Sunteți pe pagina 1din 348

DORU CIUCESCU

TIINA
I
INGINERIA
MATERIALELOR
EDITURA DIDACTIC I PEDAGOGIC
BUCURETI
2006
Copyright 2006 To!t" #r"pt$ri%" !&"'t"i "#i(ii '$)t r"*"r+!t"
E#it$rii Di#!&ti&" ,i P"#!gogi&"- B$&$r",ti
R"."r")(i ,tii)(i.i&i/ pro.0$)i+0 #r0 i)g0 Co)'t!)ti) D$1itr"'&$
pro.0$)i+0 #r0 i)g0 A%"2!)#r$ Tr!i!) D$1itr"'&$
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale
tiina i ingineria materialelor /
Doru Ciucescu
Editura Didactic i Pedagogic Bucureti 2006
! "#$ 2% cm
Bibliogra&ie
I'BN
I'BN
CUVNT NAINTE
nc de acum trei milioane de ani, din paleolitic (gr. palaios, vechi, i lithikos,
de piatr), de cnd omenirea a nceput s foloseasc unelte din piatr cioplit,
materialele nemetalice s-au diversificat i dezvoltat continuu, astfel nct astzi asistm
la o adevrat eplozie a descoperirilor de noi materiale nemetalice, care s satisfac
eigen!ele tot mai ridicate ale diferitelor industrii.
"e de alt parte, n prezent, o!elul este principalul material utilizat, deci
omenirea triete nc n epoca fierului, care a nceput n #$%% &#'%% .e.n., care a
aprut dup epoca (ronzului, despre care sunt dovezi din )*%% .e.n.
+e poate afirma c de aproimativ ase milenii omul se ocup cu producerea i
utilizarea concomitent att a materialelor metalice ct i nemetalice.
,ererea tot mai mare de materiale cu propriet!i speciale a dus la
impulsionarea cercetrilor n domeniu. -stfel, n ultimele decenii s-a reuit s se
sta(ileasc influen!a unor elemente de microaliere neelucidate sau necunoscute
anterior datorit tehnicilor rudimentare de analiz i s pun la punct mrci de
materiale metalice cu propriet!i aparent paradoale.
.aterialele nemetalice cuprind materialele oidice (materialele ceramice,
sticlele, materialele a(razive, lian!ii, materialele refractare) i materialele polimerice
(masele plastice, adezivii, cauciucurile). / categorie special de materiale o formeaz
materialele compozite, care pot con!ine fie numai materiale nemetalice, fie numai
materiale metalice sau att materiale nemetalice ct i materiale metalice. n aceast
ultim categorie este inclus i lemnul, ca material compozit cu fi(re.
n contetul mondializrii economiei, tot mai multe materiale metalice indigene
vor fi nlocuite cu materiale din import i invers. "entru uurarea alegerii i utilizrii
materialelor metalice, n 0omnia s-a trecut treptat la nlocuirea vechilor +1-+-uri
(+1-ndard de +tat) cu noile +0 23-uri (+tandard 0omn conform cu 2uropean 3orm)
sau cu noile standarde 4+/ (4nternational +tandard /rganisation).
/ pro(lem de importan! deose(it este alegerea optim a materialelor,
conform principiului o(!inerii maimului de performan!e tehnice cu minimum de
cheltuieli. 5in acest motiv este necesar o (un cunoatere a propriet!ilor, structurii,
compozi!iei chimice i rela!iilor dintre acestea.
n acest sens, lucrarea de fa! i propune realizarea unei prezentri progresive
i sistematizate mpr!it pe dou pr!i a urmtoarelor pro(leme6
-partea 46
-structura cristalin a materialelor metalice7
-comportamentul materialelor metalice la solicitri mecanice7
-difuzia n materialele metalice7
-diagrame de echili(ru temodinamic al fazelor alia8elor (inare7
-definirea, clasificarea i sim(olizarea alia8elor fierului, aluminiului i
cuprului7
-tratamentele termice ale alia8elor fierului, aluminiului i cuprului7
((
-partea a 44-a6
-lemnul7
-masele plastice7
-cauciucul7
-materialele oidice (ceramice).
5e asemenea, lucrarea mai cuprinde un ultim capitol consacrat materialelor
compozite.
"rin modul i nivelul de prezentare al con!inutului, lucrarea se adreseaz n
primul rnd studen!ilor, dar poate interesa inginerii i tehnicienii din produc!ie,
cercetare i proiectare.
,ontient fiind de ntinderea mare a su(iectului tratat i de lipsurile inerente
unui mod de a(ordare su(ordonat strict scopurilor propuse, autorul consider orice
sugestie i recomandare ca un gest de (unvoin!.
-utorul
3%(
C)P*IN'
P+*,E+ I# -+,E*I+.E -E,+.ICE#############################################/%
C+PI,0.). I# ',*)C,)*+ C*I',+.IN1 + -+,E*I+.E.0*
-E,+.ICE22222222222222222222#/%
I#/# Introducere22222222222222222222######2###/%
I#2# .egtura metalic22222222222222222222#/%
I#2#/#'tructura atomului2222222222222222##/%
I#2#2#,i"uri de legturi2222222222222222####/!
I## 'tructura "olicristalin a metalelor2222222222222#/6
I##/# Elemente de cristalogra&ie2222222222222#/6
I##2# 'tructuri cristaline "rinci"ale ale metalelor "ure2222##2!
I### 'tructuri cristaline ale alia3elor22222222############2#24
I##%# De&ecte cristaline2222222222222222###0
C+PI,0.). II# C0-P0*,+-EN,). -+,E*I+.E.0* -E,+.ICE
.+ '0.ICI,1*I -EC+NICE22222222222#2#
II#/# Introducere2222222222222222222222##
II#2# .imita de elasticitate la &or&ecare 5n ca6ul ru"erii simultane a
legturilor metalice dintre toi ionii2222222222222%
II## -ecanismul de&ormrii "lastice "rin alunecare22222222##!
II#%# 'isteme de alunecare222222222222222222###7
II#!# -ecanismul de&ormrii "lastice "rin maclare222222######224
II#6# -ecanismele duri&icrii22222222222222222##8
C+PI,0.). III# DI9):I+ ;N -+,E*I+.E.E -E,+.ICE222222###%
III#/# Introducere2222222222222222222222%
III#2# Di&u6ia 5n metale2222222222222222222###%
III#2#/# -ecanismele di&u6iei 5n metale2222222222#%
III#2#2# .egile autodi&u6iei222222222222222#%%
III## Di&u6ia 5n alia3e22222222222222222222#%!
III##/# -ecanismele di&u6iei 5n alia3e2222222222###%!
III##2# .egile di&u6iei 5n alia3e2222222222222##%6
III#%# +"licaii ale legilor di&u6iei222222222222222##%7
III#%#/# +"licaii ale legilor di&u6iei 5n regim staionar2222##%7
III#%#2# +"licaii ale legilor di&u6iei 5n regim nestaionar222##%8
(!(
C+PI,0.). I<# DI+=*+-E DE EC>I.IB*) ,E*-0DIN+-IC +.
9+:E.0* 'I',E-E.0* DE +.I+?E22222222###!2
I<#/# Introducere2222222222222222222222!2
I<#2# Curbe de solidi&icare222222222222222222#!2
I<## .egea &a6elor222222222222222222222#!%
I<#%# Elementele gra&ice ale diagramelor de ec@ilibru termodinamic
al &a6elor alia3elor binare2222222222222222###!!
I<#!# *egula ori6ontalei i regula segmentelor inAerse222222#2#!6
I<#6# 9enomene de segregare22222222222222222#!7
I<#7# ,rans&ormri tri&a6ice222222222222222#22###!8
I<#7#/# De&inirea i clasi&icarea trans&ormrilor tri&a6ice222###!8
I<#7#2# ,rans&ormrile eutectice i eutectoide222222#2###60
I<#7## ,rans&ormrile "eritectice i "eritectoide22222#2##6/
I<#7#%# ,rans&ormrile monotectice i monotectoide22222#62
I<#7#!# ,rans&ormrile sinctectice i sintectoide22222226
I<#4# Clasi&icarea diagramelor de ec@ilibru termodinamic
al &a6elor alia3elor binare2222222222222222###6%
I<#8# 'imboli6area ti"urilor diagramelor de ec@ilibru
termodinamic al &a6elor alia3elor binare222222222#226!
I<#/0# EBem"le de diagrame de ec@ilibru termodinamic
al &a6elor alia3elor binare2222222222222222#67
I<#/0#/# ConAenii de re"re6entare a diagramelor de
ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor
binare2222222222222222222267
I<#/0#2# Diagrame de ec@ilibru termodinamic al
&a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
nul 5n stare lic@id
i solid2222222222222222222#68
I<#/0## Diagrame de ec@ilibru termodinamic al
&a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
nul 5n stare lic@id
i solid cu trans&ormare alotro"ic2222222#2#7/
I<#/0#%# Diagrame de ec@ilibru termodinamic al
&a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
"arial 5n stare lic@idC
cu miscibilitate nul 5n stare solidC cu
trans&ormare eutectic i monotectic2222222##7
I<#/0#!# Diagrame de ec@ilibru termodinamic al
&a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
"arial 5n stare lic@idC
cu miscibilitate nul 5n stare solidC cu
com"us de&initC cu dou trans&ormri
eutectice i trans&ormare sintectic22222222##7!
(6(
I<#/0#6# Diagrame de ec@ilibru termodinamic al
&a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
"arial 5n stare lic@id
i solidC cu trans&ormare eutectic
i monotectic2222222222222222#77
I<#/0#7# Diagrame de ec@ilibru termodinamic al
&a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
"arial 5n stare lic@id
i solidC cu &a6 intermediarC cu dou
trans&ormri eutectice i
trans&ormare sintectic222222222222####78
I<#/0#4# Diagrame de ec@ilibru termodinamic al
&a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
total 5n stare lic@idC
cu miscibilitate nul 5n stare solidC
cu trans&ormare eutectic22222222#222###4/
I<#/0#8# Diagrame de ec@ilibru termodinamic al
&a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
total 5n stare lic@idC
cu miscibilitate "arial 5n stare solidC
cu trans&ormare eutectic222222222#22###42
I<#/0#/0# Diagrame de ec@ilibru termodinamic al
&a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
total 5n stare lic@idC
cu miscibilitate "arial 5n stare solidC
cu trans&ormare "eritectic22222222222#4%
I<#/0#//# Diagrame de ec@ilibru termodinamic al
&a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
total 5n stare lic@idC
cu miscibilitate nul 5n stare solidC
cu com"us de&initC cu dou trans&ormri
eutectice222222222222222222##46
I<#/0#/2# Diagrame de ec@ilibru termodinamic al
&a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
total 5n stare lic@idC
cu miscibilitate "arial 5n stare solidC
cu &a6 intermediarC cu dou trans&ormri
eutectice222222222222222222##44
I<#/0#/#Diagrame de ec@ilibru termodinamic al
&a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
total 5n stare lic@id
i solid222222222222222222###80
I<#/0#/%# Diagrame de ec@ilibru termodinamic al
&a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
total 5n stare lic@id
i solidC cu trans&ormare
de6ordine(ordine22222222222222#2#82
(7(
I<#/0#/!# Diagrame de ec@ilibru termodinamic al
&a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
total 5n stare lic@id i solidC
cu trans&ormare s"inoidal222#2222######2228
I<#/0#/6# Diagrame de ec@ilibru termodinamic al
&a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
total 5n stare lic@id i solidC
cu trans&ormare eutectoid222222222######2#8!
I<#/0#/7# Diagrame de ec@ilibru termodinamic al
&a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
total 5n stare lic@id i solidC
cu trans&ormare "eritectoid2222222222###86
I<#/0#/4# Diagrame de ec@ilibru termodinamic al
&a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
total 5n stare lic@id i solidC
cu trans&ormare eutectoid i
monotectoid2222222222222222##84
I<#/0#/8# Diagrame de ec@ilibru termodinamic al
&a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
total 5n stare lic@id i solidC
cu &a6 intermediarC cu dou
trans&ormri eutectoide i trans&ormare
sintectoid22222222222222222#/00
I<#/0#20# Diagrame de ec@ilibru termodinamic al
&a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
total 5n stare lic@id i solidC
cu trans&ormare alotro"ic##2222222222##/02
C+PI,0.). <# 9IE*). I +.I+?E.E '+.E222222222222#/0!
<#/# Pro"rietile &ierului22222222222222222#2#/0!
<#2# Diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor
din sitemul 9e(C2222222222222222222###/06
<## De&inirea i clasi&icarea oelurilor222222# 2/04
<#%# De&inirea i clasi&icarea &ontelor22222222/2/
<#!# 'tructura oelurilor recoa"te222222222222222#/26
<#!#/# 'tructura oelurilor nealiate recoa"te2222222#2/26
<#!#2# 'tructura oelurilor aliate recoa"te222222######22/27
<#6# 'tructura &ontelor2222222222222222222##/28
<#6#/# 'tructura &ontelor nealiate222222222222#/28
<#6#/#/# 'tructura &ontelor nealiate albe222222###/28
<#6#/#2# 'tructura &ontelor nealiate cenuii2222#########/0
4
<#6#2# 'tructura &ontelor aliate2222222222222222#/
<#7# ,ratamentele termice ale oelurilor222222222222###/
<#7#/# ,rans&ormri i6oterme "rinci"ale 5n stare solid
la oeluri222222222222222222###/
<#7#2# ,rans&ormrile austenitei la rcirea i6oterm2222###/%
<#7## ,rans&ormrile austenitei la rcirea ani6oterm22#########/7
<#7#%# Clibilitatea222222222222222######2##/4
<#7#!# ,rans&ormarea martensitei i austenitei la
5ncl6ire DreAenireaE##2222222222222####/%%
<#7#6# Clasi&icarea tratamentelor termice22222222####/%!
<#7#7# 9enomene care "ot aAea loc 5n tim"ul
tratamentelor termice2222222222222####/%7
<#7#4# 9actorii care in&luenea6 tratamentele termice222####/%7
<#7#8# Duri&icarea "rin clire a oelurilor222222222/%4
<#7#/0# *eAenirea oelurilor22222222222222#/!/
<#7#//# Duri&icarea "rin "reci"itare22222222222#/!2
<#7#/2# *ecoacerea2222222222222222#2##/!2
<#7#/# ,ratamente termoc@imice222222222222/!%
<#7#/%# ,ratamente termomecanice2222222222#2#/!!
<#4# ,ratamentele termice ale &ontelor22222222222#22/!6
C+PI,0.). <I# +.)-INI). I +.I+?E.E '+.E222222222###/!4
<I#/# Pro"rietile aluminiului22222222222222#22#/!4
<I#2# De&inireaC clasi&icarea i simboli6area aluminiului i
alia3elor sale22222222222222222222#2/!4
<I#2#/# De&inirea i clasi&icarea aluminiului i alia3elor sale#########/!4
4I02020 Si15o%i*!r"! !%$1i)i$%$i ,i !%i!6"%or #".or1!5i%"
p" 5!*7 #" !%$1i)i$8888888888888800960
4I020:0 Si15o%i*!r"! 't7ri%or !%$1i)i$%$i ,i !%i!6"%or
#".or1!5i%" p" 5!*7 #" !%$1i)i$88888888080962
4I020;0 Si15o%i*!r"! !%$1i)i$%$i ,i !%i!6"%or t$r)!t"
p" 5!*7 #" !%$1i)i$888888888888880096<
4I020=0 Si15o%i*!r"! 't7ri%or !%$1i)i$%$i ,i !%i!6"%or
t$r)!t" p" 5!*7 #" !%$1i)i$888888888880096>
4I02060 E2"1p%" #" 17r&i #" !%$1i)i$ ,i #" !%i!6" p" 5!*7
#" !%$1i)i$ &o).or1 SR EN =<:39/9>>=88888809<0
4I020<0 E2"1p%" #" 17r&i #" !%$1i)i$ ,i #" !%i!6" p" 5!*7
#" !%$1i)i$ &o).or1 $)or STAS3$ri880088880809<9
<I## ,ratamentele termice ale aluminiului i alia3elor sale222#22/72
(8(
C+PI,0.). <II# C)P*). I +.I+?E.E '+.E2222222222#2/7%
<II#/# Pro"rietile cu"rului22222222222222222#/7%
<II#2# De&inirea i clasi&icarea cu"rului i alia3elor sale222222##/7%
<II#2#/# De&inirea i clasi&icarea cu"rului i alia3elor sale22###/7%
<II#2#2# 'imboli6area cu"rului i alia3elor sale2222222/7!
<II#2## 'imboli6area strilor cu"rului i alia3elor sale222####/74
<II#2#%# EBem"le de mrci de cu"ru i de alia3e "e ba6
de cu"ru con&orm '* I'0 //80 / /F /8822222###/78
<II#2#!# EBem"le de mrci de cu"ru i de alia3e "e ba6
de cu"ru con&orm unor ',+'(uri22##222222###/40
<II## ,ratamentele termice ale cu"rului i alia3elor sale22#######22###/4/
P+*,E+ II# -+,E*I+.E NE-E,+.ICE###############################/42
C+PI,0.). <III# .E-N).2222######################222222222###/42
<III#/# Introducere222222######################22222###22#2##/42
<III#2# Com"o6iia c@imic a lemnului2###############22 22222###/47
<III## 'tructura lemnului2##############2222222222222##/80
<III##/# 'eciuni "rinci"ale 5n lemn###########22222222#/80
<III##2# 'tructura membranei celulare2###################2222#/82
<III### Elementele anatomice indiAiduale ale lemnului############/86
<III##%# Elemente de structur macrosco"ic ale lemnului2#####206
<III##!# Caracteristicele s"eciale ale lemnului22##2##############2/
<III##6# De&ectele lemnului#2##################222222#22#2/%
C+PI,0.). IG# -+'E.E P.+',ICE22#######################2222222##222
IG#/# Introducere2222##22222222222222222222
IG#2# *eaciile de "olimeri6are22##22222222222######2##226
IG## 'tructura "olimerilor22###222222222222###22#22
IG##/# ,i"uri de macromolecule2######222222222###22
IG##2# Princi"alele caracteristici ale macromoleculelor
liniare222222222#############################################28
IG### Princi"alele caracteristici ale macromoleculelor
tridimensionale222222222222222######2!6
IG##%# ,ran6iia de &a6 a "olimerilor2222222222#2!4
IG#%# -ateriale de adaos######2222222222222222226%
IG#!# ;mbtrHnirea2######222222222222222222##270
IG#6# Degradarea termic2##########22222222222222###272
IG#7# EBem"le de mase "lastice2##########222222222222#27%
IG#7#/# Poliole&inele2#222#######2222222222###27%
IG#7#2# Policlorura de Ainil i deriAaii / co"olimerii si##2######276
IG#7## Polistirenul i co"olimerii s222##2###2222#2278
(/0(
IG#7#%# Poliacrilicii i co"olimerii s2#####22222222#24/
IG#7#!# Polimerii &luorai2###2##22222222222###242
IG#7#6# PolioBimetilenele2#222###22222222#########24%
IG#7#7# Poliamidele222##22##222222222#######224!
IG#7#4# Poliesterii saturai2#########22222222222##246
IG#7#8# Policarbonaii22########2222222222######2#247
IG#7#/0# Polimerii sul&onici22#######2222222222###244
IG#7#/2# Polisul&ura de &enilen2######2222222222###280
IG#7#/2# Poli&enilen oBidul22222#######22222222280
IG#7#/# DeriAaii celulo6ici2222#######22222222##28/
IG#7#/%# *inile "olie"oBidice22#######222222222#28
IG#7#/!# Poliimidele2######22222222222222###28!
IG#7#/6# 'iliconii222##2###2222222222222#28!
IG#7#/7# +mino"lastele22######2222222222#22##286
IG#7#/4# Poliesterii nesaturai22#######2222222222287
IG#7#/8# 9eno"lastele22##########22222222222#2#288
IG#7#20# Poliuretanii22#######2222222222222##0/
C+PI,0.). G# C+)CI)C).22#22222222222222#22#0%
G#/# Introducere22#222222222222222222#2##0%
G#2# *eali6area "unilor 5ntre macromoleculele liniare2#2222#2##06
G## Cauciucuri sintetice2#22222222222222######22#04
C+PI,0.). GI# -+,E*I+.E.E 0GIDICE DCE*+-ICEE222#222##/0
GI#/# Introducere22222222222222222222########/0
GI#2# 'tructura silicailor naturali222222222222222#/0
GI## Princi"alele clase de silicai naturali22222222222###/2
GI#%# -aterialele ceramice22222222222222222###/%
GI#!# 'ticlele22222222222222222222222#/6
GI#6# -aterialele abra6iAe22222222222222222220
GI#7# .ianii22222222222222222222222##2/
GI#4# -aterialele re&ractare22222222222222222##2%
C+PI,0.). GII# -+,E*I+.E.E C0-P0:I,E22222#22######22##26
GII#/# Introducere22##222222222222222222###26
GII#2# -aterialele com"o6ite cu "articule22##222222222##27
GII## -aterialele com"o6ite cu &ibre22#222222222######2#0
GII#%# -aterialele com"o6ite laminare22#####222222222####6
+NEG1# P*0P*IE,1II.E -EC+NICE +.E
-+,E*I+.E.0* -E,+.ICE##########################################################4
+#/# Pro"rietile mecanice ale oelurilor#############################################################4
(//(
+#/#/#0eluri carbon de u6 general D',+' !00 / 2(40E########################################4
+#/#2# 0eluri cu granulaie &in
D',+' 802/(44$ //042(40$ //!0!(48$ 7/! / 2(40E####################################4
+#/## 0eluri de u6 general "entru construcii re6istente
la coro6iunea atmos&eric D',+' !00 / (40E###########################################8
+#/#%# 0eluri "entru armarea betonului D',+' %4 / /(48E################################8
+#/#!# 0eluri "entru "recom"rimarea betonului D',+' 6%42 / 2(40E#################8
+#/#6# 0eluri "entru construcii naAale D',+' 42%(46E####################################8
+#/#7# 0eluri "entru eAi &r sudur de u6 general D',+' 4/4(40E################%0
+#/#4# 0eluri "entru eAi &r sudur destinate industriei "etroliere
D',+' 4/4!(44E#########################################################################################%0
+#/#8# 0eluri "entru eAi utili6ate la tem"eraturi ridicate
D',+' 4/4%(47$ //!2(47E########################################################################%0
+#/#/0# 0eluri "entru eAi utili6ate la tem"eraturi sc6ute
D',+' /042(44E22222222######################################################%/
+#/#//# 0eluri "entru ca6ane i reci"ieni sub "resiune "entru
tem"eraturi ambiante i ridicate D',+' 244 / (44E##############################%/
+#/#/2# 0eluri "entru ca6ane i reci"ieni sub "resiune "entru
tem"eraturi ridicate i sc6ute D ',+' 244 / 2(44E###############################%/
+#/#/# 0eluri "entru table groase "entru reci"ieni sub "resiune
"entru tem"eraturi ridicate i sc6ute D',+' //!02(48E222222%/
+#/#/%# 0eluri "entru table i ben6i ambutisate
D',+' 8%4!(40$ //!0/(40E22222222######################################%2
+#/#/!# 0eluri "entru table i ben6i caroserii auto D',+' /0/4(40E222###%2
+#/#/6# 0eluri "entru table mi3locii i groase deca"ate D',+' //!08(40E2###%2
+#/#/7# 0eluri "entru table subiri i ben6i late D',+' 872%(40E2222#######%2
+#/#/4# 0eluri 5mbuntite cu limit de curgere ridicat D',+' !2(4!E22#%2
+#/#/8# 0eluri "entru ine de cale &erat D',+' /800(48E2222222#####%
+#/#20# 0eluri "entru osii D',+' /8%7(80E222222222222########%
+#/#2/# 0eluri carbon de calitate D',+' 440(44E2222222222#######%
+#/#22# 0eluri "entru table groase "entru Aiaducte i "oduri de osea
D',+' /2/47(44E222#########################################################################%%
+#/#2# 0eluri "entru "relucrarea "e maini(unelte automate
D',+' /!0(44E2222222###########################################################%%
+#/#2%# 0eluri "entru roi dinate D',+' //!/2(8/E22222222##########%%
+#/#2!# 0eluri "entru rulmeni D',+' //2!0(48E22222222222##%%
+#/#26# 0eluri aliate "entru tratamente termice
D',+' 78/(44$ //!/(44$ 7%!0(48$ //!06(40E2###################################%!
+#/#27# 0eluri "entru autoturisme D',+' //!00 / 2(48E22222222####%6
+#/#24# 0eluri "entru sa"e de &ora3 i transmisii @idromecanice
D',+' //!0%(40E222222############################################################%6
+#/#28# 0eluri "entru arcuri
D',+' 78!(47$ //!/%(40$ !4(47$ 47/(46E222222222#####%7
+#/#0# 0eluri "entru organe de asamblare la tem"eraturi 5nalte sau 3oase
D',+' 7%!0(48$ 842(42$ 440(44$ //280(44$ //!2(47C /042(44E2 %7
+#/#/# 0eluri termore6istente "entru organe de asamblare
D',+' //!22(40E#####################################################################################%4
(/2(
+#/#2# 0eluri inoBidabile D',+' !4(47E#######################################################%4
+#/## 0eluri "entru su"a"e de motoare D',+' ////(44$ //!2%(40E############%8
+#/#%# 0eluri re&ractare D',+' //!2(47E########################################################%8
+#/#!# 0eluri carbon turnate 5n "iese D',+' 600(42E#######################################%8
+#/#6# 0eluri aliate turnate 5n "iese D',+' /77(42E#######################################!0
+#/#7# 0eluri aliate turnate "entru armturi D',+' 8277(4%E###########################!/
+#/#4# 0eluri aliate turnate re6istente la tem"eraturi ridicate
D',+' /2%0%(4!E####################################################################################!/
+#/#8# 0eluri aliate turnate re&ractare i anticoro6iAe D',+' 64!!(46E###########!2
+#/#%0# 0eluri aliate turnate re6istente la tem"eraturi sc6ute
D',+' /2%0(4!E#####################################################################################!
+#2# Pro"rietile mecanice ale &ontelor###############################################################!
+#2#/# 9onte cenuii cu gra&it lamelar turnate 5n "iese D',+' !64(42E##############!
+#2#2# 9onte cenuii turnate 5n "iese "entru maini(unelte D',+' 4!%/(46E######!
+#2## 9onte cu gra&it Aermicular turnate 5n "iese D',+' /2%%(46E#################!
+#2#%# 9onte maleabile turnate 5n "iese D',+' !68(42E######################################!%
+#2#!# 9onte cu gra&it nodular turnate 5n "iese D',+' 607/(42E########################!%
+#2#6# 9onte re&ractare turnate 5n "iese D',+' /2%%(46E#################################!%
+#2#7# 9onte austenitice turnate 5n "iese D',+' /0066(7!E################################!!
+#2#4# 9onte re6istente la u6ur abra6iA turnate 5n "iese D',+' //2%6(78E#####!!
+## Pro"rietile mecanice ale alia3elor de aluminiu###########################################!6
+##/# +lia3e de aluminiu turnate 5n "iese D',+' 20/ / 2(42E#############################!6

+#%# Pro"rietile mecanice ale alia3elor de cu"ru################################################!8
+#%#/# Bron6uri DCu('nE de&ormabile D',+' 8(40E###########################################!8
+#%#2# Bron6uri DCu('nE turnate 5n "iese D',+' /87 / 2(4E###############################!8
+#%## Bron6uri cu aluminiu DCu(+lE "entru de&ormare D',+' 20(40E#############!8
+#%#%# Bron6uri cu aluminiu DCu(+lE turnate 5n "iese D',+' /84 / 2(4/E###########!8
+#%#!# +lame DCu(:nE "entru de&ormare D',+' 8!(47E######################################60
+#%#6# +lame DCu(:nE turnate 5n "iese D',+' /88 / 2(46E##################################60
BIB.I0=*+9IE222222222222222222222222##6/
(/(
PARTEA I
MATERIALE METALICE
CAPITOLUL I
STRUCTURA CRISTALIN A MATERIALELOR METALICE
I090 I)tro#$&"r"
-etalele sunt elemente c@imice cu luciu caracteristicC o"aceC maleabileC bune
conductoare de cldur i electricitate# 0 "ro"rietate remarcabil a metalelor este
creterea cu tem"eratura a re6istiAitii electrice#
+ceste "ro"rieti ale materialelor metalice sunt con&erite deF
(legtura metalic$
(structura "olicristalin#
I020 L"g7t$r! 1"t!%i&7
I02090 Str$&t$r! !to1$%$i
+tomul este &ormat dintr(un nucleu i electroni#
Nucleul este &ormat dinF
(neutroniF
(masaF m
n
J m
"
(sarcina electricF nul$
("rotoniF
(masaF m
"
K/C67B/0
(27
Lg$
(sarcina electricF eK M/C6B/0
(/8
C#
Electronii "ot &i caracteri6ai ast&elF
(masaF m
e
K0#8/B/0
(0
Lg$
(sarcina electricF eK (/C6B/0
(/8
C#
+tomul are sarcin electric nul deoarece numrul de electroni este egal cu
numrul de "rotoniC numr denumit numr atomic :#
Electronii se gsesc 5n 3urul nucleului "e straturi de di&erite energiiC notate NC .C
-C etc# 9iecare strat "oate conine un numr maBim de electroniF 2 "entru stratul NC 4
"entru stratul .C /4 "entru stratul -C etc#
)n model sim"luC dar &i6ic incorectC este modelul s&ericC 5n care nucleul se
gsete 5n centrul s&ereiC iar electronii au traiectorii coninute 5n s&ere de di&erite ra6e#
*a"ortul ra6a unei s&ere / ra6a nucleului este de ordinul 6ecilor de miiC ast&el c se "oate
s"une c solideleC 5n ciuda a"arenelorC sunt materiale mai mult goale#
Dac stratul eBterior de electroni este saturatC atunci atomul res"ectiA este stabil#
+tomii "ot deAeni stabili &ieF
(cedHnd electroniC cum este ca6ul metalelor$
(acce"tHnd electroniC ca6 5ntHlnit la nemetale#
(/%(
I02020 Tip$ri #" %"g7t$ri
.egturile "ot &iF
(ionice$
(coAalente$
(metalice#
+ceste legturi determin "ro"rietile s"eci&ice di&eritelor materialeC aa cum se
obserA 5n tabelul /#
,abelul /
.egturi intermetalice Pro"rieti caracteristice EBem"le
de materiale
.egtura ionic 9ragilitateC trans"arenC
re&ractaritate 5naltC &oarte slab
conductiAitate electric
NaCl$
+l
2
0

.egtura coAalent Duritate 5naltC re&ractaritate 5naltC


&oarte slab conductiAitate electric
'i$
C sub &orm de
diamant
.egtura metalic -aleabilitate bunC o"acitateC bun
conductiAitate electric
Cu$ +l$ 9e
.egtura ionic se reali6a6 5ntre atomi &oarte electro"o6itiAi i &oarte
electronegatiAi "rin cedareC re"ectiAC "rin acce"tare de electroni de Aalen#
.egtura coAalent are loc 5ntre elemente a"ro"iate 5n tabelul "eriodicC "rin
"unerea 5n comun a unor electroni de calen 5n Aederea com"letrii straturilor lor
eBterioareC aa cum este re"re6entat sc@ematic 5n &igura /#

9ig# /
*e"re6entarea sc@ematic a unei legturi coAalente
Din cau6a numrului mic de electroni de AalenC metalele nu(i "ot com"leta
octetul de electroniC deci nu "ot &orma legturi ionice sau coAalente# .egtura metalic
"oate &i descris ca &ormat dintr(un Osc@eletPde ioni a&lai 5ntr(un OnorP de electroni de
Aalen# Ionii sunt atHt de a"ro"iai 5ntre eiC 5ncHt#electronii de Aalen nu mai a"arin
numai unui atom sau a unei "erec@i de atomiC ci deAin comuni tuturor atomilor#
.egtura metalic "oate &i descris ca &ora de atracie dintre ionii "o6itiAi i
OnorulP de electroni de Aalen#
Dei sim"listC aceast descriere a legturii metalice "ermite eB"licarea
"rinci"alelor "ro"rieti ale metalelor#
(/!(
I0:0 Str$&t$r! po%i&ri't!%i)7 ! 1"t!%"%or
I0:090 E%"1")t" #" &ri't!%ogr!.i"
)n monocristal "er&ect este &ormat dintr(un ansamblu de ioni aran3ai 5ntr(un
anumit mod 5n s"aiu#
'tructura cristalin este &ormat dinF
(reeaua cristalin$
(motiAul cristalin#
*e"re6entarea 5n "lan a unei reele cristaline este dat 5n &igura 2#
nodreeaua cristalin motiAul cristalin structura cristalin
9ig#2
*e"re6entarea 5n "lan a unei reele cristaline
*eeaua cristalin este obinut "rin re"etarea unei celule elementare# Celula
elementar este caracteri6at de "arametrii de reea# Parametrii de reea sunt Aectorii "e
aBele 0BC 0Q i 06 D 9ig# E#
6
nod c
R

S 0 b Q
a
T
B
9ig#
Parametrii celulei elementare
(/6(
Po6iia unui nod oarecare este dat de relaiaF
r K a u M b A M c U D/E
5n careF
(aC b i c sunt numere 5ntregi$
(uC A i U sunt Aectori unitari#
'unt 7 celule elementareC care de&inesc 7 sisteme cristaline D,abelul 2E#
,abelul 2#
'isteme cristaline Parametrii reelei
a C b C c RC TC S
Cubic a K b K c R K T K S K 80
0
*omboedric a K b K c R K T K S V 80
0
>eBagonal a K b V c R K T K 80$ S K /20
0
,etraedric a K b V c R K T K S K 80
0
0rtorombic a V b V c R K T K S K 80
0
-onoclinic a V b V c R K S K 80
0
V T
,riclinic a V b V c R V T V S
9iecare nod este 5ncon3urat de un motiA elementarC care este cel mai mic
ansamblu de ioniC de coordonateF
(B
i $
(
Q
i$
(6
i#
+st&elC dac motiAul este &ormat din ioni Di KEC atunci &iecare ion are
coordonateleF
(ionul /F
(B
/$
(
Q
/$
(6
/$
(ionul 2F
(B
2$
(
Q
2$
(6
2$
(ionul F
(B
$
(
Q
$
(6
#
;n ca6ul "articularC cHnd eBist un singur ion 5n motiAul cristalin de coordonateF
(B
/
K0$
(
Q
/
K0$
(6
/
K0C
atunci ionul res"ectiA se gsete c@iar 5n nodul reelei cristaline#
(/7(
Pentru a uura descrierea direciilor cristaline 5ntr(o reea cubic se &olosesc
indicii -illerC care se determin "rin res"ectarea urmtoarei succesiuni de reguliF
aE 5ntr(un sistem de aBe coordonate orientat s"re drea"ta se determin
coordonatele a dou "uncte care a"arin dre"tei$
bE din coordonatele "unctului dins"re AHr&ul dre"tei se scad coordonatele
"unctului dins"re coada dre"tei$
cE 5n ca6ul 5n care di&erenele obinute sunt numere &racionareC se aduce la cel
mai mic numitor i se rein numai numrtorii$
dE dac se obin numere negatiAeC semnul minus este "us deasu"ra numerelor
res"ectiAe$
eE se introduc numerele obinute 5ntre "arante6e "trate#
d
2
6
D D0$ 0$ /E
d

d
/
B D//2$ 0$ /E

+ D/$ /$ /E
0 D0$ 0$ 0E Q


C D//2$ /$ 0E

B
9ig#%
EBem"le de direcii 5ntr(o celul elementar cubic sim"l#
Pentru drea"ta d
/
din &ig#%C indicii -iller sunt determinai ast&elF
aE 5ntr(un sistem de coordonate orientat s"re drea"ta se determin coordonatele a
dou "uncte care a"arin dre"teiF
+ D/$ /$ /E i 0 D0$ 0$ 0E$
bE din coordonatele "unctului dins"re AHr&ul dre"tei se scad coordonatele
"unctului dins"re coada dre"teiF
/$ /$ / ( 0$ 0$ 0 K /$ /$ /$
cE 5n ca6ul 5n care di&erenele obinute sunt numere &racionareC se aduce la cel
mai mic numitor i se rein numai numrtoriiF
nu este ca6ul$
dE dac se obin numere negatiAeC semnul minus este "us deasu"ra numerelor
res"ectiAeF
nu este ca6ul$
eE se introduc numerele obinute 5ntre "arante6e "trateF
W/ / /X#
(/4(
Pentru drea"ta d
2
din &ig#%C indicii -iller sunt determinai ast&elF
aE 5ntr(un sistem de coordonate orientat s"re drea"ta se determin coordonatele a
dou "uncte care a"arin dre"teiF
D D0$ 0$ /E i C D//2$ /$ 0E$
bE din coordonatele "unctului dins"re AHr&ul dre"tei se scad coordonatele
"unctului dins"re coada dre"teiF
0$ 0$ / Y //2$ /$ 0 K (//2$ (/$ /$
cE 5n ca6ul 5n care di&erenele obinute sunt numere &racionareC se aduce la cel
mai mic numitor i se rein numai numrtoriiF
(/$ (2C 2
dE dac se obin numere negatiAeC semnul minus este "us deasu"ra numerelor
res"ectiAeF
/$ 2$ 2$
eE se introduc numerele obinute 5ntre "arante6e "trateF
W/ 2 2X#
Pentru drea"ta d

din &ig#%C indicii -iller sunt determinai ast&elF


aE 5ntr(un sistem de coordonate orientat s"re drea"ta se determin coordonatele a
dou "uncte care a"arin dre"teiF
B D//2$ 0$ /E i C D//2$ /$ 0E$
bE din coordonatele "unctului dins"re AHr&ul dre"tei se scad coordonatele
"unctului dins"re coada dre"teiF
//2$ 0$ / ( //2$ /$ 0 K 0$ (/$ /$
cE 5n ca6ul 5n care di&erenele obinute sunt numere &racionareC se aduce la cel
mai mic numitor i se rein numai numrtoriiF
nu este ca6ul$
dE dac se obin numere negatiAeC semnul minus este "us deasu"ra numerelor
res"ectiAeF
0$ /$ /$
eE se introduc numerele obinute 5ntre "arante6e "trateF
W0 / /X#
Pentru a uura descrierea direciilor cristaline 5ntro reea @eBagonal se &olosesc
indicii -iller(BraAaisC care se determin "rin res"ectarea urmtoarei succesiuni de
reguliF
aE 5ntr(un sistem de % aBe coordonate a
/
C a
2
C a

i c orientat s"re drea"ta se
determin coordonatele a dou "uncte care a"arin dre"tei$
bE din coordonatele "unctului dins"re AHr&ul dre"tei se scad coordonatele
"unctului dins"re coada dre"tei$
cE 5n ca6ul 5n care di&erenele obinute sunt numere &racionareC se aduce la cel
mai mic numitor i se rein numai numrtorii$
dE dac se obin numere negatiAeC semnul minus este "us deasu"ra numerelor
res"ectiAe$
eE se introduc numerele obinute 5ntre "arante6e "trate#
(/8(
d
/
c d
2
d

D D(/$ //2$ //2$ /E

D//2$ (/$ //2$ /E E + D0$ 0$ 0$ /E
C
a

a
2

B D/$ (//2$ (//2$ 0E 9D//2$ //2$ (/$ 0E$
a
/


9ig# !
EBem"le de direcii 5ntr(o celul elementar @eBagonal sim"l#
Pentru drea"ta d
/
din &ig#!C indicii -iller(BraAais sunt determinai ast&elF
aE 5ntr(un sistem de % aBe coordonate a
/
C a
2
C a

i c orientat s"re drea"ta se
determin coordonatele a dou "uncte care a"arin dre"teiF
+ D0$ 0$ 0$ /E i B D/$ (//2$ (//2$ 0E$
bE din coordonatele "unctului dins"re AHr&ul dre"tei se scad coordonatele
"unctului dins"re coada dre"teiF
0$ 0$ 0$ / ( /$ (//2$ (//2$ 0 K (/$ //2$ //2$ /$
cE 5n ca6ul 5n care di&erenele obinute sunt numere &racionareC se aduce la cel
mai mic numitor i se rein numai numrtoriiF
(2C /$ /$ 2$
dE dac se obin numere negatiAeC semnul minus este "us deasu"ra numerelor
res"ectiAeF
2$ /$ /$ 2$
eE se introduc numerele obinute 5ntre "arante6e "trateF
W2 / / 2X#
(20(
Pentru drea"ta d
2
din &ig#!C indicii -iller(BraAais sunt determinai ast&elF
aE 5ntr(un sistem de % aBe coordonate a
/
C a
2
C a

i c orientat s"re drea"ta se
determin coordonatele a dou "uncte care a"arin dre"teiF
D D(/$ //2$ //2$ /E i C D0$ 0$ 0$ /E$
bE din coordonatele "unctului dins"re AHr&ul dre"tei se scad coordonatele
"unctului dins"re coada dre"teiF
(/$ //2$ //2$ / ( 0$ 0$ 0$ / K (/$ //2$ //2$ 0$
cE 5n ca6ul 5n care di&erenele obinute sunt numere &racionareC se aduce la cel
mai mic numitor i se rein numai numrtoriiF
(2$ /$ /$ 0$
dE dac se obin numere negatiAeC semnul minus este "us deasu"ra numerelor
res"ectiAeF
2$ /$ /$ 0$
eE se introduc numerele obinute 5ntre "arante6e "trateF
W2 / / 0X#
Pentru drea"ta d

din &ig#!C indicii -iller(BraAais sunt determinai ast&elF


aE 5ntr(un sistem de % aBe coordonate a
/
C a
2
C a

i c orientat s"re drea"ta se
determin coordonatele a dou "uncte care a"arin dre"teiF
E D//2$ (/$ //2$ /E i 9 D//2$ //2$ (/$ 0E$
bE din coordonatele "unctului dins"re AHr&ul dre"tei se scad coordonatele
"unctului dins"re coada dre"teiF
//2$ (/$ //2$ / Y //2$ //2$ (/$ 0 K 0$ (/2$ /2$ /$
cE 5n ca6ul 5n care di&erenele obinute sunt numere &racionareC se aduce la cel
mai mic numitor i se rein numai numrtoriiF
0$ ($ $ 2$
dE dac se obin numere negatiAeC semnul minus este "us deasu"ra numerelor
res"ectiAeF
0$ $ $ 2$
eE se introduc numerele obinute 5ntre "arante6e "trateF
W0 2X#
Pentru a uura descrierea "lanelor cristaline 5n celula cubic se &olosesc indicii
-illerC care se determin "rin res"ectarea urmtoarei succesiuni de reguliF
aE 5ntr(un sistem de trei coordonate orientat s"re drea"ta se determin
coordonatele "unctelor care a"arin "lanului i intersectea6 cele trei aBe de
coordonate i se iau numai Aalorile di&erite de 6ero Ddac "lanul trece "rin
origine se "rocedea6 la sc@imbarea originii sistemului de coordonateE$
bE se inAersea6 Aalorile luate 5n considerare$
cE 5n ca6ul 5n care se obin numere &racionareC se 5nmulete numrtorul cu
numitorul i se reine numai numrtorul ast&el obinutC dar nu se aduce la cel
mai mic numitor comun$
dE dac se obin numere negatiAeC semnul minus este "us deasu"ra numerelor
res"ectiAe$
eE se introduc numerele obinute 5ntre "arante6e rotunde#
(2/(
6
"
2
"
/
"

Q
B
9ig#6
EBem"le de "lane 5ntr(o celul elementar cubic sim"l#
Pentru "lanul "
/
din &ig#6C indicii -iller sunt determinai ast&elF
aE 5ntr(un sistem de coordonate orientat s"re drea"ta se determin coordonatele
"unctelor care a"arin "lanului i intersectea6 cele trei aBe de coordonate i se
iau numai Aalorile di&erite de 6ero Ddac "lanul trece "rin origine se "rocedea6
la sc@imbarea originii sistemului de coordonateEF
B K /$ Q K /C 6 K /$
bE se inAersea6 Aalorile luate 5n considerareF
/// K /$ /// K /$ /// K /$
cE 5n ca6ul 5n care se obin numere &racionareC se 5nmulete numrtorul cu
numitorul i se reine numai numrtorul ast&el obinutC dar nu se aduce la cel
mai mic numitor comunF
nu este ca6ul$
dE dac se obin numere negatiAeC semnul minus este "us deasu"ra numerelor
res"ectiAe$
nu este ca6ul$
eE se introduc numerele obinute 5ntre "arante6e rotunde#
D/$/$/E#
Pentru "lanul "
2
din &ig#6C indicii -iller sunt determinai ast&elF
aE 5ntr(un sistem de coordonate orientat s"re drea"ta se determin coordonatele
"unctelor care a"arin "lanului i intersectea6 cele trei aBe de coordonate i se
iau numai Aalorile di&erite de 6ero Ddac "lanul trece "rin origine se "rocedea6
la sc@imbarea originii sistemului de coordonateEF
B K Z$ Q K ZC 6 K /$
bE se inAersea6 Aalorile luate 5n considerareF
//Z K 0$ //Z K 0$ /// K /$
cE 5n ca6ul 5n care se obin numere &racionareC se 5nmulete numrtorul cu
numitorul i se reine numai numrtorul ast&el obinutC dar nu se aduce la cel
mai mic numitor comunF
nu este ca6ul$
(22(
dE dac se obin numere negatiAeC semnul minus este "us deasu"ra numerelor
res"ectiAe$
nu este ca6ul$
eE se introduc numerele obinute 5ntre "arante6e rotunde#
D0 0 /E
Pentru "lanul "

din &ig#6C indicii -iller sunt determinai ast&elF
aE 5ntr(un sistem de coordonate orientat s"re drea"ta se determin coordonatele
"unctelor care a"arin "lanului i intersectea6 cele trei aBe de coordonate i se
iau numai Aalorile di&erite de 6ero Ddac "lanul trece "rin origine se "rocedea6
la sc@imbarea originii sistemului de coordonateEF
B K Z$ Q K //2C 6 K Z$
bE se inAersea6 Aalorile luate 5n considerareF
//Z K 0$ ////2 K 2$ //Z K 0$
cE 5n ca6ul 5n care se obin numere &racionareC se 5nmulete numrtorul cu
numitorul i se reine numai numrtorul ast&el obinutC dar nu se aduce la cel
mai mic numitor comunF
nu este ca6ul$
dE dac se obin numere negatiAeC semnul minus este "us deasu"ra numerelor
res"ectiAe$
nu este ca6ul$
eE se introduc numerele obinute 5ntre "arante6e rotunde#
D0 2 0E#
;n celula @eBagonal se &olosesc indicii -iller(BraAais# Pentru "lanul "
/
din
&ig#7C indicii -iller(BraAais sunt determinai ast&elF
aE 5ntr(un sistem de % aBe coordonate a
/
C a
2
C a

i c orientat s"re drea"ta se
determin coordonatele "unctelor care a"arin "lanului i intersectea6 cele "atru
aBe de coordonate i se iau numai Aalorile di&erite de 6ero Ddac "lanul trece "rin
origine se "rocedea6 la sc@imbarea originii sistemului de coordonateEF
a
/
K Z$ a
2
K Z$ a

K ZC c K /$
bE se inAersea6 Aalorile luate 5n considerareF
//Z K 0$ //Z K 0$ //Z K 0$ /// K/$
cE 5n ca6ul 5n care se obin numere &racionareC se 5nmulete numrtorul cu
numitorul i se reine numai numrtorul ast&el obinutC dar nu se aduce la cel
mai mic numitor comunF
nu este ca6ul$
dE dac se obin numere negatiAeC semnul minus este "us deasu"ra numerelor
res"ectiAe$
nu este ca6ul$
eE se introduc numerele obinute 5ntre "arante6e rotunde#
D0 0 0 /E#
Pentru "lanul "
2
din &ig#7C indicii -iller(BraAais sunt determinai ast&elF
aE 5ntr(un sistem de % aBe coordonate a
/
C a
2
C a

i c orientat s"re drea"ta se
determin coordonatele "unctelor care a"arin "lanului i intersectea6 cele "atru
aBe de coordonate i se iau numai Aalorile di&erite de 6ero Ddac "lanul trece "rin
origine se "rocedea6 la sc@imbarea originii sistemului de coordonateEF
a
/
K /$ a
2
K /$ a

K (//2C c K Z$
(2(
c "
2
"
/

"

a
2
a
/
9ig#7
EBem"le de "lane 5ntr(o celul elementar @eBagonal sim"l#
bE se inAersea6 Aalorile luate 5n considerareF
/// K /$ /// K /$ (////2 K (2$ //Z K 0$
cE 5n ca6ul 5n care se obin numere &racionareC se 5nmulete numrtorul cu
numitorul i se reine numai numrtorul ast&el obinutC dar nu se aduce la cel
mai mic numitor comunF
nu este ca6ul$
dE dac se obin numere negatiAeC semnul minus este "us deasu"ra numerelor
res"ectiAe$
nu este ca6ul$
eE se introduc numerele obinute 5ntre "arante6e rotundeF
D/ / 2 0E#
Pentru "lanul "

din &ig#7C indicii -iller(BraAais sunt determinai ast&elF


aE 5ntr(un sistem de % aBe coordonate a
/
C a
2
C a

i c orientat s"re drea"ta se
determin coordonatele "unctelor care a"arin "lanului i intersectea6 cele "atru
aBe de coordonate i se iau numai Aalorile di&erite de 6ero Ddac "lanul trece "rin
origine se "rocedea6 la sc@imbarea originii sistemului de coordonateEF
a
/
K /$ a
2
K (/$ a

K ZC c K /$
bE se inAersea6 Aalorile luate 5n considerareF
/// K /$ (/// K (/$ //Z K 0$ /// K/$
cE 5n ca6ul 5n care se obin numere &racionareC se 5nmulete numrtorul cu
numitorul i se reine numai numrtorul ast&el obinutC dar nu se aduce la cel
mai mic numitor comunF
nu este ca6ul$
(2%(
dE dac se obin numere negatiAeC semnul minus este "us deasu"ra numerelor
res"ectiAe$
nu este ca6ul$
eE se introduc numerele obinute 5ntre "arante6e rotundeF
D/ / 0 /E#

I0:020 Str$&t$ri &ri't!%i)" pri)&ip!%" !%" 1"t!%"%or p$r"
Princi"alele structuri cristaline ale metalelor "ure sunt urmtoareleF
( cubic cu Aolum centrat DccE$
( cubic cu &ee centrate Dc&cE$
( @eBagonal com"act D@c #
;n tabelul sunt eBem"li&icate structurile cristaline ale "rinci"alelor metale din
sistemul "eriodic al elementelor#
,abelul #
0 Ia IIa IIIb I<b <b <Ib <IIb <IIIb IGb Gb Ib IIb IIIa I<a
/
2 .i
cc
Be
@c
Na
cc
-g
@c
% N
cc
Ca
c&c
cc
'c
c&c
cc
,i
@c
cc
<
cc
Cr
cc
-n
cubic
9e
cc
c&c
Co
@c
c&c
Ni
c&c
Cu
c&c
:n
@c
! *b
cc
'r
c&c
@c
cc
[
@c
:r
@c
cc
Nb
cc
-o
cc
,e
@c
+g
c&c
Cd
@c
6 Cs
cc
Ba
cc
,a
cc
\
cc
Pt
c&c
+u
c&c
,l Pb
c&c
7 +c
c&c
'e obserA c unele metale "ot "re6enta mai multe structuri cristalineC
"ro"rietate numit alotro"ie# +st&elC &ierul su&er urmtoarele trans&ormri alotro"ice la
5ncl6ireF
(la 8/2
0
CF cc c&c$
(la /8%
0
CF c&c cc#
(2!(
'tructura cubic centrat este constituit dintr(un motiA structural de doi ioniC
unul 5n origine i cellalt 5n 5n centrul celulei elementare D9ig#4E#
6

a
0 Q

a
a 2
a
9ig#4
'tructura cubic centrat
(ion al motiAului structural$ limita unui eBem"lu de "lan cu densitate
mare de ioni$ o direcie cu mare densitate de ioni
Celula elementar mai este caracteri6at de urmtoarele elementeF
(numrul de ioni "e celul K 2$
(numrul de coordinaie K 4$
a
(ra6a ionic K # D2E
%
'tructura cubic cu &ee centrate este constituit dintr(un motiA structural de
"atru ioniC unul 5n origine i ceilali trei 5n centrul &eelor celulei elementare
D9ig#8E#
Celula elementar mai este caracteri6at de urmtoarele elementeF
(numrul de ioni "e celul K %$
(numrul de coordinaie K /2$
a 2
(ra6a ionic K # DE
%
'tructura cubic cu &ee centrate "re6int o com"actitate maBimC s"re deosebire
de structura cubic centrat#
(26(
6
Q
B
a
9ig#8
'tructura cubic cu &ee centrateF
(ion al motiAului structural$ limita unui "lan cu densitate
mare de ioni$ o direcie cu mare densitate de ioni#
'tructura @eBagonal com"act este constituit dintr(un motiA structural de doi
ioniC unul 5n centrul ba6ei @eBagonale i cellalt 5n centrul unui tring@i din "lanul
median D9ig# /0E#
6
Q
B a a

9ig#/0
'tructura @eBagonal com"act
(ion al motiAului structural$ limita unui eBem"lu de "lan cu densitate
mare de ioni$ o direcie cu mare densitate de ioni
(27(
Celula elementar mai este caracteri6at de urmtoarele elementeF
(numrul de ioni "e celul K 6$
(numrul de coordinaie K /2$
a
(ra6a ionic K # D%E
2
I0:0:0 Str$&t$ri &ri't!%i)" !%" !%i!6"%or
+lia3ul este un material metalic alctuit din dou Dalia3 binarEC trei Dalia3 ternarE
sau mai multe s"ecii atomice numite com"onenii alia3ului# )nii com"oneni ai alia3elor
"ot &i nemetale#
'istemul de alia3e cu"rinde totalitatea alia3elor care au aceiai com"oneni#
9a6a este o "arte relatiA omogen din "unct de Aedere al structurii cristaline i al
caracteristicilor mecanice &iind se"arat "rin su"ra&ee inter&a6ice de celelalte &a6e ale
alia3ului# 9a6ele s"eci&ice sistemelor de alia3e metalice sunt urmtoareleF
(metalul "ur lic@id$
(metalul "ur solid$
(soluia lic@id$
(com"usul de&init D&a6a intermediarE$
(soluia solid#
-etalul "ur lic@id este &a6a 5n stare lic@id &ormat dintr(un singur com"onent#
El a"are atunci cHnd miscibilitatea 5n stare lic@id a celor doi com"oneni este nul#
-etalul "ur solid este &a6a 5n stare solid &ormat dintr(un singur com"onent# El
a"are atunci cHnd miscibilitatea 5n stare solid a celor doi com"oneni este nul#
'oluia lic@id este &a6a 5n stare lic@id 5n care com"onenii nu se se"ar#
Com"usul de&init este &a6 solid care cores"unde unei anumite concentraii
bine de&inite i aAHnd 5n marea ma3oritate a ca6urilor o structur cristalin "ro"rieC
di&erit de cea a com"onenilor si#
'oluia solid este o &a6 5n care atomii unor elemente c@imice
substituie atomii ale altor elemente "lasai 5n "o6iii caracteristice structurii cristaline
eBistente Dsoluie solid de substituieE sau ocu" "o6iii care nu a"arin reelei cristaline
eBistente a soluiei solide Dsoluie solid de interstiieE#
'oluiile solide de interstiie a"ar atunci cHnd ionii de interstiie au dimensiuni
miciC cum este ca6ul carbonuluiC @idrogenuluiC a6otuluiC boruluiCetc#
'oluiile solide de substituie sunt cele mai numeroase# Ele "ot &iF
( soluiile solide de6ordonateC dac substituia se reali6ea6 5ntHm"ltor$
( soluiile solide ordonateC dac substituia se "roduce numai 5n anumite "o6iii#
Dac reeaua cristalin a soluiei solide este cea a unui com"onentC atunci soluia
solid este de s"ea I
a#
# CHnd structura cristalin a soluiei solide este com"let di&erit
de cea a celor doi com"oneniC atunci soluia solid este de s"ea a II
a
i 5n literatura de
s"ecialitate este numit &a6 intermediar#
(24(
'oluia solid i6omor& este soluia solid de s"ea I
a
C la care concentraia
su"erioar a &iecrui element tinde la limit s"re Aaloarea de /00]C iar concentaia lor
in&erioar tinde la limit s"re Aaloarea de 0] "entru alia3ele din sistem# ;n acest ca6C
structura cristalin a soluiei solide este a unuia sau a celuilalt com"onentC care au reele
cristaline &oarte a"ro"iate Di6omor&eE#
'oluia solid marginal este soluia solid de s"ea I
a
C la care concentraia
su"erioar a unui com"onent Dmetalul de ba6E tinde la limit s"re Aaloarea de /00]C
iar concentraia celuilalt com"onent atinge saturaia# ;n "re6enta lucrareC soluia solid
marginalC aa cum a &ost de&init mai susC Aa &i numit mai sim"luC i anume soluie
solid#
9a6a intermediar este o soluie solid de s"ea a II(aC 5n care concentraia
su"erioar a nici unui com"onent al alia3ului binar nu tinde la limit s"re Aaloarea de
/00]C aAHnd sructura cristalin di&erit de cea a celor doi com"oneni# ;n categoria
&a6elor intermediare intr com"uii de&iniiC care nu eBist la o com"o6iie
stoec@iometric &iBC ci "e un domeniu de com"o6iie#
;ntr(un sistem de alia3e binareC un metal de ba6 "oate &i "re6ent 5n mai multe
soluii solide 5n &uncie de strile lui alotro"ice i de tem"eratur#
Com"uii de&inii "ot &i clasi&icai 5n &uncie de criteriile de reali6are ast&elF
(electroc@imici$
(de ti" geometric$
(electronici#
Com"uii electroc@imici sunt com"ui de Aalen normal# 'tructura cristalin a
acestor com"ui "oate &i de ti"ulF
(NaCl$
(Ca9
2$
(
:n'$
(Ni+s#
Com"uii de ti" geometric au criteriu de reali6are ra"ortul dintre dimensiunile
ionilor com"oneni# Dac di&erena de dimensiune ionic esteF
(mareC atunci se &ormea6 com"ui de de ti" >^gg$
(relatiA micC atunci se &ormea6F
(com"ui interstiiali$
( &a6e de ti" .aAes cu structuraF
(-gCu
2
$
(-g:n
2
$
(-gNi
2
$
( &a6e de ti" sigma#
;n categoria com"uilor interstiiali intr i cementitaC care are o structur
ortorombic#
Concentraia electronic Dc#e# K ra"ortul dintre numrul electronilor "eri&erici i
numrul de ioni din com"usE "oate lua AalorileF
( / 2$
(2/ / /$
(7 / %#
Com"uii electronici cu c#e# K / 2 au o structur cristalin c#A#c#C asemntoare
cu &a6a T din alame#
(28(
Com"uii electronici cu c#e#K 2/ / / au o structur cristalin cubic com"leBC
asemntoare cu &a6a S din alame#
Com"uii electronici cu c#e#K 7 / % au o structur cristalin @eBagonal com"actC
asemntoare cu &a6a _ din alame#
De asemeneaC 5ntr(un sistem de alia3e binarC 5ntre cei doi com"oneni "ot
a"are unul sau mai muli com"ui de&inii#
+ceeai soluie solidC aceeai &a6 intermediar sau acelai com"us de&init "ot
&i "rimariC secundariC teriari 5n &uncie de ordinea a"ariiei lor la rcire#
Constituentul metalogra&ic este agregatul cristalin cu as"ect distinct la anali6a
microgra&ic# ;n ca6ul alia3elor binareC constituenii metalogra&ici "ot &iF
(mono&a6iciF
(metale "ure$
(com"usul de&init D &a6a intermediar E$
(soluii solide$
(bi&a6iciF
(eutectici$
(eutectoi6i#
I0:0;0 D"."&t" &ri't!%i)"
-etalele i alia3ele au o structur &ormat dintr(o multitudine de microAolume de
&orm "oliedricC nuimite cristalite sau gruni cristalini# Dimensiunea medie a
grunilor cristalini este de 2(20 `mC 5n &uncie de condiiile de solidi&icare#
Cristalele nu sunt "er&ecte# ;ntotdeauna eBist anomalii de la aran3amentul
ionilor# De&ectele cristaline "ot &iF
("uncti&ormeF
(liniare$
(de su"ra&a#
De&ectele "uncti&orme "ot re6ulta ca urmare a "re6eneiF
(unui ion al matricei 5n "o6iie interstiial D autointerstiial E$
(unui ion strin 5n "o6iie interstiial D ion strin interstiial E$
(unui ion strin 5n "o6iie substituional Dion strin substituional E$
(unui lac Aacant 5n structura cristalin D Aacan E#
<acanele stau la ba6a mecanismului "rinci"al de di&u6ie i concentraia lor de
ec@ilibru crete cu tem"eratura#
De&ectele liniare se mai numesc dislocaii# Dislocaiile "ot &iF
(marginale$
(elicoidale#
;n ca6ul dislocaiei marginaleC Aectorul Burgers D b E este un de&ect de 5nc@idere
al circuitului Burgers i este "er"endicular "e linia de dislocaie# <ectorul unitar . al
liniei de dislocaie este determinat de regula burg@iului "entru o "arcurgere 5n sensul
acelor de ceasornic a circuitului Burgers D 9ig# //E#
b K distana interionic D!E
;n ca6ul dislocaiei elicoidaleC Aectorul Burgers este "aralel cu linia de dislocaie#
(0(
Dislocaiile stau la ba6a mecanismului "rinci"al de de&ormare "lastic#
.ungimea liniilor de dislocaii ra"ortat la unitatea de AolumC numit densitate
de dislocaiiC are ordinul de mrimeF
(/0
6
(/0
4
cm / cm

C la un metal reco"t$
(/0
//
(/0
/2
cm / cm

C la un metal de&ormat "uternic#


eBtra"lan circuit 5nc@is de Aectorul Burgers
b
"lan de alunecare &ormat de dislocaia marginal i de Aectorul Burgers
direcie de alunecare
9ig#//
Dislocaie marginal
.(Aectorul unitar al liniei de dislocaie marginal$ b(Aectorul Burgers
De&ectele de su"ra&a "ot &iF
(su"ra&eele libere$
(limitele de grunti$
(inter&eele dintre dou &a6e#
'u"ra&eele libere sunt su"ra&eele de se"araie dintre materialul metalic i
di&erite ga6e# ;n marea ma3oritate a ca6urilorC ele nu sunt netedeC motiA "entru care le
sunt asociate o energie de su"ra&aC cu atHt mai mic cu cHt "anul cristalogra&ic este cu
densitate mai mare de ioni# 'ubstratul a&lat 5n imediata a"ro"iere a su"ra&eei libere
"oate su&eri o modi&icare a orientrii "lanelor cristaline#
+ceste de&ecte au in&luen 5n "rocesele de &recareC coro6iuneC sudare etc#
.imitele de gruni D9ig#/2E se"ar microAolume cu orientri cristalogra&ice
di&erite# ;n &uncie de mrimea ung@iului de de6orientare DaEC limitele de gruni "ot &iF
(limite la ung@iuri miciC dac a b /0
0
$
(limite la ung@iuri mariC dac a c /0
0
#
.imitelor de gruni le este asociat o energie i constitueF
(locuri "entru am"lasarea im"uritilor$
(obstacole 5n calea de"lasrii dislocaiilor#
(/(
+ceste de&ecte au in&luen ma3or asu"ra "ro"rietilor mecanice ale
materialelor metalice#
Inter&eele dintre dou &a6e "ot &iF
(incoerenteC dac nu eBist continuitate 5ntre "lanele cristaline ale celor
dou &a6e$
(coerenteC dac eBist continuitate 5ntre "lanele cristaline ale celor dou
&a6e#
Inter&eelor coerente le este asociat o de&ormare local a structurii cristaline#

9ig#/2
.imit de grunte
(2(
CAPITOLUL II
COMPORTAMENTUL MATERIALELOR METALICE LA SOLICITRI
MECANICE
II090 I)tro#$&"r"
9orma clasic a unei diagrame de traciune este "re6entat 5n &igura /#
* B
*m
C
+
*e
0 e
9ig#/
Diagram clasic de traciuneF
0+(domeniul elastic al de&ormaiei reAersibile$ +B(domeniul de&ormaiei "ermanente
omogene sau al de&ormaiei "ermanente re"arti6ate$ BC(domeniul de gHtuire sau al
de&ormaiei "lastice locali6ate#
.imita de elasticitate este una din "rinci"alele caracteristici mecanice luate 5n
calculul de dimensionare al "ieselor# Prin utili6area materialelor cu limit mare de
elasticitate se "ot "roiecta "iese cu seciuni mai mici i cu greutate mai mic#
.imita a"arent de elasticitate D *
e
E este dat de relaia urmtoareF
9
e
*
e
K D6E
'
0
5n careF 9
e
este &ora limitei de elasticitate$
'
0
(seciunea iniial#
.imita a"arent de elasticitate D *
e
E mai este numit limit de curgere#
Deoarece unele diagrame de traciune nu "re6int limit a"arent de elasticitate
netC a &ost necesar s se de&ineasc i urmtoarele mrimiF
(limita alungirii remanente de 0C2 ] D *
r0C2
EF
((
9
r0C2
*
r0C2
K D7E
'
0
(limita conAenional de elasticitate D *
"0C2
EF
9
"0C2
*
"0C2
K D4E
'
0
+a cum se obserA 5n &igura 8C diagrama traciunii "re6int trei domenii
"rinci"aleF
(domeniul elastic al de&ormaiei elastice$
(domeniul de&ormaiei "ermanente omogene sau al de&ormaiei "ermanente
re"arti6ate$
(domeniul de gHtuire sau al de&ormaiei "lastice locali6ate#
II020 Li1it! #" "%!'ti&it!t" %! .or."&!r" ?) &!*$% r$p"rii 'i1$%t!)" ! %"g7t$ri%or
1"t!%i&" #i)tr" to(i io)ii
Pentru determinarea limitei de elasticitate la &or&ecare Dd
cr
E 5n ca6ul ru"erii
simultane a legturii metalice dintre toi ioniiC se consider un monocristalC ca 5n &igura
/%#
B a
d

d
9ig# /%
Eta"e ale &or&ecrii simultane a unui monocristal
'e "oate scrie relaiaF
2 e B
d K d
cr
sin D8E
a
B
Dac are Aalori miciC atunci relaia D4E deAineF
a
2 e B
d K d
cr
D/0E
a
(%(
Pe de alt "arte se "oate scrie relaiaF
B
d K = D//E
a
5n care = este modulul de &or&ecare#
Din relaiile D/0E i D//E re6ultF
=
d K D/2E
2 e
+ceast Aaloare este mult mai mare decHt Aalorile determinate eB"erimentalC i
anumeF
=
d J D/E
/0
%
II0:0 M"&!)i'1$% #".or17rii p%!'ti&" pri) !%$)"&!r"
Di&erena enorm dintre Aalorile calculate i cele determinate eB"erimental ale
limitei de elasticitate la &or&ecare au condus la introducerea conce"tului de dislocaie
D,aQlorE#
Dac de&ormarea are loc "rin ru"era "rogresiA a legturilor metalice dintre ioniC
atunci e&ortul necesar este mult mai micC iar la scar macrosco"ic e&ectul este acelai
D9ig# /!E#
9ig# /!
Eta"e ale &or&ecrii succesiAe a legturilor metalice dintre ioni 5ntr(un monocristal
;n natur sunt numeroase eBem"le de de"lasare "rin 6one de de&ormare localeC
cum sunt urmtoareleF
(de"lasarea omi6ilor "rin com"rimare local i succesiA D9ig# /6E$
(de"lasarea Aiermilor "rin trangulare local i succesiA D9ig# /7E#
(!(

9ig# /6
De"lasarea omi6ilor "rin com"rimare local i succesiA
9ig# /7
De"lasarea Aiermilor "rin trangulare local i succesiA
b d
a b
9ig# /4
De"lasarea succesiA a dislocaiei
a(monocristalul 5naintea de&ormrii$ b(monocristalul de&ormat "lastic$
(linia dislocaiei$ (segment al circuitului Burgers$ (Aectorul Burgers
(6(
+a cum se obserA 5n &igurile D/!E i D/4EC de"lasarea eBtra"lanului dislocaieiC
"rin ru"erea succesiA a legturilor dintre ioniC "ermite de&ormarea "lastic mult mai
uoar a monocristalului# CHnd linia dislocaiei a a3uns la eBtremitatea monocristaluluiC
se "roduce de&ormarea "lastic a acestuia# +lt&el s"usC o "arte a monocristalului au
alunecat "e cealalt la niAelul liniei dislocaiei marginale "e direcia Aectorului Burgers#
II0;0 Si't"1" #" !%$)"&!r"
Energia liber "e unitatea de lungimeC ataat unei linii de dislocaii este
"ro"orional cu =b
2
# *e6ult c dislocaiile cele mai stabile au Aectorul Burgers cel mai
mic#
De asemeneaC eBist sisteme de alunecareC &ormate dinF
(direcii de alunecareC
("lane de alunecare#
Direciile de alunecareC sau direciile Aectorilor Burgers sunt direciile cu mare
densitate de ioni#
Planele de alunecare sunt "lanele cu mare densitate de ioni deoareceF
(conin direciile de alunecare$
(sunt cele mai de"rtate 5ntre ele#
9iecare structur cristalin are un numr bine de&init de sisteme de alunecare
D,abelul %E#
,abelul %
'tructura cristalin Numr de sisteme de
alunecare
cc 2%
c&c 2%
@c 6
;n ca6ul unui monocristal su"us la traciune D9ig# /8EC e&ortul unitar la &or&ecare
Dd E este dat de relaia 'c@mid(BoasF
9 cos f cos g
d K K h cos f cos g D/%E
'
0
'istemul de alunecare este 5nce"e s &uncione6e atunci cHnd e&ortul unitar la
&or&ecare Dd E este mai mare decHt o Aaloare critic Dd
c
EF

d i d
c
D/!E
(7(
.imita elastic scadeF
(la creterea tem"eraturii$
(cu "uritatea#
9

f
g
9ig#/8#
direcie de alunecare$ limita "lanului de alunecare de arie '$
limita seciunii transAesale a monocristalului de arie '
0
.a niAelul gruntelui cristalinC de&ormarea "lastic "rin alunecare "roduce "e
su"ra&a deniAelri sub &orm de tre"te 5ngusteC care sunt Ai6ibile sub &orm de linii
"aralele Dben6i de alunecareE cu a3utorul microsco"ului metalogra&ic#
II0=0 M"&!)i'1$% #".or17rii p%!'ti&" pri) 1!&%!r"
-ecanismul de de&ormare cu de"lasarea dislocaiilor este cel mai im"ortantC dar
eBist i alte mecanismeC "rintre care maclarea este remarcabil#
d "lanuri de macl
d
9ig#20
'c@ema clasic a maclrii
(4(
De&ormarea "lastic "rin maclare se "roduce "rin sc@imbarea orientrii "lanelor
cristaline din "artea de&ormatC ast&el 5ncHt "artea de&ormat deAine simetric &a de
"artea nede&ormat D9ig#/!E# Planul de simetrie se numete "lan de macl#
;n &uncie de structura cristalogra&icC sistemul de maclare este &ormat dinF
(direcie de maclare$
("lan de maclare$
(grad de maclare#
'istemul de alunecare este 5nce"e s &uncione6e atunci cHnd e&ortul unitar la
&or&ecare Dd E este mai mare decHt o Aaloare critic Dd
c
E# +ceast Aaloare de"inde deF
(ctructura cristalin$
(tem"eratur#
+st&elC 5n ca6ul metalelor cu structur cubic centratC mecanismul de&ormrii
"oate &i "redominant "rin alunecare la tem"eraturi ridicate i "redominant "rin maclare
la tem"eraturi sc6ute D9ig#2/E#
d
c

0
C
9ig#2/
<ariaia cu tem"aratura a e&ortului unitar critic de &or&ecare
la structura cubic centratF
alunecare$ maclare
;n ca6ul metalelor cu structur cubic cu &ee centrateC mecanismul de&ormrii
este "rin alunecare#
Dac structura metalelor este @eBagonal com"actC mecanismul de&ormrii este
"redominant "rin maclare#
.a niAelul gruntelui cristalinC de&ormarea "lastic "rin maclare "roduce "e
su"ra&a deniAelri sub &orm de tre"te mult mai largi decHt 5n ca6ul de&ormrii "rin
alunecare C care sunt Ai6ibile sub &orm de linii "aralele cu a3utorul microsco"ului
metalogra&ic#
II060 M"&!)i'1"%" #$ri.i&7rii
;n generalC un material metalic este cu att mai dur cu cHt limita a"arent de
elasticitate D*
e
EC numit i limita de curgere este mai mare#
(8(
.imita de curgere "oate &i 5mbuntit teoretic "rin dou modaliti "rinci"aleF
(eliminarea dislocaiilor$
(blocarea dislocaiilor#
Dac eliminarea dislocaiilor ar &i "osibil la scar industrialC limita de curgere
ar &iC aa cum re6ult din relaiile D/2E i D/EC de /0
%
/ 2e mai mare#
d
"
a b c d
9ig#22
Ilustrarea de"lasrii unei linii de dislocaie "rintre "articulele unei a doua &a6e care se
gsesc 5n "lanul ei de alunecareF
aCbCcCd(eta"e ale de"lasrii unei linii de dislocaie "rintre "articulele unei a doua &a6eC
"articule care se gsesc 5n "lanul ei de alunecare#
Deoarece materialele metalice sunt "olicristalineC blocarea dislocaiilor are dou
as"ecte i anumeF
(blocarea dislocaiilor 5n interiorul gruntelui cristalin Dcreterea limitei
de curgere intrinseciE$
(blocarea reci"roc a dislocaiilor
(blocarea dislocaiilor la niAelul limitei de grunte#
(%0(
Pentru de"lasarea unei dislocaii i6olate 5n interiorul unui grunte cristalinC este
necesar s se eBercite la niAelul inimei dislocaiei res"ectiAe o &or numit Peierls(
Nabaro# +ceast &or este di&icil de determinat#
;n a&ar de &ora Peierls(NabaroC creterea limitei de curgere intrinseci mai "oate
&i in&luenat datorit a trei e&ecte i anumeF
(e&ectul "unerii 5n soluie$
(e&ectul "reci"itrii unei a doua &a6e$
(e&ectul creterii densitii dislocaiilor#
Introducerea unui element de aliere 5ntr(o soluie solidC "roduce un cHm" de
tensiuni 5n reeaua cristalinC care interacionea6 cu cel core"un6tor dislocaieiC
constituindu(se ca un obstacol 5n calea dislocaiei res"ectiAe# +e6area "re&erenial a
atomilor elementelor de aliere 5n 3urul inimii dislocaiei duce la scderea energiei
sistemului i 5n consecin se "roduce s"ontan# +cest e&ect &ace ca un metal "ur s &ie
mai moale decHt alia3ul su#
Pre6ena 5n interiorul unui grunte cristalin a unor "articule dure Dcare se
&oar&ec &oarte greuE i bine dis"ersate constituie un mi3loc &oarte e&icace de
blocare a dislocaiilor# Cu cHt distana Dd
"
E dintre dou "articule este mai micC cu atHt
e&ortul necesar "entru ca dislocaia s le de"easc trebuie s &ie mai mare#
-ecanismul acestei duri&icri este "re6entat sc@ematic 5n &igura 22# ;n urmC dislocaia
las cHte un cerc de dislocaie 5n dre"tul &iecrei "articule#
De asemeneaC s(a demonstrat c "reci"itatele coerente cu reeaua cristalin a
matricei metalice Dla care "lanele cristaline au continuitate cu "lanele cristaline ale
matricei metaliceE bloc@ea6 mai e&icient dislocaiile decHt un "reci"itat incoerent#
Di&erena dintre un "reci"itat coerent i unul incoerent este ilustrat 5n &igura 2#

a
b
9ig#2
Ilustrarea di&erenei dintre un "reci"itat coerent i unul incoerentF
a("reci"itat coerent$ b( "reci"itat incoerent#
(%/(
)n alt &a"t remarcabil este eBistena unei mrimi critice a "articulelor sub care
e&ectul lor asu"ra duri&icrii deAine negli3abil#
;n acelai tim"C creterea mrimii "ariculelorC ca urmareC de eBem"luC a
&enomenului de coalescen diminuea6 considerabil e&ectul lor asu"ra duri&icrii#
Dislocaiile se "ot bloca reci"roc 5n ca6ul mririi densitii dislocaiilor#
Pe "arcursul unei de&ormaii "lastice la rece se obserA o cretere a densitii
dislocaiilor# Datorit interaciunii dintre dislocaiiC alia3ul se duri&icC &enomen numit
consolidare#
Dac materialul metalic este su"us unei 5ncl6iriC a"are o rearan3are i o
ani@ilare reci"roc 5ntre dislocaiiC care duce la o scdere "rogresiA a limitei de
curgere# +cest com"ortament este numit &enomen de restaurare i "recede &enomenul de
recristali6areC care este 5nsoit de o scdere brusc a limitei de curgere# +mbele
&enomene deAin sco"ul unor tratamente termice care "oart acelai numeF tratamentul
termic de restaurareC res"ectiA de recristali6are#
Blocarea dislocaiilor la niAelul limitei de grunte se datorete &a"tului c nu
eBist continuitate 5ntre "lanele di&eriilor gruni cristalini# +st&elC "lanul de alunecareC
orientat &aAorabil con&orm legii 'c@mid BoasC 5n care se de"lasea6 o dislocaie 5ntr(un
grunte cristalinC nu se continu 5n grunii Aecini# De&ormarea "lastic se "ro"ag de la
un grunte cristalin la altul atunci cHnd se de"ete o anumit Aaloare critic de
&or&ecareC care este Aariabil 5n &uncie de dimensiunea medie a grunilor DdE#
<aloarea global a limitei de curgere se "oate calcula cu a3utorul relaiei >all(
Petc@ D/6EC care eB"rim de"endena acestei caracteristici mecanice de dimensiunea
medie a grunilor DdE#
L
e
*
e
K *
i
M D/6E
d
5n careF
*
i
este limita de curgere intrinsec$
L
e
( constant#
(%2(
CAPITOLUL III
DI@UAIA BN MATERIALELE METALICE
III090 I)tro#$&"r"
)n cor" metalicC dei la "rima Aedere "are a &i masiA i rigidC totuiC la scar
atomic s(a obserAat c este mai mult s"aiu gol decHt dens i c ionii
DatomiiE se mic continuu "e distane mai mici sau mai mari# +ceast micare a
ionilor D atomilor E metalici 5ntr(un cor" solid este numit di&u6ie#
Di&u6ia se "roduce la orice tem"eratur mai mare de 0

N i "re6int un interes
deosebit cHnd duce la modi&icri "ronunate ale "ro"rietilor materialelor metalice#
III020 Di.$*i! ?) 1"t!%" CA$to#i.$*i!D
III020 90 M"&!)i'1"%" #i.$*i"i ?) 1"t!%"
+utodi&u6ia se reali6ea6 "rin salturi ale ionilor actiAai termic din Aec@ea
"o6iie 5ntr(o "o6iie Aecin# Pentru eBecutarea unui salt di&u6iAC este necesar s eBiste o
&luctuaie &oarte mare a energiei de Aibraie a ionilorC corelat cu o sincroni6are
cores"un6toare a micrii ionilor Aecini#
-ecanismele "osibile ale autodi&u6iei sunt urmtoareleF
(cu Aacane D9ig# 2%#aE$
(cu interstiial D9ig# 2%#bE
(sc@imbul direct D9ig# 2%#cE$
(sc@imbul ciclic D9ig# 2%#dE#
<acanele uura6 mult saltul atomilor din 3ur# +s&elC ionul marcat
Di6oto"ul radioactiAE aAansea6 "e o distan ineratomic s"re drea"taC &cHnd un salt
s"re drea"ta# <acana se de"lasea6 simultan s"re stHnga i este gata "entru o nou
sc@imbare#
Dei teoretic s(ar "rea c autodi&u6ia se "roduce a"roa"e numai "rin
mecanismul cu AacaneC totui este "osibil ca 5n unele ca6uriC mult mai rareC s &ie
im"licat i mecanismul cu interstiial#
-ecanismul cu intersiial are loc dac ra6a ionic DatomicE este &oarte mic
DcarbonC a6otC @idrogenC oBigenC borE#
Dac autodi&u6ia se "roduce "rin cele dou mecanismeC atunci autodi&u6ia se
mai numete 5n Aolum#
<ite6a de di&u6ie "oate &i mrit "rin aa(numitele scurt(circuitele de
autodi&u6ieC care "ot &i dislocaiile i limitele de gruni# <ite6a marit a di&u6iei este
im"ortant 5n ca6ul "reci"itrii intergranulare#
(%(

a b c d
9ig# 2%
-ecanismele "osibile ale autodi&u6ieiF
a(cu Aacane$ b(cu interstiial$ c(sc@imbul direct$ c(sc@imbul ciclic
(ion marcat$ (ion nemarcat#
III020 20 L"gi%" !$to#i.$*i"i
,rans"ortul de mas "rin di&u6ie este descris cantitatiA la niAel macrosco"ic de
legile lui 9icL#
Prima lege a lui 9icL D/7E este o relaie cantitatiA 5ntre gradientul de
concentraie i cantitatea de material trans"ortatC cu a3utorul creia se de&inete
coe&icientul de autodi&u6ie 5n ca6ul di&u6iei 5n regim staionarC numit i di&u6ie
uni&orm Dgradientul de tem"eratur este inde"endent de tim"E#
3
i
K (Djgrad c
i
D/7E
5n careF 3
i
este &luBul de di&u6ie al ionilor solAai D marcai EC care trece "rin unitatea de
su"ra&a a ionilor solAeni D nemarcai E 5n unitatea de tim" "e direciile BCQ i 6$
Dj ( coe&icientul de autodi&u6ie$
c
i


K concentraia ionilor solAai DmarcaiE 5n ionii solAeni DnemarcaiE#
Pe direcia BC relaia D/7E deAineF
c
i
3
i
K (Dj D/4E
B
5n careF c
i
/ B este Aariaia concentraiei de ioni solAai DmarcaiE 5n ionii solAeni
DnemarcaiE "e direcia B#
-odi&icarea 5n tim" a concentraiei este dat de legea a II(a a lui 9icL
D/8EC care "ermiteC de asemeneaC calculul coe&icientului de autodi&u6ie 5n
ca6ul di&u6iei 5n regim nestaionar numit i di&u6ie uni&orm Dgradientul de
tem"eratur este inde"endent de tim"E#
kc
i

K diA DDjgrad c
i
E D/8E
kt
Pe direcia BC relaia D /8 E deAineF
kc
i
k kc
i

K Dj D20E
kt kB kB
(%%(
Dac se introduce o sim"li&icareC considerHndu(se Dj constantC atunci relaia
D20E deAineF
kc
i
k
2
c
i

K Dj D2/E
kt kB
2
Di&u6ia neuni&orm este ca6ul cel mai 5ntHlnit 5n "rocesele metalurgice#
III0:0 Di.$*i! ?) !%i!6"
III0:090 M"&!)i'1"%" #i.$*i"i ?) !%i!6"
,eoreticC mecanismele "osibile ale autodi&u6iei sunt aceleai cu ale autodi&u6ieiF
(cu Aacane$
(cu interstiial$
(sc@imbul direct$
(sc@imbul ciclic#
-ecanismul cu Aacane a &ost demonstrat "rintr(o eB"erien la care s(au "us
ca"t la ca"t doua bareC una de aur i una de nic@el D9ig# 2!E# .a su"ra&aa de se"araie
D"lanul -atanoE au &ost "lasate buci mici de s5rm Uol&ram &oarte &in# Dac se
su"une acest ansamblu unei recoaceri re"etateC unii ionii de aur trec 5n bara de nic@el i
inAers# '(a obserAat c numrul ionilor de aur care trec "rin "lanul -atano este mai
mare decHt cel de nic@el# *e6ult c eBist un eBces de ioni care se de"lasea6 s"re
drea"ta iC 5n consecinC un eBces de Aacane care se de"lasea6 s"re stHnga C antrenHnd
ast&el de"lasarea bucilor de sHrm s"re stHnga# De"lasarea sHrmelor se "oate msura i
se numete de"lasarea NirLendall#
"lanul NirLendall "lanul -atano

+u Ni
a de"lasarea NirLendall
+u 6on de di&u6ie Ni
buci &ine de Uol&ram
b
9ig#2!
-ecanismul cu Aacane al di&u6iei 5n alia3eF
a(5naintea 5ncl6iriiC b(du" 5ncl6ire un tim" t
/
#
(%!(
<ariaia concentraiei aurului 5n di&erite eta"e ale di&u6iei 5n ansamblul &ormat de
cele dou bareC "use ca"t la ca"tC una de aur i una de nic@elC este dat 5n &igura 26#
c
+u
B
9ig#26
<ariaia concentraiei aurului 5n di&erite eta"e ale di&u6ieiF
la d K 0$ la d K d
/
$ la d
2
c

d
/
III0:020 L"gi%" #i.$*i"i ?) !%i!6"
.egile di&u6iei sunt asemntoare cu cele ale autodi&u6ieiC cu deosebirea c
a"are coe&icientul de di&u6ie D 5n locul coe&icientului de autodi&u6ie Dj#
Coe&icientul de di&u6ie "oate &i determinat cu relaiaF
l>
"
D K D
0
eB" D22E
*,
5n careF D
0
este constant legat de &recAena saltului$
*(constanta ga6elor reale$
,(tm"eratura 5n N$
l>
"
Y ental"ia de actiAare molar 5n ? / mol#
;n a&ar de aceti &actoriC coe&icientul de di&u6ie este in&luenat i de ali &actoriF
(com"o6iia c@imic$
(structura cristalin#
+ceast in&luen este eBem"li&icat 5n tabelul !#
,abelul !#
Elementul c@imic ,em"eratura
N
D
0
cm
2
/ s
l>
"
L? / -mol Denumire Concentraie
]
Carbon 0C%7 //84(/7 0C67 /!7C!
Carbon 2 /07(/!7 0C27 /%!
,rans&ormrile de &a6 ba6ate "e di&u6ie "re6int dou eta"e im"ortanteF
(germinarea$
(creterea#
(%6(
=ermenii a"ar ca urmare a unei Aariaii de com"o6iie a &a6ei iniiale# Ei au
structura cristalin coerent cu &a6a iniial i sunt &ormai din cHteAa sute de atomi#
EBist o dimensiune criticsub care un germen nu se "oate de6Aolta i dis"are#
Dac tem"eratura creteC germenii deAinF
(mai "uin numeroi$
(mai mari$
(semicoereni sau incoereni cu &a6a iniial#
III0;0 Ap%i&!(ii !%" %"gi%or #i.$*i"i
III0;0 90 Ap%i&!(ii !%" %"gi%or #i.$*i"i ?) r"gi1 't!(io)!r C#i.$*i! $)i.or17D
;n acest ca6C gradientul de concentraie al im"uritii di&u6ante este meninut
constant 5n tim"C deciF
kc
i
K 0 D2E
kd
Din relaiile D 2/ E i D 22 E re6ultF
k kc
i
D K 0 D2%E
B kB
;n consecinF
kc
i
D K constant D2!E
kB
*elaia D2!E se mai "oate scrie
lc
i
D K constant D26E
lB
+ceast soluie a legilor lui 9icL se "oate a"lica 5n ca6ul di&u6iei @idrogenului
"rintr(o &olie metalicC la care eBist o di&eren de "resiune a @idrogenului constant a
atmos&erei cu care Aine 5n contact &iecare din cele dou su"ra&ee D9ig# 27E#
+st&elC cantitatea de @idrogen DmE care traAersea6 &olia metalic 5n unitate de
tim" esteF
c
2
c
/
m K ?
B
' K D
>
D27E
.
5n careF ' este aria su"ra&eei &oliei metalice$
. Ygrosimea &oliei metalice#
(%7(
"resiune &olie "resiune
5nalt metalic 3oas
D c
2
E D c
/
E
c
c
2
c
/

B
.
9ig# 27
Di&u6ia uni&orm a @idrogenului "rintr(o &olie metalicF
c
/
Y concentraia @idrogenului 5n atmos&era cu "resiune 3oas$
c
2
Y concentraia @idrogenului 5n atmos&era cu "resiune 5nalt#
)n alt eBem"lu de a"licaie este determinarea grosimii unui strat de oBid "e
su"ra&aa unui cor" metalic a&lat 5n contact cu o atmos&er oBidant D9ig# 24E#
atmos&er strat cor"
oBidant de oBid metalic
D c
0
E
c
0
nc


B

9ig# 24
Di&u6ia uni&orm a oBigenului "rintr(un strat de oBidF
c
0
( concentraia oBigenului 5n stratul de oBid#
<ite6a de cretere a stratului de oBid DdB / dE este "ro"orional cu &luBul de ioni
de oBigen D?
0
E care di&u6ea6 "rin stratul de oBid "e o direcie "er"endicular "e
su"ra&aa metaluluiF
dB
K L?
0
D24E
dd
(%4(
Concentraia de oBigen scade 5n stratul de oBid de la stHnga la drea"taF
nc o 0 D28E
Din relaiile D26EC D24E i D28E re6ultF
dB nc
K ( LD
0
D0E
dd B
Din relaia D 0 E re6ultF
B
2
K ( D 2LD
0
nc E d K N
2
d D/E
'e "oate scrie relaiaF
( D 2LD
0
nc E d K N
2
D2E

*e6ultF
B

K N d DE
III0;0 20 Ap%i&!(ii !%" %"gi%or #i.$*i"i ?) r"gi1 )"'t!(io)!r C#i.$*i!
)"$)i.or17D
)n eBem"lu de a"licare a legilor di&u6iei neuni&orme este carburarea unui cor"
din &ier te@nic "ur D9ig# 28E# Practic se "oate determina coninutul minim de carbon al
cor"ului metalic la o anumit adHncime de la su"ra&a#
Datele "roblemei sunt urmtoareleF
(tim"ul d K /0 ore$
(tem"eratura , K /200 N$
(concentraia ga6ului metan din atmos&era agregatului de cementare la su"ra&aa
cor"ului metalic c
s
K /C% ]$
(adHncimea de la su"ra&a B K 0C cm#

;n stratul cementatC concentraia carbonului scade de la c
'
la c
0
con&orm relaieiF
B
c K c
0
M D c
s
Y c
0
E /( er& D%E
2 D
C
d
5n careF c
0
este concentraia iniial a cor"ului metalic$
D
C
Y coe&icientul de di&u6ie al carbonului$
B( adHncimea 5n "lac la care concentraia de carbon este egal cu c$
er& ( &uncia erorilor lui =aussC ale cror Aalori 5n &uncie de argument
este dat 5n tabelul 6#
(%8(
atmos&er &ier
de te@nic
cementare "ur
a
] C
/C%
0C0 B
b
] C
/C%
0C0 B
c
9ig# 28
Di&u6ia carbonului 5ntr(un cor" de &ier
a(re"re6entarea sc@ematic a cor"ului solid din &ier$ b(Aariaia coninutului de carbon la
5nce"utul cementrii$ c( Aariaia coninutului de carbon la momentul d#
,abelul 6#
D E er& D E
0 0C000
0C/ 0C//2
0C2 0C22
0C 0C28
0C% 0C%24
0C! 0C!2/
0C6 0C660%
0C7 0C674
0C4 0C7%2
0C8 0C787
/C0 0C4%
/C2 0C8/0
/C% 0C8!2
/C6 0C876
2C0 0C88!
2C% 0C888
(!0(
'e consider cF
c
0
K 0 D!E
Din relaiile D E i D % E re6ultF
B
c K c
s
/( er& D6E
2 D
c
d
.a tem"eratura de /200
0
CC coe&icientul de di&u6ie al carbonului esteF
D
C
K /! /0
(7
cm / s D7E
*e6ult F
c K 0C82 ] D4E
(!/(
CAPITOLUL I4
DIAGRAME DE ECEILIBRU TERMODINAMIC AL @AAELOR SISTEMELOR
DE ALIAFE
I4090 I)tro#$&"r"
'trile de ec@ilibru termodinamic al sistemelor de alia3e sunt re"re6entate de
diagramele de ec@ilibru al &a6elor# +ceste stri sunt atinse &oarte rar iC de &a"tC
re"re6int stri de re&erin s"re care sistemele de alia3e au tendina s eAolue6e#
Condiiile de reali6are a diagramelor de ec@ilibru termodinamic al &a6elor
alia3elor binare se obin "rin rciri sau 5ncl6iri &oarte lente#
I4020 C$r5" #" 'o%i#i.i&!r"
Curbele de solidi&icare sunt re"re6entri gra&ice ale &uncieiF
,K& D E D8E
5n careF , este tem"eratura absolut D
0
NE sau D
0
CE$
( tim"ul#
Ele se obin "rin msurarea continu a tem"eraturii alia3elor "e "arcursul rcirii
Danali6a termic sim"lE# Pentru determinarea Aalorilor tem"eraturii trans&ormrilor de
&a6 se utili6ea6 i alte metode termice Danali6a termic di&erenialC dilatometric etc#EC
"recum i metode de alt naturC ca de eBem"lu anali6a microsco"ic o"tic i
electronicC anali6a di&ractometric cu ra6e G#

0
C
metal lic@id Dsoluie lic@idE
metal lic@id M metal solid
Dsoluie lic@id M com"us de&initE
p
metal solid
Dcom"us de&initE
min#

9ig#2!
Curba de solidi&icare ti"ic "entru metale "ure
sau com"ui de&inii cu to"ire congruent F
( "unct de 5nce"ut de solidi&icare$ p( "unct de s&Hrit de solidi&icare#
(!2(

0
C
soluie lic@id
soluie lic@id Msoluie solid R
soluie lic@id R
E
soluie solid R
Ep
M
M soluie solid T
Epp

p pp soluie solid R

M
M soluie solid T

min#
9ig#26
Curba de solidi&icare ti"ic "entru un alia3 care
su&er o trans&ormare eutecticF
("unct de 5nce"ut de solidi&icare$ p( "unct de 5nce"ut de trans&ormare eutectic$ pp(
"unct de s&Hrit de trans&ormare eutectic i de s&Hrit de solidi&icare#
Curba de solidi&icare ti"ic "entru un metal "ur sau "entru un com"us de&init cu
to"ire congruentC este dat de &igura 2!#
Palierul p re"re6int trecerea i6oterm din starea lic@id 5n starea solid a
&a6elor menionate anterior#
Curba de solidi&icare ti"ic "entru un alia3 care su&er o trans&ormare eutectic
este dat 5n &igura 26#
Palierul p re"re6int trans&ormarea i6oterm eutectic#
Curba de solidi&icare ti"ic "entru un alia3 care conine numai soluie solid i
care nu su&er trans&ormri tri&a6ice sau diAerse trans&ormri 5n stare solid este dat 5n
&igura 27#

0
C
soluie lic@id
soluie lic@id M soluie solid R

p soluie solid R


min#
9ig#27
Curba de solidi&icare ti"ic "entru un alia3 care conine numai soluie solid
"rimar i care nu su&er trans&ormri eutecticeF
( "unct de 5nce"ut de solidi&icare$ p( "unct de s&Hrit de solidi&icare#
(!(
I40:0 L"g"! .!*"%or
Din "unct de Aedere termodinamicC starea unui sistem alctuit dintr(un numr
mare de "articule D atomiC moleculeC etc E este descris de energia liber =ibbsF
= K ) Y ,' M "< D%0E
5n careF ) este energia liber$
'(entro"ia$
<(Aolumul$
"("resiunea#
<ariaia energiei libere 5ntr(un sistem i6obar i i6oterm esteF
d= K d) Y ,d' M "D< D%/E
.a solide i lic@ide Aariaia de Aolum este &oarte micC deciF
"d< J 0 D%2E
Din relaiile D 8 E i D %0 E re6ultF
d= J d) Y ,d' D%E
*elaia D %/ E se mai "oate scrieF
9 K ) Y,' D%%E
5n care 9 este energia liber >elm@olt6#
Energia liber >elm@olt6 din ca6ul sistemelor condensate Dlic@ide i solideE are
rolul energiei libere =ibbs din ca6ul sistemelor ga6oase#
Pentru sistemele condensateC nei6olateC starea de ec@ilibru este atins cHndF
9 K minim# D%!E
.egea &a6elor este dat de relaia lui =ibbsF
A K n M 2 Y q D%6E
5n careF A este Aariana Dnumrul gradelor de libertateE$
n Y numrul com"onenilor$
q Y numrul &a6elor#
Pentru alia3eC unde "resiunea are in&luen negli3abilC se obine Aariana redus
DA
r
EC care este dat de relaiaF
A
r
K n M / Y q D%7E
(!%(
Dac eBist o singur &a6 Dn K 2C q K /C A
r
K 2EC tem"eratura i concentraia "ot
Aaria 5ntre anumite limite Dlimitele domeniului mono&a6ic din diagrama de ec@ilibru
termodinamic al &a6elorE &r a sc@imba natura &a6elor#
;n ca6ul 5n care coeBist dou &a6e Dn K 2C q K 2C A
r
K /EC com"o6iia c@imic a
&a6elor 5n ec@ilibru este riguros determinat Da se Aedea regula ori6ontaleiE la orice
modi&icare a tem"eraturii 5ntre anumite limite D limitele domeniului bi&a6ic din
diagrama de ec@ilibru termodinamic al &a6elorE#
CHnd coeBist trei &a6e Dn K C q K 2C A
r
K 0EC numrul gradelor de libertate
deAine nul i la o tem"eratur "er&ect "reci6at Dlinia ori6ontal din diagrama de
ec@ilibru termodinamic al &a6elorE are loc trans&ormarea tri&a6icF
q D B E qpD Bp E M qP D BP E D%4E
Ec@ilibrul acestei trans&ormri i6oterme eAoluea6 5ntr(un sens sau altulC du"
cum sistemul "rimete sau cedea6 cldur#
I40;0 E%"1")t"%" gr!.i&" !%" #i!gr!1"%or #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or
!%i!6"%or 5i)!r"
Diagramele de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare sunt
re"re6entri gra&ice ale &uncieiF
, K & D B
n
E D%8E
5n careF , este tem"eratura$
B
n
Y concentraia global a &iecrui com"onent al sistemului de alia3e
binare Dn K 2E#
)n eBem"lu de diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
este dat 5n &igura 24#
0
C /2 /
,
+
7
8
,
B
% E !
Ep EP
4 2 /0
8 6 //
6
/
6
2
6

6
%
# + * ] B m B
9ig#24
Diagram sc@ematic de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
(!!(
+Bele de coordonate ale acestei diagrame sunt urmtoareleF
3abscisaF linia ori6ontal +BC care re"re6int concentraia globala DB
n
E a &iecrui
com"onent al sistemului de alia3e Dn K 2E#5n ] masice sau Aolumice$
(ordonataF linia Aertical +,
+
C care re"re6int tem"eratura absolut DNE sau
relatiA D
0
CE#
De asemenea se disting urmtoarele liniiF
(linia ,
+
E,
B
F

linia lic@idusC care este locul geometric al tuturor "unctelor
re"re6entHnd 5nce"utul solidi&icrii alia3elor din sistem# Deasu"ra liniei lic@idus toate
alia3ele sunt 5n stare lic@id#$
(linia ,
+
EpEEP,
B
F linia solidusC care este locul geometric al tuturor "unctelor
re"re6entHnd s&Hritul solidi&icrii alia3elor din sistem# 'ub linia solidus toate alia3ele
sunt 5n stare solid$
3liniile Ep* i EPmF liniile solAusC de Aariaie a solubilitii 5n stare solidC care
sunt locurile geometrice ale tuturor "unctelor re"re6entHnd solubilitatea 5n stare solid a
com"onentului B 5n soluia solid aAHnd ca metal de ba6 metalul + iC res"ectiAC inAers#
'e mai "ot obserAa urmtoarele domeniiF
(domeniile /C 2 i F domenii mono&a6iceC care sunt locurile geometrice ale ale
tuturor "unctelor unde eBist o singur &a6 5n ec@ilibru# ;n domeniile mono&a6ice solide
eBist un singur constituent metalogra&icC cel al &a6ei res"ectiAe$
(domneniile %C ! i 6F domenii bi&a6iceC care sunt locurile geometrice ale ale
tuturor "unctelor unde eBist dou &a6e 5n ec@ilibru# ;n domeniile bi&a6ice solide eBist
doi constitueni metalogra&iciC cei ai &a6elor res"ectiAe$
("seudodomeniul DliniaE 7F domeniul redus la linia EpE EPC care este locul
geometric al "unctelor unde coeBist trei &a6e 5n ec@ilibru$
("seudodomeniile DliniileE 4C 8C /0C //C /2 i /F domeniile reduse la liniile ,
+
EpC
Ep*C ,
B
EPC EPmC ,
+
EC E,
B
C care sunt locurile geometrice ale tuturor "unctelor unde
coeBist dou &a6e 5n ec@ilibruC din care una este 5n "ro"orie de a"roa"e /00 ]#
Domeniul 6C &iind mrginit de un domeniu tri&a6icC "oate &i 5m"rit 5n 6onele 6
/
C
6
2
C 6

i 6
%
C care sunt locurile geometrice ale tuturor "unctelor 5n careC dei &a6ele sunt
aceleaiC constituenii metalogra&ici di&er mai mult sau mai "uin#
;n diagramele u6uale de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binareC
"entru domeniile reduse la sim"le liniiC cum sunt "seudodomeniile 6C 7C 4C 8C /0C //C /2
i / nu se s"eci&ic &a6ele sau constituenii metalogra&ici#
I40=0 R"g$%! ori*o)t!%"i ,i r"g$%! '"g1")t"%or i)+"r'"
*egulile ori6ontalei i a segmentelor inAerse sunt ilustrate 5n &igura 26#
+lia3ul de concentraie global B ] B este &ormat la tem"eratura , din dou
&a6eF q ri qP#
*egula ori6ontalei "reci6ea6 c la tem"eratura ,C alia3ul de concentraie global
B ] B conine &a6a qp de concentraie Bp] B i &a6a qPC de concentraie BP ] B#
Concentraiile Bpi BP cores"und absciselor "unctelor Gp i GP de intersecie ale
ori6ontalei cores"un6toare tem"eraturii , cu limitele domeniului bi&a6ic#
(!6(
*egula segmentelor inAerse "reci6ea6 ca la tem"eratura ,C alia3ul de
concentraie global B ] B conine &a6a qp de &racie masic D Q
qp
E dat de relaiaF
masa &a6ei qr B BP
Q
qp
K K D!0E
masa alia3ului BpBP
i &a6a qP de &racie masic D Q
qP
E dat de relaiaF
masa &a6ei qP B Bp
Q
qP
K G # D!/E
masa alia3ului BpBP
0
C
Gp G GP
,
qp qp M qP qP
+ Bp B BP B
] B
9ig#28
Ilustrarea regulilor ori6ontalei i a segmentelor inAerse
Dac cele dou linii din &igura 28 sunt liniile lic@idus i solidusC atunci &a6ei
solide qp 5i cores"unde sgmentul G GPC care atinge linia lic@idusC iar &a6ei lic@ide
qP 5i cores"unde segmentul G GpC care atinge linia solidus#
I4060 @")o1")" #" '"gr"g!r"
9enomenele de segregare a"ar 5n tim"ul solidi&icrii materialelor metaliceC
deoarece Aite6a de di&u6ie 5n stare solid este mult mai micC iar reali6area ec@ilibrului
termodinamic necesit tim" 5ndelungat#
(!7(
;n generalC &enomenele de segregare a"ar sub &orm de neomogenitateF
(c@imic$
(structural#
Neomogenitatea c@imic "oate &iF
(minorC la niAelul gruntelui cristalin Dsegregaie minorE$
(ma3orC la niAelul 5ntregului cor" metalic Dsegregaie ma3orE#
0
C
G
/
p G
/
P
,
/
qp qp M qP qP
,
2

G
2
p G
2
P
+ B
/
p B B
/
P K B
2
p B
2
P B
] B
9ig#0
Ilustrarea &ormrii segregaiei minore cu a3utorul regulei ori6ontalei
Considerm alia3ul de concentraie B ] B 5nce"e s se solidi&ice la tem"eratura
,
/
i la tem"eratura ,
2
este com"let solidi&icat D9ig# 0E#
;n ca6ul limitC Aite6a de di&u6ie esteF
(nul 5n stare solid$
("er&ect 5n stare lic@id#
Con&orm regulei ori6ontaleiC "rimul germen cristalin care a"are 5n soluia lic@id
are urmtoarea com"o6iie c@imicF
+ K D /00 ( B
/
p E ]$ D!2E
B K B
/
p ]#
)ltima "ictur de soluie lic@id care solidi&ic are urmtoarea com"o6iie
c@imicF
+ K D /00 Y B
2
P E ]$ D!E
B K B
2
P ]#
(!4(
Pe de alt "arte este eAident cF
B
2
P c B
/
p D!%E
*e6ult c 5n interiorul gruntelui cristalin concentraia elementului B este mai
mic DB
/
pE decHt 5n 6onele "eri&erice DB
2
PE# +ceast neomogenitate c@imic la niAelul
gruntelui cristalin se numete segregaie minor#
EBistena segregaiei minore are un e&ect ne&ast asu"ra com"ortamentului
materialelor metalice 5n tim"ul &uncionriiC care "oate &i 5nlturat "rintr(o 5ncl6ire la o
tem"eratur cHt mai ridicatC dar care s nu duc 5n nici un &el la to"ire#
'egregaia ma3or a"are la niAelul 5ntregului cor" metalicC deoareceF
(solidi&icarea nu este simultan$
(gradientul termic este di&erit#
'egregaia ma3or este tot o neomogenitate a com"o6iiei c@imiceC dar care se
"roduceC 5n s"ecialC 5n tim"ul solidi&icrii cor"urilor metalice mariC cum sunt lingourile
din oel aAHnd masa de la / ton la 00 tone i c@iar mai mult# +st&elC 6onele solidi&icate
mai tHr6iu sunt mai bogate 5n elemente c@imice mai uor &u6ibile#
Neomogenitatea structural se re&er la di&erena de dimensiune i de orientare a
cristalelor i se "roduceC 5n s"ecialC tot 5n ca6ul solidi&icrii cor"urilor metalice mariC
cum sunt lingourile din oel# )n ast&el de ligou are trei 6one cristaline mult di&eriteF
(6ona IF 6ona 5ngust a cristalelor ec@iaBiale &ineC &ormate la contactul cu
"eretele lingotierei$
(6ona IIF 6ona cristalelor ba6altice Ddendrite cu aBa "rimar sensibil orientat
du" direcia gradientului termicE$
(6ona IIIF 6ona din aBa lingouluiC a cristalelor ec@iaBiale mari Ddendrite cu aBele
"rimare orientate 5ntHm"ltorEC care au crescut 5ntr(un lic@id cu tem"eratura a"roa"e
omogen#
I40<0 Tr!)'.or17ri tri.!*i&"
I40<090 D".i)ir"! ,i &%!'i.i&!r"! tr!)'.or17ri tri.!*i&"
,rans&ormrile tri&a6ice sunt acele trans&ormri care au loc la tem"eratur
riguros determinat i cores"und relaieiF
q D B E qpD Bp E M qP D BP E D!!E
5n careF q D B E este &a6a q de concentraie B$
qpD Bp E ( &a6a q r de concentraie Bp$
qP D BP E ( &a6a qP de concentraie BP#
Este de menionat &a"tul c ec@ilibrul acestei trans&ormri eAoluea6 5ntr(un
sens sau altulC du" cum sistemul "rimete sau cedea6 cldur#
(!8(
Cele mai im"ortante trans&ormri tri&a6ice sunt urmtoareleF
(trans&ormarea eutectic$
(trans&ormarea "eritectic$
(trans&ormarea monotectic$
(trans&ormarea sintectic$
(trans&ormarea eutectoid$
(trans&ormarea "eritectoid$
(trans&ormarea monotectoid$
(trans&ormarea sintectoid#
CHnd 5n trans&ormare interAine cel "uin o &a6 lic@idC trans&ormarea res"ectiA
"rimete su&iBul OicPC iar 5n ca6ul 5n care toate &a6ele sunt solideC trans&ormarea
res"ectiA "rimete su&iBul OoidP#
I40<020 Tr!)'.or17ri%" "$t"&ti&" ,i "$t"&toi#"
,rans&ormrile eutectice i eutectoide sunt eBem"li&icate gra&ic 5n &igura /#
0
C
qp M q q q M qP

qp Ep E EP qP

qp M qP

+ ] B B
9ig#/
,rans&ormrile eutectic i eutectoid
*elaia cores"un6toare acestei trans&ormri este urmtoareaF
q
E
qp
Ep
M qP
EP


D!6E
5n careF q
E
este &a6a q de concentraia "unctului E$
qp
Ep
( &a6a q r de concentraia "unctului Ep$
qP
EP
( &a6a qP de concentraia "unctului E P#
360(
;n ca6ul trans&ormrii eutecticeC starea de agregare a &a6elor este urmtoareaF
qF &a6 lic@id
qpF &a6 solid$
qPF &a6 solid#
;n ca6ul trans&ormrii eutectoideC starea de agregare a &a6elor este urmtoareaF
qF &a6 solid$
qpF &a6 solid$
qPF &a6 solid#
*e6ult c eutecticii i eutectoi6ii ast&el obinui sunt amestecuri mecanice
de dou &a6e Dqr
Ep
M qP
EP
E i au un as"ect caracteristicC aAHnd 5n marea ma3oritate a
ca6urilor o structur &ormat din lamele alternante din &a6ele menionate anterior#
I40<0:0 Tr!)'.or17ri%" p"rit"&ti&" ,i p"rit"&toi#"
,rans&ormrile "eritectice i "eritectoide sunt eBem"li&icate gra&ic 5n &igura 2#
0
C

qp M qP
qp Pp P PP qP

qp M q q q M qP
+ ] B B
9ig#2#
,rans&ormrile "eritectic i "eritectoid
*elaia cores"un6toare acestei trans&ormri este urmtoareaF

qp
Pp
M qP
PP
q
P
D!7E
5n careF q
P
este &a6a q de concentraia "unctului P$
qp
Pp
( &a6a qp de concentraia "unctului Pp$
qP
PP
( &a6a qP de concentraia "unctului PP#
(6/(
;n ca6ul trans&ormrii "eritecticeC starea de agregare a &a6elor este urmtoareaF
qF &a6 solid$
qpF &a6 solid$
qPF &a6 lic@id#
;n ca6ul trans&ormrii eutectoideC starea de agregare a &a6elor este urmtoareaF
qF &a6 solid$
qpF &a6 solid$
qPF &a6 solid#
I40<0;0 Tr!)'.or17ri%" 1o)ot"&ti&" ,i 1o)ot"&toi#"
,rans&ormrile monotectice i monotectoide sunt eBem"li&icate gra&ic 5n &igura
#
*elaia cores"un6toare acestei trans&ormri este urmtoareaF

q
-
qp
-p
M qP
-P


D!4E
5n careF q
-
este &a6a q de concentraia "unctului -$
qp
-p
( &a6a q r de concentraia "unctului -p$
qP
-P
( &a6a qP de concentraia "unctului - P#
0
C
q M qP

qp qp M q q qP

-p - -P
qp M qP
+ ] B B

9ig#
,rans&ormrile monotectic i monotectoid
(62(
;n ca6ul trans&ormrii monotecticeC starea de agregare a &a6elor este urmtoareaF
qF &a6 lic@id$
qpF &a6 solid$
qPF &a6 lic@id#
;n ca6ul trans&ormrii monotectoideC starea de agregare a &a6elor este
urmtoareaF
qF &a6 solid$
qpF &a6 solid$
qPF &a6 solid#
I40<0=0Tr!)'.or17ri%" 'i)t"&ti&" ,i 'i)t"&toi#"
,rans&ormrile sintectice i sintectoide sunt eBem"li&icate gra&ic 5n &igura %#
*elaia cores"un6toare acestei trans&ormri este urmtoareaF

qp
'p
M qP
'P
q
'
D!8E

0
C

p M pp
'p ' 'pp

p pM M pp pp


+ ] B

aE

0
C

p M pp
'p ' 'pp

p pM M pp pp
+ ] B B
bE
9ig#%
,rans&ormrile sintectic i sintectoidF
aEcu com"us de&init$ bE cu &a6 intermediar#
(6(
qF &a6 solid Dcom"us de&init sau &a6 intermediarE$
qpF &a6 lic@id$
qPF &a6 lic@id#
;n ca6ul trans&ormrii sintectoideC starea de agregare a &a6elor este urmtoareaF
qF &a6 solid$
qpF &a6 solid$
qPF &a6 solid#
I40H0 C%!'i.i&!r"! #i!gr!1"%or #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or !%i!6"%or 5i)!r"
0 "osibil clasi&icare a diagramelor de ec@ilibru termodinamic al &a6elor
alia3elor binare este urmtoareaF
/E du" miscibilitatea com"onenilor 5n stare lic@idF
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
nul 5n stare lic@id$
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
"arial 5n stare lic@id$
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
total 5n stare lic@id$
2E du" miscibilitatea com"onenilor 5n stare solidF
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
nul 5n stare solid$
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
"arial 5n stare solid$
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu miscibilitate
total 5n stare solid$
E du" "re6ena com"uilor de&iniiF
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare &r com"ui
de&inii$
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu com"ui
de&inii$
%E du" "re6ena &a6elor intermediareF
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare &r
&a6e intermediare$
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu &a6e
intermediare$
!E du" "re6ena trans&ormrilor alotro"iceF
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare &r
trans&ormri alotro"ice$
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu trans&ormri
alotro"ice$
6E du" "re6ena trans&ormrilor tri&a6ice la trecerea din starea lic@id 5n stare
solidF
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare &r trans&ormri
tri&a6ice la trecerea din starea lic@id 5n starea solid$
(6%(
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu trans&ormare
eutectic$
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu trans&ormare
"eritectic$
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu trans&ormare
monotectic$
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu trans&ormare
sintectic$
7E du" "re6ena trans&ormrilor tri&a6ice 5n stare solidF
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare &r
trans&ormri tri&a6ice 5n stare solid$
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu trans&ormare
eutectoid$
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu trans&ormare
"eritectoid$
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu trans&ormare
monotectoid$
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu trans&ormare
sintectectoid$
4E du" "re6ena altor trans&ormrilor 5n stare solidF
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu trans&ormare
de6ordine ( ordine$
( diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu trans&ormare
s"inoidal#
I40>0 Si15o%i*!r"! tip$ri%or #i!gr!1"%or #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !%
.!*"%or !%i!6"%or 5i)!r"
Pe ba6a clasi&icrii "re6entate 5n subca"itolul "recedentC se "oate reali6a o
simboli6are al&anumeric a ti"urilor diagramelor de ec@ilibru termodinamic al &a6elor
alia3elor binareC care cu"rinde o"t "o6iii se"arate "rin cratim#
Cele o"t "o6iii ale simboli6rii ti"urilor diagramelor de ec@ilibru termodinamic
al &a6elor alia3elor binare sunt urmtoareleF
("o6iia /F indic miscibilitatea com"onenilor 5n stare lic@id i anumeF
n3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate nul 5n stare lic@id$
"3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate "arial 5n stare lic@id$
t3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@id$
("o6iia 2F indic miscibilitatea com"onenilor 5n stare solid i anumeF
n3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate nul 5n stare solid$
"3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate "arial 5n stare solid$
t3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare solid$
(6!(
("o6iia F indic "re6ena com"uilor de&inii i anumeF
U3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare &r
com"ui de&inii$
c3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
com"ui de&inii$
("o6iia %F indic "re6ena &a6elor intermediare i anumeF
U3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare &r
&a6e intermediare$
&3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu &a6e
intermediare$
("o6iia !F indic "re6ena trans&ormrilor alotro"ice i anumeF
U3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
&r trans&ormri alotro"ice$
a3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
trans&ormri alotro"ice$
("o6iia 6F indic "re6ena trans&ormrilor tri&a6ice la trecerea din starea
lic@id 5n stare solid i anumeF
U 3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare &r
trans&ormri tri&a6ice la trecerea din starea lic@id 5n starea solid$
e 3diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
trans&ormare eutectic$
e 3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
trans&ormare "eritectic$
m 3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
trans&ormare monotectic$
'3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor
alia3elor binare cu trans&ormare sintectic$
("o6iia 7F indic "re6ena trans&ormrilor tri&a6ice 5n stare solid i anumeF
\ 3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare &r
trans&ormri tri&a6ice 5n stare solid$
E 3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
trans&ormare eutectoid$
s 3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
trans&ormare "eritectoid$
- 3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
trans&ormare monotectoid$
'3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
trans&ormare sintectectoid$
("o6iia 4F indic "re6ena altor trans&ormrilor 5n stare solid i anumeF
D3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare &r
trans&ormri de6ordine Y ordine sau cu trans&ormare s"inoidal$
D3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
trans&ormare de6ordine ( ordine$
t3 diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
trans&ormare s"inoidal#
(66(
Dac la "o6iiile 6C7 sau 4 sunt litere di&eriteC acestea sunt se"arate "rin Airgul#
De asemeneaC "re6ena mai multor elemente identice este menionat "rintr(o ci&r
arab cores"un6toareC "lasat 5n &aa literei elementului res"ectiA# De eBem"luC o
diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare miscibilitate total 5n
stare lic@id i solidC cu &a6 intermediarC cu dou trans&ormri eutectice are
simboli6area urmtoareF t(t(U(&(U(2e(U(U#
I40900 E2"1p%" #" tip$ri #" #i!gr!1" #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or
!%i!6"%or 5i)!r"
I4090090 Co)+")(ii #" r"pr"*")t!r" ! #i!gr!1"%or #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !%
.!*"%or !%i!6"%or 5i)!r"
.a denumirea ti"ului de diagram se adug 5ntre "arante6e simboli6area
al&anumeric#
9iecare ti" de diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare este
"re6entat gra&ic de dou oriC o dat numai cu menionarea &a6elorC iar a doua oar numai
cu menionarea constituenilor metalogra&ici#
'ub &iecare ti" de diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
este "lasat diagrama i6oterm de constituie D&a6e sau constitueni metalogra&iciE la o
tem"eratur "uin in&erioar D,(_E tem"eraturii de trans&ormare tri&a6ice celei mai
a"ro"iate de tem"eratura ambiant sauC 5n li"sa unei trans&ormri tri&a6iceC la o
tem"eratur "uin in&erioar D,(_E tem"eraturii de de 5nce"ut de solidi&icare# Diagramele
de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare care "re6int dou trans&ormri
eutectice "ot &i considerate ca alturarea a tot atHtea diagrame sim"leC iar diagramele
i6oterme de constituie D&a6e sau constitueni metalogra&iciE sunt construite la o
tem"eratur "uin in&erioar D,(_E &iecrei tem"eraturi de trans&ormare eutectic#
De asemeneaC &iecare ti" de diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor
alia3elor binare este 5nsoit de o &i de caracteri6are care cu"rinde denumireaC
simboli6area al&anumeric i "rinci"alele trans&ormri de &6#
9a6ele sunt notate "rescurtat i 5nce" cu liter micC iar constituenii
metalogra&ici cu liter mare#
De eBem"luF
m+/ &a6a &ormat de com"onentul +$
-+/ constituentul metalogra&ic &ormat de com"onentul +$
ssR/ &a6a &ormat de soluia solid R$
ssR
I
/ &a6a &ormat de soluia solid "rimar R$
ssR
II
/ &a6a &ormat de soluia solid secundar R$
ssR
III
/ &a6a &ormat de soluia solid teriar R$
ssR
"eic
/ &a6a &ormat de soluia solid R "roeutectic$
ssR
eic
/ &a6a &ormat de soluia solid R eutectic$
ssR
"eid
/ &a6a &ormat de soluia solid R "roeutectoid$
ssR
eid
/ &a6a &ormat de soluia solid R eutectoid$
ssR
E
/ &a6a &ormat de soluia solid R cu concentraia
"unctului E$
ssRi/ &a6a &ormat de soluia solid i6omor& R$
ssRi
d
/ &a6a &ormat de soluia solid i6omor& R de6ordonat$
(67(
ssRi
o
/ &a6a &ormat de soluia solid i6omor& R ordonat$
'sR/ constituentul metalogra&ic &ormat de soluia solid R$
'sR
I
/ constituentul metalogra&ic &ormat de soluia solid "rimar R$
'sR
II
/ constituentul metalogra&ic &ormat de soluia solid secundar R$
'sR
III
/ constituentul metalogra&ic &ormat de soluia solid teriar R$
'si/ constituentul metalogra&ic &ormat de soluia solid i6omor& R$
'sR
"eic
/ constituentul metalogra&ic &ormat de soluia solid R "roeutectic$
&iF

&a6a &ormat de &a6a intermediar$
&i
I/
&a6a &ormat de &a6a intermediar "rimar$
&i
II/
&a6a &ormat de &a6a intermediar secundar$
&i
III/
&a6a &ormat de &a6a intermediar teriar$
&i
"eic
/

&a6a &ormat de &a6a intermediar "roeutectic$
&i
eic
/ &a6a &ormat de &a6a intermediar eutectic$
&i
"eid
/

&a6a &ormat de &a6a intermediar "roeutectoid$
&i
eid
/

&a6a &ormat de &a6a intermediar eutectoid$
&i
II
R / &a6a &ormat de &a6a intermediar secundar "roAenit din soluia solid R$
&i
II
T / &a6a &ormat de &a6a intermediar secundar "roAenit din soluia solid T$
9i/ constituentul metalogra&ic &ormat de &a6a intermediar$
9i
I
/ constituentul metalogra&ic &ormat de &a6a intermediar "rimar$
9i
II
/ constituentul metalogra&ic &ormat de &a6a intermediar secundar$
9i
II
/ constituentul metalogra&ic &ormat de &a6a intermediar secundar$
9i
III
/ constituentul metalogra&ic &ormat de &a6a intermediar teriar$
9i
II
R/ constituentul metalogra&ic &ormat de &a6a intermediar
secundar "roAenit din soluia solid R$
9i
II
T/ constituentul metalogra&ic &ormat de &a6a intermediar
secundar "roAenit din soluia solid T$
cd/ &a6a &ormat de com"usul de&init$
cd
I
/ &a6a &ormat de com"usul de&init "rimar$
cd
II
/ &a6a &ormat de com"usul de&init secundar$
cd
III
/ &a6a &ormat de com"usul de&init teriar$
cd
II
R

/ &a6a &ormat de com"usul de&init secundar "roAenit din soluia solid R$
cd
II
T

/ &a6a &ormat de com"usul de&init secundar "roAenit din soluia solid T$
Cd/ constituentul metalogra&ic &ormat de com"usul de&init$
Cd
I
/ constituentul metalogra&ic &ormat de com"usul de&init "rimar$
Cd
II
/ constituentul metalogra&ic &ormat de com"usul de&init secundar$
Cd
III
/ constituentul metalogra&ic &ormat de com"usul de&init teriar$
Cd
II
R/ constituentul metalogra&ic &ormat de com"usul de&init secundar "roAenit
din soluia solid R$
Cd
II
T/ constituentul metalogra&ic &ormat de com"usul de&init secundar "roAenit
din soluia solid T$
Eic/ eutectic$
Eic
/
/ eutectic cu numrul de ordine /$
Eic
2
/ eutectic cu numrul de ordine 2$
(64(
Eid/ eutectoid$
Eid
/
/ eutectoid cu numrul de ordine /$
Eid
2
/ eutectoid cu numrul de ordine 2$
,
+
/ tem"eratura de solidi&icare a com"onentului +$
lF &a6a lic@id$
sl/ &a6a soluie lic@id$
sl
/
/ &a6a soluie lic@id cu numrul de ordine /$
sl
/E
/ &a6a soluie lic@id cu numrul de ordine /C cu concentraia "unctului E#
sl
/Ep
/ &a6a soluie lic@id cu numrul de ordine /C cu concentraia "unctului Ep$
sl
/EP
/ &a6a soluie lic@id cu numrul de ordine /C cu concentraia "unctului EP$
;n "re6enta lucrareC distincia 5ntre o soluie solid "rimarC una secundar sau
una teriar DssR
I
C ssR
II
sau ssR
III
EC 5ntre o &a6 intermediar "rimar C una secundar sau
una teriar D&i
I
C &i
II
sau &i
III
E

"recum i 5ntre un com"us de&init "rimarC unul secundar sau
unul teriar Dcd
I
C cd
II
sau cd
III
E este "ur &ormalC indicHnd numai "roAeniena di&erit a
&a6elor res"ectiAe# +ceeai obserAaie este Aalabil i 5n ca6ul constituenilor
metalogra&ici#
I4090020 Di!gr!1! #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or !%i!6"%or 5i)!r" &$
1i'&i5i%it!t" )$%7 ?) 't!r" %i&hi#7 ,i 'o%i#7
C )3)3I3I3I3I3I3ID
)n eBem"lu de diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate nul 5n stare lic@id i solid este dat 5n &igurile ! D&a6eE i 6 Dconstitueni
metalogra&iciE#
9i de caracteri6are
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate nul 5n stare lic@id i solid
'imbol Descriere
n cu miscibilitate nul 5n stare lic@id
n cu miscibilitate nul 5n stare solid
U
U
U
U
U
U
(68(

0
C
,
+


m+ M l
,
B
m+ M mB
+ ] B B
m+ mB
9ig#!
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate nul 5n stare lic@id i solid
D&a6eE
Dn(n(U(U(U(U(U(UE


,
+

,
B
-+ M -B
+ ] B B
-+ -B

9ig#6
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate nul 5n stare lic@id i solid
Dconstitueni metalogra&iciE
Dn(n(U(U(U(U(U(UE
(70(
I40900:0 Di!gr!1! #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or !%i!6"%or 5i)!r" &$
1i'&i5i%it!t" )$%7 ?) 't!r" %i&hi#7 ,i 'o%i#7 ,i &$ tr!)'.or1!r" !%otropi&7
C )3)3I3I3!3I3I3ID
)n eBem"lu de diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate nul 5n stare lic@id i solid i cu trans&ormare alotro"ic
D n(n(U(U(a(U(U(UE este dat 5n &igurile 7 D&a6eE i 4 Dconstitueni metalogra&iciE#
o
C

l

,
+

m+
T
M l
,
B

m+
T
M mB

m+R M mB

+ ] B B

m+
T
mB
9ig#7#
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate nul 5n stare lic@id i solid
i cu trans&ormare alotro"ic
D&a6eE
D n(n(U(U(a(U(U(UE
(7/(
0
C

,
+


,
B
-+
T
M -B

-+R M -B

+ ] B B

-+
T
-B
9ig#4#
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate nul 5n stare lic@id i solid
i cu trans&ormare alotro"ic
Dconstitueni metalogra&iciE
D n(n(U(U(a(U(U(UE
9i de caracteri6are#
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate nul 5n stare lic@id i solid i cu trans&ormare
alotro"ic
'imbol Descriere
n cu miscibilitate nul 5n stare lic@id
n cu miscibilitate nul 5n stare solid
U
U
a cu trans&ormare alotro"ic
U
U
U
(72(
I40900;0 Di!gr!1! #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or !%i!6"%or 5i)!r" &$
1i'&i5i%it!t" p!r(i!%7 ?) 't!r" %i&hi#7- &$ 1i'&i5i%it!t" )$%7 ?) 't!r" 'o%i#7- &$
tr!)'.or1!r" "$t"&ti&7 ,i 1o)ot"&ti&7
Cp3)3I3I3I3"-13I3ID
)n eBem"lu de diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate "arial 5n stare lic@idC cu miscibilitate nul 5n stare solidC cu
trans&ormare eutectic i monotectic D"(n(U(U(U(eCm(U(UE este dat 5n &igurile 8D&a6eE
i %0 Dconstitueni metalogra&iciE#
0
C
,
+
sl
sl
/
s

l
2
m+ M sl
/
sl
/
M sl
2
-p - -P
m+ M sl
2
sl
2
M mB
,
B
Ep E EP
m+ M mB

+ ]B B
m+ mB
9ig#8#
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate "arial 5n stare lic@idC
cu miscibilitate nul 5n stare solidC
cu trans&ormare eutectic i monotectic
D"(n(U(U(U(eCm(U(UE
D&a6eE
(7(
0
C
,
+-p - -P

,
B
Ep E EP
E
ic
-+ M E
ic
E
ic
M-B
+ ]B B
-+ E
ic
-B
9ig#%0#
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate "arial 5n stare lic@idC
cu miscibilitate nul 5n stare solidC
cu trans&ormare eutectic i monotectic
D"(n(U(U(U(eCm(U(UE
Dconstitueni metalogra&iciE
9i de caracteri6are#
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate "arial 5n stare lic@idC cu miscibilitate nul 5n stare
solidC cu trans&ormare eutectic i monotectic
'imbol Descriere
" cu miscibilitate "arial 5n stare lic@id
n cu miscibilitate nul 5n stare solid
U
U
U
e
m
sl
2E
m+ M m-
E
ic
sl
/-
m+ M sl
2-P
U
U
(7%(
I40900=0 Di!gr!1! #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or !%i!6"%or 5i)!r" &$
1i'&i5i%it!t" p!r(i!%7 ?) 't!r" %i&hi#7- &$ 1i'&i5i%it!t" )$%7 ?) 't!r" 'o%i#7- &$
&o1p$' #".i)it- &$ #o$7 tr!)'.or17ri "$t"&ti&" ,i tr!)'.or1!r" 'i)t"&ti&7
Cp3)3&3I3I32"-'3I3I D
)n eBem"lu de diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate "arial 5n stare lic@idC cu miscibilitate nul 5n stare solidC cu com"us
de&initC cu dou trans&ormri eutectice i trans&ormare sintectic
D"(n(c(U(U(2eCs(U(UE este dat 5n &igurile %/ D&a6eE i %2 Dconstitueni
metalogra&iciE#
0
C
,
+
sl

sl
/
M sl
2
sl
/
sl
2
'p ' 'P

m+ M sl
/
sl
/
M cd ,
B
cd M sl
2
E
/
p E
/
E
/
P sl
2
Mm+
cd E
2
p

E
2
E
2
P
m+ M cd cd M mB
+ ]B B
m+ mB
cd
9ig#%/#
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate "arial 5n stare lic@idC
cu miscibilitate nul 5n stare solidC
cu com"us de&initC cu dou trans&ormri eutectice
i trans&ormare monotectic
D"(n(c(U(U(2eCs(U(UE
D&a6eE
(7!(
o
C
,
+
'p ' 'P
,
B
E
/
p E
/
E
/
P
E
2
p

E
2
E
2
P
E
ic/
CD E
ic2
-+ M E
ic/
E
ic/
M CD CD M E
ic2
E
ic2
M -B

+ ]B B
-+ CD -B
E
ic/
E
ic2
9ig#%2#
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate "arial 5n stare lic@idC
cu miscibilitate nul 5n stare solidC
cu com"us de&initC cu dou trans&ormri eutectice
i trans&ormare monotectic
D"(n(c(U(U(2eCs(U(UE
Dconstitueni metalogra&iciE
(76(
9i de caracteri6are#
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate "arial 5n stare lic@idC cu miscibilitate nul 5n stare solidC
cu com"us de&initC cu dou trans&ormri eutectice i trans&ormare
sintectic
'imbol Descriere
" cu miscibilitate "arial 5n stare lic@id
n cu miscibilitate nul 5n stare solid
c cu com"us de&init
U
U
2e
s
sl
/E/
m+ M cd sl
2E2
cd

M

mB
E
ic/
E
ic2
sl
/'p
M sl
2'P
cd
U
U
I4090060 Di!gr!1! #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or !%i!6"%or 5i)!r" &$
1i'&i5i%it!t" p!r(i!%7 ?) 't!r" %i&hi#7 ,i 'o%i#7-
&$ tr!)'.or1!r" "$t"&ti&7 ,i 1o)ot"&ti&7
Cp3p3I3I3I3"-13I3ID
9i de caracteri6are#
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate "arial 5n stare lic@id i solidC cu trans&ormare eutectic
i monotectic
'imbol Descriere
" cu miscibilitate "arial 5n stare lic@id
" cu miscibilitate "arial 5n stare solid
U
U
U
e
m
sl
2E
ssR
IEp
M ssT
IEP
E
ic
sl
/-
ssR
-p
M sl
2-P
U
U
(77(

0
C
,
+
ssR M

sl
/
sl sl
/
M sl
2
sl
/
sl
2

sl
2
M ssT
I
DssT
"eic
E
-p - -P
ssR
I
DssR
"eic
E M sl
2

ssR
I
M ssT
II
M ssR
eic
M ssT
eic
,
B
ssR
I
ssR
eic
MssT
eic
M ssT
I
M ssR
II
DssR
"eic
E
Ep E EP
ssT
I
DssT
"eic
E
ssR
I
MssT
II
ssT
I
MssR
II

+ ]B B
ssR
I
DssR
"eic
E

ssT
eic
ssT
I
ssR
eic
9ig#%
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate "arial 5n stare lic@idC cu miscibilitate nul 5n stare solidC
cu trans&ormare eutectic i monotectic D"(n(U(U(U(eCm(U(UE D&a6eE
0
C
,
+
-p - -P 'sT
I
D'sT
"eic
E
,
+
'sR
I
'sR
I
M 'sT
II
M E
ic
E
ic

D'sR
"eic
E
Ep E EP
'sR
I
M 'sT
II
E
ic
M 'sT
I
M 'R
II
'sT
I
M 'sR
II

+ ]B B

'sR
I
E
ic


'sT
I
9ig#%%
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu miscibilitate "arial
5n stare lic@idC cu miscibilitate nul 5n stare solidC cu
trans&ormare eutectic i monotectic D"(n(U(U(U(eCm(U(UE
Dconstitueni metalogra&iciE
(74(
I40900<0 Di!gr!1! #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or !%i!6"%or 5i)!r" &$
1i'&i5i%it!t" p!r(i!%7 ?) 't!r" %i&hi#7 ,i 'o%i#7- &$ .!*7 i)t"r1"#i!r7- &$ #o$7
tr!)'.or17ri "$t"&ti&" ,i tr!)'.or1!r" 'i)t"&ti&7
Cp3p3I3.3I32"-'3I3ID
)n eBem"lu de diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate "arial 5n stare lic@id i solidC cu &a6 intermediarC cu dou trans&ormri
eutectice i trans&ormare sintectic D"("(U(&(U(2eCs(U(UE este dat 5n &igurile %! D&a6eE i
%6 Dconstitueni metalogra&iciE#
o
C
sl
,
+


sl
/
M sl
2
sl
/
sl
2
ssR
I
M -p - -P
sl
/
,
B
sl
/
M &i
I
M sl
2

ssR
I
E
/
&i
I
sl
2
M
DssR
"eic
E

&i
I
E
2
ssT
I
ssT
I
E
/
p

E
/
P DssT
"eic
E
D &i
"eic
E E
2
p E
2
P
ssR
I
M &i
I
M &i
I
M ssT
I
M
&i
II
R ssR
II
ssT
II
&i
II
T
ssR
I
M &i
I
M &i
I
M ssT
I
M
&i
II
RM ssR
II
M ssT
II
M &i
II
TM
ssR
eic
M &i
eic/
M ssT
eic
M &i
eic2
M
&i
eic/
ssR
eic
&i
eic2
ssT
eic

+ ]B B
ssR
I
DssR
"eic
E

&i
I
D &i
"eic
E ssT
I
DssT
"eic
E
ssR
eic
&i
eic/
&i
eic2
ssT
eic
9ig#%!
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate "arial 5n stare lic@id i solidC
cu &a6 intermediarC cu dou trans&ormri eutectice
i trans&ormare sintectic
D"("(U(&(U(2eCs(U(UE
D&a6eE
(78(
o
C
,
+
-p -P
- ,
B
E
/
E
/
p

E
/
P E
2

'sR
I
9i
I
'sT
I

E
ic2
E
2
p E
2
P
E
ic/
'sR
I
M 9i
I
M 9i
I
M 'sT
I
M
9i
II
'sR
II
'sT
II
9i
II
'sR
I
M 9i
I
M 9i
I
M 'sT
I
M
9i
II
M 'sR
II
M 'sT
II
M 9i
II
M
E
ic/
E
ic/
E
ic2
E
ic2
+ ]B B
'sR
I


9i
I
'sT
I

E
ic/
E
ic2
9ig#%6
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate "arial 5n stare lic@id i solidC
cu &a6 intermediarC cu dou trans&ormri eutectice
i trans&ormare sintectic
D "("(U(&(U(2eCs(U(U E
Dconstitueni metalogra&iciE
9i de caracteri6are
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate "arial 5n stare lic@id i solidC cu &a6 intermediarC cu
dou trans&ormri eutectice i trans&ormare sintectic
'imbol Descriere
" cu miscibilitate "arial 5n stare lic@id
" cu miscibilitate "arial 5n stare solid
U
& cu &a6 intermediar
U
2e
s
sl
/E/
ssR
IE/p
M &i
IE/P
sl
2E2
&i
IE2p
M

ssT
IE2 P
E
ic/
E
ic2
sl
/'p
M sl
2'P
&i
'
I
I
(40(
I40900H0 Di!gr!1! #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or !%i!6"%or 5i)!r" &$
1i'&i5i%it!t" tot!%7 ?) 't!r" %i&hi#7- &$ 1i'&i5i%it!t" )$%7 ?) 't!r" 'o%i#7- &$
tr!)'.or1!r" "$t"&ti&7
Ct3)3I3I3I3"3I3ID
)n eBem"lu de diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@idC cu miscibilitate nul 5n stare solidC cu
trans&ormare eutectic Dt(n(U(U(U(e(U(UE este dat 5n &igurile %7
D&a6eE i %4 Dconstitueni metalogra&iciE#
9i de caracteri6are
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@idC cu miscibilitate nul 5n stare
solidC cu trans&ormare eutectic
'imbol Descriere
t cu miscibilitate total 5n stare lic@id
n cu miscibilitate nul 5n stare solid
U
U
U
e sl
E
m+ M mB
E
ic

U
U
o
C

,
+
,
B
sl
m+ M sl sl M mB
E


m+ M mB m+ M mB

+ ]B B
m+ mB
9ig#%7
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@idC
cu miscibilitate nul 5n stare solidC
cu trans&ormare eutectic
Dt(n(U(U(U(e(U(UE
D&a6eE
(4/(
0
C
,
+

E
-+ M E
ic
E
ic
M -B
E
ic
+ ]B B
-+ E
ic
-B

9ig#%4
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@idC
cu miscibilitate nul 5n stare solidC
cu trans&ormare eutectic
Dt(n(U(U(U(e(U(UE
Dconstitueni metalogra&iciEF
I40900>0 Di!gr!1! #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or !%i!6"%or 5i)!r" &$
1i'&i5i%it!t" tot!%7 ?) 't!r" %i&hi#7- &$ 1i'&i5i%it!t" p!r(i!%7 ?) 't!r" 'o%i#7-
&$ tr!)'.or1!r" "$t"&ti&7
Ct3p3I3I3I3"3I3ID
)n eBem"lu de diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@idC cu miscibilitate "arial 5n stare solidC cu
trans&ormare eutectic Dt("(U(U(U(e(U(UE este dat 5n &igurile %8
D&a6eE i !0 Dconstitueni metalogra&iciE#
(42(
0
C
,
+
,
B
sl
ssR
I
Msl sl M ssT
I

Ep E EP
ssR
I
ssT
I

DssR
"eic
E DssT
"eic
E
ssR
I
M ssR
I
M ssT
II
M ssT
I
M ssR
II
M

ssT
I
M
ssT
II
ssR
eic
M

ssT
eic
ssT
eic
M

ssR
eic
ssR
II

+ ]B B
ssR
eic
ssT
eic
ssR
I
DssR
"eic
E

ssT
I
DssT
"eic
E
9ig#%8#
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@idC
cu miscibilitate "arial 5n stare solidC
cu trans&ormare eutectic
Dt("(U(U(U(e(U(UE
D&a6eE
9i de caracteri6are#
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@idC cu miscibilitate "arial 5n stare
solidC cu trans&ormare eutectic
'imbol Descriere
t cu miscibilitate total 5n stare lic@id
" cu miscibilitate "arial 5n stare solid
U
U
U
e sl
E
ssR
IEp
M ssT
IEP
E
ic

U
U
(4(
0
C
,
+
,
B
Ep E EP
'sR
I
ssT
I

E
ic
'sR
I
M 'sR
I
M E
ic
M E
ic
M 'sT
I
M 'sT
I
M
'sT
II
'sT
II
'sR
II
'sR
II

+ ]B B
'sR
I
D'sR
"eic
E

E
ic
'sT
I
DssT
"eic
E
9ig#!0
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@idC
cu miscibilitate "arial 5n stare solidC
cu trans&ormare eutectic
Dt("(U(U(U(e(U(UE
Dconstitueni metalogra&iciE
I40900900 Di!gr!1! #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or !%i!6"%or 5i)!r" &$
1i'&i5i%it!t" tot!%7 ?) 't!r" %i&hi#7- &$ 1i'&i5i%it!t" p!r(i!%7 ?) 't!r" 'o%i#7-
&$ tr!)'.or1!r" p"rit"&ti&7
Ct3p3I3I3I3J3I3ID
)n eBem"lu de diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@idC cu miscibilitate "arial 5n stare solidC cu
trans&ormare "eritectic Dt("(U(U(U( e YU(UE este dat 5n &igurile !/
D&a6eE i !2 Dconstitueni metalogra&iciE#
(4%(
9i de caracteri6are
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@idC cu miscibilitate "arial 5n stare
solidC cu trans&ormare "eritectic
'imbol Descriere
t cu miscibilitate total 5n stare lic@id
" cu miscibilitate "arial 5n stare solid
U
U
U
e ssR
IPp
M sl
PP
ssT
IP

U
U
0
C
,
+
ssR
I
M sl sl
Pp P PP
ssR
I


ssT
I
M sl
ssR
I
M ssR
I
M ssT
II
M ssT
I
M
ssT
II
ssT
I
M ssR
II
ssR
II
ssT
I
,
B
+ ]B B
ssR
I
ssT
I
sl
9ig#!/
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@idC
cu miscibilitate "arial 5n stare solidC
cu trans&ormare "eritectic
Dt("(U(U(U( e YU(UE
D&a6eE
(4!(
0
C
,
+
Pp P PP
'sR
I
'sR
I
M 'sR
I
M 'sT
II
M 'sT
I
M
'sT
II
'sT
I
M 'sR
II
'sR
II
'sT
I
,
B
+ ]B B
&r constitueni
'sR
I
'sT
I
metalogra&ici la
tem"eratura ,
P
(_
9ig#!2
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu miscibilitate total 5n
stare lic@idC cu miscibilitate "arial 5n stare solidC
cu trans&ormare "eritectic
Dt("(U(U(U( e YU(UE
Dconstitueni metalogra&iciE
I40900990 Di!gr!1! #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or !%i!6"%or 5i)!r" &$
1i'&i5i%it!t" tot!%7 ?) 't!r" %i&hi#7- &$ 1i'&i5i%it!t" )$%7 ?) 't!r" 'o%i#7- &$ &o1p$'
#".i)it- &$ #o$7 tr!)'.or17ri "$t"&ti&"
Ct3)3&3I3I32"3I3ID
)n eBem"lu de diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@idC cu miscibilitate nul 5n stare solidC cu com"us
de&initC cu dou trans&ormri eutectice Dt(n(c(U(U(2e(U(UE este dat 5n &igurile !
D&a6eE i !% Dconstitueni metalogra&iciE#
(46(
9i de caracteri6are#
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@idC cu miscibilitate nul 5n stare
solidC cu com"us de&initC cu dou trans&ormri eutectice
'imbol Descriere
t cu miscibilitate total 5n stare lic@id
n cu miscibilitate nul 5n stare solid
c cu com"us de&init
U
U
2e
sl
E/
m+ M cd sl
E2
cd

M

mB
E
ic/
E
ic2
U
U
0
C
,
+
sl
,
B
m+ M sl sl M cd
E
/
p E
/
E
/
P cd M sl
sl M cd
E
/
p E
/
E
/
P
cd
m+ M cd cd M mB
+ ]B B
m+ mB
cd
9ig#!
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@idC cu miscibilitate nul 5n stare solidC
cu com"us de&initC cu dou trans&ormri eutectice
Dt(n(c(U(U(2e(U(UE
D&a6eE
(47(
o
C
,
+

,
B
E
/
p E
/
E
/
P
E
ic/
CD
E
/
p E
/
E
/
P

-+ M E
ic/
E
ic/
M CD CD M E
ic2
E
ic2
M -B
E
ic2


+ ]B B
-+ E
ic/
CD E
ic2
-B
9ig#!%
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@idC
cu miscibilitate nul 5n stare solidC
cu com"us de&initC
cu dou trans&ormri eutectice
Dt(n(c(U(U(2e(U(UE
Dconstitueni metalogra&iciE
I40900920 Di!gr!1! #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or !%i!6"%or 5i)!r" &$
1i'&i5i%it!t" tot!%7 ?) 't!r" %i&hi#7- &$ 1i'&i5i%it!t" p!r(i!%7 ?) 't!r" 'o%i#7- &$ .!*7
i)t"r1"#i!r7- &$ #o$7 tr!)'.or17ri "$t"&ti&"
C t3p3I3.3I32"3I3I D
)n eBem"lu de diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@idC cu miscibilitate "arial 5n stare solidC cu &a6
intermediarC cu dou trans&ormri eutectice Dt("(U(&(U(2e(U(UE este dat 5n &igurile !!
D&a6eE i !6 Dconstitueni metalogra&iciE#
(44(
9i de caracteri6are
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@idC cu miscibilitate "arial 5n stare
solidC cu &a6 intermediarC cu dou trans&ormri eutectice
'imbol Descriere
t cu miscibilitate total 5n stare lic@id
" cu miscibilitate "arial 5n stare solid
U
& cu &a6 intermediar
U
2e sl
E/
ssR
IE/p
M &i
IE/P
sl
E2
&i
IE2p
M

ssT
IE2 P
E
ic/
E
ic2
U
U
0
C
,
+
sl
ssR
I
M
sl ,
B
sl M
&i
I
&i
I
M slM
ssR
I
Ep
/
EP
/
&i
I
sl ssT
I

DssR
"eic
E E
/
E
2
p E
2
P ssT
I
D&i
"eic
E E
2
DssT
"eic
E
ssR
I
M &i
I
M &i
I
M ssT
I
M
&i
II
ssR
II
ssT
II
&i
II
T
ssR
I
M &i
I
M &i
I
M ssT
I
M
&i
II
RM ssR
II
M ssT
II
M &i
II
TM
ssR
eic
M &i
eic/
M &i
eic2
M

ssT
eic
M
&i
eic/
ssR
eic
ssT
eic
&i
eic2
+ ]B B
ssR
I
DssR
"eic
E

&i
I
D &i
"eic
E ssT
I
DssT
"eic
E
ssR
eic
&i
eic/
&i
eic2
ssT
eic
9ig#!!
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@idC cu miscibilitate "arial 5n stare solidC
cu &a6 intermediarC cu dou trans&ormri eutectice
Dt("(U(&(U(2e(U(UE
D&a6eE
(48(
0
C
,
+

,
B
Ep
/
EP
/
'sR
I
E
/
E
2
E
2
P 'sT
I
E
ic/
9i
I
E
2
p E
ic2
'sR
I
M 9i
I
M 9i
I
M 'sT
I
M
9i
II
'sR
II
'sT
II
9i
II
T
'sR
I
M 9i
I
M 9i
I
M 'sT
I
M
9i
II
RM 'sR
II
M 'sT
II
M 9i
II
TM
E
ic/
E
ic/
E
ic2
E
ic2
+ ]B B
'sR
I


9i
I
'sT
I

E
ic/
E
ic2
9ig#!6
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@idC cu miscibilitate "arial 5n stare solidC
cu &a6 intermediarC cu dou trans&ormri eutectice
Dt("(U(&(U(2e(U(UE
Dconstitueni metalogra&iciE
I409009:0 Di!gr!1! #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or !%i!6"%or 5i)!r" &$
1i'&i5i%it!t" tot!%7 ?) 't!r" %i&hi#7 ,i 'o%i#7 C t3t3I3I3I3I3I3I D
)n eBem"lu de diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor
binare cu miscibilitate total 5n stare lic@id i solid Dt(t(U(U(U(U(U(UE este dat
5n &igurile !7 D&a6eE i !4 Dconstitueni metalogra&iciE#
9i de caracteri6are#
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@id i solid
'imbol Descriere
t cu miscibilitate total 5n stare lic@id
t cu miscibilitate total 5n stare solid
U
U
U
U
U
U
(80(
0
C
,
+
ssRi M sl sl

,
B
ssRi
+ ]B B
ssRi
9ig#!7
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@id i solid
Dt(t(U(U(U(U(U(UE
D&a6eE
,
+

,
B
'sRi
+ ]B B

'sRi
9ig#!4
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@id i solid
Dt(t(U(U(U(U(U(UE
Dconstitueni metalogra&iciE
(8/(
I409009;0 Di!gr!1! #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or !%i!6"%or 5i)!r" &$
1i'&i5i%it!t" tot!%7 ?) 't!r" %i&hi#7 ,i 'o%i#7- &$ tr!)'.or1!r"
#"*or#i)"3or#i)" Ct3t3I3I3I3I3I3DD
)n eBem"lu de diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor
binare cu miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC cu trans&ormare de6ordine(ordine
Dt(t(U(U(U(U(U(DE este dat 5n &igurile !8 D&a6eE i 60 Dconstitueni
metalogra&iciE#
9i de caracteri6are#
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC cu trans&ormare
de6ordine(ordine
'imbol Descriere
t cu miscibilitate total 5n stare lic@id
t cu miscibilitate total 5n stare solid
U
U
U
U
U
D cu trans&ormare de6ordine(ordine

o
C sl
,
+
sl M ssRi
d
ssRi
d
M sl
ssRi
d

ssRi
d
M ssRi
o
ssRi
o
M ssRi
d
,
B
ssRi
o
+ ]B B
ssRi
d

9ig#!8
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC
cu trans&ormare de6ordine(ordine
Dt(t(U(U(U(U(U(DE
D&a6eE
(82(
0
C
,
+
'sRi
d
'sRi
d
M 'sRi
o

'sRi
o
M 'sRi
d
,
B
'sRi
o

+ ]B B
'sRi
d
9ig#60
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC
cu trans&ormare de6ordine(ordine
Dt(t(U(U(U(U(U(DE
Dconstitueni metalogra&iciE
I409009=0 Di!gr!1! #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or !%i!6"%or 5i)!r" &$
1i'&i5i%it!t" tot!%7 ?) 't!r" %i&hi#7 ,i 'o%i#7- &$ tr!)'.or1!r" 'pi)oi#!%7
Ct3t3I3I3I3I3I3KD
)n eBem"lu de diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor
binare cu miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC cu trans&ormare s"inoidal Dt(t(
U(U(U(U(U(tE este dat 5n &igurile 6/ D&a6eE i 62 Dconstitueni
metalogra&iciE#
9i de caracteri6are#
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC cu trans&ormare
s"inoidal
'imbol Descriere
t cu miscibilitate total 5n stare lic@id
t cu miscibilitate total 5n stare solid
U
U
U
U
U
t cu trans&ormare s"inoidal
(8(
,
B

0
C sl
ssRi M sl sl M ssRi
,
+
ssRi
ssR
/
ssR
2
ssR
/
M ssRi ssRi M ssR
2
ssRi
+ ]B B
ssRi
9ig#6/
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC
cu trans&ormare s"inoidal
Dt(t(U(U(U(U(U(tE
D&a6eE
,
B

,
+
'sRi
'sR
/
'sR
2
'sR
/
M 'sRi 'sRi M 'sR
2
'sRi

+ ]B B
'sRi
9ig#62
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC
cu trans&ormare s"inoidal
Dt(t(U(U(U(U(U(tE
Dconstitueni metalogra&iciE
(8%(
I40900960 Di!gr!1! #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or !%i!6"%or 5i)!r" &$
1i'&i5i%it!t" tot!%7 ?) 't!r" %i&hi#7 ,i 'o%i#7- &$ tr!)'.or1!r" "$t"&toi#7
Ct3p3I3I3I3I3E3ID
)n eBem"lu de diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC cu trans&ormare eutectoid
Dt("(U(U(U(U(E(UE este dat 5n &igurile 6 D&a6eE i 6% Dconstitueni metalogra&iciE#
9i de caracteri6are#
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC cu trans&ormare eutectoid
'imbol Descriere
t cu miscibilitate total 5n stare lic@id
t cu miscibilitate total 5n stare solid
U
U
U
U
E ssSi
E
ssR
IEp
M ssT
IEP
E
id

U

0
C sl
,
+
ssSi Msl
,
B
ssRSi
ssR
I
M ssSi ssSi M ssT
I
Ep E EP
ssR
I
ssT
I

DssR
"eid
E DssT
"eid
E
ssR
I
M ssR
I
M ssT
II
M ssT
I
M ssR
II
M

ssT
I
M
ssT
II
ssR
eid
M

ssT
eid
ssT
eid
MssR
eid
ssR
II
+ ]B B
ssR
I
DssR
"eid
E

ssT
I
DssT
"eid
E
ssR
eid
ssT
eid

9ig#6
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@idC
cu miscibilitate total 5n stare solidC
cu trans&ormare eutectoid
Dt(t(U(U(U(U(E(UE
D&a6eE
(8!(

0
C
,
+
,
B
'sSi
'sR
I
M 'sSi 'sSi M 'sT
I
Ep E EP
'sR
I
'sT
I


'sR
I
M 'sR
I
M 'sT
II
M Eid 'sT
I
M 'sR
II
M

'sT
I
M
'sT
II
Eid 'sR
II
+ ]B B
'sR
I
Eid 'sT
I

9ig#6%
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@idC
cu miscibilitate total 5n stare solidC
cu trans&ormare eutectoid
Dt(t(U(U(U(U(E(UE
Dconstitueni metalogra&iciE
I409009<0 Di!gr!1! #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or !%i!6"%or 5i)!r" &$
1i'&i5i%it!t" tot!%7 ?) 't!r" %i&hi#7 ,i 'o%i#7- &$ tr!)'.or1!r" p"rit"&toi#7
C t3t3I3I3I3I3L3I D
)n eBem"lu de diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC cu trans&ormare "eritectoid Dt(t(U(U(U(U(
s(UE este dat 5n &igurile 6! D&a6eE i 66 Dconstitueni metalogra&ici E#
(86(
9i de caracteri6are
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC cu trans&ormare "eritectoid
'imbol Descriere
t cu miscibilitate total 5n stare lic@id
t cu miscibilitate "arial 5n stare solid
U
U
U
U
s ssR
IPp
M ssSi
PP
ssT
IP
U
0
C
,
+

ssSi M sl sl
ssSi
,
B
ssR
I
M ssSi
Pp P PP
ssR
I

ssT
I
M ssSi
ssR
I
M ssR
I
M ssT
II
M ssT
I
M
ssT
II
ssT
I
M ssR
II
ssR
II
ssT
I
+ ]B B
ssR
I
ssT
I
ssSi
9ig#66
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC
cu trans&ormare "eritectoid
Dt(t(U(U(U(U(s(UE
D&a6eE
(87(
0
C
,
+

'sRi
,
B
'sR
I
M 'sRi
Pp P PP
'sR
I
'sT
I
M'sRi


'sR
I
M 'sR
I
M 'sT
II
M 'sT
I
M
'sT
II
'sT
I
M 'sR
II
'sR
II
'sT
I
+ ]B B
'sR
I
'sT
I
'sRi
9ig#66
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC
cu trans&ormare "eritectoid
Dt(t(U(U(U(U(s(UE
Dconstitueni metalogra&iciE
I409009H0#Di!gr!1! #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or !%i!6"%or 5i)!r" &$
1i'&i5i%it!t" tot!%7 ?) 't!r" %i&hi#7 ,i 'o%i#7- &$ tr!)'.or1!r" "$t"&toi#7 ,i
1o)ot"&toi#7 C t3t3I3I3I3I ME-M3I D
)n eBem"lu de diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC cu trans&ormare eutectoid i monotectoid
Dt(t(U(U(U(U YEC-(UE este dat 5n &igurile 67 D&a6eE i 64
Dconstitueni metalogra&iciE#
(84(
9i de caracteri6are
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC cu trans&ormare
eutectoid i monotectoid
'imbol Descriere
t cu miscibilitate total 5n stare lic@id
t cu miscibilitate total 5n stare solid
U
U
U
U
E
-
ssS
I2E
ssR
IEp
M ssT
IEP
E
id
ssS
/-
ssR
-p
M ssSi
2-P
U
o
C
,
+


sl ssSi M sl
ssSi ,
B
ssR
I
M ssSi
/
ssSi
2
ssSi
/
ssSi
I
M ssSi
2
ssSi
2
M ssT
I
DssT
"eid
E

-p - -P
ssR
I
DssR
"eid
E M ssSi
2

ssR
I
M ssT
II
M ssR
eid
M ssT
eid
ssR
I
ssR
eid
MssT
eid
M ssT
I
M ssR
II
DssR
"eid
E
Ep E EP
ssT
I
DssT
"eid
E
ssR
I
M ssT
II
ssT
I
M ssR
II
+ ]B B
ssR
I
DssR
"eid
E

ssR
eid
ssT
eid
ssT
I

9ig#67
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC
cu trans&ormare eutectoid i monotectoid
Dt(t(U(U(U(U YEC-(UE
D&a6eE
(88(
0
C
,
+
'sSi
'sSi
/
,
B
'sR
I
M 'sSi
2
'sSi
/
'sSi
I
M 'sSi
2
'sSi
2
M'sT
I

-p - -P
'sR
I
M 'sSi
2
'sR
I
M 'sT
II
M E
id
'sR
I
E
id
M 'sT
I
M 'sR
II

'sT
I
E
id
'sR
I
M 'sT
II
'sT
I
M 'sR
II
+ ]B B
'sR
I


E
id
'sT
I

9ig#64
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC
cu trans&ormare eutectoid i monotectoid
Dt(t(U(U(U(U YEC-(UE
Dconstitueni metalogra&iciE
I409009>0#Di!gr!1! #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or !%i!6"%or 5i)!r" &$
1i'&i5i%it!t" tot!%7 ?) 't!r" %i&hi#7 ,i 'o%i#7- &$ .!*7 i)t"r1"#i!r7- &$ #o$7
tr!)'.or17ri "$t"&toi#" ,i tr!)'.or1!r" 'i)t"&toi#7 C t3t3I3.3I3I32E-S3I D
)n eBem"lu de diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC cu &a6 intermediarC cu dou trans&ormri
eutectoide i trans&ormare sintectoid Dt(t(U(&(U(U(2EC'(UE este dat 5n &igurile 68 D&a6eE
i 70 Dconstitueni metalogra&iciE#
(/00(
9i de caracteri6are
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC cu &a6 intermediarC cu
dou trans&ormri eutectoide i trans&ormare sintectoid
'imbol Descriere
t cu miscibilitate "arial 5n stare lic@id
t cu miscibilitate "arial 5n stare solid
U
& cu &a6 intermediar
U
U
2E
'
ssiS
/E/
ssR
IE/p
M &i
IE/P
ssiS
2E2
&i
IE2p
M

ssT
IE2 P
E
id/
E
id2
ssiS
/'p
M sl
2'P
&i
'
U
,
+
ssSi ssSiMsl sl
ssSi
/
- ssSi
/
M ssSi
2
,
B
-p -P ssSi
2
M ssT
I
ssR
I
M ssSi
/
M &i
I
M ssSi
2
ssSi
/
&i
I
ssSi
2
ssR
I
E
/
p E
/
P &i
I
DssR
"eid
E D&i
"eid
E E
2
P E
2
E
2
P ssT
I
E
/
DssT
"eid
E
ssR
I
M &i
I
M &i
I
M ssT
I
M
&i
II
R

ssR
II
ssT
II
&i
II
T
ssR
I
M &i
I
M &i
I
M

ssT
I
M

&i
II
R ssR
II
M ssT
II
M &i
II
TM
&i
eid/
M ssR
eid
M ssT
eid
M &i
eid2
M
ssR
eid
&i
eid/
&i
eid2
ssT
eid
+ ]B B
ssR
I
DssR
"eid
E

&i
I
D &i
"eid
E ssT
I
DssT
"eid
E
ssR
eid
&i
eid/
&i
eid2
ssT
eid
9ig#68
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC cu &a6 intermediarC cu dou
trans&ormri eutectoide i trans&ormare sintectoid
Dt(t(U(&(U(U(2EC'(UE
D&a6eE
(/0/(
o
C
,
+
'sSi
'sSi
/
- 'sSi
/
M 'sSi
2
,
B
-p -P 'sSi
2
M'sT
I

'sR
I
M 'sSi
/
M 9i
I
M 'sSi
2
'sSi
/
9i
I
'sSi
2
'sR
I
E
/
p E
/
P 9i
I
E
2
P E
2
E
2
P 'sT
I

E
id/
E
/
E
id2
'sR
I
M 9i
I
M 9i
I
M 'sT
I
M
9i
II
R 'sR
II
'sT
II
9i
II
T
'sR
I
M 9i
I
M 9i
I
M 'sT
I
M
9i
II
RM 'sR
II
M 'sT
II
M 9i
II
TM
E
id/
E
id/
E
id2
E
id2
+ ]B B
'sR
I


9i
I
'sT
I

E
id/
E
id2

9ig#70
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC cu &a6 intermediarC
cu dou trans&ormri eutectoide i trans&ormare sintectoid
Dt(t(U(&(U(U(2EC'(UE
Dconstitueni metalogra&iciE
I40 900200 Di!gr!1! #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or !%i!6"%or 5i)!r" &$
1i'&i5i%it!t" tot!%7 ?) 't!r" %i&hi#7 ,i 'o%i#7- &$ tr!)'.or1!r" !%otropi&7
Ct3t3I3I3!3I3I3ID
)n eBem"lu de diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC cu trans&ormare alotro"ic Dt(t(
U(U(a(U(U(UE este dat 5n &igurile 7/ D&a6eE i 72 Dconstitueni metalogra&iciE#
(/02(
9i de caracteri6are
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare cu
miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC cu trans&ormare alotro"ic
'imbol Descriere
t cu miscibilitate total 5n stare lic@id
t cu miscibilitate total 5n stare solid
U
U
a cu trans&ormare alotro"ic
U
U
U
0
C
,
+
sl
ssRi M sl
,
B
ssT ssT M ssRi ssRi
+ ]B B
ssRi
9ig#7/
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC
cu trans&ormare alotro"ic
Dt(t(U(U(a(U(U(UE
D&a6eE
(/0(
0
C
,
+
,
B

'sT 'sT M 'sRi 'sRi
+ ]B B
'sRi
9ig#72
Diagram de ec@ilibru termodinamic al &a6elor alia3elor binare
cu miscibilitate total 5n stare lic@id i solidC
cu trans&ormare alotro"ic
Dt(t(U(U(a(U(U(UE
Dconstitueni metalogra&iciE
(/0%(
CAPITOLUL 4
@IERUL I ALIAFELE SALE
4090 Propri"t7(i%" .i"r$%$i
(masa molarF - K !!C4%7$
(masa AolumicF u K 7470 Lg / m

la 20
0
C$
("arametrul cristalinF a K 0C246 nm la 20
0
C "entru 9e
R
DccE$
a K 0C6% nm la 20
0
C "entru 9e
S
Dc&cE$
(ca"acitatea termic masicF c K 0C%!(0C8! L? / Lg N "entru 9e
R
la 20 ( %0
0
C$
c K 0C!/(0C72 L? / Lg N "entru 9e
S
la 800 ( /%00
0
C$
(conductiAitatea termicF g K 7!(0 \ / mN la 0 ( 400
0
C$
(coe&icient de dilatare liniarF R K /2C6 /0
(6
(/6C/ /0
(6
m / N "entru 9e
R
la
/00 (600
0
C$
R K 2C% /0
(6
m / N "entru 9e
S
la 800 (//00
0
C$
(re6istena de ru"ere la traciuneF *
m
K /40(280 -Pa$
(limita elasticF *
e
K /00(/70 -Pa$
(alungirea relatiAF +
r
K %0(!0 ]$
(modulul lui ?oungF E K 2/0000 -Pa$
(duritateaF >B K %!(!0#
9ierul este atacat de soluiile a"oase acide i este "asiAi6at de aci6ii i ionii
oBidani#
Polimor&ismul &ierului este "ro"rietatea care &ace ca alia3ele sale s constituie
"rici"alul material metalic "rodus "Hn la ori6ontul anilor 20!0#
Curba de solidi&icare a &ierului "re6int "aliere la tem"eraturile D9ig# 7EF
(/!4
0
CC la trecerea din starea lic@id 5n 9e
R
Dnumit i 9e
v
E$
(/8%
0
C Dtem"eratura +e
%
EC la trecerea din 9e
R
5n 9e
S
$
(8/2
0
C Dtem"eratura +e

EC la trecerea din 9e
S
5n 9e
R
$
(764
0
C Dtem"eratura +e
2
C numit i "unctul CurieEC la trecerea
din starea "aramagnetic 5n starea magnetic#
0
C
9ier lic@id
/!4 9e
R
DccE
/8%
9e
S
Dc&cE
8/2

764
9e
R
DccE


s
9ig# 7
Curba de solidi&icare a &ierului
(/0!(
,em"eraturile de trans&ormare sunt notate "rin litere i ci&re ast&elF
(litera A D arrwt E$
(una din literele r D&rF re&roidissementEC & D&rF c@au&&ageE sau "
D &rF xyuilibre E 5n ca6ul rciriiC 5ncl6irii sauC res"ectiA$ la ec@ilibru$
(ci&rele 0- 9- 2- :- ; care de&inesc di&erite ti"uri de trans&ormareF
(0F trans&ormarea magnetic a cementitei D9

CE$
(/F trans&ormarea eutectoid$
(2F "unctul Curie$
(F trans&ormarea 9e
S
5n 9e
R
i inAers$
(%F trans&ormarea 9e
S
5n 9e
R
Dnumit i 9e
v
E i inAers#
4020 Di!gr!1"%" #" "&hi%i5r$ t"r1o#i)!1i& !% .!*"%or !%i!6"%or #i)
'i't"1$% @"3C
EAoluia sistemului de alia3e binare 9e(C este descris de dou diagrameF
(de ec@ilibru metastabilC la care &a6a bogat 5n carbon este
cementita D 9

C E$
(de ec@ilibru stabilC la care &a6a bogat 5n carbon este gra&itul D Cg E#
0
C + D /!4
0
C E &
R
Msl > D 0C08 ] C$ /%47
0
C E
9
R
$ &
R
? D 0C/7 ] C$ /%47
0
C E
B D 0C!/ ] C$ /%47
0
C E D
N
/8%
9
R
M +us aus M sl sl slM cem
I

E C //%4
0
C 9
+us
+us M Cem
II
M .ed

.ed M Cem
I

9 M +us
= 9 M Cem
III
.ed

Cem
I
8/2
'
P +usMCem
II
727
0
C N
9
9 M PM P M Cem
II
P M Cem
II
M .ed
t
.ed
t
M Cem
I
Cem
III
P .ed
t
m .
0C/ 0C02/4 0C77 2C// ]C %C 6C67
9ig#7%
sl(soluie lic@id$ 9
R
Y &erit Dconstituent metalogra&icE$ &
R
Y &erit D&a6E$
+us(austenit D constituent metalogra&ic E$ aus(austenit D&a6E$
9(&erit$ P("erlit D constituent metalogra&ic E$
Cem
I
(cementit "rimar Dconstituent metalogra&icE$
Cem
II
(cementit secundar Dconstituent metalogra&icE$
Cem
III
( cementit teriar Dconstituent metalogra&icE$
.ed(ledeburit netrans&ormat Dconstituent metalogra&icE$
.ed
t
( ledeburit trans&ormat Dconstituent metalogra&icE#
(/06(
+ceste dou ti"uri de eAoluie nu se "roduc simultan#
Diagrama de ec@ilibru metastabil D9ig# 7%E se mai numete i diagrama 9e( 9

CC
deoarece este limitat 5n stHngaC res"ectiAC 5n drea"taC de &ier i de cementitC iar
diagrama de ec@ilibru stabil D9ig# 7!E mai este denumit i diagrama 9e(CgC deoarece
este limitat 5n stHngaC res"ectiAC 5n drea"taC de &ier i de gra&it#
0
C + D /!4
0
C E &
R
Msl > D 0C08 ] C$ /%47
0
C E
9
R
$ &
R
? D 0C/7 ] C$ /%47
0
C E
B D 0C!/ ] C$ /%47
0
C E Dp
N
/8%
9
R
M +us aus M sl sl slM cg
I

Er Cp //!
0
C 9p
+us
+us M Cg
II
M Eic
a
Eic
a
M Cg
I

9 M +us
= 9 M Cg
III
Eic
a
Cg
I
8/2
'p
Pp +usMCg
II
74
0
C Np
9p
9 M Eid
a
M Eid
a
M Cg
II
Eid
a
M Cg
II
M Eic
at
Eic
at
M Cg
I
Cg
III
Eid
a
Eic
at
m .p
0C/ 0C02/4 0C68 2C0 ]C %C2! /00
9ig#7!#
Diagrama 9e(CgF
sl(soluie lic@id$ 9
R
Y &erit Dconstituent metalogra&icE$ &
R
Y &erit D&a6E$
+us(austenit Dconstituent metalogra&icE$ aus(austenit D&a6E$
9(&erit$ Eid
a
Yeutectoid anormal Dconstituent metalogra&icE$
Cg
I
(gra&it "rimar Dconstituent metalogra&icE$
Cg
II
(gra&it secundar Dconstituent metalogra&icE$
Cg
III
( gra&it teriar Dconstituent metalogra&icE$
Eic
a
(eutectic anormal netrans&ormat Dconstituent metalogra&icE$
Eic
at
( eutectic anormal trans&ormat Dconstituent metalogra&icE#
;n cele dou diagrame sunt menionateF
(numai &a6ele deasu"ra liniei lic@idus$
(constituenii metalogra&ici sub linia solidus#
Diagrama de ec@ilibru metastabil descrie trans&ormrile oelurilor i &ontelor
albe# Diagrama de ec@ilibru stabil descrie solidi&icarea &ontelor cenuii iC la o anumit
com"o6iie a austeniteiC cHnd are loc o tran6iie 5n diagrama metastabilC trans&ormrile
5n stare solid#
(/07(
40:0 D".i)ir"! ,i &%!'i.i&!r"! o("%$ri%or
0elurile sunt alia3e ale &ierului la care coninutul de carbon nu de"ete 2C// ]
Dlimita "ractic este cu"rins 5ntre /C% i /C! ]E i care mai conin elemente 5nsoitoare
"ermanente D-nC 'iC PC 'EC inerente "rocesului de elaborare# Ele constituie "rinci"ala
gru" de materiale &olosite 5n industrie "Hn la niAelul ori6ontului 20!0#
Clasi&icarea oelurilor se "oate &ace du" urmtoarele criteriiF
(du" agregatul de elaborareF
(oeluri -artin$
(oeluri de conAerti6or$
(oeluri de cu"tor electric Cetc$
(du" gradul de de6oBidareF
(oeluri necalmate$
(oeluri semicalmate$
(oeluri calmate$
(du" com"o6iia c@imicF
(oeluri nealiateF
(oeluri nealiate de u6 general $
(oeluri nealiate de calitate$
(oeluri nealiate s"eciale$
(oeluri aliateF
(oeluri aliate de calitate$
(oeluri aliate s"eciale#
De&inirea i clasi&icarea mrcilor de oel este dat de 'tandardul *omHn '* EN
/0020F/88%C care este Aersiunea romHneasc a 'tandardului Euro"ean
EN /0020F/844#
0elurile nealiate sunt acele oeluri la care nu se atinge nici una dintre Aalorile
limit din tabelul nr#7C 5n ca6 contrar ele sunt oeluri aliate#
Clasele de calitate "rinci"ale ale oelurilor nealiate sunt urmtoareleF
(oeluri nealiate de u6 general$
(oeluri nealiate de calitate$
(oeluri nealiate s"eciale#
0elurile nealiate de u6 general sunt oelurile "roduse "rin "rocedee de elaborare
obinuite i care nu necesit o te@nologie de &abricaie s"ecial# +ceste oeluri
5nde"linesc urmtoarele % condiiiF
(nu necesit tratament termic D5n '* EN /0020F/88% recoacerea sau
normali6area nu sunt "riAite ca tratamente termiceE$
(caracteristicile "rescrise 5n standardul su sau 5n s"eci&icaia de "rodus
"entru "rodusele liArate 5n stare de laminare sau normali6atC cores"und
Aalorilor limit din tabelul nr#4$
(nu se "rescrie nici o alt condiie de calitateC de eBem"lu ca"acitatea de
tragere la receC tre&ilareC &ormare la receC etc$
(nu sunt im"use condiii "articulare "entru nici un element de aliereC cu
eBce"ia manganului i a siliciului#
(/04(
,abelul 7
Elementul "rescris <aloarea limit D] de masE
+l +luminiu 0C/0
B Bor 0C004
Bi Bismut 0C/0
Co Cobalt 0C/0
Cr Crom

0C0
Cu Cu"ru 0C%0
.a .antanide D&iecareE 0C0!
-n -angan /C6!
-o -olibden 0C04
Nb Niobiu 0C06
Ni Nic@el 0C0
Pb Plumb 0C%0
'e 'eleniu 0C/0
'i 'iliciu 0C!0
,e ,elur 0C/0
,i ,itan

0C0!
< <anadiu 0C/0
\ \ol&ram 0C/0
:r :irconiu 0C0!
+ltele Dcu eBce"ia CC PC 'C NE
D&iecareE
0C0!
,abelul 4
Caracteristica "rescris =rosime
DmmE
;ncercare 5n
con&ormitate cu EN
<aloarea
limit
*e6istena la ru"ere
minim
b/6 2 sau // b680N/m
2
.imita la curgere
minim
b/6 2 sau // b60 N/m
2
+lungirea la ru"ere
minim
b/6 2 sau // b26]
<aloarea minim a
energiei de ru"ere la
20
0
CC "e e"ruAete I'0
cu cresttur 5n <C
"releAate longitudinal
i/0b/6 %! 27?
Coninutul de carbon
maBim
i0C/0]
Coninutul de &os&or
maBim
b0C0%!]
Coninutul de sul&
maBim
b0C0%!]
(/08(
0elurile nealiate de calitate sunt oeluri care nu au im"use condiii "entru o
com"ortare "reci6at la tratament termic sau "entru "uritate 5n ceea ce "riAete
inclu6iunile nemetalice# Ca urmare a condiiilor 5n care sunt utili6ateC
"rescri"iile"riAind calitatea acestora sunt mai seAere decHt cele ale oelurilor de u6
general ast&el 5ncHtC 5n tim"ul &abricrii acestor oeluri este necesar o atenie s"ecial#
0elurile nealiate de calitate sunt oeluri nealiateC altele decHt oelurile nealiate de u6
general i oelurile nealiate s"eciale#
0elurile nealiate s"eciale au o "uritate su"erioar oelurilor nealiate de calitateC
5n s"ecial 5n "riAina inclu6iunilor nemetalice# ;n ma3oritatea ca6urilorC aceste oeluri
sunt destinate tratamentului termic de clire(reAenire sau duri&icrii su"er&iciale i se
caracteri6ea6 "rintr(o com"ortare "reci6at la ast&el de tratamente# Caracteristicile
su"erioare ale acestor oeluriC care satis&ac cu eBactitate "rescri"iileC sunt asigurate "rin
Aeri&icarea riguroas a com"o6iiei c@imiceC atenie s"ecial 5n &abricaie i controlul
"rocesului# +ceste caracteristici includ limita de curgere i clibilitateaC asociate uneori
cu ca"acitatea de &ormare la receC sudabilitatea sau tenacitatea#
0elurile nealiate s"eciale satis&ac una sau mai multe dintre urmtoarele condiiiF
(energia de ru"ere "rescris 5n stare clit i reAenit$
(adHncimea de clire sau duritatea su"er&icial "rescris 5n stare clitC clit i
reAenit sau clit su"er&icial$
(coninuturi sc6ute de inclu6iuni nemetalice$
(coninuturi maBime de 0C02!] de &os&or i de sul& "e "rodus$
(energia de ru"ere mai mare de 27 ? la Y!0
0
C "e e"ruAete I'0 cu cresttura 5n <C
"releAate longitudinal$
(oeluri "entru reactiAi nucleariC cu restricii "entru urmtoarele elemente
s"eci&icate simultanC la anali6a c@imic "e "rodusF maB 0C/0] CuC maB# 0C0!] CoC
maB# 0C0! ]<$
(oeluri "entru duri&icare "rin "reci"itare cu coninut de carbon de min# 0C2!]C la
anali6a c@imic "e oel lic@id i o microstructur &erito("erliticC coninHnd unul sau mai
multe elemente de microaliere Dde eBem"lu niobiuC AanadiuEC cu concentraii in&erioare
Aalorilor limit "entru oeluri aliate# ;n generalC duri&icarea "rin "reci"itare se reali6ea6
"rin rcire controlat de la tem"eratura de de&ormare la cald#
Clasele de calitate "rinci"ale ale oelurilor aliate sunt urmtoareleF
(oeluri aliate de calitate$
(oeluri aliate s"eciale#
0elurile aliate de calitate sunt utili6ate 5n a"licaii similare celor ale oelurilor
nealiate de calitateC dar reali6area caracteristicilor "rescrise necesit adaosul de
elemente de aliere "este Aalorile limit din tabelul nr#/#;n generalC oelurile aliatede
calitate nu sunt destinate tratamentului termic de clire(reAenire sau de clire
su"er&icial#
+ceste oeluri se "ot clasi&ica ast&elF
(oeluri de construcie cu granulaie &in sudabileC inclu6Hnd oelurile "entru
reci"iente sub "resiuneC altele decHt oelurile aliate "entru "rodusele "late laminate la
rece sau la cald i care satis&ac toate condiiile urmtoareF
(limita de curgere minim "rescris mai mic de 40 N/mm
2
"entru
grosimi de maB#/6 mm$
(//0(
(Aalori "rescrise ale energiei la ru"ere de min# 27 ? la Y!0
0
CC "e e"ruAete
I'0 cu cresttur 5n <C "releAate longitudinal#
(oeluri "entru electrote@nic coninHnd ca elemente de aliere siliciu sau siliciu i
aluminiuC 5n sco"ul satis&acerii "rescri"iilor re&eritoare la "ierderile magnetice sau la
Aalori minime "entru inducia magneticC "olari6are sau "ermeabilitate$
(oeluri aliate "entru ineC "entru "al"lane C "entru armturi de min$
(oeluri aliate "entru "roduse "late laminate la rece sau la cald "entru utili6ri la
care interAin de&ormri la rece seAereC altele dect oelurile "entru reci"ientele sub
"resiune i eAiD Ae6i mai susEC care conin elemente c@imice de &inisare a granulaieiC
"recum borulC niobulC titanul i/sau 6irconiulC "recum i oelurile bi&a6iceD care au o
structur "re"onderent &eriticC cu /0 "Hn la !] martensit 5n &ormaiuni mici uni&orm
dis"ersateE$
(oeluri aliate la care singurul element de aliere "rescris este cu"rul#
0elurile aliate s"eciale sunt caracteri6ate "rin Aeri&icarea riguroas a
com"o6iiei c@imice "rin condiii s"eciale de &abricaie i de controlC care s asigure
caracteristici su"erioare 5n limite 5nguste de control# +ceste oeluri se clasi&ic ast&elF
(oeluri inoBidabileC care conin maBim /C2] carbonC minim /0C!] crom i care
se 5m"art 5n dou categorii 5n &uncie de coninutul de nic@elF
(Nio 2C! ]$
(Nii 2C!]$
(oeluri ra"ideC care coninC "e lHng alte elementeC cel "uin dou dintre
urmtoarele trei elementeF molibdenC Uol&ramC AanadiuC 5n coninut 5nsumat de min#
0C6] carbon i "Hn la 6] crom$
(alte oeluri aliate s"eciale#
40;0 D".i)ir"! ,i &%!'i.i&!r"! .o)t"%or
9ontele sunt alia3e ale &ierului la care coninutul de carbon de"ete "e cel
cores"un6tor "unctului E din diagrama de ec@ilibru metastabil D] C K2C//E sau "e cel
cores"un6tor "unctului E
p
din diagrama de ec@ilibru stabil D] C K2C0E# .a &onte C
coninutul elementelor 5nsoitoare "ermanente D-nC 'iC PC 'EC inerente "rocesului de
elaborare este mai mare dect la oeluriC ceea ce &ace mai a"roBimatiA inter"retarea
re6ultatelor "e ba6a diagramelor 9e Y 9e

C sau 9e Y gra&it#
Clasi&icarea &ontelor se &ace du" urmtoarele criteriiF
- du" materia "rim utili6at la elaborare F
( &onte de I
a
&u6iune Ddin minereuE $
(&onte de a II
a
&u6iune D"rin reto"irea &ontei de I
a
&u6iuneE $
- du" as"ectul su"ra&eei de ru"ere F
( &onte albe Das"ect metalic strlucitor$ nu conin gra&itE $
( &onte cenuii Das"ect 5ntunecat$ nu conin ledeburitE $
( &onte "estrie Das"ect miBt$ conin atHt ledeburit cHt i gra&it$
- du" coninutul de elementului "rinci"al de aliereF
( &onte nealiate$
( &onte aliateF
(slab$
(mediu$
(5nalt#
(///(
40=0 Str$&t$r! o("%$ri%or r"&o!pt"
40=090 Str$&t$r! o("%$ri%or )"!%i!t" r"&o!pt"
9ormarea structurii oelurilor nealiate recoa"te se eB"lic "rin re&erire la
diagrama de ec@ilibru al &a6elor 9e(9e

C iC cu totul eBce"ionalC la diagrama de


ec@ilibru al &a6elor 9e(gra&it#
9a6ele "rinci"ale ale oelurilor nealiate recoa"te sunt &erita D&erita EC &erita C
austenita i cementita#
9erita D&erita E este o soluie solid interstiial de carbon 5n &ier . 'olubilitatea
maBim a carbonului este de 0C02/4] la 727
0
C# *eeaua cristalin a &eritei este cubic
cu Aolum centrat#
9erita este o soluie solid interstiial de carbon 5n &ier . 'olubilitatea
maBim a carbonului este de 0C08] la /%8!
0
C# *eeaua cristalin a &eritei este cubic cu
Aolum centrat#
+ustenita este o soluie solid interstiial de carbon 5n &ier S# 'olubilitatea
maBim a carbonului este de 2C// la //%4
0
C# *eeaua cristalin a austenitei este cubic
cu &ee centrate#
Cementita D9e

CE este un com"us interstiial cu reea ortorombic ce cores"unde


unui coninut de 6C67] de carbon# Este o carbur metastabil i are tendina de a se
descom"une 5n condiii s"ecialeC con&orm reacieiF
9e

C 9e M C
g
Dgra&itE D60E
Cementita "oate &i "rimarC secundar sau teriarC du" ordinea a"ariiei la
rcire#
Constituenii metalogra&ici "rinci"ali ai oelurilor nealiate recoa"te sunt &erita
D&erita EC &erita C austenitaC cementita i "erlita##
Perlita este un agregat eutectoid obinut "rin trans&ormarea i6oterm la 727
0
C a
asteniteiC con&orm relaieiF
727
0C
+s D austenita E 9
P
D &erita E M Cem
II
Dcementita secundarE D6/E

P D "erlita E
Coninutul "rocentual de mas a celor dou &a6e com"onente ale "erlitei se "oate
calcula ast&elF
] // /00
02/4 C 0 67 C 6
02/4 C 0 77 C 0
/00 ]
] 48 /00
02/4 C 0 67 C 6
77 C 0 67 C 6
/00 ]
=

= =
=

= =
perlitei masa
cementitei masa
,em
perlitei masa
feritei masa
9
44
D62E
;n generalC "erlita este &ormat din lamele alternante de &erit i cementit#
Cementita a"are "rin di&u6ie la limitele grunilor de austenitC &r a aAea relaie
cristalogra&ic cu &a6a din care s(a &ormat# Prin tratament termic direct sau "lecHnd de la
"erlita lamelarC se "oate obine "erlit globularC &ormat din cementit globular 5ntr(
o matrice &eritic#
(/26(
)nele caracteristici mecanice ale celor trei constitueni metalogra&ici sunt
"re6entate 5n tabelul /!#
,abelul /!
Constituentul
metalogra&ic
*
m

D daN/mm
2
E
+r
D ] E
>
D >B E
9erit 0 %0 40
Cementit % 0 400
Perlit !!(//0 2!(/0 /4!(2!0
Parametrii microstructurali "rinci"aliC care in&luenea6 caracteristicile mecanice
ale oelurilor &erito("erliticeC sunt mrimea grunilor de &erit DdE i distana
interlamelar la "erlit DnE# Datorit sc@imbrii ra"ortului dintre masa &eritei i a
"erliteiC "rimul "arametru este "re"onderent "Hn la un coninut de 0C%(0C!] CC iar al
doilea "entru coninuturi su"erioare#
In&luena celor doi "arametri microstructurali asu"ra limitei elastice D*
e
E i a
tem"eraturii de tran6iie &ragil(ductil D ,N
C!
E este redat 5n tabelul /6#
,abelul /6
Parametrul microstructural *
e
,N
C!
d
n
'tructura oelurilor nealiate recoa"te la tem"eratura ambiant este dat 5n
tabelul /7#
,abelul /7
Coninutul de carbon 'tructura
D constituieni metalogra&ici E
0 o ]C o 0C00/ &erit "rimar D "roeutectoid E
0C00/ o ]C o 0C02/ &erit "rimar D "roeutectoid E M
cementit teriar
0C02/o ]C o 0C77 &erit "rimar D "roeutectoid E M
cementit teriar M "erlit
]C K 0C77 "erlit
0C77 o ]C o 2C// "erlit M cementit secundar
D "roeutectoid E
;n&luena cementitei teriareC "re6ent 5n oelurile nealiate cu coninut de carbon
cu"rins 5ntre 0C02/4 i 0C77 ]C este atHt de insigni&iant 5ncHt se negli3ea6 "re6ena ei
5n diagramele de ec@ilibru termodinamic al &a6elor#
40=020 Str$&t$r! o("%$ri%or !%i!t" r"&o!pt"
Prin a"ariia oelurilor aliate s(a ameliorat clibilitatea D5n ca6ul oelurilor de
5mbuntireEC a &ost eBtins domeniul tem"eraturilor de utili6are "Hn la Aalori eBtreme
D5n ca6ul oelurilor re&ractareC criogeniceE i s(a "ermis utili6area lor 5n medii
agresiAe D5n ca6ul oelurilor inoBidabileE#
In&luena elementelor de aliere asu"ra structurii la ec@ilibru i a trans&ormrilorC
se mani&estC 5n s"ecialC "e trei direciiF
(/27(
- modi&icri ale trans&ormrilor eutectice i eutectoide DmecanismC
tem"eraturC concentraieE$
- modi&icri ale su"ra&eei domeniilor de eBisten ale &eritei sau austenitei
Delemente al&agene sau gamageneE$
- modi&icri ale naturii carburilor 5n ec@ilibru Delemente carburigene sau
necarburigeneE#
Cele mai sim"le oeluri aliate sunt alia3e ternareC a cror diagram de ec@ilibru
termodinamic al &a6elor este &oarte di&icil de reali6at# ;n ast&el de ca6uriC "entru studiul
structurii se utili6ea6 seciuni ternare i6oterme sauC de cele mai multe oriC seciuni
"seudobinareC la care coninutul unui com"onent este constant#
;n ca6ul alia3elor com"leBeC cu mai mult de un element de aliereC nu eBist
diagrame de ec@ilibru termodinamic al &a6elor# ,otuiC "rin gru"area elementelor de
aliere cu in&luen identic se "ot reali6a diagrame mai sim"le "entru a"roBimarea
structurii unor anumite oeluri#
In&luena elementelor de aliere asu"ra domeniului austenitic se "oate a"roBima
"rin "roiectarea unei seciuni "seudobinare asu"ra "lanului 9e(C#
+st&el de "roiecii s(au reali6at "entru di&erite elemente gamagene D-nC NiE sau
al&agene DCrC 'iC -oE# +ceste seciuni "seudobinare "roiectate "e "lanul 9e(C sunt
instrumente deosebit de utile "entru studiulF
- oelurilor care urmea6 s &ie su"use unui tratament termic de clireC care
im"lic o 5ncl6ire 5n domeniul austenitic$
( oelurile inoBidabile mono&a6ice &eritice sau austenitice#
)n alt as"ect im"ortant al structurii oelurilor aliate este "re6ena carburilor
aliate# Elemente de aliere DEaE ca de eBem"luC manganulC cromulC molibdenulC
Uol&ramulC AanadiulC titanul i niobiul sunt carburigeneC iar siliciulC aluminiulC cu"rulC
nic@elul i cobaltul nu sunt carburigene#
Carburile aliate se "ot clasi&ica 5n dou ti"uriF
( cementite aliateC cu &ormula D9eEaE

CC "strHnd reeaua cristalin ortorombic


a cementitei$
( carburi s"ecialeC cu &ormula D9eEaE
m
C
n
de di&erite ti"uri DEa
2
C
6
$ Ea
6
C$ Ea
2
C$
Ea
7
C

$ EaC etc#E
-anganul &ormea6 numai cementite aliate# CromulC molibdenul si Uol&ramul
&ormea6 atHt cementite aliate cHt i carburi# <anadiulC titanulC niobiulC 6irconiul
&ormea6 cu "recdere carburi s"eciale#
In&luena elementelor de aliere asu"ra caracteristicilor mecanice ale oelurilor
aliate recoa"te de"inde de ra"ortul lor de re"artiie 5ntre carburi i &erit la tem"eratura
ambiant DEa
C
/ Ea
9
E# +st&elC dac &os&orulC siliciulC aluminiulC cu"rulC nic@elul i cobaltul
au un ra"ort de re"artiie nulC celelalte elemente au acest ra"ort tot mai mareC 5n &uncie
direct cu a&initatea lor &a de carbon#
Pre6ena elementelor de aliere solubile 5n &erit in&luenea6 "e mai multe
"lanuri com"ortamentul oelurilor aliate recoa"te# ;n "rimul rHndC "unerea 5n soluie a
elementelor de aliere are ca e&ect o cretere a limitei elastice D*
e
E

i a
tem"eraturii de tran6iie &ragil(ductil D,N
C!
E# ;n al doilea rHndC elementele gamagene
coborHnd "unctul critic +

conduc la o micorare a mrimii gruntelui de &eritC cu


e&ecte "o6itiAe asu"ra limitei elastice i a re6ilieneiC iar elementele al&agene aAHnd e&ect
inAers#
(/24(
;n al treilea rHndC elementele de aliereC &ormHnd carburi &ragile la limitele
grunilor cristaliniC &ragili6ea6 oelul#
;n acelai tim"C este de menionat &a"tul c anumite elemente c@imiceC cum este
manganulC diminuea6 susce"tibilitatea la &ragili6are 5n urma de&ormrii "lastice la rece
DecruisareaE# +ceast in&luen se datorea6 &a"tului c manganulC micorHnd
solubilitatea a6otului la tem"eratura de !4!
0
C de la 0C/ ] la 0C0! ] i a carbonului la
tem"eratura de 727
0
C de la 0C02/4 ] la 0C00/ ]C "roAoac un consum deosebit de
im"ortant de carbon i de a6ot sub &orm de carburiC res"ectiA sub &orm de nitruri ce se
de"un la limita grunilor cristalini ai &a6ei mam 5nc din tim"ul solidi&icriiC ast&el cC
"e "arcursul de&ormrii "lasticeC "robabilitatea &ormrii de carburi i nitruri 5n 3urul
inimei dislocaiei este mult mai micC iar blocarea dislocaiei iC im"licitC ecruisarea
sunt diminuate#
'"re deosebire de ca6ul &eriteiC "re6ena elementelor de aliere nu are o in&luen
atHt de Aariat asu"ra carburilor# Este de menionat doar &a"tul c elementele de aliere
gamageneC coborHnd tem"eratura trans&ormrii eutectoideC "ermit o diminuare a
grosimii lamelelor de cementit aliat din "erlit iC 5n consecinC o 5mbuntire a
limitei elastice#
Elementele gamageneF nic@elC mangan i carbon au o in&luen "o6itiA asu"ra
re6istenei mecaniceC dar micorea6 sudabilitatea# +tunci cHnd sudabilitatea este
im"ortantC se "oate mri re6istena mecanic "rin microalierea cu niobiuC titan i
AanadiuC care &ormea6 carburi &oarte &ine i dis"ersate# +ceste carburi deAin obstacole
atHt de im"ortante 5n calea de"lasrii dislocaiilor "e "arcursul de&ormrii "lasticeC 5ncHt
se "oate micora coninutul de carbon 5n oelurile res"ectiAeC aa cum este ca6ul
oelurilor microaliate cu dis"ersoi6i #
4060 Str$&t$r! .o)t"%or
406090 Str$&t$r! .o)t"%or )"!%i!t"
40609090 Str$&t$r! .o)t"%or )"!%i!t" !%5"
9ormarea structurii &ontelor nealiate albe se eB"lic "rin re&erire la diagrama 9e
Y 9e

C#
.edeburita este un agregat eutectic obinut "rin trans&ormarea i6oterm la //%4
o
C a soluiei lic@ide con&orm reaciei F
'ol# lic@id
C
+

M Cem# I D cementit "rimar E D6E


.ed I
+cest constituient metalogra&ic este &ormat din insule de austenit 5ntr(o matrice de
cementit "rimar# Coninutul "rocentual de mas a celor dou &a6e com"onente ale
ledeburitei se "oate calcula ast&elF
(/28(
] !0 /00
// C 2 67 C 6
C % 67 C 6
/00 ]
] !0 /00
// C 2 67 C 6
// C 2 C %
/00 ]

= =
=

= =
i lede(urite masa
austenitei masa
-
i lede(ueite masa
cementitei masa
, 9e
D6%E
In interAalul de tem"eratur //%4 Y 727
o
CC austenita di6olA tot mai "uin
carbon D eBcesul de carbon &ormea6 cu &ierul cementit secundarEC iar la 727
o
C atinge
"o6iia "unctului eutectoid D] C K0C77EC cHnd se trans&orm integral 5n "erlit# Din acest
motiAC ledeburita obinut la tem"eratura ambiant se deosebete de cea "roAenit din
reacia eutectic i este denumit ledeburit trans&ormat D*
m
K /0 daN / cm
2
$ +
r
J 0 $
>B c %!0E#
In conclu6ie se "oate a&irma c microstructura &ontelor albeC indi&erent de
coninutul de carbonC este &ormat dintr(o matrice de cementit D"rimar sau secundatE
i colonii de "erlit de &orm dendritic D"roAenite din austenita "roeutectic E sau de
&orma unor insule D"roAenite din austenita eutecticE #
Datorit "re6enei masiAe a cementiteiC &ontele albe sunt dure i &ragilC motiA
"entru care utili6area lor este restrHns Dbile de moarC &lci de concasorE#
40609020 Str$&t$r! .o)t"%or &")$,ii )"!%i!t"
9ormarea structurii &ontelor cenuii nealiate se eB"lic "rin re&erire la diagrama
9e Y Cg#
=ra&itul cristali6ea6 5n sistemul @eBagonal i re6istena sa mecanic este "ractic
nul iC 5n consecinC la &ontele cenuii scad Aalorile re6istenei la traciuneC ale
modulului de elasticitate i ale "lasticitii cu cHtC la aceeai mas metalic de ba6 C
crete cantitatea de gra&itC iarC la aceeai mas metalic de ba6 i aceeai cantitate de
gra&itC aceleai Aalori menionate anterior scad dac &orma gra&itului este mai "uin
rotund D e&ectul de mas a &isurrii crete E#
In diagrama 9e Y gra&itC la tem"eratura de //!
o
CC are loc reacia eutecticF

'ol# lic@id
C r
+

p

M gra&it
I
Dgra&it "rimar E D6!E

Eutectic anormal
I
D E
ie I
E

Coninutul "rocentual de gra&it din eutectic D=
ie
E se "oate calcula cu a3utorul
regulii segmentelor inAerseF
] 2/ C 2 /00
0 C 2 /00
0 C 2 2! C %
/00 ] =

= =
ui eutecticul masa
grafitului masa
:
ie D66E
i re"re6int 7C7] din Aolumul eutecticului#
)n ast&el de eutecticC la care o &a6 este net "re"onderent com"aratiA cu
cealaltC este denumit eutectic anormal#
Deoarece eutecticul i eutectoidul din diagrama stabil a sistemului de alia3e 9e(
C sunt anormaliC ei nu a"ar distinct la microsco" decHt 5n condiii cu totul s"eciale de
"regtire a "robelor metalogra&iceC atunci se consider cC la
(/0(
tem"eratura ambiantC aceste alia3e "re6int numai doi constituieni metalogra&ici i
anume &erit i gra&itC cu eBce"ia alia3elor cu ] o 0C00/C care conin numai &erit#
'tructura &ontelor cenuii este in&luenat i de o eAentual tran6iie din
diagrama stabil 5n diagrama metastabil#
,ran6iia din diagrama stabil 5n diagrama metastabil se "oate "roduce la o
tem"eratur cu"rins 5ntre //!
0
C i 74
0
CC cHnd &actorii ce in&luenea6 gra&iti6area
DAite6a de rcireC coninutul de CC 'i etc#E deAin ino"erani i alia3ul res"ectiA se rcete
con&orm diagramei metastabile# Coninutul de carbon al austenitei la care are loc
tran6iia din diagrama stabil 5n diagrama metastabil "oate &i 5n 6ona IC II sau III D9ig
76E i determin masa metalic a &ontei cenuii#
0
C
Ep //!
0
C
= E //%4
0
C
Pp 'p 74
0
C
P ' 727
0
C
I III
II
0C68 0C77 2C0 2C// ] C
9ig# 76
,ran6iia din ec@ilibrul stabil 5n ec@ilibrul metastabil al &ontelor cenuii
'tructura &ontelor conine suma constituenilor metalogra&iciF
(de 5naintea tran6iieiF
(Eic
an
5n ca6ul &ontelor @i"oeutectice D2C0 o ] C c %C2!E$
(Eic
an
5n ca6ul &ontei eutectice D] C K %C2!E$
(Eic
an
M Cg
I
5n ca6ul &ontelor @i"ereutectice D] C c %C2!E$
(i de du" tran6iieF
(9 M P M Cem
III
la tran6iia din 6ona I D6ona oelurilor
@i"oeutectoideE$
(P la tran6iia din 6ona II D6ona oelurilor eutectoideE$
(9 M Cem
II
din 6ona III D6ona oelurilor @i"ereutectoideE$
Deoarece austenita din Eic
an
se trans&orm 5n tim"ul tran6iieiC re6ult c din
Eic
an
rmHne Ai6ibil numai gra&itul DCg
I
E#
(//(
De asemeneaC deoarece "re6ena cementitei secundare i teriare este
insigni&iantC re6ult c masa metalic a &ontelor cenuii la care a"are tran6iia "oate &iF
(&erito("erlitic$
("erlitic#
;n generalC o Aite6 mrit de rcire diminuea6 gra&iti6areaC ast&el 5ncHt
com"o6iia c@imic 3oac un rol mai "uin im"ortant decHt la oeluri#
<ite6a de rcire este determinat deF
(conductiAitatea termic a alia3ului$
(tem"eratura de turnare$
(tem"eratura &ormei de turnare$
(conductiAitatea termic a &ormei de turnare$
(grosimea "eretelui "iesei turnate$
(con&iguraia "iesei#
Natura "osibil a masei metalice unei bare rotunde turnate 5n amestec de &ormare
este dat 5n diagrama din &igura 77#
] C M ] 'i
7
6
!
I II III I< <
%
0 /0 20 0 %0 !0 60 z DmmE
9ig# 77#
Natura masei metalice a unei bare turnate 5n amestec de &ormareF
I(&ont alb$ II(&ont "estri$ III( &ont cenuie "erlitic$
I<( &ont cenuie &erito("erlitic$ <( &ont cenuie &eritic#
9onta cenuie "erlitic are re6istena la ru"ere cea mai mare#
=ra&itul are o in&luen deosebit asu"ra "ro"rietilor mecanice ale &ontelor
cenuii "rinF
(&orm$
(mrime$
(distribuie$
(cantitate#
(/2(
9orma gra&itului "oate &iF
(lamelar D &onta cenuie obinuit E$
(Aermicular D &onta Aermicular E$
(5n cuiburi D &onta maleabil E$
(s&eroidal D &onta nodular E#
Pre6ena gra&ituluiF
(diminuea6 seciunea e&ectiA$
(constituie o amors de &isur$
(mrete "relucrabilitatea "rin ac@iere$
(mrete ca"acitatea de amorti6are a Aibraiilor#
Cu cHt &orma gra&itului este mai s&ericC cu atHt e&ectul de amors de &isur este
mai mic#
Ca"acitatea de amorti6are a Aibraiilor este maBim 5n ca6ul gra&itului lamelar
grosolan 5ntr(o matrice &eritic#
406020 Str$&t$r! .o)t"%or !%i!t"
9ontele aliate au o im"ortan mult mai sc6ut decHt oelurile aliate# Elementele
de aliere din &onte auC "e lHng e&ect al&agen sau gamagenC i un e&ectF
(gra&iti6ant D+lC CC CuC NiC 'iC ,iC :rE$
(antigra&iti6ant DCrC -oC -nC 'C <C \C BC 'eC ,eE#
Elementele antigra&iti6ante stabili6ea6 carburile care se "lasea6C de obiceiC la
limita grunilor de &erit#
40<0 Tr!t!1")t"%" t"r1i&" !%" o("%$ri%or
40<090 Tr!)'.or17ri i*ot"r1" pri)&ip!%" ?) 't!r" 'o%i#7 !%" o("%$ri%or
,rans&ormrile i6oterme "rinci"ale ale unui oel nealiat eutectoid sunt "re6entate
5n &igura 74#
austenit
5nalt tem"eratura de trans&ormare 3oas
"erlit "erlit bainit bainit martensit
globular lamelar su"erioar in&erioar
duritatea 5nalt tem"eratura de reAenire 3oas
"erlit martensit
globular de reAenire
9ig#74
,rans&ormrile i6oterme "rinci"ale ale unui oel nealiat eutectoid
(/(
Cu eBce"ia "erliteiC ceilali constitueni metalogra&ici obinui la rcirea
i6oterm a austenitei sunt 5n a&ar de ec@ilibru#
40<020 Tr!)'.or17ri%" !$'t")it"i %! r7&ir"! i*ot"r17
-artensita este constituentul metalogra&ic cel mai dur dintre constituenii
&ormai la rcirea austenitei# Duritatea martensitei de"inde de coninutul de carbonC
ast&el c martensita cu 0C% ] C are o duritate de a"roBimatiA 70 >*C la care este
asociat o re6ilien deosebit de mic# 'tructura cristalin ti"ic a martensitei este
tetragonal cu Aolum centratC la care ioni de &ier ocu" nodurile reeleiC iar atomii de
carbon se "lasea6 5n "o6iii interstiiale "e direcia 06
Dsoluie solid interstiial de carbon 5n &ier tetragonal cu Aolum centratE# *a"ortul de
tetragonalitate Dc / aE este a"roBimat de relaia F
c
K / M 0C0%! D ]C E D67E
a
,rans&ormarea i6oterm a austenitei 5n martensit D trans&ormarea martensitic E
are urmtoarele caracteristiciF
(nu se reali6ea6 "rin di&u6ie$
(se reali6ea6 la rcirea austenite 5nce"Hnd de la o anumit
tem"eraturD-
s
F martensite startE i se termin la o tem"eratur care nu a &ost
determinat cu eBactitate D-
&
F martensite &inis@EC dar care "oate &i utili6at ca "unct de
re&erin$
(grunii de martensit conin acelai numr de ioni ca i
microAolumele de austenit din care au a"rutC dar au Aolum mai mare$
(tensiunile care a"ar la a"ariia grunii de martensit
o"resc trans&ormareaC ast&el c o "arte din austenit rmHne netrans&ormat Daustenit
re6idualE$
(continuarea trans&ormrii se "roduce "rintr(o nou scdere a
tem"eraturiiC ast&el c la &iecare tem"eratur eBist o anumit "ro"orie de austenit
trans&ormat 5n martensit$
(o meninere i6oterm nu duce la creterea grunilor de martensit
de3a &ormaiC dar "oate aAea urmtoarele e&ecteF
(stabili6area destul de im"ortant a austenitei re6iduale la rciri
ulterioare$
(trans&ormarea austenitei re6iduale 5n alt constituent
metalogra&icC de eBem"lu 5n bainit#
Perlita este un amestec mecanic de lamele alternante de &erit i cementit
secundar#
,rans&ormarea i6oterm a austenitei 5n "erlit Dtrans&ormarea "erliticE are
urmtoarele caracteristiciF
(se reali6ea6 "rin di&u6ie$
(cu cHt tem"eratura de trans&ormare este mai 3oasC cu atHt distana
dintre lamele se micorea6C iar duritatea crete#
)neoriC "erlita cu lamele &oarte &ine mai este denumitC 5n ordinea
descresctoare a tem"eraturii de &ormareC sorbit i troostit#
(/%(
Bainita este de dou ti"uriF
(bainit su"erioar$
(bainit in&erioar#
Bainita su"erioar este &ormat din "lci de &erit 5ntre care "reci"it "lac@ete
orientate a"roa"e "aralel de cementit D9e

CE# Pre6ena "lac@etelor de cementit con&er


bainitei su"erioare o re6isten la oc mediocr# Bainita in&erioar este &ormat din ace
de &erit 5n interiorul crora "reci"it carbura _ D9e
2C%
CE sub &orm de "articule bine
dis"ersate# Pre6ena "articulelor &ine de carburi 5n &erit con&er bainitei in&erioare un
com"romis deosebit de aAanta3os 5ntre duritate i re6ilien#
,rans&ormarea i6oterm a austenitei 5n bainit Dtrans&ormarea bainiticE are
urmtoarele caracteristiciF
(se reali6ea6 5n dou eta"eF
(&r di&u6ieF "rin &ormarea &eritei su"rasaturate 5n carbon
sub &orm deF
("lac@ete$
(ace$
("rin di&u6ieF "rin "reci"itareaF
("lac@etelor de cementit 5ntre "lac@etele de &erit$
("articulelor de carbur _ 5n interiorul acelor de
&erit#
(cu cHt tem"eratura de trans&ormare i6oterm este mai 3oasC cu atHt
"robabilitatea de &ormare a bainitei in&erioare este mai mare#

] austenit
trans&ormat
/00 C
!0 B
+
d
0
d
!0
d
/00
lg d
0
C a
+c
/
,
i
OnasP
d
0
d
!0
d
/00
lg d
b
9ig#78
Construcia sc@ematic a unei diagrame ,,,F
a(curba trans&ormrii austenitei la tem"eratura ,
I
$

b(curbe i6oaustenitice#

+(5nce"ut de trans&ormare a austenitei$ C(s&Hrit de trans&ormare a austenitei#
(/!(
,rans&ormrile cu di&u6ie ale austenitei "ot &i re"re6entate sub &orma unor curbe
de trans&ormare D9ig# 78#aE# .a tem"eratura ,
i
austenitaF
(5nce"e trans&ormarea du" o "erioad de incubaie d
0
D"unctul +E$
(se trans&orm 5n "ro"orie de !0 ] du" tim"ul d
!0
D"unctul BE$
(se trans&orm 5n "ro"orie de /00 ] du" tim"ul d
/00
D"unctul CE
#
Pentru un interAal de tem"eratur se obin curbe i6oaustenitice "entru di&erite
"ro"orii de trans&ormare ale austenitei D9ig#78#bE# +ceste curbe "re6int un OnasPC
cores"un6tor duratei celei mai mic de trans&ormare#
*e"re6entarea curbelor i6oaustenitice ale celor dou ti"uri de trans&ormare cu
di&u6ie D"erlitic i bainiticEC "recum i ale trans&ormrii &r di&u6ie
DmartensiticE constituie diagrama ,,, Dtim"C tem"eraturC trans&ormareE#
)n eBem"lu de diagram ti"ic ,,, cu dou OnasuriPC cores"un6toare celor
dou trans&ormri cu di&u6ieC a unui oel @i"oeutectoidC este dat 5n &igura 40#
0
C 5nce"ut de trans&ormare a austenitei 5n "erlit

+
s
s&Hrit de trans&ormare a austenitei 5n &erit
5nce"ut de trans&ormare a austenitei 5n "erlit
+c

+c
/

+
i
+
i
M 9 M P 9 M P


+
i
M B B
-
s
- M +
r
5nce"ut detrans&ormare a austenitei 5n bainit
s&Hrit de trans&ormare a austenitei 5n bainit
lg d
9ig#40#
Diagram ,,, ti"ic a unui oel @i"oeutectoidF
+
s
Y austenit stabil$ +
i
Y austenit instabil$ +
r
Y austenit re6idual$
P ( "erlit$ B ( bainit$ - ( martensit#
Domeniile "erlitei i bainitei din diagrama ,,, "ot &i se"arate Dcu @istere6is de
trans&ormareE sau su"ra"use#
(/6(
40<0:0 Tr!)'.or17ri%" !$'t")it"i %! r7&ir"! !)i*ot"r17
De cele mai multe oriC rcirea austenitei are loc ani6oterm i di&erit de la o 6on
la alta a seciunii "eretelui "iesei din oel# ,rans&ormrile austenitei care au loc "e
"arcursul rcirii ani6oterme cu di&erite Aite6e "ot &i re"re6entate 5n diagrama ,*C
Dtrans&ormri la rcire continuE#
)n eBem"lu de diagram ti"ic ,*C a unui oel @i"oeutectoid este dat 5n &igura
4/#
0
C +
s
+
i
M 9 M P
+c

+c
/
+
i
+
i
M 9 9 M P
+
i
M

B B
- M +
r

A
/
A
2
A

lg d
9ig# 4/#
Diagram ,*C ti"ic a unui oel @i"oeutectoidF
+
s
Y austenit stabil$ +
i
Y austenit instabil$ +
r
Y austenit re6idual$
P("erlit$ B(bainit$ -(martensit#
<ite6ele de rcire sunt ast&elF
A
/
c A
2
c A

D64E
Constituenii metalogra&ici la tem"eratura ambiant sunt urmtoriiF
(la Aite6a A
/
F martensit i austenit re6idual$
(la Aite6a A
2
F bainit$
(la Aite6a A

F &erit i "erlit#
;n diagrama ,*CC &iecrei curbe de rcire 5i cores"unde o anumit duritate#
Diagramele ,*C "ermitC 5n mod direct sau "rin inter"olare 5ntre dou curbe
AecineC determinarea Aite6ei minime de rcire "entru a se eAita &ormarea altor
constitueni metalogra&ici 5n a&ara martensitei#
(/7(
40<0;0 C7%i5i%it!t"!
Clibilitatea este ca"acitatea unui material metalic de a c"taC 5n urma unei
cliriC o anumit duritate "e o anumit adHncime de la su"ra&aa "rodusului clit# ;n mod
"racticC "entru a &acilita determinareaC se consider adHncimea "Hn la care materialul
are o duritate semimartensitic# Duritatea semimartensitic cores"unde unei structuri
&ormate din !0 ] martensit i !0 ] ali constitueni metalogra&ici# +lt&el s"usC un
material metalic are o clibilitate mai bun decHt altul dacC 5n aceleai condiii de
clireC adHncimea de la su"ra&aa "iesei Dl
s
E "Hn la care se gsete o duritate cel "uin
egal cu duritatea semimartensiticC este mai mare decHt a celuluilalt#
Duritatea semimartensitic a unui oel clit de"inde de coninutul de carbon D9ig#
42E#
>
s
D>*CE
70
60
!0
%0
0
20
0C2 0C 0C% 0C! 0C6 0C7 0C4 ] C
9ig#42#
In&luena coninutului de carbon asu"ra duritii semimartensitice
Clibilitatea este o consecin direct a mrimii "erioadei de incubaie a
trans&ormrii austenitei 5n "erlit sau bainit# Cu cHt aceast "erioad este mai mareC cu
atHt crete "robabilitatea ca austenita s se trans&orme 5n martensit i ast&elC duritatea
semimartensitic s se reali6e6e la o distan cHt mai mare de la su"ra&aa "iesei#
9actorii care in&luenea6C 5n mod deosebitC clibilitatea suntF
( elementele de aliere$
( inclu6iunile$
( mrimea gruntelui de austenit#
Elementele de aliereC cu eBce"ia cobaltuluiC 5ntHr6ie germinarea carburilor iC 5n
consecinC &aAori6ea6 clibilitatea#
Inclu6iunile constituie germeni eBogeni de &ormare a carburilorC 5nrutindC
ast&elC clibilitatea#
(/4(
Cu cHt mrimea gruntelui de austenit creteC cu atHt clibilitatea este mai bunC
dar asu"ra acestui &actor nu se "oate aciona dearece s(ar 5nruti "ro"rietile
mecanice#
Princi"alele metode "entru determinarea clibilitii sunt urmtoareleF
(metode eB"erimentaleF
(metoda clirii integrale$
(metoda clirii &rontale$
3metoda diagramei ,*C$
(metode de calculF
(metoda diametrului critic#
-etoda clirii integrale este o metode distructiA i "re6int inconAenientul c
necesit secionarea e"ruAetei cliteC dat &iind duritatea ei ridicat#
;n acest sco" se clete o bar de diametru D i lungime . K D% ( 6E D dintr(un
material la care se cunoate com"o6iia c@imic i se "releAea6 din mi3locul ei un disc
de grosime g K D / 2#
'e detemin duritatea D>E i se trasea6 curba >DrE ca 5n &igura 4#
D g
-p
>
>
s
-

0
l
s
r DmmE

9ig# 4
Curba de "trundere a clirii la o bar rotund din oelF
D ( diametrul e"ruAetei$ g ( grosimea e"ruAetei$ >
s
( duritate semimartensitic#
0ri6ontala dus "rin Aaloarea duritii semimartensitice intersectea6 curba de
"trundere a clirii 5n "unctul -# Distana l
s
de la "unctul 0 la Aerticala din - este
tocmai determinarea cantitatiA a clibilitii#
-etoda clirii &rontale D?ominQE este descris de ',+' %80(40 i const 5n
5ncl6irea unei e"ruAete cu anumite dimensiuni D9ig# 4%E la o tem"eratur
cores"un6toare mrcii de oel cercetateC urmat de o clire &rontal 5n a" numai la un
ca"t D9ig# 4!E# E"ruAeta ast&el clit se su"une recti&icrii de(a lungul generatoarei
"entru a reali6a dou su"ra&ee "laneC "e care se &ac 5ncercri de duritate#
/8

{ 2
/00
{ 2!
9ig#4%#
9orma i dimensiunile e"ruAetei ?ominQ
/
2

%!
0
5nlimea 3etului
6!
/2C!
!0
3et de a"

9ig#4!
9orma i dimensiunile e"ruAetei ?ominQF
/(e"ruAet$ 2(dis"o6itiA de &iBare a e"ruAeteiC (conduct#
(/%0(
Cu Aalorile obinute se trasea6 curba de clibilitate ?ominQ D9ig#46EC obinHndu(
se distana de la ca"tul clit Dl
3
E#
>

>
s
l
3
distana de la ca"tul clit DmmE
9ig#46
Curba de clibilitate ?ominQ
Prin com"ararea curbelor de clibilitate ale dou mrci de oeluri se "oate
a"recia calitatiA clibilitatea# +st&elC dac l
3/
c l
32
C atunci oelul de marca / are o
clibilitate mai bun decHt oelul 2#
De asemeneaC 5n standardele de materiale sunt menionate ben6i de clibilitate
?ominQ "entru di&erite oeluriC limitate de curbele de clibilitate ?ominQ su"erioare i
in&erioare D9ig# 47E# +st&elC unui oel de o anumit marc trebuie s(i cores"und o
curb de clibilitate ?ominQC care s se 5nscrie 5n banda de clibilitate "rescris de
standardul res"ectiA#
>
D>*CE
curba ?ominQ su"erioar
curba ?ominQ in&erioar

distana de la ca"tul clit DmmE
9ig# 47
Band de clibilitate ?ominQ
(/%/(
;n literatura de s"ecialitate sunt "ro"use di&erite diagrame D9ig# 44E i abace
"entru determinarea adHncimii de la su"ra&aa "iesei Dl
s
E 5n &uncie de distana de la
ca"tul clit Dl
3
E#

l
s
l
3
9ig# 44
*elaia 5ntre distana de la ca"tul clit Dl
3
E i adHncimea de la su"ra&aa
"iesei D l
s
E la unele oeluri#
-etoda de determinare "rin calcul a clibilitii D=rossmannE utili6ea6 relaiaF
D
i
K D
b
9
/
9
2
9

2 9
n
D68E
5n careF D
i
este diametrul critic ideal DmmE$
D
b
Y diametrul de ba6$
9
/
C

9
2
C

9

2 9
n
( &actorii de multi"licare a clibilitii cores"un6tori &iecarui
element c@imic E
/
C E
2
C E

C 2 E
n
#
Diametrul de ba6 este diametrul unei bare din oel nealiatC care ca"t 5n aBa sa
o duritate semimartensitic D>
s
E 5n urma unei cliri ideale D9ig# 48E#

>
s
>
s
D
b
D
i
9ig# 48 9ig# 80
Ilustrarea diametrului de ba6 Ilustrarea diametrului critic ideal
Diametrul critic ideal este diametrul unei bare din oel aliatC care ca"t 5n aBa sa
o duritate semimartensitic D>
s
E 5n urma unei cliri ideale D9ig# 80E#

Diametrul de ba6 se determin 5n &uncie de coninutul de carbon i de mrimea
gruntelui D9ig#8/E#
9actorul de multi"licare a clibilitii se determin 5n &uncie de coninutul
&iecrui element c@imic D9ig# 82E#
(/%2(
D
b
mrimi ale gruntelui
] C
9ig#8/
Diagrama diametrului de ba6 5n &uncie de mrimea gruntelui i
coninutul de carbon
9
E
/
E
2
E

E
n


] E
/
C E
2
C E

C 2 E
n
9ig# 82
Diagrama &actorilor de multi"licare 9
/
C 9
2
C 9

C 2 9
n
5n &uncie de coninutul &iecrui
element de aliere E
/
C E
2
C E

C 2 E
n
#
Clirea ideal este clirea reali6at 5ntr(un mediu idealC cu o "utere de rcire
in&initC 5n urma creia "iesa este rcit instantaneu#
Diametrul real este diametrul unei bare din oel aliatC care ca"t 5n aBa sa o
duritate semimartensitic D>
s
E 5n urma unei cliri reale D9ig# 8E#

Diametrul real se determin 5n &uncie de diametrul critic ideal i de "uterea
mediului de rcire D9ig# 8%E#
(/%(
>
s

D
r
9ig# 8
Ilustrarea diametrului real
D
r
mediu ideal
a" agitat
a" linitit
ulei agitat
ulei linitit
D
i
9ig# 8%
Diagrama relaiei dintre diametrul critic real i diametrul critic ideal#
*e6ult c adHncimea de la su"ra&aa "iesei Dl
s
E esteF
D
r
l
s
K D70E
2
40<0=0 Tr!)'.or1!r"! 1!rt")'it"i ,i !$'t")it"i %! ?)&7%*ir" Cr"+")ir"D
-artensita su&er "rogresiA urmtoarele trans&ormriF
(rearan3area atomilor 5n reeaua cristalinC 5n s"ecial la tem"eratur sc6ut Dde
la(40
0
C la /00
0
CEC numit generic 5mbtrHnire DagingE$
("reci"itarea carburilorC 5n s"ecial la tem"eratur ridicat Dde la/00
0
C la +c
/
EC
numit generic reAenire Dtem"eringE#
(/%%(
;mbtrHnirea const 5n rearan3area atomilor de carbon din martensit "rin
&ormarea tre"tat de gru"uri de tot mai odonate#
.a un oel slab aliat 5n elemente carburigeneC carburile &ormate la creterea
tem"eraturii sunt 5n ordineF
(de la /00
0
C la 200
0
C carburile | D9e
2
CE i _ D9e
2C%
CE sub &orm de "articule
aliniate 5n interiorul martensitei cu un grad de tetragonalitate tot mai sc6ut$
(de la 200
0
C la +c
/
carburile

f D9e
!
C
2
E i a sau cementita D9e

CE 5n cadrul
unor agregate &erit(carburi#
Cementita a"are sub &orm de "lac@ete de a"roBimatiA /00 nmC du" care su&er
succesiA &enomenele deF
(s&eroidi6areF trecerea tre"tat la o &orm cHt mai s&eric a "articulelor$
(coalescenF unirea i creterea tre"tat a "articulelor#
.a un oel bogat aliat cu elemente carburigene DCrC -oC <C \E carburile
&ormate la creterea tem"eraturii sunt 5n ordineF
(de la /00
0
C la 200
0
C carburile | D9e
2
CE i _ D9e
2C%
CE sub &orm de "articule
aliniate 5n interiorul martensitei cu un grad de tetragonalitate tot mai sc6ut$
(de la 200
0
C la !00
0
C carburile

f D9e
!
C
2
E i a D9e

CE 5n cadrul unor agregate


&erit(carburi$
(de la !00
0
C la +c
/
F carburi aliate "rinF
(5nlocuirea "arial sau total a cementitei$
(germinare direct#
Carburile aliate sunt mai &ine i mai re6istente la coalescen# Ele 5ntHr6ie
5nmuierea oelurilor i c@iar "roAoac o duri&icare secundar dac sunt 5n cantitate mare#
9erita a"are 5nce"Hnd cu tem"eratura de /00
0
C i &ormea6 cu unele carburi D|C
_ i fE o serie de agregate cristaline numite generic martensit de reAenire Damestec
mecanic de &erit alungit i carburi |C _ i fE#
.a tem"eraturi ridicate de reAenireC odat cu a"ariia cementiteiC &erita
&ormea6 cu cementita s&eric DglobularE un agregat cristalin numit "erlita globular
Damestec mecanic de &erit ec@iaBial i cementit s&ericE
.a oelurile nealiateC austenita re6idual se trans&orm 5n bainit la o tem"eratur
cu"rins 5ntre 200 i !0
0
CC ca 5n ca6ul unei rciri i6oterme la aceeai tem"eratur#
;n ca6ul oelurilor bogat aliate C la care "erioada de incubaie este mai mare decHt
durata obinuit de reAenire D/ orEC trans&ormarea la 5ncl6ire a austenitei re6iduale
D+
r0
E 5n agregate cristaline de ti" bainit nu mai "oate aAea loc# .a tem"eratura
de !00(600
0
CC "reci"itat "articule &ine de carburi aliateC as&el c austenita deAine mai
srac 5n carbon i elemente de aliere i cu un "unct -
s
mai ridicat# Dac -
s
este mai
mare de 0
0
CC "e "arcursul rcirii la tem"eratura ambiant se &ormea6 martensitC
numit martensit secundar i austenit re6idual mai srac 5n carbon i 5n elemente
de aliere D+
r/
E# .a o nou reAenireC aceast austenit D+
r/
E are o "robabilitate mai mare
s se trans&orme 5n bainit# .a unele oeluri este necesar s se e&ectue6e cinci reAeniri
succesiAe "entru eliminarea martensitei i austenitei re6iduale#
(/%!(
40<060 C%!'i.i&!r"! tr!t!1")t"%or t"r1i&" #$p7 '&op
0 "osibil clasi&icare a tratamentelor termice ale oelurilor du" sco"ul lor este
urmtoareaF
("roducerea unor modi&icri ale naturii constituenilor metalogra&ici &r
sc@imbarea com"o6iiei c@imiceF
(duri&icarea "rin clire$
(duri&icarea "rin "reci"itare$
(normali6area$
(recoacereaF
(com"let$
(subcritic$
(tratamentul "rin &rig$
("roducerea modi&icrii mrimiiC &ormei sau distribuiei constituenilor
metalogra&iciC &r modi&icarea naturii lorF
(recoacerea de globuli6are$
(a&inarea structural$
(recoacerea de cretere a grunilor cristalini$
(recristali6area$
("roducerea unor modi&icri concomitente ale naturii i &ormei constituenilor
metalogra&iciF
(tratamentele termomecanice$
(&ormarea unei structuri &aAorabile "relucrrii "rin ac@iere sau de&ormrii
"lastice la receF
(5nmuierea$
("atentarea$
(reAenirea$
(eliminarea sau reducerea tensiunilor interneC cu modi&icarea structuriiF
(reAenirea de detensionare$
(reducerea tensiunilor interne &r modi&icarea structuriiF
(detensionarea$
(restabilirea cel "uin "arial a "ro"rietilor &i6ice sau mecanice de 5nainte de
ecruisareC &r modi&icarea a"arent a structuriiF
(restaurarea$
(atenuarea neomogenitii c@imiceF
(omogeni6area$
(obinerea unui as"ect deosebit al su"ra&eeiF
(5nlbstrirea$
(recoacerea alb$
(reducerea sau mrirea coninutului unor elemente c@imice 5n stratul su"er&icial
Dtratamente termoc@imiceEF
(alumini6area D+lE$
(borurarea DBE$
(carbonitrurarea DCC NE$
(carburarea DCE$
(ciani6area DCC NE$
(cromi6area DCrE$
(/%6(
(decarburarea DCE$
(nitrurarea DNE$
(silici6area D'iE$
(sul&i6area D'E$
(sul&ocarbonitrurarea D'C CC NE$
(s@erardi6area D:nE#
40<0<0 @")o1")" &!r" pot !+"! %o& ?) ti1p$% tr!t!1")t"%or t"r1i&"
9enomenele care "ot aAea loc 5n tim"ul tratamentelor temice sunt urmtoareleF
(su"ra5ncl6irea$
(arsura$
(decarburarea$
(de&ormarea$
(&isurarea#
'u"ra5ncl6irea este 5ncl6irea e&ectuat la o tem"eratur i "entru o durat care
"roduce o cretere eBagerat a gruntelui cristalin#
+rsura este o alterare ireAersibil a structurii i a "ro"rietilor "roAocate de un
5nce"ut de to"ire a limitelor de grunte#
Decarburarea este micorarea concentraiei de carbon a stratului su"er&icial#
De&ormarea este Aariaia &ormei sau a dimensiunilor iniiale#
9isurarea "oate a"areC 5n s"ecialC la rcire i com"romite "rodusul res"ectiA#
40<0H0 @!&torii &!r" ?).%$")("!*7 tr!t!1")t"%" t"r1i&"
9actorii care 5n&luenea6 tratamentele termice sunt urmtoriiF
(ciclul termic$
(e&ectul de mas#
0
C
B C
,
m

R T
+ Bp Cp D
s
5ncl6ire meninere rcire
9ig# 8!
Ciclogram sim"l de tratament termic#
(/%7(
Ciclul termic este eAoluia tem"eraturii 5n tim"ul unui tratament termic#
*e"re6entarea gra&ic a ciclului termic este denumit ciclogram# Ciclogramele "ot &i
sim"le D9ig# 8!E sau com"leBe#
<ite6a instantanee de 5ncl6ire DA
i5
E este dat de relaiaF
A
i5
K tg R D7/E
<ite6a instantanee de rcire DA
ir
E este dat de relaiaF
A
ir
K tg T D72E
<ite6a medie de 5ncl6ire DA
m5
E este dat de relaiaF
BBp
A
m5
K D7E
+Bp
<ite6a medie de rcire DA
mr
E este dat de relaiaF
CCp
A
mr
K D7%E
CpD
Condiiile de tratament termic trebuie s &ie &iBate nu numai 5n &uncie de
"ro"rietile materialului metalic sau de caracteristicile mediului DconductiAitateC
termicC ca"acitate termicC tem"eraturC grad de agitaie etc#EC ci i de dimensiunile
"rodusului res"ectiA# E&ectul de mas se &ace simitC 5n s"ecialC la rcireC cHndC localC nu
se atinge Aite6a necesar sco"ului "ro"us#
Din acest motiA trebuie s &ie "reci6at una din urmtoarele tem"eraturi de
5ncl6ire F
(tem"eratura cu"torului$
(tem"eratura su"ra&eei "iesei$
(tem"eratura unui anumit "unct al su"ra&eei$
(tem"eratura unui anumit "unct al seciunii "iesei#
40<0>0 D$ri.i&!r"! pri) &7%ir" ! o("%$ri%or
Clirea "oate &iF
(5n "ro&un6ime DAolumicEF
(clasicF
(sim"l$
(5ntreru"t$
(i6otermF
(la martensit Dmartem"eringE$
(la bainit Daustem"eringE$
(la tem"eraturi criogenice Dtratamentul "rin &rigE$
(/%4(
(su"er&icialF
(cu &lacr$
("rin inducie$
(cu electrolit$
("rin re6isten electric de contact$
(cu "lasm$
(cu &luB de electroni$
(cu laser#
Clirea sim"l D5ntr(un singur mediu de rcireE se reali6ea6 5ntr(un mediu de
rcireC care "oate &iF a"aC uleiulC medii sinteticeC sruri to"iteC metale to"ite etc# Nu este
recomandat "ieselor mari din oel sau oelurilor cu un coninut mai mare de 0C4 ] CC
deoarece riscul a"ariiei de&ormaiilor i &isurilor este mare#
Clirea 5ntreru"t D5n dou medii de rcireE se reali6ea6 la 5nce"ut 5ntr(un
singur mediuC cu "utere mare de rcireC "Hna ce "iesa a3unge la o tem"eratur "uin
su"erioar "unctului -
'
iC a"oiC 5ntr(un mediu cu "utere mai mic de rcire# ;n generalC
"rimul mediu este a"aC iar al doilea mediu este uleiul#
Clirea i6oterm la martensit Dmartem"eringE se reali6ea6 la 5nce"ut 5ntr(un
mediu a&lat la o tem"eratur "uin su"erioar "unctului -
'#
Durata de meninere 5n acest
mediu este su&icient de mare "entru a se obine o egali6are a tem"eraturii 5nainte de
trans&ormarea martensiticC dar mai mic decHt "erioada de incubaie a trans&ormrii
bainitice# )lterior are loc rcirea "Hn la tem"eratura mediului ambiant 5ntr(un alt
mediuC careC de obiceiC este aerul# +st&elC riscul de de&ormare i de &isurare este mai micC
dar "ro"rietile mecanice sunt "uin in&erioare celor obinute 5n urma clirii clasice#
Clirea i6oterm la bainit Daustem"eringE const dintr(o rcire i6oterm 5ntr(un
mediu a&lat la o tem"eratur "uin su"erioar "unctului -
'C
o meninere su&icient la
aceast tem"eratur "entu egali6area tem"eraturii 5n "ies i desAHrirea trans&ormrii
austenitei 5n bainit# )lterior are loc rcirea "Hn la tem"eratura mediului ambiant 5ntr(
un alt mediuC careC de obiceiC este aerul# Bainita in&erioar obinut are "ro"rietile
mecanice tot atHt de bune ca i martensita de reAenireC ast&el 5ncHt reAenirea nu mai este
necesar# *educerea riscului de de&ormare i de &isurare este maBim 5n ca6ul acestei
cliri#
Clirea la tem"eraturi criogenice Dtratamentul "rin &rigE se a"licC 5n s"ecialC la
oelurile carbon cu "este 0C6 ] C sau la oelurile aliate careF
( conin 4(/2 ] austenit re6idual du" clirea clasic$
( au "unctul -
s
sub 0
o
C#
,ratamentul "rin &rig const dintr(o continuarea a clirii clasice "5n la
tem"eraturi sub 0
o
CC urmat de o 5ncl6ire 5n aer "Hn la tem"eratura ambiant# Durata
de meninere 5n mediul criogenic trebuie s asigure egali6area tem"eraturii 5n "ies#
,ratamentul "rin &rig asigurF
( cretera duritii cu 2(/0 >*C$
( o bun stabilitate dimensional#
Clirea su"er&icial cu &lacr se reali6ea6 cu a3utorul unui ar6tor cu ga6 metan
sau acetilenC care eBecut o micare de translaie relatiAC urmat de un rcitor cu a"#
9orma lor este con3ugat "ieselor de clit# Princi"alii "arametri te@nologici ai clirii
su"er&iciale cu &lacr suntF
(/%8(
(tem"eratura &lcrii$
(Aite6a de translaie relatiA$
(distana dintre ar6tor i rcitor$
(distana dintre ar6tor i "ies#
Clirea su"er&icial "rin inducie "oate &iF
(de medie &recAen DC-9E$
(de 5nalt &recAen DCI9E#
;n "iesa introdus 5n cHm"ul magnetic Aariabil se induc cureniC care "rin e&ect
?oule(.en6C generea6 cldur# Deoarece curenii indui se concentrea6 la su"ra&aC
"rin e&ect "elicularC 5ncl6irea are loc 5n "rimul rHnd 5n straturile su"er&iciale#
De cele mai multe oriC inductorul este &ormat dintr(o eaA de cu"ru rotund sau
"trat "rin care circul a"a de rcire a inductorului i de clire#
"ies
inductor
3et de a"
9ig# 86
'c@ema clirii succesiAe "rin inducie
Clirea "rin inducie "oate &iF
(simultan$
(succesiA#
Clirea simultan reali6ea6 clirea simultanC 5n toat "iesa# Clirea succesiA
reali6ea6 clirea succesiAC "rintr(o micare relatiA 5ntre inductor i "ies D9ig# 86E#
Princi"alii "arametri te@nologici ai clirii "rin inducie suntF
(&recAena curentului$
(adHncimea de clire$
(tem"eratura de 5ncl6ire$
(durata de 5ncl6ire$
("uterea s"eci&ic#
(/!0(
Clirea su"er&icial cu electrolit se reali6ea6 5ntr(o baie de elctrolit
DNa
2
C0

C Na0>C Na
2
'0
%
C >
2
0 etc#E ca"abil s se disocie6e 5n >
2
i 0
2
# Piesa este la
catodC iar anodul este este o "lac din oel re6istent la coro6iune# 'u"ra&aa anodului este
mult mai mare decHt a catodului "entru a se asigura o densitate mare de curent la catod#
'tratul de @idrogen molecular din 3urul catodului are o re6isten electric &oarte mare i
se 5ncl6ete la o tem"eratur de a"roBimatiA 2000
o
C# .a 5ntreru"erea curentului
electricC 5nAeliul de @idrogen dis"are i "iesa se clete su"er&icial la contactul cu
electrolitul#
Princi"alii "arametri te@nologici ai clirii cu electrolit suntF
(intensitatea curentului$
(concentraia electrolitului$
(durata de 5ncl6ire#
Clirea su"er&icial "rin re6isten electric de contact se reali6ea6 "rin trecerea
unei role de cu"ru "e su"ra&aa "iesei# Deoarece re6istena de contact dintre rol i "ies
este mult mai mare decHt re6istena electric a rolei sau a "ieseiC stratul su"er&icial al
"iesei se 5ncl6ete# *cirea se "roduce 5n 3etul de a" trimis de un rcitorC care are o
&orm con3ugat "iesei i este ataat rolei# .a trecerea rolei 5ntr(o "o6iie AecinC 6ona
care a &ost clit se "oate re5ncl6i "arialC su&erind ast&el o reAenireC ceea ce &ace ca
duritatea s &ie neuni&orm#
.a metodele de clire cu &ascicul de electroniC "lasm sau laserC sursa de cldur
este un tun electronicC un "lamatron C res"ectiA un generator laser#

40<0900 R"+")ir"! o("%$ri%or
*eAenirea oelurilor este tratamentul termic a"licat oelurilor duri&icate "rin
clire# El este reali6at "rintr(o 5ncl6ire la o tem"eratur sub +c
/
i asigur o anumit
eAoluie s"re starea de ec@ilibru#
*eAenirea oelurilor "oate aAea ca e&ectF
(reducerea tensiunilor interneC dac tem"eratura de reAenire este de "Hn la 200
o
CC ca6 5n care tratamentul se numete reAenire de detensionare DreAenire la tem"eratur
3oasE$
(scderea duritii i a re6istenei mecanice la un niAel doritC 5nsoit de o
ameliorare a ductilitiiC atunci cHnd tem"eratura de reAenire este mai mare de
200
o
CC iar oelul nu conine elemente carburigeneC ca6 5n care tratamentul se numete
reAenire obinuit DreAenire medie i 5nalt E$
(o duri&icare numit secundarC atunci cHndF
(tem"eratura de reAenire este destul de ridicatC iar oelul conine
elemente carburigene ale cror carburi "reci"it$
(oelul conine austenit re6idualC care se trans&orm 5nF
(bainit 5n tim"ul 5ncl6irii$
(martensit 5n tim"ul rcirii de la tem"eratura de reAenireC
datorit destabili6rii austenitei re6iduale#
DacC "iesa din oel austeniti6at a &ost rcit localC cldura din "oriunea nercit
"oate "roAocaC "rin conducieC 5ncl6irea "rii rciteC ca6 5n care tratamentul se numete
autoreAenire#
,ratamentul com"leB de clire urmat de reAenire 5nalt se numete 5mbuntire#
(/!/(
40<0990 D$ri.i&!r"! pri) pr"&ipit!r"
Duri&icarea "rin "reci"itare a oelurilor nealiate cu ]C K 0C00/(0C02/4 are
loc 5n urmtoarele eta"eF
("unerea 5n soluieC cHnd se obine la 5ncl6ire o soluie solid 5n
ec@ilibru DaustenitaE$
(su"rasaturarea soluieiC cHnd se obine la rcire ra"id o soluie
5n a&ar de ec@ilibru D&erit su"rasaturat 5n carbonE$
("reci"itarea &a6ei dure Dcementita teriarE "rinF
(meninere la tem"eratura ambiant$
(5ncl6ire DreAenirea de duri&icareEF
(la o tem"eratur relatiA 3oasC cHnd "reci"it
"articule coerente cu matricea$
(la o tem"eratur relatiA 5naltC dar sub tem"eratura
de solubilitateC cHnd "reci"it "articule incoerente
cu matricea#
De interes industrial este duri&icarea "rin "reci"itare a unor oeluri aliate
inoBidabile# +ceste oeluri "ot aAea "unctul -
s
F
(la o tem"eratur in&erioar tem"eraturii ambiante$
(la o tem"eratur su"erioar tem"eraturii ambiante#
;n "rimul ca6C duri&icarea structural este indirect# Pentru oelul inoBidabil
G4CrNi-o+l/!(7(2C eta"ele tratamentului sunt urmtoareleF
(obinerea austenitei metastabile care "oate &i mai uor trans&ormat
ulterior 5n martensit de duritate sc6ut D ] C sc6ut EC "rintr(o 5ncl6ire la
/070
o
C urmat de o rcire 5n a" D @i"erclirea E$
(obinerea martensitei de duritate sc6ut "rinF
(reAenire la 7!0
o
C Dmartensit termicE$
(de&ormare "lastic la rece Dmartensit de ecruisareE$
(tratament "rin &rig la Y40
o
C$
(obinerea martensitei cu duritate o"tim "rintr(o 5ncl6ire la %!0
o
CC care
"roAoac "reci"itarea com"uilor intermetalici DreAenirea de duri&icareE#
;n al doilea ca6C duri&icarea structural este direct# Pentru oelul inoBidabil
G!CrNiCuNb/6(%C eta"ele tratamentului sunt reduse la douF
(obinerea martensitei de duritate sc6ut "rin duri&icare "rin clire$
(obinerea martensitei cu duritate o"tim "rintr(o 5ncl6ire la !0(600
o
CC
care "roAoac "reci"itarea com"uilor intermetalici DreAenirea de
duri&icareE#
40<0920 R"&o!&"r"!
*ecoacerea este tratamentul termic "rin care se urmrete obinerea unei stri cHt
mai a"roa"e de ec@ilibru#
*ecoacerea se "oate clasi&ica at&elF
(recoacere "ro"riu(6isF
(recoacerea com"let$
(recoacerea subcritic$
(/!2 (
(recoacerea de globuli6are$
(recoacerea de cretere a gruntelui$
(recoacerea de omogeni6are$
(recoaceri s"ecialeF
(recoacerea alb$
(recoacerea intercritic$
(tratamente im"ro"riu asimilate ca recoaceriF
(normali6area$
(a&inarea structural sau regenerarea$
(5nmuierea$
(relaBarea$
(relaBarea sau detensionarea$
(restaurarea$
(recristali6area$
(stabili6area#
*ecoacerea com"let se a"lic oelurilor @i"oeutectoide i este reali6at "rintr(o
5ncl6ire la o tem"eratur "este "unctul +c

i o rcire lentC 5n cu"torC "entru obinerea


unor gruni mai mici 5n "iese turnate sau laminate#
*ecoacerea subcritic este reali6at "rintr(o 5ncl6ire la o tem"eratur "uin
in&erioar "unctului +c
/
i o rcire lentC 5n cu"torC "entru obinerea limitat a unei
stri de ec@ilibru#
*ecoacerea de globuli6are const 5ntr(o meninere "relungit la o tem"eratur
din 3urul "unctului +c
/
C cu eAentuale oscilaii 5n 3urul acestei tem"eraturi "entru a se
globuli6a carburile#
*ecoacerea de cretere a gruntelui este e&ectuat la o tem"eratur mult
su"erioar "unctului +c

Doeluri @i"oeutectoideEC cu o meninere su&icient de mare
"entru a "roAoca o cretere a grunilor#
*ecoacerea de omogeni6are este e&ectuat la o tem"eratur 5naltC cu o
meninere su&icient de mare "entru a se reduceC "rin di&u6ieC neomogenitile c@imice
"roduse de segregarea minor#
*ecoacerea alb este recoacerea e&ectuat 5ntr(o atmos&er care s eAite oBidarea
i s conserAe as"ectul metalic iniial#
*ecoacerea intercritic este e&ectuat la o tem"eratur cu"rins 5ntre "unctului
+c
/
i

+c

Doeluri @i"oeutectoideEC care "ermite o austeniti6are "arial i obinerea unei
structuri "articulare#
Normali6area este tratamentul termic de 5ncl6ire 5n domeniul austenitic i de
rcire 5n aer calm# .a oelurile nealiate sau slab aliate normali6area "roduce o "erlit
&inC iar la oelurile aliate cu coninut sc6ut de carbon "roduce "erlit &inC bainit i
c@iar martensit#
+&inarea structural sau regenerarea este tratamentul termic de 5ncl6ire la o
tem"eratur "uin su"erioar "unctului +c

Doeluri @i"oeutectoideE i de rcire cu o


Aite6 conAenabil "entru a se obine micorarea i uni&ormi6area mrimii grunilor
cristalini#
;nmuierea este tratamentul termic "rin care se urmrete scderea duritii la un
anumit niAel#
*elaBarea sau detensionarea este tratamentul termic "rin care se urmrete
micorarea tensiunilor interneC &r modi&icarea sensibil a structurii#
(/!(
*estaurarea este tratamentul "rin care se urmrete restabilirea cel "uin "arial
a "ro"rietilor &i6ice i mecanice ale unui oel de&ormat "lastic la rece DecruisatE la care
tem"eratura de 5ncl6ire este mai mic decHt tem"eratura de recristali6are#
*ecristali6area este tratamentul "rin care se urmrete de6Aoltarea "rin
germinare i cretere unor gruni cristalini nede&ormaiC &r sc@imbare de &a6C la
oelurile de&ormate "lastic la rece DecruisateE#
'tabili6area este tratamentul "rin care se urmrete eAitarea Aariaiilor ulterioare
ale dimensiunilor i structuriiC "rin "roAocarea eAoluiei acestor Aariaii#
40<09:0 Tr!t!1")t" t"r1o&hi1i&"
,ratamente termoc@imice urmresc reducerea sau mrirea coninutului unor
elemente c@imice 5n stratul su"er&icial i se "ot clasi&ica ast&elF
(alumini6area D+lE$
(borurarea DBE$
(carbonitrurarea DCC NE$
(carburarea DCE$
(ciani6area DCC NE$
(cromi6area DCrE$
(decarburarea DCE$
(nitrurarea DNE$
(silici6area D'iE$
(sul&i6area D'E$
(sul&ocarbonitrurarea D'C CC NE$
(erardi6area D:nE#
Procesul de tratament termoc@imic se des&oar 5n trei eta"eF
(disocierea substanei di&u6ante$
(adsorbia i absorbia atomilor actiAi "e su"ra&aa i 5n stratul su"er&icial al
"ieselor$
(di&u6ia atomilor absorbii de la su"ra&a s"re interiorul "ieselor#
+lumini6area este tratamentul termoc@imic care urmrete mrirea coninutului
de aluminiu 5n stratul su"er&icial 5n Aederea 5mbuntirii re6istenei de oBidare la cald#
Borurarea este tratamentul termoc@imic care urmrete mrirea coninutului de
bor 5n stratul su"er&icial 5n Aederea 5mbuntirii re6istenei la u6are i a re&ractaritii#
Carbonitrurarea D5n mediu ga6osE este tratamentul termoc@imic care urmrete
mrirea coninutului de carbon i de a6ot 5n stratul su"er&icial 5n Aederea duri&icrii 5n
urma unei cliri ulterioare#
Ciani6area D5n mediu lic@idE este tratamentul termoc@imic care urmrete
mrirea coninutului de carbon i de a6ot 5n stratul su"er&icial 5n Aederea duri&icrii 5n
urma unei cliri ulterioare#
Carburarea DcementareaE este tratamentul termoc@imic care urmrete mrirea
coninutului de carbon 5n stratul su"er&icial 5n Aederea duri&icrii 5n urma unei cliri
ulterioare# 'e a"lic oelurilor cu ] C mai mic de 0C2C de eBem"luC 0.C/0C 0.C/!#
(/!%(
Decarburarea este tratamentul termoc@imic care urmrete micorarea
coninutului de carbon 5n stratul su"er&icial 5n Aederea aducerii la niAelul dorit#
Cromi6area este tratamentul termoc@imic care urmrete mrirea coninutului de
crom 5n stratul su"er&icial 5n Aederea 5mbuntirii re6istenei de oBidare la cald i a
duritii#
Nitrurarea este tratamentul termoc@imic care urmrete mrirea coninutului de
a6ot 5n stratul su"er&icial 5n Aederea 5mbuntirii duritii#
'ilici6area este tratamentul termoc@imic care urmrete mrirea coninutului de
siliciu 5n stratul su"er&icial 5n Aederea 5mbuntirii re6istenei la coro6iune acid#
'ul&i6area este tratamentul termoc@imic care urmrete mrirea coninutului de
sul& 5n stratul su"er&icial 5n Aederea 5mbuntirii re6istenei la u6are#
'ul&ocarbonitrurarea este tratamentul termoc@imic care urmrete mrirea
coninutului de sul&C carbon i a6ot 5n stratul su"er&icial 5n Aederea 5mbuntirii
re6istenei la u6are#
erardi6area este tratamentul termoc@imic care urmrete mrirea coninutului
de 6inc 5n stratul su"er&icial 5n Aederea 5mbuntirii re6istenei la coro6iune#
40<09;0 Tr!t!1")t" t"r1o1"&!)i&"
,ratamentele termomecanice sunt tratamente la care austenita este su"us la
de&ormri "lastice "e "arcursul unor o"eraii de tratamente termice "entru obinerea
unor anumite "ro"rieti#
'e disting mai multe tratamente termomecaniceF
(de&ormare normali6ant Dnormali6ing &ormingE$
(de&ormare termomecanic Dt@ermomec@anical &ormingE$
(de&ormarea austenitei sub +c
/
Daus&ormingE#
De&ormarea normali6antC numit i laminare normali6ant sau laminare la
tem"eratur controlatC este tratamentul termomecanic la care tem"eratura de s&Hrit de
de&ormare a austenitei este 5n domeniul tem"eraturilor tratamentului de normali6are
Dsu"erioar "unctului +c

"entru oelul @i"oeutectoidE urmat de o rcire 5n aer#
Pro"rietile obinute la de&ormarea normali6ant sunt identice cu cele obinute du" o
normali6are#
De&ormarea termomecanicC numit i laminare termomecanicC este tratamentul
termomecanic la care tem"eratura de s&Hrit de de&ormare a austenitei este 5ntr(un
interAal de tem"eratur la care "ro"rietile su"erioar "unctului +c

sau 5ntre "unctul
+c

i +c
/
D"entru oelul @i"oeutectoidE urmat de o rcire 5n aer# Pro"rietile obinute
la de&ormarea termomecanic nu "ot &i obinute "rintr(un singur tratament termic#
De&ormarea austenitei sub +c
/
este tratamentul termomecanic la care
tem"eratura de s&Hrit de de&ormare a austenitei este sub +c
/
C 5ntr(un domeniu de mare
stabilitate a austenitei D@istere6is de trans&ormare a austeniteiEC a&lat numai la anumite
oeluri 5ntre domeniul trans&ormrii "erlitice i cel al trans&ormrii bainitice D9ig#87E#
De&ormarea "lastic mrete densitatea dislocaiilor 5n austenit "ermiHnd obinerea
unei martensite mult mai &ine# Pe "arcursul reAenirii ulterioareC "articulele
"reci"itate au dimensiuni mult mai miciC iar limita elastic i re6istena mecanic la
ru"ere sunt mai mari cu 2! ( !0 ] #
(/!!(
o
C
+
s
+i M 9 M P
+c

+c
/
+i

+
i
M 9 9 M P
de&ormare "lastic
+
i
M B B
-s
- M +r
lg d
9ig# 87
,ratamentul termomecanic de de&ormare a austenitei sub +c
/
Daus&ormingE
#
40H0 Tr!t!1")t"%" t"r1i&" !%" .o)t"%or
,ratamentele termice "rinci"ale ale &ontelor suntF
(relaBarea$
(normali6area$
(duri&icarea "rin clireF
(5n "ro&un6ime#
(clasic$
(su"er&icialF
("rin inducie$
(tratmentul "rin &rig$
(reAenirea$
(5nmuierea$
(recoacerea de maleabili6are#
9ontele cenuii cu matricea metalic iniial "erlitic sau &erito("erlitic
sunt su"use tratamentului de 5nmuiere "rin &eriti6are "entru 5mbuntirea
"relucrabilitii "rin ac@iere# Printr(o 5ncl6ire i omeninere su&icient la o
tem"eratur de 700(7!0
o
C se obine descom"unerea cementitei eutectoide 5n &erit i
gra&it#
(/!6(
*ecoacerea de maleabili6are se a"lic &ontelor albe i "oate &iF
("rin decarburare$
("rin gra&iti6are#
-aleabili6area "rin decarburare "ermite obinerea &ontei maleabile cu inim
albC asemntoare cu oelurile moi#
-aleabili6area "rin gra&iti6are "ermite obinerea &ontei maleabile cu inim
neagrC la care gra&itul 5n cuiburi "ermite anumite de&ormri "lastice#
#
(/!7(

CAPITOLUL 4I
ALUMINIUL I ALIAFELE SALE
4I090 Propri"t7(i%" !%$1i)i$%$i
(masa molarF - K 26C87$
(masa AolumicF u K 2700 Lg / m

la 20
o
C$
("arametrul cristalinF a K 0C6% nm la 20
o
C Dc&cE$
(tem"eratura de to"ireF 660
o
C$
(coe&icient de dilatare liniarF
R K 2C4 /0
(6
(/6C/ /0
(6
m / N de la 20

la /00
o
C$
R K 2!C% /0
(6
m / N de la 20 la 00
o
C$
(ca"acitatea termic masicF c K 0C8! L? / Lg N la 20
o
C$
(conductiAitatea termicF g K 2/7C6 \ / mN de la 0 la 400
0
C$
( re6istiAitatea electricF u K 2C6 `} cm#
ConductiAitatea electric a aluminiului este 6! ] din cea a cu"rului#
+luminiul este &oarte oBidabilC dar se aco"er cu o "elicul de oBid
D +l
2
0

E groasC aderentC care 5l "rote3ea6 bine 5n soluii de acid clor@idricC sul&uric i
a6oticC dar deloc 5n ba6e#
Pro"rietile mecanice ale aluminiului 88C! ] 5n stare recoa"t sunt mediocreF
(re6istena de ru"ere la traciuneF *
m
K 70(40 -Pa$
(limita elasticF *
e
K /0(20 -Pa$
(alungirea relatiAF +
r
K !0(60 ]$
(modulul lui ?oungF E K 6!000 ( 70000 -Pa#
Prin de&ormare "lastic la rece "ro"rietile mecanice ale aluminiului sunt
5mbuntiteC 5n sensul cF
(se mrete *
m
C *
e
i >$
(scade +
r
i NC)#
4I020 D".i)ir"!- &%!'i.i&!r"! ,i 'i15o%i*!r"! !%$1i)i$%$i ,i !%i!6"%or '!%"
4I02090 D".i)ir"! ,i &%!'i.i&!r"! !%$1i)i$%$i ,i !%i!6"%or '!%"
+luminiul are caracteristici mecanice mediocreC motiA "entru care alia3ele sale
au o utili6are tot mai larg#
+luminiul te@nic "ur se "oate clasi&ica ast&elF
(aluminiu te@nic "rimar D88C00 b ]+l b 88C40E $
(aluminiu te@nic ra&inat electrolitic D]+l i 88C88E $
(/!4(
Im"uritile aluminiului au e&ecte di&erite F
(asu"ra conductiAitii electrice# Ea este diminuat la "re6ena oricrei
im"uriti$
(asu"ra altor "arametri F
(,i D0C0!(0C/0 ]E i Be D0C0!(0C0/ ]E a&inea6 gruntele cristalin
5n tim"ul solidi&icrii $
(:r Do 0C/0 ]E in@ib creterea grunilor cristalini $
('i D0C!(0C4 ]E scade re6istena la &isurare la caldC dar mrete
re6istena la &lua3 $
(Ni i 9e mresc re6istena mecanic la cald $
(suma CaMNiM'nMPb trebuie s &ie mai mic de 0C/ ] "entru a
mri re6istena la coro6iune $
(Cr i -n in&luenea6 "o6itiA re6istenala coro6iune#
+lia3ele de aluminiu "ot &i clasi&icate ast&elF
(du" "rinci"alele elemente de aliereF
(+l(Cu$
(+l(-n$
(+l('i$
(+l(-g$
(+l(-g('i$
(+l(:n$
(du" tratamentul termic de duri&icare structural F
(alia3e cu duri&icare structural $
(alia3e &r duri&icare structural $
(du" modul de obinere F
(alia3e de&ormabile$
(alia3e turnate$
(alia3e obinute "rin agregare de "ulberi#
o
C
sl
sl M ssT
I
'sT
I
ssR
I
M sl
660
o
C !74
o
C
'sR
I
'sR
I
M 'sT
II
'sR
I
M 'sT
II
M

Eic Eic M 'sT
I
M 'sR
II
Eic

+l //C7 'i
9ig#84
Diagrama de ec@ilibru +l('i
(/!8(
+lia3ele "entru turnare au "unctul eutectic la Aalori relatiA sc6ute ale
tem"eraturii i coninutului elementului "rinci"al de aliereC aa cum se obserA la
diagrama de ec@ilibru +l('i "re6entat 5n &ig# 84#
+lia3ele cu duri&icare structural trebuie s "re6inte o curb de Aariaie a
solubilitii elementului "rinci"al de aliere 5n soluia solid su&icient de 5nclinat C
cores"un6toare unor coninuturi relatiA mici ale acestui element# )n eBem"lu 5n acest
sens se "oate obserAa 5n diagrama de ec@ilibru +l(Cu "re6entat 5n &ig#88#

o
C
660
/ sl
ssR
I
M sl

!/4 'sR
I


'sR
I
M +lCu
2 II
'sR
I
M +lCu
2 II
M Eic

+l 0C! !C6! Cu
9ig#88
Diagrama "arial +l(Cu
4I02020 Si15o%i*!r"! !%$1i)i$%$i ,i ! !%i!6"%or #".or1!5i%" p" 5!*7 #" !%$1i)i$
'istemele de simboli6are "entru aluminiu i alia3ele de&ormabile "e ba6 de
aluminiu sunt urmtoareleF
(simboli6area numeric$
(simboli6area ba6at "e simbolurile c@imice #
'imboli6area numeric a aluminiului i alia3elor de&ormabile "e ba6 de
aluminiu este dat de 'tandardul *omHn '* EN !7(/F/88!C care este identic cu
'tandardul Euro"ean EN !7(/F/88%#
+ceast simboli6are se constituie succesiA dinF
("re&iBul EN urmat de un s"aiu$
(litera + care re"re6int aluminiu$
(litera \ care re"re6int "roduse obinute "rin de&ormare "lastic$
(o liniu$
(/60(
("atru ci&re care re"re6int com"o6iia c@imic #
Prima ci&r din cele "atru indic gru"a alia3ului i anume F
(aluminiu minimum 88C00 ] ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~/BBB D seria /000 E$
(alia3e de aluminiu gru"ate du" "rinci"alele elemente de aliere F
(cu"ru ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~2BBB D seria 2000 E$
(mangan ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ BBB D seria 000 E$
(siliciu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ %BBB D seria %000 E$
(magne6iu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~!BBB D seria !000 E$
(magne6iu i siliciu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6BBB D seria 6000 E$
(6inc ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~7BBB D seria 7000 E$
(alte elemente ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~4BBB D seria 4000 E$
(serii neu6uale ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~8BBB D seria 8000 E#
Con&orm standardului menionat anteriorC un element de aliere se de&inete ca
orice element care se adaug intenionat 5n alia3C "entru orice sco" cu eBce"ia &inisrii
granulaiei i "entru care se "reci6ea6 limitele maBime i minime#
In gru"a /BBBC ultimele dou ci&re indic "rocentul maBim de aluminiu# +ceste
ci&re sunt aceleai ca i cele dou ci&re din "artea drea"t a ci&rei cores"un6toare
"rocentului minimde aluminiuC cHnd acesta se eB"rim cu o "reci6ie de 0C0/ ] #+doua
ci&r indic modi&icrile 5n limitele de im"uriti sau 5n elementele de aliere#
In gru"a de alia3e de la 2BBB la 4BBB inclusiAC ultimele dou ci&re nu au o
semni&icaie s"ecial i a3ut numai la identi&icarea di&eritelor alia3e de aluminiu din
gru"# + doua ci&r indic modi&icrile alia3ului#
<ariantele naionale se identi&ic "rintr(o serie de litere care urmea6 du" cele
"atru ci&re# 'eria de litere se atribuie 5n ordine al&abeticC "ornind de la + "entru "rima
Aariant naional 5nregistratC dar trebuie omise literele IC 0 i m#
'imboli6area ba6at "e simbolurile c@imice este dat de 'tandardul *omHn '*
EN !7(2F/88!C care este identic cu 'tandardul Euro"ean EN !7(2F/88% #
'imbolurile c@imice sunt urmate de obicei de numere care indic "uritatea
aluminiului sau coninutul nominal al elementului considerat#
In generalC toate simboli6rile cores"un6toare acestei codi&icri trebuie scrise
5ntre "arante6e dre"te i urmea6 du" simboli6area cu "atru ci&re#
DacC 5n mod eBce"ional se utili6ea6 numai simboli6area ba6at "e simboluri
c@imiceC atunci aceasta trebuie s aib "re&iBul EN urmat de un s"aiu liber i a"oi de
litera + care re"re6int aluminiu i de litera \C de identi&icare a "roduselor obinute "rin
de&ormare "lastic Di lingouri care urmea6 s &ie de&ormateE# .itera \ se se"ar de
simbolurile urmtoare "rintr(o cratim#
'imboli6rile "entru aluminiul nealiat de&ormabil constau 5n simbolul c@imic +l
urmat de "rocentul de "uritate eB"rimat "rin una sau mai sau mai multe 6ecimale C du"
necesiti#
'imbolul +l se se"ar "rintr(un s"aiu liber de "rocentul de "uritate#
EBem"lu F EN +\(//88 W+l 88C88X
Dac se adaug un element 5ntr(un coninut sc6ut C simbolul cores"un6tor
acestui element se scrie &r s"aiu liber du" "rocentul de "uritate#
EBem"luF EN +\ Y //00 W+l 88C0CuX
)n alia3 se simboli6ea6 "rin simbolul +l urmat de simbolul "rinci"alului
element Dsau elementeE de aliere#
(/6/(
+ceste simboluri sunt urmate 5n mod u6ual de numere care eB"rim coninutul 5n
"rocente de mas al elementelor considerate#
'imbolul +l se se"ar "rintr(un s"aiu liber de restul simboli6rii#
Dac se consider c 5n simboli6are sunt necesare cHteAa elemente de aliere C
acestea se indic 5n ordinea descresctoare a coninutului lor nominal#
EBem"luF EN +\ Y 606/ W+l -g/'iCuX
Dac aceste coninuturi sunt egaleC elementele de aliere se indic 5n ordinea
al&abetic a simbolurilor#
EBem"luF EN +\ Y 20// W+l Cu6BiPbX
'imbolurile c@imice "entru elementele de aliere trebuie limitate la "atru
elemente #
EBem"luF EN +\ Y 70!0W+l :n6Cu-g:rX
In ca6ul alia3elor cu com"o6iii similareC "entru deosebirea lorC trebuie s se
utili6e6e simboluri su"limentare# +st&elC elementul "rinci"al de aliere se eAidenia6 "rin
coninutul nominal D mediu E rotun3it la cel mai a"ro"iat 5ntreg sauC dac este necesarC la
Aaloarea cea mai a"ro"iat de ! / /0 sauC "entru coninuturi mai mici de / ] C la
Aaloarea cea mai a"ro"iat de / / /0#
EBem"luF EN +\ Y !2!/ W+l -g2X
EBem"luF EN +\ Y !0!2 W+l -g2C!X
EBem"luF EN +\ Y 606 W+l -g0C7'iX
Elementele de aliere secundare se eAidenia6 "rin coninutul nominal DmediuE
rotun3it la cel mai a"ro"iat 5ntreg sauC dac este necesarC la Aaloarea cea mai a"ro"iat
de ! / /0 sauC "entru coninuturi mai mici de / ] C la Aaloarea cea mai a"ro"iat de / /
/0#
EBem"luF EN +\ Y /0 W+l -n2X
EBem"luF EN +\ Y 00! W+l -n/-g0C!X
EBem"luF EN +\ Y 00% W+l -n/-g/X
Dac "reci6rile menionate mai sus nu sunt su&iciente "entru di&erenierea
alia3elorC se utili6ea6 un su&iB F D+EC DBEC DCE etc 2C "rimul alia3 "ro"us nu are su&iB#
+cest su&iB este scris 5ntre "arante6e "entru a nu &i con&undat cu simbolurile c@imice#
EBem"luF EN +\ Y 20/% W+l Cu%'i-gX
EBem"luF EN +\ Y 20/% W+l Cu%'i-gD+EX
4I020:0 Si15o%i*!r"! 't7ri%or !%$1i)i$%$i ,i !%" !%i!6"%or #".or1!5i%" p" 5!*7 #"
!%$1i)i$

'imboli6area strilor aluminiului i ale alia3elor de&ormabile "e ba6 de aluminiu
este dat de de 'tandardul *omHn '* EN !/!(/F/88%C care este identic cu 'tandardul
Euro"ean EN !/!(/F/88%#
'imboli6area strilor se ba6ea6 "e succesiunea tratamentelor de ba6 utili6ate
"entru "roducerea di&eritelor stri# 'imboli6area strilor urmea6 simboli6rii alia3ului C
&iind se"arate "rintr(o cratim#
'imboli6area strilor de ba6 se &ace "rin litere# Dac sunt necesare mai multe
subdiAi6iuni ale strilor de ba6C acestea sunt indicate "rin una sau mai multe ci&re i
urmea6 literei strii de ba6#
(/62(
'imbolurile strilor de ba6 sunt urmtoareleF
(9 Dbrut de &abricaieEF "entru "rodusele re6ultate in urma "rocedeului de
"relucrare la caldC la care nu se eBecut nici un control s"ecial "riAind condiiile termice
sau ecruisarea$
(0 Dreco"tE F "entru "rodusele su"use recoaceriiC destinate obinerii strii cu
re6istena cea mai sc6ut# 'tarea 0 "oate &i urmat de o ci&r di&erit de 6ero$
(> DecruisatE F "entru "rodusele su"use unei de&ormri la rece du" recoacere
Dsau du" de&ormarea la caldE C sau unei combinaii de de&ormare la rece i o recoacere
"arial sau o stabili6are "entru obinerea caracteristicilor mecanice dorite# .itera > este
5ntotdeauna urmat de cel "uin dou ci&re F "rima indic ti"ul tratamentului C iar a doua
indic gradul de ecruisare Do a treia ci&r se utili6ea6 5n unele ca6uri "entru a identi&ica
"rocedeele s"eciale de &abricareE$
(\ D"us 5n soluieE F "entru "rodusele 5mbtrHnite s"ontan la tem"eratura
ambiant du" tratamentul termic de "unere 5n soluie# +st&elC se indic "erioada de
5mbtrHnire natural $ de eBem"lu F \//2@ $
(, Dtratat termic "entru obinerea unei stri di&erite de 9C 0 sau >E F "entru
"rodusele tratate termic cu sau &r ecruisare su"limentarC "entru obinerea unei stri
stabile# 'tarea , este 5ntotdeauna urmat de una sau mai multe ci&re care indic eta"ele
s"eci&ice tratamentelor#
'imboli6rile subdiAi6iunilor "entru starea 0 Dreco"tE sunt urmtoarele F
(0/ Dreco"t la tem"eratur ridicat i rcit lentEF "entru "rodusele de&ormabile
care sunt tratate termic la aceiai "arametri de tem"eratur i tim"C a"roBimatiA egali cu
cei "rescrii "entru tratamentul de "unere 5n soluie i rcite lent la tem"eratura
ambiantC cu sco"ul accenturii ecoului ultrasonic i / sau asigurrii stabilitii
dimensionale# +ceast simboli6are se a"lic "roduselor care trebuie "relucrate de ctre
utili6atorC 5nainte de e&ectuarea tratamentului termic de "unere 5n soluie# .imitele
caracteristicilor mecanice nu sunt "rteci6ate#
(02 Dtratat termo(mecanicEF "entru "rodusele de&ormabile su"use unui tratament
termo(mecanic s"ecial# 'e a"lic "roduselor care trebuie su"use de ctre utili6ator unei
de&ormri su"er"lastice 5nainte de tratamentul termic de "unere 5n soluie#
(0 Domogeni6atEF "entru sHrma Dsemi&abricatE sau "entru banda Dturnat
continuu sau laminatE su"us unui tratament de meninere la tem"eratur ridicat
"entru eliminarea segregaiilorC aceasta 5mbuntind ca"acitatea de de&ormare i / sau
e&iciena tratamentului de "unere 5n soluie#
'imboli6rile subdiAi6iunilor "entru starea > DecruisatE sunt urmtoarele F
("rima ci&r du" >F "reci6ea6 o combinaie s"eci&ic de o"eraii de ba6C du"
cum urmea6 F
(>/B DecruisatEF "entru "rodusele ecruisate "entru obinerea re6istenei
solicitate &r a"licarea unui tratament termic su"limentar#
(>2B Decruisat i "arial reco"tEF "entru "rodusele ecruisate "este gradul
&inal stabilitCsu"use unei recoaceri "ariale C aAHnd ca e&ect o reducere a re6istenei la
Aaloarea "rescris# Pentru alia3ele care se 5nmoaie la tem"eratura ambiantC strile >2B
au aceeai re6isten minim la traciune ca i strile >B# Pentru alte alia3eC strile >2B
au aceeai re6isten minim la traciune ca i strile >/B cores"un6toare i o alungire
"uin mai mare#
(/6(
(>B Decruisat i stabili6atEF "entru "rodusele ecruisate la care
caracteristicilemecanice sunt stabilite "rintr(un termic la tem"eratur sc6ut sauca
re6ultat al 5ncl6irii 5n tim"ul &abricaiei# In generalC stabili6area 5mbuntete
ductilitatea# +ceast simboli6are se a"lic numai la alia3ele careC 5n li"sa stabili6rii se
5nmoaie "rogresiA "rin 5mbtrHnire la tem"eratur ambiant#
(>%B Decruisat i Ao"sit sau lcuitE F "entru "rodusele ecruisate care "ot &i
su"use unor recoaceri "ariale 5n tim"ul tratamentului de uscare care urmea6 du"
o"eraia de Ao"sire sau lcuire#
(a doua ci&r du" >F "reci6ea6 gradul &inal de ecruisareC care se identi&ic cu
Aaloarea minim a re6istenei la traciuneC du" cum urmea6 F
(ci&ra 4F atribuit strilor celor mai dure obinute 5n mod obinuit#
*e6istena minim la traciune a strilor >B4 "oate &i determinat din tabelul nr#/4 i
este 5n &uncie de re6istena minim la traciune 5n stare recoa"t$
(strile 5ntre 0 Dreco"tE i >B4 sunt simboli6ate cu ci&re de la / la 7 du"
cum urmea6 F
(ci&ra %F atribuit strilor ale cror re6isten la traciune este
a"roBimatiA la 3umtatea interAalului 5ntre starea 0 i strile >B4 $
(ci&ra 2F atribuit strilor ale cror re6isten la traciune este
a"roBimatiA la 3umtatea interAalului 5ntre starea 0 i strile >B% $
(ci&ra 6F atribuit strilor ale cror re6isten la traciune este
a"roBimatiA la 3umtatea interAalului 5ntre starea >B6 i strile >B4 $
(ci&rele /CC! i 7F atribuit similar strilor intermediare 5ntre
acelea care au &ost de&inite anterior $
(ci&ra 8F atribuit strilor a cror re6isten minim la traciune
de"ete cu /0 -"a sau mai mult "e cea cores"un6toare strilor >B4 #

,abelul /4
*e6istena minim la traciune
5n stare recoa"t
D -"a E
Creterea re6istenei la traciune
"entru atingerea strii >B4
D -"a E
"Hn la %0 !!
%! la 60 6!
6! la 40 7!
4! la 40 4!
/0! la 40 80
/2! la 40 8!
/6! la 40 /00
20! la 40 /0!
2%! la 40 //0
24! la 40 //!
2! i "este /20
(a treia ci&r du" >F "reci6ea6 C atunci cHnd este utili6atC o Aariant a strii
de&inite "rin dou ci&re# 'e utili6ea6 atunci cHnd gradul de ecruisare sau caracteristicile
mecanice sau ambele di&erC dar sunt a"ro"iate de aceea Dsau aceleaE ale strii >
simboli6ate cu doua ci&reC la care se ataea6 a treia ci&rC sau 5n ca6ul 5n care este
a&ectat semni&icatiA o alt caracteristicC du" cum urmea6F
(/6%(
(>B//F atribuit "roduselor careC du" recoacerea &inal "re6int o
reducere su&icient a ecruisriiC as&el 5ncHt s nu &ie considerate recoa"teC dar
insu&icient "entru a &i 5ncadrat 5n starea >B/$
(>//2F atribuit "roduselor care "ot s "re6inte o duri&icare 5n urma unui
"rocedeu de "relucrare la tem"eraturi ridicate sau "rintr(o limitare a gradului de
de&ormare la rece controlat i "entru care sunt "reci6ate limitele caracteristicilor
mecanice$
(>//6F atribuit "roduselor obinute din alia3e ale gru"ei !BBBC 5n care
coninutul de magne6iu este egal sau mai mare de % ] i "entru care sunt "reci6ate
limitele caracteristicilor mecanice i re6istena la coro6iune "rin eB&oliere$
(>BB%F atribuit "roduselor sub &orm de tabl sau ben6i ondulate
"ornind de la starea >BB cores"un6toare#
EBem"luF o tabl ondulat &abricat "ornind de la starea >%2 este simboli6at
>%2% $
(>BB!F atribuit "roduselor sub &orm de eAi sudate# In &uncie de alia3 i
de geometria eAiiC limitele caracteristicilor mecanice "ot &i di&erite de acelea ale strii
cores"un6toare "entru band#
'imboli6rile subdiAi6iunilor "entru starea , Dtratat termic "entru obinerea unei
stri di&erite de 9C 0 sau >E sunt urmtoarele F
("rima ci&r du" , F "reci6ea6 secAenele s"eci&ice ale tratamentelor de ba6#
Ci&rele de la / la 8 sunt atribuite du" cum urmea6 F
(,/ Drcit du" "rocedeul de "relucrare la tem"eraturi ridicate i
5mbtrHnit natural "Hn la obinerea unei stri stabileEF se a"lic "roduselor careC du"
rcireC 5n urma "rocedeului de "relucrare la tem"eraturi ridicateC nu sunt de&ormate la
receC sau "entru care e&ectul de&ormrii la rece "rin 5ndre"tare sau redresare nu se
regsete 5n limitele caracteristicilor mecanice$
(,2 Drcit du" "rocedeul de "relucrare la tem"eraturi ridicateC de&ormat
la rece i 5mbtrHnit natural "Hn la obinerea unei stri stabileEF se a"lic "roduselor
careC du" rcireC 5n urma "rocedeului de "relucrare la tem"eraturi ridicateC su&er o
de&ormare la rece "entru 5mbuntirea re6istenei mecanice sau "roduselor la care
e&ectul de&ormrii la rece "rin 5ndre"tare sau redresare nu se regsete 5n limitele
caracteristicilor mecanice$
(, D"us 5n soluie C de&ormat la rece i 5mbtrHnit natural "Hn la
obinerea unei stri stabileEF se a"lic "roduselor care du" "unerea 5n soluie sunt
de&ormate la rece "entru 5mbuntirea re6istenei la traciune sau "roduselor la care
e&ectul de&ormrii la rece "rin 5ndre"tare sau redresare se regsete 5n limitele
caracteristicilor mecanice$
(,% D"us 5n soluie i 5mbtrHnit natural "Hn la obinerea unei stri
stabileEF se a"lic "roduselor care du" tratamentul de "unere 5n soluie nu sunt
de&ormate la receC sau "roduselor la care e&ectul de&ormrii la rece "rin 5ndre"tare sau
redresare nu se regsete 5n limitele caracteristicilor mecanice$
( ,! Drcit du" "rocedeul de "relucrare la tem"eraturi ridicateC de&ormat
la rece i 5mbtrHnit arti&icialEF se a"lic "roduselor care nu sunt de&ormate la rece
du" o rcire 5n urma a"licrii "rocedeului de "relucrare la tem"eraturi ridicate sau la
care e&ectul de de&ormare la rece "rin 5ndre"tare sau redresare "oate s nu se regseasc
5n limitele caracteristicilor mecanice$
(/6!(
(,6 D"us 5n soluie i 5mbtrHnit arti&icialEF se a"lic "roduselor care nu
sunt de&ormate la rece du" tratamentul de "unere 5n soluie sau la care e&ectul de
de&ormare la rece "rin 5ndre"tare sau redresare "oate s nu se regseasc 5n limitele
caracteristicilor mecanice$
(,7 D"us 5n soluie i su"ra5mbtrHnit / stabili6atEF se a"lic "roduselor
care du" tratamentul de "unere 5n soluie sunt su"use unui tratament de 5mbtrHnire
arti&icial 5n Aederea obinerii unei Aalori "este "unctul re6istenei maBime la traciune
"entru a se asigura caracteristici semni&icatiAeC di&erite de caracteristicile mecanice$
(,4 D"us 5n soluieC de&ormat la rece i 5mbtrHnit arti&icialEF se a"lic
"roduselor care sunt su"use unei de&ormri la rece "entru 5mbuntirea re6istenei la
traciune sau la care e&ectul de de&ormare la rece "rin 5ndre"tare sau redresare se
regsete 5n limitele caracteristicilor mecanice$
(,8 D"us 5n soluieC 5mbtrHnit arti&icial i de&ormat la receE F se a"lic
"roduselor care sunt su"use unei de&ormri la rece "entru 5mbuntirea re6istenei la
traciune#
+ceste simboli6ri sunt sinteti6ate 5n tabelul /8#
,abelul /8
;mbtrHnit De&ormat la rece *cit du" "rocedeul de
"relucrare la tem"eraturi
ridicate
Pus 5n
soluie 5n
cu"tor
natural nu ,/ ,%
O da ,2 ,
arti&icial nu ,! ,6C,7
O 5nainte de
5mbtrHnire
,7C,4
O du" 5mbtrHnire ,8
(ci&re su"limentare du" ,F "reci6ea6 res"ectiA una sau mai multe situaii C du"
cum urmea6 F
(tratamentul de "unere 5n soluie i/sau tratamentul de "reci"itare $
(gradul de de&ormare la rece du" tratamentul de "unere 5n soluie $
(o"eraia de detensionare#
'trilor de detensionare ale "roduselor de&ormabile le sunt atribuite urmtoarele
ci&re su"limentare s"eci&iceF
(5n ca6ul detensionrii "rin 5ntindereF
(,B!/sau,BB!/F se a"lic tablelorC tablelor groaseC barelor
laminate sau &inisate la receC semi&abricatelor &or3ate liber sau 5n matriC care du"
"unere 5n soluie sau du" rcire 5n urma "rocedeului de "relucrare la tem"eraturi
ridicate sunt su"use 5ntinderii controlate# Produsele nu sunt su"use dresrii du"
5ntindere# De&ormarea remanent admis este urmtoarea F
(tabl groas F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~/C!2]
(tablF ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0C!2]
(bar laminat sau &inisat la rece ~ ~ ~ ~ ~/2!]
(semi&abricat &or3at liber sau 5n matri ~ ~~/2!]
(,B!/0 sau ,BB!/0 F se a"lic barelorC "ro&ilelor i eAilor careC
du" tratamentul de "unere 5n soluie sau du" rcire 5n urma 5n urma "rocedeului de
"relucrare la tem"eraturi ridicate sunt su"use 5ntinderii controlate#
(/66(
Produsele nu sunt su"use dresrii du" 5ntindere# De&ormarea remanent admis
este urmtoareaF
(bareC "ro&ile i eAi eBtrudate ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~/2]
(eAi trase ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~0C!2]
,B!// sau ,BB!// F se a"lic barelorC "ro&ilelor i eAilor careC
du" tratamentul de "unere 5n soluie sau du" rcire 5n urma 5n urma "rocedeului de
"relucrare la tem"eraturi ridicate sunt su"use 5ntinderii controlate# Produsele "ot su&eri o
uoar dresare du" intindereC "entru a se 5ncadra 5n toleranele standadi6ate#
De&ormarea remanent admis este urmtoarea F
(bareC "ro&ile i eAi eBtrudate ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~/2]
(eAi trase ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~0C!2]
(5n ca6ul detensionrii "rin com"resiuneF
(,B!2sau,BB!2F se a"lic "roduselor careC du" tratamentul de
"unere 5n soluie C sau du" rcire 5n urma 5n urma "rocedeului de "relucrare la
tem"eraturi ridicateC sunt detensionate "rin com"resiune "entru a "re6enta o de&ormare
remanent de/2]$
(5n ca6ul detensionrii "rin 5ntindere i com"resiune combinat F
(,B!%sau,BB!%F se a"lic "roduselor matriate care sunt
detensionate "rin loAituri re"etate la receC intr(o matri la cote &inale #
Ci&ra 2 ca a doua ci&r du" ,% sau ,6 este utili6at 5n ca6ul Aeri&icrii
materialului tratat termic C "ornind de la starea reco"t D0/C 02 etcE sau de la starea 9#
+ceasta se "oate a"lica i la "rodusele tratate termic "ornind de la orice stare "reci6at
de utili6atorC atunci cHnd "rin acest tratament termic re6ult caracteristici mecanice
cores"un6toare acestei striC du" cum urmea6 F
(,%2F "us in soluie "ornind de la starea reco"t D0/C 02 etc#E sau de la
starea 9 i 5mbtrHnit natural "Hn la obinerea unei stri stabile$
(,62F "us in soluie "ornind de la starea reco"t D0/C 02 etc#E sau de la
starea 9 i 5mbtrHnit natural#
<ariante ale strilor de ti"ul ,7 se a"lic "roduselor care sunt su"ra5mbtrHnite
arti&icial "entru ca F
(s se 5mbunteasc o caracteristic cum ar &i re6istena la coro6iune
sub tensiuneC re6ilienaC re6istena la coro6iune "rin eB&oliere $
(s se obin un com"romis &aAorabil 5ntre caracteristicile menionate i
re6istena la traciune#
+ceste Aariante sunt urmtoarele F
(,78 F su"ra5mbtrHnire &oarte limitat $
(,76 F su"ra5mbtrHnire limitat "entru obinerea re6istenei maBime la
traciune com"arabil cu o bun re6isten la coro6iune "rin eB&oliere $
(,7% F su"ra5mbtrHnire limitat 5ntre ,7 i ,76C "entru obinerea unei
Aalori acce"tabile ale re6istenei la traciune com"arabil cu o bun re6isten la
coro6iune "rin eB&oliere $
(,7 F su"ra5mbtrHnire com"let "entru obinerea celei mai bune
re6istene la coro6iune sub tensiune#
4I020;0Si15o%i*!r"! !%$1i)i$%$i ,i ! !%i!6"%or t$r)!t" p" 5!*7 #" !%$1i)i$
'istemele de simboli6are "entru aluminiu i alia3ele turnate "e ba6 de aluminiu
sunt urmtoareleF
(/67(
(simboli6area numeric$
(simboli6area ba6at "e simbolurile c@imice $
'imboli6area numeric a aluminiului i alia3elor turnate "e ba6 de aluminiu Aa
&i dat de 'tandardul *omHn '* EN /740(/F200C care Aa &i identic cu 'tandardul
Euro"ean EN /740(/F/88%#
+ceast simboli6are se constituie succesiA dinF
("re&iBul EN urmat de un s"aiu$
(litera + care re"re6int aluminiu$
(litera C care re"re6int "roduse obinute "rin turnare DcastingE$
(o liniu$
(cinci ci&re care re"re6int com"o6iia c@imic# Primele dou ci&re indic
gru"a de alia3e i ultimele trei ci&re indic com"o6iia c@imic#
Prima ci&r din cele cinci cores"unde acelorai gru"e ca i "entru alia3ule
de&ormabile i anumeF
(aluminiu minimum 88C00 ] ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ /$
(alia3e de aluminiu gru"ate du" "rinci"alele elemente de aliere F
(cu"ru ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2$
(mangan ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $
(siliciu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~%$
(magne6iu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !$
(magne6iu i siliciu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6$
(6inc ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7$
(alte elemente ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~4$
(serii neu6uale ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8#
Con&orm standardului menionat anteriorC un element de aliere se de&inete ca
orice element care se adaug intenionat 5n alia3C "entru orice sco" cu eBce"ia &inisrii
granulaiei i "entru care se "reci6ea6 limitele maBime i minime#
<ariantele naionale se identi&ic "rintr(o serie de litere care urmea6 du" cele
"atru ci&re# 'eria de litere se atribuie 5n ordine al&abeticC "ornind de la + "entru "rima
Aariant naional 5nregistratC dar trebuie omise literele IC 0 i m#
'imboli6area ba6at "e simbolurile c@imice Aa &i dat de 'tandardul *omHn '*
EN /740(2F200C care Aa &identic cu 'tandardul Euro"ean EN /740(2F/88% #
'imbolurile c@imice sunt urmate de obicei de numere care indic "uritatea
aluminiului sau coninutul nominal al elementului considerat#
In generalC toate simboli6rile cores"un6toare acestei codi&icri trebuie scrise
5ntre "arante6e dre"te i urmea6 du" simboli6area cu "atru ci&re#
DacC 5n mod eBce"ional se utili6ea6 numai simboli6area ba6at "e simboluri
c@imiceC atunci aceasta trebuie s aib "re&iBul EN urmat de un s"aiu liber i a"oi de
litera + care re"re6int aluminiu i de litera CC de identi&icare a "roduselor turnate#
.itera C se se"ar de simbolurile urmtoare "rintr(o cratim#
'imboli6rile "entru aluminiul nealiat turnat constau 5n simbolul c@imic +l
urmat de "rocentul de "uritate eB"rimat "rin una sau mai sau mai multe 6ecimale C du"
necesiti#
'imbolul +l se se"ar "rintr(un s"aiu liber de "rocentul de "uritate#
Dac se adaug un element 5ntr(un coninut sc6utC simbolul cores"un6tor
acestui element se scrie &r s"aiu liber du" "rocentul de "uritate#
(/64(
)n alia3 se simboli6ea6 "rin simbolul +l urmat de simbolul "rinci"alului
element Dsau elementeE de aliere#
+ceste simboluri sunt urmate 5n mod u6ual de numere care eB"rim coninutul 5n
"rocente de mas al elementelor considerate#
Dac se consider c 5n simboli6are sunt necesare cHteAa elemente de aliere C
acestea se indic 5n ordinea descresctoare a coninutului lor nominal#
Dac aceste coninuturi sunt egaleC elementele de aliere se indic 5n ordinea
al&abetic a simbolurilor#
'imbolurile c@imice "entru elementele de aliere trebuie limitate la "atru
elemente #
In ca6ul alia3elor cu com"o6iii similareC "entru deosebirea lorC trebuie s se
utili6e6e simboluri su"limentare#
EBem"le de alia3e de aluminiu turnate sunt date 5n tabelul 20#
,abelul 20
'imboli6are numeric 'imboli6are cu simboluri c@imice
EN +C(2/000 EN +C(+lCu%-g,i
EN +C(%/000 EN +C( +l'i2 -g,i
EN +C(%2000 EN +C( +l'i7 -g
EN +C(%2/00 EN +C( +l'i7 -g0C
EN +C(%2200 EN +C( +l 'i7 -g0C6
EN +C(%%000 EN +C( +l 'i//
EN +C(%!200 EN +C( +l 'i!Cu-n
EN +C(!/000 EN +C( +l -g
EN +C(7/000 EN +C( +l :n!-g
4I020=0 Si15o%i*!r"! 't7ri%or !%$1i)i$%$i ,i ! !%i!6"%or t$r)!t" p" 5!*7 #" !%$1i)i$

'imboli6area strilor aluminiului i ale alia3elor turnate "e ba6 de aluminiu Aa &i
dat de de 'tandardul *omHn '* EN /706F200C care Aa &i identic cu 'tandardul
Euro"ean EN /706F/884#
'trile "rinci"ale ale aluminiului i ale alia3elor turnate "e ba6 de aluminiu sunt
urmtoarele Dcu obserAaia c 5n standardul res"ectiA "ot a"are uoare modi&icriE F
(9 F brut de turnare $
(0 F reco"t$
(, F tratat termic "entru obinerea unei stri di&erite de 9 i 0 $
(,/F rcire controlat du" solidi&icare i 5mbtrHnire natural$
(,%F "us 5n soluie i 5mbtrHnire natural DmaturareE $
(,!F rcire controlat du" solidi&icare i "us 5n soluie i imbtrHnire
arti&icial / subimbtrHnire arti&icial Dstabili6areE
(,6F "us 5n soluie i imbtrHnire arti&icial maBim
(,7F "us 5n soluie i subimbtrHnire arti&icial Dstabili6areE#
(/68(
4I02060 E2"1p%" #" 17r&i #" !%$1i)i$ ,i #" !%i!6" p" 5!*7 #" !%$1i)i$ &o).or1 SR
EN =<:39/ 9>>=
Nr#
crt#
-arca aluminiului sau alia3ului "e
ba6 de aluminiu
Categoria aluminiului
sau alia3ului "e
ba6 de aluminiu
/ EN +\ Y //00 W +l 88C0 ] X +luminiu te@nic
D +l K 88C00 ] E
2 EN +\ Y /070 W +l 88C7 ] X +luminiu te@nic
D +l K 88C70 ] E
EN +\ Y //88 W +l 88C88 ] X +luminiu te@nic
D +l K 88C88 ] E
% EN +\ Y 2 0//W +lCu6BiPb X
D + K aluminium$ \ K Uroug@t E
+lia3 de aluminiu cu cu"ruC
de&ormabil DCuK 6 ]$
Bi o/ ]$ Pb o/ ]E
DCu"rul este elementul
"rinci"al de aliere$
coninuturile de bismut i de
&ier sunt date 5n ordine
al&abeticE
! EN +\ Y 70!0 W +l:n6Cu-g:r X +lia3 de aluminiu cu 6incC
de&ormabil D:n K 6 ]$
Cu o/ ]$ -g o/ ]$
:r o/ ]E
DCu"rul este elementul
"rinci"al de aliere$
simbolurile c@imice sunt
limitate la "atru elemente de
aliereE
6 EN +C Y 2/000 W +lCu%-g,i X
D+ K aluminium$ CK castE
+lia3 de aluminiu cu cu"ruC
turnat DCuK % ]$
-g o/ ]$ ,i o/ ]E
7 EN +C Y %%000 W +l'i// X +lia3 de aluminiu cu siliciuC
turnat D'i K // ]E
(/70(
4I020<0E2"1p%" #" 17r&i #" !%$1i)i$ ," #" !%i!6" p" 5!*7 #" !%$1i)i$ &o).or1
$)or STAS- $ri
Nr#
crt#
-arca aluminiului
sau alia3ului "e
ba6 de aluminiu
',+' Categoria aluminiului sau
alia3ului "e ba6 de
aluminiu
/ +l 88C4 7607 / /(46 +luminiu te@nic "rimar
D+l K 88C4 ]E
2 +l E 7607 / /(46 +luminiu te@nic "rimarC
destinat conductorilor
liniilor aeriene "entru
trans"ortul energiei electrice
D+l i 88C! ]E
+l 88C88 7607 / /(46 +luminiu ra&inat electrolitic
D+l i 88C88 ]E
% +l-nCu 7604(40 +lia3 de aluminiu
de&ormabil i neduri&icabil
"rin tratament termic
D-n K / ]$ Cu o / ]E
! +l-g 7604(40 +lia3 de aluminiu
de&ormabil i neduri&icabil
"rin tratament termic
D-g K / ]E
6 +lCu%-g-n 7604(40 +lia3 de aluminiu
de&ormabil i neduri&icabil
"rin tratament termic
DCu K % ]$ -g o/ ]$
-n o/ ]E
7 +,NCu% 20/ / / ( 40 +lia3 de aluminiu turnat 5n
amestec de &ormare
DCu K % ]E
4 +,N'i/2-g 20/ / / ( 40 +lia3 de aluminiu turnat 5n
amestec de &ormare
D'iK /2 ]C -g o/ ]E
8 +,C'i/2-g 20/ / / ( 40 +lia3 de aluminiu turnat 5n
coc@il D'iK /2 ]$
-g o/ ]E
/0 +,P'i/2-g 20/ / / ( 40 +lia3 de aluminiu turnat sub
"resiune D'iK /2 ]$
-g o/ ]E
// +,N:n!-g 20/ / / ( 40 +lia3 de aluminiu turnat 5n
amestec de &ormare
D:nK ! ]$ -g o/ ]E
/2 +,P:n!-g 20/ / / ( 40 +lia3 de aluminiu turnat 5n
coc@il D:nK ! ]$
-g o/ ]E
(/7/(
4I0:0 Tr!t!1")t"%" t"r1i&" !%" !%$1i)i$%$i ,i !%i!6"%or '!%"
,ratamentele termice "rinci"ale ale aluminiului i alia3elor sale suntF
(duri&icarea "rin "reci"itare$
(recoacerea de omogeni6are$
(restaurarea$
(recristali6area##
Duri&icarea "rin "reci"itare se a"lic 5n s"ecial duraluminiului D9ig#/00E i are
loc 5n urmtoarele eta"eF
("unerea 5n soluieC "rintr(o 5ncl6ire la o tem"eratur cu"rins 5ntre
"unctele P i *C cHnd se obine o soluie solid

5n ec@ilibru D'sRE$
(su"rasaturarea soluieiC cHnd se obine la rcire ra"id o soluie solid
5n a&ar de ec@ilibruC su"rasaturat 5n cu"ru$
("reci"itareaF
(6onelor =P D=uinier(PrestonE "rin meninere la tem"eratura
ambiant$
(&a6ei aP i ap "rin reAenire de duri&icare la o tem"eratura "Hn la
200
o
C$
(&a6ei ap "rin reAenire de duri&icare la o tem"eratura "este 200
o
C#
Prin rcire &oarte lentC de ec@ilibruC se obine &a6a a D+lCu
2 II
EC incoerent cu
matricea#
o
C
660 G
/ sl
ssR
I
M sl
,
'
!/4 'sR
I
-
,
i
'sR
I
M +lCu
2 II
'sR
I
M +lCu
2 II
M Eic
N
+l 0C! % !C6! Cu
9ig#/00
Duraluminiul 5n diagrama "arial +l(Cu
(/72(
:onele =P D=uinier(PrestonE i &a6ele aP sunt coerente cu matricea# 9a6a ap este
semicoerent cu matricea#
Duri&icarea obinut este 5n &uncie de tem"eratur i de durat i are un maBimC
care cores"unde unei dimensiuni i unei re"artiii o"time a "articulelor "reci"itate
D9ig#/0/E#
>
6ile
9ig#/0/
<ariaia duritii 5n &uncie de durata reAenirii la o anumit tem"eratur
(/7(
CAPITOLUL 4II
CUPRUL I ALIAFELE SALE
4II090 Propri"t7(i%" &$pr$%$i
(masa molarF - K 6C!%$
(masa AolumicF u K 480 Lg / m

la 20
o
C$
("arametrul cristalinF a K 0C60 nm la 20
o
C Dc&cE$
(tem"eratura de to"ireF /04
o
C$
(coe&icient de dilatare liniarF
R K /6C6 /0
(6
(/6C/ /0
(6
m / N de la 20

la /00
o
C$
R K /7C6 /0
(6
m / N de la 20 la 00
o
C$
(ca"acitatea termic masicF c K 0C4! L? / Lg N la 20
o
C$
(conductiAitatea termicF g K 4! \ / mN de la 0 la 400
0
C$
( re6istiAitatea electricF u K /C72%/ `} cm#
<alorile conductiAitii termice i re6istiAitii electrice sunt luate "rin conAenie
ca Aalori de re&erin egale cu /00 ] I+C' DInternational +nnealed Co""er 'tandardE#
.a tem"eratura ambiant i 5n aer uscatC cu"rul se aco"er cu o "elicul
"rotectoare de de oBid DCu
2
0E# +"a de mare nu are decHt o aciune su"er&icialC dar
clorurile i aci6ii atac acest metal#
Pro"rietile mecanice ale cu"rului 5n stare recoa"t suntF
(re6istena de ru"ere la traciuneF *
m
K 20 -Pa$
(limita elasticF *
e
K 70 -Pa$
(alungirea relatiAF +
r
K %! ]#
Prin de&ormare "lastic la rece "ro"rietile mecanice ale cu"rului sunt
5mbuntiteC 5n sensul cF
(se mrete *
m
C *
e
i >$
(scade +
r
i NC)#
4II020 D".i)ir"!- &%!'i.i&!r"! ,i 'i15o%i*!r"! &$pr$%$i ,i !%i!6"%or '!%"
4II02090 D".i)ir"! ,i &%!'i.i&!r"! &$pr$%$i ,i !%i!6"%or '!%"
Cu"rul este deosebit de utili6at 5n industrieC atHt ca metal te@nic "ur D!0] din
"roducia de cu"ruE cHt i "rin alia3ele sale#
Cu"rul te@nic "ur se "oate clasi&icaF
(du" "rocedeul de ra&inareF
-cu"ru ra&inat termic$
-cu"ru ra&inat electrolitic$
(/7%(
(du" coninutul de oBigenF
- cu"ru ra&inat ce conine oBigenD]Cui88C8E$
- cu"ru &r oBigen cu de6oBidant re6idual D]Cui88C8E$
- cu"ru &r oBigenD]Cu K88C8!(88C8E#
Im"uritile mai im"ortante ale cu"rului sunt oBigenulC care &aAori6ea6
&ragilitateaC i &os&orulC "roAenind de la de6oBidarea cu &os&uri de cu"ru DCu

P
2
etcEC
care scad conductiAitatea electric sau termic#
+lia3ele cu"rului se "ot clasi&ica ast&elF
(du" natura elementului "rinci"al de aliereF
- alia3e Cu(:n DalameE$
- alia3e Cu('n Dbron6uri cu staniuE$
- alia3e Cu(+l Dbron6uri cu aluminiuE$
- alia3e Cu(Ni Dalia3e melc@ior etcE$
(du" coninutul elementului "rinci"al de aliereF
( cu"ru slab aliatF
(cu argint D]+g K 0C04E$
(cu cadmiuD],e K 0C(0C7E$
(cu cromD]Cr K 0C!(0C8E$
(cu beriliu D]Be K 2E$
(alia3e "ro"riu(6ise$
( du" modul de obinereF
- alia3e de&ormabile$
- alia3e turnate 5n "iese sau blocuri$
- alia3e obinute "rin agregare de "ulberi#
o
C
/04 sl
ssR M sl
'sR
'sT
d
'sR M 'sT
d
'sR M 'sT
o

'sT
o
Cu %! ] :n
9ig# /02
Diagrama "arial Cu(:n
(/7!(
+lamele se "ot clasi&ica 5nF
( alame sim"le Dcare cores"und diagramei Cu(:n din &ig#/02EF
(alame F
(alame obinuiteD/0o]:noE
(tombacD!o]:nb%!E$
(alame +p Do]:no%!E$
(alame com"leBeF
(alame cu "lumb$
(alame s"ecialeF
(cu 'i$
(cu +l$
(cu 'n$
(cu ,e$
(cu -nC etc#
.a rHndul lorC bron6urile cu staniu se "ot clasi&ica ast&elF
(bron6uri sim"le Dcare cores"und diagramei Cu('n din &ig#/0EF
(bron6uri D]'no/%E$
(bron6uri +S D/%o]'no2E$
(bron6uri com"leBeF
(cu P$
(cu Pb$
(cu :n etc#
o
C
/04
sl
'sR M sl
'sT
'sR M 'sT
'sR M 'sS !20
o
C
'sR
'sR M Eid Eid M 'sS
Eid
Cu /% 2 'n
9ig#/0
Diagrama "arial Cu('n
(/76(
De asemeneaC bron6urile cu aluminiu "ot &iF
(bron6uri sim"le Dcare cores"und diagramei Cu(+l din &ig#/0%EF
(bron6uri (%lo8C%E$
(bron6uri +S
2
D8C%o]+lo/!C6E$
(bron6uri com"leBeF
(cu Ni$
(cu 9e$
(cu -n etc#

o
C
/04
sl
ssR M sl
'sR 'sT
'sR M 'sT
!6!
o
C
'sR M Eid Eid
Eid M 'sS
2
'sS
2

Cu 8C% /!C6 +l
9ig#/0%
Diagrama "arial Cu(+l
In generalC alia3ele cu"rului au caracteristici mecanice mai bune decHt cele ale
metalului de ba6 i un "re de cost relatiA mai sc6ut#
,oate alia3ele cu"rului de ti"ul Cu(G DG K:nC 'nC +lE "re6int soluii solide de
ti"ul "re6entat 5n tabelul 2/#
,abelul 2/
] G Denumirea
soluiei solide
*eeaua de
cristali6are
Caracteristica
mecanic "rinci"al
soluie solid c#&#c maleabil
soluie solid
c#A#c# maleabil
soluie solid S cubic cu !2
atomi 5n reea
&oarte &ragil
(/77(
4II02020 Si15o%i*!r"! &$pr$%$i ,i !%i!6"%or '!%"
'imboli6area cu"rului i a alia3elor "e ba6 de cu"ru este dat de 'tandardul
*omHn '* I'0 //80//F/88C care este identic cu 'tandardul Internaional I'0
//80//F/842#
'imboli6area cu"rului conine simbolul c@imic DCuEC urmat de o serie de litere
ma3usculeC care se re&er la ti"ul de cu"ru# .iterele ma3uscule trebuie s &ie se"arate de
simbolul c@imic "rintr(o liniu "entru a indica &a"tul c ele nu cores"und simbolurilor
c@imice# De eBem"luF Cu( E,PC Cu(D>PC Cu( 9*>C#
'imboli6area alia3elor de cu"ru trebuie s conin simbolurile c@imice ale
elementului de ba6 DCuE i cele ale elementelor de aliereC urmate de numereC de
"re&erin 5ntregiC indicHnd coninuturile Ddac aceste elemente sunt "re6ente la
coninuturi nominale 5n 3ur de /] sau mai multE# Elementele de aliere trebuie s &ie 5n
ordine descresctoare Dde eBem"luF Cu:n6PbE sauC 5n ca6ul coninuturilor egaleC 5n
ordine al&abetic a simbolurilor c@imiceDde eBem"luF Cu+l/9!Ni!EC cu condiia ca
elementul "rinci"al de aliereC s &ie 5nscris "rimulC &r a ine seama de
coninutul su Dde eBem"luF CuNi/4:n27 i nu Cu:n27Ni/4E#
+lia3ele de turntorie trebuie s conin "re&iBul =# ;n &uncie de "rocedeul de
turnareC se utili6ea6 urmtoarele "re&iBeF
='F turnare 5n nisi"$
=-F turnare 5n coc@il$
=:F turnare centri&ugal$
=CF turnare continu$
=PF turnare sub "resiune$
=<F turnare cu Aibrare#
4II020:0 Si15o%i*!r"! 't7ri%or &$pr$%$i ,i !%i!6"%or p" 5!*7 #" &$pr$
'imboli6area strilor cu"rului i alia3elor "e ba6 de cu"ru este dat de
'tandardul *omHn '* I'0 //80/2F/88C care este identic cu 'tandardul Internaional
I'0 //80//F/842#
'imboli6area strilor de ba6 este urmtoareaF
(- Dbrut de &abricaieEF "entru "rodusele obinute din o"eraiile de "unere 5n
&orm Dsau &abricaieEC 5n cursul crora nu se e&ectuea6 nici o Aeri&icare s"ecial
"riAind condiiile de tem"eratur sau gradul de ecruisare$
(0 Dreco"tEF "entru "rodusele de&ormate care au &ost su"use unei recoaceri
com"lete i "entru "rodusele turnateC su"use unei recoaceri destinate 5mbuntirii
ductilitii i stabili6rii caracteristicilor$
(> DecruisatEF "entru "rodusele de&ormate C su"use unei de&ormri la rece du"
recoacereC sau unei combinaii 5ntre o de&ormare la rece i un tratament de recoacere
"arial sau de stabili6areC cu sco"ul obinerii unor caracteristici mecanice "rescrise#
.itera > trebuie s &ie 5ntotdeauna urmat de o a doua liter ce cores"unde di&eritelor
grade de ecruisare$
(, Dtratat termic "entru obinerea unor stri di&erite de -C 0C sau >EF "entru
"rodusele a cror re6isten mecanic "oate &i 5mbuntit "rintr(un tratament termicC
asociat sau nuC cu o ecriusare su"limentar#
(/74(
4II020;0 E2"1p%" #" 17r&i #" &$pr$ ,i !%i!6" p" 5!*7 #" &$pr$
&o).or1 SR ISO 99>0N9/9>>:
Nr#
crt#
-arca cu"rului sau alia3ului
"e ba6 de cu"ru
Categoria cu"rului sau alia3ului "e ba6
de cu"ru
/ Cu(9*,P D9ire *e&inedC
,oug@ Pitc@E
Cu"ru ra&inat termicC cu oBigen
DCu i 88C00 ]E
2 Cu(9*>C D9ire *e&inedC
>ig@ ConductiAitQE
Cu"ru ra&inat termicC de6oBidat cu
&os&orC cu conductiAitate electric
ridicat DCu i 88C80 ]E
Cu(D>P DDesoBQgeni6edC
>ig@ P@os"@orus E
Cu"ru ra&inat termicC de6oBidat cu
&os&orC cu coninut ridicat de &os&or DCu
i 88C80 ]E DP K 0C0/(0C0!0 ]E
% Cu(E,P DElectrolQsedC ,oug@
Pitc@E
Cu"ru ra&inat electroliticC reto"it in aerC
cu oBigen DCu i 88C80 ]E
% Cu(D.P DDesoBQgeni6edC
.oU P@os"@orus E
Cu"ru ra&inat electroliticC reto"it in aerC
de6oBidat cu &os&orC cu coninut sc6ut
de &os&or DCu i 88C80 ]E
DP K 0C00%(0C0/2 ]E
! Cu(09 D0BQgen 9reeE Cu"ru ra&inat electroliticC reto"it in
atmos&er inertC &r oBigen
DCu K 88C8! ]E
6 Cu(09E D0BQgen 9ree
ElectronicE
Cu"ru ra&inat electroliticC reto"it in
atmos&er inertC &r oBigenC "entru
a"licaii 5n electronic
DCu K 88C88 ]E
7# Cu:n6Pb +lia3 "e ba6 de cu"ru cu :n K 6 ] i
Pb K ]C de&ormabil
D+lam cu 6inc i "lumbE
4 =' Cu:n%0-n+l +lia3 "e ba6 de cu"ru cu :n K %0 ]C
-n o / ] i +l o / ]C turnat 5n
amestec de &ormare
D+lam cu mangan i aluminiuE
8 =- Cu:n%0-n+l +lia3 "e ba6 de cu"ru cu :nK%0 ]C
-n o/ ] i +l o/ ]C turnat 5n coc@il
D+lam cu mangan i aluminiuE
/0 Cu+l/9e!Ni! +lia3 "e ba6 de cu"ru cu +l K / ]C
9e K ! ] i Ni K ! ]C de&ormabil
D+luminiul este elementul "rinci"al de
aliere$ coninuturile de &ier i nic@el
sunt menionate 5n ordine al&abeticE
// CuNi/4:n27 +lia3 "e ba6 de cu"ru cu Ni K /4 ] i
:n K 27 ]C de&ormabil D -aillec@ort E
DNic@elul este elementul "rinci"al de
aliereE
(/78(
4II020=0 E2"1p%" #" 17r&i #" &$pr$ ,i !%i!6" p" 5!*7 #" &$pr$
&o).or1 $)or STAS3$ri
Nr#
crt
-arca cu"rului
sau alia3ului "e
ba6 de cu"ru
',+' Categoria cu"rului sau
alia3ului "e ba6 de cu"ru
/ Cu + 6%(40 Cu"ru de conAerti6or
DCu ; 88C8! ]E
2 Cu 88C7 L 270(40 Cu"ru ra&inat electroliticC
5n cato6i DCu ; 88C87 ]E
Cu 88C! L 270(40 Cu"ru ra&inat electroliticC
5n alte &orme
DCu ; 88C8! ]E
% Cu 88C84 270(40 Cu"ru ra&inat electroliticC
reto"it in atmos&er inertC
turnat continuuC &r
oBigen
DCu K 88C84 ]E
! Cu:n/0 8!(40 +lam &r "lumbC
de&ormabil
D:n K /0 ]E
6 Cu:n8Pb2 8!(40 +lam cu "lumbC
de&ormabil
D:n K 8 ]$
Pb K 2 ]E
7 Cu:n%0Pb, /88 / 2(46 +lam cu "lumbC de
turntorie
D:n K %0 ]$
Pb o / ]E
4 Cu'n6 8(40 Bron6 cu staniuC
de&ormabil
D'n K 6 ]E
8 Cu'n/%, /87 / 2(4 Bron6 cu staniuC de
turntorie
D'n K /% ]E
/0 Cu+l8-n2 20(40 Bron6 cu aluminiuC
de&ormabil
D+l K 8 ]$
-n K 2 ]E
// Cu+l/09e, /84 / 2(4/ Bron6 cu aluminiuC de
turntorie D+l K /0 ]$
9e K ]E
(/40(
4II0:0 Tr!t!1")t"%" t"r1i&" !%" &$pr$%$i ,i !%i!6"%or '!%"
,ratamentele termice "rinci"ale ale cu"rului i alia3elor sale suntF
(duri&icarea "rin clire$
(recoacerea de omogeni6are$
(restaurarea$
(recristali6area#
Duri&icarea "rin clire se a"lic alia3elor cu"ruluiC care "re6int trans&ormare
eutectoid la ec@ilibru DCu('n$ Cu(+lE#
*ecoacerea de omogeni6are este utili6at cHnd segregaia dendritic a "ieselor
turnate din alia3ele cu"rului este eBcesiA#
,ratamentele de restaurare i de recristali6are sunt a"licate du" de&ormarea
"lastic la rece a cu"rului i alia3elor sale#
(/4/(
PARTEA II
MATERIALE NEMETALICE
CAPITOLUL 4III
LEMNUL
4III090 I)tro#$&"r"
.emnul Dlat# lignumE este unul din cele mai Aec@i materiale utili6ate de oameni
la careC 5n "re6entC di&erena dintre cerere i o&ert este tot mai mare# Din acest motiA se
im"une o cHt mai bun cunoatere a lemnuluiC care s "ermitF
(creterea randamentului de utili6are al lemnului$
(5mbuntirea actualelor te@nologii de "relucrare a lemnului$
(a"ariia altor te@nologii de "relucrare a lemnului$
(atragerea 5n circuitul "roductiA a noi s"ecii de sortimente lemnoase$
(gsirea de noi ci de 5nlocuire a materialului lemnos#
*andamentul de utili6are a lemnului D|
.
E este ra"ortul "rocentual dintre
cantitatea de lemn care se regsete 5n "rodusul &init Dm
o
E i cantitatea de lemn care intr
5n &luBul de &abricaie Dm
i
EF
m
o
|
.
/00

D7!E
m
i
;mbuntirea actualelor te@nologii de "relucrare a lemnuluiC "recum i a"ariia
altor noi se reali6ea6 5ntotdeauna "e ba6a adHncirii cunoatinelor des"re lemn#
)n eBem"lu de atragere 5n circuitul "roductiA a noi s"ecii de sortimente
lemnoase este utili6area crcilor de lemn i a deeurilor de &abricaie#
)n eBem"lu elocAent de gsire de noi ci de 5nlocuire a materialului lemnos este
&abricarea sodei de ru&eC care "Hn 5n anul /8%0 &olosea ca materie "rim cenua de
lemn#
Princi"alele "roduse obinute din lemn sunt urmtoareleF
(semi&abricatele din lemn obinuitF
(c@eresteaua$
(&urnirul$
("arc@etul$
(semi&abricatele din lemn amelioratF
(&i6ico(mecanicF
("laca3ul$
("anelul$
("lcile celulare$
(&i6ico(c@imicF
(/42(
(lemnul masiA$
("lci din &ibre de lemn DP9.E$
("lci din ac@ii din lemn DP+.E$#
(traAerse de cale &erat$
(celulo6a$
(ambala3eleF
(doagele de butoi$
(cutiile$
(mobila$
(instrumentele mu6icale$
(articolele s"ortiAe#
C@eresteaua se "oate clasi&ica du" urmtoarele criteriiF
(du" gradul de "relucrareF
(c@eresteaua neecarisat$
(c@erestea ecarisatF
(tiAitC
(rindeluit$
(aburit$
(du" &ormF
(scHndurile$
(grin6ile$
(riglele$
(i"cile$
(lturoaiele$
(du" dimensiuniF
(c@erestea lung D/C4(mE$
(c@erestea scurt D/C0(/C7mE$
(c@erestea subscurt D0C%!(0C8!mE$
(du" umiditateF
(c@erestea Aerde Dumiditate su"erioar de 0 ]E$
(c@erestea 6AHntat D2! ( 28 ] umiditateE$
(c@erestea semi6AHntat D/4(2% ] umiditateE$
(c@erestea uscatD/!(/7 ] umiditateE$
(du" s"ecia lemnoasF
(c@erestea de rinoase$
(c@erestea de &oioase$
(du" destinaieF
(c@erestea "entru construcieC
(c@erestea "entru mobil$
(c@erestea cu destinaie s"ecial#
C@eresteaua se obine "rin tiere 5n gatere sau cu &erstraie s"eciale#
9urnirele sunt &oi cu grosimea de 0C04 ( 6 mm# Ele se obin &ie "rin decu"areC &ie
"rin derularea butenilor#
9urnirele "ot &i clasi&icate ast&elF
(du" modul de derulareF
(&urnire eBcentrice$
(&urnire centrice$
(/4(
(du" direcia "lanului de debitareF
(&urnire tangeniale$
(&urnire semitangeniale$
(&urnire radiale$
(du" desenF
(&urnire cu &lcri$
(&urnire 5n&lorate$
(&urnire cu oc@iuri$
(&urnire cu dungi late$
(du" destinaieF
(&urnire te@nice$
(&urnire estetice#
Parc@etul este &ormat din lamele "reA6ute cu lamb i uluc# Parc@etul se "oate
clasi&ica du" s"ecia lemnoas ast&elF
("arc@etul din lemn de ste3ar$
("arc@etul din lemn de &ag$
("arc@etul din lemn de nuc$
("arc@etul din lemn de anin$
("arc@etul din lemn de car"en$
("arc@etul din lemn de "altin$
("arc@etul din lemn de mesteacn#
Placa3ul este &ormat dintr(un numr im"ar de &oi de &urnirC su"ra"useC cu direcia
&ibrelor "er"endicularC alternatiA de la un strat la altul#
Panelul este constituit dintr(un mie6 bloc sau din i"ciC cu"rins 5ntre dou
straturi de &urnirC care au &ibrele "er"endiculare "e direcia mie6ului#
Panelul "oate &i clasi&icat ast&elF
(du" s"ecia lemnoasF
("anelul din lemn de &ag$
("anelul din lemn de anin$
("anelul din lemn de "lo"$
(du" grosimeF
("anelul de /6 mm$
("anelul de /8 mm$
("anelul de 22mm$
("anelul de 2! mm$
("anelul de %0 mm#
Plcile celulare D"lcile sandUic@E sunt &ormate dintr(o ram cu mie6ul "reA6ut
cu goluriC iar "e cele dou &ee se &iBea6 "laca3eC "lci din &ibre de lemn DP9.E etc#
Plcile celulare "ot &i clasi&icate ast&elF
(du" natura &eelorF
("lci cu &ee din "laca3$
("lci cu &ee din &urnir estetic$
("lci cu &ee din P9.$
("lci cu &ee din P+.$
("lci cu &ee melaminate$
("lci cu &ee emailate#
(/4%(
(du" structura mie6uluiF
("lci de ti" + Dcu mie6 din elemente s"iraleE$
("lci de ti" B Dcu mie6 din &Hii &rHnteE$
+meliorarea &i6ico(c@imic const 5n urmtoarea succesiune de o"eraiiF
(aducerea lemnului sub &orm de &ibreC ac@iiC &in$
(im"regnarea cu riniC
("resarea la o anumit tem"eratur#
.emnul masiA se "oate clasi&ica ast&elF
(lemnul metali6at$
(lemnul bac@eli6at$
(lemnul strati&icat#
Plcile din &ibre de lemn DP9.E sunt alctuite din &ibre de lemn obinute "rin
de&ibrilare mecanic sau c@imic D cu rini &enolice EC 5m"letite sau 5ncleiate#
Plcile din &ibre de lemn DP9.E "ot &i clasi&icate ast&elF
(du" "rocedeul de &abricaieF
(P9.(uri umede$
(P9.(uri uscate$
(P9.(uri semiuscate$
(du" structura seciunii transAersaleF
(P9.(uri omogene$
(P9.(uri strati&icate$
(P9.(uri "er&orate$
(du" natura liantuluiF
(P9.(uri &r liant$
(P9.(uri cu albumin$
(P9.(uri cu colo&oniu$
(P9.(uri cu rini &enolice$
(du" densitateF
(P9.(uri ne"resate$
(P9.(uri "resateF
(semidure$
(dure$
(eBtradure$
(du" as"ectul &eelorF
(P9.(uri cu o &a neted$
(P9.(uri cu ambele &ee netede$
(P9.(uri cu desen 5n relie&$
(P9.(uri &urniruite$
(P9.(uri 5nnobilateF
(melaminate$
(emailate$
(P9.(uri ri&late$
(P9.(uri canelate#
(du" domeniul de utili6areF
(P9.(uri de de u6 general$
(P9.(uri "entru construcii$
(P9.(uri s"eciale#
(/4!(
(du" tratamentul a"licatF
(P9.(uri standard$
(P9.(uri tratate termic$
(P9.(uri uleiate$
(P9.(uri im"regnate$
(P9.(uri igni&ugate$
(P9.(uri antise"ti6ate$
(P9.(uri teBturate#
Plcile din ac@ii de lemn DP+.E sunt constituite din ac@ii de lemnC deeuri din
stu& sau de cHne"C aglomerate cu liani i "resate la o anumit tem"eratur#
Plcile din ac@ii de lemn DP+.E "ot &i clasi&icate ast&elF
(du" &orma ac@iilorF
(P+.(uri cu ac@ii "late$
(P+.(uri cu ac@ii mcinate$
(P+.(uri cu ac@ii "relucrate$
(du" structura seciunii transAersaleF
(P+.(uri monostrati&icate$
(P+.(uri tri"lustrati&icate$
(du" densitateF
(P+.(uri uoare$
(P+.(uri semigrele$
(P+.(uri grele$
(du" instalaia de "resareF
(P+.(uri "resate la rece$
(P+.(uri "resate "rin eBtrudare$
(du" as"ectul &eelorF
(P+.(uri nele&uite$
(P+.(uri le&uite$
(P+.(uri &urniruite$
(P+.(uri "lacate$
(P+.(uri 5nnobilateF
(melaminate$
(emailate$
(du" tratamentul a"licatF
(P+.(uri standard$
(P+.(uri @idro&ugate$
(P+.(uri igni&ugate$
(P+.(uri antise"ti6ate#
'tudierea lemnului are legturi cu alte disci"line 5n ambele sensuri ast&elF
(5n 3osC cu disci"linele legate de silAiculturC de la care "reiaF
(modalitatea de &ormare a lemnului$
("rile com"onente ale arborelui$
(in&luena condiiilor de mediu asu"ra creterii arborilor$
(5n susC cu disci"linele legate de &i6icaC re6istena i "relucrarea lemnului#
(/46(
4III020 Co1po*i(i! &hi1i&7 ! %"1)$%$i
Com"o6iia c@imic a lemnului este urmtoareaF
(!0 ] carbon$
(% ] oBigen$
( 6 ] a6ot$
( / ] alte elementeF
(calciu$
(&ier$
(mangan$
(aluminiu$
(&os&or etc#
.emnul este alctuit din urmtorii com"ui c@imiciF
("rinci"aliF
(celulo6$
(lignin$
(secundariF
(rini$
(tanani$
(colorani$
(albumine$
(minerale#
Celulo6a are &ormula brut DC
6
>
/0
0
!
E
n
i este o "oli6a@arid &ormat din
monomeri de T gluco6 an@idrC care &ormea6 lanuri lungiC cu grad ridicat de
"olimeri6are D9ig# /0!E#
> 0> C>
2
0>
0 0> > > > > 0

> > 0 0> >

C>
2
0> > 0> n
9ig#/0!
9ormula structural de "ers"ectiA a celulo6ei
(/47(
+u &ost identi&icate trei ti"uri de celulo6F
(celulo6a RC care are cel mai mare grad de "olimeri6are Dcirca /000 la arbori i
de 000 la bumbacE$
(@emicelulo6aC care are un grad de "olimeri6are sub /!0C care "oate &iF
(celulo6a T$
(celulo6a S#
Celulo6a areF
(masa molarF - J /62000 Y %46000 D/62B /000(/62B000C 5n &uncie
de gradul de "olimeri6areE$
(masa AolumicF u J /C! Lg / dm

#
Celulo6a este insolubil 5n a" i solAeni organiciC se um&l 5n soluie de
@idroBid de sodiu i se di6olA 5n reactiAul 'c@Ueit6er Dsoluie de @idroBid de cu"ru 5n
amoniacE#
Celulo6a re"re6int %0 ( !0 ] din masa lemnului# .emnul de rinoase conine
mai mult celulo6 decHt lemnul de &oioase# Pe 5nlimea arboreluiC coninutul de
celulo6 scade de la ba6 s"re coroan#
)tili6rile celulo6ei sunt AariateC constituind materia "rim "entru &abricareaFF
(@Hrtiei$
(ambala3elor$
(nitrocelulo6ei$
(rinic@iului arti&icial etc#
.ignina este un "olimer cu o &ormul com"licatC 5nc nedeterminatC coninHnd
gru"e metoBil D0C>

E#
.ignina este insolubil 5n a" i solAeni organici#
Coninutul de lignin este de /!(0 ] din masa lemnuluiC &iind mai mare "entru
lemnul de rinoase# Pe 5nlimea arboreluiC coninutul de lignin crete de la ba6 s"re
coroan#
.ignina 3oac rolul de liant al &ibrelor de celulo6# .a obinerea @Hrtiei de
calitate su"erioar din lemnC lignina este 5nde"rtat "rin di&erite "rocedee#
Com"uii secundari dau mirosulC gustul i mirosul lemnului# Pre6ena
com"uilor secundari &ace di&icil "relucrarea lemnuluiC ca 5n ca6ul 5ncleierii sau
&inisrii "rin reaciile cu ade6iAi iC res"ectiAC lacuri#
)nii com"ui secundari ai lemnului sunt deosebit de im"ortaniF
(lateBul$
(taninul$
(c@inina$
(cam&orul etc#
.ateBulC secretat de arborele de cauciuc >eAea BrasiliensisC este un lic@id albC
care conine a"roBimatiAF
(60 ] a"$
(! ] mici "articule de cauciuc natural$
(% ] "roteine$
(/ ] alte substane#
(/44(
,aninul este eBtrasC 5n s"ecialC din scoara sau &run6ele ste3arului i este utili6at
la tbcirea "ieilor# C@inina este eBtras din scoara arborelui de c@inin i este utili6at
la tratamentul malariei# Cam&orul este eBtras din &run6ele arborelui de cam&or i este
utili6at sub &orm de ulei cam&orat ca stimulator al centrilor nerAoi Aasomotori sau
res"iratori din mduA#
(/48(
4III0:0 Str$&t$r! %"1)$%$i
4III0:090 S"&(i$)i pri)&ip!%" pri) %"1)
.emnul este un material deosebit de com"leB alctuit din celule AegetaleC
generate "rin "rocesul s"eci&ic de diAi6iune cambian#
Cea mai mare "arte a celulelor lemnoase mor 5nc din tim"ul Aieii arboreluiC iar
"ereii lor Dmembrana celularE constitue lemnul "ro"riu(6is#
Dis"unerea elementelor structurale ale lemnului Aaria6 5n &uncie de "o6iia lor
5n arbore DrdcinC trunc@iC crengiEC "recum i de "lanul de secionare#
Princi"alele "lanuri de secionare "rin lemn sunt urmtoarele D9ig#/06EF
("lanul transAersalC care re6ult "rin tierea "er"endicular "e mduAa
lemnului$
("lanul longitudinal(radialC care re6ult "rin tierea "aralel cu mduAa
lemnului i care trece "rin mduAa lemnului$
("lanul longitudinal(tangenialC care re6ult "rin tierea "aralel cu
mduAa lemnului i care nu trece "rin mduAa lemnului#
/ 2

9ig# /06
Planuri "rinci"ale de tiere "rin lemnF
/("lanul transAersal$ 2("lanul longitudinal(radial$
( "lanul longitudinal(tangenial#
;n "ractic se utili6a6 i alte "lanuri de tiere decHt cele "rinci"aleC numite
"lanuri deriAate ale lemnuluiC "rintre care este remarcabil "lanul circular D9ig#/07EC
reali6at "rin tierea lemnului du" s"irala lui +r@imedeC utili6at la obinerea &urnirelor#
(/80(
9ig#/07
Plan circular de tiere du" s"irala lui +r@imede
(/8/(
4III0:020 Str$&t$r! 1"15r!)"i &"%$%!r"
-embrana celular D9ig#/04E este &ormat din urmtoarele elemente structuraleF
("eretele "rimar$
("eretele secundarC &ormat din trei straturiF
(eBtern$
(mi3lociu$
(intern#
/
2

%
! 7
6
9ig#/04
-embrana celularF
/( stratul de li"ire$ 2 ( "eretele "rimar$ ( stratul eBterior al "eretelui secundar$
% ( stratul mi3lociu al "eretelui secundar$ ! ( stratul interior al "eretelui secundar$
6 ( lumenul$ 7 ( s"aiul intercelular#
Peretele "rimar este &ormat dintr(un singur stratC aAHnd un coninut redus de
micro&ibrile celulo6ice i o grosime de 0C/ `m#
Peretele secundarC numit i "eretele de 5ngroare este &ormat din trei straturiC
aAHnd un coninut ridicat de micro&ibrile celulo6ice D8! ]E#
(/82(
=rosimea straturilor "eretelui secundar este urmtoareaF
(de 0C07(0C `m "entru stratul eBterior$
(de /(! `m "entru stratul mi3lociu$
(de 0C0!(0C04 `m "entru stratul interior#
'tratul de li"ire are un coninut redus de micro&ibrile @emicelulo6iceC dar mult
lignin i o grosime maBim de 2 `m#
-embrana celulelor "oate "re6enta "unctuaiiC numite i "ori "arietaliC care sunt
mici 6one unde nu s(a &ormat "eretele secundar la dou celule 5nAecinate# +ceste
"unctuaii "ermit trans&erul de substane 5ntre dou celule 5nAecinate#
Punctaiile "ot &iF
(sim"le D9ig#/08#aE$
(areolate D9ig#/08#bE$
(semiareolate D9ig#/08#cE#
/
2 %

a b c
9ig#/08
Punctuaii sau "ori "arietaliF
a("unctuaii sim"le$ b( "unctuaii areolate$ c( "unctuaii semiareolate#
/("erete "rimar$ 2("erete secundar$ (membran D6on 5ngustE$
%(torus D5ngroareE#

(/8(
Punctuaia sim"l este o "er&orare cilindric a "ereilor secundari#
Punctuaia areolat are "er&oraia mai lrgit s"re "eretele "rimarC iar marginile
"eretelui secundar au o &orm de areol# ;n acest ca6C "eretele "rimar "re6intF
(5ngroriC numite torusuri$
(6one 5ngusteC numite membrane#
-emranele sunt "reA6ute cu mici ori&icii care "ermit sc@imbul de substane
5ntre cele dou celule#
Dac "eretele unei celule are modi&icrile "unctuaiei sim"leC iar "eretele celulei
Aecine are modi&icrile "unctuaiei areolateC atunci "unctuaia se numete semiareolat#
)nitatea de ba6 a membranei celulare este micro&ibrila celulo6icC alctuit
dintr(un numr de /0 ( 2% lanuri de macromolecule de celulo6C dis"use "aralelC
&ormHnd una sau mai multe micele sau cristalite# ;n generalC micro&ibrila are o grosime
de /00 ( 00 #
-icela are &orma unui "araleli"i"ed cu dimensiunile a"roBimatiAe de
600B!0B!0 # .a ca"eteC con&orm teoriei micelelor &ran3urateC &irele macromoleculare
de celulo6 sunt libere i "ot intra 5n constituia altor micele ale aceleiai micro&ibrile
sau a altor micro&ibrile#D9ig#//0E# 9ran3urii au grad de ordonare mic i &ormea6
micro6one amor&eC 5n tim" ce micelele DcristaliteleE &ormea6 micro6one cristaline#
'"aiile dintre dou micele "aralele sunt de a"roBimatiA /0 C iar s"aiile dintre dou
micele dis"use ca" la ca" sunt de a"roBimatiA o treime din lungimea micro&ibrilei#
/ 2
9ig# //0
'tructura unei micro&ibrileF
/(micel DcristalitE$ 2(macromolecul de celulo6$ (micro6on amor&#
+ceast structur asigur o re6isten ridicat la solicitri "aralele cu &ibrele
lemnului i eB"lic um&larea lemnului datorit "trunderii a"ei 5n s"aiile dintre
micelele "aralele i 5n micro6onele amor&e#
(/8%(
Pentru eB"licarea com"ortamentului s"eci&ic lemnuluiC s(a "ro"us un model al
micro&ibrilei Di"ote6a *ogoAinEC la care "artea central este ocu"at de lanuri de
macromolecule de celulo6 cu grad mare de "olimeri6are i de ordonareC iar "eri&eria
este ocu"at de lanuri de macromolecule de @emicelulo6 cu grad mic de "olimeri6are
i de ordonare D9ig#///E#
/ 2

9ig# ///
:onele unei micro&ibrileF
/(6on central cu grad ridicat de ordonare din macromolecule de celulo6$
23 6on "eri&eric cu grad sc6ut de ordonare din macromolecule de @emicelulo6#
*e6ult c 6ona "eri&eric a micro&ibrilei "re6int micro6one amor&e re"arti6ate
statistic uni&orm# +st&elC 6ona central este @idro&ugC iar 6ona "eri&eric a micro&ibrei
"oate absorbi a" D"re@idroli6a lemnuluiE#
(/8!(
4III0:0:0 E%"1")t"%" !)!to1i&" i)#i+i#$!%" !%" %"1)$%$i
;n "lanul transAersal al trunc@iului unui arbore &oios se disting urmtoarele
elemente structurale "rinci"ale D9ig#//2EF
(scoara$
(cambiul$
(Aasele lemnoase$
(Aasele liberiene$
(&ibrele lemnoase$
(celulele de "arenc@im radial#
/ 2

lemn
%


!
6

9ig#//2
Elemente structurale "rinci"ale ale trunc@iului unui arbore &oiosF
/ ( scoara$ 2 ( cambiul$ ( Aasele liberiene gru"ate$ % ( Aasele lemnoase gru"ate$
! ( &ibre lemnoaseC 6 ( celule de "arenc@im radial#
'coara asigur im"ermeabilitatea trunc@iului# Cambiul este un inel de celule
a&lat sub scoarC care generea6 Aasele liberiene la eBterior i Aasele lemnoase la
interiorC asigurHnd creterea 5n grosime# Prin Aasele lemnoase trece seAa brutC iar "rin
Aasele liberiene trece seAa elaborat# <asele lemnoase se im"regnea6 cu lignin i
deAin o mas lemnoas# ;n celulele de "arenc@im radial sunt de"o6itate substane
nutritiAe de re6erA#
;n "lanul transAersal al trunc@iului unui arbore rinos se disting urmtoarele
elemente structurale "rinci"ale D9ig#//EF
(scoara$
(cambiul$
(tra@eidele aBiale$
(Aasele liberiene$
(celulele de "arenc@im radial#
,ra@eidele aBiale 3oac rolul Aaselor lemnoase la arborii &oioi#
(/86(
/ 2

lemn
%


!


9ig#//
Elemente structurale "rinci"ale ale trunc@iului unui arbore rinosF
/(scoara$ 2( cambiul$ ( Aasele liberiene$ %(tra@eidele aBiale$
!(celulele de "arenc@im radial#
Elementele anatomice indiAiduale ale lemnului "ot &i gru"ate ast&elF
(du" &orma lorF
(elemente anatomice "rosenc@imaticeC care au o &orm mult
alungit$
(elemente anatomice "arenc@imaticeC care nu au o &orm
alungit sau au o &orm &oarte "uin alungit$
(du" "o6iia lorF
(elemente anatomice longitudinaleC care sunt "aralele cu
aBa &i6iologic a lemnului$
(elemente anatomice transAersaleC care sunt "er"endiculare
cu aBa &i6iologic a lemnului#
Princi"alele elementele anatomice indiAiduale ale lemnului de &oioase sunt
urmtoareleF
(elementele "rosenc@imaticeF
(longitudinaleF
(Aasele lemnoase Dtra@eeleE$
(tra@eideleF
(Aasculare$
(circumAasculare$
(&ibrele lemnoase$
(transAersaleF nu este ca6ul$
(/87(
(elementele "arenc@imaticeF
(longitudinaleF
(celule de "arenc@im longitudinal$
(celulele e"iteliale ale canalelor gumi&ere longitudinale$
(transAersaleF
(celule de "arenc@im radialC
(celule e"iteliale ale canalelor gumi&ere transAersale#
Princi"alele elementele anatomice indiAiduale ale lemnului de rinoase sunt
urmtoareleF
(elementele "rosenc@imaticeF
(longitudinaleF
(tra@eideF
(aBiale$
(marginale$
(transAersaleF
(tra@eida de ra6 medular$
(elementele "arenc@imaticeF
(longitudinaleF
(celule de "arenc@im longitudinal$
(celulele e"iteliale ale canalelor re6ini&ere longitudinale$
(transAersaleF
(celule de "arenc@im radialC
(celule e"iteliale ale canalelor re6ini&ere transAersale#
9ibrele lemnoase re"re6int !! ] din Aolumul lemnului de &oioase# Ele sunt
celule alungiteC cu "erei groiC 5nc@ise la ca"ete D9ig#//%E# Ca"etele "ot &iF
(ascuite$
(dinate $
(bi&urcate#
;n seciune transAersal &ibrele lemnoase sunt "oligonale#
Dimensiunile celulelor &ibrelor lemnoase sunt urmtoareleF
(lungimeaF . K 0C/(7mm$
(limea i grosimea Dra6aEF l K !(!0 `m$
(grosimea membraneiF g K 2(7 `m#
.ungimea &ibrelor crete cu AHrsta arboreluiC ast&el c ea este mai mare la
"eri&eria trunc@iului#
<asele lemnoase Dtra@eeleE sunt ti"ice "entru lemnul s"eciilor &oioase i au rolul
de a conduce seAa brut de la rdcin la &run6e# Pro"oria Aolumic a Aaselor lemnoase
este di&erit de la o s"ecie la altaC &iind de 2(6! ]# <asele lemnoase sunt celule alungiteC
cu "erei subiri i lumen mare D9ig# //!E#
Pereii transAersali ai Aaselor lemnoase sunt "er&orai "entru a "ermite
trans"ortul seAei brute# .a lemnul matur "ereii longitudinali "re6int "unctuaii "entru
a &ace "osibil sc@imbul de materii cu Aasele Aecine#
<asele lemnoase "ot &i clasi&icate ast&elF
(du" &orma seciunii transAersaleF
(circulare$
(oAale$
("oligonale$
(/84(
(du" dis"unereF
(singulare$
(gru"ateF
(multi"le D9ig#//6#aE$
(5n lanuri D9ig#//6#bE$
(5n cuiburi D9ig#//6#cE#
Dimensiunile Aaselor lemnoase sunt urmtoareleF
(lungimeaF . K 0C/(2mm$
(limea i grosimea Dra6aEF l K /2(6! `m$
(grosimea membraneiF g K /C!( `m#
Du" 5ncetarea &uncei de conducere a seAei bruteC Aasele lemnoase se um"lu
total sau "arial cu tile# ,ilele sunt ecrescene de natur celulo6ic ale celulelor de
"arenc@im radial sau longitudinal care "trund 5n lumen "rin "unctuaiile "ereilor
Aaselor lemnoase# )neoriC 5n lumenul Aaselor lemnoase sunt de"o6itate i alte substane#
+ +
+(+
/ 2

9ig#//%
9ibra lemnoasF
/(lumen$ 2("erete#
(/88(
/
2
+ +
+(+
%
9ig#//!
<as lemnos cu sciune transAersal rotundF
/("er&oraie$ 2("unctuaie$ (lumen$ %("erete#
a b c
9ig#//6
Dis"unerea Aaselor de lemnF
a(dis"unere multi"l$ b( dis"unere 5n lanuriC c( dis"unere 5n cuiburi#
(200(
Per&oraiile "ereilor transAersali ai Aaselor lemnoase "ot &i clasi&icate ast&elF
(du" &orma seciunii transAersaleF
(circulare$
(oAale$
(du" dis"unereF
(singulare$
(gru"ateF
(5n cuiburi D9ig#//7#aE
(reticulare D9ig#//7#bE$
(5n scar D9ig#//7#cE#

a b c
9ig#//7
Per&oraii ale "ereilor transAersali ai Aaselor lemnoaseF
a( 5n cuiburi$ b( reticulare$ c( 5n scar#
Celulele de "arenc@im lemnos longitudinal sunt dis"use ca" la ca" 5n direcie
longitudinalC &ormHnd un cordon de di&erite lungimi D9ig#//4E#
/
2

9ig#//4
Celul de "arenc@im lemnos longitudinalF
/(celul de ca"tC 2( celul de mi3loc$ ("unctuaie#
(20/(
.ungimea cordonului de celule de "arenc@im lemnos longitudinal este mai mare
la rinoase decHt la &oioase# Celulele de ca"t au un ca"t ascuit i unul "latC 5n tim" ce
celulele de mi3loc au ambele ca"ete "late#
Punctuaiile sunt di&eriteC 5n &uncie de celula Aecin# Punctuaiile li"sesc dac
celula Aecin este un Aas lemnos
Dimensiunile celulelor de "arenc@im lemnos longitudinal sunt urmtoareleF
(lungimeaF . K 0C02(0C/6mm$
(limea i grosimeaF l K !(!0 `m$
(grosimea membraneiF g K 2(%C! `m#
Pro"oria celulelor de "arenc@im lemnos longitudinal 5n Aolumul lemnului este
urmtoareaF
(0 ] la "inC molid i tis$
(/ ] la brad$
(2( ] la car"en i tei$
(/! ] la &rasin$
(%(! ] la &ag$
(6 ] la salcHm$
(4(/2 ] la nuc#
Celulele de "arenc@im lemnos radial sunt dis"use ca" la ca" 5n direcie radial i
5n rHnduri su"ra"use "e Aertical &ormHnd ra6ele Dsim"le i medulareE ale lemnului#
Celulele de "arenc@im lemnos radial "ot &i alungiteF
("e direcie radialC am"lasate de(a lungul ra6elor lemnuluiC numite
"recumbente$
("e direcie AerticalC am"lasate la ca"tul ra6elor medulare#
a b c
9ig#//8
Dis"unerea celulelor "recumbente 5n ra6ele omogene ale lemnuluiF
a(ra6e uniseriate$ b(ra6e biseriate$ (ra6e triseriate#
(202(
Este de remarcat &a"tul c ra6ele lemnului "ot &iF
(ra6e omogeneC care conin numai celule "recumbente D9ig#//8EF
(uniseriateC &ormate dintr(un singur rHnd de celule$
(biseriateC &ormate din dou rHnduri de celule$
(triseriateC &ormate din trei rHnduri de celule$
(multiseriateC &ormate din mai mult de trei rHnduri
de celule$
(ra6e eterogeneC care coninF
(la &oioaseF
(celule "recumbente$
(celule alungite "e direcie Aertical$
(la rinoaseF
(celule "recumbente$
(tra@eide radial#
%

% !
/

9ig#/20
Celul de "aremc@in e"itelial a unui canal resini&er aBialF
/(celul de "aremc@in e"itelial$ 2( celul se"aratoare$ ( celul 5nsoitoare$
%(tra@eid aBial$ !(canal resini&er aBial#
(20(
+ceste celule au urmtoarele dimensiuniF
(lungimeaF . K 20(/!0 `m$
(limea i 5nlimeaF l K (!0 `m$
(grosimea membraneiF g K 2(%C! `m#
Pro"oria celulelor de "arenc@im lemnos radial 5n Aolumul lemnului este
urmtoareaF
(/C2(!0 ] la lemnul de &oioase
(%(/% ] la lemnul de rinoase#
Celulele de "aremc@in e"itelial au rol &i6iologicC secretHnd di&erite substaneF
rinC etc# +ceste celule sunt 5nsoite de dou rHnduri de celuleF
(celule "late um"lute cu aerC numite celule se"aratoare$
(celule de "aremc@in lemnosC numite celule 5nsoitoare#
Celule de "aremc@in e"itelial a unui canal resini&er aBial sunt "re6entate 5n
&igura /6#
,ra@eidele aBiale sunt ti"ice "entru lemnul s"eciilor lemnului de rinoase#
Pro"oria Aolumic a tra@eidele aBiale este de 46(86 ]# ,ra@eidele aBiale 3oac rolul deF
(conducerea seAei brute de la rdcin la &run6e la lemnul tim"uriu$
(re6isten la lemnul tHr6iu#
.a lemnul tim"uriuC tra@eidele aBiale au ca"etele rotun3ite D9ig#/2/#aEC iar la
lemnul tHr6iu au ca"etele ascuite D9ig#/2/#bE#
/ 2
+ + + +
+(+ +(+
a b
9ig#/2/
,ra@eide aBialeF
a(tra@eide aBiale cu ca"etele rotun3iteC b( tra@eide aBiale cu ca"ete ascuite#
/("er&oraieC 2("unctuaii#
(20%(
+ceste celule au urmtoarele dimensiuniF
(lungimeaF . K /C/(8C mm$
(limea i grosimeaF l K 6(60 `m$
(grosimea membraneiF g K 2(/2 `m#
,ra@eidele AasculareC circumAasculareC marginaleC de ra6 medularC etc#sunt
s"eci&ice numai unor s"ecii de arbori#

(20!(
4III0:0;0 E%"1")t"%" #" 'tr$&t$r7 1!&ro'&opi&7 !%" %"1)$%$i
Elementele de structur macrosco"ic ale lemnului sunt urmtoareleF
(alburnul$
(lemnul matur DduramenE$
(inelele anuale de cretere$
("orii DAasele lemnuluiE$
(ra6ele lemnului$
(canalele intercelulare Dcanalele re6ini&ere i gumi&ereE$
("etele medulareC
(6onele de &ibr i "aremc@in lemnos$
(mduAa#
+lburnul este 6ona eBterioar a trunc@iului i crengilorC actiA &i6iologicC "rin
care circul seAa brut de la rdcin la &run6eC cu coninut mare de umiditateC de o
culoare glbui ( albicioas#
.emnul matur este 6ona interioar a trunc@iului i crengilorC de aceeai culoare
cu alburnulC inactiA &i6iologicC cu rol de re6isten mecanicC la careC cu eBce"ia
celulelor "arenc@imaticeC celelalte celulele sunt moarteC &iind um"lute uneori cu tile sau
com"ui c@imici secundari#
.a unele s"eciiC 6ona interioar trunc@iului i crengilor nu are aceeai culoare cu
alburnulC &iind mai 5nc@isC ca6 5n care este denumit duramen#
Duramenul 5i 5nc@ide culoarea du" tierea arborelui i eB"unere la aerC
&enomen care este accelerat la uscare# Culoarea duramenului obinut du" uscare este
s"eci&ic &iecrei s"ecii lemnoase#
+st&el se "oate &ace urmtoarea clasi&icare a s"eciilor lemnoaseF
(&r duramenF
(&agul$
(car"enul$
("altinul$
(mesteacnul$
(teiul$
("lo"ul tremurtor$
(arinul$
(bradul$
(molidulC etc$
(cu duramenF
(nucul$
(cireul$
(dudul$
(salcHmul$
(ulmul$
(&rasinul$
("lo"ul albC
("lo"ul negru$
(ma@onulC etc#
;n generalC se obserA o trecere brusc a culorii de la alburn la duramenC
cu unele eBce"ii Dnucul etc#E#
(206(
Procesul de &ormare a lemnului matur sau a duramenului este denumit
durameni&icare#
+cest "roces a"are la o anumit AHrstC 5n &uncie de s"ecia lemnoas i de ali
&actori# ;n generalC durameni&icarea a"are du" /0(20 de aniC dar sunt i eBce"iiF 2( ani
la salcHm i !0(70 de ani la &rasin#
Duramenul di&er de alburn nu nunai "rin culoareC dar i "rinF
(coninut mrit de com"ui c@imici secundari Dtanin la ste3arC rin la
"inE$
(greutate s"orit$
(rigiditate mai mare$
(mai "uin im"regnabil#
)n lemn este cu atHt mai Aaloros cu cHt coninutul de duramen este mai mare#
Coninutul "rocentual de duramen Dy
d
E din lemn se "oate calcula ast&elF
n
d
y
d
K /00 D76E
n
t
5n careF
(n
d
este numrul de inele anuale ale duramenului$
(n
t
este numrul total de inele anuale#
Dac inelele nu sunt Ai6ibileC coninutul "rocentual de duramen Dy
d
E din lemn se
"oate calcula ast&elF
z
d
y
d
K /00 D77E
z
t
5n careF
(

z
d
este diametrul duramenului$
(

z
t
este diametrul total al seciunii transAesale "rin lemn#
Inelele anuale de cretere a"ar datorit de6Aoltrii inegale a lemnului 5n
di&eritele anotim"uri D5n ca6ul climei tem"erateE sau se6oane D5n ca6ul climei tro"icaleE#
+st&elC lemnul indigen are inelul anual &ormat din dou 6oneF
(6ona lemnului tim"uriuC care a"are 5n "rimele s"tmHni ale "rimAeriiC numit
i lemn de "rimAar$
(6ona lemnului tHr6iuC care a"are AaraC numit i lemn de Aar#
.emnul tim"uriu este &ormat din celule cu lumen mare i "erei subiri#
.emnul tHr6iu este alctuit din celule cu lumen mic i "erei groiC motiA "entru
care este mai dens i mai 5nc@is la culoare decHt lemnul tim"uriu#
.a unele s"eciiC numite ArgateC cele dou 6one ale inelului anual de cretere se
disting bine cu oc@iul liberC iar la alteleC numite omogeneC aceast disticie este &oarte
di&icil#
.a lemnul &oiaselorC lemnul tim"uriu D9ig#/22#aE "re6int "ori inelari ti"iciC iar la
lemnul rinoaselorC lemnul tHr6iu D9ig#/22#bE este mai 5nc@is la culoare decHt lemnul
tim"uriu#
(207(
6
/
6
2
6
/
6
2
a b
9ig#/22
:onele inelelor anualeF
a ( &oioase$ b ( rinoase$
6
/
( lemn tim"uriuC 6
2
Y lemn tHr6iu#
;n seciunea transAersalC inelele anuale de cretere a"ar la ma3oritatea s"eciilor
lemnoase sub &orm de cercuri sau eli"se D9ig#/2E#
9ig#/2
Inele anuale de cretere 5n seciune transAersal
(204(
Inelele anuale de cretere sunt Ai6ibile datorit di&ereneiF
(de "oro6itate dintre lemnul tim"uriu Dmai "orosE i lemnul tHr6iu la
s"eciile de &oioase$
(de culoare dintre lemnul tHr6iu Dmai 5nc@is la culoareE i lemnul tim"uriu
la s"eciile de rinoase#
Neomogenitatea lemnului "rin "re6ena inelelor de cretere anualC la care 6ona
de lemn tHr6iu este mai re6istent decHt cea de lemn tim"uriu D mai "oros E a dus la
stabilirea unor indici caracteristici ai inelelor anualeC care dau in&ormaii "riAind
calitatatea lemnului# +ceti indici sunt urmtoriiF
(limea medie a inelelor de cretere anual Dg
m
E$
(neregularitatea limii inelelor anuale Dg
r
E$
(coninutul "rocentual de lemn tHr6iu Dy
2
E$
(coninutul "rocentual de lemn tim"uriu Dy
/
E#
.imea medie a inelelor de cretere anual Dg
m
E este calculat cu relaiaF
n
t g
i
i K /
g
m
K D74E
n
5n care g
i
este limea inelului de cretere anual i#
Neregularitatea limii inelelor anuale Dg
r
E este calculat cu relaiaF
g
maB
( g
m
g
m
K /00 D78E
g
m
5n careF g
maB
este limea maBim a inelelor$
g
m
( limea medie a inelelor de cretere anual#
Coninutul "rocentual de lemn tHr6iu Dy
2
E este calculat cu relaiaF
n
t g
i2
i K /
y
2
K /00 D40E
n
t g
i
i K /
5n careF g
i2
este limea 6onelor de lemn tHr6iu a inelului de cretere anual i$
g
i
( limea inelului de cretere anual i#
Coninutul "rocentual de lemn tim"uriu Dy
/
E este calculat cu relaiaF
n
t g
i/
i K /
y
2
K /00 D4/E
n
t g
i
i K /
5n careF g
i/
este limea 6onelor de lemn tim"uriu a inelului de cretere anual i$
g
i
( limea inelului de cretere anual i#
(208(
Porii sunt guri &ine care sunt Ai6ibile 5n seciunile transAersale ale lemnului
datorit "re6enei di&eritelor ti"uri de Aase "rin care circul seAa brut de la rdcin la
&run6e#
;n ca6ul lemnului de &oioaseC care au Aase lemnoase Dtra@eeleE cu lumen mareC
"orii sunt Ai6ibili cu oc@iul liber sau cu a3utorul lu"ei#
;n ca6ul lemnului de rinoaseC care au tra@eide aBiale cu lumen de a"roBimatiA
/0 ori mai mic decHt Aasele lemnoase Dtra@eeleE ale lemnului &oioaselorC "ori nu mai
sunt Ai6ibili cu oc@iul liber#
-rimea i distribuia "orilor 5n inelul de cretere anual sunt s"eci&ice i
constituie criterii de identi&icare a di&eritelor s"ecii de lemn#
*a6ele lemnului D9ig#/2%E sunt alctuite din celule de "aremc@in radial i "ot &iF
(ra6e sim"leC care "ornesc dintr(un inel de cretere anual i a3ung la coa3$
(ra6e medulareC care "ornesc din mduA i a3ung la coa3#
/ 2
%
9ig#/2%#
*a6ele lemnuluiF
/(ra6 medular$ 2(ra6 sim"l$ ( coa3$ %(mduA#
*olul ra6elor lemnului este urmtorulF
(de 5nmaga6inare a substanelor nutritiAe$
(de conducere a a"ei s"re coa3#
(2/0(
*a6ele lemnului au limea di&eritC ast&el c uneori nu "ot &i "erce"ute cu oc@iul
liberC 5n tim" ce 5nlimea lor su&icient de mareC ca s le &ac Ai6ibile de cele mai multe
ori#+st&elC 5nlimea ra6elor medulare "oate &iF
(0C! mm la &rasin$
(! mm la &ag$
(/6 mm la ulm$
(!0 mm la ste3ar$
(200 mm la car"en#
Canalele intercelulare sunt &ormate din celule de "aremc@in e"itelial care secret
com"uii secundari ai lemnului# De im"ortan deosebit sunt canalele re6ini&ere
longitudinaleC s"eci&ice s"eciilor rinoase# ;n seciune transAersalC canalele re6ini&ere
longitudinale a"ar sub &orm de "ete glbui Dculoarea rinii lic@ideE la lemnul "roas"t
doborHt i alb(glbuie glbui Dculoarea rinii uscateE la lemnul uscat#
De cele mai multe oriC canalele re6ini&ere longitudinale nu se asocia6C aAHnd un
diametru de /00(/!0 `m#
-rimea i distribuia canalelor re6ini&ere longitudinaleC "recum i absena sau
"re6ena lor sunt s"eci&ice i constituie criterii de identi&icare a di&eritelor s"ecii de
lemn# De eBem"luC molidul se deosebete uor de brad deoarece numai "rima s"ecie
conine canale re6ini&ere longitudinale#
Petele medulare sunt obserAabile 5n seciunea transAersal a lemnuluiC aAHnd
urmtoarele caracteristiciF
(culoareaF di&erit de cea a lemnului 5ncon3urtor$
(&orma neregulatF
(semicircular$
(de semilun$
("oligonalC etc$
(dimensiunea medieF /(! mm$
(locali6areF 5n a"ro"ierea ra6elor medulare#
Petele medulare sunt &ormate din celule de "aremc@im traumatic i a"ar 5n urma
atacului unor ageni "atogeni asu"ra cambiului#
Pre6ena "etelor medulare are consecine negatiAe au"ra lemnului "rinF
(scade Aaloarea estetic a &urnirelor$
(diminuea6 re6istena mecanic#
Pre6ena "etelor medulare sunt s"eci&ice i constituie criterii de identi&icare a
s"eciilor de "altin# De eBem"luC "altinul de munte nu conine "ete medulareC s"re
deosebire de alte s"ecii de "altin#
:onele de &ibr lemnoasC 5ntHlnite la s"eciile de &oioaseC a"ar 5n seciunea
transAersal i au urmtoarele caracteristiciF
(culoareaF di&erit de cea a lemnului 5ncon3urtorC de obicei cu nuan mai
5nc@is$
(luciu mai mare 5n tiere &in$
(&orma 5n seciune transAersalF neregulat$
(locali6areF 5n s"ecial 5n lemnul tHr6iu al inelelor de cretere anual#
+ceste 6one au o re6isten i o duritate su"erioar restului lemnului i "ot
constitui criterii de identi&icare a unor s"ecii de lemn#
(2//(
-duAa lemnului este un esut "arenc@imatic cu urmtoarele caracteristiciF
(culoareaC de obiceiC o nuan mai 5nc@is decHt restul lemnuluiF
(brun ( ciocolatie la nuc$
(alb ( roiatic la &ag$
(albicioas la tei$
(roie ( brun la brad i molid$
(&ormaC di&eritF
(circular la nuc$
(triung@iular la &ag$
("entagonal la teiC
("oligonal la brad i molid#
-duAa este 5ncon3urat de inele late de cretere anualC &ormHnd 5m"reun
lemnul "rimarC cu "ro"rieti mecanice in&erioare lemnului secundarC &ormat ulterior#
Culoarea i &orma mduAii sunt s"eci&ice i constituie criterii de identi&icare a
di&eritelor s"ecii de lemn#
(2/2(
4III0:0=0 C!r!&t"ri'ti&i%" 'p"&i!%" !%" %"1)$%$i
Caracteristicile s"eciale ale lemnului suntF
(&i6iceF (ol&ato(gustatiAeF
(culoarea$ (mirosul$
(luciul$ (gustul#
(desenul$
(teBtura$
Culoarea caracteristic a lemnului este dat de duramen Dcare este 5n cantitate
mai mare i mai re6istent mecanicE 5n tiere "roas"t#
Culoarea lemnului este &oarte AariatC ca de eBem"luF
(albC ca la "altinC car"enC bradC molidC balsa$
(cenuieC ca la nucC
(brunC ca la ste3ar$
(roieC ca la cireC "inC antal$
(roie 5nc@isC ca la ma@on$
(neagrC ca la abanos#
Culoarea lemnuluiC 5n s"ecial a lemnului albC se sc@imb du" tiere la contactul
cu aerul#
Pentru ameliorarea Aalorii decoratiAeC au &ost "use la "unct "rocedee de colorare
arti&icial#
.uciul este datC 5n s"ecial de ra6ele lemnului i "oate &iF
(mtsosC ca la "altin i "latan$
(argintiuC ca la mesteacn$
(cu a"eC ca la &rasin#
,eBtura lemnului in&luenea6 starea su"ra&eei du" "relucrareC &iind dat de
mrimeaC "ro"oria i distribuia elementelor anatomice# +st&el se "oate distinge teBturF
(&inC ca la teiC "lo"$
(grosierC ca la ste3arC salcHm#
Desenul lemnului este dat de F
(inelele de cretere anual$
(de ra6e Dmedulare sau sim"leE$
(de anumite de&ecteF
(noduriC
(&ibra creaC
(eBcrescene$
(eBcentricitate#
.a "lane di&erite de secionareC desenul lemnului este di&erit#
-irosul lemnului este dat de substanele Aolatile din com"uii secundari#
-irosul este mai "uternic la lemnul "roas"t debitat i se modi&ic sub aciunea
ciu"ercilor Bilo&ageC deAenind cel s"eci&ic lemnului "utred#
=ustul lemnului este substanele din com"uii secundariC care sunt solubili 5n
a"# ;n generalC el este "uin acrior la lemnul "roas"t debitat i "oate &iF
(uor amruiC "rin "re6ena taninuluiC ca la ste3ar$
(dulceagC "rin "re6ena alcaloi6ilorC ca la "altin#
(2/(
4III0:060 D"."&t"%" %"1)$%$i

De&ectele lemnului sunt numeroase i "ot a"are 5n tim"ulF
(de6Aoltrii$
(recoltrii$
(de"o6itrii$
("relucrrii#
De&ectele duc la o scdere a Aalorii de 5ntrebuinare a lemnului#
0 "osibil clasi&icare a de&ectelor lemnului este urmtoareleF
(de&ecte de &ormF
(curbura$
(conicitatea anormal$
(oAalitatea anormal$
(canelura$
(eBcrescena$
(gHtuirea$
(de&ecte de structurF
(neregularitatea inelelor de cretere anual$
(&ibra deAiat$
(eBcentricitatea$
(lunura$
(inimile concrescuteC
(nodurileF
(concrescute$
(c6toare$
(ascunse$
(cr"turileF
(geliArura$
(cadranura$
(gurile i galeriile de insectele Bilo&ageF
(su"er&iciale$
(adHnci$
(str"ungtoare$
(de&ecte "roAocate de ciu"ercile Bilo&ageF
(rscoacerea$
("utregaiulF
(brun$
(alb$
(de&ecte de culoareF
(duramenul &als$
(albstreala$
(5ncinderea#
Curbura este deAierea aBei &i6iologice a lemnului# Ea se "oate clasi&ica ast&elF
(du" numrul de "laneF
(curbur 5ntr(un singur "lan D9ig# /2!#aE$
(curbur 5n mai multe "lane D9ig# /2!#b$
(2/%(
(du" 5ntindereF
("e o anumit "oriune$
("e toat lungimea#


a b
9ig#/2!
Curbura lemnuluiF
a(lemn &r curbur$ b(curbur 5ntr(un "lan#
Curbura lemnului "oate a"are datoritF
(solicitrilor asimetrice aleF
(coroanei$
(agenilor de climF
(AHntC
(6"ad$
(Aersanilor abrubi#
Conicitatea anormal este conicitatea ce de"ete / ]# Conicitatea DcE se
calculea6 cu &ormula urmtoareF
zs Y zi
c /00 D42E
.
5n careF zs este diametrul lemnului la ca"tul su"erior$
zi Y diametrul lemnului la ca"tul in&erior$
. ( lungimea lemnului#
(2/!(
0Aalitatea anormal este oAalitatea care de"ete / ]# 0Aalitatea DoE se
calculea6 cu &ormula urmtoareF
zmaB Y zmin
o /00 D4E
zmaB
5n careF zmaB este diametrul maBim al lemnului$
zmin Y diametrul minim al lemnului#
Canelura D9ig# /26E const 5n ridicturi i adHncituri ale su"ra&eei eBterioare a
lemnului# Canelura DclE se calculea6 cu &ormula urmtoareF
>maB
cl /00 D4%E
zmed
5n careF >maB este 5nlimea maBim a adHnciturii$
zmed Y diametrul mediu al lemnului#

>maB
zmed
9ig#/26
Canelura lemnului
(2/6(
EBcrescena este o um&ltur &a de circum&erina lemnului de diAerse mrimi i
&orme#
=Htuirea D9ig# /27E este o scdere a circum&erinei lemnului 5nsoit de um&larea
marginilor#
9ig# /27
trangularea
Neregularitatea limii inelelor anuale se datorete condiiilor de Aegetaie
di&eriteC care "oate duce la cr"turi inelare#
9ibra deAiat este orice &ibr D&ibra lemnoas i tra@eele la &oioase i tra@eidele
aBiale la rinoaseE care se abate de la "aralelismul cu aBa &i6iologic i "oate &iF
(&ibra ondulat$
(&ibra 5nclinat$
(&ibra rsucit$
(&ibra 5m"letit#
EBcentricitatea lemnului D9ig#/24E este deAierea Ai6ibil "e seciunea
transAersal a centrului anatomic &a de centrul geometric# EBcentricitatea lemnului DeE
"oate &i calculat ast&elF
B
e /00 D4!E
zmaB
5n careF zmaB este diametrul maBim al lemnului$
B(distana dintre centrul anatomic i centrul geometric#
(2/7(


B
9ig#/24
EBcentricitatea lemnuluiF
B(distana dintre centrul anatomic i centrul geometric#
.unura lemnului const 5n "re6ena unor inele de alburn 5n duramen D9ig#/28E#
/
2
9ig#/28
.unura lemnuluiF
/(duramenC 2(alburn#
(2/4(
Inimile concrescute ale lemnului D9ig#/0E sunt caracteri6ate "rin "re6ena 5n
seciunea transAersal a dou sau mai multe aBe &i6iologiceC &iecare aAHnd inelele "ro"rii
de cretere anualC 5n 3urul crora sunt i inele comune de cretere anual# ;n 6ona de
contact a inimilor rmHn "oriuni de coa3C 5n care se "ot de6Aolta ciu"erci Bilo&age#
9ig#/0
Inimi concrescute ale lemnului
Nodurile sunt "ri ale crengilor 5nglobate 5n trunc@i i re"re6int de&ecte
ineAitabile ale lemnului# CHnd inelele de cretere anual ale crengii sunt 5n continuarea
celor ale trunc@iuluiC atunci nodul este concrescut# ;n ca6ul uscrii crengiiC nodul este
c6torC iar du" cderea crengiiC nodul "oate deAeni ascuns la o cretere su&icient 5n
grosime a crengii#
=eliArura D9ig#//E este cr"tura de ger a lemnului "e o anumit lungime a
trunc@iului 5ntr(un "lan radial#
9ig#//
=eliArura
(2/8(
Cadranura D9ig#/2E const 5n cr"turi radiale care "ornesc din mduAa
trunc@iului i nu a3ung la eBterior#
9ig#/2
Cadranura
=urile i galeriile de insecte se datoresc insectelor Bilo&ageC dintre care cele mai
im"ortante suntF
(gHndacii Dordinul coleo"teraEF
(cariile lemnului$
(croitorii lemnului$
(Aies"ile i &urnicile Dordinul @Qmeno"teraE$
(termitele Dordinul iso"teraE#
De&ectele "roAocate de ciu"ercile Bilo&age sunt 5n ordinea stadiului de degradare
a lemnului urmtoareleF
(5ncinderea$
(rscoacerea$
("utregaiul#
+ceste de &ecte a"ar la lemnul doborHtC care a rmas o mare "erioad de tim" 5n
"dure#
;ncindrea se mani&est "rintr(o colorare anormal de la glbui(roiatic la brun(
cenuieC &r a&ectarea "ro"rietilor mecanice ale lemnului# Din acest motiAC 5ncinderea
este trecut 5n gru"a de&ectelor de culoare ale lemnului# +cest de&ect a"are la unele
s"ecii de &oioase D&agC teiC "lo"C mesteacn etc#E#
*scoacerea se mani&est "rin a"ariia unor "ete albicioase "e un &ond brun
(rocatC cu as"ect de marmurC 5nsoit de alterarea "ro"rietilor mecanice ale lemnului#
+cest de&ect a"are la unele s"ecii de &oioase D&agC teiC "lo"C mesteacnC etc#E#
(220(
Putregaiul este un de&ect la care alterarea "ro"rietilor mecanice ale lemnului
este aAansat#
Putregaiul alb este s"eci&ic &oioaselorC iar "utregaiul brun se 5ntHlnete la
rinoase#
De&ectele de culoare sunt abateri de la culoarea normal i nu sunt 5nsoite de
alterri sesi6abile ale "ro"rietilor mecanice ale lemnului#
Duramenul &als este o colorare anormal a 6onei centrale a trunc@iuluiC ca de
eBem"luF
(inima roie a &agului$
(inima stelat a &agului$
(inima rocat a ste3arului$
(inima cenuie a teiului$
(inima negricioas a "altinului#
+lbstreala lemnului este o colorare a alburnului unor s"ecii#
(de &oioaseF
(&agul$
(teiulC
("altinul$
(de rinoaseF
("in$
(molid#
(22/(
CAPITOLUL IO
MASELE PLASTICE
IO090 I)tro#$&"r"
-asele "lastice "re6int numeroase aAanta3e com"aratiA cu materialele metalice
datorit costurilor sc6ute de &abricaieC a "ro"rietilor Ddensitate micC conductiAitate
termic redusC bun re6isten la coro6iune etc#EC a uurinei de "relucrareC care
su"linesc cu "risosinC de cele mai multe oriC Aaloarea mic a modulului de elasticitate
i re&ractaritatea sc6ut#
Identi&icarea generic i marcarea "roduselor din materiale "lastice sunt stabilite
de '* I'0 //%68F/884#
-arcarea "roduselor monocom"onente const din simbolul sau abreAierea
cores"un6toareC "lasate 5ntre semnele OcP i OoP#
;n generalC simbolurile @omo"olimerilor se &ormea6 din litera P urmat de
simbolul monomerului constitutiAC eBce"tHnd "rodusele de condensare de ti" rin
&ormalde@idicC rina "olie"oBidic i "oliester nesaturat#
De eBem"luC "entru "olietilen se utili6ea6 c PE oC iar "entru "oliesterul
nesaturat se utili6ea6 c )P o#
Pentru materialele "lastice obinute "rin modi&icarea c@imic a celulo6eiC litera P
este 5nlocuit cu "rin simbolul "olimerului natural de ba6C C#
De eBem"luC "entru etilcelulo6 se utili6ea6 c ECo#
Pentru co"olimeri se utili6ea6 simbolurile monomerilor com"oneniC 5n ordinea
lor de a"ariie 5n denumirea termenuluiC se"arate "rin bar oblic#
De eBem"luC "entru acrilonitril / butadien / stiren se utili6ea6 c +B' o#
-arcarea amestecurilor de "olimeri const din simbolul sau abreAierea
cores"un6toare &iecrui "olimerC se"arate unul de altul "rin semnul "lus i 5ncadrate de
semnele OcP i OoP#
De eBem"luC "entru amestecul acrilonitril / butadien / stiren c +B' o i
"olicarbonat c PC o se utili6ea6 marcarea c +B' M PC o#
-arcarea com"o6iiilor care conin un singur material de ar3are sau armare
const din simbolul sau abreAierea cores"un6toare "olimerului de ba6C urmat de o
cratimC a"oi de simbolul sau abreAierea cores"un6toare materialului de ar3are sau
armare cu "rocentul su de masC totul &iind 5ncadrat de semnele OcP i OoP#
De eBem"luC "entru com"o6iia care conine rin "olie"oBidic i 2! ]
"ulbere mineral se utili6a6 marcarea c EP ( -D2! o#
-arcarea com"o6iiilor care conin un amestec de materiale de ar3are sau
armare const din simbolul sau abreAierea cores"un6toare "olimerului de ba6C urmat
de o cratimC a"oi de o "arante6 care cu"rinde simbolurile sau abreAierile
cores"un6toare materialelor de ar3are sau armare cu "rocentele lor de masC totul &iind
5ncadrat de semnele OcP i OoP#
(222(
De eBem"luC "entru com"o6iia care conine "oliamida @eBametilendiaminei cu
acid adi"icC 2! ] &ibr de sticl i /0 ] "ulbere mineral se utili6a6 marcarea c P+66 (
D =92! M -D/0 E o#
'imbolurile "olimerilor "ot &i com"letate cu abreAierile unor caracteristici
s"eciale D,abelul 22E# +breAierile nu de"esc "atru litere i se adaug du" simbolul
"olimeruluiC des"rit de acesta "rintr(o liniu#
,abelul 22
+breAierea 'emni&icaia
D densitate
> 5nalt
. 3os
I im"act
) ultra
< &oarte
\ mas
De eBem"luC "entru "olietilen de 3oas densitate se utili6ea6 c PE(.D oC iar
"entru "oliclorura de Ainil cu re6isten 5nalt la oc se utili6ea6 c P<C(>I o
;n marea lor diAersitateC masele "lastice "ot &i clasi&icate du" mai multe
criteriiF
(du" structurF
("olimeri liniariF
(@omo"olimeri$
(co"olimeri$
(macromolecule rami&icateF
(@omo"olimeri$
(co"olimeri$
("olimeri cu cicluri 5n lan$
("olimeri tridimensionaliF
(sinteti6ai direct din molecule mici$
(sinteti6ai din "olimeri liniari$
(du" reacia de "olimeri6areF
("olimeri de adiie$
("olimeri de "olicondensare$
(du" "rinci"iul obinerii &ormeiF
(materiale termo"lasticeF
("oliole&ineleF
("olietilena c PE o$
("oli"ro"ilena c PP o$
("olii6obutilena c PIB o$
("olimetil"entena c P-P o$
("oliclorurile de Ainil c P<C o i deriAaii / co"olimerii lorF
("oliclorura de Ainil su"raclorurat c P<CC o$
("oliclorura de Ainilidin c P<DD o$
(co"olimerul clorur de Ainil / "ro"ilen c <C / P o$
(stireniciiF
("olistirenul c P' o i co"olimerii siF
(22(
(stiren / butadien sau "olistirenul oc
c 'B o$
(stiren / acrilonitril c '+N o$
(acrilonitril / butadien / stirenul c +B' o$
("oliacriliciiF
("olimetilacrilatul de metil c P--+ o$
("oliacrilonitrilul c P+N o$
(co"olimerul acrilonitril / metacrilat de metil
c + / --+ o$
("olimerii &luoraiF
("olitetra&luoretilena c P,9E o$
("oliclorotri&luoretilena c PC,9E o$
("oli&luorura de Ainilidin c P<D9 o$
(co"olimerul etilen / "olitetra&luoretilena
c E,9E o$
("olioBimetilenele c P0- o$
("oliamideleF
("olimerul _ ( ca"rolactamei c P+ 6o$
("olimerul @eBametilendiaminei cu acid adi"ic
c P+ 66o$
("olimerul @eBametilendiaminei cu acid sebacic
c P+ 6/0o$
("olimerul acidului amino(// undecanoic
c P+ //o$
("olimerul dodecanolactamei(/C/2
c P+ /2o$
(co"olimerul dintre "olimerul @eBametilendiaminei
cu acid adi"ic i cu "olimerul @eBametilendiaminei
cu acid sebacic c P+ 66 / 6/0o$
( co"olimerul dintre "olimerul _ Y ca"rolactamei i
cu "olimerul dodecanolactamei(/C/2
c P+ 6 / /2 o$
("oliesterii saturaiF
("olitere&talat de etil c PE,P o$
("olibutilen tere&talat c PB,P o$
("olicarbonaii c PC o$
("olimerii sul&oniciF
("olisul&on cP') o$
("olietersul&on c PE') o$
("oli&enilensul&on c PP') o$
("olisul&ura de &enilen c PP' o$
("oli&enilen oBidul c PP0 oC
("olimerii celulo6iciF
(nitraii de celulo6 c CN o$
(acetaii de celulo6 c C+ o$
("ro"ionaii de celulo6 c CP o$
(22%(
(materiale termorigideF
(rinile "olie"oBidice c EP o$
("oliimidele c PI o$
(siliconii c 'I o$
(amino"lasteleF
(rinile ureo(&ormalde@idic c )9 o$
(rinile melamino(&ormalde@idic c -9 o$
("oliesterii nesaturai c )P o$
(&eno"lastele c P9 oF
( re6olC re6itol i re6it sau
rin O one ste" P c P9/ o$
(noAolac sau rin O tUo ste"s Pc P92 o $
("oliuretanii c P)* oF
(termorigi6i$
(termo"lastici#
-asele "lastice termo"lastice sunt &ormate din macromolecule liniareC care "ot
deAeni mobile 5ntre ele la ridicarea tem"eraturii#
;nainte de a &i "relucrate masele "lastice termo"lastice se "ot "re6enta ast&elF
("udr sau granule$
(semi&abricateF "lciC &oliiC &ilme$
("udr sau "ast amestecat cu un cor" strin Dmateriale de armare etc#E#
Eta"ele "rinci"ale ale obinerii &ormei din mase "lastice termo"lastice sunt
urmtoareleF
(ridicarea tem"eraturii "rin a"ort eBtern D5ncl6ireE sau intern D&recareE "Hn ce
se a3unge din stare solid 5n stare "lastic sau to"it$
(reali6area &ormei cu a3utorul unei matrie sau unei &iliere$
(rcirea "entru meninerea &ormei obinute#
0biectul obinut "oate &i reciclat DmcinatE sau termo&ormat Ddin "lciC &oliiC
etc#E#
-asele "lastice termorigide sunt &ormate din macromolecule tridimensionaleC
care nu "ermit decHt micri limitate # +ceast structur "oate &iF
(rigid$
(su"l Delastomeri de silicon sau "oliuretanE#
;nainte de a &i "relucrateC masele "lastice termorigide se "ot "re6enta ast&elF
(un lic@id$
(lic@ide amestecate 5ntre ele$
("udr sau granule gata "re"arate#
*eacia de reticulare are loc 5ntre "re"olimer i 5ntritor 5n "re6ena unui
catali6atator si a unui accelerator#
;nce"utul reaciei este declanat de amestecare sau de a"ort de cldur#
Eta"ele "rinci"ale ale obinerii &ormei din mase "lastice termorigide sunt
urmtoareleF
(obinerea &ormeiC care este reali6at 5nainte sau 5n tim"ul 5nce"utului reaciei de
reticulare$
(scoaterea din &orm a obiectului atunci cHnd reticularea este com"let D80(
/00 ]E#
0biectul obinut din masele "lastice termorigide nu "oate &i reciclat#
(22!(
IO020 R"!&(ii%" #" po%i1"ri*!r"
*eaciile de "olimeri6are "ot &iF
(de adiie$
(de "olicondensare#
)n eBem"lu de reacie de "olimeri6are "rin adiie este 5n ca6ul "olietilenei#
-onomerul este etilenaC un ga6 cu &ormula C
2
>
%
C la care atomii de carbon sunt legai
"rin legtur coAalent dubl D 9ig#/E#
> >
C C

> >
9ig#/
9ormula structural de "ers"ectiA la monomerul de etilen
;n anumite condiii DcldurC "resiune sau catali6atorEC dubla legtur dintre cei
doi atomi de carbon a etilenei se ru"eC ast&el c &iecare atom de carbon ca"t cHte o
legtur liberC obinHndu(se un mer D9ig#/%E#
> >
C C

> >
9ig#/%
9ormula structural de "ers"ectiA la merul de etilen
.egturile libere ale atomilor de carbon din merul de etilen "ot &i satis&cute
"rin adiia sucesiA a altor meri de etilenC obinHndu(se "olimerul numit "olietilen
D9ig#/!E#
> > > > > >
> > > > >
C C C C C C
C C C C

C
> > > > > >
> > > > >
9ig#/!
9ormula structural de "ers"ectiA la "olietilen
(226(
*eacia de "olimeri6are a etilenei "oate &i iniiat de un catali6atorC numit
"eroBidul de @idrogen D>
2
0
2
E# ;n acest ca6C reacia de "olimeri6are are loc 5n
urmtoarele eta"eF
(&ormarea radicalilor 0> din "eroBidul de @idrogen i a merilor de acetilenF
"eroBid de @idrogen acetilen radicali 0> mer de acetilen
> > > >

> 0 0 > C C > 0 > 0 C C D46E
> > > >
(iniierea lanului de "olietilenF
radicali 0> mer de acetilen radical 0> germen D nucleu E
su"limentar de "olietilen

> > > >
> 0 > 0 C C > 0 > 0 C C D47E

> > > >
(creterea lanului de "olietilenF
germen D nucleu E mer de acetilen lan intermediar de "olietilen
de "olietilen
> > > > > > > >
> 0 C C C C > 0 C C C C D44E
> > > > > > > >
(227(
3terminarea lanului de "olietilen "rinF
(adiia unui radical 0>F
lan intermediar de "olietilen radical 0> lan &inal de "olietilen
> > > > > > > >
> 0 C C C C 0 > > 0 C C C C 0 > D48E
> > > > > > > >
(combinarea a dou lanuri intermediareF
lanuri intermediare de "olietilen
> > > > > > > >
> 0 C C C C C C C C 0 >
> > > > > > > >
lan &inal de "olietilen
> > > > > > > >
> 0 C C C C C C C C 0 > D80E
> > > > > > > >
Creterea lanului de "olietilen este s"ontan deoarece la combinarea a dou
legturi coAalente sim"le dintre doi atomi de carbon se dega3 /76 D 2 B 44 E Lcal / mol C
5n tim" ce ru"erea legturii duble 5ntre cei doi atomi de carbon ai etilenei necesit /72
Lcal / mol D,abelul 2E#
(224(
,abelul 2
,i"ul de legtur Energia de legtur
Lcal / mol
C C 44
C C /72
C N 7
C 0 46
N > //0
0 > //8
Curba cineticii "olimeri6rii "rin adiie D9ig#/!E arat c amorsarea reaciei este
lentC du" careC datorit creterii tem"eraturiiC reacia este acceleratC iar s"re &inalC
Aite6a de "olimeri6are este mic#
] de
"olimeri6are
/00
!0


0 tim"
9ig#/!
Curba cinetic a "olimeri6rii "rin adiie
-erul acetilenei are numai dou "o6iii unde se "ot ataa noi moleculeC ca6 5n
care se s"une c &uncionaliatea acetilenei este egal cu doiC sau c are dou &uncii
actiAe#
(228(
;n tim"ul creteriiC lanul de "olietilen "oate urma o anumit direcie sau se
"oate roti datorit structurii tetragonale a carbonului D9ig#/6E#
9ig# /6
.an de "olietilen
;n anumite condiii DcldurC "resiune sau catali6atorEC are loc reacia de
"olimeri6are "rin condensare#
)n eBem"lu de reacie de "olimeri6are "rin condensare este 5n ca6ul
cP+66o DnailonE# +ceast reacie are loc 5ntre @eBametilen diamin i acidul adi"icC 5n
urma creia re6ult cP+66o DnailonEC ca "rodus "rinci"al i a"C ca "rodus
secundar# *eacia se "oate "roduce la ambele ca"ete ale "olimeruluiC motiA "entru care
se obin lungimi mari#
(20(
@eBametilen diamin

> > > > > >
> >
N C C C C C C N
> >
> > > > > >
acidul adi"ic
0 > > > > 0
> 0 C C C C C C 0 >
> > > >
6#6(nailon a"
> > > > > > 0 > > > > 0
>
N C C C C C C N C C C C C C 0 > >
2
0 D8/E
>
> > > > > > > > > > >
*eacia de "olimeri6are "rin condensare dintre @eBametilen diamin i acidul
adi"ic nu se "roduce s"ontan deoarece energie consumat la ru"erea legturilor
coAalente este mai mare decHt energia dega3at la &ormarea legturilor coAalenteF
energie consumat la ru"erea legturilor coAalente K
K E
N(>
M E
0(C
K //0 M 46 K /86 Lcal / mol D82E

energie dega3at la &ormarea legturilor coAalente K
K E
C(N
M E
0(>
K 7 M //8 K /82 Lcal / mol D8E
(2/(
IO0:0 Str$&t$r! po%i1"ri%or
IO0:090 Tip$ri #" 1!&ro1o%"&$%"
-asele "lastice sunt "olimeri &ormai din molecule organice gigantice
DmacromoleculeEC cu masa molar de /0000 "Hn la /000000#
Du" structur "olimerii "ot &iF
("olimeri liniariF
(@omo"olimeri$
(co"olimeri$
(macromolecule rami&icate#
(@omo"olimeri$
(co"olimeri$
("olimeri cu cicluri 5n lan$
("olimeri tridimensionaliF
(sinteti6ai direct din molecule mici$
(sinteti6ai din "olimeri liniari$
>omo"olimerii liniari "ot &i considerai ca o 5nlnuire liniar de motiAe
structurale identice# -otiAul structural este &ormat dintr(un monomerC notat cu +C ca6 5n
care @omo"olimerii sunt notai cu D+E
n
i au &ormulaF
(+(+(+(+(+(
Co"olimerii liniari sunt 5nlnuiri liniare de dou sau mai multe motiAe
structuraleC notate +CBCCC etcC cu o mare Aarietate de structuri# +st&elC co"olimerii "ot &iF
(co"olimeri alternaniF
(+(B(+(B(+(B( $
(co"olimeri secAenialiF
(+(+(+(+(B(B( $


(co"olimeri statisticiF
(+(B(B(B(+(B(+(+(+(B(#
)n eBemolu de co"olimer liniar &ormat din 5nlnuirea a trei monomeri este
acrilonitril / butadien / stirenul c +B' o$
(22(
>omo"olimerii rami&icai conin rami&icriC care "ot &iF
(scurte D9ig#/7EC &ormateC de cele mai multe oriC dintr(un singur atom sauC 5n
generalC din mai "uin de ase atomi$
(lungi D9ig#/4EC aAHnd lungimea de ordinul de mrime al lanului
"rinci"al$
(miBteC ca 5n ca6ul "olietilenei de 3oas densitate D9ig#/8E#
9ig#/7
>omo"olimer cu rami&icri scurte
9ig#/4
>omo"olimer cu rami&icri lungi
(2(
C>

C>
2
C>
2
C>
2
C>
2
C>
2
C>
2
C>
2
C>
2
C>
C> C> C>
2
D C>
2
E
"
D C>
2
E
y
C>

C>
2
C>
2
C>

9ig#/8
>omo"olimer cu rami&icri miBte D"olietilen de 3oas densitateE
(2%(
Co"olimerii rami&icai sunt &ormai dintr(un trunc@i la care sunt gre&aiF
(@omo"olimeri di&eriiC ca la "olietilen("oliacid acrilic D9ig# /%0E$
(co"olimeri#
"olietilen "oliacid acrilic
C00> C00>
C>
2
C> C>
2
C> C>
2
C>
C>
2
C>
2
C>
2
C>
2
C00> C00>
C>
2
C> C>
2
C> C>
2
C>
C>
2
C>
2
C>
2

9ig#/%0
9ormula structural de "ers"ectiA la "olietilen("oliacid acrilic
Polimerii cu cicluri 5nlnuite sunt constituii din cicluri su"ra"use sub &orm de
scarC care con&er masei "lastice o rigiditate ridicat i "ro"rieti mecanice su"erioare#
Dac a"ar di&iculti 5n tim"ul &ormrii datorit rigiditii eBcesiAeC atunci se introduc
aa(numitele ObalamalePC care "ermit o oarecare mobilitate D9ig# /%/E#
ObalamaP
> >
0 0 > > > > 0 0
C C
C C C C C C C C C C C C
N N C C 0 C C N N
C C C C C C C C C C C C
C C
0 0 > > > > 0 0
> >
9ig#/%/
9ormula structural de "ers"ectiA a unitii de ba6 la "oliimid c PI o
(2!(
.a "olimerii tridimensionali sinteti6ai direct din molecule miciC &uncionalitatea
moleculelor trebuie s &ie mai mare decHt doi Ds aib mai mult de dou &uncii actiAeEC
ca 5n ca6ul dialil &talatului D9ig#/%2E#
mer de &talat de dialil

0

C 0 C>
2
C> C>
2
C C> C>
2
C C
C C
C C> C>
2
C 0 C>
2
C> C>
2

0
"olimer intermediar de &talat de dialil
C>
2
C> C>
C>
2

C>
2
C> C>
C>
2
C>
2

C> C>
C>
2
C>
2
C> C>
C>
2
9ig#/%2
Polimer tridimensional sinteti6at din molecule mici de &talat de dialil DD+PE
;n ca6ul "olicondensrii unui monomer bi&uncional i a unuia tri&uncionalC
lungimea monomerului bi&uncional in&luenea6 "uternic "ro"rietile termomecanice
ale "olimerului res"ectiA#
(26(
+lctuirea "olimerilor tridimensionali sinteti6ai din "olimeri liniari este
urmtoareaF
("olimerul de ba6C numit i "re"olimerC care conine &uncii reactiAe laterale
lanului D9ig#/%EC ca 5n ca6ul "oliesterilor nesaturai c )P o sau la ca"tul lanului D9ig#
/%%EC ca 5n ca6ul "olie"oBi6ilor c EP o$
(5ntritorulC un agent "oli&uncionalC care reali6ea6 reticularea#
"re"olimer cu &uncii reactiAe laterale 5ntritor

"olimer reticulat
9ig#/%
*eticularea unui "olimer cu &uncii reactiAe laterale
(27(
"re"olimer cu &uncii reactiAe la ca"etele lanului 5ntritor
"olimer reticulat
9ig#/%%
*eticularea unui "olimer cu &uncii reactiAe la ca"etele lanului
(24(
IO0:020 Pri)&ip!%"%" &!r!&t"ri'ti&i !%" 1!&ro1o%"&$%"%or %i)i!r"
Princi"alele caracteristici ale macromoleculelor liniare sunt urmtoareleF
(structura motiAului monomer$
(im"er&eciunile structurale$
(dimensiunile$
(mor&ologia#
'tructura motiAului monomer se re&er laF
(geometrie$
("olaritate$
(energia legturii#
=eometria motiAului monomer se re&er la F
(simetrie$
(Aolumul rami&icaiilor#
)n motiA monomer "oate &i mai mult sau mai "uin simetric# +st&elC "olietilena
sau "olitetra&luoretilena D9ig#/%!E au motiAe structurale simetriceC 5n tim" ce
"olimetil"entena are motiAul structural asimetric D9ig#/%6E# 'imetria monomerului
"oate in&luena cristalinitatea "olimerului#
> > 9 9
C C C C
> > n 9 9 n
a b
9ig#/%!
-otiAe structurale simetriceF
a("olietilen c PE o$ b( "olitetra&luoretilena c P,9E o#

C>
2
C>
n

C>

C> C>

9ig#/%6
-otiAul structural asimetric la "olimetil"enten c P-P o
(28(
Dac Aolumul rami&icaiilor laterale este "rea mareC ele se aglomerea6 atHt de
mult 5ncHt nu mai au loc 5ntr(un lan cu con&iguraie "lan 5n 6ig(6ag
D9ig#/%7EC "roAocHnd o rsucire 5n &orm de elice a lanului "olimerului# Cu cHt
aglomerarea rami&icaiilor laterale este mai mareC cu atHt mobilitatea di&eritelor
elemente ale lanului "olimerului este mai mic#
rami&icaii laterale

a b
9ig#/%7
*ami&icaii laterale ale unui "olimer liniar
a(rami&icaii laterale cu Aolum mic$ b( rami&icaii laterale cu Aolum mare
Polaritatea interAine la legturile coAalente neomogene datorit di&erenei de
electronegatiAitate dintre elemente D,abelul 2%E#
,abelul 2%
Elementul c@imic ElectronegatiAitatea
G
e<
> 2C20
C 2C!!
N C0%
0 C%%
9 C84
' 2C!4
Cl C/6
Deoarece di&erenele de electronegatiAitate sunt subunitareC caracterul coAalent
al legturii eterogene rmHne "re"onderentC atingHnd "ro"orii de
40(80 ]# +st&elC unele molecule a"ar "olari6ateC aAHnd un moment de di"ol D`EC msurat
5n DebQe DDEF
` K D G
+
Y G
B
E d D8%E
5n care d este distana interatomic Ddistana dintre nucleele atomilorE#
(2%0(
-omentul de di"ol al unor legturi coAalente este dat 5n tabelul 2!#
,abelul 2!
.egtura Di&erena de
electronegatiAitate
G
+
Y G
B
D e< E
Distana
interatomic d
D E
-omentul
de di"ol
`
D D E
0bserAaii
C(C 0 /C!% 0 Nu are di"ol
C(> 0C! /C04 0C%%
C(0 0C48 /C% /C20
C(' 0C0 /C4/ 0C60
C(N 0C%8 /C%7 /C0
C(9 /C% /C%/ /C!/
C(Cl 0C6/ /C77 /C80
Polaritatea motiAului monomer DPE "oate &i de&init ca suma "olaritilor
di&eritelor gru"ri constitutiAe ale motiAului res"ectiA# De eBem"luC 5n ca6ul
"olistirenului D 9ig#/%4EC "olaritatea motiAului monomer DP
P'
E este urmtoareaF
P
P'
K P
C>2 M P
C> M P
C6>! D8!E
C>
2
C>
n
C>
>C C>
>C C>
C>
9ig#/%4
-otiAul structural la "olistiren c P' o
<alorile "olaritilor di&eritelor gru"ri constitutiAe ale motiAului monomer sunt
date 5n tabelul 8%# Polaritatea interAine la stabilirea unor "ro"rietiC ca de eBem"luF
constanta dielectricC solubilitatea iC 5ntr(o msur mai micC re6istena mecanic# ;n
&igura /%8 se "oate obserAa o atracie 5ntre dou lanuri ale aceluiai "olimer datorit
"olari6rii gru"elor de atomi#
(2%/(
,abelul 8%
=ru"area Polaritatea
P
D D E
C>

!C6%
C>
2
%C6!
C> C62
C 2C!4
C 0 /0
C N //

9ig# /%8
Polari6area molar la gru"rile a dou lanuri ale aceluiai "olimer
(2%2(
.egtura coAalent "oate &iF
(omogenC reali6at 5ntre doi atomi identici$
(eterogenC reali6at 5ntre doi atomi di&erii#
Ele iau natere 5ntre atomi care au cel "uin un orbital monoelectronic# 0rbitalii
monoelectroniciC destinai legturii coAalenteC a"ar la unele elemente 5n stare
&undamentalC iar la altele 5n stare @ibridi6at#
+tomul de carbon D:K6E nu "artici" la &ormarea de legturi coAalente decHt 5n
stare @ibridi6atC deoarece 5n stare &undamental are orbitalul 2"
6
neocu"at D9ig#
/!0E# El reali6ea6 cu un alt atom de carbon legturi sim"leC duble sau tri"leC
cores"un6toare strilor de @ibridi6are s"

C s"
2
C s" D,abelul 27E#
stare &undamental stri de @ibridi6are
E
2"
B
2"
Q
2"
6
" " "

s"


s"
2
s"
2s
9ig# /!0
'tarea &undamental i strile @ibridi6ate ale stratului 2 al carbonului
,abelul 27
Element ,i" de
@ibridi6are
'imetria
orbitalilor
de legtur
)ng@iul
orbitalilor
de legtur
Numr
i ti"
de
dublete
,i" de legtur
C s"

tetragonal /08
o
24p %h sim"l
s"
2
trigonal /20
o
hC /e dubl
s" diagonal /40
o
2hC 2e tri"l
(2%(
+tomul de a6ot D:K7E "artici" la &ormarea de legturi coAalente sim"leC duble
sau tri"le atHt 5n stare &undamental cHt i 5n stare @ibridi6at D9ig#/!/E# Com"ortarea
a6otului este dat succint 5n tabelul 24#
stare &undamental stri de @ibridi6are
E
2"
B
2"
Q
2"
6
" " "

s"


s"
2
s"
2s
9ig# /!/
'tarea &undamental i strile @ibridi6ate ale stratului 2 al a6otului
,abelul 24
Element ,i" de
@ibridi6are
'imetria
orbitalilor
de legtur
)ng@iul
orbitalilor
de legtur
Numr
i ti"
de
dublete
,i" de legtur
N s"

tetragonal /08
o
24p %h sim"l
s"

trigonal /20
o
h sim"l
s"
2
triagonal /20
o
2hC /e dubl
s" diagonal /40
o
/hC 2e tri"l
(2%%(
+tomul de oBigen D:K4E "artici" la &ormarea de legturi sim"leC de ti" hC 5n
stare &undamentalC dar "oate &orma legturi coAalente sim"le sau duble 5n stare
@ibridi6at D9ig# /!2E# Com"ortarea oBigenului este dat succint 5n tabelul 28#
stare &undamental stri de @ibridi6are
E
2"
B
2"
Q
2"
6
"

s"


s"
2

2s
9ig# /!2
'tarea &undamental i strile @ibridi6ate ale stratului 2 al oBigenului
,abelul 28
Element ,i" de
@ibridi6are
'imetria
orbitalilor
de legtur
)ng@iul
orbitalilor
de legtur
Numr
i ti"
de
dublete
,i" de legtur
0 s"

ung@iular /0!
o
2h sim"l
s"
2
trigonal /20
o
/hC /e dubl
(2%!(
Caracteristicele unor legturi coAalente sunt date 5n tabelul 0#
,abelul 0
.egtura Energia Distana
L? / mol Lcal / mol
C C 67 44 /C!%
C > %/% 88 /C04
C 0 !8 46 /C%
C N 0! 7 /C%7
C Cl 27 74 /C77
C C 7/4 /72 /C%
C N 6/! /%7 /C%
C 0 7%4 /78 /C22
N 0 84 8! /C/%
C C 42 /88 /C2/
C N 480 2/ /C/!
Energia de legtur in&lunea6 stabilitatea termic i &otoc@imic a "olimerilor#
'tudiul energiei de legtur "ermite ameliorarea "ro"rietilor maselor "lastice#
-asele "lastice nu sunt edi&icii "er&ect regulateC &ormate din motiAe monomere
identice# Im"er&eciunile structurale ale maselor "lastice "ot a"are datorit
"articularitilor "rocesului industrial i "ot &i F
(rami&icaiile lanului$
(eBtremitile lanului$
(abateri de la structura intern$
(stereoi6omeria#
*ami&icaiile lanului "olimerului in&luenea6 cu atHt mai mult "ro"rietile cu
cHt sunt mai lungi# Ele se o"un tendinei de cristali6are a maselor "lastice#
EBtremitile lanului "olimeruluiC &iind di&erite de restul masei "lasiceC deAin de
multe ori amorse de ru"tur# Ele conin de multe ori legturi dubleC care re"re6int
"unctele unde 5nce"e degradarea termic sau 5mbtrHnirea masei "lastice res"ectiAe#
+baterile de la structura internC cum sunt legturileC duble mresc sensibilitatea
la 5mbtrHnire#
'tereoi6omeria este ae6area di&erit 5n s"aiu a di&eritelor gru"ri din "olimerC
cum sunt radicalii D*E# +st&elC radicalii "ot intra 5n lan 5n mai multe &eluriF
(stereoregulatC "redominantF
(isotactic$
(sindiotactic$
(atactic#
Plasarea radicalilor este i6otacticC atunci cHnd ei se gsesc de aceeai "arte a
unui "lanC care trece "rin lanul "olimerului D9ig#/!E#
Dac "lasarea radicalilor este alternatiAC de o "arte i de alta a unui "lanC care
trece "rin lanul "olimeruluiC atunci ea este denumit sindiotactic D9ig#/!%E#
(2%6(
Dac "lasarea i6otactic sau sindiotactic este "e segmente scurte i
nesemni&icatiAe ale lanuluiC atunci ea se numete atactic D9ig#/!!E#


C>
2
C>
2
C>
2
C>
2

C> C> C> C>

C>
C>

C>

C>

C>

C>

9ig# /!
Plasare i6otactic a radicalului C>

C>

C>


C>
2
C>
2
C>
2
C>
2

C> C> C> C>

C>
C>

C>

C>

9ig# /!%
Plasare sindiotactic a radicalului C>


C>


C>
2
C>
2
C>
2
C>
2

C> C> C> C>

C>
C>

C>

C>

C>

9ig# /!!
Plasare atactic a radicalului C>

Plasarea sindiotactic a radicalilor &aAori6ea6 &ormarea unui lan 5n 6ig(6ag a&lat


5ntr(un "lanC dar cu condiia s nu eBiste o aglomerare "rea mare a rami&icaiilor#
0 "lasare atactic#micorea6 mult "osibilitatea &ormrii unei structuri
cristaline#
(2%7(
Pentru "oliclorura de AinilC scderea tem"eraturii de "olimeri6are &aAori6ea6
"lasarea sindiotactic D,abelul /E#
,abelul /
Caracteristici ,em"eratura de "olimeri6are
o
C
60(70 (70
=rad de sindiotacticitate !0(! ] 7!(40 ]
=rad de cristalinitate ! ] 2! ]
Dimensiunile macromoleculelor in&luenea6 mai mult sau mai "uin
"ro"rietile "olimerilor# Ele sunt indicate de gradul de "olimeri6are#
Dac masa "lastic este &ormat din acelai ti" de "olimer cu aceeai lungimeC
iar "olimerul conine numai un ti" de monomerC atunci gradul de "olimeri6are DDPE este
egal cu numrul DiE de meriF
masa molecular a "olimerului
DP i D8!E
masa molecular a merului
;n ca6ul "oliclorurii de Ainil D9ig#/!6EC masa molecular a merului este
urmtoareaF
- 2+
C
+
>
+
Cl
62C! D86E
5n careF
+
C
/2 Dmasa molecular a carbonuluiE$
+
>
/ Dmasa molecular a @idrogenuluiE$
+
Cl
!C! Dmasa molecular a cloruluiE#
*e6ult cC la numrul DiE de meri egal cu /000C masa molecular a "olimerului
D-
U
E esteF
-
U
- i 62C! /000 62!00 D87E
DeciC gradul de "olimeri6are esteF
-
U
62!00
DP /000 i D84E
- 62C!
(2%4(
Dac masa "lastic este &ormat din acela ti" de "olimer cu lungimi di&erite iC
deciC cu mase moleculare di&eriteC atunci masa molecular medie de mas a "olimerului
D-
U
E esteF
Ui-i

-
U
D88E
U
i
5n careF -
i
Y masa molecular medie a unui interAal$
(U
i
este &racia de mas a lanurilor care au masa molecular cu"rins
5n interAalul res"ectiA#
De eBem"luC la un "olimer au &ost e&ectuate determinri "entru mrimile -
i
i &
I
D,abelul 2E#
,abelul 2
InterAalul masei
moleculare
-asa
molecular
medie a
interAalului
-
i
9racia de mas a
lanurilor care au
masa molecular
cu"rins 5n interAalul
res"ectiA
U
i
Produsul
U
i
-
i
0(!000 2!00 0C0/ 2!
!000(/0000 7!00 0C0! 7!
/0000(/!000 /2!00 0C07 47!
/!000(20000 /7!00 0C2 %02!
20000(2!000 22!00 0C24 600
2!000(0000 27!00 0C22 60!0
0000(!000 2!00 0C/0 2!0
!000(%0000 7!00 0C0 //2!
%0000(%!000 %2!00 0C0/ %2!
*e6ultF
U
i
/ D/00E
Ui-i

22%!0 D/0/E
Ui-i

-
U
22%!0 D/02E
Ui
(2%8(
Dac masa "lastic este &ormat din acela ti" de "olimer cu lungimi di&erite iC
deciC cu mase moleculare di&eriteC atunci masa molecular medie de numr a
"olimerului D-
n
E esteF
ni-i

-
n
D/0E
n
i
5n careF -
i
Y masa molecular medie a unui interAal de mas$
(n
i
este &racia de numr a lanurilor care au masa molecular cu"rins
5n interAalul res"ectiA#
De eBem"luC la un "olimer au &ost e&ectuate determinri "entru mrimile -
i
i n
i
D,abelul E#
,abelul
InterAalul masei
moleculare
-asa
molecular
medie a
interAalului
-
i
9racia de numr a
lanurilor care au
masa molecular
cu"rins 5n interAalul
res"ectiA
n
i
Produsul
n
i
-
i
0(!000 2!00 0C02 !0
!000(/0000 7!00 0C04 600
/0000(/!000 /2!00 0C// /7!
/!000(20000 /7!00 0C/8 2!
20000(2!000 22!00 0C2 !/7!
2!000(0000 27!00 0C2! 647!
0000(!000 2!00 0C04 2600
!000(%0000 7!00 0C0 //2!
%0000(%!000 %2!00 0C0/ %2!
*e6ultF
n
i
/ D/0%E
n
i
-
i
2/!!0 D/0!E
ni-i

-
n
2/!!0 D/06E
ni
(2!0(
*e"re6entarea gra&ic a distribuiei masei molare a "olimerilor din eBem"lul luat
5n tabelul % este dat 5n &igura /!6#
&racia de
mas
0C0

0C/!
/0000 20000 0000 %0000 masa molecular
9ig# /!6
Distribuia masei moleculare la un "olimer liniar
Polidis"ersitatea DPE este de&init ca ra"ortul dintre masa molecular medie de
mas D-
U
E i masa molecular medie de numr D-
n
E# .a materialele @omodis"erseC
"olidis"ersia este egal cu unitateaF
P K / D/07E
-asele "lastice au "olidis"ersia mai mare ca /C uneori c@iar mai mare ca /0C ca
5n ca6ul "olietilenei#
Ca i masa molecular medieC gradul de "olimeri6are mediu "oate &iF
(de mas D DP
U
E$
(de numr D DP
n
E#
=radul de "olimeri6are mediu de mas D DP
U
E este dat de relaiaF
i
i


U
i
DP
U
D/04E
U
i
5n care i
i
este numrul mediu de meri al unui "olimer 5n interAalul de mas
molecular consideratC de &racie de mas U
i
#
(2!/(
=radul de "olimeri6are mediu de numr DDP
n
E este dat de relaiaF
i
i
n
i
DP
n
D/08E
n
i

5n care i
i
este numrul mediu de meri al unui "olimer 5n interAalul de mas molecular
consideratC de &racie de numr n
i
#
;n ca6ul co"olimerilorC trebuie s se ia 5n consideraie 5n "lus &a de "olimeriC
&racia de mas sau de numr a &iecrui ti" de monomer 5n cadrul lanului &iecrui
"olimerC motiA "entru careC calculul gradului de "olimeri6are este mult mai laborios#
-or&ologia macromoleculelor liniare se ocu" de modul 5n care sunt dis"use 5n
s"aiu lanurile acestor macromolecule#
'tudiul mor&ologiei macromoleculelor liniare "oate &i e&ectuat "e trei direcii
"rinci"aleF
("olimerii amor&i$
("olimerii semicristalini$
(materialele cu dou &a6e amor&e#
'tructura "olimerilor amor&i D9ig#/!7E este caracteri6at "rin absena ordinii
moleculare de"rtate Dla o distan su"erioar ordinului de mrime merului din "olimerE#
+ceast structur se aseamn cu cea a lic@idelor i "re6int abateri de la omogenitateC
"rintre care cele mai im"ortante suntF
(orientarea$
(de&ectele de geli&icare$
(micro"orii$
(6onele degradate D&is@ eQes etc#E#
9ig#/!7
Polimer amor& neorientat
Polimerii amor&i "ot aAea local o orientare uniaBial sau multiaBialC care a"are
datorit unor de&ormri la tem"eraturi ridicateD9ig# /!4E# 0rientarea este 5nsoit de o
ani6otro"ie a "ro"rietilorC care "re6int uneori interes "ractic# Dac se red mobilitatea
lanurilor "olimerilorC orientarea dis"areC &iind 5nsoit de modi&icri dimensionale
im"ortante#
(2!2(
9ig#/!4
Polimer amor& orientat
De&ectele de geli&icare a"ar la 5ncl6irile accidental incom"lete de 5naintea
obinerii &ormei "rin in3ecieC la care masele "lastice sub &orm de granulele sunt
geli&icate numai "arial# 'tructura granular a de&ectelor de geli&icare micorea6
re6istena mecanic#
-icro"orii i 6onele degradate sunt de&ecte nedorite ale "roduselor obinute din
"olimeri amor&i#
Polimerii semicristalini au o structur &ormat din cristalite 5ntr(o matrice amor&
D9ig#/!8E#
cristalit matrice amor&
9ig#/!8
Polimer semicristalin
(2!(
Cristalitele se "ot "re6enta sub &orm de F
("araleli"i"edC 5ntHlnit cel mai &recAent D9ig#/60E$
(s&erC ca6 5n care se mai numesc s&erolite#
"olimer liniar
J/0nm
9ig#/60
Cristalit
*eelele cristaline ale cristalitelor sunt aceleai ca la metale D,abelul %EC aAHnd
7 celule elementareC care de&inesc 7 sisteme cristaline D,abelul !E# #
,abelul %
Polimerul *eeaua cristalin =rad de cristalinitate
B
c
Polietilena de mare densitate ortorombic 40
Poliamida 66 triclinic 70
PolioBimetilena D "oliacetalul E romboedric 40
,abelul !
'isteme cristaline Parametrii reelei
a C b C c RC TC S
Cubic a K b K c R K T K S K 80
0
*omboedric a K b K c R K T K S V 80
0
>eBagonal a K b V c R K T K 80$ S K /20
0
,etraedric a K b V c R K T K S K 80
0
0rtorombic a V b V c R K T K S K 80
0
-onoclinic a V b V c R K S K 80
0
V T
,riclinic a V b V c R V T V S
)n "olimer "oate aAea un segment din lan 5n cristalit i restul 5n &a6a amor&#
+st&elC se "oate de&ini un grad de cristalinitate DB
c
EC ca &racia molar a merilor din
"olimeri "re6eni 5n cristalite sau 5n &ormaiuni "aracristaline#
(2!%(
)nele mase "lastice &ormate din co"olimeri liniari su&er la rcire o se"arare a
anumitor segmente din lanC &ormHnd &a6e di&erite# De eBem"luC 5n lanul de acrilonitril /
butadien / stiren D+B'EC ramurile gre&ate de "olibutadien se se"ar &orm5nd "articule
cauciucate Dz 0(!0 nmE bine dis"ersate 5ntr(o matrice termo"lastic de stiren
acrilonitril D9ig# /6/E#
"articul cauciucat de "olibutadien agregat de "articule termo"lastice de
stiren acrilonitril 5n matrice de "olibutadien
matrice de stiren acrilonitril
9ig#/6/
+crilonitril / butadien / stiren cu dou &a6e amor&e
D"articule cauciucat de "olibutadien i matrice de stiren acrilonitrilE
+ceast structur o&er o bun re6isten la ocC datorat "articulelor cauciucate
de "olibutadien i o rigiditate satis&ctoare "ermis de matricea de stiren acrilonitril#
(2!!(
IO0:0:0 Pri)&ip!%"%" &!r!&t"ri'ti&i !%" 1!&ro1o%"&$%"%or tri#i1")'io)!%"
Polimerii tridimensionali &ormea6 o molecul care ocu" tot Aolumul
obiectuluiC motiA "entru care masa molecular este urmtoareaF
- m N D//0E
5n care F m este masa obiectuluiC 5n grame$
(N Y numrul lui +Aogadro D6C02 /0
2
E#
'imetria i stereoi6omeria nu mai sunt im"ortanteC ast&el c "rinci"alele
caracteristici ale macromoleculelor tridimensionale se reduc la urmtoareleF
(dimensiunile$
(mor&ologia#
Dimensiunile macromoleculei tridimensionale sunt cele ale obiectuluiC iar masa
molecular este dat de relaia //0#
-acromolecula tridimensional este amor&C &iind caracteri6at "rin absena
ordinii moleculare# +ceast structur se aseamn cu cea a lic@idelor i "re6int abateri
de la omogenitateC "rintre care cele mai im"ortante sunt D9ig#/62EF
(6onele insu&icient reticulate$
(6onele su"rareticulate$
(moleculele nelegate la reea$
(micro"orii#
6on reticulat uni&orm micro"or moleculele nelegate la reea
6on su"rareticulat

6on insu&icient
reticulat
9ig# /62
-or&ologia unei macromolecule tridimensionale
(2!6(
:onele insu&icient reticulate sau cele su"rareticulate se datoresc unei amestecri
neomogene i au "ro"rieti di&eriteC constituind un de&ect#
)n alt de&ect ti"ic 5l re"re6int moleculele nelegate la reeaC care a"ar datorit
unei cantiti insu&iciente de 5ntritor sau a unei amestecri necores"un6toare#
(2!7(
IO0:0;0 Tr!)*i(i! #" .!*7 ! po%i1"ri%or
.egtura coAalent "ermite rotaia unui atom din "o6iia / 5n "o6iia 2 5n 3urul
ba6ei unui con cu ung@iul la AHr& dat de relaia D9ig#/6EF

R 2 D e a E D///E
5n care a este ung@iul de Aalen#
a C
/

+ B
C
2
9ig#/6
*otaia atomului C din "o6iia / 5n "o6iia 2
,recerea de la o con&iguraie la alta a unui atom este caracteri6at "rin
urmtoarele elementeF
(tim"ul de corelare D d E$
(energia de actiAare D E
a
E#
EBist urmtoarea relaie 5ntre cele dou elemente menionate anteriorF
E
a
*,
d d
0
e D//2E
5n careF d
0
este tim"ul de corelare 5n condiii standard$
(* Y constanta ga6elor "er&ecte#
;n ca6ul "olimerilorC se "oate reali6a rotaia urmtoarelor com"onente ale
lanuluiF
(rami&icaiile laterale D9ig# /6%#aE$
(segmentele scurte din lan D9ig# /6%#bE$
(segmentele lungi din lan D9ig# /6%#cE$
(lanul 5n 5ntregime 5n ra"ort cu altul D9ig# /6%#dE#
(2!4(
a
b
c
d
9ig# /6%
*otaia unor com"onente ale lanuluiF
a(rami&icaiile laterale$ b(segmentele scurte din lan$
c(segmentele lungi din lan$ d(lanul 5n 5ntregime 5n ra"ort cu altul#
(2!8(
,recerea de la rotaia unui com"onent la altul din lan se numete tran6iie#
*e6ult urmtoarele tran6iii "osibileF
(tran6iia de ordinul /F trecerea de la rotaia rami&icaiilor laterale la rotaia
segmentelor scurte din lan$
(tran6iia de ordinul 2 Dtran6iia AitroasEF trecerea de la rotaia
segmentelor scurte din lan la rotaia segmentelor lungi din lan$
(tran6iia de ordinul Dtran6iia lic@id(lic@idEF trecerea de la rotaia
segmentelor lungi din lan la rotaia lanului 5n 5ntregime 5n ra"ort cu
altul#
,ran6iia este s"eci&ic "olimerilor liniari amor&i# .a "olimerii liniari
semicristalini este "osibil tran6iia numai 5n 6onele amor&eC ne&iind "osibil 5n cristalite
datorit bloca3elor eBistenteC dar a"are 5n "lus tran6iia s"eci&ic strii cristalineC i
anume to"irea#
,ran6iia cea mai im"ortant a "olimerilor amor&i este tran6iia de ordinul 2
Dtran6iia AitroasEC care re"re6int de &a"t trecerea de la starea Aitroas Dde sticlE la
starea cauciucat Dde cauciucE# +st&elC 5n ca6ul "olistirenuluiC modulul de elasticitate
liniar DEE scade la tem"eratura de tran6iie Aitroas de la /0
/0
la /0
7
dQne cm
(2
D9ig#
/6!E#
lgE "alier Aitros
dQne cm
(2
6ona de tran6iie Aitroas

/0

8
com"ortare Aitroas com"ortare de cauciuc

4
7
!0 /00 /!0
o
C
la tran6iia de ordinul Dlic@id(lic@idE
9ig# /6!
<ariaia modulului de elasticitate cu tem"eratura la "olistiren
la tran6iia de ordinul 2 DAitroasE
,ran6iia Aitroas a"are la di&erite tem"eraturi D,abelul 6EC care
re"re6int tem"eratura la care a"ar rotaii ale segmentelor lungi din lan#
(260(
,abelul 6
Polimerul ,em"eratura de tran6iie Aitroas
o
C
Polietilena c PE o (4
Policlorura de Ainil c P<C o 40
Polistirenul c P' o /00
Polimetacrilatul de metil c P--+ o /00
Polie"oBidul c EP o %20
'(a constatat c "olimerii se di&erenia6 "rin urmtoarele caracteristici
"rinci"aleF
(tem"eratura de tran6iie Aitroas$
(modulul de elasticitate 5n stare cauciucat#
F E E to"ire

/ 2
2
/
t
0

o
C t
0

o
C
a b
E to"ire E


2 2
/
/
t
0

o
C t
0

o
C
c d
9ig#/66
<ariaia modulului de elasticitate cu tem"eraturaF
t
0
(tem"eratura ambiant$
a("olimeri liniari amor&i D/(cauciuc$ 2(sticl organicE$
b("olimeri liniari semicristalini de ti" "olietilen sau "oli"ro"ilen
Dgradul de cristalinitate crete de la / la E$
c( "olimeri liniari semicristalini de ti" "oliamid sau "olitere&talat de etil
Dgradul de cristalinitate crete de la / la E$
d( "olimeri tridimensionali amor&i Dgradul de reticulare crete de la / la E#
(26/(
-odulul de elasticitate 5n 5n stare Aitroas de"inde "uin de structur#
+st&elC "olimerii "ot &iF
(liniari amor&i D9ig# /66#aE$
(liniari semicristalini de ti" "olietilen c PE o sau "oli"ro"ilen c PP o
D9ig# /66##bE$
(liniari semicristalini de ti" "oliamid cP+o sau "olitere&talat de etil
cPE,Po D9ig# /66#cE$
(tridimensionali amor&i D9ig# /66#dE#
,ran6iia de ordinul Dtran6iia lic@id(lic@idE este trecerea de la rotaia
segmentelor lungi din lan la rotaia lanului 5n 5ntregime 5n ra"ort cu altul# ;n ca6ul
"olistirenuluiC la s&Hritul "alierului cauciucat D/0
6
dQne cm
(2
EC modulul de elasticitate
liniar DEE 5nce"e s scadC ast&el c la tem"eratura de 200
o
C "olimerul este considerat
5n stare lic@id D9ig#/67E#
lgE
dQne cm
(2
"alier cauciucat
7

6


!
%
!0 /00 /!0 200
o
C
9ig# /67
<ariaia modulului de elasticitate cu tem"eratura la "olistiren
la tran6iia de ordinul Dlic@id(lic@idE
Cu cHt masa molecular este mai mareC cu atHt "alierul cauciucat este mai mareC
deci tran6iia lic@id(lic@id se reali6ea6 la o tem"eratur mai mare# +cest as"ect "oate
deAeni ne&aAorabil 5n tim"ul "relucrrii "rin in3ecieC cHnd tem"eratura de 5ncl6ire "rea
mare duce la degradare termic#
.a "olimerii tridimensionali nu este "osibil tran6iia de ordinul C deoarece
legturile laterale &ac im"osibil rotaia unui lan 5n ra"ort cu altul#
(262(
,o"irea cristalitelor este mai di&icil la mase moleculare su"erioare# ;n generalC
5ntre tem"eratura absolut de to"ire D,
t
E i tem"eratura absolut de tran6iie Aitroas D,
A
E
este relaia urmtoareF
,
A
D0C6! 0C/0E ,
t
D//2E
Cristali6area este "rocesul inAers to"irii "olimerilor i se reali6ea6 5n dou
eta"eF
(germinarea$
(creterea cristalelor#
<isco6itatea i agitaia termic in&luenea6 ne&aAorabil cristali6area#
(26(
IO0;0 M!t"ri!%" #" !#!o'
-aterialele de adaos sunt utili6ate 5n Aederea modi&icrii anumitor "ro"rieti ale
"olimerilor#
+ceste materiale trebuie s satis&ac anumite cerineC "rintre care cele mai
im"ortante sunt urmtoareleF
(s &ie com"atibile cu "rocedeul de "relucrare al "olimerului$
(s &ie com"atibile cu celelalte materiale de adaos$
(s nu &ie toBice$
(s(i "stre6e 5n tim" "ro"rietile i distribuia 5n masa "olimerului$
(s aib ra"ortul calitate / "re cHt mai conAenabil#
0 "osibil clasi&icare du" sco" a materialelor de adaos este urmtoareaF
("lasti&iani$
(materiale de ar3are$
(materiale de armare$
(stabili6aniF
(la aciunea oBigenului$
(la aciunea cldurii$
(la aciunea luminii$
(colorani$
(igni&ugi$
(antistatici$
(lubri&iani#
Plasti&ianii sunt diluani grei care distrug "arial "unile dintre lanurile
"olimerului D9ig#/64EC trans&ormHndu(l dintr(un material rigid 5ntr(unul su"lu# .a
creterea coninutului de "lasti&iant scade atHt rigiditatea cHt i tem"eratura de tran6iie
Aitroas#
'imbolurile "entru "lasti&iani sunt indicate de '* I'0 /0%(F/88% i anumeF
(ester al acidului alc@ilsul&onic D +'E E$
(&talat de ben6ilbutil D BBP E$
(adi"at de ben6iloctil D B0+ E$
(&talat de butiloctil D B0P E$
(&talat de dibutil D DBP E$
(sebacat de dibutil D DB' E$
(&talat de diclo@eBil D DC>P E$
(&talat de dica"ril D DCP E$
(&talat de dietil D DEP E$
(&talat de di@e"til D D>P E$
(&talat de disobutil D DIBP E$
(adi"at de diisodecil D DID+ E$
(&talat de diisodecil D DIDP E$
(&talat de diiso@e"til D DI>P E$
(&talat de diiso@eBil D DI>GP E$
(adi"at de diisononil D DIN+ E$
(&talat de diisononil D DINP E$
(adi"at de diisooctil D DI0P E$
(&talat de diiso"entil D DIPP E$
(26%(
"olimer "lasti&iant "olimer "lasti&iat
9ig#/64
9ormarea unui "olimer liniar "lasti&iat
(&talat de diisotridecil D DI,DP E$
(&talat de dimetil D D-P E$
(&talat de di(n(octil D DN0P E$
(&talat de dinonil D DNP E$
(adi"at de dioctil D D0+ E$
(iso&talat de dioctil D D0IP E$
(&talat de dioctil D D0P E$
(sebacat de dioctil D D0' E$
(tere&talat de dioctil D D0,P E$
(a6elat de dioctil D D0: E$
(&os&at de di&enilcre6il D DPC9 E$
(&os&at de di&eniloctil D DP09 E$
(&talat de diundecil D D)P E$
(ulei de in e"oBidat D E.0 E$
(ulei de soia e"oBidat D E'0 E$
(adi"at de @e"tilnonilundecil D >N)+ E$
(&talat de @e"tilnonilundecil D >N)P E$
(adi"at de @eBiloctildecil D >G0D+ E$
(&talat de @eBiloctildecil D >G0DP E$
(adi"at de nonilundecil D N)+ E$
(&talat de nonilundecil D N)P E$
(adi"at de octildecil D 0D+ E$
(&talat de octildecil D 0DP E$
(26!(
(trimetilat de n(octildecil D 0D,- E$
(&os&at de tricloetil D ,CE9 E$
(&os&at de tricre6il D ,CP E$
(trimelitat de tri@e"til D ,>,- E$
(trimelitat de triisooctil D ,I0,- E$
(&os&at de trioctil D ,09 E$
("iromelitat de tetraoctil D ,0P- E$
(trimelitat de trioctil D ,0,- E$
(&os&at de tri&enil D ,P9 E$
(&os&at de triBilen D ,GP E#
Plasti&ianii sunt &oarte mult utili6aiC 5n "ro"orii ce "ot de"i cu /00 ] masa
"olimeruluC la ameliorarea "ro"rietilor "oliclorurii de AinilC care are tem"eratura de
tran6iie Aitroas la 40
o
C#
-aterialele de ar3are sunt amestecate cu "olimerul "entru ameliorarea
re6istenei la u6are i mecanice a "olimerului sau "entru a "ermite obinerea unui Aolum
mare cu un consum redus de "olimerC ca6 5n care se mai numesc materiale de um"lutur#
,abelul 7
-aterialul 'imbolul 9orma sau structura 'imbolul
Bor B =ranuleC s&ereC bile B
Carbon C +c@iiC tieturi C
Pudr D
+rgil E
9ibr 9
'ticl = -aterial granulat =
Cristal &ili&orm >
Carbonat de calciu N ,ricot N
Celulo6 . 'trat .
-ineral Da6best etc#E sau
metal
- -at -
Neesut N
-ic P >Hrtie P
'ilice m
+ramid * 'trati&il *
'inteticC organic
D"olitetra&luoretilen etcE
' 'ol6iC "aiete '
,alc , 9ibre scurte ,
9oi "entru "lacare <
.emn \ Iesut \
Nes"eci&icat G Nes"eci&icat G
9ir [
+ltele Dbisul&ura de
molibdenC etc#E
: +ltele :
(266(
-aterialele de armare sunt amestecate cu "olimerul tot "entru ameliorarea
re6istenei mecanice a "olimeruluiC motiA "entru care uneori sunt "re6entate 5m"reun
cu materialele de ar3are# +st&elC simboli6area materialelor de ar3are i de armare este
indicat de '* I'0 /0%(2F/88% D,abelul 4E#
Borul este un nemetal de culoare neagr sau maronC &oarte reactiAC insolubil 5n
a"C alcoolC dar solubil 5n acid sul&uric sau a6otic concentrat# Este utili6at sub &orm de
&ibre cu grosimea de 2( `m la armarea rinilor e"oBidice sau a "oliesterilor#
Carbonul sub &orm de negru de &um este cea mai mic "articul obinut "e cale
industrial# Este o "ulbere amor& insolibil 5n toi solAenii# Este utili6at 5n s"ecial ca
material de armare la obinerea "neurilor#
=ra&itul este o &orm cristalin alotro"ic a carbonului re6istent la oBidare i la
oc termicC aAHnd coe&icientul de &recare 0C/` # Este utili6at ca material de armare i ca
lubri&iant la "rodusele din mase "lasticeC care au de3a bune "ro"rieti de lubri&iere
D"oliamideE#
9ibra de carbon este o &orm amor& cu diametrul de 7(4 `m# Este re6istent la
aciunea aci6ilor i ba6elorC iar modulul su de elasticitate este a"ro"iat de al oelurilorC
la o densitate de "atru ori mai mic# *e6istena la coro6iune a &ibrei de carbon este mai
bun decHt a sticlei#
9ibrele de carbon "ot &iF
(tiate mrunt D0 `m( mmE$
(scurte D(! mmE$
(lungi D!(20mmE$
(continui#
9ibrele de carbon sunt utili6ate 5n s"ecial la armarea rinilor e"oBidice sau a
"oliesterilor#
+rgila este un silicat @idratat de aluminiu cu &ormula +l
2
0

'i0
2
B>
2
0C sub
&orm de cristale cu dimensiunea de /(/!0 `mC insolubil 5n a" i solAeni organiciC
deosebit de re&ractar# +rgila este utili6at ca material de um"luturC de multe ori asociat
nisi"uluiC la obinerea obiectelor din di&erite materiale "lastice#
'ticla este un material ceramic &ormat dintr(un amestec uni&orm de nisi" cuarosC
carbonat de sodiu i caolin# Este re6istent la atacul c@imic al multor substaneC cu
eBce"ia acidului &os&oric sau a soluiilor alcaline a&late la tem"eraturi su"erioare
tem"eraturii ambiante# 9ibrele de sticl sunt utili6ate la armarea obiectelor obinuteC 5n
s"ecialC din "oliesteri nesaturai sau rini e"oBidice#
Carbonatul de calciu este o "ulbere albC uor solubil 5n a"C solubil 5n aci6i i
se gsete 5n natur sub &orm de calcarC cretC caolinC marmurC etc# Carbonatul de
calciu este utili6at ca material de um"lutur la obinerea obiectelor din di&erite materiale
"lastice#
+6bestul este un silicat @idratat de magne6iu D-g0 2'i0
2
2>
2
0EC care se
gsete sub &orm de &ibre albeC cenuii sau Aer6ui 5n di&erite minerale
Dser"entin sau am&ibolE# 9ibrele de a6best din ser"entin sunt mai lungiC dar mai "uin
re&ractare decHt cele din am&ibol# +ceste &ibre sunt utili6ate la armarea obiectelor
obinute din mase "lastice eB"use la tem"eraturi ridicateC cu condiia ca "ulberea de
a6best dega3at 5n atmos&er 5n tim"ul eB"loatrii s nu de"easc anumite limiteC
duntoare sntii#
(267(
-ica este o gru" de silicai de "otasiuC magne6iuC &ierC care se gsete 5n natur
sub &orm de muscoAitC &logo"it sau biotitC care se des&ac "rin loAire 5n &oi subiri i
elastice DcliAa3E# -ica este insolubil 5n a" i aci6iC cu eBce"ia acidului &luor@idricC dar
solubil 5n ba6e to"ite# 0biecte obinute "rin in3ecie din "oli"ro"ilenaC "oliamida sau
"oliesterii saturai "ot &i armate cu granule de micaC aA5nd dimensiunea de 20(%!0 `m#
'ilicea este dioBid de siliciu D'i0
2
EC care se gsete 5n natur sub &orm de nisi"C
diatomitC etc# 'ilicea este insolubil 5n a" i aci6iC cu eBce"ia acidului &luor@idric dar
solubil 5n ba6e to"ite# Nisi"ul cuaros este &ormat din granule cu dimensiunea de 0C6(/
mm i este utili6at ca material de ar3are Duneori numai ca material de um"luturE la
obinerea obiectelor din mase "lastice#
,alcul este un silicat @idratat de magne6iu D-g0 %'i0
2
>
2
0EC a&lat 5n
natur sub di&erite &orme# Este moaleC unsurosC &leBibilC cu as"ect side&os# Ca orice
silicatC talcul este insolubil 5n a" i aci6iC cu eBce"ia acidului @idro&luoricC dar solubil
5n ba6e to"ite# Este utili6at ca material de ar3are Duneori numai ca material de
um"luturE la obinerea obiectelor din mase "lastice#
-aterialele stabili6ante la aciunea oBigenuluiC numite i antioBidanteC 5ntHr6ie
degradarea materialelor "lastice cau6at de oBidare#
Cele mai utili6ate materiale antioBidante sunt urmtoareleF
(&enolii$
(aminele$
(merca"tanii#
-aterialele stabili6ante la aciunea clduriiC numite i stabili6ani termiciC sunt
utili6ate 5n ca6ul "olimerilor clorurai 5n Aederea 5ntHr6ierii dega3rii acidului clor@idric#
Dintre stabili6anii termici cei mai utili6ai sunt amestecurile de stearai de calciu i de
6inc#
-aterialele stabili6ante la aciunea luminii absorb luminaC 5ntHr6iind ast&el
degradarea materialelor "lastice#
Cele mai utili6ate materiale stabili6ante la aciunea luminii sunt urmtoareleF
("igmenii Dnegrul de &um etc#E$
(absorbanii de ra6e ultraAiolete Dsalicilatul de &enil etc#E#
Coloranii asigur o culoare dorit masei "lastice# 0 clasi&icare "osibil a
coloranilor este urmtoareaF
(solubili 5n matricea "olimerului D"lastosolubiliEF
(colorani antrac@inonici$
( colorani a6oici$
(insolubili 5n matricea "olimerului D"lastoinsolubili sau "igmeniEF
("igmeni negriF negrul de &um$
("igmeni roiiF oBidul de &ier$
("igmeni#galbeniF oBidul de 6inc$
("igmeni albatriF aluminatul de cobalt$
("igmeni albiF dioBidul de titan#
-aterialele igni&uge au rolul de a &rHna amorsarea sau "ro"agarea arderii# Cele
mai im"ortante materiale igni&uge sunt urmtoareleF
(deriAai @alogenaiF "ercloro"entaciclodecanul$
(@idrataiF alumin @idratat#
(264(
-aterialele antistatice limitea6 acumularea sarcinilor electrice "e su"ra&aa
"olimerilorC eAitHndu(seC ast&elC &iBarea "ra&ului sau "roducerea scHnteielor# +ceste
materiale "ot aciona 5n dou moduriF
(reali6area unui strat &oarte &in "e su"ra&a din substane care nu se
5ncarc cu electricitate static DetanolaminaE$
(5ncor"orarea unui material care mrete conductiAitatea materialului
"lastic Dnegrul de &umE#
.ubri&ianii &aAori6ea6 reali6area "relucrrilor care "resu"un &recarea maselor
"lastice de "ereii instalaiei res"ectiAe Din3ecie etc#E# )n eBem"lu de lubri&iant al
maselor "lastice este ceara de "olietilena#
(268(
IO0=0 B157trP)ir"!
;mbtrHnirea maselor "lastice "oate &iF
(5mbtrHnirea &i6ic$
(5mbtrHnirea termic$
(5mbtrHnirea climateric#
;mbtrHnirea &i6ic a maselor "lastice cu"rinde toate modi&icrile &i6ice
ireAersibile care "ot a"are 5n tim" la tem"eratura ambiant i 5n condiii climaterice
normale#
+ceste modi&icri "ot &iF
(cu trans&er de masF
(la "trunderea solAenilorF
("lasti&ierea$
(&isura nea"arent Dcra6eE$
(&isura a"arent DcracLE$
(um&lareaF
(uni&orm$
(neuni&orm$
(la dis"ariia "lasti&ianilorF
(&ragili6area$
(&r trans&er de masF
(cristali6area "arial a 6onelor amor&e$
(&isurarea sub tensiune mecanic#
Ptrunderea solAenilor Da"a etc#E "oate distruge local legturile care eBist 5n
macromolecule# )n "rim e&ect al "trunderii solAenilor este "lasti&ierea# 9isura
nea"arent Dcra6eE este "lin cu material orientatC deoarece legturile s(au ru"t
"arialC motiA "entru care este mai greu detectabil D9ig#/68#aE# ;n ca6ul &isurii a"arente
DcracLEC legturile din macromolecule sunt ru"te 5n totalitate "e o anumit 6on D9ig#
/68#bE#
a b
9ig# /68
9isuri ca urmare a "trunderii unui solAentF
a(&isur nea"arent Dcra6eE$ b(&isur a"arent DcracLE#
(270(
)m&larea este o alt consecin a "trunderii unui solAent# Deosebit de
"ericuloas este um&larea neuni&ormC care "oate induce tensiuni interne de6astruoase#
9ragili6area maselor "lastice este datorat dis"ariiei "lasti&ianilor ca urmare a
eAa"orriiC biodegradrii etc#
Cristali6area "arial a 6onelor amor&e din masele "lastice "oate a"are datorit
unei mobiliti a unui segment din lan
9isurarea sub tensiune mecanic a"are 5n tim" i determin durata de Aia a
masei "lastice res"ectiAe#
;mbtrHnirea termic a maselor "lastice cu"rinde toate modi&icrile ireAersibile
care "ot a"are 5n tim" la 5ncl6ire i 5n condiii climaterice normale#
.a 5ncl6irea maselor "lastice se su"ra"un &enomenele &i6ice menionate anterior
cHt i &enomene c@imiceC datorate 5n s"ecial aciunii oBigenului#
.a o durat de Aia conAenional de 20000 oreC tem"eratura maBim de
5ncl6ire "entru di&erii "olimeri este Aariabil D,abelul 8E#
,abelul 8
Polimerul ,em"eratura maBim
de 5ncl6ire
o
C
c P+// o !0
c +B' o 70
c P0- o 40
c PE,P o /00
c PC o //0
c P' o /!0
c PI o 2/0
;mbtrHnirea climateric este datorat &actorilor climatericiC "rintre care mai
im"ortani suntF
(lumina solar D)<E$
(tem"eratura$
("loaia#
.umina solar conine 2(7 ] ra6e ultraAiolete D)<EC care au o energie su&icient
de mare "entru a eBcita anumite gru"ri din "olimerC ast&el c oBidarea su"er&icial este
acceleratC "roAocHnd ru"eri de legturi i &isurri#
,em"eratura ridicat accelerea6 "uternic oBidarea atHt su"er&icial cHt i 5n
masa obiectului din material "lasticC aa cum s(a menionat la 5mbtrHnirea termic#
Ploaia "oate s"la "lasti&ianiiC coloranii sau alte materiale de adaosC "roAocHnd
modi&icri cores"un6toare#
(27/(
IO060 D"gr!#!r"! t"r1i&7
Degradarea termic cu"rinde totalitatea &enomenelor a"rute 5n termen scurtC ca
urmare a 5ncl6irii la tem"eraturi ridicate 5n tim"ul obinerii &ormei sau eB"loatrii#
Degradarea termic este 5nsoit de dega3area de mici "articule Aolatile#
Pe "arcursul degradrii termice "ot a"are urmtoarele reacii im"ortanteF
(ru"erea statistic a lanurilor D9ig#/70E$
(de"olimeri6area$
(modi&icarea gru"rilor laterale D9ig#/7/E#
9ig#/70
*u"erea statistic a lanurilor
De"olimeri6area "oate &i descris de relaia urmtoareF
D + E
n
+
o
D + E
n(/
+
o
M + D//E
9ig#/7/
-odi&icarea gru"rilor laterale
(272(
)n "olimer este cu atHt mai stabil cu cHt conine mai "uine legturi C(Cl sau C(
> Dali&aticeE ori C(C Dali&aticeE i mai multe legturi C(9 sau aromatice#
Durata de Aia a "olimerilor se scurtea6 cu 3umtate "rintr(o meinere tim" de
0p la anumite tem"eraturi D,abelul %0E#
,abelul %0
Polimerul ,em"eratura de meninere
tim" de 0p
o
C
c P<C o 260
c P--+ o 0
c P' o 60
c P+N o 80
c PE o %70
c PI o !00
+rderea este &a6a aAansat a degradrii termice cHnd datorit tem"eraturii
ridicateC materialul ia &oc i au loc reacii eBoterme#
Produsele arderii au di&erite "ro"rietiC 5n &uncie de "olemerul res"ectiAC dintre
care deosebit de im"ortante sunt coro6iAitatea i toBicitatea#
+rderea are loc "rin amorsareC urmat de "ro"agare# +numite materialeC c@iar
dac au su&erit o amorsare a arderiiC nu "ermit "ro"agarea acesteiaC &iind numite
materiale autoeBtinctibile #
(27(
IO0<0 E2"1p%" #" 1!'" p%!'ti&"
IO0<090 Po%io%".i)"%"
Princi"alele "oliole&ine sunt urmtoareleF
("olietilena c PE o$
("oli"ro"ilena c PP o$
("olii6obutilena c PIB o$
("olimetil"entena c P-P o#
Polietilena este un "olimer al etilenei D9ig# /72EC aAHnd masa molecular deF
("este 6000C 5n ca6ul "olietilenei de 5nalt densitate c PE(>D o$
(2000(!000C 5n ca6ul "olietilenei de 3oas densitate c PE(.D o$
(2!00000C 5n ca6ul "olietilenei de &oarte mare mas molecular
c PE()>-\ o#
C>
2
C>
2
n
9ig# /72
Polietilena c PE o
Polietilena de 5nalt densitate este termo"lasticC de culoare albC netoBicC cu o
mare ca"acitate de absorbie a neutronilorC re6istent la aciunea a"eiC combustibil# +lte
"ro"rieti im"ortante sunt urmtoareleF
(densitateaF c 0C8! g / cm

$
(re6istena la ru"ereF 0(! -Pa$
(alungirea la ru"ereF 700(/000 ]$
(re6ilienaF 0C060(0C200 ? / mm
2
$
(duritatea '@ore DF 66$
(conductiAitatea termicF 0C%!(0C!0 \ / mN$
(de&ormabilitate satis&ctoare "entru obinerea &ormei "rin in3ecieC
su&lareC calandrare$
(sudabilitate bun la cald$
(&oarte dielectric$
(mare inerie c@imic$
(inerie c@imic bun &a de alimente$
(sensibilitate la aciunea ra6elor ultraAiolete$
(se li"ete di&icil$
(sensibilitate la &isurare sub sarcin#
)tili6rile im"ortante ale "olietilenei de 5nalt densitate sunt urmtoareleF
(reci"iente "entru detergeni$
(bidoane de la"te$
(gro"i se"tice "entru deeuri$
("alete "entru trans"ortul mr&urilor$
(&olii "entru ambala3e#
(27%(
Polietilena de 3oas densitate este de culoare albC translucid# +lte "ro"rieti
im"ortante sunt urmtoareleF
(densitateaF 0C8/! g / cm

$
(re6istena la ru"ereF /0(/ -Pa$
(alungirea la ru"ereF %00(6!0 ]$
(re6ilienaF 0C!0(2000 ? / mm
2
$
(duritatea '@ore DF !/$
(conductiAitatea termicF 0C! \ / mN#
)tili6rile im"ortante ale "olietilenei de 3oas densitate su4nt urmtoareleF
(&olii "entru ambala3e$
(reci"iente mena3ere$
(i6olaia cablurilor$
(3ucrii$
(&urtune#
Pro"rietile im"ortante ale "olietilenei de &oarte mare mas molecular sunt
urmtoareleF
(densitateaF 0C8!(0C8!0 g / cm

$
(alungirea la ru"ereF 200(!00 ]$
(duritatea '@ore DF 60(70#
(re6isten mecanic eBcelent#
(de&ormabilitate di&icilC motiA "entru care este "re&erat "relucrarea "rin
ac@iere#
)tili6rile im"ortante ale "olietilenei de &oarte mare mas molecular sunt
urmtoareleF
("iese mecaniceF lagreC uruburiC roi dinate$
(im"lanturi c@irurgicale#
Poli"ro"ilena este un "olimer alb tranclucidC cu masa molecular mai mare de
%0000 D9ig#/7E#

C>
2
C>
n
C>

9ig# /7
Poli"ro"ilena c PP o
+lte "ro"rieti im"ortante sunt urmtoareleF
(densitateaF 0C80(0C8/ g / cm

$
(re6istena la ru"ereF 20(%0 -Pa$
(alungirea la ru"ereF /!0(600 ]$
(duritatea '@ore DF 70#
(re6isten mecanic mai bun decHt "olietilena#
(de&ormabilitate mai di&icil di&icil decHt "olietilena#
)tili6rile im"ortante ale "oli"ro"ilenei sunt urmtoareleF
(&ire 5m"letite "entru "lase "escreti$
(obiecte de u6 casnic$
(a"aratur de laborator#
(27!(
Polii6obutilena este un "olimer cu mas molecular Aariabil 5n &uncpie de
gradul de "olimeri6areC care "oate aAea Aalori de la /0 la /000 D9ig# /7%E#
C>


C>
2
C
n
C>

9ig# /7%
Polii6obutilena c PIB o
)tili6rile im"ortante ale "olii6obutilenei sunt urmtoareleF
(ben6i de etanare$
(i6olaia cablurilor$
(material de adaos 5n uleiuri lubri&iante#
Polimetil"entena D9ig# /7!E este un "olimer deosebit de re6istent la atacul
c@imic i la cldurC cu o trans"aren remarcabilC motiA "entru care este utili6at la
obinerea a"araturii sanitare i a sema&oarelor#

C>
2
C>
n

C>

C> C>

9ig# /7!
Polimetil"entena c P-P o#
IO0<020 Po%i&%or$r! #" +i)i% ,i #"ri+!(ii N &opo%i1"rii '7i

Policlorurile de Ainil c P<C o sunt "olimeri ai clorurii de Ainil D9ig#/76EC care
"ot &iF
(su"le$
(rigide#
DeriAaii / co"olimerii lor "rinci"ali sunt urmtoriiF
("oliclorura de Ainil su"raclorurat c P<CC o$
("oliclorura de Ainilidin c P<DD o$
(co"olimerul clorur de Ainil / "ro"ilen c <C / P o#
Policlorura de Ainil c P<C oC &iind o substan solidC sub &orm de "udr albC
nu "oate &i utili6at decHt du" o geli&icareC reali6at "rin adaos de "lasti&iani# ;n acelai
tim" se adaug i stabili6aniC lubri&ianiC ageni antistaticiC cretC etc# ;n &uncie de
cantitatea acestor materialeC "oliclorura de Ainil "oate deAeni su"l sau rigid#
(276(

C>
2
C>
n
Cl
9ig# /76
Policlorura de Ainil c P<C o
Pro"rietile im"ortante ale "oliclorurii de Ainil rigide sunt urmtoareleF
(densitateaF /C4g / cm

$
(re6istena la ru"ereF !0 -Pa$
(alungirea la ru"ereF /0(!0 ]$
(re6ilienaF 0C!0(2000 ? / mm
2
$
(duritatea '@ore DF 70(4%$
(conductiAitatea termicF 0C/6 \ / mN$
(tem"eratura de tran6iie AitroasF 7!(/0!
o
C$
(rigiditate bun "Hn la 70
o
C$
(bun stabilitate dimensional$
(re6isten bun la atacul c@imic$
(inerie c@imic bun &a de alimente$
(autoeBtinctibil#
(&ragilitate mare la tem"eraturi 3oase$
(sensibilitate deosebit la ra6ele ultraAiolete#
)tili6rile im"ortante ale "oliclorurii de Ainil rigide sunt urmtoareleF
(conducte de toate ti"urile$
(i6olaia cablurilor$
(moc@ete$
(su"ra&aa terenurilor de tenis$
("rotecia @Hrtiei i a "roduselor teBtile#
Pro"rietile im"ortante ale "oliclorurii de Ainil su"le sunt urmtoareleF
(densitateaF /C(/C7 g / cm

$
(re6istena la ru"ereF /0(20 -Pa$
(alungirea la ru"ereF 200(!00 ]$
(duritatea '@ore DF 20(%0$
(conductiAitatea termicF 0C/6 \ / mN$
(tem"eratura de tran6iie AitroasF (%0
o
C$
(su"lee la tem"eraturi 3oase#
)tili6rile im"ortante ale "oliclorurii de Ainil su"le sunt urmtoareleF
(conducte "entru a"$
(ireturi$
(cor6i#
Policlorura de Ainil su"raclorurat c P<CC o are un coninut de clor mai mare
cu !0 ] mai mare decHt cea obinuitC care o &ace utili6abil la tem"eraturi "Hn la /00
o
C#
(277(
Pro"rietile im"ortante ale "oliclorurii de Ainil rigide sunt urmtoareleF
(densitateaF /C!0(/C!! g / cm

$
(re6istena la ru"ereF 60 -Pa$
(alungirea la ru"ereF %C! ]$
(re6isten la tem"eraturi ridicate$
(re6ilien sc6ut#
)tili6rile im"ortante ale "oliclorurii de Ainil rigide sunt urmtoareleF
(conducte "entru &luide calde$
(ambala3e "entru "roduse 5n curs de rcire#
Policlorura de Ainilidin c P<DD o este un "olimer al clorurii de Ainilidin
D9ig#/77E#
Cl

C>
2
C
n
Cl
9ig# /77
Policlorura de Ainilidin c P<DD o
Pro"rietile im"ortante ale "oliclorurii de Ainilidin sunt urmtoareleF
(densitateaF /C6!(/C70 g / cm

$
(re6istena la ru"ereF 2/(! -Pa$
(alungirea la ru"ereF 200 ]$
(mare inerie c@imic$
(inerie c@imic bun &a de alimente#
)tili6rile im"ortante ale "oliclorurii de Ainilidin sunt urmtoareleF
(containere "entru "roduse c@imice$
(reci"ieni "entru "roduse &armaceutice#
Co"olimerul clorur de Ainil / "ro"ilen c <C / P o D9ig# /74E conine
/0(/2 ] "ro"ilen#

C>
2
C> C>
2
C>
n
Cl C>

9ig# /74
Co"olimerul clorur de Ainil / "ro"ilen c <C / P o
Pro"rietile im"ortante ale co"olimerului clorur de Ainil / "ro"ilen
sunt urmtoareleF
(densitateaF /C0(/C%0 g / cm

$
(re6istena la ru"ereF !(%0 -Pa$
(alungirea la ru"ereF /00(/%0 ]$
(mai uor de "relucrat#
(274(
)tili6rile im"ortante ale co"olimerului clorur de Ainil / "ro"ilen
sunt urmtoareleF
(containere$
(3ucrii$
(ec@i"amente medicale#
IO0<0:0 Po%i'tir")$% ,i &opo%i1"rii '7i
Polistirenul c P' o este "olimerul stirenului D9ig#/78E#

C>
2
C>
n
C
>C C>
>C C>
C>
9ig# /78
Polistirenul c P' o
Co"olimerii si "rinci"ali suntF
(stiren / butadiena sau "olistirenul oc c 'B o$
(stiren / acrilonitrilul c '+N o$
(acrilonitril / butadien / stirenul c +B' o#
Polistirenul "oate &iF
(cristalin$
(eB"andat#
Pro"rietile im"ortante ale "olistirenului cristalin sunt urmtoareleF
(densitateaF /C0%(/C0! g / cm

$
(re6istena la ru"ereF %/ -Pa$
(alungirea la ru"ereF % ]$
(re6ilienaF /40 Ncm / mm
2
$
(bun stabilitate dimensional$
(inerie c@imic bun &a de alimente$
(trans"arentC
(conductiAitate termic i electric &oarte sc6ut$
(coe&icient de dilatare mic$
(re6isten sc6ut la contactul cu ben6ine$
(se 5ncarc mult electrostatic$
(combustibil i nu autoeBtinctibil#
)tili6rile im"ortante ale "olistirenului cristalin sunt urmtoareleFF
(ambala3e$
(3ucrii$
(Aase "entru iaurt#
(278(
Pro"rietile im"ortante ale "olistirenului eB"andat sunt urmtoareleF
(densitateaF 0C02(0C06 g / cm

$
(re6istena la ru"ereF0C/!(0C% -Pa$
(conductiAitate termic i electric &oarte sc6ut$
(uor de li"it$
(rigiditate mic$
(in&lamabil#
)tili6rile im"ortante ale "olistirenului eB"andat sunt urmtoareleF
(ambala3e "entru obiecte &ragile$
(ambala3e du" &orma obiectelor$
(material de um"lutur 5n "ereii containerelor$
("anouri i6olante 5n construcii#
Co"olimerul stiren / butadiena sau "olistirenul oc c 'B o se deosebete de
cauciucul butadien stirenic D'B*E deoarece conine mult mai mai "uin butadien#
Pro"rietile im"ortante ale "olistirenului oc sunt urmtoareleF
(densitateaF /C0% g / cm

$
(re6istena la ru"ereF 27 -Pa$
(alungirea la ru"ereF !(%0 ]$
(re6ilien mai bun decHt "olistirenul cristalin$
(sudabilitate sc6ut$
(o"ac#
)tili6rile im"ortante ale "olistirenului oc sunt urmtoareleF
(mobil$
("eretele interior al uii &rigiderelor#
Co"olimerul stiren / acrilonitrilul c '+N o "re6int aAanta3ele stirenului i ale
acrilonitrilului# +s&elC "ro"rietile im"ortante ale co"olimerului stiren / acrilonitril sunt
urmtoareleF
(densitateaF /C04 g / cm

$
(re6istena la ru"ereF 70 -Pa$
(alungirea la ru"ereF ! ]$
(re6ilien bun$
(bun stabilitate dimensional$
(sudabilitate mai sc6ut decHt a "olistrenului oc#
)tili6rile im"ortante ale co"olimerului stiren / acrilonitril sunt urmtoareleF
(carcasa tele&oanelor$
(carcasa a"aratelor electromena3ere#
+crilonitril / butadien / stirenul c +B' o este de &a"t c '+N o cu butadien
bine dis"ersat# Pro"rietile im"ortante ale co"olimerului acrilonitril / butadien / stiren
sunt urmtoareleF
(densitateaF /C0(/C04 g / cm

$
(re6istena la ru"ereF %0(60 -Pa$
(alungirea la ru"ereF 20(60 ]$
(re6ilien bun 5ntre Y%0 i 40
o
C$
(bun stabilitate dimensional$
("oate &i cromat$
(o"ac$
(240(
(electrostatic#
)tili6rile im"ortante ale co"olimerului acrilonitril / butadien / stiren sunt
urmtoareleF
(mobil$
(naAe$
(sur&uri$
("iese auto#

IO0<0;0 Po%i!&ri%i&ii ,i &opo%i1"rii '7i
Poliacrilicii im"ortani sunt urmtoriiF
("olimetilacrilatul de metil c P--+ o$
("oliacrilonitrilul c P+N o#
Co"olimerii lor "rinci"ali suntF
(acrilonitril / metacrilat de metil c + / --+ o$
(stiren / acrilonitrilul c '+N o$
(acrilonitril / butadien / stirenul c +B' o#
Polimetilacrilatul de metil c P--+ o este "olimerul metacrilatului de metil
D 9ig#/40EC cunoscut sub denumirea comercial de "leBiglas#
> C0(0C>


C C
n
> C>

9ig#/40
Polimetilacrilatul de metil c P--+ o
Pro"rietile im"ortante ale "olimetilacrilatul de metil sunt urmtoareleF
(densitateaF /C/4 g / cm

$
(re6istena la ru"ereF 60(70 -Pa$
(alungirea la ru"ereF % ]$
(trans"aren deosebit Dabsorbia luminii de numai !0 ] la o grosime de
mE$
(su"ra&a strlucitoare$
(insensibil la aciunea ra6elor ultraAiolete$
(se li"ete uor$
(se termo&ormea6 i se toarn uor$
(casant$
(inerie c@imic mediocr#
)tili6rile im"ortante ale "olimetilacrilatul de metil sunt urmtoareleF
(Aitrine$
(@ublouri$
(rigleC ec@ere "entru desen$
(lentile "entru a"arate &oto$
(5nglobarea di&eritelor obiecte 5n Aederea "re6entrii$
(lm"i de semnali6are auto$
(mobil modern#
(24/(
Poliacrilonitrilul c P+N o este "olimerul acrilonitrilului D9ig#/4/E#
> >

C C
n
> C N
9ig#/4/
Poliacrilonitrilul cP+No
Poliacrilonitrilul este utili6at 5n s"ecial sub &orm de &ibre teBtileC cunoscute 5n
s"ecial sub denumirea comercial de acrilan sau orlon#
Co"olimerul acrilonitril / metacrilat de metil c+ / --+o conine 70 ]
acrilonitril# Pro"rietile im"ortante ale co"olimerului acrilonitril / metacrilat de metil
sunt urmtoareleF
(densitateaF /C/7 g / cm

$
(re6istena la ru"ereF 4! -Pa$
(alungirea la ru"ereF 60 ]$
(inerie c@imic mai bun decHt cea a "oliacrilonitrilului$
(trans"aren asemntoare cu cea a "oliacrilonitrilului#
)tili6rile im"ortante ale co"olimerului acrilonitril / metacrilat de metil sunt
urmtoareleF
(geamurile Ae@icolelor$
(carcase de "rotecie trans"arente#
IO0<0=0 Po%i1"rii .%$or!(i
Primul "olimer din aceast gru" a &ost "olitetra&luoretilena c P,9E oC care este
un "olimer al tetra&luoretilenei D9ig# /42EC cunoscut 5n s"ecial sub denumirea comercial
de te&lon#
9 9

C C
n
9 9
9ig#/42
Politetra&luoretilena c P,9E o
Pro"rietile im"ortante ale "olitetra&luoretilenei sunt urmtoareleF
(densitateaF 2C/%(2C/4 g / cm

$
(re6istena la ru"ereF 20(%0 -Pa$
(alungirea la ru"ereF 2!0(!00 ]$
(re6iliena I:0DF nu de ru"e$
(duritatea '@ore DF !!(!8$
(inerie c@imic deosebit de bun$
(242(
(re6istent la radiaia nuclear$
(insensibil la aciunea ra6elor ultraAiolete$
(inerie c@imic bun &a de alimente$
(5i menine "ro"rietile 5ntre Y20 i 24!
o
C$
(dielectric$
(coe&icient de &recare sc6ut$
(nein&lamabil$
(se termo&ormea6 greu#
)tili6rile im"ortante ale "olitetra&luoretilenei sunt urmtoareleF
(garnituri de etanare$
(i6olarea cablurilor$
(rulmeni$
(cu6inei$
(a"aratur de laborator$
(aco"eriri antiaderente DtigiC cratie etc#E#
Policlorotri&luoretilena cPC,9Eo este un "olimer al clorotri&luoretilenei D9ig#
/4E#
9 9

C C
n
9 Cl

9ig#/4
Policlorotri&luoretilena cPC,9Eo
Pro"rietile im"ortante ale "oliclorotri&luoretilenei sunt urmtoareleF
(densitateaF 2C/0(2C/2 g / cm

$
(re6istena la ru"ereF 2(%0 -Pa$
(alungirea la ru"ereF /2!(/7! ]$
(re6iliena I:0DF 200 ? / m$
(duritatea '@ore DF 76(40$
(inerie c@imic mai modest decHt a "olitetra&luoretilenei$
(mai "uin dielectric decHt "olitetra&luoretilena$
(se termo&ormea6 mai uor decHt "olitetra&luoretilena#
Policlorotri&luoretilena 5nlocuiete 5n utili6rile ei "olitetra&luoretilena acolo
unde sunt necesare "ro"rieti mecanice su"erioare#
Poli&luorura de Ainiliden cP<D9o este un "olimer al &luorurii de Ainiliden D9ig#
/4E#
9 >

C C
n
9 >
9ig#/4
Poli&luorura de Ainiliden cP<D9o
(24(
Pro"rietile im"ortante ale "oli&luorurii de Ainiliden sunt urmtoareleF
(densitateaF /C76(/C74 g / cm

$
(re6istena la ru"ereF %0(!0 -Pa$
(alungirea la ru"ereF !0(00 ]$
(re6iliena I:0DF /00(200 ? / m$
(duritatea '@ore DF 77(42$
(mai insensibil la aciunea ra6elor ultraAiolete decHt
"oliclorotri&luoretilena$
(se termo&ormea6 mai uor decHt "olitetra&luoretilena#
)tili6rile im"ortante ale "oli&luorurii de Ainiliden sunt urmtoareleF
(re6erAoareC eAiC robinei 5n industria c@imic$
(i6olaia cablurilor$
(aco"eriri re6istente la intem"erii D"este 0 aniE#
Co"olimerul etilen / "olitetra&luoretilena cE,9Eo are "ro"rietile mecanice i
c@imice mai ec@ilibrateF
(densitateaF /C7 g / cm

$
(re6istena la ru"ereF %! -Pa$
(alungirea la ru"ereF /00(00 ]$
(inerie c@imic mai modest decHt a "olitetra&luoretilenei$
(re6isten mai bun la 5ndoiri alternante$
(se termo&ormea6 mai uor decHt "olitetra&luoretilena#
)tili6rile im"ortante ale co"olimerului etilen / "olitetra&luoretilena sunt
urmtoareleF
(angrena3e$
(racorduri$
(elemente com"onente ale "om"elor i robineilor#
IO0<060 Po%io2i1"ti%")"%"
PolioBimetilenele cP0-o sunt "olimeri ai &ormalde@idei D9ig#/4%E sau
co"olimeri ai &ormalde@idei cu gru"ri oBialc@iliceC aAHnd cel "uin o legtur
C(C# PolioBimetilenele mai sunt numite i "oliacetali#
Pro"rietile im"ortante ale "olioBimetilenei sunt urmtoareleF
(densitateaF /C%/ g / cm

$
(re6istena la ru"ereF 70(! -Pa$
(alungirea la ru"ereF 60(70 ]$
(stabilitate dimensional$
(re6istent la oboseal$
(insensibil la aciunea uleiurilor de ungere$
(sensibil la aciunea aci6ilor oBidani i a ba6elor tari$
(sensibil la aciunea ra6elor ultraAiolete$
)tili6rile im"ortante ale "olioBimetilenei sunt urmtoareleF
(arcuri$
(angrena3e$
(uruburi$
(came$
(carcasele a"aratelor electromena3ere$
(elemente com"onente ale "om"elor i robineilor#
(24%(
>

C 0
n
>
9ig#/4%
PolioBimetilena cP0-o
IO0<0<0 Po%i!1i#"%"
PoliamideleC numite generic nailonC sunt caracteri6ate de "re6ena gru"ului
amidic D N> C0 EC dintre care se disting urmtoareleF
("oliamida cP+ 6o D9ig# /4!EC "olimerul _ ( ca"rolactamei$
("oliamida cP+ 66o D9ig# /46EC "olimerul @eBametilendiaminei cu acid
adi"ic$
("oliamida cP+ 6/0o D9ig# /47EC "olimerul @eBametilendiaminei cu acid
sebacic$
("oliamida cP+ //o D9ig# /44EC "olimerul acidului amino(// undecanoic$
("oliamida cP+ /2o D 9ig# /48EC "olimerul dodecanolactamei(/C/2 c$
(co"olimerul dintre "olimerul @eBametilendiaminei cu acid adi"ic i cu
"olimerul @eBametilendiaminei cu acid sebacic cP+ 66 / 6/0o$
(co"olimerul dintre "olimerul _ Y ca"rolactamei i cu "olimerul
dodecanolactamei(/C/2 cP+ 6 / /2o#
N> C>
2
C0
!
n
9ig# /4!
Poliamida cP+ 6o

N> C>
2
N> C0 C>
2
C0
6 %
n
9ig# /46
Poliamida cP+ 66o
N> C>
2
N> C0 C>
2
C0
6 4 n
9ig# /47
Poliamida cP+ 6/0o
(24!(
N> C>
2
C0
/0
n
9ig# /44
Poliamida cP+ //o
N> C>
2
C0
//
n
9ig# /48
Poliamida cP+ /2o
Pro"rietile "rinci"ale ale "oliamidelor sunt urmtoareleF
(densitateaF /C0%(/C/7 g / cm

$
(re6istena la ru"ereF 6!(/70 -Pa$
(alungirea la ru"ereF !(!0 ]$
(translucide la grosimi mici i o"ace la grosimi mari$
(sensibile la umiditatea atmos&eric$
(re6istente la oboseal$
(insensibile la aciunea uleiurilor de ungere$
(sensibile la aciunea aci6ilor oBidani la tem"eraturi ridicate$
(sensibile la aciunea a"ei &ierte &oarte oBigenate$
(autoeBtinctibile#
)tili6rile "rinci"ale ale "oliamidelor sunt urmtoareleF
(ciocane$
(tl"i de 5nclminte$
(eAi i re6erAoare "entru lic@ide de &rHn$
(carcasele a"aratelor electromena3ere#
IO0<0H0 Po%i"'t"rii '!t$r!(i
Poliesterii saturai sunt urmtoriiF
("olitere&talat de etil cPE,Po D9ig# /80E$
("olibutilen tere&talat cPB,Po D9ig# /8/E#
0 0
C>

C>
C C> C> C 0 C>
2
C>
2
0
C>

C> n

9ig#/80
Politere&talat de etil cPE,Po
(246(
Politere&talat de etilC cunoscut i sub denumirea comercial de terilenC tergal sau
dacronC are urmtoarele "ro"rietiF
(densitateF /C0(/C8 g / cm

$
(trans"arent 5n stare amor& i o"ac 5n stare cristalin$
(inerie c@imic satis&ctoare$
(autoeBtinctibil#
)tili6rile "rinci"ale ale "olitere&talatului de etil sunt urmtoareleF
(sticle de a" mineral$
(&ibre "entru 5mbrcminte Uas@(and(Uear$
(&oli de ambala3#
0 0
C>

C>
C C> C> C 0 C>
2
C>
2
C>
2
C>
2
0
C>

C> n

9ig#/8/
Polibutilen tere&talat cPB,Po
Polibutilen tere&talatul are urmtoarele "ro"rieti "rinci"aleF
(densitateF /C/ g / cm

$
(inerie c@imic slab la tem"eratui mai mari de 60
o
C$
(dielectric$
(autoeBtinctibil#
)tili6rile "rinci"ale ale "olibutilen tere&talatulului sunt urmtoareleF
(i6olarea cablurilor$
(carcasele usctoarelor de "r$
(carcasele 5ntreru"toarelor electrice$
(carcasele ca&etierelor$
(carcasele "r3itoarelor de "Hine$
(angrena3e#
IO0<0>0 Po%i&!r5o)!(ii
Policarbonaii cPCo sunt "olimeri ai esterului acidului carbonic
D 9ig# 82 E#
C>


C>

C> C>

C>
0 C> C> C C> C> 0 C
C>

C> C>

C> n
C>

0

9ig#/82
Policarbonat cPCo
(247(
Pro"rietile "rinci"ale ale "olicarbonailor sunt urmtoareleF
(densitateF /C20(/C2% g / cm

$
(re6istena la ru"ereF 67 -Pa$
(alungirea la ru"ereF c//0 ]$
(re6iliena I:0DF 6%0 ? / m$
(duritatea '@ore DF 4(4%$
(trans"aren &oarte bun$
(sensibilitate la meninerea "relungit 5n a" cu tem"eratura mai mare de
60
o
C$
("ermeabilitate la ga6e ca @idrogenC dioBid de carbonC @idrogen sul&urat$
(insolubil 5n @idrocarburi ali&aticeC alcooli$
(solubilitate "arial 5n @idrocarburi aromatice i total 5n @idrocarburi
@alogenate$
(atacat de ba6e "uternice$
(inerie c@imic satis&ctoare &a de alimente$
(dielectrici#
)tli6rile "rinci"ale ale "olicarbonailor sunt urmtoareleF
(geamuri incasabile$
(iluminatul stradal$
(eAi$
("roduse turnate$
(&olii#
IO0<0900 Po%i1"rii '$%.o)i&i
Polimerii sul&onici sunt urmtoriiF F
("olisul&on cP')o D9ig# /8E$
("olietersul&on cPE')o D9ig# /8%E$
("oli&enilensul&on cPP')o D9ig# /8!E#
Ei se deosebesc 5n "rinci"al "rin tem"eratura maBim de lucruF
(/!0
o
C "entru "olisul&on$
(/7!
o
C "entru "olietersul&on$
(200
o
C "entru "oli&enilensul&on#
C>


C>

C> C>

C>
C> C> C C> C> 0
C>

C> C>

C>
C>0
C>

C> C>

C>
C> C> ' C> C> 0
C>

C> C>

C> n
0
9ig#/8
Polisul&on cP')o
(244(
0
C>

C> C>

C>
C> C> ' C> C> 0
C>

C> C>

C> n
0
9ig#/8%
Polietersul&on cPE')o

C>

C> C>

C>
C> C> 0 C> C> 0
C>

C> C>

C>


0
C>

C> C>

C>
C> C> ' C> C> 0
C>

C> C>

C> n
0
9ig#/8!
Poli&enilsul&on cPP')o
Pro"rietile "rinci"ale ale "olimerilor sul&onici sunt urmtoareleF
(densitateF /C2%(/C7 g / cm

$
(re6istena la ru"ereF 70(4% -Pa$
(alungirea la ru"ereF %0(/00 ]$
(trans"aren bunC cu nuan uor galben$
(sensibilitate la @idrocarburi clorurate sau aromatice$
(inerie la aci6iC ba6eC alcooliC uleiuri$
(solubilitate "arial 5n @idrocarburi aromatice i total 5n @idrocarburi
@alogenate$
(inerie c@imic satis&ctoare &a de alimente$
(re6isten bun la aciunea ra6elor GC beta i gama$
(dielectrici i la tem"eraturi ridicate$
(stabilitate dimensional "Hn la 200
o
C$
(se um&l 0C/! ] 5n "re6ena umiditii i 0C ] 5n "re6ena a"ei &ierte#
(sensibilitate la aciunea ra6elor ultraAiolete#
)tli6rile "rinci"ale ale "olimerilor sul&onici sunt urmtoareleF
(carcasele a"aratelor electromenagere care lucrea6 la tem"eraturi de "Hn
la 200
o
C$
(a"aratur sterili6abil$
(5ntreru"tori electrici$
(Ai6iere#
(248(
IO0<0990 Po%i'$%.$r! #" .")i%")
Polisul&ura de &enilen cPP'o D9ig# /86E este un "olimer al sul&urii de &enilen#
C>

C>
C> C> '
C>

C> n

9ig#/86
Polisul&ura de &enilen cPP'o
Pro"rietile "rinci"ale ale "olisul&urii de &enilen sunt urmtoareleF
(densitateF /C6 g / cm

$
(re6istena la ru"ereF /! -Pa$
(alungirea la ru"ereF /C ]$
(culoare gri desc@is$
(sensibilitate la aci6ii tariC amineC @idrocarburi clorurate la cald$
(inerie la solAani$
(dielectric i la tem"eraturi ridicate$
(autoeBtintibil#
)tli6rile "rinci"ale ale "olisul&urii de &enilen sunt urmtoareleF
(5ntreru"tori electrici$
(su"orii lm"ilor$
("iese de carburator#
IO0<0920 Po%i.")i%") o2i#$%
Poli&enilen oBidul cPP0o este "olimerul unui monomer &enolic D9ig#/87E#
C>

C>

C
C> C> 0
C>

C n

C>


sau
C>

C
C> C> 0
C>

C n

9ig#/87
Poli&enilen oBidul cPP0o
(280(
Pro"rietile "rinci"ale ale "oli&enilen oBidului sunt urmtoareleF
(densitateF /C07 g / cm

$
(re6istena la ru"ereF !! -Pa$
(alungirea la ru"ereF !0 ]$
(inerie c@imic la @idroli6a la rece i la cald$
(sensibilitate la @idrocarburi @alogenate i aromatice$
(stabilitate dimensional "Hn la /40
o
C$
(autoeBtintibil#
)tli6rile "rinci"ale ale "oli&enilen oBidului sunt urmtoareleF
(bord auto$
(cutie de borne$
(i6olaia cablurilor#
IO0<09:0 D"ri+!(ii &"%$%o*"i
DeriAaii "rinci"ali ai celulo6ei suntF
(nitraii de celulo6 cCNoC care "ot &i mononitrai D9ig#/84EC dinitrai sau
trinitrai$
(acetataii de celulo6 cC+oC care "ot &i monoacetai D9ig#/88EC diacetai
sau triacetai$
("ro"ionaii de celulo6 cCPoC care "ot &i mono"ro"ionai D9ig#200EC
di"ro"ionai sau tri"ro"ionai#
> 0 N0
2
C>
2
0>
0 0> > > > > 0

> > 0 0> >
n
C>
2
0> > 0 N0
2

9ig#/84
-ononitratul de celulo6
> 0 C0 C>

C>
2
0>
0 0> > > > > 0

> > 0 0> >
n
C>
2
0> > 0 C0 C>

9ig#/88
-onoacetatul de celulo6
(28/(
> 0> C>
2
0 C0 C>
2
C>


0 0> > > > > 0

> > 0 0> >
n
C>
2
0 C0 C>
2
C>

> 0>
9ig#200
-ono"ro"ionatul de celulo6
Nitraii de celulo6 cCNoC cunoscui i sub denumirea comercial de celuloidC
"re6int un risc de eB"lo6ie deosebit de mareC motiA "entru care utili6rile "rinci"ale
sunt legate de "roducerea eB"lo6iAilor#
+cetataii de celulo6 cC+o sunt "olimeri care re6ult din esteri&icarea cu acid
acetic a gru"rilor @idroBilice ale celulo6eiC re6ultHnd monoacetatC diacetat sau triacetat#
+cetataii de celulo6 Dmono( i di(E au urmtoarele "ro"rieti "rinci"aleF
(densitateaF /C27(/C% g / cm

$
(solubili 5n acetonC acetat de etilC ciclo@eBanol$
(instabilitate dimensional a"reciabil la Aariaii mari de tem"eratur i la
ume6eal$
("relucrabilitate uoar "rin toate "rocedeele$
(atingere agreabil#
)tili6rile "rinci"ale ale acetatailor Dmono( i di(E de celulo6 sunt
urmtoareleF
(&olii trans"arente$
(&ilme &otogra&ice$
(stilouri$
(&iltre de igarete$
(mHnerul sculelor de mHn$
(membrane osmotice#
,riacetatul de celulo6 are urmtoarele "ro"rietiC care 5l deosebesc de acetatul
de celulo6F
(densitateaF /C2 g / cm

$
(insolubil 5n aceton$
(solubil 5n clorur de metilen#
,riacetatul de celulo6 este utili6at 5n s"ecial la "roducerea &ibrelor teBtile#
Pro"ionaii de celulo6 cCPo au urmtoarele "ro"rieti "rinci"aleF
(densitateaF /C/7 g / cm

$
(re6istena la ru"ereF /7(!0 -Pa$
(alungirea la ru"ereF %!(60 ]$
(bun stabilitate dimensional$
(necesit o cantitate mic de "lasti&iani#
(282(
)tili6rile "rinci"ale ale "ro"ionailor de celulo6 sunt urmtoareleF
(ambala3e trans"arente$
(inele decoratiAe$
(stilouri#
(&ilme &otogra&ice#
IO0<09;0 R7,i)i%" po%i"po2i#i&"
*inile "olie"oBidice QEPR conin gru"are e"oBidic C>
2
C>
0
D9ig#20/E careC 5n "re6ena unor substane cu @idrogen mobilC se desc@ide i
deAine C>
2
C>

#


0>
+ B

9ig#20/
*inile "olie"oBidice QEPR
+(5ntritor$ B("olimer la ca"etele cruia se gsete cHte o gru"are e"oBidic#
=ru"area e"oBidic se gsete la ca"etele unui "olimer care 5n 4! ] din ca6uri
este obinut din e"iclor@idrin i bis&enol + D9ig#202E#
;ntritorii "ot &i amine ali&atice la tem"eraturi 3oase i amine aromatice la
tem"eraturi 5nalte# *eacia de reticulare "oate &i catali6at de substane cum sunt 'nCl
%
i B9
#
.a tem"eraturi 3oase se utili6ea6 acceleratori de reacieC care cedea6 uor un
@idrogenC cum sunt alcooliiC &enoliiC aci6ii#
(28(
0>
C>
2
C> C>
2
C>


C>

C> C>

C>
0 C> C> C C> C> 0
C>

C> C>

C>
C>


0>
C>
2
C> C>
2
n
9ig#202
Polimer la ca"etele cruia se gsete cHte o gru"are e"oBidic
obinut din e"iclor@idrin i bis&enol +
Pro"rietile "rinci"ale ale rinilor "olie"oBidice sunt urmtoareleF
(densitateaF /C/0(/C!0 g / cm

$
(re6istena la ru"ereF /!(70 -Pa$
(alungirea la ru"ereF (! ]$
(inerie c@imic bun$
(durat mare de reticulare$
(toBic 5n stare nereticulat$
(stabilitate dimensional$
(autoeBtinctibile$
(aderen c@imic "e orice su"ort$
(necesit agent de demulare$
(dielectrice#
)tili6rile "rinci"ale ale rinilor "olie"oBidice sunt urmtoareleF
(aco"eriri ale re6erAoarelor de ga6$
(ade6iA "entru sticlC materiale com"o6iteC ceramice$
(modele i cutii de mie6 "entru turntorie$
(matrie de ambutisare$
(mortare$
(as&alturi$
(5nca"sularea elementelor electrote@nice#
(28%(
IO0<09;0 Po%ii1i#"%"
Poliimidele cPIo "ot &i obinute "rin adiie sau "rin condensare i au
unitatea structural de ba6 W NDC0E
2
C
6
>
2
DC0E
2
NC
6
>
%
0 C
6
>
%
X
n
D9ig#20E#
>
0 0 > > > >
C
C C C C C C C C
N N C C 0 C C
C C C C C C C C
C
0 0 > > > > n
>
9ig#20
Poliimida cPIo
Pro"rietile "rinci"ale ale "oliimidelor sunt urmtoareleF
(densitateaF /C%2 g / cm

$
(re6istena la ru"ereF ! -Pa$
(alungirea la ru"ereF / ]$
(inerie c@imic &a de uleiuriC grsimi$
(atacat de ba6e$
(stabilitate dimensional de la Y!0 la 2!0
o
C$
(stabilitatea "ro"rietilor mecanice tim" de mii de ore la tem"eratura de
2!0
o
C$
(autoeBtinctibile$
(dielectrice#
)tili6rile "rinci"ale ale "oliimidelor sunt urmtoareleF
(circuite im"rimate$
(angrena3e$
(lagre$
("alete de "om"e$
("iese su"use la &recare de mare Aite6 DcalculatoareE#
IO0<09=0 Si%i&o)ii
'iliconii c'Io sunt un gru" mare de "olimeri cu o structur ba6at "e atomi
alternani de siliciu i oBigenC de atomii de siliciu &iind ataai di&erii radicali
D9ig#20%E#De &a"tC datorit legturii dintre siliciu i oBigenC siliconii sunt "olisiloBani#
De eBem"luC dac radicalul este metilC atunci siliconul se numete "olimetilsiloBan#
(28!(
*
/
'i 0
*
2
n
9ig#20%
PolisiloBan cPIo
'iliconii "ot &iF
(uleiuri reactiAe sau nereactiAe$
(elastomeri$
(lic@ide "stoase$
(rini#
PolimetilsiloBanul este un ulei nereactiA i are urmtoarele "ro"rieti "rinci"aleF
(stabilitate termic$
(inerie c@imic$
(dielectric$
(@idro&ug#
)tili6rile "rinci"ale ale "olimetilsiloBanului sunt urmtoareleF
(agent antiaderent$
(&luid @idraulic$
(&luid de sterili6are$
(&luid de 5ncl6ire#
IO0<09<0 A1i)op%!'t"%"
+mino"lastele "ot &iF
(rina ureo(&ormalde@idic c)9o$
(rina melamino(&ormalde@idic c-9o#
.a 5ncl6ireC &ormalde@ida D"re"olimerulE este reticulat de ctre uree
D5ntritorulEC 5n ca6ul rinii ureo(&ormalde@idic c)9oC sau de ctre melamin
D5ntritorulEC 5n ca6ul rinii melamino(&ormalde@idic c-9o D9ig# 20!E#
&ormalde@ida melamina
N >
2
C>
2
C>
2
0
N C N C
C>
2
0 >
2
N C N C>
2
C N
N C N C
C>
2
0
N >
2
C>
2
>
2
0

9ig#20!
*eticularea rinii melamino(&ormalde@idice c-9o "rin reacie de condensare
(286(
+"a re6ultat din reacia de reticulare trebuie s &ie eliminat# De cele mai multe
oriC amino"lastele sunt amestecate cu materiale de ar3are sau de armareC ca de eBem"luF
(ac@ii de lemnC "entru reducerea "reului$
(celulo6C "entru stabilitatea dimensional$
(micC "entru dielectricitate$
(a6bestC "entru re6isten la &oc$
(&ibr de sticlC "entru re6istena mecanic#
Pro"rietile "rinci"ale ale rinii ureo(&ormalde@idice amestecate cu celulo6
sunt urmtoareleF
(densitateaF /C! g / cm

$
(re6istena la ru"ereF %0(40 -Pa$
(alungirea la ru"ereF 0C!(/ ]$
(trans"arent$
(duritate mare$
(sensibilitate la a"a &ierbinte$
(autoeBtinctibile$
(dielectrice#
)tili6rile "rinci"ale ale rinii ureo(&ormalde@idice amestecate cu celulo6 sunt
urmtoareleF
(ade6iA "entru "lci aglomerate din lemn$
(socluri$
(co6i de tigi$
(socluri#
Pro"rietile "rinci"ale ale rinii melamino(&ormalde@idice amestecate cu &ibr
de sticl sunt urmtoareleF
(densitateaF /C7! g / cm

$
(re6istena la ru"ereF %0(40 -Pa$
(alungirea la ru"ereF 0C6 ]$
(inerie c@imic mai mare decHt a rinii ureo(&ormalde@idice$
(inerie &a de alimente#
)tili6rile "rinci"ale ale rinii melamino(&ormalde@idice amestecate cu &ibr de
sticl sunt urmtoareleF
(ade6iA insensibil la umiditate$
(Aesel de cam"ing$
(carcase "entru a"arate electromena3ere#
IO0<09H0 Po%i"'t"rii )"'!t$r!(i
Pre"olimerul "oliesterilor nesaturai c)Po re6ult din "olicondensarea unei
an@idride nesaturate Dde eBem"luC an@idrid maleicE cu un dialcool Dde eBem"luC
etilen(glicolulE D 9ig# 206E#
)lteriorC "oliesterul nesaturat D"re"olimerulE este reticulat de diAeri monomeri
care conin o nesaturare etilenic D 5ntritorulC de eBem"luC stirenul E
D9ig# 207E#
Condiiile de reticulare "ot &iF
(catali6ator M cldur$
(catali6ator M accelerator#
(287(
an@idrida maleic etilen(glicol
0 > 0 C>
2
C> C > 0 C>
2

0 >
2
0
C> C > 0 C>
2

0 > 0 C>
2
0 0

>0 C>
2
C>
2
0 C C> C> C 0 C>
2
C>
2
0>

9ig# 206
0binerea "re"olimerului nesaturat "rin reacia de condensare dintre
an@idrida maleic i etilen(glicol
Catali6atorii dau natere la radicali liberi care "roAoac reacia de "olimeri6are#
+cceleratorii "ermit reacia de "olimeri6are la tem"eratura ambiant#
-ai 5ntHi se amestec acceleratorul cu rinaC du" care se introduce
catali6atorul# +mestecarea direct a catali6atorului cu acceleratorul este "ericuloasC
deoarece "oate duce la o eB"lo6ie#
De multe ori se utili6ea6 dre"t catali6ator metiletilacetonaC iar dre"t acceleratorC
octoat de cobalt#
Pro"rietile "rinci"ale ale "oliesterilor nesaturai sunt urmtoareleF
(densitateaF /C2(/C28 g / cm

$
(re6istena la ru"ereF !0(62 -Pa$
(alungirea la ru"ereF 2( ]$
(trans"arent$
(inerie c@imic bun$
(sensibilitate la a"a &ierbinte$
(stabilitate dimensional$
(se "relucrea6 uor#
)tili6rile "rinci"ale ale "oliesterilor nesaturai sunt urmtoareleF
(ia@turi$
(caroserii$
(5nca"sularea com"onentelor electrote@nice#
(284(
stirenul


C> C>
C> C C>
C> C>
C>
2
0 0

>0 C>
2
C>
2
0 C C> C> C 0 C>
2
C>
2
0>

C>
2
C> C>
>C C C>
C> C>
merul stirenului


C> C>
C> C C
C> C>
0 C>
2
0

>0 C>
2
C>
2
0 C C> C> C 0 C>
2
C>
2
0>

C>
2
C> C>
C C C>
C> C>
9ig# 207
*eticularea "oliesterului nesaturat cu "olistiren
IO0<09>0 @")op%!'t"%"
9eno"lastele cP9o au a"rut 5n /808 DBaeLelandE i sunt "roduse ca urmare a
reaciei de "olicondensare dintre &enol i &ormol 5n mediuF
(ba6ic D"> c 4EC cHnd se obine rin O one ste" P cP9/oC numite i bac@elit ti"
+ Dre6olEC bac@elit ti" B Dre6itolE i bac@elit ti" C Dre6itE$
(acid D"> o %EC cHnd se obine rin O tUo ste"s Pc P92 o DnoAolaculE#
(288(
9ormolul este o soluie a"oas 7(!0 ] de alde@id &ormic# 9enolii sunt
tri&uncionali D9ig# 204EC iar 5n &inal se &ormea6 un edi&iciu tridimensionalC deci un
"olimer termorigid#
0>

C
>C C>
>C C>
C>
9ig#204
9enolul
*ina O one ste" P cP9/o se obine 5n mediu ba6ic D"> c 4EC cHnd reacia de
condensare are loc cu mai mult de un mol de &ormol la un mol de &enolC asigurHndu(se
ast&el condiiile obinerii unei reele tridimensionale# .a creterea tem"eraturiiC se obine
succesiA re6olC re6itol i re6it# Creterea tem"eraturii se "oate reali6a c@iar 5n tim"ul
obinerii &ormeiC "entru a se &ace trecerea de la re6ol la celelalte &orme de rinC
menionate anterior#
*e6olul este com"let solubilC re6itolul este "arial solubilC iar re6ita este com"let
reticulat i nu este solubil 5n solAenii obinuii DalcooliC cetoneE#
*ina O tUo ste"s P cP92o se obine 5n mediu acid D"> o %EC cHnd reacia de
condensare are loc cu mai mult de un mol de &enol la un mol de &ormol DeBces de &enolEC
neasigurHndu(se ast&el condiiile obinerii unei reele tridimensionale# +st&elC 5n aceast
&a6 rina obinut este termo"lastic# Pentru asigurarea reticulrii se adaug
@eBametilen(tetramin i se 5ncl6ete la o tem"eratur de "este /40
o
C# Ca i
amino"lasteleC &eno"lastele sunt amestecate cu materiale de ar3are sau de armareC ca de
eBem"luF
(ac@ii de lemnC "entru reducerea "reului$
(celulo6C "entru stabilitatea dimensional$
(micC "entru dielectricitate$
(a6bestC "entru re6isten la &oc$
(&ibr de sticlC "entru re6istena mecanic#
Pro"rietile "rinci"ale ale rinii O one ste" P cP9/o amestecate cu celulo6
sunt urmtoareleF
(densitateaF /C!(/C% g / cm

$
(re6istena la ru"ereF 2%(!0 -Pa$
(nu "re6int &lua3$
(culoare 5nc@is$
(inerie c@imic bun cu eBce"ia ba6elor tari$
(insensibilitate la umiditate$
(insensibilitate la aciunea microorganismelor$
(re6isten mic la &oc$
(autoeBtinctibile$
(dielectrice$
(re6isten la arc mediocr$
(stabilitate dimensional#
(00(
)tili6rile "rinci"ale ale O one ste" P cP9/o amestecate cu celulo6 sunt
urmtoareleF
("iese turnate de u6 general$
("roduse obinute "rin laminare#
Pro"rietile "rinci"ale ale rinii O tUo ste"s PcP92o amestecate cu mic sunt
urmtoareleF
(densitateaF /C%!(/C7! g / cm

$
(re6istena la ru"ereF 2!(%8 -Pa$
("ierderi electrice mai mici decHt a celorlalte &eno"laste$
(dielectrice#
)tili6rile "rinci"ale ale rinii O tUo ste"s PcP92o amestecate cu mic sunt
urmtoareleF
(electrote@nic$
("iese mecanice rigide#
IO0<0200 Po%i$r"t!)ii
0

)retanii sunt esteri ai acidului carbamic D >
2
N C0* E#
Poliuretanii cP)*o conin unitatea de ba6 *
/
N>C00*
2
C "recum i gru"ri
libere de i6ocianat N C 0C ast&el c ei "ot aAea o mare Aarietate de com"ui#
=ru"ul i6ocianat reacionea6 cuF
(donori de @idrogen Da"C amineC alcooli etc#E$
(i6ocianai Ddimeri6areC trimeri6are etc#E#
)retanul "oate &i "rodusul reaciei dintre un i6ocianat i un alcool
D9ig#208E#
*
/
N C 0 *
2
0> *
/
N> C 0 *
2
0
9ig# 208
0binerea uretanului
Prin reacia dintre un dii6ocianat cuF
(un dialcool se obine un "olimer liniar Dtermo"lasticE D9ig#2/0E$
(un trialcool se obine un "olimer 5n s"aiu DtermorigidE#
Poliuretanii "ot &i sub &orm deF
(&ibre$
(rini de "rotecie$
(rini de turnare$
(elastomeri$
(burei#
9ibrele de "oliuretani se obin din reacia dintre /C%(butan(diol i @eBametilen
dii6ocianat#
(0/(
Pro"rietile "rinci"ale ale &ibrelor de "oliuretani sunt urmtoareleF
(modulul de elasticitate &oarte mare$
(dielectrice$
(re6isten la ume6eal#
)tili6rile "rinci"ale ale &ibrelor de "oliuretani sunt urmtoareleF
(structuri teBtile care necesit elasticitate eBce"ional$
("erii "ensulelorC "eriilor#
/C%(butan(diol @eBametilen dii6ocianat
0 0
C N D C>
2
E
6


N C
C>
2
D C>
2
E
2
C>
2
C>
2
D C>
2
E
2
C>
2
0> 0> 0> 0>
C>
2
D C>
2
E

0 C N> D C>
2
E
6


N> C 0 D C>
2
E

C>
2
0> 0 0 0>
9ig#2/0
0binerea unui "olimer liniar Dtermo"lasticE 5n urma reaciei dintre
/C%(butan(diol i @eBametilen dii6ocianat
*inile de "rotecie "oliuretanice sunt &ormate dintr(un "re"olimer care conine
gru"uri de i6ocianat Dtoluen i %C%(di&enil metanE i materiale @idroBilice#
Pro"rietile "rinci"ale ale rinilor de "rotecie "oliuretanice sunt urmtoareleF
(re6isten la im"act$
(duritate mare$
(inerie la aci6i i ba6e$
(re6isten la intem"erii$
(atacate de solAeni aromatici i clorurai$
(tendin de 5nglbenire 5n aer#
)tili6rile "rinci"ale ale rinilor de "rotecie "oliuretanice sunt urmtoareleF
(aco"eriri care necesit 5ncl6ire 5n cu"tor$
("rotecia sHrmelor$
(Ao"sele#
Bureii de "oliuretan se obin din reacia dintre un "olieter i un dii6ocianat 5n
"re6ena a"ei i a unui catali6ator DamineE# ;n tim"ul reacieiC se &ormea6 dioBid de
carbonC care "roAoac um&larea materialului# )neoriC "entru a accelera um&larea se
utili6ea6 substane AolatileC cum este tri&luormetanul#
(02(
Pro"rietile "rinci"ale ale bureilor din "oliuretan sunt urmtoareleF
(&leBibili sau rigide 5n &uncie de ti"ul buretelui$
(i6olani &oarte buni$
(re6isteni la &oc#
)tili6rile "rinci"ale ale bureilor &leBibili din "oliuretan sunt urmtoareleF
(i6olarea conductelor$
(absorbant al ieiului scurs 5n a"a mrilor$
("ardoseli#
)tili6rile "rinci"ale ale bureilor rigi6i din "oliuretan sunt urmtoareleF
(ta"ierii$
(&iltrele igaretelor$
(i6olaii diAerse$
(i6olri &onice#
(0(
CAPITOLUL O
CAUCIUCUL
O090 I)tro#$&"r"
Cauciucul este un "rodus macromolecular cu limita de elasticitate sc6utC cu
modi&icri dimensionale im"ortante la a"licarea unor &ore eBterioareC dar cu o reAenire
ra"id la a"roa"e dimensiunile iniiale atunci cHnd a"licarea &orelor eBterioare
5ncetea6# El &ace "arte din gru"a elastomerilor#
Com"ortarea deosebit a elastomerilor se datorea6 structurii cis a "olimerilorC
care "roAoac buclarea D5ncolcireaE lanurilor macromoleculelor D9ig#2//E# De
eBem"luC lanul "olii6o"renic al cauciucului natural are con&iguraie cis Dgru"ul C>
2
se
gsete de aceeai "arte a "lanului care trece "rin legtura dubl dintre atomii de
carbonEC 5n tim" ce lanul "olii6o"renic al guta"ercii are con&iguraie trans i nu este
elastic D 9ig#2/2E#
a
b
c
d
9ig#2//
Buclarea lanurilor "olimerilor la elastomeriF
a(5nainte de a"licarea &orelor eBterioare$ b( 5n tim"ul a"licrii &orelor eBterioare$ c(
du" 5ncetarea a"licrii &orelor eBterioare 5n ca6ul ideal$
d( du" 5ncetarea a"licrii &orelor eBterioare 5n ca6ul real#
(0%(
>

C > >

C >
C C C>
2
C>
2
C C
>
2
C C>
2
C C C>
2
C>
2
>

C >
9ig#2/2#
Con&iguraia cis a lanului "olii6o"renic
;n ca6ul idealC la 5ncetarea a"licrii &orei eBterioareC elastomerul are numai o
com"ortare elasticC reAenind com"let la &orma i dimensiunile iniiale# ;n ca6ul realC la
5ncetarea a"licrii &orei eBterioareC elastomerul are o com"ortare elastic Dde&ormare
elasticEC datorit rebuclrii lanurilor macromoleculelorC dar i o com"ortare AHscoasC
datorit alunecrii lanurilor macromoleculelor 5ntre ele
Dde&ormare AHscoasE#
(0!(
O020 R"!%i*!r"! p$)(i%or ?)tr" 1!&ro1o%"&$%"%" %i)i!r"
De&ormarea AHscoas "oate &i "reAenit "rin reali6area unor "uni 5ntre
macromoleculele liniare la niAelul dublei legturi# Pre6ena acestor "uni are i aAanta3ul
c 5m"iedic oBidarea elastomeruluiC care este 5nsoit de degradarea lui Da"ariia
cr"turilorC etc#E#
;n ca6ul cauciucului natural brutC reali6area "unilor se reali6ea6 "rin
Aulcani6areC care const 5ntr(o 5ncl6ire de scurt durat la /0 ( /%0
o
C a cauciucului
amestecat cu 0C! ( / ] sul&# ;n acest "rocesC sul&ul acionea6 la niAelul dublelor
legturiC &ormHnd "uni de sul& "er"endiculare "e direcia de cretere a
macromoleculelor D9ig# 2/E# Prin Aulcani6areC cauciucul brutF
(5i "astrea6 elasticitatea 5ntre Y70 i /%0
o
C$
(5i mrete re6istena mecanic$
(5i mrete re6istena la &recare$
(deAine insolubil 5n solAenii obinuii#
'
C>

C>

' C>

C>
2
C C> C>
2
C C> C>
2
C C>
'
'
C>
2
C C> C>
2
C C> C>
2
C C>

C>

C>

' C>

'
9ig# 2/
Puni de sul& "er"endiculare "e direcia de cretere a macromoleculelor de i6o"ren la
cauciucul natural
.a creterea coninutului de sul&C cauciucul deAine tot mai durC iar la o cantitate
maBim de sul& de 0 ( %0 ]C se obine ebonita#
Elastomerii siliconici nu au duble legturiC motiA "entru care "unile se
reali6ea6 "rin introducerea unui "eroBidC care eBtrage un @idrogen din gru"area
metilic D9ig# 2/%E#
(06(
> >
> C > > C >
'i 0 'i 0
> C > > C >

> > se combin cu "eroBidul
> >
> C > > C >
'i 0 'i 0
> C > > C >
> >
> >
> C > > C >
'i 0 'i 0
> C > > C >

>
>
> C > > C >
'i 0 'i 0
> C > > C >
> >
9ig# 2/%
Punte de carbon "er"endicular "e direcia de cretere a macromoleculelor
la elastomerul siliconic
(07(
O0:0 C!$&i$&$ri 'i)t"ti&"
Cauciucurile sintetice &ormea6 un gru" de elastomeri care au "ro"rieti
asemntoare cauciucului natural#
Princi"alele ti"uri de cauciucuri sunt urmtoareleF
(cauciucul butadienicC numit i Buna sau 'NB D9ig#2/!E$
(cauciucul cloro"renicC numit i Neo"ren D9ig#2/6E$
(cauciucul butadienstirenicC numit i Buna 'C 'N' sau Carom !
D9ig#2/7E$
(cauciucul butadien R Y metilstirenicC numit i Buna '('C Carom /!00
D9ig#2/4E$
(cauciucul butadien(nitrilicC numit i Buna N D9ig#2/8E$
(cauciucul "olii6o"renic D9ig#220E#
C>
2
C> C> C>
2
n
9ig#2/!
Cauciucul butadienicC numit i Buna sau 'NB
C>
2
C C> C>
2
n
Cl
9ig#2/6
Cauciucul cloro"renicC numit i Neo"ren
C> C>
2
C>
2
C> C> C>
2
B Q
C
6
>
!
n
9ig#2/7
Cauciucul butadienstirenicC numit i Buna 'C 'N' sau Carom !
(04(
C>


C> C>
2
C>
2
C> C> C>
2
B Q
C
6
>
!
n
9ig#2/4
Cauciucul butadienstirenicC numit i Buna 'C 'N' sau Carom !
C> C>
2
C>
2
C> C> C>
2
B Q
CN n
9ig#2/8
Cauciucul butadien(nitrilicC numit i Buna N
C>
2
C C> C>
2
n
C>

9ig#220
Cauciucul "olii6o"renic
Ca i la masele "lasticeC cauciucurile mai conin unele materiale de adaosF
(acceleratori de Aulcani6are$
(antioBidaniC care 5ntHr6ie 5mbtrHnirea$
(ingredienteF
(actiAeC care ameliorea6 "ro"rietile Dnegrul de &um etc#E$
("asiAeC care micorea6 "reul de cost DtalculE$
("lasti&ianiC care asigur o bun com"ortare la tem"eraturi 3oase$
(colorani$
(cauciuc regeneratC care micorea6 "reul de cost#
)tli6rile "rinci"ale ale cauciucului sunt urmtoareleF
(anAelo"eC camere de aer$
(curele de transmisie$
(ben6i trans"ortoare$
(garnituri de etanare$
(&urtune$
(coAoareC mnui electroi6olante$
(brci "neumatice$
(3ucrii#
(08(
CAPITOLUL OI
MATERIALE OOIDICE CCERAMICED
OI090 I)tro#$&"r"
-aterialelor oBidice au la ba6 di&erii oBi6i i silicai# 0Bi6ii i silicaiiC 5n
naturC se numr cu sutele i re"re6int clasa de minerale cu cea mai mare rs"Hndire 5n
scoara terestr#
Prelucrarea materialelor oBidice naturale a constituit o ocu"aie &oarte Aec@e a
omenirii DolritulE#
Princi"alele gru"e de "roduse oBidice sunt urmtoareleF
(materialele ceramice$
(sticlele$
(materialele abra6iAe$
(lianii$
(materialele re&ractare#
DeoareceC "rici"ala gru" o &ormea6 materialele ceramiceC materialele oBidice
mai sunt denumite materiale ceramice#
OI020 Str$&t$r! 'i%i&!(i%or )!t$r!%i
'ilicaii sunt &ormai din cationi i anioni# Cele mai semni&icatiAe structuri de
silicai sunt urmtoareleF
(cu anioni re6ultai din legarea tetraedrelor 'i0
%
"rin atomi de oBigen comuni de
ti"ulF
(ortosilicailor 'i0
%
%(

D9ig# 22/#aE$
("irosilicailor 'i
2
0
7
6(
D9ig# 22/#bE$
(ciclurilor D 'i0

E
n
2n(
D9ig# 22/#cE$
(lanuri sim"le D 'i0

E
n
2n(
D9ig# 222#aE$
(lanurilor duble D 'i
%
0
//
E
n
6n(
D9ig# 222#bE#

a b c
9ig# 22/
+nioni de silicaiF
a( 'i0
%
%(
$ b( 'i
2
0
7
6(
C c( 'i

0
8

6(
(siliciu$ (oBigen#
(/0(

a
b
9ig#222
.anuri de anioniF
a(lanuri sim"le D 'i0

E
n
2n(
$ b(lanurilor duble D 'i
%
0
//
E
n
6n(
#
(//(
(cu anioni re6ultai din substituia i6omor& cu aluminiu a siliciului din
tetraedrele 'i0
%
$
(cu cationi re6ultai din substituia i6omor& a cationilor iniiali#
OI0:0 Pri)&ip!%"%" &%!'" #" 'i%i&!(i )!t$r!%i
Princi"alele clase de silicai naturali sunt urmtoareleF
(silicai cu anioni 'i0
%
%(
F
(&orsteritaF -g
2
'i0
%
$
(&aQolitaF 9e
2
'i0
%
$
(oliAinF -gC 9e
2
'i0
%
$
(monticelitaF Ca-g'i0
%
$
(larsenitaF Pb:n 'i0
%
$
(6irconitaF :r'i0
%
$
(toritaF ,@'i0
%
$
("iro"ulF -g

+l
2
D 'i0
%
E

C 5n care -g "oate &i 5nlocuit "arial "rin


9e$
(grosularulF Ca

+l
2
D 'i0
%
E

C 5n care Ca "oate &i 5nlocuit "arial "rin


9e$
(norbergitaF -g

W D >0C 9 E
2
D 'i0
%
E X$
(condroditaF -g
!
W D >0C 9 E
2
D 'i0
%
E
2
X$
(to"a6F +l
2
W 9
2
D 'i0
%
E X$
(silimanitaF +l
2
W D 0 E D 'i0
%
E X$
(clino6oisitaF Ca
2
+l

W D >0C 9 E
2
D 'i0
%
E

X$
(e"idotulF Ca
2
D +lC 9e
M
E

W D >0C 9 E
2
D 'i0
%
E

X$
(aBinitaF Ca
2
D -nC 9e E+l
2
B> D 'i0
%
E
%
$
(silicai cu anioni 'i
2
0
7
6(
F
(tortAeititaF 'c
2
'i
2
0
7
$
(@emimor&itaF :n
%
W D >0 E
2
D 'i
2
0
7
E X >
2
0$
(silicai cu anioni D 'i0

E
n
2n(
F
(benitoitaF Ba,i'i

0
8
$
(UolastonitaF Ca

'i

0
8
$
(smaragdulF Be

+l
2
'i
6
0
/4
$
(silicai &ibroiF
(enstatitaF -g 'i0

$
(dio"sitaF Ca-g D'i0

E
2
$
(s"odumenulF .i+l D'i0

E
2
$
(3adeitulF Na+l D'i0

E
2
$
(anto&ilitaF -g
7
W D >0 E
2
D 'i
%
0
//
E
2
X$
(tremolitaF Ca
2
-g
!
W D >0 E
2
D 'i
%
0
//
E
2
X$
(@ornblendeleC la care &ormula decurge din a tremolitei "rin
5nlocuirea i6omor& a siliciului cu aluminiul 5n anion i coninHnd
"rintre cationi i 9e
2M
C +lC 9e
M
C Na sau N$
(silicai strati&icaiF
(a"o&ilitaF NCa
%
W 9 D 'i
2
0
!
E
%
X 4>
2
0$
(montmorilonitulF +l
2
D >0 E
2
D 'i
2
0
!
E
2
n>
2
0C la care aluminiul
este 5nlocuit "arial cu magne6iu$
(/2(
(silicai cu anioni tridimensionaliF
(&elds"aiF
("otasiciF
(ortoclasulF ND+l'i

0
4
E$
(celsianulFBaD+l
2
'i
2
0
4
E$
(sodiciF
(albitaF NaD+l'i

0
4
E$
(anortita# CaD+l
2
'i
2
0
4
E#
(/(
OI0;0 M!t"ri!%"%" &"r!1i&"
Produsele ceramice Dgr# LeramosF de argilE au &ost "rintre "rimele reali6ate de
om i se ba6ea6 "e "ro"rietile reologice ale sistemului argil(a"# ;n "re6entC materia
"rim utili6at este tot mai mult "regtit i mai com"leB "entru a satis&ace cerine tot
mai eBigente#
-asa ceramic Dmaterialul 5nainte de a &i arsE cu"rindeF
(materiale de ba6F
(ne"lasticeF nisi"C &elds"atC sileB etc$
("lasticeF argilC caolin etc$
(materiale de adaosF
(&luBuri$
(modi&icatoriF
(de com"o6iie c@imic$
(de "ro"rieti electrice$
(de culoare#
Produsele ceramice &ormea6 dou gru"e "rinci"aleF
(ceramica brut sau "oroasF
(nears$
(arsF
(teracota Dit# terra cottaF "mHnt arsE$
(ceramica &in sau im"ermeabilF
(&aiana D9aen6aC ora italianE$
("orelanul#
,eracota este un "rodus ceramic neAitri&icatC obinut din argil comun sau
marn silicioas 5ncl6it la tem"eraturi 3oase D200 ( !00
o
CE# ,eracota "oate &i aco"erit
cuF
(angom$
(gla6ur#
+ngoma este un 5nAeli "e ba6 de argilC matC care "oate &i im"ermeabil sau
"ermeabil#
=la6ura este un 5nAeli cu caracter AitrosC care esteC "racticC im"ermeabil#
,eracota este utili6at 5n "rinci"al "entru reali6areaF
(crmi6ilor "entru construcii$
(iglelor$
("lcilor "entru "ardoseli$
("lcilor "entru sobe$
(obiectelor ornamentale#
9aiana este un "rodus ceramic neAitri&icatC albC "orosC aco"erit cu gla6urC
obinut dintr(un amestec de caolinC &elds"at i nisi"C 5ncl6it la "este /2!0
o
C#
)tili6rile "rinci"ale ale &aianei sunt urmtoareleF
("laca3e$
(Aesel$
(obiecte sanitare$
(obiecte decoratiAe#
(/%(
Porelanul Dit# "orcellanaE este un "rodus ceramic &oarte Aitri&icatC albC translucidC
durC obinut dintr(un amestec de caolinC &elds"at i sileB sau nisi"C la care se
adaug steatit DAarietate de talcEC corindonC colorani anorganiciC 5ncl6it la
"este /2!0
o
CC aco"erit cu o gla6ur incolor i trans"arent#
Porelanul a &ost obinut "entru "rima oar 5n secolul al <III(lea 5n C@inaC iar 5n
Euro"a 5n anul /708 la -eissen D=ermaniaE#
)tili6rile "rinci"ale ale "orelanului sunt urmtoareleF
(Aesel$
(obiecte sanitare$
(i6olatoare electrice$
(obiecte decoratiAe#
(/!(
OI0=0 Sti&%"%"
;n generalC sticlele sunt lic@ide amor&e subrcite cu o Aisco6itate &oarte mareC
aAHnd a"arena unui solid# Primele "roduse de sticl au &ost obinute 5n -eso"otamia
acum %!00 ani#
,recerea din &a6 sticloas 5n stare &luid este reAersibil#
'ticlele "ot &i clasi&icate du" mai multe criterii D',+' !8(48EF
(du" &ormatorul de reeaF
(silicatice D'i0
2
E$
(boratice DB
2
0

E$
(borosilicatice D'i0
2
i B
2
0

E$
(du" com"o6iia c@imicF
(unareF
(de silice D] 'i0
2
K /00E$
(de cuar D] 'i0
2
i 88E$
(binareF
(silicatosodice D%/b ] 'i0
2
b %8$
!/ b ] Na
2
0 b !8E$
(silicato"otasice D%/b ] 'i0
2
b %8$
!/ b ] N
2
0 b !8E$
(ternareF
(silicatocalcosodice D7%b ] 'i0
2
b 76$
4 b ] Ca0 b 4C!$
/!C! b ] Na
2
0 b /6C!E$
(silicatocalco"otasice D7%b ] 'i0
2
b 7!$
4 b ] Ca0 b 4C!$
/2 b ] N
2
0 b /%$
2 b ] Na
2
0 b E$
(com"leBeF marea ma3oritate a sticlelor conin 5n di&erite
"ro"orii cel "uin "atru din urmtorii com"uiF
('i0
2
$
(Na
2
0$
(N
2
0$
(Ca0$
(B
2
0

$
(+l
2
0

$
(-g0$
(Ba0$
(:n0$
(:r0
2
$
(.i
2
0$
(-n0$
(Pb0$
(,i0
2
$
(9e
2
0


(etc#
(/6(
(du" culoareF
(incolore D&actorul global de transmisie a luminii de minimF
7! ] / cmEF
(sticle albe D&actorul global de transmisie a luminii
de 7! Y47 ] / cm i ] 9e
2
0

b0C0%E$
(sticle semialbe D] 9e
2
0

b 0C20E$
(colorate Dconin diAeri colorani sau o"aci6aniEF
(sticle trans"arente D&actorul global de transmisie a
luminii de 7! Y60 ] / cmE$
(sticle netrans"arente D&actorul global de transmisie
a luminii de maBim/0 ] / cmE$
(sticle translucide D&actorul global de transmisie a
luminii de 6(/0 ] / cmE$
(sticla o"ac#
(du" utili6areF
(sticle "entru ambala3e i articole de mena3F
(sticla comun Dsticla silicatocalcosodic cu
com"o6iia ti"icF ] 'i0
2
K 7%$ ] +l
2
0

K /$
] Ca0 K /6 ]$ Na
2
0

K /!$ ] -g0 K %E$
(sticle cristal Dsticle silicato"lumbo"otasiceC &oarte
trans"arenteC &oarte omogeneC cu Aalori su"erioare
ale indicelui de re&racie n
l
EF
(sticla cristal greu D] Pb0 c 0$
n
l
c /C!%!E$
(sticla cristal semigreu D/4 o ] Pb0 b 0$
/C!%0 o n
l
b /C!%!E$
(sticla cristal uor D8o ] Pb0 b/4$
/C!0 o n
l
b /C!%0E$
(sticle "entru construciiF
(sticle "entru geamuriF
(comune Dsticle silicatocalcosodiceEF
(alb Dcom"o6iie ti"icF
] 'i0
2
K 72$ ] +l
2
0

K /$
] Ca0 K /0$ ] Na
2
0

K /%$
(semialb$
(translucid$
(s"ecialeF
(sticle borosilicatice
D] 'i0
2
K 70(47$ ] B
2
0

K 7(/!E$
(sticle Aitroceramice D sticle
silicoaluminocalcomagne6ice cu
,i0
2
C &ormate dintr(o &a6 cristalin
i o &a6 Aitroas re6idual ca
urmare a unui tratament de
5ncl6ire care "roAoac germinarea
&a6ei cristaline D ] 'i0
2
K !0(70$
] +l
2
0

K /!(27$ ],i0
2
K /(! E$
(/7(
(sticle termoabsorbante Dsticle cu un coninut
Aariabil de oBi6i care absorb radiaia caloric 5n
"ro"orie de 0(%0 ]E$
(sticle termo&onoabsorbante Dsticle cu un coninut
Aariabil de oBi6i care absorb radiaia caloric 5n
"ro"orie de 0(%0 ] i atenuea6 sunetul cu
minim 20 dBE$
(sticle "entru a"aratur de laborator i industrialeF
(sticle re6istente la cldur Dsticle borosilicatice cu
] B
2
0

K !E$
(sticla ti" PQreB Dsticla s"ecial borosilicatic cu
com"o6iie ti"icF ] 'i0
2
K 42$ ] +l
2
0

K 2$
] Na
2
0

K %$ ] B
2
0

K /2E$
(de cuar D] 'i0
2
i 88E$
(sticla ti" <Qcor Dsticla s"ecial cu
com"o6iia ti"icF ] 'i0
2
K 86$ ] B
2
0

K %C
obinut "rin to"ire unei com"o6iii com"leBe
i 5nde"rtarea celorlali oBi6i "rin solubili6are
selectiAE$
(sticle o"ticeF
(sticle croUn Dsticle borosilicatice &oarte omogene
cu Aalori su"erioare ale indicelui de re&racie n
l
EF
(sticla croUn obinuit D indicele de re&racie
n
l
K /C%82C cu com"o6iia ti"icF
] 'i0
2
K 70$ ] Na
2
0

K 8$ ] B
2
0

K /0$
] Ba0

K 2$ ] N
2
0

K 8 E$
(sticla croUn grea D indicele de re&racie
n
l
K /C!%2/(/C622%E$
(sticla croUn &oarte grea Dindicele de
re&racie n
l
K /C6026(/C6!24E$
(sticle &lint Dsticle silicato"lumbo"otasiceC &oarte
trans"arenteC &oarte omogeneC cu Aalori
su"erioare ale indicelui de re&racie n
l
F
(sticla &lint obinuit Dindicele de re&racie
n
l
K /C!78(/C606C cu com"o6iia ti"icF
] 'i0
2
K !0$ ] Pb0

K 27$ ] N
2
0

K 4$
] Na
2
0

K /$ ] Ba0

K /%E$
(sticla &lint medie D indicele de
re&racie n
l
K /C!%87 Y/C!70E$
(sticla &lint grea Dindicele de re&racie
n
l
K /C6!%%(2C002/E$
(sticle &otosensibile Dsticle care conin o cantitate
mic de substane &otosensibileC cum sunt anumii
com"ui de aurC argint sau cu"ru$ la trecerea
luminii ultraAiolete "rintr(un &ilm negatiA "e
su"ra&aa sticleiC se &ormea6 o imagine inAi6ibilC
care deAine Ai6ibil la 5ncl6ireE$
(/4(
(sticle &otocromice Dsticle care conin cristale
dis"ersate de @alogenuri de argint i 5i sc@imb
culoarea la eB"unerea la lumin i reAin la culoarea
iniialC cHnd lumina dis"are$ anumite sticle
&otocromice deAin &umurii la lumin "uternic i
se desc@id la lumin de intensitate mai slabE$
(sticle "entru cor"uri de iluminat Dsticle silicatocalcosodic
cu com"o6iia ti"icF ] 'i0
2
K 7%$ ] +l
2
0

K /$
] Ca0 K ! ]$ Na
2
0

K /6$ ] -g0 K %E$
(sticle "entru &iltre Dsticle cu absorbie selectiA a luminii
5n di&erite domenii ale s"ectruluiEF
(sticle cu transmisie 5n ultraAiolet$
(sticle cu transmisie 5n in&rarou$
(sticle "entru te@nic nuclearF
(sticle re6istente la radiaii Dsticle cu coninut de
0C2! b ] Ce0
2
b 2C00 care nu(i sc@imb "ractic
absorbia s"ectral 5n domeniul Ai6ibilC c@iar du"
eB"uneri 5ndelungate la radiaiiE$
(sticle absorbante de radiaii Dsticle cu Pb0 sau
P
2
0
!
care absorb radiaiile gamaE#
(/8(
OI060 M!t"ri!%"%" !5r!*i+"
-aterialele abra6iAe sunt materiale dureC ca"abile s 5nde"rte6e materialul de
"e su"ra&aa unor obiecte mai moi# 'e "oate s"une c materialele abra6iAe sunt
indis"ensabile "entru &abricarea a a"roa"e tuturor "roduselor obinute 5n 6ilele noastre#
-aterialele abra6iAe "ot &iF
(naturaleF
(diamantul$
(corindonul$
(emeriul$
(granatul$
(sileBul$
(cuarul$
("iatra "once$
(diatomitul$
(talcul$
(sinteticeF
(diamantul sintetic$
(carbura de siliciu$
(carbura de bor$
(oBidul de aluminiu$
(nitrura de bor#
Diamantul este o &orm alotro"ic a carbonului cu structur ti"ic # Este incolorC
iar datorit im"uritilor deAine glbui(roiaticC albstruiC negru# +re duritatea cea mai
mareC de /0 "e scara -o@s# Este dielectric i deosebit de re6istent la atacul aci6ilor sau
ba6elor#
Corindonul este o Aarietate natural a +l
2
0

cu di&erite culori 5n &uncie de


im"uriti DrubinulF culoare roie datorit im"uritilor de oBi6i de crom$ sa&irulF culoare
albastr datorit im"uritilor de oBi6i de titan i de &ierE# Duritatea corindonului este de
8 "e scara -o@s#
Emeriul este corindon amestecat cu cuarC magnetit D9e

0
%
cu duritatea de
!C! ( 6C! "e scara -o@sE sau ilmenit D9e0C ,i0
2
cu duritatea ! ( 6 "e scara -o@sE#
Cuarul este 'i0
2
cu duritatea 7 "e scara -o@s# Poate &i colorat "rin iradiere sau
datorit im"uritilor#
Piatra "once este o roc Aulcanic uoarC "oroas cu duritate % ( ! "e scara
-o@s#
Diatomitul este o roc silicioas uoarC de origine organic D&osileEC constituit
din dioBid de siliciu @idratat D/(2/ ] a"E# ;n stare "ur este incolorC iar datorit
im"uritilor deAine galbenC albastruC rouC brunC gri# Pre6int o duritate de 6 "e scara
-o@s#
,alcul este un silicat @idratat de magne6iu D-g0 %'i0
2
>
2
0EC a&lat 5n
natur sub di&erite &orme# Este moaleC unsurosC &leBibilC cu as"ect side&os# Pre6int o
duritate de / "e scara -o@s#
Diamantul sintetic este 5n "re6ent mai ie&tin decHt diamantul natural #i mai
e&icient 5n tim"ul "relucrrii D"oli6areC recti&icareC gurire etc#E datorit &ormei i
mrimii lui care "oate &i reali6at du" necesiti#
(20(
Carbura de siliciu este sub &orm de cristale negre ( albstruiC iridi6anteC cu
duritatea 8 "e scara -o@s# Este deosebit de re&ractar Dsublimea6 cu descom"unere la
2700
o
CE i &oarte bun conductoare de cldur#
Carbura de bor este sub &orm de cristale negreC cu duritatea 8C "e scara -o@s#
Este deosebit de re&ractar Dse to"ete la 27!0
o
CE#
Nitrura de bor este sub &orm de cristale albeC cu duritatea 5n &uncie de &ora de
"resare de la obinereC ast&el c "oate aAea duritatea egal cu a diamantului# Este
deosebit de re&ractar Dsublimea6 la 000
o
CE#
0Bidul de aluminiu este obinut din alumin sub &orm de cristale "ureC mari i
albe sau im"ureC mici i negricioase# ;n "re6ent oBidul de aluminiu este amstecat cu
oBidul de 6irconiu sau cu alte minerale dureC ca de eBem"luC s"inel D-g0+l
2
0

EC
&ormHnd o mare serie de "roduse abra6iAe cu di&erite denumiri comercialeC deAenindC
ast&elC cel mai utili6at abra6iA#
-aterialele abra6iAe sunt utili6ate "entru obinerea umtoarelor "roduse
"rinci"aleF
(5ncor"orate 5n cor"uri solideF
("ietrele de "oli6or$
("ietrele de recti&icare$
(@Hrtia abra6iA$
( 5ncor"orate 5ntr(un mediu de trans"ortF
(emulsiile deF
(le"uire$
(le&uire$
(3etul de aer "entruF
(sablare$
(alicare#

(2/(
OI0<0 Li!)(ii
.ianii sunt materiale "ulAerulente careC amestecate cu a"C &ormea6 o mas
com"act solid#
'e deosebesc urmtoarele gru"e de lianiF
(liani ne@idraulici sau aerieniC care se 5ntresc 5n aer i nu re6ist 5n a"F
(AarF
(gras$
(slab$
(i"sos$
( liani @idrauliciC care se 5ntresc i re6ist 5n a"F
(cimentul Portland$
(cimentul aluminos#
Cimentul Portland este un liant @idraulic anorganicC &in mcinat careC 5n amestec
cu a"aC &ormea6 o "ast care &ace "ri6 i se 5ntrete "rin reaciile i "rocesele de
@idratare i careC du" 5ntrire 5i menine re6istena i stabilitatea c@iar i sub a"#
;ntrirea @idraulic a cimentului are loc 5n "rimul rHnd datorit @idratrii
silicailor de calciu# 'uma de 'i0
2
reactiA i Ca0 reactiA din ciment trebuie s &ie de cel
"uin !0 ] din mas#
Com"onenii "rinci"ali ai cimentului Portland sunt urmtoriiF
(com"oneni "rinci"aliF
(clinc@erul Portland$
(com"oneni minoriF
("u66olana natural$
("u66olana industrial$
(6gura granulat de &urnal$
(cenua de termocentral$
(istul calcinat$
(calcarul$
("ra&ul se silice$
(&ilerele$
(sul&atul de calciu$
(aditiAii#
Clinc@erul Portland conine cel "uin 66C66 ] din mas silicai de calciuC restul
coninHnd oBid de aluminiu Dsub !C00 ] din masE C oBid de &ier i ali oBi6iC la care
coninutul de oBid de magne6iu nu de"ete !C00 ] din mas# *a"ortul dintre masele
de oBid de calciu i dioBid de siliciu nu este mai mic de 2C00#
Pu66olana natural este o roc de origine Aulcanic sau sedimentarC de natur
silico(aluminoasC silicioas sau miBt#
Pu66olana industrial este &ormat din argile sau isturi tratate termicC 6guri
rcite cu aer re6ultate la "relucrarea unor metale ne&eroase D"lumbC cu"ruC 6inc etc#E sau
din industria &eroalia3elorC de natur silico(aluminoasC silicioas sau miBt# Pu66olana
industrial trebuie s satis&ac urmtoarele condiiiF
(s nu mreasc in mod a"reciabil necesarul de a" din ciment$
(s nu diminue6e re6istena betonului sau mortarului$
(s nu corode6e armtura#
(22(
:gura granulat de &urnal este un material @idraulic latent care trebuie actiAat
cores"un6tor i s conin cel "uin 66C66 ] din mas 6gur Aitroas
Dsilicai de calciuC oBid de aluminiuC oBid de magne6iuE# De asemeneaC ra"ortul sumei
masei oBidului de calciu i masei oBidului de magne6iu / masa dioBidului de siliciu
trebuie s &ie minim /C00#
Cenua de termocentral este un material "ulAerulent de natur silico(
aluminoasC "roAenit din arderea crbunilor i ca"tat uscat la electro&iltru# Cenua de
termocentral trebuie s conin minim 2! ] dioBid de siliciuC aAHnd o reactiAitate
"u66olanic#
istul calcinat conine &a6e de clinc@erC aAHnd o reactiAitate "u66olanic# CHnd
masa trioBidului de sul& de"ete limita su"erioar admisC se reduce cores"un6tor
a"ortul com"onenilor care conin sul&at de calciu#
Calcarul este o roc sedimentar sau metamor&ic cu un coninut de carbonat de
calciu mai mare de 7! ]C care "oate intra 5n com"o6iia cimentului 5n "ro"orie mai
mare de ! ]#
9ilerele sunt diAerse materiale anorganice naturale sau arti&icialeC care "ot
5mbunti anumite "ro"rieti ale cimentului#
'ul&atul de calciu "oate "roAeni &ie din natur ca gi"s DCa'0
%
2>
2
0 sau Ca'0
%
//2>
2
0E sau an@idrit DCa'0
%
EC &ie din "rodusele secundare ale anumitor "rocese
industriale# 'ul&atul de calciu este adugat 5n anumite "ro"orii 5n ciment 5n sco"ul
reglrii "ri6ei#
+ditiAii sunt substane care 5mbuntesc &ie "rocesul de &abricaie sau anumite
"ro"rieti ale cimentului# Pro"oria masic a aditiAilor nu trebuie s de "easc / ]#
;n generalC cimenturile sunt caracteri6ate "rinF
(tim"ul de "ri6$
(re6istena mecanic la com"resiune i traciune$
(cldura de @idratare#
,im"ul de "ri6 este durata de atingere a unei anumite A5sco6iti a "astei de
ciment i este mai mic de 0 minute#
*e6istena mecanic la com"resiune i traciune este determinat du" 24 de 6ile
de 5ntrire#
Cldura de @idratare se dega3 5n tim"ul "ri6ei i 5ntririi i "oate "roAoca
a"ariia &isurilor 5n beton datorit dilatrii neunu&orme#
Cimentul aluminos se deosebete de cimentul Portland ast&elF
(conine cel "uin 0(! ] oBid de aluminiuC s"re deosebire de cimentul
Portland care conine sub !] acest oBid$
(re6istena mecanic maBim la com"resiune i traciune se obine mai
ra"id$
(re6ist mai bine la soluii de sul&ai#
Cimenturile sunt utili6ate la "re"ararea mortarelor i a betoanelor#
<arul se obine "rin arderea calacarului# <arul gras conine "ractic numai Ca0C
iar Aarul slab conine i im"uriti# +cest liant este utili6at la "re"ararea mortarelor#
I"sosul se obine "rin des@idratarea gi"sului DCa'0
%
2>
2
0 sau
Ca'0
%
//2>
2
0E# I"sosul este utili6at la obinerea tencuielilorC "anourilor de
"re&abricateC modele de turntorieC etc#
(2(
OI0H0 M!t"ri!%" r".r!&t!r"
-aterialele re&ractare sunt materiale care au o re&ractaritate &oarte mare i o
re6isten deosebit la ocuri termice#
*e&ractaritatea este tem"eratura la care o "rob de material re&ractar de &orma
unui trunc@i de "iramid de 0 mm 5nlimeC 5ncl6it cu Aite6a de
2
o
C / min se 5ndoaie ast&el 5ncHt AHr&ul atinge niAelul ba6ei#
*e6istena la ocuri termice este caracteri6at "rin re6istena la a"ariia &isurilor
datorate tensiunilor interne "roAocate de gradientele mari de tem"eratur#
0 clasi&icare "osibil a materialelor re&ractare este urmtoareaF
(du" com"o6iia c@imicF
(acideF
(silicioase$
(silicoaluminoaseF
(cu coninut sc6ut de +l
2
0

$
(cu coninut ridicat de +l
2
0

DmuliticeE$
(ba6iceF
(calcice$
(magne6itice$
(calcomagne6iticeC
(cromomagne6itice$
(neutreF(cromitice$
(du" re&ractaritateF
(cu re&ractaritate normal D/!40(/7!0
o
CE$
(cu re&ractaritate mare D/770(2000
o
CE$
(su"rare&ractare D"este 2000
o
CE$
(du" &ormF
(granule$
(&asonateF
(crmi6i$
(tuburi etc#
-aterialele re&ractarele &asonate se "ot clasi&ica la rHndul lor du" "oro6itate
du" cum urmea6F
(su"erdenseC cu "oro6itatea a"arent mai mic de /6 ]$
(denseC cu "oro6itatea a"arent de /6(0 ]$
(uoareC cu "oro6itatea a"arent mai mare de 0 ]#
-aterialele re&ractare silicioase conin 8(86 ] silice#
-aterialele re&ractare silico(aluminoase cu coninut sc6ut de +l
2
0

conin !! ]
siliceC iar restul aluminC iar cele cu coninut ridicat de +l
2
0

DmuliticeE conin 2! ]
siliceC iar restul alumin#
-aterialele re&ractare calcice conin 5n "rinci"al CaC0

DcalcarEC iar restul


-gC0

Dmagne6itE#
-aterialele re&ractare magne6itice conin 5n "rinci"al -gC0

C iar restul CaC0

#
-aterialele re&ractare calcomagne6itice conin CaC0

-gC0

DdolomitE#
-aterialele re&ractare cromitomagne6itice conin Cr
2
0

5n "ro"orie de 20(24
]C iar restul -gC0

i CaC0

#
(2%(
-aterialele re&ractare cromitice conin cromit DCr
2
0

9e
2
0

E 5n "ro"orie de
"este 8! ]#
-aterialele re&ractare ba6ice sunt mai scum"e decHt cele ba6iceC dar nu nu
reacionea6 cu 6gura ba6ic#
-aterialele re&ractare sunt utili6ate 5n s"ecial la c"tuirea cu"toarelor
metalurgice#
(2!(
CAPITOLUL OII
MATERIALELE COMPOAITE
OII090 I)tro#$&"r"
-aterialele com"o6ite sunt materiale &ormate din dou sau mai multe materialeC
din ale cror combinaie re6ult "ro"rieti "e care nu le "osed materialele iniiale#
0binerea materialelor com"o6ite de ctre oameni a 5nce"ut o dat cu reli6area
"rimului c@ir"ic 5ntrit cu "aie#
'tructura materialelor com"o6ite este &ormat dintr(o matrice 5n care se gsete
un material mai dur sau duri&icator#
-aterialele com"o6ite "ot &i clasi&icate ast&elF
(du" natura materialelorF
(materiale com"o6ite metal(metal$
(materiale com"o6ite metal(ceramic$
(materiale com"o6ite metal("olimer$
(materiale com"o6ite ceramic("olimer$
(materiale com"o6ite "olimer("olimer$
(du" modul de aran3are a materialelorF
(materiale com"o6ite cu "articule D9ig#22#aE$
(materiale com"o6ite cu &ibre D9ig#22#bE$
(materiale com"o6ite laminare D9ig#22#cE#"articul dis"ersat &ibr material + material B
a b c
9ig#22
-ateriale com"o6iteF
a ( materiale com"o6ite cu "articule$ b ( materiale com"o6ite cu &ibre$
c ( materiale com"o6ite laminare#
(26(
OII020 M!t"ri!%"%" &o1po*it" &$ p!rti&$%"
-aterialele com"o6ite cu "articule conin "articule dure 5ntr(o matrice mai
ductil# 'co"ul introducerii acestor "articule "oate &iF
(ameliorarea unor "ro"rietiC ca de eBem"luF
(limitei elastice$
(duritatii$
(re6istenei la u6are$
(re6ilienei$
(lucrabilitii$
(re&ractaritii$
(absorbiei de neutroni$
(conductiAitii electrice$
(micorarea "reului de costC dac "articulele sunt mai ie&tine decHt
matricea#
d
"

a b c d
9ig#22%
Ilustrarea de"lasrii unei linii de dislocaie "rintre "articulele de oBidF
aCbCcCd(eta"ele de"lasrii unei linii de dislocaie "rintre "articulele de oBidC "articule
care se gsesc 5n "lanul ei de alunecare$
d
"
(distana dintre dou "articule de oBid#
(27(
+meliorarea limitei elastice sau de curgere "rin introducerea unor "articule se
5ntHlnete la matricele metalice i se reali6ea6 "rin mecanismul de blocare a
dislocaiilor#
+cest mecanism este identic cu cel al duri&icrii alia3elor "rin "reci"itarea unei
a doua &a6e D9ig# 22%E#
Este de remarcat &a"tul c materialele metalice duri&icate "rin "reci"itare nu sunt
considerate materiale com"o6ite#
Particulele de 5ntrire suntC de obiceiC oBi6i i trebuie s satis&ac urmtoarele
cerineF
(s re"re6inte obstacole e&iciente la de"lasarea dislocaiilor$
(s aib o Aaloare o"tim aF
(mrimii$
(&ormei$
(distribuiei 5n matrice#
EBem"lul clasic de material com"o6it cu "articule de oBid cu limit elastic
ameliorat este "udra de aluminiu sinteri6at i 5ntrit cu oBid de aluminiu D'+P(
+luminium 'interi6ed PoUderE# 0Bidul de aluminiu este introdus 5n com"o6iie sub
&orm deF
("udrC care a"oi este amestecat cu "udra de aluminiu i sinteri6at$
(&ilm 5n 3urul "articulelor de aluminiuC care "rin "resare se s"argeC
&ormHnd "articuleC care a"oi sunt su"use sinteri6rii#
;n ca6ul su"eralia3ului de nic@el cu 20 ] crom i / ( 2 ] Uol&ramC cei trei
com"oneni sunt sub &orm de "udr sinteri6atC du" care este trecut un curent de
oBQgenC care oBidea6 numai toriulC &ormHdu(seC ast&elC "articule de oBid de toriu
DoBidare internE# +st&elC matricea este su"eralia3ulC iar "articulele 5ntritoare sunt din
,@0
2
#
)nele dintre utili6rile materialelor com"o6ite 5ntrite cu "articule cu
limit elastic ameliorat sunt date 5n tabelul %/#
,abelul %/
-aterialele com"o6ite )tili6rile
+g(Cd0 Contacte electrice
+l(+l
2
0

*eactoare nucleare
Be(Be0 +eronauticC reactoare nucleare
Co(,@0
2
-ateriale magnetice re6istente la &isurare
Co([
2
0

-ateriale magnetice re6istente la &isurare


NiY20 ] CrY2 ] ,@0
2
,urbine
Pb(Pb0 Baterii
Pt(,@0
2
9ilamente
\( ,@0
2
9ilamente
\( :r0
2
9ilamente
;mbuntirea duritii matricei este unul din cele mai &recAente sco"uri ale
materialelor com"o6ite cu "articule i de"inde 5n "rinci"al de F
(densitatea "articulelor dure$
(duritatea "articulelor#
(24(
)n eBem"lu de 5mbuntire eBce"ional a duritii i a re6istenei la u6are la
tem"eraturi ridicate este ca6ul "astilelor obinute "rin agregare de "ulbere de \C D87(
4!]E i "ulbere de Co D(/!]EC utili6ate la sculele ac@ietoare# -atricea este &ormat
din cobaltC iar "articula dur este \C# 'interi6area are loc la o tem"eratur "uin
su"erioar tem"eraturii de to"ire a cobaltuluiC "entru ca &iecare "articul de carbur de
Uol&ram s &ie 5ncon3urat de metalul to"it# Cobaltul este 5ntr(o cantitate care s "ermit
des"rinderea "articulelor tocite i s &ie eB"use alte "articule cu muc@ii tioase#
Produsele din materiale abra6iAe D"ietrele de "oli6or etc#E "ot &i considerate
eBem"le de materiale com"o6ite la care s(a obinut o cretere a re6istenei la u6are#
-atricea "oate &i &ormat dinF
(sticl$
("olimeri etc#
)n alt eBem"lu este materialul com"o6it &ormat dintr(o reea dur de Uol&ram 5n
interstiiile creia se gsete o matrice moale de argint# *eeaua de Uol&ram este
reali6at "rin sinteri6areC iar um"lerea golurilor cu argint lic@id ( "rin in&iltrare 5n
Aacuum# +cest material com"o6it este utili6at "entru 5ntreru"toare electrice#
De asemeneaC 5mbuntirea duritii i a re6istenei la u6are la tem"eraturi
ridicate a &ost obinut "rin introducerea negrului de &um 5n cauciucul "neurilor#
Particulele de negru de &um au o &orm s&eroidal cu diametrul de !0 ( !000 i sunt
adugate 5m"reun cu multe alte materiale "entru a satis&ace cerinele de calitate ale
di&eritelor "roduse de cauciuc#
(28(
OII0:0 M!t"ri!%"%" &o1po*it" &$ .i5r"
+ceste materiale sunt &ormate dintr(o matrice ductil i &ibre rigideC ast&el cC la
un bun trans&er al &orei de la matrice la &ibreC "osed o re6isten mecanic a"ro"iat
&ibrelor &r a aAea &ragilitatea acestora#
9ibrele "ot aAea orientri di&eriteC ca de eBem"luF
("aralele D9ig#22!#aE$
(5ntHm"ltoare D9ig#22!#bE$
(esute D9ig#22!#cE$
(ortogonale D9ig#22!#dE#
a b
c d
9ig# 22!
-odaliti de aran3are a &ibrelor 5n materialul com"o6itF
a( "aralele$ b( 5ntHm"ltoare$ c( esute$ d( ortogonale#
(0(
-atricea asigurF
(ductilitatea necesar$
(transmite &ora eBterioar &ibrelor#
9ibrele "reiau cea mai mare "arte a &orei eBterioareC ast&el 5ncHt 5n calculele de
re6isten se ia 5n considerare numai modulul de elasticitate al &ibrei#
9ibrele continui unidirecionale con&er o re6isten o"tim materialului
com"o6it atunci cHnd &ora este a"licat "e direcia &ibreiC dar mult mai mic "e alte
direcii Dcom"ortare ani6otro"icE# 9ibrele scurte orientate 5ntHm"ltor con&er
materialului com"o6it o re6isten uni&orm "e toate direciile#
*e6istena la ru"ere a unor &ibre utili6ate la reali6area materialelor com"o6ite
este dat 5n tabelul %2#
,abelul %2
Natura &ibrelor *m
daN / mm
2
9ibre
nemetalice
+6best !80
'ticla 70
Cuar to"it %60
=ra&it /0
Poliamid cP+66o /00
9ibre
metalice
0el nealiat D 0C8 ] C E %/0
0el inoBidabil D /4 ] Cr$ 4 ] Ni E 2/0
\ol&ram 40
,itan 220
-onocristale
D U@isLers E
+lumin 2/00
Carbur de siliciu 2070
=ra&it /870
9ier /240
-ecanismul trans&erului de sarcin de la matrice la &ibr este re"re6entat
sc@ematic 5n &igura 226# Dac nu eBist legtur la inter&aa &ibr(matriceC atunci 5n
tim"ul a"licrii unei &ore eBterioare de 5ntindere asu"ra matrialului com"o6itC &ibra i
matricea se de&ormea6 inde"endent cu l&C res"ectiA cu lm# Dac eBist o bun
legtur la inter&aa &ibr(matriceC atunci de&ormarea matricei este micorat de "re6ena
&ibrei# Cu cHt "unctul considerat al matricei este mai de"rtat de &ibrC cu atHt
de&ormarea matricei este mai mareC iar in&luena &ibrei deAine nul cHnd distana dintre
"unctul considerat DdE este mai mare decHt 3umtate din diametrul de aciune a &ibreiF
d cd
a&
/ 2 D//%E
Di&erena de alungire dintre &ibr i matrice duce la a"ariia unor tensiuni de
5ntindere 5n &ibre i de &or&ecare 5n matrice#
(/(
matricea &ibra
l&/2 lm/2
a d
m
/2

l&/2
lm/2
b d
d
m
/2
d
a&
d
m
l&/2
lm&/2
lm/2

c e
9ig#226
-ecanismul trans&erului de sarcin de la matrice la &ibrF
a(materialul com"o6it 5nainte de a"licarea sarcinii$ b(materialul com"o6it du"
a"licarea sarcinii la care matricea nu este solidar cu &ibra$ c( materialul com"o6it du"
a"licarea sarcinii la care matricea este solidar cu &ibra$ d(Aariaia alungirii matricei 5n
&uncie de distana de &ibr dac matricea nu este solidar cu &ibra$
e( Aariaia alungirii matricei 5n &uncie de distana de &ibr dac matricea este solidar
cu &ibra d
a&
( diametrul de aciune a &ibrei$ d
m
(diametrul cilindrului care conine "unctul
considerat al matricei$ lm(alungirea matricei$ l&(alungirea &ibrei$ lm&(alungirea
relatiA dintre matrice i &ibr#
(2(
<ariaia tensiunilor cu lungimea &ibrei este "re6entat 5n &igura 227# +st&elC
tensiunea tangenial 5n matrice crete Dd
/
C d
2
C 2E "ro"orional cu creterea lungimea
&ibrei Dl
/
C l
2
C 2E "Hn ce atinge limita elastic sau de curgereC du" care matricea 5nce"e
s se de&orme6e "lastic# .ungimea &ibrei care cores"unde tensiunii tangeniale de
curgere a matricei este denumit lungimea critic a &ibrei Dl
cr
E# *e6ult c dac lungimea
&ibrei deAine mai mare decHt lungimea criticC atunci matricea se de&ormea6 "lastic 5n
"oriunile cu"rinse c@iar 5n diametrul de aciune al &ibreiC 5ntre ca"etele &ibrei la o
distan l
cr
/2 de &iecare ca"t#
d
d
c

d
2

d
/
l
/
l
2
l
cr
l
cr

.
a
d
d
c
d
2
d
/
l
/
l
2
l
c
l
cr
/2 l
cr
/2
.
b
9ig# 227
<ariaia tensiunilor cu lungimea &ibreiF
a(Aariaia tensiunilor de &or&ecare 5n matrice cu lungimea &ibrei$
b( Aariaia tensiunilor de 5ntindere5n 5n &ibr cu lungimea &ibrei#
((
matrice &ibr
2* d
m
h
&
h
&
d
m
9ig#224
Element al &ibrei
Dac se consider o &ibr cu lungimea . i diametrul 2* D9ig#/24EC atunci se
"oate calcula lungimea critic a &ibrei Dl
cr
E "onindu(se de la relaiaF

e*
2
h
&
K 2e*. d
m
D//!E
5n careF h
&
este e&ortul unitar de 5ntindere al matricei$
d
m
( e&ortul unitar de &or&ecare al matricei#

ConsiderHndu(se relaia F
. K l
cr
D//6E
din relaia %/ re6ultF
* h
&
l
cr
K D//7E
2 d
m
*elaia //7 eB"rim &a"tul c lungimea critic "entru a se reali6a un bun trans&er
al sarcinii de la matrice la &ibr este mai mic dac diametrul &ibrei este mai mic# ;n
acest sens cristalele U@isLers sunt deosebit de e&iciente deoarece au diametrul &oarte
mic#
(%(
)nele dintre utili6rile materialelor com"o6ite cu &ibre sunt date 5n tabelul
%#
,abelul %
-aterialele com"o6ite )tili6rile
Polietilen cu &ibre de sticl Palete de trans"ort i mani"ulare
Poliacetali cu &ibre de sticl Carcase a"aratelor mena3ere
Poliamide cu &ibre de sticl *eci"ieni cu grasime mare a "ereteluiC
carcasele a"aratelor electromena3ere
Policarbonai cu &ibre de
sticl
Carcase de relee
Poliesteri nesaturai cu &ibre
de sticl
Piese de caroserii
Poliesteri nesaturai cu &ibre
de LeAlar D"oliamid
modi&icat cu re6ilien
eBcelentE
+mbarcaiuni nauticeC blinda3e
*ini "olie"oBidice cu &ibre
de sticlC de bor sau de gra&it
Elice de elico"terC ambarcaiuni nauticeC
rac@ete de tenisC re6erAoareC modele de
turntorieC matrie de ambutisare
Cauciuc cu &ibre de
"oliamideC de LeAlar sau de
oel
Pneuri
+luminiu cu &ibre de bor Elice de Aentilatoare
(!(
OII0;0 M!t"ri!%"%" &o1po*it" %!1i)!r"
-aterialele com"o6ite laminare cu"rind urmtoarele gru"e "rinci"aleF
(aco"eriri cu &olii$
(aco"eriri dure$
("lacri$
(bimetale$
(laminate#
+co"eririle cu &olii const dintr(o c"tueal de una sau mai multe &olii a"licate
"e su"ra&aa metalic de "rote3at contra coro6iunii# De cele mai multe ori &oliile sunt din
mase "lastice sau cauciuc#
+co"eririle dure sunt de"uneri de di&erite materiale dureC re6istenteC 5n "rinci"alC
la u6urC dar "ot &i re6istente i la coro6iune# -aterialele utili6ate 5n acest sco" sunt
oeluri dureC alia3e "e ba6 de cobaltC carburi de Uol&ram etc#
Placrile sunt materiale com"o6ite &ormate din dou sau mai multe straturi de
metaleC din care unul este materialul "lacat Die&tin i mai "uin re6istent la coro6iuneEC
iar cellalt este re6istent la coro6iune i are un as"ect "lcut# ;n mod &recAentC "lacarea
are loc "e ambele "ri "entru obinerea unei mai bune re6istene la coro6iune#
Bimetalele sunt materiale com"o6ite &ormate din dou materiale metalice cu o
di&eren relatiA mare a coe&icienilor de dilatareC ast&el cC la creterea tem"eraturiiC
lamela care are coe&icientul de dilatare mai mare se alungete mai mult i "roAoac o
curbare a ansamblului celor dou lamele D9ig#228E#

+ B + B
a b
9ig#228
Curbarea bimetalelor datorit coe&icienilor de dilatare di&erii
a(5nainte de 5ncl6ire$ b( 5n tim"ul 5ncl6irii
;n tabelul %% sunt date Aalorile coe&icienilor de dilatare "entru unele materiale
metalice#
(6(
,abelul %%
-aterialul Coe&icientul de dilatare termic
/0
(6
cm /
o
C
Cu /7
+l 2%
Ni /
0el /2
Cu:n0 /6
InAar /
Bimetalele sunt utili6ate la termostate deoarece la o anumit tem"eratur se
curbea6 su&icient "entru a desc@ide sau a 5nc@ide un circuit#
.aminatele sunt materiale com"o6ite &ormate din straturi de materiale li"ite cu
ade6iAi#
)n eBem"lu clasic este sticla tri"leBC &ormat din dou straturi de sticlC 5ntre
care se gsete o &olie de "oliAinilC care 3oac rolul de ade6iA# +cest material com"o6it
nu "roduce cioburi atunci cHnd se s"arge#
Plcuele cu circuite im"rimate suntC de asemeneaC materiale com"o6ite &ormate
din unul sau mai multe straturi i6olanteC cu rol de su"ort "entru conductoarele circuitelor
electrice#
+lte materiale com"o6ite &ormate din straturi de materiale li"ite cu ade6iAi sunt
urmtoarele semi&abricatele din lemnF
("laca3ul$
("anelul$
("lcile din &ibre de lemn DP9.E$
("lcile din ac@ii din lemn DP+.E#
(7(
ANEO
PROPRIETILE MECANICE ALE MATERIALELOR
METALICE
A090 Propri"t7(i%" 1"&!)i&" !%" o("%$ri%or
A09090O("%$ri &!r5o) #" $* g")"r!% CSTAS =00 N 23H0D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N/mm
2
*
m
N/mm
2
+
]
NC)
?/cm
2
/ 0.0 .aminat ( i/0 20 (
2 0.2 .aminat /70 /0(80 (
0.% .aminat 200 0(%/0 / (
% 0.7 .aminat 220 60(%%0 2! !8
! 0.%2 .aminat 2!0 %/0(%80 22 !8
6 0.%% .aminat 270 %0(!%0 2! !8
7 0.!0 .aminat 240 %80(6/0 2/ (
4 0.!2 .aminat %0 !/0(60 22 !8
8 0.60 .aminat 20 !80(7/0 /6 (
/0 0.70 .aminat !0 i680 // (
A09020 O("%$ri &$ gr!)$%!(i" .i)7 CSTAS >0293HHS 990H23H0S 99=0=3H>S <9= N 23H0D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N/mm
2
*
m
N/mm
2
+
]
NC)
?/cm
2
/ 0C'24! .aminat 24! %0(!%0 2 %4
2 0C'!! .aminat !! !/0(6/0 20 %4
G%2 .aminat 280 %/0 2/ (
% G%6 .aminat 20 %0 20 (
! G!2 .aminat 60 %!0 /8 (
6 G!6 .aminat 80 %80 /4 (
7 G60 .aminat %/0 !20 /7 (
4 .%/0 .aminat %/2 !28(646 20 (
8 + .aminat 207 / 2! (
/0 B .aminat 2%/ i%/ 20 (
(4(
A090:0 O("%$ri #" $* g")"r!% p")tr$ &o)'tr$&(ii r"*i't")t" %! &oro*i$)"! !t1o'."ri&7
CSTAS =00 N :3H0D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ *C+/ .aminat 2%0 70(%%0 2% 7
2 *CB!2 .aminat !0 !/0(60 20 20
A090;0 O("%$ri p")tr$ !r1!r"! 5"to)$%$i CSTAS ;:H N 93H>D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ 0B7 .aminat 2!! 60 2! (
2 PC!2 .aminat 60 !/0 20 (
PC60 .aminat %0 !80 /4 (
% ',NB .aminat %60 !/0(6/0 6(4 (
A090=0 O("%$ri p")tr$ pr"&o1pi1!r"! 5"to)$%$i CSTAS 6;H2 N 23H0D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ 'PB I ,ras la rece /!00 /!70(
200
2 (
2 'PB II ,ras la rece /!00 /!70(
200
2 (
A09060 O("%$ri p")tr$ &o)'tr$&(ii )!+!%" CSTAS H:2;3H6D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ + .aminat ( ( ( (
2 D .aminat 2! %00(%80 22 27
E .aminat ( ( ( (
% +2 .aminat ( ( ( (
! D2 .aminat /! %70(!80 2/ /
6 E2 .aminat ( ( ( (
7 +6 .aminat ( ( ( (
4 D6 .aminat !! %80(620 2/ %
8 E6 .aminat ( ( ( (
/0 +%0 .aminat ( ( ( (
// D%0 .aminat 80 !0(6!0 20 8
/2 E%0 .aminat ( ( ( (

(8(
A090<0 O("%$ri p")tr$ ("+i .7r7 '$#$r7 #" $* g")"r!% CSTAS H9H:3H0D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ 0.,! .aminat 20 %0 26 (
2 0.,%! .aminat 2!0 %%0 2/ (
0.,6! Normali6at 70 6%0 /6 (
A090H0 O("%$ri p")tr$ ("+i .7r7 '$#$r7 #"'ti)!t" i)#$'tri"i p"tro%i"r" CSTAS H9H=3
HHD
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ /!<-n// Normali6at !0 %!0 /6 (
2 20<-n/2 Normali6at %/0 6/0 /% (
/<-n/2 Normali6at 6/0 740 /2 (
% !-n/% ;mbuntit !0 720 /6 40
! %-o-n/6 Normali6at !!0 700 /! 40
6 -oCr// ;mbuntit 680 440 /2 40
7 %/ -oCr// ;mbuntit 7%0 80 // 40
4 %0<-o-nCr7 Normali6at 680 740 /2 60
8 %-oCrNi/! ;mbuntit 440 /040 // 40
/0 !<-o-n/% ;mbuntit 460 80 // (
A090>0 O("%$ri p")tr$ ("+i $ti%i*!t" %! t"1p"r!t$ri ri#i&!t" CSTAS H9H;3H<S 99=2:3
H<D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ 0.,!N Normali6at 2! !0(%!0 26 60
2 0.,%!N Normali6at 2!! %!0(!!0 2/ 60
/6-o Normali6at 270 %0(!20 /8 60
% /%-nCr/0 Normali6at 280 %0(!!0 /4 60
! /2-nCr22 Normali6at 240 %70(6%0 20 60
6 /2-nCr!0 Normali6at /7! %20(!!0 2/ 60
;mbuntit 27! !20(6%0 20 (
7 /2-nCr80 Normali6at 20! %/0(!%0 2/ 60
;mbuntit 8! !80(7%0 20 (
4 /2<-nCr/0 Normali6at 2!! %70(6%0 2/ 84
8 20<Ni-nCr/20 Normali6at %80 680(40 /6 60
(%0(
A090900 O("%$ri p")tr$ ("+i $ti%i*!t" %! t"1p"r!t$ri '&7*$t" CSTAS 90:H23HHD
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ 0.,!* Normali6at 22! %0(%%0 26 (
2 0.,%!* Normali6at 2!! %%0(!%0 2/ (
/0Ni! Normali6at %! %%0(6/0 20 40
A090990 O("%$ri p")tr$ &!*!)" ,i r"&ipi")(i '$5 pr"'i$)" p")tr$ t"1p"r!t$ri
!15i!)t" ,i ri#i&!t" CSTAS 2HH: N :3HHD
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ N%/0 Normali6at 22! %00(%80 22 68
2 N%60 Normali6at 24! %60(!!0 20 !8
N!/0 Normali6at 2! !/0(6/0 /8 !8
% /6-o Normali6at 270 %0(!20 /8 60
! /%-oCr/0 Normali6at 280 %0(!!0 /4 60
6 /6-o! Normali6at 20 %0(!!0 /4 60
7 /2-oCr22 Normali6at 240 %70(6%0 20 60
4 /2-nCr!0 Normali6at /7! %20(!!0 2/ 60
;mbuntit 27! !20(6%0 20 (
8 /2<-nCr/0 Normali6at 2!! %70(6%0 2/ 84
A090920 O("%$ri p")tr$ &!*!)" ,i r"&ipi")(i '$5 pr"'i$)" p")tr$ t"1p"r!t$ri
ri#i&!t" ,i '&7*$t" C STAS 2HH: N 23HH D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ *7 Normali6at 2! 60(%%0 2% (
2 *%% Normali6at 24! %0(!%0 2 (
*!2 Normali6at !0 !/0(6/0 20 (
A0909:0 O("%$ri p")tr$ t!5%" gro!'" p")tr$ r"&ipi")(i '$5 pr"'i$)" p")tr$
t"1p"r!t$ri ri#i&!t" ,i '&7*$t" C STAS 99=023H> D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ 8 'i-n/6 Normali6at 2! i%%0 /8 !8
2 *<!/0 Normali6at !0 !/0(6/0 20 6
/6'i-n/0 Normali6at /0 i%!0 /8 !8
% /0Ni! Normali6at %! %%0(6/0 20 40
(%/(
A0909;0 O("%$ri p")tr$ t!5%" ,i 5")*i !15$ti'!t" CSTAS >;H=3H0S 99=093H0D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ +/ .aminat ( 270(%/0 26 (
2 +2 .aminat 260 270(80 0 (
+ .aminat 2%0 270(70 % (
% +2/ .aminat 2/0 %0(%%0 2! 44
A0909=0 O("%$ri p")tr$ t!5%" ,i 5")*i &!ro'"rii !$to CSTAS 90:9H3H0D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ +% .aminat ( 270(%/0 0 (
2 +! .aminat 220 270(70 6 (
A090960 O("%$ri p")tr$ t!5%" 1i6%o&ii ,i gro!'" #"&!p!t" CSTAS 99=0>3H0D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ +0N .aminat /86 27% 24 (
A0909<0 O("%$ri p")tr$ t!5%" '$5(iri ,i 5")*i %!t" CSTAS ><2;3H0D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ B/ Normali6at ( 2!0(%80 ( (
2 B2 Normali6at /70 270(%0 2 (
A0909H0 O("%$ri ?15$)7t7(it" &$ %i1it7 #" &$rg"r" ri#i&!t7 CSTAS =2:3H=D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ C%20 ;mbuntit %20 !0(640 /8 (
2 C%%0 ;mbuntit %%0 !60(70 /7 (
C!00 ;mbuntit !00 620(770 /7 (
% C620 ;mbuntit 620 7%0(480 /6 (
! C680+ ;mbuntit 680 760(48! /6 (
6 C680B ;mbuntit 680 78!(80 /6 (
(%2(
A0909>0 O("%$ri p")tr$ ,i)" #" &!%" ."r!t7 CSTAS 9>003H>D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ 0'70 .aminat ( 640(40 /% (
2 0'80+ .aminat ( 440(/00 /0 (
0'80B .aminat ( 440(/00 /0 (
A090200 O("%$ri p")tr$ o'ii CSTAS 9>;<3>0D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ 0C0/ Normali6at 20 !!0(6!0 22 !0
;mbuntit !0 !!0(700 2! 40
A090290 O("%$ri &!r5o) #" &!%it!t" CSTAS HH03HHD
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ 0.C4 Normali6at /86 2% (
2 0.C/0 Normali6at 206 2/ / (
0.C/! Normali6at 22! 7 27 (
% 0.C20 Normali6at 2!0 %/0 2! (
;mbuntit !0 !!0(700 20 76
! 0.C2! Normali6at 270 %!0 2% (
;mbuntit 70 !!0 700 /8
6 0.C0 Normali6at 280 %80 2/ (
;mbuntit %00 600(7!0 /4 !0
7 0.C! Normali6at /0 !0 2/ (
;mbuntit %0 60(740 /7 %0
4 0.C%0 Normali6at 20 !70 /8 (
;mbuntit %60 6!0(400 /6 !
8 0.C%! Normali6at 60 6/0 /4 (
;mbuntit !00 700(4!0 /% 0
/0 0.C!0 Normali6at 70 6%0 /6 (
;mbuntit !20 7!0(800 / (
// 0.C!! Normali6at 80 670 /% (
;mbuntit !!0 800(8!0 /2 (
(%(
A090220 O("%$ri p")tr$ t!5%" gro!'" p")tr$ +i!#$&t" ,i po#$ri #" ,o'"!
CSTAS 929H<3HHD
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ 0.7EP Normali6at 20 60(%%0 2% 68
2 0.!2EP Normali6at %0 !/0 60 20
A0902:0 O("%$ri p")tr$ pr"%$&r!r"! p" 1!,i)i3$)"%t" !$to1!t"
CSTAS 9:=03HHD
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ +),8 .aminat 2/0 60(!/0 2 (
,ras la rece %00 %60(400 7 (
2 +),/2 .aminat 220 %/0(!60 22 %0
,ras la rece %%0 !/0(420 7 (
+),20 .aminat ( !/0(420 /! (
,ras la rece %60 !20(4%0 2 (
A0902;0 O("%$ri p")tr$ ro(i #i)(!t" CSTAS 99=923>9D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ /4-oNiCr/7 740 /040(/%0 4 /00
2 /8CrNi/0 80 //40(/!20 7 70
A0902=0 O("%$ri p")tr$ r$%1")(i CSTAS 992=03H>D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ *)./ *eco"t ( 600(7!0 ( (
Clit i
reAenire
3oas
( 2700(00 ( 0
2 *).2 *eco"t ( 600(740 ( (
Clit i
reAenire
3oas
( 2700(00 ( !
*).< *eco"t ( 600(740 ( (
Clit i
reAenire
3oas
( 2700(00 ( !
(%%(
A090260 O("%$ri !%i!t" p")tr$ tr!t!1")t" t"r1i&"
CSTAS <>93HHS 99=9:3HHS <;=03H>S 99=063H0D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N/mm
2
*
m
N/ m
2
+
]
NC)
?/cm
2
/ /!Cr8 Clit i reAenire 3oas %8! 64! /2 68
2 %0Cr/0 ;mbuntit 740 840 /0 !
%0BCr/0 ;mbuntit 7! 80 /2 44
% /7-nCr/0 Clit i reAenire 3oas 7! 80 /2 44
! /4 -nCr// Clit i reAenire 3oas 7! 440 /0 (
6 /8-oCr// Clit i reAenire 3oas 7!0 /0!0(/%00 4 !0
7 /7CrNi/6 Clit i reAenire 3oas 64! 860(/270 4 (
4 /4CrNi20 Clit i reAenire 3oas 740 //7!(/%20 7 (
8 20-oNi! Clit i reAenire 3oas 40 840 8 44
/0 20-nCr'i// ;mbuntit 6! 740 /2 64
// -oCrNi/% Clit i reAenire 3oas 4!0 /200(/!!0 4 !0
/2 26-oCr// ;mbuntit 700 800(//00 /2 (
/ 20-nCr/2 Clit i reAenire 3oas 7! /040(/70 7 (
/% 20,i-nCr/2 Clit i reAenire 3oas 7! 840 8 74
/! 2/-o-nCr/2 Clit i reAenire 3oas 440 /040 4 64
/6 2!-n'i/% ;mbuntit 40 /040 /0 !4
/7 24,i-nCr/2 Clit i reAenire 3oas 40 /%70 8 !4
/4 2! -nCr'i// ;mbuntit /27! /040 /0 !4
/8 /-nCr'i// ;mbuntit 40 /040 /0 %%
20 %-oCr// ;mbuntit 40 /000(/200 // (
2/ %-oCrNi/6 ;mbuntit 400 /200(/%00 8 (
22 0-oCrNi20 ;mbuntit /000 /2!0(/%!0 8 (
2 !-n'i/ ;mbuntit /0!0 440 /! 64
2% 6-nCr'i/ Clit i reAenire 3oas 640 /620 8 8
2! 8-o+lCr/! ;mbuntit /27! 840 /% 44
26 20-n/0 ;mbuntit 40 7%0(440 /2 %0
27 %0CrNi/2 ;mbuntit !/0 840 // 64
24 %2-oCr// ;mbuntit 740 //00(/00 /0 (
28 !-n/6 Normali6at ( 620 / (
;mbuntit ( 7%0(80 /2 8
0 %0-n/0 ;mbuntit 6%0 440(/070 /2 %0
/ !/<-nCr// ;mbuntit 800 //00(/00 8 (
2 6!-n/0 *eco"t 400 /000 4 (
(%!(
A0902<0 O("%$ri p")tr$ !$tot$ri'1" CSTAS 99=00 N 23H>D
Nr# -arca 'tarea Pro"rieti mecanice
crt# *
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ 0.C4 Clit ( ( ( (
;mbuntit 660 40!(840 /0 40
2 0.C4B Clit ( ( ( (
;mbuntit 74! 440(//0 // 70
0.C% Clit ( ( ( (
;mbuntit 680 440 /0!0 8
% 7Cr! ;mbuntit 740 440(//0 // 70
! 2Cr/0 Clit i
reAenire
3oas
/20 /620(/460 ! 0
6 7Cr/0 ;mbuntit 70 440(/040 // /0
7 60Cr-n'i/7+ Clit i
reAenire
medie
/%70 /670(/8/0 ! 2!
4 /-oCr// Clit 740 /0%0(/220 7 /00
8 /7-oCr// Clit 820 /2%!(/%70 6C! 40
/0 /8-oCr// Clit /0/8 /%2(/!64 6 70
// 24-oCr// Clit /22! /!20(/7/! 7 !0
/2 /-oCr// Clit /20 /620(/460 6 %0
/ -oCr// Clit /%70 /7/0(/860 !C! %0
/% %-oCrNi%0 ;mbuntit 80 /040(/70 8 60
A0902H0 O("%$ri p")tr$ '!p" #" .or!6 ,i tr!)'1i'ii hi#ro1"&!)i&"
CSTAS 99=0;3H0D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ /7-oNi! Clit i
reAenire
3oas
740 84/ /0 /00
2 20-oCrNi06 Clit i
reAenire
3oas
680 440 // /00
22-oCrNi0! Clit i
reAenire
3oas
400 /2/0 /! (
(%6(
A0902>0 O("%$ri p")tr$ !r&$ri CSTAS <>=3H<S 99=9;3H0S :=H:3H<S H:<93H6D
Nr# -arca 'tarea Pro"rieti mecanice
crt# *
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ 0.C!!+ Normali6at 440 /040 6 (
2 0.C6!+ Normali6at 740 840 /0 (
0.C70+ Normali6at 780 /040 8 (
% 0.C7!+ Normali6at 440 /040 8 (
! 0.C4!+ Normali6at 840 /0 4 (
6 0.C80+ Normali6at 840 //0 7 (
7 0.C66' Normali6at 740 840 /0 (
4 %0'i/7+ Normali6at 840 //40 6 (
8 !/'i/7+ Normali6at /040 //40 (
/0 !!'i/7+ Normali6at /040 /270 6 (
// 60'i/!+ Normali6at /270 /%70 6 (
/2 !/<Cr//+ Normali6at //40 /20 6 (
/ 60Cr-n'i/2+ Normali6at /2/0 /70 7 (
/% 6!'i/2+ Normali6at /664 /46% ! (
/! %0Cr/0 *eco"t ( 400 ( (
/6 !-oCr/6! *eco"t ( 8!0 ( (
;mbuntit 600 400(8!0 /% %!
/7 20-oCr/6! *eco"t ( 400 ( (
;mbuntit !! 7!0(800 /% %!
/4 /0,iNiCr/40 Normali6at ( 80(!80 0 (
/8 /0,i-oNiCr/7! Normali6at 200 !%0 %0 (
A090:00 O("%$ri p")tr$ org!)" #" !'!15%!r" %! t"1p"r!t$ri ?)!%t" '!$ 6o!'"
CSTAS <;=03H>S >:H23H2S HH03HHS 992>03HHS 99=2:3H<- 90:H23HHD
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ 0.C2!+' ;mbuntit 00 %80 20 84
2 0.C!+' ;mbuntit !0 !40 /8 64C!
0.C%!+' ;mbuntit %/0 660 /6 !4
% 26-oCr//+ ;mbuntit 700 880(//00 /2 (
! 2/<-oCr/2+' ;mbuntit !80 7%0 /6 84
6 2%<-oCr/2+' ;mbuntit !80 7%0 /6 84
7 %-oCr//+' ;mbuntit 400 /000(/200 // (
4 %2-oCr//+' ;mbuntit 800 //00(/00 /0 (
8 20-oCr/0+' ;mbuntit !!0 7!0(800 /% %0
/0 /0Ni!+' Normali6at %! %%0(6/0 20 40
// /CrNi!+' ;mbuntit !%0 7%0 /% //4
/2 20-nB!+' ;mbuntit %80 6%0 /! 44C!
(%7(
A090:90 O("%$ri t"r1or"*i't")t" p")tr$ org!)" #" !'!15%!r"
CSTAS 99=223H0D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ /2-oCr80 Normali6at % !44(7! 20 (
2 2%<-oCr/2 Normali6at !8 646(4 /7 /04
A090:20 O("%$ri i)o2i#!5i%" CSTAS :=H:3H<D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N / mm
2
*
m
N / mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ 7+lCr/0 *eco"t 2!0 %00(600 40 (
;mbuntit %00 !!0(700 /4 (
2 4Cr/70 *eco"t 270 %!0(600 20 (
4,iCr/70 *eco"t 270 %!0(600 20 (
% 2,i-oCr/70 *eco"t 27! %/2 20 (
! / -oCr260 *eco"t 2%! %/2 22 (
6 /0Cr/0 *eco"t 2!0 %!0(6!0 20 /70
;mbuntit %20 600(400 /4 /00
7 20Cr/0 *eco"t ( 7%0 ( (
;mbuntit %!0 6!0(400 /% 40
4 0Cr/0 *eco"t ( 740 ( (
;mbuntit 600 400(/000 // (
8 %0Cr/0 *eco"t ( 400 ( (
;mbuntit ( !00 ( (
/0 20-oCr/0 *eco"t ( 400 ( (
;mbuntit !!0 7!0(800 /% %0
// %!<-oCr/%! *eco"t ( 800 ( (
/2 80<-oCr/40 *eco"t ( 800 ( (
/ 80Cr/40 *eco"t ( 800 ( (
/% 22NiCr/70 *eco"t ( 8!0 ( (
;mbuntit !!0 7!0(8!0 /% !0
/! 2NiCr/4! Clit /40 %60(%40 %! 4!
/6 !NiCr/40 Clit /8! !00(700 %! 4!
/7 /0,iNiCr/40 Clit 200 !00(700 %0 4!
/4 /0,i-oNiCr/7! Clit 2/0 !00(700 ! 4!
/8 /2NNi-nCr/40 Clit 00 6%0(40 %0 (
20 2-oNiCr/7! Clit /80 %80(680 %! 4!
2/ 2NbNiCr2!0 Clit 2/! %40(640 %0 (
22 20Cu-oCrNi2!0 Clit 220 !%0(7%0 %0 (
(%4(
A090::0 O("%$ri p")tr$ '$p!p" #" 1oto!r" CSTAS 99:993HHS 99=2;3H0D
Nr# -arca 'tarea Pro"rieti mecanice
crt# *
"0#2
N/mm
2
*
m
N/mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ %0'iCr80 ;mbuntit 700 800(
//00
/% (
2 40'iNiCr200 ;mbuntit 680 400(
//20
6 (
40'iNi-o\Cr/!0 ;mbuntit 680 400(
//20
/% (
A090:;0 O("%$ri r".r!&t!r" CSTAS 99=2:3H<D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N/mm
2
*
m
N/mm
2
+
]
NC)
? / cm
2
/ /0+lCr70 *eco"t 220 %20(620 20 (
2 /0+lCr/40 *eco"t 270 !00(700 20 /2
/0+lCr2%0 *eco"t 240 !20(720 /0 (
% /2,i+lCr/40 *eco"t 2/0 !00(700 %0 (
! /2NiCr2!0 Clit 2/0 !00(700 ! (
6 /!'iNiCr200 Clit 20 !00(7!0 0 (
7 /!'iNiCr2!0 Clit 20 !00(700 0 (
4 /0,i+lCrNi20 Clit 2/0 !00(7!0 0 (
8 /2'iNiCr60 Clit 20 !!0 400 0
/0 %0'iNiCr2!0 Clit ( %%0 %60 (
// 20<Ni-oCr/20 ;mbuntit %80 680(40 /6 (
/2 20<N\i-oCr/20 ;mbuntit !80 740(80 /% (
A090:=0 O("%$ri &!r5o) t$r)!t" ?) pi"'" CSTAS 6003H2D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N/mm
2
*
m
N/mm
2
+
]
NC)
?/cm
2
/ 0,%00 *eco"t 200 80 20 !0
2 0,%!0 *eco"t 2%0 %%0 /4 %0
0,!00 *eco"t %80 /! ! /4
% 0,600 *eco"t %0 !80 /0 2!
! 0,700 *eco"t %/0 680 6 (
(%8(
A090:60 O("%$ri !%i!t" t$r)!t" ?) pi"'" CSTAS 9<<:3H2D
Nr# -arca 'tarea Pro"rieti mecanice
crt# *
"0#2
N/mm
2
*
m
N/mm
2
+
]
NC)
?/cm
2
/ ,/%<-oCrNi/6 Normali6at i
reAenit
6%0 740(840 /0 28
;mbuntit 740 40(
/00
4 28
2 ,20-n/% Normali6at i
reAenit
28! !%0(740 /4 %8
;mbuntit %%0 6%0(440 /% %8
,26<'i-n/% Normali6at i
reAenit
80 !80(40 /2 !
;mbuntit %80 680 (
40
//
% ,0-oCrNi/% Normali6at i
reAenit
!%0 680(440 /2 28
;mbuntit 6%0 740(840 /0 8
! ,0'i-n/2 Normali6at i
reAenit
%! !80(40 /% 28
;mbuntit 80 6%0(440 /% %8
6 ,%-oCr08 Normali6at i
reAenit
80 !80(40 /2 !
;mbuntit %80 6%0(440 /2 !
7 ,!-n/% Normali6at i
reAenit
28! !%0(740 /2 28
;mbuntit %! !80(40 /% %8
4 ,!-oCrNi04 Normali6at i
reAenit
%%0 6%0(440 /! 28
;mbuntit !%0 7%0(80 /! %8
8 ,!'iCr-n// Normali6at i
reAenit
%! !80(40 /% 28
;mbuntit !80 740(840 /0 8
/0 ,%0,iCrNi/7 Normali6at i
reAenit
!%0 680(440 /7 28
;mbuntit 6%0 740(840 /0 8
(!0(
A090:<0 O("%$ri !%i!t" t$r)!t" p")tr$ !r17t$ri CSTAS >2<<3H;D
Nr# -arca 'tarea Pro"rieti mecanice
crt# *
"0#2
N/mm
2
*
m
N/mm
2
+
]
NC)
?/cm
2
/ 0,+20 Norm(
ali6at
2%! %%0 22 !6
2 0,+0-n/ Norma(
li6at
%/0 620 /6 !0
0,+%0-n/ Norma(
li6at
%/0 620 /6 %!
% 0,+/7-oCr/ Norma(
li6at
/! %80 20 !6
! 0,+2<-oCr/20 Norma(
li6at
!80 680 /! !
6 0,+2<\-oCr/20 Norma(
li6at
!80 680 /! !
7 0,+/0Nb-oNiCr/7
0
Norma(
li6at
22! 620 20 70
4 0,+/0,i-oNiCr/70 Norma(
li6at
22! 620 20 70
8 0,+/!Ni! Norma(
li6at
%! %%0(6/0 20 40
A090:H0 O("%$ri !%i!t" t$r)!t" r"*i't")t" %! t"1p"r!t$ri ri#i&!t"
CSTAS 92;0;3H=D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N/mm
2
*
m
N/mm
2
+
]
NC)
?/cm
2
/ ,2/ Normali6at
i reAenit
2!0 %!0 22 %8
2 ,/6-o! Normali6at
i reAenit
2!0 %!0 22 8
,/6-oCr// Normali6at
i reAenit
280 !00 20 8
% ,/%-o<Cr6 Normali6at
i reAenit
2!0 %!0 /6 %0
! ,2/<-oCr/0 Normali6at
i reAenit
/0 !00 /6 28
6 ,/7<-oCr/% Normali6at
i reAenit
%0 !00 /! 28
7 ,/7<-oCr/2 Normali6at
i reAenit
%%0 600 /! 0
4 ,/!-o\<Cr/2 Normali6at
i reAenit
70 !%0 /6 8
(!/(
A090:>0 O("%$ri !%i!t" t$r)!t" r".r!&t!r" ,i !)ti&oro*i+" CSTAS 6H==3H6D
Nr# -arca 'tarea Pro"rieti mecanice
crt# *
"0#2
N/mm
2
*
m
N/mm
2
+
]
NC)
?/cm
2
/ ,20-oCr80 *eco"t i
5mbuntit
%/0 !%0 /% (
2 ,/!Cr/0 *eco"t i
5mbuntit
80 !!0 /! (
,/!Cr/0 *eco"t i
5mbuntit
%%0 6%0 /0 (
% ,22Cr/! Normali6at
i reAenit
%%0 640(440 /2 %0
! ,/!NiCr/! Normali6at
i reAenit
28! %80(680 /! 40
6 ,4-oNiCr/2! Normali6at
i reAenit
!60 7!0(800 /! !!
7 ,/!,i-oNiCr/7! ;mbuntit /4! %80 20 (
4 ,/2NiCr2/0 Clit !0 !60(760 22 60
8 ,/2,iNiCr2/0 Clit !0 !60(760 /2 20
/0 ,/2-oNiCr2/0 Clit !0 !60(760 22 60
// ,7NiCr/40 Clit /40 %%0(6%0 2! 40
/2 ,/!NiCr/40 Clit /40 %%0(6%0 20 !0
/ ,/!,iNiCr/40 Clit /40 %%0(6%0 20 !0
/% ,/!-oNiCr/40 Clit 220 %%0(6%0 0 40
/! ,7-oNiCr/40 Clit /40 %%0(6%0 0 %!
/6 ,/!,iNiCr/40 Clit 200 %%0(6%0 20 (
/7 ,%0'iCr/40 *eco"t %0 %%0 % (
/4 ,%0NiCr/40 *eco"t %0 %%0 2 (
/8 ,7!Cr240 *eco"t 280 80 ( (
20 ,70-oCr240 *eco"t ( 440 ( (
2/ ,!NiCr260 Clit 2%! %80 /0 (
22 ,2!NiCr2!0 Clit 22! %80 20 (
2 ,20NiCr270 Clit 80 %%0 20 (
2% ,!NiCr270 Clit /8! 80 4 (
2! ,/!Cr/70 ;mbuntit !80 740 6 (
26 ,/!Cr240 ;mbuntit 280 %%0 20 20
27 ,6NiCr/40 ;mbuntit /80 %%0 2! (
24 ,6-oNiCr/40 ;mbuntit 20 %%0 2! (
28 ,/0NiCr/40 ;mbuntit 20 %80(!80 20 (
0 ,/0-oNiCr/40 ;mbuntit 20 %80(!80 20 (
/ ,/!NiCr/40 ;mbuntit 2%0 %80 20 (
2 ,/!-oNiCr/40 ;mbuntit 2%0 %80 20 (
,60Cu-oNiCr200 ;mbuntit /80 !%0 0 (
(!2(
A090;00 O("%$ri !%i!t" t$r)!t" r"*i't")t" %! t"1p"r!t$ri '&7*$t"
CSTAS 92;0:3H=D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
"0#2
N/mm
2
*
m
N/mm
2
+
]
NC)
?/cm
2
/ ,/!-oCrNi0* ;mbuntit 60 2%0 /4 (
2 ,8-oCrNi0* ;mbuntit %40 60 20 (
,/!-nNi2!* ;mbuntit !%0 60 20 (
% ,/!Ni!* ;mbuntit 2%0 %70 /4 (
! ,0-n/%* ;mbuntit 00 670 /0 0
A020 Propri"t7(i%" 1"&!)i&" !%" .o)t"%or
A02090 @o)t" &")$,ii &$ gr!.it %!1"%!r t$r)!t" ?) pi"'" CSTAS =6H3H2D
Nr#
crt#
-arca Pro"rieti mecanice
*
m
N / mm
2
+
]
/ 9c/00 /00(/60 (
2 9c/!0 //0(2!0 (
2 9c200 /60(270 (
9c2!0 2/0(20 (
% 9c00 2!0(20 (
! 9c!0 0(!0 (
6 9c%00 !0(%00 (
A02020 @o)t" &")$,ii t$r)!t" ?) pi"'" p")tr$ 1!,i)i3$)"%t" CSTAS H=;93H6D
Nr#
crt#
-arca Pro"rieti mecanice
*
m
N / mm
2
+
]
/ 9cG200 200 (
2 9cG2!0 2!0 (
9cG00 00 (
% 9cG!0 !0 (
A020:0 @o)t" &$ gr!.it +"r1i&$%!r t$r)!t" ?) pi"'" CSTAS 92;;:3H6D
Nr#
crt#
-arca Pro"rieti mecanice
*
m
N / mm
2
+
]
/ 9gA00 00
2 9gA!0 !0 /C!
9gA%00 %00 /
(!(
A020;0 @o)t" 1!%"!5i%" t$r)!t" ?) pi"'" CSTAS =6>3H2D
Nr# -arca Pro"rieti mecanice
crt# *
m
N / mm
2
+
]
/ 9ma!0 2%0(60 (6
2 9ma%00 60(%20 (/0
9mn00 00 6
% 9mn20 20 4
! 9mn!0 !0 /0
6 9mn70 70 /2
7 9m"%!0 %!0 6
4 9m"!00 !00 !
8 9m"!!0 !!0 %
/0 9m"600 600
// 9m"6!0 6!0
/2 9m"700 700 2
A020=0 @o)t" &$ gr!.it )o#$%!r t$r)!t" ?) pi"'" CSTAS 60<93H2D
Nr#
crt#
-arca Pro"rieti mecanice
*
m
N / mm
2
+
]
/ 9gn70(/7 70 /7
2 9gn%20(/2 %00 /2
9gn%!0(! %!0 !
% 9gn!00(7 !00 7
! 9gn600(2 600 2
6 9gn700(2 700 2
7 9gn400( 400
A02060 @o)t" r".r!&t!r" t$r)!t" ?) pi"'" CSTAS 92;;:3H6D
Nr#
crt#
-arca Pro"rieti mecanice
*
m
N / mm
2
+
]
/ 9rCr0C% /40 (
2 9rCr0C7 /40 (
9rCr/C! /!0 (
% 9rCr2C! /!0 (
! 9rCr/6 !0 (
6 9rCr0 00 (
7 9r'i! /!0 (
4 9rgn'i! 00 (
8 9r+l22 80 (
/0 9rgn+l22 2!0 (
// 9r+l/0 200 (
(!%(
A020<0 @o)t" !$'t")iti&" t$r)!t" ?) pi"'" CSTAS 900663<=D
Nr#
crt#
-arca Pro"rieti mecanice
*
m
N / mm
2
+
]
/ 9+lNi-n/#7 /%0 (
2 9+lNiCuCr/!#6#2 /70 2
9+lNiCuCr/!#6# /80 /
% 9+lNiCr20#2 /70 2
! 9+lNiCr20# /80 /
6 9+lNiCr0# /80 /
7 9+lNi'iCr20#!# /80 2
4 9+lNi'iCr20#!#! /70 (
8 9+lNi! /20 /
/0 9agnNi-n/#7 80 /!
// 9agnNi-n2#% %%0 2!
/2 9agnNiCr20#2 70 7
/ 9agnNiCr20# 80 7
/% 9agnNiCr0#/ 70 /
/! 9agnNiCr0# 70 7
/6 9agnNiCr!# 70 7
/7 9agnNi'iCr20#!#2 70 /0
/4 9agnNi'iCr0#!#! 80 /
/8 9agnNi22 70 20
20 9agnNi! 70 20
A020H0 @o)t" r"*i't")t" %! $*$r7 !5r!*i+7 t$r)!t" ?) pi"'" CSTAS 992;63<>D
Nr#
crt#
-arca Pro"rieti mecanice
*
m
N / mm
2
+
]
/ 9aNiCr/ 240(!!0 (
2 9aNiCr2 240(!!0 (
9aCr-o/ !0(!00 (
% 9aCr-o2 !0(!00 (
! 9a<Cr 270(60 (
6 9aCr 270(60 (
(!!(
A0:0 Propri"t7(i%" 1"&!)i&" !%" !%i!6"%or #" !%$1i)i$
A0:090 A%i!6" #" !%$1i)i$ t$r)!t" ?) pi"'" CSTAS 209 N 23H2D
Nr#
crt#
-arca 'tarea Pro"rieti mecanice
*
m
N/mm
2
*
"0#2
N/mm
2
+
]
>B
/ +,NCu% ;mbtrHnit natural 20 2/0 80
;mbtrHnit arti&icial 2%0 2/0 2 80
2 +,NCu%'i ,urnat //0 40 % !0
;mbtrHnit natural /80 /%0 % !!
;mbtrHnit arti&icial 2%0 /80 2 7!
+,NCu%'i% ,urnat /20 80 / !0
;mbtrHnit natural /80 /20 2 !!
;mbtrHnit arti&icial 2/0 /20 2 7!
% +,NCu%-g,i ;mbtrHnit natural 2!0 200 4!
;mbtrHnit arti&icial 270 2/0 2 80
! +,CCu%-g,i ;mbtrHnit natural 270 2/0 % 4!
;mbtrHnit arti&icial 280 20 2 8!
6 +,NCu%Ni2-g ,urnat /!0 /20 0C! 70
;mbtrHnit arti&icial 220 /!0 0C! 7!
7 +,CCu%Ni2-g ,urnat /60 /%0 0C! 70
;mbtrHnit natural 2%0 /40 0C! 8!
;mbtrHnit arti&icial 260 /40 0C! 8!
4 +,NCu'i! ,urnat /%0 40 / 60
;mbtrHnit natural /80 //0 / 70
;mbtrHnit arti&icial 2/0 /20 / 70
8 +,CCu'i! ,urnat /60 40 / 70
;mbtrHnit arti&icial 220 /20 / 4!
/0 +,NCu4 ,urnat /20 70 / !0
// +,CCu4 ,urnat /0 40 2 !!
/2 +,NCu/0 ,urnat /0 /00 / 60
/ +,CCu/0 ,urnat /%0 /40 / 70
/% +,NCu/0-g ,urnat /%0 /20 / 70
;mbtrHnit natural /!0 /20 0C! 40
;mbtrHnit arti&icial /70 /!0 0C! /00
/! +,CCu/0-g ,urnat /60 /0 / 7!
*eco"t /70 /%0 / //0
;mbtrHnit arti&icial 270 20 0C! /2!
/6 +,N'i/2-g ;mbtrHnit arti&icial 2/0 /60 / 40
/7 +,C'i/2-g ,urnat /%0 /20 2 !!
;mbtrHnit arti&icial 2%0 /40 / 80
/4 +,P'i/2-g ,urnat /40 /20 / !!
/8 +,N'i% ,urnat /0 70 2 !0
20 +,C'i% ,urnat /80 40 / 70
2/ +,N'i%-g ,urnat /0 70 / !0
;mbtrHnit arti&icial /80 /!0 / 40
(!6(
DContinuareE
22 +,C'i%-g ,urnat /60 40 2 7!
;mbtrHnit arti&icial 2%0 /20 / 4!
2 +,N'i!Cu/ ,urnat /!0 80 / 6!
;mbtrHnit natural 200 /60 0C! 40
;mbtrHnit arti&icial /80 /!0 / 7!
2% +,C'i!Cu/ ,urnat /60 /00 / !0
;mbtrHnit natural 220 /80 0C! 4!
;mbtrHnit arti&icial 200 /60 / 40
2! +,N'i!Cu2 ;mbtrHnit arti&icial 2/0 /20 / 60
26 +,C'i!Cu2 ;mbtrHnit arti&icial 2%0 /!0 / 60
27 +,N'i6Cu% ,urnat /!0 80 / 60
;mbtrHnit arti&icial /80 /!0 / 70
24 +,C'i6Cu% ,urnat /60 //0 / 70
;mbtrHnit arti&icial 270 /70 / 40
28 +,P'i6Cu% ,urnat /60 80 / !0
27 +,N'i7-g ,urnat /0 70 2 !!
;mbtrHnit arti&icial 200 /70 / 7!
24 +,C'i7-g ,urnat /60 80 2 60
;mbtrHnit arti&icial 220 /40 / 40
28 +,P'i7-g ,urnat /60 80 / !0
0 +,N'i7-gCu ,urnat /20 40 ( !0
/ +,C'i7-gCu ,urnat /0 80 ( 60
2 +,P'i7-gCu ,urnat /!0 70 0C! !0
+,N'i7Cu2 ,urnat /0 40 0C! !0
% +,C'i7Cu2 ,urnat /0 40 / !!
! +,N'i4Cu ,urnat /60 80 0C! 6!
6 +,C'i4Cu ,urnat /70 /00 0C! 70
7 +,P'i4Cu9e ,urnat 2/0 /%0 0C! 7!
4 +,N'i4CuNi ,urnat /40 /00 0C! 6!
8 +,C'i4CuNi ,urnat 200 /60 ( 70
%0 +,P'i4CuNi ,urnat 200 /%0 ( 7!
%/ +,N'i8 ,urnat /%0 40 2 !0
%2 +,C'i8 ,urnat /!0 40 / 60
% +,P'i8 ,urnat /60 40 / 60
%% +,N'i8Cu-g ;mbtrHnit arti&icial /60 70 ( 6!
%! +,C'i8Cu-g ;mbtrHnit arti&icial /40 40 / 70
%6 +,P'i8Cu-g ,urnat /40 40 / (
%7 +,N'i/0-g ,urnat /!0 40 2 !0
;mbtrHnit arti&icial 200 /60 / 7!
%4 +,C'i/0-g ,urnat /60 80 2 60
;mbtrHnit arti&icial 220 /!0 / 40
%8 +,P'i/0-g ,urnat 200 /20 / 70
!0 +,C'i/0Cu-g ,urnat /!0 /20 / //0
;mbtrHnit arti&icial 200 /70 0C! //0
(!7(
DcontinuareE
!/ +,N'i/0Cu% ,urnat /0 40 0C! 60
!2 +,P'i/0Cu% ,urnat /70 80 0C! 7!
! +,N'i/2 ,urnat /60 70 2 %!
!% +,C'i/2 ,urnat /40 40 !0
!! +,N'i/29e ,urnat 200 /20 / 60
!6 +,N'i/2-n9e ,urnat 220 /0 / 60
!7 +,N'i/2-g9e ,urnat 220 /%0 / 60
!4 +,N'i/2Cu-gNi ,urnat /70 /20 / 60
;mbtrHnit arti&icial /40 /%0 / 70
!8 +,C'i/2Cu-gNi ,urnat /%0 /20 / 70
*eco"t /40 /%0 ( 4!
;mbtrHnit arti&icial 200 /60 ( /00
60 +,P'i/2Cu-gNi ,urnat /40 /60 ( /00
6/ +,N'i/4Cu-gNi ,urnat /20 40 ( 40
;mbtrHnit arti&icial /70 /%0 ( 8!
62 +,C'i/4Cu-gNi ,urnat /!0 /00 ( 80
*eco"t /40 /%0 ( //0
;mbtrHnit arti&icial 200 /60 ( //0
6 +,P'i/4Cu-gNi ,urnat 200 /60 ( /00
6% +,N-g'i ,urnat /0 70 %!
;mbtrHnit arti&icial /40 /00 2 60
6! +,C-g'i ,urnat /%0 70 % !0
;mbtrHnit arti&icial 2/0 //0 6!
66 +,N-g6 ,urnat /!0 !0 2 !0
;mbtrHnit natural /70 //0 70
67 +,C-g6 ,urnat /!0 /00 2 !!
;mbtrHnit natural /70 /20 / 60
64 +,P-g69e/ ,urnat /70 80 / 60
68 +,P-g8'i ,urnat /40 /20 / 70
70 +,N:n!-g ;mbtrHnit arti&icial /40 /20 60
7/ +,C:n!-g ;mbtrHnit arti&icial /40 /20 6!
72 +,N:n/0'i7 ,urnat /80 /20 2 7!
7 +,C:n/0'i7 ,urnat 2%0 /60 / 4!
7% +,P:n/0'i79e ,urnat /70 /00 / 60
(!4(
A0;0 Propri"t7(i%" 1"&!)i&" !%" !%i!6"%or #" &$pr$
A0;090 Bro)*$ri CC$3S)D #".or1!5i%" CSTAS >:3H0D
Nr#
crt#
-arca Pro"rieti mecanice
*
m
N / mm
2
+
]
>B
/ Cu'n6 %/0 60 70
2 Cu'n4 %60 !2 7!
Cu'n%Pb%:n% %0 !6 70
A0;020 Bro)*$ri CC$3S)D t$r)!t" ?) pi"'" CSTAS 9>< N 23H:D
Nr#
crt#
-arca Pro"rieti mecanice
*
m
N / mm
2
+
]
>B
/ Cu'n/0 220(20 /0(6 6!(7!
2 Cu'n/2 220(20 7(! 40(80
Cu'n/% 220(20 2(/ 7!(40
% Cu'n/0:n2 220(260 /0(7 6!(7!
! Cu'n/2Ni 260(240 /0(4 80(8!
6 Cu'n8:n! 220(2%0 4(! 6!(7!
7 Cu'n6:n%Pb% /40(200 4(6 60(70
4 Cu'n!:n!Pb! /40(200 /2(/0 60(6!
8 Cu'n%:n%Pb/7 /70(200 6(% !!(60
/0 Cu'n:n//Pb% 200(220 /0(7 !!(60
A0;0:0 Bro)*$ri &$ !%$1i)i$ CC$3A%D p")tr$ #".or1!r" CSTAS 20:3H0D
Nr#
crt#
-arca Pro"rieti mecanice
*
m
N / mm
2
+
]
>B
/ Cu+l/09e !%0 /2 //0
2 Cu+l8-n2 %%0 20 /00
A0;0;0 Bro)*$ri &$ !%$1i)i$ CC$3A%D t$r)!t" ?) pi"'" CSTAS 9>H N 23H9D
Nr#
crt#
-arca Pro"rieti mecanice
*
m
N / mm
2
+
]
>B
/ Cu+l8, %0(80 /!(/6 40(80
2 Cu+l89e, %00(%!0 4(/0 80(/00
Cu+l/09e, %%0(%!0 /0(/2 80(/00
% Cu+l89e!, !%0(!80 /0(// //0(/20
! Cu+l/0-n, %%0(%80 /2 80(/00
(!8(
A0;0=0 A%!1" CC$3A)D p")tr$ #".or1!r" CSTAS >=3H<D
Nr# -arca Pro"rieti mecanice
crt# *
m
N / mm
2
+
]
>B
/ Cu:n/0 270 %0 !0
2 Cu:n/! 27! %2 !!
Cu:n20 27! %% !7
% Cu:n0 2!0 %% 60
! Cu:n6 242 %! 62
6 Cu:n7 24% %6 66
7 Cu:n8Pb2 %0 0 60
A0;060 A%!1" CC$3A)D t$r)!t" ?) pi"'" CSTAS 9>> N 23H6D
Nr#
crt#
-arca Pro"rieti mecanice
*
m
N / mm
2
+
]
>B
/ Cu:n%0Pb, 200 20 7!
2 Cu:nPb2, /!0(/60 /0(4 %0
Cu:n2Pb2, /40(200 20 %0
% Cu:n%0Pb'n, 240 7 40
! Cu:n%0-n2+l, !0 /! /00
6 Cu:n4Pb2-n2, 2!0(!0 /0(4 70(40
7 Cu:n!-n29e+lNi, !0(%00 /!(/0 40(80
4 Cu:n%0-n9e, %!0(!00 /!(/0 /00
(60(
BIBLIOGRA@IE
/# +ilinciC =@# D/874E( +tudiul metalelorC I#P#Iai#
2# +leBandruC I#C Po"oAiciC *#C BaciuC C#C BulanceaC <#C Co3ocaruC <#C ClinC -#C CarceaC
I#C +leBandruC +#C PaloanuC =# D/887E(-legerea i utilizarea materialelor metaliceC
E#D#P#C Bucureti#
# +"ostolescuC *# D/842E(,ristalografie,.ineralogieC E#D#P# Bucureti#
%# BaciuC C#C +leBandruC I#C Po"oAiciC *#C BaciuC -# D/886E (<tiin!a materialelor
metaliceC E#D#P#C Bucureti#
!# BalteC I# D200E(.ateriale amorfe=.ateriale compoziteC )# O,ransilAaniaP BraoA#
6# BarralisC ?#C -aederC =# D/84E("r>cis de m>tallurgieC Nat@anC Paris#
7# BarralisC ?#C -aederC =# D/887E("r>cis de m>tallurgieC Nat@anC Paris#
4# BednarC <#C BednarC ># D/874E(,himie fizic generalC E#D#P#C Bucureti#
8# CariC I#=@# D/842E(1ratamente termiceC Editura 9aclaC ,imioara#
/0# CatanaC <#C CiucescuC D#C Po"oAiciC *#C :ic@ilC <#C PaloanuC =# D/88/E( 1ehnologia
materialelor (ndrumar de la(orator), )niAersitatea din Bacu#
//# C@aussinC C#C >illQC =# D/84E(.>tallurgie (1ome #), DunodC Paris#
/2# CiucescuC D#C Po"oAiciC *# D/844E( 1ratamente termice (ndrumar de la(orator)C
I#I#'#Bacu#
/# CiucescuC D# D/88%E( 1ratamente termice (ndrumar de proiectare)C )niAersitatea
din Bacu#
/%# CiucescuC D# D/88%E(1ehnologia materialelor electrotehnice i compozite (3ote de
curs )C )niAersitatea din Bacu#
/!# CiucescuC D#C =@eorg@ianC -# D200/E Y +tudiul metalelor (ndrumar de la(orator)C
)niAersitatea din Bacu#
/6# CiucescuC D#C CiucescuC E# D2000EY1ipuri de diagrame de echili(ru termodinamic al
fazelor alia8elor (inare utilizate n studiul metalelorC E#D#P#C Bucureti#
/7# CiucescuC D#C CiucescuC E# D2000EY/!eluri microaliate cu limit de curgere ridicat
(?+@-)C E#D#P#C Bucureti#
/4# CiucescuC D# D200E Y2lemente de metalurgie fizicA2lements of "hBsical
.etallurgBC Editura PlumbC Bacu#
/8# CiucescuC D#C CiucescuC-# D200E Y4ntroducere n coroziunea materialelor metalice
i nemetalice, Editura PlumbC Bacu#
20# CiucescuC D#C 'imionescuC =@# D200%E Y2lemente de tiin!a materialelorC Editura
PlumbC Bacu#
2/# DulmiC ,#C 9lorianC E# D/842E(1ratamente termice i termochimiceC E#D#P#C
Bucureti#
22# =HdeaC '# #a# D/874E(.anualul inginerului metalurg#C (vol.#)C E#,#C Bucureti#
2# =HdeaC '#C PetrescuC -# D/84!E(.etalurgie fizic i studiul metalelorC E#D#P#C
Bucureti#
2%# =eruC N# D/84/E(1eoria structural a propriet!ilor metalelorC E#D#P#C Bucureti#
2!# =uQC +#C# D/8!8E (2lements of "hBsical .etallurgBC +ddison(\esleQ Publis@ing
Com"anQC -assac@ussets#
26# >agQmaC =@#C 9iroiuC C#C *adoAiciC 0# D/86E (,oroziunea i protec!ia metalelor,
E#,#C Bucureti#
(6/(
27# Is"asC t# D/847E (.ateriale compoziteC E#,#C Bucureti#
24# ?inescuC <#<# D/878E("ropriet!ile fizice i termomecanice ale materialelor plasticeC
E#,#C Bucureti#
28# .aL@tinC I# D/874E (.>talographie et traitements thermiCues des metauC Editions
-irC -oscou#
0# .unguleasaC +# D/88!E(+tudiul lemnuluiC )niAersitatea O,ransilAaniaP BraoA#
/# -i@alac@eC -# D/846E(.ateriale plastice armateC E#,#C Bucureti#
2# -i@alcuC -# D/84!E (.ateriale plastice armateC E#,# Bucureti#
# -ititeleaC I#C BuduC <# D/847E(+tudiul metalelor (ndreptar tehnic )C Editura 9aclaC
,imioara#
%# -oldoAanC P# #a# D/878E (1ehnologii metalurgiceC E#D#P#C Bucureti#
!# NistorC D#C *i"sQLQC '#C IsraelC =# D/840E Y.ateriale termorigide armateC E#,#C
Bucureti#
6# Po"escuC N# D/87%E(1ehnologia i practica tratamentelor termiceC E#,#C Bucureti#
7# Po"escuC N#C =@eorg@eC C#C Po"escuC 0# D/880E(1ratamente termice
neconven!ionaleC E#,#CBucureti#
4# <# Po"escu D/844E(Pietri YDtila8e din materiale grafitice, E#,#C Bucureti#
8# Po"oAiciC *#C CiucescuC D#C 'imionescuC =@# D/84!E(1ratamente termice (3ote de
curs )C I#I#'#Bacu#
%0# te&nescuC 9#C NeaguC =#C -i@aiC +# D/886E Y.ateriale compoziteC E#D#P#C
Bucureti#
%/# ,imaruC 9l#C DobrescuC E# D/866E(ndrumar practic pentru protec!ia anticorozivC
E#,#C Bucureti#
%2# ,rotignonC ?# P#C <erouC ?#C Pi"erauC -# D/846E("r>cis de mati>res plastiCues, Nat@anC
Paris#
%# ,ruculescuC -# D/877E(+tudiul metalelorC E#D#P#C Bucureti#
%%# <acuC '# #a# D/840E(2la(orarea o!elurilor aliate, Aol#/C E#,#CBucureti#
%!# <HrcolacuC I#C =@eorg@iuC 9l# D/877E(Dtila8e metalurgice, E#D#P#C Bucureti#
%6# =# :gurC <# -oga YEazele proiectrii materialelor compozite, Editura BrenC
BucuretiC /888$
%7# \anQoreLC C# D/87!E( 1ratamente termice (,urs i la(orator)C )niAersitatea din
BraoA#
Tip!r$% "2"&$t!t %! tipogr!.i!
BARTER GRUP S0A0
Str0 C!%"! Moi)",ti- )r0=
B!&7$ M Ro1P)i!
T"%N.!2/ 02:; =H6<0:
(62(