Sunteți pe pagina 1din 11

Viktor Frankl

Viktor Emil Frankl (n. 26 martie 1905 la Viena d. 2 septembrie 1997) a fost un
psihiatru vienez p!rintele lo"oterapiei do#tor $n neurolo"ie i filozofie% &ran'l este
fondatorul #elei de (a treia #oli vieneze de psihoterapie ) *o"oterapia+ (dup!
psihanaliza lui ,i"mund &reud i psiholo"ia individual! a lui -lfred -dler).
Cuprins
1 .io"rafie
2 *o"oterapia
/ &ilosofia fran'lian!
0 1on#eptele de baz! ale psiholo"iei fran'liene
5 2resupuneri ale psiholo"iei fran'liene
6 elurile psihoterapiei fran'liene
7 3ntreb!ri filosofi#e fran'liene
4 1itate #elebre
9 *o"oterapia lui Vi'tor &ran'l psihanaliza lui ,i"mund &reud i psiholo"ia
individual! a lui -lfred -dler
Biografie
-ustria# de ori"ine evreu supravie uitor a patru la"!re de #on#entrare naziste% mama
sa provenea dintr5o ve#he familie evreias#! de vi ! nobil! din 2ra"a.
printre strmosii mamei mele se numr Rashi, care a trit n secolul al XII-
lea i Maharal, renumitul mare-rabin al Pragi. Aproape c m-am nscut n
renumita cafenea Siller Caf !in "iena. Acolo a sim it mama mea prima !at
!urerile na terii ntr-o frumoas !up mas !e prima#ar !in Martie $%,
&'(). *iua mea !e na tere coinci!e cu +iua n care a murit ,eetho#en.
(67e#olle#tions8 5 &ran'l -utobio"raph9 2000)
1onsiderat :profetul sensului vie ii8 &ran'l a militat $n#! din adoles#en ! pentru
valoarea sensului pe #are via a $l are #onsider;nd #! voin a de a "!si i de a da un
sens vie ii sale este for a motri#e primordial! a omului. - r!mas #elebr! repli#a pe
#are a dat5o profesorului s!u de #himie de i nu avea de#;t 1/ ani #;nd a#esta a
afirmat #! :via a nu este alt#eva de#;t un pro#es de ardere8<
Am srit n picioare i i-am spus- ./omnule profesor, !ac #ia a nu este
altce#a !ec0t un proces !e ar!ere, atunci care mai este sensul ei1234
56Recollections3 - 7ran8l Autobiograph9, $(((:
=up! instalarea nazismului $n >ermania $n timpul #elui de -l doilea r!zboi mondial
$n 1902 &ran'l este deportat $n la"!rele mor ii $mpreun! #u mama tat!l i una din
#ele dou! surori ale sale.
*a intrarea $n la"!r &ran'l purta #u sine manus#risul primei sale #!r i (#are ulterior a
fost publi#at! sub numele de ?@he do#tor and the soul? A =o#torul i sufletul n. nst.).
i #are #on inea #on#eptele fundamentale ale lo"oterapiei #reate de &ran'l pre#um i
a eBperien ei sale #lini#e #a neurolo" i psihiatru #are sus inea i valida empiri# teoria
sa. Canus#risul i5a fost desi"ur #onfis#at. &ran'l a ref!#ut manus#risul $n timp #e se
afla la -us#hDitz pe bu#! ele de h;rtie furate de un #amarad din birourile la"!rului.
E2ot s! m!rturises# #! printre alte lu#ruri $mi datorez supravie uirea din la"!r
hot!r;rii mele de a refa#e manus#risul #onfis#atE.
-#esta a fost publi#at ulterior sub numele de :=o#torul i sufletul8 (@he do#tor and
the soul) de i #artea #are l5a f!#ut #elebru este :Fmul $n #!utarea sensului8 (Can+s
sear#h for meanin"). 1itatul #el mai elo#vent al #on#ep iei fran'liene #are suprinde
#on#ep ia #entral! a lui &ran'l despre libertatea de voin ! a omului sun! astfel<
;mului i poate fi luat totul, !ar nu i ultima !intre libert ile omene ti- aceea
!e a- i alege atitu!inea ntr-un anumit set !e circumstan e, !e a- i alege
propriul fel !e a fi.
1onteBtul $n #are fa#e &ran'l a#east! afirma ie este urm!torul<
<oi, cei care am trit n lagrele !e concentrare, ne putem aminti !e acei
oameni care, trec0n! !in barac n barac, i !ruiau altora ultima lor
bucat !e p0ine. "or fi fost pu ini la numr, !ar n!ea=uns !e mul i pentru a
!o#e!i c totul i poate fi luat omului, mai pu in un lucru- ultima !intre
libert i - aceea !e a- i alege atitu!inea ntr-un anumit set !e circumstan e, !e
a- i alege propriul mo! !e a fi 5 Vi'tor &ran'l ?Can?s sear#h for meanin"?)
1artea sa de #!p!t;i #are l5a f!#ut #elebru $n lumea $ntrea"! 5 EMan's search for
meaningE (Omul n cutarea sensului vie ii 5 trad. $n lb. rom;n! ,ilvian >uranda
Gditura Ceteor 2ress 2009 5 http<HHDDD.meteorpress.roH#arti54/05
FmulIinI#autareaIsensuluiIvietii.php) rezum! eBperien a sa din la"!rul de
#on#entrare unde a putut verifi#a Ela #aldE prin#ipiile *o"oterapiei pe #are deJa le
stabilise $n timpul mun#ii sale #a neurolo" la #el mai mare spital poli#lini# din Viena
(7ots#hild). Klterior a ad!u"at #!r ii o se# iune teoreti#! ) :*o"oterapia $ntr5o #oaJ!
de nu#!8 i :2ledoarie pentru optimismul tra"i#8.
Vi'tor &ran'l 5 Can?s sear#h for meanin" (Fmul $n #!utarea sensului n.nst.)
,intetiz;ndu5 i opera Vi'tor &ran'l a r!spuns unui reporter #are l5a $ntrebat #are este
sensul vie ii sale< Sensul vie ii mele este s i ajut pe al ii s l gseasc pe al lor .
3n limba rom;n! a ap!rut o sintez! a vie ii i operei ilustrului psihiatru vienez sub
titlul ,GL,K* VMG MM 5 via a i opera lui Vi'tor &ran'l (,ilvian >uranda Gd.
7oprint 1luJ Lapo#a 2010).
Vi'tor &ran'l 5 ,ensul vietii 5 viaNa Oi opera lui Vi'tor &ran'l
ogoterapia
de la "re#. *o"os A sens (a a #um $nsu i &ran'l eBpli#! folosirea
termenului) *o"oterapia A terapia prin sens Mdeea #entral! a lui &ran'l este #!
prin#ipiul motivator fundamental din om este voin a de sens de a "!si i a da sens
vie ii sale. &rustrarea eBisten ial! este "enerat! de frustrarea voin ei de sens a omului
#are nu vede sau nu "!se te sens $n via a sa. &ran'l repet! $n toate lu#r!rile sale
#on#luzia validat! empiri# (at;t $n via a omului 6de pe strad!8 #;t i #lini# $n via a
bolnavilor sau persoanelor #u handi#ap ori a bolnavilor $n faz! terminal! et#.) #!
6via a are sens p;n! la ultima suflareP $n ori#e #ir#umstan e indiferent #;t de
mizerabile ar fi a#estea8. =e $ndat! #e omul (re)"!se e un rost $n via a sa el se
e#hilibreaz! l!untri# i devine #apabil s! fa#! fa ! "reut! ilor vie ii i suferin ei i s!
$ i tr!ias#! via a $n mod plenar $n pofida adversit! ilor a #eea #e &ran'l nume te $n
lo"oterapie 6triada tra"i#!8< vinov! ia suferin a moartea. =esi"ur nu toate tulbur!rile
psihi#e $ i au #auza $n frustrarea voin ei de sens a omului dar indiferent de #auza
"eneratoare a tulbur!rilor psihi#e terapia prin sens are darul de a pune la dispozi ia
individului resursele interioare spirituale #are $l fa# #apabil s! se ree#hilibreze
l!untri# i s! $nt;mpine via a #u #uraJ i bu#urie de via ! $n #iuda a#elor fenomene
#are $nso es# 6triada tra"i#!8.
:Lu a fi de a#ord #u fraza a#easta dintr5o s#risoare pe #are ,i"mund &reud a s#ris5o
#;ndva 2rin esei .onaparte< ( !ac un om se n!oie te cu pri#ire la sau se ntreab
care este sensul e>isten ei sale, nseamn c este bolna# +. Gu nu #red #! este $ntr5
adev!r bolnav #i mai de"rab! #red #! a#easta este o manifestare a faptului #! este omQ
Fm #u adev!ratQ Li#i o furni#! ni#i o albin! ni#i un animal nu $ i va pune vreodat!
$ntrebarea da#! eBisten a sa are sau nu un rost dar omul o fa#eQ Gste privile"iul s!u s!
$i pese #a via a lui s! aib! sens8 5e>tras !in Conferin a lui 7ran8l- ?@ineretul n
cutarea sensului?, @oronto Aouth Corps, &'BC:
-I Doul!nEt subscribe to a sentence inclu!e! n a letter that Sigmun! 7reu!
once Drote to Princess ,onaparte, Dhen he sai! 6at the moment a man !oubts
or as8s the Fuestion Dhat is the #alue of his life, !oubts the meaning of his
e>istence, he is sic83. I !onEt thin8 that he is reall9 sic8. I rather thin8 that this
is the manifestation of his state of being human2 @rul9 human2 <o ant, no bee,
no animal Dill e#er raise the Fuestion Dhether or not its e>istence has a
meaning, but man !oes2 ItEs his pri#ilege that he cares for a meaning to his
e>istence (&ran'l *e#ture< 6Routh $n sear#h of Ceanin"8 )
Filosofia franklian
1redin a $ntr5un nu#leu s!n!tos al fiin ei umane (nu#leul noeti# al omului) este
baza psihoterapiei fran'liene.
,#opul prin#ipal este de a aJuta persoana s! devin! #on tient! de resursele
nu#leului ei s!n!tos i de a o aJuta s! foloseas#! a#este resurse #hiar s! le
dezvolte.
Via a nu ne datoreaz! feri#irea dar ne ofer! un sens.
Conceptele !e "a# ale psihologiei frankliene
Via a are sens $n ori#e #ondi ii #hiar i $n #ele mai "rele mai mizerabile
#ondi ii.
Cotiva ia noastr! prin#ipal! de a tr!i este voin a noastr! de a "!si un sens $n
via ! de a da sens vie ii.
,untem liberi s! "!sim un sens $n #eea #e fa#em $n #eea #e eBperiment!m sau
#el pu in $n atitudinea pe #are o lu!m fa ! de o situa ie $n #are ne #onfrunt!m
#u o suferin ! inevitabil!.
$resupuneri ale psihologiei frankliene
&!ptura uman! este o entitate #onst;nd din #orp (soma) minte (psihe) i spirit
(noos). -vem #orp i minte dar suntem spirit.
Via a are sens $n ori#e #ondi ii #hiar i $n #ele mai "rele #ondi ii.
Famenii sunt dota i #u voin a de a "!si un sens de a da sens.
Famenii au $n ori#e $mpreJurare libertatea de a5 i eBer#ita voin a de sens
Via a are #alitatea de a ne #hestiona (:a demandin" Sualit98) de a ne #ere
so#oteal! iar noi trebuie s! r!spundem $n mod responsabil pentru propria
noastr! via ! da#! este #a de#iziile noastre s! aib! sens.
7!spundem vie ii devenind responsabili pentru propria noastr! via !.
Mndividul este uni# de ai#i i rolul s!u uni# $n via !.
Via a nu ne datoreaz! feri#irea dar ne ofer! un sens.
elurile psihoterapiei frankliene
,! devii #on tient de resursele tale spirituale.
,! #reezi noi resurse spirituale $n mod #on tient.
,! te folose ti de Eputerea sfid!toare a spiritului omenes#E (:the def9in"
poDer of the human spirit8) i s! iei pozi ie $mpotriva adversit! ilor vie ii.
%ntre"ri filosofice frankliene
1. 1um "!sim sensul vie iiT ) &ran'l enumer! / #!i<
$nf!ptuind #eva (o fapt!) realiz;nd o oper! o misiune et#. ) V-*F7M
17G-@F-7G
eBperiment;nd #eva (binele frumosul adev!rul din natur! sau #ultur!) sau
#unos#;nd pe #ineva $n intimitatea fiin ei sale iubindu5l ) V-*F7M
GU2G7MGL M-*G
prin atitudinea pe #are o putem lua $n #iuda adversit! ilor sauH i a unei
suferin e de nes#himbat f!#;nd apel la puterea sfid!toare a spiritului omenes#
#are este #apabil s! transforme o nenoro#ire o suferin ! $ntr5o realizare
personal! ) V-*F7M -@M@K=ML-*G
2. 1um tim #! suferin a nu poate fi evitat! i #! nu e lipsit! de sensT
suferin a nu este ne#esar! pentru a "!si un sens $n via ! dar #;nd ea este
inevitabil! omul poate "!si sens $n via a sa $n pofida suferin ei% da#! este
posibil #auza suferin ei trebuie $ndep!rtat!% a suferi f!r! s! fie nevoie nu este
un a#t de eroism #i unul maso#hist.
/. 1um "!sim sensul momentului $n situa ii #ara#terizate printr5un #onfli#t $n #e
prive te valorileT
E@r!ie te #a i #um ai tr!i a doua oar! iar prima oar! ai fi a# ionat la fel de
"re it pe #!t e ti a#um pe #ale s! o fa#i.E Vindividul trebuie s! a# ioneze
responsabil $n a#ord #u #on tiin a sa moral! s!5 i ima"ineze #onse#in ele
faptelor pe #are e pe #ale sa le s!v;r eas#! i s! a# ioneze $n modul #el mai
bun posibil la momentul prezentW
Sensul vie ii poate fi gsit pe trei ci&
Prin munc, crea ie 5 dedi#;ndu5ne unei lu#r!ri unei a#tivit! i unei #rea ii
Prin !ragoste 5 dedi#;ndu5ne unei persoane pe #are o iubim i #are ne
$mp!rt! e te iubirea ei% sau #ontempl;nd frumosul adev!rul i binele din
natur! sau #ultur!
Aleg0n!u-ne atitu!inea interioar $n situa ii #are nu mai pot fi s#himbate )
a#easta este libertatea noastr! de voin ! #u aJutorul #!reia putem transforma o
$n#er#are sau o nenoro#ire $ntr5o realizare $ntr5o vi#torie personal!
Citate cele"re
$le!oarie pentru optimismul tragic
E2rin optimism tra"i# $n ele" #! #ineva este i r!m;ne optimist $n #iuda ?triadei
tra"i#e? a a #um e numit! ea $n lo"oterapie i #are este format! din a#ele evenimente
umane #are sunt #ir#ums#rise de< suferin ! vinov! ie i moarte.E PEtrebuie s! nu
uit!m #! optimismul nu poate fi #omandat sau porun#it. Fmul nu se poate for a s! fie
optimist f!r! motiv $mpotriva vitre"iilor sor ii $mpotriva ori#!rei speran e. 1eea #e
este adev!rat $n #eea #e prive te speran a este de asemenea adev!rat i pentru
#elelalte dou! #omponente ale triadei (ai#i este vorba de triada opus! #elei tra"i#e 5
n.nst.) $ntru#;t #redin a i dra"ostea nu pot ni#i ele s! fie #omandate sau porun#ite.E...
&ran'l sus ine #! nevoia de sens a omului este fundamental! i #! de $ndat! #e omul
"!se te un rost vie ii sale $n pofida vitre"iilor sor ii el devine #apabil s! fa#! fa !
triadei tra"i#e. ,ensul are valoare pentru supravie uirea i s!n!tatea noastr!
sufleteas#! i spiritual!.
Mat! #um define te &ran'l disperarea<
' ( Sf ) Ss
unde<
= 5 =isperarea
,f 5 ,uferin a
,s 5 ,ensul
adi#!<
'isperarea este *o+ Suferin lipsit !e *fr+ Sens,
=e $ndat! #e omul "!se te un sens pentru suferin a sa sau un sens pentru via a sa $n
pofida suferin ei sale el devine #apabil s! o $ndure. &ran'l $l #iteaz! ai#i pe Lietzs#he<
EXe Dho has a Dh9 to live for #an bear almost an9 hoD.E (1el #e are un motiv pentru
#are s! tr!ias#! poate $ndura aproape ori#e 5 trad.nst.)
E-tras !intr)o apari ie televi#at a lui V, Frankl la televi#iunea austriac . !in
/011 (la v;rsta de 72 de ani) (tradu#ere realizat! prin amablitatea d5lui -"enor 1risan
edItriadeY9ahoo.#om% 05 aprilie 2007)
?/ac asculta i cu aten ie ce ne ofer n elegerea !e sine prerefle>i#, foarte rar
#erbali+at a omului, atunci chiar i omul cel mai simplu n elege !espre ce e #orba.
3n primul r;nd eBist! un sens pe #are $l pot "!si atun#i #;nd #reez o oper! sau #;nd
sunt a#tiv i fa# #eva% $n al doilea r;nd eBist! un sens atun#i #;nd tr!ies# #eea #e
numes# a fi binele frumosul i adev!rul ) ori#um dori i s! $l numi i sau atun#i #;nd $l
eBperiez pe semenul meu $n uni#itatea sa ) #eea #e $nseamn! iubire% a adar "!ses# un
sens $n eBperien ele pe #are le fa# sau $n iubirea mea pentru o alt! persoan!. 2entru
noi medi#ii #are avem de a fa#e #u bolnavi #u muribunzi #u persoane paralizate i
handi#apate trebuie remar#at faptul #! lu#rul esen ial este #! i atun#i #;nd valorile
naturale sau rela ionale nu pot fi $mplinite sau dispar totu i a#estor oameni le r!m;ne
un sens p;n! la ultima suflare p;n! la ultima b!taie de inim! pentru #! i suferin a
are sens prin faptul #! poate fi $ndurat!. GBist! o #ara#teristi#! spe#ifi# uman! i noi
suntem martori ai faptului #! omul poate transforma suferin a $ntr5un triumf personal.
Loi medi#ii suntem martorii a#estei #apa#it! i. 1;t de mult au avut de suferit
oamenii #are au murit $n la"!rele de #on#entrareQ ) #u un eroism din#olo de #uvinte i
$n lini te deplin!Q Gu am avut o#azia s! fiu martorul unor asemenea situa ii. i #hiar
lu#rul a#esta vreau eu s! $l implantez $n pa#ien ii mei sau s! $l arti#ulez $n prele"erile
mele< p;n! $n ultima #lip! eBist! posibilitatea de a modela o tra"edie de a transforma
suferin a $ntr5o realizare personal!% de fapt #ea mai mare realizare uman! posibil!QE
(filmul $n ori"inal poate fi "!sit i des#!r#at 5 publi# domain 5 de pe situl ofi#ial al dr.
Vi'tor &ran'l http<HHDDD.vi'torfran'l.or")
E-trase tra!use !in cartea Man's search for meaning (tradu#ere ,ilvian >uranda
silvian"urandaY9ahoo.#om)
CRG*HI MGH PSIJIA@RIC
ELu se poate #on#epe nimi# #are s! $l #ondi ioneze $ntr5at;t de mult pe om $n#;t s! $l
lase f!r! ni#i #ea mai mi#! urm! de libertate. =e a#eea #hiar i $n #azurile nevroti#e i
psihoti#e o r!m!sit! de libertate tot $i r!m;ne omului ori#;t de limitat! ar fi ea. 3ntr5
adev!r nu#leul #el mai l!untri# al personalit! ii pa#ientului nu este ni#i m!#ar atins de
psihoz!. F persoan! psihoti#! in#urabil! poate s! $ i piard! utilitatea dar s! $ i
p!streze demnitatea sa de om. -#esta este #rezul meu psihiatri#. &!r! el as #onsidera
#! nu merit! s! fiu psihiatru. =e dra"ul #ui a fiT =oar de dra"ul unei ma in!rii a
#reierului distrus! #are nu poate fi reparat!T =a#! pa#ientul nu ar fi mai mult de#;t
at;t eutanasia ar fi Justifi#at!.E
PSIJIA@RIA RGHMA<I*A@K
E2rea mult! vreme ) de fapt vreme de o Jum!tate de se#ol ) psihiatria a $n#er#at s!
interpreteze mintea omului mai de"rab! #a pe un me#anism i $n #onse#in ! i
terapia bolilor mentale mai de"rab! $n termenii unei tehni#i. Gu #red #! a#est vis a fost
sufi#ient de mult visat. 1eea #e $n#epe s! miJeas#! a#um la orizont nu sunt s#hitele
unei medi#ini psiholo"izate #i #ele ale unei psihiatrii umanizate. 3n ori#e #az un
medi# #are ar #ontinua s! $ i vad! $n prin#ipal rolul #a pe unul de tehni#ian ar
m!rturisi prin a#easta #! el nu vede $n pa#ientul s!u nimi# mai mult de#;t o ma in!rie
$n lo# s! vad! din#olo de boal! fiin a lui uman!Q &iin a uman! nu este un lu#ru printre
alte lu#ruri% lu#rurile se determin! unele pe altele $n vreme #e omul se auto5
determin!. 1eea #e el devine ) $n limitele $nzestr!rii sale i ale mediului s!u ) este
#eea #e el a f!#ut din sine $nsu i. 3n la"!rele de #on#entrare de pild! $n a#este
laboratoare pe viu pe a#este piste de $n#er#are am v!zut i m!rturisim #! unii din
tovar! ii nostru s5au #omportat asemeni por#ilor $n vreme #e al ii s5au #omportat
asemeni sfin ilor. Fmul poart! $n sine ambele poten ialit! i% pe #are dintre a#estea o
a#tualizeaz! depinde de de#iziile sale iar nu de #ondi iile $n #are s! "!se te.
>enera ia noastr! este realist! #!#i am aJuns s! #unoa tem omul a a #um este $n
realitate. Lu5i a a omul este a#ea fiin ! #are a inventat #amerele de "azare de la
-us#hDitzQ =ar el este deopotriv! i a#ea fiin ! #are a intrat $n a#este #amere de
"azare #u fruntea sus #u ru"!#iunea @at!l nostru sau ,hema Msrael pe buzele sale.E
Po#estea unui om care a !e#enit un numr, care a !e#enit om
:3ntr5o zi dup! eliberarea mea m5am plimbat pe #;mpia $nflorit! mult mult de tot
$nspre t;r"u orul #el mai apropiat de la"!r. 1io#;rliile se av;ntau spre #er i le
as#ultam trilurile vesele. Lu era ipenie de om #;t vedeai #u o#hii. Lu era nimi#
alt#eva de#;t p!m;ntul i #erul nesf;r it i bu#uria #io#;rliilor i nem!r"inirea
spa iului. C5am oprit am privit $n Jur i $n sus spre #er i am #!zut $n "enun#hi. 3n
#lipa a#eea nu mai tiam de mine i de lumea din Jur ) un sin"ur lu#ru era prezent $n
mintea mea ) mereu a#ela i< :-m stri"at #!tre =omnul din $n#hisoarea mea str;mt! i
Gl mi5a r!spuns $n nem!r"inirea spa iului8. 1;t de mult am stat $n"enun#heat i am
repetat a#este #uvinte mintea mea nu5 i poate adu#e aminteP =ar tiu #! $n ziua
a#eea $n #easul a#ela am $n#eput o via ! nou!. 2as #u pas am pro"resat p;n! #;nd am
devenit din nou o fiin ! uman!8. 5 Man4s search for meaning
EFne da9 a feD da9s after the liberation M Dal'ed throu"h the #ountr9 past floDerin"
meadoDs for miles and miles toDard the mar'et toDn near the #amp. *ar's rose to
the s'9 and M #ould hear their Jo9ous son". @here Das no one to be seen for miles
around% there Das nothin" but the Dide earth and s'9 and the lar's? Jubilation and the
freedom of spa#e. M stopped loo'ed around and up to the s'9 5 and then M Dent doDn
on m9 'nees. -t that moment there Das ver9 little M 'neD of m9self or of the Dorlds 5
M had but one senten#e $n mind 5 alDa9s the same< EM #alled to the *ord from m9
narroD prison and Xe ansDered me in the freedom of spa#e.E XoD lon" M 'nelt there
and repeated this senten#e memor9 #an no lon"er re#all. .ut M 'noD that on that da9
$n that hour m9 neD life started. ,tep for step M pro"ressed until M a"ain be#ame a
human bein".E 5 Man4s search for meaning
2eligio#itatea omului EFdat! &reud a zis< ?Fmul nu este adeseori mult mai imoral
de#;t #rede #i adeseori mult mai moral de#;t #onsider! #! e?. -r trebui s! adau" #! el
este adeseori mult mai reli"ios de#;t i se pare. 3n vremea noastr! oamenii vad $n
moralitatea omului mai mult de#;t o ima"ine a tat!lui introie#tat! i mai mult $n
reli"ia sa de#;t o ima"ine a tat!lui proie#tat!. 1onsiderarea reli"iei #a o nevroz!
"eneral! obsesiv! a umanit! ii este deJa o #hestiune o mod! depa it!E. (Vi'tor
G.&ran'l @he =o#tor and the ,oul p.UUVM)
3rei !efini ii ale religiei
-*.G7@ GML,@GML (1950)< E- fi reli"ios $nseamna a fi "!sit un r!spuns la
$ntrebarea< ?#are este sesul vie ii?E
*K=ZM> ZM@@>GL,@GML (1960)< E- #rede $n =umnezeu $nseamna a vedea
#! via a are sensE
VM[@F7 &7-L[* (1945)< E7eli"ia este #el mai uman dintre toate
fenomenele umane i reprezint! $mplinirea a #eea #e putem numi ?voin a #!tre
sensul ultim?E
(v. Can?s sear#h for ultimate meanin" p.15/)
E&iin a uman! nu este un lu#ru printre alte lu#ruri% lu#rurile se determin! unele pe
altele $n vreme #e omul se auto5determin!. 1eea #e el devine 5 $n limitele $nzestr!rii
sale i ale mediului s!u 5 este #eea #e el a f!#ut din sine $nsu i.E 5 Vi'tor &ran'l 5
Fmul $n #!utarea sensului
ELu se poate #on#epe nimi# #are s! $l #ondi ioneze $ntr5at;t de mult pe om $n#;t s! $l
lase f!r! ni#i #ea mai mi#! urm! de libertate. =e a#eea #hiar i $n #azurile nevroti#e i
psihoti#e o r!m!sit! de libertate tot $i r!m;ne omului ori#;t de limitat! ar fi ea. 3ntr5
adev!r nu#leul #el mai l!untri# al personalit! ii pa#ientului nu este ni#i m!#ar atins de
psihoz!. F persoan! psihoti#! in#urabil! poate s! $ i piard! utilitatea dar s! $ i
p!streze demnitatea sa de om. -#esta este #rezul meu psihiatri#. &!r! el as #onsidera
#! nu merit! s! fiu psihiatru. =e dra"ul #ui a fiT =oar de dra"ul unei ma in!rii a
#reierului distrus! #are nu poate fi reparat!T =a#! pa#ientul nu ar fi mai mult de#;t
at;t eutanasia ar fi Justifi#at!.E 5 Vi'tor &ran'l 5 Fmul $n #!utarea sensului
ELi#i un animal nu $ i pune $ntrebarea da#! via a lui are sau nu sens pe #;nd omul o
fa#eQ Gste privile"iul s!u a#ela #! $i pas! #a via a sa s! aib! sensQE 5 Vi'tor &ran'l 5
@he =o#tor and the ,oul
E1u #;t un om este mai deosebit de #eilal i #u at;t mai pu in se aseam!n! el normei )
normei $n dublul ei sens de medie i de ideal. Gl $ i pierde individualitatea $n
s#himbul #onform!rii sale la normalitate sau la ideal. @otu i $nsemn!tatea persoanei
este $ntotdeauna rela ionat! la #omunitate. 1!#i dup! #um o pies! de mozai# are
valoare numai prin rela ia sa #u $ntre"ul mozai#ului tot astfel uni#itatea persoanei
umane $ i "!se te pe deplin sensul numai prin rolul pe #are $l Joa#! $ntr5un $ntre".
-stfel sensul persoanei umane #a personalitate indi#! din#olo de limitele sale $nspre
#omunitate% fiind orientat #!tre #omunitate sensul individului se trans#ende pe sine.
P =ar nu numai #! eBisten a individual! trebuie s! aib! o #omunitate pentru a avea
sens #i i #omunitatea are nevoie de eBisten a individual! pentru a avea un sens. 3n
a#easta #onst! diferen a esen ial! dintre #omunitate i o mas! de oameni. =eparte de a
furniza un #adru de referin ! pentru eBisten a individual! masa nu tolereaz!
individualitatea. 3n vreme #e rela ia individului #u #omunitatea poate fi #omparat! #u
rela ia dintre o pies! (tesera) i $ntre"ul mozai# rela ia sa #u masa este asemeni
rela iei dintre o piatr! de pavaJ standardizat! i pavaJul "ri monoton< fie#are piatr!
este t!iat! la a#elea i dimensiuni i are a#eea i form! i poate fi $nlo#uit! de #!tre
ori#are alta% ni#i una dintre ele nu are importan ! #alitativ! pentru $ntre". Mar pavaJul
$n sine $nsu i nu reprezint! un $ntre" inte"ral #i mai de"rab! o m!rime s#alar!.
2avaJul uniform nu are valoarea esteti#! a unui mozai# #i numai o valoare utilitarist!
) tot a a #um o mas! de oameni distru"e demnitatea i valoarea omului eBtr!";nd din
oameni numai utilitatea lor.E @he do#tor and the soul p.70571
E2;n! la ultima sa r!suflare nimeni nu5i poate smul"e unui om libertatea de a lua o
anumit! atitudine sau o alta fa ! de destinul s!u. *ibertatea nu este #eva #e (avem+ i
astfel s! o putem pierde% libertatea este #eea #e suntem+E @he do#tor and the soul p.97
E1!#i $n ori#e situa ie omului $i r!m;ne libertatea i posibilitatea de a de#ide $n
favoarea sau $mpotriva influen ei mediului asupra sa.E @he do#tor and the soul p.94
EFmul nu poate eBista f!r! un pun#t fiB $n viitor. 3n #ondi ii obi nuite $ntre"ul s!u
prezent se modeleaz! $n Jurul a#elui pun#t din viitor spre #are se $ndreapt! a a #um
pilitura de fier se orienteaz! spre polul unui ma"net.E @he do#tor and the soul p.99
E1uv;ntul latin (finis+ $nseamn! deopotriv! sf;r it i s#op. =in #lipa $n #are o
persoan! nu poate s! vad! $n avans finalul unei perioade provizorii din via a sa ea nu
mai este $n stare s!5 i stabileas#! ni#i un obie#tiv viitor este in#apabil! s! $ i
stabileas#! o sar#in! de $ndeplinit. 3n #onse#in ! $n o#hii s!i via a $ i pierde $ntre"ul
#on inut i sens i vi#eversa ima"inarea (finalului+ i a s#opului din viitor #onstituie
eBa#t spriJinul spiritual. Lumai un astfel de spriJin spiritual ne poate feri s! su#omb!m
for elor formatoare ale mediului so#ial.E @he do#tor and the soul p.100
E-r trebui s! ne fie #lar de#i #! p;n! i $n #ondi iile la"!relor de #on#entrare
psihoterapia sau i"iena mintal! nu pot fi efi#iente de#;t da#! se $ndreapt! #!tre
fa#torul #ru#ial respe#tiv a#ela de a aJuta mintea s! "!seas#! un s#op $n viitor de #are
s! se in!. 1!#i o via ! s!n!toas! $nseamn! a tr!i #u un o#hi a intit spre viitor.E @he
do#tor and the soul p.102
ogoterapia lui Vi'tor &ran'l. psihanali#a lui
Sigmun! Freu! i psihologia in!ivi!ual a lui
4lfre! 4!ler
1ele trei #oli vieneze de psihoterapie ) psihanaliza psiholo"ia individual! i
lo"oterapia pe l;n"! metodele psihoterapeuti#e spe#ifi#e pe #are le propun au $n
#omun faptul #! ofer! $n ele"erii umane i ne propun un #on#ept antrolopolo"i# un
r!spuns la $ntrebarea 6#e este omul8T
=up! &reud omul este o fiin ! m;nat! de prin#ipiul pl!#erii< #!utarea pl!#erii i
respe#tiv fu"a de durere. - adar &reud postuleaz! #! la temelia omului st! #a for !
motri#e voin a de pl!#ere.
-dler afirm! #! omul este dominat de prin#ipiul puterii respe#tiv de dorin a de a5 i
dep! i #ompleBele i de a deveni asemenea altor oameni #are $i sunt superiori din
vreun pun#t de vedere oare#are. -dler vede #a for ! motri#e $n om voin a de putere.
,pre deosebire de prede#esorii s!i &ran'l arat! i sus ine #u dovezi empiri#e faptul
#! for a motri#e i motiva ia suprem! $n om este voin a de sens prin#ipiul lo"osului.
Mntrodu#;nd $n #er#etarea psihi#ului uman metoda propus! de eBisten ialism (s! nu
uit!m #! $ntr5o vreme &ran'l a folosit pentru lo"oterapie numele de 6analiz!
eBisten ial!8 ) n.nst.) respe#tiv observarea fenomenolo"i#! a omului i abia apoi
tra"erea #on#luziilor i elaborarea teoriei &ran'l $ i $ntemeiaz! teoria lo"oterapeuti#!
$n primul r;nd pe observa ii #lini#e pe studii i #er#et!ri #are dovedes# din#olo de
ori#e t!"ad! faptul #! de i posed! instin#te situate $n in#on tientul s!u (a a #um
afirmase deJa &reud) omul este totu i #ondus mai presus de ori#e de voin a de a
#!uta de a "!si i de a da un sens vie ii sale. =a#! omul ar fi m;nat $n primul i $n
ultimul r;nd de i numai de instin#tele i pornirile sale (&reud) sau de #ompleBele sale
pe #are vrea s! le dep! eas#! (-dler) moralitatea responsabilitatea dra"ostea i
sa#rifi#iul nu pot fi eBpli#ate. =ar ele eBist!Q i nu numai #! eBist! dar omul este
preo#upat s! dea un sens vie ii sale respe#tiv se simte responsabil pentru via a sa i
a# iunile sale se dores# a fi orientate spre s#opuri #are nu se pot redu#e la simpla
#!utare a pl!#erii sau la dep! irea unor #ompleBe.
6Fmul este o fiin ! #are de#ide permanent #e urmeaz! s! fie $n urm!torul momentP
Fmul este o fiin ! de#izional!8 (&ran'l) iar a#easta dovede te #! $n pofida mo tenirii
"eneti#e sau a mediului $n #are tr!ie te omul este dotat #u o libertate (#hiar da#!
finit! totu i este libertateQ) o libertate de ale"ere. Mar a#easta demonstreaz! #! el se
poate ridi#a (#el pu in l!untri#Q) deasupra instin#telor deasupra influen ei i opozi iei
mediului. -#east! #apa#itate de ale"ere i de de#izie al!turi de #ea a trans#enderii de
sine $l deosebes# pe om de toate #elelalte f!pturi de pe p!m;nt i $l fa# s! se poat!
numi #u adev!rat om. &!r! realitatea #apa#it! ii sale de a ale"e i de a de#ide f!r!
a#east! libertate interioar! ni#i nu am putea vorbi despre om #a despre o fiin !
responsabil!. Mar omul este #hiar i $n a##ep iunea omului de pe strad! o fiin !
responsabil! de#i i moral!.
6=a#! #umva #on#eptul voin ei de sens este unul idealist eu a numi un astfel de
idealism realism adev!rat. =a#! e s! valorifi#!m la maBimum poten ialul uman
trebuie #a mai $nt;i s! #redem $n eBisten a i $n prezen a a#estui poten ial. -ltminteri
omul este 6dus $n deriv!8 (asemeni unui avion dus de v;nt ) #f. #onteBtului $n #are
&ran'l fa#e afirma ia de fa !% n.trad.) i va de#!dea. 2entru #! eBist! i un poten ial
uman ne"ativQ i $n pofida #redin ei noastre $n omenia poten ial! a omului nu trebuie
s! $n#hidem o#hii la faptul #! oamenii (humane+ (umani din latin! n. trad.) sunt i
probabil #! vor r!m;ne o minoritate. =ar to#mai din a#est motiv fie#are din noi este
provo#at s! se al!ture a#estei minorit! i.8 Can+s sear#h for ultimate meanin" (Fmul $n
#!utarea sensului ultim n. trad.) p.44549.

S-ar putea să vă placă și