Sunteți pe pagina 1din 8

CMPIA DE VEST (BANATO - CRIAN)

- caracteristici generale -

ELEMENTE DE GEOGRAFIE FIZIC

1. I. Date generale
- Face parte din Depresiunea (Cmpia) Panonic;
- Are o suprafa de 17100 km
2
(7 % din suprafaa rii);
- Limea cmpiei este dependent de configuraia graniei i a reliefului din partea de est;
Limite:
N, V, S: grania de stat; morfologic, cmpia se extinde dincolo de aceasta;
E: limita fa de Dealurile de Vest, Munii Zarandului i Munii Oa este reprezentat de curba de nivel
de 200 m care marcheaz n linii generale i o limit geologic (contactul dintre formaiunile cuaternare
i cele neogene sau chiar mai vechi, n Munii Oa i Munii Zarandului);
Aceast limit se caracterizeaz printr-o denivelare de 20...40/60 m fa de unitile deluroase i
de 160...180/200 m fa de unitile montane;
Pe aceast limit se suprapune i linia de izvoare situat la contactul dintre dealuri i cmpie.
1. II. Evoluia paleogeografic i geologia
Cmpia de Vest se suprapune microplcii pannonice, al crui fundament este alctuit din formaiuni
vechi (isturi cristaline), acoperite cu depozite mezozoice.
Fundamentul este fracturat de falii majore:
- pe direcia est vest (falii carpatice): una trece din sudul Munilor Plopi spre vest i alta pe la nord
de Inand (SV de Oradea);
- pe direcia nord sud (falii panonice): principala falie panonic, ce separ Depresiunea Pannonic
de orogenul Carpailor Occidentali trece aproximativ pe la est de Carei, vest de Oradea i Timioara;
ntreg fundamentul apare ca o alternan de horsturi i grabene, formate de numeroase falii
secundare cu diferite direcii.
Din punct de vedere genetic, Cmpia de Vest este o cmpie acumulativ, format prin
depunerea sedimentelor ntr-un bazin marin i apoi lacustru n timpul Miocenului i Pliocenului: argile,
marne, nisipuri, pietriuri. Geologii numesc aceste depozite cu termenul de Pannonian (de la
Depresiunea Panonic), din cauza monotoniei acestora i dificultii separrii orizonturilor de diferite
vrste.
Cmpia se definitiveaz n timpul Cuaternarului:
- n Pleistocenul mediu i superior: cmpiile nalte;
- n Holocen i Actual: cmpiile joase; odat cu aceast etap ncepe i modelarea actual a
cmpiei.
Depozitele care apar la zi n Cmpia de Vest sunt de vrst cuaternar, fiind situate
peste cele pannoniene; sunt reprezentate de: depozite loessoide (n cmpiile nalte), depozite eoliene
(n cmpia Carei), depozite aluvionare (n cmpiile joase).

III. Relieful
Ca urmare a evoluiei paleogeografice, din punct de vedere morfometric i morfografic, relieful
Cmpiei de Vest este dispus n trepte, de la est la vest, deosebindu-se: cmpii nalte i cmpii
joase.
Cmpiile nalte:
- Sunt localizate la contactul cu dealurile i se mai numesc cmpii subcolinare;
- nregistreaz altitudini de peste 100 m, pn la 180...200 m;
- Din punct de vedere genetic sunt cmpii piemontane, cmpii de glacis, cmpii de terase;
- Depozitele de suprafa cuprind: nisipuri, pietriuri, argile, depozite loessoide;
- Sunt fragmentate de vile rurilor;
Cmpiile joase:
- Sunt opera aciunii reelei hidrografice sub influena ariilor de subsiden;
- Sunt cmpii de divagare cu aspect de lunc, cu numeroase urme de albii prsite, nmltiniri
(care astzi sunt desecate);
- Din punct de vedere genetic sunt cmpii de subsiden i cmpii de divagare;
- nregistreaz altitudini sub 100 m;
Procesele geomorfologice actuale i formele de relief create
- tasarea pe depozite loessoide crovuri;
- deflaia pe suprafeele cu nisipuri dune de nisip (Cmpia Carei);
- pluviodenudarea, iroirea sectoarele cu pant uoar, malurile rurilor i cmpiile
subcolinare ravene, rigole, ogae;
- torenialitatea cmpii nalte organisme toreniale;
- procesele fluviatile (aluvionri, colmatri, despletiri de albii, meandrri) cmpii joase,
lunci meandre, albii prsite etc.
- forme antropice: diguri, canale, drenuri, deblee, ramblee, terasri, nivelri de dune, baraje etc.
Uniti i subuniti de relief
1. 1. Cmpia Someului:
- Cmpia nalt a Someului: Cmpia Ardudului, Cmpia Tnadului, Cmpia Slacea Roiori;
- Cmpia Joas a Someului
- Cmpia Carei, Cmpia Ierului, ambele cmpii joase
1. 2. Cmpia Criurilor:
- Cmpii nalte: Cmpia Bihariei, Cmpia Miersigului, Cmpia Clacei (Cermeiului);
- Cmpii Joase: C. Salontei, C. Criului Alb, C. Criului Negru, C. Socodor, C. Teuzului, C.
Santului.
1. 3. Cmpia Banatului:
3.1 Cmpia Mureului:
- Cmpia Vingi, Cmpia Aradului, Cmpia Ndlacului, Cmpia Jimboliei (cmpii nalte,
- Cmpia Aranci (cmpie joas)
3.2. Cmpia Brzavei: C. Buziaului, C. Tormacului, C. Gtaiei, C. Moraviei (Cmpii
nalte);
3.3. Cmpia Timiului,
3.4. Cmpia Lugojului, ambele cmpii joase

IV. Clima
1. 1. Factorii genetici ai climei: clima este temperat continental moderat, fiind influenat de:
- Circulaia maselor de aer: predominante sunt masele de aer oceanice (din vest) i
submediteraneene (din SV);
- Carpaii: manifest rol de obstacol n calea maselor de aer nordice i estice (de aceea
viscolele sunt foarte rare) i faciliteaz advecia maselor de aer i o intens activitate frontal ceea ce
determin nebulozitate mare i precipitaii abundente;
- Relieful plat de cmpie: determin dispunerea relativ uniform a elementelor climatice;
- Desfurarea n latitudine (pe cca 350 km) determin o diferen n repartiia radiaiei solare,
rezultnd i variaia temperaturii medii anuale de la sud (11
0
C) la nord (9
0
C);
1. 2. Caracteristici climatice generale:
- Veri relativ clduroase, lipsite de intervale de uscciune i secete excesive;
- Ierni fr geruri persistente i intense;
1. 3. Principalele elemente climatice:
3.1 Temperatura:
- Temperatura medie anual scade de la sud (11
0
C n Cmpia Banatului) la nord (9...10
0
C n
Cmpia Criurilor i a Someului);
- Temperatura medie a iernii: -1...-3
0
C; se pot atinge i valori de 30
0
C;
- Temperatura minim absolut: - 30,9
0
C la Lugoj (24 ian. 1942);
- Temperatura medie a verii: 20...22
0
C;
- Temperatura maxim absolut: 42,5
0
C la Jimbolia (1 iulie 1950);
3.2 Precipitaiile:
- Precipitaiile medii anuale: 550 mm (n vest) i 700 mm (n est);
- Cantitatea medie lunar variaz ntre 80...100 mm n lunile de var (mai august) i 40 mm
(februarie);
- Ninsoare: 20 zile/an;
3.3 Vnturile:
- Vnturile de Vest, Austrul; Coava, Muavul (n Cmpia Banatului);
- Viteza medie: 3 m/s, maxima 27 m/s.

1. V. Apele
1. 1. Rurile principale sunt alohtone i au un caracter transversal:
- Izvorsc din Carpai: Tur, Some, Barcu, Criul Repede, Criul Negru, Criul Alb, Mure,
Bega, Timi, Pogni, Brzava;
- Izvorsc din Dealurile de Vest: Ierul, Bega Veche, Moravia;
Rurile autohtone sunt mici, i au obria n cmpiile nalte: Apa Mare, Aranca, Bega Mic, Timiul
Mort;
Debitele:
- sunt mari la rurile alohtone (peste 100 m
3
/s): Mure, Some, Timi, Criuri;
- sunt mici la rurile autohtone: 5...10 m
3
/s.
Tipul de regim hidrologic este pericarpatic vestic, caracterizat prin viituri de iarn
(provenite din topirea parial a zpezii), ape mari de primvar, viituri de var; se produc revrsri
mai ales n cmpiile de subsiden; de aceea s-au realizat lucrri hidroameliorative (canalizarea i
indiguirea rurilor mari).
Sistemele hidrografice principale:
- grupa de vest: Someul (cu Turul i Crasna), Criurile (cu Ier, Barcu, Criul Repede, Criul
Negru, Criul Alb), Mure, Bega;
- grupa de sud-vest: Timiul cu Brzava i Moravia.
1. 2. Lacurile sunt:
- naturale: de meandru i cursuri prsite, interdunare, de crovuri;
- antropice: iazuri, heletee, de agrement i cur (Peea, 1 Mai, Felix).
1. 3. Apele subterane:
- Ape freatice: sunt foarte extinse i cu productivitate mare n lunci i cmpiile joase, unde, n
perioadele umede ies la suprafa; sunt cantonate n nisipurile i pietriurile din lunci, n conurile de
dejecie i n pnzele aluviale;
- Apele de adncime:
sunt cantonate n toate formaiunile permeabile, inclusiv n cristalinul fisurat, la adncimi ntre 60 i peste
2000 m;
mai exploatate sunt cele din stratele cuaternare i pannoniene;
dintre cele termale, apele din structurile mezozoice au o larg utilizare antropic; sunt cantonate pe
aliniamentele de falii.

VI. Elemente biopedogeografice
Vegetaia:
- Silvostep: n cmpiile joase; ca urmare a activitilor antropice pdurea a disprut aproape
complet din silvostep i uneori apar elemente de step;
- Pduri de stejar: n cmpiile nalte i la nord de Crasna; predomin cerul (Qvercus cerris) i
grnia (Qvercus frainetto); local apar stejarul pedunculat (Qvercus robur) sau alte foioase;
- Zvoaie (pduri de lunc): plop i salcie;
- Vegetaie de mlatin i palustr (de balt): trestie, rogoz, rchitiuri, stuf, papur;
- Vegetaie psamofil (de nisipuri): Cmpia Carei Valea lui Mihai;
- Vegetaie endemic: nufrul termal (Nymphaea lotus thermalis - relicv din Teriar), n apele
calde ale lacului i prului Peea.
Fauna:
- n Step i silvostep: roztoare (popndu, hrciog, iepure de cmp) i psri (prepelia,
potrnichea, dropia);
- n pduri de stejar: cprioara, iepurele, veveria, vulpea, cerbul loptar, psri;
- Elemente mediteraneene (de obicei termofile): broasca estoas de uscat;
- Fauna piscicol: mrean, crap, lipan, clean.
Solurile:
- Predomin molisolurile (cernoziom cambic, cernoziom tipic, cernoziom argiloiluvial specifice
silvostepei) i argiluvisolurile (brun argiloiluvial, brun luvic, luvisol albib specifice pdurilor);
- Soluri intrazonale: hidrisoluri, salsodisoluri, vertisoluri, psamosoluri, aluvisoluri.

1. VII. Resursele naturale
- Hidrocarburi: petrol i gaz petrolifer (asociat petrolului):
la sud de Mure: Varia, Zdreni, Pecica, Orioara, Satchinez, Biled;
ntre Mure i Criu Repede: Turnu;
la nord de Criul Repede: Bor, Marghita, Carei.
- Crbuni: lignit n estul Cmpiei Lugojului la Sinersig i Cireu;
- Ape termale:
pe falii, interceptate de foraje de mare adncime;
apar pe aliniamentul localitilor Satu Mare Carei Valea lui Mihai Scuieni Oradea Bile Felix
Salonta Arad Timioara;
- Ape minerale reci, cu compoziie chimic diferit apar n numeroase localiti, fiind exploatate
doar n cteva (de ex. Lipova, Buzia);
- Roci de construcie: balast (balastiere sunt pe marile ruri), argil, loess.

ELEMENTE DE GEOGRAFIE UMAN I GEOGRAFIE ECONOMIC

1. VIII. Populaia
Cmpia de Vest se suprapune n cea mai mare parte peste judeele Timi, Arad, Bihor, Satu-Mare i
suprafee mici din judeele Cara-Severin i Maramure. Din punct de vedere al regiunilor de
dezvoltare, se suprapune peste regiunile de vest i nord vest.
Din totalul locuitorilor judeelor, cmpiei i revin 1,8 mil. locuitori (mai puin de 10 % din populaia rii).
Evoluia numrului de locuitori este influenat de bilanul natural i bilanul migratoriu.
Bilanul natural:
Prezint valori reduse (- 2.....+ 4 ) din cauza unei nataliti reduse i a unei mortaliti ridicate;
Populaia tnr migreaz spre orae, prin urmare bilanul natural prezint valori mai ridicate la orae (+
5...+ 9 );
Bilanul migratoriu:
- Intern:
de la sat la ora: dup 1960 s-a nregistrat un exod rural masiv, determinat de dezvoltarea industrial a
oraelor; se menine i n prezent, dar n proporii mai reduse;
de la ora la sat: s-a accentuat dup anul 1990, fiind susinut de persoanele n vrst i omeri, din
cauza restructurrii industriei sau retrocedrii proprietilor (se numete migraie de rentoarcere);
- Extern: este activ att temporar (ca for de munc), ct i definitiv.
Densitatea populaiei:
n medie este de aprox. 105 loc/km
2
;
100...500 loc/km
2
n arealele urbane; Timioara: 2000 loc/km
2
;
75...100 loc/km
2
n oraele mici, la contactul dintre cmpiile nalte i cmpiile joase, n lungul marilor
ruri;
Sub 50 loc/km
2
n mediul rural, n cmpiile joase, mltinoase;
Provincii istorice: Banat 63 loc/km
2
, Criana i Maramure 80 loc/ km
2
.
Structura populaiei:
1. 1. Pe grupe de vrst i sex:
20 60 ani: 51 %
sub 20 ani: 31 %
peste 60 ani: 18 %
1. 2. Structura naional:
- romni: 82% n Banat i 69 % n Criana i Maramure;
- de la sud spre nord se reduc arealele cu germani i crete ponderea populaiei de naionalitate
maghiar;
1. 3. Structura confesional:
- n sud se constat o dominan a ortodocilor, alturi de alte culte;
- cu ct avansm spre nord, ponderea ortodocilor scade n favoarea cultului catolic (romano i
greco-catolic) i a celui protestant (reformai, penticostali, baptiti, adventiti);
1. Structura forei de munc (populaie activ): dup 1990 s-a constatat:
- o reducere a populaiei ocupate n industrie i o cretere a celei ocupate n agricultur i
silvicultur, precum i n servicii;
- o reducere a ponderii populaiei masculine din totalul populaiei active i o cretere a populaiei
active feminine, valorile fiind n prezent aproximativ egale;
1. Structura pe medii: puin peste 50% populaie urban.

IX. Aezrile umane

Istoric:
- S-a constat o continuitate a aezrilor umane, urmele arheologice dovedind prezena unor
aezri nc din vremea dacilor liberi i a formrii primelor voievodate;
- Exist o atestare documentar timpurie (sec. XII - XV).
Aezrile rurale
1. 1. Dup structur:
- Sate adunate, fie cu trama stradal dreptunghiular, fie radiar concentric, prezente n
general n cmpiile joase;
- Sate compacte: n Banat;
- Sate rsfirate: n cmpiile subcolinare, cteva n Cmpia Criurilor.
1. 2. Dup mrimea demografic:
- Sate mici i mijlocii n cmpiile subcolinare, Cmpia Valea lui Mihai;
- Sate mijlocii i mari n Cmpia Timiului, Cmpia Vingi;
- Sate foarte mari: Cmpia Jimboliei, Cmpia Valea lui Mihai, Cmpia Criurilor.
1. 3. Dup funcii:
- Predomin satele agrare;
- Funcii agrar industriale;
- Funcii de servicii i rezideniale (n jurul oraelor din Banat).
Aezrile urbane
n Cmpia de Vest sunt 24 de orae, dintre care 7 au aprut dup recensmntul din 2002.
Istoric: majoritatea oraelor actuale sunt menionate documentar n sec. XII XIV, remarcndu-se:
Oradea (1113), Arad (1156), Timioara (1212), Satu Mare (1213).
Repartiia geografic:
n Cmpia Banatului: Timioara, Arad, Curtici, Ndlac, Pecica, Snnicolau Mare, Jimbolia, Reca, Deta,
Ciacova, Gtaia; Lipova, Lugoj, Buzia (la contactul cu dealurile);
n Cmpia Criurilor: Oradea, Salonta, Chiineu Cri, Pncota, Ineu, Sebi;
n Cmpia Someului: Satu Mare, Ardud, Seini, Carei, Valea lui Mihai, Scuieni, Tnad; Marghita (la
contactul cu dealurile).
Mrimea demografic:
- peste 300 000 loc: Timioara;
- 200 000 300 000 loc.: Oradea;
- 100 000 200 000 loc.: Satu Mare, Arad;
- 25 000 50 000 loc.: Lugoj;
- toate celelalte orae nregistreaz o populaie sub 25 000 loc, unele chiar sub 10 000 loc.
Funciile oraelor:
- funcii complexe: oraele mari;
- funcii specializate/ mixte: celelalte orae.
1. X. Agricultura

Modul de utilizare a terenurilor:
teren agricol: arabil (76 90 %), puni 2 %, fnee 3 %, vi de vie 1 %, livezi 0,5 %;
aezri i ci de comunicaie: 4 %;
pduri: 4 %;
ape: 1,5 %.
Lucrri de mbuntiri funciare: irigaii, ndiguiri, desecri, ameliorarea unor soluri, amenajarea
bazinelor hidrografice.
Cultura plantelor:
Cereale: gru (cmpiile nalte), porumb (cmpiile joase), secar, orz de toamn, ovz, orez;
Plante tehnice: floarea soarelui, inul pentru ulei, sfecla de zahr, ricin pentru ulei i industria
farmaceutic, cnepa (n Cmpia de Vest se obine cea mai mare pondere din producia rii), sorg
pentru mturi;
Legume: se cultiv n luncile rurilor i n jurul marilor orae (sere, solarii);
Viticultura: podgoriile Aradului, Giarmata, Buziaului, Teremia Mare, Valea lui Mihai Carei;
Pomicultura: meri, peri, caii, piersici (livezi importante).
Creterea animalelor:
Deine 40 % din producia agricol;
Se cresc: bovine, porcine, ovine, cabaline, psri;
Se practic: sericicultura (creterea omizilor de mtase n Cmpia Banatului) i apicultura (n Cmpia
Carei zona cu salcm).
Industria de prelucrare a materiei prime agricole:
- Se prelucreaz bumbac, in, ln, cnep, mtase artificial i natural, pieile animalelor;
- Se fabric tricotaje i confecii, nclminte, produse de marochinrie i blnuri;
- Centre mari: Oradea, Carei, Salonta, Timioara, Arad, Satu Mare.

XI. Industria

Factorii care au contribuit la fixarea i dezvoltarea unor ramuri industriale n diferite centre au
fost:
existena unor tradiii meteugreti;
prelucrarea unor materii prime agricole (plante i animale) locale;
folosirea direct, datorit posibilitilor lesnicioase de transport a unor materii prime din unitile de deal
i munte nvecinate;
legturi intense cu alte regiuni alte rii, dar i cu rile din occident datorit cilor de transport;
existena unor resurse de subsol proprii.
1. Ind. energiei electrice: termocentrale sunt la Oradea (cea mai mare, folosete crbuni din Dealurile de
Vest), Satu Mare, Arad, Timioara, Lugoj;
2. Ind. metalurgiei neferoase: se produce alumin la Oradea pe baza bauxitei extrase din Munii Pdurea
Craiului;
3. Ind. constructoare de maini: se produc utilaje pentru alte industrii la Timioara, Arad, Oradea, Satu
Mare, aparatur electric i electrotehnic la Timioara, vagoane la Arad, maini de gtit la Satu Mare.
4. Ind. chimic:
- Rafinrie: Timioara;
- Lacuri, vopsele, spunuri, detergeni, ngrminte chimice: Oradea, Arad, Timioara;
1. 5. Ind. de prelucrare a lemnului:
- Mobil: oraele mari;
- Plci aglomerate: Snnicolau Mare;
- Parchet: Satu Mare;
- Chibrituri i rechizite colare din lemn: Timioara.
1. Ind. materialelor de construcie: produce prefabricate din beton i ceramic n oraele mari.
1. XII. Cile de comunicaie i transporturile

Cele feroviare i rutiere sunt dispuse:
Longitudinal: o cale ferat principal i o osea (DN 19) care leag marile orae; acestea reprezint un
segment din inelul circumcarpatic (Gr. Posea, 1996);
Transversale:
magistralele feroviare:
I. Bucureti Timioara cu punct de frontier la Stamora Moravia (spre Serbia);
II. Bucureti Arad cu punct de frontier la Curtici (spre Ungaria);
III. Bucureti Oradea cu punct de frontier la Episcopia Bihorului (spre Ungaria);
IV. Bucureti Satu Mare cu punct de frontir la Halmeu (spre Ucraina).
Drumuri europene: E 70 (punct de frontier Stamora Moravia), E68 (Ndlac), E 60 (Bor).
Transporturi aeriene: aeroporturi la Timioara, Arad, Oradea, Satu Mare;
Transporturi fluviale: canalul navigabil Bega (singurul de pe rurile interioare ale Romniei).

1. XIII. Turismul
2. 1. Resurse turistice naturale:
- Rezervaiile de la Bile 1 Mai;
- Apele termale (n jurul Oradei, Salonta), apele minerale (Tinca, Buzia, Lipova);
- Parcul dendrologic de la Carei;
1. 2. Resurse turistice antropice:
- Oraele Oradea, Arad, Lipova, Timioara, Satu Mare;
- Staiunile balneo climaterice Bile Felix, Bile 1 Mai, Bile Lipova, Buzia;
- Complexele piscicole de la Cefa i Inand;
- Ruinele unor ceti vechi, castele feudale, biserici i mnstiri;
- Podgoriile Pncota, Aradului etc.