Sunteți pe pagina 1din 211

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR

CLUJ - NAPOCA
Conf. univ. dr. Aur! MA"IM
CURS d
CONSERVAREA #IODIVERSITII
$n%ru u&u! '%udn(i!or d !) '*(i) d In+inri) ,i $ro%*(i) -diu!ui
.//0
CUPRINS
Capitolul 1
Pro1!- +nr)! $rivind 1iodivr'i%)%)
Capitolul 2
E2%in*(i ,i *ono-i
2.1. Modele de extincie
2.2. Economia ecologic
Capitolul 3
V)!o)r) 1iodivr'i%3(ii
3.1. Valori economice directe
3.1.1. Valorile utilizate pentru consum
3.1.2. Valoarea de utilizare a produselor
3.2. Valori economice indirecte
3.2.1. Valori economice neconsumabile
3.2.2. Valori opionale
3.2.3. Valoarea existenial
Capitolul 4
E!-n%! '%ru*%ur)! ,i f)*%orii d inf!un(3 )i 1iodivr'i%3(ii
4.1. Elementele structurale ale biodiversitii
4.2. Factorii de inluen ai biodiversitii
Capitolul 5
Ti$uri! d divr'i%)%
!.1. "iversitate genetic #intraspeciic$
!.1.1. %onsideraii generale
!.1.2. Metode de evideniere a biodiversitii intraspeciice
!.2. "iversitate speciic
!.2.1. %onsideraii generale
!.2.2. &umrul total de specii' extincia (i descrierea de noi taxoni
!.2.3. )ogia speciic (i indicii de biodiversitate
!.3. "iversitate ecosistemic #sau ecologic$
!.4. "iversitate cultural
!.4.1. *(ezrile umane
!.4.2. +ospodriile
!.4.3. *gricultura (i cre(terea animalelor
!.4.4. ,ilvicultura (i exploatrile orestiere
!.4.!. -eligie' ritualuri' obiceiuri
!.4... /imb 0 limba1 0 tradiie
Capitolul 6
A-nin(3ri $n%ru divr'i%)%) 1io!o+i*3
..1. %onsideraii generale
..2. -atele de extincie
2
..3. Modelul biogeograic al insulelor (i ratele de extincie moderne
..4. %auzele extinciilor
..4.1. "istrugerea 2abitatelor
..4.1.1. *meninri pentru pdurea tropical umed
..4.2.2. *lte 2abitate ameninate
..4.1.3. "e(ertiicarea Fragmentarea 2abitatelor
..4.2. Fragmentarea 2abitatelor
..4.3. "egradarea 2abitatelor (i poluarea
..4.4. ,upraexploatarea
..4.!. ,pecii invadatoare
..4... )olile
..!. Vulnerabilitatea la extincie
Capitolul 7
Con'rv)r) 1iodivr'i%3(ii !) niv! d $o$u!)(i ,i '$*i
3.1. 4roblemele populaiilor mici
3.1.1. 4ierderea variabilitii genetice
3.1.2. Mrimea eectiv a populaiei
3.1.3. Variaii demograice
3.1.4. Variaiile actorilor de mediu (i catastroele
3.2. Monitorizarea populaiilor
3.3. %onstituirea de populaii noi
7.4. ,trategi de conservare ex situ
3.4.1. +rdinile zoologice
3.4.2. *cvariile
3.4.3. +rdinile botanice
3.4.4. )ncile de semine
3.!. %ategorii de conservare a speciilor
3... 4rotecia legal a speciilor
3...1. /egislaii naionale
3...2. *corduri internaionale
Capitolul 8
Con'rv)r) 1iodivr'i%3(ii !) niv! d *o-uni%)% 1io!o+i*3 ,i r*on'%ru*(i)
*o!o+i*3
5.1. *riile prote1ate
5.1.1. %lasiicarea ariilor prote1ate
5.1.2. ,ituaia actual a ariilor prote1ate existente
5.1.3. ,tabilirea prioritilor pentru protecie
5.1.4. %onvenii internaionale privind ariile prote1ate
5.1.!. 4roiectarea ariilor prote1ate
5.1.!.1. Mrimea ariilor prote1ate
5.1.!.2. Minimizarea eectelor de margine (i de ragmentare
5.1.!.3. 6abitatele coridor
5.1.!.4. Ecologia peisa1elor (i ar2itectura ariilor prote1ate
5.1... *dministrarea ariilor prote1ate
5.1...1. *specte generale privind administrarea ariilor prote1ate
3
5.1...2. Managementul 2abitatelor
5.1...3. Managementul ecosistemelor
5.2. %onservarea agricol in situ
5.3. -econstrucia ecologic
5.3.1. *bordri 7n reconstrucia comunitilor ecologice
5.3.2. *reale prioritare de reconstrucie ecologic
5.3.2.1. 8one umede
5.3.2.2. /acuri
5.3.2.3. 8onele urbane
5.3.2.4. 4a1i(ti
5.3.2.!. 4duri tropicale uscate
5.4. *bordri internaionale ale conservrii (i dezvoltarea durabil
Capitolul 9
Or+)ni'-! -odifi*)% +n%i* 4OGM5 ,i i-$)*%u! !or )'u$r) -diu!ui
9.1. "einiia :+M;urilor (i etapele de obinere a lor
9.2. ,emniicaia (i pericolele transgenezei
9.3. Microorganisme (i animale transgenice
9.4. 4lante transgenice
9.4.1. 4lantele transgenice (i noile lor proprieti
9.4.2. *vanta1ele plantelor transgenice prezentate de productorii (i aprtorii lor
9.4.3. -iscuri legate de cultura plantelor transgenice
9.4.4. "ezvoltarea culturilor trasngenice 7n lume
9.4.!. )revetarea iinelor vii
9.4... :+M;urile (i biodiversitatea
9.4.3. %ontestarea :+M;urilor
9.4.5. *capararea culturii de ctre multinaionale
Capitolul 10
Ro!u! *on'rv)(ioni,%i!or
4
C)$i%o!u! 6
PRO#LEME GENERALE PRIVIND #IODIVERSITATEA
%omunitile biologice' dezvoltate 7n milioane de ani' au 7nceput s ie
distruse de activitile oamenilor. <n numr mare de '$*ii 'ufr3 un d*!in
rapid' unele iind aproape de punctul de unde 7ncepe extincia lor' ca rezultat
al v=nrii excesive' distrugerii 2abitatelor' atacului slbatic al prdtorilor
sau competitorilor introdu(i de ctre om. Ci*!uri! 7idro!o+i* ,i
1io+o*7i-i* naturale au ost perturbate d)%ori%3 dfri,3rii $3duri!or'
activitate ce a cauzat erodarea anual a miliarde de tone de orizont biologic
activ' splarea (i transportul acestuia 7n r=uri' lacuri (i oceane.
%limatul speciic al planetei noastre a ost perturbat prin combinarea
$o!u3rii )%-o'fri* *u dfri,)r). &iciodat 7n istoria vie ii pe 4m=nt nu
au ost at=tea specii 7n pericol 7ntr;un timp at=t de scurt. *ceste pericole sunt
exacerbate o dat cu *r,%r) r)$id3 ) $o$u!)(ii u-)n' a nevoilor sale
de consum (i a srcirii celor mai multe din rile tropicale' care dein o
abunden oarte mare de specii. 4rincipalul inamic al biodiversitii este
'3r3*i) iar protecia acesteia trece' 7n mod obligatoriu' prin )-!ior)r)
bunstrii umanitii (i lupta 7mpotriva subdezvoltrii .
Con'rv)r) divr'i%3(ii 1io!o+i* a aprut ca o nou disciplin de
sintez din dorina de a corela ameninrile pentru speciile (i 2abitatele
studiate cu activitile umane (i este un domeniu multidisciplinar. >n multe
privine aceast disciplin academic este o di'*i$!in3 d *ri&3.
%onservarea diversitii biologice nu '%udi)&3 do)r '$*ii ,i 7)1i%)%' ci (i
fi*)*i%)%) unor -3'uri )*%iv d $ro%*(i. %onservaioni(tii includ 7n
studiile lor (i )'$*% 'o*i)!8 *ono-i*8 $o!i%i* ,i %i*. %onservaioni(tii
nu lucreaz numai 7n plan (tiiniic' ci (i in plan politic (i educational'
!
implic=nd oicialitile locale' guvernamentale (i comunitile locale 7n
planurile de protecie.
%onvenia de la )erna #1939$ $ a 1ucat un rol ma1or 7n domeniul
conservarii lorei (i aunei salbatice' a 2abitatelor naturale.
Este tot mai evident aptul c perioada interglaciar 7n care ne alm
suer modificri climatice importante' in mare parte iind datorate
diverselor activiti umane. >ncep=nd cu %onerinta &atiunilor <nite asupra
Mediului ?ncon1urtor de la ,toc@2olm din iunie 1932 se recunoa te' oicial
(i la nivel international' in%rd$ndn ) din%r $ro1!-! 'o*i)!8
%7no!o+i*8 *ono-i* ,i *! *o!o+i*. 4ornind de la acest adevr' s;a
dezvoltat conceptul' apoi strategia' dezoltrii dura!ile' 7n cadrul creia
ecolo"ia #oac rolul unei aderate plci turnante. -ecunoasterea
importan ei acestei discipline' ptrunderea ideilor (i principiilor ecologice
7n con(tiina unei mari pri a populaiei' inserarea problemelor de mediu 7n
programele partidelor (i guvernelor etc. sunt realizri incontestabile. /or li
se datoreaz dezvoltarea de programe internaionale' elaborarea unor acte
normative coerente (i constituirea unor organisme naionale (i internationale
specializate pe problemele mediului 7ncon1urtor.
%onerintele la nivel inalt de la -io de Aaneiro #1992$' de la
Ao2anesburg #2BB2$ (.a. nu au cut decat s 7ntreasc vointa de aciune a
ma1oritii rilor 7n domeniul mediului incon1urtor (i a dezvoltrii durabile.
Cermenul de +!o1)!i%)% olosit pentru prima data 7n ,<*' la primul
orum american $ational %orum on &io'iersit( #195.$' termenul #atribuit
lui E.:.Dilson' cunoscut entomolog (i sociobiolog$. Cranspunerea 7n
tiparele politice (i de drept international s;a realizat in 1992' la Confrin()
N)(iuni!or Uni% $n%ru Mdiu ,i D&vo!%)r #%&<E$ care va )do$%)
Convn%i) )'u$r) Divr'i%)%ii #io!o+i* #%):$' semnat de 1.5 de state.
.
Divr'i%)%) 1io!o+i*3 este deinit ca iind abundena de entiti vii
pe 4m=nt' reprezentat de milioane de plante' animale (i microorganisme'
genele pe care acestea le conin' complexitatea ecosistemelor pe care le
ormeaz 7n mediul biologic.
%oncluzion=nd' se poate airma ca biodiversitatea reprezint o
problem global a zilelor noastre' iar conservarea ei constituie o sarcin
ma1or (i cu caracter permanent a tuturor celor care' 7ntr;un el sau altul' se
simt ata(ati ori sunt rspunztori de destinele generaiilor viitoare' de 7ns(i
perenitatea vieii pe Cerra.
3
C)$i%o!u! .
E"TINCIE I ECONOMIE
%omunitile umane de pe tot globul trebuie s con(tientizeze aptul
c (i diversitatea biologic este important' c2iar esential pentru existena
uman. *cest lucru va i o reu(it numai dac oamenii vor sim i 7ns c
scderea diversittii biologice produce pierderea unor valori.
..6. Mod! d 2%in*(i
"iversitatea speciilor de pe Cerra a crescut continuu de la aparitia
vie ii. *ceast cre(tere nu a ost constant' exist =nd perioade cu o rat mare
a speciaiei urmate de altele cu sc2imbri minime. ?n timp geologic s;au
produs cinci extincii 7n mas. C) -)i -)r 2%in*%i a avut loc la s=r(itul
4ermianului' acum 2!B milioane ani' cand se pare c au di'$3ru% 9n%r :: ;
0<= din %o%)!u! '$*ii!or -)rin. Este oarte probabil ca extinctiile s ie
*)u&)% de $r%ur1)%ii -)>or #eruptii vulcanice pe mari supraete sau
coliziunea cu un asteroid$' care au determinat aparitia unor sc2imbri ale
mediului crora multe specii nu le;au cut a.
* trebuit s treac ?/ d -i!io)n d )ni pentru ca numrul mare de
amilii pierdute in 4ermian s se rf)*3. Extincia speciilor apare c2iar (i 7n
absenta unui enomen violent. : specie poate i concurat puternic de alta
sau condus spre di'$)ri(i prin enomenul de $r3d3%ori'-. : specie de
succes poate evolua spre o alta nou ca rspuns la sc2imbrile de mediu'
prin 1ocul genelor din ondul de gene. Factorii care determin supravieuirea
sau disparitia unei specii nu sunt clariicai' 7ns 2%in*%ii! ca (i '$*i)(ii!
ac parte mai mult ca sigur din *i*!u! n)%ur)!.
%2iar dac extinc iile sunt un enomen natural pierderea speciilor este
$ri*u!o)'3 atunci c=nd rata de 2%in*(i este -)i -)r dec=t rata
5
'$*i)(ii. *tunci c=nd rata speciaiei este egal sau mai mare dec=t rata
extinctiei' biodiversitatea va rm=ne constant sau c2iar va cre(te. ?n
perioadele geologice trecute' pierderea speciilor a ost ec2ilibrat de aparitia
celor noi.
-ata actual de extinc ie este de 1BB p=n la 1 BBB de ori mai ridicat
dec=t ratele din trecutul geologic. *cest episod nou al extinc iilor este numit
) ,)') 2%in*(i (i este datorat exclusiv activitii umane #tabelul 1$.
4ierderea de specii este r precedent (i ireversibil.
Cabelul 1
Prio)d! din i'%ori) P3-@n%u!ui
Er) Prio)d) -i!io)n
)ni
Evni-n%8
*)r)*%ri&)r
E2%in*(ii
PRECAM#RIAN
#rsritul vieii$
Pr*)-1ri)n3 4..BB 0 !4! ; *pariia organismelor
unicelulare' apoi
pluricelulare' organisme
cu corp moale
) *rimele or"anisme
monocelulare au aprut
acum cca 3500 milioane
de ani
PALEOAOIC
#viaa vec2e$
C)-1ri)n3 !4! 0 49! ; 4rimele animale cu
7nveli( tare. *cest 7nveli(
le;a cut mai rezistente
cresc=ndu;le (ansele de
supravieuire (i
reproducere
Ordovi*i)n3 49! 0 44! 4rimele plante terestre'
primii pe(ti
Pri-) 2%in*(iE !BF din toate
amiliile de animale' muli
trilobii #clas de artropode
marine din era primar' cu 7nveli(
tare$
Si!uri)n3 44! 0 41! 4rimele animale terestre
Dvoni)n3 41! 0 3!! 4rimii amibieni #capabili
s respire (i 7n ap (i pe
uscat$
A dou) 2%in*(iE 3BF din toate
amiliile de animale' incluz=nd
pe(tii r lci (i muli trilobii
C)r1onifr3 3!! ;29B ; ?nsecte mari' primele
reptile' primele pduri.
; multe zone ale "lo!ului
dein fier!in+i ,i umede
ceea ce a condus la
cre,terea nr. 'e plante ,i
la formarea unor uria,e
mla,tini a!urinde. -ceste
zone au deenit .a!itatul
multor tipuri de insecte ,i
de amfi!ieni
9
Pr-i)n3
4$o*) r$%i!!or5
29B 0 2!B ; 4rimele reptile acvatice
; -mfi!ienii au eoluat /n
reptile ,i s)au rsp0ndit pe
/ntre"ul "lo!1 deoarace
continetele s)au unit /ntr)
un sin"ur continent uria,.
2n numr mare de
animale marine au murit
pt c apele mai pu+in
ad0nci din #urul
continentelor au disprut
A %ri) 2%in*(iB !BF din toate
amiliile de animale incluz=nd
peste 9!F din speciile marineG
muli arbori' amibieni etc.
MEAOAOIC
#viaa de mi1loc$
Tri)'i*3 2!B 0 2B! 4rimii dinozauri' pe(ti
oso(i
A $)%r) 2%in*(iE 3!F din toate
amiliile de animale' incluz=nd
multe specii de reptile (i molu(te
marine
Jur)'i*3 2B! ;14B "inozauri mari' primele
mamiere (i psri
Cr%)*i*3 14B 0 .! 4lante cu lori A *in*) 2%in*(iE reptile
#dinozauri$ (i multe alte specii
incluz=nd oraminierele
#protozoare marinece au corpul
acoperit cu o coc2ilie calcaroas$
(i molu(tele. "inozaurii au ost
vertebrate dominante p=n acum
.! milioane de ani' c=nd au
disprut brusc' probabil din cauza
unei sc2imbri ma1ore a climei
CENOAOIC
#viaa recent$
Epoca mamierelor
; a 7nceput o dat cu
dispariia
dinozaurilor
Tr(i)r3 .! 0 1'5 ; Mamiere moderne'
nevertebrate' psri
; 3amiferele au putut
supraie+ui sc.im!rilor
climatice deoarece puteau
sa),i sc.im!e temperatura
corpului iar dinozaurii1
pro!a!il1 nu putea face
asta
Cu)%rn)r3 1'5 0 prezent *pariia omului A ,)') 2%in*(i 42%in*(i)
-odrn35B provocat de poluare'
distrugerea 2abitatului #cauzat de
cre(terea populaiei umane (i a
nevoilor$
.... E*ono-i) *o!o+i*3
,tudiile eectuate arat c' 7n inal' d+r)d)r) -diu!ui este produs
din r)%iuni *ono-i*E pdurile sunt exploatate pentru v=nzarea lemnului'
animalele sunt v=nate pentru carne' blan sau alte produse. 6abitatele
naturale sunt transormate 7n %rnuri *u!%iv)% deoarece oamenii au nevoie
de 2ran. ,pecii noi sunt introduse 7n spaiile continentale ori insulare' 7n
care nu existau' r a se evalua consecintele sau a g=ndi msuri de protecie.
"ac d+r)d)r) -diu!ui are cauze economice' 'o!u(ii! $n%ru
'%o$)r) acestui enomen trebuie s cuprind neaprat $rin*i$ii *ono-i*.
Cr*%3ri! d -diu au 7nceput s in*!ud3 !-n% *ono-i*'
1B
recomandrile ormulate de experi cuprinz=nd acum (i astel de argumente.
<na dintre cele mai acceptate doctrine economice moderne airm c o
%r)n&)*%i vo!un%)r3 are loc doar atunci c=nd aduce 1nfi*ii )-1!or
$3r(i implicate. : tranzactie va putea i posibil doar atunci cand v=nztorul
(i cumprtorul vor a1unge la un pre agreat de ambele prti. Coate prile
implicate 7ntr;un sc2imb a(teapt s;(i 7mbunteasc propria situatie.
Este general acceptat aptul c beneiciile (i costurile liberului sc2imb
sunt consim ite de to i participan ii la tranzac ie. Co'%uri! indir*% sau
beneiciile indirecte sunt cunoscute sub numele de 2%rn)!i%3(i. 4oate cea
mai no%)1i!3 ,i fr*vn%3 2%rn)!i%)% este d+r)d)r) -diu!ui care
apare ca o consecint a ac iunii oamenilor.
,c2imbarea undamental pe care o imprim introducerea conceptelor
conservrii diversitii biologice este s se asigure aptul c toate costurile
rezultate din asemenea tranzacii sunt 7nelese. %ompaniile sau persoanele
particulare implicate 7n activiti ce conduc la degradarea mediului nu
suport toate costurile pentru reabilitarea ecosistemelor degradate' deseori
nepltind nimic. Co'%uri! d -diu sunt adesea 'u$or%)% de *o-uni%3(i!
u-)n care triesc 7n vecintatea acestor areale (i ob in un beneiciu mic
sau nul de pe urma acestor activiti.
"e exemplu' o rainrie care emite gaze toxice (i de(euri lic2ide
c=(tig din v=nzarea combustibililor ctre consumatori. %osturile de mediu
produse de aceste tranzacii ; degradarea calitaii mediului' ape poluate'
cre(terea incidenei aeciunilor respiratorii ; sunt repartizate 7ntregii
societi' adesea populaia din arealul 7nvecinat av=nd oarte mult de suerit.
%a rspuns la aceast nou metod de a cuantiica toate costurile
rezultate 7ntr;o tranzacie economic' incluz=nd (i costurile de mediu' s;a
dezvoltat o nou disciplin cunoscut sub numele de *ono-i *o!o+i*31
11
care studiaz v)!o)r) *ono-i*3 ) divr'i%3(ii 1io!o+i* (i integreaza
(tiintele economice' (tiinele mediului' ecologia' asigurrile publice.
+uvernele' banc2erii' liderii corporaiilor etc. pot i mai repede
convin(i de n*'i%)%) $ro%>3rii diversitii biologice dac se aduc ,i
>u'%ifi*3ri *ono-i* in spri1inul acestei activiti.%osturile de mediu ale
unor proiecte mari precum bara1ele' drumurile' sistemele de irigaii'
plantaiile agricole sunt 7n cre(tere datorit necesitii evalurii impactului
lor asupra mediului. Mediul este adesea deinit 7n mod larg ca incluz=nd nu
numai resursele naturale ci (i calitatea aerului' apei' speciile in pericol etc.
?ntr;o orm mai cuprinztoare' )n)!i&! *o'%-1nfi*iu compar
valorile c=(tigate printr;un proiect cu valorile pierdute. E*ono-i) *o!o+i*3
contribuie la aceste analize prin in*!udr) 9n *)!*u! ) %u%uror *o'%uri!or ,i
1nfi*ii!or *)r i-$!i*3 -diu!.
,e ac eorturi pentru a in*!ud 9n *)!*u!u! Produ'u!ui In%rn #ru%
4PI#5 (i a unor indici care relev dezvoltarea (i pierderile resurselor
naturale' deoarece activitile economice neproductive (i nedurabile duc la
cre(terea 4?);ului dar acestea sunt distructive pe termen lung #ex.E pescuitul
in apele litorale' mineritul etc.$.
Multe resurse naturale precum aerul' apele' solul' speciile rare'
peisa1ele deosebite sunt considerate a i r'ur' *o-un care sunt bunul
7ntregii societi. *ceste resurse nu sunt 7ntotdeauna asociate *u o v)!o)r
-on%)r3. :amenii' industriile' utilizeaz (i degradeaz aceste resurse r
a plti dec=t simbolic sau deseori r a plti nimic' situatie descris *)
%r)+di) 1unu!ui *o-un. ?n sistemele ecologiste de evaluare utilizarea
acestor resurse comune este inclus ca parte intern a aacerii in loc s ie
tratata ca externalitate.
12
*tunci c=nd oamenii (i organizaiile vor plti pentru aciunile lor se
va diminua (i degradarea mediului. <nele sugestii pentru a pune 7n practic
aceste airmatii se reer la *r,%r) %)2!or $ *o-1u'%i1i!ii fo'i!i'
impunerea de $n)!i&3ri $n%ru $o!u)r' olosirea ineicient a energiei'
apei' solului' la obligativitatea realizrii programelor de reciclare etc. "e
asemenea' 'u1vn(ii! )*ord)% indu'%rii!or ,i )*%ivi%)(i!or $o!u)%o)r
trebuie !i-in)%. %a rezultat' noile investitii trebuie redirectionate spre
activiti care imbuntesc calitatea mediului' sunt oarte putin poluatoare'
produc beneicii pentru un numr mare de oameni' 7n special pentru cei
care triesc 7n vecintatea acestora. ?n inal' $n)!i&3ri! $n%ru
d+r)d)r) divr'i%3(ii 1io!o+i* pot i -)>or)%' astel c industriile vor
avea politici de supraveg2ere mai severe (i vor i mai precaute cu mediul.
"emonstrarea valorii diversitii biologice (i a resurselor naturale este o
problem oarte complex' ea iind determinat de o varietate de actori
economici (i etici. <n o1i*%iv -)>or )! *ono-ii *o!o+i* este
dezvoltarea metodelor de v)!u)r ) *o-$onn%!or divr'i%3(ii
1io!o+i*. *u ost elaborate metode pentru atribuirea de valoare economic
variabilitaii genetice' speciilor' comunitilor biologice (i ecosistemelor.
13
C)$i%o!u! C
VALOAREA #IODIVERSITII
C.6. V)!ori *ono-i* dir*%
C.6.6. V)!ori u%i!i&)% $n%ru *on'u-
Valorile utilizate pentru consum pot i atribuite bunurilor care sunt
*on'u-)% !o*)! (i care nu )$)r $ $i(! naionale (i internationale.
:amenii care triesc aproape de terenurile productive utilizeaz adesea o
parte considerabil a bunurilor produse $n%ru *on'u-u! $ro$riu. *ceste
bunuri in mod normal nu sunt relectate 7n 4?);ul trii' ele neiind v=ndute
dec=t cel mult pe pieele locale. ?n cazul 7n care $o$u!)(i) din mediul rural
nu este capabil s o1(in3 )*'% $rodu'' ca urmare a eectelor degradrii
mediului' supraexploatarii resurselor naturale sau datorit instituirii ariilor
prote1ate' standardul de viat va i 7n scdere' apt ce poate merge p=n la
punctul 7n care devine imposibil supravietuirea (i este necesar -u%)r) 9n
)!% !o*.
<na din cerinele vitale pentru populatia rural este consumul de
proteine' care adesea sunt obinute prin v=narea animalelor slbatice din
care o parte important sunt consumate local.
V)!o)r) produciei utilizat 7n consum poate i calculat pentru
unele produse evalu=nd c=t de mult trebuie s plteasc populaia d)*3 )r
*u-$3r) $rodu' *7iv)!n% d $ $i)(3 (i sursele locale nu ar i
disponibile. ?n cazul epuizrii resurselor locale populaia va srci sau va
migra spre centrele urbane.
%u toate c dependena de produsele naturale locale este asociat cu
trile 7n curs de dezvoltare exist zone rurale (i 7n ri dezvoltate ca ,.<.*.
14
sau %anada' unde sute sau mii de oameni sunt dependenti de combustibilul
lemnos pentru 7nclzire (i de v=nat pentru 2ran.
C.6... V)!o)r) d u%i!i&)r ) $rodu'!or
Valoarea de utilizare a produselor este valoarea direct atribuit
produselor care sunt recoltate din mediul slbatic (i v@ndu% pe pieele
comerciale naionale sau internaionale. *ceste produse sunt in mod
obi(nuit evaluate prin' prin preul pltit la $ri-u! $un*% d v@n&)r
scz=nd costurile aprute 7nainte de acest punct.
?n prezent' !-nu! este cel mai important produs obinut din mediul
natural' cu o valoare circulant 7n comertul international de peste 12B
miliarde <," an. 4roducia de lemn este exportat 7n proporie tot mai
mare din multe ri tropicale' care obin astel valut pentru industrializare
sau plata datoriilor. Produ'! n!-no)' din pdure' in*!u&@nd v@n)%u!8
fru*%!8 !)%2-u!8 r3,ini!8 $!)n%! -di*in)! au de asemenea o v)!o)r
$rodu*%iv3 fo)r% -)r. *ceste produse sunt numite deseori impropriu
D$rodu' for'%ir -inorE' 7n realitate ele iind extrem de importante
din punct de vedere economic put=nd avea o v)!o)r -)i -)r 9n %i-$
d*@% dfri,)r) $3durii. "e exemplu' produsele nelemnoase exportate de
?ndia reprezinta .3F din totalul exporturilor orestiere Valoarea produselor
nelemnoase impreun cu valoarea lemnului aduce o puternic >u'%ifi*)r
*ono-i*3 pentru -n(inr) ecosistemelor orestiere 7n bune conditii.
%ea mai importanta valoare de utilizare pentru multe specii
const 7n capacitatea lor de a produce noi materii prime pentru industrie (i
de a 7mbunti genetic culturile agricole.
4opulaiile slbatice produc sursa de material genetic care le poate
redresa genetic pe cele domestice. ?n cazul plantelor cultivate' speciile
1!
slbatice pot produce gene care coner r&i'%n() !) 1o!i sau determin
cre(terea produciei. %ontinua )-!ior)r +n%i*3 a plantelor cultivate
este necesar nu numai pentru cre(terea produciei dar (i *) $ro%*%i
9-$o%riv) in'*%!or rezistente la pesticide' virulenei unor ungi' bacterii
sau viru(i necunoscui. 4ierderea plantelor cultivate poate i adeseori legat
direct de variabilitatea genetic redus. *stel 7n anul 154. cartoii au ost
distru(i 7n ?rlanda' iar 7n anul 1922 aproape decimai 7n osta <-,,. ?n anul
1954 aparitia mlurii citricelor 7n Florida a ost relaionat cu slaba
variabilitate genetic a plantelor cultivate.
,peciile slbatice pot i adesea utilizate ca )+n(i 1io!o+i*i d
*on%ro!. ExempluE vir-! )!1 )! -)nio*u!ui 4*.enacossus mani.otis5 a
ost introdus accidental 7n *rica unde a produs pagube de circa 2 miliarde
de <,"Han reduc=nd substanial 2rana a peste 2BB de milioane de aricani.
"up cercetri intense' entomologii au descoperit o viespe din 4araguai'
necunoscut initial ca parazit al viermelui alb al maniocului. <n program
de cre(tere (i introducere a 2!B BBB de viespi in *rica a condus la
controlul dezvoltrii viermelui (i reducerea a 9!F din pierderile de manioc
#3ani.ot esculenta$.
/umea natural este (i o i-$or%)n%3 'ur'3 d -)%rii $ri- 9n
indu'%ri) f)r-)*u%i*3. Mai mult de 3!F din primele 1!B de
medicamente prescrise curent in ,.<.*. sunt derivate din plante' animale'
ungi' bacterii. "ou medicamente pentru disunctii sexuale derivate dintr;
un melc de mare din Madagascar s;au dovedit a i eiciente in tratarea
leucemiilor (i a altor boli de s=nge. *ceste tratamente au crescut rata de
supravieuire a copiilor cu !u*-i de la 1BF la 9BF.
%omunitile biologice ale lumii sunt 7n continuare cercetate pentru a se
1.
descoperi noi plante' animale' ungi (i microorganisme care pot i utilizate
in lupta oamenilor cu boli precum cancerul sau ,?"*.
C... V)!ori *ono-i* indir*%
C...6. V)!ori *ono-i* n*on'u-)1i!
%omunitile biologice produc o mare varietate de servicii de mediu
care nu 'un% *on'u-)% $rin u%i!i&)r. Ele $rvin inund)(ii! (i
ro&iun) solurilor' puriic apele (i creeaz locuri pentru recreere (i
studierea naturii. Economi(tii sunt doar la 7nceput 7n domeniul calculului
valorii serviciilor ecosistemelor la nivel regional (i global. %2iar dac sunt
7nc la un nivel incipient' ele sugereaz c valoarea serviciilor produse de
ecosisteme este enorm #ex. <,* valoarea utilizrii directe a biodiversitii
I 15 trilioane <,"Han$ (i c societatea uman este dependent 7n totalitate
de resursele naturale.
).5 Produ*%ivi%)%) *o'i'%-!or. %apacitatea otosintetic a plantelor (i
algelor const 7n *)$%)r) nr+ii 'o!)r de ctre esuturile vii. *cestea
reprezint '%)r%u! celor mai importante r!)(ii %rofi* care implic aproape
toate speciile pe care omul le exploateaz. *proximativ 4BF din
productivitatea mediului terestru este utilizat direct sau indirect de om.
Di'%ru+r) v+%)%ii dintr;un areal conduce la $irdr) $rodu*(ii d
1io-)'3 (i d%rior)r) *o-uni%3(i!or d )ni-)! care triesc 7n acel
areal.
%2iar dac ecosistemele degradate sunt recute ; adesea cu
c2eltuieli oarte mari ; nu ' -)i $o)% r'%)1i!i fun*%ion)!i%)%) ini(i)!3
a ecosistemelor' acestea nemaiav=nd aceea(i bogie 7n specii.
Multe studii asupra $)>i,%i!or n)%ur)! ,i )r%ifi*i)! conirm aptul
c $irdr) unor '$*ii determin declinul productivitii' comunitatea
13
iind mai $u%in *)$)1i!3 s r3'$und3 !) v)ri)(ii )! -diu!ui' precum
seceta. *tunci c=nd sunt pierdute specii' comunitile biologice i(i vor
rdu* substanial *)$)*i%)%) d )d)$%)r la sc2imbrile produse de
activitatea uman.
1.5 Pro%*%i) )$!or ,i ) r'ur'!or d)fi*. %omunitile biologice au o
importan vital 7n prote1area resurselor de ap' protecia ecosistemelor
7mpotriva inundaiilor sau secetei (i -n(inr) *)!i%3(ii )$i. *paratul
oliar (i litiera intercepteaz ploaia (i reduc impactul picturilor de ap cu
solul' rdcinile plantelor (i microorganismele contribuie la aerarea solului'
mrindu;i capacitatea de a absorbi apa. %re(terea capacitii de r%n(i )
)$i reduce posibilitatea de producere a inund)%ii!or care apar dup ploile
puternice (i asigur o cedare lent a acesteia' 7n zile sau sptm=ni dup
ploaie.
*tunci c=nd v+%)%i) '% d+r)d)%3' rata de ro&iun a solurilor (i
c2iar )!un*3ri! de teren cresc rapid' reduc=nd substantial valoarea
terenurilor. Mai mult' particulele de sol a1unse 7n ap $o% !i-in)
)ni-)!! d )$3 dulce' viaa marin din estuare #gura de vrsare a unui
luviu 7n mare' lrgit (i ad=ncit 7n rom de p=lnie' compus 7n mare
parte de ap srat$. ,edimentele rdu* indi*! d $o%)1i!i%)% (i indirect
posibilitatea de utilizare a apei de ctre comunittile umane ce triesc de;a
lungul r=urilor. %re(terea debitului solid conduce la *o!-)%)r) )**!r)%)
) !)*uri!or d )*u-u!)r' la di-inu)r) $rodu*%ii d nr+i !*%ri*3
sau reducerea navigabilitii.
?n multe zone de pe glob' dezvoltarea urban exercit o presiune
puternic asupra resurselor de ap necesare pentru consum mena1er' irigaii
(i uz industrial. %osturile tratarii apei sunt at=t de mari 7nc=t prote1area
15
elementelor care 7n mod natural ii asigur calitatea este de prioritate
maxim.
*.5 A-!ior)r) *!i-)%u!ui.
L) niv! !o*)! arborii modiic temperatura prin rdu*r) in'o!)%ii
dir*% (i procesul de evapotranspiratie. Eectul rcoritor diminueaz
utilizarea ventilatoarelor (i aparatelor de aer condiionat' spore(te
*onfor%u! (i imbunte(te productivitatea muncii.
L) niv! r+ion)!8 evapotranspiratia asigur secvente ale *ir*ui%u!ui )$i
in n)%ur3. 4ierderea vegetatiei din unele regiuni de pe glob a condus la
reducerea' la nivel regional' a cantitii anuale a precipitatiilor.
L) niv! +!o1)!' cre(terea plantelor este corelat cu *i*!u! *)r1onu!ui.
"iminuarea supraetei ocupate de covorul vegetal are ca eect reducerea
capacitatii de absorbtie a %:
2
' contribuind la cre(terea concentraiei acestui
gaz in atmoser (i mai departe la eectul de 7nclzire global.
d.5 D$o&i%)r) d,uri!or ,i r%n(i) nu%rin(i!or. %omunitile
biologice sunt capabile s reduc (i s i-o1i!i&& $o!u)n(i ca metale
grele' pesticide' ape uzate' care au ost introdu(i 7n mediu prin activiti
umane. E2*'u! d nu%rin(i realizat 7n procesul de reducere poate i
asimilat de alge (i plante constituind 7nceputul unui nou lan troic.
.5 R!)%ii! din%r '$*ii. Existenta multora dintre speciile v=nate de
oameni pentru valoarea lor economic depinde de alte specii slbatice.
*stel' d*!inu! uni '$*ii '3!1)%i* cu importanta mic pentru oameni
poate determina di-inu)r) nu-3ru!ui *!or v@n)%. : parte din
animalele slbatice v=nate sunt dependente de insectele (i plantele necesare
2ranei. "eclinul populatiilor de insecte (i al comunitilor de plante va
conduce la scderea eectivului de animale v=nate de om. &umeroase
'$*ii *u!%iv)% 'un% n%o-ofi!' depinz=nd de insecte pentru polenizare.
19
Di'-in)r) multor specii slbatice este dependent de animalele care le
consum ructele.
<nele din r!)(ii! cele mai semniicative din comunitile biologice
sunt acelea dintre speciile de $!)n% ,i -i*roor+)ni'-! din 'o! care
produc nutrienii eseniali prin descompunerea plantelor (i animalelor
moarte. %re(terea lent (i moartea arborilor din pdurile Europei poate i
atribuit' 7n parte' eectului ploilor acide (i polurii aerului asupra ungilor
din sol.
f.5 R*rr) ,i *o%uri'-u!. <n scop important al )*%ivi%3(i!or
r*r)(ion)! este acela de r!)2)r 9n n)%ur3 prin intermediul unor
activiti precum drumeia' otograiatul' tabere ornitologice' observarea
balenelor etc. Valoarea monetar a acestor activiti' numit uneori
v)!o)r) f)r-*u!ui poate i considerabil. ,istemul complet al
c2eltuielilor' care include taxe' transport' cazare' mas (i ec2ipament
sugereaz c valoarea recreaional a ecosistemelor lumii a ost estimat la
circa de 5BB miliarde <,"Han.
E*o%uri'-u! este o industrie in rapid dezvoltare' implic=nd peste 2BB
milioane de persoane pe an (i rul=nd miliarde de <,"Han in lume. Vizitarea
unor ri de ctre aceast categorie de turi(ti (i c2eltuielile cute sunt
realizate cu scopul de admira comunitile biologice (i specii rare. -olul
ecoturismului este 7n particular important in multe ri tropicale.
E*o%uri'-u! poate urniza o >u'%ifi*)r i-di)%3' pragmatic pentru
$ro%>)r) divr'i%3(ii 1io!o+i*' 7n mod particular atunci c=nd activitile
pe care le presupune sunt integrate 7ntr;un plan general de management.
+.5V)!o)r) du*)(ion)!3 ,i ,%iin(ifi*3. Multe crti' reviste' programe de
televiziune' materiale multimedia' ilme produse 7n scopuri educationale (i
2B
recreative sunt bazate pe teme din natur. *ceste produse educaionale
valoreaz probabil miliarde de dolari pe an.
7.5 Moni%ori&)r) f)*%ori!or d -diu. ,peciile care au sensibiliti
aparte la toxine pot servi drept 'i'%- ini%i)! d )vr%i&)r intr;un program
de monitorizare a strii de sanogenez a mediului. <nele specii pot servi ca
inlocuitori ai unor ec2ipamente de detecie deosebit de costisitoare. %ei mai
cunoscui indicatori sunt !i*7nii care cresc pe roci (i absorb substanele
c2imice din ploi sau aer. : cantitate mare de substante toxice distruge
lic2enii' iecare specie avand un nivel distinct de toleran la poluarea
atmoseric. %ompoziia comunittilor de lic2eni dintr;un areal poate i
utilizat ca indi*)%or 1io!o+i* 41io-)rFri5 al nivelului de poluare a
atmoserei' iar abundena lor poate indica arealele contaminate. Molu(tele
(i algele sunt de asemenea utilizate ca indicatori biologici.
C..... V)!ori o$(ion)!
Valoarea optional a speciilor const 7n potentialul de a produce un
1nfi*iu *ono-i* societii umane 7n vii%or. %ontinua sc2imbare a
societii umane genereaz necesiti' deci trebuie s existe metode care s le
satisac. *desea soluia problemei este un animal sau o plant necunoscut
anterior. %utarea de $rodu' n)%ur)! noi este oarte extins. En%o-o!o+ii
caut insecte utilizabile ca agenti biologici de control' -i*ro1io!o+ii caut
bacterii care s asiste procesele bioc2imice industriale' &oo!o+ii caut sa
identiice specii ce pot produce proteine animale mai eiciente etc. 4osibila
valoare economic a speciilor este greu de precizat deoarece este bazat pe
produse sau procese neimaginabile inc.
*geniile de asigurri medicale (i *o-$)nii! f)r-)*u%i* sunt
anga1ate 7n eorturi mari de colectare (i prelucrare a unor plante pentru a
exploata capacitatea lor de a lupta cu diverse maladii. "escoperirea unui
21
agent anticancer in tisa paciic #6axus !reifolia5 un arbore speciic
pdurilor seculare nord;americane' este unul din rezultatele recente ale
acestor cutri. : alt specie cu valoare 7n producerea unor medicamente
este arborele 7in8"o !ilo!a care mai vegeteaz spontan doar 7n c=teva
localiti izolate din %2ina. ?n decursul ultimilor 2B de ani' o industrie de
!BB milioane de <,"Han a ost dezvoltat in 1urul plantatiilor de gin@go. "e
asemenea s;au dezvoltat linii te2nologice 7n abricile de medicamente din
Europa (i *sia' care extrag din runze un complex extrem de util 7n tratarea
problemele de circulatie' accidente cerebrale' pierderea memoriei.
<nele specii sunt evaluate aparent ca neav=nd valoare economic
considerabil. "ac doar una din aceste specii devine extinct 7nainte de
descoperirea ei va i o pierdere iremediabil pentru economia global'
c2iar (i 7n cazul 7n care ma1oritatea celorlalte specii vor i prezervate.
"iversitatea speciilor poate i comparat cu un manual care ne explic
cum ar i posibil meninerea 4m=ntului 7n via. 4ierderea unor specii
este ec2ivalentul ruperii anumitor pagini din acest manualG dac
inormaiile din paginile pierdute vor i necesare pentru a ne salva pe noi
sau o alt specie vom constata prea t=rziu ca inormaiile disprute sunt de
ne7nlocuit. &iciodat nu vom ace prea mult pentru a salva specii sau
ecosisteme' niciodat nu putem spune c o specie este important sau nu.
4ractic nu avem cum s n d3- ')-) de dimensiunea d&)'%ru!ui pe
care 7l poate declan(a $irdr) uni '$*ii.
C...C. V)!o)r) 2i'%n(i)!3
Foarte multi oameni din lumea intreag au gri1 de animalele
salbatice (i sunt preocupati protecia lor. *cest lucru poate i asociat cu
dorina c 7ntr;o zi putem vizita 2abitatul unei specii (i c2iar s o
observm 7n slbticie. %=teva specii' denumite -+)f)un)
22
*7)ri'-)%i*3, ca panda' leii' eleantii' bizonii (i numeroase psri
evideniaz r3'$un'uri -o(ion)! din partea oamenilor. *ce(tia valoriic
emoiile trite 7n mod direct bucur=ndu;se (i contribuind cu bani 7n
susinerea organizaiilor de mediu' care la r=ndul lor particip la protecia
acestor specii (i 2abitatelor lor.
4opulatia (i organizaiile guvernamentale (i neguvernamentale
contribuie anual cu sume de ordinul a miliardelor de dolari la prote1area
diversitii biologice' 7ndeosebi 7n trile dezvoltate. *ceste sume se regsesc
7n valoarea existenial a speciilor slbatice (i comunitilor biologice'
reprezent=nd de apt ondurile pe care oamenii sunt dispu(i s le plteasc
pentru a preveni extincia speciilor (i distrugerea 2abitatelor.
?n concluzie' economia ecologic a1ut la punerea in eviden a unei
game largi de bunuri (i servicii produse de diversitatea biologic. *cest lucru
a permis cercettorilor sa evalueze mai corect proiectele' cuantiic=nd (i
impactele asupra mediului' variabile care 7nainte erau scoase din ecuaie.
<nele proiecte care initial preau a i un succes merg acum pierdere
economic. "e exemplu' evaluarea indicatorilor de succes ai unui proiect de
dezvoltare precum irigaiile care utilizeaz apa deviat din r=urile ce strbat
zone umede tropicale evidentiaz un beneiciu pe termen scurt
#imbuntirea capacitii de cultur$ 7ns costurile de mediu devin din ce in
ce mai mari' a1ung=nd sa ani2ileze proiturile.
23
C)$i%o!u! G
ELEMENTELE STRUCTURALE I HACTORII DE
INHLUEN AI #IODIVERSITII
6.6. E!-n%! '%ru*%ur)! )! 1iodivr'i%3(ii
4e 4m=nt' diversitatea biologic este reprezentat prin c=teva
milioane de orme organice care triesc 7n cele mai dierite medii. 4=n 7n
prezent sunt descrise aproximativ 1'5 milioane de specii.
?n iecare an sunt descoperite mii de noi specii' cele mai multe dintre
ele iind insecte (i animale mai puin 7nsemnateG psri (i mamiere circa 1;!
speciiHan.
T)2ono-i) este disciplina care se ocup cu teoria (i practica
d'*ririi (i *!)'ifi*3rii organismelor. :rganismele sunt clasiicate 7ntr;o
anumit ierar2ie' bine stabilit #ig. 1$. T)2onu! este un +ru$ d or+)ni'-
recunoscut ca uni%)% ormal 7n cadrul oricarei trepte a clasiicrii ierar2ice.
4rincipalele ranguri de taxoni admi(i' 7n ordine descendent suntE
; R+nu!
- !n*rn+3%ur)
- C!)')
- Ordinu!
- H)-i!i)
- Gnu!
- S$*i)
)iologii moderni recunosc 7n lumea vie trei domenii cu (ase regnuriE
- primul domeniu (i regn este &acteria (i include speciile
unicelulare r nucleu propriu;zisG
24
- al doilea domeniu (i regn este -rc.aea' considerat ca iind
evoluionar distinct' reune(te specii asemntoare bacteriilor
care triesc adesea 7n condiii de mediu extremeG
- al treilea domeniu este 9ucar(a' specii cu nucleu propriu;zis'
domeniu care include 4 regnuriE *rotista1 %un"i1 -nimalia (i
*lantae. -egnul -nimalia are cele mai mare numr de specii
iar domeniile &acteria (i -rc.aea sunt cele mai puin
cunoscute.
S$*i) constituie uni%)%) %)2ono-i*3 d 1)&3 ) !u-ii vii.
>n cazul plantelor (i animalelor domesticite 'oiu! sau *u!%iv)ru!
pentru plante (i r)') pentru animale. ,oiul' respectiv rasa' reprezint un
+ru$ d indivi&i' cu o '%ru*%ur3 +n%i*3 $ro$ri' ce se %r)n'-i% d !) o
+nr)(i !) )!%). Ei ' *)r)*%ri&)&3 $rin )'-3n)r fno%i$i*3
'$*ifi*3 a indivizilor componenti' cu adaptare la anumite condiii ecologice
(i care corespunde cerinelor economice ale omului. *t=t soiul' c=t (i rasa
sunt rezultatul aciunii de )-!ior)r +n%i*3 des(urat 7n mod con(tient
de ctre om.
S$*i) este taxonul biologic undamental cu care se lucreaz 7n
sistematic (i reprezint un +ru$ d indivi&i *o-$)%i1i!i '2u)!' care nu se
7ncruci(eaz 7n mod normal cu indivizii altei specii (i au oarte mare
asemnare moroiziologic. ?n natura' specia este reprezentat de indivi&i
r3'$@ndi(i nunifor-' pe o anumit supraa denumit )r)!. *realul unor
specii este oarte 7ntins (i 7ntrerupt de spaii neavorabile' care pot izola
indivizii sau grupurile de indivizi aparin=nd acelea(i specii' orm=nd a(a
numitele $o$u!)(ii !o*)!.
2!
,pecia cuprinde 7n cadrul sau un grup de taxoni ineriori numiti
infr)'$*ifi*i 7ns nu sunt toi recunoscui de %odul ?nternaional )otanicE
v)ri%)%)8 $o$u!)(i)8 1io%i$u!8 *o%i$u!.
%i". 1. :e"nul animal
2.
Caxonii inraspeciici utilizai la plante sunt numai parial comuni'
pentru speciile cultivate (i cele spontane' dup urmeazE
L) $!)n%! '$on%)nB L) $!)n%! *u!%iv)%B
subspecia #subsp.$ subspecia #subsp.$
varietatea #var.$ convarietatea #convar.$
orma #.$ varietatea #vac$
conculta #conc.$
cultivarul
G... H)*%orii $ri-)ri d inf!un(3 )i 1iodivr'i%3(ii
4rocesul de *r,%r ,i d&vo!%)r ) unui or+)ni'-' cuprinz=nd toate
stadiile (i perioadele de la 9n*$u%u! p=n la 'f@r,i%u! 2i'%n%i ')! ca
individualitate' poarta numele de onto"enie. "aca ontogenia este proprie
tuturor organismelor vii' cuprinz=nd 7ntreaga lor existen' adic istoria
dezvoltrii unui individ' prin filo"enie se inelege i'%ori) d&vo!%3rii
'$*ii!or ')u r)'!or.
?n timp ce fi!o+ni) impune un )nu-i% 'n' directiei d&vo!%3rii'
on%o+ni) creeaz for- ,i fun*(ii noi datorit inf!un(i masive a
f)*%ori!or in%@-$!3%ori' variabili' care tind s abat sistemul de la linia
evolutiei sau c2iar s;1 distrug.
/a baza ampliicrii biodiversitii st procesul de specia+ie 7n care se
ormeaz specii noi
,peciaia poate iE ; )!o$)%ri*3 c=nd aparitia unei specii noi poate avea loc
prin i&o!)r) +o+r)fi*3 a unui grup de indivizi din populatia ancestral (i
modiic=nd recvena genelor' respectiv a caracterelor 7n unctie de conditiile
de mediuG
- 'i-$)%ri*3 c=nd aparitia unei specii noi se poate realiza
(i prin i&o!)r r$rodu*%iv3 a unei micropopulatii de populaia ancestral'
23
r izolarea geograica a indivizilor. *ici se incadreaz poliploizii apruti
spontan la plante (i animale' care de regul nu se pot incruci(a cu ormele
diploide din care provin.
"iversitatea biologic este consecina actorilor primari ai evoluiei
care sunt urmtoriiE
).5 Mu%)%i) poate i deinit ca '*7i-1)r 9n '%ru*%ur) ,i *7i-i'-u! uni
+n' sau o sc2imbare brusc a bazei ereditare a unui individ. Mutaia
reprezint o surs inepuizabil de variaii ereditare.
Mutaiile pot i naturale sau artiiciale. >n decursul evoluiei' au aprut
-u%)(ii 9n in%rioru! '$*ii!or care au 9-$idi*)% 9n*ru*i,)r) indivizilor
mutani cu cei aparin=nd ormei iniiale. *stel de Jbariere de 7ncruci(areK
au permis apariia unor populaii 7n cadrul speciilor' cu modiicri genetice'
unele transorm=ndu;se 7n specii. *supra acestora a acionat cu mult
severitate '!*(i) n)%ur)!3' 7n urma acestui proces' supravieuind numai
acele orme care prezentau o superioritate evolutiv' 7n special o mai bun
adaptabilitate la noile condiii de mediu.
1.5 Mi+r)(i)' sau *on%)-in)r) *u +n '%r3in se produce prin transerul
de gene de la o populaie la alta' prin deplasarea indivizilor sau a grupelor de
indivizi 7n arealul altor populaii 7n care recvena genelor comune este
dierit' sau' la plante' prin participarea gameilor #polenului$ dintr;o
populaie la polenizarea lorilor dintr;o alt populaie datorit ecundrii
strine #incruci(ate$' prin intermediul insectelor' v=ntului etc.
"e regul' transerul de gene are loc 7ntre populaiile aceleia(i specii
(i oarte rar 7ntre populaii aparin=nd la specii dierite.
*.5 R*o-1in)r) '2u)%3
-ecombinarea este o surs important de variaii ereditare (i const 7n
procesul de unire sexuat #7mperec2ere$ a doua orme parentale cu
25
constitutie genetic dierit' proces 7n urma cruia rezult descendeni cu o
1)&3 +n%i*3 nou3' dierit de cea a prinilor.
"upa gradul de 7nrudire a prinilor care particip la 7ncruci(are'
recombinrile sexuale pot i de natur intraspeciic' interspeciic (i
intergeneric. <ltimele dou sunt mai diicile de realizat datorit
neomologiei genoamelor (i dierenelor date de numrul dierit de
cromozomi.
d.5 S!*(i) n)%ur)!3
,electia natural este o lege caracteristic sistemelor populaionale sau
speciei' prin care sunt f)vori&)% acele v)ri)(ii individu)! care sunt u%i!'
7n primul r=nd' supravietuirii speciei.
?n esen' '!*%i) n)%ur)!3 este un proces continuu' ne7ntrerupt' prin
care are loc *r,%r) +r)du!ui d )d)$%)r a populaiilor la condiiile de
mediu.
<n merit deosebit pentru elaborarea teoriei (tiintiice a evolutiei
speciilor revine naturalistului %2arles "arLin' care a publicat in anul 15!9
lucrarea sa undamental IOri+in) '$*ii!or 'u1 inf!un%) '!*%ii
n)%ur)!E. ,elecia natural acioneaz la dierite niveluri de organizareE
individual #selecia gametic$' populaional #7n interiorul unei populaii' sau
7ntre populatii conspeciice$' 7n ecosistem #7ntre speciile biocenozei sau
selectia de biotop$.
.5 Drif%u! +n%i* ; sc2imbare' directionat sau nedirecionat' 7n recvena'
alelelor unei gene #existente la un anumit locus$ 7n populaiile mici sau
experimentale datorit 1ocului 7nt=mplrii. Fluctuaiile 7n recventa genei
poate determina pierderea complet a unei alele si extinderea altei alele r
vreo legtur cu valoarea adaptiv.
29
%apitolul !
TIPURI DE DIVERSITATE
"e 7ndat ce s;a lansat acest termen de biodiversitate' consemnm'
ca un apt pozitiv' demararea unor $ro+r)- *o-uni%)r
#"?VE-,?C*,' /?FE' &*C<-*;2BBB etc.$ menite s invn%)ri& (i s
propun msuri de identiicare (i conservare a biodiversitii locale (i
regionale.
&ivelurile la care este (i trebuie abordat diversitatea sunt
urmtoareleE
M diersitatea "enetic #intraspeciic$ reprezint variabilitatea
genotipurilor (i genoondului din in%rioru! $o$u!)(ii!or uni
'$*ii' pe 7ntregul su areal de rsp=ndireG
M diersitatea specific #interspecil7c$ cuprinde %o%)!i%)%)
'$*ii!or alate 7ntr;un anumit 1io%o$' o anumit r+iun8 ()r3
(.a.m.d' privite (i prin prisma i-$or%)n(i biogeograice' a
f*%iv!or populaiilor (i a 'u$r)f(!or ocupate de acesteaG
diersitatea ecolo"ic #a ecosistemelor$ prive(te -o&)i*u!
realizat de divr'! *o-uni%3(i d or+)ni'-' integrate 7ntr;
un anumit biotop' dar (i complexul de relaii uncionale care
guverneaz ecosistemele prezente. >n uncie de particularitile
ecotopului 7n cadrul unui ecosistem se poate identiica' o
biodiversitate de tip a #ce sugereaz un ecotop uniorm$'
biodiversitate de tip ; #indic=nd un ecotop cu mare 2eterogenitate$ (i de
tip < #c=nd aprecierea se ace la scar regional$G
M diersitatea cultural considerm c reune(te toate $r)*%i*i!8
%r)di(ii! ,i *r)(ii! u-)n' care au ca obiect ori ca baz de
3B
inspiraie componente ale viului' 7n toat complexitatea sa. 4rin aceste
practici (i tradiii' omul a reu(it s creeze biodiversitate #specii 2ibride'
varieti' soiuri (i rase$ ori s conserve anumite ragmente din
ecosistemele apropiate suletului unei anumite comuniti umane (i
7ntr;o anumit perioad a dezvoltrii societii.
?.6. Divr'i%)%) +n%i*3 4in%r)'$*ifi*35
?.6.6. Con'idr)(ii +nr)!
*cest tip de biodiversitate prive(te v)ri)1i!i%)%) 2i'%n%3 7n interiorul
populaiilor unei specii' evaluare realizat prin olosirea unor -%od '$*ifi*'
ie ale taxonomiei ori ale geneticii clasice' ie ale geneticii moleculare' ie ale
bioc2imiei. "e la utilizarea rezultatelor geneticii 7n biotaxonomie (i ameliorare'
7n prezent' ele au evoluat spre scopul practic' al identiicrii (i utilizrii lor 7n
conservare' 7n biote2nologii (i 7n diverse alte sectoare ale vieii socio;
economice.
4entru a 7nelege importana cunoa(terii biodiversitii genetice 7n
aciunile de conservare' vom apela la urmtoarele 2-$!B
; este cunoscut aptul c i&o!)r) $o$u!)(ii!or reprezint un actor
i-$or%)n% 7n procesul de '$*i)(i' ie c este vorba despre o izolare
geograic sau de una etologic #de comportament$. P 1)& fno%i$i*'
taxonomi(tii au descris o 'ri d 'u1'$*ii' v)ri%3(i sau orme 7n
cadrul uneia (i acelea(i specii' inrataxoni care' 7n ond' vidn(i)&3
-odifi*3ri ale -)%ri)!u!ui +n%i* din genoondul uneia sau alteia
dintre populaii.
*stel' studiindu;se distana genetic #pe baza secvenelor de
nucleotide din *"& mitocondrial$ a $o$u!)(ii!or d ur' 1run 42rsus
arctos5 din Europa' s;au identiicat trei grupe 7n dendrograma realizatE
populaiile din ,pania (i din 4irinei' populaiile din ,lovenia' %roaia'
31
nordul (i centrul ?taliei' precum (i cele din /aponia' -usia (i -om=nia. ?n
strategia de conservare' cunosc=ndu;se acest apt (i presupun=nd c exist
o '%r@n'3 *or'$ondn(3 9n%r +r)du! d 7%ro&i+o(i ,i 'u**'u!
r$rodu*%iv' se vor fo!o'i doar indivizi din $o$u!)(ii! )$ro$i)%
+n%i*' c2iar dac morologic ur(ii sunt asemntori. *ltel' di'%)n()
+n%i*3 -)r va 9-$idi*) succesul r*o!oni&3ri!or.
,t udi i l e de bi odi ve r s i t a t e nu privesc doar populaiile de
plante spontane ori de animale slbatice' ci ele abordeaz (i soiurile
(i rasele' =mul fiind1 de fapt ,i un creator de !iodiersitate1 nu
numai un actor de erodare a acesteia. "e;a lungul timpului' cel mai
adesea prin metode empirice' comunitile umane au obinut un
numr impresionant de 'oiuri %r)di(ion)! ')u !o*)! #circa 4.BBB
soi ur i de carto' circa 3.BBB soiuri de mr' circa 2.BBB soiuri de
orez etc$' precum (i de r)' #circa 1. 43B rase de bovine' .BB rase
de caprine' 1.49B rase de ovine' .!B rase de porcine' 33B rase de
gini' 5BB rase de porumbei' 5BB r ase de c=ini et c. Este adevrat'
7ns' (i aptul c un -)r nu-3r d i n acesle soiuri (i rase au
di'$3ru%E aproximativ 2!B rase de bovine' 15B rase de ovine' 1!1
rase de porcine etc. Prin*i$)!) *)u&3 a reprezentat;o (i o reprezint
J*on*urn()K 'oiuri!or ,i r)'!or noi ' cuplat cu NNuitareaOO celor
-)i $u(in $rodu*%iv' dar oarte bine adaptate condiiilor locale
7n care au ost ormate' deseori (i cu anumite interese de grup.
Cot prin studiile privitoare la variabilitatea intraspeciic s;au
stabilit (i centrele "enetice ale speciilor cultivate ori domesticite'
aspect cunoscut (i important pentru cercetrile de ameliorare.
+eneticianul Vavilov a constat c sunt conturate 6/ -)ri r+iuni di n
ca r e provin principalele plante de cultur' regiuni care adpostesc
32
*) -)i -)r v)ri)1i!i%)% +n%i*3 #intraspeciic$ a speciilor
spontane parentale. *ceasta impune o atenie sporit pentru
conservarea rezervelor de germoplasm pstrate de aceste zone
#ig.2$.
?.6... M%od d vidn(ir ) 1iodivr'i%3(ii in%r)'$*ifi*
*(a cum s;a subliniat anterior' la 9n*$u% v)ri)1i!i%)%)
in%r)'$*ifi*3 s;a evideniat prin estimarea unor *)r)*%r -orfo-
)n)%o-i* ale indivizilor diverselor populaii (i descrierea unor uniti
taxonomice inraspeciice #subspecii' varieti' orme' rase ecograice$'
multe dintre acestea dovedindu;se ulterior a i doar ecotipuri. *stel de
studii ne pot totu(i sugera existena unor variaii 7n structura genetic a
populaiilor unei specii date' iar de aici se pot declan(a investigaii mult mai
prounde.
"intre metodele genetice utilizate' reinem c '%udii! *!)'i* au
urmrit evidenierea numrului de cromozomi din populaiile diverselor
specii' constat=ndu;seE
; existena unor serii poliploide complete. *stel' genul %estuca
#piu(ul$ are specii diploide #cu 2n I 14 cromozomi ; %. pratensis51
tetraploide #cu 4n I 25 cromozomi ; %. paratensis51 2exa; (i
octoploide #cu .n I 42' respectiv 5n I !. cromozomi ; %. ru!ra5 sau
decaploide #cu lB n I 3B cromozomi ; %. oina5>
; maniestarea aneuploidiei etc.
Cr*%3ri! -odrn olosesc o serie de -%od dir*%' prin care se
elucideaz structura genetic la nivel molecular #secvena nucleotidelor$'
olosind diverse te2nici moleculare.
4e l=ng studiile moro;anatomice' coninutul n enzime #identiicat
mai ales prin metoda cromatograiei pe gel de poliacrilamid$ poate oeri
33
infor-)(ii utile asupra '%ru*%urii +no%i$uri!or dintr;o populaie' iar de aici se
pot realiza modele teoretice privind distana genetic dintre populaii' posibilele
linii ale speciaiei' restructurri taxonomice' dar (i aprecieri privitoare la
modalitile de conservare #ig. 2$.
%i". 2. ?peciile cultiate au o mare arietate "enetic /n arealele de ori"ine
?... Divr'i%)%) '$*ifi*3 4in%r'$*ifi*35
?...6. Con'idr)(ii +nr)!
-eprezint cea mai recvent studiat dintre categoriile de diversitate
biologic (i evideniaz nu-3ru! d '$*ii dintr;o regiune' dintr;o
biocenoz sau dintr;un anume biotop ori tip de ecosistem' numr *or!)%
cu 'u$r)f)() acestora' cu numrul de indivizi per specie' cu importana
biogeograic a iecrei specii' cu particularitile ecotopului. *(adar'
acest tip nu se suprapune cu cercetrile loristice (i aunistice' ci avem de;
a ace cu o )1ord)r *)!i%)%iv38 *)n%i%)%iv3 ,i *o!o+i*3 a '%ru*%urii
'i'%-!or 1io!o+i*. %alcularea ulterioar a indicilor de diversitate oer
34
posibilitatea evalurilor (i comparaiilor 7ntre diversele regiuni ori dieritele
ecosisteme studiate' iar' 7n inal' (i o ierar2izare a acestora.
?nventarierea numrului de specii din diversele regiuni ale
+lobului a dus la a(a;numita carto"rafiere a punctelor fier!in+i ale
!iodiesit+ii specifice1 7n cadrul creia se vorbe(te despreE
; ri sau r+iuni *u -+)divr'i%)%* 411 ri' dintre care pe
primele locuri sunt Mexic' %olumbia' Ecuador' 8airul (i %2ina' i ar pe
ultimele dou locuri sunt ocupate ?ndonezia (i *ustralia$G
; ri sau r+iuni *u -)r 1o+3(i d '$*ii nd-i* pentru
un anumit grup taxonomic. *stel' cele mai multe -)-ifr
nd-i* #21B specii$ se 7nt=lnesc 7n Au'%r)!i)' unde mai
supravieuiesc (i cele mai multe r$%i! endemice #.B! specii$.
"esigur' procesul de inventariere nu este 7nc2eiat' el iind dublat de
dou3 fno-n *on%r)'%)n%B dispariia unor specii #cunoscute de1a sau
7nc neidentiicate$ (i descrierea de taxoni noi.
-eeritor la numrul total de specii existente 7n )ioser' trebuie
precizat c datorit )**$(iunii difri% ) no(iunii d '$*i' estimrile
oscileaz de la un autor la altul. *stel' muli autori apreciaz c noi
cunoa(tem doar aproximativ 1BF din biodiversitatea speciic a CerreiG
multe organisme dispar 7nainte de a i identiicate (i denumite de ctre
speciali(ti.
&umrul de specilor descrise de pe +lob este de 1.5BB.BBB #13F$ iar
numrul probabil de 13..BB.BBB.
Di'$)ri(i) sau extincia speciilor (i grupelor de organisme este
un proces mult discutat 7n ultima 1umtate de secol. Muli speciali(ti
vorbesc despre un proces normal' iresc' baz=ndu;se pe istoria planetei
noastre. %ei mai muli' 7ns' subliniaz caracterul alarmant al acestui
3!
proces care' de la o rat natural a extinciilor #de o specieH 4 ani$ a a1uns
una;dou speciiH zi. 4rincipalele cauze constau 7n esen 7n
supraexploatarea speciilor' supraexploatarea (i deteriorarea 2abitatelor
(i 7n explozia procesului de poluare artiicial' cu toate eectele sale
asupra organismelor (i asupra climatului general. *lturi de acestea
trebuie menionat $ro*'u! +o!o+i* )! )*'%or -)ri!or 2%in*(ii care au
coincis cu o serie de evenimente drastice #impactul Cerre cu meteorii
uria(i' sc2imbri climatice severe' uneori generate iind (i de sc2imbareG
7nclinaiei axei planetei noastre etc.$.
?..... #o+3(i) '$*ifi*3 'i indi*ii d 1iodivr'i%)%
>n studiile de biodiversitate speciic sunt necesare' pe l=ng
identiicarea taxonilor (i raportarea lor la tipul de ecosistem (i la supraa'
precizri reeritoare la urmtoarele *)%+orii d '$*iiB
) specii c.eie #productori c2eie' prdtori c2eie' przi c2eie' modiicatori c2eie'
mutuali(ti c2eie$' cele care au un ro! indi*)%or 9n fun*(ion)r) nor-)!3 a
tipului de *o'i'%- (i care devin astel' 7n acela(i timp' (i '$*ii d -oni%ori&)%.
Ele pot' sau sau nu s aparin la categoria '$*ii!or dominante' recvent c=nd
parte dintre cele indi*)%o)rL
) specii +int1 care prezint un +r)d ridi*)% d vu!nr)1i!i%)% (i care
trebuie s ac obiectul unor aciuni de gestionare (i protecieG
) specii redundante1 incluz=nd acei taxoni care sunt capabili de a
substitui anumite specii aectate de unele perturbaii' r a
modiica ma1or uncionarea ecosistemului dat.
Coate aceste consideraii nu pot i realizate dec=t 7n condiiile
cunoa(terii prounde a biologiei speciilor #vegetale (i animale$ (i a
7nelegerii mecanismelor de uncionare ale ecosistemului studiat. ?ar
asemenea cercetri nu pot i eectuate dec=t de ec.ipe de speciali(ti din
3.
domeniul 1io!o+ii ,i *o!o+ii.
4rin noiunea de bogie specific se 7nelege %o%)!i%)%) '$*ii!or
2i'%n% 7ntr;o anumit regiune geograic' 7ntr;un anumit tip de ecosistem
sau 7ntr;o anumit biocenoz' numr de specii corelat cu supraaa' cu
abundena iecrei specii (i cu valoarea ei biogeograic. Cratarea
biodiversitii trebuie cut in=nd cont de ro!u! ei 9n fun*(ion)r)
*o'i'%-!or.
Ma1oritatea speciali(tilor consider c pot i acceptate
*r*%3ri! axate pe un )nu-i% +ru$ d or+)ni'- #ex. biodiversitatea
speciic a cormoitelor' a brioitelor' a psrilor$ dintr;o anumit regiune
sau dintr;un anumit tip de ecosistem. "esigur' 'in%&! ce vor i r)!i&)%
u!%rior vor reuni (i interpreta valorile obinute pentru spaiul sau
ecosistemul dat.
%2iar dac ma1oritatea studiilor privitoare la bogia speciic
privesc aproape exclusiv nu-3ru! d '$*ii' dorim s subliniem 7nc o
dat aptul c acest numr nu poate constitui 'in+uru! *ri%riu d
)$r*ir ) *)!i%3(ii 1iodivr'i%3(ii unei uniti studiate.
,pre 2-$!u' s presupunem c avem dou3 1io*no&E * (i )'
aparin=nd aceluia(i ecosistem (i aceleia(i regiuni geograice. )iocenoza *
cu 451 specii per @mp' iar biocenoza ) cu 42. specii per @mp. "ac
absolutizm criteriul ''numr de speciiP' biocenoza * pare s aib o
biodiversitate speciic mai mare dec=t biocenoza ''#P. : asemenea
apreciere pare a i 1ust' cu at=t mai mult cu c=t ''#P deine cu !! specii mai
puin dec=t QAP. "ac biocenoza ) 7ns are 22 specii din categoria
endemismelor' relictelor glaciare (i a speciilor prote1ate iar biocenoza QAP
doar ! specii din aceste categorii' apare evident structura mai complex a
biocenozei Q#P. /a evaluarea biodiversitii se vor lua 7n considerare
33
vi+o)r) $o$u!)(ii!or la mai multe specii din aceast biocenoz' gradul
de diversiicare a reelei troice etc.
"e(i ipotetic' acest exemplu sugereaz necesitatea !u3rii 9n *on'idr)r )
-)i -u!%or !-n%' atunci c=nd evalum biodiversitatea speciic a unui
obiectiv studiat.
>n interpretarea bogiei speciice' mai trebuie s inem cont (i de
aptul c aceasta este supus unor +r)din(i8 cum ar iE
; pozi+ia latitudinal ,i altitudinal a suprafe+elor studiate. *ce(ti
gradieni sunt bine cunoscui (i constau 7ntr;o rdu*r ) nu-3ru!ui d
'$*ii de la *u)%or '$r $o!i (i din %)>u! *o!in)r--on%)n spre *! nivo-
+!)*i)rG
) mrimea suprafe+elor ocupate de o biocenoz (i diersitatea
micro.a!itatelor din interiorul ei. ?n aceea(i regiune geograic'
biodiversitatea *r,% $)r)!! cu *r,%r) 'u$r)f(i (i cu divr'i%)%)
-i*ro7)1i%)%!or din interiorul unui anumit ecosistem. ,pre exemplu' un get
carpatin' dezvoltat pe 1BB 2a (i 7n interiorul cruia se gsesc mici lumini(uri'
gro2oti(uri' izvoare (i trunc2iuri czute (i cu grade dierite de putrezire' va
avea o bogie speciic mult mai mare dec=t un altul care ocup doar 1B 2a (i
nu dispune de o diversitate de micro2abitateG
) stadiul eoluti al ecosistemului dat. "in stadiile de %inr(8 spre cel de
*!i-)2' ecosistemele devin mai complex structurate (i cantitatea de
inormaie cre(te' implicit (i diversitatea speciic generalG
) troficitatea mediului 7n care se dezvolt comunitile studiate. "inamica
bogiei speciice urmeaz o curb de t i p gaussian' pornind de la mediile
extrem de srace' cu un -)2i- 7n cazul celor -&o1)&i* (i cu o scdere
spre cele megabaziceG
35
) intensitatea presiunii antropo)zoo"ene. %u c=t aceast $r'iun este mai
in%n'3 (i de dur)%3 -)i -)r' cu at=t vor i !i-in)% -)i -u!% '$*ii
vegetale (i animale din supraaa aectat' cu at=t mai mult va dura
procesul de restaurare a ecosistemului respectiv. "eseori' reacerea este
imposibil ori ea dureaz milenii' rareori secole' 7n uncie (i de capacitatea
regenerativ a speciilor componente' de posibilitile de autoepurare oerite
de biotopul respectiv.
>n interpretarea acestor gradieni' vom avea 7n vedere (i !+i!
*o+r)din(i!orB
; le"ea lui &er"mann #cu c=t climatul este mai rece' cu at=t talia
animalelor cu s=nge cald este mai mare$G
; le"ea lui -llen #diver(ii apendici (i extremitile se scurteaz odat
cu rcirea climatului$G
- le"ea lui 3alt.us #7n lipsa concurenei indivizii se 7nmulesc
exponenial$.
?.C. Divr'i%)%) *o'i'%-i*3 4')u *o!o+i*35
*cest tip de biodiversitate este' 7n mod cert' cel mai puin studiat'
7ntruc=t el nu prive(te numai tipul de ecosistem (i structura sa speciic' ci
mai ales 1o+3(i) ,i !un+i-) !)n(uri!or ,i r(!!or %rofi*' modul 7n care
se realizeaz *ir*u!)(i) -)%rii (i nr+ii' precum (i evaluarea
*)$)*i%3(ii d $rodu*(i (i de suport a iecrui tip de ecosistem 7n parte.
%auza acestei situaii este reprezentat de *o-$!2i%)%) unor astel de
cercetri' de lipsa ec2ipelor de speciali(ti' de costurile ridicate' precum (i
de timpul necesar elucidrii 7nluror aspectelor menionate mai sus.
/iteratura de specialitate vorbe(te' 7n ultimul timp' despre
@diersitate ecolo"icA1 care ar include clasiicrile realizate la diverse
39
scri (i cuprinz=nd biomurile' bioregiunile' peisa1ul' ecosistemele'
2abitatele' populaiile (i comunitile.
Frecvent' biodiversitatea ecosistemic se apreciaz 7n uncie de
%i$uri! d )!i)n( d v+%)(i dintr;un '$)(iu dat #numrul lor' numrul
de asociaii subordonate' supraaa ocupat' stadiul de evoluie' relaia cu
actorii orograici$' modalitate care a dus la o clasiicare a tipurilor de
2abitate' ierar2izate apoi 7n uncie de biodiversitatea speciic' 7n interiorul
aceleia(i categorii.
/a nivel naional (i continental' diversitatea ecologic este
evaluat pe baza %i$uri!or de 7)1i%)%8 stabilite prin convenii
internaionale #%onvenia de la )erna' "irecia 6abitate' E<&?,$ ori
pr i n acte normative naionale # l a noi 7 n ar prin /egea nr.
4.2H2BB1$' desigur' iecare dintre acestea iind rezultatul muncii
ec2ipelor de speciali(ti #naturali(ti (i 1 ur i (t i $ . > n Ro-@ni ) sunt
descr i se 19 cat egor i i de 2abi t at e.
4entru a avea o imagine de ansamblu asupra principalelor tipuri de
1io-uri descrise pe Trr)' enumerm mai 1os clasiicarea acestoraE
)iomurile terestre se recunosc mai ales datorit plantelor' corespunz=nd
zonrilor geograice.
)iomurile descrise pe Cerra sunt urmtoareleE
?.$ &iomurile acatice continentaleE
1. 1io-u! !o%i* #sau reoil$ al izvoarelor (i apelor curgtoare
2. 1io-u! !)*u'%ru #sau lentic$ ; al lacurilor
3. 1io-u! $)!u'%ru ; al blilor
4. 1io-u! -!),%ini!or
!. 1io-u! d!%)i*' inclusiv mangrovele #vegetaie tropical de arbori' (i
arbu(ti cu rdcini adventive' caracteristic rmurilor marine ml(tinoase$
4B
??.$ &iomurile marine ,i oceaniceE
1. 1io-u! -)rin
2. 1io-u! o*)ni*
???.$ &iomurile terestreE
1. 1io-u! d,r%uri!orE
a. tropicale (i subtropicaleG
b. temperateG
c. nivo;glaciareG
2. 1io-u! ')v)n!or. ,avana este o asociaie vegetal speciic zonelor
subtropicale (i este ormat din ierburi 7nalte (i tui(uri rare de arbu(ti spino(i (i
arbori. %uprind zone ale *mericii de ,ud' *ricii' *ustraliei (i ?ndiei. ,avana este
creaia celor dou anotimpuriE cel ploios #vara$ (i cel secetos #iarna$. >n timpul
sezonului ploios vegetaia este luxuriant' iar 7n perioada secetoas aceasta moare'
terenul devenind arid.
3. 1io-u! '%$!or Rstep 0 7ntindere de pm=nt arid #tipic *siei (i Europei
orientale$ cu vegetaie compus din graminee' tui(uri' plante spinoase etc.S
4. 1io-u! for-)(iuni!or !-no)' din &on! %ro$i*)! ,i 'u1%ro$i*)!E
a. pduri tropicale umede sempervirescente #pduri ecuatoriale'
caracterizate prin precipitaii abundente 7n tot timpul anuluiG vegetaie luxuriant'
cu multe straturi' bogate 7n liane (i specii epiiteG rsp=ndite 7n zone din *merica de
,ud' *rica' *sia$
b. pduri tropicale cu runze cztoare
c. pduri subtropicale umede #reprezentate de pduri subtropicale
umede 7ntinse care populeaz zone din *merica de &ord 0 Florida 0 *rica de ,ud'
insulele %anare' Madagascar' Estul %2inei' sudul Aaponiei' &oua +uinee' sud;estul
*ustraliei' Casmania' &oua 8eeland$
41
d. pduri (i turi(uri subtropicale xeroile' cu runze dure (i
mate
!. 1io-u! for-)(iuni!or !-no)' din &on) %-$r)%3E
a. pduri (i turi(uri cu runze cztoare
b. pduri de coniere
.. 1io-u! $3duri!or d *onifr 1or)! #taigaua$ 0 regiune 7mpdurit'
orm=nd o centur boreal de coniere (i mesteceni' situat 7ntre zonele arctice
acoperite de tundr (i zonele acoperite de step. Este o zona lat care se 7ntinde
peste toat ,iberia' peninsula nav' ,coia (i continu 7n *merica de &ord.
4recipitaiile anuale variaz 7ntre 2!B (i 1BBB mmHan. *cestea' combinate cu
temperaturi 1oase' creeaz condiii bune de umiditateG
3. 1io-u! %undr!or )r*%i* peisa1 climatic extrem' din regiunea arctic.
Este caracterizat ca zon de grani a copacilor' cu perioad scurt de vegetaie'
secondai de tui(uri (i arboret pitic cu sol care se tope(te pe timp de var' pe c=iva
centimetri ' 7n timp ce stratul dedesubt rm=ne 7ng2eat. *ici exist temperaturi
sczute (i vara (i precipitaii de 2! mmHan. ,unt zone bogate 7n petrol (i minereuri$
(i alpine #eta1 bioclimatic situat la limita superioar a eta1ului alpin' la altitudini de
peste 22BB m' cu condiii oarte grele pentru vegetaie' temperatura medie anual
iind de ;2
o
%' precipitaiile peste 12BB mmHan' iar perioada de vegetaie de 3B
zileHan.$.
?V.$ &iomul su!teran' cu viaa din pe(teri' grote (i din reeaua interstiial aun
care se dezvolt 7n golurile nisipoaseG microaun a sistemului nisipos al
litoralurilor marine (i al apelor dulci.
42
%i". 3. Barta e"eta+iei 7lo!ului. #)roc@mann (i colab.' 19.5$. 1. Mangrove' 2. 4duri tropicale umede sempervirescente' 3. 4duri tropicale cu runze cztoare (i pduri
tropicale xeroile' 4. 4duri subtropicale umede' !. ,avana cu arbori' .. ,avana cu ierburi' 3. 4duri (i turi(uri sempervirescente cu runze dure mediteraneene' 5. "eserturi'
9. ,emide(ertuiri' 1B. ,tepele din zona temperat' 11. ,ilvostepe' 12. 4duri de oioase caducioliate din zona temperat' 13. 4duri mixte de oioase si de coniere boreale' 14.
4duri de coniere boreale' 1!. ,ilvotundra' 1.. Cundra' 13. Cundra montan' 15. Vegetaie alpin seminival' 19. Vegetaia ierboas xeroil montan din zona cald' 2B.
"eserturi reci nivoglaciare
?.G. Divr'i%)%) *u!%ur)!3
?n toate regiunile +lobului' de;a lungul secolelor' populaia
uman (i;a construit ),&3ri (i (i;a dezvoltat un anumit sistem agro;
silvo;pastoral care a a1uns la un anumit *7i!i1ru *u )-1i)n()
*o!o+i*3 7n care se practic. >n acela(i timp' s;a consolidat o serie de
%r)di(ii $o$u!)r' de ri%u)!uri pg=ne sau cre(tine' multe av=nd ca
QactoriP !-n% din -diu! 9n*on>ur3%or. "e la aceste practici s;au
dezvoltat (i )%i%udini #protective ori distructive$ f)(3 d )-1i)n()
*o!o+i*3. Eliminarea acestor practici (i tradiii a dus (i duce' implicit'
la dispariia f)*%ori!or care au -n(inu% o )nu-i%3 '$*i' un anumit
tip de 2abitat 7n spaiul comunitii respective.
4entru cei avizai' )n)!i&@nd 7ntr;o !o*)!i%)%E tipul de case (i de
organizare a gospodriei' limba1ul' arta culinar' arta decorativ a
costumelor (i esturilor' ritualurile ori modul de practicare a
agriculturii' zoote2niei (i s i l vi cul t ur i i ' se desc2ide o interesant
carte' din care putem ala care au ost intererenele culturale'
generate de migraiile populaiilor' ce )%i%udin are $o$u!)(i)
r'$*%iv3 a de )nu-i% !-n% )! n)% uri i ' di n ce regiune
geograic a provenit acea populaie' dar (i c=t de conservativ este
comunitatea uman analizat.
Multe 'o*i%3(i %r)di(ion)! au $rin*i$ii d *on'rv)r $u%rni*'
mai subtile (i mai clar evideniate dec=t obiectivele de conservare din rile
dezvoltate. <n exemplu bine documentat este acela al indini!or TuF)no
din nord;vestul )raziliei' a cror 7r)n3 zilnic este ormat din r3d3*ini d
$!)n% ,i $,%. Ei au r'%ri*(ii *u!%ur)! ,i r!i+io)' puternice a de
2$!o)%)r) $3durii de;a lungul cursului superior al -io &egro' pe care o
consider drept important 7n meninerea populaiilor de pe(ti. ?ndienii
Cu@ano consider c aceste pduri aparin pe(tilor (i nu pot i tiate de ctre
oameni. Ei au creat de asemenea rfu+ii 9n%in' $n%ru $,%i (i permit
pescuitul de;a lungul a mai puin de 4BF din malurile luviului. %redine
precum acestea sugereaz aptul c unori $o$u!)(i) !o*)!3 i) ini(i)%iv)
7n $ro%>)r) divr'i%3(ii biologice 7mpotriva distrugerii prin inluene
externe. "istrugerea pdurilor comunale prin deri(ri aprobate de guvern a
ost o int recvent a protestelor populaiilor tradiionale 7n 7ntreaga lume.
Multe dintre ,*uri! *o!o+i* au la baz tocmai '*7i-1)r)
unor %r)di(ii '*u!)r cu te2nologii importate' strine populaiei b(tina(e
#)+ri*u!%ur) in%n'iv3 7n regiunile %ro$i*)! este unul din exemplele tipice
7n acest sens$.
Divr'i%)%) 1io!o+i*3 este 7n str=ns !+3%ur3 cu divr'i%)%)
*u!%ur)!3. Aon! %ro$i*)!' unde se 7nregistreaz *) -)i -)r
*on*n%r)r d '$*ii' sunt (i zonele 7n care se gsesc colectivitile umane
cu *) -)i -)r divr'i%)% *u!%ur)!3 ,i !in+vi'%i*3.
?zolarea geograic' creat de barierele montane (i sistemele
2idrologice complexe' avorizeaz diversitatea biologic (i dierenierea
culturilor umane. 4rotecia acestor culturi tradiionale 7n mediile lor naturale
oer oportunitatea de a 7ndeplini obiectivele de prote1are a biodiversitii
(i prezervare a diversitii culturale.
>ntr;o ar caracterizat de o mare diversitate cultural a locuitorilor
din zonele rurale este diicil trasarea unei $o!i%i*i d *on'rv)r r a
(in *on% d di-n'iun) *u!%ur)!3 (i de relaia pround ce a existat din
vremuri imemoriale 7ntre natur (i cultur
Fiecare specie de plante' grup de animale' tip de sol (i peisa1 are
aproape 7ntotdeauna o 2$r'i !in+vi'%i*3 *or'$ondn%3' o categorie de
cuno(tine' o utilizare practic' un 7neles religios' un rol 7n ritualuri' o
4!
vitalitate individual sau colectiv. Pro%>)r) n)%urii f3r3 *on'rv)r)
*u!%uri!or ce le;au cut simite 9n')-n3 rdu*r) n)%urii !) *v)
'%)%i*' distant' aproape mort.
"iversitatea cultural este str=ns corelat cu diversitatea genetic a
plantelor cultivate. ?n special 7n &on! -on%)n' culturile izolate din
punct de vedere geograic dezvolt v)ri%3(i !o*)! d $!)n%. *ceste
culturi agricole sunt )d)$%)% climatului local' solurilor (i
duntorilor (i satisac gusturile populaiei locale. V)ri)(i) +n%i*3 )
)*'%or '$*ii are o i-$or%)n(3 global pentru )+ri*u!%ur) -odrn3
datorit potenialului de 7mbuntire a speciilor cultivate.
?.G.6. A,&3ri! u-)n
Mai 7nt=i' comunitile umane au 7niinat ceea ce noi numim astzi
Qspaiu ruralPE sla(e' ctune' sate' comune' 7mpreun cu terenurile
aerente. Pri-! !o*uin( au osi $,%ri! ,i +ro%!' pentru ca apoi s
evolueze spre 1ord' *)' din !u% ,i 1@rn' case din crmi d' piatr
sau lemn. >ntotdeauna 7ns aceste a(ezri nu s;au plasat pe !un*)
inund)1i!3 a apelor curgtoare #a(a cum se 7nt=mpl astzi' iar eectele
s;au vzut 7n timpul inundaiilor$' iar )r7i%*%ur) !o*uin(!or era
in%+r)%3 9n $i')>u! n)%ur)! (i inea cont de o serie de f)*%ori E
precipitaii #lic2ide (i solide$' pierderea minim de cldur (i c2iar
mascarea lor #mai ales 7n timpul marilor migraii$.
,paiul urban s;a dezvoltat ulterior de obicei 7n 1urul unor
ortiicaii ori a unor drumuri comerciale. Q?nimaP ora(elor era
reprezentat de $i)() *n%r)!3 #de obicei un simbol pentru iecare ora($'
unde casele reprezentau deopotriv locuina' atelierul de producie (i
spaiul comercial. Modernizrile (i sistematizrile s;a declan(at puternic 7n
secolele 15 (i 19' iar metropolele s;au nscut doar 7n veacul trecut.
4.
%e se contruie(te astzi' unde (i cum vedem la tot pasul' dar nu
dorim s comentm' ci doar s precizm aptul c' 7n orice ar dezvoltat'
construciile se realizeaz pe baza unui $!)n d ur1)ni'- #4<+$' g=ndit
de' speciali(ti (i aprobat de administraia local' uneori iind discutat c2iar
7n comunitate.
)iodiversitatea acestor ),&3ri prezint structuri (i dinamici
particulare' o serie de '$*ii 7(i -odifi*3 r)di*)! *o-$or%)-n%u!'
dispariiile sunt masive' dar sunt avorizate speciile antropoile' iar
2abitatele semi;naturale sunt 7nlocuite de cele artiiciale.
?.G... Go'$od3rii!
:dat consolidat (i nemaiiind ameninat de nvlirile popoarelor
migratoare' a(ezarea rural 7ncepe s se organizeze dup reguli pe care
noi astzi le;am putea denumi principiiE
; construirea anexelor gospodre(ti s ie 7n apropierea locuineiG
; %rnuri! d *u!%ur3 sunt e(alonate la di'%)n( difri% d *)'3
ori de vatra satului' 7n uncie de volumul de munc necesar (i de
consumul energetic presupus de transportul produselorG
; reciclarea de(eurilorG
; diversiicarea culturilor 7n spaiul din apropierea casei' mai ales a
celor care se olosesc zi l ni c #legume' ructe$.
"ac la 7nceputul constituirii ora(elor se mai putea vorbi de
gospodrii' treptat spaiul este ocupat de locuine' cu ar2itecturi (i
conorturi variabile. ?n acela(i timp' or3,)nu! devine doar *on'u-)%or ,i
D$o!u)%orP' pe c=nd (3r)nu! mai 7ndepline(te 7nc uncia de $rodu*3%or8
*on'u-)%or ,i 2$or%)%or #iar 7n ultima 1umtate de veac tinde spre
pguboasa uncie de poluator$.
43
?.G.C. A+ri*u!%ur) ,i *r,%r) )ni-)!!or
4reocupri de baz ale societilor umane' cultivarea plantelor (i
cre(terea animalelor s;au dezvoltat 7n *on*ord)n(3 cu $)r%i*u!)ri%3(i!
fi&i*o-+o+r)fi* !o*)! (i cu '%)diu! d&vo!%3rii *o-uni%3(i!or umane
respective. "ar' pe l=ng aceste aspecte' 7n sistemul tradiional existau %ri
!-n% 7n plus' care ni se par eseniale (i care aproape au disprut astziE
; -@ndri) $rodu*3%oru!ui de a avea soiuri (i rase care s;1 reprezinteG
; '*7i-1u! r*i$ro* de material reproductivG
; *on%ro!u! *o-uni%3(ii rur)! asupra aciunii iecruia dintre locuitori.
Indu'%ri)!i&)r)' cu toate implicaiile sale' a produs o adevrat
rvo!u(i ,i 9n 'i'%-u! )+ro-'i!vo-$)'%or)! (i' implicit' modiicri prounde
ale peisa1ului natural.
,e spune c' @= societate uman care o!li" +ranii si s
prseasc pm0ntul este o societate care se sinucideA
Modiicrile radicale' socio;politice' din 1959 au aectat puternic
economiile ostelor ri socialiste (i' implicit' viaa cetenilor. ?n 600<'
spre exemplu populaia din cele 6/ (3ri *)ndid)% c2eltuia pentru
7r)n3' 7n medie' CM8?= din vni%u! !un)r #recordul dein=ndu;i
rom=nii' cu !5F' comparativ cu slovenii$' 7n timp ce populaia din
r i l e UE aloca doar 6M=. Evident c' dintre cele dou categorii de
ceteni se va interesa de conservare' de biodiversitate' de :+M;uri T
Cre,terea animalelor a evoluat de la tipul nomad spre cel
tradi+ional (i astzi sistemul de t i p industrial. ?n 'i'%-u! %r)di(ion)!'
aceast activitate s;a 9-$!%i% *u )+ri*u!%ur)' deoarece' pe l=ng
produsele animaliere obinute #lapte' carne' ou' pu' l=n' piele'
miere' cear etc$' o serie de )ni-)! erau olosite ca f or( 3 d -un*3
#cabalinele (i bovinele$' i ar d>*(ii! lor #bine ermentate$ asigurau
45
r*i*!)r) r'ur'!or provenite din terenurile cultivate #aceast
reciclare trec=nd prin tubul digestiv al animalelor domestice$. ?n plus'
acest sistem a generat' (i apariia unor adevrate meserii #priscar'
vcar' porcar' cioban$' persoanele respective iind nu doar ni(te paznici'
ci buni cunosctori ai biologiei speciilor (i a alimentelor adecvate
variatelor maladii.
Si'%-u! d %i$ indu'%ri)! necesit un mare *on'u- nr+%i*'
regsit apoi 7n preul produselor. ?n acest sistem sunt necesare *on'%ru*(ii
'$*i)! #gra1duri' staule' complexe modernizate$G 2rana trebuie
transportat #aproape zilnic$ ie de pe terenurile special destinate 7n
acest scop' ie importat de la mari distaneG pentru stimularea cre(terii (i
pentru tratamente sunt utilizate 'u1'%)n( )n)1o!i&)n% (i -di*)-n%G
marile acumulri de de1ecii pun probleme extrem de complexeG animalele
sunt supuse unui $u%rni* '%r''' relectat (i 7n calitatea produselor etc.
/a ora(e' odat cu di-inu)r) *onvivi)!i%3(ii' un numr tot mai
mare de oameni cresc a(a;numitele #mai nou$ animale de companie
#c=ini' pisici' psri exotice (i c2iar maimue ori reptile$' cu 7ntregul
cortegiu de probleme pe care le pun acestea #2ran' alimente' Q2oteluri
pentru animaleP 7n perioada concediilor' aectarea spaiilor verzi etc.
Este 7mbucurtor aptul c actualele principii (i strategii naionale'
cuprind (i aspecte protecioniste. "ocumentul intitulat Cartea erde
stabile(te cele M r+iuni d d&vo!%)r' cu structuri organizatorice
responsabile (i programe de dezvoltare susinute de inanri interne (i
externe. %um vor i gestionate acestea este o 7ntrebare care va primi
rspunsul 7n anii ce urmeaz.
49
?.G.G. Si!vi*u!%ur) ,i 2$!o)%3ri! for'%ir
:dat 'dn%)ri&)%' *o-uni%3(i! u-)n au 7nceput s;(i 2%ind3
%rnuri! d *u!%ur3 prin deri(area pdurilor' *on'%ru*(ii! ,i
for%ifi*)(ii! au avut la baz tot lemnul' iar resursele secundare oerite de
pdure constituiau un supliment important al alimentaiei lor. Tr$%)%'
dintr;un bun comunitar' $3dur) #sau anumite supraee ale ei$ ) dvni%
1un $riv)%' iecare gestion=nd;o dup interesele sale ori dup spiritualitatea
sa. ?n Europa' a cuceri pdurea' a o deri(a' a o supune erau considerate acte
de civilizaie.
&emaiav=nd supraee 7mpdurite suiciente ori con(tiente
de rolul lor ecologic ma1or' statele puternic dezvoltate s;au orientat spre
(3ri! !u-ii ) %ri) (i spre cele 7n *ur' d d&vo!%)r' di'$u' '3 v@nd3
ori* doar spre a;(i rezolva' vremelnic' unele din problemele socio;
cconomice care planeaz asupra populaiilor respective. ?ntre aceste ri
QexportatoareP se numr (i Ro-@ni)' care' 7n epoca modern' a avut trei
mari perioade de deri(ri masiveE 192B;193! ; c=nd s;a deri(at circa 1H!
din supraaa 7mpdurit a riiG 194.;19.4 ; c=nd a ost obligat s plteasc
ex;<-,,;ului ''datorii de rzboiPG (i 199B;prezent c=nd privatizarea' speciic
rom=neasc' a dus la exploatri necontrolate' abuzive (i la un export masiv
de lemn rotund #7n ciuda existenei a numeroase abrici de prelucrare
industrial a lemnului$. ,e pare c noi' rom=nii' 7nc nu am 7neles cuvintele
marelui silvicultor M. "rceaE @lemn se poate cumpra1 dar pdure nuA U
:ricum' noi suntem tentai s;i dm crezare (i lui ME&:CC
#1995$ care' analiz=nd procesul de globalizare (i de distrugere a
pdurilor' consider c un rol important 7l 1oac #7n rile lumii a treia$
impunerile de exporturi de ctre )anca Mondial (i Fondul Monetar
!B
?nternaional' precum (i imposibilitatea controlrii marilor corporaii
transnaionale.
P3dur) %r1ui s ie prote1at (i gestionat. ?ar aceast activitate nu
are la baz doar considerente sentimentale' ci solide argumente privind
rolul su productiv (i protectiv. "ar pentru ca pdurea s prote1eze' ea
7ns(i are nevoie de protecie.
,ub aspect legislativ' +'%ion)r) $3duri!or 9n ()r) no)'%r3 este
reglementat 7n primul r=nd prin Codul silic #199.$. *cesta precizeaz
aptul c' indiferent de natura dreptului de proprietate1 fondul forestier...
este un !un de interes na+ional...A1 statu=nd norme privitoare la regimul
silvic #art. 9$' la amena1amentul silvic #art. 1.$' la zonarea uncional a
pdurilor #art. 2B$' la regulile de protecie #art. .4;.3$' la controlul acestor
activiti ctc.
?.G.?. R!i+i8 ri%u)!uri8 o1i*iuri
%unoa(terea aspectelor religioase' a ritualurilor (i obiceiurilor
diverselor comuniti umane reprezint o !)%ur3 i-$or%)n%3 ) )*(iuni!or
d *on'rv)r a biodiversitii 7n ansamblul ei. >n primul r=nd' prin aceasta
vo- 9n(!+ mai u(or r)!i%)%) ,i vo!u(i) o1i*%iv!or d $ro%>)%'
apoi vom putea gsi mi1loacele optime pentru gestionare (i' 7n ine' vom
putea antrena populaia local 7n aciunile noastre.
R!i+i)8 ca orm particular a ilozoiei' a 1ucat (i va 1uca un rol
important 7n ceea ce se dore(te a i Qetica biologicPE
>n ilozoiile (i religiile tao1 s.into1 .indu (i !udist' zonele naturale
sunt preuite (i prote1ate pentru capacitatea lor de a produce experiene
spirituale intense. *ceste ilozoii accept o relaie direct 7ntre lumea
natural (i spiritual' o conexiune care dispare atunci c=nd lumea natural
este alterat sau distrus de activitatea uman. "escrierea 2azardelor de
!1
mediu #incendiile' inundaiile (i cutremurele$ ca iind rezultatul unei aciuni
7mpotriva zeilor aparine societilor tradiionale.
6ri!urile primitie1 mitiz=nd elemente din natur' (i;au dezvoltat o
Qreligie a naturiiP 7n care o-u!8 $!)n%) ,i )ni-)!u! sunt privite
7n in%rd$ndn(3 (i guvernate de aceea(i esen spiritualG
3a.omedanii1 prin cuv=ntul lui *lla2 7l ridic pe o- mai presus de
7ngeri' motiv pentru care (i $u%ri! !or )'u$r) !u-ii sunt considerate
ca iind n!i-i%)%G
>n religia cre,tin' prevaleaz ideea c Du-n&u ) *r)% n)%ur) 7n
1nfi*iu! o-u!ui (i pentru uzul acestuia. >n +enez' prima carte a )ibliei'
"umnezeu i;a povuit pe *dam (i Eva s ie proliici' s se 7nmuleasc (i
s preia *on%ro!u! )'u$r) %u%uror fiin(!or vii. J?ntruciunileK din )iblie
sunt suportul tendinei dominatoare a ilozoiei occidentale. %onorm
acesteia natura trebuie' c=t mai rapid posibil' convertit 7n resurse
disponibile omului. *cest punct de vedere a 1ustiicat u%i!i&)r) fi*3rui
$%i* d %rn (i induce ideea c a lsa terenul neutilizat este o blasemie
adus "omnului. >n lumea medieval' zonele slbatice erau percepute ca
zone r menire' deseori exist=nd convingerea c aceste areale erau locuite
de spirite rele (i mon(trii.
%re(tinismul s;a dezvoltat pe ilozoia iudaic (i a stat la baza
dezvoltrii antropocentrismului #i ni i at ' de apt' de *ristotel$' curent
ilozoic care +uvrn)&3 *o-$or%)-n%u! -)>ori%3(ii $o$u!)(ii
G!o1u!ui. Viziunea antropocentric a determinat exploatarea (i
degradarea vastelor resurse din regiunile colonizate de europeni'
7ncep=nd cu secolul al VV?;lea. "e bogiile care au rezultat din
aplicarea acestei politici au beneiciat puterile coloniale' nevoile
indigenilor iind dezagreate.
!2
Ri%u)!uri!8 ie ele pg=ne sau cre(tine' *u$rind !-n% din
n)%ur3 care' cel puin pentru acest scop erau conservate. %2iar (i atunci
c=nd se recolta o plant necesar desc=ntecelor (i tratamentului' aceast
ocupaie era 7nsoit de un ritual bine respectat' spre a nu supra spiritul
acesteia. ?n $o*) -odrn3' multe din aceste ritualuri s;au %r)n'for-)%
9n '3r13%ori (i c2iar 7n serbri deseori lipsite de sensurile (i mesa1ele
iniiale.
/s=nd deoparte ritualurile care marc2eaz etapele principale ale
vieii omului #na(terea' cstoria' moartea$' ne vom opri doar la ritualurile
cureniei. *cestea urmau' 7n apt' ciclurile biologice ale duntorilor din
locuine (i din 1urul acestoraE
M de ,. Mucenici #9 martie$ se aprindeau ocuri 7n aa casei (i se
presra cenu( 7n 1urul acesteia #pentru a o apra de (erpi$G
M de ,. *lexa #15 martie$ se cea curenie general 7n case (i livezi
#legenda spun=nd c *lexa ar i scpat racla 7n care "umnezeu
a str=ns toate Qg=ngniile (i 1ivineleP spre a;i scpa pe oameni de aceste
QnecazuriP$G
M la ,. +2eorg2e #23 aprilie$' o nou curenie era menit s 7ndeprteze
ielele #olosindu;se leu(tean' cu care se recau tocurile de la erestre (i
u(i$G
M la ,=nziene #sau "rgaica' 24 iunie$ se puneau 7ntre 2aine (i la
icoane s=nziene (i sulinG
M la ,. Mrie #1! august$ se punea pelin 7n casG
M de 8iua %rucii # 14 septembrie$ se cea o nou curenie' pentru ca de
,. *ndrei #3B noiembrie$' dup o nou curenie' s se oloseasc
usturoiul #pe ramele casei (i pe mobilier$ etc.
"ac mai adugm (i cureniile care se ceau 7n prea1ma marilor
!3
srbtori religioase #%rciunul' 4a(tele' ?spasul' c=nd 7n case se puneau
ramuri (i runze de nuc' lori de soc$' precum (i aptul c toate $!)n%!
u%i!i&)% )u f*% )n%ifun+i*' insectiuge sau insecticide' bacteriostatice'
vom 7nelege c aceste ritualuri aveau (i un rol igienic important' c aceste
practici pot servi ca in'$ir)(i pentru cercetrile de *o-1)%r 1io!o+i*3.
"e(i o1i*iuri! sunt deinite ca practici 7ndelungate' devenite apoi
reguli nescrise sau scrise' noi vom accepta sensul mai larg' cel al activitilor
tradiionale' cuplate #deseori$ cu diverse credineE
M etnolatria #medicina popular$ nu 7(i are originile 7n magie #cum
consider unii$' ci 7n observaia atent a enomenelor (i 1usta cunoa(tere a
mediului ambiant. E2$rin() -i!n)r3 ) *o-uni%3(i!or este
v)!orifi*)%3 astzi prin identiicarea $rin*i$ii!or )*%iv (i' deseori'
prin sintetizarea industrial a acestora.
Organoterapia este tratamentul cu organe de animale 7ns
revigorarea acestui obicei poate aecta serios populaiile speciilor vizate.
"e exemplu' %i+ru!ui 1n+)!&' medicina tradiional asiatic i;a
gsit utilizri pentru iecare organ 7n parteE epilepsie' malarie'
cataract' turbare' astm' reumatism' paralizii' tuberculoz a
ganglionilor limatici' urunculoze' rni' 2emoroizi' impoten'
tulburri gastrice etc. *lturi de cei l al i actori #deteriorarea
2abitatelor' v=natul pentru blan$' aceast QmodP #stimulat de
cei care dispun de resurse inanciare substaniale$ a )+r)v)%
d*!inu! $o$u!)(ii!or subspeciilor de tigri.
Mai puin duntoare pentru mediu este mineraloterapia care
utilizeaz crbunele' argila' cenu(a' sarea etc' produse care' 7n parte' se
regsesc (i 7n comer.
#io!)%ri) include adorarea (i 9n*7in)r) !) $!)n% ')u !)
!4
)ni-)!' multe dintre speciile vizate devenind apoi embleme pentru
comunitatea uman respectiv. *stel' mai multe popoare din Europa
au ost impresionate de )*vi!) i-$ri)!31 imortaliz=nd;o pe stemele
naionaleG dacii aveau cunoscutul steag cu *)$ d !u$' iar descendenii
lor din secolele V?V;VV au declan(at campania de distrugere a lupilorG
v@'*u! 4Ciscum al!um51 considerat de greci (i romani ca iind o plant
magic' de egipteni ca aductor de nemurire (i regenerare' era olosit de
gali ca plant s=nt la srbtorirea solstiiului de iarn' iar 7n ultimul
secol a a1uns (i 7n tradiia rom=neascGlaleaua 46ulipa sp$ este un simbol al
puritii (i ecunditii iar la populaia mag2iar' o 7nt=lnim recvent ca
motiv decorativ.
Este oarte greu s explicm de ce o serie 7ntreag din aceste el ement e
adorate ori emblematice au disprut sau populaiile lor s;au redus drastic.
<nii speciali(ti spune c @3asacrul etnodiersit+ii1 care caracterizeaz
timpurile moderne1 a produs ceea ce se poate numi1 acultura+ia
popoarelor auto.tone1 adic o pierdere de culturA.
?.G.<. Li-13-!i-1)>-%r)di(ii
Crebuie s recunoa(tem aptul c una din cele mai mari
QinveniiP a comunitii umane este lim!a1 cci ea a desc2is porile
comunicrii' a dat posibilitatea oamenilor s se numeasc (i s
denumeasc elementele care;i 7ncon1urau. ?n cultura iecrei populaii'
!i-1) este una dintre primele caracteristici care;i dau ori+in)!i%)%' motiv
pentru care politica mondial a d&vo!%3rii dur)1i! cuprinde (i strategii de
*on'rv)r ) !i-1i!or -)%rn' indierent de limba declarat ca oicial
#care' 7ns' 7n orice stat' trebuie cunoscut$.
/a ora actual' 7n baza de date a <&E,%: sunt 7nregistrate ..!25
de limbi vorbite pe +lob' dar care di'$)r 7ntr;un ritm de aproximativ
!!
una la dou sptm=ni. %a (i 7n cazul organismelor' s;a elaborat o D*)r%
ro,iE ) !i-1i!or )f!)% 9n $ri*o! d di'$)ri(i8 din care rezult c cele
mai ameninate sunt cele de pe continentul asiatic #31'2F$' arican
#3B'.F$ (i din insulele 4aciicului #2B'!F$' iar 7n cel european doar 3'2F.
4e l=ng diminuarea populaiilor care vorbesc o limb' s;i spunem
QexoticP' *)u&) $rin*i$)!3 este i-$unr) alteia' considerat mai
puternic. "in pcate' puterea unei limbi este dat de ora economic'
politic (i militar de care dispun cei ce o vorbesc (i o rsp=ndesc in lume.
%a adepi ai meninerii biodiversitii' susinem aciunile de
*on'rv)r ) !i-1i!or ,i di)!*%!or' consider=nd acest proces ca un )*%
d *u!%ur3 a umanitii (i iind convin(i c generalizarea #impunerea$ uneia
nu va i de natur a r&o!v) r*on*i!ir) -ondi)!3' a duce la dispariia
naionalismului 7ngust' a terorismului ori a ambiiilor regionale.
/imba (i lim!a#ul au evoluat (i evolueaz paralel cu dezvoltarea
iecrei societi' apr=nd cuvinte noi #neologisme$' gesturi noi' expresii
noi (i di'$3r@nd' treptat' cele care $riv)u $r)*%i*i sau %r)di(ii
di'$3ru%. "ar' conserv=nd 7n anumite regiuni sau localiti o serie de
tradiii' implicit vom conserva (i cuvintele legate de acesteaE
Ar%) *u!in)r3 %r)di(ion)!3 risc s se 7nbu(e de presiunea
concurenei meniurilor de tip QMc"onaldWsP' QFast;oodP etc. (i s
rm=n doar 7n crile de bucate unele m=ncruri tradiionale..
Cu!%ur) ,i $r!u*r)r) unor $!)n% au d&vo!%)% (i !i-1)>u!
*or'$un&3%or )*'%or )*%ivi%3(i.
Muli strini sunt dispu(i s plteasc pentru a vedea snopi (i
stoguri de gr=u' cpie (i cli de =n' urzeal sau estur di n c=nep'
s mn=nce preparate tipice #dar servite 7n condiii de igien (i 7n
vesel tradiional$' s doarm 7ntr;o cas t i pi c rneasc #dar nu pe
!.
dormeze moderne (i cu carpete Q-pirea di n ,eraiP pe perei$. ?ar o
parte din populaia local va c=(tiga c=nd ceea ce (tiu s ac oarte
bine (i din generaie 7n generaie.
,perm c viitorul civilizaiei mondiale nu a putea fi altcea
dec0t coali+ia1 la scar planetar1 de culturi care),i pstreaz fiecare
ori"inalitatea saA (i c oamenii vor continua s ie 7nsetai de cultur. "in
pctate pentru muli' cultura este o aspira+ie permanent1 ce /l
/nso+e,te p0n la captul ie+ii dar nu are un capt ce poate fi atins.
C)$i%o!u! <
AMENINRI PENTRU DIVERSITATEA #IOLOGIC
<.6. Con'idr)(ii +nr)!
Cermenul extinct are multe nuane (i explic multe enomene' 7n uncie
de context.
: specie poate i considerat extinct atunci c=nd nici un reprezentant al
speciei respective nu mai poate i 7nt=lnit 7ntr;un alt loc pe glob. "ac indivizii
speciei au rmas 7n via doar 7n captivitate sau 7n alte locuri controlate de
oameni atunci specia se nume(te extinct /n sl!ticie.
?n ambele situatii avem de a ace cu specii extincte "lo!al. : specie este
considerat extinct local atunci c=nd nu mai apare 7n slbticie 7ntr;un areal pe
care;1 ocupa 7n trecut. <nii cercettori vorbesc (i despre specii devenite
extincte ecolo"ic' adic acele '$*ii care mai au doar *@(iv) indivi&i' dar
care (i;au pierdut rolul 7n comunitate.
%=nd populatia a1unge la un nu-3r -ini- *ri%i* d indivi&i' aceasta
va dvni 2%in*%3. ?n unele populaii' indivizii pot supravieui ani sau zeci
de ani' se pot reproduce' dar 7n ultim instan populaia va deveni extinct.
?n aceast situaie se i-$un -3'uri erme de *on'rv)r ,i r$o$u!)r )
!3
v*7i!or )r)!. Ar1orii i&o!)(i aparin=nd diverselor specii' dar care nu
sunt ertili pot supravieui zeci de ani. *ceste specii numite fo'i! vii nu
sunt te2nic vorbind extincte p=n c=nd nu dispare (i ultimul exemplar. :
asemenea populaie nu mai este viabil din punct de vedere reproductiv'
deci este limitat ca durat de via la perioada 7n care mai supravieuiesc
indivizii rma(i. 4entru ca programele de conservare s aib succes'
cercettorii trebuie s idn%ifi* acele )*%ivi%3(i u-)n care )f*%)&3
'%)1i!i%)%) $o$u!)(ii (i determin extincia speciilor. ,e impune de
asemenea s ie identiicai ,i )!(i f)*%ori care conduc populaiile spre
extincie.
<... R)%! d 2%in*(i $n%ru *o'i'%-! *on%inn%)!8
A*v)%i* ,i $ in'u!
)iodiversitatea global cre(te odat cu timpul' ating=nd valorile
cele mai mari 7n perioada geologic actual. %ele mai avansate grupuri de
organisme ; insectele' vertebratele (i plantele cu lori ; au devenit
dominante acum circa 3B BBB de ani. Cotodat' 7n zilele noastre bogia 7n
specii a sczut odat cu cre(terea numrului locuitorilor planetei. ?n prezent'
peste G/= din $rodu*(i) 1io!o+i*3 $ri-)r3 a ecosistemelor terestre este
u%i!i&)%3 ')u %r)n'for-)%3 9n d,uri 7n dierite moduri de ctre o)-ni.
*cest procent reprezint circa .?= din 1io-)') Trri.
O-u! 1oac un ro! tot mai dominant (i 7n d%r-in)r) '%)1i!i%3(ii
altor componente ale *o'i'%-!or' precum *ir*ui%u! carbonului sau circuitul
azotului. E!i-in)r) -)-ifr!or -)ri din *ustralia' *merica de &ord (i de
,ud 7n timpul colonizrii poate i considerat primul eect notabil al activitii
oamenilor 7n ratele extinciilor. ?n scurt timp dup ce europenii au a1uns 7n aceste
continente' 34F p=n la 5.F din mamierele mari #animale mai grele de 44 @g$
!5
au devenit extincte. Extinciile sunt legate direct de v@n3%o)r dar pot i
explicate (i ca un eect secundar al in*ndirii ,i dfri,3rii pdurilor sau al
introducerii de 1o!i necunoscute sistemelor imunitare ale acestor specii. ?n toate
continentele (i 7n numeroase insule exist dovezi de alterare sau distrugere a
2abitatelor de ctre oamenii preistorici. "ovezile oerite de izvoarele istorice
conduc la concluzia c exist o '%r@n'3 !+3%ur3 7ntre r)%! -)ri d 2%in*(i a
speciilor ,i )*%ivi%3(i! di'%ru*%iv )! o)-ni!or.
-atele de extincie sunt mai bine cunoscute 7n cazul psrilor (i
mamierelor deoarece aceste specii sunt relativ mari (i au ost mai intens
studiate. -atele de extincie pentru celelalte specii sunt 7n prezent puin
cunoscute. >n ultimii 1!B de ani' rata extinciei pentru psri (i mamiere a
putut i evaluat la o specie pe decad 7n perioada 1.BB ;13BB (i o specie pe an
7ntre 15!B (i 19!B. *ceast cre(tere a ratei de extincie indic aptul c exist o
tendin al crui ritm poate i accentuat' ceea ce reclam identiicarea pericolelor
ce amenin diversitatea biologic.
Exist semne c ratele de extincie pentru psri (i mamiere s;au mai
moderat 7n u!%i-! d*)d. Fenomenul poate i atribuit procedurilor
adoptate de or+)ni&)(ii! *on'rv)(ioni'% de a lista o specie ca extinct
numai dac nu a ost observat 7n ultimii !B de ani sau c=nd o cercetare
ex2austiv nu a identiicat indivizi supravieuitori. Multe specii au ost decimate
de activitile antropice (i supravieuiesc doar prin c=teva exemplare. *ceste
specii sunt extincte ecolo"ic deoarece nu mai au nici un rol 7n organizarea
ecosistemelor din care ac parte.
*proximativ 66= din speciile $3'3ri!or lumii sunt ameninate cu
2%in*(i)' un procent similar iind 7nt=lnit (i 7n cazul -)-ifr!or ')u
)r1ori!or. *meninrile pentru speciile de pe(ti (i molu(te pot i la el de
serioase. ,peciile de plante sunt (i ele ameninate' +i-no'$r-! (i palmele
!9
iind grupurile cele mai vulnerabile. %2iar dac 2%in*(i) este un $ro*'
n)%ur)!' mai mult de 00= din speciile 2%in*% 7n zilele noastre au di'$3ru%
'u1 $r'iun) )*%ivi%3(i!or u-)n.
"intre toate speciile care au devenit extincte din 1.BB p=n 7n prezent'
!BF au ost specii care au arealul 7n insule' c2iar dac in'u!! reprezint doar o
mic raciune din supraaa emers a Cerrei. >n -diu! o*)ni* extinciile nu
pot i estimate' de(i se pare c enomenul este la el de grav ca pe continente.
,ituaia este cu at=t mai 7ngri1ortoare cu c=t unele genuri' amilii sau c2iar
ordine sunt reprezentate printr;o singur specie.
Ma1oritatea speciilor extincte de $!)n% *u f!ori ,i ) $,%i!or din )$!
*ur+3%o)r sunt localizate la niv!u! *on%inn%!or dat i aptul c la nivelul
acestora numrul de specii cunoscute este mai mare. ?n urma cercetrilor
eectuate asupra speciilor de pe(ti din 4eninsula Malacca rezult c doar 121 din
cele 2.. de specii cunoscute au mai ost gsite. ?n ceea ce prive(te
nvr%1r)%! )*v)%i* #cazul molu(telor de exemplu$ pericolul de extincie
este (i mai mare' 7n special datorit i-$)*%u!ui 1)r)>!or' speciilor noi
introduse (i distrugerii 2abitatelor iniiale.
C! -)i -)ri r)% d 2%in*(i care au aprut 7n zilele noastre sunt
caracteristice in'u!!or. Mai mult de 5BF din speciile de plante endemice
din insulele oceanice sunt extincte sau 7n pericol de extincie. S$*ii! din
in'u! sunt vu!nr)1i! !) 2%in*(i deoarece multe dintre ele sunt
nd-i* pentru una sau mai multe insule' au c=teva populaii sau doar o
populaie. Cotu(i ratele mari de extincie 7nt=lnite 7n insule apar (i datorit
aptului c aceste teritorii sunt -)i 1in '%udi)%.
: '$*i $o)% fi nd-i*3 pentru o )ri +o+r)fi*3 -)r'
cum este cazul speciei *runus serotina' gsit 7n *merica de &ord'
*merica %entral (i *merica de ,udG sau poate i endemic pentru o
.B
)ri +o+r)fi*3 -i*3' cum este cazul dr)+onu!ui d No-odo
#Caranus 8omodensis$ care este gsit doar 7n c=teva insule mici din
ar2ipelagul indonezian. Exemplu de endemicitate pentru un areal oarte
mic este specia 'iant.us callizonus care trie(te numai 7n Pi)%r)
Cr)iu!ui.
<n exemplu notabil de )ri +o+r)fi*3 i&o!)%3 cu o r)%3
9n)!%3 d nd-i*i%)% este insula Madagascar. *ici' pdurea
tropical umed este oarte bogat 7n specii endemiceE 9!F din cele
25 de specii de primate' 99F din cele 144 de specii de batracieni (i
mai mult de 3BF din speciile de plante. 4rin comparaie 7n In'u!!
#ri%)ni* puternic antropizate' doar 1F din speciile de plante sunt
endemice. "ac comunitile din Madagascar sau alte insule sunt
distruse sau degradate' ori dac populaiile lor sunt exploatate intensiv'
aceste specii endemice vor devenit extincte. 4rin contrast' speciile
comune' ubicviste' nu vor i aectate oarte mult dac pierd o
populaie.
Este important de precizat aptul c dac extinciile trecute au
avut loc mai ales 7n insule' 7n viitor vor aprea 7ndeosebi pe
continente' pdurea tropical 7n acest caz iind cea mai ameninat.
<.C. Mod!u! 1io+o+r)fi* )! in'u!!or ,i r)%! d
2%in*(i -odrn
,tudierea comunitilor insulare a condus la elaborarea unor
r+u!i d di'%ri1u(i ) divr'i%3(ii 1io!o+i*' sintetizate 7n modelul
biogeograic al insulei. Elementul central pe care acest model 7ncearc
s;l explice este relaia specie;areal. ?nsulele cu 'u$r)f)(3 -)r au un
nu-3r -)i -)r de '$*ii dec=t insulele cu supraa mic. *ceast
.1
relaie este realizat 7n sens intuitiv' deoarece in'u!! -)ri au
%ndin() de a avea mai -u!% %i$uri d 7)1i%)% (i deci comunitile
biologice sunt mai diversiicate. "e asemenea' in'u!! -)ri au un
nu-3r mai -)r d $o$u!)(ii per specie' cresc=nd posibilitatea de
a aprea '$*i)(i) (i reduc=ndu;se probabilitatea ca speciile nou
aprute sau nou introduse s dispar.
Modelul biogeograic al insulei a ost utilizat pentru a $ro+no&)
numrul (i procentul '$*ii!or care vor deveni 2%in*% 7n cazul di'%ru+rii
7)1i%)%!or. Este acceptat aptul c dac o insul 7(i reduce arealul'
2abitatele rmase vor suporta un numr mai mic de specii' corespunztor
supraeei viabile rmase. A*'% -od! a ost extins (i aplicat pentru
$)r*uri! n)(ion)! (i r&rv)(ii! n)%ur)! 7ncon1urate de 2abitate
destructurate. *ceste arii prote1ate au devenit cu timpul 2abitate insulare
7ntr;o QmareP inospitalier ormat din 2abitate degradate. Modelul a permis
ormularea aseriunii c dac ?/= din in'u!3 #sau 2abitat insular$ este
di'%ru' vor disprea 6/= din '$*ii. "ac 0/= din 7)1i%)% vor i
degradate atunci se vor pierde ?/= din '$*ii' procentul urc=nd la 3!F
7n cazul distrugerii a 99F din 2abitate. <tiliz=nd acest model s;a estimat c
3BF din primatele ce triesc 7n pdurile aricane vor deveni extincte din
cauza pierderii 2abitatelor #ig. 4$.
.2
Fig. 4. Dn conformitate cu modelul !io"eo"rafic al insulei1 numrul de specii prezente
/ntr)un areal cre,te asimptotic spre o aloare maxim. En cazul in care arealul .a!itatului
este redus cu 50F1 numrul de specii scade cu 10FG - ) dac .a!itatul este redus cu
90F atunci numrul de specii scade cu 50F> : ) %orma cur!ei difer de la o re"iune
la alta ,i de la un "rup de specii la altul1 modelul oferind)ne o ima"ine "eneral asupra
efectului distru"erii .a!itatelor.
P3dur) %ro$i*)!3 adposte(te cea mai mare parte a speciilor
lumii' estimarea ratei prezente (i viitoare a extinciei speciilor de aici
ne oer inormaii asupra ratelor globale de extincie. "ac
despduririle vor continua (i pdurea tropical se va menine doar 7n
parcurile naionale (i 7n alte arii prote1ate' aproape dou treimi din
speciile de plante (i animale vor deveni extincte.
<tiliz=nd o rat d di'$)ri(i ) $3durii %ro$i*)! d 6= $ )n' se
estimeaz c 7ntre B'2F (i B'3F din specii #adic 7ntre 2BB BBB (i 3BB
BBB de specii dac considerm c exist 1B milioane specii$ vor disprea
anual. Mai exact' vor disprea <M d '$*ii 9n fi*)r &i' altel spus %ri
'$*ii $ or3. ?ntre anii 2BBB (i 2B1B vor deveni extincte circa 2!B BBB de
specii. ,tudiile asupra unor grupuri de vertebrate terestre arat c 7n
u-3%o)r! d*)d trebuie s ne a(teptm la r)% )!)r-)n% d 2%in*(i.
R)%! d 2%in*(i pot i -i*i dac un areal bogat 7n specii este subiectul
.3
unor $ro+r)- d *on'rv)r (i pot i -)ri dac 7n arealul 7n care se
gsesc multe specii se practic pe scar larg dfri,)r). Este clar c sute
de mii de specii vor deveni extincte 7n viitorii !B de ani.
"e aceea se impun aciuni imediate pentru a preveni extinciile locale
ce pot i devastatoare pentru comunitile 7n care apar.
<.G. C)u&! 2%in*(ii!or
*meninrile ma1ore pentru comunitile biologice rezult din
activiti umane precumE di'%ru+r)8 fr)+-n%)r) ,i d+r)d)r)
7)1i%)%!or 4in*!u'iv $o!u)r)58 '*7i-13ri! *!i-)%i* +!o1)!8
'u$r)2$!o)%)r) d *3%r o- ) '$*ii!or8 inv)&i) '$*ii!or 2o%i* ,i
r3'$@ndir) 1o!i!or. Multe specii ameninate se al sub presiunea mai
multor probleme de mediu' care grbesc extincia (i 7ngreuneaz eorturile
de conservare.
%ele (apte ameninri pentru diversitatea biologic sunt cauzate
de accelerarea u%i!i&3rii r'ur'!or n)%ur)! (i *r,%r) 2$onn(i)!3 )
nu-3ru!ui $o$u!)(ii u-)n. "ac p=n acum c=teva sute de ani' rata de
cre(tere a populaiei umane era relativ mic' cu o natalitate puin peste
rata mortalitii' 7n ultimii 1!B de ani s;a 7nregistrat o explozie a cre(terii
populaiei umane' numrul locuitorilor planetei iind de circa 1 miliard 7n
15!B' 2 miliarde 7n 193B (i . miliarde pe 12 octombrie 1995. ,e estimeaz c
7n 2B!B se va a1unge la 1B miliarde locuitori. R)%) n)%)!i%3(ii este extrem de
crescut' suprapun=ndu;se pe o rat a mortalitii 7n declin. Cr,%r)
nu-3ru!ui $o$u!)(ii u-)n este redus 7n rile industrializate' dar se menine
la *o% -)ri 7n rile tropicale din Afri*)8 A-ri*) L)%in38 A'i)8 adic acolo
und ,i divr'i%)%) 1io!o+i*3 '% -)r.
%re(terea numrului populaiei este rspunztoare de pierderea diversitii
biologice. O)-nii u%i!i&)&3 r'ur' n)%ur)! precum masa lemnoas'
.4
v=natul' plantele slbatice (i transorm 2abitatele naturale 7n zone agricole (i
rezideniale. <nii cercettori airm c !-n%u! *7i 9n $ro%>)r)
divr'i%3(ii 1io!o+i* este *on%ro!u! $o$u!)(ii u-)n.
%re(terea numrului populaiei umane nu este singura cauz a extinciei
speciilor (i distrugerii 2abitatelor. Extincia speciilor (i distrugerea
ecosistemelor nu este cauzat totdeauna de oameni pentru a;(i satisace nevoile
existeniale. U%i!i&)r) infi*in%3 ) r'ur'!or n)%ur)! este de asemenea o
cauz ma1or a declinului diversitii biologice. 7n multe ri exist o di'%ri1u(i
2%r- d in+)!3 ) 1unuri!or #bani' terenuri' resurse orestiere' etc.$ un procent
mic din populaie dein=nd ma1oritatea resurselor. Lo*ui%orii -diu!ui rur)!
sunt for()(i '3 di'%ru+3 *o-uni%3(i 1io!o+i* (i s v=neze specii 7n pericol de
extincie' iind prea '3r)*i (i lipsii de resurse (i terenuri proprii #,@ole (i alii'
1994$.
?n multe situaii' cauzele distrugerii 2abitatelor sunt indu'%ri)!i&)r)'
-inri%u!8 fr-! &oo%7ni*8 $'*ui%u! *o-r*i)!8 'i!vi*u!%ur)8 $!)n%)(ii!8
*on'%ruir) d 1)r)>.
-esponsabilitatea pentru distrugerea diversitii biologice 7n rile !u-ii
%ro$i*)! o are u%i!i&)r) r'ur'!or n)%ur)! d *3%r (3ri! indu'%ri)!i&)%.
/ocuitorii acestor ri (i un procent redus din locuitorii rilor 7n curs de
dezvoltate consum o parte important din resursele energetice (i minerale ale
lumii. >n iecare an' un cetean al ,.<.*. consum 7n medie de 43 de ori mai
mult petrol' de 34 ori mai mult aluminiu (i de 35. de ori mai multe produse din
2=rtie dec=t consum 7n medie un cetean al ?ndiei. %onsumul excesiv al
resurselor nu oer o perspectiv de durabilitate' de aceea !o*ui%orii din (3ri!
indu'%ri)!i&)% (i;au reevaluat stilul de via' ei devenind )$3r3%ori )i
divr'i%3(ii 1io!o+i*.
.!
<.G.6. Di'%ru+r) 7)1i%)%!or
%el mai mare pericol pentru diversitatea biologic este $irdr)
7)1i%)%!or' prin urmare cea mai important aciune pentru $ro%>)r)
diversitii biologice este $r&rv)r) 7)1i%)%!or. 4ierderea 2abitatului
unei specii se poate ace prin di'%ru+r) 7)1i%)%u!ui' degradarea lui iind
asociat cu $o!u)r) ,i fr)+-n%)r). 4ierderea 2abitatului este
)-nin()r) *) -)i i-$or%)n%3 pentru ma1oritatea speciilor de plante (i
animale vulnerabile' eectele negative cumul=ndu;se cu )!(i f)*%ori' 7n
principal cu invaziile de specii strine (i supraexploatarea. ?n multe pri ale
lumii' 7n particular 7n insule (i acolo unde densitatea populaiei umane este
oarte mare' numeroase 2abitate originale au ost distruse. *stel mai mult de
!BF din 2abitatele orestiere din rile *ricii' precum XenYa (i Madagascar'
ori *siei' ?ndia' Filipine (i C2ailanda' au ost distruse.
%a rezultat al ragmentrii 2abitatelor' agriculturii' exploatrii
orestiere (i a altor activiti antropice' 7ntre zonele QculturaleP (i pdurea
virgin a rmas intact o oarte mic parte din pdure. Cotu(i' 7n multe ri
tropicale #A-ri*) L)%in3 0 )razilia' Venezuela$ se 7nt=lnesc 7nc trupuri
intacte de pdure de tranziie' suicient de mari pentru a cuprinde toate
aspectele biodiversitii. >n regiunea -di%r)n)n3 care a ost dens
populat 7n ultimele sute de ani' se mai pstreaz doar 1BF din pdurea
iniial.
<.G.6.6. A-nin(3ri $n%ru $3dur) %ro$i*)!3 u-d3.
"istrugerea pdurii tropicale umede a devenit sinonim cu pierderea
speciilor. 4durea tropical umed ocup 3F din supraaa Cerrei' dar se
estimeaz c adposte(te peste !BF din specii lumii. *realul original al
pdurii tropicale umede a ost estimat' pe baza modelului de distribuie a
ploilor toreniale (i temperaturii' la 1. milioane @m
2
. %ompararea datelor
..
obinute prin cercetri a artat c 7n anul 60M. mai existau doar 9'2 milioane
@m
2
' adic un areal aproape egal ca mrime cu supraaa continental a
,.<.*. (i ceva mai mic dec=t Europa. : alt investigaie din anul 6006 a
artat c s;au pierdut alte 2'5 milioane @m
2
de pdure 7n anii W9B. >n $r&n%
se pierd anual mai mult de 14B BBB @m
2
de pdure tropical umed ; un areal
de circa .BF din supraaa -om=niei. Ju-3%)% din )*'% )r)! '%
$irdu% *o-$!%' cealalt >u-3%)% iind distrus p=n la punctul 7n care
*o-$o&i(i) 9n '$*ii (i $ro*'! din *o'i'%- sunt $u%rni* )!%r)%.
"in pcate $3dur) %ro$i*)!3 u-d3 '% u,or d d+r)d)% deoarece
solurile sunt srace 7n nutrieni (i repede !vi+)% de ploile puternice.
4reviziunile arat c la rata actual de pierdere a pdurii' du$3 )nu!
./G/ va rm=ne intact o oarte mic regiune cu pdure tropical umed'
except=nd micile arii prote1ate. ,ituaia este (i mai 7ngri1ortoare dac se ia
7n calcul *r,%r) $o$u!)(ii u-)n care conduce la mrirea presiunii
antropice asupra pdurii tropicale.
/a scar global' circa <6= din pdurea tropical umed pierdut a
ost di'%ru'3 ca urmare a )+ri*u!%urii $r)*%i*)% d fr-irii '3r)*i.
<nele din terenurile olosite de ace(tia sunt %r)n'for-)% 9n %rnuri
)+ri*o! permanente sau sunt $3,un)%' dar exist areale mari care sunt
utilizate pentru )+ri*u!%ur) i%inr)n%3. *cest tip de agricultur se practic
deri(=nd #prin tiere (iHsau incendiere$ (i cultiv=nd pentru *@%v) '&o)n'
p=n c=nd ertilitatea solului nu mai poate susine culturile agricole.
Trnu! este astel )1)ndon)%' iind ocupat treptat de ormaii vegetale
secundare. >n aceast categorie pot i incluse (i pdurile deri(ate pentru
extragerea !-nu!ui d fo*' utilizat 7n special de ctre locuitorii din
proximitile lor. Mai mult de dou3 -i!i)rd d o)-ni 7(i +3%'*
.3
-@n*)r) la fo* f3*u% *u !-n' ca atare (i impactul lor este
semniicativ.
Dfri,3ri! 9n '*o$uri *o-r*i)! (i extragerea selectiv a masei
lemnoase sunt r'$on')1i! $n%ru .6= din rata anual de pierdere a
pdurii tropicale umede. "eri(rile cute cu scopul de a *r,% )ni-)!
determin pierderea a 66= din $3dur. /a acestea se adaug deri(rile
7n vederea 7niinrii plantaiilor #palmier de ulei' palmier de cocos' arbore
de cauciuc etc.$ *on'%ru*(ii d dru-uri' practicrii 2$!o)%3ri!or -inir
7n carier precum (i a altor activiti ce contribuie 7n total cu := la rata
anual de pierdere a pdurii tropicale umede.
,ilvicultura' agricultura (i cre(terea animalelor ; ramuri dezvoltate
7n detrimentul pdurii tropicale umede ; au aprut adeseori datorit
)*%ivi%3(i!or din (3ri! indu'%ri)!i&)%8 *)r 'o!i*i%3 -)%ri $ri-3
if%in3 precumE cauciuc' cocos' ulei de palmier' lemn' urnir (i carne de
vit.
%a exemple ale distrugerii 2abitatelor orestiere pot i date
urmtoarele arealeE Madagascar' %oasta atlantic a )raziliei' %oasta
Ecuadorului.
<.G.6... A!% 7)1i%)% )-nin()%.
,tarea actual a pdurii tropicale umede este probabil cel mai
mediatizat caz de distrugere a 2abitatelor' exist 7ns (i alte 2abitate 7n pericol
de dispariie.
*.$ *durea tropical uscat. Cerenul ocupat de pdurea tropical uscat se
preteaz mai bine dec=t cel ocupat de pdurea tropical umed la practicarea
culturilor (i p(unatului. >n consecin' 7n arealul pdurii tropicale uscate din
.5
*merica %entral populaia uman are o densitate de cinci ori mai mare dec=t
7n cel al pdurii tropicale umede.
).$ Honele umede ,i .a!itatele acatice. 8onele umede sunt 2abitate vitale
pentru pe(ti' nevertebrate acvatice (i psri. Ele sunt de asemenea
importante 7n *on%ro!u! inund)(ii!or' )u%o$ur)r) )$i (i $rodu*(i) d
nr+i. 8onele umede sunt adesea inundate' drenate prin amena1ri sau
alterate prin r+u!)ri&)r) *ur'uri!or d )$3' *r)r) d 1)r)> ,i $o!u)r)
*7i-i*3. 4retutindeni pe +lob' populaiile de ')!-onid sunt 7n declin
datorit construciei bara1elor' care 9-$idi*3 -i+r)(ii! 7n lungul r=urilor (i
luviilor.
>n ultimele decenii' o ameninare oarte important s;au dovedit a i
proiectele de dezvoltare care prevedeau drenarea' irigarea sau 7ndiguirea unor
zone umede. Aon! u-d sunt oarecum contradictoriiE conin -u!% '$*ii
*o-un dar au (i un $ro*n% -)r d nd-i*i%)%. "e exemplu' L)*u!
Vi*%ori) din '%u! Afri*ii are un coeicient de endemicitate oarte ridicat'
mai ales 7n ceea ce prive(te speciile de pe(ti. *proape 2!B de specii de pe(ti de
aici sunt 7n pericol de extincie din cauza $o!u3rii )$!or (i introducerii unor
'$*ii 2o%i* care au relaii de $r3d3%ori'- cu speciile endemice 7n pericol.
%.$ 3an"roele. 4rintre cele mai importante *o-uni%3(i din ariile tropicale
sunt pdurile de mangrove. ,peciile de mangrove sunt printre puinele specii
lemnoase care %o!r)&3 )$) '3r)%3. 4durile de mangrove ocup areale
costiere cu ap puin ad=nc srat sau salmastr. *ceste 2abitate sunt
similare cu cele ocupate de mla(tinile srate din zonele tropicale. 4durile de
mangrove sunt extrem de importante deoarece sunt &on d *ui13ri% $n%ru
$3'3ri sau de d$unr ) i*r!or $n%ru $,%i. >n *ustralia' dou treimi din
speciile capturate de pescari sunt dependente 7ntr;un grad sau altul de
.9
ecosistemele de mangrove. "incolo de marea valoare economic' $3dur)
d -)n+rov '% dfri,)%3' 7n mod special 7n sud;estul *siei' pentru a ace
loc culturii orezului' cresctoriilor de languste (i crevei. Mangrovele sunt de
asemenea surs pentru producerea obiectelor din lemn sau a mangalului'
obinerea acestora pe scar industrial conduc=nd la 'u$r)2$!o)%)r ,i
d+r)d)r) 7)1i%)%u!ui.
".$ *a#i,tile. P)>i,%i! %-$r)% sunt un alt tip de 2abitat care a ost aproape
7n totalitate distrus prin activiti umane.
E.$ :ecifii de corali. -eciii de corali tropicali )d3$o'%'* circa o %ri- din
speciile de pe(ti din oceane' c2iar dac ocup doar B'2F din supraaa acestora.
"e1a 1BF din corali au ost distru(i' mai mult de !BF put=nd disprea 7n
deceniile urmtoare. %ea mai sever degradare apare 7n Filipine' unde 9BF din
corali de recii au murit sau sunt aproape distru(i. %ea mai important cauz
este $o!u)r)' care )*(ion)&3 dir*% $rovo*@nd -o)r%) *or)!i!or sau
indir*% $rin d&vo!%)r) 2*'iv3 ) )!+!or. /a aceasta se adaug
'di-n%)r) produs ca urmare a deri(rii terenurilor orestiere' $'*ui%u!
in%n'iv' d&vo!%)r) -o!u,%!or (i a altor specii ce concureaz pe ni(ele
ecologice ale coralilor.
<.G.6.C. D,r%ifi*)r)
Multe comuniti biologice din climatele cu sezoane uscate au ost
degradate (i transormate antropic 7n de(erturi artiiciale printr;un proces numit
de,ertificare. *ceste comuniti biologice includ $)>i,%i %ro$i*)!8 %uf3ri,uri ,i
$3duri *u frun& *3&3%o)r' la care se adaug %uf3ri,uri! ,i $)>i,%i!
temperate din regiunea mediteranean' sud vestul *ustraliei' sudul *ricii' %2ile
(i sudul %aliorniei #ig. ! (i .$. %2iar dac aceste zone erau ini(i)! )$%
$n%ru
3B

%i". 5. 'e,erturile cele mai mari din lume
%i". 6. Honele de risc pentru extinderea de,erturilor
31
)+ri*u!%ur3' -ono*u!%uri! au condus la ro&iun) solului (i la $irdr)
*)$)*i%3(ii d *@-$.
Trnuri! 'u$r)$3,un)% de animale domestice sau cele de pe care
sunt tiate turi(urile se transorm 7n deserturi artiiciale. -ezultatul este o
d+r)d)r $ro+r'iv3 ,i irvr'i1i!3 ) *o-uni%3(i!or 1io!o+i* (i pierderea
'o!uri!or p=n la punctul de unde zona capt aspect de de(ert. 4e +lob
aproape . -i!io)n F-
.
de terenuri din zona climatelor aride au ost
transormate prin acest proces 7n d,r%. "e(ertiicarea este sever 7n regiunea
S)7! din Afri*)' o zon la grania de sud a ,a2arei. *ici cele mai multe
specii de mamiere sunt 7n pericol de extincie din lips de 2ran. "imensiunea
uman a problemei este ilustrat de aptul c 7n ,a2el triesc de 2'! ori mai muli
oameni dec=t poate suporta arealul r a practica agricultur intensiv.
<.G... Hr)+-n%)r) 7)1i%)%!or
?nainte de a i distruse' 2abitatele care ocupau supraee mari au ost
divi&)% 9n )r)! -i*i de ctre (osele' terenuri cultivate' ora(e (i alte
construcii. Fragmentarea 2abitatelor este un $ro*' prin care un areal mare'
continuu' este rdu' *) 'u$r)f)(3 (i divizat 7n dou sau mai multe ragmente.
%2iar dac 2abitatele sunt distruse' -)i $o% r3-@n fr)+-n% din acestea'
adesea deprtate unele de altele' $u%rni* -odifi*)% sub raport structural
(i a compoziiei loristice (i aunistice. ,ituaia poate i descris prin modelul
biogeograic al insulei' aceste ragmente uncion=nd ca 2abitate insulare
7ntr;o lume uman inospitalier. Fenomenul de ragmentare apare 7n timpul
reducerii severe a 2abitatului' dar se poate produce (i dac arealul este redus
oarte puin ca 7n cazul dezvoltrii drumurilor' cilor erate' linilor electrice'
conductelor sau a altor bariere care 7mpiedic mi(carea liber a speciilor.
32
6abitatele ragmentate sunt dierite de 2abitatele originale prin dou
7nsu(iriE
; ragmentele conin 7)1i%)% d !i&ir3 mai mari dec=t cele normale #2abitate
7n contact direct cu activitile umane$G
; centrul ragmentului de 2abitat este -)i )$ro)$ d !i&ir3 dec=t 7n
2abitatele originale.
4entru a ilustra aceste caracteristici poate i luat ca exemplu 2abitatul unor
psri.
%onsiderm o rezervaie 7n orm de ptrat cu o supraa de 1 @m
2
complet 7ncon1urat de terenuri 7n care se des(oar activitate antropic.
*realul total va i deci de 1 @m
2
#1BB 2a$G perimetrul #sau liziera$ va avea
4BBB m' iar centrul rezervaiei va i situat la !BB m de oricare punct de pe
lizier. "ac $i'i*i! do-'%i* care triesc 7n 2abitatele locuite de oameni
ptrund doar 1BB m 7n interiorul pdurii ele vor 7rnpiedica psrile s;(i creasc
aici puii' a(adar de .4 2a din rezervaie mai sunt la dispoziia psrilor pentru
cuibrit. %a atare 7)1i%)%u! d !i&ir3' in)$% $n%ru *ui13ri%' ocup 3. 2a. >n
acest moment rezervaia este divizat 7n 4 arii egale de un drum de 1B m care o
strbate de la nord la sud (i de o cale erat lat tot de 1B m' care strbate
rezervaii de la est la vest. *ceste ci de transport au transormat 2 x 1BBB x 1B
m din arealul rezervaiei #2 2a$. "eoarece doar 2F din rezervaie este
transormat de ctre drum (i cale erat oicialitile guvernamentale
consider c impactul acestor inserii asupra rezervaiei este negli1abil.
Cotodat' rezervaia a ost divizat 7n 4 ragmente' iecare din ele av=nd 49! x
49! m' di'%)n() d !) !i&ir3 !) *n%ru! fi*3rui 7)1i%)% reduc=ndu;se la 243
m' mai puin de 1umtate din distana iniial. Pi'i*i! do-'%i* pot ptrunde
acum mai ad=nc 7n pdure pe drum (i calea erat' astel c psrile 7(i vor
cre(te puii doar 7n interiorul celor 4 noi ragmente. Fiecare areal pe care 7l pot
33
utiliza psrile are 5'3 2a deci 2abitatul viabil este acum doar de 34'5 2a.
%2iar dac drumul (i calea erat au transormat doar 2F din rezervaie
2abitatul psrilor s;a redus cu aproximativ !BF #ig. 3$.
%i". 7. -cest exemplu ipotetic arat cum este redus arealul unui
.a!itat prin fra"mentare1 datorit efectului de limitG a ) aria prote#at de 1
8m
2
4100 .a5 ini+ial nu este fra"mentat. Consider0nd c efectul de limit
4manifestat /n arealul "ri5 se simte p0n la 100 m ad0ncime /n interiorul
ariei prote#ate rezult c rm0n 64 .a de .a!itat corespunztor
pentru psrile clocitoare> ! ) traersarea ariei prote#ate de dou ci de
comunica+ie1 ,osea ,i cale ferat1 c.iar dac aparent nu de"radeaz dec0t o
mic suprafa+ din rezera+ie1 extinde aria aflat su! influen+a efectului
de limit1 /n#umt+ind .a!itatul corespunztor pentru psrile clocitoare.
Fragmentarea 2abitatelor pune 7n pericol existena speciilor pe ci (i mai
subtile. 4rimul aspect se reer la aptul c ragmentarea poate limita potenialul
de dispersie (i colonizare al speciilor. Mu!% '$*ii de psri' mamiere (i
insecte din interiorul pdurii nu %r)vr')&3 &on! d'*7i' din *)u&)
$r3d3%ori!or. %a rezultat' -u!% '$*ii nu vor r*o!oni&) ragmentele de
pdure dup ce populaia original va disprea. Mai mult' dac rsp=ndirea
animalelor estel redus prin ragmentarea 2abitatelor' $!)n%! &oo*7or vor i
aectate la el de mult. *stel' 2abitatele izolate nu vor i colonizate de speciile
34
native. *ceste specii vor deveni extincte 7n 2abitatele naturale' iar alte specii noi
nu vor putea strbate barierele' ragmentele de 2abitat urm=nd a intra in declin.
<n al doilea aspect negativ al ragmentrii 2abitatelor este c acest
proces poate reduce *)$)*i%)%) )ni-)!!or n)%iv d ) +3'i 7r)n3. Multe
specii de animale care triesc 7n grup sau solitar' 7n uncie de v)ri)1i!i%)%)
'&onir3 ) r'ur'!or d 7r)n3 au nevoie de mi(care pentru a le gsi. : resurs
poate i necesar doar c=teva sptm=ni pe an sau c2iar ani 7n (ir. "ac specia
este i&o!)%3 7ntr;un 2abitat ragmentat' aceasta poate s nu fi *)$)1i!3 '3
-i+r& pentru a;(i gsi 2rana. "e exemplu' 7ngrdirea unor terenuri
7mpiedic migraia natural a r1ivor!or -)ri #cerbi' elani$' determin=nd
'u$r)$3,un)r) %rnu!ui' eectul iind d+r)d)r) 7)1i%)%u!ui.
6abitatele ragmentate pot grbi declinul populaiei' pot determina c2iar
extincia lor' mecanismul iind divizarea unei populaii 7n dou sau mai multe
subpopulatii' iecare dintre acestea av=nd un areal restr=ns sub necesitile
minime #-oc2elle (i alii' 1999$. *ceste subpopulaii sunt mai vu!nr)1i! !)
*on')n+vini&)r' drif% +n%i* sau alte probleme asociate populaiilor mici.
Ef*% d -)r+in. Fragmentarea 2abitatelor determin cre(terea
dramatic a supraeei de margine 7n comparaie cu interiorul 2abitatelor' a(a
cum s;a demonstrat mai sus. Micromediul supraeei de limit este dierit de
cel al pdurii din interior. <nul din cele mai importante eecte de margine este
f!u*%u)(i) -)r ) niv!u!ui d !u-in38 ) %-$r)%urii8 u-idi%3(ii ,i vi%&i
v@n%u!ui. *ceste eecte de margine sunt evidente p=n la .?/ - 9n in%rioru!
$3durii. "eoarece plantele sunt adaptate la anumite condiii de temperatur'
umiditate sau nivel de lumin' aceste sc2imbri vor !i-in) un! '$*ii din
$3dur) fr)+-n%)%3. Colerana la umbr a plantelor cu lori din pdurea
temperat' succesiunile orestiere t=rzii din pdurea tropical (i sensibilitatea la
umiditate a unor animale precum amibienii pot determina di'$)ri(i) '$*ii!or
3!
'n'i1i! din%r-o $3dur fr)+-n%)%3. *tunci c=nd o pdure este ragmentat
cre(te intensitatea v=ntului' scade umiditatea (i cre(te temperatura' astel c
pdurea de limit este 2$u'3 !) in*ndii mai mult dec=t 2abitatul original.
Fragmentarea 2abitatelor cre(te vu!nr)1i!i%)%) !) inv)&i) '$*ii!or
2o%i* (i $)r)&i%. P3dur) d !i-i%3 '% o $3dur vu!nr)1i!3 7n
care speciile parazite se pot 7nmuli repede (i apoi dispersa 7n interiorul
pdurii. <nele omnivore #exemplu c=inele enot$ se 7nmulesc rapid 7n
pdurea de limit (i obin 2ran din ambele teritorii. 4rdtorii pot m=nca
oule psrilor' astel c reproducerea este 7mpiedicat' speciile trebuind s
se deprteze mult a de aceast zon. P)r)&i(ii d *ui1uri %r3i'* 9n
*@-$uri d'*7i' (i ptrund spre interiorul pdurii unde distrug oule (i
cuiburile psrilor c=nttoare. %ombinaia dintre ragmentarea 2abitatului'
cre(terea prdtorilor cuiburilor (i distrugerea 2abitatelor de 2ibernare este
probabil responsabil pentru declinul unor psri c=nttoare migratoare din
*merica de &ord.
Hr)+-n%)r) 7)1i%)%!or d *3%r %rnuri! *u!%iv)% pune 7n
contact $o$u!)(ii! '3!1)%i* *u $!)n% ,i )ni-)! do-'%i*. #o!i!
speciilor do-'%i* se pot r3'$@ndi rapid la speciile slbatice' care au o
imunitate sczut. Exist de asemenea (i posibilitatea ca pe msur ce
contactul cre(te 1o!i! )ni-)!!or '3!1)%i* '3 ' r3'$@nd)'*3 !) *!
do-'%i*' la plantele cultivate sau c2iar la oameni.
<.G.C. D+r)d)r) 7)1i%)%!or ,i $o!u)r)
%ea mai subtil (i mai rsp=ndit orm de degradare a mediului este
$o!u)r)' cauzele recvente ale acesteia iind pesticidele' substanele c2imice'
apele uzate deversate de industrii (i a(ezri umane' emisiile de noxe de la
abrici (i autoturisme. *ceste tipuri de poluare nu sunt 7ntotdeauna percepute
vizual' c2iar dac ne conruntm cu ele zi de zi 7n orice parte a globului. Ef*%u!
3.
+nr)! )! $o!u3rii este o ameninare nu numai a calitii apelor' aerului'
climatului global ci ,i a divr'i%3(ii 1io!o+i* (i a a(ezrilor umane.
A.5 Po!u)r) *u $'%i*id.
4ericolul polurii cu pesticide a ost adus 7n atenia lumii 7n anul 19.2 de
scriitoarea -ac2el %arson 7n inluenta carte OSi!n% S$rin+O -ac2el %arson a
descris procesul cunoscut sub numele de !ioacumulare' proces prin care DDT-
u! (i alte 'u1'%)n( or+)no*!orur)% se concentreaz (i migreaz pe nivelurile
inerioare sau superioare ale lanurilor troice. *ceste pesticide' utilizate 7n
cultura plantelor pentru a elimina insectele sau 7mpr(tiate peste ape pentru a
distruge larvele de =nari au aectat un numr mare insecte' psri sau alte
animale expuse la ""C sau produse organoclorurate. P3'3ri!' 7n special cele d
$r)d3 precum (oimii (i vulturii' )*u-u!)&3 7n esuturi cantiti mari de
pesticide. 4srile aectate au 7nceput s depun ou anormale' cu coa1 subire'
care se sparg u(or 7n timpul clocirii. %2iar dac ponta este normal' embrionul nu
se dezvolt 7ntotdeauna normal. %a urmare $o$u!)(ii! d $3'3ri d $r)d3 'un%
9n d*!in $'% %o% in !u-. >n lacuri (i estuare' ""C;ul (i pesticidele s;au
concentrat 7n $,%ii r3$i%ori (i unele mamiere marine cum ar i delinii. >n
arealele agricole' insectele au ost distruse ca urmare a acestor practici. >n
acela(i timp' =narii (i alte insecte vizate iniial' au prezentat r&i'%n(3 !) DDT.
-ecunoa(terea e(ecului a condus treptat la renunarea producerii (i utilizrii ""C;
ului 7n multe ri industrializate. ?n prezent se ac for%uri pentru a rf)*
$o$u!)(ii! unor '$*ii 9n $ri*o! aectate de aceste practici precum vulturul
peregrin #%alco pere"rinus$' vulturul de mare #*andion .aliaetus$ (i vulturul
ple(uv #Baliaetus leucocep.alus$.
U%i!i&)r) 7n continuare a $'%i*id!or 9n (3ri! '3r)* determin nu
numai dispariia unor specii ci pune 7n pericol (i '3n3%)%) o)-ni!or care
manipuleaz aceste substane.
33
>n -diu! )*v)%i* pesticidele sunt remanente zeci de ani dup ce au ost
utilizate (i continu s )f*%& 'i'%-u! r$rodu*%iv )! -u!%or vr%1r)%
)*v)%i*.
#.5 Po!u)r) )$!or
"istrugerea resurselor de 2ran precum pe(tii sau molu(tele (i
contaminarea apelor potabile prin poluare are eecte negative asupra
comunitilor umane. 4e de alt parte poluarea apelor are f*% n+)%iv ,i
$n%ru *o-uni%3(i! 1io!o+i*. 4oluarea apelor amenin 9BF din speciile de
pe(ti 7n pericol (i molu(tele de r=u din ,.<.*. R@uri!8 !)*uri! ,i o*)n! sunt
utilizate adeseori ca !o* d dvr')r ) )$!or u&)% industriale (i mena1ere.
P'%i*id!8 r1i*id!8 d,uri! $%ro!ir8 -%)!! +r! #mercurul' plumbul'
cadmiul' zincul etc$' detergenii (i de(eurile industriale u*id or+)ni'-! vii din
mediul acvatic.
"ac depozitarea de de(euri 7n mediul terestru are eecte locale'
d,uri! din mediul acvatic sunt %r)n'$or%)% d *urn(i ,i di'$r')% 7ntr;
un areal oarte mare. ,ubstanele c2imice toxice $o% fi !%)!' c2iar (i 7n
*)n%i%3(i -i*i' pentru organismele acvatice care iltreaz volume mari de ap.
4srile (i speciile de mamiere care consum ace(ti indivizi contaminai sunt (i
ele aectate de substanele respective.
Minr)!! 'n(i)! sunt beneice speciilor de plante (i animale dar 7n
*)n%i%3(i -)ri devin $o!u)n(i $u%rni*i. >n prezent prin activitatea uman se
introduc cantiti mari de minerale eseniale 7n comunitile biologice' acestea
n$u%@nd fi $r!u)% ,i $r!u*r)% $ f!u2uri! nr+%i* )!
*o'i'%-!or. *pele uzate mena1ere' produsele industriale' ertilizatorii (i
detergenii produc o cantitate oarte mare de azot (i osor care a1unge 7n mediul
acvatic determin=nd apariia procesului cunoscut sub numele de u%rofi&)r
*u!%ur)!3. "oar o mic parte din cantitile de azot (i osor intrate 7n acest mod
35
7n ecosisteme stimuleaz cre(terea plantelor (i animalelor' concentrarea mare
determin=nd d&vo!%)r) 2*'iv3 ) )!+!or. QExploziaP algelor poate i at=t
de puternic 7nc=t acoper toat supraaa apei prin producerea enomenului de
9nf!orir' determin=nd di-inu)r) *)n%i%3(ii d !u-in3 din mediul acvatic.
<rmare a acestui proces aproape c di'$)r celelalte specii de $!)n% 'u$rio)r
la care se adaug *ord)%! ,i nvr%1r)%! din r+nu! )ni-)!.
#)*%rii! ,i fun+ii care descompun algele moarte se dezvolt excesiv (i
)1'or1 o2i+nu! din )$3. Fr oxigen organismele rmase nu pot supravieui'
astel c la acest stadiu se observ pe supraaa apei nenumrate -o!u,% ,i
$,%i -or(i. %omunitatea biologic se simpliic' 'u$r)vi(uind doar '$*ii!
care %o!r)&3 poluarea (i un niv! '*3&u% al concentraiei de o2i+n. 4rocesul
de eutroizare poate aecta supraee marine 7ntinse' zone litorale sau mri
7ntregi' cum ar i +olul Mexic' Marea &ordului' Marea )altic' mrile din
1urul Aaponiei.
Eroziunea (i transportul sedimentelor din mediul acvatic determin
cre(terea turbiditii (i diminuarea cantitii de lumin' elemente ce 7mpiedic
dezvoltarea speciilor oxiile sau a celor care depind de un anumit nivel de lumin
ca de exemplu coralii.
C.5 Po!u)r) )ru!ui
>n trecut se credea c atmosera este extrem de vast' substanele emise
put=nd i diuzate rapid' eectul lor iind minim. ?at c azi poluarea aerului a
devenit o problem oarte important care aecteaz toate ecosistemele' nein=nd
seam de nici o rontier.
a.5 *loaia acid. ?ndustria metalurgic' termocentralele ce uncioneaz
pe baz de crbuni sau pcur emit 7n aer o cantitate oarte mare de o2i&i d
)&o% ,i o2i&i d 'u!f' substane care se combin cu apa (i produc acid azotic (i
acid suluric. "ioxidul de sul este principalul compus cu sul emis
39
antropogen. &umai 7n ,<* se produc anual peste 4B milioane m
3
de oxizi de
azot (i oxizi de sul. *cizii sunt 7ncorporai 7n sistemul de nori (i determin
'*3dr) dr)-)%i*3 ) v)!orii $P-u!ui precipitaiilor. 4loaia acid sc2imb $P-
u! 'o!u!ui ,i )$!or '%3%3%o)r cum sunt lacurile (i blile. *ciditatea are
inluene negative asupra plantelor (i animalelor. "ac aciditatea apelor cre(te'
muli $,%i vor i in*)$)1i!i s se r$rodu*3 sau c2iar vor muri.
?ntroducerea de prdtori noi 7n ecosisteme' sc2imbarea climatului' cre(terea
nivelului de raze ultraviolete' rsp=ndirea bolilor exotice' *r,%r) )*idi%3(ii (i
poluarea apelor determin declinul dramatic al populailor de )-fi1ini. Multe
specii de amibieni depind de ap cel puin 7ntr;o perioad a ciclului
ontogenetic. ,cderea calitii apei are coresponden direct 7n cre(terea
-or%)!i%3(ii ou3!or ,i !)rv!or sau indirect determin=nd )$)ri(i) unor 1o!i
la care organismele nu mai pot prezenta un rspuns imun. Multe 13!(i ,i !)*uri
din arealele industrializate si;au $irdu% comunitile de )ni-)! ca r&u!%)% )!
$!oi!or )*id. Multe cursuri de ap situate la sute de @ilometri de zonele
industrializate poluate sunt degradateG de exemplu' acidiierea este de1a evident
7n 39F din lacurile ,uediei (i 34F din lacurile &orvegiei. "e(i aciditatea apei de
ploaie este i scdere datorit msurilor de reducere a polurii totu(i suntem
departe de nivelul normal #Xerr' 1995$.
Eectele $o!u3rii )ru!ui asupra *o-uni%3(i!or for'%ir au ost
intens studiate deoarece pdurea are o mare valoare economic 7n
termeni de producie lemnoas' protecie a resurselor de ap
#managementul bazinelor 2idrograice$ (i recreere. Este larg acceptat
ideea c $!o)i) )*id3 di'%ru+ muli )r1ori (i 7i ace vu!nr)1i!i !)
)%)*u! insectelor' ungilor sau neimuni la boli virale. QMoartea pdurilorP
7n Europa (i *merica de &ord a ost pus pe seama ploilor acide (i a
altor poluani precum oxizii de azot sau ozonul. *tunci c=nd )r1orii
5B
-or' celelalte '$*ii din $3dur devin 2%in*% !) '*)r3 !o*)!3. %2iar
dac comunitile biologice nu sunt distruse de aerul poluat' unele specii
pot i aectate (i eliminate.
Li*7nii #organisme simbionte compuse din ungi (i alge care
triesc 7n medii naturale$ sunt extrem de sensibili la poluanii
atmoserici' ei iind utilizai ca 1ioindi*)%ori )i $o!u3rii #biomar@eri$.
&ivelul polurii aerului este 7n declin 7n unele areale precum *merica
de &ord sau Europa' 7ns continu s creasc 7n multe alte zone din
lume. %re(terea nivelului de poluare a aerului va i extrem de
puternic 7n multe ri asiatice cu o densitate a populaiei ridicat (i
cu o rat mare de industrializare. Ardr) *3r1uni!or *u un
*on(inu% ridi*)% d 'u!f 7n industria grea a %2inei (i cre(terea
numrului de automobile din *sia de ,ud sunt exemple de poteniale
ameninri pentru diversitatea biologic. ,peranele 7n privina
controlului polurii aerului 7n viitor depind de reducerea emisiilor la
automobile' dezvoltarea unor sisteme de transport controlat al
mrurilor' eicientizarea iltrelor care s reduc emisiile industriale'
reducerea consumului de energie.
Multe din aceste msuri sunt de1a implementate 7n ri din <niunea
European (i 7n Aaponia.
!.5 *roduc+ia de ozon ,i depunerile de azot. *utomobilele'
termocentralele (i alte activiti industriale olosesc 7idro*)r1uri
pentru a unciona (i !i-in3 o2i&i d )&o% ca de(euri de producie. >n
prezena luminii' aceste substane reacioneaz 7n atmoser rezult=nd
o&on' iar ca $rodu,i '*und)ri d r)*(i alte substane ; 7ntreaga reacie
are ca rezultat producerea '-o+u!ui fo%o*7i-i*.
51
O&onu! din )%-o'fr) 9n)!%3 este (i un important fi!%ru 9n *)!)
r)di)(ii ultraviolete' duntoare plantelor (i animalelor. >n cantiti mai
mari ozonul )f*%)&3 ('u%uri! $!)n%!or cultivate (i reduce
productivitatea agricol. %omunitile biologice de pe tot globul pot
sueri alterri sau degradri dac compu(ii cu oxizi de azot se depun prin
intermediul praului sau ploii' conduc=nd la *r,%r) *on*n%r)(ii d
nu%rin(i din 'o! p=n la un potenial nivel %o2i*. :zonul (i smogul sunt
substane oarte periculoase pentru oamenii (i animalele care le;ar in2ala'
a(adar controlul polurii ar aduce beneicii directe oamenilor (i diversitii
biologice.
c.5 3etalele toxice. Q-1o+3(ir) *u $!u-1 ) $rodu'!or
$%ro!ir' mineritul' metalurgia (i alte activiti industriale produc o
cantitate mare de plumb' zinc sau alte metale toxice care sunt eliminate
7n atmoser. Eectele acestor metale grele sunt evidente mai ales 7n 1urul
platormelor metalurgice' aici viaa put=nd i aectat pe zeci de @ilometri.
"up cum se (tie' viaa nu ar i putut evolua r intervenia ionilor
metalici' dar care 7n concentraii mari pot deveni toxici. %obaltul este un
component al vitaminei )
l2
' dar care adugat 7n exces ca stabilizator al
spumei de bere #1 ppm$ a produs decesul a 2B oameni.
"in punctul de vedere al concentraiei (i rolului 7n organism' ionii
metalici se clasiic 7n mai multe grupe care cuprindE
-. 3acroelemente1 cum s7nt &a' X' %a (i Mg' ce se gsesc 7n
concentraii mari' eseniale (i pe care omul 7n mod normal le poate
menine la nivele iziologice prin utilizarea sistemelor 2omeostazice.
&. 3icroelcmente esen+iale1 ce se gsesc 7n organisme 7n concentraii
sub B'B1F #esut uscat$ cuprinz7nd Fe' 8n' %u' %o' &i' %r' Mo' Mn' V'
,e'?' ,i' F' *l' ,n' /i.
52
C. 3icroelemente posibil eseniale' cum s7nt )a' )r' -b' ,r' *s'
+e'
Ci.
'. 9lemente toxice1 cum s7nt 4b' 6g' %d' < (.a.
>n primul r=nd' ionii metalici contribuie oarte mult la stabilizarea
sau destabilizarea macromoleculelor acizilor nucleici' a(a cum a ost (i 7n
cazul unor proteine. >n cazul reaciilor enzimatice la care particip acizii
nucleici' prezena ionilor metalici' 7n special al Mg asigur realizarea
complexului enzim;substrat' c7t (i speciicitatea procesului. "atorit
vo!u-u!ui )%o-i* )$ro$i)% (i a $ro$ri%3(i!or r)*%iv rdo2 9nrudi%'
ionii de Mg' care par a i cei iziologici pot i 7nlocuii cu alii' ca 8n' sau
Mn sau 7n cel mai neericit caz cu cei de 4b sau %d.
>nlocuirea unor microelemente cu altele' apropiate avorizeaz
producerea unor rori 9n %r)n'-i%r) infor-)(ii +n%i* (i creeaz
condiii pentru apariia unor -u%)(ii sau a unei -)!i+ni&3ri. *ceast
capacitate a microelementelor de a se 7nlocui 7n unele reacii din
organisme 7ncepe de apt odat cu absorbia lor. ,ursele obi(nuite
#alimente' ap$ conin un dezec2ilibru natural 7n aportul necesar 7n
microelemente. >n consecin vor apare intererene 7n absorbiile sau 7n
distribuia 7n organism.
"ac mai amintim c )1'or1(i) !-n%!or depinde 7n mare
msur de for-) 'u1 *)r ' +3',% 9n )!i-n% #sruri minerale'
combinaii organice$ reiese evident c7t de imprevizibil este asigurarea unui
aport adecvat sau a asimilrii unor microelemente toxice. %ombinaii
organice (i anorganice #citrai' oxalai' osai' sulai$ pot mri sau
mic(ora absorbia elementelor prin ormarea unor complexe solubile sau
insolubile.
53
D.5 S*7i-13ri *!i-)%i* +!o1)!.
Dio2idu! d *)r1on8 -%)nu! ,i )!% +)& din atmoser sunt
%r)n'$)rn% ls=nd s treac !u-in) 'o!)r3 (i s 9n*3!&)'*3 'u$r)f)()
%r'%r3. Cotodat +)&! ,i v)$orii d )$3 #sub orm de nori$
9-$idi*3 %r)n'fr)r) r)di)(ii %r'%r #eliminate de supraaa
globului sub orm de cldur$ spre atmosera 7nalt. *ceste gaze sunt
numite +)& d 'r3 deoarece uncioneaz ca sticla unei sere'
transparente pentru energia solar' dar care pstreaz 7n interior cldura.
Con*n%r)r) )*'%or +)& 9n )%-o'fr3 determin 9n*3!&ir)
'u$r)f(i %r'%r' rezult=nd efectul de ser.
Eectul de ser a ost extrem de important pentru apariia (i
dezvoltarea vieii pe 4m=nt ; r el temperatura Cerrei era sczut (i
nu ar i ost posibile transormrile moleculare care se presupune c ar
i stat la baza apariiei vieii. 4roblema care exist azi este acutizarea
acestui proces at=t de mult 7nc=t el aecteaz climatul Cerrei. Cermenul de
9n*3!&ir +!o1)!3 este utilizat pentru a deini )-$!ifi*)r) f*%u!ui d
'r3 ca rezultat al activitilor umane.
>n ultimii 6// d )ni a *r'*u% considerabil nivelul global de
dio2id d *)r1on8 -%)n ,i )!% +)& 7n urme din atmoser' 7n
principal ca rezultat al )rdri!or *o-1u'%i1i!i!or fo'i!i precumE
crbuni' petrol (i gaze naturale. T3ir) ,i )rdr) $3durii pentru
crearea de terenuri agricole' arderea combustibilului lemnos pentru
7nclzit sau pregtirea 2ranei contribuie la cre(terea nivelului de %:
2
.
&ivelul de CO
.
din )%-o'fr3 a *r'*u% de la .0/ $$- !) C</ $$-
7n ultimii 1BB de ani (i se preconizeaz c se va dubla p=n 7n 2B!B. %2iar
dac imediat' prin eorturi deosebite s;ar reduce producia de %:
2
eectul
54
ar i insigniiant' deoarece moleculele de CO
.
'un% '%)1i! 9n )%-o'fr3'
d'*o-$un@ndu-' 9n *ir*) 6// d )ni sub aciunea plantelor (i a
proceselor geoc2imice naturale. *(adar nivelul de %:
2
va i 7n continuare
ridicat.
Muli sunt convin(i c nivelul de gaze de ser a aectat de1a
climatul Cerrei' acest lucru urm=nd a i (i mai evident 7n viitor. <n studiu
extrem de amplu a evideniat 9n*3!&ir) *!i-i *u /8C - /8<RC 9n u!%i-u!
'*o!.
"ovezi recente au indicat aptul c (i %-$r)%ur) )$!or
O*)nu!ui P!)n%)r este 7n sc2imbare 7n u!%i-ii ?/ d )ni' astel c
temperatura apelor din :ceanul *tlantic' :ceanul 4aciic (i :ceanul
?ndian a crescut cu o medie de /8/<RC.
"e asemenea exist un consens 7n r=ndul meteorologilor atunci
c=nd se airm c 7n ur-3%oru! '*o! *!i-)%u! va i -)i *3!duro' cu 6
$@n3 !) C8?RC datorit cre(terii nivelului de %:
2
(i a altor gaze. *sociind
sc2imbarea regimului precipitaiilor (i cre(terea incidenei actorilor de
risc precum uraganele' valurile de cldur' ploile puternice (i secetele' este
evident c multe specii nu vor putea s se adapteze destul de repede pentru
a supravieui acestor modiicri antropogenice care apar mai rapid dec=t
modiicrile naturale.
%2iar dac detaliile sunt 7nc subiectul unor discuii 7ntre oamenii
de (tiin' nu exist nici un dubiu c f*%u! *r,%rii %-$r)%urii va i
extrem de +ru d 'u$or%)% de *o-uni%3(i! 1io!o+i*. "e exemplu'
r+iuni! *!i-)%i* %-$r)% din emisera nordic (i sudic vor )v)n')
'$r $o!i. ,peciile adaptate la condiiile oerite de $3duri! n-or)!
#vegetaie zonal care se caracterizeaz prin perioade scurte de 7ng2e$
5!
din estul *mericii de &ord vor -i+r) cu !BB ; 1 BBB @m '$r nord 7n
secolul al VV?;lea.
*ceste extincii vor i accelerate (i de fr)+-n%)r) 7)1i%)%!or'
care se vor constitui 7n 1)rir d di'-in)r. ,peciile care triesc
acum doar pe v=ruri izolate ale munilor sau speciile de pe(ti gsite doar
7ntr;un lac ori bazin 2idrograic sunt extrem de vulnerabile. ,istemul
actual de parcuri naionale (i rezervaii naturale nu va i capabil s oere
protecie pentru speciile (i ecosistemele pentru care au ost create.
%re(terea temperaturii se pare c a aectat de1a +7()rii -on%)ni ,i
*)!o%! $o!)r. %a rezultat (i urmtorii !B ;1BB de ani niv!u! -3rii va
cre(te 7n zonele de coast cu B'2 ; 1'! m. *ceast ridicare a nivelului va
determina inund)r) &on!or *o'%ir' actualele zone umede (i
numeroase localiti. Foarte expuse sunt *3i! d *o-uni*)(i8 ),&3ri!
u-)n ,i di+uri! construite 7n spaiul actualele zone umede. *ceste
probleme se pare c au determinat distrugerea sau alterarea a aproximativ
5BF din zonele umede costiere din ,.<.*. >n (3ri! 2$u' !) inund)(ii
precum )anglades2' oarte multe supraee terestre vor i acoperite de ape
7n viitorii 1BB de ani.
%re(terea nivelului mrii va aecta (i multe specii de *or)!i care au
cerine speciale de ad=ncime' lumin (i cureni marini. <nii recii nu se
vor putea dezvolta suicient de repede pentru a ace a cre(terii
nivelului mrii (i vor i treptat Q7necaiP. 4agubele vor i mai mari dac
lum 7n considerare (i temperatura apelor. *normalitatea temperaturii
apelor :ceanelor ?ndian (i 4aciic a condus 7n 1995 la -o)r%) )!+!or
'i-1ion% care triesc 7n interiorul coralilor. Cor)!ii D*ur3()(iE -or
r)$id' rata de mortalitate iind estimat la circa 3BF 7n reciii :ceanul
?ndian.
5.
,c2imbrile climatice globale (i cre(terea concentraiei de %:
2
din atmoser determin r'%ru*%ur3ri radicale 7n *o-uni%3(i!
1io!o+i*' avoriz=nd acele specii care pot s se adapteze la noile condiii.
4rocesul este de1a este evident prin d$!)')r) )r)!u!ui $3'3ri!or ,i
f!u%uri!or (i debutul timpuriu al fnof)&!or d 9nfrun&ir. "eoarece
implicaiile 7nclzirii globale sunt 7nc destul de greu de prevzut este
necesar o monitorizare atent 7n viitor. 4entru a a1uta speciile (i
comunitile biologice s supravieuiasc trebuie s se 7niineze arii
$ro%>)% noi pe liniile de migraie nord;sud. : alt strategie ar i
transerarea populaiilor izolate de specii rare (i 7n pericol 7n areale noi'
situate la 7nlimi mai mari sau spre poli' acolo unde pot supravieui.
,c2imbrile climatice globale nu trebuie s abat atenia de la
$rin*i$)!) *)u&3 ) 2%in*(ii '$*ii!or - di'%ru+r) 7)1i%)%!or.
P3'%r)r) *o-uni%3(i!or 1io!o+i* in%)*% ,i r*on'%ruir)
*o-uni%3(i!or d+r)d)% sunt o1i*%iv $rin*i$)! imediate ale conservrii
diversitii biologice.
Este important s atragem atenia c 7nclzirea global va avea un
impact negativ (i 7n *ono-i) -ondi)!3E arealele agricole vor i
redistribuiteG va cre(te numrul fur%uni!or' v)!uri!or d *3!dur3 (i
fr*vn() '*%!orG vor i necesare di+uri *o-$!2 pentru a prote1a
or),! d *o)'%3. 4robabil c rile 7n curs de dezvoltare vor i cele mai
aectate deoarece depind de culturile agricole' au a(ezri umane puin
dezvoltate ca inrastructur iar copiii sunt vulnerabili la boli. %omunitile
biologice (i umane vor plti pentru indecizia autoritilor 7n rezolvarea
acestei probleme.
<.G.G. Su$r)2$!o)%)r)
53
:amenii 7ntotdeauna (i;au v=nat sau cules 2rana (i alte resurse
necesare supravieuirii. %=t vreme au v=nat pe scar mic sau au olosit
metode rudimentare se poate aprecia c triau 7n armonie cu plantele (i
animalele utilizate' r a le conduce spre extincie. *tunci c=nd $o$u!)(i)
u-)n3 ) *r'*u% numeric' utilizarea mediului a ost mai intens'
-%od! d v@n3%o)r (i de *u!+r iind -)i fi*in%' ceea ce a
condus la di'$)ri(i) -)ri!or -)-ifr. *(a au rezultat acele stranii
2abitate 'antomP din Europa de Vest.
Creptat' armele perecionate au 7nlocuit arcurile cu sgei sau alte
arme tradiionale. A-1)r*)(iuni! -o%ori&)% ac ca pescuitul s ie extrem
de eicient' motorizarea extinz=ndu;se at=t de mult 7nc=t (i pescarii care nu
pescuiesc industrial (i;au dotat canoele sau brcile cu motoare puternice'
permi=ndu;le deplasarea 7n zone 7n care anterior nu puteau a1unge.
%2iar (i 7n 'o*i%3(i! $rindu'%ri)! exploatarea intens a dus la
2%in*(i) !o*)!3 ) unor '$*ii. "e exemplu' pentru ceremonia Q7mbrcatului
pelerineiP de ctre regii 2aLaieni' era realizat o pelerin din penele psrii
mamo #'repanis sp.$G o singur pelerin iind conecionat din penele a 3B
BBB de psri' specia iind azi extinct. <nele specii prdtoare pot intra 7n
declin atunci c=nd prada lor este v=nat de oameni' apr=nd o *on*urn(3
dir*%38 n!oi)!38 *u o-u!. ,upraexploatarea de ctre oameni este o
ameninare pentru circa .?= din vr%1r)%! 9n $ri*o! din S.U.A. (i
pentru aproape ?/= din '$*ii! d -)-ifr 7n pericol.
>n 'o*i%3(i! %r)di(ion)!' r'%ri*(ii! $rvin 'u$r)2$!o)%)r)
resurselor naturale. "e exempluE dreptul de a v=na 7n teritorii delimitate este
oarte bine controlatG v=ntoarea 7n unele areale este restricionatG exist perioade
de pro2ibiie c=nd nu se v=neaz emele' 1uvenili sau indivizi care nu au o
anumit talieG exist perioade de timp c=nd nu se v=neaz delocG unele metode
55
de v=ntoare nu sunt acceptate. *ceste tipuri de restricii permit existena
societii tradiionale pe baze durabile (i sunt similare multor restricii din statele
industrializate' mai ales 7n domeniul pescuitului .
?n multe zone din lumea de azi' resursele sunt exploatate c=t de rapid este
posibil. "ac exist $i)(3 d d'f)*r pentru produsul respectiv $o$u!)(i)
!o*)!3 7l va cuta' 2$!o)%) ,i vind. ?ndierent dac sunt sraci sau bogai
oamenii vor utiliza orice metod disponibil pentru a avea acel produs. <nele
societi tradiionale 7(i v@nd dr$%uri! d $ro$ri%)% )'u$r) r'ur'!or
#exemplu resurse minerale' de 2idrocarburi etc.$ pentru a ace rost de bani' 7n
vederea cumprrii bunurilor dorite sau necesare.
?n comunitile rurale extracia masiv a resurselor naturale este
practicat 7n special de noii vni(i' care nu r'$*%3 r+u!i! *on%ro!u!ui
%r)di(ion)!. >n ri aectate de conlicte civile precum ,omalia' osta ?ugoslavie'
-.". %ongo (i -Landa armele de oc s;au rsp=ndit oarte mult' iar conlictele
au distrus reelele de distribuie a 2ranei. ?n aceste situaii oamenii au 7nceput
s 2$!o)%& r limit -diu!' olosind te2nici extrem de brutale. /a scar
local (i regional' v=ntorii din rile 7n curs de dezvoltare s;au mutat spre
ondurile de v=ntoare' parcurile naionale (i spre alte zone apropiate de drumuri'
au )%)*)% -)-ifr! -)ri' u(or de r$r)% ,i u*i'. ?n acest mod au aprut
Qpdurile antomPE terenuri cu comuniti de plante intacte' dar r animale.
,upraexploatarea resurselor a ost rapid atunci c=nd s;au dezvoltat piee
dedicate unor anumite specii' a(a cum este (i *o-r(u! in%rn)(ion)! *u
1!3nuri. %omerul legal sau ilegal din spaiile slbatice este responsabil de
declinul a numeroase specii.
?n cele mai multe cazuri -od!u! 'u$r)2$!o)%3rii '% *o-un. :
r'ur'3 este idn%ifi*)%3' se dezvolt o $i)() *o-r*i)!3 pentru ea' $o$u!)(i)
!o*)!3 se mobilizeaz s o 2%r)+3 ,i '3 o v@nd3. R'ur') este extras 7n
59
cantiti mari astel c specia dvin r)r3 ')u 2%in*%3. >n acest -o-n% $i)()
*)u%3 )!% '$*ii sau )!% r+iuni pentru a unciona. %omerul cu pe(te urmre(te
idel acest model' industria Qmut=ndu;seP dintr;un loc 7n altul. Zi *o-$)nii!
for'%ir au o $o!i%i*3 )'-3n3%o)r' calcul=nd (i timpul 7n care pdurea se
reace (i este capabil s produc din nou. Exist o literatur oarte bogat 7n
domeniul managementului vieii slbatice' a pescuitului' a silviculturii' care
deine(te capacitatea maxim de exploatare.
C)$)*i%)%) -)2i-3 d 2$!o)%)r se deine(te ca iind *) -)i -)r
*)n%i%)% ) r'ur'i respective care poate i *o!*%)%3 9n fi*)r )n (i care
poate i 9n!o*ui%3 $rin *r,%r n)%ur)!3. %alcularea r)%i d *r,%r (i a
*)$)*i%3(ii d 'u$or% #cel mai mare eectiv de indivizi care poate i suportat de
mediu$ sunt u%i! pentru a '%i-) *)$)*i%)%) -)2i-3 d *o!*%)r.
"e exemplu' reprezentanii industriei pescuitului au calculat 7n acest mod
capacitile maxime de colectare a tonului #6.unnus t.(nnus$. ?n :ceanul
*tlantic companiile menin cantitatea pescuit la cote mari' c2iar dac
populaiile s;au redus cu 9BF 7n ultimii ani. 4entru a satisace cerinele pieei
(i a prote1a locurile de munc' +uvrn! -n(in r)% ridi*)% d *o!*%)r
produc=nd astel pre1udicii resurselor. Co!*%)r) i!+)!3' ne7nregistrat de
statisticile oiciale' conduce (i ea la supraexploatare' un astel de exemplu iind
v=narea balenelor din *ntarctica. : proportie considerabil de $,%i
Dn*o-r*i)!iE 'un% $'*ui(i od)%3 *u *i u%i!i' astel c 7n timpul pescuitului
industrial sunt extrase mult mai multe specii din ecosistemele acvatice. <n alt
aspect negativ este c r)%! d *o!*%)r sunt *on'%)n% c2iar dac f*%iv!
f!u*%u)&3 )nu)!G pescuitul se desasoar 7n timpul 7ntregului an r a se ine
cont de evoluiile enomenelor meteorologice care distrug (i ele eectivele de ton.
Zansele de supravieuire a multor specii sunt legate de aptul c vor deveni
at=t de rare 7nc=t nu vor avea o valoare comercial' astel c 7n timp dac nu mai
9B
sunt recoltate se vor reace. *irmatia nu este universal valabil. Po$u!)(ii!
-u!%or '$*ii precum rinocerii' unele eline slbatice (i;au rdu' f*%iv!
at=t de mult 7nc=t nu ' -)i $o% rf)*' 7n aceste cazuri r)ri%)%) d%r-in)
*o!*%)r) !orE atunci c=nd rinocerii au devenit oarte rari' preul pieilor a crescut
pe $i)() n)+r3. ?n zonele rurale din rile 7n curs de dezvoltare' populaia srac
(i 7nometat caut asiduu specii de plante (i animale pentru a le vinde. %u banii
obinui 7(i pot 2rni amilia mult timp dup aceea. +sirea unor metode de
protecie (i management a indivizilor care au mai rmas este o prioritate (i
trebuie s aib o puternic susinere pentru dezvoltarea economic a zonelor
respective.
<.G.?. S$*ii inv)d)%o)r
R$)r%i(i) +o+r)fi*3 ) unor '$*ii este restricionat de marile 1)rir
climatice' orograice (i 2idrograice' de condiiile de mediu 7n general'
7)1i%)%! i&o!)% av=nd tendina de a permite apariia de '$*ii nd-i*.
O-u! ) in%rvni% in aceste modele de evoluie prin %r)n'$or%)r) unor
'$*ii $ %o% +!o1u!.
?n %i-$uri! $rindu'%ri)!' oamenii au transportat seminele unor
plante spre a le cultiva (i animale domestice cu care au colonizat noi teritorii.
*nimale precum caprele (i porcii au ost transerate de ctre europeni 7n insule
pentru a;(i putea asigura 2rana.
>n vr-uri! -odrn speciile sunt transportate 7n numr (i mai mare'
deliberat sau accidental' popul=nd locuri care nu erau 7n arealul de origine al
acestora. %ele mai importante ci de introducere a unor specii noi au ostE
) Colonizarea european. %olonizatorii europeni au introdus 7n regiunile nou
descoperite #&oua 8eeland' *ustralia' *rica' *mericile etc.$ sute de specii de
psri (i mamiere' pentru a;(i ace locurile mai amiliare (i a;(i procura
elementele aunistice de v=natG
91
) Borticultura ,i a"ricultura. <n numr impresionant de specii au ost
introduse (i cultivate 7n noile regiuni' ca $!)n% orn)-n%)! sau *u!%uri
)+ri*o!. Multe din aceste specii au scpat din cultur (i s;au adaptat la
comunitile locale.
) 6ransportul accidental. ,peciile sunt adesea transportate neintenionat de
oameni. "e exemplu seminele $!)n%!or rudr)! ,i '+%)! pot i
transportate accidental odat cu cele ale plantelor cultivate sau cu diverse
categorii de de(euri. Cot accidental se pot rsp=ndi ,o1o!)nii ,i in'*%!
#vectorii iind diverse mi1loace de transport$' bacteriile (i alte specii parazite
#odat cu specia gazd$. V)$o)r! transport recvent specii exotice 7n
balastul navei.
Marea ma1oritate a '$*ii!or 2o%i* care apar 7n aara arealului natural
sunt )du' d o)-ni' de obicei mediul neiind avorabil dezvoltrii lor.
Exist (i '$*ii care QcucerescP areale noi r intermediul omului' acestea
iind denumite '$*ii inv)d)%o)r. *ceste specii exotice #alien species$
9nd$3r%)&3 '$*ii! n)%iv prin *o-$%i(i) in%r'$*ifi*3.
S$*ii! inv)d)%o)r pot i $r3d3%o)r pentru un! '$*ii n)%iv'
astel c acestea din urm' lipsite de adaptri (i comportament de aprare pot i
conduse spre 2%in*(i. ,peciile exotice invadatoare reprezint o ameninare
pentru 49F din speciile 7n pericol din ,.<.*.' 7n mod deosebit pentru psri (i
plante.
S$*ii inv)d)%o)r )! in'u!!or. ?zolarea unor 2abitate insulare
7ncura1eaz dezvoltarea de comuniti cu numeroase '$*ii nd-i*' care
pot i u,or *on*ur)% d '$*ii! inv)d)%o)r. Ani-)!! in%rodu' 9n
in'u! au devenit $r3d3%ori fi*in(i )i '$*ii!or n)%iv (i au determinat
2%in*(i) acestora din urm. %omunitile native de mamiere mici nu ac
92
a unor prdtori precum pisicile (i (obolanii. Cotodat speciile native nu au
imunitate la bolile exotice (i uneori contactul cu animale purttoare de boli
necunoscute poate i atal 7ntregii populaii.
D 2-$!u8 9n insulele paciice a ost introdus accidental (arpele
&oi"a irre"ulanis care a devastat populaiile de psri. *cest (arpe se 2rne(te
cu ou' 1uvenili (i specii adulte' astel c numai 7n insula +uam a provocat
dispariia a 1B specii de pasri endemice' vizitatorii remarc=nd prezena
Q2abitatelor tcuteP dat iind lipsa psrilor c=nttoare.
S$*ii inv)d)%o)r )! 7)1i%)%!or )*v)%i*. ,peciile exotice pot
aecta grav comunitile lacurilor' cursurilor de ap sau c2iar ecosistemele
marine. %omunitile acvatice din r=uri (i luvii sunt similare cu cele din
insulele oceanice' iind izolate de un mediu neprielnic #mediul terestru$ (i
vulnerabile la impactul produs de speciile exotice. In%rodu*r) 9n
*o'i'%-! -)rin' 7n estuare sau lacuri a unor specii de pe(ti' pentru a le
Q7mbogiP sub raportul valorii comerciale sau sportive constituie un pericol
pentru speciile native. : mare parte din specii au ost introduse neintenionat
prin canalele antropice sau balastul lic2id al vaselor. *desea '$*ii! 2o%i*
le agreseaz pe cele native (i intr 7n competiie de tip prad;prdtor.
A1i!i%)%) '$*ii!or 2o%i* d ) inv)d) noi )r)!. ,e pune
7ntrebarea de ce sunt at=t de eiciente speciile exotice atunci c=nd invadeaz
noi 2abitate (i se substituie speciilor nativeT <n -o%iv ar i )1'n()
$r3d3%ori!or8 1o!i!or ,i $)r)&i(i!or naturali 7n noul 2abitat. "e exemplu
speciile introduse 7n *ustralia s;au dezvoltat dincolo de limitele de
suportabilitate ale 2abitatelor (i au concurat speciile de plante native p=n
c=nd acestea au disprut' deoarece nu exista un sistem natural de control al
comunitilor. Eorturile de control a eectivelor de iepuri din *ustralia s;au
93
concentrat pe gsirea unor actori limitativi care s determine reglarea
populaiei p=n la capacitatea normal de suport a mediului.
A*%ivi%)%) u-)n3 a creat -dii noi pentru unele '$*ii n)%iv
#distrugerea orizontului de solG cre(terea incidenei incendiilor' cre(terea
nivelului de lumin$' iar uneori a )>u%)% indir*% '$*ii! 2o%i* s se
)d)$%& mai repede. %oncentrarea mare de specii invadatoare 7n anumite
areale se datoreaz (i degradrii mediului prin activiti antropice. ?n sud;estul
*siei de exemplu' degradarea progresiv a pdurilor a determinat mic(orarea
populaiilor native care triau 7n aceste 2abitate.
,peciile invadatoare sunt considerate a i cea mai important
ameninare pentru sistemul de parcuri naionale a S.U.A. "ac degradarea
2abitatelor' ragmentarea (i poluarea pot i teoretic corectate sau reparate 7n ani
sau 7n decenii' inv)&i) '$*ii!or 2o%i* nu $o)% fi *on%r)*)r)%3. ,peciile
invadatoare alctuiesc rapid populaii viguroase (i se rsp=ndesc' eliminarea lor
iind oarte diicil (i costisitoare. ,peciile de arbori nativi din ,.<.*. sunt atacai
(i c2iar distru(i de insectele (i ungii care au ptruns aici' cauz=nd pagube oarte
importante pentru economia nord;american.
<.G.<. #o!i!
?neciile cu organisme patogene sunt comune at=t populaiilor 7n
libertate c=t (i celor din captivitate. ?neciile pot i produse de -i*ro$)r)&i(i
#viru(i' bacterii' ungi' protozoare$ sau -)*ro$)r)&i(i #2elmini' artropode
parazite$. *ceste boli constituie un $ri*o! oarte mare pentru '$*ii! r)r'
put=nd i elementul care le elimin.
4entru -)n)+-n%u! *n%r!or d *r,%r se aplic %ri
$rin*i$ii $id-io!o+i* d 1)&3.
Ani-)!! din '3!13%i*i (i din *)$%ivi%)% care au o dn'i%)%
-)r sunt mai 2$u' !) 1o!i.
94
>n )rii! d *on'rv)r fr)+-n%)% populaiile 7(i pot -3ri mult
f*%iv!' astel c r)%) de transmitere a 1o!i!or este mai -)r. ?n
'i%u)(ii din n)%ur3' rata de %r)n'-i%r '% di-inu)%3 atunci c=nd
animalele -i+r)&3 departe de locurile 7n care au eliminat excremente' au
salivat sau (i;au sc2imbat pielea. *ceste locuri sunt ocare importante de
inecie. ?n +r3dini! &oo!o+i*' coloniile de animale sunt inute 7n aceea(i
cu(c' astel bolile sau paraziii se transmit rapid.
*l doilea principiu este acela c di'%ru+r) 7)1i%)%!or *r,%
indirect $rdi'$o&i(i) speciilor la 9-1o!n3vir. %=nd o populaie este
obligat s triasc 7ntr;un areal restr=ns datorit degradrii 2abitatului'
ea acioneaz negativ asupra acestuia' -i*,or@ndu-i *)$)*i%)%) d )
$rodu* 7r)n3' astel c indirect $o$u!)(i) este 2$u'3 !) 1o!i.
%oncentrarea populaiei 7ntr;un areal restr=ns duce (i la stresul social al
populaiei' 7n acest caz rspunsul imun iind mai mic. Po!u)r) rdu* de
asemenea *)$)*i%)%) d )$3r)r a de agenii patogeni' 7n special 7n
mediul acvatic.
*l treilea principiu airm c 7n multe )rii d *on'rv)r' grdini
zoologice' parcuri naionale sau zone agricole' speciile noi vin 7n *on%)*%
cu specii necunoscute' inclusiv cu o-u! ')u )ni-)!! do-'%i*' astel
c 1o!i! ' $o% r3'$@ndi r)$id de la o specie la alta. Od)%3 inf'%)%
)ni-)!! *)$%iv nu trebuie !i1r)% 9n n)%ur3 deoarece pot contamina
7ntreaga populaie slbatic.
<.?. Vu!nr)1i!i%)%) !) 2%in*(i
*tunci c=nd mediul este degradat prin activiti umane' mrimea
populaiilor multor specii se va reduce' unele dintre acestea devenind extincte.
Ecologii au observat c nu toate speciile au aceea(i probabilitate de a deveni
9!
extincte' exist=nd categorii de specii oarte vulnerabile' care au nevoie de
monitorizare (i administrare atent.
; ?pecii cu areale "eo"rafice restr0nse. <nele specii triesc doar 7n areale oarte
restrictive' uneori c2iar 7ntr;un singur loc. "ac arealul este aectat de
activitatea uman aceste specii pot deveni extincte. ,pecii de psri din
insulele oceanice constituie o dovad a aptului c 7n cazul degradrii
accentuate a 2abitatului disparG multe specii de pe(ti sunt 7n aceea(i situaie.
; ?peciile care au doar una sau c0tea popula+ii. : populaie poate deveni
extinct local ca urmare a unor d&)'%r naturale #cutremure' incendii$ sau
antropice #boli' poluare$. ,peciile cu mai multe populaii sunt mai puin
vulnerabile la extincie dec=t speciile cu populaii puine.
; ?peciile cu popula+ii mici ) @paradi"ma popula+iilor miciA. 4opulaiile
mici devin mai repede extincte local dec=t populaiile mari' 7n special
datorit vulnerabilitii la luctuaiile demograice' ale condiiilor de mediu
(i pierderii variabilitii genetice. ,peciile care au populaii mici sunt -)i )!'
$r3d3%orii (i *! fo)r% '$*i)!i&)%' ele devenind mult mai repede extincte
dec=t consumatorii sau omnivorele.
; ?peciile cu o densitate mic a popula+iei. : specie cu populaii caracterizate de
o densitate mic este )f*%)%3 mai puternic 7n *)&u! fr)+-n%3rii )r)!u!ui
dec=t speciile cu populaii cu densiti mari. ?n cazul ragmentrii arealului unei
populaii cu densitate mic iecare ragment conine o populaie (i mai mic ce
poate i u(or eliminat.
; ?peciile care au neoie de un .a!itat extins. ,peciile ai cror indivizi sau
grupuri sociale a nvoi d o 'u$r)f)(3 -)r sunt extrem de vulnerabile
d)*3 7)1i%)%u! '% d+r)d)% sau ragmentat.
9.
; ?peciile de animale de talie mare. *nimalele de talie mare au nevoie de un
2abitat individual extins' necesit resurse de 2ran mai mari' sunt mai u(or
de v=nat' 7n consecin sunt (i vulnerabile la extincie. %arnivorele mari sunt
deseori ucise deoarece sunt preerate ca atac animalele domestice (i oamenii
sau intr in competiie cu v=ntorii. "in aceste motive' in ,ri /an@a de
exemplu' leoparzii' vulturii (i speciile mari de erbivore #eleanii' cerbii$ sunt
7n pericol de extincie.
; ?peciile care nu au un mecanism de dispersie eficient. ?n lumea natural
sc2imbrile de mediu oblig speciile s se adapteze comportamental (iHsau
iziologic la noile condiii oerite de 2abitat. S$*ii! care nu ' $o% )d)$%)
-i+r)&3 spre locuri mai $ri!ni* ')u dvin 2%in*%. Modiicrile aduse
mediului de ctre om pot 7mpiedica adaptarea astel c -i+r)(i) '%
'in+ur) *)! d 'u$r)vi(uir.
,peciile care nu sunt capabile s traverseze drumuri' terenuri agricole
sau alte 2abitate antropizate dispar datorit polurii' speciilor invadatoare sau
sc2imbrilor climatice. &evertebratele din *merica de &ord' care nu se pot
deplasa oarte departe nu se adapteaz condiiilor mediului antropizat.
S*7i-1)r) *ondi(ii!or d -diu se produce 7ntr;un timp mai scurt 7n
comparaie cu *)$)*i%)%) d )d)$%)r ) '$*ii' proces care nu se poate
realiza 9n %i-$u! *i*!u!ui on%o+ni* *i ) *!ui fi!o+n%i*. *(a se explic de ce
.5F din speciile de ,r$i din S.U.A. au devenit extincte sau sunt 7n pericol de
2%in*(i 9n *o-$)r)(i *u !i1!u!! care au supravieuit datorit posibilitilor
de deplasare 7n alte 2abitate 7n stadiile de larv.
; ?peciile cu mi"ra+ii sezoniere. Migranii sezonieri depind de dou sau mai
multe 2abitate. "ac un 2abitat este degradat atunci specia nu va supravieui.
<n trilion de psri c=nttoare aparin=nd la circa 12B specii migreaz anual
93
7ntre C)n)d) ,i r+iuni! %ro$i*)! (i d$ind d )-1! 7)1i%)% pentru a
supravieui (i a cuibri. <n alt exemplu 7l constituie migraia salmonidelor care
nu se poate produce datorit bara1elor construite pe r=uri.
; ?peciile cu o aria!ilitate "enetic mic. Variabilitatea genetic a populaiilor
constituie un atu 7n lupta cu sc2imbrile de mediu. ,peciile cu o variabilitate
genetic mic sau absent au tendina s devin extincte datorit bolilor'
noilor prdtori sau sc2imbrilor de mediu.
; ?peciile cu ni,e ecolo"ice specializate. <nele specii triesc 7ntr;un 'in+ur %i$
d 7)1i%)%' de obicei oarte rar #de exemplu pe(teri' grote$. "ac 2abitatul este
degradat atunci aceste specii nu vor putea supravieui. S$*ii! cu o di%3
r'%ri*%iv3 sunt de asemenea expuse acestui risc. Exist semine de arbori care
7ncolesc doar dac sunt ingurgitate (i apoi excretate de o singur specie de
pasre. Exterminarea psrii 7nseamn extincia arborelui.
; ?peciile care au neoie de condi+ii de mediu foarte sta!ile. Multe specii s;au
adaptat la medii 7n care inf!un() )n%ro$i*3 '% -ini-3 #de exemplu
$3dur) %ro$i*)!3 u-d3$. *ceste specii au adesea o cre(tere lent' (i o rat
de reproducie mic. %=nd pdurile sunt tiate' p(unate' incendiate sau
aectate 7n alt mod de activitatea uman aceste specii nu se mai pot adapta la
noile condiii de mediu #mai mult lumin' mai puin umezeal o amplitudine
termic mai mare$ (i nu pot ace a competiiei cu speciile succesiunii tinere
(i cu cele invadatoare.
; ?peciile care formeaz colonii permanente sau temporare. ,peciile care
triesc 7n grup sunt mult mai expuse la extincie dec=t cele distribuite uniorm
pe supraee mai mari. "e exemplu !i!i*ii stau 7mpreun 7n grote sau pe(teri
7n cursul zilei iar no)$%) 'un% 'o!i%)ri. V=ntorii pot ataca populaiile 7n
cursul zilei' prinz=ndu;i mai rapid (i mai eicient dec=t ar ace;o pe timp de
95
noapte. )izonii' porumbeii cltori sau pe(tii tineri stau 7n *o!onii iind o
prad u(oar pentru prdtori.
; ?peciile care sunt 0nate sau recoltate. U%i!i%)%) unor '$*ii constituie
deseori $r!udiu! 2%in*(ii. ,upraexploatarea poate s duc rapid la
reducerea mrimii populaiei care prezint interes economic pentru oameni.
"ac v=ntorii (i cei care recolteaz specii slbatice nu au o limit' alta dec=t
mecanismele pieii' atunci speciile vizate vor deveni extincte.
C)r)*%ri'%i*i! care duc la extincia speciilor nu sunt independente ci
in%rd$ndn%' tendina de a le grupa 7n anumite categorii iind binevenit.
"e exemplu' speciile de talie mare au de obicei populaii cu densitate mic'
ocup un teritoriu mare' sunt concurente omului (i u(or de v=nat. Coate
caracteristicile la un loc pot conduce spre extincie dar identiic=nd
problemele (i trat=ndu;le separat va i mai u(or s concepem (i s punem 7n
aplicare un plan de conservare eicient.
99
%apitolul 3
CONSERVAREA #IODIVERSITII LA NIVEL DE
POPULAIE I SPECIE
<n plan de conservare a unei specii necesit existena unui nu-3r
-)r d indivi&i (i posibilitatea de a institui arii prote1ate. *ceast regul
oer doar linii directoare care s ie luate 7n calcul de amena1i(ti'
administratori de terenuri' politicieni (i cercettori' care 7mpreun 7ncearc
s prote1eze speciile 7n pericol de extincie.
:binerea unei '%i-3ri $r*i' ) -3ri-ii -ini- ) $o$u!)(ii
pentru o specie necesit studii detaliate (i mai ales analiza actorilor de
mediu din 2abitat' studii extrem de costisitoare care necesit luni sau ani de
cercetri. <nii cercettori au sugerat c ar i suicient s prote1m 7ntre ?//
,i ? /// indivi&i dac avem de;a ace cu vr%1r)%' aceast mrime
asigur=nd prezervarea ondului genetic.
4rote1=nd 7ntre !BB (i ! BBB exemplare putem asigura un minim de
indivizi care pot supravieui anilor excepionali (i care pot reace populaia.
4entru speciile cu populaii variabile ca numr #de exemplu
nvr%1r)%!8 $!)n%! )nu)!$ prote1area a circa 6/./// indivi&i se pare
c este suicient.
:dat ixat mrimea minim a populaiei trebuie s stabilim
'u$r)f)() )r)!u!ui -ini- acestei populaii #minimum d(namic area$'
care este tocmai 2abitatul necesar pentru a menine mrimea minim a
populaiei.
Ar)!u! -ini- din)-i* poate i estimat '%udiind -3ri-)
%ri%oriu!ui de care are nvoi un individ sau grupul social al speciei
respective.
1BB
,e airm c o arie prote1at cu supraaa 7ntre 1B.BBB (i 1BB.BBB 2a
ar i suicient pentru a prote1a -)-ifr! -i*i. 4rezervarea populaiilor
de ur,i +ri&&!S din C)n)d) necesit 7ns supraee oarte mariE 49 BBB
@m
2
pentru !B indivizi (i 2.42B.BBB @m
2
pentru 1 BBB indivizi. 4opulaiile
mici sunt ameninate 7n mod deosebit.
:.6. Pro1!-! $o$u!)(ii!or -i*i
*proape r excepie' speciile cu populaii mici sunt 7n pericol real de
extincie. 4opulaiile mici intr 7n declin demograic (i pot deveni extincte local
din trei motive principaleE #1$ probleme genetice rezultate din pierderea
variabilitii genetice' neertilitii (i dritului geneticG #2$ luctuaii demograice
aprute datorit variaiei 7nt=mpltoare a ratelor de. &a(tere (i de mortalitateG
#3$ luctuaiile parametrilor mediului datorit prdtorilor' competiiei'
incidenei bolilor' resurselor de 2ran' catastroelor naturale #incendii'
inundaii' secete etc$.
:.6.6. Pirdr) v)ri)1i!i%3(ii +n%i*
Variabilitatea genetic este important pentru asigurarea adaptrii
populaiilor la sc2imbrile de mediu. ?ndivizii pot avea caracteristici care s;
i a1ute s supravieuiasc (i s se reproduc 7n condiii noi' uncie de )!!!
2$ri-)%. >n cadrul unei populaii' alelele particulare pot varia ca
recven de la comune la oarte rare. >n populaiile mici' recvena alelelor
se poate sc2imba de la o generaie la alta doar prin 1ocul statistic' al (ansei'
de el depinz=nd indivizii care supravieuiesc' acest proces este denumit
drif% +n%i*. *tunci c=nd )!!! uni $o$u!)(ii -i*i au o fr*vn(3
rdu'3 exist o (ans mare ca ele s se $i)rd3 din generaie 7n generaie
prin 1ocul sorii.
4otrivit teoriei lui Drig2t' o populaie cu ?/ indivi&i va mai avea
doar 99F din 2eterozigoi dup o generaie' (i 9BF dup zece generaii. :
1B1
populaie cu 6/ indivi&i va mai avea doar 9!F din 2eterozigoi dup
prima generaie (i .BF dup zece generaii.
Pirdri! d v)ri)1i!i%)% +n%i*3 pot aprea cu precdere la
$o$u!)(ii! i&o!)%' 7n mod special la cele din insule (i 2abitate separte de
bariere. Cotodat' -i+r)r) indivizilor 7ntre 2abitatele populaiilor (i
mutaiile genetice regulate *r'* v)!o)r) v)ri)1i!i%3(ii +n%i* (i
)%nu)&3 f*%u! drif%u!ui +n%i*. %2iar (i o recven redus a
migrrilor 7ntre populaiile mici determin minimizarea eectului de pierdere
a variabilitii genetice a acestora.
*stel' speciile de *onifr din Nou) A!)nd3' cu $o$u!)(ii -)i
-i*i d 6 /// indivi&i' se conrunt cu o pierdere mare a variabilitii
genetice' mult mai mare dec=t o populaie de 1B BBB indivizi.
A.5 Cri&) ndo+)-i*3.
: mare varietate de mecanisme $rvin ndo+)-i) la cele mai
multe populaii naturale. >n $o$u!)(ii! -)ri ale speciilor de animale'
indivi&ii nu ' 9-$r*7)&3 *u 2-$!)r )$ro$i)%. Ei se deplaseaz
departe de locul na(terii (i au anumii senzori' mai ales olactivi' care le
in7i13 %ndin(! r$rodu*%iv atunci c=nd sunt 7n )$ro$ir) Drud!orE.
/a multe $!)n%' mecanismele morologice (i iziologice
7ncura1eaz $o!ni&)r) 9n*ru*i,)%3 (i previne autopolenizarea.
?n unele cazuri' atunci c=nd $o$u!)(ii! 'un% -i*i' aceste mecanisme
dau gre( (i este posibil )$)ri(i) ndo+)-ii. Q-$r*7r) *u indivi&i
)$ro$i)(i #prini' rai' veri$ (i )u%ofr%i!i&)r) la speciile 2ermarodite
poate genera o criz endo"amic' care se caracterizeaz prin apariia a mai
puini pui sau sterilitatea noilor nscui. %riza endogamic poate pune
1B2
serioase probleme populaiilor mici din captivitate ; din grdini zoologice
sau centre de cre(tere.
#.5 Cri&) 2o+)-i*3.
Indivi&ii '$)r)(i prin bariere geograice' din populaii distincte
genetic' ' $o% 9-$r*7) fo)r% r)r' nu numai datorit separrii izice
ci (i datorit neconcordanelor dintre mecanismele etologice' iziologice
(i morologice' mecanisme care asigur doar 7mperec2erea indivizilor
similari genetic (i din aceea(i specie.
: '$*i r)r3' cu 7)1i%)%u! d+r)d)%' se poate 9-$r*7) 7n
ultim instan cu indivi&i )i )!%i $o$u!)(ii. ?ndivizii incapabili s;(i
gseasc perec2e 7n populaia lor se vor 7mperec2ea cu indivizi din alt
populaie. R&u!%)%u! poate i apariia de d'*ndn(i '%ri!i' datorit
incompatibilitii cromozomiale (i a substratului enzimatic al prinilor'
acest proces numindu;se *ri&3 2o+)-i*3
6ibrizii astel rezultai pot s aib o combinaie genetic care s nu
permit 'u$r)vi(uir) 9n *ondi(ii! !o*)!. /a cealalt extrem' *ri&)
2o+)-i*3 poate rezulta ,i $rin 9-$r*7r) unor indivi&i din '$*ii
)$ro$i)%. 4entru a prote1a specia de exogamie' programele de reproducere
trebuie s aib 7n vedere aceste probleme.
Exogamia poate avea un eect important (i la $!)n%' unde
7mperec2erea depinde oarte mult de posibilitile de transerare a
polenului. : $!)n%3 r)r3 care %r3i,% 9n *o-un *u '$*ii )$ro$i)% din
punct de vedere genetic' $o)% '*7i-1) $o!n cu acestea' mecanismele de
aprare put=nd i 7n(elate. >n acest mod se a1unge la apariia de $!)n%
'%ri! sau 7n cazul ericit la o nou specie.
1B3
C.5 Pirdr) f!2i1i!i%3(ii vo!u%iv.
A!!! r)r (i combinaiile neobi(nuite de alele nu coner un avanta1
imediat' dar $o% fi i-$or%)n% 9n vii%or. 4ierderea variabilittii genetice 7n
populaiile mici poate limita abilitatea populaiei de a rspunde pe termen
lung la sc2imbrile de mediu precum poluarea' bolile noi' sc2imbrile
climatice globale. Fr o variabilitate genetic care s asigure trecerea peste
asemenea perioade speciile pot deveni extincte.
:.6... M3ri-) f*%iv3 ) $o$u!)(ii
Fran@lin #195B$ a argumentat c ?/ indivi&i pot constitui un minim
necesar pentru a menine variabilitatea genetic. *cest numr a ost apreciat
dup multe experiene cu animale domestice' care indic raptul c populaia
poate i meninut cu o pierdere a variabilittii genetice de 2;3F pe
generaie. <tiliz=nd datele despre ratele de mutaie la musculia de ructe'
Fran@lin #195B$ a sugerat c 7n populaiile cu ?// indivi&i r)%) v)ri)1i!i%3(ii
+n%i* *r,% prin intermediul -u%)(ii!or' ceea ce duce la *o-$n')r)
$irdri!or din populaiile mici.
-egula ?/T?// este difi*i! d )$!i*)% %) $r)*%i*3 deoarece se bazeaz pe
ipoteza c toat populaia are (anse egale de a se 7mperec2ea (i de a avea
descendeni. Mu!(i indivi&i dintr;o populaie nu $o% )v) ur-),i datorit unor
actori precum v=rsta' starea de sntate' sterilitatea' malnutriia' dimensiunea
mic sau structura social. %a rezultat al acestor restricii s;a deinit mrimea
eectiv a populaiei' adic indivizii )$(i '3 ' r$rodu*3.
: populaie eectiv mic poate aprea 7n una din urmtoarele
circumstaneE
1B4
).5 Un '2 r)%io n*7i!i1r)%. : populaie poate avea un numr inegal de
masculi (i emele' numr ce determin (ansele de 7mperec2ere. ?ntr;o populaie
de g=(te monogame care are 2B de masculi (i 1. emele' doar 1. indivizi se vor
7mperec2ea' astel c 7n acest caz mrimea eectiv a populaiei este de 12 (i nu
3.. /a alte specii de animale' sistemul social poate ace ca unii indivizi s nu se
7mperec2eze' c2iar dac iziologic vorbind sunt api s o ac.
1.5 V)ri)(i) nu-3ru!ui d ur-),i. /a multe specii' numrul de urma(i
poate varia substanial de la individ la individ. *cest lucru este valabil 7n mod
deosebit la plante' unde urma(ii unui individ pot produce *@%v) '-in( pe
c=nd alii pot produce 'u% d '-in(.
*.5 H!u*%u)(ii! $o$u!)(ii. /a unele specii' mrimea populaiei poate
varia dramatic de la o generaie la alta. <n exemplu al acestor luctuaii sunt
unele insecte' plantele anuale (i amibienii. >n populaiile cu asemenea
luctuaii' mrimea eectiv este undeva 7ntre oarte sczut (i oarte ridicat.
:.6.C. V)ri)(ii d-o+r)fi*
?ntr;un mediu stabil ideal' $o$u!)(i) v) *r,% p=n c=nd va atinge
*)$)*i%)%) d 'u$or% ) -diu!ui. /a punctul 7n care media de na(teri
este egal cu media deceselor se poate aprecia c nu exist nici o
sc2imbare a mrimii populaiei. >n realitate' indivizii nu produc neaprat
un numr mediu de urma(i' ci se poate 7nt=mpla s nu aib urma(i' s aib
mai muli sau c2iar mai puini. *ceste valori trebuie studiate pe $o$u!)(ii
9n%r+iG dac de exemplu media deceselor este studiat pe o $o$u!)(i
-)r se va obine un rezultat mult mai corect dec=t dac se studiaz un
'+-n% d $o$u!)(i.
1B!
*tunci c=nd populaia '*)d sub ?/ indivi&i' variaia ratelor de
na(tere (i decese va evolua 2aotic #7n plus sau 7n minus$. "ac mrimea
populaiei scade 7ntr;un an' iar media de decese este mai mic dec=t media
na(terilor' rezult c populaia va i mai susceptibil la luctuaii
demograice 7n urmtorii ani. H!u*%u)(ii! 9n%@-$!3%o)r 7n sensul *r,%rii
nu-3ru!ui indivi&i!or sunt !i-i%)% d *)$)*i%)%) d 'u$or% )
-diu!ui' populaia iind readus la dimensiuni normale pe cale natural.
>n consecin' odat ce o $o$u!)(i dvin -i*3 datorit distrugerii
2abitatelor sau ragmentrii acestora' v)ri)(i) d-o+r)fi*3 dvin un
f)*%or i-$or%)n%' populaia av=nd o probabilitate mare de a deveni
extinct.
Zansa ca o populaie s devin extinct este mai mare dac speciile au
o r)%3 n)%ur)!3 d n),%ri -i*3 #eleanii de exemplu$' deoarece ele au o
rat de reproducere mic' deci o (ans mai mare de rdu*r ) $o$u!)(ii.
/a multe specii de animale' $o$u!)(ii! -i*i sunt instabile datorit
colapsului structurii sociale care se instaleaz c=nd se a1unge un nu-3r
-ini- d indivi&i. Mamierele erbivore care triesc 7n %ur- ,i '%o!uri! de
psri pot i incapabile s gseasc 7r)n3 (i s se )$r atunci c=nd sunt 7n
grupuri mici. Ani-)!! care v@n)&3 9n +ru$ precum lupii (i leii au nevoie
de un anume nu-3r d indivi&i pentru a putea i fi*in%.
Multe '$*ii *)r %r3i'* 'o!i%)r precum ur(ii sau balenele nu pot s;
(i +3')'*3 $r*7) dac dn'i%)%) populaiei este fo)r% -i*3. /a
speciile de $!)n% dac -3ri-) $o$u!)(ii '% $r) -i*3' distana dintre
indivizi cre(te (i '$*ii! $o!ni&)%o)r nu vor putea vizita dec=t o singur
plant izolat' ca atare se $ird $o!nu!.
1B.
:.6.G. V)ri)(i) f)*%ori!or d -diu ,i *)%)'%rof!
Variaia 7nt=mpltoare a actorilor biologici' izici (i c2imici de
mediu este cunoscut ca stochasticitatea mediului' (i poate cauza variaia
mrimii populaiilor.
"e exemplu' populaia unei specii de i$uri 9n $ri*o! poate i
aectat de luctuaia populaiei unei specii de *3$rio)r care mn=nc
acelea(i tipuri de plante ca (i iepurii. H!u*%u)(ii! -diu!ui fi&i* pot avea
de asemenea o inluen puternic 7n populaiile de iepuriE aversele de
ploaie pot determina o abunden de 2ran pe c=nd seceta poate determina
lipsa ei.
C)%)'%rof! n)%ur)! produse la intervale nepredictibile' precum
cutremurele' urtunile' inundaiile' erupiile vulcanice (i incendiile' pot
cauza luctuaii mari 7n populaia respectiv. %atastroele naturale pot
distruge o parte a populaiei sau o pot elimina 7n 7ntregime. %2iar dac
probabilitatea ca aceste catastroe naturale s se produc este mic
#c=teodat la intervale de secole$' ele au eecte oarte importante.
>n general introducerea unor variabile 7n modelele de predicie a
evideniat c unele $o$u!)(ii *u r)% -i*i d *r,%r (i -3ri- -i*3 au o
probabilitate mare de 2%in*(i.
?n modelarea evoluiei speciilor de $)!-iri d !) %ro$i*' mrimea
minim viabil a populaiei #7n acest caz numrul de indivizi care s
determine o (ans de supravieuire a populaiei de 9!F 7n 1BB de ani$ este
de 45 indivizi maturi. %=nd este luat 7n calcul o v)ri)(i -i*3 ) f)*%ori!or
d -diu populaia minim viabil cre(te la 6G/ indivi&i. *tunci c=nd
introducem o v)ri)(i -)r ) f)*%ori!or d -diu populaia minim viabil
a1unge la CM/ indivi&i. *ceste rezultate demonstreaz c ,i $o$u!)(ii! -)ri
%r1ui s ie $ro%>)% pentru a )'i+ur) 'u$r)vi(uir) '$*ii!or.
1B3
:... Moni%ori&)r) $o$u!)(ii!or
%2eia succesului prote1rii unei specii rare sau ameninate este
7nelegerea relaiilor pe care le are aceasta cu mediul 7ncon1urtor (i
statutul populaiei sale.
?normaiile de baz necesare pentru a iniia un plan de conservare a
unei specii sau a determina statutul ei se pot obine din trei surse ma1oreE
) Iiteratura pu!licat. *ceast literatur poate conine date istorice
despre mrimea (i distribuia populaiilor' ce pot i comparate cu cele
colectate de cercettor. ?nternetul asigur accesul la o literatur tot mai
bogat precum baze de date' buletine electronice' liste de discuii de
specialitate' sau aciliteaz abonarea la baze de date.
) Iiteratura nepu!licat. : cantitate considerabil de inormaii
7n domeniul conservrii biodiversitii este gsit 7n rapoartele
nepublicate de ctre cercettori' agenii guvernamentale sau organizaii
neguvernamentale. *ceast a(a;zis !i%r)%ur3 +ri este citat uneori 7n
publicaii sau menionat 7n conversaii (i discursuri. *cest tip de
literatur este 7n cre(tere datorit aptului c poate i u(or gsit (i pe
?nternet. *desea rapoartele pot i consultate contact=nd direct autorii sau
organizaiile neguvernamentale. *cest tip de literatur trebuie olosit cu
gri1' deoarece rareori poate i vrifi*)%3 vridi*i%)%) d)%!or.
) Cercetarea pe teren. ?storia natural a speciilor este 7n mod recvent
cercetat prin observaii atente 7n teren. %ercetarea pe teren este necesar dat
iind aptul c doar o mic parte a speciilor au ost studiate (i oricum ecologia
multor specii se sc2imb de la un loc la altul. "oar pe teren poate i corelat
statutul speciei (i relaiile 7n mediul izic (i biologic. %ercetarea pe teren
necesit o bun pregtire' o stp=nire de te2nici rapide (i este bine ca studiile s
1B5
ie supervizate de un cercettor cu experien sau s urmrim 7ntocmai saturile
unui manual.
4entru a cunoa(te statutul unei specii rare este necesar s inventariem
specia pe teren (i s -oni%ori&3- un %i-$ $o$u!)(ii! sale. 4rin inventarieri
repetate menin=nd aceea(i metod putem determina sc2imbrile 7ntr;un anumit
timp. Invn%)rir) $ o $rio)d3 -)i !un+3 d %i-$ ne a1ut s decelm
tendinele posibile de cre(tere sau descre(tere datorit cauzelor antropice de
luctuaiile datorate variaiilor climatice sau evenimentelor naturale
nepredictibile.
Monitorizarea pe %r-n !un+ arat r3'$un'u! $o$u!)(ii!or !)
'*7i-13ri! d -diu. "e exemplu prin monitorizarea atent a unui
ecosistem s;a observat c d*!inu! '$*ii!or d or7id este legat de speciile
r1ivor -)ri care triesc 7n 2abitatul lor.
,tudiile care implic monitorizrile au crescut 7n ultimul deceniu' de
c=nd ageniile guvernamentale (i organizaiile neguvernamentale au devenit mai
preocupate de prote1area speciilor rare (i ameninate.
Inventarierea reprezint doar o simpl nu-3r)r ) indivi&i!or
prezeni 7ntr;o populaie. 4rin r$%)r) 9n %i-$ a inventarierii la anumite
intervale' putem determina dac populaia este stabil numeric' 7n cre(tere
sau 7n descre(tere. ?nventarierea este o -%od3 n2$r'iv3 ,i !i-i%)%3' care
7ns rspunde la unele 7ntrebri ; c=i indivizi exist 7n populaie la un
moment datG a ost populaia stabil 7n raport cu datele istorice.
?nventarierile pe un areal 7ntins pot a1uta la determinarea arealului
speciilor (i a ariilor cu abunden local.
Investigarea populaiei implic utilizarea unor metode de
$r!v)r repetabile' prin care se estimeaz dn'i%)%) '$*ii 7ntr;o
1B9
comunitate. <n areal poate i 7mprit 7n '+-n% d $r!v)r'
numr=ndu;se indivizii din aceste segmente. -ezultatele obinute pot i
mediate (i apoi olosite pentru a estima mrimea populaiei. Metodele de
calcul statistice sunt utilizate atunci c=nd populaia sau arealul sunt oarte
mari. Metodele de calcul statistice sunt bune atunci c=nd ciclul de via al
speciei este necunoscut sau oarte redus ca duratE stadiul de sm=n'
plantul la speciile de plante' stadiu larvar' pup sau imago la insecte.
Studiile demografice iau 7n considerare indivizi (iHsau populaii
cunoscute pentru a determina r)%! d *r,%r8 r$rodu*r ')u
'u$r)vi(uir. >n studiu se pot include indivi&i d %o)% v@r'%! ,i
-3ri-i!' populaia poate i studiat 7n ansamblu sau pe segmente. "ac
se studiaz populaia 7n ansamblu trebuie numrai toi indivizii' de toate
v=rstele #urmrindu;se mrimea' sexul$. Este obligatorie -)r*)r) pentru
identiicri viitoareG este notat $o&i(i) 9n )r)! (i se pot colecta probe de
esut pentru analize genetice. T7ni*i! utilizate pentru a '%udi) o $o$u!)(i
depind de scopul studiului (i caracteristicile speciei. Fiecare disciplin 7(i are
propriile te2nici. 4entru a putea identiica indivizii mai t=rziu ornitologii
in!)&3 $3'3ri!' mamalogii pot %i*7%) '$*ii!' botani(tii ata(eaz
$!3*u( d )!u-iniu pentru a marca arborii.
?normaiile studiilor demograice pot i utilizate la calculul ratei de
sc2imbare a populaiei (i identiicarea stadiilor vulnerabile din ciclul de
via .,tudiile demograice oer deci inormaii despre '%ru*%ur)
$o$u!)(ii. : populaie stabil are 7n mod obi(nuit o anumit $ro$or(i d
>uvni!i8 )du!(i %inri ,i )du!(i 13%r@ni. *bsena sau numrul mai mic al
unei clase de v=rst' 7n mod deosebit a 1uvenililor' indic aptul c $o$u!)(i)
'% 9n d*!in. ,imilar' un numr mare de 1uvenili sau aduli tineri indic
aptul c $o$u!)(i) '% '%)1i!3 sau c2iar 7n 2$)n'iun. *naliza atent a
11B
datelor pe termen lung (i a sc2imbrilor ce se produc 7n timp poate oeri
inormaii suiciente pentru a decela luctuaiile pe termen scurt de
tendinele pe termen lung.
Moni%ori&)r) $ %r-n !un+ ) '$*ii!or ,i *o'i'%-!or .
Monitorizarea pe termen lung a enomenelor dintr;un ecosistem
#temperatura' precipitaiile' umiditatea' aciditatea solului' calitatea apei'
eroziunea solurilor etc.$' comunitilor #speciile de plante' tipul de 7nveli(
vegetal' biomasa pe iecare nivel troic etc.$ (i populaiilor #numrul de
indivizi dintr;o specie$ este necesar deoarece ar i diicil s d*!3- 7ntre
f!u*%u)(ii! nor-)! (i %ndin(! $ %r-n !un+.
"e exemplu' multe din populaiile de )-fi1ini8 in'*%8 $!)n% sunt
v)ri)1i! d !) )n !) )n' deci sunt necesare date din mai muli ani pentru a
putea stabili dac specia este 7n declin' abundent sau se al la parametrii
normali.
:bservaiile asupra populailor a dou specii de lamingo din
*rica de ,ud' eectuate pe parcursul a 4B de ani' au artat c 7n anii cu
$!oi 1o+)% populaia are un nu-3r -)i -)r d $ui. &umrul de pui
7nt=lnii 7ntr;un )n nor-)! este mult mai mic dec=t 7n trecut' element ce ar
putea indica aptul c speciile de lamingo pot disprea 7n c=iva ani.
Moni%ori&)r) $ %r-n !un+ este oarte i-$or%)n%3 atunci c=nd
se abordeaz $roi*% d *on'rv)r in%+r)%3 (i dezvoltare' 7n care
protecia diversitii biologice pe termen lung este un obiectiv important.
"atele acestea pot i olosite de manageri pentru a evalua dac
obiectivele proiectelor au ost atinse' sau dac trebuie cute modiicri
7n planurile de management iniiale.
Eectele 7n mediu ale unor probleme pot aprea la distan de mai
-u!(i )ni dup ce cauza iniial a 7nceput s acioneze' deci '*7i-13ri!
111
9n *o'i'%- trebuie 7nelese (i 7n aceast direcie. "e exemplu' $!o)i)
)*id3 sau alte eecte ale polurii aerului pot apare dup decenii de la
tierea arborilor. %re(terea ro&iunii 'o!u!ui (i %r)n'$or%u! $)r%i*u!!or
rod)% 7n mediul )*v)%i* pot avea' peste ani' eecte negative' spre
exemplu pierderea 2abitatului larvelor unor specii rare de insecte. >n acest
caz' cauza #$o!u)r) )ru!ui$ se maniest cu d*nii 9n)in% ca eectul
#d*!inu! in'*%!or$ s ie detectabil.
P!o)i) )*id38 '*7i-13ri! *!i-)%i* +!o1)!8 'u**'iun) v+%)(ii8
2*'u! d )&o% ,i inv)&ii! d '$*ii 2o%i* sunt toate exemple ale
proceselor care determin '*7i-13ri $ %r-n !un+ 9n *o-uni%3(i!
1io!o+i*. <nele infor-)(ii pe termen lung sunt disponibile de la '%)(ii!
-%o' r*n'3-in%! )nu)! )! '$*ii!or' $)r*!! d -oni%ori&)r
for'%ir3' autoritatea de +o'$od3rir ) )$!or' fo%o+r)fii v*7i )!
*ovoru!ui v+%)!' 7ns datele care sunt necesare pentru conservarea
diversitii biologice sunt inadecvate. 4entru a remedia lipsa acestor date a
7nceput implementarea unor $ro+r)- d -oni%ori&)r ) '*7i-13ri!or 9n
-diu. *ceste staii vor ace 7n viitor parte dintr;un sistem de avertizare 7n
cazul apariiei unor disuncii sau a declinului ecosistemelor.
:.C. Con'%i%uir) d $o$u!)(ii noi
:bservarea pasiv a speciilor nu rezolv problemele care determin
extincia (i nici nu oer soluii concrete. "e aceea au ost dezvoltate
proiecte ce au urmrit constituirea de $o$u!)(ii noi d '$*ii '3!1)%i* (i
'-i'3!1)%i* r)r (i ameninate (i cre(terea mrimii populaiilor existente.
*ceste experimente ne dau sperana c '$*ii! care acum triesc doar 7n
*)$%ivi%)% pot s;(i r*@,%i+ ro!u! ecologic (i evolutiv din *o-uni%)%)
1io!o+i*3. Po$u!)(ii! n)%ur)! au ,)n' mai -i*i '3 fi di'%ru' de
catastroe #precum epidemii sau rzboaie$ d*@% $o$u!)(ii! *)$%iv. Mai
112
mult' simpla cre(tere a numrului (i mrimii populaiei unei specii scade' 7n
general' probabilitatea de extincie.
/a nivel mondial' 7rupul de ?peciali,ti pentru Entroducerea
?peciilor #+,-$ din cadrul ?<%&' 9n*ur)>)&3 rin%rodu*ri!
responsabile. >niinat 7n 1955' +,- are peste 23B membri din toat lumea
(i este suinut de o baz de date constituit din peste 4BB de $roi*% d
rin%rodu*r realizate 7n peste 5B de ri.
*ceste tipuri de programe nu pot i un 'u**' p=n c=nd f)*%orii
care au condus la d*!inu! $o$u!)(ii ini(i)! sunt 1in 9n(!,i ,i
!i-in)(i sau cel puin controlai. "e exemplu' o specie de pasre
endemic a ost v=nat intens de localnici' arealul de cuibrit este
degradat prin lucrri antropice' iar oule sale sunt m=ncate de o specie
exotic ; toate aceste probleme trebuie s;(i gseasc rezolvarea pentru ca
specia s ie salvat de la extincie. ,impla realizare a unui centru de
cre(tere 7n slbticie' r o di'*u(i *u $o$u!)(i) !o*)!3' r a )d)$%)
ulterior $ro*dur) d !u*ru (i r controlul speciilor exotice' va i un
e(ec.
?n practic sunt utilizate %ri %i$uri d $ro+r)- pentru constituirea
de populaii noi de animale (i plante. <n program de reintroducere implic
realizarea unui *n%ru d *r,%r sau )du*r) d '$*ii 7ntr;un areal
istoric pe care specia nu;l mai ocup. Crebuie s remarcm c exist o
mare conuzie 7ntre termenii ce redau reintroducerea populaiilor' uneori
aceste programe iind denumite de QrestabilireP QrestaurareP sau
QtranslocareP. 4rincipalul o1i*%iv al unui program de reintroducere este de a
avea o nou3 $o$u!)(i 9n -diu! $ *)r '$*i) 9! o*u$) ini(i)!.
"e exemplu' un program de reintroducere a !u$i!or' iniiat 7n 199! 7n
U!!oV'%on N)%ion)! P)rF urmrea s readuc ec2ilibrul 7ntre prdtori (i
113
erbivore care exista 7nainte de intervenia omului 7n regiune. ?ndivizii sunt
Qprodu(iP 7n vecintatea sau 7n arealul din care au ost colectai strmo(ii
lor. >n oarte puine cazuri indivizii noi sunt Qprodu(iP c2iar 7n arealul 7n care
vKr i reintrodu(i. <n exemplu 7n acest sens este cel al *)$ri n+r
#:upicapra rupicapra$ din Mun(ii Rodni. "ispariia acestei specii 7n masiv
a ost determinat de numrul mare de st=ne' de bracona1 (i de staionarea
unor uniti militare 7n zon 7n timpul celui de;al doilea rzboi mondial. "e(i 7n
anul 19.4 au ost promovai aciuni de repopulare care au avut un real succes'
reinstalarea unor actori pertubatori #p(unatul' turismul neorganizat' bracona1ul
etc$ pun sub semnul 7ntrebrii viitorul acestei specii 7n Munii -odnei.
<n program de cre(tere a eectivului populaiei implic *r)r) d noi
indivi&i 7ntr;o populaie existent pentru ai cre(te mrimea (i fondu! d +n.
%re(terea numrului de indivizi se ace prin )du*r) unor 2-$!)r colectate
din alt areal sau obinui 7n *)$%ivi%)%. <n exemplu de astel de program este cel
care implic procedura D7)d'%)r%in+E' 7n care puii oarte mici de estoase marine'
obinui 7n captivitate sunt (inu(i 'u1 o1'rv)(i 9n %i-$u! '%)+iu!ui !or
vu!nr)1i!' iind mutai 7n slbticie doar dup o perioad de timp. <n program
asemntor este derulat 7n -om=nia 7ncep=nd cu anul 2BB1' 7n 4arcul &atural
4orile de Fier. *stel 7n centrul de cre(tere al estoaselor lui 6ermann de la
E(elnia #1ud. Me2edini$ sunt incubate ou de estoase. "up incubare puii
sunt inui 7n captivitate pentru observaii' apoi urmrind o procedur de tip
Q2eadstartingP sunt transerai 7n zonele cu densitate mic din 1udeele %aras
,everin (i Me2edini.
<n $!)n d in%rodu*r de noi specii necesit o )%n(i extrem de mare
pentru a nu d+r)d) nou! *o'i'%- sau a pune cumva 7n pericol $o$u!)(ii!
indi+n. Crebuie luate msuri pentru a ne asigura c indivi&ii in%rodu,i nu vor
contacta 1o!i 9n *)$%ivi%)%' boli care se pot rsp=ndi (i pot duna populaiilor
114
slbatice. Este tipul de program care trebuie monitorizat atent' oarte mult timp
dup ce speciile au ost aduse 7n noul areal' iind necesar existena unor
proceduri rapide de !i-in)r ) '$*ii!or pe care 7ncercm s le introducem'
atunci c=nd )$)r $ro1!- ce pot pune 7n pericol alte specii #procedura de
implozie$. "e asemenea' este necesar *uno),%r) %o!o+ii speciilor
introduse pentru a adapta 7n mod corespunztor planurile de reintroducere.
:.G. S%r)%+ii d *on'rv)r e situ
C) -)i 1un3 '%r)%+i pentru prote1area diversitii biologice pe termen
lung este prezervarea comunitilor naturale (i a populaiilor 7n slbticie'
cunoscut sub numele de prezervare in situ sau on)site. "oar 7n '3!13%i*i
speciile sunt capabile s *on%inu procesele )d)$%3rii vo!u(ioni'% c2iar dac
mediul este 7n sc2imbare. "ac $r'iun) u-)n3 este 7n *r,%r' pentru
multe specii rare prezervarea ex situ nu mai este o o$(iun vi)1i!3. "ac o
populaie este prea mic ca s reziste sau dac toi indivizii rma(i sunt gsii 7n
aara ariei prote1ate' prezervarea in situ nu poate i eectuat' 7n aceste
circumstane este clar c singura cale de a preveni extincia speciilor este
aceea de a menine indivizii 7n condiii artiiciale' sub controlul oamenilor.
*ceast strategie este cunoscut sub numele de strategie de prezervare
ex situ sau off)site. "e1a un numr mare de specii de animale sunt extincte 7n
libertate dar supravieuiesc 7n captivitate. S*o$u! pe termen lung al multor
programe de conservare ex situ este for-)r) d $o$u!)(ii noi 9n '3!13%i*i'
cu un numr suicient de indivizi (i un 2abitat propice.
Facilitile oerite de te2nicile de prezervare ex situ includE grdinile
zoologice' ondurile de v=ntoare' acvariile (i centrele de cre(tere 7n captivitate.
P!)n%! sunt meninute 7n grdini botanice' parcuri dendrologice (i bnci de
semine. : strategie imediat care combin elementele strategiei ex situ cu cele ale
strategiei in situ este monitorizarea (i managementul populaiilor de specii rare (i
11!
7n pericol 7n mici arii prote1ateG aceste populaii sunt 7nc 7nt=lnite 7n slbticie' dar
in%rvn(i) o)-ni!or $o)% fi )**$%)%3 o*)&ion)! pentru a o$ri d*!inu!
populaiei. Eorturile de conservare ex situ sunt o parte important din strategia
de conservare integrat de prote1are a speciilor 7n pericol.
,trategiile ex situ (i in situ sunt -)%ri)!i&)% prin $ro+r)-
*o-$!-n%)r. ?ndivizii din populaiile 2 'i%u pot i $riodi* $u,i 9n
'3!13%i*i pentru a cre(te succesul programelor de conservare in situ.
Po$u!)(ii! *)$%iv pot oeri infor-)(ii utile despre 1io!o+i) '$*ii!or (i pot
sugera noi strategii de conservare in situ.
4opulaiile ex situ care se automenin pot s rdu*3 nvoi) de a *o!*%)
indivi&i din '3!13%i*i' pentru ai expune sau 7n scopuri (tiiniice. Expunerea
indivizilor din specii 7n pericol poate i cut 7n grdini zoologice' (i poate
a1uta la crearea unei educaii pozitive.
4rezervarea in 'i%u a speciilor este o alternativ pentru '$*ii! care se
)u%o-n(in *u +ru 9n *)$%ivi%)%' ca rinocerii. %onservarea ex situ se ace cu
for%uri fin)n*i)r fo)r% -)riG costul meninerii unui eleant arican sau
rinocer 7ntr;o grdin zoologic este de !B de ori mai mare dec=t prote1area
aceluia(i individ 7n parcurile naionale din *rica de estG *o'%u! meninerii
grdinilor zoologice din S.U.A. este de aproape un -i!i)rd d do!)ri pe an.
:.G.6. Gr3dini! &oo!o+i*
S%r)%+i) +r3dini!or &oo!o+i* este de a expune '$*ii!
*7)ri'-)%i* ca ur(ii panda' giraele (i eleanii' i+nor@ndu-! pe cele ce
aparin in'*%!or' nevertebratelor etc. ameninate (i ele cu dispariia.
<nul din '*o$uri! )*%u)! al celor mai multe +r3dini &oo!o+i* este
acela de a realiza 9n-u!(ir) 9n *)$%ivi%)% a speciilor rare (i ameninate cu
dispariia. "oar un procent mic din speciile rare de mamiere crescute 7n
grdinile zoologice 7(i autosusin populaia la o mrime care s asigure
11.
meninerea divr'i%3(ii +n%i*. 4entru a remedia aceast situaie'
grdinile zoologice (i organizaiile conservaioniste ailiate au 7nceput' cu
eorturi mari' s construiasc aciliti (i s dezvolte te2nologii necesare
pentru a 7niina colonii de animale rare sau ameninate' s elaboreze noi
-%od ,i $ro+r)- d rin%rodu*r ) '$*ii!or 9n )r)!! 9n *)r )u
di'$3ru%. *stel de iniiative au avut succes 7n cazul urangutanului #*on"o
p("meus$.
Un! '$*ii sunt pur (i simplu oarte difi*i! d 9n-u!(i%' 7n ciuda
eorturilor oamenilor de (tiin. <n exemplu este ursul panda' animal care au 7n
libertate o rat de reproducere redus' 7n captivitate iind aproape imposibil
7nmulirea' 7n ciuda eorturilor considerabile (i costisitoare. &a(terea unui pui de
panda 7ntr;o grdin zoologic este un eveniment de importan mondial.
:.G... A*v)rii!
4entru a se putea ocupa de speciile acvatice ameninate' i2tiologii' biologii
marini (i experii 7n recii care lucreaz pentru acvariile publice' *o!)1or)&3
din ce 7n ce mai mult cu cercettorii din institutele de cercetri marine'
departamente de pescuit (i organizaii conservaioniste' pentru a putea d&vo!%)
$ro+r)- eiciente de *on'rv)r a comunitilor acvatice.
,e ac for%uri ma1ore pentru a putea realiza %7ni*i d r$rodu*r 9n
)*v)rii 7n scopul meninerii speciilor rare (i a rin%rodu*rii unele specii 7n
n)%ur3. Multe dintre te2nicile olosite 7n reproducerea pe(tilor au ost realizate
iniial de ctre *r*%3%orii din 9n%r$rindri! $i'*i*o! pentru )$rovi&ion)r
*u '$*ii v)!oro)' *ono-i* #pstrv' somon$. *lte te2nici au ost olosite 7n
acvariile comercianilor de pe(ti care 7ncercau s 7nmuleasc pe(tii tropicali
pentru a;i vinde.
4rogramele de reproducere a pe(tilor marini ameninai (i a speciilor de
corali sunt 7nc 7ntr;o az incipient' 7ns acesta este un domeniu de cercetare
113
activ 7n momentul de a. A*v)*u!%ur) are o $ondr tot mai important 7n
asigurarea )!i-n%)(ii o-u!ui' iind dezvoltate numeroase $ro+r)- d
9-1un3%3(ir +n%i*3.
*cvariile au un rol deosebit de important 7n conservarea cetaceelor
ameninate cu dispariia' rspunz=nd adesea dorinei oamenilor de a salva
balenele e(uate pe pla1e sau dezorientate 7n ape puin ad=nci. %omunitatea
acvariilor poate utiliza 2$rin() *@,%i+)%3 9n )*%ivi%)%) *u '$*ii! *)$%iv'
pentru a dezvolta programe care s a1ute speciile ameninate.
:.G.C. Gr3dini! 1o%)ni*
4este 6<// +r3dini 1o%)ni* din !u- gzduiesc colecii importante de
plante ce reprezint o resurs crucial pentru eorturile de conservare. ?n prezent' 7n
grdinile botanice ale lumii vegeteaz= 3 circa 4 milioane de plante' reprezent=nd
M/./// '$*ii' aproximativ 3BF din lora cunoscut a lumii. ,pecii adiionale sunt
cultivate 7n sere' grdini de legume' grdini de lori (i alte asemenea amena1ate
#aceste specii au deseori doar c=iva indivizi per specie$. %ea mai mare grdin
botanic din lume -oYal )otanic +ardens XeL' din *nglia' cultiv circa 2!.BBB
de specii de plante #1BF din totalul speciilor cunoscute$' din care 2.3BB sunt 7n
pericol sau ameninate cu dispariia.
+rdinile botanice trebuie s -3r)'*3 nu-3ru! d indivi&i cultivai
din iecare specie pentru a le $ro%>) divr'i%)%) fondu!ui +n%i*.
+rdinile botanice se *on*n%r)&3 din ce 7n ce mai mult pe cultivarea
plantelor aparin=nd '$*ii!or r)r ,i )-nin()%' multe specializ=ndu;se 7n
cultivarea anumitor categorii de plante.
+rdinile botanice reprezint adesea )u%ori%3(i r*uno'*u% 7n
idn%ifi*)r) $!)n%!or (i a statutului lor de conservare. E2$di(ii!
organizate de grdinile botanice descoper '$*ii noi (i ac observaii
asupra speciilor cunoscute' 7n timp ce peste 2!B de grdini botanice 9n%r(in
115
r&rv)(ii n)%ur)! care reprezint areale importante de conservare. 4rin
programele lor grdinile botanice au ro!u! d ) du*) $u1!i*u! 7n legtur
cu problemele conservrii' estim=ndu;se c sunt vizitate de 1!B milioane
persoane pe an.
?n cazul +r3dini!or 1o%)ni* din Ro-@ni) situaia este destul de
diicil' ele iind prea mici (i av=nd onduri oarte reduse pentru a putea
ine pasul cu cele din lume. *stel' de(i cele trei mari grdini botanice din
-om=nia #%lu1;&apoca' ?a(i (i )ucure(ti$ aparin universitilor ele nu au
r'ur' de spaiu $n%ru a derula $ro+r)- d *on'rv)r ex situ' av=nd
do)r un ro! du*)(ion)!' de(i se ac eorturi remarcabile' de a se altura
eorturilor de conservare.
-olul grdinilor botanice din -om=nia a ost 7n trecut mult mai
mare' astel 7n $rio)d) in%r1!i*3' ele aveau 7n *u'%odi i-$or%)n%
r&rv)(ii naturale. "e exemplu' 4oiana ,tampei' ,uatul de %=mpie' Valea
)=lii (i o parte din 4arcul &aional -etezat aparineau +rdinii )otanice
din %lu1 &apoca.
/a niv! in%rn)(ion)!' &otanical 7ardens Conseration
?ecretariat #)+%,$ din cadrul International !nion for the
"onservation of #ature organizeaz (i coordoneaz for%uri! de
*on'rv)r cute de +r3dini! 1o%)ni* din 9n%r)+) !u-. 4rioritile
acestui program includ dezvoltarea unui 'i'%- -ondi)! d 1)& d d)%
pentru a *oordon) activitile de *o!*%)r ,i idn%ifi*)r a speciilor
importante care sunt puin reprezentate sau lipsesc din coleciile vii.
: problem legat de di'%ri1u(i) +r3dini!or 1o%)ni* este aceea c
se al mai ales 7n &on) %-$r)%3 7n timp ce -)>ori%)%) '$*ii!or de
plante din lume se gsesc 7n &on) %ro$i*)!3. "e(i exist o serie de mari
grdini botanice 7n ,ingapore' ,ri /an@a' Aava (i %olumbia' 7ntre
119
prioritile comunitii internaionale ar trebui s ie 9nfiin()r) d
-)ri +r3dini 1o%)ni* !) %ro$i* (i in taxonomi(tilor locali pentru a
completa personalul acestora.
:.G.G. #3n*i! d '-in(
*lturi de grdinile botanice (i institutele de cercetare (i;au realizat
colectii de semine' numite uneori bnci de semine' *o!*%)% de la
$!)n%! '3!1)%i* ,i d !) *! *u!%iv)%. *ctivitatea demonstreaz
eorturile ce se ac pentru a mri diversitatea ondului genetic al speciilor
de plante. *ceast activitate se realizeaz prin *o!*%)r) '-in(!or d
!) -)i -u!% '$*ii' prin prelevarea de semine de la populaiile ce se
dezvolt 7n condiii de mediu dierite (i de !) -)i -u!%i indivi&i din
fi*)r $o$u!)(i.
,eminele celor mai multe specii de plante pot i d$o&i%)% 7n
bncile de semine pentru $rio)d !un+i d %i-$' 7n condiii de
temperatur (i umiditate redus. Este important 7ns ca' dup un timp'
acestea s ie lsate s germineze.
C)$)*i%)%) '-in(!or de a rm=ne 7n '%)r) !)%n%3 este
deosebit de i-$or%)n%3 pentru conservarea 7n aara 2abitatului'
deoarece permite ca seminele a numeroase specii rare s ie 7ng2eate
(i depozitate 7n spaii mici' cu supraveg2ere minim (i costuri reduse.
?n lume exist peste ?/ d -)ri 13n*i d '-in(' multe dintre ele 7n
ri dezvoltate' activitatea iind coordonat de %onsultative +roup on
?nternational *gricultural -esearc2 #%+?*-$.
%2iar dac bncile de semine au un mare potenial pentru
conservarea speciilor rare si ameninate' ele au (i $ro1!- importante.
*stel' dac se 9n%rru$ furni&)r) nr+ii !*%ri* sau dac
ec2ipamentele nu mai uncioneaz poate i )f*%)%3 9n%r)+) *o!*(i d
12B
'-in( *on+!)%. "e asemenea' c2iar (i 7n cazul depozitrii la rece'
'-in(! 7(i $ird %r$%)% *)$)*i%)%) d ) +r-in) datorit epuizrii
rezervelor energetice (i acumulrii de -u%)(ii d3un3%o)r. 4entru a dep(i
aceast deteriorare a calitii seminelor' la in%rv)! difri% d %i-$'
acestea sunt $u' !) +r-in)%' plantele sunt cultivate p=n la maturitate (i
apoi sunt $r!v)% noi '-in( pentru depozitare. ?n cazul bncilor de
semine cu colecii mari' aceast testare (i re7ntinerire a mostrelor de
semine' este o ')r*in3 fo)r% +r).
*proximativ 1!F din plantele lumii au '-in( Dr*)!*i%r)n%E8
care ie au nevoie de stare vegetativ' ie nu tolereaz temperaturile sczute
ale depozitrii (i' 7n consecin' nu $o% fi $3'%r)% 7n astel de bnci.
,eminele acestor specii trebuie s germineze imediat sau mor. ,peciile cu
semine recalcitrante sunt mult mai r3'$@ndi% 9n $3duri! %ro$i*)! dec=t
7n zona temperatG seminele multor arbori tropicali de importan
economic' cum ar i arborii de cacao #6.eo!roma cacao$ ori cel de
cauciuc #Beea !rasiliensis$' nu pot i depozitate. <nele din aceste specii de
plante $o% fi -n(inu% 7n *u!%uri d ('u%uri 7n condiii controlate sau
transerate prin tieri din planta;mam. *ceste procedee sunt la ora
actual mai *o'%i'i%o)r dec=t cultivarea plantelor din semine.
)ncile de semine sunt considerate de comunitatea (tiiniic ca un
mod eicient de a *on'rv) divr'i%)%) +n%i*3 ) *u!%uri!or )+ri*o!.
*desea' genele de rezisten 7mpotriva unei anumitor boli sau duntori sunt
descoperite 7ntr;o singur varietate de cultur' cunoscut ca r)'3 !o*)!3'
care se dezvolt doar 7ntr;un )r)! r'%r@n' al lumii. *ceast diversitate
genetic este crucial pentru agricultur (i se ac eorturi 7n a menine' a
cre(te productivitatea culturilor moderne sau de a rspunde sc2imbrilor de
mediu' datorate ploilor acide' secetei (i salinizrii solului.
121
%ercettorii se al 7ntr;o curs contra cronometru 7n 7ncercarea de a
conserva diversitatea genetic a plantelor' deoarece )+ri*u!%orii din toat
lumea 7(i )1)ndon)&3 v)ri%3(i! !o*)! d $!)n% d *u!%ur3 7n avoarea
celor standard' oarte plastice din punct de vedere ecologic.
Multe dintre plantele importante de cultur' precum +r@u!8
$oru-1u!8 ov3&u! ,i *)r%ofii' sunt 1in r$r&n%)% 7n 13n*i! d
'-in(' iar altele ca or&u!8 -iu! ,i 'or+u! sunt *o!*%)% in%n'iv.
:ricum' $!)n%! d *u!%ur3 d i-$or%)n(3 r+ion)!38 $!)n%!
-di*in)!8 $!)n%! %2%i! (i alte plante utile nu sunt r$r&n%)%
*or'$un&3%or 7n bncile de semine. Ni*i $!)n%! '3!1)%i* 9nrudi% cu
cele de cultur nu sunt reprezentate adecvat 7n bncile de semine' d,i
aceste specii sunt extrem de fo!o'i%o)r 7n programele de )-!ior)r a
culturilor.
,e ac eorturi speciale pentru a prote1a resursele genetice ale
speciilor de arbori de importan comercial. D$o&i%)r) '-in(!or este
difi*i!3 pentru multe genuri de )r1ori' ca ste1arii #Juercus sp.$ (i plopii
#*opulus sp.$. %2iar (i seminele de pin nu pot i stocate la ininit (i
eventual' trebuie plantate pentru a germina. >n multe cazuri' '-in( d
)r1orii '!*(ion)(i sunt olosite pentru a realiza $$inir 7n scopul
producerii de semine comerciale.
Pro%>)r) '$)(ii!or n)%ur)! 7n care apar speciile cu valoare
comercial este considerat din ce 7n ce mai mult un mod d $r&rv)r )
divr'i%3(ii +n%i* necesare 'i!vi*u!%urii. >n cercetrile silvice este
necesar *oo$r)r) in%rn)(ion)!3 deoarece' adesea' speciile cu valoare
comercial sunt cultivate departe de rile de origine.
: controvers important asupra bncilor de semine este legat de cine
deine (i controleaz resursele genetice ale plantelor de cultur. Gn!
122
r)'!or !o*)! cultivate urnizeaz 1)&) n*')r3 r)!i&3rii unor v)ri%3(i
Dd !i%3E pentru )+ri*u!%ur) -odrn3K extrem de adaptabile.
*proximativ 0<= din divr'i%)%) +n%i*3 n*')r3 )+ri*u!%urii -od-
provine din (3ri 9n *ur' d d&vo!%)r ca ?ndia' Etiopia' 4eru' Mexic'
?ndonezia (i Egipt' cu toate c programele de r)!i&)r ) )*'%or 7i1ri&i
de elit se des(oar 7n (3ri! indu'%ri)!i&)% din *merica de &ord (i
Europa.
>n %r*u%' 13n*i! in%rn)(ion)! d '-in( *o!*%)u liber semine
(i esuturi vegetale din (3ri! 9n *ur' d d&vo!%)r (i le livrau institutelor
de cercetare (i companiilor. Cotu(i' dup ce aceste companii selectau noi
7i1ri&i de elit prin programe soisticate de 7ncruci(are (i c=mpuri
experimentale' vind)u '-in(! !) $r(uri ridi*)% pentru a obine proit
maxim. [rile 7n curs de dezvoltare 7(i pun acum problema de ce trebuie
s;(i 7mpart gratis resursele lor genetice (i dup aceea trebuie s plteasc
pentru semine superioare selectate pe baza resurselor genetice din ara lor. :
'o!u(i a acestei dileme implic )*orduri negociate 7n contextul
Conen+iei asupra 'iersit+ii &iolo"ice 7n care statele accept s;(i
7mpart resursele lor genetice 7n sc2imbul primirii de produse noi (i a unei
pri din proituri. *stel de acorduri includ (i crearea de rezerve strategice
pentru prote1area diversitii biologice.
:.?. C)%+orii d *on'rv)r ) '$*ii!or
Mult vreme' naturali(tii au luat 7n considerare acele specii care erau
rare' ori prezentau o valoare biogeograic deosebit' c2iar (i una
sentimental. *(a s;au declarat Qmonumente ale naturiiP' a(a s;au constituit
rezervaiile (tiiniice (i naturale (i' tot a(a' s;au elaborat primele Qliste ro(ii
K
123
sau Qcri ro(iiK (i s;a nscut 'o&o!o+i) - ,%iin(3 ) *on'rv3rii
1iodivr'i%3(ii.
4entru a evidenia' 7n scopul conservrii' statutul speciilor rare' ?<%&
a stabilit 6/ *)%+orii d *on'rv)r.
1.$ E2%in*%3. : specie #sau alt taxon' ca subspecie (i varietate$ despre
care se (tie c nu mai exist. 4rin cercetri repetate (i minuioase eectuate 7n
areale 7n care specia a ost gsit anterior (i 7n alte situri posibile nu s;a reu(it
regsirea ei
..5 Di'$3ru%3 din '3!13%i*i. ,pecia exist doar cultivat' 7n
captivitate sau ca populatii naturalizate 7n aara 2abitatului natural. %ercetrile 7n
(irurile cunoscute nu au reu(it s regseasca specia.
C.5 In $ri*o! i-inn%. ,pecii care prezint un risc extrem de ridicat de a
disprea din slbticie 7n viitorul imediat. <n interes aparte prezint speciile al
cror numr de indivizi s;a redus p=n la la punctul 7n care supravieuirea lor este
improbabil dac tendina de descre(tere continu.
G.5 In $ri*o!. ,pecii care prezint riscul de a disprea 7n viitor' iar pe
termen mediu pot i incluse 7n categoria 3.
?.5 Vu!nr)1i!3. ,pecii cu riscul de a disprea 7n viitor. 4e termen mediu
specia poate deveni 7n pericol.
<.5 D$ndn%3 d *on'rv)r. &u este ameninat 7n prezent' dar este
dependent de un program de conservare' r de care ar deveni ameninat cu
dispariia
:.5 A$ro)$ )-nin()%3. ,pecia este aproape de a i considerat
vulnerabil' dar nu este 7nc considerat ameninat.
M.5 In'ufi*in% *uno'*u%3. ,pecia nu este considerat aproape
ameninat sau ameninat deoarece nu sunt date suiciente pentru a putea ace
o evaluare.
124
0.5 Dfi*in(3 d d)%. "atele existente sunt inexacte sau insuiciente pentru
a determina riscul de a disprea al speciei. ?n multe cazuri' speciile nu au ost
vzute de ani sau zeci de ani deoarece nici un biolog nu a 7ncercat s le caute.
,unt necesare mai multe inormaii 7nainte ca specia s ie 7ncadrat 7ntr;o
categorie ameninat.
6/. Nv)!u)%3. ,pecia nu a ost 7nc evaluat pentru a i 7ncadrat 7ntr;o
categorie ?<%&.
?n scopul impunerii restriciilor legale care 7nsoesc aceste categorii (i a
implicaiilor inanciare ce rezult pentru proprietarii de terenuri' corporaii'
guverne etc' a trebuit s ie lmurit deiniia iecrei categorii. ?n 600G8 IUCN
a realizat un nou 'i'%- d *!)'ifi*)r ) '$*ii!or pe trei niveluri' bazat pe
posibilitatea extinciei' elabor=nd deiniii (i 7ndrumri 7mbuntite cu evaluri
cantitative.
1. S$*ii )-nin()% 9n f)&3 *ri%i*3E au o probabilitate de !BF sau mai
mare de a disprea 7n 1B ani sau 3 generaii dac au o durat de via mai mare.
..5 S$*ii )-nin()%E au o probabilitate de cca 2BF de a disprea 7n 2B
de ani sau ! generaii.
C.5 S$*ii vu!nr)1i!E au o probabilitate de cca 1BF de a disprea 7n 1BB
ani.
4entru 9n*)dr)r) uni '$*ii 9n un) din )*'% *)%+orii este necesar
existena uneia dintre urmtoarele inormaiiE
1. declin observabil 7n numrul de indiviziG
2. mrimea arealului geograic ocupat de specii (i numrul populaiilorG
3. numrul total de indivizi vii (i numrul de indivizi ertiliG
4. declinul prognozat a(teptat 7n numrul indivizilor' dac continu
tendinele demograice curente sau distrugerea 2abitatuluiG
12!
!. probabilitatea ca specia s dispar 7ntr;un anumit numr de ani sau
generaii.
*ceste criterii cantitative de stabilire a gradului de ameninare se bazeaz
pe )n)!i&) vi)1i!i%3(ii $o$u!)(ii!or (i se concentreaz 7n special pe tendinele
demograice ale speciei (i condiiile de 2abitat
"e exemplu' o '$*i *ri%i*3 prezint cel putin una din urmtoarele
caracteristiciE -3ri-) $o$u!)(ii este mai mic de 2!B de indivizi sau are
mai puin de !B de indivizi reproductivi.
"e asemenea' speciile pot atinge un stadiu critic prin r'%r@n+r)
)r)!u!ui #de exemplu pentru speciile de talie mare mai putin de 1BB @m
2
7ntr;o singur locatie$ pierderea 2abitatului observat sau prognozat' un
dezec2ilibru ecologic sau exploatarea comercial. Ev)!u)r)
vu!nr)1i!i%3(ii $ 1)&) $irdrii 7)1i%)%u!ui se poate realiza mai ales 7n
cazul '$*ii!or ) *3ror 1io!o+i '% $u(in *uno'*u%3. ?n aceast categorie
pot i 7ncadrate multe specii de in'*% %ro$i*)!' care pot i declarate ca
ameninate dac 2abitatul lor este distrus.
Nou! 'i'%- d *!)'ifi*)r este )v)n%)>o' pentru c oer o metod
standard' cantitativ' pe baza careia deciziile pot i revzute (i evaluate de
ali cercettori 7n uncie de *ri%rii! *)n%i%)%iv (i orice inormaie
disponibil. In*)dr)r) unei specii poate i realizat (i )r1i%r)r' 7n cazul
7n care decizia luat cu d)% in'ufi*in%G *o!*%)r) d)%!or necesare
pentru aceast abordare implic *o'%uri $r) -)ri (i timp 7ndelungat'
neiind viabil 7n special 7n rile 7n curs de dezvoltare sau 7n situaii de tete.
?n ciuda acestor limitri' noul sistem de clasiicare a speciilor prezint o
7mbuntire evident (i va a1uta 7n 7ncercrile de a prote1a speciile. Cotu(i'
cea mai discutat categorie este cea a speciilor extincte deoarece
12.
recomandarea ca aici s se includ speciile despre care nu avem nici un
dubiu rezonabil c au disprut' este imposibil de aplicat.
Folosind categoriile ?<%&' a evaluat (i descris ca amenintate aproape
.B.BBB specii vegetale (i !.BBB specii animale 7n seria /istelor -o(ii #?<%&'
199B' 199.$. Marea ma1oritate a speciilor de pe aceste liste sunt plante'
relect=nd tendina de a declara ca ameninate '$*ii! d $!)n% *u
7)1i%)%u! d'%ru*%ur)%.
,istemul ?<%& a ost aplicat unor )r)! +o+r)fi* (i unor
grupuri de specii' ca mod de a evidenia prioritile de conservare.
M)-ifr! prezint un +r)d -)i -)r d )-nin()r d*@% $3'3ri!.
%entrele regionale de culegere a datelor sunt 7ntreinute de sute de
persoane (i sunt consultate de 2BB.BBB ori pe an pentru inormaii care s
a1ute 7n eorturile de prote1are a speciilor 7n pericol' evalurilor impactului
asupra mediului' cercetrii (tiiniice (i lurii deciziilor cu privire la
utilizarea terenurilor. Or+)ni&)r) uni v)'% *)n%i%3(i d infor-)(ii
u%i! *on'rv3rii este o activitate *o'%i'i%o)r (i intensiv' dar este o
component 'n(i)!3 7n eorturile de conservare. Crebuie s (tim ce specii
(i comuniti biologice sunt 7n pericol (i unde apar pentru a le putea prote1a.
?n -om=nia' de(i au ost realizate Li'%) ro,i ) $!)n%!or 'u$rio)r
#1994$ (i C)r%) ro,i ) vr%r1r)%!or #2BBB$' nu exist msuri legislative
care s le ac aplicabile.
"in totalul de 3.3BB de specii' 7n Li'%) ro,i ) $!)n%!or 'u$rio)r
din Ro-@ni) sunt incluse .C $!)n% d*!)r)% -onu-n% )! n)%urii' 34
extincte' 39 periclitate' 131 vulnerabile (i 12!3 rare. "e asemenea au ost
identiicai 66/ %)2oni nd-i*i #.9 specii (i 41 subspecii$ pentru
-om=nia #ex. garoia 4ietrei %raiului ; 'iant.us callizonus ; endemic
123
pentru Munii 4iatra %raiului' -ndr(ala leitomentosa' endemism pentru
Munii -odnei etc$.
%entre de aun endemic au ost identiicate 7n munii -aru' Fgra('
4ar=ng (i )i2or. ?n anul 2BBB Ministerul *pelor' 4durilor (i 4roteciei
Mediului a inanat realizarea C3r(ii ro,ii ) vr%1r)%!or din Ro-@ni). *u
ost identiicate 3B3 vertebrate din care !! periclitate' .9 vulnerabile (i 24
rare' cea mai mare pondere av=nd;o psrile (i mamierele.
:.<. Pro%*(i) !+)!3 ) '$*ii!or
"up identiicarea speciilor care au nevoie de protecie' pot i adoptate
legi sau convenii care s implementeze msurile de conservare. /egile
naionale prote1eaz speciile 7n interiorul statelor' 7n timp ce acordurile
internaionale legiereaz 7n special comerul 7ntre state cu aceste specii.
:.<.6. L+i'!)(ii n)(ion)!
?n cea mai mare parte a lumii moderne' guvernele (i organizaiile
conservaioniste naionale 1oac un rol primordial 7n protecia biodiversitii
la toate nivelurile.
L+i n)(ion)! sunt adoptate pentru a declara )rii $ro%>)%' pentru a
legiera activiti ca $'*ui%u!8 dfri,)r) $3duri!or (i $3,un)%u! (i
pentru a !i-i%) $o!u)r) aerului (i apei. Tr)%)%! in%rn)(ion)! care se
reer la *o-r(u! *u '$*ii! 9n $ri*o! sunt i-$!-n%)% !) niv!
n)(ion)! (i aplicate la rontiere. Multe legi naionale sunt concentrate pe
conservarea speciilor. Eiciena cu care sunt aplicate aceste legi
demonstreaz 2otr=rea naiunilor de a;(i prote1a resursele naturale (i
cetenii. >n multe state este recunoscut aptul c meninerea sntii
mediului (i prote1area speciilor sunt 7n legtur direct cu sntatea
oamenilor.
125
Modul de abordare a problemei diversitii biologice dier de la o ar
la alta. *stel' cele 1! state membre mai vec2i ale <niunii Europene' au la
baza programelor de protecie a speciilor conveniile internaionale cum
sunt "onvenia asupra comerului internaional cu specii aflate n pericol ;
%?CE, (i "onvenia asupra diversitii biologice. >n plus' aceste state au
promulgat reglementri (i directive pentru protecia diversitii biologice'
precum $irectiva %srilor' care prevede ca rile membre trebuie s
$ro%>& ,i '3 *on'rv 7)1i%)%! $3'3ri!or' 7n special a celor
migratoare (i a celor care cuibresc 7n Europa sau Dir*%iv) P)1i%)% care
are 7n vedere '%)1i!ir) uni r(! uro$n d )rii $ro%>)% #&'!(&
)***.
Qn S.U.A.' principalele acte normative care prote1eaz speciile sunt
+egea speciilor n pericol din 1933 (i +egea proteciei mamiferelor
marine. %onorm deiniiei din lege' speciile pe cale de dispariie sunt cele
ameninate cu extincia' ca rezultat al )*%ivi%3(ii )n%ro$i* sau din cauze
naturale' 7n totalitate sau doar o parte a populaiei lorG speciile ameninate
sunt cele care este posibil ca 7n viitorul apropiat s devin specii pe cale de
dispariie. 4e l=ng declarare este necesar un $!)n d rf)*r $n%ru
fi*)r '$*i din !i'%3' incluz=nd conservarea' reacerea 2abitatului (i un
management activ al speciilor. Mai mult de 1.1BB de specii din ,.<.*. (i
peste !!B de specii din 7ntreaga lume sunt incluse pe aceast list. /a ora
actual' circa 4 BBB de specii sunt canditate la un loc pe list' 7ns probabil
c unele vor disprea 7nainte de a i introduse. "e asemenea legea
7mpiedic persoanele private' oamenii de aaceri (i guvernele locale s
pre1udicieze speciile de pe list (i in%r&i* ori* f! d *o-r( cu ele.
129
"eoarece legea prote1eaz ecosistemele 7n care vieuiesc speciile pe
cale de dispariie' )u fo'% $ro%>)% 7n acela(i timp *o-uni%3(i 1io!o+i*
9n%r+i (i mii de alte specii.
%u toate c rezultatul a ost protectia a mii de specii' o analiz atent
aduce 7n prim plan o serie de dfi*in(. /ista speciilor prote1ate nu este
at=t de cuprinztoare c=t ar trebui s ie (i nu )*o$r3 neaprat acele
'$*ii sau grupuri caracterizate printr;un +r)d -)r d ri'* d 2%in*(i.
%ea mai mare parte a speciilor listate 7n lege sunt $!)n% ,i vr%1r)%' 7n
ciuda aptului c cele -)i nu-ro)' sunt speciile de nvr%1r)%.
Evident' sunt necesare for%uri mari pentru a studia numeroasele grupe de
nevertebrate (i pentru a extinde lista cu specii 7n pericol.
4rotecia oerit speciilor incluse pe lista este at=t de puternic 7nc=t deseori
o)-nii d )f)*ri interesai militeaz 9-$o%riv) in%rodu*rii $ !i'%3 )
'$*ii!or din zona lor de activitate. <nul din motivele pentru care exist acest
curent este acela c rf)*r) '$*ii!or p=n la un punct 7n care se pot '*o)% d
$ !i'%3 este extrem de difi*i!3.
Difi*u!%3(i! legate de implementarea planurilor de reacere a speciilor
sunt deseori nu de n)%ur3 biologic' ci $o!i%i*38 )d-ini'%r)%iv3 (i nu 7n ultimul
r=nd fin)n*i)r3.
?nteresele legate de implicaiile /egii speciilor 7n pericol au determinat
adesea organizaiile oamenilor de aaceri' grupurile de cercettori (i guvernul
,.<.*. s dezvolte o orm de comprompromis respectiv %lanul de "onservare a
,abitatelor' care 7mpac conservarea cu interesele de aaceri. <n astel de plan
include comunitile de %ufi,uri !i%or)! 2rofi! din 'udu! C)!ifornii' care
cuprind 1BB de specii rare' ameninate sau 7n pericol. "up dispute care au durat
mai muli ani asupra acestei specii valoroase' ermierii' organizaiile de mediu (i
ageniile guvernamentale au cut un compromis prin care sunt $ro%>)% *!
13B
-)i i-$or%)n% *o-uni%3(i n)%ur)!' dar sunt $r-i' 7n continuare
)*%ivi%3(i *ono-i* 9n 'i%uri! -)i $u(in i-$or%)n%. 4lanul de conservare
negociat acoper 1.B.BBB 2a de 2abitat' incluz=nd !B de ora(e' ! districte (i
c=teva baze militare. %2iar dac nu este perect acest plan constituie cel puin o
7ncercare care va sta la 1)&) noii +nr)%ii d $!)nuri d *on'rv)r' axate pe
conservarea unor specii' ecosisteme sau comuniti extinse peste o regiune
geograic' care include multe utiliti' proprieti (i 1urisdicii. ?n acest caz'
ca (i 7n altele' rezultatul este un *o-$ro-i' prin care )*%ivi%3(i! *ono-i*
*on%inu3' dar pltesc un $r( -)i -)r pentru a 'u$or%) ,i )*%ivi%3(i! d
*on'rv)r.
:.<... A*orduri in%rn)(ion)!
%onveniile internaionale sunt olosite pentru a prote1a speciile (i
2abitatele cele mai importante. %ooperarea internaional este o cerin absolut
necesar' cel puin din c=teva motive.
>n primul r=nd' '$*ii! nu (in ')-) d +r)ni(! '%)%)!' -i+r@nd
regulat dintr;o regiune 7n alta.
>n al doilea r=nd' *o-r(u! in%rn)(ion)! cu produse biologice poate
conduce la 'u$r)2$!o)%)r) '$*ii!or pentru a acoperi cererea. Con%ro!u! (i
managementul *o-r(u!ui trebuie realizat 7n cele dou puncte ; de 2$or% (i de
i-$or%.
>n al treilea r=nd' 1nfi*ii! divr'i%3(ii 1io!o+i* sunt de i-$or%)n(3
in%rn)(ion)!3. [rile dezvoltate din zona temperat care beneiciaz de pe urma
diversitii biologice din zona tropical ar trebui s ie dispuse s a1ute rile mai
puin dezvoltate pentru a putea conserva aceast biodiversitate.
Multe din problemele care amenin speciile (i ecosistemele au
di-n'iun in%rn)(ion)!3 (i necesit pentru rezolvare cooperare 7ntre state.
*semenea ameninri se reer la $'*ui%u! ,i v@n)%u! 2*'iv' $o!u)r)
131
)%-o'fri8 $!oi! )*id8 $o!u)r) !)*uri!or8 r@uri!or ,i o*)n!or8
-odifi*)r) *!i-)%u!ui8 r)rfir) '%r)%u!ui d o&on.
,ingurul tratat mai important pentru protecia speciilor la nivel internaional
este "onvenia cu privire la comerul internaional cu specii n pericol
#%?CE,$' lansat 7n anul 60:C sub auspiciile 4rogramului &aiunilor <nite pentru
Mediu #<&E4$. *cest tratat a ost '-n)% de mai mult de 6./ d '%)% (i
stabile(te !i'% *u '$*ii! a cror *o-r*i)!i&)r necesita un *on%ro! '%ri*%' rile
membre consimind s;(i reduc importul (i exploatarea distructiv a speciilor
menionate 7n tratat.
An2) I cuprinde <:? d '$*ii )ni-)! ,i v+%)! a cror
*o-r*i)!i&)r este in%r&i'3' iar An2) II include circa C :// d )ni-)! ,i
.6 /// d $!)n% a cror *o-r*i)!i&)r in%rn)(ion)!3 este -oni%ori&)%3 7n
mod curent.
"intre $!)n%' *nexele ? (i ?? cuprind specii importante cum ar i
or7id!8 *i*)d)%!8 *)*%u,ii8 $!)n%! *)rnivor ,i fri+i! )r1or'*n%.
"intre )ni-)! putem meniona $)$)+)!ii8 f!in! -)ri8 1)!n!8 ('%o)'!
-)rin8 ('%o)'! %r'%r8 rino*rii8 ur,ii8 $ri-)%!' 7n general speciile
colectate pentru a deveni animale de companie' pentru grdini zoologice' acvarii'
pentru blnuri' piele (i alte produse comercializabile.
Tr)%)%! in%rn)(ion)!' cum ar i %?CE, in%r3 9n vi+o)r atunci
c=nd o ar r)%ifi*3 %r)%)%u! (i adopt prevederile lui' 7nclcarea
reprezent=nd un act supus legilor internaionale. : dat ce prevederile
%?CE, sunt adoptate de o ar' poliia' inspectorii vamali' agenii
guvernamentali pot aresta (i acuza persoanele care posed sau
comercializeaz specii de pe lista %?CE,. *sistena te2nic cu privire la
implementarea prevederilor tratatului este acordat (i rilor care nu au
aderat' de organizaii neguvernamentale. %el mai notabil succes al acestui
132
tratat a ost 7nregistrat 7n 1959 7n cazul comerului cu ilde( care era cauza
declinului sever 7nregistrat de populaiile eleantului arican.
<n alt tratat internaional este "onvenia pentru conservarea
speciilor migratoare #%onvenia de la )erna$' semnat 7n 60:0' care
are ca obiectiv principal speciile de psri. *ceast convenie este un
instrument *o-$!-n%)r *onvn(ii CITES' (i 7ncura1eaz eorturile
internaionale de a conserva speciile de psri care migreaz peste
graniele statale (i avorizeaz contactele regionale 7n domenii precum
cercetarea' managementul speciilor etc. %u toate acestea exist c=teva
probleme legate de aceast convenie deoarece do)r G? d '%)% )u
r)%ifi*)%-o' iar 1u+%u! '3u este oarte !i-i%)%. "e asemenea aceast
convenie nu $ro%>)&3 ,i )!% '$*ii -i+r)%o)r cum sunt
-)-ifr! -)rin ,i $,%ii.
*lte tratate internaionale pentru protecia speciilor suntE
"onvenia pentru conservarea resurselor marine din &ntarctica-
"onvenia internaional pentru reglementarea pescuitului
balenelor- "onvenia internaional pentru protecia psrilor .i
"onvenia /enelu pentru v0natul .i protecia psrilor- "onvenia
internaional cu privire la tonul din &tlantic.
*cestora li se adaug diverse )*orduri r+ion)! care
prote1eaz grupe de animale precumE crevei' raci' crabi' somoni'
lilieci etc. : !)%ur3 n+)%iv3 a acestor tratate este aceea c ratiicarea
lor este un act voluntar' (3ri! av=nd !i1r%)%) de a se r%r)+ din
*onvn(i c=nd realizeaz c 7ndeplinirea condiiilor din acest tratat
este prea diicil (i nu rspunde propriilor interese. *cest deect a ost
evident atunci c=nd un numr de ri au decis s nu in seama de
interdiciile impuse de Co-i'i) $n%ru $'*ui%u! 1)!n!or. 4entru
133
aplicarea prevederilor tratatelor (i acuzarea celor vinovai de
nerespectarea lor este nevoie de o campanie puternic pentru
convingerea (i atragerea opiniei publice.
%apitolul 5
CONSERVAREA #IODIVERSITII LA NIVEL DE
COMUNITATE #IOLOGIC I RECONSTRUCIA
ECOLOGIC
4rote1area 2abitatelor unor comuniti biologice sntoase' intacte'
este cel mai fi*in% -od d ) $r&rv) per ansamblu divr'i%)%)
1io!o+i*3. <nii cercettori ar putea argumenta c2iar c este ultima soluie de
conservare a speciilor' deoarece nu deinem resursele (i cuno(tinele
necesare pentru a menine 7n captivitate dec=t o mic parte a acestora. >n
general sunt recunoscute ca iind $)%ru -i>!o)* d $r&rv)r a
comunitilor biologiceE
; crearea ariilor prote1ateG
; managementul eectiv al acestor zoneG
; implementarea msurilor de conservare 7n aara ariilor prote1ateG
; restaurarea comunitilor biologice din 2abitatele degradate.
Exist *)%+orii difri% de comuniti biologice' d !) n)f*%)% de activitile
umane' cum ar i cele de pe fundu! o*)n!or sau din *! -)i i&o!)% &on )!
$3durii %ro$i*)! u-d' p=n la $u%rni* -odifi*)% de activitatea uman
#terenurile agricole' ora(ele' lacurile artiiciale' zonele industriale$. ?n cele mai izolate
regiuni ale Cerrei' inf!un() u-)n3 este resimit prin *r,%r) niv!u!ui CO
.
' poluarea
134
c2imic sau prin colectarea produselor naturale de importan economic. ,imilar' c2iar
(i 7n cele mai modiicate medii exist adesea reminiscene ale biotei iniiale.
P)1i%)%! cu un niv! d )f*%)r in%r-di)r prezint unele din cele mai
interesante provocri (i oportuniti pentru conservarea diversitii biologice' deoarece
ele o*u$3 )rii 2%in'.
*tunci c=nd este creat o )ri $ro%>)%3' trebuie a1uns la un *o-$ro-i' 7ntre
$ro%>)r) divr'i%3(ii 1io!o+i*' uncionarea ecosistemelor (i satisacerea nvoi!or d
r'ur' imediate (i pe termen lung ale *o-uni%3(i!or umane locale (i a guvernelor
naionale.
M.6. Arii! $ro%>)%
C! -)i i-$or%)n% $)' 9n *on'rv)r) *o-uni%3(i!or 1io!o+i* 7l reprezint crearea
pe cale legislativ a )rii!or $ro%>)%. *plicarea legislaiei (i crearea de arii prote1ate nu
)'i+ur3 9n %o%)!i%)% $r&rv)r) divr'i%3(ii 1io!o+i*' dar reprezint totu(i un
important punct de plecare 7n aceast aciune.
*riile prote1ate $o% fi *r)% printr;o varietate de modaliti' dou din cele mai
obi(nuitei mecanisme iind )*(iun) +uvrn)-n%)!3 #adesea la nivel naional' dar (i la
nivel regional sau local$ (i *u-$3r)r) d %rnuri de ctre persoane private sau
organizaii implicate 7n activiti de conservare.
Guvrn! $o% d!i-i%) %rnuri care s ie olosite ca arii prote1ate (i pot
promulga legi ce permit anumite grade de utilizare economic a resurselor si
2abitatelor. Multe arii prote1ate au ost create de organizaii de conservare private.
<n model ce devine oarte utilizat este acela al $)r%nri)%!or 9n%r +uvrnu!
uni (3ri 9n *ur' d d&vo!%)r (i or+)ni&)(ii *on'rv)(ioni'%' 13n*i -u!%in)(ion)!
sau +uvrn )! unor (3ri d&vo!%)%. ?n astel de parteneriate' organizaiile
conservaioniste urnizeaz de obic ondurile' instruirea' experiena (tiiniic (i
managerial pentru asistarea rii 7n curs #dezvoltare 7n crearea unor noi arii prote1ate.
A*'% %i$ d $)r%nri)% este 7n *r,%r datorit noilor ci de inanare oerite de
13!
+lobal Environmental FacilitY #+EF$' creat de )anca Mondial (i de ageniile
:rganizaiei &aiunilor <nite.
M.6.6. C!)'ifi*)r) )rii!or $ro%>)%
P $!)n -ondi)! exist 1B categorii de arii prote1ate #conorm
clasiicrii cute de <niunea ?nternaional pentru %onservarea &aturii ;
?<%&$E rezervaii (tiintiice sau rezervaii integrate' parcuri naionale'
monumente ale naturii' rezervaii de conservare a naturii' peisa1e marine sau
terestre prote1ate' rezervaii de resurse naturale' regiuni biologice naturale (i
rezervaii antropologice' regiuni naturale amena1ate petru utilizari multiple'
rezervaii ale bioserei. /a aceste zece categorii ?<%& a mai admis o
categorie special numit -*M,*- sau zone umede de importan
internaional #mla(tini' pduri de mangrove' delte etc.$. "e la noi din ar'
7n aceast categorie este inclus doar "elta "unrii.
E5. :ezera+ii ,tiin+ifice sau rezervaii inte"rale1 cele destinate exclusiv
cercetrii (i 7n care accesul este permis doar cu aprobarea orului (tiiniic
tutelar #7n cazul nostru' *cademia -om=n' prin %M&' respectiv consiliile
(tiiniice ale parcurilor naionale$G
EE.5 *arcuri na+ionale1 care includ supraee mari de uscat sauH (i de
ape' 7n cadrul crora ecosistemele se al 7ntr;un stadiu natural sau
cvasinatural (i care cuprind una sau mai multe arii cu statut de
rezervaie integral. El e sunt destinate cercetrii (tiiniice' instruirii
(i educaiei populaiei' i ar structura lor trebuie s cuprind minim trei
zoneE
Mde protecie integralG
MtamponG
Mprepare.
13.
Fiecare parc naional trebuie s aib un consiliu de administraie (i un
consiliu (tiiniic' organisme care gestioneaz complexitatea problemelor
administrativ;inanciare. educaionale' promoionale' restaurative (i
(tiiniiceG
EEE.5 3onumente ale naturii1 7n care sunt incluse supraee mai mici de 1H4
2a' enomene geomorologice deosebite (.a.G
EC.5 :ezera+ii de conserare a naturii sunt' 7n apt' ostele rezervaii
naturale de tip botanic' zoologic' geologic (i geomorologic' paleontologic'
speologic' limnologic etcG
C.5 *eisa#e marine sau terestre prote1ate' 7n care se includ (i ostele
parcuri naturaleG
CE..5 :ezera+ii ele resurse naturale1 desemn=nd zone 7ntinse' puin sau
deloc locuite' puin studiate (i ale cror resurse pot i' parial' exploatate
numai dup terminarea studiului integralG
CEE.5 :e"iuni !iolo"ice naturale ,i rezera+ii antropolo"ice1 7n care se
includ regiuni de 7ntinderi variabile' izolate (i 7n care se urmre(te (i
conservarea diversitii culturaleG
CEEE.5:e"iuni naturale amena#ate pentru utilizri multiple1 o categorie
care 7nc nu exist 7n realitate (i 7n care se are 7n vedere posibilitatea
armonizrii proteciei cu dezvoltareaG
EK.5 :ezera+ii ale !iosferei1 parte component a patrimoniului natural
mondial' se pot constitui pornind de la categoriile ?' ?? sau ?V' dar
autenticitatea (i originalitatea trebuie s primeze' iar zonele structurale
trebuie s aib 7n plus a de 11 (i o zon de restaurareG
K.5 &unuri ale patrimoniului mondial pot i considerate obiectivele cu
valoare de unicat (i cu un numr important de specii di n categoriile
sozologice C: (i 9$.
133
Qn ()r) no)'%r3 mi(carea de ocrotire a mediului are de1a o tradiie de
circa un secol. >n continuare vor i punctate siturile conservate la noi.
6.5 R&rv)(ii! ,%iin(ifi* ')u r&rv)(ii! n)%ur)! in%+r)% 7n care nu
se intervine 7n nici un el 7n des(urarea proceselor naturale' scopul urmrit
iind de conservare (i studiere a speciilor. Ele aparin statului (i sunt supuse
controlului (i proteciei acestuia. ,unt arii J total 7nc2ise K. /a noi 7n ar'
ariile prote1ate din aceast categorie sunt reprezentate de 4arcul &aional
-etezat' "elta "unrii (i 4arcul -odna.
..5 P)r*uri! n)(ion)! includ supraee mari de uscat sauH(i ape' 7n
cadrul crora ecosistemele se al 7ntr;un stadiu natural (i cvasinatural (i
care cuprind una sau mai multe arii cu statut rezervaie integral. >n aceste
arii sunt excluse exploatrile economice' iar vizitarea lor este autorizat 7n
scopuri educative' de recreere sau culturale. <neori' pe aceste supraee sunt
admise mici a(ezri. >n -om=nia exist 13 parcuri naionale #"elta "unrii
care 7ndepline(te condiiile unui parc naional' "omogled;Valea %ernei'
-etezat' Munii -odnei' %ea2lu' %limani' 4iatra %raiului etc.
C.5 Monu-n% )! n)%urii sunt incluse elemente naturale unice
#pe(teri' situri ar2eologice' supraee cu o anumit lor (i aun$' de o
valoare excepional' care sunt prote1ate. *cestea sunt reprezentate de
pe(teri' vulcani' dune' zone slbatice 7mpdurite etc. Ele sunt accesibile
publicului dar trebuie atent gestionate.
G.5 R&rv)(ii d *on'rv)r ) n)%urii. 4r&rv)(ii n)%ur)! diri>)%5
sunt anumite supraee de teren' care permit meninerea 7n stare bun a
aunei sedentare sau migratorii (i a lorei. >n aceste areale se poate interveni
pentru asigurarea condiiilor de trai pentru speciile prote1ate. ExempleE
4oiana &arciselor de la Fgra(' rezervaia ,cria;)elioara etc.
135
?.5 P)r*uri! n)%ur)! 7n sunt 7n numr de . dintre care amintimE
4orile de Fier' *puseni' )ucegi.
<. R&rv)(ii )! 1io'fri constituie areale prote1ate pe plan
internaional' prin intermediul lor iind demonstrat valoarea principiilor de
conservare a a umanitii. *ici se realizeaz cercetri undamentale (i are loc
monitorizarea 7ntregii activiti din bioser. >n rezervaiile bioserei' pe
l=ng cercetare (i supraveg2ere' se des(oar aciuni complexe de educaie'
ormare (i demonstraie. -ezervaiile bioserei au luat na(tere prin
programul <&E,%: 7nc din 1954 #cuprinde peste 3BB de teritorii$. ,tatutul
acesta a ost acordat (i "eltei "unrii' din anul 1992.
:. #unuri d $)%ri-oniu in%rn)(ion)! au ost desemnate o serie de
obiective naturale' istorice' culturale etc. din toat lumea. /a noi 7n ar
amintimE mnstirile din )ucovina' Mnstirea 6urezi' "elta "unrii etc.
M.6... Si%u)(i) )*%u)!3 ) )rii!or $ro%>)% 2i'%n%
4=n 7n anul 1995 au ost declarate 7n 7ntreaga lume circa G ?// d )rii '%ri*%
$ro%>)% #categoriile ?<%& ? ; ???$' acoperind !BB milioane de 2ectare' ? M00 d )rii
$)r(i)! $ro%>)% #categoriile ?<%& ?V ; V?$ 7nsum=nd 345 milioane de 2ectare. "e(i
valorile par impresionante' ponderea lor reprezint doar 7n 1ur de <= din 'u$r)f)()
*on%inn%!or Trri. C)%+orii! '%ri*% $ro%>)% ale rezervaiilor (tiiniice'
parcurilor naionale (i monumentelor naturii dein doar G= din 'u$r)f)() %r'%r3.
,upraaa ariilor prote1ate v)ri)&3 considerabil ca mrime d !) o ()r3 !) )!%)'
av=nd ponderi importante 7n state ca +ermania #2!F$' *ustria #2!F$' Marea )ritanie
#19F$' (i surprinztor de mici 7n altele' cum ar i +recia #B'5F$' Curcia #B'3F$' etc. /a
nivel mondial' *) -)i -)r )ri $ro%>)%3 se gse(te 7n Gron!)nd) av=nd o
supraa de circa 93 milioane de 2ectare.
139
?n Ro-@ni) supraaa ocupat de arii prote1ate este de circa 1'.. milioane
2ectare reprezent=nd : = din 'u$r)f)() (3ri. %ea mai mare parte din supraaa
prote1at #0.=$ revine $)r*uri!or n)(ion)!' $)r*uri!or n)%ur)! ,i r&rv)(ii
1io'fri D!%) Dun3rii. ?n aara acestor supraee sunt inclu(i 7n categoria ariilor
prote1ate (i 6MG F- din r@uri! in%rio)r' importante pentru protecia unor specii de
pe(ti ameninate sau rare #de exemplu' lostria' aspretele' pstrvul indigen$.
4onderea cea mai ridicat din totalul ariilor prote1ate din -om=nia se
7nregistreaz 7n '$)(iu! -on%)n *)r$)%i*' unde se 7nt=lnesc (i cele mai 7ntinse
supraee alate sub regim de protecie.
%irele prezentate sunt aproximative deoarece uneori legile din domeniul ariilor
prote1ate nu sunt aplicate. >n practic sunt prote1ate doar sectoare din aceste spaii' o mare
parte iind olosite ca arii cu utilizri multiple. -egula se aplic (i 7n cazul rii
noastre' unde de(i nu-3ru! d )rii $ro%>)% '% fo)r% ridi*)% #544 arii prote1ate' din
care 6M $)r*uri n)(ion)! ,i n)%ur)!$ supraeele care 1nfi*i)&3 f*%iv d $ro%*(i
sunt deosebit de rdu'.
?n vii%or' ariile prote1ate vor acoperi doar un -i* $ro*n% din 'u$r)f)() %r'%r3
#3;1BF sau u(or mai mare$ datorit *rri!or *r'*@nd d r'ur' ale societii
umane. %rearea de noi )rii $ro%>)% a ost in%n'3 7n perioada 60:/-60:?' declinul
7nregistrat ulterior iind probabil datorat lipsei de spaii disponibile pentru aceast
utilizare.
: mare parte din 2abitatele prote1ate sunt gestionate pentru producerea de
resurse. *stel' 7n -om=nia' o mare supraa din ariile prote1ate este gestionat de
R+i) N)(ion)!3 ) P3duri!or 7n regim de )ri $ro%>)%3 9n fond for'%ir.
Eorturile de *on'rv)r ) -diu!ui -)rin au rmas 7n urm a de conservarea
mediului terestru. 7n prezent' doar 6 = din mediul marin este inclus 7n arii prote1ate' de(i
./= din ! n*'i%3 $ro%*(i cu scopul de a controla declinul produciei de pe(te
exploatat 7n scopuri comerciale.
14B
Eorturile de $ro%>)r ) divr'i%3(ii 1io!o+i* -)rin au ost 7ngreunate de
difi*u!%)%) idn%ifi*3rii *o-uni%3(i!or 1io!o+i* r$r&n%)%iv' de migraia (i
dispersia speciilor marine. /a acestea se adaug o$o&i(i) unor *o-$)nii
determinat de interesele legate de pescuit' impactul ma1or al polurii marine (i
diicultatea 7nc2eierii de acorduri internaionale. Coate acestea au 7ncetinit (i mai mult
eorturile de creare a unor noi arii prote1ate marine.
>n ciuda tuturor diicultilor' comunitatea (tiiniic a identiicat *on'rv)r)
-diu!ui -)rin ca pe o $riori%)%' iind 7n derulare programe de criz pentru prote1area
diversitii biologice marine prin crearea de arii prote1ate marine. ?ntreaga lume au ost
create peste 6 C// d )rii $ro%>)% -)rin (i *o'%ir care totalizeaz 5BB BBB @m
2
.
Aumtate din aceast supraa este inclus 7n trei din cele mari arii prote1ate din
*ustralia' Ecuador (i 7n Marea &ordului.
>n privina mrimii ariei prote1ate' menionm c prote1area diversitii
biologice nu va depinde oarte mult prezervarea unor supraee 7ntinse de
2abitate comune c=t de in*!udr) r$r&n%)n(ii %u%uror %i$uri!or d
7)1i%)% 7ntr;un sistem de arii prote1ate.
*riile prote1ate bine selectate pot include multe' daca nu ma1oritatea
speciilor dintr;o ar. >n orice caz' vo!u(i) $ %r-n !un+ a multora dintre
speciile alate 7n aceste arii prote1ate r3-@n in*r%3. 4opulaiile a
numeroase specii pot i reduse 7ntr;o a(a msur 7nc=t destinul lor este
dispariia. >n consecin' 7n timp ce numrul de specii existente 7ntr;o arie
prote1at relativ nou este important ca indicator al potenialului acesteia'
v)!o)r) r)!3 este dat de $o'i1i!i%)%) d ) 'u'(in $ %r-n !un+
populaiile speciilor ocrotite. ?n aceast privin' -3ri-) )rii
$ro%>)% (i -odu! d )d-ini'%r)r al acesteia sunt !-n% *ri%i*' care
pot inluena eicacitatea ariei prote1ate.
141
M.6.C. S%)1i!ir) $riori%3(i!or $n%ru $ro%*(i
?ntr;o lume aglomerat (i cu surse de inanare limitate' trebuie
stabilite clar prioritile pentru conservarea diversitii biologice (i' cel
mai important' speciile care trebuie conservate. "e(i conservaioni(tii
promoveaz importana actual sau potenial a iecrei specii' zilnic se
pierd iremediabil plante (i animale. 7ntrebarea pe care trebuie s (i;o pun
orice om de (tiin este cum poate i limitat aceast pierdere de specii date
iind resursele umane (i inanciare disponibileT ?ntrebrile corelate ce ar
trebui adresate de cei care se ocupa de planiicarea conservrii suntE %e
trebuie prote1atT <nde trebuie prote1atT (i %um trebuie prote1atT.
"in cercetri rezult c trei criterii pot i olosite 7n stabilirea
prioritilor de conservare a speciilor (i comunitilor.
1. Uni*i%)%). : comunitate biologic reprezint o prioritate pentru
conservare dac este alctuit 7n special din specii nd-i* r)r' mai
mult dec=t dac cuprinde preponderent specii comune' larg rsp=ndite. :
specie este -)i v)!oro)'3 pentru conservare dac este taxonomic unic'
dac este uni*) '$*i din +nu! ')u f)-i!i) sa dec=t dac este membrul
unui gen cu specii multiple.
2. Pri*o!u! d 2%in*(i. ,peciile pe cale de dispariie prezint o
preocupare mai urgent dec=t speciile ce nu sunt ameninate cu dispariiaG
%omunitile biologice ameninate cu distrugerea iminent sunt de
asemenea o prioritate.
3. U%i!i%)%). ,peciile cu v)!o)r )*%u)!3 ')u $o%n(i)!3 pentru oameni
reprezint o $riori%)% d *on'rv)r -)i -)r dec=t speciile r un
interes economic evident. "e exemplu' speciile slbatice de +r@u' cu
posibiliti de utilizare 7n dezvoltarea unor varieti cultivate' reprezint o
142
prioritate de conservare mai mare dec=t speciile erbacee a cror importan
economic nu a ost determinat. Co-uni%3(i! 1io!o+i* *u v)!o)r
*ono-i*3 -)r' cum ar i zonele umede costiere' pot prezenta o prioritate
mai mare conservare dec=t comunitile mai puin valoroase' cum ar i
turi(urile xeroite.
Cuno),%r) '$*ii!or. *riile prote1ate pot i create pentru a conserva
doar unele specii. &umeroase arii prote1ate au ost create pentru a prote1a
D-+)f)un) *7)ri'-)%i*)O speciile vedet' cum ar i tigrii' care capteaz
atenia publicului' au valoare simbolic (i sunt importante pentru
*o%uri'-. *lte arii prote1ate au ost create pentru '$*ii indi*)%o)r
alate 7n pericol' a cror prezen d-on'%r)&3 '%)r) d ')no+n&3
a ecosistemelorG prote1area acestora avorizeaz=nd *on'rv)r) unor
*o-uni%3(i 9n%r+i' care pot i constituite din mii de alte specii ce stau la
baza proceselor din ecosisteme. "e exemplu' 7n ?ndia' 4roiectul QCigerP a
ost demarat 7n 1933 dup un recensm=nt care a evideniat c tigrul
bengal este 7n pericol iminent de disparitie. 4roiectul QCigerP a a1utat la
con(tientizarea publicului' obinerea de onduri (i elaborarea unor principii
pentru managementul ariilor prote1ate 7n ?ndia. %rearea a 15 arii prote1ate
7n cadrul 4roiectului QCigerP' coroborat cu 7nsprirea msurilor de
protecie' au 7ncetinit declinul rapid al numrului de tigrii (i degradarea
comunitii biologice 7n care triau.
?dentiicarea arealelor geograice prioritare pentru conservare este
primul pas 7n dezvoltarea planurilor de supravieuire pentru specii
individuale.
143
%unoa(terea comunitii (i a ecosistemelor. &umero(i speciali(ti
susin c \sistemele (i comunitile ar trebui s ie inta eorturilor de
conservare (i nu speciile.
%onservarea comunitilor biologice poate avoriza prezervarea mai
multor specii prin intermedierea autoreglrii' 7n timp ce salvarea speciilor;
int este mult mai diicil' costisitoare (i ineicient. %2eltuirea unei
anumite sume de bani pentru protecia (i managementul 2abitatelor poate
conduce la prezervarea mai multor specii pe termen lung dec=t c2eltuirea
acelea(i sume pentru eorturile intensive de salvare a unei specii
remarcabile. "e asemenea' rolul ecosistemului 7n prezervarea 2abitatului
oer adesea (i un puternic argument economic pentru aciune.
*riile prote1ate sunt adesea localizate astel 7nc=t s ie areale
reprezentative pentru mai multe tipuri de comuniti biologice. <n sit
reprezentativ include speciile (i condiiile de mediu caracteristice unor
comuniti biologice. "eterminarea regiunilor' rilor (i comunitilor
biologice ce beneiciaz de o conservare adecvat sau au o nevoie urgent
de protecie suplimentar este critic pentru conservarea diversitii
biologice. -esursele' cercetarea (i campaniile de inormare trebuie
direcionate ctre acele zone geograice care necesit protecie suplimentar.
*stel' regiunile geograice sunt evaluate pentru cunoa(terea procentului de
arii prote1ate' a ameninrilor la adresa diversitii biologice (i a necesitii
unor aciuni de conservare. *nalizele realizate p=n acum indic aptul c
prote1area sistemelor lacustre (i pa1i(tilor temperate se numar printre cele
mai importante activiti de conservare.
%entre de concentrare a biodiversitii. >n scopul stabilirii prioritilor
pentru conservare' Dorld %onservation Monitoring %entre' )irdlie
?nternational' %onservation ?nternational (i alte organizaii au 7ncercat s
144
identiice arealele c2eie din diversitate biologic' cu niveluri ridicate de
endemicitate sau sub imediata ameninare a dispariiei speciilor (i distrugerii
2abitatuluiE a(a;numitele Qpuncte ierbiniP ale prezervarii #ig. 2$.
<tiliz=nd aceste criterii' s;au identiicat 2! de puncte ierbinti pe
+lob care 7mpreun cuprind 44F din speciile de plante ale lumii' 25F
din speciile de pasari 3BF din speciile de mamiere' 35F din speciile de
reptile (i !4F din cele de amibieni pe doar 1'4F din supraaa total a
4m=ntului.
"eoarece aceste puncte ierbinti includ si specii ubicviste' rezult
c 7n spaiul lor sunt reprezentate dou treimi din vertebratele planetei
#cu excepia pe(tilor$. Multe dintre aceste puncte ierbini sunt 7n arealele
pdurii tropicale umede' cum ar i %oasta *tlantic a )raziliei' Ecuadorul
de vest' *merica %entral' pdurea din +uineea ;*rica de Vest etc.
*realele unor insule se gsesc de asemenea printre aceste puncte
ierbini' incluz=nd aici regiunea %araibelor' Madagascar' ,ri /an@a'
unele regiuni din Malaezia (i ?ndonezia' Filipinele' &oua %aledonie'
&oua 8eeland etc.
4uncte ierbini se gsesc (i 7n arealele sezonier secetoase din zona
temperat' cum ar i )azinul Mrii Mediterane' regiunea %aliorniei'
regiunea %aucazului' sud;vestul *ustraliei etc.
14!
Fig.2.a. a ; cincisprezece puncte fier!in+i din pdurea tropical umed' cu o rat 7nalt rat de
endemicitate (i cu specii ce sunt ameninate cu dispariia. *realele circulare includ zone insulareE %araibe'
Madagascar (i insulele din :ceanul ?ndian etc. -egiunea 4olineziaHMicronezia cuprinde (i un numr mare
de insule paciice' inclusiv ar2ipelagul 6aLaii' insulele Fu1i' ,amoa' 4olinezia Francez (i Marianele.
/iterele indic regiunile tropicale neaectate de intervenia umanE , ;*merica de ,ud' % ; bazinul %ongo
(i &oua +uineeE ! zece puncte fier!in+i din alte tipuri de ecosisteme. *realul circular include
)azinul Mediteranean
"e asemenea au ost incluse 7n categoria punctelor ierbini
$3duri! %ro$i*)! u'*)% (i ')v)n! din unele zone ale )raziliei'
munii din estul XenYei (i Canzaniei' *nzii tropicali (i munii din centrul
(i sudul %2inei. /ista acestor puncte ierbini poate continua.
?n Ro-@ni)' astel de puncte ierbini pentru speciile ameninate
pot i considerate Lun*) ,i D!%) Dun3rii.
14.
: alt abordare a ost identiicarea dintr;un total de peste 23B
de ri' a 6: (3ri *u 1iodivr'i%)% ridi*)%3' care 7mpreun 9n+!o1)&3
</-:/= din divr'i%)%) 1io!o+i*3 ) !u-iiE ,.<.*.' Mexic' %olumbia'
)razilia' 4eru' Ecuador' Venezuela' -.". %ongo' *rica de ,ud'
Madagascar' ?ndonezia' Malaezia' Filipine' ?ndia' %2ina' 4apua;&oua
+uinee (i *ustralia. *ceste ri sunt posibile inte pentru
7mbuntirea conservrii diversitii biologice (i pentru desc2iderea
unor noi linii de inanare
M.6.G. Convn(ii in%rn)(ion)! $rivind )rii! $ro%>)%
%onveniile internaionale asupra 2abitatelor sunt complementare cu
cele asupra speciilor' cum este cazul conveniei %?CE,' evideniind
*o'i'%- uni* *)r n*'i%3 $ro%*(i. >n aceste 2abitate pot i prote1ate
o multitudine de specii individuale. Crei dintre cele mai importante astel de
convenii suntE
"onvenia (amsar asupra zonelor umede
"onvenia privind protecia patrimoniului cultural .i natural al
lumii
%rogramul !#1S"O 2an and the /iosphere.
3ri! care declar arii prote1ate 7n conormitate cu aceste convenii se
oblig s le )d-ini'%r& 7n termenii prevzui' dar nu %r)n'fr3 ctre
or+)ni'-! in%rn)(ion)! 'uvr)ni%)%) asupra acestor areale' ci dein
controlul total asupra lor' aplic=nd norme unanim acceptate.
"onvenia de la (amsar asupra zonelor umede a ost adoptat 7n
60:6 pentru a opri distrugerea lor continu #7n special a acelora care sunt
143
importante pentru migraia psrilor$ (i recunoa(terea valorii lor ecologice'
(tiiniice' economice' culturale (i recreative.
%onvenia de la -amsar se reer la )$ *ur+3%o)r8 &on
-!3,%ino)'8 '%u)r8 ,i &on *o'%ir' incluz=nd peste 59! de areale cu o
supraa total de peste .. milioane de 2ectare. Fiecare din cele 94 de ri
semnatare au ost de acord s conserve (i s prote1eze zonele umede (i s
propun pentru conservare cel puin o zon umed de interes internaional.
"onvenia privind protecia patrimoniului cultural .i natural al lumii a
ost realizat prin colaborarea UNESCO8 IUCN ,i In%rn)%ion)! Coun*i! on
Monu-n%' )nd Si%'. *ceast convenie a primit un spri1in neobi(nuit de
larg' iind semnat de 1B9 ri. :biectivul conveniei este de a $ro%>) &on!
n)%ur)! ,i *u!%ur)! de importan internaional. %onvenia introduce un
element de noutate deoarece subliniaz '-nifi*)(i) *u!%ur)!3 ,i 1io!o+i*3
a arealelor naturale (i recunoa(te aptul c '%)%! )u o1!i+)(i) '3 '$ri>in
fin)n*i)r )*'% o1i*%iv. <nele din cele mai importante areale de
conservare din lume sunt incluse 7n lista celor 123 de locaii. ?ntre aceste
areale naturale amintim ,erengeti &ational 4ar@ #Canzania$ (i "elta "unrii
#-om=nia$.
4rogramul DM)n )nd #io'$7rE al <&E,%: #M*)$ a creat
7ncep=nd din 60:6 o reea internaional de r&rv)(ii )! 1io'fri.
-ezervaiile bioserei sunt declarate pentru a fun*(ion) *) -od! ce
demonstreaz *o-$)%i1i!i%)%) dintre eorturile de *on'rv)r (i
d&vo!%)r) dur)1i!3 7n beneiciul populaiei locale. &umrul rezervaiilor
bioserei a crescut semniicativ a1ung=nd 7n anul 2BBB la 3.B' 7nglob=nd
peste 3BB milioane de 2ectare rsp=ndite 7n 91 de ri cu condiii ecologice'
sociale' politice (i culturale variate.
145
%ele trei convenii au permis realizarea unui consens general privind
conservarea dieritelor tipurilor de 2abitate. *u ost cute eorturi
importante pentru a organiza aceste arii prote1ate 7n reele internaionale ce
pot i olosite 7n soluionarea problemele reeritoare la conservarea
ecosistemelor (i biodiversitii la nivel regional (i global.
%onvenii *u 'fr3 -)i rdu'3 d )$!i*)1i!i%)% promoveaz
conservarea unor ecosisteme si 2abitate unicat 7n regiuni particulare
#%onvenia privind protecia liliecilor' %arta european a regiunilor
montane$.
A!% *onvn(ii in%rn)(ion)! au ost semnate pentru a preveni sau
!i-i%) $o!u)r) ce constituie o ameninare regional sau internaional asupra
mediului. Convn(i) )'u$r) $o!u3rii )%-o'fri* %r)nfron%)!ir din
regiunile europene recunoa(te rolul pe care transportul pe distane mari a
poluanilor atmoserici 7l 1oac 7n ormarea $!oii )*id' *r,%r) )*idi%3(ii
!)*uri!or ,i -o)r%) $3duri!or. Convn(i) $rivind $ro%*(i) '%r)%u!ui d
o&on' semnat 7n 195!' a determinat scoaterea din uz a reonilor 7n rile
semnatare' ace(tia iind corelai cu distrugerea stratului de ozon (i cre(terea
nivelului radiaiilor ultraviolete. Convn(i) *)dru ) N)(iuni!or Uni%
$rivind '*7i-13ri! *!i-)%i*' adoptat 7n 1992' prevede stabilizarea (i
eventual reducerea emisiilor de gaze de ser' 7n principal a %:
2
. %onvenia a
ost adoptat de peste 6</ d (3ri (i este revizuit la conerine anuale.
?n domeniul prevenirii (i combaterii polurii marine cele mai
importante tratate internaionale sunt Convn(i) $rivind $rvnir)
$o!u3rii -)rin $rin dvr')r) d,uri!or ,i ) )!%or -)%ri)! (i
Convn(i) -3ri!or din Pro+r)-u! d Mdiu )! N)(iuni!or Uni% etc.
4oluarea marin este o problem de interes datorit ariilor extinse de
ape internaionale' a u(urinei cu care poluanii deversai 7ntr;o zon
149
migreaz ctre o alta' a biodiversitii oarte ridicate' vulnerabilitii (i
diicultii de aplicare a unor planuri de conservare.
M.6.?. Proi*%)r) )rii!or $ro%>)%
Mrimea (i poziia ariilor prote1ate 7n lume sunt recvent
determinate de distribuia populaiei' potenialul biologic al teritoriului'
eorturile politice (i actorii istorici. ?n multe cazuri' terenul este subiectul
unor msuri de conservare deoarece nu are o valoare comercial imediatG
ariile prote1ate sunt recvent situate pe terenuri greu accesibile' puin ertile'
slab dotate cu resurse (i puin locuite ; numite D%rnuri ndori%E.
"e(i ma1oritatea ariilor prote1ate (i arealelor de conservare au ost
realizate r logic' 7n uncie de ondurile (i terenul disponibil' totu(i a
ost creat o important 1)&3 d d)% ,%iin(ifi* *u %n%3 *o!o+i'%3' ce
ofr3 9ndru-3ri despre cele mai eiciente ci de proiectare a arealelor de
conservare pentru prote1area diversitii biologice.
R*o-)nd3ri! $n%ru $roi*%)r) )rii!or $ro%>)% nu reprezint
neaprat 'o!u(ii univr')!.
M.6.?.6. M3ri-) r&rv)(ii
: d&1)%r interesant pe probleme de conservare a aprut pe
marginea 7ntrebrii dac bogia 7n specii este maximizat 7ntr;o arie
prote1at natural 2%in'3 sau 7n mai multe arii prote1ate mai -i*i cu o arie
total egal cu cea mare.
Su'(in3%orii $ri-i v)ri)n% argumenteaz c numai ariile
prote1ate extinse $o% *on(in un nu-3r 'ufi*in% d '$*ii d %)!i -)r
(i cu densitate sczut #cum ar i carnivorele mari$ pentru -n(inr) $
%r-n !un+ ) $o$u!)(ii!or. "e asemenea' o arie prote1at mare
-i*,or)&3 f*%u! d -)r+in' in*!ud -)i -u!% '$*ii (i are o
divr'i%)% d 7)1i%)% -)i -)r dec=t o arie prote1at mic.
1!B
*cest punct de vedere are trei implicaii practiceE #1$ c=nd este creat o
nou arie prote1at' ar trebui realizat pe o 'u$r)f)(3 *@% -)i 2%in'3 cu
scopul de a $r&rv) *@% -)i -u!% '$*ii cu putinG #2$ c=nd este posibil'
%rnuri! )di)*n% ariilor prote1ate naturale ar trebui )*7i&i(ion)% cu
scopul de a spori supraaa acestoraG #3$ dac trebuie ales 7ntre a crea o arie
prote1at mic sau una mare 7ntr;un tip de 2abitat similar' este recomandat
cea de;a doua variant.
*li cercettori preocupai de conservare susin c )rii! $ro%>)%
-i*i ' bine poziionate' sunt *)$)1i! s includ o mai -)r v)ri%)% d
%i$uri d 7)1i%)% (i mai multe populaii de specii rare dec=t ar ace;o aria
bloc cu aceea(i supraa. "e asemenea' crearea mai multor arii prote1ate'
c2iar dac mai mici' $rvin posibilitatea in%rvn(ii uni for(
*)%)'%rof)! uni*' cum ar i o specie exotic' o epidemie sau un incendiu'
* )r di'%ru+ 9n%r)+) $o$u!)(i localizat 7ntr;o arie prote1at unic.
>n plus' ariile prote1ate mici localizate 7n vecintatea unor zone populate
pot avoriza crearea unor *n%r d du*)(i privind conservarea (i studiul
naturii' 9n!'nind o1i*%iv! $ %r-n !un+ )! $ro%*(ii -diu!ui prin
con(tientizarea publicului.
Con'n'u! pare s ie asupra ideii c -3ri-) unei arii prote1ate
d$ind de grupul de specii considerat' de %rnu! di'$oni1i! (i de
*ir*u-'%)n(! $)r%i*u!)r. Este unanim acceptat aptul c )rii!
$ro%>)% -)ri sunt mai bune dec=t cele mici deoarece sunt capabile s
susin -)i -u!% '$*ii' prin mrimea superioar a populaiilor (i
printr]o diversitate mai mare a 2abitatelor.
>n orice caz' )rii! $ro%>)% -i*i 1in )d-ini'%r)% sunt de
asemenea v)!oro)'' 7n special pentru protecia speciilor de plante'
nvr%1r)% ,i vr%1r)% -i*i.
1!1
D'ori nu exist o $o'i1i!i%)% d ) )!+ deoarece nu sunt
disponibile terenuri suplimentare pentru scopuri de conservare. *cest
lucru este parial adevrat 7n zone ce au ost in%n' *u!%iv)% (i locuite
de secole' cum ar i Europa' %2ina' nordul *ricii (i ?nsula AaLa.
>n cazul r&rv)(ii!or *u 'u$r)f)(3 -)r din Ro-@ni) #peste
1BBB 2a$ se pune problema difi*u!%3(ii d )d-ini'%r)r ) '$)(iu!ui'
instrumentele legale neiind 7nc clar deinite.
M.6.?... Mini-i&)r) f*%!or d -)r+in ,i d fr)+-n%)r
Este general acceptat aptul c ariile prote1ate trebuie proiectate
pentru a -ini-i&) f*%! d -)r+in.
Ar)!! d *on'rv)r d for-3 ro%und3 minimizeaz
raportul limit;areal iar *n%ru! unei astel de arii prote1ate este -)i
d$3r%)% d !i-i%3 dec=t 7n ariile prote1ate care au o alt orm.
Arii! $ro%>)% d for-3 !ini)r3' lungi' au o +r)ni(3 mai -)r (i
%o)% $un*%! sunt aproape de limit.
*ceste idei au ost rar' dac nu c2iar niciodat' implementate.
M)>ori%)%) )rii!or $ro%>)% au for-3 nr+u!)%3 deoarece
ac2iziionarea terenului s;a cut mai degrab 7n uncie de oportunitate
dec=t de realizarea unui model geometric.
Hr)+-n%)r) )rii!or $ro%>)% de ctre (osele' garduri' terenuri
agricole (i de alte proiecii 7n mediu ale activitilor umane %r1ui
vi%)%3 pe c=t posibil datorit eectelor negative multiple care pot aecta
speciile (i populaiile.
Exist *)&uri 7n care '$)r)r) d &on! 9n*on>ur3%o)r a ariilor
prote1ate cu supraa redus a avut f*% 1nfi*. *stel' R&rv)(i)
1o%)ni*3 Tinovu! Lu*in)' cu o supraa de 1 2a' alat 7n lungul p=r=ului
/uncavei' 7n :bcina Mestecni(' a ost delimitat cu gard pentru a i pzit
1!2
de caii 2erg2eliei /ucina (i de cirezile de bovine ce p(uneaz 7n zon.
"eclararea mla(tinii ca arie prote1at (i 7ngrdirea ei a determinat
extinderea arealului speciei relieare mesteacnul pitic #&etula nana$' iar 7n
ultimile decenii nu au disprut nici una dintre speciile semnalate anterior
(i nu s;a observat ptrunderea unor specii noi.
Co!)1or)r) 9n%r $ro$ri%)rii $u1!i*i ,i $riv)(i de terenuri are o
importan special 7n dezvoltarea ariilor metropolitane' unde se gsesc
recvent mici arii prote1ate izolate' alate sub controlul ageniilor
guvernamentale (i organizaiilor private.
:ri de c=te ori este posibil' ariile prote1ate ar trebui s in*!ud3 un
*o'i'%- 9n%r+ #cum ar i un curs de ap' un lac sau o unitate montan$'
deoarece *o'i'%-u! '% uni%)%) o$%i-3 d )d-ini'%r)r. "aunele
provocate unei pri neprote1ate a ecosistemului pot amenina starea de
sntate a 7ntregului ecosistem.
M.6.?.C. P)1i%)%! *oridor
: soluie de administrare a unei reele de arii prote1ate naturale a ost
aceea de a le lega 7ntr;un sistem prin intermediul unor 2abitate coridor'
care nu sunt altceva dec=t f@,ii d %rnuri $ro%>)% d'f3,ur)% 9n%r
)rii $ro%>)%. *stel de 2abitate coridor' numite (i *orido)r d
*on'rv)r ')u d d$!)')r' pot permite plantelor (i animalelor s
%r)*3 din%r-o )ri $ro%>)%3 9n )!%)' acilit=nd f!u2u! +n%i* (i
*o!oni&)r) altor terenuri avorabil.
%oridoarele de conservare pot a1uta (i la $r&rv)r) )ni-)!!or
* -i+r)&3 '&onir de;a lungul unei serii de 2abitate dierite pentru
a;(i $ro*ur) 7r)n)G dac aceste animale ar i incluse 7ntr;o singur
arie prote1at' ar putea muri din lips de 2ran.
1!3
%oridoarele sunt mult mai necesare d-) !un+u! !inii!or d
-i+r)(i cunoscute ale speciilor de animale. *cestea au o importan
special pentru $3'3ri! -i+r)%o)r' care au nevoie de odi7n3 ,i 7r)n3.
*colo unde coridoarele exist de1a ele trebuie prezervate. Multe din
coridoarele de1a existente sunt situate de;a lungul cursurilor de ap (i
pot i ele 7nsele 2abitate de importan biologic.
"e(i coridoarele reprezint o strategie de conservare promitoare'
ele pot avea (i anumite d&)v)n%)>. %oridoarele pot acilita -i+r)(i) unor
%i$uri d 1o!i ,i $id-ii. *stel o inestare singular s;ar putea extinde
rapid ctre toate ariile prote1ate naturale conectate' devenind cauza
distrugerii unor populaii de specii rare. "e asemenea' animalele ce se
deplaseaz de;a lungul 2abitatelor coridor pot i 2$u' unui ri'* d
v@n3%o)r -)r' deoarece v=ntorii' ca (i animalele de prad' tind s se
concentreze pe traseele utilizate de animalele slbatice. >n ciuda acestor
preocupri' cercetrile (tiiniice par s susin valoarea coridoarelor de
conservare' de(i iecare caz trebuie analizat separat.
To)% )*'% %orii asupra designului ariilor prote1ate au ost create 7n
principal pentru vr%1r)%! %r'%r8 $!)n%! 'u$rio)r ,i
nvr%1r)%! -)ri.
*plicabilitatea acestor principii la )rii! $ro%>)% n)%ur)! )*v)%i*'
unde mecanismele de dispersie sunt 7n mare parte necunoscute' n*'i%3
inv'%i+)(ii 'u$!i-n%)r. 4romovarea )rii!or $ro%>)% -)rin se impune
ca o $riori%)% pentru conservarea diversitii biologice (i controlul
polurii.
1!4
M.6.?.G. E*o!o+i) $i')>!or ,i )r7i%*%ur) )rii!or $ro%>)%
E*o!o+i) $i')>!or este i-$or%)n%3 pentru prote1area diversitii
biologice deoarece -u!% '$*ii nu sunt limitate la un 'in+ur 7)1i%)%' ci se
deplaseaz 7ntre 2abitate sau locuiesc la grania dintre dou 2abitate.
4entru cre(terea numrului (i diversitii animalelor' cei ce
administreaz viaa slbatic 7ncearc adesea s realizeze o v)ri)(i *@%
-)i -)r ) $i')>!or 7n cadrul unitii administrate de ei. ,unt create (i
7ntreinute c=mpuri' pa1i(ti' turi(uri pitice' sdii pomi ructieri' semnate
plante de cultur' tiate periodic supraee reduse de pdure' construite mici
iazuri (i bara1e. "e asemenea numeroase poteci (i drumuri de pm=nt
(erpuiesc de;a lungul (i de;a latul tuturor sectoarelor delimitate 7n cadrul
ariilor prote1ate. -ezultatul este o )ri $ro%>)%3 %r)n'for-)%3 9n%r-un
-o&)i* d fr)+-n%8 und &on! d %r)n&i(i )1und3G viaa slbatic este
r&u!%)%u! !o*uri!or und dou3 7)1i%)% ' 9n%@!n'*.
S*o$u! *on'rv)(ioni,%i!or este nu doar acela de a in*!ud *@% -)i
-u!% '$*ii cu putin 7n arii prote1ate' *i (i de a $ro%>) acele '$*ii
care sunt 7n $ri*o! d di'$)ri(i ca rezultat al activitii umane. Micile
arii prote1ate divizate 7n multiple uniti de 2abitat' conin=nd un $i')>
*o-$ri-)%' $o% in*!ud un nu-3r -)r d '$*ii' dar este $ro1)1i!
ca acestea s ie cu precdere specii cu u%i!i%)% *ono-i*3 rdu'3E
specii care depind de perturbarea uman (i specii strine zonei.
4entru a '*7i-1) o$%i*) )*'%i )1ord3ri fo*)!i&)%' diversitatea
biologic trebuie s ie )d-ini'%r)%3 !) niv! d $i')> r+ion)!' unde
mrimea unitilor de peisa1 ; cum ar i dealuri sau cursuri de ap ;
permite reconstituirea unitilor naturale 7nainte de a i modiicate
antropic.
1!!
: alternativ la crearea unui peisa1 miniatural de 2abitate relativ
omogene la scar mic este de a !+) %o)% )rii! $ro%>)% dintr;o
&on3 7ntr;o r() r+ion)!3 astel 7nc=t s poat i create uniti extinse
de 2abitat. <nele dintre aceste uniti de 2abitat ar putea i suicient de
mari ca s prote1eze speciile rare care nu sunt capabile s tolereze
presiunea uman.
M.6.<. Ad-ini'%r)r) )rii!or $ro%>)%
:dat declarat prin lege' o arie prote1at trebuie' s ie eectiv
administrat pentru a menine diversitatea biologic. %redina c
natura (tie mai bine (i c exist o balan a naturii i;a condus pe muli
cercettori la concluzia c situaia optim pentru conservarea
biodiversitii este aceea lipsit de intervenia uman. -ealitatea este
adesea oarte dierit' 7n multe cazuri' oamenii au modiicat de1a
mediul at=t de puternic 7nc=t speciile (i comunitile care mai exist au
nevoie de intervenia urgent a omului pentru a supravieui.
5.1...1. *specte generale privind administrarea ariilor prote1ate
/umea este plin de Qarii prote1ate pe 2=rtieP #sindromul paper
protected areas$ care au ost create prin acte legislative guvernamentale'
dar care nu sunt administrate eectiv 7n teren. "in pcate -om=nia pare s
ie o campioan a declarrii ariilor prote1ate prin acte guvernamentale.
*ceste acte legislative ac reerire doar la supraaa ariilor prote1ate'
neexist=nd o delimitare concret 7n teren (i' 7n consecin' o administraie
care s le gestioneze.
"in 199B (i p=n 7n anul 2BBB nu a existat dec=t o arie prote1at cu
administraie proprieE -ezervaia )ioserei "elta "unrii. *ceast situaie a
condus la degradarea gradual sau rapid a calitii 2abitatelor (i la
pierderea unui numr apreciabil de specii valoroase. *stel' 4arcul &aional
1!.
)ucegi' zon care atrage importante luxuri turistice estivale (i 2ivernale' a
ost victima propriilor sale rumusei' cunosc=nd o degradare accentuat
care se relect 7n calitatea 2abitatelor (i diversitii biologice.
?n unele ri' oamenii nu ezit s practice agricultura' s deri(eze (i s
dezvolte activiti miniere 7n ariile prote1ate deoarece cred c terenurile
guvernamentale sunt Qproprietatea tuturorPG oricine poate lua orice dore(te
(i QnimeniP nu se oer s intervin. ,ituaia poate deveni critic (i din
aceast cauz ariile prote1ate trebuie activ administrate pentru a preveni
deteriorarea lor. <n exemplu semniicativ 7n acest sens este cel din 4arcul
&aional %limani' 7n care pe versantul nordic al V=rului &egoiu
rom=nesc se exploateaz' 7n carier' de circa trei decenii sul. ?mpactul
activitilor miniere se relect 7n dinamica comunitilor vegetale (i a
distribuiei unor specii.
%el mai eicient management al unei arii prote1ate se aplic atunci
c=nd managerii beneiciaz de avanta1ul inormaiilor dintr;un program de
cercetare (i dein onduri pentru implementarea planurilor de management.
Managerii de arii prote1ate entuziasmai c au eliminat copacii czui
pentru a Q7mbuntiP imaginea ariei prote1ate ar putea 7ndeprta cu bun
(tiin resurse vitale necesare anumitor specii de animale pentru cuibrit (i
2ibernare.
<n aspect important al -)n)+-n%u!ui )rii!or $ro%>)%
implic dezvoltarea unui $ro+r)- d -oni%orin+ ) *o-$onn%!or
*7i (i a altor parametri' cum ar i nivelul apei 7n lacuri' numrul
speciilor rare (i ameninate' densitatea plantelor ierboase' a arborilor (i
a arbu(tilor' perioadele de sosire (i plecare ale animalelor migratoare #7n
special psri$ etc. Cipul inormaiilor colectate depinde de obiectivele
de management ale ariei prote1ate.
1!3
Moni%ori&)r) $r-i% managerilor ariilor prote1ate s
d%r-in nu numai '%)r) d ')no+n&3 a unor componente ale
ariei prote1ate' ci (i te2nicile de management care sunt utile sau nu.
*v=nd la 7ndem=n inormaii corecte' managerii pot i capabili s
)>u'%& $r)*%i*i! d -)n)+-n% pentru cre(terea eicienei actului
de administrare.
%ele mai serioase probleme de management 7n Au'%r)!i)8 Nou)
A!)nd3 ,i in'u!! $)*ifi* au ost d%r-in)% d '$*ii! d $!)n%
in%rodu'' pe c=nd 7n A-ri*) d Sud ,i Afri*) principalele ameninri au
ost 2$!o)%)r) i!+)!3 ) vi(ii '3!1)%i*' in*ndii!8 $3,un)%u! ,i
*u!%iv)r) $!)n%!or.
>n (3ri! indu'%ri)!i&)%' $ro1!-! cele mai importante legate de
administrarea ariilor prote1ate au ost cele determinate de )*%ivi%3(i!
*ono-i* cum ar i mineritul' exploatrile orestiere' agricultura (i
amena1rile 2idrote2nice.
"e(i aceste modele generale oer o imagine de ansamblu' ori*
)ri $ro%>)%3 )r $ro1!-! i '$*ifi*' cum ar iE dfri,3ri! i!+)!
sau 1r)*on)>u! 7n multe din ariile prote1ate ale A-ri*ii Cn%r)! ori
nu-3ru! -)r d %uri,%i ce invadeaz parcurile naionale din S.U.A. ,i
Euro$) 7n timpul verii.
M.6.<... M)n)+-n%u! 7)1i%)%!or
Unori se impune ca o arie prote1at s ie )d-ini'%r)%3 )+r'iv
pentru a asigura protecia tuturor speciilor (i 2abitatelor.
Mu!% '$*ii ocup do)r un 7)1i%)% '$*ifi* sau un '%)diu 'u**'iv
speciic al unui 2abitat.
>n ariile prote1ate mici' pot lipsi stadii succesionale' iar din acest
motiv multe specii nu sunt reprezentateG de 2-$!u' 7ntr;o arie prote1at
1!5
izolat' dominat de )r1ori '*u!)ri' speciile caracteristice stadiului
incipient al ir1uri!or ,i )r1u,%i!or $o% !i$'i. "in c=nd 7n c=nd' managerii
ariilor prote1ate trebuie s administreze activ aceste zone' 7n vederea
)'i+ur3rii %u%uror '%)dii!or 'u**'ion)!. : cale recvent olosit pentru
a realiza acest lucru este $rovo*)r) $riodi*3 ) in*ndii!or controlate pe
terenuri cu ierburi' arbu(ti (i 7n pduri' 7n scopul re7nceperii procesului
succesional. Cipul (i perioada de des(urare a acestor aciuni pot a1uta de
asemenea la !i-in)r) '$*ii!or 2o%i* care invadeaz arealul 7n
detrimentul speciilor native.
Gr)du! d u%i!i&)r )n%ro$i*3 a resurselor naturale este o realitate
ce trebuie !u)%3 9n *on'idr)r 7nc de la proiectarea ariilor prote1ate.
O)-nii au ost $)r% in%+r)n%3 ) %u%uror *o'i'%-!or !u-ii %i-$ d
-ii d )ni' iar excluderea omului din ariile prote1ate poate avea consecine
neprevzute. "e 2-$!u' o ')v)n3 $ro%>)%3 d in*ndii! declan(ate de
o- se poate %r)n'for-) 9n%r-o $3dur' determin=nd pierderea speciilor.
E2*!udr) *o-uni%3(i!or u-)n din ariile prote1ate poate i singura
opiune 7n *)&u! 7n care resursele sunt 'u$r)2$!o)%)% p=n la un punct la
care in%+ri%)%) *o-uni%3(i!or 1io!o+i* este )-nin()%3. : astel de
situaie poate lua na(tere datorit 'u$r)$3,un)%u!ui' dfri,3ri!or in%n'
pentru obinerea de mas lemnoas sau a v@n)%u!ui 2*'iv.
-ecomandabil ar i s se a1ung la un *o-$ro-i' 9n%r
*on'rv)(ioni,%i ,i )+n(ii *ono-i*i 7nainte de a a1unge la stadiul de
ameninare a integritii comunitilor biologice.
U%i!i&)r) )rii!or $ro%>)% de ctre $o$u!)(i) !o*)!3 ,i vi&i%)%ori
trebuie s ie un 'u1i*% *n%r)! al oricrui plan de management' at=t 7n
rile dezvoltate c=t (i 7n cele 7n curs de dezvoltare. Po$u!)(i) care a
utilizat resursele din interiorul unor arii prote1ate' iar acum nu mai are
1!9
acces la acestea' va avea de suerit' iind greu s 'u$r)vi(ui)'*3.
*titudinea ei 7n acest caz este de 7neles' iar oamenii alai 7n aceast poziie
nu vor susine msurile de conservare.
4rogramul 3an and t.e &iosp.ere #M*)$ al <&E,%: a creat sute
de rezervaii ale bioserei 7n lumea 7ntreag 7ntr;o 7ncercare de a in%+r)
)*%ivi%3(i! u-)n8 *r*%)r) ,%iin(ifi*38 $ro%*(i) -diu!ui n)%ur)! ,i
%uri'-u! 9n%r-o 'in+ur3 !o*)(i.
%onceptul de r&rv)(i ) 1io'fri implic existena unei structuri
care cuprinde una sau mai multe zone centrale 7n care ecosistemele (i
comunitile biologice sunt '%ri*% $ro%>)%' 7ncon1urate de zone tampon
7n care )*%ivi%3(i! u-)n %r)di(ion)! ; cum ar i colectarea stuului' a
plantelor medicinale sau a lemnului de oc ; sunt monitorizate (i este
dezvoltat o cercetare (tiiniic nedistructiv. 8ona tampon este la r=ndul ei
7ncon1urat de o zon de tranziie 7n care sunt permise )nu-i% )*%ivi%3(i
*ono-i* #cum ar i agricultura tradiional' deri(rile selective$ (i
cercetarea (tiiniic experimental. *ceast strategie general de delimitare
a zonelor centrale cu zone tampon (i de tranziie poate avea mai multe
eecte. >n primul r=nd' aceast structur $o)% 9n*ur)>) !o*ui%orii s
susin obiectivele ariei prote1ate. ?n al doilea r=nd' anumite caracteristici
ale peisa1ului' create de u%i!i&)r) *o'i'%-!or d *3%r *o-uni%)%)
u-)n3' pot i meninute. ?n al treilea r=nd' zonele tampon $o% f)vori&)
di'$r'i) )ni-)!!or (i f!u2u! +n%i* 7ntre zonele centrale strict prote1ate (i
zonele de tranziie populate (i zonele neprote1ate.
M)n)+rii )rii!or $ro%>)% -)rin 7ncearc s gseasc
ec2ilibrul 7ntre nevoia de conservare (i cea de dezvoltare. >n multe arii
prote1ate marine' 7n anumite areale este in%r&i' $'*ui%u!' pentru a permite
populaiilor de pe(ti (i altor organisme s se reproduc. ,perana este c
1.B
exemplarele din aceste arii prote1ate se vor di'$r') '$r )r)!!
2$!o)%)% (i vor contribui la rf)*r) $o$u!)(ii!or )f*%)% sau distruse.
Multe )rii $ro%>)% sunt di'%ru' datorit n'$ri>inirii -3'uri!or
d conservare' negli1enei' ostilitii sau supraexploatrii lor de ctre
$o$u!)(i) !o*)!3. "ac scopul unei arii prote1ate este 2$!i*)% $o$u!)(ii
(i dac ma1oritatea locuitorilor sunt de acord cu obiectivele (i respecta
regulile' atunci zona poate menine mai bine comunitile naturale proprii. >n
cel mai pozitiv scenariu' $o$u!)(i) !o*)!3 este i-$!i*)%3 9n
-)n)+-n%u! ariilor prote1ate' oamenii sunt $r+3%i(i ,i )n+)>)(i de
ctre administraiile ariilor prote1ate (i 1nfi*i)&3 de pe urma prote1rii
biodiversitii (i reglementrii activitilor din interiorul acestor spaii.
/a cealalt' extrem' dac exist o istorie a unor r!)(ii $ro)'% (i de
ne7ncredere 7ntre $o$u!)(i) !o*)!3 ,i +uvrn sau dac scopul ariei
prote1ate nu este explicat suicient de clar' $o$u!)(i) !o*)!3 se poate o$un
activitilor din aria prote1at (i va ignora regulile impuse de aceast orm
de gestiune a spaiului. >n acest caz' populaia va intra 7n conlict cu
personalul ariei prote1ate.
Con'rv)r) $n%ru ,i *3%r $o$u!)(i' cu supraveg2erea
guvernului' poate dezvolta o relaie de colaborare intens 7ntre guvern (i
populaia dependent de resurse. *ceasta poate reduce costurile de aplicare a
legii (i spori veniturile disponibile altor aspecte ale managementului vieii
slbatice' care pot )>u%) la 'u'(inr) )*(iuni!or d *on'rv)r ca (i pe
acelea ale comunitii. : astel de abordare va avea avanta1ul suplimentar
de a reda populaiei locale un 'n%i-n% mai ad=nc al $ro$ri%3(ii
%r)di(ion)! (i al r'$on')1i!i%3(ii a de resursele din aria prote1at.
"ovada convingtoare c un astel de parteneriat este posibil nu a ost 7nc
demonstrat' iind mai mult teoretic dec=t practic.
1.1
4entru ca -)n)+-n%u! de arie prote1at s ie f*%iv' trebuie s
existe un personal suicient de nu-ro'8 1in *7i$)%8 )n%rn)% ,i -o%iv)%'
gata s aplice politica ariei prote1ate.
Este o ironie c 'u- -)ri sunt *7!%ui% pentru r$rodu*r) 9n
*)$%ivi%)% (i pentru programe de conservare aplicate de ctre grdinile
zoologice (i organizaiile de conservare' 9n %i-$ * divr'i%)%) biologic a
)rii!or $ro%>)% bogate din punct de vedere biologic alate 7n ri 7n curs de
dezvoltare ' $ird datorit lipsei ondurilor necesare administrrii. >n
multe cazuri' costurile anuale de management pentru specii (i 2abitate
ameninate sunt negli1abile comparativ cu costurile uria(e ale eorturilor de
conservare pentru a salva specii pe cale de dispariie sau ecosisteme 7n
pragul colapsului.
M.6.<.C. M)n)+-n%u! *o'i'%-!or
Ad-ini'%r)%orii de resurse sunt 7ncura1ai s 7(i extind atenia spre
)*%ivi%3(i! %r)di(ion)! d $rodu*r d 1unuri #prelucrarea lemnului'
industria ceramic$ (i servicii #ecoturism$ (i s ia 7n calcul problemele
legate de conservarea diversitii biologice.
Cemele ma1ore ale managementului ecosistemelor includE
1. *r*%)r) r!)(ii!or !) %o)% niv!uri! ir)r7ii *o'i'%-!or (i la toate
scrileG de exemplu' de la indivizi la specie (i de aici mai departe la
comunitate (i ecosistemG
.. )'i+ur)r) unor $o$u!)(ii vi)1i! $n%ru %o)% '$*ii!' pstrarea
exemplarelor reprezentative din toate comunitile biologice (i stadiile
succesionale' precum (i a unciilor ecosistemuluiG
3. -oni%ori&)r) *o-$onn%!or *7i )! *o'i'%-u!ui #date reeritoare
la indivizii speciilor semniicative' acoperirea cu vegetaie' calitatea apei
etc$' '%r@n+r) d)%!or n*')r (i utilizarea lor pentru adaptarea
1.2
practicilor de management 7ntr;o manier potrivit #uneori numit
-)n)+-n% )d)$%iv$G
G. '*7i-1)r) %r$%)%3 ) $o!i%i*i!or ,i $r)*%i*i!or rigide ale
gestionarilor de terenuri' 7ncura1area cooperrii 7ntre departamente (i
integrarea la nivel local' regional' naional (i internaional' precum (i
cooperarea (i comunicarea dintre ageniile publice (i organizaiile privateG
?. -ini-i&)r) )-nin(3ri!or 2%rn ,i -)2i-i&)r) 1nfi*ii!or
derivate prin adoptarea unor practici de management durabileG
<. r*uno),%r) idii *3 o)-nii 'un% $)r% ) *o'i'%-!or (i c
valorile (i nevoile umane inlueneaz obiectivele de management.
M... Con'rv)r) )+ri*o!3 in situ
?n multe zone ale lumii' ermierii care cultiv varieti de plante
adaptate la mediul local pot prezerva variabilitatea genetic a speciilor. "e
2-$!u' mii de varieti distincte de *)r%ofi sunt crescute de ermierii din
(3ri! )ndin. *desea' ace(ti ermieri olosesc mai multe varieti 7n acela(i
c=mp pentru a -ini-i&) ri'*u! d ,* )! *u!%uri!or (i pentru utilizri
dierite. *ceste v)ri%3(i !o*)! au recvent +n uni* pentru a r&i'%) la
duntori' boli' deiciene de nutrieni' secete (i alte variaii de mediu. *ceste
varieti locale continu s dezvolte noi *o-1in)(ii +n%i*' din care unele
pot i eiciente 7n a opri apariia unor ameninri globale.
>n orice caz fr-irii din 7ntreaga lume )1)ndon)&3 for-! d
)+ri*u!%ur3 %r)di(ion)!3' ce olosesc varieti locale' cu scopul de a cre(te
productivitatea' promov=nd metode intensive. >n ri precum ?ndonezia' ,ri
/an@a (i Filipine' peste 5BF dintre ermieri au adoptat varieti moderne
pentru a le utiliza 7n cultivarea c=mpurilor.
1.3
>n timp ce r*o!%! 'u$rio)r pot i 1nfi* $ %r-n '*ur%
pentru amiliile de agricultori (i implicit pentru rile lor' dur)1i!i%)%)
agriculturii moderne d$ind de $r&rv)r) v)ri)1i!i%3(ii +n%i*
reprezentat de varietile locale.
: sugestie inovatoare a ost aceea ca un or+)ni'- )+ri*o!
in%rn)(ion)! s 'u1vn(ion& ')%! pentru a *u!%iv) v)ri%3(i !o*)!.
/ocuitorii acestor zone ar i pltii pentru a dezvolta culturile lor 7ntr;o
manier tradiional' oerind o surs important de gene pentru programele
de 7mbuntire a celor moderne.
4rograme 7ncorpor=nd practici de conservare in situ au ost de1a
iniiate 7n anumite locuri. >n M2i*' un numr de programe de
dezvoltare 7ncearc s in%+r& )+ri*u!%ur) %r)di(ion)!3' *on'rv)r)
,i *r*%)r).
*stel' 7n vestul Mexicului' cu o supraa de 14B BBB 2a' ce a ost
creat pentru a prezerva singurele populaii cunoscute de Hea
diploperennis' o specie peren de porumbG rezervaia bioserei
prote1eaz (i o pdure subtropical oarte bogat' cu numeroase specii
noi pentru (tiin. *ceast plant )$)r do)r 9n -i!$)'-uri )1)ndon)%
#milpas I c=mp cultivat utiliz=nd culturi alternative' tradiionale$ (i are un
mare potenial de prezervare a genelor. /a un moment dat specia poate
s ie olosit pentru protecia produciei de porumb' evaluat la !!
milioane de dolari anual. ?maginai;v o specie de porumb peren
rezistent la duntori (i boli ce nu trebuie plantat 7n iecare an. >n acest
caz' protecia pe termen lung a speciei Hea diploperennis 7n slbticie
depinde de 9n*ur)>)r) fr-iri!or !o*)!i s rm=n (i s lucreze terenul
conorm $r)*%i*i!or )+ri*o! %r)di(ion)!.
1.4
: abordare u(or dierit utilizat 7n regiunile aride din sud;vestul
,tatelor <nite ale *mericii implic *or!)r) )+ri*u!%urii %r)di(ion)! *u
+n%i*) *on'rv)(ioni'%3. : organizaie privat numit &ative
?eedsL?9-:CB *o!*%)&3 '-in(! '$*ii!or *u!%iv)% %r)di(ion)!
pentru a le prezerva pe termen lung. :rganizaia 9n*ur)>)&3 de
asemenea fr-irii '3 *u!%iv $!)n% d *u!%ur3 %r)di(ion)!'
urniz=ndu;le semine (i cumpr=ndu;le producia nev=ndut. <nele ri
au creat rezervaii speciale pentru a conserva zone conin=nd rude
slbatice ale plantelor de cultur. *semenea rezervaii de specii prote1eaz
varieti slbatice de gr=u' ovz (i orz 7n ?srael (i lm=i 7n ?ndia.
M.C. R*on'%ru*(i) *o!o+i*3
M.C.6. A1ord3ri 9n r*on'%ru*(i) *o-uni%3(i!or *o!o+i* ,i )
*o'i'%-!or
: ocazie special pentru cercettori este aceea de a participa la
reconstrucia ecosistemelor degradate. S*o$u! acestui proces este de a
rf)* '%ru*%ur)8 fun*(ii!8 divr'i%)%) ,i din)-i*) speciice
ecosistemului.
/egislaia de mediu o1!i+3 )+n(ii *ono-i*i s r)1i!i%&
7)1i%)%! pe care le;au d+r)d)%. >n realitate' mai ales 7n (3ri! 7n curs de
dezvoltare (i '3r)*' prevederile acestor acte legislative nu 'un% )$!i*)%
dec=t 7n puine cazuri.
E*o'i'%-! pot sueri $)+u1 (i datorit unor fno-n n)%ur)!
cum ar i incendiile cauzate de ulgere' erupii vulcanice sau urtuni. D
o1i*i' prin procesul de 'u**'iun se recupereaz biomasa original' se
reace structura comunitii (i pot r)$)r '$*ii! ini(i)!.
1.!
*numite *o'i'%- d%rior)% $rin )*%ivi%3(i u-)n sunt at=t de
degradate 7nc=t *)$)*i%)%) lor de rf)*r este puternic !i-i%)%3.
-eacerea este puin probabil atunci c=nd )+n%u! $r%ur1)%or '% 7nc
prezent 7n *o'i'%-. "e exemplu' r*on'%ru*(i) ')v)ni *u )r1ori nu este
posibil at=ta timp c=t %rnu! *on%inu3 s ie intensiv $3,un)% de
animalele domestice. Rdu*r) $r'iunii datorate p(unatului este
evident $un*%u! d $!*)r 7n 7ncercrile de reabilitare.
-eacerea este de asemenea puin probabil atunci c=nd ma1oritatea
speciilor originale au ost eliminate de pe o supraa extins' astel c nu
exist nici o surs de specii pentru repopulare. -eacerea este improbabil
(i atunci c=nd mediul izic a ost at=t de alterat 7nc=t speciile originale nu
mai pot supravieui 7n acel areal. Exemple de astel de situaii includ
zonele miniere' unde reabilitarea comunitilor naturale poate i 7nt=rziat
decenii sau c2iar secole datorit toxicitii metalelor grele acumulate 7n
orizontul biologic activ (i nivelului redus al nutrienilor din sol.
-estructurarea ecologic oer teoria (i te2nicile de lucru pentru
tipuri variate de ecosisteme degradate. ,unt promovate patru abordri
principale 7n reconstrucia comunitilor biologice (i ecosistemelorE
1. /ipsa oricrei aciuni' deoarece reconstrucia este costisitoare'
7ncercrile anterioare au e(uat sau pentru c experiena a artat c
ecosistemul se va reace singur. <ltimul caz este tipic terenurilor
abandonate din estul *mericii de &ord' care au revenit la stadiul de pdure
7n c=iva zeci de ani dup abandonarea terenurilor agricoleG
2. >nlocuirea unui ecosistem degradat cu un alt tip de ecosistem productivG
de exemplu' 7nlocuirea unei zone orestiere puternic degradate cu o p(une
productiv. >nlocuirea creeaz o comunitate biologic speciic (i
1..
reabiliteaz unele din unciile ecosistemului cum ar i capacitatea de
retenie a solului (i controlul inundaiilorG
3. -econstrucia parial cu scopul de a reace cel puin c=teva din unciile
ecosistemului (i din populaiile speciilor originale dominanteG de exemplu'
7nlocuirea unei pduri degradate cu o plantaie de arboriG
4. -estaurarea zonei pentru a se a1unge la compoziia (i structura de specii
originale' printr;un program activ de reintroducere #plantarea (i sdirea
speciilor vegetale originale$. *genii responsabili de degradarea 2abitatului
trebuie identiicai (i eliminai sau redu(i. 4rocesele ecologice naturale
trebuie recute pentru a se asigura unciile iniiale ale sistemului.
%ercettorii implicai 7n proiectele de dezvoltare se conrunt cu
problema reconstruciei 2abitatelor degradate 7ntr;o manier practic (i
te2nic. :biectivele lor suntE gsirea unor modaliti economice de
stabilizare permanent a terenurilor' prevenirea eroziunii solurilor'
7mbuntirea imaginii zonei pentru vecini (i publicul larg (i' dac este
posibil' reabilitarea valorii productive a terenului. Ecologii contribuie la
eorturile de reabilitare prin dezvoltarea unor ci de reconstrucie a
comunitilor originale 7n termenii diversitii (i compoziiei speciilor' a
structurii vegetaiei (i a unciilor ecosistemelor. %ei ce aplic metodele de
reconstrucie ecologic trebuie s aib o idee clar asupra uncionrii
sistemelor naturale (i ezabilitii metodelor de reabilitare.
%oncret' restaurarea ecologic trebuie s in seam de viteza
reabilitrii' de costuri' de eiciena rezultatelor poteniale (i de abilitatea
comunitii biologice inale de a se menine cu spri1in minor sau inexistent.
%ostul (i disponibilitatea seminelor' perioada de irigare a plantelor'
cantitatea de 7ngr(minte ce trebuie adugat (i te2nicile de gestionare a
solului pot deveni eseniale pentru succesul unui proiect.
1.3
*bordarea acestor detalii practice' de(i nu a constituit' 7n trecut' un
punct de atractie pentru cercettori' trebuie s ie parte integrant a
reconstruciei ecologice.
-econstrucia ecologic este o -%od3 i-$or%)n%3 $n%ru ,%iin(3. Ea
se constituie 7ntr;un test pentru cercettorii care trebuie s demonstreze c=t
de bine percep comunitile biologice' astel 7nc=t s ie provocai s le
reconstituie din rm(ie.
Eorturile de reconstrucie a comunitilor terestre degradate au
subliniat necesitatea rf)*rii *o-uni%3(ii!or ini(i)! d $!)n%. *ceast
accentuare este corect deoarece comunitatea de plante este de obicei
$rin*i$)!u! $rodu*3%or )! 1io-)'i care 'u'(in *o'i'%-u!. : atenie
special trebuie acordat (i altor componente importante din comunitile
biologice.
Ciu$r*i! ,i 1)*%rii! -i*ori&i* 1oac un rol vital 7n
d'*o-$unr) -)%rii or+)ni* (i 7n ciclul nutrienilorG nvr%1r)%!
din 'o! sunt importante 7n crearea structurii soluluiG )ni-)!! r1ivor
sunt importante 7n reducerea competiiei 7ntre plante (i meninerea
diversitii speciilorG multe vr%1r)% 7ndeplinesc uncii vitale ca
diseminatori ai seminelor' $r3d3%ori $n%ru in'*% ,i )+n(i d )f@n)r a
solului. Multe din aceste specii pot i transerate 7ntr;o zon restaurat 7n
Qe(antioane de gazonP. Ani-)! -)ri ,i nvr%1r)% d 'u$r)f)(3 trebuie
colectate 7ntr;un numr suicient de mare (i apoi eliberate 7n zonele
reabilitate. >n cazul carierelor de exploatare la supraa 7ntr;o zon
minier' arealul distrus poate i reabilitat utiliz=ndu;se stratul superior de
sol' evacuat (i stocat la 7nceputul activitii' care conine semine
7ngropate' nevertebrate (i a alte organisme.
1.5
M.C... Ar)! $riori%)r $n%ru r*on'%ru*(i *o!o+i*3
Eorturile de reconstrucie a comunitilor biologice s;au axat pe
zone umede' lacuri' areale urbane' pa1i(ti (i pduri. *ceste medii au suerit
degradri severe datorit activitilor umane (i sunt considerate areale
prioritare pentru reabilitare.
M.C...6. Aon u-d
<nele din cele mai mari eorturi de reconstrucie au ost depuse
pentru zone umede' incluz=nd -!),%ini8 !un*i8 $@r)i8 -i*i i)&uri8 r@uri8
d!% #poriune de pm=nt de orm triung2iular' cuprins 7ntre braele unui
luviu (i rezultat din depunerile de m=l (i de nisip la vrsarea acestuia 7n
mare$ (i '%u)r #estuar M "ur lar"1 /n form de p0lnie1 la rsarea unor
fluii$.
Aon! u-d sunt adesea d%rior)%' deoarece i-$or%)n() !or 7n
controlul inundaiilor' meninerea calitii apei (i conservarea comunitilor
biologice ie nu '% *uno'*u%3' ie nu este apreciat.
"elta "unrii' una din cele mai mari zone umede din Europa' se
constituie 7ntr;un complex unic de 7)1i%)% ,i *o-uni%3(i' situat pe -)ri!
*3i d -i+r)(i ) $3'3ri!or. "elta "unrii #circa 4 1!B @m
2
' din care 3 44.
@m
2
pe teritoriul -om=niei$ este inclus integral 7n R&rv)(i) #io'fri
Q"elta "unriiP #! 5BB @m
2
$' care mai cuprinde o parte din /unca "unrii
si apele marine adiacente rontului deltaic si lagunar #la"un M lac cu ap
srat format pe malul unei mri sau al unui ocean1 de care se separ
printr)o f0,ie de uscat sau printr)o !arier de corali$.
?mportana ecologic (i (tiiniic deosebit a "eltei "unrii este dat
de divr'i%)%) 1io!o+i*3 fo)r% ridi*)%3' 7n special la nivelul orni%of)uni
,i i*7%iof)uni' (i de dinamica speciic a parametrilor morometrici (i
1.9
2idrologici' care ac ca "elta "unrii s ie un adevrat !)1or)%or d
-oni%ori&)r ,i *r*%)r ) -diu!ui n)%ur)!.
?n "elta "unrii cuibresc' 7i1rn)&3 sau sunt 7n pasa1 #migraie
periodic$ circa C.? d '$*ii d $3'3ri' multe dintre ele declarate ca specii
de interes european (i mondial #de exemplu' pelicanul comun ; *elicanus
onocrotalus' egreta mare ; 9"retta al!a' egreta mic ] 9"retta "arzetta etc$.
*cest paradis natural a 7nceput s ie -odifi*)% )n%ro$i* mai ales du$3 60</
c=nd s;a pus 7n practic un $ro+r)- d )-n)>)r agricol' piscicol (i
stuicol' 7n urma cruia reeaua de g=rle (i canale a ost puternic modiicat.
7n 199B s;a a1uns la o supraa 7ndiguit de 93 4B5 2a' din care 39 934 2a
pentru scopuri agricole. "e asemenea' *r,%r) $r'iunii u-)n )'u$r)
fondu!ui $i'*i*o! a determinat di-inu)r) semniicativ a rezervelor de
$,% din "elta "unrii' cu inf!un(3 direct asupra *o-uni%3(i!or d
$3'3ri acvatice (i a populaiei umane. *stel' diicultatea de promovare a
activitilor turistice' datorit !i$'i infr)'%ru*%urii n*')r pentru
susinerea acestor activiti' gradul ridicat de i&o!)r #acces redus la servicile
sanitare (i educaionale' !+3%ur) difi*i!3 *u or),! din apropiere' mai ales
7n timpul iernii etc$' precum (i gama redus de resurse naturale' au
determinat existena unui indi* d *)!i%)% ) vi(ii fo)r% '*3&u% 9n '$)(iu!
D!%i Dun3rii.
"eclararea 7n anul 600/ a "eltei "unrii ca R&rv)(i ) #io'fri (i
includerea u!%rio)r3 7n Li'%) Aon!or U-d #%onvenia -amsar$ au
constituit $),i importani pentru r*on'%ru*(i) *o!o+i*3 a acestei zone.
>n anul 1993 7n cadrul programului internaional Q"unrea VerdeP al
DDF a ost demarat proiectul de reconstrucie ecologic a multor incinte
-econectarea incintelor la regimul 2idrologic al "eltei "unrii a permis
reconstrucia principalelor fun*(ii *o!o+i* )! o'%ro)v!or #ostro ) insul
13B
/n mare sau /ntr)o ap cur"toare1 adesea plutitoare1 acoperit1 de o!icei1 cu
e"eta+ie$E
; 2abitat pentru psri (i animale speciice zonei aluvialeG
; 2abitat (i zon de reproducere pentru psri acvaticeG
; rezervor pentru biodiversitate (i asigurarea resurselor geneticeG
; biocoridorG
; producia biologicG
; rol 7n circuitele biogeoc2imice ale elementelorG
; reinerea sedimentelor (i ixarea de substane toxiceG
; bioiltru pentru Marea &eagr.
A$ro)$ %o)% fun*(ii! o'%ro)v!or )u fo'% rf3*u%' iar 7n
privina aviaunei iind 7nregistrate cele mai evidente progrese. *stel s;a
recut populaia de specii cuibritoare acvatice #de exemplu 35F 7n
ostrovul )abina$ disprut complet 7n trecut (i a crescut numrul de
specii acvatice necuibritoare.
?n -om=nia' 7nc de la 9n*$u%u! '*o!u!ui )! ""-!) s;a
maniestat o $ro*u$)r (tiiniic susinut pentru studierea acestor
spaii (i pentru sublinierea importanei lor ecologice' (tiiniice (i
economice. *stel' 7n 1912' Gr. An%i$) considera 13!(i! Dun3rii
supape de siguran ale luviului contra inundaiilor (i supra7nlrii
nivelului suG din punctul de vedere biologic ele sunt pe de;o parte
rfu+iu! multor specii de )ni-)! din luviu 7n timpul c=nd apa e prea
7ncrcat cu nmol' iar pe de alta ele sunt !o*uri! d r$rodu*r a
celor mai multe animale (i 7n special a ma1oritii pe(tilor din luviu.
,tudiile realizate de oamenii de (tiin rom=ni 7n aceste zone umede 7n
scopul surprinderii importanei acestor spaii (i a pericolului pe care 7l
reprezint degradarea lor nu au ost suiciente.
131
?n -om=nia numai 7n u!%i-ii ?/ d )ni au ost d+r)d)% sau
distruse peste G//./// 7) &on u-d' cea mai aectat zon iind
Lun*) Dun3rii. 4entru r*on'%ru*(i) &on!or u-d din Lun*)
Dun3rii' 7n anul 2BBB' -om=nia a iniiat 7mpreun cu )ulgaria'
-epublica Moldova si <craina proiectul Coridoru! Vrd )! Dun3rii'
care se dore(te a i o reea ecologic la nivel regional cu o supraa de
53B.BBB 2a.
>n orice caz' &on! u-d r)1i!i%)% conin recvent o parte din
speciile de plante ale zonei umede iniiale' (i adesea au anumite uncii de
i-$or%)n(3 ecologic' social (i economic' cum ar i 7)1i%)% $n%ru
vi)() '3!1)%i*3' *on%ro!u! inund)(ii!or ori rdu*r) $o!u3rii. ,tudiile
realizate (i cercetarea metodelor de reabilitare vor reprezenta o baz de date
solid pentru viitoarele aciuni' care vor avea drept rezultat
9-1un3%3(ir) %7ni*i!or d r)1i!i%)r ) &on!or u-d.
M.C..... L)*uri
<nul din cele mai dramatice (i costisitoare exemple de reabilitare a
lacurilor este acela al !)*u!ui Eri. /acul Erie a ost cel mai poluat dintre
Marile /acuri 7ntre anii 19!B ; 193B' apt ce a determinat d%rior)r)
*)!i%3(ii )$i' d&vo!%)r) 2*'iv3 ) )!+!or' d*!inu! $o$u!)(ii!or
indi+n d $,%i' colapsul cresctoriilor piscicole (i dispariia o2i+nu!ui
dizolvat la )d@n*i-i mari. /egat de aceast problem' 7ncep=nd cu
1932' guvernele ,tatelor <nite ale *mericii (i %anadei au investit peste 3'!
miliarde de dolari 7n '%)(ii! d %r)%)r ) )$!or r&idu)!' rdu*@nd
*)n%i%)%) d fo'for deversat 7n lac de la 1!.2.B de tone 7n 1932 la 2.449
de tone 7n 195!.
:dat ce *)!i%)%) )$i ) 9n*$u% '3 ' 9-1un3%3()'*3' 7ntre 193!
; 195!' numrul $,%i!or $r3d3%ori a 7nceput s creasc r intervenie
132
antropic. %ercettorii nu s;au oprit aici' introduc=nd pe(ti prdtori
pentru a controla dinamica speciilor de ic2tioaun cu indivizi de
dimensiuni mici care se 2rnesc cu zooplanctonG pstrarea unei populaii
optime de pe(ti care se 2rnesc cu zooplancton a permis cre(terea
volumului de zooplancton' eectul resimindu;se 7n '*3dr) vo!u-u!ui
d )!+ (i 7n 7mbuntirea calitii apei. >n ultimii ani' calitatea apei a
crescut substanial 7n partea vestic a lacului' probabil datorit inv)&ii
-idii!or #scoici de mare$ care *on'u-3 )!+! din )$3. ,e constat (i o
cre(tere la ad=ncimi mari a cantitii de oxigen dizolvat. %2iar dac lacul
nu va reveni niciodat la condiiile iniiale datorit numrului mare de
specii exotice prezente (i alterrii compoziiei c2imice a apei' controlul
calitii apei (i investiiile de miliarde de dolari au avut drept rezultat
reabilitarea acestui ecosistem lacustru' intens exploatat.
M.C...C. Aon ur1)n
Eorturi vizibile de reconstrucie sunt depuse 7n multe zone urbane'
urmrindu;se rdu*r) i-$)*%u!ui )n%ro$i* asupra ecosistemelor (i
cre(terea calitii vieii pentru locuitori. +rupuri de ceteni primesc
adesea cu bucurie propunerile de a lucra cu ageniile guvernamentale (i
organizaiile neguvernamentale ce se ocup de reabilitarea zonelor
urbane.
Trnuri! vir)n ,i !o%uri! )1)ndon)% permanent sau temporar
pot i r$!)n%)% cu arbu(ti' arbori (i lori slbatice. C)rir! d 1)!)'%
pot i r)-1!)% ')u %r)n'for-)% 9n !)*uri. *ceste eorturi au adus
beneicii suplimentare a(ezrilor umane (i au avorizat cre(terea
m=ndriei locale' cre=nd un sentiment de comunitate (i sporind valoarea
proprietii locale.
133
-eacerea comunitilor biologice native de pe uria(ele r)-$ d
d,uri ur1)n reprezint una din cele mai neobi(nuite provocri. >n
,.<.*.' 1!B de milioane de tone de de(euri sunt depozitate 7n iecare an 7n
peste ! BBB de rampe active. %=nd acestea au atins *)$)*i%)%) -)2i-3 de
depozitare' sunt de obicei )*o$ri% *u fo!ii d $!)'%i* (i '%r)%uri d )r+i!3
pentru prevenirea scurgerilor de substane toxice. <nele dintre ele sunt
acum inta eorturilor de conservare. I+nor)r) )*'%or '$)(ii datorit valorii
lor economice reduse poate determina *o!oni&)r) lor de ctre '$*ii
2o%i*. P!)n%)r) d %ufi,uri ,i )r1ori n)%ivi pe zonele acoperite poate
)%r)+ $3'3ri ,i -)-ifr care introduc (i 7mpr(tie seminele unui spectru
larg de specii native.
<n exemplu de reconstrucie a terenurilor ocupate de 2alde este cel
promovat 7n regiunea ora(ului Mo!dov) Nou3 din in%rioru! P)r*u!ui
N)%ur)! Por(i! d Hir. Hi2)r) 7)!d!or d '%ri! s;a realizat cu a1utorul
v+%)(ii for'%ir pe terenuri care au ost anterior acoperite cu pm=nt
vegetal. ,peciile care s;au adaptat cel mai bine la condiiile de 2abitat nou
create au ost slcioara #9laea"nus an"ustifolia$' salc=mul #:o!inia
pseudacaccia$' ctina alb #Bippop.ae r.amnoides$ (i plopul euramerican
#*opulus x canadensis$.
M.C...G. P)>i,%i
Multe loturi mici utilizate 7n trecut 7n agricultur 7n *merica de &ord
au ost restaurate la stadiul de pa1i(te. 4a1i(tile reprezint '$)(ii id)!
$n%ru munca de r)1i!i%)r deoarece sunt 1o+)% 9n '$*ii' sunt gazda a
numeroase plante slbatice (i $o% fi r)1i!i%)% 9n *@(iv) )ni. "e
asemenea' te2nicile utilizate pentru reabilitarea lor sunt similare celor din
grdinrit (i agricultur (i ' $o% r)!i&) $rin )*%ivi%3(i vo!un%)r.
134
%ea mai simpl metod este r*o!%)r) f@nu!ui de pe o $)>i,%
n)%iv3 (i utilizarea lui pentru 9n'3-@n()r 7ntr;o zon destinat
reabilitrii.
<na din cele mai ambiioase (i mai controversate sc2eme de
reconstrucie propuse implic reacerea ecosistemelor de $rri' pe circa
35B BBB @m
2
' 7n statele Q%=mpiilor *mericaneP' din "a@ota 7n Cexas. *ceste
terenuri sunt utilizate 7n prezent pentru activiti care nu aduc proituri (i
sunt duntoare mediului. Po$u!)(i) r+iunii '% 9n d*!in datorit
dezvoltrii reduse a sectorului agricol' a ratei ridicate a (oma1ului (i migrrii
tinerilor. "in perspectiv ecologic' sociologic dar (i economic' cea mai
bun destinaie pe termen lung a acestei regiuni ar i un ecosistem de
preerie reabilitat. Po$u!)(i) u-)n3 ' $o)% '%)1i!i&) prin promovarea
unor )*%ivi%3(i *ono-i* -)i $u(in )+r'iv cum ar i %uri'-u!8
)d-ini'%r)r) vi(ii '3!1)%i* ,i $3,un)%u! 2%n'iv' ls=nd doar cele mai
bune terenuri pentru agricultur.
M.C...?. P3duri %ro$i*)! u'*)%
4e tot +lobul' pdurile tropicale uscate au ost degradate prin
deri(ri' p(unat' incendieri' cultivare (i extragerea de lemn utilizat drept
combustibil. *ceste pduri sunt degradate adesea p=n 7n momentul 7n care
rm=n doar c=iva copaci ce au valoare redus pentru populaia local.
4entru a sc2imba aceste tendine' guvernele (i comunitile locale
prote1eaz acum pdurile rmase (i le administreaz 7n vederea reacerii lor.
4durile tropicale din A-ri*) Cn%r)!3 au suerit 7ndelung de pe
urma transormrilor la scar larg datorit fr-!or d )ni-)! ,i
dfri,3ri!or. Fragmentele reduse de pdure rmase sunt ameninate 7n
continuare de deri(ri (i v@n3%o)r. "istrugerea pdurii tropicale uscate a
13!
trecut neobservat' atenia publicului (i a oamenilor de (tiin iind ocalizat
pe mult mai atractiva pdure tropical umed.
"e exemplu' 7n Co'%) Ri*) s;a pornit o aciune de reabilitare a unei
supraee de 66/ /// 7*%)r d $3dur tropical uscat (i pdure
tropical umed. -econstrucia a inclus $!)n%)r) d *o$)*i n)%ivi ,i
2o%i*i pentru a umbri speciile ierboase introduse' !i-in)r) in*ndii!or
provocate de oameni' in%r&i*r) dfri,3ri!or ,i v@n3%orii. P3,un)%u! a
ost ini(i)! utilizat pentru di-inu)r) )1undn(i ir1uri!or' )$oi a ost
!i-in)% pe msur ce pdurea s;a extins prin dispersie anemoc2or (i
zooc2or. >n doar 6? )ni' acest proces a dus la transormarea a circa
</./// d 7*%)r d $3,un 9n $3dur %@n3r3' deas (i bogat 7n specii.
*cest proces reace ecosistemul pdurii tropicale uscate (i aduce beneicii
(i pdurii tropicale umede adiacente #animalele din pdurea tropical umed
migreaz sezonier 7n cea tropical uscat$' dar vor trece 2BB ; !BB de ani
p=n se va reveni la structura ecosistemului orestier iniial.
<n element c2eie 7n acest plan de reabilitare este r*on'%ru*(i)
1io*u!%ur)!3' ceea ce 7nseamn c anga1aii ariilor prote1ate predau
biologia 7n teren tuturor elevilor din (colile din vecintatea ariei prote1ate.
-econstrucia biocultural a permis for-)r) uni *o-uni%3(i
f)-i!i)ri&)% cu problemele de conservare (i a unui punct de vedere local (i
nu un parc naional QexclusivistP.
M.G. A1ord3ri in%rn)(ion)! )! *on'rv3rii ,i
d&vo!%)r) dur)1i!3
"iversitatea biologic este concentrat 7n cea mai mare parte 7n rile
tropicale' care 7n marea lor ma1oritate sunt srace sau relativ srace (i au
rate accelerate de cre(tere a populaiei. [rile 7n curs de dezvoltare doresc
13.
adesea s prote1eze diversitatea biologic dar se 7nt=mpl recvent s nu
poat plti prezervarea 2abitatelor' cercetarea (i managementul necesare
realizrii acestui deziderat. [rile dezvoltate #incluz=nd ,.<.*.' %anada'
Aaponia' *ustralia' Marea )ritanie' Frana' ,uedia' +ermania' etc.$ solicit
ca diversitatea biologic de la tropice s susin materialul genetic (i
produsele naturale pentru agricultur' medicin (i industrie. : 7ntrebare se
na(teE cum pot colabora rile pentru prezervarea diversitii biologiceT
E)r%7 Su--i%8 Rio d J)niro
<n eveniment semniicativ care evideniaz progresul internaional
7n prote1area diversitii biologice a ost 9art. ?ummit' conerin ce s;a
des(urat timp de 12 zile' 7n iunie 1992' la :io de Naneiro' )razilia'
cunoscut oicial drept Confrin() N)(iuni!or Uni% $n%ru Mdiu ,i
D&vo!%)r. /a aceast maniestare au participat reprezentani din 6:M (3ri'
peste 1BB (ei de state' lideri ai &aiunilor <nite' organizaii
neguvernamentale (i de conservare. S*o$u! *onfrin(i principale (i al
celor asociate ce au urmat a ost de a discuta cile de *o-1in)r )
$ro%*(ii sporite a mediului *u d&vo!%)r) *ono-i*3 eicient 7n ri mai
puin bogate.
%onerina a ost 7ncununat de succes 7n domeniu cre(terii
*on,%in%i&3rii )'u$r) *ri&!or -diu!ui (i 7n plasarea acestor probleme 7n
centrul ateniei mondiale. : trstur remarcabil a conerinei a ost c
participanii au perceput !+3%ur) *!)r3 7ntre $ro%*(i) -diu!ui (i nevoia
de a di-inu) '3r3*i) (3ri!or 9n *ur' d d&vo!%)r prin acordarea de
)'i'%n(3 fin)n*i)r3 din $)r%) (3ri!or 1o+)%. 4articipanii la
conerin au semnat urmtoarele documenteE
).5 D*!)r)(i) d !) Rio. Dr$%u! n)(iuni!or de a;(i fo!o'i
r'ur'! pentru dezvoltare economic (i social este recunoscut' at=t
133
timp c=t -diu! din aceste ri nu '% )f*%)%. "eclaraia airm (i
principiul E$o!u)%oru! $!3%,%E8 prin care companiile (i guvernele
trebuie s 7(i asume r'$on')1i!i%)%) fin)n*i)r3 pentru daunele cauzate
mediului.
1.5 Convn(i) )'u$r) '*7i-13ri!or *!i-)%i*. *ceast 7nelegere (i
conveniile ulterioare solicit rilor industrializate s;(i rdu*3
-i'ii! d dio2id d *)r1on (i )!% +)& generatoare ale eectului de
ser la niv!u! )nu!ui 600/ (i s prezinte r)$o)r% r+u!)% asupra
evoluiei emisiilor. [rile 7n curs de dezvoltare trebuie s raporteze
corect nivelurile emisiilor.
*.5 Convn(i) )'u$r) 1iodivr'i%3(ii. %onvenia asupra
diversitii biologice are %ri o1i*%iv importanteE
; $ro%*(i) divr'i%3(ii 1io!o+i*
; u%i!i&)r) dur)1i!3 a acesteia
; 9-$3r(ir) *7i%)1i!3 ) 1nfi*ii!or $rodu' d '$*ii! '3!1)%i* ,i
do-'%i*.
>n timp ce $ri-! dou3 o1i*%iv 'un% r)!i&)1i!' cel de;al
treilea se reer la o problem mai delicat deoarece presupune
recunoa(terea aptului c rile 7n curs de dezvoltare ar trebui s
primeasc o compensaie pentru utilizarea speciilor din interiorul
granielor lor.
*cest tratat a ost r)%ifi*)% p=n acum de aproape 6:/ d (3ri'
%ongresul ,.<.*. am=n=nd aprobarea conveniei datorit perceperii ca
o restricie impus industriei biote2nologice americane. ,emnarea
unor 7nelegeri separate 7ntre ri (i companiile biote2nologice
privind 7mprirea proiturilor rezultate din noi produse s;a dovedit a i
135
un lucru diicil (i complex. >n multe cazuri' (3ri! %ro$i*)! 7n curs de
dezvoltare au r'%ri*(ion)% sever sau c2iar au oprit 2$!o)%)r)
oricrui -)%ri)! 1io!o+i* din rile lor. Faptul a avut un eect
nea(teptat 9-$idi*@nd *r*%)r) ,%iin(ifi*3 in%rn)(ion)!3 care nu
este 7n legtur cu prospectarea biologic.
; A+nd) .6. "ocumentul' 7nsum=nd aproape 5BB de pagini' este
o 7ncercare inovatoare de a descrie 7ntr;o manier explicit politicile
necesare pentru o dezvoltare armonioas. *genda 21 descrie r!)(ii!
din%r -diu (i )!% $ro1!- care adesea sunt considerate separate'
cum ar i 7ngri1irea copiilor' srcia' discriminarea emeilor'
transerul te2nologic (i distribuia inegal a bogiei.
,unt descrise $!)nuri d )*(iun pentru a veni 7n 7nt=mpinarea
problemelor generate de poluarea atmoserei' agricultur' dezvoltare
durabil' despdurire' medii acvatice' medii montane.
"ocumentul descrie de asemenea -*)ni'-! fin)n*i)r8
in'%i%u(ion)!8 %7no!o+i* ,i !+)! pentru a implementa planurile
de aciune. 4roblema cea mai important dezbtut 7n cadrul acestei
reuniuni la v=r a ost +3'ir) unor 'ur' d fin)n()r )
$ro+r)-!or lansate la Eart2 ,ummit' 7n special pentru *genda 21.
%osturile acestor programe au ost estimate la circa <// -i!i)rd d
do!)ri $ )n' din care 12! miliarde ar urma s vin din partea rilor
dezvoltate' ca asisten pentru dezvoltare transnaional. [rile
puternic dezvoltate' cunoscute (i sub numele de Gru$u! *!or : au
)**$%)% 7n principiu s *r)'*3 niv!u! )'i'%n(i externe la /8:=
din 4rodusul ?ntern )rut p=n 7n anul 2BBB. "oar c=teva ri
dezvoltate din nordul Europei' ca &orvegia' "anemarca' Finlanda'
139
,uedia (i :landa au atins acest obiectiv' 7n timp ce rile dezvoltate
mai mari' inclusiv ,.<.*. (i;au redus considerabil nivelurile de
inanare.
: nou3 'ur'3 i-$or%)n%3 d fin)n()r pentru protecia mediului
(i conservarea diversitii biologice 7n rile 7n curs de dezvoltare a ost
creat 7n timpul conerinei. Pro+r)-u! 3lobal 1nvironment Facilit4
#+EF$ a ost promovat de #)n*) Mondi)!3 ,i (3ri! d&vo!%)%' 7mpreun
cu <nited &ations "evelopment 4rogramme #<&"4$ (i <nited &ations
Environmental 4rogramme #<&E4$. +EF a ost creat ca un program pilot
cu inanare curent de 2'3! miliarde de dolari' pentru a i olosii la
'u'(inr) d $roi*% ce vizeaz probleme precum 9n*3!&ir) +!o1)!38
1iodivr'i%)%)8 $o!u)r) )$!or in%rn)(ion)! ,i di'%ru+r) '%r)%u!ui d
o&on.
<nul din cele mai importante rezultate ale ?ummitului de la :io de
Naneiro a ost seria de 7nt=lniri programate a i organizate pentru
7ndeplinirea recomandrilor. %el mai notabil succes a ost 7nelegerea
internaional la care s;a a1uns la NSo%o 9n d*-1ri 600:' de reducere 7n
rile industrializate a emisiilor de gaze de ser sub nivelul anului 199B.
*cordul de la XYoto a ost semnat de ma1oritatea statelor' inclusiv
Aaponia' singurul stat care s;a pronunat 7mpotriv iind ,.<.*. care a
propus totu(i recent un plan alternativ.
15B
C)$i%o!u! 0
ORGANISMELE MODIHICATE GENETIC 4OGM5 I
IMPACTUL LOR ASUPRA MEDIULUI
0.6. Dfini(i) OGM-uri!or ,i %)$! d o1(inr ) !or
:dat cu 7nceputul anilor 193B' o serie de te2nici ale "eniului "enetic
#adic manipularea direct a genelor de ctre om$ permit extragerea unei
gene din genomul unui organism (i reimplantarea ei 7n genomul unui alt
organism' aparin=nd unei alte specii sau c2iar altui regn. ,pre exemplu' o
gen uman transerat 7n genomul unei bacterii' al unei unei plante sau al
unui animalG o gen bacterian transerat 7n genomul unei plante sau al unui
animal (.a.m.d.
*cest transer de gene este numit trans"enez pentru c el
presupune traversarea #transgresia$ barierelor care' p=n nu demult'
7mpiedicau sc2imburile de gene 7ntre specii dierite' mai ales 7ntre cele
aparin=nd unor regnuri dierite.
+ena care codiic un caracter pe care dorim s;1 transerm unui alt
organism se nume(te "en de interes1 devenit 7n momentul transerului
eectiv trans"en1 iar organismul receptor va i denumit or"anism
trans"enic.
:binerea unui :+M implic urmtoarele %)$ $rin*i$)!B
1. idn%ifi*)r) ,i $r+3%ir) #multiplicarea$ genei de interesG
2. in%rodu*r) ei #prin diver(i vectori$ 9n *!u!) +)&d3' pentru c singur
nu este capabil s strbat membranele celulareG
3. '!*%)r) celulelor gazd care au integrat transgena 7n genomul lorG
4. o1(inr)' 7n cazul organismelor pluricelulare' a unui nou or+)ni'-
pornind de la o singur celul transgenizatG
151
!. vrifi*)r) %r)n'-i%rii ereditare a caracterului codat de transgen' la
descendenii organismului transgenic.
4entru selectarea celulelor care au integrat 7n genomul lor gena de
interes #deci care conin transgena$ se introduce (i o "en mar8er1 a crei
expresie enotipic este mai u(or de veriicat comparativ cu cea a genei de
interes. %ele mai utilizate 7n acest sens sunt genele care codiic rezistena la
un anumit antibiotic' la un anumit erbicid.
"ar' pentru ca transgena s se poat exprima 7n genomul celulei
gazd' ea trebuie s dein re"latori de expresie #promotor (i terminator$
adaptai noului mediu genomic. >n apt' c2iar dac codul genetic este
universal' expresia unei gene la un organism dat depinde de promotorul la
care se asociaz. "ac dorim s introducem o gen bacterian 7ntr;o plant'
trebuie s;i asociem acestei gene un promotor vegetal.
O %r)n'+n3 '%1 a(adar' mult mai mult dec=t o simpl gen de
interes' ea este o vri%)1i!3 *on'%ru*(i +n%i*3.
0... S-nifi*)(i)8 $ri*o!! ,i vo!u(i) %r)n'+n&i
4=n la apariia geniului genetic' ameliorarea plantelor (i
animalelor s;a realizat prin selecia indivizilor care prezentau caracteristici
morologice sau iziologice interesante #aprute prin mutaii spontane$
(i prin 'i'%-u! 9n*ru*i,)r - '!*(i a 2ibrizilor dintre soiurile sau
rasele aceleia(i specii.
4rin 'u$ri-)r) 1)rir!or n)%ur)! ce 7mpiedicau sc2imburile de
gene 7ntre specii (i regnuri dierite' geniul genetic permite crearea de
or+)ni'- %r)n'+ni*' dotate cu proprieti noi' total necunoscute 7nainte
(i 7ntr;un timp scurt #de ordinul unui deceniu$' f3r3 ni*i o r!)(i *u
ri%-u! -u!%i-i!n)r )! vo!u(ii fiin(!or vii.
152
Ce2nicile transgenezei coner astel omului puterea de a modiica
patrimoniul ereditar al tuturor iinelor care;1 7ncon1oar' inclusiv al propriei
sale specii. E'% vor1)8 ),)d)r8 d o vri%)1i!3 rvo!u(i 1io!o+i*3 W
?n 1933' odat cu anunarea de ctre doi cercettori americani a
posibilitii transerrii la 9sc.eric.ia coli a genelor unui virus
cancerigen #prezent la maimue$' asistm (i la *on,%in%i&)r) $ri*o!!or
$o%n(i)! ale geniului genetic.
Du$3 un )n de la aceast descoperire au urmat o serie de runiuni ale
oamenilor de (tiin de pe 7ntregul mapamond (i s;au elaborat reglementri
legale ale cercetrilor din domeniul genetic.
Enormele potenialiti ale te2nicii transgenice au interesat (i
intereseaz industriile pentru agricultur' pentru medicin (i armacie
(.a. *u 7nceput s se dezvolte mici 9n%r$rindri $)r%i*u!)r
specializate 7n transgenez. %ercetrile eectuate 7n aceste mici #dar
rentabile$ societi au contribuit din plin la cre(terea cuno(tinelor 7n
genetica molecular' dar *o'%u! fo)r% -)r al acestor studii a antrenat (i
$ro%*(i) r&u!%)%!or' prin brevete' pentru a asigura (i
Qcompensaia investiieiP.
>n cursa pentru brevete asistm la o cumprare progresiv a acestor
mici irme de ctre marile 'o*i%3(i $rodu*3%o)r d '-in(' oarte
interesate 7n plante transgenice. <nele dintre ele vor i' la r=ndul lor'
cumprate de ctre 'o*i%3(i -u!%in)(ion)! din domeniul )+ro*7i-ii
(i f)r-)*ii."e aici au rezultat c=teva multinaionale gigantice' cum ar i
3=$?-$6=1 7n ,<* (i $=C-:6E?1 7n Europa' iecare dezvolt=ndu;(i
puternice ec2ipe de cercetare.
4=n 7n prezent' aplicaiile comerciale ale :+M;urilor privesc 7n
principal microorganismele (i plantele din cultura mare.
153
0.C. Mi*roor+)ni'- ,i )ni-)! %r)n'+ni*
<nul dintre primele microorganisme transgenice obinute a ost o
bacterie capabil de a QabsorbiP petrolul din mareele negre' realizare a unui
cercettor indian #%2a@rabartY' 1931$' care lucra 7n acea perioad pentru
societatea @7eneral 9lectric A. El a devenit celebru' nu at=t pentru realizarea
sa' c=t pentru c a solicitat un brevet pentru aceasta' iar Qaacerea
%2a@rabartYP a stat la originea acordrii $ri-u!ui 1rv% $n%ru un
or+)ni'- viu.
>ncep=nd cu inele anilor 193B' interesul industriilor s;a 7ndreptat
mai cu seam spre -i*roor+)ni'-! utilizate 7n sectoarele alimentare (i
armaceutice.
ExempleE ; o serie 7ntreag de tulpini de dro1die #aparin=nd speciei
?acc.arom(ces cereisiae51 ameliorate pentru abricarea diverselor
tipuri de p=ine' bere (i vinG bacterii #7n special 9. coli5 sintetizatoare de
proteine umane' olosite 7n scop terapeuticE insulina' 2ormon de cre(tere'
intereron.
Pri-u! )ni-)! %r)n'+ni* a ost obinut #7n 1952$ de ctre un grup de
cercettori americani. Este vorba de un (oarece gigant' de dou;trei ori mai
mare dec=t cel normal' caracter generat prin transerarea 7n genomul su
a genei ce codiic 2ormonul de cre(tere la (obolan. *cest Qsuper;(oareceP a
inspirat pe speciali(tii din zoote2nie' care au vzut 7n astel de transgenez
un mi1loc de a spori perormanele productive ale (eptelului (i pe(tilor.
Av)n%)> +nr)% d %r)n'+n&) )ni-)!3B
; mari progrese 7n descirarea mecanismelor de dezvoltare a bolilor la om (i
7n obinerea de noi medicamente (i vaccinuri' toate prin olosirea
animalelor transgenice experimentaleG
154
; producerea de organe pentru transplanturi de ctre animalele QumanizateP
va contribui la umplerea enormului deicit 7n organe de transplant #inclusiv
la eliminarea teribilei piee negre cu organe umane$ (i va permite
salvarea unui numr mult mai mare de viei omene(tiG
; cre(terea productivitii animalelor domestice.
Qn%r13ri ,i ri'*uri +nr)% d %r)n'+n&) )ni-)!3B
; riscul transmiterii de boli pacienilor care au suerit o xenogreG
; o serie de virusuri sau ageni patogeni inactivi care' 7n mod normal' se
gsesc 7n organele animalelor donatoare ar putea deveni patogeni pentru
om.
0.G. P!)n% %r)n'+ni*
0.G.6. P!)n%! %r)n'+ni* ,i noi! !or $ro$ri%3(i
Entuziasmul suscitat de aplicaiile poteniale ale transgenezei vegetale
era extraordinar printre pionierii noii biote2nologii. >n ,<*' entuziasmul a
ost cel mai mare (i' prin urmare' gigani ai agroc2imiei' ai c2imiei (i
armaciei doreau s investeasc masiv 7n producerea de semine
transgenice.
4roprietile plantelor transgenice cultivate de1a pe scar mare sunt
urmtoareleE
)5 R&i'%n() !) r1i*id B
4lantele modiicate genetic au capacitatea de a continua s triasc (i
s se dezvolte 7n ciuda mai multor pulverizri cu o substan toxic;mortal'
iat o perorman extraordinar a plantelor transgenice rezistente la un
erbicid total U *cest caracter nou #dat de transerul genei &ar5 (i' sub aspect
biologic' cu totul surprinztor este dat de diversele tipuri de aciuni
enzimatice #enzime codiicate de transgene de origine bacterian (i' 7n
c=teva cazuri' de origine vegetal$E transormarea erbicidului 7ntr;un compus
15!
netoxic #detoxiicarea lui$' u(oara modiicare a enzimei vizate sau
supraexprimarea sintezei sale' 7ntr;o astel de manier 7nc=t planta tratat s
dispun 7n orice moment de cantiti suiciente de enzime pentru a se
dezvolta normal.
"ar trebuie s cut urmtoarea remarc importantE rezistena unei
plante de tip :+M este unispeciic' adic ea nu se maniest dec=t a de
erbicidul produs de 7ntreprinderea productoare de semine transgenice.
15 R&i'%n() !) in'*% d3un3%o)r
4lantele care posed aceast proprietate sintetizeaz 7n permanen' 7n
esutul lor' o protein insecticid care duce la moartea unor insecte itoage
duntoare. +ena care codiic rezistena la insecte provine de la o bacterie
din sol 4&acillus t.urin"iensis> pe care o vom nota 7n continuare &t.51
cunoscut de mult timp pentru proprietile insecticide (i olosit 7n lupta
biologic #integrat$ din agricultura convenional' precum (i 7n silvicultur
#7mpotriva omizilor deoliatoare$.
4reparatele obinute din su(ele naturale de &t. conin proteina
insecticid' a(a cum se prezint ea 7n bacterie' adic inactiv. &umai dup
ingestia sa (i contactul cu sucurile digestive ale duntorului' ea este
activat (i provoac moartea 7ntr;un timp mai lung sau mai scurt. *stel
respectiva gen a ost modiicat' astel ca s codiice proteina activ' situaie
care ace ca :+M;ul s conin o toxin mult mai rapid (i eicace' c2iar
7naintea a1ungerii ei 7n tubul digestiv al insectei.
*5 R&i'%n() !) 1o!i
4rin transerul genei care codiic proteina capsidei virale #gena cp. )
coat protein5 s;au obinut plante care rezist la bolile generate de anumite
virusuri' deoarece ea bloc2eaz propagarea virusurilor 7n planta
transgenic. ,e (tie c sinteza de ctre plant a unor mici cantiti din
15.
aceast protein 7mpiedic dezvoltarea virusurilor (i' astel' declan(area
bolilor virale #virozelor$.
: serie de alte realizri privesc rezistena la atacul ciupercilor
itopatogene' 7n esen' prin inseria 7n plante a genelor care codiic enzime
capabile s distrug pereii ciupercilor.
d5 R&i'%n() !) 9n+7(
:+M;urile rezistente la 7ng2e nu se cultiv pe scar larg. ,trategiile
utilizate pentru a le coneri aceast proprietate suntE
; %r)%)-n%u! culturilor de soiuri convenionale' prin pulverizarea cu
bacterii transgenice QantigelP' pentru prote1area acestor culturi de
7ng2eurile t=rzii.
; in'r(i) unor gene provenind de la pe(tii din apele reci' cum ar i spre
exemplu o gen de Bippo"lossus .ippo"lossus #pe(te din Marea &ordului$
transerat la cp(uni.
.5 M)%ur)r) 9n%@r&i)%3
: astel de 7nsu(ire a ost conerit' pentru prima dat' unei legume
de importan economic mondialE tomatele. Zi 7n acest caz sunt utilizate
dou metode principaleE
; in'r(i) unei gene care bloc2eaz "alacturonaza1 enzim responsabil de
7nmuierea ructelorG
- 1!o*)r) 'in%&i 7or-onu!ui d -)%ur)r' acest ultim proces #cel de
maturare$ iind apoi declan(at prin tratamentul cu etilen' 7naintea punerii pe
pia a tomatelor transgenice. %ele mai recente cercetri vizeaz obinerea
de soiuri bogate 7n elemente nutritive' cu un spectru nutriional mai
ec2ilibrat.
153
0.G... Av)n%)>! $!)n%!or %r)n'+ni*8 $r&n%)% d $rodu*3%orii
,i )$3r3%orii !or
).5 Pn%ru )-!ior)%ori
%re(terea eicacitii 7n ameliorarea plantelor. Ce2nicile transgenezei
sunt mult mai precise (i mult mai rapide' 7ntruc=t ele privesc doar gena #sau
genele$ de interes' pe c=nd te2nicile clasice de 2ibridare olosesc genomurile
parentale 7n totalitatea lor' iind deseori necesare retro;7ncruci(ri pentru a
se accentua maniestarea unei gene parentale ori pentru eliminarea
eectelor secundare nedorite.
1.5 Pn%ru )+ri*u!%ori
>n primul r=nd' se simpliic procesul de *o-1)%r ) 1uruini!or'
prin eliminarea utilizrii erbicidelor administrate 7n perioada pre;
emergent (i 7n perioada de vegetaie' olosindu;se doar un singur erbicid
total. *poi' graie organismelor nou obinute (i rezistente la boli (i duntori'
sunt !i-in)% in'*%i*id! ,i fun+i*id! olosite curent 7n sistemul
convenional.
>n ciuda preurilor mari ale :+M;urilor' cresc r)nd)-n%u! ,i
1nfi*iu! realizate de culturile transgenice' pe de o parte prin eliminarea
concurenei buruienilor' a agenilor patogeni (i a insectelor' iar pe de alt
parte prin renunarea la consumul energetic necesar administrrii pesticidelor.
*.5 Pn%ru indu'%ri),i
4rin noile caliti deinute de plantele transgenice' se )-!ior)&3 ,i
$ro*'! d $r!u*r)r indu'%ri)!3E amidon modiicat' lemn srcit 7n
lignin #abricarea pastei pentru 2=rtie devine mai puin poluant$'
bioplasticele' obinerea mai u(oar a proteinelor umane cu scop terapeutic
etc.
d..5 Pn%ru *on'u-)%ori
155
D$o&i%)r) ,i $3'%r)r) ructelor cu maturizare tardiv se realizeaz
mai u(or (i cu pierderi minime.
.5 Pn%ru -diu! 9n*on>ur3%or ,i $n%ru vii%oru! u-)ni%3(ii
,e apreciaz o reducere a polurii ecosistemelor prin pesticide. >n
plus' are loc o cre(tere a produciei agricole' iar' 7ntr;un viitor apropiat' se
sper c va i eliminat oametea 7n lume #prin extinderea supraeelor
cultivate cu :+M;uri rezistente la salinitate' la secet' la aciditatea crescut a
solului' la temperaturi mai sczute etc$.
0.G.C. Ri'*uri! !+)% d *u!%ur) $!)n%!or %r)n'+ni*
*numii oameni de (tiin pun la 7ndoial superioritatea te2nicilor
de transgenez actual a de te2nicile de 2ibridare ; selecie olosite p=n
7n prezent' amintind *)r)*%ru! )!)%oriu )! !o*)!i&3rii %r)n'+n!or 9n
+no-u! celulelor gazd. Cransmiterea (i 7mperec2ierile naturale ale
cromozomilor se ac dup legi mult mai precise dec=t inseria unei
transgene.
:pozanii :+M;urilor consider c principalii beneiciari ai acestor
organisme sunt productorii de semine. >n primul r=nd' prin brevetarea
iecrui soi transgenic se asigur o revenire a unei bune pri din
investiie' apoi' prin interzicerea agricultorului de a olosi o parte a recoltei
sale drept sm=n' se garanteaz productorului de semine;:+M o
v=nzare anual sigur #o pia de desacere asigurat$.
>n ceea ce prive(te ideea dezvoltrii unei agriculturi transgenice
mondiale pentru a 2rni omenirea se (tie c oametea 7n lume este' 7nainte de
toate' o problem de acces la 2ran1 lucru generat de conlictele locale (iH
sau internaionale' de sistemele politice' de epuizarea solurilor sau' de
accesul la pm=nt. ,uperproduciile agricole realizate 7n sistemul
159
convenional nu se datoreaz :+M;urilor' doar repartizarea global a
acestor producii obinute este deicitarU
).5 Ri'*uri !+)% d %7ni*i! )*%u)! )! %r)n'+n&i v+%)!
- Ef*% '*und)r ndori%. 4rima QversiuneP a tomatei cu
maturare 7nt=rziat era inoas' cu gust metalic (i suport greu transportul'
cci pielia sa era ragil' motive pentru care consumatorii americani
au reuzat;o.
- DS!31i*iuniE 9n 2$r'i) %r)n'+n!or. >n ,<*' 7n 199.'
culturile comerciale de bumbac;:+M au ost devastate 7n proporie de
.BF de ctre insectele la care aceste plante erau socotite ca iind rezistente.
<nii au atribuit acest e(ec verii calde din acel an care' pe de o parte a
avorizat ecunditatea insectelor' iar pe de alt parte a diminuat
capacitatea bumbacului;:+M s sintetizeze proteina;insecticid.
1.5 Ri'*uri )-1in%)!
- Li-i%! v)!u3rii ri'*uri!or $rin *u!%uri 2$ri-n%)!.
%ulturile experimentale eectuate 7n 1! ri' 7naintea primelor culturi
comerciale de :+M;uri' nu au urmrit (i nu au urnizat niciodat inormaii
privind eventualul impact asupra mediului 7ncon1urtor. "e apt' scopul
principal al acestor culturi experimentale era de a se asigura mai bine
Qsecuritatea biologicP a plantelor testate' adic optimizarea condiiilor
de expresie (i conservare a transgenelor.
&ici un studiu serios de impact ambiental nu s;a cut 7naintea trecerii
7n cultura la scar mare a primelor :+M;uriE dac se 7ncruci(eaz specii
7nrudite' dac au inluen asupra insectelor polenizatoare' dac inlueneaz
microorganismele din sol etc.
19B
*.5 Ri'*uri $rivind di'-in)r) d $o!n %r)n'+ni*
- Qn*ru*i,3ri 9n%r $!)n% %r)n'+ni* ,i $!)n% '$on%)n 9nrudi%.
A$)ri(i) unor 1uruini r&i'%n% !) r1i*id! %o%)!.
"e exemplu' practic=nd o monocultur de rapi transgenic'
rezistent la un erbicid determinat' se risc' accelerarea '!*(ii d
1uruini 2ibride' r&i'%n% la acela(i erbicid. >n caz de ro%)(i )
*u!%uri!or *u '$*ii non-%r)n'+ni*' practica obi(nuit de erbicidare
7naintea semnrii va i ineicace dac erbicidul total utilizat va i acela(i la
care rapia transgenic era rezistent' deoarece plantele de rapi;:+M vor
rezista (i vor deveni buruieni 7n noua cultur. ?ar pentru a le distruge va
trebui olosit un alt erbicid total' deci investiii suplimentare.
4osibila apariie a unor buruieni rezistente la erbicide nu este negat
de productorii de :+M;uri' care au 7n vedere remedierea prin producerea
de noi erbicide (i de noi :+M;uri rezistente la acestea. *(adar' din nou'
alte investiii (i alte riscuri.
- Qn*ru*i,3ri 9n%r v)ri%3(i %r)n'+ni* ,i *onvn(ion)! )! )*!i),i
'$*ii.
"e exemplu' polenul de r)$i(3 poate a1unge p=n la c=iva @m' cel de
$oru-1 #specie anemoil$ ar putea a1unge la zeci de @m etc. 4ericolul
2ibridrilor cu porumb;)t. #la care s;a transerat o gen modiicat de
&accilus t.urin"iensis$ a ost puternic denunat 9n Hr)n()' c2iar de la
7nceputul autorizrii primelor culturi. >n ceea ce;i prive(te pe agricultorii care
$r)*%i*3 )+ri*u!%ur) 1io!o+i*3' apare pericolul imposibilitii de a garanta
c porumbul lor este lipsit de :+M;uri' exist=nd riscul 2ibridizrilor cu
porumbul transgenic. *stel' 7n anul 2BBB au ost descoperite semine de
rapi transgenic rezistent la un erbicid total. *ceea(i situaie s;a gsit (i la
'oi)' de(i au ost respectate reglementrile privind distana dintre culturile
191
convenionale (i cele transgenice. *ceea(i situaie a ost descoperit (i la
porumb' 7n vara anului 2BBB' 7n Frana' pe 4!BB 2a.
<rmare a acestor accidente (i dup lungi discuii (i dezbateri'
guvernul rancez a decis distrugerea culturilor de rapi (i soia poluate cu
organisme transgenice' dar s;au meninut culturile de porumb datorit
proporiei oarte reduse #2H1.BBB$ a seminelor transgenice.
>n iulie 2BB1' A+n(i) Hr)n*&3 d S*uri%)% S)ni%)r3 4AHSS5
sublinia c 41F din e(antioanele de porumb prelevate din culturile
convenionale conineau secvene de :+M;uri.
,unt oarte posibile %ri $i'%E polenizarea provenit din culturile
experimentale 7nvecinate #7n Frana au ost autorizate 12 soiuri
transgenice$' polenizarea din culturile transgenice comerciale #lucru puin
probabil' deoarece astel de culturi nu sunt autorizate 7n Frana$ sau poluare
cu semine care provin din ri unde culturile transgenice comerciale sunt
de1a oarte extinse #,<* (i %anada' 7n special$.
*ceasta se poate numi $o!u)r +n%i*3. Zi in Mexic s;a detectat
o poluare genetic a porumbului comercial' iind poluate 3!F dintre
e(antioane. ,e cunoa(te aptul c' 7n 1995' Mexicul #patria de origine a
porumbului (i' 7nc' rezervorul biodiversitii acestuia' prin cele circa !B
varieti identiicate 7n stare spontan$ a instaurat un moratoriu care
interzicea cultura de porumb;:+M.
-aportul din primvara anului 2BB2 #European Enviroment *gencY$
conirm caracterul cvasi;inevitabil al polurii genetice a culturilor
convenionale (i a speciilor slbatice 7nrudite' pornind de la culturile;:+M.
- Con%)-in)r) $oru-1u!ui %r)n'+ni* d un )!%u!8 %o% d %i$ OGM.
"e exemplu la inele lui septembrie 2BBB' puternica societate X-*FC
F::" <,* retrage din circulaie 2'! milioane de cutii de plcinte din
192
porumb' 7ntruc=t laboratorul Q+enetic ?"P #solicitat de asociaia ecologist
QFriends o t2e Eart2P$ descoperise 7n aceste plcinte' 1F porumb ,tarlin@'
rezervat numai 7n scop ura1er. *cest porumb s;a dovedit a i alergizant
pentru om.
d. Ri'*uri !+)% d $!)n%! r&i'%n% !) )%)*u! in'*%!or
- A$)ri(i) d d3un3%ori r&i'%n(i !) $ro%in)-in'*%i*id ) $oru-1u!ui-
#%.
*pariia insectelor rezistente la insecticide este cunoscut de mai
bine de !B de ani (i ea nu a 7ncetat s creasc rapid' pe msur ce se
intensiica olosirea pesticidelor 7n agricultura de tip industrial.
>n cazul plantelor transgenice' problema se va pune 7ntr;o manier (i
mai accentuat' cci $r&n() *on'%)n%3 ) for-i )*%iv ) %o2ini
in'*%i*id 7n toate esuturile plantei v) in%n'ifi*) $r'iun) '!*(ii (i va
accelera )$)ri(i) -u%)n%!or r&i'%n%.4roductorii de :+M;uri sunt
totu(i optimi(ti' estim=nd c acest lucru nu va aprea mai repede de 5 ani (i
c' p=n atunci' vor produce noi organisme transgenice' rezistente la un alt
insecticid.
- In%o2i*)r) )!%or in'*% d *3%r D$!)n%! in'*%i*idE8 7n aara celor
int. *ceast intoxicare a ost demonstrat experimental la <niversitatea
din &eL ^or@. ,unt 7n curs de des(urare (i alte experiemente' privind
studiul albinelor care viziteaz lorile unei rapie transgenice.
- To2i*i%)%) D$!)n%!or in'*%i*idE $n%ru $r3d3%orii
in'*%!or d3un3%o)r. : ec2ip de cercettori elveieni a constatat o
puternic cre(tere #peste 2H3$ a mortalitii indivizilor speciei C.r(sopa
carnea' 2rnii cu omizi #de =strinia nu!ilaris (i de Ieucania
unipunctata$ care au consumat porumb;)t.
193
>n ,coia' o serie de cercetri au artat c 1u1uru&! care au
consumat purici crescui pe cartoi transgenici depuneau cu 35F -)i
$u(in ou3' !BF %r3i)u -)i $u(in (i maniestau o fr%i!i%)% mascul mai
'*3&u%3' comparativ cu cele 2rnite cu purici de pe cartoii normali.
. Dru-u! %o2in!or in'*%i*id 9n !)n(uri! %rofi* ,i 9n 'o!uri
- Ri'*uri !+)% d *u!%ur) $!)n%!or r&i'%n% !) viru'uri.
%unoa(tem astzi c principalul mecanism de vo!u(i n)%ur)!3 )
viru'uri!or 7l constituie r*o-1in3ri! '*vn(!or +n%i*. "e aceea'
anumii cercettori au lansat ideea unei posibile recombinri 7ntre gena
viral cp' prezent 7ntr;o anumit plant' cu gene ale unui virus 7nrudit
care a inectat o plant rezistent sau care se al 7n mod natural 7n
aceasta. *stel de recombinri au ost de1a observate experimental 7n
laborator' r a se i putut determina dac noul virus ar i mai mult sau
mai puin patogen dec=t virusul parental. Marele n*uno'*u% este
reprezentat' desigur' de fr*vn() *u *)r )*'% r*o-1in3ri s;ar
produce 7n natur' mai ales 7n vastele *u!%uri %r)n'+ni*' unde sunt
prezente numeroase gene virale.
>ngri1orrile sunt generate de apariia posibil a unor noi virusuri
duntoare plantelor.
f. Ev)!u)r) ri'*uri!or $n%ru '3n3%)%) o)-ni!or in )*'% do-niu
>n acest domeniu rspunsurile nu sunt unanime (i incertitudinile sunt
numeroase.
*prtorii :+M;urilor consider c plantele modiicate genetic nu
prezint nici un pericol pentru sntatea omului consider=nd c transgenele
vor disprea ie 7n timpul digestiei' ie 7n timpul proceselor de transormare
industrial.
194
:pozanii consider c testele de nutriie sunt incomplete (i nu s;au
cut 7ntr;un timp suicient' 7naintea lansrii pe pia a alimentelor provenind
din :+M;uri. Ei cer continuarea (i dezvoltarea cercetrilor privind evaluarea
riscurilor.
- A$)ri(i) unor noi )!r+ii. "e exemplu' o soia 7mbogit 7n metionin'
pentru mrirea valorii ura1ere' s;a dovedit a nu i alergizant pentru
animale' dar periculoas pentru consumul uman.
:pozanii plantelor transgenice cer ca aceste plante' conin=nd
transgene provenite de la microorganisme (i virusuri' s nu ac parte
niciodat din alimentaia oamenilor' mai ales c puterea alergic a noilor
proteine este necunoscut.
- Cr,%r) r&i'%n(i !) )n%i1io%i*. *ceast problem se pune pentru
c porumbul;)t comercializat conine gene ale rezistenei la un
anumit antibiotic' gene olosite ca mar@eri (i pe care productorii nu le;
au eliminat' consider=ndu;le r pericol pentru om. Motivaia adus de
ei este aceea c ele ie nu se exprim 7n plant' ie c ele codiic
rezistena la un antibiotic care nu mai este utilizat 7n medicina uman.
>n plus' ei consider ca oarte puin probabil %r)n'fru! )*'%or +n
din )!i-n% 9n 1)*%rii! $r&n% 9n %u1u! di+'%iv )! o-u!ui.
Experienele eectuate timp de trei la <niversitatea din Aena au
artat c r&i'%n() !) un r1i*id %o%)! a unei rapie;:+M se poate
%r)n'-i% !) 1)*%rii ,i dro>dii *r'*u% pe -dii 7n care s;a introdus
*on(inu%u! in%'%in)! )! )!1in!or care au *on'u-)% $o!nu! unei astel
de rapie.
- DAf)*r) Pu'&%)iE. >n ediia sa din 29 mai 1999' cunoscutul
sptm=nal medical britanic 6.e Iancet estima c Q...plantele
transgenice pun probleme pentru sntatea oamenilor...P (i denuna
19!
Q... iresponsabilitatea autoritilor publice (i a urnizorilor de plante
transgeniceP. >n acela(i timp' se atrgea atenia asupra aptului c un
reputat cercettor' *. Pu'&%)i #de la -oLett ?nstitut' ,coia locul de
na(tere al cunoscutei "ollY' eutanasiat 7n ebruarie 2BB3$' (i;a pierdut
slu1ba 7n urma unei emisiuni televizate' 7n care prezenta cercetrile
sale personale ce $un)u !) 9ndoi)!3 *on'u-)1i!i%)%) unui *)r%of
%r)n'+ni*8 *)r 'in%%i&) o $ro%in3 in'*%i*id3 #caracter transerat de
la un g2iocel$. Experienele eectuate de el asupra (obolanilor artau c
cei 2rnii exclusiv cu acest carto transgenic prezentau atroieri ale unor
organe #mai ales ale icatului$ (i o deicien a sistemului imunitar' 7n
timp ce lotul 2rnit cu cartoi QnormaliP' dar la care s;a adugat 7n mod
artiicial aceea(i protein insecticid' erau normali.
Q%azul 4usztaiP a divi&)% !u-) ,%iin(ifi*3 in%rn)(ion)!3.
Experienele lui 4usztai ilustrau o serie de $r%ur1)(ii -%)1o!i* provocate
de in'r(i) %r)n'+niE eecte ale poziiei acesteia #am precizat de1a c
te2nicile actuale nu permit localizarea punctului su de inserie$' reamintim
2$r'i) ndori%3 ) )!%or +n d*@% *) d in%r' etc.
%ontrar concluziilor lui 4usztai' o serie de cercettori c2inezi nu
au constatat dierene semniicative de greutate (i stare general 7ntre
(obolanii 2rnii cu tomate (i ardei transgenici (i cei care triau 7n stare
slbatic.
0.G.G. D&vo!%)r) *u!%uri!or %r)n'+ni* 9n !u-
).5 Pri-! *u!%uri *o-r*i)! d $!)n% %r)n'+ni* dateaz de pe
la mi1locul anilor 199B' ele debut=nd 7n ,<*' apoi 7n *rgentina' %anada'
%2ina' *rica de ,ud' *ustralia' Mexic' 4ortugalia' <craina' -om=nia. /a
numai (apte ani de la debutul lor oicial' aceste culturi comerciale de
19.
plante transgenice au atins o supraa total de circa .B milioane 2a' la
care s;ar mai putea aduga culturile ilegale.
: situaie particular se 7nt=lne(te 7n rile Europei :ccidentale'
unde asemenea culturi 7nt=rzie s ia amploare. Explicaia const 7n aptul c
mai multe '%)% --1r )! UE au solicitat instaurarea unui -or)%oriu
care s interzic autorizarea importurilor (i culturilor de plante;:+M 7n rile
<niunii #solicitare aprobat 7n iunie 1999$ pentru c se iau 7n considerare'
din ce 7n ce mai mult' rezervele exprimate de unii oameni de (tiin'
opoziia agricultorilor (i a ecologi(tilor' iar' de puin timp' (i solicitrile
cetenilor;consumatori.
1. Pi)() -ondi)!3 d $!)n%-OGM este asigurat aproape 7n totalitate de
doar 4 speciiE soia' bumbac' porumb (i rapi' restul de plante transgenice
#carto' papaia' tutun' dovleac (.a.$ ocup=nd supraee reduse (i
necuantiicabile la nivel mondial.
*. Rfri%or !) *)r)*%ru! %r)n'fr)% )*'%or $!)n%' se constat aptul c
7n primul an de culturi;:+M la scar mare #600<$' aproximativ .TC o
reprezentau v)ri%3(i! r&i'%n% !) o in'*%3 duntoare #mai ales
bumbacul;&t (i porumbul;&t$ (i doar 6TC dispuneau de r&i'%n() !) un
r1i*id total. "in .//. 7ncoace' 'i%u)(i) ' invr')&3E circa 3!F o
reprezint varietile rezistente la un erbicid total1 aproximativ 13F cele
rezistente la atacul unor insecte.
d. O )n)!i&) ) 'i%u)%ii din .//. scoate 7n eviden aptul c producia
mondial de plante;:+M este asigurat cvasitotal de 4 ri #,<*' *rgentina'
%anada si %2ina$.
0.G.?. #rv%)r) fiin(!or vii
4=n la venirea Qla putereP a geniului genetic' dreptul de brevetare nu
privea dec=t inveniile (i inovaiile de aparate sau procedee de tip industrial.
193
,e (tie c acordarea unui brevet de invenie #ca expresie 1uridic legal$
trebuie s rspund urmtoarelor criteriiE noutate' utilizare' aplicabilitate
practic (i o descriere detaliat a sa' pentru a permite reproducerea de ctre
orice specialist din domeniul respectiv. )revetul garanteaz deintorului
monopolul exploatrii inveniei sale pentru o perioad limitat de timp #7n
general 2B de ani$.
>n ,<*' ca (i 7n Europa' brevetabilitatea iinelor vii era total exclus.
"ar apariia de :+M;uri a modiicat pround c=mpul de aplicaie (i
condiiile acordrii de brevete de invenie' treptat acestea iind adaptate (i
pentru iinele vii.
*(a cum s;a precizat anterior' dreptul de a breveta o iin vie s;a
nscut 7n ,<* ca urmare a celebrei Qaaceri %2a@rabartYP' dup numele
microbiologului indian care a obinut o bacterie capabil s degradeze
2idrocarburile din petrol. >n 195B' acest cercettor a solicitat acordarea unui
brevet pe care a obinut;o.
*ceast premier' 7n materie de brevetare a viului a ost urmat rapid
de acordarea a numeroase brevete privind microorganismele genetic
modiicate' utilizate 7n industria armaceutic (i agro;alimentar at=t 7n
,<* c=t (i 7n <E.
4entru a armoniza legislaia ,<*;<E' 7n 1995' %onsiliul de Mini(tri
al <E (i 4arlamentul European au adoptat o 2otr=re avorabil breveta1ului
:+M;urilor #'irectia 98L44$. *ceste prevederi au generat' declan(area a
numeroase critici 7n ?talia' :landa' &orvegia (i alte ri europene.
#rv%)r) plantelor transgenice $riv)&3 )+ri*u!%oru! de cel puin
unul dintre drepturile sale undamentaleE acela de a olosi o parte din propria;
i recolt ca material pentru semnat 7n anul urmtor.
195
*tunci c=nd un agricultor cumpr semine transgenice' ! %r1ui '3
'-n& un *on%r)*% prin care se anga1eaz s nu pstreze nimic din
recolt pentru a i olosit 7n scopul unor '-3n3%uri vii%o)r. %u alte
cuvinte' el se oblig s cumpere 7n iecare an semine transgenice de la
productor' 7(i anuleaz astel dreptul legitim de a reproduce propria;i
cultur' 7n caz contrar iind prevzute sanciuni contravenionale (i penale.
Firmele productoare nu pot i 7n(elate' cci ele 7(i trimit inspectori care
controleaz pe teren respectarea contractelor. *stel de *on%ro)! sunt u,or
d r)!i&)% 9n SUA' unde ermele au 'u$r)f( fo)r% -)ri' dar el este mai
diicil atunci c=nd dimensiunea parcelelor este mic (i numrul
agricultorilor este oarte mare #a(a cum este cazul celor mai multe ri din
Europa$. &u se mai pune la socoteal situaia din (3ri! 9nd$3r%)%' 7n curs
de dezvoltare' unde )+ri*u!%orii nu pot 7nelege aceste aspecte (i continu
s ac '*7i-1uri d '-in( pentru micile lor supraee cultivate.
*cestea sunt raiunile pentru care productorii de semine transgenice
7ncearc s 7nlocuiasc 7ngrdirile 1uridice impuse agricultorilor (i
costisitoarele controale prin 9n+r3diri d ordin 1io!o+i*G '%ri!i&)r)' prin
geniul genetic' a seminelor produse de plantele transgenice. Este vorba de
procedeul numit @6ec.nolo"( *rotection ?(stemA' sugestiv denumit
@6erminatorA1 7ntruc=t el QterminP viaa plantei' 7mpiedic=nd;o s se
reproduc. *ceast Qperorman biologicP se realizeaz printr;o te2nic
transgenic oarte soisticat' c2iar QdiabolicP. 4roductorii de :+M;uri (i
unii oameni de (tiin salut procedeul pentru c el va permite suprimarea
luxului de transgene 7n mediul 7ncon1urtor. *gricultorii vd 7n el o consacrare
a interzicerii de a utiliza propriile semine. *li oameni de (tiin (i asociaiile
ecologiste 7l consider inacceptabil sub aspect etic. 4rocedeul a ost criticat de
199
ctre toi opozanii :+M;urilor. *stel' 3=$?-$6= a decis 7nt=rzierea punerii
7n aplicare a procedeului JCerminatorK.
0.G.<. OGM-uri! ,i 1iodivr'i%)%)
>nc din anii _5B' oamenii de (tiin au anticipat caracteristicile de
baz a agriculturii mondiale astelE
; di-inu)r) *on'idr)1i!3 ) divr'i%3(ii plantelor cultivate prin
dispariia miilor de varieti selecionate de;a lungul timpului de ctre rani'
prin 7nlocuirea acestora de ctre un numr limitat de varieti noi' Qcu
randament ridicatPG
- )*)$)r)r) )+ri*u!%urii mondiale de ctre marile -u!%in)(ion)!
urnizoare de semine Qselecionate (i amelioratePG
- '$orir) $rodu,i!or *7i-i*i cerui' 7n cantiti tot mai mari' de
te2nologia de cultur a acestor noi varieti.
: analiz lucid a agriculturii de la 7nceputul mileniului trei ne va uimi
prin asemnarea cu precizarea de mai sus U
"ezvoltarea obinerii (i cultivrii plantelor transgenice nu a cut
altceva dec=t s agraveze situaia existent acum dou decenii. Zi' de apt'
%r)n'+n&) u%i!i&)&3 acelea(i v)ri%3(i oarte perormante #cunoscute
anterior (i care au ost *r)% $rin %7ni*i! %r)di(ion)!$' care sunt
QameliorateP prin inserarea unei gene' ceea ce d dr$%u! 2*!u'iv de
producere (i comercializare -u!%in)(ion)!!or menionate.
Extinderea culturilor de plante %r)n'+ni* a aectat (i va )f*%)
1iodivr'i%)%) speciic spontan #'3!1)%i*3$ prinE
; pulverizrile cu r1i*id %o%)! a culturilor de :+M;uri
rezistente la aceste erbicide' prin care vor disprea' mai 7nt=i' toate
buruienile anuale din aceste culturi. *poi' acest QspraY dritP cu erbicide va
2BB
aecta (i &on! -)r+in)! )! *u!%uri!or' acoperite de itocenoze ierboase
perene ori de turi(uri' din care' treptat' vor disprea (i speciile pereneG
; '3r3*i) 1)&i %rofi* ) fi%of)+i!or ,i ) +r)nivor!or din aceste
locuri' care' 7n inal' va determina dispariia lor progresiv din biocenozele
respectiveG
; in%o2i*)r) ,i -o)r%)8 D$rin ri*o,uE8 ) )ni-)!!or u%i! (i a
celor care nu erau vizate. :+M;urile rezistente la anumii duntori pot i
consumate direct sau indirect #de;a lungul lanului troic$ (i de alte
organisme' iar toxina insecticid din aceste plante ar putea s provoace
moartea (i dispariia unui (ir nes=r(it de animale neintG
un alt pericol generat de :+M;uri vizeaz %r)n'fru! d +n prin
polenul acestora unor '$*ii '3!1)%i* 9nrudi%. *prtorii :+M;urilor ar
putea saluta acest lucru ca iind un proces de cre(tere a biodiversitii. "ar'
mai mult ca sigur' o generalizare a culturilor transgenice va determina o
masiv diuzare a transgenelor care prezint caractere selective avanta1oase
(i pot induce o r)di*)r ) $o$u!)(ii!or non-%r)n'+ni* #cu un genoond
mai bogat (i mai diversiicat dec=t cele puternic QameliorateP' aspect
cunoscut (i demonstrat de1a$.
0.G.:. Con%'%)r) OGM-uri!or
4=n la $3%rundr) 9n Euro$) o**idn%)!3 a primelor alimente
provenite din plante transgenice' :+M;urile rmseser ignorate de marele
public. "ar situaia s;a sc2imbat brusc' 7ncep=nd cu 600<' c=nd' descrcarea
7n mai multe porturi europene de soia (i porumb american #conin=nd
7n proporie necunoscut material transgenic$' a Q7nuriatP organizaia
ecologist 7:99$*9-C9 care' adesea violent' s;a opus debarcrii
containerelor. Minoritatea (tiiniic anga1at' r a pune 7n discuie
interesul pentru te2nicile transgenezei' estima c sunt 7nc insuicient
2B1
cunoscute riscurile diseminrii 7n mediul 7ncon1urtor a :+M;urilor
(i' ca urmare' (i;a multiplicat aciunile de inormare a marelui public.
>n ,<*' nu se cere agricultorilor s recolteze' 7n mod separat' cele
dou tipuri de plante' transgenice (i convenionale.
: serie de asociaii ale consumatorilor (i;au maniestat 7ngri1orarea
pentru Qinvadarea aruriilor lorP cu alimente provenind din :+M;uri.
*numite ri #*ustria' ?talia' "anemarca$ au reuzat intrrile de :+M;uri pe
teritoriul lor.
4entru a calma spiritele' <E #cea care a autorizat aceste importuri$ a
emis o directiv care impune %i*7%)r) alimentelor provenite din plante
transgenice.
4uternic aectai de relativ recenta catastro alimentar #cea a Dv)*ii
n1unE (i a variantei sale la om$' *on'u-)%orii uro$ni nu -)i )u
9n*rdr 7n d*!)r)(ii! oiciale ale 2$r(i!or sau ale *r*%3%ori!or care
apr :+M;urile. Ei se tem tot mai mult de artiicializarea cresc=nd a
agriculturii industriale (i' 7n mod special' de ultima sa 7nlorire ; :+M;urile.
4olemica dintre partizanii (i opozanii :+M;urilor s;a intensiicat 7n
cursul anului urmtor 1995.
<n nou scandal alimentar a zguduit Europa 7n 1999E D$uii *u
dio2in3E8 produ(i 7n cresctorii uria(e din )elgia' livrai pe pia at=t 7n
)elgia' c=t (i 7n alte ri din Europa sau din alte continente. :riginea dioxinei
a ost atribuit u!iu!ui indu'%ri)! olosit 7n abricarea 7r)ni pentru psri.
*ceast QaacereP ilustreaz' 7nc o dat 7n plus' pericolul agriculturii (i
zoote2niei industriale pentru sntatea oamenilor (i a animalelor domestice.
*stel de evenimente '$or'* %)-) *on'u-)%ori!or a de orice aliment
de origine transgenic.
2B2
4robabil' 7n cur=nd' datorit strategiei stabilite de +-EE&4E*%E'
alimentele care conin :+M;uri vor disprea progresiv din magazinele
alimentare ale <E. Mai rm=ne' ca excepie' carnea provenit de la
cresctoriile industriale' unde animalele sunt ura1ate cu soia;:+M
importat din ,<*. *ceast problem igureaz ca urmtorul obiectiv pe
agenda organizaiilor anti;:+M.
"ac primele autorizri de culturi transgenice au sedus pe
responsabilii marilor 7ntreprinderi agricole de tip industrial din ,<*' care
doreau s le dezvolte la scar mare' ele au generat o puternic opoziie din
partea fr-iri!or care practicau o )+ri*u!%ur3 d %i$ f)-i!i)!.
>n lumea agricol a <E' aceste culturi au ost primite 7n moduri
dierite. *stel' 7n +ermania' agricultorii cu fr- 1io!o+i* au intentat
aciune 1udiciar 7mpotriva proprietarilor de culturi;:+M experimentale
din vecintatea lor' tem=ndu;se de o poluare genetic a culturilor proprii
care trebuiau s ie Qgarantate r :+MP.
>n ,pania' singura ar din <E 7n care s;a reu(it dezvoltarea de culturi;
:+M comerciale' doar o treime din sindicatele agricole este 7nc avorabil
acestor culturi.
>n Frana' cea mai mare ar agricol din <E' asistm (i la cea mai
puternic opoziie (i contestaie a culturilor :+M. :pozani se tem de o
$o!u)r +n%i*3 ) *u!%uri!or !or *onvn(ion)! prin *u!%uri!
%r)n'+ni* 2$ri-n%)!' a cror localizare (i natur sunt inute secret 7n
ciuda obligaiilor legale de a le declara. Ei au distrus mai multe culturi
experimentale 7n c=mp (i au cerut o dezbatere public asupra :+M;urilor.
>n iunie 1999' aceia(i opozani au distrus plantele de orez;:+M'
obinute de un laborator aparin=nd unei instituii publice. >n cursul verii
2B3
2BB1' poluarea genetic a culturilor convenionale a ost recunoscut'
oicial' 7n Frana.
Cot 7n Frana' contestarea :+M;urilor i;a cuprins (i pe productorii de
vinuri. >n urma unei anc2ete des(urate de cercettori' s;a descoperit
existena unor culturi experimentale de vi;de;vie transgenic.
*proximativ 2B de mari productori de vinuri din Frana' +ermania (i
*ustralia cer un moratoriu asupra cercetrilor cute (i asupra dro1diilor;
:+M' care accelereaz ermentaiile (i care dau vinurilor arome noi.
N9n*rdr) 9n )!i-n%! d ori+in %r)n'+ni*3 se maniest de1a
(i 9n )!% r+iuni ,i (3ri indu'%ri)!i&)%' situate 7n aara <E. >n 1999
#Aaponia' *ustralia' &oua 8eeland' %oreea de ,ud' ?ndia' Filipine'
C2ailanda etc.$
*nul 1999 7nseamn o victorie pentru contestarea :+M;urilor (i 7n
SUA. "up ce au acceptat alimentele;:+M' consumatorii din aceast parte a
lumii au 7nceput s;(i pun 7ntrebri privitoare la pericolul pentru
sntatea lor (i la monopolul instaurat de multinaionale. Gi+)n(ii din
'*%oru! )+ro-)!i-n%)r urmresc toate aceste evenimente (i *r '$)r)r)
$rodu'!or OGMTnon-OGM.
0.G.M. A*)$)r)r) )+ri*u!%urii d *3%r -u!%in)(ion)!
). Con%ro!u! )'u$r) $i(i -ondi)! ) '-in(!or
*stzi' 6/ +i+)n(i ai agroc2imiei (i armaciei controleaz o
%ri- din piaa mondial a seminelor (i 9H1B din piaa mondial a
7ngr(mintelor minerale' pesticidelor (i a altor produ(i c2imici solicitai
de agricultura de tip industrial. "intre cele 1B multinaionale' 1umtate
controleaz' 7n totalitate' piaa mondial a seminelor;:+M.
*pariia :+M;urilor a avorizat (i mai mult dominarea pieei
mondiale a seminelor de ctre multinaionalele amintite. 4rima care s;
2B4
a lansat 7n Qaventura :+MP a ost 3=$?-$6= care' 7n 1954' a
inaugurat la ,aint /uis #,<*$ un enorm centru de cercetare.
Firma 3=$?-$6= asigur v=nzarea a circa 5BF din seminele;
:+M din ,<*' trec=nd apoi la QcucerireaP *mericii de ,ud' a Europei (i
a altor continente. )eneiciind de 'u'(inr din $)r%)
*ondu*3%ori!or $o!i%i*i din ara sa de origine' puternica
multinaional a stabilit Qrelaii privilegiateP cu autoritile oiciale din
numeroase ri' 7n special cu cele alate 7n curs de dezvoltare. *proape
peste tot 7n lume au ost experimentate culturile;:+M provenind din
semine ale acestei irme.
*u urmat apoi irma elveian $=C-:6E?1 al doilea gigant
mondial 7n c2imie (i armacie1 irma anglo;suedez -?6:- H9$9C- etc.
1. Con%ro!u! *ir*u!)(ii -ondi)! ) OGM-uri!or
4=n acum au avut loc de1a %ri -)ri runiuni in%rn)(ion)! pentru
stabilirea unui protocol care s statueze regulile internaionale ale *ir*u!)(ii
OGM;urilor 7n lume' protocol cerut de ctre semnatarii Conen+iei
asupra 'iersit+ii &iolo"ice #%")$ de la -io de Aaneiro #1992$.
1. Co!u-1i) 4f1ru)ri 60005 unde 132 de ri din cele 135 prezente au
ost de acord s se aduc restricii circulaiei :+M;urilor' dar nu au reu(it
s;(i impun voina 7n aa celor . ri' dintre care primele trei controleaz
94F din producia mondial de :+M;uri #,<*' *rgentina' %2ile'
<ruguaY' %anada (i *ustralia$.
.. Mon%r)! 4C6 i)nu)ri .///5 unde s;a reu(it s obinerea semnturilor a
13B de ri pe o @Conen+ie asupra !iosecurit+iiA. Zi de aceast dat ,<* a
reuzat s semneze.
C. N)iro1i 4-)i .///5 a debutat prin @*rotocolul de !iosecuritateA1 care
autoriza statele s reglementeze importul de :+M;uri (i prevedea
2B!
identiicarea acestora dup o metodologie ce urma s se stabileasc ulterior.
4rotocolul a ost semnat de .4 de ri. *ustralia (i %anada au reuzat' iar
,<* nu a dorit s se pronune' deoarece ea nu a semnat Qconvenia asupra
biosecuritiiP' care pregtise de apt acest protocol.
*stel' p=n acum' -u!%in)(ion)!! care controleaz piaa :+M;
urilor au reu(it s;(i i-$un3 $un*%u! !or d vdrE ele consider c orice
reglementri privind :+M;urile Qconstituie o piedic 7n calea liberului
comerP (i c circulaia acestora este o Qsimpl problem comercialP'
care prive(te doar :M% 4=r"aniza+ia 3ondial a Comer+ului5.
>n martie 2BBB' guvernul bolivian a 7ncercat s aplice protocolul
de biosecuritate Montreal;&airobi 2BBB 7ns' Ar+n%in) ) fo'% )*)
*)r ) )-nin()%' astel c )olivia a ost obligat s renune la
proiectul su. /a el s;a 7nt=mplat (i 7n ,ri /an@a (i 7n %roaia' unde
presiunile ,<* au avut acela(i rezultat.
>n inal' dup 4 ani de negocieri' *rotocolul pentru
&iosecuritate a ost ratiicat de !B de ri' intr=nd 7n vigoare la 11
septembrie 2BB3. *cest protocol prevede' printre altele' o procedur care
oblig exportatorii de :+M;uri s urnizeze o list detaliat a compoziiei
produselor lor' iar statele vor avea astel posibilitatea s accepte sau s
reuze importul acestora.
*. Nou) r+!-n%)r uro$)n3
%onruntat pe de o parte cu opinia public' din ce 7n ce mai ostil
:+M;urilor' pe de alt parte cu lobbY;ul industria(ilor dornici de a dezvolta
piaa plantelor transgenice' %omisia European a elaborat o nou directiv
4'irectia 2001L185 mult mai preocupat de aplicarea principiului
precauiilor (i' totu(i' r penalizri importante pentru industriile
biote2nologice.
2B.
&oua reglementare prevede o1!i+)%ivi%)%) %i*7%)>u!ui pentru orice
aliment care conine peste B'9F ingrediente provenite din :+M;uri
autorizate 7n <E' at=t pentru alimentaia uman' c=t (i pentru cea animal.
"in pcate' reglementarea nu include necesitatea menionrii aptului c
animalele au ost 2rnite cu produse;:+M.
4e l=ng etic2eta1' reglementarea prevede asigurarea urmririi (i
localizrii :+M;urilor 7ncep=nd de la semine p=n la produsul init' astel
ca ele s poat i retrase rapid 7n caz de necesitate #a(a cum s;a 7nt=mplat 7n
cazul scandalurilor cu Qvaca nebunP (i cu puii cu dioxin$.
:binerea oricrei autorizaii noi este supus unei metodologii de control
omologat prealabil.
7n ansamblul ei.
Cotu(i' "irectiva <E constituie un progres remarcabil' cci ea va da
posibilitatea unei mai bune inormri a cetenilor (i le va permite s aleag
7ntre o alimentaie cu sau r :+M;uri.
"e la publicarea acestei reglementri europene' ,<* s;a opus
puternic etic2eta1ului obligatoriu (i procedurilor de evaluare care sunt
costisitoare pentru productori. >n august 2BB3' ,<* depune o pl=ngere la
:M% 7mpotriva moratoriului european' consider=ndu;1 ca o 7ngrdire a
liberei circulaii a mrurilor' ca responsabil pentru pierderea mai multor
sute de milioane de dolari' rezultai din exportul de porumb american 7n <E.
Zi ameninrile cu alte pl=ngeri continu.
d.5 D*!inu! OGM-uri!or 9n Euro$)
/a 7nceputul anului 2BBB au intervenit sc2imbri importante 7n
strategia multinaionalelor europene productoare de :+M;uri. *stel' sub
presiunea unei opinii publice (i a agricultorilor' ostile :+M;urilor (i tot
mai exigente' aceste societi se reorienteaz spre sectorul armaceutic' mult
2B3
mai QlucrativP #beneicii de 3BF' a de doar 1!F 7n agroc2imie;:+M;
uri$.
>ncep=nd cu anul 2BB2 cirele de aaceri a unor irme productoare de
:+M;uri au 7nceput s scad.
C)$i%o!u! 6/
ROLUL CONSERVAIONITILOR
%onservarea diversitii biologice dier de -u!% alte di'*i$!in
,%iin(ifi* prin aceea c 1oac un ro! activ 7n $r&rv)r) 1iodivr'i%3(ii 7n
toate ormele saleE specii' variabilitate genetic' comuniti biologice'
uncii ale ecosistemelor. Experii diverselor discipline (tiiniice ce
contribuie la conservarea diversitii biologice 7mprt(esc scopul proteciei
biodiversitii.
?deile (i teoriile conservrii diversitii biologice sunt incluse din ce 7n
ce mai mult 7n d&1)%ri! $o!i%i*8 *u!%ur)! ,i $u1!i*' iar prezervarea
biodiversitii a ost declarat ca iind o prioritate pentru noile programe
guvernamentale de conservare. O1i*%ivu! *r*%3%ori!or implicai 7n
conservare nu este do)r acela de a d&vo!%) *uno,%in( ,%iin(ifi*' *i de a le
utiliza pentru $ro%>)r) divr'i%3(ii biologice.
: perspectiv general' pround' este necesar pentru a crea (i
continua cele mai eiciente $ro+r)- d *on'rv)r. >n multe cazuri'
speciile sunt aduse 7n pragul dispariiei de agenii care acioneaz simultan
sau secvenial.
?ncriminarea unui grup de locuitori sraci din mediul rural pentru
distrugerea diversitii biologice este o strategie simplist (i de obicei
2B5
ineicient. Provo*)r) lansat de conservarea diversitii biologice este
de a 9n(!+ !+3%uri! n)(ion)! ,i in%rn)(ion)! care promoveaz
di'%ru+r) speciilor (i 2abitatelor (i gsirea unor )!%rn)%iv vi)1i!.
*ceste alternative trebuie s implice stabilizarea mrimii populaiei
umane' gsirea unor surse de existen pentru populaia rural at=t din
rile dezvoltate' c=t (i 7n curs de dezvoltare. Ele nu trebuie s aecteze
negativ mediul 7n mod deosebit' ci s '%)1i!)'*3 '%i-u!n% ,i $n)!i%3(i
care vor determina uni%3(i! *ono-i* s preuiasc mediul (i s
r'%ri*(ion& *o-r(u! in%rn)(ion)! cu produse ce se obin prin
deteriorarea acestuia.
"e asemenea este deosebit de important di'$oni1i!i%)%)
o)-ni!or din (3ri! d&vo!%)% de a;(i rdu* *on'u-u! d r'ur' (i
de a $!3%i $r(u! *or*% pentru produse obinute 7ntr;o manier
durabil' nedestructiv. "ac aceste provocri sunt 7ndeplinite'
cercettorii preocupai de conservare trebuie s preia mai multe roluri
active.
?n primul r=nd' conservaioni(tii (i organizaiile implicate 7n
conservarea diversitii bilogice trebuie s devin mai eicieni ca
du*)%ori8 acion=nd 7n instituii publice sau 7n (coli. Ei trebuie s du* un
$u1!i* *@% -)i !)r+ (i mai divers ca nivel cultural 7n domeniul problemelor
ce rezult din pierderea diversitii biologice.
Eorturile organizaiilor Mr!in Tu%%! (i #)% Con'rv)%ion
In%rn)%ion)! ilustreaz cel mai bine *u- $o% fi '*7i-1)% )%i%udini!
*o-uni%3(i!or u-)n' ale indivizilor 7n direcia *on'rv3rii divr'i%3(ii
biologice. *tunci c=nd guvernul de la *ustin' Cexas plnuia s extermine
sute de mii de !i!i*i -2i*)ni r coad #6adarida !rasiliensis$ ce triau
sub un pod din ora(' Cuttle (i colegii si au coordonat o *)-$)ni
2B9
$u1!i*i%)r3 d 'u**' pentru a convinge oamenii c liliecii sunt amuzant de
urmrit' dar (i vitali 7n controlarea populaiilor de insecte duntoare pe un
areal extins. ,ituaia s;a sc2imbat at=t de radical 7nc=t acum guvernul
trateaz liliecii ca pe o problem de m=ndrie civic' iar cetenii (i turi(tii se
adun 7n iecare noapte pentru a privi zborul acestora.
>n al doilea r=nd' cercettorii implicai 7n conservare trebuie s
devin )*%ivi din $un*% d vdr $o!i%i*. ?mplicarea 7n procesul politic
le permite s inf!un(& '%r)%+ii! +uvrn)-n%)! (i s propun o
!+i'!)(i care s se dovedeasc beneic speciilor' ecosistemelor sau
2abitatelor.
-ecentele diicultile 7n *onvin+r) Con+r'u!ui S.U.A. s
ratiice Convn(i) )'u$r) Divr'i%3(ii #io!o+i* ilustreaz necesitatea ca
oamenii de (tiin s petreac mai mult timp 7n compania politicienilor'
explic=ndu;le necesitatea conservrii.
?n al treilea r=nd' cercettorii implicai 7n conservare se impune a i
stimulatori' apt ce presupune $ro-ov)r) *)-$)nii!or d *onvin+r )
unui '$*%ru !)r+ d o)-ni care s susin eorturile de conservare. /a
nivel local' programele de conservare trebuie realizate (i prezentate astel
7nc=t s capteze interesul populaiei locale. Co-uni%)%) !o*)!3 trebuie
*on,%in%i&)%3 asupra i-$or%)n(i $ro%*(ii -diu!ui pentru salvarea
speciilor (i comunitilor biologice (i mai ales pentru 7mbuntirea calitii
vieii prin oerirea unei noi perspective economice
D&1)%ri! $u1!i*8 du*)(i) ,i $u1!i*i%)%) trebuie s ie parte
integrant a oricrui program de protecie a diversitii biologice. : atenie
deosebit se impune a i acordat 7n special *onvin+rii o)-ni!or d
)f)*ri ,i $o!i%i*ini!or s susin eorturile de *on'rv)r. Muli dintre
ace(tia vor spri1ini eorturile de conservare dac vor 9n(!+ i-$or%)n() !or.
21B
<neori conservarea este perceput ca av=nd o valoare publicitar bun' iar
susinerea ei ca iind alegerea optim' mult mai eicient dec=t opoziia.
?n s=r(it' cel mai important aspect se reer la aptul c
*r*%3%orii preocupai de conservare trebuie s dvin3 -)n)+ri ,i
$r)*%i*ini fi*in(i )i $roi*%!or d *on'rv)r. Crebuie s ie dispu(i
s mearg pe teren sau s navig2eze pe ape pentru a ala ce se 7nt=mpl
cu adevrat' s vorbeasc (i s munceasc cu populaia local' s bat la u(i
(i s 7(i asume riscuri.
%ercettorii preocupai de conservare trebuie s 9nv( %o%u! d'$r
'$*ii! ,i *o-uni%3(i! pe care 7ncearc s le $ro%>& (i s promoveze
prin dierite mi1loace cuno(tinele. "ac sunt dispu(i s 7(i transpun ideile
7n practic (i s lucreze cu managerii ariilor prote1ate' amena1i(tii'
politicienii (i populaia local' progresul este asigurat. :binerea unei
diversiti optime de modele' teorii noi' abordri inovatoare (i exemple
practice vor i c2eia succesului disciplinei. :dat atins acest ec2ilibru'
cercettorii implicai 7n conservare vor i 7n poziia s. prote1eze
diversitatea biologic pe durata acestei epoci cu sc2imbri r precedent.
211