Sunteți pe pagina 1din 156

ELEEN KELLY

{eriful [i
ziarista
ALCRIS
Capitolul 1
Te-a sunat Steve Ar vrea s` te vad`.
Susan \[i puse valiza pe pat apoi se \ntoarse, exasperat`,
spre mama ei. B`trna, \n ciuda situa]iei reale, se \nc`p`]na
s` doreasc` \mp`carea celor doi Susan oft` din adncul
inimii [i se a[ez` pe scaun. Dup` un an petrecut \n Michigan,
trebuia s` se obi[nuiasc` din nou s` tr`iasc` aici, unde se
n`scuse, \nainte de a-[i face orice plan pentru viitor.
Ce-ar avea s`-mi spun`? r`spunse, plictisit`. Cnd am rupt
logodna, acum nou` luni, nu mai era nimic de ad`ugat
Susan, a suferit mult de tot.
Dar la mine nu te gnde[ti, mam`? Nu m-a r`nit cnd m-a
acuzat de ambi]ie ne\nfrnat`? N-a[ mai putea s` suport
niciodat` un asemenea atac, [tii foarte bine. Dar de unde [tie
c` m-am \ntors?
Emma Jarvis, \[i \n`l]` umerii, aparent nevinovat`, \n timp ce
aranja florile din buchetul a[ezat pe comod`.
Urmar` cteva clipe de t`cere. Susan \[i contempl` camera
micu]` a adolescen]ei. Nu revenea aici dect rareori, [i nimic nu
se schimbase. Cuvertura pepit de pe pat, toaleta, pernele [i
anim`lu]ele de plu[ De fiecare dat` cnd era aici, avea
impresia c` se \ntoarcea \n timp.
Mam`, i-ai spus c` m` \ntorc s` r`mn \n Virginia, nu-i a[a?
Eu eu n-am vorbit direct cu Steve.
Emma ridic` privirea spre fiica ei. Cu p`rul grizonant,
sl`bu]`, \mbr`cat` cu o hain` sub]ire [i pantaloni albi, nu ar`ta
cei [aizeci [i cinci de ani pe care-i avea.
Dar ai spus altora! re\ncepu fata pe un ton de repro[.
Bine\n]eles! {i nu numai eu, ci [i taic`-tu'! Ne bucur`m att
de mult s` te avem din nou printre noi Grafton e un or`[el
mic, Susan. Credeai c` \ntoarcerea ta va trece neobservat`?
B`trna avea dreptate. Tat`l ei conducea consiliul [colar, iar
mama, diverse asocia]ii, [i \n comunit`]ile restrnse \n care
toat` lumea se cunoa[te, ve[tile se r`spndesc \ntotdeauna
foarte repede.
Susan \[i \ncruci[` picioarele [i oft` din nou.
Cu toate astea, nu-mi face deloc pl`cere s` dau nas \n nas
cu Steve din prima zi, murmur` ea.
Maic`-sa o privi cum \[i r`sucea o [uvi]` din p`rul lung [i
negru [i se duse s` se a[eze lng` ea.
Susan, \]i \n]eleg reticen]a, dar gnde[te-te o clip`, poate
e mai bine a[a. La ce bun s` a[tep]i?
Tn`ra se ridic` brusc [i \ncepu s` se plimbe prin camer`,
nervoas`.
De fiecare dat`, ai fost de partea lui Steve
E un fl`c`u de nota zece, replic` Emma, calm`.
|ntotdeauna am crezut asta [i nu mi-am schimbat p`rerea.
Faptul ca nu mai sunte]i logodnici nu schimb` deloc situa]ia.
Susan \[i ron]`ia o unghie, gnditoare. |n ceea ce privea
calit`]ile lui Steve, nu putea s` nege nimic. Avea curajul unui
6 ELEEN KELLY
erou, delicate]ea unui sfnt, d`dea dovad` de fiecare dat` de
sim]ul umorului [i, nu \n cel din urm` rnd, frumuse]ea [i
farmecul unui star de cinema. {tia foarte bine toate astea
Expresia Emmei se \n`spri.
Sincer, \mi pare r`u, draga mea. |mi dau seama ct de
dureros trebuie s` fie pentru tine. Problemele tale profesionale
din ultimele luni, cu siguran]` n-au f`cut lucrurile mai u[or de
suportat
E pu]in spus, murmur` Susan cu un zmbet amar \n col]ul
gurii.
Se \ntreba dac` Steve era la curent cu toate peripe]iile de
care avusese parte.
Orice-ar fi, relu` maic`-sa ridicndu-se s` se duc` la u[`,
acum nu mai pot s` schimb programul serii
Susan tres`ri.
Ce vrei s` spui?
{i ea, care sperase c` dup` o c`l`torie lung`, va avea parte
de o cin` \mpreun` cu familia, urmat` de o vorb` lung` \n fa]a
[emineului!
Ei bine reuniunea pentru campania de realegere a lui
Steve are loc aici, ast`-sear`.
Nepl`cut surprins`, Susan \[i sim]i deodat` inima b`tndu-i
mai repede.
La ce or`? \ntreb`, \ncercnd s`-[i st`pneasc` vocea.
|n mai pu]in de o or`, timp \n care trebuie s` preg`tesc un
bufet consistent. Slav` Domnului, frigiderul e plin ochi cu toate
bun`t`]ile
Emma ezit` o clip`, apoi ad`ug`:
Susan, nu vrei s` vii s` ne dai o mn` de ajutor?
|n fa]a expresiei bosumflate a fiicei, mama insist`:
{ERIFUL {I ZIARISTA 7
Alt`dat`, ai contribuit la alegerea lui Steve
De bun` seam`, mam` dar asta a fost \nainte de a ne
desp`r]i.
Emma o privi \ndelung. Nu ascunsese niciodat` faptul c`,
dup` p`rerea ei, Susan f`cuse o mare gre[eal` plecnd din
Virginia s` \ncerce s`-[i fac` o carier` pe alte meleaguri. Nu
avusese parte dect de decep]ii
Steve nu s-a schimbat deloc, repet` ea cu blnde]e, [i
merit` s` primeasc` ajutor.
Sigur dar \nc` nu m` simt \n stare s` m` \ntlnesc cu el.
Sim]ind deodat` nevoia s` fac` ceva, Susan se apropie de
[ifonier s`-[i aga]e hainele [i, deschizndu-l, p`li [i f`cu un
pas \napoi. Avea \n fa]` rochia alb` din muselin`, pres`rat` cu
perle Rochia de mireas`, pe care o c`utase cu atta grij` cu
mult timp \nainte, dar ziua \n care ar fi trebuit s-o poarte, nu
mai avusese nevoie de ea.
Dumnezeule! exclam` Emma, ducnd o mn` la gur`. |mi
pare foarte r`u, draga mea O pusesem aici s` nu se strice, [i
nu m-am mai gndit s-o strng \nainte de a veni tu |n]elegi,
la subsol e umezeal` [i, chiar strns` \ntr-un cuf`r, m` temeam
s` nu
|n ciuda emo]iei, Susan \[i veni repede \n fire.
Nu-i nimc, mam`. Ai avut dreptate vrnd s-o p`strezi.
Poate g`sim pe cineva c`reia s` i-o d`m
Cu un nod \n gt, d`du la o parte rochia s` fac` loc, avnd
grij` s` n-o [ifoneze, dar atunci cnd deschise valiza s`-[i scoat`
lucrurile, \[i sim]i ochii umezi.
Dac` vrei, propuse \n grab` Emma, pot s-o duc \n camer`
la mine. La urma urmei
N-are rost, mam`. N-ar folosi la nimic dac-ai ascunde-o,
nu-i a[a?
8 ELEEN KELLY
Totu[i, deodat`, sim]i nevoia s` ias` din camera a c`rei
atmosfer` devenise ap`s`toare.
Hai s` plec`m de-aici! O s`-mi aranjez lucrurile mai
trziu Pentru moment, am nevoie s` m` lini[tesc un pic.
Lundu-[i mama de bra], ie[ir` amndou`. Dup` ce
coborr` scara din lemn de stejar, ceruit cu grij`, spuse:
Cred c` m` duc s` m` plimb pu]in.
|ntotdeauna \i pl`cea s` se plimbe cnd era nervoas`. I se
p`rea cel mai bun leac \mpotriva tensiunii [i, \n cea mai mare
parte a cazurilor, asta f`cea \ntr-adev`r minuni. Mama p`rea
nelini[tit`, a[a c` \i spuse cu blnde]e:
M` simt foarte bine, nu-]i face griji dar drumul a fost
foarte obositor, [i a[ vrea s` r`mn singur` o clip`.
Nu te schimbi? \ntreb` Emma, examinnd cu ochi critic
taiorul Susanei.
Nu m` duc departe, spuse ea cu non[alan]`, aruncndu-[i
geanta pe um`r. Cred c` o s` m` mul]umesc s` casc ochii prin
vitrine!
Maic`-sa o \nso]i pe terasa din fa]a intr`rii.
{i Steve? \i aduse aminte cu pruden]`. Nu-l suni? S` [tii
c` a insistat mult s`-i dai un telefon. Nu po]i s`-l evi]i la
nesfr[it
Mam`, \mi dau seama cum stau lucrurile, dar prefer s` nu
m` gr`besc.
A[a cum se a[tepta, era destul de rece afar`. Vntul de
octombrie, blnd \nc`, f`cea s` se mi[te pe trotuar frunzele
c`zute, de culoare ruginie. Mergnd pe str`zile lini[tite, Susan
se uita cu pl`cere la casele pe lng` care trecea [i pe care le
cuno[tea att de bine.
Or`[elul Grafton ad`postea [apte mii de locuitori [i era o
comunitate lini[tit` \n care simbolurile vie]ii moderne fabrici,
{ERIFUL {I ZIARISTA 9
magazine mari, probleme de circula]ie nu ajunseser` \nc`. O
min`, exploatat` de la \nceputul secolului [i situat` la c]iva
kilometri distan]`, d`dea de lucru oamenilor de aici, \ns`
Grafton se mndrea [i cu cteva hoteluri moderne care nu erau
goale niciodat`. Turismul local, bazat pe frumuse]ea unanim
recunoscut` a zonei \nconjur`toare, se dezvolta din an \n an.
Da, \[i spuse Susan, cu siguran]`, \n Grafton se putea tr`i
u[or [i pl`cut dar deocamdat`, avea nevoie de altceva. |i
lipseau ora[ele mari, singurele locuri \n care putea s`-[i
realizeze cariera pe care o visa.
Deodat`, \[i d`du seama c` o ma[in` mergea \ncet, \n ritm
cu ea. |ncepu s` iu]easc` pasul, apoi recunoscu pe portiera
ma[inii ecusonul poli]iei municipale.
|ncetini, arunc` o privire peste um`r [i scoase o
exclama]ie de necaz; omul de la volanul ma[inii nu era nimeni
altul dect [eriful Steve Markham
Se \ntlnir` la intersec]ie. Semaforul se f`cu verde pentru
circula]ia auto, interzicnd traversarea pietonilor. Dup` ce ezit`
o secund`, Susan se aventur` printre ma[inile care treceau pe
strad`, vrnd s` ajung` pe trotuarul de vizavi.
Steve trebuia s-o fi v`zut, dar \n]elegea bine c` n-avea chef s`
stea acum de vorb` cu el, nu-i a[a? Nu putea dect s` spere...
Continundu-[i drumul, \[i aduse aminte de prima lor
\ntlnire, de acum patru ani.
N`scut \n New York, Steve venise \n Virginia de Vest s`-[i
petreac` vacan]a, dar se \ndr`gostise imediat de p`mnturile
fertile \nconjurate de mun]i \nal]i. Dup` o lun`, se \ntorcea s`
se instaleze la Grafton \mpreun` cu fratele mai mic [i, datorit`
preg`tirii lui, g`sise imediat de lucru \n poli]ia local`.
Susan, pe vremea aceea, locuia \n Cincinnati, unde ocupa
un post de avocat` \ntr-o asocia]ie pentru protec]ia
10 ELEEN KELLY
consumatorilor. F`cea deseori vizite prietenilor din Grafton, [i
\l v`zuse pe Steve pentru prima oar` \n cursul unei serate
animate
Atrac]ia pe care o sim]iser` imediat unul pentru cel`lalt,
fusese asemenea unui fulger; timp de aproape trei ani, se
v`zuser` regulat, \n ciuda distan]ei de patru sute de kilometri
care \i desp`r]ea.
Pocnetul portierei care se \nchidea o trezi din visare.
Bun`, Susan, auzi glasul pl`cut al lui Steve.
El d`du ocol ma[inii s` vin` s`-i strng` mna. Cu inima
b`tndu-i cu putere, ea \i r`spunse salutului, f`r` s`-[i poat`
ascunde complet tulburarea din glas
O privea fix, f`r` s` zmbeasc`, cu ochii lui frumo[i, albastru-
verzui. Nu se schimbase deloc.
Cu toate c` se adaptase perfect vie]ii de aici, avea totu[i o
alur`, un fel de a se purta care-i tr`da originea, [i pe care Susan,
\n sinea ei, le rezuma \ntr-un cuvnt: avea clas` . P`rul
castaniu-deschis, des, pu]in ondulat, \ncadra o fa]` cu tr`s`turi
voluntare, cu pome]i \nal]i. |[i vrse minile \n buzunare [i,
cum era cu un cap mai \nalt, trebui s` se aplece pu]in s`-i
vorbeasc`.
Steve schi]` \n sfr[it un zmbet, apoi scoase un carnet
dintr-un buzunar al uniformei kaki.
Mi-ar fi pl`cut s`-]i spun ct de mult m` bucur s` te v`d din
nou, [i s` te las s`-]i continui drumul, dar din p`cate ai comis o
infrac]iune chiar sub ochii mei [i m` v`d nevoit s` te
amendez.
Susan fu ct pe ce s` protesteze, dar \[i mu[c` buzele. Nu
putea s` nege c` traversase pe ro[u, nu? |[i aranj` cu mna
p`rul negru care i se rev`rsa pe umeri, [i ridic` spre el ochii
verzi, c`utnd s` adopte o atitudine non[alant`.
{ERIFUL {I ZIARISTA 11
Cum vrei tu, Steve
De fapt, chiar se felicita c` este \n situa]ia de contravenient`.
|n felul `sta, evitau cel pu]in pe moment, s` discute pe un plan
mai personal.
El \[i \n`l]` sprncenele, examinnd ovalul delicat al fe]ei
contravenientei, nasul drept, sprncenele fine. Nu putuse s` le
uite nici o clip`
Nu opui rezisten]`? o \ntreb` ironic.
Nu, bine\n]eles. Doar \]i faci meseria, nu-i a[a?
Steve se \ncord` imperceptibil, aproape decep]ionat, pe
urm` f`cu un gest spre ma[ina lui.
Foarte bine. Urc` o clip` \n ma[in` O s` punem
lucrurile la punct.
Femeia se a[ez` pe locul pasagerului, \n timp ce el lua loc pe
scaunul [oferului, r`sfoindu-[i carnetul.
Numele?
De data asta, Susan sim]i c`-i sare mu[tarul. Ce nevoie avea
s`-[i bat` joc de ea?
{tii foarte bine!
Se \nfund` \n sp`tarul scaunului, f`r` s` schi]eze nici un gest
de a scoate actele din geant`.
Pentru moment, nu [tiu, replic` el. Am impresia c` am de
a face cu o necunoscut`
Nu este clar din cauza cui am plecat? spuse femeia pe
tonul cel mai glacial cu putin]`.
Steve oft`, apoi \[i \ncruci[` bra]ele.
Susan, am instalat semafoarele astea ca s`-i protej`m pe
pietoni, \n urma mai multor accidente care s-au \ntmplat aici.
Cum s`-i convingem pe copii s` le respecte, dac` adul]ii nu vor
s` dea exemplu?
12 ELEEN KELLY
Furia Susanei \ncepea s` se risipeasc`. Chiar p`rin]ii lui
Steve, [tia bine, disp`ruser` \n urma unui accident teribil, [i
toat` lumea era de acord c` principala calitate a tn`rului [erif
era grija lui pentru prevenire.
Ai perfect` dreptate, Steve. Pe viitor, am s` fiu mai
prudent`.
El cl`tin` din cap de cteva ori, agitndu-[i carnetul, [i-i
spuse \ncet:
Susan, nu ]i s-a spus c` te-am c`utat? Vroiam neap`rat s`
te v`d. De ce nu m-ai sunat?
Aveam nevoie s` m` gndesc.
Spre disperarea ei, discu]ia lua cursul pe care ar fi vrut s`-l
evite
Am auzit c` participi din nou la alegeri, spuse femeia pe
un ton neutru.
Da. Asta te surprinde?
Ei bine {i da [i nu
Se \ntrerupse. Acum, cnd \ntre ei nu mai exista nici o
leg`tur`, p`rerea ei nu mai avea nici o importan]` Nimic
nu-l \mpiedica pe Steve s` r`mn` la Grafton.
|mi place s` stau aici, explic` poli]istul. |mi place leg`tura
strns` dintre oamenii de aici
Mda [tiu. {i \]i mai place c` toat` lumea se cunoa[te
Pentru ea, care crescuse \n atmosfera asta de intimitate,
uneori ap`s`toare dintre vecini, anonimatul din marile ora[e
era de preferat.
Dac` se cunosc, \nseamn` c` se [i apreciaz` [i se ajut`
\ntre ei, continu` el sobru.
Apoi, vrnd s` schimbe subiectul,continu`:
Susan, \mi pare r`u pentru ce ]i s-a \ntmplat.
Deci [tii c` nu mi s-a mai re\nnoit contractul?
{ERIFUL {I ZIARISTA 13
La Grafton, ai r`mas un fel de celebritate. Ziarele au vorbit
despre e[ecul t`u la ultimul canal de televiziune ap`rut la
Lansing
Susan se f`cu ro[ie ca racul. Deci, [tia toat` lumea! Ideea
compasiunii de care aveau s` dea dovad` concet`]enii fa]` de
ea, o exaspera.
Parc` pentru a r`suci cu]itul \n ran`, Steve ad`ug`:
Toat` lumea [tie c` acest canal a fost ct pe ce s` dea
faliment [i c`, fiind ultima venit`, ai fost prima care a trebuit s`
plece. Asta nu [tirbe[te cu nimic calitatea emisiunilor pe care
le-ai f`cut
Femeia nu r`spunse, cuprins` de o mare am`r`ciune. Cu o
diplom` \n drept [i \nclina]ie spre jurnalism, se dedicase
ap`r`rii consumatorilor [i primise cu bucurie aceast`
propunere de slujb` la Lansing. S-a luptat cu \ndrjire pentru
rubrica ei, dup` ce la \nceput a avut la dispozi]ie doar un sfert
de or` ca s` dea explica]ii detaliate despre produse [i defectele
de fabrica]ie posibile, reu[ise s` ob]in` responsabilitatea unei
\ntregi emisiuni, \n care conducea discu]ii care erau primite cu
interes de mul]i telespectatori.
Pe urm`, fuseser` greut`]ile financiare ale canalului,
reducerile de buget, concedierile
|ntre ei domnea acum o t`cere ap`s`toare, pentru c` multe
amintiri dureroase ie[eau din nou la suprafa]`; \ntr-adev`r,
slujba asta la Lansing \i f`cuse s` se despart`.
Cnd o acceptase, cu mai bine de un an \nainte, ea [i Steve
se vedeau regulat [i \ncepuser` chiar s` vorbeasc` despre
c`s`torie. Steve trebuia s` mai lucreze cteva luni la Grafton, pe
urm` ar fi putut s-o urmeze la Lansing
Din p`cate, se ata[ase foarte mult de acest or`[el [i, pn` la
urm`, refuzase s` mai plece. |n momentele \n care se \ntlneau,
14 ELEEN KELLY
certurile deveneau din ce \n ce mai aprinse. Steve ar fi vrut ca
ea s` revin` [i-i dezaproba ambi]ia. Susan \l acuza c` nu era gata
s-o urmeze {i, \ntr-o bun` zi, s-a produs ruptura definitiv`.
Trecuser` opt luni de atunci, dar suferin]a [i resentimentele
nu se domoliser`. Era ca [i cum cuvintele aspre pe care le
schimbaser` atunci \nc` le mai r`sunau \n urechi
Dup` un timp, Steve se \ntoarse spre ea, cu o figur`
inexpresiv`.
De ce te-ai \ntors, Susan?
Ei bine |n primul rnd, via]a e mai ieftin` dect \ntr-un
ora[ mare. Pe urm`, ]ineam s` fiu lng` ai mei, cel pu]in pentru
un timp.
Stai la ei?
Nu. Am de gnd s` caut un mic apartament, de preferin]`
mobilat, pentru c` mi-am l`sat toate lucrurile la Lansing.
{i nu faci nimic?
Ba da, o editur` mi-a \ncredin]at redactarea unei c`r]i de
specialitate. Am s` m` ocup cu asta cteva luni. Trebuie s` adun
[i s` triez o documenta]ie voluminoas`.
I-ai g`sit deja un titlu c`r]ii `steia?
Nu [tiu \nc` precis. Poate Ghidul consumatorului avizat!
Mi se pare un titlu potrivit. Ce faci dup` ce termini cartea
asta?
Sper din toat` inima s` lucrez din nou \n televiziune. Am
c`p`tat ceva experien]` [i pn` la urm` voi g`si ceva, mai
devreme sau mai trziu
Chiar dac` ]i se ofer` un post departe de aici? \ntreb`
Steve f`r` s-o priveasc`.
Da! Nu m-am luptat pn` acum ca o leoaic` pentru ca s`
m` opresc \n drum. Pentru mine, nimic nu conteaz` mai mult
dect s` reu[esc ca jurnalist de televiziune.
{ERIFUL {I ZIARISTA 15
Altfel spus, \ntotdeauna vei pune profesiunea \naintea
vie]ii private?
Susan, descump`nit`, \[i mu[c` buzele. Nu el refuzase s-o
urmeze? {i el avea responsabilitatea e[ecului lor!
Este o alegere pe care n-o fac dect atunci cnd sunt
constrns`, r`spunse \ncet.
Bine\n]eles, la \nceput acceptase, dar \n loc s-o sus]in` [i s-o
\ncurajeze, se dovedise din ce \n ce mai reticent [i se retr`sese
\n el \nsu[i. |n ultimele s`pt`mni, cnd venea la el, avea
impresia c` vorbea cu un perete. Se \nc`p`]naser` amndoi,
s`-[i repro[eze sistematic tr`s`turile de caracter pe care nu [i le
puteau schimba, \n loc s` \ncerce s` caute o solu]ie de
compromis
F`r` s` r`spund` acuza]iei voalate, se m`rgini s` deschid`
carnetul.
D`-mi cardul de identitate...
Se hot`rse totu[i s-o pedepseasc` pentru aceast`
contraven]ie ridicol`!? Vroia deci s` arate c` \n ochii lui nu mai
era altceva dect o str`in`? Cu din]ii \ncle[ta]i, femeia \i \ntinse
permisul de conducere.
El mzg`li cteva date \n carnet, cu o mn` nesigur`.
Ct crezi c-o s` r`mi \n Virginia? o \ntreb` pe un ton
neutru.
Nu [tiu {ase luni, poate un an totul depinde de
propunerile care mi se vor face.
Cu un gest rece, omul legii \i \nmn` formularul pe care-l
completase, apoi cobor\ din ma[in` ca s-o \ndemne s` fac`
acela[i lucru.
|n timpul `sta, Susan citea foaia. Nevenindu-i s`-[i cread`
ochilor, bomb`ni:
16 ELEEN KELLY
Stai o clip`! Ce-nseamn` asta?
Trebuie s` prestezi trei ore de munc` \n interesul
comunit`]ii, \i explic` pe scurt.
Susan tremura de furie. Ce joc mai era [i `sta?
Este e grotesc! Am traversat imprudent, recunosc, [i
sunt gata s` pl`tesc amenda prev`zut` de lege. Dar nu v`d de
ce trebuie s` fac asta
Datorezi trei ore de munc` \n folosul cet`]enilor ora[ului
Grafton, replic` el sec, [i o s` faci ce spune legea.
Ca s` \ncerce s`-[i p`streze calmul, femeia trase adnc aer \n
piept.
Nici nici nu se pune problema, Steve. Am o carte de
terminat, am un program foarte \nc`rcat
Asta nu m` prive[te. Aplic doar ce spune legea, nimic mai
mult.
Nu! |mi aplici o pedeaps` nedreapt`, exagerat`, la limita
arbitrarului. Nu sunt deloc de acord cu asta! Protestez!
Steve rnji, l`snd s` se vad` o clip` dantura perfect`, de un
alb str`lucitor. Dar zmbetul lui avea ceva de animal carnivor,
lucru care o \nfior`.
Dac` vrei s` faci plngere, du-te s` cau]i un avocat
Acum, te rog s` ie[i din ma[in` [i s`-]i vezi de drum. {i eu am
multe de f`cut!
Furioas`, Susan \l privi cum se \ndep`rta, pe urm` se
\ntoarse acas` p`[ind ap`sat. Era de neacceptat! Cine se credea?
A[teptnd sosirea participan]ilor la reuniune, tat`l s`u, care
citea ziarul, ridic` privirea surprins, auzind-o p`trunznd
gr`bit` \n salon.
|]i vine s` crezi? ]ip` tn`ra femeie punndu-[i minile \n
[olduri. Steve mi-a f`cut proces-verbal!
{ERIFUL {I ZIARISTA 17
18 ELEEN KELLY
Serios? De ce asta?
Pur [i simplu pentru c` am traversat strada cnd nu
trebuia, mri tn`ra pr`bu[indu-se \n fotoliu. Dar culmea este
c` mi-a impus trei ore de munc` \n folosul comunit`]ii , sau
cam a[a ceva
Tat`l nu-[i putu ascunde zmbetul.
|ntr-adev`r, a hot`rt c` de acum \nainte a[a se va proceda
\n Grafton. Trebuie s` recunosc c` ideea a fost primit` cu
interes de concet`]enii no[tri.
Ei bine, mie nu-mi place deloc. M` duc la un avocat ca s`
pot pl`ti o amend`, a[a cum se procedeaz` peste tot
Clayton \[i ridic` ochelarii de pe nas.
M` \ndoiesc c-o s` fie de acord cu propunerea ta, Susan.
N-ai nici un motiv s` beneficiezi de un tratament privilegiat
De altfel, toat` lumea este avantajat` de sistemul `sta. N-ai
remarcat ct sunt de curate str`zile, spa]iile verzi ct de bine
\ntre]inute? Pn` acum, nimeni nu s-a plns. {i \n plus, sistemul
are avantajul c`-i pune pe gnduri pe delincven]i
Pn` la urm`, remarc` Susan cu o expresie sumbr`, Steve
face legea \n Grafton [i nimeni nu are nimic de spus
Absolut, pentru c` avem deplin` \ncredere \n el. Niciodat`
n-am avut parte de un [erif att de integru [i de eficace.
Grafton a devenit deci o adev`rat` monarhie \n miniatur`!
spuse Susan pe un ton sarcastic.
Nu, protest` tat`l ei, lini[tit. Dimpotriv` O s` ai cu
siguran]` ocazia s` te convingi singur` c` a[a stau lucrurile.
Capitolul 2
Exact la [apte f`r` un sfert, Steve \[i parc` ma[ina de serviciu
\n fa]a casei Trent. Cu toate c` nu vroia s` se mai gndeasc`, se
sim]ea \n continuare tulburat de \ntlnirea cu Susan. Dup` ce
opri motorul, r`mase cteva clipe nemi[cat, cu minile pe
volan.
|[i amintea de prima lor \ntlnire, cu mult timp \nainte.
Parc` trecuser` o sut` de ani de atunci Era mult` lume la
serata aceea [i multe femei frumoase, \ns` el nu avea ochi dect
pentru una singur`: Susan. |nc` din primele clipe, [tiuse c` era
femeia pe care o c`uta Timp de mai multe luni, cu toate c`
ea lucra departe [i nu puteau s` se vad` de cte ori [i-ar fi dorit,
fusese \n culmea fericirii.
Din p`cate, cnd avusese de f`cut o alegere, optase pentru
cariera ei. Nimic nu putea s`-i stea \n cale pentru realizarea
ambi]iilor. Poate nu fusese pe deplin con[tient`, [i suportase
greu s`-i fac` repro[uri Nu era o femeie care s` duc` o via]`
obi[nuit` [i, paradoxal, tocmai de asta \i pl`cea.
Scoase un oftat. Situa]ia era foarte complicat` Da,
teoretic, nu putea s`-i doreasc` dect succesul. Totu[i, dac` se
gndea mai atent, se sim]ea mai mult \n dezacord cu ea. Nu-l
mul]umea doar s` locuiasc` \mpreun` cu ea, la Grafton, dar pe
de alt` parte nu vroia nici s`-i taie aripile |n clipa de fa]`,
oricum, era prea trziu. Nimic n-o mai putea abate de la drumul
pe care [i-l alesese.
Abia st`pnindu-[i o \njur`tur`, ie[i trntind portiera [i urc`
cele dou` trepte din fa]a u[ii. Cnd Emma Trent veni s`-i
deschid`, o v`zu nervoas`, agitat`. Poate era emo]ionat` de
\ntoarcerea fiicei sale Totu[i, \l \ntmpin` cu amabilitate.
Sunt \ncntat` s` te rev`d, Steve. |nc` nu-i totul preg`tit,
din p`cate
|i f`cu loc s` intre, [i ad`ug` pe un ton de u[or repro[:
Cred c` ai v`zut-o pe Susan
Exact, veni r`spunsul scurt.
De bun` seam`, mama g`sea contraven]ia exagerat` dar
n-ar fi folosit la nimic s`-i explice c` fata ei fusese ct pe ce s`
fie lovit` de o ma[in`, a[a \nct contraven]ia i se p`rea pe deplin
justificat`.
Pot s` v` ajut? \ntreb` nou-venitul zmbind.
|n ciuda a ceea ce se \ntmplase, Emma continuase s`-l
primeasc`, f`r` pic de ranchiun`, [i-l considera ca f`cnd parte
din familie. Venea deseori, a[a \nct bine\n]eles c` venise s` dea
o mn` de ajutor.
Dac` e[ti dr`gu], urc` [i spune-i Susanei c` am nevoie de
ea. Am mai chemat-o, dar se pare c` n-a auzit. M` tem c`
biscui]ii or s` se fac` scrum \n cuptor [i
Acolo m` duc!
{i, \n timp ce Emma intra gr`bit` \n buc`t`rie, el se duse
spre scar`.
|n]elese imediat, v`znd-o pe tn`ra femeie din pragul u[ii,
de ce nu r`spundea la apel: cu c`[tile combinei stereo pe
20 ELEEN KELLY
urechi, scria de zor \ntr-un blocnotes, vizibil foarte absorbit` de
ceea ce f`cea. |mbr`cat` cu taiorul, se a[ezase pe pat [i, din
cnd \n cnd, scutura ]igara \ntr-o scrumier`, f`r` s` ridice
ochii.
Steve, ascunzndu-[i zmbetul, travers` cu pa[i mari
\nc`perea [i se opri chiar \n fa]a patului. V`zndu-l \n sfr[it,
Susan \[i scoase c`[tile [i \ntinse mna s` opreasc` muzica.
Mama ta mi-a cerut s` vin s` te caut Are nevoie de tine
s-o aju]i.
Susan se bosumfl` imediat.
S-o ajut eu? La buc`t`rie? I-am spus clar c` n-am s` m`
ocup deloc de lucrurile care au leg`tur` cu povestea asta cu
realegerea
O cuno[ti mai bine dect mine. |ntotdeauna e foarte
optimist`, glumi el.
Arunc` o privire pe blocnotes; se p`rea c` redactase mai
multe pagini, cu scrisul ei nervos [i hot`rt. Lng` ea, pe o foaie
volant`, descifr` titlul Ce trebuie f`cut , deasupra unei liste
destul de lungi.
V`d c` \ncepi s` te organizezi din prima clip`
|ncuviin]` cl`tinnd din cap, f`r` s` r`spund`. N-avea de
gnd s` discute despre proiectele ei. |ntr-un fel, Steve se sim]ea
u[urat s-o vad` lund friele \n mn`, dnd dovad` de
perseveren]` [i drzenie. Se temuse o clip` s` nu se lase
descurajat`, dup` terminarea contractului, dar \n realitate,
ie[ise din aceast` \ncercare mai tare ca oricnd. {tiuse
\ntotdeauna s` \nfrunte o provocare
Atunci, ce s`-i spun Emmei?
Susan oft`.
C` vin \ntr-o clip`
P`rea \ntructva contrariat`, [i el spuse \ncet:
{ERIFUL {I ZIARISTA 21
|n primul rnd, s` nu te sim]i obligat` s` faci asta
pentru mine.
O fac pentru mama, \l corect` ea, cu r`ceal`.
Se aplec`, explor` f`r` succes covorul [i se lament` cu o
jum`tate de gur`:
Unde mi-oi fi pus pantofii?
Steve f`cu o tur` prin \nc`pere, s-o ajute s`-i g`seasc`. Nu se
\ntorsese dect \n diminea]a aceea [i camera era plin` de
lucrurile ei. Nenum`rate flacoane [i cutii cosmetice se
\nghesuiau pe toalet`. Lenjeria intim` d`dea pe dinafar` dintr-un
sertar deschis, [i pe jos erau cteva teancuri de c`r]i Numai
ma[ina de scris, pe birou, avea \mprejur o ordine perfect`, cu
pixurile [i dosarele aliniate deoparte.
Nu m` mir` c` nu-i g`se[ti, o tachin` el, ridicnd cteva
rochii a[ezate gr`mad` pe fotoliu.
Susan, pu]in ciufulit`, se ridic` dup` ce se uitase sub pat.
Am nevoie de un apartament unde s`-mi aranjez toate
lucrurile, atta tot. Aici, chiar n-am loc. Mi-am l`sat multe
lucruri la Lansing
Dup` ce deschise larg u[a [ifonierului, c`utnd pantofii,
b`rbatul p`li [i se d`du c]iva pa[i \napoi Era prima dat`
cnd \i vedea rochia de mireas`!
Susan, cu un nod \n gt, se apropie repede.
Mama a pus-o aici a[teptnd s` N-o lua \n seam`,
bomb`ni ea [i, trecnd prin fa]a lui, \nchise u[a.
Urmar` cteva clip` de stnjeneal`, timp \n care nici nu se
uitar` unul la cel`lalt Apoi, hot`rt`, Susan \ncepu din
nou s` caute. D`du fotoliul la o parte [i scoase un ]ip`t
triumf`tor.
Uite-i! {tiam bine c` n-aveau unde s` dispar`.
Se a[ez` s`-[i \ncal]e pantofii elegan]i de piele maro.
22 ELEEN KELLY
Particip` mult` lume la \ntlnirea asta?
Patruzeci de persoane. Am \ncercat s-o conving pe Emma
c` nu trebuia s` fac` asemenea preg`tiri.
Spune-i c` vin \ntr-o clip` [i \ncearc` s`-l convingi pe
tata s` dea [i el o mn` de ajutor. Nu prea-l trage inima!
Am \n]eles, r`spunse Steve zmbind.
Dup` ce disp`ru, Susan se apropie de toalet` s` se pieptene,
\[i aranj` taiorul [i, dintr-un impuls de moment, se parfum`
discret pe gt [i la \ncheieturi.
Cnd ajunse la baza sc`rilor, d`du nas \n nas cu Eric, fratele
mai mic al lui Steve, un adolescent de [aisprezece ani cu co[uri
pe fa]`, care zmbi larg v`znd-o.
Susan! Ce surpriz` pl`cut`!
Bun`, Eric, r`spunse, \ncntat` s`-l revad`.
Avea p`rul blond la fel ca fratele mai mare, dar tr`s`turile
mai pu]in conturate, [i ochii lui b`teau spre gri.
Ce mai faci? Mi se pare c-ai crescut cel pu]in cincisprezece
centimetri
Doisprezece, o corect` pu[tiul rznd. Mai am \nc` pu]in
[i o s`-l dep`[esc [i pe Steve.
El \ntoarse capul o clip` s` urm`reasc`, cu o expresie v`dit
admiratoare, o pu[toaic` ro[covan` care venea cu un grup pe
culoar. Susan nu putu rezista tenta]iei de a-l tachina.
Cine este creatura aceea \ncnt`toare?
Hm Wendy Saunders, explic` Eric \nro[indu-se ca racul.
Suntem \n aceea[i clas`.
Wendy rdea \n hohote, pu]in mai departe, p`rnd s` nu-i
acorde nici cea mai mic` aten]ie bietului Eric. Fata avea haine
elegante [i se purta deja cu siguran]a unei femei adulte, sigur`
de farmecul ei.
{ERIFUL {I ZIARISTA 23
Susan \l prinse pe Eric de bra] [i \l conduse c`tre buc`t`rie.
Cum a reu[it Steve s` te atrag` la \ntlnirea asta? Politica
n-a fost niciodat` punctul t`u forte
M-am gndit c` ar putea fi amuzant, morm`i b`iatul.
Printre altele, \i sus]in candidatura.
Chiar dac` asta implic` s` te stabile[ti definitiv la
Grafton?
Pu[tiul ridic` din umeri.
Da de ce nu? Altfel, m` \ntreb ce rost ar mai fi avut toat`
campania asta. Toat` lumea [tie c` Steve \[i face treaba ct se
poate de bine. Cine ar putea s` nu fie de acord cu asta?
Ai dreptate, \l lini[ti ea, amuzat` de convingerea cu care
vorbea.
Pe urm`, l`sndu-l s` se duc` la prietenii lui, Susan intr` \n
buc`t`rie. Steve, \ntru totul \n largul lui, o ajuta pe Emma [i pe
so]ul ei s` preg`teasc` platourile cu tartine. To]i trei se
\n]elegeau de minune, [i ruptura nu schimbase nimic \n
statutul tn`rului \n cas`
Nu mult dup` aceea, toat` lumea se adunase \n sufrageria
vast`. Clayton Trent, cel care organizase \ntlnirea, lu` primul
cuvntul, cu bonomia [i sinceritatea lui obi[nuite.
Sunt convins c` realegerea lui Steve Markham este
fundamental` pentru ora[ul nostru. Acestea fiind spuse, cu
toate c` a dat dovad` c` este un bun [erif, [i a reu[it s` scape
Graftonul de delincven]a care \ncepuse s` se manifeste, partida
nu-i c[tigat` \nc`. ~sta este motivul pentru care v-am convocat
aici ast`-sear` {ti]i de asemenea c` Robert Wakefield se va
prezenta [i el
Un murmur str`b`tu asisten]a. Toat` lumea [tia c` tat`l lui
Robert, fostul [erif Sheldon Wakefield, se purtase ca un escroc.
Susan se ridic`.
24 ELEEN KELLY
Ce pericol ar putea s` reprezinte? Nimeni din Grafton n-a
uitat intrigile tat`lui [i ale bunicului s`u!
Lucrurile sunt mai complicate, r`spunse grav Clayton. |n
ora[, mul]i oameni \i repro[eaz` lui Steve c` nu este din partea
locului. Familia Wakefield este aici de mai multe genera]ii [i
ne temem c` electorii vor uita ce-a fost, ca s` dea o nou` [ans`
familiei `steia.
Cu att mai mult cu ct, interveni Steve, se pare c` cei care
conduc noua fabric` de conserve care s-a ridicat \n ora[, sus]in
candidatura lui Robert. Or, dac` ]inem seama c` acolo sunt cel
pu]in trei sute cincizeci de angaja]i
Asta nu-i de-ajuns ca s` fac` diferen]a, obiect` Susan, pe
care dezbaterea \ncepea s-o pasioneze.
Totul depinde de felul cum \[i vor duce campania, explic`
Steve. Au un buget mult mai mare dect al meu, [i pot s`
intervin` \n presa local`, la televiziune
Dar de ce conduc`torii fabricii ar sus]ine candidatura lui
Robert Wakefield? \ntreb` Susan.
Cndva, \ntr-adev`r, industria[ii din regiune refuzaser` s`
intervin` \n dezbaterile politice.
Au venit aici de pu]in timp, oft` Steve. Nu [tiu nimic
despre concep]iile [erifilor dinainte.
Nu [tiu sau au primit comisioane s` \nchid` ochii,
spuse Eric, din col]ul lui.
Steve ridic` din umeri f`r` s` spun` nimic. B`nuia [i el acela[i
lucru, dar se ab]inea s` aduc` asemenea acuza]ii \n public.
Strategia noastr`, relu` Clayton, const` \n a-i convinge pe
oameni s` voteze pentru Steve pe seama realiz`rilor lui, nu prin
opozi]ia fa]` de cel`lalt candidat. Ar trebui, de exemplu, s` se
publice articole \n care s` fie vorba despre munca pe care a
depus-o \n ultimii doi ani
{ERIFUL {I ZIARISTA 25
De ce nu te ocupi tu de asta, Susan? interveni deodat`
Emma, care trecea printre rnduri s` ofere participan]ilor cafea.
|n definitiv, e[ti ziarist`!
A[a e! aprob` cineva din mul]ime. Nimeni nu s-ar putea
descurca mai bine.
Pu]in surprins`, Susan se uit` la Steve, \ntrebndu-se cum
avea s` reac]iomeze.
Asta n-ar \nsemna s` cer prea mult de la tine? o \ntreb` el,
privind-o \n ochi.
Spre marea ei surpriz`, se auzi r`spunznd:
Nu. Dimpotriv`, a[ fi interesat`
Iat` c` s-a rezolvat problema, anun]` Clayton Trent
mul]umit. Acum a[ vrea s` vorbim despre pliantele de
propagand` [i afi[e
Dezbaterea continu`, animat`. Dup` o or`, Susan ie[i \n
pridvor; i se \nvrtea capul. Sperase c`, \ntorcndu-se acas`, va
lucra cteva luni \n lini[te [i se trezea \n mijlocul unei activit`]i
frem`t`toare.
Cteva minute mai trziu, veni [i Steve.
Susan, e[ti sigur` c` vrei s` te ocupi de toat` treaba asta de
redactare? M` tem c` ]i-am for]at mna
Ba dimpotriv`, \mi pare bine s-o fac. Am \ncredere \n
tine.
Steve nu se m`rginea s` se achite de sarcina pe care o avea
de \ndeplinit; se d`ruia trup [i suflet comunit`]ii {i f`r`
\ndoial` c` de asta, nici nu se gndise s` plece din Grafton, s`
vin` cu ea.
Se cutremur` sim]indu-l att de aproape. Nu era riscant s` se
angajeze s` lucreze al`turi de el? Cu o voce mai pu]in sigur`,
preciz`:
26 ELEEN KELLY
{ERIFUL {I ZIARISTA 27
Bine\n]eles, nu fac lucrul `sta dect din prietenie
N-am crezut niciodat` altceva, ripost` el neputndu-[i
ascunde am`r`ciunea. Dac` ]i-am dat telefon azi-diminea]`, a
fost doar ca s` [tiu ce mai faci, draga mea.
Tn`ra sim]i un nod \n gt. |ntr-un fel, tocmai puseser`
amndoi punctele pe i ; nu era nici o [ans` ca povestea lor s`
\nceap` din nou.
Un zgomot de pa[i \i f`cu deodat` s` se \ntoarc`. Emma
ap`ru \n cadrul u[ii.
Ah, aici sunte]i! Scuza]i-m`
Po]i s` vii, mam`, spuse Susan \n grab`. Doar st`team de
vorb`.
Sau \ncepeam s` ne cert`m murmur` Steve, cu un surs
ambiguu pe buze.
Din fericire, Emma nu auzise nimic. Veni [i puse o mn` pe
um`rul fiicei [i spuse, emo]ionat`:
Suntem att de mul]umi]i c` te-ai \ntors, draga mea!
Susan \i zmbi, cu inima strns`. Steve gndea la fel?
Judecnd dup` cum st`teau lucrurile, poate nu.
Capitolul 3
Smb`t` diminea]a, un mic grup ciudat se aduna \n fa]a
prim`riei; era vorba despre to]i cei care primiser` \n cursul
s`pt`mnii, \n loc de amend`, obliga]ia de a presta cteva ore
de munc` \n folosul comunit`]ii. Era acolo [i Gena Borden, o
fost` coleg` de clas` a Susanei, binecunoscut` pentru tr`sn`ile
ei [i felul sincer de a vorbi.
Ia te uit`! Uite-o pe miss Grafton, exclam` aceasta v`znd-o
pe Susan venind.
|[i scutur` non[alant scrumul ]ig`rii [i ad`ug`:
Susan, putem [ti [i noi de ce-ai fost convocat` aici? Sau
suntem prea indiscre]i?
Steve, care \[i nota ceva \n carnet, ridic` ochii pentru o clip`
dar nu interveni, l`sndu-le pe cele dou` s` discute.
Am traversat pe ro[u, morm`i Susan.
Gena, care era cu un cap mai \nalt` [i era tuns` scurt,
b`rb`te[te, izbucni \ntr-un hohot de rs.
Dar tu? \ntreb` Susan, lund sacul de plastic pe care i-l
\ntindea Steve.
Gena arunc` o privre amuzat` spre [erif. Nu p`rea deloc
stnjenit` de condamnarea asta.
Ah! Acum cteva seri am dep`[it pu]in limita, explic` cea
\ntrebat`. L-am lovit pu]in la mn` pe unul dintre angaja]ii de
la min`
|nc` mai poart` bandajul! intrveni cu furie abia st`pnit`
Frank Winter, ajutorul lui Steve.
Gena zmbi din nou.
|mi datora ni[te bani [i nu vroia s` mi-i dea
Gena, spune tot! interveni Steve, vizibil amuzat, \n ciuda
eforturilor de a r`mne serios. Ai jucat pocher \n sala din
spatele cafenelei, lucru care e strict interzis.
Nicidecum! declar` cu tupeu Gena. |i \mprumutasem zece
dolari cu o zi \nainte, [i
Steve \i arunc` o privire ne\ncrez`toare, [i toat` lumea izbucni
\n rs. {eriful ceru lini[te [i continu` s` \mpart` sarcinile.
Data viitoare cnd o s` mai sparge]i un geam, le spuse
celor dou` adolescente acuzate de vandalism, aduce]i-v` aminte
c` o s` trebuiasc` s` sp`la]i toate geamurile cl`dirii.
Spunnd asta, le d`du crpe [i o sticl` cu detergent. Cteva
clipe mai trziu, una lng` alta, Gena [i Susan \ncepur` s`
strng` hrtiile de pe iarb`.
N-a[ fi crezut niciodat` c` se pot aduna attea hrtii \ntr-un
loc public \ntr-o singur` zi! spuse surprins` Susan.
|ntru totul de acord cu tine, r`spunse Gena, care-[i
umplea sacul cu o vitez` surprinz`toare. Susan, pentru ct timp
te-ai \ntors aici?
Curios, acum, cnd erau singure, se ar`ta mult mai
prietenoas`.
Dumnezeule e greu de spus. Poate [ase luni Tocmai
am \nchiriat un apartament mobilat, pe strada East Grove.
{ERIFUL {I ZIARISTA 29
Cnd ai de gnd s` te mu]i acolo?
Cred c` luni. Am \nceput s` zugr`vesc [i cred c` o s`
termin pn` atunci.
Mai st`tur` pu]in de vorb`, apoi se desp`r]ir`, s`-[i continue
treaba. La un moment dat, Steve veni \n inspec]ie [i, de departe,
o salut` pe Susan. Instinctiv, ea \[i aranj` c`ma[a prins` de
centur` [i se felicit` \n sinea ei c` alesese, pentru treaba pe care
o avea de f`cut, ni[te blugi mai vechi care \i puneau \n valoare
mijlocul sub]ire [i picioarele lungi.
La prnz, dup` ce termin` treaba, sim]i c` avea febr`
muscular`. |ntr-un fel, metoda lui Steve se dovedea eficace.
N-o s-o mai prind` niciodat` trecnd pe stop!
Cnd urca treptele prim`riei, ca s` lase undeva sacul plin, un
fluierat o f`cu s` tresar`. Se \ntoarse [i auzi un declic
trezindu-se imortalizat` pentru vecie pe pelicula lui Patsy
Winter, redactor-[ef al ziarului local, Curierul de Grafton .
Hei! De ce-ai f`cut asta? se lament` Susan \n vreme ce
cealalt`, zmbitoare, se apropia cu aparatul de gt.
Patsy se ridic` pe vrfuri s`-l \mbr`]i[eze pe Frank, b`rbatul
ei, apoi \i \ntinse o mn` Susanei.
Nu [tiai c` a[a facem cu to]i contravenien]ii care lucreaz`
smb`ta diminea]a \n folosul comunit`]ii?
Nu [tiu dac`-mi place felul `sta de publicitate, oft` Susan
zmbindu-i f`r` s` vrea blondei \ncnt`toare din fa]a ei.
S` [tii c` te-ai descurcat foarte bine, continu` Patsy
aruncnd o privire spre Steve, care tocmai venea.
Susan a terminat mai repede, spuse acesta din urm`, cu un
zmbet pe buze.
|n cazul `sta, n-ai vrea s` vii s` m`nnci cu mine? propuse
Patsy. Sunt sigur` c` avem multe s` ne povestim. I-am l`sat pe
copii la mama lui Frank, [i nu trebuie s` m` \ntorc repede
acas`
30 ELEEN KELLY
De acord, \ncuviin]` Susan. M` duc s` m` schimb [i ne
\ntlnim la tine, la ziar.
O jum`tate de or` mai trziu, cele dou` femei, confortabil
instalate \n biroul lui Patsy, savurau un dejun improvizat, adus
de la un mic restaurant din apropiere.
Cum merge ziarul? \ntreb` Susan turnndu-[i un pahar cu
suc de portocale.
Patsy se strmb`.
Din p`cate, nu prea bine. Costurile hrtiei, tip`ririi, ale
difuz`rii, cresc ne\ncetat. Cum nu putem s` m`rim pre]urile
abonamentelor, \n momentul de fa]` lucr`m aproape \n
pierdere
|mi pare r`u.
Slav` Domnului, salariul lui Frank ne permite s` cre[tem
cum trebuie copiii, [i am de gnd s` continuu cu jurnalul, ct
mai mult. Cred c` le e de folos oamenilor Dar \n momentul
`sta, cu toate c` ies destui bani din publicitate, m` tem c` pn`
la sfr[itul anului o s` fiu obligat` s` \nchid pr`v`lia .
Patsy, dac` pot s` te ajut cu ceva, a[ face-o cu mare
pl`cere. S` scriu articole, de exemplu
Susan, e[ti foarte dr`gu]`, dar n-am cum s` te pl`tesc.
N-am nevoie de bani! se revolt` Susan. {i te asigur c`
Nu se pune problema s` te angajez benevol`! protest`
Patsy cu mndrie.
O s` g`se[ti alte modalit`]i de a-mi fi de folos ca s` te
revan[ezi, suger` r`bd`toare Susan.
Ei bine mai vedem noi, accept` Patsy. Deocamdat`,
vorbe[te-mi despre ce-ai de gnd s` faci
Susan \i spuse despre emisiune, despre cartea ei, [i \[i auzi
surprins` interlocutoarea declarnd:
Susan, de bun` seam`, [tii c` ai devenit un fel de
celebritate local`. Am de gnd s` scriu un articol despre tine \n
urm`torul num`r al ziarului!
{ERIFUL {I ZIARISTA 31
Stnjenit`, Susan \ncepu prin a protesta, dar fu de acord \n
cele din urm`, pentru c` Patsy \i spuse c` asta i-ar permite,
m`car o dat`, s` ridice nivelul vnz`rilor. Mai st`tur` ctva timp
de vorb`, Patsy \i mai f`cu o fotografie, [i pn` la urm`, Susan
plec` la noul ei apartament.
De-abia terminase de preg`tit g`leata cu vopsea lavabil` [i \[i
luase un fel de salopet` cnd sun` cineva la u[`. Cu o bidinea
\n mn`, se duse s` deschid`: cei doi fra]i Markham st`teau
zmbitori \n fa]a u[ii.
Ne-am gndit c-am putea s` te ajut`m cumva, spuse Eric.
Gazda [ov`i o clip`, apoi se d`du la o parte, l`sndu-i s`
intre. Steve, cu minile \n buzunare, r`m`sese t`cut [i examina
locul cu aten]ie.
Ei bine nu pot s` refuz ajutorul `sta nea[teptat,
r`spunse Susan str`duindu-se s` par` a nu lua lucrurile prea \n
serios. Vreau s` schimb culoarea pere]ilor, ca s` mai \nveselesc
atmosfera.
I se adres` ostentativ lui Eric, f`cndu-se c`-l ignor` pe
Steve. {tia c` meritase amenda, dar nu-i era la \ndemn` s`-l
ierte.
Perfect! exclam` Eric, bucuros. Parc` simt c` s-a trezit
pictorul din mine. Unde sunt pensulele?
|n buc`t`rie m` duc s` le aduc.
Ie[i din camer`, dar Steve o urm` [i se a[ez` lng` ea \n timp
ce-[i cotrob`ia prin lucruri.
Patsy are de gnd s` fac` un articol despre tine \n ziar,
nu-i a[a?
Femeia ridic` din umeri [i \[i mu[c` buzele.
A[a e de unde [tii?
Mi-a spus Frank. Se gndea mai de mult la asta Sunt
sigur c` un asemenea articol te-ar ajuta foarte mult.
32 ELEEN KELLY
P`rea s` fie de acord, [i Susan nu putu dect s` se bucure.
Sper din toat` inima c` n-o s` fie scris \ntr-o not` ironic`.
Patsy ]ine s` insereze [i fotografia pe care mi-a f`cut-o
diminea]`, \n fa]a prim`riei.
Sunt sigur c-ai ie[it foarte bine, murmur` el, cu tact.
Tn`ra se \nro[i [i, odat` \ntoars` \n sufragerie, se apuc` de lucru.
Steve, am terminat tavanul, dar te rog s` iei scara [i s`
vopse[ti partea de sus a pere]ilor. Eric, pe tine te rog s` te ocupi
de u[i [i de ferestre. Eu o s` m` ocup de plinte.
Dup` ce mai f`cur` cteva glume, se apucar` to]i de lucru
\ntr-o t`cere concentrat`, apoi deodat`, Susan \ntreb`,
curioas`:
De unde a]i [tiut c` vreau s` redecorez apartamentul?
Ieri sear`, ne-am \ntlnit cu mama ta la supermarket,
explic` Eric. Se \ntreba dac` o s` reu[e[ti s` termini treaba \n
week-end-ul `sta. Se pare c` i-ai refuzat ajutorul, la fel [i tat`lui
t`u, ca s` nu-i obose[ti |n condi]iile astea, ni s-a p`rut firesc
s` ne oferim s` te ajut`m. Steve a \ntrebat-o dac` n-ar fi bine
s`-]i d`m telefon dar cunoscndu-te, ne-a sf`tuit s` venim pe
nepreg`tite!
Eric p`rea vizibil \ncntat s` participe la acest complot.
Susan arunc` o privire spre Steve, pu]in contrariat` de aceast`
complicitate.
|n orice caz, spuse el, \i dator`m asta Emmei Ne-a
invitat de attea ori la mas`.
Oricum ar fi, se \mb`]o[` Susan, v` sunt ct se poate de
recunosc`toare. A[a stnd lucrurile, Eric, ]in s` te recompensez
Tn`rul, dac` \ncepuse cu \ntlnirile galante, a[a cum
b`nuia ea, ar fi avut nevoie de ceva bani de buzunar.
Nici nu se pune problema! interveni hot`rt Steve.
Femeia \n]elese imediat c` n-avea nici un rost s` continue
discu]ia.
{ERIFUL {I ZIARISTA 33
|n cazul `sta, d`-mi voie s` v` ofer prnzul. A[ putea s`
comand ni[te pizza. Parc`-mi aduc aminte c` lui Eric \i place
foarte mult
Susan, ar fi foarte dr`gu] din partea ta, zmbi Eric.
De acord cu pizza, f`cu Steve, dar ]in s` \mp`r]im plata.
|nainte ca Susan s` aib` timp s` reac]ioneze, el scoase cteva
bancnote din portofel, \ntinzndu-i-le.
Cu att mai mult cu ct, continu` el, [i tu ]i-ai adus
contribu]ia la campania electoral`.
Femeia [ov`i, cu banii \n mn`.
~sta nu-i un motiv s`
Susan, nu insista, interveni Eric. N-o s`-l convingi! Mai
bine s` trecem la treab`.
Se apucar` din nou de lucru, \ntr-o atmosfer` mai destins`, \n
care rsetele [i glumele aduceau aminte de o perioad` din p`cate
trecut`. Spre marea lor surprindere, cnd soarele se preg`tea s`
apun`, \[i d`dur` seama c` treaba era aproape terminat`.
Am dat dovad` de un spor de ne\nchipuit, exclam` vesel
Susan. |mi pare r`u c` nu merge telefonul, pentru c` a[a a[ fi
putut s` comand pizza imediat
O s` se duc` Eric, i-o t`ie Steve \ntinzndu-i fratelui mai
mic cheile ma[inii. F`r` exces de vitez`, ne-am \n]eles?
Promit, [erifule! spuse Eric disp`rnd.
Susan [i Steve r`maser` t`cu]i cteva clipe, apoi el se a[ez`
pe un scaun [i spuse:
Prea ai tendin]a s`-l r`sfe]i pe Eric, [tii?
Se prea poate. Dar tu, n-ai impresia c` e[ti prea sever?
Tn`ra se a[ez` lng` el, bucurndu-se de complicitatea \n
care se aflau. Nea[teptata singur`tate invita la confiden]e, [i
Steve continu`, \ncruntndu-se:
E din cauz` c` sunt cam nelini[tit \n privin]a asta. |n
momentul de fa]`, e \mpreun` cu un grup de adolescen]i
34 ELEEN KELLY
fanatici dup` ma[ini, care dispun de mult mai mul]i bani dect
mine. Eric se simte atras de o oarecare Wendy, care face parte
din ga[c` Pn` acum, este acceptat pentru c` se pricepe la
mecanic`, dar m` tem c` or s` apar` unele schimb`ri. Tot
timpul m` tem c` am f`cut gre[eli \n educa]ia lui
Cum po]i spune a[a ceva? protest` Susan. Mie mi se pare c`
te-ai descurcat de minune. Pu]ini b`rba]i ar fi f`cut-o, \n locul t`u.
Cnd joci rolul unui p`rinte, \]i pui tot timpul \ntreb`ri,
r`spunse el, privindu-i blugii uza]i, plini de pete de vopsea.
Curios lucru, uitase ct de mult \i pl`cea s` stea de vorb` cu
Susan. De fapt, spiritul ei viu, deschis, \i lipsise foarte mult. |i
\ntlni privirea binevoitoare, [i continu` oftnd:
Mi-am spus , venind s` m` instalez aici, c-am s`-i ofer o
via]` mai stabil` [i mai sigur` dect la New York. Din p`cate, cu
toate c` Eric nu o spune niciodat`, am impresia uneori c` i-ar
pl`cea s` plece de aici. De exemplu, m` \ntreb dac` se bucur`
c` vreau s` ob]in postul de [erif.
Se arat` totu[i unul dintre sus]in`torii cei mai \nfoca]i.
Hm Acum cteva luni am fost la New York [i a insistat
mult s`-l las s`-[i fac` studiile acolo. Un prieten de-al meu se
oferea s`-l g`zduiasc`, dar n-am fost de acord, din cauza vrstei.
Sunt convins c` p`rin]ii mei ar fi refuzat s` m` despart de el
\nainte de a \mplini optsprezece ani.
Cum a reac]ionat? \ntreb` Susan.
I-ar fi pl`cut s`-l prind` de mn`, dar prefer` s` p`streze
distan]a. Nu trebuia s` uite c` lucrurile se schimbaser` foarte
mult
Bine\n]eles c` mi-a repro[at hot`rrea. F`r` s`-i spun
lucrul `sta, am vrut s` evite \nfruntarea cu via]a dur` a
metropolei. Nu-[i d` seama c` sub aparen]a fascinant`, New
York-ul este un ora[ periculos Trebuie s` am grij` de el. El e
toat` familia mea.
{ERIFUL {I ZIARISTA 35
Glasul lui Steve, mai aspru, tr`da o nelini[te de net`g`duit.
Acum, ce spune? \ntreb` ea cu blnde]e.
A terminat cu insisten]ele, \ns` am impresia c` nu m-a
iertat definitiv c` l-am adus la Grafton. |mi repro[eaz` c` \l
protejez prea mult
Se \n[al` \n privin]a asta?
Poate nu, r`spunse Steve. Cred c` am devenit foarte
grijuliu dup` ce mi-am pierdut p`rin]ii
O voce interioar` ad`ug`: P`rin]ii [i logodnica
Sunt sigur` c` \n c]iva ani, o s` \n]eleag` [i el cum stau
lucrurile [i n-o s` mai aib` nimic cu tine. Nu te mai nec`ji
att
F`r` s` poat` de data asta s` reziste impulsului, \l prinse de
mn`, dar el r`mase rece [i indiferent. Cu inima strns`, Susan
\l l`s` \n pace, [i se ridic` s` se duc` la buc`t`rie.
Dup` ce-[i scoase [apca de pe cap, se uit` surprins` la mini
[i la bluz`, murdare de vopsea.
Cum se face c` sunt mult mai murdar` ca tine?
Este vorba doar de gravita]ie, r`spunse el zmbind. De la
\n`l]imea sc`rii, pic`turile cad pe perete, nu peste cel care
vopse[te.
O examina cu o expresie enigmatic` [i, \ntructva stnjenit`,
femeia se \ntoarse s` scoat` farfuriile din dulap.
Eric trebuie s` se \ntoarc`. Am timp s` preg`tesc totul
Steve deschise u[a frigiderului, ca s` scoat` cuburi de
ghea]`. Cteva minute mai trziu, masa era pus` [i, ca s` nu stea
degeaba, el f`cu un tur al apartamentului. Aflat la primul etaj al
unui imobil mic [i elegant, acesta era format dintr-o sufragerie
mare pe care o revopsiser`, un dormitor mic, o buc`t`rie
pl`cut` [i o baie amenajat` ca lumea.
O s` te sim]i foarte bine aici, coment` Steve. Ai tot ce-]i
trebuie.
36 ELEEN KELLY
{ERIFUL {I ZIARISTA 37
Ca mobilier, da. |n curnd, o s` primesc a[ternuturile de
pat [i restul ruf`riei.
Dac` ai vreodat` nevoie de ceva
Tocmai vroia s`-i mul]umeasc`, \n clipa \n care ap`ru Eric,
cu cutiile de pizza \n mn`.
Ce crede]i c` mi s-a \ntmplat!? exclam` el triumf`tor.
Steve [i Susan \l privir` indulgent.
Spune-ne [i nou`! r`spunse Steve.
Am am \ntlnit-o pe Wendy, [i a fost de acord s` mearg`
cu mine la film! Steve, cred c` n-ai nimic \mpotriv`, nu?
Steve ezit` o clip` apoi, \n fa]a expresiei radioase a fratelui
mai mic, \i puse \n mn` o sponsorizare.
M`car ai timp s` m`nnci cu noi? \ntreb` Susan, zmbind.
Adolescentul, \ncurcat, dansa de pe un picior pe cel`lalt.
Drept s` spun mi-ar fi f`cut mare pl`cere, dar i-am
promis lui Wendy s` ne vedem \ntr-o or`, [i cum a[ vrea s` trec
pe acas` s` m` schimb |n]elege]i, pn` acum abia se uita la
mine. N-a[ vrea s` cread`
|n]elegem, \l asigur` Steve, \mblnzit. P`streaz` ma[ina. O
s` m` \ntorc cu Susan.
Mul]umesc mult de tot, Steve. Sim]i]i-v` bine!
{i, la fel de brusc cum ap`ruse, disp`ru. Pusese cutiile \n
bra]ele fratelui mai mare, [i Susan nu putu s` nu rd` de
expresia buimac` a acestuia.
Ei bine, [erifule, spuse ea mali]ioas`, mi se pare c` e[ti
la dispozi]ia mea!
Capitolul 4
Nu mi-a displ`cut niciodat` s` fiu la dispozi]ia ta, r`spunse
el galant.
Sub privirea lui scrut`toare, femeia avu impresia c` i se
\nvrtea capul. Trebuie s` fie din cauza vopselei, \[i spuse,
\ncrncenat`. Mirosul m` face s` m` doar` capul. Totu[i,
explica]ia asta nu o convingea deloc.
Nu-i sunt \ntru totul indiferent, se gndi Steve cu o
satisfac]ie secret`, ghicindu-i nelini[tea. Degeaba \ncercaser` [i
unul [i cel`lalt s` dea uit`rii ce fusese \ntre ei, lucrul `sta era
vizibil. Deodat`, el puse \ntrebarea care-i st`tea pe limb`:
Crezi c` am gre[it \ntlnindu-ne din nou?
Susan se a[ezase la mas` iar el se a[ez` \n fa]a ei, a[teptndu-i
nelini[tit r`spunsul. Totu[i, ce vroia s` [tie pn` la urm`? Nu
era sigur, dar un fel de demon interior \l f`cea s-o urm`reasc`
pn`-n pnzele albe.
Ei bine poate, da. Nu [tiu unde putem ajunge.
Acum \i p`rea r`u c` r`m`sese singur` cu el. Unde mai pui
c` dup` aceea trebuia s`-l duc` acas`!
E[ti hot`rt` s` pleci din nou \ntr-o bun` zi, nu-i a[a? relu`
b`rbatul pe un ton mai sc`zut.
Da, o s` plec de \ndat` ce voi putea, murmur` femeia.
Steve o atinse din \ntmplare cu piciorul pe sub mas`, [i ea
se retrase cu o mi[care brusc`.
Cred c` pn` la urm` ai dreptate, declar` el hot`rt. Nu
cred c` putem deveni doar prieteni. Mi se pare de ne\nchipuit
o re\nc`lzire a rela]iei, dup` tot ce a fost \ntre noi
Acum, \n]elegea ce-l \mpingea s` vorbeasc` a[a: vroia s-o
cucereasc` din nou [i se sim]ea preg`tit s` fac` toate eforturile
ca s` reu[easc`. Emo]ia ei i se p`rea de bun augur. Era un semn
c` \nc` se mai sim]ea un pic ata[at` de el, nu?
Susan, c`reia \i disp`ruse pofta de mncare, \[i privea pizza
f`r` s` se hot`rasc` s` se ating` de ea. Trebuia neap`rat s`
schimbe cursul discu]iei Ag`]ndu-se de prima idee care-i
trecu prin minte, \ntreb`:
Mai locuie[ti \n centru?
Nu. Am cump`rat o ferm` veche, la c]iva kilometri
distan]`, la care eu [i Eric am lucrat destul.
Descrie-mi-o.
E veche, cu un pridvor dr`gu] cu coloane. A trebuit s`
refacem toat` instala]ia sanitar` [i electric`. Tocmai am pus pe
jos mocheta
Casa e mare?
Peste dou` sute de metri p`tra]i. Trei dormitoare [i dou`
b`i la etaj, o sufragerie foarte mare [i o buc`t`rie la parter
dar o s` vezi cnd o s` m` duci acolo. Mi-ar pl`cea s` [tiu ce
p`rere ai despre ce-am f`cut.
Vorbir` \n continuare despre cas`; Susan era fericit` c`
reu[ise s` cantoneze discu]ia \n zona generalit`]ilor.
{ERIFUL {I ZIARISTA 39
Dup` ce Steve termin` de mncat pizza pn` la ultima
buc`]ic`, \n vreme ce ea abia se atinsese de a ei, gazda se ridic`
s` strng` farfuriile pe care le duse \n chiuveta de la buc`t`rie
[i puse de cafea. Steve se ridic` la rndul lui [i, cu un pas
non[alant, se apropie de ea.
Ia te uit`! exclam` el.
Susan \[i \n`l]` sprncenele.
Ce e?
Ai vopsea \n p`r.
Nu se poate! De aia mi-am pus [apca pe cap
Stai pe loc, \i spuse el sco]nd un pieptene din buzunar.
Cred c` pot s` te cur`].
|n timp ce st`tea nemi[cat`, cu inima b`tndu-i mai repede
sim]indu-l att de aproape, el trecu \ncet cu pieptenul prin
p`rul negru [i lucios. |i pl`cea s-o simt` dependent` de el, chiar
dac` pentru moment dintr-un motiv att de ne\nsemnat
Uite, spuse dup` un timp, suflnd din pieptene cteva fire
de vopsea uscat`.
Mul]umesc.
F`r` nici o explica]ie, era din ce \n ce mai nervoas`, cu
fiecare minut care trecea. De ce nu putea s` fie cu totul
indiferent` la prezen]a lui? se \ntreba, disperat`. {i totu[i, \ntr-o
zi, trebuia s` reu[easc`
Steve, care-i remarcase tulburarea, se \ndep`rt` cu tact,
pentru c` nu vroia s` for]eze lucrurile. Trebuia s`-i lase timp s`
se obi[nuiasc` din nou cu el Dup` ce o ajut` s` pun` \n
ordine lucrurile din buc`t`rie, \ntreb`:
Cnd vrei s` \ncepi s` lucrezi la pliantul pentru campania
electotal`? B`nuiesc c` ar trebui s` prezin]i [i un fel de rezumat
al biografiei mele, printre altele
Susan ezit`, se gndi o clip`, apoi r`spunse:
40 ELEEN KELLY
La urma urmei, de ce s` nu \ncepem chiar ast`-sear`?
La mine?
Urmar` cteva clipe de t`cere. |i sim]ea reticen]a
Niciodat`, pn` \n seara aceea, nu-[i \nchipuise c` va fi din nou
cucerit de farmecul ei. Se l`sase \ndemnat de Eric s` vin` s-o
ajute la vopsit, [i uite c` acum \ncerca din toate puterile s-o
re]in` lng` el
Cum Eric nu-i acas`, o s` fim lini[ti]i.
F`r` \ndoial`, era prea mult, [i foarte periculos! \[i spuse
Susan, [i r`spunse cu voce tare:
Mi-ar pl`cea s` lucrez la ai mei. E mai aproape, [i \mi
cunosc mai bine ma[ina de scris
Eforturile ei de a p`stra distan]a \l amuzau [i-l iritau \n
acela[i timp.
Maic`-ta n-o s` fie contrariat` v`zndu-ne ap`rnd pe
neanun]ate?
Susan nu se putu ab]ine s` nu rd`.
Contrariat`? S-o crezi tu! Dimpotriv`, o s` fie \ncntat` s`
ne vad` \mpreun`.
|n plus, Emma ar fi o companie ideal` [i Steve [i-ar da
pn` la urm` seama c` nu avea de gnd s` re\nnoade leg`turile
care nu fuseser` de durat`, lucru deja dovedit.
O s` ne ducem \n bibliotec`, lng` [emineu. E locul cel
mai potrivit.
Cum vrei tu murmur` Steve.
F`cur` drumul pn` la locuin]a familiei Trent \ntr-o lini[te
ap`s`toare. Susan conducea \ncet, nu se gr`bea, con[tient` c`
Steve o privea insistent, ca [i cum ar fi vrut s`-[i \ntip`reasc` \n
minte profilul ei. |ncerca s` par` ct mai deta[at`. Nu trebuia s`
se lase tentat` de o \mp`care. |n definitiv, cnd locuise la
Lansing, el nu f`cuse un pas \napoi cnd avusese nevoie de el?
{ERIFUL {I ZIARISTA 41
|n seara asta, \[i spuse hot`rt` c` aveau s` lucreze unul lng`
cel`lalt, ca doi profesioni[ti pe care \ntmplarea \i adusese de
aceea[i parte a barierei. Nimic mai mult.
Din p`cate, cnd Emma [i Clayton Trent \i v`zur` venind
\mpreun`, se purtar` cu o stnjenitoare lips` de firesc. Emma
insist` s` foloseasc` ma[ina ei de scris electric`, \n locul ma[inii
portabile a Susanei, apoi declar` c` va pleca \mpreun` cu so]ul,
ca s` le lase cmp liber de ac]iune.
Nedumerit` [i mhnit` de aceast` poten]ial` plecare, Susan
insist`:
Nu vre]i s` ne ajuta]i s` redact`m pliantul?
O s` v` descurca]i mult mai bine singuri, o asigur` tat`l.
De altfel, de mult` vreme ne propuseser`m s` mergem la
cinematograf.
Resemnat`, tn`ra \i conduse la u[`, apoi se \ntoarse la Steve
[i-i spuse cu un zmbet distant:
S` mergem
Odat` ajuns` la birou, Susan se a[ez` [i puse o foaie \n
ma[ina de scris.
De unde s`-ncepem? \ntreb` cu r`ceal` \n glas.
Tu e[ti jurnalista. Eu m` m`rginesc s`-]i urmez
instruc]iunile.
Femeia puse mna pe ma[ina de scris cu o emo]ie ridicol`,
asemenea unei adolescente aflat` la prima \ntlnire. N-avea s`
reu[easc` niciodat` s` se debaraseze de ascendentul lui Steve?
|]i propun s` \ncepem cu studiile pe care le-ai f`cut,
experien]a profesional` Dac`-mi aduc bine aminte, ai f`cut
Dreptul la universitate, pe urm` ai fost doi ani \n Poli]ia Militar`
[i \nc` doi \n Poli]ia Civil` din New York. Dup` aceea, ai venit
la Grafton s` ocupi postul de [erif, cu un impresionant dosar de
recomand`ri
42 ELEEN KELLY
Vorbind, Susan scrisese toate detaliile pe care le spusese.
Steve se aplec` s` citeasc`, [i dup` cteva clipe, murmur` cu
gravitate:
Mi se pare c` [tii totul despre mine
Tn`ra ridic` ochii spre el, [i inima \ncepu s`-i bat` mai
repede. {tii bine c` am nevoie de tine, \[i spuse \n sinea ei.
Dar e mai mult dect o simpl` dorin]` trupeasc`. Nu-[i dorea
o pasiune trec`toare, ceva vremelnic, ci o dragoste adev`rat`.
Vroia \n]elegere, tandre]e, s` \mpart` \mpreun` problemele
[i, mai ales, ar fi vrut s` fie \ncurajat` \n propria carier`, lucru
care aparent \i fusese refuzat.
Hot`rt`, l`s` ochii \n jos [i puse mna pe un stilou [i o foaie
de hrtie.
Acum, trebuie s`-mi spui cum ai de gnd s`-]i faci treaba
[i care au fost motivele care te-au f`cut s` te stabile[ti \n Virginia
de Vest.
De data asta, Steve se ridic` [i se duse s` se a[eze pe un
scaun, la oarecare distan]`. Deodat`, p`rea c` prefer` s` fie
prudent. Dup` cteva momente de reflec]ie, \ncepu:
Locuind un timp \n Grafton, am aflat \ndeaproape istoria
zonei [i am cunoscut toate familiile care locuiesc aici, unii de
mult` vreme, al]ii, la fel ca mine, veni]i de curnd. Acomodarea
asta cu via]a comunit`]ii mi se pare indispensabil` pentru
munca mea
Cum crezi c-o s`-i convingi pe aleg`tori c` n-o s` pleci din
Grafton, dup` ce-o s`-]i \ndepline[ti cei doi ani de mandat?
Trebuie s` [tie c`, de acum aici m` simt acas`. Fie c`
sunt ales sau nu, o s` tr`iesc mai departe printre ei.
Dup` ce-[i not` spusele lui, Susan le puse \n ordine [i le
b`tu imediat la ma[in`. Dup` ce termin`, puse lng` ma[in`,
una peste alta, cele cteva foi scrise [i nu putu s` se ab]in` s`
nu-i pun` o \ntrebare mai personal`.
{ERIFUL {I ZIARISTA 43
Spune-mi, Steve Dac` Robert Wakefield va fi ales \n
locul t`u, o s` continui s` lucrezi sub ordinele lui?
Tn`ra femeie, care spera pe jum`tate c` \n aceast` eventualitate,
ar fi preferat s` se \ntoarc` la via]a de ora[, poate el avea ar fi
urmat-o Totu[i, spre dezam`girea ei, Steve r`spunse:
De bun` seam`. O s` \ncerc s`-mi fac ct mai bine treaba,
oricare o s` fie postul pe care o s`-l ocup.
{i, ca [i cum i-ar fi citit gndurile, ad`ug`:
Susan, s` [tii c` n-o s` plec din Grafton. Aici e casa mea [i
o s` fie [i a lui Eric, pentru urm`torii doi ani.
Credeam c` o cas` este \n primul rnd locul unde tr`ie[ti
cu cei dragi, murmur` femeia nu f`r` oarecare am`r`ciune.
Susan, lucrurile sunt de multe ori mai complicate. |n
timpul celor [ase ani petrecu]i \n Poli]ia Militar`, am fost \n
multe locuri din ]ar` [i m-am s`turat s` v`d tot timpul alte
peisaje [i alte chipuri, f`r` s` am timpul s` m` obi[nuiesc cu ele.
Dup` perioada aceea, am \nceput s` visez c` \ntr-o bun` zi am
s` m` stabilesc undeva. |ncep s` cred c` acum am posibilitatea
s` fac lucrul `sta, [i nici nu m` gndesc s` renun] |n plus, [tii
[i tu ct de mult \mi place or`[elul `sta. |mi place frumuse]ea
locurilor [i simplitatea oamenilor. M` face s` cred, mai mult ca
\n oricare alt` parte, c` aici am un c`min, o familie. O s` r`mn
aici, [i aici e locul unde o s`-mi cresc copiii
S`-]i cre[ti copiii? repet` Susan pe un ton gtuit. Ai de
gnd s` te \nsori?
Surprins`, se \ntreb` deodat` dac` pusese ceva la punct cu
o alt` femeie. |n cazul `sta, de ce nu-i spusese Emma nimic? De
ce ]inuse secret?
Cu siguran]`, o s` m`-nsor \n doi-trei ani, dup` ce Eric o
s` plece la universitate, spuse Steve, hot`rt. Nu vreau s` te
mint \n privin]a asta. O s`-mi aleg partenera pe care am s-o
consider ideal`. Mult` vreme, am crezut c` tu o s` fii aceea
44 ELEEN KELLY
B`rbatul se ridic` [i \ncepu s` se plimbe prin camer` cu pa[i
mari. Pe urm`, dup` ce trase adnc aer \n piept, continu`:
|mi place s` locuiesc \ntr-un or`[el ca `sta, dar nu mi-e
de-ajuns. Vreau s` am familie, copii, s`-i cresc ct sunt destul de
tn`r ca s` le pot oferi o existen]` ct mai u[oar`.
Susan vroia [i ea copii. De fapt, visul ei cel mai drag ar fi fost
s`-i aib` cu Steve, continundu-[i \ns` propria carier`. Patsy
Winter se descurcase |n cazul ei, p`rea imposibil a[a ceva.
Ai fi gata s` te \nsori f`r` s` iube[ti? \ntreb` femeia,
mimnd indiferen]a.
M-a[ \nsura cu o femeie care s` aib` acelea[i planuri ca mine
Chiar f`r` dragoste? insist` ea, sim]indu-l [ov`ind.
|l v`zu ridicnd imperceptibil din umeri. |i era greu s`
r`spund`! Cu toat` siguran]a [i eforturile lui de a o cuceri din
nou, \l sim]ea uneori, \n prezen]a ei, timid ca un pu[ti de
cincisprezece ani
Simpatia reciproc` cred c` ar fi de-ajuns.
Bine\n]eles, nu putea s`-i spun` c` nu mai iubise pe nimeni
altcineva dup` ea
|n plus, pu]in` tandre]e reciproc` se poate dovedi uneori
foarte durabil`
De fapt, nu credea deloc ceea ce spunea. Altfel, de ce naiba
nu pornise deja \n c`utarea unei candidate? Sim]ind un nod \n
gt, Susan se ridic`, la rndul ei. Deodat`, sim]ea nevoia
stringent` s` r`mn` singur`
Te duc acas`, \i spuse brusc. Se face trziu. |nsemn`rile
astea r`mn la mine, o s` le duc la tip`rit [i o s`-]i trimit
bunul de tipar la birou, ca s`-]i dai acordul.
Mul]umesc pentru ajutor, spuse el pe un ton neutru.
F`r` s` mai stea pe gnduri, Susan c`ut` \n geant` cheile
ma[inii. Cum crezuse oare, m`car o clip`, c` puteau s` fie
{ERIFUL {I ZIARISTA 45
altceva dect adversari? O f`cuse deja s` sufere o dat`, [i putea
s-o ia de la cap`t dac` nu era atent`. Dar n-avea s` se lase
Cnd \[i ocupar` locurile \n ma[in`, pe cer ap`ruse o lun`
sidefie care sc`lda peisajul \ntr-o lumin` ireal`. Steve nu se
sim]ea \n largul lui. |[i d`dea seama c` o r`nise vorbind despre
c`s`torie Dar nu regreta \ntru totul micul discurs. |ntr-o
bun` zi, trebuia s` \n]eleag` [i Susan c` p`mntul nu se \nvrtea
\n jurul ei.
Din cnd \n cnd, \i spunea pe unde s-o ia, pref`cndu-se c`
nu bag` de seam` c` dep`[ea viteza. Nu dup` mult timp,
ma[ina opri \n fa]a casei lui. Nu era aprins` nici o lumin`.
Eric iar a uitat s` lase aprins` lumina de afar`, morm`i
Steve.
{oferi]a nu r`spunse, dar minile i se crispar` pe volan.
Trebuia s` coboare ct mai repede, ca s` poat` pleca! Nu
trebuia s-o vad` ct era de tulburat`, lucru care [i ei i se p`rea
total absurd
Steve ie[i din ma[in` dar, \n loc s-o ia spre treptele care
duceau la u[a de la intrare, ocoli ma[ina [i veni s`-i deschid`
portiera.
Nu intri o clip`?
|ntrebarea p`rea un pic ironic`. |[i \nchipuia oare c`-i era
fric` s` r`mn` singur` cu el? Nicidecum! Va [ti s`-i arate c`
n-o mai interesa deloc. Doar era un b`rbat gata s` se \nsoare cu
prima venit` ca s` \ntemeieze un c`min, ce naiba!
La urma urmei, de ce nu? replic` femeia ridicnd b`rbia,
sfid`toare.
O lu` de mn` s-o conduc` la trepte.
Ziua, ai vedea mai bine cum arat`, spuse gazda vrnd
cheia \n broasc`. Am vopsit pere]ii \n alb, iar u[ile [i obloanele
de la ferestre \n albastru \nchis.
46 ELEEN KELLY
Trebuie s` fie foarte frumos, admise, politicoas`.
Dup` cteva clipe, erau amndoi \n`untru. Steve ap`s` pe
butonul \ntrerup`torului [i \n lumin` ap`ru o sufragerie mare,
cu aspect primitor, mobilat` cu bun-gust. Nou-venita nu-[i putu
opri o exclama]ie de sincer` admira]ie.
Steve, ai f`cut minuni!
Amfitrionul zmbi mndru, [i-i propuse:
Pot s`-]i ofer ceva cald de b`ut? Un ceai?
Susan ezit` o clip`. De ce s` nu accepte un ceai, \nainte s`
porneasc` din nou la drum? |i p`rea r`u c` nu fusese mai
prietenoas` cu el. |n definitiv, planurile lui de viitor n-o
interesau deloc, nu?
Chiar a[ vrea un ceai.
Ia loc pe canapea }i-l aduc \ntr-o clip`.
Cnd ap`ru din nou, avea \n mini o tav` pe care a[ezase
al`turi de ce[tile cu ceai, o farfurie cu biscui]i de ciocolat`,
foarte \mbietori. |mpresionat`, Susan zmbi la rndul ei.
Biscui]ii mei prefera]i! Deci, ]i-ai adus aminte
Mai bine s` spunem c` mi-ai inoculat virusul, glumi Steve.
De cnd te-am cunoscut, tot timpul m`nnc a[a ceva.
Eu \ns`, spuse femeia punndu-[i zah`r \n ceai, n-am mai
mncat de cnd de cnd am plecat.
De ce?
Ei bine De cele mai multe ori, am luat prnzul sau am
cinat \n ora[. Pe de alt` parte, trebuie s` am grij` cu
greutateapentru c` e adev`rat ceea ce se spune: pe ecran ai
\ntotdeauna cu cinci kilograme mai mult dect \n realitate.
Pun pariu c` [i a[a ai fi \ncnt`toare.
Mul]umesc, \ns` m` \ndoiesc c` directorul meu ar fi de
acord cu tine
{ERIFUL {I ZIARISTA 47
Nu avem dreptate cnd ne lipsim de bun`t`]i, replic` el
mali]ios. O existen]` pus` sub semnul sacrificiului, devine
repede o povar`.
Susan \[i d`du seama c` vechea lor complicitate avea \nc` o
dat` tendin]a s` revin`. Nu era surprinz`tor? Nu puteau s` se
poarte ca [i cum se \ntlniser` cu o zi \nainte [i abia se
cuno[teau
Steve rupse un biscuit \n din]i [i declar` cu o voce mai joas`:
Susan, [tii ct mi-ai lipsit?
Femeia \i evit` o clip` privirea. Ce rost avea s` pretind` c` nu
se gndise la el? N-avea nici un rost s` mai adauge o minciun`
la tot ce-i desp`r]ea.
{i tu mie, murmur` ea.
Dup` ce se uit` cteva clipe la el, invitata \ncepu s` priveasc`
tablourile ag`]ate pe pere]i.
Crezi c` e prea trziu? re\ncepu el.
|mi \nchipui c` niciodat` nu e trziu s` iube[ti. Asta
\nseamn`
Asta \nseamn`, interveni el, c` nu crezi c` am putea relua
rela]ia de acolo unde am l`sat-o
Nu. Vrem ni[te lucruri prea diferite. Nu am face dect s`
ne r`nim din nou, Steve.
Se str`diua s` vorbeasc` lini[tit, \ns` avea minile umede.
Susan, eu nu ]i-a[ fi cerut niciodat` s`-]i abandonezi
munca, [tii foarte bine. Dar acum, c` e[ti pe jum`tate \n
[omaj
Deodat`, ea se ridic` [i \ncepu s` m`soare \nc`perea cu pa[i
mari, speriat` de ce avea s` spun`. Nu vroia s`-l asculte. Nu
vroia s` \nceap` din nou s` cread` c` e posibil
Cariera mea nu-i terminat`, Steve. N-am de gnd s` m`
opresc la primul e[ec!
48 ELEEN KELLY
Ai dreptate, Susan. Apropo de e[ec de ce s` nu ne
gndim [i la cel al vie]ii tale sentimentale?
|i cerea prea mult. Nu putea s` rezolve dect cte o
problem` o dat`, [i avea deja mult de lucru cu cea a profesiei
sale. Cu \nc`p`]nare, se hot`r\ s` r`mn` pe domeniul `sta.
Vreau s`-mi g`sesc din nou de lucru \n televiziune. Altfel,
o s` am impresia c` nu m` pot realiza
Po]i s` scrii o carte. Nu-i nimic neobi[nuit. O asemenea
activitate ar putea de asemenea s`-]i schimbe punctul de
vedere
Nu cred, oft` femeia. Asta o s`-mi fie o ocupa]ie pn` mi
se va oferi din nou o emisiune.
Steve sim]i c` ajunge la exasperare.
Mai exist` [i altceva dect televiziune pe lumea asta,
Susan! Dac-ai vrea
N-are absolut nici un rost s` \ncepem s` ne cert`m, i-o
t`ie ea.
|[i lu` geanta \n mn` [i porni spre u[`. Steve \ncerc` s-o
opreasc` din drum.
Las`-m`-n pace trebuie s` plec, [uier` ea.
O prinse de bra] [i o oblig` s` se \ntoarc`.
Chiar a[a? Iart`-m` c` te-am sup`rat. Dar nu pleca \nc`
R`mi
|l privi cu r`ceal`, dar atingndu-l, inima \ncepu s`-i bat` mai
repede.
Nu insista, Steve. Nu pot.
De ce nu?
Adoptase tonul mngietor pe care i-l cuno[tea att de bine.
Sngele \ncepu s`-i curg` mai repede \n vine, [i \[i sim]i obrajii
\nro[indu-se
{ERIFUL {I ZIARISTA 49
Nu, Steve. {tiu foarte bine c` o s` \ncerci s` m` duci \n pat.
Or, `sta era un lucru care nu trebuia s` se \ntmple. Ar fi fost
prea repede cucerit` din nou de farmecul lui
Privirea lui Steve se \ndulci, [i ridic` \ncet mna pn` la ceafa
Susanei.
A[ vrea s` fac dragoste cu tine.
Deja, privindu-i ochii turcoaz, femeia \ncepea s` se piard`.
|n]elesesem, mul]umesc Dar unde o s` ajungem, \n felul
`sta? Nu spuneai c` vrei s` te \nsori [i s`-]i \ntemeiezi o familie?
Am spus asta ca s` te fac geloas`, [tii foarte bine. Se pare
c` am reu[it Dar nu exist` nimeni altcineva \n afar` de tine,
Susan!
Din ce \n ce mai conving`tor, \[i strecurase bra]ul dup`
mijlocul ei, s-o trag` mai aproape. Nu-i mai trebuia mult ca s`
cedeze pn` la urm`. Ct de mult i-ar fi pl`cut s` reg`seasc`
intimitatea pe care o tr`iser` \mpreun` |ns` criticile pe care
i le lansase pu]in mai devreme, \i revenir` \n minte [i se
\ndep`rt` din nou, cu buzele strnse.
Las`-m` s` plec! Nu vreau s` cedez unei emo]ii
trec`toare
Trec`toare? Cuvntul p`rea mult prea f`r` via]` ca s` descrie
vrtejul pe care-l trezea \n ea. Cu toate astea, cu glas frem`t`tor,
se sili s` continue:
Din p`cate, fascina]ia noului ar trece foarte repede, [i nu
am face altceva dect s` ne \ntoarcem de unde am plecat. De ce
s` suferim din nou?
Nu-i obligatoriu s` se \ntmple a[a. S-ar putea, dimpotriv`,
cu experien]a pe care o avem, lucrurile s` mearg` \n alt`
direc]ie Complicitatea ne-ar ajuta poate s` ne rezolv`m \n
sfr[it problemele Susan, mi-ar pl`cea att de mult s`-]i reiei
locul \n via]a mea!
50 ELEEN KELLY
{ERIFUL {I ZIARISTA 51
F`r` s`-i mai lase timp s` r`spund`, o mai trase o dat` lng`
el [i o s`rut` \ndelung, cu pasiune [i nostalgie. Femeia \nchise
ochii, se l`s` biruit` o clip` apoi, \ncet, d`du \napoi.
Promite-mi c-o s` ne vedem \n continuare, o implor` el.
O punea \ntr-o situa]ie extrem de dificil`. {i ei i-ar fi fost
greu s` se lipseasc` de prezen]a lui
Steve [tii bine c` n-o s` r`mn aici la nesfr[it.
B`rbatul se \ncrunt`, ca [i cum refuza s` se gndeasc` la
perspectiva inevitabil` pentru ea unei noi desp`r]iri.
S` nu ne mai gndim la asta, pentru moment. S` ne
\ntlnim, ct mai stai aici.
Femeia nu-i r`spunse imediat [i el lu` t`cerea drept o
\ncuviin]are. Susan trebuia s` se gr`beasc` s`-i deschid` ochii,
\nainte de a c`dea \ntr-o capcan` din care nu mai puteau s` ias`.
O s` m` gndesc la asta, Steve.
Ne-am \n]eles.
O lu` tandru de bra], o conduse la ma[in` [i relu`, dup` ce
o s`rutase pe obraz:
A[tept s` m` suni.
Nu uita c` nu ]i-am promis nimic, spuse femeia cu glas
rug`tor.
Mai putea s`-i reziste mult? |ncepea s` se \ndoiasc`. Cu att
mai mult cu ct el \i spuse \n loc de r`mas-bun:
O s` p`strez speran]a Am \ncredere \n tine.
Capitolul 5
Pot s` v` fiu de folos cu ceva? \l \ntreb` politicos Susan pe
necunoscutul care-i sunase la u[` [i acum se uita curios la ea.
Trecuser` cteva zile de cnd \l v`zuse pe Steve. |n sinea ei,
sperase c-o s` ia leg`tura cu ea, dar nu se \ntmplase a[a [i, cu
inima grea, se \nchisese \n cas` s` lucreze.
Vizitatorul scoase la iveal` exemplarul Curierului de
Grafton pe care-l ]inea \n mn` [i se prezent` cu un aer pu]in
arogant:
A]i auzit vorbindu-se de mine Sunt Robert Wakefield.
Rivalul lui Steve la postul de [erif La rndul ei, Susan \l
studie pe nou-venit. De \n`l]ime medie, era \mbr`cat cu un
costum de flanel` [i avea o musta]` fin`. Ce vroia, pn` la urm`?
Bun` ziua, domnule Wakefield. Vizita dumneavoastr` m`
onoreaz`, dar nu v`d ce
|i \ntinse ziarul cu un zmbet viclean.
{ti]i c` ap`re]i pe prima pagin`?
Susan l`s` ochii \n jos. |ntr-adev`r, fotografia ei era chiar sub
titlul ziarului. St`tea aplecat` pe peluz`, cu sacul de plastic \n
mn`, cu Steven [i Gena \n planul doi Patsy alesese drept
comentariu, f`r` pic de ru[ine: {eriful Steve Markham o pune
la treab` pe celebritatea noastr` local`, de curnd revenit` la
Grafton, Susan Trent. Dup` aceast` titulatur` ironic`, urmau
osanalele pentru Susan [i Patsy [i concluziona cu umor:A[a
ceva nu se va mai \ntmpla niciodat`!
Dac` sunt ales, declar` Robert Wakefield, \n primul rnd o
s` suprim acest serviciu comunitar. |mi \nchipui c` asemenea
publicitate nu v` face pl`cere deloc
Agasat` de comp`timirea lui, femeia replic`:
Merit asta pentru ce-am f`cut! La urma urmei, ce v`d \n
ziar mai degrab` m` amuz`.
Robert \[i \n`l]` sprncenele [i, punnd jos o clip` geanta
diplomat, o deschise ca s` scoat` un pliant luxos tip`rit pe
hrtie lucioas`. Pe copert`, el zmbea mndru \n fa]a
obiectivului, \nconjurat de so]ie [i copii. I-o oferi Susanei s-o
r`sfoiasc`; nu con]inea dect o serie de promisiuni vagi [i citate
juridice f`r` cap [i coad`.
Susan sim]i n`scndu-se \n ea antipatia pentru acest
personaj. Ce credea el, c-o s` c[tige alegerile cu demagogie [i
o campanie publicitar` scump`? {i pe urm`, de ce venise
tocmai la ea? Se d`du pu]in \napoi, cuprins` deodat` de o
dorin]` viclean` de a-l ap`ra pe Steve.
Metodele domnului Markham mi se par foarte ingenioase,
ad`ug` ea. Cred deci c` nu mai avem s` ne spunem mare lucru.
De altfel, v` rog s` m` scuza]i, dar am ceva de lucru
Din p`cate, Robert insist`.
Mi-ar pl`cea totu[i s` am o discu]ie cu dumneavoastr`. Pot
s` intru o clip`? V` rog
Ascult`, nu prea am timp. Eu vreau
Nu v` re]in dect cteva clipe, miss Trent.
Hot`rt lucru, intrusul vroia s` pun` punctele pe i!
{ERIFUL {I ZIARISTA 53
Domnule Wakefield, s` [tii c` sus]in realegerea domnului
Markham.
Robert avu o scurt` exclama]ie de dispre].
Ah! |n amintirea timpurilor cnd era]i logodi]i, \mi
\nchipui
Nu. Pur [i simplu, pentru c` mi se pare c` face treab` bun`.
Urm` o scurt` t`cere, dup` care Robert cl`tin` din cap, cu o
expresie nemul]umit`.
|n]eleg. Altfel spus, dac` o s` ai vreodat` nevoie de un
ajutor oarecare, de o favoare
F`cu un gest explicit [i plec` spre scar`. Susan intr` \n cas`.
Odat` u[a \nchis`, trase adnc aer \n piept, scandalizat`.
Personajul `sta detestabil venise pur [i simplu s-o corup`! Cine
se credea?
O or` mai trziu, intra \n localul poli]iei [i se ducea drept spre
biroul lui Steve. Cu telefonul \n mn`, el r`spundea monosilabic
interlocutorului [i-i f`cu semn s` \nchid` u[a [i s` ia loc.
Nou-venita se conform` [i pentru c` era cald, \[i scoase
mantoul de ln` ro[u aprins. Din cele cteva cuvinte rostite de
Steve \nainte de a \nchide, \n]elese c` vorbise cu unul dintre
directorii minei.
Compania are probleme? \ntreb` ea direct.
Dac` reu[ea s` g`seasc` un subiect pentru un articol, Patsy
ar fi \ncntat`. Steve zmbi amuzat.
Mi se pare c` e[ti cam indiscret`
Pentru un ziarist, toate metodele sunt bune pentru a se
informa!
|mi dau seama. Dar m` pui \ntr-o postur` delicat`
Haide, Steve, f`cu ea, deodat` bucuroas` de complicitatea
lor. Fii mai \ng`duitor. Ce se-ntmpl` la min`? A[ putea s` scriu
ceva pentru Curierul?
54 ELEEN KELLY
El \[i contempl` gnditor creionul pe care-l ]inea \n mn` [i,
o clip`, femeia crezu c` n-o s`-i r`spund`. Totu[i, el se hot`r\
s-o fac`.
|n ultimii doi ani nu le-au prea mers afacerile [i au fost
nevoi]i s` recurg` la concedieri. Acum, sub impulsul noii
conduceri, sconteaz` s` deschid` pu]uri noi, [i s` angajeze din
nou Dar se tem s` nu apar` probleme. Mul]i dintre vechii
angaja]i risc` s` se simt` leza]i, pe bun` dreptate Am
\ncredere \n discre]ia ta, Susan. Nici nu se pune problema s`
vorbe[ti despre asta, deocamdat`. Cnd va veni momentul,
directorul va face anun]urile el \nsu[i \n pres`, la radio [i la
televiziune.
Po]i s` ai \ncredere \n mine.
Nu avea nici un gnd s`-l tr`deze. Esen]ial ar fi fost s` se
ocupe chiar ea de problema asta, de \ndat` ce va fi posibil
Deci n-au de gnd s`-i angajeze pe aceia[i? continu` ea.
E imposibil \n cea mai mare parte din cazuri, pentru c` a
fost vorba despre pension`ri anticipate. De aici, apare o
pierdere financiar` incontestabil` pentru cei viza]i
Cnd crezi c` or s` \nceap` reangaj`rile?
|ntr-o lun`, aproximativ. Nimic nu-i sigur Dar spune-mi
mai degrab` cum de am onoarea vizitei tale. Te-ai hot`rt s` m`
vezi din nou, dup` tot ce s-a \ntmplat?
|i zmbi galant, privind-o cu o expresie admirativ`. P`rul
negru \i c`dea suplu pe umeri, [i p`rea mai frumoas` ca
oricnd
Am venit la tine pentru c` Robert Wakefield a dat buzna la
mine.
C`ut` \n geant` [i scoase pliantul pe care \l primise [i se
apropie s`-l a[eze pe birou. Gazda se uit` la el, apoi \l l`s` jos
oftnd.
{ERIFUL {I ZIARISTA 55
Susan, textul n-aduce nimic nou, dar prezentarea e abil`.
Fotografiile \n culori, interviurile cu locuitorii mai b`trni
Pentru asta [i pentru afi[ele care atrag aten]ia, a trebuit s`
cheltuie cteva mii de dolari. Acum, numele lui poate fi v`zut
pe to]i pere]ii
{i \n toate cutiile po[tale, complet` ea. Sunt sigur` c` toat`
lumea a g`sit pliantul cnd s-a trezit, azi-diminea]`. |nainte de a
veni, le-am dat un telefon alor mei, care s-au ar`tat [i ei foarte
preocupa]i de ce se-ntmpl`. Spune-mi te rog, cu ce se ocup`
acest Robert Wakefield?
Nu cu prea mare lucru. C`l`tore[te mult pentru munca lui
[i, \n ultimii ani, nu prea a pus piciorul prin Grafton.
Dup` ce scrie \n pliant, nici m`car nu locuie[te aici, ci \n
Clacksburg, unde conduce fabrica unchiului s`u De ce naiba
vrea s` devin` [erif?
Se pare c` unchiul \l \mpinge s-o fac`, spuse Steve
zmbind. Poate vrea s`-l dea la o parte din afaceri!
Un lucru nu \n]eleg, murmur` Susan, gnditoare. Azi-
diminea]`, parc` vroia s` m` tocmeasc`, l`sndu-m` s` \n]eleg
c` dac` \l sus]in, va [ti s` se arate recunosc`tor De ce era
nevoie s` recurg` la stratagema asta? S` fie oare ceva neclar \n
trecutul lui?
Nu [tiu nimic
Steve se ridic` [i se apropie de fereastr`. A[adar, Susan
venise doar din considerente electorale Ar fi preferat s` fi
fost vorba despre motive personale. Pre] de o clip`, lucru care
i se \ntmpla rareori, rezultatul alegerilor \i deveni perfect
indiferent.
Nedndu-[i seama de nea[teptatul regret al interlocutorului,
Susan continu`:
Dac` nu adopt`m o tactic` mai energic`, se poate s`
c[tige, Steve!
56 ELEEN KELLY
Pot s` scot mai multe afi[e, [i s` ]in discursuri \n cluburi
sau localuri dar asta-i tot dac` oamenii nu se gndesc la
ceea ce am realizat
De ce nu examin`m mai \ndeaproape trecutul lui Robert
Wakefield?
Nu. Nu vreau s` fac a[a ceva. Singurul lucru care conteaz`
este ce propune s` fac` pentru comunitate. Nu vreau s` tai firul
\n patru cu pove[tile de alt`dat`. Dac` am descoperi ceva, te-ai
gr`bi s` publici, nu-i a[a? Or, nu vreau s` c[tig alegerile pentru
c` mi-am [antajat adversarul
Nu sunt de acord cu tine: ui]i un lucru foarte important.
Cnd cineva \[i depune candidatura pentru un post public,
oamenii au dreptul s` [tie despre cine este vorba [i dac` are
integritatea care se impune. S`-i informezi pe aleg`tori \n cazul
`sta, e o datorie
Poate. A[a stnd lucrurile, nu e[ti cea mai \ndrept`]it` s`
faci asta, pentru c-o s` fii acuzat` imediat c` nu e[ti obiectiv`
|n schimb, am o alt` idee.
Femeia ridic` sprncenele, surprins`.
Care?
Proprietarii noii fabrici de conserve, Harvey [i Mary Lou
Brucker, dau mine o serat`. Sunt invitat acolo. Po]i s` vii cu mine
Speri s`-i c[tigi de partea ta?
Nu [tiu, dar a[a, o s` am ocazia s`-i cunosc mai bine
Dup` ce medit` o clip`, se hot`r\.
De ce nu, \n definitiv? |n felul `sta o s` am ocazia s` port
o rochie de sear`! Vor fi mul]i cunoscu]i?
Toat` lumea o s` fie acolo, bine\n]eles [i p`rin]ii t`I, [i
onorabilul Robert Wakefield \nsu[i. Trec s` te iau pe la [apte [i
jum`tate, dac` vrei.
Ne-am \n]eles!
|n sinea ei, se bucura de aceast` ocazie. Trecuse atta vreme
de cnd nu mai dansaser` \mpreun`!
{ERIFUL {I ZIARISTA 57
Capitolul 6
Am venit mai devreme sau ai \ntrziat tu? glumi Steve
atunci cnd Susan, la ora pe care o stabiliser`, veni s` deschid`
u[a, \mbr`cat` doar \ntr-un halat de cas`.
Ea scoase un mic oftat [i se d`du la o parte s`-l lase s` intre.
E[ti admirabil de punctual, eu sunt cea care a \ntrziat
fermoarul pantalonilor mi s-a blocat chiar \n momentul \n care
m` dezbr`cam s` fac du[. Mi-a trebuit o jum`tate de or` s`-i scot!
Steve \ncepu s` rd` [i, f`cnd [i ea acela[i lucru, ad`ug`:
|n disperare de cauz`, i-am t`iat cu foarfeca [i i-am aruncat
la co[ul de gunoi. Slav` Domnului, era o pereche mai uzat`.
Erau cei pe care i-ai purtat smb`ta trecut`, nu? P`cat, \]i
veneau de minune, spuse galant Steve gndindu-se la picioarele
ei lungi [i la mijlocul sub]ire.
Intraser` \n salon [i, prin u[a de la camera ei, v`zu mai multe
rochii de sear` \n[irate pe pat, ca \ntr-un curcubeu.
|nc` nu ]i-ai ales ]inuta de sear`?
Ezit \nc`, r`spunse femeia apropiindu-se de pat. Asta, poate
Ar`t` cu degetul o rochie de m`tase neagr`, cu guler.
Prea clasic`! Nu ne ducem totu[i la o licita]ie cu scopuri
caritabile!
Se a[ez` pe marginea patului [i se \ncrunt`, gnditor.
|n schimb, asta \mi place mult.
F`cu semn spre un somptuos ansamblu de tafta albastru
\nchis, cu un corset ajustat [i o fust` clo[, acoperit` cu
muselin`.
Dumnezeule e prea decoltat`, murmur` Susan gnditoare.
Prea decoltat` pentru Grafton? se strmb` b`rbatul. S` nu
exager`m. Aici vezi de multe ori ]inute mult mai \ndr`zne]e.
Sunt sigur c` ai purtat-o deja la Lansing
Da, o dat` sau de dou` ori. Dar m` \ntreb dac` albul nu
mi-ar veni mai bine.
Puse pe ea o rochie Empire, de m`tase, cu un decolteu discret.
Eu r`mn partizanul taftalei, declar` hot`rt Steve, dar,
bine\n]eles, te las s` alegi ce-]i place ]ie.
Ea \[i mu[c` buzele. |nso]itorul ei era \mbr`cat cu un superb
smoching negru, ornat cu o garoaf` la rever. La urma urmei, cu
rochia ei albastr`, alc`tuiau un cuplu asortat de minune. Era o
pl`cere la care putea s` renun]e?
Dac` vrei, propuse el mali]ios, pot s` te ajut s` te \mbraci.
Susan se \nro[i.
|nainte, nu te-ai oferit niciodat` s` m` aju]i. De unde vine
aceast` bun`voin]`?
B`rbatul scoase o ]igar` din buzunar, o aprinse [i r`spunse
cu non[alan]`:
S` zicem c` ocazia de ast`-sear` este mai deosebit`
|ntocmai, i-o t`ie ea, prefernd s` se \ntoarc` pe un teren
mai sigur. O asemenea ]inut` nu va fi considerat` prea
extravagant`? Nu uita de alegeri. Mi se pare important s` ar`t
bine pentru tine
{ERIFUL {I ZIARISTA 59
Susan, dup` p`rerea mea, o s` fii att de irezistibil` \nct
oamenii vor vota pentru mine cu ochii \nchi[i!
|ncntat` de acest compliment, se hot`r\.
Bine atunci, m` duc s` m` \mbrac. Du-te dincolo [i
serve[te-te cu un pahar pn` termin
Steve se ridic` [i ie[i.
Vrei s`-]i aduc [i ]ie unul?
Nu, mul]umesc.
|nchise u[a \n urma lui [i \[i scoase halatul ca s` se \mbrace.
|n definitiv, \i pl`cea la nebunie ideea de a merge la o serat`
monden` \n compania lui Steve, [i bucuria pe care o sim]ea o
nelini[tea pu]in. Cum va mai putea s` reziste atrac]iei care se
trezea din nou \n ea, dac` aceast` serat` s-ar fi dovedit
primejdios de romantic`? {tia bine c` nimic n-ar fi fost mai
periculos dect s` trezeasc` fantomele trecutului
|mbr`c` rochia [i se examin` \n oglind`. Totul era ct se
poate de bine. Deschise u[a [i intr` \n salon. Steve, care se
plimba cu un pahar \n mn`, f`cu ochii mari [i fluier`
admirativ.
Draga mea Susan, e[ti minunat`, exclam` sincer.
Mul]umesc, r`spunse femeia, \nro[indu-se de pl`cere.
Sper c` n-o s` fie nimeni scandalizat
Dac` o s` fie c]iva nemul]umi]i, n-are nici o importan]`.
Nimeni nu ne poate dicta cum s` ne \mbr`c`m.
Am \ncredere \n tine. M` duc s` caut ni[te pantofi care s`
se asorteze
Disp`ru cteva clipe, apoi se \ntoarse \nc`l]at` cu pantofi
negri, [i \n mn` cu o po[et` de sear` cu strasuri. Se
parfumase, \[i prinsese la urechi cercei cu briliante [i \[i pusese
o br`]ar` grea la mn`.
60 ELEEN KELLY
Sunt gata !
Steve o privi cu admira]ie f`]i[`. Nu i se p`ruse niciodat` att
de seduc`toare. Nu avea de gnd s-o s`rute, dar, cnd p`[i
gra]ios spre el, nu putu rezista tenta]iei [i-i cuprinse cu
blnde]e mijlocul ca s-o trag` spre el.
Susan Vreau s` [tii c` te g`sesc \ncnt`toare, [opti
b`rbatul \nfunddu-[i fa]a \n p`rul ei.
Apoi, \ncet, l`s` capul \n jos [i-i mngie buzele. O sim]i
frem`tnd lipit` de el, [i \n]elese c` nu mai aveau mult pn` s`
fie cople[i]i de o dorin]` violent` care s`-i duc` mai departe,
mult mai departe. F`cu un efort s` se desprind` de ea; \n
primul rnd, nu trebuia s` precipite lucrurile. Dac` vroia s` fac`
posibil` \nfiriparea unui nou viitor pentru ei, trebuia s` nu se
gr`beasc`, s` dea dovad` de o infinit` pruden]` Era preg`tit
s` a[tepte [i un secol, dac` era nevoie. Acum, era sigur de acest
lucru.
Susan, cu r`suflarea gfitoare [i buzele \ntredeschise, ridic`
spre el o privire indescifrabil`.
Cred cred c-am face mai bine dac-am pleca, nu-i a[a?
Da. Ia-]i mantoul
Ea disp`ru din nou [i, cteva clipe mai trziu, ap`ru cu un
somptuos mantou de nurc` pe umeri.
Parc` e[ti f`cut` s` por]i bl`nuri
Asta face parte din garderoba de protocol de la Lansing, la
fel ca rochiile de sear` pe care le-ai v`zut. Pe toate le-am primit
cu titlu de \mprumut, dar am putut s` le cump`r pe cele pe care
le-am vrut cnd am plecat. Recunosc c` primul lucru pentru
care am optat a fost mantoul, pentru c` nu numai c` ]ine cald,
dar \n plus, simbolizeaz` reu[ita la care mi-ar fi pl`cut s`
ajung
{ERIFUL {I ZIARISTA 61
Ai avut ocazia s`-l por]i de multe ori? \ntreb` Steve
conducnd-o spre scar`.
Se str`duia s` p`streze un ton neutru, \ns` femeia \i percepu
o not` de gelozie \n glas.
Nu, r`spunse zmbind. L-am purtat doar la ceremoniile
sau ocaziile similare la care m` trimitea directorul. De
obicei, la mas`, m` trezeam a[ezat` lng` un b`trn cu barb`
care-[i d`dea importan]`, [i m` plictiseam de moarte! Din
p`cate, un jurnalist trebuie s` [tie s` se sacrifice din cnd \n
cnd
Tot vorbind, ajunser` la ma[ina lui Steve, care-i deschise
portiera ca s` poat` lua loc. Nu dup` mult` vreme, se angajau
\n trafic. Fericit` s` vorbeasc` despre vechea ei munc`, Susan
continu`:
De multe ori, sacrificiile astea constau \n lucru \n timpul
week-end-urilor, cnd aveau loc reuniunile cele mai
importante sau cele mai elegante. Ai no[tri nu vroiau s` rateze
niciuna
Nu ]i-era peste mn` s` nu te po]i bucura de smbete [i
duminici?
Nu, nu prea. Nu aveam mare lucru de f`cut
{i pe nimeni cu care s` m`-ntlnesc! ad`ug` \n sinea ei. |n
pu]inul timp liber, gndurile \i zburau spre Grafton [i spre
Steve, care-i lipseau att de mult
Care-i amintirea cea mai pl`cut` pe care o ai de acolo?
\ntreb` el, interesat f`r` voia lui.
Stai s` m` gndesc Poate interviul pe care l-am luat
\ntr-o zi, pentru un program despre problemele sociale, cu o
femeie care se ocupa de tinerii handicapa]i. Punea atta inim`
\n ceea ce f`cea!
62 ELEEN KELLY
{i cea mai nepl`cut`?
Pe asta n-am s-o uit niciodat`! r`spunse cea \ntrebat`,
rznd. A fost \n timpul viscolului din iarna trecut`. A trebuit s`
ies afar`, s` m` interesez de greut`]ile \ntmpinate de [oferi din
cauza vremii urte. Am stat la minus treizeci de grade
|mi \nchipui c` erai \mbr`cat` cu blana!
Bine\n]eles. Aveam [i un costum complet de schi, trei
fulare [i ni[te ghete grele! Am crezut c` n-o s` scap cu via]`!
{i la noi a fost o adev`rat` furtun`, \mi aduc aminte.
Steve p`str` cteva clipe de t`cere \nainte de a continua:
Cum avanseaz` cartea la care lucrezi?
Pot s` spun c` bine. Ca s` fiu sincer`, [i din cauza asta am
\ntrziat. Cnd m` apuc de treab`, nu-mi dau seama cum trece
timpul
Nu spuse \ns` c` munca asta constituia singura modalitate
de a nu se gndi la el, la ne\n]elegerile care-i desp`r]eau.
Crezi c` mai ai mult de lucru la ea? \ntreb` [oferul intrnd
pe aleea care ducea la locuin]a Bruckerilor.
Cred c` o lun` sau dou` |ncerc s-o dactilografiez eu
\ncet-\ncet, ca s` i-o trimit editorului meu.
Se pare c` dai un randament foarte bun \n treaba pe care
o faci, remarc` el parcnd ma[ina.
Conacul era luminat \n \ntregime, [i multe alte ma[ini erau
deja parcate de jur-\mprejur.
Am destul timp liber.
Susan, te-ai \ntors la Grafton ca s` lucrezi lini[tit`?
Oprise motorul [i, \n lini[tea instalat` brusc, frnturi
muzicale [i hohote de rs ajunser` la ei.
De bun` seam`, e unul dintre motive, r`spunse femeia
f`r` grab`, dar cred c` mai sunt [i altele, mai complicate
{ERIFUL {I ZIARISTA 63
T`cu o clip`. Unul dintre aceste motive, [i nu cel mai
ne\nsemnat, era c` voise s` verifice dac` dragostea pentru el
disp`ruse, [i dac` era \n stare s`-i fac` fa]` cu indiferen]`, f`r`
s` simt` nici o strngere de inim` Alungnd hot`rt` acest
gnd dureros, continu` s` explice:
Cum sunt singurul copil, cred c` \ntotdeauna au a[teptat
mult de la mine. A trebuit s` dau dovad` c` eram cea mai bun`
[i, de fapt, pn` la urm` am \nv`]at s` r`spund cu pl`cere
provoc`rilor. Nota zece la liceu, apoi cursuri universitare
str`lucite, [i \n sfr[it, reu[ita profesional` Steve, povestea
asta de la Lansing a fost primul meu e[ec. M-am sim]it adnc
r`nit`, cu att mai mult cu ct nu-mi place s` recunosc \n
general.
No]iunea de e[ec este relativ`. De ce te \nc`p`]nezi s`-]i
g`se[ti un nou loc de munc` \n televiziune?
Se \ntorsese cu fa]a [i \[i strecurase bra]ul \n spatele ei. Abia
o atingea, dar femeia \i sim]ea din plin prezen]a.
Tocmai ca s` dovedesc c` nu este vorba despre
nepriceperea mea. A[ vrea s`-mi iau revan[a. |ntr-un cuvnt, s`
m` afirm din nou
Un u[or tremur \n glas \i tr`da emo]ia pe care o \ncerca \n
momentul \n care vorbea despre ]elurile propuse. Steve nu
\ntlnise de multe ori o asemenea determinare Impresionat,
fu ct pe ce s-o ia \n bra]e, dar se r`zgndi. Nu de tandre]e avea
nevoie, \[i spuse trist; ea trebuia s` g`seasc` din nou un mijloc
s` se realizeze profesional, singurul fel de a se realiza [i a da un
sens vie]ii.
Toate astea nu explic` de ce te-ai \ntors la Grafton, spuse
\ncet b`rbatul.
64 ELEEN KELLY
|[i \ncruci[` minile la piept, ca [i cum ar fi vrut s` se retrag`
\n ea \ns`[i, un gest instinctiv de a se ap`ra de lumea, \n acest
moment, ostil`.
Ei binetocmai ca s` am timp s` m` gndesc la rana
amorului propriu. Am [tiut c` sus]inerea p`rin]ilor, toleran]a [i
\n]elegerea lor m-ar ajuta De ctva timp, mi se pare c` am
mai mult` nevoie de ei dect alt`dat`.
Se instal` din nou lini[tea. Expresia lui Steve, o clip`
\n]eleg`toare, deveni mai \ndep`rtat`, [i declar` dup` cteva
clipe:
Hai! E timpul s` mergem.
Atunci cnd urcau treptele spre teras`, Steve remarc`:
Mi se pare c` petrecerea e \n toi.
Sunt sigur` c` o s` fie primul titlu \n ziare. Asemenea
ceremonii nu sunt prea frecvente pe aici, nu-i a[a?
Sunt numai nun]ile [i balurile de la liceu, replic` Steve cu
un zmbet melancolic. |]i pare r`u dup` vrtejul vie]ii
mondene?
Cu minile \n buzunare, o contempla, f`r` s` se gndeasc`
s` apese pe sonerie. F`r` s`-[i dea seama, vroia s` prelungeasc`
pu]in intimitatea, s` afle ce mai r`m`sese ascuns
N-a[ [ti ce s`-]i spun, m`rturisi ea sincer. Nu m-am gndit
niciodat` la aspectul `sta al lucrurilor. Mi s-a p`rut c` Grafton
era locul ideal unde s` vin s` m` odihnesc.
S` te odihne[ti [i nimic altceva, sublinie Steve cu
oarecare am`r`ciune.
Sunt multe lucruri de v`zut [i de f`cut aici. De ce s` m`
duc \n alt` parte?
|n concluzie, ai fi mai fericit` \ntr-un ora[ mare
Dar tu, nu, nu-i a[a?
{ERIFUL {I ZIARISTA 65
Nu. Nu cred. Am tr`it mult timp [i nu a[ avea nici un motiv
s` m` \ntorc acolo.
}i-ai g`si totu[i foarte u[or de lucru Ai avea perspective
mult mai largi dect aici!
Susan, sunt poli]ist. |ntr-o metropol`, poli]ia lucreaz` tot
timpul cu necunoscu]i, cu oameni care sunt \n trecere. E
pentru cei c`rora le place permanenta schimbare, nu pentru
mine. Eu prefer s`-i cunosc pe oamenii cu care am de-a face,
s` le cunosc problemele Asta d` o alt` dimensiune muncii
pe care o fac. |ndr`znesc s` afirm c` a[a pot s` fiu un poli]ist
bun.
Pleda cu pasiune pentru cauza lui, [i Susan se sim]i
dezam`git` de aceast` fermitate. Nu vor g`si niciodat` un teren
pe care s` se \n]eleag`?
Vino! spuse b`rbatul ap`snd \n sfr[it pe sonerie. O s`
r`cim dac` mai st`m aici.
Le deschise un majordom care-i pofti \n`untru, \ntr-un hol
luminat feeric [i-i conduse la vestiar. Dup` aceea, p`trunser`
\ntr-un salon imens, ornat cu o mul]ime de flori, a[ezate \n vaze
de cristal. Undeva \n spate, o orchestr` cnta muzic` de jaz,
chelneri \mbr`ca]i \n negru se plimbau printre invita]i cu t`vi
pline cu pahare de [ampanie.
Susan, uimit` de splendoarea decorului, murmur` cteva
cuvinte de apreciere, dar se sim]i dintr-o dat` deprimat`. Era ca
[i cum o pr`pastie ap`ruse \ntre ea [i Steve. Refuza s` renun]e
la cel pe care-l sim]ea cel mai aproape de inim`, dar de care se
\ndep`rta din ce \n ce mai mult El trebui s` fac` un efort
considerabil ca s-o atrag` \n conversa]ia amabil` cu
notabilit`]ile care venir` la ei. Dup` pu]in timp, Susan reu[i \n
sfr[it s` se simt` mai destins`.
66 ELEEN KELLY
Cteva clipe mai trziu, Brucker-ii \n[i[i se apropiar` de ei.
Mary Lou Brucker era o blond` dr`gu]`, gra]ioas`, care trebuia
s` aib` cu vreo dou`zeci de ani mai pu]in ca so]ul. Zmbitoare,
\ntinse mna vizitatorilor \n timp ce acesta din urm` le spunea,
amabil:
Domnule Markham, Miss Trent, bine a]i venit. Suntem
onora]i de prezen]a voastr`.
Susan zmbi la rndul ei remarcnd, pu]in mai departe,
prezen]a lui Robert Wakefield care vorbea \nsufle]it \n mijlocul
unui grup, iar tn`ra lui so]ie \l ]inea de bra].
Mama ta mi-a spus c` scrii un ghid al consumatorului,
pentru marele public? zise Mary Lou.
Exact.
|n cazul `sta, ar trebui s` faci o tur` pe la uzin`. Am lansat
o nou` serie de produse cu multe calorii care ar merita s` fie
men]ionate
Din p`cate, explic` Susan, toate testele referitoare la
domeniul `sta au fost deja f`cute de c`tre cei de la universitatea
din Michigan. Nu pot s` fac ad`ugiri. Ar \nsemna s` fiu nevoit`
s` iau totul de la zero
Mary Lou f`cu o mic` strmb`tur`.
Dac` a[a stau lucrurile, am putea s` facem chiar noi o serie
de teste care s`
M` tem c` asta n-ar schimba nimic. Pentru a dovedi
validitatea \ncerc`rilor, este nevoie de o echip` de speciali[ti
care s` r`spund` de toate controalele legale.
Mary Lou f`cu o mutr` bosumflat` [i so]ul ei morm`i:
Nu este nici un mijloc s` facem referire la produsele
noastre \n cartea dumitale?
{ERIFUL {I ZIARISTA 67
M` tem c` nu.
Cei doi se privir` o clip`, apoi Mary Lou declar`:
Bine, dar asta nu te \mpiedic` s` vii s` vezi fabrica noastr`.
Mul]i dintre colegii t`i de [coal` lucreaz` acum la noi. De
exemplu, Gena Borden, sora lui Frank Winter, care este una
dintre dactilografele cele mai bune
Susan arunc` o privire spre Steve. |i zmbea, dar era
imposibil s`-[i dea seama dac` o sf`tuia s` accepte sau nu
invita]ia. Oricum ar fi fost, trebuia s` nu le decep]ioneze \ntru
totul pe gazdele de ast`-sear`
A[ fi \ncntat`, primi invita]ia, politicoas`.
Perfect, atunci. O s`-]i telefonez \n cursul s`pt`mnii
viitoare ca s` ne \ntlnim, trase concluzia Mary Lou \nainte de a
se \ndep`rta \mpreun` cu so]ul ei.
M-am purtat cum trebuia? [u[oti Susan lui Steven, la
ureche. Recunosc c` nu mai [tiam ce s` spun
Nefiresc, el ridic` din umeri [i spuse:
Nu v`d de ce-]i faci griji s` le faci pe plac.
Susan \n`l]` sprncenele, surprins`.
Steve, dar eu vreau s` c[tigi alegerile astea!
Chiar a[a? Eram gata s` cred contrariul. N-ai nici un interes
s` se \ntmple asta
Vreau s` fii fericit, [opti femeia, dezam`git`.
Chiar dac` asta \nseamn` s` r`mn definitiv la Grafron?
Ea cl`tin` din cap.
Da. Chiar \n cazul `sta
Astfel, \n cel mai r`u caz, se mai puteau vedea din cnd
\n cnd, atunci cnd timpul le permitea. Nu era solu]ia cea
mai bun`, dar era mai bine dect s` renun]e definitiv la el,
nu-i a[a?
68 ELEEN KELLY
Uite-i pe p`rin]ii t`i, spuse Steve, \ntrerupndu-i firul
gndurilor.
Clayton Trent, cu toate c` era foarte elegant \n smochingul
lui, se \nc`p`]na s`-[i ridice nervos nodul papionului. Nu-i
pl`cuser` niciodat` evenimentele mondene. Emma, \n schimb,
parc` radia \n taiorul ei bordo.
Ct de frumoas` e[ti, Susan, spuse el \mbr`]i[ndu-[i
fiica.
{i tu ar`]i bine, r`spunse Susan cu duio[ie. V` consider pe
amndoi un cuplu foarte [ic.
Steve, continu` Emma, sunt \ncntat` s` te v`d. Ce mai
face Eric?
Nu-[i mai g`se[te locul de cnd a ag`]at-o pe faimoasa
Wendy, glumi Steve. O cunoa[te]i?
Foarte bine. A fost eleva mea cnd avea vreo zece ani
Crede-m`, pe vremea aceea, f`cea ravagii printre b`ie]i!
Sim]indu-se mai bine \n prezen]a p`rin]ilor ei, cu care se
\n]elegea att de bine, Steve cuprinse mijlocul Susanei cu un
gest posesiv. Zmbetul Emmei deveni mai afectuos [i, dup` ce
acceptase o cup` de [ampanie pe care i-o oferise un chelner,
ad`ug`, rznd:
Acum \n]eleg de ce Eric vine pe la noi mult mai rar Dar
de ce nu vii \mpreun` cu el, \ntr-o sear`? Poate s-o aduc` [i pe
Wendy, dac` vrea, bine\n]eles.Nu v`d nici un inconvenient \n
asta.
Sunt sigur c` Eric va fi \ncntat, [i cnd considera]i
dumneavoastr`, va fi convenabil [i pentru mine, r`spunse
Steve. Doar s`-mi da]i telefon
{i eu? protest` imediat Susan, uimit` c` nu fusese b`gat`
\n seam`. Nu sunt [i eu invitat`?
{ERIFUL {I ZIARISTA 69
Ba da, po]i s` vii [i tu dac` vrei, replic` mali]ios Emma.
Susan \[i mu[c` buzele. C`zuse \n capcan` maic`-sa,
[tiind-o c` nu-i pl`cea ca lucrurile s` se fac` f`r` ea, \i prev`zuse
reac]ia [i-i l`s` ei s` stbileasc` data cinei \mpreun` cu Steve
[i Eric, cel de la care pornise discu]ia!
De altfel, Emma \i contempla acum pe cei doi tineri cu un
curios zmbet pe buze, [i privirea i se opri o clip` asupra minii
pe care Steve o strecurase \n jurul Susanei.
Amuzat` [i \ntructva exasperat`, Susan spuse:
Steve, parc` prietenii ne fac semne s` mergem la ei. Ne
vedem mai trziu, mam`!
Restul serii se petrecu ct se poate de pl`cut, \n compania
vechilor cuno[tin]e care o puser` la curent pe tn`ra femeie cu
toate evenimentele care se \ntmplaser` \n Grafton \n lipsa ei.
Susan se sim]ea f`cnd parte din colectivitate, dar asta nu putea
s` dureze prea mult, [tia bine Cnd se desp`r]ir` \n cele din
urm`, aproape \i p`rea r`u c` pleca.
Str`b`tur` drumul de \ntoarcere \ntr-o lini[te deplin`. Steve
opri \n fa]a casei ei. Dup` ce coborr` din ma[in`, \ncuie
portiera [i urc` sc`rile pe urmele ei. Cnd Susan scoase cheia
din geant`, \mpins de un reflex pe care nu [i-l putu st`pni,
Steve i-o lu` din mn` s` descuie el u[a.
Gestul acesta simplu f`cu s` se trezeasc` \n ei un val de
amintiri. Susan, de acum, nu mai vroia nicidecum ca seara s` se
termine aici, \n pragul u[ii Totu[i, ce se-ntmpla dac` \l invita
pe Steve s` intre? Ce evenimente putea s` declan[eze? Vor fi \n
stare s`-[i st`pneasc` \ncordarea [i s` discute cu inima
deschis`, ca apropia]i, nu ca doi du[mani?
Nu-[i d`dea seama. Se gndea la un singur lucru: s`-l mai
p`streze pe Steve \nc` pu]in al`turi de ea.
70 ELEEN KELLY
{ERIFUL {I ZIARISTA 71
Vrei s` intri o clip`? propuse \n cele din urm`, cu glasul
pu]in tremur`tor.
Steve \[i vr\ minile \n buzunare [i o privi grav.
Susan, nu cred c` ar fi o idee prea bun`.
Oft` discret [i se hot`r\ s` fie sincer.
Inten]iile mele de data trecut` nu s-au schimbat. Dac`
r`mn cu tine, [tii ce-o s` se \ntmple Dac` nu e[ti hot`rt`
s` accep]i, prefer s`-mi spui. O s` m` duc acas` [i cred c` a[a
ar fi mai bine pentru amndoi.
Era ct se poate de sincer, [i Susan sim]i un nod \n gt.
Ai dreptate. Mai bine mai a[tept, s` fiu sigur` c`
putem avea posibilitatea unui viitor comun E mai bine dect
s` complic`m situa]ia.
{tiam c-o s` r`spunzi a[a, spuse b`rbatul \ncet.
|i era profund recunosc`toare pentru tactul de care d`duse
dovad`. N-o brusca, nu c`uta s` se impun`
|n definitiv, avem timp, nu-i a[a? [opti ea, stngace.
Steve zmbi.
Susan, pentru tine, a[ da dovad` de o r`bdare infinit`.
Se aplec` spre ea, o s`rut` pe obraz [i disp`ru \n bezn`.
Capitolul 7
Bun` ziua, Susan, spuse Eric cu un zmbet larg. Speram s`
te g`sesc acas`.
St`tea \n pragul u[ii, cu un teanc de c`r]i [i caiete sub bra].
Eric, ce surpriz` pl`cut`! exclam` Susan.
Lucrase f`r` \ntrerupere toat` dup`-amiaza [i acum se
preg`tea s`-[i fac` un ceai pentru o pauz` binemeritat`.
Sper c` nu te deranjez, continu` nou-venitul. Vroiam s`
vorbesc pu]in cu tine.
Bine\n]eles! Intr`, te rog.
|l lu` prietene[te de bra] s`-l conduc` \n buc`t`rie [i spuse:
Am s` te servesc cu biscui]i cu ciocolat`, cum \]i plac ]ie
i-am f`cut asear`.
Mmm! veni imediat reac]ia b`iatului. Nici nu se putea s`
nimeresc mai bine!
|ntorcndu-se de la serat`, Susan nu se sim]ise destul de
lini[tit` s` se urce direct \n pat, [i \[i g`sise ceva de f`cut: s`
treb`luiasc` prin buc`t`rie.
Amndoi erau acum a[eza]i la mas`, cu o tav` plin` cu
biscui]i \n fa]`.
Ce s-a \ntmplat? \ntreb` binevoitoare gazda, turnnd ceai
\n ce[ti. Te ascult!
Eric rupse automat un biscuit.
Probleme sentimentale, r`spunse \ncet, f`r` s` ridice
ochii. M-am gndit c` ai putea s`-mi dai o mn` de ajutor
|nduio[at` de stnjeneala lui copil`reasc`, r`spunse cu
blnde]e:
Dumnezeule! Nu pretind c` sunt specialist` \n materie
dar am s` fac tot posibilul s` te ajut.
Sunt sigur c`-]i aduci aminte de Wendy, morm`i Eric.
Ne-am \ntlnit de cteva ori [i aveam impresia c` totul merge
bine Ieri \ns`, n-a mai vrut s` se-ntlnesc` cu mine.
V-a]i certat?
Nu nu, despre a[a ceva este vorba. O preseaz` un coleg al
c`rui tat` este foarte \nst`rit. Cred c`-i place [i ei [i b`nuiesc c`
C` se folose[te de tine ca s`-l fac` gelos? complet` Susan,
alarmat` \n sinea ei.
Chiar a[a, r`spunse sobru Eric, mncnd \nc` un biscuit.
Or, sunt sigur c` \n fond, tipului `stuia pu]in \i pas` de Wendy.
El trece foarte repede de la o fat` la alta, [i m` tem c` o s-o fac`
s` sufere
Susan \[i sorbea ceaiul, gnditoare. Trebuia s` ac]ioneze cu
diploma]ie.
Din p`cate, doar Wendy poate s` fac` alegerea.
Mda! {tiu [i eu foarte bine c` a[a stau lucrurile, dar nu
nu reu[esc s` nu m` mai gndesc la ea.
La fel cum nici ea nu putea s` nu se gndeasc` la Steve
Eric, ce-ai de gnd s` faci?
N-am nici cea mai vag` idee. De asta am venit la tine.
Dac` pu[toaica nu era \n stare s`-l aprecieze pe Eric la
adev`rata lui valoare, gndi Susan, ar fi fost mai bine s` renun]e
{ERIFUL {I ZIARISTA 73
la ea, pur [i simplu. |ns`, dndu-[i seama c` un asemenea sfat
n-ar fi fost bine primit, \l \ntreb`:
Dup` p`rerea ta, ce-i place lui Wendy la pretendentul `sta?
Eric l`s` capul \n jos.
Are ma[in`, mul]i bani de buzunar [i e mereu bine
\mbr`cat.
Eric, [tii bine c` nu haina \l face pe om, spuse cu blnde]e.
Da, bine\n]eles, dar
Ai vrea ca Wendy s` fie mndr` de tine, nu-i a[a?
Da, repet` Eric \ncet. Eu unul, nu prea m` pricep la haine.
Dar a[ vrea s` fac un efort pentru ea Am ceva economii, [i
mi-ar pl`cea dac-ai veni cu mine la Clacksburg, \ntr-o zi, s`
alegem dou`-trei lucruri de \mbr`cat.
Cum vrei tu, Eric. Vin cu pl`cere.
Se \ndoia c` o hain` nou` ar fi f`cut o mare diferen]`, dar de
ce l-ar fi refuzat? El \[i d`dea seama probabil c` idila cu Wendy
risca s` se destrame. Era la vrsta cnd trebuia s` \nve]e singur
ce \nseamn` via]a.
Mul]umesc, Susan, mul]umesc mult de tot! exclam`
b`iatul, vizibil u[urat. Acum, trebuie s` m` \ntorc
Susan se uit` la ceas.
M` tem c` ai pierdut autobuzul o s` te conduc eu.
Foarte frumos din partea ta, dar e[ti sigur` c` nu-]i \ncurc
treburile?
Nici vorb`.
Din cauz` c` se lucra la [osea, trecu ceva timp pn` ajunser`
la el acas`, [i Susan refuz` oferta lui Eric de a intra o clip`.
Trebuie s` apar` [i Steve, insist` b`iatul. O s`-i par` r`u
Eric, \]i mul]umesc, dar am mult de lucru. Salut`-l din
partea mea [i spune-i c-o s` mergem smb`t`, \mpreun`, la
Clacksburg.
74 ELEEN KELLY
Se \ntoarse acas` [i, dup` ce-[i f`cu repede o limonad`, se
apuc` din nou de lucru. Pe la opt, cineva sun` la u[`. Se ridic`,
\[i trecu mna prin p`r [i se duse s` deschid`.
Era Steve, \mbr`cat civil, ceea ce \nsemna c` trecuse pe acas`
\nainte de a veni. Susan \l \ntmpin` cu un zmbet deschis, apoi
se \ncrunt` v`zndu-i expresia preocupat`. Ce se-ntmpla?
Scuz`-m` c` te deranjez, spuse nou-venitul urmnd-o
\n`untru. Vin din cauza lui Eric L-ai v`zut ceva mai devreme,
nu-i a[a?
Da, a trecut pe aici cnd a ie[it de la [coal`. Am hot`rt s`
mergem s`-[i cumpere ni[te haine, smb`t`.
Susan, asta m` deranjeaz`. I-am repro[at c` apeleaz` la
tine, c`-]i r`pe[te timpul. E ca [i cum n-ar fi \n]eles c` nu mai
suntem logodi]i
Femeia \ncerc` s`-l tempereze, cu blnde]e.
Ascult`, Steve, nu m` deranjeaz` deloc s` m` ocup de Eric,
ba dimpotriv`, sunt bucuroas` c` pot s-o fac.
Steve se l`s` s` cad` \ntr-un fotoliu [i chipul i se destinse.
Dac` a[a stau lucrurile, nu mai am nimic de spus Uite
c-am rezolvat o problem`. S` trecem la urm`toarea, pentru c`
Eric nu este singurul motiv pentru care am venit aici.
Exist` [i un al doilea? murmur` ea, sim]ind un nod \n gt.
|nainte de a se a[eza lng` el, scoase dou` pahare [i-i oferi
de b`ut. Dup` un moment de lini[te, el b`u o \nghi]itur` de
whisky [i spuse:
Dup` serata de ieri, m-am gndit mult la noi doi. Mi-am
spus c` dac` n-o s` ne mai vedem, o s` ne petrecem tot restul
vie]ii \ntrebndu-ne dac` nu ne-am \n[elat renun]nd. Eu cred
dimpotriv` c` din moment ce e[ti aici, ar trebui s` ne \ntlnim
ct mai des posibil. Chiar dac` ne ciond`nim din cnd \n cnd,
ceea ce, cunoscndu-ne, mi se pare foarte probabil
{ERIFUL {I ZIARISTA 75
Ei bine, Steve, vezi tu [i eu am ajuns la acelea[i
concluzii. M-am gndit toat` noaptea. Pn` ieri, credeam c` ar
fi mai bine s` p`str`m distan]a. Pe urm` m-am gndit c`
poate gre[eam
Impresionat, Steve o prinse de mn`.
Atunci, e[ti de acord? O s-o lu`m \ncet-\ncet, f`r` nici o
obliga]ie. {i o s` vedem
Femeia accept`, cl`tinnd din cap, cu ochii scnteind.
Dac` e[ti liber`, hai s` ne petrecem seara \mpreun`!
Depinde ce vrei s`-mi propui, glumi ea. Sunt o fat`
serioas`.
Dup` un moment de emo]ie intens`, sim]ea nevoia s` se
arate pu]in ironic`.
M-am gndit la tot, replic` mali]ios Steve. Ce-ai zice de un
picnic sub cerul liber? Co[ul cu mncare e preg`tit, \n ma[in`.
Recunosc c` oferta e tentant`. Toat` ziua am lucrat la
ma[ina de scris, [i propunerea asta mi se pare paradiziac` Ai
luat cafea?
Un termos plin. |n plus, gr`tar de pui, sosul pe care-l
dore[ti, biscui]ii prefera]i
La asemenea bun`t`]i, cum a[ putea s` rezist? Vreau s` te
\ntreb ceva Erai sigur c-o s` primesc invita]ia?
Nu, veni r`spunsul, grav. Susan, \n privin]a ta nu sunt
sigur dect de un lucru: am nevoie s` te v`d ct mai des.
Urm` o t`cere deplin`, iar dup` cteva clipe, ea spuse:
Las`-m` o clip` s` m` preg`tesc, [i pe urm` sunt a ta.
Se duse \n dormitor unde, cu minile tremurnde, \mbr`c`
haine care s`-i ]in` de cald. Trebuia s` spun` lucrurilor pe
nume: \ntre ei \nc` exista ceva foarte puternic, o atrac]ie
\mpotriva c`reia nu puteau s` lupte, dar poate gre[eau
jucndu-se cu focul, hot`rndu-se s` se \ntlneasc` din nou. |n
76 ELEEN KELLY
definitiv, ce importan]` mai avea? De acum, se sim]ea \n stare s`
accepte orice risc. Steve avea dreptate: dac` nu-[i acordau o
ultim` [ans`, aveau s` regrete mereu.
Sunt gata! anun]` femeia \ntorcndu-se \n salon.
El \i privi admirativ pantalonii de ln` bej, asorta]i cu haina
cu guler de blan`, [i o lu` de bra] s-o conduc` la ma[in`.
Dup` ce urcar` \n ma[in`, Susan \i sim]i aroma after-shave-ului.
|l adulmec` cu pl`cere, savurnd anticipat ceasurile lungi pe
care le va petrece \mpreun` cu el.
V`d c` ai preg`tit totul, glumi ea.
Doar pentru c` speram s` plec \mpreun` cu o femeie
tn`r`
Tn`ra femeie rse, \nro[indu-se, [i continu`:
Unde l-ai l`sat pe Eric?
|n sufragerie, \n fa]a unui morman de teme pe care ar
trebui s` le fac` pentru mine. Astea fiind spuse, cnd am
plecat, l-am l`sat discutnd la telefon cu faimoasa Wendy.
Aha! Vor continua deci s` se vad`?
Ca s` fiu mai clar, \[i d` toat` silin]a s-o conving` s` se
\ntlneasc` din nou cu el. Zilele astea, abia am reu[it s` m`
apropii de telefon! ~sta e de altfel motivul pentru care am venit
la tine direct, f`r` s` te mai sun \nainte. F`r` s` mai spun c`,
prin viu grai, reu[esc s` fiu mai conving`tor
De bun` seam`! fu ea de acord.
Tocmai se preg`teau s` ias` din ora[, cnd ea \ntreb`:
|ncotro mergem?
Asta-i surpriza! E vorba despre un loc foarte frumos, pe
care pu]in` lume \l [tie. L-am descoperit \ntmpl`tor \n
peregrin`rile mele.
Cteva minute mai trziu, descoperea cu pl`cut`
surprindere sub lic`rul stelelor un lac lini[tit m`rginit de copaci
{ERIFUL {I ZIARISTA 77
mari, cu ramurile u[or unduite de briz`. |ncntat`, admir`
cteva clipe peisajul, dup` care \l ajut` pe Steve s` fac` focul.
Spectacolul fl`c`rilor o umplea de \ncntare.
Am venit aici \mpreun` cu Eric vara trecut`, explic` Steve.
E locul meu preferat pentru pescuit. Dup` desp`r]irea noastr`,
am fost rupt de via]a social` timp de cteva s`pt`mni, [i am
venit de multe ori s` m` refugiez aici.
Atmosfera e att de calm`, att de lini[tit`, murmur` ea.
Uit`-te la mun]ii `[tia
Culmile mun]ilor Virginiei, de jur-\mprejur, formau o
depresiune armonioas` [i grandioas`. Spre marea ei
surprindere, Susan \[i d`du seama c` asemenea spa]ii vaste, \n
ora[, \i lipsiser`.
St`tur` la taclale mult timp. De mult` vreme nu se mai
sim]iser` att de destin[i unul \n prezen]a celuilalt.
Steve deschise un s`cule] cu nalbe [i le puse s` ard` pe foc;
imediat se r`spndi un miros pl`cut.
N-ai niciodat` impresia c` via]a trece prea repede?
\ntreb` Susan, gnditoare.
Steve zmbi tandru.
|n general, da. Dar depinde de \mprejur`ri cnd ai
plecat la Lansing, aveam impresia c` fiecare zi dura un secol. |]i
lipse[te Michiganul?
Sentimental, nu, cu toate c` e foarte frumos. Dar \n
Virginia m` simt la mine acas` |n schimb, regret activitatea [i
tumultul ora[ului.
Medit`, melancolic`. Ce putea g`si la Grafton, \n afar` de
cteva cafenele [i cinematografele de provincie mai importante
care se aflau \n \mprejurimi?
Te plictise[ti, aici?
Nu, murmur` ea. Dar uneori, m` simt singur`.
78 ELEEN KELLY
{ERIFUL {I ZIARISTA 79
{i eu, Susan, [opti emo]ionat. Deseori. Foarte des
F`r` s` se poat` \mpotrivi, ochii tinerei femei se umezir`
brusc [i-l rug`:
Ia-m` \n bra]e, te rog. Strnge-m`
O strnse \n bra]e [i, \n timp ce ea \[i \nfunda fa]a la pieptul
lui, \i mgie p`rul, \ncet, cu blnde]e. Nu-i v`zuse lacrimile,
dar un u[or suspin \l nelini[ti. O sili s` ridice capul, prinznd-o
de b`rbie.
Susan, ce se-ntmpl`? Plngi?
Cl`tin` din cap, incapabil` s` articuleze vreun sunet,
blestemndu-se \n sinea ei. De ce trebuia s` dea dovad` de o
asemenea sl`biciune prosteasc`?
Te iubesc, \i murmur` deodat` Steve la ureche. Te-am
iubit mereu
{i eu
Lacrimile, \ncet-\ncet, se oprir`. Poate nu aveau un viitor \n
comun, dar cel pu]in acum, ea refuza s` cread` c` ceva \l va
strica.
Se \ntoarser`, lipi]i unul de cel`lalt \n c`ldura din ma[in`.
O s` te sun, promise Steve cnd o l`s` acas`.
Am \n]eles o s` a[tept, fu r`spunsul Susanei.
Capitolul 8
Nu-mi vine s` cred! exclam` Eric \n momentul \n care
Susan intr` \n casa lor, smb`t` diminea]a.
Felicit`ri! r`spunse nou-venita rznd.
Schimb` o privire complice cu Steve, care se apropie s-o
s`rute tandru [i se \ntoarse spre fratele lui mai mic.
Cnd va avea loc marele eveniment?
Duminica viitoare. Nu [tiu cum o s` am r`bdare pn`
atunci!
Steve pufni \n rs [i, ]innd-o pe Susan \n bra]e, glumi:
Dac`-]i mai r`mn ceva bani \n diminea]a asta, cine [tie,
poate-]i cumperi [i o ma[in` sport! Ar fi foarte util` \n situa]ia
\n care te afli
|ntr-adev`r, cu att mai mult cu ct am renun]at la cea
veche, ripost` Eric pe acela[i ton glume].
Chiar visa s` aib` ma[ina lui perspectiv` mult peste ceea
ce-[i putea permite [i de obicei evita s` abordeze subiectul,
dar ast`zi, parc` plutea pe noura[i [i nimic nu putea s`-l
indispun`.
Cei doi fra]i \[i \mbr`car` paltoanele, [i to]i trei plecar` la drum.
Cnd ajunser` la Clacksburg, aleser` un magazin elegant [i
Eric, dup` ce hoin`ri prin toate raioanele, \mbr`c` o superb`
hain` de tweed.
Eric, ]i se potrive[te de minune, \l asigur` Susan, cu
c`ldur`.
|ntru totul de acord, \nt`ri Steve.
B`iatul, \ncruntat, se privea \n oglind` din toate unghiurile.
Crede]i c-o s`-i plac` lui Wendy? murmur` el. Nu e pu]in
prea clasic`?
Arunc` o privire nostalgic` spre un rnd de haine ultimul
r`cnet, mai extravagante [i bine\n]eles mai scumpe.
Ar trebui s` iei haina de tweed, \i explic` Susan cu
diploma]ie. E o stof` care arat` foarte bine [i care se poate
asorta cu o sumedenie de alte articole de \mbr`c`minte,
obi[nuite sau mai sofisticate.
Ca s`-[i demonstreze spusele, \i trecu prin fa]a ochilor ni[te
pantaloni de velur cu o c`ma[` asortat`, apoi ni[te pantaloni de
ocazie de culoare crem.
|n]eleg ce vrei s` spui, r`spunse Eric c`ruia i se lumin`
fa]a. Tu ce p`rere ai, Steve?
Susan are dreptate. Alegerea mi se pare cea mai chibzuit`.
Dar Eric, din nou, [ov`ia.
Lui Wendy nu-i place ce este chibzuit
Steve reu[i s`-[i ascund` un oftat exasperat, dar nu putu s`
se ab]in` s` nu-i r`spund` sec:
Problema nu-i asta. Problema e s` [tii dac` te place
sau nu
Da da, m` place, murmur` Eric. O s` \mbrac [i ni[te
pantaloni, ca s` v`d cum \mi st`.
{ERIFUL {I ZIARISTA 81
|n vreme ce disp`rea \n cabin`, Susan \i [opti lui Steve la ureche:
{tii c` cea mai bun` metod` de a \ncuraja pasiunea unui
adolescent este s-o dezaprobi?
Ai dreptate. Ar trebui s` dau dovad` de mai mult tact
Ai \ncredere \n Eric. D`-i timp. |ntr-o bun` zi, o s`
\n]eleag` anumite lucruri.
A[ vrea s` nu-l fac s` sufere!
Steve, nu po]i s`-l protejezi ve[nic.
T`cur`, pentru c` Eric tocmai ap`ruse din nou, \ncntat de
pantaloni. Susan \l ajut` s`-[i g`seasc` o c`ma[` [i o cravat`
asortate, pe urm`, odat` cump`r`turile rezolvate cu ajutorul
generos al fratelui mai mare Eric declar`:
Eu mor de foame de ce nu lu`m un sandvi[ \nainte de
a trece la cump`r`turile pentru tine, Steve?
Acesta din urm` \ncepu s` rd`.
Haide, Eric, e abia ora unsprezece, [i diminea]` ai avut
parte de un mic dejun copios!
Dar sunt \n cre[tere, replic` Eric, solemn.
Susan izbucni \n rs, [i Steve hot`r\, uitndu-se la ceasul
de la mn`:
Du-te [i m`nnc` singur. Ne \ntlnim peste o or`, la barul
din col]ul str`zii.
Am \n]eles!
Eric se \ndep`rt` cu pasul [trengarului, [i Steve se \ntoarse
spre Susan.
|]i mul]umesc c` ai venit F`r` tine, nu [tiu cum m-a[ fi
descurcat s`-l conving s` fac` o alegere de bun-sim]
Mama spune, r`spunse femeia amuzat`, c` te \n]elegi mai
u[or cu copiii altora dect cu ai t`i.
Str`b`tur` la rndul lor toate raioanele, [i Steve \ncerc` un
blazer foarte frumos de ln` albastr`, la dou` rnduri. Cu
82 ELEEN KELLY
zmbetul pe buze, f`cu o piruet`, ca s` fie admirat. Nuan]a \i
punea \n valoare culoarea ochilor, [i croiala i se potrivea la fix
pe umerii la]i.
Ia-l, Steve! spuse Susan, entuziasmat`. Ar`]i splendid.
O s`-]i ascult sfatul cu att mai mult cu ct, ad`ug`
mali]ios, \nc` nu [tii, dar [i tu e[ti invitat` smb`t` la bal.
Smb`ta viitoare? Cu ce ocazie?
Date fiind atribu]iile mele, directorul liceului mi-a cerut s`
fiu [i eu printre elevi, ca s` nu fie nici o problem`. Mi-ar pl`cea
s`-mi ]ii companie, iar la terminarea balului, pe la miezul
nop]ii, o s` putem merge \mpreun` la un restaurant din
Clacksburg. Unele r`mn deschise pn` foarte trziu.
Steve, nimic nu mi-ar putea face o pl`cere mai mare.
Dup` attea reuniuni serioase la care participase, accepta
cu bucurie perspectiva unei seri romantice.
Cu ce s` m` asortez la blazerul `sta?
|]i sugerez o c`ma[` verde [i ni[te pantaloni \n carouri,
glumi cea \ntrebat`.
Se sim]ea bine [i era gata s` spun` glume [i prostii, ca o
pu[toiac` f`r` griji. Din ce \n ce mai mult, \[i d`dea seama c`
nu-[i mai putea \nchipui via]a f`r` el
|n timp ce se preg`teau s` se duc` s`-l \ntlneasc` pe Eric, o
prinse de mn` [i o strnse zdrav`n.
Ce p`cat c` dup`-amiaz` trebuie s` m` duc la munc`,
murmur` el.
Femeia cl`tin` din cap [i privirile li se \ntlnir`, deodat`
aprinse de dorin]`. Cnd vor avea din nou cteva ceasuri lungi
de libertate \n fa]`?
*
* *
{ERIFUL {I ZIARISTA 83
S`pt`mna urm`toare, ritmul febril al preg`tirilor electorale
\ncepu din nou. De \ndat` ce aveau o clip` liber`, se \ntlneau
s` dea nenum`rate telefoane, s` r`spund` la scrisori, s` trimit`
pliante. Prudent, Steve avea grij` s` p`streze o oarecare distan]`
fa]` de ea, dar o fixa de multe ori cu cte o privire dr`g`stoas`.
Cnd veni ziua balului, Susan era deja convins` c` trebuia s`
g`seasc` un mijloc de a-[i uni destinele. Dar nu era u[or, ct`
vreme se ag`]au amndoi cu atta \nver[unare de propriile
proiecte de carier`.
De data asta, cnd Steve veni s-o ia, era deja preg`tit`, [i-i
deschise u[a \mbr`cat` cu o \ncnt`toare rochie de m`tase roz.
Deja \mbr`cat`? \ntreb` nou-venitul, pref`cndu-se
dezam`git. {i eu, care speram s` ai nevoie de mine s` \nchizi
fermoarul neascult`tor
M` surprinde limbajul `sta, din partea unui [erif care va
avea grij` de buna desf`[urare a unei reuniuni de liceu.
Balul \ncepe abia la ora opt, r`spunse el pe acela[i ton.
Trebuie s` am grij` abia dup` aceea.
Pe urm`, sco]nd minile pe care pn` atunci le ]inuse
ascunse la spate, scoase la iveal` un buchet splendid de garoafe
albe [i roz.
Po]i s`-]i prinzi una la corsaj Se potrive[te perfect la
culoare cu rochia.
E o \ntmplare, sau [tiai de la \nceput cu ce m` \mbrac?
murmur` Susan, impresionat`.
Am sursele mele de informa]ii. |n cazul `sta, mama ta
Susan \ncepu s` rd`.
Acum \n]eleg de ce o s`pt`mn` \ntreag` m-a \ntrebat
despre toaletetele mele! M-a surprins o asemenea curiozitate
din partea ei.
Dup` ce puse florile \ntr-o vaz`, lu` una [i se duse \n fa]a
oglinzii s` [i-o prind` cu o agraf`.
84 ELEEN KELLY
Las`-m` s` te ajut
El se apropie, \i lu` garoafa din mn` [i, cu un gest sigur, o
strecur` \n decolteul rochiei. Apoi o prinse cu agrafa pe care
i-o \ntinsese [i f`cu un pas \napoi s` vad` rezultatul.
Susan, e[ti superb`, spuse b`rbatul cu un glas dintr-o dat`
grav.
Mi[cat` de atingerea minilor lui, se \nro[i f`r` s` r`spund`,
cuprins` de o subit` timiditate.
Dac` te-a[ fi cunoscut \n perioada cnd mergem eu \nsumi
la balurile liceenilor
Privind-o \mbr`cnd un mantou de velur gri, pentru ocazii,
spuse surprins:
F`r` blan`, ast`zi?
Da. M` tem c` \n mijlocul pu[tilor ar p`rea o ]inut` pu]in
deplasat`.
El \ncuviin]`, cl`tinnd din cap.
Ai dreptate, f`r` \ndoial`.
Sala de sport a liceului fusese decorat` foarte frumos. De-a
lungul pere]ilor, \n partea de sus, erau \n[irate ghirlande cu
flori colorate. Mesele rotunde, aduse de la cantin` [i acoperite
cu fe]e de mas` albe, d`deau o not` elegant`. Pe scen`, o
forma]ie de tineri entuzia[ti cntau ultimele hituri [i perechi
\ncntate se zbn]uiau pe ringul de dans.
Steve [i Susan se plimbar` printre tineri, \nduio[a]i.
Asta-mi aduce aminte de adolescen]`! suspin` Susan, cu
un zmbet nostalgic pe buze.
Pari mai proasp`t` dect multe dintre mutri[oarele astea,
prea intens machiate.
Cu minile \n buzunare, [eriful supraveghea discret sala cu
ochii, pndind [i cea mai mic` dezordine.
Susan, amuzat`, tocmai \l v`zuse pe Eric.
{ERIFUL {I ZIARISTA 85
Uite-]i fratele, \i [opti la ureche. Nu l-am v`zut niciodat`
att de fericit.
Mndru ca un p`un, mergea \mpreun` cu Wendy, radioas`,
\mbr`cat` cu o minunat` rochie de muselin` de culoare galben-
deschis. {i ea \[i prinsese flori la corsaj, doi trandafira[i de
culoarea [ofranului.
Am ales \mpreun` florile, preciz` Steve, vizibil impresionat
de fericirea fratelui mai mic. Hai s` ne a[ez`m undeva
Aleser` o mas` situat` \n centru, [i Steve aduse de la bufet
dou` pahare cu suc de fructe.
Fii atent` cum bei, o sf`tui \ncet \nso]itorul, pentru c` de[i
alcoolul e strict interzis la asemenea evenimente, am auzit pe
cineva spunnd c` unii sper` s` \ndulceasc` b`uturile cu
whisky.
Susan b`u o \nghi]itur`.
Pentru moment, totul mi se pare \n ordine!
Cu [eriful prezent \n sal`, se gndea Susan, de bun` seam`
c` nimeni nu va \ncerca s` fac` ceva neregulamentar |ntoarse
capul s`-i priveasc` din nou pe Eric [i pe Wendy care se ]ineau
de mn`, [i o impresionar` privirile adoratoare pe care le
schimbau. Sim]ise [i ea vreodat` o asemenea emo]ie? Da,
bine\n]eles. De dou` ori. {i prima, ca [i a doua oar`, cu Steve
Mi se pare c` sentimentele lor sunt sincere. |mi \nchipui
c` nu te temi de influen]a pe care ar putea s-o aib` asupra lui,
nu-i a[a?
Nu, cel pu]in pentru moment. Dimpotriv`, fata asta pare
s` aib` o influen]` miraculoas` asupra lui Eric |i d` foarte
mult` siguran]`.
Deci, e[ti de acord!
Da. Dar sunt totu[i vigilent
Privirile lor, tandre, se \ntlnir`.
86 ELEEN KELLY
Oricum, ai avut dreptate s` ai \ncredere \n el.
A[a cred [i eu. F`r` \ndoial`, de multe ori am tendin]a s`
m` ar`t prea ne\ncrez`tor. De exemplu, \n ceea ce ne prive[te
pe noi
Nu termin` fraza, dar \i prinse mna [i i-o strnse. Pentru
moment, forma]ia abandonase ritmurile \ndr`cite ca s` cnte o
muzic` mai lini[tit`, mai languroas`. Atunci \i propuse:
Vrei s` dans`m?
Ea arunc` o privire c`tre ceilal]i adul]i care veniser` pe post
de \nso]itori . To]i erau a[eza]i la mese [i probabil nici prin
gnd nu le trecea s` se aventureze pe ringul de dans.
Crezi c` ne-am putea permite a[a ceva?
Steve ridic` non[alant din umeri.
Bine\n]eles. Eu reprezint legea aici, [i \mi permit s`-mi
abandonez postul pe timpul unui dans! Cu att mai mult cu ct
nimic nu m` \mpiedic` s` stau cu ochii deschi[i.
O lu` cu el, \i strecur` o mn` dup` mijloc [i se l`sar`
antrena]i de muzica melancolic`, senzual`. La sfr[itul
cntecului, nemairezistnd, \[i lipi buzele de tmpla
\nso]itoarei. I se p`rea att de greu s` nu cedeze dorin]ei fizice
care-l cuprindea, \n prezen]a ei. Dar [tia c` aceast` pruden]`
constituia o etap` necesar` a rela]iei lor. Trebuia s-o
recucereasc` pu]in cte pu]in, treptat. Nu-[i permitea nici un
gest impulsiv pe care ar fi putut s`-l regrete dup` aceea. Cu o
secret` satisfac]ie, o sim]i destinzndu-se lipit` de el [i,
imperceptibil, oftnd u[urat`.
Deodat`, se \ncrunt`. Tocmai v`zuse un grup de adolescen]i
fofilndu-se afar`, cu Wendy [i Eric printre ei.
A[teapt`-m` aici o clip`, \i spuse brusc. M` \ntorc imediat.
Femeia \[i \n`l]` sprncenele f`r` s` pun` nici o \ntrebare [i
se \ntoarse la masa lor.
{ERIFUL {I ZIARISTA 87
Zece minute mai trziu, Steve ap`ru [i a[tept` ca so]ia
primarului, care venise s-o salute pe Susan, s` se \ndep`rteze.
Unul dintre b`ie]i a ascuns mai multe sticle de whisky \n
dulap, explic` el. Fiecare membru al grupului trebuia s` ia cte
una
{i Eric? \ntreb`, speriat`.
Steve cl`tin` din cap.
Nu, bine\n]eles. El [i Wendy, dimpotriv`, vroiau s`-i fac` s`
renun]e la planul lor.
Susan zmbi, u[urat`. Asta era impresia pe care o avea [i ea
despre Eric.
Ce-ai f`cut cu b`utura?
Am avut grij` s-o v`rs \n chiuvete!
O s`-i spui directorului se s-a \ntmplat?
De data asta, nu. Din punctul meu de vedere, incidentul
este \nchis |n schimb, dac` se repet`, o s` fie alt` poveste!
Eric tocmai se apropia de masa lor, ]innd-o de mn` pe
Wendy, pu]in palid`.
Ne pare r`u pentru ce s-a \ntmplat, declar` b`iatul, cu o
expresie sobr`. Nu i-a[ fi crezut \n stare s`
Wendy \[i mu[c` buzele [i, \ntr-o pornire de sinceritate,
interveni:
Eu, i-a[ fi crezut. |l cunosc bine pe Frankie, cel care a adus
sticlele. B`nuiam ceva \nc` de la \nceput Or [tiam c`, \n cazul
\n care se \ntmpla ceva, am fi fost priva]i de balurile [i ie[irile
din restul anului
Ai procedat cum trebuie. Data viitoare, pur [i simplu vino
la mine s`-mi spui. Ne-am \n]eles?
Fata l`s` ochii \n jos, ru[inat`.
Acum, am s-o duc pe Wendy s` mnc`m ceva, spuse Eric.
Steve zmbi, \ng`duitor.
88 ELEEN KELLY
|n mod excep]ional, po]i s` prelunge[ti serata dar vreau
s` fii acas` \nainte de ora dou`. Ai \n]eles?
|n]eles!
Cei doi adolescen]i, din nou lini[ti]i, plecar`.
Asta \nseamn` c` trebuie s` ne \ntoarcem [i noi pn` la
dou`? murmur` Susan, dezam`git`.
Nu. Am deplin` \ncredere \n Eric Ast`zi avem liber,
Susan.
Se bucura prea mult de prezen]a ei [i, cel pu]in pn` mine
diminea]`, nimic pe lume nu l-ar fi putut \mpiedica s` r`mn`
lng` ea.
Restul s`rb`torii se desf`[ur` f`r` nici un incident [i, dup`
aceea, \mpreun`, merser` pentru o cin` romantic` \ntr-un mic
restaurant din Clacksburg. Cnd ma[ina opri \n sfr[it \n fa]a
casei Susanei, era aproape trei diminea]a.
Cu toate astea, nici unul dintre ei nu sim]ea nici o urm` de
oboseal`; o stranie complicitate, amestecat` cu dorin]` [i
tensiune \i cople[i. Susan deschise u[a cu o mn` tremur`toare,
aprinse \n sufragerie o lamp` de veghe [i murmur` aproape
imperceptibil:
Vrei s`-]i fac o cafea? {tiu c` nu bei niciodat` cnd trebuie
s` conduci
Dar Steve cl`tin` din cap. Se apropie de ea, o ajut` s`-[i
scoat` mantoul [i o lu` \n bra]e.
Nu vreau asta ci altceva, Susan. Nu crezi c`, acum,
putem s` ne permitem?
B`rbatul avea impresia c` venise timpul pentru o reg`sire
mai profund`, mai intens`. {tia c` nu trebuia s` lase s` scape
anumite momente privilegiate ale existen]ei, cnd atmosfera
vibra \ntr-un anume fel
{ERIFUL {I ZIARISTA 89
Con[tient` c`, pentru prima oar` dup` mult timp, erau
perfect la unison, Susan [opti un da abia auzit.
Ridic` fa]a spre el [i se s`rutar` cu pasiune, \ndelung, la fel
de tulbur`tor ca atunci cnd se cunoscuser`, cu c]iva ani
\nainte. Steve o ridic` \n bra]e [i o duse \ncet \n pat, [i \ncepu
s`-i desfac` rochia
Susan, [tii bine c` n-am nevoie numai de trupul t`u, \i
spuse \nfl`c`rat, ci [i de dragostea ta, de tine \ntreag` Nu-]i
cer absolut nici o promisiune. Las`-m` doar s` te iubesc atta
timp ct suntem \mpreun` la Grafton
|i oferea mai mult dect \i oferise vreodat`, f`r` s`-i cear`
nimic \n schimb. Profund impresionat`, se lipi de el.
Te iubesc, Steve
Numai lumina lunii p`trundea \n camer`, dnd scenei un
aspect aproape ireal, [i totu[i, \n sfr[it realizat. Se d`ruir` cu
patim` clipei prezente, redescoperind pl`ceri pe care le mai
cunoscuser`, dar n-ar fi crezut posibil s` le fac` s` renasc` att
de violent. Mult timp dup` aceea, \n extaz, adormir` unul \n
bra]ale celuilalt
*
* *
A doua zi diminea]`, \n timp ce adunau mere din livada de
lng` casa lui Steve, privind-o cu ct` vigoare umplea co[ul,
acesta remarc`:
De cnd te-ai \ntors, nu ]i-ai acordat nici o zi de repaus,
nu-i a[a? Lucrezi \ntr-un ritm frenetic.
Da recunosc. E din cauz` c` asta m` face s` nu m`
mai gndesc la viitor, i se dest`inui cu sinceritate.
90 ELEEN KELLY
E vorba [i de viitorul nostru?
Femeia intuise c` avea s` urmeze aceast` \ntrebare [i,
stnjenit`, \ntoarse capul.
Steve, [tii c` nu pot s`-]i promit nimic, [i mi-ai spus c` nici
n-o s`-mi ceri a[a ceva Data trecut`, am ac]ionat foarte
precipitat. S` lu`m lucrurile pe rnd. |n plus, [i tu consacri mult
timp lucrului t`u.
Cu diferen]a, r`spunse el cu blnde]e, c` a[a am f`cut
mereu, pentru c` sunt fericit s` tr`iesc aici, ceea ce nu este [i
cazul t`u.
Femeia suspin`. Obstacolul p`rea de neocolit. Ct detesta s`
trebuiasc` s`-l \nfrunte!
E foarte greu s` fii femeie. Ni se cere s` ducem [i s`
c[tig`m luptele pe toate fronturile, indiferent c` este vorba pe
plan profesional sau afectiv
|]i ceri tu \ns`]i, o corect` cu blnde]e Steve.
Ridic` ochii spre el, cu privirea sincer` [i obosit`.
Nu ignor lucrul `sta Teoretic, se poate. Din p`cate,
cnd ajungem la practic`, mi se pare absolut imposibil. |n
trecut, a trebuit mereu s` sacrific o alternativ`
Gnde[te-te totu[i la Patsy Winter. Lucreaz`, \[i cre[te
copiii
Steve, nu-i acela[i lucru. Ea lucreaz` chiar aici, unde are un
mare num`r de m`tu[i, veri[oare, cumnate care s` mai stea cu
copiii. De altfel, din cauza asta jurnalul nu merge prea bine
Insinuezi c` s-ar descurca mai bine dac` n-ar avea obliga]ii
familiale?
E o ipotez` care trebuie luat` \n considerare, nu crezi?
replic` Susan pe un ton sfid`tor. Patsy este unul dintre pu]inele
exemple de femei pe care le cunosc, \n stare s` \mpace [i capra
{ERIFUL {I ZIARISTA 91
[i varza. Celelalte \[i petrec timpul jonglnd \ntre carier` [i
c`min; de aici rezult` c` fac totul la un nivel mediocru, \n loc s`
reu[easc` s` fac` bine un singur lucru
Glasul \ncepu s`-i tremure. Se sim]ea deodat` gata s`
izbucneasc` \n lacrimi, aproape \nvins`.
Eu eu n-a[ vrea s` dau rasol \n ceea ce fac. Dup` e[ecul
de care am avut parte, mi-am pierdut aproape toat` \ncredere
\n mine [i-mi vine greu s` urc \napoi panta pe care am cobort.
Nu v`d cum mi-a[ putea \ntemeia o familie \n condi]iile astea.
A[ avea tendin]a de a impune frustr`rile mele tuturor fiin]elor
dragi din anturajul meu
Steve r`mase gnditor o clip`, cu un m`r \n mn`.
|]i \n]eleg greut`]ile, spuse pn` la urm`, [i recunosc c` e
greu s` realizezi totul \n acela[i timp. Totu[i, asta nu \nseamn`
\n nici un caz c` ar fi imposibil, Susan.
Steve, gnde[te-te, a[ putea s` te fac fericit dac` ar trebui
s` renun] la o parte din mine?
Urm` o t`cere prelungit`. Se gndea c` niciodat`, vreo
femeie nu-i trezise o asemenea emo]ie. Trebuia s` reu[easc`
s-o fac` s` \n]eleag` c` era un element de care trebuia s` ]in`
seama \ntr-o bun` zi. Pentru fericirea amndurora, sau m`car
pentru lini[tea sufleteasc`, trebuia s-o fac` s` ia o hot`rre,
indiferent care ar fi fost aceasta.
Susan, nu ]i-ai dorit niciodat` s` ai o familie?
Ba da, bine\n]eles!
Dar nu imediat nu-i a[a?
Nu, recunoscu cea \ntrebat`, pe un ton mai sc`zut.
Cu o recuno[tin]` amar`, \n]elese c` era sincer`, c` nu c`uta
s`-l \n[ele.
Ei bine, re\ncepu el prinznd-o \n bra]e cu tandre]e,
\n]eleg c` n-avem alt` solu]ie dect s` fim r`bd`tori. |n definitiv,
92 ELEEN KELLY
nici Roma n-a fost construit` \ntr-o zi Cu timpul, poate c`
lucrurile se vor rezolva de la sine.
Femeia \nchise ochii [i se lipi mai strns de el.
Sper din toat` inima s` se \ntmple a[a!
C]i copii ai vrea s` ai?
Doamne cred c` unul. Poate doi, dar nu mai mul]i, din
cauz` c` am de gnd s` muncesc din nou.
Mi se pare rezonabil. Maic`-ta, de exemplu, a predat mul]i
ani, nu-i a[a? Totu[i, mi se pare c` s-a descurcat de minune cu
educa]ia ta!
Susan zmbi.
Iau drept un compliment ceea ce-ai spus Mama ta,
dimpotriv`, n-a muncit niciodat`, dac`-mi aduc bine aminte.
Steve \ncuviin]` cl`tinnd din cap, cu o privire deodat`
nostalgic`.
A[a este. |mi \nchipui c` a f`cut parte dintr-o genera]ie de
femei \ntru totul satisf`cute s` r`mn` acas` [i cred c` a fost
chiar fericit`. Singurul repro[ pe care i l-a[ fi putut face ar fi fost
f`r` \ndoial` devotamentul f`r` limite pentru tata, care se
compl`cea \n situa]ia asta. E o atitudine pe care eu n-a[ putea
s-o suport. Pe de alt` parte, p`strez cea mai frumoas` amintire
despre c`ldura ei matern`, despre veselia permanent`
|nduio[at`, Susan \i strnse mna cu blnde]e, [i t`cur` un
moment. Dup` aceea, Steve vorbi din nou.
S` nu crezi c` o consider modelul ideal [tiu foarte
bine c` tu n-ai putea s` fii mul]umit` s` te \nchizi \n tine, chiar
dac-ai avea copii.
Eu una, \ncepu Susan zmbind din nou, cred c`
maic`-mea mi-a servit ca exemplu. N-a muncit tot timpul, [tii
bine. A r`mas acas` pn` am \mplinit zece ani
{ERIFUL {I ZIARISTA 93
Ce s-a \ntmplat atunci?
Tata a fost internat \n spital timp de cteva luni, din cauza
unei maladii serioase. Ca s` fac` fa]` problemelor financiare,
mama s-a angajat ca secretar`. Pe urm` [i-a dat seama c` treaba
pe care o f`cea nu-i pl`cea deloc, [i s-a hot`rt s`-[i reia studiile
universitare ca s` devin` profesoar`.
A fost un act de curaj din partea ei, interveni Steve, pe un
ton admirativ.
Da, cu att mai mult cu ct, la \nceput, tata s-a ar`tat foarte
reticent. |nceputul a fost foarte greu. Am \ncercat s-o ajut ct
puteam la treburile casei, [i cred c` de atunci a ap`rut pasiunea
mea pentru problemele consumului! |i c`utam produsele cele
mai ieftine, m` informam despre drepturile [i ajutorarea
consumatorului |ncet-\ncet, ne-am antrenat \n joc. Cnd tata
a venit de la spital, se a[tepta s` g`seasc` totul cu fundu-n sus,
vasele de mai multe s`pt`mni \nghesuite \n chiuvet`. |n loc de
asta, totul era \n perfect` ordine, mama tocmai reu[ise la
examene [i plngea stropind florile, temndu-se c` n-o va l`sa
s` munceasc`
Steve o asculta cu aten]ie, fascinat.
{i cum a reac]ionat?
A fost foarte emo]ionant, [opti Susan. A fost o scen` pe
care n-am s-o uit niciodat` A f`cut un tur prin toate
camerele, apoi a luat-o \n bra]e [i a s`rutat-o, cerndu-i
iertare cu o tandre]e pe care nu a[ fi b`nuit-o niciodat`.
Cnd mama s-a angajat la colegiu, i-a oferit un enorm buchet
de trandafiri.
Tot vorbind, \ncepuser` s` mearg` [i ajunser` la casa lui
Steve. L`sar` merele \n c`mara de lng` buc`t`rie.
Aveam impresia c` [tiu totul despre tine, remarc` Steve;
povestea asta n-o [tiam.
94 ELEEN KELLY
{ERIFUL {I ZIARISTA 95
F`r` \ndoial` c` mai ai multe de descoperit, \l tachin` ea.
Deodat`, f`r` s`-[i dea seama de ce, \ncepu din nou s` spere.
Poate tocmai pentru c` reu[eau s` vorbeasc` cu inima deschis`,
spre deosebire de attea alte cupluri
Dac` mai e[ti aici de Cr`ciun, declar` Steve care a[eza cu
grij` fructele pe rafturi, o s`-]i fac o pl`cint` cu mere m`
pricep foarte bine.
|[i mu[c` buzele [i nu r`spunse. Cine [tie unde va fi atunci?
|n mintea ei, spera s` g`seasc` un alt serviciu, \ns` deodat`, nu
mai era att de sigur` c` [tia ce vrea
Eventual, o s`-mi p`strezi [i mie o bucat`, spuse tn`ra
femeie pe un ton relaxat.
Steve a[ez` ultimul m`r [i se \ntoarse spre ea, cu o privire
serioas`. Inimile lor parc` \ncepuser` deodat` s` bat` la unison,
[i Susan \[i sim]i palmele umezindu-se. Str`b`tur` \n acela[i
timp distan]a care-i desp`r]ea, [i buzele lor se \ntlnir`.
Of, Susan, gfi Steve dup` s`rutul lung. Toat` s`pt`mna
viitoare trebuie s` fiu la un congres, la Charleston. O s`-mi
lipse[ti teribil.
{i tu o s`-mi lipse[ti mie, Steve, spuse \ncet femeia,
ag`]ndu-se de el.
B`rbatul o privi o clip`, cu infinit` tandre]e, apoi puse din
nou st`pnire pe gura ei.
O s` te \ntorci repede, nu-i a[a?
El \ncuviin]`, cl`tinnd din cap. Ideea unei desp`r]iri, chiar
dac` de scurt` durat`, le devenea deodat` greu de suportat.
Capitolul 9
Luni dup`-amiaz`, la ora cnd aveau \ntlnire, Mary Lou
Brucker o \ntmpin` pe Susan cu amabilitate.
Miss Trent, \]i suntem foarte recunosc`tori c` ]i-ai g`sit
timp s` vii s` ne vezi instala]iile.
Din exterior, cl`direa imens` de beton [i sticl` p`rea foarte
impun`toare. Gazda \[i conduse vizitatoarea spre intrare,
ad`ugnd:
Diminea]`, cnd ]i-am dat telefon, p`reai att de ocupat`!
Susan \[i amintea conversa]ia. Se str`duia s` lucreze la cartea
ei, f`r` s` reu[easc` s` nu se mai gndeasc` la Steve, [i [ov`ise
un moment \nainte de a accepta invita]ia.
Eram preocupat` de cartea la care lucrez, m`rturisi.
Editorul abia a[teapt` manuscrisul.
Pn` la urm`, se hot`rse s` vin`, ca s`-l ajute pe Steve, dar
f`r` prea mare entuziasm
Robert Wakefield [i so]ia au fost pe aici s`pt`mna trecut`,
continu` Mary Lou. Au plecat \ncnta]i de ceea ce au v`zut, [i
le-au pl`cut foarte mult preparatele noastre!
Susan se \ntreb` cum s` reac]ioneze. Cu gelozie sau dnd
dovad` de un entuziasm for]at? Hot`rndu-se s` se arate ct mai
pu]in pref`cut`, \ntreb` politicoas`:
Le consuma]i [i dumneavoastr`?
|ntrebarea venea dintr-un reflex profesional. |n calitate de
specialist \n probleme de consuma]ie, remarcase deseori c`
fabrican]ii erau mari amatori ai propriilor produse.
Totu[i, Mary Lou \[i \n`l]` sprncenele [i o privi ca [i
cum n-ar fi \n]eles. Apoi, r`zgndindu-se, r`spunse cu
pruden]`:
Ca s` fiu sincer`, nu, din cauza s`n`t`]ii so]ului, care are
nevoie \n permanen]` de produse proaspete. |ncerc s` m`
adaptez [i eu acestui regim.
Tocmai intraser` \ntr-o hal` frem`tnd de activitate, cnd
ochiul versat al Susanei remarc` imediat grave deficien]e de
organizare. Unii angaja]i-printre care Gena Borden erau
aglomera]i \ntr-un spa]iu foarte restrns, \n timp ce al]ii trebuia
s` parcurg` distan]e mari ca s`-[i fac` treaba. Aerisirea l`sa mult
de dorit; mirosuri suspecte ie[eau din mai multe cuptoare.
Pere]ii erau umezi.
Urmnd-o pe Mary Lou, vizitatoarea remarc` nereguli \nc` [i
mai grave. Pe jos erau urme de resturi care \ncepeau s`
putrezeasc`. Numero[i angaja]i nu erau \mbr`ca]i \n ]inuta
regulamentar`. Unii fumau Susan re]inu mai multe \nc`lc`ri
grave ale legisla]iei din industria alimentar`.
Aici se preg`tesc produsele de catering, explic` mndr`
Mary Lou. Clien]ii nu trebuie dect s` le \nc`lzeasc` \n cuptoare
cu microunde.
G`sesc lucrul `sta foarte practic, r`spunse automat Susan,
din ce \n ce mai [ocat` de ceea ce vedea.
{ERIFUL {I ZIARISTA 97
Odat` vizita terminat`, Mary Lou o invit` s` bea o cafea \n
biroul ei, a c`rui decorare luxoas` contrasta cu ceea ce v`zuse
pn` atunci.
Dumneavoastr` [i so]ul lucra]i de mult` vreme \n bran[`?
\ntreb` Susan.
Nu. Este prima noastr` \ncercare \n alimenta]ie [i
catering Lui Harvey, [i mie de altfel, ne-ar pl`cea s` ocup`m
un loc mic \n cartea dumneavoastr`.
V`znd c` Susan \ncepea s` protesteze, Mary Lou o opri cu
un gest din mn`.
|mi aduc aminte foarte bine ce mi-a]i spus \ntr-o sear`
despre teste dar ne-am gndit c` a]i putea include marca
noastr` \n vreun capitol al c`r]ii. De altfel, dac` dori]i s` lua]i
cteva e[antioane
Deja, gazda \ntindea mna spre telefon.
Nu, n-are rost, interveni gr`bit` Susan, c`reia i se f`cea
grea]`. {i eu m`nnc numai proasp`t...
F`r` s` promit` nimic \n leg`tur` cu cartea, vizitatoarea
mul]umi ct se poate de politicos [i \[i lu` r`mas-bun de la
gazd`.
Odat` urcat` \n ma[in`, se duse direct la Curierul de
Grafton [i urc` \n biroul lui Patsy Winter.
|i explic` \n cteva cuvinte ce v`zuse [i trase concluzia:
Patsy, trebuie s` spun c` \n uzina lor se comit grave
infrac]iuni. Nu numai asta, dar e posibil s` aib` de p`timit cei
care mnnc` produsele lor!
Se cutremur` evocnd cteva exemple de intoxica]ii
alimentare datorate neglijen]elor criminale \n procesul de
fabrica]ie.
Patsy, care o ascultase cu aten]ie, se \ncrunt`.
98 ELEEN KELLY
{i ce vrei s` faci?
Susan se plimb` cu pa[i mari prin \nc`pere, cu o expresie
\ngrijorat`.
Nu [tiu m` simt dezorientat`. Alegerile au loc peste trei
s`pt`mni, [i n-a[ vrea s`-i irosesc [ansele lui Steve Pe de alt`
parte, nu pot s`-i las pe oamenii `[tia s` pun` \n vnzare
asemenea produse. N-am de ales: trebuie s` alertez imediat
serviciile sanitare Slav` Domnului, Steve se duce la
Charleston timp de o s`pt`mn`. |n felul `sta, nu va trebui s` ia
cuno[tin]` de plngerea oficial`.
Cu toate astea, o s`-i spui?
Da. O s`-i dau telefon chiar ast`-sear`. |mi pare att de r`u
c` am acceptat invita]ia lui Mary Lou Brucker!
Patsy zmbi, \n]eleg`toare.
Consoleaz`-te spunndu-]i c` \n curnd [i lor le va p`rea
att de r`u
Se uit` la ceas [i ad`ug`, cu o mic` strmb`tur`:
Ce p`cat! E prea trziu s` mai intervii ast`zi. Por]ile de la
Serviciul de S`n`tate s-au \nchis pn` mine diminea]`.
Ct m` enerveaz` a[teptarea asta, morm`i Susan.
Din p`cate, n-ai de ales. S` sper`m c` nu va ap`rea nici un
caz de \mboln`vire dac` tu crezi c` este posibil a[a ceva.
Patsy, sunt sigur` de asta. }innd seama de instala]iile de
acolo, germenii trebuie s` se \nmul]easc` \ntr-un ritm infernal.
Patsy \[i puse coatele pe birou [i, a[ezndu-[i b`rbia pe
mini, \ntreb`, hot`rt`:
Susan ai vrea s` scrii pentru mine un articol despre
povestea asta? |n stadiul actual al finan]elor ziarului, ar fi o
adev`rat` man` cereasc`.
Susan oft` din adncul inimii.
{ERIFUL {I ZIARISTA 99
{tii bine c`, dac-ar fi dup` mine, m-a[ fi a[ezat deja la
ma[ina de scris
Crezi c` scandalul ar putea s` compromit` [ansele lui
Steve?
M` tem c` da. Gnde[te-te: uzina va fi \nchis`, oamenii \[i
vor pierde slujbele Vor arunca toat` vina asupra mea, [i prin
asociere, asupra lui Steve. N-or s` \n]eleag` c` nu-i vorba despre
o manevr` electoral`.
Dar, Susan, cteva voturi \n minus mi se par o problem`
secundar`, cnd este vorba despre s`n`tatea unei mul]imi de
oameni! Dac` nu spui nimic, o s` fii vinovat` de complicitate.
De altfel, sunt sigur` c` dac` Steve ar fi aici te-ar sus]ine din
toat` inima.
Cred c` ai dreptate \n ceea ce prive[te denun]ul, admise
Susan, cu sinceritate. Dar chiar trebuie s` scriu articolul?
Teoretic, nu, bine\n]eles. |ns` din punctul de vedere al
eticii jurnalistului
Susan se pr`bu[i pe scaun [i \nchise ochii o clip`. Fire[te,
Patsy avea dreptate. Nu trebuia s` lase sentimentele pentru
Steve s` interfereze cu exigen]ele justi]iei [i profesiei sale.
Chiar dac` denun]ul va fi anonim, Bruckerii or s` [tie
imediat c` vine de la tine.
De ce? \ntreb` Susan, confuz`.
Dintr-un motiv foarte simplu. Dac` au putut s` deschid`
uzina \n asemenea condi]ii [i nu au fost \ngrijora]i niciodat`,
\nseamn` c` cineva bine pozi]ionat a acceptat s` \nchid` ochii
Susan \n]elese imediat unde vroia s` ajung` prietena ei.
Vrei s` spui c` au uns pe cineva de sus?
Se sim]i deodat` cuprins` de furie. Cum puteau s` se joace
cu vie]ile oamenilor cu atta snge-rece?
100 ELEEN KELLY
Mi se pare evident, replic` pragmatic Patsy. Pl`tesc una sau
mai multe persoane ca s` p`streze t`cerea. Dar pe cine?
Susan \[i mu[c` buzele.
Doamne, ct a[ vrea s` [tiu pe cine Dar, din p`cate, nu
v`d de unde [i cum a[ putea s` ob]in asemenea informa]ii!
Dac` nu reu[e[ti singur`, cere autorit`]ilor s` deschid` o
anchet`. Fii sigur` c` n-or s` te refuze. E[ti o personalitate
cunoscut`, se [tie c` niciodat` n-ai dat \napoi \n fa]a
obstacolelor ca s`-]i faci bine emisiunile Recunoa[te c` abia
a[tep]i s` te angajezi \n ac]iunea asta!
Susan zmbi [i \ncuviin]` cl`tinnd din cap. Da, de mult
timp nu se mai sim]ise att de stimulat` de o afacere dar
imediat, gndurile i se \ntunecar`. Mai era [i Steve. Ar fi vrut
s`-i fac` un serviciu, dar dac`, dimpotriv`, dezv`luia ni[te
manevre care riscau s` zdruncine lini[tea regiunii?
Atunci? \ntreb` simplu Patsy, v`znd-o att de t`cut`.
O s`-l scriu, r`spunse Susan. Oricum, n-am de ales
Patsy n-o l`s` s` continue [i \ntreb` repede, deschizndu-[i
blocnotesul:
Cnd crezi c` po]i s`-mi dai articolul?
Susan nu se putu st`pni s` nu pufneasc` \n rs, apoi,
devenind din nou serioas`, spuse:
M` apuc ast`-sear` [i mine diminea]` \]i dau telefon.
*
* *
A doua zi, la deschiderea uzinei, inspectorii de la S`n`tate
erau gata de ac]iune. Dup` ce vizitar` instala]iile, ordonar`
imediat \nchiderea [i, \n lipsa lui Steve, Frank Winter fu cel
{ERIFUL {I ZIARISTA 101
desemnat s` aib` grij` de buna desf`[urare a lucrurilor. Joi
dup`-amiaz` ap`rea o edi]ie special` a Curierului , consacrat`
\n \ntregime scandalului. Fuseser` intervieva]i proprietarii, la
fel [i angaja]ii. Primii, furio[i, ]ipau [i vorbeau de un complot,
\n timp ce ceilal]i recuno[teau c` sufereau mult din cauza
condi]iilor de munc`. Totu[i, evident, nici unul dintre ei nu se
bucura de pierderea locului de munc`.
Vineri, Patsy, care organizase o conferin]` de pres` la sediul
Curierului , o felicit` cu c`ldur` pe Susan.
Ai ridicat o problem` spinoas` [i ai declan[at o adev`rat`
tornad`, declar` ea cu un zmbet radios.
Erau prezen]i mai mul]i reprezentan]i ai cotidianelor
na]ionale [i o echip` a televiziunii locale, care a[teptau \ntr-o
sal` al`turat` s` ia interviuri eroinei zilei.
Articolul t`u o s` apar` \n presa din toat` ]ara [i, cine
[tie, poate o s` ]i se ofere o nou` slujb` \n televiziune!
Susan cl`tin` din cap, mai mult gnditoare dect entuziast`.
Acum, \[i f`cea griji mai mult pentru Steve dect pentru carier`.
De bun` seam`, nu avea s` fie deloc \ncntat s` afle c` uzina
fusese \nchis` \n lipsa lui.
Miss Trent, suntem preg`ti]i, anun]` un reporter de la
KVUE canalul regional vrnd capul pe u[`. Cnd vre]i
Vin \ntr-o clip`.
Susan \[i netezi p`rul [i trase adnc aer \n piept. |ntr-un fel,
era bine c` se apuca din nou de adev`rata ei munc`.
Ureaz`-mi succes! \i [opti lui Patsy.
Aceasta \i f`cu cu ochiul [i ridic` dou` degete f`cnd semnul
victoriei.
Transmiterea \n direct a informa]iilor de la ora 18 abia
\ncepuse \n momentul \n care Steve se strecur` \n sal`. Susan
102 ELEEN KELLY
a[tepta zmbitoare ca prezentatorul s` termine scurta
alocu]iune \nainte de a-i pune \ntreb`ri. Cameramanii aruncar`
o privire surprins` spre Steve dar, cum era \n uniform`, nimeni
nu-i puse nici o \ntrebare [i lu` loc cu discre]ie pe un scaun,
lng` perete.
Se afl` \mpreun` cu noi, continu` prezentatorul, tn`ra
avocat` [i ziarist` specialist` \n probleme de consum care a
descoperit neregulile de la uzina Brucker. Miss Trent, avea]i
idee de ce o s` g`si]i vizitnd instala]iile?
Nu, r`spunse hot`rt Susan. Am remarcat primele nereguli
cnd am ajuns acolo
Se \ntrerupse o frac]iune de secund`, pentru c` tocmai \l
descoperise pe Steve, apoi continu` uitndu-se la camer`:
Inspectorii de la Serviciul de S`n`tate sunt cei care, la o
cercetare mai minu]ioas`, au constat restul, \n primul rnd un
sistem defectuos de cuptoare de coacere la temperatur` \nalt`.
Dat fiind riscul de intoxicare cu salmonela, au hot`rt s`
opreasc` instala]iile [i s` interzic` pentru moment vnzarea
acestor produse.
Inima \i b`tea ca o tob`. De ce oare Steve avea o expresie
att de sumbr`? Totu[i, acceptase f`r` s` clipeasc` s-o lase s`
dea interviul `sta. Chiar dac`-i p`ruse r`u c` nu-l a[teptase s` se
\ntoarc` \nainte de a trece la ac]iune
Ce p`rere ave]i despre aceast` \nchidere?
Mi se pare justificat` [i necesar` pentru c` altfel nu s-ar fi
intervenit pentru repara]ii.
Bruckerii estimeaz` c` li se face o nedreptate pentru c`
sunt nou-veni]i \n regiune. Ce p`rere ave]i?
Steve o privea fix, \n timp ce ea nici nu \ndr`znea s` se uite
la el.
{ERIFUL {I ZIARISTA 103
Cred c`, dimpotriv`, toat` popula]ia i-a primit ct se poate
de bine, r`spunse, calm`.
Totu[i, ei amenin]` c` pleac` definitiv
Bine\n]eles, n-ar fi deloc bine pentru for]a de munc`
local`.
Nu v` suscit` nici un regret c` a]i intervenit?
Susan \[i \ncruci[` discret picioarele.
Cred c` oricare cet`]ean responsabil ar fi procedat a[a
cum am f`cut eu.
Reporterul arunc` o privire pe noti]ele lui.
|ntr-un interviu pe care l-au dat \n diminea]a asta,
Bruckerii \l acuz` pe [eriful Markham c` a pus la cale aceast`
opera]iune [tiind c` se preg`teau s`-l sus]in` pe candidatul
rival, Robert Wakefield. Acesta din urm` a confirmat c`, \ntr-
adev`r, se poate crede [i a[a ceva
Privirea Susanei se \nfl`c`r` [i adopt` un ton ferm [i
autoritar, demn de un politician de carier`.
E absurd! {eriful Markham este omul cel mai cinstit pe
care-l cunosc.
Steve se \ncrunt`. Atitudinea reporterului \ncepea s` nu-i
mai plac`. De ce aceast` disput`?
De altfel \l cunoa[te]i foarte bine, nu-i a[a?
Suntem prieteni, admise Susan pe un ton neutru.
Doar prieteni? insist` b`rbatul cu un zmbet ambiguu. Mi
s-a spus c` a]i fost logodnici
Exact. E mult de-atunci, ripost` Susan cu trufie.
Miss Trent, cum v` explica]i c` n-a fost aici \n momentul
\n care a izbucnit scandalul?
104 ELEEN KELLY
Reporterul nu-l v`zuse pe Steve plecnd brusc de la locul lui
[i traversnd sala ca s` dea buzna pe platou. Auzindu-i glasul
aproape, tres`ri.
Miss Trent n-are nici o explica]ie de dat pe tema asta!
Urm` un moment de [ov`ial`, dup` care reporterul se a[ez`
din nou, \i oferi un loc lui Steve [i, \n timp ce camera f`cea un
gros-plan pe insignele tn`rului [erif, declar`:
Iat` c` \nsu[i [eriful Markham ne face onoarea s` fie cu
noi. Domnule Markham, bun` ziua
Bun` ziua, r`spunse Steve cl`tinnd din cap \n direc]ia
camerei.
Susan, fericit` s` treac` \n planul doi, \[i \ncruci[` minile \n
poal`.
V` ascult`m, spuse jurnalistul, care f`cea tot posibilul s`
r`mn` jovial, cu toate c` era contrariat.
S-a \ntmplat s` plec la Charleston, unde am fost timp de
o s`pt`mn` la un congres.
N-a]i fi putut s` delega]i pe altcineva s` v` reprezinte?
A[ fi putut s` fac asta numai \n cazul \n care a[ fi fost
bolnav, r`spunse Steve, de acum sigur pe el [i st`pn pe
situa]ie. Or, dup` cum pute]i vedea, sunt perfect s`n`tos. Un
cameraman f`cu semn c` mai erau \nc` treizeci de secunde de
emisiune.
Iat` deci un mister dezlegat Acestea fiind spuse, ce
p`rere ave]i despre felul cum a fost f`cut` afacerea asta,
domnule Markham?
Sunt \ntru totul de acord. Nici nu se punea problema s`
continu`m s` punem \n pericol vie]ile concet`]enilor no[tri.
Dup` r`spunsul la aceast` \ntrebare, camerele \ncetar`
transmisiunea [i toat` lumea r`sufl` u[urat`.
{ERIFUL {I ZIARISTA 105
Domnule Markham, interveni imediat reporterul de la
KVUE, cred c` aceast` modalitate de a intra \n platou este
deplasat` [i antiprofesional`, sunt de acord,
complet` Steve. |mi cer scuze, dar era vorba despre ni[te
lucruri la care vroiam s` r`spund personal. Susan nu
cunoa[te exigen]ele meseriei mele, cum nici eu nu le cunosc
pe ale ei. Dac` a[ fi aflat la timp, a[ fi solicitat pe cale oficial`
s` pot interveni.
Pe urm`, f`r` s` mai spun` nimic, o lu` pe Susan de mn` [i
o sili s` se ridice.
Vino cu mine am ceva s`-]i spun.
Ziari[tii se apropiar` s`-i pun` \ntreb`ri, dar el ridic` mna
[i se strecur` printre ei.
Mai trziu, domnilor vom avea ocazia s` mai st`m de
vorb`.
O scoase pe Susan afar`, o duse \n parcare [i, deschiznd
portiera ma[inii lui, o f`cu s` se a[eze. Apoi se duse pe partea
cealalt`, intr` [i se a[ez` lng` ea. Tn`ra femeie nu spunea
nimic, dar inima \i b`tea gata s`-i sparg` pieptul.
Poate s` ne vad` toat` lumea, \ncerc` ea s` glumeasc`,
dup` cteva clipe. Nu g`se[ti c` e compromi]`tor?
De data asta, el l`s` ironia deoparte.
Susan, te-ai descurcat admirabil sunt mndru de tine.
Mul]umesc, murmur` ea, \ncntat` de laud`.
Acum \n]eleg de ce pierderea slujbei te-a bulversat att.
E[ti f`cut` pentru live . Dar nu a[a vreau s`-]i c[tigi
pinea
Oft` \ncet, o prinse de mn` [i continu`:
Azi-diminea]`, Harvey Brucker a venit s` m` caute la
Charleston. Furios, bine\n]eles m-a \nvinuit c` te-am l`sat
106 ELEEN KELLY
nesupravegheat` [i, cnd i-am spus c` te sus]in \ntru totul, m-a
amenin]at c-o s` fac` totul s`-mi ruineze cariera.
Bulversat`, Susan \[i mu[c` buzele.
Dumnezeule! De la bun \nceput mi-era team` de asta.
Steve, a[ fi vrut att de mult s`-l evit!
Nu se putea! Partea proast` este c` a \nceput s` le spun`
tuturor celor ce vor s`-l asculte, fire[te [i presei, c` am plecat
din ora[ ca s` nu m` compromit direct. |ntr-un cuvnt, c` am
fost la[ Pe de alt` parte, Robert Wakefield vine cu o alt`
versiune, conform c`reia a[ fi fost pl`tit s` \nchid ochii la
problemele privind func]ionarea uzinei. Altfel spus, dac-a[ fi
fost prezent, a[ fi \n`bu[it scandalul
Steve, nimeni n-o s`-l cread`, protest` p`tima[ femeia, cu
lacrimi \n ochi. Mai ales dup` ce or s` vad` interven]ia ta la
televizor!
El \[i strnse buzele [i, eliberndu-i mna, privi fix \nainte,
f`r` s` se mai gndeasc` la ea.
Acum te temi s` nu-]i pierzi postul, nu? murmur`
femeia cu glas tremurat.
|ntr-adev`r, riscul exist` se afl` \n faz` de l`star.
Deodat`, Susan se sim]i teribil de r`spunz`toare pentru ce
se \ntmplase, dar cum ar fi putut s` evite acest lucru? Puse
mna pe clan]` [i, deschiznd portiera, spuse:
Cred c` nu ar mai trebui s` ne vedem pn` la alegeri.
Ar fi mai bine pentru tine.
El o prinse de bra].
Vorbe[ti serios?
L-ai auzit pe reporterul de la KVUE, nu? Steve n-a[ vrea
s` fiu cauza e[ecului t`u.
{ERIFUL {I ZIARISTA 107
108 ELEEN KELLY
Cum a[ putea s` suport s` nu te mai v`d dou` s`pt`mni?
protest` b`rbatul pe un ton aspru.
Cu un nod \n gt, Susan se \nc`p`]n`. Nu trebuia s`-l lase
s`-[i dea seama ct de greu \i va fi [i ei
Trebuie, Steve. Oamenii trebuie s` se obi[nuiasc` s` te
vad` ducndu-]i singur campania electoral`, f`r` mine al`turi.
De altfel, eu am mult de lucru. |n felul `sta, a[ putea s`-mi
v`d de treaba mea.
|i d`du drumul din nou [i o privi adnc \n ochi.
Cum vrei tu. Dac` te r`zgnde[ti cumva
Nu, deocamdat`, Steve. Te asigur.
De data asta, chipul lui Steve se \ntunec`. O l`s` s` ias` din
ma[in` [i porni motorul.
Foarte bine cum vrei tu. Te las, pentru c` am treab`.
Steve
Pe curnd, Susan.
Cnd urc` \n ma[ina ei, trebui s` fac` un efort s`-[i \n`bu[e
lacrimile. De ce trebuia s` piard` pe de o parte ce c[tiga pe
partea cealalt`?
Capitolul 10
Cnd Susan ajunse, \n fa]a casei o a[tepta un grup de cteva
femei, cu figuri hot`rte. Cu inima strns`, recunoscu
muncitoare de la uzina care se \nchisese. Gena Gordon p`rea
conduc`toarea lor.
Bun` ziua, Gena, spuse vesel`, dup` ce-[i parc` ma[ina.
Ve]i s` vorbi]i cu mine? S` [ti]i c`-mi pare r`u pentru slujbele
voastre. N-am avut de gnd s` v` fac s` le pierde]i
Ce-a fost a fost, ripost` Gena, f`cnd un gest cu mna, s`
nu mai vorbim despre asta. Am venit la tine s` ne aju]i [i
credem c` ne e[ti datoare cu asta. La mina Taylor, se fac
angaj`ri din nou. Se zvone[te c` numele or s` fie afi[ate
ast`-sear` or, ne-ar pl`cea s` le aducem aminte c` unele
femei se afl` pe lista de a[teptare de mai mul]i ani.
Uitnd de orice altceva, Susan \n`l]` sprncenele [i se
apropie.
Vre]i s` spune]i c` fac angaj`ri discriminatorii?
Gena \[i aprinse o ]igar` [i ridic` b`rbia.
Asta e pu]in spus! |n zece ani, au angajat doar dou` femei
pe lng` treizeci de b`rba]i, [i le-au obligat s` demisioneze
dup` o lun` sau dou`, fiind h`r]uite.
Dup` ce mai trase un fum, continu`:
Dac` vii cu noi, vom putea s` atragem aten]ia mass-mediei.
Ai putea s` fii purt`toarea noastr` de cuvnt
Nu putea s` le refuze, \[i spuse Susan. Aruncnd o privire la
taiorul elegant cu care se \mbr`case pentru \ntlnirea cu
televiziunea, explic`:
De acord. L`sa]i-m` s` m` duc s` m` schimb
N-avem timp de asta, ripost` Gena lund-o de mn`.
Trebuie s`-i lu`m prin surprindere!
Susan lu` loc al`turi de Gena \n vechiul Dodge ro[u al
acesteia. Nori \ntuneca]i se adunau la orizont. Era norocul lor
dac` \ncepea s` plou`!
Te-am v`zut la [tiri, \i spuse Gena cu sincer` admira]ie.
Te-ai ap`rat bine. Dup` toate minciunile lansate de Bruckeri,
trebuia s` spun` cineva adev`rul
Mul]umesc, murmur` Susan. Gena, \nc` o dat`, \mi pare
foarte r`u c` v-a]i pierdut slujbele prin \nchiderea uzinei.
|n felul `sta, suntem obligate s` ne mai batem o dat`
pentru dreptul la munc`
O s` fac tot ce pot, promise Susan.
|n sinea ei, se gndi c` Patsy o s` accepte cu siguran]` un
articol pe tema asta.
Ma[ina \ncetini [i, urmat` de celelalte, \n care se
\nghesuiser` \nso]itoarele, intr` \n parcarea uzinei.
Mai multe persoane erau deja prezente; notabilit`]i, ziari[ti,
Patsy [i b`rbatul ei, [i spre marea dezam`gire a Susanei
\nsu[i Steve.
110 ELEEN KELLY
Se pare c` suntem a[tepta]i, declar` Gena, sobr`.
Cineva trebuie s`-i fi prevenit c` femeile n-or s` se lase a[a
u[or
Susan cobor\ din ma[in` [i se uit` la Steve. Acesta o privi
timp de cteva zeci de secunde, apoi \ntoarse capul, f`r` cel mai
mic gest de \ntmpinare. Ei i se p`ru c` i se oprise inima \n
piept.
Gena, care nu b`gase nimic de seam`, ap`ru lng` ea.
Susan, e[ti sigur` c` po]i s` faci fa]` situa]iei? Nu [tim ce
poate s` ias` din asta.
Hot`rt`, Susan scoase din geant` un blocnotes [i un pix.
Gena, po]i s` contezi pe mine.
Perfect! Hai s` mergem!
Pornir` spre intrare cnd, deodat`, Susan sim]i c` cineva o
prinde brusc de mn`. Se \ntoarse era Steve.
Fetelor, scuza]i-ne o clip`, Susan [i cu mine avem ceva de
discutat \ntre patru ochi.
Susan se \ncrunt` [i \ncerc` \n zadar s` scape de el. Gena,
care \n prima clip` se uitase furioas` la Steve, ridic` din umeri.
Cum vre]i, dar Susan nu uita ce-ai promis.
Nu-]i face nici o grij`! r`spunse Susan, pe care atitudinea
lui Steve o f`cu mai hot`rt` ca niciodat`.
B`rbatul o sili s`-l \nso]easc` [i-l \ntreb`, furioas`:
Cumva, pot s` [tiu [i eu unde mergem?
|ntr-unul din birouri, veni replica scurt`.
Am fi putut foarte bine s` st`m de vorb` afar`!
}in ca discu]ia asta s` fie \ntre patru ochi!
El deschise u[a; \ntr-o sal` mic`, mai mul]i b`rba]i printre
care Susan recunoscu responsabili de la min` st`teau de
{ERIFUL {I ZIARISTA 111
vorb`. T`cur` o clip` ca s`-i priveasc` pe cei doi trecnd, \n
timp ce Steve o conducea spre o \nc`pere situat` undeva mai \n
spate.
Suntem \n biroul Directorului de Personal, anun]`,
\nchiznd u[a \n urma lui. Nimeni n-o s` vin` s` ne deranjeze.
Femeia p`str` o t`cere \nc`p`]nat`, remarcnd c` din
camer` disp`ruser` toate hrtiile [i documentele. Se
a[teptaser` la o posibil` \nfruntare?
Steve se a[ez` pe col]ul unui birou \n timp ce ea r`mase \n
picioare, cu bra]ele \ncruci[ate, rezemat` de perete.
Po]i s`-mi explici ce cau]i aici? \ncepu el pe un ton sec.
Gena [i tovar`[ele ei m-au rugat s` le ajut s`-[i c[tige
dreptul la munc`. Cererea asta, \n condi]iile actuale, mi se pare
perfect \ndrept`]it`.
{i este, i-o t`ie el. Dar atta timp ct te limitezi s`-]i
folose[ti doar ma[ina de scris!
De unde mi-a[ culege informa]iile, dac` nu de la fa]a
locului? \ntreb`, suav`.
|ntoarce-te acas`, Susan, oft` Steve f`cndu-se c` vrea s-o
duc` la u[`.
Femeia scutur` negativ din cap, mai hot`rt` ca oricnd, [i
oft` din adncul inimii.
Ascult` lucrurile pot s` ias` prost [i, dac` vrei s` [tii,
[efii au tot dreptul s` angajeze pe cine vor pentru buna
func]ionare a instala]iilor.
Nu v`d de ce am ajunge la asta. Gena [i colegele ei vor
doar s` se exprime, [i
Susan, primele liste cu angaja]i vor fi afi[ate \ntr-o
jum`tate de or`. Cel mult unul din trei candida]i o s` g`seasc`
112 ELEEN KELLY
de munc`, att de ridicat e nivelul [omajului \n regiune. Cum
crezi c` or s` reac]ioneze b`rba]ii, v`znd c` femeile vor s`
\ncerce s` le ia locurile?
Ele nu iau locul nim`nui! exclam` Susan. La fel ca ei, au
dreptul s` munceasc` dac` au calificarea cerut`!
{tii foarte bine c` sunt de acord cu tine, dar problema n-o
s` se rezolve cu violen]`. Dac` acest conflict este dublat de un
r`zboi \ntre sexe, Dumnezeu [tie unde o s` ajungem \n orice
caz, nu la o solu]ie.
Cine [tie? replic` femeia. Poate asta o s`-i pun` pe unii pe
gnduri
A[ fi surprins, [i \n orice caz, asta nu explic` deloc
prezen]a ta aici!
Amndoi se \nc`lziser`, [i Susan lans` pe un ton acid:
Trebuie s` pun punctele pe i? Femeile astea conteaz` pe
mine pentru c` sunt o personalitate destul de cunoscut` \n
mass-media. N-am intervenit \n timpul campaniei electorale!
Dac-a[ fi vrut, a[ fi
Ai fi f`cut ce? i-o t`ie Steve cu asprime.
Femeia \[i mu[c` buzele, regretnd deja c` se angajase pe
drumul `sta.
A[ fi putut s` m` fac mai bine auzit`.
|n]eleg. {i prin asta, mai vrei s`-]i spore[ti [ansele s`-]i
g`se[ti un loc de munc` la televiziune, complet` el cu sarcasm.
Asta vrei s` faci azi? S` g`se[ti o ocazie de publicitate \n jurul
numelui t`u?
Cum \ndr`zne[ti s` insinuezi a[a ceva?
Se uitar` cu du[m`nie unul la cel`lalt, cu din]ii strn[i. Pe
urm` Steve, cu o expresie sumbr`, se apropie [i-i oron` pe un
ton autoritar:
{ERIFUL {I ZIARISTA 113
|]i repet, Susan, \ntoarce-te acas`. Sunt sigur c` ast`-sear`
n-o s` se \ntmple nimic. O s`-]i pierzi timpul de poman`.
N-o s` se \ntmple nimic? se \ntreb` \n sinea ei, zmbind.
N-ar fi b`gat mna-n foc! Dimpotriv`, sim]ea tensiunea plutind
\n aer. Evenimentele riscau s` se precipite, [i pentru nimic \n
lume n-ar fi ratat lucrul `sta.
Dac` femeile astea ar reu[i s` se fac` auzite, asta ar avea
importan]`, [i ]in s` fiu martor` la ce voi vedea. Deci
r`mn.
Se scurser` cteva zeci de secunde. Steve, \n picioare, \n fa]a
ei, foarte ferm, o privea fix.
Ascult`, continu` el, am trecut pe aici chiar \naintea
emisiunii din dup`-amiaza asta, imediat ce m-am \ntors de la
Charleston, [i pot s` spun c`
Erai la curent? i-o t`ie ea.
Din ce \n ce mai bine! \[i spuse cu am`r`ciune. O ]inea cu
bun` [tiin]` departe de tot ce putea s-o intereseze pe plan
profesional!
{tiam c` trebuia s` publice listele, [i riscau s` aib`
dificult`]i, explic` el.
Deodat`, p`ru z`p`cit, [i ad`ug` cu nelini[te \n glas:
Susan, te rog N-a[ vrea s` ai s` ai probleme, sau chiar s`
fii r`nit`.
Emo]ia lui o impresion` mai mult dect cuvintele.
O s` stau deoparte, promise ea. Vreau doar s` v`d ce
se-ntmpl` [i s`-mi iau noti]e ca s` pot fi martor` dup` aceea.
El cl`tin` din cap, descurajat.
Nu [tii cum se-ntmpl` lucrurile astea dac` izbucne[te
glceava, nu mai po]i s` pleci de acolo.
114 ELEEN KELLY
Femeile astea nu sunt tratate cum trebuie [i au dreptul
s`-[i spun` cuvntul!
Susan, izbucni el, te-ai gndit m`car o dat` la sentimentele
mele?
Bine\n]eles! r`spunse ea, pe acela[i ton iritat. Dar m`
gndesc [i la femeile astea care lupt` [i
Amndoi vorbeau din ce \n ce mai tare. Nu numai c` riscau
s` fie auzi]i, dar \n plus era o situa]ie ridicol` f`cnd efort s`
se calmeze, femeia continu` mai \ncet:
Nu mai insista, Steve. N-o s` m` faci s` m` r`zgndesc.
O mai privi o dat`, apoi ridic` din umeri.
A[ fi vrut nu-mi mai asum nici o r`spundere pentru ce
]i s-ar putea \ntmpla.
Ce vrei s` spui? \l \ntreb`, trufa[`, cu mna pe clan]a u[ii.
O s`-n]elegi destul de repede.
Deschise u[a; \n camera cealalt`, se adunaser` mai mul]i
jurnali[ti [i reporteri, printre care, bine\n]eles, cel care o
intervievase cu cteva ore \nainte. To]i o privir` surprin[i.
Tu mi-ai spus ce aveai s`-mi spui, \i [opti lui Steve. Te-am
ascultat. Acum
Chiar m-ai ascultat? rnji el.
Ignorndu-i \ntreruperea, continu`:
acum, ]i-a[ fi recunosc`toare dac` m-ai l`sa singur`.
Cu pas hot`rt, se \ndrept` spre ie[ire, urmat` de
reporterul de la KVUE. Sub privirea dezaprobatoare a lui Steve,
accept` s` r`spund` la \ntreb`ri [i chiar s`-l duc` la Gena [i la
\nso]itoarele ei.
B`rba]ii care abia fuseser` angaja]i se adunaser` lng` uzin`,
\n fa]a grupului de femei. |n]eleseser` imediat de ce veniser` [i
{ERIFUL {I ZIARISTA 115
\ncepuser` s` le insulte [i s` le amenin]e cu represalii dac`
puneau piciorul \n min`. Gena, f`r` s`-[i piard` sngele rece,
expuse plngerile lor reporterului KVUE, [i Susan generaliz`
situa]ia pentru toate femeile din regiune. Unul dintre b`rba]i
lans`, rnjind, c` nici una dintre ele n-ar fi putut face munca
grea din min`; Gena se apropie de el [i, \n fa]a obiectivelor
camerelor TV, \i propuse s` se bat` pu]in, f`cndu-se c`-[i
\ncordeaz` mu[chii. Provocarea nu fu pe gustul
interlocutorului, [i doar interven]ia lui Frank Winter f`cu s` nu
se ajung` la o \nc`ierare general`.
Steve st`tea deoparte, \ncruntat. Nu se f`cuse \nc` nici o
arestare, conduc`torii vrnd s` evite s` se ajung` la ce era mai
r`u, dar tensiunea dintre cele dou` tabere cre[tea ne\ncetat
Deodat`, impulsiv, hot`r\ s` \ncerce pentru ultima dat`.
Dup` ce-i \ncredin]` lui Frank portavocea, se strecur` prin
mul]ime s` se apropie de Susan [i o prinse de mn`, s-o duc`
undeva, pu]in mai departe.
N-ai v`zut destul? o \ntreb` cu voce [uier`toare. E[ti deja
pe ecranele televiziunilor din toat` ]ara. Cred c` asta ar trebui
s`-]i fie de-ajuns!
Faptul c` p`rea \ncntat` nu f`cea dect s`-i sporeasc` furia.
F`r` s` se fstceasc` vreun pic, \i adres` un zmbet larg [i
ripost` cu non[alan]`:
Tot ce se-ntmpl` aici m` intereseaz` n-am s` plec
\nainte de a se termina.
Chiar dac-ar trebui s` ajungi dincolo de gratii?
De ce nu? N-ai dreptul s`-mi interzici nimic, Steve.
{tia foarte bine c` a[a st`teau lucrurile, din p`cate! Nu-i pl`cea
s` se simt` att de neputincios, [i nu [tia ce motiv s` mai invoce.
116 ELEEN KELLY
La sfr[it, s` nu vii la mine s`-mi ceri vreun favor! \i arunc`
\n disperare de cauz`.
Ce naiba, nu era [eriful ora[ului? Nu avea autoritate de
net`g`duit asupra concet`]enilor? De ce toate astea n-aveau nici
un efect cnd era vorba despre Susan?
Ea \i sus]inu privirea timp de cteva minute, cu o expresie
indescifrabil` \ntip`rit` pe fa]`. |n alt` situa]ie, i-ar fi apreciat
capacitatea remarcabil` de a dezamorsa conflictele, de a
convinge oamenii s` se poarte rezonabil, dar acum era vorba
despre confruntarea lor, pe care nu vroia s-o rezolve printr-un
compromis. |ntoarse \n sfr[it capul, [i, eliberndu-se din
minile lui, se \ndep`rt`.
Bine, murmur` Steve, \nvins. Cum vrei tu.
Susan nu mai spuse nimic, sim]ind un nod \n gt. |i p`rea
foarte r`u de complicitatea lor din ultimele zile, dar de ce se
\nc`p`]na s` n-o \n]eleag`?
La c`derea nop]ii, situa]ia se \nveninase considerabil.
Femeile \ncercaser` de mai multe ori s` dep`[easc` rndul de
poli]i[ti care proteja intrarea \n birourile unde se refugiaser`
conduc`torii. Fuseser` date \napoi cu brutalitate; acum se
]ineau de mini, refuznd s` fac` vreun pas \napoi. Muncitorii,
desp`r]i]i de ele printr-un mic cordon de poli]i[ti, continuau s`
le insulte. La fiecare soma]ie a lui Steve, care invita mul]imea s`
se r`spndeasc`, Gena r`spundea cu voce tare c` aveau s`
r`mn` pe loc dac` trebuia, pn` vor primi o promisiune din
partea vreunuia dintre responsabili
Camerele TV continuau s` filmeze [i s` \nregistreze f`r` s`
mai deranjeze pe nimeni. Din cnd \n cnd, se instala o lini[te
ap`s`toare, pe care \ntunericul o f`cea aproape tangibil`.
{ERIFUL {I ZIARISTA 117
Susan, ]i-e fric`? murmur` Gena, care o ]inea ferm de
mn`. Acum, dac` vrei, po]i s` pleci. |n]elegem.
Susan trase adnc aer \n piept. Era impresionat` de
tensiunea situa]iei, dar n-ar fi renun]at pentru nimic \n lume.
Avea deja material pentru mai multe articole, dar vroia [i mai mult.
Totul e bine. R`mn.
Dup` un ultim ordin de r`spndire, dat \n zadar de Steve,
mai multe ma[ini de poli]ie \[i f`cur` apari]ia [i venir` \n fa]a
birourilor. Din ele, coborr` oameni \n uniforme Gena \[i
\n`bu[i o exclama]ie.
Imediat, \ncepur` arest`rile; mai \nti printre b`rba]ii care
tulburaser` lini[tea, lansnd proiectile improvizate pe urm`
printre femei.
Steve, cu o expresie sumbr`, se apropie s-o ia el pe Susan.
Femeia sim]i c` fierbea pe din`untru. Totul p`rea att de
ridicol! Ce li se repro[a? Totu[i, ca s` evite o scen` \n public,
strnse din din]i [i nu spuse nimic.
Deodat`, Robert Wakefield trecu prin fa]a lor, cu o expresie
agitat`. Ridic` sprncenele [i spuse:
Ia te uit`! Aplici logodnicei acela[i tratament ca celorlal]i?
Domnul Markham nu face nici o excep]ie, nu se putu
ab]ine ea s` nu contraatace acid.
Imediat dup` aceea, zmbi pentru o clip`, amuzat` f`r` s`
vrea de ironia situa]iei. Steve o aresta, [i ea \i lua ap`rarea!
Trebuia neap`rat s` intervin`, pentru ca rivalul s` nu profite de
evenimente [i s` trag` spuza pe turta lui.
De altfel, toat` lumea [tie asta, ad`ug` pe un ton sarcastic.
Mai r`mne de v`zut \ncepu cel`lalt.
Dar Steve, ca pentru a dovedi imediat veridicitatea spuselor
lui Susan, \l \ntrerupse:
118 ELEEN KELLY
Nu sta aici, Wakefield! Altfel, o s` te acuz pentru
obstruc]ionarea ac]iunii for]ei publice.
Robert arunc` o privire \n spatele lui; camerele se
apropiaser`.
O s` plec! spuse cu voce tare.
{i, sco]nd cteva pliante din serviet`, \ncepu s` explice
jurnali[tilor c` dac` ar fi fost el [erif, nu s-ar fi ajuns la asemenea
situa]ie.
Susan \i arunc` o privire dispre]uitoare. Ar fi pus pariu c`
n-ar fi fost \n stare nici m`car s`-[i p`streze sngele rece, cum
f`cuse Steve. Acesta, cu o expresie sumbr`, continua s-o duc`
spre ma[inile de poli]ie.
M` doare, protest` ea.
Cu o furie rece, \i r`spunse f`r` s-o priveasc`:
}i-am spus c-o s`-]i par` r`u!
A[ fi preferat s` evit o scen` \n public, exclam` ea, dar te
por]i att de ridicol
|i sl`bi pu]in strnsoarea [i-i [uier` printre din]i:
Fii calm`, Susan. Dac` nu pentru mine, cel pu]in pentru
p`rin]ii t`i. Ce-or s` cread` dac` o s` m` faci s`-]i pun c`tu[ele?
Cuvintele dac` nu pentru mine o umplur` de disperare.
A[adar, se sim]ea vizat personal de ceea ce f`cuse i se p`rea
c` \ntre ei se deschisese o pr`pastie. Susan nu mai spuse nimic
pn` ajunser` la ma[in`.
Steve o ajut` s` urce [i-i spuse, \nainte s` dispar`:
Susan, cnd totul se va termina, ar trebui s` avem o
discu]ie serioas`.
Serios? S` vorbim despre ce? \l \ntreb`, str`duindu-se \n
zadar s`-[i ascund` tremurul vocii.
{ERIFUL {I ZIARISTA 119
120 ELEEN KELLY
Despre noi, veni imediat r`spunsul.
Femeia se a[ez` pe bancheta \ngust`, oftnd din toat` inima.
Ziua fusese o adev`rat` catastrof` pe toate planurile
Frank Winter veni s` se a[eze \n fa]a ei [i declar` cu regret:
Susan, n-o s` scapi de condamnare, [tii asta, nu?
Femeia \nchise ochii strns, apoi \i deschise.
Ei bine! Uite c` a mai ap`rut ceva pe viitorul meu
curriculum vitae
N-am reu[it s` ob]inem de la Companie s`-[i retrag`
plngerea, explic` el. De asta am obligat-o pe Patsy s` se duc`
acas`, de la \nceput
Susan, care cuno[tea caracterul greu de \mblnzit al
prietenei sale, nu putu s` nu zmbeasc`.
Cum ai reu[it s-o convingi?
I-am cerut s` se gndeasc` la copii, r`spunse sobru.
Susan t`cu, gnditoare. Cteva minute mai trziu, dup` ce
Gena urcase la rndul ei nu f`r` proteste violente,
bine\n]eles ma[ina o lu` din loc.
Totu[i, printre femei domnea o stranie bun` dispozi]ie.
Ne-au filmat toat` seara, spuse una dintre ele. Ce
propagand` mai bun` ne-am fi putut dori?
Energia lor o revigor` pe Susan, care promise:
O s` umplu Curierul cu articole.
Ai mai fost la \nchisoare, Susan?
Nu, niciodat`.
Ei bine! Poate n-o s` fii decep]ionat` [i o s` ai multe
lucruri de povestit!
Capitolul 11
Haide, Susan, nu mai fi att de am`rt`, \i spuse cu
blnde]e Gena,
[i cu un zmbet pe jum`tate filozofic, pe jum`tate sarcastic,
ad`ug`: s` [tii c` putea s` fie [i mai r`u!
Se \nghesuiau vreo treizeci \ntr-o celul` de patru pe cinci,
prev`zut` pentru mai pu]ine persoane. A[teptau de [ase ore, [i
Susan avea impresia c` erau acolo de ani de zile. Ar fi vrut s`
respire o gur` de aer curat, s` fac` o baie [i s` devoreze o mas`
copioas`.
Mai r`u de att? Nu v`d cum ar putea exista a[a ceva
Gena zmbi din nou.
Spre deosebire de mine, tu nu te-ai opus arest`rii, ceea ce
face cazul t`u mult mai pu]in grav
Susan se \ntinse s`-[i trosneasc` oasele [i se a[ez` pe banca
tare de lemn.
M` simt pu]in n`uc`, se spovedi bine dispus`. De aproape,
asemenea scene sunt foarte impresionante.
Vorbea \ncet, pentru c` majoritatea celorlalte, epuizate,
adormiser`. Gena trase lini[tit` din ]igar`. D`dea dovad` de o
rezisten]` surprinz`toare.
Nu te deprim` s` fii \nchis` la fel ca o
Ca o curv`? complet` Gena. Ba da, pu]in, bine\n]eles. Dar
mi s-a mai \ntmplat
Susan \[i \n`l]` sprncenele [i parcurse cu ochii \nc`perea
cenu[ie, cutremurndu-se.
Chiar?
Cnd eram adolescent`, explic` Gena, am petrecut cteva
s`pt`mni \ntr-un centru pentru delincven]i juvenili.
Vorbea f`r` stnjeneal`. Sinceritatea ei lipsit` de cochet`rie
era unul dintre lucrurile pe care Susan le aprecia cel mai mult.
|mi aduc aminte c` lipseai deseori de la [coal`.
Gena \ncuviin]`, cl`tinnd din cap.
Eram un adev`rat b`ie]oi, gata \ntotdeauna s`-mi fac de
cap. Trebuie s` spun c` veneam dintr-o familie cu
probleme. Tata era iute la mnie, [i fugeam mereu de acas`
Vorbea pe un ton neutru [i nu cerea nici o comp`timire.
Susan, interesat` [i impresionat`, \[i strnse picioarele sub ea ca
s` se simt` mai \n largul ei [i continu`:
Te mai vezi cu ai t`i?
Nu. Tata a murit acum doi ani, \n urma unei b`t`i la un
scandal. Ct despre mama, a plecat altundeva [i s-a m`ritat
acolo.
Ai fra]i, surori?
Gena se lumin` la fa]`.
Am doi fra]i marinari [i o sor`, al c`rei b`rbat, din p`cate,
e [i el cam brutal
Medit` o clip`, apoi ad`ug` cu patim`:
122 ELEEN KELLY
Susan, de asta mi-ar pl`cea s` lucrez la min`. Ca s` le
dovedesc unor b`rba]i pe care-i cunosc c` n-au dreptate cnd
consider` femeile ni[te fiin]e inferioare.
F`cu o mutr` badjocoritoare [i Susan nu se putu ab]ine s`
nu pufneasc` \n rs. Era \ntr-adev`r un personaj ie[it din
comun!
Gena, n-ai fost m`ritat` niciodat`? \ntreb` Susan,
masndu-[i gleznele umflate
Nu. Am tr`it ct`va vreme cu unul pe urm`, cnd
m-am s`turat s` fiu femeia lui de serviciu, l-am dat pe u[`
afar`.
|n]eleg, zmbi Susan. Spune-mi sincer; nu ]i-a fost fric`
nici o clip` \n confruntarea de ast`-sear`?
Bine\n]eles c` mi-a fost, r`spunse Gena cu sinceritate.
Se ridic` s` fac` doi-trei pa[i, [i continu` venind s` se a[eze
din nou:
Perspectiva de a risca o \nc`ierare cred c` sperie pe toat`
lumea. Numai c`, dup` p`rerea mea, nu-i un motiv s` dai
\napoi Mai ales cnd [tii c` dreptatea e de partea ta.
Susan aprecia din ce \n ce mai mult pozi]ia curajoas` [i
tran[ant` a tovar`[ei sale. Dintr-un impuls de moment, o
\ntreb`:
Te-ar deranja dac` a[ scrie un articol despre tine, dup` ce
ie[im de aici?
Gena nu-[i ascunse ne\ncrederea.
Chiar e nevoie? |n ce scop?
Ei bine dup` p`rerea mea, dac` se aduc la cuno[tin]a
opiniei publice exemple ca al t`u, asta ar putea s` permit` s` se
fac` presiuni asupra directorilor de la min`, [i s`-i determine s`
{ERIFUL {I ZIARISTA 123
modifice criteriile de angajare. |n plus, cred c` ar putea ajuta
multe femei care, \n multe locuri, se afl` \n situa]ii similare.
Gena [ov`i cteva clipe, dar \n cele din urm` \ncuviin]`.
Ne-am \n]eles! {tii c`, pn` la urm`, ai crescut mult \n
ochii mei?
Gena, [i reciproca e adev`rat`, murmur` Susan,
\ncntat`.
Susan \[i petrecu restul nop]ii intervievnd femeile care se
trezeau una dup` alta [i, cnd fu chemat` \n fa]a judec`torului
a doua zi diminea]`, adunase deja \n carnet o cantitate
considerabil` de informa]ii pre]ioase.
Fu condamnat`, la fel ca celelalte, la un num`r de ore de
munc` \n folosul colectivit`]ii, care aveau s` se desf`[oare de-a
lungul ctorva luni. Steve asistase la audiere cu o expresie
sumbr`, f`r` s` intervin`. Cnd femeia ie[i din sal`, [eriful se
apropie de ea [i o prinse de bra].
Vino trebuie s`-]i spun ceva.
Despre ce? replic`, \ncrncenat`.
O s` vezi. Urc` la mine \n birou, vin [i eu \n zece minute.
Ea [ov`i. Nu se gndea dect la un singur lucru: s` se
\ntoarc` acas`, s` fac` baia att de a[teptat` [i, mai ales, s` se
a[eze imediat la ma[ina de scris. Totu[i, aproape f`r` s` vrea,
porni spre scar`.
Intr` la toalet`, se sp`l` pe fa]`, se piept`n` [i \[i puse un pic
de ruj pe buze. Cu toat` oboseala, se sim]ea deja mai bine O
cafea pe care o lu` de la un automat de pe hol, o f`cu s`-[i
recapete toat` energia, [i se duse cu pas hot`rt spre biroul lui
Steve.
O a[tepta deja, furios.
124 ELEEN KELLY
Stai jos, o \ntmpin` brutal.
Nou-venita \[i \n`l]` sprncenele. Alt`dat`, n-ar fi tolerat
s`-i vorbeasc` pe un asemenea ton Dar, considernd c` era
mai bine s` nu se gr`beasc`, lu` loc \n fa]a biroului.
Steve, care-[i luase [i el o cafea, \i puse zah`r [i amestec` \n
t`cere. Susan a[tept` r`bd`toare, terminnd ce mai r`m`sese
din cafeaua ei.
Ai v`zut ziarele, azi-diminea]`? \ntreb` el pe un ton sec,
sprijinindu-se de perete f`r` s` se a[eze.
Bine\n]eles c` nu! Mi-am petrecut noaptea la \nchisoare,
\n cazul \n care ai uitat.
Acum \i p`rea r`u c` nu se \ntorsese direct acas`, dar era
prea trziu. Steve ar`t` cu degetul spre biroul unde erau mai
multe cotidiane.
Arunc` o privire pe `sta!
Se supuse ascunzndu-[i un oftat. Pe prima pagin` a
Telegramei de Charleston se etala o fotografie a lui Steve [i a
ei \n momentul \n care, \n ajun, el o ducea spre ma[ina de
poli]ie. Un [erif din Virginia aresteaz` un reporter de
televiziune , scria dedesubt.
Ei bine, [i? \ntreb` ea \n`l]ndu-[i sprncenele. Nu
v`d ce
Cite[te articolul.
Se conform` [i, la sfr[itul lecturii, se cutremur`.
Trebuie s` recunosc c` au scos totul la lumin`. Totul e
aici: logodna rupt`, faptul c` ne vedem din nou m` \ntreb de
la cine vin toate astea.
E mna lui Robert Wakefield, f`r` nici o \ndoial`, spuse
Steve pe un ton sec. Dar uite-l pe `sta.
{ERIFUL {I ZIARISTA 125
|i \ntinse Diminea]a , din Cincinatti. O specialist` \n
consum , citi Susan, duce b`t`lia pe toate fronturile ; al
muncii [i al dragostei
Nu putu s` nu rd` [i remarc`, vesel`:
|n ansamblu, articolele astea mai degrab` te laud`! Arat`
c` respec]i legea integru [i cu abilitate
Poate ai dreptate, dar a[ remarca faptul c` [i tu e[ti
prezentat` ca o eroin`! ~sta era planul t`u? S`-]i faci publicitate
distrugnd tot ceea ce am realizat, pentru care m` bat de luni
de zile?
Acum \i \n]elegea motivul furiei [i \[i mu[c` buzele. Dac`
vroia s`-l conving` c` lucrurile nu st`teau a[a, trebuia neap`rat
s`-[i p`streze calmul.
Nu nu \n]eleg ce vrei s` spui, Steve.
|n cazul `sta, o s`-]i explic. Te-ai hot`rt s`-]i cau]i un loc
\n televiziune [i recurgi la toate mijloacele posibile printre
care [i acela de a m` face s` pierd postul de [erif!
Nici vorb`, [tii foarte bine! r`spunse cu voce tremurat`.
Niciodat` n-am
Deci nu te-ai gndit nici o clip` c` prezen]a ta aici, asear`,
o s` fac` s` par un prost \n ochii tuturor? Deja, to]i cei cu care
am fost la Charleston m` sun` rznd. Li se pare foarte
amuzant` povestea [erifului obligat s-o aresteze pe
SUFRAGETA cu care a fost logodit!
Susan f`cu un efort imens s`-[i p`streze sngele rece.
Eu de bun` seam` c` nu m-am gndit la aspectul `sta al
lucrurilor.
Cine, dup` p`rerea ta, va vota un b`rbat incapabil s`
st`pneasc` o femeie care i-a fost att de apropiat`?
126 ELEEN KELLY
Se ar`ta incoerent [i deforma realitatea. Cum putea s`-l
conving` s` readuc` drama la dimensiuni reale? |nainte, nu-l
mai v`zuse att de pornit dect o singur` dat`, se gndi cu
am`r`ciune. |n ziua rupturii lor
Steve gnde[te-te. Toat` lumea [tie foarte bine c` nu
po]i s` ai nici o autoritate asupra mea, [i
{i ai ]inut mor]i[ s` ar`]i tuturor asta!
T`cur` o clip`, [i furia f`cu loc unei emo]ii mai dureroase,
mai adnci. Nu erau pe cale s` strice din nou totul \ntre ei?
Steve, nu m-am gndit nici o clip` s`-]i compromit
realegerea, murmur`, gata s` plng`. Te asigur c`
El oft` adnc, dndu-[i seama c` se l`sase antrenat de un
vrtej de sentimente complexe. |n primul rnd, teama
pentru ea
{tii c-ai fi putut fi r`nit`? re\ncepu, cu glas r`gu[it.
Slav` Domnului c` nu s-a \ntmplat a[a ceva.
Doar din \ntmplare, pentru c` n-ai avut \ncredere cnd
]i-am atras aten]ia
Se l`s` s` cad` pe scaun [i ad`ug`:
Susan, nu v`d cum lucrurile vor putea s` mearg` vreodat`
\ntre noi. O s` pui \ntotdeauna meseria pe primul plan, [i
povestea asta demonstreaz` acest lucru. Or, cum nu sunt
preg`tit s` te urmez peste tot unde vei fi trimis`, nici s`-]i
folosesc drept trambulin`
Exagera din nou, ca s-o nec`jeasc`. |[i d`du seama de asta
chiar \n clipa \n care vorbi, dar era deja prea trziu s`-[i retrag`
cuvintele.
Ca s`-[i ascund` imensa triste]e, femeia adopt` o expresie
\nchis`, glacial`. Nu era momentul s` discute cu Steve;
acumulase \mpotriva ei un resentiment mult prea adnc.
{ERIFUL {I ZIARISTA 127
128 ELEEN KELLY
Dup` o t`cere prelungit`, se ridic` [i porni spre u[`. Steve o
\ntreb`, cu jum`tate de glas:
Vrei s` vin cu tine?
Nu, mul]umesc.
Vroia \n primul rnd s` stea de vorb` cu Patsy, [i nu dorea
ca Steve s` [tie asta. N-ar fi \n]eles. Dar vroia s`-i demonstreze
c` n-avusese nici o clip` inten]ia s`-i n`ruie cu bun` [tiin]`
campania.
}i-ar pl`cea s` fac o declara]ie referitoare la rela]ia noastr`?
O punere la punct ar putea s` te ajute la realegere
N-are rost, r`spunse f`r` s-o priveasc`. Ne vedem mai
trziu. O s` te sun.
|l privi o clip`, cu inima strns`. Chiar o s`-i dea telefon?
Avea un sumbru presentiment c` n-o va face.
Femeia ie[i din camer` cu fruntea sus. Dac` se \ntmpla o
nou` ruptur`, n-avea dect s-o fac`. |l prevenise de la bun
\nceput c` o nou` leg`tur` \ntre ei nu putea fi dect
temporar`
Capitolul 12
Nu ]i-am spus c` un efort permanent e \ntotdeauna
r`spl`tit? \i spuse tat`l Susanei, cteva zile mai trziu.
Se a[ez` alene pe sofa [i \[i scoase paltonul [i m`nu[ile. I se
p`rea c` trecuser` secole de cnd nu-l mai v`zuse pe Steve.
Ai dreptate, r`spunse ea surznd. Oferta asta de munc`
de la televiziunea din Minneapolis este exact ceea ce speram.
Se sim]ise att de fericit`, \ntorcndu-se de la interviu, \nct
trebuise s`-i dea imediat telefon lui Steve ca s`-i anun]e vestea
cea bun`. Pe urm`, gndindu-se mai bine, socotise c` trebuia s`
treac` mai \nti pe la ai ei.
Programul este perfect, continu`, vesel`. Cinci zile pe
s`pt`mn`. Mi se propune un salariu convenabil. Audien]a e
mai mic` dect la Lansing, dar asta va constitui o perioad`
suplimentar`, extrem de pre]ioas` pentru cariera mea.
Ce spune Steve despre toate astea? \ntreb` Emma Trent,
ridicndu-[i ochii de pe buchetul de flori pe care-l aranja.
Susan ridic` o floare c`zut` cu un aer absent [i evit` privirea
scrut`toare a mamei.
Nu i-am spus \nc`.
Serios?
Emma schimb` o privire nelini[tit` cu so]ul ei.
Nu mai [tiu nimic despre el de la arestare, explic` scurt
Susan. Va trebui s` trec pe la el
|[i aranj` o clip` m`nu[ile [i relu`:
Trebuie s` \ncep peste o lun`. |n r`stimpul `sta, pot s`
renun] la contract. Am timp s` m` gndesc
O lun`. Atunci, pe 15 noiembrie, va trebui s` plece din
Grafton [i s`-l p`r`seasc` pe Steve.
E cam repede, remarc` \ncet Emma, f`cnd un pas \napoi
ca s` admire buchetul. Asta \nseamn` c` n-o s` fii cu noi de
Cr`ciun
{tiu.
Cuprins` de o brusc` triste]e, privi \n jos f`r` s` vad`
covorul. Trebuia s` se sfr[easc` totul a[a de absurd?
|ntr-adev`r, rela]ia ei cu Steve se stricase, nu putea s`
ascund` lucrul `sta. F`r` \ndoial`, se \n[elase creznd c` ar
putea s-o ia de la cap`t |n primul rnd \[i repro[a c`
re\ncepuse o leg`tur` mai serioas` cu el, [tiind c` trebuia s`
tran[eze situa]ia \ntr-o bun` zi, ceea ce nu f`cea dect s` adauge
ceva \n plus suferin]ei lor. O lini[te adnc` se instalase \n
\nc`pere. Dup` ctva timp, Clayton tu[i s`-[i dreaag` glasul [i
\ntreb`:
Cum o s` faci cu cele cincizeci de ore de munc` pe care
trebuie s` le prestezi pentru comunitate?
Teoretic, ar trebui s` vin o dat` la dou` smbete, dar
mi-ar pl`cea, dac` e posibil, s` le fac \n luna care urmeaz`
Este unul dintre motivele pentru care trebuie s`-l v`d pe Steve.
Sper s` accepte s` strecoare judec`torului o vorb` bun` pentru
mine
130 ELEEN KELLY
Se ridic` s` se plimbe pu]in prin camer`, gnditoare. De
fapt, ar fi putut s` vorbeasc` singur` cu judec`torul, dar \n felul
`sta avea un pretext pentru o \ntlnire cu Steve
Nu [tiu dac`, \n momentul `sta, Steve o s` se arate foarte
cooperant! exclam` Clayton.
Tn`ra \[i \nfund` minile \n buzunare [i se \ntoarse spre el,
oftnd.
|nc` este furios pe mine, e adev`rat. Dar poate c` dac-ai
vorbi tu cu el
Se \ntrerupse imediat. Tat`l ei, [tia bine, nu s-ar fi amestecat
niciodat` \n via]a ei. O \nv`]ase tot timpul s` se descurce
singur`.
Arunc` o privire spre mam`, [i \[i d`du seama c` aceasta va
fi \ntru totul de acord cu p`rerea so]ului. De altfel, Clayton
declar` hot`rt:
Susan, toate astea se \ntmpl` \ntre tine [i Steve. Nimeni
altcineva nu poate s` v` rezolve problemele.
Dar e foarte greu, pentru c` \n momentul de fa]` nici nu
cred c-o s` vrea s` stea de vorb` cu mine! protest` f`r` prea
mult` convingere, cu inima strns`, gndindu-se la r`ceala lui
Steve cnd vorbiser` ultima dat`.
Poate ar fi de-ajuns dac` ]i-ai cere scuze suger` Emma
f`r` s` ridice ochii.
Susan se \ntoarse spre ea.
Eu, s`-mi cer scuze? Ct` vreme el m-a arestat [i m-a trimis
\n fa]a judec`torului
Susan, asta s-a \ntmplat pentru c` erai pornit` \mpotriva
lui, interveni tat`l. Te-ai n`pustit f`r` s` te gnde[ti \n afacerea
asta, care, pn` la urm`, s-a terminat bine pentru tine, [i noi ne
bucur`m. Din p`cate, rela]ia ta cu Steve este reversul medaliei.
I-ai pricinuit multe nepl`ceri, [i, sincer vorbind, ar trebui
{ERIFUL {I ZIARISTA 131
Cum po]i s` fii \mpotriva fiicei tale? \l \ntrerupse Susan,
gata s` izbucneasc` \n lacrimi.
Nu fac altceva dect s` fiu obiectiv, r`spunse cel \ntrebat.
Am vorbit deja prea mult despre subiectul `sta, f` cum crezi c`
e mai bine pentru tine.
T`cu cteva clipe, apoi continu`, emo]ionat:
Susan , mai vreau s` adaug un singur lucru. Du-te la Steve.
|ncerca]i m`car s` g`si]i o solu]ie Sunte]i datori unul celuilalt
cu asta.
Tat`l ei avea dreptate, [i [tia foarte bine c` a[a st`teau
lucrurile. Dup` o noapte alb` \n care se gndise cum s` fac` mai
bine, a doua zi diminea]` se duse s`-l vad` pe Steve la birou.
Nefiind \n stare s` intre direct \n subiectul noii sale slujbe,
declar` pu]in nervoas`, dup` ce schimbar` formulele de salut:
Steve, a[ vrea s` m` achit de cele cincizeci de ore pe care
le am de f`cut \n folosul comunit`]ii, \n luna care vine.
El \[i a[ez` cana cu cafea pe birou [i \[i \n`l]` sprncenele.
De ce aceast` brusc` precipitare?
Cu reticen]`, tn`ra femeie men]ion` oferta pe care i-o
f`cuse televiziunea din Minneapolis.
Am o lun` s` m` gndesc, \ncheie ea cu glasul pu]in
tremurat.
Steve r`mase impasibil.
{i cartea? Credeam c` numai la asta te gnde[ti
Aaa aproape am terminat-o. O s` am tot timpul s` m`
achit de munca \n folosul comunit`]ii [i \n acela[i timp s` duc
cartea la bun sfr[it.
El \[i ascunse oftatul. |n mod absurd, sperase c` redactarea
c`r]ii o va re]ine mai mult timp la Grafton. Nu voise s` se
gndeasc` la urmare |nsemna c` n-o cuno[tea pe Susan.
Brusc iritat, declar` pe un ton acid:
132 ELEEN KELLY
|ntr-un cuvnt, \mi ceri s` te ajut s` pleci ct mai repede
posibil! {i mi te adresezi tocmai mie!
Susan \[i mu[c` buzele. F`r` \ndoial`, nu d`duse dovad` de
prea mult` diploma]ie dar trebuia s`-i r`spund` pe tonul
`sta?
Nu m-am hot`rt definitiv s` plec Vroiam doar s` scap
de obliga]ii, mi se pare logic.
Nu schimba subiectul, interveni b`rbatul, care \n
momentul de fa]` mi se pare a fi urm`torul: ai hot`rt s` nu-mi
iei \n seam` sentimentele. Nu te gnde[ti dect la un singur
lucru, recunoa[te: s` pleci din Grafton.
Se ridic` \n picioare, cu o expresie \ntunecat`, [i se duse la
fereastr` s` contemple peisajul. Pe strad`, scr]ir` frnele unei
ma[ini.
Nu-i adev`rat, murmur` ea, cu un nod \n gt.
T`cerea deveni ap`s`toare. Susan rezist` tenta]iei de a se
ridica [i a se duce la el, \ncruci[ndu-[i minile pe genunchi.
F`cnd haz de necaz, \[i aminti c` se \mbr`case [i se machiase
cu mult` grij`, lucru care p`rea s` aib` un efect invers fa]` de
ceea ce sperase; abia se uitase la ea.
Cu inima grea, \n cele din urm` se ridic` [i \[i lu` paltonul.
Chiar nu putem g`si o formul` de \n]elegere?
Nu [tiu, r`spunse el, \ntors cu spatele. Am mai pu]in dect
tine tendin]a s` pun etichete clare pe sentimentele pe care le
\ncerc.
Ce ce vrei s` spui?
Susan, vrei s` fac parte din via]a ta, dar numai \n m`sura
\n care nu-]i \mpiedic ambi]iile. Altfel, preferi s` sacrifici tot ce
exist` \ntre noi, prietenie sau altceva. Nu `sta este felul de via]`
la care m` gndeam
{ERIFUL {I ZIARISTA 133
E[ti nedrept!
Nu, sunt realist.
Se a[ternu o lini[te \nc` [i mai ap`s`toare, cenu[ie ca lumina
de toamn`. |[i \mbr`c` paltonul [i \[i lu` geanta.
Eu \n condi]iile \n care mai r`mn ctva timp aici, spuse
ea cu blnde]e, am putea continua s` ne vedem. Depinde de
tine
Inima Susanei b`tea att de tare \nct i se p`rea c`
interlocutorul putea s`-i aud` b`t`ile.
Pentru ce ne-am vedea?
Nu [tiu. Te las s` te gnde[ti la asta
{i, f`r` s` mai spun` nimic, ie[i din birou. Poate stngace,
dar sincer`, se str`duise s` fac` un prim pas spre \mp`care.
Restul depindea de el Dar viitorul lor comun nu p`ruse
niciodat` att de compromis.
Dup` ce reu[ise s` ob]in` o \ntrevedere cu judec`torul, reu[i
s`-l conving` s` cumuleze orele pe care le avea de f`cut \n
folosul comunit`]ii, \n r`stimp de trei s`pt`mni. Se \ntoarse
acas` u[urat`. Dup`-amiaz`, merse la p`rin]i s` stea de vorb` cu
mama. Ducndu-se acolo, pretindea c` avea nevoie, dac` nu de
sfaturi, cel pu]in de o companie prietenoas`
|l cunosc pe Steve, declar` Emma, punnd o tav` cu
s`r`]ele \n cuptor. D`-i un r`gaz o s` fie mai \n]eleg`tor.
Avem o lun`, r`spunse fiica. Nu [tiu dac-o s`-i fie
de-ajuns
|ntr-adev`r, e un r`gaz cam scurt, dar n-ai putea s`-l mai
lunge[ti pu]in?
Cum a[a? \ntreb` Susan, surprins`.
Emma o privi calm.
Ei bine, de ce s` nu la[i pentru mai trziu c`utarea unui loc
de munc`, atunci cnd lucrurile or s` fie \n sfr[it clare \ntre voi?
134 ELEEN KELLY
Nu te-a[ fi crezut att de desuet`, replic` Susan cu
am`r`ciune. Nu! Dac` Steve m` iube[te, trebuie s` m` accepte
a[a cum sunt, inclusiv cariera.
Altfel spus, sublinie Emma str`duindu-se s` vorbeasc`
degajat, \nc` nu e[ti gata s` la[i nimic de la tine!
Susan oft`, dezam`git`. Venise aici s` g`seasc` un pic de
\n]elegere, nu s` asculte o lec]ie de moral`!
N-a[ putea s`-mi schimb ambi]ia a[a cum fac cu
fardurile asta face parte din mine.
Nu po]i, dar nici nu vrei s-o faci, nu-i a[a?
Mam`, [i tu ai lucrat. Nu po]i s` m`-n]elegi?
Susan, nu ]i-am sugerat nici o clip` s` nu-]i cau]i de lucru.
M` \ntreb pur [i simplu dac` n-ar trebui s` te gnde[ti mai bine
la rela]ia ta cu Steve, la o eventul` c`s`torie
Nu mai avem nici o rela]ie, i-o t`ie sumbru Susan. Tocmai
asta-i problema!
Spre marea ei surprindere, atunci cnd \[i sim]i ochii umezi
de lacrimi, maic`-sa schi]` un zmbet, \n acela[i timp tandru [i
zeflemitor.
Mi se pare c` te-am auzit spunnd exact acela[i lucru,
ultima dat` cnd v-a]i desp`r]it!
Susan nu r`spunse [i l`s` capul \n jos. Mama o contempl` o
clip` cu afec]iune apoi, l`snd la o parte legumele pe care
tocmai le cur`]a, veni s` se a[eze lng` ea [i o cuprinse cu bra]ul
pe dup` umeri.
Ascult`-m`, Susan. E drept, am g`sit mari satisfac]ii \n
munca mea, dar nimic nu se compar` cu sentimentul de
\mplinire pe care \l \ncerci atunci cnd reu[e[ti s` pui temelia
unei familii durabile [i solide. Acesta este adev`ratul punct de
sprijin al existen]ei mele
{ERIFUL {I ZIARISTA 135
Tata [i cu tine sunte]i altfel, morm`i Susan cu glas
tremur`tor.
Nu v`d \n ce privin]`. Crezi c` pentru ceilal]i e mai simplu?
Susan, nu e u[or pentru nimeni s`-[i g`seasc` echilibrul. Pentru
o slujb`, ai nevoie de cteva ore pe zi. |n schimb, pentru o
leg`tur` care s` v` mul]umeasc` pe amndoi, trebuie s` faci
eforturi \n fiecare zi, necesit` un angajament permanent
Nimic nu se poate compara cu bog`]ia unei iubiri care dureaz`
dup` zeci de ani.
Crezi c` nu [tiu asta? ripost` Susan, cu ochii acum [iroind
de lacrimi.
Furioasc` pe ea \ns`[i, le [terse cu dosul palmei, \n timp ce
mama \i spunea:
Poate nu [tii \nc` destul de bine. Nu \ntr-att \nct s` pui
cap`t ambi]iei personale ca s` rezolvi problema cu Steve, [i s`
ajunge]i la un compromis rezonabil O s` mai g`se[ti [i alte
oferte de munc`. Dar o dragoste ca asta? Nu merit` un
minimum de efort ca s` se poat` \mplini?
Dup` o t`cere de cteva clipe, continu` cu blnde]e:
Nu crezi c`, dac`-l pierzi pe Steve, o s`-]i par` r`u toat`
via]a?
Susan \[i \ngrop` fa]a \n palme. Cum s` spun` c` era [i ea
convins` de lucrul `sta, pn`-n m`duva oaselor?
*
* *
Dac` vrei s` [tii p`rerea mea, spuse deodat` Eric, mi se
pare c` cearta voastr` este ridicol`.
B`u un pahar cu oranjad` [i continu`:
136 ELEEN KELLY
Nici cu mine n-ai r`mne atta timp sup`rat [i distant.
Steve se gndea ru[inat cum se purtase cu Susan, \n
diminea]a aceea. Furia \l orbise. Nici m`car nu \ncercase s-o fac`
s` mai r`mn` Fusese ct se poate de la[. |[i pierduse oare
orice urm` de bun-sim]?
Totu[i, ripost` f`r` s` ridice ochii:
Am motivele mele s` fiu sup`rat pe Susan [i oricum,
asta nu te prive[te pe tine.
Eric nu se l`s`.
Ce crim` a f`cut? I-ai citit articolele, la fel ca mine. |n locul
t`u, a[ fi mndru de ea.
Steve, f`r` poft` de mncare, \[i \mpinse farfuria. F`r` s`
vrea, sim]ea c` Eric avea dreptateFratele mai mic, care abia
avea cincisprezece ani, \i d`duse o lec]ie. Era culmea!
Eric, nu te-am \ntrebat
De ce nu te duci s-o vezi? i-o t`ie pu[tiul, implacabil.
Steve oft` din adncul sufletului. Avea s`-i mai deschid` u[a
dup` felul cum se purtase cu ea?
A]i putea m`car s` face]i pace, suger` Eric, sim]indu-l
cednd. La urma urmei, te-a ajutat \n campanie. |i datorezi
m`car asta
Da, nu pot s` neg, murmur` Steve. Pliantele pe care le-a
f`cut au fost primite foarte bine.
|n plus, trase concluzia Eric, eu personal am foarte mult
de c[tigat pentru c`, odat` \mp`ca]i, [i sper s` se \ntmple
asta ct mai repede, o s`-]i recape]i buna dispozi]ie!
Steve cl`tin` din cap, cu furia domolit`. |n definitiv, de ce s`
nu-[i reconsidere pozi]ia? Fusese prea intransigent. Nu putea s`
n`ruiasc` \n felul `sta poten]ialul viitor comun. Pn` la urm`,
aveau s` g`seasc` o modalitate
{ERIFUL {I ZIARISTA 137
*
* *
Dup` ce refuzase invita]ia mamei la cin`, Susan se \ntoarse
acas`, melancolic`. Se gndea c` maic`-sa, \n ultima vreme, se
dovedea prea sentimental`. |n fond, avea dreptate \ntr-o
m`sur` oarecare. De ce s`-l alunge pe Steve din via]a ei?
Trebuia s` existe o solu]ie.Dar care?
Nu mai vru s` se gndeasc` la asta \nainte de a fi terminat
complet cartea. Totul era aproape gata; \i mai r`mneau doar
cteva pagini de b`tut la ma[in`. Pe urm`, avea s` fac` toate
eforturile s` [i-l apropie pe Steve.
Tocmai pusese punct final lucrului cu un oftat de u[urare,
cnd auzi soneria de la u[`. Se duse s` deschid` [i \ntlni
privirea albastr` care-i era att de familiar`.
Steve!
I se puse un nod \n gt. Inima \ncepu s`-i bat` mai repede
pe urm`, aducndu-[i aminte de ostilitatea lui de diminea]`, se
\ncord` pu]in.
El \i remarc` ezitarea [i \[i repro[` purtarea de la ultima
\ntlnire. De ce trebuia s-o fac` s` sufere a[a? Minile i se
crispar` pe buchetul de anemone pe care-l ]inea.
Pot s` intru un minut?
Bine\n]eles!
|i f`cu loc. Cnd trecu pe lng` ea, \i sim]i aroma pu]in
condimentat` a after-shave-ului. |n fond, era \ncntat`, absolut
\ncntat` s`-l revad`
Mul]umesc, murmur` femeia lund florile pe care i le
\ntinsese. Sunt \ncnt`toare.
138 ELEEN KELLY
E felul meu de a-mi cere scuze. M` tem c` mi-am
pierdut sngele rece de mai multe ori. Din cauza alegerilor, f`r`
\ndoial`
{i mai ales, la gndul c-o s` pleci din nou! \[i spuse \n
sinea lui.
Ea \i zmbi timid. Amndoi f`cuser` o sumedenie de gre[eli!
Chiar [i ei \i era acum ru[ine c`-i tulburase existen]a.
Nici eu nu m-am purtat cum trebuia.
Susan, ai avut motive s` te por]i a[a cum ai f`cut-o
T`cur` o clip` amndoi, dup` care ea propuse:
Tocmai vroiam s`-mi preg`tesc ceva de mncare. N-ai vrea
s` m`nnci cu mine?
Cu mare pl`cere. Mor de foame.
O urm` \n buc`t`rie [i se a[ez` pe un taburet \nalt, \n timp
ce ea preg`tea o salat` asortat`.
Hmm ai luat o hot`rre privitoare la Minneapolis? o
\ntreb` dup` ce-[i drese glasul.
Nu \nc`, \i r`spunse privindu-l sincer. Slujba asta m-ar
interesa dar e foarte departe. Mi-ar fi pl`cut ceva mai aproape.
Susan, adev`rul este c` distan]a m` sperie [i pe mine. De
aia am reac]ionat a[a cum am f`cut-o. Ar fi trebuit s` te felicit,
f`r` s` fiu egoist dar eu mie mi-ar pl`cea att de mult s`
r`mi la Grafton!
{tiu, r`spunse femeia cu \ng`duin]`, dar te rog s` nu mai
vorbim acum despre asta. S` a[tept`m s` v`d ce mai g`sesc
Am de gnd s` iau leg`tura cu televiziunea din Atlanta. Dac`
ob]in un interviu, o s` urc \n avion chiar dup` alegeri.
Adic`, \ntr-o s`pt`mn` Susan, sper s` g`se[ti ceea ce vrei.
Ct despre mine, sper c` tu vei fi ales.
Se privir` cteva clipe cu o infinit` tandre]e, [i Susan oft`,
u[urat`. |n sfr[it, se \mp`cau din nou!
{ERIFUL {I ZIARISTA 139
Dup` o or`, se instalau confortabil \n sufragerie, la o cafea.
Susan, am venit s`-]i cer scuze. |nc` n-am terminat cred
c` gre[eala cea mai mare a fost c` ]i-am impus prea multe
ultimatumuri. Dar acum, sunt gata s` fiu r`bd`tor. N-o s`
vorbim chiar acum despre viitor, ai dreptate. S` lu`m lucrurile
a[a cum vin, unul dup` altul
{i eu vroiam s`-]i spun exact acela[i lucru, murmur`
tn`ra femeie cu voce gtuit`.
Veni s` se a[eze lng` el, [i un s`rut prelung le pecetlui
\mp`carea.
Noaptea asta trebuia s` marcheze o adev`rat` turnur` \n
rela]ia lor. |n zilele care urmar`, se purtar` unul cu cel`lalt cu
o pruden]` extrem`, ca [i cum ar fi umblat cu cristaluri.
|ntr-o dup`-amiaz`, cnd se plimbau prin parc, \ntr-un
fo[net pl`cut de frunze c`zute, Steve remarc`:
Am avut mare grij` s` nu vorbim despre viitor, nu-i a[a?
Da. Am hot`rt s` nu ne gr`bim, [i-]i sunt recunosc`toare
pentru asta
Cred totu[i, propuse Steve cu o expresie deodat`
mali]ioas`, c` am putea s` trecem la etapa urm`toare.
Adic`?
Un week-end \ntreg departe de grijile de fiecare zi,
departe de tot, doar tu [i cu mine. Un amic \mi \mprumut`
cabana lui de pescuit, la munte Am putea s` plec`m vineri
seara [i s` ne \ntoarcem luni diminea]`, foarte devreme. Ce
p`rere ai?
|l strnse de mn`, emo]ionat`. Avea dreptate. O perioad`
de singur`tate, orict de scurt`, nu putea dect s`-i ajute s`-[i
reg`seasc` echilibrul [ubrezit
A[ fi de-a dreptul \ncntat`!
140 ELEEN KELLY
Capitolul 13
Nu e prea frig de mers la pescuit? \ntreb` Susan \n timp ce
ma[ina urca anevoie pe un drum de munte \ngust.
Pe bancheta din spate, lng` cutia cu provizii [i sacii de
dormit, Steve pusese undi]ele [i tot materialul pentru
pescuit.
Nu, dimpotriv`! replic`, entuziasmat. Pe timp rece,
p`str`vilor \ncepe s` le fie foame. Nivelul apei este \nc` destul
de sc`zut, [i dac` reu[im s` prindem o s` avem pe[te pentru
cin`!
Era prima dat` cnd \l \nso]ea \ntr-una din expedi]iile lui. De
obicei, nu tolera pe nimeni altul \n afar` de Eric.
De bun` seam`, [tii c` n-am nimic \n comun cu sportul
`sta, nu-i a[a?
O s` te \nv`], o lini[ti cu un zmbet plin de siguran]`.
Dup` c]iva kilometri, ajunser` s` vad` \n sfr[it cabana.
Frumos construit` din brne la ad`postul pinilor, era clar c` nu
avea dect o singur` camer`, mai mic` dect \[i \nchipuise
Susan.
Steve, \n timp ce desc`rca bagajele, \i remarc` surprinderea.
Nu-]i face griji. E o caban` foarte confortabil`. Ap`
curent`, du[, cuptor cu lemne [i chiar electricitate, gra]ie
unui generator instalat \n spate.
Susan nu putu s` se ab]in` s` nu izbucneasc` \n rs.
Deci, o s` m` simt ca \ntr-un adev`rat hotel La prima
vedere, p`rea s` fie ceva mult mai rustic.
|l urm` \n`untru [i scoase o exclama]ie de admira]ie.
E \ncnt`tor, Steve! Nu vedeam lucrurile \n felul `sta
|ntr-adev`r, \n afar` de ceea ce men]ionase deja, descoperi
un pat mare acoperit cu o cuvertur`, covoare de blan` pe jos,
[i un [emineu spa]ios.
Zmbi, \ncntat s`-o vad` satisf`cut`, apoi se uit` la ceas.
Aproape ora dou`sprezece dac` vrem s` pescuim pe
ziua de azi, ar fi bine s` nu mai \ntrziem.
Scoase dintr-un sac cizmele de pescuit ale lui Eric, lungi
pn` la pulpe, [i o hain` matlasat` plin` cu buzunare.
Pune astea pe tine!
Ea se retrase \ntr-un col], apoi se \ntoarse, echipat`. Steve,
dup` ce \mbr`case o ]inut` similar`, \[i puse pe cap o o p`l`rie
de fetru pe care o ornase cu pene colorate, ca s` impresioneze.
E[ti gata? Hai la drum!
Cu undi]ele pe um`r, intrar` \n p`dure, unul \n spatele
celuilalt. |n aerul proasp`t, era un miros pl`cut de mu[chi [i
frunze uscate. Nu dup` mult timp, se auzi un susur cristalin [i
Steve \ncepu s` mearg` de-a lungul unui torent unde apa c`dea
\nspumat` \n cascade.
Unde ne oprim? \ntreb` Susan ar`tnd cu degetul.
Ct mai sus. Acolo sunt p`str`vii cei mai mari.
Cteva clipe mai trziu, se instalaser` \n sfr[it. Steve preg`ti
o undi]` pentru Susan, apoi, \n cea mai adnc` t`cere, \ncepur`
s` a[tepte.
142 ELEEN KELLY
Calmul acesta n-o deranja absolut deloc, ba dimpotriv` \i
pl`cea foarte mult acest armisti]iu lini[tit \n compania lui Steve.
Dup` cteva clipe, continund s`-[i supravegheze undi]a,
deschise termosul cu cafea [i-i \ntinse lui Steve o can`. |[i
ocupar` din nou pozi]iile ini]iale f`r` s` fac` zgomot,
schimbnd din cnd \n cnd cte un zmbet complice.
S` [tii [u[oti Steve, pu]in mai trziu, s` [tii c` po]i s`
cobori pu]in crligul sub piatr`, \n felul `sta
Cu o mi[care elastic` se plas` \n spatele ei, lund-o de bra]
ca s`-i arate cum s` fac`, [i-i d`du cteva sfaturi.
|l asculta, concentrat`.
A[a? [opti, \ntorcndu-se spre el.
Steve \ncuviin]`, cl`tinnd din cap.
Perfect!
Se \ntoarse la undi]a lui [i, dup` cteva minute, scoase \n
sfr[it un strig`t triumfal, cam gtuit. F`cu un gest scurt [i
precis, [i un p`str`v argintiu, sclipind \n soare, ap`ru la cap`tul
firului undi]ei lui. |ncntat`, Susan deschise co[ul, \n timp ce el
scotea pe[tele din ac.
Felicit`rile mele, Steve . Trebuie s` aib` vreo treizeci de
centimetri!
Ai r`bdare, replic` el cu un zmbet cu sub\n]eles. |n
curnd, o s` vin` unul [i mai mare
Avea dreptate; cnd pornir` pe drumul spre caban`, \nainte
de apusul soarelui, pe fundul sacului erau cinci capturi
superbe.
Susan, \]i pare bine c-ai venit?
Femeia trase adnc aer \n piept, \ncntat` de cercul grandios
al mun]ilor care-i \nconjurau.
Da enorm!
Privirile li se \ntlnir`, o clip` nemi[cate, apoi Steve deschise
u[a [i se apropie de [emineu, ca s` preg`teasc` focul.
{ERIFUL {I ZIARISTA 143
Susan, care avusese grij` s` se documenteze \n prealabil
cum se preg`tesc p`str`vii, se apropie de cuptor. Nu dup` mult
timp, un miros delicios se r`spndea \n aer [i Steve, ademenit
de arom`, veni s` vad` ce se-ntmpla.
Ce garnitur` avem la ei?
Porumb la gr`tar, salat` asortat` [i o sticl` cu vin alb,
care a[teapt` \n frigider.
{i ce-ai fi preg`tit dac` nu prindeam nimic?
Ce-a mai r`mas din [unca de la prnz, nimic mai mult,
r`spunse ea rznd. N-am pus nici o clip` la \ndoial` faptul c`
e[ti un pescar iscusit!
B`rbatul cl`tin` din cap, pe jum`tate \ncntat, pe jum`tate
ne\ncrez`tor.
Bravo uite ce-mi place s` aud.
Cnd totul fu preg`tit, se a[ezar` pe covor \n fa]a focului
care trosnea vesel. Domnea o atmosfer` foarte lini[tit`. |n
timpul acestei zile petrecute \mpreun`, nu avuseser` nici radio,
nici televizor nici o alt` solicitare exterioar`; totu[i, fiecare
minut fusese ocupat, [i via]a p`rea s` capete o nou`
dimensiune, mai bogat`.
Ca [i cum i-ar fi citit gndurile, Steve murmur`:
Ca s` te destinzi, nimic nu-i mai bun dect s`-]i petreci
cteva ore \n mijlocul naturii, nu-i a[a?
Mai ales \n compania ta, ad`ug` pentru el \nsu[i \n timp ce
\nso]itoarea \l aproba.
Se privir` \ndelung. Deodat`, sngele \ncepu s` le curg` mai
repede prin vene |ncet, Steve o \mbr`]i[` [i o mngie cu
buzele pe gt. Femeia \nchise ochii cnd buzele lui ajunser` pe
gur`, pentru un s`rut prelung
Nu m-am gndit c-o s` ajungem la asta, Susan. |mi
spusesem c` n-o s` complic leg`tura noastr` l`snd s` intervin`
pasiunea dar mi se pare c` nu pot s` fac altfel.
144 ELEEN KELLY
Nici eu, Steve, \ncuviin]` femeia lipindu-se de el. Am
impresia c` au trecut secole de cnd nu m-ai mai ]inut \n
bra]e.
O dorin]` violent`, avid`, \i f`cu s` se \nfierbnte, [i se l`sar`
purta]i de vrtej, doar \n lumina fl`c`rilor care f`ceau s`
danseze umbre \n jurul lor.
*
* *
Cnd se trezi, lipit` de Steve, primele raze de soare
p`trundeau \n camer`. Oft` mul]umit` [i-i mngie \ncet p`rul.
Pentru nimic \n lume nu [i-ar fi dorit s` fi fost altundeva...
Se ridic` \ncet, \ncruntndu-[i sprncenele. Da, nu se
puteau lipsi unul de cel`lalt [i totu[i, asta nu rezolva absolut
deloc problema lor; \nc` \[i doreau de la via]` lucruri foarte
diferite.
Susan? murmur` Steve, trezindu-se la rndul lui. Spune-mi
c` m` iube[ti, te rog
Ea uit` totul, pentru a se contopi din nou cu el, [u[otindu-i
tandrele m`rturisiri de care nu puteau s` se plictiseasc`.
Abia dup` mult timp, Steve declar`:
Susan, nu ]i se pare minunat c-am reu[it s` ocrotim
leg`tura noastr` pn` acum? Timpul lucreaz` pentru noi. Nu
avem nevoie s` impunem solu]ii arbitrare Vor veni singure.
Susan nu [tia dac` putea s` \mp`rt`[easc` acela[i optimism,
dar m`car era sigur` de un lucru: \i apar]inea trup [i suflet.
Sper, Steve, [opti, f`r` s` \ndr`zneasc` s` cread` lucrul
`sta. Sper
Se s`rutar` din nou. |ncntarea de a redescoperi pasiunea
fizic` ce-i unea se dovedea, cu toate incertitudinile, de neoprit.
{ERIFUL {I ZIARISTA 145
Capitolul 14
Steve porni motorul [i, \nainte de a porni la drum, o
mngie cu blnde]e pe obraz.
Ce-i cu expresia asta att de trist`?
El \nsu[i se str`duia s` par` vesel, dar nu reu[ea pe de-a-ntregul.
Spre marele ei necaz, Susan \[i sim]i ochii umezindu-se.
Redeveni st`pn` pe sine [i, cu un zmbet tremur`tor,
r`spunse:
M-am sim]it chiar foarte bine aici. Mi-ar fi pl`cut s` dureze
mai mult
Detesta gndul s` fie din nou desp`r]i]i.
Putem s` mai venim, strecur` el pe un ton neutru, cu ochii
pe drum.
Da da, bine\n]eles.
Dar cum s` se mul]umeasc` doar cu cte un week-end din
cnd \n cnd, cu cteva ceasuri furate pe ici, pe colo. Dintr-o
dat`, \[i d`du seama c` avea nevoie de el \n fiecare zi, c` o
rela]ie sporadic` nu i-ar fi fost de-ajuns
O s` vii la Grafton, din cnd \n cnd, nu-i a[a?
P`rea la fel de nesigur pe viitor ca [i ea.
Fire[te
De ce era att de am`rt`? Nu-i mai impunea nici un
ultimatum, o l`sa s` procedeze cum vroia. Nu asta \i ceruse tot
timpul?
T`cur` un timp. Steve se concentra asupra condusului, cu o
expresie sumbr`. Se hot`rse s` nu-i mai cear` s` r`mn` la
Grafton, s`-[i sacrifice cariera. La ce-ar fi folosit dac` pn` la
urm` ar ajunge s`-l du[m`neasc`? O nou` desp`rire p`rea
inevitabil`, \ns` risca s` se dovedeasc` mai crud` ca oricnd
Femeia se lupt` cteva clipe cu centura de siguran]` care se
\n]epenise, [i el rezist` tenta]iei de a-i veni \n ajutor. Acum, ar fi
vrut s-o sus]in` \n permaanen]`, s`-i consacre tot timpul, s`
\mpart` totul cu ea, bucuriile [i greut`]ile. De exemplu, cu ce
pl`cere o \nv`]ase s` pescuiasc` Nu fusese dect ceva ct se
poate de simplu [i de banal, dar savurase expresia concentrat`
cu care-i ascultase explica]iile. De ce oare n-o luase niciodat` cu
el \ntr-una dintre expedi]iile dinainte?
Nu putu s` se st`pneasc` s` nu zmbeasc`, auzind-o
spunnd, ca [i cum i-ar fi citit gndurile:
Steve, de ce n-am mers niciodat` cu tine la pescuit pn`
acum?
Cred c` m` temeam s` nu te plictise[ti.
|ntr-un fel, era adev`rat. {tiind-o obi[nuit` cu ritmul vie]ii de
ora[, nu [i-ar fi putut \nchipui c` va aprecia att de mult dou`
zile de via]` \n mijlocul naturii. N-o cuno[tea prea bine: tot ce
era nou o interesa, o stimula.
Ce idee! replic` Susan zmbind. Credeam c`, dimpotriv`,
la pescuit preferi s` mergi cu b`rba]ii, c` te-ar fi deranjat
prezen]a unei femei
{ERIFUL {I ZIARISTA 147
E rndul meu s` exclam: ce idee ! spuse [oferul
izbucnind \n rs. Paradoxal, se pare c` mai avem multe de
\nv`]at unul despre cel`lalt
Plecnd \n zori, ajunser` la Grafton foarte devreme [i, Steve,
\nainte de a se duce la serviciu, o l`s` \n fa]a casei [i plec` dup`
un s`rut scurt de desp`r]ire.
Susan \nchise u[a apartamentului, oftnd din adncul inimii.
Se sim]ea agitat` [i nu reu[ea s`-[i pun` ordine \n vrtejul
gndurilor. Ce vroia ea pn` la urm`? Ce vroia Steve? Se ar`tase
foarte tandru dar [i pu]in distant, aproape resemnat. S` fi
renun]at definitiv la gndul unui viitor \mpreun`?
Ziua urm`toare era ajunul alegerilor. Steve nu-i d`du
telefon. Femeia se gndi c` trebuia s` fie extrem de ocupat,
bine\n]eles Totu[i, \n mod absurd, sim]i o vag` decep]ie. Ca
s` nu se mai gndeasc` la asta, \[i preg`ti \ntlnirea pe care
urma s-o aib` cu cei de la televiziunea din Atlanta [i redact`,
pentru Patsy, un articol despre urm`rile manifest`rii de la
min`.
|n ziua alegerilor, se trezi devreme, s` mearg` la biroul de
vot. Era vreme \nchis` [i peste ora[ c`zuse un pic de brum`.
Dup` ce puse \n urn` buletinul de vot, marcat pe numele lui
Steve, se \ntoarse acas` s` arunce o ultim` privire peste articol,
apoi se duse la maic`-sa. Aceasta, urma s` dea seara o recep]ie,
[i-i solicitase ajutorul.
Cnd termin` de aranjat nenum`ratele platouri cu tartine,
ce trebuia s` hr`neasc` cincizeci de persoane, era dup`-amiaz`
trziu.
Asta a fost tot! declar` Susan, pr`bu[indu-se pe un scaun.
Cred c` n-am uitat nimic.
148 ELEEN KELLY
Maic`-sa a[ez` un bol cu punci pe o mas` rulant`, apoi veni
s` ia loc lng` ea.
Susan, nu fi att de \ngrijorat`, spuse mama, cu blnde]e.
Sunt sigur` c` Steve o s` c[tige.
Sper, pentru el, oft` Susan. Cu toate c`, evident, pe de alt`
parte, mi s-ar simplifica via]a dac-ar pierde
Cum a fost \n week-end-ul pe care l-a]i petrecut \mpreun`?
\ntreb` Emma cu tact.
Era prima oar`, \n ziua aceea, cnd \ndr`znea s` abordeze
subiectul `sta.
Bine. Foarte bine
Susan \[i mu[c` buzele [i ad`ug`, \ncet:
S` [tii c` \nc` \l iubesc pe Steve. Sunt nevoit` s` recunosc
lucrul `sta
El [tie?
Da dar la ce poate s` duc` acest lucru? Via]a lui e aici. A
mea este altundeva, acolo unde o s` se iveasc` ocazia
Emma \[i \n`l]` sprncenele.
Pn` la urm`, n-a]i stabilit \nc` nimic? Credeam c`,
dimpotriv`, a]i discutat problema.
Am preferat s` evit`m pentru moment discu]ia pe tema
asta, r`spunse Susan ridicnd din umeri, obosit`.
Emma ezit` o clip`, apoi \ntreb` brusc:
Ce-ai face dac` Steve te-ar cere din nou de so]ie?
Susan se gndi o clip` la vaporoasa rochie de mireas`
ag`]at` \n [ifonier.
N-a f`cut-o, morm`i, \ncercnd s` se eschiveze.
Susan, r`spunde-mi f`r` ocoli[uri, insist` cu blnde]e, dar
ferm, Emma.
{ERIFUL {I ZIARISTA 149
M-a[ mai gndi
Emma nu putu s`-[i ascund` o u[oar` exasperare.
Te-ai mai gndi ?
Pu]in iritat`, Susan ridic` minile.
M-a[ gndi foarte serios, fire[te |n week-end-ul `sta, am
avut impresia c` mai greu a[ putea s` m` despart de el dect de
carier`. Numai c` dac` n-ar merge rela]ia dintre noi, ce s-ar
\ntmpla cu mine?
Ai lua-o de la \nceput, pur [i simplu, replic` Emma categoric.
Numai c`, dup` p`rerea mea, ai fi mai lini[tit` suflete[te, pentru
c` ai f`cut tot posibilul ca rela]ia voastr` s` izbndeasc`
Dar e e foarte posibil s` plec \nainte ca el s` se
gndeasc` s`-mi vorbeasc` despre c`s`torie. Dac` se gnde[te
cumva la a[a ceva!
De ce nu-l aju]i s` ias` din impas? suger` Emma.
Susan f`cu ochii mari.
Ce vrei s` spui?
Ei bine de exemplu, anun]`-l c` r`mi la Grafton,
deocamdat`. Dac` n-o s` aib` nici o reac]ie, ai putea s` te
gnde[ti s` te duci \n alt` parte, pentru moment. Nu uita c`
trebuie s` fi fost foarte r`nit \n amorul propriu. Nu mai
\ndr`zne[te s` se impun`
Poate. Numai c` nu vreau s` aib` impresia c`-i for]ez
mna. M` tem un pic s` nu dau vrabia din mn` pentru cioara
de pe gard
Maic`-sa se apropie s-o s`rute [i o strnse \n bra]e.
Draga mea, s` sper`m c` totul o s` se rezolve.
Susan lu` un platou s`-l duc` \n sufragerie, unde \ncepeau
s` vin` invita]ii. Eric, care st`tea de vorb` \ntr-un col] cu Wendy,
\i f`cu semn cu mna, cu un zmbet larg pe buze.
150 ELEEN KELLY
Bun`, Susan. |l cau]i pe Steve?
A venit? r`spunse imediat Susan, l`snd platoul pe o mas`.
Nu [tiam
A ie[it pu]in \n gr`din` \mpreun` cu tat`l t`u, s` vad` cum
stau lucrurile cu o strea[in`.
Dar s-a \nnoptat [i plou`!
Doar \l [tii pe Steve, spuse vesel Eric. Trebuie s` rezolve [i
cea mai mic` problem`, f`r` s` piard` nici un minut. R`bdarea
n-a fost niciodat` punctul lui forte A spus c` ploaia o s`-i
arate mai bine g`urile din strea[in`, [i a plecat \narmat cu o
lantern`.
Cred c` e ud leoarc` la ora asta! exclam` Susan rznd.
Cine e ud leoarc`? \ntreb` curioas` Patsy Winter, care se
apropia \mpreun` cu so]ul ei.
Susan \i spuse cum st`teau lucrurile, apoi \ncepur` s`
vorbeasc` despre viitoarele articole ce urmau s` apar`.
Datorit` ]ie, trase concluzia Patsy, Curierul [i-a g`sit din
nou caden]a. Nu uita c` sunt gata s` te angajez oricnd, \n
condi]iile pe care le vrei
|]i mul]umesc, spuse Susan cu c`ldur`, dar cred c` trebuie
s`-mi \ncerc mai \nti [ansa \n televiziune care m` atrage mai
mult dect presa scris` De altfel, am ob]inut un interviu la
Atlanta, mine.
Ei bine, atunci \]i urez succes, concluzion` Patsy zmbind.
Susan \i mul]umi [i, dup` ce \mbr`c` un impermeabil, plec`
\n gr`din` s`-l caute pe Steve. |l g`si singur, a[ezat sub foi[or
la ad`post de ploaie contemplnd gnditor stelele.
Pic`turile de ploaie care c`deau pe acoperi[ d`deau scenei o
curioas` atmosfer` de intimitate.
{ERIFUL {I ZIARISTA 151
Ai rezolvat problema?
Cu strea[ina? Da. Am rezolvat-o \n dou` minute
El \i privi o clip` chipul luminat de un felinar [i ad`ug`
b`tnd cu palma locul de lng` el:
Stai cu mine o clip` Invita]ii or s` ne a[tepte.
Ea se conform`, cutremurndu-se pentru c` era rece, [i \[i
strnse poalele impermeabilului.
Steve mine am programat` o \ntlnire la Atlanta,
pentru un interviu.
Aha! Crezi c` ai [anse? \ntreb` pe un ton neutru.
Mi-e greu s` spun dinainte Vom vedea.
O surprinse indiferen]a proprie. Orice team` de e[ec,
nelini[tea referitoare la problemele de carier`, disp`ruser`. Era
din cauza vremii? Sau poate Steve [tiuse s`-i redea \ncrederea \n
ea \ns`[i?
Dup` o clip` de ezitare, continu`:
Patsy mi-a propus s` m` angajeze cu norm` \ntreag`
O privi o clip` cu aten]ie [i, spre marea ei surprindere, \l
auzi r`spunznd:
Sper c` n-ai acceptat!
I se puse un nod \n gt. Deci nu vroia s-o vad` r`mnnd la
Grafton? |ncerc` s` glumeasc`:
Te temi s` nu fac \n permanen]` scandal cu articolele mele?
Nu numai asta, r`spunse el rznd. {tiu \ns` c` dup`
cteva luni, o s` te plictise[ti de moarte
O lu` de mn` [i continu`:
F` tot ce po]i mine, la Atlanta. Sunt sigur c-o s` fii
angajat`. Dac` nu, bine\n]eles, \]i mai r`mne varianta
Minneapolis
152 ELEEN KELLY
{i noi? \ntreb`, cu voce tremur`toare.
O s` ne vedem ct de des vom putea, r`spunse Steve cu
non[alan]`. Adic`, de fiecare dat` cnd o s` vii la Grafton
Dar [tii bine c` prima dat` n-a mers, protest` ea, din ce
\n ce mai dezorientat`.
El cl`tin` din cap [i \ncepu s`-i explice, mngind-o pe
mn`:
E drept dar cred c` eu sunt vinovatul de atunci. N-am
vrut s` v`d ct aveai nevoie de munca ta ca s` fii fericit`.
Entuziasmul [i abilitatea ta, din timpul incidentului de la min`,
mi-au deschis ochii Nu mai vreau s`-]i fiu un obstacol \n
calea carierei.
Susan nu mai \n]elegea. N-o mai implora s` r`mn`. Parc`-[i
alungase din minte perspectiva mariajului
Steve, succesul \n carier` nu este singurul lucru pe care-l
a[tept de la via]`.
Poate nu, ripost` el ferm. Totu[i, cred c` nu te po]i lipsi
de a[a ceva. Pentru asta, de acum \ncolo, sunt gata s` accept
pu]inul timp pe care o s` mi-l consacri [i s` nu-]i mai solicit
altul \n plus.
Se sim]ea \n acela[i timp emo]ionat` [i tulburat` de
generozitatea de care d`dea dovad`. F`r` \ndoial`, ar fi
trebuit s` se bucure c` o l`sa liber`, dar \ncerca o decep]ie
profund`.
{i c`s`toria noastr`? \ntreb` ea, nemaiputnd rezista.
|i venea s` strige: {i noi? {i cuplul nostru?
Poate o s` ne mai gndim, \ntr-o zi. Deocamdat`, nu pot
s` fac nici o promisiune. Dac` sunt ales, mai am \nc` doi ani
treab` aici
{ERIFUL {I ZIARISTA 153
154 ELEEN KELLY
Susan \[i mu[c` buzele, ca [i cum \i ap`rea din nou un vechi
co[mar. |nc` o dat`, ambi]iile \i desp`r]eau.
{i peste peste doi ani? \ntreb` \ncet femeia.
Steve ridic` din umeri.
O s` vedem atunci. Eric o s` fie plecat la universitate, ceea
ce va schimba poate lucrurile.
Susan era prea distrus` ca s` mai r`spund`. Visul pe care
abia \ndr`znise s`-l contureze se risipea. Parc` prin vis, \l auzi
pe Steve tr`gnd concluzia:
Du-te acas` s` te odihne[ti, pentru c`-mi \nchipui c` mine
o s` pleci diminea]` |n orice caz, rezultatul alegerilor n-o s`
fie cunoscut dect mine sear`.
Femeia se ridic` [i murmur` cu glas stins:
Am \n]eles. Succes, Steve.
{i ]ie, Susan.
Capitolul 15
Cum s-a desf`[urat interviul? \[i \ntreb` Emma Trent fiica.
Aceasta abia venise de la aeroport. Epuizat`, se pr`bu[i pe
canapea.
Mai bine dect m` a[teptam Mi-au oferit postul!
P`rin]ii, \ncnta]i, scoaser` exclama]ii victorioase [i venir` s-o
s`rute c`lduros.
Poveste[te-ne am`nun]it, o rug` Clayton.
R`ut`cioas`, Susan hot`r\ s`-i ]in` pu]in \n suspans.
Ei bine ca s` \ncep, trebuie s` spun c` linia aerian` care
face leg`tura dintre Clacksburg [i Atlanta e foarte prost
organizat`. Nici m`car nu servesc prnzul
Susan! protest` tat`l.
Ea izbucni \n rs [i continu` mai serioas`:
Trebuie s` realizez o emisiune s`pt`mnal` de dou`zeci de
minute despre problemele consumului. Salariul e mai mic dect
la Minneapolis, dar, \n schimb, pot s`-mi organizez programul
cum vreau. |n plus, am ocazia s` promovez \n continuare
T`cu o clip` [i continu` cu un mic zmbet:
Mai mult chiar, cum zborul nu dureaz` dect o or`, pot s`
locuiesc la Grafton. Aici o s` fac documentarea [i o s` m` duc
la Atlanta de trei-patru ori pe s`pt`mn`, pentru film`ri.
Mi se pare o solu]ie excelent`, murmur` Emma cu
blnde]e.
Susan \ncuviin]` cl`tinnd din cap.
Da [i mie mi se pare. {tii unde-i Steve? Am \ncercat \n
zadar s` iau leg`tura cu el de la aeroport. Mi s-a spus de la birou
c` [i-a luat dou` zile de concediu
Dup` succesul \n alegeri, judec`torul l-a sf`tuit s`-[i ia o
scurt` pauz` binemeritat`, spuse Clayton. Cred c` a plecat la
pescuit, acolo unde se duce de obicei.
Tn`ra femeie \[i sim]i inima b`tndu-i mai repede.
Eric e cu el?
Nu. A r`mas la noi, pentru c` Steve nici n-a vrut s` aud` s`
lipseasc` de la [coal`.
Mda \n]eleg. Vi s-a p`rut fericit c` a c[tigat?
Interveni Emma:
La drept vorbind, nu att ct am crezut noi A primit
vestea cu mult calm.
Sunt totu[i sigur` c` \n sinea lui s-a sim]it impresionat c`
oamenii au \n continuare \ncredere \n el, remarc` Clayton.
-{i Robert Wakefield? A fost sup`rat?
Clayton pufni \ntr-un hohot sincer de rs.
E pu]in spus! |n plus, risc` s` se compromit` din cauza
unei afaceri dubioase cu Bruckerii. O anchet` e \n curs de
desf`[urare
Mai st`tur` de vorb` cteva minute, dup` care Susan se
ridic`. Abia a[tepta s`-l vad` pe Steve, [i [tia c` ai ei o vor
\n]elege.
156 ELEEN KELLY
A[ vrea s`-i dau personal vestea lui Steve, anun]` tn`ra
femeie. Mai bine s` plec, acum dac` vreau s` ajung \nainte de
l`sarea \ntunericului.
Ai dreptate [i s` [tii c` gndurile noastre bune te vor
\nso]i, spuse tat`l cu tandre]e.
|[i lu` r`mas-bun de la amndoi [i, f`r` s` mai piard` o clip`,
urc` \n ma[in`.
Cnd ajunse la u[a cabanei, se \nnoptase [i Steve preg`tea
focul. Cnd auzi zgomot, se \ntoarse imediat; un zmbet radios
\i ap`ru pe chip [i veni la ea s-o strng` \n bra]e.
Susan ce surpriz` minunat`!
O conduse \n fa]a focului, ad`ugnd:
{tii c` azi n-am prins nimic? |]i \nchipui c` numai la asta
nu m` gndeam.
Nou-venita \ncepu s` rd` [i odat` a[ezat` pe perne, spuse:
Steve am c`p`tat o slujb` pentru televiziunea din
Atlanta, dar o s` locuiesc \n Grafton.
O privi cteva clipe, cu ochi scnteietori.
Am [i eu un amestec \n hot`rrea asta?
Da, m`rturisi ea.
|[i adun` tot curajul [i trase adnc aer \n piept.
M-am hot`rt s` m` instalez aici pentru c` a[ vrea s` m`
ceri \n c`s`torie.
Steve r`mase mut \n prima clip`. Cnd vorbi, o emo]ie
adnc` \i voala vocea.
De cnd tinerele femei iau asupra lor r`spunderea cererii
\n c`s`torie?
De ast`zi, decret` cea \ntrebat`. {i [tiu c` n-o s` accept nici
un r`spuns negativ!
{ERIFUL {I ZIARISTA 157
N-ai de ce s`-]i faci griji, replic` el cu blnde]e. O s` fiu
so]ul t`u.
Se strnser` \n bra]e din nou, bulversa]i, mai ferici]i ca
oricnd. Era ca [i cum nodul gordian ar fi fost \n sfr[it
desf`cut
Susan, te-am iubit \ntotdeauna. S` ne c`s`torim ct se
poate de repede. Am pierdut deja prea mult timp.
|ntru totul de acord. De ce s` nu facem anun]ul pentru
Cr`ciun, de exemplu?
Mi se pare o idee excelent`. Ai timp s` preg`te[ti totul?
Am deja rochia de mireas`, nu uita.
Spune-mi cnd \]i ocupi postul de la Atlanta?
La \nceputul lui ianuarie.
B`rbatul cl`tin` din cap, \n]eleg`tor.
|n condi]iile astea, suntem constrn[i s` l`s`m luna de
miere pentru mai trziu.
Se s`rutar` \ndelung, apoi Steve \ntreb` pe un ton \n acela[i
timp \nduio[at [i mali]ios:
Cum se face c` ai venit s`-mi faci propunerea pe care
mi-ai f`cut-o?
Nu puteam s` mai suport ideea de a te pierde din nou!
Dar ce-ai fi f`cu dac` n-ai fi fost angajat` la Atlanta? Ai fi
plecat la Minneapolis?
Nu, Steve. Era prea departe. A[ fi c`utat \n continuare,
lucrnd pentru moment \n jurnalistic`.
E[ti sigur` c` nu-]i pare r`u pentru Minneapolis? }i se
oferea un salariu mai mare
Ce importan]` are? Mi-am dat seama, la un moment dat, c`
cel mai important lucru este s` fiu cu tine [i nu m-am sim]it
\ndrept`]it` s`-]i cer s` m` urmezi oriunde m-a[ duce.
158 ELEEN KELLY
{ERIFUL {I ZIARISTA 159
Din partea mea, renun]asem s`-]i impun o via]` de femeie
casnic`, pentru c` n-ai fi fost niciodat` fericit` {tii c`, \ntr-o
oarecare m`sur`, Eric mi-a deschis ochii?
Femeia \[i \n`l]` sprncenele, surprins`.
Cum asta?
Ei bine rela]ia lui cu Wendy p`rea compromis`, la
\nceput, de numeroase obstacole. Totu[i, s-a \nc`p`]nat [i, cu
mult` r`bdare, a reu[it s` construiasc` ceva ce pare din ce \n ce
mai solid.
|n]eleg, [opti ea. Sunt sunt att de fericit` c` am reu[it
\n sfr[it s` g`sim o solu]ie
Susan, cu o dragoste ca a noastr`, totul devine posibil.
Nimic nu ne mai poate desp`r]i.
Noaptea acoperea \ncet-\ncet mun]ii, \n timp ce focul, \n
[emineu, trosnea vesel, ca un simbol al unei fericiri \n sfr[it
realizate.
Sfr[it