Sunteți pe pagina 1din 4

PROGRAM DE INTERVENIE

LOGOPEDICA
Componena grupei:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________
Tulburri logopedice :Dislalie (rotacism si sigmatism)
Prezentarea grupei:
Copiii sunt prescolari cu varste cuprinse intre 4-7 ani;
Ei provin din grupe diferite (mare,mare-pregatitoare )si frecventeaza Grnr 4-
!d"ud;
Copiii se afl# $n primul sau al doilea an de terapie logopedic#;
Copiii provin din medii diferite:familii interesate-familii dezinteresate;

Probleme comune cu care se confrunt copiii din punct de vedere
psihopedagogic:
%ul&ur#ri de aten'ie; (iper)inetism;
*entoare +i fatiga&ilitate;
,maturitate afectiv#;
%ul&ur#ri instrumentale;
%ul&ur#ri emo'ionale-&loca"e in-i&itive;
.indrom dismaturativ(negativism);

Dificulti cu care se confrunt elevii din punct de vedere logopedic:


- auz fonematic insuficient dezvoltat;
-deficit auditiv nesemnificativ;
- tul&ur#ri $n pronun'ia sunetelor:r,s, + ,z, ", ', ce, ci;
- tul&ur#ri $n pronun'ia grupurilor consonantice

Principiile urmrite n terapia dislaliei:
/ respectarea particularit#'ilor de v0rst# ale copiilor;
1 respectarea succesiunii etapelor de corectare, conform cu structurile tot mai
comple2e fonetice $n cara se antreneaz# sunetul;
3 continuarea activit#'ii terapeutice $n familie +i la +coal#;
4 trecerea corect#rii prin planuri ac'ionale diferite: de la imagini la fomem, de la
fonem la grafem +i invers;
4 accesi&ilitatea +i folosirea "ocului $n terapia dislslic#;
5 introducerea permanent# a progreselor o&'inute $n conte2tul normal de
comunicare(corect#rii permanente)
/
7 OB!CT"! # $CT"T%& T!'$P!(TC! )semestrul
*'+
C'T+
OB!CT"!
TP(' D! $CT"T$T
/ Educarea auzului
fonematic
-e2 de imitare a sunetelor din natur#;
-e2 de pronun'are a unor serii de sila&e opuse (pa-
&a, ta-da, etc);
-e2 de diferen'iere a consoanelor surde de cele
sonore;
-e2 pt diferen'ierea sunetelor cu punct de
articulare apropiat;
-e2 de transformare a cuvintelor prin $nlocuire de
sunete sau sila&e;
-e2 de analiz# fonetic# cu indicarea primului +i
ultimului cuv0nt din propozi'ie;
-e2 de completare a cuvintelor cu prima sila&#
pronun'at# de logoped;
-"ocuri de corelare a sunetelor cu o&iectele care
produc acele sunete;
-e2 de pronun'are ritmic# (prover&e, g-icitori,
poezii);
1 .# e2ecute corect
e2erci'ii de gimnastic#
respiratorie
- suflatul $n lum0nare, &atist#, ap# cu paiul, etc
- umflatul &alonului, a&urirea oglinzii, mirositul
florilor, inspirare +i e2pirare alternativ# pe nas, pe
gur#, cu pauze sta&ilite;
- e2 de pronun'ie prelungit# a unei vocale, de
num#rat pe parcursul unei e2pira'ii, etc
3 .# e2ecute corect
e2erci'ii de gimnastic#
general#
- "ocuri de mi+care $nso'ite de vor&ire;
- e2 de mers, gimnastic# pt mem&re, gimnastic# a
trunc-iului ;
4 .# e2ecute corect
e2erci'ii de gimnastic#
a aparatului articulator
- pt mo&ilitatea fe'ei: e2 de clipire a oc-ilor
concomitent, apoi alternativ, umflarea o&ra"ilor cu
desumflarea prin lovire, trecerea aerului dintr-o
parte $n alta, suptul o&ra"ilor, suflarea asupra unei
oglinzi reci
- pt gimnastica ma2ilarelor: mi+carea ma2ilarului
inferior la st0nga +i la dreapta, co&or0rea +i
ridicarea ma2iloarului li&er +i cu rezisten'#;
- pt gimnastica &uzelor: sugerea cu &uzele str0ns
lipite, scoaterea aerului prin &uzele u+or desc-ise,
acoperirea din'ilor inferiori cu &uza superioar# +i
invers, mi+carea &uzei inferioare la st0nga +i la
1
dreapta, vi&rarea &uzelor, etc
- pt gimnastica lim&ii: scoaterea +i retragerea
lim&ii, lim&a $n form# de s#geat#, lopat#, etc,
atingerea din'ilor inferiori +i superiori cu lim&a,
lim&a $n form# de s#geat# se ridic# +i sterge palatal
dur +i moale, +terge din'ii, &uzele, se mi+c# st0nga-
dreapta ating0nd comisurile, lim&a afar# se ridic#
$n sus, co&oar# $n "oss pre &ar&#, etc
- pt palatul moale, mu+c-ii faringelui +i
vesti&ulului faringian: e2 de c#scare cu retragerea
lim&ii +i a ma2ilarului inferior, de degluti'ie, de
imitare a tusei, a sfor#itului, etc
4 .# articuleze corect
sunetele r, s,z,+,",',
- e2 de recunoa+tere auditiv# a sunetului;
- e2 de gimnastic# specific# sunetului ce urmeaz#
a fi impostat;
- demonstra'ia articul#rii corecte a sunetului $n fa'a
oglinzii;
- e2 de pronun'are a sunetului cu voce cresc0nd $n
intensitate;
5 .# pronun'e corect
sunetele:r, s,z,+,", $n
sila&e
- e2 cu sila&e directe +i inverse cu sunetul
impostat +i gama vocalic# (scurt +i prelungit);
- e2 cu sunetul impostat $n pozi'ie intervocalic#;
- structuri sila&ice cu ritm: +a 6 +a, +a 6 +a 6 +a; za
6 za, za 6 za 6 za; 'a 6 'a, 'a 6'a- 'a, etc;
- e2 $n com&ina'ii consonantice sau cu diftongi:
+tra, +tre, +tri; zdra, zdre, zdri; +ea, +oa; zea, zoa;
'ea, 'oa, etc;
7 .# pronun'e corect
sunetul r,s,z,+,",' $n
cuvinte
- e2 de pronun'ie a unor cuvinte $n care sunetul
impostat se afl# $n diferite pozi'ii;
- e2 de pronun'ie a unor cuvinte $n care sunetul
este precedat sau urmat de o consoan#;
- e2 de sta&ilire a locului $n care se afl# sunetul $n
cadrul cuv0ntului;
- e2 de identificare a sunetului omis din cuvintele
enun'ate de logoped;
- e2 cu cuvinte ce con'in sunetul impostat $n
diferite com&ina'ii;
- e2 pentru diferen'ierea sunetelor 7+8 6 7s8 la
nivel de sila&# (sa 6 +a, so 6 +o, su 6 +u; as 6 a+, os
6 o+, us 6 u+);
- e2 de analiz# fonetic# +i semantic# a cuvintelor
paronime (nas 6 na+, scoal#, +coal#, etc);
- e2 de citire a unor te2te de scurt# $ntindere
3
OB!CT"! # $CT"T%& T!'$P!(TC! )semestrul
*'+
C'T+
OB!CT"!
TP(' D! $CT"T$T
/ .# pronun'e corect
sunetele r,s,z, +, ", ' ce,
ci $n cuvinte
- e2 de pronun'ie a unor cuvinte $n care sunetul
impostat se afl# $n diferite pozi'ii;
- e2 de pronun'ie a unor cuvinte $n care sunetul
este precedat sau urmat de o consoan#;
- e2 de sta&ilire a locului $n care se afl# sunetul
$n cadrul cuv0ntului;
- e2 de desp#r'ire $n sila&e a cuvintelor care
con'in sunetul corectat;
1 .# pronun'e corect
sunetele r, s,z, +, ", ' ce,
ci $n propozi'ii
- e2 de pronun'ie a unor propozi'ii simple care
con'in cuvinte $n care sunetul corectat este
prezent $n diferite pozi'ii;
- e2 de pronun'ie a unor propozi'ii cu partea
ini'ial# constant#;
- e2 de pronun'ie a unor propozi'ii cu partea
final# constant#;
- e2 de pronun'ie a unor propozi'ii afirmative,
negative, interogative;
- e2 de pronun'ie a unor propozi'ii cu frecven'a
mare a fonemului corectat;
3 .# construiasc# corect
din punct de vedere
gramatical enun'uri
orale
- e2 de alc#tuire de propozi'ii dup# imagini;
- e2 de alc#tuire de propozi'ii cu cuvinte date;
- e2 de transformare a propozi'iilor simple $n
propozi'ii dezvoltate;
4 .# pronun'e corect
sunetele r, s,z, +, ", ' ce,
ci $n poezii, g-icitori,
povestiri
- s# memoreze scurte poezii care con'in sunetul
corectat;
- s# memoreze scurte g-icitori +i prover&e care
con'in sunetul corectat;
- povestiri +i repovestiri dup# imagini, seturi de
imagini ( urm#rind succesiunea secven'elor
povestirii), plan+e +i diafilme;
4

S-ar putea să vă placă și