Sunteți pe pagina 1din 33

I

(Acte legislative)
REGULAMENTE
REGULAMENTUL (UE) NR. 165/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI
din 4 februarie 2014
privind tahografele n transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al
Consiliului privind aparatura de nregistrare n transportul rutier i de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind armonizarea
anumitor dispoziii ale legislaiei sociale n domeniul transporturilor rutiere
(Text cu relevan pentru SEE)
PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,
n special articolul 91,
avnd n vedere propunerea Comisiei Europene,
dup transmiterea proiectului de act legislativ ctre parlamentele
naionale,
avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social Euro
pean (
1
),
dup consultarea Comitetului Regiunilor,
hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar (
2
),
ntruct:
(1) Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului (
3
)
stabilete dispoziii referitoare la construirea, instalarea,
folosirea i testarea tahografelor. Respectivul regulament
a fost modificat n mod substanial de mai multe ori.
Pentru a asigura o mai mare claritate, dispoziiile sale
principale ar trebui, prin urmare, simplificate i restruc
turate.
(2) Experiena a artat c, pentru a se asigura eficacitatea i
eficiena sistemului de tahografe, ar trebui mbuntite
anumite elemente tehnice i proceduri de control.
(3) Anumite vehicule sunt exceptate de la aplicarea
dispoziiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parla
mentului European i al Consiliului (
4
). Pentru a se
asigura coerena, ar trebui s existe de asemenea posibi
litatea exceptrii unor astfel de vehicule de la domeniul
de aplicare al prezentului regulament.
(4) Tahografele ar trebui instalate n vehicule crora li se
aplic Regulamentul (CE) nr. 561/2006. Anumite
vehicule ar trebui excluse din domeniul de aplicare al
regulamentului respectiv, pentru a introduce o anumit
flexibilitate, i anume vehiculele cu o mas maxim admi
sibil care s nu depeasc 7,5 tone care sunt utilizate
pentru transportul materialelor, al echipamentului sau al
mainilor, necesare conductorului auto n cursul acti
vitii sale i care sunt utilizate numai pe o raz de
100 km de la sediul ntreprinderii, cu condiia ca prin
cipala activitate a conductorului auto s nu fie cea de
conducere a unui astfel de vehicul. Pentru a se asigura
coerena dintre exceptrile relevante prevzute n Regu
lamentul (CE) nr. 561/2006 i pentru a se reduce sarcina
administrativ care revine ntreprinderilor de transport,
respectnd n acelai timp obiectivele regulamentului
respectiv, ar trebui revizuite anumite distane maxime
permise prevzute n respectivele exceptri.
RO
28.2.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/1
(
1
) JO C 43, 15.2.2012, p. 79.
(
2
) Poziia Parlamentului European din 3 iulie 2012 (JO C 349 E,
29.11.2013, p. 105) i Poziia Consiliului n prim lectur din
15 noiembrie 2013 (JO C 360, 10.12.2013, p. 66). Poziia Parla
mentului European din 15 ianuarie 2014 (nepublicat nc n
Jurnalul Oficial).
(
3
) Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie
1985 privind aparatura de nregistrare n transportul rutier (JO
L 370, 31.12.1985, p. 8).
(
4
) Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European i al
Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor
dispoziii ale legislaiei sociale n domeniul transporturilor rutiere,
de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 i (CE)
nr. 2135/98 ale Consiliului i de abrogare a Regulamentului (CEE)
nr. 3820/85 al Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 1).
(5) Comisia va examina posibilitatea prelungirii perioadei de
valabilitate a adaptorului pentru vehiculele M1 i N1
pn n 2015 i va avea n vedere n continuare o
soluie pe termen lung pentru vehiculele M1 i N1
nainte de 2015.
(6) Comisia ar trebui s aib n vedere includerea senzorilor
de greutate n vehiculele grele de marf i ar trebui s
evalueze potenialul senzorilor de greutate de a contribui
la mai buna respectare a legislaiei n domeniul trans
portului rutier.
(7) Utilizarea tahografelor conectate la un sistem global de
navigaie prin satelit este un mijloc adecvat i eficient din
punctul de vedere al costurilor care permite nregistrarea
automat a poziiei unui vehicul n anumite puncte n
timpul zilei de lucru pentru a veni n sprijinul agenilor
de control atunci cnd efectueaz controale i ar trebui,
prin urmare, prevzut.
(8) n hotrrea sa n cauza C-394/92 Michielsen and
Geybels Transport Service (
1
), Curtea de Justiie a
furnizat o definiie a termenului zi de lucru, iar autori
tile de control ar trebui s interpreteze dispoziiile
prezentului regulament n lumina respectivei definiii.
Ziua de lucru ncepe n momentul n care conductorul
auto i activeaz tahograful dup o perioad de repaus
sptmnal sau zilnic sau, n cazul n care repausul zilnic
este divizat n perioade distincte, dup o perioad de
repaus cu durata de cel puin nou ore. Ziua de lucru
se ncheie la nceputul unei perioade de repaus zilnic sau,
n cazul n care repausul zilnic este divizat n perioade
distincte, la nceputul perioadei de repaus de minimum
nou ore consecutive.
(9) Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European i a
Consiliului (
2
) prevede ca statele membre s efectueze
un numr minim de controale n trafic. Comunicarea la
distan ntre tahograf i autoritile de control n scopul
controalelor n trafic faciliteaz efectuarea de controale
selective n trafic care permit reducerea sarcinii adminis
trative generate de controalele aleatorii ale ntreprin
derilor de transport i, prin urmare, ar trebui prevzut.
(10) Sistemele de transport inteligente (STI) pot contribui la
gsirea unor soluii la provocrile cu care se confrunt
politica european n domeniul transporturilor, cum ar fi
volumul n cretere al transportului rutier i congestiile,
precum i consumul tot mai mare de energie. Ar trebui,
prin urmare, ca tahografele s fie echipate cu interfee
standardizate, pentru a se asigura interoperabilitatea
acestora cu aplicaiile STI.
(11) Ar trebui acordat prioritate dezvoltrii unor aplicaii
care s i ajute pe conductorii auto s interpreteze
datele nregistrate de tahograf, pentru ca acetia s fie
n msur s respecte legislaia social.
(12) Securitatea tahografului i a sistemului n ansamblu este
esenial pentru a se asigura obinerea de date fiabile. Prin
urmare, productorii ar trebui s proiecteze, s testeze i
s revizuiasc n mod continuu tahograful pe parcursul
ciclului su de via, pentru a preveni, detecta i reduce
vulnerabilitile n materie de securitate.
(13) Testarea pe teren a unui tahograf care nu a fost nc
omologat de tip permite ca aparatura s fie testat n
situaii reale, nainte ca aceasta s fie introdus la scar
larg, permind astfel mbuntiri mai rapide. Ar trebui,
prin urmare, s se autorizeze testele efectuate pe teren, cu
condiia ca participarea la aceste teste i respectarea
Regulamentului (CE) nr. 561/2006 s fie monitorizate
i controlate n mod eficace.
(14) Avnd n vedere importana meninerii celui mai ridicat
nivel de securitate posibil, certificatele de securitate ar
trebui s fie emise de un organism de certificare recu
noscut de consiliul de administraie n cadrul Acordului
de recunoatere reciproc a certificatelor de evaluare a
securitii informatice al Grupului nalilor funcionari
pentru securitatea sistemelor informatice (SOG-IS).
n contextul relaiilor internaionale cu rile tere,
Comisia nu ar trebui s recunoasc niciun organism de
certificare n sensul prezentului regulament fr ca orga
nismul respectiv s ofere condiii de evaluare a securitii
similare celor prevzute de Acordul de recunoatere reci
proc. n acest sens, ar trebui luat n considerare reco
mandarea consiliului de administraie.
(15) Montatorii i atelierele joac un rol important n
asigurarea securitii tahografelor. Este, prin urmare,
necesar s se prevad anumite cerine minime privind
bonitatea acestora i pentru aprobarea i auditul
acestora. n plus, statele membre ar trebui s adopte
msuri corespunztoare pentru a se asigura c sunt
prevenite conflictele de interese ntre montatori sau
ateliere i ntreprinderile de transport. Nicio dispoziie
din prezentul regulament nu mpiedic statele membre
s asigure aprobarea, controlul i certificarea acestora,
prin intermediul procedurilor stabilite n Regulamentul
(CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European i al
Consiliului (
3
), cu condiia ndeplinirii criteriilor minime
prevzute n prezentul regulament.
(16) Pentru a se garanta o mai mare eficacitate a examinrii i
a controlului cardurilor de conductor auto i pentru a se
facilita activitatea agenilor de control, ar trebui s se
instituie registre electronice naionale i s se prevad
interconectarea acestora.
RO
L 60/2 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014
(
1
) Rec., 1994, p. I-2497.
(
2
) Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
15 martie 2006 privind condiiile minime pentru punerea n aplicare
a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 i (CEE) nr. 3821/85 ale
Consiliului privind legislaia social referitoare la activitile de
transport rutier i de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului
(JO L 102, 11.4.2006, p. 35).
(
3
) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European i al
Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinelor de acreditare
i de supraveghere a pieei n ceea ce privete comercializarea
produselor i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO
L 218, 13.8.2008, p. 30).
(17) Atunci cnd verific unicitatea cardurilor de conductor
auto, statele membre ar trebui s utilizeze procedurile
incluse n Recomandarea 2010/19/UE a Comisiei (
1
).
(18) Ar trebui avut n vedere situaia special n care un stat
membru ar trebui s fie n msur s furnizeze unui
conductor auto care nu are reedina curent ntr-un
stat membru sau ntr-o ar care este parte contractant
la Acordul european privind activitatea echipajelor vehi
culelor care efectueaz transporturi rutiere internaionale
din 1 iulie 1970 (denumit n continuare Acordul AETR)
un card temporar care nu poate fi rennoit. n astfel de
cazuri, statele membre n cauz urmeaz s aplice
integral dispoziiile relevante ale prezentului regulament.
(19) n plus, ar trebui s fie posibil ca un stat membru s
emit carduri de conductor auto conductorilor auto
care au reedina pe teritoriul lor chiar i atunci cnd
tratatele nu se aplic anumitor pri. n astfel de cazuri,
statele membre n cauz urmeaz s aplice integral
dispoziiile relevante ale prezentului regulament.
(20) Modificrile tahografelor i noile tehnici de manipulare
reprezint o provocare continu pentru agenii de
control. Pentru a se asigura un control mai eficace i
pentru consolidarea armonizrii abordrilor privind
controlul n ntreaga Uniune, ar trebui s se adopte o
metodologie comun pentru formarea profesional
iniial i continu a agenilor de control.
(21) nregistrarea datelor de ctre tahograf, precum i tehno
logiile n stadiu de dezvoltare pentru nregistrarea datelor
referitoare la poziie, comunicarea la distan i interfaa
cu STI vor presupune prelucrarea de date cu caracter
personal. n consecin, se aplic normele relevante ale
Uniunii, n special cele stabilite n Directiva 95/46/CE a
Parlamentului European i a Consiliului (
2
) i Directiva
2002/58/CE a Parlamentului European i a Consiliului (
3
).
(22) Pentru a permite concurena loial n dezvoltarea apli
caiilor legate de tahograf, drepturile de proprietate inte
lectual i brevetele referitoare la transmiterea datelor n
sau din tahograf ar trebui s fie disponibile tuturor cu
scutire de redevene.
(23) Acolo unde este aplicabil, datele care fac obiectul
schimbului pe parcursul comunicrii cu autoritile de
control din statele membre ar trebui s respecte stan
dardele internaionale relevante, precum setul de
standarde referitoare la comunicaiile specializate cu
raz scurt de aciune stabilite de Comitetul European
de Standardizare.
(24) Pentru a se garanta o concuren loial pe piaa intern a
transportului rutier i pentru a se transmite un semnal
clar conductorilor auto i ntreprinderilor de transport,
ar trebui ca statele membre s impun, n conformitate
cu categoriile de nclcri definite de Directiva
2006/22/CE, sanciuni efective, proporionale, cu efect
de descurajare i nondiscriminatorii, fr a aduce
atingere principiului subsidiaritii.
(25) Statele membre ar trebui s se asigure c selectarea vehi
culelor pentru inspecie se efectueaz fr discriminare pe
temeiul ceteniei conductorului auto sau al rii de
nmatriculare sau de punere n circulaie a vehiculului
comercial.
(26) n interesul punerii n aplicare clare, eficace,
proporionale i uniforme a normelor sociale n
domeniul transportului rutier, autoritile statelor
membre ar trebui s aplice normele de o manier
uniform.
(27) Fiecare stat membru ar trebui s informeze Comisia
despre orice constatri pe care le face cu privire la dispo
nibilitatea dispozitivelor frauduloase sau a instalaiilor
pentru manipularea tahografului, inclusiv cele oferite
prin internet, iar Comisia ar trebui s informeze toate
celelalte state membre despre aceste constatri.
(28) Comisia ar trebui s i menin n continuare serviciul de
asisten tehnic online care permite conductorilor auto,
ntreprinderilor de transport, autoritilor de control i
montatorilor, atelierelor i productorilor de vehicule
aprobai s transmit ntrebri i preocupri legate de
tahograful digital, inclusiv cu privire la noi tipuri de
manipulri sau de fraud.
(29) Prin adaptarea Acordului AETR, utilizarea tahografului
digital a devenit obligatorie pentru vehicule nmatriculate
n ri tere care sunt semnatare ale Acordului AETR.
innd seama de faptul c rile respective sunt afectate
n mod direct de modificrile tahografului introduse prin
prezentul regulament, acestea ar trebui s aib posibi
litatea de a participa la un dialog privind aspectele
tehnice, inclusiv n ceea ce privete sistemul pentru
schimbul de informaii cu privire la cardurile de
conductor auto i la cardurile de atelier. Prin urmare,
ar trebui instituit un forum privind tahograful.
RO
28.2.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/3
(
1
) Recomandarea 2010/19/UE a Comisiei din 13 ianuarie 2010 privind
schimbul securizat de date electronice ntre statele membre n
vederea verificrii unicitii cartelelor de conductor auto pe care
le elibereaz (JO L 9, 14.1.2010, p. 10).
(
2
) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
24 octombrie 1995 privind protecia persoanelor fizice n ceea ce
privete prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a
acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).
(
3
) Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale i protejarea
confidenialitii n sectorul comunicaiilor electronice (Directiva
asupra confidenialitii i comunicaiilor electronice) (JO L 201,
31.7.2002, p. 37).
(30) n vederea asigurrii unor condiii uniforme de punere n
aplicare a prezentului regulament, ar trebui s se confere
competene de executare Comisiei n ceea ce privete
cerinele, funciile de afiare i de avertizare i
omologarea de tip a tahografelor, precum i n ceea ce
privete dispoziiile detaliate pentru tahografele inteli
gente; procedurile de urmat pentru efectuarea testelor
pe teren i formularele de utilizat n vederea monito
rizrii acestor teste pe teren; formularul standard pentru
declaraia scris care prezint motivele ndeprtrii sigi
liului; procedurile i specificaiile comune necesare pentru
interconectarea registrelor electronice; metodologia care
precizeaz coninutul formrii iniiale i continue a
agenilor de control. Respectivele competene ar trebui
exercitate in conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 182/2011 al Parlamentului European i al Consiliu
lui (
1
).
(31) Actele de punere n aplicare adoptate n scopul
prezentului regulament, care vor nlocui dispoziiile din
anexa I B la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 i alte
msuri de punere n aplicare, ar trebui s fie adoptate
pn la 2 martie 2016. Cu toate acestea, dac, dintr-un
motiv sau altul, actele de punere n aplicare respective nu
au fost adoptate la timp, continuitatea necesar ar trebui
asigurat prin msuri tranzitorii.
(32) Actele de punere n aplicare menionate n prezentul
regulament nu ar trebui adoptate de ctre Comisie n
cazul n care comitetul menionat n prezentul regu
lament nu emite un aviz cu privire la proiectul de act
de punere n aplicare prezentat de Comisie.
(33) n contextul aplicrii Acordului AETR, trimiterile la Regu
lamentul (CEE) nr. 3821/85 ar trebui considerate ca
trimiteri la prezentul regulament. Uniunea va avea n
vedere s fie luate msurile necesare n cadrul Comisiei
Economice pentru Europa a Naiunilor Unite pentru a
asigura coerena necesar ntre prezentul regulament i
Acordul AETR.
(34) Autoritatea European pentru Protecia Datelor a fost
consultat n conformitate cu articolul 28 alineatul (2)
din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului
European i al Consiliului (
2
) i a emis un aviz la
5 octombrie 2011 (
3
).
(35) Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 ar trebui
abrogat,
ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:
CAPITOLUL I
PRINCIPII, DOMENIU DE APLICARE I CERINE
Articolul 1
Obiect i principii
(1) Prezentul regulament stabilete obligaii i cerine cu
privire la construirea, la instalarea, la folosirea, la testarea i la
controlul tahografelor utilizate n transportul rutier, cu scopul
de a verifica conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006,
cu Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European i a
Consiliului (
4
) i cu Directiva 92/6/CEE a Consiliului (
5
).
Tahografele respect cerinele prezentului regulament n ceea ce
privete construirea, instalarea, folosirea i testarea.
(2) Prezentul regulament stabilete condiiile i cerinele
conform crora informaiile i datele, altele dect datele cu
caracter personal, nregistrate, prelucrate sau stocate de
tahografe pot fi utilizate n alte scopuri dect verificarea confor
mitii cu actele menionate la alineatul (1).
Articolul 2
Definiii
(1) n sensul prezentului regulament, se aplic definiiile
prevzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006.
(2) Pe lng definiiile menionate la alineatul (1), n sensul
prezentului regulament se aplic urmtoarele definiii:
(a) tahograf sau aparatur de nregistrare nseamn echi
pamente destinate instalrii la bordul vehiculelor rutiere
pentru a afia, a nregistra, a imprima, a stoca i a
furniza n mod automat sau semiautomat detalii privind
micarea acestor vehicule, inclusiv viteza unor astfel de
vehicule, n conformitate cu articolul 4 alineatul (3), i
detalii privind anumite perioade de activitate ale conduc
torilor lor auto;
(b) unitate montat pe vehicul nseamn tahograful, cu
excepia senzorului de micare i a cablurilor cu care este
conectat senzorul de micare. Unitatea montat pe vehicul
poate fi o unitate unic sau mai multe uniti distribuite n
vehicul, cu condiia de a respecta cerinele de securitate
prevzute de prezentul regulament; unitatea montat pe
vehicul include, printre altele, o unitate de prelucrare, o
memorie de date, o funcie de msurare a timpului, dou
dispozitive de interfa pentru card inteligent pentru
conductorul auto i copilot, o imprimant, un afiaj,
conectori i dispozitive pentru nregistrarea de date de
ctre utilizator;
RO
L 60/4 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014
(
1
) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European i al
Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor i princi
piilor generale privind mecanismele de control de ctre statele
membre al exercitrii competenelor de punere n aplicare de ctre
Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(
2
) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European i al
Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecia persoanelor
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de ctre
instituiile i organele comunitare i privind libera circulaie a acestor
date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
(
3
) JO C 37, 10.2.2012, p. 6.
(
4
) Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European i a Consiliului
din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al
persoanelor care efectueaz activiti mobile de transport rutier (JO
L 80, 23.3.2002, p. 35).
(
5
) Directiva 92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992 privind
instalarea i utilizarea dispozitivelor limitatoare de vitez pentru
anumite categorii de vehicule din cadrul Comunitii (JO L 57,
2.3.1992, p. 27).
(c) senzor de micare nseamn o parte a tahografului care
furnizeaz un semnal reprezentnd viteza vehiculului i/sau
distana parcurs;
(d) card de tahograf nseamn un card inteligent destinat
utilizrii mpreun cu tahograful, care permite tahografului
s identifice rolul posesorului cardului i permite transferul
i stocarea de date;
(e) foaie de nregistrare nseamn o foaie conceput pentru a
accepta i pstra date nregistrate, amplasat ntr-un
tahograf analogic i pe care dispozitivele de inscripionare
ale tahografului analogic nscriu n mod continuu infor
maiile care trebuie nregistrate;
(f) card de conductor auto nseamn un card de tahograf
emis de autoritile unui stat membru unui anumit
conductor auto, care identific conductorul auto i
permite stocarea datelor privind activitatea acestuia;
(g) tahograf analogic nseamn un tahograf care utilizeaz o
foaie de nregistrare n conformitate cu prezentul regu
lament;
(h) tahograf digital nseamn un tahograf care utilizeaz un
card de tahograf n conformitate cu prezentul regulament;
(i) card de control nseamn un card de tahograf emis de
autoritile unui stat membru autoritii naionale de
control competente, care identific organismul de control
i, opional, agentul de control i care permite accesul la
datele stocate n memorie sau pe cardul de conductor auto
i, opional, pe cardul de atelier n vederea citirii, a tipririi
i/sau a descrcrii acestora;
(j) card al societii nseamn un card de tahograf emis de
autoritile unui stat membru unei ntreprinderi de
transport obligat s utilizeze vehicule echipate cu un
tahograf, care identific ntreprinderea de transport i
permite afiarea, descrcarea i imprimarea datelor, stocate
n tahograf, care au fost blocate de respectiva ntreprindere
de transport;
(k) card de atelier nseamn un card de tahograf emis de
autoritile unui stat membru personalului desemnat al
unui productor de tahografe, montator, productor de
vehicule sau atelier aprobat de statul membru respectiv,
care identific titularul cardului i permite testarea, cali
brarea i activarea tahografelor i/sau descrcarea din
acestea;
(l) activare nseamn etapa n care tahograful devine complet
operaional i asigur toate funciile, inclusiv funciile de
securitate, prin utilizarea unui card de atelier;
(m) calibrarea unui tahograf digital nseamn actualizarea sau
confirmarea parametrilor vehiculului, inclusiv identificarea
i caracteristicile vehiculului, care urmeaz s fie stocai n
memoria de date prin utilizarea unui card de atelier;
(n) descrcarea dintr-un tahograf digital nseamn copierea,
mpreun cu semntura digital, a unei pri sau a unui
set complet de fiiere de date nregistrate n memoria de
date a unitii montate pe vehicul sau n memoria cardului
de tahograf, cu condiia ca acest proces s nu modifice sau
s tearg eventuale date stocate;
(o) eveniment nseamn o operaiune anormal detectat de
tahograful digital care poate decurge dintr-o tentativ de
fraud;
(p) anomalie nseamn o operaiune anormal detectat de
tahograful digital care poate decurge dintr-un deranjament
sau o defeciune a aparatului;
(q) instalare nseamn montarea unui tahograf ntr-un
vehicul;
(r) card nevalabilnseamn un card pentru care s-a detectat o
anomalie sau a crui autentificare iniial a euat sau a crui
dat de nceput al valabilitii nu a fost nc atins sau a
crui dat de expirare a fost depit;
(s) inspecie periodic nseamn un set de operaiuni realizate
pentru a verifica dac tahograful funcioneaz corespun
ztor, dac reglajele acestuia corespund parametrilor vehi
culului i dac nu au fost ataate dispozitive de manipulare
la tahograf;
(t) reparaie nseamn orice reparaie efectuat la un senzor
de micare sau la o unitate montat pe vehicul care impune
deconectarea de la sursa de alimentare cu electricitate sau
deconectarea de la alte componente ale tahografului sau
deschiderea senzorului de micare sau a unitii montate
pe vehicul;
(u) omologarea de tip nseamn un proces de certificare de
ctre un stat membru, conform articolului 13, a faptului c
tahograful, componentele sale relevante sau cardul de
tahograf care urmeaz s fie introduse pe pia ndeplinesc
cerinele prezentului regulament;
(v) interoperabilitate nseamn capacitatea sistemelor i a
proceselor de lucru care se afl la baza acestora de a face
schimb de date i de a partaja informaii;
(w) interfa nseamn un dispozitiv ntre sisteme care asigur
mijlocul prin care acestea se pot conecta i pot interaciona;
(x) msurarea timpului nseamn o nregistrare digital
permanent a datei i orei UTC (timpul universal coor
donat);
(y) reglarea orei nseamn o reglare automat a orei curente
la intervale periodice i cu o limit maxim de toleran de
un minut, sau o reglare efectuat n timpul calibrrii;
RO
28.2.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/5
(z) standard deschis nseamn un standard prevzut ntr-un
document cu specificaiile standardului, disponibil gratuit
sau contra unei taxe nominale, care poate fi copiat,
distribuit sau utilizat fr tax sau contra unei taxe
nominale.
Articolul 3
Domeniul de aplicare
(1) Tahografele se instaleaz i se folosesc la bordul vehi
culelor nmatriculate n statele membre, folosite pentru trans
portul rutier de cltori sau mrfuri i crora li se aplic Regu
lamentul (CE) nr. 561/2006.
(2) Statele membre pot excepta de la aplicarea prezentului
regulament vehiculele menionate la articolul 13 alineatele (1) i
(3) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006.
(3) Statele membre pot excepta de la aplicarea prezentului
regulament vehiculele folosite pentru operaiunile de transport,
crora li s-a acordat dreptul de a beneficia de o derogare n
conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 561/2006.
Statele membre pot excepta de la aplicarea prezentului regu
lament vehiculele folosite pentru operaiunile de transport
crora li s-a acordat dreptul de a beneficia de o derogare n
conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 561/2006; statele membre notific de ndat Comisia cu
privire la aceasta.
(4) La cincisprezece ani de la introducerea cerinei ca vehi
culele nou nmatriculate s fie prevzute cu un tahograf
conform articolelor 8, 9 i 10, vehiculele care circul ntr-un
stat membru diferit de statul lor membru de nmatriculare sunt
echipate cu un astfel de tahograf.
(5) n cazul operaiunilor de transport naional, statele
membre pot cere instalarea i folosirea tahografelor n confor
mitate cu prezentul regulament pentru vehicule n cazul crora
instalarea i utilizarea acestei aparaturi nu este necesar conform
alineatului (1).
Articolul 4
Cerine i date de nregistrat
(1) Tahografele, inclusiv componentele externe, cardurile de
tahograf i foile de nregistrare ndeplinesc cerine stricte de
ordin tehnic i de alte tipuri, pentru a permite punerea n
aplicare corespunztoare a prezentului regulament.
(2) Tahografele i cardurile de tahograf respect urmtoarele
cerine.
Acestea:
nregistreaz date exacte i fiabile legate de conductorul
auto, de activitatea conductorului auto i de vehicul;
sunt sigure, n special pentru a garanta integritatea i
originea sursei datelor nregistrate de i extrase din
unitile montate pe vehicule i senzorii de micare;
sunt interoperabile ntre diferitele generaii de uniti
montate pe vehicule i de carduri de tahograf;
permit verificarea eficient a respectrii prezentului regu
lament i a altor acte juridice aplicabile;
sunt uor de utilizat.
(3) Tahografele digitale nregistreaz urmtoarele date:
(a) distana parcurs i viteza vehiculului;
(b) msurarea timpului;
(c) puncte de poziie astfel cum sunt menionate la articolul 8
alineatul (1);
(d) identitatea conductorului auto;
(e) activitatea conductorului auto;
(f) date privind controlul, calibrarea i repararea tahografului,
inclusiv identitatea atelierului;
(g) evenimente i anomalii.
(4) Tahografele analogice nregistreaz cel puin datele
menionate la alineatul (3) literele (a), (b) i (e).
(5) Accesul la datele stocate n tahograf i pe cardul de
tahograf poate fi acordat oricnd:
(a) autoritilor de control competente;
(b) ntreprinderii de transport relevante, astfel nct aceasta s
i poat ndeplini obligaiile legale, n special cele prevzute
la articolele 32 i 33.
(6) Descrcarea datelor se realizeaz cu o ntrziere minim
pentru ntreprinderile de transport sau pentru conductorii auto.
(7) Datele nregistrate de tahograf care pot fi transmise n sau
din tahograf, prin metoda fr fir sau electronic, se prezint n
forma unor protocoale disponibile public, astfel cum sunt
definite n standardele deschise.
RO
L 60/6 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014
(8) Pentru a se asigura c tahografele i cardurile de tahograf
respect principiile i cerinele prezentului regulament, n special
ale prezentului articol, Comisia adopt, prin acte de punere n
aplicare, dispoziii detaliate necesare pentru aplicarea uniform a
prezentului articol, n special dispoziii care prevd mijloacele
tehnice pentru ndeplinirea acestor cerine. Respectivele acte de
punere n aplicare se adopt n conformitate cu procedura de
examinare menionat la articolul 42 alineatul (3).
(9) Dispoziiile detaliate menionate la alineatul (8) se
bazeaz, dup caz, pe standarde i garanteaz interoperabilitatea
i compatibilitatea ntre diferitele generaii de uniti montate pe
vehicule i toate cardurile de tahograf.
Articolul 5
Funciile tahografului digital
Tahograful digital asigur urmtoarele funcii:
msurarea vitezei i a distanei;
monitorizarea activitilor conductorului auto i a
regimului de conducere;
monitorizarea inserrii i a retragerii cardurilor de tahograf;
nregistrarea datelor introduse manual de ctre conductorul
auto;
calibrarea;
nregistrarea automat a punctelor de poziie menionate la
articolul 8 alineatul (1);
monitorizarea activitilor de control;
detectarea i nregistrarea evenimentelor i a anomaliilor;
citirea din memoria de date i nregistrarea i stocarea n
memoria de date;
citirea de pe cardurile de tahograf, precum i nregistrarea i
stocarea pe cardurile de tahograf;
afiarea, avertizarea, tiprirea i descrcarea datelor pe dispo
zitive externe;
reglarea orei i msurarea timpului;
comunicarea la distan;
gestionarea blocrilor executate de societate;
teste integrate i autoteste.
Articolul 6
Afiare i avertizare
(1) Informaiile coninute n tahografele digitale i pe
cardurile de tahograf referitoare la activitile vehiculului i la
conductorul auto i la copilot se afieaz ntr-un mod clar,
neambiguu i ergonomic.
(2) Se afieaz urmtoarele informaii:
(a) ora;
(b) modul de funcionare;
(c) activitatea conductorului auto:
dac activitatea curent a acestuia este conducere,
timpul de conducere continu a conductorului auto i
durata cumulat a pauzelor la momentul respectiv;
dac activitatea curent este disponibilitate/alte activi
ti/odihn sau pauz, durata curent a activitii n
cauz (de la selectarea acesteia) i durata curent
cumulat a pauzelor;
(d) date privind avertizrile;
(e) date privind accesul la meniu.
Pot fi afiate informaii suplimentare, cu condiia ca acestea s
poat fi distinse n mod clar de informaiile solicitate la
prezentul alineat.
(3) Tahografele digitale avertizeaz conductorii auto la
detectarea oricrui eveniment i/sau anomalii i nainte i n
momentul depirii timpului maxim permis de conducere
continu, pentru a facilita respectarea legislaiei relevante.
(4) Avertizrile sunt vizuale i pot fi de asemenea auditive.
Avertizrile dureaz cel puin 30 de secunde, cu excepia
cazurilor n care utilizatorul confirm luarea acestora la
cunotin prin apsarea oricrei taste a tahografului. Motivul
avertizrii este afiat i rmne vizibil pn cnd utilizatorul
confirm luarea acesteia la cunotin cu ajutorul unei taste
sau al unei comenzi specifice a tahografului.
(5) Pentru a se asigura c tahografele respect cerinele
prezentului articol privind afiarea i avertizarea, Comisia
adopt, prin acte de punere n aplicare, dispoziii detaliate
necesare pentru aplicarea uniform a prezentului articol. Respec
tivele acte de punere n aplicare se adopt n conformitate cu
procedura de examinare menionat la articolul 42 alineatul (3).
RO
28.2.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/7
Articolul 7
Protecia datelor
(1) Statele membre se asigur c prelucrarea datelor cu
caracter personal n contextul prezentului regulament se efec
tueaz exclusiv n scopul verificrii respectrii prezentului regu
lament i a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, n conformitate
cu Directivele 95/46/CE i 2002/58/CE i sub supravegherea
autoritii de supraveghere a statului membru menionate la
articolul 28 din Directiva 95/46/CE.
(2) Statele membre se asigur n special c datele cu caracter
personal sunt protejate mpotriva utilizrilor diferite de cele
strict legate de prezentul regulament i de Regulamentul (CE)
nr. 561/2006, n conformitate cu alineatul (1), n ceea ce
privete:
utilizarea unui sistem global de navigaie prin satelit (GNSS)
pentru nregistrarea datelor de localizare, astfel cum se
menioneaz la articolul 8;
utilizarea comunicrii la distan n scopuri de control, astfel
cum se menioneaz la articolul 9;
utilizarea tahografului cu o interfa, astfel cum se
menioneaz la articolul 10;
schimbul electronic de informaii cu privire la cardurile de
conductor auto, astfel cum se menioneaz la articolul 31,
n special orice schimb transfrontalier de astfel de date cu
ri tere;
inerea unei evidene de ctre ntreprinderile de transport,
astfel cum se menioneaz la articolul 33.
(3) Tahografele digitale se proiecteaz n aa fel nct s
asigure protecia vieii private. Se prelucreaz doar datele care
sunt necesare pentru ndeplinirea scopurilor prezentului regu
lament.
(4) Proprietarii vehiculelor, ntreprinderile de transport i
orice alt entitate interesat respect, acolo unde este aplicabil,
dispoziiile relevante referitoare la protecia datelor cu caracter
personal.
CAPITOLUL II
TAHOGRAFUL INTELIGENT
Articolul 8
nregistrarea poziiei vehiculului n anumite puncte n
timpul zilei de lucru
(1) Pentru a facilita verificarea respectrii legislaiei relevante,
poziia vehiculului se nregistreaz n mod automat n urm
toarele puncte sau n cel mai apropiat punct de astfel de locuri,
atunci cnd semnalul prin satelit este disponibil:
locul de ncepere a zilei de lucru;
la fiecare trei ore de durat cumulat de conducere;
locul de ncheiere a zilei de lucru.
n acest sens, vehiculele nmatriculate pentru prima dat la 36
de luni dup intrarea n vigoare a dispoziiilor detaliate
menionate la articolul 11 sunt echipate cu un tahograf
conectat la un serviciu de poziionare bazat pe un sistem de
navigaie prin satelit.
(2) n ceea ce privete conectarea tahografului la un serviciu
de poziionare bazat pe un sistem de navigaie prin satelit, astfel
cum se menioneaz la alineatul (1), se utilizeaz numai
conexiunile la serviciu care exploateaz un serviciu de
poziionare gratuit. Nicio dat de poziionare, alta dect cele
exprimate, ori de cte ori este posibil, prin coordonate
geografice pentru determinarea punctelor menionate la
alineatul (1), nu se stocheaz n mod permanent n tahograf.
Datele de poziionare care este necesar s fie stocate temporar
pentru a permite nregistrarea automat a punctelor menionate
la alineatul (1) sau pentru a corobora senzorul de micare nu
sunt accesibile niciunui utilizator i se terg automat dup ce nu
mai sunt necesare pentru scopurile respective.
Articolul 9
Detectarea timpurie la distan a posibilelor manipulri sau
abuzuri
(1) Pentru a facilita efectuarea de controale n trafic selective
de ctre autoritile de control competente, tahografele instalate
n vehiculele nmatriculate pentru prima dat la 36 de luni de la
intrarea n vigoare a dispoziiilor detaliate menionate la
articolul 11 sunt capabile s comunice cu respectivele autoriti
n timp ce vehiculul se afl n micare.
(2) La cincisprezece ani dup introducerea cerinei ca vehi
culele nou nmatriculate s fie prevzute cu un tahograf n
conformitate cu prezentul articol i cu articolele 8 i 10,
statele membre i doteaz autoritile de control ntr-o
msur corespunztoare cu echipamente de detectare timpurie
la distan necesare pentru a permite comunicarea datelor
menionat n prezentul articol, innd seama de cerinele i
strategiile lor specifice de asigurare a aplicrii. Pn la acel
moment, statele membre pot decide dac doteaz autoritile
lor de control cu echipamentul respectiv de detectare timpurie
la distan.
(3) Comunicarea menionat la alineatul (1) se stabilete cu
tahograful numai la cererea echipamentului autoritilor de
control. Aceasta este securizat pentru a asigura integritatea
datelor i autentificarea aparaturii de nregistrare i de control.
Accesul la datele comunicate este limitat la autoritile de
control autorizate s verifice nclcrile Regulamentului (CE)
nr. 561/2006 i ale prezentului regulament i la ateliere n
msura n care este necesar pentru verificarea bunei funcionri
a tahografului.
(4) Datele schimbate n timpul comunicrii se limiteaz la
datele necesare pentru efectuarea de controale n trafic
selective ale vehiculelor al cror tahograf ar fi putut fi
manipulat sau folosit abuziv. Aceste date se refer la urm
toarele evenimente sau date nregistrate de tahograf:
ultima tentativ de nclcare a securitii;
RO
L 60/8 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014
cea mai lung ntrerupere a alimentrii cu energie;
anomalia senzorului;
eroare privind datele de micare;
conflict privind micarea vehiculului;
conducere auto fr un card valid;
introducerea cardului n timpul mersului;
date privind reglarea orei;
date de calibrare, inclusiv datele ultimelor dou calibrri;
numrul de nmatriculare al vehiculului;
viteza nregistrat de tahograf.
(5) Datele schimbate sunt folosite exclusiv n scopul veri
ficrii respectrii prezentului regulament. Acestea nu se
transmit altor entiti dect autoritile care controleaz
perioadele de activitate i de repaus i organismele judiciare,
n cadrul unei proceduri judiciare aflate n derulare.
(6) Datele pot fi stocate de ctre autoritile de control doar
pe durata controlului n trafic i sunt terse la cel mult trei ore
de la comunicarea lor, cu excepia cazului n care datele indic o
posibil manipulare sau un posibil abuz care vizeaz tahograful.
Dac, n cursul urmtoarei verificri n trafic, manipularea sau
abuzul nu se confirm, datele transmise se terg.
(7) ntreprinderile de transport care exploateaz vehicule sunt
responsabile de informarea conductorilor auto n privina posi
bilitii comunicrii la distan n scopul detectrii timpurii a
unor posibile manipulri sau abuzuri ale tahografelor.
(8) O comunicare la distan n scopul detectrii timpurii de
tipul celei descrise n prezentul articol nu poate duce n niciun
caz la aplicarea automat de amenzi sau de sanciuni conduc
torului auto sau ntreprinderii de transport. Pe baza datelor
schimbate, autoritatea de control competent poate decide s
verifice vehiculul i tahograful. Rezultatul comunicrii la distan
nu mpiedic autoritile de control s efectueze controale
aleatorii n trafic pe baza sistemului de clasificare n funcie
de gradul de risc introdus prin articolul 9 din Directiva
2006/22/CE.
Articolul 10
Interfaa cu sistemele de transport inteligente
Tahografele vehiculelor nmatriculate pentru prima dat la 36
de luni de la intrarea n vigoare a dispoziiilor detaliate
menionate la articolul 11 pot fi echipate cu interfee standar
dizate care permit utilizarea n mod operaional de ctre un
dispozitiv extern a datelor nregistrate sau produse de
tahograf, sub rezerva respectrii urmtoarelor condiii:
(a) interfaa nu afecteaz autenticitatea i integritatea datelor
tahografului;
(b) interfaa respect dispoziiile detaliate ale articolului 11;
(c) dispozitivul extern conectat la interfa are acces la datele cu
caracter personal, inclusiv datele de geopoziionare, numai
dup acordarea consimmntului verificabil al conduc
torului auto la care se refer datele.
Articolul 11
Dispoziii detaliate pentru tahograful inteligent
Pentru a se asigura c tahografele inteligente respect principiile
i cerinele prevzute n prezentul regulament, Comisia adopt,
prin acte de punere n aplicare, dispoziii detaliate necesare
pentru aplicarea uniform a articolelor 8, 9 i 10, excluznd
orice dispoziii care ar prevedea nregistrarea unor date supli
mentare de ctre tahograf. Respectivele acte de punere n
aplicare se adopt n conformitate cu procedura de examinare
menionat la articolul 42 alineatul (3).
Dispoziiile detaliate menionate la primul paragraf:
(a) n ceea ce privete realizarea funciilor tahografului inte
ligent, astfel cum sunt menionate n prezentul capitol,
includ cerinele necesare pentru garantarea securitii,
preciziei i fiabilitii datelor astfel cum sunt furnizate taho
grafului prin serviciul de poziionare prin satelit i prin
tehnologia de comunicare la distan menionate la arti
colele 8 i 9;
(b) specific diferitele condiii i cerine pentru serviciul de
poziionare prin satelit i pentru tehnologia de comunicare
la distan menionate la articolele 8 i 9, dup cum acestea
se afl n exteriorul tahografului sau sunt ncorporate n
acesta, i, atunci cnd se afl n exterior, specific condiiile
pentru utilizarea semnalului de poziionare prin satelit ca un
al doilea senzor de micare;
(c) specific standardele necesare pentru interfaa menionat la
articolul 10. Astfel de standarde pot include o dispoziie
privind distribuirea drepturilor de acces pentru conductorii
auto, ateliere i ntreprinderile de transport i rolurile de
control pentru datele nregistrate de tahograf, roluri care
se bazeaz pe un mecanism de autentificare/autorizare
definit pentru interfa, cum ar fi un certificat pentru
fiecare nivel de acces i cu condiia fezabilitii sale tehnice.
RO
28.2.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/9
CAPITOLUL III
OMOLOGAREA DE TIP
Articolul 12
Cereri
(1) Productorii sau agenii acestora depun o cerere pentru
omologarea unui tip de unitate montat pe vehicul, senzor de
micare, model de foaie de nregistrare sau card de tahograf la
autoritile de omologare de tip desemnate n acest scop de
ctre fiecare stat membru.
(2) Statele membre comunic Comisiei pn la 2 martie
2015 numele i datele de contact ale autoritilor desemnate
menionate la alineatul (1) i furnizeaz ulterior actualizri, dup
cum este necesar. Comisia public o list a autoritilor de
omologare de tip desemnate pe site-ul su internet, pe care o
actualizeaz.
(3) Cererea de omologare de tip este nsoit de specificaiile
corespunztoare, inclusiv informaiile necesare privind sigiliile,
precum i de certificatele de securitate, de funcionare i de
interoperabilitate. Certificatul de securitate este emis de un
organism de certificare recunoscut, desemnat de Comisie.
Certificatul de funcionare se emite productorului de ctre
autoritatea de omologare de tip.
Certificatul de interoperabilitate este emis de un singur labo
rator, sub autoritatea i responsabilitatea Comisiei.
(4) n ceea ce privete tahografele, componentele sale
relevante i cardurile de tahograf:
(a) certificatul de securitate atest urmtoarele n ceea ce
privete unitatea montat pe vehicul, cardurile de tahograf,
senzorul de micare i conectarea la receptorul GNSS atunci
cnd GNSS nu este ncorporat n unitile montate pe
vehicule:
(i) respectarea obiectivelor de securitate;
(ii) ndeplinirea urmtoarelor funcii de securitate: identi
ficare i autentificare, autorizare, confidenialitate,
responsabilitate, integritate, audit, precizia i fiabilitatea
serviciului;
(b) certificatul funcional atest faptul c obiectul testat nde
plinete cerinele corespunztoare n ceea ce privete
funciile realizate, caracteristicile de mediu, caracteristicile
de compatibilitate electromagnetic, respectarea cerinelor
fizice i respectarea altor standarde aplicabile;
(c) certificatul de interoperabilitate atest faptul c obiectul
testat este pe deplin interoperabil cu tahografele necesare
sau cu modelele de carduri de tahograf.
(5) Orice modificare a software-ului sau a hardware-ului
tahografului sau a naturii materialelor utilizate pentru
producerea acestuia este notificat, nainte de a fi aplicat, auto
ritii care a acordat omologarea de tip pentru echipament.
Autoritatea respectiv i confirm productorului extinderea
omologrii de tip sau poate solicita o actualizare sau o
confirmare a certificatelor de funcionare, de securitate i/sau
de interoperabilitate relevante.
(6) Cererea pentru omologarea unui anumit tip de unitate
montat pe vehicul, senzor de micare, model de foaie de nre
gistrare sau card de tahograf nu poate fi prezentat dect unui
singur stat membru.
(7) Comisia adopt, prin acte de punere n aplicare, dispoziii
detaliate pentru punerea n aplicare uniform a prezentului
articol. Respectivele acte de punere n aplicare se adopt n
conformitate cu procedura de examinare menionat la
articolul 42 alineatul (3).
Articolul 13
Acordarea omologrii de tip
Un stat membru acord omologarea de tip pentru orice tip de
unitate montat pe vehicul, senzor de micare, model de foaie
de nregistrare sau card de tahograf care respect cerinele
menionate la articolele 4 i 11, cu condiia ca statul membru
s fie n msur s verifice dac modelele produse sunt
conforme cu tipul omologat.
Orice modificare sau adugare la un model omologat trebuie s
fac obiectul unei omologri de tip suplimentare din partea
statului membru care a acordat omologarea de tip iniial.
Articolul 14
Marca de omologare de tip
Statele membre emit solicitantului o marc de omologare de tip
n conformitate cu un model prestabilit, pentru fiecare tip de
unitate montat pe vehicul, senzor de micare, model de foaie
de nregistrare sau card de tahograf pe care l omologheaz n
conformitate cu articolul 13 i cu anexa II. Astfel de modele
sunt adoptate de Comisie prin acte de punere n aplicare n
conformitate cu procedura de examinare menionat la
articolul 42 alineatul (3).
Articolul 15
Aprobarea sau refuzul
Autoritile competente ale statului membru n care a fost
depus cererea de omologare de tip trimit autoritilor celorlalte
state membre, n termen de o lun, o copie a certificatului de
omologare de tip, nsoit de copii ale specificaiilor relevante,
inclusiv cele cu privire la sigilii, pentru fiecare tip de unitate
montat pe vehicul, senzor de micare, model de foaie de nre
gistrare sau card de tahograf pe care l omologheaz. n cazul n
care autoritile competente nu aprob cererea de omologare de
tip, acestea notific autoritile din celelalte state membre cu
privire la refuzul omologrii, comunicnd motivele acestei
decizii.
RO
L 60/10 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014
Articolul 16
Conformitatea echipamentelor cu omologarea de tip
(1) Dac un stat membru care a acordat omologarea de tip
prevzut la articolul 13 constat c orice uniti montate pe
vehicule, senzori de micare, foi de nregistrare sau carduri de
tahograf care poart mrcile de omologare de tip emise de
acesta nu respect tipul omologat, statul membru respectiv ia
msurile necesare pentru a garanta conformitatea modelelor
produse cu tipul omologat. Aceste msuri se pot extinde, dac
este necesar, pn la retragerea omologrii de tip.
(2) Un stat membru care a acordat omologarea de tip retrage
aceast omologare dac unitile montate pe vehicule, senzorii
de micare, foile de nregistrare sau cardurile de tahograf
omologate nu respect dispoziiile prezentului regulament sau
dac prezint, atunci cnd sunt folosite, orice defect general care
le face inadecvate pentru scopul urmrit.
(3) Dac un stat membru care a acordat omologare de tip este
notificat de un alt stat membru cu privire la existena unuia
dintre cazurile menionate la alineatul (1) sau (2), acesta
adopt, dup consultarea cu statul membru care a notificat,
msurile prevzute la alineatele respective, sub rezerva aplicrii
alineatului (5).
(4) Un stat membru care este sigur de existena unuia dintre
cazurile menionate la alineatul (2) poate s interzic, pn la o
nou comunicare, introducerea pe pia i punerea n funciune
a unitii montate pe vehicule, a senzorului de micare, a foii de
nregistrare sau a cardului de tahograf n cauz. Aceleai
dispoziii se aplic i n cazurile prevzute la alineatul (1) cu
privire la unitile montate pe vehicule, senzorii de micare, foile
de nregistrare sau cardurile de tahograf care au fost exceptate
de la verificarea iniial UE, dac productorul, dup o avertizare
prealabil, nu adapteaz echipamentul la modelul omologat sau
la cerinele prezentului regulament.
n orice caz, n termen de o lun, autoritile competente ale
statelor membre se notific reciproc i notific Comisia cu
privire la orice retragere a omologrii de tip sau orice alte
msuri luate n conformitate cu alineatul (1), (2) sau (3) i
precizeaz motivele acestui demers.
(5) Dac un stat membru care a acordat omologarea de tip
contest existena oricruia dintre cazurile prevzute la
alineatele (1) i (2) despre care a fost notificat, atunci statele
membre n cauz ncearc s rezolve disputa i Comisia este
informat cu privire la aceasta.
Dac n urma discuiilor dintre statele membre nu se ajunge la
nicio nelegere n termen de patru luni de la data notificrii
menionate la alineatul (3), Comisia, dup consultarea experilor
din toate statele membre i lund n consideraie toi factorii
relevani, cum ar fi factorii economici i tehnici, adopt n
termen de ase luni de la expirarea perioadei de patru luni o
decizie care este notificat statelor membre n cauz i comu
nicat n acelai timp celorlalte state membre. Comisia stabilete,
n fiecare caz, termenul pentru punerea n aplicare a deciziei
sale.
Articolul 17
Omologarea de tip a foilor de nregistrare
(1) Un solicitant de omologare de tip a unui model de foaie
de nregistrare specific n formularul de cerere tipul sau tipurile
de tahograf analogic pentru care foaia de nregistrare respectiv
este destinat a fi utilizat i pune la dispoziie o aparatur din
tipul sau tipurile respective n scopul testrii foii de nregistrare.
(2) Autoritile competente ale fiecrui stat membru indic
pe certificatul de omologare de tip al modelului de foaie de
nregistrare tipul sau tipurile de tahograf analogic pentru care
se poate folosi foaia de nregistrare respectiv.
Articolul 18
Justificarea deciziilor de refuz
Orice decizie, n conformitate cu prezentul regulament, de a
refuza sau de a retrage omologarea unui tip de unitate
montat pe vehicul, senzor de micare, model de foaie de nre
gistrare sau card de tahograf specific n detaliu motivele pe care
se ntemeiaz. Decizia se comunic prii interesate, cu
precizarea cilor de atac de care aceasta dispune n conformitate
cu legislaia statului membru relevant, precum i a termenelor n
care acestea pot fi exercitate.
Articolul 19
Recunoaterea tahografelor cu omologare de tip
Statele membre nu pot refuza nmatricularea unui vehicul
echipat cu un tahograf sau interzice punerea n circulaie sau
utilizarea unui astfel de vehicul invocnd un motiv legat de
faptul c vehiculul este echipat cu respectiva aparatur de nre
gistrare, dac aparatura are marca de omologare de tip
menionat la articolul 14 i plcua de instalare menionat
la articolul 22 alineatul (4).
Articolul 20
Securitate
(1) Productorii proiecteaz, testeaz i revizuiesc unitile
montate pe vehicule, senzorii de micare i cardurile de
tahograf aflate n producie, astfel nct s detecteze vulnerabi
litile aprute n toate fazele ciclului de via al produselor, i
previn sau reduc posibila exploatare a acestor vulnerabiliti.
Frecvena testelor este prevzut de statul membru care a
acordat certificatul de omologare de tip, cu o limit care nu
poate depi doi ani.
(2) n acest scop, productorii prezint documentaia
necesar pentru o analiz a vulnerabilitii organismului de
certificare menionat la articolul 12 alineatul (3).
(3) n sensul alineatului (1), organismul de certificare
menionat la articolul 12 alineatul (3) realizeaz teste asupra
unitilor montate pe vehicule, senzorilor de micare i
cardurilor de tahograf, pentru a confirma c vulnerabilitile
cunoscute nu pot fi exploatate de persoane care dein cunotine
accesibile publicului.
RO
28.2.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/11
(4) Dac n cursul testelor menionate la alineatul (1) sunt
detectate vulnerabiliti ale elementelor sistemului (uniti
montate pe vehicul, senzori de micare i carduri de tahograf),
elementele respective nu se introduc pe pia. Dac sunt
detectate vulnerabiliti n timpul testelor menionate la
alineatul (3), pentru elemente care se afl deja pe pia, produ
ctorul sau organismul de certificare informeaz autoritile
competente ale statului membru care a acordat omologarea de
tip. Autoritile competente respective iau toate msurile
necesare pentru a se asigura c problema este abordat, n
special de ctre productor, i informeaz fr ntrziere
Comisia cu privire la vulnerabilitile detectate i la msurile
preconizate sau luate, inclusiv retragerea omologrii de tip n
conformitate cu articolul 16 alineatul (2) atunci cnd este
necesar.
Articolul 21
Testele pe teren
(1) Statele membre pot autoriza efectuarea de teste pe teren
pentru tahografele care nu au fost nc omologate de tip. Statele
membre recunosc reciproc autorizaiile de testare pe teren
respective.
(2) Conductorii auto i ntreprinderile de transport care
particip la testele efectuate pe teren respect cerinele Regula
mentului (CE) nr. 561/2006. Pentru a demonstra respectarea
acestor cerine, conductorii auto urmeaz procedura
prevzut la articolul 35 alineatul (2) din prezentul regulament.
(3) Comisia poate adopta acte de punere n aplicare pentru a
stabili procedurile care se urmeaz la efectuarea de teste pe
teren i formularele care se folosesc pentru monitorizarea
acestor teste. Respectivele acte de punere n aplicare se adopt
n conformitate cu procedura de examinare menionat la
articolul 42 alineatul (3).
CAPITOLUL IV
INSTALAREA I INSPECIA
Articolul 22
Instalarea i repararea
(1) Tahografele pot fi instalate sau reparate doar de
montatori, ateliere sau productori de vehicule aprobai n
acest scop de autoritile competente ale statelor membre, n
conformitate cu articolul 24.
(2) Montatorii, atelierele sau productorii de vehicule
aprobai sigileaz tahograful, n conformitate cu specificaiile
incluse n certificatul de omologare de tip menionat la
articolul 15, dup ce verific funcionarea corect a acestuia
i, n special, astfel nct s garanteze c niciun dispozitiv de
manipulare nu poate s falsifice sau s modifice datele nregis
trate.
(3) Montatorul, atelierul sau productorul de vehicule
aprobat aplic o marc special pe sigiliile pe care le ataeaz
i, de asemenea, n ceea ce privete tahografele digitale,
introduce datele electronice de securitate pentru realizarea veri
ficrilor de autentificare. Autoritile competente ale fiecrui stat
membru trimit Comisiei registrul mrcilor i datelor electronice
de securitate utilizate, precum i informaiile necesare privind
datele electronice de securitate utilizate. Comisia ofer statelor
membre, la cerere, acces la aceste informaii.
(4) n scopul certificrii faptului c instalarea tahografului s-a
realizat n conformitate cu cerinele prezentului regulament, se
ataeaz o plcu de instalare astfel nct s fie vizibil n mod
clar i uor accesibil.
(5) Componentele tahografului se sigileaz astfel cum se
specific n certificatul de omologare de tip. Orice conectare
la tahograf care este n mod potenial vulnerabil la manipularea
frauduloas, inclusiv racordarea dintre senzorul de micare i
cutia de viteze i, atunci cnd este relevant, plcua de instalare,
se sigileaz.
Un sigiliu se ndeprteaz sau se rupe doar:
de ctre montatori sau ateliere aprobate de autoritile
competente n temeiul articolului 24, n scopul reparrii,
mentenanei sau recalibrrii tahografului, sau de ctre
agenii de control formai n mod corespunztor i, atunci
cnd este necesar, autorizai, n scopuri de control;
n scopul unei reparri sau al unei modificri a vehiculului
care afecteaz sigiliul. n astfel de cazuri, se pstreaz la
bordul vehiculului o declaraie scris care menioneaz
data i ora la care sigiliul a fost rupt i care prezint
motivele pentru ndeprtarea sigiliului. Comisia elaboreaz
un formular standard pentru declaraia scris, prin inter
mediul unor acte de punere n aplicare.
n toate cazurile, sigiliile se nlocuiesc de ctre un montator sau
un atelier aprobat, fr ntrzieri nejustificate i cel trziu n
termen de apte zile de la ndeprtarea acestora.
nainte de nlocuirea sigiliilor, se realizeaz o verificare i o
calibrare a tahografului de ctre un atelier aprobat.
Articolul 23
Inspeciile tahografelor
(1) Tahografele fac obiectul unei inspecii periodice efectuate
de atelierele aprobate. Inspeciile periodice se efectueaz cel
puin o dat la doi ani.
(2) Inspeciile menionate la alineatul (1) verific cel puin
urmtoarele aspecte:
tahograful este corect instalat i este corespunztor pentru
vehicul;
tahograful funcioneaz n mod corespunztor;
pe tahograf se regsete marca de omologare de tip;
plcua de instalare este fixat;
RO
L 60/12 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014
toate sigiliile sunt intacte i eficace;
nu exist dispozitive de manipulare ataate la tahograf sau
urme ale utilizrii unor astfel de dispozitive;
dimensiunea pneurilor i circumferina efectiv a pneurilor.
(3) Atelierele redacteaz un raport de inspecie n cazul n
care a fost necesar s se remedieze perturbri n funcionarea
tahografului, n urma unei inspecii periodice sau a unei
inspecii efectuate la cererea expres a autoritii naionale
competente. Acetia pstreaz o list a tuturor rapoartelor de
inspecie ntocmite.
(4) Rapoartele de inspecii se pstreaz pentru o perioad
minim de doi ani de la data ntocmirii raportului. Statele
membre decid dac rapoartele de inspecie urmeaz s fie
pstrate sau s fie trimise autoritii competente n cursul
perioadei respective. n cazul n care rapoartele de inspecie
sunt pstrate de atelier, la cererea autoritii competente,
atelierul pune la dispoziie rapoartele inspeciilor i calibrrilor
efectuate n perioada respectiv.
Articolul 24
Aprobarea montatorilor, a atelierelor i a productorilor de
vehicule
(1) Statele membre aprob, controleaz n mod periodic i
certific montatorii, atelierele i productorii de vehicule care
pot efectua instalri, controale, inspecii i reparaii de tahografe.
(2) Statele membre se asigur c montatorii, atelierele i
productorii de vehicule sunt competeni i de ncredere. n
acest scop, stabilesc i public un set de proceduri naionale
clare i se asigur c sunt ndeplinite urmtoarele criterii
minime:
(a) formarea corect a personalului;
(b) disponibilitatea echipamentului necesar pentru efectuarea
testelor i sarcinilor relevante;
(c) buna reputaie a montatorilor, a atelierelor i a produc
torilor de vehicule.
(3) Auditurile montatorilor sau atelierelor aprobate se efec
tueaz dup cum urmeaz:
(a) montatorii sau atelierele aprobate fac obiectul unui audit al
procedurilor aplicate la interveniile asupra tahografelor,
desfurat cel puin o dat la doi ani. Auditul se concen
treaz n special asupra msurilor de securitate luate i
asupra gestionrii cardurilor de atelier. Statele membre pot
desfura aceste audituri fr a efectua o vizit la faa
locului;
(b) de asemenea, se efectueaz audituri tehnice inopinate ale
montatorilor sau atelierelor aprobate, pentru a se verifica
calibrrile, inspeciile i instalrile realizate. Auditurile
respective privesc anual cel puin 10 % din montatorii i
atelierele aprobate.
(4) Statele membre i autoritile lor competente iau msuri
corespunztoare pentru a preveni conflictele de interese dintre
montatori sau ateliere i ntreprinderile de transport rutier. n
special, n caz de risc grav de conflict de interese, se iau msuri
suplimentare specifice pentru a asigura respectarea prezentului
regulament de ctre montator sau atelier.
(5) Autoritile competente ale statelor membre transmit
anual Comisiei, dac este posibil sub form electronic, listele
montatorilor i atelierelor aprobate, precum i ale cardurilor
emise acestora. Comisia public listele respective pe site-ul su
internet.
(6) Autoritile competente din statele membre retrag,
temporar sau definitiv, aprobrile acordate montatorilor,
atelierelor i productorilor de vehicule care nu i ndeplinesc
obligaiile care le revin n temeiul prezentului regulament.
Articolul 25
Cardurile de atelier
(1) Durata valabilitii cardurilor de atelier nu poate depi
un an. Cu ocazia rennoirii cardului de atelier, autoritatea
competent se asigur de respectarea de ctre montator,
atelier sau de ctre productorul de vehicule a criteriilor
enumerate la articolul 24 alineatul (2).
(2) Autoritatea competent rennoiete un card de atelier n
termen de 15 zile lucrtoare de la primirea unei cereri de
rennoire valide i a ntregii documentaii necesare. n caz de
deteriorare, funcionare defectuoas sau de pierdere sau furt al
unui card de atelier, autoritatea competent furnizeaz un card
de nlocuire n termen de cinci zile lucrtoare de la primirea
unei cereri detaliate n acest scop. Autoritile competente in
un registru al cardurilor pierdute, furate sau defecte.
(3) n cazul n care un stat membru retrage aprobarea unui
montator, atelier sau productor de vehicule n conformitate cu
articolul 24, acesta retrage, de asemenea, cardurile de atelier
emise acestuia.
(4) Statele membre iau toate msurile necesare pentru a
preveni falsificarea cardurilor de atelier emise montatorilor,
atelierelor i productorilor de vehicule aprobai.
RO
28.2.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/13
CAPITOLUL V
CARDURILE DE CONDUCTOR AUTO
Articolul 26
Emiterea cardurilor de conductor auto
(1) Cardurile de conductor auto se emit, la cererea conduc
torului auto, de ctre autoritatea competent a statului membru
n care conductorul auto are reedina sa curent. Cardurile se
emit n termen de o lun de la data primirii, de ctre autoritatea
competent, a cererii i a ntregii documentaii necesare.
(2) n sensul prezentului articol, reedin curent nseamn
locul unde o persoan locuiete de obicei, i anume cel puin
185 de zile pe an calendaristic, n virtutea unor legturi
personale i profesionale sau, n cazul unei persoane fr
legturi profesionale, n virtutea unor legturi personale care
indic o legtur strns ntre persoana respectiv i locul n
care locuiete.
Cu toate acestea, reedina curent a unei persoane ale crei
legturi profesionale se afl ntr-un loc diferit de cel al leg
turilor sale personale i care, drept urmare, locuiete alternativ
n mai multe locuri situate n dou sau mai multe state membre,
se consider a fi locul unde persoana respectiv are legturi
personale, cu condiia ca aceasta s se ntoarc acolo n mod
regulat. Aceast ultim condiie nu este necesar n cazul n care
persoana locuiete ntr-un stat membru pentru a desfura o
activitate cu o durat determinat.
(3) Conductorii auto fac dovada reedinei curente prin
orice mijloc corespunztor, cum ar fi cartea lor de identitate
sau alt document valabil. n cazul n care autoritile
competente ale statului membru care emite cardul de
conductor auto au ndoieli privind validitatea declaraiei de
reedin curent sau n scopul unor controale specifice,
acestea pot solicita informaii sau dovezi suplimentare.
(4) n cazuri excepionale i justificate n mod corespunztor,
statele membre pot emite un card de conductor auto temporar
care nu poate fi rennoit, valabil pentru o perioad maxim de
185 de zile, unui conductor auto care nu are reedina curent
ntr-un stat membru sau ntr-un stat care este parte contractant
la Acordul AETR, cu condiia ca respectivul conductor auto s
aib un raport juridic de munc cu o ntreprindere de transport
stabilit n statul membru emitent i, n msura n care se aplic
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European i
al Consiliului (
1
), s prezinte un atestat de conductor auto,
astfel cum este menionat n respectivul regulament.
Comisia monitorizeaz ndeaproape, pe baza datelor furnizate
de statele membre, aplicarea prezentului alineat. La fiecare doi
ani, Comisia raporteaz constatrile sale Parlamentului European
i Consiliului i examineaz n special dac exist vreun impact
negativ asupra pieei muncii generat de cardurile de conductor
auto temporare i dac cardurile de conductor auto temporare
sunt emise anumitor conductori auto n mod obinuit, n mai
multe rnduri. Comisia poate face propuneri legislative cores
punztoare pentru a modifica prezentul alineat.
(5) Autoritile competente ale statului membru emitent iau
msurile corespunztoare pentru a se asigura c solicitantul nu
este deja titularul unui card de conductor auto valabil i perso
nalizeaz cardul de conductor auto, asigurndu-se c datele
cardului sunt vizibile i securizate.
(6) Durata de valabilitate a cardului de conductor auto nu
depete cinci ani.
(7) Un card de conductor auto valabil nu poate face
obiectul unei retrageri sau suspendri, exceptnd cazul n care
autoritatea competent a unui stat membru constat c acesta a
fost falsificat sau c, nefiind titular, conductorul auto utilizeaz
un asemenea card ori c acesta a fost obinut pe baza unor
declaraii false i/sau a unor documente falsificate. Dac msurile
de suspendare sau retragere respective sunt adoptate de alt stat
membru dect statul membru emitent, acest stat membru
restituie ct mai curnd cardul autoritilor statului membru
care l-a emis, indicnd motivele retragerii sau suspendrii.
Dac se preconizeaz c restituirea cardului se va face n
termen de peste dou sptmni, statul membru care l-a
suspendat sau l-a retras informeaz statul membru emitent, n
termenul de dou sptmni respectiv, cu privire la motivele
suspendrii sau retragerii.
(8) Statele membre iau toate msurile necesare pentru a
preveni falsificarea cardurilor de conductor auto.
(9) Prezentul articol nu mpiedic un stat membru s emit
un card de conductor auto unui conductor auto care are
reedina sa curent ntr-o parte a teritoriului respectivului stat
membru creia Tratatul privind Uniunea European i Tratatul
privind funcionarea Uniunii Europene nu i se aplic, cu
condiia ca dispoziiile relevante ale prezentului regulament s
se aplice n astfel de cazuri.
Articolul 27
Utilizarea cardurilor de conductor auto
(1) Cardul de conductor auto este personal.
(2) Un conductor auto nu poate deine mai mult de un card
de conductor auto valabil i este autorizat s utilizeze doar
propriul su card de conductor auto personalizat. Un
conductor auto nu utilizeaz un card de conductor auto
defect sau a crui valabilitate a expirat.
Articolul 28
Rennoirea cardurilor de conductor auto
(1) n cazul n care un conductor auto dorete rennoirea
cardului su de conductor auto, acesta o solicit autoritilor
competente ale statului membru unde i are reedina curent,
cu cel trziu 15 zile lucrtoare nainte de data expirrii cardului.
RO
L 60/14 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014
(
1
) Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European i al
Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru
accesul la piaa transportului rutier internaional de mrfuri (JO
L 300, 14.11.2009, p. 72).
(2) n cazul rennoirii, dac statul membru unde
conductorul auto i are reedina curent este diferit de cel
care a emis cardul actual i dac rennoirea cardului de
conductor auto se solicit autoritilor statului membru
respectiv, acestea informeaz autoritile care au emis cardul
anterior cu privire la motivele rennoirii cardului.
(3) n caz de cerere de rennoire a unui card care urmeaz s
expire n curnd, autoritatea competent furnizeaz un nou card
nainte de data de expirare, cu condiia ca aceast cerere s fi
fost adresat n termenul prevzut la alineatul (1).
Articolul 29
Cardurile de conductor auto furate, pierdute sau defecte
(1) Autoritile emitente in evidena cardurilor de
conductor auto emise, furate, pierdute sau defecte pe durata
unei perioade cel puin egale cu durata valabilitii.
(2) n caz de deteriorare sau funcionare defectuoas a
cardului de conductor auto, conductorul auto returneaz
cardul autoritii competente a statului membru unde i are
reedina curent. Furtul cardului de conductor auto face
obiectul unei declaraii oficiale adresate autoritilor competente
ale statului unde s-a produs furtul.
(3) Pierderea cardului de conductor auto face obiectul unei
declaraii oficiale adresate autoritilor competente ale statului
membru emitent i autoritilor competente ale statului
membru de reedin curent a conductorului auto, dac
acesta este diferit.
(4) n caz de deteriorare, funcionare defectuoas, furt sau
pierdere a cardului de conductor auto, conductorul auto
solicit nlocuirea acestuia, n termen de apte zile calendaristice,
autoritilor competente ale statului membru unde i are
reedina curent. Autoritile respective furnizeaz un card de
nlocuire n termen de opt zile lucrtoare de la data primirii
unei cereri detaliate n acest sens.
(5) n circumstanele prevzute la alineatul (4), conductorul
auto poate continua s conduc fr cardul de conductor auto
timp de maximum 15 zile calendaristice sau o perioad mai
lung dac acest lucru este necesar pentru ntoarcerea vehi
culului la locaia sa de baz, cu condiia ca conductorul auto
s poat proba imposibilitatea de prezentare sau utilizare a
cardului n aceast perioad.
Articolul 30
Recunoaterea reciproc i schimbarea cardurilor de
conductor auto
(1) Cardurile de conductor auto emise de ctre statele
membre sunt reciproc recunoscute.
(2) n cazul n care titularul unui card de conductor auto
valabil, emis de un stat membru, i-a stabilit reedina curent n
alt stat membru, acesta poate solicita schimbarea cardului su
cu un card de conductor auto echivalent. Este responsabilitatea
statului membru care efectueaz schimbarea s verifice valabi
litatea cardului prezentat.
(3) Statele membre care opereaz schimbarea restituie vechiul
card de conductor auto autoritilor statului membru emitent
i indic motivele acestei restituiri.
(4) n cazul n care un stat membru nlocuiete sau schimb
un card de conductor auto, aceast nlocuire sau schimbare, ct
i nlocuirile sau schimbrile ulterioare, se nregistreaz n acel
stat membru.
Articolul 31
Schimbul electronic de informaii cu privire la cardurile de
conductor auto
(1) Pentru a se asigura c solicitantul nu este deja titularul
unui card de conductor auto valabil, astfel cum se menioneaz
la articolul 26, statele membre in registre electronice naionale
pe o perioad cel puin egal cu perioada valabilitii cardurilor
respective, coninnd urmtoarele informaii privind cardurile de
conductor auto, inclusiv cardurile menionate la articolul 26
alineatul (4):
numele i prenumele conductorului auto;
data naterii i, dac este disponibil, locul naterii conduc
torului auto;
numrul permisului de conducere valabil i ara n care
acesta a fost emis (dac este cazul);
starea cardului de conductor auto;
numrul cardului de conductor auto.
(2) Comisia i statele membre iau toate msurile necesare
pentru a se asigura c registrele electronice sunt interconectate
i accesibile n ntreaga Uniune, utiliznd sistemul de mesagerie
TACHOnet menionat n Recomandarea 2010/19/UE sau un
sistem compatibil. n cazul utilizrii unui sistem compatibil,
schimbul de date electronice cu toate celelalte state membre
este posibil prin intermediul sistemului de mesagerie
TACHOnet.
(3) La emiterea, la nlocuirea sau, atunci cnd este necesar, la
rennoirea cardurilor de conductor auto, statele membre
verific prin intermediul schimbului electronic de date c
respectivul conductor auto nu deine deja un alt card de
conductor auto valabil. Datele care fac obiectul schimbului se
limiteaz la datele necesare pentru efectuarea acestei verificri.
(4) Agenii de control pot avea acces la registrul electronic
pentru a verifica starea unui card de conductor auto.
RO
28.2.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/15
(5) Comisia adopt acte de punere n aplicare pentru a stabili
procedurile i specificaiile comune necesare pentru interco
nectarea menionat la alineatul (2), inclusiv formatul datelor
schimbate, procedurile tehnice pentru consultarea electronic a
registrelor electronice naionale, procedurile de acces i meca
nismele de securitate. Respectivele acte de punere n aplicare se
adopt n conformitate cu procedura de examinare menionat
la articolul 42 alineatul (3).
CAPITOLUL VI
FOLOSIREA APARATURII
Articolul 32
Utilizarea corect a tahografelor
(1) ntreprinderile de transport i conductorii auto asigur
funcionarea corect i utilizarea corespunztoare a tahografelor
digitale i a cardurilor de conductor auto. ntreprinderile de
transport i conductorii auto care utilizeaz tahografe
analogice asigur funcionarea corect i folosirea corespun
ztoare a foilor de nregistrare.
(2) Tahografele digitale nu se seteaz astfel nct acestea s se
comute automat la o categorie specific de activitate atunci cnd
motorul vehiculului este oprit sau contactul este ntrerupt, cu
excepia cazului n care conductorul auto poate n continuare
s i aleag manual categoria corespunztoare de activitate.
(3) Se interzice falsificarea, disimularea, tergerea sau
distrugerea nregistrrilor fcute pe foaia de nregistrare sau a
datelor stocate n tahograf sau pe cardul de conductor auto,
precum i a documentelor imprimate de la tahograf. De
asemenea, se interzice manipularea tahografului, a foii de nre
gistrare sau a cardului de conductor auto care ar putea avea
drept rezultat falsificarea, tergerea sau distrugerea datelor i/sau
a informaiilor imprimate. n vehicul nu poate fi prezent niciun
dispozitiv care ar putea fi utilizat n aceste scopuri.
(4) Vehiculele nu sunt echipate dect cu un tahograf, cu
excepia cazului n care scopul este efectuarea testelor pe
teren menionate la articolul 21.
(5) Statele membre interzic producia, distribuia,
promovarea i/sau comercializarea de dispozitive construite
pentru manipularea i/sau destinate manipulrii tahografelor.
Articolul 33
Responsabilitatea ntreprinderilor de transport
(1) ntreprinderile de transport sunt responsabile de
asigurarea formrii i instruirii corespunztoare a conductorilor
si auto n ceea ce privete funcionarea corect a tahografelor,
fie digitale, fie analogice, efectueaz verificri periodice pentru a
se asigura de corecta utilizare a acestora de ctre conductorii
si auto i nu acord conductorilor si auto niciun stimulent
direct sau indirect care ar putea ncuraja abuzurile n ceea ce
privete tahografele.
ntreprinderile de transport elibereaz un numr suficient de foi
de nregistrare conductorilor de autovehicule echipate cu
tahografe analogice, innd cont de caracterul individual al
foilor de nregistrare, de durata perioadei de serviciu i de
eventualele necesiti de a nlocui foile de nregistrare deteriorate
sau cele luate de un agent de control autorizat. ntreprinderile
de transport elibereaz conductorilor auto doar foi de nre
gistrare cu model omologat, adecvate pentru utilizarea n
aparatura instalat la bordul vehiculului.
n cazul n care un vehicul este echipat cu un tahograf digital,
ntreprinderea de transport i conductorul auto se asigur,
innd cont de durata perioadei de serviciu, c imprimarea
datelor din tahograf la cererea unui agent de control se poate
efectua corect n cazul unui control.
(2) ntreprinderile de transport pstreaz, n ordine crono
logic i ntr-o form lizibil, foile de nregistrare, precum i
documentele imprimate, n msura n care documentele
imprimate sunt realizate n conformitate cu articolul 35, timp
de cel puin un an dup ce au fost folosite i pun la dispoziia
conductorilor auto interesai copii, la cererea acestora. De
asemenea, ntreprinderile de transport pun la dispoziia
conductorilor auto interesai, la cererea acestora, copii ale
datelor descrcate de pe cardurile de conductor auto,
mpreun cu versiunile imprimate ale acestor copii. Foile de
nregistrare, documentele imprimate i datele descrcate se
prezint sau se nmneaz agenilor de control autorizai, la
cerere.
(3) ntreprinderile de transport rspund pentru nclcrile
prezentului regulament comise de ctre conductorii lor auto
sau de ctre conductorii auto aflai la dispoziia acestora. Cu
toate acestea, statele membre pot s condiioneze aceast
rspundere de nerespectarea de ctre ntreprinderea de
transport a alineatului (1) primul paragraf din prezentul
articol i a articolului 10 alineatele (1) i (2) din Regulamentul
(CE) nr. 561/2006.
Articolul 34
Folosirea cardurilor de conductor auto i a foilor de
nregistrare
(1) Conductorii auto folosesc foi de nregistrare sau
cardurile de conductor auto n fiecare zi n care conduc,
ncepnd din momentul n care preiau vehiculul. Foaia de nre
gistrare sau cardul de conductor auto nu se retrag nainte de
sfritul zilei de lucru, dect n cazul n care retragerea foii sau a
cardului respective este autorizat. Nicio foaie de nregistrare sau
niciun card de conductor auto nu se folosete pentru a acoperi
o perioad mai lung dect cea prevzut.
(2) Conductorii auto protejeaz n mod adecvat foile de
nregistrare sau cardurile de conductor auto i nu utilizeaz
foi de nregistrare sau carduri de conductor auto murdare
sau deteriorate.
(3) Atunci cnd, datorit ndeprtrii de vehicul, un
conductor auto este n imposibilitatea de a folosi tahograful
montat la bordul unui vehicul, perioadele de timp menionate la
alineatul (5) litera (b) punctele (ii), (iii) i (iv):
(a) dac vehiculul este echipat cu un tahograf analogic, se
nscriu pe foaia de nregistrare manual, automat sau n
orice alt fel, lizibil i fr a murdri foaia de nregistrare; sau
RO
L 60/16 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014
(b) dac vehiculul este echipat cu un tahograf digital, se nscriu
pe cardul de conductor auto cu ajutorul funciei de intro
ducere manual oferite de tahograf.
Statele membre nu impun conductorilor auto o cerin de a
prezenta formulare care s ateste activitile lor n intervalul n
care s-au aflat departe de vehicul.
(4) Atunci cnd la bordul unui vehicul echipat cu un
tahograf digital se afl mai muli conductori auto, fiecare
conductor auto se asigur c propriul card de conductor
auto este inserat n deschiderea corect a tahografului.
Atunci cnd la bordul unui vehicul echipat cu un tahograf
analogic se afl mai muli conductori auto, conductorii auto
opereaz modificrile necesare n foile de nregistrare, astfel
nct informaiile relevante s fie trecute pe foaia de nregistrare
a conductorului auto care conduce efectiv vehiculul.
(5) Conductorii auto:
(a) se asigur de faptul c ora nregistrat pe foaia de nre
gistrare corespunde cu ora oficial a rii de nmatriculare
a vehiculului;
(b) utilizeaz funcia de selecie a activitilor pentru a permite
ca urmtoarele perioade de timp s fie nregistrate separat i
distinct:
(i) cu semnul : timpul de conducere;
(ii) cu semnul : alt munc, nsemnnd orice alt
activitate n afar de cea de conducere, definit la
articolul 3 litera (a) din Directiva 2002/15/CE, precum
i orice activitate desfurat pentru acelai angajator
sau pentru un alt angajator din sectorul transporturilor
sau din afara acestui sector;
(iii) cu semnul : disponibilitate, definit la articolul
3 litera (b) din Directiva 2002/15/CE;
(iv) cu semnul : pauzele sau repausul.
(6) Fiecare conductor auto al unui vehicul echipat cu un
tahograf analogic nregistreaz urmtoarele informaii n foaia
sa de nregistrare:
(a) cnd a nceput s foloseasc foaia de nregistrare - numele i
prenumele su;
(b) data i locul nceperii folosirii foii de nregistrare i data i
locul ncetrii acestei folosiri;
(c) numrul de nmatriculare al fiecrui vehicul pe care
conductorul auto l folosete, att la nceputul primei
cltorii nregistrate n foaia de nregistrare, ct i mai
trziu, n timpul folosirii foii de nregistrare, n eventua
litatea schimbrii vehiculului;
(d) citirea contorului kilometric:
(i) la nceputul primei cltorii nregistrate n foaia de nre
gistrare;
(ii) la sfritul ultimei cltorii nregistrate n foaia de nre
gistrare;
(iii) n eventualitatea schimbrii vehiculelor n timpul zilei
de lucru, citirea contorului kilometric al primului
vehicul pe care conductorul auto l utilizeaz i
citirea contorului kilometric al vehiculului urmtor;
(e) ora la care a avut loc o schimbare a vehiculului.
(7) Conductorul auto introduce n tahograful digital
simbolul rii unde i ncepe i cel al rii unde i ncheie
ziua de lucru. Un stat membru poate totui s impun conduc
torilor de vehicule care efectueaz un transport n interiorul
teritoriului su adugarea la simbolul rii a unor specificaii
geografice mai detaliate, cu condiia ca statul membru s fi
notificat Comisiei specificaiile geografice detaliate respective
nainte de 1 aprilie 1998.
Introducerea informaiilor menionate n prima fraz a primului
paragraf de ctre conductorii auto nu este necesar dac taho
graful nregistreaz n mod automat datele de localizare n
conformitate cu articolul 8.
Articolul 35
Foile de nregistrare i cardurile de conductor auto
deteriorate
(1) n cazul deteriorrii unei foi de nregistrare ce conine
date nregistrate sau a unui card de conductor auto,
conductorii auto pstreaz foaia de nregistrare sau cardul de
conductor auto deteriorate mpreun cu foaia de nregistrare de
rezerv utilizat pentru nlocuire.
(2) n caz de deteriorare, funcionare defectuoas, pierdere
sau furt al cardului de conductor auto, conductorul auto:
(a) la nceputul traseului, imprim informaiile detaliate privind
vehiculul pe care l conduce i introduce pe documentul
imprimat:
(i) informaiile detaliate care permit identificarea conduc
torului auto (numele, numrul cardului de conductor
auto sau al permisului de conducere), inclusiv semntura
sa;
(ii) perioadele menionate la articolul 34 alineatul (5) litera
(b) punctele (ii), (iii) i (iv);
RO
28.2.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/17
(b) la sfritul traseului, imprim informaiile privind perioadele
de timp nregistrate de tahograf, nregistreaz toate
perioadele consacrate altei munci, perioadele de disponibi
litate i de repaus efectuate de la imprimarea informaiilor la
nceputul traseului, atunci cnd aceste informaii nu au fost
nregistrate de tahograf, i marcheaz pe document detaliile
care permit identificarea conductorului auto (numele,
numrul cardului de conductor auto sau al permisului de
conducere), inclusiv semntura sa.
Articolul 36
nregistrrile efectuate de ctre conductorul auto
(1) n cazul n care un conductor auto conduce un vehicul
echipat cu un tahograf analogic, conductorul auto este n
msur s prezinte, la cererea unui agent de control autorizat:
(i) foile de nregistrare din ziua n curs i cele pe care
conductorul auto le-a utilizat pe parcursul celor 28 de
zile precedente;
(ii) cardul de conductor auto, n cazul n care este titularul
unui asemenea card; i
(iii) orice informaii nregistrate manual i orice documente
imprimate n timpul zilei n curs i pe parcursul celor 28
de zile precedente, n conformitate cu prezentul regulament
i cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006.
(2) n cazul n care conductorul auto conduce un vehicul
echipat cu un tahograf digital, este n msur s prezinte, la
cererea unui agent de control autorizat:
(i) propriul card de conductor auto;
(ii) orice informaie nregistrat manual i orice document
imprimat n timpul zilei n curs i pe parcursul celor 28
de zile precedente, n conformitate cu prezentul regulament
i cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006;
(iii) foile de nregistrare corespunztoare aceleiai perioade ca
cea menionat la punctul (ii), pe parcursul creia a
condus un vehicul echipat cu un tahograf analogic.
(3) Un agent de control autorizat poate verifica respectarea
Regulamentului (CE) nr. 561/2006 prin analizarea foilor de
nregistrare, a datelor afiate, imprimate sau descrcate care au
fost nregistrate de tahograf sau de cardul de conductor auto
sau, n lipsa acestora, a oricrui document justificativ care
dovedete nerespectarea unei dispoziii, precum articolul 29
alineatul (2) i articolul 37 alineatul (2) din prezentul regu
lament.
Articolul 37
Proceduri n caz de funcionare defectuoas a aparaturii
(1) n eventualitatea defectrii sau a unei funcionri defec
tuoase a unui tahograf, ntreprinderea de transport l prezint
pentru a fi reparat de ctre un montator sau un atelier aprobat,
de ndat ce circumstanele permit acest lucru.
Dac vehiculul nu se poate ntoarce la locaia ntreprinderii de
transport n timp de o sptmn, calculat din ziua defectrii
sau din ziua n care s-a constatat funcionarea defectuoas,
reparaia se realizeaz n cursul cltoriei.
Msurile luate de statele membre n conformitate cu articolul 41
confer autoritilor competente competena de a interzice
folosirea unui vehicul n cazul n care defeciunea sau
funcionarea defectuoas nu a fost remediat dup cum se
prevede la primul i la al doilea paragraf din prezentul alineat,
n msura n care acest lucru este n conformitate cu legislaia
naional a statului membru n cauz.
(2) Pe durata ct tahograful se afl n pan sau funcioneaz
defectuos, conductorul auto marcheaz datele care permit iden
tificarea sa (numele, numrul cardului de conductor auto sau al
permisului de conducere), inclusiv semntura sa, precum i
informaiile privind perioadele de timp care nu au fost nre
gistrate sau imprimate corect de tahograf:
(a) pe foaia sau foile de nregistrare; sau
(b) pe o foaie temporar care se ataeaz foii de nregistrare sau
se pstreaz mpreun cu cardul de conductor auto.
CAPITOLUL VII
ASIGURAREA APLICRII I SANCIUNI
Articolul 38
Ageni de control
(1) Pentru a monitoriza n mod eficace respectarea
prezentului regulament, agenilor de control autorizai li se
pun la dispoziie echipament suficient i competene legale
corespunztoare care s le permit s i ndeplineasc
sarcinile n conformitate cu prezentul regulament. Echipamentul
respectiv include, n special:
(a) carduri de control care permit accesul la datele nregistrate
n tahograf i pe cardurile de tahograf i, opional, pe
carduri de atelier;
(b) instrumentele necesare pentru a descrca fiiere de date din
unitile montate pe vehicul i din cardurile de tahograf i
pentru a putea analiza astfel de fiiere de date i de
documente imprimate din tahografe digitale, n combinaie
cu foi de nregistrare sau grafice din tahografe analogice.
(2) Dac, n urma efecturii unui control, agenii de control
gsesc suficiente dovezi care duc la o suspiciune rezonabil
privind existena unei fraude, acetia au competena de a
direciona vehiculul ctre un atelier autorizat n vederea
realizrii de teste suplimentare pentru a verifica, n special,
dac tahograful:
(a) funcioneaz n mod corespunztor;
(b) nregistreaz i stocheaz datele n mod corect i c para
metrii de calibrare sunt coreci.
RO
L 60/18 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014
(3) Agenii de control au competena de a solicita atelierelor
autorizate s efectueze testul menionat la alineatul (2) i teste
specifice destinate detectrii prezenei unor dispozitive de mani
pulare. Dac se detecteaz dispozitive de manipulare, echipa
mentul, inclusiv dispozitivul n sine, unitatea montat pe
vehicul sau componente ale acesteia i cardul de conductor
auto, pot fi retrase din vehicul i pot fi utilizate ca dovezi n
conformitate cu normele naionale de procedur referitoare la
folosirea unor astfel de dovezi.
(4) Agenii de control utilizeaz, dup caz, posibilitatea de a
verifica tahografele i cardurile de conductor auto care se afl
la faa locului n timpul efecturii unui control n incinta ntre
prinderilor.
Articolul 39
Formarea agenilor de control
(1) Statele membre se asigur c agenii de control bene
ficiaz de o formare corespunztoare pentru analiza datelor
nregistrate i pentru verificarea tahografelor, n vederea efec
turii unui control i a unei asigurri a aplicrii eficiente i
armonizate.
(2) Statele membre informeaz Comisia cu privire la cerinele
n materie de formare aplicabile agenilor lor de control pn la
2 septembrie 2016.
(3) Comisia adopt msuri, prin acte de punere n aplicare,
specificnd coninutul formrii profesionale iniiale i continue a
agenilor de control, inclusiv formare n legtur cu tehnicile de
efectuare a controalelor selective i de detectare a dispozitivelor
de manipulare i a fraudei. Msurile respective includ orientri
n vederea facilitrii punerii n aplicare a dispoziiilor relevante
ale prezentului regulament i ale Regulamentului (CE)
nr. 561/2006. Respectivele acte de punere n aplicare se
adopt n conformitate cu procedura de examinare menionat
la articolul 42 alineatul (3).
(4) Statele membre includ coninutul specificat de Comisie n
formarea asigurat agenilor de control.
Articolul 40
Asistena reciproc
Statele membre i acord asisten reciproc pentru aplicarea
prezentului regulament i verificarea respectrii lui.
n cadrul acestei asistene reciproce, autoritile competente ale
statelor membre i transmit cu regularitate, n special, toate
informaiile de care dispun privind nclcrile prezentului regu
lament de ctre montatori i ateliere, tipuri de practici de mani
pulare i orice sanciune aplicat pentru astfel de nclcri.
Articolul 41
Sanciuni
(1) Statele membre, n conformitate cu msurile lor consti
tuionale, stabilesc regimul sanciunilor aplicabile n cazul
nclcrii prezentului regulament i adopt toate msurile
necesare pentru a se asigura c acestea sunt aplicate. Aceste
sanciuni sunt efective, proporionale, disuasive i nediscrimi
natorii i respect categoriile de nclcri prevzute n
Directiva 2006/22/CE.
(2) Statele membre informeaz Comisia cu privire la msurile
respective i cu privire la regimul sanciunilor pn la 2 martie
2016. Statele membre informeaz Comisia cu privire la orice
modificare ulterioar a msurilor respective.
CAPITOLUL VIII
DISPOZIII FINALE
Articolul 42
Comitetul
(1) Comisia este asistat de un comitet. Comitetul respectiv
este un comitet n sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(2) n cazul n care se face trimitere la prezentul alineat, se
aplic articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(3) n cazul n care se face trimitere la prezentul alineat, se
aplic articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
n cazul n care comitetul nu emite niciun aviz, Comisia nu
adopt proiectul de act de punere n aplicare i se aplic
articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul
(UE) nr. 182/2011.
n cazul n care avizul comitetului urmeaz s fie obinut prin
procedur scris, respectiva procedur se ncheie fr rezultat
atunci cnd, n termenul stabilit pentru emiterea avizului,
preedintele comitetului decide n acest sens sau o majoritate
simpl a membrilor comitetului solicit acest lucru.
Articolul 43
Forumul privind tahograful
(1) Se instituie un forum privind tahograful pentru a sprijini
dialogul privind aspectele tehnice referitoare la tahografe ntre
experi ai statelor membre, membrii comitetului menionat la
articolul 42 i experi din rile tere care utilizeaz tahograful n
conformitate cu Acordul AETR.
(2) n calitate de experi, statele membre ar trebui s delege
pentru forumul privind tahograful experii care particip la
comitetul menionat la articolul 42.
(3) Forumul privind tahograful este deschis pentru parti
ciparea experilor din rile tere interesate care sunt pri
contractante ale Acordului AETR.
RO
28.2.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/19
(4) La forumul privind tahograful sunt invitate pri inte
resate, reprezentani ai productorilor de vehicule, reprezentani
ai productorilor de tahografe, parteneri sociali i Autoritatea
European pentru Protecia Datelor.
(5) Forumul privind tahograful i adopt regulamentul de
procedur.
(6) Forumul privind tahograful se ntrunete cel puin o dat
pe an.
Articolul 44
Comunicarea msurilor naionale
Statele membre comunic Comisiei textele actelor cu putere de
lege i ale actelor administrative pe care le adopt n domeniul
reglementat de prezentul regulament n cel mult 30 de zile de la
data adoptrii acestora i pentru prima dat pn la 2 martie
2015.
Articolul 45
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006
Regulamentul (CE) nr. 561/2006 se modific dup cum
urmeaz:
1. La articolul 3 se adaug urmtoarea liter dup litera (a):
(aa) vehicule sau o combinaie de vehicule cu o mas
maxim admisibil care s nu depeasc 7,5 tone,
utilizate pentru transportul materialelor, al echipa
mentului sau al mainilor care sunt destinate conduc
torului auto n exercitarea profesiei sale i care sunt
utilizate numai pe o raz de 100 km de la sediul ntre
prinderii i cu condiia ca principala activitate a
conductorului auto s nu fie cea de conducere a vehi
culului;.
2. Articolul 13 alineatul (1) se modific dup cum urmeaz:
(a) la literele (d), (f) i (p), cuvintele 50 km se nlocuiesc cu
cuvintele 100 km;
(b) la litera (d), primul paragraf se nlocuiete cu urmtorul
text:
(d) vehicule sau combinaii de vehicule a cror mas
maxim admisibil nu depete 7,5 tone, utilizate
de prestatorii de servicii universale astfel cum sunt
definii la articolul 2 punctul 13 din Directiva
97/67/CE a Parlamentului European i a Consiliului
din 15 decembrie 1997 privind normele comune
pentru dezvoltarea pieei interne a serviciilor
potale ale Comunitii i mbuntirea calitii
serviciului (*) pentru livrarea loturilor n cadrul servi
ciului universal.
___________
(*) JO L 15, 21.1.1998, p. 14.
Articolul 46
Msuri tranzitorii
n msura n care actele de punere n aplicare menionate n
prezentul regulament nu au fost adoptate astfel nct s poat fi
aplicate la momentul aplicrii prezentului regulament,
dispoziiile din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, inclusiv din
anexa I B la respectivul regulament, se aplic n continuare n
regim tranzitoriu, pn la data aplicrii actelor de punere n
aplicare menionate n prezentul regulament.
Articolul 47
Abrogare
Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 se abrog. Trimiterile la regu
lamentul abrogat se interpreteaz ca trimiteri la prezentul regu
lament.
Articolul 48
Intrarea n vigoare
Prezentul regulament intr n vigoare n ziua urmtoare datei
publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Sub rezerva msurilor tranzitorii de la articolul 46, prezentul
regulament se aplic de la 2 martie 2016. Cu toate acestea,
articolele 24, 34 i 45 se aplic de la 2 martie 2015.
Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.
Adoptat la Strasbourg, 4 februarie 2014.
Pentru Parlamentul European
Preedintele
M. SCHULZ
Pentru Consiliu
Preedintele
E. VENIZELOS
RO
L 60/20 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014
ANEXA I
CERINE PRIVIND CONSTRUCIA, TESTAREA, INSTALAREA I INSPECIA PENTRU TAHOGRAFELE
ANALOGICE
I. DEFINIII
n prezenta anex:
(a) aparatur de nregistrare sau tahograf analogic nseamn:
echipament destinat instalrii la bordul vehiculelor rutiere pentru a indica i a nregistra, automat sau semiautomat,
detalii privind micarea vehiculelor respective i detalii ale anumitor perioade de activitate ale conductorilor auto ale
acestora;
(b) constanta aparaturii de nregistrare nseamn:
caracteristica numeric reprezentnd valoarea semnalului de intrare necesar pentru a indica i a nregistra o distan de
un kilometru parcurs; aceast constant trebuie s fie exprimat n rotaii pe km (k = rot/km), sau n impulsuri pe
km (k = imp/km);
(c) coeficient caracteristic nseamn:
caracteristica numeric ce indic valoarea semnalului de ieire emis de acel element al vehiculului care face legtura
dintre acesta i aparatura de nregistrare (axul sau cilindrul de ieire al cutiei de viteze), n timp ce vehiculul parcurge o
distan de un kilometru msurat n condiii normale de testare (a se vedea partea VI punctul 4 din prezenta anex).
Coeficientul caracteristic este exprimat n rotaii pe km (w = rot/km) sau n impulsuri pe km (w = imp/km);
(d) circumferina efectiv a pneurilor roii nseamn:
media distanelor parcurse de roile care acioneaz vehiculul (roi motoare) n cursul unei rotaii complete. Msurarea
acestor distane trebuie efectuat n condiii normale de testare (a se vedea partea VI punctul 4 din prezenta anex) i
se exprim n forma: 1 = mm.
II. CARACTERISTICI GENERALE I FUNCIILE APARATURII DE NREGISTRARE
Aparatura trebuie s nregistreze urmtoarele:
1. distana parcurs de vehicul;
2. viteza vehiculului;
3. timpul de conducere;
4. alte perioade de lucru sau perioade disponibile;
5. perioadele de pauz din lucru i de repaus zilnic;
6. deschiderea casetei care conine foaia de nregistrare;
7. n cazul aparaturilor de nregistrare electronice care funcioneaz pe baz de semnale transmise electric de la senzorul
de distan i vitez, orice ntrerupere de alimentare mai mare de 100 de milisecunde a aparaturii de nregistrare
(exceptnd iluminatul) sau a senzorului de distan i vitez i orice ntrerupere a semnalului senzorului de distan i
de vitez.
Pentru vehiculele folosite de doi conductori auto, aparatura trebuie s fie capabil s nregistreze simultan, dar distinct,
pe dou foi de nregistrare separate, detaliile perioadelor prevzute la primul paragraf punctele 3, 4 i 5.
RO
28.2.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/21
III. CERINE DE CONSTRUCIE PENTRU APARATURA DE NREGISTRARE
(a) Generaliti
1. Aparatura de nregistrare cuprinde urmtoarele:
1.1. dispozitive indicatoare care prezint:
distana parcurs (contor kilometric);
viteza (vitezometru);
timpul (ceas);
1.2. dispozitive de nregistrare cuprinznd:
un contor pentru distana parcurs;
un contor pentru nregistrarea vitezei;
unul sau mai multe instrumente de nregistrare a timpului, respectnd cerinele prevzute la litera (c)
punctul 4;
1.3. un mijloc de marcare care indic individual pe foaia de nregistrare:
orice deschidere a casetei coninnd aceast foaie de nregistrare;
pentru aparatura de nregistrare electronic, astfel cum a fost definit n partea II primul paragraf punctul 7,
orice ntrerupere de alimentare mai mare de 100 de milisecunde a aparaturii de nregistrare (exceptnd
iluminatul), cel mai trziu n momentul realimentrii;
pentru aparatura de nregistrare electronic, astfel cum a fost definit n partea II primul paragraf punctul 7,
orice ntrerupere de alimentare mai mare de 100 de milisecunde a senzorului de distan i vitez i orice
ntrerupere a semnalului senzorului de distan i vitez.
2. Orice includere n aparatura de nregistrare a unor dispozitive suplimentare fa de cele enumerate la punctul 1
nu trebuie s influeneze buna funcionare a dispozitivelor obligatorii i nici citirea acestora.
La omologarea aparaturii trebuie instalate toate dispozitivele suplimentare.
3. Materiale
3.1. Toate prile componente ale aparaturii de nregistrare trebuie fabricate din materiale cu suficient stabilitate i
rezisten mecanic i cu caracteristici electrice i magnetice stabile.
3.2. Orice modificare a unei pri componente a aparaturii ori a materialului folosit pentru fabricarea sa trebuie,
nainte de a fi aplicat n producie, s fie supus aprobrii de ctre autoritatea care acord omologarea de tip
pentru aparatur.
4. Msurarea distanei parcurse
Distanele parcurse pot fi msurate i nregistrate fie:
n aa fel nct s includ ambele micri, nainte i napoi; fie
cumulnd numai micrile de mers nainte.
Orice nregistrare a manevrelor de mers napoi nu trebuie s afecteze claritatea i acurateea celorlalte nregistrri.
5. Msurarea vitezei
5.1. Intervalul de msurare a vitezei este aa cum s-a menionat n certificatul de omologare de tip.
5.2. Frecvena natural i amortizarea dispozitivului de msurare trebuie s asigure posibilitatea ca instrumentele care
indic i nregistreaz viteza s urmreasc modificrile de acceleraie pn la 2 m/s
2
, n cadrul intervalului de
msurare, n limitele toleranelor admise.
RO
L 60/22 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014
6. Msurarea timpului (ceas)
6.1. Controlul mecanismului de resetare a ceasului trebuie s se afle n interiorul casetei care conine foaia de
nregistrare i fiecare deschidere a acestei cutii trebuie s fie nregistrat automat n foaia de nregistrare.
6.2. Dac mecanismul de avans al foii de nregistrare este controlat de ceas, durata de funcionare corect a ceasului,
dup ce a fost ntors la maxim, trebuie s fie mai mare cu cel puin 10 % fa de durata de nregistrare
corespunztoare cazului ncrcrii maxime a aparaturii cu foi de nregistrare.
7. Iluminatul i protecia
7.1. Dispozitivele indicatoare ale aparaturii trebuie s fie iluminate corespunztor, dar s nu deranjeze vederea.
7.2. n condiii normale de utilizare, toate prile interioare ale aparaturii trebuie s fie protejate mpotriva umiditii
i prafului. n plus, ele trebuie s fie protejate mpotriva accesului neautorizat prin carcase care pot fi sigilate.
(b) Dispozitive indicatoare
1. Indicatorul pentru distana parcurs (contor kilometric)
1.1. Valoarea celei mai mici uniti de msurare a contorului kilometric trebuie s fie 0,1 kilometri. Cifrele care indic
hectometrii trebuie s se poat distinge clar de cele care indic kilometrii n total.
1.2. Cifrele de pe contorul kilometric trebuie s fie clar vizibile i trebuie s aib o nlime vizibil de cel puin
4 mm.
1.3. Contorul kilometric trebuie s poat indica cel puin pn la 99 999,9 kilometri.
2. Indicatoare de vitez (vitezometrul)
2.1. n cadrul intervalului de msurare, scala de vitez trebuie s fie uniform gradat de 1, 2, 5 sau 10 kilometri pe
or. Valoarea unei uniti a scalei (spaiul dintre dou diviziuni succesive) nu trebuie s depeasc 10 % din
viteza maxim care figureaz pe scal.
2.2. Intervalul indicat care depete intervalul de msurare nu este necesar s fie prevzut cu cifre.
2.3. Distana dintre fiecare spaiu de pe scal reprezentnd o diferen de vitez de 10 km/or nu trebuie s fie mai
mic de 10 mm.
2.4. n cazul unui indicator cu ac, distana dintre ac i ecranul instrumentului nu trebuie s depeasc 3 milimetri.
3. Indicator de timp (ceas)
Indicatorul de timp trebuie s fie vizibil din afara aparaturii i trebuie s ofere o citire clar, simpl i fr
ambiguiti.
(c) Instrumente de nregistrare
1. Generaliti
1.1. Toat aparatura, oricare ar fi forma foii de nregistrare (band sau disc), trebuie s fie prevzut cu un reper care
s permit plasarea corect a foii de nregistrare, astfel nct s asigure corespondena ntre ora indicat de ceas i
marcajul orar de pe foaia de nregistrare.
1.2. Mecanismul de micare a foii de nregistrare trebuie s fie n aa fel nct s garanteze c micarea se face fr joc
i foaia poate fi introdus i scoas cu uurin.
1.3. Pentru foile de nregistrare sub form de disc, dispozitivul de avans al foii de nregistrare trebuie s fie controlat
de mecanismul ceasului. n acest caz, micarea de rotaie a foii de nregistrare trebuie s fie continu i uniform,
cu o vitez minim de 7 mm pe or, msurat pe marginea interioar a coroanei circulare care delimiteaz zona
de nregistrare a vitezei. Pentru foile de nregistrare sub form de band, unde dispozitivul de avans al foii de
nregistrare este controlat de mecanismul ceasului, viteza de micare rectilinie trebuie s fie de cel puin 10 mm
pe or.
1.4. nregistrarea distanei parcurse, a vitezei vehiculului i a operaiei de deschidere a casetei ce conine foaia sau foile
de nregistrare trebuie s fie automat.
RO
28.2.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/23
2. nregistrarea distanei parcurse
2.1. Fiecare kilometru al distanei parcurse trebuie s fie reprezentat pe diagram printr-o variaie a coordonatei
corespunztoare de cel puin 1 mm.
2.2. Chiar i pentru viteze care ating limita superioar a intervalului de msurare, nregistrarea distanei trebuie s fie
clar vizibil.
3. nregistrarea vitezei
3.1. Indiferent de forma foii de nregistrare, nregistrarea vitezei se face n mod normal n linie dreapt i n unghi
drept fa de direcia de micare a foii de nregistrare. Totui, micarea indicatorului de nregistrare a vitezei poate
fi curbilinie, dac sunt satisfcute urmtoarele condiii:
linia trasat de indicator trebuie s fie perpendicular pe circumferina median (n cazul foilor de nregistrare
n form de disc) sau pe axa zonei rezervate pentru nregistrarea vitezei (n cazul foilor de nregistrare n
form de band);
raportul dintre raza de curbur a liniei trasate de indicator i limea zonei rezervate pentru nregistrarea
vitezei nu trebuie s fie mai mic de 2,4:1, indiferent de forma foii de nregistrare;
diviziunile scalei de timp trebuie s traverseze zona de nregistrare n curb avnd aceeai raz cu cea descris
de indicator. Distana dintre diviziuni de pe scala de timp trebuie s reprezinte perioada care s nu depeasc
o or.
3.2. Orice variaie de 10 kilometri pe or a vitezei trebuie s fie reprezentat pe diagram printr-o variaie de cel
puin 1,5 mm a coordonatei corespunztoare.
4. nregistrarea timpului
4.1. Aparatura de nregistrare trebuie s fie n aa fel construit nct s nregistreze ntotdeauna timpul de conducere
n mod automat i s fie posibil, prin intermediul operrii, atunci cnd este necesar, a unui dispozitiv de
comutare, s se nregistreze separat celelalte perioade de timp indicate la articolul 34 alineatul (5) litera (b)
punctele (ii), (iii) i (iv) din regulament.
4.2. Caracteristicile liniilor trasate, poziiile lor relative i eventual simbolurile prevzute la articolul 34 din regulament
trebuie s permit recunoaterea cu claritate a naturii diferitelor perioade de timp. Diferitele perioadele de timp
vor fi deosebite una de cealalt pe diagram prin diferenele de lime ale urmelor nregistrate sau prin inter
mediul altui sistem cu o eficacitate cel puin egal din punct de vedere al lizibilitii i interpretrii diagramei.
4.3. n cazul vehiculelor cu mai mult de un conductor auto, nregistrrile prevzute la punctul 4.1 trebuie fcute pe
foi de nregistrare separate, cte o foaie de nregistrare pentru fiecare conductor auto. n acest caz, avansul
difereniat al celor dou foi de nregistrare trebuie s fie asigurat fie prin acelai mecanism, fie prin mecanisme
sincronizate.
(d) Dispozitiv de nchidere
1. Caseta coninnd foaia sau foile de nregistrare i mecanismul de setare a ceasului trebuie s fie prevzute cu o
ncuietoare.
2. Fiecare operaiune de deschidere a casetei care conine foaia sau foile de nregistrare i a mecanismului de setare a
ceasului trebuie s fie nregistrat automat pe foaia sau foile de nregistrare.
(e) Inscripiile
1. Urmtoarele inscripii trebuie s figureze pe ecranul aparaturii:
n apropierea cifrei indicate de contorul kilometric, unitatea de msurare a distanei, indicat de abrevierea
km;
n apropierea scalei ce indic viteza, inscripia km/h;
intervalul de msurare al vitezometrului sub forma Vmin km/h, Vmax km/h. Aceste inscripii nu sunt
necesare dac apar pe plcua descriptiv.
Totui, aceste cerine nu se aplic aparaturii de nregistrare omologate nainte de 10 august 1970.
RO
L 60/24 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014
2. Plcua descriptiv trebuie fixat pe aparatur i trebuie s prezinte urmtoarele indicaii, care trebuie s fie
vizibile pe aparatura instalat:
numele i adresa productorului aparaturii;
seria de fabricaie i anul de construcie;
marca de omologare pentru tipul de aparatur;
constanta aparaturii sub forma k = rot/km sau k = imp/km;
opional, intervalul de msurare a vitezei n forma indicat la punctul 1;
dac sensibilitatea instrumentului la unghiul de nclinare poate s afecteze indicaiile furnizate de ctre acesta
n afara toleranelor admise, orientarea permis a unghiului va fi exprimat astfel:
unde este unghiul msurat din poziia orizontal a prii din fa (orientat n sus) a aparaturii pentru care
instrumentul este calibrat, iar i reprezint abaterile maxime permise respectiv n sus i n jos n raport cu
unghiul .
(f) Erori maxime tolerate (dispozitive indicatoare i de nregistrare)
1. Pe bancul de probe nainte de instalare:
(a) distana parcurs:
1 % n plus sau n minus fa de distana real, unde distana este de cel puin 1 km;
(b) viteza:
3 km/or n plus sau n minus fa de viteza real;
(c) timpul:
2 minute pe zi cu maximum 10 minute pentru apte zile, n cazurile n care perioada de funcionare a
ceasului dup ntoarcere nu este mai mic dect aceast perioad.
2. La instalare:
(a) distana parcurs:
2 % n plus sau n minus fa de distana real, unde distana este de cel puin 1 km;
(b) viteza:
4 km/or n plus sau n minus fa de viteza real;
(c) timpul:
2 minute pe zi; sau
10 minute pentru apte zile.
3. n exploatare:
(a) distana parcurs:
4 % n plus sau n minus fa de distana real, unde distana este de cel puin 1 km;
RO
28.2.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/25
(b) viteza:
6 km/or n plus sau n minus fa de viteza real;
(c) timpul:
2 minute pe zi; sau
10 minute pentru apte zile.
4. Erorile maxime tolerate prevzute la punctele 1, 2 i 3 sunt valabile pentru o temperatur ntre 0 C i 40 C,
temperaturile fiind msurate n imediata apropiere a aparaturii.
5. Erorile maxime tolerate prevzute la punctele 2 i 3 sunt valabile n situaia n care sunt msurate n condiiile
indicate n partea VI.
IV. FOILE DE NREGISTRARE
(a) Generaliti
1. Foile de nregistrare trebuie s aib o asemenea calitate nct s nu mpiedice funcionarea normal a aparaturii, iar
nregistrrile efectuate s nu poat fi terse, s poat fi citite i identificate cu uurin.
Foile de nregistrare trebuie s-i conserve dimensiunile i datele nregistrate n condiii normale de umiditate i
temperatur.
n plus, trebuie s fie posibil scrierea pe foile de nregistrare, fr deteriorarea lor i fr a afecta claritatea
nregistrrii, a informaiilor prevzute la articolul 34 din prezentul regulament.
n condiii normale de conservare, nregistrrile trebuie s rmn lizibile cel puin un an.
2. Capacitatea minim de nregistrare a foilor de nregistrare, indiferent de forma lor, trebuie s fie de 24 de ore.
Dac mai multe discuri sunt legate ntre ele pentru a crete capacitatea de nregistrare continu, fr intervenia
personalului, legtura ntre aceste discuri trebuie fcut n aa fel nct s nu existe ntreruperi sau suprapuneri ale
nregistrrilor n punctele de transfer de la un disc la altul.
(b) Zonele de nregistrare i gradarea lor
1. Foile de nregistrare vor include urmtoarele zone de nregistrare:
o zon rezervat exclusiv indicaiilor privind viteza;
o zon rezervat exclusiv indicaiilor privind distana parcurs;
una sau dou zone pentru indicaiile privind timpul de conducere, alte perioade de lucru sau perioade
disponibile, perioade de pauz i repaus ale conductorilor auto.
2. Zona pentru nregistrarea vitezei trebuie s fie divizat n 20 km/h sau mai puin. Viteza corespunztoare trebuie
s fie indicat n cifre pe fiecare linie a acestei subdiviziuni. Simbolul km/h trebuie s figureze cel puin o dat n
interiorul acestei zone. Ultima linie a acestei zonei trebuie s coincid cu limita superioar a intervalului de
msurare.
3. Zona rezervat nregistrrii distanei parcurse trebuie s fie imprimat astfel nct s se permit citirea uoar a
numrul de kilometri parcuri.
4. Zona sau zonele rezervate pentru nregistrarea perioadelor prevzute la punctul 1 se marcheaz astfel nct s se
disting clar diferitele perioade de timp.
(c) Informaia care va fi imprimat pe foile de nregistrare
Fiecare foaie de nregistrare trebuie s conin, n forma imprimat, urmtoarele informaii:
numele i adresa sau marca productorului;
RO
L 60/26 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014
marca de omologare pentru modelul foii de nregistrare;
marca de omologare pentru tipul sau tipurile de aparatur n care foaia de nregistrare este utilizabil;
limita superioar a intervalului de msurare a vitezei, imprimat n km/h.
n forma imprimat, fiecare foaie de nregistrare trebuie s conin cel puin o scal de timp gradat, astfel nct s
permit citirea direct a timpului la intervale de 15 minute, precum i o determinare simpl a intervalelor de 5
minute.
(d) Spaiul liber pentru inserare manual
Trebuie prevzut spaiu liber pe foile de nregistrare pentru a permite conductorilor auto introducerea manual a
urmtoarele detalii minime:
numele i prenumele conductorului auto;
data i locul la care se ncepe folosirea foii de nregistrare, precum i data i locul unde se ncheie folosirea ei;
numrul sau numerele de nmatriculare ale vehiculului sau ale vehiculelor pe care conductorul auto este desemnat
s le conduc n timpul folosirii foii de nregistrare;
datele nregistrate de contorul kilometric al vehiculului sau al vehiculelor pe care conductorul auto este desemnat
s le conduc n timpul folosirii foii de nregistrare;
ora schimbrii vehiculului.
V. INSTALAREA APARATURII DE NREGISTRARE
1. Aparatura de nregistrare trebuie amplasat la bordul vehiculului n aa fel nct conductorul auto s poat supra
veghea uor de pe locul su vitezometrul, contorul kilometric i ceasul i, n acelai timp, toate prile acestor
instrumente, inclusiv cele de transmitere, s fie protejate mpotriva oricrei deteriorri accidentale.
2. Constanta aparaturii de nregistrare trebuie s poat fi adaptat, printr-o reglare corespunztoare, la coeficientul
caracteristic al vehiculului, cu ajutorul unui dispozitiv denumit adaptor.
Vehiculele cu dou sau mai multe rapoarte ale punii motoare trebuie s fie echipate cu un dispozitiv de comutare,
care s aduc automat aceste diverse rapoarte la cel pentru care adaptarea aparatului pentru vehicul se realizeaz cu
ajutorul adaptorului.
3. Dup ce aparatura a fost verificat cu ocazia instalrii, o plcu de instalare trebuie fixat pe vehicul, lng aparatur
sau n aparatura propriu-zis, n aa fel nct s poat fi vizibil. Dup fiecare inspecie realizat de montatorul sau
atelierul aprobat care necesit o modificare a reglajului de instalare, trebuie fixat o nou plcu de instalare n locul
celei precedente.
Plcua de instalare trebuie s indice cel puin urmtoarele detalii:
numele, adresa sau denumirea comercial a montatorului, a atelierului sau a productorului de vehicule aprobat;
coeficientul caracteristic al vehiculului, sub forma w = rev/km sau w = imp/km;
circumferina efectiv a pneurilor roilor, sub forma l = mm;
datele la care a fost determinat coeficientul caracteristic al vehiculului i la care a fost msurat circumferina
efectiv a pneurilor roilor.
4. Sigilare
Urmtoarele pri trebuie sigilate:
(a) plcua de instalare, n afar de cazul n care aceasta este ataat astfel nct nu poate fi scoas fr a distruge
marcajele;
(b) cele dou capete ale elementului de legtur dintre aparatura de nregistrare propriu-zis i vehicul;
(c) adaptorul propriu-zis i punctul de inserare al acestuia n circuit;
RO
28.2.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/27
(d) dispozitivul de comutare pentru vehiculele cu dou sau mai multe rapoarte ale punii motoare;
(e) elementele de legtur ale adaptorului i dispozitivului de comutare cu restul aparaturii;
(f) casetele prevzute n partea III litera (a) punctul 7.2;
(g) orice strat protector pentru accesul la dispozitivele de adaptare a constantei aparaturii de nregistrare la coefi
cientul caracteristic vehiculului.
n cazuri particulare, pot fi necesare sigilii suplimentare la omologarea unui tip de aparatur, situaie n care trebuie s
existe pe certificatul de omologare o not preciznd poziia acestor sigilii.
ndeprtarea sigiliilor prevzute la literele (b), (c) i (e) ale primului paragraf este autorizat:
n cazuri de urgen;
pentru a instala, a regla sau a repara un dispozitiv limitator de vitez sau un alt dispozitiv care contribuie la
sigurana rutier,
cu condiia ca aparatura de nregistrare s continue s funcioneze n mod fiabil i corect i s fie resigilat de ctre un
montator sau un atelier aprobat imediat dup instalarea unui dispozitiv limitator de vitez sau al unui alt dispozitiv
care contribuie la sigurana rutier sau n termen de apte zile n alte cazuri. Pentru fiecare ocazie cu care sigiliile sunt
rupte se ntocmete o declaraie scris cuprinznd justificrile acestei aciuni i se pune la dispoziia autoritii
competente.
5. Cablurile de legtur dintre aparatura de nregistrare i emitorul de impulsuri trebuie protejate cu o teac din oel
inoxidabil acoperit cu un strat din material plastic sertizat la capete, exceptnd cazurile n care o protecie echi
valent mpotriva manipulrii este garantat prin alte mijloace (de exemplu, prin monitorizare electronic, cum ar fi
criptarea semnalului electronic) capabile s detecteze prezena oricrui dispozitiv care nu este necesar pentru
funcionarea corect a aparaturii de nregistrare i al crui scop este s mpiedice funcionarea exact a aparaturii
de nregistrare prin scurtcircuitarea, ntreruperea sau modificarea datelor electronice primite de la senzorul de vitez i
de distan. n sensul prezentului regulament, o legtur compus din racorduri sigilate este considerat continu.
Monitorizarea electronic sus-amintit poate fi nlocuit cu un control electronic care s garanteze c aparatura de
nregistrare este capabil s nregistreze orice deplasare a vehiculului, independent de semnalul primit de la senzorul de
vitez i distan.
n scopul aplicrii prezentului punct, vehiculele M1 i N1 sunt cele definite n partea A din anexa II la Directiva
2007/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului (
1
). Pentru vehiculele care sunt echipate cu tahografe n
conformitate cu prezentul regulament i nu sunt prevzute cu instalarea unui cablu armat ntre senzorii de distan
i vitez i aparatura de nregistrare, se monteaz un adaptor ct mai aproape posibil de senzorii de distan i vitez.
Cablul armat se monteaz ntre adaptor i aparatura de nregistrare.
VI. VERIFICRI I INSPECII
Statele membre nominalizeaz organismele care realizeaz verificrile i inspeciile.
1. Certificarea instrumentelor noi sau reparate
Fiecare dispozitiv individual, nou sau reparat, se certific n ceea ce privete funcionarea corect i exactitatea
indicaiilor i nregistrrilor, n limitele prezentate n partea III litera (f) punctul 1, prin intermediul sigilrii
conform prii V punctul 4 primul paragraf litera (f).
n acest scop, statele membre pot stabili o verificare iniial, constnd ntr-un control i o confirmare a conformitii
dispozitivului nou sau reparat cu modelul omologat de tip i/sau cu cerinele prezentului regulament, sau pot delega
competena de certificare productorilor sau agenilor si autorizai.
RO
L 60/28 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014
(
1
) Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea
autovehiculelor i remorcilor acestora, precum i a sistemelor, componentelor i unitilor tehnice separate destinate vehiculelor
respective (JO L 263, 9.10.2007, p. 1).
2. Instalare
Cnd o aparatur este instalat la bordul unui vehicul, aceasta i instalaia n ansamblu trebuie s respecte dispoziiile
referitoare la erorile maxime tolerate prezentate n partea III litera (f) punctul 2.
Testrile de control aferente sunt executate de montatorul sau atelierul aprobat, pe rspunderea acestora.
3. Inspecii periodice
(a) Inspecii periodice ale aparaturii instalate la bordul vehiculelor au loc cel puin o dat la doi ani i pot fi realizate
cu ocazia inspeciei tehnice a vehiculelor.
Aceste inspecii includ urmtoarele verificri:
dac aparatura funcioneaz corect;
dac aparatura prezint marca de omologare de tip;
dac plcua de instalare este fixat;
dac sigiliile pe aparatur i pe alte pri ale instalaiei sunt intacte;
circumferina efectiv a pneurilor.
(b) Controlul respectrii dispoziiilor din partea III litera (f) punctul 3 asupra erorilor maxime tolerate n exploatare se
realizeaz cel puin o dat la ase ani. Totui, statele membre pot prevedea un interval mai scurt de inspecie
pentru vehiculele nmatriculate pe teritoriul lor. Aceste inspecii pot include nlocuirea plcuei de instalare.
4. Msurarea erorilor
Msurarea erorilor la instalare i n timpul exploatrii se realizeaz n urmtoarele condiii, considerate drept condiii
standard de testare:
vehiculul nencrcat, n condiii normale de funcionare;
presiunea pneurilor n acord cu instruciunile productorului;
uzura pneurilor n limitele permise de lege;
deplasarea vehiculului: vehiculele se deplaseaz, acionat de propriul lor motor, n linie dreapt, pe o suprafa
plan, la o viteza de 50 5 km/h. Controlul se poate efectua i pe un banc de probe adecvat, cu condiia ca
exactitatea testului s fie comparabil.
RO
28.2.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/29
ANEXA II
MARCA I CERTIFICATUL DE OMOLOGARE
I. MARCA DE OMOLOGARE
1. Marca de omologare const n urmtoarele:
(a) un dreptunghi n interiorul cruia se plaseaz litera e urmat de un numr sau o liter distinctiv pentru ara care
a emis omologarea, conform urmtoarelor semne convenionale:
Belgia 6;
Bulgaria 34;
Republica Ceh 8;
Danemarca 18;
Germania 1;
Estonia 29;
Irlanda 24;
Grecia 23;
Spania 9;
Frana 2;
Croaia 25;
Italia 3;
Cipru CY;
Letonia 32;
Lituania 36;
Luxemburg 13;
Ungaria 7;
Malta MT;
rile de Jos 4;
Austria 12;
Polonia 20;
Portugalia 21;
Romnia 19;
Slovenia 26;
Slovacia 27;
Finlanda 17;
Suedia 5;
Regatul Unit 11;
i
(b) un numr de omologare care corespunde numrului certificatului de omologare acordat prototipului de aparatur
de nregistrare sau de foaie de nregistrare sau numrului de card de tahograf, plasat n imediata apropiere a
dreptunghiului respectiv.
2. Marca de omologare se aplic pe plcua descriptiv a fiecrui echipament i pe fiecare foaie de nregistrare i pe fiecare
card de tahograf. Aceasta trebuie s nu poat fi tears i s rmn lizibil.
RO
L 60/30 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014
3. Dimensiunile mrcii de omologare prezentate mai jos (
1
) sunt exprimate n milimetri, aceste dimensiuni reprezint
minimul. Proporia dintre dimensiuni trebuie pstrat.
RO
28.2.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/31
(
1
) Aceste imagini sunt prezentate doar pentru orientare.
II. CERTIFICAT DE OMOLOGARE PENTRU TAHOGRAFE ANALOGICE
Un stat membru care a acordat o omologare emite solicitantului un certificat de omologare, al crui model este prezentat
mai jos. Atunci cnd informeaz celelalte state membre cu privire la acordarea unei omologri sau, dac este cazul, cu
privire la retragerea acesteia, statul membru n cauz folosete copii ale certificatului de omologare.
CERTIFICAT DE OMOLOGARE
Numele administraiei competente .....................................................................................................................
Notificare privind (
1
):
omologarea unui tip de aparatur de nregistrare
retragerea omologrii unui tip de aparatur de nregistrare
omologarea modelului de foaie de nregistrare
retragerea omologrii modelului foii de nregistrare
........................................................................................................................................................................................
Omologare nr. ....................................
1. Denumirea sau marca comercial ......................................................................................................................................
2. Numele tipului sau modelului ............................................................................................................................................
3. Numele productorului .........................................................................................................................................................
4. Adresa productorului ...........................................................................................................................................................
5. Prezentat pentru omologare la data de ...........................................................................................................................
6. Testat la ....................................................................................................................................................................................
7. Data i numrul testului (testelor) ....................................................................................................................................
8. Data omologrii .....................................................................................................................................................................
9. Data retragerii omologrii ....................................................................................................................................................
10. Tipul sau tipurile de aparatur de nregistrare pentru care foaia de nregistrare este destinat a fi
folosit. .....................................................................................................................................................................................
11. Locul .........................................................................................................................................................................................
12. Data ..........................................................................................................................................................................................
13. Documente descriptive anexate ..........................................................................................................................................
14. Observaii (inclusiv poziia sigiliilor, dac este cazul)
......................................
(Semntura)
(
1
) A se elimina meniunile care nu sunt aplicabile.
RO
L 60/32 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014
III. CERTIFICAT DE OMOLOGARE PENTRU TAHOGRAFE DIGITALE
Un stat membru care a acordat o omologare emite solicitantului un certificat de omologare, al crui model este prezentat
n continuare. Atunci cnd informeaz celelalte state membre cu privire la acordarea unei omologri sau, dac este cazul,
cu privire la retragerea acesteia, statul membru n cauz folosete copii ale certificatului de omologare.
CERTIFICAT DE OMOLOGARE PENTRU TAHOGRAFE DIGITALE
Numele administraiei competente ......................................................................................................................
Notificare privind (
1
):

omologarea:

retragerea omologrii:

modelului de aparatur de nregistrare

componentei aparaturii de nregistrare (
2
)

unui card de conductor auto

unui card de atelier

unui card al societii

unui card de controlor
.........................................................................................................................................................................................
Omologare nr. ....................................
1. Firma productoare sau marca ...........................................................................................................................................
2. Numele modelului .................................................................................................................................................................
3. Numele productorului .........................................................................................................................................................
4. Adresa productorului ...........................................................................................................................................................
5. Prezentat pentru omologare la data de ...........................................................................................................................
6. Laborator (laboratoare) .........................................................................................................................................................
7. Data i numrul raportului de testare .............................................................................................................................
8. Data omologrii .....................................................................................................................................................................
9. Data retragerii omologrii ....................................................................................................................................................
10. Modelul aparaturii (aparaturilor) de nregistrare cu care componenta este destinat a fi
folosit .......................................................................................................................................................................................
11. Locul .........................................................................................................................................................................................
12. Data ..........................................................................................................................................................................................
13. Documente descriptive anexate ..........................................................................................................................................
14. Observaii
......................................
(Semntura)
(
1
) A se bifa casetele relevante.
(
2
) A se preciza componenta care face obiectul notificrii.
RO
28.2.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/33