Sunteți pe pagina 1din 30

ACADEMIA DE STUDII ECONIMICE BUCURESTI

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune


Masteratul Contabilitatea si Fiscalitatea !atrimoniului"
PROIECT DE PRACTICA
!re#urile de transfer
Student
A$ostu Ioana
CU!RINS
0
1. Introducere ..pag.2
2. Cadrul legislativ international privind preturile de tranfer ....pag.5
3. Cadrul legislativ din Romania privind preturile de transfer....pag.6
4. Documentatia privind preturile de transfer in tarile membre ! ...pag."
5. Documentatia privind preturile de transfer in Romania .... pag.#
6. $nali%a functionala la nivelul &ivre Deco si &ivre ...pag.12
6.1.'urni%area de servicii logistice de c(tre &ivre )ogistics ...pag.12
6.2.Intermediere *n ac+i%i ia de bunuri ....pag.16
6.3.,restarea de servicii de c(tre &ivre Deco c(tre &ivre !ood ..pag.21
-. Conclu%ii ..pag.2-
". .ibliografie ..pag.2"
%& INTRODUCERE
1
In conte/tul actual al internationali%arii afacerilor0 in care mai mult de doua treimi din
comertul mondial cu bunuri si servicii se desfasoara intre companii ale aceluiasi grup0
preturile de transfer repre%inta cea mai recenta provocare.
,returile de transfer au devenit un subiect din ce in ce mai de interes pentru
multinationalele cu activitate lucrativa in Romania. ,olitica preturilor tran%actiilor intragrup
poate avea efecte importante asupra costurilor fiscale 1penalitati0 dubla impunere20 precum si
asupra profitabilitatii si avanta3ului competitiv al companiilor de orice marime care au
activitate internationala.
,returile de transfer sunt acele preturi practicate in tran%actiile intra4grup si0 in mod
normal0 ar trebui sa reflecte valoarea de piata a bunurilor sau serviciilor tran%actionate0 adica
sa se desfasoare sub aceleasi auspicii ca si tran%actiile intre persoane independente. 5i totusi0
de multe ori0 preturile practicate intre persoane afiliate
1
se abat de la principiul valorii de
piata
2
0 folosirea unor astfel de preturi oferindu4le posibilitatea de a4si realoca profiturile sau
pierderile conform obiectivelor urmarite la nivel central0 cu impact direct asupra po%itiei
fiscale din fiecare tara. ,e de alta parte0 autoritatile fiscale sunt interesate de impo%itarea
veniturilor reale obtinute de entitatile locale din tran%actiile cu persoanele lor afiliate0
1
6persoane afiliate7 este definita in Codul fiscal astfel8 o persoan este afiliat cu alt persoan dac relaia
dintre ele este definit de cel puin unul dintre urmtoarele cazuri:
a) o persoan fizic este afiliat cu alt persoan fizic, dac acestea sunt so/soie sau rude pn la gradul
al III-lea inclusiv. ntre persoanele afiliate, preul la care se transfer bunurile corporale sau necorporale ori se
presteaz servicii reprezint pre de transfer
b) o persoan fizic este afiliat cu o persoan !uridic dac persoana fizic deine, "n mod direct sau
indirect, inclusiv deinerile persoanelor afiliate, minimum #$% din valoarea/numrul titlurilor de participare
sau al drepturilor de vot deinute la persoana !uridic ori dac controleaz "n mod efectiv persoana !uridic
c) o persoan !uridic este afiliat cu alt persoan !uridic dac cel puin:
- prima persoan !uridic deine, "n mod direct sau indirect, inclusiv deinerile persoanelor afiliate, minimum
#$% din valoarea/numrul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalt persoan !uridic ori
dac controleaz persoana !uridic
- a doua persoan !uridic deine, "n mod direct sau indirect, inclusiv deinerile persoanelor afiliate,
minimum #$% din valoarea/numrul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoan
!uridic
- o persoan !uridic ter deine, "n mod direct sau indirect, inclusiv deinerile persoanelor afiliate, minimum
#$% din valoarea/numrul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot att la prima persoan !uridic, ct
&i la cea de-a doua.
2
&aloarea de piata sau pret de piata repre%inta suma care ar fi platita de un client independent unui furni%or
independent *n acelasi moment si *n acelasi loc0 pentru acelasi bun sau serviciu ori pentru unul similar0 *n
conditii de concurenta loiala9
2
autoritatile avand dreptul de efectua a3ustari atunci cand preturile practicate in tran%actiile
intra4grup nu reflecta principiul valorii de piata.
In ultimii ani0 legislatia romaneasca in domeniul preturilor de transfer a cunoscut o
de%voltare permanenta0 fiind in pre%ent aliniata la normele :rgani%atiei pentru Cooperare
!conomica si De%voltare 1:CD!2 in domeniul preturilor de transfer si la standardele niunii
!uropene 1!2 in ceea ce priveste cerintele de documentatie. Recent0 a fost aprobat
continutul dosarului de preturi de transfer care trebuie intocmit de catre contribuabilii romani
care desfasoara tran%actii cu persoane afiliate. !ste interesant de notat ca dosarul trebuie sa
contina0 printre altele0 informatii despre tran%actiile dintre toate persoanele afiliate din cadrul
!0 c+iar daca contribuabilul roman nu este o parte directa.
,ersoanele afiliate au la dispo%itie un termen relativ scurt0 de ma/imum 6 luni
3
0 pentru
a pregati acest dosar si a4l pre%enta autoritatilor in cadrul unei inspectii fiscale partiale sau
generale. In acest nou conte/t0 problematica preturilor de transfer se cristali%ea%a deopotriva
ca o oportunitate si o amenintare0 iar acei directori financiari care vor reusi sa imbine
fructificarea beneficiilor potentiale cu gestionarea riscurilor fiscale prin intermediul acestui
nou instrument vor asigura companiei un avanta3 competitiv pe termen lung.
3
:rdinul nr.222;<".<2.2<<" prevede la art.2 pct.162 ca 6=ermenul pentru punerea la dispo%i>ie a dosarului
pre>urilor de transfer va fi de ma/imum 3 luni calendaristice0 cu posibilitatea prelungirii o singur( dat(0 la
solicitarea scris( a contribuabilului0 cu o perioad( egal( cu cea stabilit( ini>ial79
3
'& CADRU( (EGIS(ATI) INTERNATIONA( !RI)IND !RETURI(E DE
TRANSFER
Cadrul legislativ din fiecare tara trebuie sa vina *n *nt?mpinarea acestei problematici si
sa caute sa aduca solutii prin care administratiile fiscale ale fiecarui stat pot sa se asigure ca
sarcina fiscala a contribuabililor nu este subestimata.
&ariantele timpurii ale legislatiei privind preturile de transfer au aparut *n @area
.ritanie *nca din 1#15 si *n 5tatele nite ale $mericii din 1#1- 1ambele state pe atunci
motoare ale comertului mondial20 la nivel international0 primul reper ma3or a fost raportul
:rgani%atiei pentru De%voltare si Cooperare !conomica 1:CD!20 A,returile de transfer si
companiile multinationale70 publicat *n anul 1#-#. =otusi0 de4abia *n a doua 3umatate a anilor
B#< putem spune ca regulile privind preturile de transfer au *nceput sa fie cu adevarat
cunoscute si aplicate *n practica.
Cu numai :CD! este preocupata de problematica preturilor de transfer. Comisia
niunii !uropene a devenit si ea activa *n domeniul preturilor de transfer. Ca atare0 Comisia a
procedat la *nfiintarea unui 'orum
4
Comun pentru preturile de transfer si a unei Conventii de
$rbitra30 acestea fiind doar doua e/emple din efortul continuu si sustinut al Comisiei *n acest
sens. Cele mai recente initiative sunt Codul de Conduita
5
privind documentatia preturilor de
transfer pentru persoanele afiliate din niunea !uropeana si propunerea Comisiei privind
normele de aplicare a acordurilor de pret *n avans. Codul de conduita este un document de
po%itie0 care a fost aprobat *n Consiliului niunii !uropene *n luna iunie a anului 2<<6 si care
asteapta ratificarea de catre fiecare stat membru0 propune un model de documentatie
standardi%ata pentru companiile afiliate care activea%a *n spatiul pan4european. 5copul
declarat este acela de a minimi%a eforturile companiilor pentru pregatirea documentatiei
preturilor de transfer si de a simplifica sarcina inspectorilor fiscali care vor verifica
tran%actiile intra4grup.
Reglemetarile europene au ca obiective8 standardi%area si centrali%area partiala a
cerintelor privind documentatia preturilor de transfer pentru entitatile legate si evitarea unor
costuri sau eforturi administrative nere%onabile cu privire la crearea sau obtinerea
4
Raportul $ctivitatii ! Doint =ransfer ,ricing 'orum in domeniul Documentatiei E 5!C12<<5214--9
5
In iunie 2<<60 a fost data publicitatii o re%olutie a Consiliului ! cu privire la 6! Code of Conduct on
transfer pricing documentation79
4
documentatiei preturilor de transfer pentru entitatile legate supuse impunerii in statele
membre !.
Istoria preturilor de transfer *n regiunea !uropei Centrale si de !st este mai recenta si
are desigur particularitatile sale. Datorita faptului ca marea ma3oritate a tarilor din regiune
sunt tari *n tran%itie0 se impunea necesitatea crearii unui cadru legislativ favorabil investitiilor
straine directe. ,returile de transfer nu repre%entau deci o prioritate a guvernelor acestor state0
av?nd *n vedere caracterul restrictiv pe care o asemenea legislatie l4ar fi impus tran%actiilor
companiilor multinationale0 *ntr4un moment *n care Acompetitia7 pentru investitii straine era
evidenta.
@ai mult0 desi *n !uropa de &est0 preturile de transfer constituiau un punct de
actualitate si de mare interes pentru autoritati0 era abia momentul *n care statele de%voltate
*ncepeau sa4si actuali%e%e legislatiile si sa cree%e un cadru favorabil aplicarii acestor reguli.
,rin urmare0 practicile nu erau *nca definitivate si testate0 astfel *nc?t sa poata fi preluate cu
usurinta drept model de statele cu o economie de piata mai putin de%voltata.
=otusi0 *n ultimul timp0 odata cu implementarea acFuis4ului communautaire si a
armoni%arii cu legislatia europeana0 statele membre ale niunii !uropene0 precum si cele
aspirante la po%itia de membru0 au luat *n serios necesitatea crearii unui cadru legislativ care
sa reglemente%e preturile de transfer.
Gn timp ce ratele impo%itului pe profit au fost reduse0 *ntr4o cursa de atragere a c?t mai
multor investitori straini 1de e/emplu8 Cipru E 1<H0 Irlanda E 12.5H0 )etonia si )ituania E
15H0 ngaria si Rom?nia E 16H20 prevenirea transferului profiturilor impo%abile *n 3urisdictii
favorabile din punct de vedere fiscal prin intermediul te+nicilor de preturi de transfer0 a
devenit o prioritate a guvernelor.
'aptul ca preturile de transfer au beneficiat de atentie sporita este *n de asemenea *n
concordanta cu tendinta generala de substituire a principiului prevalentei 3uridicului asupra
economicului 1care era aplicat e/tensiv *n anii B#<20 cu principiul prevalentei economicului
asupra 3uridicului0 at?t *n legislatie c?t si *n practica.
Redactarea legislatiei privind preturile de transfer este o sarcina relativ usoara. Gn
sc+imb0 aplicarea *n practica a acesteia necesita e/perti%a din partea inspectorilor fiscali0 care
5
trebuie pregatiti *n acest sens. @ai multe tari din regiune au recunoscut ca e/ista si alte
metode de a4i familiari%a pe inspectorii fiscali cu acest concept0 de pilda prin introducerea
cerintelor formale de documentatie a preturilor de transfer0 adica prin obligativitatea
companiilor de a *ntocmi o documentatie te+nica temeinica care sa sustina preturile de
transfer practicate *n tran%actiile cu persoane afiliate.
,olonia a fost Apionierul7 regiunii prin adoptarea legislatiei specifice preturilor de
transfer *nca din 1##- si prin introducerea cerintelor de documentatie *n 2<<1. !i i4au urmat
si alte tari din regiune0 precum ngaria0 Ce+ia0 )ituania0 5lovenia0 )etonia0 Rusia si0 recent0
Rom?nia. Gn acest conte/t0 este de asteptat ca si celelalte tari din regiune0 unde deocamdata a
fost definit doar principiul de piata 1de e/emplu $lbania0 .osnia4Ier%egovina0 .ulgaria
Croatia0 @acedonia0 @oldova0 5erbia0 @unte Cegru0 %beJistan2 sa introduca *n cur?nd
astfel de cerinte *n legislatiile lor domestice.
*& CADRU( (EGIS(ATI) DIN ROMANIA !RI)IND !RETURI(E DE TRANSFER
,returile de transfer repre%inta un concept relativ nou *n legislatia rom?neasca.
,rincipiul valorii de piata a fost introdus pentru prima data *n 1##4. Gnsa adevarata
recunoastere a venit abia %ece ani mai t?r%iu0 *n 2<<40 odata cu intrarea *n vigoare a Codului
'iscal
6
. Gn cadrul acestuia sunt pre%entate *n mod sistematic definitia persoanelor afiliate0
principiul valorii de piata0 precum si metodele de determinare
-
a preturilor de transfer. Cu alte
cuvinte0 *n cadrul unei tran%actii *ntre persoane afiliate0 autoritatile fiscale pot a3usta suma
venitului sau a c+eltuielii oricareia dintre persoane0 dupa cum este necesar0 pentru a reflecta
pretul de piata al bunurilor sau serviciilor furni%ate *n cadrul tran%actiei
6
)egea nr.5-1din 22 decembrie 2<<3 privind Codul fiscal0 te/t *n vigoare *ncep?nd cu data de 1 iulie 2<<"0
R!$)IK$=:R8 C:@,$CI$ D! IC':R@$=ICL C!$@M0 =e/t actuali%at prin produsul informatic legislativ
)!N !N,!R= *n ba%a actelor normative modificatoare0 publicate *n @onitorul :ficial al Rom?niei0 ,artea I0
p?n( la 25 aprilie 2<<"9
-
metodele de detrminare a preturilor de transfer sunt8 metoda compararii preturilor0 metoda cost4plus0 metoda
pretului de revan%are0 metoda mar3ei nete si metoda impartirii profitului 9
6
Cormele
"
de aplicare a Codului 'iscal detalia%a sfera de aplicare a regulilor privind
preturile de transfer. Desi Rom?nia nu este *nca membra a :CD!0 Cormele prevad *n mod
e/pres ca *n aplicarea regulilor privind preturile de transfer0 autoritatile rom?ne vor lua *n
considerare si O+idul :CD! privind ,returile de =ransfer0 acesta repre%ent?nd Abiblia7 *n
materie de preturi de transfer
Recent0 Codul de ,rocedura 'iscala
#
a adus *n atentie necesitatea documentarii
metodei de determinare a preturilor de transfer utili%ate de catre companiile care efectuea%a
tran%actii cu persoane afiliate. $stfel0 se instituie obligativitatea contribuabililor de a *ntocmi
un dosar al preturilor de transfer0 care sa documente%e metoda folosita pentru determinarea
preturilor practicate *n cadrul tran%actiilor intra4grup. @odificarea se *nscrie *ntr4o tendinta
similara *n regiune0 ,olonia0 ngaria0 Ce+ia introduc?nd la r?ndul lor cerinte formale de
documentatie *n ultimii ani.
Coile reglementari reflecta interesul crescut al autoritatilor rom?ne pentru
problematica preturilor de transfer0 care ar putea astfel sa devina una dintre principalele arii
de investigatie *n cadrul inspectiilor fiscale. Gn aceste conditii0 se recomanda companiilor
multinationale care activea%a *n Romania sa acorde o atentie sporita preturilor practicate *n
tran%actiile cu persoanele afiliate si sa fie pregatite sa sustina nivelul acestora printr4o
documentatie corespun%atoare. @otivul pentru care preturile de transfer trebuie sa repre%inte
o preocupare continua a companiilor multinationale este acela ca determinarea
necorespun%atoare a acestora poate duce la a3ustari semnificative ale ba%ei impo%abile0 ce
poate avea un impact fiscal ma3or.
8
Iotararea Cr. 44 din 22 ianuarie 2<<4 pentru aprobarea Cormelor metodologice de aplicare a )egii nr.
5-1;2<<3 privind Codul fiscal0 'e(t "n vigoare "ncepnd cu data de ) ianuarie #**+, ,-./I0.'1,:
2134.5I. 6- I571,3.'I28 5-.39, 'e(t actualizat prin produsul informatic legislativ /-: -:4-,' "n
baza actelor normative modificatoare, publicate "n 3onitorul 1ficial al ,omniei, 4artea I, pn la #+
decembrie #**;
)
:rdonanta Cr. #2 din 24 decembrie 2<<3 PPP Republicat(c privind Codul de procedur( fiscal(0 'e(t "n
vigoare "ncepnd cu data de ) aprilie #**+, realizator:2ompania de informatica 5eamt, 'e(t actualizat prin
produsul informatic legislativ /-: -:4-,' "n baza actelor normative modificatoare, publicate "n 3onitorul
1ficial al ,omniei, 4artea I, pn la < martie #**+.
#
7
+& DOCUMENTATIA !RI)IND !RETURI(E DE TRANSFER IN TARI(E MEMBRE
UE
Documentatia cu privire la preturile de transfer va cuprinde8
1. @asterfile E informatie standardi%ata0 relevanta pentru toate entitatile grupului
supuse impunerii in state membre ! ce cuprinde8
o descriere generala a activitatii9
o descriere generala a grupului0 structura organi%atorica si legala a grupului9
o pre%entare generala firmelor asociate anga3ate in controlul tran%actiilor cu firme
membre !9
o descriere generala a tran%actiilor controlate9
o descriere generala a activitatii desfasurate si riscurile asumate9
drepturile de proprietate asupra imobili%arilor necorporale precum si redeventele
platite sau primite9
politica grupului legat de preturile de transfer9
2. )ista Cost Contribution $greements0 $,$ si reguli9
obligatia contribuabilului de a furni%a informatii suplimentare la cererea autoritatilor9
3. CountrQ file E documentatia specifica E set de documente 1datele din
@asterfile suplimentate de documentatie standardi%ata intocmita pentru
fiecare stat membru2 cuprin%and informatii specifice statului membru 8
descrierea detalaiata a activitatii si strategieie de afaceri9
informatii specifice fiecarei tari cu privire la tran%actiile controlate9
fluctuatii ale trans%actiilor9
e/plicarea alegerii si aplicarii metodei preturilor de trnasfer9
informatii comparabile relevante interne si;sau e/terne E daca este ca%ul9
descrierea implementarii si aplicarii politicii de preturi de transfer a grupului9
8
,& DOCUMENTATIA !RI)IND !RETURI(E DE TRANSFER IN ROMANIA
)egislatia in Romania a cunoscut in ultimul timp o reala imbunatatire si de%voltare.
Codul romanesc de procedura fiscala prevede pentru contribuabilii care desfasoara tran%actii
cu parti afiliate 1care sunt definite in Codul 'iscal2 obligatia pregatirii unui dosar al preturilor
de transfer cu documentatie adecvata si pre%entarea acestuia autoritatilor fiscale la cerere.
5copul dosarului cu documentatie relevanta pentru preturile de transfer este acela de a
ilustra cum au fost stabilite preturile de transfer practicate de catre contribuabil in tran%actiile
cu persoanele afiliate0 si sa demonstre%e ca acestea au fost stabilite la un pret de piata in
concordanta cu principiul ec+itatii. @etodele acceptate de Codul 'iscal ce pot fi folosite de
catre contribuabili la determinarea preturilor de transfer sunt cele acceptate de liniile
directoare :!CD privind preturile de transfer. Contribuabilii trebuie sa foloseasca cea mai
adecvata metoda din urmatoarele8 metoda compararii preturilor0 prin care pretul este
determinat prin referinta la pretul agreat intr4o tran%actie comparabila intre societati neafiliate
in circumstante comparabile9 metoda cost plus0 prin care pretul de piata se stabileste pe ba%a
costurilor bunurilor sau serviciilor asigurate prin tran%actie0 ma3orate cu mar3a de profit
corespun%atoare9 metoda pretului de revan%are0 prin care pretul de revan%are obtinut de un
revan%ator asociat de la un cumparator independent este diminuat cu o mar3a de profit
corespun%atoare9 orice alta metoda preva%uta in liniile directoare :!CD.
Detalii sunt preva%ute de Cormele de aplicare ale Codului 'iscal cu privire la metoda
impartirii profitului si metoda mar3ei nete. Cormele de aplicare ale Codului 'iscal prevad o
descriere detaliata a acestor metode precum si cateva conditii specifice conform carora
trebuie aleasa cea mai adecvata metoda din cele de mai sus. Codul de ,rocedura 'iscala
permite contribuabililor care desfasoara tran%actii cu parti afiliate sa se adrese%e autoritatilor
fiscale pentru a obtine un acord de preturi in avans 1$,$2. n $,$ este un acord stabilit intre
un contribuabili si administratia fiscala pentru un numar fi/ de ani care specifica metodele de
determinare a preturilor de transfer pentru tran%actiile viitoare dintre societati afiliate.
9
,rocedura include detalii referitoare la documentatia ce trebuie depusa pentru a obtine
un acord de preturi in avans precum documentele referitoare la tran%actii desfasurate cu parti
afiliate0 propunere referitoare la metoda de calculare a preturilor de transfer care va fi
folosita0 descrierea generala a activitatilor de grup0 descrierea metodologiei preturilor de
transfer propusa si criteriile de selectie0 pre%entarea informatiilor referitoare la tran%actiile
comparabile atat straine cat si interne0 pre%umtii critice ce pot afecta preturile de
transferaferente tran%actiei0 etc. :norariul ce va fi perceput pentru eliberarea acordului de
pret in avans a fost stabilit intre 1<.<<< euro si 2<.<<< euro iar onorariul pentru amendamente
ale unui acord de pret in avans de3a eliberat0 a fost stabilit intre 6.<<< euro si 15.<<< euro.
In Romania de abia de curand a fost aprobata documentatia necesara pentru dosarul
pre>urilor de transfer care va con>ine8
$. Informa>ii despre grup8
structura organi%atoric( a grupului0 legal( Ri opera>ional(0 inclusiv participa>iile0
istoricul Ri datele financiare referitoare la acesta9
descrierea general( a activit(>ii grupului0 strategia de afaceri0 inclusiv sc+imb(rile din
strategia de afaceri fa>( de anul fiscal precedent9
descrierea Ri implementarea aplic(rii metodologiei pre>urilor de transfer *n cadrul
grupului0 dac( este ca%ul9
pre%entarea general( a tran%ac>iilor *ntre persoane afiliate0 din niunea !uropean(8
a2 modul de tran%ac>ionare9
b2 modul de facturare9
c2 contravaloarea tran%ac>iilor9
descrierea general( a func>iilor Ri riscurilor asumate de persoanele afiliate0 inclusiv
sc+imb(rile intervenite *n acest sens fa>( de anul precedent9
pre%entarea de>in(torilor de active necorporale0 din cadrul grupului 1patent0 nume0
JnoS4+oS etc.2 Ri redeven>ele pl(tite sau primite9
pre%entarea acordurilor de pre> *n avans *nc+eiate de c(tre contribuabil sau de c(tre
alte societ(>i din cadrul grupului0 *n leg(tur( cu acesta0 cu e/cep>ia celor emise de
10
$gen>ia Ca>ional( de $dministrare 'iscal(.
.. Informa>ii despre contribuabil8
pre%entarea detaliat( a tran%ac>iilor cu persoanele afiliate8
a2 modul de tran%ac>ionare9
b2 modul de facturare9
c2 contravaloarea tran%ac>iilor9
pre%entarea anali%ei comparative8
a2 caracteristicile bunurilor sau serviciilor9
b2 anali%a func>ional( 1func>ii0 riscuri0 mi3loace fi/e utili%ate etc.29
c2 termenii contractuali9
d2 circumstan>ele economice9
e2 strategii de afaceri specifice9
f2 informa>ii cu privire la tran%ac>ii comparabile e/terne sau interne9
pre%entarea persoanelor afiliate Ri a sediilor permanente ale acestora implicate *n
aceste tran%ac>ii sau *n>elegeri9
descrierea metodei de calcul al pre>urilor de transfer Ri argumentarea criteriilor de
selec>ie a acesteia8
a2 *n ca%ul *n care nu se folosesc metode tradi>ionale de determinare a pre>urilor de transfer se
va 3ustifica aceast( op>iune9
b2 *n toate ca%urile *n care nu se aplic( metoda de comparare a pre>urilor se va 3ustifica
aceast( op>iune9
descrierea altor condi>ii considerate ca fiind relevante pentru contribuabil.
11
- & ANA(I.A FUNCTIONA(A (A NI)E(U( )I)RE DECO ROMANIA SI
)I)RE EOOD BU(GARIA
&I&R! E $nali%a 'unc ional(
,rin intermediul anali%ei func ionale se sistemati%ea%( informa iile referitoare la activit( ile
de%voltate *ntr4o afacere pentru a identifica modalitatea prin care acestea sunt *mp(r ite *ntre
societ( ile implicate *n opera iunile anali%ate.
-&%& Furni/area de ser0icii lo1istice de c2tre )i0re (o1istics
Descrierea o$era iunilor
Compania &ivre )ogistics a fost *nfiin at( *n luna august 2<13 cu scopul de a furni%a servicii
logistice. @omentan serviciile logistice sunt prestate c(tre entit( ile din grupul &I&R!0 *ns(
pentru viitor se ia *n considerare de%voltarea societ( ii astfel *nc?t aceasta s( poat( presta
servicii logistice inclusiv c(tre ter e p(r i. Codul C$!C principal al societ( ii este 522# 4 $lte
activit( i ane/e transporturilor.
5erviciile de logistic( sunt prestate de c(tre &ivre )ogistics c(tre &ivre Deco *n ba%a
contractului nr. 3;1 septembrie 2<13.
Conform acestui contract0 serviciile de logistic( prestate de c(tre &ivre )ogistics includ8
servicii de primire marf( de la furni%orii &ivre Deco0 *mpac+etat( sau nu sub form(
individual(0 cutii0 pale i0 etc *n concordan ( cu planific(rile %ilnice de intrare marf(0 respectiv
centrali%atorului transporturilor 1*n func ie de comen%ile clien ilor i de necesit( ile firmei0 se
eviden ia%( *n programul informatic livr(rile care urmea%( s( soseasc( *n depo%it29
depo%itare marf( *n spa iile logistice ale &ivre Deco9
desfacere0 sortare i aran3are marf( *n spa iile logistice0 pe rafturi0 *n cutii sau pale i cu o c?t
mai bun( utili%are a spa iului9
etic+etare individual( produse0 folosind etic+ete cu coduri de bare i informa ia preluat( din
sistemul informatic 1coduri0 denumiri29
12
scanare *n sistemul de @anagement logistic( a codurilor produselor pentru reali%area
continu( i fidel( a situa iei fi%ice a acestora *n sistemul informatic 1scanare produse0 loca ie
i verific(ri etc29
culegere produse i reali%are pac+ete personali%ate0 folosind materialele furni%ate de &ivre
Deco 1cutii0 folie plastic0 folie bule0 etic+ete autocolante0 scotc+ personali%at0 +?rtie
personali%at(0 etc2 i etic+etare cu $T.4uri conform informa iilor din sistemul informatic 4 *n
ceea ce prive te $T.4urile0 acestea sunt *ntocmite de operatorul de curierat *n sistem
automat E interfa ( comun( cu sistemul informatic al &ivre9
scanare i verificare colete0 *nfoliere *n pale i i predarea acestora c(tre curierat0 direct sau
prin repre%entan i 1firme transport0 curier etc29
alte tipuri de servicii de logistic(0 la cerere.
Gn ceea ce prive te stocul de m(rfuri pasiv0 respectiv stocurile care stau mai mult timp
*n depo%it 1spre e/emplu produsele la care clientul renun ( dup( plasarea comen%ii0 dar
*naintea livr(rii acestora0 sau produsele comandate *n plus datorit( e/isten ei unei comen%i
minime la furni%or20 &ivre )ogistics asigur( depo%itarea produselor p?n( la momentul
v?n%(rii acestora.
Gn scopul reali%(rii serviciilor logistice0 &ivre Deco a pus la dispo%i ia &ivre )ogistics
un spa iu de apro/imativ 1.-<< mp situat la eta3ul 1 al depo%itului situat *n str. Oiurgiului0 nr.
3210 .ucure ti. $cest depo%it dispune i de un sistem de supraveg+ere care apar ine &ivre
Deco prin care se monitori%ea%( activitatea desf( urat( *n depo%it.
Metodolo1ia de calcul a $re ului
,entru serviciile logistice prestate0 &ivre )ogistics a primit *n anul 2<13 o remunera ie fi/(
lunar( de 15.-1< euro 1f(r( =&$20 corespun%?nd unui volum lunar de ma/im de 36.<<< de
produse predate pentru transport.
Gn situa ia *n care cantitatea de produse dep( e te 36.<<< de produse0 remunera ia este
stabilit( la nivelul fi/ de <046 euro 1f(r( =&$2;produs predat pentru transport0 facturata in
anul 2<13.
13
De asemenea0 la momentul primirii stocului ini ial de produse de la &ivre Deco0 &ivre
)ogistics a perceput o remunera ie de 2.4<< euro repre%ent?nd tariful pentru efectuarea
inventarului oca%ionat de recep ia produselor.
Facturarea i $lata
,entru serviciile logistice prestate0 &ivre )ogistics a emis *n anul 2<13 facturi lunare0 *n
ultima %i a lunii pentru luna *n curs. &ivre Deco a avut obliga ia de a efectua plata acestor
servicii *n termen de 6< de %ile de la data facturii.
,entru orice *nt?r%ieri la plat(0 conform clau%elor contractuale0 &ivre Deco datorea%( &ivre
)ogistics penalit( i de <05H din suma nepl(tit( pentru fiecare %i de *nt?r%iere0 penalit( ile
fiind percepute p?n( la plata integral( a debitului.
Gn anul 2<130 valoarea total( a serviciilor logistice prestate c(tre &ivre Deco a fost de 334.5<<
lei.
Acti0e im$licate 3n $restarea ser0iciilor
,entru prestarea serviciilor logistice0 &ivre )ogistics dispune doar de for a de munc(0
respectiv apro/imativ 45 E 5< de anga3a i. &ivre )ogistics nu dispune de ec+ipamente proprii
pentru reali%area serviciilor0 nu de ine spa iul *n care se reali%ea%( serviciile0 respectiv
depo%itul0 i de asemenea nu prime te posesia bunurilor pe care le manipulea%(.
Riscuri asumate
1. Riscul de neconformitate a serviciilor
Riscul de neconformitate a serviciilor se refer( la faptul c( serviciul nu a *ntrunit standardele acceptate
sau c+iar a produs daune beneficiarului.
$v?nd *n vedere natura bunurilor manipulate0 conform clau%elor contractuale se accept( din
partea &ivre )ogistics pierderi sau accidente *ntr4un procent de <03H din valoarea total( a
intr(rilor. ,ierderile mai mari ar putea fi *n general imputate persoanelor care se ocup( de
14
manipularea produselor0 *ns( aceast( situa ie nu a ap(rut *n practic(. Gn ca%ul *n care nu sunt
pierderi imputabile0 acestea ar fi *n mod normal suportate de &ivre )ogistics.
2. Riscul capacit( ii de produc ie neutili%ate
Riscul capacit( ii de produc ie neutili%ate se refer( la faptul c( societatea prestatoare nu
reu e te s(4 i utili%e%e *ntreaga capacitate de produc ie0 *n situa ia de fa ( nu poate asigura de
lucru salaria ilor proprii.
Referitor la capabilitatea &ivre )ogistics de a asigura ocuparea for ei de munc( proprii0 riscul
este suportat de c(tre &ivre Deco0 deoarece aceasta din urm(0 conform clau%elor contractuale0
este obligat( s( pl(teasc( un tarif lunar fi/ minim0 indiferent de cantitatea produselor livrate
1care poate fi oriunde *n pla3a < E 36.<<< produse2.
3. Riscul de pia (
Riscul de pia ( este legat de incertitudinea cu privire la veniturile viitoare ale unei firme care
se datorea%( sc+imb(rilor adverse ale pre urilor sau condi iilor de pia (.
Gn ceea ce prive te prestarea serviciilor logistice0 riscul de pia ( este suportat de c(tre &ivre
Deco0 aceasta suport?nd un cost fi/ cu serviciile logistice0 indiferent de volumul tran%ac iilor
proprii.
4. Riscul de creditare
Riscul de creditare apare la entit( ile care livrea%( bunuri sau prestea%( servicii0 plata
corespun%(toare urm?nd a fi primit( la un anumit interval de timp. Gn aceast( situa ie0 e/ist(
posibilitatea ca *n decursul acestui interval de timp beneficiarul s( nu4 i mai poat( onora
obliga iile de plat( fa ( de creditorul s(u.
$v?nd *n vedere acordarea unei perioade de plat( de 6< de %ile0 riscul de creditare apar ine
&ivre )ogistics. =otu i0 av?nd *n vedere rela ia de afiliere *ntre &ivre )ogistics i &ivre Deco0
riscul ca &ivre Deco s( nu4 i onore%e obliga iile de plat( fa ( de &ivre )ogistics este minim *n
practic(.
5. Riscul valutar
15
Riscul valutar apare *n situa ia *n care e/ist( ac+i%i ii sau pl( i efectuate *ntr4o alt( moned(
dec?t cea na ional(.
$v?nd *n vedere c( remunera ia facturat( de &ivre )ogistics este determinat( *n moneda
!R0 at?t &ivre )ogistics0 c?t i &ivre Deco suport( *ntr4o oarecare m(sur( un risc valutar.
-&'& Intermediere 3n ac4i/i ia de bunuri
Descrierea o$era iunilor
&ivre Deco este o societate *nfiin at( *n anul 2<120 speciali%at( *n comer ul on4line0 reali%at
prin intermediului site4ului vivre.ro. Codul C$!C principal al societ( ii este 4-#14 Comer cu
am(nuntul prin intermediul caselor de comen%i sau prin Internet.
Categoriile de produse comerciali%ate prin intermediului site4urilor vivre includ8
@obilier i accents9
Decora iuni i ambient9
=e/tile i covoare9
.(i i depo%itare9
O(tit i servit9
)ifestQle i familie.
Din dorin a de a reali%a livr(ri de bunuri c(tre clien i din .ulgaria0 &ivre Deco a *nfiin at *n
anul 2<13 societatea &ivre !ood i site4ul aferent vivre.bg0 prin interemediul c(rora se
reali%ea%( opera iunile grupului &ivre *n .ulgaria.
Gn scopul reali%(rii opera iunilor din Rom?nia i .ulgaria0 &ivre Deco ac+i%i ionea%( bunuri
de la o diversitate de furni%ori independen i din Rom?nia0 niunea !uropean( i =urcia.
.unurile sunt transportate la depo%itul &ivre Deco din .ucure ti de c(tre diverse firme de
transport independente.
lterior recep ion(rii0 despac+et(rii i re*mpac+et(rii *n vederea trimiterii la consumatorii
finali 1opera iuni reali%ate de &ivre )ogistics0 a a cum am ar(tat mai sus20 pac+etele sunt
preluate de firmele de transport independente 1e.g. 'an Courier0 rgent Curier2 pentru a fi
16
livrate consumatorilor finali din Rom?nia i .ulgaria. Gn ceea ce prive te coletele care sunt
transmise *n .ulgaria0 transportatorii rom?ni duc coletele p?n( la grani (0 urm?nd ca de acolo
acestea s( fie preluate de c(tre transportatori bulgari *n vederea livr(rii lor c(tre consumatorii
finali din .ulgaria.
)a momentul livr(rii bunurilor c(tre consumatori finali0 at?t din Rom?nia c?t i din .ulgaria0
sistemul informatic &ivre emite i factura aferent( *n numele entit( ilor &ivre
corespun%(toare (rii din care este clientul final 1facturile c(tre clien ii finali din Rom?nia
sunt *ntocmite *n numele &ivre Deco0 iar cele c(tre clien ii finali din .ulgaria sunt *ntocmite
*n numele &ivre !ood2. $ceste facturi sunt emise %ilnic0 corespun%(tor livr(rilor efectuate.
lterior0 &ivre Deco emite facturi de livrare m(rfuri c(tre &ivre !ood0 corespun%(toare
m(rfurilor livrate clien ilor finali din .ulgaria. Gn anul 2<130 aceste facturi au fost ini ial
emise %ilnic 1p?n( *n luna octombrie inclusiv20 iar *ncep?nd din noiembrie 2<13 facturile au
fost emise lunar0 *n ultima %i a lunii.
,olitica referitoare la pre uri practicat( la nivelul grupului &ivre este ca pre ul pl(tit de
consumatorii finali pentru un anumit produs s( fie *n general acela i0 indiferent de ara din
care se comand( respectivul produs. Gn acest scop0 pre urile finale afi ate pe site4ul vivre.ro
din Rom?nia sunt convertite automat *n pre uri c(tre clien ii finali din .ulgaria afi ate pe site4
ul vivre.bg 1e/ist( diferen e *n ceea ce prive te ba%a0 av?nd *n vedere e/isten a unor cote
diferite de =&$2.
,re urile aplicabile clien ilor finali sunt specifice fiec(rei campanii;produs0 nee/ist?nd o
mar3( fi/( prestabilit( utili%at( *n scopul determin(rii pre urilor practicate *n raport cu ace tia.
De asemenea0 pentru produsele tip ba%ar0 mar3a de profit este mai mic( dec?t *n ca%ul
produselor care fac obiectul campaniilor. Gn practic( mar3a brut( ob inut( de &ivre Deco din
v?n%(rile c(tre clien i independen i a fost de 5 24- -15 ron.
Metodolo1ia de calcul a $re ului
$ a cum am men ionat anterior0 ulterior livr(rii produselor comandate c(tre clien ii finali din
.ulgaria0 &ivre Deco emite facturi c(tre &ivre !ood corespun%(toare m(rfurilor livrate
acestora.
,re urile la care sunt facturate bunurile c(tre &ivre !ood sunt calculate dup( cum urmea%(8
17
,re facturat U ,re de ac+i%i ie furni%or P 10<5 P 10150 unde
,re ul de ac+i%i ie furni%or este pre ul la care bunurile sunt ac+i%i ionate de la furni%orii
independen i de c(tre &ivre Deco i include i costul transportului de la furni%or p?n( la
depo%itul &ivre Deco9
5H repre%int( procentul mediu al costului de transport de la depo%itul &ivre Deco c(tre
clien ii finali din .ulgaria9
15H repre%int( mar3a brut( ob inut( de &ivre Deco pentru marfa v?ndut(.
Facturarea i $lata
$ a cum am men ionat anterior0 *n anul 2<130 facturile c(tre &ivre !ood au fost ini ial emise
%ilnic 1p?n( *n luna octombrie inclusiv20 iar *ncep?nd din noiembrie 2<13 facturile au fost
emise lunar0 *n ultima %i a lunii. 'acturile %ilnice includeau toate livr(rile efectuate c(tre
clien ii finali *n %iua respectiv(0 iar facturile lunare cuprind cuprin%?nd toate livr(rile
efectuate c(tre clien ii finali din .ulgaria *n luna respectiv(. Corespun%(tor retururilor primite
de la clien ii finali din .ulgaria0 &ivre Deco emite c(tre &ivre !ood lunar un credit note unde
sunt cumulate toate retururile recep ionate *n depo%itul din Rom?nia *n luna respectiv(.
Gn anul 2<130 &ivre Deco a emis c(tre &ivre !ood facturi aferente livr(rilor de bunuri *n
valoare cumulat( de 3.1-2.<1" lei.
&ivre !ood a avut obliga ia de a efectua plata aferent( bunurilor livrate *n termen de 6< de
%ile de la data facturii. ,entru orice *nt?r%ieri la plat(0 conform clau%elor contractuale0 &ivre
Deco este *ndrept( it( s( primeasc( de la &ivre !ood penalit( i de <0<1H din suma nepl(tit(
pentru fiecare %i de *nt?r%iere.
Func ii 3nde$linite
Gn ceea ce prive te livrarea bunurilor c(tre &ivre !ood0 &ivre Deco *ndepline te urm(toarele
func ii8
$c+i%i ia bunurilor de la furni%ori independen i 4 &ivre Deco0 *n ba%a contractelor *nc+eiate0
ac+i%i ionea%( bunuri de la furni%ori independen i din Rom?nia0 niunea !uropean( i
=urcia9
18
Depo%itarea bunurilor *nainte ca acestea s( fie livrate E .unurile comandate de la furni%orii
independen i sunt recep ionate la depo%itul logistic al &ivre Deco din Rom?nia0 unde sunt i
depo%itate p?n( la momentul *n care bunurile sunt preluate de c(tre transportatori *n vederea
livr(rii c(tre consumatorii finali9
$c+i%i ie ambala3e pentru transport bunuri E $mbala3ele *n care sunt transportate bunurile *n
vederea livr(rii lor c(tre consumatorii finali sunt ac+i%i ionate de c(tre &ivre Deco i puse la
dispo%i ia &ivre )ogistics 1a a cum am pre%entat mai sus29
=ransportul bunurilor E .unurile sunt preluate de la depo%itul logistic al &ivre Deco din
Rom?nia de c(tre transportatori independen i 1spre e/emplu 'an Curier0 rgent Curier2 *n
vederea livr(rii lor c(tre consumatorii finali din Rom?nia i .ulgaria. Gn ceea ce prive te
transportul c(tre clien ii din .ulgaria0 &ivre .ulgaria a *nc+eiat contracte cu transportatori
locali care vor prelua bunurile de la vama rom?no E bulgar( *n vederea livr(rii acestora c(tre
consumatorii finali.
@anagement retururi i rela ia cu clien ii E Gn situa ia *n care clien ii returnea%( din varii
motive bunurile transportate0 aceste bunuri a3ung *n depo%itul logistic al &ivre Deco din
.ucure ti. De asemenea0 a a cum vom ar(ta mai 3os0 &ivre Deco p(strea%( leg(tura cu clien ii
din momentul *n care ace tia plasea%( o comand( i p?n( la momentul la care sunt solu ionate
eventualele probleme ale clien ilor ulterior primirii produselor.
Acti0e im$licate 3n ac4i/i ia bunurilor
Gn vederea reali%(rii opera iunilor legate de ac+i%i ia i livrarea bunurilor0 &ivre Deco dispune
de urm(toarele active8
1. Depo%itul din os. Oiurgiului0 nr. 321 E depo%it pe care &ivre Deco l4a *nc+iriat *n scopul
desf( ur(rii opera iunilor9
2. @obilier depo%itare m(rfuri9
3. @ateriale pentru ambalat9
4. Domeniul &ivre9
5. $nga3a i implica i *n ac+i%i ia bunurilor0 asigurarea rela iei cu clien ii i cu transportatorii.
Gn ceea ce prive te &ivre !ood0 aceasta nu dispune de active proprii pentru reali%area
ac+i%i iilor de bunuri i nu a pl(tit redeven ( pentru brand4ul vivre.
Riscuri asumate
19
1. Riscul de pia (
Riscul de pia ( este legat de incertitudinea cu privire la veniturile viitoare ale unei firme care
se datorea%( sc+imb(rilor adverse ale pre urilor sau condi iilor de pia (.
Gn ceea ce prive te ac+i%i ia bunurilor de c(tre &ivre Deco0 bunuri care sunt ulterior livrate
c(tre &ivre !ood0 riscul privind varia ia pre urilor produselor este suportat de c(tre ambele
entit( i0 c+iar dac( &ivre !ood nu are nicio implicare *n negocierea pre urilor.
De asemenea0 *n ca%ul *n care scade cererea pentru produsele &ivre0 riscul de pia (
materiali%at *n varia ia veniturilor va fi suportat de ambele entit( i &ivre0 respectiv &ivre
Deco i &ivre !ood.
2. Riscul privind bunurile
Riscul privind pierderea sau deteriorarea bunurilor este *n general suportat de c(tre &ivre
Deco pentru perioada *n care bunurile sunt *n posesia sa0 respectiv din momentul *n care
bunurile sunt preluate de la transportatori la depo%itul logistic al &ivre Deco din .ucure ti0
p?n( la momentul *n care bunurile sunt transferate c(tre transportatori *n vederea livr(rii
acestora c(tre consumatorii finali.
3. Riscul de creditare
Riscul de creditare apare la entit( ile care livrea%( bunuri sau prestea%( servicii0 plata
corespun%(toare urm?nd a fi primit( la un anumit interval de timp. Gn aceast( situa ie0 e/ist(
posibilitatea ca *n decursul acestui interval de timp beneficiarul s( nu4 i mai poat( onora
obliga iile de plat( fa ( de creditorul s(u.
$v?nd *n vedere faptul c( &ivre Deco creditea%( societatea &ivre !ood cu valoarea bunurilor
livrate clien ilor din .ulgaria p?n( la momentul la care se va face plata aferent(0 riscul de
creditare apar ine &ivre Deco. =otu i0 av?nd *n vedere rela ia de afiliere *ntre &ivre )ogistics
i &ivre Deco0 precum i faptul c( &ivre Deco administrea%( contul bancar al &ivre !ood0
riscul ca &ivre Deco s( nu4 i onore%e obliga iile de plat( fa ( de &ivre )ogistics este nul *n
practic(.
4. Riscul valutar
20
Riscul valutar apare *n situa ia *n care e/ist( ac+i%i ii sau pl( i efectuate *ntr4o alt( moned(
dec?t cea na ional(.
$v?nd *n vedere c( facturile c(tre &ivre !ood sunt emise *n !R:0 at?t &ivre !ood0 c?t i
&ivre Deco suport( *ntr4o oarecare m(sur( un risc valutar.
-&*& !restarea de ser0icii de c2tre )i0re Deco c2tre )i0re Eood
5ervicii prestate de &ivre Deco *n beneficiul entit( ilor din grup 1&ivre !ood *n anul 2<132
pot fi grupate *n urm(toarele categorii generale8
1. @arJeting9
2. 5uport clien i9
3. I=9
4. ,roducere campanii9
5. nele servicii contabile9
6. =raduceri.
5erviciile sunt prestate fie *n mod direct de c(tre &ivre Deco 1spre e/emplu suport clien i20 fie
sunt sub4contractate c(tre ter e par i 1spre e/emplu unele activit( i de marJeting2.
5erviciile prestate de &ivre Deco au drept scop asigurarea desf( ur(rii *n bune condi ii a
activit( ilor &ivre !ood Ri nu sunt asigurate doar datorit( apartenen ei la grupul &ivre.
&ivre !ood *nc+eie *n mod independent contracte pentru servicii de contabilitate local( Ri
serviii 3uridice locale0 aceste servicii fiind complementare celor furni%ate de &ivre Deco.
Descrierea ser0iciilor
1. 5ervicii de marJeting
Gn ceea ce prive te serviciile de marJeting0 scopul principal al acestora este de a face
cunoscut site4ul i produsele comerciali%ate de entit( ile din grupul &ivre.
Gn acest scop0 &ivre Deco are 3 anga3a i *n departamentul de @arJeting care creea%( campanii
de marJeting pentru toate entit( ile din grup. Gn general0 campaniile de marJeting sunt
corelate cu evolu ia site4urilor 1spre e/emplu e/ist( campanii pre4lansare0 campanii
21
oca%ionate de lansarea site4ului i campaniile de men inere2 precum i de pie ele c(rora li se
adresea%(. Gn general0 e/ist( o replicare a campaniilor produse pentru Rom?nia i *n .ulgaria0
*ns( aceast( replicare nu este total( i pot interveni anumite diferen e *n ceea ce prive te
aceste campanii 1spre e/emplu un anumit produs s( fie inclus doar *n campaniile din
Rom?nia2.
Gn plus0 &ivre Deco ac+i%i ionea%( servicii de publicitate 1spre e/emplu 'acebooJ0 Ooogle0
5ociomantic0 @ailc+imp2 pentru toate entit( ile din grupul &ivre care se ocup( cu v?n%area
on4line a produselor E pentru anul 2<13 acestea ar fi &ivre Deco Rom?nia i &ivre !ood
.ulgaria. De asemenea0 e/ist( un furni%or e/tern 1ter ( parte2 care furni%ea%( servicii de ,R
numai *n beneficiul &ivre Deco.
2. 5uport clien i
$ctivit( ile desf( urate de ec+ipa de suport clien i includ8
Contactarea clien ilor *n vederea confirm(rii comen%ilor plasate pe site4urile vivre.ro i
vivre.bg9
Remedierea problemele ap(rute *n procesul de livrare a coletelor c(tre clien i9
Contribu ia *n mod activ la reducerea ratei de retur prin discu ii cu clien ii i solu ionarea
problemelor acestora9
5olu ionarea oric(ror probleme ce ar putea ap(rea ca urmare a nealoc(rii pl( ilor efectuate
prin card bancar;transfer bancar la facturile corespun%(toare9
Contactarea clien ilor care nu au mai efectuat comen%i pe site o anumit( perioad( de timp *n
vederea unei poten iale reactiv(ri a acestora9
'urni%area de informa ii clien ilor *n ceea ce prive te produsele i campaniile &ivre 9
@en inerea rela iei cu clien ii sau poten ial clien i prin e4mail.
Departamentul de 5uport clien i are 5 anga3a i care gestionea%( rela ia cu clien ii rom?ni i 3
anga3a i care gestionea%( rela ia cu clien ii din .ulgaria.
22
3. I=
Orupul &ivre dispune de o platform( I= integrat(0 comun( tuturor (rilor *n care grupul
operea%(. ,rin intermediul acestei platforme I= se gestionea%( *n general rela iile cu clien ii E
se eviden ia%( comen%ile clien ilor0 facturile emise c(tre clien i0 pl( ile efectuate de clien i0
etc. $ceast( platform( a fost ini ial creat( pentru &ivre Deco0 fiind apoi preluat( i *n celelalte
(ri prin traducerea informa iilor de pe site i unele u oare customi%(ri conform cerin elor
specifice fiec(rei (ri. Customi%area include8
crearea adreselor de e4mail9
introducerea de informa ii privind transportatorii locali E prin intermediul acestui sistem se
gestionea%( i transportul bunurilor0 spre e/emplu crearea $T.4urilor a a cum am men ionat
mai sus9
adaptarea informa iilor de ordin fiscal E spre e/emplu utili%area unei cote diferite de =&$ *n
scopul calcul(rii pre urilor locale9
preg(tirea de rapoarte specifice pentru ara respectiv(.
,latforma pre%int( acelea i facilit( i i op iuni at?t *n Rom?nia c?t i *n .ulgaria0 cu diferen a
*n ceea ce prive te limba *n care se pre%int( informa ia. Gn plus0 ec+ipa I= asigur( mentenan (0
suport i de%voltare at?t pentru Rom?nia0 c?t i pentru .ulgaria. 5pre e/emplu0 *n ca%ul *n
care s4ar modifica cota de =&$ din .ulgaria0 o persoan( de la departamentul I= al &ivre Deco
ar intra *n sistem pentru a modifica cota de =&$ aplicabil(.
Customi%(ri mai importante *n ceea ce prive te platforma I= au fost efectuate pentru a
r(spunde cerin elor &ivre )ogistics *n ceea ce prive te gestionarea stocurilor E scan(ri0
*mpac+et(ri0 urm(rirea activit( ilor specifice.
!c+ipa I= este format( din 4 persoane. &ivre Deco ac+i%i ionea%( anumite servicii I= 1spre
e/emplu servicii legate de administrarea site4ului sau servicii de stocare date2 de la ter e p(r i.
Gncep?nd cu anul 2<140 &ivre Deco a contractat un de%voltator e/tern *n scopul cre(rii de
aplica ii pentru telefoanele mobile.
4. ,roducere campanii
Gn ceea ce prive te producerea campaniilor0 selec ia produselor care vor fi incluse *n cadrul
23
campaniilor se face de c(tre departamentul de ac+i%i ii din cadrul &ivre. Dup( ce produsele
care vor face obiectul campaniilor sunt stabilite0 departamentul de producere campanii se va
ocupa de producerea campaniei propriu4%ise. 5pre e/emplu0 se verific( dac( informa iile
despre produsele care vor face obiectul campaniei sunt corecte i complete0 se cer clarific(ri
suplimentare de la furni%ori *n ceea ce prive te produsele0 acolo unde este ca%ul0 iar la final se
pun produsele pe site.
Ca regul( general( campaniile sunt la fel peste tot0 astfel campaniile din Rom?nia sunt
replicate0 prin traducerea acestora0 *n .ulgaria. ,rin e/cep ie0 sunt campanii care se reali%ea%(
numai *n Rom?nia i nu sunt replicate i *n alte (ri. De asemenea0 anumite produse0 spre
e/emplu produsele din ba%ar0 nu sunt introduse *n campaniile din (ri *n momentul *n care are
loc lansarea site4ului pentru respectiva ar(.
Ca i persoanl implicat0 la nivelul &ivre sunt 6 persoane care produc campaniile0 o persoan(
care le verific( i 2 traduc(tori pentru .ulgaria0 *n scopul traducerilor campaniilor astfel *nc?t
acestea s( fie disponibile at?t *n Rom?nia c?t i *n .ulgaria.
5. 5ervicii contabile
Gn ceea ce prive te contabilitatea statutar(0 aceasta se reali%ea%( distinct *n fiecare ar( *n care
&ivre operea%(. Gn .ulgaria0 serviciile contabile au fost e/ternali%ate c(tre o persoan( din
aceast( ar(0 pentru a asigura conformitatea cu cerin ele locale 1depunere situa ii financiare
statutare0 depunere declara ii fiscale0 etc2.
)a nivel centrali%at0 facturile sunt emise din sistemul integrat &ivre0 prin intermediul c(ruia
se urm(resc0 a a cum am ar(tat mai sus0 inclusiv pl( ile efectuate de c(tre clien ii finali0 at?t
din Rom?nia0 c?t i din .ulgaria. $ceste informa ii sunt preluate *n mod automat *n sistemul
contabil utili%at *n fiecare ar( *n scopul preg(tirii situa iilor financiare i declara iilor fiscale.
De asemenea0 tot la nivel centrali%at se reali%ea%( urm(rirea clien ilor ne*ncasa i0 opera iune
care se reali%ea%( prin intermediul departamentelor de Contabilitate i 5uport clien i din
cadrul &ivre. Departamentul contabil din cadrul &ivre Deco se ocup(0 *n numele societ( ii
&ivre !ood0 de preg(tirea declara iei Intrastat i de administrarea contului bancar 1inclusiv
reali%area de pl( i c(tre autorit( ile .ulgare de ta/e i impo%ite0 sau rambursarea banilor c(tre
clien ii din .ulgaria2.
24
6. =raduceri
$ a cum am men ionat anterior0 *n scopul reali%(rii opera iunilor din .ulgaria0 &ivre Deco
are anga3a i 2 traduc(tori care se ocup( de traducerea campaniilor0 informa iilor care apar pe
site0 coresponden (0 etc.
Metodolo1ia de calcul a $re ului
,entru serviciile de marJeting prestate c(tre &ivre !ood0 &ivre Deco a emis facturi *n valoare
de apro/imativ 1<.<<< euro;lun(.
Facturarea i $lata
Gn anul 2<130 &ivre Deco a emis facturi lunare pentru servicii de marJeting prestate c(tre
&ivre !ood *ncep?nd cu luna iunie 2<13 1factura lunii octombrie 2<13 acoperea serviciile
prestate *n perioada iunie E octombrie 2<132.
&aloarea total( a serviciilor facturate de &ivre Deco *n anul 2<13 este de 31<.5"1 lei.
=ermen de plat( E 6< de %ile.
Acti0e im$licate 3n $restarea ser0iciilor
$ctivele anga3ate de &ivre Deco *n prestarea serviciilor men ionate mai sus c(tre &ivre !ood
includ *n principal for a de munc( i infrastructura proprie 1spre e/emplu telefoane0
calculatoare2.
Riscuri asumate
1. Riscul de neconformitate a serviciilor
Riscul de neconformitate a serviciilor se refer( la faptul c( serviciul nu a *ntrunit standardele
acceptate sau c+iar a produs daune beneficiarului.
Gn principiu0 prestatorul0 respectiv &ivre Deco0 r(spunde pentru *ndeplinirea obliga iilor c(tre
&ivre !ood0 astfel riscul de neconformitate a serviciilor ar fi suportat de c(tre &ivre Deco.
2. Riscul capacit( ii de produc ie neutili%ate
25
Riscul capacit( ii de produc ie neutili%ate se refer( la faptul c( societatea prestatoare nu
reu e te s(4 i utili%e%e *ntreaga capacitate de produc ie0 *n situa ia de fa ( nu poate asigura de
lucru salaria ilor proprii.
$v?nd *n vedere c( numai &ivre Deco dispune de capacitate de produc ie0 respectiv anga3a i0
ec+ipamente etc0 riscul capacit( ii de produc ie neutili%ate este suportat de c(tre &ivre Deco.
3. Riscul de pia (
Riscul de pia ( este legat de incertitudinea cu privire la veniturile viitoare ale unei firme care
se datorea%( sc+imb(rilor adverse ale pre urilor sau condi iilor de pia (.
Gn principiu0 *n ceea ce prive te prestarea serviciilor men ionate mai sus0 riscul de pia ( este
suportat de c(tre beneficiarul serviciilor0 respectiv de societatea &ivre !ood0 ale c(rei
re%ultate financiare vor fi influen ate *n ca%ul *n care strategia implementat( de &ivre Deco *n
ceea ce prive te opera iunile din .ulgaria0 nu este eficient(.
4. Riscul de creditare
Riscul de creditare apare la entit( ile care livrea%( bunuri sau prestea%( servicii0 plata
corespun%(toare urm?nd a fi primit( la un anumit interval de timp. Gn aceast( situa ie0 e/ist(
posibilitatea ca *n decursul acestui interval de timp beneficiarul s( nu4 i mai poat( onora
obliga iile de plat( fa ( de creditorul s(u.
$v?nd *n vedere acordarea unei perioade de plat( de 6< de %ile0 riscul de creditare apar ine
&ivre Deco. =otu i0 av?nd *n vedere rela ia de afiliere *ntre &ivre Deco i &ivre !ood i faptul
c( &ivre Deco administrea%( contul &ivre !ood0 riscul ca &ivre Deco s( nu4 i *ncase%e
remunera ia este nul *n practic(.
5. Riscul valutar
Riscul valutar apare *n situa ia *n care e/ist( ac+i%i ii sau pl( i efectuate *ntr4o alt( moned(
dec?t cea na ional(.
$v?nd *n vedere c( remunera ia facturat( de &ivre Deco este determinat( *n moneda !R:0
26
at?t &ivre Deco0 c?t i &ivre !ood suport( *ntr4o oarecare m(sur( un risc valutar.
5& CONC(U.II
Regimul preturilor de transfer repre%inta punctual terminus al ingenio%itatii in materie
de e/ploatare al legislatiei fiscale0 deoarece constituie liantul de legatura intre reglementarile
fiscale e/istente pe diferite piete nationale0 iar 6un grup ce utili%ea%a paradisurile fiscal poate
face sa se plateasca preturi de transfer ridicate filialei sale0 situata intr4o tara cu fiscalitate
normala0 ma3orandu4si profiturile in paradisul fiscal si micsorandu4le in tarile si fiscalitate
normal
1<
7.
@i4am ales subiectul preturilor de transfer0 deoarece firma unde am facut practica de
specialitate este o companie multinationala care incearca aplicarea preturilor de transfer
incepand cu luna iulie a anului 2<14. De asemenea tema preturilor de transfer constituie o
provocare datorita de%voltarii sale din ultima perioada si datorita comple/itatii fenomenului
pe care il studia%a.
1<
Dictionnaire !conomiFue et social0 !d. Iatier0 ,aris0 1##30 p. 2--
27
BIB(IOGRAFIE
). Dragos ,atroi0 'lorin Cuciureanu0 &igi Ragu0 ,returi de transfer intre optimi%are
fiscala si eva%iune transfrontaliera0 !d. 20 !ditura C.I..ecJ
#. !uropean Commission0 Ta6 !olic7 in t4e Euro$ean Union0 :ffice for :ffice
,ublications of t+e !uropean Communities0 )u/emburg0 2<<<9
<. :!CD Committee on 'iscal $ffairs0 Model Ta6 Con0ention on Income and
Ca$ital0 Condensed &ersion0 :!CD ,ublications0 ,aris0 2<<59
=. :!CD ,ublications0 G4idul de $returi de transfer $entru com$anii
multinationale si administratii fiscale0 2<<19
$. I.5imion0 !returile de transfer in Romania si Euro$a Centrala si de Est0 in
revista 6Curierul fiscal70 nr.4;2<<-
>. Cioponea @ariana4Cristina0 )acrita Cicolae Origorie0 Finante publice si
fiscalitate0 !d. 'undatia Romania de @aine0 .ucuresti. 2<<4
;. @inea @ircea 5t. si Costa Cosmin 'l. s0 Fiscalitatea n Europa la nceputul
mileniului III0 !ditura ARosetti70 .ucuresti0 2<<60
+. &acarel0 I.0 Relatii financiare internationale0 !ditura $cademiei Rom?ne0
.ucuresti0 1##5
?. SSS.mfinane.ro
)*. :rdinul nr.222;<".<2.2<<" privind continutul dosarului preturilor de transfer 0 te/t
actuali%at in ba%a actelor normative modificatoare40 publicate in @.of. al
Ramaniei 0partea I0 pana la 25.<3.2<<"
)). )egea nr.5-1din 22 decembrie 2<<3 privind Codul fiscal0 te/t *n vigoare *ncep?nd
cu data de 1 iulie 2<<"0 =e/t actuali%at prin produsul informatic legislativ )!N
!N,!R= *n ba%a actelor normative modificatoare0 publicate *n @onitorul :ficial
al Rom?niei0 ,artea I0 p?n( la 25 aprilie 2<<"9
)#. Iotararea Cr. 44 din 22 ianuarie 2<<4 pentru aprobarea Cormelor metodologice
de aplicare a )egii nr. 5-1;2<<3 privind Codul fiscal0 'e(t "n vigoare "ncepnd cu
data de ) ianuarie #**+, 'e(t actualizat prin produsul informatic legislativ /-:
-:4-,' "n baza actelor normative modificatoare, publicate "n 3onitorul 1ficial
al ,omniei, 4artea I, pn la #+ decembrie #**;
)<. :rdonanta Cr. #2 din 24 decembrie 2<<3PP Republicat( privind Codul de
procedur( fiscal(0 'e(t "n vigoare "ncepnd cu data de ) aprilie #**+, 'e(t
actualizat prin produsul informatic legislativ /-: -:4-,' "n baza actelor
normative modificatoare, publicate "n 3onitorul 1ficial al ,omniei, 4artea I,
pn la < martie #**+
)=. SSS.contabilul.ro
)$. SSS. Jpmg.ro E @etodologia preturilor de transfer viitoare E modificari viitoare
in Romania
28
29