Sunteți pe pagina 1din 10

Clasa: a V-a

Profesor: Briciu Andreia - Elena


Unitatea de nvmnt: coala nr.6 V.I.Popa Brlad
Disciplina: Limba i literatura romn
Subiectul: Amintiri din copilrie de Ion !rean"
Tipul leciei: con#olidare
Scopul leciei: $e%&oltarea capacit'ii de receptare a me#a(ului #cri#) *mbo"'irea &ocabularului cu e+pre#ii noi) culti&area
#entimentelor de dra"o#te ,a' de #criitor i opera lui.
Obiective operaionale:
O
1
- # citea#c te+tul corect contient i e+pre#i&)
O

- # identi,ice autorul naratorul i per#ona(ele din te+t)


O
!
- # alctuia#c propo%i'ii cu e+pre#iile noi .re"ionali#mele/ *ntlnite *n te+t)
O
"
- # preci%e%e modurile de e+punere ,olo#ite *n te+t)
O
#
- # r#pund corect la *ntrebrile re,eritoare la con'inutul te+tului)
O
$
- # po&e#tea#c con'inutul lecturii 'innd cont de momentele #ubiectului)
O
%
- # e+tra" me#a(ul educati& al te+tului.
Strate&ia didactic:
'etode (i procedee:
) e+erci'iul con&er#a'ia lectura e+plicati& ob#er&a'ia brain#tormin" e+plo%ia #telar metoda plriilor "nditoare lucrul
cu manualul)
'i*loace didactice:
) te+t - #uport Amintiri din copilrie dup Ion !rean" plane ,ie de lucru mar0er ,i de autor &ocabulare cinci #telu'e
in#crip'ionate cu *ntrebrile- !E1 !I2E1 !32$1 42$E1 $E !E1 cr'i de po&eti ilu#tra'ii cu ca#a lui Ion !rean" cu
'inutul 2eam'ului portretul #criitorului S dezlegm tainele textelor literare Editura !armini# 6 plrii din carton colorat.
+orme de or&ani,are:
) ,rontal indi&idual pe "rupe)
-esurse temporale: 56 de minute
.iblio&rafie:
7 !rean" Ion Poveti, povestiri, amintiri Editura Emine#cu Bucureti 89:;)
* Dicionarul explicativ al limbii romne Bucureti 8996)
* Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limb i literatur romn <E! Bucureti =66>)
) Iordc?e#cu !armen S dezlegm tainele textelor literare cla#a a V-a Editura !armini# Piteti =66:)
7 !rian Ale+andru $obra @o,ia @mi?ian Alorentina imba romn manual pentru cla#a a V-a Bucureti Editura
Bumanita# Educa'ional =66;)
#/
$/
Diri*area
nvrii
01
Discuii
&enerali,atoare
12
C
5
C
D
C
8
C
5
C
>
C
8
- !um #e nume#c cu&intele ,olo#ite numai *n
anumite %one ale 'rii1
- $a'i e+emple de re"ionali#me ,olo#ite *n
<oldo&a.
7 @e d ele&ilor ca munc independent #
complete%e o ,i.
7 Ele&ii completea% e+erci'iile de pe ,ia
!reang " izvor de de dragoste i veselie#
7 @e &eri,ic cantitati& tema de aca#.
7 @e &eri,ic ,ia de lucru.
7 @unt numi'i D ele&i care # citea#c lec'ia
Amintiri din copilrie pe roluri.
7 @e adre#ea% ele&ilor *ntrebarea-
- !ine e#te per#ona(ul principal al Amintirilor din
copilrie1
7 A'i a&ut ca tem de ,cut caracteri%area lui 2ic.
7 @unt numi'i doi ele&i care cite#c caracteri%rile
,cute.
7 @e ,ac aprecieri a#upra ,elului *n care a ,o#t
caracteri%at 2ic.
7 Ele&ii #unt antrena'i *ntr-un (oc intitulat Ce ne
ntreab steluele3
7 @e cite#c de ctre ele&i *ntrebrile de pe #telu'e.
Eot ei nume#c al'i ele&i care # r#pund la
*ntrebri.
7 @e ,ac aprecieri a#upra ,elului *n care au r#pun#
ele&ii la *ntrebri.
7 @e e,ectuea% citirea #electi&-
- !iti'i ,ra"mentul *n care 2ic #e ,uriea%
urcndu-#e *n cireF .>/
- !iti'i ,ra"mentul *n care mtua *ncearc #-l ,ac
# coboareF .6/
- !iti'i ,ra"mentul *n care 2ic e pedep#it de ctre
tatl #uF .86/
7 Gntmplrile #unt pre%entate ca i cnd autorul ar
#ta pe o la&i' i ar po&e#ti.
- !are #unt mi(loacele prin care autorul creea%
con&er#a'ia
e+plica'ia
e+erci'iul
con&er#a'ia
e+plica'ia
e+erci'iul
e+erci'iul
brain#tormin"
e+erci'iul
,i de lucru
#telu'e din
carton care
au *ntrebri
#cri#e pe ele
,rontal
indi&idual
,rontal
pe "rupe
indi&idual
aprecieri
&erbale
ob#er&area
#i#tematic a
comporta-
mentului
ele&ilor
aprecieri
&erbale
aprecieri
%/
4/
5si&urarea
reteniei (i a
transferului
42
6nc7eierea
leciei
#1
C
>
C
;
C
5
C
5
puternica impre#ie de oralitate1
- !are #unt pro&erbele i %ictorile *ntlnite *n ace#t
,ra"ment1
- !e moduri de e+punere #unt ,olo#ite *n te+t1
7 Gntmplrile #unt po&e#tite cu ?a% de ctre
narator #trnind &e#elia.
- $e unde reie#e umorul *n ,ra"mentul #tudiat1
7 Ele&ii particip cu intere# la (ocul Plriile
&nditoare. Pe ma# #unt ae%ate a#e plrii de
culori di,erite. Pentru ,iecare plrie &a &eni un
copil care r#punde cerin'ei #cri#e #ub plrie. $e
a#emenea tot el poate numi al'i cole"i care #
r#pund cerin'ei.
8 plria alb: 9:+O-';5<=
>>Care este nvtura ntmplrii povestite3?
8 plria ro(ie: SPU:; C; S9'@9
>>5 procedat corect :ic3 De ce3?
8 plria nea&r: 5SP;CT; :;A5T9B;
>>Ce prere are :ic despre mtu(a 'rioara (i
despre mo( Basile3?
8 plria &alben: 5SP;CT; PO<9T9B;
>>Credei c tatl l8a iertat pe :ic3 De ce3?
8 plria albastr: CC5-9+9C=
>>Dup ce este pedepsit :ic se pocie(te sau face
7a, de neca,3?
8 plria verde: A;:;-;5<= 9D;9 :O9
>>9ma&inea,8i c ai fi tatl lui :ic3 Ce ai face
tu n locul lui3?
7 @e adre#ea% ele&ilor urmtoarele *ntrebri-
- !e critic literar a ,cut urmtoarea a,irma'ie- DGn
Amintiri din copilrie> !rean" po&e#tete
copilria copilului uni&er#al.
- !um interpreta'i acea#t a,irma'ie1
7 @unt numi'i D ele&i care au pre"tit *n #ecret o
#urpri% cole"ilor lor. Ei recit pe rnd #tro,ele
de#pre Ion !rean". 4n ele& interpretea% rolul lui
2ic.
brain#tormin"
(ocul didactic
con&er#a'ia
e+plica'ia
brain#tormin"
con&er#a'ia
e+plica'ia
plrii din
carton
pe "rupe
,rontal
,rontal
&erbale
aprecieri
&erbale
aprecieri
&erbale
aprecieri
&erbale
7 @e &or ,ace aprecieri a#upra modului *n care au
r#pun# ele&ii #e acord note #e ,ac recomandri.
7 @e acord diplome ele&ilor care #-au e&iden'iat
pe parcur#ul orei.
7 @e &a da ca tem pentru aca# e+erci'iul de la pa".
8D6-
- V-a'i a,lat &reodat *ntr-o #itua'ie a#emntoare
cu aceea trit de 2ic1 Po&e#ti'i-o pe #curt.
(ocul de rol
aprecieri
&erbale
Gntr-o ca# cu indril
cum pu'ine mai "#eti
#-a n#cut re"ele &orbei
2ic de la Bumuleti.
2e-a de#c?i# o @mrndi'
cu C%ana *n pri&iriH
cum mai deart prin ca#
co,ele cu amintiri.
Acolo-n #at la Bumuleti
rul Cana cur"e lin
parc-amintind #ub cer #enin
de cel care ne-a #cri# po&eti.
Acolo-n #at la Bumuleti
*n %&on de crn" i de talan"
*l #im'i cu tine i-l iubeti
pe cel ce ne-a iubitH pe
!IEA2JK.
C-;5:A= E 9<BO- D; D-5AOST; F9 B;S;C9;
CO:CU-S
1/ Ce&ai re&ionalismele de eGplicaia lor:
/ 6nlocuii eGpresiile
subliniate cu altele
corespun,toare
din teGt notate n
coloana alturat:
7 2ic a lsat de o parte *ntmplarea.
7 2u &oia cu nici un pre # plece.
7 <o Va#ile era un ,&rcit ca i mtua <rioara.
7 2ic (i8a luat rmas bun de la mtu.
7 9 s8a dus vestea pentru *ntmplare.
7 i-a luat %iua bun
7 i #-a du# bu?ul
7 *n ruptul capului
7 a l#at-o moart *n ppuoi
7 %"rie L brn%
7 a-'i mnca li,tiria de la cine&a
7 a da palanc la pmnt
7 &ornic
7 a #e aburca
7 (ordie
7 crpno#
7 nuia
7 primar
7 a #e urca
7 a dobor*
7 %"rcit
7 a pierde *ncrederea cui&a
Ce fi&uri
de stil
ntlnim
n lecie3
Cine l
pedepse(t
e pe
:ic3
Cnd se
petrece
ntmplare
a din teGt3
Unde se
ntoarce
:ic dup
ce a fcut
po,na3
De ce
poveste(te
naratorul
ntmplrile
la persoana 93
- 8 plria alb: $%&'()*A+,-
>>Care este nvtura ntmplrii povestite3?
- plria ro(ie: SP.%* !* S$)/$-
>>5 procedat corect :ic3 De ce3?
- 8 plria nea&r: ASP*!0* %*GA0$1*
>>Ce prere are :ic despre mtu(a 'rioara (i despre mo( Basile3?
- plria &alben: ASP*!0* P'+$0$1*
>>Credei c tatl l8a iertat pe :ic3 De ce3?
- 8 plria albastr: !A($&$!,-
>>Dup ce este pedepsit :ic se pocie(te sau face 7a, de neca,3?
- plria verde: G*%*(*A+, $D*$ %'$
>>9ma&inea,8i c ai fi tatl lui :ic3 Ce ai face tu n locul lui3?