Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrarea 1

CALCULUL DEBITELOR CARACTERISTICE ALE FOLOSINELOR


Folosine de ap: serviciile de ap mpreun cu orice activitate identificat n
conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1
4
)
A
si (1
5
)
B
i ale anexei nr. 1
3
)

la !e"ea
apelor nr. 1#$ din 1%%& cu modificrile i completrile ulterioare' ca av(nd un impact
semnificativ asupra strii apelor.
Sericii de ap: toate serviciile efectuate pentru popula)ie' institu)ii pu*lice
sau alt activitate economic (fi"ura 1)' referitoare la:
a! asi"urarea necesarului de ap *rut n surs n sec)iunea de captare a
folosin)elor+
"! captarea' acumularea' stocarea' transportul' tratarea i distri*u)ia apelor de
suprafa) sau su*teran+
c! colectarea i epurarea apelor u,ate care sunt evacuate n apele de suprafa).
A
-c.emele/cadru de "ospodrire a apelor existente la data intrrii n vi"oare a pre,entei le"i
constituie *a,a sc.emelor directoare i i vor pstra vala*ilitatea p(n la intrarea n vi"oare a
planurilor de mana"ement. 0n vederea ela*orrii sc.emelor directoare se efectuea, o anali, a
caracteristicilor *a,inelor .idro"rafice i a impactului activit)ilor umane asupra strii corpurilor de
ap de suprafa) i su*terane' precum i anali,a economic a utili,rii apei' n conformitate cu
anexele nr. 1
1
i 4 la !e"ea apelor nr. 1#$ din 1%%&' cu modificrile i completrile ulterioare.
B
2up apro*area primelor sc.eme directoare' n conformitate cu prevederile !e"ii apelor nr. 1#$
din 1%%&' cu modificrile i completrile ulterioare' acestea se actuali,ea, la fiecare & ani.
Anali,ele caracteristicilor districtelor de *a,ine .idro"rafice' impactului activit)ilor umane asupra
strii corpurilor de ap i anali,a economic a utili,atorilor de ap sunt revi,uite i' dac este ca,ul'
sunt actuali,ate cu cel pu)in 3 ani nainte de fiecare actuali,are a sc.emelor directoare.

2elimitarea i caracteri,area corpurilor de ap. 3valuarea impactului i presiunilor "enerate de
activit)ile antropice
1
1# Flu$ul apei %n cadrul unei &olosine
-uccesiunea "eneral de fa,e prin care trece apa n circuitul de folosire n
cadrul unei folosin)e formea, fluxul apei.
4entru ca apa s poat fi utili,at' n cadrul unei folosin)e' se reali,ea, un
sistem al folosin)ei' care n ca,ul "eneral' este format din elementele redate n
fi"ura 1.
5i". 1 6 ircuitul apei n cadrul unei folosin)e (consumatoare)
Recep'or na'ural ( curs de ap' lac natural sau artificial' mare' soluri
infiltra*ile sau depresiuni cu scur"ere asi"urat natural' etc.
1
SURSA
PRELEVAR
E
NMAGAZINARE
TRATARE Pierderi n procesul de tratare -
ct
Pierderi n re!eaua de distri"u!ie #
cr$
UTILIZARE
INTERN
N
CADRUL
FOLOSINEI
Pierderi n utili%are -
cp
Pierderi n re!eaua de canali%are -
cc
EPURARE Pierderi n procesul de epurare -
ce
RE&IR&ULARE
EVA&UARE APE
UZATE EPURATE
RE&UPERARE PR'(USE
REVAL'RI)I&A*ILE
EVA&UARE
REZI(UURI
EMISAR
Pierderi n siste+ul de aduc!iune #
cr,
Pierderi n
siste+ul de
recirculare -

cr-
7
s
7
n
7
r
7
e
7
c
Cerina de ap )*
s
! ( cantitatea de ap care tre*uie preluat din surs pentru a
acoperi necesarul de ap n mod ra)ional' cu reutili,area sau recircularea intern
optim fr diminuarea produc)iei' precum i pentru acoperirea pierderilor de ap n
aduc)iune i re)eaua de distri*u)ie' nevoilor te.nolo"ice ale sistemului de alimentare
cu ap i canali,are (splarea aduc)iunilor' re)elei de canali,are' a sta)iilor de tratare i
epurare etc.).
( )
cr ct r n s
Q Q Q Q Q + + =
8nde:
7
n
6 necesarul de ap+
7
r
6 apa recirculat+
7
ct
6 pierderi n sistemul de tratare a apei prelevate+
7
cr
6 pierderi n sistemul de aduc)iune' n re)eaua de distri*u)ie i sistemul de
recirculare intern a apei (inclusiv prin evaporare).
Cerina de ap cu res'ricii )*
+
s
! ( cantitatea de ap care tre*uie preluat din
surs pentru a acoperi necesarul de ap n mod ra)ional' cu reutili,area sau
recircularea intern maxim' cu micorarea sau oprirea unor activit)i auxiliare sau de
produc)ie pe perioade scurte de timp precum i pentru acoperirea pierderilor de ap n
aduc)iune i re)eaua de distri*u)ie i a nevoilor te.nolo"ice ale sistemului de
alimentare cu ap i canali,are.
Necesar de ap )*
n
! ( cantitatea de ap care tre*uie furni,at unei folosin)e n
punctele de utili,are' astfel nc(t procesele n care este folosit s fie satisfcute
inte"ral' fr ntreruperi i restric)ii' iar folosin)a s func)ione,e la capacitatea sa
nominal.
Necesar de ap cu res'ricii )*+
n
! ( cantitatea de ap care tre*uie furni,at n
punctele de utili,are' astfel nc(t procesele n care este folosit s fie satisfcute n
mod ra)ional' cu reutili,area sau recircularea intern maxim' cu micorarea sau
oprirea unei activit)i auxiliare sau mai pu)in importante' pe perioade scurte de timp.
Consu, de ap ) *
c
! / cantitatea de ap care nu se restituie n sursa de ap'
alctuit din urmtoarele cantit)i de ap:
/ re)inute n procesele fi,iolo"ice' n"lo*ate n produse' pierdute n procesul de
folosire a apei la locul de utili,are (7
cp
)+
/ pierdute n procesele de tratare (7
ct
)' epurare (7
ce
)+
/ pierdute n procesele de rcire i recirculare intern (7
cr3
)' etc.+
/ pierdute n aduc)iune (7
cr1
) i re)ele de alimentare cu ap (7
cr1
) i
canali,are (7
cc
)+
/ alte cate"orii de pierderi.
cc cr ce ct cp c
Q Q Q Q Q Q + + + + =
Ap recircula' )*
r
! 6 este cantitatea de ap care se reutili,ea, n interiorul
folosin)ei' prin reluarea9reintroducerea de un anumit numr de ori n procesul de
folosire a apei a unei anumite cote din de*itele re,ultate dup trecerea prin procesele
de produc)ie.
3a completea, cantitatea de ap proaspt prelevat din surs' n ca,ul n care
aceasta este insuficient.
Coe&icien' de recirculare )R
i
!
3
( ) : 1## =
n
r
i
Q
Q
R
Ap eacua' )*
e
! 6 este cantitatea de ap care re,ult dup nc.eierea
ntre"ului ciclu de folosire a apei i care se deversea, ntr/un receptor natural.
c s e
Q Q Q =
-# Tipuri de sc.e,e de ali,en'are (cu de*ite necesare folosin)elor)
A# Sc.e,a de ali,en'are %n circui' desc.is
Aplicaia 1/
-e cunosc:
7
s
; 1### l9s (la care adugai 1# x n unde n - numrul de ordine din catalog)
7
c
; 3## l9s
onsiderm c nu sunt pierderi.
- se calcule,e: 7
e
; <+ 7
n
; <
B# Sc.e,a de ali,en'are %n circui' %nc.is
Aplicaia -/
-e cunosc:
7
n
; $## l9s (la care adugai 1# x n unde n - numrul de ordine din catalog)
7
c
; 35# l9s
onsiderm c nu sunt pierderi.
- se calcule,e: 7
r
; <+ 7
s
; <+ =
i
; <
C# Sc.e,a de ali,en'are %n circui' ,i$'
4
S Folosina
7
s
7
c
7
r
S Folosina
7
s
7
c
7
e
7
n
S Folosina
7
s
7
c
7
r
7
n
Aplicaia 0/
-e cunosc:
=
i
; #'5
7
r
; 4## l9s (la care adugai 1# x n unde n - numrul de ordine din catalog)
7
c
; 1## l9s
- se calcule,e: 7
s
; <+ 7
e
; <+ 7
n
; <
5
7
e