-tarea unor 2aran.ii +0e-i/i-e) Du0 -u, vor /i
anali1ate 3n -ele -e ur,ea1, re2le,entrile le2i+lative 3n ,aterie +e de,on+trea1
3n+, 3n +i+te,ul no+tru, nu doar -arente, -i, +u8 anu,ite a+0e-te, -Aiar
ne-on+titu.ionale)
Seciunea %. Circumscripiile electorale
$. Definiie i principii de sta0ilire
Con+tituind -adrul le2al, or2ani1atori-&teritorial 3n -are +e e:er-it dre0tul de
vot, +e de+/9oar o0era.iunile ele-torale 0e -are le 0re+u0un ale2erile, /ie na.ionale, /ie
lo-ale, 9i +e atri8uie ,andate, circumscripiile electorale 0ot /i sta0ilite 3n /un-.ie de
dou ,odalit.iH 3n /un-.ie de teritoriu, ur,rindu&+e +u8divi1iunile ad,ini+trative ale
+tatului 9i atri8uindu&i&+e /ie-rei -ir-u,+-ri0.ii un nu,r de ,andate 0ro0or.ional -u
0o0ula.ia, re+0e-tiv 3n ra0ort de 0o0ula.ie, -ir-u,+-ri0.iile /iind +ta8ilite 3n /un-.ie de
a9e1area a-e+teia 3n teritoriul +tatului, ur,rindu&+e o nor, de re0re1entare, nu,rul
de ,andate 0u+e 3n @o- la nivelul -ir-u,+-ri0.iilor /iind e2al)
Num#rul -ir-u,+-ri0.iilor ele-torale dintr&o .ar e+te de0endent de ti0ul de
+-rutin 0ra-ti-atH 3n -a1ul +-rutinului unino,inal, ele vor /i ,ulte 9i redu+e -a
di,en+iuni, nu,rul /iind e2al -u -el al re0re1entan.ilor ale9i, iar 3n i0ote1a +-rutinului
de li+t vor /i relativ 0u.ine 9i ,ari, 3n -adrul lor ale24ndu&+e ,ai ,ul.i re0re1entan.i)
(#
Art) 1#_ alin) 5$6 din le2ea $0>200! 9i art) % din le2ea !$>1##2 0rivind or2ani1area 9i
/un-.ionarea Cur.ii Con+titu.ionale
1'%
Indi/erent de ,aniera 3n -are +e reali1ea1, 3n de,o-ra.iile a-tuale, deli,itarea
-ir-u,+-ri0.iilor ele-torale tre8uie + re+0e-te -on+e-in.ele e2alit.ii dre0tului de a
ale2e 9i de a /i ale+H principiul ec>ili0rului demografic 9i principiul ec>ili0r#rii
politice) A-e+tea +&au -ri+tali1at 3n ur,a evolu.iei 0ra-ti-ii ele-torale 3n+e9i 9i +&au
8u-urat de -on+a-rare /ie e:0re+ la nivel nor,ativ, /ie 3n 0ra-ti-a in+tan.elor
-on+titu.ionale)
Prin-i0iul e-Aili8rului de,o2ra/i- -on+t 3n a-eea - de-u0area
-ir-u,+-ri0.iilor tre8uie + 0er,it o e2al re0re1entare a 0o0ula.iei, /r + 0re+u0un
0ro0or.ionalitate +tri-t, a9adar -u re+0e-tarea -ontinuit.ii teritorialeO 0rin-i0iul
e-Aili8rrii 0oliti-e e+te i,0u+ de ne-e+itatea -a de-u0area + re+0e-te e2alitatea 3ntre
-andida.i 9i /or.e 0oliti-e
'0
)
Totodat, de-u0area -ir-u,+-ri0.iilor ele-torale tre8uie + /ie 0eriodi-, 0entru
a .ine -ont de eventualele de1e-Aili8re de,o2ra/i-e -are 0ot a0rea 3n ,od natural, 0rin
de0la+ri ale 0o0ula.iei 3n teritoriu, -re9teri ,a@ore ale nu,rului de ale2tori 3n
anu,ite 1one 9i redu-erea dra+ti- a a-e+tuia 3n altele, de 0ild)
Dat /iind i,0ortan.a de-u0a@ului ele-toral, a-e+ta nu tre8uie + 0oat /i /-ut
de ori-e or2an al +tatului, -e ar 0utea + /olo+ea+- a-ea+t -o,0eten. 0entru a
,anevra +u/ra2iul) De a-eea, -a re2ul 3n dre0tul ele-toral -o,0arat -onte,0oran,
le2ile +ta8ile+- deli,itarea -ir-u,+-ri0.iilor, Parla,entul 0re1ent4nd 2aran.ia
re0re1entativit.ii) Mai ,ult, tre8uie a+i2urat -ontrolul inde0endent a+u0ra deli,itrii,
0entru a redu-e 0o+i8ilitatea -a Parla,entul 3n+u9i + 39i ,ani/e+te voin.a 3n +en+ul
/avori1rii anu,itor /or.e 0oliti-e 0arti-i0ante la @o-ul de,o-rati- 9i 3n ale2eri) A-e+t
-ontrol 3i revine @ude-torului -on+titu.ional) Prin e:-e0.ie, 3n +i+te,ele unde
deli,itarea +e /a-e 0rin a-t ad,ini+trativ 9i unde +e ad,ite -ontrolul, a-e+ta +e va
e:er-ita de -tre @ude-torul ordinar)
/. Decuparea demografic de"ec>ili0rat#
I+tori-, li0+a de re/or, 3n deli,itarea -ir-u,+-ri0.iilor ele-torale, a8+en.a
rede-u0rii lor 0eriodi-e au avut -a e/e-t +u0rare0re1entarea 1onelor rurale de0o0ulate,
0ro/und -on+ervatoare, 3n detri,entul 1onelor ur8ane noi, indu+triali1ate, 3n
e:0an+iune 9i 0ro2re+i+te 0oliti-)
De 0ild, 3n +e-olul al SIS&lea, 3n Marea "ritanie, +&a 3nt4,0lat -a, dat /iind
,en.inerea a-eleia9i deli,itri a -ir-u,+-ri0.iilor e:i+tent 3n +e-olul al S7I&lea,
0o0ula.ia din ora9ele ,ari + nu /ie re0re1entat, iar ora9ele ,i-i, a0roa0e /r
lo-uitori, 5Irotten 8orou2A+P6 + di+0un de 2 ,andate, a8ia du0 a0ro:i,ativ 0 de
ani de la +/4r9itul +e-olului al SIS&lea ,odi/i-4ndu&+e le2i+la.ia 9i i,0un4ndu&+e
rede-u0area re2ulat a -ir-u,+-ri0.iilor
'1
)
A+t/el, 3n-e04nd -u 1#!#, +&a +ta8ilit, 0rin Redi+tri8ution o/ Seat+ A-t, -a
rede-u0area -ir-u,+-ri0.iilor + +e reali1e1e o dat la doi ani, de -tre -o,i+ii
inde0endente) Cntru-4t 2uvernul nu a .inut -ont de o0inia a-e+tor -o,i+ii, Curtea
Su0re,, 0rin de-i1iile din 1#'2, 1#' 9i 1#'!, a +tatuat - at4t 3n -a1ul ale2erilor din
'0
E+te vor8a de+0re o0inia Con+iliului Con+titu.ional /ran-e1, a9a -u, e+te 0re-i1at de -tre
L) ;avoreu P) <aJa, R) <Aevontian, D)&L) Me+tre, A) Rou:, O) P/er+,ann, <) S-o//oni, op" cit",
0) (#
'1
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ !
1'#
-adrul +tatelor, -4t 9i 3n -e 0rive9te ale2erile de la nivel /ederal, Con+titu.ia i,0une, 3n
virtutea -lau1ei 0rote-.iei e2ale din 0artea le2ii, o 0arti-i0are e2al a tuturor 9i de-i o
e2alitate a nu,rului de ale2tori din /ie-are -ir-u,+-ri0.ie 0entru ale2erea
re0re1entan.ilor
'2
)
Cn ;ran.a, 3n ti,0ul -elei de a III&a Re0u8li-i, un vot al unui ale2tor din
Si+teron valora -4t 1 voturi 3n Nante+
'
)
Cn S*A anilor T'0, 3n +tatul Cali/ornia un +enator din Lo+ An2ele+ era
re0re1entativ 0entru ' ,ilioane de ale2tori, iar un alt +enator, dintr&un di+tri-t ,ontan,
doar 0entru 1) (00O 3n +tatul 7er,ont, ale+ul din "urlin2ton 0entru Ca,era
Re0re1entan.ilor re0re1enta un nu,r de ale2tori de a0roa0e 1) 000 de ori ,ai ,are
de-4t ale+ul din Straton, Curtea Su0re, ;ederal o8li24nd ulterior la rede-u0area
-ir-u,+-ri0.iilor, din 10 3n 10 ani, 3n /un-.ie de re1ultatele re-en+,intelor
'!
)
C. Redecuparea periodic# a0il# ,gerr?mandering.ul-
Pe de alt 0arte, 3n+9i rede-u0area le2al a -ir-u,+-ri0.iilor ele-torale +&a
de,on+trat, i+tori-, 3n +i+te,ele -e 0ra-ti-au +-rutinul ,a@oritar la un tur, o o-a1ie de
,anevre ele-torale neloiale, 3n +itua.iile 3n -are -el -e +ta8ilea -ir-u,+-ri0.iile
-uno9tea /oarte 8ine -o,0orta,entele ele-torale ale ale2torilor, a9a -u, +&au
,ani/e+tat 3n re1ultatele ale2erilor 0re-edente, 3n -a1ul 3n -are a-e+te -o,0orta,ente
erau +ta8ile)
Deli,itarea -ir-u,+-ri0.iilor +e 0oate /a-e re+0e-t4nd e2alitatea 9i
-ontinuitatea de,o2ra/i-, dar a+t/el 3n-4t ale2torii o0onen.ilor 0oliti-i + /ie
-on-entra.i 9i i1ola.i doar 3n anu,ite -ir-u,+-ri0.ii ele-torale, /oarte redu+e -a nu,r,
iar 0artidul ,inoritar + -ontrole1e ,a@oritatea -ir-u,+-ri0.iilor 9i a+t/el, o8.in4nd
,andatele 0u+e 3n @o- la nivelul a-e+tora, + -49ti2e ale2erile) A-e+t 0ro-edeu de
re2ru0are arti/i-ial a ale2torilor de a-eea9i tendin. +e nu,e9te 2errB,anderin2, /iind
/olo+it 0entru 0ri,a dat de -tre El8rid2e <errB, 2uvernator al +tatului Ma++a-Au+ett+,
la 3n-e0utul +e-olului al SIS&lea) A-e+ta a de-u0at at4t de a8il -ir-u,+-ri0.iile 0entru
ale2erile din 1%12 0entru Senat, 3n-4t /avori.ii lui 0oliti- au o8.inut 2# de lo-uri -ontra
11, de9i, -a nu,r de voturi, adver+arii o8.inu+er -u a0ro:i,ativ o ,ie ,ai ,ulte)
Denu,irea 0ro-edeului 0rovine din -o,8inarea nu,elui 2uvernatorului -u o 0arte din
-uv4ntul +ala,andr 5,ander, din en2le1e+-ul I+ala,anderP6, de+-riind -urioa+ele
/or,e 2eo2ra/i-e ale -ir-u,+-ri0.iilor, a+e,ntoare unor +ala,andre
'(
)
C,0iedi-area a-e+tei ta-ti-i orientate 0oliti- a /o+t reu9it 3n Marea "ritanie
0rin in+tituirea unei -o,i+ii neutre 0oliti- -are + /a- rede-u0area 0eriodi-, iar
8uletinele de vot + nu /ie de+/-ute 3n 8irourile de votare, -i 3n 8iroul -entrali1ator al
-ir-u,+-ri0.iei, 0entru a nu 0er,ite 0uterii 0oliti-e din a-el ,o,ent + -unoa+-
-o,0orta,entele ele-torale 3n teritoriu, 3n -adrul -ir-u,+-ri0.iilor ele-torale
''
)
'2
D) CAa2nollaud, op" cit", 0) 1$
'
<) "urdeau, $a d%mocratie, Edition+ du Seuil, Pari+, 1#'', 0) !!', -itat de D) C) Dni9or,
Drept constituional i instituii politice, op" cit", 0) %1
'!
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ ! 9i D) CAa2nollaud, op" cit", 0) 1$2
'(
D) CAa2nollaud, op" cit", 0) 1$2
''
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ !(
1$0
Seciunea &. Circumscripiile electorale *n Rom+nia
Cn virtutea i,0erativului a+i2urrii, 0rin deli,itarea -ir-u,+-ri0.iilor
ele-torale, a re0re1entrii e2ale a 0o0ula.iei, -u re+0e-tarea 0rin-i0iului e-Aili8rului
0oliti- 9i de,o2ra/i-, -ir-u,+-ri0.iile ele-torale +unt +ta8ilite, 3n +i+te,ul ro,4n, la
nivel le2i+lativ)
1$1
$. Circumscripiile electorale *n ca"ul alegerilor parlamentare
Pentru a-e+t ti0 de ale2eri, -ir-u,+-ri0.ia ele-toral e+te de/init le2i+lativ -a
Iunitate ad,ini+trativ&teritorial = @ude. +au ,uni-i0iul "u-ure9ti = ori -ir-u,+-ri0.ia
ele-toral 0entru ro,4nii -u do,i-iliul +au re9edin.a 3n a/ara .rii, 3n -are +e
or2ani1ea1 ale2eri 9i la nivelul -reia +e atri8uie ,andate, 3n /un-.ie de re1ultatele
ale2erilorP
'$
) Le2iuitorul di+0une, de a+e,enea, - I0entru or2ani1area ale2erilor +e
-on+tituie -ir-u,+-ri0.ii ele-torale la nivelul -elor !1 de @ude.e, o -ir-u,+-ri0.ie 3n
,uni-i0iul "u-ure9ti 9i o -ir-u,+-ri0.ie +e0arat 0entru ro,4nii -u do,i-iliul +au
re9edin.a 3n a/ara .rii) Nu,rul total al -ir-u,+-ri0.iilor ele-torale e+te de !)
Denu,irea 9i nu,erotarea -ir-u,+-ri0.iilor ele-torale +unt 0rev1ute 3n ane:a -are
/a-e 0arte inte2rant din 0re1entul titluP
'%
)
A-ea+t re2le,entare e+te -on+titu.ional 0rin ra0ortare la art) $ alin) 56 lit)
a6 din Con+titu.ie, -on/or, -reia +i+te,ul ele-toral +e re2le,entea1 0rin le2e
or2ani-, +0re deo+e8ire de re2le,entrile 0re-edente din +i+te,ul no+tru, -on/or,
-rora <uvernului 3i revenea -o,0eten.a de a +ta8ili 9i nu,erota -ir-u,+-ri0.iile
ele-torale) A-tual,ente, o atare -o,0eten. a <uvernului ar /i ne-on+titu.ional)
Cn virtutea e:i2en.ei -on+titu.ionale a e2alit.ii +u/ra2iului 9i a dre0tului de a /i
ale+, -e re-la, -a deli,itarea -ir-u,+-ri0.iilor ele-torale + re+0e-te 0rin-i0iile
e-Aili8rului de,o2ra/i- 9i al re0re1entrii e-Aili8rate, nor,a de re0re1entare 0entru
ale2erile 0arla,entare e+te de un de0utat la $0) 000 de lo-uitori, re+0e-tiv un +enator
la 1'0) 000 de lo-uitori, nu,rul de lo-uitori luat 3n -al-ul /iind -el re1ultat 3n ur,a
ulti,ului re-en+,4nt al 0o0ula.iei, 0u8li-at de In+titutul Na.ional de Stati+ti-
'#
)
Nu a-ela9i lu-ru +e 0oate a0re-ia 3n+ de+0re re2le,entarea, 3n +i+te,ul no+tru,
a -ole2iilor unino,inale) Le2iuitorul 0revede - ale2erea de0uta.ilor 9i a +enatorilor +e
reali1ea1, 0rin +-rutin unino,inal, 0otrivit 0rin-i0iului re0re1entrii 0ro0or.ionale, la
nivelul -ole2iilor unino,inale, de/inite le2i+lativ -a +u8unit.i ale -ir-u,+-ri0.iilor
ele-torale, la nivelul -rora +e atri8uie un ,andat
$0
)
Con+tituirea a-e+tor -ole2ii, 3n -adrul /ie-reia dintre -ele ! de -ir-u,+-ri0.ii,
0e 8a1a nor,ei de re0re1entare, +e /a-e 3n /un-.ie de re2ulile in+tituite le2al, -on/or,
-rora nu,rul -ole2iilor +e deter,in +e0arat 0entru Ca,era De0uta.ilor, re+0e-tiv
0entru Senat, 0rin ra0ortarea nu,rului de lo-uitori al /ie-rei -ir-u,+-ri0.ii la
nor,ele de re0re1entare, la -are +e adau2 un -ole2iu de de0utat, re+0e-tiv de +enator,
0entru -eea -e de09e9te @u,tatea nor,ei de re0re1entare, /r -a nu,rul -ole2iilor
de de0utat dintr&o -ir-u,+-ri0.ie ele-toral + /ie ,ai ,i- de !, iar -el de +enator, ,ai
,i- de 2O nu,rul de lo-uitori -e +e ia 3n -al-ul e+te -el re1ultat 3n ur,a ulti,ului
re-en+,4nt al 0o0ula.iei, 0u8li-at de In+titutul Na.ional de Stati+ti-
$1
)
Da- a-e+te di+0o1i.ii nu 0re1int a+0e-te de ne-on+titu.ionalitate 3n ra0ort -u
e-Aili8rul de,o2ra/i- 9i re0re1entarea e-Aili8rat, nu a-ela9i lu-ru +e 0oate +u+.ine
de+0re re2ulile de deli,itare a -ole2iilor unino,inale) Le2iuitorul di+0une -H o
-ir-u,+-ri0.ie ele-toral 0oate /i -o,0u+ nu,ai din -ole2ii unino,inale 3ntre2iO
'$
Art) 2 0-t) # din le2ea (>200%
'%
Art) 10 din le2ea (>200%
'#
Art) ( alin) 526 9i 56 din le2ea (>200%
$0
Art) ( alin) 516, re+0e-tiv art) 2 0-t) 10 din le2ea (>200%
$1
Art) 11 alin) 516, -oro8orat -u art) ( alin) 5!6 din le2ea (>200%
1$2
teritoriul -u0rin+ de un -ole2iu tre8uie + +e a/le 0e teritoriul unuia 9i a-eluia9i @ude.
+au al ,uni-i0iului "u-ure9tiO 0e teritoriul unei lo-alit.i 0ot /i deli,itate, de regul
5+8l) n)6, doar -ole2ii unino,inale 3ntre2iO un -ole2iu unino,inal 0oate -u0rinde, de
regul 5+8l) n)6, una +au ,ai ,ulte lo-alit.i 3ntre2iO 3n ,uni-i0iul "u-ure9ti, -ole2iile
unino,inale nu tre8uie + de09ea+- li,itele ad,ini+trativ&teritoriale dintre -ele '
+e-toareO 3n -ir-u,+-ri0.ia ele-toral +0e-ial 0entru -et.enii ro,4ni -u do,i-iliu 3n
a/ara 2rani.elor Ro,4niei +e vor /or,a ! -ole2ii unino,inale 0entru ale2erea Ca,erei
De0uta.ilor 9i dou -ole2ii unino,inale 0entru ale2erea Senatului, arondarea
2eo2ra/i- a -elor ! -ole2ii unino,inale 0entru Ca,era De0uta.ilor 9i a -elor dou
-ole2ii unino,inale 0entru Senat va /i +ta8ilit 0rin Aotr4re a <uvernului, -on/or,
Aotr4rii unei -o,i+ii 0arla,entare +0e-iale -on+tituite 0e 8a1a 0ro0or.ionalit.ii
re0re1entrii 0arla,entare, 3n ter,en de ,a:i,u, #0 de 1ile de la intrarea 3n vi2oare a
0re1entului titluO 3n -adrul unei -ir-u,+-ri0.ii ele-torale, deli,itarea -ole2iilor
unino,inale 0entru ale2erea Ca,erei De0uta.ilor 9i 0entru ale2erea Senatului +e /a-e
a+t/el 3n-4t ,ri,ea a-e+tora, -al-ulat 3n nu,r de lo-uitori, + /ie de a9a natur 3n-4t
-el ,ai ,are -ole2iu unino,inal s fie cu cel mult =9Q mai mare dec!t cel mai mic
colegiu uninominal 5+8l) n)6, 3n -ondi.iile 3n -are +unt re+0e-tate 0revederile anterioareO
3ntotdeauna un -ole2iu unino,inal 0entru ale2erea Senatului e+te /or,at dintr&un
nu,r 3ntre2 de -ole2ii unino,inale 0entru ale2erea Ca,erei De0uta.ilor, 3ntre2i 9i
alturate, din -adrul a-eleia9i -ir-u,+-ri0.ii ele-torale
$2
)
Le2ea 0revede, de a+e,enea, - 0ri,a deli,itare 9i nu,erotare a -ole2iilor
unino,inale +e va /a-e de -tre <uvern, 0rin Aotr4re, -on/or, Aotr4rii unei -o,i+ii
0arla,entare +0e-iale -on+tituite 0e 8a1a 0ro0or.ionalit.ii re0re1entrii 0arla,entare,
3n ter,en de ,a:i,u, #0 de 1ile de la intrarea 3n vi2oare a le2ii
$
)
Se+i1at -u 0rivire la ne-on+titu.ionalitatea di+0o1i.iilor le2ale 0rivind re2ulile
de deli,itare a -ole2iilor unino,inale din -ir-u,+-ri0.ia ele-toral +0e-ial 0entru
-et.enii ro,4ni -u do,i-iliul 3n a/ara 2rani.elor .rii, 0re-u, 9i a -elor -e in+tituie
-o,0eten.a <uvernului de a reali1a 0ri,a deli,itare a -ole2iilor, 0e ,otiv - 3n-al-
0revederile art) $ alin) 56 lit) a6 din Con+titu.ie, re/eritoare la re2le,entarea 0rin le2e
a +i+te,ului ele-toral, Curtea Con+titu.ional a a0re-iat - I0o+i8ilitatea 0entru <uvern
de a deli,ita -ole2iile unino,inale nu e+te de-4t o o0era.iune teAni- la a -rei
reali1are 0arti-i0 o -o,i+ie 0arla,entar, ale -rei o0.iuni vor /i re2le,entate 0rintr&o
Aotr4re a <uvernului) Ca atare, deli,itarea -ole2iilor ele-torale nu 0oate /i -on/undat
-u +i+te,ul ele-toral, ale -rui ele,ente +unt +ta8ilite 0rin le2e) Or2ani1area 9i
e:e-utarea a-e+tei le2i +e /a- 0rin Aotr4ri ale <uvernului, 3n te,eiul art) 10% alin) 526
din Con+titu.ieP
$!
)
Con+ider,, ,ai 3nt4i, - 2aran.iile o/erite de le2iuitor 3,0otriva eventualelor
,anevre ele-torale 3n -e 0rive9te de-u0area -ole2iilor unino,inale, -are + 3n-al-e
e2alitatea votului 9i e2alitatea re0re1entrii, +unt -arente, a+t/el 3n-4t le2ea e+te
ne-on+titu.ional +u8 a-e+t a+0e-t) Mai 3nt4i, /or,ularea le2al a re2ulilor de deli,itare
a -ole2iilor, ne/iind +u/i-ient de 0re-i+, 0rin a-eea - utili1ea1 0arti-ula Ide re2ulP,
in+tituie 0o+i8ilitatea unui de-u0a@ ele-toral -are + tran9e1e lo-alit.ile, un -ole2iu
$2
Art) 11 alin) 526 lit) a6 = A6 din le2ea (>200%
$
Art) 12 alin) 516 din le2ea (>200%) E+te vor8a de+0re Hotr4rea %02>1) 0$) 200% 0entru
a0ro8area 0ri,ei deli,itri a -ole2iilor unino,inale 0entru ale2erea Ca,erei De0uta.ilor 9i a
Senatului, 0u8li-at 3n Monitorul O/i-ial al Ro,4niei nr) (#( din % au2u+t 200%)
$!
De-i1ia o(>200%
1$
unino,inal 0ut4nd -u0rinde 9i lo-alit.i Ine3ntre2iP, iar o -ir-u,+-ri0.ie ele-toral
0ut4nd -u0rinde -ole2ii unino,inale Ine3ntre2iP) A+t/el, e+te le2iti,at 0o+i8ilitatea
unei de-u0ri a8ile din 0artea -o,i+iei 0arla,entare -e a Aotr4t 0ri,a deli,itare a
-ole2iilor unino,inale, /or,a.iunile 0oliti-e -e au /-ut 0arte din -o,i+ie 0ut4nd u1a,
3n /un-.ie de intere+ele ele-torale 9i -uno+-4nd +ituarea 3n teritoriu a 0ro0riilor
ale2tori, de teAni-i de deli,itare +i,ilare 2errB,anderin2&ului, -are + le a+i2ure
viitorilor -andida.i o8.inerea ,andatelor la nivelul -ole2iilor a+t/el deli,itate, 3n -are
ele-toratul 0ro0riu e+te 0re0onderent)
Mai ,ult, a-eea9i /or,ulare a di+0o1i.iilor le2ale, -oro8orat -u 0o+i8ilitatea
0entru <uvern de a +ta8ili, 0rin Aotr4re, 0ri,a deli,itare a -ole2iilor ele-torale, -Aiar
da- 3n -on/or,itate -u Aotr4rea -o,i+iei 0arla,entare -on+tituite, 3n a-e+t +-o0, 0e
8a1a 0ro0or.ionalit.ii re0re1entrii 0arla,entare, +unt ,otive de ne-on+titu.ionalitate
a 0revederilor le2ale 0rivind -on+tituirea 9i de-u0area -ole2iilor unino,inale, 3ntru-4t,
a9a -u, au re,ar-at autorii +e+i1rii Cur.ii Con+titu.ionale, deli,itarea a-e+tor
+u8unit.i ale -ir-u,+-ri0.iilor ele-torale e+te 0arte a +i+te,ului ele-toral 9i tre8uie
/-ut 0rin le2e or2ani-, 3n -on/or,itate -u art) $ alin) 56 lit) a6 din Con+titu.ie) Cn
a-e+t +-o0, di+0o1i.iile le2ale -e ar /i tre8uit + deli,ite1e -ole2iile unino,inale ar /i
tre8uit, 3n e2al ,+ur, + nu 0er,it o de-u0are a8il, -ontrar e2alit.ii, 3n ra0ort de
re2uli i,0re-i+e, de natura -elor e:i+tente 3n a-tuala le2i+la.ie 9i ,ai +u+ -riti-ate)
De alt/el, din a-elea9i ra.iuni, 3n virtutea a-elora9i 0revederi -on+titu.ionale
re/eritoare la -o,0eten.a e:-lu+iv a le2ii or2ani-e 3n re2le,entarea +i+te,ului
ele-toral, +ta8ilirea -ir-u,+-ri0.iilor ele-torale, 3n -a1ul a-elora9i ale2eri 0arla,entare,
e+te reali1at de le2iuitor, /r ni-io i,i:tiune a <uvernului) A+t/el, ,otivarea Cur.ii,
3n +en+ul - deli,itarea -ole2iilor Xnu e+te de-4t o o0era.iune teAni-P -e Xnu 0oate /i
-on/undat -u +i+te,ul ele-toral, ale -rui ele,ente +unt +ta8ilite 0rin le2eP, nu 0oate /i
re.inut -a /iind -ea -ore-t, 3ntru-4t nu e+te /unda,entat 0e ar2u,ente de
-on+titu.ionalitate, totodat Curtea nelu4nd 3n -on+iderare ni-i 0o+i8ilitatea eludrii
e:i2en.elor -on+titu.ionale ale re0re1entrii 0oliti-e e-Aili8rate, -reia le2iuitorul 3i
a-ord 2ir de le2alitate, 0rin reda-tarea 0revederilor 3n ,aterie)
C4t de+0re o8li2a.ia rede-u0rii 0eriodi-e a -ole2iilor unino,inale, e+te
in+tituit, la nivel le2i+lativ, -o,0eten.a Autorit.ii Ele-torale 0er,anente de a
a-tuali1a, 0rin Aotr4re, deli,itarea 9i nu,erotarea -ole2iilor unino,inale, 3n ,od
o8li2atoriu, anual, 3n -a1ul 3n -are au a0rut ,odi/i-ri 3n +tru-tura, denu,irea +au
ran2ul unit.ilor ad,ini+trativ&teritoriale, 0re-u, 9i du0 /ie-are re-en+,4nt al
0o0ula.iei, -u -el 0u.in 12 luni 3nainte de ale2erile 0arla,entare la ter,en) Hotr4rea
Autorit.ii Ele-torale Per,anente +e 0u8li- 3n Monitorul O/i-ial al Ro,4niei, Partea
I
$(
)
Cn -o,0ara.ie -u re2ulile le2ale re/eritoare la deli,itarea -ole2iilor, a -ror
ne-on+titu.ionalitate a /o+t ar2u,entat, ne-on+titu.ionalitatea di+0o1i.iilor le2i+lative
-e 0revd -o,0eten.a Autorit.ii Ele-torale Per,anente 3n ,ateria rede-u0rii
0eriodi-e a -ole2iilor unino,inale, 3n vederea a+i2urrii e-Aili8rului de,o2ra/i-, e+te
,ai u9or de re,ar-at, /iind de&a dre0tul /la2rant) A-ea+ta 3ntru-4t, 0e l4n2 ra.iunile
de ne-on+titu.ionalitate a re2ulilor 3n+ele 3n /un-.ie de -are +&a reali1at 0ri,a de-u0are
a -ole2iilor, interven.ia Autorit.ii 3n vederea deli,itrii 0eriodi-e, -u re+0e-tarea
a-elora9i re2uli, -on+tituie o i,i:tiune 3n +i+te,ul ele-toral -e a/e-tea1 3n ,od dire-t
$(
Art) 12 alin) 526 din le2ea (>200%
1$!
e:er-i.iul dre0tului de a ale2e 9i de a /i ale+, -a dre0turi /unda,entale) Or, o atare
i,i:tiune e+te 0roAi8it de Con+titu.ie, -e in+tituie -o,0eten.a e:-lu+iv a le2ii
or2ani-e 3n a-e+t do,eniu)
/. Circumscripiile electorale *n ca"ul alegerilor locale
Pentru a-e+t ti0 de ale2eri din Ro,4nia
$'
, -ir-u,+-ri0.iile ele-torale +unt
identi-e, +u8 a+0e-t teritorial, -u unit.ile ad,ini+trativ&teritoriale la nivelul -rora +e
de+/9oar ale2erile, 3n /un-.ie de ti0ul de autoritate ad,ini+trativ alea+) A+t/el,
-on+iliile lo-ale 9i -on+iliile @ude.ene +e ale2 0e -ir-u,+-ri0.ii ele-torale, 0e 8a1a
+-rutinului de li+t, 0otrivit 0rin-i0iului re0re1entrii 0ro0or.ionale, iar 0ri,arii
-o,unelor, ora9elor, ,uni-i0iilor, +e-toarelor ,uni-i0iului "u-ure9ti 9i 0ri,arul
2eneral al ,uni-i0iului "u-ure9ti, 0re-u, 9i 0re9edin.ii -on+iliilor @ude.ene +e ale2 0e
-ir-u,+-ri0.ii ele-torale, 0rin +-rutin unino,inal)
Cn -a1ul ale2erii -on+iliilor lo-ale 9i 0ri,arilor, /ie-are ora9, ,uni-i0iu,
-o,un 9i +u8divi1iune ad,ini+trativ a ,uni-i0iului "u-ure9ti -on+tituie o
-ir-u,+-ri0.ie ele-toral, iar 0entru ale2erea -on+iliului 2eneral al ,uni-i0iului
"u-ure9ti, a -on+iliilor @ude.ene, 0re-u, 9i a 0re9edin.ilor a-e+tora din ur,, +e
in+tituie -a 9i -ir-u,+-ri0.ie ,uni-i0iul "u-ure9ti, re+0e-tiv @ude.ul)
Numerotarea
$$
-ir-u,+-ri0.iilor ele-torale @ude.ene 9i a ,uni-i0iului
"u-ure9ti +e /a-e 0rin Aotr4re a <uvernului, iar -ea a -ir-u,+-ri0.iilor din /ie-are
@ude., 0re-u, 9i a -elor de +e-tor al ,uni-i0iului "u-ure9ti +e reali1ea1 de -tre
0re/e-t, 0rin ordin, 3n ter,en de 1ile de la +ta8ilirea datei ale2erilor) Cn a-e+t ulti,
-a1, nu,erotarea +e /a-e 3n-e04nd -u ,uni-i0iul re9edin. de @ude. 9i -ontinu -u
-elelalte ,uni-i0ii, ora9e 9i -o,une, 3n ordinea al/a8eti- a /ie-rei -ate2orii de unit.i
ad,ini+trativ&teritoriale) Pri,arul are o8li2a.ia de a adu-e la -uno9tin.a ale2torilor,
0entru tran+0aren., nu,rul -ir-u,+-ri0.iei ele-torale, odat -u adu-erea la -uno9tin.
a deli,itrii 9i nu,erotrii +e-.iilor de votare, 3n ter,en de -el ,ult 20 de 1ile de la
+ta8ilirea datei ale2erilor)
Nu,rul de ,andate 0u+e 3n @o- la nivelul /ie-rei -ir-u,+-ri0.ii 3n -a1ul
ale2erii 0ri,arilor 9i 0re9edin.ilor -on+iliilor @ude.ene, e+te, 3n ,od natural, 1) Pentru
ale2erea -on+iliilor lo-ale, a -on+iliilor @ude.ene, re+0e-tiv a -on+iliului 2eneral al
,uni-i0iului "u-ure9ti, nu,rul +e deter,in 0rin ra0ortare la le2ea 21(>2001, -4t
ti,0 art) ! din le2ea '$>200! 0revede - nu,rul -on+ilierilor 0entru -on+iliile lo-ale
9i @ude.ene e+te -el +ta8ilit 0rin ordin al 0re/e-tului, 0otrivit 0revederilor le2ii
21(>2001) A-ea+ta 0revede e:0re+
$%
nu,rul de -on+ilieri lo-ali, @ude.eni, re+0e-tiv ai
-on+iliului 2eneral al ,uni-i0iului "u-ure9ti, 3n ra0ort de nu,rul de lo-uitori ai
unit.ii ad,ini+trativ&teritoriale, a9adar -u +-o0ul re+0e-trii e-Aili8rului re0re1entrii
0o0ula.ieiH
& 0entru ale2erea -on+iliului 2eneral al ,uni-i0iului "u-ure9ti (( de ,andateO
& 0entru ale2erea -on+iliilor lo-ale & # 0entru un nu,r de 04n la 1) (00 de
lo-uitori, 11 0entru un nu,r de lo-uitori 3ntre 1) (01 9i ) 000, 1 0entru un nu,r de
lo-uitori 3ntre () 001 9i 10) 000, 1$ 0entru un nu,r de lo-uitori 3ntre 10) 001 9i 20)
$'
Art) 1 alin) 56 9i 5!6 9i art) 10 alin) 516 9i 526 din le2ea '$>200!
$$
Art) 10 alin) 526, 11 alin) 516 9i 526, 12 9i 1( din le2ea '$>200!
$%
Art) 2# 9i %% alin) 516 din le2ea 21(>2001
1$(
000, 1# 0entru un nu,r de lo-uitori 3ntre 20) 001 9i (0) 000 de lo-uitori, 21 0entru un
nu,r de lo-uitori 3ntre (0) 001 9i 100) 000, 2 0entru un nu,r de lo-uitori 3ntre 100)
001 9i 200) 000, 2$ 0entru un nu,r de lo-uitori 3ntre 200) 001 9i !00) 000 9i 1 0entru
un nu,r de lo-uitori de 0e+te !00) 000O
& 0entru ale2erea -on+iliilor lo-ale ale +u8divi1iunilor ad,ini+trative ale
,uni-i0iului "u-ure9ti, nu,rul de ,andate +e +ta8ile9te, de a+e,enea, 3n /un-.ie de
nu,rul lo-uitorilor +e-toarelor re+0e-tive, 0otrivit a-elora9i re2uli a0li-a8ile la
+ta8ilirea nu,rului de ,e,8ri ai -on+iliilor lo-aleO
& 0entru ale2erea -on+iliilor @ude.ene & 0 0entru un nu,r de lo-uitori de 04n
la (0) 000, 2 0entru un nu,r de lo-uitori 3ntre (0) 001 9i (00) 000, ! 0entru un
nu,r de lo-uitori 3ntre (00) 001 9i '(0) 000 9i ' 0entru un nu,r de lo-uitori de
0e+te '(0 000)
C. Circumscripiile electorale *n ca"ul alegerilor europarlamentare
i pre"ideniale
Cn -a1ul alegerilor europarlamentare, art) ! alin) 526 din le2ea >200$
+ta8ile9te - I0entru ale2erea ,e,8rilor din Ro,4nia 3n Parla,entul Euro0ean,
teritoriul Ro,4niei +e -on+tituie 3ntr&o +in2ur -ir-u,+-ri0.ie ele-toralP) E+te vor8a
de+0re -el de&al doilea +en+ al no.iunii de -ir-u,+-ri0.ie ele-toral, 9i anu,e a-ela de
-adru le2al la nivelul -ruia +e atri8uie ,andate, re0arti1area ,andatelor de ,e,8ru
din Ro,4nia 3n Parla,entul Euro0ean reali14ndu&+e la nivel na.ional)
Cn -e 0rive9te -ellalt a+0e-t al no.iunii de -ir-u,+-ri0.ie ele-toral, 9i anu,e
a-ela de -adru or2ani1atori-&le2al 3n -are +e au lo- o0era.iunile ele-torale 0e -are le
0re+u0un ale2erile, de+/9urarea a-e+tora 9i e:er-itarea -on-ret a dre0tului de a ale2e
9i de a /i ale+ +e reali1ea1 3n +e-.iile de votare -on+tituite la nivelul -ir-u,+-ri0.iilor
ele-torale re0re1entate de @ude.e, de ,uni-i0iul "u-ure9ti 9i de -ir-u,+-ri0.ia
ele-toral 0entru -et.enii ro,4ni 9i -et.enii -o,unitari -u do,i-iliul +au re9edin.a 3n
Ro,4nia a/la.i 3n +trintate)
De a+e,enea, 3n -a1ul alegerilor pre"ideniale, teritoriul Ro,4niei -on+tituie
o +in2ur -ir-u,+-ri0.ie ele-toral, din 0er+0e-tiva +en+ului -ir-u,+-ri0.iei ele-torale
de -adru le2al la nivelul -ruia +e atri8uie ,andatul) A-e+ta +e a-ord, a9adar, la nivel
na.ional, 0rin +-rutin ,a@oritar la dou tururi
$#
)
Din 0er+0e-tiva -eluilalt a+0e-t al no.iunii de -ir-u,+-ri0.ie ele-toral & -adru
or2ani1atori-&le2al 3n -are +e de+/9oar o0era.iunile 0e -are le 0re+u0une votarea &,
dre0tul de a ale2e 9i de a /i ale+ +e e:er-it, -on-ret, 3n +e-.iile de votare -on+tituite la
nivelul -ir-u,+-ri0.iilor ele-torale re0re1entate de @ude.e, de ,uni-i0iul "u-ure9ti 9i
de -ir-u,+-ri0.ia ele-toral 0entru -et.enii ro,4ni -u do,i-iliul +au re9edin.a 3n
+trintate)
$#
Art) 1 alin) 52Y6 9i 52^6 din le2ea $0>200!
1$'
Seciunea (. Seciile de )otare
Cadrul le2al 9i totodat /i1i-, -on-ret, 3n -are +e de+/9oar votarea, unde +unt
2ru0a.i ale2torii 3n vederea e:er-itrii e/e-tive, ,ateriale, a dre0tului de a ale2e,
di+0un4nd de un +0a.iu a,ena@at 3n a-e+t +en+, e+te re0re1entat de +e-.iile de votare)
I,0ortan.a a-e+tora re1id totodat 9i 3n a-eea - +0a.iile a/e-tate +e-.iilor de
votare +unt 3n e2al ,+ur +edii ale 8irourilor ele-torale or2ani1ate la nivelul lor, 3n
-a1ul tuturor ti0urilor de ale2eri din Ro,4nia, -a 9i 3n dre0tul -o,0arat) A+t/el, +ediile
8irourilor ele-torale ale +e-.iilor de votare +e 0un la di+0o1i.ia 8irourilor de -tre
0ri,ar, 3,0reun -u 0re/e-.ii, iar 3n -a1ul 8irourilor ele-torale ale +e-.iilor de votare
din +trintate de -tre Mini+terul A/a-erilor E:terne
%0
)
$. !rgani"area seciilor de )otare
! prim# categorie de secii de )otare e+te -on+tituit, 3n -a1ul tuturor
ti0urilor de ale2eri din +i+te,ul ele-toral ro,4n, de +e-.iile or2ani1ate la nivelul
-ir-u,+-ri0.iilor ele-torale, 3n toate unit.ile ad,ini+trativ&teritoriale ale a-e+tora 9i 3n
+u8divi1iunile lor, 3n /un-.ie de -riteriul nu,rului de lo-uitori, 3n vederea re+0e-trii
e:i2en.ei e-Aili8rului de,o2ra/i-
%1
)
A+t/el, pentru alegerile parlamentare, +e-.iile de votare +e or2ani1ea1 du0
-u, ur,ea1H 3n lo-alit.ile -u o 0o0ula.ie de 0e+te 1) (00 de lo-uitori, -4te o +e-.ie de
votare la 1) 000 & 2) 000 de lo-uitoriO 3n lo-alit.ile -u o 0o0ula.ie +u8 1) (00 lo-uitori,
o +in2ur +e-.ie de votareO +e 0ot or2ani1a +e-.ii de votare 9i 3n +atele +au 2ru0ele de
+ate -u o 0o0ula.ie de 04n la 1) 000 de lo-uitori, +ituate la o di+tan. ,ai ,are de G,
/a. de +ediul +e-.iei de votare din re9edin.a -o,unei, ora9ului +au ,uni-i0iului) Cn
a-eea9i +e-.ie de votare, ale2torii vor vota at4t 0entru de0uta.i, -4t 9i 0entru +enatori)
Pentru alegerile locale, 3n lo-alit.ile ur8ane +e or2ani1ea1 -4te o +e-.ie de
votare la 1) 000 = 2) 000 de lo-uitori) Cn -e 0rive9te -o,unele, le2ea are 3n vedere, -a 9i
3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare, 0e de o 0arte lo-alit.ile -o,0a-te, iar 0e de alt 0arte
realitatea -on-ret a -o,unelor -u +ate di+0er+ate a/late la di+tan.e a0re-ia8ile unul /a.
de altul, -o,unele /iind a+t/el 3,0r.ite 3n dou -ate2oriiH -ele 3n -are +e or2ani1ea1 o
+in2ur +e-.ie la (00 = 2) 000 de lo-uitori, re+0e-tiv +atele +au 2ru0rile de +ate -u o
0o0ula.ie ,ai ,i- de (00 de lo-uitori, 3n -are +e 0ot or2ani1a ,ai ,ulte +e-.ii de
votare, de re2ul 3n /ie-are +at) Cn a-eea9i +e-.ie, ale2torii votea1 0entru -on+iliul
lo-al, -el @ude.ean, 0entru 0ri,ar, 0re-u, 9i 0entru 0re9edintele -on+iliului @ude.ean,
iar 3n -a1ul ,uni-i0iului "u-ure9ti, 0entru -on+iliul lo-al al +e-torului, 0ri,arul
+e-torului, 0entru 0ri,arul 2eneral 9i -on+iliul 2eneral al ,uni-i0iului "u-ure9ti)
De ,anier +i,ilar, pentru alegerile pre"ideniale, re+0e-tiv pentru
alegerile din Rom+nia pentru Parlamentul 6uropean, +e-.iile de votare +e
or2ani1ea1 du0 -u, ur,ea1H 3n lo-alit.ile -u o 0o0ula.ie de 0e+te 1) 000 de
lo-uitori, -4te o +e-.ie de votare la 1) 000 & 2) 000 de ale2toriO 3n lo-alit.ile -u o
0o0ula.ie +u8 1) 000 de lo-uitori, o +in2ur +e-.ie de votareO +e 0ot or2ani1a +e-.ii de
%0
Art) 11$ alin) 526 din le2ea '$>200!, re+0e-tiv art) 2% alin) 526 din le2ea $0>200!, art) '$ alin)
526 din le2ea (>200% 9i art) 2^ alin) 526 din le2ea >200$
%1
Art) 1% alin) 5'6 din le2ea (>200%O art) 1 alin) 516 9i 526 9i art) 1! alin) 516 9i 526 din le2ea
'$>200!O art) $Y lit) a6 = -6 din le2ea $0>200!, re+0e-tiv art) 1( alin) 516 din le2ea >200$)
1$$
votare 9i 3n +atele, 2ru0ele de +ate +au -artierele -u o 0o0ula.ie de 04n la 1) 000 de
lo-uitori, +ituate la o di+tan. ,ai ,are de G, /a. de +ediul -elei ,ai a0ro0iate +e-.ii
de votare din re9edin.a -o,unei, ora9ului +au ,uni-i0iului)
Cn -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale, 0arla,entare 9i 0entru Parla,entul Euro0ean,
e+te in+tituit o a doua categorie de secii de )otare, 9i anu,e -ele or2ani1ate, 0rin
ordin, de -tre Mini+terul A/a-erilor E:terne, 0entru ale2torii -are +e a/l 3n
+trintate la data ale2erilor, 3n ,od o8li2atoriu 0e l4n2 ,i+iunile di0lo,ati-e 9i
o/i-iile -on+ulare ale Ro,4niei, 0re-u, 9i +e-.iile or2ani1ate, de -tre a-ela9i ,ini+ter,
3n ,od /a-ultativ, -u a-ordul 2uvernului din .ara re+0e-tiv, 9i 3n alte lo-alit.i de-4t
-ele 3n -are 39i au +ediul ,i+iunile di0lo,ati-e +au o/i-iile -on+ulare
%2
) Cn -a1ul
ale2erilor 0arla,entare, -et.enii ro,4ni -u do,i-iliul +au re9edin.a 3ntr&un +tat 3n -are
nu e:i+t ,i+iuni di0lo,ati-e +au o/i-ii -on+ulare ale Ro,4niei 9i unde nu e+te 0o+i8il
or2ani1area unei +e-.ii de votare, 39i 0ot e:0ri,a dre0tul la vot 3n ori-are dintre +e-.iile
de votare or2ani1ate 3n +tatele -are /a- 0arte din a-ela9i -ole2iu unino,inal)
! a treia categorie de secii de )otare, re-ent introdu+ 3n +i+te,ul ele-toral
ro,4n, e:-lu+iv 3n -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale
%
, e+te /or,at din +e-.iile de votare
+0e-iale) A-e+tea +e or2ani1ea1 3n ora9e, ,uni-i0ii 9i -o,une, de re2ul 3n 2ri,
auto2ri 9i aero2ri, 0re-u, 9i, 3n ,od o8li2atoriu, 3n -a,0u+urile univer+itare) Cn
+e-.iile de votare +0e-iale 9i nu,ai 3n a-e+tea 39i 0ot e:er-ita dre0tul de vot nu,ai
ale2torii -are 3n 1iua votrii +e a/l 3n alt -o,un, 3n alt ora9 +au ,uni-i0iu de-4t -el
de do,i-iliu) Pentru a -o,8ate votul ,ulti0lu, le2ea 0revede - a-e9ti ale2tori
tre8uie, anterior votrii, + de-lare 3n +-ri+ 0e 0ro0ria r+0undere - nu au ,ai votat 9i
nu vor ,ai vota la a-el tur de +-rutin, ,odelul de-lara.iei 0e 0ro0ria r+0undere /iind
+ta8ilit 0rin Aotr4re de <uvern
%!
)
/. Delimitarea i numerotarea seciilor de )otare
(=8
Eviden.a +e-.iilor de votare +e reali1ea1, 3n +i+te,ul ro,4n, 3n-e04nd -u anul
200%, 2ra.ie Re2i+trului +e-.iilor de votare, a -rui 3n/iin.are e+te di+0u+ de le2ea
ale2erilor 0arla,entare) A-ea+ta 0revede - Re2i+trul, 3n -are +unt -u0rin+e deli,itarea
9i nu,erotarea +e-.iilor de votare de 0e teritoriul Ro,4niei, e+te ad,ini+trat de -tre
Autoritatea Ele-toral Per,anent)
Ca re2ul 3n +i+te,ul no+tru ele-toral, deli,itarea +e-.iilor de votare de 0e
teritoriul Ro,4niei, -u e:-e0.ia +e-.iilor +0e-iale, +e /a-e de -tre 0ri,arii -o,unelor,
ora9elor, ,uni-i0iilor +au +u8divi1iunilor ad,ini+trativ&teritoriale ale ,uni-i0iilor
-o,0onente, -u re+0e-tarea re2ulilor de or2ani1are anterior 0re-i1ate)
2n ca"ul alegerilor parlamentare, deli,itarea +e-.iilor de votare +e +ta8ile9te
3n ter,en de 0 de 1ile de la +ta8ilirea datei ale2erilor, de -tre 0ri,ari 3,0reun -u
0re/e-.ii 9i -u +tru-turile teritoriale ale Centrului Na.ional de Ad,ini+trare a "a1elor de
%2
Art) $_ alin) 516 9i 52# din le2ea $0>200!O art)1% alin) 5%6 9i 5106 din le2ea (>200%O art) 1(
alin) 5$6 9i 5%6 din le2ea >200$
%
E+te vor8a de+0re O*< #(>200#, de ,odi/i-are 9i -o,0letare a le2ii $0>200!
%!
Art) $Y lit) d6 9i 1#\( alin) 5!6 din le2ea $0>200!) Modelul a /o+t 0rev1ut 3n ane:a 10 la
Hotr4rea de <uvern 1)0!%>200#, 0u8li-at 3n Monitorul O/i-ial al Ro,4niei, Partea I, nr) $1#
din 2 o-to,8rie 200#
%(
Art) 1% alin) 516 din le2ea (>200%O art) 1( alin 526 = 5(6 9i 1% alin) 5'6 9i 5#6 din le2ea
>200$O art) 1( din le2ea '$>200!O art) $^ alin) 516 = 5'6 9i $_ alin) 56 din le2ea $0>200!
1$%
Date 0rivind Eviden.a Per+oanelor, /r -a +e-.iile de votare + de09ea+- li,itele
-ole2iilor unino,inale 0entru Ca,era De0uta.ilor)
Cn a-ela9i ter,en, nu,erotarea +e-.iilor +e +ta8ile9te de -tre 0re/e-t, la nivelul
/ie-rei -ir-u,+-ri0.ii ele-torale, 3n-e04nd -u lo-alitatea re9edin. de @ude. 9i
-ontinu4nd -u -ele din ,uni-i0ii, ora9e 9i -o,une, 3n ordinea al/a8eti- a a-e+tora, 3n
,uni-i0iile -u +u8divi1iuni ad,ini+trativ&teritoriale nu,erotarea /-4ndu&+e -u
re+0e-tarea ordinii a-e+tor +u8divi1iuni, 0rev1ut de le2e) Pre/e-.ilor le revine o8li2a.ia
de a -o,uni-a Autorit.ii Ele-torale Per,anente deli,itarea 9i nu,erotarea +e-.iilor de
votare de la nivelul -ir-u,+-ri0.iei ele-torale, 0entru a /i 3nre2i+trate 3n Re2i+trul +e-.iilor
de votare)
Ca re2ul, le2iuitorul a in+tituit +ta8ilitatea +e-.iilor de votare, di+0un4nd -
a-e+tea r,4n /i:e, -u e:-e0.ia ,odi/i-rilor -e ne-e+it a-tuali1area, ori-e ,odi/i-ri,
in-lu+iv -ele intervenite 3n +tru-tura unit.ilor ad,ini+trativ&teritoriale +au 3n 0lanul
ur8ani+ti- al lo-alit.ilor tre8uind + +e -o,uni-e de 3ndat, de -tre 0re/e-.i,
Autorit.ii Ele-torale Per,anente, 0entru -a a-ea+ta + o0ere1e ,odi/i-rile 3n
Re2i+trul +e-.iilor de votare) Cn +-o0ul 3nde0linirii a-e+tei o8li2a.ii, 0ri,arii 9i
+e-retarii -o,unelor, ora9elor +au ,uni-i0iilor, 0re-u, 9i Centrul Na.ional de
Ad,ini+trare a "a1elor de Date 0rivind Eviden.a Per+oanelor tre8uie + a+i2ure
0re/e-.ilor toate datele, in/or,a.iile 9i +0ri@inul ne-e+ar)
Cn -e 0rive9te +e-.iile de votare din +trintate, nu,erotarea a-e+tora +e /a-e, 3n
a-ela9i ter,en de 0 de 1ile de la +ta8ilirea datei ale2erilor, de -tre ,ini+trul a/a-erilor
e:terne, 0rin ordin, a-e+ta /iind, totodat, 9i -el -e le deli,itea1)
Pentru alegerile locale, o8li2a.ia de a deli,ita 9i nu,erota +e-.iile de votare le
revine 0ri,arilor, 0rin di+0o1i.ie, a-e9tia tre8uind + adu- la -uno9tin.a ale2torilor
deli,itarea 9i nu,erotarea, 3n ter,en de -el ,ult 20 de 1ile de la +ta8ilirea datei ale2erilor)
De ,anier +i,ilar ale2erilor 0arla,entare, *n ca"ul alegerilor pentru
Parlamentul 6uropean, deli,itarea +e-.iilor de votare +e +ta8ile9te, 3n ter,en de -el
,ult 1( 1ile de la adu-erea la -uno9tin.a 0u8li- a 1ilei 3n -are au lo- ale2erile, de -tre
0ri,arii lo-alit.ilor, -u +0ri@inul +tru-turilor teritoriale ale Centrului Na.ional de
Ad,ini+trare a "a1elor de Date 0rivind Eviden.a Per+oanelor) Nu,erotarea +e-.iilor +e
/a-e la nivelul @ude.ului, re+0e-tiv a ,uni-i0iului "u-ure9ti, de -tre 0re/e-t, 3n -el
,ult ( 1ile de la deli,itare, 3n a-eea9i ordine -a 9i 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare)
De a+e,enea, 9i 3n -a1ul ale2erilor euro0arla,entare, 0re/e-.ilor le revine
o8li2a.ia de a -o,uni-a Autorit.ii Ele-torale Per,anente deli,itarea 9i nu,erotarea
+e-.iilor de la nivelul -ir-u,+-ri0.iei ele-torale, 3n ter,en de -el ,ult ( 1ile de la
e:0irarea ter,enului 0entru nu,erotare, 0re-u, 9i ori-e ,odi/i-are 0rivind
deli,itarea 9i nu,erotarea, 3n ter,en de !% de ore de la interven.ia a-e+tora 9i o8li2a.ia
de a adu-e la -uno9tin. 0u8li- deli,itarea 9i nu,erotarea +e-.iilor, -el ,ai t4r1iu -u
!( de 1ile 3naintea 1ilei 3n -are +e de+/9oar ale2erile, indi-4nd 9i lo-ul de de+/9urare
a votrii) Cn a-e+t +-o0, 0ri,arilor 9i +e-retarilor lo-alit.ilor, 0re-u, 9i Centrul
Na.ional de Ad,ini+trare a "a1elor de Date 0rivind Eviden.a Per+oanelor le revine, 9i
3n a-e+t -a1, o8li2a.ia de a a+i2ura 0re/e-.ilor toate datele, in/or,a.iile 9i +0ri@inul
ne-e+ar)
Ter,enul 3n -are ,ini+trul a/a-erilor e:terne, -e reali1ea1, 0rin ordin,
nu,erotarea +e-.iilor de votare din +trintate 3n -a1ul ale2erilor 0entru Parla,entul
Euro0ean, e+te o8li2at + adu- la -uno9tin. 0u8li- nu,erotarea, 0re-u, 9i lo-urile
1$#
de de+/9urare a votrii, e+te a-ela9i -a 9i 3n -a1ul 0re/e-.ilor = -el ,ai t4r1iu -u !( de
1ile 3nainte de 1iua de re/erin.)
2n ca"ul alegerilor pentru Preedintele Rom+niei, ter,enul de deli,itare de
-tre 0ri,ari a +e-.iilor de votare e+te de -el ,ult ( 1ile de la data intrrii 3n vi2oare a
Aotr4rii <uvernului 0rivind +ta8ilirea datei ale2erilor, +e-.iile +0e-iale /iind +ta8ilite de
-tre <uvern, 0rin Aotr4re, 3n a-ela9i ter,en)
Nu,erotarea +e-.iilor de votare de 0e ra1a teritorial a unui @ude., /ie nor,ale,
/ie +0e-iale, +e reali1ea1 tot de -tre 0re/e-.i, 3n ter,en de -el ,ult ( 1ile de la
deli,itarea +e-.iilor, re+0e-tiv de la +ta8ilirea +e-.iilor +0e-iale, 3n a-eea9i ordine -a 9i
0entru ale2erile 0arla,entare) Ter,enul de adu-ere la -uno9tin. 0u8li-, de -tre
0re/e-.i, a deli,itrii 9i nu,erotrii, -u indi-area lo-ului de de+/9urare a votrii, e+te
de -el ,ai t4r1iu -u 2( de 1ile 3naintea datei ale2erilor) Ter,enul 3n -are 0re/e-.ii
tre8uie + -o,uni-e Autorit.ii Ele-torale Per,anente deli,itarea, re+0e-tiv +ta8ilirea,
0re-u, 9i nu,erotarea +e-.iilor e+te de -el ,ult 1ile de la e:0irarea ter,enului
+ta8ilit 0entru nu,erotare, ter,enul de -o,uni-are, -tre Autoritate, a ,odi/i-rilor
0rivind deli,itarea, +ta8ilirea 9i nu,erotarea, 0re-u, 9i lo-urile de de+/9urare a
votrii /iind de -el ,ult !% de ore de la interven.ia ,odi/i-rilor)
De a+e,enea, 3n +-o0ul e:e-utrii a-e+tor o8li2a.ii, 0re/e-.ilor tre8uie + li +e
a+i2ure, de -tre 0ri,arii 9i +e-retarii lo-alit.ilor, 0re-u, 9i de Centrul Na.ional de
Ad,ini+trare a "a1elor de Date 0rivind Eviden.a Per+oanelor, toate datele, in/or,a.iile
9i +0ri@inul ne-e+ar)
Se-.iile de votare din +trintate or2ani1ate 0entru ale2erea Pre9edintelui
Ro,4niei +e nu,erotea1 de -tre ,ini+trul a/a-erilor e:terne, 0rin ordin, a-e+tuia
revenindu&i 9i o8li2a.ia de a adu-e la -uno9tin. 0u8li- nu,erotarea, 0re-u, 9i lo-urile de
de+/9urare a votrii, 3n ter,en de ( 1ile de la e:0irarea ter,enului de nu,erotare)
Cn +i+te,ul ro,4n, nere+0e-tarea ori-reia dintre di+0o1i.iile 0rivind
deli,itarea, nu,erotarea 9i +ta8ilirea +e-.iilor de votare -on+tituie -ontraven.ie, iar
ata-ul, 0rin ori-e ,i@loa-e, a+u0ra lo-alului +e-.iei de votare e+te in-ri,inat -a
in/ra-.iune
%'
)
386
Art) 2'Y lit) :6 9i 2'_ alin) 526 din le2ea $0>200!, art) (0 lit) A^6 9i (% din le2ea (>200%, art)
21Y lit) :6 9i 22\' din le2ea >200$ 9i art) 111 din le2ea '$>200!
1%0
TITLUL III. Scrutinul
S-rutinul +e de/ine9te -a an+a,8lul ,e-ani+,elor, al re2ulilor teAni-e +ta8ilite
le2i+lativ 9i de+tinate + de0arta@e1e -andida.ii la ale2eri) E+te vor8a de+0re re2ulile -u
a@utorul -rora voturile e:0ri,ate de ale2tori +unt tran+/or,ate 3n ,andate, re2uli -e
deter,in ale9ii 3n ra0ort de voturile ale2torilor)
Ti0urile 5,odalit.ile6 de +-rutin, adevrate re2uli ale @o-ului de,o-rati-, +unt
0rev1ute 3n le2i /ie 0arla,entare, /ie re/erendare, iar 3n anu,ite -a1uri e:i+t -Aiar
nor,e -on+titu.ionale i,0un4nd un anu,it ti0 de +-rutin) Ti0ul de +-rutin e+te a9adar
o8ie-tul unor de-i1ii luate de re+0on+a8ili 0oliti-i, ale2erea /iind de o8i-ei re1ultatul
3n.ele2erilor dintre 0rin-i0alele /or.e 0oliti-e e:i+tente la un ,o,ent dat 9i 0ut4nd +au
nu + -oin-id -u ne-e+it.ile ele-toratului, -are, 3n 2eneral, nu -unoa9te teAni-
,odalit.ile de +-rutin 9i ni-i i,0li-a.iile a-e+tora a+u0ra re2i,ului 0oliti- 3n
an+a,8lul +u)
I,0ortan.a nor,rii +-rutinului a /o+t +u2e+tiv +inteti1atH Io le2e ele-toral
e+te o Con+titu.ie) Cn /un-.ie de -u, a-ea+ta e+te 8un +au rea, 2uvern,intele -e
re1ult din ea +unt 0uterni-e +au +la8eP
%$
)
Con+e-in.ele ti0urilor de +-rutin 0ra-ti-ate 3ntr&un +i+te, ele-toral +e ,ani/e+t
a+u0ra +i+te,ului 0oliti- 9i -on+titu.ional 3n an+a,8lul +u, 0e ,ai ,ulte 0lanuri)
C$PIT!LUL I. Tipuri de scrutin
Cn ra0ort de 0rin-i0iul ,ate,ati- -e le /unda,entea1, e:i+t trei ,ari ti0uri de
+-rutinH +-rutinul ,a@oritar 5SM6, +-rutinul 0ro0or.ional 5re0re1entarea 0ro0or.ional &
RP6 9i +-rutinele ,i:te) S-rutinul ,ai 0oate /i de li+t 50lurino,inal6, atun-i -4nd
ale2torul o0tea1 0entru o li+t 0ro0u+ de o /or,a.iune 0oliti-, re+0e-tiv
unino,inal, atun-i -4nd ale2torul o0tea1 0entru o 0er+oan, 9i nu 0entru o li+t de
0er+oane)
A-e+te ti0uri de +-rutin +e -o,8in du0 -u, ur,ea1H SM 0oate /i
unino,inal 9i 0lurino,inal 5de li+t6, iar RP 0re+u0une un vot de li+t, e:i+t4nd 3n+,
/oarte rar, 9i varianta, 0ro8le,ati- 0rin -on+e-in.ele +ale, a RP -o,8inate -u +-rutinul
unino,inal 5-a1ul ale2erilor 0arla,entare din +i+te,ul ro,4n6)
Seciunea %. Scrutinul ma4oritar
SM e+te a-el +-rutin 3n -are lo-ul +au lo-urile +e atri8uie -andidatului +au
/or,a.iunii 0oliti-e -are a o8.inut -ele ,ai ,ulte voturi vala8il e:0ri,ate 3n ur,a unei
+in2ure -on+ultri a ele-toratului 5un tur6 +au 3n ur,a -elei de a doua -on+ultri 5dou
tururi6)
%$
RoBer&Collard, -itat de O) IAl, op" cit", 0ara2ra/ (0
1%1
Ori2inea i+tori- a SM
%%
ate+t - SM la un tur, -el ,ai +i,0lu dintre toate
+-rutinele, a /o+t 0ri,ul /olo+it 0entru a de+e,na un 9e/, un re+0on+a8il +au un dele2at)
Su8 in/luen.a "i+eri-ii Catoli-e, 0uterile etati-e lai-e -are 3n Evul Mediu /-eau a0el la
"i+eri- 0entru or2ani1area ale2erilor +&au in+0irat din teAni-ile 0ra-ti-ate de a-ea+ta,
,ult ti,0 /idel re2ulii unani,it.ii, -e nu era i,0o+i8il de o8.inut, --i ale2erile
e-le1ia+ti-e +e /-eau 0rin a-la,are) Re2ula unani,it.ii, 0e ,+ur -e +e o8.inea ,ai
2reu, a /o+t 3nlo-uit -u e:i2en.a ,a@orit.ii -ali/i-ate, ulterior -u -ea a ,a@orit.ii
a8+olute, -on-reti1ate 3n scrutinul ma4oritar la mai multe tururi, -a o no+tal2ie a
unani,it.ii -4nd a-ea+ta e i,0o+i8il de atin+) A-e+t ti0 de +-rutin a /o+t /olo+it 9i 3n
;ran.a, +u8 a II&a 9i a I7&a Re0u8li-, 0entru ale2erea 0re9edintelui Con2re+ului, /iind
3n- utili1at 0entru ale2erea 0re9edin.ilor -elor dou Ca,ere ale Adunrii re0re1entative)
Cn +e-olul al SIS&lea, /olo+irea SM a /o+t 2enerali1at, datorit ade1iunii la
teoria ele-toratului&/un-.ie, 3n re2i,uri 0ur re0re1entative, 3n -are Adunrile nu erau
-on+iderate re/le:ii ale o0iniei 0u8li-e
%#
) `rile an2lo&+a:one 5Marea "ritanie, S*A6,
-ele ale A,eri-ii de Sud, Suedia, Dane,ar-a, Portu2alia, S0ania 9i <re-ia 0ra-ti-au
SM la un tur, 3n 2enere unino,inal) Toate -elelalte re2i,uri 0arla,entare ale Euro0ei
-ontinentale 3l 0ra-ti-au 0e -el la dou tururi, 3n 2eneral unino,inal 5;ran.a, <er,ania,
Au+tria, Italia, Norve2ia6) "el2ia, 3nainte de tre-erea 3n 1%## la RP, 0ra-ti-a SM la
dou tururi unino,inal) Elve.ia a /olo+it SM unino,inal la trei tururi 3nainte de a tre-e
la dou tururi, 3n 1#00
#0
)
A+t/el, SM 0oate /i la un tur 9i la dou# tururi) SM, at4t la un tur, -4t 9i la
dou tururi 0oate /i uninominal, atun-i -4nd ale2torul votea1 o 0er+oan, re+0e-tiv
plurinominal ,de list#- -4nd e+te alea+ o tendin. 0oliti- 3n-arnat de ,ai ,ulte
0er+oane -e -andidea1 0e re+0e-tiva li+t)
$. Scrutinul ma4oritar la un tur
$ %. Scrutinul ma4oritar la un tur uninominal
Principiul a-e+tui ti0 de +-rutin e+te +i,0luH -49ti2 -andidatul 5inde0endent
+au +u+.inut de o /or,a.iune 0oliti-6 -e a o8.inut ,a@oritatea relativ, +i,0l, a
voturilor vala8il e:0ri,ate 5ItAe Rinner taGe+ it allP6, -eilal.i -andida.i neo8.in4nd
ni-iun ,andat) La nivelul /ie-rei -ir-u,+-ri0.ii ele-torale e+te 0u+ 3n @o- un +in2ur
,andat, -ir-u,+-ri0.iile /iind redu+e, de o8i-ei ,ai ,i-i de-4t unit.ile ad,ini+trativ&
teritoriale, iar nu,rul lor /iind ,are, e2al -u nu,rul de lo-uri din Adunarea
re0re1entativ) Ale2torul nu di+0une de-4t de un +in2ur vot) Si+te,ul e utili1at 3n
Marea "ritanie
#1
9i 3n .rile 0e -are le&a -oloni1at 3n tre-utH S*A, Noua ]eeland
504n 3n 1##6, Canada, India, Sri LanGa 504n 3n 1#$$6)
61emplu3 da- e 0u+ 3n @o- un lo- 3ntr&o -ir-u,+-ri0.ie 9i +e e:0ri, vala8il
200) 000 de voturi 0entru ! 0artide, du0 -u, ur,ea1H A $0) 000, " '() 000, C 0)
000, D () 000, lo-ul va /i -49ti2at de A, re+tul 0artidelor neo8.in4nd ni,i-)
%%
Pre-i1rile -e ur,ea1 -on+tituie o +inteti1 a de,er+ului lui P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ele
$&#
%#
PA) Lavau:, op" cit", 0) 12'
#0
Pentru alte e:e,0le 0rivind 0ra-ti-a +-rutinelor ,a@oritare, ve1i 2dem, 0) 121
#1
Cu 0re-i1area - 3n Irlanda de Nord +e 0ra-ti- votul uni- tran+/era8il, +0e-i/i- RP
1%2
$)anta4ele a-e+tui ti0 de +-rutin re1id 3n +i,0litatea +a teAni- 9i 3n
-a0a-itatea de a de2a@a o ,a@oritate 0arla,entar net, -eea -e /a-ilitea1 ,i+iunea
2uvernului, -are +e va 8u-ura de +0ri@inul a-e+tei ,a@orit.i, +ta8ilitatea 9i e/i-ienti1area
2uvernrii /iind 0un-tul /orte al a-e+tui ti0 de +-rutin) Da- unii autori +u+.in -a alt
avanta@ redu-erea in/luen.ei 0artidelor 0oliti-e a+u0ra de+e,nrii ale9ilor, ,ai 8una
-unoa9tere a -andida.ilor de -tre ale2tori, -eea -e /a-e -a ale+ul + devin un
I8aro,etru 0er/e-t al revendi-rilor 9i 0reo-u0rilor ale2torilorP
#2
, al.ii o0inea1, -u
,ult ,ai reali+t, -, 3n 0o/ida 0reten.iilor a-e+tui ,od de +-rutin, -a0a-itatea real a
ale2torilor de a ale2e 0er+onal ,e,8rii an+a,8lului le2iuitor e+te, -Aiar 9i 3n -a1ul
SM unino,inal, ,ult ,ai redu+ de-4t 0are la 0ri,a vedere, ale2torii vot4nd 3n
0ra-ti- 3n /un-.ie de i,0li-a.iile ,odului de +-rutin a+u0ra 2uvernrii 9i ne0ut4nd 3n
toate +itua.iile + alea2 -andidatul 0artidului de -are +e +i,t -el ,ai a0ro0ia.i -a
o0inie 0oliti- 9i ni-i + alea2 3ntre ,ai ,ul.i -andida.i ai a-eluia9i 0artid
#
)
A-ea+t din ur, o0inie 0re-i1ea1, de alt/el, - 3n SM, 3n 2eneral, nu e:i+t
de-4t dou -a1uri 3n -are ale2torul de+e,nea1 3n ,od real,ente 0er+onal ale+ulH
+-rutinul 0re1iden.ial uru2uaian, 3n -are /ie-are 0artid 0oate + 0re1inte ,ai ,ul.i
-andida.i, nu,rul de voturi al /ie-rui 0artid +ta8ilindu&+e 0rin 3n+u,area voturilor
tuturor -andida.ilor +i, iar -andidatul -49ti2tor /iind -el -e a o8.inut -ele ,ai ,ulte
voturi din voturile 0artidului -elui ,ai 0uterni-O +i+te,ul ale2erii ,arilor ele-tori 3n
ale2erile 0re1iden.iale din S*A, or2ani1ate 3naintea ale2erilor 0re1iden.iale 0ro0riu&
1i+e, -are nu o8li2 ale2torul + vote1e 3n ni-io +itua.ie 0entru vreun 0artid -are nu a
de+e,nat un -andidat 0re/erat al ale2torului
#!
)
Incon)enientul ,a@or al a-e+tui ti0 de +-rutin e+te in@u+ti.ia ele-toral,
tradu-erea voturilor 3n lo-uri 0re1ent4nd ano,alii 2rave) Mai 3nt4i, 0artidul -e a@un2e
0e 0ri,ul lo- va /i +u0rare0re1entat, iar 0artidul -e a@un2e 0e al doilea lo-, -Aiar da-
la o di/eren. /oarte redu+, va /i 3n ,od auto,at +u8re0re1entat, +u8re0re1entarea
/iind 9i ,ai dra+ti- 0entru 0artidele -e +e -la+ea1 3n ale2eri 0e 0o1i.iile ur,toare,
av4nd /oarte 0u.ine 9an+e + -49ti2e 3ntr&un nu,r +u/i-ient de -ir-u,+-ri0.ii 0entru a
o8.ine re0re1entare 3n Parla,ent) A-e+ta a /o+t -a1ul Partidului Creditului So-ial din
Noua ]eeland, -are, 3n ale2erile din 1#'', de9i a o8.inut #,1V din voturi, -la+4ndu&+e
0e lo-ul al treilea, nu a o8.inut ni-iun ,andat de 0arla,entar
#(
)
Cn al doilea r4nd, da- +i+te,ul de 0artide din .ara -e 0ra-ti- a-e+t ti0 de
+-rutin e+te 8i0artit, iar nu,rul de voturi o8.inut 3n ale2eri de a-e+te 0artide e+te /oarte
a0ro0iat, 0artidul -are a do84ndit ,a@oritatea relativ a voturilor va o8.ine ,a@oritatea
a8+olut a ,andatelor, -eea -e +e tradu-e 3n Ile2ea -u8uluiP) A-ea+ta +e e:0ri, a+t/elH
ra0ortul dintre lo-urile -49ti2ate de /ie-are 0artid e+te e2al, ridi-at la -u8, -u ra0ortul
dintre voturile 0e -are a-e+tea le&au o8.inut, e:0ri,ate 3n 0ro-ente) E:e,0li/i-area
-la+i- a a-e+tei le2i, -are nu e+te i,ua8il, dar o2linde9te e/e-tul a,0li/i-rii
re0re1entrii, +e /a-e -u +itua.ia ale2erilor din Marea "ritanie din 1#(#H -on+ervatorii
au o8.inut '( de lo-uri -u o ,a@oritate a voturilor de !#,V, iar la8uri9tii, 0entru
!,#V din voturi au o8.inut 2(%
#'
)
#2
D)&M) Cotteret, C) E,eri, op" cit", 0) 1%
#
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ '1
#!
2bidem
#(
2dem, !1
#'
2dem, !0O D)&M) Cotteret, C) E,eri, op" cit", 0) 1!0
1%
Cn al treilea r4nd, +e 0oate 3nt4,0la -a re0re1entarea unui 0artid + de0ind
/oarte 0uterni- de re0arti.ia 2eo2ra/i- a voturilor e:0ri,ate 3n /avoarea +a) *n 0artid
,inoritar la nivel na.ional 0oate + o8.in o 8un re0re1entare da- voturile 0e -are le
o8.ine +unt +u/i-ient de -on-entrate 0entru a&i 0er,ite + /ie ,a@oritar 3n anu,ite
-ir-u,+-ri0.ii) De 0ild, 3n Marea "ritanie 3n 1##2, Partidul Na.ionali+t <ale1 nu a
o8.inut de-4t 0,(V din voturile e:0ri,ate 0e an+a,8lul Marii "ritanii 9i 3n 8a1a lor !
lo-uri 3n Ca,era Co,unelor
#$
)
Cn al 0atrulea r4nd, -ea ,ai 2rav ano,alie -on+t 3n /a0tul - +e 0oate
3nt4,0la -a 0artidul -49ti2tor 3n voturi + nu /ie -49ti2tor 3n -e 0rive9te ,andatele,
/a0t veri/i-at 0ra-ti- 3n Marea "ritanie de trei oriH 3n 1#2# 5la8uri9tii, -u un 0ro-ent ,ai
,i- de voturi de-4t -ele o8.inute de -on+ervatori, au -49ti2at -u 2% de lo-uri ,ai ,ult6,
3n 1#(1 5la8uri9tii, -u !%,%V din voturi, au o8.inut 2#( de lo-uri, iar -on+ervatorii 20
-u doar !%V din voturi6 9i 3n 1#$! 5-on+ervatorii o8.in4nd 2#$ de lo-uri 9i la8uri9tii
01, iar ra0ortul 3n 0ro-ente era de $,%V -ontra $,1V6
#%
) A-eea9i +itua.ie a intervenit
3n Uue8e- 51##%6, Noua ]eeland 51#$%, 1#%16 9i A/ri-a de Sud 51#!%6)
A-e+t /eno,en atra2e aten.ia a+u0ra i,0ortan.ei, uneori de-i+ive, a de-u0rii
-ir-u,+-ri0.iilor ele-torale 3n .rile -e 0ra-ti- SM la un tur unino,inal) Cn a-e+t +en+,
rea,inti, e/e-tele de-u0rii de,o2ra/i- de1e-Aili8rate, 0re-u, 9i ale rede-u0rii
a8ile, 0e 0ar-ur+ul +e-olului al SIS&lea 52errB,anderin2&ul6, -are au antrenat
-49ti2area ale2erilor la nivel de nu,r de ,andate de -tre 0artidul -are, la nivel de
0ro-ente de voturi o8.inute, nu ie9i+e -49ti2tor)
A-e+t ri+- -a /or,a.iunea 0oliti- re1ultat -49ti2toare -a nu,r de voturi +
nu /ie 9i -49ti2toare -a nu,r de ,andate o8.inute, ri+- -au1at de de-u0a@ul ele-toral,
+e ,en.ine 9i 3n -a1ul SM unino,inal la un tur alternativ 50re/eren.ial6)
$ &. Scrutinul ma4oritar la un tur uninominal alternati) ,preferenial-
7ariant a SM unino,inal la un tur, a-e+t ti0 de +-rutin 0re+u0une - ale2torii
votea1 0entru -andida.i 3n -ir-u,+-ri0.ii -u un +in2ur lo-, dar 3n lo- + vote1e doar
0entru un +in2ur -andidat, -la+ea1 0e 8uletinul de vot, 3n ordinea de+-re+-toare a
0re/erin.elor, to.i -andida.ii din a-ea -ir-u,+-ri0.ie) La de+-Aiderea 8uletinelor, a-e+tea
+e vor -la+i/i-a ,ai 3nt4i 3n /un-.ie de 0ri,ele 0re/erin.e e:0ri,ate) Da- un -andidat
reu9e9te + o8.in a+t/el ,a@oritatea a8+olut a +u/ra2iilor e:0ri,ate, 3n -alitate de 0ri,
0re/erat, e+te ale+, o8.ine lo-ul) Da- nu +e 3nt4,0l a+t/el, -andidatul a@un+ ulti,ul 3n
-alitate de 0ri, 0re/erat e+te eli,inat 9i 8uletinele +ale de vot +unt re0arti1ate 3ntre
-eilal.i -andida.i, 3n /un-.ie de 0re/erin.ele +e-unde e:0ri,ate 0entru a-e9tia) Da- un
-andidat reu9e9te a+t/el + o8.in ,a@oritate a8+olut, e ale+) Da- nu, +e -ontinu
0ro-e+ul) Cn -ele din ur,, va e:i+ta o8li2atoriu o ,a@oritate a8+olut 0entru un
-andidat -4nd nu vor ,ai r,4ne de-4t doi 3n 0ro-e+
##
)
A-e+t ti0 de +-rutin 0er,ite de2a@area i,ediat a ale+ului, 0er,i.4nd totodat
ale2torilor +&9i nuan.e1e 0re/erin.ele
!00
9i reunind, din a-e+t 0un-t de vedere, 3ntr&un
+in2ur tur de +-rutin, avanta@ele ,ai ,ultor tururi, dar -u evitarea de0la+rii de ,ai
#$
P) Martin, op" cit",0ara2ra/ !1
#%
2dem",0ara2ra/ !2
##
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ !$
!00
D)&M) Cotteret, C) E,eri, op" cit", 0) 1'
1%!
,ulte ori a ele-toratului la urne, di/eritele tururi +u--e+ive eventuale derul4ndu&+e
nu,ai 3n -adrul 0ro-e+ului de -la+i/i-are a 8uletinelor de vot)
A-e+t ,od de +-rutin a /o+t introdu+ 0entru 0ri,a dat 3n Uueen+land 3n 1%#2,
/iind ,ai de,o-rati- de-4t +-rutinul unino,inal la un tur, din ,ai ,ulte
-on+iderente
!01
H 0er,ite luarea 3n -on+iderare a voturilor a-ordate -andida.ilor ,ai
0u.in 0uterni-i 9i a+i2ur a+t/el o ,ai ,are re0re1entativitate a -elui -are -49ti2O
0er,ite -andida.ilor -are nu +unt /runta9i -a 0ri, 0re/erin. 5e-Aivalent al unui I0ri,
turP6 + -49ti2e totu9i, da- 0o+ed o ,ai ,are -a0a-itate /inal de re2ru0areO
2arantea1 vi-toria unui -urent 3,0r.it 3n ,ai ,ulte tendin.e, dar ,a@oritar la nivel de
o0inieO 3,0iedi- vi-toria 0rin Aa1ard a unui -andidat ,inoritar -are + 0ro/ite de
divi1area adver+arilor +iO ale2torii -andida.ilor ,i-i nu 39i 0ierd voturile, 0ut4nd
0arti-i0a la ale2erea 3ntre 0rin-i0alii -andida.i, -ei ,ai 0uterni-i, 0rin inter,ediul
0re/erin.elor ur,toare)
Cu toate a-e+tea, 0rin-i0alul in-onvenient al votului 0re/eren.ial e+te de ordin
,oral, -andida.ii 0artidelor ,i-i 0ut4nd + ,oneti1e1e -on+e,nele de vot 0e -are le
dau ale2torilor lor 0entru reda-tarea 8uletinelor de vot
!02
)
$ (. Scrutinul ma4oritar la un tur plurinominal ,de list#-
A-e+t ti0 de +-rutin 0re+u0une -a 3n -ir-u,+-ri0.iile ele-torale + /ie 0u+e 3n
@o- ,ai ,ulte lo-uri, ale2torul vot4nd o li+t de 0er+oane -e 3n-arnea1 o tendin.
0oliti- 9i di+0un4nd 3n a-e+t +en+ de at4tea voturi -4te lo-uri +unt 0u+e 3n @o- la nivelul
-ir-u,+-ri0.iei, dar ne0ut4nd a-orda ,ai ,ulte voturi unui +in2ur -andidat) 7otul e+te
de-i 0lural
!0
, ,otiv 0entru -are +-rutinul 0lurino,inal nu +e ,ai 0ra-ti- 3n
de,o-ra.iile -onte,0orane, -on+tituind o e:-e0.ie de la uni-itatea votului, 2aran.ie a
e2alit.ii dre0tului de vot)
E:i+t dou variante ale a-e+tui ti0 de +-rutinH
A %. . (arianta listelor blocate
Ale2torul votea1 3n ,od o8li2atoriu 0entru to.i -andida.ii de 0e li+t, av4nd
-a alternativ re/u1area li+tei, dar nu,ai 3n 8lo-, li+ta -e o8.ine -ele ,ai ,ulte voturi
vala8il e:0ri,ate -49ti24nd toate lo-urile 0u+e 3n @o-) Si+te,ul a /o+t /olo+it 3n Tur-ia,
3ntre 1#(0 9i 1#($, /iind 0ra-ti-at 3n ale2erile 0re1iden.iale din S*A 0entru de+e,narea
de -tre ale2tori a ,arilor ele-tori, a-e9tia din ur, = -or0 ele-toral inter,ediar =,
ur,4nd + 3l de+e,ne1e 0e 0re9edinte)
A %. 2. (arianta listelor desc+ise (panac+age)
Ale2torul votea1 0entru /ie-are lo- 0u+ 3n lo-, 3n+ -o,0un4ndu&9i 0ro0ria
li+t, e:tr24nd de 0e li+tele 0arti-i0ante la +-rutin -andida.ii 0re/era.i 9i aran@4ndu&i 0e
0ro0ria li+t 3n ordinea 0re/erin.elor +ale) A-e+t +-rutin a /o+t 0ra-ti-at 3n <re-ia 51%'!&
1#2, 1#2%, 1#, 1#% 9i 1#(26)
!01
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ !%
!02
D)&M) Cotteret, C) E,eri, op" cit", 0) 1'
!0
PA) Lavau:, op" cit", 0) 10#
1%(
Incon)enientul +u0rare0re1entrii 0artidului -e -49ti2 ale2erile, re+0e-tiv
-orolarul +u8re0re1entrii 0artidelor +ituate 0e ur,toarele lo-uri, +unt, 3n -a1ul SM
0lurino,inal la un tur, 9i ,ai violente de-4t 3n -el al SM la un tur unino,inal,
a,0li/i-area +u0rare0re1entrii /iind -u at4t ,ai ,are -u -4t nu,rul de ,andate 0u+e
3n @o- la nivelul -ir-u,+-ri0.iei -re9te) E:e,0lul -la+i- 3n do-trin e+te -el al ale2erilor
din Tur-ia din anii 1#(0, 1#(! 9i 1#($)
Cn 0lu+, a-e+t ti0 de +-rutin, -a 9i 3n -a1ul SM la un tur unino,inal, /a-e -a
re0re1entarea unui 0artid +au a unui -andidat + /ie de0endent 0uterni- de re0arti1area
2eo2ra/i- a voturilor e:0ri,ate 3n /avoarea +a, ri+-ul de inver+iune a re1ultatelor
ale2erilor /iind 3n -ontinuare 0re1entH -u o 0roa+t re0arti1are 2eo2ra/i- a voturilor,
-49ti2torul 3n voturi +e 0oate tran+/or,a 3n 3nvin+ din 0un-tul de vedere al ,andatelor
o8.inute)
A+t/el, +&a +u+.inut, 0e 8un dre0tate, - re2ula +0e-i/i- tuturor +-rutinelor
,a@oritare Iun o,, un votP, adi- e2alitatea re0re1entrii ale2torilor nu 0oate /i
re+0e-tat de-4t 3n -adrul unor -ir-u,+-ri0.ii av4nd a-eea9i 0o0ula.ie 9i 3n -are e 0u+ 3n
@o- a-ela9i nu,r de lo-uriH da- nu,rul de lo-uri 0u+e 3n @o- 3n -ir-u,+-ri0.ii nu e+te
0ro0or.ional -u 0o0ula.ia a-e+tora, -ei -are votea1 3n -ir-u,+-ri0.iile +u8re0re1entate
vor /i +u8re0re1enta.iO -Aiar da- re0arti1area lo-urilor 0u+e 3n @o- 3n -ir-u,+-ri0.ii +e
/a-e 0ro0or.ional -u 0o0ula.ia lor, dar nu,rul de lo-uri 0u+e 3n @o- nu e+te a-ela9i 3n
toate -ir-u,+-ri0.iile, vor /i +u0rare0re1enta.i ale2torii -are votea1 3n
-ir-u,+-ri0.iile unde +unt 0u+e 3n @o- ,ai ,ulte lo-uri
!0!
)
$ 5. Scrutinul ma4oritar la un tur plurinominal alternati) ,preferenial-
7ariant a SM 0lurino,inal la un tur, a-e+t ti0 de +-rutin a /o+t 0ra-ti-at 3n
Au+tralia 3ntre 1#1# = 1#!' 510 ale2eri6 0entru ale2erea din 3n ani a +enatorilor al
nivel /ederal 3n -adrul a ' -ir-u,+-ri0.ii -u lo-uri /ie-are) Cn 1#!' a /o+t 3nlo-uit -u
re0re1entarea 0ro0or.ional) Prin-i0iul e+te a+e,ntor SM unino,inal alternativ, -u o
-la+are a -andida.ilor 3n ordinea 0re/erin.elor ale2torilor)
Pentru a +e a-orda toate -ele lo-uri 0u+e 3n @o- +e reali1au trei de+-Aideri
+u--e+ive ale 8uletinelor de vot, a0li-4ndu&+e de /ie-are dat +-rutinul alternativ) A-e+t
,od de +-rutin a dat na9tere la a-elea9i e/e-te de a,0li/i-are 0re-u, SM 0lurino,inal
la un tur 0ro0riu&1i+)
/. Scrutinul ma4oritar la dou# tururi
/ %. Scrutinul ma4oritar la dou# tururi uninominal
Prin-i0iul a-e+tui ti0 de +-rutin e+te +i,0luH da- un -andidat nu o8.ine
,a@oritatea a8+olut a voturilor 3n 0ri,ul tur, e+te or2ani1at un al doilea tur de +-rutin,
3n ur,a -ruia, 0entru a -49ti2a, e+te +u/i-ient o8.inerea ,a@orit.ii relative) SM la
dou tururi unino,inal +e 0ra-ti- 3n 2enere 3n -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale 5de 0ild,
3n ;ran.a, Polonia, Portu2alia, Au+tria6, dar 9i 3n -a1ul ale2erilor le2i+lative 5;ran.a
/iind e:e,0lul euro0ean -el ,ai i,0ortant6) Cn Ro,4nia a-e+t +-rutin e+te utili1at 3n
!0!
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ ($
1%'
-a1ul ale2erilor 0re1iden.iale 9i al ale2erii 0ri,arilor 9i 0re9edin.ilor -on+iliilor
@ude.ene
!0(
)
E+en.ial 3n a-e+t ti0 de +-rutin e+te -on-e0erea a--e+ului -andidaturilor la -el
de al doilea tur) O 0ri, 0o+i8ilitate e+te -a a--e+ul + /ie li8er, -Aiar 9i 0entru
-andida.ii -are nu +&au 0re1entat la 0ri,ul tur 5<er,ania 0entru ale2erile 0re1iden.iale
1#2(&1#26) O a doua 0o+i8ilitate e+te de a re+tr4n2e a-e+t a--e+, -andidaturile 0entru
al doilea tur /iind de-i re2le,entateH /ie doar -andida.ii -are +&au -la+at 3n 0ri,ul tur 0e
0ri,ele dou lo-uri 0ot 0arti-i0a la al doilea tur de +-rutin 5-a1ul ale2erilor
0re1iden.iale 9i al ale2erilor 0entru 0ri,ari 9i 0re9edin.ii -on+iliilor @ude.ene 3n
Ro,4nia6O /ie doar -andida.ii -e de09e+- un anu,it 0ra2 e:0ri,at 3n 0ro-ente din
voturi o8.inute 3n 0ri,ul tur 0ot 0arti-i0a la al doilea tur)
Cn 0rin-i0iu, a)anta4ele i de"a)anta4ele a-e+tui +-rutin +unt a-elea9i -a 9i
-ele ale SM unino,inal la un tur, 0rin-i0alele 0un-te de ru0tur dator4ndu&+e
0o+i8ilit.ii -a 3ntre -ele dou tururi de +-rutin + +e -on+tituie alian.e ele-torale,
0re-u, 9i + /ie retra+e -andidaturi, 3n 8a1a unui a-ord de de+i+tare
!0'
)
/ &. Scrutinul ma4oritar la dou# tururi plurinominal
A-ea+t ,odalitate de +-rutin +e 0re1int 3n dou varianteH /ie e+te autori1at
0ana-Aa2e&ul 9i atun-i 3n eventualul tur al doilea +e votea1 doar 0entru lo-urile r,a+e
neo-u0ate du0 0ri,ul tur 5+-rutin -are nu ,ai e+te utili1at a+t1i, dar a /o+t /olo+it 3n
"el2ia 04n 3n 1%##, 3n Lu:e,8ur2 04n 3n 1#1% 9i 3n ;ran.a 0entru ale2erea
de0uta.ilor 3n 1%%(6O /ie li+tele +unt 8lo-ate 9i atun-i devine i,0ortant dre0tul de a
/u1iona li+tele 3ntre -ele dou tururi, -are 0oate + nu /ie re-uno+-ut)
Da- dre0tul de a /u1iona e+te re-uno+-ut, vor /i /avori1ate /or,a.iunile
,inoritare, -are a@un2 -Aiar + /ie +u0rare0re1entate, 2ra.ie /a0tului - 3n al doilea tur
alian.a 3n -are +&a 3n+-ri+ a re1ultat ,a@oritar) Da- dre0tul de a -on+titui alian.e
ele-torale 3ntre -ele dou tururi nu e:i+t 9i nu e+te 0er,i+ ni-i 0ana-Aa2e&ul, li+tele
/iind de-i 8lo-ate, /or,a.iunea 0oliti- ,inoritar va tre8ui, 0entru a o8.ine ,andate,
+ intre 3ntr&o alian. ele-toral 3n- dinaintea 0ri,ului tur de +-rutin)
Per an+a,8lu' din-olo de avanta@ele 9i ano,aliile de@a 0re-i1ate, impactul
scrutinelor ma4oritare asupra transform#rii )oturilor *n mandate, 0rivit de
,anier +inteti- din 0er+0e-tiva e2alit.ii dre0tului de vot 9i a re0re1entrii, +e
e:0ri, 0rin a-eea - e2alitatea ne-e+it -a toate -ir-u,+-ri0.iile + /ie e-Aivalente
de,o2ra/i- 9i + di+0un de a-ela9i nu,r de lo-uri) E:i2en.a e2alit.ii e+te ,ai u9or
+ati+/-ut de +-rutinul unino,inal de-4t de -el 0lurino,inal, deoare-e e+te ,ai +i,0lu
+ de-u0e1i o .ar 3n ,i-i unit.i de,o2ra/i-e e2ale, de-4t 3n unit.i ,ari -are + /ie
e2ale) De alt/el, +-rutinele unino,inale +unt 3n 2eneral ,ai 0u.in in@u+te ele-toral de-4t
-ele 0lurino,inale, -au1 0entru -are +unt 0re/erate a-e+tora din ur,, 0e -are le&au 9i
3nlo-uit, 2radual)
!0(
Art) %1 alin) 526 9i 56 din Con+titu.ie 9i art) 1 alin) 52Y6 9i 52^6 din le2ea $0>200!, re+0e-tiv
art) 1 alin) 5!6, art) #$ 9i #$Y din le2ea '$>200!
!0'
Pentru detalii, ve1i P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ele (1&( 9i D)&M) Cotteret, C) E,eri, op" cit",
0) 1!1
1%$
Cn 0lu+, votul alternativ, /ie unino,inal, /ie 0lurino,inal, 0re-u, 9i -el de&al
doilea tur de +-rutin 3n-ura@ea1 de ,anier 2eneri- 3n-er-rile de a -on+titui alian.e
ele-torale 3ntre 0artidele ,inoritare -a voturi, 0artidele i1olate /iind 0uterni-
0enali1ate, 0rin -Aiar 0ierderile ale2erilor
!0$
)
Seciunea &. Scrutine pre.proporionale
Cnainte de de1voltarea verita8ilei RP, 3n +-o0ul lurii 3n -on+iderare a
,inorit.ilor, au /o+t i,a2inate +i+te,e inter,ediare 3ntre SM 9i RP 0ro0riu&1i+)
A-e+tea au re1ultat din ,odi/i-area SM 0lurino,inale 5de li+t6, /iind 3n realitate SM
-u e/e-te 0ro0or.ionale) Ele nu au reu9it 3n+ de-4t o re0re1entare ar8itrar a /or.ei
,inorit.ii 0oliti-e)
Si+te,ele 0re&0ro0or.ionale 0re+u0un - ale2torul votea1 0entru -andida.i 9i
nu 0entru o li+t, a9a -u, +e 3nt4,0l 3n -a1ul RP 0ro0riu&1i+e)
$. otul cumulati)
Cn a-e+t ti0 de +-rutin, ,odi/i-are a SM 0lurino,inal, ale2torul are dre0tul de
a a-orda le2al ,ai ,ulte voturi unui +in2ur -andidat, di+0un4nd de tot at4tea voturi
-4te lo-uri +unt 3n @o- 3n -ir-u,+-ri0.ie) Candida.ii -are a@un2 3n /runte +unt ale9i -u
,a@oritatea nu,rului de lo-uri -e 0ot /i atri8uite)
E/i-a-e 0entru a a+i2ura re0re1entarea ,inorit.ilor, un de/e-t al +i+te,ului
re1id 3n+ 3n a-eea - 0oate du-e la 3n/r4n2erea ,a@orit.ii da- ale2torii a-e+teia 39i
-on-entrea1 0rea 0uterni- voturile a+u0ra unuia dintre -andida.i) *n alt in-onvenient,
de ordin 2eneral, e+te - 3n-ear- + a+i2ure e,0iri- o re0re1entare 0ro0or.ional a
,inorit.ii, /iind un +i+te, de -on/u1ie, de +ur0ri1 9i de ar8itrar
!0%
)
S-rutinul a /o+t /olo+it 3n S*A 3n Illinoi+ din 1%$0 04n 3n 1#%0 9i 3n Sri LanGa
din 1#!' 04n 3n 1#$$ 3n -4teva -ir-u,+-ri0.ii 0entru a 0er,ite re0re1entarea anu,itor
0o0ula.ii ,inoritare -e ri+-au + nu /ie re0re1entate -on/or, SM unino,inal la un tur
0ra-ti-at 3n re+tul -ir-u,+-ri0.iilor)
/. otul limitat
Modi/i-are a SM 0lurino,inal, /un-.ion4nd 3n +en+ul -ontrar votului
-u,ulativ, a-e+t +-rutin 0re+u0une - ale2torul di+0une de ,ai 0u.ine voturi de-4t
nu,rul de lo-uri 0u+e 3n @o- la nivelul -ir-u,+-ri0.iei 9i nu le 0oate -u,ula a+u0ra
a-eluia9i -andidat)
A-e+t ti0 de +-rutin a /o+t /olo+it 0entru 0ri,a dat 3n 1$# 3n ;ran.a, ado0tat
de An2lia 51%'$ = 1%%!6 3n -adrul a doar 12 -ir-u,+-ri0.ii de lo-uri unde /ie-are
ale2tor di+0unea de 2 voturi 9i 3ntr&o -ir-u,+-ri0.ie de ! lo-uri unde ale2torul avea
voturi, 0re-u, 9i 3n Malta, 3nainte de tre-erea la RP 3n 1#21) S-rutinul e+te 3n- 3n
vi2oare 3n S0ania 0entru ale2erea +enatorilor 3n -ir-u,+-ri0.iile de ! lo-uri unde
ale2torii di+0un de voturi)
!0$
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ '0
!0%
D) "artAele,B, P) Due1, +rait% de droit constitutionnel, Dallo1, Pari+, 1#, -itat du0 <A)
Ian-u, <A) <lvan, op" cit", 0) %
1%%
O variant a votului li,itat = )otul unic netransfera0il & 0re+u0une -
ale2torul di+0une doar de un +in2ur vot, indi/erent de nu,rul de lo-uri 0u+ 3n @o- 3n
-ir-u,+-ri0.ie, /iind -49ti2tori -andida.ii a/la.i 0e 0ri,ele lo-uri -a nu,r de voturi
o8.inute, 3n li,itele nu,rului de lo-uri 0u+e 3n @o-) Din 0er+0e-tiva -ara-terului uni-
al votului, votul uni- netran+/era8il e+te +in2urul +-rutin ne0ro0or.ional 0ro0riu&1i+ 3n
-are +unt 0u+e&n @o- ,ai ,ulte lo-uri 3n -ir-u,+-ri0.ie 9i 3n -are e2alitatea dre0tului de
vot e+te re+0e-tat) Av4nd 3n vedere - 3n /ie-are -ir-u,+-ri0.ie nu,rul de lo-uri e+te
0ro0or.ional -u 0o0ula.ia, a-e+t ti0 de +-rutin e+te 9i -el ,ai @u+t ele-toral dintre toate
+-rutinele ne0ro0or.ionale
!0#
) Cu toate a-e+tea, +&a -on+iderat - votul uni-
netran+/era8il e+te +u8til 9i 2enerator de e/e-te ne/a+te
!10
)
Si+te,ul a /o+t utili1at 3n Da0onia, 3nainte de tre-erea, 3n 1##!, la +-rutinul
,i:t)

C. 9inimul electoral
A-e+t ti0 de +-rutin 0er,ite unui -andidat -e a 0arti-i0at la ale2eri 3n ,ai
,ulte -ir-u,+-ri0.ii + 39i adune voturile ne-e+are o8.inerii unui lo- de 0arla,entar din
toate -ir-u,+-ri0.iile 3n -are a /o+t -andidat, -Aiar da- nu are ,a@oritatea 3n ni-iuna
dintre a-e+tea) Condi.ia i,0u+ e+te de a 3ntruni un nu,r ,ini, de voturi)
Si+te,ul e+te -riti-a8il din 0er+0e-tiva /a0tului - +e 8a1ea1 0e ar8itrariu 9i
0ro8a8ilitate, nu e+te e-Aita8il 9i ,ulti0li- ne@u+ti/i-at -andidaturile, 0er,i.4nd
de0unerea a-eleia9i -andidaturi 3n at4tea -ir-u,+-ri0.ii -4te -on+ider -andidatul - ar
/i ne-e+are 0entru a atin2e ,ini,ul ele-toral ne-e+ar
!11
)
Seciunea (. Repre"entarea proporional#
Ca ,odalitate de +-rutin -on/or, -reia lo-urile +unt re0arti1ate 3n /un-.ie de
0ro0or.ia voturilor e:0ri,ate 0entru o li+t din totalul de voturi e:0ri,ate, RP 0er,ite
-a /ie-rei /or,a.iuni 0oliti-e -are 0ro0une -andidaturi + 3i /ie atri8uit un nu,r de
,andate, 0ro0or.ional -u /or.a +a 0oliti- 9i nu,eri-)
RP nu e+te, 3n 0rin-i0iu, de-4t de li+t, ne0ut4nd -oe:i+ta -u +-rutinul
unino,inal) E:-e0.ia -la+i- de la a-ea+t re2ul e+te +i+te,ul Hare, 3n -are ideea
0ro0or.ionalit.ii +e -o,8in -u -andidaturile individuale) De a+e,enea, -Aiar 9i 3n
a-tualitate, re0re1entarea 0ro0or.ional +e 0oate -o,8ina -u votul unino,inal, a9a -u,
+e 3nt4,0l 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare din Ro,4nia)
!0#
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ '%
!10
PA) Lavau:, op" cit", 0) 12!
!11
<) Ale:ianu, P) Ne2ule+-u, +ratat de drept public, vol 2, Ed) Cartea F-oalelor, "u-ure9ti,
1#!2, -itat du0 <A) Ian-u, <A) <lvan, op" cit", 0) #
1%#
$. 6)oluie' a)anta4e i incon)eniente
Ori2inea i+tori- 9i i,0unerea 2radual a RP
!12
+e e:0li- 0rin intera-.iunea
0ro2re+iv a ,ai ,ultor /a-tori, .in4nd de evolu.ia -on-e0.iei a+u0ra votului, a
2uvern,4ntului re0re1entativ, in-lu+iv de a0ari.ia 0artidelor 0oliti-e 9i a i,0li-rii lor
3n ale2eri, de evolu.ia ,ate,ati-ii, a +tati+ti-ii, 0re-u, 9i de ne-e+itatea de a o/eri o
alternativ la -on+e-in.ele 0arado:ale 9i la ano,aliile +-rutinelor ,a@oritare)
Cn +e-olul al SIS&lea, votul +&a tran+/or,at din /un-.ie +o-ial a-ordat de +tat
doar anu,itor -ate2orii +o-iale, /un-.ie -e +e e:er-ita 0entru a ale2e nu tendin.e
0oliti-e, -i 0er+oane, 3ntr&un dre0t -u -ara-ter individual, -u titulari din -e 3n -e ,ai
nu,ero9i 9i e:er-itat 3n ,od +e-ret, 3n -ondi.ii de e2alitate, in-lu+iv la nivel
de,o2ra/i-) Re0re1enta.ii devin ale2torii, -ole-tivit.ile 0+tr4nd i,0ortan. ,aterial
din 0er+0e-tiva de-u0rii -ir-u,+-ri0.iilor ele-torale) Re0re1entan.ii nu ,ai +unt ale9i
3n -alitate e:-lu+iv de 0er+oane, -i e+te ale+ un 0ro2ra, 0oliti- 0e -are a-e9tia 3l
3n-arnea1, 3ntru-4t a0ar 0artidele 0oliti-e 3n +en+ul ,odern al ter,enului, a-e+tea
0ro0un4nd li+te de -andida.i 3n ale2eri)
Odat -u a0re-ierea /or.ei 0artidelor 0oliti-e 3n ra0ort de voturile o8.inute de
-andida.ii +u+.inu.i, di/eren.ele +e,ni/i-ative o8+ervate 3n ur,a -o,0arrii re1ultatelor
3n ale2eri, -a nu,r de voturi 9i -a nu,r de lo-uri, au /o+t -on+iderate nele2iti,e,
-ut4ndu&+e a+t/el o ,etod ,ate,ati- de atri8uire a lo-urilor 3n /un-.ie de voturi,
-are + a+i2ure ade-varea 3ntre voturile ale2torilor 9i -on/i2ura.ia 0oliti- a Adunrii
re0re1entative)
Arit,eti-, +&a 0u+ 0ro8le,a unei re0re1entri @u+te, iar 0oliti- a a0rut
ne-e+itatea de,o-rati- + /ie re0re1entat 3n Parla,ente un nu,r ,a:i, de o0inii
0oliti-e 9i, 3n ,od +0e-ial, ,inoritare) S&a -on+iderat - RP 0er,ite valori1area,
deo0otriv, a rolului 0artidelor 0oliti-e 3n /un-.ionarea de,o-ra.iei 9i -utarea 9i
reali1area -o,0ro,i+ului
!1
)
E/ortul ,ate,ati-ii de a ra.ionali1a 0oliti-a a -ontri8uit la i,0unerea RP, a+t/el
- 0ri,ele +i+te,e 0ro0or.ionale au /o+t 0ro0u+e de ,ate,ati-ieni, 0urt4ndu&le
nu,ele, teAni-ile RP n+-4ndu&+e 3n Marea "ritanie 9i S*A 9i /iind ulterior ado0tate 3n
Euro0a) Dane,ar-a e+te 0ri,ul +tat euro0ean -e o0tea1 0entru RP, 3n 1%((, 0entru
ale2erea unei 0r.i a ,e,8rilor Ri2+raad&ului, la 0ro0unerea ,ini+trului de /inan.e
5+i+te,ul 3n+ -o,8ina 0ro0or.ionalitatea -u -andidaturile individuale, a0ro0iat /iind
de +i+te,ul 0ro0u+ de ,ate,ati-ianul en2le1 TAo,a+ Hare 3n 1%($6) "el2ia e+te
0ri,ul +tat euro0ean -e 3nlo-uie9te SM de li+t la dou tururi -u RP, 3n 1%#%) Ci
ur,ea1 ;inlanda 51#0'6, odat -u tre-erea la +u/ra2iul univer+al, Suedia 51#0$6,
Portu2alia 51#116 9i Dane,ar-a 51#1(6) Pri,ul r18oi ,ondial /avori1ea1 e:tinderea
RP 3n Ru+ia 9i `rile de Do+ 51#1$6, <er,ania, Norve2ia, Italia, Elve.ia, Au+tria 51#1#6,
Irlanda, Malta 51#216) Du0 -el de&al doilea r18oi ,ondial ;ran.a, 3n 1#!(, 0entru
+-urt ti,0 9i a0oi 3n 1#%'
!1!
)
Cderea di-taturilor 9i tre-erea de la totalitari+, la li8erali+, au /-ut + +e
o0te1e 0entru RP 9i 3nH <re-ia 51#$!6, Portu2alia 51#$(6, S0ania 51#$$6, Re0u8li-a
!12
Pentru detalii, ve1i P) Martin, op" cit", 0ara2ra/e '&'!
!1
PA) Lavau:, op" cit", 0) 12%, re/erindu&+e la Lel+en
!1!
<A) Ian-u, <A) <lvan, op" cit", 0) 0
1#0
De,o-rat <er,an 51##06, Ro,4nia 51##06, CeAo+lova-ia 51##06, "ul2aria 51##16,
Polonia 51##16, *n2aria 51##06, Iu2o+lavia 51##26, Al8ania 51##26
!1(
)
Prin-i0alele a)anta4e ale RP +unt r+0un+uri la de1avanta@ele SM, de@a
0un-tate 9i 0ot /i 2ru0ate 3n ,ai ,ulte dire-.iiH
& /idelitatea 9i e:a-titatea, +0e-i/i-e /a0tului - ideea 0ro0or.ional 3n+9i
deriv din 0rin-i0iul e2alit.ii ,ate,ati-e -e /unda,entea1 -et.enia, e:0ri,at
,eta/ori- de SieBM+H I3,i i,a2ine1 le2ea 3n -entrul unui 2lo8 i,en+H to.i -et.enii, /r
e:-e0.ie, +unt la a-eea9i di+tan. 0e -ir-u,/erin. 9i nu o-u0 de-4t lo-uri e2ale 5?6
re0re1entarea unui -et.ean nu 0oate /i o 0arte a re0re1entrii altuia) A-e+t dre0t e+te
unulO to.i 3l e:er-it 3n ,od e2alP
!1'
O
& ra.iunea 9i e-Aitatea, @u+ti.ia ele-toral 3n re0re1entare
!1$
, 3n +0e-ial 0entru
0artidele ,i-i, 0un-t de ru0tur /a. de SM, -e a+i2ur +u0rare0re1entarea
-49ti2torului 9i e:a-er8area vi-toriei a-e+tuiaO de a+e,enea, 0artidele ,ari +unt
3n-ura@ate + +e adre+e1e uni ele-torat ,ai lar2 de-4t -el 0ro0riu, -on+a-rat, 3ntru-4t
+ati+/a-erea o8ie-tivului -49ti2rii unui ,ai ,are nu,r de voturi a+i2ur o -re9tere
0ro0or.ional a nu,rului de ,andate o8.inuteO
& tran+0aren.a 9i one+titatea +-rutinului, datorat /a0tului - RP 0re+u0une o
+in2ur -on+ultare a ele-toratului, eli,in4nd retra2erile -andidaturilor 9i de+i+trile de
la vot deter,inate de -au1e ili-ite, +0e-i/i-e SMO +e evit 9i /eno,enul de I/ie/
ele-toralP, -are, 3n SM, 0er,ite /or,a.iunilor 0oliti-e 0uterni- votate 3n anu,ite 0r.i
ale teritoriului, + -49ti2e toate lo-urile 0u+e 3n @o- a-oloO 3n 0lu+, li8ertatea 0+iAolo2i-
a ele-toratului e+te -on+idera8il, -Aiar 9i 0entru ale2torii 0artidelor ,ai 0u.in
0uterni-e, dar -are au dovedit 3n 2eneral - 0ot a--ede la lo-urile din Parla,entO
& -ara-terul 0ro2ra,ati-
!1%
H RP e+te un +-rutin al 0ro2ra,elor 0oliti-e, al
variantelor de +o-ietate 0e -are le 0ro0une /ie-are /or,a.iune 0oliti- 0rin li+tele de
-andidaturi, -eea -e du-e la -lari/i-area ideolo2iilor 9i 0ro2ra,elor de 2uvernare la
nivelul 3ntre2ii +o-iet.ii)
Incon)enientele RP, -ore+0un1toare avanta@elor SM, +unt e+en.ial,ente
ur,toareleH
& -ara-terul -o,0le: 9i -o,0li-at 0entru +-rutatoriO
& autoritatea -re+-ut a 0artidelor, -are 3nto-,e+- li+tele 0ro0u+e 3n ale2eri 9i
+ta8ile+- -andida.ii, 0re-u, 9i ordinea a-e+tora 0e li+tO 3n 0ra-ti-, de-i1ia revine
-ondu-erii 0artidului, ri+-ul ,er-antili1rii -u,0rrii lo-ului 0e li+t tran+/or,4ndu&
+e, 3n anu,ite, +i+te,e 3ntr&o re2ulO
& eli,inarea le2turilor dire-te dintre ale2tori 9i ale9i, datorat /a0tului -
votul nu +e a-ord unei 0er+oane, -i unei tendin.e 0oliti-e 0o0ulari1ate /oarte rar 0rin
-onta-tul dire-t, 3n teritoriu, 3ntre -andida.ii de 0e li+t 9i ele-torat, -u e:-e0.ia +itua.iei
0er+onalit.ilor -ele8re 0re1ente 0e li+t)
& /avori1area -on/li-telor 0oliti-e 3n +4nul +o-iet.ii 0rin /ra2,entarea o0iniei
0u8li-eO
!1(
Pentru detalii, ve1i D)&M) Cotteret, C) E,eri, op" cit", 0) 1(!&1('
!1'
O) IAl, op" cit", 0ara2ra/ (
!1$
Avanta@ a+u0ra -ruia +e in+i+t 3n do-trina ro,4n 0o+t&de-e,8ri+t) Cn a-e+t +en+, ve1i I)
Muraru, #curt pledoarie pentru repre4entarea proporional" #tudii constituionale, Ed)
A-ta,i, "u-ure9ti, 1##(, 0) 1!# 9i ur,)O I) Muraru, E) S) Tn+e+-u, Drept constituional i
instituii politice, vol 22, Ed) All "e-G, "u-ure9ti, 200, 0) 10# 9i ur,)
!1%
D)&M) Cotteret, C) E,eri, op" cit", 0) 1(%
1#1
& /ra2,entarea Adunrii re0re1entative, uneori /r nuan.are, redu-4ndu&i
e/i-a-itatea 9i i,0li-it 0e -ea a 2uvernului, -are nu +e 8u-ur de +0ri@in 0arla,entar
/er,, ri+-ul in+ta8ilit.ii 2uverna,entale /iind a9adar unul -re+-ut, de unde 9i
in-a0a-itatea 2uvernului de a a-.iona 0ro,0t, 3ntru-4t +e vede nevoit + a9te0te
-ri+tali1area unui a-ord la nivelul Adunrii, 3ntre /or.e 0oliti-e nu,eroa+e 9i di/erite -a
o0inieO
& li0+irea de e/i-a-itate a in+titu.iei di1olvrii Le2i+lativului, 0rin atenuarea
-on+e-in.elor 0arla,entare ale ,i9-rilor de o0inie 3n r4ndul ele-toratului)
/. 6tape te>nice
Da- 0rin-i0iul -e 2uvernea1 RP e+te +i,0lu, atri8uirea e/e-tiv a ,andatelor
0re+u0une teAni-i la8orioa+e -e i,0li- ,ai ,ulte /a1e interde0endente) E:i+t a+t/el o
,are diver+itate de ,etode 0ro0or.ionale 9i de ,oduri de +-rutin 0ro0or.ional, a -ror
/inalitate r,4ne 3n+ ,ereu a-eea9iH 0ro0or.ionalitatea 3ntre ,andatele -49ti2ate 9i
voturile o8.inute) A-e+te teAni-i ale RP au /o+t de1voltate ,ai 3nt4i 3n S*A, 3n-e04nd
-u 1$#1, -u un alt +-o0 de-4t a-ela al re0arti1rii ,andatelor 3ntre 0artide 0oliti-e)
;inalitatea a -on+tat 3n re0arti1area lo-urilor 3n Ca,era Re0re1entan.ilor 3ntre +tatele
/ederate, 3n ,od 0ro0or.ional -u 0o0ula.ia lor) Natura a-e+tor +-o0uri, de9i di/erite, e+te
3n+ a-eea9i) Tot a,eri-anii au de+-o0erit anu,ite ,etode 0ro0or.ionale, ,otiv 0entru
-are a-e+tea le 0oart nu,ele, ,etode -e au /o+t 0reluate 9i de euro0eni)
Pri,a o0era.ie teAni- a RP e+te deter,inarea c!tului RcoeficientuluiS
electoral, -on+t4nd 3n nu,rul ,ini, de voturi ne-e+ar o8.inerii unui lo- 0u+ 3n @o-)
C4tul ele-toral 0oate /i +ta8ilit du0 trei varianteH -4tul /i:, -4tul na.ional, -4tul de
-ir-u,+-ri0.ie)
C4tul /i: re0re1int nu,rul de voturi 0e -are o li+t tre8uie + 3l o8.in 0entru
a o8.ine un lo-, nu,r +ta8ilit 3n avan+ 9i uni/or, la nivel na.ional) C4tul na.ional
-on+t 3n re1ultatul divi1iunii nu,rului de voturi e:0ri,ate 3n toate -ir-u,+-ri0.iile la
nu,rul de lo-uri din Adunarea re0re1entativ, /iind utili1at -a o -on+tant 3n toate
-ir-u,+-ri0.iile) Si+te,ul e+te 2reoi, dar re/le-t i,0a-tul tendin.elor 0oliti-e la nivelul
3ntre2ii .ri) *n a+e,enea -oe/i-ient na.ional e+te in+tituit, de 0ild, 3n -a1ul ale2erilor
din Ro,4nia 0entru Parla,entul Euro0ean, 3n -e&i 0rive9te 0e -andida.ii inde0enden.i,
/ie-are dintre a-e9tia 0ri,ind ,andat da- o8.ine un nu,r de voturi vala8il e:0ri,ate
-el 0u.in e2al -u -oe/i-ientul ele-toral na.ional & 0artea 3ntrea2 a ra0ortului dintre
nu,rul total de voturi vala8il e:0ri,ate la nivel na.ional 9i nu,rul de ,andate de
0arla,entari euro0eni -e revin Ro,4niei
!1#
)
C4tul de -ir-u,+-ri0.ie e+te deter,inat la nivelul unei -ir-u,+-ri0.ii 9i
re0re1int re1ultatul 3,0r.irii nu,rului de voturi e:0ri,ate 3n -ir-u,+-ri0.ie la
nu,rul de lo-uri 0u+e 3n @o- 3n re+0e-tiva -ir-u,+-ri0.ie) E+te de+eori 0re/erat /iind-
e:0ri, ,ai 8ine realitatea 0oliti- din teritoriu)
*r,toarea o0era.ie teAni- a RP -on+t 3n re0arti1area ,andatelor & +ta8ilirea
nu,rului de lo-uri -uvenit /ie-rei li+te) A-ea+t eta0 e+te de -ele ,ai ,ulte ori
0re-edat de a0li-area unui 0ra2 ele-toral) Paliativ la /r4,i.area e:-e+iv a
re0re1entrii, +0e-i/i- RP, 0ra2ul ele-toral -on+t 3ntr&un 0ro-ent din voturile vala8il
!1#
Art) 20 alin) 526 din le2ea >200$
1#2
e:0ri,ate ne-e+ar a /i o8.inut de -tre /or,a.iunile 0oliti-e 0arti-i0ante la ale2eri
0entru a /i luate 3n -al-ul la re0arti1area 9i atri8uirea ,andatelor)
Re0arti1area ,andatelor +e reali1ea1 0rin 3,0r.irea nu,rului de voturi
vala8il e:0ri,ate 3n /avoarea li+tei la -4tul ele-toral) Se va lua 3n -on+idera.ie nu,rul
3ntre2 re1ultat) De a-eea, -a re2ul, r,4n voturi nere0re1entate, netran+/or,ate 3n
,andate 9i, re+0e-tiv, ,andate neatri8uite & resturi electorale"
Prin-i0ala di/i-ultate a RP re1id to-,ai 3n -on-e0erea ,odalit.ilor de
atribuire a resturilor electorale -tre unul +au altul dintre -o,0etitori) De re2ul, /elul
3n -are +e reali1ea1 a-ea+t atri8uire -on+tituie -riteriul de -la+i/i-are a di/eritelor
,odalit.i ale re0re1entrii 0ro0or.ionale)
C. ariante ale repre"ent#rii proporionale
C %. Repre"entarea proporional# integral# ,la ni)el naional-
Cn 3n-er-area re0re1entrii -4t ,ai /idele a o0.iunilor 0oliti-e ale ele-toratului,
a-ea+t variant a RP are -a +-o0 + la+e -4t ,ai 0u.ine voturi nere0re1entate,
0re+u0un4nd tran+/erarea 0ro-e+ului de re0arti1are a re+turilor ele-torale 0e 0lan
na.ional) E:i+t, 3n a-e+t +-o0, ,ai ,ulte variante 0o+i8ile)
C . . ,ntregul teritoriu naional este transformat ntr-o singur circumscripie
Nu,rul de lo-uri 0u+e 3n @o- e+te e2al -u nu,rul ,e,8rilor Adunrii
re0re1entative, /ie-are /or,a.iune 0oliti- 0re1ent4nd li+te la nivel na.ional 0entru
totalitatea lo-urilor din Parla,ent) C4tul ele-toral e+te na.ional) 7arianta e+te /olo+it 3n
+tatele ,i-i, -u 0o0ula.ie redu+ 5Olanda, I+rael, Para2uaB6, /iind, 0e de o 0arte, 0u.in
de,o-rati-, 3ntru-4t 3n-ura@ea1 0artidele ,ari 9i, 0e de alt 0arte, in-o,od, 3ntru-4t
0e li+tele de 0artid vor /i 3n+-ri+e -4teva +ute de -andida.i) Condu-erea /or,a.iunilor
0oliti-e -e 0ro0un li+tele -a0t un rol -on+idera8il 3n de+e,narea ,e,8rilor
Parla,entului, 0rin 3n+9i /or,ularea li+telor de -andida.i, 0e -are ale2torii nu 0ot
de-4t + le a--e0te +au + le re/u1e)
C . 2. (arianta reparti#rii resturilor la nivelul provinciilor
7arianta e+te utili1at 3n Elve.ia, unde 0entru ale2erea de0uta.ilor 3n-e04nd -u
1#1#, arondi+,entele re0re1int -ir-u,+-ri0.ii 3n -are +e atri8uie lo-urile a0li-4nd
-4tul de -ir-u,+-ri0.ie, iar re+tul de lo-uri e+te re0arti1at la nivel de 0rovin-ii, 0rin
utili1area ,etodei de -al-ul 0ro0u+ de +i+te,ul Hondt)
1#
C . %. -eparti#area la nivel naional a resturilor electorale
7arianta 0re+u0une -a du0 re0arti1area lo-urilor 3n /ie-are -ir-u,+-ri0.ie,
nu,rul de voturi r,a+e nere0re1entate + +e totali1e1e la nivel na.ional, 0entru
/ie-are /or,a.iune 0oliti- 3n 0arte) Se +ta8ile9te un nou -4t ele-toral, 0rin 3,0r.irea
nu,rului total de voturi r,a+e nere0re1entate la nu,rul de lo-uri r,a+e
neo-u0ate) Cn -ontinuare, +e va deter,ina nu,rul de lo-uri -uvenit /ie-rui 0artid 0rin
3,0r.irea nu,rului de voturi e:0ri,ate 3n /avoarea lui 9i r,a+e nere0re1entate la
a-e+t nou -4t ele-toral)
Si+te,ul a /o+t /olo+it 3n Italia, 0entru ale2erea de0uta.ilor 3ntre 1#!' 9i 1##)
Cele '0 de lo-uri de de0uta.i erau atri8uite 3n -adrul a 1 de -ir-u,+-ri0.ii de 8a1
a0li-4ndu&+e un anu,it -4t ele-toral) Lo-urile r,a+e neatri8uite erau a-ordate la nivel
na.ional 0rin totali1area re+turilor 9i ur,4nd ,etoda -elui ,ai ,are re+t)
Prin-i0alul de1avanta@ al variantei e+te - ale9ii -elei de a doua re0arti.ii
0arla,entare nu 0rovin din voin.a 0o0orului, -i din -ea a -ondu-erii 0artidelor -are i&
au 0ro0u+) Ne0otriviri u9oare 3ntre 0ro-entele o8.inute 9i nu,rul de lo-uri o8.inute
-ontinu + e:i+te) Avanta@ul e+en.ial al a-e+tei variante -on+t 3n e-Aitate, 3ntru-4t
a+i2ur o real re0re1entare a tuturor tendin.elor ,inoritare)
Re0re1entarea inte2ral 0rin re0arti1area re+turilor ele-torale la ,ai ,ulte
niveluri de atri8uire a lo-urilor, 0re+u0un4nd, 3n 0rin-i0iu, totali1area re+turilor la un
nivel +u0erior -elui de 8a1, 3n -ir-u,+-ri0.ii 2eo2ra/i-e ,ai va+te -e le 3n2lo8ea1 0e
-ele de 8a1, 3n-ura@ea1, de re2ul, 0artide ,i-i, ne+e,ni/i-ative, dar -are, 0rin
totali1area la nivel na.ional a voturilor nere0re1entate, 0ot o8.ine lo-uri 0e -are nu le&ar
o8.ine 0rin re0arti.ia la nivelul unei -ir-u,+-ri0.ii) Cn 0lu+, ale+ul e+te a+t/el ru0t de
-ir-u,+-ri0.ia teritorial deter,inat 2eo2ra/i-) Punerea 3n 0ra-ti- r,4ne 3n+
di/i-il, de unde 9i rara +a utili1are)
C &. Repre"entarea proporional# apro1imati)# ,la ni)el de circumscripie-
A-ea+t variant a RP 0re+u0une - re0arti1area re+turilor ele-torale +e /a-e la
nivelul -ir-u,+-ri0.iilor, 9i nu la nivel na.ional, re0re1entarea ne/iind 0lenar,
r,4n4nd, 3n ,ulte dintre ,odalit.ile +0e-i/i-e 0ra-ti-ate, re+turi ele-torale
nevalori/i-ate) Re0re1entarea a0ro:i,ativ -unoa9te at4t variante -e u1ea1 de -4turi
ele-torale, -4t 9i variante -e u1ea1 de divi1ori)
C 2. . (ariante ce u#ea# de cturi electorale
C 6" 7" 7" #istemul celui mai mare rest Rmetoda Pamilton 7):6S
Si+te,ul 0re+u0une - +e utili1ea1 -4tul de -ir-u,+-ri0.ie, iar lo-ul r,a+
neo-u0at revine li+tei -are are -ele ,ai ,ulte voturi r,a+e nere0re1entate,
netran+/or,ate 3n lo-uri) Si+te,ul e+te unul dintre -ele ,ai /avora8ile 0entru
/or,a.iunile 0oliti-e ,i-i, -u 0utere ele-toral redu+) A-e+tea r,4n -u ,ulte voturi
neutili1ate 0entru - nu reu9e+- + atin2 nivelul -4tului ele-toral) Si+te,ul e+te /olo+it
1#!
3n nu,eroa+e dintre .rile A,eri-ii Latine, 3n Ci0ru 9i Lie-Aten+tein, 0re-u, 9i 3n -a1ul
ale2erilor lo-ale din Ro,4nia
!20
)
61empluH 3ntr&o -ir-u,+-ri0.ie -u ( lo-uri unde +&au e:0ri,at 3n total 12()
000 de voturi 0entru 0artide 5A, ", C6, du0 -u, ur,ea1H AH '0) 000 de voturiO "H
(0) 000 de voturi 9i CH 1() 000 de voturi) C4tul ele-toral e+te 12() 000>(, adi- 2()
000) A o8.ine '0) 000>2() 000 a 2 lo-uri, re+t 10) 000 de voturiO " o8.ine (0) 000>2()
000 a 2 lo-uriO C o8.ine 1() 000>2() 000 a 0 lo-uri, re+t 1() 000 de voturi) Au /o+t
atri8uite ! lo-uri, re+turile ele-torale /iind de 1 lo- 9i, re+0e-tiv, 2() 000 de voturi)
Partidul D, -are di+0une de -el ,ai ,are nu,r de voturi r,a+e /r re0re1entare,
0ri,e9te lo-ul r,a+ neatri8uit)
Metoda 0oate da uneori na9tere la 0arado:uri, 0rintre -are a-ela - o -re9tere a
0o0ula.iei +au a voturilor e:0ri,ate +e 0oate +olda -u o +-dere a nu,rului de lo-uri
o8.inute
!21
)
C 6" 7" 6" #istemul celei mai mari medii
Mai -o,0le: de-4t varianta +i+te,ului -elui ,ai ,are re+t, +i+te,ul -elei ,ai
,ari ,edii 0re1int, la r4ndu&i, ,ai ,ulte variante)
C 2) 1) 2) 1) 7arianta -la+i- 5,etoda De//er+on 1$#26
E+te a0li-at -4tul ele-toral de -ir-u,+-ri0.ie, +e atri8uie a0oi lo-urile 0rin
3,0r.irea voturilor o8.inute de /ie-are 0artid la a-e+t -4t, iar lo-ul +au lo-urile r,a+e
neo-u0ate +e atri8uie /i-tiv /ie-rei li+te, 0e l4n2 -ele de@a o8.inute) Se 3,0arte a0oi,
0entru /ie-are li+t, nu,rul de voturi o8.inute la a-e+t nu,r nou de lo-uri) 7a o8.ine
lo-ul +au lo-urile r,a+e neo-u0ate 0artidul -are va avea -ea ,ai ,are ,edie din a-e+t
ra0ort) Relu4nd 0ri,ul e:e,0lu 5de la varianta -elui ,ai ,are re+t6, re0arti1area
lo-urilor va /i ur,toareaH
Partid 7oturi
o8.inute
Lo-uri
o8.inute
Atri8uirea
lo-ului (
Total de
lo-uri
A '0) 000 2 20) 000
" (0) 000 2 1') ''' 2
C 1() 000 0 () 000 0
Metoda /avori1ea1 de o8i-ei 0artidele ,ari, 3n e:e,0lul dat 0artidul A)
A-ea+ta e+te ,etoda /olo+it -el ,ai de+ 3n +i+te,ele -e 0ra-ti- RP, /iind utili1at 3n
"el2ia 04n 3n 1#1# 9i a-tual,ente 3n S0ania, Portu2alia, I+landa, I+rael, `rile de Do+,
;inlanda, Tur-ia, "ul2aria, E+tonia 9i ,ulte dintre +tatele A,eri-ii de Sud)
C 2) 1) 2) 2) Si+te,ul Ha2en8a-A&"i+-Ao// 5+i+te,ul -4tului re-ti/i-at6
Pra-ti-at 3n Elve.ia, a-ea+t variant a RP -on+t 3n a 3,0r.i nu,rul de
voturi vala8il e:0ri,ate la nu,rul total de lo-uri 0u+e 3n @o- 3n -ir-u,+-ri0.ie, ,rit
!20
Art) #' alin) 56 lit) 86 din le2ea '$>200!
!21
;r) "on, @ouvoirs, n) 2>1#%(, 0) 1(0, -itat du0 PA) Lavau:, op" cit", 0) 11$
1#(
-u o unitate 9i a re3n-e0e o0era.ia 04n -e 0ot /i atri8uite toate lo-urile) A+t/el, -4tul
ele-toral +e ,i-9orea1 da- +e -on+tat - e+te ,ai ,are de-4t -el ,ai ,i- nu,r de
voturi 0e -are le&a o8.inut una dintre li+te
!22
)
De e:e,0lu, da- +&au e:0ri,at 100) 000 de voturi 3ntr&o -ir-u,+-ri0.ie unde
+unt 0u+e 3n @o- ! lo-uri, 0entru a +e a/la -4tul ele-toral, +e adau2 la -i/ra ! o unitate,
adi- 1 9i +e 3,0arte la nu,rul re1ultat, adi- (H -4tul ele-toral re-ti/i-at e+te de 100)
000>( a 20000) Da- A o8.ine !) 000 de voturi, " !0) 000 de voturi, C 1$) 000 de
voturi, atun-i -4tul de 20) 000 e+te ,ai ,are de-4t 1$) 000, adi- at4t -4t a o8.inut li+ta
-u -el ,ai ,i- nu,r de voturi) Se va redu-e 3n -ontinuare -4tul ele-toral, adu24nd la
-i/ra ! -i/ra 2, iar noul -4t va /i de 100) 000>' a 1') ''') A-u, lo-urile 0ot /i atri8uite
04n la ulti,ul, deoare-e -4tul e+te ,ai ,i- de-4t -el ,ai ,i- nu,r de voturi, o8.inut
de li+ta C) C,0r.ind voturile o8.inute de /ie-are li+t la -ele dou -4turi re-ti/i-ate, +e
o8.in ur,toarele re1ultateH -4t ele-toral 20) 000 & A 2 lo-uri, " 2 lo-, C ni-iunulO -4t
ele-toral 1') ''' & A 2 lo-uri, " 2 lo-uri, C 1 lo- 5dar nu +e a-ord6)
Avanta@4nd -o,0etitorii ele-torali -u o /or. 0oliti- ,ai redu+,
in-onvenientul variantei r,4ne a-ela - +e 0oate a@un2e la re0arti1area unui nu,r de
lo-uri ,ai ,are de-4t -el le2al 0rev1ut)
Cn Lu:e,8ur2, ,etoda Ha2en8a-A&"i+-Ao// 0re+u0une - ale2torii au tot
at4tea voturi -4te lo-uri +unt 0u+e 3n @o- 3n -ir-u,+-ri0.ie) Ei 0ot vota 0entru -andida.i
de 0e li+te di/erite 9i -u,ula dou voturi 0entru a-ela9i -andidat) Nu,rul de voturi al
/ie-rei li+te e -al-ulat 0rin adunarea voturilor o8.inute de -andida.ii li+tei) Lo-urile
+unt re0arti1ate li+telor /olo+ind -4tul Ho2en8a-A&"i+-Ao//) Cn li+te, lo-urile +unt
atri8uite -andida.ilor -are au o8.inut -el ,ai ,are nu,r de voturi
!2
)
C 6" 7" =" #istemul Pare Rvot unic transferabilS
Ela8orat de en2le1ul Hare 3n anul 1%($, a-ea+t variant a RP a /o+t 0ro0u+
3n+ de TAo,a+ Eri2At Hill 3n 1%21 3n -adrul unui vot 3n- 0u8li- 9i ada0tat a0oi
votului +e-ret 3n Dane,ar-a anului 1%(() Ca 0ri, variant a RP 0ra-ti-at vreodat
!2!
,
a+e,ntoare -u votul uni- alternativ, a-ea+t ,etod e+te 0e -4t de -o,0le: 9i
-o,0li-at 0entru +-rutatori, 0e at4t de +i,0l, 3n 0rin-i0iu, 0entru ale2tori, -are
di+0un de un 2rad ridi-at de li8ertate a votului) Co,0le:itatea +e tran+/or, 3n+ 3ntr&
un in-onvenient 0entru ale2tor 3n +itua.ia 3n -are -andidea1 ,ulte 0artide, ele-torul
av4nd de +ele-tat 3ntre 1e-i, -Aiar +ute de -andida.i)
;ie-are ele-tor votea1 3n -adrul unei -ir-u,+-ri0.ii 3n -are e+te 0u+ 3n @o- un
nu,r relativ redu+ de lo-uri 52&(6, e:0ri,4nd un +in2ur vot 0entru un +in2ur -andidat,
dar -u 0o+i8ilitatea de a indi-a 0e 8uletinul de vot, 3n ordinea 0re/erin.ei, un al doilea,
al treilea 9i a9a ,ai de0arte -andidat, -ruia votul + 3i /ie tran+/erat 3n -a1ul 3n -are -el
votat 3n 0ri,ul r4nd, 3n al doilea r4nd 9i a9a ,ai de0arte nu o8.ine -4tul ele-toral 0entru
a /i ale+) Pe 8uletinul de vot -andida.ii +unt tre-u.i 3n ordine al/a8eti-, 3n dre0tul
/ie-ruia /iind 3n+-ri+ 0artidul 0e -are 3l re0re1int)
!22
Pentru detalii, ve1i P) Pa-tet, $'%volution contemporaine de la responsabilit%
gouvernamentale dans les d%mocraties pluralistes, 3n G%langes Eurdeau, L<DD, Pari+, 1#$$, 0)
10'
!2
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ #(
!2!
*nii autori -on+ider 3n ,od eronat - +i+te,ul Hare e+te un +-rutin ,i:tO 3n a-e+t +en+, <A)
Ian-u, <A, <lvan, op" cit", 0) !2
1#'
Pentru a /i de-larat ale+, un -andidat tre8uie + de09ea+- -4tul +ta8ilit du0
,etoda Dro00 5+e 3,0arte nu,rul de voturi e:0ri,ate la nivelul -ir-u,+-ri0.iei la
nu,rul de lo-uri 0u+e 3n @o- 3n a-ea -ir-u,+-ri0.ie -ruia i +e adau2 dou unit.i6)
Da- un -andidat o8.ine un nu,r ,ai ,are de voturi de-4t a-e+t -4t, +ur0lu+ul e+te
tran+/erat -elorlal.i -andida.i 3n /un-.ie de -elelalte o0.iuni e:0ri,ate 0e 8uletinele de
vot 0e -are el e+te ,ar-at -u -i/ra 1) Pentru a o0era re0arti.ia +ur0lu+urilor -tre
-andida.ii r,a9i, +e -al-ulea1 0ro0or.ia 0re/erin.elor ur,toare 3n /avoarea
-andida.ilor r,a9i din an+a,8lul voturilor -andidatului ale+, a0oi +e re0arti1ea1
a-e+te 0ro0or.ii a+u0ra +ur0lu+ului de voturi 0e -are l&a o8.inut 0e+te -4t) Da- ni-iun
-andidat nu atin2e -4tul 9i 3n- ,ai +unt lo-uri neo-u0ate, e+te eli,inat -andidatul
a@un+ ulti,ul 9i +e re0arti1ea1 voturile +ale 3ntre -eilal.i, du0 0re/erin.ele ur,toare
-are /i2urea1 0e 8uletinele de vot ale -andidatului eli,inat) Pot r,4ne voturi
0ierdute, --i ale2torii nu +unt o8li2a.i + indi-e ,ai ,ult de o 0re/erin. 0entru -a
8uletinul lor de vot + /ie vala8il) Da- r,4n un +in2ur lo- de atri8uit 9i doi -andida.i,
-el -are a@un2e 0ri,ul va lua lo-ul, -Aiar da- nu a atin+ -4tul)
Si+te,ul e+te /olo+it 3n Irlanda 9i Au+tralia, -o,8inat -u votul alternativ,
0re-u, 9i 3n S*A 0entru ale2erile ,uni-i0ale)
7otul uni- tran+/era8il 0re1int ,ulti0le avanta@e) Mai 3nt4i, 0er,ite
ale2torului + alea2 3n ,od 0er+onal -andidatul, a-e+ta /iind re+0on+a8il /a. de
ale2tor, -4t vre,e votul e+te unino,inal) Ale2torul e+te a+i2urat, +0re deo+e8ire de
variantele RP de li+t, - votul +u 0entru un -andidat nu va /i /olo+it 0entru ale2erea
unui -andidat al a-eluia9i 0artid dar 0e -are nu 3l dore9te) A-e+t +-rutin +u+.ine
tran+0aren.a, 3n-ura@4nd 0artidele + a/i9e1e alian.ele 3n /a.a ale2torilor, d4ndu&le
indi-a.ii a+u0ra 0re/erin.elor, dar re+0e-t4ndu&+e -andidaturile individuale) 7otul
e:0ri,at 3n a-e+t +-rutin e+te tran+ver+al, +ele-t4ndu&+e -andida.i ai unor 0artide
di/erite, dar -are au -u to.ii a-eea9i atitudine 0rivind 0ro8le,ele -on+iderate i,0ortante
de -tre ale2tor)
C 6" 7" *" @anac(age-ul
A+e,ntor -u +i+te,ul Hare, 0ana-Aa2e&ul +e -o,8in -u votul de li+t 9i
0re+u0une - ale2torul 0oate ale2e -andida.i de 0e ,ai ,ulte li+te, a9e14ndu&i 3ntr&o
ordine 0re/eren.ial 9i a@un24nd a+t/el + 39i /a- 0ro0ria li+t) Pentru /ie-are li+t +e va
deter,ina I,edia li+teiP) Di/i-ultatea a0are 3n a +ta8ili totalul de voturi o8.inut de li+t,
atun-i -4nd -andida.ii de 0e li+t o8.in un nu,r di/erit de voturi)
De 0ild, da- ave, li+ta A -u ( -andida.i, voturile o8.inute /iind A1 !() 000,
A 2 () 000, A $) 000, A ! !) 000 9i A ( !0) 000, ,edia li+tei va /i de 5!() 000b()
000b$) 000b!) 0000b!0) 0006 > ( a !0) 000) Se va 0ro-eda a+e,ntor 0entru toate
li+tele de -andida.i, +e vor divi1a re1ultatele 0rin -4tul ele-toral 9i +e va 0ro-eda -a 3n
varianta -elei ,ai ,ari ,edii)
C 2. 2. .istemele prin divi#ori
Prin-i0iul 2eneral al a-e+tor variante ale RP -on+t 3n a 3,0r.i +u--e+iv
nu,rul de voturi o8.inute de /ie-are li+t 3n -ir-u,+-ri0.ie la o +uit de nu,ere,
nu,ite divi1ori) Se -la+i/i- ,ai a0oi -4turile a+t/el o8.inute 3n ordine de+-re+-toare 9i
+e ur,re+- 04n -4nd +unt o-u0ate toate lo-urile 0u+e 3n @o- 3n -ir-u,+-ri0.ie) *lti,ul
1#$
nu,r a+t/el o8.inut e+te nu,rul de re0arti1are, divi1orul -o,un, re0artitorul
ele-toral) ;ie-are li+t va o8.ine un nu,r de lo-uri, de/initiv, re1ultat din 3,0r.irea
voturilor o8.inute la a-e+t nu,r de re0arti1are) E:i+t, de re2ul, dou a+e,enea
variante de +i+te,e 0rin divi1ori)
C 6" 6" 7" Getoda Pondt
Re1ultatele a-e+tei variante +unt a-elea9i -u -ele ale +i+te,ului -elei ,ai ,ari
,edii 3n varianta -la+i-, de -are e+te 3n+ inde0endent, 0ro-edura de re0arti1are /iind
di/erit) Si+te,ul avanta@ea1 tot 0artidele ,ari 9i are -a in-onvenient /a0tul - r,4n
,ulte voturi netran+/or,ate 3n lo-uri, re0re1entarea /iind a9adar a0ro:i,ativ) Nu,ele
,etodei vine de la ,ate,ati-ianul 8el2ian -are a inventat&o) Divi1orii utili1a.i +unt
nu,erele naturaleH 1, 2, )))) +eria a-e+tora o0rindu&+e la nu,rul e2al -u a-ela al
lo-urilor 0u+e 3n @o- 3n -ir-u,+-ri0.ie) Lu4nd e:e,0lul utili1at 3n -a1ul +i+te,ului -elui
,ai ,are re+t 9i al -elei ,ai ,ari ,edii, +i+te,ul Hondt +e a0li- a+t/elH
Partid>divi1ori 1 2 ! ( Lo-uri
o8.inute
A '0) 000 0) 000 20) 000 1() 000 12) 000
" (0) 000 2() 000 1') ''' 12) (00 10) 000 1
C 1() 000 $) (00 () 000 ) $(0 ) 000 1
Re1ultatele o8.inute +e a9a1 3n ordine de+-re+-toare 04n la al -in-ilea lo-
5-4te lo-uri +unt 0u+e 3n @o- 3n -ir-u,+-ri0.ie6, o8.in4ndu&+e a+t/el divi1orul -o,unH
20) 000) Se 3,0arte a0oi nu,rul de voturi al /ie-rei li+te la a-e+t nu,r de
re0arti1are, o8.in4ndu&+e dire-t nu,rul de lo-uri -e va /i -49ti2at de /ie-are li+t)
A9adar, A va avea '0) 000>20) 000 a lo-uriO " va avea (0) 000>20) 000 a 2 lo-uriO C
va avea 1() 000>20) 000 a 0 lo-uri)
Cn +i+te,ul ele-toral ro,4n, ,etoda Hondt e+te utili1at 3n -a1ul ale2erilor
0entru ,e,8rii din Ro,4nia 3n Parla,entul Euro0ean, ulterior a0li-rii 0ra2ului
ele-toral 9i a -oe/i-ientului ele-toral 3n -a1ul -andida.ilor inde0enden.i)

C 6" 6" 6" Getoda #ainte-$ague Rmetoda Tebster 75=6S
Pentru a +ur,onta de1avanta@ele ,etodei Hondt = netran+/or,area anu,itor
voturi 3n lo-uri, ,etoda Sainte&La2ue, 0ro0u+ 3n 1#10 de ,ate,ati-ianul /ran-e1 -u
a-ela9i nu,e, utili1ea1 -al-ulul Hondt, dar ale2e -a divi1ori nu,erele i,0areH 1, , (,
$, # )))) , nu,rul divi1orilor din +erie tre8uind + /ie e2al -u nu,rul de lo-uri 0u+e 3n
@o- 3n -ir-u,+-ri0.ie)
Metoda, e:i+tent 3n .rile +-andinave din 1#(1, e+te ,ult ,ai 0u.in
de/avora8il 0artidelor ,i-i, +0re deo+e8ire de 0re-edenta) De a+e,enea, 0re1int o
)ariant# modificat#, 0ro0u+ de -ei -e nu au /o+t de a-ord -u /avori1area 0artidelor
,i-i, -on+t4nd 3n a /a-e 3,0r.irea 3n-e04nd -u -i/rele 1, ! 9i -ontinu4nd -u , (, $, )))) )
7arianta ,odi/i-at e+te utili1at 3n Suedia, Norve2ia, Dane,ar-a)
A,8ele variante ale +i+te,ului Saint&La2ue +unt ,ai e/i-iente 9i ,ai @u+te
ele-toral de-4t +i+te,ul Hondt, --i, 0rin ,i-9orarea nu,rului de re0arti1are, 0er,it
1#%
atri8uirea ,ai ,ultor lo-uri, /iind a+t/el luate 3n -on+iderare 9i voturile r,a+e
nere0re1entate 3n ur,a a0li-rii ,etodei Hondt)
D. Pragurile electorale
Con+iderate -ore-tive al e/e-telor 0rea 8rutale ale RP, de o alt natur de-4t
-andidaturile inde0endente, 0rin -are +e 3n-ear- + +e -ori@e1e unele e/e-te nedorite,
,ai ale+ 3n 0lan 0oliti-
!2(
, 0ra2urile ele-torale 0ot /i +ta8ilite la nivel na.ional +au la
nivel de -ir-u,+-ri0.ie)
Cn a-e+t +en+, 3n +i+te,ul ro,4n, ne-e+itatea in+tituirii unui 0ra2 ele-toral 3n
-adrul RP a /o+t @u+ti/i-at de -tre Curtea Con+titu.ional 0rin a-eea - I0ro-e+ul
ele-toral, 3n an+a,8lul +u, nu e+te nu,ai un ,i@lo- -are + 0er,it e:er-itarea
dre0turilor individuale ale -et.enilor -on+a-rate de Con+titu.ie) El re0re1int, de
a+e,enea, 5?6 un ,i@lo- 5?6 0entru a /a-e 0o+i8il or2ani1area unor -entre de de-i1ie
0oliti- e/i-iente 9i 3n ,+ur + e:0ri,e o orientare 2eneral ne/ra2,entar a
a-tivit.ii de +tatP
!2'
)
Cn Ro,4nia, 0ra2ul ele-toral 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare
!2$
e+te na.ionalH
(V din totalul voturilor vala8il e:0ri,ate 3n toate -ir-u,+-ri0.iile ele-torale, 0entru
toate 0artidele 0oliti-e, alian.ele 0oliti-e, alian.ele ele-torale 9i or2ani1a.iile -et.enilor
a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale) Pra2ul ele-toral +e -al-ulea1 +e0arat 0entru Ca,era
De0uta.ilor, re+0e-tiv 0entru Senat) Cn -a1ul alian.elor 0oliti-e 9i ele-torale, la a-e+t
0ro-ent +e adau2, 0entru al doilea ,e,8ru al alian.ei, V din voturile vala8il
e:0ri,ate 3n toate -ir-u,+-ri0.iile 9i, 0entru /ie-are ,e,8ru al alian.ei, 3n-e04nd -u al
treilea, -4te un 0ro-ent din voturile vala8il e:0ri,ate 3n toate -ir-u,+-ri0.iile, /r a +e
0utea de09i 10V din a-e+te voturi)
Pra2ul na.ional e+te, 3n+, alternativH /or,a.iunile 0oliti-e -e nu 3ntrune+-
0ra2ul intr I3n -r.iP 0entru re0arti1area 9i atri8uirea de ,andate da- o8.in ' -ole2ii
unino,inale 0entru Ca,era De0uta.ilor 9i -ole2ii 0entru Senat, -ole2ii 3n -are
-andida.ii lor +e +ituea1 0e 0ri,ul lo- 3n ordinea nu,rului de voturi vala8il
e:0ri,ate) Reda-tarea de/e-tuoa+ a le2ii ro,4ne -u 0rivire la a-e+t a+0e-t =
I3nde0linirea cumulativ 5+) n)6 a -ondi.iei o8.ineriiP -ole2iilor re+0e-tive & a /o+t
i2norat de Curtea Con+titu.ional, -u o-a1ia +e+i1rii 0e -alea -ontrolului a priori
a+u0ra ne-on+titu.ionalit.ii le2ii, una dintre -riti-i vi14nd -Aiar 3n-l-area e2alit.ii 3n
dre0turi 0rin a-ea+t -erin. -u,ulativ)
Curtea a +tatuat, 3n -on-ordan. -u @uri+0ruden.a +a anterioar, - Iin+tituirea
unui 0ra2 ele-toral .ine de o0.iunea le2iuitorului, -are 0oate ale2e 3ntre ,ai ,ulte
+olu.ii e:i+tente, iar -riteriile 0rev1ute de te:tul de le2e -riti-at tre8uie 3nde0linite
alternativ, nu cumulativ 5+) n)6, -eea -e -on+tituie o 2aran.ie a re+0e-trii
re0re1entativit.ii la nivel na.ional a unui 0artid 0oliti-P, a+t/el 3n-4t 0ra2ul alternativ
e+te -on/or, e2alit.ii 9i -on+titu.ional
!2%
) Ne 3ndoi, - in+tan.a -on+titu.ional nu a
re,ar-at eviden.a 0arti-ulei I-u,ulativP -on.inut 3n le2e, /iind re2reta8il - ni-i nu
!2(
E) S) Tn+e+-u, $egile electorale" Comentarii i e1plicaii, Ed) All "e-G, "u-ure9ti, 200!, 0)
20, -itat de M) Andree+-u, op" cit", 0) 2%0
!2'
De-i1ia 2>1##2
!2$
Art) !$ alin) 526 din le2ea (>200%
!2%
De-i1ia 0(>200%, 3n -are Curtea tri,ite la De-i1ia 2>1##2
1##
0re-i1ea1 - ne a/l, 3n 0re1en.a unei 2rave erori de teAni- le2i+lativ, de reda-tare
a le2ii -u 0rivire la a-e+t a+0e-t) Cn realitate, de-i1ia -a0t are -ara-ter inter0retativ
,a+-at, Curtea ne/-4nd alt-eva de-4t + indi-e -are e+te inter0retarea le2ii -e o /a-e +
/ie -on+titu.ionalO or, a-e+t ti0 de de-i1ii e+te inter1i+ e:0re+ 0rin art) 2 alin) 56 din
le2ea !$>1##2 de or2ani1are 9i /un-.ionare a Cur.ii Con+titu.ionale)
Cn -a1ul or2ani1a.iilor -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale -are au
dre0tul la re0re1entare 3n Parla,ent, 0ra2ul na.ional +ta8ilit de le2iuitorul ro,4n e+te
Idu8lu&alternativP, -4t ti,0 +e 0revede
!2#
-, 3n -a1ul ne3nde0linirii de -tre a-e+te
or2ani1a.ii a 0ra2ului alternativ 0rev1ut anterior, +e va +ta8ili un -oe/i-ient ele-toral
na.ional, av4nd dre0tul la re0re1entare 3n Ca,era De0uta.ilor or2ani1a.ia -e a o8.inut
-el 0u.in 10V din a-e+t -oe/i-ient 5-al-ulat 0rin 3,0r.irea nu,rului total de voturi
vala8il e:0ri,ate 0entru ale2erea Ca,erei De0uta.ilor din toate -ir-u,+-ri0.iile 9i
o8.inute de 0artide 0oliti-e, alian.e ele-torale 9i 0oliti-e, 0re-u, 9i de or2ani1a.iile
-et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale la nu,rul total de -ole2ii unino,inale
0entru ale2erea a-e+tei Ca,ere6)
Cn -a1ul ale2erilor lo-ale ro,4ne, 0ra2ul e+te de -ir-u,+-ri0.ie 9i +e +ta8ile9te
de -tre de 8iroul ele-toral de -ir-u,+-ri0.ie, /iind de (V din nu,rul total al voturilor
vala8il e:0ri,ate la nivelul -ir-u,+-ri0.ieiO 3n -a1ul alian.elor 0oliti-e 9i ele-torale,
a-e+tui 0ro-ent i +e adu2 2 V 0entru al doilea ,e,8ru al alian.ei, iar 0entru alian.ele
-u -el 0u.in ,e,8ri, 0ra2ul ele-toral e+te de % V
!0
)
Cn -a1ul ale2erilor din Ro,4nia 0entru Parla,entul Euro0ean, 0ra2ul ele-toral
e+te de (V din totalul voturilor vala8il e:0ri,ate la nivel na.ional
!1
)
E/e-tele 0ra2urilor ele-torale a+u0ra re0re1entativit.ii Parla,entelor
5re+0e-tiv a -on+iliilor lo-ale 9i @ude.ene, 3n -a1ul ale2erilor lo-ale6 di/er 3n ra0ort de
+i+te,ul 3n -are +e 0ra-ti-) Cn .rile -e au -uno+-ut totalitari+,ul -o,uni+t 9i de-i
0artidul uni-, /ie-are /or,a.iune 0oliti- are tendin.a de a +e re0re1enta 0e +ine, /or.ele
0oliti-e de re2ru0are +e -reea1 2reu, ori-e ,odalitate de +-rutin -e tinde + re+tr4n2
0rea ,ult a--e+ul la Parla,ent /iind no-iv 0entru re0re1entativitate, 0ra2urile
ele-torale 3n a-e+te .ri /iind a9adar ,i-i) Cn .rile -u lun2 tradi.ie de,o-rat din
Euro0a o--idental, a-ela9i ,od de +-rutin 9i 0ra2urile ele-torale redu+e 5de !V +au
(V6 nu au ni-iodat dre0t -on+e-in. 3nlturarea de la re0re1entare a unei ,ari
0ro0or.ii a voturilor e:0ri,ate
!2
) Cn 1#($, Curtea Con+titu.ional 2er,an a -on+iderat
- 0ra2ul ele-toral de (V e+te re1ona8il 3n ra0ort -u o8ie-tivul -on+titu.ional al 8unei
/un-.ionri a re2i,ului 0arla,entar 9i - re+0e-t @u+ti.ia ele-toral
!
)
Cn "ul2aria, un 0ra2 de !V +ta8ilit la nivel na.ional a 0rovo-at eli,inarea
re0re1entrii a a0roa0e un +/ert din voturile e:0ri,ate) Cn Polonia, 0entru a -o,8ate
di+0er+area +u/ra2iilor -are +e 3nt4,0la+e 3n ale2erile 0re-edente, din 1##1, -4nd 1#
0artide a@un+e+er + /ie re0re1entate 3n an+a,8lul le2iuitor, de9i nu o8.inu+er de-4t
12,V din voturi, +&a +ta8ilit, la ale2erile din 1##, un 0ra2 na.ional de (V 0entru
0artide 9i de %V 0entru -oali.ii) A-ea+t +-Ai,8are nu a ,odi/i-at /ra-.ionarea /oarte
0uterni- a o0iniilor 0oliti-e, a+t/el - (V din voturile e:0ri,ate nu au do84ndit
re0re1entare la nivelul An+a,8lului le2iuitor) ;o9tii -o,uni9ti 5Partidul So-ial&
!2#
Art) !$ alin) 56 9i 5!6 din le2ea (>200%
!0
Art) #' alin) 516 din le2ea '$>200!
!1
Art) 20 alin) 516 din le2ea >200$
!2
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ul %#
!
D) CAa2nollaud, op" cit", 0) 1#0)
200
De,o-rat6 9i Partidul `rne+- au do84ndit ,a@oritatea de 00 de lo-uri din !'0 de9i
nu re0re1entau de-4t 'V din voturile e:0ri,ate)
6. Desemnarea aleilor *n repre"entarea proporional#
Pro8le,a atri8uirii ,andatelor 0er+oanelor -e -andidea1 3n ale2eri nu e+te
in-ident de-4t 3n +i+te,ele voturilor de li+t, e:i+t4nd o Iin/initateP de 0o+i8ilit.i
!!
,
3n+ -ele ,ai i,0ortante dintre a-e+tea 0ot /i 0re-i1ate +inteti-, ur,4nd -riteriul ti0ului
de li+t
!(
)
Cn -a1ul listei li0ere 5ale2torii 0ut4nd + e:0ri,e o 0re/erin. 0entru unul +au
doi -andida.i ai 0artidului 0e -are 3i ale26, lo-urile a-eluia9i 0artid vor /i atri8uite
-andida.ilor -are au -el ,ai ,are nu,r de 0re/erin.e, o0.iunile ale2torilor
deter,in4nd -are +unt ale9ii, dar ne0ut4ndu&+e vota 0entru -andida.i din li+te di/erite)
Cn -a1ul listei presta0ilite 0locate 5variant -e a-ord -ea ,ai ,are
i,0ortan. a0araturii de 0artid 3n de+e,narea -andida.ilor, 3ntru-4t ordinea a-e+tora 0e
li+t e+te deter,inat 3naintea votului, ale2torii ne0ut4nd&o ,odi/i-a, iar nu,rul de
-andida.i de 0e li+t e+te, de re2ul, e2al -u -el al lo-urilor 0u+e 3n @o- 3n
-ir-u,+-ri0.ie6, ale2torul are un +in2ur vot, 0e -are nu 3l 0oate a-orda de-4t unei
+in2ure li+te) Sunt de-lara.i ale9i, 0entru /ie-are li+t, -andida.ii 3n ordinea 0re+ta8ilit
9i 3n li,ita nu,rului de lo-uri -e i&au /o+t atri8uite li+tei) Cnt4lni, a-e+t +i+te, 3n
Ro,4nia 3n -a1ul ale2erilor lo-ale 9i al ale2erilor 0entru Parla,entul Euro0ean)
Cn -a1ul listei presta0ilite ne0locate, ale2torii au 0o+i8ilitatea de a ,odi/i-a
ordinea -andida.ilor 0e li+t, 3n -a1ul -elor -e nu o /a- -on+ider4ndu&+e - au votat
0entru ordinea 0re+ta8ilit 0ro0u+) Cn 0ra-ti- e /oarte 0u.in 0ro8a8il -a ordinea
0ro0u+ + /ie ,odi/i-at de un nu,r +u/i-ient de ,are de ale2tori 0entru a o
+-Ai,8a)
Da- lista este cu ordine presta0ilit# i un singur )ot preferenial, 3n -a1ul
-ir-u,+-ri0.iilor unde tre8uie ale9i ,ai ,ul.i re0re1entan.i, /ie-are 0artid 0re1ent4nd o
li+t -u ordine 0re+ta8ilit, ale2torul 0oate vota /ie 0entru li+t, /ie 0entru un -andidat
de 0e li+t, votul -on+ider4ndu&+e a-ordat 0entru 3ntrea2a li+t) ;ie-are 0artid va avea
un nu,r de lo-uri 3n /un-.ie de nu,rul de voturi o8.inute de li+ta +a 9i de -andida.ii
0ro0riiH +e deter,in un -4t 0entru /ie-are 0artid, 0rin 3,0r.irea nu,rului de voturi
e:0ri,ate 0entru li+ta +a 9i 0entru -andida.ii +i la un nu,r ,ai ,are -u o unitate
de-4t nu,rul de lo-uri -are i&au /o+t alo-ate) Pentru a /i ale9i, -andida.ii tre8uie +
atin2 a-e+t -4t) Pentru /ie-are -andidat +e -on+ider 3n 0ri,ul r4nd voturile e:0ri,ate
0entru el) La a-e+t nu,r +e adau2 un nu,r de voturi -e i +e re0arti1ea1 dintre -ele
e:0ri,ate 0entru li+ta 3n -are +e a/l, 3n /un-.ie de 0o1i.ia 0e -are o o-u0 0e li+t,
a+t/el 3n-4t +u,a a-e+tor nu,ere + /ie -4t ,ai a0roa0e de -4tul deter,inat 0entru 0artidul
+u)
Ale2torul -are votea1 un -andidat -are 3n -ele din ur, nu e ale+ -ontri8uie la
-re9terea nu,rului de voturi a-ordate li+tei 0e -are +e a/l re+0e-tivul -andidat 9i nu are
ni-io 0o+i8ilitate de a a@uta la +ta8ilirea -andida.ilor -e vor 0ri,i ,andatele, ordinea de 0e
li+t Aotr4nd 3n a-e+t +en+) De re2ul, 0er+oanele a/late 3n /runtea li+tei 0ri,e+- ,area
,a@oritate a voturilor) Si+te,ul e+te 0ra-ti-at 3n Slova-ia 9i Slovenia, de 0ild)
!!
PA) Lavau:, op" cit", 0) 122
!(
Pentru e:e,0li/i-ri, ve1i ibidem, 0re-u, 9i P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ele #(&#'
201
Cn +itua.ia listei f#r# ordine presta0ilit# i cu un singur )ot preferenial, 3n
-ir-u,+-ri0.iile 3n -are tre8uie ale9i ,ai ,ul.i re0re1entan.i 9i /ie-are 0artid 0re1int o
li+t 0e -are -andida.ii +unt 3n+-ri9i 3n ordine al/a8eti-, ale2torul votea1 0entru
-andidatul 0re/erat, 3n+ votul e:0ri,at e+te -on+iderat -a /iind a-ordat 9i li+tei)
Lo-urile +unt a-ordate 0artidelor 3n ra0ort de nu,rul de voturi 0e -are le&au 0ri,it
li+tele lor, -al-ulat 0rin adunarea voturilor 0ri,ite de -andida.ii lor de 0e li+te) Lo-urile
alo-ate unui 0artid +unt atri8uite -andida.ilor de 0e 0ro0ria li+t -are au 0ri,it -el ,ai
,are nu,r de voturi)
9etoda @agen0ac>./isc>off 0ra-ti-at 3n Lu:e,8ur2 e+te varianta -are d
-ea ,ai ,are li8ertate ale2torului, a-e+ta a-ord4ndu&i 0re/erin.a unui 0artid, dar
e:0ri,4ndu&9i totodat 9i o0inia a+u0ra unei -Ae+tiuni -e traver+ea1 toate 0artidele,
ale24ndu&i 0e a-ei -andida.i ai di/eritelor 0artide -are 3i 3,0art a-ea+t o0inie) RP +e
de,on+trea1 de a-ea+t dat 0er/e-t -o,0ati8il -u ale2erea 0er+onal a ale+ului de
-tre ale2tor)
Sistemul finlande" 0er,ite votul 0entru un -andidat 3ntr&un +i+te, de RP,
0re+u0un4nd - ale2torii votea1 -4te un -andidat 9i nu o li+t, voturile /ie-rei li+te
/iind -al-ulate 0rin totali1area voturilor o8.inute 0entru -andida.ii li+tei) Lo-urile +e
atri8uie a0li-4nd +i+te,ul Hondt 9i +e di+tri8uie, 3n -adrul li+telor, -andida.ilor -are au
o8.inut -el ,ai ,are nu,r de voturi) Si+te,ul e+te a+e,ntor -u RP 0ra-ti-at 3n
Ro,4nia 3n ale2erile 0arla,entare, -are +e -o,8in -u votul unino,inal)
Per an+a,8lu' 3n -e 0rive9te impactul diferitelor )ariante ale RP asupra
transform#rii )oturilor *n mandate, e:i+t trei ,ari re2uli a0li-a8ile
!'
H
& -u -4t -re9te nu,rul ,ediu de lo-uri 0u+e 3n @o- 3n -ir-u,+-ri0.ii, -u at4t un
+i+te, 0ro0or.ional devine ,ai e/e-tiv 0ro0or.ional
!$
5+au, da- ne ra0ort, la
/or,ularea -o,0arativ&+inteti- a lui ;) "on, I+-rutinul ,a@oritar e+te un +-rutin
0ro0or.ional -e +e derulea1 3n unit.i teritoriale 3n -are nu +e ale2e de-4t un de0utat)
Cu -4t ne a0ro0ie, de a-ea+t +itua.ie, -u at4t e/e-tul ,a@oritar 5al RP, +) n)6 va /i ,ai
i,0ortantP
!%
O
& -u -4t -re9te nu,rul ,ediu de lo-uri 0u+e 3n @o- 3n -ir-u,+-ri0.ii, -u at4t
di/eritele +i+te,e 0ro0or.ionale tind + a@un2 la a-elea9i re1ultate 5-onver2en.a6O
& toate variantele RP, -Aiar 9i -ele ,ai 0ro0or.ionale, +u0rare0re1int 0artidele
,ari 3n detri,entul 0artidelor ,i-i) CAiar 9i 3n +i+te,ele 0ro0or.ionale -ele ,ai
/avora8ile 0artidelor ,i-i 5Sainte&La2ue +au +i+te,ul -elui ,ai ,are re+t6, da- a-e+te
0artide +unt +u0rare0re1entate la nivelul unei -ir-u,+-ri0.ii, dar la nivel 2eneral +unt
+la8 re0re1entate, vor /i 3,0iedi-ate 3n ,od /re-vent + o8.in lo-uri 3n alte
-ir-u,+-ri0.ii, -eea -e du-e la o +u8re0re1entare a lor la nivel 2lo8al)
Cn ordinea de+-re+-toare a -ara-terului /avora8il ,arilor 0artide, variantele
RP +e 0re1int a+t/elH +i+te,ul Hondt, votul uni- tran+/era8il, Sain&La2ue ,odi/i-at 9i
+i+te,ul -elui ,ai ,are re+t)
!'
Re2uli -e +e re2+e+- 3n ,a@oritatea do-trinei, 3n+ ,eritul +inteti1rii lor 3i a0ar.ine lui P)
Martin, op" cit", 0ara2ra/ele %#&#0
!$
D) Ho2an, 0lections and epresentation, CorG, CorG *niver+itB Pre++, 1#!(, -itat de C)
E,eri, op" cit", 0) 0
!%
O) IAl, op" cit", 0ara2ra/ (#
202
Seciunea 5. Scrutinele mi1te
$. Definiie' e)oluie i criterii de clasificare
Con+tituind +-rutine de -o,0ro,i+, 3,8inri 3ntre RP 9i SM, 3n 3n-er-area, de
re2ul, de a -o,8ina avanta@ele 0ra-ti-e ale a-e+tora = @u+ti.ia ele-toral, re+0e-tiv
-rearea unei ,a@orit.i 0arla,entare +u/i-ient de lar2i 0entru a +u+.ine +ta8ilitatea
2uverna,ental, +-rutinele ,i:te +unt +u+-e0ti8ile de a 3,8r-a o 0luralitate
-ov4r9itoare de /or,e) Din-olo de a-e+tea, ele 0re1int -a tr+tur di+tin-tiv 2eneral
-o,0le:itatea teAni-, -eea -e le /ra2ili1ea1, -au1 0entru -are, de&a lun2ul ti,0ului,
0ra-ti-a lor 3n de,o-ra.iile -on+olidate /ie +&a redu+, /ie +&a ra/inat)
Con-o,itent 3n+, 3n 0o/ida a-e+tei -o,0le:it.i teAni-e 9i 2ra.ie ,ira@ului,
uneori -Aiar realit.ii reunirii avanta@elor ti0i-e SM 9i RP, ele,ente -e de+-riu de alt/el
+0e-i/i-ul ten+iunii interne a +-rutinelor ,i:te, +&a 3nt4,0lat -a odat -u
de,o-rati1area +i+te,elor -on+titu.ionale din Euro0a Central 9i de E+t, 0re-u, 9i din
-ontinente /r tradi.ie de,o-rati-, 0re-u, A+ia, + +e o0te1e din -e 3n -e ,ai e:tin+
0entru +-rutine ,i:te, 3n .ri 0re-u, TaiRan, Coreea 53n+ nu,ai te,0orar6, Al8ania,
E+tonia, CeAia, Polonia, Lituania, Ru+ia) E:0li-a8il, 3ntru-4t RP /avori1ea1
0lurali+,ul 0oliti- 9i /or,a.iunile 0oliti-e ,ai 0u.in 0uterni-e, nu,eroa+e 3n -adrul
de,o-ra.iilor tinere)
Cn 0lu+, -Aiar de,o-ra.ii -u tradi.ie, a-tual,ente +tate ,e,8re ale *niunii
Euro0ene, 0+trea1 +olu.ia +-rutinului ,i:tH <er,ania, ;ran.a, Italia) Cn -a1ul Italiei,
la /el -a 9i 3n Da0onia, 0re1en.a unui +-rutin ,i:t +e e:0li- 0rin ne-e+itatea de a
-ontri8ui la re1olvarea -ri1elor 0oliti-e re-urente)
Criteriile de clasificare a0li-ate 3n do-trin 3n vederea re2ru0rii diver+elor
ti0olo2ii de +-rutine ,i:te 3n -adrul a-e+tei -ate2orii 0ro/und neo,o2ene +unt, 3n
0rin-i0al, douH -riteriul o,o2enit.ii 2eo2ra/i-e, 3n ra0ort de -are +-rutinele ,i:te 0ot
/i 2eo2ra/i- ,i:te, re+0e-tiv 2eo2ra/i- o,o2ene
!#
9i -riteriul /inalit.ii +-rutinului, 3n
ra0ort de -are +-rutinele ,i:te +unt -u /inalitate ,a@oritar, re+0e-tiv -u /inalitate
0ro0or.ional) Criteriul /inalit.ii +e a0li- 3n interiorul +u8-ate2oriei +-rutinelor ,i:te
2eo2ra/i- o,o2ene)
Mai e:i+t, de a+e,enea, a9a nu,itele sisteme mi1te paralele, 3n -adrul -rora
-o,8inarea SM -u RP, +0re deo+e8ire de +i+te,ele ,i:te -u /inalitate ,a@oritar,
re+0e-tiv 0ro0or.ional, nu +e reali1ea1 -u +-o0ul de a -o,0en+a de1avanta@ele -elor
dou ,oduri de +-rutin) S-rutinele ,i:te 0aralele a+i2ur re0re1entativit.i di/erite,
3ntru-4t tri,it 3n Parla,ent dou ti0uri de re0re1entan.i, -u ,odalit.i de le2iti,are
0rin vot di/erite)
Din-olo de /a-ilitarea a--e+ului 3n Parla,ent a 0artidelor ,i-i, 3n -a1ul +tatelor
-u Parla,ente 8i-a,erale, ale2erea 0rin +-rutine di/erite a ,e,8rilor -elor dou
Ca,ere re0re1int unul dintre ele,entele -are -ontri8uie, -u ,ai ,ult +au ,ai 0u.in
+u--e+, la -o,0le,entari1area -a,erelor 3n -adrul 8i-a,erali+,ului) Cn -adrul *niunii
Euro0ene, ;ran.a, CeAia, Lituania, Polonia 9i S0ania 0ra-ti- +-rutine ,i:te 0aralele)
!#
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ele #% 9i ur,)
20
/. Scrutine geografic mi1te
S-rutinele 2eo2ra/i- ,i:te au -a 0rin-i0iu -o,un -o,8inarea unui SM
unino,inal +au 0lurino,inal 3n -ir-u,+-ri0.iile 3n -are e+te 0u+ 3n @o- -el ,ai redu+
nu,r de ,andate -u RP 3n -ir-u,+-ri0.iile -u 0o0ula.ie nu,eroa+ 9i 3n -are e+te 0u+
3n @o- -el ,ai ,are nu,r de lo-uri
!!0
)
A-e+t ti0 de +-rutin e+te 0ra-ti-at 3n ;ran.a 0entru ale2erea +enatorilor la
nivelul de0arta,entelor, o dat la ani, -u o-a1ia re3nnoirii Senatului) Con/or, art) L)
2#! 9i L) 2#( din Codul ele-toral, 3n de0arta,entele 3n -are +unt ale9i trei +enatori +au
,ai 0u.in, +e votea1 -on/or, SM la dou tururi, iar 3n -elelalte de0arta,ente +e
votea1 -on/or, RP 5varianta -elei ,ai ,ari ,edii6, /r 0ana-Aa2e +au vot
0re/eren.ial) Pentru a /i ale+ din 0ri,ul tur, -andidatul tre8uie + /i o8.inut ,a@oritatea
a8+olut a voturilor vala8il e:0ri,ate 9i e2al 3n nu,r -u -el 0u.in un +/ert din
ele-torii 3n+-ri9i, 3n al doilea tur /iind +u/i-ient ,a@oritatea relativ, 3n -a1 de 0aritate
/iind de-larat -49ti2tor ale+ul -el ,ai 3n v4r+t)
S-rutinul 0entru ale2erea +enatorilor e+te indire-t, +enatorii /iind ale9i de -tre
un -ole2iu ele-toral -o,0u+ din de0uta.i, -on+ilieri re2ionali, -on+ilieri 2enerali 9i
dele2a.i ai -on+iliilor ,uni-i0ale +au +u0lean.i ai a-e+tor dele2a.i, 0rin vot o8li2atoriu
5art) L) 1% din Codul ele-toral6)
Da- ne ra0ort, 3n+ la ale2erile 0arla,entare /ran-e1e 3n an+a,8lu,
+-rutinul e+te unul ,i:t 0aralel, 3ntru-4t de0uta.ii +unt ale9i 3n ,od dire-t 0rin SM
unino,inal la dou tururi) Pentru a /i ale+ din 0ri,ul tur e+te ne-e+ar ,a@oritatea
a8+olut a voturilor vala8il e:0ri,ate, -are + -on+tituie 3n a-ela9i ti,0 ,ai ,ult de
2(V din voturile ale2torilor 3n+-ri9i 0e li+tele ele-torale din -ir-u,+-ri0.ie) Cn -a1ul 3n
-are +e or2ani1ea1 al doilea tur, 0ot 0arti-i0a la a-e+ta nu,ai -andida.ii -are au
o8.inut, la 0ri,ul tur, -el 0u.in 12,(V din voturile vala8il e:0ri,ate, -49ti2tor /iind
-andidatul -are o8.ine ,a@oritatea +i,0l)
Cn Ro,4nia anilor 1#1# = 1#22 +-rutinul 0ra-ti-at a /o+t ,i:t din 0un-t de
vedere 2eo2ra/i-H 3n Tran+ilvania 9i "u-ovina +e utili1a SM unino,inal la dou tururi,
iar 3n 7alaAia, Moldova 9i "a+ara8ia RP 3n +i+te, Hondt, votul -u 0ana-Aa2e 9i -4t
ele-toral de ti0 Ha2en8aA&"i+-Ao//
!!1
)
Cn do-trin +&a atra+ aten.ia a+u0ra /a0tului - +-rutinul 2eo2ra/i- ,i:t 0oate /i
0eri-ulo+ 0entru @u+ti.ia ,odalit.ii de -on+tituire a or2anului re0re1entativ a+t/el ale+,
-4t ti,0 un 0artid do,inant 3n 1onele unde +e 0ra-ti- SM 5-ele ,ai 0u.in 0o0ulate6,
-Aiar da- e+te ,inoritar 3n re+tul teritoriului .rii, e+te avanta@at 3n ra0ort -u 0artidele
-are +e a/l 3n 0o1i.ia inver+, -eea -e +&a veri/i-at 3n 0ra-ti- la ale2erile i+lande1e din
1#1
!!2
)
!!0
2dem, 0ara2ra/ #%
!!1
C) Preda, #istemul de partide i familiile politice din om!nia postcomunist, 3n D)&M) de
Eaele, @artide politice i democraie n 0uropa central i de est, Ed) Hu,anita+, "u-ure9ti,
200, 0) 2#2
!!2
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ #%
20!
C. Scrutinele geografic omogene
S0re deo+e8ire de +-rutinele 2eo2ra/i- ,i:te, +-rutinele ,i:te 2eo2ra/i-
o,o2ene nu @u:ta0un SM 9i RP 0ornind de la +-indarea dintre -ir-u,+-ri0.iile
ele-torale 3n /un-.ie de nu,rul de ,andate 0u+e 3n @o- la nivelul a-e+tora, -i 0re+u0un
a0li-area unui anu,it ti0 de -o,8ina.ie 3ntre SM 9i RP, 0entru a -o,0en+a
de1avanta@ele unuia +au altuia dintre a-e+tea)
A+t/el, -ate2oria +-rutinelor ,i:te 2eo2ra/i- o,o2ene -u0rinde o diver+itate
-on+idera8il de variante, ,a@oritatea dintre a-e+tea 0ut4ndu&+e 2ru0a 3n dou ,ari
+u8-ate2oriiH +-rutinele ,i:te -u /inalitate 0ro0or.ional 9i +-rutinele ,i:te -u
/inalitate ,a@oritar)
A-e+tora li +e adau2, -a /or,e de +-rutine ,i:te Iinter,ediareP 3ntre -ele
dou -ate2oriiH +-rutinul de li+t -u 3nrudire, +i+te, ,i:t a0ro0iat de -ele -u /inalitate
0ro0or.ional, dar al -rui e/e-t 0ro0or.ional a -on+tituit 3n 0ra-ti- ,ai de2ra8 un
re1ultat al Aa1ardului de-4t al -on-e0erii teAni-e -are +&i dea o /inalitate 0ro0or.ional
evidentO +-rutinele -e -o,8in SM 0lurino,inal 9i RP, ale -ror e/e-te 0ra-ti-e au
de,on+trat 3n+ i,0o+i8ilitatea de a 2aranta re0re1entarea ,inorit.ilor -elor ,ai
i,0ortante)
Din a-ea+t -au1, a-e+t ulti, ti0 de +-rutine ,i:te a /o+t -on+iderat -a av4nd,
de /a0t, o do,inant ,a@oritar, -eea -e 3l a0ro0ie, 0rin 0ri+,a e/e-telor 59i nu a
/inalit.ii dorite 9i -are a /unda,entat -on-e0erea lor, /inalitatea 0ro0or.ional, 0e -are
nu a reu9it + o tran+/or,e 3n realitate6, ,ai de2ra8 de +-rutinele ,i:te -u /inalitate
,a@oritar)
C %. Scrutinul de list# cu *nrudire
Con+iderat un +-rutin ,i:t do,inat de RP
!!
, +-rutinul de li+t -u 3nrudire a
/o+t 0ra-ti-at 3n ;ran.a, la ale2erile din 1#(1 9i 1#(', 3n 8a1a Le2ii din # ,ai 1#(1,
/iind 3nlo-uit -u SM unino,inal la un tur, din -au1a i,0o+i8ilit.ii dovedite de a
a+i2ura reali1area /inalit.ii 0ro0or.ionale 0ro0u+e)
S-rutinul 0re+u0unea - li+tele de -andida.i din -adrul uneia 9i a-eleia9i
-ir-u,+-ri0.ii ele-torale 5de0arta,entul6 +e 0uteau de-lara -a I3nruditeP, +itua.ie 3n
-are voturile o8.inute de a-e+tea +e adunau)
Da- o li+t +au o 3nrudire de li+te o8.inea ,a@oritatea a8+olut, o8.inea toate
,andatele 0u+e 3n @o- la nivelul -ir-u,+-ri0.iei, -on/or, SM de li+t) Cn -a1 -ontrar,
,andatele +e re0arti1au li+telor de +ine +tttoare +au 3nrudirilor de li+te, -on/or, RP,
varianta -elei ,ai ,ari ,edii) A-eea9i variant a -elei ,ai ,ari ,edii era ulterior
/olo+it 0entru a re0arti1a, 3n interiorul unei 3nrudiri de li+te, ,andatele o8.inute de
a-ea+ta)
C &. Scrutine mi1te cu finalitate proporional# ,compensatorii-
C,8in4nd SM unino,inal, 3n ,a@oritatea -a1urilor la un tur, -u RP, a-e+te
+-rutine ,i:te +unt 0ra-ti-ate 3n +i+te,ele 3n -are e:i+t dou ti0uri de 0arla,entariH
-ei ale9i 0e 8a1a SM, re+0e-tiv -ei ale9i 0e li+te, -on/or, RP)
!!
<A) Ian-u, <A) <lvan op" cit", 0) !1
20(
Ca re2ul 2eneral, 3n a-e+te +-rutine ,i:te ale2torul di+0une de dou voturi,
0e -are le e:er-it +e0arat 0entru ale2erea de0uta.ilor -on/or, SM unino,inal,
re+0e-tiv 0entru ale2erea re0re1entan.ilor -on/or, RP) E:i+t 3n+ 9i e:-e0.ii de la
re2ula -elor dou voturi, 0re-u, ale2erea +enatorilor 3n Italia)
Cn -adrul a-e+tor ,odalit.i de +-rutin, 0entru a+i2urarea @u+ti.iei ele-torale,
a9adar 0entru +e -ori@a de1avanta@ul di+0ro0or.ionalit.ii -e re1ult din 0ra-ti-area SM
unino,inal, a-e+ta +e -o,8in, de ,anier -o,0en+atorie 5de unde 9i -ali/i-area
a-e+tor +i+te,e -a /iind -o,0en+atorii6 -u RP, tin14ndu&+e -tre 0ro0or.ionalitatea
re0re1entrii)
Luarea 3n -on+iderare a a-e+tei /inalit.i a deter,inat o 0arte a do-trinei, -e&i
dre0t, ,inoritar, + -on+idere anu,ite a+e,enea +-rutine ,i:te -a /iind, 3n realitate,
0e de0lin 9i de-larat 0ro0or.ionale, de re0re1entare 0ro0or.ional de -o,0en+a.ie
!!!
,
nu,ite 9i re0re1entare 0ro0or.ional 0er+onali1at 50entru a +u2era - +e -o,8in
e/e-tul 0ro0or.ional al re0re1entrii -u e/e-tul 0er+onal al ale2erii anu,itor -andida.i,
e/e-t +0e-i/i- +-rutinului ,a@oritar unino,inal6 -e tinde -tre o 0ro0or.ionalitate
inte2ral
!!(
)
Prin-i0iul a-e+tor +-rutine e+te -a o 0arte din ,andate + +e atri8uie la nivelul
-ir-u,+-ri0.iilor, 0rin SM unino,inal la un tur, iar re+tul de ,andate + /ie a-ordate la
un nivel de re0arti1are +u0erior, -u titlu -o,0en+atoriu, -on/or, RP, 3n +-o0ul
atin2erii, ,ai ,ult +au ,ai 0u.in 0uterni-, a 0ro0or.ionalit.ii) De alt/el, e:i+t 9i
o0inii -are, lu4nd 3n -on+iderare a-ele variante de +-rutine ,i:te 3n -are /inalitatea
0ro0or.ional e+te ,ai redu+, -ali/i-, 3n 8lo-, +-rutinele ,i:te -u o a+e,enea
/inalitate dre0t ,i:te e-Aili8rate
!!'
)
Re0re1entative 0entru a-e+t 2en de +-rutin ,i:t +unt, 3n ordinea de+-re+-toare
a inten+it.ii -u -are +ati+/a- /inalitatea 0ro0or.ional, +i+te,ul 2er,an de ale2ere a
"unde+ta2ului 53n-e04nd -u anul 1#!'6, +-rutinul 0ra-ti-at la ale2erile 0entru de0uta.i
9i +enatori 3n Italia 3n-e04nd -u 1##! 9i +-rutinul @a0one1 din 1##!) Cn -adrul *niunii
Euro0ene, *n2aria 0ra-ti-, de a+e,enea, un +-rutin ,i:t -u /inalitate 0ro0or.ional)
C 2. . .crutinul german
Co,0le:itatea intri2ant a a-e+tui +-rutin /a-e + /ie 0re1entat elo2io+ 3n ,ai
toat do-trina de dre0t 0u8li- -e 3l -on+ider a /i ,i:t
!!$
, 0u.ini /iind autorii -e 3i -riti-
0un-tele ri+-ante, re/eritoare 3n +0e-ial la 2reut.ile 0e -are le 3nt4,0in ale2torii 3n a
3n.ele2e ,odul de re0arti1are teAni- a ,andatelor
!!%
H @u,tate -on/or, SM la un tur,
@u,tate -on/or, RP)
Ale2torul di+0une de dou voturi, a0re-iate di+tin-t la de+-Aiderea urnelorH
0ri,ul e+te a-ordat dire-t, unino,inal, 0entru ale2erea 0rin SM la un tur a 2% dintre
,e,8rii "unde+ta2uluiO -el de&al doilea vot +e a-ord li+telor de 0artid, la nivelul
!!!
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ %!, -u 0rivire la +i+te,ul 2er,an
!!(
PA) Lavau:, op" cit", 0) 12(), -u 0rivire la +i+te,ul 2er,an
!!'
D)&M) Cotteret, C) E,eri, op" cit", 0) 1%0&1%2
!!$
D) C) Dni9or, op" cit", 0) #2, D) CAa2nollaud, op" cit", 0) 1%', <A) Ian-u, <A) <lvan, op"
cit", 0) !, L) ;avoreu P) <aJa, R) <Aevontian, D)&L) Me+tre, A) Rou:, O) P/er+,ann, <)
S-o//oni, op" cit", 0) (!!, D)&M) Cotteret, C) E,eri, op" cit", 0) 1%1
!!%
Printre a-e9tia, ve1i A) ReBnold+, ") ReillB, A) Elli+, 0lectoral #Istem DesignH +(e neU
2nternational 2D0A (andbooD, Ed) TrBdell+ TrB-Geri, Sto-GAol,, 200(, 0) #(
20'
Landurilor, 0entru ale2erea -elorlal.i 2% de ,e,8ri) Cu luarea 3n -al-ul a a-e+tor din
ur, voturi, -are +unt de-i+ive, +e +ta8ile9te ,ai 3nt4i, a0li-4nd RP 5+i+te,ul Hondt
04n 3n 1#%6, nu,rul de lo-uri la -are are dre0tul /ie-are 0artid 3n -adrul /ie-rui
Land) Mai a0oi, voturile a-ordate unino,inal +unt luate 3n -al-ul 0entru a +ta8ili li+ta
-andida.ilor e/e-tiv ale9i, .in4nd -ont de re0arti1area a8+tra-t /-ut anterior) Cn -ele
din ur,, lo-urile r,a+e nea-ordate +e atri8uie 3n ordinea li+tei 0re1entate 3n /ie-are
Land)
Da- la -a0tul a-e+tor o0era.iuni un 0artid o8.ine ,ai 0u.ine lo-uri de-4t
nu,rul total de ,andate la -are are dre0tul la nivelul unui Land, di/eren.a e+te
-o,0en+at, 0artidului o/erindu&i&+e, 3n 0lu+, un nu,r +u/i-ient de ,andate, ,andate
-e vor /i atri8uite -andida.ilor 0artidului, 3n ordinea 3n+-rierii lor 0e li+ta re+0e-tiv,
utili1at la al doilea vot)
Da- un 0artid a o8.inut la nivelul unui Land ,ai ,ulte ,andate de
-ir-u,+-ri0.ie de-4t nu,rul de ,andate la -are are dre0tul la nivelul unui Land,
a-e+te lo-uri +u0li,entare 3i r,4n -49ti2ate, adu24ndu&+e e/e-tivului nor,al al
"unde+ta2ului, nu,rul de lo-uri 3n a-ea+t Ca,er a de0uta.ilor /ederal /iind a9adar
varia8il
!!#
)
Pra2ul ele-toral 0ra-ti-at 3n a-e+t +i+te, e+te alternativH (V din voturile
e:0ri,ate la nivel /ederal +au ,andate dire-te o8.inute)
Du8lul vot de -are di+0un ele-torii 3n a-e+t +i+te, a /o+t -on+iderat 0oten.ial
0eri-ulo+, 3ntru-4t 0artidele ar 0utea + nu&9i 0re1inte o/i-ial -andida.ii la +-rutinul
unino,inal, l+4ndu&i + +e 0re1inte -a 9i -andida.i +au +u+.inu.i de un 0artid arti/i-ial,
-eea -e le&ar a+i2ura 0rioritatea 3n ,andate dire-te o8.inute, 8ene/i-iind totodat 9i de
,a:i,u, de -o,0en+are
!(0
)
O RP -o,0en+atorie a+e,ntoare variantei din +i+te,ul 2er,an e+te
0ra-ti-at 9i 3n -adrul +-rutinelor ,i:te din E+tonia 53n-e04nd -u anul 1##2,
0ra-ti-4ndu&+e li+ta de+-Ai+ 9i votul 0re/eren.ial o8li2atoriu 3n 11 -ir-u,+-ri0.ii
0lurino,inale6
!(1
9i 3n Noua ]eeland 53n-e04nd -u 1##, +i+te,ul de +-rutin /iind
ado0tat 0rin re/erendu,6)
C 6" 6" #crutinul italian din 7::*
Con+iderat a /i un +i+te, /oarte -o,0li-at, -Aiar 8i1antin, denu,it ironi-, de
-tre <iovanni Sartori, Mattarellu,, du0 nu,ele -elui -are l&a 0ro0u+
!(2
, +-rutinul
,i:t italian introdu+ 0rin le2ea din 1## 0re1int o /inalitate 0ro0or.ional ,ai redu+
de-4t 3n -a1ul +i+te,ului 2er,an, 3ntru-4t, 0e de o 0arte, nu e:i+t ,andate -are + +e
atri8uie 0rin -o,0en+are, 3n 0lu+ /a. de nu,rul de ,andate 0u+e 3n @o-, iar 0e de alt
0arte, doar un +/ert din ,andatele de la nivelul Parla,entului +e atri8uie -on/or,
re0re1entrii 0ro0or.ionale, 9i nu o @u,tate, -a 3n -a1ul 2er,an) Cu toate a-e+tea, nu
!!#
Pentru e:e,0li/i-are, 3n -a1ul ale2erilor din 1##0, ve1i D) CAa2nollaud, op" cit", 0) 1%'
!(0
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ %$
!(1
Pentru detalii a+u0ra +i+te,ului e+ton, ve1i S) "ir-A, 0lectoral sIstems and partI sIstems in
0urope 0ast and Test, 3n @erspectives on 0uropean @olitics and #ocietI 6, no" =>6997, 0) ((&
$$
!(2
PA) Lavau:, op" cit", 0) $#(
20$
0oate /i -on+iderat un +-rutin ,i:t -u do,inant ,a@oritar, a9a -u, au /-ut&o
anu,ite o0inii do-trinare
!(
)
Si+te,ul italian 0re+u0une a9adar - trei +/erturi din de0uta.i 9i tot at4.ia
+enatori +unt ale9i 0rin SM unino,inal la un tur, re+tul de ,andate re0arti14ndu&+e
-on/or, RP de li+t, 3n+ nu 3n ,od inde0endent de ,andatele atri8uite 0rin SM, -i
du0 +u+tra2erea +u/ra2iilor utile o8.inute 0rin a-e+ta din ur,)
Din-olo de a-ea+t re2ul 2eneral, ale2erea +enatorilor di/er de -ea a
de0uta.ilor) Pentru a-ea+ta din ur,, e:-e+iv de -o,0le:, ,otiv 0entru -are nu o vo,
0re-i1a, ale2torii di+0un de dou voturi, e/e-tul de -o,0en+are /iind ,ai redu+ de-4t
3n -a1ul ale2erilor +enatoriale)
Ale2erea +enatorilor, ,ai 0u.in -o,0li-at
!(!
, 0re+u0une - ale2torul di+0une
de un +in2ur vot, e:er-itat e:-lu+iv 0e 8a1a SM, 3ntr&un -ole2iu unino,inal) ;ie-are
-andidat din -ole2iu are 0o+i8ilitatea, 9i nu o8li2a.ia, de a +e a/ilia unei li+te de 0artid,
0ut4nd de-i -andida -a inde0endent) Li+telor de 0artid li +e va a0li-a RP, a+t/el - votul
ale2torului are o i,0li-a.ie 0ro0or.ional)
7oturile o8.inute la nivelul -ole2iilor de -tre /ie-are -andidat a/iliat la o li+t
+e adun la nivel re2ional) Din a-e+t total +e +u+tra2e 5ter,enul italian +0e-i/i- e+te
a-ela de I+-or0oroP6 totalul de voturi o8.inute de -andida.ii -49ti2tori, ale9i
unino,inal 9i a0oi +e tre-e la re0arti1area a-elor ,andate -are, -on/or, le2ii, +e
atri8uie a0li-4nd RP, -on/or, ,etodei Hondt) A+t/el, ni-iun vot util 3n -a1ul SM nu
-ontri8uie la di+tri8uirea 0ro0or.ional a ,andatelor, -o,0en+area 0ro0or.ional
vdindu&+e 0rin a-eea - o /or,a.iune 0oliti- -e are ,ul.i +enatori ale9i dire-t nu
8ene/i-ia1 de ,ulte ,andate 3n ur,a a0li-rii RP
!((
) A+t/el, a-e+t ti0 de ale2ere a
+enatorilor /avori1ea1 /or,a.iunile 0oliti-e ,i-i)
C 6" =" #crutinul /apone4 din 7::*
S0re deo+e8ire de e:e,0lul italian, +-rutinul @a0one1 in+tituit 3n 1##! 0entru
ale2erea Ca,erei Re0re1entan.ilor din -adrul Dietei e+te etan9ei1at, /inalitatea +a
0ro0or.ional /iind ,ult ,ai redu+)
S-rutinul 0re+u0une - 00 dintre ,e,8rii Ca,erei +unt ale9i 0rin SM
unino,inal la un tur, -eilal.i 200 /iind ale9i 0rin vot de li+t, -on/or, RP, 3n 11
-ir-u,+-ri0.ii, a0li-4ndu&+e ,etoda Hondt)
S-o0ul a-e+tei o0.iuni ele-torale e+te de a -re9te autoritatea de -are di+0un
0artidele 3n -e 0rive9te -andidaturile, 0rin introdu-erea li+telor de 0artid, /inalitate
re0u+ 3n+ 3n -au1 0rin re/or,a din anul 2000, 3n ur,a -reia ale2torii au de o0tat
3ntre -andidaturile individuale a+o-iate 0artidelor 9i li+tele de 0artid, -u o-a1ia votrii
0entru -ele 100 de ,andate re0arti1ate -on/or, RP
!('
)
!(
D) CAa2nollaud, op" cit", 0) 1%$
!(!
2dem, 0) $#%
!((
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ 10(
!('
PA) Lavau:, op" cit", 0) '1&'2
20%
C 6" *" #crutinul din Ungaria
S-rutinul ,i:t -o,0en+ator din *n2aria 0re+u0une - 1$' din ,e,8rii
Parla,entului ,ono-a,eral +unt ale9i 0rin SM unino,inal la dou tururi, 3n tot at4tea
-ir-u,+-ri0.ii unino,inale, -el ,ult 1(2 de 0arla,entari +unt ale9i 0rin RP de li+t 3n
20 de -ir-u,+-ri0.ii de0arta,entale, iar (% de ,andate +unt -o,0en+atorii, atri8uindu&
+e 0artidelor +au -oali.iilor la nivel na.ional 3n ra0ort de re+turile lor ele-torale)
S&a +u+.inut - a-ea+t /or,ul 2arantea1 un ,ini,u, de re0re1entare
0lurali+t 9i o +u0rare0re1entare a 0artidului -49ti2tor la turul de-i+iv al +-rutinului
unino,inal, -ara-terul ,i:t al +-rutinului /-4nd uneori + /ie i,0o+i8il de deter,inat
-u 0re-i1ie -are dintre -ele dou a+0e-te, ,a@oritar +au 0ro0or.ional, 3l -ondi.ionea1
+au 3l li,itea1 0e -ellalt
!($
)
Ale2torul di+0une de dou voturi, /ie-are -o,0etitor ele-toral, 0artid 0oliti-
+au -oali.ie 0ut4nd 0ro0une -4te un -andidat 3n /ie-are dintre -ir-u,+-ri0.iile
unino,inale, -4te o li+t 3n /ie-are dintre -ir-u,+-ri0.iile de0arta,entale, 0re-u, 9i o
li+t la nivel na.ional)
Se a0li- un 0ra2 ele-toral de (V 0entru /ie-are li+t, at4t la nivel
de0arta,ental, -4t 9i la nivel na.ional)
Mandatele +e re0arti1ea1 3n trei eta0eH 3n 0ri,a eta0, +unt de-lara.i ale9i
-andida.ii -are o8.in -el 0u.in ,a@oritatea a8+olut la 0ri,ul tur, 3n -ir-u,+-ri0.iile
unino,inale, +u8 -ondi.ia -a -el 0u.in @u,tate din nu,rul ele-torilor 3n+-ri9i 3n
li+tele ele-torale + /i 0arti-i0at la +-rutin 53n -a1 -ontrar, +e or2ani1ea1 un al doilea
tur de +-rutin, la -are 0ot 0arti-i0a to.i -andida.ii 3n+-ri9i la 0ri,ul tur, /iind -49ti2tori
-andida.ii -e au o8.inut ,a@oritatea +i,0l, +u8 -ondi.ia + /i 0arti-i0at la +-rutin -el
0u.in 2(V din ele-torii 3n+-ri9i 0e li+te6) Da- ni-iun -andidat nu o8.ine ,a@oritatea
a8+olut la 0ri,ul tur, +e or2ani1ea1 un al doilea tur de +-rutin, la -are 0ot 0arti-i0a
-andida.ii -e au o8.inut 1(V din voturi la 0ri,ul tur, /iind de-lara.i ale9i -andida.ii -e
au o8.inut ,a@oritate +i,0l, +u8 -ondi.ia -a la a-e+t al doilea tur + /i 0arti-i0at 2(V
din ale2torii 3n+-ri9i 0e li+te)
Cn a doua eta0 +e re0arti1ea1 ,andatele la nivel de0arta,ental, 0e li+te,
3,0r.indu&+e nu,rul de voturi vala8il e:0ri,ate 0entru /ie-are li+t la un -4t de
-ir-u,+-ri0.ie re-ti/i-at 5nu,rul de voturi vala8il e:0ri,ate la nivelul
-ir-u,+-ri0.iei > 5 nu,rul de ,andate 0u+e 3n @o- b 16 b 1 6 9i re.in4ndu&+e 0artea
3ntrea2)
Cn a treia eta0 +e adun la nivel na.ional, 0entru /ie-are 0artid +au -oali.ie 3n
0arte, voturile e:0ri,ate 3n 0ri,ul tur de-larat valid 3n /avoarea -andida.ilor -are nu au
-49ti2at 3n -ir-u,+-ri0.iile unino,inale 9i voturile -e -on+tituie re+turile ele-torale din
a doua eta0 de re0arti1are) Pe 8a1a nu,rului o8.inut +e +ta8ile9te, 0ro0or.ional,
nu,rul de ,andate -e revine /ie-rei li+te dintre -ele 0ro0u+e la nivel na.ional
!(%
)
!($
D)&M) Cotteret, C) E,eri, op" cit", 0) 1%
!(%
D) Si,on, 0lectoral laU in Central 0astern 0urope, Central Euro0ean Politi-al S-ien-e
RevieR nr) 2>2000, 0) 121&1!
20#
C (. Scrutine ce com0in# scrutinul ma4oritar plurinominal i
repre"entarea proporional#
*n a+e,enea ti0 de +-rutin ,i:t, -on+iderat, 0rin 0ri+,a e/e-telor 0ra-ti-e,
inver+e -elor dorite, +-rutin ,i:t -u do,inant ,a@oritar
!(#
, a /o+t /olo+it 3n ;ran.a la
ale2erile din 1#1# 9i 1#2!, de+/9urate la nivelul de0arta,entelor)
Con+tituind o 3,8inare 3ntre SM de li+t non&8lo-at 9i RP, +-rutinul
0re+u0unea - ale2torul di+0unea de at4tea voturi -4te ,andate erau 0u+e 3n @o- la
nivelul -ir-u,+-ri0.iei) Ale2erile +e de+/9urau la un +in2ur tur, /iind -on+idera.i ale9i
-andida.ii -e o8.ineau ,a@oritatea a8+olut a voturilor vala8il e:0ri,ate)
Mandatele r,a+e nere0arti1ate +e re0arti1au li+telor de -andida.i, a0li-4ndu&+e
,etoda Hare H 0entru /ie-are li+t +e 3n+u,a nu,rul de voturi o8.inute de -andida.ii
li+tei, a-ea+t +u, +e 3,0r.ea la nu,rul de -andida.i ai li+tei, o8.in4ndu&+e ,edia
li+tei) Li+tele +e -la+i/i-au 3n ordinea de+-re+-toare a ,ediilor, ,andatele
re0arti14ndu&+e 3n a-ea+t ordine, iar 3n +itua.ia 3n -are r,4neau re+turi ele-torale
5,andate 3n- nea-ordate6, +e a-ordau li+tei a/late 0ri,a 3n a-ea+t ordonare
de+-re+-toare a lor)
C 5. Scrutine mi1te cu finalitate ma4oritar#
Con+iderate -a av4nd /inalitate ,a@oritar 3ntru-4t 0re+u0un /olo+irea RP
0entru o 0arte redu+ a ,andatelor de re0arti1at 9i doar -a teAni- de a a+i2ura un
,ini,u, de re0re1entativitate 0artidelor ,inoritare, +-o0ul 0rin-i0al r,4n4nd
a+i2urarea unei ,a@orit.i 0uterni-e 3n /avoarea li+tei -49ti2toare, -ele ,ai
re0re1entative a+e,enea +-rutine ,i:te +untH -el in+tituit de le2ea ele-toral italian
din 1#2!O +i+te,ul ele-toral ,uni-i0al /ran-e1 in+tituit 0rin le2ea ele-toral din 1#%2,
0ra-ti-at 3n ale2erile din 1#% 9i +-rutinul in+tituit de le2ea ele-toral ro,4n din 1#2')
Toate a-e+te +-rutine 0re+u0un e:i+ten.a unei 0uterni-e 0ri,e ,a@oritare)
C '. . .crutinul mi/t italian din 02'
Modalitatea de +-rutin introdu+ de re2i,ul ,u++olinian 3n 1#2!
!'0
0re+u0unea
e:i+ten.a a 1( -ir-u,+-ri0.ii, li+tei -49ti2toare la nivel na.ional a+i2ur4ndu&i&+e dou
trei,i din ,andate, +u8 -ondi.ia de a /i o8.inut 2(V din voturile vala8il e:0ri,ate)
Re+tul de ,andate +e re0arti1a la nivel de -ir-u,+-ri0.ie, -on/or, RP)
Cn 0ra-ti-, 0ri,a ,a@oritar nu a /o+t 3n+ ne-e+ar, 0artidul /a+-i+t o8.in4nd
'(V din voturi la nivelul 3ntre2ii .ri)
C '. 2. .crutinul electoral municipal france# din 01%
A0li-a8il e:-lu+iv -o,unelor -u ,ai ,ult de ) (00 de lo-uitori, a-e+t
+-rutin
!'1
-o,8in SM 0lurino,inal la dou tururi -u RP) S0re deo+e8ire de +-rutinul
0re-edent, -are 0re+u0unea un +-rutin de li+te 8lo-ate, la dou tururi, 3ntre -are nu era
!(#
<A) Ian-u, <A) <lvan, op" cit", 0) !0&!1
!'0
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ 10#
!'1
2dem, 0ara2ra/ele 10#&111O D)&M) Cotteret, C) E,eri, op" cit", 0) 1$&1$(
210
0er,i+ /u1ionarea li+telor, li+ta -49ti2toare o8.in4nd toate ,andatele 0u+e 3n @o- la
nivelul -ir-u,+-ri0.iei, +-rutinul introdu+ 0rin le2ea din 1#%2 a 0er,i+ /u1ionarea 3ntre
li+tele -are o8.inu+er ,ai ,ult de (V din voturile vala8il e:0ri,ate, la al doilea tur
av4nd a--e+ nu,ai li+tele -are o8.inu+er 10V din voturi) Totodat, nu,ai a-e+te li+te
0uteau -on+titui 8a1 0entru o /u1iune)
Du,tate din ,andate era re0arti1at din o/i-iu li+tei -49ti2toare la 0ri,ul +au
la al doilea tur, -ealalt @u,tate /iind a-ordat, -on/or, RP, tuturor li+telor -are
o8.inu+er ,ai ,ult de (V din voturi, in-lu+iv li+tei -49ti2toare) A+t/el, li+ta -are ar /i
o8.inut (1V din +u/ra2ii avea a+i2urate ,ai ,ult de trei +/erturi din ,andate)
Prin-i0alul avanta@ al a-e+tui +-rutin /unda,ental ,a@oritar, 2ra.ie -ruia a
in+0irat le2ile din 1### 9i 200 re/eritoare la ale2erea -on+ilierilor re2ionali, re1id 3n
-a0a-itatea de a 0er,ite -ri+tali1area unei ,a@orit.i nete, -are + 2e+tione1e intere+ele
-o,unit.ilor lo-ale)
De1avanta@ul -on+idera8il al +-rutinului a /o+t dat de e/e-tul /i:rii de 0ra2uri
di/erite 0entru a--e+ul la al doilea tur 510V6, re+0e-tiv 0entru a 0arti-i0a la re0arti1area
de ,andate 5(V6, a+t/el 3n-4t +e 0utea 3nt4,0la -a un -49ti2 ,ai ,are de voturi +
antrene1e o 0ierdere la nivelul ,andatelor o8.inute)
C '. %. .crutinul romn din 02*
Con+iderat, la e0o-a ado0trii +ale, -a av4nd +-o0ul ne,rturi+it Ide a a+i2ura
3n Ro,4nia 2uverne di-tatorialeP
!'2
, le2ea ele-toral din 2$ ,artie 1#2' a in+tituit un
+i+te, de ale2ere a ,e,8rilor Ca,erei De0uta.ilor 8a1at 0e +u0rare0re1entarea
/or,a.iunii 0oliti-e ,a@oritare, 0rin in+tituirea 0ri,ei ele-torale, 9i 0e o +la8
re0re1entare a /or,a.iunilor ,inoritare, 0er,i+ de Con+titu.ia 3n vi2oare 5din 1#26,
-are 2aranta e:-lu+iv 0rin-i0iul re0re1entrii ,inorit.ilor 3n Ca,era De0uta.ilor, nu 9i
o re0re1entare -are + re+0e-te +tri-t 0ro0or.ia voturilor o8.inute
!'
)
S-rutinul 0re+u0unea votarea 3n -adrul -ir-u,+-ri0.iilor re0re1entate de @ude.e,
-entrali1area +u/ra2iilor reali14ndu&+e ,ai 3nt4i la nivel na.ional, de -tre Co,i+ia
Ele-toral Central, a0oi la nivelul -ir-u,+-ri0.iilor) Se -al-ulau ,ai 3nt4i 0ro-entele
de voturi o8.inute la nivelul .rii de -tre /ie-are 0artid, 3n /un-.ie de nu,rul total al
votan.ilor din .ar) Cn -a1ul 3n -are un anu,it 0artid o8.inea !0V din totalul voturilor,
era de-larat I2ru0are ,a@oritarP, -elelalte 0artide /iind de-larate 2ru0ri ,inoritare)
Partidele -are nu atin2eau 0ra2ul de 2V din totalul voturilor 0e .ar nu aveau dre0t de
re0re1entare 3n Parla,ent)
Cu toate a-e+tea, re0arti1area ,andatelor +e reali1a, 3ntr&o 0ri, eta0, la nivel
de -ir-u,+-ri0.ie, 3n /avoarea 2ru0rilor ,inoritare, in-lu+iv a -elor -are la nivel
na.ional nu o8.inu+er 2V din voturi, +u8 -ondi.ia + /i o8.inut ,a@oritatea a8+olut la
nivelul vreunei -ir-u,+-ri0.ii) A-e+tora li +e a-orda, la nivel de -ir-u,+-ri0.ie, un
nu,r de ,andate 0ro0or.ional -u 0ro-entul de voturi o8.inute 3n ra0ort -u totalul de
voturi vala8il e:0ri,ate la nivelul -ir-u,+-ri0.iei re+0e-tive)
!'2
A/ir,a.ia 3i a0ar.ine lui 7ir2il Mad2earu, -on/or, lui M) Do2an, Anali4a statistic a
Vdemocraiei parlamentareC n om!nia, "u-ure9ti, 1#!', 0) !%, -itat de T) Dr2anu, op" cit",
0) $!)
!'
2bidem
211
Mandatele a+t/el atri8uite +e +-deau din nu,rul total de ,andate de de0uta.i,
iar voturile o8.inute de 2ru0rile ,inoritare 3n -ir-u,+-ri0.iile 3n -are -49ti2a+er
,a@orit.i a8+olute +e +-deau din totalul voturilor o8.inute de a-e+tea 3n 3ntrea2a .ar)
Cn a doua eta0 de re0arti1are, la nivel na.ional, ,andatele r,a+e
nere0arti1ate +e atri8uiau @u,tate 2ru0rii 0oliti-e de-larate ,a@oritare, @u,tate 3ntre
toate /or,a.iunile 0arti-i0ante la ale2eri, in-lu+iv -ea ,a@oritar, 0ro0or.ional -u
0ro-entul de voturi o8.inut de /ie-are)
Mandatele atri8uite 2ru0rii ,a@oritare +e re0arti1au 0e -ir-u,+-ri0.ii du0 -e
+e +-deau din nu,rul ,andatelor /i:ate de le2e 0entru /ie-are -ir-u,+-ri0.ie
,andatele atri8uite 2ru0rilor ,inoritare) Se a@un2ea, 3n 0ra-ti-, la +itua.ia 3n -are -u
doar !0V din totalul +u/ra2iilor e:0ri,ate la nivel na.ional, 2ru0area ,a@oritar +
o8.in ,ai ,ult de $0V din ,andate)
Da- ni-io 2ru0are nu era de-larat ,a@oritar, ,andatele +e re0arti1au 3ntre
toate /or,a.iunile 0oliti-e 0arti-i0ante la ale2eri, 0ro0or.ional -u 0ro-entul de voturi
o8.inut de /ie-are) Cn+ ri+-ul -a 0artidul 2uverna,ental + nu a@un2 + /ie de-larat
2ru0are ,a@oritar era, 3n 0ra-ti-, e:tre, de redu+, 3ntru-4t a-e+t 0artid 8ene/i-ia de
1e+trea ele-toral -on+t4nd 3n ,a+a ale2torilor -are, /ie - nu e+te 3n-adrat 3ntr&un
0artid, /ie - nu ,ani/e+t +i,0atii 0oliti-e 0er,anente 0entru un 0artid, votea1
3ntotdeauna -u 2uvernul, indi/erent al -rui 0artid e+te a-e+ta
!'!
)
Ine-Aitatea evident a +-rutinului a /o+t a+0ru -riti-at, iar a0li-area +a a dat
na9tere la ,a@orit.i -ov4r9itoare 3n /avoarea 2uvernelor -e au 8ene/i-iat de 0ri,ele
ele-torale, la ' din -ele $ ale2eri de+/9urate +u8 i,0eriul le2ii din 1#2')
C$PIT!LUL II. Consecinele tipurilor de scrutin
S-rutinul nu in/luen.ea1 doar tran+/or,area voturilor 3n ,andate, a+0e-t 3n
ra0ort de -are +e de/ine9te, de09indu&l -a i,0ortan.) E:i+t ,ai ,ulte 0lanuri la
nivelul -rora +e ,ani/e+t i,0ortan.a ti0ului de +-rutin 9i a ,odi/i-rilor a-e+tuia 3ntr&
un +i+te, -on+titu.ionalH +i+te,ul de 0artide, nu,rul 9i autono,ia a-torilor 0oliti-i -e
+e ,ani/e+t 3n -adrul a-e+tuia 5la nivel na.ional, re+0e-tiv lo-al6O re0re1entarea
0arla,entar, i,0li-it +e0ara.ia 0uterilor 3n +tat, a-tul 2uvernrii, -alitatea 9i durata
a-e+tuiaO 0+iAolo2ia ele-toratului)
In/luen.4nd a9adar re2i,ul 0oliti- 3n an+a,8lul +u, de o ,anier ,ult ,ai
evident 3n -a1ul SM de-4t 3n -el al RP, ,odalit.ile de +-rutin +unt, 3n e2al ,+ur,
un 0rodu+ al re2i,urilor 0oliti-e)
Con+e-in.ele +-rutinelor, 0e -are le vo, 0re-i1a +inteti-, dat /iind
-o,0le:itatea lor, nu +e tradu- 3n+ ni-iodat 3n i,0unerea anu,itor e/e-te 0e 0lanurile
,en.ionate, -i e:-lu+iv 3n in/luen.area a-e+tora, 3n-ura@4nd +au de/avori14nd anu,ite
evolu.ii)
De a+e,enea, -a re2ul 2eneral, -on+e-in.ele +-rutinelor ,i:te -on+tituie
-o,8ina.ii ale -on+e-in.elor SM, re+0e-tiv ale RP, 3n -adrul -rora 0re0onderen.a
-on+e-in.elor uneia +au alteia dintre -ele dou ,odalit.i de +-rutin e+te
-ore+0un1toare 0onderii /ie-reia 3n -adrul +-rutinului ,i:t)
!'!
T) Dr2anu, op" cit", 0) $(, -it4ndu&l, -u 0rivire la de/ini.ia 1e+trei ele-torale, 0e M) Ivan,
0voluia partidelor noastre politice R7:7:-7:=6S, Si8iu, 0) 2%
212
Sc>im0area tipurilor de scrutin nu -on+tituie ni-iodat +olu.ia uni- 0rin
-are /ie + +e 0un -a0t di+/un-.ionalit.ilor unui re2i, 0oliti- 3n an+a,8lul +u, /ie +
+e +u8+tituie un anu,it ti0 de re2i, 0oliti- dorit unuia 0ree:i+tent 9i /un-.ional)
O8+ervarea i+tori-o&evolutiv a -on+e-in.elor ,odi/i-rii ti0ului de +-rutin 3ntr&un
+i+te, +au altul a 0er,i+ ,ai ,ulte -on+tatri
!'(
)
Mai 3nt4i, +-Ai,8area ,odurilor de +-rutin intervine a0roa0e ,ereu 3n
,o,ente de -ri1e 0oliti-e -are antrenea1 8ulver+ri ,ult ,ai a,0le de-4t -ele
e:i+tente la nivelul i,0li-4nd ,odul de +-rutin) Situa.iile e:i+tente re-ent 3n +i+te,ul
@a0one1 9i -el italian +unt e:e,0li/i-ative 3n a-e+t +en+) Cn -a1ul @a0one1, 3nlo-uirea
votului uni- non&tran+/era8il -u un +-rutin ,i:t nu a /o+t 0o+i8il de-4t /iind- +i+te,ul
0oliti- +e de+ta8ili1a+e) Cn -a1ul italian, 3nlo-uirea RP, du0 o 0ra-ti- de de-enii, -u un
+i+te, ,i:t -u do,inant ,a@oritar nu +&ar 0utea 3n.ele2e /r + +e .in -ont de
de+ta8ili1area @udi-iar a +i+te,ului 0oliti- italian, 0rovo-at de an-Aetele a+u0ra
/inan.rii 0artidelor)
At4t 3n +itua.ii de -ri1, -4t 9i 3n a/ara a-e+tora, ,odi/i-area ti0ului de +-rutin
tre8uie + +e 8u-ure totodat 9i de un lar2 -on+en+ al -la+ei 0oliti-e) De 0ild,
,en.inerea SM la un tur unino,inal 3n Marea "ritanie e+te e/e-tul unui -on+en+ 3ntre
-ele dou 0artide i,0ortante, -e 0ot a+t/el + +0ere la 3,0r.irea 0uterii 0rin alternan.)
Cn +i+te,ele 0ro0or.ionale unde e:i+t ,ulti0artidi+, a--entuat, ,ulte dintre
/or,a.iunile 0oliti-e ,i-i +au ,edii +e o0un +-Ai,8rii ti0ului de +-rutin, 0entru - +e
te, + 0iard 0o+i8ilitatea de a /i re0re1entate la nivelul Parla,entului 3n -a1ul
a0li-rii SM) Mai ,ult, tendin.a natural a 0artidelor 0arla,entare de a&9i a+i2ura o
anu,it -ontinuitate la nivelul +tru-turilor +tatale unde +unt re0re1entate le deter,in
+ +e tea, de -o,0ro,iterea reale2erii lor 0rin tre-erea la un nou ,od de +-rutin)
;r a-ord al /or.elor 0oliti-e din +i+te,, +-Ai,8area ti0ului de +-rutin e+te
-va+i&i,0o+i8il) A+t/el +&a 3nt4,0lat 3n Irlanda anilor 1#$$ 9i 1#%1, de e:e,0lu, unde
0artidele -on+ervatoare au 3n-er-at + 3nlo-uia+- RP -u SM unino,inal la un tur, 3n+
-oali.ia -elorlalte 0artide din +i+te, a 8lo-at 0unerea 3n 0ra-ti- a ,odi/i-rii)
E:tinderea RP la nivel euro0ean du0 0ri,ul r18oi ,ondial r,4ne re1ultatul unui
-on+en+ e:i+tent 3n -onte:tul unor re/or,e -u ,ult ,ai va+te)
Cn lu,ina a-e+tor realit.i, +ta8ilitatea ti0urilor de +-rutin e+te de 0re/erat la
nivel de 0rin-i0iu, ,odi/i-rile netre8uind + +e datore1e unor intere+e -on@un-turale
ale -la+ei 0oliti-e) Ne e:0ri,, +0eran.a - +i+te,ul ro,4n, -u re-enta ,odi/i-are a
+-rutinului 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare, 3n+o.it de e:0ri,area 0u8li- a
de1ideratului anu,itor /or.e 0oliti-e de a a+i2ura tre-erea la SM, nu +e va 3n+-rie 3n
-ate2oria +i+te,elor -are, din diver+e ra.iuni, au +-Ai,8at ,a@or +-rutinul nu ,ai 0u.in
de 10 ori 3n de-ur+ de un +e-ol 5;ran.a +au Italia, de 0ild6) Cn -ealalt e:tre, +e
+ituea1 .ri 0re-u, Marea "ritanie -are, 3n a-ela9i interval, a -uno+-ut o +in2ur
,odi/i-are a +-rutinului 9i -Aiar S*A, -e au -uno+-ut una +in2ur)
Din-olo de a-e+te 0re-i1ri, +u8linie, - anali1a -on+e-in.elor ti0urilor de
+-rutin +&a datorat 3n ,od 0rioritar +u+.intorilor SM, -are, /iind nevoi.i +&i @u+ti/i-e
in@u+ti.ia 3n -e 0rive9te tran+/or,area voturilor 3n ,andate, au 3n-er-at, ,ai ,ult +au
,ai 0u.in -onvin2tor, dar, /r t2ad, ad,ira8il, +&i ar2u,ente1e va+titatea
in/luen.ei)
!'(
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/e 1!!&1!%
21
Seciunea %. Consecine asupra sistemului de partide
Si+te,ul de 0artide nu tre8uie -on/undat -u +i,0la +u, a 0artidelor 0oliti-e
e:i+tente 3ntr&o +o-ietate dat, ne0ut4nd /i a9adar -ali/i-at 3n /un-.ie de nu,rul
a-e+tora) Ideea 3n+9i de +i+te, 0re+u0une e:i+ten.a de ra0orturi, intera-.iuni 3ntre
ele,entele -o,0onente, 3n /un-.ie de anu,ite varia8ile) De/inirea +i+te,ului de
0artide 9i -ali/i-area a-e+tuia tre8uie de-i + .in -ont, 0e de o 0arte, de a-e+t a+0e-t, iar
0e de alt 0arte + ia 3n -on+iderare -a0a-itatea 0artidelor 0oliti-e de a&9i reali1a +-o0ul,
a-ela de a -ontri8ui la /or,area 9i e:0ri,area voin.ei 0oliti-e a -et.enilor, 3n +0e-ial
0rin in/luen.area a-tului 2uvernrii 5+itu4ndu&+e /ie Ila 0utereP, /ie I3n o0o1i.ieP6, 3n
ra0ort de 0ro0riile -onvin2eri, ideolo2ii, do-trine, vi1iuni a+u0ra unui ,odel de
+o-ietate 0e -are dore+- a&l 0une 3n 0ra-ti-)
A+t/el, +i+te,ul de 0artide re0re1int an+a,8lul rela.iilor dintre 0artidele a/late
3n intera-.iune 3ntr&un +i+te, 0oliti- 9i -on+titu.ional dat, 0artide -e +unt -a0a8ile +
in/luen.e1e e:er-i.iul 0uterii 0oliti-e 3n +tat, /ie 0rin utilitatea lor 2uverna,ental, /ie
0rin 0uterea lor de inti,idare) Prin utilitate 2uverna,ental +e 3n.ele2e /ie 0oten.ialul
2uverna,ental al unui 0artid 0oliti-, -a0a-itatea +a de a e:er-ita 0uterea, /ie utilitatea
unui 0artid 3n /or,area unei -oali.ii 2uverna,entale) Puterea de inti,idare +e re/er la
a-ele 0artide -u vo-a.ie de a /a-e o0o1i.ie 5a9a nu,itele 0artide anti&+i+te,6 9i -are 0ot
in/luen.a ta-ti-ile 9i +trate2iile 0artidelor a/late 3n -o,0eti.ia 0entru a--e+ul la 2uvernare
!''
)
E+en.a +i+te,ului de 0artide -on+t a9adar 3n an+a,8lul -oerent 9i +tru-turat al
rela.iilor dintre 0artidele -o,0onente)
Pornind de la a-ea+t de/ini.ie, +i+te,ele de 0artide +e 0ot -ali/i-a dre0t
+i+te,e 8i0artite 58i0artidi+,6O +i+te,e 8i0olari1ateO +i+te,e -u dou 0artide 9i
@u,tateO +i+te,e ,ulti0artite 5,ulti0artidi+,6) Cn +tatele totalitari+te, -ara-teri1ate de
e:i+ten.a 0artidului uni-, -on+ider, - nu +e 0oate vor8i de+0re e:i+ten.a unui +i+te,
de 0artide, 3ntru-4t nu e:i+t rela.ii inter0arti1ane, iar a-tul 2uvernrii e+te -on/i+-at de
0artidul uni-, -e +e +u0ra0une, de alt/el, +tatului, a -rui +uveranitate o u1ur0)
Si+te,ati1area -on+iderat -la+i- a in/luen.elor ,odalit.ilor de +-rutin a+u0ra
+i+te,ului de 0artide 3i a0ar.ine lui M) Duver2er
!'$
9i 0re+u0une ur,toarele trei re2uli
de natur 0rin-i0ialH SM la un tur tinde + in+taure1e un duali+, al 0artidelor 9i
alternan.a la 0utere a a-e+tor dou ,ari 0artide, inde0endente unul de -ellaltO SM la
dou tururi antrenea1 e:i+ten.a de 0artide nu,eroa+e, +u0le, de0endente 9i relativ
+ta8ileO RP tinde -tre un +i+te, ,ulti0artit, 3n -are 0artidele +unt ri2ide 9i
inde0endente unele de altele) Totodat, autorul -on+ider - tendin.a ,ulti0li-atoare a
RP e+te ,ai 0u.in -lar de-4t tendin.a duali+t a SM)
A-e+te re2uli au /o+t 3n+ a,0lu -onte+tate, 3n +0e-ial de -tre autorii -are, 3n
,od -ore-t 9i reali+t, au anali1at in/luen.a ,odurilor de +-rutin a+u0ra +i+te,elor de
0artide ne.in4nd -ont e:-lu+iv de a-e+te dou ele,ente, -i de o ,anier 2lo8al, -u
luarea 3n -on+idera.ie a i+toriei, a tradi.iei 0oliti-e, a ,i9-rilor +o-iolo2i-e, a
ideolo2iilor 0arti1ane, a +tru-turii interne a 0artidelor, a divi1iunilor +tru-turale
e:i+tente 3n -adrul +tatului 9) a) S&a +u+.inut, 3n 0rin-i0al, - eroarea ,a@or a lui
!''
Criteriul utilit.ii 2uverna,entale, re+0e-tiv al 0uterii de inti,idare a+t/el -u, au /o+t
0re-i1ate, 3i a0ar.in lui <) Sartori, -on/or, P) "rK-Aon, $es partis politi&ues, Ed) Mont-Are+tien,
1###, 0ara2ra/
!'$
M) Duver2er, $es partis politi&ues, A) Colin, 1#(1, 0) 11
21!
Duver2er nu re1id 3n in-a0a-itatea +a de a o/eri e:0li-a.ii 0entru nu,eroa+ele e:-e0.ii
de la re2ulile 0e -are le 0ro0une, e:-e0.ii o8+ervate 3n 0ra-ti-, -i 3n 0ro-edura 3n+9i
de anali1 -are d na9tere la at4tea e:-e0.ii
!'%
, de,on+tr4ndu&+e - a-e+tea din ur,
0un 3n -au1 i0ote1ele din re2uli
!'#
)
A+t/el, de9i re2ulile lui Duver2er +unt, 3n e+en., 3n- de a-tualitate, ne
altur, o0iniilor -are, adu-4nd -ore-tivele ne-e+are, +u+.in - anali1a -on+e-in.elor
ti0urilor de +-rutin a+u0ra +i+te,elor de 0artide tre8uie + 0ornea+- de la a0re-ieri de
an+a,8lu 9i nuan.ate) La nivel de e:0re+ie, a-e+te a0re-ieri tre8uie + +e o2lindea+- 3n
/olo+irea unor ter,eni ade-va.i, de ti0ul +-rutinul I/avori1ea1P, I8lo-Aea1P, I+e
o0uneP, I+u+.ineP, .in4ndu&+e a9adar -ont de re2ula 2eneral a -rei -ri+tali1are a /o+t
0er,i+ de o8+ervarea -on+tant, evolutiv 9i -o,0arati+t, a 0ra-ti-iiH I,odurile de
+-rutin -ondi.ionea1, 3ntr&adevr, 3n ,od 0uterni-, re0re1entarea 0arla,entar, dar nu
/a8ri- +i+te,e de 0artide, -i doar ,a@orit.i 0arla,entareP
!$0
)
E:i+t a9adar anu,ite -ore+0onden.e 3ntre ,odalit.ile de +-rutin 9i +i+te,ele
de 0artide, 9i nu un deter,ini+, de ti0ul -au1&e/e-t
!$1
, -ore+0onden.e re2ru0a8ile 3n
ideea - SM -ore+0und unor +i+te,e de -on/runtare 3ntre dou ,ari 0artide 0oliti-e, iar
RP unor +i+te,e de -oo0erare
!$2
)
$. Scrutinul uninominal la un tur i 0ipartidismul
"i0artidi+,ul nu e+te un +i+te, -u doar dou 0artide e:i+tente 5-eea -e de /a0t
nu +e 3nt4lne9te ni-ieri6, -i unul 3n -are e:i+t, 3n /a0t, ,ai ,ulte 0artide, dar nu,ai
dou dintre a-e+tea +unt do,inante, -a0a8ile + a--ead la 0utere 9i + o e:er-ite 0e o
anu,it durat de ti,0, 3n ,od alternativ, di+0un4nd a0roa0e 3ntotdeauna de ,a@oritate
a8+olut 3n Parla,ent, /r de-i + ai8 nevoie de +0ri@inul unui al treilea 0artid)
A9adar, 8i0artidi+,ul, nu,it 9i 8i0artidi+, 0er/e-t 5+au, 3n o0inia lui <)
Sartori, +i+te, -u /or, 8i0arti1an 9i ,e-ani+,e 8i0artitare6 -on+tituie un +i+te,
duali+t, 3n -are doar dou 0artide 0olari1ea1 +i+te,ul, 3n 0ra-ti- /iind rare +itua.iile 3n
-are vreunul dintre a-e+tea nu e+te -a0a8il + 0reia 0uterea, v14ndu&+e nevoit + +e
alie1e -u un al treilea 0artid, -are a+t/el + @oa-e un rol e+en.ial 3n a--e+ul la 0utere 9i 3n
e:er-i.iul a-e+teia) Atari +itua.ii de+-riu 8i0artidi+,ul i,0er/e-t, nu,it 9i +i+te, -u
dou 0artide 9i @u,tate 5+au, 3n o0inia lui <) Sartori, +i+te,e -u /or, tri0artit 9i
,e-ani+,e 8i0artitare6 3n o0o1i.ie -u 8i0artidi+,ul 0er/e-t, 3n -are -el de&al treilea
0artid e+te ,ereu ne2li@a8il, neo-u04nd 3n 0ra-ti- ni-iun lo- 3n Parla,ent
!$
)
Pe /ondul unei dina,i-i duali+te e:i+tente 3n ,od natural 3n ori-e de,o-ra.ie,
-e tinde + o0un 0arti1anii 0uterii -elor ai o0o1i.iei 9i -are e+te +u+.inut la nivelul
3ntre2ii +o-iet.i -ivile, a9adar nu doar de -tre 0artidele 0oliti-e, -i 9i de -tre
!'%
A) Eildav+GB, A Get(odological Criti&ue of Duberger's @olitical @arties, Dournal o/ Politi-+,
7ol) SSI, 1#(#, 0) 0&1%, -itat de ") ORen, $e sIstJme %lectoral et son effet sur la
repr%sentation parlementaire des partis H le cas europ%en, Ed) L<DD, Pari+, 2002, 0) 1
!'#
Pentru o 0re1entare a o0.iunilor 0rin-i0iale ale a-e+tor autori, ve1i ") ORen, op" cit", 0) %&21
!$0
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ 1!0
!$1
A,0lu de,on+trate de A) Li@0Aart, 0lectoral #Istems and @artI #IstemsH a #tudI of +UentI
#even Democraties, O:/ord *niver+itB Pre++, 1##!, -on/or, P) "rK-Aon, op" cit", 0ara2ra/ !
!$2
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ 1!1, 3,0ru,ut4nd a-ea+t -la+i/i-are de la A) Li@0Aart
!$
D) "londel, @artI #Istems and @atterns of <overnment in Testern Democraties, Canadian
Dournal o/ Politi-al S-ien-e, 1#'%, -itat de P) "rK-Aon, op" cit", 0ara2ra/ %
21(
2ru0urile de intere+e 5+indi-ate, 0atronate, alte a+o-ia.ii 0ro/e+ionale, /unda.ii, ,edia6
-e in/luen.ea1 9i 0re+ea1 0uterea 0oliti- din a/ara ei, +i+te,ul 8i0artit e+te +0e-i/i-
.rilor an2lo&+a:one = Marea "ritanie, S*A & 9i +i+te,elor de in+0ira.ie an2lo&+a:on,
0re-u, Noua ]eeland 504n la introdu-erea 3n 1## a +i+te,ului ,i:t6) E+te vor8a
de+0re +tate -e 0ra-ti- 5+au au 0ra-ti-at6 SM unino,inal la un tur, 8i0artidi+,ul /iind
a+t/el 3n-ura@at, 9i nu i,0u+, de -tre a-e+ta)
In+tituirea 8i0artidi+,ului r,4ne tri8utar unui -on-ur+ de /a-tori de natur
i+tori- 5tre-erea de la +o-ietatea ari+to-rati- la -ea e2alitar, -e a antrenat a0ari.ia
unui 0artid -on+ervator -are + +u+.in ,en.inerea ve-Ailor +tru-turi, -on-o,itent -u
a0ari.ia unui 0artid li8eral -are + +u.in eli,inarea ve-Ailor 0rivile2ii de -la+6 9i de
natur -ultural 5e:i+ten.a unei o,o2enit.ii -ulturale 0e 3ntre2 teritoriul unui +tat, -are
+ e:-lud ,inorit.ile 0uterni-e -antonate 3ntr&o 0arte +au alta a teritoriului6
!$!
)
Core+0onden.a dintre SM unino,inal la un tur 9i 8i0artidi+,ul +e e:0li- 0rin
/avori1area a-e+tuia din ur, de -tre e/e-tul +-rutinului -on+t4nd 3n
+u0rare0re1entarea 0artidului -49ti2tor 3n ale2eri -on-o,itent -u +u8re0re1entarea
0artidului +ituat 0e al doilea lo-, ele,ent -ruia i +e adau2, 3n 0rin-i0al,
-o,0orta,entul ele-toral al +i,0ati1an.ilor /or,a.iunilor ,inoritare)
A+t/el, -unoa9terea de -tre a-e9tia a li0+ei de re0re1entativitate a
/or,a.iunilor ,inoritare, 0e -are o i,0li- +-rutinul, a9adar li0+a lor de 9an+e reale, 3i
deter,in + +e re2ru0e1e 9i, 0entru -a votul lor + nu +e iro+ea+-, + /ie e/i-a-e, +
alea2 3n /avoarea unuia +au altuia dintre -ele dou 0artide do,inante, +in2urele -rora
+-rutinul le a+i2ur re0re1entare la nivel 0arla,entar) E+te vor8a, 3n -onte:tul
0olari1rii votului 3n @urul -elor dou 0artide 0uterni-e, de+0re a9a&nu,itul vot util al
ele-torilor a0ro0ia.i de 0artidele ,inoritare, vot -are nu +e o/er, de -ele ,ai ,ulte ori,
de ,anier 0o1itivH +e ale2e 3n vederea eli,inrii, dintre -ele dou 0artide, a
0artidului 0e -are 3l +i,0ati1ea1 -el ,ai 0u.in, vot4ndu&+e -u 0artidul o0onent)
Pe l4n2 o8.inerea votului util al ale2torilor de-i9i + vote1e, /ie-are dintre
-ele dou ,ari 0artide -ut + o8.in +u+.inerea ale2torilor inde-i9i 9i ,odera.i
0entru a -49ti2a, /a0t -e le deter,in, alturi de al.i /a-tori, ,oderarea atitudinii
0oliti-e, a+t/el 3n-4t +e 0oate a/ir,a - SM unino,inal la un tur /avori1ea1 ,oderarea
/or.elor 0oliti-e, ne+u+.in4nd&o 3n+ de ,anier ne-ondi.ionat, 3ntru-4t /a-torii 0oliti-i
9i +o-iali, 9i nu -ei de teAni- ele-toral, r,4n 0rioritari 3n a-ea+t ,aterie)
De -ele ,ai ,ulte ori, votul util /avori1ea1 0artidul -el ,ai 0uterni- dintre
-ele dou do,inante, a+t/el 3n-4t +&a +u+.inut - SM la un tur unino,inal Ila,inea1P
a0roa0e 3ntotdeauna un al treilea 0artid
!$(
, a+er.iune -e -o,0ort 3n+ ,ai ,ulte
-ore-tive)
A+t/el, e+te totu9i 0o+i8il -a un 0artid ,i- + o8.in -4teva ,andate
0arla,entare, /ie 2ra.ie 8a1elor re2ionale 0uterni-e 5-a1ul 0artidelor na.ionali+te din
Marea "ritanie6, ale2torii +i /iind +u/i-ient de -on-entra.i 3n anu,ite -ir-u,+-ri0.ii
teritoriale 3n-4t 0artidul + -49ti2e ,andatele 0u+e 3n @o- a-olo, /ie 2ra.ie +trate2iilor
0reele-torale +ta8ilite 3ntre unul dintre 0artidele do,inante 9i un 0artid ,i-) Cn virtutea
a-e+tora, 0artidul ,are -on-ed anu,ite -ir-u,+-ri0.ii 0artidului ,i-, nede0un4nd
-andidaturiO 3n -ontra0artid, 0artidul ,i- nu de0une -andidaturi 3ntr&un nu,r
i,0ortant de -ir-u,+-ri0.ii 3n -are ale2torii +i vor vota -u 0artidul ,are, -eea -e
!$!
D) C) Dni9or, Drept constituional i instituii politice, op" cit", 0) 2$0
!$(
D)&M) Cotteret, C) E,eri, op" cit", 0) %%
21'
0er,ite, 0e de o 0arte, +u0ravie.uirea 0artidului ,i- 9i, 0e de alt 0arte, o do,ina.ie
,ai 0uterni- a 0artidului ,are a+u0ra -eluilalt 0artid ,are din +i+te,
!$'
)
Cn al doilea r4nd, 3n 0ra-ti-, nu,ai 3n S*A nu a /o+t ni-iodat 3n/r4nt
8i0artidi+,ul, 3n -ondi.iile SM unino,inal la un tur, 3n+ nu 2ra.ie a-e+tuia, -i
intera-.iunii tuturor ele,entelor de -ultur 0oliti- 9i ale +i+te,ului -on+titu.ional,
in-lu+iv +0e-i/i-it.ii 3n+e9i a 8i0artidi+,ului din a-e+t +i+te,, -on+t4nd 3n -ara-terul
+u +u0lu, dat de +tru-tura intern a -elor dou 0artide do,inante, -u di+-i0lin
rela:at, -ara-ter -e +e o0une 8i0artidi+,ului ri2id din Marea "ritanie)
Cn al treilea r4nd, 3n Marea "ritanie au e:i+tat +itua.ii 3n -are ni-iunul dintre
-ele dou 0artide do,inante 5Partidul Con+ervator 9i Partidul La8uri+t6 nu a reu9it +
o8.in %0V & #0V din voturi, a+t/el 3n-4t + 0oat 2uverna +in2ur, /iind nevoie de
interven.ia -elui de&al treilea 0artid 0entru /or,area unei -oali.ii de 2uvernare,
8i0artidi+,ul 3n-ura@at de SM unino,inal la un tur /iind 3n a-e+t -a1 i,0er/e-t 5-u
dou 0artide 9i @u,tate6)
De 0ild, +itua.ia -reat 3n Marea "ritanie 3n anul 1#$! a /o+t -on+iderat dre0t
o 2rav re0unere 3n -au1 a 8i0artidi+,ului 9i -are a antrenat, du0 anul 1#$#, o
alterare dura8il a a-e+tuia) Cn /e8ruarie 1#$! ni-iunul dintre -ele dou ,ari 0artide nu
a o8.inut ,ai ,ult de %V din voturi, a+t/el 3n-4t nu a 0utut o8.ine ,a@oritatea a8+olut
3n Parla,ent, or2ani14ndu&+e noi ale2eri 3n o-to,8rie, 3n ur,a -rora la8uri9tii au
o8.inut #,2V din +u/ra2ii) S-orul ele-toral 9i i,0ortan.a ter.elor 0artide, tradu+ 3n
,andate 0arla,entare, a r,a+ 3n+ la /el de -re+-ut 0re-u, 3n ur,a ale2erilor din
/e8ruarie, ne0ut4ndu&+e a+i2ura +ta8ilitatea 2uvernrii
!$$
)
A+t/el, SM unino,inal la un tur +e dovede9te doar /r4n +au a--elerator al
8i0artidi+,ului, 0er,i.4nd ,en.inerea a-e+tuia, atun-i -4nd e+te 8ine +ta8ilit 9i
ne0ut4ndu&l i,0une, 3n ,od ,e-ani-, 3n .rile 3n -are ,ulti0artidi+,ul e+te 0uterni-
i,0lantat, -on-lu1ie la -are Duver2er 3n+u9i a a@un+)
E:e,0lul -la+i-, a9adar -el ,ai /re-vent o/erit 3n do-trin, al a-e+tei realit.i
e+te -el al ,ar2inali1rii, 3n Marea "ritanie, a Partidului Li8eral 3n /avoarea -elor dou
0artide -e 0olari1ea1 +i+te,ul
!$%
) "i0artidi+,ul ini.ial, 3ntre -on+ervatori 9i li8erali, a
/o+t eli,inat, 3n /a0t, 0rin -re9terea /or.ei 0oliti-e a Partidului La8uri+t, du0 0ri,ul
r18oi ,ondial, ,ai 3nt4i -re4ndu&+e, te,0orar, un +i+te, -u trei 0artide, 0entru -a
ulterior, 3n-e04nd -u 1#2!, 0artidul Li8eral + +-ad la 1$,'V din voturi 5!0 de
,andate6, Partidul La8uri+t + o8.in V din +u/ra2ii 51(1 de ,andate6 9i Partidul
Con+ervator + di+0un de !%,V din voturi 5!1# ,andate6) Du0 1#2! +&a re+ta8ilit
8i0artidi+,ul, 3n+ 3ntre -on+ervatori 9i la8uri9ti, de-linul Partidului Li8eral /iind
-on+tant)
*n alt e:e,0lu e+te -el al Uue8e-ului) Da- 04n 3n 1#$0 8i0artidi+,ul era
3ntre *niunea Na.ional, de orientare -on+ervatoare, 9i Partidul Li8eral, ulterior a-e+tei
date, 8i0artidi+,ul +&a 0+trat, 3n+ 3ntre Partidul Li8eral 9i Partidul din Uue8e-) Cau1a
+-Ai,8rii a-torilor 8i0artidi+,ului nu a /o+t SM unino,inal la un tur, -i ,i9-rile
ideolo2i-e e:i+tente la nivelul +o-iet.ii -ivile, a+0ira.iile de inde0enden. 9i re-ulul
!$'
P) "rK-Aon, op" cit", 0ara2ra/ !1
!$$
PA) Lavau:, op" cit", 0) (#&(!0
!$%
De,on+tra.ia 3i a0ar.ine lui M) Duver2er
21$
-on+ervatori+,ului, -are au antrenat de-linul, 0r8u9irea 9i, 3n -ele din ur,, di+0ari.ia
*niunii Na.ionale
!$#
)
Mai ,ult, i,0ortan.a votului util 3n /avori1area 8i0artidi+,ului 3n +i+te,ele -e
0ra-ti- SM unino,inal la un tur nu e+te 0e at4t de +u8+tan.ial 0re-u, de+eori e+te
0re1entat) Mai 3nt4i, +&a -on+tat -, 3n 0ra-ti-, ele-toratul -e -al-ulea1 3n vederea
unui vot util e+te ,inoritar, ne/iind ni-i +u/i-ient de 0oliti1at, ni-i 0rea ata9at de vreun
0artid, ale2torii -ei ,ai 0oliti1a.i /iind 9i -ei ,ai /ideli 9i vot4nd -u 0artidul 0re/erat
indi/erent de 9an+ele reale ale a-e+tuia
!%0
)
De a+e,enea, -a,0ania ele-toral e+te un alt /a-tor -e /avori1ea1 +i+te,ul
8i0artit, 3ntru-4t ea +e va -on-entra, la nivel na.ional, 0e -ele dou ,ari 0artide -are
de@a do,in via.a 0oliti-, 8i0artidi+,ul 3ntrindu&+e a+t/el de la nivel na.ional 3n @o+,
9i nu 3n +en+ inver+, +-rutinul unino,inal la un tur /a-ilit4nd -on-entrarea voturilor
a+u0ra -elor dou 0artide do,inante la +-ar na.ional, 9i nu lo-al 5a -ir-u,+-ri0.iei
ele-torale6
!%1
)
SM unino,inal la un tur nu 0oate + i,0un 8i0artidi+,ul a-olo unde nu
e:i+t ni-io alt -ondi.ie /avora8il a-e+tuia) Ca1ul Indiei, -are 0ra-ti- a-e+t ti0 de
+-rutin 3n-e04nd -u anul 1#!$, e+te 2ritor 3n a-e+t +en+) Cn a-e+t +i+te, e:i+t un 0artid
,are de -entru +t4n2a 9i un nu,r -on+idera8il de 0artide ,i-i de o0o1i.ie 53n 1###, !0
de a+e,enea 0artide au /o+t re0re1entate 3n Ca,er6, 0artidul do,inant ne3nt4,0in4nd
di/i-ult.i 3n a--e+ul la 0utere, 3n+ ni-iodat nu a a0rut un al doilea ,are 0artid -are
+ 0arti-i0e la 0olari1area +i+te,ului) A+t/el, -eea -e a /o+t nu,it lo-ali+, e:a-er8at al
vie.ii 0oliti-e
!%2
, re+0e-tiv 0ar-elarea 9i divi1area +o-iet.ii
!%
a 3,0iedi-at a0ari.ia
8i0artidi+,ului, 3n 0o/ida dina,i-ii 8i0olare +u+.inut de +-rutin, de /ie-are dat -4nd
-oali.iile de drea0ta au a@un+ la 0utere, e/e-tul /iind de in+ta8ilitate 2uverna,ental
!%!
)
SM unino,inal la un tur nu e+te 3n+ +in2urul ti0 de +-rutin -e /avori1ea1
8i0artidi+,ul) A+t/el' S9 la un tur plurinominal +u+.ine 8i0artidi+,ul, datorit
e/e-tului auto,at de +u0rare0e1entare 0arla,entar a -49ti2torilor 3n voturi, e/e-t 9i
,ai dra+ti- de-4t 3n -a1ul SM unino,inal) De 0ild, 8i0artidi+,ul a e:i+tat 3n Tur-ia 3n
0erioada 1#(0&1#($, -4t +&a 0ra-ti-at SM 0lurino,inal la un tur, iar 3n S*A
8i0artidi+,ul 0er/e-t 9i -on+iderat I-el ,ai 8i0artit dintre toateP e+te +u+.inut in-lu+iv
de +-rutinul 0ra-ti-at 3n ale2erile 0re1iden.iale, 9i anu,e ale2erea 0rin SM la un tur
0lurino,inal a ,arilor ele-tori, -are 3l vor ale2e 0e Pre9edinte)
/. Scrutinul ma4oritar la dou# tururi' multipartidismul i 0ipolari"area
S0e-i/i-ul ,ulti0artidi+,ului re1id 3n a-eea -, dintre 0artidele e:i+tente 3n
/a0t, ,ai ,ult de dou e:er-it o in/luen. real a+u0ra 2uvernrii) Cn 0rin-i0iu,
ni-iunul dintre a-e+te 0artide nu e+te +u/i-ient de 0uterni- 0entru a a--ede +in2ur la
2uvernare, indi/erent da- ,ulti0artidi+,ul e+te 0ur 5-ara-teri1at de ato,i1area
!$#
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/e 11%&11#
!%0
2dem, 0ara2ra/ 120
!%1
2bidem
!%2
D)&M) Cotteret, C) E,eri, op" cit", 0) %%
!%
D) CAa2nollaud, op" cit", 0) 1#0
!%!
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ 121
21%
-re+-ut a /or.elor 0oliti-e 9i de a-eea - ni-iun 0artid nu do,in +tru-tural +-ena
0oliti-6 +au -u 0artid do,inant 5e:i+tent, de 0ild, 3n .rile +-andinave6
!%(
)
A+t/el, de re2ul, 0entru a /or,a +au +u+.ine 2uvernul, e+te nevoie de -oali.ii
de ,ai ,ulte 0artide) Prin e:-e0.ie, 0ot e:i+ta 2uverne ,a@oritare, dar o0o1i.ia /a. de
ele e+te /or,at ,ereu 0rintr&o alian. a ,ai ,ultor 0artide -are 3n alte -ondi.ii nu +&ar
/i -on+tituit 5a-ea+t alian. e:0ri, de-i o unitate 0oliti- deter,inat de nevoia de a
/a-e o0o1i.ie 0artidului do,inant6
!%'
) Se ,ai 0oate 3nt4,0la -a 0artidul do,inant +
0oat a--ede +in2ur la 2uvernare to-,ai 3n +itua.ia 3n -are ti0ul de +-rutin 0ra-ti-at
a-ord o 0ri, ,a@oritar +u/i-ient 0artidului -49ti2tor 3n ale2eri 0entru -a a-e+ta +
o8.in ,a@oritatea a8+olut a ,andatelor 3n Parla,ent
!%$
)
A0li-4nd -riteriul nu,rului de 0artide -e -ontea1 3n +i+te,, -orelativ -u
a-ela al di+tan.ei ideolo2i-e dintre 0artide, alte o0inii di+tin2 dou ti0uri de +i+te,e
,ulti0artiteH ,ulti0artidi+,ul ,oderat, re+0e-tiv +i+te,ul ,ulti0artit e:tre,
!%%
)
Multi0artidi+,ul ,oderat +e -ara-teri1ea1 0rin e:i+ten.a a -el ,ult ( 0artide -a0a8ile
+ in/luen.e a-tul de 2uvernare, 3ntre -are di/eren.ele ideolo2i-e +unt redu+e, nee:i+t4nd
o /or. 0oliti- -entral, 0olari1area o0iniilor 0oliti-e /iind redu+, e:i+t4nd 3n+
8i0olari1are 9i o -o,0eti.ie 0oliti- de ti0 -entri0et) Multi0artidi+,ul ,oderat ia
na9tere 3n +tatele unde te,0era,entele de +t4n2a 9i de drea0ta +unt +la8e 9i etero2ene,
/iind a+t/el /avori1at -entrul
!%#
)
Multi0artidi+,ul e:tre, 0re1int -a tr+turi e:i+ten.a a ,ai ,ult de ( 0artide
a0te + in/luen.e1e e:er-i.iul 0uterii, 3ntre -are di+tan.a ideolo2i- e+te -on+idera8il, o
0uterni- 0olari1are, e:i+ten.a 0artidelor anti&+i+te, 9i o -o,0eti.ie 0arti1an de ti0
-entri/u2, 3n -are 0o1i.iile e:tre,e +unt /avori1ate)
Re2ula lui Duver2er, -on/or, -reia SM la dou tururi /avori1ea1
,ulti0artidi+,ul -u 0artide +u0le, relativ +ta8ile 9i de0endente unele /a. de altele,
,ulti0artidi+, 3n -adrul -ruia +e -reea1 o 8i0olari1are a tendin.elor 0oliti-e, a /o+t
veri/i-at, 3n 0ra-ti-, 3n .rile -u +i+te,e ,ulti0artite, 3n -are 0artidele 0oliti-e au
+tru-tur +la8) E+te -a1ul, 3n ;ran.a, al ale2erilor le2i+lative de+/9urate a0roa0e
+i+te,ati- 0rin /olo+irea SM la dou tururi 5,ai 0u.in 3n 0erioada 1#(0 = 1%(%6,
0re-u, 9i -a1ul <er,aniei, -Aiar 3nainte de 1#1!)
Core+0onden.a dintre SM la dou tururi 9i ,ulti0artidi+,ul -entri0et, 3n -adrul
-ruia are lo- o 8i0olari1are, e+te +u+.inut, 0e de o 0arte, de -o,0orta,entul
0artidelor 3n ale2eri, 3n +0e-ial 3ntre -ele dou tururi, iar 0e de alt 0arte, de
-o,0orta,entul ele-toratului)
Prin-i0iul e+te - 3n 0ri,ul tur /ie-are 0artid -andidea1 0e -ont 0ro0riu,
nee:i+t4nd alian.e ele-torale 9i /iind a+t/el 3n-ura@ate -entri+,ul 9i ,ulti0artidi+,ul,
ele-toratul vot4nd 3n /un-.ie de 0ro0riile 0re/erin.e, ori-4t de diver+i/i-ate) A+t/el, la
0ri,ul tur, ele-toratul +e a/ilia1 unui 0artid 9i ale2e) Cn ur,a 0ri,ului tur +e -reea1
!%(
Autorul 0arti1an al e:i+ten.ei, 3n -adrul ,ulti0artidi+,ului, a -elor dou ti0uri 0re-i1ate, e+te
D) "londel, -/) P) "rK-Aon, op" cit", 0ara2ra/ #) Al.i autori de+-riu ,ulti0artidi+,ul 0ur /olo+ind
ter,inolo/ia de ,ulti0artidi+, inte2ral
!%'
D) C) Dni9or, Drept constituional i instituii politice, op" cit", 0) 2$1
!%$
P) "rK-Aon, op" cit", 0ara2ra/ #
!%%
2bidem, -u 0rivire la <) Sartori)
!%#
P) ;arneti, +(e 2talian @artI #Istem, ;ran-e+ Pinter, London, 1#%(, -itat de D) C) Dni9or,
Drept constituional i instituii politice, op" cit", 0) 2$!
21#
de@a o 8i0olari1are, 3ntru-4t doar 0rin-i0alele dou 0artide o8.in +u/i-iente voturi -a +
intre 3n al doilea tur)
La al doilea tur, /or.a 0oliti- redu+ a 0artidelor /avori1ea1 de0enden.a dintre
a-e+tea) De0enden.a +e -on-reti1at 0rin re2ru0area lor 3n dou 0oluri o0u+e,
-on+tituite 3n @urul 0artidelor +ituate 0e 0ri,ele dou lo-uri du0 0ri,ul tur, 0rin
-oali.iile 0ra-ti-ate 3n vederea 0arti-i0rii la al doilea tur, 0entru a o8.ine a+t/el un
nu,r de +u/ra2ii +u/i-ient + le a+i2ure o8.inerea de ,andate, +u/ra2ii 0e -are nu le&ar
/i o8.inut -andid4nd 0e -ont 0ro0riu) E:i+ten.a a-e+tor dou alian.e o0u+e -reea1
8i0olari1area)
O8li2a.ia de re2ru0are 0e -are di/eritele ,odalit.i de +-rutin o e:er-it a+u0ra
0artidelor 0oliti-e e+te -uno+-ut 3n do-trin +u8 ter,enul de I-on+tr4n2ere 0arti1anP,
-on+ider4ndu&+e - a-ea+ta e+te ,a:i,al 3n -a1ul SM la un tur 9i ,ini,al 3n -a1ul
anu,itor variante ale RP
!#0
)
Si+te,ul de alian.e 3n -a1ul SM la dou tururi 0re+u0une - ne 0ute, a/la 3n
0re1en.a /ie a unor a-orduri de retra2ere 0ur 9i +i,0l 3nainte de al doilea tur, /ie a
unor a-orduri de de+i+tare 5retra2ere6 re-i0ro- 9i +i+te,ati- 3n /avoarea a-eluia dintre
-andida.ii +itua.i 0e 0ri,ele lo-uri la 0ri,ul tur 9i -are e+te -el ,ai a0ro0iat ideolo2i-)
Din a-e+te ra.iuni, SM unino,inal la dou tururi a ,ai /o+t nu,it 9i +-rutin de alian.e)
Se 0oate 3nt4,0la 9i varianta a-ordurilor +ta8ilite 3ntre 0artide 3nainte -Aiar de 0ri,ul
tur, a-orduri 3n 8a1a -rora a-e+tea + +u+.in un +in2ur -andidat 5a-orduri de
-andidatur uni- la 0ri,ul tur6)
Pro0riu&1i+, in/luen.a SM la dou tururi a+u0ra +trate2iilor 0artidelor 0oliti-e 9i
i,0li-it a +i+te,ului de 0artide re1ult din a-eea - nu,rul de lo-uri 0e -are le va
o8.ine un 0artid de0inde la /el de ,ult de nu,rul de voturi o8.inute, -4t de alian.ele
ele-torale 0e -are le /a-e) De 0ild, 3n ;ran.a, 3n 1#2% 9i 1#2, Partidul Co,uni+t era
i1olat, /r + a--e0te alian.e ele-torale ni-i -u +o-iali9tii, ni-i -u radi-alii) Cn 1#' a
a--e0tat +trate2ia re0u8li-an 9i + /a- 0arte din ;rontul Po0ular) C4nd, 3n 1#(%, +&A
rein+tituit SM unino,inal la dou tururi, Partidul Co,uni+t, din nou i1olat, nu a
o8.inut de-4t 10 lo-uri) A-ea+t i1olare a /o+t ru0t 3n 1#'2, -4nd radi-alii 9i +o-iali9tii
au 3n-Aeiat un a-ord ele-toral -u Partidul Co,uni+t, -49ti24nd 2( de lo-uri) Cn-e04nd
-u 1#'2, +o-iali9tii datorea1 ale2erea lor 3n Parla,ent a0ortului de voturi ai
-o,uni9tilor, -eea -e le 3n2reunea1 0o+i8ilitatea de a ie9i din a-ea+t alian.) A-ela9i
/eno,en, dar ,ai atenuat, +&a 3nt4,0lat 9i 3n -a1ul radi-alilor)
Cn +4nul /ie-rei ,ari alian.e, SM unino,inal la dou tururi 3n-ura@ea1
8i0olari1area, a9a 0re-u, SM unino,inal la un tur o /a-e 3n -a1ul 3ntre2ului +i+te, de
0artide, o8li24nd totodat 0artidele + 39i a/i9e1e alian.ele 3n /a.a ale2torilor, -eea -e le
0er,ite a-e+tora + le valide1e +au de1a0ro8e
!#1
)
Da- unii autori au -on+iderat, 3n -a1ul +i+te,ului /ran-e1, - a-ea+t
8i0olari1are e+te +i,0li/i-at 9i ri2id, 3ndre0t4ndu&+e -tre un 8i0artidi+, de ti0ul
-elui e:i+tent 3n de,o-ra.iile an2lo&+a:one
!#2
, alte o0inii -on+ider, ,ult ,ai nuan.at 9i
-ore-t, - 8i0olari1area de a-e+t ti0 r,4ne una a0arte) A+t/el, a /o+t -ali/i-at dre0t
inter+u8+i+te,i-, 0entru a +u8linia - e+te vor8a de alternan.a a dou +u8+i+te,e de
!#0
D) L) Parodi, $a Cin&uiJme %publi&ue N l'%preuve de la proportionnelle" 0ssai de
prospective institutionnelle, Revue /ranZai+e de +-ien-e 0olitiNue, nr) '>1#%, 0) #%$&100%, -itat
de O) IAl, op" cit", 0ara2ra/ '1
!#1
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ 12%
!#2
C) Le-ler-N, op" cit", 0) 1#!&1#(
220
0artide -e nu re0re1int alian.e /i:e, -i an+a,8luri de rela.ii ,o8ile, i,0li-4nd
rea9e1ri de /or.e 3n 0ro0ria +/er, rea9e1ri varia8ile de la o -ir-u,+-ri0.ie la alta, 3n
/un-.ie de -andidatul +u8+i+te,ului 3n /avoarea -ruia renun. -elelalte 0artide 9i -are
nu 0rovine 3n toate -ir-u,+-ri0.iile de la a-ela9i 0artid al +u8+i+te,ului
!#
)
Partidele -e nu au intrat 3n alian.e nu 0ot 8ene/i-ia ni-i de un a-ord de
-andidatur uni- 9i, ,ai ale+, ni-i de a-orduri de de+i+tare, /iind a+t/el ,ar2inali1ate 9i
ri+-4nd + nu a@un2 + /ie re0re1entate 3n Parla,ent)
La al doilea tur, de -ele ,ai ,ulte ori ele-toratul +e vede nevoit + o/ere un vot
util, eli,in4nd, 9i nu ale24nd, ale2torii a/iliindu&+e 3n+, +0re deo+e8ire de votul
a-ordat 3n 0ri,ul tur, nu unui 0artid, -i uneia +au alteia dintre alian.ele -e 8i0olari1ea1
+i+te,ul)
Cu toate a-e+tea, votul a9a&nu,it inutil la al doilea tur e+te 0o+i8il, /iind de
o8i-ei +0e-i/i- ele-toratului 0artidelor +ituate la e:tre,e, ,ar2inali1ate, -are a+t/el 0ot
a@un2e + 8ene/i-ie1e, totu9i, de ,andate 0arla,entare, votul inutil -on+tituind, de -ele
,ai ,ulte ori, o /or, de -onte+tare a +i+te,ului 0oliti-
!#!
)
S&a re,ar-at, 3n -a1ul /ran-e1, - SM la dou tururi 0oate 3n-ura@a de+eori un
+i+te, de alian.e nu to-,ai 8ene/i- 3ntre 0artide -are nu au 0o1i.ii ideolo2i-e a0ro0iate
5+o-iali9tii 9i -o,uni9tii6) Mai ,ult, -oa2ularea 0artidelor 3n vederea 0re2tiri
re2ru0rii 9i a -oali.iilor 0entru al doilea tur in-it 0artidele la alian.e -e ar 0utea + +e
0er,anenti1e1e, -u, +&a 9i 3nt4,0lat, de alt/el, -u alian.ele 3n -a1ul -elei de a 7&a
Re0u8li-i /ran-e1e 0rin a9a&nu,ita I8and a -elor 0atruP, /iind vor8a de -ele 0atru
,ari 0artide o0u+e 3n ,od re2ulat unele altora 3n +4nul a dou -oali.ii, -u Pre9edintele
Re0u8li-ii 0ri1onier, a-e+ta /iind ale+ dintr&una dintre ele 9i -on+tituind, totodat, .inta
-eleilalte
!#(
)
SM la dou tururi nu i,0une 3n+ ,ulti0artidi+,ul 9i 8i0olari1area, 3n a-e+t
+en+ /iind e:e,0li/i-ativ 3n+u9i +i+te,ul /ran-e1, 3n -are, du0 1#%1, +i+te,ul de
0artide +&a +-Ai,8at, de9i ti0ul de +-rutin a r,a+ a-ela9i) S-Ai,8area a /o+t
deter,inat de tran+/or,rile +o-iet.ii /ran-e1e, a0r4nd dou /or.e 0oliti-e noiH
e-olo2i9tii 9i ;rontul Na.ional) Da- a-e+ta din ur, a reu9it + o8.in ,andate doar 3n
0erioada tre-erii te,0orare la RP, odat -u revenirea la SM la dou tururi, e-olo2i9tii
au -uno+-ut o evolu.ie inver+, o8.in4nd ,ai ,ulte +u/ra2ii 3n -ondi.iile SM la dou
tururi de-4t 3n 0erioada RP) A-ea+ta ate+t /a0tul - /idelitatea ele-toratului unui 0artid
0oate /i de-i+iv 0entru re1ultatul a-e+tuia 3n ale2eri, din-olo de -on+e-in.ele 0e -are
un ti0 +au altul de +-rutin le antrenea1, de re2ul, 3n -e 0rive9te +i+te,ul de 0artide)
C. Repre"entarea proporional# i multipartidismul
Cnainte -Aiar de ela8orarea de -tre Duver2er a re2ulilor 0rivind in/luen.a
ti0ului de +-rutin a+u0ra +i+te,elor de 0artide, 9i -u at4t ,ai ,ult ulterior a-e+tui
,o,ent, e+te -o,un ad,i+ -ore+0onden.a dintre RP, indi/erent de variantele +u8 -are
+e 0re1int, 9i ,ulti0artidi+,, -ore+0onden. +u+.inut, ,ai 3nt4i, 0rin a-eea - RP,
/iind a:at 0e a+i2urarea @u+ti.iei ele-torale, antrenea1, +0re deo+e8ire de SM, o ,ai
!#
D) C) Dni9or, Drept constituional i instituii politice, op" cit", 0) 2$1
!#!
D) CAa2nollaud, op" cit", 0) 1#1
!#(
<) E) Lavau, @artis politi&ues et r%alit%s sociales" Contribution N une %tude r%aliste des
partis politi&ues, A) Colin, Pari+, 1#(, 0) 20, -itat de C) E,eri, op" cit), 0) 2
221
,are /ra2,entare 0oliti- a re0re1entrii 0arla,entare, 0er,i.4nd re0re1entarea
0artidelor ,i-i 9i li,it4nd +u0rare0re1entarea -elor ,ari)
Nuan.at, a-ea+t -ore+0onden. +e tradu-e, a9a -u, 9i Duver2er a re,ar-at,
0rin /a0tul - RP are -a 0ri, e/e-t 3n-ura@area ,en.inerii unei ,ulti0li-it.i
0ree:i+tente a 0artidelor 5-u, a /o+t -a1ul "el2iei 3n-e04nd -u +/4r9itul +e-olului al
SIS&lea6, re+0e-tiv, -a e/e-t +e-und, /avori1area /ra2,entrii 0artidelor e:i+tente
50re-u, 3n Norve2ia +au Suedia6, un al treilea e/e-t, re,ar-at de anu,i.i autori,
-on+t4nd 3n /a0tul - e+te 0er,i+ a0ari.ia 0artidelor noi, re0re1entative 0entru
tendin.ele de o0inie re-ente
!#'
)
Core+0onden.a RP = ,ulti0artidi+, +e 8a1ea1, 3n -e 0rive9te -o,0orta,entul
0artidelor 9i al ele-toratului 3n ale2eri, 0e /a0tul -, +0re deo+e8ire de SM la dou
tururi, 3n -a1ul RP, av4nd 3n vedere - nu e:i+t de-4t o +in2ur -on+ultare a
ale2torilor 9i - a-e9tia nu +e vd nevoi.i + dea un vot util 53ntru-4t, -a 0rin-i0iu,
ori-e /or,a.iune 0oliti- -e tre-e din-olo de 0ra2ul ele-toral o8.ine ,andate
0arla,entare6, 0artidele nu +unt -on+tr4n+e, de re2ul, + /u1ione1e, + /a- alian.e
ele-torale +au 3n.ele2eri -u -ara-ter ele-toral 0entru a&9i a+i2ura 0re1en.a 3n Adunarea
re0re1entativ)
Multi0artidi+,ul 3n-ura@at de RP nu e+te a9adar unul -entri0et, 0re-u, 3n
+i+te,ele -e 0ra-ti- SM la dou tururi, -i unul -entri/u2, 3n -are 0artidele au o
+tru-tur intern 0uterni-, +unt inde0endente unele /a. de altele, -andidea1 +in2ure
3n ale2eri) Alian.ele inter0artini-e +e ,ani/e+t du0 ale2eri, 0entru /or,area unei
,a@orit.i 0arla,entare -a0a8ile + +u+.in 2uvernul)
Din a-ea+t 0er+0e-tiv, un a+0e-t e+en.ial al +0e-i/i-it.ii -on+e-in.elor RP
a+u0ra +i+te,ului de 0artide e+te +u+.inerea in/luen.ei -on+idera8ile a 0artidelor&0ivot)
A-e+tea, de -ele ,ai ,ulte ori -u orientare ideolo2i- de -entru, de9i au o /or.
ele-toral redu+, 3ntru-4t nu o8.in un 0ro-ent ridi-at de voturi, nede09ind -u /oarte
,ult 0ra2ul ele-toral, a@un2 + -a0ete o i,0ortan. 0arla,entar inver+ 0ro0or.ional
-u re1ultatul e/e-tiv 3n ale2eri, 9i anu,e + /ie +u0rare0re1entate 3n Parla,ent, 3n ra0ort
-u 0ro-entul de voturi -49ti2ate 9i a+t/el + @oa-e un rol -Aeie 3n /or,area -oali.iilor de
2uvernare) Cn -a1ul Ro,4niei, *DMR&ul a @u-at a0roa0e -on+tant a-e+t rol) E+te 9i
-a1ul Partidului Li8eral 2er,an -are, 3n ,od re2ulat de&a lun2ul ti,0ului, a de-i+
,a@oritatea 3n Parla,ent, 3n /un-.ie de alian.ele 3n -are a intrat, /ie -u -re9tin
de,o-ra.ii, /ie -u +o-ial&de,o-ra.ii)
Cn -adrul ,ulti0artidi+,ului 3n-ura@at de RP, ideolo2ia 0artidelor 9i +tru-tura
lor intern -a0t o 0ondere -u ,ult ,ai i,0ortant de-4t 3n -a1ul ,ulti0artidi+,ului
3n-ura@at de SM la dou tururi) A-e+t a+0e-t +e veri/i-, 3n 0ra-ti-, 3n +0e-ial 3n
+itua.ia unui +-rutin 0uterni- 0ro0or.ional -u -ir-u,+-ri0.ii ele-torale va+te, la nivelul
-rora nu,rul ,ediu de lo-uri 0u+e 3n @o- e+te ridi-at, -a1 3n -are 0artidele nu vor /i
/oarte di+0er+ate, -i +e vor vedea o8li2ate + +e -on+olide1e or2ani1atori- intern 0entru
a&9i 0utea +u+.ine -andida.ii 3n a+e,enea -ir-u,+-ri0.ii, a9a -u, +&a 3nt4,0lat 3n
;ran.a 3n 1#!(
!#$
)
Lu4nd 3n -on+iderare a-elea9i -riterii = -el al ,ri,ii -ir-u,+-ri0.iilor 9i,
re+0e-tiv, -el al ,ediei lo-urilor 0u+e 3n @o- la nivelul a-e+tora & +&a o8+ervat - RP
0oate 3n-ura@a +u0rare0re1entarea 0artidelor ,ari, atun-i -4nd ,edia lo-urilor 0u+e&n
!#'
D)&M) Cotteret, C) E,eri, op" cit", 0) #0, re+0e-tiv D) CAa2nollaud, op" cit", 0) 1#0
!#$
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ 1(
222
@o- e+te una redu+) Cn a-ea+t +itua.ie nu ,ulti0artidi+,ul va /i /avori1at, -i
8i0artidi+,ul, -on/ir,4ndu&+e a+t/el -ea ,ai i,0ortant e:-e0.ie de la 0rin-i0iul
-ore+0onden.ei dintre RP 9i ,ulti0artidi+,) E+te -a1ul S0aniei 9i al <re-iei, de 0ild,
unde +-rutinul e+te 0ro0or.ional 3n +i+te,ul -elei ,ai ,ari ,edii)
De alt/el, 0ri,ul autor -are a a0li-at -riteriul ,ri,ii -ir-u,+-ri0.iilor 3n
anali1a in/luen.elor +-rutinului, autor -e a adu+ a+t/el i,0ortante -ore-tive re2ulii
ela8orate de Duver2er in-lu+iv 3n ,ateria -on+e-in.elor RP, e+te Dou2la+ Rae
!#%
) Printre
-on-lu1iile +ale -u -ara-ter 2eneral +e nu,r 9i a-eea - nu doar SM o/er o 0ri,
0artidelor ,ari, -i, de+eori, 9i RP are a-ela9i e/e-t) A+t/el, 0artidele ,ari vor /i
/avori1ate de un nu,r ,ai redu+ de ' ,andate -e 0ot /i -49ti2ate 3ntr&o -ir-u,+-ri0.ie
ele-toral, a+t/el 3n-4t ,en.inerea, 3n -adrul ,ulti0artidi+,ului, a 0artidelor ,i-i,
de0inde de un nu,r ,ai ridi-at de lo-uri 0u+e&n @o- la nivel de -ir-u,+-ri0.ie)
Seciunea &. Consecine asupra repre"ent#rii parlamentare i a
gu)ern#rii
Cntru-4t e+en.a /elului 3n -are +-rutinul in/luen.ea1 re0re1entarea 0arla,entar
9i i,0li-it a-tul 2uvernrii a /o+t 0un-tat -u o-a1ia 0re1entrii 0e lar2 a diver+elor
,odalit.i de +-rutin, ur,toarele 0re-i1ri vor 3n-er-a + ad4n-ea+- anali1a
-ore+0onden.elor dintre un anu,it ti0 de +-rutin 9i un anu,it ti0 de -on/i2ura.ie
0oliti- a Parla,entului, -are -ondi.ionea1 /or,area 2uvernului, e:er-i.iul 0uterii,
0ra-ti-a +e0ara.iei 0uterilor 3n +tat)
Cn an+a,8lu, -on+e-in.ele RP a+u0ra re2i,ului 0oliti- +unt, +0re deo+e8ire de
-ele ale SM, ,ai ,ult indire-te, 3n+ delo- ne2li@a8ile) Con/or, re2ulii teoreti-e,
e:i+t dou -ore+0onden.e de-ela8ile 3n ,aterieH SM /a-ilitea1 +ta8ilitatea
2uverna,ental, iar RP -ore+0unde in+ta8ilit.ii)
Ade0.ii SM 0ro0un un ideal al alternan.ei la 2uvernare 3ntre -ele dou 0artide
ale +i+te,ului 8i0artit, -u un 2uvern ,ono0artit, -are + ai8 +0ri@inul lar2 al ,a@orit.ii
a8+olute din Parla,ent, ,a@oritate de.inut de 0artidul -49ti2tor 3n ale2eri) Parti1anii
RP 0ro0un un ideal al unit.ii 3n 0luralitate, al @u+ti.iei ele-torale o2lindit 3ntr&un
Parla,ent -are + re0re1inte tendin.ele ,inoritare, -u un 2uvern de -oali.ie
0ro0or.ional, a+t/el 3n-4t e:er-i.iul 3n+u9i al 0uterii + /ie 3,0r.it de ,anier
0ro0or.ional, 9i nu doar -o,0unerea 0oliti- a Parla,entului)
Cn 0ra-ti- 3n+, da- +i+te,ele an2lo&+a:one -e 0ra-ti- SM la un tur +e
8u-ur -on+tant de +ta8ilitate 2uverna,ental, nu 0u.ine +unt -a1urile 3n -are +i+te,e
-e utili1ea1 RP /ie nu +e -ara-teri1ea1 0rin in+ta8ilitate 2uverna,ental, /ie au o
atare in+ta8ilitate, 3n+ datorat unor -au1e -e e:-ed ti0ului de +-rutin 0ra-ti-at)
!#%
D) Rae, +(e @olitical Conse&uences of 0lectoral $aUs, Qale *niver+itB Pre++, 1#'$
22
$. Scrutinul ma4oritar' repre"entarea parlamentar# i sta0ilitatea
gu)ernamental#
Prin-i0iul -on/or, -ruia SM, tran+/or,4nd ,a@oritatea relativ re1ultat 3n
ur,a votrii 3n ,a@oritate a8+olut 3n Parla,ent, va da na9tere unei ,a@orit.i
0arla,entare +ta8ile, a0te, 0e de o 0arte, + le2i/ere1e e/i-a-e, iar 0e de alt 0arte, +
o/ere un +0ri@in /er, unui 2uvern ,ono-olor, -eea -e -on/er a-tului de 2uvernare
+ta8ilitate, +e veri/i-, 3n+ nu /r e:-e0.ii, 3n -a1ul SM la un tur)
Cn -a1ul +i+te,elor -e 0ra-ti- a-e+t ti0 de +-rutin, /avori1area 8i0artidi+,ului
atenuea1 -ara-terul ideolo2i- al 2uvern,4ntului, 3ntru-4t 0artidul -are dore9te +
o8.in ,a@oritate 0arla,entar a8+olut nu va ,ai in+i+ta a+u0ra 0reo-u0rilor
ideolo2i-e, tre8uind + +e a:e1e 0e -49ti2area unui ele-torat -4t ,ai di+0er+at teritorial
9i ,ai -on+i+tent)
De a+e,enea, 3n -adrul alternan.ei la 2uvernare, 9e/ul 2uvernului e+te, de
re2ul, 9e/ul 0artidului ,a@oritar a8+olut 3n Parla,ent, iar 2uvernul are o durat de
e:i+ten. e2al -u le2i+latura) ;un-.ionarea, 3n+e,ntatea 9i i,0li-a.iile ,e-ani+,elor
de -ontrol re-i0ro- 3ntre le2i+lativ 9i e:e-utiv +unt a+t/el re-on/i2urate 9i -a0t valen.e
0re0onderent ele-torale, ne,ai/iind vor8a, 3n -a1ul u1rii de ele, de re1olvarea unui
real -on/li-t 3ntre 0uterile +tatului)
Cn Marea "ritanie, de 0ild, re2i, 0arla,entar, de9i Ca8inetul e+te re+0on+a8il
0oliti- 3n /a.a Parla,entului 3n-e04nd -u 1$%2, an2a@area 0ra-ti- a re+0on+a8ilit.ii
2uverna,entale 3n /a.a Ca,erei Co,unelor a devenit e:-e0.ional) A-ea+ta 3ntru-4t
in+titu.ia re+0on+a8ilit.ii 0oliti-e 2uverna,entale 3,8ra- un -ara-ter e+en.ial,ente
ele-toral, 2ra.ie to-,ai +u+.inerii Ca8inetului ,ono-olor de -tre o ,a@oritate
0arla,entar a8+olut
!##
)
Mai ,ult, +&a -on+iderat - 3n +i+te,ele -e 0ra-ti- SM la un tur e/i-a-itatea
le2i/errii 9i a 2uvernrii de0ind de ,anier +en+i8il de in/luen.a o0.iunilor
ele-toratului, /iind 0o+i8il -a 04n 9i -ea ,ai ne+e,ni/i-ativ de0la+are a o0iniei
ale2torilor din+0re o tendin. 0oliti- re0re1entat de unul dintre 0artidele ,ari ale
+i+te,ului 8i0artit -tre -ellalt 0oate + antrene1e di1olvarea Adunrii
(00
)
Cn a-e+t +en+, re2i,ul 8ritani- e+te 3n- o dat e:e,0li/i-ativ) A-eea9i
,odi/i-are a /un-.iei, din 0oliti- 3n ele-toral, +e re,ar- 9i 3n -e 0rive9te in+titu.ia
di1olvrii 0arla,entare, de -are Pri,ul ,ini+tru 0oate u1a 0entru a 0une 3n -au1
re+0on+a8ilitatea ele-toral, 9i nu 0oliti-, a 2uvernului +u 9i a ,a@orit.ii
0arla,entare -e&l +u+.ine) S-o0ul di1olvrii devine a-ela de a 3n-er-a re-on+tru-.ia unei
,a@orit.i 0arla,entare, eventual 3ntrirea 0rin, reale2ere, a ,a@orit.ii de@a e:i+tente,
9i nu tran9area unui -on/li-t 3ntre Ca8inet 9i Le2i+lativ)
Sta8ilitatea 2uverna,ental -ore+0un1toare SM la un tur 0oate /i a/e-tat de
re1ultatele ale2erilor 3n +itua.ia a0ari.iei -elui de&al treilea 0artid, de 0re1en.a -ruia
0artidul -49ti2tor 3n ale2eri + ai8 nevoie 0entru a +u+.ine 2uvernul, a9a -u, a,
,en.ionat - +&a 3nt4,0lat 3n Marea "ritanie) Tendin.a de in+ta8ilitate 2uverna,ental
0e -are a +u+.inut&o re1ultatul din ale2erile din 1#$!, 3n ur,a -rora 0artidul -49ti2tor
!##
PA) Lavau:, op" cit", 0) (0
(00
D) C) Dni9or, Drept constituional i instituii politice, op" cit", 0) ##
22!
nu a atin+ 0ra2ul de !0V din +u/ra2ii, a /avori1at ado0tarea unei ,o.iuni de -en1ur,
0ri,a dat du0 -in-i1e-i de ani
(01
)
Cn 0lu+, e:i+t +itua.ii 3n -are SM la un tur 0ra-ti-at 3n +tate 0re-u, India 5ve1i
supra6 nu 3n-ura@ea1 +ta8ilitatea 2uverna,ental, din ra.iuni -e .in de ti0ul de
+o-ietate 2lo8al e:i+tent, de e:-e+iva divi1are a o0.iunilor 0oliti-e ale ele-toratului,
tran+0u+ 9i la nivelul re0re1entrii 0arla,entare) I,0o+i8ilitatea SM de a 0rovo-a
8i0artidi+,ul, a9adar a0ari.ia unui al doilea ,are 0artid, -are + a+i2ure alternan.a la
2uvernare, -orelativ -u i,0o+i8ilitatea 0entru 0artidele ,i-i -oali1ate -a, odat a@un+e
la 0utere, + 2uverne1e 3,0reun de o ,anier dura8il au deter,inat adevrate -ri1e
0oliti-e 9i or2ani1area de ale2eri anti-i0ate, 3n ur,a -rora +in2urul 0artid 0uterni-
e:i+tent 3n +i+te, 5Partidul Con2re+ului6 a revenit la 0utere)
A+t/el, 3n a-ea+t .ar, ele-toratul are de o0tat 3ntre alternan. la 0utere -u
in+ta8ilitate 2uverna,ental 3n -a1ul 3n -are ,a@oritatea e+te de.inut de 0artidele ,i-i
din +i+te,, -oali1ate, re+0e-tiv +ta8ilitate 2uverna,ental 3n -a1ul 3n -are 0artidul
0uterni- -49ti2 ale2erile, 3n+ o +ta8ilitate 3n+o.it de a8+en.a alternan.ei la
2uvernare
(02
)
S9 la dou# tururi, 0rin /a0tul - -el de&al doilea tur de +-rutin atenuea1
+u0rare0re1entarea 0arla,entar a -49ti2torului, -ore+0unde, de re2ul, unei +ta8ilit.i
2uverna,entale ,ai redu+e de-4t -ea +0ri@init de SM la un tur) Alternan.a la 0utere
e+te 0o+i8il nu,ai 3n +itua.ia 8i0olari1rii de durat)
De a+e,enea, +0re deo+e8ire de SM la un +in2ur tur, 3n -a1ul -elui la dou
tururi, i,0unerea idealului +ta8ilit.ii 2uverna,entale -u alternan. la 2uvernare +&a
dovedit, 3n 0ra-ti-, ilu1orie) Si+te,ul /ran-e1 e+te re0re1entativ 3n a-e+t +en+, SM la
dou tururi ne0ut4nd, 3n a-e+t -a1, ni-i ,-ar + 3n-ura@e1e alternan.a 9i -ontri8uind,
di,0otriv, la 8lo-a@e 0oliti-e 9i la a8+en.a de alternan. 0entru ,ai ,ult de 20 de ani)
/. Repre"entarea proporional#' repre"entarea parlamentar# i
,in-sta0ilitatea gu)ernamental#
E+te -o,un ad,i+ - dintre toate ti0urile de +-rutin, RP 3n-ura@ea1
/ra2,entarea 0oliti- a Parla,entelor, /ra2,entare a -rei li,it din-olo de -are +&ar
tran+/or,a 3n diver+itate e:-e+iv +au -Aiar +i,0l +0ar2ere e+te dat de e:i+ten.a
0ra2urilor ele-torale) Ma@oritatea 0arla,entar 3n +i+te,ele -u a-e+t ti0 de +-rutin ia
na9tere 3n ur,a -on+tituirii, ulterior ale2erilor, de -oali.ii 3n vederea 2uvernrii, -oali.ii
-are + o/ere +0ri@in 0oliti- 2uvernului) A-e+ta va /i 8i-olor +au ,ulti-olor 9i, 0rin
a-e+ta, ,ai 0u.in +ta8il) Le2i/erarea va /i 9i ea 3n2reunat, 3n li0+a unei ,a@orit.i
a8+olute ,ono-olore 3n Parla,ent, nedi+0un4nd de -oeren.a 9i -ontinuitatea /avori1ate,
3n 2eneral, de 0ra-ti-area SM)
Co,0arativ -u a-e+ta, 9i 3n +0e-ial -u SM la un tur, RP 3n-ura@ea1 alt ti0 de
e/e-te 3n -eea -e 0rive9te ,e-ani+,ele de -ontrol re-i0ro- dintre e:e-utiv 9i le2i+lativ)
A+t/el, RP -ontri8uie la +-derea intere+ului 0ra-ti- al in+titu.iei di1olvrii
Parla,entului) E+te vor8a ,ai 3nt4i de intere+ul 0ra-ti- al or2anului e:e-utiv titular al
dre0tului de a di1olva Parla,entul, 3ntru-4t di1olvarea nu ,ai e+te ,enit + +u+-ite o
(01
PA) Lavau:, op" cit", 0) (!0
(02
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ 121
22(
-on/ir,are din 0artea ele-toratului a unei ,a@orit.i 0arla,entare a8+olute -e +0ri@in
0oliti- 2uvernul de a-eea9i -uloare 0oliti- +au o re-reare a unei a+e,enea ,a@orit.i)
De re2ul, /un-.ia in+titu.iei di1olvrii nu are -ara-ter ele-toral 3n +i+te,ele -e
0ra-ti- RP, -i 39i 0+trea1 -ara-terul -la+i-, 0oliti-, 3ntru-4t di1olvarea adu-e 3n /a.a
ele-toratului un -on/li-t real 3ntre e:e-utiv 9i le2i+lativ, -on/li-t 0e -are ele-toratul +&l
tran9e1e, 0rin ale2eri anti-i0ate)
Din 0er+0e-tiva ele-toratului, di1olvarea Adunrii re0re1entative 0re1int un
intere+ 0ra-ti- 9i ,ai redu+, 3ntru-4t ,i9-rile de o0inie 0oliti- a ale2torilor +e 8u-ur
ori-u,, -a e/e-t auto,at al RP, de re0re1entare 0arla,entar)
Core+0onden.a tradi.ional dintre RP 9i in+ta8ilitatea 2uverna,ental ne-e+it
3n+ nuan.ri -on+idera8ile, -are tre8uie + .in +ea,a de an+a,8lul de /a-tori -e
-on-ur, 3n anu,ite +i+te,e -e 0ra-ti- a-e+t ti0 de +-rutin +au +-rutinul ,i:t -u
do,inant 9i /inalitate 0ro0or.ional, la +ta8ilitatea +au in+ta8ilitatea a-tului de
2uvernare) Re0uta.ia in+ta8ilit.ii a /o+t -0tat 0rin ra0ortarea la e:e,0lul 2er,an al
Re0u8li-ii Eei,ar 51#1% = 1#26, la -el al Italiei 51#!( = 1##6 9i la -a1ul -elei de a
I7&a Re0u8li-i /ran-e1e) *n +tudiu atent realit.ii a-e+tor +i+te,e de,on+trea1 3n+ -
/ra-.ionarea An+a,8lului le2iuitor 3n a-e+te .ri +e datora +itua.iei +o-iale 9i i+tori-e, nu
,odului de +-rutin 0ra-ti-at
(0
)
A+t/el, +&a +u+.inut - 0r8u9irea Re0u8li-ii Eei,ar 9i 0reluarea 0uterii de
-tre Hitler +&au datorat /a0tului - RP a -reat un +i+te, de 0artide ,i-i, in-a0a8ile +
+e 0un de a-ord 0entru /or,area unui 2uvern de -oali.ie, ti,0 de doi ani, 3n ti,0 -e
<er,ania +e -on/runta totodat -u e/e-tele -ri1ei e-ono,i-e din 1#2#
(0!
)
Cntr&adevr, din 1 /e8ruarie 1#1# 04n 3n 0 ianuarie 1#0, +&au +u--edat 20
de -a8inete, toate le2i+laturile Re0u8li-ii Eei,ar /iind di1olvate, dar e9uarea
+i+te,ului 3n na1i+, +&a datorat, 3n realitate, 3ntre2ului -onte:t +o-io&e-ono,i- al
,o,entului, 0re-u, 9i +0iritului 2er,an 3n+u9i, tradi.iilor na.ionali+te 9i 0u.in
de,o-rati-e ale -la+ei 0oliti-e 2er,ane 3n an+a,8lul +u, +0e-ulate de Hitler) S-rutinul
/oarte 0ro0or.ional a reu9it, di,0otriv, -Aiar + 3nt4r1ie -u un an 0reluarea 0uterii de
-tre Hitler) Da- +&ar /i 0ra-ti-at un SM la unul +au dou tururi, Partidul na1i+t, -are 3n
iulie 1#2 a o8.inut $,V, iar 3n noie,8rie 1%2 ,1V
(0(
, ar /i reu9it + -49ti2e, 3n-
din a-e+t an, o ,a@oritate a8+olut, ,ai ale+ av4nd 3n vedere 0ro-entele -49ti2ate la
ale2erile 0re1iden.iale 9i divi1rii e:i+tent 3ntre -on-uren.ii +i
(0'
)
Ca1ul Italiei 9i al in+ta8ilit.ii 2uverna,entale -riti-e de 04n 3n 1##! +e
e:0li- nu 0rin utili1area RP -u re0arti1area re+turilor la nivel na.ional, -i 0rin
-o,0le:itatea vie.ii 0oliti-e, -ara-teri1at de o 0artito-ra.ie -e a do,inat in-lu+iv
/un-.ionarea Parla,entului 9i a-tul 2uvernrii 3n re2i,ul 0arla,entar) Partito-ra.ia,
tradu+ 0rin 3n-er-area 0artidelor oli2arAi-e de a&9i +u0une e:e-utivul, -4t ti,0 erau
+t04nele le2i+lativului, a /o+t -au1a real a in+ta8ilit.ii 2uverna,entale, /un-.ion4nd
3n -onte:tul unei +ta8ilit.i 0oliti-e, -4t vre,e, 3n 0ra-ti-, di/eritele 2uverne, /oarte
0lurali+te, +u--edate 3ntre 1#!( 9i 1##!, au /o+t +u+.inute 0oliti- de -oali.ii -on+tituite
,ereu de a-ela9i 0artide, 3n @urul Partidului De,o-rat Cre9tin) A+t/el, a-e+ta a @u-at rol
(0
P) Martin, op" Cit", 0ara2ra/ 11
(0!
;) Her,en+, DemocracI or Anarc(I., DoAn+ton Re0rint, 1#$2, -itat de ") ORen, op" cit", 0)
1
(0(
Pentru o anali1 detaliat a evolu.iei Partidului Na1i+t, in-lu+iv 3n ale2eri 3n ale2eri, ve1i ")
ORen, op" cit", 0) 2(&!
(0'
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ 11
22'
de 0artid do,inant 3n -adrul ,ulti0artidi+,ului 9i din r4ndurile +ale a /o+t de+e,nat
0ri,ul ,ini+tru 04n 3n 1#%1) I,0o+i8ilitatea de alternan. la 0utere a /o+t -o,0en+at
0rin 0re1en.a 3n di/eritele 2uverne a tuturor 0artidelor -e a0rau de,o-ra.ia
re0re1entativ
(0$
)
E:i+t 3n+ +i+te,e -e 0ra-ti- RP 9i +e -ara-teri1ea1 0rin +ta8ilitate
2uverna,ental, Au+tria 3n-e04nd -u 1#2$ /iind e:e,0lul notoriu 3n a-e+t +en+)
Mai ,ult, -Aiar Re0u8li-a ;ederal <er,an, du0 1#!(, a -uno+-ut
+ta8ilitatea 2uverna,ental 9i 0oliti-, 3n -ondi.iile ,en.inerii RP) Nu e+te 3n+ vor8a
de un ,erit al a-e+tui ti0 de +-rutin, -i de +i,0li/i-area +i+te,ului de 0artide 9i de
in+tituirea re2ulii ale2erii Can-erului -u ,a@oritate a8+olut, re2ul -e a de+-ura@at
0ra-ti-a unei o0o1i.ii 0ur ne2ative din 0artea -oali.iilor) Ca + 0oat de,ite 2uvernul,
a-e+tea tre8uie + /ie -a0a8ile + -on+tituie unul nou, iar 0entru a-ea+ta tre8uie + +e
8u-ure de ,a@oritate 0arla,entar a8+olut)
De alt/el, +ta8ilitatea 2uverna,ental e:i+tent a-tual,ente 3n +i+te,ul 2er,an
3n -ondi.iile utili1rii unui +-rutin ,i:t -u /inalitate 0ro0or.ional ilu+trea1 3n- o
dat, da- era nevoie, -ara-terul relativ al -ore+0onden.ei dintre RP 9i in+ta8ilitatea
2uverna,ental)
Se 0oate 3nt4,0la -a RP + 3n-ura@e1e 0o+i8ilitatea -a ,a@oritatea 0arla,entar
+ a@un2 + -oin-id -elei 2uverna,entale 9i a+t/el + e:i+te +ta8ilitate
2uverna,ental, 3ntru-4t a-e+t ti0 de +-rutin 0oate -ontri8ui la i1olarea 0artidelor
e:tre,i+te, re+0e-t4nd totodat 3n a-ela9i ti,0 e-Aitatea re0re1entrii) Da- 3n+
0artidele e:tre,i+te e:i+t 3n -adrul unui ,ulti0artidi+, e:a-er8at, +-rutinul nu 0oate
-on+titui o +olu.ie ,ira-uloa+
(0%
)
Seciunea (. Consecinele asupra psi>ologiei electoratului
Av4nd 3n vedere - a+0e-te le2ate de -o,0orta,entul ele-toratului 3n -a1ul
/ie-rui ti0 de +-rutin au /o+t a8ordate -on+tant 0e 0ar-ur+ul de,er+ului de anali1 a
diver+elor +-rutine, 3n -ele -e ur,ea1 vo, /a-e anu,ite 0re-i1ri +inteti-e, 3n +-o0ul
evitrii re0eti.iei)
De re2ul, SM 3n-ura@ea1 votul util, RP av4nd dre0t -ore+0ondent o ,ai ,are
li8ertate 0+iAolo2i- a ale2torilor)
A+t/el, S9 la un tur deter,in ele-toratul 0artidelor 0oliti-e ,i-i, a9adar
altele de-4t -ele dou 0artide 0uterni-e 3n @urul -rora +e arti-ulea1 8i0artidi+,ul, +
dea un vot util 5+trate2i-6, + alea2 3ntre dou tendin.e 0oliti-e -are +e e:-lud re-i0ro-,
0entru a nu&9i iro+i votul) Ale2torul va vota ,ai ,ult 3n virtutea aver+iunii 0entru
adver+arii 0oliti-i 9i nu /iind- ar -al-ula real,ente 0o+i8ilitatea e/e-tiv a -andidatului
0e -are dore9te + 3l alea2 de a a@un2e + o8.in ,andatul, /iind a9adar ,ai de2ra8 un
vot ne2ativ) 7otul util e+te li0+it de nuan.e, ne/iind a-ordat dintr&o -onvin2ere 0oliti-)
7a avea a+t/el lo- un tran+/er al ,ani/e+trii nuan.elor 0oliti-e -tre 1ona -elorlalte
+tru-turi a+o-iative de la nivelul +o-iet.ii -ivile, 3n a/ara 0artidelor 0oliti-e = 2ru0urile
de 0re+iune)
S9 la dou# tururi nu +ile9te ele-toratul 0artidelor ,ai +la8e + dea vot util
3n- de la 0ri,a -on+ultare) La 0ri,ul tur li8ertatea de o0.iune e+te ,ai ,are,
(0$
Pentru detalii, ve1i C) Le-ler-N, op" cit", 0) 2!&2#
(0%
P) Martin, op" cit", 0ara2ra/ 1'
22$
ale2torul 0ut4nd ale2e -andidatul 0re/erat -Aiar da- 9tie - a-ea+ta nu are 9an+e reale
de a +e i,0une, votul +u, 0o1itiv, /iind a+t/el iro+it) La al doilea tur 3n+ li8ertatea de
ale2ere e+te dra+ti- redu+, a+t/el -, 0entru -a votul ale2torului + -onte1e, tre8uie +
/ie util, adi- + +e a-orde unuia dintre -andida.ii r,a9i 3n @o-, -Aiar da- nu +e
nu,r 0rintre 0re/era.ii ale2torului) Cara-terul util al votului 3n al doilea tur +e
datorea1 ,ai ale+ re2ru0rii tendin.elor 0oliti-e a0ro0iate) Cu alte -uvinte, Ila 0ri,ul
tur +e ale2e, la al doilea +e eli,inP 5"ra-Ge, de0utat +o-iali+t de la 3n-e0utul +e-olului
SS6, ,otiv 0entru -are +e +u2erea1 ale2torului -a la 0ri,ul tur + vote1e I0entruP,
iar la al doilea I-ontraP
(0#
)
Co,0orta,entul ele-toratului 3n +i+te,ele -e 0ra-ti- SM la dou tururi +e
-ara-teri1ea1, 3n 2eneral, de o orientare, la 0ri,ul tur, +0re tendin.ele de -entru, iar la
-el de&al doilea tur, de-i+iv, de o orientare -e va avanta@a tendin.e 0oliti-e de +t4n2a 9i
drea0ta)
RP +e 0oate a+o-ia votului util doar 3n -e&i 0rive9te 0e +i,0ati1an.ii 0artidelor
al -ror +-or ele-toral +e +ituea1 +u8 0ra2ul ele-toral) Ele-toratul -elorlalte /or,a.iuni
0oliti-e di+0une de -el ,ai ,are 2rad de li8ertate 0+iAolo2i- -o,0arativ -u toate
-elelalte ti0uri de +-rutin, 3ntru-4t RP 3l a+i2ur 0e ale2tor - tendin.a 0oliti- votat
de el va a@un2e + /ie re0re1entat 3n Parla,ent)
Cn -a1ul +-rutinelor ,i:te, li8ertatea de o0.iune a votan.ilor de0inde de
0onderea re2ulii ,a@oritare, re+0e-tiv a -elei 0ro0or.ionale, 3n -on-e0erea +-rutinului,
-ore+0onden.ele +0e-i/i-e /ie-reia dintre a-e+tea ,ani/e+t4ndu&+e -o,8inat, 3n
0ro0or.iile a/erente) De adu2at 3n+ - 3n -a1ul utili1rii unor +-rutine ,i:te e:-e+iv
de -o,0li-ate teAni-, li8ertatea 0+iAolo2i- a ele-toratului 0oate /i dra+ti- redu+ de
di/i-ultatea de a -unoa9te teAni- +-rutinul)
Din-olo de a-e+tea, -ara-terul reali+t al ideii 3n+e9i de vot util r,4ne -onte+tat
do-trinar) A+t/el, 3n -ontra0artid -u teoreti-ienii -are 3l a+o-ia1 a0roa0e auto,at -u
SM la un tur, e:i+t 9i o0inii -are, in+i+t4nd 0e re+orturile 0+iAolo2i-e ale votului 9i, 3n
+0e-ial, 0e ideea /unda,entelor +ale a/e-tive 9i 0e -ea a I2u+tului 0ro/undP, -onte+t
e:i+ten.a unor 0ro-e+e ,entale 0ro/unde 9i -o,0li-ate -are +&l deter,ine 0e ale2tor
+&9i -al-ule1e votul 0entru -a a-e+ta + +e e:0ri,e -ontrar 2u+tului 0oliti- 9i
-onvin2erilor 0oliti-e 0ro0rii 9i a+t/el + /ie util)
A-e+te o0inii +unt 3n+ tri8utare ne3n-rederii 3n -a0a-itatea de re/le:ie 0oliti-
0ro/und a ale2torului ,ediu
(10
, ne3n-redere de+0re -are -on+ider, -, odat
tran+/or,at 3n atitudine 0rin-i0ial -are + +u+.in 0ra-ti-area anali1ei
-o,0orta,entului ele-toratului, ri+- + tran+/or,e reali+,ul nuan.at ne-e+ar ori-rui
de,er+ 9tiin.i/i- 3n eliti+, +-ienti+t)
(0#
D)&M) Cotteret, C) E,eri, op" cit", 0) 1(
(10
E:0onentul a-e+tui -urent de o0inie e+te E) H) RiGer, +(e 3umber of @olitical @artiesH A
ee1amination of Duverger's $aU, Co,0arative Politi-+, nr) #>1#$', -itat de ") ORen, op" cit",
0) 1(&1'
22%
TITLUL I. !rgani"area i desf#urarea alegerilor
I,0erativul -oeren.ei 9i al +i+te,i-it.ii re-la, -a anali1a a+0e-telor +0e-i/i-e
or2ani1rii 9i de+/9urrii 0ro0riu&1i+e a ale2erilor, /oarte va+te 9i 0re0onderent
0ro-edurale, + ur,e1e 3n+9i +tru-tura le2i+la.iei ele-torale ro,4ne, -u 0re-i1area -
/a0tul - anu,ite a+e,enea a+0e-te au /o+t Iru0teP de la lo-ul a-ordat lor 0rin
+tru-turarea le2i+la.iei 0rivind di/eritele ti0uri de ale2eri din Ro,4nia 9i tratate 3n alte
1one ale de,er+ului no+tru e+te o ale2ere ,etodolo2i- i,0u+ de a-eea9i e:i2en. de
+i+te,ati1are a a+0e-telor, de a-ea+t dat 0re0onderent +u8+tan.iale, ale ale2erilor)
O0era.iune ele-toral -u -are 3n-e0e de+/9urarea ale2erilor, sta0ilirea datei
alegerilor +e reali1ea1, de -tre <uvern, 0rin Aotr4re, -e +e adu-e la -uno9tin.
0u8li-, 0rin 0u8li-area 3n Monitorul O/i-ial, -u -el 0u.in $( de 1ile 3naintea votrii, 3n
-a1ul ale2erilor lo-ale, -u -el 0u.in !( de 1ile 3naintea votrii, 3n -a1ul ale2erilor
0re1iden.iale 5-e vor avea lo- 3n luna anterioar lunii 3n -are a@un2e la ter,en ,andatul
de 0re9edinte6, iar 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare -u -el 0u.in #0 de 1ile 3nainte de
1iua votrii
(11
) Cn -a1ul ale2erilor 0entru Parla,entul Euro0ean, 1iua votrii 0entru
,e,8rii din Ro,4nia 3n Parla,entul Euro0ean, nu,it 1i de re/erin., +e +ta8ile9te de
-tre <uvern, 0rin Aotr4re, 3n -adrul 0erioadei Aotr4te 3n a-e+t +-o0 de Con+iliul
*niunii Euro0ene 9i +e adu-e la -uno9tin. 0u8li-, -u -el 0u.in #0 de 1ile 3nainte
(12
)
]iua votrii e+te, 3n -a1ul tuturor ale2erilor, du,ini-a)
Adu-erea la -uno9tin. 0u8li- a datei ale2erilor, reali1at 0rin 0u8li-area
Aotr4rii de <uvern 3n Monitorul O/i-ial, ,ar-Aea1 ,o,entul 3n-e0erii perioadei
electorale, 0erioad 3n -are +e vor de+/9ura toate -elelalte o0era.ii ele-torale 0e -are le
0re+u0un eta0ele ale2erilor)
Con/or, de/ini.iei le2ale de -are +e 8u-ur, 0erioada ele-toral e+te intervalul
de ti,0 -u0rin+ 3ntre 1iua adu-erii la -uno9tin. 0u8li- a datei votrii 9i data 3n -are
re1ultatele /inale ale ale2erilor +unt adu+e la -uno9tin. 0u8li-, 0rin 0u8li-area lor 3n
Monitorul O/i-ial al Ro,4niei, Partea I, du0 e:0irarea tuturor ter,enelor 0entru
-onte+ta.ii 9i r+0un+uri la a-e+tea) Perioada ele-toral -u0rinde, -on/or, a-eleia9i
de/ini.ii le2aleH intervalul de ti,0 dintre data adu-erii la -uno9tin. 0u8li- a 1ilei
ale2erilor 9i data 3n-e0erii -a,0aniei ele-torale, -a,0ania ele-toral, de+/9urarea
e/e-tiv a votrii, nu,rarea 9i -entrali1area voturilor, +ta8ilirea re1ultatului votrii,
atri8uirea ,andatelor 9i 0u8li-area re1ultatului ale2erilor 3n Monitorul O/i-ial al
Ro,4niei, Partea I
(1
)
(11
Art) # din le2ea '$>200!O art) ! alin) 516 din le2ea $0>200!O art) $ alin) 516 din le2ea (>200%
(12
Art) ( alin) 5!6, re+0e-tiv art) % din le2ea >200$
(1
Art) 2 0-t) 2( din le2ea (>200%O art) 1Y alin) 516 lit) a6 din le2ea $0>200!O art) (Y alin) 516 din
le2ea >200$
22#
I,0ortan.a +ta8ilirii datei ale2erilor +e relev 0rin /a0tul - ter,enele 3n -are
tre8uie + +e de+/9oare, eta0i1at, 0otrivit +u--e+iunii o8li2atorii +ta8ilite de le2iuitor,
toate -elelalte o0era.ii ele-torale, +e -al-ulea1 3n ra0ort -u data ale2erilor
(1!
)
Cn -a1ul alegerilor pariale, data de+/9urrii ale2erilor +e +ta8ile9te 0rin
Aotr4re de <uvern -u -el 0u.in ( de 1ile 3naintea votrii, 3n -a1ul ale2erilor lo-ale,
re+0e-tiv !( 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare, iar ter,enele le2ale, -u e:-e0.ia -elor de
2! de ore, +e redu- la @u,tate) Da- din o0era.iunea de redu-ere la @u,tate re1ult
/ra-.iuni de 1ile e2ale +au ,ai ,ari de 12 ore, rotun@irile +e /a- 3n 0lu+, /ra-.iunile ,ai
,i-i de 12 ore nelu4ndu&+e 3n -al-ul
(1(
)
Cn +itua.iile 3n -are intervine va-an.a /un-.iei de Pre9edinte al Ro,4niei,
0rev1ute la art) #$ alin) 516 din Con+titu.ie, data ale2erilor va /i +ta8ilit 9i adu+ la
-uno9tin. 0u8li- de <uvern 3n -el ,ult 0 de 1ile de la data la -are a intervenit
va-an.a /un-.iei
(1'
)
C$PIT!LUL I. !rganismele electorale
Datorit -o,0le:it.ii 9i ,ultitudinii o0era.iunilor ele-torale 9i a-telor @uridi-e
0e -are le 0re+u0un, or2ani1area 9i de+/9urarea ale2erilor re-la, e:i+ten.a unor
+tru-turi or2ani1atori-e +0e-i/i-e, or2ani+,e ele-torale -u -ara-ter te,0orar, -on+tituite
-u o-a1ia /ie-rei ale2eri 9i -are /un-.ionea1 a9adar nu,ai 0e durata de+/9urrii
ale2erilor & 8irourile ele-torale 9i o/i-iile ele-torale) A-e+tora li +e adau2, 3n a-ela9i
+-o0, Autoritatea Ele-toral Per,anent, or2ani+, 0er,anent -e -ontri8uie la 8una
or2ani1are 9i de+/9urare a ale2erilor)
Seciunea %. /irourile i oficiile electorale
$. Reguli generale pri)ind 0irourile i oficiile electorale
Cntru-4t +ar-ina 8irourilor 9i o/i-iilor ele-torale e+te de a a+i2ura 8una
de+/9urarea a ale2erilor, re2le,entarea le2al 9i, +u8+e-vent, re2ula,entar, a
-o,0onen.ei a-e+tor or2ani+,e, a -on+tituirii 9i -o,0letrii lor, a atri8u.iilor lor 9i a
,odalit.ilor de e:er-itare a a-e+tora tre8uie + +ati+/a- ne-e+itatea inde0enden.ei
0oliti-e /a. de -o,0etitorii ele-torali, 0re-u, 9i -ondi.ia i,0ar.ialit.ii, /r de -are
i,0erativul a+i2urrii -ontrolului +o-iet.ii -ivile a+u0ra de+/9urrii li8ere 9i -ore-te a
ale2erilor, e:i2en. de ordin -on+titu.ional, nu 0oate /i +ati+/-ut)
Din a-ea+t 0er+0e-tiv, 0re-u, 9i din 0un-tul de vedere al a+i2urrii li8erului
a--e+ la @u+ti.ie 3,0otriva a-telor -u -ara-ter @uri+di-.ional e,i+e de -tre a-e+te
or2ani+,e ele-torale, +tarea dre0tului ro,4n +e de,on+trea1 3n- o dat nu doar
de/i-itar, -i -Aiar ne-on+titu.ional, +u8 ,ulti0le a+0e-te, a9a -u, +e va ar2u,enta)
$ %. Statutul 4uridic al 0irourilor i oficiilor electorale
(1!
Pe 0ar-ur+ul de,er+ului no+tru, a-e+te ter,ene +unt de alt/el 0re-i1ate -u o-a1ia a8ordrii
/ie-rei eta0e a ale2erilor 3n 0arte)
(1(
Art) # alin) 526 din le2ea '$>200!O art) $ alin) 56 din le2ea (>200%
(1'
Art) ! alin) 526 din le2ea $0>200!
20
Cn +i+te,ul ro,4n e:i+t ur,toarele categorii de 0irouri electorale'
structurate ierar>i"at' 3n -a1ul /ie-rui ti0 de ale2eri
(1$
H pentru alegerile
europarlamentare i pre"ideniale & "iroul Ele-toral Central, 8irourile ele-torale
@ude.ene, 8iroul ele-toral 0entru +e-.iile de votare din +trintate, 8irourile ele-torale
ale +e-toarelor ,uni-i0iului "u-ure9ti 9i 8irourile ele-torale ale +e-.iilor de votareO
pentru alegerile locale & "iroul Ele-toral Central, 8irourile ele-torale de
-ir-u,+-ri0.ie @ude.ean, or9enea+-, ,uni-i0al, -o,unal, 8iroul ele-toral al
,uni-i0iului "u-ure9ti, 8irourile ele-torale ale +e-toarelor ,uni-i0iului "u-ure9ti,
8irourile ele-torale ale +e-.iilor de votare 9i o/i-iile ele-torale ale +e-toarelor
,uni-i0iului "u-ure9ti 5a-e+tea din ur, or2ani14ndu&+e doar da- au lo- ale2eri
nu,ai 0entru autorit.ile ad,ini+tra.iei 0u8li-e la nivel ,uni-i0al6O pentru alegerile
parlamentare & "iroul Ele-toral Central, 8irourile ele-torale de -ir-u,+-ri0.ie la nivel
@ude.ean 9i al ,uni-i0iului "u-ure9ti, o/i-ii ele-torale de +e-tor, 3n -a1ul ,uni-i0iului
"u-ure9ti, 9i un 8irou ele-toral de -ir-u,+-ri0.ie 0entru -et.enii ro,4ni -u do,i-iliul
+au re9edin.a 3n a/ara .rii, 0re-u, 9i 8irouri ele-torale ale +e-.iilor de votare)
Cn -a1ul alegerilor parlamentare pariale +e -on+tituie "iroul Ele-toral
Central, /or,at din 0re9edintele 9i vi-e0re9edin.ii Autorit.ii Ele-torale Per,anente, iar
3n -ir-u,+-ri0.iile ele-torale 3n -are +e or2ani1ea1 ale2erile 0ar.iale, 8irouri ele-torale
de -ir-u,+-ri0.ie /or,ate din 2 @ude-tori, un re0re1entant al Autorit.ii Ele-torale
Per,anente 9i -4te un re0re1entant al 0artidelor 0oliti-e 0arla,entare)
Statutul 4uridic al 8irourilor 9i o/i-iilor ele-torale e+te a-ela de autorit.i
ad,ini+trative -u atri8u.ii in-lu+iv @uri+di-.ionale, a9a -u, re1ult din -o,0onen.a lor,
din natura a-telor 0e -are le ado0t 9i a atri8u.iilor le2ale -e le revin) Curtea
Con+titu.ional a -on/ir,at a-e+t +tatut, +tatu4nd - IAotr4rile 8irourilor ele-torale
5?6 /iind a-te -u -ara-ter @uri+di-.ional ale or2anelor ad,ini+trativeP 9i -
Ide+e,narea unor @ude-tori de la Cnalta Curte de Ca+a.ie 9i Du+ti.ie 3n "iroul Ele-toral
Central nu tran+/or, a-ea+t autoritate ele-toral 3n or2an @ude-tore+-P
(1%
) De9i
o0inia Cur.ii a /o+t 0ronun.at 3n ,ateria ale2erilor lo-ale, ea +e a0li-, mutatis
mutandis, tuturor 8irourilor ele-torale, 3ntru-4t re2le,entarea le2al a a-e+tora e+te
+i,ilar 3n -a1ul tuturor ti0urilor de ale2eri, 0re-u, 9i o/i-iilor ele-torale, din
identitate de ra.iune)
$tri0uiile de -are di+0un 8irourile 9i o/i-iile ele-torale +unt de ad,ini+tra.ie
a-tiv de re2le,entare 9i de e:e-u.ie, re+0e-tiv de @uri+di-.ie ad,ini+trativ
(1#
)
Ca atri8u.ie -o,un, a-e+te or2ani+,e ele-torale, indi/erent de ti0ul de ale2eri,
+olu.ionea1 3nt4,0inrile re/eritoare la 0ro0ria lor a-tivitate, -are 0ot /i -onte+tate,
-o,0eten.a +olu.ionrii -onte+ta.iilor revenindu&i 8iroului ierarAi- +u0erior)
Sediile i dotarea 8irourilor 9i o/i-iilor ele-torale +e a+i2ur de -tre autorit.i
di/erite, 3n ra0ort de ti0ul de ale2eri 9i de ti0ul de or2ani+, ele-toral 3n 0re1en.a -ruia
(1$
Art) 1Y alin) 516 din le2ea $200$O art) $\! alin) 516 din le2ea $0>200!O art) 2 alin) 516
-oro8orat -u art) 2! 9i art) ( alin) 516 din le2ea '$>200!O art) 1 alin) 516, 1' alin) 5116 9i 5126
din le2ea (>200%
(1%
De-i1iile 2( 9i, re+0e-tiv, 2' din 200!
(1#
Art) 1!Y, 1!_, 1!\! alin) 56, 1!\$, 1!\% din le2ea >200$O art) $\% alin) 516, $\10 alin) 516,
$\11 alin) 56 9i $\1( din le2ea $0>200!O art) 1(, 1$ alin) 516, 1$ alin) 56, 20 din le2ea (>200%O
art) 2(, 2', 2#, 0, (, $ din le2ea '$>200!
21
ne a/l,, -u e:-e0.ia +ediului 9i dotrii "iroului Ele-toral Central, a+i2urate, 3n -a1ul
tuturor ti0urilor de ale2eri, de -tre <uvern
(20
)
A+t/el, 0entru ale2erile 0arla,entare, +ediul 9i dotarea 8iroului de
-ir-u,+-ri0.ie a ro,4nilor din +trintate +e a+i2ur de -tre <uvern, ale 8irourilor
ele-torale de -ir-u,+-ri0.ie de -tre 0re/e-.i 9i 0re9edin.ii -on+iliilor @ude.ene,
re+0e-tiv de 0ri,arul 2eneral al ,uni-i0iului "u-ure9ti, iar -ele ale o/i-iilor ele-torale
9i ale 8irourilor +e-.iilor de votare de -tre 0ri,ar, 3,0reun -u 0re/e-.ii) Cn -a1ul
ale2erilor lo-ale, +ediul 9i dotarea 8iroului ele-toral de -ir-u,+-ri0.ie @ude.ean 9i,
du0 -a1, al 8iroului ele-toral @ude.ean, +e a+i2ur de -tre 0ri,arii ,uni-i0iilor
re9edin. de @ude., 3,0reun -u 0re9edin.ii -on+iliilor @ude.ene 9i -u 0re/e-.ii, iar -ele
ale 8iroului ele-toral de -ir-u,+-ri0.ie -o,unal, or9enea+-, ,uni-i0al 9i de +e-tor
al ,uni-i0iului "u-ure9ti, 0re-u, 9i -ele ale 8iroului ele-toral al +e-.iei de votare, de
-tre 0ri,ar, 3,0reun -u 0re/e-.ii) Cn 0rivin.a a+i2urrii +ediilor 9i dotrii o/i-iile
ele-torale, +e a0li- a-elea9i di+0o1i.ii -a 9i 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare)
Cn -a1ul ale2erilor euro0arla,entare 9i 0re1iden.iale, +ediul 9i dotarea 8iroului
ele-toral 0entru +e-.iile de votare din +trintate, 0re-u, 9i ale 8irourilor ele-torale ale
+e-.iilor de votare din +trintate +e a+i2ur de -tre Mini+terul A/a-erilor E:terne, -ele
ale 8irourilor ele-torale @ude.ene de -tre 0re/e-.i 9i 0re9edin.ii -on+iliilor @ude.ene, iar
-ele ale 8irourilor ele-torale de +e-tor, 0re-u, 9i ale 8irourilor +e-.iilor de votare, de
-tre 0ri,ari, 3,0reun -u 0re/e-.ii)
$ &. Componena 0irourilor i oficiilor electorale
"irourile 9i o/i-iile ele-torale +unt formate e:-lu+iv din -et.eni -u dre0t de
vot, -u e:-e0.ia -andida.ilor 3n ale2eri, a +o.ilor, rudelor 9i a/inilor a-e+tora 04n la
2radul I7 in-lu+iv) Me,8rii a-e+tor or2ani+,e ele-torale +e 8u-ur de 0rote-.ie le2al
+0e-ial, -on+ider4ndu&+e - e:er-it o /un-.ie -e i,0li- autoritatea de +tatO -orelativ,
ne3nde0linirea -ore-t 9i i,0ar.ial a atri8u.iilor -e le revin i,0li- +an-.iuni at4t
-ontraven.ionale, -4t 9i 0enale
(21
)
9em0rii 8irourilor 9i o/i-iilor ele-torale +unt, 0e de o 0arte, ,a2i+tra.i +au
@uri9ti, du0 -a1, -e 3nde0line+- /un-.iile de 0re9edinte al 8iroului +au al o/i-iului
ele-toral, re+0e-tiv de lo-.iitor al a-e+tuia, iar 0e de alta, re0re1entan.i ai 0artidelor
0oliti-e, alian.elor 0oliti-e, alian.elor ele-torale 9i or2ani1a.iilor -et.enilor a0ar.in4nd
,inorit.ilor na.ionale -e 0ro0un -andida.i 3n ale2eri) Cn -a1ul anu,itor 8irouri 9i o/i-ii
ele-torale, +unt ,e,8ri ai a-e+tora 9i 0re9edintele 9i vi-e0re9edin.ii Autorit.ii
Ele-torale Per,anente, re+0e-tiv re0re1entan.i ai a-e+teia) A-e+tor -ate2orii de ,e,8ri
li +e altur, 3n anu,ite +itua.ii, 9i alte 0er+oane /r a0artenen. 0oliti-)
2n ca"ul 0irourilor electorale' pre"ena magistrailor este o0ligatorie du0
-u, ur,ea1H 0entru "iroul Ele-toral Central & ( @ude-tori ai Cnaltei Cur.i de Ca+a.ie
9i Du+ti.ie, 0entru ale2erile 0arla,entare, 0re1iden.iale 9i euro0arla,entare, re+0e-tiv $
@ude-tori ai a-e+tei in+tan.e 3n -a1ul ale2erilor lo-aleO @ude-tori 0entruH 8iroul
ele-toral de -ir-u,+-ri0.ie, 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare 53n -a1ul ale2erilor 0ar.iale
(20
Art) '$ alin) 526 din le2ea (>200%O art) 11$ alin) 526 din le2ea '$>200!O art) 2^ alin) 526 din
le2ea >200$ 9i art) 2% alin) 526 din le2ea $0>200!
(21
Art) 2 alin) 526 9i 56 9i art) !2 din le2ea '$>200!O art) 1 alin) 526 9i 56 din le2ea (>200%O
art) $\! alin) 526 9i 56 din le2ea $0>200!O art) 1Y alin) 526 9i 56 din le2ea >200$
22
nu,rul a-e+tora redu-4ndu&+e la 26O 8iroul ele-toral @ude.ean, 8iroul +e-torului
,uni-i0iului "u-ure9ti, 8iroul +e-.iilor de votare din +trintate, 3n -a1ul ale2erilor
euro0arla,entare 9i 0re1iden.iale
(22
) Rea,inti, - 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare
0ar.iale "iroul Ele-toral Central nu are 3n -o,0onen.a +a @ude-tori)
Cn -a1ul ale2erilor lo-ale, 8iroul ele-toral de -ir-u,+-ri0.ie -o,unal,
or9enea+-, ,uni-i0al 9i -el de +u8divi1iune a ,uni-i0iului "u-ure9ti, 8iroul de
-ir-u,+-ri0.ie a ,uni-i0iului "u-ure9ti 9i 8irourile ele-torale de -ir-u,+-ri0.ie
@ude.ean au 3n -o,0onen.a lor, -a 0re9edinte 9i lo-.iitor al a-e+tora, 3n ,od
o8li2atoriu, doi ,a2i+tra.i +au @uri9ti -e nu /a- 0arte din ni-iun 0artid 0oliti- din
re+0e-tivul @ude. +au ,uni-i0iul "u-ure9ti) Cn -a1ul or2ani1rii de ale2eri 0ar.iale 3n -el
0u.in dou -ir-u,+-ri0.ii -o,unale, or9ene9ti +au ,uni-i0ale, 8iroul ele-toral
@ude.ean -on+tituit 3n a-e+t +-o0 -u0rinde doi @ude-tori 3n e:er-i.iu ai tri8unalului
@ude.ului re+0e-tiv) Cn @ude.ele 3n -are +e or2ani1ea1 ale2eri 0ar.iale 3ntr&o +in2ur
-ir-u,+-ri0.ie ele-toral nu +e ,ai -on+tituie 8irou ele-toral @ude.ean, +e+i1rile
0rivind /rauda ele-toral /iind +olu.ionate de -tre @ude-toria 3n a -rei ra1 teritorial
+e a/l -ir-u,+-ri0.ia ele-toral re+0e-tiv, 3n ter,en de 1ile de la 3nre2i+trarea
+e+i1rii
(2
)
2n ca"ul oficiilor electorale' at4t 0entru ale2erile 0arla,entare, -4t 9i 0entru
ale2erile lo-ale, preedintele i lociitorul oficiilor sunt *n mod o0ligatoriu
magistrai
(2!
)
Cn -e 0rive9te 8irourile +e-.iilor de votare, pre"ena magistrailor *n
componena lor este facultati)#, 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entare, 0re1iden.iale 9i
euro0arla,entare le2iuitorul di+0un4nd - 0re9edintele 9i lo-.iitorul a-e+tor 8irouri
+unt, Ide re2ul, ,a2i+tra.i +au @uri9tiP) Cn -a1ul ale2erilor lo-ale, +e 0revede -
0re9edintele 9i lo-.iitorul 8irourilor +e-.iilor de votare +unt, de re2ul, @uri9ti -are,
-on/or, de-lara.iei 0e 0ro0ria r+0undere, nu /a- 0arte din ni-iun 0artid 0oliti-) Cn
-a1ul 8irourilor ele-torale ale +e-.iilor de votare din +trintate, 0re9edintele a-e+tora
e+te de+e,nat de 9e/ul ,i+iunii di0lo,ati-e, 3n -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale 9i
euro0arla,entare, de re2ul din -adrul a-e+teia
(2(
)
Re/eritor la 0re1en.a ,a2i+tra.ilor 3n -adrul 8irourilor ele-torale, Curtea
Con+titu.ional a /o+t +e+i1at -u 0rivire la 3n-l-area, de -tre di+0o1i.iile le2ale 3n
,ateria ale2erilor lo-ale 0rivind -o,0unerea "iroului Ele-toral Central -u 0arti-i0area
o8li2atorie a @ude-torilor de la Cnalta Curte de Ca+a.ie 9i Du+ti.ie, a art) 12( alin) 56
din Con+titu.ie, in+tituind in-o,0ati8ilitatea /un-.iei de @ude-tor -u ori-e alt /un-.ie
0u8li- +au 0rivat, -u e:-e0.ia /un-.iilor dida-ti-e din 3nv.,4ntul +u0erior 9i a art)
12', -e 0revede - I516 @u+ti.ia +e reali1ea1 0rin Cnalta Curte de Ca+a.ie 9i de Du+ti.ie 9i
0rin -elelalte in+tan.e @ude-tore9ti +ta8ilite de le2eO 526 E+te inter1i+ 3n/iin.area de
in+tan.e e:traordinare) Prin le2e or2ani- 0ot /i 3n/iin.ate in+tan.e +0e-iali1ate 3n
(22
Art) 1! alin) 516, 1' alin) 516 9i 5116 din le2ea (>200%O art) $\$ alin) 516, art) $\# alin) 516 9i
$\11 alin) 516 din le2ea $0>200!O art) 1! alin) 516, 1!^ alin) 516 9i 1!\! alin) 516 din le2ea
>200$O art) ' alin) 516 din le2ea '$>200!
(2
Art) 2! alin) 5(6 -oro8orat -u art) 2( alin) 5'6, art) 1 alin) 516 9i, re+0e-tiv, art) 1 alin) 5!6
-oro8orat -u art) $ alin) 516 lit) A6 din le2ea '$>200!
(2!
Art) 1' alin) 5$6 din le2ea (>200%, re+0e-tiv art) ( alin) 56 din le2ea '$>200!
(2(
Art) 1# alin) 516 9i 1#\1 din le2ea (>200%, art) $\12 alin) 516 9i $\1! alin) 516 din le2ea
$0>200!, art) 1! \( alin) 516 9i 1!\' alin) 516 din le2ea >200$O art) 2% alin) 56 din le2ea
'$>200!
2
anu,ite ,aterii, -u 0o+i8ilitatea 0arti-i0rii, du0 -a1, a unor 0er+oane din a/ara
,a2i+traturiiP)
Curtea a re.inut
(2'
, 3n ,od eronat, - 0arti-i0area @ude-torilor Cnaltei Cur.i de
Ca+a.ie 9i Du+ti.ie 3n -o,0onen.a "iroului Ele-toral Central e+te o 2aran.ie 0rivind
neutralitatea a-e+tuia 9i de+/9urarea -ore-t a 0ro-e+ului ele-toral, 2ra.ie +tatutului
@ude-torilor, -e nu 0ot /a-e 0arte din 0artide 0oliti-e, nu 0ot -andida, nu 0ot /i ale9i 9i
+e +u0un nu,ai le2ii)
Curtea a -on+iderat - /un-.ia de @ude-tor la in+tan.a +u0re, ordinar nu e+te
in-o,0ati8il -u -alitatea de ,e,8ru al "iroului Ele-toral Central, 3ntru-4t @ude-torii
,e,8ri ai "iroului +unt 3,0uterni-i.i le2al 3n a-e+t +en+, /iind -on+idera.i, 0e 0erioada
-4t 39i de+/9oar a-tivitatea 3n -adrul "iroului, deta9a.i, iar deta9area e:-lude
in-o,0ati8ilitatea, 3ntru-4t 3,0iedi-, 0e o durat de ti,0, e:er-itarea -on-o,itent a
-elor dou /un-.ii) Or, 3n realitate, in-o,0ati8ilitatea in+tituit de Con+titu.ie 3n -a1ul
/un-.iei de @ude-tor nu e+te re+0e-tat de nor,ele -riti-ate, -are introdu-, 3n a-ea+t
,aterie, o e:-e0.ie -e nu +e re2+e9te 0rintre -ele 0rev1ute de art) 12( din le2ea
+u0re,) Mai ,ult, Curtea nu o8+erv, a9a -u, ar /i tre8uit, - in-o,0ati8ilitatea +e
re/er la i,0o+i8ilitatea de.inerii, 3n ,od -on-o,itent, a dou +au ,ai ,ulte /un-.ii, 9i
nu doar la i,0o+i8ilitatea e:er-itrii -on-o,itente a a-e+tora)
Ne ralie, o0iniei -on/or, -reia Curtea ar /i tre8uit + re,ar-e - di+0o1i.iile
-riti-ate 3n-al- ina,ovi8ilitatea @ude-torilor, 2arantat de art) 12( alin) 516 din
Con+titu.ie, inde0enden.a a-e+tora, 2arantat 3n art) 12! alin) 516 din Con+titu.ie,
neutralitatea 0oliti- a ,a2i+tra.ilor, 2arantat de art) $ alin) 516 9i art) !0 alin) 56 din
Con+titu.ie 9i inde0enden.a 9i neutralitatea 0oliti- a @u+ti.iei, 2arantate de art) 12! din
le2ea +u0re,
(2$
)
Cn -e 0rive9te ina,ovi8ilitatea, da- ar /i vor8a real,ente de o deta9are
te,0orar a @ude-torilor ,e,8ri 3n 8irourile 9i o/i-iile ele-torale, a-e9tia 9i&ar 3n-eta
atri8u.iile de @ude-tori la in+tan.e, 0ier14ndu&9i a+t/el /un-.ia de @ude-tor, 3,0otriva
voin.ei lor, 3ntru-4t 0re1en.a lor 3n or2ani+,ele ele-torale e+te o o8li2a.ie +ta8ilit de
le2e 9i +unt tra9i la +or.i 3n a-e+t +en+, /r interven.ia Con+iliului Su0erior al
Ma2i+traturii)
Re/eritor la nere+0e-tarea inde0enden.ei @ude-torilor 9i a in+tan.elor, a
neutralit.ii lor 0oliti-e, 0re-u, 9i a neutralit.ii 0oliti-e a ,a2i+tra.ilor 3n 2eneral, +&a
+u+.inut, -u @u+t te,ei, - ar 0utea /i 3n-l-at de /a0tul - din 8irourile 9i o/i-iile
ele-torale /a- 0arte 9i re0re1entan.i ai /or,a.iunilor 0oliti-e -o,0etitoare 3n ale2eri,
a+t/el 3n-4t di+-u.iile dintre a-e9tia din ur, 9i ,a2i+tra.i, 0re-u, 9i luarea 3,0reun a
de-i1iilor ar 0utea indu-e du8ii a+u0ra 0o1i.iei ,a2i+tra.ilor, -e ar 0utea /i -on+iderat
-a 0o1i.ie de +u+.inere +au 3,0otrivire /a. de unul +au altul dintre -o,0etitorii
ele-torali re+0e-tivi
(2%
)
A+t/el, 3ntru-4t a0re-ie, - 0re1en.a @ude-torilor 3n ori-are dintre 8irourile 9i
o/i-iile ele-torale, 3n -o,0onen.a a-tual,ente 0rev1ut le2i+lativ, e+te
ne-on+titu.ional, -on+ider, - e+te 2re9it o0inia -e -ali/i- 0o1i.ia in+tan.ei
-on+titu.ionale 3n ,aterie -a /iind o ,otivare +olid 9i -ore-t a le2iti,it.ii 0arti-i0rii
(2'
De-i1ia 2'>200!
(2$
C)&L) Po0e+-u, 3atura /uridic a birourilor electorale, 3n I) Muraru, E)&S) Tn+e+-u, A)
Muraru, L) "enGe, M)&C) Ere,ia, <A) Ian-u, C)&L) Po0e+-u, Ft) Dea-onu, Alegerile i corpul
electoral, Ed) All "e-G, "u-ure9ti, 200(, 0) $(&$$
(2%
2dem, 0) $(
2!
@ude-torilor 3n -o,0unerea "iroului Ele-toral Central, 0arti-i0are /irea+- 9i
ad,i+i8il, /iind o re2ul de tradi.ie -e +e le2iti,ea1 0rin 0arti-ularit.ile 0uterii
@ude-tore9ti, -e e+te neutr 9i nu 2uvernea1, @ude-torii /iind totodat 0ro/e+ioni9ti 3n
inter0retarea 9i a0li-area le2ilor
(2#
)
Cn -e 0rive9te pre"ena *n 0irourile i oficiile electorale a repre"entanilor
formaiunilor politice participante la alegeri, +&a +u+.inut o0inia, -u -are 3n+ nu
0ute, /i de a-ord, - 0arti-i0area 0artidelor 0oliti-e e+te @u+ti/i-at, 3ntru-4t a-e+tea au
vo-a.ia 2uvernrii 9i e:0ri, o0.iunile 0oliti-e ale ele-toratului, -ontri8uind la
de/inirea 9i e:0ri,area voin.ei 0oliti-e a -et.enilor, 3n -on-ordan. art) % din
Con+titu.ie
(0
)
Cn -ontra0artid, -on+ider,, 0e l4n2 ra.iunile de@a e:0u+e, -, de9i
re0re1entan.ii /or,a.iunilor 0oliti-e 3n 8irourile 9i o/i-iile ele-torale nu 0ot 0ri,i 9i nu
0ot e:er-ita alte 3n+r-inri de-4t -ele 0rev1ute de le2e
(1
9i nu 0ot /i 0re1u,a.i de rea&
-redin., ne0ut4ndu&li&+e i,0uta a0riori- - 9i&ar e:er-ita atri8u.iile -u +-o0ul de a
/avori1a /or,a.iunea 0oliti- 0e -are o re0re1int, a-e9tia 0ot, totu9i, a9a -u, +&a
re,ar-at 3n do-trin, + intre 3n -on/li-t de o0inie -u -eilal.i ,e,8ri ai 8irourilor, -u
o-a1ia inter0retrii le2ii 3n vederea e:er-itrii -o,0eten.elor) Or, 2aran.iile le2ale nu
+unt, de+eori, +u/i-iente 0entru -a a-e+t ti0 de -on/li-t, 0re-u, 9i alte i0ote1e -e +e 0ot
ivi 0e 0ar-ur+ul a-tivit.ii 8irourilor, + nu a/e-te1e -eleritatea 9i e/i-a-itatea a-e+teia,
-Aiar -ore-titudinea 9i tran+0aren.a +a, 0re-u, 9i neutralitatea 0oliti-, in-lu+iv
neutralitatea 0oliti- a ,a2i+tra.ilor ,e,8ri ai 8irourilor 9i o/i-iilor ele-torale)
Mai ,ult, 0re1en.a 3n 8irourile 9i o/i-iile ele-torale doar a re0re1entan.ilor
/or,a.iunilor 0oliti-e -o,0etitoare 3n ale2eri e+te di+-ri,inatorie, 0e de o 0arte, /a. de
-andida.ii inde0enden.i, al -ror a--e+, 0rin re0re1entan.i, la a-e+te or2ani+,e
ele-torale, e+te re/u1at a priori, 3n-l-4ndu&+e a+t/el e2alitatea de 9an+e, e:i2en. de
natur -on+titu.ional) Pe de alt 0arte, e2alitatea 3n+9i 3ntre /or,a.iunile 0oliti-e
e:i+tente 3n -adrul 0lurali+,ului 0oliti- 2arantat -on+titu.ional e+te 3n-l-at 0rin a-eea
- nu,ai +tru-turile a+o-iative -u -ara-ter 0oliti- -e 0ro0un +au +u+.in -andida.i 3n
ale2eri 0ot de+e,na re0re1entan.i 3n 8irourile 9i o/i-iile ele-torale)
De a+e,enea, 0re1en.a 3n "iroul Ele-toral Central a 0re9edintelui 9i
vi-e0re9edin.ilor Autorit.ii Ele-torale Per,anente, 0re-u, 9i 0re1en.a, 3n alte 8irouri
9i o/i-ii ele-torale, a unor re0re1entan.i ai a-e+teia a/e-tea1 i,0ar.ialitatea a-e+tor
or2ani+,e /a. de 0uterea 0u8li-, -4t vre,e Autoritatea, de9i de/init -a autoritate
ad,ini+trativ autono,, nu e+te 0e de0lin ne+u8ordonat <uvernului, a+t/el 3n-4t nu
ar tre8ui + ai8 dre0tul + de-id 3n +-rutin
(2
) Or, o atare a/e-tare a i,0ar.ialit.ii
-on+tituie o ne+o-otire a -ara-terului -ore-t al ale2erilor, e:i2en. in+tituit de art) 2
alin) 516 din Con+titu.ie)
Av4nd 3n vedere a-e+te a+0e-te, +&a 0ro0u+ +olu.ia 3nlo-uirii 8irourilor
ele-torale -u tri8unale +au -ur.i ele-torale, -on+tituite e:-lu+iv din ,a2i+tra.i, du0
(2#
A) Muraru, @rivire critic asupra unor reglementri electorale, 3n I) Muraru, E)&S)
Tn+e+-u, A) Muraru, L) "enGe, M)&C) Ere,ia, <A) Ian-u, C)&L) Po0e+-u, Ft) Dea-onu,
Alegerile i corpul electoral, Ed) All "e-G, "u-ure9ti, 200(, 0) #&10
(0
2dem, 0) 10) Autorul +e re/er la -o,0onen.a "iroului Ele-toral Central 3n -a1ul ale2erilor
0arla,entare)
(1
Art) !1 alin) 516 din le2ea '$>200!, art) 1_ alin) 516 din le2ea >200$, art) 1\2 alin) 516 din
le2ea (>200%, art) $\' alin) 516 din le2ea $0>200!
(2
A) Muraru, op" cit", 0) 1, -u 0rivire la "iroul Ele-toral Central
2(
,odele o/erite de dre0tul -o,0arat
(
) Le2iuitorul ro,4n ar 0utea o0ta 0entru a-ea+t
+olu.ie, 3n virtutea art) 12' alin) 526 din Con+titu.ie 9i + 3n/iin.e1e a+t/el in+tan.e
+0e-iali1ate 3n ,aterie ele-toral, -u 0o+i8ilitatea 0arti-i0rii, du0 -a1, a unor
0er+oane din a/ara ,a2i+traturii, dar -are + 0re1inte 2aran.ii +u/i-iente de
i,0ar.ialitate 9i inde0enden. 0oliti-, a+t/el 3n-4t + nu /ie ,e,8ri ai vreunei
/or,a.iuni 0oliti-e 9i ni-i -andida.i 3n ale2eri, +o.i, rude 9i a/ini ai a-e+tora, 04n la
2radul I7 in-lu+iv)
Con+ider, -, da- le2iuitorului i +&ar 0rea 0rea dra+ti- o atare o0.iune, ar
0utea + ,en.in +olu.ia 8irourilor 9i o/i-iilor ele-torale, -a autorit.i ad,ini+trative -u
atri8u.ii, 0rintre altele, 9i @uri+di-.ionale, +olu.ie tradi.ional 3n +i+te,ul no+tru, dar +
nu ad,it 0re1en.a ,a2i+tra.ilor 3n -o,0onen.a lor, din ra.iunile de
ne-on+titu.ionalitate 0re-i1ate anterior, 9i ni-i 0re1en.a unor 0er+oane -e nu 0re1int
2aran.ii de neutralitate 0oliti-) De alt/el, Curtea Con+titu.ional 3n+9i 0are + /ie
ata9at de +olu.ia ,en.inerii 8irourilor 9i o/i-iilor ele-torale -a autorit.i ad,ini+trative,
-4t vre,e, i2nor4nd ne-on+titu.ionalitatea 0re1en.ei @ude-torilor 3n a-e+te or2ani+,e,
-on+ider - Ide+e,narea unor @ude-tori de la Cnalta Curte de Ca+a.ie 9i Du+ti.ie 3n
"iroul Ele-toral Central nu tran+/or, a-ea+t autoritate ele-toral 3n or2an
@ude-tore+-, Aotr4rile a-e+tuia 0ut4nd /i ata-ate la Cnalta Curte de Ca+a.ie 9i
Du+ti.ieP
(!
)
Cn do-trin +&a ,ai /-ut 0ro0unerea, 0e -are o -on+ider, -on+titu.ional 9i
+alutar, -a, 3n +-o0ul a+i2urrii unui +i+te, ele-toral -oerent 9i li0+it de e-le-ti+,, -are
+ valori/i-e e:0erien.a altor +tate, 0rin re+0e-tarea 0o1i.iei @ude-torilor 3n +i+te,,
0re-u, 9i a 0o1i.iei 0artidelor 0oliti-e, + +e -on+tituie trei 2ru0ri de or2ane
ele-torale) O 0ri, 2ru0are + -on+tea 3n -o,i+ii de nu,rare a voturilor e:0ri,ate 9i
+ /ie -o,0u+ din ,e,8ri ale9i de -o,unit.ile lo-ale, -re+-4ndu&+e a+t/el 3n-rederea
3n or2ani1area 9i de+/9urarea ale2erilor, dar 9i din re0re1entan.i ai ad,ini+tra.iei
0u8li-e lo-ale) Cea de a doua 2ru0are + -on+tea 3n or2ane 0oliti-e de -ontrol al
ale2erilor, -are + /ie -on+tituite din re0re1entan.ii 0artidelor 0oliti-e 9i + a+i+te la
de+/9urarea tuturor o0era.iunilor ele-torale, iar a treia 2ru0are + /ie -on+tituit din
in+tan.e de -o,0eten. ele-toral 5/ie -ele de -onten-io+ ad,ini+trativ, /ie in+tan.e
+0e-iali1ate6 -are + +olu.ione1e ori-e 3nt4,0inare, -onte+ta.ie +au re-ur+ /or,ulat de
-ei intere+a.i, 3ntre -are +e 0ot enu,era 9i or2anele 0oliti-e de -ontrol
((
)
Calitatea de mem0ru al 0irourilor i oficiilor electorale *ncetea"# de drept
3n -a1ul 3n -are +&a di+0u+ tri,iterea 3n @ude-at a re+0e-tivului ,e,8ru 0entru
+v4r9irea unei in/ra-.iuni +au a unei -ontraven.ii 0rev1ute de le2i+la.ia ele-toral)
Con+tatarea -a1ului de 3n-etare de dre0t +e /a-e, 3n ter,en de !% de ore de la
intervenirea -a1ului, de -tre 0re9edintele 8iroului ele-toral ierarAi- +u0erior, iar 3n
-a1ul "iroului Ele-toral Central, de -tre 0re9edintele Cnaltei Cur.i de Ca+a.ie 9i
Du+ti.ie) Cn a-ea+t +itua.ie, ,e,8rul re+0e-tiv 0oate /i 3nlo-uit, -u a0ro8area 8iroului
ierarAi- +u0erior, la -ererea -elui -e l&a 0ro0u+, 04n 3n 0re1iua votrii
('
)
(
Pentru detalii, ve1i <A) Ian-u, <A) <lvan, op" cit", 0) '!&'(
(!
De-i1ia 2'>200!
((
<A) Ian-u, 3atura /uridic a Autoritii 0lectorale @ermanente i implicaiile sale asupra
alegerilor, Revi+ta de Dre0t Pu8li- nr) 2>200', Ed) C) H) "e-G, "u-ure9ti, 0) (&(!) Pentru
de1voltri, autorul /a-e tri,itere la <A) Ian-u, #istemul electoral" 2nstituii de drept electoral,
Ed) C) H) "e-G, "u-ure9ti, 200'
2'
$ (. 7ormarea 0irourilor i oficiilor electorale
Ca re2ul 2eneral, 8irourile 9i o/i-iile ele-torale se formea"# *n dou# etapeH
3n 0ri,a +unt de+e,na.i @ude-torii +au ,a2i+tra.ii 9i +e ale2 0re9edintele 9i lo-.iitorul
a-e+tuiaO 3n a doua eta0 +unt de+e,na.i re0re1entan.ii Autorit.ii Ele-torale
Per,anente, a-olo unde e+te -a1ul, 0re-u, 9i -ei ai 0artidelor 0oliti-e, alian.elor
0oliti-e, alian.elor ele-torale 9i or2ani1a.iilor -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor
na.ionale -e 0arti-i0 la ale2eri)
Pe l4n2 ra.iunile de ne-on+titu.ionalitate de@a 0re-i1ate -u 0rivire la
-o,0onen.a 8irourilor 9i o/i-iilor ele-torale, ordinea -o,0letrii a-e+tora -u
re0re1entan.i ai /or,a.iunilor 0oliti-e 0arti-i0ante la ale2eri +e vde9te
ne-on+titu.ional 9i 0rin ra0ortare la 0lurali+,ul 0oliti- 2arantat de art) % din
Con+titu.ie, 0re-u, 9i la art) ! 9i art) 1' din le2ea +u0re,) Coro8orate, a-e+te
0revederi 2arantea1 e2alitatea 3n dre0turi a /or,a.iunilor 0oliti-e li8er -on+tituite 3n
-adrul 0lurali+,ului intra&-ate2orial, e2alitate 3n.elea+ -a +tart 9i a--e+ e2al 9i -are nu
ad,ite di+-ri,inri ale +tru-turilor a+o-iative -u -ara-ter 0oliti- 3n -e 0rive9te dre0tul
de a /i re0re1entate 3n 8irourile 9i o/i-iile ele-torale, di+-ri,inri 8a1ate 0e -riteriul
-on+tituit de -alitatea a-e+tor +tru-turi de a /i +au nu 0arla,entare, de /i +au nu
re0re1entate 3n Parla,entul Euro0ean +au de a /i de0u+ un anu,it nu,r de
-andidaturi)
C4t vre,e /or,a.iunile 0oliti-e 0arla,entare, re+0e-tiv -ele re0re1entate 3n
Parla,entul Euro0ean 0arti-i0 de dre0t la -on+tituirea "iroului Ele-toral Central 9i a
8irourilor +e-.iilor de votare, iar -ele ne0arla,entare 9i -ele nere0re1entate 3n
Parla,entul Euro0ean 0arti-i0 doar la -o,0letarea 8irourilor, 3n li,ita nu,rului de
,e,8ri r,a9i nede+e,na.i, di/eren.ierea de re2i, @uridi-, 0entru a nu /i -ontrar
Con+titu.iei, ar /i tre8uit + +e 8a1e1e 0e un ,otiv o8ie-tiv 9i re1ona8il, adi- 0e o
+itua.ie relevant di/erit 3n -are +&ar a/la -ele dou -ate2orii de /or,a.iuni 0oliti-eH
0arla,entare, re+0e-tiv ne0arla,entare, re0re1entate 3n Parla,entul Euro0ean,
re+0e-tiv nere0re1entate 3n Parla,entul Euro0ean, di/eren. de +itua.ie -are, 3n ra0ort
de +-o0ul le2ii, + /i @u+ti/i-at di/eren.a de trata,ent) Di/eren.a de +itua.ie, -on+t4nd
3ntr&o di/eren. de -ara-ter re0re1entativ al /or,a.iunilor, +e re/er 3n+ la realitatea
0o+t&ele-toral, ne/iind a9adar relevant 0entru ,o,entul ale2erilor)
Or, 0entru a @u+ti/i-a un trata,ent @uridi- di/erit -are + nu 3n-al-e +tartul e2al 3n
ale2eri, e:i2en. a e2alit.ii 2arantate -on+titu.ional, di/eren.a relevant de +itua.ie tre8uie
+ e:i+te 0rin ra0ortare la ,o,entul ale2erilor, 9i nu la o realitate -e re1ult din ele) A-ea+ta
3ntru-4t di+0o1i.iile 0rivind -on+tituirea 9i -o,0letarea 8irourilor 9i o/i-iilor ele-torale
vi1ea1 3n+u9i 0ro-e+ul ele-toral, 9i nu -on+e-in.a unor ale2eri anterioare, -on+t4nd 3n
-on/i2ura.ia 0oliti- a or2anului re0re1entativ -on+tituit -a ur,are a a-e+tora)
De alt/el, 3n do-trin +&a -on+iderat - di+0o1i.iile 0rivind 0arti-i0area
0artidelor 0oliti-e 0rin re0re1entan.i la "iroul Ele-toral Central 3n -a1ul ale2erilor
0arla,entare Iintrodu- o -la+i/i-are a 0artidelor 0oliti-e 5?6 -e nu&9i 2+e9te
le2iti,itatea 0oliti- 9i de,o-rati- 9i ni-i -on+titu.ionalP, re,ar-4ndu&+e - Iele2ant
('
Art) 1_ 9i 1^ din le2ea (>200%O art) 1_ alin) 56 9i 526 din le2ea >200$, -oro8orat -u art)
21^ alin) 516 9i 5(6 din le2ea >200$O art) $\' alin) 56 9i 526 din le2ea $0>200! -oro8orat -u art)
2'^ alin) 5(6 9i 2'Y din le2ea $0>200!O
2$
vor8ind, 0artidele 0oliti-e 0arla,entare 9i&au -reat un 0rivile2iu ele-toral, 9i&au
a+i2urat o 3nt4ietate -ontrar 0rin-i0iilor 0oliti-e 9i -on+titu.ionaleP
($
)
Pentru ale2erile lo-ale, a-e+tor -riti-i de ne-on+titu.ionalitate li +e adau2
/a0tul - di+0o1i.iile de -o,0letare a "iroului Ele-toral Central 9i a altor 8irouri
ele-torale -u re0re1entan.i ai 0artidelor 0oliti-e, alian.elor 0oliti-e 9i alian.elor
ele-torale 3n-al- e2alitatea 3n dre0turi 9i 0rin a-eea - nu toate /or,a.iunile
ne0arla,entare 0arti-i0ante 3n ale2eri 0ot de+e,na re0re1entan.i, -i nu,ai -ele au
de0u+ -andidaturi 0entru -on+iliile @ude.ene 3ntr&un anu,it nu,r de @ude.e) Ave, de a
/a-e a+t/el -u o du8l di+-ri,inare, di+-ri,inarea 3ntre /or,a.iunile ne0arla,entare
8a14ndu&+e 0e un -riteriu -antitativ, inter1i+ de Con+titu.ie, 9i anu,e +ituarea 3n
teritoriu a -andidaturilor) Le2iuitorul /a-e a-eea9i o0.iune di+-ri,inatorie 9i 3n -a1ul
ale2erilor 0arla,entare, 3ntru-4t 0revede - de+e,narea re0re1entan.ilor /or,a.iunilor
0oliti-e ne0arla,entare 3n "iroul Ele-toral Central, 0re-u, 9i 3n 8iroul ele-toral de
-ir-u,+-ri0.ie 9i 3n o/i-iile ele-torale +e reali1ea1 3n ordinea de+-re+-toare a
nu,rului de -andidaturi r,a+e de/initive 3n -ole2iile unino,inale) De a+e,enea, 9i
3n -a1ul ale2erilor lo-ale, -o,0letarea o/i-iilor ele-torale e+te di+-ri,inatorie,
reali14ndu&+e e:-lu+iv -u re0re1entan.i ai /or,a.iunilor 0oliti-e 0arti-i0ante 3n ale2eri
-are +unt 0arla,entare, 9i, totodat, 3n ordinea de+-re+-toare a nu,rului -u,ulat de
+enatori 9i de0uta.i ai /ie-rui 0artid)
Modul de /or,are a 8irourilor 9i o/i-iilor ele-torale, 3n a,8ele +ale eta0e, -4t 9i
-o,0onen.a re1ultat din a-e+tea 0ot /i contestate, 3n ter,en de -el ,ult !% de ore de
la e:0irarea ter,enului de -on+tituire +au, du0 -a1, de la -o,0letare, de -tre 0artidele
0oliti-e, alian.ele ele-torale, alian.ele 0oliti-e 9i or2ani1a.iile -et.enilor a0ar.in4nd
,inorit.ilor na.ionale, 0re-u, 9i de -tre -andida.ii inde0enden.i) Conte+ta.iile +e
de0un la 8iroul ierarAi- +u0erior, re+0e-tiv la Cnalta Curte de Ca+a.ie 9i Du+ti.ie, 3n -a1ul
3n -are +e re/er la "iroul Ele-toral Central, ur,4nd -a a-e+tea + +e 0ronun.e 3n
ter,en de 2 1ile de la 3nre2i+trare, 0rin de-i1ie +au, du0 -a1, Aotr4re de/initiv
(%
)
$ 5. $ctele administrati)e 4urisdicionale ale 0irourilor i oficiilor electorale
Ca re2ul 2eneral, 8irourile 9i o/i-iile ele-torale a-tivea1 3n 0re1en.a
,a@orit.ii ,e,8rilor -e le -o,0un 9i ado0t, -u votul ,a@orit.ii ,e,8rilor 0re1en.iH
>ot#r+ri, 3n -a1ul ale2erilor lo-aleO deci"ii, 3n -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale 9i
euro0arla,entareO deci"ii i >ot#r+ri, 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entareO >ot#r+ri' 3n
-a1ul o/i-iilor ele-torale) Cn -a1 de e2alitate de voturi, votul 0re9edintelui e+te
Aotr4tor) "iroul Ele-toral Central ado0t >ot#r+ri i deci"ii 9i, re+0e-tiv, >ot#r+ri, 3n
-a1ul ale2erilor lo-ale
(#
)
Cn -e 0rive9te a-tele e,i+e de 8irourile 9i o/i-iile ele-torale 3n e:er-itarea
atri8u.iilor lor @uri+di-.ionale, acte administrati)e 4urisdicionale, Curtea
Con+titu.ional a +tatuat - IAotr4rile 8irourilor ele-torale +unt 0ronun.ate 3n -adrul
($
A) Muraru, op" cit", 0) 11
(%
Art) # din le2ea '$>200!O art) 1!\% din le2ea >200$O art) 21 din le2ea (>200%O art) $\1'
din le2ea $0>200!
(#
Art) $ alin) 5!6 9i !0 din le2ea '$>200!O art) $\% alin) 526, $\11 alin) 5(6, $\10 alin) 56, art)
$\1( alin) 5'6 din le2ea $0>200!O art) 1Y din le2ea (>200%O art) 1^ 9i 1!Y alin) 5(6 din le2ea
>200$O art) 1( alin) 5!6, 1$ alin) 516 lit) e6 art) '' din le2ea (>200%O art) 1$ alin) 5!6 din le2ea
(>200%, -oro8orat -u art) ( din le2ea '$>200!
2%
@uri+di-.iilor +0e-i/i-e a-tivit.ii ele-torale 9i ele nu e:-lud a--e+ul li8er la @u+ti.ie)
A-e+te Aotr4ri, /iind a-te -u -ara-ter @uri+di-.ional ale or2anelor ad,ini+trative, 0ot /i
ata-ate 3n @u+ti.ie de -tre -ei intere+a.i, 3n -ondi.iile le2ii 2#>1##0 a -onten-io+ului
ad,ini+trativP 9i - Aotr4rile "iroului Ele-toral Central 0ot /i ata-ate la Cnalta Curte
de Ca+a.ie 9i Du+ti.ie
(!0
) Duri+0ruden.a Cur.ii, de9i 0ronun.at 3n ,ateria ale2erilor
lo-ale, +e a0li-, mutatis mutandis, tuturor 8irourilor ele-torale, -on+tituite 3n -a1ul
tuturor ti0urilor de ale2eri, 0re-u, 9i o/i-iilor ele-torale, din identitate de ra.iune)
A+t/el /-4nd, Curtea -on/ir, 0o+i8ilitatea ata-rii 3n @u+ti.ie, 0e -alea
-onten-io+ului ad,ini+trativ, a tuturor a-telor 8irourilor 9i o/i-iilor ele-torale, -Aiar 9i a
-elor de+0re -are le2i+la.ia ele-toral 0revede - +unt de/initive 9i irevo-a8ile, a9a -u,
+e 3nt4,0l, de 0ild, 3n -a1ul ale2erilor lo-ale, 3n -e 0rive9te Aotr4rile "iroului
Ele-toral Central 0ronun.ate -u o-a1ia +olu.ionrii -onte+ta.iilor 0rivind ,odul de
or2ani1are 9i -o,0onen.a 8irourilor ele-torale) ;unda,entul a-e+tei +olu.ii e+te
-on+tituit de art) 21 din Con+titu.ie, -e 2arantea1 li8erul a--e+ la @u+ti.ie
(!1
, -oro8orat
-u art) 12' alin) 5'6 din le2ea +u0re,, -e di+0uneH I-ontrolul @ude-tore+- al a-telor
ad,ini+trative ale autorit.ilor 0u8li-e, 0e -alea -onten-io+ului ad,ini+trativ, e+te
2arantat, -u e:-e0.ia -elor -are 0rive+- ra0orturile -u Parla,entul, 0re-u, 9i a a-telor
de -o,anda,ent -u -ara-ter ,ilitar) In+tan.ele de -onten-io+ ad,ini+trativ +unt
-o,0etente + +olu.ione1e -ererile 0er+oanelor vt,ate 0rin ordonan.e +au, du0 -a1,
0rin di+0o1i.ii din ordonan.e de-larate ne-on+titu.ionaleP)
Curtea -on/ir, a9adar -ara-terul 8irourilor 9i o/i-iilor ele-torale de @uri+di-.ii
+0e-iale ad,ini+trative, or2ani1ate 3n -on/or,itate -u art) 21 alin) 5!6 din Con+titu.ie,
-e 0revede - @uri+di-.iile +0e-iale ad,ini+trative +unt /a-ultative 9i 2ratuite) Cara-terul
2ratuit e+te -on/ir,at de -tre le2iuitor 0rin /a0tul - 0revede, 3n -a1ul tuturor ti0urilor
de ale2eri, - toate -ile ad,ini+trative @uri+di-.ionale de -o,0eten.a 8irourilor 9i
o/i-iilor ele-torale +unt, -a 9i -ile @udi-iare +au alte 0ro-eduri 3n ,aterie ele-toral,
+-utite de ta: de ti,8ru
(!2
) Cara-terul /a-ultativ 3n+ nu e+te 0re-i1at e:0re+, -i
le2iuitorul i,0une 0ar-ur2erea 0ro-edurilor @uri+di-.ionale ad,ini+trative ele-torale,
-eea -e, a9a -u, +&a re,ar-at, nu 0oate /i re.inut, /iind 3n de1a-ord -u art) 21 alin) 5!6
din Con+titu.ie) S&a 0ro0u+ a+t/el inter0retarea le2i+la.iei ele-torale 3n +en+ul - 0artea
are 3n ,od li8er ale2erea 3ntre a 0ar-ur2e -o,0let a-e+te 0ro-eduri, du0 -are, 3n -a1
de e9e-, + +e adre+e1e @u+ti.iei, re+0e-tiv Cur.ii Con+titu.ionale +au de-lan9area dire-t
a ,e-ani+,ului @uri+di-.ional @udi-iar +au -on+titu.ional ele-toral
(!
)
Cn lu,ina a-e+tor 0re-i1ri, ne ralie, o0iniei -e +u+.ine - nu,ai in+tan.ele de
-onten-io+ ad,ini+trativ 0ot +olu.iona a-.iunile 3,0otriva a-telor ad,ini+trative
@uri+di-.ionale ale 8irourilor 9i o/i-iilor ele-torale, di+0o1i.iile le2i+lative -e +ta8ile+-
-o,0eten.a altor in+tan.e /iind ne-on+titu.ionale) Co,0eten.a de +olu.ionare a
a-.iunilor 3ndre0tate 3,0otriva a-telor "iroului Ele-toral Central ar tre8ui + a0ar.in,
3n 0ri, in+tan., +e-.iilor de -onten-io+ ad,ini+trativ 9i /i+-al ale Cur.ilor de A0el,
a+t/el 3n-4t o0inia Cur.ii Con+titu.ionale - toate Aotr4rile a-e+tui or2ani+, ele-toral
(!0
De-i1ia 2(>200! 9i De-i1ia 2'>200!, 0re-itate
(!1
Re,ar-at 9i de <A) Ian-u, <A) <lvan, op" cit", 0) %!, autorii neanali14nd 3n+ -aren.ele
le2i+la.iei ele-torale ro,4ne 3n ,aterie)
(!2
Art) '' alin) 56 din le2ea (>200%O art) 2^ alin) 5!6 din le2ea >200$O art) 2% alin) 5!6 din
le2ea $0>200!O art) 11# din le2ea '$>200!
(!
C)&L) Po0e+-u, 3atura /uridic a birourilor electorale, op" cit", 0) %!&%(
2#
+e ata- 3n 0ri, in+tan. la Cnalta Curte de Ca+a.ie 9i Du+ti.ie e+te in-ore-t
(!!
) Cn
-a1uri +0e-iale, in+tan.elor de -onten-io+ ad,ini+trativ li +e adau2 Curtea
Con+titu.ional, 3n ,ateria ale2erilor 0re1iden.iale)
E/i-a-itatea li8erului a--e+ la @u+ti.ie 3,0otriva a-telor ad,ini+trative
@uri+di-.ionale ale 8irourilor 9i o/i-iilor ele-torale ri+- + r,4n ilu1orie, nu doar din
-au1a, 0e de o 0arte, a re2le,entrii lor le2i+lative -arente, in-on2ruente, neuni/or,e
9i ne-on+titu.ionale, a9a -u, a, ar2u,entat, iar 0e de alt 0arte a -ontradi-.iilor
@uri+0ruden.ei -on+titu.ionale 3n 0rivin.a a-telor "iroului Ele-toral Central, -i 9i
/a0tului - 3n+u9i li8erul a--e+ la in+tan.ele de -onten-io+ ad,ini+trativ, -u +-o0ul
ata-rii a-telor @uri+di-.ionale ad,ini+trative ale 8irourilor 9i o/i-iilor ele-torale
0re+u0une re+0e-tarea ter,enelor 9i 0ro-edurilor +0e-i/i-e -onten-io+ului
ad,ini+trativ) Or, a-e+tea +unt 3n -ontradi-.ie -u +0e-i/i-ul 0ro-edurilor ele-torale,
-on+t4nd 3n ne-e+ara -eleritate a a-e+tora, -on/ir,at 9i de -tre @ude-torul
-on+titu.ional
(!(
, a+t/el 3n-4t +e 0oate 3nt4,0la -a un a-t ad,ini+trativ ele-toral + /ie
+u+0endat de in+tan.a de -onten-io+ ad,ini+trativ +au + /ie ata-at du0 ter,inarea
0ro-e+ului ele-toral)
Se i,0une a9adar, a9a -u, a /o+t e:0ri,at 3n do-trin, ,odi/i-area le2i+la.iei
ele-torale 3n +en+ul 0revederii e:0re+e a 0o+i8ilit.ii ata-rii a-telor 8irourilor 9i
o/i-iilor ele-torale la in+tan.ele @ude-tore9ti, 3n ter,ene +-urte, 9i ele e:0re+
0rev1ute
(!'
)
$ 8. 2ncetarea acti)it#ii 0irourilor i oficiilor electorale
Cu e:-e0.ia 0revederilor vi14nd "iroul Ele-toral Central, le2i+la.ia ele-toral
ro,4n nu 0re-i1ea1 e:0re+, 3n -a1ul tuturor ti0urilor de ale2eri 9i al tuturor ti0urilor
de 8irouri 9i o/i-ii ele-torale, data la -are a-e+tea 39i 3n-etea1 a-tivitatea) A+t/el, "iroul
Ele-toral Central 39i 3n-etea1 a-tivitatea, 3n -a1ul ale2erilor lo-ale 9i 0re1iden.iale'
du0 0u8li-area re1ultatului ale2erilor, 3n Monitorul O/i-ial, Partea I, iar 3n -a1ul
ale2erilor 0arla,entare 9i al ale2erilor 0entru Parla,entul Euro0ean, 3n ter,en de !%
du0 0u8li-are
(!$
)
Cn -a1ul ale2erilor euro0arla,entare, 8irourile ele-torale altele de-4t "iroul
Ele-toral Central, 39i 3n-etea1 a-tivitatea du0 data 0redrii -tre 8irourile ele-torale
ierarAi- +u0erioare a 0ro-e+elor&ver8ale de -on+e,nare 9i -entrali1are a re1ultatelor
votrii, 0e -are le&au 3nto-,it, -u -ondi.ia -on/ir,rii li0+ei ori-ror erori +au
ne-on-ordan.e 3n a-e+tea) Cn -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale, 8irourile ele-torale
@ude.ene, 8irourile ele-torale ale +e-toarelor ,uni-i0iului "u-ure9ti, 8iroul ele-toral
0entru +e-.iile de votare din +trintate 9i 8irourile ele-torale ale +e-.iilor de votare 39i
3n-etea1 a-tivitatea la data validrii re1ultatului ale2erilor 0entru Pre9edintele ale+
(!%
)
(!!
2dem, 0) #1
(!(
De-i1ia #>200!
(!'
C)&L) Po0e+-u, 3atura /uridic a birourilor electorale, op" cit", 0) #2&#
(!$
Art) 1( alin) 5'6 din le2ea (>200%O art) 1!Y alin) 5!6 din le2ea >200$O art) % din le2ea
'$>200!
(!%
Art) 1!\# din le2ea >200$, re+0e-tiv art) $\1$ din le2ea $0>200!
2!0
/. /iroul 6lectoral Central
Pentru toate ti0urile de ale2eri -e +e or2ani1ea1 3n Ro,4nia, re2le,entarea
le2al a "iroului Ele-toral Central e+te +i,ilar, 3n -e 0rive9te -on+tituirea,
-o,0letarea, atri8u.iile, -ate2oriile de a-te -e 0ot /i ado0tate 3n e:er-itarea a-e+tora,
in-lu+iv -o,0eten.ele de -onten-io+ ele-toral, 0re-u, 9i 3n-etarea a-tivit.ii) A+t/el, 9i
a+0e-tele de ne-on+titu.ionalitate, at4t -ele de@a anali1ate, -4t 9i -ele -e ur,ea1 a /i
0re-i1ate, +unt -o,une)
A0aratul teAni- au:iliar al 8iroului Ele-toral Central e+te a+i2urat de -tre
Autoritatea Ele-toral Per,anent 3,0reun -u Mini+terul Internelor 9i re/or,ei
Ad,ini+trative, iar +tati+ti-ienii, de -tre In+titutul Na.ional de Stati+ti-
(!#
)
/ %. Componena /iroului 6lectoral Central
A-e+t or2ani+, ele-toral e+te al-tuit
((0
, 3n -a1ul ale2erilor europarlamentare
i pre"ideniale, din ( @ude-tori ai Cnaltei Cur.i de Ca+a.ie 9i Du+ti.ie, 0re9edintele 9i
vi-e0re9edin.ii Autorit.ii Ele-torale Per,anente 9i din -el ,ult 10 re0re1entan.i ai
/or,a.iunilor 0oliti-e -e 0arti-i0 la ale2eri)
Pentru alegerile locale, "iroul Ele-toral Central e+te alc#tuit din $ @ude-tori
ai Cnaltei Cur.i de Ca+a.ie 9i Du+ti.ie, din 0re9edintele 9i vi-e0re9edin.ii Autorit.ii
Ele-torale Per,anente 9i din 11 re0re1entan.i ai 0artidelor 0oliti-e, alian.elor 0oliti-e 9i
ele-torale)
Cn -a1ul alegerilor parlamentare, -elor ( @ude-tori ai Cnaltei Cur.i de Ca+a.ie
9i Du+ti.ie, 0re9edintelui 9i vi-e0re9edin.ilor Autorit.ii Ele-torale Per,anente li +e
adau2, -a ,e,8ri ai "iroului Ele-toral Central, -el ,ult 12 re0re1entan.i ai 0artidelor
0oliti-e, alian.elor 0oliti-e, alian.elor ele-torale -are 0arti-i0 la ale2eri, 0re-u, 9i un
re0re1entant de+e,nat de 2ru0ul 0arla,entar al ,inorit.ilor na.ionale din Ca,era
De0uta.ilor) Cn a-ea+t -o,0onen., "iroul ado0t, 3n dou 1ile de la -on+tituire, un
re2ula,ent de or2ani1are 9i /un-.ionare, -are +e 0u8li- 3n Monitorul O/i-ial al
Ro,4niei, Partea I 9i e+te o8li2atoriu 0entru toate 8irourile ele-torale)
/ &. Constituirea i completarea /iroului 6lectoral Central
Desemnarea 4udec#torilor +e /a-e, 3n -a1ul tuturor ti0urilor de ale2eri, de
-tre 0re9edintele Cnaltei Cur.i de Ca+a.ie 9i Du+ti.ie, 3n 9edin. 0u8li-, 0rin tra2ere la
+or.i dintre @ude-torii 3n e:er-i.iu ai Cnaltei Cur.i de Ca+a.ie 9i Du+ti.ie, 3n -ea de a treia
1i de la +ta8ilirea datei ale2erilor, 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entareO 3n ter,en de ( 1ile
de la adu-erea la -uno9tin. 0u8li- a 1ilei de re/erin., 3n -a1ul ale2erilor
euro0arla,entareO 3n ter,en de 1ile de la data intrrii 3n vi2oare a Aotr4rii
<uvernului 0rivind +ta8ilirea datei ale2erilor, 3n -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale,
re+0e-tiv 3n ter,en de -el ,ult ( 1ile de la +ta8ilirea datei ale2erilor, 3n -a1ul ale2erilor
lo-ale) Data 9edin.ei +e adu-e la -uno9tin. 0u8li- 0rin ,a++&,edia de -tre
0re9edintele Cnaltei Cur.i de Ca+a.ie 9i Du+ti.ie, -u dou 1ile 3nainte de de+/9urarea
(!#
Art) 1! alin) 5106 din le2ea (>200%O art) $\$ alin) 5$6 din le2ea $0>200!
((0
Art) $\$ alin) 516 9i 5%6 din le2ea $0>200!O art) 1! alin) 516 din le2ea >200$O art) ' alin) 516
din le2ea '$>200!O art) 1! alin) 516 9i 5#6 din le2ea (>200%
2!1
a-e+teia, 3n -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale, re+0e-tiv -u o 1i 3n -a1ul ale2erilor lo-ale, 3n
-a1ul ale2erilor euro0arla,entare, 0re9edintelui in+tan.ei +u0re,e ordinare revenindu&i
o8li2a.ia de a anun.a 3n +-ri+, -u dou 1ile 3nainte de de+/9urarea 9edin.ei, 9i 0artidele
0oliti-e 9i or2ani1a.iile -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale -are au ,e,8ri 3n
Parla,entul Euro0ean) Cn -a1ul ale2erilor 0arla,entare, data, ora 9i lo-ul 9edin.ei +e
anun. 3n +-ri+, de -tre 0re9edintele Cnaltei Cur.i de Ca+a.ie 9i Du+ti.ie, -u o 1i 3nainte
de 1iua de+/9urrii, 0artidelor 0oliti-e 0arla,entare 9i +e adu-e, de a+e,enea, la
-uno9tin. 0u8li-, 0rin 0re+a +-ri+ 9i audiovi1ual)
La or2ani1area 9i de+/9urarea tra2erii la +or.i are dre0tul + 0arti-i0e -4te un
re0re1entant, de+e,nat -a atare, al 0artidelor 0oliti-e 0arla,entare) Re1ultatul tra2erii
la +or.i +e -on+e,nea1 3ntr&un 0ro-e+&ver8al, +e,nat de 0re9edintele 9i de 0ri,&
,a2i+tratul&a+i+tent ai Cnaltei Cur.i de Ca+a.ie 9i Du+ti.ie, 0ro-e+ul&ver8al -on+tituind
a-tul de 3nve+tire
((1
)
"iroul Ele-toral Central +e -on+ider constituit du0 ale2erea, 3n ter,en de 2!
de ore de la 3nve+tire, de -tre @ude-torii de+e,na.i, din r4ndul lor, a 0re9edintelui 9i
lo-.iitorului a-e+tuia, ur,at de -o,0letarea, 3n ter,en de 2! de ore, -u 0re9edintele 9i
vi-e0re9edin.ii Autorit.ii Ele-torale Per,anente 9i, 3n -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale 9i
lo-ale, -u -4te un re0re1entant al /ie-rui 0artid 0oliti- 0arla,entar) Cn -a1ul ale2erilor
0arla,entare, a-e+tora li +e adau2 -4te un re0re1entant al or2ani1a.iilor -et.enilor
a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale -u un 2ru0 0ro0riu 3n a,8ele Ca,ere ale
Parla,entului, 0re-u, 9i re0re1entantul de+e,nat de 2ru0ul 0arla,entar al
,inorit.ilor na.ionale din Ca,era De0uta.ilor, -o,uni-a.i 3n +-ri+) Cn -a1ul ale2erilor
euro0arla,entare, -o,0letarea +e /a-e -u -4te un re0re1entant al /ie-rui 0artid 0oliti-
9i al /ie-rei or2ani1a.ii a -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale -are au ,e,8ri
3n Parla,entul Euro0ean, Autoritatea Ele-toral Per,anent /iind o8li2at, 3n a-e+t
+-o0, +&i -o,uni-e 0re9edintelui "iroului Ele-toral Central, de 3ndat -e a /o+t ale+,
li+ta a-e+tor /or,a.iuni)
Con+tituirea +e -on+e,nea1 3ntr&un 0ro-e+&ver8al -e re0re1int a-tul de
3nve+tire, "iroul, a+t/el -on+tituit, 3nde0linind toate atri8u.iile -e 3i revin, 0otrivit
le2ii
((2
)
Completarea "iroului Ele-toral Central
((
-u re0re1entan.ii 0artidelor 0oliti-e
ne0arla,entare, ai alian.elor 0oliti-e 9i ai alian.elor ele-torale ale a-e+tora -e 0arti-i0
la ale2eri +e /a-e, 3n li,ita nu,rului de re0re1entan.i 0rev1ut de le2e, de -tre
0re9edintele "iroului, 3n 0re1en.a ,e,8rilor 9i a 0er+oanelor dele2ate de 0artidele 9i
alian.ele -e au -o,uni-at re0re1entan.i) Cn -a1ul ale2erilor lo-ale, 0ot 0ro0une
re0re1entan.i doar 0artidele 9i alian.ele, ele-torale +au 0oliti-e, -are au de0u+ li+te
-o,0lete de -andida.i 0entru -on+iliile @ude.ene 3n -el 0u.in 1% @ude.e)
Cn ter,en de dou 1ile de la r,4nerea de/initiv a -andidaturilor, /or,a.iunile
0oliti-e tre8uie + -o,uni-e "iroului, 3n +-ri+, nu,ele 9i 0renu,ele re0re1entan.ilor
0ro0u9i, de09irea ter,enului av4nd -a e/e-t neluarea 3n -on+iderare a -o,uni-rilor)
Cn ter,en de 2! de ore de la -o,uni-area +-ri+ /-ut "iroului, 0re9edintele a-e+tuia
((1
Art) 1! alin) 526 9i 56 din le2ea >200$O art) 1! alin) 526 din le2ea (>200%O art) ' alin) 526
din le2ea '$>200!O art) $\$ alin) 526 9i 56 din le2ea $0>200!
((2
Art) 1! alin) 56 din le2ea (>200%O art) 1! alin) 5!6 9i 5(6 din le2ea >200$O art) $\$ alin) 5!6
9i 5(6 din le2ea $0>200!O art) ' alin) 5# 9i 5!6 din le2ea '$>200!
((
Art) 1! alin) 5!6 = 5%6 din le2ea (&200%O art) 1! alin) 5'6 din le2ea >200$O art) art) $\! alin)
5(6 9i art) $\$ alin) 5'6 din le2ea $0>200!O art) ' alin) 5(6 din le2ea '$>200!
2!2
0ro-edea1 la de+e,narea re0re1entan.ilor -u -are +e va -o,0leta "iroul) Cn -a1ul
ale2erilor 0arla,entare, de+e,narea +e reali1ea1 3n ordinea de+-re+-toare a
nu,rului de -andidaturi r,a+e de/initive 3n -ole2ii unino,inale, iar da- ulti,ul lo-
r,a+ de di+tri8uit revine unor /or,a.iuni -e au de0u+ a-ela9i nu,r de -andidaturi,
de+e,narea +e /a-e 0rin tra2ere la +or.i) Cn ,od +i,ilar, 3n -a1ul ale2erilor lo-ale,
-o,0letarea +e /a-e 3n /un-.ie de nu,rul -andidaturilor de0u+e 0entru -on+iliile
@ude.ene, iar 3n -a1 de e2alitate, 0rin tra2ere la +or.i) Cn -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale 9i
al -elor 0entru Parla,entul Euro0ean, de+e,narea re0re1entan.ilor +e /a-e doar 0rin
tra2ere la +or.i)
*lterior a-e+tor o0era.iuni, 0re9edintele 3nto-,e9te un 0ro-e+&ver8al -u 0rivire
la +ta8ilirea re0re1entan.ilor /or,a.iunilor 0oliti-e, a-t -e ate+t -alitatea a-e+tora de
,e,8ri 3n "iroul Ele-toral Central) Co,0etitorii ele-torali 0ot de+e,na 9i lo-.iitori
0entru re0re1entan.ii ,e,8ri ai "iroului, a-e9tia 0ut4ndu&i 3nlo-ui, -u a-elea9i dre0turi
9i o8li2a.ii, 0e titulari, -4nd a-e9tia din ur, nu 0ot 0arti-i0a la 9edin.ele "iroului
((!
)
/ (. $tri0uiile /iroului 6lectoral Central
I,0ortan.a "iroului Ele-toral Central, +ituat 3n v4r/ul ierarAiei +tru-turilor
ele-torale, +e vde9te 0rin atri0uiile de -are di+0une, at4t -o,une tuturor ti0urilor de
ale2eri, -4t 9i +0e-i/i-e uneia +au alteia dintre a-e+tea
(((
)
Cntru-4t unele dintre atri8u.ii, at4t -o,une, -4t 9i +0e-i/i-e, +unt ,en.ionate 0e
0ar-ur+ul 3ntre2ului no+tru de,er+, -u o-a1iile 0ertinente, ne vo, li,ita ai-i la a
0re-i1a doar anu,ite atri8u.ii ale "iroului Ele-toral Central -o,une tuturor ti0urilor de
ale2eri, re+0e-tiv doar anu,ite atri8u.ii +0e-i/i-e unui ti0 +au altul de ale2eri)
A+t/el, -a atri0uii comune pentru toate tipurile de alegeri, "iroul Ele-toral
Central a+i2ur a0li-area unitar a di+0o1i.iilor le2ale 0rivitoare la ale2eri, e,i.4nd, 3n
a-e+t +-o0, de-i1ii, re+0e-tiv Aotr4ri, 3n -a1ul ale2erilor lo-ale, o8li2atorii 0entru toate
autorit.ile, in+titu.iile 0u8li-e, 8irourile ele-torale, 0re-u, 9i 0entru toate or2ani+,ele
-u atri8u.ii 3n ,aterie ele-toral, de la data adu-erii la -uno9tin. 3n 9edin. 0u8li-,
0re-u, 9i 0rin ori-e ,i@lo- de 0u8li-itateO a+i2ur inter0retarea unitar a 0revederilor
le2ale re/eritoare la ale2eri, e,i.4nd Aotr4ri 0entru inter0retarea unitar a le2ii, -e +unt
2eneral o8li2atorii 9i +e 0u8li- 3n Monitorul O/i-ial al Ro,4niei, Partea IO totali1ea1
5-entrali1ea16 re1ultatul na.ional al ale2erilor, 0e 8a1a 0ro-e+elor ver8ale 0ri,ite de la
8irourile ele-torale -on+tituite la nivelurile in/erioareO a+i2ur 0u8li-area re1ultatelor
/inale ale ale2erilor, 3n Monitorul O/i-ial al Ro,4niei, Partea I) De a+e,enea, "iroul
or2ani1ea1 9i i,0le,entea1 un +i+te, de -ole-tare de date 9i de in/or,are 0eriodi-
a o0iniei 0u8li-e 0rivind 0re1en.a 0o0ula.iei la vot, 3n 8a1a unui e9antion re0re1entativ
la nivel @ude.ean 9i na.ional)
2n ca"ul alegerilor parlamentare i europarlamentare, "iroul Ele-toral
Central +ta8ile9te, 0e 8a1a 0ro-e+elor&ver8ale tran+,i+e de 8irourile ele-torale de
-ir-u,+-ri0.ie, li+ta 0artidelor 0oliti-e, alian.elor 0oliti-e, alian.elor ele-torale 9i a
or2ani1a.iilor -et.enilor a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale -are au 3ntrunit 0ra2ul
((!
Art) 1! alin) 5!6 = 5%6 din le2ea (&200%O art) 1! alin) 5'6 din le2ea >200$O art) art) $\$ alin)
5'6 din le2ea $0>200!O art) ' alin) 5(6 din le2ea '$>200!
(((
Art) 1( din le2ea (>200%O art) 1!Y din le2ea >200$O art) $ din le2ea '$>200!O art) $\% din
le2ea $0>200!
2!
ele-toral, re+0e-tiv, 3n -a1ul ale2erilor 0entru Parla,entul Euro0ean, li+ta -andida.ilor
inde0enden.i -e au 3ntrunit -oe/i-ientul ele-toral 9i d 0u8li-it.ii, 3n ter,en de 2! de
ore de la -on+tatare, a-e+te li+te) Pentru alegerile parlamentare' "iroul +ta8ile9te, la
nivel na.ional, nu,rul de ,andate -e revin 3n /ie-are -ir-u,+-ri0.ie ele-toral /ie-rui
-o,0etitor ele-toral, ate+t atri8uirea unui ,andat de de0utat or2ani1a.iei -et.enilor
a0ar.in4nd ,inorit.ilor na.ionale -e a 3ntrunit -ondi.iile le2ale de o8.inere a
,andatului de de0utat re1ervat, -on/or, art) '2 alin) 526 din Con+titu.ie 9i eli8erea1
-erti/i-atul doveditor de0utatului a+t/el de+e,nat) Cn -a1ul alegerilor
europarlamentare' "iroul Ele-toral Central a+i2ur re0arti1area 9i atri8uirea
,andatelor, iar 0entru alegerile pre"ideniale -on+tat -andidatul ale+ 9i 0re1int
Cur.ii Con+titu.ionale do-u,enta.ia ne-e+ar validrii ,andatului de Pre9edinte al
Ro,4niei)
Pentru alegerile parlamentare' pre"ideniale i europarlamentare, 3n -a1ul
3n -are -on+tat, 0e 8a1a 0ro8elor ad,ini+trate, - au /o+t -o,i+e erori +au au /o+t
3nre2i+trate ne-on-ordan.e 3ntre datele 3nre2i+trate 3n 0ro-e+ele&ver8ale, "iroul di+0une
renu,rarea voturilor 3ntr&o +e-.ie de votare +au re/a-erea -entrali1rii voturilor 9i
re1ultatului ale2erilor dintr&un -ole2iu unino,inal, re+0e-tiv na.ionale, 0entru ale2erile
0re1iden.iale, re+0e-tiv dintr&un @ude., +e-tor +au din +e-.iile de votare din +trintate,
0entru ale2erile euro0arla,entare) De a+e,enea, du0 0u8li-area re1ultatelor
ale2erilor, "iroul tran+,ite Autorit.ii Ele-torale Per,anente ,aterialele ne-e+are
reda-trii Cr.ii Al8e a ale2erilor)
$tri0uiile de contencios electoral ale "iroului Ele-toral Central, comune
tuturor tipurilor de alegeri 9i a -ror e:er-itare 0re+u0une e,iterea de deci"ii
5re+0e-tiv Aotr4ri, 3n -a1ul ale2erilor lo-ale6, a-te ad,ini+trative @uri+di-.ionale,
-on+tau, 3ntr&un 0ri, -a1, 3n re1olvarea 3nt4,0inrilor re/eritoare la 0ro0ria +a
a-tivitate, 0re-u, 9i a -onte+ta.iilor -u 0rivire la a-tivitatea 8irourilor ele-torale de
-ir-u,+-ri0.ie, de-i1iile, re+0e-tiv Aotr4rile de +olu.ionare a -onte+ta.iilor /iind
o8li2atorii 0entru 8iroul ele-toral 3n -au1, 0re-u, 9i 0entru autorit.ile 9i in+titu.iile
0u8li-e la -are +e re/er, +u8 +an-.iunile 0rev1ute de le2e) Le2iuitorul 0revede, 0entru
ale2erile 0arla,entare, euro0arla,entare 9i 0re1iden.iale, - 3n -a1ul 3n -are 0entru
+olu.ionarea unei -onte+ta.ii +unt ne-e+are veri/i-ri de /a0t, a-e+tea +e e/e-tuea1 3n
0re1en.a unui @ude-tor din "irou, veri/i-rile ne0ut4nd /i /-ute 3n 1iua ale2erilor)
De a+e,enea, *n ca"ul alegerilor parlamentare' locale i europarlamentare,
"iroul Ele-toral Central +e 0ronun. a+u0ra -ererii de anulare a ale2erilor 0entru
fraud# electoral#) Cn -a1ul 3n -are -on+tat - votarea +au +ta8ilirea re1ultatului
ale2erilor a avut lo- 0rin /raud ele-toral, "iroul ad,ite -ererea, anul4nd ale2erile din
+e-.ia +au +e-.iile de votare 3n -are +&a -on+tatat /rauda) 2n ca"ul alegerilor
pre"ideniale' competena de anulare a alegerilor pe moti) de fraud# electoral# *i
re)ine Curii Constituionale
88A
)
Pentru -a /rauda + /ie -on+tatat 9i ale2erile + /ie anulate, tre8uie 3ntrunite
,ai ,ulte -ondi.ii, at4t 0rivitoare la 2ravitatea /raudei 9i la titularii dre0tului de a
+oli-ita anularea, -4t 9i de natur 0ro-edural) Fi +u8 a-e+t a+0e-t, le2i+la.ia ele-toral
ro,4n nu e+te uni/or,, i,0un4ndu&+e ,odi/i-ri le2i+lative 9i 3n a-e+t +en+)
(('
Art) 1!' lit) /6 din Con+titu.ie, art) 2! 9i 2( din le2ea $0>200!, art) $ 9i % din le2ea
!$>1##2
2!!
A+t/el, 0entru a antrena anularea ale2erilor, /rauda ele-toral tre8uie +
0re1inte o anu,it 2ravitate, de -are le2iuitorul a .inut -ont 3n de/ini.ia le2al 3n+9i 0e
-are o d /raudei ele-toraleH ori-e a-.iune ile2al -e are lo- 3naintea, 3n ti,0ul +au du0
3n-Aeierea votrii ori 3n ti,0ul nu,rrii voturilor 9i 3n-Aeierii 0ro-e+elor&ver8ale 9i
-are are -a re1ultat denaturarea voin.ei ale2torilor 9i -rearea de avanta@e -on-reti1ate
0rin ,andate 3n 0lu+ 0entru un -o,0etitor ele-toral
(($
) Cn -a1ul ale2erilor 0re1iden.iale,
le2iuitorul 0revede e:0re+ - anularea ale2erilor de -tre Curtea Con+titu.ional +e /a-e
doar da- /rauda e+te de natur + ,odi/i-e atri8uirea ,andatului +au, du0 -a1,
ordinea -andida.ilor -are 0ot 0arti-i0a la al doilea tur de +-rutin) De a+e,enea, 3n -a1ul
ale2erilor 0arla,entare, lo-ale 9i euro0arla,entare, le2iuitorul 0revede e:0re+, -,
0entru a /i ad,i+ -ererea de anulare a ale2erilor, /rauda tre8uie + /ie de natur +
,odi/i-e atri8uirea ,andatelor
((%
)
Solu.ia e:i+tent 3n +i+te,ul ro,4n ur,ea1 ,odelul dre0tului -o,0arat)
A-eea9i -ondi.ie 0rivind 2ravitatea /raudei re1ult, de 0ild, din @uri+0ruden.a
Con+iliului Con+titu.ional /ran-e1, -ruia&i revine -o,0eten.a 2eneral 9i e:-lu+iv de
-ontrola ale2erile 0arla,entare, 0re1iden.iale 9i re/erendu,ul, 9i de-i in-lu+iv atri8u.ia
de a +e 0ronun.a a+u0ra anulrii ale2erilor 0e ,otiv de /raud ele-toral) Pentru a
a0re-ia 2ravitatea, Con+iliul anali1ea1 da- ire2ularit.ile, 0rin 0ri+,a i,0ortan.ei lor,
a diver+it.ii 9i a nu,rului, adu- atin2ere li8ert.ii +au +in-erit.ii +-rutinului 0rintr&o
in/luen. de-i+iv a+u0ra re1ultatelor ale2erilor
((#
)
Etalonul 2ravit.ii nere2ularit.ilor, -e&l deter,in 0e @ude-torul
-on+titu.ional /ran-e1 + anule1e ale2erile 0e ,otiv de /raud ele-toral e+te, de -ele
,ai ,ulte ori, di/eren.a de voturi dintre -andida.i) A+t/el, -4nd a-ea+ta e+te
-on+idera8il, indi/erent de -4t de 2rave au /o+t nere2ularit.ile -on+tatate, Con+iliul nu
anulea1 ale2erile) Cntr&un +en+ ,ai lar2, -4nd nere2ularit.ile, ori-4t de 2rave, nu +unt
-on+iderate deter,inante a+u0ra re1ultatului ale2erilor, a-e+tea nu +unt anulate 0e
,otiv de /raud ele-toral) Cn +-Ai,8, 0entru -a anularea 0e a-e+t -on+iderent + /ie
0ronun.at, di/eren.a redu+ de voturi nu e+te, 0rin ea 3n+9i, +u/i-ient, tre8uind, -a, 3n
,od -u,ulativ, ire2ularit.ile -e au 0rodu+ /rauda + /ie 2rave) Con+iliul a re+0in+,
a+t/el, o -erere de anulare a ale2erilor 0e ,otiv de ire2ularit.i ,ateriale -on+tatate -e
0riveau re-en+,4ntul, de9i, 3n ur,a -on+tatrii, di/eren.a de 2# de voturi a /o+t redu+
la doar 1
('0
)
A-ea+t atitudine @uri+0ruden.ial a /o+t -riti-at, 3n ,od 3ndre0t.it,
-on+ider4ndu&+e - e-Aivalea1 -u 3nde,nul Ida- /rauda.i, /a-e.i&o -u 0a-Aetul, -a +
/i.i +i2uri - v reu9e9teP
('1
)
Cn +i+te,ul ro,4n, Curtea Con+titu.ional a -on+iderat, de 0ild, -a /iind
de/i-ien.e -e nu +unt de natur I+ deter,ine, 3n +ine, ,odi/i-area re1ultatelor
ale2erilorP, a8+en.a unui or2ani+, ele-toral 0er,anent, ,odi/i-area le2ilor ele-torale
0rin inter,ediul ordonan.elor de ur2en. 9i al Aotr4rilor <uvernului, -ara-terul
e:-e+iv de re+tri-tiv al re2ulilor 0rivind o8+ervarea ale2erilor de -tre or2ani1a.iile
(($
Art) 2 0-t) 0 din le2ea (>200%
((%
Art) 2! alin) 516 din le2ea $0>200!O art) 1( alin) 56 din le2ea (>200% O art) 1!Y alin) 56 din
le2ea >200$ O art) $ alin) 516 lit) A6 din le2ea '$>200!
((#
D) Rou++eau, Droit du contentieu1 constitutionnel, op" cit", 0) '&'!
('0
2dem, 0) '!, -it4nd C) C) %%&10'0, 2( nove,8re 1#%%, A) N) E++one, !
e
, R), 0) 2%, C) C) %%&
10(#, 2( nove,8re 1#%%, A) N) Ai+ne (e, R) P) 2!)
('1
D) Rou++eau, $ibert% politi&ue et droit de vote, op" cit", 0) 2#'
2!(
na.ionale, -ara-terul inade-vat al -on+tatrii autenti-it.ii +e,nturilor de 0e li+tele de
+0ri@in al -andida.ilor
('2
) De a+e,enea, Curtea a +tatuat - nu +unt de natur +
antrene1e anularea ale2erilor ,otive -e nu au le2tur -u votarea 9i +ta8ilirea
re1ultatelor ale2erilor, 0re-u, I,otivele -e vi1ea1 de+/9urarea unor a-.iuni ale
in+titutelor de +ondare a o0iniei 0u8li-e 9i ,odul 3n -are a-e+tea au /o+t re/le-tate de
,a++&,edia 3n 0erioada -a,0aniei ele-toraleP
('
)
Re-ent
('!
, Curtea a re.inut, de 0ild, -H anularea de voturi vala8ile e:0ri,ate,
-on+tatat, nu e+te de natur, 0e de o 0arte, + 0ro8e1e e:i+ten.a unei /raude, -i ,ai
de2ra8 a unor erori u,ane inerente unui 0ro-e+ de o a+t/el de a,0loare 9i
-o,0le:itate, iar, 0e de alt 0arte, nu e+te de natur + a/e-te1e 3n vreun /el atri8uirea
,andatuluiO 0ro8atoriul de0u+ nu relev un nu,r +e,ni/i-ativ de a+e,enea +itua.ii de
vot ,ulti0lu, de natur + deter,ine o ,odi/i-are a atri8uirii ,andatuluiO frauda nu
poate fi sta0ilit# prin analogie, diver+ele dedu-.ii, -al-ule +tati+ti-e 9i 0ro8a8ili+ti-e
8a1ate 0e +i,0lele a0re-ieri ale autorilor -ererii de anulare a ale2erilor nu -on+tituie
dove1i 3n +en+ul le2ii, -4t ti,0 -on-lu1ia re/eritoare la /raudarea voturilor 0rin
/al+i/i-area -odurilor nu,eri-e 0er+onale 9i 0rin votul ,ulti0lu e+te /unda,entat, 3n
,are ,+ur, 0e un -al-ul ,ate,ati- +tati+ti-, 0re-u, 9i 0e a0li-area, 0rin analo2ie, a
-on+tatrilor Autorit.ii Ele-torale Per,anente -u 0rivire la de+/9urarea ale2erilor
euro0arla,entare din $ iunie 200#, -4nd au /o+t identi/i-ate -a1uri de 0er+oane -are au
votat ,ulti0luO /rauda invo-at -on+tituie, 3n realitate, o +erie de ele,ente +e-ven.iale
-are nu au /or,at un /eno,en -u vo-a.ia de a +-Ai,8a voin.a ale2torilor, 3n +en+ul
unei ,odi/i-ri a atri8uirii ,andatului, -u 0rivire la a-e+te eventuale 3n-l-ri ale le2ii,
r,4n4nd 3n +ar-ina autorit.ilor -o,0etente -er-etarea /a0telor 9i a0li-area
+an-.iunilor 0rev1ute de le2e)
Su0 aspect procedural, 0entru a /i ad,i+, -ererea de anulare a ale2erilor 0e
,otiv de /raud ele-toral tre8uie de0u+ la "iroul Ele-toral Central, re+0e-tiv la
Curtea Con+titu.ional, 3n +-ri+, te,eini- ,otivat 9i 3n+o.it de dove1ile 0e -are +e
3nte,eia1, li0+a 0ro8elor antren4nd re+0in2erea -ererii) Ter,enul de de0unere e+te
unul de de-dereH -el ,ult 2! de ore de la 3n-Aeierea votrii, 0entru ale2erile
0arla,entare 9i euro0arla,entareO -el ,ult !% de ore de la 3n-Aiderea votrii, 3n -a1ul
ale2erilor lo-aleO -el ,ult 1ile de la 3n-Aiderea votrii, 0entru ale2erile 0re1iden.iale)
Titularii dre0tului de a +e+i1a -u 0rivire la anularea ale2erilor +unt e:-lu+iv
-o,0etitorii ele-torali -e au 0arti-i0at la ale2eri, in-lu+iv -andida.ii inde0enden.i 53n
-ole2iul unino,inal 0entru -are +e -ere anularea, 3n -a1ul ale2erilor 0arla,entareO 3n
-ir-u,+-ri0.ia ele-toral 0entru -are +e -ere anularea, 3n -a1ul ale2erilor lo-ale6, 3n
-a1ul ale2erilor lo-ale 9i 0arla,entare, le2iuitorul 0rev14nd - -ererea de anulare nu
va /i ad,i+ da- 0er+oana -e /a-e +e+i1area a /o+t i,0li-at 3n 0rodu-erea /raudei)
Con+ider, -, din-olo de li0+a de uni/or,itate a re2le,entrii +/erei
titularilor de a +e+i1a -u 0rivire la anularea unui ti0 +au altul de ale2eri, le2iuitorul, 3n
-a1ul tuturor ale2erilor, re+tr4n2e ne0er,i+ aria titularilor a-e+tui dre0t, i2nor4nd
e:i2en.a -on+titu.ional relativ la -ore-titudinea ale2erilor) Av4nd 3n vedere intere+ul
2eneral 0e -are 3l 0re1int ale2erile 9i -ara-terul de ordine 0u8li- al nor,elor -e le
re2le,entea1, ori-e +u8ie-t intere+at ar tre8ui + ai8 dre0tul de a adre+a o -erere de
('2
Hotr4rea (1>2000O
('
Hotr4rea !%>2000, -itat de L) "enGe, op" cit", 0) &!
('!
Hotr4rea #>200#
2!'
anulare a ale2erilor 0e ,otiv de /raud ele-toral, in-lu+iv 0er+oanele i,0li-ate 3n
0rodu-erea a-e+teia, +itua.ie 3n -are nu e+te a0li-a8il 0rin-i0iul nemo auditur propriam
turpitudinem allegans, -i ne&a, a/la 3n 0re1en.a unui autodenun., ad,i+ de al