Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE CALENDARISTIC ANUAL (model)

ANUL COLAR .......................................................


Filiera:
Profil:
Specializare/calificare:
Disciplina: STUDIUL COMPOZITIEI
Anul colar:
Uniaea !e "n#$%$&'n:
Clasa: a I(a
)r* ore/s$p$&'n$: +
Profesor:
Uniaea !e "n#$%are Co&peen%e specifice Con inuuri )r* !e ore S$p$&'na O,ser#a%ii
+ - . / 0 1
Mo!ali$%i !e or2anizare a ele&enelor !e
li&,a3 plasic i !e orienare "n suprafa%a
ini%ial$ sau "n spa%iul ini%ial
4Uilizarea ele&enelor !e li&,a3
plasic i a rela%iilor !inre acesea
penru a co&pune o suprafa%$ !a$
sau un spa%iu !a
45ealizarea unei co&pozi%ii
plasice6 cu e&$ la ale2ere
7cinci persona3e8
4Or!onarea e9presi#$ i
ec:ili,ra$ a spa%iului prin
folosirea ele&enelor !e
li&,a3 plasic
0 S+ 4 S-
Principii !e confi2urare a spa%iului plasic
7si&eria6 alernan%a6 repei%ia6 in#ersarea6
suprapunerea6 3u9apunerea6 ri&ul8
Clasificarea i cunoaerea principiilor
co&pozi%ionale
Orna&enul i aplica%ii ale pricipiilor !e
confi2urare ale spa%iului la orna&en
4Uilizarea principiilor
co&pozi%ionale "n rezol#area e&ei
propuse
4;nsuirea eoreic$ i pracic$ a
no%iunilor le2ae !e principiile
co&pozi%ionale
45ealizarea !e sc:i%e !up$ orna&ene
i or2anizarea ele&enelor
orna&enale folosin! pricipiile
co&pozi%ionale
45ealizarea !e co&pozi%ii
prin folosirea orna&enului
cu aplica%ii ale pricipiilor
co&pozi%ionale su!iae
4Preluarea i reconfi2urarea
ele&enelor orna&enale
7se #or su!ia al,u&e i
c$r%i ce ilusreaza e&a
orna&enului8
4Docu&ena%ia
+< S. = S>
Inerac%iunea !inre for&$ i &$ri&ea
suprafe%ei sau a spa%iului i !ispunerea
ele&enelor !e li&,a3 plasic 7locurile i
!irec%iile cali$ilor i ale cani$%ilor8
4Sa,ilirea raporului !inre for&a6
&ari&ea suprafe%ei sau a spaiului si
ele&enele !e li&,a3 plasic
4Uilizarea ele&enelor !e li&,a3
plasic "n consruirea unei suprafe%e
co&pozi%ionale ec:ili,rae = aplica%ii
la sc:i%e !e co&pozi%ie
45ealizarea !e sc:i%e !e
co&pozi%ie "n care s$ se
ur&$reasc$ !ispunerea
ele&enelor !e li&,a3
plasic
0 S? = S@
Inerac%iunea ele&enelor !e li&,a3 plasic
"n ranspunerea lu&ii o,ieci#e6 "n co!uri
specifice arelor plasice6 a&,ienale sau
!ecorai#e
Aplica%ii la e:nica &ozaicului = !efini%ia
i cunoin%e e:nice !espre &ozaic
4Confi2ur$ri !e srucuri plasice6
ur&$rin! o,%inerea uni$%ii i a
ec:ili,rului
4Mo!ali$%i !e or2anizare a spa%iului
plasic6 aplicae la &aeriale i e:nici
specifice arei !ecorai#e =
&onu&enale
4Aplica%ii la e:nica &ozaicului
7"nsuirea cunoin%elor e:nice
!espre &ozaic8
45ealizarea unei co&pozi%ii
!ecorai#e cu aplicare "n
e:nica &ozaicului
4Docu&ena%ia
+< S+< = S+0
5ela%ia !inre pare i inre2
Despre uniaea co&pozi%ional$*
5olul p$r%ilor i al "nre2ului la ar&onia
2eneral$ a co&pozi%iei
4Uilizarea rela%iilor plasice "nre
!ealiile co&pozi%iei p$sr'n!
uniaea i ec:ili,rul aceseia
4Analizarea srucurii co&pozi%ionale
uiliz'n! principii consacrae
Corelarea e&ei 7a concepului
co&pozi%ional8 cu ranspunera
plasic$
45ealizarea unei co&pozi%ii
cu e&a AO& i socieaeB "n
care rela%ia pare4"nre2 s$
fie ranspus$ i la ni#el
concepual
4Docu&ena%ia
0 S+1 = S+>
Confi2ur$ri saice ale co&pozi%iei
)o%iuni eoreice !espre co&pozi%ia saic$
Mo!ali$%i !e or2anizare a spa%iului "n
confi2urarea saic$ a co&pozi%iei
Su,or!onarea cro&aic$ "n func%ie !e
su,iecul ales
Acor!area srucur$rii spa%iului "n func%ie
!e su,iec
4Uilizarea rela%iilor plasice "nre
!ealiile co&pozi%iei p$sr'n!
uniaea i ec:ili,rul aceseia
4;nsuirea cunoin%elor le2ae !e
su!iul co&pozi%iei saice
4Or2anizarea specific$ a spa%iului
a#'n! ca scop realizarea saicis&ului
unei co&pozi%ii
45ealizarea unei co&pozi%ii
saice "n care s$ se pun$ "n
aplicare cunoin%ele !espre
co&pozi%ia saic$
45ezol#area "n ca!rul
co&pozi%iei a e9presi#i$%ii
plasice specifice unei
co&pozi%ii saice
0 S+? = S+@
4;nsuirea cunoin%elor eoreice i a
celor pracice
4Docu&ena%ia
Confi2ur$ri !ina&ice ale co&pozi%iei
)o%iuni eoreice !espre co&pozi%ia
!ina&ic$ Mo!ali$%i !e or2anizare a
spa%iului "n confi2urarea !ina&ic$ spre
!eose,ire !e cea saic$
Su,or!onarea cro&aic$ "n func%ie !e
su,iecul ales
Acor!area srucur$rii spa%iului "n func%ie
!e su,iec
4Uilizarea rela%iilor plasice "nre
!ealiile co&pozi%iei p$sr'n!
uniaea i ec:ili,rul aceseia
4;nsuirea cunoin%elor le2ae !e
su!iul co&pozi%iei !ina&ice
4Or2anizarea specific$ a spa%iului
a#'n! ca scop realizarea
!ina&is&ului unei co&pozi%ii
4;nsuirea cunoin%elor eoreice i a
celor pracice
45ealizarea unei co&pozi%ii
!ina&ice "n care s$ se pun$
"n aplicare cunoin%ele
!espre co&pozi%ia !ina&ic$
45ezol#area "n ca!rul
co&pozi%iei a e9presi#i$%ii
plasice specifice unei
co&pozi%ii !ina&ice
4;nsuirea prin aplica%ie
a cunoin%elor eoreice
4Docu&ena%ia
0 S-< = S-+
Co&pozi%ia "nc:is$* Co&pozi%ia !esc:is$
Definirea celor !ou$ ipuri !e co&pozi%ii
i se&nifica%ii e9presi#e
Tipuri !e co&pozi%ii &i9e
Afiul !ecorai#
5ealizarea i&a2inii plasice6 uiliz'n!
o for&ul$ co&pozi%ional$ a!ec#a$
e&ei alese
4Uilizarea rela%iilor plasice "nre
!ealiile co&pozi%iei p$sr'n!
uniaea i ec:ili,rul aceseia
4;nsuirea no%iunilor !espre afiul
!ecorai#
45ealizarea unei co&pozi%ii
&i9e 7!esc:is$4"nc:is$8
a#'n! ca e&$ afiul
!ecorai#e
4Docu&ena%ia
0 S-- = S-.
5ela%ia a !oi sau rei er&eni sa,ili
Despre rela%ia !inre er&enii unei
co&pozi%ii
)o%iuni !espre e:nica icoanelor pe sicl$
i pe le&n
45ealizarea i&a2inii plasice6
uiliz'n! o for&ul$ co&pozi%ional$
a!ec#a$ e&ei alese
4Uilizarea rela%iilor plasice "nre
!ealiile co&pozi%iei p$sr'n!
uniaea i ec:ili,rul aceseia
45ealizarea unei icoane
7proiec pe :arie sau sicl$8
"n care s$ se !ez#ole si
aprofun!eze cele su!iae
!espre ele&enele
co&pozi%ionale
4Docu&ena%ia
+< S-/ = S-@
Su!iul 2eo&eriei co&pozi%ionale
7srucuri co&pozi%ionale clasice8*cenre
co&pozi%ionale
Definirea i clasificarea no%iunilor le2ae
!e srucurile co&pozi%ionale clasice
4Confi2urarea !e srucuri
co&pozi%ionale ur&$rin! o,%inerea
uni$%ii i a ec:ili,rului
4;nsuirea no%iunilor eoreice !espre
srucurile co&pozi%ionale clasice
45ealizarea unei co&pozi%ii
a#'n! e&$ la ale2ere "n
care s$ se aplice
cunoin%ele eoreice
4Docu&ena%ia6 sc:i%e
0 S.< = S.-
)o%iuni eoreice cu pri#ire la srucura
co&pozi%ional$
Definirea cenrului co&pozi%ional
I&poran%a i rolul cenrului
co&pozi%ional 7ipuri !e cenre i
&o!ali$%i !e or2anizare8
Ci !espre cenrul co&pozi%ional
4Aplicarea "nr4o co&pozi%ie proprie a
su!iului eoreic
4Corelarea "nre for&a i
e9presi#iaea cro&aic$
Aricularea6 !i#izarea i fuzioanarea
for&elor plasice "n confi2urarea
co&pozi%iei
5ela%iile !inre for&ele plasice i cele
!inre for&a plasic$ i culoare
Su!ierea e:nicii s2raffio
Or2anizarea spa%iului co&pozi%ional si a
for&elor "n func%ie !e cerin%ele e:nicii
5ealizarea i&a2inii plasice6 uiliz'n!
o for&ul$ co&pozi%ional$ a!ec#a$
e&ei alese
4Uilizarea rela%iilor plasice "nre
!ealiile co&pozi%iei p$sr'n!
uniaea i ec:ili,rul aceseia
4Cunoaerea i "nsuirea e:nicii
s2raffio
4E9ecuarea corec$ a co&pozi%iei "n
func%ie !e cerin%ele e:nicii
45ealizarea unei frize
!ecorai#e "n e:nica
s2raffio
45ealizarea i rezol#area
e9presi#i$%ii arisice
ur&$rin! corelarea
ele&enelor !e li&,a3
plasic
0 S./ = S.0
E#aluarea final$ a cunoin%elor
Derificarea cunosin%elor eoreice i
pracice6 prin aplica%ie "n su!iul unei
nauri saice i prinr4un es cu ie&i
se&io,ieci#i
4Derificarea cunoin%elor acu&ulae
prin realizarea e&ei propuse
4;nsuirea li&,a3ului arisic i
folosirea lui "n r$spunsurile i
solu%iile 2$sie la "nre,$ri
45ealizarea unei nauri
saice "n care se aplic$
cunoin%ele acu&ulae
45ezol#area esului propus
!e profesor
S.1
;n ru,rica EO,ser#a%iiB se rec &o!ific$rile !e inen%ie ale profesorului

S-ar putea să vă placă și