Sunteți pe pagina 1din 29

COMUNA BOBALNA

JUDETUL CLUJ
NR. 11fEZ- /26.06.2014
Ctre,
Agenia de
Plati
pentru Dezvoltare Rural i Pescuit
Serviciul Verificare Tehnica, Directia Selectare-Contractare
Ref: Contract de fmantare nr. C322010961300061/15.11.2010 semnat Intre Aentia de
Plti pentru Dezvoltare Rural si Pescuit si Comuna Boblna pentru
finantarea
proiectului
integrat Modernizare strzi, Inflintare, modernizare si dotare servicii sociale si
culturale In comuna Boblna, judetul Cluj.
Prin prezenta va transmitem clarificarile solicitate pentru actul aditional depus prin scrisoarea
de informatii suplimentare dupa cum urmeaza:
1. Tabel sintetic comparativ
2. Dispozitiile de santier
3. Justificari tehnice
4. Declaratiile proiectantului
5. Declaratie primar si Monitorul oficial cu domeniul public.
Cu
consideratie,
Primar
Muresan Augustin
Comuna Boblna
Judetul CIuj
OPIS
Nr. Pagina
Tabel sintetic comparativ 1-1
Dispozitli de santier 2-14
Justificari tehnice 15-18
Declaratii proiectant 19-20
Declaratie primar 21-21
Monitorul oficial Cu inventarul public 22-27
Lf
B
e
n
e
f
i
c
a
r
:
P
r
E
m
a
r
i
a
C
o
m
u
n
e
l
B
o
b
a
l
n
a
x
e
c
u
t
a
n
t
:
S
.
C
.
S
a
m
u
s
C
o
n
s
t
r
a
u
c
t
i
i
S
.
A
.
D
e
j
D
e
n
u
m
i
r
e
a
I
u
c
r
a
r
j
j
:
M
O
D
E
R
N
I
Z
A
R
E
S
T
R
A
Z
I
I
S
I
C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
E
P
O
D
V
A
L
E
A
O
L
P
R
E
T
C
o
n
t
r
a
c
t
:
3
3
3
0
1
0
2
.
0
7
.
2
0
1
2
T
A
B
E
L
S
I
N
T
E
T
I
C
C
O
M
P
A
R
A
T
I
V
I
N
T
R
T
E
S
I
T
U
A
T
I
A
D
I
N
P
T
-
N
O
R
E
D
E
R
E
N
U
N
T
A
R
E
-
N
O
T
E
D
E
C
O
M
A
N
D
A
S
L
J
P
L
I
M
E
N
T
A
R
A
(
V
A
L
O
R
I
C
S
I
C
A
N
T
I
T
A
T
I
V
)
N
R
.
D
E
N
U
M
I
R
E
D
E
V
I
Z
I

S
I
T
U
A
T
I
E
P
T
N
R
N
C
S
[
S
I
T
U
A
T
I
E
P
R
O
P
U
S
A
C
R
T
.
C
A
T
E
G
O
R
I
E
L
U
C
R
A
R
I
C
O
D
D
E
V
I
Z
U
M
C
A
N
T
I
T
.
V
A
L
O
A
R
E
C
A
N
T
I
T
.
V
A
L
O
A
R
E
C
A
N
T
I
T
.
V
A
L
O
A
R
E
[
C
A
N
T
I
T
.
V
A
L
O
A
R
E

E
L
I
G
I
B
I
L
N
E
E
L
I
G
I
B
I
L
E
L
I
G
I
B
I
L
N
E
E
L
I
G
I
B
I
L
E
L
I
G
I
B
I
L
N
E
E
L
I
G
I
B
I
L
[
E
L
I
G
I
B
I
L
N
E
E
L
I
G
I
B
I
L
D
R
U
M
!
B
D
R
U
M
I
T
E
R
A
S
A
M
E
N
T
E
B
T
R
2
8
5
,
6
7
8
.
1
0
0
.
0
0
0
.
0
0
2
8
5
,
6
7
8
.
1
0
0
.
2
S
U
P
R
A
S
T
R
U
C
T
U
R
A
B
S
U
P
M
P
4
0
,
0
0
8
.
0
0
3
,
9
4
1
,
5
3
9
.
6
2
0
.
0
0
5
0
.
0
0
2
,
6
9
2
.
0
5
0
.
0
0
3
9
,
9
5
8
.
0
0
3
,
9
3
8
,
8
4
7
.
5
7
0
.
3
P
O
D
E
T
E
T
U
B
U
L
A
R
E
P
T
3
4
4
,
4
0
3
.
4
2
0
.
0
0
0
.
0
0
3
4
4
,
4
0
3
.
4
2
0
.
4
S
E
M
N
A
L
I
Z
.
+
S
I
G
U
R
A
N
T
A
R
U
T
I
E
R
A
S
+
S
R
2
1
3
,
4
8
2
.
4
8
0
.
0
0
0
.
0
0
2
1
3
,
4
8
2
.
4
8
0
.
0
5
D
E
C
O
L
M
A
T
.
A
L
B
I
E
+
A
P
A
R
A
R
I
M
A
L
A
+
A
D
M
M
L
2
7
6
.
2
4
0
,
5
4
9
.
0
0
0
.
0
0
1
5
6
0
0
1
3
5
,
9
6
1
.
3
3
0
.
0
0
1
5
.
0
0
1
3
,
0
7
1
.
6
9
0
.
0
0
1
3
5
.
0
0
1
1
7
,
6
5
9
.
3
6
0
.
6
D
R
U
M
U
R
I
L
A
T
E
R
A
L
E
D
L
B
U
C
3
2
.
3
5
0
,
2
1
1
.
0
6
0
.
0
0
0
.
0
0
(
0
0
3
2
.
0
0
3
5
0
,
2
1
1
.
0
6
0
.
7
R
I
G
O
L
E
C
A
R
O
S
A
B
I
L
E
R
C
M
L
1
,
0
0
4
.
0
2
4
0
,
3
2
0
.
1
4
0
.
0
0
4
4
0
.
5
0
1
0
5
,
4
3
8
.
9
2
0
.
0
0
1
,
4
.
4
4
.
5
0
3
4
5
,
7
5
9
.
0
6
0
.
8
P
O
D
E
T
D
I
N
C
A
D
R
E
C
3
-
b
o
r
d
u
r
i
B
P
D
C
3
M
L
1
6
.
1
8
5
,
8
9
0
.
6
0
0
.
0
0
1
6
.
0
0
7
2
4
.
6
1
0
.
0
0
0
.
0
0
1
8
5
,
1
6
5
.
9
9
0
.
9
Z
I
D
U
R
I
D
E
S
P
R
I
J
I
N
Z
D
S
M
L
1
4
7
.
0
1
2
4
,
7
9
9
.
9
4
0
.
0
0
0
.
0
0
1
4
6
.
0
0
1
2
3
,
9
3
4
.
0
1
0
.
0
0
2
9
3
.
0
0
2
4
8
,
7
3
3
.
9
5
0
.
1
0
S
A
N
T
O
A
L
A
T
S
D
M
P
6
,
5
2
8
.
3
4
9
,
4
6
7
.
2
6
0
.
0
0
0
.
0
0
1
,
9
3
8
.
0
0
1
8
1
,
5
9
9
.
5
4
0
.
0
0
8
,
4
6
6
.
0
0
5
3
1
,
0
6
6
.
8
0
0
.
1
1
T
R
O
T
U
A
R
E
B
E
T
O
N
A
T
E
T
R
B
M
L
6
,
5
3
9
.
0
3
5
5
,
5
6
7
.
9
9
0
.
0
0
6
,
4
8
7
.
0
0
3
5
3
,
5
2
7
.
1
3
0
.
0
0
5
2
.
0
0
2
,
0
4
0
.
8
6
0
.
1
2
P
R
O
T
E
C
T
I
A
M
E
D
I
U
L
U
I
P
M
E
D
7
7
,
6
3
6
.
7
5
0
.
0
0
0
.
0
0
7
7
,
6
3
6
.
7
5
0
.
1
3
R
I
D
I
C
A
R
I
C
A
P
A
C
E
C
A
R
O
S
A
B
I
L
E
C
P
-
N
C
S
0
.
0
0
1
1
,
0
0
6
,
2
0
3
.
5
4
0
.
0
0
1
1
.
0
0
6
,
2
0
3
.
5
4
0
.
1
4
A
C
O
S
T
A
M
E
N
T
E
C
O
N
S
O
L
I
D
A
T
E
R
C
-
N
C
S
2
M
P
7
3
0
.
0
0
4
2
,
9
2
0
.
4
7
0
.
0
0
7
3
0
.
0
0
4
2
,
9
2
0
.
4
7
0
.
1
5
O
R
G
A
N
I
Z
A
R
E
D
E
S
A
N
T
I
E
R
O
D
S
D
M
B
C
0
.
2
2
1
5
,
5
5
6
.
9
5
0
.
0
0
0
.
2
2
2
,
5
9
7
.
2
3
0
.
0
0
0
.
0
0
1
2
,
9
5
9
.
7
2
0
.
P
O
D
1
0
0
1
4
0
0
0
0
3
4
5
2
7
,
0
2
5
.
0
1
0
.
0
0
0
.
0
0
2
7
,
0
2
5
.
0
1
0
.
0
0
2
S
U
P
R
A
S
T
R
U
C
T
U
R
A
B
P
O
D
S
5
2
0
,
8
5
8
.
2
9
0
.
0
0
0
.
0
0
5
2
0
,
8
5
8
.
2
9
0
.
0
0
3
I
R
A
O
R
D
U
R
I
C
U
T
E
R
A
S
A
M
E
N
T
E
L
E
B
P
O
D
R
C
T
2
5
7
,
5
7
8
.
2
1
0
.
0
0
0
.
0
0
2
5
7
,
5
7
8
.
2
1
0
.O
C
.
.
.
.
L
A
P
O
D
B
P
O
D
R
L
P
2
5
,
9
4
1
,
3
8
0
.
0
0
0
.
0
0
2
5
,
9
4
1
.
3
8
0
.
0
0
5
I
S
C
A
R
I
D
E
A
C
C
E
S
B
P
O
D
S
D
A
5
,
2
3
3
.
9
0
0
.
0
0
0
.
0
0
5
,
2
3
3
.
9
0
-
0
.
0
0
6
I
O
A
S
I
O
A
N
E
_
P
O
D
B
A
*
A
D
M
P
M
L
2
6
.
0
0
2
2
,
1
5
8
.
2
6
0
.
0
0
2
6
.
0
0
2
2
,
1
5
8
.
2
6
0
.
0
0
E
r
T
O
T
A
L
F
A
R
A
T
V
A

7
,
5
6
1
,
7
4
0
.
1
0
0
.
0
0
4
9
5
,
5
0
2
.
3
5
0
.
0
0
4
9
5
,
3
2
6
.
4
3
0
.
0
0
7
,
5
6
1
,
5
6
4
.
1
8
0
.
0
0
T
V
A
2
4
%
1
,
8
1
4
,
8
1
7
.
6
2
0
.
0
0
1
1
8
,
9
2
0
.
5
6
0
.
0
0
1
1
8
,
8
7
8
.
3
4
0
.
0
0
1
,
8
1
4
,
7
1
5
.
4
0
0
.
0
0
T
O
T
A
L
I
N
C
L
U
S
I
V
W
A
9
,
3
7
6
,
5
5
7
.
7
2
0
.
0
0
6
1
4
,
4
2
2
.
9
1
0
.
0
0
6
1
4
,
2
0
4
.
7
1
0
.
0
0
9
3
7
6
,
3
3
9
.
5
8

0
.
0
0
N
o
t
a
:
F
i
r
i
a
n
t
a
r
e
a
i
n
t
r
e
g
u
l
u
i
c
o
n
t
r
a
c
t
e
s
t
e
d
i
n
F
o
n
d
u
n
F
E
A
D
R
C
O
N
S
T
R
U
C
T
O
R
:
S
C
S
A
M
U
S
C
O
N
S
T
I
J
G
T
I
D
J
S
DISPOZITIE DE SANTIER nr. din
ii nr. 87/24052011 pentru executare ,,Servidll de proiectare (project tehnic,
documentatli necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor, autorizatiilor si
asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei Iucrarior) pentru obiectivele:
Actiunea 1: Modernizare strazi in Comuna Bobalna si constructie pod peste Valea Olpretului
Subiect: Modificare pozitii platforme de incrucisare
Datorita tramei stradale de dimensiuni reduse in anumite zone, in vederea realizarii obiectivulul
in conditii tehnice de calitate optime, proiectantul, SC NV CONSTRUCT SRL, dispune urmatoarele:
BOBALNA - STR.VALEA REA
Platforma de incrucisare de a km 1+300 se va muta de pe partea dreapta pe partea stanga
VALCELE - STR.BISERICII
- Platforma de incrucisare de Ia km 0+1 40 (inceput platforma) pe partea stanga se va muta Ia km
0+1 34 (inceput platforma) pe aceasi parte
- Platforma de incrucisare de Ia krri 0+228 (inceput platforma) pe partea stanga se va muta Ia km
0+118 (inceput platforma)
- Ptatforna de incrucisare de a km 0+304(inceput platforma) pe partea stanga se va muta Ia km
0+326nceput platforma) - pe aceiasi parte
VALCELE - STR.GUI
- Platforma de incrucisare de Ia km 0+133 stanga se va muta pe partea dreapta Ia aceeasi poz
km.
VALCELE - STR.MOIS
- Se va renunta Ia platforma de incrucisare de Ia km 0+275 - partea stanga din cauza instabilitatii
terenului in acea zona.
RAZBUNENI - STR.ULITA DIN DEAL
- Platforma de incrucisare de Ia km 0+127 stg. se va muta a km 0+208 tot pe partea stanga
certificat ISO 9001, 14001, 18001
S.C. NV Corn
wWw.nvconsti
S.C. NV Construct S.R.L. I J12/1 520/2006; C.I.F. R018639415
I
cont BAN R005BTRL01301202565420xx, BancaTransilvania, CIuj-Naca
I
Iflomania CIuj-Napoca, str. Arges, nr. 26, ap. 8
j
tel/tax. +40 264 460054 I www.nvconstruct.ro
OSORHEL - STR. ULITA SATULUI
- Platforma de Ia km 0+330 dreapta se va muta pe partea stanga
BABDIU - STR.BISERICII
- Platforma de incrucisare de Ia poz km 0+475 partea stanga se va muta Ia poz km 0+386 pe
partea dreapta
CREMENEA - STR.BISERICII
- Platforma de incrucisare de Ia km 0+150 partea dreapta se va muta pe partea stanga a aceeasi
poz. km 0+1 50
MAIA - STR.PRINCIPALA
- Platforma de incrucisare de Ia poz. km 0+384 (stg) se va muta pe partea dreapta Ia aceeasi poz
km 0+384
Platforma de incrucisare de a poz.km.0+568 (stg) se va muta pe partea dreapta a poz. km.
0+606
PRDIECTANT: SC NV COr
BENEFICIAR:
ROMANIAMDRT
- l.S C.
EAEoRGHE
certificat iso 9001, 14001, 18001
I
3
S.C.
Listele de cantitati flu se vor modifica, jar constructorul flu va solicita suplimentari de fonduri in
acest sens.
Lucrrile neexecutate a pozitiile kilometrice din proiect nu afecteaz funclionalitatea obiectivului
mal sus mentionat.
SC. NV Construct S.R.L. Ji 2/1 520/2006; Cl.F. P018639415
I
cont IBAN 1R005BTRL01301202565420xx, Banca Transilvania, Cluj-Napoca
Romania Cluj-Napoca, str. Arges, nr. 26, ap. 8 tel/fax. +40 264 460054 I www.nvconstruct.ro
V
Co
S.C. NV Constri
www.nvcoI
DISPOZITIE DE SANTIER nr 2.,
Referitor Ia: Contractul nr. 87/24.05.2011 pentru executare ,,Servicii de prolectare (proiect tehnic,
detalil de executie, documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor, autorizatillor si
asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarior) pentru obiectivele:
Actiunea 1: Modernizare strazi in Cornuna Bobalna si Olpretului
Subject: Modificare pozitii kilometrice podete
In urma reanalizarii scurgerii apelor si a zonelor de realizarii
obiectivului in conditii tehnice de calitate optime, proiectar dispune
urmatoarele:
BOBALNA - STR.ULITA PRUNILOR
Podetul de Ia km 0+277, 0=800, se va reloca Ia km 0+190 pe drum lateral dreapta (Ia 30 m
de drumul principal) Ipe str.Valea cea Rea cc, Bobalna(zona podului nou)
Podetul de Ia km 0+586, 0=800, se va reloca Ia km 0+190 Ia podet lateral dreapta (Ia 65 m de
drumul principal) pe strValea cea Rea ,loc. Bobalna (zona podului nou).
Podetul de Ia km 0+953,0=800,se va reloca Ia km 0+932. pe aceeasi strada(Ulita Prunilor).
BOBALNA - STR.VALEA REA
Se va reloca podetul de Ia km 0+784 astfel: 5 ml a poz. km 1+298 pe aceeasi strada si 5 ml
pe str.Scolii din Babdiu Ia poz km 0+090.
Podetul de Ia km 1+126 0=800;L=5m se va reloca Ia km 1+112.
VALCELE - STR.BISERICN
Podetul de Ia km 0+093, L=7.50m se va reloca pe strada Gui, Ia km 0+204.
Podetul de Ia km 0+206 se va reloca Ia km 0+191.
Podetul de Ia km 0+257, 0=800, se va reloca Ia km 0+265
certificat ISO 9001, 14001, 18001
S.C. NV Construct S.R.L. Ji 2/1 520/2006: C.I.F. R01863941 5 cont BAN RO05BTRL01301202565420xx, Banca Transilvania, CIuj-Napoca
I
Romania CIuj-Napoca, str. Arges, nr. 26, ap. SI tel/fax. +40 264 460054 I www.nvconstruct.ro
Podetul de Ia km 0+326 se va relaca Ia km 0+103 pe drum lateral dreapta
in lac.Razbuneni.
Podetul de Ia km 0+400, 0=800, se va reloca Ia km 0+409.
VALCELE - STR.MOIS
Podetul de Ia km 0+359, 0=800, se va reloca Ia km 0+350.
Podetul de Ia km 0+495 se va reloca a poz.km 0+273-Ia drum lateral stanga.
OSORHEL - STR. UIITA SATULU!
Padetul tubular 0=800 mm;L=7.5m de Ia paz.km.0+127 se va realoca Ia paz km 0+002.
BABDIU - STR.DARMATA
Podetele tubulare Cu 0 = 800 mm praiectate Ia km 0+147 si km 0+346 se var reloca Ia paz. km
0+165, respectiv Ia km 0+330.
SUARAS - STR.ULITA DE PE VALE
Se va reloca podetul de Ia km 0+317 Ia km 0+305 pe aceeasi strada.
Se va reloca padetul de Ia km 0+510 Ia km 0+448 pe aceeasi strada.
Se va reloca padetul de Ia km 0+651 pe str.Bisericii din Cremenea Ia km 0+247.
MAIA - ULITA PE VALE
Padetul tubular 0=800 L= 5m de Ia Paz km 0+112 se va reloca Ia Paz km 0+078.
Listele de cantitati nu se var modifica, iar canstructorul nu va solicita suplimentari de fonduri in
acest sens.
ROMANIAM4R,T.
- ISO,
MICLEA
OAr/$HEORGHE
DIR I GIN T E,-SJN-Tl ER
- AUT. N,.o026605
DOMEIIISUBDQMEN1.
1PC;3.2
certificat Iso 9001, 14001, 18001
I
cont BAN R005BTRL01301202565420xx, BancaTransilvania, Cluj-Napoca
I
str. Arges, nr. 26, ap. 81 tel/fax. +40 264 460054 www,nvconstruct.ro
V
Vale
Lucrrile neexecutate Ia pazitiile kilametrice din praiect flu afecteaz
functianalitatea abiectivului
mai sus mentianat.
PROIECTANT: SC NV CONSTRUCT
BENEFICIAR: Camuna
DISPOZITIE DE SANTIER nr.., din
Referitor Ia: Contractul nr. 87/24.05.2011 pentru executare ,3 Servicii de prolectare (project tehnic,
detalli de executie, documentat necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor, autorizatiilor si
asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor) ientru obiectivele:
Actiunea 1: Modernizare strazi in Comuna Bobalna si
Subiect: Modificare pozftii kilometrice gabloane, renur
Ca urmare a viiturilor din perloada de Ia intocmirea
necesitatea amenajarii cu gabioane a unor portiuni suplim
parte, ca urmare a faptulul ca Iocalnicii au efectuat pe cant propriu
umi
sunt necesare lucrari de amenajare a albiei pe unele sectoare prbiectate.
In vederea realizaril obiectivulul in conditii tehnice de calitate optime, prolectantul, SC NV
CONSTRUCT SAL., dispune urmatoarele:
RAZBUNENI - ULITA DIN DEAL
- se renunta Ia real izarea gabioanelor Ia km 0+006 - 0+036 = 30 ml, km 0+132 - 0+1 69 = 37 ml;
BABDIU ULITA SCOLIII
- se vor executa suplimentar gabloane de Ia km 0+220 0+235 partea stanga a vail, in Iungime de
1 5m (gab ioanele vor fi relocate de pe zonele cu renuntari)
BOBALNA- VALEA CEA REA
- se renunta Ia realizarea gabioanelor de Ia km 1+164 - 1+253 = 89 ml Stg.
- se var executa suplimentar Ia Podul peste valea Olpret in amonte si aval de pod gabioane 26 ml cu
dimensiunile (5,00 x 1,00 x 0,25); (gabioanele vorfi relocate de pe zonele cu renuntari)
aparut
jar pe de alta
flu mai
*Gabioanele
se vor executa in conformitate cu plansele cle
Lucrrile neexecutate nu afecteaz functii ilui
nja1L4.p)UQRt.Z L0RIN
- zou
DIRlGINTE
Dl SANTIER
AT NR OOO :oOU
PROIECTANT: SC NV CONSTRI
lpc; 2; S
BENEFICIAR: Comuna
certificat SO 9001, 14001, 18001
[15
I
cont BAN R005BTRL01301202565420xx, BancaTransilvania. Cluj-Napoca
apoca, sir. Arges, nr. 26, ap. 8
I
tel/tax. +40 264 460054 I www.nvconstruct.ro
DISPOZITIE DE SANTIER nr. din
Referitor Ia: Contractul nr. 87/24.05.2011 pentru executare ,,Servicii de pro!ectare
detalil de executie, documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor, jjjjorizatiilor si
asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor) pentru
Actiunea 1: Modernizare strazi in Comuna Bobalna si constructie pod
/7 -OM.
/7 7
D
L
Subject: Modificare pozitii kilometrice ziduri de sprijin, renuntari->I!&ari
supIimentajj
L,
In urma realizarii lucrarilor de terasamente, pe unele zone din Veu1 rucnuriloL apar*iit
\\..:
fenomene de destabilizare a piciorul taluzului. Pentru a nu afecta stabiIita(cvrsaIturu1 1 an.niite
sectoare de drum s a prevazut executarea suplimentara a unor ziduri unde
stabilitatea versantului nu este pusa in pencol, s-a renuntat a executarea zidurilor derijtn-
In vederea realizarii obiectivulul in conditii tehnice de calitate optime, proiectantul, SC NV
CONSTRUCT SAL., dispune urmatoarele:
VALCELE - ULITA BISERICII:
- se renunta Ia zidul de sprijin de Ia km 0+000 - 0+021 (curba) in lung me de 25m
- se va executa zid de sprijin de Ia km 0+076 0+101 partea dreapta, in lungime de 25m
BABDIU ULITA SCOLII:
- se va executa zid de sprijin de Ia km 0+2 18 - 0+248 stg 30 ml;
MAIA - STRADA PRINCIPALA:
- se va executa zid de sprijin de Ia km 0+553-0+558 = 5 ml;
- se va executa zid de sprijin de Ia km 0+398-0+428 30 ml;
SUARAS - ULITA DIN VALE:
- se va executa suplimentar zid de sprijin de Ia km 0+265-0+288 23mI;
OSORHEL -. ULITA SATULUI:
- se va executa suplimentar zid de sprijin de Ia km 0+109-0+145 dr= 36 ml;
VALCELE - ULITA MOIS:
- se va executa suplimentar zid de sprijin de Ia km 0+278-0+300 dr= 22 ml;
*Zidurjle
de sprijin se vor executa in conformitate cu plansele de detaliu din Proiectul tehnic.
Lucrrile neexecutate nu afecteaz tunctionalitatea obiectivului mai sus mentionat.
1S.C
OSZT0S
I
FLOP\N
DN
I ipc;3 6
certiticat Iso 9001, 14001, 18001
S.C. NV Construct
www.nvconsti
PROIECTANT: SC NV CONSTRUCT SRL
BENEFICIAR: Comuna
S C
S.C. NV Construct S.R.L. J12/1520/2006; C.I.F. R018639415 cont BAN RO05BTAL01301202565420xx, Bancairansilvania, CIuj-Naoca
lRomania CIuj-Napoca, str. Arges, nr. 26, ap. 8 tel/fax. +40 264 460054 I www.nvconstruct,ro
S.C.
DISPOZITIE DE SANTIER nr.L, din .i;9221
Referitor Ia: Contracul nr. 87/24,052011 pentru executare ,,Servicii de prolectare (project tehnic,
detailI de executie, documentatli necesare pentru obtinerea tiiIor Si
asistenta tehnica din partea prolectantulul pe durata executiel
Actiunea 1: Modernizare strazi in Comuna Bobalna SI C
Subject: Modificare lungimi rigola carosabila, santuri pei in,
renuntari / relocari Si suplimentari
Ca urmare a reanalizaril sistemului de scurgere a apelor pluviale, in veaer-prwnlzarii pantelor
santurilor si pentru continuizarea santurilor pereate in dreptul acceselor a proprietati, se impun ajustari
ale domeniilor de aplicare pentru santuri si rigole.
In vederea realizanii obiectivului in conditii tehnice de calitate optime, proiectantul, SC NV
CONSTRUCT SRL., dispune urmatoarele:
Se va renunta Ia rigola carosabila din camp (zonele lana accese Ia proprietati), in locul ei
realizandu-se un sant pereat, jar rigola carosabila se va realiza in zona acceselor Ia proprietari pentru
continuizarea santunilor dalate, exceptie facand doua relocari:
- pe Valea cea Rea se reloca rigola carosabita de pe drumul lateral aflat Ia km 0+1 90 in
lungime de 49 ml Ia km 0+120-0+169, partea stanga.
- De pe Ulita Prunilor se reloca 23 ml pe strada Valea cea Rea.
Lungimile pe strazi sunt urmatoarele:
TABEL Rigola carosabila
Rigola carosabila
Caritjtate
Nr. DENUMIRE STRADA
Project realiz.
renunta
Suplimentara
Si se reloca
[ml] [ml]
r
Necesara
1mj
[ml]
1 STR. BISERICH MAIA 47.0 58.0 0.0 11.0
2 STR.PRINCIPALA-MAIA 93.0 158.0 0.0 65.0
3 STR.ULITADINVALE-MAIA 0.0 19.0 0.0. 19.0
4 ULITA BISERICII-CREMENEA 0.0 24.5 0.0 24.5
5 ULITADINVALE-SUARAS 279.0 61.5 217.5 0.0
6 ULITA SCOLII BABDIU 0.0 92.5 0.0 92.5
certificat Iso 9001, 14001, 18001
g
S.C. NV Construct S.R.L. I J12/1520/2006; C.I,F. R018639415
I
contiBAN RO05BTRL01301202565420xx, BancaTransilvania, ClujNapoca
I
Romania CIuj-Napoca, str Arges, nr. 26, ap. 8 tel/fax. i-40 264 460054 I wwwnvconstruct.ro
V
S.C. NV Construct
www.nvconstr
Avand in vedere ca adanacimea santurilor dalate este variabila (datorita optimizarii
pantelor si a diferenteleor aparute Ia cotele existente de nivel pe distanta dintre profilele
transversale studiate in project), pentru a putea realiza obiectivul in conditiile tehnice de calitate
corespunzatoare sunt necesare suplimentari ale cantitatilor aferente santului dalat dupa cum
urmeaza:
TABEL Sant dalat
Rigola pereata
Nr. DENIJMIRE STRADA
Se renunta
Cantitate
crt Project Realiz.
si se reIoa
Supilmentara
[mp] [mp]
rm 1
Necesara
L
[mpj
1 STR. BISERICII MAJA 0.0 0.0 0.0 0.0
2 STR.PRINCIPALA-MAIA 675.0 973.7 0.0 298.7
3 STRULITA DIN VALE-MAIA 50.4 84.0 0.0 33.6
4 ULITA BISERICII-CREMENEA 223.2 303.8 0.0 80.6
5 ULITA DIN VALE-SUARAS 243.9 550.2 0.0 306.3
6 ULITASCOLII BABDIU 315.0 490.0 0.0 175.0
7 ULITADARAMATABABDIU 234.0 402.5 0.0 168.5
8 ULITA BISERIICII BABDIU 346.5 614,6 0.0 268.1
9 ULITA DIN VALE RAZBUNENI 0.0 247.8 0.0 247.8
10 ULITA FANTANII RAZBUNENI 0.0 0.0 0.0 0.0
11 ULITA DIN DEAL RAZBUNENI 162.0 350.0 0.0 188.0
12 ULITAGUIVALCELE 191.7 527.8 0.0 336.1
13 ULITAMOISVALCELE 360.0 241.5 118.5 0.0
14 ULITABISERICIIVALCELE 0.0 197.4 0.0 197.4
15 ULITASATULUI OSORHEL 497.7 715,4 0.0 217.7
16 ULITA PRUNILOR BOBALNA 1665.0 2079.0 0.0 414.0
17 ULITAVALEACEAREA 1535.6 2099.3 0.0 536.7
TOTAL CANTTATE 6500 9877 118.5 3495.5
certifcat Iso 9001, 14001, 18001
fly
construct
Roadesign
7 ULITA DARAMATA BABDIU 0.0 53.5 0.0 53.5
8 ULITA BISERIICII BABDIU 0.0 68.5 0.0 68.5
9 ULITA DIN VALE RAZBUNENI 0.0 30.0 0.0 30.0
10 ULITA FANTANII RAZBUNENI 0.0 5.5 0.0 5.5
11 ULITA DIN DEAL RAZBUNENI 147.0 33.0 114.0 0.0
12 ULITA GUI VALCELE 0.0 89.0 0.0 89.0
13 ULITA MOIS VALCELE 63.0 35.0 28.0 0.0
14 ULITABISER!CIIVALCELE 100.0 112.0 0.0 12.0
15 ULITA SATULUI OSORHEL 0.0 27.5 0.0 27.5
16 ULITA PRUNILOR BOBALNA 0.0 302.0 0.0 302.0
17 ULITA VALEA CEA REA 275.0 275.0 0.0 0.0
TOTAL CANTITATE 1004.0 1444.5 359.5 800.0
S.C. NV Construct S.R.L. J12/1520/2006:C.I.F. R018639415I contiBAN RO05BTRL01301202565420xx, Bancalransilvania, CIujNapoca
I
Romania CIuj-Napoca, str. Arges, nr. 26, ap. B tel/tax. +40 264 460054 www.nvconstruct.ro
S.C.
*RigoIa
carosabila si santul pereat se vor executa in conformitate cu plans&e
Projectul tehnic.
Subiect: Camine de vizitare
In urma lucrarilor in corpul drumului, au fost descoperite un numar de 11 buc. camine vane
retea apa, astfel:
- ulita Prunilor = 2 buc;
- ulita din Deal Suaras 2 buc;
- ulita Scolii din Babdiu = 2 buc;
- ulita Bisericii din Cremenea = 2 buc;
- ul[ta Principala din Maia = 2 buc;
- ulita Bisericli din Maia = 1 buc;
In vederea realizarii obiectivului in conditU tehnice de calitate optime, proiectantul, SC NV
CONSTRUCT SRL., dispune urmatoarele:
Se vor ridica Ia cota finala a drumului caminele de vizitare, cantitatile suplimentare aferente,
facand obiectul unei note de comanda sup limentare.
Subject: Acostamente consolidate
In urma adaptarii Ia teren a santurilor pereate, pe unele sectoare a rezultat o latime variabila a
acostamentelor.
In vederea realizarii obiectivului in conditii tehnice de calitate optime, proiectantul, SC NV
CONSTRUCT SAL., dispune urmatoarele:
Pe sectoarele de drum unde apare aceasta situatie. se vor consolida acostamentele cu beton
de ciment C 25/30 pe toata atimea, pana a partea superioara a santului pereat, pe o adancime de
20cm.
- ulita Prunilor- Bobalna - stg 0+041-0+123 = 82 ml x 0,5 m= 41 mp;
-dr.0+010-0+108= 98mlxO,5m=49mp;
- Valea cea Rea Bobalna- dr 0+919-1+092 = 173 ml x0,3 m = 52 mp;
- Ulita Bisericii Valcele stg. 0+006- 0+023= 17 ml x 0,35m = 6 mp;
- Ulita Mois Valcele stg. 0+085-0+256 = 171 ml x 0,5 m= 85 mp;
certificat ISO 9001, 14001, 18001
S.C. NV Construct S.R.L. I J12/1520/2006; OLE. R018639415 contIBAN RO05BTRL01301202565420xx, BancaTransilvania, C!uj-Napoca
I
IRomania Cluj-Napoca, str. Arges, nr. 26, ap. 81 tel/fax. +40 264 460054 I www.nvconstruct.ro
S.C.
- Ulita Satului Osorhel - stg. 0+002-0+292= 290m1 x 0,35 m = 102 mp;
- dr. 0109- 0+209= 100 ml x 0,35 m = 35 mp;
- Ulita Principala Maia - stg. 0+000-0+256 = 256 ml x 0,5 m = 128 mp;
- dr. 0+000-0+100 = 100 mlxO,5m = SOmp;
TOTAL 548 mp x 0,20 m = 109,5 mc
Subject: Totuare
In urma adaptarii Ia teren a trotuarelor, s-a constata faptul ca pe majoritatea sectoarelor
proiectate, latimea este insuficienta pentru asigurarea unui trafic pietonal adecvat. De comun acord cu
Beneficiarul s-a luat decizia de a renunta in cadrul acestul proiect Ia realizarea trotuarelor, acestea
urmand a fi executate in cadrul unul alt project special conceput pentru traficul pietonal, care va trata in
totalitate strazile din comuna.
In vederea realizarii obiectivului in conditii tehnice de calitate optime, proiectantul, SC NV
CONSTRUCT SRL, dispune urmatoarele:
Se renunta Ia executarea trotuarelor, dar acestea vor face obiectul unui alt proiect.
Lucrrile neexecutate nu afecteaz functionalitatea obiectivului mai sus mentionat.
,Ij
PROIECTANT: SC NV CONSTRUCT
certflcat ISO 9001, 14001, 18001
V
www.nvcon
BENEFICIAR: Comuna BOBALNA
C. . F. RD 18639415 cont IBAN ROO5BTRLO1 301 202565420xx, Banca Transilvania, CIuj-Napoca
I
Romania CIuj-Napoca, str. Arges, nr. 26, ap. 8 tel/fax. +40 264 460054 www nvconstruct.ro
IC)
S
DISPOZITIE DE SANTIER nr. din
Referitor Ia: Contractul nr, 87/24.052011 pentru executare ,,Servicii de prolectare (pro/ect tehnic,
detalii de
executie, document
at/i necesare pentru
obtinerea acordurilor, avizelor, autorizati/lor si
asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata execu,tiei IucrriIo1.pntruobiec,tiveIe:
G V
Actiunea 1: Modernizare strzi in Comuna Boblna si cons p9gjp,$jtqVa!e Oetului
/ /0 p1
J!(
q
/
\
V V V V
Subiect: Modficare pozitn kilometrice drumuri lateral
71
,f
/ 1 ci
Datorita tramei stradale de dimensiuni reduse in
in conditli tehnice de calitate optime, proiectantul, SC NV
BOBALNA - STR.VALEA REA
Drumul lateral de Ia poz km 0+251 (stg) se va realoca Ia poz km 0+190(dr) pe aceeai strada
Lungime totala drum lateral dreapta Ia km 0+190 : L=30 m
Drumul lateral de Ia poz km 1+112 (stg) se va realoca Ia poz km 0+657(stg) pe aceeai strada.
SUARAS - ULITA DIN VALE
Se realoca doua buc. drumuri laterale cuprinse in listele de cantitati de pe strada Ulita din Vale
din localitatea Suaras, pe strada Ulita din Vale din localitatea Rzbuneni Ia poziiile km 0+040(stg) si km
0+1 03(stg).
VALCELE - STR.GUI
Drum lateral de Ia poz km 0+160 dr. se va reloca Ia poz. km 0+030 stg. pe acceasi strada.
VALCELE - STR. MOIS
Al doilea drum lateral cuprins in listele de cantitati se va realiza Ia km 0+273 (partea stanga)
OSORHEL - STR. ULITA SATULUI
Drumurile laterale (2buc) cuprinse in listele de cantitati se vor executa Ia paziiile kilometrice
urmtoare:
a. km 0+100 (partea dreapta)
b. km 0+421 (Ia captul drumului principal)
www.nvco
Lucrrile neexecutate a pozitiile kilometrice din proiect flu afecteaz funi
mai sus mentionat.
acest sens.
PROIECTANT: SC NV CC
BENEFICIAR: Com
nu
certificat ISO 9001, 14001, 18001
ROl 8639415
I
cont BAN R005BTRL01301202565420xx, Banca Transilvania, CIuj-Napoca
I
CIuj-Napoca, sir. Arges, flr. 26, ap. 8 tel/fax. +40 264 460054 I www.nvconstruct.ro
SC. NV Construct
S.C.
DISPOZITIE DE SANTIER nr.
s..,
din
Referitor Ia: Contracul nr, 87/24.05.2011 pentru executare ,,Servicii de prolectare (project tehnic,
detalii de executie, documentatii necesare pentru obtinerea acordurior, avizelor, autorizatUfor si
asistenta tehnica din partea prolectantuluf pe durata executiei lucrarilor) pentru
Actiunea 2: Infintare si dotare centru tip after school in localitatea
Subject: Modificari de cantitati si amenajari interioare
In urma realizarii lucrarilor de constructii si a aprofundarea detaliilor din proiet, au risit niste
discordante intre planse si listele de cantitati de lucrari. Deasemenea, pentru o mai buna functionalitate
a obiectivului, a aparut necesitatea suplimentarii listelor de cantitati cu lucrari de amenajari interioare si
exterioare. Pe de alta parte, s-a constatat in urma optimizarii constructiei faptul Ca flU mai sunt necesare
unele lucrari.
In vederea corectarii acestor noncordante si pentru real izarea obiectivului in conditii tehnice de
calitate, siguranta si functionalitate optime, proiectantul SC NV CONSTRUCT SRL, dispune
urmatoarele:
1. Se renunta partial a nstalatiile exterioare de apa si canal, un bazin vidanjabil, o parte din
lucrarile de amenajarea terenului si imprejmuirea obiectivului, in conformitate Cu listele de
cantitati NA anexate.
2. Se suplimenteaza lucrarile aferente lucrarilor de amenajari interioare si exterloare in
conformitate Cu listele de Cantitati NCS anexate.
Notele de comanda suplimentara vor fi acoperite financiar din notele de renuntare.
Lucrrile neexecutate nu
BENEFICIAR: Comuna
-T S.C
AIAUVLAUAMiRELA
D ANT1ER
UT N4 fl0017590
MN/OMENII:
14001, 1
115
I
cont BAN R005BTRL01301202565420xx, BancaTransHvania, CIuj-Naoca
apoca, str. Arges, nr. 26, ap. 8
I
tel/fax. +40 264 460054 I www.nvconstruct.ro
S.C.
DISPOZITIE DE SANTIER nr. IL, din
Referitor Ia: Contractul nr. 87/24.05.2011 pentru executare ,,Servicii de prolectare (proiect tehnic,
detaill de executie, documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor, autorizatiilor Si
asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiel lucrarilor) pentru obiectivele:
Actiunea 3: Renovare, modenizare si dotare camin cultural in
Bobalna.
Subject: Modificari de cantitati Si amenajari interioare
In urma realizarli lucrarUor de constructii si Ia aprofundarea detalillor
discordante intre planse si listele de cantitati de lucrari. Deasemnea, pentru o ma[ThnctionaBtate
a obiectivului, a aparut necesitatea suplimentarii listelor de cantitati Cu lucrari de amenajari interioare si
exterioare. Pe de alta parte, s-a constatat in urma optimizarii constructiei faptul ca nu mai sunt necesare
unele lucrari.
In vederea corectarii acestor nonCordante Si pentru realizarea obiectivului in conditii tehnice de
Calitate, siguranta Si funCtionahtate optime, proiectantul SC NV CONSTRUCT SRL, dispune
urmatoareIe:
1. Se renunta a un bazin vidanjabil, o parte din lucrarile de amenajarea terenului organizarea
de santier si imprejmuirea obiectivului, in conformitate cu listele de cantitati NR anexate.
2. Se suplimenteaza luCrarile aferente lucrarilor de amenajari interioare si exterioare in
conformitate Cu rstele de Cantitati NCS anexate.
Notele de comanda suplimentara vor fi aCoperite financiar din notele de renuntare.
ROMANIA - MDR.T -I.S.C
SP&TARU V.LAURAMIRELA
DIRIGJNTE DR ANT1ER
AUT NR 00017590
[/SUBDOMENII
certit 91, 14001,
S.C. NV Construct S.RL I J12/1 520/200(CI.F. 8018639415
I
cont BAN RO05BTRL013O1202565420xx, BancaTransilvania, CIuj-Napoca
Roniania Cruj-Napoca, str. Arges, nr. 26, ap. 8 tel/fax. +40 264 460054 www,nvconstruct.ro
S.C.
JUSTIFICARE TEHNICA DETALIATA
DENUMIREA LUCRARII:
,,Servicii de prolectare (project tehnic, detail! de executie, documentatil necesare pentru
obtinerea acordurilor, avizelor, autorizatiior si asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata
executiel lucrarior) pentru obiectivele:
ACTIUNEA 1:
,,Modernizare strazi in Comuna Bobalna si constructie pod peste Valea Olpretului
Subject: Modificare pozitii kilometrice ziduri de sprijin, suplimentari
VALCELE - STR. BISERICII
In urma realizarii ucrarilor de terasamente si a ucrarilor de scurgere a apelor, in zona km
0+076 km 0+101, au aparut fenomene de destabilizare Ia piciorul taluzului. Avand in vedere ca limita
de proiprietate de pe partea dreapta a drumului este foarte aproape de santul proiectat taluzul rezultat
in urma sapaturilor avea panta mai mare de 1:1. In urma precipitatiilor abundente au aparut ravenari Si
fenomene de destabilizare a piciorului taulzului si riscul de a destabiliza gardul si de a colmata santuL
Fenomenele de destabilizare au aparut datorita pantei taluzului prea mare raportata Ia tipul de pamant
regasit in urma sapaturilor din aceasta zona.
VALCELE - ULITA MOIS
In urma realizarii lucrarilor de terasamente si a lucrarilor de scurgere a apelor, in zona km
0+278 km 0+300, au aparut fenomene de destabilizare a piciorul taluzului. In urma precipitatiilor
abundente au aparut ravenari si fenomene de destabilizare a piciorului taulzului Si riscul colmata santul,
devenind nefunctional. Ravenarile au aparut datorita precipitatiilor aparute a scurt timp dupa efectuarea
sapaturilor, perioada in care vegetatia flu a apucat sa se dezvolte pe taluz, vegetatie ce avea rolul de
protectie importiva ravenarilor, Fenomenele de destabilizare au aparut datorita pantei taluzului prea
mare raportata a tipul de pamant regasit in urma sapaturilor din aceasta zona.
certificat ISO 9001, 14001, 18001
S.C. NV Construct S.R.L. J12/1520/2006; C.I.F R018639415 contIBAN RO05BTRL01301202565420xx, BancaTransHvania, Cluj-Napoca
I
Romania CIuj-Napoca, sir. Arges, or. 26, ap. 8
I
tel/fax. +40 264 460054 I www.nvconstruct.ro
S.
BABDIU - STR. SCOLII
In urma realizarii lucrarilor de terasamente si a Iucrarilor de scurgere km
0+218 km 0+248, au aparut fenomene de destabilizare a piciorul taluzului. Avand in vedere ca limita
de proiprietate de pe partea stanga a drumului este foarte aproape de santul proiectat s-a incercat
realizarea unui taluz cu panta 1:1, inerbat, pentru a nu afecta proprietatea privata adiacenta. In urma
precipitatiilor abundente au aparut ravenari si fenomene de destabilizare a piciorului taulzului Si nscul de
a destabiliza gardul si de a colmata santul. Ravenarile au aparut datorita precipitatillor aparute Ia scurt
timp dupa efectuarea sapaturilor, perioada in care vegetatia nu a apucat sa se dezvolte pe taluz,
vegetatie ce avea rolul de protectie importiva ravenarilor.
MAIA - STRADA PRINCIPALA
In urma realizarii lucrarilor de terasamente si a lucrarilor de scurgere a apelor, in zona km
0+398 km 0+428, au aparut fenomene de destabilizare Ia piciorul taluzului. Avand in vedere ca Ilmita
de proiprietate de pe partea stanga a drumulul este foarte aproape de Santul prolectat taluzul rezultat in
urma sapaturilor avea panta mai mare de 1:1. In urma precipitatlilor abundente au aparut ravenari si
fenomene de deStabilizare a piciorului taulzului si riscul de a deStabiliza gardul Si de a colmata santul.
Fenomenele de destabilizare au aparut datorita pantei prea marl raportata a tipul de pamant regasit in
urma sapaturilor din aceasta zona.
In urma realizarii lucrarilor de terasamente si a Iucrarilor de scurgere a apelor, in zona km
0+553 km 0+558, au aparut fenomene de destabilizare Ia piciorul taluzului, Avand in vedere ca imita
de proiprietate de pe partea Stanga a drumului este foarte aproape de santul proiectat taluzul rezultat in
urma sapaturilor avea panta mai mare de 1:1. In urma precipitatiilor abundente au aparut ravenari si
tenomene de destabilizare a piciorului taulzului si riscul de a destabiliza gardul Si de a colmata santul.
Fenomenele de destabilizare au aparut datorita pantei taluzului prea mare raportata Ia tipul de pamant
regasit in urma sapaturllor din aceasta zona.
SUARAS - ULITA DIN VALE
In urma realizarii lucrarilor de terasamente si a lucrarilor de scurgere a apelor, in zona km
0+265 km 0+288, partea Stanga, au aparut fenomene de destabilizare Ia piciorul taluzului, In urma
precipitatiilor abundente au aparut ravenari si fenomene de destabilizare a piciorului taulzului si riscul
certificat SO 9001, 14001, 18001
V
coi
S.C. NV Construct S.R.L. I J12/1520/2006; C.I.F. P018639415
I
cont BAN R005BTRL01301202565420xx, BancaTransilvania, CIuj-Napoca
I
IRomania CIuj-Napoca, str. Arges, nr. 26, ap. 8 tel/fax. +40 264 460054 I wwwnvconstruct.ro
S.
colmata santu, devenind nefunctionaL Ravenari!e au aparut datorita precipitatillor timp
dupa efectuarea sapaturilor, perioada in care vegetatia flu a apucat sa se dezvolte pe tauz, vegetatie
ce avea rolul de protectie importiva ravenanlor. Fenomenele de destabilizare au aparut datorita pantei
taIuzuui prea mare raportata a tipul de pamant regasit in urma sapaturilor din aceasta zona.
OSORHEL - ULITA SATULUI
In urma realizarii lucrarilor de terasamente si a lucrarilor de scurgere a apelor, in zona km
0+1 09 km 0+145, partea dreapta, au aparut fenomene de destabilizare a piciorul taluzulul. In urma
precipitatiilor abundente au aparut ravenari si fenomene de destabilizare a piciorului taulzului si riscul
colmata santul, devenind nefunctionaL Ravenarile au aparut datorita precipitatiilor aparute Ia scurt timp
dupa efectuarea sapaturilor, perloada in care vegetatia nu a apucat sa se dezvolte pe taluz, vegetatie
ce avea roful de protectie importiva ravenarilor, Fenomenele de destabilizare au aparut datorita pantei
taluzului prea mare raportata Ia tipul de pamant regasit in urma sapaturilor din aceasta zona.
Pro jectant
SC NV CONSTRUT SRL
ing. BOBAR Mira
OfStruct
/
SRI
a
certificat ISO 9001, 14001, 18001
V
col
S.C. NV Construct S.R.L. Ji 2/1 520/2006; C.LF. ROl 8639415
I
cent BAN RD05BTRL01301202565420xx, Banca TransiIvana, CIuj-Napoca
Romania - CIuj-Napoca, str. Arges, nr. 26, ap. 8 tel/fax. +40 264 460054 I www.nvconstruct.ro
JUSTIFICARE TEHNICA DETALIATA
DENUMIREA LUCRARII:
,,Servidll de prolectare (proiect tehnic, detalli de executie, documentatii necesare pentru
obtinerea acordurior, avizelor, autorizatlUor si asistenta tehnica din partea prolectantuluf pe durata
executiel lucrarilor) peritru object ivele:
ACTIUNEA 1:
,,Modernizare strazi in Comuna Bobalna si constructie pod peste Valea Olpretului
Subject: Modificare pozitii kilometrice gabioane, relccari
BABDIU - ULITA SCOLII
Ca urmare a viiturilor din perioada de a intocmirea proiectului si pana in prezent, a aparut
necesitatea amenajarii cu gabioane a unor portiuni suplimentare de albie de Ia km 0+220 0+235
partea stanga a vaii, in lungime de 15 ml.
Gabioanele sunt necesare datorita erodarii malului stang a vaii, erodare ce risca sa conduca Ia
destabilizarea taluzului de pe partea stanga a vaii. In urma destabilizarii taulzului exista riscul colmatarii
albiei, distrugerii gabioanelor prevazute pe partea dreapta vaii (partea stanga a strazii) si afectarea
terasamentului strazii pe acea zona.
BOBALNA - UI.HA VALEA REA
Ca urmare a vilturilor din perioada de Ia intocmirea proiectului si pana in prezent, a aparut
necesitatea amenajarii CU gabioane a unor portiUni suplimentare de albie a Podul peste valea Olpret in
amonte si aval de pod gabioane 26 ml CU dimensiunile (5,00 x 1,00 x 0,25).
Pentru a preveni afuierea tuburilor metalice sau erodarea zonei din avaf si amonte de pod (zona
pintenului din beton prevazut in proiect) si pentru a proteja cele doua zone s-a prevazut o saltea de
gabioane CU dimensiunile (5,00 x 1,00 x 0,25). Salteaua de gabioane are rolul de protectie pe timpul
perioadelor CU preCipitati abundente ce pot provoca viituri, viituri ce pot degrada infrastructura podului
Proiectant
SC NV CONSTRUCT SRL
ing. BOBRMircea
certificat SO 9001, 14001 18001
S.C. NV Consti
S.C. NV Construct S.R.L. J12!1520/2006; CIF. R018639415 cont IBAN ROD5BTRL01301202565420xx, BancaTransiivania, Ciuj-Napoca
I
Romania Cluj-Napoca, str Arges, nr 26, ap. 8
I
tel/fax. +40 264 460054 I www.nvconstruct.ro
DECLARATIE,
S.C.
Deciaram pe propria raspundere ca prin renuntarea Ia zidu! de sprijin de pe strada
Bisericii, icc. Valcele, tronsonu! Km 0+000 Km 0+021, stabilitatea structuril drumulul flu
va fi afectata
. I
3
Operatorconomic.
S.C. NVConstruct S.R.L.
Ing. BobilMircea:t
/ -
-- --.-- -
certificat SO 9001, 14001, 18001
S.C. NV Construct S.R.L. J12/1 520/2006; C.I.F AOl 8639415 cont BAN RO05BTRL01301202565420xx, Banca Transilvania, CIuj-Napoca
JRomania CIuj-Napoca, str Arges, nr. 26, ap. 8 tel/fax. +40 264 460054 I www.nvconstruct.ro
V
Data completrii
23/06/2014
DECLARATIE,
S.C.
Declaram pe propria raspundere ca prin renuntarea a amenajarile de abie:
Loc. RAZBUNENI - ULITA DIN DEAL
- km0+006-0+036=30m1;
- km0+132-0+169=37m1;
BOBALNA- VALEA CEA REA
- km 1+164-1+253=89m;
stabi!itatea structurli investitiei flu va fi afectata
Data competrii
23/06/20 14
Operator economic,
S.C. N nstruct S.R.L.
Ing. BGbar.Mircea
/
/
certificat ISO 9001, 14001, 18001
S.C. NV Construct S.R,L. I J12/1 520/2006; C.I.F. R018639415
I
cont BAN RO05BTRL01301202565420xx, BancaTransilvania, Cluj-Napoca
I
flomania CIuj-Napoca, sir. Arges, nr. 26, ap. 8 tel/fax. +40 264 460054 www.nvconstruci.ro
Judetul Cluj
Comuna BobIlna
Nr. 4037 din 23.06.20 14
DECLARATIE
Subsemnatul Muresan Augustin ,primar al comunei Bobilna,judetul Cluj avand CI
seria KX nr 578020 CNP 1480109123137 in calitate de reprezentant legal al comunei BobIlna
declar pe propria raspundere ca drumurile laterale mentionate In dispozitia de santier nr.6 din
18.02.2014 si propuse a fi modernizate prin acm! aditional la contractul de finantare nr. C 322
0109 6 13 00061 / 15.11.2010 se identifica cu urmatoarele pozitii globale din Anexa
nr. 1 5Inventarul bunurilor care apartin domeniului public a! comunei BobIlna Ia Hotararea
Guvernului nr.969 din 17.09.2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.684 bis ,astfel:
1. Drumurile laterale din localitatea Bobilna-str.Valea Rea de Ia pozitiile km 0+1 90(dr)
si km 0+657 (stg) se identifica cu pozitia globala nr.26Strazi Bobllna din Anexa
2. Drumurile laterale din localitatea Razbuneni str.Ulita din vale de la pozitiile km
0+040(stg) si km 0+1 03(stg) se identifica cu pozitia globala nr.27Strazi Razuneni
din Anexa
3. Drumurile laterale din localitatea VIlcele str.Gui la poz km 0+030 si str.Mois la poz.
0+273Q,artea stanga) se identifica cu pozitia globala nr.32Strazi VIlcele din Anexa
4. Drumurile laterale sin localitatea Osorhel-str.Ulita Satului la poz km 0+100(partea
dreapta) si pozitia 0+421 (la capatul drumului principal) se identifica cu pozitia globala
nr.33Strazi Osorhel din Anexa
Primar
Murean Augustin
MONITORUL OFICIAL
AL
ROMANIE1

PARTEA I
ul V Nr. 684 bis
LEGI, DECRETE, HOTARARI SI ALTE ACTh
Mar, 17 septembrie 2002
SUMAR
Nr.
Pagine
HOTARARI ALE GUVERNULUI RCMANIEI
969. Hotrre privird atesara dcmeniului public a!
judeuIui Cluj, precurn si rnunicipiilor, craser Si
comunelar din judepJl Cluj, cu excepa municipiulul
cIu;Napcca
1775
HOTARARI ALE GUVERNULU RCMANE
GUVERNUL OMANIEI
HOTARARE
privind testrea domeniului public al udeu1u Cluj,
pracurn ci & municipillor, oraselor ci ccmunelcr
dn judeu1 Ciuj, cu excepia rnuricipiulul Ck*Napoca*)
ln Iemeiul prevederilor art. 107 din Ccnstituia Rornniei i ale art. 21
aIm. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietalea pubIic i regirnul juridic
al aceslcia,
Guvern u Romriiei adopt prezenta otrre.
Articol unic. Se atest apartenena Ia dorneniul public al jude)uiui Cluj,
precum i a municipillor, oraeIor i cornunelor din judeuI CIuj, Cu exCepia
rnuricipiului CIuj-Napoca, a bunurilor cuprinse in anexele nr. 180 care fec
parte integrantE din prezenta hotrre.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaz
Ministrul administraliei publice,
Octav Cozrnanc
Ministrul tinanlelor publice,
8ucureti, 5 seplernbrie 2002.
Nr. 969.
) Hclrrea Guvrnului nr, 969/2002 a 1os publicat in Monitorul Oficial al Rornniei.
Panes I, nr. 684 din 17 septernbrie 2002, si esle reprodus & in acesi num8r bis.
Arexa Ni. 1 lnyeritarul bunurilor care apartin dornenuuhui
public al judeuhiii Cliii
3
Ariexa Nr. 2 Inventanul bunurilon care acarlin domeniuiui
public ci municipuului C.mpia Turzn
Artexa Nr. 3 Inventarul bunurlior care aparin domenuuhui
public ci rnuncipuului Dej
93
Anexa Nr. 4 lrtventanul bunuriioi care aparlin oon1eniulu
public ci municipuuhul Ghana
113
Anexa Nr. 5 . lnvenianui bunurilor care aparlin domanuuhui
public ci municipuului Turda
153
Anexa Ni. 6 Inveniarul bunurtior care apariri oornenuului
public al orasului Huedin
327
Anexa Ni. 7 invanlarul bununilor care apanlin dcmenuuuui
public el cornunei AghiresL
337
Anexa Ni. B Invenlanul bununilon care aparlin dorneniului
public al comunel AliO
347
Anexa Nr. S lnventarul bunurilDi care apariin domenuului
public ci comunei Alunis
351
Anexe Ni. 10 Inventarul bunuribr care apartin dcrnenuului
public ci cornunei Apahida
357
Anexa Nr, 11 lnrventanul bunurilor care aparin domenuuhui
public al cornunei Pchileu
377
Anexa Nr. 12 Inventanul bununlior care apartin domeniuhui
public al comunei Baciu
383
Anexa Nr, 13 inventarul bunurilor care apartin domenuuuul
public al comunici Bioara
387
Anaxa Ni. 14 Irivenlarul bunurilor care apartin domeniuhui
public al cornuriei Belis
305
Anexa Ni. 15 inventarul bunurlior care apanlin domeniului
public al cornunei 8obSlrra
399
Anexa Nr. 16 Inventanul bunurilor care apartir domeniuhui
public al comunel Bonlida
403
Anexa Ni. 17 Inventanul bunurilor cane aparin dorneniuhui
public al cornurrel Borsa
407
An?NrTh8 Iniverilarul buriunilor care aparin domeniului
public al comunci Buza
413
Anexa Ni. 19 lnventsrul bununilor care aparpn dorneniuhui
public al cornuriei Cianu
417
Arrexa Nr. 20 Inventarul bunurilor care apartin dorneniuhul
public al cornunei Clrasi
421
Anexa Nr. 21 Inventarul bunurilor care apartin domeniulul
public al comunei Cl5tele
427
Anexa Nr. 22 lnvenitarui bunurilon care aparin dornerruului
public ci cornunci Crn5rasu
433
Anexa Ni. 23 Inventarul bunurhlor care aparlin domeniulul
public ci comun& C8.puu Mare
437
Anexa Ni. 24 lnventarul bunurilor care apaijin dcrneniului
public al comunel Ceiu
445
Anexa Nr. 25 Inventanul bunuriior care apartin dorneniului
public ci comunel Ctina
449
Arexc Nr. 25 Inveritarul buriurilor care apanlin dorneniulul
public al comunei Ceanu Mare
455
Anexa Ni. 27 Inventanul burturilor care apaniin dorneniiului
public ai cornunci Chinteni
461
Anexa Nt. 28 lnventaru buniunilor care aparin dornerriulul
public ci connurtei Chiulesti
467
Anexa Ni. 29 lnverrtarul bunurilor care apartiri domeniuhui
public ai comunei Ciucea
471
Anexa Ni. 30 lnventanul bunurilor care apartin dornaniuului
public al cornunei Ciurila
477
Anexa Nr. 31 Inventarul bununhlon care aparlin domeniulul
public ci cornunei C4cu
481
Anexa Nn. 32 Iriventanul bununilor care aparlin dorneriiului
public ci comunel Cojocnc
455
Anexa Nr. 33 Inventarul bunurilor care apanliri dorneniului
public ci comunei Cornesti
493
Anexa Ni. 34 hnventanui bunuriior care apartin domeniului
public ai comunci Cuzdniaara
503
Anexa Nr. 35 irivantanul bununibor care apartini dorneriiului
public ci comunei Dbca
509
Anexa Nr, 35 invenlarul bununior care apartin dorneniuiui
public al cornunei Feleacu
.. 517
Anexa Nr. 37 inventarul bununiior care apartin domeniuiui
public al comunei Fizeu Gheniii
523
Anex.a Nr. 38 Inventarul bununibor cane apanlin domeniulul
public a! comunei Floresti.... ......,...
AnexaNrE39ElVIntaui bununilor care epartin domeniutiui
public ci comunel Frale
Anexa Ni. 40 Inventarul bununilor care aparlin domeniuuui
public ci cornunci Geaca
541
fl?
. 1
.-,.
SUMAR
Anexa Ni. 41 invenlafui bununilor -paitiri I,i4i
i pubhc ci corn unei GilSu
\....\ ./ ..45 Anexa Ni, 42 lnventarul bununilor care aiiirk.
public al comunei GrbSu
555 i Aniexa Ni. 43 lnventaru! bununilor cane
,;..
public al cornunci lane
559
)
Anexa Nr. 44 inventanul bunuriior care aparn domeriiului
public. ci cornunci lclod
565
Anexa Nr. 45 lnventarui bunurilon care aparn dorneniului
public ci cornunei lzvoru Crisuhui
571 Anexa Ni. 46 inventarui bununilor care aparin dorneniuiui
public ai comunci Jichisu de Jos
577 Anexa Ni. 47 lnvenitanui bununilor cane apar4n borneaiului
public al cornunei Jucu
581
Anexa Ni. 48 lnveniarul bunuribor care apantnr domeniului
public ci camuriel Luna
585
Anexa Ni. 49 lnvenlarul bunurilor cane aparin domeniuiui
pubhc ci cornunch Mguri-RSctSu
591
Anexa Ni. 50 Inventarul bunurilor care coaniun dorneniului
public a! comunei MSnSstireni
597 Anexa Nr. 51 inventaru! bunurilor care apanihn dorneniuiui
public ai cornunei MSrgu
603 Anexa Nt. 52 lnvenlarui bunurilar care cpailin dorneniuhui
public ci comunei MSrisei
611
Anexe Ni. 53 invenlarul bununiion care aparn dorneniuiui
public ci comunei Mice
615
Anexa Ni. 54 lnvcntanul bunuribor care apartin dorneniului
public ci comunei Mihai Vileazu
619
Anexc Ni. 55 lnventanul bunurilor care apaniun durnenuuiui
public al cornunci Mintiu Gherlii
627 Anexa Nr, 56 Inventarul bunurilor care aparlin dorneniului
public ci comunei Moclu
1 637
Anexa Ni. 57 lnvenlanui bununilon care apaiin dorneniului
- public ci corn unei Moidovenesli
643
Anexc Nt. 58 inventanul bununiior care apaijin dcorieniului
public ci comunei Plaica
649 Anexa Ni. 59 Inventanul bununibor cane apantn dorneniuiui
pubiic al comunci Panuiceu
655
Anexa Ni. 50 Iriventarul bunurilor care apaijin dorneniuhui
public ai cornunei Petrestii de Jos
651 Anexa Ni. 61 lnvantarul bununilor cane apanin dcrnenuuiui
public al comunel Ptoscos
695 Aniexa Ni. 62 lriventanui bununilor care apantin dcmeniului
public ci cornunei Poieni
689 Anexa Ni, 63 Inventarul bununilor care acartin dornenuuhui
public al cornunei eoea-Cristun
681 Anexa Ni. 64 Invenlarul bunurilon cane apartin dorneniului
public al cornunei Riscc
657 Anexa Nr. 55 lnvenlanul bunuribor cane apanin dornenuulul
public ci comunei S5cuieu
691 Anexa Nr. 66 Inventanul bunulor care apanlin domeniului
public al comunei Snduleti
695 Anexa Nt. 67 inventarul bunurilor care apantin domeniuuui
public al comunei Stivtidisla
699 Anexa Nt. 68 lnventanui bunurilon cane apartin dorneniului
public ci cornunab Sic
713 Anexa Nt. 69 inventanui bununlior cane apantin dorneniului
public cI comunei Sncraiu
717 Anexa Nn, 70 Invenlanul bununibor care apainr dorneniului
public al cDmunel SnmSrlin
721 Anexa Nn. 71 inverilanul bunuribor care apanlin .dorneniuhui
public ai cornunci Snpaui
725 Anexa Nr. 72 lnvenlaiul bunuribor care apanlin domeniuiui
public ci cornunel Suatu
729 Anexa Ni. 73 Inventarul bununilon care apartin dorneniului
pubiic al comunei Tnitenii cia Jos
733 Anexa Nr. 74 lnveritarul bununibor care apantin domeniului
public al comunei Tureni
739
nexc Nt. 75 Inventarul bununiior cane apantir. domeniuhui
public ai cornunei Tcga
747
Anexa Nr, 76 inventarul bununibor care apartini dorneniului
public al comunei Unguras
753 Anexa Nr. 77 invcntanui bunuriior care apann dorneniuhui
public ci cornungi Vad
759 Anexe Nr. 78 Inventarul bununiior ceain don-ejjiujuj_
763 Anaxa Nr. 79 Invenlanut bunuribo care apcrtin dorneniu!ui
public ci cornuinci Viisoaa
769 Anaxa Nr. 80 inyentanul bunurlior cane apcntin dorncniuiui
public ai cornunei Vultunenri
. 773
-
2r
u
t
n
f
l
)
r

)
0
J
>
1
1
)
E
J
j
(
1
)
C
c
t
D
f
l
r
:
-
8
-
c
c
-C
f
l
)
i
oo
o
C
C
)
I
r
;
J
r
-
,

-
,
,
I
,
;

C
I
i
t
r
I
C
H
i
C
C
C
D
c
D
T
N
V
1
i
N
T
A
R
U
L
l
i
i
n
u
r
i
I
o
r
c
a
r
e
i
p
a
z
i
.
i
i
i
i
u
i
i
d
i
1
l
1
c
a
l
c
o
m
m
d
T
.
O
1
J
1
L
N
i
I
n
.
s
n
s
j
t
d
e
C
o
t
i
s
i
I
i
i
I
L
o
c
a
l
E
I
o
b
t
l
a
v

1
o
r
a
i

c
a
i
i
r
.
5
4
d
i
i
i
2
8
.
1
0
.
1
9
9
9
P
i
i
n
i
a
r
I
l
i
c
C
l
i
i
o
i
J
u
<
l
c
k
i
l
C
O
,
1
C
O
M
I
J
N
H
O
U
T
U
N
A
C
O
M
I
S
L
A
I
N
V
I
I
I
N
T
A
R

U
L
i
A
L
C
O
M
I
S
1

I
t
C
T
A
L
A
P
J
t
N

L
U
I
N
T
O
C
M
J
1
U
A
a
1
I
I
U
N
1
J
R
E
L
O
R
C
A
R
I
A
L
C
A
T
U
I
I
E
S
C
P
O
M
J
0
H
U
L
L
I
J
B
L
i
C
N
f
l
B
O
B
I
L
N
A
A
n
e
x
a
n
r
.
1
5
S
e
c
/
h
i
r
i
c
e
I
J
i
u
n
u
t
,
i
,
,
w
f
,
i
l
e
N
v
.
C
o
I
i
i
)
e
n
t
i
n
r
l
r
c
a
E
I
c
e
n
c
T
e
.
h
u
l
l
t
>
l
,
i
i
t
l
j
i

i
l
V
a
h
,
a
r
e
a
C
r
1
.
d
e
!
a
i
i
i
c
a
r
c
I
I
U
n
u
l
in
c
k
i
d
e
t
I
f
i
v
a
i
.
c
a
u
t
,
d
u
n
p
r
c
a
x
,
d
c
i
n
v
e
i
u
(
a
r
a
c
l
n
t
a
l
a
n
.1
d
a
r
l
i
.
.
.
.
0
2
3
4
5
6
1
1
6
4

I
r
e
n
i
n
n
r
i
c
U
o
b
1
l
n
i
f
l
n
b
i
l
t
i
i
n
r
3
6
8
i
n
c
a
J
i
c
i
i
[
o
O
O
n
i
J
2
_
(
9
7
1
2
9

7
0
0

2
1
.
6
,
4
-
R
c
m
i
z
n
J
2
i
c
t
i
1
3
o
b
l
l
n
a
1
9
7
5

5
0
.
0
0
0
3
l
.
6
A

1
i
i
z
p
o
i
p
i
e
r
i
T
3
i
i
b
d
i
i
r
U
n
b
d
i
u
,
n
a

J
6
,
2
i
n
p
S
8
0
p
m

1
9
1
5

5
0
.
0
0
0
4
1
.
6
.
2
.
j
C
l
a
d
i
r
e
c
a
n
i
i
n
c
u
l
l
u
r
a
l
B
o
b
H
t
i
a
T
j
o
b
i
t
n
n
,
i
i
r
.
3
8
,
I
1
9
4
5
5
0
.
0
0
0

5
.
1
.
6
,
2
.
C
l
a
d
i
r
o
c
a
i
n
i
n
c
u
l
t
u
r
a
l
M
a
l
a
M
o
i
o
,
t
i
r
.
1
6
,
4
i
n
c
;
,
3
l
6
0
i
i
2j
.
i
1
9
6
1
i
0
0
,
0
0

6
1
6
2
(
I
n
d
i
t
e
c
r
n
i
J
n
c
u
l
l
u
r
B
L
L
n
c
m
c
n
c

I
C
r
e
i
n
e
u
c
a
o
n
9
3
1
9
6
1
0
1
0
0
7
1
.
6
.
2
,
I
-
C
l
a
d
i
r
c
a
n
i
l
l
i
c
u
l
t
u
r
a
l
S
u
u
r
c
S
u
n
t
n
s
,
n
r
.
4
5
,
2
i
n
c
a
6
0
,
0
0
p
.
3
0
.
0
0
0
8
1
.
6
.
2
.
C
l
n
d
i
r
e
c
a
n
O
n
c
i
,
I
l
i
i
r
r
r
l
I
3
n
b
d
i
u
[
J
a
b
d
i
u
,
n
r
.
1
6
6
,
2
j
p
c
r
i
,
S
=
I
l
O
m
p
.

1
9
6
4
6
0
.
0
0
0
9
1
6
2
C
l
i
d
i
j
e
s
c
e
n
i
i
c
n
c
n

i
h
D
o
b
n
l
o
i
f
l
o
b
t
i
n
n
1
9
6
8
1
9
0
(
1
0
0
1
0
1
o
2
C
l
a
d
n
r
c
c
c
o
a
l
,
g
e
n
e
n
i
i
R
r
7
h
u
n
e
r
u
P
.
n
b
i
i
n
c
i
u
n
r
1
0
3
c
r
p
c
n
r
S
0
0
j
p
1
9
S
2
3
0
1
7
0
0

_
_
_
_
_
_
_
_
H
.
1
.
6
C
l
a
d
i
r
e
s
c
o
u
l
t
i
i
c
r
a
h
t
M
a
i
n
M
a
i
n
,
i
i
r
.
1
4
,
8
i
n
c
a
r
i
,
S
=
3
0
O
u
i
i
1
9
6
0
3
0
6
.
0
0
0

.
_
_
_
_
_
_
_
1
2
.
6
.
Z
-

b
i
d
i
r
c
s
c
o
n
l
a
c
t
i
c
r
a
1
n
S
o
n
o
t
s
S
u
n
r
n
s
,
n
r
.
4
2
,
3

i
n
c
i
p
c
r
i
,
S
6
0
,
0
3
i
i
i
j
,
,
,
_
1
9
5
0
1
0
0
.
0
0
0

i
i
1
.
6
.
2
.
C
l
a
d
i
r
e
s
c
o
a
l
a
g
n
e
r
n
l
i
U
r
i
b
d
i
n
D
a
b
d
i
n
,
n
r
.
[
6
5
,
8
1
9
6
3

.
.
4
2
$
.
0
0
0
1
4
6
.
2
.
c
i
n
d
i
r
e
s
c
o
r
i
l
a
g
e
n
e
r
a
t
e
P
n
n
n
i
P
r
u
i
t
i
,
n
r
.
]
9
,
2
i
n
c
n
p
e
r
i
,
S
6
0
,
0
0
l
o
p
.
1
.
9
6
4
2
0
,
1
7
5
1
5
1
.
6
.
2
-
C
l
n
d
i
i

e
s
c
o
n
l
a
g
e
n
e
r
a
l
e
O
s
o
d
i
e
l

O
s
o
r
l
i
o
l
,
n
r
J
4
,
6
i
u
i
c
a
p
c
r
i
S
=
3
0
0
,
0
0
n
n
p
.
I
i
(
0
1
.
8
0
0
1
i
i
I
L
I
J
i
i
i
L
i
.
i
f
6
4

0
2
3
4
5
T
I

C
h
c
l
i
i
o
s
c
o
i
l
i
i
g
e
i
i
c
r
I
V
i
1
c
c
l
V
i
l
c
i
.
l
i
.
n
r
5
l
2
i
n
c
a
p
u
i
S
=
O
0
i
i
i
i
1
9
6
4
2
u
0
0
1
7
1
.
6
.
2
.
C
l
n
d
i
r
e
s
c
o
i
i
l
a
1
a
A
I
a
s
.
A
n
t
a
,
n
r
.
3
0
.
2
i
n
t

i
S
4
9
,
0
0
n
p
1
9
4
0
2
L
$
0
0
1
8
1
.
6
.
2
.
C
l
a
d
i
r
e
g
r
a
d
i
n
i
t
a
B
o
b
i
h
i
a
B
o
b
i
l
n
a
,
n
r
.
4
0
,
3
_
i
n
c
a
[
r
S
=
O
j
p
,
1
9
5
5
.
7
4
.
0
0
0
1
9
1
.
6
.
2
.

M
o
t
m
i
u
e
n
t
,
R
a
s
c
o
a
l
n
d
i
n
1
4
3
7

O
c
o
l
u
l
p

1
9
5
7
5
0
0
.
0
0
0
2
0
1
.
6
.
2
.
M
o
n
u
n
i
c
n
p
r
i
n
n
i
l
r
a
z
b
o
i
i
n
o
n
d
i
a
l
,
T
3
c
i
b
i
l
n
a
B
n
h
i
l
n
a
,
p
i
a
l
r
n
1
9
2
7
1
5
0
.
0
0
0

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2
1
1
.
6
.
2
.
2i3e
i
i
t
r
n
m
i
1
r
a
i
.
b
o
i
i
n
o
n
d
i
a
l
j
3
n
b
d
i
u
B
n
b
d
i
u
,
p
i
a
t
r
a
1
9
2
7

1
5
0
.
0
0
0

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2
2
1
.
6
.
2
.
B
i
s
n
r
i
c
a
d
i
n
l
o
i
n
n
,
C
r
c
m
e
n
o
a
C
r
e
n
i
c
n
i
,
k
i
n
n
.
1
6
0
7
3
0
0
:
0
0
0

2
3
D
r
m
u
c
o
i
n
i
m
a
l
D
C
1
6
0
,
O
s
n
r
h
e
i
.
.
A
n
t
a
s
-
B
l
i
d
a
r
e
s
t
i
D
C
i
6
0
,
L
3
,
5
(
}
0
k
i
r
k
3
5
.
0
0
0
.
0
0
0
2
4
D
r
i
u
c
o
i
u
u
n
a
I
D
C
1
6
4
,
f
l
o
b
i
l
n
-
P
r
i
m
i
D
C
1
6
4
,
L
-
4
,
3
0
0
k
i
n
.
4
3
.
0
0
0
.
0
0
0
2
5
D
r
u
m
c
o
n
i
u
n
a
l
.
D
C
1
6
5
,
M
a
i
a

S
u
r
i
r
a
s
-

L
3
a
b
d
i
n

)
C
1
6
5
,
L

5
,
3
0
0
k
m
.

5
3
.
0
0
0
,
0
0
0
S
t
r
a
z
i
B
o
b
i
l
n
a
=
4
,
0
0
0
k
m
,

4
0
.
0
0
0
.
0
0
0

-
_
_
_
_
_
_
_
S
t
r
a
z
i
R
a
z
b
i
i
n
e
n
i
[
=
1
,
5
0
0
k
m
.
1
5
.
0
0
0
.
0
0
0
t
r
a
i
l
M
a
i
i
L
1
,
5
0
0
k
m
.

I
5
.
0
0
0
.
0
0
(
)

2
9
t
r
a
i
l
C
r
e
n
i
e
n
e
a
.
L
.
=
0
,
5
0
0
k
i
n
.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
5
.
0
0
0
.
0
0
0

3
0
t
r
a
z
i
S
u
a
r
a
s
L
l
,
5
0
0
k
i
i
i
.
1
5
.
0
0
0
0
0
(

3
1
t
r
o
z
i
f
l
a
b
d
i
u
L
0
0
k
m
.
4
6
.
0
0
0
.
0
(
0

9
T
t
r
a
z
i
V
i
l
c
e
l
e
L
2
,
0
0
0
k
i
n
.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2
0
M
0
0
.
0
0
0
(
m
u
O
s
o
r
h
e
l
[

0
,
5
0
0
k
i
n
.
.

5
.
0
0
0
.
0
0
(

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

i
l
n
r
z
i
A
n
l
a
s
1
5
0
0
k
m
.
5
.
0
0
0
.
0
0
0
3
5
j
j
B
l
i
d
a
r
e
s
i
l
1
.
.
=
O
,
3
0
0
k
i
n

3
.
0
0
0
.
0
0
0

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
3
6
t
r
a
z
i
P
r
u
n
i
L
3
,
0
0
0
k
i
n
.
.
3
0
.
0
0
0
.
0
0
0
3
7
.
j
i
i
,
i
a
r
i
a
_
t
3
o
b
i
t
w
i
S
4
7
2
5
,
f
l
0
n
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1
9
7
4
3
6
2
.
5
0
(
)
3
8
T
e
r
e
n
r
e
n
i
i
z
a
p
o
m
p
i
c
r
i
f
l
o
b
i
l
n
a
5
2
2
5
,
0
0
m
p
.
1
9
1
5
1
1
2
.
5
0
0
3
9
T
e
r
e
n
r
e
m
i
z
a
p
o
n
i
p
i
e
r
i
1
3
a
1
,
d
i
u
S

2
0
0
0
0
H
i
p
.
1
9
7
5
1
0
0
.
0
0
0
4
0
T
e
r
e
n
c
a
i
n
i
n
o
n
l
i
u
r
u
l
B
o
b
i
l
i
i
a
5
=
6
7
5
,
0
0
r
e
p
.
1
9
4
5
3
3
7
5
0
0

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
4
1
T
e
r
e
u
c
a
n
i
i
i
i
c
u
l
t
u
r
a
l
M
a
l
a
S
=
1
0
5
0
,
0
0
n
p
1
9
6
5
2
5
)
O
0
4
2
P
a
s
t
u
r
e
D
o
b
i
l
i
i
n
5
=
3
9
0
0
0
0
0
,
0
0
l
f
l
)
,
9
3
.
6
0
0
.
0
0
0
4
3
P
a
s
m
i
c
P
m
u
n
i
i
n
p
.
8
9
\
3
4
.
1
&
7
2
0
.
0
0
t
t
4
4
P
a
s
u
i
i
e
O
s
o
i

h
e
l
.
S
9
0
0
,
0
0

P
2
5
.
9
2
0
,
0
0
0
.

_
_
_
_
_
_
_
_
P
a
s
u
n
o
V
i
l
c
e
t
e
S
=
O
O
O
O
9
,
p
_

_
1
9
.
2
0
0
X
)
0
0
.
_
.
_
4
6
.
5
6
0
.
0
0
0
4
7
P
a
s
u
n
C
i
n
i
n
e
r
i
e
n
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
t
0
0
.

L
6
.
8
0
O
3
0
0
4
8
P
i
i
s
u
n
c
S
n
a
r
a
s
.
S
7
6
0
0
0
0
,
0
0
n
p
.
.
1
8
.
2
4
0
.
0
0
0
$
9
P
i
i
s
u
n
c
D
a
b
d
i
n
5
=
1
8
0
0
0
0
0
,
0
0
r
e
p
.
4
3
.
2
0
0
.
0
0
0
2
T
O
T
A
L
7
2
5
.
8
1
9
.
0
2
5
E
1
t
-
.
3
-
1
5
6

_
_
_
_
_
_
P
i
R
l
L
m
c
n
i

S
1
5
3
O
0
0
0
,
0
0
n
i
p
.
3
6
.
7
2
0
.
0
0
0

5
1
P
n
s
u
u
c
A
i
t
l
a
s
6
0
t
X
)
0
0
,
_

f
3
.
4
4
(
0
O
O
T
e
r
e
n
c
a
m
i
n
c
u
l
t
u
r
i
i
l
C
r
O
I
U
q
S
=
3
5
0
,
0
0
_
_
_
,
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1
7
5
.
0
0
0
5
3
T
e
r
e
n
c
a
m
i
n
c
u
l
t
u
r
a
l
S
t
i
a
r
a
s
,
0
0
0
n
i
p
.

2
0
0
,
0
0
0
5
4
T
e
r
e
n
c
a
u
i
i
n
c
u
l
t
u
r
a
l
B
a
b
d
h
i
I
6
8
7
.
5
0
0
5
5

T
c
r
e
n
s
c
o
a
l
a
g
e
n
e
t
a
l
a
B
o
b
i
l
n
a
S
5
2
0
0
,
0
0
_

P
_
.
_

2
.
6
0
0
.
0
0
0
5
6
T
e
r
e
n
_
s
c
o
o
n
o
r
a
l
a
R
a
z
b
u
n
c
n
i
S
=
4
2
0
0
,
0
0
n
i
p
.
2
.
1
0
0
5
)
0
0
5
7
T
c
r
c
n
s
c
o
a
t
a
g
n
e
r
a
l
a
M
a
i
a
S
I
6
4
0
10
0
p
.
8
2
0
.
0
0
(
5
8
-
i
s
c
o
1
n
e
h
i
S
i
i
n
i
u
s
L
6
i
_
_
_
9
r
[
c
r
d
1
1
s
c
o
,
l
a
t
c
i
a
J
a
f
l
a
b
c
1
i
u
3
=
1
9
2
0
,
0
0

_
_
_
_
_
_
_
_
9
6
1
)
0
0
0

_
_
_
_
_
6
0
T
e
r
e
n
s
c
o
a
t
j
n
c
r
a
l
a
P
r
u
n
i
S
=
2
2
0
0
,
0
0
i
n
p
.
_
i
.
t
i
i
.
o
o
o
6
1

T
e
r
e
o
s
c
o
a
l
a
g
e
n
e
r
a
l
a
O
s
o
r
l
i
c
i
S

3
4
0
0
,
0
0
n
i
p
.
1
.
7
0
0
.
0
0
0
6
2
I

c
r
e
n
c
o
a
I
a
g
c
i
i
e
r
i
i
a
V
i
l
c
e
l
e
S
l
5
0
0
,
0
(
)
n
i
p
.

7
5
0
.
0
0
0
6
3
j
T
e
r
e
n
s
c
o
a
l
a
g
e
n
c
r
a
t
a
A
n
f
a
s
3
3
7
5
{
j
.
-

1
7
8
.
7
5
1
6
4

r
e
m
g
m
a
c
l
i
n
i
l
a
B
o
b
i
l
n
a
S
1
7
3
3
,
0
0
m
l
)
.
8
6
6
.
5
0
0
6
5
T
e
r
e
n
m
o
n
u
i
i
i
c
n
E

R
a
s
c
o
a
l
a
d
i
1
4
3
7

S
=
5
0
0
2
8
,
0
0
m

2
5
.
0
T

o
p
Z
6
6
T
e
r
e
n
I
o
i
m
n
i
e
n
t
p
r
i
m
u
l
r
a
z
U
o
i
n
i
o
n
c
i
m
a
l
S
9
,
0
Q
p
,
p
E
i
o
I
l
l
n
n

4
.
5
0
0
(
1
7
T
r
n
n
u
n
i
e
n
i
r
i
n
i
u
l
_
r
u
z
b
o
i
n
i
o
i
i
c
l
i
n
l
S

-
9
,
O
0
_
m
D
n
d
i
u
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
4
,
5
0
0
(
1
8
I
T
c
r
e
n
b
i
s
e
r
i
c
a
d
i
n
_
t
e
m
n
,
C
r
c
n
i
c
n
c
a
j
7
2
O
0
,
O
p
_
8
.
6
0
0
.
0
0
0
6
9
T
r
c
I
_
!
!
z
I
i
I
!
a
e
f
l
o
b
i
l
n
a
S
1
9
5
0
0
,
0
(
)
t
n
p

9
.
7
5
0
.
0
0
0
-

-
.
.
-
-
-
.
-
-
-
-
-
.
-
:
-
-
.
.
-
-
T
i
l
e
(
D
i
j
i
r
a
1
1
c
i
n
l
n

i
C
i
u
b
a
i
i
c
a
i
i
t
o
a
n
H
a
r
n
u
g
u
s
S
t
i
s
a
i
i
a
i
l
a
i
t
o
n
i
e
C
r
i
s
t
i
n
a
3
I
n
,