Sunteți pe pagina 1din 15

privind o

propri

n
publici,
modific
scoatere
aparatulu
Agricole
Concurs
Proba s
Intervi
contesta
Dosarele
Monitoru
Rurale


DIRECIA

Serviciul

Compart

1 funcie

Condiii

- Studii
durat n
-Cunotin
- Cunoa
- Vechim
ocuparea p
iu al Ministe
n conformit
cu modific
rile i comp
a la concur
ui propriu a
i Strategii.
sul se va des
scris n da
ul (va fi s
iilor);
e de nscrie
ul Oficial pa
Direcia Ge

A ORGANIZ
l Vegetal
timentul cer
e public va
specifice:
universitare
n domeniul a
ne operare
tere o limba
mea minim
rin recrutar
erului Agric
tate cu pre
rile i com
pletrile ult
rs prin recru
l Ministerulu

sfura la se
ata de 21.07
stabilit ulter
ere la concu
artea a - III
eneral Man

RI DE PIA
reale, oleag
acant de co
e de licen
agricultur/
calculator
a strin- niv
n specialita
A
re a unor fu
culturii i D
Agricol
vederile Le
mpletrile u
terioare, Mi
utare a uno
ui Agricultur
ediul Ministe
7.2014, orel
rior de com
urs se pot d
I a, 17.06.
nagementul

N SECTOR
ginoase i de
onsilier asis
absolvite
/horticultur
nivel medi
vel mediu
atea studiilo
ANUN
uncii public
ezvoltrii R
le i Strateg
egii nr. 188
ulterioare
inisterul Agr
r funcii pu
rii i Dezvolt
erului Agricu
e 10,00
isie, confor
depune n t
6.2014 -la se
Resurselor

RUL VEGETA
epozitare
stent
cu diplom
absolvite c
u
r: 1 an

ce de execu
Rurale Dir
gii
/1999 privi
i art.21 di
riculturii i
ublice de ex
trii Rurale
ulturii i Dez
rm preveder
termen de 2
ediul Ministe
Umane i J

AL
, respectiv
cu diplom d

uie din cad
recia Gener
ind Statutul
in H.G. nr.
Dezvoltrii
xecuie vaca
Direcia G
zvoltrii Rura
rilor legale,
20 zile de l
terului Agric
Juridic.
v studii supe
de licen s

drul aparatu
rall Politic
l funcionar
611/2008,
Rurale anu
ante din cad
eneral Poli
ale.
dup perio
la data pub
culturii i D

erioare de
au echivalen

ului
ci
rilor
cu
un
drul
itici
oada
blicrii n
Dezvoltrii
lung
nt;


Bibliografie:

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici republicat cu modificrile i
completrile ulterioare;
2. Legea nr. 7 /2004, privind Codul de conduit a funcionarilor publici;
3. Hotrrea Guvernului nr.725/2010 privind reorganizarea i funcionarea Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i a unor structuri aflate n subordinea acestuia,
cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordonana de Urgen a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de pli
directe i pli naionale directe complementare, care se acord n agricultur ncepnd
cu anul 2007, i pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societile
agricole i alte forme de asociere n agricultur, cu modificrile i completrile ulterioare
5. Ordonan de urgen a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor msuri de
reglementare a pieei pe filiera cerealelor i a produselor procesate din cereale, cu
modificrile i completrile ulterioare
6.Ordinul nr. 222/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spaiilor de
depozitare pentru produse agricole
7. Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European i al Consiliului de
instituire a unei organizri comune a pieelor produselor agricole i de abrogare a
Regulamentelor nr.922/72, nr.234/79, nr.1037/2001, nr. 1234/2007 ale ConsiliuluiDirecia Organizri de Pia n Sectorul Vegetal

Compartimentul Statistica Agricol

1 funcie public vacant de consilier debutant

Condiii specifice:

-Prob eliminatorie - operare PC

- Studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare
de lung durat, absolvite cu diplom de licen sau echivalent n domeniile:
informatic/cibernetic, statistic i informatic economic/calculatoare i tehnologia
informaiei/ingineria sistemelor, calculatoare i tehnologia informaiei
-Cunoaterea componentelor WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES din pachetul de programe
Microsoft Office, nivel avansat.
- Cunoatere o limba strin- nivel mediu
Bibliografie:

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici republicat cu modificrile i
completrile ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduit a funcionarilor publici, cu modificrile i
completrile ulterioare;
3. Hotrrea Guvernului nr.725/2010 privind reorganizarea i funcionarea Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i a unor structuri aflate n subordinea acestuia,
cu modificrile i completrile ulterioare;
4. Legea nr. 226/2009 a organizrii i funcionrii statisticii oficiale n Romnia, cu
modificarile i completarile ulterioare;
5.Programul statistic naional anual- capitolul Statistica agriculturii.

DIRECIA MBUNTIRI FUNCIARE, FOND FUNCIAR I PROTECIA MEDIULUI

Serviciul vanzri terenuri, fond funciar

Compartiment vnzri terenuri

1 funcie public vacant de Consilier juridic superior

Condiii specifice:

- Studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung
durat absolvite cu diplom de licen sau echivalent n domeniul tiinelor juridice;
- Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minimum 9 ani;
- Cunoatere o limba strin- nivel mediu;
- Cunostinte operare calculator nivel mediu.

Bibliografie

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici republicat cu modificrile i
completrile ulterioare;
2. Legea nr. 7 /2004, privind Codul de conduit a funcionarilor publici;
3. Hotrrea Guvernului nr.725/2010 privind reorganizarea i funcionarea Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i a unor structuri aflate n subordinea acestuia,
cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare;
5. Legea nr.17/2014 privind unele msuri de reglementare a vnzrii-cumprrii
terenurilor agricole situate n extravilan i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societilor comerciale ce dein n administrare terenuri proprietate public
i privat a statului cu destinaie agricol i nfiinarea Ageniei Domeniilor Statului;
6. Ordinul nr.719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului
din legea nr.17/2014 privind unele msuri de reglementare a vnzriicumprrii terenurilor
agricole situate n extravilan i de modificare a legii nr. 268/2001 privind privatizarea
societilor comerciale ce dein n administrare terenuri proprietate public i privat a
statului cu destinaie agricol i nfiinarea Ageniei Domeniilor Statului;
7.Legea nr.18 /1991 privind fondul funciar, republicat.

DIRECIA MBUNTIRI FUNCIARE, FOND FUNCIAR I PROTECIA MEDIULUI

Serviciul vanzri terenuri, fond funciar

Compartiment vnzri terenuri

1 funcie public vacant de consilier juridic asistent

Condiii specifice:

- Studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung
durat absolvite cu diplom de licen sau echivalent n domeniul tiinelor juridice;
- Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minimum 1 an,
- Cunoatere o limba strin- nivel mediu
- Cunostinte operare calculator nivel mediu

Bibliografie:

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici republicat cu modificrile i
completrile ulterioare;
2. Legea nr. 7 /2004, privind Codul de conduit a funcionarilor publici;
3. Hotrrea Guvernului nr.725/2010 privind reorganizarea i funcionarea Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i a unor structuri aflate n subordinea acestuia,
cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare;
5. Legea nr.17/2014 privind unele msuri de reglementare a vnzrii-cumprrii
terenurilor agricole situate n extravilan i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societilor comerciale ce dein n administrare terenuri proprietate public
i privat a statului cu destinaie agricol i nfiinarea Ageniei Domeniilor Statului
6. Ordinul nr. 719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului i
din legea nr.17/2014 privind unele msuri de reglementare a vnzriicumprrii terenurilor
agricole situate n extravilan i de modificare a legii nr. 268/2001 privind privatizarea
societilor comerciale ce dein n administrare terenuri proprietate public i privat a
statului cu destinaie agricol i nfiinarea ageniei domeniilor statului.
DIRECIA MBUNTIRI FUNCIARE, FOND FUNCIAR I PROTECIA MEDIULUI

Serviciul vanzri terenuri, fond funciar

Compartiment vnzri terenuri

2(dou) funcii publice vacante de Consilier juridic principal

Condiii specifice:

- Studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung
durat absolvite cu diplom de licen sau echivalent n domeniul tiinelor juridice;
- Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minimum 5 ani,
- Cunoatere o limba strin- nivel mediu
- Cunostinte operare calculator -nivel mediu.

Bibliografie

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici republicat cu modificrile i
completrile ulterioare;
2. Legea nr. 7 /2004, privind Codul de conduit a funcionarilor publici;
3. Hotrrea Guvernului nr.725/2010 privind reorganizarea i funcionarea Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i a unor structuri aflate n subordinea acestuia,
cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare;
5. Legea nr.17/2014 privind unele msuri de reglementare a vnzrii-cumprrii
terenurilor agricole situate n extravilan i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societilor comerciale ce dein n administrare terenuri proprietate public
i privat a statului cu destinaie agricol i nfiinarea Ageniei Domeniilor Statului
6. Ordinul nr.719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului i
din legea nr.17/2014 privind unele msuri de reglementare a vnzriicumprrii terenurilor
agricole situate n extravilan i de modificare a legii nr. 268/2001 privind privatizarea
societilor comerciale ce dein n administrare terenuri proprietate public i privat a
statului cu destinaie agricol i nfiinarea ageniei domeniilor statului
7.Legea nr.18 /1991 privind fondul funciar, republicat.


DIRECIA MBUNTIRI FUNCIARE, FOND FUNCIAR I PROTECIA MEDIULUI

Serviciul vanzri terenuri, fond funciar

Compartiment vnzri terenuri

1 funcie public vacant de Consilier juridic debutant

Condiii specifice:

- Studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung
durat absolvite cu diplom de licen sau echivalent n domeniul tiinelor juridice;
- Cunoatere o limba strin- nivel mediu
- Cunostinte operare calculator WORD, EXCEL, POWERPOINT, nivel avansat.
Bibliografie:

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici republicat cu modificrile i
completrile ulterioare;
2. Legea nr. 7 /2004, privind Codul de conduit a funcionarilor publici;
3. Hotrrea Guvernului nr.725/2010 privind reorganizarea i funcionarea Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i a unor structuri aflate n subordinea acestuia,
cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare;
5. Legea nr.17/2014 privind unele msuri de reglementare a vnzrii-cumprrii
terenurilor agricole situate n extravilan i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societilor comerciale ce dein n administrare terenuri proprietate public
i privat a statului cu destinaie agricol i nfiinarea Ageniei Domeniilor Statului
6. Ordinul nr. 719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului i
din legea nr.17/2014 privind unele msuri de reglementare a vnzriicumprrii terenurilor
agricole situate n extravilan i de modificare a legii nr. 268/2001 privind privatizarea
societilor comerciale ce dein n administrare terenuri proprietate public i privat a
statului cu destinaie agricol i nfiinarea ageniei domeniilor statului.

DIRECIA MBUNTIRI FUNCIARE, FOND FUNCIAR I PROTECIA MEDIULUI

Serviciul vanzri terenuri, fond funciar

Compartiment vnzri terenuri

1 funcie public vacant de Consilier debutant

Condiii specifice:

- Studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung
durat absolvite cu diplom de licen sau echivalent n domeniul mbuntiri
funciare/agricultur/horticultur;
- Cunoatere o limba strin- nivel mediu
- Cunostinte operare calculator nivel mediu

Bibliografie:

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici republicat cu modificrile i
completrile ulterioare;
2. Legea nr. 7 /2004, privind Codul de conduit a funcionarilor publici;
3. Hotrrea Guvernului nr.725/2010 privind reorganizarea i funcionarea Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i a unor structuri aflate n subordinea acestuia,
cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea nr.17/2014 privind unele msuri de reglementare a vnzrii-cumprrii
terenurilor agricole situate n extravilan i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societilor comerciale ce dein n administrare terenuri proprietate public
i privat a statului cu destinaie agricol i nfiinarea Ageniei Domeniilor Statului
5. Ordinul nr.719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului i
din legea nr.17/2014 privind unele msuri de reglementare a vnzriicumprrii terenurilor
agricole situate n extravilan i de modificare a legii nr. 268/2001 privind privatizarea
societilor comerciale ce dein n administrare terenuri proprietate public i privat a
statului cu destinaie agricol i nfiinarea ageniei domeniilor statului
6.Legea nr.18 /1991 privind fondul funciar, republicat.
DIRECIA MBUNTIRI FUNCIARE, FOND FUNCIAR I PROTECIA MEDIULUI

Serviciul vanzri terenuri, fond funciar

Compartiment vnzri terenuri

1 funcie public vacant de Consilier principal

Condiii specifice:

- Studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung
durat absolvite cu diplom de licen sau echivalent n domeniul mbuntiri
funciare/agricultura/informatica/cibernetica,statistica i informatica economica/ingineria
sistemelor i tehnologia informatiei;
- Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minimum 5 ani,
- Cunoatere o limba strin- nivel mediu
- Cunostinte operare calculator WORD, EXCEL, POWERPOINT, nivel avansat

Bibliografie:

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici republicat cu modificrile i
completrile ulterioare;
2. Legea nr. 7 /2004, privind Codul de conduit a funcionarilor publici;
3. Hotrrea Guvernului nr.725/2010 privind reorganizarea i funcionarea Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i a unor structuri aflate n subordinea acestuia,
cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea nr.17/2014 privind unele msuri de reglementare a vnzrii-cumprrii
terenurilor agricole situate n extravilan i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societilor comerciale ce dein n administrare terenuri proprietate public
i privat a statului cu destinaie agricol i nfiinarea Ageniei Domeniilor Statului
5. Ordinul nr. 719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului i
din legea nr.17/2014 privind unele msuri de reglementare a vnzriicumprrii terenurilor
agricole situate n extravilan i de modificare a legii nr. 268/2001 privind privatizarea
societilor comerciale ce dein n administrare terenuri proprietate public i privat a
statului cu destinaie agricol i nfiinarea ageniei domeniilor statului
6.Legea nr.18 /1991 privind fondul funciar, republicat.


DIRECIA MBUNTIRI FUNCIARE, FOND FUNCIAR I PROTECIA MEDIULUI

Serviciul vanzri terenuri, fond funciar
Compartiment fond funciar i protecia solului

1 funcie public vacant de Consilier debutant

Condiii specificee
- Studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung
durat absolvite cu diplom de licen sau echivalent n domeniul mbuntiri
funciare/agricultura/horticultura;
- Cunostinte operare calculator nivel mediu
Bibliografie:

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici republicat cu modificrile i
completrile ulterioare;
2. Legea nr. 7 /2004, privind Codul de conduit a funcionarilor publici;
3. Hotrrea Guvernului nr.725/2010privind reorganizarea i funcionarea Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i a unor structuri aflate n subordinea acestuia,
cu modificarile si completarile ulterioare
4.Legea nr.18 /1991 privind fondul funciar, republicat
5. Lege nr. 138 /2004 a mbuntirilor funciare, republicat
6. Ordin nr. 897/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind coninutul
documentaiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol
7.Ordin nr. 278/2011 privind aprobarea Programului naional privind realizarea
Sistemului naional de monitorizare sol-teren pentru agricultur, a Normelor de coninut
pentru studiile pedologice i agrochimice elaborate n vederea realizrii i reactualizrii
periodice a Sistemului judeean de monitorizare sol-teren pentru agricultur i a realizrii
Sistemului naional de monitoring al calitii solului n reeaua de profile 8x8 km i bazele
de date aferente, a Metodologiei privind realizarea i reactualizarea Sistemului judeean
de monitorizare sol-teren pentru agricultur i a Sistemului naional de monitoring al
calitii solului n reeaua de profile 8x8 km i a bazelor de date aferente, a Normelor de
coninut privind realizarea Sistemului naional de monitoring al calitii solului n reeaua
de profile 8x8 km i a Bazei de date aferente reelei de profile 8x8 km, precum i
realizarea bazei de date la nivel naional aferente Sistemului judeean de monitorizare
sol-teren pentru agricultur i a Modului de finanare a Sistemului judeean de
monitorizare sol-teren pentru agricultur, a Sistemului naional de monitoring al calitii
solului n reeaua de profile 8x8 km, precum i a bazelor de date aferente
DIRECIA MBUNTIRI FUNCIARE, FOND FUNCIAR I PROTECIA MEDIULUI
Serviciul vanzri terenuri, fond funciar
Compartiment fond funciar i protecia solului

1 funcie public vacant de Consilier principal

Condiii specifice:
- Studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung
durat absolvite cu diplom de licen sau echivalent n domeniul mbuntiri
funciare/agricultura/horticultura;
- Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minimum 5 ani,
- Cunostinte operare calculator nivel mediu

Bibliografie:

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici republicat cu modificrile
icompletrile ulterioare;
2. Legea nr. 7 /2004, privind Codul de conduit a funcionarilor publici;
3. Hotrrea Guvernului nr.725/2010 privind reorganizarea i funcionarea Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i a unor structuri aflate n subordinea acestuia,
cu modificarile si completarile ulterioare;
4.Legea nr.18 /1991 privind fondul funciar, republicat;
5. Lege nr. 138 /2004 a mbuntirilor funciare, republicat;
6. Ordin nr. 897/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind coninutul
documentaiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol;
7.Ordin nr. 278/2011 privind aprobarea Programului naional privind realizarea
Sistemului naional de monitorizare sol-teren pentru agricultur, a Normelor de coninut
pentru studiile pedologice i agrochimice elaborate n vederea realizrii i reactualizrii
periodice a Sistemului judeean de monitorizare sol-teren pentru agricultur i a realizrii
Sistemului naional de monitoring al calitii solului n reeaua de profile 8x8 km i bazele
de date aferente, a Metodologiei privind realizarea i reactualizarea Sistemului judeean
de monitorizare sol-teren pentru agricultur i a Sistemului naional de monitoring al
calitii solului n reeaua de profile 8x8 km i a bazelor de date aferente, a Normelor de
coninut privind realizarea Sistemului naional de monitoring al calitii solului n reeaua
de profile 8x8 km i a Bazei de date aferente reelei de profile 8x8 km, precum i
realizarea bazei de date la nivel naional aferente Sistemului judeean de monitorizare
sol-teren pentru agricultur i a Modului de finanare a Sistemului judeean de
monitorizare sol-teren pentru agricultur, a Sistemului naional de monitoring al calitii
solului n reeaua de profile 8x8 km, precum i a bazelor de date aferente.DIRECIA MBUNTIRI FUNCIARE, FOND FUNCIAR I PROTECIA MEDIULUI

Compartiment schimbari climatice i protecia mediului


1 funcie public vacant de Consilier principal

Condiii specifice:

- Studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung
durat absolvite cu diplom de licen sau echivalent n domeniul stiintele
mediului/mbuntiri funciare/agricultura/horticultura;
- Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice-5 ani
- Cunoatere o limba strin- nivel mediu
- Cunostinte operare calculator nivel mediu

Bibliografie:

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici republicat cu modificrile i
completrile ulterioare;
2. Legea nr. 7 /2004, privind Codul de conduit a funcionarilor publici;
3. Hotrrea Guvernului nr.725/2010 privind reorganizarea i funcionarea Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i a unor structuri aflate n subordinea acestuia,
cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Hotrrea Guvernului nr. 529/2013 pentru aprobarea Strategiei naionale a Romniei
privind schimbrile climatice, 2013-2020;
5. Ordinul nr. 1170/2008 pentru aprobarea Ghidului privind adaptarea la efectele
schimbrilor climatice GASC;
6. Lege nr. 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie
*)
Republicare;
7. Hotrre nr. 935 / 2011 privind promovarea utilizrii biocarburanilor i a biolichidelor
8. Ordin nr. 46 /2012 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de origine
pentru biomasa provenit din agricultur i industriile conexe, utilizat drept combustibil sau
materie prim pentru producia de energie electric.DIRECIA MBUNTIRI FUNCIARE, FOND FUNCIAR I PROTECIA MEDIULUI


Oficiul de reglementare a organizaiilor de mbuntiri funciare

1 funcie public vacant de Consilier principal


Condiii specifice:

- Studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung
durat absolvite cu diplom de licen sau echivalent n domeniul mbuntiri
funciare/agricultura/horticultura/inginerie economica;
- Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice5 ani
- Cunostinte operare calculator nivel mediu


Bibliografie:


1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici republicat cu modificrile i
completrile ulterioare;
2. Legea nr. 7 /2004, privind Codul de conduit a funcionarilor publici;
3. Hotrrea Guvernului nr.725/ 2010 privind reorganizarea i funcionarea Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i a unor structuri aflate n subordinea acestuia,
cu modificarile si completarile ulterioare
4.Legea nr.18 /1991 privind fondul funciar, republicat
5. Lege nr. 138 /2004 a mbuntirilor funciare, republicat
6. Ordinul nr.157/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul i plata
tarifelor pentru serviciile de mbuntiri funciare, altele dect irigaiile
7.Ordonana de urgen nr.82/2011 privind unele msuri de organizare a activitii de
mbuntiri funciare, cu modificarile i completarile ulterioare


Dosarul de nscriere la concurs trebuie s conin n mod obligatoriu documentele prevzute
la art. 49 din Hotrrea Guvernului nr. 611/2008, modificat i completat de Hotrrea
Guvernului nr 1173/2008.

Candidaii trebuie s ndeplineasc condiiile generale prevzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul Funcionarilor Publici(r2), cu modificrile i completrile
ulterioare.

Documentele obligatorii pentru ntocmirea dosarului de nscriere la
concurs


1.formularul de nscriere prevzut n anexa nr. 3;
2.copia actului de identitate;
3.copiile diplomelor de studii i ale altor acte care atest efectuarea unor specializri;
4.Copia carnetului de munc sau, dup caz, o adeverin care s ateste vechimea n
munc i, dup caz, n specialitatea studiilor necesare ocuprii funciei publice;
5.Cazierul judiciar(acesta poate vi nlocuit cu o declaraie pe propria rspundere, cu
obligaia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot
parcursul desfurrii concursului, dar nu mai trziu de 5 zile lucrtoare de la data
la care a fost declarat admis n urma seleciei dosarelor, sub sanciunea neemiterii
actului administrativ de numire);
6.Adeverina care s ateste starea de sntate corespunztoare, eliberat cu cel mult
6 luni anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al candidatului sau
de ctre unitile sanitare abilitate;
7.Declaraia pe propria rspundere sau adeverina care s ateste c nu a desfurat
activiti de poliie politic.

Copiile de pe aceste documente se prezint nsoite de documentele originale, care se certific
pentru conformitatea cu originalul de ctre secretarul comisiei de concurs, sau n copii
legalizate.

Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de ctre doamna Ceauescu Iuliana, consilier
superior n cadrul Direciei Generale Managementul Resurselor Umane i Juridic, telefon:
021/3072461.Vechimea n munc i/sau n specialitatea studiilor dobndit dup data de 01.01.2011
de candidaii la concursurile organizate n vederea ocuprii unor funcii publice va fi
atestat prin adeverine care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul
Preedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013, pentru toate concursurile publicate n Monitorul
Oficial al Romniei ncepnd cu data de 22.01.2013.

Denumire angajator
Date de identificare ale angajatorului (adres complet, CUI)
Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)
Nr.de nregistrare
Data nregistrrii


ADEVERIN
Prin prezenta se atest faptul c dl/d-na..............................., posesor al
B.I./C.I.........................,
seria.................., nr.................., CNP................................., a fost/este angajatul
......................, n baza
actului administrativ de numire nr..................;/contractului individual de munc/, cu
norm ntreag/cu
timp parial de..........ore/zi, ncheiat pe durat determinat/nedeterminat, nregistrat n
registrul general
de eviden a salariailor cu nr......../......................... , n funcia/meseria/ocupaia de
1........................................
Pentru exercitarea atribuiilor stabilite n fia postului aferent contractului individual de
munc/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel .2..................... ,
n
specialitatea.......................
Pe durata executrii contractului individual de munc/raporturilor de serviciu,
dl./dna.............................................
a dobndit:
- vechime n munc: .....................ani........luni.......zile
- vechime n specialitatea studiilor: ....................ani.............luni..........zile.
Pe durata executrii contractului individual de munc/raporturilor de serviciu au intervenit
urmtoarele mutaii (modificarea, suspendarea, ncetarea contractului individual de
munc/raporturilor
de serviciu):
Nr.
crt
Mutaia
intervenit
Data Meseria/funcia/ocupaia cu
indicarea clasei/gradaiei
profesionale
Nr. i data actului pe baza
cruia se face
nscrierea i temeiul legal
n perioada lucrat a avut..........................zile de concediu medical i ...................
concediu fr plat.
n perioada lucrat, d-lui/d-nei................................ nu i s-a aplicat nicio sanciune
disciplinar/ i s-a aplicat san
ciunea disicplinar.................................
Cunoscnd normele penale incidente n materia falsului n declaraii, certificm c datele
cuprinse n prezenta adeverin sunt reale, exacte i complete.
Data Numele i prenumele reprezentantului legal al angajatorului,
Semntura reprezentantului legal al angajatorului,
tampila angajatorului
1 - prin raportare la Clasificarea Ocupaiilor din Romnia i la actele normative care stabilesc
funcii
2 - se va indica nivelul de studii (mediu /superior)
3 - persoana care potrivit legii /actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale
reprezint angajatorul n