Sunteți pe pagina 1din 82

nvmntul profesional i tehnic n domeniul TIC

Proiect cofinanat din Fondul Social European n cadrul POS DRU 2007-2013
Beneficiar Centrul Naional de Dezvoltare a nvmntului Profesional i Tehnic
str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureti-010176, tel. 021-3111162, fax. 021-3125498, vet @ tvet.ro
Titlul odulului! Reele de counicaii
"aterial de n#$are % partea &
Doeniul! E'E(TRO)&(* +& ,UTO",T&-*R&
(alificarea! Te.nician de telecounicaii
)i#el 3
200/
,UTOR!
&'&E ,)DRE& % Profesor grad didactic
(OORDO),TOR!
"&RE', '&E % Profesor grad didactic
(O)SU'T,)0*!
&O,), (1RSTE, expert CNDPT
2,3R&E', (&O3,)U expert CNDPT
,)2E', POPES(U expert CNDPT
D,), STRO&E expert CNDPT
Acest material a fost elaborat n cadrul proiectului nvmntul profesional i tehnic n
domeniul TIC, proiect cofinanat din Fondul Social European n cadrul POS DRU 2007-
2013
2
(uprin4
I. Introducere...................................................................................................................................4
II. Resurse........................................................................................................................................7
Tema 1. REELE DE TELECOMUNICAII.............................................................................8
!"a de documentare 1.1# A$ar!%!a "! e&o'u%!a re%e'e'or de te'ecomun!ca%!!.............................8
Act!&!tatea de (n&)%are 1.1.1 * Com$onente'e de +a,) a'e une! re%e'e te'e-on!ce.................1.
Act!&!tatea de (n&)%are 1.1.2 * Re%eaua te'e-on!c).................................................................11
!"a de documentare 1.2# T!$ur! de re%e'e de comun!ca%!! e'ectron!ce..................................1/
Act!&!tatea de (n&)%are 1.2.1 * E&o'u%!a re%e'e'or de te'ecomun!ca%!!....................................10
!"a de documentare 1./# To$o'o1!! de re%e'e de comun!ca%!! e'ectron!ce.............................12
Act!&!tatea de (n&)%are 1./.1.# To$o'o1!! de re%e'e de comun!ca%!! e'ectron!ce......................13
Act!&!tatea de (n&)%are 1./.2 * 4u+re%ea de te'ecomun!ca%!!..................................................2.
Tema 2: REELE PUBLICE PSTN...............................................................................................21
!"a de documentare 2.1# Re%eaua de te'e-on!e $u+'!c) 564TN7...........................................21
Act!&!tatea de (n&)%are 2.1# Re%eaua de te'e-on!e $u+'!c) 564TN7........................................20
Act!&!tatea de (n&)%are 2.2# Transm!s!a (n +anda &oca').......................................................22
Tema 3: REELE TELEFONICE PRIVATE PABX........................................................................27
!"a de documentare /# 4tructura une! re%e'e de acces $r!n 6A89.......................................27
Act!&!tatea de (n&)%are /.1# Re%eaua de acces $r!n 6A89...................................................../1
Act!&!tatea de (n&)%are /.2# Centra'e 6A89........................................................................../2
Tema 4: REELE ISDN.................................................................................................................//
!"a de documentare 4.1# 4tructura re%e'e! de t!$ I4DN........................................................//
Act!&!tatea de (n&)%are 4.1.1# 4tructura re%e'e! de t!$ I4DN................................................../7
Act!&!tatea de (n&)%are 4.1.2# Inter-e%e de acces (n re%eaua I4DN........................................./8
Tema 4: REELE ISDN................................................................................................................./3
!"a de documentare 4.2# 4er&!c!!'e re%e'e! de t!$ I4DN......................................................./3
Act!&!tatea de (n&)%are 4.2.1# Transm!s!! numer!ce $e '!n!a de a+onat cu dou) -!re
meta'!ce..................................................................................................................................42
Act!&!tatea de (n&)%are 4.2.2# Caracter!,area re%e'e! de t!$ I4DN..........................................4/
Tema 0# REELE DE CA8LU T: 5CAT:7.............................................................................44
!"a de documentare 0.1# 4tructura une! re%e'e CAT:.........................................................44
Act!&!tatea de (n&)%are 0.1.1# A$ar!%!a re%e'e! CAT:.............................................................0.
Act!&!tatea de (n&)%are 0.1.2# Re%eaua CAT:........................................................................01
!"a de documentare 0.2# Acces 'a Internet $r!n re%e'e CAT:.............................................0/
Act!&!tatea de (n&)%are 0.2.1# 4tandardu' DOC4I4...............................................................03
Act!&!tatea de (n&)%are 0.2.2# Caracter!st!c!'e transm!s!!'or +!d!rec%!ona'e "!
cu $arta;are (n -rec&en%).........................................................................................................2.
Tema 2# REELE DE ACCE4 CU AD4L<:D4L.....................................................................21
!"a de documentare 2.1# 6art!cu'ar!t)%! a'e re%e'e! de acces cu AD4L<:D4L......................21
Act!&!tatea de (n&)%are 2.1.1# Re%eaua cu acces AD4L.........................................................24
Act!&!tatea de (n&)%are 2.1.2# Caracter!st!c!'e re%e'e! cu acces AD4L...................................20
Act!&!tatea de (n&)%are 2.1./# Insta'area "! ut!'!,area unor d!s$o,!t!&e "! ec=!$amente
s$ec!-!ce accesu'u! de t!$ AD4L * !") de 'ucru...................................................................22
!"a de documentare 2.2# unc%!onarea ec=!$amente'or AD4L<:D4L.................................27
Act!&!tatea de (n&)%are 2.2.1# Te=no'o1!! AD4L "! :D4L.....................................................72
Act!&!tatea de (n&)%are 2.2.2# Modemur! AD4L "! :D4L.....................................................7/
III. >'osar.......................................................................................................................................74
I:. 8!+'!o1ra-!e..............................................................................................................................72
&5 &ntroducere
Materialul de nvare are rolul de a conduce elevul la dobndirea competenelor
,Analizeaz arhitecturi i topologii de reele de comunicaii electronice i !Identific
echipamentele reelelor de comunicaii electronice.
Domeniul: Electronic i Automatizri
Calificarea: Tehnician de telecomunicaii
Nivelul de calificare: 3
Materialul cuprinde:
- fie de documentare
- activiti de nvare
- glosar
Prezentul material de predare, se adreseaz cadrelor didactice care predau n cadrul
liceului tehnologic, profil Te.nic, calificarea Te.nician de telecounicaii5
(opetena 6
Re7ultatul
n#$$rii
Tee Eleente coponent e
Analizeaz
arhitecturi i
topologii de
reele de
comunicaii
electronice
dentific
echipamentele
reelelor de
comunicaii
electronice
Tema 1
Reele de telecounicaii
Fia de documentare 1.1.
,pariia 8i e#oluia
reelelor de
telecounicaii
Activitatea de nvare
1.1.1. (oponentele de
9a7$ ale unei reele
telefonice
Activitatea de nvare
1.1.2. Reeaua
telefonic$
Tema 1
Reele de telecounicaii
Fia de documentare 1.2.
Tipuri de reele de
counicaii electronice
Activitatea de nvare 1.2.
E#oluia reelelor de
telecounicaii
Tema 1
Reele de telecounicaii
Fia de documentare 1.3.
Topolo:ii de reele de
counicaii electronice
Activitatea de nvare
1.3.1. Topolo:ii de
reele de counicaii
electronice
(opetena 6
Re7ultatul
n#$$rii
Tee Eleente coponent e
Activitatea de nvare
1.3.2. Su9reea de
telecounicaii
Tema 2
Reele telefonice pu9lice PST)
Fia de documentare 2.1.
Reeaua de telefonie
pu9lic$ ;PST)<
Activitatea de nvare 2.1.
Reeaua de telefonie
pu9lic$ ;PST)<
Activitatea de nvare 2.2
Tran4i4ia n 9anda
#ocal$
Analizeaz
arhitecturi i
topologii de
reele de
comunicaii
electronice
dentific
echipamentele
reelelor de
comunicaii
electronice
Tema 3.
Reele telefonice pri#ate P,3=
Fia de documentare 3.
Structura unei reele de
acce4 prin P,3=
Activitatea de nvare 3.1.
Reeaua de acce4 prin
P,3=
Activitatea de nvare 3.2.
(entrala P,3=
Analizeaz
arhitecturi i
topologii de
reele de
comunicaii
electronice
dentific
echipamentele
reelelor de
comunicaii
electronice
Tema 4
Reele &SD)
Fia de documentare 4.1.
Structura reelei de tip
&SD)
Activitatea de nvare 4.1.
1 Structura reelei de tip
&SD)
Activitatea de nvare 4.1.
2 nterfee de acce4 n
reeaua &SD)
Tema 4
Reele &SD)
Fia de documentare 4.2
Ser#iciile reelei de tip
&SD)
Activitatea de invatare
4.2.1. Tran4i4ii
nuerice pe linia de
a9onat cu dou$ fire
etalice
Activitatea de nvare
4.2.2. (aracteri7area
reelei de tip &SD)
Analizeaz
Tema 5 Fia de documentare5.1
Structura unei reele
(,T>
0
(opetena 6
Re7ultatul
n#$$rii
Tee Eleente coponent e
arhitecturi i
topologii de
reele de
comunicaii
electronice
dentific
echipamentele
reelelor de
comunicaii
electronice
Reele de ca9lu T> ;(,T>< Activitatea de nvare 5.1.
1 ,pariia reelei (,T>
Activitatea de nvare 5.1.
2 Reeaua (,T>
Tema 5
Reele de ca9lu T> ;(,T><
Fia de documentare 5.2
Ser#iciile reelei de tip
&SD)
Activitatea de nvare
5.2.1. Standardul
DO(S&S
Activitatea de nvare
5.2.2. (aracteri4ticile
tran4i4iilor
9idirecionale 8i cu
parta?are n frec#en$
Analizeaz
arhitecturi i
topologii de
reele de
comunicaii
electronice
dentific
echipamentele
reelelor de
comunicaii
electronice
Tema 6
Reele de acce4 cu ,DS'6>DS'
Fia de documentare 6.1
Particularit$i ale reelei
de acce4 cu ,DS'6>DS'
Activitatea de nvare 6.1.
1 Reeaua cu acce4
,DS'
Activitatea de nvare 6.1.
2 (aracteri4ticile reelei
cu acce4 ,DS'
Activitatea de nvare 6.1.
3 &n4talarea 8i utili7area
unor di4po7iti#e 8i
ec.ipaente 4pecifice
acce4ului de tip ,DS'
Tema 6
Reele de acce4 cu ,DS'6>DS'
Fia de documentare 6.2
Funcionarea
ec.ipaentelor
,DS'6>DS'
Activitatea de nvare
6.2.1. Te.nolo:ii ,DS'
8i >DS'
Activitatea de nvare 6.2.2.
"odeuri ,DS' 8i >DS'
Absolventul nivelului trei , calificarea Tehnician de telecomunicaii, va fi capabil s
ndeplineasc sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere n funciune, ntreinere,
exploatare i reparare a reelelor de telecomunicaii, s utilizeze elementele de baz n
tehnologia informaiei i comunicaiilor. Testeaz prototipurile, concepe i realizeaz
scheme de montaj ale echipamentelor de telecomunicaii, contribuie la estimarea
2
cantitilor i costurilor materiale, la estimarea forei de munc necesare. Asigur
controlul tehnic al instalaiilor, ntreine sistemele de telecomunicaii n vederea
funcionrii conform specificaiilor i reglementrilor. Va fi capabil s localizeze i s
remedieze deranjamentele aprute n reea.
7
&&5 Re4ur4e
Prezentul material de nvare cuprinde diferite tipuri de resurse care pot fi folosite de
elevi:
- fie de documentare
- activiti de nvare
Elevii pot folosi att materialul prezent (n forma printat) ct i varianta echivalent
online.
8
Tema 1. REE!E "E TE!EC#$%&IC'II
Fi8a de docuentare 151! ,pariia 8i e#oluia reelelor de
telecounicaii
O reea de telecomunicaii corespunde unui ansamblu de linii de transmisie i noduri
(centre de comutare), dispuse astfel nct mesajele pot s treac dintr-un punct al
reelei spre oricare alt punct, prin intermediul mai multor linii i prin diverse noduri.
Evoluia convorbirilor telefonice a fost dependent de dezvoltarea reelei telefonice i a
traversat mai multe etape, identificarea cronologic fiind aproximativ urmtoarea:
necesitatea convorbirilor telefonice universale ("oricine cu oricine), a determinat
proiectarea i impunerea ca soluie tehnic (E)TR,', DE (O"UT,0&E@
necesitatea realizrii unei reele de telecomunicaii eficiente i economice, a
determinat proiectarea E(A&P,"E)TU' DE TR,)S"&S&E "U'T&P'E=,T*;
necesitatea ca legtura dintre dou telefoane s se fac fr existena unui
intermediar, a determinat proiectarea (E)TR,', TE'EFO)&(* ,UTO",T*5
Prin urmare reeaua telefonic s-a dezvoltat astfel:
mai nti au fost conectai abonaii situai n aceeai zon la un "repartitor comun
deservit de un operator, ceea ce a determinat apariia centralelor telefonice;
apoi zonele, au fost conectate ntre ele ceea ce a determinat apariia coneBiunilor
interur9ane (cabluri interurbane);
au fost gsite soluii de eficientizare economic a conexiunilor dintre centrele de
conectare a abonailor, ceea ce a determinat apariia te.nicilor de ultipleBare;
a fost soluionat realizarea seleciei n mod automat, determinnd apariia centralei
telefonice autoate.
n Fig. .1. este reprezentat schema simplificat cu componentele de baz
caracteristice reelei telefonice.
Prin multiplexare, o legtur de comunicaie este partajat n acelai timp de mai muli
utilizatori. La nceput, s-a utilizat transmisia multiplexat numai n poriunea denumit
"transfer la distan (Fig. .1). Ulterior, o dat cu dezvoltarea tehnologic s-a transmis
prin metode de multiplexare i n poriunea "transfer zonal sau n anumite situaii n
poriunea "acces pentru abonaii speciali. Exist dou procedee importante de
multiplexare: cu parta?are n frec#en$ i cu parta?are n tip.
Elementele componente ale unei reele de telecomunicaii tradiionale, pot fi clasificate
n trei categorii:
15 TER"&),'E, reprezentnd aparatele cu ajutorul crora se transmit i se
recepioneaz mesajele transportate de reea;
25 "ED&& DE TR,)S"&S&E, reprezentnd canalele de comunicaie utilizate i care
sunt realizate cu fir sau fr fir (wireless);
35 )ODUR&'E DE (O"UT,0&E, care ajut la direcionarea corespunztoare a
mesajelor i corespund primelor centrale telefonice.
Centrala telefonic automat a nceput s fie utilizat dup anul 1900. Primele centrale
automate erau realizate cu motoare electrice (pas cu pas), comutatoare rotative i relee
electromagnetice. Centralele automate digitale au fost utilizate cu prioritate dup anul
1980. O central automat este capabil s indeplineasc urmtoarele roluri:
Sesizeaz terminalul care iniiaz o cerere de convorbire i furnizeaz tonul de apel;
nterpreteaz pulsurile sau tonurile DTMF formate de abonatul chemtor;
Realizeaz conectarea spre telefonul apelat (dac acesta aparine de aceeai
central), sau spre o alt central distant cu scopul de a prelungi legtura spre
telefonul apelat.
Rolul unei centrale poate fi de conectare ntre abonaii locali (central local), sau de
direcionare spre abonatul distant (central de tranzit). O central de tranzit realizeaz
legturi ntre centrale.
Accesul
Central de
COMUTA|
E
Repartitor
de recepie
Repartitor
de transmisie
Concentrator
Cablu de
distribuie
Cablu de
transmisie
Canale de
recepie
Cablu de
transmisie
Canale
de emisie
Transferul zonal
Transferul la distan
DSTRBU|A COMUTA|A TRANSMSA
Fi:5&51 Componentele de baz ale reelei telefonice
Post
abonat
Echip.
multiplex
de
transmisie
1.
,cti#itatea de n#$are 15151 % (oponentele de 9a7$ ale unei reele
telefonice
(opetena #i7at$! Analizeaz arhitecturi i topologii de reele
Identific echipamentele reelelor de comunicaii electronice
O9iecti#ul6o9iecti#e #i7ate!
"a sfritul acestei activiti vei fi capa#ili$
s precizai componentele unei reele telefonice
s descriei rolul funcional al componentelor dintr%o reea telefonic
Durata! 30 inute
Tipul acti#it$ii! .arta conceptual$
Su:e4tii! elevii se pot organiza n grupe mici (2-3)
Sarcina de lucru!
Su:e4tii! pentru realizarea acestei activiti de nvare este necesar parcurgerea
Fiei de documentare 1.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.
Accesul
C
3 D
1
Cablu de
distribuie
2
E F
Canale
de emisie
Transferul zonal
Transferul la distan
DSTRBU|A COMUTA|A TRANSMSA
(oponentele de 9a7$ ale reelei telefonice
Post
abonat
7
11
,cti#itatea de n#$are 15152 % Reeaua telefonic$
(opetena #i7at$! Analizeaz arhitecturi i topologii de reele
Identific echipamentele reelelor de comunicaii electronice
O9iecti#ul6o9iecti#e #i7ate!
"a sfritul acestei activiti vei fi capa#ili$
s precizai termenii tehnici referitori la o reea telefonic
s asociai componenta reelei cu termenul tehnic corespunztor
Durata! 20 inute
Tipul acti#it$ii! re9u4
Su:e4tii! elevii se pot organiza n grupe mici (2-3)
Sarcina de lucru!
dentificai cuvintele lips n afirmaiile urmtoare:
15 Pentru convorbiri universale a fost proiectat ......(a).........de comutaie (1 cuvnt).
25 Conectarea unei zone de abonai dintr-un ora cu o zon de abonai din alt ora, se
face prin........(9)...........interurban (1 cuvnt).
35 Tehnicile de .......(c).........au fost utilizate pentru eficientizarea utilizrii conexiunilor
interurbane (1 cuvnt).
C5 Centrala telefonic .........(d).........a fost proiectat pentru ca orice convorbire
telefonic s se desfoare fr niciun intermediar (1 cuvnt).
D5 Prin ........(e).......se face conectarea vocal la reeaua telefonic ( 1cuvnt).
F5 Reeaua de .......(f)...... realizeaz conectarea utilizatorilor (1 cuvnt).
75 Prin........(:).........se neleg comunicaii la distan (1 cuvnt).
E5 Telefonul este un ...........(.)........terminal (1 cuvnt).
/5 Semnalul de ......(i).....tradiional necesit o sonerie electromagnetic. (1 cuvnt).
12
Plasai cuvintele gsite n careul de mai jos. n cazul unei rezolvri corecte pe coloana
(ri trebuie s obinei denumirea unei funcii importante a centralei telefonice.
a5
95
c5
d5
e5
f5
:5
.5
i5
Su:e4tii! pentru realizarea acestei activiti de nvare este necesar parcurgerea
Fiei de documentare 1.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.
1/
Fi8a de docuentare 152! Tipuri de reele de counicaii electronice
Telecomunicaiile pot fi realizate prin intermediul unor reele de transmisie a mesajelor.
O reea de telecomunicaii este alctuit din conexiunile i centralele necesare
utilizatorilor acelei reele. Evoluia reelelor de telecomunicaii a presupus:
dezvoltarea unei reele pentru transmisiile telegrafice (reeaua telegrafic);
dezvoltarea unei reele pentru transmisiile telefonice (reeaua telefonic);
dezvoltarea unei reele pentru transmisiile radio (reeaua comunicaiilor radio);
dezvoltarea unei reele pentru transmisiile de radiotelefonie celular (reeaua de
telefonie mobil);
dezvoltarea reelei pentru transmisiile NTERNET (reeaua NTERNET), etc.
Printr-o strategie ce a urmrit compatibilitatea ntre reele, au fost standardizate
echipamente de interfa corespunztoare, care permit integrarea tuturor reelelor
existente ntr-o reea mondial de telecomunicaii.
Fiecare reea are la baz unul sau mai multe medii de transmisie. De-a lungul timpului
s-au folosit pentru realizarea conexiunilor, urmtoarele medii de transmisie: legturi prin
conductoare de cupru (simetrice i nesimetrice), legturi prin unde radio, legturi prin
fibre optice.
Momente importante pentru dezvoltarea telecomunicaiilor:
Utilizarea repetorului vocal (circa 1915);
Transmisia multiplexat a convorbirilor (circa 1920);
Utilizarea cablului coaxial (circa 1940);
Lansarea sateliilor pentru comunicaii (dup 1960);
Folosirea cablului cu fibre optice (dup 1975);
Utilizarea transmisiilor de radiotelefonie mobil (dup 1980);
Utilizarea pe scar larg a comunicaiilor prin NTERNET (dup 1990).
Majoritatea reelelor de telecomunicaii aflate n prezent n exploatare au proprietatea
de a fi fost iniial reele specializate, necesitnd n cazul transmisiilor digitale
echipamente de interfa i tehnici specifice de modulaie. n acest sens se pot
delimitata:
reeaua de telegrafie, care permitea viteze digitale de transmisie sub 300 Bd ;
reeaua de telefonie clasic, ce permite transmisia de date n zona circuitului de
abonat, numai cu ajutorul modemurilor;
14
reelele publice pentru comutaia pachetelor de date, care transport datele n
conformitate cu protocolul X.25 ;
reelele de radio i televiziune, conectate prin legturi radio, prin reele de
radiorelee, sau prin cabluri coaxiale, necesitnd modemuri pentru transmisia
datelor;
reelele de comunicaii mobile, care permit conectarea la reeaua fix nvecinat,
i care suport att transmisia semnalelor vocale, ct i a semnalelor digitale ;
reelele private de radio destinate serviciilor de urgen, deintorilor de parcuri
auto, etc. ;
reelele private de telefonie (PABX=Private Automatic Branch Exchange) , care
n incinta unei ntreprinderi au utilizare privat, fiind conectate la o central
public prin una sau mai multe jonciuni ;
reelele private de calculatoare, numite LAN-uri (Local Area Network) .
n prezent, datorit progreselor tehnice i tehnologice, acest mod de abordare
unilateral a reelelor a fost abandonat, fiind stimulat abordarea ce are la baz
conceptul de reea unica independent de serviciu (SDN : ntegrated Services Digital
Network), adic o reea digital cu integrarea serviciilor.
10
,cti#itatea de n#$are 1525 % E#oluia reelelor de telecounicaii
(opetena #i7at$! Analizeaz arhitecturi i topologii de reele
O9iecti#ul6o9iecti#e #i7ate!
"a sfritul acestei activiti vei fi capa#ili$
s precizai etapele evoluiei reelelor de telecomunicaii
s precizai tipurile de reele specializate
Durata! D0 inute
Tipul acti#it$ii! re7uare
Su:e4tii! elevii se pot organiza n grupe mici (2-3)
Sarcina de lucru! realizai o prezentare de 10 minute privind evoluia reelelor de
telecomunicaii innd cont de etapele de dezvoltare a diferitelor
reele de transmisie, precum i de mediile de transmisie utilizate.
Su:e4tii! pentru realizarea acestei activiti de nvare este necesar parcurgerea
Fiei de documentare 1.2, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.
12
Fi8a de docuentare 153! Topolo:ii de reele de counicaii
electronice
Termenul topologie de reea se refer la dispunerea fizic n teren a elementelor care
compun o reea de comunicaii sau o reea de calculatoare. Topologia este un termen
consacrat, folosit cnd se fac referiri la configuraia spaial a reelei. Topologia unei
reele determin n bun msur performanele acesteia. Alegerea unei anumite
topologii influeneaz tipul de echipament necesar, posibilitatea de extindere a reelei,
modul n care este administrat reeaua. Diversitatea topologiilor presupune metode de
comunicaie diferite, iar aceste metode au o mare influen n reea. Schema bloc
simplificat a unei subreele de comunicaii este prezentat n fig. .2.
Fi:5 &52 SCHEM BLOC SUBRE|EA TC.
(T: terminal; CL: central local; J: jonciune local; CT: central de tranzit;
?E# ;onc%!une e@ter!oar) su+re%e'e! 5d!stant)77
n reeaua global de comunicaii electronice, exist topologii specifice subreelelor de
acces/distribuie i topologii specifice subreelelor de transmisie. Aceste topologii s-au
impus ca urmare unor considerente de implementare practic, de ntreinere i de
siguran n funcionare.
Topolo:ii 4pecifice di4tri9uiei!
Structuri n arbore sau radiale specifice reelei de telefonie;
Structuri prin central privat;
Structuri pentru servicii nternet (reea magistral, inel, stea);
Structuri de tip CATV (reea magistral).
('
('
('
(T
T T
T
T
T T
G
G
G G
GE G
17
Principalul avantaj al unei structuri tip arbore este economic, deoarece asigur o
lungime minim posibil a cilor de transmisie prin reeaua de comunicaii electronice.
Dezavantajul major este inexistena reelei de rezerv. n figura .3 este reprezentat o
structur tip arbore.
Fi:5 &53 STRUCTURA TP ARBORE (DE DSTRBU|E)
(T: terminal; C: concentrator; CL: central local; CT: central de tranzit)
Accesul prin central telefonic privat (PABX) se caracterizeaz prin funcionare
independent, sau n reea. Conectarea la reeaua public se poate face cu linii
analogice sau SDN. n figura .4 este desenat o stuctur de acces prin PABX.
Fi:5 &5C STRUCTURA TP PABX
T
T
T
T
T
T
T
T
(
(
(
(
('
('
(T
TELEFON 1
TELEFON n
FAX
PC
Central
PABX
18
Principala structur utilizat pentru reeaua de comunicaii electronice n zona de
transmisie este topolo:ia pla4$ ;interconectare total$<. Un asemenea tip de reea
este prezentat n figura .5. Avantajul unei interconectri totale este existena unor rute
de rezerv, iar dezavantajul principal este costul mai mare.
Fi:5 &5D STRUCTURA TP PLAS
( C: concentrator; CL: central local; CT: central de tranzit)
(T
(
(
(
( (
(
('
('
('
13
,cti#itatea de n#$are 153515! Topolo:ii de reele de counicaii electronice
(opetena! Analizeaz arhitecturi i topologii de reele de comunicaii electronice
O9iecti#ul6o9iecti#e #i7ate!
"a sfritul acestei activiti vei fi capa#ili$
s precizai semnificaia termenului de topologie de reea
s precizai tipurile de topologii specifice distri#uiei
Durata! 20 inute
Tipul acti#it$ii! .arta tip pHn7$ de p$ian?en
Su:e4tii! elevii se pot organiza n grupe mici (2-3)
Sarcina de lucru! realizai o hart tip pnz de pianjen pornind de la diversitatea
topologiilor i a avantajelor oferite de fiecare dintre ele.

Su:e4tii! pentru realizarea acestei activiti de nvare este necesar parcurgerea
Fiei de documentare 1.3, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.
2.
,cti#itatea de n#$are 15352 % Su9reea de telecounicaii
(opetena #i7at$! Analizeaz arhitecturi i topologii de reele
Identific echipamentele reelelor de comunicaii electronice
O9iecti#ul6o9iecti#e #i7ate!
"a sfritul acestei activiti vei fi capa#ili$
s identificai #locurile componente ale unei su#reele de telecomunicaii
s precizai tipurile de topologii specifice distri#uiei
Durata! 10 inute
Tipul acti#it$ii! .arta conceptual$
Su:e4tii! elevii se pot organiza n grupe mici (2-3)
Sarcina de lucru! completai denumirea blocurilor componente (numerotate cu cifre de
la 1 la 5) ale unei subreele de telecomunicaii reprezentate n figur:
Su:e4tii! pentru realizarea acestei activiti de nvare este necesar parcurgerea
Fiei de documentare 1.3, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.
2
2
2
3
1 1
1
1
1 1
C
G
C C
Fi
:5&
51
1

S
D
N
s
w
it
c
h
21
Tema )* REE!E +%,!ICE +-T&
Fi8a de docuentare 2! Reeaua de telefonie pu9lic$ ;PST)<
PST) (Public Switching Telecommunication Network) este o reea de circuite comutate,
utilizat iniial pentru comunicaii vocale.
Evoluia reelei PSTN:
- la nceput a fost o reea de linii cu fire conductoare, destinat n exclusivitate
telefoniei analogice;
- apoi s-a transformat ntr-o reea n cea mai mare parte digital, care deservete
att telefonie fix (analogic sau digital) ct i telefonie mobil celular.
Canalul digital de baz n reeaua PSTN are debitul de 64 kb/s i corespunde canalului
vocal de circa 4 KHz (300 Hz 3400 Hz). n figura .6 este reprezentat simplificat
modul de utilizare a reelei de tip PSTN.
Fi:5&5F ROLUL RE|ELE PST)
Transportul semnalelor digitale se realizeaz:
- n vechea reea PSTN cu ajutorul unor interfee specializate, plasate n zona de
acces;
- n reeaua PSTN modernizat prin transmisii de tip PDH i n tot mai multe
situaii prin transmisii de tip SDH.
Caracteristicile cele mai importante ale reelei PSTN:
Atribuirea resurselor necesare pentru transportul mesajelor se face permanent pe
toat durata comunicaiei
22
Comunicaia este bidirecional, fiind optimizat pentru banda vocal de la 300 Hz
la 3400 Hz
Transmisia informaiilor numerice se poate realiza cu ajutorul unui modem
Mediul de transmisie este divers: perechi de cupru, fibre optice, legturi radio.
n figura .7 este reprezentat modul de utilizare al reelei PSTN att de telefonia mobil,
ct i de un abonat dintr-o societate cu central PABX.
Fi:5 &57 MODUR DE UTLZARE A RE|ELE PST)
Tran4i4ia n 9anda #ocal$5
O linie de transmisie pentru telecomunicaii este caracterizat n primul rnd de banda
de frecvene pe care poate s o transmit, sau prin numrul canalelor de transmisie.
Benzile de frecven ale celor mai importante linii de transmisie sunt urmtoarele:
0..150 KHz pentru linia aerian
0..550 KHz pentru liniie metalice simetrice din cabluri
0..60 KHz pentru liniile simetrice pupinizate din cabluri
0..60 MHz pentru liniile coaxiale
Banda frecvenelor care pot fi transmise pe linia aerian este limitat de:
zgomotul produs de staiile de radioemisie pe unde lungi
parametrii liniei.
Centru
de comutaie
celular
celular
PST)
Central
P3,=
Telefon de
interior
PCM
Anten
staie
celular
O legtur telefonic se poate realiza prin trei moduri de transmisie:
transmisia n banda vocal;
transmisia multiplexat n frecven;
transmisia multiplexat n timp.
2/
Pentru legtura de la abonat la central, n transmisiile n banda frecvenelor vocale, se
folosete linia metalic cu 2 fire (linia aerian sau linia torsadat din cabluri). Pentru
legturi la distane mari s-au practicat transmisii n banda vocal pe 4 fire (dou
perechi din cablu), pentru evitarea apariiei unor oscilaii posibile.
Atenuarea maxim a unei linii de transmisie n banda vocal (msurat la 800 Hz), nu
trebuie s depeasc 10 d3. Aceast condiie determin lungimile maxime ale liniilor
metalice folosite la transmisia fr amplificare n banda vocal:
250 Km pentru linia aerian cu fire din cupru cu diametrul de 3 mm;
60 Km pentru linia aerian cu fire din oel cu diametrul de 3 mm;
15 Km pentru linia nepupinizat din cablu cu fire din cupru de 0,9 mm;
25 Km pentru linia nepupinizat din cablu cu fire din cupru de 1,4 mm;
50 Km pentru linia pupinizat din cablu cu fire din cupru de 0,9 mm.
Pentru realizarea circuitelor telefonice de frecven vocal se utilizeaz linii aeriene cu
fire din cupru dur, din bronz, sau din oel i a liniilor pupinizate sau nu din cabluri.
Dezavantajele liniilor aeriene:
au o atenuare relativ mai mic, dar costul conductoarelor este mai mare,
necesitatea unei rezistene mecanice impunnd seciuni mult mai mari.
au limitat numrul transmisiilor telefonice de frecven vocal care se pot realiza
pe un traseu aerian. Datorit nlimii stlpilor i distanei dintre fire ( 20 cm), nu
s-au putut realiza simultan mai mult de 30 transmisii. Un numr mai mare de
transmisii n banda vocal se pot realiza prin folosirea liniilor simetrice din cablul
pupinizat, sau nepupinizat.
Perechile de conductoare ale liniilor metalice de transmisie n banda vocal sunt
conectate n centrala telefonic printr-un transformator de linie.
Funciile transformatorului de linie:
adaptarea dintre impedana caracteristic a liniei metalice i impedana
echipamentului din central;
separarea galvanic a liniei fa de echipament, necesar pentru protecia
echipamentului fa de tensiunile induse n linie;
24
adaptarea de la o linie aerian la o linie din cablu urban i apoi de la linia din cablu
la echipamentul din central (cazurile cnd liniile aeriene nu pot fi instalate n
localiti).
20
(onclu7ii:
transmisia n banda vocal se face de cele mai multe ori pe 2 fire (excepia
provenind de la transmisia n band vocal la distane mari)S
transmisia multiplexat (n nalt frecven) se face n majoritatea cazurilor pe 4
fire (excepia provenind de la transmisia multiplexat pe o pereche aerian).
22
,cti#itatea de n#$are 251! Reeaua de telefonie pu9lic$ ;PST)<
(opetena! Analizeaz arhitecturi i topologii de reele de comunicaii electronice
O9iecti#ul6o9iecti#e #i7ate!
s identifice caracteristicile de #az ale reelei &'T(
s precizeze elementele care condiioneaz transmisia telefonic n #anda de
#az
s precizeze funciile transformatorului de linie
Durata! 20 inute
Tipul acti#it$ii! .arta tip pHn7$ de p$ian?en
Su:e4tii! elevii se pot organiza n grupe mici (2-3)
Sarcina de lucru! realizai o hart tip pnz de pianjen pornind de la structura unei
reele PSTN n care s se regseasc modalitile de transport a
semnalelor digitale, modurile de realizare a unei legturi telefonice,
benzile de frecven ale liniilor de transmisie, funciile
transformatorului de linie.
Su:e4tii! pentru realizarea acestei activiti de nvare este necesar parcurgerea
Fiei de documentare 2.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.
27
,cti#itatea de n#$are 252! Tran4i4ia n 9anda #ocal$
(opetena!
Analizeaz arhitecturi i topologii de reele
Identific echipamentele reelelor de comunicaii electronice
O9iecti#ul6o9iecti#e #i7ate!
s identifice caracteristicile liniilor aeriene necesare realizrii unei transmisii n
#anda vocal
s precizeze elementele care condiioneaz transmisia telefonic n #anda de
#az
Durata! 20 inute
Tipul acti#it$ii! re7uare
Su:e4tii! elevii se pot organiza n grupe mici (2-3)
Sarcina de lucru! realizai o prezentare de 5 minute privind liniile utilizate pentru
realizarea unei transmisii n banda vocal , innd cont de banda de
frecven, de tipul liniei i lungimea acesteia.
Su:e4tii! pentru realizarea acestei activiti de nvare este necesar parcurgerea
Fiei de documentare 2.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.
28
Tema .* REE!E TE!E/#&ICE +RI0'TE +',1
Fi8a de docuentare 3! Structura unei reele de acce4 prin P,3=
STRU(TUR, U)E& RE0E'E DE ,((ES PR&) +',1
Definiie! Centrala proprie de ntreprindere tip PABX (&rivate Automatic )ranch
e*change) este o minicentral telefonic destinat unui grup de utilizatori, spre
deosebire de centrala clasic utilizat de companiile de telecomunicaii pentru a oferi
servicii tuturor utilizatorilor posibili.
Prima minicentral manual PMBX (&rivate +anual )ranch e*change) era destinat
diverselor societi particulare, sau guvernamentale.
Fi:5 &5E CENTRAL PRVAT MANUAL
Automatizarea comutaiei (mai nti electromecanic i mai trziu electronic) a
determinat apariia minicentralelor PABX.
,eoarece astzi comutaia automat este generalizat, denumirea &A)* este
tot mai frecvent nlocuit cu &)* -&rivate )ranch e*change./
nterconectarea prin PABX permite concentrarea traficului propriu unei societi, spre
reeaua PSTN. Posesorul de central PABX dispune de obicei i de reea proprie de
calculatoare, pentru care are nevoie de acces la nternet. De regul, traficul rezultant
poate fi satisfcut printr-o legtur cu exteriorul de cel puin 2048 Kbps. Un astfel de
debit corespunde multiplexului primar PCM.
23
Componena multiplexului primar PCM:
un canal pentru sincronizare
un canal pentru semnalizare
30 canale pentru comunicaii.
Prin utilizarea echipamentelor specifice multiplexului primar, legtura de 2048 Kbps
poate fi realizat pe dou perechi cu conductoare de cupru (dou linii de abonat). Cele
dou perechi metalice cu ajutorul tehnologiei de multiplexare nlocuiesc 30 de linii de
abonat. n situaiile cnd traficul este foarte mare, legtura cu exteriorul este realizat
prin fibr optic. n figura .9 este reprezentat o schem posibil de conexiuni n cazul
unui acces prin PABX.
Fi:5&5/ CONEXUNE PRN P,3=
O central PABX permite interconectarea utilizatorilor din interiorul societii deservite,
fr a folosi reeaua PSTN exterioar. n cazul cnd abonatul chemat este din exterior,
centrala PABX selecteaz automat canalul de ieire spre reeaua PSTN. &rin urmare
centralele telefonice private sunt capa#ile s funcioneze independent sau n reea, iar
conectarea la reeaua pu#lic se poate face pe linii analogice sau I',(/
Serviciile posibile prin PABX:
transmisii telefonice
transmisii fax
transmisii de date.
Dintre avantajele acestui tip de acces, urmtoarele sunt evidente:
P,3=
Reea
PST)
/.
Reducerea costurilor la convorbirile de interior
Utilizarea eficient a conexiunii dedicate legturii cu reeaua PSTN
Folosirea eficient a serviciilor nternet
Blocurile componente ale unei centrale PABX (figura .10):
Blocul de comutaie automat
Blocul de prelucrare i control a cererilor de utilizator
Bateria electric de alimentare
Regleta de conexiuni la terminalele de interior
Regleta de conectare extern la PSTN
Funcii de baz ale unei centrale PABX:
15 Stabilirea conexiunilor (circuitului) dintre 2 utilizatori
25 Meninerea conexiunilor (circuitului) pe toat durata cerut de utilizatori
35 Deconectarea la cererea utilizatorilor
C5 nregistrarea unor informaii de taxare
Faciliti oferite de diverse centrale PABX:
Csu vocal (mesagerie vocal)
Rspuns vocal interactiv
Apel de tip conferin
(O"UT,0&E
,UTO",T*
PRE'U(R,RE
+&
(O)TRO'
(O)E=&U)& &)TER)E
3
,
T
E
R
&
E
(
O
)
E
=
&
U
)
E
E
=
T5
reea
PST)
Fi:5 &510 SCHEMA BLOC A UNE CENTRALE P,3=
T
1
T
n
/1
Afiare nume utilizator (serviciu hotelier)
Blocare acces extern (,Nu deranjai)
nterfa pentru acces direct spre reelele de telefonie celular, determinnd
costuri mai mici pentru societate
Posibilitate de parolare a oricrui telefon conectat la central
(entrala telefonic$ &P-P3=
mbin funcionalitile standard ale centralelor telefonice clasice de tip PABX cu
avantajele i beneficiile tehnologiei VoP (0oice over Internet &rotocol7.
comut apeluri dinspre i nspre orice reea de voce existent: PSTN, SDN,
reea celular.
este uor de interconectat cu sistemele de telefonie bazate pe standarde clasice
de comutaie sau cu sisteme de tip VoP, putnd fi folosit ca o extensie a
centralelor deja implementate.
realizarea unei centrale P-PBX presupune un calculator, un program de
aplicaie i cartele specializate (plci PC).
permite abonailor conectai s efectueze convorbiri ntre ei i s se conecteze
ctre oricare alt telefon din exterior. Semnalul vocal ,VoP parcurge cea mai
mare parte a transmisiei sub forma pachetelor P, prin reeaua nternet. El este
apoi transformat n semnal vocal normal i introdus n reeaua telefonic prin
intermediul unui echipament ,gateway (swich de telefonie). Exist dispozitive
hardware VoP, care realizeaz conversia vocii n pachete P. Acestea permit
conectarea la nternet i efectuarea convorbirilor telefonice internaionale fr
ajutorul unui PC. n acest caz, conectarea telefonului hardware la nternet se
face similar unui PC, prin adres P. La cele dou capete ale unei conexiuni VoP
pot fi calculatoare, hardware VoP, telefoane clasice sau aparate fax, n orice
combinaie.
/2
,cti#itatea de n#$are 351! Reeaua de acce4 prin P,3=
(opetena! Analizeaz arhitecturi i topologii de reele de comunicaii electronice
Identific echipamentele reelelor de comunicaii electronice
O9iecti#ul6o9iecti#e #i7ate!
s identifice #locurile componente ale unei centrale &A)*
s precizeze funciile de #az i facilitile unei centrale &A)*
s precizeze caracteristicile unei centrale I&%&)*
Durata! 20 inute
Tipul acti#it$ii! peer learnin: ;etoda :rupurilor de eBperi<
Su:e4tii! elevii se pot organiza n 4 grupe de lucru
Sarcina de lucru! Fiecare echip trebuie s rspund la cte o cerin din lista de mai
jos.. Pentru acest lucru avei la dispoziie 10 minute. Dup ce ai devenit ,experi n
tema studiat, reorganizai grupele astfel nct n grupele nou formate s existe cel
puin o persoan din fiecare grup iniial. Timp de 10 minute vei mpri cu ceilali
colegi din grupa nou format cunotinele acumulate la pasul anterior.
Realizarea schemei bloc a unei centrale PABX
Funcii de baz, servicii i faciliti oferite de PABX
Efectuarea convorbirilor ntre abonaii conectai la o central P-BPX i
conectarea lor ctre oricare alt telefon din exterior.
Caracterizarea unei centrale P-PBX i precizarea componentelor necesare
realizrii acesteia
Su:e4tii! pentru realizarea acestei activiti de nvare este necesar parcurgerea
Fiei de documentare 3, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.
//
,cti#itatea de n#$are 352! (entrale P,3=
(opetena! Analizeaz arhitecturi i topologii de reele de comunicaii electronice
Identific echipamentele reelelor de comunicaii electronice
O9iecti#ul6o9iecti#e #i7ate!
s identifice cauzele apariiei centralelor &A)*
s precizeze condiiile care au permis proiectarea acestor tipuri de centrale
Durata! 20 inute
Tipul acti#it$ii! pro9leati7area
Su:e4tii! elevii se pot organiza n 4 grupe de lucru
Sarcina de lucru! Fiecare echip trebuie s rspund la ntrebarea ,De ce a fost
necesar s se proiecteze o central PABX ? . Pentru acest lucru avei la dispoziie 10
minute. Dup ce ai devenit ,experi n tema studiat fiecare grup va face o scurt
prezentare a materialului realizat. Rezultatul activitii echipelor va fi concretizat ntr-un
eseu de o pagin.
Su:e4tii! pentru realizarea acestei activiti de nvare este necesar parcurgerea
Fiei de documentare 3, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.
/4
Tema 2* REE!E I-"&
Fi8a de docuentare C51! Structura reelei de tip &SD)
STRU(TUR, RE0E'E& T&P &SD)
-tructura
Reeaua de telecomunicaii a evoluat spre &SD) (reea digital cu integrarea serviciilor).
Evoluia serviciilor oferite:
- servicii de band ngust (canale de 64 kbit/s sau n x 64 kbit/s, unde n<30);
- servicii de band larg (debite mari n linie: 155 Mbit/s, 244 Mbit/s, 622 Mbit/s),
ca urmare a dezvoltrii nternetului.
nainte de apariia reelei SDN sistemul telefonic era privit ca o reea dedicat
transmisiilor vocale, cu posibiliti de a permite un anumit tip de transmisiuni de date.
Caracteristicile unei reele SDN:
permite transmisia de voce i de date (sub form digital) pe tradiionala reea de
acces cu fire de cupru.
abonatul SDN cu acces pe fire de cupru poate utiliza minim 2 conexiuni simultane
n oricare combinaie (voce, video, fax, date) pe respectiva linie.
reeaua SDN funcioneaz ca un sistem de telefonie cu comutaie de circuite, dar
pe de alt parte permite transportul informaiilor digitale prin comutaie de pachete
specific reelei nternet.
Denumiri acceptate pentru interfeele de acces n reeaua SDN:
nterfaa de baz ,3R, ()asic 1ate Access)
nterfaa primar ,PR, (&rimar2 1ate Access)
SDN de band larg ,3-&SD) ()road#and I',()
,cce4ul de tip 3R,!
- const n 2 canale cu viteza de 64 Kb/s i un canal pentru semnalizri cu viteza de
transmisie 16 Kb/s, rezultnd un total de 144Kb/s;
- tip de acces destinat abonailor particulari conectai la central prin intermediul
firelor de cupru, dar cu condiia ca distana de conectare s fie mai mic de 5,5 Km.
/0
Dac distana este mai mare, conectarea SDN necesit echipamente de
regenerare, care mresc costul serviciului.
,cce4ul de tip PR,!
- este caracteristic multiplexului primar PCM de tip E1, sau T1.
- conectarea la centrala SDN se face pe 4 fire de cupru, cte 2 conductoare pentru
fiecare sens de transmisie. Multiplexul E1 corespunde la un debit de 3264 Kb/s,
adic 2048 Kb/s (30 canale pentru mesaje digitale + 2 canale pentru semnalizri).
Multiplexul T1 corespunde la un debit de 2464 Kb/s, adic 1544 Kb/s (23 canale
pentru mesaje digitale + 1 canale pentru semnalizri);
- tip de acces folosit n mare msur pentru conectarea centralelor PABX la centrala
SDN.
n figura .11 este reprezentat modul de conectare al unui abonat la reeaua SDN.
Semnificaia notaiilor din figura .11:
NT1 este terminal de reea SDN, care asigur interfaa dintre central i linia
de abonat pe dou fire de cupru, n vederea transmisiei digitale de 144 Kb/s.
NT2 este terminal de reea (la abonat), care realizez interfaa de la
transmisia digital pe dou fire la transmisia pe 4 fire (emisie/recepie) n
terminalul SDN/non SDN.
TA reprezint adaptorul pentru terminalul non SDN
U este o conexiune de la central spre abonatul BRA pe dou fire
R
S
T
U
S
S
T
T
U
U
Term.
non SDN
Term.
SDN
Term.
SDN
TA
NT2 NT1
NT2
NT1
NT2
NT1
Reea
coutat$
Reea de
pac.ete
Reea
pri#at$
SDN
switch
/2
T reprezint linia de abonat pe 2 fire de cupru
S reprezint o conexiune pe 4 fire (cte 2 pentru fiecare sens)
R reprezint conexiunea dintre un terminal non SDN i adaptorul SDN
3-&SD) permite debite ncepnd de la 2 Mb/s la peste 600 Mb/s. La aceste viteze se
utilizeaz modul de transfer ATM 5As2nchronous Transfer +ode7.
Transferul asincron ATM este utilizat n transmisiile cu comutaie de pachete
caracteristice comunicaiilor prin nternet, sau n transmisiile cu comutaie de celule
caracteristice comunicaiilor de tip B-SDN.
Tehnica de transfer ATM:
- transfer pachetele de date, sau celulele de informaii n mod asincron pe circuitul
de comunicaie.
- fiecare celul sau pachet, conine explicit informaia de rutare n "headerul
("antetul) asociat.
- celulele care provin de la utilizatori diferii, conin informaiile de rutare n "antet i
vor putea parcurge circuitul ntr-o ordine arbitrar, ceea ce permite o multiplexare
statistic a canalelor cu transfer ATM.
- celulele sau pachetele aparinnd aceluiai utilizator pot fi transmise la intervale
neregulate.
"odul ,T"5 Modul de transfer asincron folosit n comunicaiile de tip B-SDN, este
asociat cu evoluia comutaiei de pachete, fiind o tehnic de transmisie bazat pe
"celule informaionale i orientat pe conexiune. S-a dezvoltat ca urmare existenei
unor cereri de servicii de tip B-SDN (servicii care necesit band larg, avnd nevoie
de canale cu trafic de mare vitez : 2 600 Mbps).
Deosebiri ntre cele dou tipuri de servicii, SDN i B-SDN:
- dac n cadrul SDN este disponibil o lrgime de band mai mic de 2 Mbps
(n64 Kbps), n cadrul serviciilor B-SDN sunt disponibile lrgimi de band care
depesc 2 Mbps i pot atinge 600 Mbps ;
- dac serviciile SDN folosesc un transfer dependent de operatorul de reea ( transfer
prin comutaie de circuite, sau transfer prin comutaie de pachete), n cazul
serviciilor B-SDN se folosete numai modul de transfer asincron ATM.
/7
Serviciile de tip B-SDN necesit cerine specifice. Fa de soluia instalrii unei reele
individuale pentru fiecare serviciu B-SDN, care cu greutate s-ar fi dezvoltat (instalare i
ntreinere scump), s-a preferat soluia unei reele unice, flexibile, care s fie capabil
s transfere toate tipurile de servicii i s fie deschis cerinelor viitoare. Soluia
recomandat de CCTT a fost modul de transfer asincron "ATM, o tehnic ce se
caracterizeaz prin multiplexarea i comutaia unor pachete de dimensiuni mici, numite
"celule.
Caracteristicile modului de transfer ,ATM:
- simplitate i rapiditate a comutaiei de circuite;
- flexibilitate a comutaiei de pachete cu adresare explicit.
Celula ATM este o succesiune cu o lungime de 53 octei, informaia tip "antet ocupnd
5 octei, iar informaia pentru utilizator ocupnd restul de 48 octei. Proiectanii
transmisiei ATM au propus celule de date cu dimensiuni mici cu scopul de a reduce
ntrzierile variabile posibile (,jitter), care apar la transportul multiplexat al unui flux de
date. Acest aspect este foarte important n cazul transmisiilor vocale, deoarece n mod
natural la recepie se face conversia din digital n analog, iar o convorbire este un
proces cu desfurare n timp real.
/8
,cti#itatea de n#$are C5151! Structura reelei de tip &SD)
(opetena! Analizeaz arhitecturi i topologii de reele de comunicaii electronice
Identific echipamentele reelelor de comunicaii electronice
O9iecti#ul6o9iecti#e #i7ate!
s identifice tipurile de interfee de acces n reeaua I',(
s precizeze caracteristicile reelei de tip I',(
s precizeze caracteristicile fiecrui tip de acces n reeaua I',(
Durata! 30 inute
Tipul acti#it$ii! cu9ul
Su:e4tii! elevii se vor organiza n 6 grupe de lucru
Sarcina de lucru! Folosii un cub care semnific, n mod simbolic, tema ce urmeaz a fi
explorat: 'tructura I',(. Cubul are nscrise pe fiecare dintre feele sale ,escrie,
Compar, Analizeaz, Asociaz, Aplic, Argumenteaz/ Pe tabl, profesorul detaliaz
cerinele de pe feele cubului cu urmtoarele:
De4crie! Descrie accesul de tip BRA
(opar$: Compar accesul de tip BRA cu cel de tip PRA.
,nali7ea7$: Tehnica de transfer ATM.
,4ocia7$: Asociai debitele 32x64 Kb/s i 24x64 Kb/s cu multiplexul T1 i multiplexul
E1
,plic$! Care sunt transmisiile n care se utilizeaz transferul asincron ATM
,r:uentea7$! Proiectanii transmisiei ATM au propus celule de date cu dimensiuni
mici. Argumentai.
Reprezentantul fiecrei echipe va rostogoli cubul. Echipa sa va explora tema din
perspectiva cerinei care a czut pe faa superioar a cubului i va nregistra totul pe o
foaie de flip-chart.
Su:e4tii! pentru realizarea acestei activiti de nvare este necesar parcurgerea
Fiei de documentare 4.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.
/3
,cti#itatea de n#$are C5152! &nterfee de acce4 n reeaua &SD)
(opetena! Analizeaz arhitecturi i topologii de reele de comunicaii electronice
Identific echipamentele reelelor de comunicaii electronice
O9iecti#ul6o9iecti#e #i7ate!
s identifice tipurile de interfee de acces n reeaua I',(
s precizeze caracteristicile fiecrui tip de acces n reeaua I',(
Durata! 20 inute
Tipul acti#it$ii! peer learnin: ;etoda :rupurilor de eBperi<
Su:e4tii! elevii se vor organiza n 3 grupe de lucru
Sarcina de lucru! Fiecare echip trebuie s rspund la cte o cerin din lista de mai
jos. Pentru acest lucru avei la dispoziie 10 minute. Dup ce ai devenit ,experi n
tema studiat, reorganizai grupele astfel nct n grupele nou formate s existe cel
puin o persoan din fiecare grup iniial. Timp de 10 minute vei mpri cu ceilali
colegi din grupa nou format cunotinele acumulate la pasul anterior.
Accesul de tip BRA
Accesul de tip PRA
Accesul B-SDN
Su:e4tii! pentru realizarea acestei activiti de nvare este necesar parcurgerea
Fiei de documentare 4.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.
4.
Tema 2* REE!E I-"&
Fi8a de docuentare C52! Ser#iciile reelei de tip &SD)
SER>&(&&'E RE0E'E& T&P &SD)
-ervicii
Reeaua de band larg este destinat integrrii serviciilor, care pot fi servicii de
transmitere voce, date sau imagini. Aceste servicii au caracteristici foarte variate,
singurul element comun fiind acela c informaiile sunt transmise prin semnale digitale.
ntegrarea acestor servicii, accesibile printr-o reea unic de telecomunicaii de band
larg, impune utilizarea unor tehnici noi de comunicaie, care s posede urmtoarele
caracteristici:
s accepte debite binare foarte diferite;
s accepte o fluctuaie a benzii de trecere n timpul aceleiai comunicri;
s permit modificarea exigenelor referitoare la controlul erorii, n funcie de
solicitri.
Prin utilizarea SDN de band larg bazat pe ATM, cu o reea de transmisie realizat
cu fibre optice, se asigur abonatului acces de la terminalul su la orice tip de serviciu.
Aceast evoluie influeneaz structura topologic a reelei de telecomunicaii.
n cazul conectrii SDN la nternet, viteza oferit de accesul BRA este 128 Kb/s, ceea
ce este mai mult dect maximul posibil obinut prin modem (56 Kb/s, dar cu o linie fr
zgomot!). Legturile pe 4 fire de cupru ofer viteze mult mai mari.
Reeaua SDN poate fi privit ca un ansamblu de servicii i echipamente digitale,
amplasate pe primele trei straturi ale modelului OS (nivelul fizic/interfa, nivelul
legturii de date, nivelul reea), acestea permind accesul simultan la servicii de voce
i de date. n cazul serviciului de videoconferin, reeaua SDN permite transmisii
simultane de convorbiri, imagini, texte, ntre mai muli abonai.
Succesul tehnologiei SDN poate fi discutat din dou puncte de vedere:
pe de o parte, accesul BRA oferit ca o alternativ mai performant dect
accesul prin modem pe fire de cupru, n momentul de fa este depit de
performanele accesului prin ADSL
41
pe de alt parte, accesul PRA este o reuit SDN, mai ales dac reeaua
telefonic este privit ca o plas de fire conectate n centre de comutare
SDN i prin urmare contientizm modul de conectare al centralelor PABX
Abordarea serviciilor SDN implic un transfer digital.
Accesul de baz, denumit "SDN - BRA, asigur transmisii de date la
viteze de 144 Kb/s pe o pereche tradiional de 2 fire din cupru.
Accesul primar, denumit "SDN PRA, asigur transmisii la viteza de
2048 Kb/s pe dou perechi de 2 fire din cupru.
Exist posibilitatea de acces multiplu, cnd mai multe terminale sunt conectate la
aceeai linie digital.
n accesul "SDN BRA, pot fi conectate 8 terminale cu 8 numere de
selecie, dintre care 2 pot funciona simultan (sunt disponibile 2 canale B).
n cazul "SDN PRA, se pot instala un numr practic nelimitat de posturi
suplimentare, dintre care 30 pot funciona simultan.
Pentru a folosi linia de abonat cu dou fire metalice, la transmisii numerice n ambele
sensuri, sunt necesare tehnici de prelucrare complexe. n primul rnd trebuie eliminat
componenta de c.c. care ar rezulta n linie datorit impulsurilor binare. Prin urmare, se
utilizeaz un cod de linie ternar (uneori cuaternar) cu component continu nul. De
asemenea, n cazul funcionrii duplex, cnd au loc transmisii numerice simultane n
ambele sensuri, semnalul reflectat (ecoul) pe o linie lung poate fi comparabil cu
semnalul recepionat (puternic atenuat de linia lung). Se impune evident eliminarea
efectelor ecoului.
+etoda anulrii ecoului se bazeaz pe calcularea automat i adaptiv a
semnalului de ecou, corespunztor transmiterii datelor pe o linie fizic, urmat de
scderea acestuia din semnalul de date recepionat. Aceast metod implic utilizarea
unor componente specializate n anularea ecoului (circuite integrate VLS) i circuite
difereniale, care realizeaz trecerea de la 2 la 4 fire i de la 4 la 2 fire. Dimensionarea
circuitelor difereniale se face avnd n vedere variaia impedanei buclei n domeniul
frecvenelor de lucru.
42
Serviciile oferite de SDN sunt mult mbuntite comparativ cu cele posibile n reeaua
clasic:
n reeaua PSTN utilizarea simultan a mai multor aparate de comunicaie
necesit o linie pentru fiecare aparat. Prin urmare, ar fi nevoie de o linie
pentru Fax, alta pentru telefon, alta pentru PC, etc. O asemenea abordare
este complicat de instalat i cost mult.
Prin tehnici de rutare bine proiectate, informaiile digitale provenite de la
diverse surse pot s fie direcionate ctre destinaiile corecte. Cu o singur
linie digital, se pot realiza comunicaii simultane n mai multe direcii, la
parametri optimi, fr zgomote i fr interferene. Tehnologia SDN este
esenial, deoarece serviciile digitale integrate pot fi asigurate utiliznd o
interfa integrat i standardizat.
Dac n sistemul clasic de telefonie stabilirea unei conexiuni prin modem
dureaz ntre 30 i 60 secunde, n reeaua SDN stabilirea unei conexiuni
se face n mai puin de 2 secunde (se trimite un pachet de semnalizare
digital pe un canal separat de canalul de comunicaie). n plus,
echipamentul telefonic SDN este capabil s afieze numrul de telefon al
chemtorului i s direcioneze mesajele spre PC, Fax, sau telefon.
Reelele de band larg pot permite:
- apeluri multi-media, cu cel puin 2 conexiuni (de voce i de imagine);
- conexiuni punct la multipunct (distribuie TV);
- conexiuni multipunct la multipunct (videoconferine).
4/
,cti#itatea de n#$are C5251! Tran4i4ii nuerice pe linia de a9onat cu
dou$ fire etalice
(opetena! Analizeaz arhitecturi i topologii de reele de comunicaii electronice
O9iecti#ul6o9iecti#e #i7ate!
s precizeze condiiile de utilizare a liniei de a#onat cu dou fire metalice
s descrie metoda anulrii ecoului
Durata! 1D inute
Tipul acti#it$ii! eBpan4iune
Su:e4tii! elevii se pot organiza n grupe mici (2-3 elevi) sau pot lucra individual.
Sarcina de lucru! Pornind de la urmtoarele enunuri incomplete, realizai un eseu de
aproximativ 10 rnduri n care s dezvoltai ideile coninute n enunuri. n realizarea
eseului trebuie s folosii minim 10 cuvinte din lista dat mai jos.
!&entru a folosi linia de a#onat cu dou fire metalice, la transmisii numerice n am#ele
sensuri, sunt necesare tehnici de prelucrare comple3e/ n primul rnd tre#uie eliminat
componenta de c/c/ care ar rezulta n linie datorit impulsurilor #inare/ //////////////
!,e asemenea, n cazul funcionrii duple3, cnd au loc transmisii numerice simultane
n am#ele sensuri, semnalul reflectat -ecoul.///////////////////////////////
Lista de cuvinte: ternar, anulare, circuite integrate 0"'I, ecou, circuite difereniale,
impedana #uclei, I',(, linie fizic, calculate adaptiv,reflectat, recepionat /
Su:e4tii! pentru realizarea acestei activiti de nvare este necesar parcurgerea
Fiei de documentare 4.2, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.
44
,cti#itatea de n#$are C5252! (aracteri7area reelei de tip &SD)
(opetena! Analizeaz arhitecturi i topologii de reele de comunicaii electronice
O9iecti#ul6o9iecti#e #i7ate!
s identifice tipurile de servicii oferite de reeaua I',(
s precizeze caracteristicile noilor tehnici de comunicare
s precizeze tipurile de acces
Durata! 20 inute
Tipul acti#it$ii! .arta tip pHn7$ de p$ian?en
Su:e4tii! elevii se pot organiza n grupe mici (2-3 elevi)
Sarcina de lucru! realizai o hart tip pnz de pianjen pornind de la structura unei
reele SDN n care s se regseasc tipurile de servicii oferite,
caracteristica comun acestor servicii, caracteristicile tehnicilor de
comunicaie utilizate, tipurile de acces, avantajele acestui tip de
reea.
Su:e4tii! pentru realizarea acestei activiti de nvare este necesar parcurgerea
Fiei de documentare 4.2, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.
40
Tema 3* REE!E "E C',!% T0 4C'T05
Fi8a de docuentare D51! Structura unei reele (,T>
STRU(TUR, U)E& RE0E'E (,T>
Tele#i7iunea prin ca9lu este un sistem de difuzare a unor programe TV, radio
FM i a altor servicii pentru consumatori, cu ajutorul semnalelor de radio-frecven,
transmise spre aparatele de recepie prin intermediul unei reele fixe realizat cu fibr
optic sau cu cablu coaxial.
Televiziunea prin cablu a aprut n paralel cu televiziunea tradiional radiodifuzat, a
crei recepie necesit o anten.
Denumirea CATV are mai multe proveniene, dar toate cu aceeai semnificaie:
- televiziune prin cablu (CAblu TV);
- televiziune cu anten colectiv (Community Antena TV);
- televiziune cu acces colectiv (Community Access TV).
nceputurile televiziunii prin cablu sunt legate de unele deficiene de propagare a
semnalului de televiziune i anume - imposibilitatea recepiei cu o anten obinuit n
zonele unde vizibilitatea direct ntre antena emitorului i antena receptorului nu era
posibil(de ex. - n zonele muntoase). Ca urmare, n localitile ,de peste muni au fost
montate antene speciale (de dimensiuni mari i amplasate la nlime), cu ajutorul
crora se putea recepiona semnalul TV, care era apoi distribuit populaiei prin reea de
cablu coaxial. O astfel de anten, special construit pentru o colectivitate, se numea
,Communit2 antena (anten colectiv).
De asemenea, difuzarea televiziunii prin cablu s-a dezvoltat iniial i n oraele mari,
fiecare ansamblu de locuine fiind dotat cu o anten colectiv i un amplificator colectiv.
Mai departe semnalul TV era distribuit printr-o reea fix realizat cu cablu coaxial. Se
proceda n felul acesta pentru:
evitarea ,pdurilor de antene individuale care ar fi determinat un aspect
neplcut.
42
evitarea problemelor datorate perturbaiilor industriale precum i
multiplele reflexii datorate construciilor.
n figura .12 este reprezentat un sistem de recepie i distribuie colectiv.
Sistemul poate permite recepia comun ntr-un ansamblu de locuine, ntr-un cartier,
sau chiar ntr-un ntreg ora. Semnalele de FF, UF sau SHF, sunt amplificate pentru
fiecare canal n parte, iar pe canalul de microunde este i demodulat MF respectiv
remodulat MA n gama de UF. Semnalele obinute sunt apoi aplicate unui sistem de
nsumare i distribuire pe mai multe direcii de distribuie, care transfer recepia spre
anumite ansamble de locuine.
n cazul n care distanele sunt mari pe linia de distribuie se instaleaz amplificatoare
suplimentare pentru refacerea nivelului de semnal. Dac este nlocuit cablul coaxial cu
fibra optic, va crete distana dintre amplificatoarele amplasate pe traseul de
distribuie. Fibra optic se caracterizeaz prin atenuare mult mai mic, dar necesit
transformri digitale ale semnalului de radiofrecven.
Sistemele de recepie colectiv prezint marele avantaj de a asigura o recepie
corespunztoare pentru toate receptoarele cuplate la sistem, indiferent de condiiile
locale de recepie.
Dezvoltarea i perfecionarea instalaiilor de recepie colectiv, coroborat cu cererea
unui numr ct mai mare de programe TV a condus la apariia reelelor de distribuie de
band larg, realizate cu cablu coaxial din cupru sau cu fibr optic. n acest mod se
poate distribui ntr-un ntreg ora sau o zon a rii o gam larg de programe TV i
Amplificator
UIF
Receptor
SHF/UIF
Amplificator
distribuitor
Linie de
distribuie
SUMATOR
Amplificator
FIF
Linii de distribuie
Receptoare TV
Fi:5 &512 Sistem CATV
47
Radio, emise terestru sau prin intermediul sateliilor. Punctul central ntr-o reea CATV
este staia de recepie i retransmitere a programelor radiodifuzate terestru sau prin
satelii. Toate semnalele video i audio recepionate sunt prelucrate, amplificate i
transmise n reeaua de distribuie. 'mplificatoarele intermediare amplasate pe
parcursul lanului de distribuie au rolul de a menine pentru toi abonaii, calitatea
optim de recepie.
Etapele evoluia reelelor CATV de ,band larg:
mai nti s-a transmis ntr-o band cu frecvena maxim de 300 MHz, ceea ce
permitea un numr de circa 24 programe TV, 27 programe Radio stereo (n
gama UUS) i 16 programe audio digitale;
s-a transmis apoi ntr-o band cu frecvena maxim de 450 MHz, ceea ce
permitea un numr de maxim 35 programe TV, 30 programe Radio stereo (n
gama UUS) i 16 programe audio digitale;
s-a transmis i muli furnizori CATV transmit i astzi ntr-o band cu limita
superioar 550 MHz;
operatorii care dein cea mai performant tehnologie analogic n domeniul
CATV retransmit ntr-o band cu frecvena maxim la circa 800 MHz.
Dac sistemele CATV mai vechi erau proiectate pentru o band de 300400 MHz,
sistemele moderne pot funciona n banda de frecvene de la 50 MHz pn la 800 MHz.
Avnd n vedere c transmisiile de televiziune analogic necesit 6 - 8 MHz/canal,
rezult c se pot oferi abonailor foarte multe programe, utilizndu-se tehnica de
multiplexare n frecven (FDM). Prin urmare este posibil ca mai multe programe
(canale) s fie difuzate pe acelai cablu, fr a fi necesar s utilizm cte un circuit
separat pentru fiecare canal (program). Separarea (alegerea) unui canal din semnalul
multiplexat se face cu ajutorul selectorului (tuner/circuit de acord) prevzut n aparatul
de recepie (Televizor, Radio, Video-Recorder). Acest mod de retransmisie este
reprezentat n figura .13.
Ec.ipaent terinal
de linie
;SU",TOR<
T>1 T>n
Fi:5 &513 COMUNCA|E NTR-UN SNGUR SENS
48
Exist programe TV care sunt transmise abonailor att prin radiodifuzare, ct i prin
reele CATV, de regul n benzi de frecven diferite. Exist de asemenea anumite
programe TV care sunt distribuite exclusiv prin reeaua CATV.
Difuzarea televiziunii analogice prin cablu este realizat printr-o transmisie de band
larg. n acest caz, un echipament terminal de linie plasat la un capt al reelei CATV,
transmite un numr de programe TV pe acelai cablu la care sunt conectate
receptoarele TV ale abonailor. La nceput transmisia a fost unidirecional, fcnd
posibil utilizarea amplificatoarelor. O astfel de reea este organizat n arbore i poate
atinge zeci de kilometri (Fig. .13).
Transformarea reelei de cablu CATV i ntr-o reea de acces la nternet a fost
posibil prin mparirea benzii de frecvene a unui singur cablu n dou pri:
banda de frecvene joase folosite pentru transmisia napoi spre
echipamentul de linie (,upstream);
banda frecvenelor nalte folosit pentru transmisia nainte (,do4nstream)
de la echipamentul de linie spre receptoarele TV ale abonailor.
Astfel reeaua CATV s-a transformat din reea unidirecional n reea bidirecional.
Cablul utilizat pentru transmisia de band larg este cablul coaxial cu impedana
caracteristic de 75 C. O aplicaie la un moment dat a fost urmtoarea :
1. Banda 5-116 MHz utilizat pentru sensul napoi (spre echipamentul de linie);
2. Banda 168-300 MHz utilizat pentru sensul nainte (spre abonai);
3. Banda 116-168 MHz cu rol de separare a celor dou sensuri.
Separarea celor doua sensuri permite realizarea repetoarelor necesare pentru
amplificarea simultan a semnalelor transmise bidirecional. Schema bloc a unui repetor
care permite 2 sensuri de transmisie pe un singur cablu este redat n Fig. .14
FTS

FTG
,
,
,downstream
,upstream napoi
nainte
Fi:5&51C REPETOR PENTRU TRANSMSE BDREC|ONAL
43
Prin urmare, aceast abordare a determinat transformarea reelei CATV dintr-o reea
punct la multipunct, ntr-o reea punct la punct, ceea ce a permis utilizarea ei ca
modalitate de acces la comunicaiile prin nternet. Conexiunea prin reea de televiziune
prin cablu (CATV) este asemntoare conexiunii tip reea SP. Deosebirea provine de la
modul de transmitere a datelor n reea. n acest caz pe acelai suport fizic sunt create
mai multe canale de transmisiune prin utilizarea unor semnale purttoare, de frecvene
diferite. Astfel este posibil s se transmit simultan pe acelai suport fizic semnale de
televiziune i semnale de date. Cablul coaxial permite o vitez de transmisie ridicat,
superioar celei posibile pe o linie telefonic obinuit. Este necesar ns un
echipament de interfa special (modem de cablu CATV), care transform semnalele
binare ale calculatorului n semnale potrivite a fi transmise pe cablu coaxial. n figura
.15 este reprezentat un modem de cablu.
Fi: &51D MODEM RE|EA CATV
Un alt aspect este apariia i dezvoltarea televiziunii radiodifuzate prin satelii de
comunicaii, ceea ce constituie o concuren pentru televiziunea prin cablu. n Africa de
Sud, recepia DBS (Direct Broadcasting Satelit) este mai popular dect difuzarea prin
reea CATV.
Din punct de vedere tehnic, o reea CATV modern presupune distribuirea unui numr
de canale de televiziune recepionate i mixate ntr-o locaie central, spre abonaii unei
comuniti, prin intermediul unei reele ramificate realizat cu fibre optice i/sau cu
cabluri coaxiale. Sunt utilizate de asemenea amplificatoare de band larg. ncepnd
cu sfritul anilor `90, arhitectura CATV cea mai performant poart denumirea ,52#rid
fi#er coa3ial net4or6, ceea ce nseamn c o reea CATV modern folosete i fibr
optic i cablu coaxial.
Sistemele tradiionale de televiziune prin cablu au funcionat i nc funcioneaz n
domeniul analogic, adic au multiplexat semnale standard de radiofrecven. n ultimii
0.
ani au aprut operatori CATV care ofer tehnologie digital. n cazul tehnologiei digitale,
semnalul CATV este multiplexat n timp.
Avantajele televiziunii digitale sunt :
transmisia digital este mai rezistent la zgomote;
prin tehnici speciale de codare i compresie se ajunge ca un canal TV
digital s necesite numai 1020% din banda canalului analogic;
transmisia digital de televiziune poate fi mai uor criptat, ceea ce este
indicat pentru ,televiziunea la cerere;
transmisia digital de televiziune se poate face pe linia telefonic de
abonat, prin utilizarea unor tehnici speciale.
01
02
0/
,cti#itatea de n#$are D5151! ,pariia reelei (,T>
(opetena! Analizeaz arhitecturi i topologii de reele de comunicaii electronice
O9iecti#ul6o9iecti#e #i7ate!
s precizeze semnificaia noiunii de !Televiziune prin ca#lu
s identifice cauzele care au determinat apariia televiziunii prin ca#lu
Durata! 1D inute
Tipul acti#it$ii! eBpan4iune
Su:e4tii! elevii se pot organiza n grupe mici (2-3 elevi) sau pot lucra individual.
Sarcina de lucru! Pornind de la urmtoarele enunuri incomplete, realizai un eseu de
aproximativ 10 rnduri n care s dezvoltai ideile coninute n enunuri. n realizarea
eseului trebuie s folosii cuvintele din lista dat mai jos.
!Televi6iunea prin ca7lu este un sistem de difuzare a unor programe T0, radio 7+ i a
altor servicii pentru consumatori, cu a8utorul semnalelor de radio%frecven, transmise
spre aparatele de recepie prin intermediul /////////////////////
!Televiziunea prin ca#lu a aprut n paralel cu televiziunea tradiional radiodifuzat, a
crei recepie necesit o anten/ nceputurile televiziunii prin ca#lu sunt legate de unele
deficiene/////////////////////////////
Lista de cuvinte: recepie, vizi#ilitate direct, anten colectiv, pertur#aii industriale,
refle3ii, emitor, receptor, CAT0 /
Su:e4tii! pentru realizarea acestei activiti de nvare este necesar parcurgerea
Fiei de documentare 5.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.
04
,cti#itatea de n#$are D5152! Reeaua (,T>
(opetena! Analizeaz arhitecturi i topologii de reele de comunicaii electronice
Identific echipamentele reelelor de comunicaii electronice
O9iecti#ul6o9iecti#e #i7ate!
s identifice avanta8ele reelei CAT0
s precizeze etapele evoluiei reelelor CAT0 de #and larg
s precizeze modalitatea de difuzare a televiziunii analogice prin ca#lu
Durata! 30 inute
Tipul acti#it$ii! cu9ul
Su:e4tii! elevii se vor organiza n 6 grupe de lucru
Sarcina de lucru! Folosii un cub care semnific, n mod simbolic, tema ce urmeaz a fi
explorat: 'tructura reelei CAT0. Cubul are nscrise pe fiecare dintre feele sale
,escrie, Compar, Analizeaz, Asociaz, Aplic, Argumenteaz/ Pe tabl, profesorul
detaliaz cerinele de pe feele cubului cu urmtoarele:
De4crie! Descrie evoluia reelelor CATV de band larg
(opar$: Compar televiziunea prin cablu cu televiziunea tradiional
radiodifuzat.
,nali7ea7$: Analizeaz difuzarea televiziunii analogice prin cablu.
,4ocia7$: Asociaz noiunile ,upstream i ,do4nstream cu benzile de frecven
corespunztoare.
,plic$! Determinarea numrului de programe TV ce pot fi transmise n diverse
lrgimi de band
,r:uentea7$! Cauzele dezvoltrii reelei CATV - argumenteaz.
Reprezentantul fiecrei echipe va rostogoli cubul. Echipa sa va explora tema din
perspectiva cerinei care a czut pe faa superioar a cubului i va nregistra totul pe o
foaie de flip-chart.
00
Su:e4tii! pentru realizarea acestei activiti de nvare este necesar parcurgerea
Fiei de documentare 5.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.
02
Fi8a de docuentare D52! ,cce4 la &nternet prin reele (,T>
,((ES ', &)TER)ET PR&) RE0E'E (,T>
Cablul coaxial permite transmisii bidirecionale (partajate n frecven) i totodat are o
capacitate foarte mare de transmisie. Semnalele TV ocup numai o poriune din banda
de frecven a reelei CATV. Prin urmare exist o disponibilitate de band de frecven,
care poate fi utilizat pentru servicii de NTERNET, sau de telefonie P.
&nternetul de 9and$ lar:$ este un serviciu oferit de operatorii CATV, cu ajutorul
modemului de cablu care transform semnalele binare n semnale de reea,
transferabile pe cablul coaxial.
O problem care exist n reelele CATV mai vechi, provine de la amplificatoarele de
band larg montate de-a lungul reelei i care sunt unidirecionale (sensul permis este
cel de la operator spre abonat). Pentru a fi posibil i sensul de transmisie de la abonat
spre operator, este necesar s se nlocuiasc amplificatorul cu un repetor special.
Transmisia prin modem CATV permite accesul rapid la nternet prin intermediul
infrastructurii de difuzare a programelor de televiziune prin cablu.
Tehnica de realizare a unui modem CATV utilizeaz canalele de transmisie specifice
difuzrii TV prin cablu, utilizatorul de modem avnd:
pentru recepia datelor ntreaga lrgime de band a unui canal TV (6-8
MHz /downstream);
pentru transmisia datelor o lrgime de band mai mic, de regul 2 MHz. Un
modem de cablu are receptorul acordat pe un canal TV situat ntre 50 i 800
MHz, iar emitorul transmite ntr-o band de 2MHz situat sub 50 MHz.
Un modem CATV:
permite recepia datelor la viteze de 30-40 Mb/s
emite cu viteze de 2-3 Mb/s.
Dei abordrile nu sunt n totalitate standardizate, de regul la recepie se utilizeaz
tehnica de modulaie QAM cu 64 sau 256 puncte, iar pentru emisie modemul poate
utiliza modulaia cu deplasare de faz n cuadratur QPSK (Quadrature Phase Shift
Keying). Reelele de difuzare a programelor TV prin cablu coaxial permit transmisia
07
simultan a programelor de televiziune, a datelor i a comunicaiilor telefonice, dac
etajele de amplificare ale reelei sunt convertite de la unidirecional la #idirecional i
dac abonatul are instalat modem CATV. ntre un modem de band audio destinat
reelei de telefonie public i un modem de cablu coaxial diferena esenial provine de
la banda de frecven disponibil. Banda modemului CATV este de aproximativ de 2000
ori mai mare dect a modemului de band vocal.
Accesul la nternet prin reea CATV necesit:
un modem de ca#lu (MC) amplasat la abonatul reelei
un echipament modem terminal (EMT), amplasat n staia terminal a
operatorului de CATV. Echipamentul modem terminal (EMT) este cunoscut n
documentaia de specialitate sub denumirea CMTS (Cable Modem Termination
System).
n figura .16 este reprezentat modul de realizare a accesului de band larg cu ajutorul
infrastucturii CATV.
Un modem de cablu realizeaz o comunicaie digital bidirecional pe canale de
radiofrecven oferite de infrastructura unei reele CATV. Multiplicarea reelelor hibride
(AF( 52#rid 7i#er Coa3), a determinat proiectarea primelor modemuri de cablu care
de la nceput au fost gndite cu transmisie asimetric. S-a avut n vedere c un abonat
are nevoie de un trafic asimetric: o vitez nu foarte mare de la abonat spre operator
(upstream) i o vitez maxim posibil dinspre operator spre abonat (do4nstream).
Acceptarea acestui aspect a fost esenial deoarece, din punct de vedere tehnic, era
foarte dificil i scump s se asigure un debit ,upstream de mare vitez, n situaia n
care operatorul CATV utiliza deja o band suficient de mare n direcia ,downstream.
"(1
"(2 "(C
"(3
E"T
;("TS<
Fi:5 &51F ACCES DE BAND LARG LA NTERNET
08
Tehnologia modemului de cablu a fost repede acceptat, avnd n vedere c n SUA
erau aproximativ 25 milioane de utilizatori, la finele anului 2005.
Echipamentul modem terminal (CMTS) are rolul de a oferi servicii de date cu
vitez mare (comunicaii nternet prin cablu i telefonie P) abonailor reelei CATV.
Echipamentul CMTS este conectat prin canale de mare capacitate la reeaua nternet.
Acest echipament poate gestiona de la 4 000 modemuri de cablu la peste 150 000
modemuri de cablu. n figura .17 este reprezentat un echipament modem terminal.
Fi:5 &517 ECHPAMENT MODEM TERMNAL (CMTS)
Tehnica de transmisie a datelor prin intermediul unei reele CATV a fost recent
standardizat i poart denumirea prescurtat DO(S&S (,ata 9ver Ca#le 'ervice
Interface 'pecification). Tehnologia DOCSS definete necesitile de interfa pe
suportul de comunicaii CATV, pentru transmisii de date. Prin aceast tehnologie se pot
face transferuri de date cu viteze foarte mari, prin intermediul reelelor CATV. Utiliznd
standardul DOCSS, operatorii CATV ofer servicii de nternet abonailor, accesul
realizndu-se prin infrastructura existent de tip HFC (Hybrid Fibre Coaxial).
Prima specificaie DOCSS a fost versiunea 1.0, aprut n martie 1997, revizuit destul
de repede prin versiunea 1.1 prezentat n aprilie 1999. Din cauza cererilor tot mai mari
de servicii simetrice n timp real, servicii de acest tip fiind i telefonia P, standardul
DOCSS a mai fost revizuit nc odat, pentru creterea vitezelor de transmisie de la
utilizator spre nternet (sens ,upstream). A rezultat n acest fel varianta DOCSS 2.0,
prezentat n ianuarie 2002.
Organizaia TU (International Telecommunications :nion) a adoptat cele dou variante
DOCSS ca standarde internaionale. n acest sens exist recomandarea ,J112 Anexa
Spre
abonai
Spre
nternet
03
C pentru varianta 1.1, respectiv recomandarea ,J122 pentru varianta 2.0. Deoarece
benzile de frecven ale canalelor utilizate sunt diferite n sistemele CATV american i
european, a trebuit s se fac o adaptare a standardului DOCSS pentru a fi utilizabil n
Europa. A rezultat ,EuroDOCSS, care ine seama c dac n SUA un canal CATV are
o lrgime de 6 MHz (conform cu sistemul NTSC), n Europa acelai canal are lrgimea
de 8 MHz (conform cu sistemele PAL sau SECAM). n aceste condiii standardul
EuroDOCSS permite viteze ,downstream (de descrcare din reea) mai mari,
deoarece se folosete un canal cu lrgimea mai mare.
Caracteristici ale standardului DOCSS:
- raportat la nivelele 9'I standardul realizeaz operaii pe nivelul 1 (fizic/interfa) i
nivelul 2 (",( +edia Access Control);
- lrgimile de #and utilizate de varianta 1.1 cresc progresiv n funcie de ncrcarea
reelei de la 200 KHz la 3,2 MHz, iar la varianta 2.0 de la 200 KHz la 6,4 MHz;
- modulaia folosit este digital de tip QAM (Modulaie de amplitudine n cuadratur)
i QPSK (Modulaie de faz n cuadratur); pentru descrcri din reeaua CATV
(downstream) se utilizeaz modulaia cu 64 sau256 nivele QAM; pentru transmisii
spre reea (upstream) se folosete modulaia QPSK sau modulaia cu 16 nivele
QAM; varianta 2.0 este capabil s fac transmisii spre reea (upstream) la viteze
mai mari prin folosirea modulaiei cu 32 sau 64 nivele QAM;
- accesul +AC se poate face TDMA (Acces multiplu cu diviziune n timp) sau CDMA
(Acces multiplu cu diviziune n cod); n comparaie cu accesul tip Ethernet
CSMA/CD, n cazul DOCSS sunt mai puine coliziuni, deoarece accesul se face n
mod deterministic;
- viteza de transmisie este dependent de caracteristicile amintite anterior i are
valorile : viteza dinspre reea (downstream) este maxim 38 Mbps, iar spre reea
(upstream) este maxim 10 Mbps (1.0), respectiv maxim 30 Mbps (2.0); varianta
european poate atinge o vitez ,downstream de 51 Mbps.
Varianta DOCSS 3.0, finalizat n anul 2006 este capabil s fac transmisii
,downstream cu viteze de 400 Mb/s, respectiv transmisii ,upstream cu viteze de 100
Mb/s. n proiectarea i modernizarea sistemului DOCSS s-a urmrit permanent
meninerea compatibilitii cu versiunile anterioare, att pentru modemul de cablu, ct i
pentru echipamentul modem terminal (staia CMTS).
Echipamentul DOCSS presupune dou componente:
2.
un modem de cablu (MC), care se instaleaz la utilizator
o staie modem (CMTS = Cable Modem Termination System), instalat la operatorul
CATV. Staia modem CMTS este aparatul care gestioneaz transferurile
,downstream i ,upstream cerute de utilizatori. Pentru comunicaia duplex ntre un
modem de abonat (MC) i CMTS este nevoie de dou porturi fizice (n cazul Ethernet
comunicaia duplex se face printrun singur port). Deoarece calea spre reea este mai
zgomotoas (multe cereri aleatorii), staia CMTS are mai multe porturi ,upstream
dect porturi ,downstream.
Atunci cnd un furnizor de televiziune prin cablu i propune s ofere servicii nternet,
introducerea tehnologiei DOCSS impune modernizarea reelei, care va trebui
transformat din reea unidirecional n reea bidirecional. Vor trebui ndeprtate
amplificatoarele obinuite (unidirecionale). Reeaua va trebui s accepte ambele
sensuri pentru transferul de date.
Etapele realizrii Legturii la nternet a unui calculator personal :
15 Calculatorul prin intermediul modemului de cablu (MC) intr n dialog cu staia
modem (CMTS) n interiorul reelei CATV.
25 staia modem face conectarea (rutarea) cu reeaua nternet.
Majoritatea tehnicilor de modulaie digital abordate i dezvoltate pentru proiectarea
modemurilor vocale, au fost ulterior adaptate canalelor de transmisiuni cu banda mai
extins, aa cum sunt canalele de comunicaii pe cablu coaxial sau legturile radio n
microunde. n acest sens modemurile 64-QAM, sau 256-QAM au fost utilizate cu
rezultate foarte bune att n echipamentele de telecomunicaii din sistemele terestre
pentru microunde, ct i la realizarea modemurilor CATV.
Un alt aspect important este competiia dintre operatorii CATV i operatorii din reeaua
public de telecomunicaii (PSTN) n domeniul serviciilor de televiziune, telefonie i
nternet. Odat cu apariia televiziunii digitale i n special dup declanarea
transmisiilor radiodifuzate prin satelii (DBS), a disprut posibilitatea de ,monopol
pentru o anumit comunitate, a unui anumit operator CATV. Exist satelii care transmit
,wireless o gril de programe comparabil cu cea oferit de un operator CATV.
O alt potenial surs de competiie este televiziunea de band larg, oferit prin
intermediul liniei telefonice de abonat, cu ajutorul tehnologiei ADSL. Acesta este un
21
serviciu PTV (nternet Protocol pentru semnal TV), care este disponibil tot mai frecvent,
permind alegerea programelor de la domiciliu (HomeChoice).
22
,cti#itatea de n#$are D5251! Standardul DO(S&S
(opetena! Analizeaz arhitecturi i topologii de reele de comunicaii electronice
Identific echipamentele reelelor de comunicaii electronice
O9iecti#ul6o9iecti#e #i7ate!
s precizeze componentele echipamentului ,9C'I'
s identifice parametrii de transmisie ai standardului ,9C'I'
Durata! 20 inute
Tipul acti#it$ii! peer learnin: ;etoda :rupurilor de eBperi<
Su:e4tii! elevii se pot organiza n 4 grupe de lucru
Sarcina de lucru! Fiecare echip trebuie s rspund la cte o cerin din lista de mai
jos. Pentru acest lucru avei la dispoziie 10 minute. Dup ce ai devenit ,experi n
tema studiat, reorganizai grupele astfel nct n grupele nou formate s existe cel
puin o persoan din fiecare grup iniial. Timp de 10 minute vei mpri cu ceilali
colegi din grupa nou format cunotinele acumulate la pasul anterior.
Standardul DOCSS semnificaie i variante
Caracteristicile standardului DOCSS
Componentele echipamentului DOCSS
Utilitatea i performanele standardului EuroDOCSS
Su:e4tii! pentru realizarea acestei activiti de nvare este necesar parcurgerea
Fiei de documentare 5.2, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.
2/
24
,cti#itatea de n#$are D5252! (aracteri4ticile tran4i4iilor 9idirecionale 8i
cu parta?are n frec#en$
(opetena! Analizeaz arhitecturi i topologii de reele de comunicaii electronice
Identific echipamentele reelelor de comunicaii electronice
O9iecti#ul6o9iecti#e #i7ate!
s identifice caracteristicile transmisiilor #idirecionale
s identifice caracteristicile transmisiilor cu parta8are n frecven
Durata! 20 inute
Tipul acti#it$ii! re7uare
Su:e4tii! elevii se pot organiza n grupe mici (2-3)
Sarcina de lucru: realizai o prezentare de 5 minute privind caracteristicile transmisiilor
bidirecionale i cu partajare n frecven.
Su:e4tii! pentru realizarea acestei activiti de nvare este necesar parcurgerea
Fiei de documentare 5.2, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.
20
Tema 8* REE!E "E 'CCE- C% '"-!90"-!
Fi8a de docuentare F51! Particularit$i ale reelei de acce4 cu
,DS'6>DS'
P,RT&(U',R&T*0& ,'E RE0E'E& DE ,((ES ,DS'6>DS'
Pentru utilizarea perechilor cu fire de cupru existente n reeaua de acces de abonat au
fost proiectate echipamente speciale deosebit de performante, dintre care cele mai
folosite la momentul actual sunt cele din familia BDS' (3 ,igital 'u#scri#er "ine). ADSL
(As2metrical ,'") i VDSL (0er2 high #it rate ,'") sunt dou soluii tehnice de
conectare la reeaua nternet prin intermediul liniei din cupru i cu ajutorul unor
modemuri evoluate. Tehnologia ADSL permite realizarea simultan pe o singur linie de
abonat cu fire de cupru a unei convorbiri telefonice i a unei comunicaii de date cu
reeaua nternet. Schema bloc de conectare prin ADSL este reprezentat n Fig. .18.
Transmisia ADSL (Asymetrical Digital Subscriber Line) folosete o tehnologie de
conversie a fluxului de bii cu ajutorul unor combinaii de frecvene. Tehnica este
cunoscut sub denumirea DMT ( ,iscrete +ultiTone). Este o evoluie impresionant a
modemului de band vocal. Tehnologia ADSL este o form a DSL care asigur
transmisii de date cu viteze mult mai mari pe liniile telefonice de cupru, n comparaie cu
accesul prin modem vocal (maxim 56 kb/s), sau accesul BRA (128 kb/s). Aceast
nternet
DSLAM
Spliter
Codor/Mux
PSTN
(entral$ Tf5 ,9onat
Linie cu fire
de cupru
Telefon
Spliter
Modem
ADSL
PC
Ethernet
Fi:5 &51E SCHEM DE CONECTARE PRN MODEM ,DS'
22
performan este obinut prin utilizarea frecvenelor din afara benzii vocale. Tehnica de
transmisie ADSL permite unui abonat cu conexiune spre centrala telefonic pe fire de
cupru, s utilizeze servicii de band larg, respectiv comunicaii video interactive, acces
la televiziune digital HDTV, transfer de date cu viteze mari. n figura .19 este
reprezentat carcasa unui modem ADSL.
Fi:5&51/ MODEM ,DS'
Modemul ADSL, spre deosebire modemul vocal, care asigur la un moment dat numai
transmisii de date sau numai comunicaie telefonic, permite simultan legtur la
nternet i legtur telefonic. Prin urmare, transmisia ADSL se face pe o linie telefonic
cu fire de cupru i permite accesul abonatului la servicii de band larg (specifice reelei
B-SDN), iar utilizarea normal a telefonului rmne permanent disponibil. Serviciile
simultane (convorbire telefonic i transmisii de date prin nternet) sunt posibile pe o
singur conexiune cu fire de cupru, datorit pe de o parte a amplasrii la abonat a unui
4pliter (microfiltru), iar pe de alt parte prin partajarea n frecven a benzilor utilizate
de convorbirea telefonic, respectiv comunicaia prin nternet. n figura .20 sunt
reprezentate 2 splitere i plcua cu circuit imprimat pe care sunt plantate componentele
electronice de filtrare.
27
Fi:5 &520 SPLTER TP ADSL
O caracteristic important pentru tehnica ADSL este asimetria dintre fluxurile de date
,downstream ( de la central spre a#onat), respectiv ,upstream (de la a#onat spre
central). ADSL este conceput pentru viteze mari n cazul sensului spre abonat i
pentru viteze rezonabile n cazul sensului spre central. Motivele care au determinat
acest mod de abordare sunt urmtoarele:
Necesitile abonatului corespund acestui model
Din punct de vedere tehnic, echipamentul din central poate fi mai
performant, astfel ca s asigure transmisii sigure la viteze mari spre abonat
Tehnologia ADSL este operaional dac distana dintre abonat i centrala
telefonic este mai mic de 4 km. n centrala telefonic, linia de abonat cu ADSL trebuie
conectat la un multiplexor DSL (DS'," ,'" access multiple3er). nainte de
multiplexorul de acces DSLAM este nevoie de un dispozitiv de filtrare (spliter) pentru a
separa spectrul vocal telefonic folosit n telefonia tradiional, de informaia specific
ADSL care este transferat cu ajutorul reelei
telefonice spre nternet.
Fi:5&521 MULTPLEXOR DE ACCES DS',"
28
,cti#itatea de n#$are F5151! Reeaua cu acce4 ,DS'
(opetena! Analizeaz arhitecturi i topologii de reele de comunicaii electronice
Identific echipamentele reelelor de comunicaii electronice
O9iecti#ul6o9iecti#e #i7ate!
s identifice particularitile reelei cu acces A,'"
s precizeze modul de conectare a a#onatului A,'" la centrala telefonic
s identifice serviciile Internet posi#ile pe A,'"
Durata! 20 inute
Tipul acti#it$ii! peer learnin: ;etoda :rupurilor de eBperi<
Su:e4tii! elevii se pot organiza n 4 grupe de lucru
Sarcina de lucru! Fiecare echip trebuie s rspund la cte o cerin din lista de mai
jos. Pentru acest lucru avei la dispoziie 10 minute. Dup ce ai devenit ,experi n
tema studiat, reorganizai grupele astfel nct n grupele nou formate s existe cel
puin o persoan din fiecare grup iniial. Timp de 10 minute vei mpri cu ceilali
colegi din grupa nou format cunotinele acumulate la pasul anterior.
Dispozitive i echipamente specifice accesului de tip ADSL
Cum obine tehnologia ADSL transmisii de date cu viteze mult mai mari pe liniile
telefonice de cupru, n comparaie cu accesul prin modem vocal?
Modul de conectare a abonatului ADSL la centrala telefonic
Serviciile nternet posibile pe ADSL
Su:e4tii! pentru realizarea acestei activiti de nvare este necesar parcurgerea
Fiei de documentare 6.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.
23
7.
,cti#itatea de n#$are F5152! (aracteri4ticile reelei cu acce4 ,DS'
(opetena! Analizeaz arhitecturi i topologii de reele de comunicaii electronice
Identific echipamentele reelelor de comunicaii electronice
O9iecti#ul6o9iecti#e #i7ate!
s identifice particularitile reelei cu acces A,'"
s precizeze modul de conectare a a#onatului A,'" la centrala telefonic
s identifice serviciile Internet posi#ile pe A,'"
Durata! 20 inute
Tipul acti#it$ii! re7uare
Su:e4tii! elevii se pot organiza n grupe mici (2-3)
Sarcina de lucru: realizai o prezentare de 5 minute privind particularitile reelei
ADSL
Su:e4tii! pentru realizarea acestei activiti de nvare este necesar parcurgerea
Fiei de documentare 6.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.
71
,cti#itatea de n#$are F5153! &n4talarea 8i utili7area unor di4po7iti#e 8i
ec.ipaente 4pecifice acce4ului de tip ,DS' % Fi8$ de lucru
(opetena! Analizeaz arhitecturi i topologii de reele de comunicaii electronice
Identific echipamentele reelelor de comunicaii electronice
Durata! 20 inute
Tipul acti#it$ii! 4iulare
Su:e4tii! elevii se pot organiza n grupe mici (2-3)
Sarcina de lucru: instalai i utilizai dispozitive i echipamente specifice accesului de
tip ADSL
15 Specificai dispozitivele i echipamentele specifice accesului ADSL
25 Consultai cataloagele de profil i dai exemple de spliter i modem ADSl
Su:e4tii! pentru realizarea acestei activiti de nvare este necesar parcurgerea
Fiei de documentare 6.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate,
cataloage ale firmelor de specialitate.
72
Fi8a de docuentare F52! Funcionarea ec.ipaentelor ,DS'6>DS'
FU)(0&O),RE, E(A&P,"E)TE'OR ,DS' 6 >DS'
n cazul legturii la nternet, modemul ADSL2+ poate s funcioneze cu o vitez maxim
de 24 Mb/s spre utilizator i maxim 1 Mbps spre reea. Obinerea acestor viteze
impresionante este posibil prin modulaie DMT (,iscrete +ulti Tone), banda utilizat la
transmisie fiind divizat n mai multe subbenzi partajate n frecven (canale de
comunicaie). Transmisia ADSL este duplex, adic simultan pot fi utilizate cele 2 sensuri
de transmisie. Cele 2 sensuri de transmisie (ADSL2) sunt separate n frecven astfel:
Sensul de la abonat spre central folosete banda de la 25,875 kHz la 138 kHz
(sensul de transmisie ,upstream)
Sensul de la central spre abonat folosete banda de la 138kHz la 1104 kHz
(sensul de transmisie ,downstream)
Fi:5 &522 DSTRBU|A CANALELOR DE COMUNCA|E PT. ,DS'
Cele 2 benzi sunt mprite n canale de comunicaie, fiecare avnd o lrgime de 4312,5
kHz. Fiecare canal va fi folosit pentru transmisia unui flux de date cu vitez variabil,
dependent de zgomotul pe canal la un moment dat. La nceputul fiecrei conectri prin
modem ADSL, se deruleaz un protocol de testare a calitii canalelor de comunicaie.
Comunicaia de protocol se face ntre modemul ADSL i multiplexorul din centrala
telefonic DSLAM. Ca urmare a operaiei de testare a conexiunii, vor rezulta canale
bune pentru comunicaie i canale mai puin bune.
7/
Performana fiecrui canal este:
variabil n timp
dependent de interferene posibile la un moment dat, de emisii radio puternice, de
parazii industriali, de imperfeciuni ale liniei de cupru.
Prin urmare i fluxul total de date care rezult, este dependent de condiiile existente la
un moment dat. Canalele mai puin zgomotoase vor permite viteze mai mari, iar
canalele cu zgomot vor fi utilizate pentru debite mai mici, sau nu vor fi folosite. Fiecare
subband (canal) are o purttoare proprie i funcioneaz independent de celelalte
subbenzi, debitul propriu fiind corelat cu calitatea de moment a respectivului interval de
frecvene.
Evaluarea calitii fiecrei subbenzi (determinarea raportului semnal/zgomot) se face de
fiecare dat cnd se iniiaz o transmisie, rezultnd o optimizare dinamic a
performanelor de transmisie ale liniei de abonat. Dac ntr-o subband oarecare este
detectat un semnal perturbator puternic, n mod automat se poate decide s se
blocheze transmisia n acea subband.
Tehnica de modulaie ADSL face parte din tehnicile combinate, deoarece la aceeai
transmisie sunt utilizate n paralel mai multe semnale purttoare. La recepie se poate
extrage informaia cu ajutorul unei metode de analiz care se bazeaz pe transformata
Fourier rapid (77T ;7ast 7ourier Transform). FFT este o tehnologie de prelucrare a
semnalelor care permite analiza spectral pe poriuni de band foarte nguste. n Fig.
.23 este desenat schema simplificat a unui modem realizat n tehnologie ADSL.
DSTRBUTOR
SERE
-
P,R,'E'
Modulator
("k
1
bii/grup)
Modulator
("k
2
bii/grup)
Modulator
("k
n
bii/grup)

f
p1
f
p2
f
pn
Semnal
digital
Semnal
ADSL
Fi:5 &523 SCHEMA SMPLFCAT A UNU MODEM ADSL
74
Transmisia simbolului (semnal cu o anumit frecven, amplitudine i faz) pentru un
grup de bii, se face pe fiecare dintre canale cu aceeai vitez de semnalizare. Viteze
de transmisie (debite) diferite vor rezulta datorit faptului c pe canalele fr zgomot
lungimea grupului de #ii codat va fi mai mare, iar pe canalele cu zgomot grupul de #ii
va fi scurt. Diferena dintre transmisia prin semnalizri distincte a unui grup de 3, sau 4
bii este explicat astfel:
Cnd prin fiecare semnalizare se transmite simbolul unui grup de 3 bii, trebuie
s avem n vedere c vor fi necesare 8 simboluri distincte, iar acestea vor trebui
recunoscute la recepie
Cnd prin fiecare semnalizare se transmite simbolul unui grup de 4 bii, trebuie
s avem n vedere c vor fi necesare 16 simboluri distincte, iar acestea vor trebui
recunoscute la recepie. Prin urmare, canalul ales pentru semnalizarea unui grup
de 4 bii trebuie s fie mai puin afectat de zgomot comparativ cu canalul pe care
se transmit grupuri de 3 bii.
n tabelul 1 sunt specificate cteva caracteristici ale unor modemuri ADSL.
Ta#/<
ST,)D,RD "ODE" DoIn4trea Up4trea ,n de lan4are
Ansi T1.413 ADSL 8Mb/s 1 Mb/s 1998
TU G992.3 ADSL 2 12 Mb/s 1 Mb/s 2002
TU G992.5 ADSL 2+ 24 Mb/s 1 Mb/s 2003
Modemul ADSL 2+ folosete o band de transmisie extins de la 1,1 MHz la 2,2 MHz.
Te.nolo:ia >DS' (0er2 high #it rate ,'"):
este o variant DSL care asigur viteze foarte mari pe perechi de cupru
torsadate, sau netorsadate.
permite interconectri pe distane scurte la viteze de transmisie foarte mari cu
ajutorul ,clasicei conexiuni cu fire de cupru.
O aplicaie principal a tehnicii VDSL este accesul rapid la nternet (cu viteze
mari i costuri rezonabile) pentru diveri utilizatori i furnizori de servicii.
Conexiunea VDSL este potrivit pentru servicii precum: HDTV, VoP, acces la
comunicaii nternet. Acest standard a fost aprobat n 2001.
70
modem mai recent VDSL 2 (aprobat n 2006 TU.T G.993.2) folosete o
band de transmisie de 30 MHz, ceea ce i permite debite de 100 Mb/s n
ambele sensuri de comunicaie. Viteza maxim de transmisie este asigurat
pentru lungimi de conectare mai mici de 300 m. Pentru lungimi mai mari debitul
scade.
Modemul VDSL folosete o tehnic de transmisie care mparte banda de
frecvene n canale de comunicaie (DMT) i o codificare digital de tip QAM
(modulaie de amplitudine n cuadratur).
n tabelul 2 sunt specificate cteva caracteristici ale unor modemuri VDSL.
Ta#/ =
"ODE" 3anda de
frec#ene
)r5 purt$toare 3anda canal
counicaie
De9it
JdoIn4treaK
VDSL2 8a 8,832 MHz 2048 4312,5 Hz 50 Mb/s
VDSL2 8c 8,5 MHz 1972 4312,5 Hz 50 Mb/s
VDSL2 12a 12 MHz 2783 4312,5 Hz 68 Mb/s
VDSL2 17a 17,664 MHz 4096 4312,5 Hz 100 Mb/s
VDSL2 30a 30 MHz 3479 8625 hZ 100 Mb/s
VDSL2 a fost proiectat pentru a permite servicii ,Triple Play (voce, video HDTV,
acces la nternet). Trebuie avut n vedere c performanele scad cu lungimea
liniei de conectare (0,5 Km: 100 Mb/s; 1K m: 50 Mb/s; 1,5 Km: ADSL2+).
EBerciiu - aplicat modemului ADSL2, a crui band de frecvene spre abonat (138 kHz
1104 kHz) i a crui lrgime de canal de comunicaie (4312,5 Hz) sunt reprezentate n
figura .24.
Fi:5 2C PARTAJAREA N FRECVEN| TP ,DS'2
Este uor de demonstrat c sunt 224 canale de comunicaie spre abonat
(,downstream). Deoarece modemul ADSL2 folosete o schem de modulaie QAM cu
72
maxim 15 bii pe semnalizare, iar transmisia se face cu maxim 4000 de semnalizri pe
secund (4000 Baud), va rezulta:
DE3&T(,downstream)aBi = 15 bii4000 semnalizri/s224 canale
= 13 480 000 bii/s = 13,48 Mb/s
77
,cti#itatea de n#$are F5251! Te.nolo:ii ,DS' 8i >DS'
(opetena! Analizeaz arhitecturi i topologii de reele de comunicaii electronice
Identific echipamentele reelelor de comunicaii electronice
O9iecti#ul6o9iecti#e #i7ate!
s identifice #locurile componente ale unui modul A,'"
s precizeze caracteristicile tehnologiei 0,'"
s precizeze serviciile pentru care este potrivit cone3iunea 0,'"
Durata! 30 inute
Tipul acti#it$ii! cu9ul
Su:e4tii! elevii se vor organiza n 6 grupe de lucru
Sarcina de lucru! Folosii un cub care semnific, n mod simbolic, tema ce urmeaz a fi
explorat: Tehnologii A,'" i 0,'". Cubul are nscrise pe fiecare dintre feele sale
,escrie, Compar, Analizeaz, Asociaz, Aplic, Argumenteaz/ Pe tabl, profesorul
detaliaz cerinele de pe feele cubului cu urmtoarele:
De4crie! Descrie schema unui modul ADSL
(opar$: Compar transmisia prin semnale distincte a unui grup de 3 bii i a unuia
de 4 bii.
,nali7ea7$: Analizeaz tehnologia VDSL.
,4ocia7$: Asociaz celor 2 sensuri de transmisie ADSL benzile de frecven
corespunztoare.
,plic$! Precizeaz care sunt serviciile pentru este potrivit conexiunea VDSL
,r:uentea7$! Argumenteaz de ce tehnica de modulaie ADSL face parte din
tehnicile combinate.
Reprezentantul fiecrei echipe va rostogoli cubul. Echipa sa va explora tema din
perspectiva cerinei care a czut pe faa superioar a cubului i va nregistra totul pe o
foaie de flip-chart.
78
Su:e4tii! pentru realizarea acestei activiti de nvare este necesar parcurgerea
Fiei de documentare 6.2, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.
,cti#itatea de n#$are F5252! "odeuri ,DS' 8i >DS'
(opetena! Analizeaz arhitecturi i topologii de reele de comunicaii electronice
Identific echipamentele reelelor de comunicaii electronice
O9iecti#ul6o9iecti#e #i7ate!
s identifice #locurile componente ale unui modul A,'"
s precizeze caracteristicile modemurilor 0,'"
s precizeze caracteristicile modemurilor A,'"
Durata! 20 inute
Tipul acti#it$ii! 4tudiu de ca7
Su:e4tii! elevii se pot organiza n grupe mici (2-3 elevi).
Sarcina de lucru:
- Realizai o comparaie ntre diferitele tipuri de modemuri ADSL,
respectiv VDSL din punctul de vedere al benzilor de frecven, debit
,downstream i ,upstream.
- Calculai debitului maxim posibil spre abonat n condiii definite, cu
modem ADSL2
Su:e4tii! pentru realizarea acestei activiti de nvare este necesar parcurgerea
Fiei de documentare 6.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate,
cataloage ale firmelor de specialitate.
73
&&&5 2lo4ar
,DS' As2metrical ,'"
3-&SD) )road#and I',(
3R, )asic 1ate Access
(,T> 1eele de ca#lu T0
(D", Acces multiplu cu diviziune n cod
("TS Ca#le +odem Termination '2stem
D3S ,irect )roadcasting 'atelit
D"T ,iscrete +ultiTone
DO(S&S ,ata 9ver Ca#le 'ervice Interface 'pecification
DS' ,igital 'u#scri#er "ine
DS'," ,'" access multiple3er
E"T echipament modem terminal
FD" Tehnica de multiplicare n frecven
AF( 52#rid 7i#er Coa3
&PT> Internet &rotocol pentru semnal T0
&SD) Integrated 'ervices ,igital (et4or6
&TU International Telecommunications :nion
',) "ocal Area (et4or6
",( +edia Access Control
"( un modem de ca#lu
P,3= &rivate Automatic )ranch >3change
PR, &rimar2 1ate Access
PST) &u#lic '4itching Telecommunication (et4or6
L," +odulaie de amplitudine n cuadratur
LPSM ?uadrature &hase 'hift @e2ing
TD", Acces multiplu cu diviziune n timp
>DS' 0er2 high #it rate ,'"
>o&P 0oice over Internet &rotocol
BDS' 3,igital 'u#scri#er "ine
AF( 52#rid 7i#re Coa3ial
(entrala
proprie de
ntreprindere
tip P,3=
,T"
- este o minicentral telefonic destinat unui grup de
utilizatori, spre deose#ire de centrala clasic utilizat de
companiile de telecomunicaii pentru a oferi servicii tuturor
utilizatorilor posi#ili/
% modul de transfer asincron
Tele#i7iunea
prin ca9lu
- este un sistem de difuzare a unor programe T0, radio 7+ i a
altor servicii pentru consumatori, cu a8utorul semnalelor de
radio%frecven, transmise spre aparatele de recepie prin
intermediul unei reele fi3e realizat cu fi#r optic sau cu ca#lu
coa3ial/
up4trea % transmisia de la a#onat spre operator
doIn4trea % transmisia de la operator spre a#onat
8.
("TS % staie modem instalat la operatorul CAT0
topolo:ie de
reea
- dispunerea fizic n teren a elementelor care compun o reea
de comunicaii sau o reea de calculatoare
4pliter - microfiltru
&>5 3i9lio:rafie
15 lie Andrei, (2006), Tehnica transmisiei informaiei, Bucureti: Editura Printech
25 Tatiana Rdulescu, (2002), 1eele de telecomunicaii, Bucureti: Editura Thalia
35 on Bossie, Mircea Wardalla, (1997), +surri speciale n telecomunicaii,
Bucureti: Editura Romtelecom
C5 Guran Marius, (2001), 'istem de indicatori pentru evaluarea strii societii
informaionale/ Studiu cuprins n Proiectul prioritar "Societatea nformaional
Societatea cunoaterii al Academiei Romne
D5 Adrese NTERNET :
www.en.wikipedia.org/wiki/Telephone _exchange, 05.05.2009
www.networkdictionary.com/telecom/pstn.php, 10.05.2009
81
www.en.wikipedia.org/wiki/Telephone_exchange, 21.05.2009
http://www.catvservice.com, 06.05.2009
http://www.arrl.org/tis/info/catv-ch.html, 17.05.2009
82