Sunteți pe pagina 1din 50

Electromagnetism

Campul electric static. Legea lui Coulomb


Intensitatea campului electric. Liniile de camp
Comparatie cu legea atractiei universale
Unitati de masura in Sistemul International
Tensiunea si potentialul campului electric
Curentul electric continuu. Intensitatea curentului
Legea lui Ohm. Legile lui Kirkhooff
Campul magnetic static.
Inductia magnetica. Legea Biot-Savart-Laplace
Produsul vectorial
Inductia magnetica a unui conductor infinit
Inductia magnetica a unei spire circulare
Inductia magnetica a unei bobine
Forta magnetica
Interactia intre curenti. Definitia amperului
Forta Lorentz. Miscarea particulelor in camp magnetic.
Spectrograful magnetic
Fluxul magnetic
Inductia electromagnetica. Legea Faraday-Lenz
Electromagnetismul
are 4 principii
(enuntate pe baza experientei acumulate din studiul
curentului electric si al magnetilor)
care sunt sintetizate in ecuatiile lui Maxwell:

I. Forta electrostatica (legea lui Coulomb)
II. Forta magnetica (legea Biot-Savat-Laplace)
III. Legea inductiei electromagnetice (legea lui Lenz)
IV. Legea Inductiei magnetoelectrice (legea lui Maxwell)


Campul electric static

Forta exercitata intre doua sarcini electrice este:
respingere pentru sarcini de acelasi semn (+ + sau - -)
r
+Q +q
F -F
atractie pentru sarcini de semne diferite (+ -)
r
+Q -q
F -F
2
4 r
Qq
F
tc
=
0
4
1
tc
0
c
c
c =
r
: permitivitatea electrica a mediului

0
: permitivitatea electrica a vidului

=9 10
9
Nm
2
/C
2


: permitivitatea relativa a mediului
Legea lui Coulomb
Forta este proportionala cu produsul sarcinilor
si invers proportionala cu patratul distantei
Vectorul forta este indreptat pe directia razei

F=Fe
r
e
r
e
r
=r / r este vectorul unitar pe directia r
2
4
1
r
Q
tc
=
2
4
1
r
Q
q
F
E
tc
= =
Intensitatea campului electric
al unei sarcini punctuale Q:
Raportul dintre forta si sarcina
asupra careia se exercita:

Liniile de camp: curbele tangente la vectorul E =E e
r


unde :
e
r
=r / r este vectorul unitar pe directia r
De ce se considera factorul 4 in legea lui Coulomb ?

Fluxul intensitatii prin suprafata sferei de raza r
este proportional cu sarcina care il creaza (legea lui Gauss)

E
= ES = E4r
2
= Q/
A nu se confunda cu intensitatea curentului electric !
Intensitatea electrica produsa de mai multe
sarcini se obtine prin sumarea vectoriala
a contributiilor de la toate sarcinile
E =

=
N
k 1
E
k
E
1
E
2
E

Q
1
Q
2
A : liniile campului electric ale unei sarcini punctuale pozitive
B : liniile campului electric intre placile unui condensator plan

Liniile de camp ale unei sarcini si o placa: metoda oglinzii
Tensiunea electrica:
Lucrul mecanic al sarcinii q in campul sarcinii Q care se misca
intre doua puncte A=r
1
si B=r
2
impartit la sarcina q

q
L
U
12
12
=
Definitie echivalenta:
Tensiunea = lucrul mecanic
al intensitatii electrice.

Tensiunea nu depinde de forma
drumului parcurs doarece
produsul scalar dintre vectorul
intensitate E si vectorul
deplasare dr este egal cu
produsul dintre valoarea
intensitatii E si deplasarea pe
directia razei dr:

E.dr=Edr
}
2
1
r
r
) ( ) (
1 1
4 4
2 1
1 2
2
2
1
2
1
r V r V
r r
Q
r
dr Q
Edr
r
r
r
r
=
|
|
.
|

\
|
+ = =
} }
tc tc
U
12
=
E.dr =
Tensiunea = diferenta de potential intre doua puncte

Potentialul electric V(r) = lucrul mecanic efectuat pentru a aduce o
sarcina electrica unitara q=1C de la infinit la distanta r
r
Q
r V
tc 4
) ( =
Potentialul electric al unei sarcini punctuale Q
coincide cu cel al unei sfere de raza r incarcata cu sarcina Q
Liniile echipotentiale (rosu)
Liniile campului electric a doua sarcini de semne contrare (albastru)
sunt perpendiculare pe liniile echipotentiale:
intensitatea campului este data de gradientul potentialului
(derivata dupa directia perpendiculara liniei echipotentiale)
Comparatie cu legea atractiei universale
Forta de atractie intre doua mase punctuale este:
2
r
Mm
k F =
unde k se numeste constanta atractiei universale
Forta este indreptata pe directia razei r
2
r
Mm
k F= e
r
Legea se mentine pentru interactia intre o sfera de masa M
(masa Pamantului) si un punct de masa m.
In acest caz forta F=G se numeste greutatea masei m

Intensitatea campului gravitational al masei M este egala cu acceleratia gravitationala
2
R
M
k
m
G
g = =
unde R este raza sferei (Pamantului).
=9.8 m/s
2
Intensitatea curentului
(a nu se confunda cu intensitatea campului electric!):

t
Q
I
A
A
=
Unitatea de masura a sarcinii electrice in SI
[Q] = [I] [t] = A m (amper metru) = C (coulomb)
Amperul se va defini mai tarziu
Charles Augustin de Coulomb (1736-1806)
Fizician francez

Energia consumata este egala cu lucrul mecanic efectuat:
L=qU

Unitatea de masura SI pentru energie:
[L] = [F] [l] = N m (newton . metru) =J (joule)


Unitatea de masura SI pentru potential:
[U] = [L] / [q] = J / C = V (joule/coulomb = volt)


Energia se mai masoara in eV (electron-volti)
1eV = lucrul mecanic necesar pentru deplasarea
unui electron cu sarcina e = 1.9 10
-19
C
intr-o diferenta de potentiual de 1 V


Unitatea de masura SI pentru intensitatea campului electric
[E] = [U] / [l] = V / m (volt/metru)
Alessandro Volta (1745-1827)
Fizician italian
Legea lui Ohm
caderea de tensiune pe o rezistenta
este egala cu produsul dintre intensitate si rezistenta
RI U=
r)I (R U U e
r R
+ = + =
Legea lui Ohm pentru un circuit
cu un rezistor avand rezistenta R
si o sursa de tensiune e avand
rezistenta interna r
Unitatea de masura SI pentru rezistenta:
[R] = [U] / [I] = V / A (volt / amper) = (ohm)
Legile lui Kirkhoff
0 I
k
k
=

1) Suma algebrica a intensitatilor curentilor dintr-un


nod este nula (I>0 intra in nod, I<0: iese din nod)
(este consecinta a legii conservarii sarcinii electrice)
0 I I I I
4 1 3 2
= +
Exemplu
2) Pe o bucla suma algebrica a tensiunilor surselor
este egala cu suma algebrica a caderilor de
tensiune pe rezistente
(este consecinta a legii conservarii energiei)

=
k k
k k
k
I R e
Exemplu pe bucla abcd
3 3 2 2 1 1 4
I R I R I R e + =
CONVENTIE: La o sursa curentul circula de la borna + la borna - prin exterior
e
4
I
1
I
2
I
3
Georg Simon Ohm (1789-1854)
Fizician german
Gustav Robert Kirkhoff (1824-1887)
Fizician german
Legarea rezistentelor in serie
e 3 2 1
e 3 2 1
3 2 1
R R R R
IR ) R R I(R
U U U U
= + +
= + +
= + +
Legarea rezistentelor in paralel
e 3 2 1
e 3 2 1
3 2 1
R
1
R
1
R
1
R
1
R
U
R
U
R
U
R
U
I I I I
= + +
= + +
= + +
Campul magnetic static

Campul unui magnet permanent : dipolul magnetic
Linile de camp ies din polul nord
si intra in polul sud
Campul magnetic este produs de miscarea sarcinilor electrice (curent)

Hans Christian Oersted a observat in 1820
ca acul busolei este deviat de curentul electric
Hans Christian Oersted (1777-1851)
Fizician danez
Inductia magnetica. Legea Biot-Savart-Laplace

Inductia magnetica a unui element de curent I L are marimea

sin
4
2
r
L I
B
A
= A
: permeabilitatea magnetica a mediului

0
: permeabilitatea magnetica a vidului

0
=4 10
-7
N/A
2


0

=
r
: permeabilitatea relativa
este unghiul intre vectorul IL
si vectorul r
IL
r

Produsul vectorial
este un vector perpendicular pe
planul format de cei doi termeni
si are sensul dat de regula surubului drept:
primul vector rotit peste al doilea da sensul
de inaintare al surubului drept

c = a x b

avand marimea c = a b sin
a
b
c
Vectorul B este produsul vectorial intre vectorii IL si e
r
este perpendicular pe vectorii IL si e
r
in sensul regulii surubului drept

2
4 r t

IL x e
r

B =
IL
r

B
e
r

E => B
Q => IL
1/ =>
produs intre un scalar si vector => produs vectorial
Analogia cu intensitatea campului electric
produs de o sarcina Q:
2
4 r
Q
tc
A
E=
e
r
Pierre-Simon, marquis de Laplace (1749-1827)
Filosof, matematician si fizician francez
Inductia magnetica a unui fir infinit
este obtinuta prin sumare (integrare)
}


= =
r
I
dB B
t

2
Sensul este dat de regula mainii drepte
sau regula surubului drept:
rotatia in sensul inductiei B genereaza
inaintarea in sensul curentului I
Inductia magnetica
in centrul unui inel de raza R
R
I
B
2

=
Sensul inductiei in centru este dat de regula surubului drept:
rotatia in sensul curentului genereaza inaintarea in sensul inductiei

Campul magnetic al Pamantului
este dat de rotatia inelara a nucleului metalic
Campul magnetic al unui magnet
este generat de miscarea electronilor in jurul nucleului.
Materiale paramagnetice : se magnetizeaza in prezenta unui camp magnetic
Campurile magnetice ale electronilor se orienteaza
Materiale diamagnetice : Diamagnetismul este proprietatea unui obiect,
care se manifest prin apariia unui cmp magnetic n opoziie cu un
cmp magnetic aplicat din exterior.
Mai exact, un cmp magnetic extern modifica viteza de rotaie a electronilor n jurul
nucleului atomic, astfel se schimba momentul magnetic al dipolului magnetic ntr-o
direcie opus direciei cmpului magnetic exterior.
Inductia magnetica
a unui solenoid (bobina) in centru
nI
l
NI
B = =
Sensul este dat de regula surubului drept:
rotatia dupa sensul curentului genereaza inaintarea in sensul inductiei
Conventii: Punct= curentul iese; Cruce=curentul intra
Forta magnetica
exercitata asupra unui curent electric
dintr-un conductor de lungime L este data de relatia :
F = B I L
Sensul fortei este un vector dat de produsul vectorial

F =I L x B
sensul este al surubului drept dat de rotatia primului vector spre al doilea
Analogia cu campul electric: F = q E
Unitatea de masura a inductiei magnetice
[B] = [F]/[I][L] = N/(Am) = T (tesla)
Nicola Tesla (1856-1943)
Inginer american de origina sarba
Forta de interactie intre doi curenti
L I I
d
L BI F
2 1 2
2t

= =
Definitia intensitatii electrice in SI

Amperul este intensitatea care circula prin doi conductori lungi
aflati la distanta de 1 m intre care se exercita o forta 2 10
-7
newtoni
pe fiecare metru
Andr-Marie Ampre (1775-1836)
Fizician francez
Forta Lorentz asupra sarcinii electrice e
Forta Lorentz se poate scrie ca produs vectorial

F = ev x B
sin sin sin Bev L
t
e
B BIL F = = =
Hendrik Antoon Lorentz (1853 1928)
Fizician olandez
Miscarea sarcinilor in camp magnetic
Inductia B este orientata perpendicular pe planul hartiei in jos
Traiectoria sarcinii este un cerc de raza r perpendicular pe inductia B
B
v
F
centr

F
Lorentz
=ev x B
x
r
Din egalitatea fortei Lorentz cu a celei centrifuge
r
mv
F Bev F
centr
2
= = =
rezulta raportul dintre sarcina electrica si masa e/m care depinde de raza
pe care se roteste particula in camp magnetic
Br
v
m
e
=

Spectrograful magnetic
separa particulele functie de raportul
dintre sarcina si masa e/m
Inductia electromagnetica
(a nu se confunda cu
inductia magnetica B !)
Experimentul lui Faraday (1831)
Michael Faraday (1791-1867)
Fizician englez
Fluxul magnetic
este egal cu produsul dintre inductia magnetica si suprafata normala,
adica suprafata proiectata pe perpendiculara pe directia vectorului inductie
S
n
= S cos
o cos S B S B
n
A = A = Au
Legea Faraday-Lenz
Variatia fluxului magnetic conduce la aparitia
unei tensiunii electrice de semn opus
'
u =
u

A
Au
=
dt
d
t
U
Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804-1865)
Fizician rus de origine germana
Trei cauze ale variatiei fluxului magnetic
1) Variatia marimii inductiei B:
Fluxul variabil creaza un camp care la randul lui
induce un flux care se opune variatiei fluxului inductor:

Cresterea fluxului inductor genereaza un flux indus de sens invers
Scaderea fluxului inductor genereaza un flux indus de acelasi sens

Sensul fluxul indus generat de campul E este dat de regula surubului drept,
similar sensului fortei de inertie, opus sensului acceleratiei.
2) Variatia suprafetei S:
Intr-un conductor care se misca cu viteza v taind liniile campului B
(astfel aparand variatia fluxului) ia nastere forta F care misca
sarcinile din conductor, generand un curent de intensitate I

B
v
F
I
BLv
t
l
BL
t
S
B
t
U =
A
A
=
A
A
=
A
Au
=
3) Variatia unghiului intre inductia B si suprafata S
prin rotatia spirei
t
t BS BS
dt
d
BS
t
BS U
e o
e e o
o o
=
= =
A
A
= sin sin
cos cos

S-ar putea să vă placă și