Sunteți pe pagina 1din 3

Bonul fiscal in 2014

Feb 2nd, 2014


Problema inregistrarilor contabile pe baza de bon fiscal precum si implicatiile
fiscale aferente au fost subiectul multor schimbari legislative in ultimii ani.
Mai jos prezentam o sinteza a situatiei actuale, pe care am incercat sa o facem
cat mai cuprinzatoare. aca aveti si alte informatii utile despre bonuri, va rugam
sa le completati in sectiunea de comentarii.
Deducerea TVA de pe bon
educerea !"# de pe bon se poate face daca$
% valoarea bonului inclusiv !"# este sub 100 euro si
% bonul are tiparit codul de inregistrare in scopuri de !"# al beneficiarului.
aca bonul fiscal are o valoare mai mare de 100 eur sau nu are tiparit codul de
inregistrare in scopuri de !"#, nu se poate deduce !"#. &n acest caz, trebuie
solicitata de la furnizor o factura.
Nota .'ursul de schimb utilizat pentru determinarea (n euro a valorii bonului este
cursul valabil la data emiterii bonului.
Caz particular : bonul de combustibil
)a bonurile de combustibil dreptul de deducere depinde de utilizarea
integrala*partiala a autoturismului in derularea activitatii firmei .
+,ista drept de deducere integrala a combustibilului in situatia in se poate face
dovada ca autoturismul este utilizat e,clusiv in scopul activitatilor economice. &n
caz contrar, dreptul de deducere este de -0..
Mai trebuie mentionat ca la 14 martie 201/ 0i1au (ncetat aplicabilitatea
prevederile referitoare la justificarea deducerii !"# pentru carburan2ii auto pe
baza bonurilor fiscale, indiferent de valoarea acestora, emise conform 345
nr.26*1777, (n condi2iile (n care acestea erau 0tampilate 0i aveau (nscrise
denumirea cump8r8torului 0i num8rul de (nmatriculare a autovehiculului.
Monorafii contabile
3 societate achizitioneaza combustibil pe baza de bon 9 valoarea fara tva 200
lei, tva 24..
! Monorafie contabila in cazul deductibilitatii interale:
. : -/11 'asa in lei 246
;022*deductibil 'heltuieli privind combustibilul 200
442;*deductibil !"# deductibil 46.
! Monorafie contabila in cazul deductibilitatii partiale"#0$%
. : -/11 'asa in lei 246
;022*deductibil 'heltuieli privind combustibilul 100
;022*nedeductibil 'heltuieli privind combustibilul 100
442;*deductibil !"# deductibil 24
442;*nedeductibil !"# deductibil 24
si concomitent :
. : 442;.nedeductibil !"# deductibila 24
;022.deductibil 'heltuieli privind combustibilul 12
;022.neductibil 'heltuieli privind combustibilul 12
&au 'arianta:
. : -/11 'asa in lei 246
;022.deductibil 'heltuieli privind combustibilul 112
;022.nedeductibil 'heltuieli privind combustibilul 112
442; !"# deductibil 24
! Monorafie contabila in cazul in care bonul nu indeplineste cerintele pentru deducerea
TVA si autoturismul este utilizat partial pentru acti'itatea firmei:
. : -/11 'asa in lei 246
;022.deductibil 'heltuieli privind combustibilul 100
;022.nedeductibil 'heltuieli privind combustibilul 100
442;.nedeductibil !va deductibil 46
si concomitent
;022.nedeductibil 'heltuieli privind combustibilul : 442;.nedeductibil !va deductibil 46
&au 'arianta:
. : -/11 'asa in lei 246
;022.deductibil 'heltuieli privind combustibilul 100
;022.nedeductibil 'heltuieli privind combustibilul 146
! Monorafie contabila in cazul in care bonul nu indeplineste cerintele pentru deducerea
TVA si autoturismul este utilizat interal pentru acti'itatea firmei:
. : -/11 'asa in lei 246
;022.deductibil 'heltuieli privind combustibilul 200
442;.nedeductibil !va deductibil 46
si concomitent
;022.nedeductibil 'heltuieli privind combustibilul : 442;.nedeductibil !va deductibil 46
&au 'arianta:
. : -/1 'asa in lei 246
;022.deductibil 'heltuieli privind combustibilul 200
;022.nedeductibil 'heltuieli privind combustibilul 46
Declaratia ()4
% &n declaratia /74 nu se (nscriu bonurile fiscale care (ndeplinesc condi2iile unei
facturi simplificate conform prevederilor art. 1-- alin. <11=, <12= 0i <20= din 'odul
Fiscal. Prevederea se aplica (ncep>nd cu opera2iunile efectuate pe teritoriul
na2ional (n luna august 201/ si numai pana la data de /1 decembrie 2014
<3rdinul nr. 276;*201/=.