Sunteți pe pagina 1din 2

Guvernul Romniei

Hotrre nr. 829/2010


din 04/08/2010

pentru modificarea i completarea Hotrrii
Guvernului nr. 1.844/2005 privind promovarea
utilizrii biocarburanilor i a altor carburani
regenerabili pentru transport

Publicat in MOF nr. 602 - 25/08/2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 602 din 25/08/2010

Nu mai exista amendamente consemnate pn la data de
12/10/2011.
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor
acte ce au suferit numeroase modificri de-a lungul timpului, dar
care nu au fost republicate n Monitorul Oficial. La astfel de texte
nu se va face referire n nici un document oficial ele avnd numai
un caracter informativ. Indaco Systems nu i asum rspunderea
pentru consecinele juridice generate de folosirea acestor acte.
Aplicaia Lege4 a fost actualizat pn la data de: 10/10/2011.

Actul a intrat in vigoare la data de 24 octombrie 2010


Tematici


n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

Art. I. - Hotrrea Guvernului nr. 1.844/2005 privind promovarea utilizrii biocarburanilor i a altor
carburani regenerabili pentru transport, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 44 n 18
ianuarie 2006, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
1. La articolul 2, litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"b) biomas - fraciunea biodegradabil a produselor, deeurilor i reziduurilor de origine biologic din
agricultur, inclusiv substane vegetale i animale, silvicultur i industriile conexe, inclusiv pescuitul i
acvacultura, precum i fraciunea biodegradabil a deeurilor industriale i urbane".
2. La articolul 2, dup litera d) se introduce o nou liter, litera e), cu urmtorul cuprins:
"e) introducere pe pia - aciunea de a face disponibil pentru prima dat, contra cost sau gratuit, un
produs n vederea distribuirii i/sau a utilizrii."
3. La articolul 4 alineatul (1), dup litera b) se introduce o nou liter, litera c), cu urmtorul cuprins:
"c) minimum 10%, calculat pe baza coninutului energetic al tuturor tipurilor de benzin i motorin
utilizate n transport, introduse pe pia pn la data de 31 decembrie 2020."
4. La articolul 4
1
, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 4
1
. - (1) Pentru realizarea obiectivelor prevzute la art. 4 alin. (1) lit. b) i c), operatorii economici
introduc pe pia numai amestec de biocarburani i carburani convenionali - derivate ale uleiurilor
minerale, dup cum urmeaz:
a) de la data de 1 iulie 2007, motorina cu un coninut de biocarburant de minimum 2% n volum;
b) de la data de 1 ianuarie 2008, motorina cu un coninut de biocarburant de minimum 3% n volum;
c) de la data de 1 iulie 2008, motorina cu un coninut de biocarburant de minimum 4% n volum;
d) de la data de 1 iulie 2009, benzina cu un coninut de biocarburant de minimum 4% n volum;
e) de la data de 1 ianuarie 2011, motorina cu un coninut de biocarburant de minimum 5% n volum;
f) de la data de 1 ianuarie 2013, motorina cu un coninut de biocarburant de minimum 7% n volum;
g) de la data de 1 ianuarie 2011, benzina cu un coninut de biocarburant de minimum 5% n volum;
h) de la data de 1 ianuarie 2013, benzina cu un coninut de biocarburant de minimum 7% n volum;
i) de la data de 1 ianuarie 2017, benzina cu un coninut de biocarburant de minimum 9% n volum;
j) de la data de 1 ianuarie 2018, benzina cu un coninut de biocarburant de minimum 10% n volum;".
5. Dup articolul 4
1
se introduce un nou articol, articolul 4
2
, cu urmtorul cuprins:
"Art. 4
2
. - (1) Biocarburanii pot fi introdui pe pia numai dac ndeplinesc urmtoarele condiii:
a) sunt produi din materii prime provenite dintr-o zon agricol a Uniunii Europene, obinute prin
tehnologii care respect bunele condiii agricole i de mediu potrivit prevederilor Ordinului ministrului
agriculturii i dezvoltrii rurale i al ministrului mediului i pdurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea
bunelor condiii agricole i de mediu n Romnia;
b) conduc la o reducere de minimum 35% a emisiei de CO
2
pe durata ciclului de via, fa de
carburanii convenionali;
c) satisfac specificaiile tehnice impuse de Uniunea European, innd cont de prevederile
reglementrilor sociale i de mediu.
(2) Informaiile privind ndeplinirea condiiilor prevzute la alin. (1) sunt furnizate de operatorii
economici care introduc pe pia biocarburani i sunt raportate Ministerului Economiei, Comerului i
Mediului de Afaceri o dat pe an, pn la data de 25 ianuarie a anului urmtor.
(3) Forma i coninutul de raportare se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, comerului i
mediului de afaceri, n termen de 60 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
a prezentei hotrri.
(4) Operatorii economici care introduc pe pia amestec de biocarburani i carburani convenionali
sunt obligai s se asigure c biocarburanii utilizai ndeplinesc condiiile prevzute la alin. (1)."
6. La articolul 12 alineatul (1), dup litera b se introduc dou noi litere, literele c) i d), cu urmtorul
cuprins:
"c) nerespectarea prevederilor art. 4
2
alin. (2), cu amend de la 10.000 lei la 20.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 4
2
alin. (4), cu amend de la 30.000 lei la 50.000 lei."
7. Meniunea privind transpunerea normelor comunitare se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Prezenta hotrre transpune n legislaia naional prevederile Directivei 2003/30/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din 8 mai 2003 de promovare a utilizrii biocombustibililor i a altor combustibili
regenerabili pentru transport, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 123 din 17
mai 2003, respectiv ale Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 aprilie
2009 privind promovarea utilizrii energiei din surse regenerabile, de modificare i ulterior de abrogare a
directivelor 2001/77/CE i 2003/30/CE, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 140
din 5 iunie 2009."
Art. II. - Prezenta hotrre intr n vigoare n termen de 60 de zile de la data publicrii n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
Art. III. - n cuprinsul Hotrrii Guvernului nr. 1.844/2005 privind promovarea utilizrii biocarburanilor i
a altor carburani regenerabili pentru transport, cu modificrile i completrile ulterioare, sintagma
"Ministerul Economiei i Finanelor" se nlocuiete cu sintagma "Ministerul Economiei, Comerului i
Mediului de Afaceri".

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaz:

Ministrul economiei, comerului i mediului de
afaceri,
Adriean Videanu
Ministrul mediului i pdurilor,
Borbely Laszlo
eful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mnoiu


Bucureti, 4 august 2010.
Nr. 829.