Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

1. CALCULUL CIRCUITULUI TERMIC AL


CENTRALELOR TERMOELECTRICE CU ABUR
1
1.1. Elemente metodologice 1
1.1.1. Ecuaiile de bilan masic i energetic 1
1.1.2. Destinderea n turbin 2
1.2. Probleme rezolvate 4
2. CALCULUL DE ANTEPROIECTARE A CTE CU
ABUR
35
2.0. Introducere 35
2.1. Alegerea presiunii la condensator 36
2.2. Estimarea presiunilor la prizele turbinei 39
2.2.1. Numrul de trepte de prenclzire regenerativ 39
2.2.2. Estimarea temperaturii de alimentare 40
2.2.3. Alegerea presiunii la degazor 42
2.2.4. Calculul parametrilor termodinamici pe linia de prenclzire
regenerativ
43
2.2.5. Alegerea presiunii aburului la ieirea din CMP 45
2.3. Destinderea n turbina cu abur 46
2.3.1. Etapele de calcul 46
2.3.2 Alegerea presiunii din camera treptei de reglare a CIP 47
2.3.3. Alegerea pierderilor de presiune i de entalpie pe conducte 47
2.3.4. Predeterminarea debitului de abur 47
2.3.5. Determinarea randamentelor interne ale turbinei cu abur 49
2.3.6. Determinarea entalpiilor la prizele turbinei 53
2.3.7. Calculul seciunii de eapare i alegerea numrului de fluxuri CJP 54
2.3.8 Determinarea pierderilor mecanice i la generator 56
2.3.9. Perfecionri ale schemei de prenclzire regenerativ 57
2.3.10. Alegerea soluiei de antrenare pentru pompa de alimentare 58
2.4. Calculul debitelor de abur extrase din turbin 59
2.4.1. Bilanurile masice i energetice pe aparate 59
2.4.2. Determinarea debitelor de abur 61
2.5 Calculul indicilor specifici 62
2.6. Aplicaii: Calculul schemei Pantzer 66
3. CALCULUL SERVICIILOR PROPRII AFERENTE
SLII CAZANELOR
73
3.0. Introducere 73
3.1. Calculul debitului nominal de abur i al celui de combustibil
aferent unui cazan
73
3.2. Calculul arderii combustibilului 74
3.3. Calculul morilor de crbune 79
3.4. Calculul Ventilatoarelor de Aer (VA) 80
3.5. Calculul Ventilatoarelor de Gaze de ardere (VGA) 82
3.6. Calculul electofiltrului de cenu 82
4. CALCULUL ITG I AL CICLULUI COMBINAT
GAZE-ABUR FR POSTCOMBUSTIE
85
4.0. Descrierea instalaiilor 85
4.1. Calculul ciclului Brayton simplu ideal 86
4.2. Calculul ciclului Brayton simplu real 91
4.3. Calculul ITG cu transformri reale i artificii de ciclu 99
4.4. Calculul ciclului combinat gaze-abur fr postcombustie 104
BIBLIOGRAFIE
110