Sunteți pe pagina 1din 2

BOARDING PASS F5UKNM

Nume pasager ION VIOREL MAFTEI


Cetatena RO Nr !aga"e #a$a % SE& '5
(!)r %B '55 Bu#urest*OTP+ , Du!$n*DUB+
ORA PLECARE '-.%/.0%'/
001/5
C2ECK,IN SE INC2IDE '-.%/.0%'/
001%5
Va rugam sa 3a pre4entat $a p)arta 5e m!ar#are
pana $a '-.%/.0%'/ 001'5
P)arta Va rugam 3er6#at p)arta #an5 a"unget $a aer)p)rt. L)# 7A
SSR 8CN
VA RUGAM SA PREZENTATI ACEASTA CARTE DE IMBARCARE AGENTULUI DE CHECK-IN.
B$ue Ar,Ar$ne Management S)$ut)ns S.R.L. S)s. Bu#urest,P$)est9 nr. /0,//9 #)mp$e: Baneasa Busness ; Te#<n)$)g= Par>9
#$a5rea A9 arpa A'9 et -,/9 se#t)r '9 Bu#urest9 R)mana9 CUI1 -'5055?/
BAGA@UL DE MANA1
A3et 5reptu$ $a un sngur !aga" 5e mana #are nu p)ate 5epas '% Kg s 5mensun$e 55 : /% : 0% #m. Va 6 a##eptata ) sngura
pesa #a !aga" 5e mana. Aparatura e$e#tr)n#a *aparat 6)t)9 $apt)p9 pa59 et#.+ sau p)seteA!)rsete tre!ue ntr)5use n a#est
!aga". Pr)5use$e a#<4t)nate 5n maga4ne$e Dut= Free sunt e:#eptate. In #a4u$ n #are un pasager se pre4nta $a p)arta 5e
m!ar#are #u un !aga" #e nu se n#a5rea4a n 5mensun$e s greutatea spe#6#e !aga"u$u 5e mana9 a#esta 3a tre!u sa a#<te )
ta:a sup$mentara 5e B5 EurA!aga"Asegment 5e 4!)r9 ar !aga"u$ 3a 6 pre$uat s transp)rtat #a !aga" 5e #a$a. Baga"u$ 5e mana
tre!ue sa ntre #u usurnta n 5sp)4t3e$e spe#a$ #)n6e#t)nate pentru 3er6#area a#estua. Pasager$)r #are nu se #)n6)rmea4a
regu$$)r sta!$te pentru !aga"u$ 5e mana $ se p)ate re6u4a m!ar#area.
BAGA@UL DE CALA1
Greutatea ma:m a5msa a une pese 5e !aga" 5e #a$a este 5e -0 >g9 #u 5mensun$e ma:me 5e '%% : 7% : -% #m. Greutatea
pese$)r 5e !aga" 5e #a$a nu p)ate 6 #umu$ata ntre 5) sau ma mu$t pasager. Pentru #)p #u 3arsta pana $a 0 an *In6ant+ se
a##epta gratut un !aga" 5e #a$a 5e pana $a -0 >g. In #a4u$ n #are pentru n6ant se a5u#e un #aru#)r9 a$#atut 5n una sau ma
mu$te pese9 a#esta 3a 6 #)ns5erat !aga" 5e #a$a9 ar )r#e a$t !aga" a$ a#estua 3a 6 ta:at #)n6)rm #)n5t$)r 5e #a$at)re pentru
!aga"u$ unu a5u$t.
TIMPUL LIMITA DE C2ECK,IN1
Tre!ue sa a"unget $a aer)p)rt #u mnm 5)ua )re nantea )re sta!$te 5e 5e#)$are pentru a permte e6e#tuarea pr)#e5ur$)r 5e
#<e#>,n9 a #e$)r 5e 6r)ntera9 se#urtate s 5e m!ar#are. Va rugam sa 3er6#at )ra 5e n#<5ere a g<seu$u 5e #<e#>,n ma sus.
INREGISTRAREA BAGA@ULUI DE CALA1
In #a4u$ n #are a3et !aga" 5e #a$a9 3a tre!u sa 3a pre4entat #u mnm C% 5e mnute nante 5e 5e#)$are $a g<see$e spe#a$
mar#ate 5n aer)p)rtur pentru nregstrarea !aga"e$)r. In #a4u$ n #are nu a3et !aga" 5e #a$a 3a putet pre4enta #u mnm B%
mnute $a p)arta 5e m!ar#are9 a3an5 #art$e 5e m!ar#are tparte.
Nu a##eptat sa transp)rtat )!e#te 5e $a pers)ane ne#un)s#ute. Nu a##eptat sa transp)rtat )!e#te #are 3a sunt strane.
Pastrat,3a !unur$e pers)na$e su! )!ser3ate n )r#e m)ment pentru a nu permte a5augarea 5e )!e#te strane 6ara strea
5umnea3)astra. Va rugam sa ne #)nta#tat nante 5e p$e#are 5a#a a3et ne$amurr #u pr3re $a )!e#te$e pe #are $e transp)rtat.
INFORMATII DESPRE TRANSPORTATORUL AERIAN
T)ate 4!)rur$e puse $a 3an4are pe <ttp1AADDD.!$uearDe!.#)m sunt )perate 5e 5e S.C. B$ue Ar,Ar$ne Management S)$ut)ns
S.R.L.
Pasager #are nu pr)3n 5ntr,) tara UE tre!ue sa se n5repte #atre !r)u$ 5e #<e#>,n a$ B$ue Ar pentru 3er6#area 5)#umente$)r
nante 5e a se pre4enta $a #)ntr)$u$ 5e se#urtate s pun#tu$ 5e tre#ere a 6r)ntere. In #a4u$ n #are nu respe#tat a#esta pre3e5ere ne
re4er3am 5reptu$ 5e a re6u4a m!ar#area.
'A0
BOARDING PASS F5UKNM
(!)r %B '55 Bu#urest*OTP+ , Du!$n*DUB+ '-.%/.0%'/ 001/5
Nr. #)n6rmare F5UKNM SE& '5 P)arta Ver6#a C$asa V L)# 7A
Nume pasager ION VIOREL MAFTEI
Cetatena RO
Nr !aga"e #a$a %
0A0

S-ar putea să vă placă și