Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa

Coninutul documentaiei pentru autorizare amenajri intersecii dintre DN i drumuri judeene/comunale /steti/de
exploatare:
Cerere semnat i tampilat de beneficiar n care vor fi obligatoriu specificate: date despre firma adresa complet,
nr. telefon/fax, e-mail, nr. cont, banca la care este deschis contul, numele repreentan!ilor legali ai firmei, func!iile acestora,
numele persoanei desemnate "din cadrul firmei# s rspund de respectarea condi!iilor din autoria!ie, regimul $uridic al
terenului%
1. &ota de constatare ntocmit de 'ec!ia de (rumuri &a!ionale n urma verificrii documenta!iei i a condi!iilor de
amplasare din teren viat de eful '(&%
2. )cordul 'erviciului *oli!iei +utiere din cadrul ,*-% chitan!a de plat a aviului '*+ pentru obiectivele care se
execut n ona drumurilor europene%
3. Copie dup actul de identitate a persoanei responsabile cu respectarea condi!iilor din autoria!ie%
4. Certificat de urbanism%
5. .otografii digitale relevante, stocate pe C( sau fotografii color pe h/rtie, numele fotografiei va fi (& i poi!ia 0m
i sensul de circula!ie pe (& "drumul na!ional#%
6. )ctele societ!ii: certificat de nmatriculare, certificat de nregistrare fiscal, statut, hotar/re%
7. +eferatul verificatorului de proiecte atestat pentru cerin!ele - )1, 23, ( - conform 4egii 56/5778 i 9rd. :4*;4 nr.
<<</366=%
8. :emoriu tehnic de preentare a lucrrii propuse care va cuprinde:
a# situa!ia existent, construc!iile existentetopografia terenului%
b# ncadrarea n *lanul >rbanistic ?eneral aprobat de ctre (+(* ,ai%
c# solu!ia de amena$are a intersec!iei proiectat, elemente geometrice%
d# traficul atras "evaluarea tipului traficului atras i nr. de vehicule n ora de v/rf#%
e# structura rutier adoptat pentru amena$area drumului $ude!ean/comunal/stesc/ colector /de exploatare, "dup ca#
cu racordrile%
f# studiu de trafic "capacitate de circula!ie, nivelul de serviciu#%
g# modul de solu!ionare a continuit!ii scurgerii apelor pluviale n lungul (& n ona intersec!iei%
h# tipul profilului transversal existent%
i# semnaliarea rutier existent i cea propus pentru reglementarea circula!iei n noile condi!ii, proiectat n
conformitate cu '+ 5@1@/5/3/= 3655 semnaliarea rutier% '+ 5@1@/15778, '+ 5@1@/8-57@3, '+ 5@1@/< 3661%
$# structura sistemului rutier pentru accesul proiectat% se va adopta un sistem rutier echivalent cu cel aferent (&%
0# modul de iluminare al intersec!iei pe timpul nop!ii%
l# situa!ia planta!iei rutiere%
m# preentarea elementelor drumului colector sau a drumului de servitute, dac este caul%
n# modul de asigurare a circula!iei rutiere pe durata de execu!ie a lucrrilor poi!ia 0m a drumului colector "dac este
caul#%
o# distan!ele de viibilitate pe (&%
9. *lan de ncadrare n on pe care va fi marcat loca!ia terenului%
10. *lan de situa!ie la scara 5/866 va fi ntocmit, pe suport topografic cu eviden!ierea cotelor, pe baa planului aviat i
certificat de 9ficiul de Cadastru i *ublicitate ,mobiliar, privind vecint!ile i limitele terenului% planul de situa!ie
va cuprinde:
a# 'itua!ia existent vecint!ile intersec!iei n lungul (& de o parte cealalt a obiectivului "n lungul (& pe
ambele pr!i ale acestuia# pe o lungime de 566 m, cu figurarea tuturor cldirilor / instala!iilor /intersec!iilor /
drumurilor existente "specificare dimensiuni distan!e#%
b# solu!ia de amena$are a intersec!iei%
c# poi!iile 0m ale intersec!iei%
d# sistematiarea vertical a terenului%
e# semnaliarea rutier existent i cea propus "vertical i oriontal# pentru reglementarea circula!iei n noile
condi!ii%
f# sistemul de colectare i deversare a apelor pluviale pentru asigurarea continuit!ii scurgerii apelor n ona
intersec!iei%
g# simularea ncadrarii vehiculelor lungi%
DRDP Iai Anexa 5 pag. 1 / 2
11. *rofile transversale (& la scara 5/566 "5/86# n dreptul intersec!iei i amena$rilor cu indicarea structurii sistemului
rutier propus, sistemul de asigurare a continuit!ii apelor pluviale n lungul (&, elementele geometrice ale (&, cote
teren, cote proiect, declivit!i, insula denivelat, distan!e de la elementele geometrice ale (& la cldirile proiectate,
etc.%
12. (etalii pentru sistemele de asigurare a scurgerii apelor pluviale n lungul drumului%
13. (etalii pentru sistemul rutier aferent drumului cu racordrile aferente la (&%
14. Aotr/rea Consiliului 4ocal de aprobare a *>B daca este caul.
15. .otografii relevante din ona (& i a obiectivului proiectat
16. (ocumenta!ia va fi corelat cu planurile urbanistice "*>? / *>B# aprobate pentru ona studiat i cu aviele
eliberate pentru accesele la (&%
17. *unctul de vedere de la firma de consultan! / proiectare a lucrrilor de moderniare/reabilitare a (& n caul n care
amplasamentul se afl pe un sector de drum n curs de reabilitare/moderniare sau n vecintatea traseului unui viitor
drum "autostrada / drum expres / variant ocolitoare#%
18. 4a solicitarea (+(* ,ai se vor preenta i alte documente / planuri /detalii n caul n care situa!ia o impune%
19. Oser!aii:
20. 4a ntocmirea documenta!iei se vor respecta prevederile 9? 1=/577< privind regimul $uridic al drumurilor cu
modificrile i completrile ulterioare, :.;. 8<5/577< pentru aprobarea &ormelor tehnice privind proiectarea i
amplasarea construc!iilor, instala!iilor i panourilor publicitare n ona drumurilor, pe poduri, pasa$e, viaducte i
tuneluri rutiere, A? 838/577C pentru aprobarea +egulamentului ?eneral de urbanism, &ormativul privind
amena$area intersec!iilor, indicativ )&( C66/3656, '+ 5@1@/5/3/= 3655 semnaliarea rutier% '+ 5@1@/15778, '+
5@1@/8-57@3, '+ 5@1@/< 3661.
21. Documentaia ntocmit de ctre un proiectant de speciaitate drumuri !a "i pre#entat n 3 exempare
identice$ pentru ampasamentee din #ona drumurior naionae %i n 5 exempare identice & 1 pan de situaie$
pentru ampasamentee n #ona drumurior naionae desc'ise tra"icuui internaiona (europene)$ toate
exemparee !or a!ea semntura %i %tampia n ori*ina$ a proiectantuui %i a !eri"icatoruui de proiecte
atestat.
22. .iecare plan va avea n partea dreapt $os un cartu care va cuprinde: numele firmei de proiectare care a ntocmit
proiectul, nr. de nmatriculare sau autoria!iei, dup ca, titlul proiectului i al planei, nr. proiectului i al planei,
data elaborrii, numele calitatea i semntura de ntocmit, verificat i a efului de proiect, n conformitate cu anexa
nr. 8 la 9rdinul :;C; nr. 51=6/3668 pentru aprobarea &ormelor de aplicare a 4egii 86/5775 privind autoriarea
executrii lucrrilor de construc!ii.
23. )ran$area filelor n documenta!ie va respecta strict ordinea nscris n preenta anex.
Oser!aii:
4a ntocmirea documenta!iei se vor respecta prevederile 9? 1=/577< privind regimul $uridic al drumurilor cu
modificrile i completrile ulterioare, :.;. 8<5/577< pentru aprobarea &ormelor tehnice privind proiectarea i amplasarea
construc!iilor, instala!iilor i panourilor publicitare n ona drumurilor, pe poduri, pasa$e, viaducte i tuneluri rutiere, A?
838/577C pentru aprobarea +egulamentului ?eneral de urbanism, &ormativul privind amena$area intersec!iilor, indicativ
)&( C66/3656, '+ 5@1@/5/3/= 3655 semnaliarea rutier% '+ 5@1@/15778, '+ 5@1@/8-57@3, '+ 5@1@/< 3661.
Documentaia ntocmit de ctre un proiectant de speciaitate drumuri !a "i pre#entat n 3 exempare
identice$ pentru ampasamentee din #ona drumurior naionae %i n 5 exempare identice & 1 pan de situaie$ pentru
ampasamentee n #ona drumurior naionae desc'ise tra"icuui internaiona (europene)$ toate exemparee !or a!ea
semntura %i %tampia n ori*ina$ a proiectantuui %i a !eri"icatoruui de proiecte atestat.
.iecare plan va avea n partea dreapt $os un cartu care va cuprinde: numele firmei de proiectare care a ntocmit
proiectul, nr. de nmatriculare sau autoria!iei, dup ca, titlul proiectului i al planei, nr. proiectului i al planei, data
elaborrii, numele calitatea i semntura de ntocmit, verificat i a efului de proiect, n conformitate cu anexa nr. 8 la 9rdinul
:;C; nr. 51=6/3668 pentru aprobarea &ormelor de aplicare a 4egii 86/5775 privind autoriarea executrii lucrrilor de
construc!ii.
)ran$area filelor n documenta!ie va respecta strict ordinea nscris n preenta anex.
DRDP Iai Anexa 5 pag. 2 / 2