Sunteți pe pagina 1din 173

Fonduri UE Buget naional

1 1461
nvmntul profesional i tehnic n domeniul
TIC
CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A
INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
3,336,722.75 977,075.25 88,037.00 489,093.00 4,890,928.00 finalizat
2 1521
Dezvoltarea sistemului naional de
management i asigurare a calitii n
nvmntul preuniversitar
AGENTIA ROMANA DE ASIGURARE A
CALITATII IN INVATAMANTUL
PREUNIVERSITAR
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
13,982,469.77 4,094,414.23 368,916.00 0.00 18,445,800.00 finalizat
3 1522
Instrumente digitale de ameliorare a calitatii
evaluarii in invatamantul preuniversitar
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI
TINERETULUI
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
14,004,011.75 4,100,722.25 369,484.00 0.00 18,474,218.00 finalizat
4 3955
Profesioniti n managementul educaional
preuniversitar
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI
TINERETULUI - DIRECTIA MANAGEMENT SI
PROGRAME EDUCATIONALE
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
13,984,400.43 4,094,979.57 368,967.00 0.00 18,448,347.00 finalizat
5 3957
Oferte educaionale inclusive extracurriculare
i extracolare pentru formarea stilului de
via sntos i a ceteniei active pentru
copii din comuniti dezavantajate, cu
precdere rurale n nvmntul
preuniversitar din Romnia
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI
TINERETULUI
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
14,011,954.05 4,103,047.95 369,694.00 0.00 18,484,696.00 finalizat
6 3958
Formare de consilieri i asisteni suport
pentru implementarea Strategiei de
descentralizare a nvmntului
preuniversitar
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI
TINERETULUI
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
14,023,555.00 4,106,445.00 370,000.00 0.00 18,500,000.00 finalizat
7 3956 Tinerii mpotriva violenei
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI
TINERETULUI
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
14,023,555.00 4,106,445.00 370,000.00 0.00 18,500,000.00 finalizat
8 3758
COMPETENTE CHEIE TIC IN CURRICULUM-
UL SCOLAR
CENTRUL NATIONAL PENTRU CURRICULUM
SI EVALUARE IN INVATAMANTUL
PREUNIVERSITAR
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
14,023,555.00 4,106,445.00 370,000.00 0.00 18,500,000.00 finalizat
9 3960
Dezvoltarea unui sistem operaional al
calificrilor din nvmntul superior din
Romnia
AGENIA NAIONAL PENTRU
CALIFICRILE DIN NVMNTUL
SUPERIOR I PARTENERIAT CU MEDIUL
ECONOMIC I SOCIAL
1.2 Calitate n nvmntul superior 13,168,116.50 3,933,333.50 349,011.00 0.00 17,450,461.00 finalizat
10 3962 Imbunatatirea Managementului Universitar
UNITATEA EXECUTIVA PENTRU
FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR
SI A CERCETARII STIINTIFICE
UNIVERSITARE (UEFISCSU)
1.2 Calitate n nvmntul superior 13,385,865.57 3,998,375.43 370,000.00 0.00 17,754,241.00 finalizat
11 3961
Calitate si Leadership pentru Invatamantul
Superior Romanesc
UNITATEA EXECUTIVA PENTRU
FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR
SI A CERCETARII STIINTIFICE
UNIVERSITARE (UEFISCSU)
1.2 Calitate n nvmntul superior 13,737,697.82 4,103,468.18 370,000.00 0.00 18,211,166.00 finalizat
12 3964
Informare corect - cheia recunoaterii
studiilor
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI
TINERETULUI
1.2 Calitate n nvmntul superior 2,622,442.52 783,326.99 69,505.50 0.00 3,475,275.01 finalizat
13 3959
Asigurarea calitii n nvmntul superior
din Romnia in context european.
Dezvoltarea managementului calitii
academice la nivel de sistem i instituional
ARACIS 1.2 Calitate n nvmntul superior 13,810,679.19 4,125,267.81 366,040.00 0.00 18,301,987.00 finalizat
14 3963 REGISTRUL MATRICOL UNIC
UNITATEA EXECUTIVA PENTRU
FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR
SI A CERCETARII STIINTIFICE
UNIVERSITARE (UEFISCSU)
1.2 Calitate n nvmntul superior 13,220,906.16 3,949,101.84 370,000.50 0.00 17,540,008.50 finalizat
Stadiu proiect
(finalizat financiar/n
implementare
/reziliat)
Finanare acordat
Contribuie beneficiar
Lista contractelor semnate 30 APRILIE 2014
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Nr. crt.
Cod
SMIS
Titlu proiect Nume beneficiar
Nume operaiune/ DMI din care se
finaneaz
Valoare eligibil (LEI)
Cheltuieli neeligibile
Total valoare proiect
15 3968
Schema de sustinere complementara a
mobilitatii europene a cadrelor didactice din
invatamantul preuniversitar beneficiare ale
Programului de Invatare pe Tot Parcursul
Vietii (life Long Learning)
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROGRAME
COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCATIEI SI
FORMARII PROFESIONALE
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
8,523,630.25 2,005,869.75 447,278.00 0.00 10,976,778.00 finalizat
16 3970
Transdisciplinaritate i calitate n formarea
cadrelor didactice noi perspective
instituionale i metodologice
INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEI
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
11,400,735.72 2,682,940.28 287,422.00 50,000.00 14,421,098.00 finalizat
17 3965
Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice
prin activitati de mentorat UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR - MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
14,541,830.48 3,422,135.52 366,612.00 0.00 18,330,578.00 finalizat
18 3966
Restructurarea sistemului de formare
continu a personalului din nvmntul
preuniversitar prin generalizarea sistemului
de credite profesionale transferabile
CENTRUL NATIONAL DE FORMARE A
PERSONALULUI DIN INVATAMANTUL
PREUNIVERSITAR
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
10,421,637.38 2,452,528.62 262,740.00 0.00 13,136,906.00 finalizat
19 3969
Dezvoltarea resurselor umane in educaie
pentru administrarea reelelor de calculatoare
din colile romaneti prin dezvoltarea si
susinerea de programe care sa sprijine noi
profesii in educaie, in contextul procesului de
reconversie a profesorilor si at
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI
TINERETULUI
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
14,247,200.00 3,352,800.00 360,000.00 0.00 17,960,000.00 finalizat
20 3967
Metode inovative n formarea personalului
didactic pentru dezvoltarea abilitilor de via
ale elevilor
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI
TINERETULUI
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
7,354,947.81 1,730,843.19 185,424.00 0.00 9,271,215.00 finalizat
21 3971 Instruirea in societatea cunoasterii
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI
TINERETULUI
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
12,151,977.63 2,859,730.37 306,361.00 0.00 15,318,069.00 finalizat
22 3972
FORMA - Studiu National Prospectiv al
relatiei calificari - competente pentru angajatii
din sectorul mentenantei mijloacelor terestre
motorizate de transport de bunuri si
persoane, pentru o formare profesionala
adaptata pietei
COMITET SECTORIAL TRANSPORTURI
1.4 Calitate n formarea profesional
continu
7,214,159.70 1,692,210.30 181,763.00 0.00 9,088,133.00 finalizat
23 3975
Constructia institutiei Lucratorul de tineret
pentru integrarea tinerilor in societate.
AGENTIA NATIONALA PENTRU SPRIJINIREA
INITIATIVELOR TINERILOR (ANSIT)
1.4 Calitate n formarea profesional
continu
11,340,000.00 2,660,000.00 681,004.00 0.00 14,681,004.00 finalizat
24 3973
Implementarea i validarea Cadrului Naional
al Calificrilor (CNC): de la calificri la
programe de formare profesionala continua
(FPC) CNC-FPC
CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE
PROFESIONALA A ADULTILOR
1.4 Calitate n formarea profesional
continu
3,100,877.64 727,366.36 78,127.00 0.00 3,906,371.00 finalizat
25 3974 Calitate in educatie - CALE
FUNDATIA CASA DE MESERII A
CONSTRUCTORILOR
1.4 Calitate n formarea profesional
continu
14,684,460.03 3,444,502.97 369,979.00 0.00 18,498,942.00 finalizat
26 3976
Asigurarea calitii n sistemul de formare
profesional continu din Romnia - CALISIS
CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE
PROFESIONALA A ADULTILOR
1.4 Calitate n formarea profesional
continu
14,391,594.00 3,375,806.00 362,600.00 0.00 18,130,000.00 finalizat
27 3977
STUDII DOCTORALE in ROMANIA
ORGANIZAREA SCOLILOR DOCTORALE
UNITATEA EXECUTIVA PENTRU
FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR
SI A CERCETARII STIINTIFICE
UNIVERSITARE (UEFISCSU)
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
10,722,155.00 1,892,145.00 370,000.00 0.00 12,984,300.00 finalizat
28 3978
Doctorat in Scoli de Excelenta - Evaluarea
calitatii cercetarii in universitati si cresterea
vizibilitatii prin publicarea stiintifica
UNITATEA EXECUTIVA PENTRU
FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR
SI A CERCETARII STIINTIFICE
UNIVERSITARE (UEFISCSU)
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
15,325,496.60 2,704,499.40 370,000.00 0.00 18,399,996.00 finalizat
29 4712
O dimensiune europeana a studiilor doctorale
(ODEUS)
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE
CAROL DAVILA BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
8,049,024.00 1,420,416.00 193,300.00 0.00 9,662,740.00 finalizat
30 3995
Studiile doctorale factor major de dezvoltare
al cercetrilor socio-economice i umaniste
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI DIN CLUJ
NAPOCA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
12,782,221.80 2,255,686.20 306,897.00 0.00 15,344,805.00 finalizat
31 17905
Burse doctorale pentru 50 de doctoranzi, in
perioada octombrie 2008 - octombrie 2011
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI
MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
3,485,188.70 615,033.30 83,678.00 0.00 4,183,900.00 finalizat
32 3998
SPRIJINIREA SI IMBUNATATIREA
PARTICIPARII DOCTORANZILOR LA
PROGRAMELE DOCTORALE
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI
MEDICINA VETERINARA IASI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
2,813,336.72 496,471.19 67,547.10 0.00 3,377,355.00 finalizat
33 3984
Oportuniti pentru studiile doctorale i
creterea capacitii i motivaiei pentru
cercetarea tiinific de performan.
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN
TRGOVITE - COALA DOCTORAL
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
5,342,705.60 942,830.40 128,276.00 100,000.00 6,513,812.00 finalizat
34 4003
Burse doctorale n sprijinul cercetrii :
Competitivitate, calitate, cooperare n Spaiul
European al nvmntului Superior -
BDCCC
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI
ADMINISTRATIVE
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
3,582,839.25 632,265.75 86,023.00 0.00 4,301,128.00 finalizat
35 3985
Doctoranzi in sprijinul inovarii si
competitivitatii
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
15,410,500.00 2,719,500.00 370,000.00 0.00 18,500,000.00 finalizat
36 3936 Doctoral burses at usv
UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE"
SUCEAVA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
8,678,156.52 1,531,439.39 208,359.10 731,627.00 11,149,582.00 finalizat
37 3996 Studii doctorale: prin tiin spre societate
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI DIN CLUJ
NAPOCA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
12,782,221.80 2,255,686.20 306,897.00 0.00 15,344,805.00 finalizat
38 4001
Dezvoltarea oportunitailor oferite
doctoranzilor pentru traiectorii flexibile n
cariera de cercetare
UNIVERSITATEA "AL.I.CUZA" IASI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
14,981,354.55 2,643,768.45 359,697.00 0.00 17,984,820.00 finalizat
39 3941
Cercettori pentru dezvoltarea durabil a
societii romneti
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN
PLOIESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
4,272,283.60 753,932.40 1,025,068.00 0.00 6,051,284.00 finalizat
40 3993
PROGRAM PILOT DE SUSINERE A
CERCETRII DOCTORANZILOR BURSIERI
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI
MEDICINA VETERINARA A BANATULUI
TIMISOARA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
6,091,689.90 1,075,004.10 146,259.00 0.00 7,312,953.00 finalizat
41 3999
STUDII DOCTORALE PENTRU
DEZVOLTARE DURABIL (SD-DD)
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN
BRASOV
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
4,668,340.25 823,824.75 112,085.00 0.00 5,604,250.00 finalizat
42 4000
BURSE DOCTORALE - O INVESTITIE IN
INTELIGENTA (BRAIN)
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE
ASACHI DIN IASI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
12,808,383.95 2,260,303.05 307,525.00 0.00 15,376,212.00 finalizat
43 3992
Cresterea atractivitatii, calitatii si eficientei
studiilor universitare de doctorat prin
acordarea de burse doctorale
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
4,401,238.80 776,689.20 105,672.00 71,060.00 5,354,660.00 finalizat
44 3982
Burse doctorale in sprijinul activitatii de
cercetare in domeniul stiintelor politice
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
8,342,835.70 1,472,265.12 200,308.18 0.00 10,015,409.00 finalizat
45 3997
Sistem de Management al Burselor Acordate
Doctoranzilor SIMBAD
UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN
GALATI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
4,650,993.45 820,763.55 111,668.00 0.00 5,583,425.00 finalizat
46 3939
Racordarea programelor de studii doctorale
la studiile doctorale europene
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN
TIMISOARA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
6,302,904.50 1,112,277.26 151,330.24 230,250.00 7,796,762.00 finalizat
47 3981
Dezvoltarea proiectat i performan n
cercetarea doctoral de tip interdisciplinar
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
6,538,183.68 1,153,797.12 156,979.20 0.00 7,848,960.00 finalizat
48 3983
Suport financiar pentru studii doctorale
privind complexitatea din natura, mediu si
societatea umana.
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
4,526,865.20 798,858.56 108,688.24 0.00 5,434,412.00 finalizat
49 3940
Sprijinirea tinerilor doctoranzi cu frecventa
prin acordarea de burse doctorale
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE
DIN CRAIOVA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
2,996,026.11 528,710.49 71,933.40 0.00 3,596,670.00 finalizat
50 3994
Proiect de dezvoltare a studiilor de doctorat
in tehnologii avansate PRODOC
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ -
NAPOCA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
14,277,042.85 2,519,478.15 342,786.00 0.00 17,139,307.00 finalizat
51 4002
Creterea rolului studiilor doctorale i a
competitivitii doctoranzilor ntr-o Europ
unit.
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
6,249,628.40 1,102,875.60 150,051.00 20,370.00 7,522,925.00 finalizat
52 3935
Pregatire competitiva a doctoranzilor in
domenii prioritare ale societatii bazate pe
cunoastere
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
15,410,500.00 2,719,500.00 370,000.00 0.00 18,500,000.00 finalizat
53 3979
Doctorat i doctoranzi n triunghiul educaie-
cercetare-inovare (DOC-ECI)
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
5,530,558.15 975,980.85 132,787.00 0.00 6,639,326.00 finalizat
54 3980
EDUCAI Excelen Doctoral Umanist n
Cercetare: Aplicaii i Teorii Interdisciplinare
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
9,180,000.00 1,620,000.00 220,408.00 1,944,778.00 12,965,186.00 finalizat
55 4007
Aptitudini practice prin nvare la locul de
munc pentru tranziia la viaa activ
FUNDAIA NVMNTULUI
PREUNIVERSITAR AL COOPERAIEI
METEUGRETI SPIRU HARET
BUCURESTI FIPCM BUCURESTI
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 7,207,173.37 995,846.63 170,000.00 0.00 8,373,020.00 finalizat
56 4009
SCHEM INOVATIV PENTRU TRANZIIA
DE LA COALA LA PIAA MUNCII PENTRU
STUDENI
CAMERA DE COMER, INDUSTRIE I
AGRICULTUR TIMIOARA
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 6,838,171.04 944,859.96 430,130.00 200,711.00 8,413,872.00 finalizat
57 4008
Parteneriat national pentru implementarea
proiectelor firme-facultti n vederea tranzitiei
de la scoal la viata activ (PACT)
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCURESTI
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 2,325,292.22 321,295.78 54,012.00 0.00 2,700,600.00 finalizat
58 4006
CONVERGENTA PREGATIRII
UNIVERSITARE CU VIATA ACTIVA
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI DIN CLUJ
NAPOCA
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 15,808,474.08 2,184,325.92 367,200.00 20,000.00 18,380,000.00 finalizat
59 4021
TOI LA GRDINI, TOI N CLASA I.
Programe integrate pentru creterea
accesului la educaie i a nivelului
educaional al copiilor din comuniti
defavorizate, cu precdere romi, n 2008-
2009
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I
TINERETULUI DIRECIA GENERAL
NVMNT N LIMBILE MINORITILOR I
RELAIA CU PARLAMENTUL
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
15,929,018.00 2,200,982.00 370,000.00 0.00 18,500,000.00 finalizat
60 4034
Privind spre viitor o ans de integrare pe
piaa muncii pentru persoanele cu dizabiliti
FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,846,576.46 255,149.54 42,892.00 101,910.00 2,246,528.00 finalizat
61 4033
Pai strategici n vederea mbuntirii
accesului la educaie al copiilor romi
ROMANI CRISS- CENTRUL ROMILOR
PENTRU INTERVENIE SOCIAL I STUDII
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
15,521,425.80 2,144,663.20 360,533.00 0.00 18,026,622.00 finalizat
62 4032
Educaie, calificare i facilitarea tranziiei spre
un loc de munc pentru elevi i tineri cu risc
sau n situaie de abandon colar
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI
TINERETULUI
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
15,779,241.30 2,180,286.70 366,521.00 0.00 18,326,049.00 finalizat
63 4019
Educaia copiilor romi calea spre un loc de
munc stabil
AGENIA NAIONAL PENTRU ROMI
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
14,446,095.83 1,996,080.17 1,850,000.00 0.00 18,292,176.00 finalizat
64 4020 Scoala o sansa pentru fiecare AGENIA NAIONAL PENTRU ROMI
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
8,099,104.37 1,119,088.63 188,127.00 0.00 9,406,320.00 finalizat
65 4035 Educatia de calitate - un pas spre egalitate
CENTRUL RROMILOR "AMARE
RROMENTZA"
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
2,718,169.63 375,581.37 63,138.00 0.00 3,156,889.00 finalizat
66 4046
Proiectarea, implementarea si derularea unui
sistem de formare continua, inter-regional si
trans-national, pentru obtinerea
competentelor antreprenoriale. Acronim Edu-
Antreprenor
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 16,404,890.34 1,047,120.66 356,164.00 691,817.00 18,499,992.00 finalizat
67 4612
ANTREPRENORIAT STRATEGIC I
CRETERE N NTREPRINDERILE MICI I
MIJLOCII - Program de dezvoltare a
competenelor antreprenoriale ale
ntreprinztorilor, managerilor i angajailor
din IMM-uri
SC ASCENDIS CONSULTING SRL 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 6,693,199.50 427,225.50 374,761.00 0.00 7,495,186.00 finalizat
68 4043
Regndirea i consolidarea culturii
antreprenoriale prin furnizarea de instruire i
dezvoltarea de parteneriate la nivel
(trans)naional - TREPAN
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 17,035,338.00 1,087,362.00 369,900.00 0.00 18,492,600.00 finalizat
69 4041
NETIMM Crearea de reele de IMM-uri
modalitate inovativ de cretere a
competitivitii i adaptabilitii IMM-urilor din
Romnia
CONSILIUL NATIONAL AL
INTREPRINDERILOR PRIVATE MICI SI
MIJLOCII DIN ROMANIA
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 14,560,487.20 929,392.80 316,120.00 817,000.00 16,623,000.00 finalizat
70 4047
Sprijin pentru dezvoltarea iniiativei private n
Macroregiunea unu (RO1) BISNet
FUNDATIA CENTRUL PENTRU
DEZVOLTAREA INTREPRINDERILOR MICI SI
MIJLOCII MARAMURES
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 3,606,129.52 230,178.48 78,292.00 0.00 3,914,600.00 finalizat
71 4042
Antreprenoriatul i egalitatea de anse. Un
model inter-regional de coal
antreprenorial pentru femei
UNIVERSITATEA DIN ORADEA,
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 11,289,345.48 720,596.52 250,002.00 240,160.00 12,500,104.00 finalizat
72 4048
Promovarea Culturii Antreprenoriale:
Adaptabilitate, Dinamism, Initiativa in
Industria Electronica
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCURESTI - CENTRUL DE ELECTRONICA
TEHNOLOGICA SI TEHNICI DE
INTERCONECTARE, UPB-CETTI
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 8,833,269.30 563,825.70 236,720.00 377,989.00 10,011,804.00 finalizat
73 4051
Tinerete, Initiativa si Calitate pentru Turismul
Romanesc
ASOCIATIA EGRETA 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 2,242,477.16 143,136.84 48,686.00 0.00 2,434,300.00 finalizat
74 4038
Centru Pilot integrat pentru initierea si
sprijinirea afacerilor, in scopul cresterii
competitivitatii economiei romanesti in
conditiile aderarii la Uniunea Europeana si a
dezvoltarii durabile
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
BUCURESTI
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 2,616,208.00 166,992.00 56,800.00 0.00 2,840,000.00 finalizat
75 4045
Cooperare Regionala pentru Excelenta
Antreprenoriala (CREA)
UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IASI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 7,380,811.38 471,115.62 413,260.00 488,365.00 8,753,552.00 finalizat
76 4039
Manageri profesionisti pentru turism, hoteluri
si restaurante
CONFEDERAIA NAIONAL SINDICAL
CARTEL ALFA
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 15,758,712.72 1,005,875.28 343,000.00 220,000.00 17,327,588.00 finalizat
77 4050 ANTREPRENORI EUROPENI
FUNDATIA CENTRUL PENTRU ANALIZA SI
DEZVOLTARE INSTITUTIONALA -
ELEUTHERIA
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 7,873,194.66 502,544.34 170,934.00 256,524.00 8,803,197.00 finalizat
78 4044
DEZVOLTAREA ABILITILOR
ANTREPRENORIALE N SECTORUL
ENERGETIC
ASOCIAIA COMITETULUI NAIONAL
ROMN AL CONSILIULUI MONDIAL AL
ENERGIEI
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 11,209,500.00 715,500.00 251,500.00 288,862.00 12,465,362.00 finalizat
79 4053
SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL
PACTULUI REGIONAL PENTRU OCUPARE
SI INCLUZIUNE SOCIALA REGIUNEA SUD-
EST
ASOCIATIA CENTRUL DE INFORMARE SI
DOCUMENTARE PENTRU INTEGRARE
EUROPEANA SI DEZVOLTARE DURABILA
BRAILA
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,542,068.58 434,942.42 40,348.00 0.00 2,017,359.00 finalizat
80 4054
Secretariat Tehnic Permanent al Pactului
Regional pentru Ocupare si Incluziune
Sociala in Regiunea de dezvoltare Nord-Vest
INSTITUTUL DE FORMARE ECONOMICA SI
SOCIALA
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,555,532.94 438,740.06 40,700.00 0.00 2,034,973.00 finalizat
81 4055
nfiinarea i funcionarea Secretariatul
Tehnic al Pactului Teritorial S-V Oltenia
pentru Ocuparea Forei de Munc i
Incluziune Social din regiunea Sud-Vest
Oltenia STPSV
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,554,852.00 438,548.00 40,700.00 0.00 2,034,100.00 finalizat
82 4056
Partenerii sociali i societatea civil n
sprijinul ocuprii i incluziunii sociale n
Regiunea Bucureti-Ilfov
ASOCIAIA ROMN PENTRU
TRANSPARENTRANSPARENCY
INTERNATIONAL ROMANIA
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,491,342.84 420,635.16 40,000.00 58,212.00 2,010,190.00 finalizat
83 4057
SECRETARIATUL TEHNIC AL PACTULUI
REGIONAL PENTRU OCUPARE SI
INCLUZIUNE SOCIALA PENTRU
REGIUNEA SUD MUNTENIA
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,531,832.64 432,055.36 40,100.00 0.00 2,003,988.00 finalizat
84 4058
Crearea Secretariatului Tehnic Permanent al
Pactului Regional Regiunea Vest
CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI
AGRICULTURA TIMISOARA
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,476,895.68 416,560.32 38,642.00 101,914.00 2,034,012.00 finalizat
85 4060
SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL
PACTULUI REGIONAL PENTRU OCUPARE
I INCLUZIUNE SOCIAL - REGIUNEA
NORD-EST
FUNDATIA ACADEMICA PETRE ANDREI IASI
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,554,453.42 438,435.58 40,671.00 0.00 2,033,560.00 finalizat
86 4061
Analiza deficitului de for de munc
calificat n domeniul construcii
AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
2,387,932.00 0.00 795,978.00 27,692.00 3,211,602.00 finalizat
87 4072
PROSELF PROmovarea serviciilor de tip
SELF-service
AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
13,123,530.00 0.00 4,374,511.00 1,001,959.00 18,500,000.00 finalizat
88 4075
ASC Anticiparea SChimbrilor pe piaa
muncii
AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
5,335,830.00 0.00 1,778,611.00 417,472.00 7,531,913.00 finalizat
89 4074
MODEL DE COOPERARE
TRANSNATIONALA PENTRU
INTOARCEREA LUCRATORILOR ROMANI
AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
7,374,007.00 0.00 2,458,003.00 684,259.00 10,516,269.00 finalizat
90 4073
SAPeRe Studii, analize i previziuni asupra
pieei muncii pentru a ntri capacitatea SPO
n Romnia, la nivel naional i local
AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
13,535,041.00 0.00 4,511,680.00 453,279.00 18,500,000.00 finalizat
91 4076
SCOP - Specializarea Consilierilor de
Orientare Profesional
AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA
4.2 Formarea personalului propriu al SPO 13,770,606.00 0.00 4,590,202.00 139,192.00 18,500,000.00 finalizat
92 4077 COMPROF
AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA
4.2 Formarea personalului propriu al SPO 13,653,449.00 0.00 4,551,150.00 295,401.00 18,500,000.00 finalizat
93 4114 S.C.O.R. - "anse pentru comunitatea rural"
AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
15,000,734.18 2,454,157.82 370,000.00 675,108.00 18,500,000.00 finalizat
94 4113
Necesitate si oportunitate-instruire pentru
comunitatea rurala
ASOCIATIA LINGUA INTERNATIONAL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
3,190,395.31 521,956.69 77,695.00 0.00 3,790,047.00 finalizat
95 4116 Rural-Manager
FUNDATIA NATIONALA A TINERILOR
MANAGERI - FNTM
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
7,149,248.91 1,169,635.09 169,774.00 362,022.00 8,850,680.00 finalizat
96 4106
Populaia ocupat n agricultura de
subzisten - soluie pentru echilibrarea pieei
interne a muncii n Romnia.
SC AGROSERV MANAGEMENT SRL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,642,330.59 268,689.41 100,580.00 96,000.00 2,107,600.00 finalizat
97 4079
RURALTIN - SERVICII INTEGRATE SI
PERSONALIZATE PENTRU TINERII DIN
MEDIUL RURAL
AGENTIA NATIONALA PENTRU SPRIJINIREA
INITIATIVELOR TINERILOR (ANSIT)
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
3,773,734.54 617,392.46 89,615.00 128,658.00 4,609,400.00 finalizat
98 4115
Metode moderne de ocupare pentru mediul
rural
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE DURABILA A
JUDETULUI TULCEA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,681,749.55 275,138.45 40,000.00 22,000.00 2,018,888.00 finalizat
99 4119
Dezvoltarea pieei muncii prin promovarea
ocupaiilor neagricole n mediul rural
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE
SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
12,499,973.00 2,045,027.00 296,718.00 699,701.00 15,541,419.00 finalizat
100 4080
NOI OPORTUNITI DE OCUPARE N
MEDIUL RURAL PRIN TELEWORK
AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE
MUNCA HARGHITA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
8,709,819.62 1,424,948.38 206,832.00 955,241.00 11,296,841.00 finalizat
101 4107
Caravana perfectionarii asistentilor sociali din
mediul rural
HOLT ROMANIA - FUNDATIA DE
CONSULTANTA SI SERVICII SOCIALE
PENTRU COPII SI FAMILII
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
2,286,492.14 374,075.86 68,220.00 0.00 2,728,788.00 finalizat
102 4112
Dezvoltarea iniiativelor antreprenoriale n
mediul rural
AGROSTAR
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
15,188,438.32 2,484,866.68 360,680.00 0.00 18,033,985.00 finalizat
103 4081 Dinamizare rural prin angajare sustenibil AGROSTAR
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
14,101,494.98 2,307,040.02 334,868.00 0.00 16,743,403.00 finalizat
104 4118 FAR - Femei Antreprenor n Rural
SOCIETATEA DE EDUCATIE
CONTRACEPTIVA SI SEXUALA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
5,133,345.74 839,828.26 121,902.00 464,521.00 6,559,597.00 finalizat
105 4124
Susinerea dezvoltrii comunitilor de romi
din Regiunile dezvoltare N-V i Centru
Romnia
FUNDATIA CENTRUL DE RESURSE
PENTRU COMUNITATILE DE ROMI
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 11,352,632.91 2,383,160.09 280,323.00 0.00 14,016,116.00 finalizat
106 4108 Primul pas spre o via independent FUNDATIA "ALATURI DE VOI" ROMANIA 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 3,145,774.71 660,365.29 77,676.00 310,983.00 4,194,799.00 finalizat
107 4123
Integrarea socioprofesionala a persoanelor
seropozitive din Romania
UNIUNEA NATIONALA A ORGANIZATIILOR
PERSOANELOR AFECTATE DE HIV/SIDA
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 4,167,863.46 874,923.54 110,000.00 0.00 5,152,787.00 finalizat
108 4126
Participarea grupurilor vulnerabile in
economia sociala
AGENIA NAIONAL PENTRU ROMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 11,015,592.00 2,312,408.00 272,000.00 0.00 13,600,000.00 finalizat
109 4127 Atelier de insertiune ASOCIATIA SAMUSOCIAL DIN ROMANIA 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 3,453,745.14 725,014.86 555,000.00 0.00 4,733,760.00 finalizat
110 4125 Retea pentru Incluziune FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 2,866,159.84 601,668.16 70,772.00 301,060.00 3,839,660.00 finalizat
111 4122
Promovarea n comunitate a economiei
sociale
EPISCOPIA SLOBOZIEI SI CALARASILOR 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 2,492,018.17 523,127.83 61,534.00 219,142.00 3,295,822.00 finalizat
112 4111 Tineri pentru o lume mai buna
ORGANIZATIA NATIONALA CERCETASII
ROMANIEI (ONCR) - FILIALA BRASOV
"VIRGIL ONITIU"
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 3,166,255.38 664,664.62 78,183.00 0.00 3,909,103.00 finalizat
113 4109
Economia Sociala, model inovator pentru
promovarea incluziunii active a persoanelor
defavorizate
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I EGALITII
DE ANSE
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 13,799,455.58 2,896,800.42 367,667.00 1,319,427.00 18,383,350.00 finalizat
114 4110 Impreuna, pentru o societate mai buna AGENIA NAIONAL PENTRU ROMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 14,295,970.50 3,001,029.50 353,000.00 0.00 17,650,000.00 finalizat
115 3991 mpreun pe piaa muncii AGENIA NAIONAL PENTRU ROMI
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
16,268,402.54 1,530,724.97 363,247.50 0.00 18,162,375.00 finalizat
116 3989 mpreun pe piaa muncii FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
3,234,944.88 304,382.12 72,232.00 300,855.00 3,912,414.00 finalizat
117 8950
mbuntirea accesului tinerilor aflai n
penitenciare la programe de formare
profesional i integrarea pe piaa muncii pe
parcursul i dup executarea pedepsei
ADMINISTRATIA NATIONALA A
PENITENCIARELOR
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
16,570,820.00 1,559,180.00 370,000.00 0.00 18,500,000.00 finalizat
118 4133
Crearea i implementarea modelului integrat
de evaluare, formare profesional i angajare
pe piaa muncii a persoanelor cu dizabiliti
din Romnia
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI
PROTECTIEI SOCIALE
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
16,570,820.00 1,559,180.00 370,000.00 0.00 18,500,000.00 finalizat
119 3988
Creterea anselor de incluziune social a
persoanelor aflate n detenie prin o mai bun
educaie, informare a societii i
mbuntirea activitilor n penitenciar
ADMINISTRATIA NATIONALA A
PENITENCIARELOR
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
16,569,364.00 1,559,043.00 370,000.00 0.00 18,498,407.00 finalizat
120 4134
Incluziunea persoanelor cu dizabilitati pe
piata muncii
ASOCIATIA AGENTIA DE MONITORIZARE A
PRESEI
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
3,282,244.38 308,832.62 73,288.00 0.00 3,664,365.00 finalizat
121 4132 Sanse egale pe piata muncii
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I EGALITII
DE ANSE
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
15,057,350.25 1,416,774.75 336,207.00 1,671,973.00 18,482,305.00 finalizat
122 3990
Centre de consiliere si mediere profesionala
pentru persoanele de etnie rroma
CENTRUL RROMILOR "AMARE
RROMENTZA"
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
2,240,611.59 210,823.41 50,029.00 0.00 2,501,464.00 finalizat
123 4138
Egalitate prin diferen. Accesul femeilor
rome pe piaa muncii.
ASOCIAIA FEMEILOR IGNCI "PENTRU
COPIII NOTRI"
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
5,757,826.90 727,673.10 137,000.00 0.00 6,622,500.00 finalizat
124 4141
Reeaua naional a experilor locali romi,
mecanism de sprijin n implementarea
msurilor de incluziune social a romilor,
grup vulnerabil supus excluziunii sociale
AGENIA NAIONAL PENTRU ROMI
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
16,091,019.88 2,033,580.12 369,890.00 0.00 18,494,490.00 finalizat
125 4137 Un viitor mai bun pentru femei DEPRO INOVATIE SRL
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
14,118,583.97 1,784,304.03 836,995.00 0.00 16,739,883.00 finalizat
126 4136
Harmony - Masuri inovative de armonizare a
vietii profesionale cu cea de familie
ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA SLATINA
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
2,467,035.51 311,783.49 56,711.00 0.00 2,835,530.00 finalizat
127 4140
ESTHR - pachet integrat de aciuni pentru
dezvoltarea rolului femeii n societatea
romneasc
BLOCUL NATIONAL SINDICAL
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
8,446,887.87 1,067,516.13 194,172.00 0.00 9,708,576.00 finalizat
128 36581 ALTERNATIVE CTRE CUNOATERE GRUP COLAR "NICOLINA"
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
418,769.19 122,626.01 11,048.80 2,667.00 555,111.00 finalizat
129 4612
ANTREPRENORIAT SI CETATENIE ACTIVA
- Platforma digital interactiv pentru viitorul
elevilor de liceu
COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE LAZAR
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
1,398,192.52 409,425.48 36,890.00 0.00 1,844,508.00 finalizat
130 4621
Viitori antreprenori si cetateni activi Sistem
informatic colaborativ pentru liceu
LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "MIHAIL
KOGALNICEANU"
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
1,396,396.63 408,899.59 36,842.78 0.00 1,842,139.00 finalizat
131 4632
Invata sa fii antreprenor si cetatean activ in
judetul tau SISTEM INFORMATIC
COLABORATIV PENTRU ELEVII DE LICEU
LICEUL TEORETIC "AL.I. CUZA"
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
1,397,093.38 409,103.62 36,862.00 0.00 1,843,059.00 finalizat
132 4633
Pregtete-i Viitorul sistem digital de
orientare colar i profesional
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI
ASISTENTA EDUCATIONALA TELEORMAN
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
1,396,409.03 408,903.23 36,844.00 0.00 1,842,156.26 finalizat
133 4635
ANTREPRENORIAT SI CETATENIE ACTIVA
- Platforma informatica interactiva pentru
orientare vocationala a elevilor de liceu
LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN NOICA"
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
1,392,212.59 407,674.41 36,732.00 0.00 1,836,619.00 finalizat
134 4636
Pai spre o carier european consilierea
i orientarea cu suport digital
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI
ASISTENTA EDUCATIONALA VALCEA
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
1,401,268.73 410,326.27 36,232.00 0.00 1,847,827.00 finalizat
135 8576
Scoala viitorului- Impreuna pentru o
societate bazata pe cunoastere
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI
VALCEA
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
1,297,019.50 379,799.50 34,221.00 124,900.00 1,835,940.00 finalizat
136 8623
ACTIVEXTRA Dezvoltarea de curriculum
pentru practica de specialitate a elevilor de la
filiera vocationala
COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN
CANTACUZINO
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
141,688.18 41,489.82 3,738.00 5,725.00 192,641.00 finalizat
137 8625
CETATEAN ACTIV AL STATULUI ROMAN,
CETATEAN EUROPEAN
COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
979,094.75 286,703.25 25,316.00 15,000.00 1,306,114.00 finalizat
138 8801 Tineri Antreprenori in Scoala - TASK ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
1,051,584.08 307,929.92 27,746.00 0.00 1,387,260.00 finalizat
139 8825 Invatam impreuna INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GORJ
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
955,837.93 279,893.07 25,219.00 19,142.50 1,280,092.50 finalizat
140 8826
Calitate si accesibilitate in invatamantul
postliceal sanitar
FUNDATIA SINERGII MUSCELENE
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
1,293,959.53 378,903.47 34,140.00 139,213.00 1,846,216.00 finalizat
141 8867
Pai ctre viitor - dezvoltarea serviciilor de
consiliere i orientare colar
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI
VALCEA
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
1,251,537.70 366,481.30 33,021.00 82,452.00 1,733,492.00 finalizat
142 8868
Acces la educatie de calitate si competente
cheie pentru elevii din grupurile
dezavantajate
GRUPUL SCOLAR MATEI BASARAB
CRAIOVA
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
1,115,000.73 326,499.89 29,418.38 0.00 1,470,919.00 finalizat
143 8870
DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA SI
DESCENTRALIZARE IN INVATAMANTUL
PREUNIVERSITAR DIN BUCURESTI.
STUDIU-PILOT DE CULTURA
ORGANIZATIONALA SI IMPACT DE
LEADERSHIP
FUNDATIA CODECS PENTRU LEADERSHIP
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
312,484.72 91,503.28 8,245.00 43,776.00 456,009.00 finalizat
144 8924 Tinerii antreprenori se formeaza in scoala ASOCIATIA DE TINERET BUCURA
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
994,478.12 291,207.88 26,239.00 0.00 1,311,925.00 finalizat
145 9023
Standarde de Participare pentru Cetatenie
Activa
ASOCIAIA REGIONALA PENTRU
DEZVOLTARE RURALA
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
1,259,897.68 368,929.32 34,938.00 184,935.00 1,848,700.00 finalizat
146 9028
Educatie Extracuriculara pentru Cetatenie
Activa
ASOCIAIA REGIONALA PENTRU
DEZVOLTARE RURALA
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
1,184,938.57 346,979.43 32,861.00 217,896.00 1,782,675.00 finalizat
147 9325
Scoala diversitatii- Sectorul 5, promotor al
educatiei incluzive si non- discriminarii in
scoala
ASOCIATIA SFANTUL STELIAN
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
736,077.30 215,541.70 19,421.00 45,334.00 1,016,374.00 finalizat
148 9529
Structuri i strategii de promovare n rndul
elevilor, a proteciei mediului, n general, i a
ariilor protejate n special, prin aciuni de
cetenie activ. PRO-MEDIU
COALA "ION CREANG"
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
583,693.16 170,919.84 15,572.00 0.00 770,185.00 finalizat
149 9626
Calitate in educatie prin mediere si practici
restaurative
CENTRUL DE RESURSE JURIDICE
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
1,327,230.86 388,646.14 35,018.00 90,000.00 1,840,895.00 finalizat
150 9667
Creterea calitii nvmntului matematic
i tiinific preuniversitar prin informatizarea
concursurilor de mas ICOM
EDITURA SIGMA
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
1,359,165.39 397,997.36 92,482.25 0.00 1,849,645.00 finalizat
151 9856
Metode si instrumente moderne de formare
pentru elevii din invatamantul secundar
GRUP SCOLAR MATHIAS HAMMER
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
1,293,024.83 378,629.77 34,115.40 66,880.30 1,772,650.30 finalizat
152 8121 Investeste in tine, construieste-ti viitorul
INTERACT BUSINESS COMMUNICATIONS
SRL
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
1,301,488.01 381,107.99 88,600.00 75,797.00 1,846,993.00 finalizat
153 4615
Asigurarea calitii programelor de studii
universitare prin formarea resursei umane i
orientare spre piaa muncii
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI DIN CLUJ
NAPOCA
1.2 Calitate n nvmntul superior 1,365,033.67 407,737.33 36,179.00 0.00 1,808,950.00 finalizat
154 4613
Studii universitare de masterat in domeniul
"Inginerie si Management (IM)"
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ -
NAPOCA
1.2 Calitate n nvmntul superior 693,477.40 207,142.60 18,380.00 0.00 919,000.00 finalizat
155 4639
Proiectarea i implementarea unui program
de studii masterale de tip Bologna, cu
deschidere internaional, n domeniul
Managementului i Ingineriei Calitii, n
acord cu cerinele pieei muncii
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ -
NAPOCA
1.2 Calitate n nvmntul superior 558,404.00 166,796.00 14,800.00 0.00 740,000.00 finalizat
156 8288 Inovare academica si succes pe piata muncii
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI
ADMINISTRATIVE
1.2 Calitate n nvmntul superior 1,393,851.84 416,345.36 36,942.80 0.00 1,847,140.00 finalizat
157 4637
Calificari si standardizare europeana in
asistenta sociala - acronim Eur-AS
UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA BACAU 1.2 Calitate n nvmntul superior 762,145.23 227,653.77 20,200.00 60,000.00 1,069,999.00 finalizat
158 8464
IMPLEMENTAREA UNOR METODE
MODERNE DE
PREDARE/INVATARE/EVALUARE
(SOFTWARE) IN FIZIOPATOLOGIA
PRACTICA
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE
DIN CRAIOVA
1.2 Calitate n nvmntul superior 171,996.44 51,375.56 4,558.00 4,330.00 232,260.00 finalizat
159 8431
COMPETENE, CALITATE, FLEXIBILITATE
I OCUPABILITATE N OFERTA
PROGRAMELOR DE MASTER (CAFOC)
ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrative 1.2 Calitate n nvmntul superior 1,256,590.86 375,345.32 33,304.82 0.00 1,665,241.00 contractat
160 8613 Sociolog pe piaa muncii UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI 1.2 Calitate n nvmntul superior 1,337,151.20 399,408.80 35,440.00 77,348.80 1,849,348.80 finalizat
161 8616 Viitor fara granite UNIVERSITATEA ECOLOGICA BUCURESTI 1.2 Calitate n nvmntul superior 1,053,230.64 314,601.36 73,508.00 0.00 1,441,340.00 finalizat
162 8649
Competentele absolventilor si nevoile
angajatorilor. O cercetare-actiune pentru
integrarea pe piata muncii.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE I
PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE
1.2 Calitate n nvmntul superior 1,331,949.85 397,855.15 35,302.00 0.00 1,765,107.00 finalizat
163 8616
Masterat international in robotica adaptabil la
piata fortei de munca
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ -
NAPOCA
1.2 Calitate n nvmntul superior 989,950.50 295,699.50 26,238.00 0.00 1,311,888.00 finalizat
164 8616
Cooperare interuniversitar pentru
dezvoltarea de cursuri i programe de
masterat, de calitate, n domeniul evalurii de
programe i politici publice
coala Naional de Studii Politice i
Administrative din Bucureti (SNSPA)
1.2 Calitate n nvmntul superior 1,395,795.81 416,926.02 36,994.32 0.00 1,849,716.15 finalizat
165 8649
CALIFICARI SUPERIOARE PRIN STUDII
UNIVERSITARE DE MASTER IN DOMENIUL
INGINERIA AUTOVEHICULELOR
UNIVERSITATEA DIN ORADEA 1.2 Calitate n nvmntul superior 771,313.62 230,392.38 20,444.00 55,262.00 1,077,412.00 finalizat
166 8669
Educaie juridic de calitate - o ans mai
mare de integrare socio-profesional
UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA 1.2 Calitate n nvmntul superior 1,122,954.14 335,427.86 29,762.00 69,803.00 1,557,947.00 finalizat
167 9276
Observatorul Profesiilor Muzicale din
Romnia (OPMR)
UNIVERSITATEA DE VEST, FACULTATEA DE
MUZIC
1.2 Calitate n nvmntul superior 1,354,316.04 404,535.96 88,250.00 0.00 1,847,102.00 finalizat
168 9345
Centru de formare si analiza in ingineria
riscurilor (CeFAIR)
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA 1.2 Calitate n nvmntul superior 1,346,098.60 402,081.40 35,677.00 58,721.00 1,842,578.00 finalizat
169 9975 Comunicare pentru dezvoltarea durabila
ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrative-
FacultateadeComunicaresiRelatiiPublice
1.2 Calitate n nvmntul superior 1,383,083.70 413,128.90 36,657.40 0.00 1,832,870.00 contractat
170 10008
PROGRAM MASTERAL - EVALUAREA
DEZVOLTRII REGIONALE
UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI DIN CLUJ-
NAPOCA
1.2 Calitate n nvmntul superior 1,343,772.82 401,386.69 35,615.50 0.00 1,780,775.00 finalizat
171 10054
Standarde de calitate si indicatori de
performanta specifici pentru invatamantul
Superior din Domeniul Sanatatii
UMF Iulia Hatieganu 1.2 Calitate n nvmntul superior 668,979.08 199,824.92 17,731.00 17,731.00 904,266.00 finalizat
172 10059
Inovatie si competente in programele de
master - o perspectiva aplicativa,orientata
spre nevoile specifice ale beneficiarilor din
sistemul penitenciar
Scoala Nationala de studii Politice si
Administrative
1.2 Calitate n nvmntul superior 1,045,389.73 312,259.27 27,707.00 0.00 1,385,356.00 contractat
173 10078
PROMOVAREA ANTREPRENORIATULUI N
MEDIUL UNIVERSITAR
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 1.2 Calitate n nvmntul superior 676,459.66 202,059.38 17,928.96 42,998.14 939,446.14 finalizat
174 4694
Centrul de formare a cadrelor didactice din
nvmntul special i instituii integratoare
OPTIMA
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE
INCLUZIVA NR. 2
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,455,439.72 342,509.28 36,693.00 0.00 1,834,642.00 finalizat
175 4916
Dezvoltarea de Cariere in Invatamant prin
Formarea Resurselor Umane (CIFRU)
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCURESTI
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,464,493.97 344,640.03 36,921.00 0.00 1,846,055.00 finalizat
176 4617
EUROCOMP - Centru de pregatire
complementara a cadrelor didactice
preuniversitare pentru adaptarea activitatii
didactice la noile cerinte europene ale
educatiei
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,462,882.26 344,260.74 36,882.00 0.00 1,844,025.00 finalizat
177 8696
DEZVOLTAREA PERFORMANTELOR DE
CERCETARE APLICATIVA PENTRU
PERSONALUL DIN NVMNTUL
SUPERIOR N DOMENIUL PROTECTIEI
MEDIULUI I AL SIGURANEI
ALIMENTARE
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,427,941.81 336,038.19 36,000.00 0.00 1,799,980.00 finalizat
178 4692
MARCON- Dezvoltarea si implementarea
unui sistem calitativ de formare iniial i
continu a cadrelor didactice din
nvmntul superior de marin i furnizarea
de programe de perfecionare n conformitate
cu cerinele industriei maritime
UNIVERSITATEA MARITIMIA DIN
CONSTANTA
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,450,542.24 341,356.76 36,570.00 0.00 1,828,469.00 finalizat
179 4662
Formarea si perfectionarea cadrelor didactice
din invatamantul preuniversitar pentru
predarea stiintelor - "Descopera "
INSTITUTUL NATIONAL PENTRU FIZICA
LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI -
CENTER FOR SCIENCE EDUCATION AND
TRAINING
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,467,298.08 345,299.92 36,991.00 0.00 1,849,589.00 finalizat
180 8701
Specializarea cadrelor didactice din
nvmntul secundar, profesional i tehnic
n proiectarea asistat de calculator
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU -
CENTRUL DE CERCETARE SI
IMPLEMENTARE METODE NUMERICE
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,240,154.00 291,846.00 32,000.00 0.00 1,564,000.00 finalizat
181 8717 Alege-i mentorul, dezvolt-i competenele
GRUPUL SCOLAR ELECTROPUTERE
CRAIOVA
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
309,929.47 72,935.84 7,813.57 6,745.00 397,423.88 finalizat
182 8719 Activi in metode interactive
COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE"
TG. NEAMT
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
289,638.40 68,160.74 7,653.86 0.00 365,453.00 finalizat
183 8722
PROFESIONALIZAREA CARIEREI
DIDACTICE IN EDUCATIE FIZICA SI SPORT
DIN PERSPECTIVA FORMARII CONTINUE
ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE
FIZICA SI SPORT BUCURESTI
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,160,321.92 273,059.08 29,253.00 60,016.00 1,522,650.00 finalizat
184 4695
Pregtirea cadrelor didactice din domeniile
tiinific i tehnologic printr-un program de
masterat adecvat societii cunoaterii
UNIVERSITATEA DE PETROL SI GAZE -
PLOIESTI
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,467,553.69 345,360.07 36,998.24 0.00 1,849,912.00 finalizat
185 4663
Formarea i perfecionarea personalului
didactic auxiliar (bibliotecari, redactori,
documentariti) din nvmntul
preuniversitar
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
380,887.96 89,634.54 9,602.50 0.00 480,125.00 finalizat
186 4665
Oportuniti de consolidare a carierei n
societatea cunoaterii n regiunea SV Oltenia
SIVECO ROMANIA SA
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,421,061.30 334,419.00 92,393.70 0.00 1,847,874.00 finalizat
187 4666
Dezvoltarea carierei n societatea cunoaterii
n regiunea SE
SIVECO ROMANIA SA
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,421,061.30 334,419.00 92,393.70 0.00 1,847,874.00 finalizat
188 4664
Cariera didactic n societatea cunoaterii
adaptat la regiunea NV
SIVECO ROMANIA SA
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,421,061.30 334,419.00 92,393.70 0.00 1,847,874.00 finalizat
189 4667
Progresul carierei didactice n societatea
cunoaterii adaptat la regiunea S Muntenia
SIVECO ROMANIA SA
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,421,061.30 334,419.00 92,393.70 0.00 1,847,874.00 finalizat
190 4668
Formarea de competente de predare a
chimiei pentru cadrele didactice din
invatamantul preuniversitar licentiate in alte
discipline inrudite
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
292,401.92 68,811.08 7,372.00 41,211.00 409,796.00 finalizat
191 4671
Dezvoltarea oportunitatilor de formare
continua pentru cadrele didactice, prin
utilizarea de resurse digitale in sistem
blended learning
CASA CORPULUI DIDACTIC ,,SIMION
MEHEDINI,
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,458,606.07 343,254.43 36,774.00 0.00 1,838,634.50 finalizat
192 4669
Formarea profesional n educaie n
contextul dezvoltrii societii cunoaterii n
regiunea NE
SIVECO ROMANIA SA
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,421,061.30 334,419.00 92,393.70 0.00 1,847,874.00 finalizat
193 4670
Modaliti de consolidare a carierei n
societatea bazat pe cunoatere n regiunea
B-IF
SIVECO ROMANIA SA
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,420,977.33 334,399.23 92,388.24 0.00 1,847,764.80 finalizat
194 4693
Formarea cadrelor didactice debutante
pentru o cariera de succes in invatamantul
preuniversitar
CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,463,028.78 344,295.22 36,885.00 0.00 1,844,209.00 finalizat
195 8752
Formarea a 264 de cadre didactice in
domeniul Educatiei pentru Cetatenia
Democratica in regiunea Sud- Muntenia
(FORM)
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI
ADMINISTRATIVE
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,466,924.22 345,211.94 36,982.37 0.00 1,849,118.53 finalizat
196 8754 Educatie timpurie pentru toti CASA CORPULUI DIDACTIC ARAD
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
972,077.23 228,759.37 25,833.40 66,796.00 1,293,466.00 finalizat
197 8740
Educatie de calitate pentru elevii cu cerinte
educationale speciale
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI
SATU MARE
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,465,646.37 344,911.22 36,950.16 0.00 1,847,507.75 finalizat
198 8765 Profesori n societatea cunoaterii COLEGIUL NAIONAL MIRCEA CEL BTRN
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
696,751.22 163,966.78 17,566.00 400.00 878,684.00 finalizat
199 8766 Formarea - la timpul prezent pentru viitor
UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR"DIN TRGU-
MURE
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,322,907.57 311,320.43 33,352.00 59,204.00 1,726,784.00 finalizat
200 9755
EDUCATIA TIMPURIE, PRIMUL PAS SPRE
DEZVOLTARE PERSONALA ARMONIOASA,
LIBERA SI COMPETENTA.
CASA CORPULUI DIDACTIC SALAJ
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
813,074.27 191,341.13 20,414.60 23,227.40 1,048,057.40 finalizat
201 9816
INVATAMANT PENTRU TOTI, IMPREUNA
CU TOTI SANSE SI PENTRU TINE,
SANSE SI PENTRU NOI
CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE
INCLUZIVA
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,231,375.78 289,780.22 31,044.00 0.00 1,552,200.00 finalizat
202 9836
Promovarea tinerilor absolventi, debutanti in
cariera didactic.
CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,068,778.96 251,516.24 26,944.80 0.00 1,347,240.00 finalizat
203 9858 SCOALA DE VARA: TINERI IN EDUCATIE
UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA-
IULIA
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
522,575.96 122,978.04 13,174.00 0.00 658,728.00 finalizat
204 9874 Specialiti n management curricular UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU", REIA
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
318,869.34 75,039.66 8,039.00 0.00 401,948.00 finalizat
205 9876
Consilierea Integrativ Educaional - Aici i
Acum
UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU RESITA
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
429,221.19 101,008.82 10,821.00 0.00 541,051.00 finalizat
206 9892
Facilitare profesional pentru calitatea
instruirii eficiente
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,106,411.65 260,372.35 27,894.00 0.00 1,394,678.00 finalizat
207 9930
FORMARE CONTINUA SI RECONVERSIE
PROFESIONALA PENTRU PROFESORII DE
LIMBI STRAINE IN DOMENIUL TRADUCERII
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
348,181.33 81,937.67 8,778.00 25,061.00 463,958.00 finalizat
208 9995 EDU TEHNIC FORMA PLUS
UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE
ASACHI" DIN IASI
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,425,181.42 335,388.59 40,000.00 0.00 1,800,570.00 finalizat
209 9999
Certificare ECDL si formare continua in
judetul Neamt
COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
892,052.81 209,927.19 22,500.00 82,500.00 1,206,980.00 finalizat
210 10014
Manager scolar performant in context
european Best Manager
ISJ ILFOV
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,459,084.08 343,366.92 36,949.00 10,000.00 1,849,400.00 finalizat
211 10162 TOTTA VITA SCHOLA EST Universitatea din Pitesti
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,258,298.13 296,115.87 31,723.00 0.00 1,586,137.00 finalizat
212 8069
Management educational modern.Pregatirea
si formarea continua e resurselor umane din
invatamantul preuniversitar utilizand tehnici
moderne de e-learning in domeniul stiintelor
socio - umane
ASE Bucuresti
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,435,478.26 337,811.75 36,190.00 0.00 1,809,480.00 finalizat
213 8725
Educatie de calitate pentru elevii cu nevoi
speciale Formare profesionala continua
:Comunicare alternativa si augmentativa
Scoala Speciala Nr.6 Sfantul Nicolae
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
373,794.72 87,965.28 10,400.00 0.00 472,160.00 finalizat
214 10042
Coordonatorul TIC in scoala - un pas inainte
in invatamintul romanesc
FundatiaEOS-
EducatingforanOpenSocietyRomania
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
507,386.51 119,403.50 13,400.00 17,062.00 657,252.00 contractat
215 10020
CERTIFICAREA ECDL A CADRELOR
DIDACTICE DIN ZALAU, UN NOU PAS
SPRE INTEGRAREA TEHNICILOR IT LA
ORELE DE CURS
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN
SALAJ
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
967,932.75 227,784.05 26,443.20 54,691.50 1,276,851.50 finalizat
216 10044
Specialitii viitorului pentru educaie i
formare
UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR"DIN TRGU-
MURE
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,449,654.22 341,147.78 36,548.00 19,105.00 1,846,455.00 finalizat
217 10046
EDUTIC Sistem de formare continu a
cadrelor didactice, pentru creterea eficienei
utilizrii TIC i asigurarea calitii instruirii
asistate de calculator n mediul preuniversitar
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
935,467.91 220,144.09 24,000.00 0.00 1,179,612.00 finalizat
218 10087
Formare continua a cadrelor didactice printr-
un model inovativ de tip 'blended learning'
COLEGIUL NATIONAL BANATEAN
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,164,261.76 273,986.24 29,352.00 0.00 1,467,600.00 finalizat
219 10090
DEZVOLTAREA OPORTUNITILOR DE
CARIER PENTRU PERSONALUL
DIDACTIC
UNIVERSITATEA SPIRU HARET-PRIN
CENTRUL UNIVERSITAR CRAIOVA
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
672,826.04 158,336.46 16,962.50 0.00 848,125.00 finalizat
220 10156
Investitiile in resurse umane prin educatie
activa si continua, factor de succes in
dezvoltarea carierei in invatamantul
preuniversitar
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI
TELEORMAN
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
1,421,372.72 334,492.28 35,835.00 0.00 1,791,700.00 finalizat
221 8087
Calitatea in Formarea Profesionala Continua
pentru Sectorul Alimentar - CORSAR
FEDERATIA PATRONALA ROMANA DIN
INDUSTRIA ALIMENTARA ROMALIMENTA
1.4 Calitate n formarea profesional
continu
249,531.03 58,531.97 6,287.00 18,094.00 332,444.00 finalizat
222 4618
Dezvoltarea si autorizarea unui centru de
evaluare si certificare a competentelor
profesionale ale adultilor in sectorul protectia
mediului PRO MEDIU
ASOCIATIA PATRONALA A
PRODUCATORILOR SI UTILIZATORILOR DE
ECHIPAMENTE INDUSTRIALE PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI - UNIMED
1.4 Calitate n formarea profesional
continu
1,015,633.89 238,235.11 25,589.00 0.00 1,279,458.00 finalizat
223 4619
Asigurarea Calitatii in Formarea Profesionala
Continua pentru Sectorul Bancar (AS-BANC)
INSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR)
1.4 Calitate n formarea profesional
continu
432,871.29 101,537.71 10,906.00 0.00 545,315.00 finalizat
224 8088
Dezvoltarea capacitatii institutionale a unui
centru reprezentativ de evaluare din
domeniul TIC privind validarea achizitiilor de
invatare anterioara dobandite in contexte non-
formale si informale de invatare, inclusiv
dezvoltarea competentelor personalul
S.C. CENTRUL DE PREGATIRE IN
INFORMATICA S.A.
1.4 Calitate n formarea profesional
continu
1,397,336.67 327,770.33 90,795.00 0.00 1,815,902.00 finalizat
225 8117
Centrul de Evaluare a Competentelor
angajatilor din domeniul constructiilor
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA OLT
1.4 Calitate n formarea profesional
continu
301,902.39 70,816.61 7,607.00 29,772.00 410,098.00 finalizat
226 8119
Dezvoltarea reelei de evaluatori din domeniul
social o noua PROVOCARE
ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI
FORMARE IN PROFESIUNI SOCIALE
(CRFPS) PRO VOCATIE
1.4 Calitate n formarea profesional
continu
1,460,289.06 342,536.94 36,794.00 0.00 1,839,620.00 finalizat
227 8159
coala doctoral n sprijinul cercetrii n
context european
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
TIMISOARA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
1,507,645.00 266,055.00 36,300.00 39,900.00 1,849,900.00 finalizat
228 4641
Inovare si dezvoltare in programele doctorale
si graduale universitare pentru adaptarea
cercetarii stiintifice la nevoile societatii
cunoasterii.
UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA"
IASI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
1,520,076.25 268,248.75 36,500.00 0.00 1,824,825.00 finalizat
229 10397
Restructurarea programului de formare si
cercetare doctorala in domeniile stiinte
politice, stiinte administrative, sociologie si
stiinte ale comunicarii- DOCT
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI
ADMINISTRATIVE
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
1,391,783.48 245,608.85 33,416.17 0.00 1,670,808.50 finalizat
230 8160
Cresterea calitatii in formarea cercetatorilor
pe baza de programe doctorale imbunatatite
prin parteneriat (PhD EXPERT)
UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS"
GALATI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
1,249,500.00 220,500.00 30,000.00 0.00 1,500,000.00 finalizat
231 8185
Programe pentru cercetare doctorala de
excelenta in economie prin parteneriate
active
UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA"
IASI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
624,750.00 110,250.00 15,000.00 0.00 750,000.00 finalizat
232 8191
PRO-INOVA Program educational in
domeniul managementului inovarii
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ -
NAPOCA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
1,536,052.00 271,068.00 36,880.00 0.00 1,844,000.00 finalizat
233 8365
DOCSOC - Excelen, inovaie i
interdisciplinaritate n studiile doctorale i
postdoctorale n sociologie
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
1,540,216.15 271,802.85 36,980.00 0.00 1,848,999.00 finalizat
234 8371
Program doctoral interregional si
transnational de excelenta in domeniile
"Calculatoare si tehnologia informatiei" si
"Ingineria sistemelor" pentru o economie
bazata pe cunoastere (CATIIS)
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
1,529,150.00 269,850.00 37,000.00 0.00 1,836,000.00 finalizat
235 8386
Inovarea si dezvoltarea curriculei doctorale
din perspectiva formarii si evaluarii
competentelor de cercetare; corelatii cu
mecanisme de asigurare a calitatii scolii
doctorale.
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI - SCOALA
DOCTORALA DIN FACULTATEA DE
PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
1,403,861.70 247,740.30 36,878.00 0.00 1,688,480.00 finalizat
236 8387
Program doctoral performant pentru formarea
resursei umane inalt calificate in cercetarea
stiintifica interdisciplinara
UBB, CLUJ-NAPOCA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
1,485,189.70 262,092.30 35,618.00 66,300.00 1,849,200.00 finalizat
237 8389
Instrument informational pentru cresterea
calitatii, vizibilitatii si interdisciplinaritatii
programelor doctorale
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ -
NAPOCA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
1,536,622.35 271,168.65 36,894.00 0.00 1,844,685.00 finalizat
238 8390
Parteneriat local pentru ridicarea nivelului
scolilor doctorale si valorificarea potentialului
uman din cercetare in domenii prioritare ale
etapei postaderare a Romaniei la UE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
1,301,836.20 229,735.80 31,256.00 204,759.00 1,767,587.00 finalizat
239 8480
Dezvoltarea studiilor universitare de doctorat
in domeniul Medicina Dentara (Doc-Dent)
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE
CAROL DAVILA BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
1,365,692.45 241,004.55 32,789.00 0.00 1,639,486.00 finalizat
240 8367/8481
Proiect pentru dezvoltarea de programe
doctorale cu dimensiuni europene in
medicina si stiintele vietii
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE
"IULIU HATIEGANU" CLUJ-NAPOCA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
1,420,763.95 250,723.05 34,112.00 143,290.00 1,848,889.00 finalizat
241 4589
Proiect pilot pentru promovarea i
dezvoltarea parteneriatelor ntre universiti,
ntreprinderi i alte instituii n vederea
facilitrii tranziiei de la sistemul de educatie
la viaa activ
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,501,870.02 207,519.94 34,885.51 105,721.42 1,849,996.89 finalizat
242 8942 MESERIA - CAPITAL ASIGURAT
GRUP COLAR INDUSRIAL "NICOLAE
CIORNESCU"
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 202,341.58 27,958.42 4,700.00 0.00 235,000.00 finalizat
243 9541 ncepe-i cariera din studenie
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA
IULIA
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,584,413.25 218,925.30 36,802.83 5,920.00 1,846,061.38 finalizat
244 4603 PAS decisiv spre cariera ta
COLEGIUL TEHNIC "HENRI COAND"
TULCEA
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 796,066.07 109,995.93 18,638.00 0.00 924,700.00 finalizat
245 9961 CALITATEA-CALEA SPRE SCHIMBARE
GRUPUL SCOLAR "VOIEVODUL MIRCEA"
TARGOVISTE
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 339,385.61 46,894.39 7,900.00 0.00 394,180.00 finalizat
246 10273
Pregatire activa- integrare reusita pe piata
muncii
PROFI SERV GROUP 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,221,905.92 168,836.08 73,350.00 105,225.00 1,569,317.00 finalizat
247 10316
De la teorie la practica- primul pas spre
construirea carierei
ASOCIATIA SFANTUL STELIAN 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,105,437.83 152,743.17 25,676.00 36,890.00 1,320,747.00 finalizat
248 10340 Masina ta, o repar eu
COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU DOMSA"
ALBA IULIA
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 181,500.31 25,078.69 4,216.00 5,092.00 215,887.00 finalizat
249 4604 Primul pas e important: fii orientat
FUNDATIA NATIONALA PENTRU
DEZVOLTARE COMUNITARA, FILIALA IASI
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 774,905.87 107,072.13 17,782.00 0.00 899,760.00 finalizat
250 4606 Sudent - PRACTIC - Economist UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU RESITA 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 493,977.04 68,254.96 11,474.00 0.00 573,706.00 finalizat
251 10449
Practica studentilor economisti in medii
bancare simulate
UNIVERSITATEA SPIRU HARET 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 825,125.24 114,011.16 19,166.00 0.00 958,302.40 finalizat
252 10513 Pregatire practica pentru piata muncii
UNIVERSITATEA DIN BACAU, FACULTATEA
DE STIINTE ECONOMICE
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,491,499.94 206,087.06 34,645.00 0.00 1,732,232.00 finalizat
253 4607
Stagiile de practica - coordonate in
dezvoltarea profesionala a studentilor
UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" SIBIU 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 860,547.55 118,905.61 19,988.84 0.00 999,442.00 finalizat
254 4609
NURSING Convergenta pregatirii
preuniversitare medicale cu viata activa
SCOALA POSTLICEALA SANITARA FUNDENI 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,549,648.32 214,121.68 36,000.00 0.00 1,799,770.00 finalizat
255 4611 De la scoala in viata prin firma de exercitiu FUNDATIA CORONA IASI 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 890,794.97 123,085.03 20,700.00 0.00 1,034,580.00 finalizat
256 9758 Acces la un viitor de succes GRUPUL COLAR "VASILE SAV" ROMAN 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 785,167.04 108,489.96 18,238.00 75,267.00 987,162.00 finalizat
257 9871 coal n producie COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU" 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 438,948.56 60,651.44 10,196.00 52,156.00 561,952.00 finalizat
258 9888
INVATARE SI MODERNIZARE PRINTR-UN
PARTENERIAT ACTIV PENTRU CARIERA
TINERILOR (I.M.P.A.C.T.)
COLEGIUL TEHNIC " MIRCEA CRISTEA " 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 584,486.47 80,761.05 13,576.48 16,000.00 694,824.00 finalizat
259 4642
DE LA UCENICIE LA MAIESTRIE IN
PRACTICA DIRIJORALA
UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA
BUCURESTI
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 594,100.53 82,089.47 13,801.00 0.00 689,991.00 finalizat
260 9941
Facilitarea accesului pe piata muncii prin
stagii de internship pentru studenti
UNIVERSITATEA BABES- BOLYAI,
FACULTATEA DE STIINTE POLTICE,
ADMINISTRATIVE SI ALE COMUNICARII,
CATEDRA DE STIINTE POLITICE
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 767,349.03 106,027.97 17,388.00 0.00 890,765.00 finalizat
261 22923 Stagiile de practica-investitie pentru viitor
GRUP COLAR INDUSTRIAL DE MATERIALE
DE CONSTRUCII
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 263,827.77 36,454.23 6,128.00 0.00 306,410.00 finalizat
262 10393 Parteneriat pentru practica studentilor (P3S) UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 787,237.90 108,776.10 18,286.00 43,700.00 958,000.00 finalizat
263 10451
Creterea performanelor absolvenilor
HIGHTECH n viaa activ, prin programe de
pregtire practic la agenii economici
UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA-
IULIA
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 936,692.15 129,426.85 21,757.00 0.00 1,087,876.00 finalizat
264 10514
Elevi mai informati si mai pregatiti pentru
piata muncii
COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. STEFANESCU"
IASI
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,451,318.92 200,535.08 33,720.00 83,500.00 1,769,074.00 finalizat
265 10516
Programul de Practica in Management de
Proiect JACQUES DELORS fundament al
tranzitiei de la sistemul de educatie la viata
activa
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI DIN CLUJ
NAPOCA
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,435,982.08 198,415.92 33,355.00 138,582.00 1,806,335.00 finalizat
266 10474
PRO-MOTOR PROgresul tehnologic -
MOTORul schimbarii in procesul stagiilor de
practica a elevilor
GRUP SCOLAR "DIMITRIE LEONIDA"
CONSTANTA
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 694,846.08 96,009.92 20,000.00 53,000.00 863,856.00 finalizat
267 10538 INVESTETE N VIITORUL TU
GRUPUL SCOLAR "LAZAR EDELEANU"
NAVODARI
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 959,636.79 132,597.21 22,291.00 0.00 1,114,525.00 finalizat
268 10519
Sprijinirea tranzitiei de la educatia
inginereasca la economia competitiva prin
inginerie concurenta.
UNIVERSITATEA DIN ORADEA 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 376,121.63 51,970.37 8,820.00 4,085.00 440,997.00 finalizat
269 10633
Stagiile de pregatire practica a studentilor
un pas important in tranzitia de la studiu la
viata activa
UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU,
FACULTATEA DE LITERE SI ARTE
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 811,720.09 112,158.91 18,856.00 47,400.00 990,135.00 finalizat
270 10628
Tranzitia de la scoala la viata activa prin
promovarea dezvoltarii profesionale si a
aptitudinilor practice la locul de munca
COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,215,168.82 167,905.18 28,226.00 0.00 1,411,300.00 finalizat
271 10638
STAGII DE PREGATIRE PRACTICA SI
ACTIVITATI DE STIMULARE A INSERTIEI
PE PIATA MUNCII PENTRU STUDENTI SI
ABSOLVENTI
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA
DIN IASI
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,525,763.65 210,821.43 35,440.52 66,769.66 1,838,795.26 finalizat
272 10630
Firma de exercitiu- rampa de lansare in
cariera
COLEGIUL ECONOMIC "DIONISIE POP
MARTIAN" ALBA IULIA
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 646,713.74 89,359.26 15,032.00 69,186.00 820,291.00 finalizat
273 10647 Un pas nainte
GRUP SCOLAR "CONSTANTIN BRANCUSI" -
TARGU MURES
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,374,242.86 189,885.14 31,921.00 0.00 1,596,049.00 finalizat
274 10517
Elaborare CDL i materiale de nvare
pentru sigurana i sntatea elevilor
COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI IASI 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,262,513.06 174,446.94 29,350.00 79,350.00 1,545,660.00 finalizat
275 10640
PREGATIREA PRACTICA SI CONSILIEREA
PROFESIONALA, OPORTUNITATI PENTRU
REUSITA IN CARIERA
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI
IALOMITA
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,003,054.57 138,596.43 23,299.00 0.00 1,164,950.00 finalizat
276 10612 Firma de exercitiu - o sansa pentru cariera ta
COLEGIUL ECONOMIC "FRANCESCO
SAVERIO NITTI" TIMISOARA
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,379,661.19 190,633.81 32,047.00 0.00 1,602,342.00 finalizat
277 9041 Calea ta spre piata muncii GRUPUL SCOLAR "TUDOR VLADIMIRESCU" 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 703,470.42 97,201.58 16,340.00 8,880.00 825,892.00 finalizat
278 9087
Competente profesionale dobandite la si
pentru locul de munca
COLEGIUL TEHNIC LORIN SALAGEAN 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 771,940.60 106,662.40 17,931.00 9,000.00 905,534.00 finalizat
279 9407
Consiliere i orientare profesional prin
informare i evaluare psihologic. Pasul cel
mare. De la liceu la universitate
UNIVERSITATEA TEHNIC "GHEORGHE
ASACHI" DIN IAI DEPARTAMENTUL
PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI
DIDACTIC
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,323,061.78 182,813.23 30,732.00 3,250.00 1,539,857.00 finalizat
280 9464 De la teorie la practica in medicina
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN
BRASOV FACULTATEA DE STIINTE
ECONOMICE
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,550,113.98 214,186.02 36,006.00 41,743.00 1,842,049.00 finalizat
281 10334
Imbunatatirea insertiei absolventilor din
invatamantul profesional si tehnic pe piata
muncii, prin invatare la locul de munca
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL ZARNESTI 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 451,584.59 62,397.41 10,279.00 12,566.00 536,827.00 finalizat
282 9256
Camera de Comert Virtuala a Elevilor
Antreprenori
GRUPUL SCOLAR ADMINISTRATIV SI DE
SERVICII VICTOR SLAVESCU PLOIESTI
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 197,315.99 27,264.01 6,000.00 12,559.00 243,139.00 finalizat
283 9399
MediaLab - Laborator de formare a
competentelor practice si transfer de know-
how in industria media
AUR ASOCIAIA NAIONAL A
SPECIALITILOR N RESURSE UMANE
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,465,766.62 202,531.38 34,047.00 116,327.00 1,818,672.00 finalizat
284 9674
Studiu privind insertia socio-profesionala a
absolventilor de invatamant profesional si
tehnic
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE
ASISTENTA EDUCATIONALA ARAD
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,169,167.96 161,549.04 27,157.00 0.00 1,357,874.00 finalizat
285 10201 Pasi spre viitor COLEGIUL TEHNIC DECEBAL 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 736,178.94 101,721.06 17,100.00 0.00 855,000.00 finalizat
286 10124
Facilitarea inseriei pe piaa muncii a
studenilor cu program de studiu n inginerie
mecanic
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN
BRASOV
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 484,948.54 67,007.46 11,265.00 0.00 563,221.00 finalizat
287 10189
Parteneriat pentru efectuarea stagiului de
practic a studenilor n domeniul tehnologiei
informaiei i a comunicaiei
FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 509,602.06 70,413.94 11,839.00 25,802.00 617,657.00 finalizat
288 10201 Vreau sa muncesc
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI
ASISTENTA EDUCATIONALA VRANCEA
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,252,623.53 173,080.47 29,096.00 0.00 1,454,800.00 finalizat
289 10381 Fii pregatit pentru cariera ta
UNIVERSITATEA BUCURESTI (FACULTATEA
DE DREPT)
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,366,896.01 188,869.99 31,751.00 0.00 1,587,517.00 finalizat
290 4707 Sa ramanem in scoala FUNDATIA MARA
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
703,892.15 97,259.85 17,000.00 31,038.00 849,190.00 finalizat
291 4620
MODERNIZAREA SI ADAPTAREA
EDUCATIEI PRESCOLARE IN VEDEREA
PREVENIRII FENOMENULUI DE PARASIRE
TIMPURIE A SCOLII
ASOCIATIA DE STIINTE COGNITIVE DIN
ROMANIA
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,518,896.79 209,872.61 35,281.00 0.00 1,764,050.40 finalizat
292 8519
Proiectul O noua fata a scolii asigura sanse
egale la educatie fara discriminare pentru
copiii cu dizabilitati, produce schimbari in
scolile implicate in proiect si in comunitatea
pe care o serveste aceasta, prin crearea unor
culturi si practici incluzi
FUNDATIA DE ABILITARE "SPERANTA"
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
744,296.33 102,842.67 17,290.00 20,452.00 884,881.00 finalizat
293 4702
,, TRENUL SPERANEI - O ANS
PENTRU FIECARE
GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL
TRANSPORTURI CAI FERATE TIMISOARA
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,568,547.89 216,733.11 36,435.00 0.00 1,821,716.00 finalizat
294 4704
Scoala dupa scoala pentru copiii ramasi
acasa
GRUP COLAR INDUSTRIAL DE MATERIALE
DE CONSTRUCII
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
240,913.00 33,288.00 5,596.00 12,454.00 292,251.00 finalizat
295 8541
COALA DUP COAL o modalitate de
nvare, aprofundare, comunicare i relaxare
GRUPUL COLAR DE TRANSPORTURI
AUTO
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,365,206.46 188,636.54 31,711.00 0.00 1,585,554.00 finalizat
296 4706 Copiii romi se pregatesc pentru gradinita SALVATI COPIII ROMANIA
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,313,027.28 181,426.72 34,560.00 111,678.00 1,640,692.00 finalizat
297 4703
Fii prezent i activ n coala porilor deschise
care te pregtete pentru o participare
viitoare pe o pia a muncii modern, flexibil
i incluziv
COALA CU CLASELE I-VIII COSTETI
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
532,153.08 73,529.92 12,361.00 0.00 618,044.00 finalizat
298 4705
Cresterea accesului si participarii in
invatamantul primar si secundar pentru copii
din mediul rural
PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,353,647.60 187,039.40 31,443.00 156,705.00 1,728,835.00 finalizat
299 8655
VISE - Valorizarea Inovatiei in Suportul
Educational - Centre de Educatie si Productie
Media pentru Prevenirea Abandonului Scolar
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN
CONSTANTA
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,586,699.04 219,241.14 36,855.92 0.00 1,842,796.10 finalizat
300 8655 impreuna pentru copiii nostri GRUP SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
924,649.18 127,762.82 21,478.00 0.00 1,073,890.00 finalizat
301 8656 Sprijin educational pentru prescolari si scolari PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,062,852.96 146,859.04 24,688.00 138,478.00 1,372,878.00 finalizat
302 4708
Vistorii - club colar de petrecere a timpului
liber
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 26 CRAIOVA
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,550,194.81 214,197.19 36,008.00 0.00 1,800,400.00 finalizat
303 8805 coala, prietena mea LICEUL TEORETIC "IOAN COTOVU"
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
557,811.72 77,075.28 12,957.00 17,343.00 665,187.00 finalizat
304 8812 Family Friendly School
COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" BAIA
MARE
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,400,831.93 193,559.07 32,539.00 70,988.00 1,697,918.00 finalizat
305 8841
Servicii destinate copiilor cu dizabilitati pentru
reducerea fenomenului parasirii timpurii a
scolii si a abandonului scolar
ASOCIATIA DE SPRIJIN A COPIILOR
HANDICAPATI FIZIC ROMANIA FILIALA
VALCEA (A.S.C.H.F.R. FILIALA VALCEA)
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,289,045.02 178,112.98 29,942.00 111,393.00 1,608,493.00 finalizat
306 8853
Prevenirea fenomenului de parasire timpurie
a scolii in mediul rural
PRIMARIA COMUNEI STROESTI
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,122,134.74 155,050.26 26,065.00 147,304.00 1,450,554.00 finalizat
307 8860 IMPREUNA NE VA FI MAI USOR
SCOALA GENERALA "GEORGE COSBUC"
IASI
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
959,255.48 132,544.52 22,500.00 0.00 1,114,300.00 finalizat
308 8883 Fiecare copil educat e un adult castigat ISJ BN
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,585,003.19 219,006.81 42,000.00 0.00 1,846,010.00 finalizat
309 8905
SCOALA ESTE TEMELIA VIITORULUI TAU-
NU RENUNTA LA EA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8
RM.VALCEA.
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,300,247.85 179,660.93 30,202.22 0.00 1,510,111.00 finalizat
310 9090 ,,SCOALA, SANSA MEA ,, UNIVERSITATEA DIN ORADEA
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
274,899.88 37,984.12 6,385.00 0.00 319,269.00 finalizat
311 9137 EDUCATIA INSEAMNA VIITOR DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA IASI
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,518,897.32 209,872.68 37,500.00 67,996.00 1,834,266.00 finalizat
312 8872
Sanse egale pentru viitor-centru comunitar de
consiliere si formare
SCOALA DE ARTE SI MESERII REDIU,
JUDETUL NEAMT
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
503,064.40 69,510.61 11,686.00 0.00 584,261.00 finalizat
313 8916
Educatia, sansa noastra pentru un viitor mai
bun
PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG, JUD.
ARGES
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,585,626.11 219,092.89 36,831.00 0.00 1,841,550.00 finalizat
314 8947
O sansa in educatie pentru prescolari si elevi
cu dizabilitati
ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,202,476.56 166,151.44 27,932.00 0.00 1,396,560.00 finalizat
315 9272
Sanse egale la educatie non-formala pentru
copii si tineri cu risc de abandon scolar sau
care au abandonat scoala din judetul
Constanta
FUNDATIA GIOVANNI BOSCO
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,485,500.86 205,258.14 34,505.00 6,585.00 1,731,849.00 finalizat
316 9660 Fiecare elev merita o sansa ASOCIATIA DE TINERET BUCURA
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,096,032.41 151,443.59 25,459.00 0.00 1,272,935.00 finalizat
317 9791 mpreun pentru educaie PRIMARIA MOVILENI
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
975,449.84 134,782.16 22,658.00 85,651.00 1,218,541.00 finalizat
318 9832
Copiii de azi: ceteni activi ai societii de
mine
PAROHIA PARC PLUMBUITA
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,591,974.88 219,970.12 36,980.00 0.00 1,848,925.00 finalizat
319 9985
PAS CU PAS - Previne Abandonul Scolar CU
Programul AfterSchool
FUNDATIA CRESTINA DIAKONIA
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,187,555.30 164,089.70 27,585.00 117,733.00 1,496,963.00 finalizat
320 10063 Stop Abandonului Scolar
FILIALA DIN CRAIOVA A FUNDATIEI
INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR AL
COOPERATIEI MESTESUGARESTI SPIRU
HARET
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
474,324.47 65,539.48 11,020.00 30,384.00 581,267.95 finalizat
321 10287 EU NU abandonez scoala MUNICIPIUL ALBA IULIA
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
987,546.40 136,453.60 45,000.00 0.00 1,169,000.00 finalizat
322 10318 Educaia: cale spre o via mai bun PRIMRIA ORAULUI MIZIL
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,591,280.78 219,874.22 36,970.00 0.00 1,848,125.00 finalizat
323 10320 COALA - o surs sigur pentru educaia ta
INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN
NEAM
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,541,136.45 212,945.55 35,798.00 17,290.00 1,807,170.00 finalizat
324 10335
Un sprijin necesar pentru elevii de etnie
roma si turca din jud. Constanta
SCOALA CU CLASELE I-VIII SPIRU HARET
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
1,154,399.57 159,508.43 28,184.00 53,288.00 1,395,380.00 finalizat
325 4625
Creterea calitii serviciilor prin formare
profesional continu
FIPCM SPIRU HARET - FILIALA BRILA 2.3 "Acces i participare la FPC" 346,969.00 10,731.00 7,300.00 0.00 365,000.00 finalizat
326 9020
PERFORMANTA SALARIATULUI =
BENEFICIUL ANGAJATORULUI
SC TERRAMOLD SRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,591,865.06 49,232.94 86,373.00 120,637.00 1,848,108.00 finalizat
327 4626
Calificare la standarde europene in meseria
de mecanic auto si tinichigiu carosier
(CMATC)
GRUP SCOLAR "GEORGE BIBESCU" 2.3 "Acces i participare la FPC" 457,927.79 14,162.72 9,634.50 0.00 481,725.00 finalizat
328 9303
Personal calificat garantia serviciilor de
calitate
FUNDATIA SCOALA ROMANA DE AFACERI A
CAMERELOR DE COMERT SI INDUSTRIE -
FILIALA BRAILA
2.3 "Acces i participare la FPC" 543,077.78 16,796.22 11,426.00 0.00 571,300.00 finalizat
329 4627
CALIFICAREA - primul pas spre un viitor mai
sigur
FUNDATIA ROMANO GERMANA CENTRU DE
PREGATIRE SI PERFECTIONARE
PROFESIONALA VLADIMIRESCU
2.3 "Acces i participare la FPC" 717,964.90 22,205.10 22,790.00 17,210.00 780,170.00 finalizat
330 9891 si eu ma calific FUNDATIA MARA 2.3 "Acces i participare la FPC" 413,171.50 12,778.50 10,000.00 21,900.00 457,850.00 finalizat
331 33713
Calificarea i recalificarea angajailor din
industria de prelucrare a lemnului
AGENIA DE DEZVOLTARE DURABIL A
JUDEULUI BRAOV
2.3 "Acces i participare la FPC" 663,274.02 20,513.63 13,954.85 29,834.27 727,576.77 finalizat
332 4628 O NOU CALIFICARE, O NOU ANS S.C. ARINI S.R.L. 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,431,264.10 44,265.90 77,660.00 0.00 1,553,190.00 finalizat
333 4629
Servicii integrate de calificare/recalificare
destinate anagajatilor din Regiunea Sud-
Muntenia in vederea cresterii competitivitatii
economice si adaptabilitatii la locul de munca
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA DAMBOVITA 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,431,526.00 44,274.00 32,000.00 0.00 1,507,800.00 finalizat
334 4630
S TE CALIFICI, O ANS PENTRU
VIITORUL TU
COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" 2.3 "Acces i participare la FPC" 285,180.00 8,820.00 6,000.00 7,000.00 307,000.00 finalizat
335 4631
Formare profesionala continua in domeniul
electric si informatic pentru
calificare/recalificare angajati
SC AMIRAS C&L IMPEX SRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,316,213.37 40,707.63 71,417.00 0.00 1,428,338.00 finalizat
336 10488
Ia startul din Pole - Position Califica-te in
domeniul auto
FUNDATIA DEZVOLTAREA POPOARELOR 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,440,089.16 44,538.84 30,298.00 130,873.00 1,645,799.00 finalizat
337 10405 Calificarea, primul pas spre bunastare EURO JOBS 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,097,485.16 33,942.84 60,000.00 0.00 1,191,428.00 finalizat
338 4653
COMPETITIVITATE SI STABILITATE PE
PIATA MUNCII PRIN CALIFICARE
SC TERRA NOVA GROUP SRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,450,441.00 44,859.00 78,700.00 0.00 1,574,000.00 finalizat
339 10441 Calificarea, sansa unei vieti mai bune
GRUP SCOLAR DE CONSTRUCTII "ANGHEL
SALIGNY"
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,129,553.36 34,934.64 23,765.00 0.00 1,188,253.00 finalizat
340 4652
Dezvoltarea personala si profesionala a
angajatilor, conditie esentiala pentru
cresterea competitivitatii acestora, ca factor
determinant in dezvoltarea economica a
judetului Galati
COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"
GALATI
2.3 "Acces i participare la FPC" 238,426.00 7,374.00 5,020.00 1,334.00 252,154.00 finalizat
341 10473 Campania Succesului Tau
COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" BAIA
MARE
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,630,516.65 50,428.35 34,305.00 77,400.00 1,792,650.00 finalizat
342 10304
Calificarea resurselor umane din ntreprinderi -
stimulent al performanei i adaptabilitii pe
piaa muncii
SC INFOPROB SRL BACAU 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,126,496.89 34,840.11 61,123.00 35,078.00 1,257,538.00 finalizat
343 10309
Calificarea profesionala-garantia succesului
economic
COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,299,755.38 40,198.62 27,346.00 0.00 1,367,300.00 finalizat
344 10358
FII CALIFICAT SI COMPETITIV INTR-O
ECONOMIE BAZATA PE CUNOASTERE -
FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL
TIC (COM-TIC)
FUNDATIA GIOVANNI BOSCO 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,666,508.50 51,541.50 35,062.00 6,260.00 1,759,372.00 finalizat
345 10139 Un viitor mai bun o calificare mai buna
FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE
PROFESIONALA VALCEA
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,118,154.89 34,582.11 23,645.00 0.00 1,176,382.00 finalizat
346 10076
Calificari multiple sansa pentru sporirea
calitatii vietii
COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTAR[A
"ELENA DOAMNA" GALATI
2.3 "Acces i participare la FPC" 283,025.63 8,753.37 5,956.00 21,059.00 318,794.00 finalizat
347 9770
FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL
INSTALATIILOR DE RIDICAT
S.C. PROTECT-SERVICII SRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 557,606.44 17,245.56 32,000.00 0.00 606,852.00 finalizat
348 10163
Mereu in competitie numai prin participare
continua la formarea profesionala in domeniul
constructiilor, al asistentei sociale si al
comertului
GRUPUL SCOLAR "ANGHEL SALIGNY" 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,096,614.10 33,915.90 25,800.00 92,000.00 1,248,330.00 finalizat
349 10250
RECALIFICARE - noua oportunitate pentru
persoanele ocupate in vederea dobandirii
competentelor relevante pentru o piata a
muncii dinamica si flexibila
COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CRISTEA" 2.3 "Acces i participare la FPC" 770,480.31 23,829.29 16,210.40 0.00 810,520.00 finalizat
350 10412
Angajati calificati si competitivi intr-o
economie bazata pe cunoastere - FPC in
domeniile mecanica, servicii si constructii de
masini
SC EURODEZVOLTARE SRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,698,071.33 52,517.67 92,136.00 2,107.00 1,844,832.00 finalizat
351 10427
Formare profesionala continua in turism si
industrie alimentara competenta si
adaptabilitate
SC EURODEZVOLTARE SRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,678,198.94 51,903.06 91,058.00 2,076.00 1,823,236.00 finalizat
352 10457 Cariera e in mainile tale
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA MEHEDINTI
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,307,481.43 40,437.57 27,509.00 79,541.00 1,454,969.00 finalizat
353 10165
Sprijin pentru angajati in vederea calificarii
complete
SINDICATUL LIBER INDEPENDENT DIN
RADET
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,718,840.00 53,160.00 37,440.00 0.00 1,809,440.00 finalizat
354 5566
Proiect integrat de sprijinire a dezvoltarii
antreprenoriatului prin sistemul turistic in
regiunea Nord Est
UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I
MEDICIN VETERINAR "ION IONESCU DE
LA BRAD"
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 838,686.80 53,533.20 18,500.00 0.00 910,720.00 finalizat
355 5675 O cariera de succes - un stil de viata INTERACTIV RO CONSULT 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 808,802.32 51,625.68 45,286.00 0.00 905,714.00 finalizat
356 5960
Intreprinderile prestatoare de servicii-
protagonisti ale dezvoltarii terioriale
UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I
MEDICIN VETERINAR "ION IONESCU DE
LA BRAD"
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 493,352.42 31,490.58 11,000.00 0.00 535,843.00 finalizat
357 9406
PLUSEAZA PRIN ANTREPRENORIAT
Dezvoltarea spiritului antreprenorial si
generarea unui numar crescut de afaceri in
judetele Iasi si Vaslui prin programe de
formare profesionala pe termen lung si
sustinere din partea mediului de afaceri si
business angels
JUNIOR CHAMBER IASI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 494,628.00 31,572.00 12,000.00 0.00 538,200.00 finalizat
358 9490
CENTRU REGIONAL PENTRU
DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI IN
RANDUL TINERILOR
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA
DIN IASI
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 1,128,261.04 72,016.66 24,495.46 113,868.30 1,338,641.46 finalizat
359 5503
Soluii de antreprenoriat adaptate realitii
socio-economice din Regiunea de Sud-Est
FUNDATIA SATEAN BRAILA 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 1,353,882.00 86,418.00 29,394.00 61,640.00 1,531,334.00 finalizat
360 7958
Competene Antreprenoriale pentru Tinerii din
Regiunea Sud-Est - CA Tine
ASOCIATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE
SMART
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 613,551.16 39,162.84 13,320.00 77,146.00 743,180.00 finalizat
361 7957 ANTREPRENOR CLUB CARPEDIEM TECHNOLOGIES S.R.L. 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 1,633,297.00 104,253.00 91,450.00 0.00 1,829,000.00 finalizat
362 7954 Belsug in Baragan
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
FAUREI
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 520,708.30 33,236.70 11,305.00 51,088.00 616,338.00 finalizat
363 7956
Promovarea culturii antreprenoriale la nivelul
regiunii Sud-Est (PAR SE)
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCURESTI
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 1,555,680.41 99,298.75 33,775.09 84,887.75 1,773,642.00 finalizat
364 7953
Diseminarea culturii antreprenoriale si
promovarea parteneriatelor in Regiunea Sud-
Est (D.I.C.U.A.N)
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCURESTI
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 1,621,604.02 103,506.64 35,206.34 88,729.14 1,849,046.14 finalizat
365 10662
Antreprenoriatul O opiune de carier
pentru fiecare
DINAMICTOUR BORCEA SRL 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 886,015.80 56,554.20 49,609.00 18,961.00 1,011,140.00 finalizat
366 10671
ANTREPRENORIATUL - OPORTUNITATE
PENTRU COMPETITIVITATE
CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI
AGRICULTURA TELEORMAN
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 1,017,021.72 64,916.28 27,742.00 0.00 1,109,680.00 finalizat
367 5327
COMPETIMM dezvoltarea competenelor
manageriale i antreprenoriale n IMM-urile
din Regiunea Sud-Vest Oltenia
CENTRUL DE CONSULTANTA SI
MANAGEMENT AL PROIECTELOR
EUROPROJECT
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 1,381,431.52 88,176.48 29,992.00 60,192.00 1,559,792.00 finalizat
368 5346
Promovarea culturii antreprenoriale - conditie
esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii
afacerilor in Regiunea Oltenia
ASOCIATIA ROMANA PENTRU INDUSTRIE
ELECTRONICA SI SOFTWARE - ARIES
FILIALA OLTENIA
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 1,604,767.06 102,431.94 34,841.00 92,150.00 1,834,190.00 finalizat
369 5348
Promovarea culturii antreprenoriale in
domeniul turismului din Regiunea Oltenia,
prin initierea in antreprenoriatul inteligent
ASOCIATIA PROMOVAREA SI
IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI
INFORMATIEI SI COMUNICATIEI (A.P.I.T.I.C)
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 940,676.80 60,043.20 25,660.00 55,727.00 1,082,107.00 finalizat
370 10745
Sprijin antreprenorial componenta esentiala
a mecanismului economic
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
VALCEA
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 944,004.40 60,255.60 20,705.00 0.00 1,024,965.00 finalizat
371 10747
Antreprenoriat, initiativa si dezvoltare pentru
Oltenia
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE
REGIONALA SUD-VEST OLTENIA
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 1,633,335.54 104,255.46 40,000.00 0.00 1,777,591.00 finalizat
372 13963 Dezvolta-ti oamenii S.C. A&C CONSULTING CENTRE S.R.L. 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 524,758.76 33,495.24 29,400.00 26,601.00 614,255.00 finalizat
373 8981
Promovarea culturii antreprenoriale i
formare antreprenoriala n mediul de afaceri
din judeul Slaj.
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE SALAJ 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 919,217.58 58,673.46 19,956.96 0.00 997,848.00 finalizat
374 8931 Sprijin pentru intreprinzatori
FUNDATIA ACADEMIA COMERCIALA SATU
MARE
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 1,702,894.60 108,695.40 37,000.00 0.00 1,848,590.00 finalizat
375 9109
CURS ACTIV PENTRU REINVENTARE
ANTREPRENORIALA
ASOCIATIA CAMERA EUROPEANA DE
COMERT SI AFACERI
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 1,228,813.12 78,434.88 58,000.00 47,744.00 1,412,992.00 finalizat
376 9156
ENTREPRO ENTREPreneurship and
PROject management Program pentru
dezvoltare antreprenoriala integrata in judetul
Maramures
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
MARAMURES
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 475,351.42 30,341.58 15,640.00 25,935.00 547,268.00 finalizat
377 8408
IT PENTRU DEZVOLTAREA
COMPETENELOR MANAGERIALE I
ANTREPRENORIALE
SC SAN SOFTWARE SRL BRASOV 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 1,646,288.74 105,082.26 92,190.00 45,578.00 1,889,139.00 finalizat
378 12414 MANAGERUL EUROPEAN DE SUCCES
CAMERA DE COMER I INDUSTRIE
BRAOV
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 1,427,860.00 91,140.00 31,000.00 0.00 1,550,000.00 finalizat
379 8487
ANTREPRENORIAT DE SUCCES I
NTREPRINDERI COMPETITIVE
UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TIRGU-
MURES
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 1,632,278.98 104,188.02 35,440.00 77,843.00 1,849,750.00 finalizat
380 12391 Antreprenoriat si Supply chain management
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN
BRASOV FACULTATEA DE STIINTE
ECONOMICE
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 1,666,416.96 106,367.04 36,180.00 36,800.00 1,845,764.00 finalizat
381 12415
Pachet integrat de dezvoltare a abilitatilor
antreprenoriale complexe in randul tinerilor si
seniorilor din regiunea Centru
INSTITUTUL NATIONAL PENTRU
INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 225,777.66 14,411.34 4,950.00 4,090.00 249,229.00 finalizat
382 12503 Fii stapinul tau
ASOCIATIA PENTRU TINERET FIDELITAS
MIERCUREA-CIUC
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 1,619,681.10 103,383.90 35,165.00 4,000.00 1,762,230.00 finalizat
383 5576 Business Startup EXTREME TRAINING 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 982,300.00 62,700.00 55,000.00 0.00 1,100,000.00 finalizat
384 9060
INCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI
PENTRU INITIEREA DE AFACERI IN
DOMENIUL INGINERIE ELECTRICA
INSTITUTUL DE CERCETARI
ELECTROTEHNICE (ICPE SA)/CENTRUL DE
INFORMARE TEHNOLOGICA-TARGURI SI
EXPOZITII ICPE (CIT-TE ICPE)
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 1,515,549.59 96,737.21 84,857.20 68,748.00 1,765,892.00 finalizat
385 9147
TOP CLASS - INSTRUIRE SI MENTORAT
PENTRU INTREPRINZATORII DIN
REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV
FUNDAIA "CENTRUL PENTRU EDUCAIE
ECONOMIC I DEZVOLTARE DIN ROMNIA-
CEED ROMNIA"
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 375,224.50 23,950.50 8,146.00 36,108.00 443,429.00 finalizat
386 9185
Tineri antreprenori in spatiul european.
Promovarea culturii si dezvoltarea
competentelor antreprenoriale la studentii
universitatilor private si publice din Bucuresti
prin parteneriat transnational (TASE)
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 1,380,231.14 88,099.86 29,965.00 77,658.00 1,575,954.00 finalizat
387 9196
Dezvoltarea antreprenoriatului in zootehnie si
procesarea produselor de origine animala in
regiunea Bucuresti-Ilfov
UNIVERSITATE DE STIINTE AGRONOMICE SI
MEDICINA VETERINARA - BUCURESTI
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 1,081,377.88 69,024.12 25,878.00 79,762.00 1,256,042.00 finalizat
388 5555
Program privind promovarea si formarea
profesionala a personalului medical in
domeniul TIC si al managementului
sistemului de sanatate publica - PROMED
UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE"
SUCEAVA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
744,845.65 131,443.35 17,900.00 0.00 894,189.00 finalizat
389 5689
Formare profesional pentru reducerea
polurii mediului nconjurtor
S.C. ENT GRUP S.R.L.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,092,635.90 192,818.10 67,656.00 84,008.00 1,437,118.00 finalizat
390 5870
Management performant, garania
adaptabilitii la exigenele schimbrii
S.C. EUROPEAN CONSULTING S.R.L.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,224,640.90 216,113.10 75,829.00 99,455.00 1,616,038.00 finalizat
391 5969
FORMAREA DE AUDITORI IN DOMENIUL
CALITATII GARANTIA DEZVOLTARII
DURABILE
PLURI CONSULTING GRUP SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
594,094.75 104,840.25 37,000.00 52,125.00 788,060.00 finalizat
392 5869
Program pentru perfectionarea personalului
din departamentele de cercetare, inovare, IT
din intreprinderi in domeniul proiectarii si
implementarii tranzactiilor electronice
PERFECT-TEL
UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE"
SUCEAVA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
598,181.55 105,561.45 14,363.00 0.00 718,106.00 finalizat
393 5986
O SOCIETATE N SCHIMBARE Formarea
continu a managerilor i angajailor pentru
asigurarea locurilor de munc sigure i
sntoase
SC METATECH-CD S.R.L.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,176,087.20 207,544.80 74,400.00 80,360.00 1,538,392.00 finalizat
394 6065
Excelenta pentru Personalul TUristic din
Regiunea de NE (EPTUR NE)
FUNDATIA CORONA IASI
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
725,300.75 127,994.25 17,415.00 0.00 870,710.00 finalizat
395 5535
FORMAREA PROFESIONALA A
OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR
PE MASINI UNELTE CU COMANDA
NUMERICA (CNC), ANGAJATI IN
REGIUNEA NORD-EST, IN VEDEREA
DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA
SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN
SECTORUL INDUSTRIAL
ASOCIATIA TEHNICA DE FORMARE
PROFESIONALA TEACH ING
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,501,400.05 264,952.95 36,048.00 47,492.00 1,849,893.00 finalizat
396 6025 Pentru un act medical de calitate SC STUDIMED SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
519,061.00 91,599.00 32,300.00 29,574.00 672,534.00 finalizat
397 6067
Informare si Formare pentru o munca mai
eficienta si mai sigura
SC COMPANIA EMO SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,455,744.85 256,896.15 90,139.00 0.00 1,802,780.00 finalizat
398 6066
Centrul de informare EMAS in regiunea Nord-
Est
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A
JUDETULUI IASI
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,441,364.47 254,358.44 34,606.59 92,611.94 1,822,941.44 finalizat
399 5454
CALIFICAREA ANGAJAILOR PENTRU
PROMOVAREA ADAPTABILITII
ACESTORA I A NTREPRINDERILOR:
Introducerea unui sistem integrat al calitii n
cadrul filierei agroalimentare din regiunea
Sud-Est.
SC AGRIMON SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
837,457.40 147,786.60 51,856.00 0.00 1,037,100.00 finalizat
400 7994
Program de dezvoltare a abilitilor de
utilizare a tehnologiilor de comunicare i
informaie a personalului din sectorul
sntii INFO-MED 2008
S.C.INTERNATIONAL COMPUTER SCHOOL
S.R.L.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
361,042.60 63,713.40 32,680.00 0.00 457,436.00 finalizat
401 7949 Adapteaza-te si fii flexibil permanent la nou
FUNDAIA DE SPRIJIN A VRSTNICILOR
GALAI
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
491,547.35 86,743.65 13,009.00 24,700.00 616,000.00 finalizat
402 7951
FORMARE PROFESIONAL CONTINU
PENTRU PERSONALUL MEDICAL -
Cresterea calitatii serviciilor din sistemul
sanitar prin instruirea si formarea
profesionala a personalului medical,
managerilor i a celorlalte categorii de
personal din sistem, din regiunea Sud
FEDERAIA "SOLIDARITATEA SANITAR"
DIN ROMNIA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,537,405.20 271,306.80 36,913.00 0.00 1,845,625.00 finalizat
403 7947
CAPITAL UMAN - INVESTITIE PENTRU
PREZENT SI VIITOR, IN REGIUNEA SUD-
EST
SC CEPROHART SA BRAILA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,373,804.00 242,436.00 90,000.00 111,137.00 1,817,377.00 finalizat
404 5805
Dezvoltarea competentelor cheie(soft skills)
pentru angajatii din regiunea Sud-Muntenia in
vederea cresterii productivitatii, mobilitatii si
flexibilitatii pe piata muncii
ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR
DAMBOVITA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,250,137.50 220,612.50 30,550.00 0.00 1,501,300.00 finalizat
405 8567
Formare profesionala in sprijinul introducerii
unor metode inovative de organizare a muncii
in sectorul confectii textile din regiunea Sud
Muntenia
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,360,253.30 240,044.70 32,659.00 0.00 1,632,957.00 finalizat
406 11635
ActivLearning -Program integrat de calificare
i perfecionare a angajailor din Regiunea
Sud-Muntenia
S.C.INTERNATIONAL COMPUTER SCHOOL
S.R.L.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
663,070.55 117,012.45 82,500.00 0.00 862,583.00 finalizat
407 5358
HR-MANAGER - Dobndirea abilitilor
necesare practicrii unui management
eficient al resurselor umane n Regiunea Sud-
Vest Oltenia
CENTRUL DE CONSULTANTA SI
MANAGEMENT AL PROIECTELOR
EUROPROJECT
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,370,770.35 241,900.65 32,912.00 158,935.00 1,804,518.00 finalizat
408 5356
PREGATIREA RESURSELOR UMANE
PENTRU ADAPTABILITATE SI
FLEXIBILITATE
FUNDATIA PENTRU KINETOTERAPIE SI
TERAPII COMPLEMENTARE DIN CRAIOVA
"PHOENIX MEDICA"
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
191,673.30 33,824.70 4,602.00 7,068.00 237,168.00 finalizat
409 10571
Un pas spre informatizare in medicina de
familie
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE
CONTINUA PENTRU ADMINISTRATIA
PUBLICA LOCALA CRAIOVA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
379,556.45 66,980.55 9,113.00 0.00 455,650.00 finalizat
410 10593 Achizitii publice pentru viitor
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
VALCEA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
815,584.35 143,926.65 19,691.00 0.00 979,202.00 finalizat
411 10595
Comunicarea organizaional - suport pentru
creterea adaptabilitii lucrtorilor i a
ntreprinderilor
CAMERA DE COMER I INDUSTRIE
VLCEA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
312,514.40 55,149.60 7,504.00 22,870.00 398,038.00 finalizat
412 10596
COMOD - Adaptabilitate in sectorul servicii
prin dezvoltarea competentelor in utilizarea
noilor tehnologii in conditii de securitate si
siguranta la locul de munca
S.C. ULTRA TONIQUE S.R.L
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
322,960.05 56,992.95 20,500.00 0.00 400,453.00 finalizat
413 5295
Departament de formare i asisten
profesional n domeniul sntii
(DeFAPDoS)
ASOCIAIA DE FORMARE I CONSILIERE
NDLAC
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,148,994.56 202,763.75 27,586.90 0.00 1,379,345.20 finalizat
414 5341
Centru pilot de excelenta in domeniul
Internetului si tehnologiilor mobile cu
furnizare de formare profesionala specifica
pentru angajati, intreprinzatori, persoane
fizice autorizate din Regiunea de Vest si
realizarea de aplicatii web de organizare flex
FUNDATIA INSTITUTUL MULTIMEDIA
ROMANO - ELVETIAN
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,519,358.00 268,122.00 38,000.00 9,520.00 1,835,000.00 finalizat
415 5395
Formare profesionala in metode moderne de
organizare a muncii in Regiunea Vest
EXPERT CONSULTING SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,323,613.63 233,578.88 81,957.50 0.00 1,639,150.00 finalizat
416 5407
Formarea profesional a celulelor regionale
de sprijin pentru reintegrarea social i
profesional a surzilor implantai cohlear
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN
TIMISOARA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
665,008.55 117,354.45 15,967.00 47,400.00 845,730.00 finalizat
417 5435
Adaptabilitatea si eficienta resurselor umane
angajate (AERUM)
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE
CONTINU PENTRU ADMINISTRAIA
PUBLIC LOCAL TIMIOARA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,453,399.70 256,482.30 38,000.00 99,368.00 1,847,250.00 finalizat
418 5422
Actualizarea cunotinelor TIC ale angajailor
din Regiunea V Vest factor de cretere
ecomonic n regiune
S.C. ETA2U SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
856,222.00 151,098.00 55,259.00 0.00 1,062,579.00 finalizat
419 5412
Promovarea Sanatatii la Locul de Munca in
Intreprinderi Mici si Mijlocii din Regiunea Vest
(VPSLM)
FUNDATIA ROMTENS
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,538,152.35 271,438.65 36,930.00 0.00 1,846,521.00 finalizat
420 5424
Atitudine si perfectionare: bazele unei cariere
de succes
S.C. SMART TRAINING SOLUTIONS S.R.L.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
853,723.00 150,657.00 53,084.00 29,770.00 1,087,234.00 finalizat
421 5405
Flexibilitatea, eficienta si dezvoltarea
resurselor umane din intreprinderi (CEDRU
Vest)
PSIHO PROFIL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,442,411.75 254,543.25 92,000.00 58,090.00 1,847,045.00 finalizat
422 5403
Cresterea adaptabilitatii angajatilor prin
imbunatatira abilitatilor de implementare a
conceptelor de dezvoltare durabila
DENKSTATT ROMANIA SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
426,699.15 75,299.85 26,421.00 33,200.00 561,620.00 finalizat
423 5342
IT PRO - Training expert pentru
PROfesionitii din domeniul IT&C
S.C. ETA2U SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,207,402.90 213,071.10 76,800.00 0.00 1,497,274.00 finalizat
424 5402
Birou de Dezvoltare a Resurselor Umane
Specializare Cadre Medicale
UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE
VICTOR BABES TIMIOARA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,430,686.00 252,474.00 37,800.00 0.00 1,720,960.00 finalizat
425 5409 Ora de aur
ASOCIATIA NON-PROFIT PENTRU
ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA "AUREL
MOGOSEANU"
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,430,295.00 252,405.00 34,500.00 130,900.00 1,848,100.00 finalizat
426 8936
FORMARE PROFESIONAL A
ANGAJAILOR LA NIVEL EUROPEAN
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CLUJ
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
345,834.40 61,029.60 8,303.00 0.00 415,167.00 finalizat
427 8973
Formare profesional n domeniul securitii
i sntii n munc pentru creterea
adaptabilitii lucrtorilor i ntreprinderilor din
judeul Bihor
ASOCIAIA PENTRU PROMOVAREA
AFACERILOR N ROMNIA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
231,535.75 40,859.25 5,590.00 0.00 277,985.00 finalizat
428 9161
INVESTIM N TINE Programe de dezvoltare
a competenelor manageriale i
organizaionale n vederea mbuntirii
adaptabilitii i valorificrii capitalului uman
din judeul Cluj
SC SALES CONSULTING SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
974,671.80 172,000.91 60,351.20 0.00 1,207,023.90 finalizat
429 9357
SISEM Siguranta si Securitate in Munca
Program pentru implementarea cursului de
specializare in ocupatia de Inspector de
specialitate Protectia Muncii pentru angajatii
din cadrul companiilor din judetul Maramures
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
MARAMURES
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
171,954.15 30,344.85 6,257.00 9,076.00 217,632.00 finalizat
430 9085
Competene TIC, drumul spre succes n
societatea informaional
SOFT APLICATIV I SERVICII S.A.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
393,176.00 69,384.00 24,500.00 0.00 487,060.00 finalizat
431 8976
Programe de formare profesionala in
domeniul TIC pentru personalul medical si
angajati
SC REDIS CONSULT S.R.L.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
561,133.45 99,023.55 34,747.00 12,110.00 707,014.00 finalizat
432 9114
Creterea gradului de adaptabilitate i de
mobilitate al angajailor i al angajatorilor
ntreprinderilor din domeniul construciilor i
serviciilor din Regiune, prin furnizarea de
formare profesional specific
UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA-
IULIA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,074,150.10 189,555.90 25,790.00 0.00 1,289,496.00 finalizat
433 9368
Perfectionarea personalului cu pregatire
tehnica superioara si medie din sectorul
industriei prelucratoare in domeniul tehnicilor
de proiectare, fabricatie si analiza tehnica
asistata de calculator si dezvoltarea
abilitatilor manageriale pentru coordonare
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,137,643.40 200,760.60 27,314.00 85,050.00 1,450,768.00 finalizat
434 9134
Promovarea Sanatatii la Locul de Munca in
Regiunea Centru (CPSLM)
FUNDATIA ROMTENS
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,533,754.45 270,662.55 36,825.00 0.00 1,841,242.00 finalizat
435 9351
Formare profesionala in domeniul securitatii
si sanatatii in munca
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,470,304.50 259,465.50 35,301.00 38,217.00 1,803,288.00 finalizat
436 9362
Formare profesionala continua in scopul
cresterii competitivitatii organizatiilor din
domeniul alimentar privind asigurarea calitatii
proceselor si siguranta alimentului
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,355,077.65 239,131.35 32,534.00 106,723.00 1,733,466.00 finalizat
437 9271
Realizarea unei reele de nvmnt
interactiv la distan EDU-Telemed Braov
necesar pentru implementerea i utilizarea
Telemedicinei n ct mai multe aplicaii
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA
BRASOV
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,227,433.15 216,605.85 29,470.00 0.00 1,473,509.00 finalizat
438 9371
Educatori calificati in acordarea primului
ajutor
SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE
A ROMANIEI, FILIALA BRASOV
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
601,756.65 106,192.35 14,448.00 0.00 722,397.00 finalizat
439 9411
Reea de cluburi pentru promovarea
adaptabilitii i dezvoltrii durabile
UNIVERSITATEA PETRU MAIOR
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,499,400.00 264,600.00 36,000.00 31,065.00 1,831,065.00 finalizat
440 5578
Fii familyfriendly Formare i consultanta
pentru companiile din Bucuresti si Ilfov
FUNDATIA CENTRUL PARTENERIAT
PENTRU EGALITATE
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,343,318.75 237,056.25 32,280.00 0.00 1,612,655.00 finalizat
441 5580
Cresterea Adaptabilitatii Resurselor Umane
din Sectorul distributiei de produse
Farmaceutice la cerintele impuse de Evolutia
pietei muncii - CARUSEL
SC A.D.M FARM SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
645,869.95 113,977.05 39,992.00 0.00 799,839.00 finalizat
442 5581
ADAPTAREA PERSONALULUI DIN
SECTORUL ENERGETIC LA NOILE
TEHNOLOGII I CONDIII DE MUNC
FEDERAIA PATRONAL ENERGETICA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,383,715.00 244,185.00 33,445.00 0.00 1,661,345.00 finalizat
443 5582
Sistem de Perfectionare si Instruire in
TeRapia si Aplicatiile Laser in Domeniul
Medical (SPIRAL MED)
ASOCIATIA DE MEDICINA ANTI-AGING
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,540,625.85 271,875.15 36,990.00 0.00 1,849,491.00 finalizat
444 5583 Investiie n cunoatere S.C. CLICKADS SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
360,265.70 63,576.30 28,700.00 0.00 452,542.00 finalizat
445 5557
ADAPTAREA VIEII PROFESIONALE LA
CERINELE I NECESITILE VIEII DE
FAMILIE CRETEREA ANSELOR
FEMEILOR I A GRUPURILOR
VULNERABILE PE PIAA MUNCII
FEDERATIA SINDICALA DIN ASIGURARI SI
BANCI
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,282,565.00 226,335.00 30,947.00 37,405.00 1,577,252.00 finalizat
446 5558
DEZVOLTAREA CUNOTINELOR
CAPITALULUI UMAN N VEDEREA
CRETERII COMPETITIVITII
LONDON LOGIC BUCHAREST SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
186,081.15 32,837.85 11,522.00 13,149.00 243,590.00 finalizat
447 5584
Program de dezvoltare a abilitilor de
utilizare a tehnologiilor de comunicare i
informaie a personalului din sectorul
sntii PRO-MED BUCURETI -ILFOV
2008"
S.C.INTERNATIONAL COMPUTER SCHOOL
S.R.L.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
272,000.00 48,000.00 20,861.00 0.00 340,861.00 finalizat
448 8012
Formarea Resurselor Umane pentru
Managementul Organizational al Societatilor-
F.R.U.M.O.S.
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A
MUNICIPIULUI BUCURESTI
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,462,343.83 258,060.68 35,110.00 86,784.64 1,842,299.14 finalizat
449 8064
Profesionisti bine pregatiti, pentru servicii
medicale publice de calitate in oncologie
INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF.DR. ALEX.
TRESTIOREANU
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,439,469.05 254,023.95 34,561.00 100,452.00 1,828,506.00 finalizat
450 8245
Instrumente inovatoare in formarea
profesionala pentru cresterea adaptabilitatii
lucratorilor si a intreprinderilor
ASOCIATIA COLFASA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,223,386.30 215,891.70 29,400.00 0.00 1,468,678.00 finalizat
451 8331
Imbunatatirea aptitudinilor si know-how-ului
profesionistilor din domeniul sanatatii privind
importanta unei mai bune organizarii a muncii
in cadrul serviciilor de recuperare a starilor
vegetative
FUNDATIA ROMTENS
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,135,755.55 200,427.45 27,269.00 0.00 1,363,452.00 finalizat
452 8429
Strategii de inovare a organizarii muncii in
domeniul medical din regiunea Bucuresti-Ilfov
- STAR-MED
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI
ADMINISTRATIVE
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,362,845.80 240,502.20 33,400.00 0.00 1,636,748.00 finalizat
453 8432
Formare profesionala privind noile tehnologii
din domeniul energiilor solare
FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI
MODERNIZARI ENERGETICE ICEMENERG
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,448,898.06 255,687.89 89,715.05 54,313.50 1,848,614.50 finalizat
454 8438
Invata sa fii competitiv Instruieste-te si
investeste ACUM in viitorul tau
EUROAPTITUDINI S.A.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,186,073.00 209,307.00 76,540.00 63,279.00 1,535,199.00 finalizat
455 8462
Construieste in siguranta CAMPANIE
PILOT DE PROMOVARE A CERINTELOR
SSM IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR
CARO TRAINER SRL.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,139,746.73 201,131.78 74,821.50 0.00 1,415,700.00 finalizat
456 8463
Investitii in capitalul uman pentru
competitivitate prin inovare si utilizarea
oportunitatilor oferite de UE si iata sa Interna
pentru manageri/intreprinzatori din regiunea
Bucuresti-Ilfov
FUNDATIA "CENTRUL ROMAN PENTRU
INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII' - CRIMM
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,287,532.41 227,211.60 30,913.14 130,791.94 1,676,449.09 finalizat
457 8488
Centrul de Informare EMAS in regiunea
Bucuresti-Ilfov
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A
MUNICIPIULUI BUCURESTI
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,462,343.83 258,060.68 35,110.00 86,784.64 1,842,299.14 finalizat
458 8413
Formare profesionala continua pentru
angajati si manageri din domeniul
comunicare, publicitate, marketing
ASOCIATIA INTERNATIONAL ADVERTISING
ASSOCIATION- IAA ROMANIA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,540,880.00 271,920.00 37,100.00 0.00 1,849,900.00 finalizat
459 8921
Consolidarea capacitatii partenerilor sociali
de a promova Formarea Profesionala
Continua si dialogul social in sectorul
metalurgic - CONFORM
FEDERATIA SINDICALA A
SIDERURGISTILOR METAROM
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
381,225.00 107,525.00 9,974.00 0.00 498,724.00 finalizat
460 8791
Centru de formare profesionala pentru
armonizarea cererii cu oferta pe piata fortei
de munca
SINDICATUL LIBER NAVALISTUL
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,272,779.51 358,989.09 33,301.40 0.00 1,665,070.00 finalizat
461 8950
Iniiative ale partenerilor sociali din regiunea
Nord Est
SINDICATUL PROMETEU
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,273,260.01 359,124.62 33,313.98 0.00 1,665,698.61 finalizat
462 8956
Securitate social i formare profesional
pentru sportivi
ASOCIATIA FOTBALISTILOR AMATORI SI
NONAMATORI AFAN
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,401,968.84 395,427.11 36,681.55 0.00 1,834,077.50 finalizat
463 8968
Consolidarea capacitatii institutionale a
Consortiului Regional (CR) al Regiunii de
Dezvoltare Centru
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA
IULIA
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,406,603.64 396,734.36 36,803.00 5,920.00 1,846,061.00 finalizat
464 8993
PARTENERIAT N SPRIJINUL DEZVOLTRII
DOMENIULUI RESURSELOR UMANE
ASOCIAIA HR MANAGEMENT CLUB
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
913,067.22 257,531.78 23,891.00 225,765.00 1,420,255.00 finalizat
465 8995
Consolidarea capacitatii institutionale a
Consortiului Regional (CR) al Regiunii de
Dezvoltare Nord-Vest UNIVERSITATEA BABES BOLYAI DIN CLUJ NAPOCA
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,401,788.54 395,376.26 39,000.00 0.00 1,836,164.80 finalizat
466 9002
De la informatie la parteneriat - Formare
pentru intarirea capacitatii de monitorizare si
participare la procesul decizional
ASOCIATIA "INSTITUTUL ROMAN DE
TRAINING"
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
477,657.96 134,724.04 12,502.00 22,578.00 647,462.00 finalizat
467 9007
CONSOLIDAREA CAPACITATII
INSTITUTIONALE A CONSORTIULUI
REGIONAL (CR) IN VEDEREA
DEZVOLTARII INVATAMANTULUI
PROFESIONAL SI TEHNIC (IPT) SI A
INVATAMANTULUI SUPERIOR IN
CONCORDANTA CU PROVOCARILE
SOCIETATII POSTMODERNE
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI
MEDICINA VETERINARA IASI
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,388,237.76 391,554.24 50,614.00 0.00 1,830,406.00 finalizat
468 9009
Grupul de Initiativa Sociala pentru Ocupare
din Regiunea Nord-Est - GISO Nord-Est
ASOCIATIA ECOVAS
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
627,986.58 177,124.42 16,431.00 0.00 821,542.00 finalizat
469 9010 Implicare activa in piata muncii a sindicatelor FILIALA JUDETEANA BNS CONSTANTA
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,408,134.57 397,166.16 36,842.87 0.00 1,842,143.60 finalizat
470 9019
CONSOLIDAREA SI PROMOVAREA
DIALOGULUI SOCIAL LA NIVELUL
INDUSTRIEI MORARIT-PANIFICATIE -
DISOPAN
PATRONATUL ROMAN DIN INDUSTRIA DE
MORARIT, PANIFICAIE SI PRODUSE
FAINOASE - ROMPAN
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
881,108.28 248,517.72 23,054.00 0.00 1,152,680.00 finalizat
471 9042
CONSOLIDAREA CAPACITATII
INSTITUTIONALE A CONSORTIUL
REGIONAL AL REGIUNII DE DEZVOLTARE
BUCURESTI ILFOV (CRBI)
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,397,995.56 394,306.44 35,122.00 0.00 1,827,424.00 finalizat
472 9045
PARTERIAT PUBLIC-PRIVAT IN
ADMINISTRARE DE SERVICII SOCIALE
MODEL DE EXCELENTA
ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA
IULIA
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,340,850.42 378,188.58 35,083.00 95,504.00 1,849,626.00 finalizat
473 9053 Securitatea la locul de munca UNIUNEA JUDETEANA CNSLR-FRATIA TIMIS
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,361,511.84 384,016.16 35,630.00 0.00 1,781,158.00 finalizat
474 9054
CONSOLIDAREA CAPACITATII
INSTITUTIONALE A CONSORTIULUI
REGIONAL
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
TIMISOARA
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,361,925.65 384,132.87 37,000.00 0.00 1,783,058.52 finalizat
475 9058
Consultarea, Informarea i Participarea
Angajailor din Industria Textil (CIPA-TEX)
ASOCIAIA PROCULT VEST
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,372,691.58 387,169.42 54,428.00 0.00 1,814,289.00 finalizat
476 9061
Consolidarea patronatului si dezvoltarea
capacitatii acestuia de a participa la procesul
decizional
PATRONATUL NATIONAL AL VIEI SI VINULUI
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,400,256.78 394,944.22 36,637.00 17,500.00 1,849,338.00 finalizat
477 9079 Sindicate active SINDICATUL LIBER SC CUGIR SA
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,406,851.21 396,804.19 36,574.60 0.00 1,840,230.00 finalizat
478 9099
Consolidarea capacitatii institutionale a
Consortiului Regional al Regiunii de
Dezvoltare Sud-Est (CRSE)
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE
REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE
SUD-EST
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,405,655.94 396,467.06 36,778.00 0.00 1,838,901.00 finalizat
479 9122
Intarirea capacitatii societatii civile de a
promova initiative pentru incluziune sociala
ASOCIATIA NATIONALA A BIROURILOR DE
CONSILIERE PENTRU CETATENI
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,282,431.81 361,711.53 33,553.94 158,458.71 1,836,155.99 finalizat
480 9128 Activi in comunitate
ASOCIAIA SOCIO-CULTURAL MATEI
BASARAB
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
316,460.07 89,257.97 8,279.96 32,349.02 446,347.02 finalizat
481 9144
Promovarea Conceptelor de responsabilitate
sociala a intreprinderilor - PRO.CON
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A
MUNICIPIULUI BUCURESTI
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,300,237.52 366,733.66 34,019.82 84,444.60 1,785,435.60 finalizat
482 9171
Model de armonizare a practicilor in domeniul
managementului financiar al proiectelor
finantate prin FSE
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI -
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI
GESTIUNEA AFACERILOR
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,381,705.26 389,711.74 36,152.00 40,857.00 1,848,426.00 finalizat
483 9183
Reprezentare sindical pentru muncitorii
imigranti din Romania
BLOCUL NATIONAL SINDICAL
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,405,941.69 396,547.65 36,286.41 0.00 1,838,775.75 finalizat
484 4622
asigurarea managementului calitii
serviciului public de ocupare la standarde
europene - CALISPO
AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA
FOREI DE MUNC BIHOR
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
592,239.00 0.00 197,413.00 57,164.00 846,816.00 finalizat
485 8198
PRELUCRARE INFORMATICA A
SUBVENTIILOR ANGAJATORILOR (PISA)
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA COVASNA
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
1,342,766.00 0.00 447,589.00 0.00 1,790,355.00 finalizat
486 7983
Sistem de afisare electronica a informatiilor
privind piata muncii
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA HUNEDOARA
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
701,221.00 0.00 233,740.00 27,109.00 962,070.00 finalizat
487 8002
Necesitate, oportunitate, eficienta si
eficacitate in SPO
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA MEHEDINTI
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
470,987.00 0.00 156,996.00 77,000.00 704,983.00 finalizat
488 8131
Serviciul public de ocupare n sprijinul
dumneavoastr
AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA
FOREI DE MUNC CLRAI
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
438,600.00 0.00 146,200.00 85,000.00 669,800.00 finalizat
489 8136
Modernizarea Serviciului Public de Ocupare-
Formarea personalului propriu al SPO-
"Excelenta in Ocupare".
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA SIBIU
4.2 Formarea personalului propriu al SPO 835,710.00 0.00 278,570.00 44,060.00 1,158,340.00 finalizat
490 5147
CALITATE, EFICIENTA SI TRANSPARENTA
IN SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE
AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE
MUNCA VRANCEA
4.2 Formarea personalului propriu al SPO 424,086.00 0.00 141,363.00 75,000.00 640,449.00 finalizat
491 8279
Cresterea capacitatii Servicii Publice de
Ocupare (SPO) din regiune de a planifica
proiecte si de a furniza servicii de consiliere
centrata pe client
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA MEHEDINTI
4.2 Formarea personalului propriu al SPO 1,251,867.00 0.00 417,289.00 179,314.00 1,848,470.00 finalizat
492 6355
Pregatire si adaptare pentru o societate mai
curata
FUNDATIA PENTRU EDUCATIE
DEZVOLTARE SI SPRIJIN COMUNITAR
"CONSTANTIN BRANCOVEANU" BACAU
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,254,655.22 124,086.78 28,138.00 0.00 1,406,880.00 finalizat
493 6376
INITIERE IN MESERIA DE ELECTRICIAN-
ELECTRONIST AUTO
SC AUTOSERVICE MARINI SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
687,778.00 68,022.00 45,000.00 0.00 800,800.00 finalizat
494 6375
Msuri active de ocupare pentru omeri i
somerii tineri aflai n cutarea unui loc de
munc din din regiunea Nord Est prin
calificare n meserii din domeniul ntreinerii i
reparaiilor auto
SC APETRANS SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,314,212.90 129,977.10 76,010.00 0.00 1,520,200.00 finalizat
495 10387
Ocupare garantat prin formarea de
competene specifice aliniate la necesitile
operatorilor economici din domeniul
construciilor activi n Regiunea de Sud-Est
FUNDATIA SATEAN BRAILA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,635,754.12 161,777.88 36,868.00 0.00 1,834,400.00 finalizat
496 7950
Someri instruiti - persoane active pe piata
muncii
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
CHISCANI
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
935,549.16 92,526.84 21,000.00 12,720.00 1,061,796.00 finalizat
497 7997
Panificatie si patiserie, comert si restauratie:
califica-te pentru piata muncii
SC EURODEZVOLTARE SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,513,847.79 149,721.21 87,556.00 80,325.00 1,831,450.00 finalizat
498 5527 O sansa in plus
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA BRAILA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
347,685.52 34,386.48 7,797.00 34,766.00 424,635.00 finalizat
499 8036 O MESERIE, UN VIITOR MAI SIGUR INTERNATIONAL PROTECT SECURITY
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
468,238.68 46,309.32 28,500.00 24,008.00 567,056.00 finalizat
500 8000
FII CALIFICAT INTR-O ECONOMIE BAZATA
PE CUNOASTERE PROGRAM DE
PREGATIRE PENTRU SOMERI IN
DOMENIUL TIC
FUNDATIA GIOVANNI BOSCO
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,532,096.02 151,525.98 34,359.00 6,585.00 1,724,566.00 finalizat
501 8019
Fii activ pe piata muncii in sectoarele turism si
comert in judetele Tulcea, Braila, Galati
SC EURODEZVOLTARE SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,582,551.88 156,516.12 91,530.00 2,221.00 1,832,819.00 finalizat
502 8016 O VIATA MAI BUNA PENTRU TINE SC BRATILA SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,076,007.66 106,418.34 75,474.00 0.00 1,257,900.00 finalizat
503 5652
Masuri Active integrate pentru persoanele
fara loc de munca din Regiunea Sud-
Muntenia in vederea cresterii ratei de
ocupare si a mobilitatii ocupationale
ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR
DAMBOVITA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,485,211.00 146,889.00 36,000.00 0.00 1,668,100.00 finalizat
504 11633
Servicii integrate de masuri active pentru
persoanelor in cautare de loc de munca,
pentru someri , pentru someri de lunga
durata si persoanele inactive din judetul
CONSILIUL LOCAL MORENI
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
740,922.00 73,278.00 24,000.00 0.00 838,200.00 finalizat
505 8637
Calificarea i recalificarea-condiie a
dezvoltrii resurselor umane i creterii
competitivitii acestora pe piaa muncii
DINAMIC TOUR BORCEA SRL CALARASI
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
802,803.82 79,398.18 46,432.00 24,632.00 953,266.00 finalizat
506 8647
Fii activ pe piata muncii in turism in judetul
Prahova
SC EURODEZVOLTARE SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,591,382.52 157,389.48 92,041.00 2,024.00 1,842,837.00 finalizat
507 9005
Masuri active in vederea cresterii sanselor de
insertie pe piata muncii a persoanelor
neocupate
SC AUTOMONZA SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
619,460.66 61,265.34 36,000.00 0.00 716,726.00 finalizat
508 9097
Centru de informare, orientare si calificare
profesionala - CIOCP
SC BASICRA PROD SERV SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,181,491.45 116,850.80 68,333.75 0.00 1,366,676.00 finalizat
509 9402 Asistenta Personalizata - ASPER
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA GORJ
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,204,631.16 119,139.35 27,017.00 99,750.00 1,450,537.50 finalizat
510 5384
Creterea adaptabilitii i a performanelor
omerilor tineri, n integrarea pe piaa
european a muncii
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA ARAD
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
601,918.59 59,530.41 13,499.00 22,368.00 697,316.00 finalizat
511 5386 ANSE PENTRU TINERI
AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE
MUNCA TIMIS
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,536,844.40 151,995.60 34,550.00 97,848.00 1,821,238.00 finalizat
512 5387
Promovarea eficient a msurilor active de
ocupare a forei de munc n activiti cu rat
mare a locurilor de munc vacante PRO-FM
S.C. R & B CONSULTING S.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,484,474.81 146,816.19 100,000.00 108,666.00 1,839,957.00 finalizat
513 5495
CALIFICARE I COMPETEN - PREMISE
PENTRU SUCCES I DEZVOLTARE
ASOCIATIA BARNABAS
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,269,440.90 125,549.10 28,470.00 63,813.00 1,487,273.00 finalizat
514 5502
Servicii integrate pentru inseria omerilor pe
piaa muncii din municipiul Hunedoara"
ASOCIATIA NON PROFIT "IANCU DE
HUNEDOARA - PAEM"
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
717,808.00 70,992.00 16,300.00 16,550.00 821,650.00 finalizat
515 8110
Consiliere, mediere, formare profesionala in
cadrul organizat al unui job club
SC CONTINENTAL TRANSCOM SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
534,183.54 52,831.34 30,895.52 16,134.80 634,045.20 finalizat
516 8164
AGENTIA DE DEZVOLTARE
OCUPATIONALA
SC LOTUS B&B SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,361,065.16 134,610.84 78,722.00 0.00 1,574,398.00 finalizat
517 8192 AI O ANS AI JOB CLUB-UL TU SC VECO-ROM SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,557,083.71 153,997.29 90,899.00 16,000.00 1,817,980.00 finalizat
518 8195 Centrul de dezvoltare i formare profesional SC PSIHOTERA SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
573,855.10 56,754.90 33,190.00 13,680.00 677,480.00 finalizat
519 8963 Turist in Europa Moderna MERIDIAN EUROPA SERVICES GROUP SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,075,335.17 106,351.83 62,196.00 0.00 1,243,883.00 finalizat
520 8024
Serviciu mobil de orientare vocationala,
formare profesionala si consultanta in
domeniul turismului rural Prom Tour Delta
ASOCIATIA DE PROMOVARE A TURISMULUI
IN DELTA DUNARII "PROM TOUR DELTA"
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,476,144.11 241,500.89 35,055.00 68,305.00 1,821,005.00 finalizat
521 8047
INVESTIM IN OM, INVESTIM IN MEDIUL
RURAL
S.C. DIALFA SECURITY S.R.L.
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
369,246.33 60,409.63 23,090.04 16,366.60 469,112.60 finalizat
522 8073
S ne pregtim pentru altceva dect
agricultura de subzisten.
ASOCIATIA NATIONALA A
CONSULTANTILOR IN AGRIBUSINESS
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,178,802.03 192,854.97 27,993.00 18,000.00 1,417,650.00 finalizat
523 8027
PILOTAREA UNUI MECANISM
OPERAIONAL DE DEZVOLTARE LOCAL
A RESURSELOR UMANE N 6 COMUNITI
RURALE, CA INSTRUMENT DE
NCURAJARE A OCUPRII FOREI DE
MUNC N DOMENII NON AGRICOLE.
Acronim: MODEL_RURAL
ASOCIATIA PENTRU INVATARE
PERMANENTA-OPEN AND DISTANCE
LEARNING CENTER
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,442,348.21 235,971.79 37,000.00 116,364.00 1,831,684.00 finalizat
524 8111 Consiliere si formare profesionala PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
933,860.99 152,782.01 22,177.00 104,065.00 1,212,885.00 finalizat
525 8168
Centrul de formare profesionala si dezvoltare
a resurselor umane
PRIMARIA COMUNEI VOICESTI
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
952,204.89 155,783.11 22,612.00 109,206.00 1,239,806.00 finalizat
526 8201
Mestesugurile traditionale, potential pentru
valorificarea capitalului uman din mediul rural
ASOCIAIA METEUGARILOR
NEMEANCA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
390,044.71 63,812.29 9,263.00 0.00 463,120.00 finalizat
527 8268
PRO ACTIV CARAVANA OCUPARII LA
SATE
SC BARBARA SRL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
810,513.03 132,601.97 50,000.00 61,135.00 1,054,250.00 finalizat
528 8298 Parteneriat pentru ocupare in mediul rural FUNDATIA DEZVOLTAREA POPOARELOR
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,460,203.10 238,892.90 34,675.00 108,883.00 1,842,654.00 finalizat
529 8318
Masuri active integrate pentru persoanele din
mediul rural in cautare de loc de munca sau
ocupate in agricultura de subzistenta din
Regiunea Sud Muntenia.
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA DAMBOVITA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,487,930.78 243,429.22 38,000.00 0.00 1,769,360.00 finalizat
530 8338
Telemunca: Oportunitate de revalorizare a
zonelor rurale
CONSILIUL JUDETEAN CARAS-SEVERIN
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,558,088.76 254,907.24 37,000.00 0.00 1,849,996.00 finalizat
531 8353
Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural:
garantia succesului de maine al Romaniei
PRIMARIA MORAVITA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
978,060.80 160,013.20 35,198.00 88,137.00 1,261,409.00 finalizat
532 8360
Revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor
traditionale in zona Argesului prin implicarea
populatiei rurale in viata comunitatilor
locale
ARGCOMS SOCIETATE COOPERATIVA
MESTESUGAREASCA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
666,519.70 109,044.30 40,819.00 0.00 816,383.00 finalizat
533 8441
Dezvoltare rurala durabila prin imbunatatirea
calitatii resurselor umane
SC GICEROVA SRL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,509,587.66 246,972.34 93,000.00 0.00 1,849,560.00 finalizat
534 8499 VIITORUL TAU E IN MAINILE TALE CONSILIUL LOCAL BRUSTUROASA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
721,567.71 118,050.29 17,136.00 0.00 856,754.00 finalizat
535 8549
Oportuniti de dezvoltare profesional
pentru persoanele din mediul rural
SC PSIHOTERA SRL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,180,476.14 193,128.86 72,295.00 27,531.00 1,473,431.00 finalizat
536 8820
Antreprenoriatul rural - premisa pentru
dezvoltare locala si crestere economica
FUNDATIA DANIS PENTRU DEZVOLTARE
MANAGERIALA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
345,868.11 56,584.89 8,213.00 0.00 410,666.00 finalizat
537 8856
Pastrarea traditiilor satului romanesc prin
invatare continua
SC EDUCONS SRL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
826,765.14 135,260.86 50,634.00 48,020.00 1,060,680.00 finalizat
538 8940
Strategie integrata pentru dezvoltarea
initiativei private in sectoarele non-agricole in
zonele rurale ale jud. Bacau
ASOCIATIA PATRONALA UNIUNEA
GENERALA A INDUSTRIASILOR DIN
ROMANIA-1903 FILIALA BACAU
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
957,559.81 156,659.19 22,740.00 0.00 1,136,959.00 finalizat
539 8980
Dezvoltarea de abilitati antreprenoriale pentru
revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor
traditionale pentru femeile somere din mediul
rural din regiunea Nord-Vest - PROWIN
INSTITUTUL NATIONAL PENTRU
INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
409,700.04 67,027.96 9,728.00 8,181.00 494,637.00 finalizat
540 9088
Activitati non-agricole in Zona Metropolitana
Iasi
FEDEI - FUNDAIA PENTRU DEZVOLTARE
ECONOMIC I INTEGRARE EUROPEAN
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
400,007.73 65,442.27 9,500.00 0.00 474,950.00 finalizat
541 9504
OCUPARE ACTIVA SI SUSTENABILA IN
MEDIUL RURAL
FUNDATIA PAEM ALBA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,509,455.32 246,950.68 92,600.00 0.00 1,849,006.00 finalizat
542 9507
Persoane juridice de drept privat fr scop
patrimonial
CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA
VALCEA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
635,938.81 104,041.19 15,110.00 34,600.00 789,690.00 finalizat
543 20851
Centru de dezvoltare a resurselor umane in
mediul rural
ASOCIATIA DE PROMOVARE A TURISMULUI
IN DELTA DUNARII "PROM TOUR DELTA"
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
6,131,500.16 1,003,128.84 147,000.00 822,000.00 8,103,629.00 finalizat
544 19283
RO4 RURALBIZ - Initiative pentru o
dezvoltare rurala durabila
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
VALCEA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
8,273,035.59 1,353,489.42 196,460.70 591,497.30 10,414,483.00 finalizat
545 20847
CeResAR - Centru de Resurse pentru Afaceri
Rurale
Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Slatina
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
11,214,237.55 1,834,677.45 266,305.00 658,955.00 13,974,175.00 finalizat
546 20862
Depasirea barierelor de catre
comunitatea rurala prin instruire
ASOCIATIA LINGUA INTERNATIONAL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
2,549,625.16 417,125.08 63,638.16 74,594.00 3,104,982.40 finalizat
547 20868
Competente europene pentru mediul rural Fundatia Centrul pentru Analiza si
Dezvoltare Institutionala - Eleutheria
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
12,534,168.53 2,050,621.47 297,650.00 0.00 14,882,440.00 finalizat
548 20895
CRESTEREA COMPETITIVITATII
ECONOMICE SI OCUPAREA FORTEI DE
MUNCA DIN SPATIUL RURAL
FUNDATIA PAEM ALBA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
5,677,254.84 928,813.16 134,818.00 6,740,886.00 finalizat
549 21365
mbuntirea calitii resurselor umane n
mediul rural i promovarea antreprenoriatului
n activiti non-agricole
FUNDATIA CIVITAS PENTRU SOCIETATEA
CIVILA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
3,030,379.21 495,777.66 75,637.50 291,301.00 3,893,095.37 finalizat
550 21371
Valorificarea capitalului uman n zonele rurale
din Romnia, prin dobndirea de abiliti i
cunotine cu valoare adugat ridicat
Institutul de Bioresurse Alimentare
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
10,635,509.00 0.00 217,206.00 80,050.00 10,932,765.00 finalizat
551 19255
Retea de centre rurale de dezvoltare
integrata a resurselor umane
SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
10,358,146.24 1,694,618.76 634,500.00 0.00 12,687,265.00 finalizat
552 21385
Promovarea antreprenoriatulului pentru
cresterea gradului de ocupare in mediul rural
Camera de Comert, Industrie si Agricultura
Caras-Severin
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
7,657,020.24 1,252,707.76 181,832.00 0.00 9,091,560.00 finalizat
553 21050
PRO RURAL - Sistem integrat de dezvoltare
a resurselor umane pentru sustenabilitatea
mediului rural
FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE
PROFESIONALA VALCEA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
6,588,480.96 1,077,892.04 159,035.00 206,429.00 8,031,837.00 finalizat
554 21366 Creaza-ti propriul loc de munca
Camera de Comert si Industrie a Municipiului
Bucuresti
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
12,697,791.41 2,077,390.59 301,535.00 0.00 15,076,717.00 finalizat
555 20973
Turismul rural - alternativa viabila de
dezvoltare socio-economica in nordul
Romaniei pe scurt: "JobNet Turism"
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de
Munca Maramures
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
6,651,650.00 0.00 1,090,200.00 0.00 7,741,850.00 finalizat
556 21390 EDUCATIA - A DOUA SANSA
ASOCIATIA CENTRUL REGIONAL DE
INITIERE SI SERVICII
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
10,894,991.89 1,782,448.06 319,947.74 1,189,092.18 14,186,479.87 finalizat
557 20978
Stimularea dezvoltarii antreprenoriale in
mediul rural si schimb de experienta cu
intreprinzatorii austrieci
SVASTA CONSULT SRL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
4,246,240.40 694,695.60 260,049.00 0.00 5,200,985.00 finalizat
558 19266
Dezvoltare economica durabila prin cresterea
calitatii resurselor umane din mediul rural
ASOCIATIA\"INTERCONCORDIA\".
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
13,834,384.87 2,263,340.14 328,525.00 0.00 16,426,250.00 finalizat
559 19286
Dezvoltare Durabila a Resurselor Umane
pentru Turismul Rural din Romania
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE IN AFACERI
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
15,217,561.46 2,489,631.30 361,459.53 0.00 18,068,652.29 finalizat
560 19285
Antreprenor Rural European - Dezvoltarea
resurselor umane din zonele rurale prin
formarea competentelor cheie de
antreprenoriat, utilizare TIC si comunicare in
limba engleza
S.C. EURO TRAINING AND EDUCATION
CENTER S.R.L.
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
16,919,395.05 2,768,055.55 1,036,181.70 0.00 20,723,632.30 finalizat
561 19254
ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL -
O sansa de ocupare
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA SIBIU
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
11,432,538.21 1,870,391.98 2,176,392.81 950,000.00 16,429,323.00 finalizat
562 21417
O SANSA PENTRU CEI DIN MEDIUL
RURAL
Fundatia Centrul pentru Dezvoltarea
Intreprinderilor Mici si Mijlocii Maramures
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
4,616,882.43 755,333.57 109,639.00 0.00 5,481,855.00 finalizat
563 20989
Centre Comunitare de Resurse: Instrumente
strategice in procesul de imbunatatire a
situatiei grupurilor vulnerabile din mediul rural
Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate-
SASTIPEN
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
15,297,310.53 2,502,678.45 363,265.07 15,000.00 18,178,254.05 finalizat
564 21416 O noua VIATA LA TARA (o9VITA ) FUNDATIA PAEM ALBA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
11,862,103.98 1,940,670.02 281,690.00 974,277.00 15,058,741.00 finalizat
565 21419
FEMININ RURAL - Dezvoltarea spiritului
antreprenorial
ILE Trade Company SRL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
12,587,076.03 2,059,277.27 770,860.70 100,800.00 15,518,014.00 finalizat
566 21090
Creterea competenelor profesionale pentru
populaia din mediul rural prin procesul
educaional de informare, consiliere i
formare profesional
Federatia Nationala a Producatorilor Agricoli din
Romania
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
4,846,500.36 792,899.64 115,200.00 100,000.00 5,854,600.00 finalizat
567 21026
mbuntirea calitii capitalului uman -
soluie de dezvoltare a ruralului romnesc
SC Agroserv Management SRL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
2,402,158.79 392,999.21 147,113.00 50,000.00 2,992,271.00 finalizat
568 21072
Stimularea ocuparii active, a dezvoltarii
antreprenoriale si a economiei nonagricole
durabile prin formarea si implicarea resurselor
umane neocupate din zonele rurale
A.C.o.R. Asociatia Nationala a Comunelor din
Romania
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
11,180,979.76 1,829,236.39 265,514.60 0.00 13,275,730.75 finalizat
569 21100 F parte dintr-un sat european CENTRUL DE INFORMATICA MINIERA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
2,649,395.27 433,447.73 162,255.00 106,899.00 3,351,997.00 finalizat
570 21441
Implementarea masurilor active de ocupare
pentru persoanele fara loc de munca din
zonele rurale - Mediul rural mai mult decat
agricultura
ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR
DAMBOVITA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
4,234,328.26 692,746.75 109,500.00 5,036,575.00 finalizat
571 21074 O piata incluziva a muncii in mediul rural Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
13,681,739.11 2,238,366.91 2,604,569.36 933,592.74 19,458,268.12 finalizat
572 21184
Oportunitati de ocupare in contextul
dezvoltarii durabile a Muntilor Apuseni
CLUBUL ECOLOGIC TRANSILVANIA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
4,744,321.60 776,182.94 112,693.98 123,710.29 5,756,908.81 finalizat
573 21190
Comuna, promotor al dezvoltarii spiritului
antreprenorial in mediul rural
Asociatia Comunelor din Romnia
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
4,423,718.53 723,731.47 105,060.00 279,844.00 5,532,354.00 finalizat
574 19256 De la subzistenta la sustenabilitate-DURABIL
ASOCIATIA CATALACTICA, FILIALA
TELEORMAN
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
16,525,562.51 2,703,623.56 392,432.37 19,621,618.44 finalizat
575 19284 O SANSA PENTRU NOI ... CEI DE LA TARA
ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE COMUNITARA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
11,206,662.80 1,833,438.20 273,000.00 652,141.00 13,965,242.00 finalizat
576 21210
Caravana oportunitatilor de ocupare din
Muntii Apuseni
CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN
ALBAMONT
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
4,703,967.15 769,580.85 111,900.00 342,350.00 5,927,798.00 finalizat
577 19264
A.C.O.R.D RURAL - Asistenta prin consiliere
pentru ocupare si revitalizarea dezvoltarii
mediului rural din Regiunile Vest si Centru
S.C. TEAM CONSULTING SRL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
4,762,902.23 779,222.78 291,691.00 0.00 5,833,816.00 finalizat
578 21292
Dezvoltarea resurselor umane in comunitati
rurale - PSCR
Fundatia Romtens
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
9,895,997.88 1,619,010.12 235,000.00 0.00 11,750,008.00 finalizat
579 21107
Oportunitati de ocupare in contextul
dezvoltarii durabile a zonei rurale a
Transilvaniei Centrale si de Nord
Asociatia pentru Infrastructura Regionala si
Dezvoltare Durabila Somes Dej
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
5,331,995.45 872,327.86 126,649.46 325,071.00 6,656,043.77 finalizat
580 19267
Crearea retelei de dezvoltare rurala "CAIR"
(Centre de Asistenta si Informare Rurala)
ASOCIAIA MANUFUTURE ROMANIA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
14,152,028.56 2,315,307.44 336,068.00 16,803,404.00 finalizat
581 21322
Consiliere, formare profesionala si asistenta
pentru afaceri in mediul rural - FAR
ASOCIATIA 'EUROED'
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
5,200,069.55 850,744.45 123,486.00 0.00 6,174,300.00 finalizat
582 21338 RURAL-Antreprenor
FUNDATIA NATIONALA A TINERILOR
MANAGERI - FNTM
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
16,460,404.46 2,692,963.54 390,890.00 565,143.00 20,109,401.00 finalizat
583 21311
Sprijinirea dezvoltarii sustenabile a
antreprenoriatului rural prin crearea unui
mecanism de bune practici, coerent si unitar,
la nivelul organizatiilor reprezentative ale
mediului de afaceri din Romania (RURActiv)
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A
JUDETULUI IASI
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
7,525,848.89 1,231,247.79 178,716.26 615,263.70 9,551,076.64 finalizat
584 21150
Promovarea mestesugurilor traditionale
pentru a facilita trecerea de la agricultura de
subzistenta la ocuparea in activitati non-
agricole in mediul rural
FUNDATIA DAN VOICULESCU PENTRU
DEZVOLTARE A ROMANIEI
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
3,418,621.01 559,294.99 81,182.00 0.00 4,059,098.00 finalizat
585 20866
Spatiu rural romanesc intre identitate si
globalizare - Valorificarea potentialului
resurselor umane din mediu rural si
promovarea mobilitatii ocupationale si
geografice.
Elen ONG
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
17,558,565.55 2,872,625.45 416,964.00 0.00 20,848,155.00 finalizat
586 21101
Antreprenoriatul non-agricol rural, sansa
a dezvoltarii sustenabile a zonelor rurale
SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING
SRL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
6,743,072.41 1,103,183.59 412,962.00 0.00 8,259,218.00 finalizat
587 21104
Antreprenoriat rural pentru dezvoltare
sustenabila
Asociatia Femeilor si Familiilor din Mediul
Rural
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
16,571,537.09 2,711,145.12 393,524.13 0.00 19,676,206.34 finalizat
588 21440
RETEA RURALA DE PARTENERIAT
PENTRU DEZVOLTARE DURABILA -
RURAL NETWORK DEVELOPMENT
(RND)
ASOCIATIA "GRUPUL PENTRU
DEZBATERE SI CONSENS SOCIAL"
(ASOCIATIA GDCS)
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
6,492,157.69 1,062,133.31 154,170.00 149,886.00 7,858,347.00 finalizat
589 20898
Stimularea culturii antreprenoriale si
calificari cheie in mediul rural - MICRA
SC INTERLOG COM SRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
9,770,284.84 1,598,443.16 620,000.00 680,000.00 12,668,728.00 finalizat
590 8571
Incubatoare de ntreprinderi sociale n
regiunea Bucureti Ilfov
BLOCUL NATIONAL SINDICAL 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 1,471,419.60 308,882.40 36,333.00 0.00 1,816,635.00 finalizat
591 8584
Facilitarea ocuparii in munca a membrilor
comunitatii de romi prin infiintarea unei
intreprinderi sociale
PRIMARIA COMUNEI VOICESTI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 872,758.87 183,210.73 21,550.40 75,109.00 1,152,629.00 finalizat
592 8591
Intreprindere sociala atelier de croitorie
pentru persoane cu dizabilitati
FUNDATIA SOUL TO SOUL 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 986,381.47 207,062.53 24,356.00 63,559.00 1,281,359.00 finalizat
593 8602
Dezvoltarea unei structuri a economiei
sociale de tipul intreprindere sociala pentru
comunitatea roma
PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 1,177,226.93 247,125.07 29,068.00 109,996.00 1,563,416.00 finalizat
594 8608
Servicii de consiliere psiho-vocationala si
orientare profesionala pentru mame aflate la
risc social din municipiul Iasi
DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA IASI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 1,445,126.99 303,363.02 36,000.00 48,000.00 1,832,490.00 finalizat
595 8643 Si noi vrem sa muncim FUNDATIA MARA 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 443,219.72 93,041.28 12,000.00 37,262.00 585,523.00 finalizat
596 8648
Centru de incluziune social prin terapie
ocupaional a tinerilor cu HIV/SIDA
FUNDAIA CRETIN RHEMA 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 167,072.02 35,071.98 5,183.00 20,092.00 227,419.00 finalizat
597 8683
INTREPRINDERI SOCIALE PENTRU
INCLUZIUNE SOCIALA
FEDERATIA FILANTROPIA 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 1,379,079.72 289,498.28 34,053.00 141,364.00 1,843,995.00 finalizat
598 8691 Peste obstacole cu speranta si incredere PENITENCIARUL POARTA ALBA 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 1,027,889.95 215,776.05 25,382.00 0.00 1,269,048.00 finalizat
599 9938
INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALA
PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI
INTELECTUALE
ASOCIATIA PENTRU PROTEJAREA SI
AJUTORAREA HANDICAPATILOR NEURO-
PSIHICI CLUJ
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 687,016.55 144,219.45 16,964.00 205,000.00 1,053,200.00 finalizat
600 9940
Centrul de formare si integrare profesionala -
Curcubeu -
ASOCIATIA CENTRUL EDUCATIONAL
INTERETNIC PENTRU TINERET SIGHISOARA
( IBZ )
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 1,498,039.52 314,470.49 36,990.00 0.00 1,849,500.00 finalizat
601 7985
Parteneriat pentru inovare vizand cresterea
incluziunii sociale
PENITENCIAR GIURGIU
6.4 " Iniiative trans-naionale pentru o pia
inclusiv a muncii"
1,269,733.50 423,244.50 34,550.00 0.00 1,727,528.00 finalizat
602 8057
Cadru de referin al curriculumului naional
pentru nvmntul preuniversitar: un
imperativ al reformei curriculare
CENTRUL NATIONAL PENTRU CURRICULUM
SI EVALUARE IN INVATAMANTUL
PREUNIVERSITAR
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
13,470,937.98 3,944,625.02 365,000.00 703,714.00 18,484,277.00 finalizat
603 8061
Restructurarea curriculumului naional n
nvmntul liceal
CENTRUL NATIONAL PENTRU CURRICULUM
SI EVALUARE IN INVATAMANTUL
PREUNIVERSITAR
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
13,107,640.50 3,838,242.50 345,834.00 1,208,264.00 18,499,981.00 finalizat
604 8145
Un invatamant performant bazat pe decizii
fundamentate - Strategii de valorificare a
evaluarilor internationale privind rezultatele
invatarii
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI
TINERETULUI
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
13,987,739.98 4,095,957.47 369,055.05 0.00 18,452,752.50 finalizat
605 8098
Corelarea ofertei educationale a
invatamantului profesional si tehnic cu
cerintele pietei muncii
CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A
INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
14,019,756.34 4,105,332.66 369,900.00 0.00 18,494,989.00 finalizat
606 8099
Revizuirea metodologiilor, instrumentelor si
procedurilor pentru cresterea calitatii
invatamantului profesional si tehnic
CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A
INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
8,212,421.22 2,404,800.78 216,678.00 0.00 10,833,900.00 finalizat
607 8100
Dezvoltarea competentelor cheie- premisa a
incluziunii sociale
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI
TINERETULUI
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
14,021,053.50 4,105,712.50 369,934.00 0.00 18,496,700.00 finalizat
608 8059
Proces educational optimizat in viziunea
competentelor societatii cunoasterii
UNITATEA DE MANAGEMENT AL
PROIECTELOR PENTRU INVATAMANTUL
PREUNIVERSITAR - MINISTERUL
EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
13,230,428.98 3,874,198.02 349,075.00 955,670.00 18,409,372.00 finalizat
609 8141
Modernizarea educatiei academice prin
introducerea unui sistem informatic pentru
managementul universitatilor romanesti
(SIMUR)
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
BUCURESTI
1.2 Calitate n nvmntul superior 12,840,549.26 3,835,488.74 554,002.00 0.00 17,230,040.00 finalizat
610 8175
Formarea cadrelor didactice universitare si a
studentilor n domeniul utilizarii unor
instrumente moderne de predare-nvtare-
evaluare pentru disciplinele matematice, n
vederea crerii de competente performante
si practice pentru piata muncii
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI
TINERETULUI
1.2 Calitate n nvmntul superior 13,943,860.70 4,165,049.30 369,569.00 0.00 18,478,479.00 finalizat
611 8180
Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si
interesului pentru cercetarea stiintifica
teoretica si aplicata la nivelul studiilor de
licenta si masterat in domeniul stiintelor
sociale si politice
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI
ADMINISTRATIVE
1.2 Calitate n nvmntul superior 12,087,812.93 3,610,645.42 320,440.00 0.00 16,018,898.35 finalizat
612 8592
Instrumente si mecanisme de crestere si
facilitare a accesului la invatamantul superior
bazate pe dezvoltarea parteneriatelor
orizontale si verticale intre institutii de
invatamant, structuri centrale si locale ale
sistemului educational si actori
sociali/sectoriali
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI
ADMINISTRATIVE - FACULTATEA DE
COMUNICARE SI RELATII PUBLICE
1.2 Calitate n nvmntul superior 11,776,132.91 3,517,546.19 312,115.90 0.00 15,605,795.00 finalizat
613 8301
DEZVOLTAREA DERMATOONCOLOGIEI
CA LINIE INTEGRATA DE INVATAMANT
SUPERIOR MEDICAL (STUDII DE LICENTA
SI MASTERAT) SI A UNEI RETELE DE
PARTENERIAT INTERUNIVERSITARE IN
DOMENIU
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE
CAROL DAVILA BUCURESTI
1.2 Calitate n nvmntul superior 12,761,951.51 3,812,011.49 338,244.00 16,912,207.00 finalizat
614 8046
Specializarea personalului didactic universitar
pentru funcia de "Cadru didactic supervizor"
de practic tehnologic i de cercetare
UNIVERSITATEA TEHNIC "GHEORGHE
ASACHI" DIN IAI DEPARTAMENTUL
PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI
DIDACTIC
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
3,198,149.93 752,622.07 80,628.00 83,605.70 4,115,005.70 finalizat
615 8076
Dezvoltarea resursei umane pentru
managementul eficient al bazelor de date
calitative ale rezultatelor examenelor i
evalurilor naionale din nvmntul
preuniversitar - DRU-MEBD-EN
CENTRUL NATIONAL PENTRU CURRICULUM
SI EVALUARE IN INVATAMANTUL
PREUNIVERSITAR
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
13,618,780.29 3,204,913.71 343,340.00 1,332,890.00 18,499,924.00 finalizat
616 8108
Formare continua de tip blended learning
pentru cadrele didactice universitare
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
4,283,874.00 1,008,126.00 108,000.00 0.00 5,400,000.00 finalizat
617 8127
Facilitator pentru invatarea permanenta in
coala o noua calificare didactica pentru o
scoala care invata
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI
TINERETULUI
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
12,765,806.91 3,004,183.10 321,836.00 0.00 16,091,826.00 contractat
618 8144
Dezvoltarea resurselor umane in sistemul de
formare profesionala continua prin
dezvoltarea si susinerea de programe pentru
formarea si perfecionarea formatorilor
furnizorilor publici si privai de formare
profesionala continua, in scopul creterii
calitii si alinierii la cerinele legislaiei in
acest domeniu FPC-FORMATOR
CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE
PROFESIONALA A ADULTILOR
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
14,633,484.50 3,443,704.50 369,000.00 0.00 18,446,189.00 finalizat
619 8148
Formarea cadrelor didactice in domeniul
evaluarii competentelor profesionale
CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A
INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
7,682,758.89 1,807,987.11 193,688.00 1,058,961.00 10,743,395.00 contractat
620 8186
Formarea profesionala a cadrelor didactice
din invatamantul preuniversitar pentru noi
oportunitati de dezvoltare in cariera
UNITATEA DE MANAGEMENT AL
PROIECTELOR PENTRU INVATAMANTUL
PREUNIVERSITAR - MINISTERUL
EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
14,325,926.30 3,371,326.70 361,168.00 414,322.00 18,472,743.00 finalizat
621 8190
Profesionisti in sistemul de formare
profesionala din Romania
ITSC - INSTITUTUL DE TRAINING, STUDII SI
CERCETARI, PATRONATUL I.M.M.
JUDEEAN MURE
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
4,402,870.50 1,036,129.50 111,000.00 0.00 5,550,000.00 finalizat
622 8205
mpreuna pentru calitate n educatie -
Dezvoltarea resurselor umane din
nvmntul preuniversitar prin parteneriat
educaional
FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN
INVATAMANT
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
7,206,237.00 1,695,847.00 181,676.00 0.00 9,083,760.00 finalizat
623 8209
FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN
INVATAMANTUL PROFESIONAL I TEHNIC
PROFIL SERVICII, PENTRU EXTINDEREA
METODEI MODERNE INTERACTIVE DE
INVAARE FIRMA DE EXERCIIU
CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A
INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
7,508,804.62 1,767,050.38 189,302.00 1,233,555.00 10,698,712.00 finalizat
624 8234
Formarea competentelor personalului didactic
pentru promovarea strii de bine a copiilor n
coli
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI
TINERETULUI
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
14,634,689.75 3,443,988.14 368,952.61 0.00 18,447,630.50 contractat
625 8246 Profesorul - creator de soft educational
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI
TINERETULUI
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
11,045,293.44 2,599,293.89 278,460.97 49,950.00 13,972,998.30 finalizat
626 8282
Medierea- modalitate de solutionare a
conflictelor aparute in mediul scolar
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI
TINERETULUI
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
13,662,271.49 3,215,148.51 356,835.00 0.00 17,234,255.00 contractat
627 8285
IMBUNATATIREA CALIFICARII SI
DEZVOLTAREA CARIEREI CADRELOR
DIDACTICE CU FUNCTIE DE CONSILIERE
SI TERAPIE EDUCATIONALA: PROFESORI-
PSIHOLOGI SI CONSILIERI SCOLARI, PRIN
INSTRUMENTE INOVATIVE TIC
SC COGNITROM SRL
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
4,094,596.71 963,583.29 274,000.00 147,820.00 5,480,000.00 finalizat
628 8421
Formarea formatorilor: o necesitate pentru
alinierea la standardele Uniunii Europene
privind formarea profesionala din domeniul
feroviar.
CENTRUL NATIONAL DE CALIFICARE I
INSTRUIRE FEROVIARA - CENAFER
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
7,520,899.36 1,769,896.64 189,608.00 227,401.00 9,707,805.00 finalizat
629 8324
DE LA DEBUT LA SUCCES- program
national de mentorat de insertie profesionala
a cadrelor didactice
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI
TINERETULUI
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
14,261,967.71 3,356,275.29 359,556.00 522,201.00 18,500,000.00 finalizat
630 8253
Pro-Competent Calificri i Certificri de
Competene pentru o Dezvoltare Durabil.
COMITETUL SECTORIAL DE FORMARE
PROFESIONALA IN PROTECTIA MEDIULUI
CSFPM-
1.4 Calitate n formarea profesional
continu
10,279,710.42 2,411,290.10 259,000.00 0.00 12,950,000.52 finalizat
631 8254
Dezvoltari institutionale in formarea
profesionala continua in sistemul financiar
bancar DEFIN
INSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR)
1.4 Calitate n formarea profesional
continu
7,782,245.91 1,825,465.09 197,076.00 512,262.00 10,317,049.00 finalizat
632 8258
Consolidarea capacitaii unui Comitet
Sectorial pentru o implicare activa in
asigurarea calitii in formarea profesionala
continua att in domeniul reprezentat, cat si
transectorial, inclusiv prin utilizarea solutiilor
TIC pentru managementul si administrarea
propriilor activitati si grupuri de lucru dar si
pentru fundamentarea deciziilor factorilor
interesati
ASOCIATIA FORTI A CENTRELOR DE
FORMARE IN DOMENIUL TEHNOLOGIEI
INFORMATIEI
1.4 Calitate n formarea profesional
continu
4,392,233.91 1,030,277.09 110,664.00 0.00 5,533,175.00 finalizat
633 4004
Burse doctorale pentru Ingineria Mediului
Construit
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII
BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
5,717,530.82 1,008,976.03 137,275.65 150,000.00 7,013,782.50 finalizat
634 4005
Cercetatori romani competitivi prin programe
doctorale moderne si eficiente
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
2,684,607.70 473,754.30 64,457.00 51,300.00 3,274,119.00 finalizat
635 9297
Stagii moderne de practica in domeniul
electrotehnic
ALEWIJNSE TRAINING CENTER ROMANIA 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,940,686.82 268,153.18 45,500.00 255,000.00 2,509,340.00 finalizat
636 9393
S.O.S. Sectorul Medical Proiect pilot pentru
eficientizarea practicii si insertiei, corelat cu
campanii nationale de promovare, orientare si
consiliere, in scopul reducerii deficitului de
personal medical
SCOALA POSTLICEALA SANITARA FUNDENI 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 8,502,936.17 1,174,887.83 198,000.00 1,050,000.00 10,925,824.00 finalizat
637 9625 Practica ta pentru educaia viitorului UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 8,926,533.21 1,233,418.09 207,348.00 0.00 10,367,299.30 finalizat
638 9643
Stagii de practica geriatrica valorizate intr-un
context transnational modern
ASOCIATIA FILANTROPICA MEDICAL-
CRESTINA CHRISTIANA
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 14,813,733.70 2,046,878.30 344,094.00 1,295,272.00 18,499,978.00 finalizat
639 9645 PLM-Adaptor SC ADA COMPUTERS SRL 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 8,221,224.50 1,135,962.50 492,485.00 518,206.00 10,367,878.00 finalizat
640 9688
Parteneriat transnaional pentru stagii de
practic mai atractive pentru elevi, n
domeniul construciilor
OFICIUL PATRONAL JUDETEAN IASI 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,812,326.88 250,417.12 44,200.00 163,880.00 2,270,824.00 finalizat
641 9702 Locul meu pe piata muncii MERCURY 360 COMMUNICATIONS 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 2,068,488.86 285,812.14 123,911.00 0.00 2,478,212.00 finalizat
642 9706
Studiu national de monitorizare a insertiei pe
piata muncii a absolventilor din invatamantul
superior
UNITATEA EXECUTIVA PENTRU
FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR
SI A CERCETARII STIINTIFICE
UNIVERSITARE (UEFISCSU)
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 8,223,276.91 1,136,246.09 191,011.00 0.00 9,550,534.00 finalizat
643 9380 Practica sa inveti, invata sa practici
SC EDU TIM CONSULTANTA EUROPEANA
SRL
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 12,896,762.45 1,782,002.00 772,566.55 929,880.00 16,381,211.00 finalizat
644 8305 Alege coala PATRIARHIA ROMANA
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
4,651,252.17 642,683.83 109,142.00 0.00 5,403,078.00 finalizat
645 9275
PREZENT Stimularea participarii la formarea
continua a angajatilor aflati in situatie de risc
pe piata muncii informare, constientizare si
acces la invatare de calitate pe parcursul
intregii vieti
OBSERVATOR PENTRU DEZVOLTAREA
INVATARII PERMANENTE
2.3 "Acces i participare la FPC" 15,031,882.42 464,903.58 316,261.00 0.00 15,813,047.00 finalizat
646 9280
Centre regionale de formare profesionala
continua si calificare in servicii de paza si
ordine
SC ASTRA UNIVERSAL SRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,917,302.00 59,298.00 104,500.00 122,500.00 2,203,600.00 finalizat
647 9295
Dezvoltarea capitalului uman si cresterea
competitivitatii economice prin calificarea si
recalificarea angajatilor din sectorul medical
FEDERATIA SANITAS ROMANIA 2.3 "Acces i participare la FPC" 9,498,725.00 293,775.00 200,000.00 290,000.00 10,282,500.00 finalizat
648 9347
Cresterea competitivitatii economice prin
calificarea si recalificarea persoanelor
angajate pe piata muncii
CONFEDERATIA NATIONALA A
SINDICATELOR LIBERE DIN ROMANIA
FRATIA
2.3 "Acces i participare la FPC" 11,240,845.00 347,655.00 236,500.00 340,000.00 12,165,000.00 finalizat
649 9394
CRESCO- Cresterea Serviciilor de Consiliere
si Orientare Profesionala in domeniul
Securitatii Private
PATRONATUL SERVICIILOR DE
SECURITATE
2.3 "Acces i participare la FPC" 8,201,636.15 253,658.85 445,015.00 469,183.00 9,369,493.00 finalizat
650 9413
ACCES FORMAREA PROFESIONALA
CONTINUA, CALIFICARE/RECALIFICARE -
GARANTIA SUCCESULUI PE PIATA
MUNCII PENTRU ANGAJATI
SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE 2.3 "Acces i participare la FPC" 16,328,456.20 505,003.80 343,540.00 335,000.00 17,512,000.00 finalizat
651 9416
Acces la formare profesionala continua -
ACCED
FUNDATIA CASA DE MESERII A
CONSTRUCTORILOR
2.3 "Acces i participare la FPC" 3,749,656.25 115,968.75 78,890.00 0.00 3,944,515.00 finalizat
652 9489 CALIFICAREA, UN CAPITOL DIN VIATA TA SC BARDROM SECURITY SRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 2,082,884.88 64,419.12 113,017.00 16,629.00 2,276,950.00 finalizat
653 9211
MEDAS - Instruirea medicilor i a asistentelor
medicale din spitale n management i
utilizarea noilor tehnologii
SC ROMANIAN SOFT COMPANY SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
14,739,180.20 2,601,031.80 912,644.00 0.00 18,252,856.00 finalizat
654 9248 Instruire si preventie pentru o viata sanatoasa MINISTERUL SANATATII PUBLICE
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
14,979,006.00 2,643,354.00 359,640.00 0.00 17,982,000.00 finalizat
655 9285
Calitate in sanatate prin instruirea medicilor
de familie
SC MEDRIGHT EXPERTS SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
3,581,475.00 632,025.00 485,200.00 210,000.00 4,908,700.00 finalizat
656 9356
Formare profesionala specifica in cadrul
Studioului Experimental de Opera si Balet
pentru meserii de scena si abilitati de
management cultural in domeniul artelor
spectacolului.
OPERA NATIONALA BUCURESTI
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
15,268,573.80 2,694,454.20 366,593.00 0.00 18,329,621.00 finalizat
657 9426
Transfer de bune practici in sectorul de
distributie si depozitare la temperatura
controlata
ASOCIATIA OPERATORILOR LOGISTICI SI
DEPOZITARILOR DE PRODUSE CONGELATE
SI REFRIGERATE DIN ROMANIA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
4,874,557.90 860,216.10 117,036.00 1,039,510.00 6,891,320.00 contractat
658 9561 Calitate in serviciile medicale FUNDAIA ROMANIAN CHILDREN'S APPEAL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
3,920,247.60 691,808.40 94,124.00 55,000.00 4,761,180.00 finalizat
659 9575
Progrm International de Training in Dermato-
Cosmetologie pentru medici romani
SPITALUL CLINIC COLENTINA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
12,328,401.70 2,175,600.30 296,000.00 0.00 14,800,002.00 finalizat
660 9666
Sprijin pentru CompetentE iN ARTa
spectacolului din Romania SCENART
TEATRUL NATIONAL DE OPERETA "ION
DACIAN"
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
13,288,769.03 2,345,076.89 319,058.08 0.00 15,952,904.00 finalizat
661 9682 SCOALA PENTRU MECANICI AUTO S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
14,833,775.00 2,617,725.00 918,500.00 0.00 18,370,000.00 finalizat
662 9744 SIGURANTA in CONSTRUCTII
ASOCIATIA CONSTRUCTORILOR SI
PROMOTORILOR DIN ROMANIA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
15,326,686.83 2,704,709.44 367,989.00 0.00 18,399,385.27 finalizat
663 9814 Competene i performan n sntate
LIGA ROMANA PENTRU SANATATE
MINTALA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
2,448,448.80 432,079.20 59,661.00 144,039.00 3,084,228.00 finalizat
664 10456
Raspunsul pietei muncii romanesti la criza:
cresterea flexibilitatii si adaptabilitatii
intreprinderilor si consolidarea securitatii
lucratorilor
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE
STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI
PROTECTIEI SOCIALE
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
10,436,484.89 1,841,732.63 435,311.48 0.00 12,713,529.00 finalizat
665 10459
CAD-CAM - Instruire in utilizarea tehnologiilor
de varf asistate de calculator - o necesitate
pentru revitalizarea industriei constructoare
de masini
SC HOFAG ENGINEERING SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
5,293,627.45 934,169.55 327,779.00 0.00 6,555,576.00 finalizat
666 9948
PLAN STRATEGIC NAIONAL N VEDEREA
UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN
INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE:
mpreun pentru sigurana noastr
S.C. RU EUROPE S.R.L.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
14,901,322.80 2,629,645.20 922,680.00 0.00 18,453,648.00 finalizat
667 10483
Sprijin pentru intreprinderi si angajati in
vederea imbunatatirii competentelor in
perspectiva dezvoltarii durabile
INSTITUTUL NATIONAL DE CERECETARE
DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI I.C.I.M BUCURESTI
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
4,952,768.95 874,018.05 118,913.00 0.00 5,945,700.00 finalizat
668 9381
Retea Teritoriala de Furnizori Crestini de
Servicii Sociale - Parteneri strategici in
domeniul incluziunii sociale
FUNDATIA "ORGANIZATIA INTERNATIONALA
DE CARITATE CRESTIN ORTODOXA"
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
3,475,828.98 980,362.02 90,942.00 222,919.00 4,770,052.00 finalizat
669 24258
Biroul pentru observarea pietei muncii si a
calitatii locurilor de munca
BLOCUL NATIONAL SINDICAL
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
10,538,857.71 2,972,498.33 275,741.96 0.00 13,787,098.00 finalizat
670 9609
Acces la fonduri structurale pentru partenerii
sociali
BLOCUL NATIONAL SINDICAL
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
14,102,054.87 3,977,502.65 357,766.48 0.00 18,437,324.00 finalizat
671 24439
CONS-TEAM Consolidarea mediului de
afaceri din Romnia prin ntrirea capacitii
instituionale a organizaiilor patronale
CONSILIUL NATIONAL AL
INTREPRINDERILOR PRIVATE MICI SI
MIJLOCII DIN ROMANIA
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
9,916,314.72 2,796,909.28 259,456.00 407,455.00 13,380,135.00 finalizat
672 9634
Crearea si consolidarea retelei IMI S NET
pentru Servicii in Romania
DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI
EUROPENE - GUVERNUL ROMANIEI
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
13,418,398.50 3,784,676.50 351,085.00 0.00 17,554,160.00 finalizat
673 9641
INFIINTAREA SECRETARIATUL TEHNIC
PERMANENT AL PACTULUI REGIONAL
PENTRU OCUPARE SI INCLUZIUNE
SOCIALA IN REGIUNEA CENTRU
UNIVERSITATEA ROMANO-GERMANA DIN
SIBIU
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,525,394.52 430,239.48 40,698.00 38,589.00 2,034,921.00 finalizat
674 9653
LIDERO - Noi competente sociale pentru
delegatii sindicali
CONFEDERAIA NAIONAL SINDICAL
CARTEL ALFA
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
10,323,283.62 2,911,695.38 270,110.00 30,000.00 13,535,089.00 finalizat
675 9658
Birouri de asistenta pentru promovarea
Responsabilitatii Sociale a Intreprinderilor
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A
ROMANIEI
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
4,626,268.60 1,304,844.99 121,043.13 386,616.05 6,438,772.77 finalizat
676 9676 Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila ASOCIATIA SALVATI DUNAREA SI DELTA
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
11,496,163.38 3,242,507.62 301,549.00 0.00 15,040,220.00 finalizat
677 9679
Intrirea Capacitii Companiilor Romanesti
de Dezvoltare a Parteneriatelor Sociale -
RSC
ASOCIATIA NATIONALA A
EXPORTATORILOR SI IMPORTATORILOR
DIN ROMANIA ( fost PROGRAMUL
NATIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE)
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
2,612,085.89 736,742.18 68,343.43 126,207.50 3,543,379.00 finalizat
678 8343 Call Center SPO
AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
7,630,880.00 0.00 2,543,628.00 1,006,214.00 11,180,722.00 finalizat
679 8345
Campanie de comunicare privind serviciile
SPO oferite tinerilor si angajatorilor
AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
6,898,500.00 0.00 2,299,500.00 818,900.00 10,016,900.00 finalizat
680 8348 MedForm
AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA
4.2 Formarea personalului propriu al SPO 7,943,511.00 0.00 2,647,839.00 508,630.00 11,099,980.00 finalizat
681 8350
RATIO L3: Analizarea, dezvoltarea,
coniventa, testarea, evaluarea si modelarea
unei strategii inovatoare pentru formarea
continua a personalului Serviciului Public de
Ocupare(SPO)
AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA
4.2 Formarea personalului propriu al SPO 12,798,750.00 0.00 4,266,250.00 1,300,000.00 18,365,000.00 finalizat
682 8373
Creterea gradului de ocupare a forei de
munc prin msuri integrate n cooperare
transnaional CGOFM-MICT
FUNDAIA ROMNO-GERMAN DE
PREGTIRE I PERFECIONARE
PROFESIONAL TIMIOARA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
11,253,098.04 1,112,943.76 252,368.20 0.00 12,618,410.00 finalizat
683 8379
Salvamari si scafandri pentru economia
romneasc.
ASOCIATIA NATIONALA A SCAFANDRILOR
PROFESIONISTI SI SALVAMARILOR DIN
ROMANIA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
16,330,251.77 1,615,079.84 366,231.26 177,430.00 18,488,992.87 finalizat
684 9780
Resursa umana, investitie valoroasa in
turismul rural romanesc
SC RGIC CONSULTANTA SRL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
15,673,384.81 1,550,114.98 906,499.99 0.00 18,129,999.78 finalizat
685 8864
Economia sociala - o sansa pentru
persoanele cu dizabilitati intelectuale
FUNDATIA PENTRU VOI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 3,162,917.97 663,964.03 74,106.00 302,208.00 4,203,196.00 finalizat
686 8987
Promovarea incluziunii sociale prin
dezvoltarea resurselor umane si institutionale
din asistenta medicala comunitara.
SCOALA NATIONALA DE SANATATE
PUBLICA SI MANAGEMENT SANITAR
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 12,829,490.06 2,693,183.94 316,788.00 0.00 15,839,462.00 finalizat
687 9159
SOCIAL- Strategia de Ocupare i Calificare
prin nvare i Activiti pentru Libertate
ADMINISTRATIA NATIONALA A
PENITENCIARELOR
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 14,108,381.45 2,961,650.55 348,368.00 972,720.00 18,391,120.00 finalizat
688 9209 Modelul Economiei Sociale in Romania
PROGRAMUL NATIUNILOR UNITE PENTRU
DEZVOLTARE
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 8,340,362.07 1,750,820.11 205,942.50 0.00 10,297,124.68 finalizat
689 9246
Economia Sociala ca Solutie a Dezvoltarii
Comunitatilor Roma din Romania
FUNDATIA CENTRUL PENTRU ANALIZA SI
DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA -
ELEUTHERIA ( fost PROGRAMUL
NATIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE)
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 3,371,462.06 707,741.88 83,249.06 254,923.00 4,417,376.00 finalizat
690 9449 Proactiv - de la marginal la incluziv
ASOCIATIA CATALACTICA, FILIALA
TELEORMAN
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 13,322,815.84 2,796,743.56 328,970.60 0.00 16,448,530.00 finalizat
691 18908
Fem.RRom. - Imbuntirea accesului
femeilor de etnie roma pe piaa muncii i
sprijinirea economiei sociale: promovarea i
dezvoltarea unor servicii integrate prin
crearea unor cooperative pentru femei,
asigurarea accesului la educaie formal i
dezvoltarea unor servicii de ocupare
specializate i personalizate.
AGENTIA NATIONALA PENTRU EGALITATE
DE SANSE INTRE FEMEI SI BARBATI (ANES)
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 14,984,445.00 3,145,555.00 370,000.00 0.00 18,500,000.00 finalizat
692 9559
Dezoltarea economiei sociale pentru
persoanele cu dizabilitati fizice din Romania
FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 3,196,573.74 671,029.09 78,930.67 346,362.00 4,292,895.50 finalizat
693 9670
Centrul Naional de ocupare a forei de
munc pentru persoanele cu scleroz
multipl i alte boli neurologice rare Acces
Abilitate
SOCIETATEA DE SCLEROZ MULTIPL DIN
ROMNIA
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
1,907,524.16 179,482.58 42,591.97 340,972.29 2,470,571.00 finalizat
694 9743
CONECTIC Cooperare pentru Ocupare a
Nevazatorilor prin Cresterea Competentelor
in Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor
AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA
FOREI DE MUNC GALAI
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
6,793,874.97 639,248.63 151,696.40 0.00 7,584,820.00 finalizat
695 4042
L@EGAL 2 investitie europeana pentru
viitorul romilor din Romania
FUNDATIA CENTRUL DE RESURSE
PENTRU COMUNITATILE DE ROMI
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
3,833,168.48 360,670.12 85,589.00 497,651.40 4,777,079.00 finalizat
696 9835
Revenirea fostilor detinuti pe piata muncii si
integrarea lor in societate
PROGRAMUL NATIUNILOR UNITE PENTRU
DEZVOLTARE
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
12,544,762.82 1,180,360.62 280,104.56 0.00 14,005,228.00 finalizat
697 9873
SANSE EGALE pentru integrarea in munca a
persoanelor cu dizabilitati intelectuale din
Romania
FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
3,326,733.33 313,018.67 74,660.00 251,043.00 3,965,455.00 finalizat
698 9948
Hai sa dam mana cu mana, sa pasim in viata
IMPREUNA
ASOCIATIA TINERI INTREPRINZATORI -
"CONCORDIA"
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
2,188,483.43 205,918.57 50,994.00 104,379.00 2,549,775.00 finalizat
699 9964
Egalitate la angajare i la locul de munc
campanie de informare i contientizare n
vederea schimbrii atitudinii sociale i
stereotipurilor la angajare i la locul de
munc
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
6,742,084.44 634,375.56 150,540.00 0.00 7,527,000.00 finalizat
700 8010 Femeia conteaza ASOCIATIA COLFASA
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
14,396,587.88 1,819,438.12 331,060.00 0.00 16,547,086.00 finalizat
701 8052
Pachet complex de formare antreprenoriala
pentru incluziunea sociala a femeilor in
conditii de egalitate de sanse pe piata muncii -
PROWOB
INSTITUTUL NATIONAL PENTRU
INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
1,618,984.98 204,607.02 37,400.00 91,582.00 1,952,574.00 finalizat
702 8058
Sanse egale si respect pentru femeia din
societatea romaneasca
FEDERATIA SANITAS ROMANIA
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
7,016,252.33 886,712.67 161,285.00 270,000.00 8,334,250.00 finalizat
703 8174
Integrare pe piata muncii pentru persoanele
traficate
FUNDATIA CENTRUL PARTENERIAT
PENTRU EGALITATE
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
11,575,784.49 1,462,945.51 266,098.00 0.00 13,304,828.00 finalizat
704 8216
E-Word (Empowering WOmen for Rural
Development) Emanciparea Femeilor pentru
Dezvoltare Rural. Emancipare, Ocuparea
fortei de Munc, Antreprenoriat
AGROSTAR
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
14,262,243.32 1,802,459.68 342,929.00 0.00 16,407,632.00 finalizat
705 8260 Promoveaza femeia
AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
14,810,197.03 0.00 2,212,156.96 764,325.00 17,786,678.99 finalizat
706 8274
Retea multi-regionala de servicii de consiliere
antidiscriminare pentru incluziunea sociala a
persoanelor discriminate
CENTRUL DE RESURSE JURIDICE
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
3,628,754.66 458,601.34 83,416.00 275,000.00 4,445,772.00 finalizat
707 8278
Combaterea discriminarii si cresterea
potentialului de angajare a femeilor din
mediul rural
ASOCIATIA FEMEILOR SI FAMILIILOR DIN
MEDIUL RURAL
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
15,449,105.50 1,952,455.10 355,135.00 0.00 17,756,695.60 finalizat
708 8960
Este dreptul tau sa stii - proiect de promovare
a sanatatii pentru femei
ARAS - ASOCIATIA ROMANA ANTI-SIDA
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
8,321,187.82 1,051,630.18 191,282.00 0.00 9,564,100.00 finalizat
709 9101 Femei de cariera - de ieri, de azi si de maine
ASOCIATIA CENTRUL REGIONAL DE
INITIERE SI SERVICII
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
2,053,149.36 259,476.64 47,196.00 65,319.00 2,425,141.00 finalizat
710 9307
Mai multe centre de ngrijire pentru copilul
tu, mai multe oportuniti de angajare pentru
tine
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
12,740,242.91 1,610,109.54 292,864.35 1,780,386.00 16,423,602.80 finalizat
711 9381
TRANZIT - cresterea accesului pe piata
muncii si incluziunea sociala a femeilor
victime ale violentei domestice si altor
persoane vulnerabile
SERVICIUL PUBLIC ASISTENTA SOCIALA
BAIA MARE
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
1,988,207.15 251,269.25 45,703.60 0.00 2,285,180.00 finalizat
712 7920
Sprijin pentru AMPOSDRU, OI i beneficiari
n vederea unui bun management al
sistemului Actionweb pentru activitile de
ntreinere i realizare a unor rapoarte
financiare i procedurale pentru proiectele
finanate din Fondul Social European
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
204,750.00 68,250.00 0.00 273,000.00 finalizat
713 9793 Prima evaluare intermediar POSDRU AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
3,853,605.75 1,284,535.25 0.00 5,138,141.00 finalizat
714 18025
Sprijin pentru Autoritatea de Management
pentru Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane i
Organismelor Intermediare n vederea
implementrii POSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
5,677,305.00 1,892,435.00 0.00 7,569,740.00 finalizat
715 28854
Asisten tehnic pentru AMPOSDRU n
procesul de contractare a proiectelor
finanate din FSE n cadrul POSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
274,156.39 91,385.46 0.00 75,125.15 440,667.00 finalizat
716 33270 Organizarea Comitetelor de Monitorizare
POSDRU 2007-2013 n anul 2010
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
82,805.25 27,601.75 0.00 20,977.33 131,384.33 finalizat
717 33294
nchiriere imobil necesar funcionrii Direciei
Generale Autoritatea de Management pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane i Direciei Coordonare
FSE din cadrul Ministerului Muncii, Familiei i
Proteciei Sociale
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
3,892,074.03 1,297,358.01 0.00 1,245,463.69 6,434,895.73 finalizat
718 33232
Sprijin pentru AMPOSDRU pentru
implementarea proiectelor finanate din
POSDRU 2007-2013 - Servicii de transport
echipamente IT, mobilier i arhiv documente
DG AMPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
48,221.10 16,073.70 0.00 15,430.75 79,725.55 finalizat
719 33292
" Asigurarea materialelor i componentelor
necesare bunei funcionri a copiatoarelor,
imprimantelor i multifuncionalelor de reea
din cadrul AMPOSDRU - suport pentru
ndeplinirea atribuiilor n domeniul
managementului general, al implementrii i
evalurii Programului Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
71,677.13 23,892.38 0.00 22,936.68 118,506.19 finalizat
720 37382 Sistem Informatic Integrat de Management
(SIM-POSDRU)
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
15,773,460.00 5,257,820.00 0.00 5,047,507.20 26,078,787.20 finalizat
721 33266 "Servicii de paza, protectie si supraveghere,
control acces la sediu AMPOSDRU"
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
47,250.00 15,750.00 0.00 15,120.00 78,120.00 finalizat
722 33265
"Sprijin pentru AMPOSDRU pentru
implementarea proiectelor finantate din
POSDRU 2007-2013 - Implementarea unui
sistem de avertizare, efractie, incendiu,
inundatie pentru sediu al DG AMPOSDRU"
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
47,637.00 15,879.00 0.00 15,243.84 78,759.84 finalizat
723 33313
"Asigurarea mentenanei pentru imobilele
nchiriate necesare funcionarii Direciei
Generale Autoritatea de Management pentru
Programul Opersional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane i Direciei Coordonare
FSE din cadrul Ministerului Muncii Familiei i
Proteciei Sociale"
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
379,668.63 126,556.21 0.00 121,493.96 627,718.80 finalizat
724 33262 Completarea mobilierului existent n noul
sediu al DG AMPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
48,000.00 16,000.00 0.00 15,360.00 79,360.00 finalizat
725 33263
Completarea necesarului de scaune pentru
personal i slile de conferine, n noul sediu
al DG AMPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
44,925.00 14,975.00 0.00 14,376.00 74,276.00 finalizat
726 41396 Mobilier destinat arhivrii documentelor n
noul sediu al DG AMPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
47,250.00 15,750.00 0.00 15,120.00 78,120.00 finalizat
727 41397 Servicii de paz, protecie i supraveghere,
control acces la sediul AMPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
46,125.00 15,375.00 0.00 14,760.00 76,260.00 finalizat
728 41398
Asigurarea serviciilor de paz, protecie i
supraveghere, control acces la sediul
AMPOSDRU pentru perioada aprilie
decembrie 2011.
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
103,950.00 34,650.00 0.00 33,264.00 171,864.00 finalizat
729 41399 Organizarea Comitetelor de Monitorizare
POSDRU 2007-2013 n anul 2011
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
120,600.00 40,200.00 0.00 34,782.00 195,582.00 finalizat
730 lipsa cod SMIS
"Asisten tehnic pentru AMPOSDRU i cele
11 OI POSDRU pentru realizarea funciei de
arhivare a documentelor - Achiziia de servicii
i instrumente pentru arhivarea dosarelor
proiectelor din cadrul POSDRU"
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
19,550,335.38 6,516,778.46 0.00 26,067,113.84 finalizat
731 41400 Servicii de curenie i igienizare pentru
sediul AMPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
46,224.06 15,408.02 0.00 14,791.70 76,423.78 finalizat
732 41401 Servicii de mentenan pentru sediul
AMPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
258,690.24 86,230.08 0.00 82,780.89 427,701.21 finalizat
733 41402
Sprijin pentru AMPOSDRU n vederea
desfurrii misiunilor de verificare a funciilor
delegate la sediul OIPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
306,020.40 102,006.80 0.00 97,926.53 505,953.73 finalizat
734 41403
Asisten tehnic pentru AMPOSDRU n
procesul de evaluare a proiectelor depuse n
cadrul POSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
5,212,837.50 1,737,612.50 0.00 1,668,108.00 8,618,558.00 finalizat
735 41404
Sprijin pentru AMPOSDRU n scopul
organizarii ntlnirilor grupurilor de lucru
AMPOSDRU i OIPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
46,781.10 15,593.70 0.00 12,209.95 74,584.75 finalizat
736 41405 Achizitii consumabile pentru copiatoarele i
imprimantele aflate n dotarea AMPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
16,317.00 5,439.00 0.00 5,221.44 26,977.44 finalizat
737 41406 Achizitii consumabile pentru copiatoarele i
imprimantele aflate n dotarea AMPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
7,919.82 2,639.94 0.00 2,534.34 13,094.10 finalizat
738 41407 Achizitii consumabile pentru copiatoarele i
imprimantele aflate n dotarea AMPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
1,563.18 521.06 0.00 500.22 2,584.46 finalizat
739 41408
Asigurarea serviciilor de paza, protectie si
supraveghere, control acces la sediul
AMPOSDRU (februarie 2012 - iulie 2013)
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
106,110.00 35,370.00 0.00 33,955.20 175,435.20 finalizat
740 lipsa cod SMIS
Servicii de consultan i expertiz tehnic
punctual n vederea accelerrii ratei de
absorbie a fondurilor
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
47,970.00 15,990.00 0.00 15,350.40 79,310.40 finalizat
741 lipsa cod SMIS
Organizarea primei reuniuni a Comitetului de
Monitorizare POSDRU 2007-2013 n anul
2012
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
47,672.19 15,890.73 0.00 15,255.10 78,818.02 finalizat
742 lipsa cod SMIS
Sprijin pentru OIPOSDRU pentru participarea
la implementarea Planului de msuri pentru
remedierea deficienelor identificate la nivelul
POSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
18,173.88 6,057.96 0.00 2,824.51 27,056.35 finalizat
743 lipsa cod SMIS
Achizitie certificate digitale calificate pentru
accesarea ActionWeb de utiliyatorii
AMPOSDRU ;I OI
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
30,064.34 10,021.44 0.00 9,620.59 49,706.37
finalizat
744 lipsa cod SMIS Elaborarea noii metodologii de esantionare a
AMPOSDRU si OIPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
41,760.00 13,920.00 0.00 0.00 55,680.00 finalizat
745 lipsa cod SMIS
Servicii de consultan i expertiz tehnic
punctual n vederea elaborrii
Documentaiilor de atribuire i a Notelor
justificative aferente proiectelor de asisten
tehnic destinate AMPOSDRU/OIPOSDRU"
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
47,250.00 15,750.00 0.00 15,120.00 78,120.00 finalizat
746 lipsa cod SMIS
Dezvoltare software pentru realizarea unui
modul integrat Actionweb pentru
centralizarea activitatilor expertilor angajati in
proiectele finantate prin POSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
49,500.00 16,500.00 0.00 0.00 66,000.00 finalizat
747 lipsa cod SMIS
"Evaluarea personalului AMPOSDRU"
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
58,683.00 19,561.00 0.00 0.00 78,244.00 finalizat
748 lipsa cod SMIS
Actualizare informatic a aplicaiei software
de evaluare a proiectelor depuse pentru
finanare prin Programul Operaional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
49,875.00 16,625.00 0.00 0.00 66,500.00 finalizat
749 lipsa cod SMIS
Organizarea celei de-a doua reuniuni a
Comitetului de Monitorizare pentru POSDRU
2007-2013 n anul 2012
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
94,964.62 31,654.88 0.00 0.00 126,619.50 finalizat
750 lipsa cod SMIS
nchiriere imobil (cldire existent i terenul
aferent) necesar funcionrii D.G.
A.M.P.O.S.D.R.U., Organismului Intermediar
Centrul Naional pentru Dezvoltarea
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
6,579,122.74 2,193,040.94 0.00 0.00 8,772,163.68 contractat
751 lipsa cod SMIS Achizitionarea de mobilier pentru birourile de
management ale AMPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
62,815.97 20,938.66 0.00 0.00 83,754.63 finalizat
752 lipsa cod SMIS
Achizitionarea consumabilelor pentru
multifunctionalele si imprimantele aflate in
dotarea POSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
46,863.56 15,621.19 0.00 0.00 62,484.75 finalizat
753 lipsa cod SMIS "Servicii de mutare mobilier, echipamente IT,
birotica, arhive pentru OIPOSDRU BI
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
28,846.55 9,615.52 0.00 0.00 38,462.07 finalizat
754 lipsa cod SMIS
Servicii de telefonie i de transmisie de date
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
56,587.81 18,862.60 0.00 0.00 75,450.41 finalizat
755 48861 Consultan juridic i reprezentare n
instan pentru DG AMPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 finalizat
756 lipsa cod SMIS Asigurare servicii de curenie i igenizare
pentru sediul AMPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
59,520.00 19,840.00 0.00 0.00 79,360.00 finalizat
757 48862 Amenajare si modernizare spatiu coordonator
DG AMPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
27,808.35 9,269.45 0.00 0.00 37,077.80 finalizat
758 48864
Organizarea primei reuniuni ordinare a
Comitetului de Monitorizare pentru POSDRU
2007-2013 n anul 2013
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
56,093.10 18,697.70 0.00 0.00 74,790.80 finalizat
759 48863
Asisten tehnic pentru AMPOSDRU n
vederea unui bun management al sistemului
Actionweb pentru depunerea cererilor de
propuneri de proiecte
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
48,525.00 16,175.00 0.00 0.00 64,700.00 finalizat
760 48867
Asisten tehnic pentru AMPOSDRU n
vederea realizrii serviciilor de redactare a
ordonanrilor de plat pentru cererile de
rambursare
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
58,478.40 19,492.80 0.00 0.00 77,971.20 finalizat
761 48873
Imbunatatirea capacitatii beneficiarilor de a
implementa operatiuni cofinantate prin axele
propritare 1-6 ale POSDRU 2007-2013
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
5,551,061.19 1,850,353.73 0.00 0.00 7,401,414.92 contractat
762 48870 Achizitie produse papetarie pentru DG
AMPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
32,549.53 10,849.85 0.00 0.00 43,399.38 finalizat
763 48875 Achizitie produse papetarie pentru DG
AMPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
26,810.47 8,936.83 0.00 0.00 35,747.30 finalizat
764 49375
Service i furnizarea de componente
necesare ntretinerii imprimantelor
/multifunctionalelor din dotarea
DGAMPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
61,360.28 20,453.43 0.00 0.00 81,813.71 finalizat
765 49374
Sprijin pentru AMPOSDRU n vederea
evalurii ofertelor depuse aferente a 2
contracte de asisten tehnic
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
59,520.00 19,840.00 0.00 0.00 79,360.00 contractat
766 49373
Servicii de cazare si inchiriere sala delucru
pentru personalul OIRPOSDRU in vederea
desfasurarii activitatilor specifice de evaluare,
selectie, constatare nereguli, stabilire creante
bugetare si recuperare debite in sfera
POSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
87,872.15 29,290.71 0.00 0.00 117,162.86 contractat
767 49372
Servicii de consultan i expertiz tehnic
punctual n vederea elaborrii
Documentaiilor de atribuire i a Notelor
justificative, a anunurilor/invitaiilor, a
rspunsurilor la solicitrile de clarificri, a
punctelor de vedere aferente contestaiilor i
pstrarea legturii cu ANRMAP pentru
proiectele de asisten tehnic destinate
AMPOSDRU/OIPOSDRU"
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
59,287.50 19,762.50 0.00 0.00 79,050.00 contractat
768 lipsa cod SMIS
Organizarea celei de-a doua reuniuni a
Comitetului de Monitorizare pentru POSDRU
2007-2013 n anul 2013
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
150,937.25 50,312.42 0.00 0.00 201,249.67 finalizat
769 lipsa cod SMIS
Servicii de transport, cazare i mas pentru
grupul de lucru constituit n vederea
uniformizrii modului de lucru al ofierilor de
verificare proiecte din cadrul OI/OIR
POSDRU i AMPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
193,716.00 64,572.00 0.00 0.00 258,288.00 finalizat
770 lipsa cod SMIS
Servicii de asigurare personal birou pentru
AMPOSDRU in vederea sprijinirii introducerii
datelor istorice in SIM POSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
362,142.00 120,714.00 0.00 0.00 482,856.00 contractat
771 lipsa cod SMIS
Achizitia consumabilelor pentru
multifunctionalele si imprimantele aflate in
dotarea AMPOSDRU-2013
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
75,379.29 25,126.43 0.00 0.00 100,505.72 finalizat
772 lipsa cod SMIS
Servicii de asigurare personal birou pentru
AMPOSDRU n vederea sprijinirii introducerii
datelor n sistemul informatic SMIS
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
552,420.00 184,140.00 0.00 0.00 736,560.00 contractat
773 lipsa cod SMIS
Asigurare personal birou in vederea realizarii
serviciilor de redactare a ordonantarilor de
plata pentru cererile de rambursare din cadrul
AMPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
542,108.16 180,702.72 0.00 0.00 722,810.88 contractat
774 lipsa cod SMIS
Sprijin pentru achizitia de scaune pentru
personalul de executie si mobilier pentru
salile de sedinta - 2013
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
58,093.38 19,364.46 0.00 0.00 77,457.84 finalizat
775 lipsa cod SMIS Achizitie prelungire valabilitate certificate
digitale pentru AMPOSDRU si OIPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
883.50 294.50 0.00 0.00 1,178.00 contractat
776 lipsa cod SMIS
Organizarea ntlnirii anuale 2013 a
Autoritilor de Management pentru Fondul
Social European n Romnia i serviciile
Comisiei Europene
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
66,861.01 22,288.67 0.00 0.00 89,149.68 finalizat
777 lipsa cod SMIS Servicii de curaenie i igenizare pentru anul
2014
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
95,577.96 31,859.32 0.00 0.00 127,437.28 contractat
778 lipsa cod SMIS
Sistem de securitate fizic i control acces
pentru spaiile n care i desfoar
activitatea AMPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
113,623.21 37,874.41 0.00 0.00 151,497.62 contractat
779 lipsa cod SMIS Servicii de asigurare personal birou pentru
managementul DG AMPOSDRU
AMPOSDRU
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
316,200.00 105,400.00 0.00 0.00 421,600.00 contractat
780 lipsa cod SMIS
Stadiu de diagnosticare si consultanta pentru
politicile de sprijinire a integrarii populatiei
rome din Romania
Acord de Prestari Servicii de Consultanta intre
MMFPSPV si Banca Internationala pentru
Reconstructie si Dezvoltare
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
1,384,299.75 461,433.25 0.00 0.00 1,845,733.00 contractat
781 lipsa cod SMIS
Consolidarea sistemelor de risc ale
Programului Operaional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane
Acord de Prestari Servicii de Consultanta intre
MMFPSPV si Banca Internationala pentru
Reconstructie si Dezvoltare
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
519,225.00 173,075.00 0.00 0.00 692,300.00 contractat
782 lipsa cod SMIS
Formularea de recomandri n vederea
pregtirii unui proiect de Strategie Naional
i a unui Plan de aciune pentru incluziune
social i reducerea srciei (2014-2020)
Acord de Prestari Servicii de Consultanta intre
MMFPSPV si Banca Internationala pentru
Reconstructie si Dezvoltare
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
4,616,376.96 1,538,792.32 0.00 0.00 6,155,169.28 contractat
783 lipsa cod SMIS
Pregtirea unui proiect de Strategie
Naional privind vrstnicii i mbtrnirea
activ
Acord de Prestari Servicii de Consultanta intre
MMFPSPV si Banca Internationala pentru
Reconstructie si Dezvoltare
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
3,216,252.78 1,072,084.26 0.00 0.00 4,288,337.04 contractat
784 48886
nchiriere imobil (cldire existent i terenul
aferent) necesar funcionrii Organismului
Intermediar Regional pentru Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane - Regiunea Sud Est (OIRPOSDRU
NORD-EST) - suport pentru ndeplinirea
atribuiilor n domeniul managementului
general, al implementrii i evalurii
Programului Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Nord Est
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
777,488.92 0.00 259,162.98 0.00 1,036,651.90 contractat
785 lipsa cod SMIS
Asistenta tehnica pentru activitatea de
contractare a proiectelor finantate din FSE, in
cadrul POSDRU 2007-2013, desfasurata la
nivelul OIRPOSDRU Regiunea Nord Est
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Nord Est
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
91,835.64 0.00 30,611.88 0.00 122,447.52 contractat
786 lipsa cod SMIS
Servicii de cazare si servicii de furnizare
carburanti auto pe baza de carduri, necesare
desfasurarii activitatii in cadrul OIR POSDRU
Regiunea Nord Est
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Nord Est
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
165,000.00 0.00 55,000.00 0.00 220,000.00 contractat
787 48888
nchiriere imobil (cldire existent i terenul
aferent) necesar funcionrii Organismului
Intermediar Regional pentru Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane - Regiunea Sud Est (OIRPOSDRU
SUD-EST) - suport pentru ndeplinirea
atribuiilor n domeniul managementului
general, al implementrii i evalurii
Programului Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umanenchiriere
imobil (cldire existent i terenul aferent)
necesar funcionrii Organismului Intermediar
Regional pentru Programul Operaional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane -
Regiunea Sud Muntenia (OIRPOSDRU Sud-
Muntenia)
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Sud Est
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
804,151.17 0.00 268,050.39 0.00 1,072,201.56 contractat
788 Achizitionarea de mobilier pentru OIR
POSDRU Sud Est
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Sud Est
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
75,877.88 0.00 25,292.63 0.00 101,170.51 contractat
789 48890
nchiriere imobil (cldire existent i terenul
aferent) necesar funcionrii Organismului
Intermediar Regional pentru Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane - Regiunea Sud Muntenia
(OIRPOSDRU Sud-Muntenia)
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Sud Muntenia
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
343,774.91 0.00 114,591.64 0.00 458,366.55 contractat
790 lipsa cod SMIS
Achiziionarea de mobilier necesar
funcionrii Organismului Intermediar
Regional pentru Programul Operaional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane -
Regiunea Sud Muntenia
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Sud Muntenia
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
53,923.54 0.00 17,974.51 0.00 71,898.05 contractat
791 lipsa cod SMIS
Achiziionarea de obiecte de inventar,
furnituri de birou i materiale consumabile
necesare funcionrii Organismului
Intermediar Regional pentru Programul
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane - Regiunea Sud Muntenia
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Sud Muntenia
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
118,814.94 0.00 39,604.98 0.00 158,419.92 contractat
792 lipsa cod SMIS
Asigurarea utilitatilor si a serviciilor necesare
functionarii Organismului Intermediar
Regional pentru Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Regiunea Sud Muntenia
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Sud Muntenia
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
166,470.00 0.00 55,490.00 0.00 221,960.00 contractat
793 lipsa cod SMIS
Deplasri OIPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Sud Muntenia
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
265,467.00 0.00 88,489.00 0.00 353,956.00 contractat
794 48889
nchiriere imobil (cldire existent i terenul
aferent) necesar funcionrii Organismului
Intermediar Regional pentru Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane - Regiunea Sud Vest Oltenia
(OIRPOSDRU SUD VEST OLTENIA)
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Sud Vest
Oltenia
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
630,489.04 0.00 210,163.01 0.00 840,652.05 contractat
795 lipsa cod SMIS
Achiziionarea de mobilier pentru
Organismului Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Sud Vest
Oltenia (OIRPOSDRU SUD VEST OLTENIA)
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Sud Vest
Oltenia
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
102,253.50 0.00 34,084.50 0.00 136,338.00 contractat
796 lipsa cod SMIS
Achiziionarea consumabile pentru
Organismului Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Sud Vest
Oltenia (OIRPOSDRU SUD VEST OLTENIA)
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Sud Vest
Oltenia
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
118,644.60 0.00 39,548.20 0.00 158,192.80 contractat
797 48894
nchiriere imobil (cldire existent i terenul
aferent) necesar funcionrii Organismului
Intermediar Regional pentru Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane - Regiunea Sud Est (OIRPOSDRU
VEST) - suport pentru ndeplinirea atribuiilor
n domeniul managementului general, al
implementrii i evalurii Programului
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Vest
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
638,508.10 0.00 212,836.04 0.00 851,344.14 contractat
798 lipsa cod SMIS
Achiziionarea de obiecte de inventar,
furnituri de birou i materiale consumabile
necesare funcionrii Organismului
Intermediar Regional pentru Programul
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane - Regiunea Vest
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Vest
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
125,140.80 0.00 41,713.60 0.00 166,854.40 contractat
799 lipsa cod SMIS
Achiziionarea de mobilier necesar
funcionrii Organismului Intermediar
Regional pentru Programul Operaional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane -
Regiunea Vest
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Vest
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
48,810.00 0.00 16,270.00 0.00 65,080.00 contractat
800 lipsa cod SMIS
Asistenta tehnica-asigurare de servicii de
cazare si furnizare combustibil, bilete de tren,
bilete de avion, necesare functionarii
Organismului Intermediar Regional pentru
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Vest
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Vest
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
209,190.00 0.00 69,730.00 0.00 278,920.00 contractat
801 lipsa cod SMIS
Asistenta tehnica pentru activitatea de
contractare a proiectelor finantate din FSE, in
cadrul POSDRU 2007-2013, desfasurata la
nivelul OIRPOSDRU Regiunea Nord Vest
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Nord Vest
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
68,143.52 0.00 22,714.50 0.00 90,858.02 contractat
802 lipsa cod SMIS Achizitionarea de mobilier pentru OIR
POSDRU NORD VEST
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Nord Vest
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
67,015.03 0.00 22,338.35 0.00 89,353.38 contractat
803 lipsa cod SMIS
Asistenta tehnica - Asigurare servicii de
transport si cazare necesare functionarii
Organismului Intermediar Regional pentru
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Nord Vest
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Nord Vest
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
138,816.00 0.00 46,272.00 0.00 185,088.00 contractat
804 lipsa cod SMIS
Asigurarea serviciilor necesare pentru buna
funconare a Organismului Intermediar
Regional pentru Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane -
Regiunea Nord Vest
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Nord Vest
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
182,500.08 0.00 60,833.36 0.00 243,333.44 contractat
805 lipsa cod SMIS
Achiziionarea de furnituri de birou, birotic i
materiale consumabile necesare funcionrii
Organismului Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane Nord-Vest
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Nord Vest
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
119,565.45 0.00 39,855.15 0.00 159,420.60 contractat
806 48895
nchiriere imobil (cldire existent i terenul
aferent) necesar funcionrii Organismului
Intermediar Regional pentru Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane - Regiunea Centru (OIRPOSDRU
CENTRU) - suport pentru ndeplinirea
atribuiilor n domeniul managementului
general, al implementrii i evalurii
Programului Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Centru
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
703,383.58 0.00 234,461.20 0.00 937,844.78 contractat
807 lipsa cod SMIS
Achizitionarea de obiecte de inventar,
furnituri de birou si materiale consumabile
necesare funcionrii Organismului
Intermediar Regional pentru Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane - Regiunea Centru
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Centru
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
121,350.12 0.00 40,450.04 0.00 161,800.16 contractat
808 lipsa cod SMIS
Asisten tehnic - asigurare servicii de
transport i cazare necesare funcionrii
Organismului Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Centru
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Centru
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
140,287.50 0.00 46,762.50 0.00 187,050.00 contractat
809 lipsa cod SMIS Servicii de telefonie mobil i transmisie de
date i terminale
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Centru
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
57,213.31 0.00 19,071.10 0.00 76,284.41 contractat
810 48897
Achizitionarea de mobilier pentru birourile de
management ale OIR POSDRU Ilfov
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Bucuresti-Ilfov
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
42,620.18 0.00 14,206.73 0.00 56,826.91 finalizat
811 48898
Sprijin logistic acordat OIR POSDRU
Bucuresti Ilfov
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Bucuresti-Ilfov
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
120,900.00 0.00 40,300.00 0.00 161,200.00 finalizat
812 lipsa cod SMIS
Achizitia de carti, abonamente online si
reviste de specialitate necesare activitatii OIR
POSDRU Bucuresti-Ilfov
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Bucuresti-Ilfov
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
26,250.00 0.00 8,750.00 0.00 35,000.00 contractat
813 lipsa cod SMIS
Servicii de transport si de cazare necesare
OIR POSDRU Bucuresti Ilfov
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Bucuresti-Ilfov
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
277,200.00 0.00 92,400.00 0.00 369,600.00 contractat
814 lipsa cod SMIS
Asistenta tehnica pentru actvitatea de
contractare a proiectelor
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Bucuresti-Ilfov
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
99,375.34 0.00 33,125.11 0.00 132,500.45 contractat
815 lipsa cod SMIS
Achizitii de servicii de curatenie birouri sediu
OIRPOSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Bucuresti-Ilfov
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
45,198.00 0.00 15,066.00 0.00 60,264.00 contractat
816 lipsa cod SMIS
Asistenta tehnica pentru activitatea de
verificare cereri de rambursare - introducera
datelor in SMIS
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Bucuresti-Ilfov
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
472,500.00 0.00 157,500.00 0.00 630,000.00 contractat
817 lipsa cod SMIS
Creterea gradului de promovare a OI
POSDRU Regiunea Bucureti Ilfov
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Bucuresti-Ilfov
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
112,809.00 0.00 37,603.00 0.00 150,412.00 contractat
818 lipsa cod SMIS
Achiziie prin leasing a 2 autoturisme pentru
activitatea OIR POSDRU Regiunea Bucureti
Ilfov
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Bucuresti-Ilfov
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
102,826.77 0.00 34,275.59 0.00 137,102.36 contractat
819 lipsa cod SMIS
Servicii de asigurare personal birou help desk
pentru OIPOSDRU BI in vcederea sprijinirii
activitatii de informare a beneficiarilor si a
potentialilor beneficiari
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Bucuresti-Ilfov
7.2 " Sprijin pentru promovare i
comunicare POSDRU"
204,120.00 0.00 68,040.00 0.00 272,160.00 contractat
820 lipsa cod SMIS
Asistenta tehnica pentru actvitatea de
contractare a proiectelor finantate din FSE, in
cadrul POSDRU 2007-2013, desfasutrata la
nivelul OIPOSDRU ANOFM
Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Bucuresti-Ilfov
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
74,814.41 0.00 24,938.13 0.00 99,752.54 finalizat
821 lipsa cod SMIS
Elaborarea cadrului strategic naional n
vederea reducerii prsirii timpurii a colii
Organismul Intermediar pentru Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane - Ministerul Educaiei Naionale
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
6,413,400.00 0.00 2,137,800.00 0.00 8,551,200.00 contractat
822 lipsa cod SMIS
Elaborarea Strategiei Naionale pentru
nvmntul Teriar din Romnia
Organismul Intermediar pentru Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane - Ministerul Educaiei Naionale
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
5,663,370.00 0.00 1,887,790.00 0.00 7,551,160.00 contractat
823 lipsa cod SMIS
Elaborarea Strategiei Naionale pentru
nvarea pe tot parcursul vieii
Organismul Intermediar pentru Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane - Ministerul Educaiei Naionale
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
6,000,336.00 0.00 2,000,112.00 0.00 8,000,448.00 contractat
824 lipsa cod SMIS
Asistenta tehnica pentru activitatea de
contractare a proiectelor
Organismul Intermediar pentru Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane - Ministerul Educaiei Naionale
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
119,959.50 0.00 39,986.50 0.00 159,946.00 contractat
825 lipsa cod SMIS Sprijin privind elaborarea recomandarilor de
politica strategica pentru investitii in
infrastructura sectorului educational
Organismul Intermediar pentru Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane - Centrul National de Dezvoltare a
Invatamantului Profesional si Tehnic
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
116,856.00 0.00 38,952.00 0.00 155,808.00 finalizat
826 lipsa cod SMIS
Sprijin pentru indeplinirea functiei delegate de
contractare pentru incheierea contractelor
aferente proiectelor selectate in cadrul
cererilor de propuneri de proiecte nr.160,161
si 164 lansate in iulie 2013.
Organismul Intermediar pentru Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane - Centrul National de Dezvoltare a
Invatamantului Profesional si Tehnic
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
120,900.00 0.00 40,300.00 0.00 161,200.00 contractat
827 lipsa cod SMIS
Sprijin privind desfasurarea procedurilor de
achizitie publica
Organismul Intermediar pentru Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane - Centrul National de Dezvoltare a
Invatamantului Profesional si Tehnic
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
121,737.00 0.00 40,579.00 0.00 162,316.00 contractat
828 lipsa cod SMIS
Consiolidarea capacitatii institutionale a
CNDIPT-OIPOSDRU pentru indeplinirea
functiilor delegate de verificare si
monitorizare
Organismul Intermediar pentru Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane - Centrul National de Dezvoltare a
Invatamantului Profesional si Tehnic
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
104,065.50 0.00 34,688.50 0.00 138,754.00 contractat
829 lipsa cod SMIS
Asistenta tehnica in dezvoltarea capacitatii
administrative a CNDIPT-OIPOSDRU prin
asigurarea resurselor materiale necesare
indeplinirii functiilor delegate
Organismul Intermediar pentru Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane - Centrul National de Dezvoltare a
Invatamantului Profesional si Tehnic
7.1 "Sprijin pentru implementarea,
managementul general i evaluare
POSDRU
3,773,198.60 0.00 1,257,732.87 0.00 5,030,931.47 contractat
830 7921
Realizarea unei conexiuni la Internet de mare
vitez (de tip broadband) prin fibr optic
pentru AM POS DRU
AMPOSDRU
7.2 " Sprijin pentru promovare i
comunicare POSDRU"
3,786.46 1,262.15 0.00 0.00 5,048.61 finalizat
831 7839
Campanie naional de informare public
pentru informarea Prograului Operaional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 2013
AMPOSDRU
7.2 " Sprijin pentru promovare i
comunicare POSDRU"
1,358,959.98 452,986.65 0.00 0.00 1,811,946.63 finalizat
832 10145
Realizarea unei conexiuni la Internet de mare
vitez (de tip broadband) prin fibr optic
pentru AM POS DRU
AMPOSDRU
7.2 " Sprijin pentru promovare i
comunicare POSDRU"
6,950.44 2,316.82 0.00 0.00 9,267.26 finalizat
833 15040
Conferina naional anual privind
implementarea POSDRU 2007-2013 n
Romnia - 2009
AMPOSDRU
7.2 " Sprijin pentru promovare i
comunicare POSDRU"
193,225.87 64,408.63 0.00 0.00 257,634.50 finalizat
834 33312
Organizarea conferinei internaionale privind
promovarea POSDRU 2007-2013 n vederea
accesrii n parteneriat a Fondului Social
European
AMPOSDRU
7.2 " Sprijin pentru promovare i
comunicare POSDRU"
192,493.05 64,164.35 0.00 61,597.78 318,255.18 finalizat
835 33269
Servicii de telecomunicatii pentru
AMPOSDRU- conexiune de voce si transmisii
de date tip MPLS de minim 50 Mbps prin fibra
optica
AMPOSDRU
7.2 " Sprijin pentru promovare i
comunicare POSDRU"
7,658.89 2,552.96 0.00 0.00 10,211.85 finalizat
836 33268
Actualizarea paginii de internet n vederea
mbuntirii informrii i promovrii POSDRU
2007-2013
AMPOSDRU
7.2 " Sprijin pentru promovare i
comunicare POSDRU"
47,175.00 15,725.00 0.00 15,096.00 77,996.00 finalizat
837 33267
Realizarea unui film de informare i
promovare a obiectivelor i operaiunilor
POSDRU 2007-2013 n rndul grupurilor
int
AMPOSDRU
7.2 " Sprijin pentru promovare i
comunicare POSDRU"
42,600.00 14,200.00 0.00 13,632.00 70,432.00 finalizat
838 41409
Servicii de comunicaii pentru
AMPOSDRUAsigurarea conexiunii de
internet prin fibr optic de minim 100 Mbps
AMPOSDRU
7.2 " Sprijin pentru promovare i
comunicare POSDRU"
9,317.00 3,105.66 0.00 2,981.44 15,404.10 finalizat
839 41410
Servicii de comunicaii pentru
AMPOSDRUAsigurarea conexiunii de
internet prin fibr optic de minim 100 Mbps
AMPOSDRU
7.2 " Sprijin pentru promovare i
comunicare POSDRU"
9,786.87 3,262.29 0.00 3,131.80 16,180.96 finalizat
840 41411
Sprijin pentru Autoritatea de Management
pentru Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane i
Organismele Intermediare pentru
implementarea activitilor de informare i
publicitate prevzute n Planul de
Comunicare pentru Programul Operaional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
AMPOSDRU
7.2 " Sprijin pentru promovare i
comunicare POSDRU"
3,972,134.64 1,324,044.88 0.00 1,271,083.08 6,567,262.60 finalizat
841 lipsa cod SMIS
Servicii de comunicaii pentru
AMPOSDRUAsigurarea conexiunii de
internet prin fibr optic de minim 200 Mbps
AMPOSDRU
7.2 " Sprijin pentru promovare i
comunicare POSDRU"
20,611.80 6,870.60 0.00 0.00 27,482.40 finalizat
842 lipsa cod SMIS
Organizare eveniment Conferina anual
POSDRU principalul instrument pentru
formare, ocupare i incluziune social din
Romnia - 2013
AMPOSDRU
7.2 " Sprijin pentru promovare i
comunicare POSDRU"
29,881.78 9,960.59 0.00 0.00 39,842.37 finalizat
843 lipsa cod SMIS
Servicii de comunicaii pentru
AMPOSDRUAsigurarea conexiunii de
internet prin fibr optic de minim 250 Mbps
AMPOSDRU
7.2 " Sprijin pentru promovare i
comunicare POSDRU"
64,984.68 21,661.56 0.00 0.00 86,646.24 contractat
844 lipsa cod SMIS
Servicii de asigurare personal birou help-desk
pentru AMPOSDRU
AMPOSDRU
7.2 " Sprijin pentru promovare i
comunicare POSDRU"
187,162.50 62,387.50 0.00 0.00 249,550.00 contractat
845 22897 IMPREUNA CU NOII COLEGI S.C. ALFARO SECURITY S.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
738,221.35 73,010.90 832,814.75 1,330.00 1,645,377.00 finalizat
846 24246
Diversificarea activitatilor-cheia succesului in
perioade de criza
SC CONSIRON SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
197,007.72 19,484.28 216,492.00 145,000.00 577,984.00 finalizat
847 22898
Completarea echipei de muncitori a SC
ALLBRIGHT COM SRL cu 60 de persoane
ALLBRIGHTCOMSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
420,337.19 41,571.81 461,911.00 5,800.00 929,620.00 finalizat
848 24248
Completarea echipei prin incadrarea si
mentinerea in munca a 15 lucratori
defavorizati in domeniul industriei alimentare
SC CAVARANTANA COMPANY SA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
218,865.92 21,646.08 240,512.00 0.00 481,024.00 finalizat
849 24427 Locuri de munca pentru lucratorii defavorizati

AIRPORTMANAGEMENTCONSULTANCIESS
RL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
2,876,535.48 284,492.52 3,161,028.00 0.00 6,322,056.00 finalizat
850 24386 Locuri de munca noi in protectia mediului S.C.ECORECRECYCLINGS.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
578,231.06 57,187.69 729,429.00 13,775.00 1,378,622.75 finalizat
851 22899
Crearea a 25 de noi locuri de munca in
cadrul fabricii de productie de tricotaje pentru
dezvoltarea departamentului de confectii de
tricotaje.
SC RUNING TEX SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
139,867.00 13,833.00 153,700.00 15,516.00 322,916.00 finalizat
852 22900
COMBATEREA SOMAJULUI SI
INACTIVITATII PRIN MASURI DE OCUPARE
CU CARACTER ACTIV A PERSOANELOR
DEFAVORIZATE
S.C. SFERAMUN S.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
372,380.14 36,828.81 409,208.96 345,761.20 1,164,179.11 finalizat
853 24388
Completarea echipei cu efect de scadere a
numarului de persoane defavorizate din zona
asistata Copsa Mica
PADERTEG CABLURI ELECTRICE S.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
975,627.38 96,490.62 1,072,118.00 544,600.00 2,688,836.00 finalizat
854 24428
OCUPAREA DURABIL, O ANS
PENTRU LUCRTORII CU HANDICAP I
CEI EXTREM DE DEFAVORIZAI
SC DIACOSTAMPET SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,047,200.70 103,569.30 327,000.00 33,060.00 1,510,830.00 finalizat
855 24226
CRESTEREA OCUPARII FORTEI DE
MUNCA DIN ZONA RURALA
S.C.CompaniaRomprestServiceS.A. 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
7,756,658.00 767,142.00 8,523,800.00 0.00 17,047,600.00 finalizat
856 22193
Acces la formare profesionala continua -
premiza adaptarii la dinamica pietei
SC MONA SILCOMIMPEX SRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 345,449.98 10,684.02 152,629.00 0.00 508,763.00 finalizat
857 24359
CAP COMPAS : CAlificari, Perfectionari,
COMpetente - Provocari ale Ajutorului de Stat
SC TIGI TRANS SA CONSTANTA 2.3 "Acces i participare la FPC" 3,632,650.00 112,350.00 1,605,000.00 701,162.00 6,051,162.00 finalizat
858 24276
Calificarea in IT, noi perspective pentru
angajai
SOFT APLICATIV I SERVICII S.A. 2.3 "Acces i participare la FPC" 434,462.61 13,436.99 112,500.00 0.00 560,399.60 finalizat
859 24282
Program de formare profesionala continua a
angajatilor societatii prin cursuri de
calificare/recalificare in scopul maririi sanselor
de acces pe o piata a muncii dinamica si in
continua schimbare.
SC UZUC SA PLOIESTI 2.3 "Acces i participare la FPC" 2,422,864.06 74,933.94 1,665,198.00 503,799.00 4,666,795.00 finalizat
860 22916
Calificarea angajatilor proprii in meseria de
confecioner tmplrie aluminiu i mase
plastice
SC CONS-MET SRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 191,813.62 5,932.38 49,439.00 335,100.00 582,285.00 finalizat
861 24286
Calificarea/recalificarea a 40 de angajati in
meseria de \"zidar, pietrar, tencuitor\"
SC OLTANAMONTAJ SA 2.3 "Acces i participare la FPC" 320,032.39 9,897.91 141,398.70 54,696.00 526,025.00 finalizat
862 24288
Calificarea/recalificarea angajatilor in
meseria de confectioner articole din piele si
inlocuitori
SC TINA COREXIM SRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 227,108.04 7,023.96 58,539.00 30,346.00 323,017.00 finalizat
863 22914
FPC pentru calificarea si recalificarea
angajatilor intreprinderii
ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 728,709.52 22,537.41 321,963.07 0.00 1,073,210.00 finalizat
864 24289
Calificarea angajatilor in meseria de
agent comercial (COR 3421.3.1)
SC PROTEKTOR GRUP SRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 371,609.91 11,493.09 95,850.00 49,194.00 528,147.00 finalizat
865 24364
CALIFICARE RECALIFICARE IN
DOMENII DEFICITARE
MICHELIN ROMANIA SA
2.3 "Acces i participare la FPC" 425,890.14 13,171.86 292,706.00 1,888,933.00 2,620,701.00 finalizat
866 24366
Pregtirea si certificarea a 40 de angajati
in meseria de zidar, pietrar, tencuitor
SC ISIHIA IMPEX SRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 402,780.86 12,457.14 177,980.00 61,221.00 654,439.00 finalizat
867 24290
CALIFICAREA/RECALIFICAREA A 100 DE
ANGAJATI IN MESERIA DE
\"CONFECTIONER PRODUSE TEXTILE\"
SC ANUTA MARIAN DAIANA SNC 2.3 "Acces i participare la FPC" 818,805.13 25,323.87 362,000.00 107,255.00 1,313,384.00 finalizat
868 24291
CALIFICAREA/RECALIFICAREA A 40 DE
ANGAJATI IN MESERIA DE
CONFECTIONER PRODUSE TEXTILE (COR
7435.2.3)
SC IRCOMEL IMPEX SRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 399,117.17 12,343.83 102,880.00 55,299.00 569,640.00 finalizat
869 24295
Calificarea/recalificarea angajatilor in
meseria de lucrator hotelier
SC INTERCAMBRIOCOMPANY SRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 300,595.24 9,296.76 77,500.00 42,111.00 429,503.00 finalizat
870 22904
Angajati calificati, pentru o piata a muncii in
continua schimbare, cu accent pe noile
tehnologii de utilizare a calculatorului!\"
CABINET MEDICAL DR.TOPOLOGEANU
GABRIELA S.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 188,536.46 5,831.02 48,591.87 11,571.00 254,530.35 finalizat
871 24361
Calificarea/recalificarea a 50 de angajati
proprii in meseria de masinist la masini
pentru terasamente
SC YDAIL CONSTRUCT SRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 638,275.52 19,740.48 282,100.00 63,750.00 1,003,866.00 finalizat
872 24362 ATESTAT prin Calificare SC CETINA SRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 381,111.50 11,786.95 168,385.05 38,217.00 599,500.50 finalizat
873 22912 Un pompier calificat - mai multe vieti salvate SC. GLOBAL SECURITY SISTEM SA 2.3 "Acces i participare la FPC" 326,152.80 10,087.20 224,160.00 41,943.00 602,343.00 finalizat
874 24363
Calificarea/recalificarea a 40 de angajati
proprii in meseria de agent comercial
SC PIERRE PARFUMS & COSMETICS
DISTRIBUTION S.R.L
2.3 "Acces i participare la FPC" 657,058.60 20,321.40 169,400.00 85,747.00 932,527.00 finalizat
875 24365
Formarea profesionala generala a angajatilor
proprii in meseria de agent comercial
(3421.3.1- nivel 3)
SCWINIMPEXSRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 555,400.66 17,177.34 246,000.00 81,950.00 900,528.00 finalizat
876 24367
Calificarea a 22 angajati n meseria de
bucatar
SC SASU COMPANY SRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 381,370.05 11,794.95 98,390.00 48,912.00 540,467.00 finalizat
877 24369
Calificarea/reaclificarea a 30 de angajati
proprii in meseria de \"zugrav, ipsosar,
tapetar, vopsitor\"
SCCHALLANGECOMSRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 602,891.86 18,646.14 155,400.00 80,769.00 857,707.00 finalizat
878 24371
Calificarea i recalificarea angajailor
proprii, premise ale creterii
competitivitii firmei, a calitii i
productivitii muncii n domeniul
construciilor
SCKAPITANCONSTRUCTSRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 190,678.72 5,897.28 49,157.00 7,467.00 253,200.00 finalizat
879 36582
Pregatire profesionala la standarde
europene in domeniul productiei de
incaltaminte.
SCMOPIELSRLCUSEDIULINLOCALITATE
APODGORIA,JUDETULBUZAU 2.3 "Acces i participare la FPC" 95,952.40 2,967.60 42,394.00 0.00 141,314.00 finalizat
880 24374
Calificarea a 14 angajati in meseria de
confectioner tamplarie aluminiu si mase
plastice
S.CTransGrigS.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 310,972.30 9,617.70 80,150.00 42,029.00 442,769.00 finalizat
881 24394
Calificarea/recalificarea a 38 de angajati
proprii in meseria de agent comercial
SCRSGRUPS.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 721,342.44 22,309.56 185,930.00 92,560.00 1,022,142.00 finalizat
882 24395
Calificarea/recalificare a 100 de angajati
proprii in meseria de
brutar,patiser,preparator paste fainoase
S.CPANGRAMS.A
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,080,721.62 33,424.38 742,800.00 160,902.00 2,017,848.00 finalizat
883 24397
Calificarea/recalificarea in meseria de
\"strungar\" a 10 angajati proprii
SC DICOROMANIA S.R.L
2.3 "Acces i participare la FPC" 438,574.83 13,564.17 113,100.00 41,707.00 606,946.00 finalizat
884 24398
Calificarea a 19 angajati proprii in
meseria de zidar,pietrar,tencuitor
S.C.ALINMARCONSTRUCTS.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 398,673.88 12,330.12 102,770.00 55,264.00 569,038.00 finalizat
885 24399
Calificarea/recalificarea a 30 de angajati
in meseria de -mainist utilaje cale i
terasamente-
S.CMARSILVACOMS.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 656,739.47 20,311.53 169,280.00 79,570.00 925,901.00 finalizat
886 29467
Calificarea/recalificarea a 220 de angajati
proprii in meseria de agent comercial
SCMIRUNAINTERNATIONALIMPEXS.R.L
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,068,339.73 63,969.27 1,421,550.00 404,370.00 3,958,229.00 finalizat
887 36616
Calificarea/recalificarea a 40 de angajati
proprii in meseria de \"preparator produse
din carne si peste\"
SCCARNEXIMBANATS.R.L
2.3 "Acces i participare la FPC" 531,811.23 16,447.77 235,000.00 70,216.00 853,475.00 finalizat
888 36619
Calificarea/recalificarea a 7 angajati
proprii in meseria de agent comercial
SCRICARDO-M.I.-IMPEXS.R.L
2.3 "Acces i participare la FPC" 243,209.07 7,521.93 68,690.00 38,167.00 357,588.00 finalizat
889 36621
Calificarea/recalificarea a 80 angajati
proprii in meseria de \"preparator produse
din carne si peste\".
SCMATRAS.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,456,069.91 45,033.09 643,380.00 152,591.00 2,297,074.00 finalizat
890 36612
Calificarea/recalificarea a 37 angajati
proprii in meseria de \"preparator produse
din carne si peste\".
SCFULGERZAREACOMS.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 510,243.28 15,780.72 225,480.00 68,577.00 820,081.00 finalizat
891 36634
Calificarea/recalificarea a 30 angajati
proprii in meseria de \"bucatar\".
SCCOSEIS.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 662,981.42 20,504.58 170,900.00 90,780.00 945,166.00 finalizat
892 36636
Calificarea/recalificarea a 45 de angajati
proprii in meseria de agent comercial
SC MERCUR INTERNATIONAL SRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 719,467.43 22,251.57 185,450.00 88,441.00 1,015,610.00 finalizat
893 36633
Calificarea/recalificarea a 30 angajati
proprii in meseria de \"sudor\".
S.CRADUCONSIMPEXS.R.L
2.3 "Acces i participare la FPC" 376,683.98 11,650.02 166,450.00 56,707.00 611,491.00 finalizat
894 36604
Dezvoltarea capacitatii organizatiei de a
sprijini cresterea nivelului de calificare al
angajatilor proprii prin acces si participare la
formare profesionala continua
SCKUBOICECREAMCOMPANYSRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,837,736.94 87,765.06 1,250,388.00 12,480.00 4,188,370.00 finalizat
895 36606
Calificarea/recalificarea a 80 de angajati
proprii in meseria de \"confectioner geam
dublu termoizolator\".
S.CLIPOPLASTS.R.L
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,655,605.70 51,204.30 731,500.00 177,691.00 2,616,001.00 finalizat
896 36609
Calificarea/recalificarea a 6 angajati proprii in
meseria de \"operator la masini unelte cu
comanda numerica (COR 8211.2.1)\".
SCSIGMAFLEXS.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 310,390.30 9,599.70 80,050.00 67,600.00 467,640.00 finalizat
897 36610
Calificarea/recalificarea a 185 angajati proprii
in meseria de mecanic auto .
S.C.MVTLOGISTIKS.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,914,380.36 59,207.64 845,850.00 270,922.00 3,090,360.00 finalizat
898 36635
Calificarea/recalificarea a 7 angajati proprii in
meseria de \"agent comercial\".
SCANCIDA-FASHIONS.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 282,497.95 8,737.05 72,850.00 44,908.00 408,993.00 finalizat
899 36637
Calificarea/recalificarea a 8 angajati proprii in
meseira de agent comercial
SC MENADAPROD SRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 241,314.66 7,463.34 62,200.00 39,310.00 350,288.00 finalizat
900 36640
Calificarea/recalificarea a 8 angajati proprii in
meseria de \"agent comercial\".
SC INCUP SRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 233,093.91 7,209.09 60,100.00 38,912.00 339,315.00 finalizat
901 36642
Calificarea/recalificarea a 8 angajati proprii in
meseria de \"agent comercial\".
SC EUROBELCOM SRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 245,927.01 7,605.99 63,450.00 39,272.00 356,255.00 finalizat
902 22906
DEZVOLTAREA CAPACITATII DE
INVATARE IN CONTEXT RELATIONAL
SC PRAKTKIER ROMANIA SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
2,245,690.65 396,298.35 1,761,326.00 1,167,510.00 5,570,825.00 finalizat
903 24375
FORMARE PROFESIONALA PENTRU
FLEXIBILITATE ORGANIZATIONALA
JT INTERNATIONAL (ROMANIA)S.R.L.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,496,567.80 264,100.20 1,198,438.00 1,712,398.00 4,671,504.00 finalizat
904 24383
AVANTAJ COMPETITIV PENTRU
ROMANIA: Dezvoltarea potentialului
specialistilor de top
SC ORANGE ROMANIA SA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,555,839.83 274,559.97 1,220,267.20 0.00 3,050,667.00 finalizat
905 24396
COMPETENTE SI COMPETITIVITATE
PENTRU DEPASIREA MOMENTULUI DE
CRIZA
SC IASITEX SA IASI ROMANIA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
340,537.20 60,094.80 267,088.00 48,076.00 715,796.00 finalizat
906 24402
Adaptabilitate si flexibilitate pentru
angajati in industria morarit-panificatie -
AMFIT
S.C. TITAN S.A. 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,172,983.00 206,997.00 919,986.00 0.00 2,299,966.00 finalizat
907 24405
FORMAS: Formare pentru schimbare -
cresterea adaptabilitatii companiei prin
dezvoltarea managerilor
LAPPINSULATORSSA 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
61,914.00 10,926.00 48,800.00 0.00 121,640.00 finalizat
908 24439
Management performant, cale sigura
pentru succesul companiei !
SCTeraplastSA 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
418,031.65 73,770.29 327,867.96 40,229.00 859,898.90 finalizat
909 24443
Perfectionarea angajatilor proprii in
scopul imbunatatirii competentelor
acestora si crearea conditiilor pentru
acces si participare la formarea
profesionala continua in cadrul SC KUBO
ICE CREM COMPANY SRL
SC KUBO ICE CREAM COMPANY SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
2,479,037.75 437,477.25 1,255,896.00 3,310.00 4,175,721.00 finalizat
910 24447
Angajati mai bine pregatiti pentru
dezvoltarea institutiei
Piraeus Bank Romania SA 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,256,450.45 221,726.55 985,450.00 188,962.00 2,652,589.00 finalizat
911 24471
Dezvoltarea competentelor - ospitalitate
cu profesionalism
SC Rocom Central SA 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
489,382.40 86,361.60 246,748.00 49,647.00 872,139.00 finalizat
912 24502
Formare profesionala continua pentru
angajatii din domeniul financiar-bancar -
ADAPTIBA TEAM
BANCA TRANSILVANIA 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
997,099.30 175,958.70 782,040.00 0.00 1,955,098.00 finalizat
913 24505
Perfectionarea angajatilor in utilizarea
limbilor straine pentru dezvoltarea afacerii
noastre si dezvoltarea carierei lor
Globale-Business Operations Center SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
662,807.05 116,965.95 519,850.00 418,039.00 1,717,662.00 finalizat
914 24515
Dezvoltarea capitalului uman prin
specializarea personalului pentru
adaptare la cerinele economice bazate
pe cunoatere - DCUSPACEC.
Institutul Romn de Cercetri Economico-
Sociale i Sondaje -IRECSON 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
276,905.35 48,865.65 139,616.14 12,040.25 477,427.39 finalizat
915 24507
Investind in oameni, investim in viitor -
Formare profesionala in cadrul Fiatest
FIATEST SRL 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
164,131.60 28,964.40 48,274.00 60,790.00 302,160.00 finalizat
916 24493
Angajatii - etalon al performantei S.C.NetromSoftwareS.R.L. 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
641,770.22 113,253.57 188,755.95 2,144.55 945,924.29 finalizat
917 24446
Dezvoltarea societatii informationale
competente in IT- DESIT
Blue Point IT Solutions SRL 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
298,289.65 52,639.35 87,733.00 0.00 438,662.00 finalizat
918 22908
EDUCATIA MANAGERIALA FACTOR
CHEIE PENTRU CRESTEREA
COMPETITIVITATII
SC BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
2,392,582.89 422,220.51 1,876,535.60 0.00 4,691,339.00 finalizat
919 22930
Dezvoltarea competentelor angajatilor proprii
in scopul cresterii calitatii si productivitatii
muncii in domeniul energetic - COMPENERG
FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI
MODERNIZARI ENERGETICE ICEMENERG
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
978,499.60 172,676.40 2,137,900.00 7,022.00 3,296,098.00 finalizat
920 22918
Specializarea si perfectionarea electricienilor
navali
ElectricNavinstal
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
133,330.15 23,528.85 39,215.00 0.00 196,074.00 finalizat
921 24400
Formarea angajatilor din domeniul
constructiilor in vederea dezvoltarii
competentelor profesionale - DECOFIN
SC ACVATOT SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
847,610.65 149,578.35 664,793.00 0.00 1,661,982.00 finalizat
922 22909
COMPETENTE MANAGERIALE PENTRU
VIITOR
SC DISTRI GAZ SUD RETELE SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
2,597,743.65 458,425.35 2,037,446.00 0.00 5,093,615.00 finalizat
923 24503
CONDOR: Dezvoltarea factorilor de
CONDucere cheia pentru creterea
competitivitii ORganizatiei
SC PROD VINALCO SA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
112,630.10 19,875.90 56,790.00 0.00 189,296.00 finalizat
924 24506
O forta de vanzare profesionista pentru
reusita in afaceri performante si
competitive
SC TERAPLAST SA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
149,093.40 26,310.60 116,937.00 23,095.00 315,436.00 finalizat
925 24513
Cresterea performantelor capitalului uman
premiza pentru cresterea performantelor
organizationale
SCIPASA-
Societatecomercialapentrucercetare,proiect
aresiproductiedeechipamentesiinstalatiidea
utomatizare
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
344,837.35 60,853.65 173,867.00 3,800.00 583,358.00 finalizat
926 22930 IST- SPECIALIST IT SC NET BRINEL SA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
676,724.95 119,422.05 341,205.00 6,500.00 1,143,852.00 finalizat
927 22931
Imbunatatirea competentelor, flexibilitatii si
performantelor angajatilor, in vederea
adaptarii la actualul context socio economic.
SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
3,434,222.22 606,039.22 2,898,544.41 0.00 6,938,805.85 finalizat
928 24450
Creterea competitivitii capitalului uman
prin programe de specializare profesional
S.C. ASESOFT INTERNATIONAL S.A.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,494,334.00 263,706.00 753,447.00 78,451.00 2,589,938.00 finalizat
929 22952
Perfectionarea angajatilor din domeniul
constructiilor retelor edilitare PERFECTO
SC ACVATOT SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
154,206.15 27,212.85 120,946.00 0.00 302,365.00 finalizat
930 24442
intind spre viitor - adaptabilitate i
flexibilitate la contextul i transformrile
profunde de pe piaa financiar
VolksbankRomaniaS.A.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
4,148,638.35 732,112.65 3,253,834.01 76,275.06 8,210,860.07 finalizat
931 24440 \"ATESTAT prin Specializare\" SCCETINASRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
237,950.91 41,991.34 119,975.25 25,523.00 425,440.50 finalizat
932 24432
INTENSIFICAREA SPECIALIZARII SI
PERFECTIONARII ANGAJATILOR
SOCIETATII IN CONTEXT DE CRIZA
ECONOMICA
MICHELINROMANIASA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,325,750.10 233,955.90 1,937,933.00 1,258,170.00 4,755,809.00 finalizat
933 24400
MANAGER+ Aducerea de plus-valoare la
competitivitatea organizatiei prin dezvoltarea
fortei de conducere
scTrelleborgAutomotiveRomaniasrl
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
51,520.20 9,091.80 40,400.00 0.00 101,012.00 finalizat
934 24406
COMPETITIVITATE I PERFORMAN
PRIN DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN
LA NIVELUL S.C. INDUSTRIAL SOFTWARE
S.R.L.
S.C.IndustrialSoftwareS.R.L.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
210,915.60 37,220.40 62,034.00 38,982.30 349,152.30 finalizat
935 24403
PERISCOP - PERformanta Intreprinderii
depinde de Specializarea COmpetentelor
Personalului
SC TIGI TRANS SA CONSTANTA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
321,300.00 56,700.00 162,000.00 72,838.00 612,838.00 finalizat
936 24350
Perfectionare si specializare pentru
promovarea adaptabilitatii angajatilor in
industria farmaceutica.
ActavisRomaniaS.R.L.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,375,789.60 242,786.40 1,079,052.00 0.00 2,697,628.00 finalizat
937 24384
IMPREUNA CONSTRUIM VIITORUL:
COMPETENTE CHEIE PENTRU
DEZVOLTARE PROFESIONALA SI
ORGANIZATIONALA
UNICREDITCONSUMERFINANCINGIFNS.A.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
481,489.30 84,968.70 377,640.00 114,450.00 1,058,548.00 finalizat
938 24382
Formarea si perfectionarea personalului
societatii, n conformitate cu Strategia de
dezvoltare a resurselor umane, bazat pe
principiile mbuntirii continue a ntregii
activiti, in scopul cresterii capacitatii de
adaptare a societatii la mediul economic in
schimbare.

SocietateaComercialadeProducereaEnergieiEle
ctirceHIDROELECTRICAS.A.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
735,250.00 129,750.00 600,000.00 0.00 1,465,000.00 finalizat
939 22954
Nou ne pas angajai i angajator,
mpreun pentru sntate i securitate la
locul de munc.
LAFARGEAGREGATEBETOANE
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
678,617.52 119,756.03 70,965.62 869,339.17 finalizat
940 22945 Sigur si sanatos SC SCANIA ROMANIA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
358,098.20 63,193.80 0.00 10,447.00 431,739.00 finalizat
941 22910
Siguranta si sanatatea angajatilor nostri - O
prioritate manageriala
SC TERAPLAST SA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
397,326.55 70,116.45 0.00 31,860.00 499,303.00 finalizat
942 24429
Locuri de munca mai sanatoase ,mai sigure
si mai productive

SCCOMPANIADEUTILITATIPUBLICESAFOCS
ANI
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
440,375.65 77,713.35 0.00 29,376.00 547,465.00 finalizat
943 22911
SANATATE SI SIGURANTA PRIN
MUNCA
SC AQUACONST GROUP SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
182,227.25 32,157.75 0.00 20,515.00 234,900.00 finalizat
944 22946
Imbunatatirea conditiilor de sanatate si
securitate la locul de munca pentru angajatii
din IMA METAV
INTREPRINDEREA METALURGICA PENTRU
AERONAUTICA METAV SA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
273,881.90 48,332.10 0.00 0.00 322,214.00 finalizat
945 24564
INVESTITII PENTRU UN VIITOR SANATOS
( n care termenul a investi nseamn un
angajament financiar, uman i tehnologic
pentru a obine sntate i performan
individual i colectiv)
SC TIGITRANS SA CONSTANTA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
331,273.22 58,459.98 0.00 47,945.00 437,678.20 finalizat
946 27294 Permis de Protecia Muncii SC CASTRUM CONSTRUCT SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
118,951.13 20,991.38 0.00 9,622.50 149,565.00 finalizat
947 27295 Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca - ASISS
SC ACVATOT SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
719,989.10 127,056.90 0.00 0.00 847,046.00 finalizat
948 27301
Imbunatatirea conditiilor de munca prin
asigurarea securitatii si protectiei sanatatii la
locul de munca
LABORATORUL DE CONSTRUCTII
BUCURESTI S.A.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
676,642.50 119,407.50 0.00 0.00 796,050.00 finalizat
949 22920 Sanatos si competitiv SCINFOGRUPSRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
102,000.00 18,000.00 710.00 11,352.00 132,062.00 finalizat
950 22956
SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE
MUNCA IN COMERT-SITCOM
SC MENTOR TRADING SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
402,219.15 70,979.85 0.00 0.00 473,199.00 finalizat
951 27368
PROCEDURI SI INSTRUMENTE PENTRU
CRESTEREA NIVELULUI DE SECURITATE
SI PROTECTIE A SANATATII LA LOCURILE
DE MUNCA PRIN EVALUAREA
SISTEMATICA A CONFORMARII CU
LEGISLATIA DE SECURITATE SI
SANATATE IN MUNCA
S.C.COMPA S.A.SIBIU
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
520,972.65 91,936.35 3,425.00 44,281.00 660,615.00 finalizat
952 22958
Cresterea nivelului sanatatii si sigurantei la
locurile de munca a salariatilor proprii prin
consolidarea culturii de prevenire a riscurilor
de accidentare si imbolnavire profesionala -
SANSIG
FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI
MODERNIZARI ENERGETICE ICEMENERG
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
187,425.00 33,075.00 0.00 1,900.00 222,400.00 finalizat
953 22959
Asigurarea sanatatii si securitatii in industria
constructiilor - ASICONS
MENTOR BUILDING SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
382,910.55 67,572.45 0.00 0.00 450,483.00 finalizat
954 22947
Sanatatea si securitatea in munca - o
prioritate a companiei noastre
SC PROMTEH SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
389,002.50 68,647.50 0.00 0.00 457,650.00 finalizat
955 27416
Imbunatatirea conditiilor de munca si viata
profesionala a angajatilor conditie esentiala
pentru obtinerea performantei sustenabile
SC CEPROHART SA BRAILA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
530,944.85 93,696.15 0.00 40,109.00 664,750.00 finalizat
956 22921
Angajati mai competenti, un loc de munca
mai sigur
S.C. EURO CONSTRUCT S.A.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
159,550.10 28,155.90 0.00 9,193.00 196,899.00 finalizat
957 22962
Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii
sanatatii si securitatii la locul de munca
S.C. UNISON ENGINE COMPONENTS
BUCHAREST S.A.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
545,666.61 96,294.11 121,816.36 121,816.36 885,593.44 finalizat
958 27461
Sanatate si securitate in domeniul
farmaceutic - SANIFARM
SCA.D. MFARM SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
690,145.60 121,790.40 0.00 0.00 811,936.00 finalizat
959 28613
Un loc de munca mai sigur pentru angajati
mai competenti
EUROPREFABRICATE SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
157,211.75 27,743.25 0.00 8,038.00 192,993.00 finalizat
960 22963
ASIGURAREA NORMELOR DE SANATATE
SI SECURITATE IN INDUSTRIA TEXTILA -
SARITEX
SC TEXTIL PRODUCTION SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
525,793.85 92,787.15 0.00 0.00 618,581.00 finalizat
961 27488
Sanatate si securitate la locul de munca in
domeniul panificatiei- SARIPAN
SC AROMET STAND PROD SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
424,817.25 74,967.75 0.00 0.00 499,785.00 finalizat
962 22949 \"PREVENT \" SC LALELI IMPEX SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
150,550.30 26,567.70 0.00 16,200.00 193,318.00 finalizat
963 22964
Sanatatea si securitatea angajatilor la locul
de munca premisa pentru dezvoltarea
intreprinderii
ANALKOALUMINIUMINDUSTRYSRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
503,032.55 88,770.45 0.00 0.00 591,803.00 finalizat
964 22960
Conditii mai bune de sanatate si securitate la
locul de munca-CSSM
SCINFOWORLDSRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
686,743.90 121,190.10 0.00 0.00 807,934.00 finalizat
965 22961
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca pentru angajatii din domeniul
asistentei medicale specializate- ASSAMES
S.C. MEDCENTER S.R.L
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
701,506.70 123,795.30 0.00 0.00 825,302.00 finalizat
966 27984 Clubul SSM in Constructii SC TRAMMAR SA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
331,294.30 58,463.70 0.00 28,442.00 418,200.00 finalizat
967 28042
O preocupare permanenta a
managementului companiei pentru
asigurarea sigurantei si sanatatii angajatilor!
SC GOLDPLAST SA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
124,918.55 22,044.45 0.00 14,952.00 161,915.00 finalizat
968 28072
Competenta, Adaptabilitate,
Responsabilitate si Eficienta prin SSM -CARE
SSM
SC SMITHFIELDPROD SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
564,524.95 99,622.05 13,554.00 62,170.00 739,871.00 finalizat
969 22972
Imbunatatirea conditiilor de munca si viata
profesionala a angajatilor
SC GREEN YARD SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
710,096.80 125,311.20 0.00 62,573.00 897,981.00 finalizat
970 28074 Health and Safety 2 Work SC CETINA SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
679,016.55 119,826.45 0.00 55,823.00 854,666.00 finalizat
971 28075 Oxygen SC DANONE PDPA SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
704,286.20 124,285.80 27,608.00 94,082.00 950,262.00 finalizat
972 28076
CONSTIENTIZARE, SANATATE SI
SECURITATE PENTRU ANGAJATI
SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
467,500.00 82,500.00 10,000.00 20,000.00 580,000.00 finalizat
973 28089
SANTE - sistem de asigurare a sanatatii si
securitatii in munca pentru angajati
SC METABRAS SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
196,315.15 34,643.85 0.00 26,844.00 257,803.00 finalizat
974 28086
CRESTEREA SECURITATII MUNCII IN
DOMENII DEFICITARE, PRIN ASIGURAREA
UNOR FORMARI PENTRU SALARIATI CU
PRIVIRE LA RISCURILE SPECIFICE
LOCULUI DE MUNCA SI
RESPONSABILIZAREA ACESTORA
MICHELIN ROMANIA SA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
647,374.45 114,242.55 0.00 0.00 761,617.00 finalizat
975 28090
Sanatate si securitate la locul de munca
pentru angajatii din banci - SEBAN
BANCA TRANSILVANIA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
698,649.85 123,291.15 0.00 0.00 821,941.00 finalizat
976 28091
Constientizarea si instruirea angajatilor
componenta de baza a unei strategii SSM
performante
PETROM SA MEMBRU OMV GRUP
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
694,798.50 122,611.50 196,964.00 0.00 1,014,374.00 finalizat
977 27989
Calitate i productivitate prin asigurarea
sntii i securitii angajailor
LAFARGECIMENT(ROMANIA)S.A.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
693,758.58 122,427.99 0.00 72,728.96 888,915.53 finalizat
978 22951
Un mediu de lucru mai sanatos si sigur
pentru managerii si angajatii intreprinderii
noastre
SC ROMANIAN SOFT COMPANY SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
696,599.86 122,929.39 0.00 150.00 819,679.25 finalizat
979 28614
Securitatea si sanatatea angajatilor -conditie
pentru siguranta dezvoltarii competitivitatii
economice
SC CONSIRON SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
275,489.25 48,615.75 30,000.00 67,279.00 421,384.00 finalizat
980 22965
Sanatate si siguranta in munca pentru
angajatii din domeniul tehnologiei informatiei.
SC BRAHMS INTERNATIONAL SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
546,493.05 96,439.95 0.00 6,213.00 649,146.00 finalizat
981 27991
O stare de bine, educatie, formare
,competitivitate, nu accidentelor si bolilor
profesionale
SC MAROMSSI SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
695,160.60 122,675.40 0.00 15,847.90 833,683.90 finalizat
982 22982
Competitivitate sporita prin sanatate si
securitate la locul de munca
SC TOTAL PRO SRL ( actual SC AIR
MASTER SRL)
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
343,005.60 60,530.40 0.00 38,908.00 442,444.00 finalizat
983 28643
Titlu proiect: PASI SPRE O
INTREPRINDERE SANATOASA Program
de prevenire a stresului ocupational si a
deteriorarii sanatatii mentale a angajatilor
SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA
SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
701,821.20 123,850.80 0.00 0.00 825,672.00 finalizat
984 28142 Mediu fara riscuri pentru angajati SC ROMSOFT SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
269,508.65 47,560.35 0.00 0.00 317,069.00 finalizat
985 28143
Securitatea si sanatatea angajatilor -
premise pentru cresterea bunastarii
SC PETROCONSULT SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
714,000.00 126,000.00 381,260.00 58,569.00 1,279,829.00 finalizat
986 22966
LOG ON SSM - Crearea unui sistem integrat
de Sntate i Securitate n Munc, capabil
s asigure o funcionare optim i fr riscuri
a activitilor companiei, n toate punctele
sale de lucru
S.C.EDY LOGISTICS S.R.L.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
353,423.20 62,368.80 0.00 34,752.00 450,544.00 finalizat
987 28144 Construim in siguranta si sanatate LIVINI COSERV COM SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
108,086.00 19,074.00 0.00 15,923.00 143,083.00 finalizat
988 36230
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca pentru angajatii din domeniul
productiei si furnizarii de apa potabila si a
colectarii si evacuarii apelor uzate- ASAPEV
APA NOVA BUCURESTI SA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
709,166.05 125,146.95 290,913.00 0.00 1,125,226.00 finalizat
989 36645
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca pentru angajatii din domeniul
farmaceutic- SELOFARM
MCSERVTOUR SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
678,340.80 119,707.20 0.00 0.00 798,048.00 finalizat
990 36646
Sanatate si securitate la locul de munca in
domeniul media : internet si publicitate -
SEMIN
APROPO MEDIA SRL 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
700,785.90 123,668.10 0.00 0.00 824,454.00 finalizat
991 36647
Siguranta si sanatate angajatilor, obiectiv de
maxima importanta al managementului
companiei
AUTOBARA&CO 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
640,029.60 112,946.40 0.00 80,663.00 833,639.00 finalizat
992 28145
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca pentru angajatii din domeniul
SC SENIOR INTERACTIVE SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
455,551.55 80,391.45 0.00 0.00 535,943.00 finalizat
993 28146
Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii
sanatatii si securitatii la locul de munca
SC APLAST SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
688,735.45 121,541.55 0.00 16,760.00 827,037.00 finalizat
994 28662
TRANSSM Crearea unui cadru funcional
i organizatoric adecvat pentru derularea
activitii curente n condiii optime pentru
companie, n toate punctele sale de activitate
SC EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
356,152.55 62,850.45 0.00 25,046.00 444,049.00 finalizat
995 28663
AUTO SSM Reactualizarea i optimizarea
sistemului de Sntate i Securitate n
Munc, capabil s asigure o funcionare
conform cu legislaia n vigoare i fr riscuri
n activitatea curent a companiei.
S.C AUTOCAMION SERVICES.R.L.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
355,600.05 62,752.95 0.00 27,407.00 445,760.00 finalizat
996 28147
SAnatate si securitate la Locul de munca in
INdustria de morarit si panificatie-SALIN
S.C. TITAN S.A.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
709,571.50 125,218.50 0.00 0.00 834,790.00 finalizat
997 28802
Alimenteaz SSM: Crearea unui sistem
integrat de sntate i securitate n munc n
scopul creterii gradului de contientizare,
informare, instruire, aplicare i promovare a
unor norme adecvate SSM specifice n
domeniul comerului i distribuiei de
carburani.
S.C.DIESEL ONE S.R.L.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
354,904.75 62,630.25 0.00 34,789.00 452,324.00 finalizat
998 28148
\"Sanatatea si securitatea angajatilor -
eficienta si competitivitate\"
SC PRODCHIM SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
623,580.40 110,043.60 0.00 107,584.46 841,208.46 finalizat
999 24392
\" Loc de munca competitiv prin evitarea
riscurilor si imbolnavirilor profesionale\"
SCINSTIRIGSA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
700,571.70 123,630.30 0.00 114,287.28 938,489.28 finalizat
1000 28149
Parteneriat intern pentru sanatatea si
securitatea muncii
CONSTANTA SOUTH CONTAINER
TERMINAL SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
353,316.97 62,350.05 0.00 58,040.20 473,707.22 finalizat
1001 24393
\"Prevenirea riscurilor - solutie a unui loc de
munca sigur si sanatos\"
SC LUBRIGETAH SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
197,042.75 34,772.25 0.00 38,800.85 270,615.85 finalizat
1002 28822
\"Masuri de coordonare a securitatii si
sanatatii la locul de munca\"
SC AUTO TRANS COM SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
251,425.75 44,369.25 0.00 50,075.45 345,870.45 finalizat
1003 28152
Angajati si angajatori-impreuna pentru
protectia muncii
SC HIRSCHPOROZELL SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
705,388.58 124,480.34 0.00 107,933.77 937,802.69 finalizat
1004 27435
PROMOVARE ACTIV A SNTII I
SECURITII LA LOCUL DE MUNC
S.C. LAFARGE COMNORD S.A.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
234,216.00 41,332.24 0.00 29,402.16 304,950.40 finalizat
1005 27432
Mediu sigur i sntos angajailor care
lucreaz n domeniul instalaiilor electrice
SC CONSUL SECURITY SYSTEM SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
53,482.00 9,438.00 0.00 7,573.60 70,493.60 finalizat
1006 36551
Mai multa securitate si siguranta la locul
de munca in compania noastra
Globale-BusinessOperationsCenterSRL 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
450,188.90 79,445.10 0.00 48,359.00 577,993.00 finalizat
1007 29465
Securitate si sanatate la locul de munca din
domeniul serviciilor de IT
SC ICECOMPUTERS SRL 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
509,439.00 89,901.00 0.00 0.00 599,340.00 finalizat
1008 29464
Un plus de sanatate si securitate la locul de
munca
S.C.PlurivaS.R.L. 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
700,986.17 123,703.44 0.00 30,884.28 855,573.89 finalizat
1009 29463
Promovarea sanatatii si securitatii la locul de
munca.Imbunatatirea conditiilor de munca in
sectorul de presaj
S.C.COMPAS.A.SIBIU 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
189,148.80 33,379.20 11,712.00 7,821.00 242,061.00 finalizat
1010 29462
LOCURI DE MUNC MAI SIGURE,
ANGAJAI MAI SNTOI!
S.C.DETERGENIS.A. 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
541,753.45 95,603.55 0.00 49,435.53 686,792.53 finalizat
1011 36553
Angajati sanatosi si motivati ! Preventie
pentru sanatate si securitate la locul de
munca.
SC PULS Medica SRL 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
583,421.30 102,956.70 0.00 0.00 686,378.00 finalizat
1012 36595
Program de Sntate si Securitate n
Munc
SCSERVJAIRSRL 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
193,511.00 34,149.00 0.00 22,335.00 249,995.00 finalizat
1013 29443
Securitate si siguranta angajatilor SC CREST SRL 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
61,761.00 10,899.00 0.00 8,220.30 80,880.30 finalizat
1014 36596
CONSTIENTIZARE, SANATATE SI
SECURITATE PENTRU ANGAJATII NOSTRI
SCProspectiuniSA 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
696,405.00 122,895.00 0.00 0.00 819,300.00 finalizat
1015 36598
\"Proiect de SIGURAN & SANTATE n
Construcii \"
SCISIMCONSTRUCTSRL 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
405,857.15 71,621.85 0.00 21,370.00 498,849.00 finalizat
1016 36599
\"CAMPIONI n Sntatea i Securitatea
MUNCII\"
SCGENERALTIMCONSTRUCTSRL 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
314,412.45 55,484.55 0.00 19,930.00 389,827.00 finalizat
1017 67353
Siguranta si sanatate in activitatea de
transport a substantelor chimice
S.C.OilTerminalS.A.Constanta 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
535,678.50 94,531.50 0.00 59,291.40 689,501.40 finalizat
1018 36600
Indeplinirea normelor de sanatate si
securitate la locul de munca in domeniul
PUBLIONEMEDIASRL 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
241,234.25 42,570.75 0.00 0.00 283,805.00 finalizat
1019 36601
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca pentru angajatii din domeniul media-
SSMEDIA
MEDIAFAXS.A 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
701,184.55 123,738.45 0.00 0.00 824,923.00 finalizat
1020 36602
Angajati sanatosi si locuri de munca mai
sigure in comertul cu produse informatice -
SANOMIT
SCPRODUCTONSRL 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
429,381.75 75,773.25 0.00 0.00 505,155.00 finalizat
1021 36603
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca pentru angajatii din domeniul
SCINDOORMEDIASRL 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
286,026.70 50,475.30 0.00 0.00 336,502.00 finalizat
1022 36624
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca pentru angajatii din domeniul
telecomunicatiilor prin retele cu cablu-
SANTE
S.C.MEDIASATS.R.L.
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
707,086.10 124,779.90 0.00 0.00 831,866.00 finalizat
1023 36625
SANATATEA ANGAJATILOR- Factor cheie
pentru dezvoltarea durabila a companiei
SCCETELEMIFNSA 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
694,540.95 122,566.05 0.00 0.00 817,107.00 finalizat
1024 36626
Securitate si sanatate la locul de munca din
domeniul constructiilor
S.C.LAVOBADIMPEXSRL 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
509,439.00 89,901.00 0.00 0.00 599,340.00 finalizat
1025 36627
Impact Pozitiv in SSM SCCOMPLEXMARASA 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
593,886.50 104,803.50 0.00 38,800.00 737,490.00 finalizat
1026 36628
Securitate si sanatate la locul de munca din
domeniul productiei
scannemariedesignsrl 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
509,439.00 89,901.00 0.00 0.00 599,340.00 finalizat
1027 19262
Asigurarea calitii n formarea profesional
continu n sectorul Agricultur, piscicultur,
pescuit
S.C. AGRI-EXPERT TRAINING CENTER
S.R.L.
1.4 Calitate n formarea profesional
continu
3,672,054.00 861,346.00 239,000.00 116,600.00 4,889,000.00 finalizat
1028 19253
SOMEDIU Dezvoltarea Capacitatii
Comitetului Sectorial pentru Formare
Profesionala in domeniul Protectiei Mediului
in sprijinul imbunatatirii calitatii formarii
profesionale continue din Romania
ASOCIATIA PATRONALA A
PRODUCATORILOR SI UTILIZATORILOR DE
ECHIPAMENTE INDUSTRIALE PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI - UNIMED
1.4 Calitate n formarea profesional
continu
16,192,332.31 3,798,201.40 407,970.08 0.00 20,398,503.79 finalizat
1029 19243 Ocupatii de calitate in servicii sociale
COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR
SOCIALI
1.4 Calitate n formarea profesional
continu
16,192,332.31 3,798,201.40 407,970.08 0.00 20,398,503.79 finalizat
1030 20780
Programe de orientare si consiliere
profesionala si cursuri de calificare pentru
angajatii din industria lemnului
Federatia Sindicatelor Libere din Industria
Lemnului FSLIL 2.3 "Acces i participare la FPC" 4,457,020.99 137,846.01 93,773.00 578,000.00 5,266,640.00 finalizat
1031 29792
Alege o cariera in turism-ospitalitate
calificarea si recalificarea angajatilor in
regiunile Sud Est, Sud Muntenia si
Bucuresti Ilfov
SC EURODEZVOLTARE SRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 15,321,399.29 473,857.71 831,329.00 9,842.00 16,636,428.00 finalizat
1032 20808
Creterea competitivitii pe piaa muncii
prin calificare
Camera de Comert, Industrie si Agricultura
Arad
2.3 "Acces i participare la FPC" 4,302,376.80 133,063.20 90,519.00 28,600.00 4,554,559.00 finalizat
1033 20810
Formarea profesionala in vederea
obtinerii calificarilor de electrician in
constructii si electrician de intretinere si
reparatii - ELECTRICFORM
Camera de Comert si Industrie a
Municipiului Bucuresti
2.3 "Acces i participare la FPC" 5,416,758.39 167,528.61 113,965.00 71,280.00 5,769,532.00 contractat
1034 20842
Parteneriat pentru formarea profesional
continu n vederea calificrii/recalificrii
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,497,260.00 0.00 77,240.00 40,000.00 2,614,500.00 finalizat
1035 20843
Cresterea competitivitatii economice prin
calificarea si recalificarea persoanelor
angajate din industria lemnului
Asociatia Centrul Roman de Initiative
2.3 "Acces i participare la FPC" 4,457,020.99 137,846.01 93,773.00 578,000.00 5,266,640.00 finalizat
1036 20846
S devenim competitivi pe piaa muncii CENTRUL REGIONAL DE FORMARE
PROFESIONALA A ADULTILOR
TELEORMAN
2.3 "Acces i participare la FPC" 5,098,345.00 0.00 104,048.00 90,000.00 5,292,393.00 finalizat
1037 20848
Calificarea si orientarea profesionala a
angajatilor din industria carnii
Camera de Comer i Industrie a
Municipiului Bucureti
2.3 "Acces i participare la FPC" 5,209,468.42 161,117.58 109,604.00 568,000.00 6,048,190.00 finalizat
1038 20972
Calificarea si orientarea profesionala a
angajatilor din industria panificatiei
Camera de Comer i Industrie a
Municipiului Bucureti
2.3 "Acces i participare la FPC" 4,689,632.81 145,040.19 98,667.00 516,000.00 5,449,340.00 contractat
1039 20982
Fii APTT pentru viitor - program de
formare profesional continu pentru
angajaii din Alimentaie Public,
Transporturi i Telecomunicaii
Colegiul Tehnic de Pot i Telecomunicaii
"Gheorghe Airinei"
2.3 "Acces i participare la FPC" 17,542,715.00 0.00 542,557.00 0.00 18,085,272.00 contractat
1040 21064
Calificarea pentru agricultur o ans
pentru viitor - CASV
ASOCIATIA FERMIERILOR DIN ROMANIA
2.3 "Acces i participare la FPC" 7,482,677.00 231,423.00 157,500.00 120,000.00 7,991,600.00 finalizat
1041 21066
Formarea i certificarea competenelor
profesionale
S.C. AFACOV CONSULTING GROUP
S.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 7,382,221.86 228,316.14 400,555.00 187,865.00 8,198,958.00 finalizat
1042 21068
Cresterea nivelului de calificare a
persoanelor angajate pe piata muncii,
alternativa la somajul determinat de criza
economico-sociala
Confederatia Nationala a Sindicatelor
Libere din Romania Fratia
2.3 "Acces i participare la FPC" 7,766,879.24 240,212.76 163,410.00 1,044,000.00 9,214,502.00 finalizat
1043 21086
Calificare si evaluare de competente,
pentru angajatii din Regiunea Sud
Muntenia si Regiunea Sud Est in vederea
cresterii nivelului de calificare
ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR
DAMBOVITA
2.3 "Acces i participare la FPC" 4,462,318.16 138,009.84 100,000.00 0.00 4,700,328.00 finalizat
1044 21088
Calificarea angajatilor din transporturile
feroviare
Centrul National de Calificare si Instruire
Feroviara - CENAFER
2.3 "Acces i participare la FPC" 16,758,496.00 0.00 518,304.00 1,140.00 17,277,940.00 finalizat
1045 21089
FORMARE PROFESIONALA IN
DOMENIUL SERVICIILOR: INDUSTRIE
HOTELIERA, ALIMENTATIE PUBLICA SI
COMERT
S.C. MONOPRIX S.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,083,794.74 64,447.26 113,066.00 0.00 2,261,308.00 finalizat
1046 21097
Competene la nivel european pentru
creterea ocupabilitii angajailor i a
competitivitii firmelor din domeniul
construciilor, prin metode inovative de
formare profesional continu.
Fundatia Romano-Germana CPPP
Timisoara
2.3 "Acces i participare la FPC" 17,010,350.96 526,093.33 367,021.04 1,003,277.53 18,906,742.86 finalizat
1047 21247
EUCALIFICARE - Valorificarea
potenialului uman prin calificarea i
recalificarea angajailor din sectorul
construcii la standarde europene
Confederaia PATRONATUL ROMN
2.3 "Acces i participare la FPC" 16,450,050.55 508,764.45 346,100.00 1,277,924.00 18,582,839.00 finalizat
1048 21255
Promovarea accesului angajailor din
industria de morarit, panificatie, patiserie,
cofetarie la programe de FPC inovatoare,
moderne, de calitate europeana
Asociatia Nationala a Industriilor de Morarit
si Panificatie - ANAMOB
2.3 "Acces i participare la FPC" 15,890,035.60 491,444.40 336,022.00 1,762,953.00 18,480,455.00 finalizat
1049 21245
DEZVOLTAREA UNUI SISTEM
INOVATIV DE FORMARE
PROFESIONALA PENTRU
CALIFICARE/RECALIFICARE IN
MESERII DIN DOMENIUL AUTO
GRUPUL DE FORMARE PROFESIONALA
MASTER S.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 9,262,192.44 286,459.56 518,662.00 305,930.00 10,373,244.00 finalizat
1050 21209
Cresterea competitivitatii si productivitatii
organizatiilor prin calificarea resurselor
umane in domeniul "Tehnician metrolog"
S.C. CRIVAS CONSULT S.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 19,411,935.85 600,369.15 1,053,280.00 6,715.00 21,072,300.00 contractat
1051 21206
Formare Profesionala Continua Adaptata
Noilor Tehnologii din Industria
Constructoare de Masini
IMARA CUL.TUR. ROM.
2.3 "Acces i participare la FPC" 4,689,879.19 145,047.81 98,672.00 211,918.00 5,145,517.00 finalizat
1052 21189
Calificare pentru incluziune sociala Centrul de Asistenta pt Organizatii
Neguvernamentale - CENTRAS
2.3 "Acces i participare la FPC" 4,396,257.28 135,966.72 92,494.00 512,348.00 5,137,066.00 contractat
1053 21188
Cresterea competitivitatii si productivitatii
organizatiilor prin calificarea resurselor
umane in domeniul "Tehnician prelucrari
mecanice"
S.C. CRIVAS CONSULT S.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 19,451,438.13 601,590.87 1,055,422.00 6,715.00 21,115,166.00 finalizat
1054 21183
O noua cariera - inca o sansa
profesionala
SC FAXMEDIA CONSULTING S.R.L
2.3 "Acces i participare la FPC" 7,201,146.14 222,715.86 390,729.00 0.00 7,814,591.00 finalizat
1055 21178
O calificare in turism- o sansa pentru o
slujba mai buna
Camera de Comert si Industrie a
Municipiului Bucuresti
2.3 "Acces i participare la FPC" 4,355,840.48 134,716.72 91,644.02 44,194.00 4,626,395.22 finalizat
1056 21172
FPC FRIGO ECO Formare profesionala
continua a lucratorilor din domeniul
frigului si aerului conditionat pentru o
dezvoltare durabila
Asociatia Generala a Frigotehnistilor din
Romania (AGFR)
2.3 "Acces i participare la FPC" 4,783,370.70 147,939.30 105,780.00 205,571.00 5,242,661.00 finalizat
1057 21121
Servicii de consiliere in cariera, servicii de
calificare/recalificare si servicii de
evaluare a competentelor dobindite pe
cale non-formala pentru angajatii din
regiunea Sud Muntenia, regiunea Centru
si regiunea Nord Vest.
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA
DAMBOVITA
2.3 "Acces i participare la FPC" 4,835,853.52 149,562.48 105,000.00 0.00 5,090,416.00 finalizat
1058 21113
Calificarea in turismul balnear o sansa
pentru viitor
Organizatia Patronala a Turismului Balnear
din Romania
2.3 "Acces i participare la FPC" 19,002,271.87 587,699.13 399,897.00 0.00 19,989,868.00 finalizat
1059 21029
Cresterea competitivitatii economice prin
orientarea profesionala, calificarea si
recalificarea persoanelor angajate din
sectorul editorial
Asociatia Difuzorilor si Editorilor - Patronat
al Cartii
2.3 "Acces i participare la FPC" 3,940,237.00 121,863.00 82,900.00 512,000.00 4,657,000.00 finalizat
1060 21028
Cresterea competitivitatii economice prin
orientarea profesionala, calificarea si
recalificarea angajatilor din sectorul
sanitar
Federatia Sanitas Romania
2.3 "Acces i participare la FPC" 8,214,497.38 254,056.62 172,828.00 1,108,000.00 9,749,382.00 finalizat
1061 20986
Orientarea profesionala si calificarea
angajatilor din sectorul sanitar O sansa
pentru viitor
Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din
Romania 2.3 "Acces i participare la FPC" 7,868,593.44 243,358.56 165,550.00 1,108,000.00 9,385,502.00 finalizat
1062 20980
Centrul de formare profesionala continua
in turism si servicii
Universitatea Dimitrie Cantemir din Targu
Mures
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,742,668.21 84,824.79 57,706.00 149,302.00 3,034,501.00 finalizat
1063 20977
Dezvoltare profesional n sectorul
servicii-comer, prin evaluarea
competenelor, calificare i formare
continu
PicOil Info Consult SRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 3,159,046.12 97,702.46 171,407.82 4,750.00 3,432,906.40 finalizat
1064 20951
FIT TO TOURISM - FIT TOUR Camera de Comert, Industrie si Agricultura
Suceava
2.3 "Acces i participare la FPC" 10,265,852.41 317,500.59 215,987.00 0.00 10,799,340.00 finalizat
1065 21191
Cresterea competitivitatii si productivitatii
organizatiilor prin calificarea resurselor
umane in domeniul "Sculer matriter"
S.C. CRIVAS CONSULT S.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 19,447,538.73 601,470.27 1,055,209.00 6,715.00 21,110,933.00 finalizat
1066 21118
Cresterea competitivitatii si productivitatii
organizatiilor prin calificarea resurselor
umane in domeniul "Mecanic reparatii"
S.C. CRIVAS CONSULT S.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 19,449,359.42 601,526.58 1,055,311.00 6,715.00 21,112,912.00 finalizat
1067 21108
Cresterea competitivitatii si productivitatii
organizatiilor prin calificarea resurselor
umane in domeniul Lacatus mecanic
intretinere si reparatii
S.C. CRIVAS CONSULT S.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 19,449,767.79 601,539.21 1,055,331.00 6,715.00 21,113,353.00 finalizat
1068 21030
Cresterea competitivitatii si productivitatii
organizatiilor prin calificarea resurselor
umane in domeniul "Gauritor filetator"
S.C. CRIVAS CONSULT S.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 19,453,641.97 601,659.03 1,055,542.00 6,715.00 21,117,558.00 finalizat
1069 21027
Calificarea in industria alimentara o
sansa pentru viitor
Federatia Nationala a Sindicatelor din
Industria Alimentara
2.3 "Acces i participare la FPC" 16,473,600.21 509,492.79 346,697.00 762,152.00 18,091,942.00 finalizat
1070 20990
VALORIFICAREA POTENIALULUI
UMAN PRIN CALIFICAREA I
RECALIFICAREA ANGAJAILOR DIN
SECTORUL CONSTRUCII LA
STANDARDE EUROPENE
SC INSERV CONSULTING SRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 7,494,103.60 231,776.40 157,671.00 425,355.00 8,308,906.00 finalizat
1071 20670
Instruire in noile tehnologii medicale si
perfectionare pentru medicii si asistentii
medicali din ambulatorii de specialitate si
spitale in brain-aging
FUNDATIA ANA ASLAN INTERNATIONAL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
16,193,355.87 2,857,651.04 388,796.05 1,091,745.82 20,531,548.78 finalizat
1072 29124
DENT Dinamism, Eficienta si Noi
Tehnologii in medicina dentara
Societatea de Stomatologie Estetica din
Romania
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
14,305,608.80 2,524,519.20 343,472.00 0.00 17,173,600.00 finalizat
1073 20726
Scoala Medicala Europeana Instruirea
personalului medical pentru tehnologii
inovatoare si proceduri moderne in dializa
IHS - Medical School SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
3,420,581.90 603,632.10 243,675.00 237,300.00 4,505,189.00 finalizat
1074 36415
Program de dezvoltare a resurselor
umane din cadrul entitilor Reelei
Naionale pentru Inovare i Transfer
Tehnologic (ReNITT) n domeniul
managementului n vederea eficientizrii
procesului de transfer tehnologic
Institutul Romn de Cercetri Economico-
Sociale i Sondaje - IRECSON
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
7,643,273.45 1,348,812.96 523,348.94 0.00 9,515,435.35 finalizat
1075 20737
Adaptabilitate pentru cresterea
competitivitatii sectorului de transport rutier
din Romania
FUNDAIA "CENTRUL PENTRU EDUCAIE
ECONOMIC I DEZVOLTARE DIN ROMNIA-
CEED ROMNIA"
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
6,312,340.63 1,113,942.46 151,556.80 269,565.32 7,847,405.21 finalizat
1076 29303
NOI COMPETENTE PROFESIONALE IN
DOMENIUL INSTALATIILOR PERICULOASE
, IN VEDEREA ASIGURARII SECURITATII SI
SANATATII IN MUNCA SI PROTECTIEI
MEDIULUI.
FORMEXPERT
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
4,020,263.70 709,458.30 248,934.00 0.00 4,978,656.00 finalizat
1077 36630
EURONURSE Parteneriat european pentru
imbunatatirea competentelor personalului din
sectorul sanitar
Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din
Romania
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
15,238,052.00 2,689,068.00 365,860.00 1,440,000.00 19,732,980.00 finalizat
1078 36631 Un mediu de afaceri competent si adaptabil Stepping Stone Solutions SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
5,749,612.50 1,014,637.50 0.00 0.00 6,764,250.00 suspendat
1079 36418
PRO-EDIT: Program de formare si sprijinire
a angajatilor pentru o practica EDIToriala
PROfesionista
Uniunea Editorilor din Romania (UER)
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
10,493,833.10 1,851,852.90 251,954.00 1,200,000.00 13,797,640.00 finalizat
1080 35862
Program de specializare a resurselor umane
din domeniile biomedical si biotehnologic
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
Departamentul de Biochimie si Biologie
Moleculara
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
7,138,124.05 1,259,668.95 171,385.00 651,507.00 9,220,685.00 finalizat
1081 36419
Perfectionarea angajatilor si managerilor in
domeniul noilor tehnologii de fabricatie in
vederea cresterii adaptabilitatii lucratorilor si
intreprinderilor din industria de morarit si
panificatie
Patronatul Roman din Industria de Morarit,
Panificatie si Produse Fainoase ROMPAN
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
5,470,233.65 965,335.35 131,339.00 318,711.00 6,885,619.00 finalizat
1082 35822
Formare profesionala si organizationala a
angajatilor din Laboratoarele de Imunologie
prin implementarea tehnologiilor de varf si a
managementului calitatii IMUNOLAB
Societatea de Imunologie din Romania
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
13,176,223.40 2,325,215.89 310,028.79 1,353,504.35 17,164,972.43 finalizat
1083 9783
ADAPTABILITATEA FIRMELOR SI
MUNCITORILOR DIN INDUSTRIA
ALIMENTARA DIN ROMANIA LA
NORMATIVA DE SIGURANTA SI
SANATATE LA LOCUL DE MUNCA
FEDERAIA NAIONAL A SINDICATELOR
DIN INDUSTRIA ALIMENTAR
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
16,026,885.15 2,828,273.85 384,799.00 1,164,268.00 20,404,226.00 finalizat
1084 35792
Flexibilitate organizationala, functionala si
de ocupare - conditii decisive pentru
dezvoltarea economica a intreprinderilor
SC BARDROM SECURITY SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
13,499,668.55 2,382,294.45 835,893.00 890,710.00 17,608,566.00 finalizat
1085 36444
Cresterea performantelor angajatilor si
managerilor prin activitati de imbunatatire
a adaptabilitatii si flexibilitatii
S.C. Dynamic Human Resources Grup
S.R.L
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
3,529,286.70 622,815.30 218,532.00 0.00 4,370,634.00 finalizat
1086 29332
DENTAL TRAINING ASOCIATIA DONIT 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
9,141,104.60 1,613,136.11 219,474.30 571,014.40 11,544,729.40 finalizat
1087 29333
Retea de sprijinire a formarii profesionale
in domeniul managementului sanitar,
managementului calitatii si TIC al
personalului ocupat in domeniul medical -
RUXMED
Asociaia Centrul de Resurse CREST
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
14,227,614.50 2,510,755.50 345,000.00 1,778,670.00 18,862,040.00 finalizat
1088 29394
Imbunatatirea adaptabilitatii, flexibilitatii si
competitivitatii personalului din sectorul
sanatatii
Federatia Sanitas Romania 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
12,369,650.50 2,182,879.50 296,991.00 1,892,000.00 16,741,521.00 finalizat
1089 36474
E-Nursing: Pogram de instruire in
tehnologia informatiei a asistentilor
medicali, in contextul informatizarii
sistemului sanitar
Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din
Romania
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
14,549,302.95 2,567,524.05 349,323.00 1,665,000.00 19,131,150.00 finalizat
1090 35763
Competente pentru adaptabilitate si
flexibilitate in sistemul de sanatate, in
contextul descentralizarii
Confederatia Nationala a Sindicatelor
Libere din Romania-Fratia (CNSLR-Fratia)
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
14,707,329.00 2,595,411.00 353,117.00 9,822.00 17,665,679.00 contractat
1091 36484
Formare profesionala in transportul
aerian: securitatea in munca si protectia
mediului in utilizarea tehnologiilor
moderne
ASOCIAIA AEROPORTURILOR DIN
ROMNIA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
4,987,313.80 880,114.20 119,743.00 760.00 5,987,931.00 finalizat
1092 29422
Profesionisti in interventia integrata la
accidentele colective si dezastre
Fundatia pentru SMURD 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
17,250,965.21 3,044,287.98 414,188.84 0.00 20,709,442.03 finalizat
1093 29452
Metode online de promovare a sanatatii
mintale la locul de munca si de
armonizare a activitatii profesionale cu
viata de familie
SC COGNITROM SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
2,041,644.85 360,290.27 126,417.63 128,250.00 2,656,602.75 finalizat
1094 29482
Perfectionarea resurselor umane din
medicina veterinara
COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI DIN
ROMANIA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
8,697,994.75 1,534,940.25 208,835.00 11,400.00 10,453,170.00 finalizat
1095 35712
Schema inovativa de adaptabilitate si
specializare S.I.A.S.
CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI
AGRICULTUR TIMISOARA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
14,477,788.20 2,554,903.80 347,606.00 1,502,123.00 18,882,421.00 finalizat
1096 20701
CUNOSTINTE DE UTILIZAREA
CALCULATORULUI SI INFORMATICA
MEDICALA PENTRU CRESTEREA
ADAPTABILITATII ASISTENTELOR
MEDICALE DIN SPITALELE DIN ROMANIA
Ministerul Sanatatii
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
6,829,762.75 1,205,252.25 1,419,000.00 1,181,070.00 10,635,085.00 finalizat
1097 20729
COPMED - COMPETENTE PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI
Asociatia "Solidaritate Umana" 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
16,561,364.30 2,922,593.70 397,632.00 1,114,537.00 20,996,127.00 finalizat
1098 29125
Adaptabilitatea angajatilor, succesul
angajatorilor - ASA
Active Job Consulting SRL 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
9,493,955.36 1,675,403.89 587,861.01 594,858.05 12,352,078.31 finalizat
1099 20722
Pregatirea resurselor umane pentru
valorificarea si promovarea patrimoniului
cultural national
Episcopia Severinului si Strehaiei 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
5,270,180.20 930,031.80 126,535.00 538,388.00 6,865,135.00 finalizat
1100 36485
Formare profesionala pentru
implementarea noilor tehnologii in
sistemul de sanatate
Societatea Romana de Reumatologie -
Asociatia Medicala Romana
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
16,530,671.65 2,917,177.35 396,894.00 1,069,480.00 20,914,223.00 finalizat
1101 35882
Sistem de formare profesionala a
personalului medical in domeniul noilor
tehnologii din sistemul de sanatate
(diagnostic molecular)
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
in Domeniul Patologiei si Stiintelor
Biomedicale "Victor Babes"
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
13,831,967.55 2,440,935.45 366,058.00 800,796.00 17,439,757.00 finalizat
1102 35884
Laboratorul de Anatomie Patologica -
Formare profesionala si organizationala
prin implementarea managementului
calitatii - ANATOMOPAT
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
in Domeniul Patologiei si Stiintelor
Biomedicale Victor Babes
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
13,659,089.85 2,410,427.62 321,390.35 750,953.69 17,141,861.51 finalizat
1103 35886
Programe de sprijin organizational si
formare profesionala pentru personalul
angajat din sectorul de celuloza, hartie si
carton in vederea adaptarii la dinamica
pietei interne si internationale
SC CEPROHART SA BRAILA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
3,648,621.60 643,874.40 225,921.00 290,913.00 4,809,330.00 finalizat
1104 20752
FORMED - Formare pentru un servicii
medicale imbunatatite
PATRONATUL NATIONAL ROMAN 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
14,337,424.30 2,530,133.70 344,236.00 504,961.00 17,716,755.00 finalizat
1105 20750
Cresterea competitivatii intreprinderilor prin
perfectionarea si specializarea resurselor
umane in domeniul noilor tehnologii intr-o
societate bazata pe cunoastere si pentru o
dezvoltare durabila
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI
- CENTRUL PENTRU PREGATIREA
RESURSELOR UMANE
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
11,380,388.00 0.00 232,253.00 232,243.00 11,844,884.00 finalizat
1106 36476
Metode flexibile de organizare si formare
in domeniul noilor tehnologii pentru
sectorul energie
Universitatea Politehnica Bucuresti 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
14,358,875.00 0.00 293,038.00 2,850.00 14,654,763.00 finalizat
1107 37769
Competente pentru adaptabilitate,
flexicuritate si durabilitate in sectorul
ospitalitatii si turismului
SC EURODEZVOLTARE SRL 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
11,069,969.05 1,953,523.95 685,447.00 14,104.00 13,723,044.00 contractat
1108 20733
Dezvoltarea competentelor profesionale ale
angajatilor din sectorul financiar-bancar prin
promovarea utilizarii noilor tehnologii
informatice si de comunicare in vederea
cresterii adaptabilitatii si competitivitatii
(TICFIN)
INSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR)
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
8,695,351.25 1,534,473.75 208,772.00 1,520.00 10,440,117.00 finalizat
1109 35876
Formarea profesionala in domeniul
diabetului, al nutritiei si al bolilor metabolice si
promovarea utilizarii noilor tehnologii pentru
asistentii medicali in vederea eficientizarii
managementului activitatilor specifice
Asociatia Medicala Romana
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
6,936,655.35 1,224,115.65 166,546.00 513,515.00 8,840,832.00 finalizat
1110 29126 EMC - Educatie Medicala Continua SC RSC CONSULTING SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
2,715,087.85 479,133.15 168,117.00 0.00 3,362,338.00 finalizat
1111 20739
Securitatea si sanatatea in munca, o
premisa pentru competitivitate
Institutul National de Cercetare Dezvoltare
pentru Protectia Muncii Alexandru Darabont
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
15,514,246.00 0.00 316,617.00 131,859.00 15,962,722.00 finalizat
1112 36507
Creterea competitivitii, eficienei i
nivelului de sntate i securitate n munc
pentru personalul din sectorul medical n
vederea asigurrii de oportuniti sporite de
participare pe o pia modern a muncii
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
pentru Protectia Muncii "Alexandru Darabont"
Bucuresti
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
16,870,071.27 0.00 344,287.17 885,780.95 18,100,139.39 finalizat
1113 20723
Ergonomie, prevenie i management
performant n medicina dentar prin aliniere
la standardele europene
ASOCIATIA SOCIETATEA ROMANA DE
ERGONOMIE DENTARA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
14,884,147.70 2,626,614.30 357,363.00 805,703.00 18,673,828.00 finalizat
1114 36511
Pregatire, instruire, educare in vederea
asimilarii de procese tehnologice inovative,
imbunatatirea practicilor manageriale si a
protectiei mediului in sectoarele calde
UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
9,163,000.00 1,617,000.00 220,000.00 0.00 11,000,000.00 finalizat
1115 20742 DOCTORI in servicii medicale de calitate. SC MEDRIGHT EXPERTS SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
7,389,986.45 1,304,115.26 887,200.00 629,318.00 10,210,619.70 finalizat
1116 20719
Formarea profesionala si promovarea
utilizarii noilor tehnologii in scopul cresterii
adaptabilitatii angajatilor si managerilor de la
toate nivelele din domeniul electrotehnic la
cerintele actuale ale pietei muncii
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU
ELECTROTEHNICA - ICMET CRAIOVA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
6,768,144.00 0.00 138,125.00 279,216.00 7,185,485.00 finalizat
1117 20735
Calitate in serviciile medicale de
pneumologie prin formare profesionala
continua si flexibilitate organizationala
Societatea Romn de Pneumologie
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
4,906,959.05 865,933.95 117,814.00 3,420.00 5,894,127.00 finalizat
1118 36516
Pregatirea specialistilor in domeniile
mecanicii, hidraulicii si pneumaticii in scopul
promovarii adaptabilitatii si cresterii
competitivitatii
CCI Valcea
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
15,594,640.60 2,751,995.40 374,421.00 0.00 18,721,057.00 finalizat
1119 20753
Eficientizarea activitatii farmacistilor prin
formare in noile tehnologii, inclusiv TIC
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
FARMACIE CAROL DAVILA
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
6,066,773.00 0.00 123,812.00 2,850.00 6,193,435.00 finalizat
1120 29127
TIC instrument de lucru pentru personalul
din sectorul sntii
SC Brahms International SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
2,503,697.95 441,829.05 155,028.00 747,420.00 3,847,975.00 finalizat
1121 29252
Formarea profesionala si promovarea utilizarii
noilor tehnologii pentru angajatii din domeniul
petrolului si gazelor in scopul cresterii calitatii
serviciilor prestate, competitivitatii
profesionale si imbunatatirii activitatilor si
proceselor specifice.
Organizatia Patronala Unipet Ploiesti
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
4,872,568.05 859,864.95 116,988.00 3,040.00 5,852,461.00 finalizat
1122 20753
Perfectionare in terapia medico - chirurgicala
de urgenta a arsurilor pentru copii de varsta
mica ( 0- 4 ani) la nivel multiregional
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore
Alexandrescu
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
4,578,891.00 0.00 808,039.00 846,018.00 6,232,948.00 finalizat
1123 20725
Cresterea competentelor intreprinderilor si
angajatilor in perspectiva dezvoltarii durabile
Institutul National de Cerecetare Dezvoltare
pentru Protectia Mediului I.C.I.M Bucuresti
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
11,073,061.35 1,954,069.65 265,860.00 285,706.00 13,578,697.00 finalizat
1124 36525
Utilizarea TIC pentru servicii de calitate in
domeniul financiar contabil
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
BUCURESTI
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
16,481,411.60 2,908,484.40 395,711.00 0.00 19,785,607.00 finalizat
1125 29272
Calitate si performanta in sistemul sanatatii
publice din Romania
Fundatia Amfiteatru
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
9,733,864.90 1,717,740.87 231,764.23 0.00 11,683,370.00 finalizat
1126 36526
Performan pentru adaptabilitate i
competitivitate european - Training pentru
P.A.C.E
Sindicatul National De Mediu-Ecologistul
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
7,851,670.41 1,385,588.90 188,515.50 1,340,947.80 10,766,722.60 finalizat
1127 20740
Formarea profesionala in domeniul
neonatologiei,si promovarea utilizarii noilor
tehnologii pentru personalul din sectorul
sanatatii
Fundatia CRED- Centrul Romano-Elvetian
pentru Dezvoltarea Sistemului de Sanatate
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
4,855,878.30 856,919.70 116,588.00 2,166.00 5,831,552.00 finalizat
1128 20721
Specializare pentru performan, eficacitate
i rspuns n domeniul transplantului de
organe S.P.E.R.
Fundatia pentru Chirurgia Ficatului
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
4,411,051.54 778,420.86 105,907.60 692,840.70 5,988,220.70 finalizat
1129 20748
Formarea profesionala si promovarea
utilizarii noilor tehnologii in scopul
cresterii adaptabilitatii angajatilor si
managerilor de la toate nivelele din
domeniul energetic in vederea cresterii
calitatii serviciilor prestate si imbunatatirii
activitatilor si proceselor specifice
Federatia Sindicatelor Libere si Independente
Energetica
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
5,262,967.10 928,758.90 126,362.00 7,599.00 6,325,687.00 finalizat
1130 29293
ADAPTIC
Camera de Comert, Industrie si Agricultura
ARAD
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
14,427,498.80 2,546,029.20 346,399.00 602,329.00 17,922,256.00 finalizat
1131 36535
FLEXINOV - Intreprinderi flexibile si
inovatoare
SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
4,110,140.15 725,318.85 254,498.00 360,160.00 5,450,117.00 finalizat
1132 35888
Planificare strategica - Competente si
competitivitate pentru manageri
S.C. EMC South Central Europe S.R.L. 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
4,923,364.05 868,828.95 522,065.00 0.00 6,314,258.00 finalizat
1133 36529
Siguranta si adaptabilitate Target Active Training 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
6,758,841.44 1,192,736.72 418,504.12 508,962.50 8,879,044.78 finalizat
1134 36460
Cresterea adaptabilitatii personalului si
intreprinderilor din sectorul medical prin
formare profesionala si servicii de calitate
SC Sisteme de Management Pegas SRL 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
4,810,872.50 848,977.50 297,888.00 0.00 5,957,738.00 finalizat
1135 36531
Intreprinderile romanesti in contextul
schimbarii - Program de Formare,
Consultanta si Asistenta a intreprinderilor
pentru promovarea adaptabilitatii si
introducerea de noi solutii organizatorice
(FCA) -
Fundatia Corona Iasi
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
14,629,495.44 2,581,675.67 351,248.39 0.00 17,562,419.50 finalizat
1136 36532
Centru de instruire pentru promovarea
adaptabilitatii si cresterea gradului de
mobilitate al angajatilor operatorilor de
transport public de persoane din Romania
UNIUNEA ROMANA DE TRANSPORT PUBLIC
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
13,376,044.00 0.00 272,981.00 847,000.00 14,496,025.00 contractat
1137 36542
Formarea profesionala in domeniul
epidemiologiei,si promovarea utilizarii noilor
tehnologii pt personalul din sectorul sanatatii
Institutul de Sanatate Publica Bucuresti
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
6,010,229.00 0.00 122,658.00 2,281.00 6,135,168.00 finalizat
1138 36533
Formarea profesionala in domeniul urgentei
medicale,si promovarea utilizarii noilor
tehnologii pentru personalul din sectorul
sanatatii
Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T.
Popa" Iasi
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
5,133,118.43 905,844.43 123,244.14 2,165.00 6,164,372.00 finalizat
1139 36543
Centre Regionale de Excelen n Domeniul
mbuntirii Performanei Proceselor din
Sistemul de ngrijiri de Sntate din Romnia
Fundatia CRED- Centrul Romano-Elvetian
pentru Dezvoltarea Sistemului de Sanatate
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
5,702,763.05 1,006,369.95 136,921.08 420,593.50 7,266,647.58 finalizat
1140 35879
Formarea profesionala si cresterea
adaptabilitatii angajatilor si intreprinzatorilor
din sectorul productiei de materiale pentru
constructii prin promovarea utilizarii noilor
tehnologii
Asociatia Producatorilor de Materiale pentru
Constructii din Romania 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
8,073,201.40 1,424,682.60 193,834.00 7,336.00 9,699,054.00 finalizat
1141 36461
Reteaua pentru protectia sanatatii si
securitatii la locul de munca in industria
prelucratoare - AERONAVSECUR
SINDICATUL LIBER INDEPENDENT "ICA"
Brasov
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
1,947,486.00 343,674.00 46,758.00 261,250.00 2,599,168.00 finalizat
1142 36544
Flexibilitate si performanta prin management Universitatea din Craiova 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
2,094,484.00 0.00 42,745.00 63,359.00 2,200,588.00 finalizat
1143 36523
Formare profesionala in domeniul
materialelor noi cu aplicatii in mecanica si
mecatronica - ProfMec
Camera de Comert si Industrie a Municipiului
Bucuresti
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
7,130,003.15 1,258,235.85 171,186.00 0.00 8,559,425.00 finalizat
1144 35806
PROGRAM NATIONAL DE FORMARE
PROFESIONALA A SPECIALISTILOR SI
INTERMEDIARILOR DIN ASIGURARI
Institutul de Management in Asigurari 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
8,919,156.25 1,573,968.75 215,237.00 0.00 10,708,362.00 finalizat
1145 36520
LEAN Romania - Cooperare trans-nationala
pentru cresterea adaptabilitatii si promovarea
calitatii in retelele de furnizori din sectorul
automotive, prin metode organizationale
inovatoare
Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
15,229,810.03 2,687,613.53 365,661.70 0.00 18,283,085.26 finalizat
1146 36505
Formarea profesionala specializata si
promovarea utilizarii noilor tehnologii in
scopul cresterii adaptabilitatii si mobilitatii
angajatilor si managerilor din IMM-urile din
RD V VEST si RD VI NORD-VEST
Camera de Comert, Industrie si Agricultura
Timisoara - CCIAT 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
4,065,064.65 717,364.35 97,601.00 339,721.00 5,219,751.00 finalizat
1147 36494
Soluii inovative pentru sntatea copiilor Liga Romana pentru Sanatate Mintala 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
2,963,651.65 522,997.35 71,157.00 122,768.00 3,680,574.00 finalizat
1148 35738
Cresterea adaptabilitatii si competitivitatii
angajatilor din industria romaneasca prin
formare profesionala continua in domeniile
TIC, transfer de noi tehnologii, protectia
mediului si controlul poluarii.
SC SVASTA ICG SRL
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
5,315,901.70 938,100.30 329,158.00 0.00 6,583,160.00 finalizat
1149 36423
Flexibilitate si adaptabilitate in transportul
feroviar
Centrul National de Calificare si Instruire
Feroviara - CENAFER
3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
16,156,324.85 0.00 2,851,116.15 1,270,197.00 20,277,638.00 finalizat
1150 35851
Formare profesionala pentru personalul
medical si manageri din domeniul sanitar prin
implementarea de noi tehnologii si
actualizarea cunostintelor in domeniul
economiei sanitare
Autoritatea de Sanatate Publica a Judetului
Constanta 3.2 " Formare i sprijin pentru ntreprinderi
i angajai pentru promovarea
adaptabilitii"
12,456,357.84 0.00 2,198,180.79 0.00 14,654,538.63 finalizat
1151 20792
Soluia la omaj i srcie: competene IT
pentru adaptare la flexibilitatea pieei muncii
SOFT APLICATIV I SERVICII S.A.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
2,401,434.04 237,504.47 138,891.50 2,777,830.00 finalizat
1152 20794
Servicii integrate pentru promovarea ocuparii
durabile in 5 regiuni din Romania
Fundatia Dezvoltarea Popoarelor
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
15,154,889.75 1,498,835.25 220,504.00 861,926.00 17,736,155.00 finalizat
1153 20796
Program Integrator al Formarii Adultilor
Necalificati (PIFAN)
AGENIA PENTRU OCUPAREA FOREI DE
MUNC HARGHITA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
14,772,249.00 0.00 1,460,991.00 1,419,000.00 17,652,240.00 finalizat
1154 24483
CONSTRUIESTE-TI VIITORUL PAS CU
PAS - Program pilot de crestere a nivelului de
angajabilitate al persoanelor afectate de criza
economica
SC WKH - Dezvoltare Organizationala SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
2,815,852.13 278,490.87 162,861.00 0.00 3,257,204.00 finalizat
1155 20800 Regions for Jobs

CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEBISTRITAN
ASAUD
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
10,443,629.56 1,032,886.44 234,215.00 459,946.00 12,170,677.00 finalizat
1156 20834
Iei parte, ai carte... de munc proiect cu
abordare progresiv, personalizat i
integrat beneficiarului int pentru a facilita
accesul i meninerea tinerilor pe piaa forei
de munc.
SC KNOW TEAM SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
2,658,990.19 262,977.05 153,787.75 3,075,754.99 finalizat
1157 24484
O SANSA TINERILOR DIN MEDIUL RURAL AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA OLT
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
5,707,831.00 0.00 564,511.00 473,163.00 6,745,505.00 finalizat
1158 24485
CALLCEMM -"Apelati Centrul Electronic de
Mediere a Muncii"
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA CLUJ
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
13,976,195.00 0.00 1,382,261.00 0.00 15,358,456.00 finalizat
1159 20836
TARGUL DE CARIERE Program
multiregional pentru facilitarea accesului pe
piata muncii
SC RETEAUA TDC SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
3,476,867.94 343,866.06 201,091.00 473,208.00 4,495,033.00 finalizat
1160 24436 Munca pe primul loc Asociatia "Sanse Egale pentru Fiecare"
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
18,808,861.42 1,860,217.06 421,817.93 0.00 21,090,896.41 finalizat
1161 24487
QualyMatch - Sistem integrat de asistenta
pentru imbunatatirea accesului pe piata
muncii pe baza calificarii
Uniunea Generala a Industriasilor din
Romania - UGIR-1903 5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
14,092,040.85 1,393,718.33 315,497.09 1,018,928.21 16,820,184.48 finalizat
1162 20839
CAI DE FORMARE SI OCUPARE IN
SECTORUL TURISMULUI ALTERNATIV -
ALTER TOUR
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA OLT
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
16,900,050.00 0.00 1,671,434.00 2,200,000.00 20,771,484.00 finalizat
1163 24434
INFORMARE,CONSILIERE,ORIENTARE SI
FORMARE PROFESIONALA PENTRU
EGALITATEA DE SANSE - "INCOFOP"
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE
PROFESIONALA A ADULTILOR DOLJ
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
7,146,513.00 0.00 145,847.00 268,120.00 7,560,480.00 finalizat
1164 20872 SANSE MAI MARI CU JOBURI ONLINE
Fundatia pentru Dezvoltare Sociala si
Economica Zalau
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
5,403,659.17 534,427.83 121,187.00 0.00 6,059,274.00 finalizat
1165 20882 Acces pe piata muncii - O sansa pentru tine
ASOCIATIAPARTIDAROMILOR\"PRO-
EUROPA\"
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
17,621,255.47 1,742,761.53 402,000.00 0.00 19,766,017.00 finalizat
1166 20855
Adaptabilitate si acces pe piata muncii prin
informare, instruire si cautare activa a unui
loc de munca
Centrul Judetean pentru Conservarea si
Promovarea Culturii Traditionale Braila
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
3,144,631.49 311,007.51 70,523.00 0.00 3,526,162.00 finalizat
1167 20854
Masuri active integrate - O sansa pentru
persoanele fara loc de munca din Regiunea
Sud Muntenia si Regiunea Sud Est
ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR
DAMBOVITA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
4,709,874.26 465,811.74 117,000.00 0.00 5,292,686.00 finalizat
1168 24489
Calificari europene pentru centrele turistice
din Romania
Fundatia Universitara Dunarea - Marea Neagra
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
16,191,227.78 1,601,330.22 370,000.00 2,510,767.00 20,673,325.00 finalizat
1169 20788
IFIA - Integrare prin Formare, consiliere si
Initiere Antreprenoriala
SCINTERLOGCOMSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
10,345,542.48 1,023,185.52 620,000.00 680,000.00 12,668,728.00 finalizat
1170 20789
Retea nationala de centre de informare si
consiliere privind cariera
FUNDATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE
MANAGERIALA (CDM)
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
18,518,847.62 1,831,534.38 415,314.00 0.00 20,765,696.00 finalizat
1171 20791
Centre PICAS - Proiectul "Puncte de
Informare, Consiliere i Asisten
Specializata pentru omerii i persoanele n
cutarea unui loc de munca din sectorul
abordat"
Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
18,792,032.53 1,858,552.67 421,954.80 25,200.00 21,097,740.00 finalizat
1172 35737
Proiect de consiliere cariera si certificare
pentru Tehnicieni din domeniul Petrochimie/
Energie/ Constructii Marine
SC Procer Company SA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
5,352,966.71 529,414.29 309,599.00 0.00 6,191,980.00 finalizat
1173 20813
INSTRUMENTE STRATEGICE PENTRU
OCUPARE IN INDUSTRIA TURISMULUI
PartNET Asociatia Parteneriat pentru
Dezvoltare Durabila
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
16,869,571.63 1,668,419.17 378,326.34 1,644,571.33 20,560,888.47 finalizat
1174 20816
CALISIG - Calificare pentru o slujba mai
sigura
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei
de Munca Dolj
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
6,036,712.00 0.00 597,038.00 0.00 6,633,750.00 finalizat
1175 20818
Calificarea si integrarea pe piata muncii
a somerilor in domeniul turismului din
regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud-
Muntenia, Bucuresti Ilfov
SC EURODEZVOLTARE SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
14,172,517.45 1,401,677.55 819,694.00 35,697.00 16,429,586.00 finalizat
1176 24522
Consilierea si instruirea omerilor CIS
2012
Blocul National Sindical 5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
7,016,437.61 693,933.39 157,354.00 0.00 7,867,725.00 finalizat
1177 24523
Start la Antreprenoriat reducerea
somajului prin stimularea dezvoltarii de
noi afaceri din randul somerilor si creare
de noi locuri de munca.
ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O
VIATA MAI BUNA 5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
14,478,879.84 1,431,977.13 324,711.37 0.00 16,235,568.34 finalizat
1178 24524
Si tu poti sa fii antreprenor PATRONATUL NATIONAL ROMAN 5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
15,451,613.45 1,528,181.55 364,224.00 798,665.00 18,142,684.00 finalizat
1179 20820
CORE - Corelarea fortei de munca cu
cerintele pietei in Regiunile Sud Vest Oltenia
si Nord-Vest
CENTRUL DE CONSULTANTA SI
MANAGEMENT A LPROIECTELOR
EUROPROJECT
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
12,738,447.54 1,259,846.46 285,679.00 489,928.00 14,773,901.00 finalizat
1180 20822
Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru
reintegrarea somerilor in viata activa in
regiunile Sud Muntenia si Sud-Vest
CONFEDERAIA NAIONAL SINDICAL
CARTEL ALFA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
12,033,392.28 1,190,115.72 269,869.00 12,753.00 13,506,130.00 finalizat
1181 24525
Servicii de masuri active de ocupare si
servicii de formare profesionala pentru
persoanele in cautare de loc de munca din
regiunea Sud Muntenia, Centru si Nord-Vest
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA DAMBOVITA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
4,721,472.21 466,958.79 108,000.00 0.00 5,296,431.00 finalizat
1182 20824 ONCT - O Noua Cariera pentru Tine FIRST JOB SCHOOL SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
6,916,466.83 684,046.17 400,027.00 329,900.00 8,330,440.00 finalizat
1183 20826 STOP somajului in randul tinerilor
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de
Munca
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
14,303,790.00 0.00 1,414,660.00 6,156.00 15,724,606.00 finalizat
1184 24526
Formarea profesionala alternativa utilizand
solutii informatice o solutie pentru
reconversia fortei de munca din minerit
Universitatea din Petrosani
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
4,607,401.00 0.00 94,028.00 253,289.00 4,954,718.00 finalizat
1185 20829
ALTERNATIVE PENTRU SOMAJ
promovarea si dezvoltarea competentelor si
activitatii antreprenoriale in randul somerilor
ASOCIATIA PAKIV ROMANIA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
14,478,879.84 1,431,977.13 324,711.37 0.00 16,235,568.34 finalizat
1186 20827
Program national integrat de facilitare a
accesului pe piata muncii
Sindicatul Naional Petrom Energie
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
9,615,565.05 950,989.95 215,642.00 0.00 10,782,197.00 finalizat
1187 20830
Reconversie profesionala in domeniul
administratiei si serviciilor publice in regiunile
Vest, Sud-Vest, Sud, Sud Est si Bucuresti-
Ilfov
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE
CONTINUA PENTRU ADMINISTRATIA
PUBLICA LOCALA BUCURESTI
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
11,643,351.00 0.00 237,621.00 11,703.00 11,892,675.00 finalizat
1188 21526
Antreprenoriatul social, o ans pentru
comunitile de romi.
PARTIDAROMILOR\"PROEUROPA\" 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 16,854,351.66 3,538,088.34 420,000.00 0.00 20,812,440.00 finalizat
1189 21638
Mai aproape de oameni, prin forme ale
economiei sociale
SCHRSPECIALISTSSRL 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 4,193,949.45 880,399.55 267,071.00 333,630.00 5,675,050.00 finalizat
1190 21646 ORIZONT 2009
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN
SOCIAL I PROTECIA COPILULUI -
SECTOR 1
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 5,306,725.91 1,113,995.09 1,379,936.00 435,707.00 8,236,364.00 finalizat
1191 21010
Economia sociala - sanse reale pentru o
viata mai buna!
FUNDATIA INIMA PENTRU INIMA 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 5,129,026.75 1,076,692.25 126,648.00 0.00 6,332,367.00 finalizat
1192 21106
Dezvoltarea de structuri ale economiei
sociale in Regiunile Nord Vest, Sud Vest
Oltenia si Vest
ASOCIATIA PROFESIONALA
NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA
SOCIALA ASSOC
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 15,117,408.19 3,173,466.81 392,347.00 713,809.00 19,397,031.00 finalizat
1193 21119
Dezvoltarea economiei sociale prin
infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi
sociale
ASOCIATIA REACT 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 13,801,330.91 2,897,194.09 340,786.00 1,034,271.00 18,073,582.00 finalizat
1194 21785
Centru multifuncional, o ans pentru
viitorul copiilor si tinerilor cu dizabilitati fizice,
psihice si sociale din regiunea Nord-Vest,
Sud-Est si Sud-Vest Oltenia
FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 11,012,494.28 2,311,757.72 271,925.00 0.00 13,596,177.00 finalizat
1195 21740
Aliana pentru Dezvoltarea Economiei
Sociale
FUNDATIA\"ALATURIDEVOI\"ROMANIA 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 14,910,734.42 3,130,081.58 368,180.00 1,516,641.00 19,925,637.00 finalizat
1196 21583
Incluziune social i pe piaa muncii prin
intreprinderi sociale.
CONSILIUL JUDETEAN ALBA 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 12,553,976.32 2,635,347.72 309,986.19 999,195.85 16,498,506.08 finalizat
1197 21735
Parteneriate active pentru dezvoltarea
economiei sociale
FUNDATIA DEZVOLTAREA POPOARELOR 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 5,808,880.03 1,219,407.97 143,435.00 0.00 7,171,723.00 finalizat
1198 21075
O INTERVENTIE INTEGRATA IN VEDEREA
CONSOLIDARII ANTREPRENORIATULUI
SOCIAL AL FEMEILOR VULNERABILE
ASOCIAIA A.F.I PROFAMILIA 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 16,880,179.79 3,543,510.22 416,810.00 0.00 20,840,500.00 finalizat
1199 21408
INTEGRAT - Resurse pentru femeile si
grupurile Roma excluse sociale
ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE S
IPROMOVARE SOCIO-ECONOMICA -
CATALACTICA
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 13,322,815.84 2,796,743.56 328,970.60 0.00 16,448,530.00 finalizat
1200 21439
RURES. Spatiul Rural si Economia Sociala
in Romania
FUNDATIA SOROS 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 7,644,723.32 1,604,790.68 188,766.00 435,862.00 9,874,142.00 finalizat
1201 21418
Retea multiregionala pentru terapie
integrativa, consiliere si reintegrare sociala a
persoanelor diagnosticate cu cancer
PATRONATUL MEDICINEI INTEGRATIVE 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 15,794,415.00 3,315,585.00 390,000.00 0.00 19,500,000.00 finalizat
1202 21445 Romano Cher - Casa Romilor
K CONSULTING,MANAGEMENT AND
COORDINATION SRL
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 16,434,806.66 3,450,016.89 1,046,569.66 0.00 20,931,393.21 finalizat
1203 21751
I-DEALIS Incluziune si Dezvoltare
Economica in zonele ALpine (montane si sub-
montane) din Romania prin Intreprinderi
Sociale
ASOCIATIA\"DEPRESIUNEAHOREZU\" 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 9,580,500.38 2,011,151.62 236,564.00 1,139,390.00 12,967,606.00 finalizat
1204 21645
Reteaua de Economie Sociala o premisa
pentru integrarea persoanelor cu dizabilitati
pe piata muncii
FEDERATIA ONPHR-ORGANIZATIA
NATIONALA A PERSOANELOR CU
HANDICAP DIN ROMANIA
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 14,756,354.99 3,097,674.04 364,367.94 0.00 18,218,396.97 finalizat
1205 21349
ROMII CREAZA INTREPRINDERI SOCIALE
DE RECICLARE A MATERIALELOR DE
AMBALAJ ROMA-RE
FUNDATIA PAEM ALBA 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 16,879,831.83 3,543,437.17 416,802.00 20,840,071.00 finalizat
1206 21060
Crearea si promovarea de instrumente de
economie sociala in scopul incluziunii pe
piaa forei de munc a grupurilor
defavorizate
AUR Asociaia Naional a Specialitilor
n Resurse Umane
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 9,381,003.94 1,969,273.06 231,640.00 372,049.00 11,953,966.00 finalizat
1207 21784
Economia Sociala - O noua provocare in
insertia pe piata muncii a detinutilor
Centrul Roman pentru Educatie si
Dezvoltare Umana 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 11,252,803.29 2,362,203.71 287,788.00 0.00 13,902,795.00 finalizat
1208 21582
PROMETEUS- Promovarea economiei
sociale in Romania prin cercetare,
educatie si formare profesionala la
standarde europene
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii
Civile (FDSC)
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 12,171,670.17 2,555,093.50 300,546.19 1,261,921.66 16,289,231.52 finalizat
1209 21409
Sprijin pentru dezvoltarea economiei sociale
n comuniti multietnice din Regiunile de
dezvoltare Nord-Vest i Centru din Romnia
FUNDATIA CENTRUL DE RESURSE
PENTRU DIVERSITATE ETNOCULTURALA
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 8,231,758.17 1,728,021.83 204,000.00 1,500.00 10,165,280.00 finalizat
1210 21739
Persoanele private de libertate, in slujba
protectiei mediului inconjurator, pentru
cresterea competitivitatii si a atractivitatii
teritoriilor
Penitenciarul de Femei Targsor 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 7,312,329.00 0.00 149,231.00 337,621.00 7,799,181.00 finalizat
1211 21743
RESCUE - Infiintarea unei Retele de
Economie Sociala destinata integrarii
profesionale a persoanelor cu dizabilitati,
pornind de la experiente si bune practici in
Uniunea Europeana
Federatia ONPHR - Organizatia Nationala a
Persoanelor cu Handicap din Romania
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 14,756,354.99 3,097,674.04 364,367.94 0.00 18,218,396.97 finalizat
1212 21058
Economia sociala o solutie pentru mediul
inconjurator
Asociatia Salvati Dunarea si Delta 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 20,174,568.51 0.00 411,725.89 518,283.52 21,104,577.92 finalizat
1213 21410
Reea regional pentru promovarea i
aplicarea conceptelor economiei sociale, n
vederea creterii anselor de reinserie
social a persoanelor cu dizabiliti
PATRONATUL MEDICINEI INTEGRATIVE 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 15,997,415.80 3,358,199.20 395,019.00 0.00 19,750,634.00 finalizat
1214 21746
RIES RETEAUA INCUBATOARELOR DE
ECONOMIE SOCIALA - ABORDARE
STRATEGICA A DEZVOLTARII
RESURSELOR UMANE
Asociatia "Europa pentru Dezvoltare Umana" 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 16,424,349.78 3,447,821.76 405,554.00 0.00 20,277,725.54 finalizat
1215 20205
Dezvoltarea culturii calitii i furnizarea unei
educaii de calitate n sistemul de nvmnt
preuniversitar din Romnia prin
implementarea standardelor de referin
Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in
Invatamantul Preuniversitar 1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
19,596,346.66 0.00 399,925.45 754,623.00 20,750,895.11 finalizat
1216 20242
Sprijin pentru unitile colare n
implementarea manualului de evaluare
intern a calitii educaiei
Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in
Invatamantul Preuniversitar
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
18,367,310.00 0.00 374,844.00 2,064,760.00 20,806,914.00 finalizat
1217 20207
EVRICA - Educatie pentru Viata si
Responsabilizare Individuala prin programe
de Cetatenie Activa pentru tinerii din
Romania
Fundaia Tineri pentru Tineri
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
13,676,810.42 4,004,909.58 360,852.00 2,104,383.00 20,146,955.00 finalizat
1218 20208
Imbunatatirea calitatii educatiei si formarii
profesionale prin retele parteneriale
Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului
Profesional si Tehnic
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
11,935,548.00 0.00 243,583.00 0.00 12,179,131.00 finalizat
1219 20247
Curriculum Revizuit in Invatamantul
Profesional si Tehnic (CRIPT)
Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului
Profesional si Tehnic
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
20,021,816.00 0.00 408,608.00 0.00 20,430,424.00 finalizat
1220 20209
MaST NETWORKING, CALITATE IN
DEZVOLTAREA COMPETENTELOR CHEIE
DE MATEMATICA, STIINTE SI TEHNOLOGII
Inspectoratul Scolar al Judetului Calarasi
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
18,851,819.00 0.00 384,731.00 1,548,500.00 20,785,050.00 finalizat
1221 20248
Promovarea si stimularea performantei
scolare pentru elevii din invatamintul
preuniversitar care provin din grupuri
vulnerabile.
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
14,360,044.00 0.00 4,786,681.00 245,399.00 19,392,124.00 contractat
1222 20210
EDSANO - Educatie pentru Sanatate -
Dezvoltarea curriculei optionale modulare
pentru invatamantul preuniversitar
Fundaia Tineri pentru Tineri
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
11,692,908.23 3,423,973.77 308,508.00 1,573,427.00 16,998,817.00 finalizat
1223 20249
E-manager scoala plus Inspectoratul Scolar al Judetului Teleorman 1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
12,357,262.00 0.00 4,119,087.00 951,771.00 17,428,120.00 finalizat
1224 26972
Calitate in managementul unitatii scolare INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDEULUI
PRAHOVA
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
12,439,598.21 0.00 4,146,532.73 836,783.72 17,422,914.66 finalizat
1225 20250
Parteneriate active coala-intreprindere
pentru mbuntirea formrii profesionale
iniiale PASII FPI
Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului
Profesional si Tehnic
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
11,530,645.70 0.00 235,319.30 0.00 11,765,965.00 finalizat
1226 20251
Dezvoltarea competentelor manageriale ale
personalului didactic cu funcii de conducere,
indrumare si control din sistemul
preuniversitar, in societatea cunoasterii
OSCINT2009
ACADEMIA NATIONALA DE INFORMATII
"MIHAI VITEAZUL"
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
19,354,782.00 0.00 394,996.00 0.00 19,749,778.00 finalizat
1227 20211
Optim E-manager Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita 1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
11,109,987.76 0.00 3,703,329.25 945,542.40 15,758,859.41 finalizat
1228 20252
Metode si instrumente noi pentru formarea
competentelor elevilor in managementul vietii
personale. Platforma digitala interactiva in
tematica psihologiei aplicate pentru elevii de
liceu
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN
ILFOV
1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
10,555,852.00 0.00 3,518,622.00 839,872.00 14,914,346.00 finalizat
1229 41369
Performante crescute pentru elevii din
invatamantul preuniversitar
Inspectoratul colar al Judeului Alba 1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
14,162,674.66 0.00 4,720,891.55 1,010,040.00 19,893,606.21 finalizat
1230 20262
Managementul situaiilor de criz la nivelul
unitii colare
Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii 1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate
8,113,153.50 0.00 2,704,384.50 0.00 10,817,538.00 finalizat
1231 21259
Managementul corelarii sistemului de
invatamant cu piata muncii
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
1.2 Calitate n nvmntul superior 10,606,298.00 0.00 3,168,115.00 222,281.00 13,996,694.00 finalizat
1232 21303
COMPETENTE AVANSATE -
PROFESIONALE SI DE CERCETARE -
IN MANAGEMENTUL RISCULUI
INTERNATIONAL
Academia de Studii Economice Bucuresti
1.2 Calitate n nvmntul superior 18,241,490.00 0.00 372,277.00 522,107.00 19,135,874.00 finalizat
1233 21306
CALITATE SI COMPETENTE LA
STANDARDE EUROPENE PENTRU
PERSONALUL DIDACTIC DIN
INVATAMANTUL SUPERIOR IN
VEDEREA CRESTERII
COMPETITIVITATII SCOLII DE
ECONOMIE DIN ROMANIA
UNIVERSITATEA DE VEST DIN
TIMISOARA
1.2 Calitate n nvmntul superior 3,402,040.00 0.00 69,430.00 327,998.00 3,799,468.00 finalizat
1234 21310
Aplicarea unui sistem de competente
coerent cu cel european la nivelul
masteratelor in domeniul analizei
economice si evaluarii de active si afaceri
Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de
Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
1.2 Calitate n nvmntul superior 4,566,420.00 0.00 93,193.00 131,534.00 4,791,147.00 finalizat
1235 21403
Program multi-regional de studii
masterale n domeniul eActiviti
Universitatea Tehnica din Cluj Napoca
1.2 Calitate n nvmntul superior 10,782,428.00 0.00 220,049.00 195,108.00 11,197,585.00 finalizat
1236 21473
Managementul comunicarii cu alumni
pentru instituii de invaamant superior din
Romania
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
1.2 Calitate n nvmntul superior 15,738,001.18 0.00 4,700,961.40 421,085.00 20,860,047.58 finalizat
1237 21475
Calitate si expertiza in elaborarea si
implementarea metodologiei de obtinere
si testare de produse competitive prin
formarea profesionala in cadrul unor noi
programe de master cu impact major pe
piata muncii
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti
1.2 Calitate n nvmntul superior 6,170,306.00 0.00 125,924.00 149,150.00 6,445,380.00 finalizat
1238 21476
Comunitate virtuala interuniversitara
pentru stiinta, tehnologie, inovare si
valorificare a proprietatii intelectuale
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
1.2 Calitate n nvmntul superior 15,635,215.63 0.00 4,670,260.37 430,650.00 20,736,126.00 finalizat
1239 21490
OPTIMIZAREA PROCESULUI DE
INSERIE A ABSOLVENTILOR DIN
DOMENIUL GEOGRAFIE PE PIATA
FORTEI DE MUNCA
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI-
CENTRUL INTERDISCIPLINAR DE
CERCETARI AVANSATE ASUPRA
DINAMICII TERITORIALE
1.2 Calitate n nvmntul superior 17,280,512.00 0.00 352,663.00 49,836.00 17,683,011.00 finalizat
1240 21506
Parteneriat pentru modernizarea i
reorganizarea serviciilor bibliotecilor
universitare
Academia de Studii Economice din
Bucuresti 1.2 Calitate n nvmntul superior 4,343,204.00 0.00 88,637.00 502,417.00 4,934,258.00 finalizat
1241 21507
Elaborarea si implementarea programelor
de masterat in domeniul Micro si
Nanomaterialelor MASTERMAT
Universitatea POLITEHNICA din Bucureti
1.2 Calitate n nvmntul superior 9,884,975.00 0.00 201,735.00 270,404.00 10,357,114.00 finalizat
1242 21508
Sistem colaborativ integrat bazat pe
cunostinte pentru imbunatatirea
managementului universitatilor
economice, in contextul noului Cadru
National al Calificarilor din Invatamantul
Superior
Academia de Studii Economice Bucuresti
1.2 Calitate n nvmntul superior 15,420,594.00 0.00 314,706.00 161,500.00 15,896,800.00 finalizat
1243 21524
Tehnologii avansate pentru calitate in
universitatea orientata spre viitor
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
FARMACIE DIN TARGU-MURES
1.2 Calitate n nvmntul superior 9,178,023.20 0.00 187,312.30 1,626,319.51 10,991,655.01 finalizat
1244 21525
Definirea calificarii de psiholog si a
descriptorilor sectoriali de invatare, in
vederea adaptarii programelor de master
in psihologie la nevoile pietei muncii din
Romania
Universitatea din Bucuresti Facultatea de
Psihologie si Stiintele Educatiei
1.2 Calitate n nvmntul superior 18,373,853.00 0.00 382,789.00 415,223.00 19,171,865.00 finalizat
1245 21588
Cresterea calitatii programelor de
masterat in administratie publica
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
1.2 Calitate n nvmntul superior 16,889,941.00 0.00 344,695.00 856,480.00 18,091,116.00 finalizat
1246 21505
Program strategic pentru promovarea
inovarii in servicii prin educatie deschisa,
continua (INSEED)
Universitatea Politehnica Bucuresti
1.2 Calitate n nvmntul superior 19,925,402.00 0.00 406,640.00 576,058.00 20,908,100.00 finalizat
1247 21561
Asigurarea calitii n nvmntul
masteral internaionalizat: Dezvoltarea
cadrului naional n vederea
compatibilizrii cu Spaiul European al
nvmntului Superior
Universitatea Babes-Bolyai
1.2 Calitate n nvmntul superior 20,082,929.00 0.00 409,856.00 416,867.00 20,909,652.00 finalizat
1248 21424
TEORO - TERAPIA OCUPATIONALA SI
INGINERIA APLICATA IN
ECHIPAMENTE PENTRU REABILITARE
SI TEHNOLOGIE ASISTIV -
SPECIALIZARI UNIVERSITARE
EUROPENE, NOU INTRODUSE IN
ROMANIA, PENTRU O SOCIETATE
BAZATA PE CUNOASTERE SI
EGALITATE DE SANSE
Universitatea din Bacau
1.2 Calitate n nvmntul superior 14,530,253.00 0.00 0.00 0.00 14,530,253.00 contractat
1249 21317
Curricula imbunatatita si forme interactive
de predare-invatare pentru specialitati din
programul de studii de licenta de la
facultati de medicina
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu
Hatieganu" Cluj-Napoca
1.2 Calitate n nvmntul superior 9,319,476.82 0.00 190,193.40 0.00 9,509,670.22 finalizat
1250 21589
ntrirea nvmntului superior orientat
spre competene
Universitatea Babe-Bolyai
1.2 Calitate n nvmntul superior 8,774,699.00 0.00 179,075.00 85,362.00 9,039,136.00 finalizat
1251 21748
Dezvoltare, inovare si extindere a
accesului la invatare in programe de
master in administrarea afacerilor
Academia de Studii Economice din
Bucuresti 1.2 Calitate n nvmntul superior 10,399,899.00 0.00 212,243.00 210,795.00 10,822,937.00 finalizat
1252 21774
Dezvoltarea capacitatii de implementare a
sistemului de calificari din invatamantul
superior
Agenia Naional pentru Calificrile din
nvmntul Superior i Parteneriat cu
Mediul Economic i Social
1.2 Calitate n nvmntul superior 16,096,940.00 0.00 328,509.00 745,586.00 17,171,035.00 finalizat
1253 21799
Tehnici de Analiza, Modelare si Simulare
pentru Imagistica, Bioinformatica si
Sisteme Complexe
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
1.2 Calitate n nvmntul superior 15,025,850.00 0.00 306,650.00 28,500.00 15,361,000.00 finalizat
1254 21798
Educatie si formare profesionala in
sprijinul cresterii calitatii invatamantului
prin initierea unor noi programe de licenta
si masterat in domeniul sanatate si
securitate in munca
Universitatea Politehnica Bucuresti
Facultatea Ingineria si Managementul
Sistemelor Tehnologice
1.2 Calitate n nvmntul superior 2,218,225.00 0.00 45,150.00 0.00 2,263,375.00 finalizat
1255 21815
Sistem integrat de programe de masterat
n domeniul ingineriei de sunet, imagine i
al aplicaiilor multimedia
Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB)
1.2 Calitate n nvmntul superior 20,323,492.00 0.00 414,766.00 12,071.00 20,750,329.00 finalizat
1256 21814
Cresterea calitatii invatamantului superior
de inginerie - Platforma Informatica pentru
Ingineria Fluidelor (PiiF)
Universitatea Tehnica de Constructii
Bucuresti
1.2 Calitate n nvmntul superior 16,065,655.00 0.00 327,871.00 1,100,990.00 17,494,516.00 finalizat
1257 21813
IMBUNATATIREA PROGRAMELOR DE
STUDII MASTER CU PROFIL
AGROALIMENTAR, PRIN
PROMOVAREA INOVARII SI
ASIGURAREA CALITATII, IN ACORD CU
CERINTELE CALIFICARILOR DIN
ROMANIA SI UNIUNEA EUROPEANA
(CALIMAS)
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina
Veterinara Cluj-Napoca
1.2 Calitate n nvmntul superior 8,105,203.90 0.00 165,413.00 200,000.00 8,470,616.90 finalizat
1258 21800
MUSATIN- Management Universitar
Superior prin Aportul Tehnologiei
INformatiei
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
1.2 Calitate n nvmntul superior 18,787,997.00 0.00 383,428.00 1,768,985.00 20,940,410.00 finalizat
1259 21792
Proiect inovativ de reforma in educatie si
cresterea calitatii asistentei medicale in
anestezie, terapie intensiva si medicina
de urgenta prin infiintarea studiilor
postuniversitare de masterat pentru
asistentii medicali licentiati un pas spre
dezvoltarea cercetarii educational
aplicative a nursingului pacientului critic
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu
Hatieganu" Cluj-Napoca
1.2 Calitate n nvmntul superior 3,430,593.00 0.00 70,012.00 77,894.00 3,578,499.00 finalizat
1260 21781
Calitate europeana in invatamantul
superior
Universitatea Spiru Haret
1.2 Calitate n nvmntul superior 13,766,175.32 4,111,974.45 940,955.25 0.00 18,819,105.02 finalizat
1261 21779
Promovarea cercetrii tiinifice din
domeniul criminalisticii n activitatea
judiciar
Academia de poliie "Alexandru Ioan Cuza"
1.2 Calitate n nvmntul superior 6,009,182.41 1,794,950.59 159,268.00 494,575.00 8,457,976.00 finalizat
1262 21776
Sistem de formare si evaluare centrat pe
student, online, la discipline fundamentale
de licenta si masterat din invatamantul
superior tehnic
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
1.2 Calitate n nvmntul superior 19,937,272.00 0.00 408,908.00 418,800.00 20,764,980.00 finalizat
1263 21770
MEDICALIS- Management Educational si
Invatamant de Calitate in Societatea
Informationala
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu
Hatieganu" Cluj-Napoca 1.2 Calitate n nvmntul superior 18,675,617.00 0.00 381,135.00 1,858,780.00 20,915,532.00 finalizat
1264 21768
Formarea personalului universitar si a
studentilor in utilizarea instrumentelor
informatice moderne in domeniul
managementului universitar
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
1.2 Calitate n nvmntul superior 20,019,242.33 0.00 408,555.97 424,893.00 20,852,691.30 finalizat
1265 21765
Retea de colaborare universitara online in
scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza
competente si competitivitate pentru piata
muncii.
Universitatea Athenaeum din Bucuresti
1.2 Calitate n nvmntul superior 5,306,646.73 1,585,102.27 140,648.00 2,375.00 7,034,772.00 finalizat
1266 21764
Retea de colaborare universitara online in
scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza
competente si competitivitate pentru piata
muncii.
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE
SI MEDICINA VETERINARA IASI
1.2 Calitate n nvmntul superior 8,690,143.00 0.00 177,349.00 2,376.00 8,869,868.00 finalizat
1267 21762
Bursa de proiecte Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
1.2 Calitate n nvmntul superior 15,545,345.94 0.00 4,643,415.06 436,080.00 20,624,841.00 finalizat
1268 21607
Retea de colaborare universitara online in
scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza
competente superioare in domeniul
geodeziei.
Universitatea Tehnica de Constructii
Bucuresti - Facultatea de Geodezie
1.2 Calitate n nvmntul superior 9,687,938.00 0.00 197,713.00 2,376.00 9,888,027.00 finalizat
1269 21360
Educatie Universitara la nivel European in
domeniul Medicinii Veterinare
UNIVERSITATEA DE STIINTE
AGRONOMICE SI MEDICINA
VETERINARA BUCURESTI
1.2 Calitate n nvmntul superior 18,538,417.57 0.00 378,335.04 0.00 18,916,752.61 finalizat
1270 21318
CALITATE SI COMPETENTA
PROFESIONALA EUROPEANA IN
EDUCATIA MEDICALA SI IN
MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR
EDUCATIONALE
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE
VICTOR BABES TIMISOARA
1.2 Calitate n nvmntul superior 19,103,648.37 0.00 391,606.05 522,939.03 20,018,193.45 finalizat
1271 21314
Universitate pentru viitor in societatea
comunicarii
Universitatea Bucuresti
1.2 Calitate n nvmntul superior 19,687,528.00 0.00 401,787.00 0.00 20,089,315.00 finalizat
1272 21286
Universitatea- pol pentru inovare si
dezvoltare
Universitatea din Craiova - Facultatea de Istorie
Filosofie Geografie - Catedra de Filosofie-
Sociologie
1.2 Calitate n nvmntul superior 6,386,503.00 0.00 130,337.00 333,796.00 6,850,636.00 finalizat
1273 21624
DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA UNUI
SISTEM DE MONITORIZARE,
IMBUNATATIRE CONTINUA SI EVALUARE
A CALITATII IN INVATAMANTUL SUPERIOR
DESCHIS SI LA DISTANTA PE BAZA
INDICATORILOR DE PERFORMANTA SI
STANDARDELOR INTERNATIONALE DE
CALITATE Acronim: ODEQA
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2 Calitate n nvmntul superior 16,611,870.00 0.00 339,018.00 3,304,000.00 20,254,888.00 finalizat
1274 21775
PERSPECTIVE ALE FORMRII PRIN
MASTERAT A SPECIALITILOR DIN
DOMENIUL EDUCAIEI TIMPURII I A
COLARITII MICI LA UN NIVEL
CALITATIV SUPERIOR (PERFORMER)
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN
BRASOV - FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI
STIINTELE EDUCATIEI 1.2 Calitate n nvmntul superior 4,156,910.00 0.00 89,300.00 0.00 4,246,210.00 contractat
1275 21359
Retea colaborativa online in invatamantul
superior artistic romanesc pentru
compatibilitatea absolventului de design
grafic si industrial pe piata muncii
Universitatea de Arte G. Enescu Iasi
1.2 Calitate n nvmntul superior 6,498,953.00 0.00 132,631.00 2,376.00 6,633,960.00 finalizat
1276 21604
Dezvoltarea sistemului european de
management al calificarilor universitare si
valorificarea competentelor informale
Universitatea Danubius din Galati
1.2 Calitate n nvmntul superior 9,488,000.00 0.00 202,000.00 0.00 9,690,000.00 finalizat
1277 21426
Dezvoltarea mamagementului calitatii
academice la nivel de sistem, bazat pe
proiectarea si implementarea unui sistem
informatic pentru gestionarea experientei
si accesarea informatiei in contextul
promovarii universitatii inovative
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
1.2 Calitate n nvmntul superior 2,175,140.00 0.00 45,000.00 48,260.00 2,268,400.00 finalizat
1278 21812
Excelenta academica in Invatamantul la
Distanta si Invatamantul cu Frecventa
Redusa un demers pentru calitate
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
1.2 Calitate n nvmntul superior 7,549,758.30 0.00 154,076.70 390,000.00 8,093,835.00 finalizat
1279 21728
J.O.B.S. Jurnalismul - Ocupatie in Beneficiul
Societatii
Universitatea Hyperion din Bucuresti
1.2 Calitate n nvmntul superior 2,737,809.69 817,787.31 68,076.00 0.00 3,623,673.00 finalizat
1280 21780 Invatamant modern si calitate pentru viitor UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 1.2 Calitate n nvmntul superior 6,129,979.24 1,831,032.76 162,470.00 0.00 8,123,482.00 finalizat
1281 21797
Comunitate universitara pentru
managementul calitatii in invatamantul
superior
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
1.2 Calitate n nvmntul superior 12,513,141.00 0.00 255,371.00 1,005,546.00 13,774,058.00 finalizat
1282 21394
ADAPTAREA OFERTEI
INVATAMANTULUI MEDICAL DENTAR
SUPERIOR LA NEVOILE PIETEI MUNCII
SI ALE SOCIETATII BAZATE PE
CUNOASTERE
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
FARMACIE "GR.T.POPA" IASI
1.2 Calitate n nvmntul superior 14,741,302.96 0.00 300,842.92 0.00 15,042,145.88 finalizat
1283 21319
Retea nationala de centre pentru
dezvoltarea programelor de studii cu rute
flexibile si a unor instrumente didactice la
specializarea de licenta si masterat, din
domeniul Ingineria Sistemelor.
UNIVERSITATEA TEHNICA DE
CONSTRUCTII DIN BUCURESTI
1.2 Calitate n nvmntul superior 19,364,477.13 0.00 398,560.77 445,573.00 20,208,610.90 finalizat
1284 21316
Dezvoltarea si implementarea unui
program-pilot integrat pentru cresterea
accesului la invatamantul superior pentru
persoane cu dizabilitati
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
1.2 Calitate n nvmntul superior 15,447,196.38 0.00 4,614,098.91 525,000.00 20,586,295.29 finalizat
1285 21313
Adaptarea curriculei universitare, de
masterat,la cerintele pietei muncii din
Romania in domeniul proiectelor finantate
din fondurile structurale si de coeziune.
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI -
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE
SI GESTIUNEA AFACERILOR 1.2 Calitate n nvmntul superior 11,438,840.30 0.00 233,476.34 206,902.01 11,879,218.65 finalizat
1286 21312
Program de formare a competentelor de
cercetare si profesionale pentru
masteranzii din domeniul stiintelor sociale
Universitatea din Bucuresti
1.2 Calitate n nvmntul superior 8,085,882.00 0.00 165,018.00 0.00 8,250,900.00 finalizat
1287 21288
Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si
interesului pentru cercetarea stiintifica
teoretica si aplicata la nivelul studiilor de
masterat in domeniul stiintelor medicale
Institutul National de Boli Infectioase Prof.
Dr. Matei Bals (prin Academia Europeana
HIV/SIDA si de Boli Infectioase) 1.2 Calitate n nvmntul superior 18,629,983.57 0.00 389,000.00 699,865.00 19,718,848.57 finalizat
1288 21305
Retea interregionala de formare in sistem e-
learning a cadrelor didactice din invatamantul
preuniversitar
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
11,264,646.00 0.00 229,891.00 203,823.00 11,698,360.00 finalizat
1289 21334
Formarea profesorilor - mentori din
nvmntul gimnazial
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
3,060,926.00 0.00 62,467.00 123,329.00 3,246,722.00 finalizat
1290 21356
E-Formare: Competente integrate pentru
societatea cunoasterii
Inspectoratul colar Judeean Cluj 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
15,681,669.81 0.00 4,168,545.15 885,083.35 20,735,298.31 finalizat
1291 21358
EDUCATORI PENTRU SOCIETATEA
CUNOASTERII
Inspectoratul Scolar Judetean Bihor 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
15,610,938.00 0.00 4,149,744.00 1,180,766.00 20,941,448.00 finalizat
1292 21632
Dezvoltarea resurselor umane in
invatamantul pre-scolar
Inspectoratul colar al Judeului Dmbovia 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
11,934,612.00 0.00 3,172,492.00 0.00 15,107,104.00 finalizat
1293 21833
Cresterea competitivitatii invatamantului
romanesc preuniversitar, din domeniul
auto, prin formarea cadrelor didactice la
standarde europene. AUTO-FORM
Universitatea din Pitesti
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
9,596,947.82 0.00 195,856.08 53,334.23 9,846,138.13 finalizat
1294 21891
Formarea profesorilor de matematica si
stiinte in societatea cunoasterii
Inspectoratul Scolar Judetean Bihor 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
16,509,922.00 0.00 4,388,713.00 0.00 20,898,635.00 finalizat
1295 21754
Retea Nationala de Formare CONtinua a
CadrelOR Didactice din Invatamantul
Preuniversitar Profesional si Tehnic
CONCORD
Universitatea Politehnica Bucuresti
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
18,394,073.00 0.00 377,305.00 1,320,779.00 20,092,157.00 finalizat
1296 29077
Profesionalizarea carierei didactice-noi
competente pentru actori ai schimbarilor
in educatie din judetele Dambovita si
Buzau
Inspectoratul General al Judetului
Dambovita 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
14,086,113.00 0.00 3,744,411.00 931,932.00 18,762,456.00 finalizat
1297 21841
Profesionalizarea carierei didactice-noi
competente pentru actori ai schimbarilor
in educatie din judetele Bacau si Covasna
INSPECTORATUL SCOLAR AL
JUDETULUI BACAU 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
12,526,815.00 0.00 3,329,914.00 642,966.00 16,499,695.00 contractat
1298 22217
Centru de perfectionarte a cadrelor didactice
din invatamantul preuniversitar in tehnici de
predare multimedia
Universitatea Tibiscus din Timisoara
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
4,819,245.00 0.00 98,352.00 246,635.00 5,164,232.00 finalizat
1299 22373
PROFESIONALISM LA TOATE NIVELELE
NVMNTULUI PREUNIVERSITAR
Inspectoratul colar Judeean Neam
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
6,139,036.00 0.00 1,631,896.00 199,500.00 7,970,432.00 finalizat
1300 22476
Scoala romaneasca mediu incluziv INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN
DAMBOVITA
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
11,123,270.47 0.00 2,956,818.73 408,772.60 14,488,861.80 finalizat
1301 22481
Profesionalizarea carierei didactice-noi
competente pentru actori ai schimbarilor
in educatie din judetele Braila si Prahova.
Inspectoratul colar Judeean Brila
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
12,100,050.00 0.00 3,216,469.00 769,827.00 16,086,346.00 finalizat
1302 21427
Consiliere si dezvoltare profesionala continua
- sistem transparent de pregatire pentru
reusita in cariera didactica
Casa Corpului Didactic Cluj
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
4,316,771.00 0.00 1,147,495.00 207,972.00 5,672,238.00 finalizat
1303 21587
GeoSpace: Centrul de Geomatica destinat
pregatirii complementare a cadrelor didactice
preuniversitare din domeniul Geografiei
Universitatea "Babe-Bolyai" din Cluj-Napoca
Facultatea de Geografie 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
11,860,979.43 0.00 242,060.82 361,820.35 12,464,860.60 finalizat
1304 21335
Cadrul didactic un profesionist in sistemul
de invatamant
Unitatea de Management al Proiectelor cu
Finantare Externa - Ministerul Educatiei,
Cercetarii si Inovarii
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
13,926,074.97 0.00 3,701,868.03 1,077,083.00 18,705,026.00 finalizat
1305 21591
Competen, profesionalism i dimensiune
european prin integrarea TIC n actul
educaional
Inspectoratul colar al Judeului Botoani
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
13,512,207.00 0.00 3,591,851.00 2,138.00 17,106,196.00 finalizat
1306 21616
Abordari inovative in didactica disciplinelor
din aria curriculara Tehnologii
Casa Corpului Didactic Cluj 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
4,316,771.00 0.00 1,147,495.00 207,972.00 5,672,238.00 finalizat
1307 21619
Parteneriat romano-german de formare a
cadrelor didactice preuniversitare in domeniul
mecatronicii. EURO-MECA-FORM.
Universitatea din Pitesti
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
4,075,574.00 0.00 83,175.00 74,338.00 4,233,087.00 finalizat
1308 21629
coala universitar de formare iniial i
continu a personalului didactic i a trainerilor
din domeniul specializrilor tehnice i
inginereti - DidaTec
Universitatea Tehnica din Cluj Napoca
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
19,100,732.00 0.00 389,811.00 408,449.00 19,898,992.00 finalizat
1309 21752
Stilul de nvare i temperamentul colarilor -
instrumente pentru o educaie creativ
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI
ADMINISTRATIVE
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
7,525,420.00 0.00 153,581.00 599,816.00 8,278,817.00 finalizat
1310 21755
Programul IT&S (TIC si Strategie Didactica)
integrat si inovativ de formare profesionala
continua a personalului didactic din regiunile
Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia
Inspectoratul colar al Municipiului Bucureti
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
19,325,181.00 0.00 394,392.00 1,208,109.00 20,927,682.00 contractat
1311 21757
Cariera de succes in invatamantul
preuniversitar prin implementarea de
programe de formare inovative
Inspectoratul Scolar al Judetului Teleorman
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
15,823,940.88 0.00 4,206,364.02 891,690.12 20,921,995.02 finalizat
1312 21803
Privim catre viitor - Formarea profesionala a
cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor
informatice moderne in predarea eficienta a
chimiei
Universitatea Politehnica Bucuresti
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
11,669,158.00 0.00 238,146.00 0.00 11,907,304.00 finalizat
1313 21839
Extinderea competentelor IT in invatamantul
preuniversitar utilizarea eficienta a
laboratoarelor informatizate
Agentia de Administrare a Retelei Nationale de
Informatica pentru Educatie si Cercetare
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
19,013,858.07 0.00 388,037.93 1,467,496.60 20,869,392.60 finalizat
1314 21840
ReForm Transilvania Inspectoratul Scolar Judetean Cluj 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
8,978,005.00 0.00 2,386,556.00 405,626.00 11,770,187.00 finalizat
1315 21845
Profesionalizarea carierei didactice - noi
competente pentru actori ai schimbarilor in
educatie din judetele Caras-Severin si
Mehedinti
Inspectoratul Scolar al judetului Caras-Severin
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
12,822,025.00 0.00 3,408,386.00 726,353.00 16,956,764.00 finalizat
1316 21847
Comunicare si performanta sociala prin noi
strategii didactice in etica si pragmatica
invatarii-predarii interactive - EPIGON
Universitatea Stefan cel Mare Suceava
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
7,026,537.27 0.00 143,398.73 0.00 7,169,936.00 finalizat
1317 21850
Profesionalizarea carierei didactice - noi
competente pentru actori ai schimbarilor in
educatie din judetele Harghita si Neamt
Inspectoratul Scolar Judetean Harghita
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
12,648,712.00 0.00 3,362,316.00 669,551.00 16,680,579.00 finalizat
1318 21863
Formarea continua a profesorilor de Chimie
in societatea cunoasterii
UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCUSI
TARGU-JIU
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
10,922,821.00 0.00 222,915.00 0.00 11,145,736.00 finalizat
1319 21952
Formarea continua a profesorilor de Limba
romana, engleza si franceza in societatea
cunoasterii
Inspectoratul Scolar Judetean Braila
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
16,509,922.00 0.00 4,388,713.00 0.00 20,898,635.00 finalizat
1320 22219
Formarea continua a profesorilor de Stiinte
tehnologice in societatea cunoasterii
Casa Corpului Didactic Mures 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
8,805,132.00 0.00 2,340,604.00 0.00 11,145,736.00 finalizat
1321 22223
Formarea continua a profesorilor de Istorie si
Geografie in societatea cunoasterii
Universitatea Valahia Targoviste 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
18,066,628.00 0.00 368,707.00 0.00 18,435,335.00 finalizat
1322 22226
Formarea continua a cadrelor didactice
pentru utilizarea resurselor informatice
moderne in predarea eficienta a limbii
engleze i evaluarea la nivel european a
competenelor lingvistice
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
16,016,145.58 0.00 4,257,456.42 0.00 20,273,602.00 finalizat
1323 22235
Formarea continua a cadrelor didactice
pentru utilizarea resurselor informatice
moderne in predarea eficienta a limbii
franceze i evaluarea la nivel european a
competenelor lingvistice
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
16,016,145.58 0.00 4,257,456.42 0.00 20,273,602.00 finalizat
1324 22350
Oportunitati pentru o cariera didactica de
calitate printr-un program national de formare
continua a profesorilor de matematica din
invatamantul preuniversitar
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
14,715,960.75 0.00 4,905,320.26 957,759.01 20,579,040.02 contractat
1325 22366
Scoala - membru activ al societatii
informationale
Unitatea de Management al Proiectelor cu
Finantare Externa - Ministerul Educatiei,
Cercetarii si Inovarii
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
14,527,554.58 0.00 3,861,755.02 1,458,804.00 19,848,113.60 finalizat
1326 22427
Organizarea interdisciplinar a ofertelor de
nvare pentru formarea competentelor
cheie la scolarii din clasele I-IV - program de
formare continu de tip blended learning
pentru cadrele didactice din invatamanul
primar
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
15,311,584.63 0.00 4,070,168.07 868,845.59 20,250,598.29 finalizat
1327 22430
Competene n comunicare performan n
educaie
Universitatea Nationala de Arta Teatrala si
Cinematografica, I. L. Caragiale
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
17,829,230.00 0.00 363,862.00 1,888,818.00 20,081,910.00 finalizat
1328 22478
Scoala romaneasca mediu incluziv Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
8,259,455.77 0.00 2,195,551.53 353,585.00 10,808,592.30 finalizat
1329 22484
Formarea Continu a Personalului Didactic
din Unitile de nvmnt pentru Deficieni
de Auz: Dezvoltarea competenelor
pedagogice prin utilizarea Limbajului Mimico-
Gestual Romnesc i a instrumentelor TIC
Universitatea Babes-Bolyai
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
11,425,167.00 0.00 233,167.00 142,677.00 11,801,011.00 finalizat
1330 22487
Formarea continua a profesorilor de Limba
Romana in societatea cunoasterii
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN
BOTOSANI
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
16,509,921.67 0.00 4,388,713.35 0.00 20,898,635.02 finalizat
1331 22488
Optimizarea sistemului de invatamant prin
dezvoltarea competentelor profesionale ale
personalului didactic din invatamantul
preuniversitar
Universitatea Romno-American
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
8,107,894.00 0.00 165,468.00 663,425.00 8,936,787.00 finalizat
1332 22490
Program de formare inovativ - cariera de
succes in invatamantul preuniversitar
Inspectoratul Scolar Judetean Valcea 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
12,138,177.65 0.00 3,226,604.18 737,768.72 16,102,550.55 finalizat
1333 22491
Formarea continua a profesorilor de
Matematica in societatea cunoasterii
Inspectoratul Scolar Judetean Iasi 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
16,509,921.67 0.00 4,388,713.35 0.00 20,898,635.02 finalizat
1334 22619
CALITATE, INOVARE, COMUNICARE IN
SISTEMUL DE FORMARE CONTINUA A
DIDACTICIENILOR DIN INVATAMANTUL
SUPERIOR
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI
INOVARII 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
14,885,696.00 0.00 3,956,960.00 794,412.00 19,637,068.00 finalizat
1335 22645
Consilieri scolari mai bine pregatiti pentru
elevii de gimnaziu program de formare
continua de specialitate de tip blended
learning
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE
RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
8,877,699.81 0.00 2,359,894.89 383,028.86 11,620,623.56 finalizat
1336 21339
PEER (Profesioniti n Educaie European i
Reform)
Inspectoratul Scolar Judetean Galati 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
16,404,064.00 0.00 4,373,232.00 42,940.00 20,820,236.00 contractat
1337 21354
Pasaport pentru catedra Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
16,102,217.27 0.00 4,280,336.23 558,700.90 20,941,254.40 finalizat
1338 22647
Perfecionarea cadrelor didactice, din
nvmntul liceal, care predau discipline
economice
Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
19,871,697.00 0.00 405,545.00 165,388.00 20,442,630.00 finalizat
1339 22429
Cresterea calitatii invatamantului
preuniversitar romanesc prin formarea
personalului pentru utilizarea aplicatiilor de
management educational - MANAGEDU
Agentia de Administrare a Retelei Nationale de
Informatica pentru Educatie si Cercetare 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
16,891,495.99 0.00 344,724.41 1,365,916.00 18,602,136.40 finalizat
1340 22649
Perfecionarea cadrelor didactice, din
nvmntul preuniversitar, care predau
limba romn minoritilor naionale
Universitatea Babes-Bolyai
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
18,169,615.00 0.00 372,504.00 187,230.00 18,729,349.00 finalizat
1341 22663
Banca de date nationala a formarii continue a
personalului didactic din invatamantul
preuniversitar
CENTRUL NAIONAL DE FORMARE A
PERSONALULUI DIN INVMNTUL
PREUNIVERSITAR
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
7,512,314.73 0.00 1,996,944.42 429,150.70 9,938,409.85 finalizat
1342 22428
INOVATIE SI PERFORMANTA IN
DEZVOLTAREA PROFESIONALA A
CADRELOR DIDACTICE DIN MEDIUL
URBAN
Unitatea de Management al Proiectelor cu
Finantare Externa - Ministerul Educatiei,
Cercetarii si Inovarii
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
15,271,359.34 0.00 4,059,475.27 827,170.42 20,158,005.03 finalizat
1343 22664
PLATFORMA DIGITALA INTERACTIVA
PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITATII
CADRELOR DIDACTICE IN RELATIA
SINDICALA
Inspectoratul Scolar al Municipiului
Bucuresti
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
7,772,589.92 0.00 2,066,131.49 0.00 9,838,721.41 finalizat
1344 22665
FLEXFORM - Program de formare
profesionala flexibila pe platforme
mecatronice
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
16,590,502.00 0.00 338,582.00 279,680.00 17,208,764.00 finalizat
1345 22666
DEZVOLTAREA DE COMPETENTE CHEIE
DE COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN
CATEGORIA NEFILOLOGI IN VEDEREA
CRESTERII ACCESIBILITATII INFORMATIEI
SI DEZVOLTARII STRATEGIILOR
EDUCATIONALE PROPRII
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN
SALAJ
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
3,883,599.68 0.00 1,032,349.28 276,406.25 5,192,355.21 finalizat
1346 22670
Formarea personalului didactic din
invatamantul secundar (ISCED 2-3) in
vederea utilizarii tehnologiei informatiei si a
instrumentelor e-learning in activitatea
didactica
Universitatea Politehnica din Bucuresti
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
15,043,591.00 0.00 307,012.00 989,872.00 16,340,475.00 finalizat
1347 22671
Parteneriat transnational pentru dezvoltarea
invatamantului preuniversitar tehnic prin
aplicarea sistemului german de proiecte
pentru lucrari practice in atelierele scolare
din Romania
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
16,575,778.44 0.00 338,281.19 48,727.27 16,962,786.90 finalizat
1348 22682
Competente crescute pentru cadrele
didactice
Inspectoratul colar al Judeului Alba 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
15,288,356.50 0.00 4,063,993.52 954,939.62 20,307,289.64 finalizat
1349 22683
Dezvoltarea resurselor umane din
invatamantul superior pentru utilizarea
sistemului e-Learning
Universitatea din Petrosani
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
13,919,916.29 0.00 285,000.00 429,616.07 14,634,532.36 finalizat
1350 22424
Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice
din mediul rural prin activitati de mentorat
Unitatea de Management al Proiectelor cu
Finantare Externa - Ministerul Educatiei,
Cercetarii si Inovarii
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
14,232,154.75 0.00 3,783,231.01 889,438.00 18,904,823.76 finalizat
1351 21580
Program de perfecionare teoretic i practic
pentru formarea i dezvoltarea competenelor
personalului didactic preuniversitar din
domeniile fizicii i disciplinelor tehnice
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
2,115,214.40 0.00 43,065.60 39,900.00 2,198,180.00 finalizat
1352 21836
La un click de educatia moderna si eficienta Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
16,272,795.00 0.00 4,325,679.00 0.00 20,598,474.00 finalizat
1353 22221
Formarea continua a profesorilor de Stiinte
tehnologice in societatea cunoasterii
UNIVERSITATEA MARITIMA DIN
CONSTANTA
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
7,220,651.00 0.00 147,360.00 0.00 7,368,011.00 finalizat
1354 22616
Formarea continua a profesorilor de
Matematica si Stiinte Economice in
societatea cunoasterii
Universitatea Andrei Saguna Constanta
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
18,050,801.97 0.00 368,383.71 0.00 18,419,185.68 finalizat
1355 21302
Trecutul de langa noi. Istoria orala a
comunitatilor locale.
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
4,274,178.00 0.00 87,259.00 43,225.00 4,404,662.00 contractat
1356 21842
Model de consiliere centrat pe
Consilierea si Educarea Carierei elevilor
Casa Corpului Didactic Mehedinti
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
13,936,060.22 0.00 3,704,522.34 2,311,777.39 19,952,359.95 finalizat
1357 21846
Instruirea Profesorilor de Informatica pe
Tehnologia .Net
Universitatea Politehnica din Bucuresti 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
15,492,004.00 0.00 317,000.00 1,160,389.00 16,969,393.00 finalizat
1358 22489
Dezvoltarea COMPEteNtelor personalului
DIdactic si didactic auxiliar de conducere
din sistemul de invatamant preUniversitar -
COMPENDIU
CASA CORPULUI DIDACTIC BRASOV
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
17,825,089.00 0.00 365,633.00 1,151,290.00 19,342,012.00 finalizat
1359 21837
CENTRU DE FORMARE SPECIALISTI SI
RESURSE IN REABILITARE ORALA
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
FARMACIE, GR.T POPA, IASI
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n
educaie i formare profesional
8,503,755.00 0.00 173,600.00 0.00 8,677,355.00 finalizat
1360 19092
Studii doctorale: portal spre o cariera de
excelenta in cercetare si societatea
cunoasterii
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA
DIN IASI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
13,471,359.30 2,377,298.70 323,442.00 540,695.00 16,712,795.00 finalizat
1361 19090
Cresterea calitatii si a competitivitatii
cercetarii doctorale prin acordarea de burse
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
8,056,781.10 1,421,784.90 193,441.00 297,506.00 9,969,513.00 finalizat
1362 19093
Sprijinirea participrii doctoranzilor la
programele doctorale n perioada 2009-2012
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI
MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
4,749,222.00 838,098.00 114,027.00 357,675.00 6,059,022.00 finalizat
1363 19122
Prin burse doctorale spre cercetarea de nivel
european
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
TIMISOARA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
10,114,833.40 1,784,970.60 242,854.00 406,000.00 12,548,658.00 finalizat
1364 19132
SPRIJINIREA PARTICIPARII
DOCTORANZILOR LA PROGRAMELE
DOCTORALE
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI
MEDICINA VETERINARA IASI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
5,734,288.70 1,011,933.30 137,678.00 0.00 6,883,900.00 finalizat
1365 19115
Burse doctorale pentru cresterea calitatii
formarii tinerilor cercetatori in domeniul
agronomic si al medicinii veterinare
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE
SI MEDICINA VETERINARA
BUCURESTI(USAMV-B)
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
2,540,587.10 448,338.90 60,998.00 61,926.00 3,111,850.00 finalizat
1366 19133
Dezvoltarea scolilor doctorale prin acordarea
de burse tinerilor doctoranzi cu frecventa
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
FARMACIE DIN CRAIOVA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
5,216,469.40 920,553.42 125,245.38 173,401.00 6,435,669.20 finalizat
1367 19134
Provocarile cunoasterii si dezvoltare prin
cercetare doctorala PRO-DOCT
UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE
SUCEAVA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
6,190,163.25 1,092,381.75 148,623.00 0.00 7,431,168.00 finalizat
1368 19135
Studii doctorale si doctoranzi pentru
cercetarea competitiva in societatea bazata
pe cunoastere
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
4,135,965.70 729,876.30 99,115.00 83,500.00 5,048,457.00 finalizat
1369 19138
Doctorat in economie la standardele
Europei cunoasterii (DoEsEC.)
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
11,794,167.35 2,081,323.65 283,174.00 273,285.00 14,431,950.00 finalizat
1370 19136
Creterea competitivitii tinerilor
cercettorilor n sprijinul societii bazate pe
cunoatere
UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIAMARE
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
4,529,310.05 799,290.01 108,746.94 0.00 5,437,347.00 finalizat
1371 19121
mbuntirea Procesului de Formare prin
Studii doctorale n tiine exacte
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
10,431,081.17 1,840,779.03 250,446.10 12,773.11 12,535,079.41 finalizat
1372 19153
PROIECT DE REFORMA A
DOCTORATULUI IN STIINTE MEDICALE: O
VIZIUNE INTEGRATIVA DE LA FINANTARE
SI ORGANIZARE, LA PERFORMANTA
STIINTIFICA SI IMPACT
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
FARMACIE "IULIUHATIEGANU" CLUJ
NAPOCA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
5,456,924.35 962,986.65 124,947.00 61,939.00 6,606,797.00 finalizat
1373 19154
Sprijin doctoral pentru doctoranzii in Ingineria
Mediului Construit
UNIVERSITATEA TEHNICA DE
CONSTRUCTII BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
4,350,460.65 767,728.35 104,452.00 150,000.00 5,372,641.00 finalizat
1374 19149
Burse doctorale n sprijinul cercetrii de tip
interdisciplinar n sociologie, tiine ale
educaiei i psihologiei, tiine ale comunicrii
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
8,680,959.00 1,531,933.94 207,755.22 0.00 10,420,648.16 finalizat
1375 19144
Burse doctorale pentru cresterea
competitivitatii in domeniul medical si
farmaceutic
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
FARMACIE "GR.T.POPA" IASI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
5,695,625.60 1,005,110.40 136,749.00 0.00 6,837,485.00 finalizat
1376 19145
Investitie in dezvoltare durabila prin burse
doctorale INDED
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN
BRASOV
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
7,395,935.85 1,305,165.15 177,573.00 242,250.00 9,120,924.00 finalizat
1377 19163
BURSE DOCTORALE PENTRU
PERFORMANTA IN CERCETARE LA NIVEL
EUROPEAN (EURODOC)
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE
ASACHI DIN IASI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
16,343,800.00 2,884,200.00 400,000.00 372,000.00 20,000,000.00 finalizat
1378 19146
Studii doctorale in stiinte ingineresti in scopul
dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere -
SIDOC
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ -
NAPOCA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
17,440,271.10 3,077,694.90 418,734.00 0.00 20,936,700.00 finalizat
1379 19147
Studii doctorale inovative intr-o societate
bazata pe cunoastere
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI DIN CLUJ
NAPOCA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
17,088,578.50 3,015,631.50 410,290.00 418,912.00 20,933,412.00 finalizat
1380 19062
Dezvoltarea de cariere stiintifice competitive
prin programe de burse doctorale
(COMPETE)
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
17,065,221.35 3,011,509.65 409,729.00 0.00 20,486,460.00 finalizat
1381 19162
Integrarea cercetrii romneti n contextul
cercetrii europene - burse doctorale
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
9,614,985.80 1,696,762.20 230,852.00 0.00 11,542,600.00 finalizat
1382 19148
Studii doctorale in domeniul stiintelor vietii si
pamantului
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
8,109,716.65 1,431,126.47 194,711.00 249,477.00 9,985,031.12 finalizat
1383 19172
Competitivitate si performanta in cercetare
prin programe doctorale de calitate (ProDOC)
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
17,433,823.00 3,076,557.00 418,580.00 0.00 20,928,960.00 finalizat
1384 19105
Eficientizarea activitatii studentilor din cadrul
ciclului de studii doctorale
UNIVERSITATEA\"DUNAREADEJOS\"GALATI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
11,516,471.31 2,032,318.47 276,505.87 1,200,000.00 15,025,295.65 finalizat
1385 19182
Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi
in Aria Europeana a Cercetarii
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
FARMACIE VICTOR BABES TIMISOARA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
5,686,133.65 1,003,435.35 136,521.00 192,003.00 7,018,093.00 finalizat
1386 19106
Burse doctorale pentru dezvoltarea societatii
bazate pe cunoastere- BDSC
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI
ADMINISTRATIVE
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
5,615,573.26 990,983.52 134,827.68 0.00 6,741,384.46 finalizat
1387 19183
Bursele doctorale, premiza pentru cresterea
competitivitatii si competentelor in cercetarea
stiintifica.
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN
TRGOVITE-COALA DOCTORAL
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
9,578,921.90 1,690,397.98 229,986.12 230,337.00 11,729,643.00 finalizat
1388 19107
EDUCAI 2- Excelen Doctoral Umanist
n Cercetare: Aplicaii i Teorii
Interdisciplinare 2
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
15,940,592.30 2,813,045.70 382,727.00 191,364.00 19,327,729.00 finalizat
1389 19184
Finantare europeana pentru studii doctorale
(FEST)
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE
CAROL DAVILA BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
13,689,896.85 2,415,864.15 328,689.00 174,040.00 16,608,490.00 finalizat
1390 19282
Studii POst-Doctorale in Economie: program
de formare continua a cercetatorilor de elita
SPODE
ACADEMIA ROMANA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
12,348,421.39 2,179,133.19 3,861,755.02 1,458,804.00 19,848,113.60 finalizat
1391 19219
Dezvoltarea capacitatii de inovare si
cresterea impactului cercetarii prin programe
post-doctorale

UNIVERSITATEA\"ALEXANDRUIOANCUZA\"IA
SI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
17,077,939.05 3,013,753.95 410,035.00 439,772.00 20,941,500.00 finalizat
1392 19196
ORGANIZAREA SCOLII
POSTDOCTORALE DE INTERES
NATIONAL BIOTEHNOLOGII APLICATE
CU IMPACT IN BIOECONOMIA
ROMANEASCA
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI
MEDICINA VETERINARA CLUJ NAPOCA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
7,715,599.86 1,361,576.45 187,109.00 307,000.00 9,571,285.30 finalizat
1393 19214
DEZVOLTAREA SI SUSTINEREA DE
PROGRAME POSTDOCTORALE
MULTIDISCIPLINARE IN DOMENII TEHNICE
PRIORITARE ALE STRATEGIEI NATIONALE
DE CERCETARE DEZVOLTARE
INOVARE
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
NAPOCA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
17,444,269.50 3,078,400.50 418,830.00 0.00 20,941,500.00 finalizat
1394 19197
Program postdoctoral pentru cercetare
avansata in domeniul nanomaterialelor
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
8,561,851.10 1,510,914.90 205,567.00 0.00 10,278,333.00 finalizat
1395 19207
Fondul Social European Program de burse
postdoctorale Cristofor I. Simionescu
INSTITUTUL DE CHIMIE
MACROMOLECULARA PETRU PONI IASI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
15,763,698.80 2,781,829.20 378,480.00 562,458.00 19,486,466.00 finalizat
1396 19217
Programe postdoctorale in avangarda
cercetarii de excelenta in Tehnologiile
Societatii Informationale si dezvoltarea de
produse si procese inovative.
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
6,507,228.27 1,148,334.40 156,235.97 194,780.89 8,006,579.53 finalizat
1397 21519
Societatea bazat pe cunoatere cercetri,
dezbateri, perspective
ACADEMIA ROMANA FILIALA IAI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
13,247,261.05 2,337,751.95 2,750,297.00 512,116.00 18,847,426.00 finalizat
1398 19215
Progres si dezvoltare prin cercetare si
inovare post-doctorala in inginerie si stiinte
aplicate (POST-DOC PRiDE)
UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE
SUCEAVA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
11,174,018.40 1,971,885.60 268,284.00 0.00 13,414,188.00 finalizat
1399 19198
Performanta prin postdoctorat pentru
integrarea in aria europeana de cercetare
(PERFORM-ERA)
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE
ASACHI DIN IASI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
17,014,224.75 3,002,510.25 408,505.00 388,080.00 20,813,320.00 finalizat
1400 19216
Program postdoctoral pentru formare
cercetatori in stiinte
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
17,094,776.19 3,016,725.21 418,692.60 332,946.00 20,863,140.00 finalizat
1401 21574
Performan i excelen n cercetarea
postdoctoral n domeniul tiinelor
economice din Romnia
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
15,008,314.00 2,648,526.00 3,115,913.00 159,849.00 20,932,602.00 finalizat
1402 21576
Burse postdoctorale pentru dezvoltare
durabila POSTDOC-DD
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN
BRASOV
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
9,620,652.75 1,697,762.25 230,988.00 514,710.00 12,064,113.00 finalizat
1403 21573
Valorificarea identitatilor culturale in
procesele globale
ACADEMIA ROMANA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
16,186,662.20 2,856,469.80 388,635.00 1,270,150.00 20,701,917.00 finalizat
1404 19208
Programe postdoctorale pentru dezvoltare
durabila intr-o societate bazata pe
cunoastere
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI DIN CLUJ
NAPOCA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
16,547,194.80 2,920,093.20 397,292.00 979,266.00 20,843,846.00 finalizat
1405 21542
Programul Postdoctoral interdisciplinar
\"Biotehnologii celulare si moleculare cu
aplicatii in medicina\"
INSTITUTUL DE BIOCHIMIE AL ACADEMIEI
ROMANE
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
12,134,165.65 2,141,323.35 291,950.00 201,436.00 14,768,875.00 finalizat
1406 19199
Cercetare avansata prin programe post-
doctorale in stiinte fundamentale si clinice
medicale
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
FARMACIE DIN TARGU MURES
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
11,960,072.90 2,110,601.10 287,157.00 166,698.00 14,524,529.00 finalizat
1407 21540
Stiintele socio-umaniste in contextul evolutiei
globalizate - dezvoltarea si implementarea
programului de studii si cercetare
postdoctorala
ACADEMIA ROMANA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
16,887,319.29 2,980,115.17 405,457.85 391,990.74 20,664,883.05 finalizat
1408 19218
Studii postdoctorale in domeniul eticii
politicilor de sanatate
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
FARMACIE "GR.T.POPA" IASI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
11,554,508.15 2,039,030.85 348,435.00 0.00 13,941,974.00 finalizat
1409 19222
Parteneriatul universitar in cercetare un
pas inainte spre o scoala posdoctorala a
viitorului
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
16,307,662.25 2,877,822.75 391,540.00 367,993.00 19,945,018.00 finalizat
1410 19226
Stiinte socio-umane si politice aplicative.
Program de pregatire postdoctorala si burse
postodoctorale de cercetare in domeniul
stiintelor socio-umane si politice
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
16,246,461.40 2,867,022.60 390,071.00 0.00 19,503,555.00 finalizat
1411 19224
coala Postdoctoral n domeniul Agriculturii
i al Medicinei Veterinare
UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I
MEDICIN VETERINAR A BANATULUI DIN
TIMIOARA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
17,299,739.75 3,052,895.25 415,360.00 0.00 20,767,995.00 finalizat
1412 19229
Excelenta in cercetare prin programe
postdoctorale in domenii prioritare ale
societatii bazate pe cunoastere (EXCEL)
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
17,387,084.05 3,068,308.95 417,457.00 0.00 20,872,850.00 finalizat
1413 19200
Institut de Studii Muzicale Doctorale
Avansate - MIDAS (Music Institute for
Doctoral Advanced Studies)
UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA
BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
12,295,454.85 2,169,786.15 295,209.00 0.00 14,760,450.00 finalizat
1414 21532
Cercetarea tiinific economic, suport al
bunstrii i dezvoltrii umane n context
european
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI
ECONOMICE COSTIN C.KIRITESCU AL
ACADEMIEI ROMANE
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
14,613,897.85 2,578,923.15 350,874.00 1,070,150.00 18,613,845.00 finalizat
1415 19232
Retea transnationala de management
integrat al cercetarii postdoctorale in
domeniul Comunicarea stiintei. Constructie
institutionala (scoala postodoctorala) si
program de burse (CommScie)
UNIVERSITATEAAL.I.CUZA,IASI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
12,369,607.20 2,182,871.86 298,740.54 12,882.60 14,864,102.20 finalizat
1416 19234
Dezvoltarea Resurselor Umane prin
Cercetare Postdoctorala in Domeniul Micro si
Nanotehnologiilor
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
8,561,622.45 1,510,874.55 205,562.00 0.00 10,278,059.00 finalizat
1417 19233
Sprijinirea cercetarii prin formarea de
specialisti in cadrul programului de studii
postdoctorale UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
15,542,658.00 2,742,822.00 373,190.00 1,170,020.00 19,828,690.00 finalizat
1418 19201
Standarde europene pentru programe
postdoctorale competitive de formare in
domeniul managementului cercetarii
avansate si expertizei psihiatrice medico-
legale
INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
7,319,764.80 1,291,723.20 175,744.00 0.00 8,787,232.00 finalizat
1419 19237
Sustinerea cercetarii postdoctorale in
domeniul chirurgiei reconstructive de
transplant (POSTDOC-TRANSPLANT) UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
15,895,221.85 2,805,039.15 381,639.00 196,270.00 19,278,170.00 finalizat
1420 19221 \"Europaeus\" Program Postdoctoral
UNIVERSITATEABUCURESTI-
FACULTATEADEISTORIE-
SECTIARELATIIINTERNATIONALESISTUDIIE
UROPENE
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
2,004,985.81 353,821.02 50,100.00 0.00 2,408,906.83 finalizat
1421 19220
Scoala Postdoctorala pentru biodiversitate
zootehnica si biotehnologii alimentare pe
baza eco-economiei si bioeconomiei
necesare ecosanogenezei
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI
ECONOMICE AL ACADEMIEI ROMANE
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
16,193,679.80 2,857,708.20 388,804.00 1,246,410.00 20,686,602.00 finalizat
1422 21598
Retea transnationala educationala
prinvind orientarea, consilierea si practica
pentru cariera, corelate cu piata muncii,
in societatea cunoasterii - PRACTICOR
Universitatea "Politehnica" din Timisoara
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 17,287,200.00 0.00 352,800.00 935,125.00 18,575,125.00 finalizat
1423 21612
Cunoasterea gradului de inserie
profesional a absolvenilor IPT-o noua
abordare a ofertei educationale
Inspectoratul Scolar Judetean Valcea
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 5,073,415.00 0.00 895,309.00 359,434.00 6,328,158.00 finalizat
1424 21898
Pas cu pas spre viata activa Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 8,318,976.00 0.00 1,468,055.00 105,761.00 9,892,792.00 finalizat
1425 21914
Fii practic pregatit pentru o cariera de
succes
Universitatea Spiru Haret
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 6,318,567.88 873,064.12 146,768.00 0.00 7,338,400.00 finalizat
1426 21986
,,Monitorizarea inseriei socio-
profesionale pe piaa muncii a
absolvenilor din nvmntul profesional
tehnic - MISS
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN
IASI
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 5,328,909.00 0.00 940,395.00 318,688.00 6,587,992.00 finalizat
1427 22028
Intreprindere simulata pentru tehnici de
lucru in cadrul companiilor tehnologice
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 17,265,355.88 0.00 3,046,827.52 435,098.00 20,747,281.40 finalizat
1428 21612
MONINSERT - Monitorizarea insertiei
profesionale a absolventilor de
invatamant tehnic si profesional, nivel 1 si
nivel2
INSPECTORATUL SCOLAR AL
JUDETULUI OLT
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 3,820,862.00 0.00 704,494.00 158,447.00 4,683,803.00 finalizat
1429 22032
Dezvoltarea competentelor elevilor si
studentilor prin stagii de practica la un
potential loc de munca
S.C.COMPA.S.A.SIBIU
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 2,004,510.96 276,972.04 120,078.00 178,545.00 2,580,106.00 finalizat
1430 22034
Cresterea capacitatii de absorbtie a
absolventilor IPT pe piata muncii, prin
monitorizarea insertiei socio-profesionale
Inspectoratul Scolar Judetean Cluj
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 5,263,125.00 0.00 928,784.00 177,326.00 6,369,235.00 finalizat
1431 22327
ResTRucturarea SIstemului de Practica
PrODuctiva a Studentilor din Invatamantul
Tehnic Superior TRIPOD
Universitatea Politehnica Bucuresti
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 17,187,187.26 2,374,828.74 399,429.00 641,897.00 20,603,342.00 finalizat
1432 22328
De la teorie la practica prin intreprinderea
simulata
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 9,455,409.00 0.00 1,668,602.00 184,676.00 11,308,687.00 finalizat
1433 22329
Monitorizarea inseriei profesionale a
absolvenilor IPT n vederea optimizrii
ofertei educaionale
Inspectoratul Scolar Judetean Gorj
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 5,073,415.00 0.00 895,309.00 359,434.00 6,328,158.00 finalizat
1434 22512
STAgii de PRactica pentru O cariera de
succeS - STAPROS
Fundatia AGORA Oradea
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 4,080,912.49 563,877.51 94,793.00 222,286.00 4,961,869.00 finalizat
1435 21593
Tranzitia de la statutul de student la cel
de angajat prin corelarea invatarii practice
in domeniul tehnologiei constructiilor de
masini
Fundatia Profesor Constantin Popovici
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 6,776,922.07 936,396.93 157,416.00 0.00 7,870,735.00 finalizat
1436 21615
Stagii de practica si consiliere vocationala
pentru elevi, in vederea facilitarii integrarii
lor ulterioare pe piata muncii.
SC Eurotraining Solution SRL
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 9,315,032.30 1,287,098.70 558,007.00 30,000.00 11,190,138.00 finalizat
1437 21627
De la teorie la PRACTIC - PRACTICA UNIVERSITATEA TEHNICA "Gheorghe
Asachi", Facultatea de Textile-Pielarie si
Management Industrial
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 7,454,111.00 0.00 152,124.00 244,505.00 7,850,740.00 finalizat
1438 21633
Practica de calitate-tineri competitivi pe
piata muncii
Asociatia Umanitar Societatea Doamnelor
din Calan - Scoala Postliceala Sanitara
"Carol Davila" Calan
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 2,233,077.00 308,554.00 51,877.00 83,383.00 2,676,891.00 finalizat
1439 21640
CENTRE START UP PENTRU TINERI
START-UP CENTERS FOR YOUNG
PEOPLE START YOU
EURO<26 ROMANIA
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 9,656,740.92 1,334,314.08 224,307.00 406,757.00 11,622,119.00 finalizat
1440 21644
Program multiregional de imbunatatire a
tranzitiei de la scoala la viata activa
pentru elevii din scolile sanitare
SCOALA POSTLICEALA SANITARA
FUNDENI
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 8,228,559.93 1,136,976.07 191,134.00 1,180,330.00 10,737,000.00 finalizat
1441 21732
PRAXIS - Buni practicieni in domeniul
economic in tranzitie de la scoala la viata
activa
Universitatea din Craiova
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 9,554,088.00 0.00 194,982.00 463,958.00 10,213,028.00 finalizat
1442 21734
Pregrirea practic a studenilor-premis
a inseriei eficiente pe piaa muncii
Universitatea Dimitrie Cantemir din Targu
Mures 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 3,186,752.49 440,327.51 73,924.00 74,473.00 3,775,477.00 finalizat
1443 21741
Program transnational de imbunatatire a
stagiilor de pregatire practica a elevilor
din scolile postliceale sanitare pentru
facilitarea tranzitiei acestora de la scoala
la viata activa
Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din
Romania
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 10,323,653.67 1,426,464.33 239,798.00 1,670,000.00 13,659,916.00 finalizat
1444 21747
Program complex de stagiu de pregatire
practica pentru studentii de la facultati cu
profil agronomic pentru a deveni
manageri performanti in mediul rural
european
Institutul National pentru Intreprinderi Mici si
Mijlocii
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,781,590.47 246,170.14 41,382.86 83,024.00 2,152,167.47 finalizat
1445 21903 CARAVANA CARIEREI Blocul National Sindical 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 17,941,240.44 2,479,019.56 416,740.00 0.00 20,837,000.00 finalizat
1446 22384
DRUMUL SPRE SUCCES SC G&M INTERNATIONAL INSTALATII
SRL
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 13,748,307.32 1,899,663.68 823,577.00 2,403.00 16,473,951.00 contractat
1447 21904
TRAINING ORIENTAT spre PRACTICA
prin FIRMA SIMULATA / de EXERCITIU
(TOP FSE)
Fundatia LERIS
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 2,038,053.28 281,606.72 47,340.00 226,000.00 2,593,000.00 finalizat
1448 21908
Programul de practica pentru studenti
Protectia copilului de la teorie la
practica
Universitatea din Oradea, Facultatea de
Stiinte Socio-Umane 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 13,822,065.00 0.00 282,084.00 682,367.00 14,786,516.00 finalizat
1449 21923
CONSEL - Consilierea elevilor pentru o
tranzitie facila de la scoala la viata activa
Societatea de Cercetare in Leadership,
Management, Marketing si Cultura
Orgazitionala
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 3,297,492.99 455,629.01 96,234.00 0.00 3,849,356.00 finalizat
1450 21927
DEZVOLTAREA EDUCATIEI PENTRU
VIABILIZAREA PIETEI MUNCII PRIN
VECTORI INOVATORI MECATRONICA-
INTEGRONICA (M&I)
INSTITUTUL NAIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU MECATRONIC
I TEHNICA MSURRII 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 6,253,243.00 0.00 127,618.00 269,705.00 6,650,566.00 finalizat
1451 21972
Parteneriat activ pentru o integrare
reusita pe piata muncii
COLEGIUL TEHNIC "MATEI CORVIN"
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 6,812,470.00 0.00 139,030.00 0.00 6,951,500.00 finalizat
1452 22231
Stagii de pregtire practic de calitate -
elevi mai bine pregtii pentru piaa
muncii
Inspectoratul colar al Judeului Alba
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 2,723,555.13 0.00 480,627.37 115,257.00 3,319,439.50 finalizat
1453 22243
Constuieste-ti inteligent din timp cariera
profesionala
ASOCIATIA PRODUCATORILOR,
DISTRIBUITORILOR SI DETINATORILOR
DE CAZANE DE APA CALDA, FIERBINTE
SI DE ABUR, DE APARATE PENTRU
INCALZIRE CONSUMATOARE DE
COMBUSTIBIL SI ECHIPAMENTE SUB
PRESIUNE DIN ROMANIA
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 15,423,168.44 2,131,086.56 358,250.00 1,253,875.00 19,166,380.00 finalizat
1454 22245
O sansa in plus: stagii de practica pentru
studentii de la facultatile de energetica
PATRONATUL UNIUNEA ENERGETICA
ROMANA 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 4,334,164.55 598,870.45 100,674.00 20,000.00 5,053,709.00 finalizat
1455 21643
Program multi-regional integrat de stagii de
practica pentru studenti in vederea cresterii
gradului acestora de angajabilitate
Adecco Resurse Umane
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 9,692,298.03 1,339,227.16 582,000.00 370,800.00 11,984,325.19 contractat
1456 21749 AgroCariera Sc Agricover SA 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 4,408,826.22 609,186.78 263,580.00 0.00 5,281,593.00 finalizat
1457 22496
PARTENERIAT ACTIV PENTRU PIATA
MUNCII
Inspectoratul Scolar al Judetului Hunedoara
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 16,888,230.10 0.00 2,980,275.90 155,860.00 20,024,366.00 contractat
1458 22396
FACILITAREA TRANZITIEI DE LA SCOALA
LA VIATA ACTIVA PENTRU STUDENTII DIN
DOMENIUL ECONOMIE-AFACERI
INTERNATIONALE
Academia de Studii Economice din Bucuresti
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 10,944,643.00 0.00 223,361.00 0.00 11,168,004.00 contractat
1459 22247
Practicantii de azi, profesionistii de maine
ai televiziunilor
Universitatea "Politehnica" din Bucuresti
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 18,452,845.99 0.00 400,000.02 1,445,330.01 20,298,176.02 finalizat
1460 22248
Tineri absolventi competitivi si bine
orientati pe piata muncii in domeniul auto
ASOCIATIA CONSULT SCOLARI
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 2,349,167.29 324,594.71 58,800.00 0.00 2,732,562.00 finalizat
1461 22395
Calific-te E ansa ta de a te integra n
munc
FUNDAIA INGINER NEJLOVEANU
NICULAE - MAESTRU N ARTA CULINAR 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 12,750,124.59 1,761,740.41 296,161.00 0.00 14,808,026.00 finalizat
1462 21883
Practica-primul pas pentru cariera ta Agentia pentru Dezvoltare Regionala
Bucuresti Ilfov
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 2,433,102.59 336,192.41 56,516.00 267,491.00 3,093,302.00 finalizat
1463 22397
Programe de consiliere profesionala si
stagii de pregatire practica pentru elevii
din regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-
Muntenia
Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse
si Asistenta Educationala
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 13,518,671.00 0.00 275,891.00 1,440,000.00 15,234,562.00 finalizat
1464 21910
ACCES REAL LA PIATA MUNCII PRIN
INTREPRINDEREA SIMULATA
Universitatea OVIDIUS Constanta
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 10,436,627.60 0.00 212,992.40 561,491.80 11,211,111.80 finalizat
1465 22547
PREGATITI PENTRU PIATA MUNCII Inspectoratul Scolar al Municipiului
Bucuresti
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 15,886,252.72 0.00 2,803,456.35 1,693,246.41 20,382,955.48 finalizat
1466 22550
COMPETENTE PENTRU O PIATA A
MUNCII COMPETITIVA IN CONTEXT
EUROPEAN
INSPECTORATUL SCOLAR AL
JUDEULUI PRAHOVA 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 15,886,252.72 0.00 2,803,456.35 1,693,246.41 20,382,955.48 finalizat
1467 22592
VIA - Vocatie, Interese, Autocunoastere si
dezvoltare, drumul catre succesul
profesional
Profiles International S.R.L.
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 9,787,869.80 0.00 515,152.00 0.00 10,303,021.80 finalizat
1468 22594 Inalta calitate in formarea profesioanla Grupul Scolar "ANGHEL SALIGNY" 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 4,119,900.00 0.00 84,600.00 92,000.00 4,296,500.00 finalizat
1469 22637
Sisteme moderne de practica pentru
facilitarea accesului la piata muncii pentru
viitorii specialisti in Statistica si previziune
economica sau Informatica economica.
Academia de Studii Economice Bucureti
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 9,061,288.56 0.00 184,924.26 0.00 9,246,212.82 finalizat
1470 22638
Imbunatatirea competentelor profesionale
ale studentilor/masteranzilor facultatilor
de jurnalism prin organizarea de stagii de
practica
SC RADIO CITY FM BUCURESTI SRL
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 7,513,621.14 1,038,189.86 450,095.00 0.00 9,001,906.00 finalizat
1471 22641
Monitorizarea insertiei absolventilor de
invatamant profesional si tehnic pe piata
muncii
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN
ILFOV 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 12,498,048.00 0.00 2,205,538.00 935,494.00 15,639,080.00 finalizat
1472 22518
Stagii de pregtire practic n domeniul
serviciilor turistice la standarde europene
Grup colar Virgil Madgearu Iai
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 2,534,950.78 350,265.22 58,882.00 0.00 2,944,098.00 finalizat
1473 22531
INTEGRAREA PE PIATA MUNCII A
STUDENTILOR DIN INVATAMANTUL
SUPERIOR MEDICAL VETERINAR
STAGII DE PREGATIRE PRACTICA
UNIVERSITATEA DE STIINTE
AGRONOMICE SI MEDICINA
VETERINARA BUCURESTI
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 14,444,920.94 0.00 294,794.30 0.00 14,739,715.24 finalizat
1474 22552
Stagii de pregatire practica pentru
integrarea rapida pe piata muncii a
studentilor specializati in medicina
dentara.
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
FARMACIE "GR.T.POPA" IASI
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 13,739,049.05 0.00 280,388.75 0.00 14,019,437.80 finalizat
1475 22581
Convergenta pregatirii universitare cu
viata activa in domeniul economic
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 17,394,243.34 0.00 3,069,572.36 420,286.00 20,884,101.70 finalizat
1476 22584
Consiliere si orientare pentru o viitoare
angajare
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN
CARAS-SEVERIN
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 16,218,879.00 0.00 2,862,155.00 1,030,280.00 20,111,314.00 finalizat
1477 22589
VEHMED - Vehicule media pentru
formarea abilitatilor practice, televiziuni si
ziare operate de studenti pentru studenti
AUR Asociaia Naional a Specialitilor
n Resurse Umane
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 16,141,676.98 2,230,366.02 374,940.00 1,243,022.00 19,990,005.00 finalizat
1478 22609
Autocunoastere, Informare, Dezvoltare
personal pentru o carier profesional
de success (AID)
Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 4,893,256.62 0.00 863,515.88 0.00 5,756,772.50 finalizat
1479 22622 Invata Automatica Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 5,070,562.53 0.00 103,480.81 114,842.00 5,288,885.34 finalizat
1480 22655
Practica studenilor economiti.
Parteneriat inter-regional pe piaa muncii
ntre universiti i mediul de afaceri
(acronim: PRACTeam)
Universitatea din Oradea, Facultatea de
tiine Economice
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 19,830,198.00 0.00 404,698.00 706,604.00 20,941,500.00 finalizat
1481 22656
Studenti practicieni - studenti activi si
integrati
Universitatea Spiru Haret
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 15,383,882.85 2,125,658.29 454,888.59 15,300.00 17,979,729.73 finalizat
1482 22674
PARTENERIAT TRANS-NATIONAL
UNIVERSITATI INTREPRINDERI
PENTRU PRACTICA STUDENTILOR
Micarea Romn pentru Calitate
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 11,477,177.28 1,585,851.72 266,592.00 0.00 13,329,621.00 finalizat
1483 22677
Evaluarea relevantei in oferta de formare
pentru piata muncii a invatamantului
profesional prin analiza insertiei socio-
profesionale a absolventilor
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN
GALATI
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 3,238,937.00 0.00 571,577.00 0.00 3,810,514.00 finalizat
1484 22678
Practic Teatral n Regiunile Centru i
Nord-Vest
Asociaia "Centrul Multimedia Teatru 74"
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 2,790,320.26 385,550.74 68,125.00 234,776.00 3,478,772.00 finalizat
1485 21642
Practica -un pasaport pentru piata muncii din
sectorul auto
S.C. Meridian Business Grup S.R.L.
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 8,904,691.03 1,230,400.06 540,000.00 0.00 10,675,091.09 contractat
1486 21974 Despre tine, pentru viitoarul tau Target Active Training 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 9,778,747.52 1,351,172.26 585,785.25 0.00 11,715,705.03 contractat
1487 21965
Dezvoltarea emotionala si sociala
armonioasa a copiilor prescolari care
provin din medii dezavantajate n scopul
prevenirii fenomenului de parasire
timpurie a scolii
Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
2,681,857.09 370,563.91 62,294.00 105,320.00 3,220,035.00 finalizat
1488 21939
Centre de Resurse si Sprijin in Educatie
(CRSE)
Fundaia Copiii Notri 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
14,227,389.45 1,965,860.55 330,475.00 1,656,433.00 18,180,158.00 finalizat
1489 21918
Parteneriat multiregional pentru
prevenirea parasirii timpurii a scolii
Fundatia Dezvoltarea Popoarelor 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
10,296,400.38 1,422,698.62 239,165.00 668,355.00 12,626,619.00 finalizat
1490 21920
Scoala dupa Scoala - primul pas pentru
succesul scolar si profesional
Fundatia "Roma Education Fund Romania" 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
17,957,721.21 2,481,296.79 417,123.00 13,650.00 20,869,791.00 finalizat
1491 21857
Masuri active pentru prevenirea
abandonului scolar
Primaria Dumesti 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
12,626,650.54 1,744,679.46 293,292.00 0.00 14,664,622.00 contractat
1492 21855
Impreuna vom reusi Fundatia Filocalia 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
8,202,101.07 1,133,320.13 190,518.80 769,785.10 10,295,725.10 finalizat
1493 21854
Scoli si comunitati in actiune pentru
prevenirea parasirii timpurii a scolii
Inspectoratul colar Judeean Dmbovia 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
14,448,680.00 0.00 2,545,966.00 1,104,597.00 18,099,243.00 finalizat
1494 21829
Cluburile de sprijin educational "CHAVE
ZURALE"
Romani CRISS- Centrul Romilor pentru
Intervenie Social i Studii
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
17,595,310.14 2,431,220.86 408,705.00 0.00 20,435,236.00 finalizat
1495 21943
Si noi vrem sa invatam Fundatia Mara 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
4,485,868.78 619,832.08 109,519.62 40,000.00 5,255,220.48 finalizat
1496 22132
Oportunitati egale in educatie pentru o
societate incluziva
Fundatia "Roma Education Fund Romania" 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
17,407,928.48 2,405,329.52 404,352.00 13,650.00 20,231,260.00 finalizat
1497 22135
A doua sansa, o noua sansa INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN
CARAS-SEVERIN
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
16,427,686.34 0.00 2,911,000.00 1,581,615.66 20,920,302.00 finalizat
1498 22139
Centre de Orientare si Resurse pentru
Educatie Incluziva - Servicii educationale
complexe pentru prevenirea si corectarea
abandonului scolar
Salvati Copiii Romania
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
16,221,517.12 2,241,397.88 90,000.00 1,407,262.00 19,960,177.00 finalizat
1499 22136
Retea interregionala de centre educationale ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA
IULIA
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
17,458,795.67 2,412,358.06 405,533.75 0.00 20,276,687.48 contractat
1500 22140
Solutii inovative si oportunitati pentru
asigurarea accesului, participarii si
succesului scolar in invatamantul obligatoriu-
"SOS"
Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
17,056,742.00 0.00 3,140,548.00 0.00 20,197,290.00 finalizat
1501 21919
Educaie pentru toi, educatia este sansa ta Inspectoratul Scolar al Judetului Alba 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
3,837,010.00 0.00 676,590.00 12,400.00 4,526,000.00 finalizat
1502 22134
Cerinte Educationale Speciale pentru Toti-
CESPeT
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
18,618,602.00 0.00 379,972.00 1,058,134.00 20,056,708.00 finalizat
1503 22137
O sansa europeana pentru copiii romani Fundatia Sfanta Macrina - Ajutor si Recuperare
Medico-Sociala pentru Copiii in Dificultate
(A.R.M.S)
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
17,953,037.40 2,480,649.60 417,013.00 0.00 20,850,700.00 finalizat
1504 22139
Salvati Copiii de Abandon si Neintegrarea-
SCAN
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
19,176,212.00 0.00 391,352.00 559,309.00 20,126,873.00 finalizat
1505 22163
Scoala - o necesitate nu doar un drept Asociatia Tineri pentru Viitor 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
15,168,204.87 2,095,857.13 352,328.00 858,479.00 18,474,869.00 contractat
1506 22215
Dezvoltarea infrastructurii de educatie si
asistenta pentru copii cu risc crescut la
abandon scolar si parasirea timpurie a scolii
Fundatia Copii in Dificultate
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
3,045,204.76 420,769.24 70,735.00 0.00 3,536,709.00 finalizat
1507 22141
Vreau s termin coala i eu - proiect pentru
elevii din nvmntul primar i secundar n
vederea prevenirii prsirii timpurii a colii/ a
abandonului colar, n patru judee din dou
regiuni
Fundaia Romn pentru Copii, Comunitate i
Familie
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
7,872,271.81 1,087,746.19 183,500.00 132,100.00 9,275,618.00 finalizat
1508 21996
Educatia inclusiva - prioritate regionala ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
11,872,930.35 1,640,534.65 275,785.00 1,243,268.00 15,032,518.00 finalizat
1509 22015
Toti copiii merg la scoala ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
11,872,930.35 1,640,534.65 275,785.00 1,243,268.00 15,032,518.00 finalizat
1510 21989
Si noi vrem sa invatam ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
11,872,930.35 1,640,534.65 275,785.00 1,243,268.00 15,032,518.00 finalizat
1511 22164
PENTRU SANATATEA TA, PENTRU A NU
ABANDONA SCOALA
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
14,596,710.00 0.00 2,575,890.00 60,840.00 17,233,440.00 finalizat
1512 22025
Program educational integrat de facilitare a
tranzitiei din ciclul de invatamant primar in
ciclul de invatamant gimnazial in vederea
prevenirii insuccesului scolar la elevi
Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovatiei
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
17,076,733.74 0.00 3,013,541.25 567,686.00 20,657,960.99 finalizat
1513 22175
IMPREUNA PENTRU O SANSA REALA
LA EDUCATIE
Holt Romania - Fundatia de Consultanta si
Servicii Sociale pentru Copii si Familii
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
8,244,032.95 1,139,114.05 191,493.00 0.00 9,574,640.00 finalizat
1514 22145
Educaia, ansa noastr pentru un viitor
comun
Asociatia Gedeon 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
18,029,625.91 2,491,232.17 418,793.02 0.00 20,939,651.10 finalizat
1515 22077
Alege Scoala Fundatia World Vision Romania 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
16,442,347.81 2,271,911.02 418,793.02 834,690.35 19,967,742.20 finalizat
1516 22075
EDUCATIA ESTE CALEA SPRE
RASPUNSUL LA TOATE INTREBARILE
Inspectoratul Scolar al Judetului Olt 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
14,210,172.00 0.00 2,507,678.00 0.00 16,717,850.00 finalizat
1517 22074
Educaia, ansa noastr pentru viitor ASOCIATIA GEDEON 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
18,029,625.91 2,491,232.17 418,793.02 0.00 20,939,651.10 finalizat
1518 21995
Fiecare copil merita o educatie completa ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
11,872,930.35 1,640,534.65 275,785.00 1,243,268.00 15,032,518.00 finalizat
1519 22027
Impreuna cu copiii pentru un debut scolar de
calitate - instrumente didactice pentru
prescolarii din grupa pregtitoare
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
16,306,110.07 0.00 2,877,548.84 679,838.89 19,863,497.80 finalizat
1520 22026
Competente cheie prin jocuri virtuale la
gradinita resurse didactice pentru
punerea bazelor formarii competentelor
cheie la prescolari
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
16,815,949.79 0.00 2,967,520.55 702,600.22 20,486,070.56 finalizat
1521 22023
Scoala pentru toti Asociatia Tineri pentru Viitor 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
15,168,204.87 2,095,857.13 352,328.00 858,479.00 18,474,869.00 contractat
1522 22019
Scoala vine la tine acasa Asociatia Tineri pentru Viitor 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
15,168,204.87 2,095,857.13 352,328.00 858,479.00 18,474,869.00 contractat
1523 21990
MAI Maiestrie-Aptitudini-Initiativa -
valorificarea inovatiilor in suportul educational
in invatamantul pre-universitar, pentru
prevenirea si reducerea fenomenului de
abandon scolar si asigurarea conditiilor
necesare pentru furnizarea competentelor si
abilitatilor de baza pentru toate categoriile de
persoane expuse acestui risc, precum si
pentru cresterea sanselor de succes scolar
FUNDATIA PENTRU INVATAMANT
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
15,152,282.01 2,093,656.99 351,957.00 3,343,601.00 20,941,497.00 finalizat
1524 22173
Parteneriat pentru copilul meu program
educativ de sprijin pentru elevi cu risc de
parasire timpurie a scolii si parintii acestora
FUNDATIA ACADEMICA ALUMNI
2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
12,559,006.43 1,735,332.78 291,721.21 0.00 14,586,060.42 finalizat
1525 21944
Prevenirea i corectarea prsirii timpurii a
colii
Fundaia Cultural DELTA 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
11,872,930.35 1,640,534.65 275,785.00 1,243,268.00 15,032,518.00 finalizat
1526 21942
S redescoperim coala C4C - Communication for Community 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
11,872,930.35 1,640,534.65 275,785.00 1,243,268.00 15,032,518.00 finalizat
1527 22000
Si tu poti merge la scoala Asociatia Tineri pentru Viitor 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii
15,168,204.87 2,095,857.13 352,328.00 858,479.00 18,474,869.00 contractat
1528 22851
ANTREPRENORIADA - training pentru
lansare si dezvoltare in afaceri
SC EDUROM SRL
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 2,891,005.34 184,532.26 161,870.40 163,485.00 3,400,893.00 finalizat
1529 23078
ANTREPRENORIATUL DE LA CONCEPT
LA REALITATE
S.C. TOTAL CONSULTING S.R.L.
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 2,765,051.36 176,492.64 154,817.00 128,820.00 3,225,181.00 finalizat
1530 23166
D startul afacerii tale Camera de Comert si Industrie a
Municipiului Bucuresti
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 2,692,611.95 171,868.85 58,458.80 1,995.00 2,924,934.60 finalizat
1531 22813
FII INDEPENDENT AUTORIZANDU-TE ASOCIATIA PRODUCATORILOR,
DISTRIBUITORILOR SI DETINATORILOR
DE CAZANE DE APA CALDA, FIERBINTE
SI DE ABUR, DE APARATE PENTRU
INCALZIRE CONSUMATOARE DE
COMBUSTIBIL SI ECHIPAMENTE SUB
PRESIUNE DIN ROMANIA
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 7,634,563.44 487,312.56 165,753.00 418,190.00 8,705,819.00 finalizat
1532 23277
Dezvoltarea inovatiei, creativitatii,
responsabilitatii si sustenabilitatii
antreprenoriatului strategic romanesc
Asociatia Romana a Tinerilor cu Initiativa
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 16,194,724.20 1,033,705.80 0.00 2,005.00 17,230,435.00 finalizat
1533 22715
ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT
BAZAT PE CUNOATERE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
BUCURESTI
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 18,171,317.00 0.00 370,844.00 439,584.00 18,981,745.00 finalizat
1534 23010
eLife Dezvoltarea inovatiei, creativitatii,
responsabilitatii si sustenabilitatii
antreprenoriatului romanesc
Academia de Studii Economice Bucuresti
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 13,116,650.96 837,233.04 284,772.00 535,248.00 14,773,904.00 finalizat
1535 22811
Centru pentru informare, consultanta si
mentorat in vederea promovarii culturii
antreprenoriale
Universitatea Titu Maiorescu
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 6,285,117.77 401,177.73 136,454.50 282,475.00 7,105,225.00 finalizat
1536 22809
Dezvoltarea competentelor si asistenta in
afaceri pentru intreprinzatorii in dificultate
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN
BUCURESTI
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 6,141,891.00 119,473.00 117,552.00 6,378,916.00 finalizat
1537 23071
Antreprenoriatul, de la idee la succes Fundatia pentru promovarea agriculturii si a
economiei regionale FAER Reghin-Mures 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 4,857,586.30 310,058.70 132,504.00 0.00 5,300,149.00 finalizat
1538 23091
Stimularea spiritului antreprenorial si a
mediului de afaceri prin imbunatatirea
performantelor intreprinderilor si
dezvoltarea competentelor manageriale si
antreprenoriale
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 14,389,114.00 0.00 293,654.00 275,994.00 14,958,762.00 finalizat
1539 23153
Centru pentru Promovarea
Antreprenoriatului in Domeniul Dezvoltarii
Durabile
Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 18,720,673.40 1,194,936.60 406,441.00 0.00 20,322,051.00 finalizat
1540 23360
E.H.R. - Antreprenoriat pentru resurse
umane
SCOALA NATIONALA DE STUDII
POLITICE SI ADMINISTRATIVE
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 11,610,902.00 0.00 236,958.00 342,967.00 12,190,827.00 finalizat
1541 22850
Dezvoltarea competentelor
antreprenoriale o alternativa eficienta
de adaptare la piata muncii in societatea
informationala
Universitatea Politehnica din Bucuresti
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 13,074,482.56 834,541.44 283,857.00 675,517.00 14,868,398.00 finalizat
1542 23338
ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii
Antreprenoriale si Manageriale -
modalitate inovativa de promovare a
antreprenoriatului in Romania"
Consiliul National al Intreprinderilor Private
Mici si Mijlocii din Romania
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 14,424,478.60 920,711.40 313,167.00 899,763.00 16,558,120.00 finalizat
1543 22814
CeReRe in Turism: Centre Regionale de
Resurse in Turism si servicii integrate
pentru stimularea antreprenoriatului in
sectorul turismului
ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O
VIATA MAI BUNA
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 15,046,434.30 960,410.70 326,671.00 0.00 16,333,516.00 finalizat
1544 22852
KANT - Competente Antreprenoriale de
Nivel European
M.P.A S.R.L.
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 8,880,618.04 566,847.96 497,236.00 0.00 9,944,702.00 finalizat
1545 23160
Imbunatatirea calitatii managementului si
a capacitatii interne a intreprinderilor prin
intermediul antreprenoriatului.
MANTREP
S.C HUMAN CAPITAL SOLUTIONS SRL
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 3,574,777.70 228,177.30 200,156.00 0.00 4,003,111.00 finalizat
1546 23066
Dezvoltarea spiritului antreprenorial si
cresterea competitivitatii in afaceri
People Investment SRL
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 17,987,975.17 1,148,168.63 1,007,165.46 735,476.34 20,878,785.60 finalizat
1547 23111
Formare si asistenta in domeniu
managerial antreprenorial pentru mici si
viitori intreprinzatori, manageri si angajati
din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-
Est, Nord-Vest, Centru si Sud-Est
Ernst & Young SRL
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 18,671,782.12 1,191,815.88 1,045,454.00 0.00 20,909,052.00 finalizat
1548 22694
DACIE Dezvoltare Antreprenoriala pentru
Competitivitate prin Inovatie si Ecoeficienta
FUNDAIA "CENTRUL PENTRU EDUCAIE
ECONOMIC I DEZVOLTARE DIN ROMNIA-
CEED ROMNIA"
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 12,009,005.77 766,532.28 260,725.26 589,851.63 13,626,114.94 finalizat
1549 23089
Model integrat de dezvoltare antreprenoriala
in centrele urbane din trei regiuni
Asociaia pentru Promovarea Afacerilor n
Romnia 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 8,130,493.34 518,967.66 176,520.00 0.00 8,825,981.00 finalizat
1550 23464
Sprijin si formare profesionala pentru
dezvoltarea culturii antreprenoriale in partea
de Est a Romaniei
SC CEPROHART SA BRAILA
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 6,072,774.12 387,623.88 340,021.00 439,949.00 7,240,368.00 finalizat
1551 23357
Intreprinzatori in turism pensiuni in Romania Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri - FNTM
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 18,124,786.72 1,156,901.28 393,505.00 643,273.00 20,318,466.00 finalizat
1552 22893
Consiliere si formare profesionala la
standarde europene pentru antreprenori
si manageri
ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI
DIN ROMANIA 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 8,498,595.08 542,463.52 184,511.40 3,800.00 9,229,370.00 finalizat
1553 23233
Performanta manageriala in IMM-uri -
PERFORM
Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 10,488,621.71 669,486.49 227,716.50 0.00 11,385,824.70 finalizat
1554 22861
INTREPRINZATOR IN MILENIUL TREI FUNDAIA
"CENTRULPENTRUEDUCAIEECONOMIC
IDEZVOLTAREDINROMNIA-
CEEDROMNIA\"
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 8,225,212.40 525,013.56 178,576.04 199,234.00 9,128,036.00 finalizat
1555 23162
Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor
si Initiativei Antreprenoriale (D.A.C.I.A.)
SC ALP Grup SRL
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 4,468,169.68 285,202.32 250,178.00 0.00 5,003,550.00 finalizat
1556 23329 AgroManager AgroAdvice 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 6,319,605.90 403,379.10 353,842.00 0.00 7,076,827.00 finalizat
1557 23142
Promovarea culturii antreprenoriale
deschis tehnologiei informaiei
SC Agroserv Management SRL
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 5,380,896.52 343,461.48 301,500.00 100,000.00 6,125,858.00 finalizat
1558 22808
Imbunatatirea aptitudinilor antreprenoriale
pentru angajatii din domeniul valorilor
mobiliare
ASOCIATIA BROKERILOR
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 6,835,750.50 436,324.50 148,410.00 0.00 7,420,485.00 finalizat
1559 22810
APT - Antreprenoriat performant prin
training si consiliere
BRAIN WAVE COMMUNICATION S.R.L.
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 16,418,857.80 1,048,012.20 919,310.00 1,689,438.00 20,075,618.00 finalizat
1560 23435
Antreprenori in turism Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de
Management Financiar Contabil Craiova 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 2,849,591.84 181,888.84 61,866.96 147,684.00 3,241,031.64 finalizat
1561 23184
Manageri si angajati competenti si
PERformanti prin FORMare adecvata
pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale
si valorificarea oportunitatilor de afacERi
prin Inovare - ''PERFORMERI''
Camera de Comert si Industrie a
Municipiului Bucuresti
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 7,905,390.09 504,599.37 171,632.44 174,420.00 8,756,041.90 finalizat
1562 23238
Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale si
manageriale in zona IMM-urilor inovative
din Romania pentru formarea si
promovarea parteneriatelor nationale si
transnationale
Institutul National pentru Intreprinderi Mici si
Mijlocii
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 7,332,000.00 468,000.00 159,202.00 264,219.00 8,223,421.00 finalizat
1563 23232
CITYAUDIT.RO - SISTEM ON-LINE
INTERACTIV DE FORMARE SI INFORMARE
IN MARKETING SI INSTRUMENTE DE
AFACERI PENTRU ANTREPRENORI
S.C. OPERATIONS RESEARCH S.R.L. 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 4,872,884.80 311,035.20 275,711.00 357,467.00 5,817,098.00 finalizat
1564 23345
Universitatea Antreprenoriala Dezvoltarea
si promovarea culturii antreprenoriale in
conditii de criza si post-criza
Confederatia Patronatul Roman 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 18,394,176.10 1,174,096.35 393,507.54 0.00 19,961,779.99 finalizat
1565 23279
Antreprenoriatul intre un mod de viata si o
cariera de succes
CELLA INVEST SRL 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 9,475,623.00 604,827.00 530,550.00 0.00 10,611,000.00 finalizat
1566 22696
Spiritul antreprenorial factorul cresterii
performantelor managerilor IMM-urilor din
sectorul auto
S.C. EXEC-EDU-FORMARE CONTINUA
MANAGERIALA S.R.L. 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 2,390,318.48 152,573.52 139,484.00 235,427.00 2,917,803.00 contractat
1567 22743
Fii A.N.T.R.E.P.R.E.N.O.R. Fii Activ,
Negociator, Talentat, Realist, Energic,
Pregatit, Receptiv, Echilibrat, Neobosit,
Organizat, Rational
S.C. MULTIPRO CONSULT S.R.L.
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 3,233,897.49 206,418.99 181,450.52 0.00 3,621,767.00 finalizat
1568 22716
Dezvoltarea resurselor umane si a capacitatii
interne a intreprinderilor prin intermediul
antreprenoriatului. CANTREP
SC FOCUS PLUS SRL
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 2,739,090.44 174,835.56 153,365.00 0.00 3,067,291.00 finalizat
1569 23088
DIALOG ANTREPRENORIAL PENTRU
PERFORMANTA IN AFACERI
S.C. Right People S.R.L.
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 4,607,654.40 294,105.60 257,987.00 0.00 5,159,747.00 finalizat
1570 23216
Promovarea culturii antreprenoriale,
sprijinirea initierii de afaceri si dezvoltarea
abilitatilor de intreprinzator in randul
intreprinderilor si a persoanelor ce vor sa
lanseze afaceri pe cont propriu -PROMIN
Fundatia AGORA Oradea
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 3,959,666.34 252,744.66 85,968.00 176,763.00 4,475,142.00 finalizat
1571 22821
Dezvoltarea competentelor antreprenoriale
prin transfer transnational de bune practici si
formare profesionala a intreprinzatorilor din
Romania- STEPS
Institutul Romn de Cercetri Economico-
Sociale i Sondaje - IRECSON
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 15,458,833.92 986,734.08 865,556.00 1,873,445.00 19,184,569.00 finalizat
1572 23427
Imbunatatirea competitivitatii IMM-urilor prin
antreprenoriat durabil - ICIMM
S.C. ROMTELECOM S.A.
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 16,179,365.54 1,032,725.46 905,900.00 0.00 18,117,991.00 finalizat
1573 23106 Initiere in dezvoltarea afacerii Resources Development & Ideas s.r.l. 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 15,967,012.96 1,019,171.04 894,009.68 1,084,257.40 18,964,451.08 finalizat
1574 22786
Educatia antreprenoriala cheia
competitivitatii IMM-urilor
Camera de Comert, Industrie si Agricultura
Teleorman
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 12,604,892.40 804,567.60 273,663.00 0.00 13,683,123.00 finalizat
1575 23292
DEZVOLTARE ANTREPRENORIALA SI
RELATIONARE IN MEDIUL DE
AFACERI(D.A.R.M.A.)
CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI
AGRICULTURA BOTOSANI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 11,041,334.94 704,766.06 240,000.00 312,828.00 12,298,929.00 contractat
1576 22700 Antreprenor 2.0 Fundatia Post Privatizare 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 8,047,262.54 513,655.06 174,712.40 289,000.00 9,024,630.00 finalizat
1577 22819
Dezvoltarea competentelor manageriale si
antreprenoriale in vederea cresterii
competitivitatii si valorificarii oportunitatilor de
afaceri
Camera de Comer i Industrie a Municipiului
Bucureti
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 14,533,988.60 927,701.40 315,545.00 1,350,000.00 17,127,235.00 finalizat
1578 22875
Promovarea antreprenoriatului in domeniul
industriilor creative
Fundatia Post Privatizare
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 11,339,426.80 723,793.20 246,188.00 901,968.00 13,211,376.00 finalizat
1579 23076
Dezvoltarea antreprenoriatului inter-regional
sudic - DAIRS
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de
Munca Ialomita
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 5,672,853.00 0.00 362,097.00 398,345.00 6,433,295.00 finalizat
1580 22826
IMM-ul - Cheia succesului pentru tine si
pentru Romania
Patronatul Judetean al Femeilor de Afaceri din
IMM Suceava
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 3,060,979.34 195,381.66 66,456.00 211,522.00 3,534,339.00 finalizat
1581 23124
Competente manageriale in poli de crestere
si dezvoltare si antreprenoriat de viitor in poli
de competitivitate
Clubul Intreprinzatorului Roman
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 7,756,524.82 495,097.33 168,400.45 388,170.00 8,808,192.60 contractat
1582 23056
Dezvoltarea competentelor manageriale si
antreprenoriale pentru IMM in vederea
imbunatatirii eficientei organizationale si
valorificarii oportunitatilor de afaceri.
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A
MUNICIPIULUI BUCURESTI
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 18,121,924.70 1,156,718.60 393,441.70 1,253,563.48 20,925,648.48 finalizat
1583 23058
Imbunatatirea accesului intreprinzatorilor la
servicii integrate de consiliere si asistenta in
afaceri (BusNetSupport)
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A
MUNICIPIULUI BUCURESTI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 7,465,176.33 476,500.62 162,075.05 587,053.65 8,690,805.65 finalizat
1584 23099
Retea multi-regionala de dezvoltare a
antreprenoriatului
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de
Munca Iasi
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 3,572,000.00 0.00 228,000.00 0.00 3,800,000.00 finalizat
1585 22695
ANTREPRENORIAT SI INOVATIE IN
MASS MEDIA
MEDIA GOLD SRL
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 3,582,002.02 228,638.43 200,560.02 266,673.14 4,277,873.61 finalizat
1586 23344
Dezvoltarea culturii antreprenoriale in
judetele Caras-Severin, Alba si Valcea
Camera de Comert, Industrie si Agricultura
Caras-Severin 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 8,381,185.70 534,969.30 181,963.00 0.00 9,098,118.00 finalizat
1587 22718
Centrul de Promovare a Culturii
Antreprenoriale INTER-ACTIV
SC MIBA Consulting SRL
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 2,642,589.71 168,675.94 147,961.35 0.00 2,959,227.00 finalizat
1588 23198
ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT - DE
LA IDEE LA AFACERE
Consiliul National al Intreprinderilor Private
Mici si Mijlocii din Romania - Filiala ARAD 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 3,707,396.66 236,642.34 80,491.00 103,907.00 4,128,437.00 finalizat
1589 22891
Cultura antreprenoriala o sansa pentru
dezvoltarea spiritului de intreprinzator al
angajatilor din industria de confectii textile
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
pentru Textile si Pielarie
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 6,761,402.11 431,578.86 146,795.53 307,895.00 7,647,671.50 finalizat
1590 23222
Antreprenoriatul - O cariera de succes Fundatia Orizont
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 18,471,447.44 1,179,028.56 401,030.00 320,825.00 20,372,331.00 finalizat
1591 23230
ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANTA SC Schultz Consulting SRL
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 11,046,392.76 705,088.90 618,499.04 0.00 12,369,980.70 finalizat
1592 22701 FII MANAGER PENTRU AFACEREA TA UNIVERSITATEA SPIRU HARET 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 6,576,594.38 419,782.62 142,783.00 0.00 7,139,160.00 finalizat
1593 22843
Tineri Antreprenori de Succes
Ministerul Educatiei, Cercetarii,Tineretului si
Sportului
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 15,785,081.60 0.00 1,007,558.40 496,648.80 17,289,288.80 contractat
1594 21807
PACT-E Parteneriate de Calitate pentru
Educatie
Federatia Sindicatelor din Invatatmant Spiru
Haret
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
3,370,271.58 950,589.42 88,181.00 1,400.00 4,410,442.00 finalizat
1595 21873
Dezvoltarea si consolidarea initiativelor
comune ale partenerilor sociali din industria
lemnului
Federatia Sindicatelor Libere din Industria
Lemnului FSLIL
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
6,813,426.36 1,921,735.64 178,269.00 1,135,000.00 10,048,431.00 finalizat
1596 21877
E-learnig pentru partenerii sociali ASOCIATIA FOTBALISTILOR AMATORI SI
NONAMATORI AFAN
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
14,133,541.80 3,986,383.58 369,794.40 0.00 18,489,719.78 finalizat
1597 21879
Reeaua Autoritatilor Competente pentru
Calificrile Profesionale din Romnia (IMI
PQ NET Romnia)
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii 3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
15,052,057.18 0.00 4,245,452.04 516,810.00 19,814,319.22 finalizat
1598 21881
Promovarea Responsabilitatii Sociale a
Intreprinderilor (RSI) in industria cimentului
Federatia Sindicatelor Cimentistilor din
Romania
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
5,874,961.56 1,657,040.44 153,714.00 333,174.00 8,018,890.00 finalizat
1599 21882
Organizatia sindicala in invatamantul
preuniversitar - succes prin parteneriat social
si capital uman performant
SINDICATUL INVATAMANTULUI
PREUNIVERSITAR GALATI
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
2,746,968.90 774,786.10 71,873.00 196,662.00 3,790,290.00 finalizat
1600 22066
Consolidare institutionala prin dezvoltarea
resurselor umane
FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR
DIN ELECTRICITATE UNIVERS
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
4,256,215.86 1,200,471.14 111,363.00 475,507.00 6,043,557.00 finalizat
1601 22070
Impreuna pentru servicii sociale mai bune
Construirea capacitatii organizationale a unei
retele nationale de ONGuri crestine
FUNDATIA "ORGANIZATIA
INTERNATIONALA DE CARITATE CRESTIN
ORTODOXA"
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
4,390,786.92 1,238,427.08 114,882.00 269,423.00 6,013,519.00 finalizat
1602 22086
Consolidarea capacitatii institutionale a
Consortiilor Regionale (CR) pentru educatie
si formare profesionala
UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
2,663,839.87 0.00 54,364.08 233,514.00 2,951,717.95 finalizat
1603 22088
Dialogul social catre o ruta flexibila pentru
ocupare si incluziune
Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere
din Romania Fratia
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
13,119,706.86 3,700,430.14 343,268.00 2,268,814.00 19,432,219.00 finalizat
1604 22091
DEZVOLTAREA CAPACITATII
INSTITUTIONALE A PARTENERILOR
SOCIALI DIN DOMENIUL CULTURII SCRISE
DECULT
FEDERAIA EDITORILOR I DIFUZORILOR
DE CARTE DIN ROMNIA (FEDCR)
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
1,713,564.06 483,312.94 44,836.00 136,559.00 2,378,272.00 finalizat
1605 22172
Consolidarea capacitatii institutionale a
Consortiului Regional pentru educatie si
formare profesionala
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE
REGIONALA SUD-VEST OLTENIA
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
4,762,325.10 1,343,219.90 124,603.00 491,262.00 6,721,410.00 finalizat
1606 22265
INVESTITORI IN OAMENI - Parteneriat
transnational pentru cresterea interesului
angajatorilor in dezvoltarea resurselor umane
si pentru cresterea responsabilitatii sociale a
intreprinderilor
FUNDATIA POST PRIVATIZARE
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
8,532,125.94 2,406,497.06 223,237.00 0.00 11,161,860.00 finalizat
1607 22241 Parteneriat pentru dezvoltare
Camera de Comert si Industrie a Municipiului
Bucuresti
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
2,205,694.14 622,118.86 57,711.00 92,392.00 2,977,916.00 finalizat
1608 22264 Solidaritate prin dialog social
Sindicatul National al Functionarilor Publici
(SNFP)
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
6,907,192.50 1,948,182.50 186,844.00 887,514.00 9,929,733.00 finalizat
1609 22266
Rolul dialogului social n dezvoltarea
incluziunii sociale active
Asociaia Centrul de Resurse pentru Iniiative
Etice i Solidare
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
2,569,380.06 724,696.94 86,000.00 92,023.00 3,472,100.00 finalizat
1610 22240
FORTE - Formare trainica pentru parteneriat
social
FEDERATIA FILANTROPIA
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
14,993,303.52 4,228,880.48 392,289.00 1,326,249.00 20,940,722.00 finalizat
1611 22271
Competente si instrumente pentru adoptarea
responsabilitatii sociale si de mediu in cadrul
organizatiilor societatii civile (RSORG)
Reper21 (Reteaua Europeana pentru
Promovarea unei Economii Responsabile,
secolul 21)
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
2,998,072.74 845,610.26 78,443.00 1,050,000.00 4,972,126.00 finalizat
1612 22273
PARTENER ACTIV SI IMPLICAT -
Dezvoltarea competentelor profesionale
specifice dialogului social si implicarii in
procesul decizional a liderilor si
personalului din organizatiile societatii
civile si ale partenerilor sociali din
Romania
Asociatia Academia de Advocacy
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
14,229,256.08 4,013,379.92 372,299.00 1,423,876.00 20,038,811.00 finalizat
1613 22332
Impreuna pentru
integritate,responsabilitate sociala si
dezvoltare durabila
Asociaia Romn pentru
TransparenTransparency International
Romania
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
6,204,343.86 1,749,943.14 162,332.00 0.00 8,116,619.00 finalizat
1614 22363
Impreuna pentru dezvoltarea dialogului
social in Romania
Confederatia Sindicala Nationala Meridian 3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
14,377,800.06 4,055,276.94 376,185.00 1,908,948.00 20,718,210.00 finalizat
1615 22263
Model de bune practici in managementul
activitatilor sindicale nationale
Federatia Sindicatelor Gaz Romania 3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
8,479,632.72 2,391,691.28 221,864.00 531,489.00 11,624,677.00 finalizat
1616 22268
Actionam Responsabil - Reteaua sociala
RSC
Federatia "Junior Chamber International"
Romania
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
9,725,992.46 2,743,228.64 254,473.90 259,900.00 12,983,595.00 finalizat
1617 22067
Initiativa pentru societatea civila Fundatia "MULTIMEDIA - pentru democratie
locala"
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor i
ncurajarea iniiativelor pentru partenerii
sociali i societatea civil
5,400,487.56 1,523,214.44 141,300.00 254,280.00 7,319,282.00 finalizat
1618 20731 FUNCTIONARUL ELECTRONIC
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA CLUJ
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
10,495,311.00 0.00 3,498,439.00 0.00 13,993,750.00 finalizat
1619 20671
Centre autonome si moderne de pregatire
prin implementarea unei organizari noi -
CAMPION
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei
de Munca
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
15,002,532.47 0.00 5,000,844.15 869,599.52 20,872,976.14 finalizat
1620 36434
FII INFORMAT Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei
de Munca
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
10,202,904.00 0.00 3,400,969.00 660,366.00 14,264,239.00 contractat
1621 35825
Cardul profesional european solutie
europeana in cautarea unui loc de munca
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei
de Munca
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
15,712,346.21 0.00 5,237,448.74 0.00 20,949,794.95 finalizat
1622 36435
Gestionarea eficienta a Resurselor in
vederea imbunatatirii calitatii sErviciilor
oferite persoanelor aflate in cautarea unui
loc de munca dar si de Economisire a
resurselor Naturale.
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei
de Munca
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
8,250,098.00 0.00 2,750,032.00 492,465.00 11,492,595.00 finalizat
1623 20204 Sanse egale pentru un viitor comun
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de
Munca
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
15,304,704.75 0.00 5,101,568.25 419,542.00 20,825,815.00 finalizat
1624 36436
Sistem inovativ de servicii bazat pe
limbajul competentelor - SILCO
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei
de Munca
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
15,117,199.87 0.00 5,039,066.63 707,809.50 20,864,076.00 finalizat
1625 36438
Oferta formativa imbunatatita pentru
centre eficiente- OFFICE
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei
de Munca
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
14,796,203.62 0.00 4,932,067.88 601,324.50 20,329,596.00 finalizat
1626 36439
SAFE Servicii de Abordare Flexibil a
mobilitii la nivel European
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei
de Munca
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
4,223,693.00 0.00 1,407,897.00 340,901.00 5,972,491.00 finalizat
1627 20243
Educatie continua orientata spre
performanta, pentru specialistii in
formarea profesionala a somerilor- ECOP
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei
de Munca
4.2 Formarea personalului propriu al SPO 15,046,451.73 0.00 5,015,483.90 838,510.50 20,900,446.13 finalizat
1628 20244
PREGATIREA APROFUNDATA
CONTINUA IN SERVICIUL PUBLIC
DE OCUPARE
Centrul National de Formare Profesionala a
Personalului Propriu 4.2 Formarea personalului propriu al SPO 13,291,047.00 0.00 4,430,349.00 1,033,941.00 18,755,337.00 finalizat
1629 20245
NVMNT CONTINUU
APROFUNDAT PENTRU ROMNIA
Centrul National de Formare Profesionala a
Personalului Propriu 4.2 Formarea personalului propriu al SPO 12,138,484.00 0.00 4,046,162.00 989,111.00 17,173,757.00 finalizat
1630 20246
MRB - Performant System "
Implementarea in cadrul SPO a unui
sistem performant de management al
relatiilor cu beneficiarii"
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei
de Munca Dolj
4.2 Formarea personalului propriu al SPO 4,920,300.00 0.00 1,640,100.00 400,000.00 6,960,400.00 finalizat
1631 36458
Comunicare personalizata cu grupurile
tinta ale SPO
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei
de Munca
4.2 Formarea personalului propriu al SPO 15,041,250.00 0.00 5,013,750.00 765,000.00 20,820,000.00 contractat
1632 22470
MINERVA - Emancipare pentru egalitate de
sanse
First Job School SRL
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
7,830,750.23 989,648.77 464,232.00 547,817.00 9,832,448.00 finalizat
1633 22495
FEMINA - Formare pentru jurnalisti, Emisiuni
TV, Monitorizare, Informare Nationala si
Advocacy pentru afirmarea egalitatii de sanse
si de gen
S.C.BLOKBUSTER MEDIA SRL.
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
17,624,670.32 2,227,402.58 1,044,845.94 0.00 20,896,918.84 finalizat
1634 22463
Femei pentru femei - Program national de
calificare si acreditare a femeilor in ocupatia
de baby-sitter
Fundatia Romanian Angel Appeal
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
15,281,865.64 1,931,319.36 362,880.00 1,688,781.00 19,264,846.00 finalizat
1635 22317
CERTIFICARE DE COMPETENTE PENTRU
EGALITATE DE SANSE IN MEDIUL RURAL

AsociatiadeTineretpentruEducatie,Leadership,I
nformaresiEcologie,Romania-AtelieR
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
2,379,648.47 300,739.53 54,702.00 161,468.00 2,896,558.00 finalizat
1636 20731
Modele de buna practica in domeniul
incluziunii sociale
Asociaia Centrul de Resurse pentru Iniiative
Etice i Solidare
6.4 " Iniiative trans-naionale pentru o pia
inclusiv a muncii"
4,185,426.75 1,395,142.25 150,000.00 201,881.00 5,932,450.00 finalizat
1637 20671
Parteneriat european de formare pentru o
societate inclusiva
Centrul de Reeducare Buzias
6.4 " Iniiative trans-naionale pentru o pia
inclusiv a muncii"
3,463,575.00 0.00 70,685.00 0.00 3,534,260.00 finalizat
1638 20736
Parteneriat transnational pentru promovarea
ocuparii fortei de munca (EMPLO-NET)
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
6.4 " Iniiative trans-naionale pentru o pia
inclusiv a muncii"
6,628,709.00 0.00 2,209,570.00 261,878.00 9,100,157.00 finalizat
1639 20730
EU INCLUSIVE transfer de date si
experiente privind integrarea pe piata muncii
a romilor intre Romania, Bulgaria, Italia si
Spania
Fundatia Soros
6.4 " Iniiative trans-naionale pentru o pia
inclusiv a muncii"
6,344,403.19 2,114,801.06 172,943.00 704,969.00 9,337,116.25 finalizat
1640 20720 Catalizatori pentru formare profesional Blocul National Sindical
6.4 " Iniiative trans-naionale pentru o pia
inclusiv a muncii"
13,587,032.48 4,529,010.83 365,274.68 0.00 18,481,317.98 finalizat
1641 28599
Synthesis - un parteneriat pentru incluziune
sociala
Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale
6.4 " Iniiative trans-naionale pentru o pia
inclusiv a muncii"
10,324,027.94 0.00 3,441,342.66 650,404.00 14,415,774.60 contractat
1642 22624
Si ei trebuie sa aiba o sansa - Program de
sprijin pentru integrarea sociala si
profesionala a persoanelor cu tulburari de
spectru autist
Fundatia Romanian Angel Appeal
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
9,300,638.24 875,114.76 272,160.00 826,425.00 11,274,338.00 finalizat
1643 22607
Pregatire TIC la standarde europene in
sistemul penitenciar romanesc
S.C.EUROAPTITUDINI S.A.
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
16,817,152.14 1,582,357.86 968,396.00 34,200.00 19,402,106.00 finalizat
1644 22479 A DOUA SANSA ARAS - Asociatia Romana Anti-SIDA
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
16,945,102.09 1,594,396.91 378,357.00 1,894,699.00 20,812,555.00 finalizat
1645 22480
Servicii sociale integrate si formare
vocationala pentru persoane cu
dizabilitati
Asociatia Profesionala Neguvernamentala
de Asistenta Sociala ASSOC
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
13,168,306.30 1,239,031.01 294,027.28 0.00 14,701,364.59 finalizat
1646 22421
Dezvoltarea de programe de formare
specifice pentru creterea incluziunii
sociale n scopul mbuntirii accesului
pe piaa muncii
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba-Iulia
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
3,689,082.00 0.00 75,288.00 0.00 3,764,370.00 finalizat
1647 23535
Retea de Centre Complexe de Incluziune
Sociala
Fundatia Estuar
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
10,893,227.49 1,024,964.51 243,229.00 673,367.00 12,834,788.00 finalizat
1648 23541
COMBAT Consiliere, Ocupare,
schimbarea Mentalitilor, eliminarea
Barierelor, Accesibilizare, Training.
Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei
Sociale
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
17,008,376.03 0.00 1,600,350.47 0.00 18,608,726.50 finalizat
1649 22576
ACCESS -PARTENERIAT PENTRU
INTEGRARE SOCIALA
AGENTIA JUDETEANA PENTRU
OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BUZAU
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
5,426,778.12 0.00 510,615.88 258,030.26 6,195,424.26 finalizat
1650 23551
FEMEI COMPETENTE-FEMEI ACTIVE
PE PIATA MUNCII
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE
PROFESIONALA A ADULTILOR DOLJ
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
7,793,600.00 0.00 160,000.00 207,573.00 8,161,173.00 finalizat
1651 23545
Integrare pe piata muncii: sanse sporite
pentru persoanele cu dizabilitati
Asociatia COLFASA
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
14,721,113.41 1,385,137.59 328,699.00 811,412.00 17,246,362.00 finalizat
1652 23545
Centrele de Incluziune Sociala- oportunitate
pentru facilitarea participarii pe piata muncii a
grupurilor vulnerabile
Institutul pentru Politici Sociale
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
18,520,433.18 1,742,622.82 435,531.00 27,992.00 20,726,579.00 finalizat
1653 23444
Crearea si functionarea structurilor de
asistenta axate pe ocuparea fortei de munca
Centre de incluziune sociala pentru
persoanele de etnie roma
Asociatia Pakiv Romania
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
18,679,165.74 1,757,558.26 417,076.00 0.00 20,853,800.00 finalizat
1654 22440
Integrarea pe piata fortei de munca a
grupurilor vulnerabile, prioritatea noastra!
ASOCIATIA A S2001 ALBA IULIA
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
10,128,902.30 953,047.70 230,000.00 12,000.00 11,323,950.00 finalizat
1655 23509
COMPETENT - Activitati inovatoare in
vederea imbunatatirii accesului si
participarii grupurilor vulnerabile pe piata
muncii
Asociaia Comunelor din Romnia
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
5,890,461.28 554,244.72 131,524.00 238,957.00 6,815,187.00 finalizat
1656 23504
Tineri romi competitivi, cu sanse egale pe
piata muncii
FUNDATIA CENTRUL DE RESURSE
PENTRU COMUNITATILE DE ROMI
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
8,240,228.76 775,338.81 183,991.18 0.00 9,199,558.75 finalizat
1657 22711
Creterea anselor de integrare
profesional a tinerilor care prsesc
sistemul de ocrotire la mplinirea vrstei
de 18 ani din 3 regiuni ale tarii.
Asociatia Tineri Intreprinzatori Concordia
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
10,966,530.01 1,031,861.69 244,865.13 141,696.60 12,384,953.43 finalizat
1658 22483
INSERT - Construirea unei retele de
reabilitare si integrare profesionala pentru
persoanele cu dizabilitati din Romania, in
vederea imbunatatirii accesului acestora pe
piata muncii
Asociatia Handicapatilor Somatici din Romania
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
17,640,171.67 1,659,797.33 393,876.00 0.00 19,693,845.00 finalizat
1659 22588
mpreun ctre bunstare Fundatia Hope and Homes for Children
Romania
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
11,761,669.59 1,106,677.88 262,619.33 584,017.00 13,714,983.80 finalizat
1660 23428
Servicii integrate de formare pentru asistenta
sociala a persoanelor vulnerabile pentru
integrarea acestora pe piata muncii.
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE
CONTINUA PENTRU ADMINISTRATIA
PUBLICA LOCALA BUCURESTI
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
6,665,174.00 0.00 136,025.00 15,198.00 6,816,397.00 contractat
1661 23499
Servicii integrate de dezvoltare profesionala
pentru adultii cu probleme de sanatate
mintala
Fundatia Estuar
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
3,839,742.33 361,288.67 85,735.00 262,474.00 4,549,240.00 finalizat
1662 23539
Integrarea pe piata muncii si incluziunea
sociala a persoanelor cu dizabilitati vizuale
printr-un program practic de formare in
domeniul TIC
Asociatia Nevazatorilor din Romania
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
8,227,952.30 774,183.70 183,719.00 84,845.00 9,270,700.00 finalizat
1663 28753
Acces pentru toi, pe o pia a muncii
incluziv
SC HR SPECIALISTS SRL
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
5,279,003.51 496,711.49 303,985.00 207,540.00 6,287,240.00 finalizat
1664 23547
Integrare-calificare-transfer de inovatii
pentru grupuri vulnerabile pe piata
muncii
SC RoGePa srl
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
4,378,154.14 411,948.86 260,000.00 0.00 5,050,103.00 finalizat
1665 22455
O societate in schimbare-Reintegrarea
sociala si profesionala a detinutilor
Penitenciarul Galati
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
17,171,011.81 1,615,653.19 383,793.00 1,755,130.00 20,925,588.00 finalizat
1666 23505
CIPS Centre de Incluziune Profesionala si
Sociala
AGENTIA NATIONALA PENTRU
OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
15,697,034.00 0.00 1,476,963.00 1,080,968.00 18,254,965.00 finalizat
1667 23537
Imbunatatirea accesului grupurilor
vulnerabile pe piata muncii
Municipiul Bucuresti, Primaria Sectorului 4
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
13,759,580.84 1,294,665.16 307,229.00 1,537,447.00 16,898,922.00 finalizat
1668 23533
Consolidarea capacitatii functionale din
domeniul serviciilor sociale integrate
oferite dependentilor si fostilor dependenti
de droguri pentru integrare pe piata
muncii prin actiuni de dezvoltarea
instrumentelor si metode de lucru
inovatoare si realizarea de programe de
formare
Universitatea din Bucuresti
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
10,105,723.27 0.00 206,239.25 2,375.00 10,314,337.52 finalizat
1669 23543
A doua sansa in ocupare pentru grupurile
cu risc de excluziune sociala
Municipiul Bucuresti, Primaria Sectorului 4
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
12,605,222.61 1,186,049.39 281,455.00 1,391,116.00 15,463,843.00 finalizat
1670 23528
Integrarea persoanelor vulnerabile pe
piata muncii
Asociatia COLFASA
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
14,640,855.99 1,377,586.01 326,907.00 800,924.00 17,146,273.00 finalizat
1671 23529
VALORIFICAREA POTENIALULUI
UMAN PRIN PROMOVAREA
INCLUZIUNII SOCIALE I A
PARTICIPRII GRUPURILOR
VULNERABILE PERSOANE PRIVATE
DE LIBERTATE - PE PIAA MUNCII
CENTRUL CRESTIN DE REINTEGRARE
SOCIALA ONISIM
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
5,646,951.19 531,332.39 126,087.42 141,342.00 6,445,713.00 finalizat
1672 23501
Formare, Consiliere, Ocupare Model
interregional de reintegrare a persoanelor
private de libertate
Fundatia Scoala Romana de Afaceri a
Camerelor de Comert si Industrie, Filiala
Vrancea
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
4,101,787.96 385,945.04 91,588.00 4,104.00 4,583,425.00 finalizat
1673 22734
Eficiena Muncii Asistate - EMA Crearea
i implementarea metodologiei integrate
de pregtire profesional i angajare
asistat pe piaa muncii a persoanelor cu
dizabiliti
Fundatia Alpha Transilvana
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
2,697,437.70 253,807.05 60,229.50 0.00 3,011,474.25 finalizat
1674 23128
Program interregional integrat de
calificare/recalificare profesionala a
persoanelor private de libertate
Penitenciarul Timisoara
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
16,174,058.35 0.00 1,500,000.00 1,477,440.00 19,151,498.35 finalizat
1675 22732
Cresterea calitatii vietii persoanelor ce
parasesc penitenciarul prin dezvoltarea unor
capacitati cu efect asupra imbunatatirii
participarii pe piata muncii
PENITENCIARUL BAIA MARE
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
1,987,138.37 186,973.63 207,171.00 0.00 2,381,283.00 finalizat
1676 22591
Viata dupa gratii Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
15,477,227.90 0.00 1,456,281.84 582,300.00 17,515,809.74 contractat
1677 22459
Tranzitia spre libertate prin Centre regionale
de Incluziune Sociala.
Centrul Roman pentru Educatie si Dezvoltare
Umana
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
17,958,792.07 1,689,776.93 415,322.00 0.00 20,063,891.00 finalizat
1678 22460
Centrul de Incluziune Social pentru
persoanele dependente de alcool
ASOCIATIA ALIANTA PENTRU LUPTA
IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI SI
TOXICOMANIILOR - ALIAT
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
6,374,437.08 599,782.92 144,000.00 0.00 7,118,220.00 finalizat
1679 23165
O generatie de specialisti romi in domeniul
medical
Asociatia Agentia de Monitorizare a Presei
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
17,525,047.79 1,648,965.11 391,306.38 30,000.00 19,595,319.28 finalizat
1680 23173
BARRABARRIPEN - un model inter-regional
de incluziune destinat femeilor rome
MUNICIPIUL RESITA
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
5,244,069.72 0.00 107,021.83 0.00 5,351,091.55 finalizat
1681 23511
IMPREUNA PENTRU UN INCEPUT SIGUR Directia de Asistenta Sociala Cluj-Napoca
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
13,455,514.07 1,266,054.93 300,440.00 1,308,415.00 16,330,424.00 finalizat
1682 23523
EXCELNET - Infiintarea unei retele de centre
de excelenta in furnizarea serviciilor de
reabilitare si integrare profesionala pentru
persoane cu dizabilitati, ca grup vulnerabil pe
piata muncii
Federatia ONPHR - Organizatia Nationala a
Persoanelor cu Handicap din Romania
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
16,123,604.75 1,517,100.67 360,014.40 0.00 18,000,719.82 finalizat
1683 23168
IMPLICAREA CLERULUI I A MEMBRILOR
COMUNITILOR PAROHIALE ORTODOXE
N DEZVOLTAREA DE PROIECTE SOCIALE
LA NIVELUL MITROPOLIEI BANATULUI I
ARHIEPISCOPIEI ALBA IULIEI
Episcopia Ortodox Romn Arad
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
4,178,990.80 393,209.20 96,000.00 0.00 4,668,200.00 finalizat
1684 22340
CeMPRES - Centru Multimedia de
Promovare si Resurse in egalitate de
sanse
Asociatia pentru Dezvoltare Durabila
Slatina
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
6,254,610.48 790,456.52 143,777.00 343,569.00 7,532,413.00 finalizat
1685 22362
O sansa pentru dezvoltarea carierei
pentru femeile din domeniul sanitar
Asociatia Centrul Roman de Initiative 6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
10,501,356.50 1,327,159.50 241,398.00 1,500,000.00 13,569,914.00 finalizat
1686 22370
Reconstructia statutului femeii: de la
discriminare la dezvoltare profesionala si
egalitate de sanse
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
13,281,508.42 1,678,514.58 305,306.00 532,895.00 15,798,224.00 finalizat
1687 22381
Imputernicirea femeilor rome pe piata
muncii
Agentia de Dezvoltare Comunitara
"Impreuna"
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
3,720,861.24 470,241.76 90,000.00 179,881.00 4,460,984.00 finalizat
1688 22432
SPRIJIN FEMEILOR DISCRIMINATE PE
PIATA MUNCII
Asociatia COLFASA 6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
16,443,831.60 2,078,168.40 378,000.00 0.00 18,900,000.00 finalizat
1689 22454
Performanta in cariera si in afaceri
pentru femei
Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de
Management Financiar Contabil Craiova
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
3,428,123.40 433,245.60 78,803.00 155,020.00 4,095,192.00 finalizat
1690 22456
FEMEI 2010 SC FEROM TRADING SRL 6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
16,528,194.00 2,088,830.11 979,843.39 1,079,788.00 20,676,655.50 finalizat
1691 22466
Antreprenoriatul la feminin SC European Project Consulting SRL 6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
14,546,252.32 1,838,352.68 863,901.00 0.00 17,248,506.00 finalizat
1692 22467
Instruirea si perfectionarea femeilor
pentru eliminarea segregatiilor
profesionale in domeniul transporturilor
SC AUTOSERVICE MARINI SRL
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
6,216,547.39 785,646.11 368,536.50 0.00 7,370,730.00 finalizat
1693 22469
Echilibru - o noua abordarea a vietii
familiale cu cea profesionala
Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei
Sociale
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
17,715,385.42 0.00 2,238,867.14 560,404.00 20,514,656.56 contractat
1694 22464
Piata muncii: Oportunitati pentru viitor
prin sanse egale pentru femei
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei
de Munca Iasi
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
14,128,104.00 0.00 1,785,507.00 616,221.00 16,529,832.00 finalizat
1695 22514
Centru inter-regional de
calificare/recalificare si promovare a
antreprenoriatului destinat femeilor -
CICAF
FUNDATIA UMANITARA CLOPOT
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
2,149,070.83 271,599.17 49,402.00 0.00 2,470,072.00 finalizat
1696 22517
Scoala Nationala a Femeilor Manager Asociatia pentru Promovarea Femeii din
Romania
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
14,261,375.94 1,802,350.06 328,283.00 1,393,418.00 17,785,427.00 finalizat
1697 23542
Retea de incluziune sociala pe piata
muncii
Centrul Diecezan Caritas Iasi
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii
10,605,196.84 997,863.16 236,796.00 440,350.00 12,280,206.00 finalizat
1698 22563
Femina - cresterea abilitatilor si
calificarilor femeilor
ILE Trade Company SRL 6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
5,928,980.61 749,303.47 351,172.85 83,160.00 7,112,616.93 finalizat
1699 22564
CENTRUM ASOCIATIA NOVUM 6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
5,169,958.06 653,378.34 118,843.60 0.00 5,942,180.00 finalizat
1700 22614
Pentru o femeie puternica Imbunatatirea
perceptiei asupra femeilor si cresterea
gradului de constientizare a expertilor si
operatorilor mass media, al partenerilor
sociali, autoritatilor publice si femeilor
asupra problematicii egalitatii de sanse si
gen pe piata muncii
SC TBWA Bucuresti SRL
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
9,558,269.78 1,207,972.37 669,931.85 1,903,824.00 13,339,998.00 finalizat
1701 22615
SANSE EGALE SI RESPECT
INSTRUMENTE ANTREPRENORIALE
DINTR-O PERSPECTIVA DE GEN
ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
12,760,468.62 1,612,665.67 293,329.28 0.00 14,666,463.57 finalizat
1702 22621
Retea multi regionala de formare
profesionala a femeilor pentru o societate
incluziva si coeziva
SC OLIMP NET SRL
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
2,503,896.08 316,441.92 148,439.00 0.00 2,968,777.00 finalizat
1703 22646
Programul de mediere sanitara:
Oportunitate de crestere a ratei de
ocupare in randul femeilor rome
Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate-
SASTIPEN
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
8,304,481.24 1,049,518.80 190,897.96 15,000.00 9,559,898.00 finalizat
1704 22627
Sanse egale si respect pentu femeile din
Regiunile Nord-Est si Centru
Fundatia EuroEd 6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
2,580,376.50 326,107.50 59,316.00 177,000.00 3,142,800.00 finalizat
1705 22604
Promovarea principiului egalitatii de
sanse si de gen la nivel national in cadrul
societatii civile si administratiei publice
locale si centrale
Confederatia Nationala a Sindicatelor
Libere din Romania-Fratia (CNSLR-Fratia) 6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
16,873,885.47 2,132,518.53 387,886.00 0.00 19,394,290.00 finalizat
1706 22575
Promovarea egalitatii de sanse si de gen
in ocupare si in societate
Municipiul Bucuresti, Primaria Sectorului 4 6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
10,035,046.00 0.00 204,796.00 669,091.00 10,908,933.00 finalizat
1707 22528
EVA Era Valorificarii Antreprenoriatului
feminin
GRUPUL PENTRU INTEGRARE
EUROPEANA
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
16,582,850.43 2,095,737.57 381,196.00 572,023.00 19,631,807.00 finalizat
1708 22526
SI NOI VREM SA MUNCIM ACCESUL
FEMEILOR PE PIATA MUNCII
Fundaia Cultural DELTA 6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
11,297,342.98 1,427,756.12 259,695.90 2,077,567.00 15,062,362.00 finalizat
1709 22524
Impreuna ,pentru informarea
,constientizarea si promovarea egalitatii
de sanse si gen.
Uniunea Nationala a tuturor Studentilor din
Romania
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
15,630,029.39 1,975,320.23 378,715.38 50,000.00 18,034,065.00 finalizat
1710 22450
Munca are genul feminin C4C - Communication for Community 6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
11,297,342.98 1,427,756.12 259,695.90 2,077,567.00 15,062,362.00 finalizat
1711 22446
Campanie nationala de constientizare
publica privind egalitatea de gen si de
sanse pe piata muncii si sprijin
institutional pentru dezvoltarea activitatii
factorilor interesati in problematica
egalitatii de sansa si gen .A.N.S.A.
[ANS| ACCEPTARE | NEVOIE |
SIGURAN| ACCES LA MUNC]
MEDIA ONE SRL
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
6,378,796.83 806,151.17 378,171.00 0.00 7,563,119.00 finalizat
1712 22447
MOM UP - Retea de Centre Pilot de
Consiliere a Mamelor aflate in situatii
dificile de viata
Fundaia Preuieste Viaa
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
3,010,982.52 380,527.42 69,214.49 254,155.21 3,714,879.64 finalizat
1713 22354
Sanse egale pentru cariere de succes SIVECO Romania S.A. 6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
12,148,969.48 1,535,384.52 720,230.00 1,900.00 14,406,484.00 finalizat
1714 22353
ProFeminAntrep - Promovarea egalitii
de anse n antreprenoriat
Universitatea Spiru Haret 6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
15,142,862.80 1,913,752.20 348,095.00 3,495,350.00 20,900,060.00 finalizat
1715 22579
Promovarea prin activitati inovatoare a
egalitatii de sanse si de gen in cadrul
organizatiilor partenerilor sociali, cu
accent pe institutiille de educatie
Sindicatul Liber al Lucratorilor din
Invatamant si Cercetare Stiintifica Neamt
6.3 Promovarea egalitii de anse pe
piaa muncii
10,701,866.13 1,352,499.87 246,007.00 680,534.00 12,980,907.00 finalizat
1716 29643
SUCCES Sustenabilitate si Utilitate prin
Complementaritate si Competitivitate,
Eficienta si Sprijin

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAF
ORTEIDEMUNCA,NEAMT
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,822,675.40 0.00 180,264.60 127,488.00 2,130,428.00 finalizat
1717 29954 INTERNSHIP - Parteneriat de pregatirea
tinerilor absolventi pentru debutul in cariera
AgentiaJudeteanadeOcupareaForteideMuncaN
eamt1
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,226,998.00 0.00 121,352.00 81,783.50 1,430,133.50 finalizat
1718 29509
Noi te putem ajuta intr-o noua cariera
profesionala si un nou loc de muncaTU
decizi daca accepti ! SC VRANCEANU SERV SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,786,785.00 176,715.00 105,000.00 45,000.00 2,113,500.00 finalizat
1719 29582
Furnizarea de programe de formare
profesionala si servicii de informare si
consiliere persoanelor in cautarea unui loc de
munca in vederea integrarii/reintegrarii pe
piata muncii SCPACOPASRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,775,683.00 175,617.00 102,700.00 0.00 2,054,000.00 finalizat
1720 31255
Consiliere si acompaniere adresat
omerilor din judeul Botoani, in vederea
facilitrii participrii acestora la msuri active
de ocupare oferite de Serviciul Public de
Ocupare sau de furnizori privai de formare
profesionala continu autorizai - CASB
Asociatia pentru Dezvoltare si Interventie
Sociala si Educationala A.D.I.S.E. Iasi
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,732,666.39 171,362.61 39,000.00 12,000.00 1,955,029.00 finalizat
1721 28893
FORMPRO Formarea profesionala, solutie
pentru imbunatatirea capacitatii de ocupare a
persoanelor in cautarea unui loc de munca SC 2VABIS SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,843,662.96 182,340.29 106,631.75 0.00 2,132,635.00 finalizat
1722 29742
Ocupare prin msuri active n Judeul
Botoani SC FED CONSULT SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,611,681.94 159,397.12 93,214.69 0.00 1,864,293.75 finalizat
1723 29778
Metode moderne de ocupare pentru
persoane neocupate AsociaiaPROEST
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,742,162.73 172,301.81 39,070.71 46,230.00 1,999,765.25 finalizat
1724 29762
Msuri active integrate pentru persoane fr
loc de munc S.C.EUROPEANCONSULTINGS.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,692,758.86 167,415.71 97,903.93 0.00 1,958,078.50 finalizat
1725 28338
MENTORAT IN ANTREPRENORIAT SCPROFFIBBCONSSRLPIATRANEAMT
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,783,104.96 176,351.04 103,347.00 0.00 2,062,803.00 finalizat
1726 29952 Masuri active de ocupare pentru reducerea
somajului de lunga durata in judetul Botosani SC APETRANS SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,611,825.67 159,411.33 93,223.00 0.00 1,864,460.00 finalizat
1727 29508
Formare si integrare pe piata muncii SC PACOPA SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,751,878.13 173,262.67 101,323.20 0.00 2,026,464.00 finalizat
1728 30714
Spirit- Competene- Atitudine - Valori (SCAV) ASOCIAIAECOFORESTNEAM
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,254,075.55 124,029.45 28,125.00 49,400.00 1,455,630.00 finalizat
1729 29503
Facilitarea integrarii pe piata muncii a
persoanelor aflate in cautarea unui loc de
munca, inactive si somere prin desfasurarea
de cursuri de formare profesionala in meseria
de AGENT DE PAZA S.C.PRETORIANS.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,516,747.96 150,008.04 87,724.00 0.00 1,754,480.00 finalizat
1730 29872
Formarea profesionala a adultilor - o sansa
reala de reintegrare pe piata muncii SCPSIHOTESTSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,246,217.70 123,252.30 74,000.00 0.00 1,443,470.00 finalizat
1731 29562
DigitEgal: Utilizarea mediului electronic
pentru a creste sansele gasirii unui loc de
munca - sanse egale pentru toti somerii
AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMun
caBacau
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,900,120.04 0.00 187,923.96 27,695.00 2,115,739.00 finalizat
1732 29642
Pasi spre viitor
FUNDATIAPENTRUEDUCATIEDEZVOLTARE
SISPRIJINCOMUNITAR\"CONSTANTINBRANC
OVEANU\"BACAU
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,527,571.80 151,078.53 34,258.17 148,500.00 1,861,408.50 finalizat
1733 29932
Oportuniti noi pentru integrarea pe piaa
muncii a omerilor din judeul Bacu
FUNDAIACOALACOMERCIALIDESERVI
CIIBACU
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,639,385.02 162,136.98 36,800.00 87,228.00 1,925,550.00 finalizat
1734 29567
O noua cariera profesionala ! Un nou inceput
! SC AKTLEX TRAINING SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,507,087.40 149,052.60 88,000.00 90,000.00 1,834,140.00 finalizat
1735 29505
PROTUR Ocupare pe cont propriu in
sectorul turism, solutie persoanele in
cautarea unui loc de munca SC2VABISSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,843,688.89 182,342.86 106,633.25 0.00 2,132,665.00 finalizat
1736 29852
ACTIV abordare integrata a masurilor de
ocupare
AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMun
caIasi
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,730,456.00 0.00 171,144.00 107,616.00 2,009,216.00 finalizat
1737 29933
Servicii integrate pentru cresterea gradului de
ocupare in randul somerilor, a persoanelor
inactive si a celor care au parasit timpuriu
scoala FUNDATIAECOLOGICAGREEN
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,620,073.00 160,227.00 37,000.00 84,744.00 1,902,044.00 finalizat
1738 29723
Mai instruit, mai multe sanse pe piata muncii! SCMediaGrupNordEstSRLVaslui
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,819,392.12 179,939.88 106,000.00 0.00 2,105,332.00 finalizat
1739 29507
Formarea profesionala continua pilon de
baza al politicii de ocupare in Uniunea
Europeana SC DA SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,750,485.10 173,124.90 105,000.00 0.00 2,028,610.00 finalizat
1740 29745
Cresterea gradului de ocupare a somerilor
din Regiunea Nord Est printr-un program
integrat de consiliere si formare profesionala
in domeniul IT InstitutulNationalpentruIntreprinderiMicisiMijlocii
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,693,822.59 167,520.92 37,986.60 88,007.00 1,987,337.10 finalizat
1741 29796
Centrul de formare profesionala a adultilor
Piatra Neamt o oportunitate reala pentru
integrarea activa a somerilor pe piata muncii
SC Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA
PiatraNeamt
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,594,829.60 157,730.40 95,000.00 0.00 1,847,560.00 finalizat
1742 29763
Masuri active integrate pentru somerii din
Regiunea Nord Est in vederea cresterii ratei
de ocupare prin calificare in meseria de agent
de paza si ordine SC SILPOP TRAINING CENTER S.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,766,231.74 174,682.26 102,206.00 0.00 2,043,120.00 finalizat
1743 29882
Atingerea performanelor de ocupare prin
msuri active S.C. EUROPEAN CONSULTING S.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,745,910.70 172,672.49 100,978.06 0.00 2,019,561.25 finalizat
1744 29874
Servicii integrate adresate persoanelor
neocupate AsociaiaPROEST
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,747,504.61 172,830.13 39,190.51 38,346.00 1,997,871.25 finalizat
1745 29902
CENTRU DE INFORMARE SI FORMARE SCPRODOMUSSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,566,462.94 154,924.91 90,599.36 0.00 1,811,987.21 finalizat
1746 29903
JOB HOUSE- Servicii integrate de ocupare AsociaiaPROEST
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,251,400.51 123,764.89 28,064.60 40,920.00 1,444,150.00 finalizat
1747 29904
O ans omerilor tineri i de lung durat
din judeul Bacu pentru integrarea pe piaa
muncii
FUNDAIA COALA COMERCIAL I DE
SERVICII BACU
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,555,483.02 153,838.98 34,900.00 82,092.00 1,826,314.00 finalizat
1748 29953
Perfectionare in meseriile de Tehnician
pentru sisteme de detectie, supraveghere
video, control acces si Inginer sisteme de
securitate PARADOXSERVICESRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
664,852.37 65,754.63 38,453.00 0.00 769,060.00 finalizat
1749 30715
O CARIERA DE SUCCES PRIN
INFORMARE SI FORMARE CONTINUA COMUNAPODURI
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,836,896.88 181,671.12 45,000.00 160,992.00 2,224,560.00 finalizat
1750 29972 Orientarea si Formarea profesional, factori
determinani ai mobilitii ocupaionale SCBIASILCONSULTSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,560,073.89 154,293.02 90,229.84 0.00 1,804,596.75 finalizat
1751 30136
Centrul de servicii integrate de ocupare
pentru someri -SIOS BlueConsultingSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,612,395.89 159,467.73 93,255.98 0.00 1,865,119.60 finalizat
1752 29973
De la somer la angajat - Initierea in meseria
de confectioner profile de aluminiu si mase
plastice (AluInteg) ALUMILROMINDUSTRYSA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,779,643.88 176,008.74 102,929.09 0.00 2,058,581.71 finalizat
1753 30104
Bona potrivita - Iasi. Promovarea masurilor
active de ocupare a persoanelor inactive si a
celor somere de lunga durata HoltRomaniaFCSSCF-FilialaIasi
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,776,422.83 175,690.17 44,631.00 128,544.00 2,125,288.00 finalizat
1754 29984
PONE -Program pilot de crestere a gradului
de ocupare in regiunea Nord-est
AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMun
caVaslui
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,891,005.00 0.00 187,023.00 156,000.00 2,234,028.00 finalizat
1755 30003
Mobil si activ pe o piata moderna a muncii FUNDATIAUMANITARASILVIA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,466,738.00 145,062.00 35,000.00 118,659.00 1,765,459.00 finalizat
1756 30177
S.M.A.R.T - SET DE MSURI ACTIVE
PENTRU REORIENTARE I TRAINING PLURICONSULTINGGRUPSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,822,358.87 180,233.29 105,399.59 0.00 2,107,991.75 finalizat
1757 30096
Somajul, o amintire! Job-ul te scoate din
criza! AsociatiaSmartProjects
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,530,071.66 151,325.77 34,314.23 47,606.40 1,763,318.06 finalizat
1758 30972
Consiliere i Formare pentru Angajare AsociatiaConsensual
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,539,914.78 152,299.26 34,534.98 236,987.76 1,963,736.78 finalizat
1759 30713
Start-up: o sansa pentru someri dar si pentru
regiunea de NE. (START-UP NE) FundatiaCoronaIasi
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,892,933.79 187,213.23 42,451.98 200,255.76 2,322,854.76 finalizat
1760 31509
Centru de consultanta consiliere psiho-socio-
profesionala si terapie pentru persoanele
neocupate / fara loc de munca / inactive din
judetul Iasi
PETCU GABRIELA GRIGORITA CABINET
INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,808,256.45 178,838.55 104,584.00 12,000.00 2,103,679.00 finalizat
1761 30175
Masuri active pentru ocuparea persoanelor
fara loc de munca in sectorul serviciilor
personale din mediul urban al judetelor Iasi si
Botosani FEMAO AsociatiaFilantropica\"TrupsiSuflet\"
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,889,941.69 186,917.31 53,252.80 110,002.96 2,240,114.76 finalizat
1762 30174
Pregtit pentru viitor - Tineri la inceput de
cariera FundatiaCoronaIasi
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,862,916.69 184,244.51 41,778.80 194,650.00 2,283,590.00 finalizat
1763 30173 INTEGRA-COMPLEX DE MASURI ACTIVE
DE OCUPARE PE PIATA MUNCII ASOCIATIA\"ADL-PROGRES\"
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,823,901.17 180,385.83 42,000.00 104,330.00 2,150,617.00 finalizat
1764 30178
SPISS- PROGRAM PILOT DE
IMPLEMENTARE A UNOR MASURI ACTIVE
DE OCUPARE A SOMERILOR SI
PERSOANELOR INACTIVE CU STUDII
SUPERIOARE DIN JUDETUL IASI
SCCentrulEuropeanpentruDezvoltareaResursel
orUmaneSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,723,767.50 170,482.50 99,698.00 0.00 1,993,948.00 finalizat
1765 30172
COMPETITIV ACCES -PROGRAM PILOT DE
FACILITARE A ACCESULUI SOMERILOR SI
PERSOANELOR INACTIVE DIN JUDETUL
IASI PE PIATA MUNCII S.C.GUARDEUROPEANCOMPANYS.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,511,774.81 149,516.19 87,437.00 0.00 1,748,728.00 finalizat
1766 30176
STOP pasiv, joc ACTIV! - Cautare activa
pentru ocupare deplina
SCGLOBALCOMMERCIUMDEVELOPMENTSR
L
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,768,218.00 174,878.70 102,268.25 0.00 2,045,364.95 finalizat
1767 30993
Masuri active pentru ocuparea persoanelor
fara loc de munca din municipiul Iasi in
sectorul constructiilor - CONFORM SCCONESTSA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,833,086.69 181,294.29 117,239.10 0.00 2,131,620.08 finalizat
1768 31032
Calificarea tinerilor omeri din regiunea de
nord est in meseriile de agent comercial i
osptar i plasarea lor pe piaa muncii in
vederea reducerii ratei omajului i cresterii
gradului de ocupare a forei de munc tinere,
crearea unui centru zonal de formare
profesional, mediere i plasare a forei de
munc. SINDICATULNOVAVITA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,571,507.67 155,423.84 35,243.50 88,224.00 1,850,399.00 finalizat
1769 30397
Ocupare si dezvoltare antreprenoriala Asociatia\"InterConcordia\".
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,695,989.57 167,735.23 38,035.20 125,000.00 2,026,760.00 finalizat
1770 30712
WORKFLEX NORD-EST -RETEA PILOT DE
FORMARE A SOMERILOR SI
PERSOANELOR INACTIVE DIN REGIUNEA
NORD-EST PENTRU ASIGURAREA
MOBILITATII OCUPATIONALE SI
GEOGRAFICE SCFGMTOURSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,790,863.62 177,118.38 103,578.00 0.00 2,071,560.00 finalizat
1771 30660 F1 PENTRU COMBATEREA SOMAJULUI
eCOMPETENTE in Nord Est AsociatiaInterConcordia
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,893,205.79 187,240.13 42,458.08 130,287.00 2,253,191.00 finalizat
1772 30661 Mediere proactiva in Nord-Est Drumul cel
mai scurt din somaj catre un loc de munca AsociatiaInterConcordia
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,899,074.40 187,820.55 42,589.69 126,142.62 2,255,627.26 finalizat
1773 30896
WORKACCES NORD-EST- Program pilot de
crestere a gradului de ocupare in regiunea
Nord-Est
AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAF
ORTEIDEMUNCA,NEAMT
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,891,005.00 0.00 187,023.00 156,000.00 2,234,028.00 finalizat
1774 30895
SOFT SERVICII DE OCUPARE,
FORMARE SI TRAINING
AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAF
ORTEIDEMUNCA,NEAMT
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,816,811.00 0.00 179,685.00 110,547.00 2,107,043.00 finalizat
1775 31013
Competente Profesionale pentru Tinerii in
Dificultate ComProf TD FUNDATIA\"SFANTULIOANBOSCO
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,880,650.59 185,998.41 42,176.00 95,750.00 2,204,575.00 finalizat
1776 31023
Invatand mereu, ne construim o sansa pentru
viitor! COMUNAPLOPANAJUDETULBACAU
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,899,694.16 187,881.84 43,000.00 98,443.20 2,229,019.20 finalizat
1777 31252
PROSANSA Program de promovare si
implementare a masurilor active de ocupare
in randul somerilor de lunga durata, tineri si
adulti, din judetul Vaslui. ASOCIATIAECOVASVASLUI
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,835,752.46 181,557.94 41,169.60 207,763.20 2,266,243.20 finalizat
1778 31253
mbuntirea capacitii de ocupare n
Regiunea Nord-Est FundatiaEuroEd
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,897,928.76 187,707.24 42,564.00 205,100.00 2,333,300.00 finalizat
1779 27230
O sansa la angajare pentru pentru somerii
din regiunea Sud-Est FederatiaAgricultorilorFERMIERUL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,850,890.86 183,055.14 41,509.00 0.00 2,075,455.00 finalizat
1780 27278
O SINTAXA DE SUCCES PENTRU
COMBATEREA ACTIVA A SOMAJULUI S.C.INFOTRUST-DESIGNS.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,285,188.58 127,106.56 74,331.36 0.00 1,486,626.50 finalizat
1781 27279
SANSE EUROPENE PE PIATA MUNCII
INSTITUTULPENTRUDEZVOLTAREARESURS
ELORUMANE
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,628,091.01 161,019.99 36,512.00 174,860.00 2,000,483.00 finalizat
1782 27277
Activi in Europa sprijin pentru ocuparea
somerilor tineri si de lunga durata pe piata
europeana a muncii SigmaDevelopmentCenter
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,856,080.59 183,568.41 41,626.00 135,150.00 2,216,425.00 finalizat
1783 27734
FORTES - Formarea Specialistilor de Mediu,
necesitate in vederea cresterii sanselor de
insertie a somerilor pe piata muncii SCBordunTehnologicaSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,615,814.47 159,805.83 93,455.00 0.00 1,869,075.30 finalizat
1784 27736
\"Informat, consiliat, pregatit pentru prezent\" S.C.HANATEAMS.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
756,005.25 74,769.75 43,725.00 36,504.00 911,004.00 finalizat
1785 27280
Masuri integrate de ocupare in regiunea Sud
Est S.C.SORSTES.A
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,740,926.46 172,179.54 100,690.00 0.00 2,013,796.00 finalizat
1786 28672
Instruirea somerilor - ncesitate pe piata
muncii. UnitateaAdministrativTeritorialaBaraganul
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,116,125.92 110,386.08 25,488.00 149,568.00 1,401,568.00 finalizat
1787 27945
O NOUA ABORDARE PE PIATA MUNCII SCCONSAFIMSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
402,292.95 39,787.22 23,806.83 3,380.40 469,267.40 finalizat
1788 30150
MOBILIZEAZA - TE! Tineret si actiune pe
piata muncii FundatiapentruTineretBuzau
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
921,051.04 91,092.96 20,656.00 48,417.60 1,081,217.60 finalizat
1789 30147
CONFORMED CONsilere, FORmare,
MEDiere servicii integrate
AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAF
ORTEIDEMUNCABUZAU
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,940,693.30 0.00 191,936.70 155,287.20 2,287,917.20 finalizat
1790 27937
Solutie inovativa pentru participarea somerilor
pe piata muncii AsociatiaExpertilorpentruDezvoltareDurabila
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,899,534.00 187,866.00 42,600.00 105,380.00 2,235,380.00 finalizat
1791 27972
Un viitor mai sigur! AJOFMConstanta
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,863,916.60 0.00 184,343.40 50,000.00 2,098,260.00 finalizat
1792 28162
Program de sprijin integrat pentru someri CameradeComert,IndustriesiAgriculturaBraila
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
914,550.00 90,450.00 20,844.00 43,156.00 1,069,000.00 finalizat
1793 28164
Fii competent pe piata muncii! - Dezvoltarea
competentelor profesionale pentru
reintegrarea somerilor in viata activa in
judetul Galati Federaia\"SolidaritateaSanitar\"dinRomnia
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,891,991.92 187,120.08 42,431.00 116,010.00 2,237,553.00 finalizat
1794 28562
\"ACORDA-TI O SANSA!\" S.C.SERVICEGUARDS.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
828,191.00 81,909.00 52,000.00 0.00 962,100.00 finalizat
1795 27966
De la somer la angajat - Initierea in meseria
de confectioner profile de aluminiu si mase
plastice (AluInteg) ALUMILROMINDUSTRYSA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,767,479.17 174,805.63 102,225.52 0.00 2,044,510.32 finalizat
1796 27939
Calificare si sprijin pentru o noua sansa pe
piata muncii PrimariaOrasuluiPanciu
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,749,322.47 173,009.92 39,231.27 76,761.85 2,038,325.51 finalizat
1797 27946
CATRE UN VIITOR DURABIL
AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMun
caBraila
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,278,925.00 0.00 126,487.00 143,300.00 1,548,712.00 finalizat
1798 28165
PRACTIS - Proiect Regional de Alternative in
Cariera pentru Tineri Intelectuali Someri S.C.MANAGEMENT INCAF S.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
381,290.00 37,710.00 22,500.00 0.00 441,500.00 finalizat
1799 27941 F1 PENTRU COMBATEREA SOMAJULUI
eCOMPETENTE in Sud-Est Asociatia\"EuropapentruDezvoltareUmana\"
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,893,205.79 187,240.13 42,458.08 130,287.00 2,253,191.00 finalizat
1800 30144
FORMINTEG- masuri active de ocupare in
Judetul Galati
AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMun
caGalati
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,570,860.00 0.00 160,000.00 0.00 1,730,860.00 finalizat
1801 27940 Mediere proactiva in Sud-Est Drumul cel
mai scurt din somaj catre un loc de munca Asociatia\"EuropapentruDezvoltareUmana\"
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,899,074.40 187,820.55 42,589.69 126,142.62 2,255,627.26 finalizat
1802 28564
Formare si informare pentru piata muncii! -
Dezvoltarea competentelor esentiale pentru
integrare si reintegrare in viata activa a
somerilor, persoanelor inactive si persoanelor
aflate in cautarea unui loc de munca din
judetele Galati si Braila Federaia\"SolidaritateaSanitar\"dinRomnia
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,899,037.14 187,816.86 42,590.00 121,318.00 2,250,762.00 finalizat
1803 28565
Activi pe piata muncii!
SCConsultantaProfesionalasiRecrutaredePerso
nalSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,770,720.77 175,126.23 102,413.00 0.00 2,048,260.00 finalizat
1804 28674
\"De la restructurare la ocupare\"
AsociatiaRomanapentruManagementulProiectel
or
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,899,533.09 187,865.91 42,600.00 137,300.00 2,267,299.00 finalizat
1805 28563
MPREUN PENTRU VIITOR
SCCENTRULDEFORMARESICONSULTANTA\
"PRIMASCOOL\"SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,809,831.59 178,994.33 104,675.05 0.00 2,093,500.97 finalizat
1806 30163
COMPETENTE SI ABILITATI
PROFESIONALE PERFORMANTE
PENTRU CRESTEREA OCUPABILITATII SI
SCADEREA RATEI DE SOMAJ
FSSMETAROMFederatiaSindicalaaSiderurgistil
orMETAROM
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,776,254.48 175,673.52 41,972.00 182,510.00 2,176,410.00 finalizat
1807 2722
Competenta pentru un viitor mai sigur CVS FundatiaDezvoltareinEuropa
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,884,200.50 186,349.50 42,256.00 196,555.00 2,309,361.00 finalizat
1808 30151
Msuri de combatere a omajului i
inactivitii SC Mondo Consult SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,467,477.94 145,135.18 101,179.94 0.00 1,713,793.06 finalizat
1809 28862
UN VIITOR PENTRU FIECARE SERVICIULPAZASIPROTECTIEVISPOS.R.L
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,758,228.29 173,890.71 101,691.00 180,700.00 2,214,510.00 finalizat
1810 28672
Servicii active pentru angajarea resurselor
umane in Regiunea Sud-Est OrganizatiadeDezvoltareSocialasiAdministrativa
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,899,443.00 187,857.00 45,000.00 226,440.00 2,358,740.00 finalizat
1811 28675 O sansa la ocupare profesionala pentru
grupurile defavorizate din Regiunea Sud-Est FundatiaZiDeschisa
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,881,133.80 186,046.20 42,190.00 176,580.00 2,285,950.00 finalizat
1812 30148
Dezvoltare durabila prin dezvoltare umana si
ocupare AsociatiaFilantropicaMedicalCrestinaChristiana
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,552,530.98 153,547.02 35,278.00 74,472.00 1,815,828.00 finalizat
1813 30039
Ospitalitate Ocupationala in Sectorul Turistic:
acces pe piata muncii AjofmConstanta
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,805,185.20 0.00 178,534.80 38,000.00 2,021,720.00 finalizat
1814 30040
UN VIITOR MAI BUN PENTRU TINE SCBRATILASRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,839,521.32 181,930.68 106,393.00 0.00 2,127,845.00 finalizat
1815 30142
Parcursuri integrate pentru calificarea pietei
muncii si plasarea profesionala in sectorul
constructiilor. AjofmConstanta
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,643,409.04 0.00 162,534.96 42,400.00 1,848,344.00 finalizat
1816 30041
Turismul: siguranta viitorului tau profesional! AJOFMGalati
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,503,902.40 0.00 148,737.60 38,600.00 1,691,240.00 finalizat
1817 30143
Construieste-ti propriul viitor! Program
integrat de formare profesionala si ocupare in
sectorul constructiilor. FundatiaSATEAN
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,532,818.71 151,597.45 34,375.84 48,600.00 1,767,392.00 finalizat
1818 30149
E-OCUPARE - spatiu virtual pentru
promovarea masurilor active de ocupare
AGENTIAPENTRUDEZVOLTAREREGIONALA
AREGIUNIIDEDEZVOLTARESUDEST
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,764,010.43 174,462.57 39,561.00 138,495.00 2,116,529.00 finalizat
1819 30162
INVESTITIE IN SIGURANTA CARIEREI S.C.FORTINOS.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,144,788.19 113,220.81 66,211.00 144,869.00 1,469,089.00 finalizat
1820 31154
Locuri de munca - investitie in oameni! Alianta Romilor din judetul Galati
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,898,462.93 187,760.07 42,576.00 0.00 2,128,799.00 finalizat
1821 31149
Piata Muncii - De la A la Z Asociatia Centrul de Dezvoltare SMART
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,843,555.35 182,329.65 41,345.00 208,757.00 2,275,987.00 finalizat
1822 31160
IMPREUNA PENTRU O VIATA ACTIVA SC Dialfa Security SRL.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,553,283.55 153,621.45 91,920.00 66,534.00 1,865,359.00 finalizat
1823 31166
Calificare pentru turismul romanesc Orasul Eforie
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,748,984.46 172,976.49 190,084.05 844,818.00 2,956,863.00 finalizat
1824 31159
ACCES - un exemplu de imbunatatire a
integrarii pe piata muncii SC Alfaro Security SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,638,787.48 162,077.88 98,781.64 73,835.28 1,973,482.28 finalizat
1825 31203
VIITOR EUROPEAN - CALIFICARE Fundatia Magdalena Deijs
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,774,528.83 175,502.85 39,796.57 75,675.70 2,065,503.95 finalizat
1826 31133
Competente pentru viata activa
SC EUROCENTER MANAGEMENT
NETWORK SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,581,213.28 156,383.73 91,452.47 0.00 1,829,049.48 finalizat
1827 31182
Sansa unui nou drum in cariera,prin masuri
active de ocupare SC LOGICONS SA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,655,815.07 163,761.93 957,670.00 191,614.00 2,968,861.00 finalizat
1828
SANSA PENTRU COMPETENTA
ORIENTATA SPRE REZULTAT (SCOR) Fundatia Dezvoltare n Europa
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,883,968.45 186,326.55 42,251.00 192,000.00 2,304,546.00 finalizat
1829 30164
CEDIS- Centrul de Dezvoltarea Resurselor
Umane pentru Integrarea Somerilor DAROMETSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,345,302.14 133,051.86 77,810.00 55,108.00 1,611,272.00 finalizat
1830 30035
VIITOR CALIFICAT PENTRU PIATA MUNCII SCFAXMEDIACONSULTINGS.R.L
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,710,269.52 169,147.54 98,916.69 80,691.81 2,059,025.56 finalizat
1831 30293
Un viitor pentru tine! FundatiaAmfiteatru
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,857,976.12 183,755.88 41,668.00 0.00 2,083,400.00 finalizat
1832 30304
Servicii Integrate de Masuri Active de
Ocupare pentru persoanele fara loc de
munca din Regiunea Sud Muntenia -
S.I.M.A.O
ASOCIATIADESPRIJINASOMERILORDAMBO
VITA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,722,084.00 170,316.00 39,000.00 0.00 1,931,400.00 finalizat
1833 30314
Masuri active de ocupare - Sanse mai mari
pentru integrarea pe piata muncii pentru
persoanele fara loc de munca ASOCIATIAINAPOILAMUNCADAMBOVITA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,782,526.20 176,293.80 41,000.00 0.00 1,999,820.00 finalizat
1834 29921
Coaching inovatie in antreprenoriat SCSynthesisManagementConsultants-SMCSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,838,203.64 181,800.36 106,316.00 0.00 2,126,320.00 finalizat
1835 30048
Activi, spre bunastare ASOCIATIAPENTRUCOOPERAREDIANA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,763,024.90 174,365.10 40,650.00 206,066.40 2,184,106.40 finalizat
1836 29945 Calificarea conform cerinelor pieei muncii, o
ans real pentru o via mai bun!
CentrulRegionaldeFormareProfesionalaAdulil
or
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,805,631.91 178,578.98 40,494.10 52,000.00 2,076,704.99 finalizat
1837 30032
Calitate in resurse umane pe o piata a muncii
flexibila si moderna- mobilitate si
antreprenoriat AsociatiaSprijinPentruViata
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,514,995.30 149,834.70 35,000.00 0.00 1,699,830.00 finalizat
1838 30034
SPRIJIN ZONAL DE FORMARE
PROFESIONALA, INFORMARE SI
ASISTENTA IN DEZVOLTAREA CARIEREI SindicatulMinier\"CARBONIFERA\"
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,860,071.85 183,963.15 42,435.00 0.00 2,086,470.00 finalizat
1839 29926 F1 PENTRU COMBATEREA SOMAJULUI
eCOMPETENTE in Sud Muntenia Asociatia\"EuropapentruDezvoltareUmana\"
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,893,205.79 187,240.13 42,458.08 130,287.00 2,253,191.00 finalizat
1840 36632
Consiliere si formare profesionala pentru
somerii cu studii incomplete
SindicatulLiberalnvmntuluidinjudeulClra
i
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,500,636.41 148,414.59 38,555.00 160,825.40 1,848,431.40 finalizat
1841 31335
Un loc de munca pentru fiecare Orasul Gaesti
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,751,214.29 173,197.02 39,273.70 75,481.20 2,039,166.21 finalizat
1842 30086
Formare profesionala pentru piata muncii ! Orasul Baicoi
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,803,685.20 178,386.45 40,450.44 78,855.30 2,101,377.39 finalizat
1843 30126
O NOUA SANSA PE PIATA MUNCII Orasul Busteni
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,790,978.52 177,129.74 40,362.29 75,702.32 2,084,172.87 finalizat
1844 30133
Sprijin pentru integrare si incluziune Orasul Campina
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,799,754.40 177,997.69 40,362.37 76,711.68 2,094,826.14 finalizat
1845 30137
RECALIFICAREA SOMERILOR PENTRU
INCLUZIUNE Orasul Comarnic
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,795,754.44 177,602.09 40,272.58 76,838.62 2,090,467.73 finalizat
1846 29901
CALIFICAREA,O SANSA PE PIATA MUNCII! Orasul Urlati
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,743,885.79 172,472.22 39,109.35 75,958.24 2,031,425.60 finalizat
1847 29963
Titlul proiectului: Dezvoltarea abilitatilor
profesionale pentru reintegrarea somerilor in
viata activa in judetul Giurgiu CameradeComert,IndustriesiAgriculturaGiurgiu
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,897,754.04 187,689.96 42,561.00 226,382.00 2,354,387.00 finalizat
1848 29997
Abilitati de viata-sansa tinerilor pe piata
muncii AsociatiaCentruldeResurseApollo
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,895,721.10 187,488.90 43,000.00 99,960.00 2,226,170.00 finalizat
1849 30033
Excelenta prin competenta si profesionalism
ECoP FundatiaDezvoltareinEuropa
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,884,200.50 186,349.50 42,256.00 196,555.00 2,309,361.00 finalizat
1850 30002
Dimensiuni integrate ale orientarii somerilor
catre o industrie in dezvoltare S.C.URBCONNETS.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,841,385.00 182,115.00 106,500.00 137,300.00 2,267,300.00 finalizat
1851 32314
Fii activ! Dobndete-te competene i ocup
locul de munc potrivit!
SC ATP FURNIZOR DE CALIFICARE PENTRU
ADULTI SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,778,406.18 175,886.33 102,858.00 195,170.00 2,252,320.50 finalizat
1852 30315
Imbunatatirea capacitatii de ocupare a
somerilor tineri si a tinerilor someri de lunga
durata din jud. Dambovita ASOCIATIATARGOVISTESPREEUROPA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,900,782.52 187,989.48 42,628.00 178,507.20 2,309,907.20 finalizat
1853 32315
A doua varsta, o noua sansa 2ACTIV
ASOCIATIACATALACTICA,FILIALATELEORM
AN
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,872,329.55 185,175.45 43,000.00 0.00 2,100,505.00 finalizat
1854 30359
Comportament de ocupare manifest etapizat-
COME
ASOCIATIACATALACTICA,FILIALATELEORM
AN
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,872,329.55 185,175.45 43,000.00 0.00 2,100,505.00 finalizat
1855 30382
Piata muncii de la A la Z Regiunea Sud
Muntenia SERCOPADN
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,788,278.77 176,862.74 103,428.50 129,960.00 2,198,530.00 finalizat
1856 30383
Cresterea gradului de constientizare a riscului
pentru persoanele aflate in somaj din
regiunea Sud Muntenia si reinsertia acestora
pe piata muncii
ASOCIATIADESPRIJINASOMERILORDAMBO
VITA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,596,116.34 157,857.66 36,526.00 0.00 1,790,500.00 finalizat
1857 30394
Crearea de noi oportunitati de ocupare pentru
somerii cu varsta de peste 45 ani din judetul
Dambovita Centrul National pentru Protectia Mediului
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,895,982.85 187,514.79 42,520.36 113,956.32 2,239,974.32 finalizat
1858 30251
Masuri active integrate de ocupare Regiunea
Sud - Muntenia - Cresterea oportunitatilor de
angajare a persoanelor fara loc de munca SC Romair Consulting SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,837,581.20 181,738.80 106,280.00 129,480.00 2,255,080.00 finalizat
1859 30392
Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru
reintegrarea somerilor in viata activa in
Regiunea Sud-Muntenia Universitatea Valahia din Targoviste
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,891,009.12 187,022.88 42,409.00 125,765.00 2,246,206.00 finalizat
1860 30248
Sistem integrat de combatere a somajului in
judetul Teleorman Orasul Videle
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,712,826.49 169,400.42 186,154.31 113,404.37 2,181,785.59 finalizat
1861 30248
Masuri active de ocupare in regiunea Sud
Muntenia - REGIS SCFOCUSPLUSSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,833,598.25 181,344.88 106,051.87 0.00 2,120,995.00 finalizat
1862 30249
Servicii de ocupare - O sansa pentru
persoanele fara loc de munca ASOCIATIAINAPOILAMUNCADAMBOVITA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,712,589.97 169,377.03 39,192.00 0.00 1,921,159.00 finalizat
1863 30393
Pro Mediere Activa Drumul cel mai scurt
din somaj catre un loc de munca Asociatia\"EuropapentruDezvoltareUmana\"
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,899,074.40 187,820.55 42,589.69 126,142.62 2,255,627.26 finalizat
1864 30533
Reinsertia profesionala a persoanelor inactive pe
piata muncii prin servicii de consiliere, formare
profesionala si orientare in cariera Asociatia Sprijin pentru Viata
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,841,756.28 182,151.72 41,304.00 0.00 2,065,212.00 finalizat
1865 30480
Imbunatirea capacitatii de ocupare a fortei de
munca in regiunea Sud Muntenia, utilizand metode
inovative de formare profesionala
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare
pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureti
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
2,074,847.77 0.00 42,359.39 44,750.00 2,161,957.16 finalizat
1866 30575
Masuri Active si Sustenabile de Ocupare - in
Contextul Dezvoltarii Clusterelor Industriale
Centrul de formare Muntenia - Universitatea din
Pitesti
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,916,842.00 0.00 39,120.00 206,520.00 2,162,482.00 finalizat
1867 30692
Facilitarea accesului pe piata muncii a persoanelor
in cautarea unui loc de munca prin calificare-
recalificare, conditie a dezvoltarii resurselor umane
Fundaia "Natura Vie"
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,810,248.44 179,035.56 41,000.00 95,016.00 2,125,300.00 finalizat
1868 30703
Program integrat de (re)calificare i consiliere
profesional pentru omerii din Judetul Calarasi!
S.C. Omnia Exim S.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,803,764.73 178,394.31 104,324.16 14,400.00 2,100,883.20 finalizat
1869 30739
Actiuni pentru ocupare- o sansa in plus pe piata
muncii- ACASA
Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,782,447.03 176,285.97 39,977.00 129,072.00 2,127,782.00 finalizat
1870 29532
Program de Masuri Active pentru Ocupare -
PAEM
AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMun
caGorj
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,662,662.46 0.00 164,439.14 61,945.20 1,889,046.80 finalizat
1871 28001
Cresterea gradului de ocupare a somerilor
din Regiunea Sud-Vest Oltenia printr-un
program integrat de consiliere si formare
profesionala in domeniul IT InstitutulNationalpentruIntreprinderiMicisiMijlocii
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,693,823.04 167,520.96 37,986.61 37,266.88 1,936,597.49 finalizat
1872 28062
Muncesti cu carte...de munca! AsociatiaSmartProjects
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,561,412.26 154,425.39 35,017.09 41,126.40 1,791,981.14 finalizat
1873 29372
PRAG - Pregatirea somerilor in meseria de
agent paza si ordine SCCIVITASPSGSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,787,740.50 176,809.50 103,400.00 0.00 2,067,950.00 finalizat
1874 29895
ACCESS - Masuri active de ocupare in
judetul Dolj, cu efecte pozitive asupra
accesului la resurse financiare UE pentru
dezvoltarea locala sustenabila SC ACZ Consulting SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,783,414.36 176,381.64 103,148.00 0.00 2,062,944.00 finalizat
1875 30354
ACTIVE-E: Intarirea capacitatii partenerilor
sociali si structurilor administrative de
implementare a unor masuri active de
ocupare, la nivel local si zonal, in regiunea
Sud Vest Oltenia
Centrul de Resurse pentru Educatie si Formare
Profesionala - CREFOP
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,803,277.84 178,346.16 42,000.00 0.00 2,023,624.00 finalizat
1876 29318
Proactivitate pe piata muncii prin servicii
integrate pentru someri si persoane in
cautarea unui loc de munca, din judetul Dolj
AsociatiaNationalaMutualaRomania-
FrantaLouisPasteurDej-FilialaCraiova
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
612,161.19 60,543.41 13,730.00 17,607.02 704,041.62 finalizat
1877 29406
De la somer la angajat - Initierea in meseria
de confectioner profile de aluminiu si mase
plastice (AluInteg) ALUMILROMINDUSTRYSA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,767,479.17 174,805.63 102,225.52 0.00 2,044,510.32 finalizat
1878 29552
REPAN - Reinsertie prin antreprenoriat AsociatiaMereupentruEuropa
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,863,148.56 184,267.44 41,784.00 40,640.00 2,129,840.00 finalizat
1879 29534
ANSI - Antreprenoriat pentru someri AsociatiaMereupentruEuropa
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,863,148.56 184,267.44 41,784.00 40,640.00 2,129,840.00 finalizat
1880 29511
DO IT - Formare profesionala in domeniul IT,
organizare job club, orientare si consiliere
pentru someri SCACZConsultingSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,725,016.93 170,606.07 99,772.00 0.00 1,995,395.00 finalizat
1881 29506
Dezvoltare durabila prin acces egal pentru
toti pe piata muncii. AsociatiaAliantaCivicaaRomilordinRomania
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,895,967.71 187,513.29 42,520.00 0.00 2,126,001.00 finalizat
1882 29706 TECHCOM - Tehnologii computationale,
formare in ECDL si EqualSkills
Societatea pentru Tehnologii Computaionale -
Society For Computing Technologies
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,733,550.00 171,450.00 39,000.00 82,800.00 2,026,800.00 finalizat
1883 30358
Calificarea persoanelor aflate in cautarea
unui loc de munca, a somerilor si a
persoanelor inactive pentru ocupatia de
\"Macelar\" S.C.MORALETRABAJOS.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,837,167.15 181,697.85 106,256.00 0.00 2,125,121.00 finalizat
1884 29481
ProActiv - program pentru facilitarea
accesului pe piata muncii FederatiaAgricultorilorFERMIERUL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,850,890.86 183,055.14 41,509.00 0.00 2,075,455.00 finalizat
1885 29523
Reintegrarea somerilor pe piata activa din
judetul Dolj
UNIUNEAGENERALAAINDUSTRIAILORDINR
OMANIA1903FILIALADOLJ
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,805,104.21 178,526.79 40,482.00 226,940.00 2,251,053.00 finalizat
1886 30445
ReVINO pe piata munci si RAMAI ! AsociatiaScientiaNemus
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,848,082.60 182,777.40 42,600.00 176,000.00 2,249,460.00 finalizat
1887 30442
Orientare si calificare pentru stabilitate si
bunastare AsociatiaINOVART
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,799,892.64 178,011.36 40,365.00 151,725.00 2,169,994.00 finalizat
1888 29376
Impreuna pentru viitor servicii integrate
pentru o piata a muncii mai buna! FUNDATIASOULTOSOUL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,145,606.28 113,301.72 25,692.00 64,723.20 1,349,323.20 finalizat
1889 29522 O SANSA PENTRU FIECARE - FORMARE
PROFESIONALA SI OCUPARE
AgeniaJudeeanpentruOcupareaForeideMun
cVlcea
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,698,288.00 0.00 167,963.00 241,708.00 2,107,959.00 finalizat
1890 29382
Centre multifunctionale de informare si
consiliere profesionala
CentrulEuropeanpentruPromovareasiIntegrarea
Romilor
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,838,481.37 181,827.83 41,230.80 61,000.00 2,122,540.00 finalizat
1891 29616
CONSTRUCT - Facilitarea integrarii pe piata
muncii pentru somerii din Oltenia prin cursuri
de perfectionare in domeniul constructiilor SCBrazilianMarmurasiGranitImpexSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,225,967.47 121,249.53 70,908.00 0.00 1,418,125.00 finalizat
1892 29565
Piata muncii de la A la Z Regiunea Sud-
Vest Oltenia
CENTRULDECONSULTANTASIMANAGEMEN
TALPROIECTELOREUROPROJECT
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,891,460.48 187,067.52 42,439.00 213,066.00 2,334,033.00 finalizat
1893 29393
Consiliere si formare profesionala pentru
persoane inactive, persoane aflate in
cautarea unui loc de munca, someri,
persoane care au parasit timpuriu scoala
AsociatiapentruDezvoltareComunitaraValceafos
taAsociatiaAsistentilorSocialiProfesionistiValcea
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,433,836.04 141,807.96 32,156.00 678,200.00 2,286,000.00 finalizat
1894 29502 CAPS - Centrul de Asistenta Proactiva pentru
Someri
ASOCIATIAPENTRUDEZVOLTARESIPROMO
VARESOCIO-ECONOMICA-CATALACTICA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,872,329.55 185,175.45 43,000.00 0.00 2,100,505.00 finalizat
1895 29504
Comportament activ de ocupare-CAO
ASOCIATIACATALACTICA,FILIALATELEORM
AN
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,872,329.55 185,175.45 43,000.00 0.00 2,100,505.00 finalizat
1896 30153
\"Servicii integrate pentru ocupare\" AsociatiaVasiliada
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,805,713.00 178,587.00 0.00 0.00 1,984,300.00 finalizat
1897 30405
Consiliere si formare profesionala pentru
persoane inactive din judetul Valcea
Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara Valcea
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,594,047.91 157,653.09 35,749.00 100,651.00 1,888,101.00 finalizat
1898 30360 Pai spre viitor Asociaia Psihologilor Gorjeni
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,810,226.41 179,033.38 41,633.31 96,819.36 2,127,712.46 finalizat
1899 30052
JOB-ACCES:Un loc de munca si pentru
TINEri
Asociatia Aproape de Tine/ri
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,784,402.40 176,479.36 40,018.00 148,515.45 2,149,415.21 finalizat
1900 29403
Informare si consiliere profesionala in centre
urbane mici si mediu rural
CentrulEuropeanpentruPromovareasiIntegrarea
Romilor
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,829,616.88 180,951.12 41,032.00 70,000.00 2,121,600.00 finalizat
1901 30385
Dezvoltarea i implementarea de msuri
active de ocupare prin creearea unei reele
de centre de consiliere n regiunea Sud-Vest
Oltenia - CANPER
CentruldeAsistentapentruOrganizatiiNeguverna
mentaleCentras
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,056,827.59 104,521.41 23,701.00 42,361.00 1,227,411.00 finalizat
1902 31103
Sunt somer si vreau un loc de munca! AsociaiadeFormareiConsiliereNdlac
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,886,929.30 186,619.38 42,317.32 102,600.00 2,218,466.00 finalizat
1903 29433 Integrarea omerilor tineri i vrstnici pe piaa
muncii din Judeul Hunedoara (ISOTV)
ASOCIATIANONPROFIT\"IANCUDEHUNEDOA
RA-PAEM\"HUNEDOARA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,843,875.87 182,361.35 41,562.78 36,336.00 2,104,136.00 finalizat
1904 29412
Fii propriul tau sef ! AsociatianonprofitL&CConsulting
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,029,324.66 101,801.34 23,085.00 92,827.00 1,247,038.00 finalizat
1905 30523
ProAct - Masuri active pentru integrarea
profesionala a persoanelor cu handicap FundatiaServiciilorSocialeBethany
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,849,957.20 182,962.80 55,000.00 79,929.00 2,167,849.00 finalizat
1906 29472
Masuri inovative de integrare pe piata muncii
in Regiunea Vest ASOCIATIABARNABAS
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,621,287.85 160,347.15 41,761.00 59,951.00 1,883,347.00 finalizat
1907 30051
Metode moderne de integrare pe piata muncii
- in sprijinul somerilor !
S.C.EUROPEANPROFESSIONALSYSTEMS.R.
L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,837,818.71 181,762.29 106,742.00 0.00 2,126,323.00 finalizat
1908 29475
Facilitarea accesului pe piata muncii a
persoanelor in cautarea unui loc de munca si
a somerilor Asociatia\"Thumende\"ValeaJiului
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,377,466.09 136,232.91 41,986.00 23,952.00 1,579,637.00 finalizat
1909 30902
\"IERI SOMER - AZI ANGAJAT!\" ASOCIATIASPRIJINSIEGALITATE
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,897,896.00 187,704.00 44,818.00 0.00 2,130,418.00 finalizat
1910 29432
CENTRU ZONAL DE FORMARE
PROFESIONALA, INFORMARE SI
ASISTENTA IN DEZVOLTAREA CARIEREI S.C.SMARTTRAININGSOLUTIONSS.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,822,611.70 180,258.30 106,000.00 91,220.00 2,200,090.00 finalizat
1911 31232
O sansa pentru cariera ta! S.C.A&CCONSULTINGCENTRES.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,675,842.99 165,742.71 96,926.00 0.00 1,938,511.70 finalizat
1912 29479
Traseul spre angajare trece prin formare! APLTEREGOVA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,446,131.02 143,023.95 191,280.19 114,271.20 1,894,706.36 finalizat
1913 30042
IMPLIC-TE! I ASTFEL VEI AVEA
SUCCES SCEUROJOBSSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,815,445.45 179,549.55 105,000.00 147,849.00 2,247,844.00 finalizat
1914 30046
IMPLICA-TE SI VEI REUSI! S.C.EurojobsSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,815,445.45 179,549.55 105,000.00 147,849.00 2,247,844.00 finalizat
1915 30047
SI TU POTI FI ACTIV, TREBUIE DOAR SA
TE DESCOPERI! SCEUROJOBSSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,815,445.45 179,549.55 105,000.00 147,849.00 2,247,844.00 finalizat
1916 30050
FII COMPETITIV PE PIAA MUNCII! SCEUROJOBSSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,815,445.45 179,549.55 105,000.00 147,849.00 2,247,844.00 finalizat
1917 29476
S.A.F.I.R. Servicii de Asistenta, Formare si
Informare pentru Reintegrarea pe piata
muncii a somerilor din judetul Hunedoara CameradeComeriIndustrieHunedoara
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,665,454.70 164,715.30 37,600.00 0.00 1,867,770.00 finalizat
1918 29477
Centrul European de Consiliere, Orientare i
Recalificare Profesional - CECORP SCEuropeanStepsSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,686,361.95 166,783.05 99,955.00 0.00 1,953,100.00 finalizat
1919 29473
INVESTESTE IN TINE ! S.C.SUSMANCONSULTINGGROUPS.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,765,927.80 174,652.20 106,603.00 123,156.00 2,170,339.00 finalizat
1920 31112 Sprijinirea somerilor din judetele Hunedoara
si Timis pentru integrarea pe piata muncii
ConsiliulRegionalalIntreprinderilorprivateMicisiM
ijlociiDeva
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,900,604.16 187,971.84 42,624.00 128,668.80 2,259,868.80 finalizat
1921 29478
Sanse mai mari de ocupare prin programe
integrate ConsultingCentersrl
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,640,003.87 162,198.18 102,443.95 0.00 1,904,646.00 finalizat
1922 29440
Dezvoltarea serviciului de informare si
consiliere profesionala prin infiintarea
Cabinetelor de Informare, Consiliere si
Orientare in Cariera AsociatianonprofitL&CConsulting
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,817,878.21 179,790.15 40,768.74 113,672.90 2,152,110.00 finalizat
1923 29474
\" IMPREUNA VOM REUSI ! \" S.C.SUSMANCONSULTINGGROUPS.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,648,627.89 163,051.11 105,504.00 123,156.00 2,040,339.00 finalizat
1924 30083
Pro Activ - pe piaa muncii TUVAustriaRomania
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,684,335.38 166,582.62 99,579.00 0.00 1,950,497.00 finalizat
1925 29480
CALIFICARE SI COMPETENTA SCGENERALAGROSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,699,579.70 168,090.30 98,630.00 0.00 1,966,300.00 finalizat
1926 30112
Integrarea tinerilor someri pe piata muncii
AsociatiadeConsultantaSocialasiFormareProfes
ionalaVest
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,780,136.54 176,057.46 42,606.00 148,872.00 2,147,672.00 finalizat
1927 30115
O sansa in plus FundatiaMara
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,889,251.00 186,849.00 44,000.00 105,000.00 2,225,100.00 finalizat
1928 30067
Masuri active privind diminuarea somajului de
lunga durata in judetele Caras-Severin si
Hunedoara
ASOCIATIAAZIPENTRUVIITORTELEORMANI
GNIS
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,872,519.59 185,194.25 41,994.16 227,747.52 2,327,455.52 finalizat
1929 30113 S.I.O.M- SERVICII INTEGRATE DE
OCUPARE IN MUNCA IN REGIUNEA VEST ASOCIATIA\"ADL-PROGRES\"
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,726,492.95 170,752.05 39,000.00 75,948.00 2,012,193.00 finalizat
1930 30116
CALIFICA-TE! AI SANSA UNUI NOU
INCEPUT! ASOCIATIASPRIJINSIEGALITATE
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,675,128.00 165,672.00 38,466.00 0.00 1,879,266.00 finalizat
1931 30502
Noi oportunitati de integrare pe piata muncii
in Regiunea de Vest
FundatiapentruCulturasiInvatamant\"IoanSlavici
\"
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
954,306.08 94,381.92 21,847.00 100,000.00 1,170,535.00 finalizat
1932 30482
Facilitarea accesului somerilor tineri prin
educatie pe piata muncii din Regiunea Vest
(FASTER) PSIHOPROFIL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,796,156.18 177,641.82 107,862.00 0.00 2,081,660.00 finalizat
1933 30516
Integrarea pe piata muncii a categoriilor de
someri defavorizati in contextul crizei
economice
AsociatiadeConsultantaSocialasiFormareProfes
ionalaVest
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,848,619.50 182,830.50 41,458.00 163,922.00 2,236,830.00 finalizat
1934 31341
IMA Vest - Integrare profesionala prin Masuri
Active in Regiunea Vest S.C.TerramaraInvestmentConsultancyS.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,822,342.88 180,231.71 105,398.66 0.00 2,107,973.25 finalizat
1935 30611
Set integrat de msuri active de ocupare
pentru 150 de omeri i persoane inactive n
judeul Timi
FUNDAIACOALADEAFACERIIMESERIITI
MIOARASAMTIMIOARA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
936,344.50 92,605.50 22,000.00 44,604.00 1,095,554.00 finalizat
1936 30655 CALIFICAREA/RECALIFICAREA - o soluie
pentru reintegrarea omerilor pe piaa muncii
FUNDATIAROMANOGERMANADEPREGATIR
ESIPERFECTIONAREPROFESIONALAVLADI
MIRESCU
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,257,840.90 124,401.85 32,490.00 95,237.00 1,509,969.75 finalizat
1937 31432 Centrul de calificare si resurse pentru
ocupare- CeCRO
FilialadinClujNapocaaFundatieiInvatamantuluiPr
euniversitaralCooperatieiMestesugarestiSpiruH
aret
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,574,664.00 155,736.00 36,000.00 0.00 1,766,400.00 finalizat
1938 30864
O noua sansa pentru fostii angajati! SindicatulLibertateaCaiFerateCluj
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,901,689.83 188,079.21 42,668.76 111,040.00 2,243,477.80 finalizat
1939 31362
\"O sansa pentru viitorul tau\" SCRSCCONSULTINGSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,587,217.68 156,977.57 201,600.00 175,750.80 2,121,546.05 finalizat
1940 30912
Oportuniti de ocupare n contextul
dezvoltrii durabile a municipiului Dej MunicipiulDej
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,761,659.88 174,230.10 191,483.62 134,375.00 2,261,748.60 finalizat
1941 34102
Fii activ! PreOCUPA-TE pe piata muncii! AsociatiaSmartProjects
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,776,202.43 175,668.37 39,834.10 41,126.40 2,032,831.30 finalizat
1942 31372
Recalificarea un nou inceput pentru viitorul
tau profesional Orasul Ulmeni
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,247,984.92 123,427.08 28,000.00 78,912.00 1,478,324.00 finalizat
1943 31816
Masuri integrate de ocupare in sectorul
turismului din regiunea Nord Vest ASOCIATIAONE-PROFI
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,821,300.39 180,128.61 41,139.00 0.00 2,042,568.00 finalizat
1944 31412
SUCCESS-Imbunatatirea ratei de ocupare in
judetul Cluj, prin furnizarea de consiliere si
formare profesionala continua pentru somerii
tineri si somerii de lunga durata, tineri si
adulti, in domenii cerute pe piata muncii SCACZConsultingSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,820,845.39 180,083.61 105,313.00 0.00 2,106,242.00 finalizat
1945 31258
Servicii integrate de ocupare pentru tinerii
someri-JOB COACHING SCEXPERTTRAININGSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,843,697.31 182,343.69 106,634.00 0.00 2,132,675.00 finalizat
1946 31494
Masuri complexe pentru ocupare - sanse
sporite pe piata muncii MOSAIC FundatiaAGORAOradea
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,523,925.90 150,717.95 34,178.15 82,049.28 1,790,871.28 finalizat
1947 31392 O INVESTITIE IN CUNOASTERE ADUCE
INTOTDEAUNA CELE MAI MARI BENEFICII SCTSMARTSERVICIISRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,654,903.71 163,671.80 95,714.50 0.00 1,914,290.00 finalizat
1948 31452
CLOP - Cretere economic Local prin
reOrientare Profesional
AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMun
caMaramures
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,800,763.00 0.00 178,097.00 0.00 1,978,860.00 finalizat
1949 31422
Proactivi pe piata muncii AsociatiaPrometeu
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,735,515.60 171,644.40 40,000.00 75,048.00 2,022,208.00 finalizat
1950 31501
Informat, Instruit, Angajat FundatiaRuhama
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,109,564.64 109,737.16 24,884.00 66,000.00 1,310,185.80 finalizat
1951 31522
Fereastra spre ocuparea fortei de munca cu
studii superioare Universitatea\"Babes-Bolyai\"dinCluj-Napoca
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,833,444.34 181,329.66 41,376.00 71,040.00 2,127,190.00 finalizat
1952 31463
Sprijin tinerilor someri pentru integrare pe
piata muncii AsociatiaSprijinSocialsiProfesionalNord-Vest
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,655,521.14 163,732.86 38,046.00 99,852.00 1,957,152.00 finalizat
1953 31662
Centru Regional de Ocupare Mobil InstitutulPostlicealPhoenix
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,896,651.12 187,580.88 42,536.00 73,718.00 2,200,486.00 finalizat
1954 31443
MACS NV
SCGLOBALCOMMERCIUMDEVELOPMENTSR
L
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,832,742.54 181,260.25 106,000.15 0.00 2,120,002.94 finalizat
1955 31533
AlterNova - Noi alternative pe piaa muncii
AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMun
caMaramures
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,760,635.00 0.00 174,200.00 0.00 1,934,835.00 finalizat
1956 31632
Formarea, garantia mobilitatii pe piata fortei
de munca! AOCIATIAESPERANDO
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,680,861.00 166,239.00 40,200.00 158,712.00 2,046,012.00 finalizat
1957 31534
Consiliere, orientare si calificare pentru piata
muncii Orasul Seini
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,749,322.47 173,009.92 39,231.27 76,761.85 2,038,325.51 finalizat
1958 31444
Retea de masuri active de ocupare in 15
unitati administrativ teritoriale din regiunea
Nord-Vest
FederatiaOrganizatiilorNeguvernamentaledinJu
detulMaramures
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,515,104.50 149,845.50 33,978.58 0.00 1,698,928.58 finalizat
1959 31592
Pregateste-te pentru piata muncii! AsociatiaMENTORCONSULT
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
894,796.63 88,496.37 20,068.00 50,597.00 1,053,958.00 finalizat
1960 31672
Masuri active de ocupare furnizate la nivelul a
4 unitati administrativ teritoriale din regiunea
de NV (MAO4)
Asociatia Centrul de Cercetare si Formare a
Universitatii de Nord Baia Mare
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,769,264.43 174,982.20 39,678.50 0.00 1,983,925.13 finalizat
1961 31708
Orientarea, consilierea si facilitarea integrarii
pe piata muncii a somerilor tineri si de lunga
durata din judetul Cluj (O.C.U.P) Camera de Comer i Industrie Cluj
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,900,081.70 187,920.17 42,612.28 80,000.00 2,210,614.15 finalizat
1962 31723
INTEGRAT - Servicii integrate pentru
integrarea pe piata muncii! ORASUL CAVNIC
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,297,747.36 128,348.64 29,104.00 0.00 1,455,200.00 finalizat
1963 31625
Calificarea si recalificarea - O noua sansa
pentru viitorul tau Orasul Baia Sprie
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,225,727.23 121,225.77 27,500.00 77,376.00 1,451,829.00 finalizat
1964 31745
SALAJ WORKACCES - Program pilot de
crestere a gradului de ocupare in judetul
Salaj
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de
Munca Salaj
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,470,105.00 0.00 145,395.00 143,000.00 1,758,500.00 finalizat
1965 31772
Centrul de formare si consiliere pentru
someri, persoane aflate in cautarea unui loc
de munca, persoane inactive si persoane
care au parasit timpuriu scoala LONG WAY SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,814,833.02 179,488.98 105,617.00 279,249.36 2,379,188.36 finalizat
1966 32142 Parcursuri integrate pentru calificarea si
plasarea la locul de munca in sectorul turistic
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de
Munca Bistrita-Nasaud
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,471,581.00 0.00 157,026.00 54,200.00 1,682,807.00 finalizat
1967 31804
Iarba Verde de ACASA
Centrul Judetean de Informare, Consiliere si
Formare Profesionala "Pentru Voi" Baia Mare
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,783,421.64 176,382.36 39,996.00 122,400.00 2,122,200.00 finalizat
1968 31804
N.O.R.D. - Nevoia de orientare, reorientare si
dezvoltare
K Consulting Management and Coordination
SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,837,898.04 181,770.14 106,298.33 0.00 2,125,966.51 finalizat
1969 31515
RESURSE UMANE CALIFICATE LOCURI
DE MUNCA OCUPATE
SINDICATUL LIBER DIN INVATAMANT
MARAMURES
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,573,581.10 155,628.90 37,770.00 107,160.00 1,874,140.00 finalizat
1970 31693
O ANS N PLUS PE PIAA MUNCII centruldeinformaticaminiera
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,811,628.91 179,172.09 104,779.00 0.00 2,095,580.00 finalizat
1971 31682
O noua sansa pentru viitorul tau profesional
proiect pentru sprijinirea reinsertiei somerilor
pe piata muncii Comuna Budureasa
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,225,727.23 121,225.77 27,500.00 77,376.00 1,451,829.00 finalizat
1972 31722
Formare profesional pentru un viitor mai bun! AsociatiaConsensual
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,099,714.15 108,762.94 24,662.80 184,641.57 1,417,781.46 finalizat
1973 31624 Mondojob - Sanse noi pentru persoane din
afara campului muncii in mediul urban si rural
SOCIETATEANATIONALADECRUCEROSIEDI
NROMANIAFILIALASATUMARE
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,248,055.90 123,434.10 31,000.00 78,250.00 1,480,740.00 finalizat
1974 31944
ACTIV - Servicii integrate pentru insertia
tinerilor pe piata muncii din Regiunea de Nord
Vest AsociatiaPROTIN
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,870,723.40 185,016.60 42,000.00 71,097.60 2,168,837.60 finalizat
1975 31652
Masuri active de ocupare prin mobilitate
ocupationala si geografica, antreprenoriat si
reurse umane calificate
AsociatiaDiecezanaCaritasGrecoCatolicMaram
ures
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,553,097.00 153,603.00 37,000.00 0.00 1,743,700.00 finalizat
1976 28994
Integrat Activ SCMAESTRASRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,106,560.00 109,440.00 64,000.00 0.00 1,280,000.00 finalizat
1977 29032
Asistenta pentru ocupare, calificare si acces
pe piata muncii - APOCA 2010 FUNDAIAPAEMALBA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,883,659.96 186,296.04 42,244.00 75,840.00 2,188,040.00 finalizat
1978 29152
Masuri integrate de ocupare in CARTIERE MUNICIPIULALBAIULIA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,511,944.98 149,533.02 164,322.00 106,451.00 1,932,251.00 finalizat
1979 29142
MENTOR Masuri Eficiente, Novative,
Transversale pentru Ocupare Regionala FirstJobSchoolSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,837,690.13 181,749.57 106,286.30 54,947.00 2,180,673.00 finalizat
1980 29203
Dincolo de Aparente si Dificultati Interventii
Integrate pe Piata Muncii SCDADExpertiseSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,819,606.88 179,961.12 105,241.00 44,370.00 2,149,179.00 finalizat
1981 29132
OTIS-Ocupare in Turism prin Insertia
Somerilor FundatiaUmanitaraProgpersAiud
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,888,840.59 186,808.41 42,361.00 49,630.00 2,167,640.00 finalizat
1982 29775
Calificarea si recalificarea - o ALTERNATIVA
pentru someri EUROTRAININGSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,823,410.68 180,337.32 105,671.00 0.00 2,109,419.00 finalizat
1983 29593
ORIENTARE SI CONSILIERE IN
ANTREPRENORIAT SCFRASINSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,813,482.02 179,355.37 105,107.01 0.00 2,097,944.40 finalizat
1984 29613
Dezvoltarea competentelor si cunoasteri un
pas spre un loc de munca sigur AMDSERVICESSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,826,182.54 180,611.46 105,621.00 0.00 2,112,415.00 finalizat
1985 29773
O noua cariera o noua sansa SWOTSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,825,400.85 180,534.15 105,575.00 0.00 2,111,510.00 finalizat
1986 29867
Cresterea competentelor si informarii
somerilor un start pentru integrarea in piata
muncii INDUSTRIALEUROSTARSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,825,400.85 180,534.15 105,575.00 0.00 2,111,510.00 finalizat
1987 30082
Facilitarea integrarii pe piata muncii a
somerilor si a persoanelor inactive din
regiunea Centru si atragerea unui numar cat
mai mare de persoane pe piata muncii,
inclusiv in zonele rurale
InstitutulNaionaldeCercetare-
DezvoltarepentruBioresurseAlimentare-
IBABucureti
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,892,507.51 187,171.07 42,442.42 92,218.00 2,214,339.00 finalizat
1988 29204
Dezvoltare antreprenoriala prin coaching SCSynthesisManagementConsultants-SMCSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,838,203.64 181,800.36 106,316.00 0.00 2,126,320.00 finalizat
1989 29094
SAFE de la Somer la Angajat prin Fonduri
Europene FundatiaUmanitaraProgpersAiud
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,886,550.12 186,581.88 42,309.00 49,630.00 2,165,071.00 finalizat
1990 29112
Formare continua pentru un viitor mai bun
AsociatiaIntercomunitaradeDezvoltareAlbaIulia-
AIDA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,869,248.47 184,870.73 41,920.80 46,642.00 2,142,682.00 finalizat
1991 29314
Msuri active de ocupare pentru omerii tineri
i adulti, din regiunea Centru, prin calificarea
lor n meseria de mecanic auto si
specializarea acestora in folosirea aparatelor
de diagnosticare auto. SCAutostartSA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,832,973.87 181,283.13 106,014.00 0.00 2,120,271.00 finalizat
1992 29222
OPORTUNITATI DE CRESTERE
PERSONALA SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA SCPSIHOTERRARESOURCESSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,839,524.60 181,931.00 106,392.40 41,504.00 2,169,352.00 finalizat
1993 29324
Fii Activ! - TU CONTEZI FirstJobSchoolSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,721,809.18 170,288.82 99,585.00 44,382.00 2,036,065.00 finalizat
1994 29113
MIOS-Masuri Integrate pentru Ocuparea
Somerilor LTLDocumentarySRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,830,409.49 181,029.51 105,866.00 61,190.00 2,178,495.00 finalizat
1995 29194
Programe Active pentru Someri-PAS decisiv
pentru cariera ta
AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAF
ORTEIDEMUNCABRASOV
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,886,041.00 0.00 186,532.00 29,928.00 2,102,501.00 finalizat
1996 29470 Mobilitate si adaptabilitate pentru persoanele
aflate in cautarea unui loc de munca
AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMun
caAlba
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,899,300.00 0.00 190,000.00 129,888.00 2,219,188.00 finalizat
1997 29195
Totul pentru cariera ta FirstJobSchoolSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,721,809.18 170,288.82 99,585.00 44,382.00 2,036,065.00 finalizat
1998 29325
Cu sanse mai mari pe piata muncii
AsociatiaIntreprinderilorMicisiMijlociiCovasna(A
SIMCOV)
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,227,954.00 121,446.00 27,600.00 163,000.00 1,540,000.00 finalizat
1999 29322
AGENT- program de masuri active integrate
pentru someri S.C.ULTRASECURITYS.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,770,780.83 175,132.17 102,417.00 2,790.00 2,051,120.00 finalizat
2000 29292
MASURI ACTIVE DE OCUPARE PENTRU
SOMERI IN VEDEREA FACILITARII
ACCESULUI LA OCUPARE SI A
INTEGRRII PE PIAA MUNCII SCCONTACTIMPEXSRLOCNAMURES
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,763,563.57 174,418.38 101,999.05 0.00 2,039,981.00 finalizat
2001 29224
Masuri integrate in domeniul turismului AsociatiaPakivRomania
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,857,976.12 183,755.88 41,668.00 110,383.00 2,193,783.00 finalizat
2002 29471
IMPLICARE+FORMARE=ANGAJARE
ASOCIATIAPENTRUTINERETFIDELITASMIER
CUREA-CIUC
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,900,068.17 187,918.83 42,612.00 95,818.00 2,226,417.00 finalizat
2003 29193
Masuri integrate de ocupare a somerilor din
judetul Covasna Acronim: MIOS SCBrahmsInternationalSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,800,776.25 178,098.75 104,152.00 79,293.00 2,162,320.00 finalizat
2004 29514
CALEA SPRE ANGAJARE S.C.GaiaConsultingGroupS.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,841,081.06 182,084.94 106,483.00 19,276.00 2,148,925.00 finalizat
2005 29232
CENTRUL REGIONAL PENTRU ACTIVITATI
COMPLEXE DE OCUPARE A FORTEI DE
MUNCA SCPSIHOTERASRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,839,524.60 181,931.00 106,392.40 32,984.00 2,160,832.00 finalizat
2006 29242
Ocupare prin msuri active n Judeul Alba AscendisTeams.r.l.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,719,728.01 170,082.99 99,948.00 0.00 1,989,759.00 finalizat
2007 29183
SOLUII PENTRU ECONOMIA DE ASTZI SCENNACHERSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,841,284.90 182,105.10 106,495.00 52,198.00 2,182,083.00 finalizat
2008 29512
Centrul de evaluare, consiliere si orientare
profesionala - CECOP
GAIANUALEXANDRUCABINETINDIVIDUALDE
PSIHOLOGIE
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
478,681.84 47,342.16 27,686.00 19,488.00 573,198.00 finalizat
2009 29162
Servicii inovatoare pentru someri prin
infiintarea centrului de instruire, evaluare si
validare a competentelor in Fagaras, judetul
Brasov
Asociatia Regionala de Dezvoltare Comunitara
Transilvania
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,804,902.41 178,506.83 40,477.74 108,672.00 2,132,558.98 finalizat
2010 29466
Dezvoltarea serviciului de informare si
consiliere profesionala prin infiintarea
Cabinetelor de Informare, Consiliere si
Orientare in Cariera FundatiaUmanitaraProgpersAiud
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,862,224.00 184,176.00 42,110.00 78,124.00 2,166,634.00 finalizat
2011 29182
CALIFICARI PENTRU SERVICII IN TURISM
SI INGIRIJIRE SOCIALA
SCCOMPANIADEINVESTITIIPENRUTURISMS
A
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,421,065.10 140,544.90 82,190.00 0.00 1,643,800.00 finalizat
2012 29468
\"Lucreaz pentru tine\" S.C.SYSCOMANAGEMENTS.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,761,739.07 174,237.93 101,894.00 91,206.00 2,129,077.00 finalizat
2013 29513
Atitudini Creative - Stimularea creativitatii in
vederea integrarii si dezvoltarii profesionale
GAIANUALEXANDRUCABINETINDIVIDUALDE
PSIHOLOGIE
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
330,318.17 32,668.83 19,105.00 17,208.00 399,300.00 finalizat
2014 29469
OPORTUNITATI DE ANGAJARE A
SOMERILOR DIN JUDETUL BRASOV SCBrahmsInternationalSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,441,546.47 142,570.53 83,375.00 56,366.00 1,723,858.00 finalizat
2015 29515 Servicii specializate pentru someri CaprisSilvanaCabinetIndividualdePsihologie 5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,698,790.05 168,012.20 98,252.75 162,000.00 2,127,055.00 finalizat
2016 29516
Noi sanse pentru Angajare
ASOCIATIAPENTRUTINERETFIDELITASMIER
CUREA-CIUC
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,900,068.17 187,918.83 42,612.00 95,818.00 2,226,417.00 finalizat
2017 29542
PRIVESTE INAINTE! TU DECIZI! SCVECO-ROMSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,798,605.90 177,884.10 104,535.00 19,200.00 2,100,225.00 finalizat
2018 26319
O noua sansa pe piata muncii pentru
pesonalul din sistemul public de aparare
CentrulAcademicInternatinalpentruSecuritatesiJ
ustitie
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,896,126.96 187,529.04 42,524.00 319,824.00 2,446,004.00 finalizat
2019 26320
Deschidem piata muncii pentru pesonalul din
sistemul public de aparare
CentrulAcademicInternatinalpentruSecuritatesiJ
ustitie
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,884,355.20 186,364.80 42,260.00 316,800.00 2,429,780.00 finalizat
2020 26492
FI GENIAL! S.C.ExtremeTrainingS.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,557,517.78 154,040.22 90,082.00 0.00 1,801,640.00 finalizat
2021 26090
Cresterea gradului de ocupare a somerilor
din Regiunea Bucuresti Ilfov printr-un
program integrat de consiliere si formare
profesionala in domeniul IT SCTIURENLAUHOTELMANAGEMENTSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,711,900.19 169,308.81 99,011.00 0.00 1,980,220.00 finalizat
2022 26088
Integrare pe piata municii a somerilor de
lunga durata, persoanelor inactive si a
persoanelor aflate in cautarea unui loc de
munca PERSACT MEDIAFAXS.A
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,648,984.61 163,086.39 95,573.00 0.00 1,907,644.00 finalizat
2023 26091
Jurnalism cetatenesc sansa pentru ocupare
- JETOP MEDIAFAXS.A
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,766,570.18 174,715.73 102,175.09 0.00 2,043,461.00 finalizat
2024 26083
Sanse mai bune pentru ocuparea tinerilor
absolventi de studii superioare - STASS
Fundatia pentru Educatie si Dezvoltare Media
Pro
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,785,896.50 176,627.13 40,052.00 121,783.39 2,124,359.02 finalizat
2025 26228
Resursa umana de calitate pentru
promovarea vinurilor romanesti VINEXPERTSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,836,476.80 181,629.57 106,216.13 0.00 2,124,322.50 finalizat
2026 27459
Integrarea in viata profesionala activa a
persoanelor care sunt in cautarea unui loc de
munca din zona Bucuresti Ilfov FundatiaUniversitaraHyperion
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,851,923.76 183,157.29 41,532.22 120,000.00 2,196,613.27 finalizat
2027 26138
De la somer la angajat - Initierea in meseria
de confectioner profile de aluminiu si mase
plastice (AluInteg) ALUMILROMINDUSTRYSA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,828,592.85 180,849.84 105,760.14 0.00 2,115,202.83 finalizat
2028 26069
ORICE SOMER ARE DREPTUL LA O NOUA
SANSA
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,520,804.74 150,409.26 34,106.00 0.00 1,705,320.00 finalizat
2029 26491
Job-urile, mai aproape de tine! AsociatiaSmartProjects
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,530,071.66 151,325.77 34,314.23 47,606.40 1,763,318.06 finalizat
2030 27467
Dezvoltarea angajabilitatii si a perspectivelor
pentru persoanele disponibilizate in industria
energetica AsociatiaBUCHARESTBUSINESSSCHOOL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,427,927.41 141,223.59 32,024.00 90,204.00 1,691,379.00 finalizat
2031 26493
Coaching - oportunitate pe piata muncii SCSynthesisManagementConsultants-SMCSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,838,203.64 181,800.36 106,316.00 0.00 2,126,320.00 finalizat
2032 26321
ForCult. Formare prin cultura - masuri
inovatoare de combatere a somajului in
economia cunoasterii ArtPromo
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,837,622.15 181,742.85 41,212.00 47,088.00 2,107,665.00 finalizat
2033 27482
Mai multe sanse pentru un loc de munca! Universitatea\"Politehnica\"dinBucuresti
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,577,485.00 156,015.00 34,670.00 0.00 1,768,170.00 finalizat
2034 27473
Antreprenoriat si ocupare inovativa Asociatia\"InterConcordia\".
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,695,989.57 167,735.23 38,035.20 0.00 1,901,760.00 finalizat
2035 26314
Servicii inovatoare pentru someri prin
infiintarea centrului de instruire, evaluare si
validare a competentelor S.C.MINVASIMPEXCOMPANYS.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,804,902.41 178,506.83 40,477.74 108,672.00 2,132,558.98 finalizat
2036 27472
F1 PENTRU COMBATEREA SOMAJULUI
eCOMPETENTE AsociatiaInterConcordia
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,893,205.79 187,240.13 42,458.08 130,287.00 2,253,191.00 finalizat
2037 26489
Program de masuri integrate pentru ocupare
in Regiunea Bucuresti-Ilfov SUCCESHUMANRESOURCESTGMSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,830,388.56 181,027.44 105,864.00 0.00 2,117,280.00 finalizat
2038 27475
Sistem integrat de metode inovative pentru
formarea si dezvoltarea profesionala, in
scopul imbunatatirii nivelului de ocupare a
fortei de munca din regiunea Bucuretsti - Ilfov
INSTITUTULNAIONALDECERCETARE-
DEZVOLTAREPENTRUBIORESURSEALIMEN
TAREIBABucureti
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
2,035,677.29 0.00 41,559.55 44,400.00 2,121,636.84 finalizat
2039 27466
ProMediere activa Drumul cel mai scurt
din somaj catre un loc de munca Asociatia\"EuropapentruDezvoltareUmana\"
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,899,074.40 187,820.55 42,589.69 126,142.62 2,255,627.26 finalizat
2040 26490
Msuri active de ocupare pe o pia a muncii
n continu schimbare! SUCCESHUMANRESOURCESTGMSRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,825,270.72 180,521.28 105,568.00 0.00 2,111,360.00 finalizat
2041 27484
A.F.I.R.M.A.R.E. (Angajare, Formare,
Integrare, Recrutare, Motivare, Adaptare,
Reciclare, Evaluare) Sectorul3alMunicipiuluiBucuresti
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,898,816.92 187,795.08 42,584.00 517,873.00 2,647,069.00 finalizat
2042 27485
Fii intreprinzator Sectorul3alMunicipiuluiBucuresti
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare"
1,901,600.93 188,070.42 42,646.35 534,928.32 2,667,246.02 finalizat
2043 31864
Burse doctorale: investitii in cercetare-inovare-
dezvoltare pentru viitor (DocInvest) UniversitateaPOLITEHNICAdinBucuresti
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
17,719,459.38 3,126,963.42 425,437.20 0.00 21,271,860.00 finalizat
2044 31895 Calitatea si continuitatea formarii in cadrul
ciclului de studii doctorale- TOP ACADEMIC Universitatea\"DunareadeJos\"Galati
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
15,869,616.01 2,800,520.47 381,023.20 1,261,027.00 20,312,186.68 finalizat
2045 31896
Studii doctorale moderne: internationalizare si
interdisciplinaritate UNIVERSITATEABABESBOLYAI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
17,493,000.00 3,087,000.00 420,000.00 275,000.00 21,275,000.00 finalizat
2046 31897
Burse Doctorale pentru o Societate
Sustenabila-BDSS ScoalaNationalaDeStudiiPoliticesiAdministrative
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
6,689,629.33 1,180,522.82 160,615.35 105,000.00 8,135,767.50 finalizat
2047 31898 Armonizarea valenelor academice romneti
cu cele ale Comunitii Europene. UNIVERSITATEALUCIANBLAGADINSIBIU
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
9,436,240.66 1,665,218.94 226,560.40 345,225.00 11,673,245.00 finalizat
2048 31899
Burse doctorale in sprijinul activitatii de
cercetare in domeniul agronomic si al
medicinii veterinare
UNIVERSITATEADESTIINTEAGRONOMICESI
MEDICINAVETERINARABUCURESTI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
9,092,226.82 1,604,510.62 218,300.76 433,501.01 11,348,539.21 finalizat
2049 31900
Burse oferite doctoranzilor n Ingineria
Mediului Construit UniversitateaTehnicadeConstructiiBucuresti
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
4,473,560.36 789,451.83 107,408.41 120,000.00 5,490,420.60 finalizat
2050 31901
Formarea viitorilor cercetatori-experti prin
programe de burse doctorale (EXPERT) UniversitateaPolitehnicadinBucuresti
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
17,731,004.76 3,129,000.84 425,714.40 0.00 21,285,720.00 finalizat
2051 31902
Valorificarea capitalului uman din cercetare
prin burse doctorale (ValueDoc) UniversitateaPOLITEHNICAdinBucuresti
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
17,731,004.76 3,129,000.84 425,714.40 0.00 21,285,720.00 finalizat
2052 31903
Burse doctorale pentru dezvoltare durabila
BD-DD UniversitateaTransilvaniadinBrasov
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
8,022,949.40 1,415,814.60 192,628.00 474,240.00 10,105,632.00 finalizat
2053 31904
Burse doctorale de pregatire ecoeconomica
si bioeconomica complexa pentru siguranta si
securitatea alimentelor si furajelor din
ecosisteme antropice
InstitutulNationaldeCercetariEconomicealAcade
mieiRomane
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
11,980,020.31 2,114,121.23 2,487,201.46 232,944.00 16,814,287.00 finalizat
2054 31962 Doctorat pentru o cariera in cercetarea
economica interdisciplinara la nivel european AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
11,674,550.25 2,060,214.75 281,732.00 158,605.00 14,175,102.00 finalizat
2055 31964
PERFECTIONAREA SI DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE PENTRU
CERCETARE SI INOVARE PRIN SCOALA
DOCTORALA
UNIVERSITATEADESTIINTEAGRICOLESIMED
ICINAVETERINARAIASI
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
5,250,739.00 926,601.00 127,700.00 248,185.00 6,553,225.00 finalizat
2056 31968
Spre cariere de cercetare prin studii doctorale Universitatea\"Politehnica\"dinTimioara
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
12,754,250.00 2,250,750.00 306,500.00 600,000.00 15,911,500.00 finalizat
2057 32002
PREGTIRE DOCTORAL DE EXCELEN
PENTRU SOCIETATEA CUNOATERII -
PREDEX UniversitateaValahiadinTargoviste
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
16,056,844.69 2,833,560.83 385,518.48 749,156.00 20,025,080.00 finalizat
2058 31946
Doctoratul: o cariera atractiva in cercetare. UniversitateaStefancelMareSuceava
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
6,309,625.14 1,113,463.26 151,491.60 0.00 7,574,580.00 finalizat
2059 31949
Pregatirea doctoranzilor pentru evolutie si
inserare profesionala prin facilitarea
accesului la burse de studiu si prin oferirea
de formari complementare recomandate de
modelele de buna practica din spatiul
European Universitatea\"AlexandruIoanCuza\"dinIasi
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
15,412,923.35 2,719,927.65 370,058.00 306,366.00 18,809,275.00 finalizat
2060 32052 Burse Universitare in Romania prin Sprijin
European pentru Doctoranzi (BURSE DOC) UniversitateadinCraiova
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
8,658,229.49 1,527,922.85 207,880.66 252,720.00 10,646,753.00 finalizat
2061 32054
Q-DOC-Cresterea calitatii studiilor doctorale
in stiinte ingineresti pentru sprijinirea
dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere. UNIVERSITATEATEHNICADINCLUJ-NAPOCA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
17,765,391.00 3,135,069.00 426,540.00 695,712.00 22,022,712.00 finalizat
2062 32082
PARTENERIAT INTERUNIVERSITAR
PENTRU CRESTEREA CALITATII SI
INTERDISCIPLINARITATII CERCETARII
DOCTORALE MEDICALE PRIN
ACORDAREA DE BURSE DOCTORALE
DocMed.net
UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"IuliuHatieg
anu\"Cluj-Napoca
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
14,592,686.42 2,575,179.96 350,364.62 1,123,799.00 18,642,030.00 finalizat
2063 32264 Studii doctorale pentru performante europene
in cercetare si inovare - CUANTUMDOC UniversitateaTehnicaGheorgheAsachidinIasi
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
13,058,805.00 2,304,495.00 313,600.00 1,133,200.00 16,810,100.00 finalizat
2064 32265 STUDII DOCTORALE PENTRU FORMARE
IN CERCETARE (FOR-CE)
UNIVERSITATEADESTIINTEAGRICOLESIMED
ICINAVETERINARAABANATULUITIMISOARA
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
7,142,994.99 1,260,528.53 171,500.48 420,093.60 8,995,117.60 finalizat
2065 32267
Programe doctorale performante pentru
formarea cercetatorilor competitivi in Aria
Europeana a Cercetarii UniversitateadinOradea
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
5,357,009.96 945,354.70 128,619.69 153,720.00 6,584,704.35 finalizat
2066 32268
Excelenta in formarea doctorala prin
implementarea unui model European
consacrat
UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIEDI
NTARGU-MURES
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
4,894,024.94 863,651.46 117,503.60 257,520.00 6,132,700.00 finalizat
2067 32270
Excelen i interdisciplinaritate n studiile
doctorale pentru o societate informaional UniversitateadinBucureti
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
9,347,388.09 1,649,539.07 224,427.09 264,000.00 11,485,354.25 finalizat
2068 32275
CRESTEREA CALITATII SI VIZIBILITATII
REZULTATELOR CERCETARII STIINTIFICE
A DOCTORANZILOR CU FRECVENTA PRIN
ACORDAREA DE BURSE DOCTORALE UniversitateadeMedicinasiFarmaciedinCraiova
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
3,021,802.35 533,259.24 72,552.28 77,434.00 3,705,047.87 finalizat
2069 32276
Constructia si implementarea unui program
doctoral inovator interdisciplinar cu privire la
problematica romilor ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrative
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
16,594,909.38 2,928,513.42 398,437.20 120,123.00 20,041,983.00 finalizat
2070 32277
Cariera de excelenta in cercetare si
societatea cunoasterii prin finantarea studiilor
universitare de doctorat (EXCEL-FIN)
UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"CarolDavil
a\"dinBucuresti
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
16,878,313.19 2,978,525.86 405,241.60 1,000,000.00 21,262,080.65 finalizat
2071 32273
Doctorat n tiine fundamentale - nceputul
unei cariere de vrf n cercetare
INSTITUTUL DE MATEMATIC "SIMION
STOILOW "
1.5 Programe doctorale i post-doctorale
n sprijinul cercetrii
8,378,229.00 0.00 1,478,511.00 0.00 9,856,740.00 finalizat
2072 33594
DEZVOLTAREA DURABILA PRIN
CALIFICARE LA STANDARDE EUROPENE
INSTITUTULPENTRUDEZVOLTAREARESURS
ELORUMANE 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,850,966.61 57,246.39 38,943.00 129,851.00 2,077,007.00 finalizat
2073 33761
CALIFICARI EUROPENE PENTRU O
DEZVOLTARE DURABILA
INSTITUTULPENTRUDEZVOLTAREARESURS
ELORUMANE
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,673,873.71 51,769.29 35,217.00 157,140.00 1,918,000.00 finalizat
2074 33627
Sunt angajat si ma formez pentru excelenta! SCTerraNovaGroupSRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,930,785.00 59,715.00 105,100.00 33,500.00 2,129,100.00 finalizat
2075 33606
O ANS PENTRU VIITOR SindicatulLiberIndependentTelecomunicatii,,Bo
gdanVoda\"Suceava
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,930,186.65 59,696.49 40,609.86 83,808.00 2,114,301.00 finalizat
2076 33633
Sprijin pentru participarea angajatilor la
programe de formare profesionala continua -
PRO FPC
SCDASRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,707,932.35 52,822.65 95,000.00 0.00 1,855,755.00 finalizat
2077 33732
CSIDP Cheia succesului - invatare,
dezvoltare si progres
FirstJobSchoolSRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,691,764.39 52,322.61 91,794.00 47,784.00 1,883,665.00 contractat
2078 37803
Formare Profesionala Continua - Progres si
Calitate
PROFISERVGROUP
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,840,505.48 56,922.85 99,864.65 112,971.36 2,110,264.34 contractat
2079 33636
Calificarea/recalificarea angajatilor, o sansa
in plus pentru dezvoltarea sectorului
constructii.
SCESTETICCLASSRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,943,008.55 60,093.05 105,426.40 0.00 2,108,528.00 finalizat
2080 33772
Fii calificat pe piata muncii! Cresterea
nivelului de calificare a angajatilor din
sanatate si asistenta sociala din Regiunea
Sud-Est
Federaia\"SolidaritateaSanitar\"dinRomnia
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,008,142.50 62,107.50 42,250.00 113,860.00 2,226,360.00 finalizat
2081 37804
Acces si participare la calificarea si
consilierea profesionala! Cresterea capacitatii
de adaptare a salariatilor din sanatate si
asistenta sociala din Regiunea Bucuresti-Ilfov
la noile cerinte de pe piata muncii prin
calificare si consiliere profesionala
Federaia\"SolidaritateaSanitar\"dinRomnia
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,008,142.50 62,107.50 42,250.00 113,860.00 2,226,360.00 contractat
2082 33722 Calificarea-temelia casei tale INTERACTIV RO CONSULT 2.3 "Acces i participare la FPC" 841,226.29 26,017.31 45,644.40 0.00 912,888.00 finalizat
2083 33742 Accesul la Calificare - O Sansa in Plus LTLDocumentarySRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,907,058.80 58,981.20 105,001.00 57,059.00 2,128,100.00 finalizat
2084 33638
Cresterea nivelului de calificare a persoanelor
angajate pe o piata a muncii in continua
schimbare
SINDICATULSANATATEAGORJ
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,148,263.53 35,513.31 24,158.71 71,322.69 1,279,258.24 finalizat
2085 33628
CALIFICA-TE SI FII COMPETITIV INTR-O
ECONOMIE DINAMICA
MANU&CO
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,932,744.40 59,775.60 104,870.00 0.00 2,097,390.00 finalizat
2086 33585
Oportuniti de calificare/recalificare a
angajailor de pe raza judeului Alba
coalaRomndeAfaceriaCamerelordeComer
iindustrieFilialaAlba
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,245,856.36 38,531.64 26,212.00 49,128.00 1,359,728.00 finalizat
2087 33743
CRESC - CRESterea prin Calificare a
competentelor angajatilor
S.C.ULTRASECURITYS.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,534,293.62 47,452.38 83,250.00 0.00 1,664,996.00 finalizat
2088 37805
3R - Re/calificare, Responsabilitate, Reuit AsociaiaJudeeanaPescarilorSportiviGalai
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,879,004.46 58,113.54 39,680.00 140,000.00 2,116,798.00 finalizat
2089 33609
CALIFICA-TE sau RECALIFICA-TE! Fii
competitiv pe piata muncii
S.CMARCIPCOMS.R.L
2.3 "Acces i participare la FPC" 725,597.83 22,441.17 39,371.00 0.00 787,410.00 finalizat
2090 33765
Adapteaza-te prin calificare FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamerelord
eComertsiIndustrie-filialaBraila
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,867,311.11 57,751.89 39,287.00 4,920.00 1,969,270.00 finalizat
2091 33629
CALIFICAREA - cheia succesului pentru
angajai i angajatori
FUNDATIA ROMANO GERMANA DE
PREGATIRE SI PERFECTIONARE
PROFESIONALA VLADIMIRESCU
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,703,936.01 52,699.05 35,849.70 38,537.00 1,831,021.76 contractat
2092 37615
CASA O calificare in plus, o sansa in plus SCTRANSGHEPARDSRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,574,698.00 48,702.00 93,000.00 0.00 1,716,400.00 finalizat
2093 33553 Primii pasi spre o meserie de succes. AsociatiaConsensual 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,477,210.74 45,686.93 31,079.54 209,730.53 1,763,707.74 contractat
2094 34524
Acces si participare pe piata muncii prin
programe de FPC
S.C. ESTHETIQUE BEAUTY CENTER S.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,706,894.45 52,790.55 92,615.00 0.00 1,852,300.00 contractat
2095 33723
PROCON - Program de evaluare i certificare
a competenelor angajailor n construcii
Grupcolar\"AnghelSaligny\"Iai
2.3 "Acces i participare la FPC" 704,865.05 21,799.95 22,600.00 43,869.60 793,134.60 finalizat
2096 37618
Formare profesionala continua a angajatilor
prin calificare/recalificare de nivel tehnic
ridicat in contextual societatii bazata pe
cunoastere
ASOCIATIAPENTRUSERVICIIENERGETICEDI
NROMANIA-ASER
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,998,265.77 61,802.03 42,042.20 112,602.60 2,214,712.60 finalizat
2097 37808
Centrul de calificare multimedia FilialadinClujNapocaaFundatieiInvatamantuluiPr
euniversitaralCooperatieiMestesugarestiSpiruH
aret
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,354,508.00 41,892.00 30,000.00 0.00 1,426,400.00 contractat
2098 33773 Califica-te pentru viitor DevelopmentTrainingConsultingSRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,945,618.24 60,173.76 105,568.00 0.00 2,111,360.00 finalizat
2099 33622
Calificarea - un pas important in dezvoltarea
carierei profesionale pentru angajatii din
judetul Hunedoara
ConsiliulRegionalalIntreprinderilorprivateMicisiM
ijlociiDeva 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,996,735.30 61,754.70 42,010.00 137,734.80 2,238,234.80 contractat
2100 33744
Calificarea i orientarea profesional a
angajailor din sectorul sanitar din regiunea
Bucureti-Ilfov - O ans pentru viitor!
UniuneaSindicalaSanitasBucuresti
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,909,280.10 59,049.90 40,170.00 105,000.00 2,113,500.00 contractat
2101 33724
Competitivitate si stabilitate pe piata muncii
prin calificare si consiliere profesionala!
Cresterea gradului de calificare si adaptare a
salariatilor din ramura sanatate si asistenta
sociala din Regiunea Sud-Muntenia pe o
piata a muncii in plina schimbare prin
calificare, recalificare si consiliere
profesionala
Federaia\"SolidaritateaSanitar\"dinRomnia
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,008,142.50 62,107.50 42,250.00 113,860.00 2,226,360.00 finalizat
2102 33763 Califica-te, e sansa ta! S.C.ALEXRALCONSULTS.R.L 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,943,802.40 60,117.60 105,470.00 0.00 2,109,390.00 contractat
2103 33753
Centrul multimedia pentru FPC FilialadinBaiaMareaFundatieiInvatamantuluiPre
universitaralCooperatieiMestesugaresti\"SpiruH
aret\"
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,869,772.00 57,828.00 40,000.00 0.00 1,967,600.00 contractat
2104 33611
O calificare de actualitate pentru cariera ta ASOCIAIAPENTRUTIIN,CULTUR,ECOL
OGIE,TINERETIINTEGRARESOCIAL/A.S.C.
E.T.I.S.
2.3 "Acces i participare la FPC" 827,022.00 25,578.00 17,400.00 30,000.00 900,000.00 contractat
2105 33639
Centru de informare si formare pentru
angajati
AsociatiapentruIntegraresiDezvoltareComunitar
a-INDECO
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,996,823.96 61,757.44 42,011.87 281,518.38 2,382,111.65 finalizat
2106 33745 \"VREAU SA MA CALIFIC\" S.C.SORSTES.A 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,840,023.07 56,907.93 99,838.00 0.00 1,996,769.00 finalizat
2107 37616
Formare si evaluare profesionala pentru o
cariera de succes
COLEGIULTEHNICGHEORGHEASACHIIASI
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,886,936.28 0.00 38,508.90 60,744.00 1,986,189.18 finalizat
2108 33756
Informare,Orientare,Calificare (IOC) - 3 pasi
pentru un job mai bun
ColegiulNationalTraian
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,990,246.00 61,554.00 42,600.00 115,000.00 2,209,400.00 finalizat
2109 33777
Cursuri de calificare pentru sectorul
constructii nave
SindicatulSANAB
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,841,720.96 56,960.44 38,748.60 122,208.00 2,059,638.00 finalizat
2110 33554 E sansa ta! Califica-te FundatiaMara 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,482,790.50 45,859.50 32,000.00 70,000.00 1,630,650.00 finalizat
2111 33673
Formarea continua - calitate crescuta a
muncii
AsociatiaClara
2.3 "Acces i participare la FPC" 483,702.14 14,959.86 11,000.00 17,818.00 527,480.00 finalizat
2112 33766
VIRGILIO Cresterea nivelului de calificare a
angajatilor din sectorul turismului prin
informare, formare profesionala continua,
orientare si consiliere in vederea cresterii
adaptabilitatii si competitivitatii la locul de
munca
SCACZConsultingSRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,945,731.73 60,177.27 105,576.00 0.00 2,111,485.00 finalizat
2113 33640
SPRE O LUME MAI CURATA! Formare
profesionala continua in domeniul ecologizarii
urbane
S.C.BRILIANAWORKS.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,858,521.94 57,480.06 100,850.00 115,848.00 2,132,700.00 finalizat
2114 33725 Competenta garantata pentru piata muncii FundatiaDezvoltareinEuropa 2.3 "Acces i participare la FPC" 2,008,662.42 62,123.58 42,261.00 120,000.00 2,233,047.00 contractat
2115 33641
Formare profesional prin masuri active n
Regiunea Centru
AscendisTeams.r.l.
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,924,850.78 59,531.47 103,897.50 0.00 2,088,279.75 finalizat
2116 33768
COMPETENTE SI ABILITATI NECESARE
PENTRU STABILITATEA LOCULUI DE
MUNCA SI CRESTEREA OCUPABILITATII
FSSMETAROMFederatiaSindicalaaSiderurgistil
orMETAROM
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,985,205.88 61,398.12 43,900.00 201,400.00 2,291,904.00 contractat
2117 33643
Calificarea i recalificarea angajailor, cheia
pentru evitarea omajului
Soft Aplicativ i Servicii S.A. 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,746,950.60 54,029.40 95,000.00 0.00 1,895,980.00 finalizat
2118 33674
Cresterea competitivitatii si productivitatii
organizatiilor din sectorul alimentar din
Regiunea Centru prin calificarea/recalificarea
personalului pentru ocupatia "Confectioner
produse textile"
S.C. MAGIC ART S.R.L. SIBIU 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,949,009.36 60,278.64 105,752.00 0.00 2,115,040.00 contractat
2119 34525 ProCALIFICARE SC MARINE BUILDING SRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,875,435.83 58,003.17 104,120.00 76,742.16 2,114,301.16 contractat
2120 33675
CONSTRUCT - Centru de calificari pentru
infrastructura rutiera
ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI
CONSILIERE ECONOMICO-SOCIALA
OLTENIA
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,693,227.15 52,367.85 35,625.00 100,000.00 1,881,220.00 contractat
2121 33703
Formare Profesionala Continua pentru
angajatii din domeniul comercial din Arad,
Regiunea Vest
FUNDATIA DEZVOLTAREA POPOARELOR
Filiala Arad
2.3 "Acces i participare la FPC" 143,660.88 4,443.12 34,451.00 113,653.00 296,208.00 contractat
2122 33692 FPC eficient - Format, Performant, Calificat
SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT
S.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,854,088.78 57,342.95 100,601.67 0.00 2,012,033.40 contractat
2123 37826
CALIFICARE PENTRU SCHIMBARE
calific angajaii prin formare profesionala
continu!
SC Metatech-Education SRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,891,100.18 58,487.63 102,609.89 38,760.00 2,090,957.70 contractat
2124 34522
Facilitarea accesului la formare profesionala
continua pentru angajatii din domeniul
serviciilor sociale si comerciale
Asociatia Sprijiniti copiii 2.3 "Acces i participare la FPC" 2,012,231.05 62,233.95 42,500.00 90,898.80 2,207,863.80 finalizat
2125 34031
FORMARE PROFESIONALA PENTRU
DEZVOLTARE
SC Tobimar Construct SRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,944,505.65 60,139.35 110,000.00 0.00 2,114,645.00 finalizat
2126 34204
Dezvoltarea competentelor pentru regenerare
urbana (DC-RU)
Liga Asociatiilor de Proprietari Habitat 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,197,304.95 37,030.05 38,175.00 63,334.00 1,335,844.00 finalizat
2127 33875
O sansa noua pentru angajatii din industria
miniera
Asociatia pentru sprijinirea locuitorilor din
mediul rural
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,009,268.67 62,142.33 42,274.00 172,800.00 2,286,485.00 contractat
2128 34667
Angajati mai bine calificati pe o piata a muncii
competitiva!
SC SCUDETTO SRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,779,996.56 55,051.44 96,582.00 96,582.00 2,028,212.00 contractat
2129 37809
Acces la formare profesionala continua
pentru angajatii din domeniul turismului din
Regiunea Nord-Est
Fundatia EuroEd 2.3 "Acces i participare la FPC" 2,007,286.96 62,081.04 42,232.00 193,500.00 2,305,100.00 contractat
2130 34090
Calificarea, o sansa pentru ocuparea
durabila!
Asociatia Calificare, Specializare si
Perfectionare
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,358,146.47 42,004.53 28,575.00 35,616.00 1,464,342.00 finalizat
2131 34612 Cale libera spre calificare
ASOCIATIA NATIONALA A PATRONATULUI
OPERATORILOR DE TRANSPORT IN REGIM
DE TAXI
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,009,968.02 62,163.96 42,288.02 165,988.00 2,280,408.00 contractat
2132 34558
Formarea profesional continu n sprijinul
cresterii eficientei, utilitatii, responsabilitatii si
organizarii angajatilor de pe piata europeana
a muncii (FPC EURO)
S.C. GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT
S.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,857,467.55 57,447.45 100,785.00 0.00 2,015,700.00 contractat
2133 34062
CALITATE SI COMPETITIVITATE - O
SANSA PENTRU TURISMUL ROMANESC
ASOCIATIA PROFORMARE 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,845,224.50 57,068.80 100,120.70 107,353.08 2,109,767.08 contractat
2134 33869 Vreau sa fiu cel mai bun !
Fundaia Inginer Nejloveanu Niculae - Maestru
n Arta Culinar
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,926,200.78 59,573.22 40,526.00 70,000.00 2,096,300.00 contractat
2135 34045
Adaptabilitate, consiliere si calificare pentru o
evolutie profesionala de succes in Regiunea
Vest - ACCES Vest
PSIHOPROFIL 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,947,536.90 60,233.10 107,010.00 0.00 2,114,780.00 contractat
2136 33891
Dezvoltarea resurselor umane din sectorul
sanitar din regiunea Bucureti-Ilfov prin
participarea angajailor la cursuri de calificare-
recalificare i programe de orientare i
consiliere n carier
Asociatia Centrul Roman de Initiative 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,910,373.29 59,083.71 40,193.00 105,000.00 2,114,650.00 contractat
2137 34523
Calificarea profesionala, o sansa pentru
angajati in mentinerea locurilor de munca
Centrul European pentru Promovarea si
Integrare a Romilor
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,710,265.20 52,894.80 37,820.00 44,515.00 1,845,495.00 contractat
2138 33921
FORMARE EUROPEAN PENTRU
SERVICII TURISTICE DE CALITATE
Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar Zona
Metropolitan Constana
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,692,913.84 52,358.16 35,618.00 199,882.00 1,980,772.00 contractat
2139 33863
Calificarea si recalificarea angajatilor din
sectorul constructiilor - parteneriat si actiuni
pentru cresterea gradului de ocupare a fortei
de munca si a mobilitatii ocupationale
CONtrain
SC CONEST SA 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,938,860.11 59,964.75 116,333.72 108,609.38 2,223,767.96 contractat
2140 34088
CALIFICARI MODERNE PE O PIATA
TRANSNATIONALA A MUNCII
OFICIUL PATRONAL JUDETEAN IASI 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,987,493.14 61,468.86 41,816.00 69,180.00 2,159,958.00 contractat
2141 34112
Calificri n turism - o ans la un viitor mai
bun
Asociaia COLFASA 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,954,841.16 60,459.01 41,128.58 0.00 2,056,428.75 contractat
2142 33854
Orientarea i Formarea
Profesional a resurselor umane din
domeniul serviciilor sociale, medicale i socio-
medicale din judeul Vlcea
Fundaia
Pater Pio
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,744,195.91 53,944.20 36,697.00 59,540.89 1,894,378.00 finalizat
2143 33843 Angajai calificai
S.C. Compania
Romprest Service S.A.
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,923,639.98 59,494.02 104,596.00 85,873.00 2,173,603.00 finalizat
2144 34636
Dezvoltarea capacitii
angajailor din judeul Braov de a se adapta
noilor provocri ale pieei muncii
Uniunea Judeeana
a Sindicatelor Democratice Braov
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,946,178.09 60,191.07 40,946.30 68,597.28 2,115,912.74 finalizat
2145 33586
Calificarea-AGENT
al formrii profesionale
Fundatia
Creatiw
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,951,764.16 60,363.84 41,064.00 90,648.00 2,143,840.00 contractat
2146 33610
Competente si abilitati profesionale conform
standardelor ocupationale pe o piata a muncii
mereu in schimbare
FSSMETAROMFederatiaSindicalaaSiderurgistil
orMETAROM 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,977,436.18 61,157.82 43,750.00 201,350.00 2,283,694.00 finalizat
2147 33746
INSTRUIREA, CALIFICAREA SI
CERTIFICAREA REZULTATELOR
INVATARII ANTERIOARE IN DOMENII DE
SUCCES - CALEA SPRE UN VIITOR MAI
BUN
SCARHIPROIECTSRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,928,619.96 59,648.04 105,000.00 105,331.00 2,198,599.00 contractat
2148 37811
PREGTII PENTRU O SLUJB MAI
SIGUR
SCCENTRULDEFORMARESICONSULTANTA\
"PRIMASCOOL\"SRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,769,398.67 54,723.67 96,006.44 0.00 1,920,128.78 contractat
2149 33652
Cresterea competitivitatii economice prin
calificarea angajatilor din Regiunea Sud-Vest
Oltenia
SCSTEFMANAGEMENTCONSULTINGSRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,922,028.76 59,444.19 104,288.05 175,632.24 2,261,393.24 contractat
2150 33625
CRC - CALIFICARE: REUSITA SI CARIERA ASOCIATIAZAMOLXE
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,012,108.83 62,230.17 42,333.00 136,440.00 2,253,112.00 finalizat
2151 33754
CALIFICARE pentru dezvoltare profesionala
in contextul societatii bazate pe cunoastere
SCSTEFMANAGEMENTCONSULTINGSRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,870,316.02 57,844.83 101,482.15 0.00 2,029,643.00 contractat
2152 33615
Facilitarea accesului angajailor la programe
de formare profesional continu
SCMagicYoungSRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,944,381.05 60,135.50 105,501.00 217,285.00 2,327,302.55 finalizat
2153 33694 C.E. - COMPETENTA SI EFICIENTA ASOCIATIA SANMED 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,458,118.55 45,096.45 32,245.00 51,672.00 1,587,132.00 contractat
2154 33726
Training perfomant in constructii S.C. MULTIPROCONSULT S.R.L. Rm Valcea
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,515,918.91 46,884.09 90,957.00 57,984.00 1,711,744.00 finalizat
2155 33696
ASIGUR-I UN VIITOR SIGUR PRIN
FORMARE
PROFESIONAL CONTINU
S.C. SANTIERUL NAVAL DAMEN GALATI
S.A. 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,946,963.44 60,215.36 106,000.00 321,426.91 2,434,605.71 finalizat
2156 33713
Calificarea si recalificarea angajatilor din
industria
de prelucrare a lemnului din judeul Braov CAMERA DE COMER I INDUSTRIE BRAOV
2.3 "Acces i participare la FPC" 850,265.14 26,296.86 17,890.00 50,048.00 944,500.00 finalizat
2157 33718
CALIFICARE,COMPETENTA SI
ADAPTABILITATE
PRIN FORMARE PROFESIONALA S.C. ADACA S.R.L. Craiova
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,508,182.19 46,644.81 81,833.00 75,500.00 1,712,160.00 finalizat
2158 37833
MERITAM O SANSA! FPC CALIFICARE
PENTRU MESERIA DE FLORAR
DECORATOR S.C. RAMI 2008 S.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,641,836.55 50,778.45 89,085.00 81,200.00 1,862,900.00 contractat
2159 33583
Calificarea- pas cheie pentru
profesionalizarea comertului la distanta Fundatia Corona Iasi
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,889,201.10 58,428.90 39,747.57 61,932.00 2,049,309.57 contractat
2160 33717
Cresterea nivelului de calificare/recalificare a
angajatilor din regiunea Nord-Est din sectorul
sanitar si social Asociatia Helicomed
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,010,784.69 62,189.22 42,305.59 111,676.68 2,226,956.18 contractat
2161 33934
Cresterea competitivitatii capitalului
studentilor viitori economisti in scopul
facilitarii tranzitiei acestora de la scoala la
viata activa.
Universitatea din Pitesti, Facultatea de Stiinte
Economice
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,693,303.78 52,370.22 35,626.00 78,408.00 1,859,708.00 finalizat
2162 33992
Aplicabilitatea cunotinelor teoretice
dobndite n timpul studeniei- drumul spre
performan Universitatea din Pitesti
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,461,591.53 45,203.86 30,751.00 80,026.00 1,617,572.39 finalizat
2163 33945
Consilierea si dezvoltarea abilitatilor practice
ale studentilor din domeniul biotehnologiei in
vederea facilitarii insertiei lor pe piata muncii
(BIOPRACT)
Centrul de Biotehnologii Microbiene
BIOTEHGEN Bucuresti
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,027,969.14 31,792.86 21,628.00 53,000.00 1,134,390.00 contractat
2164 33752
CALITATE IN CONSTRUCTII calificarea
personalului
operativ din sectorul constructii din Regiunea
Nord Est (CONS-Nod Est) Fundatia Corona Iasi
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,005,190.41 62,016.20 42,187.89 194,422.38 2,303,816.88 contractat
2165 33607
COMPETENTA PRIN CALIFICARE - SANSE
SI
STABILITATE PE PIATA MUNCII Fundatia Centrul de Pregatire Profesionala Valcea
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,457,177.65 45,067.35 31,000.00 71,300.00 1,604,545.00 finalizat
2166 33710 Califica-te in domenii competitive ECOIMPACT-ASOCIAIA ROMN A EVALUATORILOR 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,921,321.52 59,422.31 40,423.34 96,955.77 2,118,122.94 finalizat
2167 33552
O noua calificare- mai multa flexibilitate pe
piata muncii
FUNDATIAECOLOGICAGREEN
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,583,331.00 48,969.00 33,800.00 16,500.00 1,682,600.00 finalizat
2168 33623
INSTRUIRE SI CALIFICARE IN DOMENII
CERUTE PE PIATA UN RASPUNS LA
MULTE INTREBARI
SCARHIPROIECTSRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,866,326.56 57,721.44 102,000.00 98,822.00 2,124,870.00 contractat
2169 33562
Ma pregatesc pentru viitor: invat, exersez,
muncesc
SCARTETASRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,905,807.50 58,942.50 105,000.00 14,184.00 2,083,934.00 finalizat
2170 33769
Brutari si patiseri calificati, pentru o paine mai
buna
AsociatiaSocio-
Culturala\"SfantulIoanBotezatorul\"Berbesti
2.3 "Acces i participare la FPC" 976,266.20 30,193.80 22,640.00 56,616.00 1,085,716.00 contractat
2171 33592
Formarea profesionala continua-un pas
pentru o cariera de succes!
SCSTEFMANAGEMENTCONSULTINGSRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,940,685.78 60,021.21 105,300.37 102,297.60 2,208,304.96 contractat
2172 33774 CALIFICAREA, ANSA VIEII TALE! SCBARDROMSECURITYSRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,949,212.09 60,284.91 105,763.00 88,392.00 2,203,652.00 finalizat
2173 33758
C.A.L.I.F.I.C. - Calificarea Angajatilor o
Latura Importanta a Formarii si Intrarii in
Competitie
S.C.STEFMANAGEMENTCONSULTINGS.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,917,444.75 59,302.42 104,039.33 0.00 2,080,786.50 finalizat
2174 33587
Cresterea competitivitatii si productivitatii
organizatiilor din sectorul alimentar din
Regiunea Centru prin calificarea/recalificarea
personalului pentru ocupatia \"Macelar\"
S.C.MORALETRABAJOS.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,939,229.82 59,976.18 105,221.00 0.00 2,104,427.00 contractat
2175 33759
O sansa mai buna pe piata muncii pentru
angajatii din Regiunea Nord-Est prin calificare
in turism
FundatiaEuroEd
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,004,815.40 62,004.60 42,180.00 182,100.00 2,291,100.00 finalizat
2176 33755
Cursuri de calificare in regiunea Sud Est SINDICATULPOLITISTILORSIPERSONALULUI
CONTRACTUALDINBAZADEREPARATIINAVE 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,990,071.59 61,548.61 41,869.80 138,288.00 2,231,778.00 finalizat
2177 33645
Competente pentru modernizarea sectorului
de distributie a apei si gazelor
AsociatiaExpertilorpentruDezvoltareDurabila
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,000,532.85 61,872.15 42,090.00 129,456.00 2,233,951.00 finalizat
2178 33727
Califica-te/recalifica-te intr-o meserie cautata
pe piata muncii locala cu bani europeni
SCTEHNOIGIENASRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,580,925.40 48,894.60 85,780.00 0.00 1,715,600.00 finalizat
2179 37799
TeMeAUTO - Calificarea resurselor umane
pentru cresterea competitivitatii si
productivitatii in domeniul auto
COLEGIULUCECOMSPIRUHARETBUCURE
STI 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,960,420.44 60,631.56 41,246.00 104,052.00 2,166,350.00 finalizat
2180 33760
Angajai calificai, n contextul i
transformrile profunde de pe piaa muncii!
SCSTEFMANAGEMENTCONSULTINGSRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,046,677.21 63,299.30 105,498.83 0.00 2,215,475.33 finalizat
2181 33770 TURISM EUROPEAN EDINFOSRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,598,609.98 49,441.55 86,739.55 77,472.96 1,812,264.04 finalizat
2182 33593
PAS cu PAS - Cresterea nivelului de
calificare in contextul societatii bazate pe
cunoastere!
SCSTEFMANAGEMENTCONSULTINGSRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,763,686.50 54,547.01 95,696.50 73,440.00 1,987,370.00 contractat
2183 33613
O calificare o sans pentru fiecare! SCCABINETMEDICALDR.TOPOLOGEANUGA
BRIELAS.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,939,476.44 59,983.81 105,234.75 0.00 2,104,695.00 contractat
2184 33771
Mergi mai departe, califica-te pentru un viitor
mai bun!
UniversitateaPolitehnicadinBucuresti
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,010,377.19 0.00 41,028.11 0.00 2,051,405.30 finalizat
2185 33582
GO FOR IT - Angajati calificati si competitivi
intr-o economie bazata pe cunoastere - FPC
in domeniul IT
SCACZConsultingSRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,945,698.75 60,176.25 105,575.00 0.00 2,111,450.00 finalizat
2186 33776
Cursurile de calificare primul pas spre
succes
ASOCIATIAPATRONATULTINERILORINTREP
RINZATORIDINROMANIA
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,009,461.72 62,148.30 42,277.76 209,985.60 2,323,873.38 finalizat
2187 33635
Calificare pentru o sansa in plus pe piata
muncii!
UniversitateaPOLITEHNICABucuresti
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,010,377.19 0.00 41,028.11 0.00 2,051,405.30 finalizat
2188 33614
Profesionalizarea ingrijirii la domiciliu in
regiunea NE (PID-NE)
S.C.INFOEDUCAIAS.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,982,680.68 61,320.02 41,714.30 0.00 2,085,715.00 contractat
2189 33637
Calificarea angajatilor din indistrie si servicii -
un pas inainte pentru rezolvarea crizei
economice
UNIVERSITATEAPOLITEHNICADINBUCURES
TI 2.3 "Acces i participare la FPC" 2,010,377.19 0.00 41,028.11 0.00 2,051,405.30 finalizat
2190 33588
Cresterea competitivitatii economice prin
calificarea si recalificarea persoanelor
angajate
SCPOWERGUARDSECURITYSRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,447,349.61 44,763.39 78,532.00 135,686.00 1,706,331.00 finalizat
2191 33595 Un viitor prin calificare FundatiaAmfiteatru 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,963,669.94 60,732.06 42,218.00 44,303.00 2,110,923.00 contractat
2192 33596
Cursantii de azi, calificatii de maine din
industrie si servicii!
S.C.SolidConsultTimeS.R.L
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,742,788.30 53,900.67 36,667.13 0.00 1,833,356.10 finalizat
2193 33626
COMAND Cresterea nivelului de calificare a
angajatilor din industria constructoare de
masini prin informare, formare profesionala
continua, orientare si consiliere pentru
calificarea Operator la masini unelte cu
COMANDa numerica
SC SITCOSERVICE SRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,935,571.95 59,863.05 105,025.00 0.00 2,100,460.00 finalizat
2194 33714
CRESPO - CALIFICARE, RECALIFICARE,
EDUCATIE, STUDII PENTRU OAMENI
ASOCIATIAZAMOLXE
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,012,535.63 62,243.37 42,343.00 56,518.00 2,173,640.00 finalizat
2195 34526
O noua sansa pe piata muncii prin calificare SCRADUCONSIMPEXSRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,834,061.45 56,723.55 99,515.00 0.00 1,990,300.00 finalizat
2196 33589
CALIFICAREA SI RECALIFICAREA
ANGAJATILOR, SANSA AFACERILOR
PROFITABILE
SCTRIMEDAGAFITEIVETSRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,674,273.35 51,781.65 90,845.00 0.00 1,816,900.00 finalizat
2197 33631
ANGAJATI CALIFICATI BLOCULNATIONALSINDICALFILIALAJUDETE
ANACLUJ
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,008,092.40 62,105.95 44,622.00 71,240.96 2,186,061.31 finalizat
2198 33590
Parteneriat social pentru formare
profesionala continua
FilialaJudeteanaBNSConstanta
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,603,833.31 49,603.09 33,743.60 44,664.00 1,731,844.00 finalizat
2199 33705
CALIFICARI PROFESIONALE LA
STANDARDE EUROPENE
AsociatiaSprijinitiCopiii,AlbaIulia
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,954,841.16 60,459.01 41,128.58 0.00 2,056,428.75 finalizat
2200 37617
Consolidarea carierei prin formarea
profesionala continua
ColegiulTehnic\"CarolI\"
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,916,717.00 0.00 39,089.00 120,000.00 2,075,806.00 finalizat
2201 33721 CALIFICARE PENTRU CALITATE SCBARBARASRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,234,657.71 38,185.29 69,818.00 63,542.00 1,406,203.00 finalizat
2202 33708
Cresterea nivelului de calificare pentru
angajatii din industria turismului, in regiunea
Bucuresti-Ilfov
AsociatiaEcoEden
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,010,826.99 62,190.53 42,306.48 102,975.36 2,218,299.36 finalizat
2203 33709
Programul de formare profesionala continua
PRO SOCIAL AsociatiadeMedicinaAnti-Aging
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,007,455.72 62,086.26 42,236.57 92,000.00 2,203,778.55 finalizat
2204 33719
BRING IT - Angajati calificati si competitivi intr-
o economie bazata pe cunoastere - FPC
pentru calificarea de operator introducere,
validare si prelucrare date
SC ACZ Consulting SRL 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,945,698.75 60,176.25 105,575.00 0.00 2,111,450.00 finalizat
2205 33712
CRESC!- CRESterea participarii la programe
de Calificare/ REcalificare pentru lucratorii din
Sectorul Comert!
FUNDATIA NATIONALA PENTRU
DEZVOLTARE COMUNITARA FILIALA IASI
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,634,299.65 50,545.35 34,385.00 0.00 1,719,230.00 finalizat
2206 33682 Calificarea o sansa pe piata muncii ! S.C. "S.I.C.E.P." S.R.L. 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,839,685.54 56,897.49 99,820.16 86,786.20 2,083,189.39 contractat
2207 33715
FORMARE PROFESIONALA CONTINUA-
CURSURI DE CALIFICARE PENTRU
ANGAJATI COMPETITIVI
Colegiul pentru Agricultura si Industrie
Alimentara Tara Barsei
2.3 "Acces i participare la FPC" 834,029.00 0.00 17,021.00 28,980.00 880,030.00 finalizat
2208 33704
Competente crescute pentru angajatii din
turism din regiunea Sud Vest Oltenia
Asociatia pentru Promovarea Turismului Rural 2.3 "Acces i participare la FPC" 2,000,411.60 61,868.40 42,100.00 0.00 2,104,380.00 finalizat
2209 33646
Angajati calificati pentru mai multe sanse pe
piata muncii
S.C. ABYLGUARD SECURITY S.R.L. 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,937,478.00 59,922.00 106,000.00 0.00 2,103,400.00 finalizat
2210 37725
Sanse noi la formare profesionala pentru
angajatii din industria petroliera
FUNDATIA "MELBA" 2.3 "Acces i participare la FPC" 2,009,268.67 62,142.33 42,174.00 172,913.00 2,286,498.00 finalizat
2211 33720
Asociatia PROMOVAREA DREPTULUI LA
SANATATE
Asociatia PROMOVAREA DREPTULUI LA
SANATATE
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,010,826.99 62,190.53 42,306.48 102,975.36 2,218,299.36 finalizat
2212 33605 Vreau sa ma calific! Fundatia Amfiteatru 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,946,025.64 60,186.36 42,259.00 64,469.00 2,112,940.00 finalizat
2213 33648
NOI PERSPECTIVE PE PIATA MUNCII
PENTRU PERSONALUL SANITARA
SINDICATUL SANITAS CONSTANTA 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,976,219.80 61,120.20 41,578.00 0.00 2,078,918.00 finalizat
2214 33716 Calificare i recalificare pentru viitor Asociaia Cultural Sebastian 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,845,813.00 57,087.00 38,900.00 34,400.00 1,976,200.00 finalizat
2215 33630
Impreun spre succes prin obinerea unei
calificri relevante nevoilor actuale
Fundaia pentru Cultur i Invmnt "Ioan
Slavici"
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,532,738.71 47,404.29 32,577.00 80,000.00 1,692,720.00 finalizat
2216 33676
Construim casa ta Formare profesional
continu n domeniul construciilor
Camera de Comer, Industrie i Agricultur
Vaslui
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,918,643.51 59,339.49 40,368.00 96,174.00 2,114,525.00 finalizat
2217 33695
Calificarea profesional
- o ans pentru viitor Asociaia Elen - Societate de Ajutorare 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,986,479.49 61,437.51 41,794.00 27,481.00 2,117,192.00 finalizat
2218 33672 Calificarea, o ans pentru cariera ta!
Asociaia Calificare, Specializare i
Perfecionare
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,433,312.74 44,329.26 30,156.00 45,096.00 1,552,894.00 finalizat
2219 33632
EFI angajat - Eficient, Format i Informat,
prin i pentru calificare i recalificare
S.C. GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT
S.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,908,852.97 59,036.69 103,573.09 0.00 2,071,462.75 finalizat
2220 33644
Servicii de consiliere, calificare/recalificare si
evaluare de competente destinate angajatilor
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA
DAMBOVITA
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,956,199.00 60,501.00 42,000.00 0.00 2,058,700.00 finalizat
2221 33604
DCU - Dezvoltarea Capitalului Uman in turism
si servicii
S.C. VLADI CONSULTING SRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,504,275.03 46,523.97 81,621.00 71,688.00 1,704,108.00 finalizat
2222 33649
Cresterea nivelului de calificare al angajatilor
din domeniul serviciilor de protectie si
securitate din regiunea Bucuresti-Ilfov
S.C. EPS ROMANIA SRL
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,949,261.37 60,286.43 105,776.20 102,975.36 2,218,299.36 finalizat
2223 33647
Cresterea competitivitatii organizatiilor din
Regiunea Centru prin calificarea/recalificarea
personalului in domeniile "Operator la
extractia tratarea, transportul si distributia
gazelor" si "Sudor
SCOALA NATIONALA DE GAZ MEDIAS
2.3 "Acces i participare la FPC" 2,068,335.00 0.00 42,211.00 0.00 2,110,546.00 finalizat
2224 33653
Informare, constientizare, consiliere, calificare
- premise pentru o dezvoltare durabila
FUNDATIA PENTRU PROMOVAREA
INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII
GALATI
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,975,005.36 61,082.64 45,802.00 70,716.00 2,152,606.00 finalizat
2225 33693
Fii profesionist, califica-te! FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE
PROFESIONALA VALCEA 2.3 "Acces i participare la FPC" 1,321,276.77 40,864.23 105,855.00 0.00 1,467,996.00 finalizat
2226 33706
Calificare la standarde europene PATRONATUL NATIONAL
ROMANFILIALA CALARASI
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,428,096.08 44,167.92 30,046.00 156,574.00 1,658,884.00 finalizat
2227 33697
Fii profesionist- programe de calificare pentru
meseria de electrician auto si tinichigiu
vopsitor
S.C.SERVICII CONSULTANTA M.B. S.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,950,907.51 60,337.35 105,855.00 0.00 2,117,099.86 finalizat
2228 37801
Invatarea activa - esenta cunoasterii S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE
S.A.
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,715,677.80 53,062.20 93,092.00 0.00 1,861,832.00 finalizat
2229 33707
Dezvoltam abilitati, Creem oportunitati-
program de formare profesionala in meseria
de tinichigiu carosier
S.C. L.C. PROFESIONAL EXPERT
SERVICII S.R.L.
2.3 "Acces i participare la FPC" 1,950,907.51 60,337.35 105,855.00 0.00 2,117,099.86 finalizat
2230 34024
STUDENTII DE AZI PROFESIONISTII DE
MAINE
Universitatea Hyperion Bucuresti 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,775,394.86 54,909.12 37,353.14 131,218.97 1,998,876.09 contractat
2231 33977
Firma virtuala - Sistem interactiv de invatare
pentru cresterea gradului de ocupare si
adaptare a studentilor pe piata muncii
Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,650,534.37 51,047.45 34,726.16 29,640.80 1,765,948.78 contractat
2232 33973
Competente socio-umane pentru piata muncii
din Regiunea Sud-Vest Oltenia
Universitatea din Craiova prin Facultatea de
Teologie
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 2,012,420.20 62,239.80 42,340.00 0.00 2,117,000.00 contractat
2233 33972
Tranzitia la viata activa prin instruire practica
la locul de munca
Filiala din Baia Mare a Fundatiei Invatamantului
Preuniversitar al Cooperatiei Mestesugaresti
"Spiru Haret"
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,990,246.00 61,554.00 45,000.00 0.00 2,096,800.00 contractat
2234 34852 Presa on-line - fereastra catre viitor SC Press Media Electronic SRL 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,941,360.91 60,042.09 105,337.00 211,560.00 2,318,300.00 finalizat
2235 33932
Metode inovative pentru profesionalizarea
viitorilor specialisti in domeniul financiar-
bancar ProFin
Academia de Studii Economice din Bucureti 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,575,250.90 48,719.10 38,000.00 186,959.00 1,848,929.00 contractat
2236 34854
Pregatirea Practica Investitie pentru Viitorii
Specialisti in Agricultura
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina
Veterinara din Cluj-Napoca
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,974,803.06 61,076.38 41,548.56 342,343.00 2,419,771.00 contractat
2237 33975
PREGTIREA PRACTIC-PRIMUL PAS
SPRE UN LOC DE MUNC
GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL
TRANSPORTURI CAI FERATE GALATI
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 2,008,056.95 62,104.85 42,248.20 92,204.00 2,204,614.00 contractat
2238 33997
Sprijin pentru o cariera de succes in domeniul
inteligenta artificiala
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,951,581.80 60,358.20 41,060.00 51,325.00 2,104,325.00 contractat
2239 33933
PREGTIREA PENTRU MUNC
PREGTIREA PENTRU VIA
Grupul colar Voievodul Mircea 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,400,626.40 43,318.34 29,468.26 48,039.12 1,521,452.12 contractat
2240 33962
PR.A.C.T.I.C.A. I.N.CE.PE. PRogrAmul
Cursurilor pentru sTudentI in sCopul Angajarii
sau demararIi uNei afaCEri Personale
Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 2,000,304.30 61,865.08 45,310.82 120,939.05 2,228,419.25 contractat
2241 37869
Sprijinirea tranzitiei de la educatia
inginereasca la piata competitiva a muncii din
domeniul mentenantei si repararii
autovehiculelor
UNIVERSITATEA DIN ORADEA 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,242,912.41 38,440.59 26,283.00 81,202.00 1,388,838.00 finalizat
2242 38431 Consiliere pentru comunitatea scolara Asociaia de Formare i Consiliere Ndlac 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 591,839.68 18,304.32 12,452.00 24,648.00 647,244.00 finalizat
2243 34003
Practica de azi o sansa in plus pentru
angajarea de maine
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,951,367.43 60,351.57 41,060.00 0.00 2,052,779.00 finalizat
2244 33954
Convergena pregtirii practice universitare
pentru integrarea reuit a studentilor pe
piaa muncii
UNIVERSITATEA DIN ORADEA 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,806,277.62 55,864.26 38,002.90 60,945.60 1,961,090.38 finalizat
2245 34005 Animatia si grafica 3D, un pas catre viitor UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,849,847.82 57,211.79 39,939.99 161,409.60 2,108,409.20 finalizat
2246 34002 Masterandul de azi, specialistul de maine! UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,935,742.84 59,868.34 40,800.00 0.00 2,036,411.18 finalizat
2247 33985 BINE PREGATITI, BUNI PROFESIONISTI! UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,905,306.35 58,927.00 40,086.40 0.00 2,004,319.75 finalizat
2248 34872
Practica relevanta de la marketingul teoretic
la agentia de media
SC Media Investment Communication SRL 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,784,413.24 55,188.04 96,821.12 143,927.26 2,080,349.66 finalizat
2249 37840
Stagiile de practica ale studentilor - pas catre
integrarea profesionala
Academia de Studii Economice 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 2,006,231.28 62,048.39 42,209.79 0.00 2,110,489.46 finalizat
2250 34862
Practica de calitate pentru manageri
manageri de calitate in practica!
Academia de Studii Economice din Bucureti 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,874,481.74 57,973.66 39,500.00 0.00 1,971,955.40 finalizat
2251 37845
Facilitam tranzitia spre primul loc de munca
relevant
SC MOBILIS SRL 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,921,014.19 59,412.81 104,233.00 141,792.00 2,226,452.00 finalizat
2252 33979
Program de practica in terapie intensiva
pentru studenti la medicina
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA
ELIAS-BUCURESTI
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 2,011,795.52 62,220.48 42,327.00 169,210.00 2,285,553.00 contractat
2253 34027
Integrarea rapida pe piata muncii a
studentilor specializati in studii europene si
relatii economice internationale prin
efectuarea de stagii de pregatire practica
Universitatea Romano-Americana 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,996,950.14 61,761.34 42,014.52 105,025.44 2,205,751.44 contractat
2254 33947
Coerenta intre formarea pe tot parcursul vietii
si piata muncii prin relevanta, accesibilitate si
interactivitate
Fundatia INSTITUTUL DE
ORTOGNATOLOGIE SI PROTETICA
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,154,697.70 35,712.30 24,295.00 94,349.00 1,309,054.00 contractat
2255 34868
Practica mai buna pentru viitori manageri
manageri mai buni pentru viitor!
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,951,367.43 60,351.57 41,060.00 0.00 2,052,779.00 finalizat
2256 34882
PRACTIC PRegateste-te si Actioneaza
pentru Cariera Ta
Asociatia "Ekotur" Iasi 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,611,847.06 49,850.94 33,912.00 140,261.00 1,835,871.00 contractat
2257 33948
Centrul de tineret un model de consiliere a
carierei tinerilor pe parcursul perioadei liceului
Asociatia Romana de Consiliere si Sprijin 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,913,357.75 59,176.01 40,255.79 103,417.69 2,116,207.24 contractat
2258 38115
Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata
activa prin stagii de practica de specialitate
organizate in parteneriat de angajatori si
universitati
SC TERON SYSTEMS SRL 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,948,849.31 60,273.69 105,743.00 0.00 2,114,866.00 finalizat
2259 34863 Internship Sud -Vest Oltenia
CENTRUL DE CONSULTANTA SI
MANAGEMENT AL PROIECTELOR EURO
PROJECT
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,384,742.90 42,827.10 29,155.00 120,210.00 1,576,935.00 contractat
2260 38090 Telecomunicatiile mai aproape de studenti SC MOBILIS SRL 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,921,014.19 59,412.81 104,233.00 141,792.00 2,226,452.00 finalizat
2261 33999 Practica in intreprindere simulata S.C. Convex Network SRL 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,907,083.59 58,981.97 103,477.14 0.00 2,069,542.70 finalizat
2262 33983
MEDICAL AID - Program integrat de
practica in domeniul medicinei de urgenta si
consiliere profesional pentru studentii in
medicina
Asociatia de Medicina de Urgenta si Dezastre
(AMUD)
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,857,410.32 57,445.68 39,079.00 153,524.00 2,107,459.00 contractat
2263 34022
PRO PRACTICA - Facilitarea insertiei pe
piata muncii a viitorilor absolventilor de studii
superioare din domeniul economic prin stagii
de practica la marii angajatori in Romania si
UE
Academia de Studii Economice din Bucureti 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,564,317.06 48,380.94 32,912.00 16,771.00 1,662,381.00 contractat
2264 33981 Invata prin practica la standarde europene Colegiul Emil Negrutiu 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,624,756.96 50,250.22 34,183.82 0.00 1,709,191.00 contractat
2265 34013
Distributia in actualitate prin simulare de firma
cu suport IT pentru sisteme moderne de
automatizare a fortei de vanzari
Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,767,424.44 54,662.61 37,185.45 60,192.00 1,919,464.50 contractat
2266 34853
Programul de Practica Profesionala Ab
ACADEMIA ad ADVOCATUM
Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,822,252.67 56,358.33 38,339.00 181,716.00 2,098,666.00 contractat
2267 34004 Practica studentilor- Cheia catre job-ul dorit! UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,889,998.83 58,453.57 39,764.33 0.00 1,988,216.73 finalizat
2268 33942 Construieste-ti o cariera de succes ! Universitatea Politehnica din Bucuresti 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,981,296.78 61,277.22 41,686.00 0.00 2,084,260.00 finalizat
2269 33943 Cariera ta incepe acum! UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,966,738.05 60,826.95 41,390.00 0.00 2,068,955.00 finalizat
2270 38104 Teatrul modern Mijloace multimedia Asociaia "Centrul Multimedia Teatru 74" 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 2,008,355.90 62,114.10 44,413.00 191,554.00 2,306,437.00 contractat
2271 37906
Prin practica pedagogica de calitate cu un
pas mai aproape de cariera didactica
Academia de Studii Economice din Bucureti 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,846,303.82 57,102.18 38,846.00 130,659.00 2,072,911.00 finalizat
2272 34867
Comunitatea de practica- model sustenabil
de tranzitie de la scoala la viata activa pentru
studenti
Academia de Studii Economice 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,965,165.22 60,778.31 41,364.47 25,874.00 2,093,182.00 contractat
2273 33995
MASTER PRACTICA - Facilitarea insertiei si
adecvarii rapide la piata muncii a
masteranzilor din domeniul economie si
afaceri internationale prin stagii de practica
relevante si de calitate
Academia de Studii Economice din Bucureti 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,888,757.81 58,415.19 39,738.00 41,524.80 2,028,435.80 contractat
2274 37882
ECTRANZ - Facilitarea tranzitiei de la scoala
la viata activa pentru studentii de profil
economic
INSTITUTUL DE ASIGURARI SI PENSII 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,645,822.18 50,901.72 34,627.02 0.00 1,731,350.92 finalizat
2275 34006
Facilitarea insertiei pe piata muncii a viitorilor
absolventi de studii superioare prin
organizarea de intreprinderi simulate si stagii
de practica in acestea
Academia de Studii Economice din Bucureti 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,601,425.38 49,528.62 33,693.00 21,292.00 1,705,939.00 finalizat
2276 33998
Msuri active pentru susinerea inseriei pe
piaa muncii a studenilor de la profilurile
tiine economice i administrative
Universitatea din Bucureti 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,786,715.76 55,259.25 37,591.00 39,600.00 1,919,166.01 contractat
2277 33980
Stagii de pregatire competitive in domeniul
TIC
Universitatea Hyperion Bucuresti 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,829,671.23 56,587.77 38,496.00 20,064.00 1,944,819.00 finalizat
2278 34026
Vreau sa fac practica ca sa devin inginer
cautat
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII
DIN BUCURESTI
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,947,728.96 60,239.04 41,200.00 0.00 2,049,168.00 finalizat
2279 38245 Invata sa iti construiesti viitorul
Asociatia Calificare, Specializare si
Perfectionare
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 591,839.68 18,304.32 12,452.00 24,648.00 647,244.00 finalizat
2280 33949
Practica interdisciplinara - o sansa pentru
viitorul tau
Asociatia Culturala Amphion 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,982,208.58 61,305.42 43,834.00 136,997.00 2,224,345.00 contractat
2281 34016
Investeste in tine! Participa la stagii de
practica!
Academia de Studii Economice din Bucureti 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,581,228.04 48,903.96 33,268.00 69,048.00 1,732,448.00 contractat
2282 34866
Practic economic pentru studeni vector
determinant al inseriei pe piaa forei de
munc
Academia de Studii Economice din Bucureti 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,810,132.52 55,983.48 38,084.00 0.00 1,904,200.00 contractat
2283 37894 Primul pas in cariera ta Qipa Individual Development S.R.L. 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,931,871.76 59,748.61 104,822.13 0.00 2,096,442.50 contractat
2284 33951 GeoTurismPractic
Universitatea Spiru Haret Facultatea de
Geografie
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,906,967.62 58,978.38 40,121.00 102,977.00 2,109,044.00 contractat
2285 37953 Startul meu in viata activa SC Economic Confort SRL 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,863,774.49 57,642.51 101,128.00 109,900.00 2,132,445.00 finalizat
2286 34017
Dezvoltarea abilitatilor si competentelor
practice prin intreprinderea simulata - SimBiz
Universitatea de Vest din Timioara 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,692,397.80 52,342.20 35,610.00 248,484.00 2,028,834.00 contractat
2287 34014
Coerenta intre formarea pe tot parcursul vietii
si piata muncii prin relevanta, accesibilitate si
interactivitate
Fundatia pentru Cultura si Invatamant "Ioan
Slavici"
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 759,149.16 23,478.84 15,972.00 140,000.00 938,600.00 finalizat
2288 33950 Elevii - managerii viitorului Liceul economic "Ioan Slavici" 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 615,988.80 19,051.20 12,960.00 103,000.00 751,000.00 finalizat
2289 33953
Investim in elevul de azi - angajatul model de
maine!
S.C. STEF MANAGEMENT CONSULTING
S.R.L.
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,832,614.70 56,678.81 99,436.50 56,448.00 2,045,178.00 contractat
2290 33952
Dezvoltare profesionala in 3 pasi - informare,
consiliere, practica
S.C. STEF MANAGEMENT CONSULTING
S.R.L.
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,679,544.33 51,944.67 91,131.00 41,832.00 1,864,452.00 contractat
2291 38202
Consilierea si orientarea profesionala a
elevilor din unitati de invatamant cu profil
agro-alimentar din regiunea Sud-Est in
vederea tranzitiei de la scoala la viata activa
FEDERATIA SINDICATELOR DIN INDUSTRIA
ALIMENTARA
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,591,663.73 49,226.71 33,487.56 95,520.00 1,769,898.00 contractat
2292 33994
Stagii de practic i orientare profesional
pentru o carier de succes!
GRUP SCOLAR RADU CERNATESCU IASI 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,783,802.31 55,169.14 37,530.03 92,366.40 1,968,867.88 contractat
2293 37938
ACCES - Activitati de Consolidare a
Competentelor Elevilor pentru Succes pe
piata muncii
S.C. STEF MANAGEMENT CONSULTING
S.R.L.
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,693,146.13 52,365.34 91,869.03 111,795.00 1,949,175.50 contractat
2294 33996
PSIHOLOGI PENTRU GENERATIILE DE
MAINE
Universitatea Lucian Blaga Sibiu 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,969,507.40 60,912.60 41,440.00 109,166.00 2,181,026.00 finalizat
2295 33946
Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata
activa prin stagii de practica de specialitate
organizate in parteneriat de angajatori si
universitati
SC TERON SYSTEMS SRL 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,797,675.94 55,598.22 37,821.92 169,376.00 2,060,472.08 contractat
2296 33944 Stagii de practica in regiunea Bucuresti Ilfov Universitatea Titu Maiorescu 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,931,740.40 59,744.55 40,642.55 210,036.00 2,242,163.50 contractat
2297 33984 Practica - pasi spre o cariera de succes
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din
Iasi
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,854,644.37 57,360.14 39,020.50 95,280.00 2,046,305.00 contractat
2298 33982
Viitorul Trecutului- program de practica
pentru studenti
Universitatea Babes-Bolyai Facultatea de
Istorie si Filosofie
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,268,195.46 39,222.54 27,000.00 0.00 1,334,418.00 contractat
2299 38443
A.C.T.I.V. - Aplicarea
Cunotinelor Teoretice - Investiie pentru
Viitor
Grup colar
pentru Industrie Mic i Servicii
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,220,783.00 37,756.18 25,684.47 0.00 1,284,223.65 contractat
2300 38230
Simularea
manageriala - Perspectiva unei cariere de
succes
ASOCIATIA
PATRONATUL TINERILOR
INTREPRINZATORI DIN ROMANIA
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,489,159.52 46,056.48 31,351.00 140,854.00 1,707,421.00 contractat
2301 37890
PRACTICA o Sansa
pentru Cariera si Orientare Profesionala !
S.C. STEF
MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ 1,763,995.20 54,556.55 95,713.25 60,456.00 1,974,721.00 contractat
2302 37075
Olaritul Mestesug al continuitatii
valorilor si spiritului romanesc
AsociatiaProgresson 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,797,799.06 294,124.45 42,692.32 0.00 2,134,615.83 finalizat
2303 43963
Dezvoltarea zonei prin integrarea pe
piaa muncii a persoanelor din mediul
rural
SCREDISCONSULTSRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
812,576.24 132,939.51 49,763.99 2,464.28 997,744.02 contractat
2304 43783
Mediul rural - masuri pentru dezvoltarea
si ocuparea resurselor umane
ASOCIATIA PAS IN DOI 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,515,606.82 247,957.08 35,991.10 150,000.00 1,949,555.00 finalizat
2305 43292
Dezvoltarea Durabila a Pietei Muncii din
Mediul Rural, prin Facilitarea Accesului la
Ocupare
UnitateaAdministrativ-
TeritorialaComunaLUMINA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,203,905.96 196,962.04 31,604.00 208,850.00 1,641,322.00 contractat
2306 43304
Progres Rur@l Actiuni de promovare a
sustenabilitatii in mediul rural, prin
dezvoltarea resurselor umane si ocuparea
fortei de munca
FundatiaServiciilorSocialeBethany
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,634,492.86 267,407.14 44,000.00 148,752.00 2,094,652.00 finalizat
2307 44415
O nou calificare, o nou ans pe piata
muncii.
SCAMIRASC&LIMPEXSRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,611,080.91 263,576.89 98,666.20 0.00 1,973,324.00 finalizat
2308 43901
Un pas spre ocupare in contabilitate S.C.REALACCOUNTINGSRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,672,418.18 273,611.82 102,423.00 0.00 2,048,453.00 finalizat
2309 lipsa cod smis
Inzestrarea persoanelor din mediu rural
Regiunea Bucuresti Ilfov - cu noi calificari
non-agricole printr-un program integrat de
consiliere si formare profesionala in
domeniul agenti vanzari
S.C.ACTIVCONSTRUCTS.R.L.
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,742,430.83 285,066.06 106,710.36 0.00 2,134,207.25 finalizat
2310 lipsa cod smis
Inzestrarea persoanelor din mediu rural
Regiunea Bucuresti Ilfov - cu noi calificari
non-agricole printr-un program integrat de
consiliere si formare profesionala in
domeniul operator vanzari prin telefon
MGSTEVENSFINANCESRL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,708,202.31 279,466.19 104,614.50 0.00 2,092,283.00 finalizat
2311 44545
PROGRES RURAL S.C.PROJECTMANAGEMENTSOLUTIONS
S.R.L.
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,734,764.21 283,811.79 106,241.00 0.00 2,124,817.00 finalizat
2312 44629
Inzestrarea persoanelor din mediu rural
Regiunea Nord Est - cu noi calificari non-
agricole printr-un program integrat de
consiliere si formare profesionala in
domeniul operator vanzari prin telefon
MGSTEVENSFINANCESRL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,728,905.23 282,853.24 105,882.03 0.00 2,117,640.50 finalizat
2313 44289
Program integrat de consiliere, mediere si
formare profesionala in meserii din
sectorul constructiilor in judetul Ilfov
S.C.B.N.C.CRISCOMS.R.L.
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,739,649.04 284,610.96 106,540.00 245,976.00 2,376,776.00 finalizat
2314 37076
Renasterea traditiilor FundatiaCulturalaArtex 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,797,799.06 294,124.45 42,692.32 0.00 2,134,615.83 finalizat
2315 44660
CONRIS - Imbunatatirea calitatii
resurselor umane din zonele rurale ale
judetului Iasi in vederea facilitarii
accesului la ocupare in domeniul
constructiilor
SCCONESTSA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,732,587.15 283,455.61 117,335.82 109,113.38 2,242,491.96 finalizat
2316 43979
TRANS-ARTE: TRANSilvania Arta
Rurala si Traditii Etnice
SCMAESTRASRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
969,918.84 158,681.16 59,400.00 0.00 1,188,000.00 finalizat
2317 44417
SPRINT - SPRijin INTegrat pentru
ocupare non-agricola a fortei de munca
din Zona Rurala Metropolitana Constanta
CCINA CONSTANTA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,505,812.32 246,354.68 35,904.00 73,461.00 1,861,532.00 finalizat
2318 43387
Solutia pentru Ocupare in Mediul Rural:
Programe Integrate de Informare, Mediere
si Formare pentru Persoanele Ocupate in
Agricultura de Subzistenta si pentru
Somerii din Mediul Rural
S.C.Cepeca Consulting Center- S.R.L.
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,091,995.75 178,653.25 69,699.00 201,480.00 1,541,828.00 contractat
2319 43986
Program integrat de formare pentru
resursa umana din mediul rural
brasovean
SCPROSATEFYCONSULTINGSRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
473,975.43 77,543.57 29,091.00 36,300.00 616,910.00 finalizat
2320 43384
Masuri Integrate de Incluziune pe Piata
Muncii pentru Persoanele Ocupate in
Agricultura de Subzistenta si pentru
Somerii din Mediul Rural
S.C.CepecaConsultingCenter-S.R.L.
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,091,995.75 178,653.25 69,699.00 201,480.00 1,541,828.00 contractat
2321 43695
Investeste in tine! Si tu poti fi specialist in
turism!
MitropoliaMoldoveisiBucovinei-
ArhiepiscopiaIasilor
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,764,166.87 288,622.13 41,894.00 0.00 2,094,683.00 finalizat
2322 43779
Program de dezvoltarea a capitalului
uman din comuna Poienile de sub Munte
SocietateaNationaladeCruceRosieaRomani
ei,filialaMaramures
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
391,568.42 64,061.58 23,980.00 15,684.00 495,294.00 finalizat
2323 43784
Acces la informare, calificare si consiliere
pentru resursele umane din mediul rural
S.C.EXCELENT.S.R.L. 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,727,307.20 282,591.80 105,784.00 0.00 2,115,683.00 finalizat
2324 43695
Sprijin integrat pentru femeile din mediul
rural
FundatiaZiDeschisa 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,634,414.65 267,394.35 38,812.00 81,173.00 2,021,794.00 finalizat
2325 43784
Alege sa fii cel mai bun! FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamerel
ordeComertsiIndustrieFilialaTulcea
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,057,161.53 172,954.28 25,104.41 127,344.06 1,382,564.28 finalizat
2326 43779
Dezvoltarea mediului rural prin
antreprenoriat si angajare
QipaIndividualDevelopmentSRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,714,061.47 280,424.77 104,972.96 0.00 2,099,459.20 finalizat
2327 43784
RURAL ACTIV S.C.CepecaConsultingCenter-S.R.L. 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,706,738.32 279,226.68 104,525.00 0.00 2,090,490.00 finalizat
2328 43695
Dezvoltarea resurselor umane si
incurajarea micilor afaceri in zonele rurale
din judetele Ialomita si Calarasi
AsociatiaEcoEden 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,792,796.47 293,306.01 42,573.52 131,595.84 2,260,271.84 finalizat
2329 43779
Traditie straveche, olarit! AsociatiaProgresson 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,797,799.06 294,124.45 42,692.32 0.00 2,134,615.83 finalizat
2330 45168
CUM SA DEVII INTREPRINZATOR? S.C.SYSCOMANAGEMENTS.R.L. 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,666,661.92 272,670.08 102,070.00 89,558.00 2,130,960.00 contractat
2331 43779
SUSTENABILITATE RURALA PRIN
OAMENI INFORMATI , CONSILIATI SI
CALIFICATI
COMUNA VALEA SEACA 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,796,720.08 293,947.92 43,000.00 113,220.00 2,246,888.00 finalizat
2332 43904
Competente noi in managementul
deseurilor organice si protectia mediului
pentru populatia din rural - COMPOST
S.C.Devo Development Solutions S.R.L
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,706,177.13 279,134.87 104,492.00 0.00 2,089,804.00 finalizat
2333 43905
Dezvoltarea resurselor umane si a
ocuparii fortei de munca in mediul rural
prin intermediul antreprenoriatului -
RURANTREP
S.C.Devo Developmen tSolutions S.R.L
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,684,995.50 275,669.50 103,195.00 0.00 2,063,860.00 finalizat
2334 43784
Acces si participare la formare
profesionala in meserii din industria
constructiilor in judetul Giurgiu
S.C.B.N.C.CRISCOMS.R.L. 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,739,649.04 284,610.96 106,540.00 245,976.00 2,376,776.00 finalizat
2335 43779
Spatiul rural izvor de resurse pentru
piata muncii si antreprenoriat
FederatiaNationalaaProducatorilorAgricolidi
nRomaniaF.N.P.A.R.
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,735,774.87 283,977.13 41,220.00 164,339.00 2,225,311.00 contractat
2336 43695
Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat
si angajare in mediul rural
S.C.CONVEXNETWORKS.R.L 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,714,061.47 280,424.77 104,972.96 0.00 2,099,459.20 finalizat
2337 43906
Caravana Antreprenoriatului Rural CENTRULDECONSULTANTASIMANAGEM
ENTALPROIECTELOREUROPROJECT
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,791,384.92 293,075.08 42,560.00 204,324.00 2,331,344.00 finalizat
2338 43907
PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE
RURALA
AsociatiaPro-Mehedinti 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,376,919.77 225,267.53 32,697.70 117,486.00 1,752,371.00 finalizat
2339 43695
O sansa la ocupare pentru femeile si
tinerii din mediul rural!
AsociatiapentruSprijinireaDezvoltariiRurale-
ASDR
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,648,606.41 269,716.15 39,149.44 68,000.00 2,025,472.00 finalizat
2340 37079
Mestesugul tesutului valoare,
sensibilitate, aplicabilitate
FundatiaCulturalaArtex 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,797,799.06 294,124.45 42,692.32 0.00 2,134,615.83 finalizat
2341 43908
Un parteneriat de succes pentru formarea
somerilor din mediul rural al judetului Gorj
UniuneaGeneralaIndustriailordinRomania
1903FilialaDolj
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,778,525.72 290,971.28 42,235.00 120,977.00 2,232,709.00 contractat
2342 43784
O VIATA MAI BUNA PENTRU CEI DIN
MEDIUL RURAL
SC T SMART SERVICII SRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,737,193.22 284,209.18 106,389.60 0.00 2,127,792.00 finalizat
2343 45164
Masuri integrate de ocupare pentru
mediul rural
FundatieiConvergenteEuropene 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,796,958.99 293,987.01 42,672.00 163,541.00 2,297,159.00 finalizat
2344 43695
Armonia convietuirii in formare
profesionala
FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamerel
ordeComertsiIndustrieFilialaTulcea
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,205,436.36 197,212.42 28,625.50 140,945.83 1,572,220.11 finalizat
2345 44056
Imbunatatirea accesului somerilor la piata
muncii
ASOCIATIA NATIONALA DE TURISM
RURAL ,ECOLOGIC SI CULTURA
LA.N.T.R.E.C. FILIALAALBA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,773,848.52 290,206.08 42,124.00 173,349.00 2,279,527.60 contractat
2346 43784
Formarea capitalului uman element
esential pentru iesirea din criza
AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteide
MuncaArges
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,763,531.00 0.00 288,519.00 157,464.00 2,209,514.00 contractat
2347 43695
Oportunitate de ocupare in zona rurala
Ilfov
AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA
PROIECTELOR SI PROGRAMELOR
PENTRU IMM-URI
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,796,218.55 293,865.87 42,654.78 201,739.23 2,334,478.43 finalizat
2348 45050
Centrul de servicii integrate pentru
dezvoltarea resurselor umane
Asociatiacentrulderesursepentruserviciisoci
aleCERESSAlba
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,797,499.56 294,075.45 42,800.00 111,526.80 2,245,901.80 finalizat
2349 43784
Formarea profesionala a persoanelor
ocupate in agricultura de subzistenta din
mediul rural din judetul Iasi pentru a
accede la statutul de persoane active
AsociatiaHelicomed
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,789,090.74 292,699.74 42,485.52 130,179.84 2,254,455.84 finalizat
2350 44697
Oportunitati pentru angajare in comunele
din regiunea Sud Muntenia
SindicatulTaranilorsiProprietarilorRomani 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,786,401.56 292,259.78 42,421.66 202,884.30 2,323,967.30 finalizat
2351 37081
Te invatam cioplitul in lemn, arta
traditionala la romani
FundatiaCulturalaArtex 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,797,799.06 294,124.45 42,692.32 0.00 2,134,615.83 finalizat
2352 43787
Dezvoltarea si valorificarea competentelor
profesionale a resurselor umane din
mediul rural
ASOCIATIATINERILORPENTRUEXCELEN
TA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,195,711.12 195,621.34 28,394.54 6,720.00 1,426,447.00 contractat
2353 43796
Program integrat de masuri de ocupare,
formare si sprijin pentru populatia rurala
din judetul Timis
FUNDAIACOALADEAFACERIIMESERI
ITIMIOARASAMTIMIOARA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,013,275.57 165,774.43 25,000.00 60,348.00 1,264,398.00 finalizat
2354 45167
Solutie pentru reconversia fortei de
munca din Judetul Alba
Fundatia PAEM Alba 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,779,864.67 291,190.33 42,266.00 96,567.00 2,209,888.00 finalizat
2355 45044
Dezvoltarea spiritului antreprenorial: o
sansa in plus pentru populatia din mediul
rural in Regiune Sud Muntenia
SindicatulTaranilorsiProprietarilorRomani 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,785,258.67 292,072.81 42,394.52 196,145.86 2,315,871.86 finalizat
2356 43301
O SANS EUROPEAN N MEDIUL
RURAL
AsociaiaJudeeanaPescarilorSportiviGala
i
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,651,460.85 270,183.15 40,800.00 68,000.00 2,030,444.00 finalizat
2357 44714
Centru mobil de ocupare si formare
profesionala in domenii non-agricole LA
UN PAS DE TINE!
ASOCIATIACENTRULDEDEZVOLTARESM
ART
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,788,886.65 292,666.35 42,481.00 269,562.00 2,393,596.00 finalizat
2358 45046
Oportunitati angajare prin noile tehnologii
comunicationale
QuantaResurseUmaneSRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,738,451.04 284,414.96 106,467.00 0.00 2,129,333.00 finalizat
2359 44699
Si la sate oamenii vor sa invete! SCINTRATESTSA 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,742,980.08 285,155.92 106,744.00 54,888.00 2,189,768.00 finalizat
2360 43330
Ai un mediu curat, ai o viata mai buna la
sat- program de promovare si formare
pentru activitati ecologice si turistice in
mediu rural
Asociatia Judeteana a Pescarilor Sportivi
Galati
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,715,920.15 280,728.85 53,351.00 45,859.00 2,095,859.00 finalizat
2361 44669
SE C.I.R. Carte de Identitate Rurala in
Regiunea Sud-Est
FilialaBrailaaPatronatuluiRoman 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,753,055.68 286,804.32 41,630.00 222,177.00 2,303,667.00 finalizat
2362 44923
Dezvoltarea unor nie de ocupare n
domenii non-agricole
AsociatiaNationalaaConsultantilorinAgribusi
ness
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,764,477.11 288,672.89 42,000.00 190,000.00 2,285,150.00 finalizat
2363 44925
Formare profesionala pentru un viitor mai
bun
UNIVERSITATEA BIOTERRA Bucuresti 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,792,831.84 293,311.79 42,574.37 94,871.64 2,223,589.64 finalizat
2364 44717
Dezvoltare rurala si integrare pe piata
muncii
SC INFOGRUP SRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
886,105.86 144,969.15 55,000.00 52,842.00 1,138,917.00 finalizat
2365 44670
Oportunitati de formare profesionala
pentru femeile din mediul rural in
domeniul serviciilor la domiciliu
SC AMAZON BUSINES SSRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,716,649.45 280,848.16 105,131.45 504,630.97 2,607,260.03 finalizat
2366 44834
De la TRADITIE la OCUPARE! ACADEMIA ROMN FilialaCluj-Napoca 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,573,333.03 257,401.24 299,512.73 8,000.00 2,138,247.00 finalizat
2367 44575
SIS - Sprijin integrat pentru somerii din
zona rurala
S.C SIRENA TRADE SRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,594,908.90 260,931.10 97,676.00 130,514.00 2,084,030.00 finalizat
2368 43787
Dezvoltarea abilitatilor profesionale
pentru integrarea pe piata muncii a
persoanelor inactive si persoanelor
ocupate in agricultura de subzistenta din
judetul Neamt
AsociatiaHelicomed
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,789,090.74 292,699.74 42,485.52 130,179.84 2,254,455.84 finalizat
2369 43796
EDUCATIE LA SATE
CARPEDIEM TECHNOLOGIES S.R.L.
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,703,662.44 278,723.46 104,336.10 46,945.00 2,133,667.00 finalizat
2370 43793
Dezvoltarea antreprenorial din mediul
rural prin msuri active de ocupare n
domeniul construciilor i comerului
Fundaiaromno-
germandepregtireiperfecionareprofesio
nalndomeniulconstruciilor
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,797,087.90 294,008.10 42,676.00 512,106.00 2,645,878.00 finalizat
2371 43787
Antreprenoriat in mediul rural AsociatiaCenterforHealthResearch 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,794,585.33 293,598.67 42,616.00 245,976.00 2,376,776.00 finalizat
2372 43796
Antreprenoriat in mediul rural AsociatiaCenterforHealthResearch 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,794,585.33 293,598.67 42,616.00 245,976.00 2,376,776.00 finalizat
2373 45233
INSTRUIESTE-TE SI MODELEAZA-TI
VIITORUL
S.C.SYSCOMANAGEMENTS.R.L. 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,669,113.79 273,071.21 102,220.00 86,966.00 2,131,371.00 finalizat
2374 43796
Largirea oportunitatilor de ocupare ale
somerilor tineri romani in Uniunea
Europeana (LOOSTRUE)
Fundatia Corona Iasi 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,763,895.12 288,577.68 41,887.20 198,230.40 2,292,590.40 contractat
2375 43793
Antreprenoriat in mediul rural AsociatiaCenterforHealthResearch 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,794,585.33 293,598.67 42,616.00 245,976.00 2,376,776.00 finalizat
2376 43796
Viitor In Inovatia Turismului si
Oportunitatile de Reintegrare in Judetul
Mures
FundatiaAmfiteatru 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,768,181.98 289,279.02 41,989.00 288,324.00 2,387,774.00 finalizat
2377 43793
Constructiile bio si proiectele de micro-
turism alternativa de dezvoltare durabila
a spatiului rural
C.D.D.C.-
ConsortiulpentruDezvoltareDurabilasiComp
etitivitateAntreprenoriala
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,032,505.59 168,920.51 24,518.90 68,832.00 1,294,777.00 finalizat
2378 45068
Invata pentru cariera ta! FUNDATIANICOMED 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,782,539.12 291,627.88 42,330.00 71,447.00 2,187,944.00 finalizat
2379 44802
Promovarea antreprenoriatului in mediul
rural
Fundatia Societatea Civila pentru Educatie
si Informatizare
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,417,065.52 231,835.48 33,651.00 105,697.00 1,788,249.00 finalizat
2380 43378
Cariera in Rural si noi invatam, si noi
actionam!
SC GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT SRL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,716,945.31 280,896.57 105,150.00 0.00 2,102,991.88 contractat
2381 43912
Rural TIP&A: Transformare prin
Invatare Practica si Antreprenoriat
SCGLOBALCOMMERCIUMDEVELOPMEN
TSRL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,716,945.66 280,896.63 105,149.59 0.00 2,102,991.88 contractat
2382 43337
COMUNact- comunitate activa pentru
ocupare deplina
SCGlobalCommerciumDevelopmentSRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,680,799.44 274,983.01 147,209.43 0.00 2,102,991.88 contractat
2383 43393
Proiect de formare pentru somerii din
judetul Alba.
S.C.GLOBALCOMMERCIUMDEVELOPME
NTS.R.L.
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,741,399.34 284,897.31 106,647.00 0.00 2,132,943.65 contractat
2384 43396
1 S.C.GLOBALCOMMERCIUMDEVELOPME
NTSRL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,741,399.34 284,897.31 106,647.00 0.00 2,132,943.65 contractat
2385 43913
Promovarea somerilor in campul muncii! FILIALADOLJMIHAIVITEAZULACONFEDE
RATIEIPATRONTULROMAN
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,782,539.12 291,627.88 42,330.00 71,447.00 2,187,944.00 finalizat
2386 45271
Antreprenoriatul rural si oportunitati de
dezvoltare in domeniul TIC PREMISE
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SI
CRESTERE ECONOMICA
GeticoTELECOM
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,647,150.79 269,478.01 100,875.20 0.00 2,017,504.00 finalizat
2387 43801
BIRD - Business and Jobs FOR RURAL
DEVELOPMENT
C.D.D.C.-
ConsortiulpentruDezvoltareDurabilasiComp
etitivitateAntreprenoriala
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
782,423.37 128,006.43 18,580.20 61,224.00 990,234.00 finalizat
2388 43914
Dezvoltarea mediului rural prin implicarea
populatiei in activitati non-agricole
SC ZENO CONSULTIN GSRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,576,741.18 257,958.82 210,000.00 0.00 2,044,700.00 finalizat
2389 45223
O VIATA MAI BUNA LA SATE
CARPEDIEM TECHNOLOGIES S.R.L.
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,399,917.01 229,029.94 85,734.05 124,763.00 1,839,444.00 finalizat
2390 lipsa cod smis
Investitie in capitalul uman din zona
rurala a Judetului Arad pentru dezvoltarea
turismului
FundatiaAmfiteatru 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,771,508.72 289,823.28 42,068.00 184,380.00 2,287,780.00 finalizat
2391 43790
Centru de resurse pentru dezvoltarea
mediului rural
AsociatiapentruIntegraresiDezvoltareComu
nitara-INDECO
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,747,297.77 285,862.31 41,493.07 223,461.12 2,298,114.27 contractat
2392 45169
Formare si informare pentru piata muncii! -
Dezvoltarea competentelor esentiale
pentru integrare si reintegrare in viata
activa a persoanelor inactive, somerilor,
persoanelor aflate in cautarea unui loc de
munca si persoanelor ocupate in
agricultura de subzistenta din mediul rural
al judetul Galati.
Federaia\"SolidaritateaSanitar\"dinRomn
ia
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,793,443.19 293,411.81 42,589.00 121,318.00 2,250,762.00 contractat
2393 43776
COMARU - COMPLEX DE MASURI
ACTIVE IN RURAL
AGENTIA JUDETEANA PENTR
UOCUPAREA FORTEI DE MUNCA NEAMT
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,833,410.00 0.00 300,000.00 89,496.00 2,222,906.00 finalizat
2394 43804
Antreprenoriat in sectorul plantelor
aromatice si medicinale alternativa de
dezvoltare durabila a spatiului rural
C.D.D.C.-
ConsortiulpentruDezvoltareDurabilasiComp
etitivitateAntreprenoriala
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
826,530.01 135,222.39 19,627.60 66,624.00 1,048,004.00 finalizat
2395 43916
Ocupare si antreprenoriat in satele si
comunele din Regiunea Centru
AsociatiaClubEcotourDoraD\'Istria 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,786,550.67 292,284.18 42,425.20 0.00 2,121,260.05 finalizat
2396 44914
Dezvoltarea resurselor umane si
promovarea culturii antreprenoriale in
zonele rurale din judetele Dolj si Olt
AsociatiaIMPREUNAPENTRUTINE 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,792,796.47 293,306.01 42,573.52 131,595.84 2,260,271.84 finalizat
2397 43781
Mediul inconjurator o alternativa
sustenabila pentru mediul rural
S.C.TerramaraInvestmentConsultancyS.R.L
.
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,736,654.09 284,120.97 106,356.58 0.00 2,127,131.64 contractat
2398 lipsa cod smis
Investitie in capitalul uman din zona
rurala a Judetului Bistrita-Nasaud pentru
dezvoltarea turismului
FundatiaAmfiteatru 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,771,508.72 289,823.28 42,068.00 184,380.00 2,287,780.00 finalizat
2399 43918
Dezvoltarea durabila a turismului prin
formarea profesionala si consilierea
somerilor din mediul rural in judetul Mures
SCSynthesisManagementConsultants-
SMCSRL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,726,315.11 282,429.49 105,723.40 0.00 2,114,468.00 finalizat
2400 43919
Program integrat de dezvoltarea si
consilierea somerilor din mediul rural, in
vederea dezvoltarii turismului din Judetul
Constanta, Municipiul Mangalia
SCSynthesisManagementConsultants-
SMCSRL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,734,652.49 283,793.51 106,234.00 0.00 2,124,680.00 finalizat
2401 43920
Sanse de ocupare in turismul rural AsociatiaClubEcotourDoraD\'Istria 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,781,738.03 291,496.82 42,425.20 0.00 2,115,660.05 contractat
2402 44909
Formare profesionala in domeniul
antreprenoriatului adresata persoanelor
din mediul rural regiunea NV
AsociatiaIMPREUNAPENTRUTINE
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,792,796.47 293,306.01 42,573.52 131,595.84 2,260,271.84 finalizat
2403 lipsa cod smis
Program integrat de formare si consiliere
profesionala a somerilor din mediul rural,
din regiunea Bucuresti- Ilfov in domeniul
turismului
FundatiaAmfiteatru
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,780,830.32 291,348.32 42,289.36 0.00 2,114,468.00 finalizat
2404 44909
Formare profesionala si promovarea
dezvoltarii antreprenoriatului in mediul
rural din judetul Mures
AsociatiaEcoEden 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,792,796.47 293,306.01 42,573.52 131,595.84 2,260,271.84 finalizat
2405 44918
Masuri integrate pentru stimularea
ocuparii si antreprenoriatului in zonele
rurale ale Regiunii Vest
AsociatiaClubEcotourDoraD\'Istria 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,770,051.90 289,584.94 42,033.41 0.00 2,101,670.25 contractat
2406 43797
Masuri integrate de ocupare in sectorul
turismului din zona rurala, regiunea Nord -
Est.
ASOCIATIA\"Q-PROFESSIONALS\" 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,618,110.98 264,727.02 38,425.00 176,669.00 2,097,932.00 finalizat
2407 44919
Sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului
prin formare profesionala adresata
persoanelor din mediul rural in regiunea
Centru
AsociatiaIMPREUNAPENTRUTINE
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,792,796.47 293,306.01 42,573.52 131,595.84 2,260,271.84 finalizat
2408 43782
Facilitarea accesului la ocupare in
domeniul productiei de ambalaje din
material plastic prin dezvoltarea de
programe integrate de ocupare, formare
si alte masuri de sprijin pentru populatia
rurala din judetul Iasi - PERFORM
SC ARCA SRL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,732,501.47 283,441.59 117,330.02 92,063.54 2,225,336.62 finalizat
2409 44915
Prosperitate si siguranta in mediul rural
al judetului Dolj
UNIVERSITATEA SPIRU HARET 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,725,340.03 282,269.97 40,910.00 40,000.00 2,088,520.00 finalizat
2410 45235
O sansa pentru mediul rural! - Formare,
informare si consiliere pentru integrarea
si reintegrarea in viata activa a
persoanelor inactive, somerilor,
persoanelor aflate in cautarea unui loc de
munca si persoanelor ocupate in
agricultura de subzistenta din mediul rural
al judetul Braila
Federaia\"SolidaritateaSanitar\"dinRomn
ia
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,793,443.19 293,411.81 42,589.00 121,318.00 2,250,762.00 contractat
2411 44288
Sate europene- Dezvoltarea calitatii vietii
in spatiul rural
AsociatiaCentruldeCercetaresiFormareaUn
iversitatiideNordBaiaMare
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,555,509.31 254,485.23 36,938.66 0.00 1,846,933.20 finalizat
2412 45070
RETEA DE CENTRE DE DEZVOLTARE
A RESURSELOR UMANE IN MEDIUL
RURAL DIN JUD. DAMBOVITA
ASOCIATIATARGOVISTESPREEUROPA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,795,358.48 293,725.16 42,634.36 197,585.28 2,329,303.28 finalizat
2413 45237
Dezvoltarea resurselor umane din mediul
rural in judetul Satu Mare in domeniul
mestesugurilor si turismului
Project Consulting Age S.R.L. 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,447,175.24 236,761.51 88,628.25 34,560.00 1,807,125.00 finalizat
2414 45221
Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
DALEMAWEST SRL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,391,285.24 227,617.76 85,205.00 0.00 1,704,108.00 finalizat
2415 45054
Mediul rural- oportunitate de dezvoltare a
resurselor umane
SC TOBIMAR CONSTRUCT S.R.L. 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,742,575.30 285,089.70 106,800.00 0.00 2,134,465.00 finalizat
2416 lipsa cod smis
Munca, primul pas catre Succes! LegumicolaPlesoiuCooperativaAgricola 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,713,766.49 280,376.51 104,955.00 92,600.00 2,191,698.00 finalizat
2417 43427
Sustinerea intiativelor antreprenoriale prin
formare profesionala a persoanelor cu
resedinta in mediul rural, in regiunea
SudEst
AsociatiaEcoEden
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,792,796.47 293,306.01 42,573.52 131,595.84 2,260,271.84 finalizat
2418 43778
Promovarea sustenabilitatii pe termen
lung a comunei Victoria, judetul Iasi in
ceea ce priveste dezvoltarea resurselor
umane si ocuparea fortei de munca
PrimariaComuneiVictoria
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
975,058.05 159,521.95 23,154.69 121,944.00 1,279,678.69 finalizat
2419 44812
Iarba Verde de la SATE Centru lJudetean de Informare, Consiliere
si Formare Profesionala "PentruVoi" Baia
Mare
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,683,581.79 275,438.21 39,980.00 92,100.00 2,091,100.00 finalizat
2420 44920
Resurse umane performante in zonele
rurale din regiunea Nord-Vest
ASOCIATIAONE-PROFI 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,613,115.29 263,909.72 38,307.00 179,997.00 2,095,329.00 finalizat
2421 44780
Program integrat de calificare, dezvoltare
a competentelor antreprenoriale, suport si
consiliere a resurselor umane, pentru
dezvoltarea mestesugurilor traditionale
din mediul rural din regiunea Nord-Vest
FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,777,298.34 290,770.47 42,205.49 179,268.48 2,289,542.78 finalizat
2422 44756
Program integrat de calificare, dezvoltare
a competentelor antreprenoriale, suport si
consiliere a resurselor umane, pentru
dezvoltarea mestesugurilor traditionale
din mediul rural din regiunea Sud-Vest
FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,770,756.53 289,700.22 42,050.14 185,111.04 2,287,617.93 finalizat
2423 45062
Dezvoltarea capitalului uman din comuna
Tarlungeni
Societatea Nationala de Cruce Rosiea
Romaniei ,filiala Brasov
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
384,800.65 62,954.35 23,566.00 22,704.00 494,025.00 finalizat
2424 lipsa cod smis
Dezvoltarea resurselor umane si a liberei
initiative in mediul rural
UNIVERSITATEASPIRUHARET 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,401,406.39 229,273.61 33,280.00 21,000.00 1,684,960.00 finalizat
2425 44496
RurActiv proiect integrat de crestere a
ratei de ocupare in comunele Tarlungeni,
Apata si Budila (Judetul Brasov)
Fundatia Agapedia Romania
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,797,438.49 294,065.46 42,684.00 169,362.71 2,303,550.66 finalizat
2426 45257
Formare si informare pentru o piata a
muncii incluziva! - Formare, informare si
consiliere pentru integrarea si
reintegrarea in viata activa a persoanelor
inactive, somerilor, persoanelor aflate in
cautarea unui loc de munca si
persoanelor ocupate in agricultura de
subzistenta din mediul rural al judetului
Vrancea
Federaia\"SolidaritateaSanitar\"dinRomn
ia
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,793,443.19 293,411.81 42,589.00 121,318.00 2,250,762.00 contractat
2427 44720
Impreuna pentru un viitor mai bun AsociatiaElen-SocietatedeAjutorare 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,686,091.24 275,848.76 40,040.00 132,809.00 2,134,789.00 finalizat
2428 37679
mbuntirea calitii resurselor umane n
mediul rural i promovarea
antreprenoriatului n activiti non-
agricole
CentrulEuropeanpentruPromovareasiIntegr
areaRomilor
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,787,629.35 292,460.65 42,700.00 65,000.00 2,187,790.00 finalizat
2429 44803
PRO: proiect rural pentru ocupare S.C.DIALFASECURITYS.R.L. 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,223,879.27 200,229.73 90,900.00 0.00 1,515,009.00 contractat
2430 45166
CIPAS Continua sa Inveti, sa te
Perfectionezi sa iti Atingi Scopul
S.C.ALFAROSECURITYS.R.L. 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,333,021.97 218,085.75 83,702.28 80,924.43 1,715,734.43 contractat
2431 44888
ORIZONT pentru dezvoltarea sustenabila
pe termen lung si cresterea gradului de
ocupare a fortei de munca in zonele
rurale
DAROMETSRL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,554,343.50 254,294.50 95,193.00 0.00 1,903,831.00 finalizat
2432 42886
Promovarea antreprenoriatulului pentru
cresterea gradului de ocupare in mediul
rural
ACADEMIA ROMN FILIALA TIMIOARA 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,834,457.19 0.00 300,121.81 42,180.00 2,176,759.00 finalizat
2433 45069
O ANS PENTRU MEDIUL RURAL-
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
AsociatiaEcologicaUniversitaraGalati 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,651,460.85 270,183.15 40,800.00 68,000.00 2,030,444.00 finalizat
2434 43606
Investitie in capitalul uman din zona
rurala a Judetului Botosani pentru
dezvoltarea turismului
FundatiaAmfiteatru 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,737,132.72 284,199.28 42,068.00 0.00 2,063,400.00 finalizat
2435 43327
Fii sanatos, fii de folos-program integrat
de dezvoltare a resurselor umane din
mediul rural prin formare profesionala,
consiliere, si promovarea unui stil de viata
sanatos
AsociatiaJudeteanaaPescarilorSportiviGalat
i
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,715,920.15 280,728.85 53,351.00 45,859.20 2,095,859.20 finalizat
2436 43416
AGROTURISMUL-premis a ocuprii
forei de munc
Asociatia ALDMARIDIM 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,363,038.48 222,996.52 32,732.00 77,816.00 1,696,583.00 finalizat
2437 43780
Sunt informat! Noi oportunitati de
integrare pe piata muncii in mediul rural
Comuna Arsura 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,415,146.43 231,521.51 36,181.26 186,872.88 1,869,722.08 finalizat
2438 43777
Dezvoltarea resurselor umane in mediul
rural
ASOCIATIA ASTRICO NORD EST 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,793,617.87 293,440.39 42,593.03 150,000.00 2,279,651.29 finalizat
2439 43954
Sustenabilitate pe termen lung pentru
zona rurala a judetului Brasov prin
dezvoltarea resurselor umane
SC REDIS CONSULT SRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
558,872.14 91,432.89 34,226.58 1,800.00 686,331.61 finalizat
2440 44465
Dezvoltarea competentelor resurselor
umane din zonele rurale ale judetului
Vrancea
S.C.SORSTES.A 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,712,497.16 280,168.84 104,877.00 0.00 2,097,543.00 finalizat
2441 43808
Oportunitati in formare si ocupare in
meseria de electrician constructii
UniuneaDemocrataaUcrainenilordinRomani
a
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,767,774.96 289,212.43 42,000.00 145,868.46 2,244,855.85 finalizat
2442 44792
FONA RURAL - Formare in ocupatii
nonagricole in mediul rural
AJOFM Vrancea 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,576,221.96 0.00 257,873.87 250,000.00 2,084,095.83 finalizat
2443 43433
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
OCUPATE IN AGRICULTURA DE
SUBZISTENTA DIN MEDIUL RURAL AL
REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD VEST
OLTENIA
FUNDATIA\"MELBA\"
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,779,813.96 291,182.04 42,274.00 172,800.00 2,286,070.00 finalizat
2444 43923
Esti calificat, devii angajat! ASOCIATIACENTRULZONALDEEDUCATI
AADULTILORCRAIOVA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,645,136.53 269,148.47 39,067.00 40,174.00 1,993,526.00 finalizat
2445 lipsa cod smis
Investitie in capitalul uman din zona
rurala a Judetului Olt pentru dezvoltarea
turismului
FundatiaAmfiteatru 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,771,508.72 289,823.28 42,068.00 184,380.00 2,287,780.00 finalizat
2446 43805
Poti si tu! AsociatiapentruIntegraresiDezvoltareComu
nitara-INDECO
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,684,740.34 275,627.75 40,007.51 204,427.20 2,204,802.80 contractat
2447 43809
\"Dezvoltare resurse umane si
mestesuguri in comuna Dorna Arini, jud.
Suceava\"
Primaria comunei Dorna Arini 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
948,248.21 155,135.79 22,518.04 109,584.00 1,235,486.04 finalizat
2448 45165
RURAL- C.I.F.C.A- consiliere, informare,
consultanta, antreprenoriat
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei
de Munca Galati
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,578,133.41 0.00 258,186.59 0.00 1,836,320.00 contractat
2449 43681
Investitie in capitalul uman din zona
rurala a Judetului Teleorman pentru
dezvoltarea turismului
FundatiaAmfiteatru 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,771,508.72 289,823.28 42,068.00 184,380.00 2,287,780.00 finalizat
2450 45268
VIATA LA TARA - DEZVOLTAREA
INITIATIVELOR ANTREPRENORIALE IN
MEDIUL RURAL
MANU&CO
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,734,350.84 283,744.16 106,215.00 0.00 2,124,310.00 finalizat
2451 43926
Sanse egale de ocupare in mediul rural CentrulEuropeanpentruPromovareasiIntegr
areaRomilor
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,787,629.35 292,460.65 42,700.00 65,000.00 2,187,790.00 finalizat
2452 43811
Formare profesionala pentru dezvoltarea
resurselor umane din mediul rural, judetul
Suceava
ETHOSSRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
470,748.38 77,015.62 28,900.00 0.00 576,664.00 finalizat
2453 43802
Te informezi, inveti, progresezi! Comuna Falciu 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,240,106.35 202,884.51 31,705.98 181,280.30 1,655,977.14 finalizat
2454 44432
Educatie pentru viitor Asociatia Elen-Societate de Ajutorare 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,685,477.62 275,748.38 40,026.00 133,551.00 2,134,803.00 finalizat
2455 43966
Cu totii avem dreptul la o pregatire
adecvata
AsociatiaElen-SocietatedeAjutorare 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,686,091.24 275,848.76 40,040.00 132,809.00 2,134,789.00 finalizat
2456 44715
O sansa pentru fiecare Asociatia Elen-Societate de Ajutorare 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,685,477.62 275,748.38 40,026.00 133,551.00 2,134,803.00 finalizat
2457 44499
DEZVOLTAREA DE ABILITATI
ANTREPRENORIALE PENTRU
REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
INDUSTRIAL EUROSTAR SRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,733,536.99 283,611.01 106,166.00 110,000.00 2,233,314.00 finalizat
2458 43335
Centru de dezvoltare a resurselor umane
din mediul rural din judetul Timis (CEDRU
Timis)
PSIHO PROFIL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,739,511.54 284,588.46 108,000.00 0.00 2,132,100.00 finalizat
2459 45229
NOI INITIATIVE PENTRU O
DEZVOLTARE RURALA DURABILA
INDUSTRIAL EUROSTAR 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,734,530.46 283,773.54 106,227.00 114,000.00 2,238,531.00 finalizat
2460 44922
Zona istorica-Zona moderna/Dezvoltare
sustenabila rurala
AsociatiaCentrul de Cercetare si Formarea
Universitatii d eNord Baia Mare
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,476,679.78 241,588.52 35,066.70 0.00 1,753,335.00 finalizat
2461 44678
Dezvoltarea resurselor umane prin
formarea professionala in noile tehnologii
comunicationale
QuantaResurseUmaneSRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,738,451.04 284,414.96 106,467.00 0.00 2,129,333.00 finalizat
2462 43285
S.I.C.O.R - Servicii integrate pentru
cresterea ocuparii in mediul rural
CameradeComeriIndustrieHunedoara 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,581,230.69 258,693.31 40,000.00 115,032.00 1,994,956.00 finalizat
2463 44418
Populatia ocupat n agricultura de
subzisten - soluie pentru echilibrarea
pieei interne a muncii n judetul Calarasi.
coalaRomndeAfaceriaCCI,FilialaClra
i
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,631,093.93 266,851.07 38,735.00 184,000.00 2,120,680.00 finalizat
2464 44911
SUPORT Formare pentru persoanele
din zonele rurale in ocupatii non-agricole
cu cerere pe piata muncii locala
AsociatiaCentruldeResursesiFormareinProf
esiuniSociale(CRFPS)PROVOCATIE
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,793,956.20 293,495.74 42,601.06 80,310.72 2,210,363.72 finalizat
2465 43408
Initiative Europene de Antreprenoriat
Rural - Dezvoltarea resurselor umane din
zonele rurale
S.C.BEST PROSERV CENTERS.R.L. 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,727,456.74 282,616.26 105,793.00 102,600.00 2,218,466.00 finalizat
2466 43050
Competitivitate pe piata muncii prin
policalificare in mediul rural
LeximGrupsrl 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,736,019.20 284,017.10 106,317.70 0.00 2,126,354.00 finalizat
2467 43927
RESTAURO Specializare in arta
tesatoriei traditionale
FundatiaCuvantulcarezideste 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,794,176.86 293,531.84 42,606.30 302,893.20 2,433,208.20 finalizat
2468 43929
Dezvoltare durabila in comunitati rurale SC Romair Consulting SRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,734,999.80 283,850.33 106,255.27 191,876.98 2,316,982.38 finalizat
2469 44435
Sansa unei viei mai bune - Calificarea SCAMIRASC&LIMPEXSRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,708,195.26 279,465.04 104,613.70 0.00 2,092,274.00 finalizat
2470 44474
DEZVOLTARE OCUPATIONALA
RURALA
S.C.TOTALCONSULTINGS.R.L. 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,525,390.87 249,557.78 93,418.35 0.00 1,868,367.00 finalizat
2471 43930
Cresterea competentelor anteprenoriale
in zonele rurale
CentrulEuropeanpentruPromovareasiIntegr
areaRomilor
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc 1,787,629.35 292,460.65 42,700.00 65,000.00
2,187,790.00 finalizat
2472 43931
OLTENIUS - Program de formare in
anteprenoriat pentru dezvoltarea
turismului rural
S.C.PAIDEAS.R.L 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc 1,622,776.72 265,490.35 99,382.48 255,398.29
2,243,047.84 finalizat
2473 45059
Dezvoltarea capitalului uman din mediul
rural, Regiunea Centru
SCLAGUNAGROUPSRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc 1,620,225.12 265,072.90 99,226.21 200,069.82
2,184,594.05 finalizat
2474 43932
SAT-SUSTENABIL - Program de
calificare si formare pentru somerii din
mediul rural
S.C.PAIDEAS.R.L 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc 1,685,180.34 275,699.74 103,204.22 255,550.63
2,319,634.93 finalizat
2475 44410
Formare antreprenoriala in mediul rural
pentru un viitor mai bun
ASOCIATIAPENTRUCOOPERAREDIANA 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc 1,759,902.20 287,924.42 41,792.38 236,345.86
2,325,964.86 finalizat
2476 44770
Garantia serviciilor de calitate-
CALIFICAREA
SCAMIRASC&LIMPEXSRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc 1,703,786.54 278,743.76 104,343.70 0.00
2,086,874.00 finalizat
2477 43933
Dezvoltare durabila in comunitati rurale SC Romair Consulting SRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc 1,734,999.80 283,850.33 106,255.27 191,876.98
2,316,982.38 finalizat
2478 43374
O sansa la viata activa ! S.C.ArchiveBlueSRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc 1,530,234.75 250,350.25 93,715.00 44,000.00
1,918,300.00 finalizat
2479 45196
Un PAS decisiv spre cariera ta!-
CALIFICAREA
SCAMIRASC&LIMPEXSRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc 1,705,133.65 278,964.15 104,426.20 0.00
2,088,524.00 finalizat
2480 43935
Servicii destinate stimularii ocuparii in
munca pentru persoanele din mediul
rural
PrimariaComuneiPodari 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc 1,797,936.99 294,147.01 42,696.00 941,480.00
3,076,260.00 finalizat
2481 43936
Dezvoltarea competentelor cheie in turism
o sansa persoanelor inactive din mediul
rural
FederatiaPatronatelordinRegiuneaOlteniaF-
PRO
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc 1,288,931.56 210,872.44 30,609.00 112,289.00
1,642,702.00 finalizat
2482 43939
Dezvoltare durabila in comunitati rurale SCRomairConsultingSRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc 1,734,999.80 283,850.33 106,255.27 212,317.78
2,337,423.18 finalizat
2483 43110
Calificare i antreprenoriat - alternative
pentru persoanele inactive din mediul
rural
FUNDATIAROMANOGERMANADEPREGA
TIRESIPERFECTIONAREPROFESIONALA
VLADIMIRESCU
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc 1,496,912.32 244,898.62 37,363.00 129,746.00
1,908,919.94 finalizat
2484 45270
Formarea profesionala utilizand solutii
informatice o solutie pentru reconversia
fortei de munca din zona rurala de pe
raza judetului Sibiu
CameradeComertIndustriesiAgriculturaSibiu
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,746,547.45 285,739.55 41,572.00 111,418.00
2,185,277.00 finalizat
2485 44516
DELTAprenor KConsultingManagementandCoordinationS
RL
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc 1,739,171.43 284,532.82 106,510.75 0.00
2,130,215.00 finalizat
2486 43938
Dezvoltarea resurselor umane din zone
rurale ale judetului Dolj, pentru o prezenta
sustenabila pe piata muncii
SCROMELECTRONICCOMPANYSRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc 775,770.80 126,918.05 47,509.94 0.00
950,198.79 finalizat
2487 44783
\" Dect somer la oras mai bine-n satul
meu intreprinzator fruntas\"
SC EDUCONS SRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc 1,631,300.62 266,884.88 99,904.50 76,824.00
2,074,914.00 finalizat
2488 45051
Un PAS decisiv spre cariera ta ! SC AMIRASC & LIMPEX SRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc 1,714,930.81 280,566.99 105,026.20 0.00
2,100,524.00 finalizat
2489 44927
Formare in regiunea Sud Muntenia UniversitateaRomano-Americana 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc 1,792,832.15 293,311.85 42,574.00 94,872.00
2,223,590.00 finalizat
2490 45269
Oportunitati de ocupare in mediul rural FUNDATIAPENTRUINVATAMANT 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc 1,540,302.62 251,997.38 37,000.00 180,000.00
2,009,300.00 finalizat
2491 43332
O SANSA NOUA, UN VIITOR MAI BUN
PE PIATA MUNCII DIN REGIUNEA DE
SUD-EST PENTRU PERSOANELE DIN
MEDIUL RURAL!
FUNDATIACENTRULPENTRUDEZVOLTA
REAINTREPRINDERILORMICISIMIJLOCII(
C.D.I.M.M.)BRAILA
5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc
1,678,932.43 274,677.57 40,000.00 40,957.00
2,034,567.00 finalizat
2492 43940
FII CALIFICAT Asociatia\"ADMutrium\" 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc 1,701,756.59 278,411.66 42,698.00 69,126.00
2,091,992.25 finalizat
2493 44675
Promovarea initiativelor antreprenoriale in
mediul rural prin servicii integrate
EUROTRAINING ALBA SRL 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea ce privete
dezvoltarea resurselor umane i ocuparea
forei de munc 1,730,740.50 283,153.50 105,994.00 0.00
2,119,888.00 finalizat
2494 35172
Green Jobs Crearea unui sistem de
analiz i monitorizare a locurilor de
munc verzi n Romnia
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei
de Munca
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
9,977,663.60 0.00 3,325,887.87 414,403.63
13,717,955.10 contractat
2495 35120
omer ANtreprenor? Se poAte! ANSA
"Servicii publice pentru ocuparea i inovarea
forei de munc, consultan i sprijin pentru
SPO din Regiunile Centru i Vest, n
dezvoltarea de servicii noi pentru promovarea
antreprenoriatului"
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de
Munca Alba
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
15,925,620.00 0.00 5,310,000.00 0.00
21,235,620.00 contractat
2496 35121 Calitate, eficien, dinamism, oportunitate n
Sistemul Public de Ocupare CEDO SPO
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de
Munca Botosani
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
1,834,187.00 0.00 611,396.00 0.00
2,445,583.00 contractat
2497 35174
MOBILitate=Adaptare+Succes - Stimularea
mobilitii forei de munc corelat cu
dinamica pieei muncii la nivel inter-regional
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de
Munca Mures
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
15,658,322.00 0.00 5,221,000.00 0.00
20,879,322.00 contractat
2498 35162
Parteneriat public-privat pentru ocuparea
forei de munc
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de
Munca Tulcea
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare 12,124,131.00 0.00 4,041,378.00 0.00
16,165,509.00 contractat
2499 35173
SPO On-line - ntlnirea ntre cererea i
oferta de for de munc
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de
Munca Timis
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare 4,325,803.01 0.00 1,444,934.33 57,952.86
5,828,690.20 finalizat
2500 38396
SPO- Performanta si calitate in servicii
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de
Munca Salaj
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare 7,250,595.00 0.00 2,416,865.00 389,317.00
10,056,777.00 contractat
2501 38394
PLUS DE CAPACITATE I EXPERTIZ N
SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE - SPO
PLUS CE
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei
de Munca Vrancea
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
7,256,673.00 0.00 2,418,892.00 1,285,192.00
10,960,757.00 finalizat
2502 38391 ACCES DIRECT IN SPO (ADSPO)
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei
de Munca Hunedoara
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare 16,005,000.00 0.00 5,335,000.00 1,168,890.00
22,508,890.00 contractat
2503 38399
SEROP Servicii de Ocupare Performante -
Elaborarea, implementarea i evaluarea
strategiei de aliniere a calitii serviciilor
publice de ocupare
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei
de Munca Olt
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
14,585,949.00 0.00 4,861,983.00 1,500,000.00
20,947,932.00 contractat
2504 38393
"TeleJob"-Organizarea pieei muncii
adiacente Municipiului Bucureti
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei
de Munca Teleorman
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare 15,289,409.00 0.00 5,096,470.00 963,003.00
21,348,882.00 contractat
2505 38401
Msuri Integrate de Modernizare i
Armonizare a Proceselor Serviciului Public de
Ocupare, n Vederea Eficientizrii Activitii i
Reducerii Duratei de Furnizare a Serviciilor
Specializate ctre Ceteni
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei
de Munca Ilfov
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
11,203,946.25 0.00 3,734,648.75 2,232,650.00
17,171,245.00 contractat
2506 38400
Serviciu public de ocupare calitate,
accesibilitate i promptitudine
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei
de Munca Sibiu
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare 5,035,260.75 0.00 1,678,420.25 1,611,283.44
8,324,964.44 finalizat
2507 38398
Cercetarea i prognozarea pieei muncii din
vestul Romniei. Evidenierea omajului
nenregistrat din judeul Arad
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei
de Munca Arad
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
13,426,028.00 0.00 4,475,343.00 1,082,780.00
18,984,151.00 contractat
2508 38397
Modernizare pentru Eficien i Calitate n
SERViciile de Formare Profesional a
Adulilor-MECSERV
Centrul Regional de Formare Profesional a
Adulilor Braov
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
3,949,526.00 0.00 1,316,509.00 431,860.00
5,697,895.00 contractat
2509 37283
Formarea profesional a personalului SPO
din Romnia
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei
de Munca
4.2 Formarea personalului propriu al SPO
16,091,736.75 0.00 5,363,912.25
21,455,649.00 contractat
2510 35173
Formarea continu-premiza calitii n SPO
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de
Munca Tulcea
4.2 Formarea personalului propriu al SPO
9,852,989.00 0.00 3,284,330.00 125,000.00
13,262,319.00 contractat
2511 37282
Formare Profesional pentru Dezvoltarea
Personalului SPO CNFPPP RASNOV
4.2 Formarea personalului propriu al SPO
13,362,720.00 0.00 4,454,240.00 41,760.00
17,858,720.00 contractat
2512 37281
E.C.S.P.O. Eficien i calitate n Serviciile
Publice de Ocupare AJOFM Caras-Severin
4.2 Formarea personalului propriu al SPO
2,746,676.00 0.00 915,559.00
3,662,235.00 contractat
2513 37284
3C Calitatea Creaz Competene -
Calitatea n formare Creaz Competene
profesionale de nivel european pentru
personalul SPO din Regiunile Centru, Vest i
Nord-Vest AJOFM Alba
4.2 Formarea personalului propriu al SPO
16,103,028.75 0.00 5,367,676.25
21,470,705.00 contractat
2514 44139
PERFORMAN N CERCETARE,
PERFORMAN N PREDARE -CALITATE,
DIVERSITATE I INOVARE N
UNIVERSITILE DIN ROMNIA
UNITATEA EXECUTIV PENTRU
FINANAREA NVMNTULUI SUPERIOR
A CERCETRII, DEZVOLTRII I INOVRII
(UEFICSDI)
1.2 Calitate n nvmntul superior
9,544,784.48 2,851,039.52 252,976.00 700,000.00
13,348,800.00 contractat
2515 44151
PREGTII PENTRU A INOVA, PREGTII
PENTRU A RSPUNDE MAI BINE NEVOIE
LOCALE. CALITATE I DIVERSITATE A
UNIVERSITILOR DIN ROMNIA
UNITATEA EXECUTIV PENTRU
FINANAREA NVMNTULUI SUPERIOR
A CERCETRII, DEZVOLTRII I INOVRII
(UEFICSDI)
1.2 Calitate n nvmntul superior
9,544,784.48 2,851,039.52 252,976.00 843,000.00
13,491,800.00 contractat
2516 44153
ASIGURAREA CALITII N
NVMNTUL SUPERIOR PRIN
ELABORAREA I PILOTAREA
METODOLOGIILOR DE ABILITARE I
AUDITARE
UNITATEA EXECUTIV PENTRU
FINANAREA NVMNTULUI SUPERIOR
A CERCETRII, DEZVOLTRII I INOVRII
(UEFICSDI)
1.2 Calitate n nvmntul superior
9,535,662.12 2,848,314.66 252,734.22 750,000.00
13,386,711.00 contractat
2517 45542
Integrat, Activ, Independent! Facilitarea
integrrii pe piaa muncii a grupurilor
vulnerabile din judeul Timi
Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Timis
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 2,004,043.71 188,564.29 44,900.00 90,788.00
2,328,296.00 contractat
2518 45538
Egalitate de anse la o via mplinit
Direcia General de Asisten Social i
Protecia Copilului Arad
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 2,019,635.64 190,031.36 46,000.00 0.00
2,255,667.00 contractat
2519 45519 Participarea pe piaa muncii a grupurilor
vulnerabile din judeul Timi
Direcia General de Asisten Social i
Protecia Copilului Timi
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 2,006,720.93 188,816.19 44,806.88 120,316.00
2,360,660.00 contractat
2520 45536
Centrul de Management al Carierei pentru
persoanele cu dizabiliti din judeul
Hunedoara
Direcia General de Asisten Social i
Protecia Copilului Hunedoara
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 1,826,853.19 171,892.09 40,790.72 348,373.44
2,387,909.44 contractat
2521 45492
Centrul de Management al Carierei pentru
persoanele cu dizabilitati din judetul
Hunedoara.
Direcia General de Asisten Social i
Protecia Copilului Hunedoara
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 1,893,870.96 178,197.92 42,287.12 358,741.44
2,473,097.44 contractat
2522 47427
Centrul Judetean de Incluziune Sociala Iasi
Direcia General de Asisten Social i
Protecia Copilului Iasi
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 1,736,492.50 163,389.89 38,773.11 0.00
1,938,655.50 contractat
2523 47408
SUPORT - SUstinerea incluziunii sociale a
GruPurilOr VulneRabile in Regiunea Nord-
EsT
Direcia General de Asisten Social i
Protecia Copilului Bacau
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 1,765,482.93 166,117.65 39,420.42 0.00
1,971,021.00 contractat
2524 47440
Solutii complete de evaluare,formare si
integrare pe piata muncii a grupurilor
vulnerabile din Judetul Vaslui
Direcia General de Asisten Social i
Protecia Copilului Vaslui
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 2,005,580.85 188,708.92 44,781.43 0.00
2,239,071.20 contractat
2525 47434
Inovatie si cooperare transnationala pentru
imbunatariirii accesului si participarii
grupurilor vulnerabile din jud. Vaslui pe piata
muncii
Direcia General de Asisten Social i
Protecia Copilului Vaslui
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 1,736,748.63 163,413.98 41,155.95 0.00
1,941,318.56 contractat
2526 47410
EGALITATE DE SANSE A GRUPURILOR
VULNERABILE PENTRU ACCESUL LA
EDUCATIE SI PE PIATA MUNCII
Direcia General de Asisten Social i
Protecia Copilului Bacau
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 2,003,266.31 188,491.14 44,729.75 0.00
2,236,487.20 contractat
2527 48062
Incluziune sociala pentru o viata mai buna DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
CONSTANTA
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 1,503,300.51 141,448.41 33,566.30 327,872.40
2,006,187.62 contractat
2528 48064
Inclusi in viitor DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA 6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 1,510,926.08 142,165.91 33,736.57 108,010.50
1,794,839.06 contractat
2529 48068
Solutii de integrare pentru grupuri vulnerabile DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
VRANCEA
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 1,992,649.08 187,492.14 44,492.68 67,999.20
2,292,633.10 contractat
2530 48070
Evaluarea, formarea si incluziunea pe piata
muncii a grupurilor vulnerabile din Judetul
Braila
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA 6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 2,002,592.19 188,427.71 44,714.69 64,842.72
2,300,577.31 contractat
2531 48074 Transform dizabilitate n abilitate
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN
SOCIAL I PROTECIA COPILULUI
CLRAI
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 1,703,731.10 160,307.30 38,041.60 0.00
1,902,080.00 contractat
2532 48075
Solidar-recunoastere si demnitate pe piata
muncii din Reginea Sud-Muntenia
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN
SOCIAL I PROTECIA COPILULUI
IALOMITA
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 1,802,023.83 169,555.85 40,236.32 0.00
2,011,816.00 contractat
2533 48080 Calificarea meseriasilor traditionali romi
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN
SOCIAL I PROTECIA COPILULUI
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 1,610,699.83 151,553.81 35,964.36 0.00
1,798,218.00 contractat
2534 48046
MASURI INTEGRATE PENTRU
INCLUZIUNE SOCIALA
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN
SOCIAL I PROTECIA COPILULUI
CLRAI
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 1,943,128.39 182,832.65 43,386.96 0.00
2,169,348.00 contractat
2535 47510
Dizabilitatea - o ans, nu un handicap!
Direcia General de Asisten Social i
Protecia Copilului Cluj
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 1,170,313.75 110,117.05 28,429.20 0.00
1,308,860.00 contractat
2536 47457 Incluziunea activ pe piaa muncii a
persoanelor cu dizabiliti din judeul Bihor
Direcia General de Asisten Social i
Protecia Copilului Bihor
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 1,620,181.85 152,446.00 36,200.00 0.00
1,808,827.85 contractat
2537 47460
Fara discriminare pentru o viata implinita
Direcia General de Asisten Social i
Protecia Copilului Maramures
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 1,780,776.01 167,556.60 39,761.89 0.00
1,988,094.50 contractat
2538 47455
Adaptabilitate- ansa la o via activ
Direcia General de Asisten Social i
Protecia Copilului Satu Mare
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 1,600,966.49 150,637.98 35,747.03 0.00
1,787,351.50 contractat
2539 48056
Asisten n Consiliere, Calificare
Eficient i Servicii - ACCES
Direcia General de Asisten Social
i Protecia Copilului Alba
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 1,348,267.60 126,861.06 30,104.67 0.00
1,505,233.33 contractat
2540 47280 Sanse egale in comunitatea noastra
Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului sector 6
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 1,255,816.42 118,162.16 28,040.38 0.00
1,402,018.96 contractat
2541 47294 Servicii integrate pentru incluziunea social
a grupurilor vulnerabile
Direcia General de Asisten Social i
Protecia Copilului Ilfov
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 2,110,782.80 43,077.20 181,527.32 0.00
2,335,387.32 contractat
2542 47265
O alta perspectiva a dizabilitatii prin calificare
pe piata muncii
Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului sector 6
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 1,699,978.03 159,954.17 37,957.80 0.00
1,897,890.00 contractat
2543 46177
Investeste in tine - Proiect de integrare socio-
profesionala pentru persoanele cu
vulnerabilitate sociala multipla
Direcia General de Asisten Social i
Protecia Copilului Sector 3
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 1,609,141.37 151,407.17 35,929.56 0.00
1,796,478.10 contractat
2544 47277
Consiliere si Calificare - Verde la Angajare
Directia Generala de Asistenta Sociala a
Municipiului Bucuresti
6.2 mbuntirea accesului i a participrii
grupurilor vulnerabile pe piaa muncii 1,771,572.93 166,690.67 39,556.40 0.00
1,977,820.00 contractat
2545 50672
Tracking Task-Serviciu electronic de
gestionare si monitorizare a relatiilor
interdepartamentale din cadrul SPO
ANOFM
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
11,380,995.00 0.00 3,793,665.00 0.00
15,174,660.00 contractat
2546 50668
Cardul Profesional European -2- instrument
inovativ de modernizare si eficientizare a
activitatii SPO
ANOFM
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
10,145,985.00 0.00 3,381,995.00 0.00
13,527,980.00 contractat
2547 50676 OBSERVATORUL PIEEI MUNCII (OPM) AJOFM HUNEDOARA
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare 9,713,523.00 0.00 3,237,841.00 0.00
12,951,364.00 contractat
2548 50673
Calitate, Eficienta si Servicii Profesioniste in
Serviciul Public de Ocupare din Regiunile
Nord-Eest, Centru si Sud-Muntenia - CESP
SPO
AJOFM Botosani
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
9,054,702.07 0.00 3,018,234.02 0.00
12,072,936.09 contractat
2549 50688
SPUNE - SPO 82/2020,
Servicii Publice Unitare, Necesare si Eficiente
AJOFM Timis
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
11,399,680.23 0.00 3,799,893.41 0.00
15,199,573.64 contractat
2550 50681
DataProject Management System -
instrument de gestiune si monitorizare a
proiectelor din cadrul Agentiei Nationale de
Ocupare a Fortei de Munca
ANOFM
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
11,380,995.00 0.00 3,793,665.00 0.00
15,174,660.00 contractat
2551 50682
SMISPO - Imbunatatirea sistemului
managerial si informational al SPO
ANOFM
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare 9,932,764.93 0.00 3,310,921.65 0.00
13,243,686.58 contractat
2552 50687
Eficientizarea serviciilor furnizate catre
cetateni prin utilizarea instrumentelor
moderne TIC (servicii de tip self-service )
AJOFM Gorj
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
9,044,874.03 0.00 3,014,958.01 0.00
12,059,832.04 contractat
2553 50689 SPO LOCAL DIRECT ACCESIBIL AJOFM Arges
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare 9,086,076.75 0.00 3,028,692.25 0.00
12,114,769.00 contractat
2554 50674 Eficienta si calitate in SPO - EC SPO AJOFM Tulcea
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare 9,257,202.07 0.00 3,085,734.02 0.00
12,342,936.09 contractat
2555 50684
SMART - Servicii, Masuri Active, Re/insertie,
Transparenta
AJOFM Caras-Severin
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare 6,264,887.25 0.00 2,088,295.75 0.00
8,353,183.00 contractat
2556 50670
Integrarea sistemului informatic al ANOFM cu
alte sisteme informatice
ANOFM
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare 11,387,544.34 0.00 3,795,848.12 0.00
15,183,392.46 contractat
2557 50666
Actiunea: Prepaid!- Solutie de reformare si
modernizare a serviciilor SPO prin
implementarea unui sistem modern de plata a
indemnizatiei de somaj
ANOFM
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
10,145,985.00 0.00 3,381,995.00 0.00
13,527,980.00 contractat
2558 50686
Dezvoltarea i implementarea de aciuni
inovatoare n sprijinul modernizrii Serviciului
Public de Ocupare
AJOFM Bacau
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
4,627,647.81 0.00 1,542,549.27 0.00
6,170,197.08 contractat
2559 50675 SOLISS - SOLutii Inovative Self Service ANOFM
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare 10,053,018.25 0.00 3,351,006.08 0.00
13,404,024.33 contractat
2560 50677
DANTES: Dezvoltam antreprenori o
alternativa eficace pentru sistemul de
ocupare
ANOFM
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
7,898,076.24 0.00 2,632,692.08 0.00
10,530,768.32 contractat
2561 50678
Parteneriat public - privat pentru formare
continua performanta - PPPFCP
CNFPPP din cadrul ANOFM
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare 7,317,410.25 0.00 2,439,136.75 0.00
9,756,547.00 contractat
2562 50685
BURSA LOCURILOR DE MUNCA ONLINE
(BLMO)
AJOFM HUNEDOARA
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare 5,921,194.50 0.00 1,973,731.50 0.00
7,894,926.00 contractat
2563 50671 CASPO - Calitatea in SPO ANOFM
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare 2,690,653.05 0.00 896,884.35 0.00
3,587,537.40 contractat
2564 50680
CONNECT- Soluii de conectare activ cu
angajatorii
ANOFM
4.1 ntrirea capacitii SPO pentru
furnizarea serviciilor de ocupare 5,801,651.62 0.00 1,933,883.88 0.00
7,735,535.50 contractat
2565 50667
C.R.E.S.C Competente ridicate pentru
eficienta sporita si calitate in domeniul
serviciilor publice de ocupare
ANOFM 4.2 Formarea personalului propriu al SPO
10,793,608.93 0.00 3,597,869.65 0.00
14,391,478.58 contractat
2566 50700
Formare profesional continu - CALITATE
IN SPO
CNFPPPdin cadrul ANOFM 4.2 Formarea personalului propriu al SPO
5,459,517.00 0.00 1,819,839.00 0.00
7,279,356.00 contractat
2567 50699
Imbunatatirea competentelor personalului
propriu SPO din Regiunile Sud-Muntenia,
Nord-Est si Sud-Est
IC SPO
AJOFM Ialomita 4.2 Formarea personalului propriu al SPO
7,885,482.13 0.00 2,628,494.05 0.00
10,513,976.18 contractat
2568 50694 Profesionisti pentru Parteneriat-PPP ANOFM 4.2 Formarea personalului propriu al SPO
4,732,973.25 0.00 1,577,657.75 0.00
6,310,631.00 contractat
2569 50695
Formarea profesionala continua - un atu in
asigurarea calitatii serviciilor furnizate de
catre personalul SPO
ANOFM Bucuresti 4.2 Formarea personalului propriu al SPO
5,430,158.08 0.00 1,810,052.70 0.00
7,240,210.78 contractat
2570 50697
CompEtent - dezvoltarea competenelor
angajatilor SPO pentru cresterea Calitatii si
Eficientei serviciilor furnizate
AJOFM Vaslui 4.2 Formarea personalului propriu al SPO
5,964,075.55 0.00 1,988,025.19 0.00
7,952,100.74 contractat
2571 50758
Competente si Servicii Pentru Europa 2020
PES.EU2020
AJOFM Arges
4.2 Formarea personalului propriu al SPO
5,944,431.23 0.00 1,981,477.08 0.00
7,925,908.31 contractat
2572 50698
S.P.C.P-Specializare si perfectionare n
vederea mbunttirii competentelor
profesionale ale personalului SPO
AJOFM Sibiu 4.2 Formarea personalului propriu al SPO
7,082,320.50 0.00 2,360,773.50 0.00
9,443,094.00 contractat
2573 51181 FORMAT- De la omer la angajat!
ASOCIATIA CATALACTICA, FILIALA
TELEORMAN
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare" 8,398,024.58 830,573.86 191,222.36 0.00
9,419,820.80 contractat
2574 51381 O sansa pentru siguranta viitorului S.C. ROMPREST SECURITY S.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare" 12,278,580.02 1,214,365.06 710,155.01 0.00
14,203,100.09 contractat
2575 51383
Programe integrate pentru accesul
mbuntit pe piaa munci- PAX
SC Technical Training SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare" 12,057,453.82 1,192,495.43 697,365.75 0.00
13,947,315.00 contractat
2576 51734
Dezvoltarea oportunitilor de carier i
investiie la anse de ocupare-DECIS
SC Technical Training SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare" 11,749,458.40 1,162,034.35 679,552.25 0.00
13,591,045.00 contractat
2577 51124
Investitie in resurse umane, mai multe sanse
la ocupare - INVEST
SC AUSTROMED HOLDING SRL
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare" 11,497,369.47 1,137,102.47 664,972.21 0.00
13,299,444.15 contractat
2578 51176
Dezvoltarea personala a somerilor prin
servicii inovatoare de consiliere, formare si
mediere - ROMFORM
S.C. Romprest Servicii Integrate S.R.L. 5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare" 13,447,939.81 1,330,016.03 777,787.15 0.00
15,555,742.99 contractat
2579 51146
Masuri active si strategii de ocupare pentru
persoane neocupate.
Ascendis Team S.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare" 6,883,594.22 680,795.03 398,125.75 0.00
7,962,515.00 contractat
2580 51765
Servicii de Evaluare Formare si Incluziune
S.E.F.I.
Centrul Diecezan Caritas Iasi
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare" 2,464,926.50 243,783.94 55,279.80 0.00
2,763,990.24 contractat
2581 51116
INOVAT Reintegrarea somerilor pe
segmentele inovative ale industriei usoare
Asociatia "Solidaritatea Umana" 5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare" 3,311,475.85 327,508.60 76,160.47 0.00
3,715,144.92 contractat
2582 51341 EUROHOST-Joburi pentru tineri ospitalieri ASOCIATIA INCEPTUS ROMANIA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare" 6,812,058.89 673,720.11 152,771.00 0.00
7,638,550.00 contractat
2583 51309
Oportunitati de integrare rapida pe piata
muncii a somerilor din Regiunile Vest si
Centru
Camera de Comert, Industrie si Agricultura
Caras-Severin
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare" 3,099,725.57 306,566.27 69,516.16 0.00
3,475,808.00 contractat
2584 51349
Consiliere, mediere, formare - Sanse mai
mari de ocupare !
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA DAMBOVITA
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare" 2,265,606.07 224,070.93 51,500.00 0.00
2,541,177.00 contractat
2585 51204
RE-ACTIV PE PIATA MUNCII! Integrarea
profesionala a categoriilor defavorizate pe
piata muncii
Asociatia de Consultanta Sociala si Formare
Profesionala Vest
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare" 4,812,350.84 475,946.79 108,475.13 0.00
5,396,772.76 contractat
2586 51261
Servicii integrate de informare, consiliere i
formare profesionala a persoanelor fr loc
de munc, in meserii din domeniile turismului,
alimentatiei publice si artizanatului
S.C. COREX & CB S.R.L.
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare" 10,799,596.81 1,068,091.99 624,615.20 0.00
12,492,304.00 contractat
2587 51355
ProActiv Program integrat de ocupare pe
piata muncii din regiunile Nord Est, Sud
Muntenia si Bucuresti Ilfov
SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL 5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare" 4,865,884.66 481,241.34 281,428.00 0.00
5,628,554.00 contractat
2588 51366
EU-RO COMP - Competene i
Antreprenoriat la Standarde Europene
Asociaia Europa pentru Dezvoltare Uman
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare" 13,109,645.23 1,296,558.32 294,004.15 0.00
14,700,207.70 contractat
2589 51373 PICAS te angajeaza in c