Sunteți pe pagina 1din 17

Introducere

Preliminarii
Teoreme de existenta
Teoreme de existenta pentru functii cu valori n R
Amariti Cristina
Facultatea de Matematica, Universitatea Al.I. Cuza Iasi
June 29, 2011
Coordonator stiintic, Licenta 2011
Introducere
Preliminarii
Teoreme de existenta
Cuprins
Preliminarii
Spatiul R
k
Elemente de topologie n R
k
Continuitate
Teoreme de existenta
Teorema I de existenta
Aplicatii
- O teorema de punct x
- Aplicatiile unui cerc ntr-o dreapta
- mpartirea ariilor
Coordonator stiintic, Licenta 2011
Introducere
Preliminarii
Teoreme de existenta
Desi constituie o introducere, lucrarea nu se limiteaza la o prezentare generala
sau, dimpotriva, evita o prezentare prea particulara. Toate faptele expuse se leaga,
pentru ca aceasta lucrare este centrata n jurul unei teoreme primare de existenta. La
nceput, se introduc unele notiuni, propozitii si metode de baza, iar apoi se
demonstreaza o teorema de existenta si, n sfrsit se discuta unele aplicatii.
Lucrarea mai cuprinde si prezentarea unor elemente importante din teoria
multimilor de puncte si a unor notiuni de baza (continuitatea functiilor, compactitate,
conexiune si echivalenta topologica).
O teorema de existenta este una care arma ca ecare problema dintr-o anumita
clasa destul de larga are o solutie de un anumit tip. Astfel de teoreme constituie
adesea structura de baza a unei probleme considerate.
Coordonator stiintic, Licenta 2011
Introducere
Preliminarii
Teoreme de existenta
Spatiul R
k
Elemente de topologie in R
k
Teorema 1
Fie x R
k
; A R
k
; atunci:
1
x este punct aderent pentru A daca si numai daca exista un sir (x
n
) A a..
x
n
x.
2
x este punct de acumulare pentru A daca si numai daca exista un sir
(x
n
) A\x a.. x
n
x.
3
A este multime nchisa daca si numai daca oricare ar un sir convergent
(x
n
) A; lim
n
x
n
A.
Propozitia 2
1
A este multime nchisa daca si numai daca R
k
\A este multime deschisa.
2

A este multime nchisa (cea mai mica multime nchisa care contine multimea A).
3

A este multime deschisa(cea mai mare multime deschisa continuta in multimea
A).
Coordonator stiintic, Licenta 2011
Introducere
Preliminarii
Teoreme de existenta
Spatiul R
k
Teorema 3 (lui Cantor)
Fie (F
n
)
n2N
un sir de mul timi nchise nevide din R
k
; daca sunt ndeplinite condi tiile:
1. F
n
F
n+1
; Vn N;
2. lim
n!1
(F
n
) = 0; atunci exista x R
k
a..
1

n=0
F
n
= x:
Denitia 4
O mul time A R
k
se nume ste mul time compacta daca pentru orice sir de elemente
din A se poate gasi un sub sir convergent la un punct din A.
Teorema 5
O submul time din R
k
este compacta daca si numai daca este marginita si nchisa.
Coordonator stiintic, Licenta 2011
Introducere
Preliminarii
Teoreme de existenta
Spatiul R
k
Continuitate
Denitia 6
Fie k; l N

; A R
k
si f : A R
l
;
x = (x
1
; :::; x
k
) A f (x) = f (x
1
; :::; x
k
) = (y
1
; :::; y
l
) R
l
1
k = l = 1, f se numeste functie reala de o o variabila reala.
2
k > 1; l = 1 ; f : A R
k
R, f se numeste functie reala(scalara) de mai multe
variabile. x = (x
1
; :::; x
k
) A f (x) = f (x
1
; :::; x
k
) R
3
k = 1; l > 1 f : A R R
l
, f se numeste functie vectoriala de o variabila.
x A R f (x) = (y
1
; :::; y
l
) R
l
4
k > 1; l > 1, f se numeste functie vectoriala de mai multe variabile.
f : A R
k
R
l
Coordonator stiintic, Licenta 2011
Introducere
Preliminarii
Teoreme de existenta
Spatiul R
k
Denitia 7
Fie o func tie f : A R
k
R
l
; a A
0
si L R
l
; Spunem ca func tia f are limita L n
punctul a daca V(x
n
); x
n
A; x
n
,= a , sirul valorilor f (x
n
) are limita L
lim
x!a
f (x) = L = V(x
n
); x
n
A; x
n
a avem f (x
n
) L
Coordonator stiintic, Licenta 2011
Introducere
Preliminarii
Teoreme de existenta
Spatiul R
k
Denitia 8
Fie f : A R
k
R
l
; Va A. Func tia f este continua n a daca pentru V(x
n
)
n2N
;
x
n
a atunci f (x
n
) f (a). Func tia f este continua pe A daca ea este continua n
orice punct din mul time.
Propozitia 9
Fie f : A R
k
R
l
; Va A
1
Daca a este punct izolat pentru A atunci f este continua n a.
2
Daca a este punct de acumulare, atunci f este continua n a daca si numai daca
functia f are limita n a si valoarea limitei este f (a).
Coordonator stiintic, Licenta 2011
Introducere
Preliminarii
Teoreme de existenta
Spatiul R
k
Denitia 10
Fie x; y R
k
. O func tie : [a; b] R
k
, continua pe segmentul [a; b] R, cu
proprietatea ca (a) = x si (b) = y se nume ste drum sau arc ce une ste x cu y.
Mul timea G

= ([a; b]) = (t) R


k
: t [a; b] se nume ste gracul arcului .
Denitia 11
O mul time A R
k
se nume ste mul time conexa prin arce daca pentru orice doua
puncte x; y A exista un drum care une ste x cu y a.. G

A. O mul time
deschisa si conexa prin arce se nume ste domeniu.A R
k
se nume ste convexa daca
pentru orice doua puncte x; y A segmentul [x; y] A.
Teorema 12
Fie f : A R
k
R
l
; daca mul timea A este conexa prin arce si func tia f este continua
pe A atunci mul timea valorilor lui f ; f (A), este conexa prin arce n R
l
.
Coordonator stiintic, Licenta 2011
Introducere
Preliminarii
Teoreme de existenta
Spatiul R
k
Propozitia 13
O mul time A R este conexa prin arce daca si numai daca este interval.
Propozitia 14
Fie A un interval.Spunem ca func tia f : A R
k
R are proprietatea valorilor
intermediare sau proprietatea lui Darboux pe A daca Vx; y A, cu x < y si V situat
ntre f (x) si f (y), z (x; y) astfel nct f (z) = :
Coordonator stiintic, Licenta 2011
Introducere
Preliminarii
Teoreme de existenta
Spatiul R
k
Denitia 15
Fie f : A R
k
R
l
. Func tia f se nume ste func tie Lipschitziana pe A daca L > 0
a.. |f (x) f (y)| < L |x y| ; Vx; y A.
Propozitia 16
Daca f este Lipschitziana pe A atunci f este uniform continua pe A si deci continua.
Coordonator stiintic, Licenta 2011
Introducere
Preliminarii
Teoreme de existenta
Spatiul R
k
Teorema 17 (de invarianta a compactitatii)
Fie f : K R
k
R
l
; K - compacta n R
k
; f continua pe K = f (K) este compacta n
R
l
:
Teorema 18 (lui Weierstras)
Fie f : K R
k
R(l = 1); K - compacta n R
k
, f - continua pe K = x
n
; x
m
K
a..
f (x
n
) f (x) f (x
m
); Vx K:
Teorema 19 (lui Cantor)
Daca f : K R
k
R
l
, K este mul time compacta si f continua pe K , atunci f este
uniform continua pe K.
Coordonator stiintic, Licenta 2011
Introducere
Preliminarii
Teoreme de existenta
Teorema I de existenta
Aplicatii
n acest capitol vom particulariza unele din rezultatele prezentate n Capitolul I cu
scopul de a obtine o serie de aplicatii n algebra, geometrie si analiza.
Teorema 20
Fie X R
k
o mul time compacta si conexa prin arce si f : X (R;
1
) o func tie
continua. Atunci f (X)-mul timea valorilor func tiei f - este un interval nchis si marginit
n R:
Urmatoarea teorema, consecinta imediata a teoremei 20, o vom numi Teorma I de
existenta.
Teorema 21
Fie a; b R, a < b si f : [a; b] R o func tie continua. Atunci x
1
; x
2
[a; b] a..
f (x
1
) = inf f (x) : x [a; b] si f (x
2
) = sup f (x) : x [a; b]. n plus
Vy [f (x
1
); f (x
2
)]; x [a; b] a.. f (x) = y:
Aceasta teorema, ct si consecinta ei, teorema 21 , au o serie de aplicatii
importante n analiza, algebra si geometrie, aplicatii pe care le vom prezenta n
paragraful urmator.
Coordonator stiintic, Licenta 2011
Introducere
Preliminarii
Teoreme de existenta
Teorema I de existenta
Aplicatii
O teorema de punct x
Teorema 22
Fie [a; b] R si f : [a; b] [a; b] o func tie continua; atunci x
0
[a; b] a..
f (x
0
) = x
0
(un asemenea punct se nume ste punct x pentru aplica tia f ).
Aplica tiile unui cerc ntr-o dreapta
Lemma 1
Fie C un cerc n (R
2
;
2
) si s : C C func tia care asociaza ecarui punct punctul
diametral opus; atunci s este bijec tie si s
1
= s.
Teorema 23
Fie C un cerc n R
2
si f : C R o func tie continua. Atunci exista pe C doua puncte
diametral opuse care au aceea si imagine prin f .
Coordonator stiintic, Licenta 2011
Introducere
Preliminarii
Teoreme de existenta
Teorema I de existenta
Aplicatii
mpar tirea ariilor
Vom numi domeniu n spatiul R
k
o multime deschisa si conexa prin arce. Fie A
un domeniu marginit n (R
2
;
2
) si e C =

S S un cerc n (R
2
;
2
) cu proprietatea
ca A este o submultime a sferei deschise S = S(x
0
; r ). Vx C e x
0
= s(x) punctul
diametral opus lui x (conform lemei 1) si e D
x
diametrul ce uneste x cu x
0
.
Lemma 2
Vx C exista o dreapta unica L(A; x) perpendiculara pe D
x
care mparte A n doua
par ti de arie egala.
Coordonator stiintic, Licenta 2011
Introducere
Preliminarii
Teoreme de existenta
Teorema I de existenta
Aplicatii
Lemma 3
Func tia g : (C;
2
) (R;
1
), g(x) =
A
(x), Vx C este continua pe C.
Teorema 24
Fie A si B doua domenii marginite n (R
2
;
2
) ; atunci exista n R
2
o dreapta care
mparte ambele domenii n par ti de arii egale (identicam (R
2
;
2
) cu un plan
geometric).
Coordonator stiintic, Licenta 2011
Introducere
Preliminarii
Teoreme de existenta
Teorema I de existenta
Aplicatii
Teorema 25
Fie A un domeniu plan marginit; atunci exista doua drepte perpendiculare care mpart
domeniul A n patru par ti de arii egale.
Coordonator stiintic, Licenta 2011