Sunteți pe pagina 1din 1

ANUN PUBLIC

SC COOL CONFORT STAR SRL aduce la cunotin publicului interesat elaborarea


documentaiei:
S.O. in vederea initierii !" ## $O%&F&CAR' &N%&CATOR& !R(AN&ST&C& S&
R'CON)'RS&' F!NCT&ONALA ##
Obiectiv secundar : Construire ansamblu locuinte colective *+,-. cu /unctiuni
complementare 0 comple1 sportiv 2
i supune spre consultare aceast documentaie de urbanism.
A$LASA$'NT: Str. $ircea cel (atran nr. 334. loiesti
&N&5&ATOR: SC COOL CONFORT STAR SRL
'LA(ORATOR: S.C.##AR6&NO)A RO7'CT SRL##,ar8.Simona 9abriela )alcu
%ocumentaia te8nic a/erent Studiului de Oportunitate ## $O%&F&CAR'
&N%&CATOR& !R(AN&ST&C& S& R'CON)'RS&' F!NCT&ONALA ##
poate /i consultat :ncep;nd cu data de <=.<>.?<3?. la sediul %&R'C5&'&
9'N'RAL' %' %'")OLTAR' !R(AN@, sala de edine. strada AT'FAN 9R'C'AN!
nr. 33. bl. BC. :n Dilele de luni. :ntre orele C:=<,3=:=< i Eoi: 33:<< F 3C:=<.
respectiv GGG.ploiesti.ro. 0Activitatea de in/ormare i consultare a populaiei
pentru documentaiile de urbanism iHsau amenaEarea teritoriului2.
Comentariile i semnalrile se primesc la sediul %.9.%.!. pana la data de
?4.<>.?<3?.
Raspunsurile la observatiile transmise vor /i a/isate la sediul %.9.%.!.
incepand cu data de =<.<>.?<3?.
ersoana responsabil cu in/ormarea i consultarea publicului este d,na
$&6A'LA CAR$'NC&TA CONSTANT&N'SC!. din cadrul Serviciului de %eDvoltare
!rban i $etropolitanH %.9.%.!. F rimria municipiului loieti.
SEMNTURA,