Sunteți pe pagina 1din 6

Comunicaii mobile radio (radiocomunicai mobile)

- au la baz propagarea undelor radio;


- seciunea din cadrul unui complex tehnologic care asigur transmisiunea radio se numete
interfa radio.
Clasificarea radiocomunicaiilor mobile:
1) up modul !n care se formeaz canalele la ni"elul interfeei radio:
- sisteme cu di"iziune !n frec"en #$.. % fre&uenc' di"ision);
- sisteme cu di"iziune !n timp #(.. % time di"ision);
- sisteme cu di"iziune !n cod #C.. % code di"ision).
i"iziunea !n frec"en are la baz procedeul clasic de !mprire a unei benzi de frec"en !n canale
de )$ #numite canale radio).
i"iziunea !n timp const !n !mprirea unei perioade din timpul alocat pentru comunicaie !n
segmente #slot-uri). *n aceste segmente se insereaz informaia pro"enit de la un utilizator+ deci pe
baza sa se "a constitui canalul de comunicaie.
i"iziunea !n cod % are la baz procedee folosite !n sistemele de comunicaie cu spectru !mprtiat
#,pread ,pectrum). *n sistemele cu spectru !mprtiat energia semnalului care trebuie transmis este
!mprtiat !ntr-o band mult mai larg dec-t banda original cu a.utorul unui semnal special
denumit cod care este de fapt o sec"en pseudoaleatoare corespunztor aleas.
)ecuperarea mesa.ului presupune cunoaterea codului folosit pentru !mprtiere.
eci+ mesa.ul poate fi recepionat din mulimea de semnale prin cunoaterea codului+ rezult-nd
soluia realizrii de canale de comunicaie !n acces multiplu+ !ntr-o band dat de frec"ene+ prin
folosirea de coduri ortogonale !ntre ele.
/bs. Canalele sunt create tot printr-o di"iziune mixt % !n frec"en i !n cod.
0) up structura legturii de comunicaie:
- sisteme unilaterale % comunicaia se face !ntr-un singur sens; unul din terminale este numai
emitor iar cellalt numai receptor #radiodifuziune+ radio (1+ etc.);
- sisteme bilaterale % informaia se transmite !n ambele sensuri;
a. simplex % sistemul folosete un singur canal radio #o frec"en)+ care e folosit
alternati" pentru emisie i recepie;
b. duplex % sistemul folosete 0 canale radio+ c-te unul pentru fiecare sens de
comunicaie. *ntre canale exist o separare !n frec"en pentru a nu se influena reciproc.
c. semiduplex % "ariant intermediar: la un capt al legturii se folosete un filtru
duplex iar la cellalt comutarea se face manual cu o tast 2.(.(.
/bs. % c-nd se dispune de 0 frec"ene care nu sunt suficient de deprtate se poate folosi i modul
de lucru simplex pe 0 frec"ene.
3) up poziia sistemului analizat fa de alte sisteme de comunicaie se disting:
- sisteme !nchise de comunicaii mobile;
- sisteme deschise de comunicaii mobile.
,istemele !nchise % asigur comunicaile numai !n cazul reelei proprii. 4le cuprind+ de regul+ o
staie de baz #sau mai multe) i un numr oarecare de staii mobile.
Comunicaiile au loc !ntre o staie mobil i staia de baz sau !ntre 0 staii mobile #de
regul) cel mai adesea prin intermediul staiei de baz.
,taia de
baz
1
0
3
staie
mobil
staie
mobil
staie
mobil
,istemele deschise % permit realizarea de legturi de comunicaie pentru utilizatorii mobili at-t prin
interiorul reelei proprii c-t i cu utilizatori conectai la alte reele de comunicaii.
4xpl. % conectarea unei reele terestre de comunicaii mobile #2567 % 2ublic 5oud 6obile
7et8or9) la reeaua telefonic public comutat #2,(7 % 2ublic ,8itched (elephone 7et8or9)
:) up modul !n care se realizeaz acoperirea cu semnal radio a zonei de lucru:
a) ,isteme necelulare;
b) ,isteme celulare.
a) ,istemele necelulare % asigur comunicaia !n zona acoperit de staia de baz.
2entru distane mari se pot folosi staii intermediare #retranslaii) folosindu-se principiul schimbrii
frec"enei.
4xpl. % 2.6.). ; 2ri"ate 6obile )adio+ !n sistemele de radio % apel unilateral #radio-paging).
b) ,istemele celulare % au aprut pentru eficientizarea celulelor radio disponibile. 5a aceste reele
zona de acoperire e !mprit !n celule de form regulat+ care sunt deser"ite de staii de baz de
putere mic #zeci de <). =stfel canalele radio pot fi reutilizate !n celule suficient de deprtate.
istana de reutilizare a unui canal este determinat de perturbaii specifice+ denumite perturbaii
co % canal #perturbaii ce apar !ntre celule care folosesc acelai set de canale radio ; interferene cu
acelai canal).
Concl. % comunicaile mobile se refer la reelele:
- satelit % mobile;
- aero % mobile;
- maritim % mobile;
- terestru % mobile;
- etc.
,istemele de comunicaii mobile terestre mai cunoscute sunt:
1. ,istemele de telefonie fr cordon #cordless)
- realizeaz o prelungire prin canale radio a cablului telefonic #zeci % sute de metri).
4xpl. % 4C( ; igital 4nhanced Cordless (elecommunications) % folosete microcentrale
adec"ate comunicaiilor !ntre birouri.
2. ,istemele de radiotelefonie mobil cu canale atribuite pe utilizatori
- sisteme care pot lucra cu sau fr dispecer+ alocate unor grupuri restr-nse i !nchise de
utilizatori.
3. ,isteme de radiotelefonie cu acces multiplu cunoscute i ca sisteme de radiotelefonie
dedicate sau sisteme de comunicaie >trun9ed? % sisteme la care utilizatorii folosesc !n
comun un grup de canale radio; ele sunt atribuite anumitor categorii de utilizatori sau unor
operatori care asigur #prin abonament) ser"icii de radiotelefonie unor instituii+ antiere+
etc.
*n general sunt sisteme !nchise+ cu canale permanent atribuite.
,istemele moderne folosesc din ce !n ce mai mult structura celular.
4. ,isteme de radioapel unilateral #radio-paging) care permit transmiterea unor mesa.e ctre
abonaii mobili aflai !n zona de acoperire a reelei.
5. ,isteme de radiotelefonie mobil celular+ sunt sisteme deschise destinate publicului larg.
4le asigur o utilizare eficient a canalelor radio pentru realizarea unui mare numr de
legturi de comunicaie.
,taia de
baz
1
,istem de
Comunicaie
corespondent
interfaa
Aspecte generale
2roiectarea unei reele de radiocomunicaii presupune:
1) ,tabilirea unei reele teoretice de baz+ prin care se determin configuraia aproximati" a
reelei;
0) =naliza factorilor ce determin anumite corecii i luarea msurilor de protecie suplimentare;
3) 4fectuarea unor corecii !n structura reelei !n urma msurtorilor i obser"aiilor efectuate la
prima "ariant.
*n cazul radiocomunicaiilor mobile terestre canalul radio are o importan mare !n ceea ce pri"ete:
- metodele de modulaie;
- metodele de codare;
- tipurile de antene;
- modurile de propagare.
6etodele de modulaie mai frec"ent folosite sunt:
PSK % 2hase ,hifting @e'ing % modulaie prin deplasarea fazei;
SK;
4 SK % modulaie $,@ !n cuadratur;
.!. % modulaie de frec"en;
"PSK - modulaie !n cuadratur #cuaternar);
#!SK % modulaie de deplasare de frec"en gaussian #generalizat);
$PSK % modulaie 2,@ binar.
up tipul de acces !nt-lnim:
- $6= % acces multiplu prin di"iziune !n frec"en;
- (6= % acces multiplu prin di"iziune !n timp;
- C6= % acces multiplu prin di"iziune !n cod.
Aanda canalului radio ocupat este de la 10+B @Cz la sistemele 2/C,=D #2ost /fice Code
,tandardatisations =d"isor' Droup) la 0B @Cz la 76( :BE #7ordic 6obile (elephone) la 0EE @Cz
la D,6 #Dlobal ,'stem for 6obile Communications) la 10BE @Cz la F,-GB #Fntelligent ,'stem).
*n cadrul acestor reele radio mobile se studiaz propagarea:
- undei directe #5/,);
- undei rezultate din reflexii+ refracii i !mprtieri;
- influena fadingului datorat !n special cilor multiple de propagare.
,e studiaz i se determin prin calcule matematice de asemenea:
- atenuarea datorat propagrii undelor radio #ceea ce contribuie la determinarea puterii
emitorului !n funcie de distana dintre 4 i )+ de frec"ena de lucru i de ni"elul
interferenelor cu frec"enele !n"ecinate;
- dispersia timpilor de !nt-rziere+ ceea ce afecteaz recepia #fenomenul de ecou)+
reduc-ndu-se "iteza de comunicaie i afect-nd precizia sistemului de radiona"igaie.
,pectrul de frec"ene e !mprit !n canale. =cestea sunt caracterizate prin:
- frec"ena purttoare;
- benzi alocate fiecrui canal !n care se transmit informaiile utile.
ef. % =locarea canalelor radio % reprezint procedeul de repartizare a canalelor radio disponibile
din reea. ,trategiile folosite sunt:
a) alocarea fix % totalitatea canalelor radio este !mprit !n mai multe grupe de canale
ce sunt repartizate staiilor din reea pe o perioad !ndelungat;
b) alocarea dinamic % canalele radio nu sunt alocate permanent+ ci se aloc la cerere
canalele libere ce satisfac restriciile impuse la momentul respecti". 2entru aceasta canalele
utilizate !n reea sunt gestionate centralizat prin intermediul unor controllere de reea+
pre"zute cu procesoare de mare "itez+ iar sistemul trebuie s aib ci de semnalizare rapide
i s dispun de suficiente echipamente care s poat prelua legturile de radiocomunicaii.
=tribuirea canalelor pentru fiecare staie se face !n funcie de necesiti ca la alocarea fix.
,istemele cu alocare dinamic pot fi:
1) cu alocare predicti" % !n care canalele de trafic radio sunt mutate de la o staie la
alta !n funcie de schimbrile sur"enite !n intensitatea traficului #pentru a e"ita e"entualele
blocri);
0) cu alocare programat % !n care canalele de trafic radio se mut de la o staia la alta
conform unui program stabilit anterior #ce ine !n special de trafic).
Canalele radio se pot gsi !n una din urmtoarele situaii:
- canale de )$ care "or fi utilizate fr restricii;
- canale de )$ preasigurate #anterior rezer"ate din di"erse considerente);
- canale de )$ interzise #blocate) pentru ser"iciul considerat.
7umrul de canale radio atribuite unei staii se stabilete pe baza analizei traficului radio !n
zona de acoperire. 2entru aceasta amplasamentul aparaturii de comunicaii staionar trebuie s
permit asigurarea unei acoperiri c-t mai uniforme a suprafeei cu semnal radio.
(raficul radio poate fi caracterizat prin:
- intensitate;
- gradul ser"iciului oferit;
- distribuia duratei apelurilor;
- traficul la ora de trafic maxim;
- inter"alul dintre 0 !ncercri;
- distribuia !n timp a !ncercrilor.
5a realizarea unei reele de radiocomunicaii mobile canalele se nueroteaz astfel !nc-t s nu
a"em 0 #dou) canale aprpiate ce ar putea interfera. =stfel+ prin numerotarea canalelor+ problema
determinrii canalelor compatibile se transform !ntr-o problem de determinare a unor relaii de
compatibilitate !ntre numerele de ordine corespunztoare.
%ipuri de canale radio utili&ate
1) canale de trafic % se utilizeaz pentru transmiterea informaiilor dorite+ dup realizarea legturii
de comunicaie;
0) canale de cutare % sunt folosite pentru:
- anunarea unei noi staii mobile cutate;
- pentru informare de la cenral la staia mobil;
- pentru urmrirea staiilor mobile aflate !n stand-b';
- uneori sunt folosite chiar pentru comunicaii.
/bs. % canalele de trafic i de cutare sunt marcate cu semne de identificare.
3) canale de acces % au rolul de a permite staiei radio mobile s obin un canal de trafic. 2e acesta
se trimite cererea de alocare a canalului de trafic #dup recepia mesa.ului centrala selecteaz un
canal nefolosit i trimite un ordin de alocare a canalului de trafic la staia mobil care se comut pe
acest canal !n "ederea stabilirii legturii solicitate. 4le au o capacitate de utilizare mare datorit
mesa.elor scurte transmise).
2entru o staie de baz e suficient un singur canal de acces.
/bs. % canalele de cutare i acces formeaz canalele de apel.
:) canalele combinate de trafic i H sau cutare sunt folosite !n mod normal pentru apelare.
/bs. % legtura !ntre staia de baz i central se realizeaz pe canale de date H semnalizri i trafic
telefonic prin:
- cablu;
- fibr optic;
- radio.
,uper"izarea calitii unei legturi se realizeaz de sistem pe toat durata unei legturi prin staia de
baz cu a.utorul unor tonuri #semne sinusoidale) i prin:
msurarea puterii semnalului recepionat de la staia mobil;
msurarea ),I pentru un semnal special trimis de la staia de baz ctre cea mobil i de
ctre staia mobil !napoi !n canalul de trafic.
eplasarea liber #roaming) i transferul #hando"erhandoff) trebuie s se fac fr restricii pe
teritoriul acoperit cu semnal radio+ beneficiindu-se de toate ser"iciile pentru care au fost realizate+
fr a se !ntrerupe legturile stabilite.
2osibilitatea reutilizrii frec"enelor #canalelor de radiocomunicaie) s fie mare pentru a
satisface un numr c-t mai mare de abonai+ iar perturbaiile de interferene s nu depeasc o
"aloare impus.
,istemele din punct de "edere al traficului pot fi:
a) % fr ir de ateptare;
- cu ir de ateptare #limitat sau nelimitat)
b) % fr prioriti;
- cu prioriti % o parte din canale sunt rezer"ate pentru anumite categorii de
utilizatori.
Controlul reelei urmrete:
- supra"egherea calitii legturii;
- cutarea staiei mobile !n "ederea stabilirii unei legturi i accesul !n reea;
- rezol"area conflictelor care pot s apar !n procesul de !nsuire a unui canal de apel de ctre
staiile mobile.
Comunicaii mobile celulare
CS$ ; controlorul staiei de baz ; echipamentul care asigur legtura staiilor de baz cu centrul
de comutaie; el inter"ine !n procesul de transfer al legturii radio de la o staie de baz la alta atunci
c-nd staia mobil se deplaseaz.
/bs. % nu exist la toate sistemele celulare+ funciile lui fiind preluate de C(J.
C%' ; centrul de comutaie ; e o central telefonic prin care se asigur legtura !ntre reeaua
mobil i reeaua telefonic terestr public comutat.
(S! ; registrele staiilor mobile ; baze de date utilizate pentru a identifica echipamentele
participante la trafic+ pentru localizare+ taxare+ etc.
,taii mobile
C,A
C(J
),6 0 ),6 1
)eeaua
telefonic
terestr
1 0
3
:
1
0
3
:
B
K
Sc)ema bloc pentru o reea de comunicaii
,taii de baz
C%* ; centru de comutare
(S! ; registre staii mobile
CS$ ; controlor staii de baz
S$ ; staie de baz ; asigur
legtura cu staiile mobile
/bs. % structura i poziia !n reea a acestor registre difer mult da la un sistem de comunicaii la
altul.
S! ; staia mobil ; echipamentul de abonat portabil sau pe un mi.loc de transport.
="anta.e:
- posibilitatea de localizare a abonatului pe !ntreg teritoriul acoperit de reeaua celular;
- meninerea legturii de comunicaie pe timpul deplasrii abonatului mobil !n zona de
acoperire a sistemului; legtura se menine prin schimbarea staiei radio de baz prin care se
realizeaz comunicaia;
- controlul automat al calitii legturii radio;
- asigurarea unui sistem de semnalizare eficient;
- realizarea accesului dinspre i ctre reeaua telefonic public din orice punct al teriroriului
acoperit de reeaua celular.
4"oluia sistemelor celulare se !mparte !n 3 generaii:
1) #eneraia analogic+ % la care se folosete sistemul de band !ngust #A 3E @Cz) i
accesul multiplu prin di"iziune !n frec"en $6= #1G:E-1GLE).
*n 4uropa standardul 76( % :BE pentru banda de :BE 6Cz % se folosesc canale de 0B@Cz.
/bs. % au existat multe incompatibiliti !ntre diferite sisteme.
0) #eneraia numeric+ - la care se folosete accesul multiplu cu di"iziune !n timp (6=.
,-a dez"oltat datorit apariiei i dez"oltrii F,7.
3) #eneraia numeric+ % la care se folosete accesul multiplu prin di"iziune !n cod C6=
#Code i"ision 6ultiple =cces) ; folosete spectrul !mprtiat. ,istemul accept un numr
foarte mare de utilizatori cu canale de 1+0B 6Cz i folosete transmisia cu spectru
!mprtiat prin modulare direct a subpurttoarei.
/bs. % )eelele C6= permit folosirea aceluiai set de frec"ene !n fiecare celul+ mrind
considerabil capacitatea.
1GM: % 0B EEE abonai;
1GG: % 1K EEE EEE abonai.
Nlterior s-a !nregistrat creterea anual cu BE O a numrului utilizatorilor #abonailor).
Aenzile de frec"en care pot fi utiliate !n comunicaiile mobile+ conform C.C.F.). 1EGM:
1. :: % L: 6Cz;
0. 13L % 1:: 6Cz;
3. 0:K % 0B: 6Cz;
:. LK % 1EM 6Cz;
B. 1KL % 03M 6Cz;
K. :LE % GKE 6Cz.
2robleme care se pun #cerine):
- calitatea comparabil cu reeaua de comunicaii prin cablu;
- stabilirea unor proceduri de asigurare a secretului con"orbirii.
/bs. % la D.,.6. modulul ,F6 #,ubscriber Fdentit' 6odule) care permite taxarea pentru abonat i
nu pentru echipament;
- pentru compatibilitatea sistemelor % folosirea unor standarde unice recomandate de F.(.N.
#C.C.F.(.(.) realiz-ndu-se astfel bazele unui sistem de telecomunicaii mobile uni"ersal N6(,
#Nni"ersal 6obile (elecommunications ,'stems) % 0EEB.