Sunteți pe pagina 1din 104

Anexa nr.

1
la Legea cu privire
la tariful vamal Nr.1380-XIII 20 noiembrie 1997.

Tariful vamal de import al Republicii oldova

!o"i#ia tarifar$ %enumirea m$rfii Ta&a vamal$
'( din co)t*
dac$ nu e)te
)tabilit alt
indice+
1 2 3
0101 ,ai* m$-ari* cat.ri* a)ini* vii/
0101 10 reproductori de ras pur 0
0101 90 altele 15
0102 0nimale vii din )pecia bovin$/
0102 10 reproductori de ras pur 0
0102 90 altele 5
0103 0nimale vii din )pecia porcin$/
0103 10 000 reproductori de ras pur 0
altele:
0103 91 de o greutate su 50 !g 10
0103 92 de o greutate egal cu sau peste 50 !g 10
0101 0nimale vii din )pecia ovin$ )au caprin$/
010" 10 din specia ovin:
010" 10 100 reproductori de ras pur 0
altele:
010" 10 300 miei #p$n la un an% 10
010" 10 &00 altele 10
010" 20 din specia caprin:
010" 20 100 reproductori de ras pur 0
010" 20 900 altele 10
0102 3alinacee* ra#e* -.4te* curcani 4i bibilici* vii* din )pecii
dome)tice/
de o greutate p$n la 1&5 g:
0105 11 psri de curte din specia galinacee 0
0105 12 000 curcani 20
0105 19 altele 20
altele:
0105 9" 000 coco'i 'i gini din specia Gallus domesticus 20
0105 99 altele 20
0105 0lte animale vii 15
0201 ,arne de bovine* proa)p$t$ )au refri-erat$ 20()200 euro*t
0202 ,arne de bovine con-elat$ 20()150 euro*t
0203 ,arne de porcine proa)p$t$* refri-erat$ )au con-elat$/
proaspt sau refrigerat:
0203 11 carcase 'i semicarcase 20()200 euro*t
0203 12 +amoane, spete 'i pr-i din acestea, nede.osate 20()200 euro*t
0203 19 altele 20()200 euro*t
congelat:
0203 21 carcase sau semicarcase 20()200 euro*t
0203 22 +amoane, spete 'i pr-i din acestea, nede.osate 20()200 euro*t
0203 29 altele 10()200 euro*t
0201 ,arne de ovine )au caprine proa)p$t$* refri-erat$ )au
con-elat$
10()100 euro*t
0202 00 ,arne de cal 'cabalin$+* m$-ar* cat.r* a)in* proa)p$t$*
refri-erat$ )au con-elat$
15
0205 6r-ane come)tibile de bovine* porcine* ovine* caprine* cai*
m$-ari* cat.ri* a)ini* proa)pete* refri-erate )au con-elate
15
0207 ,arne 4i or-ane come)tibile ale pa)$rilor de la po"i#ia
tarifar$ 0102* proa)pete* refri-erate )au con-elate/
de psri din specia galinacee:
020/ 11 $ntregi, proaspete sau refrigerate 20()100 euro*t
020/ 12 $ntregi, congelate 15()100 euro*t
020/ 13 pr-i 'i organe, proaspete sau refrigerate 20()100 euro*t
020/ 1" pr-i 'i organe, congelate 15()100 euro*t
de curcani:
020/ 2" $ntregi, proaspe-i sau refrigera-i 20()100 euro*t
020/ 25 $ntregi, congela-i 20()100 euro*t
020/ 20 pr-i 'i organe, proaspete sau refrigerate 20()100 euro*t
020/ 2/ pr-i 'i organe, congelate 20()100 euro*t
de ra-e, g$'te sau iilici:
020/ 32 $ntregi, proaspete sau refrigerate 20()100 euro*t
020/ 33 $ntregi, congelate 20()100 euro*t
020/ 3" fica-i gra'i, proaspe-i sau refrigera-i 20()100 euro*t
020/ 35 altele, proaspete sau refrigerate 20()100 euro*t
020/ 30 altele, congelate 20()100 euro*t
0208 0lt$ carne 4i or-ane come)tibile* proa)pete* refri-erate
)au con-elate
15
0209 00 7l$nin$ f$r$ carne )lab$* -r$)ime de porc 4i de pa)$re*
netopit$* nici altfel e&tra)$* proa)p$t$* refri-erat$*
con-elat$* )$rat$ )au .n )aramur$* u)cat$ )au afumat$
15
0210 ,arne 4i or-ane come)tibile* )$rate )au .n )aramur$*
u)cate )au afumate8 f$in$ 4i pudr$ come)tibil$ de carne
)au de or-ane
15
0301 !e4te viu 10
0302 !e4te proa)p$t )au refri-erat* cu e&cep#ia fileului 4i c$rnii
de pe4te 4i altor preparate din pe4te de la po"i#ia tarifar$
0301
10
0303 !e4te con-elat* e&clu)iv file 4i carne de pe4te de la po"i#ia
tarifar$ 0301
0
0301 9ile de pe4te 4i carne de pe4te 'c:iar tocat$+* proa)p$t$*
refri-erat$ )au con-elat$
0
0302 !e4te u)cat* )$rat )au .n )aramur$8 pe4te afumat* fiert )au
nefiert* .naintea )au .n timpul afum$rii8 f$inuri* pudre 4i
pelete de pe4te pentru con)um uman
0
0305 ,ru)tacee* .n coc:ilie )au nu* vii* proa)pete* refri-erate*
con-elate* u)cate* )$rate )au .n )aramur$8 cru)tacee .n
coc:ilie* -$tite prin fierbere .n ap$ )au .n vapori de ap$*
c:iar refri-erate* con-elate* u)cate* )$rate )au .n
)aramur$8 f$inuri* pudre 4i pelete de cru)tacee pentru
con)um uman
0
0307 olu4te* .n coc:ilie )au nu* vii* proa)pete* refri-erate*
con-elate* u)cate* )$rate )au .n )aramur$8 nevertebrate
acvatice* altele dec.t cru)tacee 4i molu4te* vii* proa)pete*
refri-erate* con-elate* u)cate* )$rate )au .n )aramur$8
f$inuri* pudre 4i pelete de nevertebrate acvatice* altele
dec.t cru)tacee* pentru con)um uman
0
0101 ;apte 4i )m.nt.n$* neconcentrate* f$r$ adao) de "a:$r )au 15
al#i .ndulcitori 'edulcoran#i+
0102 ;apte 4i )m.nt.n$ din lapte* concentrate )au cu adao) de
"a:$r )au al#i .ndulcitori 'edulcoran#i+/
0"02 10 pudr, granule sau alte forme solide, cu un con-inut de
grsimi care s nu dep'easc 1,5( din greutate
10
pudr, granule sau alte forme solide, cu un con-inut de
grsimi de peste 1,5( din greutate:
0"02 21 fr adaos de .a1r sau al-i $ndulcitori #edulcoran-i% 10
0"02 29 altele:
cu un con-inut de grsimi care s nu dep'easc 2/(
din greutate:
0"02 29 110 lapte special, a'a2.is 3pentru sugari4, $n recipiente
$nc1ise ermetic, cu un con-inut net care s nu dep'easc 500
g, cu un con-inut de grsimi care s dep'easc 10( din
greutate
0
altele:
0"02 29 150 $n amala+e directe, cu un con-inut net care s nu
dep'easc 2,5 !g
10
0"02 29 190 altele 10
cu un con-inut de grsimi care s dep'easc 2/( din
greutate:
0"02 29 910 $n amala+e directe, cu un con-inut net care s nu
dep'easc 2,5 !g
10
0"02 29 990 altele 10
altele:
0"02 91 la care nu s2a adugat .a1r sau al-i $ndulcitori
#edulcoran-i%
10
0"02 99 altele 10
0103 ;apte acru* lapte prin) 4i )m.nt.n$* iaurt* c:efir 4i alte
)orturi de lapte 4i )m.nt.n$ fermentate )au acidulate*
c:iar concentrate* c:iar cu adao) de "a:$r )au al#i
.ndulcitori 'edulcoran#i+* )au aromati"ate* )au cu adao) de
fructe* nuci )au cacao
15
0101 <er* c:iar concentrat )au cu adao) de "a:$r ori de al#i
.ndulcitori 'edulcoran#i+8 produ)e din compu4i naturali ai
laptelui* c:iar cu adao) de "a:$r )au al#i .ndulcitori
'edulcoran#i+* nedenumite 4i necuprin)e .n alt$ parte
10
0102 =nt 4i alte )ub)tan#e -ra)e provenite din lapte8 pa)te
lactate pentru tartine/
0"05 10 unt 15()500 euro*t
0"05 20 paste lactate pentru tartine 20()500 euro*t
0"05 90 altele 20()500 euro*t
0105 >r.n"eturi 4i ca4uri 10
0107 00 6u$ de p$)$ri* .n coa?$* proa)pete* con)ervate )au
preparate/
de psri de curte:
pentru clocit:
0"0/ 00 110 de curci sau de g$'te 0
0"0/ 00 190 altele 0
0"0/ 00 300 altele 15
0"0/ 00 900 altele 15
0108 6u$ de p$)$ri* f$r$ coa?$* 4i -$lbenu4uri de ou* proa)pete*
u)cate* preparate prin fierbere .n ap$ )au .n vapori de
ap$* mulate* con-elate )au altfel con)ervate* c:iar cu
adao) de "a:$r )au .ndulcitori 'edulcoran#i+
15
0109 00 000 iere natural$ 15
0110 00 000 !rodu)e come)tibile de ori-ine animal$* nedenumite 4i 15
necuprin)e .n alt$ parte
0201 00 000 !$r uman* neprelucrat* c:iar )p$lat )au de-re)at8 de4euri
de p$r uman
15
0202 !$r de porc )au de mi)tre#8 p$r de bur)uc 4i alte )orturi
de p$r pentru perii8 de4euri din ace)te )orturi de p$r/
0502 10 000 pr de porc sau de mistre- 'i de'euri din pr de porc sau de
mistre-
0
0502 90 000 altele 15
0201 00 000 Inte)tine* ve"ici 4i )tomacuri de animale 'altele dec.t de
pe4ti+* .ntre-i )au p$r#i din ace)tea* proa)pete* refri-erate
)au con-elate* )$rate* .n )aramur$* u)cate )au afumate
10
0202 !iei de p$)$ri 4i alte p$r#i de p$)$ri* acoperite cu pene 4i
puf* pene 4i p$r#i de pene 'cu mar-inile fa)onate )au nu+*
puf* neprelucrate* cel mult )p$late* de"infectate )au
tratate .n vederea con)erv$rii8 pudre 4i de4euri de pene
)au de p$r#i de pene
15
0205 6a)e 4i coarne neprelucrate* de-re)ate* prelucrate )umar
'dar nedecupate .n forme+* tratate cu acid )au
de-elatinate8 pudre 4i de4euri din ace)tea
15
0207 9ilde4* carapace de broa)c$ #e)toa)$* oa)e 4i fanoane de
balen$ 4i de alte mamifere acvatice* coarne* ramuri de
coarne de cerb* copite* un-:ii* -:eare 4i ciocuri*
neprelucrate )au prelucrate )umar 'dar nedecupate .n
forme+8 pudre 4i de4euri din ace)tea
15
0208 00 000 ,orali 4i alte materiale )imilare* brute )au preparate
)umar* dar neprelucrate altfel8 coc:ilii 4i carapace de
molu4te* cru)tacee )au de ec:inoderme 4i oa)e de )epii*
neprelucrate )au )umar prelucrate 'dar nedecupate .n
forme+8 pudre 4i de4euri din ace)tea
15
0210 00 000 ,:i:limbar cenu4iu* ca)toreum* "ibet$* mo)c8 cantaride8
bil$* u)cat$ )au neu)cat$8 -lande 4i alte )ub)tan#e de
ori-ine animal$ folo)ite la prepararea produ)elor
farmaceutice* proa)pete* refri-erate* con-elate )au altfel
con)ervate provi"oriu
15
0211 !rodu)e de ori-ine animal$* nedenumite )au neinclu)e .n
alt$ parte8 animale moarte de la capitolul 01 )au 03*
improprii con)umului uman/
0511 10 000 sperm de ovine 10
altele:
0511 91 produse de pe'te sau crustacee, molu'te sau alte
neverterate acvatice5 animale moarte de la capitolul 03
15
0511 99 altele 15
0501 >ulbi* tuberculi* cepe* r$d$cini tuberoa)e* -rife 4i ri"omi*
.n repau) ve-etativ* .n cre4tere )au .n floare8 puie#i* plante
4i r$d$cini din varietatea cicorii* altele dec.t r$d$cinile de
la po"i#ia tarifar$ 1212
5
0502 0lte plante vii 'inclu)iv r$d$cinile ace)tora+* buta4i 4i
altoi8 )pori de ciuperci/
0002 10 uta'i nerdcino'i 'i altoi:
0002 10 100 de vi-2de2vie 0
0002 10 900 altele 5
0002 20 pomi, aru'ti, tufi'uri, cu fructe comestiile, altoi-i sau
nealtoi-i
0
0002 30 000 rododendroni 'i a.alee, altoi-i sau nealtoi-i 5
0002 "0 trandafiri, altoi-i sau nealtoi-i 5
0002 90 altele 5
0503 9lori 4i boboci de flori* t$iate pentru buc:ete )au
ornamente* proa)pete* u)cate* albite* vop)ite* impre-nate
15
)au altfel preparate
0501 9run"e* ramuri 4i alte p$r#i de plante* f$r$ flori 4i boboci
de flori* ierburi* mu4c:i 4i lic:eni* pentru buc:ete 4i
ornamente* proa)pete* u)cate* albite* vop)ite* impre-nate
)au altfel preparate
15
0701 ,artofi* .n )tare proa)p$t$ )au refri-era#i/
0/01 10 000 pentru sm$n- 0
0/01 90 altele:
0/01 90 100 destina-i faricrii amidonului 5
altele:
0/01 90 500 cartofi noi:
de la 1 ianuarie la 15 mai 5
de la 10 mai la 30 iunie 10
0/01 90 900 altele 5
0702 00 000 Tomate* .n )tare proa)p$t$ )au refri-erate/
de la 1 ianuarie la 31 martie 10
de la 1 aprilie la 31 octomrie 20
de la 1 noiemrie la 31 decemrie 10
0703 ,eap$* ceap$ fran#u"ea)c$ 'Allium ascalonicum+* u)turoi*
pra" 4i alte le-ume aliacee* .n )tare proa)p$t$ )au
refri-erate
15
0701 @ar"$* conopid$* -ulii* var"$ crea#$ 4i le-ume come)tibile
)imilare din -enul >ra))ica* .n )tare proa)p$t$ )au
refri-erate
15
0702 7alat$ verde 'Lactuca sativa+ 4i cicoare 'Cichorium spp.+*
.n )tare proa)p$t$ )au refri-erate
15
0705 orcovi* napi* )fecl$ ro4ie pentru )alat$* floare de c.mp
-alben$ 'barba-caprei+* #elin$* ridic:e 4i r$d$cinoa)e
come)tibile )imilare* .n )tare proa)p$t$ )au refri-erate
15
0707 00 ,a)trave#i 4i corni4oni* .n )tare proa)p$t$ )au refri-erat$:
0/0/ 00 050 castrave-i:
de la 1 ianuarie la 31 martie 10
de la 1 aprilie la 31 octomrie 15
de la 1 noiemrie la 31 decemrie 10
0/0/ 00 900 corni'oni 10
0708 ;e-ume cu p$)t$i* cur$#ate )au nu de p$)t$i* proa)pete
)au refri-erate
15
0709 0lte le-ume .n )tare proa)p$t$ )au refri-erate 15
0710 ;e-ume* pre-$tite )au nu prin fierbere .n ap$ )au .n
aburi* con-elate
15
0711 ;e-ume con)ervate provi"oriu 'de e&emplu/ cu bio&id de
)ulf* .n )aramur$* .n ap$ )ulfuroa)$ )au .n alte )olu#ii de
precon)ervare+* dar improprii con)umului alimentar .n
acea)t$ )tare
15
0712 ;e-ume u)cate* .ntre-i* t$iate* felii* )f$r.mate )au
pulveri"ate* dar nepreparate altfel/
0/12 20 000 ceap 15
ciuperci, inclusiv din speciile Auricularia spp., Tremella
spp. 'i trufe:
0/12 31 000 de genul Agaricus 15
0/12 32 000 din specia Auricularia spp. 15
0/12 33 000 din specia Tremella spp. 15
0/12 39 000 altele 15
0/12 90 alte legume5 amestecuri de legume:
0/12 90 050 cartofi, tia-i sau nu $n felii, dar neprepara-i altfel 15
porum dulce #Zea mays var. saccharata%:
0/12 90 110 1iri.i destina-i $nsm$n-rilor 0
0/12 90 190 altele 10
0/12 90 300 tomate 15
0/12 90 500 morcovi 15
0/12 90 900 altele 15
0713 ;e-ume u)cate cu p$)t$i* cur$#ate de p$)t$i* c:iar
decorticate )au )f$r.mate/
0/13 10 ma.re #Pisum sativum%:
0/13 10 100 destinat $nsm$n-rilor 0
0/13 10 900 altele 15
0/13 20 000 nut #garbanzos% 15
fasole #Vigna spp., Phaseolus spp.%:
0/13 31 000 fasole din speciile Vigna mungo (L. !epper sau Vigna
radiata (L. "ilcze#
15
0/13 32 000 fasole #Adzu#i% a'a2.isa 3mica ro'ie4 #Phaseolus sau
Vigna angularis%
15
0/13 33 fasole gras, inclusiv fasole al #Phaseolus vulgaris% 15
0/13 "0 000 linte 15
0/13 50 000 o de grdin #Vicia $aba var. ma%or, Vicia $aba var.
e&uina, Vicia $aba var. minor%
15
0/13 90 altele 15
0711 R$d$cini de manioc* de arorut )au de orc:i)* napi
porce4ti* batate 4i r$d$cini 4i tuberculi )imilari* cu
con#inut ridicat de amidon )au inulin$* proa)pete*
refri-erate* con-elate )au u)cate* c:iar t$iate buc$#i )au
a-lomerate )ub form$ de pelete8 mie" de )a-otier
15
0801 Nuci de coco)* nuci de >ra"ilia* nuci de ca?u* proa)pete
)au u)cate* c:iar f$r$ coa?$ )au decorticate/
nuci de cocos:
0&01 11 000 uscate 0
0&01 19 000 altele 0
nuci de 6ra.ilia:
0&01 21 000 $n coa+ 10
0&01 22 000 fr coa+ 10
nuci de ca+u:
0&01 31 000 $n coa+ 10
0&01 32 000 fr coa+ 10
0802 0lte fructe cu coa?$* proa)pete )au u)cate* c:iar f$r$
coa?$ )au decorticate
10
0803 00 >anane* inclu)iv din )pecia Musa paradisiaca (plantains),
proa)pete )au u)cate
10
0801 ,urmale* )moc:ine* anana)* avocado* -uave* man-o 4i
man-u)tan* proa)pete )au u)cate
10
0802 ,itrice* proa)pete )au u)cate 10
0805 7tru-uri* proa)pe#i )au u)ca#i ')tafide+/
0&00 10 proaspe-i:
0&00 10 100 de mas:
de la 1 ianuarie la 1" iulie 10
de la 15 iulie la 20 noiemrie 15
de la 21 noiemrie la 31 decemrie 10
0&00 10 900 altele:
de la 1 ianuarie la 1" iulie 10
de la 15 iulie la 31 octomrie 15
de la 1 noiemrie la 31 decemrie 10
0&00 20 usca-i 0
0807 !epeni 'inclu)iv pepeni ver"i+ 4i !apaAa* proa)pe#i 10
0808 ere* pere 4i -utui* proa)pete/
0&0& 10 mere:
0&0& 10 100 mere pentru cidru, pre.entate $n vrac, de la 10 septemrie
la 15 decemrie
10
0&0& 10 &00 altele:
de la 1 ianuarie la 30 iunie 10
de la 1 iulie la 31 iulie 20
de la 1 august la 31 decemrie 10
0&0& 20 pere 'i gutui:
pere:
0&0& 20 100 pere pentru cidru, pre.entate $n vrac, de la 1 august la
31 decemrie
10
0&0& 20 500 altele:
de la 1 ianuarie la 30 iunie 10
de la 1 iulie la 31 octomrie 20
de la 1 noiemrie la 31 decemrie 10
0&0& 20 900 gutui 10
0809 ,ai)e* cire4e* vi4ine* pier)ici 'inclu)iv nectarine+* prune 4i
porumbe* proa)pete/
0&09 10 000 caise:
de la 1 ianuarie la 31 mai 10
de la 1 iunie la 30 iulie 20
de la 1 august la 31 decemrie 10
0&09 20 cire'e 'i vi'ine:
0&09 20 050 vi'ine #Prunus cerasus%:
de la 1 ianuarie la 20 mai 10
de la 21 mai la 10 august 20
de la 11 august la 31 decemrie 10
0&09 20 950 altele:
de la 1 ianuarie la 20 mai 10
de la 21 mai la 10 august 20
de la 11 august la 31 decemrie 10
0&09 30 piersici, inclusiv nectarine:
0&09 30 100 nectarine:
de la 1 ianuarie la 10 iunie 10
de la 11 iunie la 30 septemrie 20
de la 1 octomrie la 31 decemrie 10
0&09 30 900 altele:
de la 1 ianuarie la 10 iunie 10
de la 11 iunie la 30 septemrie 20
de la 1 octomrie la 31 decemrie 10
0&09 "0 prune 'i porume:
0&09 "0 050 prune:
de la 1 ianuarie la 10 iunie 10
de la 11 iunie la 30 septemrie 20
de la 1 octomrie la 31 decemrie 10
0&09 "0 900 porume 10
0810 0lte fructe* proa)pete/
0&10 10 000 cp'une 'i fragi:
de la 1 ianuarie la 30 aprilie 10
de la 1 mai la 31 iulie 20
de la 1 august la 31 decemrie 10
0&10 20 .meur, mure, dude 'i 1iri.i ai acestora 10
0&10 "0 meri'or, afine 'i alte fructe din specia Vaccinium 10
0&10 50 000 !i7i 10
0&10 00 000 durian #fruct al pomului din specia 'urio zibethinus% 10
0&10 90 altele 10
0811 9ructe* fierte )au nu .n ap$ )au .n vapori de ap$*
con-elate* c:iar cu adao) de "a:$r )au al#i .ndulcitori
'edulcoran#i+
15
0812 9ructe 4i nuci con)ervate provi"oriu 'de e&emplu/ cu
bio&id de )ulf* .n )aramur$* .n ap$ )ulfurat$ )au .n alte
)olu#ii con)ervante+* dar improprii alimenta#iei .n acea)t$
)tare
15
0813 9ructe u)cate* altele dec.t cele de la po"i#iile tarifare
0801B08058 ame)tecuri de fructe u)cate )au de fructe cu
coa?$ de la ace)t capitol
15
0811 00 000 ,o?i de citrice )au de pepeni 'inclu)iv pepeni ver"i+*
proa)pete* con-elate* u)cate )au )emicon)ervate .n
)aramur$* .n ap$ )ulfurat$ )au .n alte )olu#ii con)ervante
10
0901 ,afea* c:iar pr$?it$ )au decofeini"at$8 co?i 4i pelicule de
cafea8 .nlocuitori de cafea con#in.nd cafea* indiferent de
propor#iile ame)tecului
10
0902 ,eai* c:iar aromati"at/
0902 10 000 ceai verde #nefermentat%, pre.entat $n amala+e directe cu
un con-inut de maximum 3 !g
10
0902 20 000 ceai verde #nefermentat%, altfel pre.entat 10
0902 30 000 ceai negru #fermentat% 'i ceai par-ial fermentat, pre.entat $n
amala+e directe cu un con-inut de maximum 3 !g
/
0902 "0 000 ceai negru #fermentat% 'i ceai par-ial fermentat, altfel
pre.entat
/
0903 00 000 ate 10
0901 !iper 'din -enul Piper+8 ardei din -enul Capsicum )au din
-enul Pimenta* u)cat )au m$cinat* )au pulveri"at
10
0902 00 000 @anilie 0
0905 7cor#i4oar$ 4i flori de )cor#i4oar$ 0
0907 00 000 ,ui4oare 'fructe .ntre-i* cui4oare 4i codi#e+ 0
0908 Nuc4oar$* mirodenie din coa?a u)cat$ a nuc4oarei 4i
cardamom
5
0909 7emin#e de ana)on* de badian* de m$rar* de coriandru* de
c:imen )au de c:imion8 bace de ienup$r
5
0910 3:imbir* 4ofran* curcum$* cimbru* frun"e de dafin* currA
4i alte mirodenii
5
1001 3r.u 4i me)lin 'ame)tec de -r.u cu )ecar$ .n propor#ie de
doi la unu+/
1001 10 000 gr$u dur 0
1001 90 altele 10
1002 00 000 7ecar$ 0
1003 00 6r" 10
1001 00 000 6v$" 10
1002 !orumb 10
1005 6re" 0
1007 00 >oabe de )or- 5
1008 Cri4c$* mei* )emin#e de Phalaris Canariensis8 alte cereale 15
1101 00 9$in$ de -r.u )au me)lin 0
1102 9$in$ de cereale* altele dec.t -r.u )au me)lin/
1102 10 000 fin de secar 0
1102 20 fin de porum #mlai% 15
1102 90 altele 15
1103 ,rupe* -ri4uri 4i a-lomerate )ub form$ de pelete din
cereale
15
1101 >oabe de cereale altfel prelucrate 'de e&emplu/ deco?ite*
pre)ate* )ub form$ de ful-i* lu)truite* t$iate )au "drobite+*
cu e&cep#ia ore"ului de la po"i#ia tarifar$ 10058 -ermeni
de cereale* .ntre-i* pre)a#i* )ub form$ de ful-i )au "drobi#i
15
1102 9$in$* -ri4* pudr$* ful-i* -ranule 4i a-lomerate )ub form$
de pelete* din cartofi
15
1105 9$in$* -ri4 4i pudr$ din le-ume cu p$)taie u)cate* de la
po"i#ia tarifar$ 0713* din 7a-o )au din r$d$cini )au
tuberculi de la po"i#ia tarifar$ 0711 4i din produ)ele de la
capitolul 08
5
1107 al#* c:iar pr$?it 0
1108 0midon 4i fecule8 inulin$:
amidon 'i fecule:
110& 11 000 amidon de gr$u 0
110& 12 000 amidon de porum 0
110& 13 000 fecule de cartofi 0
110& 1" 000 fecule de manioc 5
110& 19 alte tipuri de amidon 'i fecule 5
110& 20 000 inulin 5
1109 00 000 3luten de -r.u* c:iar u)cat 10
1201 00 >oabe de )oia* c:iar )f$r.mate 5
1202 0ra:ide* nepr$?ite 4i nici altfel preparate termic* c:iar
decorticate )au )f$r.mate/
1202 10 $n coa+ 5
1202 20 000 decorticate, c1iar sfr$mate 0
1203 00 000 ,opra 10
1201 00 7emin#e de in* c:iar )f$r.mate 10
1202 7emin#e de rapi#$ )au de rapi#$ )$lbatic$* c:iar )f$r.mate 0
1205 00 7emin#e de floarea-)oarelui* c:iar )f$r.mate 10
1207 0lte fructe 4i )emin#e olea-inoa)e* c:iar )f$r.mate/
120/ 20 semin-e de umac 0
120/ "0 semin-e de susan 10
120/ 50 semin-e de mu'tar 10
altele:
120/ 91 semin-e de mac 10
120/ 99 altele 10
1208 9$in$ 4i -ri4 din fructe 4i )emin#e olea-inoa)e* altele dec.t
cele de mu4tar
5
1209 7emin#e* fructe 4i )pori* folo)ite pentru .n)$m.n#at/
1209 10 000 semin-e de sfecl de .a1r 0
semin-e de plante fura+ere:
1209 21 000 de lucern 15
1209 22 de trifoi #Tri$olium spp. 15
1209 23 de piu' 0
1209 2" 000 de iar de 8entuc!9 #Poa pratensis L.% 0
1209 25 de raigras #Lolium multi$lorum Lam., Lolium perenne L.% 10
1209 29 altele 0
1209 30 000 semin-e de plante eracee cultivate $n principal pentru flori 0
altele:
1209 91 semin-e de legume 0
1209 99 altele 5
1210 ,onuri de :amei* proa)pete )au u)cate* c:iar )f$r.mate*
m$cinate )au )ub form$ de pudr$ )au pelete8 lupulin$
0
1211 !lante 4i p$r#i de plante* )emin#e 4i fructe din )peciile
folo)ite .n principal .n parfumerie* medicin$ )au ca
in)ecticide* fun-icide )au .n )copuri )imilare* proa)pete
)au u)cate* c:iar t$iate* )f$r.mate )au )ub form$ de pudr$
5
1212 Ro4cove* al-e* )fecl$ de "a:$r 4i tre)tie de "a:$r*
proa)pete* refri-erate* con-elate )au u)cate* c:iar
pulveri"ate8 ).mburi 4i mie" de ).mburi de fructe 4i alte
produ)e ve-etale 'inclu)iv r$d$cini de cicoare nepr$?ite
din varietatea Cichorium intybus sativum+ de)tinate .n
principal alimenta#iei umane* nedenumite 4i necuprin)e .n
alt$ parte
15
1213 00 000 !aie 4i pleav$ de cereale brute* c:iar tocate* m$cinate*
pre)ate )au a-lomerate )ub form$ de pelete
10
1211 3ulii fura?ere* )fecl$ fura?er$* r$d$cini fura?ere* f.n*
lucern$* trifoi* )parcet$* var"$ fura?er$* lupin* m$"$ric:e
4i alte produ)e fura?ere )imilare* c:iar a-lomerate )ub
form$ de pelete
10
1301 Delac8 -ume* r$4ini* -ume-r$4ini 4i oleor$4ini 'de e&emplu/
bal)amuri+* naturale
15
1302 7eve 4i e&tracte ve-etale8 )ub)tan#e pectice* pectina#i 4i
pecta#i8 a-ar-a-ar 4i alte mucila-ii 4i a-en#i de m$rire a
vi)co"it$#ii* derivate din produ)e ve-etale* c:iar
modificate/
seve 'i extracte vegetale:
1302 11 000 opiu 10
1302 12 000 din lemn dulce 10
1302 13 000 din 1amei 10
1302 19 altele 0
1302 20 sustan-e pectice, pectina-i 'i pecta-i 0
mucilagii 'i agen-i de mrire a visco.it-ii, deriva-i din
produse vegetale, c1iar modifica-i:
1302 31 000 agar2agar 0
1302 32 mucilagii 'i agen-i de mrire a visco.it-ii, deriva-i din
ro'cove, din oae de ro'cove 'i din semin-e de guar, c1iar
modifica-i
10
1302 39 000 altele 10
1101 aterii ve-etale de tipul celor folo)ite .n principal .n
indu)tria .mpletiturilor 'de e&emplu/ bambu)* ramuri de
palmier* papur$* )tuf* tre)tie* r$c:it$* rafie* paie de
cereale cur$#ate* albite )au vop)ite 4i coa?$ de tei+
10
1101 !rodu)e ve-etale nedenumite 4i necuprin)e .n alt$ parte 10
1201 00 3r$)imi de porc 'inclu)iv untur$ topit$+ 4i -r$)imi de
pa)$re* altele dec.t cele de la po"i#ia tarifar$ 0209 )au
1203
15
1202 00 3r$)imi de animale din )pecia bovin$* ovin$ )au caprin$*
altele dec.t cele de la po"i#ia tarifar$ 1203
15
1203 00 7tearin$ din untur$* ulei de untur$* oleo)tearin$*
oleomar-arin$* ulei de )eu* neemul)ionate* neame)tecate
4i nici altfel preparate
0
1201 3r$)imi 4i uleiuri 4i frac#iunile lor* de pe4te )au de
mamifere marine* c:iar rafinate* dar nemodificate c:imic
10
1202 00 3r$)ime de u)uc 4i )ub)tan#e -ra)e derivate din ace)ta*
inclu)iv lanolin$/
1505 00 100 grsime de usuc rut #suintin% 10
1505 00 900 altele 0
1205 00 000 0lte -r$)imi 4i uleiuri animale 4i frac#iunile lor* c:iar
rafinate* dar nemodificate c:imic
10
1207 =lei de )oia 4i frac#iunile lui* c:iar rafinate* dar 0
nemodificate c:imic
1208 =lei de ara:ide 4i frac#iunile lui* c:iar rafinate* dar
nemodificate c:imic
0
1209 =lei de m$)line 4i frac#iunile lui* c:iar rafinate* dar
nemodificate c:imic
/,5
1210 00 0lte uleiuri 4i frac#iunile lor* ob#inute e&clu)iv din
m$)line* c:iar rafinate* dar nemodificate c:imic* inclu)iv
ame)tecuri ale ace)tor uleiuri )au frac#iuni cu uleiuri )au
frac#iuni de la po"i#ia tarifar$ 1209
/,5
1211 =lei de palmier 4i frac#iunile lui* c:iar rafinate* dar
nemodificate c:imic
0
1212 =leiuri din )emin#e de floarea-)oarelui* de 4ofr$na4* de
bumbac 4i frac#iunile lor* c:iar rafinate* dar nemodificate
c:imic
15
1213 =leiuri din nuci de coco) 'ulei de copr$+* de ).mburi de
palmier )au de baba))u 4i frac#iunile lor* c:iar rafinate*
dar nemodificate c:imic
0
1211 =leiuri de rapi#$ )au de mu4tar 4i frac#iunile lor* c:iar
rafinate* dar nemodificate c:imic
5
1212 0lte -r$)imi 4i uleiuri ve-etale 'inclu)iv ulei de ?o?oba+ 4i
frac#iunile lor* )tabile* c:iar rafinate* dar nemodificate
c:imic
5
1215 3r$)imi 4i uleiuri animale )au ve-etale 4i frac#iunile lor*
:idro-enate total )au par#ial intere)terificate*
ree)terificate* c:iar rafinate* dar nepreparate altfel/
1510 10 grsimi 'i uleiuri animale 'i frac-iunile lor 5
1510 20 grsimi 'i uleiuri vegetale 'i frac-iunile lor:
1510 20 100 uleiuri de ricin 1idrogenate, numite 3cear opal4 15
altele:
1510 20 910 pre.entate $n amala+e directe, cu un con-inut net care
s nu dep'easc 1 !g
15
altele:
1510 20 950 uleiuri de rapi-, de col.a, de in, de floarea2soarelui,
de ilipe, de !arite, de ma!ore, de touloucouna sau de aassu,
destinate utili.rilor te1nice sau industriale, altele dec$t cele
pentru faricarea produselor pentru alimenta-ia uman
15
altele:
1510 20 900 uleiuri de ara1ide, de semin-e de umac, de oae
de soia sau de floarea2soarelui5 alte uleiuri cu un con-inut mai
mic de 50( din greutate aci.i gra'i lieri 'i care nu con-in
uleiuri din mie. de palmier, de ilipe, de nuci de cocos, de
col.a, de rapi- sau de copaia
15
1510 20 9&0 altele 0
1217 ar-arin$8 ame)tecuri )au preparate alimentare din
-r$)imi )au uleiuri animale )au ve-etale )au din frac#iuni
de diferite -r$)imi )au uleiuri prev$"ute la ace)t capitol*
altele dec.t -r$)imi 4i uleiuri alimentare )au dec.t
frac#iunile ace)tora de la po"i#ia tarifar$ 1215
15
1218 00 3r$)imi 4i uleiuri animale )au ve-etale 4i frac#iunile lor*
fierte* o&idate* de):idratate* )ulfurate* polimeri"ate prin
c$ldur$ .n vacuum )au -a" inert* )au altfel modificate
c:imic* e&clu)iv cele de la po"i#ia tarifar$ 12158
ame)tecuri )au preparate nealimentare din -r$)imi 4i
uleiuri animale )au ve-etale )au din frac#iuni de diferite
-r$)imi )au uleiuri prev$"ute la ace)t capitol* nedenumite
4i neinclu)e .n alt$ parte/
151& 00 100 linoxin 15
uleiuri vegetale staile, fluide, simplu amestecate, destinate
utili.rilor te1nice sau industriale, altele dec$t cele pentru
faricarea produselor pentru alimenta-ia uman:
151& 00 310 rute 15
151& 00 390 altele 15
altele:
151& 00 910 grsimi 'i uleiuri animale sau vegetale 'i frac-iunile lor,
fierte, oxidate, des1idratate, sulfurate, polimeri.ate prin
cldur $n vacuum sau ga. inert, sau altfel modificate c1imic,
exclusiv cele de la po.i-ia tarifar 1510
15
altele:
151& 00 950 amestecuri 'i preparate nealimentare din grsimi 'i
uleiuri animale sau din grsimi 'i uleiuri animale 'i vegetale
'i frac-iunile lor
0
151& 00 990 altele 15
1220 00 000 3licerin$ brut$8 le4ii 4i ape de -licerin$ 0
1221 ,ear$ ve-etal$ 'altele dec.t tri-liceride+* cear$ de albine
)au de alte in)ecte 4i )perman#et* c:iar rafinat$ )au
colorat$
0
1222 00 %e-ra)8 re"iduuri provenite din prelucrarea )ub)tan#elor
-ra)e )au a cerurilor animale )au ve-etale
15
1501 00 ,.rna#i* c.rn$ciori 4i produ)e )imilare* din carne* or-ane
)au ).n-e8 preparate alimentare pe ba"$ de ace)te produ)e
15
1502 0lte preparate )au con)erve din carne* or-ane )au ).n-e/
1002 10 000 preparate omogeni.ate:
1002 10 001 pentru alimenta-ia copiilor 0
1002 10 009 altele 15
1002 20 de ficat de orice animal 15
de psri de curte de la po.i-ia tarifar 0105:
1002 31 de curcan 20
1002 32 din psri din specia galinacee #Gallus domesticus% 20
1002 39 altele 20
de porcine:
1002 "1 +amoane 'i pr-i din acestea 20
1002 "2 spete 'i pr-i din acestea 20
1002 "9 altele, inclusiv amestecuri 15
1002 50 de ovine 15
1002 90 altele, inclusiv preparate din s$nge de orice animal 15
1503 00 E&tracte 4i )ucuri de carne* de pe4ti )au de cru)tacee* de
molu4te )au de alte nevertebrate acvatice
10
1501 !reparate )au con)erve de pe4te8 icre 'caviar+ 4i
.nlocuitori prepara#i din icre de pe4te
10
1502 ,ru)tacee* molu4te 4i alte nevertebrate acvatice*
preparate )au con)ervate
10
1701 <a:$r din tre)tie )au din )fecl$ de "a:$r 4i "a:aro"$ pur$
din punct de vedere c:imic* .n )tare )olid$
30
1702 0lte "a:aruri* inclu)iv lacto"$* malto"$* -luco"$ 4i
fructo"$ 'levulo"$+* pure din punct de vedere c:imic .n
)tare )olid$8 )iropuri de "a:aruri f$r$ adao)uri de
)ub)tan#e aromati"ante )au colorante8 miere artificial$*
ame)tecat$ )au neame)tecat$ cu miere natural$8 "a:aruri
4i mela)e carameli"ate/
lacto. 'i sirop de lacto.:
1/02 11 000 care con-in $n greutate 99( sau mai mult lacto.,
exprimat $n lacto. an1idr, calculat pe materie uscat
15
1/02 19 000 altele 15
1/02 20 .a1r 'i sirop de ar-ar 15
1/02 30 gluco. 'i sirop de gluco., fr fructo. sau cu un con-inut
de fructo. $n stare uscat de p$n la 20( din greutate:
1/02 30 100 i.ogluco. 15
altele:
care con-in $n stare uscat $n propor-ie de 99( sau mai
mult din greutate gluco.:
1/02 30 510 su form de pudr al cristalin, aglomerat sau nu 0
1/02 30 590 altele 15
altele:
1/02 30 910 su form de pudr al cristalin, aglomerat sau nu 15
1/02 30 990 altele 15
1/02 "0 gluco. 'i sirop de gluco. cu un con-inut de fructo. de
minimum 20(, dar su 50( din greutate, $n stare uscat, cu
excep-ia .a1rului invertit
15
1/02 50 000 fructo. pur din punct de vedere c1imic 15
1/02 00 alte fructo.e 'i siropuri de fructo.e care con-in $n stare
uscat peste 50( din greutate fructo., cu excep-ia .a1rului
invertit
15
1/02 90 altele, inclusiv .a1r invertit 'i alte .a1aruri 'i amestecuri
de sirop de .a1r cu un con-inut de fructo. de 50( din
greutate, $n stare uscat
15
1703 ela)e re"ultate din e&tra-erea )au rafinarea "a:$rului 15
1701 !rodu)e "a:aroa)e 'inclu)iv ciocolat$ alb$+* care nu
con#in cacao
15
1801 00 000 >oabe de cacao .ntre-i )au )parte* crude )au pr$?ite 0
1802 00 000 ,o?i de boabe de cacao* pelicule 4i alte re)turi de cacao 15
1803 !a)t$ de cacao* de-re)at$ )au nede-re)at$ 0
1801 00 000 =nt* -r$)imi 4i ulei de cacao 0
1802 00 000 !udr$ de cacao* f$r$ adao) de "a:$r )au al#i .ndulcitori
'edulcoran#i+
0
1805 ,iocolat$ 4i alte preparate alimentare care con#in cacao 15
1901 E&tracte de mal#8 preparate alimentare din f$inuri*
-ri4uri* amidonuri )au e&tracte de mal#* care nu con#in
cacao )au care con#in cacao .n propor#ie de )ub 10( din
-reutate* calculat$ pe o ba"$ complet de-re)at$*
nedenumite )au necuprin)e .n alt$ parte8 preparate
alimentare din produ)ele prev$"ute la po"i#iile tarifare
0101B0101* care nu con#in cacao )au care con#in cacao
.ntr-o propor#ie de )ub 2( din -reutate* calculat$ pe o
ba"$ complet de-re)at$* nedenumite 4i necuprin)e .n alt$
parte/
1901 10 000 preparate pentru alimenta-ia copiilor, condi-ionate pentru
v$n.area cu amnuntul
0
1901 20 000 amestecuri 'i paste pentru prepararea produselor de
rutrie, de patiserie 'i a iscui-ilor de la po.i-ia tarifar 1905
15
1901 90 altele 0
1902 0luat alimentar* c:iar fiert* umplut 'cu carne )au alte
)ub)tan#e+ )au altfel preparat* de e&emplu/ )pa-:ete*
macaroane* fidea* la"ane* -noc:i* ravioli* caneloni8 cu4cu4*
c:iar preparat
10
1903 00 000 Tapioca 4i .nlocuitori prepara#i din fecule* .n form$ de
ful-i* -ranule* t$r.#e* boabe* cernute )au alte forme
)imilare
15
1901 !rodu)e pe ba"$ de cereale ob#inute prin e&pandare )au
pr$?ire 'de e&emplu/ corn flaFe)+8 cereale 'altele dec.t
porumb+ )ub form$ de -r$un#e* ful-i )au alte -r$un#e
preparate 'cu e&cep#ia f$inii )au -ri4ului+* par#ial pr$?ite
)au altfel preparate* nedenumite 4i necuprin)e .n alt$
parte
15
1902 !rodu)e de brut$rie* de pati)erie 4i bi)cui#i* c:iar cu
cacao8 :o)tii* ca4ete -oale de tipul celor utili"ate pentru
medicamente* pre)curi* vafe cu capac* pa)te u)cate de
f$in$* din amidon )au de fecule .n foi 4i alte produ)e
)imilare/
1905 10 000 p$ine crocant, denumit 3!nac!errot4 15
1905 20 turt dulce 'i alte asemenea produse 15
iscui-i la care s2au adugat $ndulcitori5 vafe 'i alveole:
1905 31 iscui-i la care s2au adugat $ndulcitori 15
1905 32 vafe 'i alveole 15
1905 "0 pesmet, p$ine pr+it 'i produse similare pr+ite 15
1905 90 altele 10
2001 ;e-ume* fructe 4i alte p$r#i come)tibile de plante*
preparate )au con)ervate .n o#et )au acid acetic
20
2002 Tomate preparate )au con)ervate altfel dec.t .n o#et )au
acid acetic
20
2003 ,iuperci 4i trufe* preparate )au con)ervate altfel dec.t .n
o#et )au acid acetic
15
2001 0lte le-ume preparate )au con)ervate altfel dec.t .n o#et
)au acid acetic* con-elate* altele dec.t produ)ele de la
po"i#ia tarifar$ 2005
10
2002 0lte le-ume preparate )au con)ervate altfel dec.t .n o#et
)au acid acetic* necon-elate* altele dec.t produ)ele de la
po"i#ia tarifar$ 2005/
2005 10 00 legume omogeni.ate 0
2005 20 cartofi 10
2005 "0 000 ma.re #Pisum sativum% 25
fasole #Vigna spp., Phaseolus spp.%:
2005 51 000 fasole oae 15
2005 59 000 altele 15
2005 00 000 sparang1el 15
2005 /0 msline 15
2005 &0 000 porum dulce #Zea mays var. saccharata% 10
alte legume 'i amestecuri de legume:
2005 91 000 muguri de amus 15
2005 99 altele 15
2005 00 ;e-ume* fructe* ).mburi* co?i de fructe 4i alte p$r#i de
plante* preparate cu "a:$r '.mbibate cu )irop de "a:$r*
-la)ate )au cri)tali"ate+
15
2007 3emuri* dulce#uri* ?eleuri* marmelade* pa)te 4i piureuri
de fructe )au de ).mburi* ob#inute prin fierbere* cu )au
f$r$ adao) de "a:$r )au de al#i .ndulcitori 'edulcoran#i+/
200/ 10 preparate omogeni.ate:
200/ 10 100 cu un con-inut de .a1r care s dep'easc 13( din
greutate:
200/ 10 101 pentru alimenta-ia copiilor 0
200/ 10 109 altele 10
altele:
200/ 10 910 de fructe tropicale:
200/ 10 911 pentru alimenta-ia copiilor 0
200/ 10 919 altele 10
200/ 10 990 altele:
200/ 10 991 pentru alimenta-ia copiilor 0
200/ 10 999 altele 10
altele:
200/ 91 citrice 10
200/ 99 altele 10
2008 9ructe* nuci 4i alte p$r#i come)tibile de plante* altfel
preparate )au con)ervate* cu )au f$r$ adao) de "a:$r )au
de al#i .ndulcitori 'edulcoran#i+ )au de alcool* nedenumite
4i necuprin)e .n alt$ parte/
nuci, ara1ide 'i alte semin-e, c1iar amestecate $ntre ele:
200& 11 ara1ide 10
200& 19 altele, inclusiv amestecuri din acestea 10
200& 20 ananas 20
200& 30 citrice 20
200& "0 pere 20
200& 50 caise 20
200& 00 vi'ine 'i cire'e 20
200& /0 piersici 20
200& &0 cp'une 'i fragi 20
altele, inclusiv amestecuri, cu excep-ia celor de la
supo.i-ia 200& 19:
200& 91 000 mie.uri de palmier 20
200& 92 amestecuri 10
200& 99 altele 10
2009 7ucuri de fructe 'inclu)iv mu)t de )tru-uri+ 4i )ucuri de
le-ume* nefermentate* f$r$ adao) de alcool* cu )au f$r$
adao) de "a:$r )au de al#i .ndulcitori 'edulcoran#i+/
suc de portocale:
2009 11 congelat 0
2009 12 000 necongelate, cu o valoare 6rix de maximum 20 10
2009 19 altele:
cu o valoare 6rix peste 0/:
2009 19 110 de o valoare care s nu dep'easc 30 euro per 100 !g
greutate net
5
2009 19 190 altele 5
de o valoare 6rix peste 20, dar care s nu dep'easc
0/:
2009 19 910 de o valoare care s nu dep'easc 30 euro per 100 !g
greutate net 'i cu un con-inut de .a1r adugat care s
dep'easc 30( din greutate
0
2009 19 9&0 altele 0
sucuri de grapefruit:
2009 21 000 cu o valoare 6rix de maximum 20 15
2009 29 altele 0
sucuri de orice alte citrice:
2009 31 cu o valoare 6rix de maximum 20 10
2009 39 altele 0
sucuri de ananas:
2009 "1 cu o valoare 6rix de maximum 20 10
2009 "9 altele 0
2009 50 sucuri de tomate 15
sucuri de struguri #inclusiv must de struguri%:
2009 01 cu o valoare 6rix de maximum 30 15
2009 09 altele 15
sucuri de mere:
2009 /1 cu o valoare 6rix de maximum 20 15
2009 /9 altele 15
2009 &0 sucuri de orice alte fructe sau legume 10
2009 90 amestecuri de sucuri:
cu o valoare 6rix peste 0/:
amestecuri de sucuri de mere 'i sucuri de pere:
2009 90 110 de o valoare care s nu dep'easc 22 euro per 100 !g
greutate net
15
2009 90 190 altele 15
altele:
2009 90 210 de o valoare care s nu dep'easc 30 euro per 100 !g
greutate net
15
2009 90 290 Altele 15
cu o valoare 6rix care s nu dep'easc 0/:
amestecuri de sucuri de mere 'i de sucuri de pere:
2009 90 310 de o valoare care s nu dep'easc 1& euro per 100 !g
greutate net 'i cu un con-inut de .a1r adugat care s
dep'easc 30( din greutate
15
2009 90 390 altele 15
altele:
de o valoare care s dep'easc 30 euro per 100 !g
greutate net:
amestecuri de sucuri de citrice 'i de sucuri de
ananas:
2009 90 "10 care con-in .a1r adugat 15
2009 90 "90 altele 0
altele:
2009 90 510 care con-in .a1r adugat 15
2009 90 590 altele 15
de o valoare care s nu dep'easc 30 euro per 100 !g
greutate net:
amestecuri de sucuri de citrice 'i de sucuri de
ananas:
2009 90 /10 cu un con-inut de .a1r adugat care s
dep'easc 30( din greutate
15
2009 90 /30 cu un con-inut de .a1r adugat care s nu
dep'easc 30( din greutate
15
2009 90 /90 care nu con-in .a1r adugat 15
altele:
cu un con-inut de .a1r adugat care s
dep'easc 30( din greutate:
2009 90 920 amestecuri de sucuri de fructe tropicale 15
2009 90 9"0 altele 15
cu un con-inut de .a1r adugat care s nu
dep'easc 30( din greutate:
2009 90 950 amestecuri de sucuri de fructe tropicale 15
2009 90 900 altele 15
care nu con-in .a1r adugat:
2009 90 9/0 amestecuri de sucuri de fructe tropicale 15
2009 90 9&0 altele 15
2101 E&tracte* e)en#e 4i concentrate de cafea* de ceai )au de
mate 4i preparate av.nd la ba"$ ace)te produ)e )au av.nd
la ba"$ cafea* ceai )au mate8 cicoare pr$?it$ 4i al#i
.nlocuitori or-anici de cafea 4i e&tracte* e)en#e 4i
concentrate din ace)tea
5
2102 %ro?dii 'active )au inactive+8 alte microor-ani)me
monocelulare moarte 'cu e&cep#ia vaccinurilor de la
po"i#ia tarifar$ 3002+8 prafuri de copt preparate
15
2103 7o)uri 4i preparate pentru ace)tea8 compo"i#ii din
condimente 4i din produ)e de a)e"onare8 f$in$ de mu4tar
4i mu4tar preparat/
2103 10 000 sos de soia 15
2103 20 000 !etc1up 'i alte sosuri de tomate 10
2103 30 fin de mu'tar 'i mu'tar preparat 15
2103 90 altele 15
2101 !reparate pentru )upe* ciorbe 4i bulionuri8 )upe* ciorbe 4i
bulionuri preparate8 preparate alimentare din compo"i#ii
omo-eni"ate
10
2102 00 Gn-:e#ate 4i alte forme de -:ea#$ come)tibil$* cu )au f$r$
cacao
15
2105 !reparate alimentare nedenumite 4i necuprin)e .n alt$
parte/
2100 10 concentrate de proteine 'i sustan-e proteice texturate 0
2100 90 altele:
2100 90 100 preparate a'a2.ise 3r$n. topit4 0
2100 90 200 preparate alcoolice compuse, altele dec$t cele pe a. de
sustan-e odorifiante, de tipul celor utili.ate pentru faricarea
uturilor
15
siropuri de .a1r, aromate sau cu adaos de coloran-i:
2100 90 300 de i.ogluco. 0
altele:
2100 90 510 de lacto. 0
2100 90 550 de gluco. sau de maltodextrine 0
2100 90 590 altele 0
altele:
2100 90 920 care nu con-in grsimi provenite din lapte, .a1aro.,
i.ogluco., gluco., amidon sau fecule, sau con-in mai pu-in
de 1,5( grsimi din lapte, mai pu-in de 5( .a1aro. sau
i.ogluco., mai pu-in de 5( gluco., amidon sau fecule
0
2100 90 9&0 altele 15
2201 0pe* inclu)iv ape minerale naturale )au artificiale 4i apele
-a"eificate care nu con#in "a:$r )au al#i .ndulcitori 4i nici
aromati"an#i8 -:ea#$ 4i "$pad$
15
2202 0pe* inclu)iv ape minerale 4i ape -a"eificate* care con#in
"a:$r )au al#i .ndulcitori )au aromati"an#i 4i alte b$uturi
nealcoolice* cu e&cep#ia )ucurilor de fructe )au de le-ume
de la po"i#ia tarifar$ 2009
15
2203 00 >ere fabricat$ din mal# 0,25 euro*l
2201 @in din )tru-uri proa)pe#i* inclu)iv vinuri .mbo-$#ite cu
alcool8 mu)t din )tru-uri* altul dec.t cel de la po"i#ia
tarifar$ 2009
0,5 euro*l
2202 @ermuturi 4i alte vinuri din )tru-uri proa)pe#i* aromate
cu plante )au cu )ub)tan#e aromati"ante/
2205 10 $n recipiente al cror con-inut s nu dep'easc 2 l 0,5 euro*l
2205 90 altele 15
2205 00 0lte b$uturi fermentate 'de e&emplu/ ob#inute din )uc de
pere proa)pete* cidru* :idromel+8 ame)tecuri de b$uturi
fermentate* ame)tecuri de b$uturi fermentate 4i b$uturi
nealcoolice* nedenumite 4i necuprin)e .n alt$ parte
0,2" euro*l
2207 0lcool etilic nedenaturat* cu o concentra#ie alcoolic$ de
80( vol. )au mai mare8 alcool etilic 4i alte alcooluri*
denaturate* de orice concentra#ie
0,5 euro*l
2208 0lcool etilic nedenaturat* cu o concentra#ie de alcool .n
func#ie de volum de p.n$ la 80( vol.8 di)tilate* rac:iuri*
lic:ioruri 4i alte b$uturi )pirtoa)e
0,5 euro*l alcool asolut
2209 00 6#eturi come)tibile 4i .nlocuitori de o#et come)tibili
ob#inu#i din acid acetic
15
2301 9$inuri* prafuri 4i pelete din carne* or-ane* pe4te*
cru)tacee* molu4te )au alte nevertebrate acvatice*
improprii alimenta#iei umane8 ?um$ri
0
2302 T$r.#e* )parturi 4i alte re"iduuri* a-lomerate )au nu )ub
form$ de pelete* provenite din m$cinarea* pre)area*
cernerea )au din alte procedee de prelucrare a cerealelor
)au plantelor le-uminoa)e
10
2303 Re"iduuri re"ultate de la fabricarea amidonului 4i
re"iduuri )imilare* pulp$ de )fecl$ de "a:$r* re)turi
re"ultate din prelucrarea tre)tiei de "a:$r 4i alte de4euri
re"ultate de la fabricarea "a:$rului* depuneri 4i de4euri
re"ultate de la fabricarea berii )au de la di)tilare* c:iar
a-lomerate )ub form$ de pelete
5
2301 00 000 Turte 4i alte re"iduuri )olide* c:iar m$cinate )au
a-lomerate )ub form$ de pelete* re"ultate din e&trac#ia
uleiului de )oia
0
2302 00 000 Turte 4i alte re"iduuri )olide* c:iar m$cinate )au
a-lomerate )ub form$ de pelete* re"ultate din e&trac#ia
uleiului de ara:ide
5
2305 Turte 4i alte re"iduuri )olide* c:iar m$cinate )au
a-lomerate )ub form$ de pelete* re"ultate din e&trac#ia
-r$)imilor )au uleiurilor ve-etale* altele dec.t cele de la
po"i#ia tarifar$ 2301 )au 2302
5
2307 00 <a# 4i dro?die de vin8 tartru brut 5
2308 00 aterii ve-etale 4i de4euri ve-etale* re"iduuri 4i produ)e
)ecundare ve-etale* c:iar a-lomerate )ub form$ de pelete*
de tipul celor folo)ite .n :rana animalelor* nedenumite 4i
necuprin)e .n alt$ parte
5
2309 !reparate de tipurile celor folo)ite pentru :rana
animalelor/
2309 10 alimente pentru c$ini sau pisici, amalate pentru v$n.area cu
amnuntul
5
2309 90 altele 10
2101 Tutunuri brute )au neprelucrate8 de4euri de tutunuri/
2"01 10 tutunuri nedesprinse de pe tulpin:
tutunuri de tip :irginia uscate cu fum, de tip 6urle9
uscate cu aer cald #inclusiv 1iri.i 6urle9%5 tutunuri de tip
;ar9land uscate cu aer cald 'i tutunuri uscate la foc:
2"01 10 100 tutunuri de tip :irginia uscate cu fum 5
2"01 10 200 tutunuri de tip 6urle9 uscate cu aer cald, inclusiv 1iri.i
6urle9
5
2"01 10 300 tutunuri de tip ;ar9land uscate cu aer cald 5
tutunuri uscate la foc:
2"01 10 "10 de tip 8entuc!9 5
2"01 10 "90 altele 5
altele:
2"01 10 500 tutunuri uscate cu aer cald 5
2"01 10 000 tutunuri de tip oriental uscate la soare 5
2"01 10 /00 tutunuri uscate cu fum rece 5
2"01 10 &00 tutunuri uscate cu fum 5
2"01 10 90 alte tutunuri:
2"01 10 901 fermentate de soiuri aromatice 0
2"01 10 909 altele 5
2"01 20 tutunuri par-ial sau total desprinse de pe tulpin:
tutunuri de tip :irginia uscate cu fum, de tip 6urle9
uscate cu aer cald #inclusiv 1iri.i 6urle9%5 tutunuri de tip
;ar9land uscate cu aer cald 'i tutunuri uscate la foc:
2"01 20 100 tutunuri de tip :irginia uscate cu fum 0
2"01 20 200 tutunuri de tip 6urle9 uscate cu aer cald, inclusiv 1iri.i
6urle9
0
2"01 20 300 tutunuri de tip ;ar9land uscate cu aer cald 5
tutunuri uscate la foc:
2"01 20 "10 de tip 8entuc!9 5
2"01 20 "90 altele 5
altele:
2"01 20 500 tutunuri londe uscate cu aer cald 5
2"01 20 000 tutunuri de tip oriental uscate la soare 5
2"01 20 /00 tutunuri rune uscate cu fum rece 5
2"01 20 &00 tutunuri uscate cu fum 5
2"01 20 900 alte tutunuri 5
2"01 30 000 de'euri de tutun 5
2102 Hi-$ri de foi 'inclu)iv cele cu capete t$iate+* trabucuri 4i
#i-arete* din tutun )au din .nlocuitori de tutun
3 euro*1000 uc-i
2103 0lte tutunuri 4i .nlocuitori de tutun fabricate8 tutunuri
Iomo-eni"ateJ )au Irecon)tituiteJ8 e&tracte 4i e)en#e de
tutun/
2"03 10 tutun pentru pip, cu sau fr $nlocuitori de tutun $n orice
propor-ie:
2"03 10 100 $n amala+e directe cu un con-inut net care s nu
dep'easc 500 g
15
2"03 10 900 altele 0
altele:
2"03 91 000 tutunuri 3omogeni.ate4 sau 3reconstituite4 0
2"03 99 altele:
2"03 99 100 tutunuri pentru mestecat 'i tutunuri pentru pri.at 15
2"03 99 900 altele 0
2201 00 7are 'inclu)iv )are de ma)$ 4i )are denaturat$+ 4i clorur$
de )odiu pur$* c:iar )ub form$ de )olu#ie apoa)$ )au cu
adao) de a-en#i antia-lomeran#i* )au cu a-en#i care
a)i-ur$ o bun$ fluiditate8 ap$ de mare
0
2202 00 000 !irite de fier nepr$?ite 5
2203 00 7ulf de orice fel* cu e&cep#ia )ulfului )ublimat* )ulfului
precipitat 4i )ulfului coloidal
5
2201 3rafit natural 5
2202 Ni)ipuri naturale de orice fel* c:iar colorate* cu e&cep#ia
ni)ipurilor metalifere de la capitolul 25/
2505 10 000 nisipuri silicoase 'i nisipuri cuar-oase 0
2505 90 000 alte nisipuri 5
2205 ,uar# 'altul dec.t ni)ipurile naturale+8 cuar#ite* c:iar
de-ro4ate )au )implu debitate cu fer$)tr$ul )au prin alt
procedeu* .n blocuri )au .n pl$ci de form$ p$trat$ )au
dreptun-:iular$
5
2207 00 ,aolin 4i alte ar-ile caolinice* c:iar calcinate 0
2208 0lte ar-ile 'cu e&cep#ia ar-ilelor e&pandate de la po"i#ia
tarifar$ 5805+* andalu"it* cianit* )ilimanit* c:iar calcinate*
mulit8 p$m.nturi de 4amote 4i de c$r$mi"i )ilicioa)e
0
2209 00 000 ,ret$ 5
2210 9o)fa#i de calciu naturali* fo)fa#i aluminocalcici naturali
4i cret$ fo)fatic$
0
2211 7ulfat de bariu natural 'baritin$+8 carbonat de bariu
natural 'Kit:erit+8 c:iar calcinat* cu e&cep#ia o&idului de
bariu de la po"i#ia tarifar$ 2815
0
2212 00 000 9$in$ )ilicioa)$ fo)il$ 'de e&emplu/ Fi)el-ur* tripolit 4i 0
diatomit+ 4i alte p$m.nturi )ilicioa)e )imilare* c:iar
calcinate* cu o den)itate aparent$ de ma&imum 1
2213 !iatr$ ponce8 emeri 'piatr$ de 4lefuit+8 corindon natural*
-ranat natural 4i al#i abra"ivi naturali* c:iar trata#i
termic
5
2211 00 000 0rde"ie* c:iar de-ro4at$ )au )implu debitat$ prin t$iere
cu fer$)tr$ul )au prin alt procedeu* .n blocuri )au .n pl$ci
de form$ p$trat$ )au dreptun-:iular$
10
2212 armur$* travertin* ecau)in 4i alte pietre calcaroa)e
pentru cioplit )au pentru con)truc#ii av.nd o den)itate
aparent$ de minimum 2*2 4i alaba)tru* c:iar de-ro4ate
)au )implu debitate prin t$iere cu fer$)tr$ul )au prin alt
procedeu* .n blocuri )au .n pl$ci de form$ p$trat$ )au
dreptun-:iular$
5
2215 3ranit* porfir* ba"alt* -re)ie 4i alte pietre pentru cioplit
)au pentru con)truc#ii* c:iar de-ro4ate )au )implu
debitate* cu fer$)tr$ul )au prin alte procedee* .n blocuri
)au pl$ci de form$ p$trat$ )au dreptun-:iular$
5
2217 >olovani* prundi4* pietre conca)ate* din cele folo)ite .n
-eneral ca a-re-ate pentru betonare )au pietruirea
drumurilor* pentru c$ile ferate )au alt bala)t* pietri4 4i
)ile&* c:iar tratate termic8 macadam de "-ur$* de "-ur$
metalur-ic$* de de4euri indu)triale )imilare* c:iar
con#in.nd materiale cuprin)e .n prima parte a po"i#iei8
macadam -udronat pentru 4o)ele8 -ranule* )p$rturi 4i
praf din pietre de la po"i#ia tarifar$ 2212 )au 2215* c:iar
tratate termic/
251/ 10 olovani, prundi', pietre concasate, din cele utili.ate $n
general ca agregate pentru etoane sau pentru pietruirea
drumurilor, pentru cile ferate sau alt alast, pietri' 'i silex,
c1iar tratate termic
5
251/ 20 000 macadam de .gur, .gur metalurgic sau de de'euri
industriale similare, c1iar con-in$nd materialele men-ionate la
supo.i-ia 251/ 10
5
251/ 30 000 macadam gudronat pentru 'osele 5
granule, a'c1ii 'i praf din pietre de la po.i-ia tarifar 2515
sau 2510, c1iar tratate termic:
251/ "1 000 de marmur 0
251/ "9 000 altele 5
2218 %olomit$* c:iar )interi"at$ )au calcinat$8 inclu)iv
dolomit$ de-ro4at$ )au )implu debitat$* cu fer$)tr$ul )au
prin alte procedee* .n blocuri )au .n pl$ci de form$
p$trat$ )au dreptun-:iular$8 dolomit$ a-lomerat$
5
2219 ,arbonat de ma-ne"iu natural 'ma-ne"it$+8 ma-ne"ie
topit$8 ma-ne"ie calcinat$ ar)$ ')interi"at$+* c:iar
con#in.nd cantit$#i mici de al#i o&i"i ad$u-a#i .nainte de
)interi"are8 al#i o&i"i de ma-ne"iu* c:iar puri
0
2220 3:ip)8 an:idrit8 ip)o) 'din -:ip) calcinat )au din )ulfat de
calciu+* c:iar colorat* cu )au f$r$ adao) de cantit$#i mici
de acceleratori )au .ncetinitori
5
2221 00 000 !iatr$ de var pentru furnale 'fondant calcaro)+8 piatr$ de
var 4i alte roci calcaroa)e* de tipul celor folo)ite pentru
fabricarea varului 4i cimentului
5
2222 @ar ne)tin)* var )tin) 4i var :idraulic* cu e&cep#ia o&idului
4i :idro&idului de calciu de la po"i#ia tarifar$ 2822
5
2223 ,imenturi :idraulice 'inclu)iv cimenturi nepulveri"ate*
a4a-"i)e IclinFerJ+* c:iar colorate/
2523 10 000 cimenturi nepulveri.ate, a'a2.ise 3clin!er4 10
cimenturi <ortland:
2523 21 000 cimenturi ale, c1iar colorate artificial 0
2523 29 000 altele 10
2523 30 000 cimenturi aluminoase 10
2523 90 alte cimenturi 1idraulice 10
2221 0"be)t 15
2222 ic$* inclu)iv de)picat$ .n foi#e )au lamele nere-ulate
')plittin-)+8 de4euri de mic$
5
2225 7teatit natural* c:iar de-ro4at )au )implu debitat prin
t$iere cu fer$)tr$ul )au prin alte procedee* .n blocuri )au
pl$ci de form$ p$trat$ )au dreptun-:iular$8 talc/
2520 10 000 nemcinate, nepulveri.ate 5
2520 20 000 mcinate, pulveri.ate 0
2228 >ora#i naturali 4i concentra#ii lor 'c:iar calcina#i+* cu
e&cep#ia bora#ilor e&tra4i din )aramuri naturale8 acid
boric natural cu o concentra#ie de ma&im 82( C3>63 din
produ)ul u)cat
5
2229 9eld)par8 leucit8 nefelin 4i nefelin )ienit8 fluorin$ 5
2230 7ub)tan#e minerale nedenumite 4i necuprin)e .n alt$
parte/
2530 10 vermiculit, perlit 'i clorite, neexpandate 0
2530 20 000 !ieserit, epsomit #sulfa-i de magne.iu naturali% 5
2530 90 altele 0
2501 inereuri de fier 4i concentratele lor* inclu)iv pirite de
fier pr$?ite 'cenu4$ de pirite+
0
2502 00 000 inereuri de man-an 4i concentratele lor* inclu)iv
minereuri de man-an ferun-inoa)e* cu un con#inut minim
de man-an de 20( din -reutatea produ)ului u)cat
0
2503 00 000 inereuri de cupru 4i concentratele lor 0
2501 00 000 inereuri de nic:el 4i concentratele lor 0
2502 00 000 inereuri de cobalt 4i concentratele lor 0
2505 00 000 inereuri de aluminiu 4i concentratele lor 0
2507 00 000 inereuri de plumb 4i concentratele lor 0
2508 00 000 inereuri de "inc 4i concentratele lor 0
2509 00 000 inereuri de )taniu 'co)itor+ 4i concentratele lor 0
2510 00 000 inereuri de crom 4i concentratele lor 0
2511 00 000 inereuri de tun-)ten 'Kolfram+ 4i concentratele lor 0
2512 inereuri de uraniu )au de toriu 4i concentratele lor 0
2513 inereuri de molibden 4i concentratele lor 0
2511 00 inereuri de titan 4i concentratele lor 0
2512 inereuri de niobiu* de tantal* de vanadiu )au de "irconiu
4i concentratele lor
0
2515 inereuri de metale pre#ioa)e 4i concentratele lor 0
2517 0lte minereuri 4i concentrate 0
2518 00 000 <-ur$ de furnal -ranulat$ 'ni)ip de "-ur$+ re"ultat$ de la
fabricarea fontei* fierului )au o#elului
0
2519 00 <-ur$* "-ur$ de furnal 'altele dec.t "-ur$ -ranulat$+* co?i*
#under 4i alte de4euri re"ultate de la fabricarea fierului
)au o#elului
0
2520 ,enu4$ 4i re"iduuri 'altele dec.t cele re"ultate de la
fabricarea fontei* fierului )au o#elului+* care con#in metale
)au compu4i ai metalelor
0
2521 0lte "-uri 4i cenu4$* inclu)iv cenu4$ de al-e* cenu4$ 4i
re"iduuri provenind de la incinerarea de4eurilor
or$4ene4ti
0
2701 Cuil$8 bric:ete 4i combu)tibili )oli"i .n forme )imilare
ob#inu#i din :uil$
0
2702 ;i-nit* c:iar a-lomerat* cu e&cep#ia -a-atului 0
2703 00 000 Turb$ 'inclu)iv turb$ pentru a4ternut+* c:iar a-lomerat$ 0
2701 00 ,oc) 4i )emicoc) de :uil$* de li-nit )au de turb$* c:iar
a-lomerat8 c$rbune de retort$
0
2702 00 000 3a" de :uil$* -a" de ap$* -a" de -enerator 4i -a"e
)imilare* e&clu".nd -a"ul de )ond$ 4i alte :idrocarburi
-a"oa)e
0
2705 00 000 3udron din :uil$* li-nit )au turb$ 4i alte -udroane
minerale* c:iar de):idratate )au par#ial di)tilate* inclu)iv
-udroane recon)tituite
0
2707 =leiuri 4i alte produ)e derivate re"ultate din di)tilarea
-udronului de :uil$ la temperaturi .nalte8 produ)e
)imilare la care -reutatea compu4ilor aromatici dep$4e4te
-reutatea con)tituen#ilor nearomatici
0
2708 7moal$ 4i coc) de )moal$* ob#inut din -udron de :uil$ )au
din alte -udroane minerale
0
2709 00 =leiuri brute din petrol )au din minerale bituminoa)e 0
2710 =leiuri din petrol )au uleiuri din minerale bituminoa)e*
altele dec.t uleiurile brute8 preparatele nedenumite 4i
necuprin)e .n alt$ parte* con#in.nd .n -reutate minimum
70( uleiuri din petrol )au din minerale bituminoa)e 4i
pentru care ace)te uleiuri con)tituie elementul de ba"$8
de4euri de uleiuri
0
2711 3a" de )ond$ 4i alte :idrocarburi -a"oa)e 0
2712 @a)elin$8 parafin$* cear$ de petrol microcri)talin$* cear$
din praf de c$rbune ')lacF Ka&+* o"oc:erit$* cear$ de
li-nit* cear$ de turb$* alt$ cear$ mineral$ 4i produ)e
)imilare ob#inute prin )inte"$ )au prin alte procedee*
c:iar colorate
0
2713 ,oc) de petrol* bitum de petrol 4i alte re"iduuri de uleiuri
din petrol )au din minerale bituminoa)e
0
2711 >itumuri 4i a)falturi* naturale8 4i)turi 4i ni)ipuri
bituminoa)e8 a)falti#i 4i roci a)faltice
0
2712 00 000 0me)tecuri bituminoa)e pe ba"$ de a)falt natural )au de
bitum natural* de bitum de petrol* de -udron mineral )au
de )moal$ de -udron mineral 'de e&emplu/ ma)tic
bitumino)* 3cut-bacF)4+
0
2715 00 000 Ener-ie electric$ 0
2801 9luor* clor* brom 4i iod 0
2802 00 000 7ulf )ublimat )au precipitat8 )ulf coloidal 0
2803 00 ,arbon 'ne-ru de fum 4i alte forme de carbon
nedenumite 4i necuprin)e .n alt$ parte+
5,5
2801 Cidro-en* -a"e inerte 4i alte nemetale 5,5
2802 etale alcaline )au alcalino-p$m.ntoa)e8 metale din
p$m.nturi rare* Atriu 4i )candiu* c:iar ame)tecate )au
aliate .ntre ele8 mercur
5,5
2805 ,lorur$ de :idro-en 'acid clor:idric+8 acid cloro)ulfuric 0
2807 00 0cid )ulfuric8 oleum 0
2808 00 000 0cid a"otic8 aci"i )ulfonitrici 0
2809 !entao&id de difo)for8 acid fo)foric8 aci"i polifo)forici cu
compo"i#ie c:imic$ definit$ )au nu/
2&09 10 000 pentaoxid de difosfor 5,5
2&09 20 000 acid fosforic 'i aci.i polifosforici 0
2810 00 6&i"i de bor8 aci"i borici 0
2811 0l#i aci"i anor-anici 4i al#i compu4i o&i-ena#i anor-anici
ai nemetalelor/
al-i aci.i anorganici:
2&11 11 000 fluorur de 1idrogen #acid fluor1idric% 5,5
2&11 19 altele 5,5
al-i compu'i oxigena-i anorganici ai nemetalelor:
2&11 21 000 dioxid de caron 5,5
2&11 22 000 dioxid de siliciu 0
2&11 29 altele 5,5
2812 Calo-enuri 4i o&i:alo-enuri ai nemetalelor 5,5
2813 7ulfuri de nemetale8 tri)ulfur$ de fo)for te:nic$ 5,5
2811 0moniac* an:idru )au .n )olu#ie apoa)$ 0
2812 Cidro&id de )odiu ')od$ cau)tic$+8 :idro&id de pota)iu
'pota)$ cau)tic$+8 pero&i"i de )odiu )au de pota)iu/
1idroxid de sodiu #sod caustic%:
2&15 11 000 solid 0
2&15 12 000 $n solu-ie apoas #le'ie de sod caustic% 5,5
2&15 20 1idroxid de potasiu #potas caustic% 0
2&15 30 000 peroxi.i de sodiu sau de potasiu 5,5
2815 Cidro&id 4i pero&id de ma-ne"iu8 o&i"i* :idro&i"i 4i
pero&i"i de )tron#iu )au de bariu
5,5
2817 00 000 6&id de "inc8 pero&id de "inc 0
2818 ,orindon artificial definit c:imic )au nu8 o&id de
aluminiu8 :idro&id de aluminiu
0
2819 6&i"i 4i :idro&i"i de crom 5,5
2820 6&i"i de man-an 5,5
2821 6&i"i 4i :idro&i"i de fier8 p$m.nturi colorante con#in.nd
minimum 70( .n -reutate* fier combinat evaluat .n
9e263/
2&21 10 000 oxi.i 'i 1idroxi.i de fier 0
2&21 20 000 pm$nturi colorante 5,5
2822 00 000 6&i"i 4i :idro&i"i de cobalt8 o&i"i de cobalt te:nici 5,5
2823 00 000 6&i"i de titan 0
2821 6&i"i de plumb8 miniu de plumb ro4u 4i portocaliu 5,5
2822 Cidra"in$ 4i :idro&ilamin$ 4i )$rurile lor anor-anice8 alte
ba"e anor-anice8 al#i o&i"i* :idro&i"i 4i pero&i"i de metale
5,5
2825 9luoruri8 fluoro)ilica#i* fluoroalumina#i 4i alte )$ruri
comple&e de fluor
5,5
2827 ,loruri* o&icloruri 4i :idro&icloruri8 bromuri 4i
o&ibromuri8 ioduri 4i o&iioduri
0
2828 Cipoclori#i8 :ipoclorit de calciu te:nic8 clori#i8
:ipobromi#i
5,5
2829 ,lora#i 4i perclora#i8 broma#i 4i perbroma#i8 ioda#i 4i
perioda#i
5,5
2830 7ulfuri8 poli)ulfuri cu compo"i#ie c:imic$ definit$ )au nu/
2&30 10 000 sulfur de sodiu 0
2&30 90 altele 5,5
2831 %itioni#i 4i )ulfo&ila#i 5,5
2832 7ulfi#i8 tio)ulfa#i 0
2833 7ulfa#i8 alauni8 per)ulfa#i/
sulfa-i de sodiu:
2&33 11 000 sulfat de disodiu 0
2&33 19 000 altele 5,5
al-i sulfa-i:
2&33 21 000 de magne.iu 0
2&33 22 000 de aluminiu 0
2&33 2" 000 de nic1el 5,5
2&33 25 000 de cupru 5,5
2&33 2/ 000 de ariu 0
2&33 29 altele 0
2&33 30 000 alaun 5,5
2&33 "0 000 peroxosulfa-i #persulfa-i% 5,5
2831 Nitri#i8 nitra#i 5,5
2832 9o)fina#i ':ipofo)fi#i+* fo)fona#i 'fo)fi#i+ 4i fo)fa#i8
polifo)fa#i cu compo"i#ie c:imic$ definit$ )au nu/
2&35 10 000 fosfina-i #1ipofosfi-i% 'i fosfona-i #fosfi-i% 5,5
fosfa-i:
2&35 22 000 de mono2 sau de disodiu 5,5
2&35 2" 000 de potasiu 5,5
2&35 25 1idrogenoortofosfat de calciu #fosfat dicalcic% 5,5
2&35 20 al-i fosfa-i de calciu 5,5
2&35 29 altele 0
polifosfa-i:
2&35 31 000 trifosfat de sodiu #tripolifosfat de sodiu% 0
2&35 39 000 altele 5,5
2835 ,arbona#i8 percarbona#i8 carbonat de amoniu te:nic
con#in.nd carbamat de amoniu
0
2837 ,ianuri* o&icianuri 4i cianuri comple&e 5,5
2839 7ilica#i8 )ilica#i te:nici ai metalelor alcaline 0
2810 >ora#i8 perbora#i/
tetraorat de disodiu #orax rafinat%:
2&"0 11 000 an1idru 5,5
2&"0 19 altele 5,5
2&"0 20 al-i ora-i 5,5
2&"0 30 000 perora-i 0
2811 7$ruri ale o&iaci"ilor metalici )au permetalici/
2&"1 30 000 dicromat de sodiu 5,5
2&"1 50 000 al-i croma-i 'i dicroma-i5 percroma-i 5,5
mangani-i, mangana-i 'i permangana-i:
2&"1 01 000 permanganat de potasiu 0
2&"1 09 000 altele 0
2&"1 /0 000 molida-i 5,5
2&"1 &0 000 7olframa-i 5,5
2&"1 90 altele 5,5
2812 0lte )$ruri ale aci"ilor )au peraci"ilor anor-anici 'inclu)iv
alumino)ilica#i cu compo"i#ie c:imic$ definit$ )au nu+*
altele dec.t a"idele/
2&"2 10 000 silica-i duli sau complec'i, inclusiv aluminosilica-i cu
compo.i-ie c1imic definit sau nu
0
2&"2 90 altele 5,5
2813 etale pre#ioa)e .n )tare coloidal$8 compu4i anor-anici
)au or-anici ai metalelor pre#ioa)e* cu compo"i#ie c:imic$
definit$ )au nu8 amal-ame de metale pre#ioa)e/
2&"3 10 metale pre-ioase $n stare coloidal 5,5
compu'i ai argintului:
2&"3 21 000 nitrat de argint 0
2&"3 29 000 altele 5,5
2&"3 30 000 compu'i ai aurului 5,5
2&"3 90 al-i compu'i5 amalgame 5,5
2811 Elemente c:imice radioactive 4i i"otopi radioactivi
'inclu)iv elementele c:imice 4i i"otopii fi)ionabili )au
fertili+ 4i compu4ii lor8 ame)tecuri 4i re"iduuri care con#in
ace)te produ)e/
2&"" 10 uraniu natural 'i compu'ii si5 alia+e, dispersii #inclusiv 5,5
metaloceramice%, produse ceramice 'i amestecuri care con-in
uraniu natural sau compu'i de uraniu natural
2&"" 20 uraniu $mog-it $n uraniu2235 'i compu'ii si5 plutoniu 'i
compu'ii si, alia+e, dispersii #inclusiv metaloceramice%,
produse ceramice 'i amestecuri care con-in uraniu $mog-it
$n uraniu2235, plutoniu sau compu'i ai acestor produse
5,5
2&"" 30 uraniu srcit $n uraniu2235 'i compu'ii si5 toriu 'i
compu'ii si5 alia+e, dispersii #inclusiv metaloceramice%,
produse ceramice 'i amestecuri care con-in uraniu srcit $n
uraniu2235, toriu sau compu'i ai acestor produse
5,5
2&"" "0 elemente 'i i.otopi radioactivi 'i compu'i radioactivi, altele
dec$t cele de la supo.i-ia 2&"" 10, 2&"" 20 sau 2&"" 305
alia+e, dispersii #inclusiv metaloceramice%, produse ceramice
'i amestecuri care con-in aceste elemente, i.otopi sau
compu'i5 re.iduuri radioactive
0
2&"" 50 000 elemente comustiile #cartu'e% u.ate #iradiate% ale
reactoarelor nucleare
5,5
2812 I"otopi* al#ii dec.t cei de la po"i#ia tarifar$ 28118 compu4ii
lor anor-anici )au or-anici de compo"i#ie c:imic$ definit$
)au nu
5,5
2815 ,ompu4i anor-anici )au or-anici* ai metalelor de
p$m.nturi rare* ai Atriului )au ai )candiului )au ai
ame)tecurilor din ace)te metale
5,5
2817 00 000 !ero&id de :idro-en* c:iar )olidificat cu uree 0
2818 00 000 9o)furi* cu o compo"i#ie c:imic$ definit$ )au nu* cu
e&cep#ia ferofo)furilor
5,5
2819 ,arburi* cu compo"i#ie c:imic$ definit$ )au nu/
2&"9 10 000 de calciu 0
2&"9 20 000 de siliciu 0
2&"9 90 altele 5,5
2820 00 Cidruri* nitruri* a"ide* )iliciuri 4i boruri* cu compo"i#ie
c:imic$ definit$ )au nu* altele dec.t compu4ii care
con)tituie .n acela4i timp carburi de la po"i#ia tarifar$
2819
5,5
2822 00 000 ,ompu4i* anor-anici )au or-anici* ai mercurului* al#ii
dec.t amal-amele
5,5
2823 00 0l#i compu4i anor-anici 'inclu)iv ap$ di)tilat$* de
conductibilitate )au de puritate )imilar$+8 aer lic:id
'inclu)iv aerul lic:id din care au fo)t eliminate -a"ele
rare+8 aer comprimat8 amal-ame* altele dec.t amal-ame
de metale pre#ioa)e
5,5
2901 Cidrocarburi aciclice 0
2902 Cidrocarburi ciclice 0
2903 %eriva#i :alo-ena#i ai :idrocarburilor/
deriva-i clorura-i satura-i ai 1idrocarurilor aciclice:
2903 11 000 clormetan #clorur de metil% 'i cloretan #clorur de etil% 5,5
2903 12 000 diclormetan #clorur de metilen% 5,5
2903 13 000 cloroform #triclormetan% 5,5
2903 1" 000 tetraclorur de caron 5,5
2903 15 000 1,22dicloretan #clorur de etilen% 5,5
2903 19 altele 5,5
deriva-i clorura-i nesatura-i ai 1idrocarurilor aciclice:
2903 21 000 clorur de vinil #cloretilen% 5,5
2903 22 000 tricloretilen 5,5
2903 23 000 tetracloretilen #percloretilen% 5,5
2903 29 000 altele 5,5
deriva-i fluorura-i, romura-i sau iodura-i ai 1idrocarurilor
aciclice:
2903 31 000 romura de etilena #=>?% #1,22@irometan% 5,5
2903 39 altele 5,5
deriva-i 1alogena-i ai 1idrocarurilor aciclice con-in$nd cel
pu-in doi 1alogeni diferi-i:
2903 "1 000 triclorfluormetan 5,5
2903 "2 000 diclordifluormetan 5,5
2903 "3 000 triclortrifluoretani 5,5
2903 "" diclortetrafluoretani 'i clorpentafluoretan 5,5
2903 "5 al-i deriva-i per1alogena-i numai cu fluor 'i clor 5,5
2903 "0 romclordifluormetan, romtrifluormetan 'i
diromtetrafluoretan
5,5
2903 "/ 000 al-i deriva-i per1alogena-i 5,5
2903 "9 altele 5,5
deriva-i 1alogena-i ai 1idrocarurilor ciclanice, ciclenice
sau cicloterpenice:
2903 51 000 1,2,3,",5,021exaclorciclo1exan #1cp #=>?%%, inclusiv
lindan #=>?, =AA%
5,5
2903 52 000 aldrin #=>?%, clordan #=>?% 'i 1eptaclor #=>?% 5,5
2903 59 altele 5,5
deriva-i 1alogena-i ai 1idrocarurilor aromatice:
2903 01 000 cloren.en, ortodicloren.en 'i paradicloren.en 0
2903 02 000 1exacloren.en #=>?% 'i @@B #=>?% #clofenotan #=AA%,
1,1,12triclor22,22is #paraclorfenil% etan%
0
2903 09 altele 0
2901 %eriva#i )ulfona#i* nitra#i )au nitro"a#i ai :idrocarburilor*
c:iar :alo-enate/
290" 10 000 deriva-i con-in$nd numai grupe sulfonice, srurile lor 'i
esterii lor etilici
5,5
290" 20 000 deriva-i con-in$nd numai grupe nitro2 sau nitro.o2 5
290" 90 altele 5,5
2902 0lcooli aciclici 4i deriva#ii lor :alo-ena#i* )ulfona#i* nitra#i
)au nitro"a#i/
alcooli mono1idroxilici satura-i:
2905 11 000 metanol #alcool metilic% 5,5
2905 12 000 propan212ol #alcool propilic% 'i propan222ol #alcool
i.opropilic%
5,5
2905 13 000 utan212ol #alcool n2utilic% 5,5
2905 1" al-i utanoli 5,5
2905 10 octanol #alcool octilic% 'i i.omerii lui 5,5
2905 1/ 000 dodecan212ol #alcool lauric%, 1exadecan212ol #alcool
cetilic% 'i octadecan212ol #alcool stearic%
5,5
2905 19 000 altele 5,5
alcooli mono1idroxilici nesatura-i:
2905 22 alcooli terpenici aciclici 0
2905 29 altele 5,5
dioli:
2905 31 000 etilenglicol #etandiol% 0
2905 32 000 propilen glicol #propan21,22diol% 5,5
2905 39 altele 5,5
al-i polialcooli:
2905 "1 000 22etil222#1idroximetil% propan21,32diol #trimetilolpropan% 5,5
2905 "2 000 pentaeritritol 0
2905 "3 000 manitol 5,5
2905 "" @2glucitol #soritol% 5,5
2905 "5 000 glicerin 5,5
2905 "9 altele 5,5
deriva-i 1alogena-i, sulfona-i, nitra-i sau nitro.a-i ai
alcoolilor aciclici:
2905 51 000 etclorvinol #@C=% 5,5
2905 59 altele 5,5
2905 0lcooli ciclici 4i deriva#ii lor :alo-ena#i* )ulfona#i* nitra#i
)au nitro"a#i/
ciclanici, ciclenici sau cicloterpenici:
2900 11 000 mentol 0
2900 12 000 ciclo1exanol, metilciclo1exanoli 'i dimetilciclo1exanoli 5,5
2900 13 steroli 'i ino.itoli 5,5
2900 19 000 altele 5,5
aromatici:
2900 21 000 alcool en.ilic 0
2900 29 000 altele 5,5
2907 9enoli8 fenoli-alcooli 5,5
2908 %eriva#i :alo-ena#i* )ulfona#i* nitra#i )au nitro"a#i ai
fenolilor )au fenoli-alcoolilor
5,5
2909 Eteri* eteri-alcooli* eteri-fenoli* eteri-alcooli-fenoli*
pero&i"i ai alcoolilor* pero&i"i ai eterilor* pero&i"i ai
cetonelor 'cu compo"i#ie c:imic$ definit$ )au nu+ 4i
deriva#ii lor :alo-ena#i* )ulfona#i* nitra#i )au nitro"a#i/
eteri aciclici 'i deriva-ii lor 1alogena-i, sulfona-i, nitra-i sau
nitro.a-i:
2909 11 000 eter dietilic #oxid de dietil% 0
2909 19 000 altele 5,5
2909 20 000 eteri ciclanici, ciclenici, cicloterpenici 'i deriva-ii lor
1alogena-i, sulfona-i, nitra-i sau nitro.a-i
5,5
2909 30 eteri aromatici 'i deriva-ii lor 1alogena-i, sulfona-i, nitra-i
sau nitro.a-i
5,5
eter2alcooli 'i deriva-ii lor 1alogena-i, sulfona-i, nitra-i sau
nitro.a-i:
2909 "1 000 2,2
1
2oxidietanol #dietilenglicol% 5,5
2909 "3 000 eteri monoutilici de etilen glicol sau de dietilen glicol 5,5
2909 "" 000 al-i eteri monoalc1ilici de etilen glicol sau de dietilen
glicol
5,5
2909 "9 altele 5,5
2909 50 eter2fenoli, eter2alcool2fenoli 'i deriva-ii lor 1alogena-i,
sulfona-i, nitra-i sau nitro.a-i
5,5
2909 00 000 peroxi.i de alcooli, peroxi.i de eteri, peroxi.i de cetone 'i
deriva-ii lor 1alogena-i, sulfona-i, nitra-i sau nitro.a-i
5,5
2910 Epo&i"i* epo&ialcooli* epo&ifenoli 4i epo&ieteri cu ciclul de
trei atomi 4i deriva#ii lor :alo-ena#i* )ulfona#i* nitra#i )au
nitro"a#i
5,5
2911 00 000 0cetali 4i )emiacetali* c:iar con#in.nd alte func#ii
o&i-enate 4i deriva#ii lor :alo-ena#i* )ulfona#i* nitra#i )au
nitro"a#i
0
2912 0lde:ide* c:iar con#in.nd alte func#ii o&i-enate8 polimeri
ciclici de alde:ide8 paraformalde:id$/
alde1ide aciclice fr alte func-ii oxigenate:
2912 11 000 metanal #formalde1id% 5,5
2912 12 000 etanal #acetalde1id% 5,5
2912 19 altele 5,5
alde1ide ciclice fr alte func-ii oxigenate:
2912 21 000 en.alde1id #alde1id en.oic% 5,5
2912 29 000 altele 5,5
2912 30 000 alde1ide2alcooli 5,5
alde1ide2eteri, alde1ide2fenoli 'i alde1ide con-in$nd alte
func-ii oxigenate:
2912 "1 000 vanilin #alde1id metilprotocate1ic% 0
2912 "2 000 etilvanilin #alde1id etilprotocate1ic% 5,5
2912 "9 000 altele 5,5
2912 50 000 polimeri ciclici de alde1ide 5,5
2912 00 000 paraformalde1id 5,5
2913 00 000 %eriva#i :alo-ena#i* )ulfona#i* nitra#i )au nitro"a#i ai
produ)elor de la po"i#ia tarifar$ 2912
5,5
2911 ,etone 4i c:inone* c:iar con#in.nd alte func#ii o&i-enate 4i
deriva#ii lor :alo-ena#i* )ulfona#i* nitra#i )au nitro"a#i/
cetone aciclice fr alte func-ii oxigenate:
291" 11 000 aceton 0
291" 12 000 utanon #metiletilceton% 0
291" 13 000 "2metilpentan222unu #metili.outilceton% 5,5
291" 19 altele 5,5
cetone ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice fr alte
func-ii oxigenate:
291" 21 000 camfor 0
291" 22 000 ciclo1exanon 'i metilciclo1exanone 5,5
291" 23 000 ionone 'i metilionone 5,5
291" 29 000 altele 5,5
cetone aromatice fr alte func-ii oxigenate:
291" 31 000 fenilacetone #12fenilpropan222one% 0
291" 39 000 altele 0
291" "0 cetone2alcooli 'i cetone2alde1ide 5,5
291" 50 000 cetone2fenoli 'i cetone con-in$nd alte func-ii oxigenate 5,5
c1inone:
291" 01 000 antrac1inone 5,5
291" 09 altele 5,5
291" /0 deriva-i 1alogena-i, sulfona-i, nitra-i sau nitro.a-i 5,5
2912 0ci"i monocarbo&ilici aciclici )atura#i 4i an:idridele lor*
:alo-enuri* pero&i"i 4i pero&iaci"i8 deriva#ii lor
:alo-ena#i* )ulfona#i* nitra#i )au nitro"a#i/
acid formic, srurile 'i esterii lui:
2915 11 000 acid formic 0
2915 12 000 srurile acidului formic 0
2915 13 000 esterii acidului formic 5,5
acid acetic 'i srurile lui5 an1idrid acetic:
2915 21 000 acid acetic 0
2915 2" 000 an1idrid acetic 0
2915 29 000 altele 5,5
esteri ai acidului acetic:
2915 31 000 acetat de etil 5,5
2915 32 000 acetat de vinil 5,5
2915 33 000 acetat de n2util 0
2915 30 000 D D dinose #=>?% acetate 5,5
2915 39 altele 0
2915 "0 000 aci.i mono2, di2 sau tricloracetici, srurile 'i esterii lor 5,5
2915 50 000 acid propionic, srurile 'i esterii lui 5,5
2915 00 aci.i utanoici, aci.i pentanoici, srurile 'i esterii lor 0
2915 /0 acid palmitic, acid stearic, srurile 'i esterii lor 0
2915 90 altele 0
2915 0ci"i monocarbo&ilici aciclici ne)atura#i 4i aci"i
monocarbo&ilici ciclici* an:idridele* :alo-enurile*
pero&i"ii 4i pero&iaci"ii lor8 deriva#ii lor :alo-ena#i*
)ulfona#i* nitra#i )au nitro"a#i/
aci.i monocaroxilici aciclici nesatura-i, an1idridele,
1alogenurile, peroxi.ii, peroxiaci.ii 'i deriva-ii lor:
2910 11 000 acid acrilic 'i srurile lui 0,5
2910 12 esterii acidului acrilic 0,5
2910 13 000 acid metacrilic 'i srurile lui 0,5
2910 1" esterii acidului metacrilic 0,5
2910 15 000 aci.ii oleic, linoleic sau linolenic, srurile 'i esterii lor 0
2910 19 altele 0,5
2910 20 000 aci.i monocaroxilici ciclanici, ciclenici sau cicloterpenici,
an1idridele, 1alogenurile, peroxi.ii, peroxiaci.ii 'i deriva-ii
lor
0,5
aci.i monocaroxilici aromatici, an1idridele, 1alogenurile,
peroxi.ii, peroxiaci.ii 'i deriva-ii lor:
2910 31 000 acid en.oic, srurile 'i esterii lui 0
2910 32 peroxid de en.oil 'i clorur de en.oil 0,5
2910 3" 000 acid fenilacetic 'i srurile lui 0,5
2910 35 000 esterii acidului fenilacetic 0,5
2910 39 000 altele 0,5
2917 0ci"i policarbo&ilici* an:idridele* :alo-enurile* pero&i"ii
4i pero&iaci"ii lor8 deriva#ii lor :alo-ena#i* )ulfona#i*
nitra#i )au nitro"a#i
0
2918 0ci"i carbo&ilici con#in.nd func#ii o&i-enate )uplimentare
4i an:idridele* :alo-enurile* pero&i"ii 4i pero&iaci"ii lor8
deriva#ii lor :alo-ena#i* )ulfona#i* nitra#i )au nitro"a#i/
aci.i caroxilici cu func-ie alcoolic, dar fr alt func-ie
oxigenat, an1idridele, 1alogenurile, peroxi.ii, peroxiaci.ii
lor 'i deriva-ii lor:
291& 11 000 acid lactic, srurile 'i esterii lui 0
291& 12 000 acid tartric 0,5
291& 13 000 srurile 'i esterii acidului tartric 0,5
291& 1" 000 acid citric 0
291& 15 000 srurile 'i esterii acidului citric 0,5
291& 10 000 acid gluconic, srurile 'i esterii lui 0,5
291& 1& 000 cloroen.ilat #=>?% 0,5
291& 19 altele 0,5
aci.i caroxilici cu func-ie fenolic, dar fr alte func-ii
oxigenate, an1idridele, 1alogenurile, peroxi.ii, peroxiaci.ii 'i
deriva-ii lor:
291& 21 000 acid salicilic 'i srurile lui 0,5
291& 22 000 acid ?2acetilsalicilic, srurile 'i esterii lui 0
291& 23 al-i esteri ai acidului salicilic 'i srurile lor 0,5
291& 29 altele 0,5
291& 30 000 aci.i caroxilici cu func-ie alde1id sau ceton, dar fr alte
func-ii oxigenate, an1idridele, 1alogenurile, peroxi.ii,
peroxiaci.ii 'i deriva-ii lor
0,5
altele:
291& 91 000 2,",52B #=>?% #acid triclorofenoxiacetic%, srurile 'i esterii
lui
0,5
291& 99 altele 0,5
2919 E)teri fo)forici 4i )$rurile lor* inclu)iv lactofo)fa#ii8
deriva#ii lor :alo-ena#i* )ulfona#i* nitra#i )au nitro"a#i
0,5
2920 E)teri ai altor aci"i anor-anici 'cu e&cep#ia e)terilor
:idro-enului :alo-enat+ 4i )$rurile lor8 deriva#ii lor
:alo-ena#i* )ulfona#i* nitra#i )au nitro"a#i
0,5
2921 ,ompu4i cu func#ie aminic$ 0
2922 0minocompu4i cu func#ii o&i-enate 0
2923 7$ruri 4i :idro&i"i cuaternari de amoniu8 lecitine 4i alte
fo)foaminolipide* cu compo"i#ie c:imic$ definit$ )au nu/
2923 10 000 colin 'i srurile acesteia 0,5
2923 20 000 lecitine 'i alte fosfoaminolipide 0
2923 90 000 altele 0,5
2921 ,ompu4i cu func#ie carbo&iamid$8 compu4i ai acidului
carbonic cu func#ie amid$
0
2922 ,ompu4i cu func#ie carbo&iimid$ 'inclu)iv "a:arin$ 4i
)$rurile ace)teia+ 4i compu4i cu func#ie imin$/
imide 'i deriva-ii lor5 srurile lor:
2925 11 000 .a1arin 'i srurile acesteia 0
2925 12 000 glutetimida #@C=% 0,5
2925 19 altele 0,5
imine 'i deriva-ii lor5 srurile lor:
2925 21 000 clordimeform #=>?% 0,5
2925 29 000 altele 0,5
2925 ,ompu4i cu func#ie nitril 0
2927 00 000 ,ompu4i dia"oici* a"oici )au a"o&ici 5
2928 00 %eriva#i or-anici de :idra"ine )au de :idro&ilamine 5
2929 ,ompu4i cu alte func#ii a"otate 0
2930 Tiocompu4i or-anici 5
2931 00 0l#i compu4i or-ano-anor-anici 5
2932 ,ompu4i :eterociclici care con#in ca :etero-atomi numai
o&i-en/
compu'i con-in$nd $n molecul un ciclu furan necondensat
#1idrogenat sau nu%:
2932 11 000 tetra1idrofuran 5
2932 12 000 22furalde1id #furfuralde1id, furfural% 5
2932 13 000 alcool furfurilic 'i alcool tetra1idrofurfurilic 5
2932 19 000 altele 5
lactone:
2932 21 000 cumarin, metilcumarine 'i etilcumarine 5
2932 29 alte lactone 5
altele:
2932 91 000 isosafrol 0
2932 92 000 12#1,32en.odioxal252il% propan222one 5
2932 93 000 piperonal 5
2932 9" 000 safrol 0
2932 95 000 tetra1idroxocanadinoli #to-i i.omerii% 5
2932 99 altele 5
2933 ,ompu4i :eterociclici cu :eteroatomi de a"ot .n
e&clu)ivitate/
compu'i care con-in $n structur un ciclu de pira.ol
#1idrogenat sau nu% necondensat:
2933 11 fena.on #antipirin% 'i deriva-ii ei 0,5
2933 19 altele 0
compu'i care con-in $n structur un ciclu de imida.ol
#1idrogenat sau nu% necondensat:
2933 21 000 1idantoin 'i deriva-ii ei 0,5
2933 29 altele 0
compu'i care con-in $n structur un ciclu piridinic
#1idrogenat sau nu% necondensat:
2933 31 000 piridin 'i srurile ei 0,5
2933 32 000 piperidin 'i srurile ei 0,5
2933 33 000 alfentanil #@C=%, anileridina #@C=%, en.itramida #@C=%,
roma.epam #@C=%, cetoemidona #@C=%, difenoxina #@C=%,
difenoxilat #@C=%, dipipanona #@C=%, fentanil #@C=%,
metilfenidat #@C=%, penta.ocina #@C=%, petidina #@C=%,
petidina #@C=% intermediar A, fenciclidina #@C=% #<C<%,
fenoperidina #@C=%, pipradrol #@C=%, piritramida #@C=%,
propiram #@C=% 'i trimeperidina #@C=%5 srurile lor
0
2933 39 altele 0
compu'i con-in$nd o structur cu ciclu de c1inolein sau
i.oc1inolein #1idrogenate sau nu% fr alte condensri:
2933 "1 000 levorfanol #@C=% 'i srurile lui 0
2933 "9 altele 0
compu'i care con-in $n structur un ciclu de pirimidin
#1idrogenat sau nu% sau un ciclu de pipera.in:
2933 52 000 maloniluree #acid arituric% 'i srurile ei 0,5
2933 53 aloarital #@C=%, amoarital #@C=%, arital #@C=%,
utalital #@C=%, utoarital, cicloarital #@C=%,
metilfenoarital #@C=%, pentoarital #@C=%, fenoarital
#@C=%, secutaarital #@C=%, secoarital #@C=% 'i vinilital
#@C=%5 srurile lor
0,5
2933 5" 000 alte derivate de maloniluree #acid arituric%, srurile lor 0,5
2933 55 000 lopra.olam #@C=%, meclocualona #@C=%, metacualona
#@C=% 'i .ipeprol #@C=%, srurile lor
0
2933 59 altele 0
compu'i care con-in $n structur un ciclu de tria.in
#1idrogenat sau nu% necondensat:
2933 01 000 melamin 0,5
2933 09 altele 0,5
lactame:
2933 /1 000 021exanlactam #epsiloncaprolactam% 0,5
2933 /2 000 cloa.am #@C=% 'i metiprilona #@C=% 0
2933 /9 000 alte lactame 0
altele:
2933 91 alpra.olam #@C=%, cama.epam #@C=%, clordia.epoxid
#@C=%, clona.epam #@C=%, clora.epat, delora.epam #@C=%,
dia.epam #@C=%, esta.olam #@C=%5 fludia.epam #@C=%,
flunitra.epam #@C=%, flura.epam #@C=%, 1ala.epam #@C=%,
lofla.epat de etil #@C=%, lora.epam #@C=%, lormeta.epam
#@C=%, ma.indol #@C=%, meda.epam #@C=%, mida.olam
#@C=%, nimeta.epam #@C=%, nitra.epam #@C=%, norda.epam
#@C=%, oxa.epam #@C=%, pina.epam #@C=%, pra.epam #@C=%,
pirovalerona #@C=%, tema.epam #@C=%, tetra.epam #@C=% 'i
tria.olam #@C=%5 srurile lor
0
2933 99 altele 0
2931 0ci"i nucleici 4i )$rurile lor* cu compo"i#ie c:imic$
definit$ )au nu8 al#i compu4i :eterociclici/
293" 10 000 compu'i care con-in $n structur un ciclu tia.olic
#1idrogenat sau nu% necondensat
5
293" 20 compu'i care con-in un ciclu de en.otia.ol #1idrogenat sau
nu%, necondensat suplimentar
5
293" 30 compu'i care con-in $n structur cicluri de fenotia.in
#1idrogenat sau nu% necondensat suplimentar
5
altele:
293" 91 000 aminorex #@C=%, roti.olan #@C=%, clotia.epam #@C=%, 0
cloxa.olam #@C=%, dextromoramid #@C=%, 1aloxa.olam
#@C=%, !eta.olam #@C=%, mesocar #@C=%, oxa.olam #@C=%,
pemolin #@C=%, fendimetra.in #@C=%, fenmetra.in #@C=% 'i
sulfentanil #@C=%5 srurile lor
293" 99 altele 0
2932 00 7ulfonamide 0
2935 !rovitamine 4i vitamine* naturale )au ob#inute prin
)inte"$ 'inclu)iv concentratele naturale+* precum 4i
deriva#ii lor* utili"a#i .n principal ca vitamine* ame)teca#i
)au nu .ntre ei* c:iar .n diferite )olu#ii
0
2937 Cormoni* pro)ta-landine* trombo&ani 4i leucotriene*
naturali )au reprodu4i prin )inte"$8 deriva#ii 4i analo-ii
)tructurali ai lor* inclu)iv polipeptidele cu catena
modificat$* utili"a#i .n principal ca :ormoni
0
2938 3lico"ide* naturale )au reprodu)e prin )inte"$* )$rurile*
eterii* e)terii lor 4i al#i deriva#i
0
2939 0lcaloi"i ve-etali* naturali )au reprodu4i prin )inte"$*
)$rurile* eterii* e)terii lor 4i al#i deriva#i
0
2910 00 000 <a:aruri c:imic pure* cu e&cep#ia "a:aro"ei* a lacto"ei* a
malto"ei* a -luco"ei 4i a fructo"ei 'levulo"a+8 eteri* acetali
4i e)teri ai "a:arurilor 4i )$rurile lor* altele dec.t produ)ele
de la po"i#ia tarifar$ 2937* 2938 )au 2939
5
2911 0ntibiotice 0
2912 00 000 0l#i compu4i or-anici 0
3001 3lande 4i alte or-ane pentru utili"$ri or-anoterapeutice*
u)cate* c:iar pulveri"ate8 e&tracte pentru utili"$ri
or-anoterapeutice* de -lande )au de alte or-ane* )au din
)ecre#iile ace)tora8 :eparin$ 4i )$rurile ace)teia8 alte
)ub)tan#e de ori-ine uman$ )au animal$ preparate pentru
utili"$ri terapeutice )au profilactice* nedenumite 4i
necuprin)e .n alt$ parte
0
3002 7.n-e uman8 ).n-e animal preparat pentru utili"$ri
terapeutice* profilactice )au de dia-no)ticare8 anti)eruri*
alte frac#iuni ale ).n-elui* produ)e imunolo-ice
modificate* c:iar ob#inute pe cale biote:nolo-ic$8
vaccinuri* to&ine* culturi de microor-ani)me 'e&clu".nd
dro?diile+ 4i produ)e )imilare
0
3003 edicamente 'cu e&cep#ia produ)elor de la po"i#ia
tarifar$ 3002* 3002 )au 3005+ con)tituite prin ame)tecarea
produ)elor .ntre ele* preparate pentru utili"$ri
terapeutice )au profilactice* dar nepre"entate )ub form$
de do"e* nici condi#ionate pentru v.n"area cu am$nuntul
0
3001 edicamente 'cu e&cep#ia produ)elor de la po"i#ia
tarifar$ 3002* 3002 )au 3005+ con)tituite din produ)e
ame)tecate )au neame)tecate* preparate pentru utili"$ri
profilactice )au terapeutice* condi#ionate pentru v.n"area
cu am$nuntul )au pre"entate )ub form$ de do"e 'inclu)iv
cele care )e admini)trea"$ cutanat+
0
3002 @at$* tifon* banda?e 4i articole )imilare 'pan)amente*
pla)turi ade"ivi* catapla)me etc.+ impre-nate )au
acoperite cu )ub)tan#e farmaceutice )au condi#ionate
pentru v.n"area cu am$nuntul .n )copuri medicale*
c:irur-icale* )tomatolo-ice )au veterinare
0
3005 !reparate 4i articole farmaceutice men#ionate .n nota 1 la
ace)t capitol
0
3101 00 000 Gn-r$4$minte de ori-ine animal$ )au ve-etal$* c:iar
ame)tecate .ntre ele )au tratate c:imic8 .n-r$4$minte
ob#inute prin ame)tecarea )au tratarea c:imic$ a
produ)elor de ori-ine animal$ )au ve-etal$
5
3102 Gn-r$4$minte minerale )au c:imice* a"otate 0
3103 Gn-r$4$minte minerale )au c:imice* fo)fatice 0
3101 Gn-r$4$minte minerale )au c:imice* pota)ice 0
3102 Gn-r$4$minte minerale )au c:imice con#in.nd dou$ )au
trei din urm$toarele elemente fertili"ante/ a"ot* fo)for 4i
pota)iu8 alte .n-r$4$minte8 produ)e de la ace)t capitol
pre"entate fie .n tablete )au forme )imilare* fie .n
ambala?e cu o -reutate brut$ de ma&imum 10 F-
0
3201 E&tracte tanante de ori-ine ve-etal$8 tanini 4i )$rurile lor*
eterii* e)terii 4i al#i deriva#i ai ace)tor produ)e
0
3202 !rodu)e tanante or-anice )intetice8 produ)e tanante
anor-anice8 preparate tanante* c:iar con#in.nd produ)e
tanante naturale8 preparate en"imatice pentru
pret$b$cire
0
3203 00 7ub)tan#e colorante de ori-ine ve-etal$ )au animal$
'inclu)iv e&tracte colorante* cu e&cep#ia ne-rului de
ori-ine animal$+* c:iar cu compo"i#ie c:imic$ definit$8
preparate prev$"ute .n nota 3 la ace)t capitol* pe ba"$ de
)ub)tan#e colorante de ori-ine ve-etal$ )au animal$
0
3201 7ub)tan#e colorante or-anice )intetice* c:iar cu
compo"i#ie c:imic$ definit$8 preparate prev$"ute .n nota
3 la ace)t capitol* ba"ate pe )ub)tan#e colorante or-anice
)intetice8 produ)e or-anice )intetice de tipul celor utili"ate
ca a-en#i de )tr$lucire fluore)cent$ )au ca luminofori*
c:iar cu compo"i#ie c:imic$ definit$
0
3202 00 000 ;acuri colorante8 preparate pre"entate .n nota 3 la ace)t
capitol* ba"ate pe lacuri colorante
0,5
3205 0lte )ub)tan#e colorante8 preparate de felul celor
)pecificate .n nota 3 la ace)t capitol* altele dec.t cele de la
po"i#ia tarifar$ 3203* 3201 )au 32028 produ)e anor-anice
de tipul celor utili"ate ca luminofori* c:iar cu compo"i#ie
c:imic$ definit$
0
3207 !i-men#i* opacifian#i 4i culori preparate* compo"i#ii
vitrifiabile* en-obe* produ)e lic:ide pentru ob#inerea
luciului 4i preparate )imilare* de tipul celor utili"ate .n
indu)tria ceramic$* a )ticlei 4i a emailurilor8 frite de )ticl$
4i alt$ )ticl$ )ub form$ de pulbere* de -ranule* de lamele
)au de ful-i
0
3208 ;acuri 4i vop)ele 'inclu)iv emailuri+ pe ba"$ de polimeri
)intetici )au de polimeri naturali modifica#i* di)per)a#i )au
di"olva#i .ntr-un mediu neapo)8 )olu#ii definite .n nota 1 la
ace)t capitol
0
3209 ;acuri 4i vop)ele 'inclu)iv emailuri+ pe ba"$ de polimeri
)intetici )au de polimeri naturali modifica#i* di)per)a#i )au
di"olva#i .ntr-un mediu apo)
0,5
3210 00 0lte lacuri 4i vop)ele 'inclu)iv emailuri+8 pi-men#i de ap$
prepara#i de tipul celor utili"a#i pentru fini)area pieilor/
3210 00 100 lacuri 'i vopsele pe a. de ulei #inclusiv emailuri% 0,5
3210 00 900 altele 0
3211 00 000 7icativi prepara#i 0
3212 !i-men#i 'inclu)iv pulberi 4i ful-i metalici+ di)per)a#i .n
medii neapoa)e* )ub form$ de lic:id )au de pa)t$* de tipul
celor utili"ate pentru fabricarea vop)elelor 'inclu)iv a
emailurilor+8 folii pentru marcare prin pre)are la cald8
tincturi 4i alte )ub)tan#e colorante pre"entate .n forme )au
ambala?e condi#ionate pentru v.n"area cu am$nuntul
0
3213 ,ulori pentru pictur$ arti)tic$* pentru u" didactic*
pictarea firmelor* modificarea nuan#elor* amu"ament 4i
culori )imilare .n tuburi* tablete* flacoane* )ticle* t$vi#e
)au .n alte forme )imilare de ambala?
0,5
3211 ,:it pentru -eamuri* c:it pentru .mbin$ri* cimenturi de 0,5
r$4in$ 4i alte ma)ticuri8 -let pentru "u-r$vit8 -leturi
nerefractare de tipul celor utili"ate .n con)truc#ii la
fa#ade* pere#i interiori* podele* tavane 4i )imilare
3212 ,erneluri de imprimat* de )cri) )au de de)en 4i alte
cerneluri* c:iar concentrate )au )ub forme )olide
0
3301 =leiuri e)en#iale 'deterpeni"ate )au nu+* inclu)iv cele a4a-
"i)e IconcreteJ )au Iab)oluteJ8 re"inoide8 oleor$4ini de
e&trac#ie8 )olu#ii concentrate de uleiuri e)en#iale .n
-r$)imi* .n uleiuri )tabili"ate* .n cear$ )au .n )ub)tan#e
)imilare* ob#inute prin e&trac#ie din flori )au macerare8
)ubprodu)e terpenice re"iduale de la deterpeni"area
uleiurilor e)en#iale8 ape di)tilate aromatice 4i )olu#ii
apoa)e ale uleiurilor e)en#iale/
uleiuri esen-iale de citrice:
3301 12 de portocal 0
3301 13 de lam$ie 0
3301 19 altele 0
uleiuri esen-iale, altele dec$t cele de citrice:
3301 2" de ment piperat #(entha piperita% 0
3301 25 de alt ment 0
3301 29 altele 0
3301 30 000 re.inoide 0,5
3301 90 altele 0,5
3302 0me)tecuri de )ub)tan#e odoriferante 4i ame)tecuri
'inclu)iv )olu#iile alcoolice+ pe ba"a uneia )au a mai
multor )ub)tan#e odoriferante* de tipul celor utili"ate ca
materii prime pentru indu)trie8 alte preparate pe ba"$ de
)ub)tan#e odoriferante* de tipul celor utili"ate pentru
fabricarea b$uturilor
0
3303 00 !arfumuri 4i ape de toalet$ 0,5
3301 !reparate de .nfrumu)e#are )au de mac:ia? 4i preparate
pentru .ntre#inerea )au .n-ri?irea pielii 'altele dec.t
medicamentele+* inclu)iv preparate de protec#ie .mpotriva
)oarelui 4i preparate pentru bron"are8 preparate pentru
manic:iur$ )au pedic:iur$
0,5
3302 !reparate pentru .n-ri?irea p$rului 0,5
3305 !reparate pentru i-iena bucal$ )au dentar$* inclu)iv
pudrele 4i cremele pentru facilitarea aderen#ei prote"elor
dentare8 fire utili"ate pentru cur$#area )pa#iilor
interdentare 'fire dentare+* .n ambala?e individuale
pentru v.n"area cu am$nuntul
0,5
3307 !reparate pentru prera)* ra) )au dup$ ra)* deodorante
corporale* preparate pentru baie* depilatoare* alte
preparate de parfumerie )au de toalet$ 4i alte preparate
co)metice* nedenumite 4i necuprin)e .n alt$ parte8
deodorante pentru .nc$peri* preparate c:iar parfumate*
av.nd )au nu propriet$#i de"infectante
0,5
3101 7$punuri8 produ)e 4i preparate or-anice ten)ioactive
folo)ite ca )$pun* .n form$ de bare* .n calupuri* .n buc$#i*
c:iar modelate* c:iar con#in.nd )$pun8 produ)e 4i
preparate or-anice ten)ioactive pentru )p$larea pielii* )ub
form$ lic:id$ )au crem$* condi#ionate pentru v.n"area cu
am$nuntul* c:iar con#in.nd )$pun8 :.rtie* vat$* fetru 4i
materiale ne#e)ute* impre-nate* .mbibate )au acoperite cu
)$pun )au deter-ent/
spunuri, produse 'i preparate organice tensioactive, su
form de are, calupuri, uc-i, c1iar modelate, 'i 1$rtie, vat,
fetru 'i materiale ne-esute, impregnate, $miate sau acoperite
cu spun sau detergent:
3"01 11 000 de toalet #inclusiv produsele medicinale% 0,5
3"01 19 000 altele 0,5
3"01 20 spunuri su alte forme 0,5
3"01 30 000 produse 'i preparate organice tensioactive pentru splarea
pielii, su form lic1id sau crem, condi-ionate pentru
v$n.area cu amnuntul, c1iar con-in$nd spun
0
3102 0-en#i or-anici de )uprafa#$ 'al#ii dec.t )$punurile+8
preparate ten)ioactive* preparate pentru )p$lat 'inclu)iv
preparate au&iliare pentru )p$lat+ 4i preparate de cur$#at*
c:iar con#in.nd )$pun 'altele dec.t cele de la po"i#ia
tarifar$ 3101+/
agen-i organici de suprafa-, c1iar condi-iona-i pentru
v$n.area cu amnuntul:
3"02 11 anionici 0
3"02 12 000 cationici 0
3"02 13 000 neionici 0
3"02 19 000 altele 0
3"02 20 preparate condi-ionate pentru v$n.area cu amnuntul 0
3"02 90 altele 5
3103 !reparate lubrifiante 'inclu)iv lic:ide de r$cire* preparate
pentru de-riparea 4uruburilor* preparate antiru-in$ )au
anticoro)ive 4i preparate pentru demulare pe ba"$ de
lubrifian#i+ 4i preparate de tipul celor utili"ate pentru
tratarea cu ulei 4i -re)area materialelor te&tile* pieilor*
bl$nurilor )au altor materiale* cu e&cep#ia preparatelor
con#in.nd* cu rol de con)tituen#i de ba"$* minimum 70(
.n -reutate uleiuri petroliere )au din minerale
bituminoa)e/
con-in$nd uleiuri din petrol sau din minerale ituminoase:
3"03 11 000 preparate pentru tratarea materialelor textile, a pieilor, a
lnurilor sau a altor materiale
0
3"03 19 altele 5
altele:
3"03 91 000 preparate pentru tratarea materialelor textile, a pieilor, a
lnurilor sau a altor materiale
0
3"03 99 altele 0,5
3101 ,ear$ artificial$ 4i cear$ preparat$/
3"0" 20 000 din poli#oxietilen% #polietilenglicoli% 0,5
3"0" 90 altele:
3"0" 90 100 cear preparat, inclusiv cear pentru sigiliu 0,5
3"0" 90 &00 altele 0
3102 ,ear$ 4i creme pentru .nc$l#$minte* cear$ de parc:et*
materiale de lu)truit pentru caro)erii* )ticl$ )au metal*
pa)t$ 4i praf pentru cur$#at 4i preparate )imilare 'c:iar
)ub form$ de :.rtie* vat$* fetru* materiale ne#e)ute*
materiale pla)tice )au cauciuc alveolar* impre-nate*
.mbibate )au acoperite cu a)tfel de preparate+* f$r$ a
include ceara de la po"i#ia tarifar$ 3101
0,5
3105 00 ;um.n$ri 4i articole )imilare 0,5
3107 00 000 !a)te pentru modelat* inclu)iv cele pre"entate pentru
?oac$8 compo"i#ii numite Icear$ pentru )tomatolo-ieJ*
pre"entate .n )eturi* .n ambala?e pentru v.n"are cu
am$nuntul )au .n plac:ete* potcoave* batoane )au forme
)imilare8 alte compo"i#ii pentru )tomatolo-ie* pe ba"$ de
ip)o) )au -:ip) '-:ip) calcinat )au )ulfat de calciu+
0,5
3201 ,a"ein$* ca"eina#i 4i al#i deriva#i ai ca"einei8 cleiuri de
ca"ein$
0
3202 0lbumine 'inclu)iv concentratele con#in.nd dou$ )au mai 5
multe proteine din "er* cu un con#inut de proteine din "er
pe)te 80( din -reutatea )ub)tan#ei u)cate+* albumina#i 4i
al#i deriva#i din albumine
3203 00 3elatine 'inclu)iv cele pre"entate .n foi de form$ p$trat$
)au dreptun-:iular$* c:iar prelucrate la )uprafa#$ )au
colorate+ 4i deriva#ii ace)tora8 clei de pe4te8 alte cleiuri de
ori-ine animal$* e&clu".nd cleiurile de ca"ein$ de la
po"i#ia tarifar$ 3201
0
3201 00 000 !eptone 4i deriva#ii lor8 alte )ub)tan#e proteice 4i deriva#ii
lor* nedenumite 4i necuprin)e .n alt$ parte8 pulbere de
piele tratat$ )au nu cu crom
0
3202 %e&trine 4i alte amidonuri 4i fecule modificate 'de
e&emplu/ amidonuri 4i fecule pre-elatini"ate )au
e)terificate+8 cleiuri pe ba"$ de amidon )au de fecule* de
de&trine )au de alte amidonuri )au fecule modificate
0
3205 ,leiuri 4i al#i ade"ivi prepara#i* nedenumi#i 4i necuprin4i
.n alt$ parte8 produ)e folo)ite ca ade"ivi )au cleiuri*
condi#ionate pentru v.n"area cu am$nuntul ca ade"ivi )au
cleiuri* nedep$4ind o -reutate net$ de 1 F-/
3500 10 000 produse folosite ca ade.ivi sau cleiuri, condi-ionate pentru
v$n.area cu amnuntul ca ade.ivi sau cleiuri, av$nd o greutate
net de maximum 1 !g
5
altele:
3500 91 000 ade.ivi pe a. de cauciuc sau polimeri de la po.i-iile
tarifare 39013913
0
3500 99 000 altele 0
3207 En"ime8 en"ime preparate nedenumite 4i necuprin)e .n
alt$ parte
0
3501 00 000 !ulberi propul)ive 0,5
3502 00 000 E&plo"ivi prepara#i* al#ii dec.t pulberile propul)ive 0,5
3503 00 9itiluri de )i-uran#$8 fitiluri detonante8 amor)e 4i cap)e
e&plo"ive8 aprin"$toare8 detonatoare electrice
0,5
3501 0rticole pentru focuri de artificii* rac:ete de )emnali"are
)au rac:ete anti-rindin$ 4i )imilare* petarde 4i alte
articole pirote:nice
0,5
3502 00 000 ,:ibrituri* altele dec.t articolele pirote:nice de la po"i#ia
tarifar$ 3501
0,5
3505 9eroceriu 4i alte alia?e piroforice )ub toate formele8
articole din materiale inflamabile )pecificate .n nota 2 de
la ace)t capitol
0,5
3701 !l$ci 4i filme foto-rafice* plane* )en)ibili"ate*
neimpre)ionate* din alte materiale dec.t :.rtie* carton )au
te&tile8 filme foto-rafice plane cu developare 4i tra-ere
in)tantanee* )en)ibili"ate* neimpre)ionate* c:iar .n
.nc$rc$toare/
3/01 10 pentru ra.e E 0
3/01 20 000 filme cu developare 'i tragere instantanee 5
3/01 30 000 alte filme 'i plci de dimensiuni peste 255 mm pe cel pu-in
una dintre laturi
5
altele:
3/01 91 000 pentru fotografii $n culori #policrome% 5
3/01 99 000 altele 5
3702 !elicule foto-rafice .n role* )en)ibili"ate* neimpre)ionate*
din alte materiale dec.t :.rtie* carton )au te&tile8 pelicule
foto-rafice .n role cu developare 4i tra-ere in)tantanee*
)en)ibili"ate* neimpre)ionate/
3/02 10 000 pentru ra.e E 0
alte pelicule, neperforate, cu o l-ime de maximum 105
mm:
3/02 31 pentru fotografii $n culori #policrome% 5
3/02 32 altele, con-in$nd o emulsie de 1alogenur de argint 5
3/02 39 000 altele 5
alte pelicule, neperforate, cu o l-ime peste 105 mm:
3/02 "1 000 cu o l-ime peste 010 mm 'i cu o lungime peste 200 m,
pentru fotografii color #policrome%
5
3/02 "2 000 cu o l-ime peste 010 mm 'i cu o lungime peste 200 m,
altele dec$t pentru fotografii color
5
3/02 "3 000 cu o l-ime peste 010 mm 'i cu o lungime de maximum
200 m
5
3/02 "" 000 cu o l-ime peste 105 mm, dar de maximum 010 mm 5
alte filme pentru fotografii color #policrome%:
3/02 51 000 cu o l-ime de maximum 10 mm 'i cu o lungime de
maximum 1" m
5
3/02 52 000 cu o l-ime de maximum 10 mm 'i cu o lungime peste 1"
m
5
3/02 53 000 cu o l-ime peste 10 mm, dar de maximum 35 mm, 'i cu o
lungime de maximum 30 m, pentru diapo.itive
5
3/02 5" cu o l-ime peste 10 mm, dar de maximum 35 mm, 'i cu o
lungime de maximum 30 m, altele dec$t pentru diapo.itive
5
3/02 55 000 cu o l-ime peste 10 mm, dar de maximum 35 mm, 'i cu o
lungime peste 30 m
5
3/02 50 000 cu o l-ime peste 35 mm 5
altele:
3/02 91 cu o l-ime de maximum 10 mm 5
3/02 93 cu o l-ime peste 10 mm, dar de maximum 35 mm, 'i cu o
lungime de maximum 30 m
5
3/02 9" cu o l-ime peste 10 mm, dar de maximum 35 mm, 'i cu o
lungime peste 30 m
5
3/02 95 000 cu o l-ime peste 35 mm 5
3703 C.rtii* cartoane 4i te&tile foto-rafice* )en)ibili"ate*
neimpre)ionate/
3/03 10 000 $n role cu o l-ime de peste 010 mm 0
3/03 20 altele, pentru fotografii color #policrome% 5
3/03 90 altele 5
3701 00 !l$ci* pelicule* filme* :.rtie* cartoane 4i te&tile foto-rafice*
impre)ionate* dar nedevelopate
5
3702 !l$ci 4i pelicule foto-rafice* impre)ionate 4i developate*
altele dec.t filmele cinemato-rafice
0
3705 9ilme cinemato-rafice* impre)ionate 4i developate* care
con#in )au nu .nre-i)trarea )unetului )au care con#in
numai .nre-i)trarea )unetului/
3/00 10 cu o l-ime de 35 mm sau peste 0
3/00 90 altele 5
3707 !reparate c:imice pentru utili"$ri foto-rafice 'altele dec.t
lacuri* cleiuri* ade"ive 4i preparate )imilare+8 produ)e
neame)tecate* c:iar do"ate* pentru utili"$ri foto-rafice*
)au condi#ionate pentru v.n"area cu am$nuntul pentru
ace)te utili"$ri .ntr-o form$ -ata de folo)ire/
3/0/ 10 000 emulsii pentru sensiili.area suprafe-elor 0
3/0/ 90 altele 5
3801 3rafit artificial8 -rafit coloidal )au )emicoloidal8
preparate pe ba"$ de -rafit )au de alt c$rbune* )ub form$
de pa)te* blocuri* pl$ci )au alte )emifabricate/
3&01 10 000 grafit artificial 0
3&01 20 grafit coloidal sau semicoloidal 0,5
3&01 30 000 paste caronate pentru electro.i 'i paste similare pentru
cptu'irea cuptoarelor
0,5
3&01 90 000 altele 0,5
3802 ,$rbune activ8 materiale minerale naturale activate8
ne-ru de ori-ine animal$* inclu)iv ne-ru animal re"idual/
3&02 10 000 crune activ 0
3&02 90 000 altele 0,5
3803 00 =lei de tal* c:iar rafinat 0,5
3801 00 ;e4ii re"iduale re"ultate de la fabricarea pa)tei de
celulo"$* c:iar concentrate* tratate c:imic )au din care )-a
e&tra) "a:$rul* inclu)iv li-no)ulfona#i* dar f$r$ a include
uleiul de tal de la po"i#ia tarifar$ 3803
0,5
3802 E)en#e de terebentin$* de lemn de pin )au de celulo"$
)ulfatat$* re"ultat$ din indu)tria :.rtiei* 4i alte e)en#e
terpenice provenind de la di)tilare )au de la alte
tratamente ale lemnului de conifere8 dipenten brut8
e)en#a de la ob#inerea celulo"ei cu bi)ulfit 4i alte
paracimene brute8 ulei de pin con#in.nd alfaterpinol ca
principal con)tituent
0,5
3805 ,olofoniu 4i aci"i re"inici 4i deriva#ii lor8 e)en#e 4i uleiuri
de colofoniu8 -ume topite
0,5
3807 00 3udron de lemn8 uleiuri din -udron de lemn8 creo"ot de
lemn8 metanol brut ')pirt de lemn+8 )moal$ ve-etal$8
)moal$ pentru butoaie de bere 4i preparate )imilare* pe
ba"$ de colofoniu* de aci"i re"inici )au de )moal$ ve-etal$
0
3808 In)ecticide* rodenticide* fun-icide* ierbicide* in:ibitori de
-erminare 4i re-ulatori de cre4tere pentru plante*
de"infectan#i 4i produ)e )imilare* pre"entate .n forme )au
ambala?e pentru v.n"area cu am$nuntul )au ca preparate*
)au ca articole 'de e&emplu/ pan-lici* me)e 4i lum.n$ri cu
)ulf 4i :.rtie )pecial$ contra mu4telor+/
3&0& 50 000 unuri men-ionate $n nota 1 de supo.i-ii de la acest capitol 5
altele:
3&0& 91 insecticide 0
3&0& 92 fungicide 0
3&0& 93 iericide, in1iitori de germinare 'i regulatori de cre'tere
pentru plante
0
3&0& 9" de.infectan-i 0
3&0& 99 altele 5
3809 0-en#i de apretare )au fini)are* acceleratori de vop)ire
)au de fi&are a )ub)tan#elor colorante 4i alte produ)e 4i
preparate 'de e&emplu/ produ)e pentru )crobit 4i
preparate pentru mordan)are+ de felul celor folo)ite .n
indu)tria te&til$* indu)tria :.rtiei* indu)tria piel$riei )au
.n alte indu)trii )imilare* nedenumite 4i necuprin)e .n alt$
parte/
3&09 10 pe a. de sustan-e amilacee 0,5
altele:
3&09 91 000 de felul celor folosite $n industria textil sau $n industrii
similare
0
3&09 92 000 de felul celor folosite $n industria 1$rtiei sau $n industrii
similare
5
3&09 93 000 de felul celor folosite $n industria pielriei sau $n industrii
similare
0
3810 !reparate pentru decaparea metalelor8 flu& de )udur$ )au
de lipire 4i alte preparate au&iliare pentru )udarea )au
lipirea metalelor8 pa)te 4i pulberi din metale 4i din alte
materiale pentru )udur$ )au lipire8 preparate de tipul
0,5
celor folo)ite pentru acoperirea )au umplerea electro"ilor
)au a ba-:etelor de )udur$
3811 !reparate antidetonante* in:ibitori de o&idare* aditivi
pepti"an#i* amelioratori de vi)co"itate* aditivi anticoro)ivi
4i al#i aditivi prepara#i pentru uleiurile minerale 'inclu)iv
pentru ben"in$+ )au pentru alte lic:ide folo)ite .n acelea4i
)copuri ca 4i uleiurile minerale
0,5
3812 !reparate numite Iacceleratori de vulcani"areJ8
pla)tifian#i compu4i pentru cauciuc )au materiale pla)tice
nedenumite 4i necuprin)e .n alt$ parte8 preparate
antio&idante 4i al#i )tabili"atori compu4i pentru cauciuc
)au materiale pla)tice/
3&12 10 000 preparate numite 3acceleratori de vulcani.are4 0,5
3&12 20 plastifian-i compu'i pentru cauciuc sau materiale plastice 0
3&12 30 preparate antioxidante 'i al-i staili.atori compu'i pentru
cauciuc sau materiale plastice
0,5
3813 00 000 !reparate 4i .nc$rc$turi pentru aparatele e&tinctoare8
-renade 4i bombe e&tinctoare
0,5
3811 00 7olven#i 4i diluan#i or-anici compu4i nedenumi#i 4i
necuprin4i .n alt$ parte8 preparate pentru .ndep$rtarea
vop)elelor )au lacurilor
0
3812 Ini#iatori de reac#ie* acceleratori de reac#ie 4i preparate
catalitice* nedenumite 4i necuprin)e .n alt$ parte
5
3815 00 000 ,imenturi* mortare* betonuri 4i compo"i#ii )imilare
refractare* altele dec.t produ)ele de la po"i#ia tarifar$
3801
0
3817 00 0lc:ilben"eni .n ame)tec 4i alc:ilnaftaline .n ame)tec*
altele dec.t cele de la po"i#ia tarifar$ 2707 )au 2902/
3&1/ 00 500 alc1ilen.eni lineari 5
3&1/ 00 &00 altele 0
3818 00 Elemente c:imice dopate .n vederea utili"$rii lor .n
electronic$* )ub form$ de di)curi* plac:ete )au )ub forme
)imilare8 compu4i c:imici dopa#i .n vederea utili"$rii lor
.n electronic$
0
3819 00 000 ;ic:ide pentru fr.ne :idraulice 4i alte lic:ide preparate
pentru tran)mi)ii :idraulice* care nu con#in )au care
con#in )ub 70( din -reutate uleiuri de petrol )au de
minerale bituminoa)e
5
3820 00 000 !reparate anti-el 4i lic:ide preparate pentru de-ivrare 0,5
3821 00 000 edii de cultur$ preparate pentru de"voltarea )au
p$)trarea microor-ani)melor 'inclu)iv viru4i )au
or-ani)me )imilare+ )au a celulelor umane* de plante )au
de animale
0
3822 00 000 Reactivi de dia-no)tic )au de laborator pe orice fel de
)uport 4i reactivi de dia-no)tic )au de laborator prepara#i*
c:iar pre"enta#i pe un )uport* al#ii dec.t cei de la po"i#ia
tarifar$ 3002 )au 30058 materiale de referin#$ certificate
0
3823 0ci"i -ra4i monocarbo&ilici indu)triali8 uleiuri acide de
rafinare8 alcooli -ra4i indu)triali
5
3821 ;ian#i prepara#i pentru tipare )au mie"uri de turn$torie8
produ)e c:imice 4i preparate ale indu)triei c:imice )au
ale indu)triilor cone&e 'inclu)iv cele con)t.nd din
ame)tecuri de produ)e naturale+* nedenumite 4i
necuprin)e .n alt$ parte/
3&2" 10 000 lian-i prepara-i pentru tipare 'i mie.uri de turntorie 5
3&2" 30 000 caruri metalice neaglomerate amestecate $ntre ele sau cu
lian-i metalici
5
3&2" "0 000 aditivi prepara-i pentru cimenturi, mortare sau etonuri 5
3&2" 50 mortare 'i etonuri nerefractare 5
3&2" 00 soritol, altul dec$t cel de la supo.i-ia 2905 "" 5
amestecuri con-in$nd deriva-i per1alogena-i de 1idrocaruri
aciclice cu cel pu-in doi 1alogeni diferi-i:
3&2" /1 000 con-in$nd clorofluorocaruri #CFC2uri%, c1iar cu
1idroclorofluorocaruri #GCFC2uri%, perfluorocaruri #<FC2
uri% sau 1idrofluorocaruri #GFC2uri%
5
3&2" /2 000 con-in$nd romoclorodifluorometan, romotrifluorometan
sau diromotetrafluoroetani
5
3&2" /3 000 con-in$nd 1idroromofluorocaruri #G6C2uri% 5
3&2" /" 000 con-in$nd 1idroclorofluorocaruri #GCFC2uri%, dar con-in
sau nu perfluorocaruri #<FC2uri% sau 1idrofluorocaruri
#GFC2uri%, dar nu con-in clorofluorocaruri #CFC2uri%
5
3&2" /5 000 con-in$nd tetraclorur de caron 5
3&2" /0 000 con-in$nd 1,1,12tricloretan #metilcloroform% 5
3&2" // 000 con-in$nd romometan #romur de metil% sau
romoclorometan
5
3&2" /& 000 con-in$nd perfluorocaruri #<FC2uri% sau
1idrofluorocaruri #GFC2uri%, dar care nu con-in
clorofluorocaruri #CFC2uri% sau 1idroclorofluorocaruri
#GCFC2uri%
5
3&2" /9 000 altele 5
amestecuri 'i preparate con-in$nd oxiran #oxid de etilen%,
ifenili poliromura-i #<662uri%, ifenili policlorura-i #<C62
uri%, terfenili policlorura-i #<CB2uri% sau fosfat de tris #2,32
diromopropil%:
3&2" &1 000 con-in$nd oxiran #oxid de etilen% 5
3&2" &2 000 con-in$nd ifenili policlorura-i #<C62uri%, terfenili
policlorura-i #<CB2uri% sau ifenili poliromura-i #<662uri%
5
3&2" &3 000 con-in$nd fosfat de tris #2,32diromopropil% 5
3&2" 90 altele 0
3822 !rodu)e re"iduale ale indu)triei c:imice )au ale
indu)triilor cone&e* nedenumite 4i necuprin)e .n alt$
parte8 de4euri or$4ene4ti8 n$mol de epurare8 alte de4euri
men#ionate .n nota 5 la ace)t capitol
0
3901 !olimeri de etilen$* .n forme primare/
3901 10 polietilen cu densitate su 0,9" 0
3901 20 polietilen cu o densitate de 0,9" sau peste 0
3901 30 000 copolimeri de etilen 'i acetat de vinil 5
3901 90 altele 5
3902 !olimeri de propilen$ )au de alte olefine* )ub forme
primare
0
3903 !olimeri de )tiren* )ub forme primare 0
3901 !olimeri de clorur$ de vinil )au de alte olefine :alo-enate*
)ub forme primare
0
3902 !olimeri de acetat de vinil )au de al#i e)teri de vinil* )ub
forme primare8 al#i polimeri de vinil )ub forme primare
0
3905 !olimeri acrilici )ub forme primare 0
3907 !oliacetali* al#i polieteri 4i r$4ini epo&idice* )ub forme
primare8 policarbona#i* r$4ini alc:idice* polie)teri alilici 4i
al#i polie)teri* )ub forme primare
0
3908 !oliamide )ub forme primare 0
3909 R$4ini aminice* r$4ini fenolice 4i poliuretani* )ub forme
primare/
3909 10 000 r'ini ureice5 r'ini de tiouree 0
3909 20 000 r'ini melaminice 5
3909 30 000 alte r'ini aminice 5
3909 "0 000 r'ini fenolice 0
3909 50 poliuretani 0
3910 00 000 7iliconi )ub forme primare 0,5
3911 R$4ini de petrol* r$4ini cumaron-indenice* politerpene*
poli)ulfuri* poli)ulfoni 4i alte produ)e men#ionate .n nota
3 la ace)t capitol* nedenumite 4i necla)ificate .n alt$ parte*
)ub forme primare
0,5
3912 ,elulo"$ 4i deriva#ii ei c:imici* nedenumi#i 4i necuprin4i
.n alt$ parte* )ub forme primare/
aceta-i de celulo.:
3912 11 000 neplastifia-i 5
3912 12 000 plastifia-i 5
3912 20 nitra-i de celulo. #inclusiv colodiu% 5
eteri de celulo.:
3912 31 000 caroximetilcelulo. 'i srurile ei 0,5
3912 39 altele 0,5
3912 90 altele 5
3913 !olimeri naturali 'de e&emplu/ acid al-inic+ 4i polimeri
naturali modifica#i 'de e&emplu/ proteine .nt$rite*
deriva#i c:imici ai cauciucului natural+ nedenumi#i 4i
necuprin4i .n alt$ parte* )ub forme primare
5
3911 00 000 7c:imb$tori de ioni pe ba"$ de polimeri de la po"i#iile
tarifare 3901B3913* )ub forme primare
0
3912 %e4euri* 4pan* tala4* )p$rturi* din materiale pla)tice 0,5
3915 onofilamente a c$ror dimen)iune ma&im$ .n )ec#iunea
tran)ver)al$ dep$4e4te 1 mm 'monofire+* inele* ti?e* bare 4i
profile* c:iar prelucrate la )uprafa#$* dar neprelucrate
altfel* din material pla)tic
0,5
3917 Tuburi* #evi* furtunuri 4i acce)orii ale ace)tora 'de
e&emplu/ .mbin$ri* coturi* flan4e+* din materiale pla)tice/
391/ 10 ma-e artificiale din proteine $ntrite sau din materiale
plastice celulo.ice
0
tuuri, -evi 'i furtunuri rigide:
391/ 21 din polimeri de etilen 0,5
391/ 22 din polimeri de propilen 0,5
391/ 23 din polimeri de clorur de vinil 0,5
391/ 29 din alte materiale plastice 0,5
alte tuuri, -evi 'i furtunuri:
391/ 31 000 tuuri, -evi 'i furtunuri flexiile, care pot suporta o
presiune minim de 2/,0 ;<a
0,5
391/ 32 altele, neramforsate cu alte materiale, nici asociate $n alt
mod cu alte materiale, fr accesorii
0,5
391/ 33 000 altele, neramforsate sau necominate cu alte materiale, cu
accesorii
0,5
391/ 39 altele 0,5
391/ "0 000 accesorii 0,5
3918 Gnvelitori din materiale pla)tice pentru podele* c:iar
autoade"ive* .n rulouri )au )ub form$ de pl$ci de
pardo)eal$ )au de dale* .nvelitori pentru pere#i 4i tavane
din materiale pla)tice definite .n nota 9 la ace)t capitol
0,5
3919 !l$ci* foi* folii* ben"i* pan-lici* pelicule 4i alte forme plate
autoade"ive* din materiale pla)tice c:iar .n rulouri/
3919 10 $n rulouri cu o l-ime su 20 cm 0
3919 90 altele 0,5
3920 0lte pl$ci* foi* folii* ben"i* pan-lici* pelicule 4i lame* din
materiale pla)tice nealveolare* neramfor)ate*
ne)tratificate* nea)ociate cu alte materiale* neprev$"ute cu
un )uport/
3920 10 din polimeri de etilen 0,5
3920 20 din polimeri de propilen 0
3920 30 000 din polimeri de stiren 0,5
din polimeri de clorur de vinil:
3920 "3 con-in$nd $n greutate minimum 0( plastifian-i 0,5
3920 "9 altele 0,5
din polimeri acrilici:
3920 51 000 din poli#metacrilat de metil% 0,5
3920 59 altele 0,5
din policarona-i, din r'ini alc1idice, din poliesteri alilici
sau din al-i poliesteri:
3920 01 000 din policarona-i 0,5
3920 02 din poli#etilen tereftalat% 0,5
3920 03 000 din poliesteri nesatura-i 0,5
3920 09 000 din al-i poliesteri 0,5
din celulo. sau din deriva-ii ei c1imici:
3920 /1 din celulo. regenerat 0,5
3920 /3 din acetat de celulo. 0,5
3920 /9 din al-i deriva-i ai celulo.ei 0,5
din alte materiale plastice:
3920 91 000 din poli#utiral de vinil% 0,5
3920 92 000 din poliamide 0,5
3920 93 000 din r'ini aminice 0,5
3920 9" 000 din r'ini fenolice 0,5
3920 99 din alte materiale plastice 0,5
3921 0lte pl$ci* folii* pelicule* ben"i 4i lame din material pla)tic 0,5
3922 ,$"i de baie* c$"i de du4* c:iuvete* lavoare* bideuri* va)e
de clo)et* )caune 4i capace pentru clo)ete* re"ervoare de
ap$ 4i articole )imilare pentru utili"$ri )anitare )au
i-ienice* din materiale pla)tice
0,5
3923 0rticole de tran)port )au de ambalare din materiale
pla)tice8 bu4oane* dopuri* capace* cap)ule 4i alte
di)po"itive de .nc:idere* din materiale pla)tice/
3923 10 000 cutii, l.i, stela+e 'i articole similare 0,5
saci, saco'e, pungi 'i comete:
3923 21 000 din polimeri de etilen 0,5
3923 29 din alte materiale plastice 0,5
3923 30 idoane, sticle, flacoane 'i articole similare 0,5
3923 "0 oine, mosoare, canete 'i suporturi similare 0,5
3923 50 dopuri, u'oane, capace, capsule 'i alte dispo.itive de
$nc1idere:
3923 50 100 capsule 'i dopuri pentru astupare 0
3923 50 900 altele 0,5
3923 90 altele 0,5
3921 @e)el$* alte articole de mena? )au obiecte de u" ca)nic 4i
articole de i-ien$ )au de toalet$* din materiale pla)tice
0,5
3922 0rticole pentru ec:iparea con)truc#iilor* din materiale
pla)tice* nedenumite 4i necuprin)e .n alt$ parte
0,5
3925 0lte articole din materiale pla)tice 4i articole din alte
materiale de la po"i#iile tarifare 3901B3911/
3920 10 000 articole de irou 'i articole 'colare 0,5
3920 20 000 articole 'i accesorii de $mrcminte #inclusiv mnu'i,
mitene 'i mnu'i cu un deget%
0,5
3920 30 000 garnituri pentru moil, caroserii sau similare 0
3920 "0 000 statuete 'i alte oiecte de ornament 0,5
3920 90 altele 0,5
1001 ,auciuc natural* balat$* -utaperc$* -uaAul* c:icle 4i -ume
naturale )imilare* )ub form$ primar$ )au .n pl$ci* folii
)au ben"i
5
1002 ,auciuc )intetic 4i factic derivat din uleiuri* )ub forme
primare )au .n pl$ci* foi )au ben"i8 ame)tecuri ale
produ)elor de la po"i#ia tarifar$ 1001 cu produ)e din
pre"enta po"i#ie* )ub forme primare )au .n pl$ci* foi )au
ben"i/
cauciuc stiren2utadienic #>6H%5 cauciuc stiren2utadienic
caroxilat #E>6H%:
"002 11 000 latex 0
"002 19 altele 0
"002 20 000 cauciuc utadienic #6H% 0
cauciuc i.outen2i.oprenic #util cauciuc% #==H%5 cauciuc
i.outen2i.oprenic 1alogenat #C==H sau 6==H%:
"002 31 000 cauciuc i.outen2i.oprenic #utilcauciuc% #==H% 5
"002 39 000 altele 5
cauciuc cloroprenic #cloroutadienic% #CH%:
"002 "1 000 latex 5
"002 "9 000 altele 5
cauciuc acrilonitrilutadienic #A6H%:
"002 51 000 latex 5
"002 59 000 altele 0
"002 00 000 cauciuc i.oprenic #=H% 5
"002 /0 000 cauciuc etilenopropilendienic necon+ugat #I<@;% 5
"002 &0 000 amestecuri ale produselor de la po.i-ia tarifar "001 cu
produse de la pre.enta po.i-ie
5
altele:
"002 91 000 latex 5
"002 99 altele 5
1003 00 000 ,auciuc re-enerat* )ub forme primare )au .n pl$ci* foi )au
ben"i
5
1001 00 000 %e4euri* bavuri 4i re)turi de cauciuc nedurificat* c:iar .n
pulbere )au .n -ranule
0,5
1002 ,auciuc ame)tecat* nevulcani"at* )ub forme primare )au
.n pl$ci* foi 4i ben"i/
"005 10 000 cauciuc aditivat cu negru de fum sau silice 0
"005 20 000 solu-ii, dispersii, altele dec$t cele de la supo.i-ia "005 10 5
altele:
"005 91 000 plci, foi 'i en.i 5
"005 99 000 altele 5
1005 0lte forme 'de e&emplu/ ba-:ete* tuburi* profile+ 4i
articole 'de e&emplu/ di)curi* rondele* inele+ din cauciuc
nevulcani"at
0
1007 00 000 9ire 4i cor"i din cauciuc vulcani"at 5
1008 !l$ci* foi* ben"i* ba-:ete 4i profile* din cauciuc vulcani"at
nedurificat/
din cauciuc alveolar:
"00& 11 000 plci, foi 'i en.i 5
"00& 19 000 altele 5
din cauciuc nealveolar:
"00& 21 plci, foi 'i en.i:
"00& 21 100 acoperitoare de podele 'i 'tergtoare pentru picioare 5
"00& 21 900 altele 0
"00& 29 000 altele 5
1009 Tuburi* #evi 4i furtunuri din cauciuc vulcani"at
nedurificat* prev$"ute )au nu cu acce)oriile lor 'de
e&emplu/ racorduri* -arnituri* coturi 4i flan4e+/
neranforsate cu alte materiale 'i nici asociate cu alte
materiale:
"009 11 000 fr accesorii 0
"009 12 000 cu accesorii 5
ranforsate numai cu metal sau altfel asociate doar cu metal:
"009 21 000 fr accesorii 5
"009 22 000 cu accesorii 5
ranforsate numai cu materiale textile sau altfel asociate
numai cu textile:
"009 31 000 fr accesorii 0
"009 32 000 cu accesorii 0
ranforsate cu alte materiale sau altfel asociate cu alte
materiale:
"009 "1 000 fr accesorii 5
"009 "2 000 cu accesorii 5
1010 >en"i tran)portoare )au curele de tran)mi)ie* din cauciuc
vulcani"at/
en.i transportoare:
"010 11 000 ranforsate numai cu metal 10
"010 12 000 ranforsate numai cu materiale textile 0
"010 19 000 altele 0
curele de transmisie:
"010 31 000 curele de transmisie continue #fr sf$r'it%, striate de
sec-iune trape.oidal, cu circumferin-a exterioar peste 00
cm, dar de maximum 1&0 cm
0
"010 32 000 curele de transmisie continue #fr sf$r'it%, de sec-iune
trape.oidal, altele dec$t striate, cu circumferin-a exterioar
peste 00 cm, dar de maximum 1&0 cm
10
"010 33 000 curele de transmisie continue #fr sf$r'it%, striate de
sec-iune trape.oidal, cu circumferin-a exterioar peste 1&0
cm, dar de maximum 2"0 cm
0
"010 3" 000 curele de transmisie continue #fr sf$r'it%, de sec-iune
trape.oidal, altele dec$t striate, cu circumferin-a exterioar
peste 1&0 cm, dar de maximum 2"0 cm
0
"010 35 000 curele de transmisie continue #fr sf$r'it%, crestate
#sincrone%, cu circumferin-a exterioar peste 00 cm, dar de
maximum 150 cm
10
"010 30 000 curele de transmisie continue #fr sf$r'it%, crestate
#sincrone%, cu circumferin-a exterioar peste 150 cm, dar de
maximum 19& cm
0
"010 39 000 altele 0
1011 0nvelope pneumatice noi* din cauciuc/
"011 10 000 de tipul celor utili.ate pentru autoturisme #inclusiv cele de
tip 3rea!4 'i de curse%
0
"011 20 de tipul celor utili.ate pentru autou.e 'i autocamioane 0
"011 30 000 de tipul celor utili.ate pentru ve1icule aeriene 10
"011 "0 de tipul celor utili.ate pentru motociclete 10
"011 50 000 de tipul celor utili.ate pentru iciclete 10
altele, cu crampoane, cu profile 3os de pe'te4 sau similare:
"011 01 000 de tipul celor utili.ate pentru ve1icule 'i ma'ini agricole
'i forestiere
10
"011 02 000 de tipul celor utili.ate pentru ve1icule 'i ma'ini pentru
construc-ii civile 'i pentru manipularea materialelor $n
industrie, pentru +ante cu diametrul de maximum 01 cm
10
"011 03 000 de tipul celor utili.ate pentru ve1icule 'i ma'ini pentru
construc-ii civile 'i pentru manipularea materialelor $n
industrie, pentru +ante cu diametrul de peste 01 cm
10
"011 09 000 altele 10
altele:
"011 92 000 de tipul celor utili.ate pentru ve1icule 'i ma'ini agricole
'i forestiere
10
"011 93 000 de tipul celor utili.ate pentru ve1icule 'i ma'ini pentru
construc-ii civile 'i pentru manipularea materialelor $n
industrie, pentru +ante cu diametrul de maximum 01 cm
10
"011 9" 000 de tipul celor utili.ate pentru ve1icule 'i ma'ini pentru
construc-ii civile 'i pentru manipularea materialelor $n
industrie, pentru +ante cu diametrul de peste 01 cm
10
"011 99 000 altele 10
1012 0nvelope pneumatice re4apate )au u"ate* din cauciuc8
banda?e* ben"i de rulare amovibile pentru pneuri 4i
Iflap)uriJ* din cauciuc
5
1013 ,amere de aer* din cauciuc 5
1011 0rticole de i-ien$ )au de farmacie 'inclu)iv tetinele+* din
cauciuc vulcani"at* nedurificat* c:iar cu p$r#i din cauciuc
durificat 'ebonit$+
0
1012 Gmbr$c$minte 4i acce)orii de .mbr$c$minte 'inclu)iv
m$nu4i* mitene 4i m$nu4i cu un de-et+* din cauciuc
vulcani"at* nedurificat* pentru orice utili"are/
mnu'i, mitene 'i mnu'i cu un deget:
"015 11 000 pentru c1irurgie 0
"015 19 altele 5
"015 90 000 altele 5
1015 0lte articole din cauciuc vulcani"at* nedurificat/
"010 10 000 din cauciuc alveolar 0
altele:
"010 91 000 acoperitoare de podea 'i 'tergtoare de picioare 5
"010 92 000 gume de 'ters 5
"010 93 000 garnituri, 'aie 'i alte etan'ri 0
"010 9" 000 para'ocuri, c1iar gonflaile, pentru acostarea navelor 5
"010 95 000 alte articole gonflaile 5
"010 99 altele 5
1017 00 ,auciuc durificat 'de e&emplu/ ebonita+* )ub toate
formele* inclu)iv de4eurile 4i re)turile8 articole din cauciuc
durificat 'ebonit$+/
"01/ 00 100 cauciuc durificat #de exemplu: eonita%, su toate formele,
inclusiv de'eurile 'i resturile
0
"01/ 00 900 articole de cauciuc durificat 5
1101 !iei de bovine 'inclu)iv de bivol+ )au de cabaline
'proa)pete )au )$rate* u)cate* cenu4$rite* piclate )au altfel
con)ervate* dar net$b$cite* neper-amentate )au altfel
preparate+* c:iar epilate )au de)picate '4p$ltuite+
0
1102 !iei brute de ovine 'proa)pete )au )$rate* u)cate*
cenu4$rite* piclate )au altfel con)ervate* dar net$b$cite*
neper-amentate* nici altfel preparate+* c:iar epilate )au
de)picate '4p$ltuite+* altele dec.t cele e&clu)e prin nota 1c+
la ace)t capitol
0
1103 0lte piei 'proa)pete )au )$rate* u)cate* cenu4$rite* piclate
)au altfel con)ervate* dar net$b$cite* neper-amentate* nici
altfel preparate+* c:iar epilate )au de)picate '4p$ltuite+*
altele dec.t cele e&clu)e prin nota 1b+ )au 1c+ la ace)t
capitol
0
1101 !iei t$b$cite )au piei )emifinite de bovine 'inclu)iv de
bivoli+ )au de cabaline* epilate* c:iar de)picate '4p$ltuite+*
dar f$r$ alte prelucr$ri
5
1102 !iei t$b$cite )au piei )emifinite de ovine* epilate* c:iar
de)picate '4p$ltuite+* dar f$r$ alte prelucr$ri
5
1105 !iei t$b$cite )au )emifinite ale altor animale* epilate* c:iar
de)picate '4p$ltuite+* dar f$r$ prelucr$ri )uplimentare
5
1107 !iei finite prelucrate dup$ t$b$cire )au u)care* inclu)iv
piei per-ament de bovine 'inclu)iv de bivoli+ )au de
cabaline* epilate* c:iar de)picate '4p$ltuite+* altele dec.t
pieile de la po"i#ia tarifar$ 1111
5
1112 00 000 !iei finite prelucrate dup$ t$b$cire )au dup$ u)care*
inclu)iv piei per-ament* de ovine* epilate* c:iar de)picate
'4p$ltuite+* altele dec.t pieile de la po"i#ia tarifar$ 1111
5
1113 !iei finite prelucrate dup$ t$b$cire )au dup$ u)care*
inclu)iv piei per-amentate ale altor animale* epilate* c:iar
de)picate '4p$ltuite+* altele dec.t pieile de la po"i#ia
tarifar$ 1111
5
1111 !iei finite t$b$cite .n -r$)imi 'piei 3c:amoi)4+* inclu)iv
cele ob#inute prin t$b$cire combinat$8 piei finite l$cuite
)au l$cuite )tratificate8 piei metali"ate
5
1112 !iei recon)tituite* pe ba"$ de piele )au fibre de piele* )ub
form$ de pl$ci* foi )au ben"i* c:iar rulate8 re)turi 4i alte
de4euri de piele )au de piele recon)tituit$* inutili"abile
pentru fabricarea de articole din piele8 praf* pudr$ 4i
f$in$ de piele
5
1201 00 000 0rticole de 4el$rie 4i curel$rie pentru orice animale
'inclu)iv 4leauri* "-$r"i* -enunc:iere* botni#e* p$turi
pentru 4a* coburi* obl.ncuri* .mbr$c$minte pentru c.ini 4i
articole )imilare+ din orice material
0
1202 @ali"e* -eamantane 4i cufere* inclu)iv ca)ete de toalet$*
mape portdocumente* )erviete* -:io"dane* tocuri pentru
oc:elari* pentru binocluri* tocuri pentru aparate de
foto-rafiat 4i aparate de filmat* cutii pentru in)trumente
mu"icale* arme* tocuri de pi)tol 4i articole )imilare8 -en#i
de voia?* cutii i"olate termic pentru produ)e alimentare 4i
b$uturi* tru)e de toalet$* ruc)acuri* -en#i de m.n$* pun-i
pentru cump$r$turi* portmonee* portofele* port:$r#i*
tabac:ere* pun-i pentru tutun* tru)e pentru )cule* )aci
pentru articole de )port* cutii pentru flacoane )au pentru
tac.muri* cutii pentru pudr$* ca)ete pentru bi?uterii 4i
articole )imilare* din piele natural$ )au recon)tituit$* din
foi de material pla)tic* din materiale te&tile* din fibre
vulcani"ate* din carton )au acoperite* .n totalitate )au .n
mare parte* cu a)tfel de materiale )au cu :.rtie
15
1203 0rticole de .mbr$c$minte 4i acce)orii de .mbr$c$minte*
din piele natural$ )au recon)tituit$
15
1202 00 0lte articole din piele natural$ )au recon)tituit$ 15
1205 00 000 0rticole din inte)tine de animale 'altele dec.t cele de la
viermii de m$ta)e+* din b$4ici* din ve"ici )au din tendoane
15
1301 >l$nuri brute 'inclu)iv capete* co"i* labe 4i alte p$r#i
utili"abile .n bl$n$rie+* altele dec.t pieile brute de la
po"i#ia tarifar$ 1101* 1102 )au 1103
0
1302 >l$nuri t$b$cite )au apretate 'inclu)iv capete* co"i* labe 4i
alte p$r#i* de4euri 4i re)turi+* nea)amblate )au a)amblate
'f$r$ ad$u-area altor materiale+* altele dec.t cele de la
po"i#ia tarifar$ 1303
15
1303 0rticole de .mbr$c$minte* acce)orii de .mbr$c$minte 4i
alte articole din blan$
15
1301 00 000 >l$nuri artificiale 4i articole din bl$nuri artificiale 0
1101 ;emn de foc* )ub form$ de trunc:iuri* bu4teni* ramuri*
vrea)curi )au )ub forme )imilare* lemn )ub form$ de
a4c:ii )au particule8 rume-u4* de4euri 4i re)turi de lemn*
a-lomerate )au nu )ub form$ de butuci* bric:ete* pelete
)au )ub forme )imilare
0
1102 ,$rbune din lemn 'inclu)iv c$rbune din co?i )au nuci+*
c:iar a-lomerat
0
1103 ;emn brut* c:iar co?it* cur$#at de ramuri )au ecari)at 0
1101 ;emn pentru cercuri de do-$rie8 pr$?ini de)picate8
pr$?ini* #$ru4i 4i pari de lemn* a)cu#i#i* net$ia#i
lon-itudinal8 lemn )implu de-ro4at )au rotun?it* dar
ne)trun?it* necurbat* nici altfel prelucrat* pentru
ba)toane* umbrele* m.nere de )cule8 ecli)e* ben"i de lemn
4i produ)e )imilare
0
1102 00 000 ;.n$ 'pai+ de lemn8 f$in$ de lemn 0
1105 Traver)e de lemn pentru c$i ferate )au )imilare 0
1107 ;emn t$iat )au cioplit lon-itudinal* )pintecat )au co?it*
c:iar -eluit* 4lefuit )au lipit prin a)amblare cap la cap* cu
o -ro)ime de pe)te 5 mm
0
1108 9oi de placa? 'inclu)iv cele ob#inute prin rete"area
lemnului )tratificat+* foi pentru furnir )au pentru alte
lemne )tratificate )imilare 4i alte lemne t$iate
lon-itudinal* tran4ate )au derulate* c:iar -eluite* 4lefuite
)au lipite lateral )au cap la cap* de o -ro)ime de ma&imum
5 mm
0
1109 ;emn 'inclu)iv lamele 4i fri"e de parc:et* nea)amblate+
profilat ')ub form$ de lamb$ de uluc* f$l#uit* nutuit*
rindeluit* 4amfrenat* .mbinat .n @* mulurat* rotun?it )au
)imilare+* .n lun-ul uneia )au mai multor canturi* fe#e )au
muc:ii* c:iar -eluit* 4lefuit )au lipit prin a)amblare cap la
cap
0
1110 !l$ci a-lomerate 4i panouri )imilare 'de e&emplu/ panouri
a4a-numite Ioriented )trand boardJ 4i panouri a4a-
numite IKaferboardJ+* din lemn )au din alte materiale
lemnoa)e* c:iar a-lomerate cu r$4ini )au cu al#i lian#i
or-anici
0
1111 !anouri fibrolemnoa)e )au din alte materiale lemnoa)e*
c:iar a-lomerate cu r$4ini )au cu al#i lian#i or-anici
0
1112 !laca?* lemn furniruit 4i lemn )tratificat )imilar 0
1113 00 000 ;emn Iden)ificatJ* .n blocuri* )c.nduri* lame )au )ub
form$ de profile
0
1111 00 Rame din lemn pentru tablouri* foto-rafii* o-lin"i )au
pentru obiecte )imilare
0
1112 ;$"i* l$di#e* co4uri* cilindri 4i ambala?e )imilare din lemn8
tambure din lemn pentru cabluri8 palete )imple* bo&pale#i
4i alte platforme de .nc$rcare din lemn8 -rila?e din lemn
pentru palete
0
1115 00 000 >utoaie* cuve* putine 4i alte produ)e de do-$rie 4i p$r#ile
lor din lemn* inclu)iv lemn pentru doa-e
0
1117 00 000 =nelte* )uporturi 4i m.nere de unelte* monturi 4i co"i din
lemn pentru m$turi )au pentru perii8 forme* calapoade*
4anuri 4i .ntin"$toare pentru pantofi* din lemn
0
1118 ;ucr$ri de t.mpl$rie 4i pie)e de dul-:erie pentru
con)truc#ii* inclu)iv panouri celulare* panouri a)amblate
pentru parc:et 4i 4indrile 'I):in-le)J 4i I):aFe)J+ din
lemn
0
1119 00 0rticole de ma)$ )au de buc$t$rie* din lemn 0
1120 ;emn marc:etat 4i lemn .ncru)tat8 )ipete* ca)ete 4i cutii
pentru bi?uterii )au orfevr$rie 4i articole )imilare* din
0
lemn8 )tatuete 4i alte obiecte de ornament* din lemn8
articole de mobilier din lemn necuprin)e .n capitolul 91
1121 0lte articole din lemn 0
1201 !lut$ natural$ brut$ )au )implu prelucrat$8 de4euri de
plut$8 plut$ conca)at$* -ranulat$ )au pulveri"at$
5
1202 00 000 !lut$ natural$* deco?it$ )au )implu ecari)at$ )au .n
cuburi* pl$ci* foi )au ben"i de form$ p$trat$ )au
dreptun-:iular$ 'inclu)iv ebo4e cu muc:ii nefini)ate
pentru dopuri+
5
1203 0rticole din plut$ natural$/
"503 10 dopuri:
"503 10 100 cilindrice 0
"503 10 900 altele 0
"503 90 000 altele 5
1201 !lut$ a-lomerat$ 'cu )au f$r$ liant+ 4i articole din plut$
a-lomerat$/
"50" 10 cuuri, locuri, plci, foi 'i en.i5 plci de orice form5
cilindri plini, inclusiv discuri
5
"50" 90 altele 0
1501 Gmpletituri 4i articole )imilare din materiale de .mpletit*
c:iar a)amblate .n ben"i8 materiale de .mpletit*
.mpletituri 4i articole )imilare din materiale de .mpletit*
a4e"ate paralel* c:iar fini)ate 'de e&emplu/ ro-o?ini*
4ter-$toare 4i .mpletituri de nuiele+
10
1502 !rodu)e din .mpletituri* confec#ionate direct .n form$
final$ din materiale de .mpletit )au din articole de la
po"i#ia tarifar$ 15018 articole din luf$
5
1701 00 !a)te mecanice din lemn 5
1702 00 000 !a)te c:imice din lemn* de di"olvare 0
1703 !a)te c:imice din lemn* cu )od$ )au cu )ulfat* altele dec.t
pa)tele de di"olvare
5
1701 !a)te c:imice din lemn* cu bi)ulfit* altele dec.t pa)tele de
di"olvare
0
1702 00 000 !a)te din lemn ob#inute prin combinarea unei prelucr$ri
mecanice 4i a unei prelucr$ri c:imice 'I)emicelulo"$J+
5
1705 !a)te din fibre ob#inute din :.rtie )au carton reciclabile
'de4euri )au maculatur$+ )au din alte materiale
fibrocelulo"ice
5
1707 C.rtie )au carton reciclabile 'de4euri 4i maculatur$+ 0
1801 00 000 C.rtie de "iar* .n rulouri )au foi 0
1802 C.rtii 4i cartoane necretate* de tipul celor utili"ate pentru
)cri)* tip$rit )au pentru alte )copuri -rafice* :.rtii 4i
cartoane pentru cartele )au ben"i de perforat*
neperforate* .n rulouri )au coli de form$ p$trat$ )au
dreptun-:iular$* de orice dimen)iuni* altele dec.t :.rtia
de la po"i#ia tarifar$ 1801 )au 18038 :.rtii 4i cartoane
fabricate manual/
"&02 10 000 1$rtii 'i cartoane faricate manual 5
"&02 20 000 1$rtii 'i cartoane2suport pentru 1$rtii 'i cartoane
fotosensiile, termosensiile sau electrosensiile
5
"&02 "0 1$rtii2suport pentru 1$rtii tapet 5
alte 1$rtii 'i cartoane, fr fire o-inute printr2un procedeu
mecanic sau c1imico2mecanic sau la care maximum 10( din
greutatea total a compo.i-iei firoase o constituie astfel de
fire:
"&02 5" 000 cu o greutate su "0 g*m
2
5
"&02 55 cu o greutate de minimum "0 g*m
2
, dar de maximum 150
g*m
2
, $n rulouri
0
"&02 50 cu o greutate de minimum "0 g*m
2
, dar de maximum 150
g*m
2
$n foi, av$nd o latur de maximum "35 mm 'i cealalt de
maximum 29/ mm, $n stare nepliat
5
"&02 5/ 000 altele, cu o greutate de minimum "0 g*m
2
, dar de
maximum 150 g*m
2
5
"&02 5& cu o greutate de peste 150 g*m
2
0
alte 1$rtii 'i cartoane, la care peste 10( din greutatea total
a compo.i-iei firoase este constituit din fire o-inute
printr2un procedeu mecanic sau c1imico2mecanic:
"&02 01 $n rulouri 5
"&02 02 000 $n foi la care o latur are maximum "35 mm 'i cealalt
este de maximum 29/ mm, $n stare nepliat
5
"&02 09 000 altele 5
1803 00 C.rtii de tipul celor utili"ate pentru :.rtia i-ienic$* pentru
4erve#ele de demac:iat* de 4ter) m.inile* pentru 4erve#ele
)au :.rtii )imilare pentru utili"$ri ca)nice* de i-ien$ )au
de toalet$* vat$ de celulo"$ 4i )traturi )ub#iri de fibre
celulo"ice creponate )au necreponate* -ofrate )au
ne-ofrate* perforate )au neperforate* 4tan?ate )au
ne4tan?ate* colorate )au necolorate la )uprafa#$* decorate
la )uprafa#$ )au imprimate* .n rulouri )au .n coli
10
1801 C.rtii 4i cartoane Fraft* necretate* .n rulouri )au .n coli*
altele dec.t cele )pecificate la po"i#ia tarifar$ 1802 )au
1803
5
1802 0lte :.rtii 4i cartoane* necretate* .n rulouri )au .n coli*
care nu au fo)t )upu)e unor tratamente )au proce)e
complementare* altele dec.t cele )tipulate .n nota 3 de la
ace)t capitol
5
1805 C.rtii 4i cartoane )ulfuri"ate* :.rtii re"i)tente la -r$)imi*
:.rtii calc* per-ament 4i alte :.rtii -la"urate* )atinate*
tran)parente )au tran)lucide* .n rulouri )au .n coli
5
1807 00 C.rtii 4i cartoane a)amblate plan prin lipire* necretate*
neimpre-nate* c:iar .nt$rite .n interior* .n )uluri )au .n
coli
0
1808 C.rtii 4i cartoane* ondulate 'c:iar acoperite prin lipire+*
creponate* .ncre#ite* -ofrate* 4tan#ate )au perforate* .n
rulouri )au coli* altele dec.t cele de la po"i#ia tarifar$ 1803
15
1809 C.rtii carbon* :.rtii numite IautocopianteJ 4i alte :.rtii
copiative 'inclu)iv :.rtii cretate* acoperite )au impre-nate*
pentru :.rtii )tencil )au pl$ci off)et+ c:iar imprimate* .n
rulouri
5
1810 C.rtii 4i cartoane cretate cu caolin 'lut c:ine"e)c+ )au cu
alte )ub)tan#e anor-anice pe una )au pe ambele fe#e* cu
)au f$r$ lian#i* f$r$ alte )tratific$ri )au acoperiri* c:iar
colorate la )uprafa#$* decorate la )uprafa#$ )au
imprimate* .n rulouri )au .n coli de form$ p$trat$ )au
dreptun-:iular$* de orice dimen)iune
0
1811 C.rtii* cartoane* vat$ de celulo"$ 4i )traturi )ub#iri din
fibre de celulo"$ cretate* acoperite* impre-nate* colorate
la )uprafa#$* decorate )au imprimate la )uprafa#$* .n
rulouri )au foi de form$ p$trat$ )au dreptun-:iular$*
av.nd orice dimen)iuni* altele dec.t produ)ele de tipul
celor de la po"i#ia tarifar$ 1803* 1809 )au 1810/
"&11 10 000 1$rtii 'i cartoane gudronate, ituminate sau asfaltate 5
1$rtii 'i cartoane gumate sau ade.ive:
"&11 "1 autoade.ive 0
"&11 "9 000 altele 0
1$rtii 'i cartoane cretate sau impregnate cu material plastic
#cu excluderea ade.ivilor%:
"&11 51 000 alite, cu o greutate de peste 150 g*m
2
0
"&11 59 000 altele 0
"&11 00 000 1$rtii 'i cartoane cretate, acoperite sau impregnate cu cear,
parafin, stearin, ulei sau glicerol #glicerin%
0
"&11 90 000 alte 1$rtii 'i cartoane, vat de celulo. 'i pturi #p$n.e% din
fire de celulo.
5
1812 00 000 >locuri filtrante 4i pl$ci filtrante* din pa)t$ de :.rtie 0
1813 C.rtii pentru #i-arete* c:iar t$iate la dimen)iune* )au )ub
form$ de caiete )au tuburi
0
1811 C.rtii tapet 4i :.rtii )imilare pentru acoperit pere#ii8 :.rtie
tran)parent$ pentru fere)tre
5
1815 C.rtii carbon* :.rtii a4a-"i)e IautocopianteJ 4i alte :.rtii
pentru multiplicat 'altele dec.t cele de la po"i#ia tarifar$
1809+* :.rtii )tencil 4i pl$ci off)et din :.rtie* c:iar
ambalate .n cutii
5
1817 !licuri* :.rtie .n form$ de plicuri* c$r#i po4tale neilu)trate
4i c$r#i po4tale pentru core)ponden#$* din :.rtie )au
carton8 cutii* pun-i* mape* blocnote)uri 4i articole
)imilare* din :.rtie )au carton* con#in.nd un )et de articole
de core)ponden#$
5
1818 C.rtii de tipul celor utili"ate pentru :.rtie i-ienic$ 4i
pentru :.rtii )imilare* vat$ de celulo"$ )au )traturi )ub#iri
din fibre celulo"ice* de tipul celor de u" ca)nic )au )anitar*
.n rulouri cu o l$#ime de ma&imum 35 cm* )au t$iate la
dimen)iune8 bati)te* 4erve#ele demac:iante* 4erve#ele
pentru 4ter) m.inile* fe#e de ma)$* 4erve#ele* )cutece*
4erve#ele 4i tampoane i-ienice* len?erie de pat 4i articole
)imilare pentru u" ca)nic* de toalet$* de u" i-ienic )au
)pitalice)c* .mbr$c$minte 4i acce)orii de .mbr$c$minte*
din pa)t$ de :.rtie* vat$ de celulo"$ )au )traturi )ub#iri
din fibre celulo"ice/
"&1& 10 1$rtie igienic 5
"&1& 20 atiste, 'erve-ele demac1iante 'i 'erve-ele pentru 'ters
m$inile
5
"&1& 30 000 fe-e de mas 'i 'erve-ele de mas 5
"&1& "0 'erve-ele 'i tampoane igienice pentru femei, scutece pentru
copii 'i articole igienice similare
0
"&1& 50 000 $mrcminte 'i accesorii de $mrcminte 5
"&1& 90 altele 0
1819 ;$"i* cutii* )aci* pun-i* cornete 4i alte ambala?e din :.rtie*
carton* vat$ de celulo"$ )au )traturi )ub#iri din fibre
celulo"ice8 obiecte din carton pentru birou* pentru
ma-a"ine )au )imilare/
"&19 10 000 cutii din 1$rtie sau carton ondulat 15
"&19 20 000 cutii 'i oiecte din carton, pliante, din 1$rtie sau carton
neondulat
11
ex. "&19 20 000 pac1ete 3Betra2pac!4 10
"&19 30 000 saci 'i pungi cu l-imea a.ei de minimum "0 cm 11
"&19 "0 000 al-i saci 'i pungi, mape #altele dec$t cele pentru discuri% 'i
cornete
11
"&19 50 000 alte amala+e, inclusiv mape pentru discuri 0
"&19 00 000 oiecte din carton pentru irou, pentru maga.ine 'i similare 11
1820 Re-i)tre* re-i)tre contabile* carnete 'de note* de comen"i*
de c:itan#e+* a-ende* blocnote)uri* blocuri de :.rtie
pentru )cri)ori 4i articole )imilare* caiete* mape* cla)oare
'cu foi deta4abile )au altele+* coper#i pentru do)are )au
alte articole 4colare* de birou )au de papet$rie* inclu)iv
topuri de imprimate pentru )eturi de documente 4i
11
carnete diver)e* c:iar cu foi de :.rtie carbon* din :.rtie
)au din carton8 albume pentru e4antioane )au pentru
colec#ii 4i coper#i pentru c$r#i* din :.rtie )au carton
1821 Etic:ete de toate -enurile* din :.rtie )au carton*
imprimate )au nu/
"&21 10 imprimate:
"&21 10 100 autoade.ive 0
"&21 10 900 altele 11
"&21 90 altele 11
1822 Tambururi* bobine* fu"ete* canete* mo)oare 4i )uporturi
)imilare din pa)t$ de :.rtie* :.rtie )au carton 'c:iar
perforate )au .nt$rite+
5
1823 0lte :.rtii* cartoane* vat$ de celulo"$ 4i )traturi )ub#iri
din fibre celulo"ice* decupate la dimen)iune8 alte articole
din pa)t$ de :.rtie* din :.rtie* din carton* din vat$ de
celulo"$ 4i din )traturi )ub#iri din fibre* :.rtie* celulo"ice/
"&23 20 000 carton2filtru 'i 1$rtie2filtru 5
"&23 "0 000 1$rtii cu diagrame pentru aparatele de $nregistrat su form
de oine, foi sau discuri
0
tvi, platouri, farfurii, cni 'i articole similare din 1$rtie sau
carton:
"&23 01 000 din amus 5
"&23 09 altele 5
"&23 /0 articole turnate sau presate din past de 1$rtie 11
"&23 90 altele 5
1901 ,$r#i* bro4uri 4i tip$rituri )imilare* c:iar .n foi volante 10
1902 <iare 4i publica#ii periodice imprimate* c:iar ilu)trate )au
care con#in material publicitar
10
1903 00 000 0lbume )au c$r#i cu ilu)tra#ii 4i c$r#i de de)enat )au
colorat* pentru copii
10
1901 00 000 !artituri mu"icale* manu)cri)e )au imprimate* c:iar
ilu)trate )au le-ate
0
1902 C$r#i* lucr$ri carto-rafice 4i :$r#i )imilare de orice fel*
inclu)iv atla)e* :$r#i de perete* planuri topo-rafice 4i
-loburi* imprimate
10
1905 00 000 !lanuri 4i de)ene de ar:itectur$* de in-inerie 4i alte
planuri 4i de)ene indu)triale* comerciale* topo-rafice )au
)imilare* ori-inale* e&ecutate manual8 te&te manu)cri)e8
reproduceri foto-rafice pe :.rtie )en)ibili"at$ 4i copii
carbon ob#inute dup$ planurile* de)enele )au te&tele
enumerate mai )u)
10
1907 00 Timbre po4tale* neobliterate* timbre fi)cale 4i )imilare* .n
circula#ie )au urm.nd a fi pu)e .n circula#ie .n #ara pentru
care ele ).nt de)tinate8 :.rtie timbrat$8 bancnote8 cecuri8
titluri de ac#iuni )au de certificate de obli-a#iuni 4i titluri
)imilare
10
1908 %ecalcomanii 'ab#ibilduri+ de orice fel 10
1909 00 ,$r#i po4tale imprimate )au ilu)trate8 cartoane
imprimate care cuprind felicit$ri* me)a?e per)onale )au
anun#uri* c:iar ilu)trate* cu )au f$r$ plicuri* -arnituri )au
ornamenta#ii
10
1910 00 000 ,alendare de orice fel* imprimate* inclu)iv calendare cu
file deta4abile
10
1911 0lte imprimate* inclu)iv ima-ini* -ravuri 4i foto-rafii 10
2001 00 000 3o-o4i de viermi de m$ta)e de pe care )e pot dep$na fire 5
2002 00 000 $ta)e brut$ 'ner$)ucit$+ 5
2003 00 000 %e4euri de m$ta)e 'inclu)iv -o-o4i nedep$nabili* de4euri
de fire 4i de)tr$m$tur$+
5
2001 00 9ire de m$ta)e 'altele dec.t firele din de4euri de m$ta)e+*
necondi#ionate pentru v.n"area cu am$nuntul
5
2002 00 9ire din de4euri de m$ta)e* necondi#ionate pentru
v.n"area cu am$nuntul
5
2005 00 9ire de m$ta)e )au din de4euri de m$ta)e* condi#ionate
pentru v.n"area cu am$nuntul8 p$r de e))ina 'p$r de cal
de 9loren#a+
5
2007 He)$turi de m$ta)e )au din de4euri de m$ta)e 5
2101 ;.n$ necardat$* nepiept$nat$ 0
2102 !$r fin )au -ro)ier* necardat 4i nepiept$nat 0
2103 %e4euri de l.n$ )au de p$r fin )au -ro)ier de animale*
inclu)iv de4euri de fire* cu e&cep#ia de)tr$m$turii
0
2101 00 000 %e)tr$m$tur$ de l.n$ )au de p$r fin )au -ro)ier de
animale
0
2102 ;.n$* p$r fin )au -ro)ier* cardate )au piept$nate 'inclu)iv
l.n$ piept$nat$* .n vrac+
0
2105 9ire de l.n$ cardat$* necondi#ionate pentru v.n"area cu
am$nuntul
"
2107 9ire de l.n$ piept$nat$* necondi#ionate pentru v.n"area cu
am$nuntul
0
2108 9ire de p$r fin de animale* cardat )au piept$nat*
necondi#ionate pentru v.n"area cu am$nuntul
"
2109 9ire de l.n$ )au de p$r fin de animale* condi#ionate pentru
v.n"area cu am$nuntul
"
2110 00 000 9ire de p$r -ro)ier )au de p$r de cal 'inclu)iv fire din p$r
de coad$ )au coam$ de cal .nt$rite+* c:iar condi#ionate
pentru v.n"area cu am$nuntul
"
2111 He)$turi din l.n$ cardat$ )au din p$r fin de animale
cardat
0
2112 He)$turi din l.n$ piept$nat$ )au din p$r fin de animale*
piept$nat
0
2113 00 000 He)$turi din p$r -ro)ier de animale )au din p$r de cal 5
2201 00 >umbac* necardat 4i nepiept$nat 0
2202 %e4euri de bumbac 'inclu)iv de4euri de fire de bumbac 4i
de)tr$m$tur$+
0
2203 00 000 >umbac* cardat )au piept$nat 0
2201 0#e de cu)ut din bumbac* c:iar condi#ionate pentru
v.n"area cu am$nuntul
0
2202 9ire de bumbac 'altele dec.t a#a de cu)ut+* care con#in
bumbac minimum 82( din -reutate* necondi#ionate
pentru v.n"area cu am$nuntul
0
2205 9ire de bumbac 'altele dec.t a#a de cu)ut+* care con#in
bumbac )ub 82( din -reutate bumbac* necondi#ionate
pentru v.n"area cu am$nuntul
0
2207 9ire de bumbac 'altele dec.t a#a de cu)ut+ condi#ionate
pentru v.n"area cu am$nuntul
0
2208 He)$turi din bumbac* care con#in bumbac minimum 82(
din -reutate* av.nd o -reutate de ma&imum 200 -Lm
2
0
2209 He)$turi din bumbac* care con#in bumbac minimum 82(
din -reutate* av.nd o -reutate de pe)te 200 -Lm
2
0
2210 He)$turi din bumbac* care con#in bumbac )ub 82( din
-reutate* ame)tecate .n principal )au numai cu fibre
)intetice )au artificiale* av.nd o -reutate de ma&imum 200
-LmM
0
2211 He)$turi din bumbac* care con#in bumbac )ub 82( din
-reutate* ame)tecate .n principal )au numai cu fibre
)intetice )au artificiale* av.nd o -reutate de pe)te 200 -Lm
2
0
2212 0lte #e)$turi din bumbac 0
2301 In brut )au prelucrat* dar nefilat8 c.l#i 4i de4euri din in
'inclu)iv de4euri din fire 4i de)tr$m$tur$+
"
2302 ,.nep$ 'Cannabis sativa L.+* brut$ )au prelucrat$* dar
nefilat$8 c.l#i )au de4euri de c.nep$ 'inclu)iv de4euri de
fire 4i de)tr$m$tur$+
"
2303 Iut$ 4i alte fibre te&tile liberiene 'e&cept.nd inul* c.nepa 4i
ramia+* brute )au prelucrate* dar nefilate8 c.l#i 4i de4euri
din ace)te fibre 'inclu)iv de4euri de fire 4i de)tr$m$tur$+
"
2302 00 000 9ibre de nuc$ de coco)* de abaca 'c.nep$ de anila )au
Iu)a te&tili) NeeJ+* ramia )au alte fibre te&tile ve-etale*
nedenumite 4i necuprin)e .n alt$ parte* brute )au
prelucrate* dar nefilate8 c.l#i 4i de4euri din ace)te fibre
'inclu)iv de4euri din fire 4i de)tr$m$tur$+
"
2305 9ire de in/
5300 10 simple "
5300 20 rsucite sau calate 0
2307 9ire de iut$ )au din alte fibre te&tile liberiene de la po"i#ia
tarifar$ 2303
0
2308 9ire de alte fibre te&tile ve-etale8 fire de :.rtie "
2309 He)$turi din in 0
2310 He)$turi din iut$ )au din alte fibre te&tile liberiene de la
po"i#ia tarifar$ 2303
&
2311 00 He)$turi din alte fibre te&tile ve-etale8 #e)$turi din fire de
:.rtie
5
2101 0#$ de cu)ut din filamente )intetice )au artificiale* c:iar
condi#ionat$ pentru v.n"area cu am$nuntul
0
2102 9ire din filamente )intetice 'altele dec.t a#a de cu)ut+*
necondi#ionate pentru v.n"area cu am$nuntul* inclu)iv
monofilamentele )intetice )ub 57 decite&/
fire de mare tenacitate din nailon sau din alte poliamide:
5"02 11 000 din aramide "
5"02 19 000 altele "
5"02 20 000 fire de mare tenacitate din poliesteri "
fire texturate:
5"02 31 000 din nailon sau din alte poliamide, av$nd fine-ea de
maximum 50 tex
"
5"02 32 000 din nailon sau din alte poliamide, av$nd fine-ea firului
simplu de peste 50 tex
"
5"02 33 000 din poliesteri 0
5"02 3" 000 din polipropilen 0
5"02 39 000 altele 0
alte fire, simple, nersucite sau av$nd maximum 50 de
rsucituri*m:
5"02 "" 000 din elastomeri "
5"02 "5 000 altele, din nailon sau din alte poliamide "
5"02 "0 000 altele, din poliesteri, par-ial orienta-i "
5"02 "/ 000 din al-i poliesteri "
5"02 "& 000 din polipropilen "
5"02 "9 000 altele "
alte fire, simple, av$nd peste 50 de rsucituri*m:
5"02 51 000 din nailon sau din alte poliamide "
5"02 52 000 din poliesteri "
5"02 59 altele "
alte fire, rsucite sau calate:
5"02 01 000 din nailon sau din alte poliamide "
5"02 02 000 din poliesteri "
5"02 09 altele "
2103 9ire din filamente artificiale 'altele dec.t a#a de cu)ut+*
necondi#ionate pentru v.n"area cu am$nuntul* inclu)iv
monofilamentele artificiale av.nd )ub 57 decite&
"
2101 onofilamente )intetice av.nd minimum 57 decite& care
au cea mai mare dimen)iune a )ec#iunii tran)ver)ale de
ma&imum 1 mm8 ben"i 4i forme )imilare 'de e&emplu/ pai
artificial+ din materiale te&tile )intetice* cu o l$#ime
aparent$ de ma&imum 2 mm
"
2102 00 000 onofilamente artificiale de minimum 57 decite& care au
cea mai mare dimen)iune a )ec#iunii tran)ver)ale de
ma&imum 1 mm8 ben"i 4i forme )imilare 'de e&emplu/ pai
artificial+ din materiale te&tile artificiale* cu o l$#ime
aparent$ de ma&imum 2 mm
"
2105 00 000 9ire din filamente )intetice )au artificiale 'altele dec.t a#a
de cu)ut+* condi#ionate pentru v.n"area cu am$nuntul
"
2107 He)$turi din fire de filamente )intetice* inclu)iv #e)$turile
ob#inute din produ)ele de la po"i#ia tarifar$ 2101/
5"0/ 10 00 -esturi o-inute din fire de mare tenacitate din nailon sau
din alte poliamide sau poliesteri
5
5"0/ 20 -esturi o-inute din en.i sau forme similare 5
5"0/ 30 000 -esturi prev.ute la nota 9 de la sec-iunea E= 5
alte -esturi, care con-in minimum &5( din greutate
filamente din nailon sau din alte poliamide:
5"0/ "1 000 nealite sau alite 5
5"0/ "2 000 vopsite 0
5"0/ "3 000 din fire de diverse culori 0
5"0/ "" 000 imprimate 5
alte -esturi, care con-in filamente de poliester texturat
minimum &5( din greutate:
5"0/ 51 000 nealite sau alite 5
5"0/ 52 000 vopsite 5
5"0/ 53 000 din fire de diverse culori 5
5"0/ 5" 000 imprimate 5
alte -esturi, care con-in filamente din poliesteri minimum
&5( din greutate:
5"0/ 01 care con-in filamente de poliester netexturate minimum
&5( din greutate
5
5"0/ 09 altele 5
alte -esturi, care con-in filamente sintetice minimum &5(
din greutate:
5"0/ /1 000 nealite sau alite 5
5"0/ /2 000 vopsite 0
5"0/ /3 000 din fire de diverse culori 5
5"0/ /" 000 imprimate 5
alte -esturi, care con-in su &5( din greutate filamente
sintetice 'i amestecate $n principal sau numai cu umac:
5"0/ &1 000 nealite sau alite 5
5"0/ &2 000 vopsite 0
5"0/ &3 000 din fire de diverse culori 0
5"0/ &" 000 imprimate 5
alte -esturi:
5"0/ 91 000 nealite sau alite 5
5"0/ 92 000 vopsite 5
5"0/ 93 000 din fire de diverse culori 5
5"0/ 9" 000 imprimate 0
2108 He)$turi din fire de filamente artificiale* inclu)iv #e)$turi
ob#inute din produ)ele men#ionate la po"i#ia tarifar$
2102/
5"0& 10 000 -esturi o-inute din fire de mare tenacitate din filamente de
visco.
0
alte -esturi, care con-in minimum &5( din greutate
filamente sau en.i, sau alte forme similare artificiale:
5"0& 21 000 nealite sau alite 5
5"0& 22 vopsite 0
5"0& 23 din fire de diverse culori 0
5"0& 2" 000 imprimate 0
alte -esturi:
5"0& 31 000 nealite sau alite 5
5"0& 32 000 vopsite 5
5"0& 33 000 din fire de diverse culori 5
5"0& 3" 000 imprimate 5
2201 ,abluri din filamente )intetice "
2202 00 ,abluri din filamente artificiale 0
2203 9ibre )intetice di)continue* necardate 4i nepiept$nate 4i
nici altfel prelucrate pentru filare
0
2201 9ibre artificiale di)continue* necardate 4i nepiept$nate 4i
nici altfel prelucrate pentru filare
"
2202 %e4euri din fibre )intetice )au artificiale 'inclu)iv
piept$n$tur$* de4euri de fire 4i de)tr$m$tur$+
"
2205 9ibre )intetice di)continue* cardate* piept$nate )au altfel
prelucrate pentru filare
"
2207 00 000 9ibre artificiale di)continue* cardate* piept$nate )au altfel
prelucrate pentru filare
"
2208 0#$ de cu)ut din fibre )intetice )au artificiale di)continue*
c:iar condi#ionat$ pentru v.n"area cu am$nuntul
"
2209 9ire din fibre )intetice di)continue 'altele dec.t a#a de
cu)ut+* necondi#ionate pentru v.n"area cu am$nuntul/
care con-in fire discontinue din nailon sau din alte
poliamide minimum &5( din greutate:
5509 11 000 simple "
5509 12 000 rsucite sau calate "
care con-in fire discontinue din poliester minimum &5(
din greutate:
5509 21 000 simple "
5509 22 000 rsucite sau calate "
care con-in fire discontinue acrilice sau modacrilice
minimum &5( din greutate:
5509 31 000 simple "
5509 32 000 rsucite sau calate "
alte fire, care con-in fire sintetice discontinue minimum
&5( din greutate:
5509 "1 000 simple "
5509 "2 000 rsucite sau calate "
alte fire, din fire discontinue de poliester:
5509 51 000 amestecate $n principal sau numai cu fire artificiale
discontinue
0
5509 52 000 amestecate $n principal sau numai cu l$n sau pr fin de
animale
"
5509 53 000 amestecate $n principal sau numai cu umac 0
5509 59 000 altele "
alte fire, din fire discontinue acrilice sau modacrilice:
5509 01 000 amestecate $n principal sau numai cu l$n sau cu pr fin
de animale
"
5509 02 000 amestecate $n principal sau numai cu umac "
5509 09 000 altele "
alte fire:
5509 91 000 amestecate $n principal sau numai cu l$n sau pr fin de
animale
"
5509 92 000 amestecate $n principal sau numai cu umac "
5509 99 000 altele "
2210 9ire din fibre artificiale di)continue 'altele dec.t a#a de
cu)ut+* necondi#ionate pentru v.n"area cu am$nuntul
"
2211 9ire din fibre )intetice )au artificiale di)continue 'altele
dec.t a#a de cu)ut+* condi#ionate pentru v.n"area cu
am$nuntul/
5511 10 000 din fire sintetice discontinue, care con-in minimum &5(
din greutate, astfel de fire
"
5511 20 000 din fire sintetice discontinue, care con-in su &5( din
greutate, astfel de fire
0
5511 30 000 din fire artificiale discontinue "
2212 He)$turi din fibre )intetice di)continue* care con#in fibre
)intetice di)continue minimum 82( din -reutate/
care con-in fire discontinue din poliester minimum &5(
din greutate:
5512 11 000 nealite sau alite 0
5512 19 altele 0
care con-in fire discontinue acrilice sau modacrilice
minimum &5( din greutate:
5512 21 000 nealite sau alite 5
5512 29 altele 5
altele:
5512 91 000 nealite sau alite 5
5512 99 altele 5
2213 He)$turi din fibre )intetice di)continue* care con#in a)tfel
de fibre )ub 82( din -reutate* ame)tecate .n principal )au
numai cu bumbac* av.nd o -reutate de ma&imum 170
-Lm
2
/
nealite sau alite:
5513 11 din fire discontinue de poliester, cu legtura de p$n. 0
5513 12 000 din fire discontinue de poliester, cu legtur diagonal
sau $ncruci'at, al cror raport de legtur este de maximum "
0
5513 13 000 alte -esturi din fire discontinue de poliester 5
5513 19 000 alte -esturi 0
vopsite:
5513 21 din fire discontinue din poliester, cu legtura de p$n. 0
5513 23 alte -esturi din fire discontinue din poliester 5
5513 29 000 alte -esturi 5
din fire din diferite culori:
5513 31 000 din fire discontinue de poliester, cu legtura de p$n. 5
5513 39 000 alte -esturi 0
imprimate:
5513 "1 000 din fire discontinue din poliester, cu legtura de p$n. 5
5513 "9 000 alte -esturi 5
2211 He)$turi din fibre )intetice di)continue* care con#in )ub
82( din -reutate a)tfel de fibre* ame)tecate .n principal
)au numai cu bumbac* av.nd o -reutate de pe)te 170 -Lm
2
5
2212 0lte #e)$turi din fibre )intetice di)continue/
din fire discontinue din poliester:
5515 11 amestecate $n principal sau numai cu fire discontinue de
visco.:
5
5515 12 amestecate $n principal sau numai cu filamente sintetice,
artificiale
5
5515 13 amestecate $n principal sau numai cu l$n sau pr fin de
animale
0
5515 19 altele 5
din fire discontinue acrilice sau modacrilice:
5515 21 amestecate $n principal sau numai cu filamente sintetice
sau artificiale
5
5515 22 amestecate $n principal sau numai cu l$n sau pr fin de
animale
5
5515 29 000 altele 5
alte -esturi:
5515 91 amestecate $n principal sau numai cu filamente sintetice
sau artificiale
5
5515 99 altele 0
2215 He)$turi din fibre artificiale di)continue 5
2501 @at$ din materiale te&tile 4i articole din acea)ta8 fibre
te&tile cu o lun-ime de ma&imum 2 mm 'fire tun)e de pe
po)tav+* noduri 4i nopeuri 'butoni+ din materiale te&tile
0
2502 !.)l$* c:iar impre-nat$* .mbr$cat$* acoperit$ )au
)tratificat$
0
2503 0rticole ne#e)ute* c:iar impre-nate* .mbr$cate* acoperite
)au )tratificate/
din filamente sintetice sau artificiale:
5003 11 cu greutatea de maximum 25 g*m
2
0
5003 12 cu greutatea de peste 25 g*m
2
, dar maximum /0 g*m
2
0
5003 13 cu greutatea de peste /0 g*m
2
, dar maximum 150 g*m
2
&
5003 1" cu greutatea de peste 150 g*m
2
&
altele:
5003 91 cu greutatea de maximum 25 g*m
2
0
5003 92 cu greutatea de peste 25 g*m
2
, dar maximum /0 g*m
2
0
5003 93 cu greutatea de peste /0 g*m
2
, dar maximum 150 g*m
2
&
5003 9" cu greutatea de peste 150 g*m
2
&
2501 9ire 4i cor"i din cauciuc* acoperite cu te&tile8 fire te&tile*
ben"i 4i articole de forme )imilare de la po"i#ia tarifar$
2101 )au 2102* impre-nate* .mbr$cate* acoperite )au
.nvelite cu cauciuc )au cu material pla)tic
0
2502 00 000 9ire metalice 4i fire metali"ate* c:iar I.mbr$cateJ* care
).nt fire te&tile* ben"i )au forme )imilare de la po"i#ia
tarifar$ 2101 )au 2102* combinate cu metal )ub form$ de
fire* ben"i )au pulbere* )au acoperite cu metal
0
2505 00 9ire I.mbr$cateJ cu materiale te&tile* ben"i 4i forme
)imilare* de la po"i#ia tarifar$ 2101 )au 2102* I.mbr$cateJ
'altele dec.t cele de la po"i#ia tarifar$ 2502 4i altele dec.t
firele de p$r de cal I.mbr$cateJ+8 fire tip Iomid$J8 fire
Icu bucleuriJ
0
2507 7fori* cor"i 4i fr.n-:ii* .mpletite )au nu* c:iar impre-nate*
acoperite )au .mbr$cate cu cauciuc )au cu material
pla)tic/
din sisal sau alte fire textile din genul 3Agave4:
500/ 21 000 sfori pentru legat 0
500/ 29 altele 0
din polietilen sau polipropilen:
500/ "1 000 sfori pentru legat 0
500/ "9 altele 0
500/ 50 din alte fire sintetice &
500/ 90 altele 0
2508 !la)$ cu oc:iuri .nnodate* ob#inute din fire* din )fori*
cor"i )au fr.n-:ii8 pla)e confec#ionate pentru pe)cuit )au
alte pla)e confec#ionate* din materiale te&tile
0
2509 00 000 0rticole din fire* ben"i )au forme )imilare de la po"i#ia
tarifar$ 2101 )au 21028 )fori* cor"i* fr.n-:ii )au cabluri
nedenumite 4i necuprin)e .n alt$ parte
0
2701 ,ovoare 4i alte acoperitoare de podea din materiale
te&tile* cu puncte .nnodate )au .nf$4urate* c:iar
confec#ionate/
5/01 10 din l$n sau din pr fin de animale 12
5/01 90 din alte materiale textile 20
2702 ,ovoare 4i alte acoperitoare de podea din materiale
te&tile* #e)ute* f$r$ )mocuri )au 4uvi#e* c:iar
confec#ionate* inclu)iv covoare numite INelemJ*
I7c:umacF)J* INaramanieJ 4i covoare )imilare #e)ute
manual/
5/02 10 000 covoare 38elem4, 3>c1umac!s4, 38aramanie4 'i covoare
similare -esute manual
12
5/02 20 000 acoperminte de podea din fire de nuci de cocos 12
altele, velurate #plu'ate%, neconfec-ionate:
5/02 31 din l$n sau din pr fin de animale 15
5/02 32 din materiale textile sintetice sau artificiale 12
5/02 39 000 din alte materiale textile 12
altele, velurate #plu'ate%, confec-ionate:
5/02 "1 din l$n sau din pr fin de animale 12
5/02 "2 din materiale textile sintetice sau artificiale 20
5/02 "9 000 din alte materiale textile 12
5/02 50 altele, nevelurate #neplu'ate%, neconfec-ionate:
5/02 50 100 din l$n sau din pr fin de animale 15
din materiale textile sintetice sau artificiale:
5/02 50 310 din polipropilen 12
5/02 50 390 altele 12
5/02 50 900 din alte materiale textile 12
altele, nevelurate #neplu'ate%, confec-ionate:
5/02 91 000 din l$n sau din pr fin de animale 12
5/02 92 din materiale textile sintetice sau artificiale 20
5/02 99 000 din alte materiale textile 12
2703 ,ovoare 4i alte acoperitoare de podea din materiale
te&tile* cu )mocuri* c:iar confec#ionate/
5/03 10 000 din l$n sau din pr fin de animale 12
5/03 20 din nailon sau din alte poliamide 12,5
5/03 30 din alte materiale textile sintetice sau artificiale 12,5
5/03 90 din alte materiale textile 12
2701 ,ovoare 4i alte acoperitoare de podea* din p.)l$* f$r$
)mocuri )au 4uvi#e* c:iar confec#ionate
12
2702 00 0lte covoare 4i alte acoperitoare de podea din materiale
te&tile* c:iar confec#ionate
12
2801 ,atifele 4i plu4uri #e)ute 4i #e)$turi tip Iomid$J
'IChenilleJ+* altele dec.t articolele prev$"ute la po"i#ia
tarifar$ 2802 )au 2805/
5&01 10 000 din l$n sau din pr fin de animale 12
din umac:
5&01 21 000 catifele 'i plu'uri de ttur, netiate 12
5&01 22 000 catifele 'i plu'uri de ttur, tiate, reiate 12
5&01 23 000 alte tipuri de catifele 'i plu'uri de ttur 0
5&01 2" 000 catifele 'i plu'uri de ur.eal, ripsate, netiate 12
5&01 25 000 catifele 'i plu'uri de ur.eal, tiate 0
5&01 20 000 -estur tip 3omid4 12
din fire sintetice sau artificiale:
5&01 31 000 catifele 'i plu'uri de ttur, netiate 5
5&01 32 000 catifele 'i plu'uri de ttur, tiate, reiate 12
5&01 33 000 alte catifele 'i plu'uri de ttur 12
5&01 3" 000 catifele 'i plu'uri de ur.eal, ripsate, netiate 12
5&01 35 000 catifele 'i plu'uri de ur.eal, tiate 0
5&01 30 000 -estur tip 3omid4 12
5&01 90 din alte materiale textile 10
2802 He)$turi buclate de tip buret 'IepongeJ+* altele dec.t
articolele )pecificate la po"i#ia tarifar$ 28058 )uprafe#e
te&tile cu )mocuri* altele dec.t produ)ele indicate la
po"i#ia tarifar$ 2703
12
2803 00 He)$turi tip -a"e* altele dec.t cele de la po"i#ia tarifar$
2805
&
2801 Tuluri* alte p.n"e tip tul 4i #e)$turi cu oc:iuri .nnodate*
e&clu".nd #e)$turile* materialele tricotate )au cro4etate8
dantele )ub form$ de buc$#i* ben"i )au cu motive
decorative* altele dec.t cele de la po"i#iile tarifare 5002B
5005
12
2802 00 000 Tapi)erii #e)ute manual 'de tip Gobelin, Flandra,
Aubusson, eauvais 4i )imilare+ 4i tapi)erii cu acul 'de
e&emplu/ cu punct mic* cu cruciuli#e+* c:iar confec#ionate
10
2805 !an-lici* altele dec.t articolele de la po"i#ia tarifar$ 28078
pan-lici f$r$ b$t$tur$* din fire de ur"eal$ paraleli"ate 4i
lipite 'bolduc+/
5&00 10 000 panglici din catifea, plu', -esturi tip 3omid4 sau -estur
uclat tip uret #3eponge4%
10
5&00 20 000 alte panglici, care con-in minimum 5( din greutate fire din
elastomeri sau din cauciuc
10
alte panglici:
5&00 31 000 din umac 0
5&00 32 din fire sintetice sau artificiale 0
5&00 39 000 din alte materiale textile 12
5&00 "0 000 panglici fr ttur, din fire sau fire paraleli.ate 'i lipite
#olduc%
10
2807 Etic:ete* ecu)oane 4i articole )imilare din materiale
te&tile* )ub form$ de buc$#i* ben"i )au decupate*
nebrodate/
5&0/ 10 -esute:
5&0/ 10 100 cu $nscrisuri sau motive o-inute prin -esere 12
5&0/ 10 900 altele 0
5&0/ 90 altele 12
2808 Tre)e )ub form$ de buc$#i8 articole de pa)manterie 4i
articole ornamentale )imilare* )ub form$ de buc$#i* f$r$
broderie* altele dec.t cele cro4etate )au tricotate8 ciucuri*
pompoane 4i articole )imilare
12
2809 00 000 He)$turi din fire metalice 4i #e)$turi din fire metali"ate de
la po"i#ia tarifar$ 2502* de tipul celor utili"ate pentru
.mbr$c$minte* mobilier )au utili"$ri )imilare* nedenumite
4i necuprin)e .n alt$ parte
10
2810 >roderii )ub form$ de buc$#i* ben"i )au motive decorative 10
2811 00 000 !rodu)e te&tile matla)ate )ub form$ de buc$#i* con)tituite 10
dintr-unul )au din mai multe )traturi de materiale te&tile*
a)ociate cu un material de umplutur$* ti-:elite*
capitonate )au altfel compartimentate* altele dec.t
broderiile de la po"i#ia tarifar$ 2810
2901 He)$turi acoperite cu clei )au cu )ub)tan#e amilacee* de
tipul celor utili"ate .n le-$torie* cartona?* ca materiale de
acoperire )au pentru utili"$ri )imilare8 p.n"e de copiat
)au tran)parente pentru de)en8 p.n"e pre-$tite pentru
pictur$8 vatir 4i #e)$turi )imilare pentru confec#ionarea
p$l$riilor
&
2902 He)$tur$ cord pentru anvelope din fire de mare re"i)ten#$
din nailon )au din alte poliamide* din polie)teri )au
vi)co"$
5
2903 He)$turi impre-nate* .mbr$cate* acoperite )au )tratificate
cu material pla)tic* altele dec.t cele de la po"i#ia tarifar$
2902/
5903 10 cu policlorur de vinil:
5903 10 100 impregnate 5
5903 10 900 acoperite, $mrcate sau stratificate 0
5903 20 cu poliuretan 5
5903 90 altele 0
2901 ;inoleum* c:iar decupat8 acoperitoare de podea con)t.nd
dintr-o .mbr$care )au o acoperire aplicat$ pe un )uport
te&til* c:iar decupate
5
2902 00 Tapete din materiale te&tile 0
2905 He)$turi cauciucate* altele dec.t cele de la po"i#ia tarifar$
2902
5
2907 00 0lte #e)$turi impre-nate* .mbr$cate )au acoperite8 p.n"e
pictate pentru decoruri de teatru* decoruri de ateliere )au
utili"$ri )imilare
0
2908 00 000 9itiluri te&tile #e)ute* .mpletite )au tricotate* pentru
l$mpi* l$mpi de -$tit* bric:ete* lum.n$ri )au articole
)imilare8 man4oane pentru l$mpi cu incande)cen#$ 4i
tricoturi tubulare* care )erve)c la fabricarea ace)tora*
c:iar impre-nate
5
2909 00 9urtunuri pentru pompe 4i furtunuri )imilare din
materiale te&tile* c:iar cu armaturi )au acce)orii din alte
materiale
5
2910 00 000 >en"i tran)portoare )au curele de tran)mi)ie* din
materiale te&tile* c:iar impre-nate* .mbr$cate* acoperite*
)au )tratificate cu materiale pla)tice )au ranfor)ate cu
metal )au cu alte materiale
0
2911 !rodu)e 4i articole te&tile pentru utili"$ri te:nice*
)pecificate .n nota 7 la ace)t capitol/
5911 10 000 -esturi, p$sle 'i -esturi dulate cu p$sle, acoperite,
$mrcate sau stratificate cu cauciuc, piele sau alte materiale,
de tipul celor utili.ate pentru faricarea garniturilor de carde,
'i produse similare pentru alte utili.ri te1nice, inclusiv
panglicile faricate din catifea impregnat cu cauciuc pentru
acoperirea sulurilor de la ma'inile de -esut
5
5911 20 000 p$n.e de sit, c1iar confec-ionate 0
-esturi 'i p$sle fr sf$r'it sau prev.ute cu dispo.itive de
+onc-iune, de tipul celor utili.ate la ma'inile de prelucrare a
1$rtiei sau la ma'inile similare #de exemplu: pentru faricarea
pastei de lemn sau a a.ocimentului%:
5911 31 c$ntrind su 050 g*m
2
5
5911 32 c$ntrind minimum 050 g*m
2
0
5911 "0 000 -esturi groase de tipul celor utili.ate la presele de ulei sau
pentru utili.ri te1nice similare, inclusiv cele din pr uman
0
5911 90 altele 0
5001 ,atifea* plu4* inclu)iv materiale a4a-"i)e Icu p$r lun-J 4i
materiale buclate* tricotate )au cro4etate
0
5002 ateriale tricotate )au cro4etate cu o l$#ime de ma&imum
30 cm* care con#in minimum 2( din -reutate fire
ela)tomerice )au fire din cauciuc* altele dec.t cele de la
po"i#ia tarifar$ 5001
0
5003 ateriale tricotate )au cro4etate cu o l$#ime de ma&imum
30 cm* altele dec.t cele de la po"i#iile tarifare 5001 4i 5002
0
5001 ateriale tricotate )au cro4etate cu o l$#ime de pe)te 30
cm* care con#in minimum 2( din -reutate fire
ela)tomerice )au fire din cauciuc* altele dec.t cele de la
po"i#ia tarifar$ 5001
0
5002 ateriale tricotate cu ur"eal$ 'inclu)iv cele ob#inute pe
ma4ini de produ) pan-lici+* altele dec.t cele de la po"i#iile
tarifare 5001B5001
0
5005 0lte materiale tricotate )au cro4etate 0
5101 !altoane* canadiene* pelerine* :anorace* blu"oane 4i
articole )imilare* tricotate )au cro4etate* pentru b$rba#i
)au pentru b$ie#i* cu e&cep#ia articolelor de la po"i#ia
tarifar$ 5103
12
5102 !altoane* canadiene* pelerine* :anorace* blu"oane 4i
articole )imilare* tricotate )au cro4etate* pentru femei )au
fete* cu e&cep#ia articolelor de la po"i#ia tarifar$ 5101
12
5103 ,o)tume )au compleuri* )eturi* )acouri* pantaloni*
)alopete cu bretele* pantaloni )cur#i 4i 4orturi 'altele dec.t
cele de baie+* tricotate )au cro4etate* pentru b$rba#i )au
b$ie#i
12
5101 Taioare* )eturi* ?ac:ete* roc:ii* fu)te* fu)te-pantalon*
pantaloni* )alopete cu bretele* pantaloni )cur#i 4i 4orturi
'altele dec.t cele de baie+* tricotate )au cro4etate* pentru
femei )au fete
12
5102 ,$m$4i 4i blu"e* tricotate )au cro4etate* pentru b$rba#i
)au b$ie#i
12
5105 >lu"e* c$m$4i 4i blu"e-c$m$4i* tricotate )au cro4etate*
pentru femei )au fete
12
5107 7lipuri* indi)pen)abili* c$m$4i de noapte* pi?amale* :alate
de baie 4i articole )imilare* tricotate )au cro4etate* pentru
b$rba#i )au b$ie#i
12
5108 ,ombine"oane )au furouri* ?upoane* c:ilo#i* c$m$4i de
noapte* pi?amale* de"abieuri* :alate de baie* roc:ii de ca)$
4i articole )imilare* tricotate )au cro4etate* pentru femei 4i
fete
12
5109 Tricouri 'T-):irt)+ 4i maiouri de corp* tricotate 4i
cro4etate
12
5110 Oer)euri* pulovere* cardi-ane* ve)te 4i articole )imilare*
tricotate )au cro4etate
12
5111 0rticole 4i acce)orii de .mbr$c$minte* tricotate )au
cro4etate* pentru )u-ari
5
5112 Trenin-uri* co)tume de )c:i 4i co)tume de baie* tricotate
)au cro4etate
15
5113 00 Gmbr$c$minte confec#ionat$ din materiale tricotate )au
cro4etate de la po"i#ia tarifar$ 2903* 2905 )au 2907
12
5111 0lte articole de .mbr$c$minte* din materiale tricotate )au
cro4etate
12
5112 ,iorapi-c:ilot* dre)uri* ciorapi* 4o)ete 4i alte articole
)imilare* inclu)iv ciorapi pentru varice 4i .nc$l#$minte
f$r$ talp$ aplicat$* tricotate )au cro4etate
12
5115 $nu4i* mitene* m$nu4i cu un de-et* tricotate )au 12
cro4etate
5117 0lte acce)orii confec#ionate de .mbr$c$minte* tricotate
)au cro4etate8 p$r#i de .mbr$c$minte )au acce)orii de
.mbr$c$minte* tricotate )au cro4etate
12
5201 !altoane* canadiene* pelerine 'impermeabile+* :anorace*
blu"oane 4i articole )imilare* pentru b$rba#i )au b$ie#i* cu
e&cep#ia articolelor de la po"i#ia tarifar$ 5203
12
5202 !altoane* canadiene* pelerine* :anorace* blu"oane 4i
articole )imilare* pentru femei )au fete* cu e&cep#ia
articolelor de la po"i#ia tarifar$ 5201
12
5203 ,o)tume )au compleuri* )eturi* )acouri* pantaloni*
)alopete cu bretele* pantaloni )cur#i 4i 4orturi 'altele dec.t
cele de baie+* pentru b$rba#i )au b$ie#i
12
5201 Taioare* )eturi* ?ac:ete* roc:ii* fu)te* fu)te-pantalon*
pantaloni* )alopete cu bretele* pantaloni )cur#i 4i 4orturi
'altele dec.t cele de baie+* pentru femei 4i fete
12
5202 ,$m$4i pentru b$rba#i )au b$ie#i 12
5205 >lu"e* c$m$4i 4i blu"e-c$m$4i pentru femei )au fete 12
5207 >lu"e de corp 4i maiouri* c:ilo#i* indi)pen)abili* )lipuri*
c$m$4i de noapte* pi?amale* :alate de baie* capoate 4i
articole )imilare* pentru b$rba#i )au b$ie#i
12
5208 >lu"e de corp 4i c$m$4i de "i* c:ilo#i* combine"oane*
?upoane* c$m$4i de noapte* pi?amale* ne-li?euri* capoate*
:alate de baie* :alate 4i articole )imilare* pentru femei )au
fete
12
5209 Gmbr$c$minte 4i acce)orii de .mbr$c$minte pentru )u-ari 5
5210 Gmbr$c$minte confec#ionat$ din materialele de la po"i#ia
tarifar$ 2502* 2503* 2903* 2905 )au 2907
12
5211 Gmbr$c$minte de )port 'trenin-uri+* combine"oane 4i
co)tume de )c:i* maiouri 4i c:ilo#i* co)tume de baie8 alte
obiecte de .mbr$c$minte
12
5212 7utiene* br.uri* cor)ete* bretele* cin-$tori* ?artiere 4i
articole )imilare 4i p$r#i ale lor* c:iar tricotate )au
cro4etate
12
5213 >ati)te 12
5211 Daluri* e4arfe* fulare* mantile* voaluri* voalete 4i articole
)imilare
12
5212 ,ravate* papioane 4i fulare-cravat$ 12
5215 00 000 $nu4i* mitene* m$nu4i cu un de-et 12
5217 0lte acce)orii de .mbr$c$minte confec#ionate8 p$r#i de
.mbr$c$minte )au de acce)orii de .mbr$c$minte* altele
dec.t cele de la po"i#ia tarifar$ 5212
12
5301 !$turi 4i pleduri 12
5302 ;en?erie de pat* de ma)$* de toalet$ )au de buc$t$rie 12
5303 !erdele* draperii 4i )toruri de interior8 -arnituri 4i
draperii de pat
12
5301 0lte articole pentru mobilier* cu e&cep#ia celor de la
po"i#ia tarifar$ 9101
12
5302 7aci 4i )aco4e de tipul celor folo)ite pentru ambalarea
m$rfurilor
12
5305 !relate* )toruri pentru e&terior 4i umbrare8 corturi8 vele
'p.n"e+ pentru ambarca#iuni* plan4e cu vel$ )au
c$rucioare cu vel$8 articole de campin-
15
5307 0lte articole confec#ionate* inclu)iv tipare de
.mbr$c$minte
15
5308 00 000 7eturi compu)e din buc$#i de #e)$turi 4i din fire* cu )au
f$r$ acce)orii* pentru confec#ionarea carpetelor*
tapi)eriilor* fe#elor de ma)$ )au a pro)oapelor brodate )au
15
a articolelor te&tile )imilare* condi#ionate pentru v.n"area
cu am$nuntul
5309 00 000 Gmbr$c$minte purtat$ )au u"at$ 4i alte articole purtate
)au u"ate
12,5
5310 ,.rpe* "dren#e* )fori* fr.n-:ii 4i funii* din materiale te&tile*
)ub form$ de de4euri )au de articole u"ate
15
5101 Gnc$l#$minte etan4$ cu t$lpi e&terioare 4i fe#e din cauciuc
)au din material pla)tic* a c$rei fa#$ nu a fo)t nici fi&at$
de talpa e&terioar$ prin coa)ere )au prin nituri* cuie*
4uruburi )au di)po"itive )imilare* nici format$ din diferite
p$r#i aplicate prin procedee )imilare
15
5102 0lt$ .nc$l#$minte cu t$lpi e&terioare 4i fe#e din cauciuc
)au din material pla)tic
15
5103 Gnc$l#$minte cu t$lpi e&terioare din cauciuc* material
pla)tic* piele natural$ )au recon)tituit$ 4i cu fe#e din piele
natural$
15
5101 Gnc$l#$minte cu t$lpi e&terioare din cauciuc* material
pla)tic* piele natural$ )au recon)tituit$ 4i cu fe#e din
materiale te&tile
15
5102 0lt$ .nc$l#$minte 15
5105 !$r#i de .nc$l#$minte 'inclu)iv fe#ele* c:iar fi&ate de t$lpi*
altele dec.t t$lpile e&terioare+8 t$lpi interioare deta4abile*
bran#uri 4i articole )imilare deta4abile8 -:etre* ?ambiere 4i
articole )imilare 4i p$r#i ale ace)tora
0
5201 00 000 ,alote 4i capi4oane* neformate pe calapod 4i f$r$ boruri*
di)curi 4i cilindri pentru p$l$rii* din fetru* c:iar t$iate .n
direc#ia .n$l#imii
10
5202 00 000 ,alote )au forme pentru p$l$rii* .mpletite )au fabricate
din ben"i a)amblate din orice materiale* neformate 4i f$r$
boruri* nec$ptu4ite 4i ne.mpodobite
10
5201 00 000 !$l$rii 4i alte articole de acoperit capul* .mpletite )au
confec#ionate prin a)amblarea ben"ilor din orice material*
c:iar c$ptu4ite )au .mpodobite
10
5202 !$l$rii 4i alte articole pentru acoperit capul* tricotate )au
cro4etate* confec#ionate din dantel$* din fetru )au din alte
produ)e te&tile )ub form$ de buc$#i 'dar nu din ben"i+*
c:iar c$ptu4ite )au .mpodobite8 pla)e 4i fileuri pentru p$r
din orice material* c:iar c$ptu4ite )au .mpodobite
10
5205 0lte p$l$rii )au obiecte pentru acoperit capul* c:iar
c$ptu4ite )au .mpodobite
10
5207 00 000 >en"i pentru -arnituri interioare* dubluri )au c$ptu4eli*
capace* :u)e* carca)e* co"oroace 4i curelu4e pentru obiecte
de acoperit capul
10
5501 =mbrele de ploaie* umbrele de )oare 'inclu)iv umbrele-
ba)ton* umbrele de -r$din$ 4i articole )imilare+
10
5502 00 000 >a)toane* ba)toane-)caun* bice* crava4e 4i articole
)imilare
10
5503 !$r#i* -arnituri 4i acce)orii pentru articolele de la po"i#ia
tarifar$ 5501 )au 5502
5
5701 00 000 !iei 4i alte p$r#i ale p$)$rilor* acoperite cu penele )au cu
puful lor* pene* p$r#i de pene* puf 4i articole din ace)te
materiale 'altele dec.t produ)ele de la po"i#ia tarifar$
0202 4i dec.t ti?ele penelor* prelucrate+
&
5702 9lori* frun"e 4i fructe artificiale 4i p$r#ile lor8 articole
confec#ionate din flori* frun"e 4i fructe artificiale
10
5703 00 000 !$r uman piept$nat* )ub#iat* albit )au altfel prelucrat8
l.n$* p$r de animale 4i alte materiale te&tile* preparate
pentru fabricarea perucilor 4i a altor articole )imilare
5
5701 !eruci* b$rbi* )pr.ncene* -ene* me4e 4i articole )imilare 10
din p$r uman* din p$r de animale )au din materiale
te&tile8 articole din p$r uman nedenumite 4i necuprin)e .n
alt$ parte
5801 00 000 !avele* borduri pentru trotuar 4i dale pentru pava?* din
pietre naturale 'cu e&cep#ia arde"iei+
&
5802 !ietre monumentale )au pentru con)truc#ie 'cu e&cep#ia
arde"iei+ prelucrate 4i articole din ace)te pietre* cu
e&cluderea celor )pecificate la po"i#ia tarifar$ 58018
cuburi 4i articole )imilare pentru mo"aicuri* din pietre
naturale 'inclu)iv arde"ia+* c:iar pe )uport8 -ranule*
cioburi 4i praf de pietre naturale 'inclu)iv arde"ie+
colorate artificial
5
5803 00 0rde"ie natural$ prelucrat$ 4i articole din arde"ie
natural$ )au a-lomerat$ 'arde"in$+
&
5801 !ietre de moar$* pietre abra"ive 4i articole )imilare* f$r$
batiuri* pentru m$cinat* defibrat* conca)at* a)cu#it*
poli"at* rectificat* t$iat* pietre de a)cu#it )au de poli"at
manual 4i p$r#ile lor* din pietre naturale* din materiale
abra"ive naturale )au artificiale* a-lomerate )au din
ceramic$* c:iar av.nd p$r#i din alte materiale
&
5802 !ulberi )au -ranule abra"ive naturale )au artificiale*
aplicate pe )uport din materiale te&tile* din :.rtie* din
carton )au din alte materiale* c:iar decupate* cu)ute )au
altfel a)amblate/
0&05 10 000 aplicate numai pe -esturi din materiale textile &
0&05 20 000 aplicate numai pe 1$rtie sau carton 0
0&05 30 aplicate pe alte materiale &
5805 ;.n$ de "-ur$* de roc$ 4i alt$ l.n$ mineral$ )imilar$8
vermiculit$ e&pandat$* ar-ile e&pandate* "-ur$
)pon-ioa)$ 4i produ)e din materiale minerale )imilare
e&pandate8 ame)tecuri 4i articole din materiale minerale
pentru i"ol$ri termice )au fonice )au pentru ab)orb#ia
"-omotului* altele dec.t cele de la po"i#iile tarifare 5811*
5812 )au de la capitolul 59
0
5807 0rticole din a)falt )au din materiale )imilare 'de e&emplu/
bitum de petrol* re"iduuri de -udron* )moal$+
&
5808 00 000 !anouri* plan4e* dale* blocuri 4i articole )imilare* din fibre
ve-etale* din paie )au din fibre de lemn* din tala4*
rume-u4* a4c:ii )au din alte de4euri din lemn a-lomerate
cu ciment* ip)o) )au al#i lian#i minerali
&
5809 0rticole din ip)o) )au din compo"i#ii pe ba"$ de ip)o) 10
5810 0rticole din ciment* din beton )au din piatr$ artificial$*
c:iar armate/
-igle, dale, crmi.i 'i articole similare:
0&10 11 locuri 'i crmi.i pentru construc-ii 0
0&10 19 altele 0
alte articole:
0&10 91 elemente prefaricate pentru cldiri sau construc-ii civile 0
0&10 99 000 altele 10
5811 0rticole din a"bociment* celulo"ociment )au )imilare 10
5812 0"be)t prelucrat .n fibre8 ame)tecuri pe ba"$ de a"be)t
)au pe ba"$ de a"be)t 4i carbonat de ma-ne"iu8 articole
din ace)te ame)tecuri )au din a"be)t 'de e&emplu/ fire*
#e)$turi* obiecte de .mbr$c$minte* acoper$minte de cap
'p$l$rii+* .nc$l#$minte* -arnituri+* c:iar armate* altele
dec.t cele de la po"i#ia tarifar$ 5811 )au 5813
10
5813 ateriale de fric#iune 4i articole din ace)tea 'de e&emplu/
pl$ci* role* ben"i* )e-men#i* di)curi* 4aibe* membrane+*
nemontate* pentru fr.ne* pentru ambreia?e )au pentru
10
toate or-anele )upu)e frec$rii* pe ba"$ de a"be)t* de alte
)ub)tan#e minerale )au de celulo"$* c:iar combinate cu
materiale te&tile )au cu alte materiale
5811 ic$ prelucrat$ 4i articole din mic$* inclu)iv mic$
a-lomerat$ )au recon)tituit$* c:iar pe )uport de :.rtie* de
carton )au din alte materiale
10
5812 0rticole din piatr$ )au din alte materii minerale 'inclu)iv
din fibre de carbon 4i articole din ace)tea 4i articole din
turb$+* nedenumite 4i necuprin)e .n alt$ parte
10
5901 00 000 ,$r$mi"i* blocuri* dale* pl$ci 4i alte produ)e ceramice din
pulberi )ilicioa)e fo)ile 'de e&emplu/ Fi)el-ur* tripolit*
diatomit+ )au din p$m.nturi )ilicioa)e )imilare
10
5902 ,$r$mi"i* dale* pl$ci 4i produ)e )imilare pentru
con)truc#ii* din ceramic$* refractare* altele dec.t cele din
pulberi )ilicioa)e fo)ile )au din p$m.nturi )ilicioa)e
)imilare
0
5903 0lte articole ceramice refractare 'de e&emplu/ retorte*
creu"ete* mufle* a?uta?e* tuburi de evacuare* tampoane*
)uporturi* cupe* tuburi* #evi* teci* ba-:ete+* altele dec.t
cele din pulberi )ilicioa)e fo)ile )au din p$m.nturi
)ilicioa)e )imilare
0
5901 ,$r$mi"i pentru con)truc#ii* dale de pardo)eal$*
c$r$mid$ pentru fa#ade 4i articole )imilare* din ceramic$
10
5902 Hi-l$ pentru acoperi4uri* elemente de 4emineu 4i de co4uri
de fum* canale de fum* ornamente ar:itectonice* din
ceramic$ 4i alte articole de con)truc#ie din ceramic$
10
5905 00 000 Hevi* ?-:eaburi 4i acce)orii de #ev$rie din ceramic$ 5
5907 !l$ci 4i dale din ceramic$ pentru pava? )au pentru
acoperit* nel$cuite* ne)m$l#uite8 cuburi 4i articole )imilare
din ceramic$ pentru mo"aicuri* nel$cuite 4i ne)m$l#uite*
c:iar pe )uport
10
5908 !l$ci 4i dale pentru pava? )au pentru acoperit pere#ii*
l$cuite )au )m$l#uite* din ceramic$8 cuburi 4i articole
)imilare din ceramic$* pentru mo"aicuri* l$cuite )au
)m$l#uite* c:iar pe )uport
10
5909 0parate 4i articole din ceramic$ pentru utili"$ri c:imice*
pentru laborator )au pentru alte )copuri te:nice8
?-:eaburi* re"ervoare 4i recipiente )imilare din ceramic$
pentru -o)pod$ria rural$8 ulcioare 4i recipiente )imilare
de tran)port )au ambalare* din ceramic$
10
5910 ,:iuvete* lavoare* )uporturi pentru lavoare* c$"i de baie*
bideuri* va)e de clo)et* re"ervoare de ap$ pentru clo)et*
pi)oare 4i articole )imilare fi&e din ceramic$* pentru u"
)anitar
10
5911 @e)el$* alte articole de mena? )au de u" -o)pod$re)c 4i
articole de i-ien$ )au de toalet$* din por#elan
10
5912 00 @e)el$* alte articole de mena? )au de u" -o)pod$re)c 4i
articole de i-ien$ )au de toalet$* din ceramic$* altele dec.t
cele din por#elan
10
5913 7tatuete 4i alte obiecte de ornament din ceramic$ 10
5911 0lte articole din ceramic$ 10
7001 00 ,ioburi 4i alte de4euri 4i re)turi din )ticl$8 )ticl$ .n ma)$ 10
7002 >ile din )ticl$ 'altele dec.t micro)ferele de la po"i#ia
tarifar$ 7018+* bare* ba-:ete )au tuburi* neprelucrate
5
7003 7ticl$ turnat$* laminat$* .n pl$ci* foi )au profile* c:iar cu
)trat ab)orbant* reflectori"ant )au nereflectori"ant* dar
neprelucrat$ prin alte procedee
5
7001 7ticl$ tra)$ )au )uflat$* .n foi* c:iar cu )trat ab)orbant*
reflectori"ant )au nereflectori"ant* dar neprelucrat$ prin
5
alte procedee
7002 3eam ')ticl$ flotat$ 4i )ticl$ 4lefuit$ )au poli"at$ pe una
)au dou$ fe#e+ .n foi )au .n pl$ci* c:iar cu )trat ab)orbant*
reflectori"ant )au nereflectori"ant* dar neprelucrat prin
alte procedee
0
7005 00 7ticl$ de la po"i#ia tarifar$ 7003* 7001 )au 7002* curbat$*
bi"otat$ 't$iat$ oblic+* -ravat$* perforat$* emailat$ )au
altfel prelucrat$* dar ne.nr$mat$ 4i necombinat$ cu alte
materiale
5
7007 7ticl$ )ecurit* con)t.nd din )ticl$ c$lit$ )au format$ din foi
lipite ')tratificat$+
5
7008 00 7ticl$ i"olant$ cu )traturi multiple 5
7009 6-lin"i din )ticl$* c:iar .nr$mate* inclu)iv o-lin"i
retrovi"oare
10
7010 %ami-ene* )ticle* baloane* borcane* c$ni* ambala?e
tubulare* fiole 4i alte recipiente* din )ticl$ folo)it$ pentru
tran)port )au ambalare8 recipiente din )ticl$ pentru
con)erve8 dopuri* capace 4i alte di)po"itive de .nc:idere*
din )ticl$/
/010 10 000 fiole 0
/010 20 000 dopuri, capace 'i alte dispo.itive de $nc1idere 10
/010 90 altele:
/010 90 100 recipiente de sterili.are 0
altele:
/010 90 210 din -evi de sticl 10
altele, de o capacitate nominal:
/010 90 310 de minimum 2,5 l 10
su 2,5 l:
pentru uturi 'i alte produse alimentare:
sticle:
din sticl necolorat, de o capacitate nominal:
/010 90 "10 de minimum 1 l 10
/010 90 "30 peste 0,33 l, dar su 1 l 10
/010 90 "50 de minimum 0,15 l, dar de maximum 0,33 l 0
/010 90 "/0 su 0,15 l 0
din sticl colorat, de o capacitate nominal:
/010 90 510 de minimum 1 l 10
/010 90 530 peste 0,33 l, dar su 1 l 10
ex./010 90 530 de peste 0,33 l, dar de maximum 0,3/5 l 0
/010 90 550 de minimum 0,15 l, dar maximum 0,33 l 0
/010 90 5/0 su 0,15 l 0
altele, de o capacitate nominal:
/010 90 010 de minimum 0,25 l 10
/010 90 0/0 su 0,25 l 10
pentru produsele farmaceutice de o capacitate
nominal:
/010 90 /10 peste 0,055 l 0
/010 90 /90 de maximum 0,055 l 0
pentru alte produse:
/010 90 910 din sticl necolorat 0
/010 90 990 din sticl colorat 10
7011 Gnveli4uri din )ticl$ 'inclu)iv baloane 4i tuburi+ de)c:i)e 4i
p$r#i ale ace)tora din )ticl$* f$r$ -arnituri* pentru l$mpi
electrice* tuburi catodice )au )imilare
10
7013 6biecte din )ticl$ pentru )ervicii de ma)$* pentru
buc$t$rie* toalet$* birou* pentru decorarea locuin#elor )au
10
pentru utili"$ri )imilare* altele dec.t cele de la po"i#ia
tarifar$ 7010 )au 7018
7011 00 000 0rticole din )ticl$ pentru )emnali"are 4i elemente de
optic$ din )ticl$ 'altele dec.t cele de la po"i#ia tarifar$
7012+* neprelucrate optic
10
7012 7ticl$ pentru cea)uri 4i )ticl$ )imilar$* )ticl$ pentru
indu)tria optic$ )au medical$* bombat$* curbat$* )cobit$
)au )imilare* neprelucrat$ optic8 )fere 'bule+ )cobite 4i
)e-mentele lor* pentru fabricarea ace)tor obiecte din
)ticl$/
/015 10 000 sticl pentru optica medical 0
/015 90 000 altele 10
7015 %ale pentru pava?e* c$r$mi"i* pl$ci* #i-le 4i alte articole*
din )ticl$ pre)at$ )au turnat$* c:iar armat$* pentru
cl$diri )au con)truc#ii8 cuburi 4i alte articole din )ticl$*
c:iar pe )uport* pentru mo"aicuri )au decora#iuni
)imilare8 )ticl$ a)amblat$ .n vitralii8 )ticl$ numit$
Imulticelular$J )au )ticl$ I)pumoa)$J .n blocuri*
panouri* pl$ci* coc:ilii )au forme )imilare
10
7017 7ticl$rie de laborator* de i-ien$ )au de farmacie* c:iar
-radat$ )au calibrat$
0
7018 $r-ele din )ticl$* imita#ii de perle naturale )au de
cultur$* imita#ii de pietre pre#ioa)e )au )emipre#ioa)e*
articole )imilare de )ticl$rie 4i articole din ace)tea* altele
dec.t imita#iile de bi?uterii8 oc:i de )ticl$* al#ii dec.t
prote"ele8 )tatuete 4i alte articole de ornament* din )ticl$
prelucrat$ )au tra)$ ')ticl$ filat$+* altele dec.t imita#ii de
bi?uterii8 micro)fere din )ticl$ cu un diametru de
ma&imum 1 mm
10
7019 9ibre de )ticl$ 'inclu)iv vat$ de )ticl$+ 4i articole din
ace)te materiale 'de e&emplu/ fire* #e)$turi+
10
7020 00 0lte articole din )ticl$/
/020 00 050 tuuri de reac-ie din cuar- 'i supor-ii lor destina-i
cuptoarelor de difu.ie 'i oxidare pentru producerea
materialelor semiconductoare
0
aloane din sticl pentru recipiente i.olante sau pentru alte
recipiente i.ometrice a cror i.ola-ie este asigurat prin vid:
/020 00 0/0 prelucrate incomplet 0
/020 00 0&0 prelucrate complet 0
altele:
/020 00 100 din cuar- sau alte sticle topite 10
/020 00 300 din sticl cu un coeficient de dilatare linear de p$n la
5x10
0
per grad 8elvin la o temperatur $ntre 0JC 'i 300JC
10
/020 00 &00 altele 10
7101 !erle naturale )au de cultur$* c:iar prelucrate )au
a)ortate* dar ne.n4irate* nemontate* ne.nca)trate8 perle
naturale )au de cultur$* .n4irate temporar pentru
facilitarea tran)portului
0
7102 %iamante* c:iar prelucrate* dar nemontate 4i ne.nca)trate 0
7103 !ietre pre#ioa)e 'altele dec.t diamantele+ 4i )emipre#ioa)e*
c:iar prelucrate )au )ortate* dar ne.n4irate* nemontate*
ne.nca)trate8 pietre pre#ioa)e 4i )emipre#ioa)e 'altele dec.t
diamantele+ ne)ortate* .n4irate temporar pentru
facilitarea tran)portului
0
7101 !ietre artificiale )au recon)tituite* c:iar prelucrate )au
)ortate* dar ne.n4irate* nemontate* ne.nca)trate8 pietre
artificiale )au recon)tituite* ne)ortate* .n4irate temporar
pentru facilitarea tran)portului
0
7102 !ulberi 4i prafuri de pietre pre#ioa)e 4iL)au )emipre#ioa)e 0
naturale )au artificiale
7105 0r-int 'inclu)iv ar-int aurit )au platinat+* )ub form$
brut$ )au )emiprelucrat$* )au )ub form$ de pulbere
0
7107 00 000 etale comune placate )au dublate cu ar-int* .n form$
brut$ )au )emiprelucrat$
0
7108 0ur 'inclu)iv aur platinat+* .n form$ brut$ )au
)emiprelucrat$* )au )ub form$ de pulbere
0
7109 00 000 etale comune )au ar-int* placate )au dublate cu aur )ub
form$ brut$ )au )emiprelucrat$
0
7110 !latin$ )ub form$ brut$ )au )emiprelucrat$* )au )ub
form$ de pulbere
0
7111 00 000 etale comune* ar-int )au aur* placate )au dublate cu
platin$* )ub form$ brut$ )au )emiprelucrat$
0
7112 %e4euri 4i fra-mente de metale pre#ioa)e )au de metale
placate )au dublate cu metale pre#ioa)e8 alte de4euri 4i
re)turi ce con#in metale pre#ioa)e )au compu4i ai
metalelor pre#ioa)e de tipul celor utili"ate .n principal
pentru recuperarea metalelor pre#ioa)e
0
7113 0rticole de bi?uterie )au de -iuvaier-erie 4i p$r#i ale
ace)tora* din metale pre#ioa)e )au din metale placate )au
dublate cu metale pre#ioa)e
10
7111 0rticole de aur$rie )au ar-int$rie 4i p$r#i ale ace)tora* din
metale pre#ioa)e )au din metale placate )au dublate cu
metale pre#ioa)e
10
7112 0lte articole din metale pre#ioa)e )au din metale placate
)au dublate cu metale pre#ioa)e
10
7115 0rticole din perle naturale )au de cultur$* din pietre
pre#ioa)e )au )emipre#ioa)e )au din pietre artificiale )au
recon)tituite
10
7117 Imita#ii de bi?uterii 10
7118 onede 10
7201 9onte brute 4i fonte-o-lind$ ')pie-el+ .n lin-ouri* blocuri
)au alte forme primare
0
7202 9eroalia?e 0
7203 !rodu)e feroa)e ob#inute prin reducerea direct$ a
minereului de fier 4i alte produ)e feroa)e )pon-ioa)e* .n
buc$#i* pelete )au forme )imilare8 fier cu o puritate
minimum .n -reutate de 99*91(* .n buc$#i* pelete )au
forme )imilare
0
7201 %e4euri 4i re)turi de font$* de fier )au de o#el 'fier vec:i+8
de4euri lin-otate din fier )au o#el
0
7202 3ranule 4i pulberi* de font$ brut$* font$-o-lind$ ')pie-el+*
de fier )au o#el
0
7205 9ier 4i o#eluri nealiate .n lin-ouri )au .n alte forme
primare* cu e&cep#ia fierului de la po"i#ia tarifar$ 7203
0
7207 7emifabricate din fier )au din o#eluri nealiate 0
7208 !rodu)e laminate plate* din fier )au din o#eluri nealiate*
cu o l$#ime de minimum 500 mm* laminate la cald*
neplacate 4i neacoperite
0
7209 !rodu)e laminate plate* din fier )au din o#eluri nealiate*
cu o l$#ime de minimum 500 mm* laminate la rece*
neplacate 4i neacoperite
0
7210 !rodu)e laminate plate* din fier )au din o#eluri nealiate*
cu o l$#ime de minimum 500 mm* placate )au acoperite
0
7211 !rodu)e laminate plate* din fier )au din o#eluri nealiate*
cu o l$#ime )ub 500 mm* neplacate 4i neacoperite
0
7212 !rodu)e laminate plate* din fier )au din o#eluri nealiate*
de o l$#ime )ub 500 mm* placate )au acoperite
0
7213 >are 4i ti?e laminate la cald* rulate .n )pire nearan?ate 'fil
mac:ine+* din fier )au din o#eluri nealiate
0
7211 0lte bare 4i ti?e din fier )au din o#eluri nealiate* )implu
for?ate* laminate* tra)e )au e&trudate la cald* inclu)iv cele
tor)ionate dup$ laminare
0
7212 0lte bare 4i ti?e din fier )au din o#eluri nealiate 0
7215 !rofile din fier )au din o#eluri nealiate 0
7217 7.rme din fier )au din o#eluri nealiate 0
7218 6#eluri ino&idabile .n lin-ouri )au .n alte forme primare8
)emifabricate din o#eluri ino&idabile
0
7219 !rodu)e laminate plate din o#eluri ino&idabile* cu o l$#ime
de minimum 500 mm
0
7220 !rodu)e laminate plate din o#eluri ino&idabile* cu o l$#ime
)ub 500 mm
0
7221 00 >are 4i ti?e laminate la cald* rulate .n )pire nearan?ate 'fil
mac:ine+* din o#eluri ino&idabile
0
7222 0lte bare 4i ti?e din o#eluri ino&idabile8 profile din o#eluri
ino&idabile
0
7223 00 7.rme din o#eluri ino&idabile 0
7221 0lte o#eluri aliate .n lin-ouri )au .n alte forme primare8
)emifabricate din alte o#eluri aliate
0
7222 !rodu)e laminate plate* din alte o#eluri aliate* cu o l$#ime
de minimum 500 mm
0
7225 !rodu)e laminate plate* din o#eluri aliate* cu o l$#ime )ub
500 mm
0
7227 >are 4i ti?e laminate la cald* rulate .n forme nere-ulate 'fil
mac:ine+* din alte o#eluri aliate
0
7228 0lte bare 4i ti?e* din alte o#eluri aliate8 profile din alte
o#eluri aliate8 bare 4i ti?e tubulare* pentru fora?* din
o#eluri aliate )au nealiate
0
7229 7.rme din alte o#eluri aliate 0
7301 !alplan4e din fier )au din o#el* perforate )au neperforate*
confec#ionate monolit )au din elemente a)amblate8 profile
ob#inute prin )udare* din fier )au din o#el
0
7302 ateriale de con)truc#ie pentru liniile ferate* din font$*
fier )au o#el/ 4ine* contra4ine 4i cremaliere* ace 4i inimi de
maca"* maca"uri 4i alte elemente de .ncruci4are )au de
)c:imbare de cale* traver)e* ecli)e de .mbinare* cu"ine#i*
pene de fi&are* pl$ci de ba"$* pl$ci de a4e"are* pl$ci de
)tr.n-ere* pl$ci 4i bare de ecartament 4i alte pie)e )pecial
concepute pentru a4e"area* .mbinarea )au fi&area 4inelor
0
7303 00 Hevi* tuburi 4i profile tubulare* din font$ 0
7301 Tuburi* #evi 4i profile tubulare f$r$ )udur$* din fier )au
din o#el
0
7302 0lte tuburi 4i #evi 'de e&emplu/ )udate )au nituite+* cu
)ec#iune circular$* cu diametrul e&terior de pe)te 105*1
mm* din fier )au din o#el
0
7305 0lte tuburi* #evi 4i profile tubulare 'de e&emplu/ )udate*
nituite* f$l#uite )au cu mar-ini )implu apropiate+* din fier
)au din o#el
0
7307 0cce)orii de #ev$rie 'de e&emplu/ racorduri* coturi*
man4oane+ din font$* din fier )au din o#el
0
7308 ,on)truc#ii 4i p$r#i de con)truc#ii 'de e&emplu/ poduri 4i
elemente de poduri* por#i-eclu"e* turnuri* piloni* )t.lpi*
coloane* 4arpante* acoperi4uri* u4i* fere)tre 4i tocurile lor*
perva"uri 4i pra-uri* obloane* balu)trade+ din font$* din
fier )au din o#el* cu e&cep#ia con)truc#iilor prefabricate de
la po"i#ia tarifar$ 91058 table* tole* ti?e* bare* profile* #evi
4i produ)e )imilare* din font$* din fier )au din o#el*
pre-$tite .n vederea utili"$rii lor .n con)truc#ii/
/30& 10 000 poduri 'i elemente de poduri 0
/30& 20 000 turnuri 'i piloni 0
/30& 30 000 u'i, ferestre 'i tocurile lor, perva.uri 'i praguri 0
/30& "0 materiale de sc1elrie, de cofra+, de sus-inere sau de
spri+inire
0
/30& 90 altele:
/30& 90 100 ara+e #stvilare%, vane, por-i2eclu.e, dearcadere, docuri
fixe 'i alte construc-ii maritime sau fluviale
0
altele:
numai, sau $n principal, din tal:
/30& 90 510 panouri formate din doi pere-i din tal nervurat 'i
cu un strat interior i.olant
15
/30& 90 590 altele 0
/30& 90 990 altele 0
7309 00 Re"ervoare* ci)terne* cuve 4i recipiente )imilare pentru
orice fel de )ub)tan#e 'cu e&cep#ia -a"elor comprimate )au
lic:efiate+* din font$* din fier )au din o#el* cu o capacitate
de pe)te 300 l* f$r$ di)po"itive mecanice )au termice*
c:iar c$ptu4ite )au i"olate termic
0
7310 Re"ervoare* butoaie* bidoane* cutii 4i recipiente )imilare*
pentru orice fel de )ub)tan#e 'cu e&cep#ia -a"elor
comprimate )au lic:efiate+* din font$* din fier )au din o#el*
cu o capacitate de ma&imum 300 l* f$r$ di)po"itive
mecanice )au termice* c:iar c$ptu4ite )au i"olate termic
0
7311 00 Recipiente pentru -a"e comprimate )au lic:efiate* din
font$* din fier )au din o#el
0
7312 Toroane* cabluri* ben"i .mpletite* par.me* od-oane 4i
articole )imilare* din fier )au din o#el* nei"olate electric
0
7313 00 000 7.rm$ -:impat$ din fier )au din o#el8 tor)ade* -:impate
)au nu* din ).rm$ )au din ben"i de fier )au de o#el* de tipul
celor utili"ate pentru .mpre?muiri
0
7311 !.n"e metalice 'inclu)iv p.n"ele continue )au f$r$ )f.r4it+*
pla)e* -rila?e 4i "$brele din ).rm$ de fier )au de o#el8 table
4i ben"i e&pandate* din fier )au din o#el
0
7312 ;an#uri* l$n#i4oare 4i p$r#ile lor* din font$* din fier )au din
o#el
0
7315 00 000 0ncore* ancore I-:eare de pi)ic$J 4i p$r#ile lor* din font$*
din fier )au din o#el
0
7317 00 Hinte* cuie* piune"e* crampoane cu v.rf* a-rafe ondulate
)au cu mar-ini t$iate oblic 'altele dec.t cele de la po"i#ia
tarifar$ 8302+ 4i articole )imilare* din font$* din fier )au
din o#el* c:iar cu cap din alte materiale* cu e&cep#ia celor
cu cap din cupru
0
7318 Duruburi* buloane* piuli#e* tirfoane* c.rli-e filetate* nituri*
cuie )pintecate* 4tifturi* piroane* pene* 4aibe* inele
'inclu)iv 4aibele 4i inelele ela)tice de )i-uran#$+ 4i articole
)imilare din font$* din fier )au din o#el
0
7319 0ce de cu)ut* ace de tricotat* andrele* cro4ete* ace de
brodat 4i articole )imilare pentru folo)ire manual$* din
fier )au din o#el8 ace de )i-uran#$ 4i alte ace din fier )au
din o#el* nedenumite 4i necuprin)e .n alt$ parte
0
7320 0rcuri 4i foi de arcuri* din fier )au din o#el 0
7321 7obe de .nc$l"it* ca"ane cu vatr$* ma4ini de -$tit*
cuptoare* 'inclu)iv cele ce pot fi utili"ate )uplimentar 4i la
.nc$l"irea central$+* -r$tare barbePue* pl$ci radiante*
re4ouri cu -a"e* plite de .nc$l"it m.ncarea 4i aparate
0
neelectrice )imilare pentru u" ca)nic* precum 4i p$r#ile
lor* din font$* din fier )au din o#el
7322 Radiatoare pentru .nc$l"irea central$* cu .nc$l"irea
neelectric$ 4i p$r#ile lor* din font$* din fier )au din o#el8
-eneratoare 4i di)tribuitoare de aer cald 'inclu)iv cele care
pot func#iona 4i ca di)tribuitoare de aer rece )au de aer
condi#ionat+* cu .nc$l"ire neelectric$* prev$"ute cu un
ventilator )au cu o )uflant$ cu motor* 4i p$r#ile lor* din
font$* din fier )au din o#el
0
7323 0rticole de mena? )au de u" -o)pod$re)c 4i p$r#ile lor* din
font$* din fier )au din o#el8 ).rm$ de parc:et din fier )au
din o#el8 bure#i* )p$l$toare de va)e* m$nu4i 4i articole
)imilare pentru cur$#at* lu)truit )au utili"$ri )imilare* din
fier )au din o#el
0
7321 0rticole )anitare de i-ien$ )au de toalet$ 4i p$r#ile lor* din
font$* din fier )au din o#el
0
7322 0lte articole turnate din font$* din fier )au din o#el 0
7325 0lte articole din fier )au din o#el 0
7101 00 000 ate de cupru8 cupru de cementare 'precipitat de cupru+ 0
7102 00 000 ,upru nerafinat8 ano"i din cupru pentru rafinare
electrolitic$
0
7103 ,upru rafinat 4i alia?e de cupru )ub form$ brut$ 0
7101 00 %e4euri 4i re)turi de cupru 0
7102 00 000 0lia?e de ba"$* din cupru 0
7105 !ulberi 4i paiete de cupru 0
7107 >are* ti?e 4i profile din cupru 0
7108 7.rm$ de cupru 0
7109 Tabl$ 4i band$ din cupru* cu o -ro)ime de pe)te 0*12 mm 0
7110 9olii 4i ben"i )ub#iri din cupru 'c:iar imprimate )au fi&ate
pe :.rtie* pe carton* pe material pla)tic )au pe )uporturi
)imilare+ cu o -ro)ime de ma&imum 0*12 mm 'f$r$
)uport+
0
7111 Hevi 4i tuburi din cupru 0
7112 0cce)orii de #ev$rie 'de e&emplu/ racorduri* coturi*
buc4e+* din cupru
0
7113 00 Toroane* cabluri* od-oane* ben"i .mpletite 4i articole
)imilare din cupru* nei"olate electric
0
7112 ,uie* #inte* piune"e* a-rafe 'altele dec.t cele de la po"i#ia
tarifar$ 8302+* crampoane cu v.rf 4i articole )imilare din
cupru )au cu ti?$ din fier )au din o#el 4i cap din cupru8
4uruburi* buloane* piuli#e* c.rli-e filetate* nituri* cuie
)pintecate* 4tifturi* piroane* pene* 4aibe* inele 'inclu)iv
4aibe 4i inele ela)tice de )i-uran#$+ 4i articole )imilare* din
cupru
0
7118 0rticole de u" ca)nic )au de u" -o)pod$re)c* )anitare* de
i-ien$ )au de toalet$ 4i p$r#ile lor* din cupru8 bure#i din
).rm$* )p$l$toare de va)e* m$nu4i 4i articole )imilare
pentru cur$#at* pentru lu)truit )au pentru utili"$ri
)imilare* din cupru
0
7119 0lte articole din cupru 0
7201 ate de nic:el* I)interiJ de o&i"i de nic:el 4i alte produ)e
intermediare ale metalur-iei nic:elului
0
7202 Nic:el )ub form$ brut$ 0
7203 00 %e4euri 4i re)turi de nic:el 0
7201 00 000 !ulberi 4i paiete* din nic:el 0
7202 >are* ti?e* profile 4i ).rm$* din nic:el 0
7205 Tabl$* ben"i 4i folii* din nic:el 0
7207 Tuburi* #evi 4i acce)orii de #ev$rie 'de e&emplu/ racorduri* 0
coturi* man4oane+* din nic:el
7208 0lte articole din nic:el 0
7501 0luminiu )ub form$ brut$ 0
7502 00 %e4euri 4i re)turi de aluminiu 0
7503 !ulberi 4i paiete* din aluminiu 0
7501 >are* ti?e 4i profile* din aluminiu 0
7502 7.rm$ din aluminiu 0
7505 Table 4i ben"i* din aluminiu* cu o -ro)ime de pe)te 0*2 mm 0
7507 9olii 4i ben"i )ub#iri* din aluminiu 'c:iar imprimate )au
fi&ate pe :.rtie* pe carton* pe materiale pla)tice )au pe alte
)uporturi )imilare+* cu o -ro)ime de ma&imum 0*2 mm
'f$r$ a include )uportul+
0
7508 Tuburi 4i #evi din aluminiu 0
7509 00 000 0cce)orii de #ev$rie 'de e&emplu/ racorduri* coturi*
man4oane+ din aluminiu
0
7510 ,on)truc#ii 4i p$r#i de con)truc#ii 'de e&emplu/ poduri 4i
elemente de poduri* turnuri* piloni* )t.lpi* coloane*
4arpante* acoperi4uri* u4i 4i fere)tre 4i ramele lor*
perva"uri* pra-uri* balu)trade+ din aluminiu* cu e&cep#ia
con)truc#iilor prefabricate de la po"i#ia tarifar$ 91058
table* tole* bare* profile* tuburi 4i produ)e )imilare*
pre-$tite .n vederea utili"$rii lor .n con)truc#ii
0
7511 00 000 Re"ervoare* ci)terne* cuve 4i recipiente )imilare* folo)ite
pentru orice )ub)tan#e 'cu e&cep#ia -a"elor comprimate
)au lic:efiate+* din aluminiu* cu o capacitate de pe)te 300
l* f$r$ di)po"itive mecanice )au termice* c:iar c$ptu4ite
)au i"olate termic
0
7512 Re"ervoare* butoaie* bidoane* butii* cutii 4i recipiente
)imilare din aluminiu 'inclu)iv recipiente tubulare ri-ide
)au fle&ibile+* pentru orice )ub)tan#e 'cu e&cep#ia -a"elor
comprimate )au lic:efiate+* cu o capacitate de ma&imum
300 l* f$r$ di)po"itive mecanice )au termice* c:iar
c$ptu4ite )au i"olate termic
0
7513 00 000 Recipiente din aluminiu pentru -a"e comprimate )au
lic:efiate
0
7511 Toroane* cabluri* ben"i .mpletite 4i articole )imilare din
aluminiu* nei"olate electric
0
7512 0rticole de u" ca)nic )au de u" -o)pod$re)c* )anitare* de
i-ien$ )au de toalet$ 4i p$r#ile lor* din aluminiu8 bure#i de
).rm$* )p$l$toare de va)e* m$nu4i 4i articole )imilare
pentru cur$#are* pentru lu)truire )au pentru utili"$ri
)imilare* din aluminiu
0
7515 0lte articole din aluminiu 0
7801 !lumb )ub form$ brut$ 0
7802 00 000 %e4euri 4i re)turi de plumb 0
7801 !l$ci* ben"i* table 4i folii* din plumb8 pulberi 4i paiete din
plumb
0
7805 00 0lte articole din plumb 0
7901 <inc )ub form$ brut$ 0
7902 00 000 %e4euri 4i re)turi* din "inc 0
7903 !ulberi* praf 4i paiete* din "inc 0
7901 00 000 >are* ti?e* profile 4i ).rme* din "inc 0
7902 00 000 Tabl$* band$ 4i folii* din "inc 0
7907 00 0lte articole din "inc 0
8001 7taniu )ub form$ brut$ 0
8002 00 000 %e4euri 4i re)turi de )taniu 0
8003 00 000 >are* ti?e* profile 4i ).rme* din )taniu 0
8007 00 0lte articole din )taniu 0
8101 Tun-)ten 'Kolfram+ 4i articole din tun-)ten* inclu)iv
de4euri 4i re)turi
0
8102 olibden 4i articole din molibden* inclu)iv de4euri 4i
re)turi
0
8103 Tantal 4i articole din tantal* inclu)iv de4euri 4i re)turi 0
8101 a-ne"iu 4i articole din ma-ne"iu* inclu)iv de4euri 4i
re)turi
0
8102 ate de cobalt 4i alte produ)e intermediare ale
metalur-iei cobaltului8 cobalt 4i articole din cobalt*
inclu)iv de4euri 4i re)turi
0
8105 00 >i)mut 4i articole din bi)mut* inclu)iv de4euri 4i re)turi 0
8107 ,admiu 4i articole din cadmiu* inclu)iv de4euri 4i re)turi 0
8108 Titan 4i articole din titan* inclu)iv de4euri 4i re)turi 0
8109 <irconiu 4i articole din "irconiu* inclu)iv de4euri 4i re)turi 0
8110 0ntimoniu ')tibiu+ 4i articole din antimoniu* inclu)iv
de4euri 4i re)turi
0
8111 00 an-an 4i articole din man-an* inclu)iv de4euri 4i re)turi 0
8112 >eriliu* crom* -ermaniu* vanadiu* -aliu* :afniu 'cel#iu+*
indiu* niobiu 'columbiu+* reniu 4i taliu* precum 4i articole
din ace)te metale* inclu)iv de4euri 4i re)turi
0
8113 00 etaloceramice 4i articole din metaloceramice* inclu)iv
de4euri 4i re)turi
0
8201 =nelte manuale/ ca"male* :.rle#e* lope#i* t.rn$coape* )ape*
)$p$li-i* furci* -reble 4i raclete* )ecuri* topoare* barde*
co)oare de -r$din$ 4i unelte )imilare cu t$i48 foarfece de
-r$din$* de orice tip8 coa)e 4i )eceri* cu#ite pentru f.n )au
pentru paie8 foarfece pentru -arduri vii* pene pentru
)part lemne 4i alte unelte a-ricole* :orticole )au fore)tiere*
manuale
&
8202 9er$)traie manuale8 p.n"e de fer$)tr$u de orice fel
'inclu)iv fre"e-fer$)tr$u 4i p.n"e nedanturate pentru
t$iere+
&
8203 !ile* ra4pele* cle4ti 'c:iar pentru t$iat+* patente* pen)ete*
foarfece de t$iat metale* unelte de t$iat #evi* unelte de
t$iat buloane* poan)oane* preducele 4i unelte )imilare de
m.n$
&
8201 ,:ei de )tr.n-ere manuale 'inclu)iv c:ei dinamometrice+8
buc4e 4i man4oane de )tr.n-ere inter)c:imbabile* cu )au
f$r$ m.ner
&
8202 =nelte 4i )cule manuale 'inclu)iv diamante pentru t$iat
-eamuri+ nedenumite 4i necuprin)e .n alt$ parte8 l$mpi de
)udur$ 4i )imilare8 men-:ine* cleme de )tr.n-ere 4i
)imilare* altele dec.t cele care con)tituie acce)orii )au p$r#i
de ma4ini-unelte8 nicovale8 for?e portative8 poli"oare cu
batiuri* manuale )au cu pedal$
&
8205 00 000 =nelte de la cel pu#in dou$ din po"i#iile tarifare 8202B
8202* pre"entate .n )eturi pentru v.n"area cu am$nuntul
&
8207 =nelte inter)c:imbabile pentru utila?e de m.n$* mecanice
)au nu* )au pentru ma4ini-unelte 'de e&emplu/ de
ambuti)at* de 4tan#at* de poan)onat* de tarodat* de filetat*
de -$urit* de ale"at* de bro4at* de fre"at* de )trun?it* de
.n4urubat+* inclu)iv filiere pentru tra-erea 4i e&trudarea
metalelor* precum 4i )cule de forare )au de )ondare
&
8208 ,u#ite 4i lame t$ietoare* pentru ma4ini )au pentru aparate
mecanice/
&20& 10 000 pentru prelucrarea metalelor &
&20& 20 000 pentru prelucrarea lemnului &
&20& 30 pentru aparate de uctrie sau pentru ma'ini folosite $n
industria alimentar
0
&20& "0 000 pentru ma'ini agricole, 1orticole sau forestiere 0
&20& 90 000 altele &
8209 00 !l$cu#e* ba-:ete* v.rfuri 4i obiecte )imilare pentru unelte
4i )cule* nemontate* din metaloceramice
&
8210 00 000 0parate mecanice ac#ionate manual* cu o -reutate de
ma&imum 10 F-* utili"ate pentru prepararea*
condi#ionarea )au )ervirea alimentelor )au a b$uturilor
&
8211 ,u#ite 'altele dec.t cele de la po"i#ia tarifar$ 8208+ cu
lam$ t$ietoare )au "im#at$* inclu)iv co)oare care )e .nc:id
4i lamele lor
&
8212 >rice* aparate de ra) 4i lame de ra) 'inclu)iv ebo4ele .n
ben"i+
&
8213 00 000 9oarfece cu dou$ bra#e 4i lamele lor &
8211 0lte articole de cu#itorie 'de e&emplu/ ma4ini de tun)*
)at.re de m$cel$rie )au de buc$t$rie* cu#ite de -:ilotin$*
cu#ite de tran4at )au de tocat* cu#ite de t$iat :.rtie+8
in)trumente 4i )eturi de in)trumente pentru manic:iur$
)au pedic:iur$ 'inclu)iv pilele de un-:ii+
&
8212 ;in-uri* furculi#e* polonice* )pumiere* pelete pentru
pr$?ituri* cu#ite )peciale pentru pe4te )au pentru unt*
cle4ti pentru "a:$r 4i articole )imilare
&
8301 ;ac$te* broa4te8 .nc:i"$tori* .ncuietori 4i "$voare 'cu c:ei*
cu cifru )au electrice+* din metale comune8 .nc:eietoare 4i
monturi-.nc:eietoare prev$"ute cu .ncuietori* din metale
comune
10
8302 6rnamente* podoabe* decora#iuni* .mbin$ri metalice*
articole de feronerie 4i articole )imilare* din metale
comune pentru mobil$* pentru u4i* pentru )c$ri* pentru
fere)tre* pentru ?alu"ele* pentru caro)erii* pentru articole
de 4el$rie* pentru vali"e* pentru cufere* pentru cofrete 4i
pentru alte articole )imilare8 cuiere pentru :aine* cuiere
pentru p$l$rii* )uporturi 4i articole )imilare din metale
comune8 roti#e 4i rotile cu monturi din metale comune8
.nc:i"$tori automate pentru u4i din metale comune/
&302 10 000 'arniere 'i articula-ii de orice fel #inclusiv alamale 'i
similare%
0
&302 20 000 roti-e 'i rotile 0
&302 30 000 alte ornamente, podoae, decora-iuni, $minri metalice,
articole de feronerie 'i articole similare pentru autove1icule
0
alte ornamente, podoae, decora-iuni, $minri metalice,
articole de feronerie 'i articole similare:
&302 "1 000 pentru construc-ie 10
&302 "2 000 altele, pentru moil 0
&302 "9 000 altele 0
&302 50 000 cuiere pentru 1aine, cuiere pentru plrii, suporturi 'i
articole similare
0
&302 00 000 $nc1i.tori automate pentru u'i 0
8303 00 ,a)e de bani* u4i blindate 4i compartimente pentru
camere blindate* cufere 4i ca)ete de )i-uran#$ 4i articole
)imilare* din metale comune
10
8301 00 000 ,la)oare* fi4iere* cutii de cla)at* )uporturi pentru :.rtii*
penare* port4tampile 4i materiale* 4i furnituri )imilare
pentru birou* din metale comune* cu e&cep#ia mobilierului
de birou de la po"i#ia tarifar$ 9103
10
8302 ecani)me pentru le-area foilor volante )au pentru
cla)oare* cleme 4i a-rafe pentru :.rtii* col#uri pentru
documente* c$l$re#i 4i obiecte )imilare de birou din metale
10
comune8 a-rafe pre"entate .n ben"i 'de e&emplu/ de birou*
pentru tapi#erie* pentru ambalare+* din metale comune
8305 ,lopote* clopo#ei* -on-uri 4i articole )imilare* neelectrice*
din metale comune8 )tatuete 4i alte obiecte de ornament*
din metale comune8 rame pentru foto-rafii* pentru
-ravuri )au pentru altele )imilare din metale comune8
o-lin"i din metale comune
15
8307 Tuburi fle&ibile din metale comune* cu )au f$r$ acce)oriile
lor
15
8308 Gnc:eietori* monturi-.nc:eietori* catarame* catarame-
.nc:eietori* a-rafe* copci* cap)e 4i articole )imilare* din
metale comune* pentru .mbr$c$minte* pentru
.nc$l#$minte* pentru prelate* pentru maroc:in$rie )au
pentru orice confec#ii )au ec:ipament8 nituri tubulare )au
cu ti?$ bifurcat$* din metale comune8 m$r-ele 4i paiete din
metale comune/
&30& 10 000 agrafe, copci 'i capse 0
&30& 20 000 nituri tuulare sau cu ti+ ifurcat 5
&30& 90 000 altele, inclusiv pr-ile 0
8309 %opuri 'inclu)iv dopuri cu coroan$* cu filet 4i de turnare
.n pa:are+* capace* cap)ule pentru )ticle* cepuri filetate*
acoperitoare de cepuri* )i-ilii 4i alte acce)orii pentru
ambala?e* din metale comune/
&309 10 000 dopuri cu coroan 10
&309 90 altele 10
ex. &309 90 capace 3t7ist2off4 din metale comune 0
ex. &309 90 100 capsule din aluminiu cu un diametru peste 21 mm 0
8310 00 000 !l$ci indicatoare* pl$ci pentru firme* pentru adre)e 4i alte
pl$ci )imilare* cifre* litere 4i .n)emne diver)e* din metale
comune* cu e&cep#ia celor cla)ificate la po"i#ia tarifar$
9102
10
8311 7.rme* ba-:ete* tuburi* pl$ci* electro"i 4i articole )imilare
din metale comune )au din carburi metalice* acoperite )au
umplute cu decapan#i )au cu fondan#i pentru lipire*
pentru )udare )au depunere de metal )au de carburi
metalice8 ).rme 4i ba-:ete* din pulberi de metale comune
a-lomerate* utili"ate la metali"area prin pulveri"are/
&311 10 electro.i acoperi-i pentru sudur cu arc electric, din metale
comune
0
&311 20 000 s$rme umplute pentru sudur cu arc electric, din metale
comune
0
&311 30 000 ag1ete acoperite 'i s$rme umplute pentru lipire sau sudur
cu flacr, din metale comune
0
&311 90 000 altele, inclusiv pr-ile 10
8101 Reactori nucleari8 elemente combu)tibile 'cartu4e+
neiradiate pentru reactoare nucleare8 ma4ini 4i aparate
pentru )eparare i"otopic$
0
8102 ,a"ane -eneratoare de aburi )au de al#i vapori 'altele
dec.t ca"anele pentru .nc$l"ire central$ de)tinate )$
produc$ .n acela4i timp ap$ cald$ 4i abur de ?oa)$
pre)iune+8 ca"ane numite Ide ap$ )upra.nc$l"it$J
0
8103 ,a"ane pentru .nc$l"ire central$* altele dec.t cele de la
po"i#ia tarifar$ tarifar$ 8102
0
8101 %i)po"itive 'in)tala#ii+ au&iliare pentru ca"anele de la
po"i#ia tarifar$ 8102 )au 8103 'de e&emplu/ economi"oare*
)upra.nc$l"itoare* di)po"itive de cur$#at funin-inea )au
recuperatoare de -a"+8 conden)atoare pentru ma4ini cu
abur )au al#i vapori
0
8102 3eneratoare de -a" de aer )au -eneratoare de -a" de ap$* 0
cu )au f$r$ epuratoarele lor8 -eneratoare de acetilen$ 4i
-eneratoare )imilare de -a"* prin procedeul cu ap$* cu )au
f$r$ epuratoarele lor
8105 Turbine cu abur 4i alte turbine cu vapori 0
8107 otoare cu pi)ton alternativ )au rotativ* cu aprindere
prin )c.nteie 'motoare cu e&plo"ie+/
&"0/ 10 000 motoare pentru avia-ie 0
motoare pentru propulsia navelor:
&"0/ 21 suspendate #exterioare ordului% 0
&"0/ 29 altele 0
motoare cu piston alternativ de tipul celor utili.ate pentru
propulsia ve1iculelor de la capitolul &/:
&"0/ 31 000 cu capacitatea cilindric care s nu dep'easc 50 cm
3
Conform pct.1 al notei
&"0/ 32 cu capacitatea cilindric de peste 50 cm
3
, dar de
maximum 250 cm
3
Conform pct.1 al notei
&"0/ 33 cu capacitatea cilindric de peste 250 cm
3
, dar de
maximum 1000 cm
3
Conform pct.1 al notei
&"0/ 3" cu capacitatea cilindric de peste 1000 cm
3
Conform pct.1 al notei
&"0/ 90 alte motoare Conform pct.1 al notei
8108 otoare cu pi)ton* cu aprindere prin compre)ie 'motoare
die)el )au )emidie)el/
&"0& 10 motoare pentru propulsia navelor 0
&"0& 20 motoare de tipul celor utili.ate pentru propulsia ve1iculelor
de la capitolul &/
Conform pct.1 al notei
&"0& 90 alte motoare Conform pct.1 al notei
8109 !$r#i de)tinate e&clu)iv )au .n principal motoarelor de la
po"i#ia tarifar$ 8107 )au 8108
0
8110 Turbine :idraulice* ro#i :idraulice 4i re-ulatoare pentru
ace)tea
0
8111 Turboreactoare* turbopropul)oare 4i alte turbine cu -a" 0
8112 0lte motoare 4i ma4ini motrice 0
8113 !ompe pentru lic:ide* c:iar cu di)po"itiv de m$)urare8
elevatoare cu lic:id/
pompe cu dispo.itiv de msurare sau destinate pentru a fi
ec1ipate cu un asemenea dispo.itiv:
&"13 11 000 pompe pentru distriuirea caruran-ilor sau lurifian-ilor,
de tipul celor utili.ate la sta-iile service sau $n gara+e
0
&"13 19 000 altele 0
&"13 20 000 pompe manuale, altele dec$t cele de la supo.i-ia &"13 11
sau &"13 19
0
&"13 30 pompe de carurant, de ulei sau de lic1id de rcire pentru
motoare cu aprindere prin sc$nteie sau compresie
0
&"13 "0 000 pompe de eton 0
&"13 50 alte pompe volumice alternative 0
&"13 00 alte pompe volumice rotative 0
&"13 /0 alte pompe centrifuge:
pompe sumersiile:
&"13 /0 210 monoeta+ate 10
&"13 /0 290 multieta+ate 10
&"13 /0 300 pompe pentru circula-ia apei $n instala-ii de $ncl.ire
central 'i de ap cald
10
altele, av$nd orificii de refulare de un diametru:
&"13 /0 350 care s nu dep'easc 15 mm 0
de peste 15 mm:
&"13 /0 "50 pompe cu ro-i cu canale 'i pompe turionare cu canale
laterale
0
pompe centrifuge radiale:
monoeta+ate:
cu un singur flux:
&"13 /0 510 monoloc 0
&"13 /0 590 altele 10
&"13 /0 050 cu mai multe fluxuri 0
&"13 /0 /50 multieta+ate 10
alte pompe centrifuge:
&"13 /0 &10 monoeta+ate 10
&"13 /0 &90 multieta+ate 10
alte pompe5 elevatoare de lic1id:
&"13 &1 000 pompe 0
&"13 &2 000 elevatoare de lic1id 0
pr-i:
&"13 91 000 de pompe 10
&"13 92 000 de elevatoare cu lic1id 0
8111 !ompe de aer )au de vid* compre)oare de aer )au de alte
-a"e 4i ventilatoare8 :ote a)pirante de e&trac#ie de
reciclare* cu ventilator .ncorporat* c:iar filtrante
0
8112 a4ini 4i aparate pentru condi#ionarea aerului* care au
ventilator cu motor 4i di)po"itive proprii de modificare a
temperaturii 4i umidit$#ii* inclu)iv cele la care umiditatea
nu poate fi re-lat$ )eparat
0
8115 0r"$toare pentru alimentarea focarelor cu combu)tibili
lic:i"i* cu combu)tibili )oli"i pulveri"a#i )au cu -a"8 focare
automate* inclu)iv antefocarele lor* -r$tarele lor
mecanice* di)po"itivele lor mecanice pentru evacuarea
cenu4ii 4i di)po"itivele )imilare
0
8117 9urnale 4i cuptoare indu)triale )au de laborator* inclu)iv
incineratoare* neelectrice
0
8118 9ri-idere* con-elatoare 4i alte ec:ipamente pentru
producerea fri-ului* electrice )au nu8 pompe de c$ldur$*
altele dec.t ma4inile 4i aparatele pentru condi#ionarea
aerului de la po"i#ia tarifar$ 8112/
&"1& 10 frigidere 'i congelatoare cominate, prev.ute cu u'i
exterioare separate
0
frigidere de tip mena+er:
&"1& 21 cu compresie:
&"1& 21 100 de o capacitate mai mare de 3"0 l 10
altele:
&"1& 21 510 model mas 10
&"1& 21 590 pentru $ncastrat 10
altele, de o capacitate:
&"1& 21 910 care s nu dep'easc 250 l 10
&"1& 21 990 de peste 250 l, dar care s nu dep'easc 3"0 l 0
&"1& 29 000 altele 10
&"1& 30 congelatoare tip lad, de o capacitate care s nu dep'easc
&00 l
10
&"1& "0 congelatoare tip dulap, de o capacitate care s nu
dep'easc 900 l
0
&"1& 50 l.i, dulapuri, vitrine, te+g1ele 'i moil frigorific similar
pentru producerea frigului
10
alte ma'ini 'i aparate frigorifice5 pompe cu cldur:
&"1& 01 000 pompe cu cldur, altele dec$t aparate pentru
condi-ionarea aerului de la po.i-ia tarifar &"15
0
&"1& 09 000 altele 0
pr-i:
&"1& 91 000 moilier destinat ec1ipamentelor pentru producerea
frigului
0
&"1& 99 altele 0
8119 0parate 4i di)po"itive* c:iar .nc$l"ite electric 'cu e&cep#ia
furnalelor* cuptoarelor 4i altor aparate de la po"i#ia
tarifar$ 8211+* pentru prelucrarea materialelor prin
opera#ii ce implic$ o )c:imbare a temperaturii cum ar fi
.nc$l"irea* coacerea* fierberea* pr$?irea* di)tilarea*
rectificarea* )terili"area* pa)teuri"area* evaporarea*
u)carea* etuvarea* vapori"area* conden)area )au r$cirea*
altele dec.t aparatele de u" ca)nic8 .nc$l"itoare de ap$
neelectrice* cu .nc$l"ire in)tantanee )au cu )tocare
0
8120 ,alandre 4i laminoare* altele dec.t cele pentru metale )au
)ticl$ 4i cilindri pentru ace)te ma4ini
0
8121 ,entrifu-e* inclu)iv u)c$toare centrifu-ale8 ma4ini 4i
aparate pentru filtrarea )au epurarea lic:idelor )au
-a"elor
0
8122 a4ini pentru )p$lat ve)ela8 ma4ini 4i aparate pentru
cur$#at )au u)cat )ticle )au alte recipiente8 ma4ini 4i
aparate pentru umplut* .nc:i)* a)tupat )au etic:etat )ticle*
cutii* )aci )au alte recipiente8 ma4ini 4i aparate pentru
cap)ulat )ticle* borcane* tuburi )au alte recipiente
)imilare8 alte ma4ini 4i aparate de .mpac:etat )au ambalat
m$rfuri 'inclu)iv ma4ini 4i aparate de ambalat .n folie
termoretractabil$+8 ma4ini 4i aparate pentru -a"eificarea
'acidularea+ b$uturilor
0
8123 0parate 4i in)trumente de c.nt$rit* inclu)iv ba)cule 4i
balan#e pentru verificat pie)e indu)triale* dar e&clu)iv
balan#ele )en)ibile la o -reutate de 0*02 - )au mai mic$8
-reut$#i de c.nt$rit pentru orice balan#e
10
8121 0parate mecanice 'inclu)iv cele manuale+ pentru
proiectat* di)per)at )au pulveri"at lic:ide )au praf
'pulberi+8 e&tinctoare* c:iar .nc$rcate8 pi)toale pentru
pulveri"at cu ?et de aer 'aero-rafe+ 4i aparate )imilare8
ma4ini 4i aparate cu ?et de ni)ip* cu ?et de vapori 4i
aparate )imilare cu ?et
0
8122 !alane* altele dec.t a)cen)oare ba)culante* trolii 4i
cabe)tane8 cricuri 4i vinciuri
0
8125 acarale derricF 'bi-a+8 macarale* inclu)iv macarale
)u)pendate8 poduri rulante* macarale-portal de
de)c$rcare )au de manevrare* macarale-pod* c$rucioare-
c$l$re#i 4i c$rucioare-macara
0
8127 ,$rucioare )tivuitoare8 alte c$rucioare de manevrare
ec:ipate cu un di)po"itiv de ridicat
0
8128 0lte ma4ini 4i aparate de ridicat* de manevrat* de .nc$rcat
)au de de)c$rcat 'de e&emplu/ a)cen)oare* )c$ri rulante*
tran)portoare* teleferice+
0
8129 >uldo"ere 'inclu)iv cu lam$ orientabil$+* -redere*
nivelatoare* )crepere* lope#i mecanice* e&cavatoare*
.nc$rc$toare 4i lope#i .nc$rc$toare* compactoare 'ma4ini
de ta)at+ 4i rulouri compre)oare* autopropul)ate
0
8130 0lte ma4ini 4i aparate pentru tera)area* nivelarea*
decopertarea* e&cavarea* compactarea* e&trac#ia )au
forarea p$m.ntului* mineralelor )au a minereurilor8
)onete pentru baterea pilonilor 4i ma4ini 'di)po"itive+
pentru e&tra-erea pilonilor8 plu-uri de "$pad$ 4i
di)po"itive de .ndep$rtat "$pada
0
8131 !$r#i ce pot fi recuno)cute ca fiind numai )au .n principal
de)tinate ma4inilor 4i aparatelor de la po"i#iile tarifare
0
8122-8130
8132 a4ini* aparate 4i di)po"itive a-ricole* :orticole )au
)ilvicole pentru pre-$tirea )au lucrul )olului )au al
culturilor8 t$v$lu-uri pentru pelu"e )au terenuri de )port
0
8133 a4ini 4i utila?e pentru recoltat )au treierat produ)e
a-ricole* inclu)iv pre)e de balotat paie )au fura?e8 ma4ini
4i utila?e pentru tun) -a"on )au pentru )ecerat8 ma4ini
pentru cur$#at )au )ortat ou$* fructe )au alte produ)e
a-ricole* altele dec.t ma4inile 4i aparatele de la po"i#ia
tarifar$ 8137
0
8131 a4ini pentru mul) 4i ma4ini 4i aparate pentru l$pt$rie 0
8132 !re)e* tea)curi* ma4ini 4i di)po"itive )imilare pentru
fabricarea vinului* cidrului* )ucului de fructe )au a
b$uturilor )imilare
0
8135 0lte ma4ini 4i utila?e pentru a-ricultur$* :orticultur$*
)ilvicultur$* avicultur$ )au apicultur$* inclu)iv
-erminatoarele prev$"ute cu di)po"itive mecanice )au
termice8 incubatoarele 4i clocitoarele pentru avicultur$
0
8137 a4ini pentru cur$#at* cernut* )ortat )au triat )emin#e*
boabe )au le-ume u)cate8 ma4ini 4i aparate pentru
mor$rit )au pentru prelucrarea cerealelor )au a
le-umelor u)cate* altele dec.t ma4inile 4i aparatele de tipul
celor folo)ite la ferme
0
8138 a4ini 4i aparate* nedenumite 4i necuprin)e .n alt$ parte
.n ace)t capitol* pentru prepararea )au fabricarea
indu)trial$ a alimentelor )au b$uturilor* altele dec.t
ma4inile 4i aparatele pentru e&tra-erea )au prepararea
uleiurilor )au -r$)imilor animale )au ve-etale )tabile
0
8139 a4ini 4i aparate pentru fabricarea pa)tei din materiale
fibroa)e celulo"ice )au pentru fabricarea )au fini)area
:.rtiei )au cartonului
0
8110 a4ini 4i aparate pentru bro4at )au le-at c$r#i* inclu)iv
ma4inile pentru cu)ut foi
0
8111 0lte ma4ini 4i aparate pentru prelucrarea pa)tei de :.rtie*
a :.rtiei )au cartonului* inclu)iv ma4inile de t$iat de orice
fel/
&""1 10 ma'ini de tiat 10
&""1 20 000 ma'ini pentru faricarea sacilor, pungilor sau plicurilor 0
&""1 30 000 ma'ini pentru faricarea cutiilor, l.ilor, tuurilor de carton,
idoanelor sau amala+elor similare, altfel dec$t prin mulare
0
&""1 "0 000 ma'ini pentru mularea articolelor din past de 1$rtie, 1$rtie
sau carton
10
&""1 &0 000 alte ma'ini 'i aparate 0
&""1 90 pr-i 0
8112 a4ini* aparate 4i ec:ipamente 'altele dec.t ma4inile-
unelte de la po"i#iile tarifare 8125B8152+* pentru turnat
)au compu) caractere tipo-rafice )au pentru pre-$tirea
)au fabricarea cli4eelor* plan4elor* cilindrilor )au a altor
componente imprimante8 caractere tipo-rafice* cli4ee*
plan4e* cilindri 4i alte componente imprimante8 pietre
lito-rafice* plan4e* pl$ci 4i cilindri pre-$tite pentru
imprimare 'de e&emplu/ 4lefuite plan* -ranulate*
lu)truite+
0
8113 a4ini 4i aparate utili"ate la imprimarea cu a?utorul
IcaracterelorJ de imprimare* plan4elor* cilindrilor 4i altor
or-ane de imprimare de la po"i#ia tarifar$ 81128 alte
imprimante* ma4ini de copiat 4i telecopiatoare* c:iar
combinate .ntre ele8 p$r#i 4i acce)orii/
ma'ini 'i aparate utili.ate la imprimarea cu a+utorul
3caracterelor4 de imprimare, plan'elor, cilindrilor 'i altor
organe de imprimare de la po.i-ia tarifar &""2:
&""3 11 000 ma'ini 'i aparate de imprimat tip offset, alimentate cu
1$rtie $n sul
10
&""3 12 000 ma'ini 'i aparate de imprimat tip offset de irou
#alimentate cu foi de 1$rtie cu o latur de maximum 22 cm 'i
cealalt latur de maximum 30 cm%
10
&""3 13 alte ma'ini 'i aparate de imprimat tip offset 10
&""3 1" 000 ma'ini 'i aparate de imprimat tipografice, alimentate cu
1$rtie $n sul, cu excep-ia ma'inilor 'i aparatelor flexografice
10
&""3 15 000 ma'ini 'i aparate de imprimat tipografice, altele dec$t cele
alimentate cu 1$rtie $n sul, cu excep-ia ma'inilor 'i aparatelor
flexografice
10
&""3 10 000 ma'ini 'i aparate de imprimat, flexografice 10
&""3 1/ 000 ma'ini 'i aparate de imprimat, 1eliografice 10
&""3 19 altele 10
alte imprimante, ma'ini de copiat 'i telecopiatoare, c1iar
cominate $ntre ele:
&""3 31 ma'ini care asigur cel pu-in dou din func-iile
urmtoare: imprimare, copiere ori transmisie de telecopii,
care pot fi conectate la o ma'in automat de prelucrare a
datelor sau la o re-ea
10
&""3 32 altele, care pot fi conectate la o ma'in automat de
prelucrare a datelor sau la o re-ea
10
&""3 39 altele 10
pr-i 'i accesorii:
&""3 91 pr-i 'i accesorii ale ma'inilor 'i aparatelor de imprimat
utili.ate la imprimarea cu a+utorul plan'elor, cilindrilor 'i
altor organe de imprimare de la po.i-ia tarifar &""2
10
&""3 99 altele:
&""3 99 100 suansamluri electronice 10
&""3 99 900 altele 0
8111 00 a4ini pentru filarea 'e&trudarea+* etirarea 'laminarea+*
te&turarea )au t$ierea materialelor te&tile )intetice )au
artificiale
0
8112 a4ini 4i aparate pentru prepararea 'prelucrarea
preliminar$+ a materialelor te&tile8 ma4ini pentru filarea*
dublarea )au r$)ucirea materialelor te&tile 4i alte ma4ini
4i aparate pentru fabricarea firelor te&tile8 ma4ini de
bobinat 'inclu)iv ma4ini de canetat+ )au de dep$nat
materiale te&tile 4i ma4ini pentru pre-$tirea firelor te&tile
.n vederea utili"$rii lor pe ma4inile de la po"i#ia tarifar$
8115 )au 8117
0
8115 a4ini de #e)ut 'r$"boaie+ 0
8117 a4ini de tricotat* de coa)ere-tricotare* de I.mbr$catJ* de
produ) tul* dantel$* broderie* articole de pa)manterie*
4ireturi* pla)$ )au )mocuri
0
8118 a4ini 4i aparate au&iliare pentru ma4inile de la po"i#ia
tarifar$ 8111* 8112* 8115 )au 8117 'de e&emplu/ ratiere*
mecani)me OacPuard* ve-:etoare de ur"eal$ 4i ve-:etoare
de b$t$tur$* mecani)me pentru )c:imbarea )uveicilor+8
p$r#i 4i acce)orii de)tinate numai )au .n principal
ma4inilor de la pre"enta po"i#ie )au de la po"i#ia tarifar$
8111* 8112* 8115 )au 8117 'de e&emplu/ fu)e de filat* furci*
-arnituri de card$* piepteni* i-li#e* barete* du"e de
e&trudare* )uveici* cocle#i* rame pentru cocle#i* ace
platinate* cro4ete+
0
8119 00 000 a4ini 4i aparate pentru fabricarea )au fini)area p.)lei
)au articolelor ne#e)ute* .n buc$#i )au .n forme* inclu)iv
0
cele pentru fabricarea p$l$riilor din p.)l$8 calapoade
pentru p$l$rii
8120 a4ini de )p$lat rufe* inclu)iv cele cu di)po"itiv de
u)care/
ma'ini cu o capacitate unitar exprimat $n greutatea rufelor
uscate care s nu dep'easc 10 !g:
&"50 11 ma'ini complet automate 0
&"50 12 000 alte ma'ini, cu storctor centrifugal $ncorporat 10
&"50 19 000 altele 0
&"50 20 000 ma'ini cu o capacitate unitar exprimat $n greutatea rufelor
uscate de peste 10 !g
0
&"50 90 000 pr-i 0
8121 a4ini 4i aparate 'altele dec.t cele de la po"i#ia tarifar$
8120+ pentru )p$larea* cur$#area* )toarcerea* u)carea*
c$lcarea* pre)area 'inclu)iv pre)ele de fi&are+* albirea*
vop)irea* apretarea* fini)area* acoperirea )au
impre-narea firelor te&tile* #e)$turilor )au articolelor
confec#ionate 4i ma4ini pentru acoperirea #e)$turilor )au a
altor )uporturi utili"ate pentru fabricarea articolelor de
acoperit podele cum e)te linoleumul8 ma4ini pentru
rularea* derularea* plierea* t$ierea )au dantelarea
#e)$turilor
0
8122 a4ini de cu)ut* altele dec.t ma4inile de cu)ut foi de la
po"i#ia tarifar$ 81108 mobil$* )upor#i 4i acoperitoare
de)tinate ma4inilor de cu)ut8 ace pentru ma4ini de cu)ut
0
8123 a4ini 4i aparate pentru prepararea* t$b$cirea 4i
prelucrarea pieilor )au pentru fabricarea )au repararea
.nc$l#$mintei )au a altor articole din piele* altele dec.t
ma4inile de cu)ut
0
8121 ,onverti"oare* oale de turnare* lin-otiere 4i ma4ini de
turnare pentru metalur-ie* o#el$rie )au topitorie
0
8122 ;aminoare pentru metale 4i cilindrii lor 0
8125 a4ini-unelte care prelucrea"$ prin eliminare orice tip de
material* ac#ion.nd cu la)er )au cu alt fa)cicul de lumin$
)au de fotoni* cu ultra)unete* prin electroero"iune* prin
procedee electroc:imice* cu fa)cicule de electroni* cu
fa)cicule de ioni )au cu ?et de pla)m$
0
8127 ,entre de prelucrare* ma4ini cu po)t fi& 4i ma4ini cu
po)turi multiple pentru prelucrarea metalelor
0
8128 7trun-uri 'inclu)iv centre de )trun?ire+ pentru
prelucrarea prin a4c:iere a metalelor
0
8129 a4ini-unelte 'inclu)iv centrele de prelucrare -li)ante+ de
-$urit* ale"at* fre"at* filetat )au tarodat metale prin
.ndep$rtarea metalului* altele dec.t )trun-urile 'inclu)iv
centrele de )trun?ire+ de la po"i#ia tarifar$ 8128
0
8150 a4ini-unelte pentru debavurat* a)cu#it* rectificat*
:onuit* lepuit* 4lefuit 'poli"at+ )au pentru alte opera#iuni
de fini)at metale )au cermeturi* cu pietre de rectificare*
abra"ive )au cu alte produ)e de 4lefuit 'poli"at+* altele
dec.t ma4inile de rectificare )au fini)are a an-rena?elor de
la po"i#ia tarifar$ 8151
0
8151 a4ini-unelte de rabotat* de rabotat tran)ver)ale* de
morte"at* bro4at* danturat* de rectificat 4i fini)at
an-rena?e 'ro#i din#ate+* de debitat cu fer$)tr$ul* de
)ec#ionat 4i alte ma4ini-unelte pentru prelucrarea
metalelor prin .ndep$rtarea metalelor )au cermeturilor*
nedenumite 4i necuprin)e .n alt$ parte
0
8152 a4ini 'inclu)iv pre)e+ pentru prelucrarea metalelor prin
for?are* lovire* 4tan#are8 ma4ini-unelte 'inclu)iv pre)e+
0
pentru prelucrarea metalelor prin .ndoire* pliere*
.ndreptare* aplati"are* poan)onare* forfecare* cre)tare*
"im#uire )au din#are8 pre)e pentru prelucrarea metalelor
)au carburilor metalice* ne)pecificate anterior
8153 0lte ma4ini-unelte pentru prelucrarea metalelor )au
metaloceramicelor* care ac#ionea"$ f$r$ eliminarea
materialului
0
8151 a4ini-unelte pentru prelucrarea pietrei* produ)elor
ceramice* betonului* a"bocimentului )au materialelor
minerale )imilare )au pentru prelucrarea )ticlei la rece
0
8152 a4ini-unelte 'inclu)iv ma4inile pentru b$tut cuie* de
prin) cu )coabe* de lipit )au .ncleiat )au pentru alte
a)ambl$ri+ pentru prelucrarea lemnului* plutei* o)ului*
ebonitei* materialelor pla)tice dure )au a altor materiale
dure )imilare
0
8155 !$r#i 4i acce)orii de)tinate numai )au .n principal
ma4inilor de la po"i#iile tarifare 8125B8152* inclu)iv
portpie)ele 4i port)culele* filierele cu declan4are automat$*
capetele divi"oare 4i alte di)po"itive )peciale care )e
montea"$ pe ma4ini-unelte8 port)cule de)tinate uneltelor
)au )culelor manuale de orice tip
0
8157 =nelte pneumatice* :idraulice )au cu motor electric )au
neelectric .ncorporat* pentru utili"are manual$
&
8158 a4ini 4i aparate pentru lipit )au )udat* c:iar cu
po)ibilit$#i de t$iere* altele dec.t cele de la po"i#ia tarifar$
82128 ma4ini 4i aparate cu -a" pentru c$lire )uperficial$
0
8159 00 a4ini de )cri)* altele dec.t imprimantele de la po"i#ia
tarifar$ 81718 ma4ini pentru prelucrarea te&telor
0
8170 a4ini de calculat 4i ma4ini de bu"unar care permit
.nre-i)trarea* reproducerea 4i afi4area datelor* cu func#ii
de calcul8 ma4ini de contabili"at* ma4ini de francat*
ma4ini de emi) bilete 4i alte ma4ini )imilare cu di)po"itiv
de calcul8 ca)e de .nre-i)trare
0
8171 a4ini automate de prelucrare a datelor 4i p$r#i ale
ace)tora8 cititori ma-netici )au optici* ma4ini pentru
tran)punerea datelor pe )uport )ub form$ codificat$ 4i
ma4ini pentru prelucrarea ace)tor date* nedenumite 4i
necuprin)e .n alt$ parte
0
8172 0lte ma4ini 4i aparate de birou 'de e&emplu/ duplicatoare
:ecto-rafice )au cu matri#e* ma4ini de imprimat adre)e*
di)tribuitoare automate de bancnote* ma4ini de triat* de
num$rat )au de f$cut fi4icuri din monede* aparate de
a)cu#it creioane* aparate de perforat )au de cap)at+/
&"/2 10 000 duplicatoare #ma'ini de multiplicat% 10
&"/2 30 000 ma'ini pentru trierea, plierea, punerea $n plic sau pe and a
coresponden-ei, ma'ini de desc1is, de $nc1is sau de 'tampilat
coresponden-a 'i ma'ini de aplicat sau de oliterat timre
0
&"/2 90 altele 0
8173 !$r#i 4i acce)orii 'altele dec.t cutiile de tran)port* :u)ele 4i
altele )imilare+ de)tinate numai )au .n principal ma4inilor
)au aparatelor de la po"i#iile tarifare 8159B8172
0
8171 a4ini 4i aparate pentru )ortat* cernut* )eparat* )p$lat*
conca)at* m$cinat* ame)tecat )au mala&at p$m.nt* pietre*
minereuri 4i alte )ub)tan#e minerale )olide 'inclu)iv praf
4i pa)t$+8 ma4ini pentru a-lomerat* format )au modelat
combu)tibili minerali )oli"i* pa)te ceramice* ciment* -:ip)
)au alte materiale minerale )ub form$ de praf )au pa)t$8
ma4ini pentru fabricat forme de ni)ip pentru turnat
0
8172 a4ini pentru a)amblarea l$mpilor* tuburilor 4i becurilor
electrice )au electronice )au a becurilor pentru fla):uri
0
'blit"+* care con#in un .nveli4 de )ticl$8 ma4ini pentru
fabricarea )au prelucrarea la cald a )ticlei )au a obiectelor
din )ticl$
8175 a4ini automate pentru v.n"area produ)elor 'de
e&emplu/ timbre po4tale* #i-$ri* produ)e alimentare*
b$uturi+* inclu)iv ma4ini pentru )c:imbat monede
0
8177 a4ini 4i aparate pentru prelucrarea cauciucului )au a
materiilor pla)tice )au pentru fabricarea produ)elor din
ace)te materiale* nedenumite 4i ne.ncadrate .n alt$ parte
la ace)t capitol
0
8178 a4ini 4i aparate pentru prepararea )au prelucrarea
tutunului* nedenumite 4i necuprin)e .n alt$ parte .n ace)t
capitol
0
8179 a4ini 4i aparate mecanice cu func#ie proprie*
nedenumite 4i necuprin)e .n alt$ parte .n ace)t capitol
0
8180 Rame pentru forme de turn$torie8 pl$ci de ba"$ pentru
forme8 modele pentru forme8 forme pentru metale 'altele
dec.t lin-otierele+* pentru carburi metalice* )ticl$*
materiale minerale* cauciuc )au materiale pla)tice
0
8181 0rticole de robinet$rie 4i alte articole )imilare pentru #evi*
ca"ane* re"ervoare* cuve 4i alte recipiente )imilare*
inclu)iv reductoarele de pre)iune 4i vanele termo)tatice
0
8182 Rulmen#i cu bile* cu -ale#i* cu role )au cu ace 0
8183 0rbori de tran)mi)ie 'inclu)iv arbori cu came 4i
vibroc:ene+ 4i manivele8 la-$re 4i cu"ine#i8 an-rena?e 4i
ro#i de fric#iune8 ti?e filetate cu role )au cu bile8
reductoare* multiplicatoare 4i variatoare de vite"$*
inclu)iv converti"oare de cuplu8 volane 4i fulii* inclu)iv
fulii cu mufle8 ambreia?e 4i or-ane de cuplare* inclu)iv
articula#ii
0
8181 3arnituri de etan4are 4i articole )imilare din foi de metal
combinate cu alte materiale )au din dou$ )au mai multe
)traturi din metal8 )eturi )au )ortimente de -arnituri de
etan4are 4i )imilare de compo"i#ii diferite* pre"entate .n
pun-i* plicuri )au .n ambala?e )imilare8 -arnituri pentru
etan4$ri mecanice
0
8185 a4ini 4i aparate utili"ate numai )au .n principal pentru
fabricarea lin-ourilor )au plac:etelor 'Kafer)+ )au a
di)po"itivelor cu )emiconductori* a circuitelor electronice
inte-rate )au a di)po"itivelor de afi4are cu ecran plat8
ma4ini 4i aparate vi"ate .n nota 9 ',+ la ace)t capitol8
p$r#i 4i acce)orii
0
8187 !$r#i de ma4ini )au de aparate nedenumite 4i necuprin)e
.n alta parte .n ace)t capitol* f$r$ cone&iuni electrice*
p$r#i i"olate electric* bobina?e* contacte )au alte elemente
caracteri)tice electrice
0
8201 otoare 4i -eneratoare electrice* cu e&cep#ia -rupurilor
electro-ene/
&501 10 motoare de o putere care s nu dep'easc 3/,5 K 5
&501 20 000 motoare universale de o putere mai mare de 3/,5 K 5
alte motoare de curent continuu5 generatoare de curent
continuu:
&501 31 000 de o putere care s nu dep'easc /50 K 5
&501 32 de o putere mai mare de /50 K, dar care s nu dep'easc
/5 !K
5
&501 33 000 de o putere mai mare de /5 !K, dar care s nu dep'easc
3/5 !K
5
&501 3" de o putere mai mare de 3/5 !K 5
&501 "0 alte motoare de curent alternativ, monofa.ate:
&501 "0 200 de o putere care s nu dep'easc /50 K 0
&501 "0 &00 de o putere de peste /50 K 5
alte motoare de curent alternativ, polifa.ate:
&501 51 000 de o putere care s nu dep'easc /50 K 0
&501 52 de o putere mai mare de /50 K, dar care s nu dep'easc
/5 !K
5
&501 53 de o putere mai mare de /5 !K 5
generatoare de curent alternativ #alternatoare%:
&501 01 de o putere care s nu dep'easc /5 !:A:
&501 01 100 destinate aeronavelor civile 0
altele:
&501 01 200 de o putere care s nu dep'easc /,5 !:A 5
&501 01 &00 de o putere de peste /,5 !:A, dar care s nu
dep'easc /5 !:A
5
&501 02 000 de o putere de peste /5 !:A, dar care s nu dep'easc
3/5 !:A
5
&501 03 000 de o putere de peste 3/5 !:A, dar care s nu dep'easc
/50 !:A
5
&501 0" 000 de o putere mai mare de /50 !:A 5
8202 3rupuri electro-ene 4i converti"oare rotative electrice 5
8203 00 !$r#i ce pot fi recuno)cute ca fiind de)tinate e&clu)iv )au
.n principal ma4inilor de la po"i#ia tarifar$ 8201 )au 8202
5
8201 Tran)formatoare electrice* converti"oare electro)tatice
'de e&emplu/ redre)oare+* bobine de reactan#$ 4i
inductan#$/
&50" 10 alasturi pentru lmpi sau tuuri cu descrcare:
&50" 10 200 oine de reactan-, inclusiv cele cuplate cu un
condensator
0
&50" 10 &00 altele 5
transformatoare cu dielectric lic1id:
&50" 21 000 de o putere care s nu dep'easc 050 !:A 5
&50" 22 de o putere mai mare de 050 !:A, dar care s nu
dep'easc 10000 !:A
5
&50" 23 000 de o putere mai mare de 10000 !:A 5
alte transformatoare:
&50" 31 de o putere care s nu dep'easc 1 !:A:
transformatoare de msur:
&50" 31 210 pentru msurarea tensiunii 0
&50" 31 290 altele 5
&50" 31 &00 altele 5
&50" 32 de o putere mai mare de 1 !:A, dar care s nu dep'easc
10 !:A
5
&50" 33 000 de o putere mai mare de 10 !:A, dar care s nu
dep'easc 500 !:A
5
&50" 3" 000 de o putere mai mare de 500 !:A 5
&50" "0 converti.oare statice:
&50" "0 300 de tipul celor folosite la aparate de telecomunica-ii,
ma'ini de prelucrare automat a datelor 'i unit-i ale acestora
0
altele:
&50" "0 "00 redresoare cu semiconductor policristalin 5
altele:
&50" "0 550 $ncrctoare de acumulatoare 5
altele:
&50" "0 &10 redresoare 5
onduloare #inversoare%:
&50" "0 &"0 de o putere care s nu dep'easc /,5 !:A 5
&50" "0 &&0 de o putere mai mare de /,5 !:A 5
&50" "0 900 altele 5
&50" 50 alte oine de reactan- 'i de inductan-:
&50" 50 200 de tipul celor folosite la aparate de telecomunica-ii 'i
pentru alimentarea cu energie a ma'inilor de prelucrare
automat a datelor 'i unit-i ale acestora
5
&50" 50 950 altele 0
&50" 90 pr-i:
de transformatoare, oine de reactan- 'i de inductan-:
&50" 90 050 plci cu asamlri de circuite imprimate pentru
produsele de la po.i-ia &50" 50 200
0
altele:
&50" 90 110 mie.uri de ferit 0
&50" 90 1&0 altele: 5
de converti.oare statice:
&50" 90 910 plci cu asamlri de circuite imprimate pentru
produsele de la po.i-ia &50" "0 300
5
&50" 90 990 altele 5
8202 Electroma-ne#i* ma-ne#i permanen#i 4i articole de)tinate
a deveni ma-ne#i permanen#i dup$ ma-neti"are8 platouri*
mandrine 4i di)po"itive ma-netice )au electroma-netice
)imilare pentru fi&are8 cupla?e* ambreia?e* )c:imb$toare
de vite"$ 4i fr.ne electroma-netice8 capete de ridicare
electroma-netice/
magne-i permanen-i 'i articole destinate a deveni magne-i
permanen-i dup magneti.are:
&505 11 000 din metal 0
&505 19 altele 5
&505 20 000 cupla+e, amreia+e, sc1imtoare de vite. 'i fr$ne
electromagnetice
5
&505 90 altele, inclusiv pr-i 5
8205 !ile 4i baterii de pile electrice 5
8207 0cumulatoare electrice* inclu)iv elementele lor
)eparatoare* c:iar de form$ p$trat$ )au dreptun-:iular$/
&50/ 10 cu plum, de tipul celor utili.ate pentru demararea
motoarelor cu piston
5
&50/ 20 alte acumulatoare cu plum 5
&50/ 30 cu nic1el2cadmiu 5
&50/ 30 200 $nc1ise ermetic 0
altele:
&50/ 30 &10 acumulatoare de trac-iune 5
&50/ 30 &90 altele 5
&50/ "0 000 cu nic1el2fier 5
&50/ &0 alte acumulatoare:
&50/ &0 200 cu 1idrur de nic1el 5
&50/ &0 300 ion de litiu 0
&50/ &0 &00 altele 0
&50/ 90 pr-i 0
8208 0)piratoare &
8209 0parate electromecanice cu motor electric .ncorporat* de
u" ca)nic* altele dec.t a)piratoarele de la po"i#ia tarifar$
8208
5
8210 a4ini de ra)* epilat 4i de tun) cu motor electric
.ncorporat
5
8211 0parate 4i di)po"itive electrice de aprindere )au de 5
pornire pentru motoare cu aprindere prin )c.nteie )au
prin compre)ie 'de e&emplu/ ma-netouri* dinamuri-
ma-netou* bobine de aprindere* bu?ii de aprindere )au de
.nc$l"ire* demaroare+8 -eneratoare 'de e&emplu/
dinamuri* alternatoare+ 4i con?unctoare-di)?unctoare
utili"ate cu a)tfel de motoare
8212 0parate electrice de iluminare )au de )emnali"are 'cu
e&cep#ia articolelor de la po"i#ia tarifar$ 8239+*
4ter-$toare de parbri"* di)po"itive anti-ivra? 4i de
de"aburire* electrice* de tipul celor folo)ite pentru
automobile* motociclete 4i biciclete
5
8213 ;$mpi electrice portative care func#ionea"$ pe ba"a unei
)ur)e proprii de ener-ie 'de e&emplu/ cu pile* cu
acumulatoare* electroma-netice+* altele dec.t aparatele de
iluminat de la po"i#ia tarifar$ 8212
5
8211 9urnale 4i cuptoare electrice indu)triale )au de laborator*
inclu)iv cele care func#ionea"$ prin induc#ie )au prin
pierderi dielectrice8 alte aparate indu)triale )au de
laborator pentru tratarea termic$ a materialelor prin
induc#ie )au prin pierderi dielectrice
5
8212 a4ini 4i aparate electrice pentru lipit )au )udat 'c:iar 4i
pentru t$iat* inclu)iv cele cu -a" .nc$l"ite electric+ )au
care func#ionea"$ cu la)er )au cu alte fa)cicule de lumin$
)au de fotoni* cu ultra)unete* cu fa)cicule de electroni* cu
impul)uri ma-netice )au cu ?et de pla)m$8 ma4ini 4i
aparate electrice pentru pulveri"area la cald a metalelor
)au materialelor metaloceramice/
ma'ini 'i aparate pentru lipirea tare sau moale:
&515 11 000 ciocane 'i pistoale de lipit 0
&515 19 000 altele 0
ma'ini 'i aparate pentru sudarea metalelor prin re.isten-:
&515 21 000 complet sau par-ial automati.ate 0
&515 29 altele:
&515 29 100 pentru sudarea $minrilor 0
&515 29 900 altele &
ma'ini 'i aparate pentru sudarea metalelor cu arc electric
sau cu +et de plasm:
&515 31 000 complet sau par-ial automati.ate 0
&515 39 altele 0
&515 &0 alte ma'ini 'i aparate 0
&515 90 000 pr-i 0
8215 Gnc$l"itoare de ap$* in)tantanee )au cu )tocare 4i
termoplon?oare electrice8 aparate electrice pentru
.nc$l"irea localurilor* a )olului )au pentru utili"$ri
)imilare8 aparate electrotermice pentru coafur$ 'de
e&emplu/ u)c$toare de p$r* c$4ti pentru coafur$*
ondulatoare de p$r+ )au pentru u)carea m.inilor8 fiere de
c$lcat electrice8 alte aparate electrotermice pentru u"
ca)nic8 re"i)ten#e .nc$l"itoare* altele dec.t cele de la
po"i#ia tarifar$ 8212
5
8217 0parate telefonice pentru beneficiari* inclu)iv telefoane
pentru re#eaua de telefonie mobil$ 4i pentru alte re#ele
f$r$ fir8 alte aparate pentru tran)mi)ia )au recep#ia vocii*
a ima-inii )au a altor date* inclu)iv aparate pentru
comunica#ie* .n re#ele cu )au f$r$ fir 'cum ar fi o re#ea
local$ )au o re#ea de mare )uprafa#$+* altele dec.t
aparatele de tran)mi)ie )au recep#ie de la po"i#ia tarifar$
8113* 8222* 8227 )au 8228
0
8218 icrofoane 4i )uporturile ace)tora8 difu"oare* c:iar
montate .n carca)ele lor8 c$4ti de a)cultare ':eadp:one) 4i
earp:one)+* c:iar combinate cu un microfon 4i
an)ambluri )au )eturi formate dintr-un microfon )au unul
)au mai multe difu"oare8 amplificatoare electrice de
audiofrecven#$8 aparate electrice de amplificare a
)unetului/
&51& 10 microfoane 'i suporturile lor 5
difu.oare, c1iar montate $n carcas:
&51& 21 000 difu.oare individuale montate $n carcas 5
&51& 22 000 difu.oare multiple montate $n aceea'i carcas 5
&51& 29 altele 0
&51& 30 c'ti de ascultare #1eadp1ones 'i earp1ones%, c1iar
cominate cu un microfon 'i ansamluri sau seturi formate
dintr2un microfon sau unul sau mai multe difu.oare
5
&51& "0 amplificatoare electrice de audiofrecven- 5
&51& 50 000 aparate electrice pentru amplificarea sunetului 5
&51& 90 000 pr-i 5
8219 0parate de .nre-i)trare a )unetului8 aparate de
reproducere a )unetului8 aparate de .nre-i)trare 4i
reproducere a )unetului
5
8221 0parate video de .nre-i)trat )au de reprodu)* c:iar
.ncorpor.nd un receptor de )emnale videofonice
5
8222 !$r#i 4i acce)orii care pot fi recuno)cute ca fiind de)tinate
e&clu)iv )au .n principal aparatelor de la po"i#iile tarifare
8219B8221
5
8223 %i)curi* ben"i* di)po"itive de )tocare remanent$ a datelor
pe ba"$ de )emiconductori* Icartele inteli-enteJ 4i alte
)uporturi pre-$tite pentru .nre-i)trarea )unetului )au
pentru .nre-i)tr$ri )imilare* c:iar .nre-i)trate* inclu)iv
matri#ele 4i formele -alvani"ate pentru fabricarea
di)curilor* altele dec.t produ)ele de la capitolul 37
0
8222 0parate de emi)ie pentru radiodifu"iune )au televi"iune*
c:iar .ncorpor.nd un aparat de recep#ie )au un aparat de
.nre-i)trare )au de reproducere a )unetului8 camere de
televi"iune* aparate foto-rafice numerice 4i alte camere
video cu .nre-i)trare
0
8225 0parate de radiodetec#ie 4i de radio)onda? 'radar+*
aparate de radionavi-a#ie 4i aparate de
radiotelecomand$/
&520 10 000 aparate de radiodetec-ie 'i de radiosonda+ #radar% 5
altele:
&520 91 aparate de radionaviga-ie:
&520 91 200 receptoare de radionaviga-ie 0
&520 91 &00 altele 5
&520 92 000 aparate de radiotelecomand 5
8227 0parate de recep#ie pentru radiotelefonie* radiotele-rafie
)au radiodifu"iune* c:iar combinate .n acela4i corp* cu un
aparat de .nre-i)trare )au de reproducere a )unetului )au
cu un cea)
5
8228 onitoare 4i proiectoare* care nu .ncorporea"$ un aparat
de recep#ie de televi"iune8 aparate receptoare de
televi"iune* c:iar .ncorpor.nd un aparat de recep#ie de
radiodifu"iune )au un aparat de .nre-i)trare )au de
reproducere a )unetului )au a ima-inilor
5
8229 !$r#i de)tinate e&clu)iv )au .n principal aparatelor
)pecificate la po"i#iile tarifare 8222-8228
0
8230 0parate electrice de )emnali"are 'altele dec.t cele pentru
tran)mitere de me)a?e+* de )ecuritate* de control )au de
5
comand$ pentru c$ile ferate )au )imilare* pentru c$ile
rutiere* fluviale* aeriene )au locuri de parcare* in)tala#ii
portuare )au aeroporturi 'altele dec.t cele de la po"i#ia
tarifar$ 8508+
8231 0parate electrice de )emnali"are acu)tic$ )au vi"ual$ 'de
e&emplu/ )onerii* )irene* tablouri de averti"are* )i)teme
antifurt )au de averti"are .mpotriva incendiilor+* altele
dec.t cele de la po"i#ia tarifar$ 8212 )au 8230/
&531 10 sisteme antifurt sau de averti.are $mpotriva incendiilor 'i
aparate similare
0
&531 20 talouri de averti.are #panouri 'i indicatoare% care
$ncorporea. dispo.itive cu cristale lic1ide #LC@% sau cu
diode emi-toare de lumin #LI@%
0
&531 &0 alte aparate:
&531 &0 200 panouri plate de afi'are &
&531 &0 950 altele 0
&531 90 pr-i 0
8232 ,onden)atoare electrice* fi&e* variabile )au re-labile 0
8233 Re"i)ten#e electrice 'inclu)iv reo)tate 4i poten#iometre+*
altele dec.t cele pentru .nc$l"it
0
8231 00 ,ircuite imprimate 0
8232 0paratur$ pentru comutarea* t$ierea* protec#ia*
bran4area* racordarea )au conectarea circuitelor electrice
'de e&emplu/ .ntrerup$toare* comutatoare* )i-uran#e*
eclatoare pentru paratr$)nete* limitatoare de ten)iune*
re-ulatoare de und$* pri"e de curent* cutii de ?onc#iune
)au do"e de le-$tur$+* pentru o ten)iune de pe)te 1000 @
5
8235 0paratur$ pentru comutarea* t$ierea* protec#ia*
bran4area* racordarea )au conectarea circuitelor electrice
'de e&emplu/ .ntrerup$toare* comutatoare* relee*
)i-uran#e* re-ulatoare de unde* fi4e 4i pri"e de curent*
dulii pentru l$mpi* cutii de ?onc#iune+* pentru o ten)iune
care )$ nu dep$4ea)c$ 1000 @
0
8237 Tablouri* panouri* con)ole* pupitre* dulapuri 4i alte
)uporturi* ec:ipate cu mai multe aparate indicate la
po"i#ia tarifar$ 8232 )au 8235* pentru controlul )au
di)tribuirea electricit$#ii* inclu)iv cele care .ncorporea"$
in)trumente )au aparate de la capitolul 90* precum 4i
aparate cu comand$ numeric$* altele dec.t aparatele de
comutare de la po"i#ia tarifar$ 8217/
&53/ 10 pentru o tensiune care s nu dep'easc 1000 ::
&53/ 10 100 panouri de comand numeric ce $ncorporea. o ma'in
automat de prelucrare a informa-iei
0
altele:
&53/ 10 910 aparate de comand cu memorie programail 5
&53/ 10 990 altele 5
&53/ 20 pentru o tensiune mai mare de 1000 : 5
8238 !$r#i de)tinate e&clu)iv )au .n principal aparatelor
)pecificate la po"i#ia tarifar$ 8232* 8235 )au 8237/
&53& 10 000 talouri, panouri, console, pupitre, dulapuri 'i alte suporturi
de la po.i-ia tarifar &53/, neec1ipate cu aparatele lor
5
&53& 90 altele:
pentru testarea discurilor de semiconductoare de la po.i-ia
&530 90 200:
&53& 90 110 suansamluri electronice 0
&53& 90 190 altele 5
altele:
&53& 90 910 suansamluri electronice 5
&53& 90 990 altele 5
8239 ;$mpi 4i tuburi electrice cu incande)cen#$ )au cu
de)c$rcare* inclu)iv articole numite Ifaruri 4i proiectoare
etan4eJ* l$mpi 4i tuburi cu ra"e ultraviolete )au infraro4ii8
l$mpi cu arc/
&539 10 000 articole numite 3faruri 'i proiectoare etan'e4 5
alte lmpi 'i tuuri cu incandescen-, cu excep-ia celor cu
ra.e ultraviolete sau infraro'ii:
&539 21 1alogene, cu tungsten 5
&539 22 altele, de o putere care s nu dep'easc 200 K 'i de o
tensiune mai mare de 100 :
5
&539 29 altele 5
lmpi 'i tuuri cu descrcare, altele dec$t cele cu ra.e
ultraviolete:
&539 31 fluorescente, cu catod cald 5
&539 32 lmpi cu vapori de mercur sau de sodiu5 lmpi cu
1alogenur metalic
5
&539 39 000 altele 5
lmpi 'i tuuri cu ra.e ultraviolete sau infraro'ii5 lmpi cu
arc:
&539 "1 000 lmpi cu arc 0
&539 "9 altele 0
&539 90 pr-i 0
8210 ;$mpi* tuburi 4i valve electronice cu catod cald* cu catod
rece )au cu fotocatod 'de e&emplu/ l$mpi* tuburi 4i valve
cu vid* cu vapori )au cu -a"* tuburi redre)oare cu vapori
de mercur* tuburi catodice* tuburi 4i valve pentru camere
de televi"iune+
0
8211 %iode* tran"i)tori 4i alte di)po"itive )imilare cu
)emiconductori8 di)po"itive foto)en)ibile cu
)emiconductori* inclu)iv celule fotovoltaice* c:iar
a)amblate .n module )au montate .n panouri8 diode
emi#$toare de lumin$8 cri)tale pie"oelectrice montate
0
8212 ,ircuite inte-rate monolitice 0
8213 a4ini 4i aparate electrice care au o func#ie proprie*
nedenumite 4i neinclu)e .n alt$ parte .n ace)t capitol/
&5"3 10 000 acceleratoare de particule 10
&5"3 20 000 generatoare de semnal 10
&5"3 30 000 ma'ini 'i aparate pentru electroplacare metalic, electroli.
sau electrofore.
0
&5"3 /0 alte ma'ini 'i aparate:
&5"3 /0 100 ma'ini electrice cu func-ii de traducere sau de dic-ionar 0
&5"3 /0 300 amplificatoare de anten 10
nci 'i cupole solare 'i aparate similare pentru ron.at:
cu tuuri fluorescente care emit radia-ii ultraviolete A:
&5"3 /0 510 cu cel mai lung tu de maximum 100 cm 10
&5"3 /0 550 altele 10
&5"3 /0 590 altele 10
&5"3 /0 000 electrificatori de demarca-ie 10
&5"3 /0 900 altele 10
&5"3 90 000 pr-i 0
8211 9ire* cabluri 'inclu)iv cabluri coa&iale+ 4i alte conductoare
electrice i"olate 'c:iar emailate )au o&idate anodic+* cu
)au f$r$ conectori8 cabluri de fibre optice* con)tituite din
fibre i"olate individual* c:iar ec:ipate cu conductoare
electrice )au prev$"ute cu conectori/
fire pentru oina+e:
&5"" 11 din cupru 0
&5"" 19 altele 5
&5"" 20 000 caluri coaxiale 'i alte conductoare electrice coaxiale 5
&5"" 30 000 seturi de fi'e pentru u+ii de aprindere 'i alte seturi de fi'e
de tipul celor utili.ate $n mi+loacele de transport
10
alte conductoare electrice, pentru tensiuni care s nu
dep'easc 1000 ::
&5"" "2 prev.ute cu conectori:
&5"" "2 100 de tipul celor utili.ate pentru telecomunica-ii 0
&5"" "2 900 altele 10
&5"" "9 altele:
&5"" "9 200 de tipul celor utili.ate pentru telecomunica-ii, pentru o
tensiune de maximum &0 :
0
altele:
&5"" "9 910 fire 'i caluri, cu un diametru pe fir de peste 0,51 mm 10
altele:
&5"" "9 930 pentru tensiuni de maximum &0 : 10
&5"" "9 950 pentru tensiuni peste &0 :, dar su 1000 : 10
&5"" "9 990 pentru tensiuni de 1000 : 10
&5"" 00 alte conductoare electrice, pentru tensiuni de peste 1000 ::
&5"" 00 100 ec1ipate cu conductor de cupru 0
&5"" 00 900 cu al-i conductori 5
&5"" /0 000 caluri din fire optice 0
8212 Electro"i din c$rbune* perii de c$rbune* c$rbuni pentru
l$mpi )au pentru baterii 4i alte articole din -rafit )au din
alt c$rbune* cu )au f$r$ metal* pentru utili"$ri electrice
10
8215 I"olatori electrici din orice material/
&5"0 10 000 din sticl 10
&5"0 20 din ceramic 10
&5"0 90 altele:
&5"0 90 100 din alt material plastic 10
&5"0 90 900 altele 0
8217 !ie)e i"olante* .n .ntre-ime din materiale i"olante )au
con#in.nd pie)e )imple metalice de a)amblare 'de
e&emplu/ dulii cu filet+* .ncorporate .n ma)$* pentru
ma4ini* aparate )au in)tala#ii electrice* altele dec.t
i"olatorii de la po"i#ia tarifar$ 82158 tuburile i"olatoare 4i
pie)ele ace)tora de racordare* din metale comune* i"olate
.n interior
10
8218 %e4euri 4i re)turi de pile* de baterii de pile 4i de
acumulatoare electrice* pile 4i baterii de pile electrice
u"ate 4i acumulatoare electrice u"ate8 p$r#i electrice de
ma4ini )au aparate* nedenumite 4i necuprin)e .n alt$
parte la ace)t capitol
10
8501 ;ocomotive 4i locotractoare* cu )ur)$ e&terioar$ de
electricitate )au cu acumulatoare electrice
0
8502 0lte locomotive 4i locotractoare8 tendere 0
8503 0utomotoare 4i dre"ine cu motor* altele dec.t cele de la
po"i#ia tarifar$ 8501
0
8501 00 000 @e:icule pentru .ntre#inere )au pentru )ervicii de cale
ferat$ )au )imilare* c:iar autopropul)ate 'de e&emplu/
va-oane-atelier* va-oane-macara* va-oane ec:ipate
pentru completarea bala)tului* ma4ini de aliniat 4inele
pentru c$i ferate* va-oane de prob$ 4i dre"ine+
0
8502 00 000 @a-oane de c$l$tori* va-oane de ba-a?e* va-oane po4tale
4i alte va-oane )peciale* pentru c$i ferate )au )imilare 'cu
e&cep#ia va-oanelor de la po"i#ia tarifar$ 8501+
5
8505 @a-oane pentru tran)portul m$rfurilor pe cale ferat$ )au
c$i )imilare
0
8507 !$r#ile de ve:icule pentru c$i ferate )au )imilare 0
8508 00 aterial fi& de c$i ferate )au )imilare8 aparate mecanice
'inclu)iv electromecanice+ de )emnali"are* de )i-uran#$*
de control )au de comand$ pentru c$ile ferate )au
)imilare* rutiere )au fluviale* aeriene )au parc$ri*
in)tala#ii portuare )au pentru aerodromuri8 p$r#ile lor
0
8509 00 ,adre 4i containere 'inclu)iv containere-ci)tern$ 4i
containere-re"ervor+* )pecial concepute 4i ec:ipate pentru
unul )au mai multe moduri de tran)port
0
8701 Tractoare 'cu e&cep#ia c$rucioarelor-tractoare de la
po"i#ia tarifar$ 8709+
0
8702 0utove:icule pentru tran)portul de minimum 10
per)oane* inclu)iv 4oferul
5
8703 0utoturi)me 4i alte autove:icule* .n principal concepute
pentru tran)portul per)oanelor 'altele dec.t cele de la
po"i#ia tarifar$ 8702+* inclu)iv ma4inile de tipul IbreaFJ 4i
ma4inile de cur)e
0
8701 0utove:icule pentru tran)portul m$rfurilor 5
8702 0utove:icule pentru utili"$ri )peciale* altele dec.t cele
concepute .n principal pentru tran)portul de per)oane )au
de m$rfuri 'de e&emplu/ pentru depanare* automacarale*
pentru )tin-erea incendiilor* autobetoniere* pentru
cur$#area )tr$"ilor* pentru .mpr$4tiat materiale*
autoateliere* unit$#i autoradiolo-ice+/
&/05 10 000 automacarale 5
&/05 20 000 macarale 3deric!4 pentru sondare sau forare 5
&/05 30 000 ma'ini pentru stingerea incendiilor 0
&/05 "0 000 autoetoniere 5
&/05 90 altele 5
8705 00 Da)iuri ec:ipate cu motor* pentru autove:iculele de la
po"i#iile tarifare 8701-8702
5
8707 ,aro)erii* inclu)iv cabinele pentru autove:iculele de la
po"i#iile tarifare 8701-8702/
&/0/ 10 pentru autove1icule de la po.i-ia tarifar &/03 Conform pct.1 al notei
&/0/ 90 altele 10
8708 !$r#i 4i acce)orii de autove:icule de la po"i#iile tarifare
8701B8702/
&/0& 10 are de protec-ie 'i pr-ile lor 0
alte pr-i 'i accesorii de caroserii #inclusiv cainele%:
&/0& 21 centuri de siguran- 5
&/0& 29 altele 5
&/0& 30 fr$ne 'i servofr$ne 'i pr-ile lor 5
&/0& "0 cutii de vite. 'i pr-i ale acestora 5
&/0& 50 pun-i cu diferen-ial, c1iar prev.ute cu alte organe de
transmisie 'i osii portante5 pr-i ale acestora
5
&/0& /0 ro-i, pr-i 'i accesorii pentru ro-i 5
&/0& &0 amorti.oare de suspensie 5
alte pr-i 'i accesorii:
&/0& 91 radiatoare 'i pr-i ale acestora 5
&/0& 92 toe 'i -evi de e'apament 'i pr-i ale acestora 5
&/0& 93 amreia+ 'i pr-ile lor 5
&/0& 9" volan-i, coloane 'i cutii de direc-ii 'i pr-i ale acestora 5
&/0& 95 airag2uri cu sistem de umflare5 pr-i ale acestora 5
&/0& 99 altele 5
8709 ,$rucioare autopropul)ate* f$r$ di)po"itiv de ridicare* de 0
tipul celor folo)ite .n fabrici* depo"ite* porturi )au
aeroporturi pentru tran)portul m$rfurilor pe di)tan#e
)curte8 autoc$rucioare de tipul celor utili"ate .n -$ri8
p$r#ile lor
8710 00 000 Tancuri 4i alte ve:icule blindate de lupt$* motori"ate*
.narmate )au nu8 p$r#ile lor
5
8711 otociclete 'inclu)iv mopede+ 4i biciclete* triciclete )au
)imilare* ec:ipate cu pedale 4i cu motor au&iliar* cu )au
f$r$ ata48 ata4e
5
8712 00 >iciclete 4i )imilare 'inclu)iv tricicluri cu cutie pentru
tran)portul m$rfurilor+* f$r$ motor
0
8713 9otolii rulante 4i alte ve:icule pentru invali"i* c:iar cu
motor )au cu alt mecani)m de propul)ie
0
8711 !$r#i 4i acce)orii de ve:icule de la po"i#iile tarifare 8711-
8713/
de motociclete #inclusiv de iciclete cu motor%:
&/1" 11 000 'ei 5
&/1" 19 000 altele 5
&/1" 20 000 de fotolii rulante sau de alte ve1icule pentru invali.i 0
altele:
&/1" 91 cadre 'i furci 'i pr-ile lor 5
&/1" 92 +ante 'i spi-e 5
&/1" 93 utuci de ro-i #altele dec$t utucii de fr$ne% 'i pinioane de
ro-i liere
5
&/1" 9" fr$ne, inclusiv utucii de fr$ne 'i pr-ile lor 5
&/1" 95 000 'ei 5
&/1" 90 pedale 'i dispo.itive de pedalare 'i pr-ile lor 5
&/1" 99 altele 5
8712 00 ;andouri* c$rucioare 4i altele )imilare pentru tran)portul
copiilor8 p$r#ile ace)tor produ)e
0
8715 Remorci 4i )emiremorci pentru toate ve:iculele8 alte
ve:icule nepropul)ate mecanic8 p$r#ile lor
0
8801 00 >aloane 4i diri?abile8 planoare* deltaplane 4i alte ve:icule
aeriene* neconcepute pentru propul)ia cu motor
0
8802 0lte ve:icule aeriene 'de e&emplu/ elicoptere* avioane+8
ve:icule )pa#iale 'inclu)iv )ateli#i+* ve:icule pentru
lan)area ace)tora 4i ve:icule )uborbitale
0
8803 !$r#i ale aparatelor de la po"i#ia tarifar$ 8801 )au 8802 0
8801 00 000 !ara4ute 'inclu)iv para4ute diri?abile 4i parapante+ 4i
roto4ute8 p$r#i 4i acce)orii ale ace)tora
0
8802 0parate 4i di)po"itive pentru lan)area ve:iculelor
aeriene8 aparate 4i di)po"itive pentru apuntarea
ve:iculelor aeriene 4i aparate 4i di)po"itive )imilare8
)imulatoare de "bor pentru antrenament la )ol8 p$r#i ale
ace)tora
0
8901 !ac:eboturi* nave de croa"ier$* feriboturi* car-ouri*
4lepuri 4i nave )imilare pentru tran)portul per)oanelor
)au m$rfurilor
5
8902 00 Nave de pe)cuit8 nave-u"in$ 4i alte nave pentru
prelucrarea )au con)ervarea produ)elor de pe)c$rie
5
8903 Ia:turi 4i alte nave 4i ambarca#iuni pentru a-rement )au
pentru )port8 b$rci cu rame 4i canoe
5
8901 00 Remorc:ere 4i .mpin-$toare 5
8902 Nave-far* nave pentru )tin-erea incendiilor* nave de
dra-are* macarale plutitoare 4i alte nave pentru care
navi-a#ia e)te numai )ub)idiar$ fa#$ de func#ia
principal$8 docuri plutitoare8 platforme de forare )au de
e&ploatare* plutitoare )au )ubmer)ibile
5
8905 0lte nave* inclu)iv nave de r$"boi 4i nave de )alvare* altele
dec.t cele cu rame
5
8907 0lte di)po"itive plutitoare 'de e&emplu/ plute* re"ervoare*
c:e)oane* -eamanduri de ancorare* -eamanduri 4i bali"e%
5
8908 00 000 Nave 4i alte di)po"itive plutitoare pentru de"membrare 5
9001 9ibre optice 4i fa)cicule de fibre optice8 cabluri din fibre
optice* altele dec.t cele de la po"i#ia tarifar$ 82118
materiale polari"ante )ub form$ de pl$ci 4i foi8 lentile
'inclu)iv lentile de contact+* pri)me* o-lin"i 4i alte
elemente optice din orice material* nemontate* altele dec.t
cele din )ticl$ neprelucrat$ optic/
9001 10 fire optice, fascicule 'i caluri de fire optice 5
9001 20 000 materiale polari.ante su form de plci sau foi 5
9001 30 000 lentile de contact 0
9001 "0 lentile din sticl pentru oc1elari 0
9001 50 lentile pentru oc1elari din alte materiale 0
9001 90 000 altele 5
9002 ;entile* pri)me* o-lin"i 4i alte elemente optice din orice
material* montate* pentru in)trumente )au aparate* altele
dec.t cele din )ticl$ neprelucrat$ optic
0
9003 Rame 4i monturi de oc:elari )au de articole )imilare 4i
p$r#ile lor
0
9001 6c:elari 'de corec#ie* de protec#ie )au altele+ 4i articole
)imilare
0
9002 >inocluri* lunete* lunete a)tronomice* tele)coape optice 4i
monturi ale ace)tora8 alte in)trumente de a)tronomie 4i
monturile ace)tora* cu e&cep#ia in)trumentelor de
radioa)tronomie
5
9005 0parate foto-rafice 'altele dec.t cele cinemato-rafice+8
aparate 4i di)po"itive* inclu)iv l$mpi 4i tuburi* pentru
producerea luminii de blit" .n te:nica foto-rafic$* cu
e&cep#ia l$mpilor 4i tuburilor cu de)c$rcare de la po"i#ia
tarifar$ 8239
10
9007 0parate de filmat 4i proiectoare cinemato-rafice* c:iar
.ncorpor.nd aparate de .nre-i)trare )au de reproducere a
)unetului
10
9008 !roiectoare de ima-ini fi&e 'altele dec.t cinemato-rafice+8
aparate foto-rafice de m$rire )au de reducere 'altele dec.t
cele cinemato-rafice+
10
9010 0parate 4i ec:ipamente pentru laboratoare foto-rafice
)au cinemato-rafice* nedenumite 4i necuprin)e .n alt$
parte la ace)t capitol8 ne-ato)coape8 ecrane pentru
proiec#ii/
9010 10 000 aparate 'i ec1ipamente pentru developarea automat a
peliculelor fotografice, a filmelor cinematografice sau a
1$rtiei fotografice $n role sau pentru expunerea automat a
peliculei developate pe role de 1$rtie fotografic
0
9010 50 000 alte aparate 'i dispo.itive pentru laoratoare fotografice sau
cinematografice5 negatoscoape
10
9010 00 000 ecrane pentru proiec-ii 10
9010 90 000 pr-i 'i accesorii 10
9011 icro)coape optice compu)e* inclu)iv micro)coape pentru
microfoto-rafie* cinemato-rafie )au microproiec#ie/
9011 10 microscoape stereoscopice 0
9011 20 alte microscoape, pentru microfotografie, cinematografie
sau microproiec-ie
0
9011 &0 000 alte microscoape 10
9011 90 pr-i 'i accesorii 10
9012 icro)coape* altele dec.t micro)coapele optice8
difracto-rafe
10
9013 %i)po"itive cu cri)tale lic:ide* cu e&cep#ia articolelor
)pecificate la alte po"i#ii8 la)ere* altele dec.t diodele la)er8
alte aparate 4i in)trumente optice* nedenumite 4i
necuprin)e .n alte po"i#ii ale ace)tui capitol/
9013 10 000 lunete de oc1ire pentru arme5 periscoape5 lunete pentru
ma'ini, aparate sau instrumente cuprinse $n acest capitol sau
$n sec-iunea a E:=2a
10
9013 20 000 lasere, altele dec$t diodele laser 10
9013 &0 alte dispo.itive, aparate 'i instrumente:
dispo.itive cu cristale lic1ide:
9013 &0 200 dispo.itive cu cristale lic1ide cu matrice activ 0
9013 &0 300 altele 0
9013 &0 900 altele 10
9013 90 pr-i 'i accesorii:
9013 90 100 pentru dispo.itive cu cristale lic1ide #LC@% 0
9013 90 900 altele 10
9011 >u)ole* inclu)iv compa)uri de navi-a#ie8 alte in)trumente
4i aparate de navi-a#ie/
901" 10 000 usole, inclusiv compasuri de naviga-ie: 10
901" 20 instrumente 'i aparate pentru naviga-ia aerian sau spa-ial
#altele dec$t usolele%:
901" 20 200 sisteme de naviga-ie iner-iale 0
901" 20 &00 altele 10
901" &0 000 alte instrumente 'i aparate 10
901" 90 000 pr-i 'i accesorii 10
9012 In)trumente 4i aparate de -eode"ie* de topo-rafie 'de
foto-rametrie+* de :idro-rafie* de oceano-rafie* de
:idrolo-ie* de meteorolo-ie )au de -eofi"ic$* cu e&cep#ia
bu)olelor8 telemetre
0
9015 00 >alan#e )en)ibile la o -reutate de 0*02 - )au mai mult* cu
)au f$r$ -reut$#i
10
9017 In)trumente de de)en* de tra)are )au de calcul 'de
e&emplu/ ma4ini de de)enat* panto-rafe* raportoare* tru)e
pentru de)en* ri-le 4i di)curi de calcul+8 in)trumente de
m$)urat lun-imi* pentru folo)ire manual$ 'de e&emplu/
ri-le* rulete* micrometre* 4ublere* calibre+* nedenumite 4i
necuprin)e .n alt$ parte .n ace)t capitol/
901/ 10 mese 'i ma'ini de desenat, c1iar automate:
901/ 10 100 plotere 0
901/ 10 900 altele 10
901/ 20 alte instrumente de desen, de trasare sau de calcul:
901/ 20 050 plotere 0
alte instrumente de desen:
901/ 20 110 truse pentru desen 10
901/ 20 190 altele 10
901/ 20 390 instrumente de trasare 10
901/ 20 900 instrumente de calcul matematic #inclusiv rigle de calcul,
discuri de calcul 'i articole similare%
10
901/ 30 micrometre, 'ulere 'i calire 10
901/ &0 alte instrumente 0
901/ 90 000 pr-i 'i accesorii 10
9018 In)trumente 4i aparate pentru medicin$* c:irur-ie*
)tomatolo-ie )au medicin$ veterinar$* inclu)iv aparate de
)cinti-rafie 4i alte aparate electromedicale* precum 4i
aparate pentru te)tarea vederii
0
9019 0parate de mecanoterapie8 aparate de ma)a?8 aparate
pentru te)t$ri p)i:olo-ice8 aparate de o"onoterapie* de
o&i-enoterapie* de aero)oloterapie* aparate re)piratorii de
reanimare 4i alte aparate de terapie re)piratorie
0
9020 00 000 0lte aparate re)piratorii 4i m$4ti de -a"e* cu e&cep#ia
m$4tilor de protec#ie lip)ite de p$r#i mecanice 4i elemente
filtrante de )c:imb
0
9021 0rticole 4i aparate de ortopedie* inclu)iv centuri 4i
banda?e medicoc:irur-icale 4i c.r?e8 atele* -utiere 4i alte
articole 4i aparate pentru fracturi8 articole 4i aparate de
prote"$8 aparate pentru facilitarea au"ului )ur"ilor 4i alte
aparate care )e poart$* )e duc .n m.n$ )au care )e
implantea"$ .n or-ani)m pentru compen)area unei
deficien#e )au infirmit$#i
0
9022 0parate cu ra"e X 4i aparate care utili"ea"$ ra"e alfa*
beta )au -ama* c:iar de utili"are medical$* c:irur-ical$*
)tomatolo-ic$ )au veterinar$* inclu)iv aparate de
radiofoto-rafie )au de radioterapie* tuburi cu ra"e X 4i
di)po"itive -eneratoare de ra"e X* -eneratoare de
ten)iune* pupitre de comand$* ecrane* me)e* fotolii 4i
)uporturi )imilare pentru e&aminare )au tratament
0
9023 00 In)trumente* aparate 4i modele de)tinate demon)tra#iilor
'de e&emplu/ .n .nv$#$m.nt )au la e&po"i#ii+* improprii
altor utili"$ri
0
9021 a4ini 4i aparate pentru te)t$ri de duritate* trac#iune*
comprimare* ela)ticitate )au de alte propriet$#i mecanice
ale materialelor 'de e&emplu/ metale* lemn* te&tile* :.rtie*
material pla)tic+
5
9022 %en)imetre* areometre 4i in)trumente flotante )imilare*
termometre* pirometre* barometre* :i-rometre 4i
p)i:rometre* cu .nre-i)trare )au nu* c:iar combinate .ntre
ele/
termometre 'i pirometre, necominate cu alte instrumente:
9025 11 cu lic1id, cu citire direct 0
9025 19 altele 5
9025 &0 alte instrumente de msur 5
9025 90 000 pr-i 'i accesorii 5
9025 In)trumente 4i aparate pentru m$)urarea )au controlul
debitului* nivelului* pre)iunii )au altor caracteri)tici
variabile ale lic:idelor )au -a"elor 'de e&emplu/
debitmetre* indicatoare de nivel* manometre* contoare de
c$ldur$+* cu e&cep#ia in)trumentelor 4i aparatelor de la
po"i#ia tarifar$ 9011* 9012* 9028 )au 9032
0
9027 In)trumente 4i aparate pentru anali"e fi"ice )au c:imice
'de e&emplu/ polarimetre* refractometre* )pectrometre*
anali"oare de -a"e )au de -a"e ar)e+8 in)trumente 4i
aparate de m$)ur$ 4i control al vi)co"it$#ii* poro"it$#ii*
dilat$rii* ten)iunii )uperficiale )au )imilare )au pentru
m$)ur$ri calorimetrice* fotometrice )au acu)tice 'inclu)iv
e&ponometre+8 microtoame
0
9028 ,ontoare de -a"* de lic:ide )au de electricitate* inclu)iv
contoare pentru calibrarea 'etalonarea+ lor
0
9029 0lte contoare 'de e&emplu/ contoare de tura#ii* de
produc#ie* de ta&imetre* de Filometra?* podometre+8
indicatoare de vite"$ 4i ta:ometre* altele dec.t cele de la
po"i#ia tarifar$ 9011 )au 90128 )trobo)coape/
9029 10 000 contoare de tura-ii sau de produc-ie, de taximetre, de
!ilometra+, podometre 'i contoare similare:
0
9029 20 indicatoare de vite. 'i ta1ometre5 strooscoape 10
9029 90 000 pr-i 'i accesorii 10
9030 6)cilo)coape* anali"oare de )pectru 4i alte in)trumente 4i
aparate pentru m$)urarea )au controlul m$rimilor
electrice* cu e&cep#ia celor de la po"i#ia tarifar$ 90288
in)trumente 4i aparate pentru m$)urarea )au detectarea
radia#iilor X* alfa* beta* -ama* a radia#iilor co)mice )au a
altor radia#ii ioni"ante/
9030 10 000 instrumente 'i aparate pentru msurarea sau detectarea
radia-iilor ioni.ante
10
9030 20 osciloscoape 'i oscilografe catodice 10
alte instrumente 'i aparate pentru msurarea 'i controlul
tensiunii, intensit-ii curentului electric, re.isten-ei sau
puterii, fr dispo.itiv $nregistrator:
9030 31 000 multimetre fr func-ii de $nregistrare 10
9030 32 000 multimetre cu dispo.itiv $nregistrator 10
9030 33 altele fr dispo.itiv $nregistrator:
9030 33 100 electronice 10
altele:
9030 33 910 voltmetre 0
9030 33 990 altele 0
9030 39 000 altele cu dispo.itiv $nregistrator 10
9030 "0 000 alte instrumente 'i aparate, special concepute pentru
telecomunica-ii #de exemplu: ipsometre, c1erdometre,
distorsiometre, psofometre%
10
alte instrumente 'i aparate:
9030 &2 000 pentru msurarea sau controlul discurilor sau
dispo.itivelor semiconductoare
10
9030 &" 000 altele, cu dispo.itiv $nregistrator 10
9030 &9 altele 10
9030 90 pr-i 'i accesorii:
9030 90 200 pentru aparatele de la supo.i-ia 9030 &2 00 10
9030 90 &50 altele 0
9031 In)trumente* aparate 4i ma4ini de m$)ur$ )au de control*
nedenumite 4i necuprin)e .n alt$ parte la ace)t capitol8
proiectoare de profile/
9031 10 000 ma'ini de ec1ilirat piese mecanice 10
9031 20 000 ancuri de pro 10
alte instrumente 'i aparate optice:
9031 "1 000 pentru controlul discurilor sau dispo.itivelor cu
semiconductori, sau reticulelor utili.ate la faricarea
dispo.itivelor cu semiconductori
0
9031 "9 altele 0
9031 &0 alte instrumente, aparate 'i ma'ini 10
9031 90 pr-i 'i accesorii:
9031 90 200 pentru aparatele de la supo.i-ia 9031 "1 000 sau pentru
aparatele 'i dispo.itivele optice de msurare a impurificrii
suprafe-elor cu particule de plci semiconductoare de la
supo.i-ia 9031 "9 000
0
9031 90 300 pentru aparatele de la supo.i-ia 9031 &0 320 0
9031 90 &50 altele 10
9032 In)trumente 4i aparate pentru re-lare )au control
automat
0
9033 00 000 !$r#i 4i acce)orii* nedenumite 4i necuprin)e .n alt$ parte
.n ace)t capitol* pentru ma4ini* aparate* in)trumente )au
articole de la capitolul 90
0
9101 ,ea)uri de m.n$* cea)uri de bu"unar 4i alte cea)uri
a)em$n$toare 'inclu)iv cronometrele de acela4i tip+* cu
carca)e din metale pre#ioa)e )au din metale placate )au
0
dublate cu metale pre#ioa)e
9102 ,ea)uri de m.n$* cea)uri de bu"unar 4i cea)uri
a)em$n$toare 'inclu)iv cronometrele de acela4i tip+* altele
dec.t cele de la po"i#ia tarifar$ 9101/
ceasuri de m$n, cu func-ionare electric, c1iar $ncorpor$nd
un cronometru:
9102 11 000 numai cu afi'a+ mecanic 0
9102 12 000 numai cu afi'a+ optoelectronic 5
9102 19 000 altele 5
alte ceasuri de m$n, c1iar $ncorpor$nd un cronometru:
9102 21 000 cu remontare #$ntoarcere% automat 0
9102 29 000 altele 5
altele:
9102 91 000 cu func-ionare electric 5
9102 99 000 altele 5
9103 ,ea)uri de4tept$toare 4i pendule mici* cu mecani)m de
cea) de m.n$* altele dec.t cele de la po"i#ia tarifar$ 9101
5
9101 00 000 ,ea)uri de bord 4i cea)uri a)em$n$toare* pentru
automobile* avioane* ve:icule aeriene* nave )au alte
ve:icule
5
9102 ,ea)uri de4tept$toare* pendule* cea)uri 4i aparate de
cea)ornic$rie a)em$n$toare* cu mecani)m altul dec.t cel
de cea) de m.n$
5
9105 0parate pentru controlul timpului 4i cronometre* cu
mecani)m de cea)ornic )au cu motor )incron 'de e&emplu/
cea)uri de pontare* cea)uri cu dat$* cea)uri-contoare+
5
9107 00 000 Gntrerup$toare orare 4i alte aparate ce permit declan4area
unui mecani)m dup$ un interval de timp pre)tabilit*
prev$"ute cu un mecani)m de cea)ornic )au cu motor
)incron
10
9108 ecani)me pentru cea)uri de m.n$* complete 4i a)amblate 5
9109 ecani)me de cea)ornic$rie* complete 4i a)amblate* altele
dec.t cea)urile de m.n$
5
9110 ecani)me de cea)ornic$rie complete* nea)amblate )au
par#ial a)amblate ')eturi de mecani)me+8 mecani)me
incomplete de cea)ornic* a)amblate8 ebo4e pentru
mecani)me de cea)ornic$rie
5
9111 ,arca)e pentru cea)uri de m.n$ de la po"i#ia tarifar$ 9101
)au 9102 4i p$r#ile lor
5
9112 ,arca)e 4i cutii protectoare pentru aparate de
cea)ornic$rie 4i p$r#ile lor
5
9113 >r$#$ri pentru cea)uri de m.n$ 4i p$r#ile lor 5
9111 0lte furnituri de cea)ornic$rie 5
9201 !iane* c:iar automate8 clavecine 4i alte in)trumente cu
cor"i* cu claviatur$
0
9202 0lte in)trumente mu"icale cu cor"i 'de e&emplu/ c:itare*
viori* :arpe+
&
9202 0lte in)trumente mu"icale de )uflat 'de e&emplu/
clarinete* trompete* cimpoaie+
0
9205 00 000 In)trumente mu"icale de percu#ie 'de e&emplu/ tobe*
&ilofoane* cinele* ca)taniete* maraca)e+
&
9207 In)trumente mu"icale al c$ror )unet e)te produ) )au
amplificat prin mi?loace electrice 'de e&emplu/ or-i*
c:itare* acordeoane+
&
9208 ,utii mu"icale* or-i pentru di)trac#ii .n aer liber* fla4nete*
p$)$ri mecanice c.nt$toare* fer$)traie mu"icale 4i alte
in)trumente mu"icale nedenumite 4i necuprin)e .n alt$
po"i#ie a ace)tui capitol8 fluiere )au )i-nale* cornuri
&
pentru apel 4i alte in)trumente de )uflat pentru apel )au
)emnali"are
9209 !$r#i 'de e&emplu/ mecani)me de cutii mu"icale+ 4i
acce)orii 'de e&emplu/ cartele 4i role pentru aparate de
c.ntat mecanic+ ale in)trumentelor mu"icale8
metronoame* camertoane 4i diapa"oane de toate tipurile
&
9301 0rme de r$"boi* altele dec.t revolvere* pi)toale 4i arme
albe
10
9302 00 000 Revolvere 4i pi)toale* altele dec.t cele de la po"i#ia tarifar$
9303 )au 9301
10
9303 0lte arme de foc 4i di)po"itive care utili"ea"$ .nc$rc$turi
e&plo"ive 'de e&emplu/ pu4ti 4i arme de v.n$toare )au de
tir )portiv* arme de foc care )e .ncarc$ numai prin #eav$*
pi)toale de lan)are a rac:etelor 4i alte di)po"itive pentru
lan)area rac:etelor de )emnali"are8 pi)toale 4i revolvere
pentru .nc$rc$turi oarbe* pi)toale cu cui pentru abator*
tunuri lan)atoare de par.me+
10
9301 00 000 0lte arme 'de e&emplu/ pu4ti* carabine 4i pi)toale cu
re)ort* cu aer comprimat )au cu -a"* ba)toane+* cu
e&cep#ia celor de la po"i#ia tarifar$ 9307
10
9302 !$r#i 4i acce)orii de articole de la po"i#iile tarifare 9301-
301
10
9305 >ombe* -renade* torpile* mine* rac:ete* cartu4e 4i alte
muni#ii 4i proiectile 4i p$r#ile lor* inclu)iv alice* plumbi de
v.n$toare 4i umpluturi pentru cartu4e
10
9307 00 000 7$bii* )pade* baionete* l$nci 4i alte arme albe8 p$r#ile 4i
.nveli4urile 'tecile+ lor
10
9101 7caune 'altele dec.t cele de la po"i#ia tarifar$ 9102+* c:iar
tran)formabile .n paturi* 4i p$r#ile lor/
9"01 10 000 scaune de tipul celor utili.ate pentru ve1icule aeriene 10
9"01 20 000 scaune de tipul celor utili.ate pentru automoile 10
9"01 30 scaune rotative cu $nl-ime reglail 10
9"01 "0 000 scaune, altele dec$t scaunele de grdin sau de camping,
transformaile $n paturi
10
scaune din ratan, din rc1it, din amus sau din materiale
similare:
9"01 51 000 din amus sau din ratan 10
9"01 59 000 altele 10
alte scaune, cu cadru din lemn:
9"01 01 000 scaune tapi-ate 10
9"01 09 000 altele 10
alte scaune cu cadru metalic:
9"01 /1 000 tapi-ate 10
9"01 /9 000 altele 10
9"01 &0 000 alte scaune 10
9"01 90 pr-i 0
9102 obilier medical* c:irur-ical* )tomatolo-ic )au pentru
medicina veterinar$ 'de e&emplu/ me)e de opera#ie* me)e
de e&aminare* paturi cu mecani)m pentru utili"$ri clinice*
fotolii de )tomatolo-ie+8 fotolii pentru )aloanele de
coafur$ 4i fotolii )imilare cu di)po"itive de orientare 4i de
ridicare .n acela4i timp8 p$r#ile ace)tor articole
0
9103 0lt mobilier 4i p$r#i ale ace)tuia/
9"03 10 moilier din metal de tipul celui utili.at $n irouri 10
9"03 20 alt moilier din metal 10
9"03 30 moilier din lemn de tipul celui utili.at $n irouri 10
9"03 "0 moilier din lemn de tipul celui utili.at $n uctrii 10
9"03 50 000 moilier din lemn de tipul celui utili.at $n dormitoare 10
9"03 00 alt moilier din lemn 10
9"03 /0 000 moilier din material plastic 10
moilier din alte materiale, inclusiv trestie, amus sau
materiale similare:
9"03 &1 000 din amus sau din ratan 10
9"03 &9 000 altele 10
9"03 90 pr-i:
9"03 90 100 din metal 0
9"03 90 300 din lemn 10
9"03 90 900 din alte materiale 10
9101 7omiere8 articole de pat 4i articole )imilare 'de e&emplu/
)altele* p$turi* pl$pumi* perne+ cu arcuri )au umplute cu
c.l#i )au -arnituri interioare din orice materiale* inclu)iv
cauciuc alveolar )au material pla)tic alveolar* acoperite
)au neacoperite
0
9102 0parate de iluminat 'inclu)iv proiectoare+ 4i p$r#ile lor*
nedenumite 4i necuprin)e .n alt$ parte8 l$mpi pentru
reclame luminoa)e* .n)emne luminoa)e* pl$ci indicatoare
luminoa)e 4i articole )imilare* care au o )ur)$ de lumin$
permanent$* fi&$ 4i alte p$r#i ale ace)tora* nedenumite 4i
necuprin)e .n alt$ parte
10
9105 00 ,on)truc#ii prefabricate 10
9203 00 Triciclete* trotinete* automobile cu pedale 4i ?uc$rii
)imilare cu ro#i8 landouri 4i c$rucioare pentru p$pu4i8
p$pu4i8 alte ?uc$rii8 minimodele 4i modele )imilare pentru
diverti)ment* animate )au nu8 ?ocuri eni-mi)tice 'pu""le+
de orice fel
0
9201 0rticole pentru ?ocuri de )ocietate* inclu)iv ?ocurile cu
motor )au cu mecani)me de mi4care* ?ocuri de biliard*
me)e )peciale pentru ?ocuri de ca"inou 4i ?ocurile de
popice automate 'de e&emplu/ boKlin-+
0
9202 0rticole pentru )$rb$tori* carnaval )au alte
diverti)mente* inclu)iv articole de ma-ie 4i articolele
)urpri"$
0
9205 0rticole 4i ec:ipament pentru cultur$ fi"ic$* -imna)tic$*
atleti)m* alte )porturi 'inclu)iv pentru teni) de ma)$+ )au
pentru ?ocuri .n aer liber* nedenumite 4i necuprin)e .n
alt$ parte .n ace)t capitol8 pi)cine 4i ba"ine
5
9207 =ndi#e de pe)cuit* c.rli-e de pe)cuit 4i alte articole pentru
pe)cuit cu undi#a8 pla)e pentru prin) pe4ti* pla)e pentru
prin) fluturi8 capcane pentru p$)$ri 'altele dec.t cele de la
po"i#ia tarifar$ 9208 )au 9702+ 4i articolele de v.n$toare
)imilare
10
9208 ane?uri* balan)oare* )tanduri de tir 4i alte atrac#ii de
-enul celor pentru b.lciuri8 circuri* mena?erii 4i teatre
ambulante
10
9501 9ilde4* o)* carapace de broa)c$ #e)toa)$* coarne de
animale* corali* )idef 4i alte materiale de ori-ine animal$
prelucrate 4i pre-$tite pentru fa)onat ')culptat+* articole
din ace)te materiale 'inclu)iv produ)ele ob#inute prin
turnare+
10
9502 00 000 ateriale ve-etale )au minerale* prelucrate pentru
fa)onat 4i articole din ace)te materiale8 articole modelate
)au fa)onate din cear$* din parafin$* din )tearin$* din
-um$ )au r$4ini naturale )au din pa)te pentru mula?e 4i
alte articole modelate )au fa)onate* nedenumite 4i
necuprin)e .n alt$ parte8 -elatin$ ne.nt$rit$ prelucrat$
'cu e&cep#ia celei de la po"i#ia tarifar$ 3203+ 4i articole
10
din -elatin$ ne.nt$rit$
9503 !en)ule 4i perii* c:iar con)tituind p$r#i de ma4ini* de
aparate )au de ve:icule* m$turi mecanice pentru folo)irea
manual$* altele dec.t cele cu motor* obiecte de ab)orbit
)au cur$#at praful8 fire 4i p$m$tufuri pentru perii8
tampoane 4i rulouri pentru vop)it8 raclete din cauciuc )au
din alte materiale ela)tice )imilare
10
9501 00 000 7ite 4i ciururi* utili"ate manual 10
9502 00 000 7eturi per)onale de toalet$ de voia?* de croitorie* pentru
cur$#area .nc$l#$mintei )au a :ainelor
10
9505 Na)turi* butoni 4i cap)e8 forme pentru na)turi 4i alte p$r#i
ale ace)tora8 ebo4e de na)turi/
9000 10 000 capse 'i utoni $nc1eia-i prin presare 'i pr-ile lor 5
nasturi:
9000 21 000 din mase plastice, neacoperi-i cu material textil 0
9000 22 000 din metale comune, neacoperi-i cu material textil 10
9000 29 000 altele 10
9000 30 000 forme pentru nasturi 'i alte pr-i de nasturi5 eo'e de nasturi 10
9507 9ermoare 4i p$r#ile lor/
fermoare:
900/ 11 000 cu agrafe din metale comune 0
900/ 19 000 altele 0
900/ 20 pr-i 5
9508 7tilouri 4i pi&uri cu bil$8 )tilouri 4i marcatoare cu v.rf de
p.)l$ )au alte v.rfuri poroa)e8 )tilouri cu peni#$ 4i alte
)tilouri8 tr$-$toare pentru de)en8 creioane mecanice8
tocuri pentru peni#e 4i articole )imilare8 p$r#i 'inclu)iv
capace 4i a-$#$tori+ ale ace)tor articole* cu e&cep#ia celor
de la po"i#ia tarifar$ 9509
10
9509 ,reioane 'altele dec.t creioanele de la po"i#ia tarifar$
9508+* mine* creioane pa)tel* c$rbune pentru de)en* cret$
de )cri) )au de de)enat 4i cret$ pentru croitorie
5
9510 00 000 !l$ci de arde"ie 4i table pentru )cri) )au de)en* cu )au
f$r$ ram$
10
9511 00 000 Dtampile manuale de datare* )i-ilare* numerotare*
timbrare 4i articole )imilare 'inclu)iv aparate pentru
imprimarea etic:etelor+8 matri#e tipo-rafice 4i
imprim$toare tipo-rafice cu matri#$* manuale
10
9512 !an-lici pentru ma4ini de )cri) 4i pan-lici )imilare*
impre-nate cu tu4 )au cerneal$ )au altfel pre-$tite pentru
a l$)a amprente* c:iar montate pe bobine )au .n carca)e8
tu4iere* c:iar impre-nate* cu )au f$r$ cutie
10
9513 >ric:ete 4i alte aprin"$toare* c:iar mecanice )au electrice
4i p$r#ile lor* altele dec.t pietrele 4i fitilele
10
9511 00 !ipe 'inclu)iv capete de pipe+* port#i-$ri* port#i-arete 4i
p$r#ile lor
10
9512 !iepteni de coafat )au de prin) .n p$r* a-rafe 4i articole
)imilare8 ace de p$r8 bi-udiuri* ondulatoare de p$r 4i
articole )imilare pentru coafur$* altele dec.t cele de la
po"i#ia tarifar$ 82158 p$r#i ale ace)tora
10
9515 !ulveri"atoare de toalet$* monturile lor 4i capetele de
monturi8 pufuri pentru pudr$ )au pentru aplicarea altor
produ)e co)metice )au de toalet$
0
9517 00 Termo)uri 4i alte recipiente i"oterme montate* la care
i"olarea )e face prin vid8 p$r#ile ace)tora 'altele dec.t
recipientul de )ticl$ din interior+
10
9518 00 000 anec:ine 4i articole )imilare8 automate 4i )cene animate
pentru decorarea vitrinelor
10
9701 Tablouri* picturi 4i de)ene* e&ecutate .n .ntre-ime manual*
cu e&cep#ia de)enelor de la po"i#ia tarifar$ 1905 4i a
articolelor indu)triale decorate manual8 cola?e 4i plac:ete
decorative )imilare
10
9702 00 000 3ravuri* )tampe 4i lito-rafii ori-inale 10
9703 00 000 !roduc#ii ori-inale de art$ )tatuar$ )au de )culptur$* din
orice material
10
9701 00 000 Timbre po4tale* timbre fi)cale* m$rci po4tale* plicuri
Iprima "iJ* )erii po4tale complete 4i )imilare* obliterate
)au neobliterate 'altele dec.t articolele de la po"i#ia
tarifar$ 1907+
10
9702 00 000 ,olec#ii 4i )pecimene pentru colec#ii de "oolo-ie* de
botanic$* de mineralo-ie* de anatomie )au care pre"int$
un intere) i)toric* ar:eolo-ic* paleontolo-ic* etno-rafic )au
numi)matic
0
9705 00 000 6biecte de antic:itate mai vec:i de 100 de ani 0

Note/
1. <ersoanele +uridice 'i fi.ice care introduc $n -ar pr-i 'i accesorii ale autove1iculelor ac1it
taxa vamal $n urmtoarele propor-ii:
pentru mrfurile de la supo.i-ia &/0/ 10 50( din suma acci.ului calculat pentru
autove1iculele de acela'i tip #dar nu mai pu-in de nivelul conven-ional calculat din capacitatea
motorului diesel de 1&00 cm
3
%5
pentru motoarele ve1iculelor supuse acci.elor clasificate la po.i-ia tarifar &/03 10( din suma
acci.ului calculat pentru autove1iculele cu aceea'i capacitate a motorului 'i cu termenul de exploatare
de peste 5 ani5
pentru motoarele altor tipuri de autove1icule 15( din valoarea $n vam.
2. Baxa vamal nu se percepe la importul autove1iculelor:
specificate la po.i-iile tarifare &/02 'i &/0", cu termenul de exploatare de p$n la / ani5
produse $n 'i importate din -rile memre ale C>=5
importate $n ca.ul sc1imrii domiciliului sau $n ca.ul mo'tenirii autove1iculului 'i la
pre.entarea documentelor confirmative.
3. <ersoanele +uridice 'i fi.ice care import autove1icule ac1it toate pl-ile calculate de
organele vamale p$n la primirea certificatului de $nmatriculare a mi+locului de transport auto $n
sudivi.iunea teritorial a ;inisterului @e.voltrii =nforma-ionale.
". Amestecurile folosite pentru 1rana animalelor care con-in componentele clasificate la po.i-ia
tarifar 2930 se clasific potrivit po.i-iei tarifare 2309.
5. Baxa vamal nu se percepe la importul mostrelor de semin-e 'i materialului sditor, destinate
testrilor oficiale efectuate de Comisia de >tat pentru Lncercarea >oiurilor de <lante.
0. =mportul animalelor clasificate la po.i-ia tarifar 0100 pentru scopuri de cercetri 'tiin-ifice,
precum 'i importul mrfurilor de ctre agen-ii economici afla-i pe teritoriul Hepulicii ;oldova, dar
care nu au rela-ii fiscale cu sistemul ei ugetar se reglementea. de Muvern.
/. Ln perioada de p$n la 1 iulie 200&, $n modul stailit de Muvern, nu se percepe tax vamal la
importul 'i comerciali.area ulterioar, pentru asigurarea $ntreprinderilor de panifica-ie 'i sectorului
.oote1nic, a mrfurilor clasificate la po.i-iile tarifare 1001, 1003 00, 1005 'i supo.i-ia 2309 90.
&. Ln modul stailit de Muvern, $n anul 200& nu se percepe taxa vamal la importul mrfurilor
destinate proceselor industriale de la supo.i-iile:
2002 90 310 tomate preparate sau conservate cu un con-inut de materie uscat egal sau mai
mare de 12(, dar care s nu dep'easc 30( din greutate, $n amala+e directe cu un con-inut net care s
dep'easc 100 !g p$n la 15 august 200&5
2005 10 009 alte legume omogeni.ate $n amala+e directe cu un con-inut net care s
dep'easc 100 !g p$n la 1 august 200&5
200/ 99 310 piureuri 'i paste de vi'ine 'i cire'e $n amala+e directe cu un con-inut net care s
dep'easc 100 !g p$n la 10 iunie 200&5
200/ 99 9&0 piureuri 'i paste de caise, piersici 'i coac. $n amala+e directe cu un con-inut
net care s dep'easc 100 !g p$n la 15 iulie 200&.
&
1
. Baxa vamal ac1itat la importul mrfurilor destinate lucrrilor de construc-ie 'i monta+
executate la construc-ia i.olatorului de urmrire penal cu capacitatea de 1000 locuri de deten-ie se
restituie de ctre >erviciul :amal $n termen de "5 de .ile conform nomenclatorului aproat de Muvern.

)Ane*a nr.+ (notele completat, prin Legea nr.+--./V0 din +1.1-.2113, 4n vigoare 25.1-.21136
)Ane*a nr.+ 4n redac7ia Legii nr.++1./V0 din +8.15.2113, 4n vigoare 21.18.21136
)Ane*a nr.+ modi$icat, prin Legea nr.919./V0 din 2-.+2.211-, 4n vigoare +:.1+.21136
)Ane*a nr.+ modi$icat, prin Legea nr.+38./V0 din 28.1-.211-, 4n vigoare 19.13.211-6
)Ane*a nr.+ modi$icat, prin Legea nr.925./V0 din 19.++.2118, 4n vigoare 1+.1+.211-6
)Ane*a nr.+ completat, prin Legea nr.5:./V0 din +1.19.18, 4n vigoare +-.19.186
)Ane*a nr.+ modi$icat, prin Legea nr.+5;./V0 din 2+.1-.15, 4n vigoare 1+.1+.186
)Ane*a nr.+ modi$icat, prin Legea nr.++./V din +-.12.15, 4n vigoare 25.19.156
)Ane*a nr.+ 4n redac7ia Legii nr.223./V din 1+.1-.1;, 4n vigoare +-.13.1;6
)Ane*a nr.+ completat, prin Legea nr.583./V din 25.+2.19, 4n vigoare 1+.1+.1;6
)Ane*a nr.+ modi$icat, prin Legea nr.51+./V din ++.+2.19, 4n vigoare 1+.1+.1;6
)Ane*a nr.+ completat, prin Legea nr.;83./V din 2+.++.19, 4n vigoare 15.+2.196
)Ane*a nr.+ modi$icat, prin Legea nr.99+./V din 2;.1-.19, 4n vigoare 1+.13.196
)Ane*a nr.+ modi$icat, prin Legea nr.2::./V din ++.1-.19, 4n vigoare 25.1-.196
)Ane*a nr.+ modi$icat, prin Legea nr.39./V din 23.12.19, 4n vigoare 91.1;.196
)Ane*a nr.+ 4n redac7ia Legii nr.+592./V din +2.+2.12, 4n vigoare 1+.1+.196
)Ane*a nr.+ modi$icat, prin Legea nr.+;;1./V din 13.++.12, 4n vigoare 1+.1+.196
)Ane*a nr.+ modi$icat, prin Legea nr.+++;./V din 18.18.21126
)Ane*a nr.+ modi$icat, prin Legea nr.39-./V din +;.12.21126
)Ane*a nr.+ introdus, prin Legea nr.+93-./0V din 2;.++.21116

Anexa nr.2
la Legea cu privire la tariful vamal

;i)ta )erviciilor vamale 4i cuantumul ta&ei pentru proceduri vamale

Nr.
crt.
7erviciile vamale ,uantumul ta&ei* .n euro
1 2 3
1. :muirea mrfurilor plasate $n regim de import, de perfec-ionare
pasiv #cu excep-ia celor men-ionate la pct.5%, de transformare
su control vamal, $n maga.in dut92free, cu valoarea $n vam:
2 de la 100 la 1000 euro "
2 de peste 1000 euro 0,"( din valoarea $n vam a
mrfii, dar nu mai mult de 1&00
euro
2. :muirea mrfurilor plasate $n regim de admitere temporar sau
export temporar, respectiv reexportul sau reintroducerea acestora:
pe un termen de p$n la 2 luni, a mrfurilor pre.entate la t$rguri
'i expo.i-ii, pentru msuri culturale 'i sportive
0,05( din valoarea $n vam a
mrfii, dar nu mai mult de "00
euro
pe un termen de peste 2 luni, a tuturor mrfurilor cu valoarea $n
vam:

2 de la 100 la 1000 euro "
2 de peste 1000 euro 0,"( din valoarea $n vam a
mrfii, dar nu mai mult de 1&00
euro
3. :muirea mrfurilor plasate $n export sau reexport, cu excep-ia
celor men-ionate la pct.0
0,1( din valoarea $n vam a
mrfii, dar nu mai mul de 500
euro
". :muirea mrfurilor plasate $n regim de perfec-ionare activ, cu
valoarea $n vam:
2 de la 100 la 1000 euro "
2 de peste 1000 euro 0,1( din valoarea $n vam a
mrfii, dar nu mai mult de 100
euro
5. :muirea mrfurilor plasate $n regim de perfec-ionare pasiv $n
ca.ul scoaterii acestora pentru repara-ii, cu oligativitatea
reintroducerii lor dup efectuarea acestor lucrri
0,1( din valoarea $n vam a
mrfii, dar nu mai mult de 500
euro
0. :muirea mrfurilor plasate $n export, reexport, precum 'i la
reintroducerea lor $n ca.ul $n care aceste mrfuri anterior au fost
0,15( din suma serviciilor
prestate, dar nu mai multde 100
plasate $n regimurile vamale de perfec-ionare activ, transformare
su control vamal sau perfec-ionare pasiv
euro5 $n ca. de lips a serviciilor
2 10 euro
/. :muirea mrfurilor plasate $n antrepo.it vamal, .on economic
lier sau supuse distrugerii
0,1( din valoarea $n vam a
mrfii, dar nu mai mult de "00
euro
&. Ilierarea adeverin-ei pentru $nregistrarea mi+locului de
transport, a caroseriei sau a motorului, introduse pe teritoriul -rii
#c1iar 'i provi.oriu%, pasiile $nregistrrii $n sudivi.iunile
structurale suordonate ;inisterului @e.voltrii =nforma-ionale
/
9. <strarea unurilor $n depo.itele ce apar-in organelor vamale,
inclusiv primite de ultimele $n gestiune 2 de fiecare !ilogram
pentru fiecare .i de pstrare:
2 pentru primele 30 de .ile calendaristice 0,01
2 pentru urmtoarele 30 de .ile calendaristice 0,02
2 pentru urmtoarele .ile calendaristice 0,05
10. Aplicarea sigiliului vamal #inclusiv costul sigiliului% " 2 de sigiliu vamal
11. <re.entarea, la cerere, a informa-iei statistice privind comer-ul
exterior cu mrfuri ale agentului economic respectiv, pe o
perioad de p$n la un an, cu excep-ia autorit-ilor pulice
5
12. Ilierarea autori.a-iei #de fiecare contract% pentru:
2 perfec-ionare activ, cu excep-ia celei men-ionate la pct.15 10
2 perfec-ionare pasiv "0
2 transformare su control vamal 100

)Pozi7ia +9 e*clus, prin Legea nr.231./V0 din +;.+2.211-, 4n vigoare 91.15.21136

1". Autori.area admiterii temporare, cu excep-ia mrfurilor
pre.entate la t$rguri 'i expo.i-ii, pentru msuri culturale 'i
sportive
"0
15. Ilierarea autori.a-iei de perfec-ionare activ a mrfurilor
introduse pe teritoriul Hepulicii ;oldova din .onele economice
liere ale Hepulicii ;oldova, separat pentru fiecare declara-ie
vamal
200

)Pozi7ia +8 e*clus, prin Legea nr.231./V0 din +;.+2.211-, 4n vigoare 91.15.21136

1/. Ilierarea atestatului de calificare al specialistului $n domeniul
vmuirii, pe un termen de 2 ani
100
1&. <relucrarea informa-ional a declara-iei vamale primare "
19. <relucrarea informa-ional a fiecrei declara-ii vamale
complementare
1
20. Ilierarea duplicatelor atestatului de calificare al specialistului $n
domeniul vmuirii, autori.a-iei pentru activitatea de ro!er
5
21. Ilierarea certificatului de origine a mrfii 0

Not$/
1. Baxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mrfurile 'i serviciile
importate pe teritoriul Hepulicii ;oldova din contul $mprumuturilor 'i granturilor acordate Muvernului
sau acordate cu garan-ie de stat, din contul $mprumuturilor acordate de organismele financiare
interna-ionale #inclusiv din cota2parte a Muvernului%, destinate reali.rii proiectelor respective, precum
'i din contul granturilor acordate institu-iilor finan-ate de la uget, conform listei aproate de Muvern.
2. Baxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru utila+ul, ec1ipamentul 'i
atriutele de gratifica-ie primite ca dona-ii de Comitetul Aa-ional ?limpic 'i de federa-iile sportive
na-ionale de profil de la Comitetul =nterna-ional ?limpic, de la federa-iile sportive europene 'i
interna-ionale de profil pentru pregtirea sportivilor de performan- 'i promovarea mi'crii olimpice,
fr drept de comerciali.are a acestui utila+, ec1ipament 'i atriute de gratifica-ie.
3. Baxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mrfurile importate de ctre
persoanele fi.ice pentru u. sau pentru consum personal a cror valoare 'i*sau cantitate nu dep'esc
limitele stailite de legisla-ia $n vigoare.
". Baxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru ga.ele naturale importate de
ctre >ocietatea pe Ac-iuni N;oldova2Ma.N 'i destinate livrrii ctre >ocietatea cu Hspundere Limitat
NBiraspoltransga.N care nu are rela-ii cu sistemul ugetar al Hepulicii ;oldova.
5. Baxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mrfurile introduse pe sau
scoase de pe teritoriul vamal $n calitate de a+utor umanitar.
0. Baxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru lotul de /2 de automoile de
marca N;os!vici 21"1N H5 N=uri @olgoru!iN, importat de Lntreprinderea de =nstruire 'i <roduc-ie
NLuminte1nicaN 2 >.H.L. a >ociet-ii ?rilor din ;oldova.
/. <rodusele petroliere 'i alte mrfuri ce s$nt tran.itate prin <ortul =nterna-ional Lier
NMiurgiule'tiN se scutesc de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale la scoaterea acestora de pe
teritoriul <ortului =nterna-ional Lier NMiurgiule'tiN cu condi-ia c aceast tax a fost ac1itat la
introducerea lor pe teritoriul men-ionat.
Costul autori.a-iei de activitate a maga.inului dut92free #inclusiv dut92free diplomatic%
constituie anual 2/ mii de lei pentru fiecare maga.in $n parte 'i 10 mii de lei pentru comerciali.area
mrfurilor la ordul navelor aeriene, mi+loace care se virea. integral la ugetul de stat.
)Ane*a nr.2 modi$icat, prin Legea nr.28-./V0 din 23.1-.2118, 4n vigoare 1+.1:.21186
)Ane*a nr.2 completat, prin Legea nr.32./V0 din 18.1;.18, 4n vigoare 23.1;.186
)<ota completat, prin Legea nr.+58./V0 din 2+.1-.15, 4n vigoare +2.13.156
)<ota completat, prin Legea nr.+1./V din +-.12.15, 4n vigoare 1;.19.156
)<ota completat, prin Legea nr.539./V din 28.+2.19, 4n vigoare 1+.1+.1;6
)<ota completat, prin Legea nr.98-./V din 25.1:.19, 4n vigoare +-.+1.196
)<ota completat, prin Legea nr.29:./V din +9.18.19, 4n vigoare 1+.1-.196
)<ota completat, prin Legea nr.+592./V din +2.+2.12, 4n vigoare 1+.1+.196
)<ota introdus, prin Legea nr.+;;1./V din 13.++.12, 4n vigoare 1+.1+.196
)Ane*a nr.2 modi$icat, prin Legea nr.+2::./V din 25.1-.21126
)Ane*a nr.2 modi$icat, prin Legea nr.+132./V din 2;.15.21126
<ot,= Vezi >ecti$icarea din (onitorul ?$icial nr.+.9 din 1;.1+.2112 pag.;-
)Ane*a nr.2 introdus, prin Legea nr.+93-./0V din 2;.++.21116