Sunteți pe pagina 1din 5

Marcarea condensatoarelor

Dac valoarea condensatorului nu este explicit inscriptionat trebuie "decodat" tinnd cont de urmtoarele:
Pentru condensatoare pn la 99 pF, valoarea se inscriptioneaz direct (dou cifre) sau cu benzi colorate avnd
aceleasi semnificatii ca la rezistoare

Cel de al 3-lea Digit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Multiplicatorul
(n cazul
incription!rii
ci"rice# $a "i
%entionat de
ae%enea printr-
o ci"r! cu
ur%!toarea
e%ni"icatie&


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Multiplicator 1 10 100 1000 10'000 100'000 ne"oloit ne"oloit 0(01 0(1
De exemplu, un condensator marcat !"# semnifica !" multiplicat cu # zerouri adic !"""" pF sau ","! $F care
uneori se %seste &nscris &n sc'eme cu valoarea ."! (fr inscriptionarea primului "zero" din ran%ul unitatilor)
(oleranta abaterii capacittii condensatorului de la valoarea nominal este marcat printr)o liter, fie imediat dup
codul cifric, fie pe cealalt fat a condensatorului
*emnificatia acestor
litere este
urmtoarea:
Litera
Toleranta
C ) de 10 p* C + de 10 p*

, - 0(1 p* - 0(10 .
C - 0(25 p* - 0(25 .
D - 0(5 p* - 0(5 .
/ - - 25 .
* - 1 p* - 1 .
0 - - 2 .
1 - - 2(5 .
2 - - 5 .
3 - - 10 .
M - - 20 .
4 - - 0(05 .
5 - -0 . 6 7100 .
8 - -20 . 6 750 .
9 - -0 . 6 200 .
: - -20 . 6 740 .
; - -20 . 6 780 .
*e mai utilizeaz si alte moduri de inscriptionare a condensatoarelor ca de exemplu:

p47 < 0(47 p* 823 < 82 n*
2p7 < 2(7 p* 224 < 220 n*
68p < 68 p* 6=8 < 6(8 =*
221 < 220 p* =470 < 470 n*
n51 < 510 p* 25= < 25 =*
3n3 < 3(3 n* 10> < 10 n*
+n alt mod (dup ce mentioneaz di%itii care indic valoarea condensatorului) inscriptioneaz &n continuare un cod
de forma "liter)cifr)liter", de ex: ,-# ./0
0vident, ,-# &nseamn o valoare a capacittii de ,- nF iar prima liter care urmeaz indic temperatura ambiant
minim de lucru astfel:
?itera @e%peratura %ini%! de lucru

; - 10 AC
B - 30 AC
: - 55 AC
1ifra care urmeaz semnific temperatura ambiant maxim permis astfel:
Ci"ra @e%peratura %aCi%! de lucru

2 7 45 AC
3 7 55 AC
4 7 65 AC
5 7 85 AC
6 7 105 AC
7 7 125 AC
+ltima liter indic ) &n procente ) valoarea sc'imbrii capacittii functie de temperatur astfel:
?itera
8cDi%Earea capacit!tii
"unctie de te%peratur!
?itera
8cDi%Earea capacit!tii
"unctie de te%peratur!

F - 1 . 5 - 10 .
, - 1(5 . G - 15 .
C - 2(2 . 8 - 22 .
D - 3(3 . @ 7 22 . 6 - 33 .
/ - 4(7 . H 7 22 . 6 - 56 .
* - 7(5 . I 7 22 . 6 - 82 .
(ensiunea de lucru este mentionat fie &n clar astfel:
500 I - 500 I curent continuu $aloare de lucru
500 6 1500 I( teniunea de lucru ete 500 I iar cea de ncercare 1500 I
500 I J 500 I curent alternati$
sau &n cod, printr)o liter astfel:
?itera @eniunea de lucru (V# ?itera @eniunea de lucru (V#

F 100 1 1500
, 250 2 2000
C 300 3 2500
D 500 ? 3000
/ 600 M 4000
* 1000 4 5000
0 1200 5 6000

1ondensatoarele polarizate pot functiona si &n curent pulsatoriu 0ste cazul condensatoarelor electrolitice &n re%im
de filtrare, dup redresare 0le au marcat acesta proprietate prin dou linii orizontale si paralele din care una
continu (cea de 2os) si cealalt &ntrerupt (cea de sus)