Sunteți pe pagina 1din 4
. ~ Revolufiafranceza a rasturnat monarhia absoluta, proclamiind "Libertate, Egalitate ~i Fraternitate"
. ~ Revolufiafranceza a rasturnat monarhia absoluta, proclamiind "Libertate, Egalitate ~i Fraternitate"
.
~
Revolufiafranceza
a
rasturnat
monarhia
absoluta,
proclamiind
"Libertate,
Egalitate
~i Fraternitate"
~i a
reu~it sa respinga atacurile
puterilor
ostile din Europa.
A reu~it sa deschida o era
noua in istorie, chiar daca
jertfa
afost
enorma.
An
1789 Franta era cea mai putemica tarn
I
din
Europa.
Aceasta
politie
O ocupa
deja
de
150 de
ani,
datorita
pamantului
ei fertil,
numarului mare al populatiei ~i resurselor
naturale bogate. Industria ~i comertul au
cunoscut o cre~tere rapida in secolul al XVIII-
lea. S-a format o burghelime putemica ~i au
inflorit
artele ~i ~tiintele.
Dar
delvoltarea
~i
bunastarea
francela
avea la bala un fond nesigur. Societatea
francela
era
din
multe
puncte
de
vedere
feudala. Delvoltarea economica era incetinita
de multitudinea obiceiurilor regionale, legi ~i
restrictii. Privilegiile feudale ~i-au pus
amprenta pe viata rurala. De exemplu, taranii
erau obligati sa macine cereale in moara
mo~ierului, bineinteles la pretul stabilit de
acesta, sau erau obligati sa lucrele pe gratis
la intretinerea drumurilor locale. Nobilimea
se comporta ca o casta distincta ~i superioara
-ea domina toate domeniile sociale ~i
politice. Scutirea sa de impolite a intensificat
O
Contele
O
Asediul
Bastiliei
Mirabeau
a fost
un
din
14 iulie
1 789.
orator
de seam3
al
Fortarea1a
~i
Adun3rii
Generale
a
penitenciarul
St3rilor.
A sprijinit
simbolizau
tirania
reformele
moderate.
regelui ~i a regimului
vechi pentru
popor.
!
erau cump~rate de cei cu bani ~i din acest
.ura fata de ea, deoarece povara platilor apasa
doar pe umerii burghelimii ~i a oamenilor de
rand.
i
moment postullor era o surs~ de venit sigur.
~
Abuzurile functionarilor au devenit cunoscute
1
publicului larg prin scrierile lui Voltaire ~i
Nu se putea a~tepta mult de la guvem
sau
i
de la sistemul
legal,
deoarece
multe
functii
Diderot -scriitori din secolul al XVlII-lea,
reprezentanti ai ilumini~tilor. Obiectivul
O
Juramantul
starii a treia in cladirea
principal
al
acestor
autori
era demascarea
jocurilor cu mingea din 20 iunie 1789. Au
jurat ca vor continua ~edin'ele pana cand
~ acestor
nedrept~ti
sociale,
operele
lor
1 con~tientizand In multi oameni cu judeca~
noua constitu,ie
va lua na~tere.
: necesitatea unor schimb~ri.
Falimentul
statului
Atmosfera a devenit exploziv~ mai ales In anii
In care, datorit~ vremii nefavorabile sau a
problemelor
de
valorificare,
t~r~nimea
~i
muncitorii ora~elor erau amenintati de foa-
mete. Acest lucru s-a Intamplat ~i In anii 1788-
1789, dar aceasta Inc~ nu era destul
pentru
izbucnirea revolutiei.
Impulsul
decisiv
l-a dat
falimentul statului.
Cheltuielile cuqii, care era cea mai somp-
tuoas~ din Europa, se ridicau la cifre astrono-
mice. Pe lang~ aceasta, regii francezi tineau o
armat~ uria~~, cu f1ot~ mare ~i purtau adesea
r~zboaie de cucerire scumpe. Toate acestea
au epuizat rezervele statului, mai ales fiindc~
, majoritatea
oamenilor
bogati
nu
pl~teau
: , Impozlte.
169
REVOLUTIA FRANCEZA
REVOLUTIA
FRANCEZA
Datoriile curtii s-au acumulat de-a lungul anilor ~i situatia a devenit critica sub domnia lui
Datoriile curtii s-au acumulat de-a lungul
anilor ~i situatia a devenit critica sub domnia
lui Ludovic al XVI-lea (1774-1793). O serie
intreaga de mini~tri talentati au incercat sa
faca reforma in sistemul monetar, dar
O Caricatura
despre incercarea de
fuga a familiei
regale. Dupa aceasta
nimeni
nu
a mai
nobilimea
i-a impiedicat
de fiecare dat:l. intr-
avut incredere in
un
razboi
nou,
Franta a ajutat coloni~tii
loialitatea regelui
americani impotriva Marii Britanii, victoria
costand foarte mult coroana. Dupa ce
~edintelenobilimii au refuzat din nou reforma
in sistemul fiscal, Ludovic al XVI-lea, intr-un
mod total neobi~nuit, a convocat adunarea
Starilor Generale. Starile Generale nu mai
fusesera convocate din 1614. in Franta,
aceasta era institutia guvernamentala cea mai
apropiata de Parlament. Structura ei pe trei
straturi indica clar originea ei din evul mediu.
Primele doua clase sociale erau nobilimea
~i clerul, iar a treia includea atat comercianti
~i avocati precum ~i tarani, muncitori ~1saraci.
fa~a de
Fran~a noua.
O Ceta~enii
revolu~iei.
Grupul
din
stanga
jura
ca va
alunga
strainii
din
~ara. In dreapta
se
canta
Marseillaisa.
Imnul
na~ional
francez
s-a nascut
in
Votul
de
la
Versai"es
1792,
la inceputul
~
Regele a deschis Adunarea Starilor Generale
in data de 5 mai1789, in Palatul Prezidential
din Versailles, la 12 mile de Paris. Ludovic
putea spera ca votul St:lrilor Generale nu va
produce schimbari radicale, deoarece raportul
nobilimii ~i preotimii fata de cea de-a treia
~
razboiului.
V'
clasa era dedoila
unu. Regele insa a uitat sa
ia in calcul entuziasmul
general fata de intru-
nire ~i de alegerile apropiate. Deputatii ale~i
ai st:lrii a treia
care erau aproape
toti
inte-
rerile lor au fost refuzate, ei s-au retras lntr-o
cladire din apropiere, destinata jocurilor cu
mingea, ~i au Jurat ca nu vor pleca pana cand
nu realizeaza o noua constitutie solida.
Adunarea Starilor Generale s-a transformat 1n
Adunarea Nationala Constituanta. Dupa
saptamani tensionate regele a cerut celor
doua stari superioare sa se alature lucrarilor
lectuali din clasa de mijloc, au cerut ~edinta
comuna ~i vot individual. C.lasa a treia a avut
de doua orimai multi deputati decat ceilalti,
iar nobilimea ~i-a dat seama ca prin vot
individual.ei ar avea majoritatea absoluta ~i ar
putea adopta schiJ:nbaricce nu ar fi pe placul
regelui ~i a nobilimii. Dezbaterea asupra
procedurilor de vot a pus la incercare de
multe ori rabdarea starii a treia. Dupa ce ce-
O
Atacul
Garzii
O Executarea !ui
Na,ionale
asupra
Ludovic a! XV!-lea in
22 ianuarie 1793.
Dupa demascarea
coresponden1ei cu
austriecii, Conven1ia
Na1iona!a a dec!arat
rege!e inamicul
Adunarii Nationale Constituante. in acela~i
timp a rech~mat patru regimente de la hotare
Tuilleriilor
in
10 au-
gust 1792. Gardienii
elve'ieni ai lui Ludovic
al XVI-Iea in uniforma
ro~ie nu au deschis
foculla ordinul rege-
Iui ~i au pierit in Iupta.
pentru "apararea Parisului". La vestea demi-
terii unui ministru popular ~i de teama atacu-
lui armatei, parizienii au inceput
sa se aprovi-
poporu!ui.
zioneze cu armament. Au aflat ca in temuta
Bastilie se Inmagazinas~o cantitate mare de
armament ~i munitie. Populatia ora~ului a luat
cu asalt cladirea ~i printr-o lupta scurta dar
sangeroasaa ocupat-o, macelarind aparatorii
ei. De~iIn penitenciar nu mai era nici un deti-
nut, fortificatia a fost simbolul tiraniei rege~ti,
astfel caderea Bastiliei din
14 iulie
1789 a
devenit sarbatoareanationala a Frantei.
Monarhie
constitu,ionala
Entuziasmul pentru dominatia majoritatii ~i
schimbarile politice ajunsesera la apogeu.
Regele Ludovic ~i-a dat seama ca nu poate
conta pe loialitatea trupelor sale, astfel ca s-a
prefacut ca accepta forma de guvernamant a
monarhiei constitutionale ~i a fost nevoit sa
colaboreze. in timp ce Adunarea Nationala .s-
a ocupat de realizarea noii oranduiri sociale,
evenimentele de la tara au acceleratprocesul
de schimbare. Printre taranii francezi s-au
vehiculat ve~ti Ingrozitoare. Datorita starii
generale de panica ~i nesiguranta, a tulbu-
rarilor numeroase,aceastaperioada s-a numit
"Marea Teama". Datorita ideilor maiestuoase,
pe de o parte, ~i a starii de panica, pe de alta
parte, In 4 august 1789, Adunarea Nationala
Constituanta a abolit privilegiile feudalilor.
170
O Maximilien Rabespierre, incaruptibilul. A fast liderul revalutiei teanul nu este numai un supus ascult~tor,
O Maximilien Rabespierre, incaruptibilul. A fast liderul revalutiei teanul nu este numai un supus ascult~tor,
O
Maximilien
Rabespierre,
incaruptibilul.
A fast
liderul
revalutiei
teanul nu este numai un supus ascult~tor, ci
are dreptul s~ participe activ la conducerea
comunitar~. Revolutia ~i-a atins obiectivele
principale pan~ in anul 1791, dar
evenimentele cele mai ~ocanteabia aveau s~
franceze
intre
aprilie
1793
~i iulie
1794.
inceap~.
Complotul
imigran~ilor
Dup~ c~dereaBastiliei, o parte din nobilimea
ce se opunea noilor schimb~ri a imigrat ~i
Influenta sa a intarit antipatia domnitorilor
europeni fat~ de revolutie. Celelalte curti
europene s-au temut c~ urmand exemplul
francez, principiile revolutionare s-ar putea
r~spandi ~i printre supu~ii lor. A.5adar,intr-un
mod firesc, ei se gandeau cu compasiune la
situatia lui Ludovic al XVI-lea. Sentimentele
reale ale
lui Ludovic fata: de revolutie s-au
Era prima
dat:l in
istorie
c(l t(1ranii francezi
erau liberi
cu adev(lrat. In urm(ltorii doi ani
s-au
lichidat
legile ~i regulile feudale
teritoriale
~i statuI francez ~i-a c(lp(ltat forma
modem(l.
In ciuda m:lsurilor
radicale luate, Adunarea
Naponal(l, format:l in principal din burghezi ~i
aristocrap, a adoptat un sistem politic in care
O
~tampila
iacobina.
Mi~carea
numai persoanele inst:lrite aveau drept de
vot. Totu~i, in declarapa Drepturilor Omului ~i
Cet:ltene~ti, Adunarea National(l a formulat
iacobina a primit
numele de la locul
care
fundamentele principiale
ale revolupei,
dup(l
care top cet:ltenii
au anumite
drepturi
inalie-
nabile
(ce nu
i
se pot
lua niciodat:l)
~i cet(l-
lor de intrunire,
era o manastire
dominicana
neutilizata.
"
0
~
'5
u
-5
¥J
~
~
:I:
demascat cand a incercat sa fuga in strairult.ate
O
jean-Paul
Marat,
medic
~i om
cu familia
sa. Au
fost
prin~i
la Varennes
~i
escort.ati inapoi
la
Paris.
Prin
fapt.a
sa
a
de ~tiin,a
inaintea
revolu'iei,
mai
t3rziu
ingropat definitiv
~ansele
unei
monarhii
lider
jacobin.
A
constitutionale.
atacat
vehement
conservatorii
in
Masacre
~i
razboaie
Adunarea
Na,ionala
Constitutiva.
A fost
Din acest moment desfa~urarea evenimentelor
s-a accelerat in aprilie 1792 a izbucnit razboiul
cu Austria ~i Prusia. in
august, masele
injunghiat
de
Charlotte
Corday
in
baie.
pariziene au luat cu asalt pala1:Ulregal Tuileries
~i au intemnitat regele. La vestea victoriilor
obtinute de inamici a izbucnit o panica imensa
in Paris. in caut.area unor tradatori potentiali s-
au napustit asupra penitenciarelor ~i au
O
Marseillaisa a
fost
compusa de un
executat multi prizonieri. Fanatismul ~i
suspiciunea amplifica~ de amenintarea straina
au creat o a1:mosfer:Itensiona~ in care oricand
compozitor-muzician
francez, Rouget de
Lisle, care in acela~i
timp a fost ~i
ofi~er-inginer in
armata franceza.
Trupele venite din
Marseilles au cantat-
o cand au sosit in
Paris -de aici
provine ~i numele ei.
se
putea
scimi
ura
multimii
impotriva
"tradatorilor".
Capetele au cazut pe rand sub
noul instrument de executie, ghilotina.
in batalia de la Valmy, francezii au reu~it
sa invinga armat.a prusaca ~i s-a eliminat ame-
nintarea invaziei. Victoria avea o semnificatie
import.an~ -Franta a demonstrat ca este in
continuare o forta milit.ar:I putemica. in ziua
urmatoare, Adunarea Nationala realeasa ~i
denumita Conventie Nationala, a proclamat
171
REVOLUTIA FRANCEZA
REVOLUTIA
FRANCEZA
Republica. Conventia Nationala, Incurajata de victoria obtinuta, s-a decis sa "exporte" O Ceta~enj francezi
Republica. Conventia Nationala, Incurajata de
victoria obtinuta, s-a decis sa "exporte"
O
Ceta~enj
francezi
in jurul
revolutia,
oferindu-~i
ajutorul
popoarelor
care
statuij
care
simboljza
doreau
sa rostoame
dominatia
in
pana In luna februarie
a anului
opresorilor.
1793, Franta a
in,elepcjunea,
sarbatoarea
batra-
ajuns In stare de rozboi
cu
aproape
toate
njlor. in,elepciunea
a
puterile europene, inclusiv Marea Britanie.
Conventia Nationala a ordonat executarea lui
Ludovic al XVI-lea, faro sa tina cont de
devenjt
un object
de
cult
ofjcjal
in tjmpul
revolu~jej.
restrictiile intemationale.
O
Napoleon
~i
Revolta
in
Vest
trupele
lui au
Cum
revolutia
a devenit
din
ce
In
ce mai
extremista, ~i-a facut multi du~mani. in ora~ul
Vendee, situat In vestul Frantei, a izbucnit o
revolta pro-regala. Riva)itatea dintre cele doua
grupari major~ ale Conventiei Nationale,
girondinii ~i iacobinii, s-a sfar~it cu eliminarea
impra~tiat Camera
Inferioara Legis-
lativa, Consiliul celor
500. Cu aceasta s-a
incheiat practic
~
.c
u
revolu1ia.
=(
girondinilor din conducere, dar adeptii lor au
organizat tulburari ~i revolte in provincie. In
Teroarea era amplificata ~i de luptele
pentru putere In interiorul
partidului
iacobin,
august 1793, regimentele
franceze au fost ne-
voite sa se retraga pe toate fronturile.
Britani-
cii au ocupat Toulonul, un port important, iar
bancnota republicii, assignata, s-a devalorizat
repede. In cea mai mare parte a tarii era raz-
boicivil. Re.volutia a ajuns lntr-o stare critica.
care au luat sfar~it odata cu executarea lui
Danton ~i a adeptilor lui. Robespierre a pre-
luat conducerea, dar teroarea a continuat ~i
sub domnia lui, pana cand, In iulie 1794, el
Insu~i a fost detronat
~i executat. Multi
dintre
cei care s-au aliat Impotriva
lui Robespierre au
Revolutia condusii
de iacobini
a reactionat
energic la provocari. Puterea s-a concentrat in
mana a doua comitete, dintre care Comitetul
Salvarii Publice condus de Danton ~i
Robespierre a fost mai important. Au introdus
serviciuI milltar obligatoriu, au recrutat regi-
mente noi, au stabilizat economia ~i au trimis
comisionari in provincie ca sa ca~tige lncre-
derea populatiei ~i pentru a Iichida rezistenta.
acceptat ideea masacrelor ~i vroiau sa trimita
~i mai multe victime sub ghilotina. Conventia
Nationala s-a saturat de varsare de sange ~i
i-a pus capat, spre multumirea opiniei publice.
Victorii
europene
Sub Directorat,
care
a luat
locul
Conventiei
Nationale, Franta a avut o perioada de lini~te,
caracterizata de o conduita de viata orientata
spre placeri ~i viata mondena. in Europa Insa,
Dominatia
terorii
au continuat
luptele. Soldatii francezi au
Rezultatele au aparut';epede. pana la sfar~ituI
anulul 1793 au alungat arrnatele straine din
tara
~i majoritatea
teritoriilor
au
intrat
sub
controlul republicii.
Eforturile
eroice s-au
terminat de multe ori prin maceluri sange-
luptat In "Campia Gerrnana, Elvetia ~i Italia,
instaurand republici pe teritoriile ocupate.
Victoriile cele mai stralucitoare le-a obtinut
tanarul general Napoleon Bonaparte In Italia.
Victoriile militare au crescut mult influenta ~i
roase, conduse de multe ori chiar de comisari.
prestigiul
generalului.
pan::I
la
urma,
A crescut presiunea
~i in Paris, unde
sute de
Napoleon
a
devenit
primul
consul
al
tarii
oameni erau trimi~i la ghilotina pe baza unor
acuzatii nelntemeiate.
printr-o
lovitura
de stat ~i a inaugurat
o noua
dictatura.
172