Sunteți pe pagina 1din 1

CLASIFICAREA NULITATILOR ACTULUI JURIDIC CIVIL

natura

Nulitate

sanctioneaza nerespectarea la incheierea actului juridic a unei norme juridice ce ocroteste un interes general (deci a unei norme juridice imperative de ordine publica ce instituie o cond.de validitate pt.incheierea A.J.)

interesului

ABSOLUTA

ocrotit prin

Nulitate

sanctioneaza nerespectarea la incheierea actului juridic a unei norme juridice ce ocroteste un interes individual (deci a unei norme imperative de ordine privata, ce instituie o cond.de validitate pt.incheierea A.J.)

dispoz.legala

RELATIVA

intinderea

Nulitate

acea nulitate care desfiinteaza actul juridic in intregime

efectelor

TOTALA

   

nulitatii

Nulitate

acea nulitate care desfiinteaza numai o parte dintre efectele actului juridic civil, celelalte mentinandu-se, intrucat nu contravin legii

PARTIALA

 

Nulitatea

 

modul de

EXPRESA

cea care este prevazuta ca atare , intr-o dispozitie legala

consacrare

   

Nulitatea

cea care nu este expres prevazuta prin lege, dar care rezulta neindoielnic din modul in care este reglementata o anumita conditie de valabilitate a actului juridic

legislativa

VIRTUALA

 

Nulitatea de

cea care intervine in cazul lipsei ori nevalabilitatii unei conditii de fond a actului juridic (consimtam., capacitate, obiect, cauza)

felul conditiei de validitate incalcate

FOND

Nulitatea de

cea care intervine in cazul nerespectarii formei cerute ad validitatem (ex: testamentul olograf care tb.scris in intregime, datat, si semnat de mana testatorului)

FORMA

 

Nulitati

cand partile se inteleg cu privire la nulitatea actului juridic incheiat intre ele si-l lipsesc de efecte fara a se mai adresa organului de jurisdictie competent

modul de

AMIABILE

valorificare

Nulitati

 

JUDICIARE

cand partile nu se inteleg