Sunteți pe pagina 1din 32
NATL yi Oameni care au schimbat.destinul lumii Pe ae CO eae Tae Oameni care au schimbat destinul lumii Leonardo da Vinci Numarul 7 Sree Renasterea in cdutarea iubirii si adevarului Leonardo din oragul Vinci Florenta, capitala floritor Independent’ si esec Un nou inceput si un nou téram Legitura dintre art& si rzboi Vremea Mona Lisei Sfargitul fn Franta EEN eae nuns By Cum au fost create lucrarile si inventiile sale remarcabile? Watered 24 Realizarile care au dat nastere geniului universal eens 28 Un barbat ales sa paraseasca adevaratul sens al arte si stintel Un pionier care a interiorizat peisajul Vizitati site-ul nostru laadresa Meco oITIE SAPTAMANALA FO/TURA: De AGOSTIN! HELLAS SR EDITOR. Petros Kaprist MANAGER ECONOWIC: Fotis Fotou MANAGER DE REDACTIE I PRODUCTE: Vigna Koutroubys ADRESA, Waliag MARKETING MANAGER, Mba 66-44, 16 PRODUCT MANAGER: NasitaKorlsa ‘COORDONATOR DE PRODUCTIE Carona Pouldou MANAGER DISTRIGUTIE: Ev Baza MANAGER LOgism SI OPERATI Oimirs Pasakalites ‘GOORDONATOR LOGISTICA $I OPERATI Antonis Louis [ADAPTARE PENTRU LIMEA ROMA Fast Translate, Best Communica Moss SRL DIP: Ray TIPARIRE §1LEBARE: NIKI EKOOTIN S.A DIRECTOR DE PRODUGTE TiPoGRAFie: STELIOS KRMSOTAKIS poRTaraR: Mei wee Zawada SR Coun Marteting Manager: Adina Bojcs Redactor. Gabriel Muntean Disuibution Manager: Dan lordache ADRESA: st Lovie Pasteur on 79, 1.05 Manager: Mariana Minatan sector 6, Bucurnet, Romina Telefon: [toh 219187358 DISTRIBUITOR. Hiparion S.A {© 2007 De AGOSTIN Hellas ‘9 7008 KK De AGOSTINI JAPAN Is3N; 1791-0765 Fetograi: Unpna Press Oe Agostr Picks Lisary Peel mmerlor Prehlpnmuivnimar 29° LEI” 1480 MOL Pfu clu al dais rude al ror elite numere 5,99 L61/ 2999 MOL Neel Dreptunle ute tel sa als su coppight Este ineriss sspteascees, ocorea, transmnterea say sire omic vateralelorevb orice form 13 atonal sr lau. Eatoraierezer dreptl de a sehiriba ordines publ porsonaitor aude» toe eu alee Cs /aea M2 i xs) iS = Co) ao] ° ae] . ro) c rey a —| Leonardo da Vinci Ce fel de viata a dus da Vinci? A EG A DOUA JUMATATE A SECOLULUI AL XV-LEA, ime- diat dupa sfargitul Evului Mediu, denumit si Epoca intunecata, la inceputul Renasterii, Europa a inceput sd infloreasca prin descoperirea de noi drumuri si masini de tiparit. Tntr-un coltisor al Italiei, se ndstea o stea strdlucitoare. Pictor, arhitect, muzician, geometrician, anatomist, inginer, inventator... aceste titluri i se atribu- ie, dar el s-a indreptat si cdtre geologie, meteorologie, astronomie si urbanism. Nascut la jumatatea perioadei Renasterii, a fost un personaj versatil, ale cdrui planuri au devenit cunoscute jn intreaga lume si al carui sir de inventii vizionare a dus la apogeu perioada in care a trait Dar ce fel de viata a dus Leonardo da Vinci? PROLOG Leonardo da Vinci TABEL CRONOLOGIC Giotto a construit .Trédarea lui luda’ Boccaccio a terminat .Decameronut” Turcia tncepe invazia asupra Europei Masaccio stabileste .Regulile perspectivei” Gutenberg inventeaz masina de tipSrit Se naste Leonardo Intra la atelierul lui Verrocchio Se nagte Michelangelo Are loc incidentul de sodomie Leonardo devine artist independent in Florenta Se formeaza Regatul Spaniei Leonardo incepe lucrul la .Adoratia Magilor” si -Sténtul Jerome Leonardo lucreaza in serviciul Ducelui de Milano Se naste Raphael. Leonardo incepe lucrul la ,Fecioara intre stanci Leonardo isi incepe studiile de anatomie si arhitectur’ Moare Lorenzo de Medici. Columb descoper8 continentul american Moare Caterina, mama lui Leonardo. Leonardo incepe lucrul la .Cina cea de tain’” 1501: Spanioliiincep negotul cu sclavi 1503: Leonardo incepe lucrul ta .Mona Lisa” si .B&talia de la Anghiari 1507: Lucreaz8 fn serviciul lui Ludovic al XIl-tea al Frantei 1509: Creeaz8 .Sfénte Ana cu Fecioara si Pruncut 1516: Lucreaz’ pentru Francis | al Frantel 1517: Luther igi incepe Reforma Protestant’ 1519: Leonardo moare la Amboise, Franta 1521: Cderea Imperiului Aztec 1558 Urcarea pe tron a Elisabetei | Descoperirile tui Galileo sustin teoria heliocentric’ James Watt inventeazi motorul cu aburi Nasterea romantismutui in Anglia Nasterea impresionismutui in Franja Primul zbor al fratitor Wright Nasterea cubismului i Viata si vremurile Renasterea in cautarea iubirii si adevarului Un fenomen, avind cunostinge de neegalat despre geniu si frumos, Leonardo da Vinci s-a nascut intr-un situe de la periferia orasului Florenga, fiind foarte repede solicitat de un palat sau altul. Cu toate desi era considerat un geniu si realiza lucrari care au dus pictura la un nou nivel, din diferite motive, majoritarea au rimas aceste: netern . Un nor negra s-a nelegitim, influengindu-i atae atitudin profunda a frumosului.. pitut asupra educa sale de copil asupra vietii cat si simpirea Leonardo din orasul Vinci Un copil nelegitim JN ITALIA, la treizeci si cinci de kilometri nord-vest de Florenta, capitala artei in regi- uunea Toscana, se afl oragul Vinci. in ciuda pierderii Caterinei, 0 tarancuta care i-a conce put copilul, Ser Piero, un cuceritor, a inceput s8-i facd curte, in vederea cs8toriei, Albierei Amadori, Provenind dintr-0 familie din breasta notarilor, Piero, fiul cel mare, si-a dorit nespus 8 reuseascd in a-si alege o sotie dintr-una din famille cu influent’ din oras. Pe 15 aprilie 1452 s-a ndscut un bdiat. Desi era un copil nelegitim, la botezul su au fost Ps vii in cas ui Leonardo, pert pe vel luna me dea cu panorama asuora satu inc eg eat | iad care se ler in departare, — imzel pri prezenti unii dintre oamenii cei mai influenti din Astfel, a venit pe lume, Leonardo da Vinci (Leo. nardo din oragul Vincil, considerat, in zilele noas- tre, liderul Renasteri italiene si un geniu. La inceput, Leonardo a crescut invaluit de afectiunea matern& a Caterinei, mama sa. Totus cum tatal su nu avea copii cu sotia sa, Albiera, la varsta de doi ani a fost luat de lang mam’ si crescut, pand la varsta de cinci ani, de catre Unchiul, matusa si mama vitreg’. Mama sa, Caterina, despartitd acum de fiul ei, s-a césatorit cu un artizan. in vramurile acelea, copii nele- gitimi, desi rari, nu erau considerati inferiori, 1 Madonna Lit”, zur de snardon jot re de 20 {ope nit coil sas este DTTC alia] 188 Leonardo, simtindu-se prea putin iubit, a mas singur intreaga vial si, prin arta sa, a cButat mereu imaginea mamei sale. Leonardo avand doar treisprezece ani, isi pierde si mama vitreg3, pe Albiera, care moar la nastere. Tatil sau se recisatoreste cu o fat dintr-o familie renumita, cu doar trei ani mai in varst& decat Leonardo si, dup’ ce si aceasta moare, tatal sau se va mai cSs3tari de dou’ ori si va avea doisprezece copii inainte de a muri la varsta de 78 de ani. Astfel, cel mai mic fiu al su se naste dup moartea sa. Nu este greu de Tnjeles de ce Leonardo a dezvoltat complexe, avand un tat mereu activ $i ambitios. Cel mai mic fiu, Francesco, era un vis8tor, nepreocupat de treburile umesti. Tata sa era mereu prea ocupat pentru asi face simtits prezenta acas’, dar Leonardo iubea persona: itatea complet opusd a fratelui su, Acesta se mira cum va putea fiul siu s8-i ducd mel departe mostenirea, Rezultatele scolare ale lu Leonardo nu erau mici, dar tatal su se gindes C& .perioada scurtd de atentie” si .nehotdrd rea” la scoala i se trageau de la prea mult joacd acasi cu Francesca, Cu toate acestea perioada scurta de atentie” a lui Leonardo @ continuat de-2 Lungul carierei sale, sand neterminate grupuri de lucrari Scutul dragonului Nu au rimas multe informatii despre copili- ria lui Leonardo, dar exist 0 anecdot’ despre unde 52 nseut Leonardo se flo se aria att hu MUZEUL LUI LEONARDO Leonardo a fost botezat in biserica Santa Croce din Vine, Fortareata de lings bserics, apartinand fariet Guid, era in construc. tie ls vremea respectva, uteror devening ‘muzeul Leonardo da Vine. Muzeul cu dou eta a fost constuitdups proiectele desenate de insusi Leonardo, un model la scara al acesuia pucdnd fi gisit Interiorulsiu. Cuprinzand concepte originale ale majnarilor cunoscute azl ca biccete i motociclete, muzeul este pln cu descr detaliate de inventi de mecenisme Ingenioase, mademe, Incluzind pe cele ale unui avion, elicoptey, mitra: Nerd, tun, nava cu zba- tur, magind de flat, cea de perete si termometru. Busta gi modele In scard teald ale acestora, pentru 8 putea aprecia creativi: tatea uimitoare 2 lui Leo~ rardo. 1a randal sdu, bibllo- teca_muzeului. confine erin aleartistilr puter- nic influentati de Leonardo, incusiv Impre- sonigtils1 cubist la apogeu! lor in seco- lul al Xikea, precum ¢ 0 arhivd a opereor seni La doi Klometr distangS de Vine, pe dea- ll Anchiano, se afla prima casa a lu Leo natdo, Simpla casi de plat, inconjurata de cringur de masini, s2 pastrat ca acum ‘inc sute de ani. Ali se pot vedea mal muite dintre conceptele sale desenate pe hire. Tn camera de 21 exstd ‘nei un geminew din acea_vreme, felinarul suspendat din bronz de dinainte de naste rea sa §10 Juciie din plats, pe care 2 facut © pe wtemea cind era copil Exist so fereas 118 secret despre care se spune cd ar f fost facutd de Leonardo a 4 tags eu cchiul |. vzitator. Simtind talentula din copie, se poate vedes si ce cale a urmatvajasa, Expunerea modelo restaurate ae inventor Lot Leonards inelusv a celor mobile cum a inceput s& picteze. Intr-o zi, un sitean a dorit ca tatal sau, Piero, si-i decoreze un scut de lemn pentru a-L vinde la Florenta, Acesta i-a dat scutul fiului pentru.a-l decora, iar Leonardo a pictat un dragon puternic, care prea 8 sare afara din desen. Tatil séu a amutit in fata pic- turii baiatului gi i-a dat steanului un alt scut, jar lucrarea fiului sdu i-a aratat-o lui Andrea del Verrocchio, proprietarul unui altelier renu- mit. Cand Verrocchio a vazut scutul, a dorit s3-( cunoasca imediat pe Leonardo. Astiel, la varsta de 14 ani, Leonardo a plecat la Florenta, pen- trua intra in atelier ca ucenic al celor mai buni pictori din acea vreme. Satalaesombronl ster. ineares ecbisuitn stuseres Vin, realist de Lonard teresa Hiuvieai denature scuce doa fa aca