Sunteți pe pagina 1din 32

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA


FACULTATEA DE ISTORIE I FILOLOGIE
AARON FLORIAN (1805-1887)
NTRE ILUMINISM I ROMANTISM

TEZ DE DOCTORAT
(REZUMAT)
CONDUCTOR TIINIFIC:
ROF! UNIV! DR! IACOB M"RZA
DOCTORAND:
OCTAVIAN#CTLIN MARCU
ALBA IULIA
$%%9
1
CURINS
INTRODUCERE
I! ROMANTISM I NAIONALISM &N RIMA 'UMTATE A SECOLULUI AL
(I(#LEA
1. Viziuni contemporane asupra problemei originii i naterii conceptului de naiune
!. "o#ann $ott%ried &erder
'. Istorie i naiune (n romantism
). Istorici romantici (n Europa Central* i de +ud,Est
-. Iluminism i romantism rom.nesc
/. Naionalismul romantic al generaiei de la 0)1
2. 3coal* i societate (n 4ara Rom.neasc* (n prima 5um*tate a secolului al 6I6,lea
II! AARON FLORIAN: ISTORIOGRAFIE I REERE BIOGRAFICE
1. E7curs istoriogra%ic
!. Carier* didactic* i acti8ism cultural (n perioada prere8oluionar*
'. Re8oluionarul
). 9a +ibiu
-. Ultimii ani de acti8itate
III! AARON FLORIAN &NTRE ILUMINISM I ROMANTISM) INFLUENE
EUROENE I REALITI AUTO*TONE
1. +tudii: lecturi: in%luene
!. ;entori munteni< Dinicu $olescu i &eliade R*dulescu
'. =aron >lorian i contemporanii s*i
IV! ASECTE ALE DISCURSULUI ISTORIC NAIONAL
1. =pelul la surse
!
!. Naiunea etnic* i istoric*
'. Naiunea ling8istic* i cultural*
). Naiunea politic* i re8oluionar*
-. Di%uzarea i impactul scrierilor sale istorice
V! DE LA NAIONAL LA UNIVERSAL
1. Istoria uni8ersal* (n scolile rom.neti prepaoptiste
!. Elemente de metod* (n manualul Elemente de istoria lumii
'. Inter%erene iluministe i romantice
). Integrarea naionalului (n uni8ersal
VI! ACTIVISM CULTURAL SI OLITIC &N UBLICISTIC
1. ?ublicistica rom.neasc* (n perioada prere8oluionar*
!. Muzeu naional
'. Romnia
). =aron >lorian (n publicistica transil8*nean*
CONC9U@II
AIA9IO$R=>IE
CUVINTE C&EIE< iluminism re%ormator: naionalism romantic: coal* i societate:
contiin* identitar*: liberalism democratic: acti8ism cultural.
'

INTRODUCERE
Cele ase seciuni ale lucr*rii: la r.ndul lor (mp*rite (n mai multe subcapitole:
sunt organizate (n succesiunea de analiz* conte7t B te7t , subte7t: sugerat* i de
coordonatorul acestei teze de doctorat: pro%esor uni8ersitar doctor Iacob ;.rza. +e
urm*rete ast%el reconstituirea cadrului general: ideologic i cultural: european i
auto#ton: (n care s,a %ormat =aron >lorianC sunt studiate apoi principalele sale realiz*ri (n
di8erse direciiC dorindu,se (n acelai timp e8idenierea concepiilor i idealurilor care l,
au animat de,a lungul e7istenei: a impactului i in%luenei personalit*ii sale (n epoc*.
Ine8itabil: in.nd cont de domeniul de interes (n care se (nscrie lucrarea: 8oi pune accent
pe (n%*ptuirile sale istoriogra%ice: nu %oarte numeroase: dar semni%icati8e pentru
preocup*rile i c*ut*rile generaiei de c*rturari rom.ni de la 0)1 cu (nclinaii c*tre
cunoaterea trecutului. Nu sunt negli5ate (ns* nici succesele a8ute (n munca didactic* i (n
cea publicistic*: (ncerc.ndu,se stabilirea a c.t mai multor cone7iuni (ntre di%eritele sale
s%ere de acti8itate.
+copul %inal este (ntocmirea unui ::studiu de cazD care s* relie%eze pro%ilul moral
i intelectual al unui c*rturar rom.n de la mi5locul 8eacului al 6I6,lea: con8ingerile i
aspiraiile sale: modul (n care acesta a interacionat cu mediile culturale i politice
auto#tone: interesate de g*sirea unor noi c*i de a%irmare i de (mplinire a doleanelor
naionale rom.neti.
ROMANTISM I NAIONALISM &N RIMA 'UMTATE A
SECOLULUI AL (I(#LEA
?entru (nceput: au %ost prezentate c.te8a dintre cele mai cunoscute teorii
istoriogra%ice i politologice %ocalizate asupra elucid*rii momentului i condiiilor (n care
a luat natere: la ni8el european: ideea modern* de naiune. ?rintre cei care au adus
contribuii remarcabile (n domeniu sunt amintii< %iloso%ul i antropologul social Ernest
$ellner: istoricul Aenedict =nderson: cercet*torul trecutului de orientare mar7ist* Eric
&obsbaEm: politologul i istoricul $uF &ermet: sociologul =nne,;arie T#iesse: la care
se adaug* i =nt#onF D. +mit#: unul dintre cei mai reputai specialiti (n problemele
naionalismului i etnicit*ii. Un subcapitol (i este rezer8at lui "o#ann $ott%ried &erder
)
G12)),11H'I: a c*rui concepie despre comunitatea naional*: 8*zut* ca o unitate etnic*:
cultural* i ling8istic*: 8a a8ea o (nr.urire deosebit* asupra multor romantici europeni:
inclusi8 printre c*rturarii rom.ni (ncadrabili acestui curent. Tot (n capitolul introducti8 s,
a urm*rit apoi o rezumare a modului (n care preocup*rile: speci%ice epocii romantice: de
de%inire a identit*ilor naionale: se re%lect* (n scrierile istorice ale intelectualilor
aparin.nd spaiului geogra%ic: cultural i politic al Europei R*s*ritene (n general i al
celui rom.nesc (n special. Istoricii pro8enind din 5um*tatea estic* a continentului:
reprezentani ai unor popoare lipsite de state independente Gpolonezi: ce#i: mag#iari:
s.rbi: bulgari: greci sau rom.niI: s,au situat (n a8angarda mic*rilor re8oluionare:
argumentele lor reuind s* impun* ideea de naiune cu puternice ascendene (n trecut: s* o
(n8esteasc* cu o pro%und* semni%icaie simbolic*: demonstr.nd i re8endic.nd (n acelai
timp necesitatea unit*ii i neat.rn*rii politice a propriilor comunit*i etnice. Datorit* unui
comple7 de cauze culturale: istorice i geogra%ice: 8ersiunea german* a naionalismului
romantic: bazat* (n mare parte pe ideile i conceptele #erderiene: a de8enit un ade8*rat
standard al naionalismelor din centrul: estul i sud,estul Europei i a in%luenat pro%und
studiile asupra trecutului elaborate (n acest spaiu (n prima 5um*tate a secolului al 6I6,
lea. Ca i cei germani: istoricii rom.ni au %ost permanent preocupai (n a demonstra
unitatea ling8istic*: cultural* i de destin istoric a tuturor conaionalilor lor: desp*rii de,
a lungul timpului de granie mai mult sau mai puin arti%iciale.
>enomenul istoriogra%ic al paoptismului auto#ton poate %i (neles pe deplin
numai lu.nd (n calcul i r*d*cinile sale care se reg*sesc (n curentul iluminist: mani%estat
anterior (n cultura rom.n*. Cel mai important element de continuitate (l reprezint*
(nclinaia comun* pentru a%irmarea ideii naionale: interes anticipat de iluminiti: dar
de%initi8at de romantici. Cu toate acestea: ponderea conceptelor raionaliste care au
stimulat dez8oltarea ideologiei naionale i dup* 11!1 nu trebuie supraestimat*: micarea
politic* rom.neasc* a8.nd i o puternic* tendin* de sincronizare (ntr,un conte7t
european mai larg. Intelectualii rom.ni aparin.nd primei generaii romantice din cultura
rom.n* au reuit s* se (nscrie (n spiritul timpului: obiecti8ele lor %iind %oarte
asem*n*toare cu cele ale altor (n8*ai din spaiul central i sud,est european: (n special a
celor interesai (n de%inirea propriilor comunit*i etnice: c*rora (ncercau s* le reconstituie
un bogat i glorios trecut istoric.
-
?rimul capitol se (nc#eie cu c.te8a consideraii pe marginea sistemului
instruciunii publice dez8oltat (n 4ara Rom.neasc* (n anii Regulamentului Organic: locul
(n care a acti8at o bun* parte a c*rturarilor reprezentati8i ai ?rincipatului: muli dintre ei:
printre care se num*ra =aron >lorian: a8.ndu,i originile (n pro8inciile rom.neti
aparin.nd Imperiului #absburgic. Toi acetia 8or (ncerca s* pun* bazele unei educaii de
tip naional: urm*rind accentuarea celor mai importante elemente identitare: cum ar %i<
literatura Gcult* i popular*I: gramatica uni%icat* a limbii: geogra%ia sau istoria naional*.
?entru g.nditorii paoptiti: cel care urma s* de8in* un bun patriot: trebuia (n mod
obligatoriu s* cunoasc* i s* respecte marile realiz*ri ale trecutului naional: ceea ce (i
putea stimula dorina de implicare: dup* propriile puteri: (n in%luenarea e8oluiei poziti8e
a 8iitorului propriului neam.
AARON FLORIAN: ISTORIOGRAFIE I REERE BIOGRAFICE
9a (nceputul celui de,al doilea capitol (mi propun s* (ntocmesc o scurt*
in8entariere: apro7imati8 cronologic*: a celor mai importante contribuii aduse: de,a
lungul timpului i din di8erse direcii: pentru o mai bun* cunoatere a personalit*ii celui
c*ruia (i este dedicat* prezenta lucrare. +e poate remarca %aptul c* num*rul e7egezelor
dedicate lui =aron >lorian a %ost destul de redus: muli dintre cei care s,au oprit asupra sa
au %*cut,o numai la ni8elul unor articole i studii (n care au pus accentul %ie pe
prezentarea biogra%ic* GNicolae Iorga: Victor ?opa: ;i#ail Regleanu: Nicolae =lbuI: %ie
au (ncercat s* surprind* di%erite aspecte ale reuitelor sale (n di8erse domenii< istorie
G?ompiliu Teodor: Vasile CristianI: educaie colar* G?aul $rigoriuI sau publicistic* GD.
3t. ?etruiu: $#eorg#e Aulg*r: Nicolae Isar: Vasile NeteaI. Nu e7ist* (ns* p.n* (n acest
moment nicio lucrare care s* (ncerce s* reconstituie (n mod detaliat acti8itatea i
realiz*rile c*rturarului ardelean.
N*scut (n anul 11H-: (n %amilia unui preot ortodo7 din satul Rod situat (n
(mpre5urimile +ibiului: =aron >lorian i,a petrecut cea mai parte a 8ieii la sud de Carpai:
(n 4ara Rom.neasc*: situaie comun* pentru muli transil8*neni a%lai (n imposibilitatea
unei depline (mpliniri pro%esionale (n pro8incia lor natal* a%lat* sub dominaie str*in*.
?rezentarea biogra%ic* i bibliogra%ic*: structurat* (n patru mari etape: se %ocalizeaz*
succesi8 asupra< realiz*rilor culturale i didactice din deceniile prepaoptisteC
/
acti8ismului din timpul Re8oluiei de la 11)1C perioadei e7ilului sibian i 8ienezC (n %inal
(ncerc.ndu,se i tratarea ultimilor ani de acti8itate: un inter8al destul de obscur i slab
documentat. Relatarea de tip biogra%ic o consider indispensabil* pentru o mai bun*
(nelegere a etapelor parcurse de pro%esorul de istorie general* de la +%.ntul +a8a (n
complicatul s*u proces de dez8oltare i deplin* a%irmare intelectual*.
Jn aceast* e7punere: accentul a %ost pus pe deceniile premerg*toare Re8oluiei
de la 11)1: dar i din timpul des%*ur*rii propriu,zise a acesteia: anii ma7imei implic*ri
culturare i politice: atunci c.nd se concretizeaz* principalele (n%*ptuiri ale prestaiilor
sale didactice: istorice i publicistice. Este 8remea (n care (i construiete o solid* carier*
(n (n8**m.ntul public muntenescC (i apar ma5oritatea 8olumelor: at.t cele istorice: c.t i
cele general didacticeC coordoneaz* editarea publicaiilor Muzeu naional i RomniaC
apropiindu,se treptat i de cercurile celor care preg*teau declanarea Re8oluiei.
Dei bene%icia de o poziie social* i pro%esional* stabil*: %iind de o 8.rst* mai
(naintat* dec.t cei mai muli dintre participanii la e8enimentele de 11)1: >lorian nu a
ezitat s*,i pun* (n pericol 8iitorul s*u i al %amiliei sale: des%*ur.nd acti8it*i
re8oluionare at.t (n 4ara Rom.neasc*: c.t i pro8incia sa natal*: Transil8ania.
Jn urma (n%r.ngerii Re8oluiei munteneti a %ost ne8oit s* tr*iasc* o perioad* de
e7il: iniial la +ibiu: iar apoi (n capitala imperial* #absburgic*: con%runt.ndu,se cu mari
di%icult*i materiale i (ncerc.nd pe di%erite c*i s* obin* acceptul autorit*ilor de la
Aucureti pentru a se restabili la sud de Carpai. Dup* re8enirea (n ?rincipat: 8a mani%esta
o prezen* public* mult mai redus* (n comparaie cu anii anteriori. ?rincipala contribuie
din ultima parte a 8ieii sale pro%esionale r*m.ne e%ortul depus (n cadrul numeroaselor
comitete i comisii care (ncercau modernizarea colii i culturii rom.neti (n prea5ma
Unirii ?rincipatelor de la 11-K: la care mai putem ad*uga i scurtul inter8al de timp
petrecut la catedra de ::istorie critic* i uni8ersal*L de la nou (n%iinata Uni8ersitate
bucuretean*.
>*r* a a8ea pretenia de a reconstitui minuios (ntreaga e7isten* a pro%esorului de
istorie de la +%. +a8a: acest capitol a (ncercat s* se opreasc* mai ales asupra momentelor
i e8enimentelor semni%icati8e din 8iaa lui =aron >lorian: urm*rindu,se coroborarea
unor in%ormaii de natur* biogra%ic* pro8enite dintr,o mare di8ersitate de surse:
elimin.ndu,se (n acelai timp anumite con%uzii i erori. Jn ciuda e%orturilor depuse: este
2
departe de a %i reuit s* elucidez toate aspectele obscure ale e7istenei c*rturarului
ardelean: %iind (nt.mpinate di%icult*i (n abordarea unor episoade mai puin documentate:
cum ar %i: de e7emplu< studiile uni8ersitare de la ?estaC anii e7ilului petrecut la Viena
(ntre 11-',11-/C implicarea (n actul Unirii ?rincipatelor din 11-K sau ultimii ani ai 8ieii
sale: c.nd a tr*it izolat i retras din orice acti8itate public*.
AARON FLORIAN &NTRE ILUMINISM I ROMANTISM)
INFLUENE EUROENE I REALITI AUTO*TONE
Urm*torul capitol al lucr*rii cuprinde o serie de ipoteze (n leg*tur* cu direciile
probabile: at.t europene: c.t i auto#tone: din care puteau 8eni conceptele determinante
(n cristalizarea discursului istoric i politic practicat de =aron >lorian (n prea5ma
Re8oluiei de la 11)1. =rdelean de origine: dar acti8.nd cea mai mare parte a e7istenei
sale (n 4ara Rom.neasc*: %orm.ndu,se i des*8.rindu,se intelectual (ntr,o perioad* de
tranziie de la raionalismul iluminist la naionalismul romantic: el a %ost supus unor
(nr.uriri multiple i di8erse. In%luenele germane: predominante mai ales (n 8remea
studiilor de la +ibiu: Ala5 i ?esta ale celui care constituie subiectul lucr*rii de %a*: nu
e7clud (ns* impactul ideilor iluminismului i preromatismului %rancez: intens 8e#iculate
(n statul rom.nesc de la sud de Capai: loc unde >lorian (i 8a construi o carier* didactic*
de succes.
Jn timpul petrecut la ?esta: 8iitorul dasc*l a intrat cu certitudine (n contact cu
comunitatea studenilor ardeleni i b*n*eni din ora: al c*rui sprit tutelar continua s* %ie
reprezentat de personalitatea lui ?etru ;aior: ultimul mare cori%eu al 3colii =rdelene: cel
care (n etap* %inal* a e7istenei sale: (ntre anii 11HK,11!1: deinuse %uncia de corector al
c*rilor rom.neti ap*rute la Tipogra%ia Uni8ersit*ii din Auda. 9ucrarea sa Istoria pentru
nceputul romnilor n Dachia: ap*rut* (n anul 111! la aceeai tipogra%ie: a a8ut un ecou
deosebit printre c*rturarii rom.ni ai secolului al 6I6,lea: e7ercit.nd o puternic* in%luen*
i asupra primelor preocup*ri de istorie rom.neasc* a8ute de =aron >lorian.
Patria, patriotul i patriotismul: cea mai modern* scriere a sa i de%initorie: (n
acelai timp: pentru gradul de maturizare politic* atins de pro%esorul de la +%. +a8a (n
prea5ma Re8oluiei de la 11)1: o%er* cele mai bogate in%ormaii pri8ind interesele sale de
lectur* i orizontul s*u intelectual european. Jn primul r.nd: se e8ideniaz* eterogenitatea
1
surselor citate: pe l.ng* clasicii antic#it*ii %iind menionai scriitori baroci: raionaliti:
liberal,democrai sau c#iar (ncadrabili mai degrab* romantismului de nuan*
conser8atoare: cum ar %i el8eienii de limb* german* "o#ann ;Mller i Narl 9udEig 8on
&aller. ?robabil: pe muli dintre aceti autori >lorian i,a cunoscut prin intermediul presei
str*ine: (n special a celei de limb* %rancez* i german*: din care traducea materiale pentru
publicaiile la editarea c*rora a participat. Unii dintre scriitorii la care %ace apel sunt
%oarte puin sau deloc cunoscui (n spaiul cultural al ?rincipatelor: cum ar %i: de e7emplu<
conii de +Ogur i de TillF: 9udEig 8on &aller sau "o#n OEen. Doi sunt c#iar obscuri
pentru cercet*torul de ast*ziC deoarece >lorian %olosea transcrieri personale pentru numele
acestora nu am reuit s* identi%ic cine erau ::istoricul Ve8elL sau ::contele 3meto8L. Jn
Patria, patriotul i patriotismul autorul are meritul de a prelucra i integra concepte i
idei pro8enite dintr,o mare 8arietate de direcii: %iind remarcabile (ns* i propriile sale
contribuii i interpret*ri.
?e parcursul (ndelungatei sale e7istene: c*rturarul originar din ;*rginimea
+ibiului a a8ut contacte i a colaborat cu multe dintre personalit*ile reprezentati8e ale
timpului s*u: %igurile cele mai importante %iind: (n opinia mea: Dinicu $olescu i Ion
&eliade R*dulescu. Cei doi au e7ercitat succesi8 un ade8*rat patrona5 spiritual i material
la (nceputurile acti8it*ii dasc*lului i publicistului ardelean (n 4ara Rom.neasc*.
Jncrederea lui $olescu: tipic iluminist*: (n posibilit*ile nelimitate ale educaiei: 8*zut* ca
principala cale c*tre o ridicare general* a *rii: nu putea dec.t (nt*ri con8ingerile
asem*n*toare ale lui >lorian: ale c*ror baze %useser* cu siguran* de5a puse pe %iliera
luminismului transil8an. &eliade R*dulescu: ade8*rat lider al generaiei acti8e (n cultura
rom.neasc* (n anii 0'H ai secolului al 6I6,lea: este cel care 8a g#ida debutul (n 8iaa
publicistic* din 4ara Rom.neasc*: de la omul de cultur* muntean >lorian (mprumut.nd
un anumit cura5 i spirit (ntreprinz*tor caracteristic multora dintre acti8it*ile sale
des%*urate (n epoca regulamentar*.
Jn deceniile anterioare anului 11)1: atunci c.nd personalitatea intelectual* a lui
=aron >lorian prinde un contur de%initi8: (l putem al*tura pe istoricul ardelean:
concomitent sau succesi8: la trei grup*ri de acti8iti culturali i ideologici aparin.nd
acelei epocii. Jn primul r.nd el %ace parte: dup* cum am mai spus: dintre c*rturarii
emigrani transil8*neni i b*n*eni care: (n c*utarea unor condiii mai bune de a%irmare
K
social* i pro%esional*: 8or trece munii (n 4ara Rom.neasc* i ;oldo8a: unde 8or
promo8a un (n8**m.nt bazat pe 8alori naionale. >lorian mai poate %i (ns* (ncadrat iniial
i printre acei iluminiti munteni adepi ai re%ormelor moderate: apropiindu,se apoi
treptat: cel puin la ni8elul teoriilor ideologice: de gruparea tinerilor romantici care
preg*teau 8iitoarea re8oluie. Jn timpul e8enimentelor de la 11)1: ma5oritatea celor care
mai reprezentau (nc* aa numita generaie iluminist* aa a8ut o implicare moderat*: sau
c#iar a re%uzat implicarea: (n timp ce >lorian a 5ucat un rol %oarte acti8 at.t al*turi de
re8oluionarii munteni: c.t i de cei ardeleni.
ASECTE ALE DISCURSULUI ISTORIC
Cel de,a patra seciune a tezei urm*rete e8idenierea concepiei sale
istoriogra%ice: a surselor i a iz8oarelor utilizate: precum i a modalit*ii (n care el (i
propune s* se slu5easc* de istorie (n spri5inul %orm*rii: contientiz*rii i di%uz*rii unor
sentimente naionale (n r.ndurile unor c.t mai largi categorii ale populaiei: bene%iciare
ale unui minim grad de educaie. Comparati8 cu muli ali autori contemporani sau din
generaiile urm*toare: opera istoric* aparin.nd lui =aron >lorian cuprinde relati8 puine
(n%*ptuiri: dar cu un ecou deosebit (n epoc*< Idee repede de istoria Prinipatului rii
Rumneti G11'-,11'1I lucrare proiectat* (n opt 8olume din care au ap*rut numai primele
treiC Manualul de istoria Prinipatului Romnei G11'KI (n care reuea cuprinderea
(ntregului trecut al ;untenieiC Mihaiu II Braulu, !io"ra#ia i caracteristica lui G11-1I: o
reeditare: re8izuit* i ad*ugit*: a p*rii dedicat* domnitorului muntean din scrierea de
debut. O ultim* realizare semni%icati8* a pro%esorului ardelean stabilit (n 4ara
Rom.neasc* este cursul susinut la +%. +a8a (n 5urul anului 11-K: descoperit i publicat de
Nicolae Iorga.
Ideile lui >lorian despre scrisul istoric se mai desprind din discursul rostit (n anul
11'2: cu ocazia serb*rilor de s%.rit de an colar de la Colegiul +%. +a8a: din
corespondena dus* cu di8eri apropiai: la care se pot ad*uga articolele publicate (n presa
timpului: multe dintre ele %iind (ns* greu de identi%icat deoarece nu poart* semn*tura
autorului.
Jn debutul capitolului se (ncearc* stabilirea iz8oarelor utilizate de =aron
>lorian pentru (ntocmirea 8olumelor dedicate istoriei rom.neti. Jn acest conte7t sunt
1H
emise i c.te8a supoziii asupra raportului e7istent (n c*rile sale (ntre iz8oarele directe
G8ec#i (nscrisuri medie8aleI i cele indirecte Gscrierile altor istorici auto#toni sau str*iniI.
Dei >lorian nu a ezitat s* %oloseasc* ca surse numeroase tomuri ale unor autori at.t
rom.ni: c.t i str*ini: contemporani sau nu: cele dou* lucr*ri ale sale despre trecutul 4*rii
Rom.neti nu pot %i numite simple 8olume de compilaie: aa cum pot %i considerate (n
general manualele didactice %olosite (n orice 8remuri. C*rile sale (nglobeaz* i propria
munc* de documentare: dar mai ales se bazeaz* pe un di%icil e%ort de interpretare i
sintez*: el realiz.nd (n acelai timp primele compendii de istorie rom.neasc* destinate
unor scopuri (n primul rand educaionale. Aene%iciile (ndelungatei e7periene pro%esorale
(n predarea disciplinei istorice se 8or resimi la ade8*rata lor 8aloare abia (n ultima parte
a carierei sale: c.nd cursurile de istoria rom.nilor inute la +%. +a8a sau la nou (n%iinata
Uni8ersitate de la Aucureti reuesc o e7punere coerent* i bine documentat* a trecutului
(ntregului neam rom.nesc: (n care iz8oare de pro8enien* di8ers* sunt analizate (ntr,un
mod critic.
Jn opinia mea: studierea 8iziunii a8ute de =aron >lorian asupra constructului
naional poate %i abordat* din trei ung#iuri distincte. Idealul comunit*ii naionale bazate
pe o etnicitate i istorie comun*: promo8at (n prima 5um*tate a secolului al 6I6,lea de
ma5oritatea intelectualilor est,europeni: se combin* i se completeaz* la pro%esorul de la
+%. +a8a cu un naionalism ling8istic i cultural inspirat din iluminismul transil8*nean: la
care se adaug* acel tip de naionalism militant politic: comun celor care 8or %ace
re8oluiile europene de la 11)1.
O concluzie (nt.lnit* la ma5oritatea celor care: de,a lungul timpului: i,au
mani%estat interesul %a* de scrierile lui >lorian: este al*turarea sa intelectualilor cu
preocup*ri istorice care: (n prima 5um*tate a secolului al 6I6,lea: iniiaz* %ormarea unei
identit*i naionale (n mentalul di%eritelor categorii sociale: mai mult sau mai puin
educate. Jn cadrul acestui proces: trecutul comun: nobil i eroic (n acelai timp: trebuia s*
o%ere noii construcii ideologice numeroase elemente de%initorii. Dasc*lul ardelean de8ine
ast%el un coparticipant: (nc* dintr,o %az* timpurie: la elaborarea acelei mitologii istorice
care urma s* asigure r*d*cinile necesare creterii i dez8olt*rii ideii romantice de naiune.
=proape %iecare mit 8e#iculat (n istoriogra%ia auto#ton* de,a lungul timpului poate %i
identi%icat (n scrierile sale< nobleea originii romaneC continuitatea i contiina unit*iiC
11
cretinismul primordialC 8ictimizarea datorat* agresiunii permanente a celorlaliC 8ite5ia i
eroismul do8edite (n lupta pentru ap*rarea independenei etc. >lorian este (n primul r.nd
un pro%esor de istorie: el %iind interesat mai ales de 8alenele educati8e ale acestei
discipline i mai puin de cercetarea tiini%ic* speci%ic*. Nu este un no8ator: ma5oritatea
ideilor sale despre importana istoriei nu sunt o premier* pentru spaiul cultural rom.nesc:
dar este remarcabil rolul 5ucat (n impunerea studierii trecutului naional at.t (n coli: c.t i
(n a%ara acestora. ;ulte dintre episoade din istoria rom.nilor (n general i din istoria 4*rii
Rom.neti (n special: sunt interpretate din perspecti8a idealului unit*ii naionale:
urm*rindu,se sublinierea intereselor comune i prioritare ale rom.nilor din toate zonele
geogra%ico,istorice locuite de acetia. E8ideniind similitudinea etnic* i ling8istic*: el
sugera implicit posibilitatea i necesitatea realiz*rii uni%ic*rii politice a naiunii rom.ne.
9a =aron >lorian: ca i la ali c*rturari cu preocup*ri istorice din generaia paoptist*:
obiecti8ul unei posibile re(ntregiri teritoriale rom.neti este prezentat (n str.ns* relaie cu
cel al independenei: (ntre cele dou* e7ist.nd o leg*tur* indisolubil*. =cest conte7t
e7plic* de ce: la mi5locul secolului al 6I6,lea: ;i#ai Viteazul a5unge s* personi%ice
ambele idealuri con5ugate: imagine la construirea c*reia paginile scrise de istoricul
ardelean au a8ut un aport determinant.
?rin toate acti8it*ile sale: legate sau nu de domeniul istoriogra%ic: =aron >lorian
i,a adus partea sa de contribuie la edi%icarea i propagarea unui patrimoniu cultural:
condiie considerat* de romantici indispensabil* e7istenei contiinei naionale la ni8elul
tuturor membrilor unei comunit*i etnice. Jn acelai timp: el a dorit s* asigure culturii
rom.neti: care (ncepe s* se impun* de%initi8 (n acea perioad*: o puternic* %undaie (n
trecutul istoric: (ncerc.nd s* reconstituie i s* urm*reasc* etapele dez8olt*rii acesteia de,a
lungul 8eacurilor. Jn lucr*rile sale de istorie: pe m*sur* ce crete subordonarea 4*rii
Rom.neti %a* de ?oarta Otoman*: iar 8remurile marilor (n%runt*ri cu turcii (ncep s*
apun*: >lorian (i deplaseaz* atenia de la meritele militare ale domnitorilor la cele
culturale. Dei spiritualitatea cretin,ortodo7* ocup* un rol important (n pro%ilul etnic
rom.nesc sc#iat de c*rturarul ardelean: interesul naional este considerat (n permanen*
superior solidarit*ii de tip religios. ?ro%esorul de la +%. +a8a a mai %ost implicat i (n
numeroase asociaii panrom.neti acti8e at.t (nainte: c.t i dup* re8oluia paoptist*:
acestea a8.nd ca unul dintre principalele scopuri stimularea unei culturi auto#tone scrise:
1!
bazat* pe dez8oltarea unei limbi literare rom.neti: ambele p*ri importante ale cadrului
necesar unei depline a%irm*ri naionale.
Om al colii: =aron >lorian a %ost preocupat constant de c*utarea unor modalit*i
de abordare a educaiei naional,patriotice i cet*eneti: concepiile sale (n acest domeniu
cunosc.nd o e8oluie i o modernizare treptate. Jn 11') el debuta cu un mic 8olum
didactic intitulat $atihismului omului cretin, moral i soial: ideile 8e#iculate aici %iind
(n mare parte (n concordan* cu cele ale domnitorilor regulamentari: adepi ai unor
re%orme de tip moderat: dar care doreau i obinerea unei loialit*i necondiionate din
partea supuilor. =proape 1H ani mai t.rziu: >lorian tip*rea Patria, patriotul i
patriotismul: un ade8*rat g#id de educaie cet*eneasc* (n sensul cel mai modern al
termenului ec#i8alent pentru acele timpuri: %iind prezentate aici importante noiuni
ideologice de inspiraie liberal* i democratic* care (ncepeau s* se impun* (n mediile
culturale i politice rom.neti. Nu poate %i ignorat nici rolul mobilizator a8ut de cursurile
i manualele dasc*lului de la colegiul bucuretean asupra unor generaii succesi8e de
ele8i: unii dintre acetia de8enind participani acti8i la Re8oluia de la 11)1. De,a lungul
(ntregii sale cariere didactice: el a r*mas un susin*tor constant al ideii c* bunii i
ade8*raii patrioi nu pot %i dec.t indi8izii posesori ai unei solide preg*tiri intelectuale:
capabili s*,i asume ataamentul %a* de ara natal* (ntr,un mod contient i raional.
Jn %inalul celei mai (ntinse p*ri a acestei teze: se (ncearc* stabilirea
gradului de di%uzare i de impact a8ut (n epoc* de c*rile lui >lorian. Dup* cum rezult*
din listele cu prenumerani de la Idee repede: pe l.ng* corpul pro%esoral din 4ara
Rom.neasc*: cititorii s*i pro8eneau at.t din categoriile superioare ale societ*ii Gmarii
boieri sau (nalii ierar#i ai bisericiiI: c.t i din r.ndurile micii burg#ezii urbane rom.neti
(n curs de %ormare care (ncepea de5a s* mani%este recepti8itate pentru cultura i istoria
naional*. ;a5oritatea celor care s,au aplecat asupra te7telor sale accept* %aptul c*
multe dintre ideile i conceptele lansate sau popularizate iniial de >lorian se reg*sesc
ulterior i (n scrierile altor istorici romantici: (n primul r.nd la ;i#ail Nog*lniceanu i
Nicolae A*lcescu: acetia %iindu,i totui superiori prin inut* tiini%ic* i prin
pro%unzimea ideilor. Transil8*neanul are a8anta5ul ca (n multe teoretiz*ri ale sale: mai
ales (n cazul argumentaiei pri8ind necesitatea studierii istoriei naionale: s*,l anticipeze
pe Nog*lniceanu: a8.nd i o anumit* (nr.urire asupra sa: in%luen* pe care acesta din
1'
urm* o recunoate: cit.ndu,l (n celebrul $unt de deschidere de la %cademia
Mihilean. ?opularizarea pe care >lorian i,a %*cut,o primului nostru domnitor uni%icator
a a8ut cu siguran* ecou la 8iitorul autor al c*rii Romnii supt Mihai &oeod &iteazul:
ascendentul pe care dasc*lul ardelean l,a e7ercitat asupra lui A*lcescu ne%iind su%icient
e8ideniat i studiat (n istoria istoriogra%iei rom.neti. ?are destul de clar %aptul c* lui
Nicolae A*lcescu i,au %ost cunoscute paginile pe care >lorian le,a dedicat principelui
muntean: dei 8olumele pro%esorului de la +%. +a8a nu sunt menionate (n biogra%ia
lucr*rii sale. Ideea prezent*rii lui ;i#ai drept simbol al unit*ii naionale: 8e#iculat* (n
premier* la istoricul ardelean: a %ost ampli%icat* printr,o interpretare superioar* de
A*lcescu (n mult mai celebra sa scriere despre 8oie8odul muntean. Jn concluzie: A*lcescu
i Nog*lniceanu nu pot %i considerai desc#iz*tori de noi i neumblate drumuri: ei
concretiz.nd mai degrab* orient*ri i direcii care se conturau de5a (n istoriogra%ia rom.n*
prepaoptist*. Dup* cum am (ncercat s* demonstrez (n paginile tezei mele de doctorat:
aportul lui =aron >lorian (n %ormarea acestor tendine nu poate %i ignorat.
+tr*daniile intelectualilor interesai de studiul trecutului: (ntre care se
num*ra i pro%esorul de la colegiul bucuretean: au %*cut ca istoria naional* s* (nceap* s*
%ie treptat perceput* drept una dintre cele mai sigure surse din care se putea e7trage un
patrimoniu de 8alori: idealuri i obiecti8e: menite s* con%ere o identitate comun* Getnic*:
cultural* i politic*I rom.nilor tr*itori pe teritoriul 8ec#ii Dacii.
DE LA NAIONAL LA UNIVERSAL
Dincolo de o mare 8arietate de discipline predate de,a lungul timpului
Gcate#ismul: geogra%ia: istoria s%.nt*: compunerea: retorica sau statisticaI: ma5oritatea
acoperite ocazional i pentru scurt* 8reme: inerea leciilor de istorie uni8ersal* a %ost cea
mai constant* munc* depus* de,a lungul proli%icei sale cariere didactice de c*tre =aron
>lorian. Jn 11)-: bogata sa e7perien* (n domeniu s,a concretizat prin apariia la
tipogra%ia Colegiului +%. +a8a a unei lucr*ri de 12! pagini intitulate Elemente de istoria
lumii.
Pre#aa acestui manual reprezint* un te7t rele8ant (n pri8ina cunotinelor de teoria
tiinei istorice deinute de autor i a preocup*rilor acestuia de a %i la curent cu progresele
atinse de istoriogra%ia european* contemporan* lui' >lorian de%inete aici cele mai
1)
cunoscute tiine au7iliare< genealogia: #eraldica: numismatica: epigra%ia: diplomatica:
s%ragistica i istoria c*l*toriilor. +unt detaliate apoi principalele metode de prezentare a
istoriei< geogra%ic*: etnogra%ic*: sincronic*: pragmatic*: cronologic* i politic*: unele
dintre aceste modalit*i de redare %iind e7perimentate e%ecti8 (n coninutul lucr*rii.
;anualul bene%iciaz* de o compartimentare mai logic* i mai modern* dec.t tot ce se
(n%*ptuise p.n* (n acel moment (n scrierile didactice rom.neti de istorie uni8ersal*:
reuind c#iar s* corespund* c.tor8a dintre cerinele zilelor noastre re%eritoare la
structurarea unui coninut menit unor scopuri e7plicit instructi8,educati8e. =st%el: autorul
urm*rete s* respecte raportul e7istent (ntre istoria ca tiin* i istoria ca disciplin* de
(n8**m.nt: 8iz.nd selectarea numai a acelor date: %apte i e8enimente cu o semni%icaie
deosebit* (n (nelegerea %enomenelor e8oluiei societ*ii rom.neti: desc*rc.nd
am*nuntele inutile i menin.nd (n acelai timp logicitatea i cursi8itatea e7punerii.
+pre deosebire de c*rile sale anterioare dedicate istoriei 4*rii Rom.neti: mult mai
in%luenate de ideea romantic* a naiunii, Elemente de istoria lumii pare mai apropiat*
raionalismului secolului al 6VIII,lea: aceste in%luene dator.ndu,se probabil mai ales
tipului de scrieri utilizate ca surse pentru alc*tuirea sa. =st%el: (n de%inirea istoriei
uni8ersale ca materie de studiu: se e8ideniaz* noiunea tipic iluminist* a dez8olt*rii
e8oluti8e: pe multiple planuri: a lumii i societ*ii omeneti. Jn spiritul 8iziunii
raionaliste asupra istoriei: =aron >lorian crede c* un popor nu poate de8eni cu ade8*rat
ci8ilizat dec.t atunci c.nd adopt* un sistem legislati8: dez8olt.ndu,i (n acelai timp
artele i tiinele.
Jn Elemente de istoria lumii autorul a (ncercat s* integreze istoria naional* (n
istoria uni8ersal*: el (ncadr.nd geneza poporului rom.n i a limbii rom.ne (n conte7tul
%orm*rii celorlalte popoare romanice sau e8ideniind lupta auto#tonilor pentru a
(mpiedica p*trunderea necredincioilor otomani spre 8estul continentului. Jn acelai timp:
el 8orbete despre (nr.urirea ci8ilizatoare e7ercitat* asupra conaionalilor s*i (n di%erite
momente istorice de c*tre statele europene mai a8ansate cultural i politic: mai mult sau
mai puin (n8ecinate geogra%ic. Ca i pentru ma5oritatea contemporanilor s*i: Europa
Occidental* este pentru istoricul transil8*nean un (nalt reper de ci8ilizaie: un loc de unde
nu pot 8eni dec.t cele mai bene%ice in%luene.
1-
ACTIVISM CULTURAL I OLITIC &N UBLICISTIC
Cu toate c* aceast* tez* pune accentul (n primul r.nd pe acti8it*ile duse (n
calitate de dasc*l i istoric: un portret al omului de cultur* =aron >lorian nu poate %i
complet %*r* tratarea realiz*rilor (n publicistic*: ultimul capitol %iind special dedicat
relie%*rii deosebitelor sale succese (n domeniu. Des%*urat* mai ales (nainte de 11)1:
cariera sa de ziarist a atins ma7imul producti8it*ii (n anii 11'/,11'1: c.nd sunt tip*rite
principalele gazete la care i,a adus contribuia< Muzeu naional i Romnia. Jncadr.ndu,
se (n tendinele i orient*rile epocii: publicaiile lui >lorian (ncercau s* r*spund* at.t
ne8oilor general in%ormati8e: c.t i s* imprime noi direcii de dez8oltare considerate
indispensabile moderniz*rii societ*ii rom.neti de c*tre intelig#enia prepaoptist* (n
general i de colecti8ul de cadre didactice de la +%. +a8a (n principal. 9a %el ca mai toi
intelectualii epocii sale: dasc*lul ardelean a %ost animat de idealul sincroniz*rii spaiului
rom.nesc cu mult mai a8ansatul Occident: o condiie indispensabil* pentru reuita
acesteia reprezent.nd,o rapida in%ormare a rom.nilor despre tot ce se (n%*ptuise
progresist (n domeniile tiini%ic i cultural: (n *rile din apusul Europei: presa %iind cel
mai la (ndem.n* mi5loc de cunoatere.
O constant* a 5urnalismului practicat de c*tre =aron >lorian o constituie atenia
acordat* (n8**m.ntului: preocupare (nt.lnit* (n mai toate publicaiile la care a acti8at:
%apt per%ect e7plicabil dac* inem cont at.t de (ndelungatul i prodigiosul s*u e%ort
didactic: c.t i de interesul pe care societatea rom.neasc* prepaoptist* (ncepea s*,l
acorde colii. ?romotor al idealului unit*ii naionale (n spaiul cultural al ?rincipatului
4*rii Rom.neti: =aron >lorian a dorit prin cele dou* gazete pe care le,a condus
Gs*pt*m.nalul Muzeul (aional i cotidianul RomniaI: s* o%ere in%ormaii de natur*
%oarte di8ers* asupra 8ieii locuitorilor (ntregului teritoriu rom.nesc.
Istoricul a mai %ost un colaborator acti8 al periodicelor editate de $eorge Aariiu
i a a8ut un rol #ot*r.tor (n tip*rirea la +ibiu a primelor numere din )ele"ra#ul romn:
%ondat sub obl*duirea lui =ndrei 3aguna la (nceputul anului 11-'. Cel mai interesant
material al s*u ap*rut aici pare a %i articolul ::Ce s,a scris i s,a tip*rit pentru poporul
rom.nP 3i cum s,a scris i s,a tip*ritL: un ade8*rat bilan al realiz*rilor culturii noastre
scrise: >lorian (ncerc.nd s* traseze c#iar i posibile noi orient*ri 8iitoare (n dez8oltarea
limbii i literaturii naionale. Obinerea unui post mult mai bine retribuit la *oaia le"ilor
1/
imperiale care ap*rea (n capitala statului austriac: 8a (ntrerupe scurta perioad* petrecut*
(n redacia gazetei sibiene: el r*m.n.nd (ns* cu meritul de a contribui la (ntemeierea
publicaiei ce a8ea s* dein* recordul celei mai (ndelungate apariii ne(ntrerupte din
spaiul cultural auto#ton.
=aron >lorian se num*r* ast%el printre pionierii ziaristicii rom.neti care 8or a8ea
de (n%runtat piedici uriae (n (ncercarea lor de a,i %orma un public cititor capabil s* le
asigure subzistena material*: dar care s* %ie i recepti8 la acele iniiati8e culturale:
politice i c#iar economice: dorite a %i promo8ate pentru a desc#ide drumul moderniz*rii
i progresului. Cu at.t mai apreciabil* pare (n acest conte7t cura5oasa i spectaculoasa
(ntreprindere a lui >lorian de a scoate Romnia: o publicaie cu apariie zilnic*: i de a
asigura tip*rirea acesteia timp de un an integral: trezind admiraia i respectul
contemporanilor i marc.nd ast%el un moment de re%erin* (n istoria presei noastre
naionale.
CONCLUZII
Istoricul: pro%esorul i publicistul =aron >lorian se num*r* printre acei c*rturari ai
secolului al 6I6,lea dispui la e%orturi deosebite pentru a identi%ica c*ile i modelele de
dez8oltare necesare comunit*ii rom.neti: (n acest scop ei (ncerc.nd s* adapteze
realit*ilor auto#tone idei i concepte pro8enite din orient*ri i curente cultural,
ideologice occidentale: mai 8ec#i sau mai noi.
+tudierea (n pro%unzime a realiz*rilor sale: cu scop didactic sau nu: dez8*luie o
combinaie interesant* i original* (ntre 8alorile intelectuale 8e#iculate (n spaiul
transil8*nean: tributar mai ales in%luenelor germane: i conceptele speci%ice mediilor
culturale predominant %ranco%one de la sud de Carpai. Dei prin %ormaia intelectual*
iniial*: >lorian poate %i considerat unul dintre ultimele produse ale %u#+l,run",ul
ardelean: dup* stabilirea (n 4ara Rom.neasc* el a (mbr*iat treptat d*ruirea tipic
romantic* pentru sc#imb*rile de natur* re8oluionar* operabile: (n 8iziunea generaiei
paoptiste: (n mai toate domeniile 8ieii culturale: politice i socio,economice.
Jn epoca Regulamentelor Organice: caracterizat* de e%er8escente c*ut*ri
intelectuale pentru trasarea unor noi i di8erse c*i de dez8oltare: emigrantul
transil8*nean: do8edind o mare mobilitate i capacitate de adaptare: a reuit s*,i
12
construiasc*: prin %ore i merite proprii: o e7emplar* carier* didactic*: ne,ezit.nd (n
acelai timp s* se a8entureze (n (ntreprinderi care altora li s,ar %i p*rut #azardate.
Jncercarea de a publica o grandioas* istorie a 4*rii Rom.neti (n nu mai puin de opt
8olume: (ntocmirea de manuale colare care acopereau o palet* 8ast* de discipline
umaniste: dar i tentati8a de a edita un ziar cu o apariie zilnic*: reprezint* doar c.te8a
e7emple de proiecte care: dei nu au a8ut (ntotdeauna %inalitatea dorit* de iniiatorul lor:
au trezit cu siguran* un puternic ecou at.t printre contemporanii lui >lorian: c.t i printre
generaiile imediat urm*toare de c*rturari rom.ni. ;ulte dintre c*rile cu rol didactic: (n
special cele cu tematic* istoric*: tip*rite de el (nainte de 11)1: au dep*it cu mult
realiz*rile asem*n*toare ale unor contemporani: acestea bucur.ndu,se de un mare succes
at.t (n mediul colar: c.t i (n a%ara acestuia: circul.nd i %iind cunoscute inclusi8 printre
literaii moldo8eni i transil8*neni.
Om al colii prin e7celen*: >lorian (i 8a p*stra toat* 8iaa (ncrederea (n
posibilit*ile nelimitate ale educaiei. Jn concepia dasc*lului ardelean asupra necesit*ii
generaliz*rii instruciunii publice subzist* o dubl* orientare cultural* i ideologic*< coala
tratat* (n 8iziune iluminist* ca %actor al emancip*rii populare i coala subordat*
perspecti8ei romantice: adic* principal instrument al a%irm*rii ideii naionale: istoriei
rom.neti re8enenindu,i un rol deteminant mai ales (n cazul celei de a doua direcii.
Dep*indu,i condiia de dasc*l al celui mai important institut de (n8**m.nt din 4ara
Rom.neasc*: i implicit datoria de a promo8a 8alorile morale i politice agreate de
o%icialit*ile perioadei regulamentare: >lorian a reuit s* cuprind* (n mod subtil (n
scrierile sale numeroase idei pe care le putem cataloga ca aparin.nd acelui liberalism
democratic care: (n combinaie cu naionalismul romantic: 8a asigura baza ideologic* a
mic*rilor re8oluionare ale anului 11)1: at.t de la noi: c.t i din (ntreaga Europ*.
;odalit*ile e%iciente prin care reuete s* (mbine i s* armonizeze ideologia
raionalismului moderat: promotor al sc#imb*rilor graduale: cu idealul romantic al
promo8*rii unui nou tip de comunitate social* i etnic* dorit* de o mai t.n*r* i mai
radical* grupare de intelectuali: %ac din transil8*nean o personalitate emblematic* pentru
tendinele: ideile i conceptele care animau: dar i %r*m.ntau: societatea rom.neasc* la
5um*tatea secolului al 6I6,lea.

11
BIBILIOGRAFIE
S+,-. ./01.
$atihismul omului cretin: moral i soial' ?entru Trebuina Tinerilor din colile
(ncep*toare. De >. =aron: ?ro%esor de Istoria general* (n Colegiul naional din
Aucureti: Aucureti: Tipogra%ia lui I. Eliad: 11').
Elementuri de Istoria -#nt a le"ii echi i a celii nou: tras* din Aiblie i E8ang#elieC
sau Prescurtare de )estamentul cel echiu i cel nuou, pentru trebuina tinerilor
(ncep*tori. De >. =aron: ?ro%esor de istoria general* (n Colegiul naional +t. +a8a:
Aucureti: 11'-.
Idee repede de Istoria Prinipatului rii Rumneti, de >. =aron: pro%esor de Istoria
general* (n Colegiul naional +t. +a8a din Aucureti: tom I,III: Aucureti:
Tipogra%ia lui I. Eliad: 11'-: 11'2: 11'1.
$untul ce s.a zis de d' Medelnicerul *' %aron ice.directorul $ole"iului (aonal i
pro#esor de istorie "eneral: (n Romnia: supliment la nr. 11H: 11'1: p. !,12C
republicat %ragmentar (n ?ompiliu Teodor: Eoluia "ndirii istorice romneti:
Clu5,Napoca: Editura Dacia: p. 1HH,1H-!
Manual de istoria Prinipatului Romnei de la cele dinti remi istorice i pn la zilele
de.acum: De >. =aron: ?ro%esor de Istoria general* (n Colegiul Naional +%. +a8a:
Aucureti: Tip. Colegiului +%. +a8a: 11'K.
&oca!ular #ranezo.romnesc dup cea din urm ediie a dicionarului de %cademie
*ranozeasc, cu ad*ugare de multe ziceri: culese din multe dicionare: de ?.
?oenaru: Director al coalelor naionale: >. =aron i $. &ill: pro%esori la Colegiul
+%. +a8a: 8ol. I,II: Aucureti: Tipogra%ia Colegiului Naional +%. +a8a: 11)H: 11)1.
Patria, patriotul, patriotismul: de >. =ron: ?ro%esor de istoria general* (n Colegiul
naional: +t. +a8a: Aucureti: Tip. curii lui >r. Valbaum: 11)'C te7t republicat (n
=lin,;i#ai $#erman: /iteratura romn din )ransilania ntre preiluminism i
preromantism: Casa C*rii de 3tiin*: Clu5,Napoca: !HH): p. 1!1,1-/.
1K
Elemente de istoria lumi 0i1' Pentru tre!uina tinerimei nceptoare din aezmintele de
ntur pu!lice i priate: de >. =ron: ?ro%esor de Istoria general* a lumiQiR (n
Colegiul Naional +t. +a8a: Aucureti: Tipogra%ia Colegiului +t. +a8a: 11)-.
Mihaiu II Braulu, !io"ra#ia i caracteristica lui: trase din Istoria 4*rii Rom.neti a D.
=aron >lorian. Re8izuite i (ndreptate. Tip*rite cu c#eltuiala D. D. Rus i ?etriu
librari: Aucureti: Tip. Colegiului Naionalu: 11-1.
Nicolae Iorga: $ursul de istoria romnilor al lui *lorian %aron: (n Reista istoric: 6III:
1K!2: nr. 2,K: p. !-/ , !2!.
D23+4.51. ./01. 60 32,.-725/.589
%nul 2343 n Principatele Romne5 acte i documente: 8ol. I,VI: Aucureti: Institutul de
=rte $ra%ice ::Carol $oblL: 1KH!,1K1H.
Aotezan: Ioana: $orespondena lui %aron *lorian i -imion Mihali cu )imotei $ipariu:
(n %nuarul Institutului de istorie 6' Bari din $lu7.(apoca: tom. 69I: !HH!: p.
!/1,!K!.
Aotezan: Ioana: Dou documente de la 2389 re#eritoare la nmntul romnesc din
)ransilania: (n -tudia :niersitatis Ba!e.Bol;ai: +erias &istoria: 66IV: 1K2K:
1: p. )',)K.
Documente priind Reoluia de la 2343 n rile Romne' B' )ara Romneasc <29
martie 2343.92 aprilie 238=>: redactori ;aria Dogaru: =postol +tan: Aucureti:
Editura =cademiei: 1K1'.
Dragomir: +il8iu: Reoluia romnilor din )ransilania n 2343.234?: 8ol. II: +ibiu:
Tipogra%ia ::Cartea rom.neasc* din Clu5L: 1K)).
6eor"e Bari i contemporanii si: ediie de 3te%an ?ascu: Iosi% ?er8ain: Ioan C#indri i
Titus ;orar: coordonatori 3te%an ?ascu i Iosi% ?er8ain: 8ol. I: Aucureti: Editura
;iner8a: 1K2': Corespondena =aron >lorian,$eorge Aariiu G2 %ebruarie 11'1,
!2 %ebruarie 11')I: p. K,12.
;urgescu: ;irela,9uminia: Din corespondena lui %aron *lorian cu Ioan Maiorescu: (n
-tudii i materiale de istorie modern: I6: 1KK-: p. K-,1!H.
!H
.,02/03.
$urierul romnesc: Aucureti: 11!K,11)1: 11-K: redactor I. Eliad.
$urier de am!e se@e' Aurnal literar: Aucureti: 11'/,11)2: redactor I. Eliad.
*oaie literar: Arao8: 11'1: redactor $eorge Aari.
*oaie pentru minte inim i literatur: Arao8: 11'1,11)2: redactor $eorge Aari.
Muzeu naional' 6azet literar i industrial: Aucureti: 11'/,11'1: redactori =aron
>lorian: +imion ;arco8ici i ?etrac#e ?oenaru.
Romnia: Aucureti: 11'1: redactori =aron >lorian i $#eorg#e &ill.
L+3,9,0 :.5.,;<. 60 -7.30;<.
=lbert: ?ierre: Istoria presei: traducere de Irina ;aria +ile: Iai: Institutul European:
!HH!.
=lbu: Nicolae: Istoria colilor romneti din )ransilania ntre 23==.23BC: Aucureti:
Editura Didactic* i ?edagogic*: 1K21.
=nderson: Aenedict: Ima"ined $ommunities' Re#lection on the Dri"in and -pread o#
(ationalism: 9ondra: Verso: 1KK1.
=ndrei: Nicolae: ?.rnu*: $#eorg#e: Istoria nmntului din Dltenia: 8ol. I: Craio8a:
Editura +crisul rom.nesc: 1K22.
=ng#elescu: ;ircea: Ion Eeliade Rdulescu' D !io"ra#ie a omului i a operei: Aucureti:
Editura ;iner8a: 1K1/.
=ntonelli: Ioan: Breiariu istoricu alu scoleloru de in Blasiu: Alasiu: Tiparul
+eminariului =rc#idicesanu: 1122.
=rmbruster: =dol%: Romanitatea romnilor' Istoria unei idei: Aucureti: Editura
3tiini%ic* i Enciclopedic*: 1KK!.
=riOs: ?#ilippe: )impul istoriei: traducere de R*z8an "unescu: Aucureti: Editura
;eridiane: 1KK2.
!1
AalSsz: T8a: &.: Eun"ar; and the Ea!s!ur"s 2CB8.23==' % E@periment in Enli"htenment
%!solutism: Audapest: Central European Uni8ersitF: 1KK/.
Aarnes: &arrF Elmer: % Eistor; o# Eistorical Fritin": NeE UorV: Do8er ?ublication
Inc.: 1K/'.
A*lcescu: Nicolae: Romnii supt Mihai &oeod &iteazul: ediie de $. @ane i Elena $.
@ane: Aucureti: Editura =cademiei: 1K1/: p. 1//.
Aerindei: Dan: Pe urmele lui (icolae Blcescu: Aucureti: Editura +port,Turism: 1K1).
Aerindei: Dan: Reoluia romn de la 2343.234?: Clu5,Napoca: >undaia Cultural*
Rom.n*: 1KK2.
Aocan: Nicolae: Ideea de naiune la romnii din )ransilania i Banat <secolul al GIG.
lea>: Clu5,Napoca: ?resa Uni8ersitar* Clu5ean*: 1KK2.
Aodea: Cornelia: /upta romnilor pentru unitatea naional' 23H4.234?: Aucureti:
Editura =cademiei: 1K/2.
Aoia: 9ucian: Dou secole de mitolo"ie naional: Aucureti: Editura &umanitas: !HH-.
Aoia: 9ucian: Istorie i mit n contiina romneasc: Aucureti: Editura &umanitas:
1KKK.
Ao5inc*: Damasc#in: -crieri' De la idealul luminrii la idealul naional: ediie de Nicolae
Aocan: Timioara: Editura >acla: 1K21.
Areisac#: Ernest, Eistorio"raph; %ncient, Medieal and Modern: C#icago: T#e
Uni8ersitF o% C#icago ?ress: 1K1'.
Co5ocaru: Ion: Icolile tehnice, pro#esionale i de specialitate din statul romn <23B4.
2?23>: Aucureti: Editura Didactic* i ?edagogic*: 1K21.
Cornea: ?aul: Dri"inile romantismului romnesc' -piritul pu!lic, micarea ideilor i
literatura ntre 2C3=.234=: Aucureti: Editura ;iner8a: 1K2!.
Cristian: Vasile: $ontri!uia istorio"ra#iei paoptiste la pre"tirea ideolo"ic a
reoluiei romne de la 2343: Aucureti: Editura =cademiei: 1K1-.
Cristian: Vasile: Istorio"ra#ia "eneral: Aucureti: Editura Didactic* i ?edagogic*:
1K2K.
Curtic*peanu: V.: Micarea cultural romneasc pentru :nirea din 2?23: Aucureti:
Editura =cademiei: 1K/1.
Dobrescu: =le7andru: $orsarii minii: Iai: Editura E;. O9I+: !HH2.
!!
Drago: Clara 9iliana: %n"lia . model n cultura romn <23==.238=I: Aucureti: Editura
Te#nic*: 1KK/.
Duu: =le7andru: $ultura romn n ciilizaia european modern: Aucureti: Editura
;iner8a: 1K21.
Duu: =le7andru: Ideea de Europa i eoluia contiinei europene: Aucureti: Editura =ll
Educaional: 1KKK.
Eliade: ?ompiliu: In#luena #rancez asupra spiritului pu!lic n Romnia: Aucureti:
Institutul Cultural Rom.n: !HH/.
>ilitti: Ioan C.: Principatele Romne de la 2393 la 234H' Dcupaia ruseasc i
Re"ulamentul Dr"anic: Aucureti: >undaiunea ::Regele >erdinand IL: 1K').
>re8ert: Ute: &aupt: &einz GcoordonatoriI: Dmul secolului al GIG.lea: traducere de Ion
;ircea: Aucureti: Editura ?olirom: !HH!.
>ueter: Eduard: Eistoire de lJhistorio"raphie moderne: ?aris: 1K1!.
6ndirea peda"o"ic a "eneraiei de la 2343: studiu introducti8 i te7te alese de =.
;anolac#e: $#. T. Dumitrescu: $#. ?.rnu*: Aucureti: Editura Didactic* i
?edagogic*: 1K/1.
6ndirea romneasc n epoca paoptist: studiu introducti8 i te7te alese de ?aul
Cornea i ;i#ai @am%ir: 8ol. I,II: Aucureti: Editura pentru 9iteratur*: 1K/K.
$ellner: Ernest: (aiuni i naionalism' (oi perspectie asupra trecutului: traducere de
Robert =dam: Oradea: Editura =ntet: 1KK2.
$#erman: =lin,;i#ai: /iteratura romn din )ransilania ntre preiluminism i
preromantism: Clu5,Napoca: Casa C*rii de 3tiin*: !HH).
$#ica: Ion: Dpere: ediie (ngri5it* de Ion Roman: 8ol. I: Aucureti: Editura ;iner8a:
1K/2.
$olescu: Constantin: Knsemnare a cltoriei mele: ediie (ngri5it* de Ion ?illat: Aucureti:
Editura Cartea rom.neasc*: %. a.
$rigoriu: Elena: Istoricul %cademiei Domneti de la -#' -aa: Aucureti: Editura
Didactic* i ?edagogic*: 1K21.
$FOmSnt: 9adislau: Micarea naional a romnilor din )ransilania ntre anii 2C?= i
2343: Aucureti: Editura 3tiini%ic* i Enciclopedic*: 1K1/.
!'
&angiu: Ion: Dicionarul presei literare romneti' 2C?=.2??=: ediia a II,a re8izuit* i
completat*: Aucureti: Editura >undaiei Culturale Rom.ne: 1KK/.
&erder: "o#ann $ott%ried: -crieri, traducere i pre%a* de Cristina ?etrescu: Aucureti:
Editura Uni8ers: 1K2'.
&ermet: $uF: Istoria naiunilor i naionalismului n Europa: traducere de +il8ia Dram:
Iai: Institutul European: 1KK2.
&itc#ins: Neit#: Romnii 2CC4.23BB: traducere de $eorge $. ?otra i Delia R*zdolescu:
Aucureti: Editura &umanitas: 1KK1.
&obsbaEm: Eric: (ations and (ationalism since 2C3=5 Pro"ramme: M;th: Realit;:
Cambridge: Cambridge Uni8ersitF ?ress: 1KKH.
&obsbaEm: Eric: Era Reoluiei' 2C3?.2343: traducere de Radu +*ndulescu: C#iin*u:
Editura Cartier,Code7 !HHH: !HH!.
&roc#: ;irosla8: -ocial Preconditions o# (ational Reial in Europe5 % $omparatie
%nal;sis o# the -ocial $omposition o# Patriotic 6roups amon" the -maller
European (ations: Cambridge: Cambridge Uni8ersitF ?ress: 1K1-.
Iorga: Nicolae: Istoria nmntului romnesc: Ediie (ngri5it* de I. ?opescu Teiueanu:
Aucureti: Editura Didactic* i ?edagogic*: 1K21.
Iorga: Nicolae: Istoria literaturii romneti n eacul al GIG.lea: Vol. I,III: Aucureti:
Editura ;iner8a: 1K1'.
Iorga: Nicolae: Istoria presei romne: Aucureti: =telierele +ociet*ii anonime
::=de8*rulL: 1K!!.
"ela8ic#: C#arles: "ela8ic#: Aarbara: *ormarea statelor naionale !alcanice <23=4.2?9=>:
traducere de Ioan Creiu: Clu5,Napoca: Editura Dacia: 1KKK.
Nog*lniceanu: ;i#ail: Dpere' -crieri istorice: tomul I: ediie critic* de =ndrei Oetea:
Aucureti: >undaia Regal* pentru 9iteratur* i =rt*: 1K)/.
9aurianu: =. Trebboniu: Istoria romaniloru: Iai: Auciumul roman: 11-'.
9e%eb8re: $eorge: /e naissance de lJhistorio"raphie moderne: ?aris: >lamarion: 1K21.
9emnF: 3te%an: Dri"inea i cristalizarea ideii de patrie n cultura romn: Aucureti:
Editura ;iner8a: 1K1/.
9o8inescu: Eugen: Istoria ciilizaiei romne moderne: ediie i studiu introducti8 de
@igu Ornea: Aucureti: Editura ;iner8a: 1KK2.
!)
9upu: Ioan: Camariano: Nestor: ?apadima, O8idiu: Bi!lio"ra#ia analitic a periodicelor
romneti: 8ol. I: G12KH,11-HI: partea I: Aucureti: Editura =cademiei: 1K//.
;aior: ?etru: Istoria pentru nceputul romnilor n Dachia: Ediie critic* i studiu
asupra limbii de >lorea >ugariu: 8ol. I,II: Aucureti: Editura =lbartos: 1K2H.
;arica: $eorge Em.: ,,*oaie pentru minte, inim i literaturL' Bi!lio"ra#ie analitic
cu un studiu mono"ra#ic: Aucureti: Editura pentru 9iteratur*: 1K/K.
;arsillac: UlFsses de: Bucuretiul n eacul al GIG.lea: traducere de Elena R*dulescu:
Aucureti: Editura ;eridiane: 1KKK.
;atei: 9arisa,Elena: $oordonate ale discursului istoric la Ion Budai Deleanu5 ,,De
ori"ini!us populorum )rans;laniaeL: Tez* de doctorat: =lba Iulia: !HHK.
;.rza: Iacob: Icoal i (aiune' Icolile de la Bla7 n epoca renaterii naionale: Clu5,
Napoca: Editura Dacia: 1K12.
;i#u: Ioan: $artea satului Rod: +ibiu: Editura =lma ;ater: !HH).
;itu: +orin: 6eneza identitii naionale la romnii ardeleni: Aucureti: Editura
&umanitas: 1KK2.
;unteanu: Romul: Iluminism i romantism european: Aucureti: Editura Odeon: 1KK1.
;urean: O8idiu: Renaterea european n iziunea istorio"ra#iei romneti: Clu5,
Napoca: ?resa Uni8ersitar* Clu5ean*: 1KK2.
;urgescu: ;irela,9uminia: Kntre ,,!unul cretinL i ,,!raul romnL' Rolul colii
primare n construirea identitii naionale <23H2.23C3>: Iai: Editura =W K!:
1KKK.
Neumann: Victor: )entaia lui Eomo Europaeus. 6eneza spiritului modern n Europa
$entral i de -ud.Est: Aucureti: Editura 3tiini%ic*: 1KK1.
Nicoar*: +imona: Mitolo"iile reoluiei paoptiste romneti' Istorie i ima"inar: Clu5,
Napoca: Editura ?resa Uni8ersitar* Clu5ean*: 1KKK.
Nicoar*: +imona: (aiunea modern' Mituri, sim!oluri, ideolo"ii: Clu5,Napoca: Editura
=ccent: !HH!.
?ascu: Vasile: Istoria modern a romnilor' <2392.2?23>: Aucureti: Editura Clio No8a:
1KK/.
?.rnu*: $#eorg#e: Istoria nmntului i "ndirii peda"o"ice din ara Romneasc'
-ec' G&III.GIG: Aucureti: Editura Didactic* i ?edagogic*: 1K21.
!-
?#ilippide, Daniel Dimitrie: Istoria Romniei: traducere: studiu introducti8 i note de
Olga Cicanci: Aucureti: Editura ?egasus ?ress: !HH).
?laton: $#eorg#e: 6eneza Reoluiei romne de la 2343: Iai: Editura "unimea: 1K1).
?op: =drian: D #enomenolo"ie a "ndirii istorice romneti' )eoria i #iloso#ia istoriei
de la Eadeu i Genopol la Ior"a i Bla"a: Aucureti: Editura =ll: 1KKK.
?opa: ;ircea: Tac*: Valentin: Istoria presei romneti din )ransilania de la nceputuri
pn n 2?23: Aucureti: Editura Tritonic: !HH'.
?opo8ici: Dimitrie: Romantismul romnesc: Aucureti: Editura =lbatros: 1K2!.
?opp: $#eorg#e: Dinicu 6olescu, Aucureti: Editura Tineretului:1K/1.
?otra: $eorge: Petrache Poenaru, ctitor al nmntului n ara noastr: Aucureti:
Editura 3tiini%ic*: 1K/'.
Roman,Negoi: =na ;aria: Recuperarea unui destin' 6heor"he Iincai, Eronica
romnilor: Clu5,Napoca: Editura =rgonaut: !HHK.
+inger: ?eter: Ee"el: traducere de C*t*lin =8ramescu: Aucureti: Editura &umanitas:
1KK/.
+(rg#ie: =nca: Din istoria presei romneti: +ibiu: Editura Te#no,;edia: !HH).
+mit#: =nt#onF: D.: (aionalism i Modernism' :n studiu critic al teoriilor recente cu
priire la naiune i naionalism: traducere de Diana +tanciu: C#iin*u: Editura
Epigra%: !HH!.
+tan: =postol: Reoluia romn de la 2343' -olidaritate i unitate naional: Aucureti:
Editura ?olitic*: 1K12.
+tanciu: 9aura: Bio"ra#ia unei atitudini5 Petru Maior <2CB=.2392>: Clu5,Napoca: Editura
Risoprint: !HH'.
3trempel: $abriel: Gcoord.I: Bi!lio"ra#ia romneasc modern. 23H2.2?23, 8ol. I:
Aucureti: Editura 3tiini%ic* i Enciclopedic*:1K1).
T#iesse: =nne,;arie: $rearea identitilor naionale n Europa' -ecolele G&III.GIG:
traducere de =ndrei,?aul Cornescu: Camelia Cap8erde i $iuliano +%ic#i: Iai:
Editura ?olirom: !HHH.
Teodor: ?ompiliu: Eoluia "ndirii istorice romneti: Clu5,Napoca: Editura Dacia:
1K2H.
!/
Teodor: ?ompiliu: Introducere n istoria istorio"ra#iei din Romnia: Clu5,Napoca:
Editura =ccent: !HH!.
Teodor: ?ompiliu: Introducere n istoria istorio"ra#iei uniersale: Clu5,Napoca: ?resa
Uni8ersitar* Clu5ean*: !HHH.
TopolsVF: "erzF: Metodolo"ia istoriei: traducere de =ura 4apu: Aucureti: Editura
3tiini%ic* i Enciclopedic*: 1K12.
Tomu: ;ircea: 6heor"he Iincai' &iaa i opera: Aucureti: Editura ;iner8a: 1KK).
4ugui: $rigore: Ion Eeliade Rdulescu, ndrumtorul cultural i scriitorul: Aucureti:
Editura ;iner8a: 1K1).
Urec#ea: V. =.: Istoria coalelor: 8ol. IV: Aucureti: Imprimeria statului: 1KH1.
Voileanu: ;atei: Icoane din iaa Bisericii romneti din %rdeal' %nul 23=4: +ibiu:
Tiparul Tipogra%iei =r#idiecezane: 1K!/.
6enopol: =. D.: Istoria romnilor din Dacia )raian: note: comentarii i pre%a* de
Nicolae +toiescu: 8ol. I: Aucureti: Editura 3tiini%ic* i Enciclopedic*: 1K1-.
@ub: =le7andru: % scrie i a #ace istoria' <Istorio"ra#ia romn postpaoptist>: Iai:
Editura "unimea: 1K11.
@ub: =le7andru: Istorie i #inalitate' Kn cutarea identitii: Iai: Editura ?olirom: !HH).
@ub: =le7andru: Mihail Mo"lniceanu' 232C.23?2' Bio!i!lio"ra#ie: Aucureti: Editura
Enciclopedic* Rom.n* X Editura ;ilitar*: 1K21.
S1+/00, ;,1032<. 60 324+5039,0
=lbu: Nicolae: :n dascl al lui Blcescu, primul redactor al ,,)ele"ra#ului romnL.
%aron *lorian: (n Mitropolia %rdealului: 66V: 1K1H: nr. 1,': p. K',111.
Aerindei: Dan: Manualele colare la romni <2C8=.238=>: (n Istorie, societate, cultur:
8ol. I: Aucureti: Editura ;useion: 1KK1: p. -/,/'.
Aerindei: Dan: Proiecte de n#iinare a unei societi academice n remea lui %le@andru
Ioan $uza: (n -tudii i articole de istorie: III: 1K/1: p. !H',1''.
Aocan: Nicolae: Dpiuni sociale i democratice n procesul constituirii solidaritii
naionale moderne' 2392.2343: (n 3te%an 3te%*nescu GcoordonatorI: (aiunea
!2
romn' 6enez' %#irmare' Drizont contemporan: Aucureti: Editura 3tiini%ic* i
Enciclopedic*: 1K1): p. ''1,'22.
Aulg*r: $#eorg#e: D contri!uie la dezoltarea stilului pu!licistic . ,,RomniaL primul
nostru cotidian: (n /im!.literatur: 8ol. IV: Aucureti: 1K/H: p. !/1,!K!.
Cristian:Vasile: %ctiitatea istorio"ra#ic a lui %aron *lorian: (n %nalele tiini#ice ale
:niersitii ,,%l' I' $uzaL: seciunea a III,a: Istorie: 1K2H: %asc. 1: p. '2, --.
Cristian: Vasile: Ioan Maiorescu pro#esor de istorie la Iai <2349.234H>: (n $ercetri
istorice: VIII: 1K22: p. '11,'!).
Cristian: Vasile: Dpera istoric a lui %aron *lorian: (n %nalele tiini#ice ale
:niersitii, ,,%l' I' $uzaL: seciunea a III,a: Istorie: 1K2H: %asc. !: p. 11-,1''.
Cristian: Vasile, Premisele i trsturile istorio"ra#iei paoptiste (n $ercetri istorice:
II: 1K21: p. 12',111.
Cristian: Vasile: Editarea i di#uzarea crii romneti de istorie <2392.2343>: (n
%nuarul Institutului de istorie %' D' Genopol: 6II: 1K2-: p. -2,2).
DraVe: Yilliam E.: 6od.-tate Idea in Modern Education: (n Eistor; o# Education
Nuarterl;: 8ol. ': 1K/': nr. !: p. 11,K1.
Dumitrescu Auulenga: @oe: Eerder i paoptitii romni: (n &alori i echialene
umanistice: Aucureti: Editura Eminescu: 1K2': p. !1,!2.
Isar: Nicolae: $ele mai echi periodice ale dasclilor de la -#' -aa: (n -tudii i articole
de istorie: 666VIII: 1K1-: nr. -1,-!: p. !-!,!/H.
Isar: Nicolae: Ideolo"ia "eneraiei de la 2392 < I >, (n Reista de istorie: 666IV: 1K11:
nr. ': p. )12,)'K.
Isar: Nicolae: Ideile social.politice ale lui Iosi# 6enilie, pro#esor la $ole"iul (aional -#'
-aa <23H2.2389>: (n Reista de istorie: 66VI: 1K2': nr. /: p. 1!-H,1!/!.
$#erman: =lin,;i#ai: Kntre literatur i istorio"ra#ie5 *lorian %aron ,,Idee repede de
istoria prinipatului rii RumnetiL: (n %nnales :niersitatis %pulensis: +eries
?#ilologica: !HH': nr. ): tom I: p. 122,11'.
$#erman: =lin,;i#ai: D autoritate uitat5 *lorian %aron: (n Disco!olul: I6: !HH/: nr.
111,11!,11': p. 1!/,1)1.
$recu: Victor V.: %aron *lorian i pro!lemele lim!ii romne: (n /im! i literatur:
6VII: 1K/1: p. 1'K,1-'.
!1
$rigoriu: ?aul: Manualele de istorie din secolul al GIG.lea . eridice mrturii ale luptei
romnilor pentru li!ertate i unitate naional: (n Reista muzeelor i
monumentelor istorice: 1K1': nr. ': p. /1,2H.
$rigoriu: ?aul: Pro#esorul *lorian %aron i nceputurile literaturii didactice romneti:
(n Reista de peda"o"ie: 666I: 1K12: nr. 2: p. )2,-H.
$uerard: =lbert: EerderJs -piritulal Eerita"e5 (ationalism, Romanticism, Democrac;: (n
)he %nnals o# the %merican %cadem; o# Political and -ocial -cience: 1K'): nr.
12): p. 1,1.
$FOmSnt: 9adislau: Din relaiile ,,6azetei de )ransilaniaL cu Principatele Romne n
perioada 2344.234B: (n Potaissa' -tudii i comunicri: 1K1H: nr. !: p. !1-,!!2.
Iordac#i: Constantin: TrencsOnFi: AalSsz: In -earch o# a :sa!le Past5 )he Nuestion o#
(ational Identit; in Romanian -tudies, 2??=.9===: (n Est European Politics and
-ocieties: 6VII: !HH': nr. ': p. )1-,)-'.
;amulea: ;ona: )oposuri romantice n #undamentarea #iloso#ic a romantismului
romnesc' Momentul 2343: (n Reista de #iloso#ie: 9I: !HH): nr. 1,!: p. !H1,!!'.
;unte: Ion: Presa romneasc cotidian are 22? ani: (n Presa noastr: II: 1K-2: nr. 1: p.
!!,!'.
;urgescu: ;irela,9uminia: Mihai &iteazul n iziunea elitelor i n literatura didactic
<23H=.23B=>: (n Reista istoric: IV: 1KK': nr. -,/: p. -'K,--H'
Netea: Vasile: ,,RomniaL. primul cotidian al poporului romn: (n -tudii' Reista de
istorie: 6I6: 1K//: nr. 1: p. )2,-1.
Netea: Vasile: )imotei $ipariu i 6eor"e Bariiu cltori prin ara Romneasc n 23HB:
(n -tudii' Reista de istorie: 6I: 1K-1: p. 1!H,1'!.
Norier: $erard: $eteanul: (n Ute >re8ert: &. $. &aupt GcoordonatoriI: Dmul secolului al
GIG.lea: Iai: Editura ?olirom: p. 12/,1K-.
?ascu: 3te%an: +t*nescu: Eugen: Istorio"ra#ia modern a Romniei, ncercare de
periodizare a principalelor curente i tendine: (n -tudii.Reista de istorie: 6VII:
1K/): nr. 1: p. 1'',1'1.
?etruiu: D. 3t.: %aron *lorian i orientarea literar a ,,)ele"ra#ului romanL (n 6nd
Romnesc: I: 1K'1: nr. 1: p. 12,!'.
!K
?ippidi: =ndrei: Identitate naional i cultural' $tea pro!leme le"ate de metod
n le"tur cu locul romnilor n istorie: (n Reista de istorie: 666VIII: 1K1-: nr.
1!: p. 1121,11K2.
?opa: Corneliu: Manualele de istorie uniersal pentru nmntul "imnazial i liceal
n discuia %cademiei Romne, pn la 2?2?: (n -tudii i articole de istorie: 9I,
9II: Aucureti: 1K1-.
?opa: Victor: %aron *lorian <23=8.233C>: (n Buletinul :niersitilor ,,&' Ba!e i
Bol;aiL: I: 1K-/: +eria 3tiine sociale: nr. 1,!: p. !!-,!'K.
Regleanu: ;i#ail: %aron *lorian ca participant la reoluia din 2343 n ara
Romneasc: (n Reista arhielor: 1K-1: nr. !: p. '!,-H.
Ramirez: >rancisco: Aoli: "o#n: )he Political $onstruction o# Mass -choolin"5
European Dri"ins and ForldOide Institutionalization: (n -ociolo"; o# Education:
8ol. /H: 1K12: No. 1: p. !,12.
+t*nculescu: >lorea: Idei social.politice n "ndirea i actiitatea lui %aron *lorian: (n
-tudii' Reista de Istorie: 66VIII: 1K2-: nr. 1: p. 1121,111!.
+t*nculescu: >lorea: Icoala din ara Romneasc n spri7inul Reoluiei din 2343: (n
-tudii' Reista de istorie: 66VI: 1K2': nr. ': p. )-K,)2'.
+t*nescu: Eugen: 6eneza noiunii de ,,RomniaL' Eoluia contiinei de unitate
teritorial n lumina denumirilor interne: (n :nitate i continuitate n istoria
poporului romn: sub redacia pro%. uni8. D. Aerciu: Aucureti: Editura
=cademiei: 1K/1: p. !'2,!-).
3erb*nescu: Rodica: %aron *lorian, #ondatorul primului cotidian (n Presa noastr:
Aucureti: 666I: 1K12: nr. 2: p. '1,'!.
Teodor: ?ompiliu: $ontri!uia lui %aron *lorian la dezoltarea istorio"ra#iei naionale:
(n %cta Musei (apocensis: V: 1K/1: p. -22,-1/.
Teodor: ?ompiliu: $ristalizarea i a#irmarea naiunii romne' Iluminism i naiune: (n
3te%an ?ascu GcoordonatorI: (aiunea romn' 6enez, a#irmare, orizont
contemporan: Aucureti: Editura 3tiini%ic* i Enciclopedic*: 1K1): p. !K2,''2.
Teodor: ?ompiliu: Despre ,,Istoria romnilor cu ntre!ri i rspunsuriL a lui -amuil
Micu $lain: (n -tudii' Reista de istorie: 6III: 1K/H: nr. !: p. 1K2,!H-.
'H
Yol%: Iosi%: Eerderianismul.component a ideolo"iei "eneraiei romne de la 2343 din
)ransilania: (n Marisia: VIII: 1K21: p. 1)2,1-/.


'1
'!