Sunteți pe pagina 1din 9

w

EXAMENUL DE SPECIALITATE O.R.L.


Pnor. uNtv. DR. Taenu AreMAN, DR. Anruun Wetsunn
Examenul clinic de specialitate o.R.L. este o componenti a examenului
.:'gqneral, pe
aparate gi sisteme. Pentru efectuarea acestuia sunt necesare
r.:.&,*tdtoarele:
:
-
mdnugi, mascd, ochelaride protecfie;
:
-
o sursi de lumini (oglindi frontali, lampa Clar etc.);
-
instrumentar aOecvai (specul nazal, auricular, penJe, abeslang, oglindd
.&
rinoscopie posterioari,
de larihgoscopie indirecti etc.).
Examinarea capului
La inspecfie, vom observa fiZio-nqmia, faqigs_!{1.
(aspectul caracteristic
patologic
-
dacd este cazul), mimica, locul inse(iei pavilioanelor auriculare,
raportul nazofacial, aspectul efierior al nasului (grec, roman, celt, socratic),
{:"
{.F
;:.{:,
I
;*
H
l.,,gimetria,
dimensiuni absolute, aspectul tegumentelor (acnee, eritem, tumori,
ri..,**nofima etc.)
Vom palpa:
-
punctele trigeminale / sinusale:
.
supraorbitar;
o peretl anterior al sinusului frontal;
/
. punctul HAJEK
-
al spinei frontalului;
\o
punctul EWALD
-
plangeul sinusului frontal;
L punctul GRUNWALD- etmoid;
1e
infraorbitar;
f
. fosa canind;
o
mentonier.
-
punctele mastoidiene:
e
antral;
.
apical;
r
al venei emisare
posterioare.
-
ganglioni limfatici:
r
nazogenian, buc'cinator,
pretragien i, retroauriculari, occipitali;
r parotici superficiali;
r
subangulomandibulari CUNEO'
.
submandibulari;
o
submentonieri.
Examinarea
g6tului
Vom palPa:
-
tiroida
(lobi gi istm);
-
cracmentul laringian;
-
ganglioni limfatici:
r
iugulo-carotici
(la nivelul marginii anterioare a SCM):
a
superiori;
r
mijlocii;
^
inferiori
.
suprahioidieni;
. gg. KfifNER
(la cornul mare hioidian);
. prelaringian (gg. santineld POIRIER);
r oretraheali'
:
;;ilr6ti
(inre gg. jusulocarotici
9i
cei pretraheali);
.
supraclaviculari.
OrofaringoscoPia
Folosim abeslangul, iar pacientul{ine in brale o tivild renald.
Urmirim (fig.1):
-
vestibul:
r mucoasa
jugall, gingivalS, dentilia, orificiulcanalului SIEwOff
-
limba:
.
dimensiune, aspect, consistenfi, mobilitate (sabural5, cu fibrilalii,
atrofici, deviatd, depapilati, rogie lucioasd
-
glosita Hunter; geografici, scrotali);
-
palatul:
r bolta ogivali, plat6; fisuri, fistule;
-
vilul:
r
?rcuti, lueta, simetrie, cicatrice, retraclii, bombdri, fistule;
e mobilitate (lX
-
nervul glosofaringian) (pacientul este rugat sa spuni
,raaa");
-
sublingual:
. canal WHARTON, varice, sialolit, chist;
-
stilpii anterior gi posterior;
-
tonsila
Palatind;
o plica lui HISS, sinus TOIIRTUAL, dimensiuni, cripte, aderenfe,
exprimarea criptelor;
-
perelii posterior gi laterali ai orofaringelui:
"
mucoasd
(licuiti, palidi, albicioasi, rogie, granulalii), dedublarea
st6lpii*r posteriori.
-atf^^k
u^e@1i
,
^^oh\
T ah_c_aott
o
tttbu,tr@46
z a(t^'l-t Gi
huTaeL'
.
f
/r r r,4nt', ; orv J-r'n eDaltt
Generalifi
*,
#erffik
5t{t-}=f*=
F*ila-4 ,
S&LM
I
!
.
:,
]!:
iL::
rS,::l
i!!f
ea
Generalitdti
I
Vel
palatin
St{p anterior
ar m. palatoglos
Amigdala
palatind
Veslibul oral
inferior
Regiunea labialii
inferioari
Fig. 1. Reperele anatomice in orofaringoscopie'
lmediat dupi orofaringoscopie, folosind acelagi abeslang, medicglEgq
.de.trojna_gditativ 9i
compaAtiv
permeabilitatea foselor nazale, prin
f BlNOHl-l
iafrMFlREA"easta
manevra se realizeazi de fapt cu oglinda GLATZil, dar nr.*
"praErE5
ndpftem folosi de abeslang.
Narinoscopia
Se examineazS:
-
lobul, aripi narinare;
-
orificiile narinare;
:
-
subcloazonul; al
^
. 1' \
-
calibrul vestibulului nazal;
.)
Jf{ U &&a
1^
'":iA4'h
ah{
-
tegumentele;
-
vibrisele; rt
-
-iiii"iii"i.
-,
9'*.c.
.&r
.J.er,ttpr
calte
u.\i-\A
-{ti'L\ v-s
h+"A /* Wvea*Sa
-
septul interchoanal:
.
creste, aripioare,
deviatii:
-
orificiile
choanale:
r
ribere,
o"1??!", rargi,
strdmte, imperforafii,
cozide cornete (tumefiate,
degenerate,
tumorale,
iutoa're,
#*tiij,'rL""
Bursa Tomwald
$&
Fig. 2. Reperele anatomice
in rinoscopia posterioari.
-l
l.Mffis
Ff[-]ftg
L i^-
-. &mdi#r
j_ ! if.jzi f.i
aGjE s
Fffis
$#
M
i:F^FelEIl!.AA
11
Epifaringoscopia
Urmdrim:
-
plafon:
r vegetaliiadenoide LUSCHKA, bursa TOBIVWAL4
-
anterior:
"
rinoscopia posterioard (choane, sept, vdl);
-
posterior:
. plica lui PASSAVAffIi
-
lateral:
...
amigdala tubaia GERIAQH* orificiul faringian
ROSENMULLER cu diverticulul lui PERTICK
'*:=***,- .I
7 rt'(p
:*t/-:^' a|l*r7L4 |t-t',..t
(r..'-t
Laringoscopia indirecti (durati: 3-4 secunde)
Folosim o compresi sterili cu care tractionim limba pacientului in afari.
Manevra propriu-zisi se realizeazi prin folosirea oglinziide laringoscopie indirecti
{mare),
pe care o ?ncilzim in prealabil.
Pozilii: TURCK (medicul se
pozifioneazd maijos), Kl[[tAN
{medicul
mai
sus), AVELLIS (medicul in lateral).
Foraman .oscum
Subus lingual
Regiunea retrosulcale
Amigdala linguale
Lewis
al tubei, foseta
Iubercul
Czermack
Ventrianl
Morgagni
Coarda vocald
Repl'u Hidl
(ctt n. lariogeu
suporior)
Repliu
glo6oepiglotic
latoral
Reptiu
aritenoepiglotic
Foseta
farirgolaringiane
{sau
sinus pirifom) Gura esofagului
Killian
Fig. 3. Reperele anatomice in laringoscopia indirectd.
Urmirim (fig.3):
-
epiglota:
.
formi, dimensiuni, fafa linguali
9i
vestibulari, plicile glosoepiglotice,
tuberculul CZEEMACK, aspectul mucoisel;
-
repliurile ariepiglotice;
-
sinu.surile piriforme
-
staza secrefiilor;
-
cartilajele aritenoide;
-
benzile ventriculare;
/ -
ventricutii MORGAGNI,
f-
amigdala FRANCKEL;
-
corzile vocale
-
mlhilitatea.(x
-
nervul laringeu recurent,
din vag);
-
comisura anterioard, posterioari;
-
regiunea subgtotici,
{esut
limfatic.
Hipofaringoscopia
Urmirim:
-
amigdala tinguatd LEWIfl
-
valecule;
-
ligamentele glosoepiglotice
median gi laterale;
-
sinusurile piriforme
cu plica
nervului laringeu superior;
-
gura esofagului KILLIAN.
-7"!
s1.Lq
ba.2A'
"&
A?vuL{
Otoscopia
"rroaJo'o"'r
speeulul auricurar
s,au otoscopur,
apoi specurur pneumatic
Urmirim:
-
conductul auditiv extern:
,
dimensiuni,
calibru, pozifie,
direcfie;
-
membrana timpanicE:
'
cororatie,. grosim.e, pozifie,
mobiritate, perforalii,
cicatrici,
bride, bure,
nivetde tichid in cairoiiripan,
hH;t#il;;'
r reperele
normate (fig.4):
r tigamentul
inelar GE&LAC,!
r ligamentele
timpanomaleare (anterior gi posterior);
r pars
ftaccida (SHRAPNELLI;
r pars tensa;
r scurta apofizi a ciocanului;
r
mAnerulciocanului;
I umbo;
r triunghiur ruminos wrLDE-poLtrzEn
fn
cadrBnur antero-inferior).
-!
Segmentul lui Rivinius
Pars.flaccida sau
Shrapnell
Ugarnentul inelar Gerlrch
Fig.4. Reperele anatomice ale membranei timpanicb'
Examenul nervilor cranieni
Nervul olfactiv
(l)
Acoperim altemativ fiecare nar6
9i
rugim
pacientul si miroasi o
substanfi. Verificdm astfel,-_calitaly, capacitatea olfactivi. Olfactometria se poate
realiza
gi prin metode cantila..tivei Eitsberg, Zwaademackef
Nervul optic
(ll)
CAmpul vizual (campimetria Goldman|
Nervul oculomotor
(lll), Nervul trohlear
(lV)' Nervul
abducens
(Vl)
Verificdm oculomotricitatea
(ll l, lV, Vl)
9i
refl exul f.otot4o!g1
(ll I
)'
profitdm
de ocazie
9i
cercetim
prezenla nistagmusului fiziologic sau/gi
patologic; nistagmusul
pozilional.
Nervultrigemen
(V):
-
motor:
.
urmdrim contr:ac$ile mugchilor r4a.seter
9i
terylpoqql;
-
senzitiv:
r
urmirim sensihilitalea, alternativ, de fiecare
parte
4
fgfei,
pentru cele
trei ramuri ale trigemenului
(oftalmic, maxilar, mandibular):
\
Triunghi
Cadran \luminos
t/Vilde
14
Fxa
m I n a tea
Oto-R
i n a{a
rt n got
ogi e d
r
tactild
(cu
vatd):
.t
l"J[:3J:u
obr'ecte
catde
/ reci);
.o,,n"""lll;*,
ri:ii',#"1:,,;il1;'3*;,'.o,.nu"n
(atinsem
ugor
cu vate
Nervut
faeiat
(Vlt):
_
motor:
umn"grr,"r!'3fl11:i""rf1':'r;il::'"!easci
rruntea,
sd inchidd
strans
ochii,
sd
o
evidenti
_
senzitiv:
,rem contraclia
mugchiului
platisma;
r
atingem
cu vatd
zona
Ramsa
_
senzorial:
y-Hunt
(In
conchd);
r
testdm
r
soru{ii
direrite:"ilH"J:1,,.'.51"?"n:i",:li""r,t^?,itativ),
.rorosind
o vatd
rnmuiatd
in
.
in 2tS r"iliil,^
""^:::l-".:
regruni
ale limbii:
ce,
acru,
sdrat;
"'
-g
anterioare
-
sensib,rttatel;;il#,jJ
nervurVil
(faciar) _
dul_
faringian)
-
"r:rtn
1/3 posterioari
-
sensibilitatea
este
datd
de -
custoniliria
se Do2rn raau_a _! _-!
----
ve*
udra
oe
nervul
lX (gloso-
Neryu,
""
"ff:::i::1,ili;#ffi
;"
ca n,itative
_
yll!, : testarea
"",;*;;;;Ll,l,Lr*n,,-,.i,^
:-t _
Vlll v: testar,
r;y;i,,,"
:Lll
l;i"*?[rrr
;r$'rn#hgl*;,
.
motilitatea
velard
a fost
deja
verificatd
-
senzorial:
-"
-
s
'|ve.
uc.;a
v*rilcotd
in cadrul
bucofaringoscopiei;
r
sensibilitatea
gustativi
in 1/3 posterioi
I;f;1
vag (x):-
'r'l
rro posrnoari
a limbii
(amar)'
coziror
y?4 Hlseja
cercetat
in
cadrurjlr,lqorgooiei
indire*e,
prin
mobiritatea
.'
"
;
";#
iii:f#
:5ff
:"1 iH
F'J.t';ff
ffi
'ffi
l#il;
",
rec
u re n t, ra m u ri
Nervul
accesor
(Xl):
_
motor:
t
'-
atternativ,;:li'n:if).
muschiului
trapez
(rusdm
pacientut
se ridice
urherii,
;:,i!T:"J:"S?:'g1t#,,'nts:-,:',?11n:p:9:a1(rusdmpacientu,
opundT:'jlf
:::,::1f:0,"n'i:l3,11,?1lJ:T:?li;i"l',:l#,f
I::Y:l
hiposlos
(Xr):
-
motor:
orizontar,
o;;:n"*,j;1iiT"'
sd scoatd
rimba. patorosic,
apar
deviafii
in pran
&eeerafifdfi
Probele auditive
Acumetria fonici
-
in praciici se folosegte vocea goptiti. Acoperim urechea de partea
*pusi gi ii goptim
,3", n6",
"9".
Pacientul este rugat si repete ce aude. Testarea se
repeti gi la cealalti ureche a pacientului.
Acumetria instrumentale
-cOmpul
auditiv
-
testarea gamei, cu diapazoanele 128, 256,
2048, 4096 Hz. Testarea se face alternativ, la ambele urechi;
-
probele Weber, Rinne, Schwabach etc. (v. capitolul
acumetric")
PfObelg veStibul?fe (r. eapitotut,,Examenut vestibutaf')
Cercetarea nistagmusului :
-
spontan;
-
pozilional;
-
provocat, prin:
. proba calorici;
. proba giratorie;
. proba pneumatici (para Politzer, specul SiegleJ;
Troneulare:
-
statice:
. proba Romberg, Romberg sensibilizat, Romberg unipodal;
. proba Bate (proba
"firuluicu
plumb");
-
dinamice:
. proba Unterberger (mersulpe loc);
o proba Weill-Babinski (mersul,,in stea");
Segmentare:
-
statice:
. proba indicelui Barany,
-
dinamice:
. proba indicaliei Mingazzini.
15
rii, si
ti ln
.dul-
oso-
512,1024,
,,Examenul
ea
rrd
ii,
i,-::
.!
a
Ai
l
a::
n$:

S-ar putea să vă placă și