Sunteți pe pagina 1din 5

Finante

Auditul intern - un element esential pentru succesul unei companii


22/08/2006
Un articol de
Robert Wieck
Audit Manager, KPMG
Publicat in revista
Business Digest
nr. 4 / 22.08.2006
Curins
!or"at PD!
Raortul Co"isiei #uroene din octo"brie anul trecut cu rivire la Ro"ania
a subliniat o serie de do"enii c$eie in care tara inca "ai tre buie sa %aca
rogrese in vederea aderarii la U#. &sectul cel "ai i"ortant con tinua sa
%ie nevoia de intensi%icare a lutei i"otriva corutiei' care a%ectea(a in
continuare nu"eroase do"enii din viata ublica.
&lte subiecte i"ortante subliniate in raort au %ost cerinta de ar"oni(are a
"ecanis"elor de control al "ediului incon)urator cu standardele U#'
recu" si oti"i(area roce durilor de ac$i(itie ublica si o "ai buna
utili(are a te$nicii in%or"ationale in ceea ce riveste incasarea veniturilor de
catre stat.
Desi raortul %ace re%erire la obligati ile *uvernului de a ro"ova re%or"a in
serviciile ublice' "ulte dintre aceste cerinte ar utea %i la %el de bine
reco"an date si sectorului rivat' care inca nece sita i"bunatatiri
considerabile in racti cile de lucru' in scoul ro"ovarii unei "ai bune
e%iciente' a consolidarii rin ciiilor de integritate' transarenta' guvernanta
cororatista si resonsabili tate sociala cororatista. +c$i"barea este
esentiala daca societatile vor sa rosere in "ediul concurential care va
e,ista dua ce Ro"ania va adera la Piata Unica #uroeana. -n lus' Uniunea
#uro eana a aratat un interes sorit in sta bilirea standardelor de audit si
guver.nanta cororatista' initial de%inite in Directiva a /ta e"isa in anul
0184' si recent reiterate rin i"le"entarea +tandardelor -nternationale de
&udit 2+-&3 entru auditul statutar in Uniunea #uroeana inceand din
2004.
Guvernanta corporatista inseamna mult
mai mult decat a genera relatii pozitive
cu publicul, subliniind angajamentul
irmei ata de principiile etice!
&uditul -ntern 2&-3 este o "odalitate e%icienta de ro"ovare a acestor obiec
tive' %iind o ractica obisnuita in tarile de(voltate' desi ana in re(ent a %ost
"ai rar alicat in Ro"ania. &- i"lica in%iintarea unui dearta"ent secial
in cadrul unei %ir"e' searat de structura "anageriala obisnuita' al carui
obiectiv este acela de a asigura resectarea standardelor de e%icienta
2roceduri si con troale3 si de etica la toate nivelele co" aniei' recu" si
%atul ca %ir"a se co"orta cu resonsabilitate in relatiile sale cu
co"unitatea "ai larga. Dearta"en tul de &udit -ntern 2D&-3 raortea(a in
"od nor"al direct Consiliului de &d"inis tratie al co"aniei sau
Co"itetului de &udit. Dearta"entul oate %i relativ "ic' constand din doi
sau trei secialisti cu ersonal de asistenta' ast%el ca in%i intarea unui D&- nu
i"lica o birocratie suli"entara se"ni%icativa. D&- are autoritatea sa
investig$e(e oeratiunile co"aniei la toate nivelele' dar este inde endent
de conducere' avand uterea doar sa %aca reco"andari e care Consiliul de
&d"inistratie le oate acceta sau resinge.
-nstitutul de &uditori -nterni 2-&-3 cu sediul in +tatele Unite este organi(a tia
internationala care stabileste stan dardele ce stau la ba(a ro%esiei la nivel
international. -&- a de%init auditul intern ca %iind 5o asigurare indeen denta'
obiectiva si o activitate de con sultanta "enita sa adauge valoare si sa
e%icienti(e(e oeratiunile organi(atiei. &uditul intern a)uta co"ania sa isi
de relatiile directe cu clientii sau cu autoritatile de stat. R+C nu trebuie sa
i"lice in "od necesar costuri ridicate este su%icient sa %ie doar re(ultatul
unei gandiri i"aginative' ba(ata e cunoasterea nevoilor celor din
arorierea noastra. De e,e"lu' un surlus de ec$ia"ent -6 care a devenit
disonibil' ar utea %i donat organi(atiilor care lucrea(a in bene%iciul
co"unitatii ca de e,e"lu scoli' sitale sau /7*.uri.
&ceste activitati nu sunt costisitoare si ot aduce avanta)e se"ni%icative unei
co"anii' crescandu.i reutatia in cadrul societatii. +onsori(area artelor
este un alt e,e"lu care ilustrea(a "odul in care resonsabilitatea sociala
cororatista oate aduce bene%icii co"unitatii si' in acelasi ti"' oate ro
"ova i"aginea co"aniei.
Dearta"entul de &udit -ntern e%ectuea(a o evaluare a activitatilor co"
aniei e ba(a unei anali(e de risc. Pornind de la aceasta evaluare' D&-
intoc"este un lan de audit care' de obi cei' este anual. -"ediat ce este
arobat de Consiliul de &d"inistratie' lanul este e,ecutat de D&-.
Dearta"entul de &udit -ntern %urni(ea(a aoi un %eedback valoros
conducerii si consiliului sub %or"a raoartelor de audit intern. &ceste
raoarte re(inta riscurile sau observatiile %acute in ti"ul auditului' si se
%ac reco"andari entru i"bunatatiri.
De e,e"lu' daca organi(atia nu isi indelineste to a te r esonsabi litatile
legate de "ediul incon)urator' rolul D&- este de a in%or"a Consiliul de
&d"inistratie desre riscurile asociate unor olitici inadecvate si de a veni
cu reco"andari rivind cea "ai buna ractica. Resonsabilitatea %inala
entru i"le"entarea reco"andarilor %acute de D&- revine "anage"entului
si
Auditul intern va oeri premisele nece sare astel incat irma sa joace un rol
pozitiv in comunitate, asigurandu"i o imagine publica si consolidandu"i
imaginea de seriozitate!
Consiliului de &d"inistratie. Princiiul seararii D&- de restul co"aniei
este deosebit de i"ortant' ast%el incat D&- are doar un rol de consultanta
%ara a avea insa uterea deci(ionala in "od o%ici al.
Pentru ca un dearta"ent de audit intern sa aiba succes' indeendenta este
un ele"ent de "a,i"a i"ortanta. -n Ro"ania standardele ro%esiunii au
%ost de%inite de Ca"era &uditorilor !inan ciari' care au la ba(a instructiunile
inter nationale e"ise de -nstitutul &uditorilor -nterni. -nstructiunile
sublinia(a obligatia auditorilor interni de a.si des%asura activ itatea in "od
obiectiv' stabilind in acelasi ti" reguli entru revenirea aaritiei
con%lictelor de interese. De e,e"lu' un auditor intern nu ar trebui in "od
nor "al sa suervi(e(e oeratiuni entru care a %ost anterior resonsabil intr.
o o(itie de conducere' entru ca aceasta ar utea conduce la o atitudine
subiectiva. / ec$ia de auditori interni va curinde ro%esii ce varia(a in
%unctie de co"ania care este auditata' dar in "od tiic va %i %or"ata din
secialisti in %inante 2de e,e"lu un contabil sau un auditor3' secialisti in
oeratiuni 2cu cali%icari "anageriale3 recu" si un e,ert -6' tinand cont de
%atul ca uti li(area e%icienta a te$nologiei devine din ce in ce "ai "ult o
arte i"ortanta a "ediului co"ercial "odern. Cali%icari le necesare vor
deinde in ulti"a instanta de obiectivele dearta"entului de audit. -n
Ro"ania legea cere ca se%ul dearta"entu lui de audit intern sa %ie "e"bru
al Ca"erei &uditori lor !inanciari din Ro"ania.
Pe "asura ce %ir"ele ro"anesti ince sa vada avanta)ele ce re(ulta din de(
voltarea si consolidarea oeratiunilor de audit intern' vor %i constienti si de
avanta)ele e care le o%era consultanta o%erita de secialisti cu e,erienta
inter nationala. -n ciuda denu"irii date acestei ractici' auditul intern nu
trebuie sa %ie reali(at neaarat de ersonalul co" aniei. Deosebirea %ata de
un control e,tern consta in %atul ca observatiile si conclu(iile auditorilor
interni ra"an con%identiale. Unul dintre rincialele avanta)e ale i"licarii
unui consultant e,tern in auditul intern este acela al unei garantii
suli"entare de indeendenta. #ste rin ur"are "ult "ai robabil ca acesta
va contribui la de(voltarea unui dearta"ent e%icient de audit intern' care va
obtine re(ultate in oti"i(area racticilor in a%acerile co"aniei.
Rolul consultantului
Un consultant e,tern oate a)uta o co" anie in activitatile sale de audit
intern in atru "odalitati rinciale. -n ri"ul rand' oate conduce singur
dearta"en tul de &-' ceea ce insea"na ca %ir"a isi va e,ternali(a integral
activitatile de audit intern catre consultantul e,tern. -n al doilea rand'
consultantul e,tern oate contribui la in%iintarea unui dearta"ent de &-'
aceasta inse"nand ca oate anga )a ersonal' oate a)uta la stabilirea
obiectivelor si de%inirea rinciiilor de ba(a con%or" carora va %unctiona
dear ta"entul. -n al treilea rand' e,ertul e,tern oate a)uta la
restructurarea dearta"entului de &-' de e,e"lu %acand reco"andari entru
recrutarea sau reorientarea ro%esionala a erso nalului. +i in %inal'
consultantul oate e%ectua o evaluare a dearta"entului de &- din unctul de
vedere al asigurarii ca litatii. &ceasta i"lica o evaluare in %unctie de
anu"ite ele"ente de re%erinta stabilite si asigurarea resectarii stan dardelor
ro%esionale e"ise de -nstitutul &uditorilor -nterni. #valuarea oate' de
ase"enea' i"lica e%ectuarea unei co" aratii intre dearta"entul de audit
intern si dearta"entele altor co"anii' recu" si e,a"inarea "odului in
care aceasta se incadrea(a in oeratiunile generale ale co"aniei.
&uditul intern a devenit o co"onen ta esentiala in structura unei co"anii
"oderne. &uditul intern asigura o "ai "are e%icienta rintr.o utili(are "ai
adec vata a resurselor u"ane si "ateriale' recu" si o "ai buna coordonare
intre di%eritele dearta"ente ale unei co" anii. *arantand ca %ir"a resecta
standardele de guvernanta coro ratista' auditul intern contribuie la
construirea unei reutatii de integri tate' care la randul sau va a)uta la de(
voltarea relatiilor in a%aceri e ba(a de incredere. De ase"enea' auditul
intern va o%eri re"isele necesare ast%el incat %ir"a sa )oace un rol o(itiv in
co"uni tate' asigurandu.i o i"agine ublica si consolidandu.i i"aginea de
serio(itate. Pe "asura ce Ro"ania se aroie de "o"entul aderarii la U#'
co"aniile vor avea nevoie sa isi de(volte activitatile de audit intern daca
vor sa concure(e cu succes e Piata Unica #uroeana. Pri"ul as entru
"ulte dintre acestea va %i sa caute consultanta ro%esionala din artea unor
e,erti in do"eniu.