Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECTUL CARAVANA EUROPEAN ANTIDROG EST-VEST

MOSCOVA- BRUXELLES
CARAVANA EUROPEAN ANTIDROG EST-VEST se dore te a fi ! "roie#t "i$ot
$a !i%e$$ #o!ti!e!t$i ero"ea!& a%'!d dre"t s#o" i("$e(e!tarea Re)o$ iei Par$a(e!t$i
Ero"ea! di! *+ a"ri$ie *,,- referitoare $a Cartea %erde "ri%i!d ro$$ so#iet./ii #i%i$e 0! #adr$
"o$iti#i$or 0("otri%a st"efia!te$or di! U!i!ea Ero"ea!. 1*,,23**4*1INI55 i de)%o$tarea
re$a ii$or i!ter!a io!a$e "ri! i("$i#area !or str#tri si(i$are di! .ri$e ter e %e#i!e6
La 7a)a e$a7or.rii i i("$e(e!t.rii "roie#t$i sta i!str(e!te$e 8ridi#e # %o#a ie
!i%ersa$. e$a7orate s7 e9ida Na i!i$or U!ite 0! do(e!i& res"e#ti% Co!%e!/ia !i#. a ONU
"ri%i!d st"efia!te$e di! +, (artie 4:;4& (odifi#at. "ri! Proto#o$$ de $a Ge!e%a di! *<
(artie 4:2*& Co!%e!/ia ONU "ri%i!d s7sta!/e$e "si=otro"e di! *4 fe7rarie 4:24 i
Co!%e!/ia ONU "ri%i!d trafi#$ i$i#it de st"efia!te i s7sta!/e "si=otro"e di! 4: de#e(7rie
4:--& "re#( i a$te do#(e!te "ro9ra(ati#e i!ter!a io!a$e& ero"e!e i !a io!a$e de
"rote# ie a dre"tri$or o($i i $i7ert. i$or f!da(e!ta$e i& 0! "arti#$ar& de "rote# ie a
dre"t$i $a %ia .& s.!.tate i se#ritate "7$i#. i "ri%at.& #( s!t Re#o(a!darea
Par$a(e!t$i Ero"ea! di! 4< de#e(7rie *,,>& adresat. Co!si$i$i i Co!si$i$i Ero"ea!&
referitoare $a strate9ia UE 0("otri%a st"efia!te$or 1*,,<-*,4*5& strate9ia UE 0("otri%a
st"efia!te$or 1*,,<-*,4*5& 0!s it. de Co!si$i$ Ero"ea! di! 4;- 42 de#e(7rie *,,> i
De#i)ia *,,<3+-23?AI a Co!si$i$i di! 4, (ai *,,< "ri%i!d s#=i(7$ de i!for(a/ii& e%a$area
ris#ri$or i #o!tro$$ 0! #eea #e "ri%e te !oi$e s7sta!/e "si=oa#ti%e6
Proie#t$ %a fi rea$i)at # i("$i#area atorit. i$or "7$i#e $o#a$e di! $o#a$it. i$e 0!
#are se %or or9a!i)a a# i!i& a !or or9a!i)a ii !e9%er!a(e!ta$e i %o$!tari6 E$ se adresea).
ttror #ate9orii$or de #et. e!i& dar 0! "ri!#i"a$ 9r"ri$or %$!era7i$e6
La !i%e$$ fie#.ri "arte!er so#ia$ se %a r(.ri ati!9erea r(.toare$or o7ie#ti%e@
- "ro(o%area !i dia$o9 (ai i!te!s $a s#ar. ero"ea!. # diferite$e or9a!is(e a$e
so#iet./ii #i%i$e 1$a !i%e$ tra!s!a/io!a$& !a/io!a$& re9io!a$ i $o#a$5& 0! %ederea
"arti#i".rii $a 0(7!.t./irea for($.rii& a"$i#.rii i e%a$.rii de#i)ii$or 0! do(e!i$
"o$iti#ii 0! (aterie de st"efia!te $a !i%e$$ state$or (e(7re& $a !i%e$$ UE& #'t i a$
.ri$or ter e i("$i#ateA
- #o("$etarea # %a$oare ad.9at. a a#ti%it. ii or9a!i)a/ii$or so#iet./ii #i%i$e ero"e!e i
di! state ter e $a !i%e$ !a/io!a$& re9io!a$ i $o#a$ i %a$orifi#area 7o9atei eB"erie!/e a
so#iet. ii #i%i$e 0! as"e#te s"e#ifi#e a$e "o$iti#ii 0! (aterie de st"efia!te& "re#(
"re%e!irea& #$e9erea i!for(a/ii$or& s"ri8i!$ "e!tr "ersoa!e$e #are s!t "e #a$e de a
se %i!de#a de de"e!de!/. i rei!te9rarea so#ia$.A
- i("$e(e!tarea do#(e!t$i "ro9ra(ati# Cartea %erde "ri%i!d ro$$ so#iet./ii #i%i$e 0!
#adr$ "o$iti#i$or 0("otri%a st"efia!te$or di! U!i!ea Ero"ea!. i "arti#i"area $a
Cor($ so#iet./ii #i%i$e 0! (aterie de st"efia!te& #a ! "ri( "as #o!#ret s"re
ati!9erea o7ie#ti%$i "rioritar a$ strate9iei UE 0("otri%a st"efia!te$or "e!tr *,,<-
*,4*& res"e#ti% a#e$a de a fr!i)a i!for(a/ii #ore#te i de a #o!so$ida ro$$ so#iet./ii
#i%i$e 0! #eea #e "ri%e te st"efia!te$eA
- i!stitirea !ei re$a/ii 7a)ate "e #o!s$tare "er(a!e!t. i "e 0!#ra8area s#=i(7$i de
i!for(a/ii i de #e$e (ai 7!e "ra#ti#i& "ri! #rearea !ei (ai "ter!i#e si!er9ii 0!tre
so#ietatea #i%i$. di! s"a i$ ero"ea!& di! #are fa#e( "arte& i .ri$e ter e& "e de o "arte
i i!stit/ii$e i or9a!e$e UE& "e de a$t. "arte& a#ord'!d o ate!/ie s"e#ia$. #o!tri7/ii$or
tii!/ifi#e& "re#( i "arti#i"area $a "ro(o%area !or strate9ii a$ter!ati%e& dra7i$e& de
a7ordare a "ro7$e(ati#ii st"efia!te$or6
Pe!tr ati!9erea a#estor o7ie#ti%e se %or rea$i)a a#ti%it. i de "!ere 0! a"$i#are&
e%a$are i (o!itori)are a "o$iti#i$or 0("otri%a st"efia!te$or& i!#$si% "ri! #a("a!ii de
i!for(are i se!si7i$i)are "ri%i!d ris#ri$e i da!e$e fi)i#e i "si=i#e "ro%o#ate de st"efia!te&
0! s"e#ia$ $a ti!ere$e fete& $a fe(ei$e 0!s.r#i!ate sa #are a$."tea). i $a #o"ii& as"ra
"ro9ra(e$or eBiste!te "e!tr tratarea (i!ori$or i a de$i#%e!/i$or de"e!de!/i de st"efia!te i
asiste!/a "e!tr ".ri!/ii ai #.ror #o"ii s!t de"e!de!/i de st"efia!te6
Co!#ret& 0! #adr$ "roie#t$i& "e!tr (ar#area Di$ei I!ter!a io!a$e A!tidro9& *;
i!ie& se %or rea$i)a a#ti%it. i or9a!i)ate $a !i%e$ $o#a$& res"e#ti%@
- activit i cu caracter tiin ific @ #o!#rs de #!o ti! e des"re dro9ri i efe#te$e
a#estora as"ra #o!s(atori$or& $a #are %or "arti#i"a e#=i"e di! #o$i sa $i#ee& dotat
# di"$o(e i "re(ii di! "artea s"o!sori$orA dis# ii de 9r" "e te(a #o!s($i de
dro9ri # fo ti #o!s(atoriA
- activit i artistice @ #o!#ert ss i!t de o for(a ie sa or#=estr. $o#a$.A
- activit i sportive @ 0!tre#eri s"orti%e& 0! f!# ie de "osi7i$it. i$e $o#a$e& # "re(ierea
#' ti9.tori$or i asi9rarea de di"$o(e "e!tr to i "arti#i"a! iiA
- activit i de socializare # re"re)e!ta! i ai atorit. i$or "7$i#e& "erso!a$it. i a$e %ie ii
artisti#e& #$tra$e ori s"orti%e $o#a$e6
Parte!erii 0! a#est "roie#t %or de"!e toate di$i9e! e$e "e!tr a o7 i!e fi!a! are di!
fo!dri ero"e!e sa di! srse $o#a$e "e!tr a rea$i)a a#ti%it. i desti!ate ati!9erii s#o"$i
a#esti "roie#t6

S-ar putea să vă placă și