Sunteți pe pagina 1din 6

1

GHIDUL PASILOR PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE AMPLASAMENT
Pasul 1: Documentarea si informarea solicitantului de aviz de amplasament privind amplasarea unui
obiectiv in apropierea retelei electrice de distributie a energiei electrice.

De unde aflu informatii privind obtinerea avizului de amplasament? Unde trebuie sa ma
adresez ?
Informatiile privind obtinerea avizului de amplasament se pot obtine folosind canalele autorizate ale
SC CEZ Distributie SA si anume:
personal, la oricare Centru de Relatii cu Clientii al Companiei CEZ in orasele Craiova,
Calafat, Bailesti, Ramnicu Valcea, Horezu, Dragasani, Pitesti, Curtea de Arges, Campulung,
Drobeta Turnu Severin, Vanju Mare, Strehaia, Targu Jiu, Rovinari, Targu Carbunesti, Slatina,
Caracal, Corabia, Alexandria, Turnu Magurele, Rosiori de Vede, intre orele 8:00-16:00;
prin servicii de curierat, la destinatar: SC CEZ Romania SA, Centrul Back Office & Call
Center, strada Republicii, numarul 17, localitatea Targu Jiu, judetul Gorj, cod postal 210152;
prin fax, la numarul 0248524832/ 0248524834;
prin email, la adresa cez_crc@cez.ro;
telefonic, apeland Info Linia CEZ la numarul unic 0251929, program 24 de ore din 24, 7 zile
din 7, apel cu tarif normal in reteaua ROMTELECOM;
accesand site-ul www.cez.ro/infoclienti.

Pasul 2: Completarea cererii de emitere a avizului de amplasament/coexistenta.

De unde obtin cererea de emitere a avizului de amplasament/coexistenta? Cine ma poate
ajuta in completarea ei? Unde trebuie sa o depun?
Cererea de emitere a avizului amplasament insotita de chestionarul energetic se poate obtine in
mod gratuit prin unul din canalele de comunicare mai sus mentionate.
Specialistii CRC (din cadrul Centrelor de Relatii cu Clientii/ Centrul Back Office & Call Center)
asigura consultanta pentru completarea acestei cereri.
Cererea insotita de documentatia anexa poate fi depusa prin unul din urmatoarele canale de
comunicare:
personal, la oricare Centru de Relatii cu Clientii al Companiei CEZ;
prin servicii de curierat, la destinatar: SC CEZ Romania SA, Centrul Back Office & Call
Center, strada Republicii, numarul 17, localitatea Targu Jiu, judetul Gorj, cod postal 210152;
prin fax, la numarul 0248524832/ 0248524834;
prin email, la adresa cez_crc@cez.ro.
Nu uitati! Solicitati numar de inregistrare pentru orice document depus la Centrele de Relatii
cu Clientii sau la registratura institutiei.

Pasul 3: Depunerea documentatiei anexate cererii pentru emiterea avizului de amplasament.

Ce este documentatia anexata, ce trebuie sa cuprinda si de unde obtin documentele care o
compun?
Documentatia anexa este alcatuita din documentele in baza carora se emite avizul de
amplasament/ coexistenta si trebuie sa fie completa la depunerea ei. Documentatia anexa va
cuprinde :
Certificatul de urbanism in termen de valabilitate, in copie - se obtine de la emitent: Consilii
locale sau Consilii Judetene;
Planul de situatie la scara vizat spre neschimbare de emitentul Certificatului de Urbanism -
se obtine de proiectantul de specialitate si face parte din documentatia care a stat la baza
emiterii Certificatului de Urbanism;
Plan de situatie, respectiv plan privind constructiile subterane, la scara, in doua exemplare,
cu amplasarea obiectivelor investitiei, vizat de catre emitentul certificatului, anexa la
certificatul de urbanism. Din acestea trebuie sa rezulte clar coordonatele viitoarei constructii
2
sau instalatii, in plan orizontal si vertical fata de puncte de reper fixe existente in teren,
pentru a putea fi stabilita pozitia fata de retelele electrice din zona - se obtine proiectantul de
specialitate si face parte din documentatia care a stat la baza emiterii Certificatului de
Urbanism;
Copie buletin sau carte identitate reprezentant legal;
Dovada achitarii taxei de eliberarea a avizului de amplasament/coexistenta - copie dupa
chitanta sau ordinul de plata cu care s-a achitat taxa de emitere aviz de
amplasament/coexistenta;
Cererea mentionata la pasul 2 semnata si stampilata de solicitant sau imputernicitul legal.
Pentru cazurile de aviz de coexistenta se mai depun suplimentar urmatoarele documente:
Studiul de coexistenta privind calculul mecanic si stabilirea conditiilor de coexistenta intre
instalatiile electrice existente si echipamentele care se vor monta - intocmit de o societate de
proiectare atestata ANRE si va fi avizata in CTE a SC CEZ Distributie SA;
Autorizatia de functionare (Licenta de emisie) - emisa de autoritatile competente.

Documentele precizate mai sus sunt mentionate si pe cererea de emitere aviz de amplasament/
coexistenta primita.

Pasul 4 : Achitarea taxei de emitere a avizului de amplasament/coexistenta.

Cand achit taxa de emitere a avizului tehnic de amplasament/coexistenta? Unde o pot achita
si cand o pot face ?
Cand specialistul CRC constata ca documentatia depusa este completa elibereaza factura aferenta
taxei de emitere aviz de amplasament. Transmiterea facturii se poate face direct solicitantului
prezent la ghiseu sau prin posta.
Taxa de emitere aviz tehnic de racordare se poate achita numai in baza facturii emise de specialistul
CRC.
Numai dupa primirea acestei facturi, solicitantul poate achita factura in unul din conturile SC CEZ
Distributie SA specificate in factura.
Costul unui aviz de amplasament pentru o constructie sau un obiectiv in vederea obtinerii
autorizatiei legale, este reglementat si este afisat la sediile Centrelor de Relatii cu Clientii CEZ si pe
site-ul www.cez.ro.

Pasul 5: Emiterea avizului de amplasament/coexistenta.

Cand se face emiterea avizului de amplasament/coexistenta? Cum primesc acest aviz de
amplasament/coexistenta? Cat este valabil? Ce reprezinta acest aviz de
lasament/coexistenta? Ce trebuie sa fac la primirea acestui aviz?
Emiterea avizului de amplasament se face de catre operatorul de retea, SC CEZ Distributie SA, in
termenul prevazut de lege, 15 zile de la depunerea documentatiei complete.
Avizul de amplasament se primeste prin posta, la adresa din CI sau se ridica de la ghiseele CRC.
Avizul de amplasament este valabil de la data emiterii si pana la data la care care expira certificatul
de urbanism in baza caruia a fost emis; dupa aceasta perioada fiind necesara actualizarea acestuia.
Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament/coexistenta se poate face,
gratuit, la cererea adresata de titular cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, in conditiile in
care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism in baza caruia a fost
emis, iar restul conditiilor nu s-au modificat fata de momentul emiterii avizului.
Prin acest aviz de amplasament/coexistenta se stabilesc conditiile in care obiectivul poate fi
construit in apropierea retelelor de distributie. In cazul in care acest aviz nu este favorabil se
comunica solicitantului ce posibilitati are :
modificarea pozitiei obiectivului fata de amplasamentul propus, la distante minime fata de
instalatiile operatorului de retea, astfel incat acestea sa nu mai fie afectate; distantele minime
impuse de norme, aferente capacitatii energetice, in functie de categoria obiectivului, se
precizeaza in raspuns;
3
eliberarea amplasamentului, contra cost, prin devierea sau mutarea instalatiilor operatorului
de retea;
mentinerea amplasamentului, cu conditia executarii, contra cost, a unor lucrari de
modificare a instalatiilor retelei electrice rezultate ca necesare pentru indeplinirea conditiilor
de coexistenta impuse de norme.
Acest aviz de amplasament/ coexistenta constituie documentul care face parte integranta din avizele
si acordurile necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire a obiectivului si trebuie prezentat la
autoritatile care elibereaza aceste autorizatii.

Pasul 6: Scrisoare de raspuns privind imposibilitatea emiterii unui aviz favorabil de amplasament.

Ce trebuie sa fac daca nu am primit un aviz favorabil?
In scrisoarea de raspuns sunt descrisi pasii pe care trebuie sa-i urmati. In cazul in care
amplasamentul obiectivului dumneavoastra nu mai poate fi modificat se impune mutarea/devierea
retelor existente pe amplasament. In acest scop veti comanda la SC CEZ Distributie SA un Studiu
de Solutie ale caror costuri vor fi suportate de dumneavoastra. Prin acest studiu se va aproba solutia
de deviere/mutarea a instalatiilor si costurile lucrarilor. Toate costurile privind deviere/mutarea
instalatiilor electrice sunt suportate de solicitant.

Pasul 7: Incheierea contractului de deviere/mutare intre solicitant si SC CEZ Distributie SA.

Ce este contractul de deviere/mutare? Ce se intampla daca nu sunt de acord cu semnarea
lui? Unde trebuie sa-l depun dupa semnare?
Contractul de deviere/mutare reprezinta documentul oficial incheiat intre operatorul de retea SC
CEZ Distributie SA si solicitant prin care se stabilesc clauzele de realizare a lucrarilor de
deviere/mutare prevazute in studiu care s-a intocmit si a fost avizat in Comisia Tehnico-Economica a
SC CEZ Distributie SA. Sunt cuprinse in acest contract: contravaloarea lucrarilor care trebuie
achitate, termen de realizare a lucrarilor, avize, acorduri care trebuie prezentate pentru a putea
realiza lucrarile de deviere/mutare.
Refuzul semnarii contractului de deviere/mutare atrage dupa sine imposibilitatea realizarii lucrarilor
si obtinerea unui aviz de amplasament favorabil.
Solicitantul poate refuza semnarea contractului de deviere/mutare daca valoarea lucrarilor i se pare
prea mare , termenul executiei lucrarilor este prea mare etc.
Solicitantul poate opta, inaintea semnarii acestui contract pentru executia lucrarilor mentionate in
studiul de solutie cu o firma atestata ANRE, considerand ca in acest fel oferta de deviere/mutare va
fi mai avantajoasa pentru el: pret mai mic, termen mai scurt, calitate mai buna a lucrarilor etc.
Atentie! Incredintarea lucrarilor nu se face direct de solicitant catre executant ci doar prin intermediul
SC CEZ Distributie SA care este gestionarul instalatiilor electrice care urmeaza sa fie deviate/
mutate.
Contractul de deviere/mutare semnat in original, impreuna cu cererea de eliberare amplasament
semnata se vor depune la un Centru de Relatii cu Clientii.

Pasul 8: Achitarea lucrarilor prevazute in contractul de deviere/mutare.

Cum achit lucrarile de deviere/mutare? Ce trebuie sa fac dupa achitarea lor? Este nevoie sa
fac dovada achitarii tarifului?
Odata cu depunerea unui exemplar din contractul de deviere/mutare semnat, solicitantul primeste
de la un specialist CRC o factura reprezentand valoarea lucrarilor prevazute in contractul de
deviere/mutare.
Acest tarif se achita in unul din conturile SC CEZ Distributie SA specificate in factura.
Nu este necesara prezentarea unei copii a achitarii lucrarilor dar este totusi recomandata pentru
scurtarea timpilor de asteptare in procesul de deviere/mutare.
Foarte important este sa depuneti avizele si acordurile necesare realizarii devierii lucrarilor,
specificate in contractul de deviere/mutare. Intarzierea depunerii acestora poate duce la intarzierea
procesului de deviere/mutare.
4

Pasul 9: Executia lucrarilor de deviere/mutare. Punerea in functiune a lucrarilor.

Dupa achitarea tarifului prevazut in contract, cine executa aceasta lucrare? Ce trebuie sa mai
fac?
Executia lucrarilor de deviere/mutare/realizare coexistenta revine operatorului de distributie SC CEZ
Distributie SA in baza contractelor de executie incheiate cu constructorii atestati ANRE. Executia
lucrarilor se face in termenele prevazute in contract.

Pasul 10: Eliberarea avizului de amplasament favorabil.

Cand primesc un aviz de amplasament favorabil?
Operatorul de distributie SC CEZ Distributie SA elibereaza avizul de amplasament favorabil dupa
incheierea contractului de deviere/mutare/realizare coexistenta si dupa achitarea lucrarilor prevazute
in contract.5
GHIDUL PASILOR PENTRU OBTINEREA AVIZELOR DE RACORDARE IN CAZUL
SCHIMBARILOR ADMINISTRATIVE.

Pasul 1: Documentarea si informarea solicitantului de avizului de racordare in cazul in care doreste
schimbarea contractului de furnizare in urma unui act de vanzare, cumparare, inchiriere etc.

De unde aflu informatii privind obtinerea avizului de racordare? Unde trebuie sa ma adresez?
Informatiile privind emiterea avizului de racordare in cazul in care a intervenit o schimbare
administrativa a locului de consum se pot obtine folosind canalele autorizate ale SC CEZ Distributie
SA si anume:
personal, la oricare Centru de Relatii cu Clientii al Companiei CEZ in orasele Craiova,
Calafat, Bailesti, Ramnicu Valcea, Horezu, Dragasani, Pitesti, Curtea de Arges, Campulung,
Drobeta Turnu Severin, Vanju Mare, Strehaia, Targu Jiu, Rovinari, Targu Carbunesti, Slatina,
Caracal, Corabia, Alexandria, Turnu Magurele, Rosiori de Vede, intre orele 8:00-16:00;
prin servicii de curierat, la destinatar: SC CEZ Romania SA, Centrul Back Office & Call
Center, strada Republicii, numarul 17, localitatea Targu Jiu, judetul Gorj, cod postal 210152;
prin fax, la numarul 0248524832/ 0248524834;
prin email, la adresa cez_crc@cez.ro;
telefonic, apeland Info Linia CEZ la numarul unic 0251929, program 24 de ore din 24, 7 zile
din 7, apel cu tarif normal in reteaua ROMTELECOM;
accesand site-ul www.cez.ro/infoclienti.

Pasul 2: Completarea cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare si a chestionarului
energetic.

De unde obtin cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare? Cine ma poate ajuta in
completarea ei ? Unde trebuie sa o depun?
Cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare insotita de chestionarul energetic se poate
obtine in mod gratuit prin unul din canalele de comunicare mai sus mentionate.
Specialistii CRC (din cadrul Centrelor de Relatii cu Clientii/ Centrul Back Office & Call Center)
asigura consultanta pentru completarea acestor cereri si chestionare energetice.
Cererea insotita de documentatia anexa poate fi depusa prin unul din urmatoarele canale de
comunicare:
personal, la oricare Centru de Relatii cu Clientii al Companiei CEZ;
prin servicii de curierat, la destinatar: SC CEZ Romania SA, Centrul Back Office & Call
Center, strada Republicii, numarul 17, localitatea Targu Jiu, judetul Gorj, cod postal 210152;
prin fax, la numarul 0248524832/ 0248524834;
prin email, la adresa cez_crc@cez.ro.
Nu uitati! Solicitati numar de inregistrare pentru orice document depus la Centrele de Relatii
cu Clientii sau la registratura institutiei.

Pasul 3: Depunerea documentatiei anexate cererii pentru emiterea avizului tehnic de racordare
actualizat.

Ce este documentatia anexata, ce trebuie sa cuprinda si de unde obtin documentele care o
compun?
Documentatia anexa este alcatuita din documentele in baza carora se emite avizul tehnic de
racordare si trebuie sa fie completa la depunerea ei. Documentatia anexa va cuprinde:
Cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare si chetionarul energetic - se obtin de la
operatorul de retea (CEZ Distributie);
Planul de situatie la scara vizat spre neschimbare de emitentul Certificatului de Urbanism -
se obtine de la proiectantul de specialitate si face parte din documentatia care a stat la baza
emiterii Certificatului de Urbanism;
6
Copia certificatului de inregistrare la registrul comertului sau a altor autorizatii legale de
functionare emise de autoritatile competente- se obtin de la autoritatile competente Registrul
Comertului, Primarii etc.;
Actul de proprietate sau inchiriere sau orice alt inscris care atesta dreptul de folosinta asupra
terenului, incintei ori cladirii in care se constituie locul de consum pentru care se solicita
racordarea, in copie;
Copie buletin sau carte identitate reprezentant legal.