Sunteți pe pagina 1din 7

nv.

Liliana Bucur
coala cu Clasele I-VIII Andrei Lupu
Luizi-Clugra, jud. Bacu


Data: 15.!.!11
Clasa: a IV- a
Aria curricular: "e#nologii
Disciplina: Educaie tehnologic
Unitatea de nvare: Ac$i%i$&i cu 'a$eriale sin$e$ice
Coninut: ()r$ia
Element de coninut: "a*lou cu +lori
Tipul leciei: Consolidare de priceperi ,i deprinderi
A.
2.! 2.2! ".2.
#$%ECT%&E '(%)#*+#T,%CE
#$%ECT%&E
C#-.%T%&E
#$%ECT%&E A/ECT%&E
'e parcursul 0i la 1inalul leciei2 elevii vor deveni
capa3ili:
4a s15r0itul leciei2 elevii
vor 0ti:
Elevii:
#+

678:
* s m5nuiasc atent2 e1icient 0i cu ndem5nare
instrumentele 0i materialele de lucru!
* s manevre9e cu gri: h5rtia 0i produsele din
h5rtie!
* s lipeasc materialele n ordinea corect!
* s 1oloseasc n mod raional h5rtia!
* s adune materialul n e;ces 0i de0eurile
re9ultate!
* s*0i do9e9e n mod echili3rat e1ortul!
* s pstre9e permanent po9iia corect a corpului.
#C

:
* s identi1ice
materialele de lucru!
#C
2
:
* s ver3ali9e9e tehnica
de lucru!
#C
"
:
* s identi1ice etapele de
lucru!
#C
<
:
* s e;plice operaiile
corespun9toare
reali9rii produsului.
#A

678:
* vor dori s 1ie creativi!
* se vor strdui s com3ine
c5t mai estetic culorile!
* se vor 3ucura pentru
calitatea produselor!
* vor aprecia munca 0i pe
cei care muncesc.
#+
2
6*8:
* s*0i reprime tendina de a e1ectua mi0cri
inutile 0i periculoase!
* s*0i reprime intenia de a irosi materialul de
lucru.
#A
2
6*8:
* vor 1i o3iectivi n
evaluarea 0i
autoevaluarea
produselor.
$.

$. %. $i3liogra1ice:
#1iciale
. -inis$erul .duca&iei ,i Cerce$rii. Consiliul /a&ional pen$ru Curriculu', Programe colare
pentru clasa a IV-a. Educaie tehnologic, Bucure,$i, !5, pp. 0-1.
'edagogice
2. -inis$erul .duca&iei ,i Cerce$rii. 2ni$a$ea de -anage'en$ a 3roiec$ului pen$ru 4n%&')n$ul
5ural 63.I.5.7, Predarea interactiv centrat pe elev, Bucure,$i, !5, pp. !5-89.
+etodico*didactice
". Ioan :nil, .lena ;arlung 6coordona$ori7, Lecia n evenimente. Ghid de proiectare
didactic, Bacu, .di$ura .gal, !<, pp. 1-!1.
<. Lucian =$an, .lena =$an e$ alii, Ailiti practice. Ghid metodologic! clasele I- IV, Bucure,$i, .di$ura
Ara'is prin$, !!, pp. 1>-!1.
$. %%. +etodologice:
. s$ra$egia didac$ic? dirija$@
2. 'e$ode ,i procedee? de'ons$ra&ia, eAplica&ia, con%ersa&ia, eAerci&iul, lucrul prac$ic ,i
independen$, o*ser%area dirija$, eApozi&ia $e'porar, 'e$oda "urul
galeriei.
". 'ijloace didac$ice? car$on colora$ A
0
, lipici, +oar+ece, plan, de'ons$ra$i%, produs 'odel@
<. +or'e de organizare? +ron$al, indi%idual.
$. %%%. Umane:
10 ele%i cu un ni%el *un al deprinderilor prac$ice
$. %&. Temporale:
5 'inu$e
,eparti9area leciilor n modul:
. nu'rul de ore al 'odulului: "
2. pozi&ia lec&iei Bn 'odul? A
2
". con&inu$ul 'odulului?
A

6ora %8: "ierea ,i decuparea #)r$iei


A
2
6ora a %%*a8: ndoirea 0i lipirea h5rtiei = Tablou cu flori
A
"
6ora a %%%*a8: "e#nici co'*ina$e de o*&inere a unor produse
C. SCENARIUL DIDACTIC
E
&
E
.
%
*
+
E
.
T
E
4
E
4
E
C
>
%
E
%
#$. C#.>%.UT ?% (A,C%.% DE .&@>A,E
(T,ATE-%A
D%DACT%C@
6metode2 mi:loace2
1orm de des1.8
E&A4UA,E

.
C
A
'
T
A
,
E
A

A
T
E
.
>
%
E
%

6
!

'
i
n
.
7

2
A
A
*

2
A
2
OA
1
=upun a$en&iei o a+ir'a&ie care apar&ine
'arelui sculp$or Cons$an$in Br)ncu,i?
"Am #ost t$mplar! dulgher! pietrar! #ierar i
ce n-am mai #ost! o! %oamne& Am #ost i
#oarte srac! dar din srcie a plecat
nclinaia mea ctre munc.'
6/.I. =$oenescu, La s#at cu (oloana In#init7
.le%ii %or ascul$a, apoi %or enu'era
'eseriile pe care le-a prac$ica$ Br)ncu,i.
Cron$al
- capaci$a$ea de
concen$rare a
a$en&iei@
2
.

E
.
U
.
>
A
,
E
A

#
$
%
E
C
T
%
&
E
4
#
,

6
1

'
i
n
.
7

2
A
2
*

2
A
"
OA
1
As$zi $re*uie s con+ec&ion' un produs din
#)r$ie. 3en$ru aceas$a $re*uie?
- s o*ser%a&i ,i s respec$a&i ordinea e$apelor
de lucru@
- s % s$rdui&i s realiza&i produse c)$ 'ai
+ru'oase@
- s lucra&i cu grij, Bngriji$, cura$ ,i Bn lini,$e.
.Aplica&ia
3lan,
Cron$al
"
.
A
C
T
U
A
4
%
B
A
,
E
A

C
U
.
#
?
T
%
.
>
E
4
#
,

6
0

'
i
n
.
7

2
A
"
*

2
A
C
OA
1
OM
2
3ur$' o scur$ discu&ie despre #)r$ie ,i
despre regulile care $re*uie respec$a$e Bn
$i'pul ac$i%i$&ilor prac$ice?
- %in ce se oine h$rtia)
- (are este importana arorilor)
- (e pot #ace copiii pentru a contriui la
salvarea pdurilor)
- (um treuie s lucrm cu materialele i
instrumentele necesare la ora de educaie
tehnologic)
Con%ersa&ia
Cron$al
- capaci$a$ea de
a adop$a
a$i$udini
pozi$i%e +a& de
'ediu ,i +a& de
resursele
aces$uia@
<
.
'
,
E
B
E
.
T
A
,
E
A
#
'
T
%
+
@


A

.
#
U
4
U
%
C
#
.
>
%
.
U
T

6
8

'
i
n
.
7

2
A
C
*

"
OC
1
OC
2
OA
2
OM
2
3rezin$ produsul 'odel. .le%ii sun$ ruga&i
s analizeze 'odelul? $e'a ,i 'a$eriale
+olosi$e. Vor +i solici$a&i s eAplice cu' se
po$ o*&ine pr&ile co'ponen$e ale +lorilor din
$a*lou. =un$ s+$ui&i s o*ser%e culorile
+olosi$e ,i 'odul de co'*inare Bn o*&inerea
+lorii.
Con%ersa&ia
Cron$al
- capaci$a$ea de
in$uire a
con&inu$ului
unui $a*lou@
D
.

D
%
,
%
E
A
,
E
A

.
&
@
>
@
,
%
%

6
1

'
i
n
.
7

"
*

2
2
A
OC
1
OC
2
OC
3
OC
4
OA
1
OM
1
OM
2
.Apun plan,a cu e$apele de realizare ale
$a*loului.
.le%ii %or o*ser%a +iecare e$ap, reda$ prin
i'agine, ,i %or %er*aliza opera&ia
corespunz$oare. Vor nu'i? 'a$erialele
+olosi$e 6h$rtie de di#erite culori! h$rtie-
suport! lipici*@ ins$ru'en$ele de lucru
6#oar#ece*@ ,i $e#nica 6tiere! rulare! lipire!
asamlare*.
Voi de'ons$ra concre$ 'odul de lucru.
.le%ii %or in%en$aria 'a$erialele pe care le
au la dispozi&ie.
Con%ersa&ia
.Aplica&ia
.Aerci&iul
:e'ons$ra&ia
Cron$al
- capaci$a$ea de
iden$i+icare a
e$apelor de
lucru@
F
.

#
$
>
%
.
E
,
E
A
'
E
,
/
#
,
+
A
.
>
E
%

6
1
5

'
i
n
.
7

2
2
A
*

2
"
D

OA
1
OM
1
OM
2
Asigur un +ond 'uzical adec%a$ ,i Bn
surdin, iar ele%ii realizeaz produsul. Le
rea'in$esc c $re*uie s lucreze Bngriji$ ,i Bn
lini,$e.
Acord sprijin acolo unde es$e necesar.
Lucrul prac$ic
indi%idual
- capaci$a$ea de
con+ec&ionare a
unui produs
dup o $e'
da$@
C
.

/
E
E
D
$
A
C
G
*
U
4

6
<

'
i
n
.
7

2
"
D
*

2
"
H
OA
1
OM
2
4i rog s-'i co'unice care es$e u$ili$a$ea
$a*lourilor ,i pen$ru cine a' pu$ea noi
con+ec&iona aces$ +ru'os $a*lou.
Con%ersa&ia
Cron$al
- capaci$a$ea de
argu'en$are@
H
.
E
&
A
4
U
A
,
E
A

6
9

'
i
n
.
7

2
"
H
*

2
<
FOA
1
OA
2
OM
1
OM
2
.le%ii B,i %or eApune produsele pe un panou
de polis$iren a+i,a$ Bn +a&a clasei, realiz)nd
as$+el o eApozi&ie $e'porar. 4i a$en&ionez s
&in 'in$e unde au prins propriul produs.
4i solici$ s e+ec$ueze $urul galeriei,
apreciind o*iec$i% produsele con+ec&iona$e.
4i rog s co'pare produsul propriu cu ale
celorlal&i colegi, dar ,i cu produsul 'odel.
Cac aprecieri indi%iduale ,i colec$i%e. 4i
e%iden&iez pe acei ele%i care au lucra$ cura$,
Bngriji$ ,i Bn lini,$e. 4i reco'pensez cu o
nou pies din puzzle, ul$i'a. Vor %eri+ica s
%ad ce se o*&ine cu piesele pri'i$e ca
reco'pens.
=$a*ili' dac a' rezol%a$ sarcinile ,i, Bn
+unc&ie de aceas$a, o eli*er' sau nu pe
Criasa Dpezii.
"urul galeriei
Con%ersa&ia
.Aplica&ia
Indi%idual ,i
+ron$al
- capaci$a$ea de
analiz
o*iec$i%@
I
.

,
E
T
E
.
>
%
A

6

!

'
i
n
.
7

2
<
F
*

2
<
H
OA
2
Lansez Bn$re*area? "(e se nt$mpl atunci
c$nd! din diverse motive! produsul nu este
reali+at corespun+tor)'
Con%ersa&ia
Cron$al
- capaci$a$ea de
a sesiza
consecin&ele
nerespec$rii
regulilor de
lucru@

A
.
T
,
A
.
(
/
E
,
U
4

6
!

'
i
n
.
7

2
<
H
*

2
D
A
OA
1
OA
2
A. %ntern
Le reco'and s realizeze ,i al$e $a*louri,
aplic)nd regulile cunoscu$e.
$. E;tern
4i s+$uiesc s o*ser%e acas produse realiza$e
'anual ,i s in$uiasc 'odul de lucru.
Cron$al
D. ANEE
An!"a
1

E#a$! %! lucru
. %nventarierea materialelor
2. Tierea h5rtieiJ cartonului A
<
n 150ii de di1erite culori2 pe contur
". ndoirea 0i rularea h5rtiei pentru o3inerea unui cerc
<. 4ipirea cercului2 la capt
D. +odelarea cercului de h5rtie2 n 1uncie de 1orma dorit
F. Asam3larea componentelor2 n 1uncie de tema aleas
C. 4ipirea prilor componente pe h5rtia*suport
2. "*<.
D. F*C.