Sunteți pe pagina 1din 3

5.

Capacitatea persoanei juridice


Capacitatea de folosinta - aptitudinea persoanei de a fi titulara de drepturi si obligatii
- incepe de la data inregistrarii lor in registre speciale
-prin exceptie,exista si o capacitate de folosinta anticipata care incepe de la data actului de
infiintare fiind limitata cu privire la drepturi si obligatii necesare ca persoana juridica sa ia
nastere in mod valabil
-in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ (asociatii si fundatii) art.206 CC
reglementeaza principiul specialitatii capacitatii de folosinta,potrivit caruia persoana fara
scop lucrativ poate avea doar drepturi si obligatii ce corespund obiectului de activitate
Capacitatea de exercitiu - aptitudinea persoanei juridice de a dobandi si exercita drepturi si
asuma obligatii prin incheierea de acte juridice
-actele juridice sunt incheiate de reprezentantii legali (de regula administratorul pt
societatea reglementata de legea 31/90 si presedintele asociatiei si fundatiei)
6. Atribute de identificare
a. Denumirea
Este o grupare de cuvinte care identifica o persoana juridica in raporturile la care participa.
Denumirea nu se confunda cu firma,firma fiind suportul material pe care e inscriptionata
denumirea.
b. Sediul
Este un atribut de identificare prin alocarea unui loc stabil care individualizeaza persoana
juridica in spatiu.
-o persoana juridica poate avea un sediu principal si mai multe sedii secundare.
c. Nationalitatea
Este apartenenta unei persoane juridice la statul pe teritoriul caruia isi are sediul principal.
O persoana juridica are nationalitatea romana daca isi are sediul principal in Romania.
d. Numarul de inregistrare in registrul comertului pentru societati,in registrul asociatiilor
si fundatiilor sau in registrul partidelor politice
Este numarul sub care o persoana juridica isi are dosarul de constituire ,inregistrare.Iar
pentru asociatii si fundatii este numarul de dosar.
e. Codul unic de inregistrare (C.U.I)
Este un simbol de cifre care individualizeaza persoana juridica in raporturile fiscale.
-se acorda pe baza declaratiei fiscale la administratia financiara
7.Reorganizarea si incetarea persoanei juridice
1.Notiune
Este o operatiune juridica complexa de unire sau de divizare la care participa cel putin 2
persoane juridice care are ca efect infiintarea,modificarea sau stingerea.
2.Forma
A.Fuziunea - consta in absorbtia unei persoane juridice de catre o alta persoana juridica sau
prin contopirea a 2 persoane juridice si crearea unei a 3 a .

Absorbtia Comasarea
-inglobarea/incorporarea unei pers. -presupune unirea/contopirea a 2 sau mai
juridice care inceteaza sa mai existe multe pers juridice si crearea uneia singure;
intr-o alta persoana juridica care se ->efect extinctiv:pers juridice care se
mareste: contopesc isi inceteaza existenta
->efectul extinctiv:inceteaza persoana ->efect creator:se creeaza o a 3 a pers juridica
juridica care este absorbita; ->efectul transmisiunii universale a patri-
->efectul creator:nu exista; moniului=drepturile si obligatiile persoanelor
->efectul transmisiunii patrimoniului: juridice se transmit nefractionar in patrimo-
transmisiunea patrimoniului se face niul persoanei noi infiintate
universal in sensul ca se transmite
fara a fi fractionat catre persoana
juridica absorbabila.
B.Divizarea = presupune impartirea unei persoane juridice in integralitatea ei sau doar a
unei parti din aceasta.

Divizarea totala:
Presupune impartirea intregului patrimoniu al unei persoane juridice care isi inceteaza
existenta in 2 sau mai multe persoane juridice care exista deja sau care se infiinteaza astfel.
->efectul extinctiv: persoana juridica care se divide isi inceteaza existenta
->efectul creator : e posibil sa existe daca actiuni din patrimoniu sunt preluate de persoane
juridice care iau astfel fiinta
->efectul transmisiunii cu titlu universal: patrimoniul persoanei juridice se transmite
fractionar catre alte persoane
Divizarea partiala:
Presupune desprinderea unei parti din patrimoniul unei persoane juridice care continua sa
existe si transmiterea acesteia catre una sau mai multe persoane juridice deja existente sau
care iau fiinta astfel.
->efectul extinctiv: nu exista
->efectul creator: este posibil daca fractiunea de patrimoniu este preluata de o persoana
juridica care ia astfel fiinta
->efectul transmisiunii cu titlu universal: patrimoniul se transmite fractional.
pentru examen: Grila cu 1 sau 2 variante de raspuns.Accent pe
prescriptie!! daca sunt 2 variante si alegem doar una corecta nu se
puncteaza nimic!